Styrelsens verksamhetsår

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsens verksamhetsår"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2008

2 Innehållsförteckning Styrelsens verksamhetsår 3 Organisation och arbete 3 Bemanning 5 Ekonomi 6 Medlemmar 7 Kanalplan - Vår arena 7 Nytt i Gula Villan 8 Varumärket Hammarby Damfotboll 9 Arrangemang 9 Marknadsaktiviteter, PR-aktiviteter och måluppfyllelser 10 Sponsorverksamheten 11 Hur ser omvärlden på Hammarby Damfotboll? 12 Fotbollen vår kärnverksamhet! 12 Styrelsen Valberedningen Elit 15 A-laget 15 Bajen DFF 16 Ungdom 17 U-truppen 18 F93 19 F94-representation 20 F94 utveckling 22 F95 22 F96-vit och F96-grön 23 F97 24 F98 25 F99 26 F00-grön 27 F00-vit 27 F

3 Styrelsens verksamhetsår Äntligen har vi en god uppfattning om i vilken riktning föreningen vill gå och vilka vägar vi bör välja för att lyckas. Bättre verksamhetsplanering, aktivt styrelsearbete och ökad ekonomisk kontroll har varit viktiga byggstenar under 2008 för att öka kvaliteten i vårt arbete. Med en stärkt styrelse har vi ytterligare stabiliserat vår verksamhet på flera områden. Målsättningen har under många år varit att den löpande verksamheten ska fungera så pass bra att kraft och tid finns att arbeta med mer långsiktiga frågor som bygger föreningen för framtiden. Under 2008 har vi glädjande nog kunnat göra detta i större utsträckning än tidigare. Det är väldigt viktigt för att Hammarby Damfotboll dels ska hänga med i den allsvenska fotbollen och dels för att hela föreningen ska utvecklas och klara kommande krav. Organisation och arbete Alla i styrelse och utskott arbetar ideellt, ingen har någon ersättning. Det finns stor kompetens och det går inte att ifrågasätta om Hammarbyhjärtat sitter på rätta stället. En blandning av gamla och nya styrelsemedlemmar och ökat antal personer i styrelsen har lett till att många beslut tagits och verkställts under året. Det är relativt lätt att vara ordförande när man har en så självgående styrelse. Ylva Johansson, Vice ordförande, har fokuserat på frågor kring Kanalplan och anläggningskrav, fört löpande dialog med Alliansen om både Gula Villan, plantider och allmänt bidragit med sin stora kunskap och erfarenhet. Vibeke Bildt (kassör) har fortsatt att utveckla vår ekonomiska redovisning. Carl Stoltzmann har, nu med flera års erfarenhet i ryggen, stabilt ansvarat för våra arrangemang. Lena Bülow, ny för i år och ansvarig för bland annat sponsring och marknad, har med sin kompetens lyft styrelsens arbete till en proffsigare nivå. Annika Vikander (ungdomsansvarig), lugn, erfaren och med kunskap om fotbollsfrågor har bland annat styrt upp våra ledar- och spelarutbildningar. Karolina Rinman (ny), fotbollsansvarig Elit, har med sina nyupplagda skor på hyllan haft värdefulla åsikter ur ett spelarperspektiv och bland annat ansvarat för den årliga utvärderingen med A-lagsspelarna. Johan Borglund, vår egen allkonstnär och ungdomstränare, har på ett avgörande sätt bidragit med allt från kontakter till hantverksinsatser. Micke Seid (ny) med kunskap om bland annat webbutveckling har ansvarat för föreningens nya hemsida. Dessutom har styrelsens suppleanter, Mats Franzén och Annika Viklund (ny), aktivt och kreativt deltagit i både styrelsemöten och praktiska insatser, Mats PR-ansvarig samt i marknadsfrågor och Annika i ungdomsutskottet och ansvarig för nya klubbpärmen. Som i alla föreningar är det väldigt många fler än styrelsemedlemmarna som är delaktig i det som sker i föreningen. Utöver alla ledare i våra lag som gör storartade insatser finns det ett antal personer som deltar i utskott och grupper, tar ansvar för mindre men viktiga frågor och ger av sin tid i olika sammanhang. Vi måste jobba på detta vis och vi bör göra detta i ännu större utsträckning i framtiden. På möten med ledare och föräldrar repeteras att vi behöver hjälp! Ibland kliver det fram krafter men ofta stannar det vid en utslängd fråga. Orsaken är nog delvis att styrelsen inte är tillräcklig konkret när frågan ställs, vi måste precisera bättre vad vi behöver för hjälp, krafter finns och många är med all sannolikhet beredda att bidra. Något att tänka på för styrelsen. 3

4 Under 2008 höll vi vårt andra Representantskapsmöte. Representanter från samtliga lag deltog och uppslutningen var god. Mötet gav deltagarna möjlighet att påverka styrelsens arbete för det kommande året. Syftet var att öka förståelsen och kunskapen om varandra inom föreningen samtidigt som det gav ett viktigt bidrag till styrelsens arbete med verksamhetsplan och prioriteringar för Arbetet med verksamhetsplan har utvecklats de sista två åren. Det var egentligen inför år 2007 som vi för första gången arbetade fram en tydlig och genomarbetad verksamhetsplan, innan bestod den mest av mer eller mindre diffusa målsättningar. Verksamhetsplanen har gjort styrelsens arbete mer överskådligt och hanterligt och vi kan på ett bättre sätt arbeta strategiskt med frågor på både kort och lång sikt. Styrelsen har hållit ca 15 styrelsemöten och planeringsdagar under året. Utöver detta ett ansenligt antal möten i diverse grupper samt ledarträffar och representantskapsmöte. Vår möteslokal är i vårt eget rum i Gula Villan och styrelsemedlemmarnas uppslutning har varit god. Under flera år har vi som ett projekt inom Handslaget träffats två heldagar per år där styrelsen diskuterar framtidsfrågor. På ordinarie möten finns sällan tid för andra frågor än det som är mest aktuellt, därför är dessa framtidsdagar mycket värdefulla. Dialogen med Hammarbyalliansen har blivit allt bättre. Under 2008 har vi haft löpande möten med Hasse Bergman som är kontaktperson gentemot oss inom damfotbollen och ansvarig för Kanalplans utveckling. Tack vare den allt bättre kommunikationen har vi kommit längre än någonsin med att lyckas förverkliga det som länge stått på styrelsens önskelista som upprustade lokaler, dialog om plantider mm. Förbättrad kommunikation inom föreningen är en fråga som står högt på styrelsens agenda. Vi har blivit allt bättre men fortfarande strävar vi efter att nå ut ännu mer till framför allt föräldrar. Dialogen mellan styrelse och ledare är betydligt bättre än för några år sedan och det känns mycket mer inspirerande att arbeta när frågor och förslag är förankrade. Det finns säkert ledare i föreningen som upplever en brist i kommunikationen men överlag tror vi att ledarna känner att de kan påverka och vilket stort värde de har i verksamheten. Ett sätt att nå ut är vår officiella hemsida Vi vill försöka beskriva alla delar av vår verksamhet även om mycket fokus är på A-laget. Under året har vi haft allt från intervjuer med spelare, ledare och funktionärer till rapporter från fotbollsskolan och andra evenemang. Alla som skriver gör detta ideellt och det finns alltid plats för fler skribenter. Tipsa gärna (maila kansliet), eller ännu hellre skriv några rader själv, om en cup, match eller annan händelse ni vill uppmärksamma. Hammarby Damfotboll har glädjande nog vår egen fotograf på alla allsvenska hemmamatcher. Kjell Franzén (och bror Mats) finns på plats i alla väder. Det gör att vi har många fina bilder som gör hemsidan mycket mer levande. Under året har hemsidan genomgått en total make over med resultatet att även SvFFs medieansvariga kommenterat den som en av damallsvenskans bästa hemsidor. Ökningen 2007 var 10% och målet för 2008 var 15%. Ökningen blev 12% vilket får ses som godkänt. Tyvärr är hemsidan ofta långsam och vi kommer därför att byta webbhotell framöver, som alltid är detta en kostnadsfråga. 4

5 Miljö och etik är något som diskuteras allt mer, så också i Hammarby Damfotboll. Förutom på planen är detta även något som vi vill värna om mer övergripande i vår verksamhet. Vi har under 2008 diskuterat och även startat upp arbetet med en miljöpolicy för föreningen. Bemanning Bemanningen på kansliet har varit ett diskuterat ämne under flera år. Annelie Norén, som under 2008 haft en heltidstjänst fördelat 50/50 som sportchef/kanslist, har slitit hårt för att hinna med alla frågor. Hon anser själv att säsongen 2008 varit otroligt tuff men samtidigt inspirerande. Annelie säger sig även uppleva att omgivningen runt omkring börjar få upp ögonen för Hammarby Damfotboll. Det låter som ett bra betyg för föreningen även om det innebär mer uppgifter och frågor. Redan 2007 meddelade Annelie att situationen inte skulle vara hållbar länge till eftersom det sportsliga krävde allt mer av hennes tid samtidigt som föreningen hela tiden växer. Vid några tillfällen när arbetsbördan varit väl tung har spelare och andra inblandade arbetat korta perioder. Roland Nesters ideella arbete under hösten med bland annat ungdomssidans material har inneburit en stor avlastning för Annelie. Långtgående diskussioner har förts under året med två föreningserfarna kandidater. Tyvärr ledde det inte till någon anställning och det främsta skälet är vår begränsade ekonomi. Annelie kommer med start 1 januari 2009 att arbeta heltid som sportchef. En av hennes stora arbetsuppgifter är assisterande tränare för A-laget. Hon kommer även i fortsättningen att vara övergripande ansvarig för kansliet men har inte möjlighet att hantera kanslifrågor som tidigare. Eftersom behovet av hjälp på kansliet är akut kommer vi, under en kortare period, ta hjälp av personer i vår organisation som redan är insatta i frågorna. Det är allt vanligare med heltidsanställd tränare i damallsvenskan. Vi är en av de föreningar som fortfarande inte har möjlighet att erbjuda detta. Under hösten skrevs ett tvåårigt avtal med Daniel Kalles-Pettersson som huvudtränare på halvtid (assisterande tränare ). Det är i dagsläget en bra lösning då Daniel arbetar parallellt som fotbollstränare på Danderyds Gymnasium och i stort sett alla våra A-lagsspelare studerar eller arbetar på dagtid. Inom en nära framtid kommer kraven på heltidsanställd huvudtränare att öka. Den kommande Klubblicensen för föreningar i Damallsvenskan, som arbetas fram inom SvFFs Damelitprojekt, kommer med all sannolikhet ställa krav på bland annat detta. 5

6 Ekonomi Vi har återigen landat verksamhetsåret i svarta siffror, bra gjort av oss i en tuff värld där vi vänder på varje krona. Våra överskott är dock blygsamma, år 2006 blev det 8 tkr, 2007 ökade det till 44 tkr och 2008 blev överskottet 56 tkr. Sakta men säkert bygger vi ändå vårt egna kapital. Målet var att fördubbla det egna kapitalet som inför 2008 var ca 78 tkr. Vi klarade inte det men med årets resultat har vi nu nått 134 tkr. Vår långsiktiga målsättning är att det egna kapitalet ska vara ca 10% av omsättningen. Jämfört med övriga allsvenska lag har vi en låg omsättning. Ändå har den ökat dramatiskt! men våra personalkostnader har ökat lika många procent och det är främst spelarlönerna som stigit. Det har nyligen tagits fram lönestatistik och snittlönen i vårt A-lag ligger markant under det totala snittet i damallsvenskan. År 2007 var Hammarby Damfotbolls omsättning 2,9 mkr, målet för 2008 var att omsättningen skulle öka till minst 3,5 mkr och det klarade vi! Budgeten för 2009 närmar sig 4 miljonersstrecket. I år har vi haft en god likviditet till skillnad från Det är ett måste för att inte ständigt behöva oroa sig över om vi klarar månadens löneutbetalningar. Dessutom har föreningen äntligen fått en kredit. Danske Bank (ägare till vår huvudsponsor Danica Pension) har ansett oss vara en sund förening och ser potentialen. Denna kredit är mycket viktig för vår verksamhet där intäkter och kostnader ofta är i obalans. Vi blir allt bättre på att hantera vår ekonomi. Erfarenhet av att driva en storklubb med elitverksamhet och ny kunskap i styrelsen har lett till att vi har bättre kontroll och färre kostsamma överraskningar än tidigare. Under hösten har en stor arbetsinsats lagts på budgetarbetet för Aldrig förr har vi så noggrant penetrerat intäkter och kostnader för allt från strumpor till skatter. Tabell 1.1 År Omsättning Resultat Kostnader i Publik HIF Publik snitt DA Placering i DA, Placering (tkr) (tkr) förhållande till publikligan i tabell tabellposition ej klart ännu * I Svenska Fotbollförbundets ekonomiska analys av Damallsvenska föreningarna 2007 kommenteras att Umeå IK hade 4 gånger högre omsättning än Hammarby Damfotboll (Umeå IKs omsättning; tkr) ** Samband mellan föreningarnas kostnader och tabellposition 6

7 Medlemmar Antalet medlemmar i Hammarby Damfotboll bör öka, juniorer men även seniorer. Medlemsantalet styr viktiga intäkter som aktivitetsstödet från stat och kommun och bidraget från Bingoalliansen. Dessutom är det en viktig parameter vid diskussioner med samarbetspartners och sponsorer som stärker våra möjligheter till avtal. Vi blir med fler medlemmar även en starkare förening inom Alliansen. År 2007 var medlemsantalet 396 (298 juniorer och 98 seniorer). I vår verksamhetsplan för 2008 var målet att fördubbla intäkterna via medlemsavgiften och samtidigt arbeta för att få fler vuxna att lösa medlemskap i föreningen. År 2008 har medlemsantalet vuxit till 502 (331 juniorer och 106 seniorer) det känns positivt även om vi inte har lyckats uppnå målet att dubblera intäkterna. Vi tror att en orsak till att det är svårt med rekrytering av nya seniormedlemmar är att många föräldrar helt enkelt inte är Hammarbyare, de hjälper gärna sitt lag och föreningen men har inga tankar på medlemskap. En del föräldrar är säkert medlem i en annan Hammarbyförening och ser ingen anledning till dubbelt medlemskap. En ny form av medlemskap infördes under 2008 guldmedlem. En guldmedlem betalar 950 kr/år och erhåller då lite extra. Utfallet har hittills inte uppfyllt våra önskningar men vi startade med guldmedlemskap relativt sent och fortsätter idogt under nästa år! Fler medlemmar ger en bredare bas av människor som stödjer föreningen. Möjligheterna att rekrytera personer som kan hjälpa till med olika uppgifter ökar och kontaktnätet blir större. Vi är en stor förening och en svårighet är att hitta de personer som både kan och vill bidra i föreningens arbete. De finns därute och vi har märkt att när vi är tydligare med vad vi behöver hjälp med är det lättare för intresserade att erbjuda sin tid och kunskap. Kanalplan - Vår arena Kanalplan är vår hemmaarena. Här trivs vi, här känner vi oss hemma, här vill vi ha de bästa förutsättningarna för tjej- och damfotboll. Det har vi inte idag. Vår hemmaarena är en av de sämsta i damallsvenskan och det har under året varit en prioriterad fråga att arbeta för att förbättra detta. Om Kanalplan även i fortsättningen ska fungera för spel i Damallsvenskan måste betydande insatser göras. Detta är en av de viktiga framtidsfrågor vi haft kraft att driva under 2008 och som kommer att vara högprioriterad även i fortsättningen. Vi har haft möten med kommunen (som äger arenan) och fått muntligt löfte om att i samband med det stora nya hallbygget som planeras bredvid Kanalplan så ska kommunen bygga en ny entré, ett antal nya toaletter och nya förrådsbodar. Vi har även tagit upp frågan med kommunen om fasta läktare med sittplatser under tak för upp emot 1000 personer som troligen blir krav inom damallsvenskan inom några år men utan att få besked. Bygget som planeras bredvid Kanalplan har blivit försenat och påbörjades inte under 2008 som tidigare planerat. För att bättre kunna driva de löpande frågorna om arenans drift och skötsel har Hammarbyalliansen på vårt initiativ tillsatt en IP-kommitté där sådana frågor skall kunna lösas och beslutas. 7

8 Styrelsen har under året aktivt drivit frågan om att vi i damfotbollen ska ha driftsansvaret för Hammarby IP istället för som idag Hammarbyalliansen. Driftsansvar innebär bland annat att ha kontraktet med kommunen och arbetsgivaransvaret för vaktmästaren (Robban). Frågan har även tagits upp i IP-kommittén men ännu inte lösts. För att väcka uppmärksamhet om vår arenas låga standard var Hammarby Damfotboll värd för Svenska fotbollförbundets nationella anläggningskonferens i oktober som hölls i Gula Villan. Visning och rundvandring på Kanalplan genomfördes och det var många förvånade kommentarer från deltagarna om arenans skick. Det viktigast av allt för vår fotbollsverksamhet är att vi har tillräckligt antal plantider och tilldelas humana klockslag och platser. Vi har under året fört diskussioner med både Hammarbyalliansen och fotbollsherrarna angående fördelningen av tider på Kanalplan, en minst sagt seg process. Nu har en Kanalplanskommitté startat där bland annat fördelning av träningstider står på agendan. Nytt i Gula Villan Under 2008 har vi uppvaktat Alliansen angående våra alltför nedgångna lokaler i Gula Villan. Alliansen äger Gula Villan och Hammarby Damfotboll hyr utrymmen. Under flera år har vi pratat om förbättrat café, renoverade omklädningsrum, ett eget gym mm. Under 2008 fick vi tillåtelse att själva fräscha upp både tvättstugan och omklädningsrummen. Det är glädjande och inte en dag för tidigt att både A-laget och Bajen DFF nu fått en betydligt trevligare miljö före och efter sina många träningspass. Under hösten beslutades att caféet ska byggas om och att Alliansen tar den kostnaden. Ritningar på bygget påbörjades och det ska bli spännande när dörrarna slås upp till säsongsstarten 2009! Vår vaktmästare Robbans första insats var att trolla med entrédörren till Gula Villan, sedan dess har vad vi vet ingen slagit sin hand blodig. Utöver allt annat han gör har sittplatser med tak byggts vid lilla kiosken och handikappramp finns nu framför TV-tornet. Robban (som även är ass tränare för Bajen DFF) är en viktig förstärkning för Kanalplan och det är på hans initiativ som vi nu har en IPstyrelse där arenafrågor hanteras. 8

9 Varumärket Hammarby Damfotboll Hösten 2007 startade vi KOM-gruppen med ansvar för arrangemang, sponsorverksamhet, marknad och PR. Uppdraget från styrelsen är att stärka varumärket Hammarby Damfotboll strategiskt och ekonomiskt i ett långsiktigt perspektiv. Under 2008 har detta utskott verkligen utvecklat och lyft vårt arbete till en proffsigare nivå. Det är nödvändigt för att vi ska kunna ta plats i det allt högre bruset inom idrottsvärlden. Stockholm svämmar över av aktiviteter och erbjudanden och vi måste synas för att finnas! Arrangemang Föreningens arrangemangsansvarige under året har varit Carl Stoltzmann, med stöd av Stefan Sanneskär. Arrangemangsgruppen har bestått av 15 funktionärer (en minskning med 3 från föregående år), samt ytterligare 4-6 personer som gjort enstaka inhopp. Arrangemangsgruppen har fungerat som publikvärdar, cafèpersonal, hamburgerförsäljning, lottansvarig, speaker, mm. Året inleddes med ett startmöte i mars samt 2 tillfällen då anläggningen städades och gjordes i ordning inför premiären. Vid ytterligare 2 tillfällen sattes reklamskyltar upp. Arrangemangsgruppen har genomfört 11 hemmamatcher i Damallsvenskan, som genererat ett publiksnitt på 518 personer. Vid 5 av dessa matcher har en matchdelegat från Svenska Fotbollförbundet deltagit. Denne har till uppgift att säkerställa att arrangemanget följer de uppsatta reglerna i Damfotbollsmanualen. Generellt har matchdelegaterna varit nöjda med föreningens nivå, men har anmärkt på att antal funktionärer är i minsta laget. Vidare har delegaten också haft synpunkter på undermåliga ställningar för reklamskyltar, samt bristande kvalitet på anläggningen. Den enskilt allvarligaste incidenten (hund som sprang innanför publikavspärrning under pågående match, dock inte på plan) föranledde en anmälan, som så småningom lämnades utan åtgärd. Utöver detta har verksamheten bestått i att delta i föreningens övriga arrangemang, såsom fotbollsskola i egen regi och enstaka cupmatcher i Victoria Cup. Dessutom har en gemensam funktionärsaktivitet genomförts vid bortamatchen mot Djurgården. Vid samtliga matcher (med 2 undantag beroende på personalbrist) har arrangemanget omfattat 3 försäljningsställen, nämligen Gula Villan, Sommarcaféet, samt serveringsbord bakom träläktare. Sommarcaféet omfattar också hamburgergrillning, som varit mycket uppskattat och genererat bra omsättning. Genom KOM-gruppens försorg har Matchvärdar och Bollsponsorer inför säsongen informerats om vad som åligger dem för respektive matchtillfällen. Vid behov har funktionärer varit behjälpliga med att inhandla priser till matchens lirare, blombuketter, mm. På grund av tidsbrist, sköts den traditionella avslutningsträffen för funktionärerna till början av

10 Marknadsaktiviteter, PR-aktiviteter och måluppfyllelser Mål 1) Publiksnitt öka publiksnittet på A-lagets hemmamatcher Publiksnittet föll cirka 19% från 2007 års snitt på 642 besökare per match till 2008 års snitt på 518 besökare per match. Detta kan även jämföras med år 2006 då snittet låg på 510 åskådare per match En stor del av nedgången kan hänföras till hemmamatchen mot Djurgården som drabbades av både regn och kyla och som skrämde ned åskådarsiffran till rekordlåga derbysiffran 312 åskådare. Hemmamatcherna mot Djurgården har under många år legat stabilt över 1000 åskådare och hade 2008 års match inbringat 1000 åskådare hade publiksnittet klarat 600 åskådare per match. Publiksnittet för hela Damallsvenskan föll också med cirka 8% under 2008 och det kan nämnas att Hammarby Damfotboll klättrade från 11:e till 10e plats i publikligan. Det har genomförts en rad olika aktiviteter för att öka tillströmningen av publik till A-lagets hemmamatcher. Dessa aktiviteter har visuellt varit kopplade till årets kampanj (se beskrivning nedan) och emellanåt involverat våra ungdomslag. Nedan är en kort beskrivning av några av aktiviteterna som genomförts. Samtliga lag i föreningen har fått dela ut över fribiljetter Vi har bjudit in lag i stor Stockholmsområdet till specifika matcher Vi har med hjälp av våra ungdomslag arrangerat utdelning av flyers på strategiska platser på söder Vi har via dessa flyers genomfört tävlingar där första pris varit signerade matchtröjor, bollar och fria hotellövernattningar Matchaffischer, radioreklam För att öka publiksnitt till över behöver vi förmodligen hamna bland de 4-5 översta lagen i tabellen Mål 2 ) Öka exponering i media samt öka allmänna intresset/ snacket kring A-laget och föreningen Vi kan i nuläget inte mäta exakt hur mycket vi exponeras i media eller vilket allmänintresse det finns runt A-laget och föreningen, men vår uppfattning är att vi hade en klar uppgång gentemot 2007 vilket även det var ett bra år. Med tanke på att föreningens budget för PR/marknadsaktiviteter är minimal så får 2008 års resultat ses som en väldigt stor succé. Årets marknadsföringskampanj fick ett mycket bra genomslag och DN, SvD, Aftonbladet, Resumé, City med flera skrev alla om kampanjen. Vår kampanj uppmärksammades även i flera tv-kanaler samt fick stort genomslag på minst ett 40-tal bloggar. Pressutskick och PR-paket som skickats ut hade bra genomslag och cirka 80% av pressutskicken som görs resulterar i att TT plockar nyheten vilket är en förutsättning för vidare spridning av informationen. 10

11 Däremot har försöken att profilera ett fåtal spelare inte fungerade speciellt bra under Profileringen spretade och spelarna som fick utrymme skiftade under året detta behöver göras bättre framöver. Genomförda aktiviteter Årets marknadsföringskampanj I samband med upptaktsträffen för Damallsvenskan den 1 april lanserade vi årets kampanj. Kampanjens fokus var att på ett roligt sätt lyfta upp Damallsvenskan och visa att den är undervärderad i jämförelse med Herrallsvenskan. 38e bästa ligan i Europa eller världens bästa vi ses på Kanalplan var det kanske mest lyckade budskapet och det gav rejält eko både i media och bland intresserade till Damallsvenskan och Herrallsvenskan. Kampanjen användes både på affischer, i radioreklam och i pressutskick. I samband med upptaktsträffen delades även ett riktigt press-kit ut som höll hög klass i jämförelse med konkurrerande föreningar. Löpande pressutskick har gjorts under året med goda resultat (se måluppfyllelse) Vi har under året provat att använda Facebook för att bjuda in till matcher och YouTube för att lägga upp intervjuer. Vi har i nuläget svårt att se om detta ger några större resultat, men vi vill fortsätta att använda den här typen av medier för att sprida våra budskap. Sponsorverksamheten Målet för 2008 var att få in ytterligare en stor sponsor till föreningen. Det målet uppfylldes och resulterade i att 2008 års sponsorintäkter uppgick till över 1 miljon kronor, en höjning från 2007 med ca kronor. Under året som gått har sponsorträffar genomförts vid tre tillfällen när A-laget spelat hemmamatcher. Det har varit två välkända fotbollsprofiler inbjudna för att hålla kortare seminarium, det är tydligt att det ger effekt. Målet 2008 har varit att höja kvaliteten och intresset för sponsorträffarna. Sponsorernas närvaro har varierat under säsongen men sett över ett antal år har intresset klart ökat. Vid samtliga hemmamatcher har sponsorerna bjudits in till matcherna. Vid några tillfällen under säsongen har enskilda sponsorer valt att använda sitt matchvärdskap för att lyfta fram sitt samarbete med Hammarby Damfotboll, exempelvis KSF, Folksam och Danica Pension. Styrelsens medlemmar har tagit en större aktiv del i sponsorarbetet under hösten 2008 vilket har resulterat i en ökning av sponsorintäkter även för Calle, Mats, Lena och Mikael 11

12 Hur ser omvärlden på Hammarby Damfotboll? Positivt med en ständig förundran över hur kan vi klara oss kvar hela tiden i Damallsvenskan. Just nu ( ) genomförs Damelitprojektet inom SvFF som ska bidra till damfotbollens utveckling i Sverige. Områden som hanteras är bland annat talangutveckling, föreningsutveckling och de damallsvenska tränarnas situation. Projektet genomförs via föreningsbesök och intervjuer. Hammarby Damfotboll är väl ansedd, vi har en ungdoms- och talangverksamhet att vara stolta över och som ofta kommenteras positivt. Däremot är det tydligt att vår förening fortfarande har en (alltför) liten omsättning och små möjligheter att anställa den personal en förening av vår omfattning behöver. Trots detta så har den omtalande men svårgripbara Hammarbyandan lyst igenom för de som leder Damelitprojektet, kul! Hur ser publiken på Hammarby Damfotboll? Det vet vi inte exakt men Elitföreningen Damfotboll (EFD), damallsvenskans och division 1-föreningarnas intresseorganisation, har genomfört en omvärldsanalys under Slutsatserna är att kännedomen om damallsvenskan är hög, de som redan är frälsta är mest positiva, tyckandet är stort och kunskapen hos journalister och media alltför låg. Produkten damallsvenskan anses vara bra men serien är för ojämn. Vi bör få fler att uppleva damfotboll och jobba på att skapa en relation med publiken, bland annat genom ökad profilering av våra spelare. Steg 2 av omvärldsanalysen fortsätter 2009 och innehåller olika projekt för att stärka damfotbollen. Så till det som egentligen är viktigast, hur ser våra egna spelare på Hammarby Damfotboll? Under hösten genomförde vi en undersökning som är avsedd att följas upp varje år för att ta tempen på föreningen. Spelarenkäterna visade i korthet att 60% trivs jättebra och 34% trivs bra i laget. De yngre spelarna är mer nöjda än de äldre. Cirka 70% tänker fortsätta i klubben, 20% vet inte och 10% säger nej till en fortsättning (den sistnämnda siffran gäller äldre spelare som inte kan erbjudas ett lag för sin ålder eller fortsatt elitsatsning). Endast 33% ser på A-lagets matcher. Samtliga spelare, med ytterst få undantag, är nöjda med möjligheterna som klubben ger dem att utöva sin sport. Fotbollen vår kärnverksamhet! A-laget har haft ännu en säsong med tuff start men med en uppryckning i slutet som resulterade i en åttonde plats i tabellen. Innan säsongen var vi av media tippade på nionde plats och i vissa fall att ramla ur. Det är en vanlig fråga hur vi kan klara oss kvar när vi hela tiden förlorar våra stjärnor till föreningar som kan locka med större ersättningar. Svaret ligger delvis i att vi hela tiden hittar och utvecklar nya talanger som får och tar chansen i allsvenskan. Dessutom har den berömda Hammarbyandan många gånger svetsat samman laget som fått kraft att övervinna mer namnkunniga lag. Bajen DFF i division 2 är ett viktigt lag i vår Hammarbyfamilj. Inför årets säsong lade ledarteamet i Bajen DFF ner stort arbete ner på att bygga och organisera laget och förbättra kommunikationen med spelare och anhöriga. Framgången kom direkt och laget slutade på andra plats i division 2, Östra Svealand. Bajen DFF är ett seniorlag men är samtidigt länken till ungdomssidan. Här kan spelarna utvecklas för senior- och elitspel utan att behöva byta förening. Varje år har föreningen som mål att lyfta upp en till två spelare från Bajen DFF till vårt A-lag vilket är ett högt mål. Vi har lyckats igen, i år med den snabba Tempest Marie Norlin. 12

13 Under 2008 var ambitionen att skapa en scoutinggrupp som på ett mer systematiskt sätt kan kartlägga talanger och underlätta att föreningen gör kloka värvningar. Tyvärr har inte detta skett även om frågan varit uppe vid flera tillfällen under året. En scoutinggrupp eller motsvarande står fortfarande högt på listan. Däremot har arbetet med värvningar förbättrats ändå. Vår sportchef har kunnat lägga mer tid på spelarkontakter och bemötandet när nya spelare ansluter till truppen. U-truppen, som spelat i division fyra under året, slutade trea i serien. Det är inte optimalt att unga spelare (17-18 år) spelar i samma serie som seniorer, de är ofta flera år äldre och betydligt hårdare i kroppen. Det är glädjande att ett stort ekonomiskt avtal slutits mellan EFD och Svenska Spel under hösten där ett av projekten är en satsning på den så kallade Svenska Spel-ligan för F-17. Hammarby Damfotboll kommer inte att spela med ett lag i division fyra kommande säsong utan har anmält sig till denna serie som i förlängningen kan utvecklas till en serie motsvarande herrsidans juniorelitserie. Mycket positivt tycker vi! Inför 2008 anmäldes 18 lag till Sanktan och till det kommande året har det ökat till 25 anmälda lag. Våra ungdoms- och flicklag representerar klubben i många olika cuper under året och det är glädjande att det ofta är positiva kommentarer om våra spelare och ledare. För andra året i rad utsågs Hammarby Damfotboll till bästa flickförening i ST-cupen där vi var representerat i fyra utav åtta finaler. Hammarby Damfotboll kommer också att representera Stockholm i kommande Futsal SM. Resultat är viktigt för en elitsatsande förening som Hammarby Damfotboll, även på ungdomssidan. Framgångar ger uppmärksamhet och duktiga ledare och spelare söker sig till vår förening. Det är många spelare som hört av sig under året i hopp om att kunna få spela i något av våra yngre lag. Vi tar självklart emot så många spelare vi har möjlighet till, men tyvärr har vi under perioder fått be spelare vänta på att nya lag startas upp då befintliga lag redan har (för) många spelare. Plantider är återigen den största orsaken till att vi inte kan starta nya lag i den takt vi skulle vilja. Under sommaren genomfördes våra fotbollsskolor med gott resultat, inte mindre än 131 spelare fanns på plats v25 och v33. Från årets skolor har ett nytt lag startats, F-02, och de tränar nu regelbundet en gång per vecka. Samtidigt har F-00 och F-01 växt till två lag vardera (grön och vit) och det ser spännande ut för våra minsta lag. Föreningen höll även i år Sports Camp i samarbete med Statsmissionen. Josefin Christensen, A-lagsspelare, har med stort engagemang projektlett båda Fotbollsskolorna och Sports Camp. Våra ungdomsledare är väldigt viktiga och under 2008 har representanter från styrelsen och ledarna träffats ett antal gånger och stämt av viktiga frågor. Som styrelsen uppfattar det fungerar kommunikationen väl och det börjar kännas som att det finns en kontinuitet i dialogen mellan styrelse och ledarna. Under 2008 har Bas 1 i utbildningsstegen hållits för våra ledare. Eftersom vi inte haft någon större utbildningsbudget har vi satsat brett under 2008 och strävat efter att så många som möjligt ska få den grundläggande utbildningen. Den traditionella ledarresan (Viking Line) byttes ut mot en mycket trevlig middag hemma hos Johan Borglund, det tackar vi för. På dessa sista rader om styrelsens arbete 2008 vill jag som ordförande göra en personlig reflektion. Jag ska efter åtta år i styrelsen avrunda mitt uppdrag. 13

14 Under dessa år har jag mött så många människor som brinner och lägger sin kraft och tid för Hammarby Damfotboll, för att tjejer ska få en god möjlighet att uppfylla sina fotbollsdrömmar, för att fotbollen och lagidrotten stärker tjejerna när de som mest behöver det i barndomen och tonåren. Jag är så tacksam för att jag fått förtroendet att vara med och driva denna underbara förening. Sköt om dig, varandra och Hammarby Damfotboll! Catrin Sundstén Styrelsemedlemmar 2008 Catrin Sundstén Ylva Johansson Vibeke Bildt Carl Stoltzmann Lena Bülow Annika Vikander Karolina Rinman Johan Borglund Micke Seid Mats Franzén Annika Viklund Ordförande Vice Ordförande Kassör Arrangemangsansvarig Sponsrings-/ och marknadsansvarig Ungdomsansvarig Fotbollsansvarig KOM-grupp, webbansvarig Suppleant i styrelsen, KOM-gruppen, PR-ansvarig Suppleant i styrelsen, Ungdomsgruppen, ansvarig för Klubbpärmen Valberedning 2008 Stefan Svarrer Valberedningens ordförande Fredrik Kjellander 14

15 Elit I takt med att damfotbollen utvecklas har det blivit allt tydligare att Hammarby Damfotboll i viss mån bedriver två olika fotbollsverksamheter, mycket är kopplat till ekonomi. A-laget och Bajen DFF är våra elitlag där höga krav ställs, avtal skrivs och så goda förutsättningar som ekonomin tillåter ska finnas runt lagen. A-lagsspelarna har ersättning liksom A-lagstränarna och i viss mån Bajen DFFs ledare. Förenings målsättning är att varje år kunna lyfta upp 1-2 spelare från Bajen DFF till A-laget och allsvenskt spel. Det är ett högt ställt mål men vi har lyckats varje år med att 1-2 nya spelare fått prova på allsvenskan. Flera av dessa har sedan tagit plats i landslagssammanhang. Nedan följer rapport från A-laget samt Bajen DFF. A-laget Inför säsongen var vi ganska osäkra på hur vårt lag skulle klara av säsongen Vår ledarstab var i det närmaste intakt och vi hade lyckats knyta till oss en bra naprapat, Katrin Larsson. Sedan föregående säsong hade vi tappat nyckelspelare och ersatt dem med duktiga men oprövade kort. När sedan Annica Svensson slet av korsbandet i januari var vi lite oroliga. Trots allt så hade vi som officiell målsättning placering 7 i tabellen. I februari fick vi med årets första A-landslagsspelare, Anna Lindblom född-89, på ett breddläger på Cypern. Sedan gjorde Daniella Chamoun en fantastisk försäsong och vi började mer och mer att spela ihop laget, vårt självförtroende steg rejält. Tyvärr skulle vår otur fortsätta. Vår dåvarande bästa spelare Daniella fick sitt korsband avsparkat i en derbymatch. Efter en tung inledning började vi så smått hitta tillbaka och vinna igen. OS under augusti/september innebar ett långt spelavbrott där vi hade möjligheten att träna mycket och samla ihop laget. Vi avslutade säsongen lite upp och ned och hamnade till slut på en åttonde plats. Inte helt enligt planen men det var trots allt ett steg framåt då spelet verkligen började ta form och vi hela tiden utvecklades. Under året lyckades vi få med inte mindre än 5 landslagsspelare: Anna Lindblom och Nazanin Vaseghpanah i A-landslaget. Nazanin och Karin Lissel i U23 landslaget. Matilda Agné och Anna Lindblom i F19 landslaget. Linda Cedrell i F16 landslaget. Vi har många spelare som står och knackar på alla landslagsdörrar och det är en fantastiskt fin kvittens på vårt arbete i föreningen. Det som också känns väldigt spännande är arbetet med vår ungdomssida och vårt framgångsrika Bajen DFF. Inför 2009 så har vi fått behålla alla våra talanger, värvat spetskompetens, bytt ut och fått in ett riktigt bra team runt laget och då Kicki Bengtsson bestämt sig för ytterligare en säsong i Hammarby Damfotboll så känns det fantastiskt kul att gå in i säsongen Annelie Norén, Sportchef 15

16 Bajen DFF Tränare: Jan-Ove Rivelsrud, Robert Jacobsén samt Lars Jändel-Holst Lagledare: Lena Bülow Supporterråd: Mikael Åkerlund, Lisbet och Totte von Gegerfelt, John Lenngren Antal spelare i truppen: 19 spelare Turneringar inomhus: St Cupen, vinst, SM F16 regiongruppspel, vinst och vidare till finalslutspel, SM F16, semifinal, Tipscupen, Kvartsfinal, Viksjö Damcup, final, Snöbollen, 3:e plats Turneringar utomhus: Gothia Cup F16 tillsammans med U-truppen, A-final som resulterade i en 2:a plats. Placering i serien: 2:a plats i division 2, Östra Svealand Landsslagspelare i truppen: Linda Cedrell Bajen DFF gick in i säsongen 2008 mycket välorganiserade och väl förbereda. På tränarsida fick laget en förstärkning i Lars Jändel Holst som kom in och tog rollen som målvakt-/ och assisterande tränare. På spelarsidan skedde följande förändringar. Linda Cedrell, och Katti Petrous flyttades upp från U- truppen. I övrigt så kom följande nya spelare till laget; Agnes Jörnung och Hanna Jonasson från Haninge DFF, Tove Kattström från Skå, Susan Varli från Södertälje samt Gabriella von Gegerfelt från Tyresö. Fyra spelare slutade eller gick till andra föreningar. Under säsongen så växt sig laget allt starkare spelmässigt och blev ett stabilt topplag i division 2. Målet från början av säsongen var att ta en placering på den övre halvan av tabellen men varefter säsongen fortskred stegrades målsättningen successivt och efter sommar uppehållet var målet att ta en plats bland de tre topplagen. Laget slutade med 1 poängs skillnad på en andra plats i division 2. Nämnas bör också att laget förlorade endast en match under säsongen, poängresultatet blev 41 och laget släppte också in minst mål av alla lag i division 2 i hela Sverige. År 2008 har också varit ett år som Bajen DFF har arbetat aktivt med att skapa en organisation baserad på anhöriga supporters, som har haft till uppgift att ta hand om matchevenemang för laget, aktivt arbetat för att öka kommunikationen och intresset kring laget/föreningen och jobba med frågor kring laget utanför planen. Vi ser tillbaka på 2008 som ett år där vårt spel på fotbollsplanen fick genomslag och där våra aktiviteter runt laget har skapat det intresse för laget och föreningen som vi hade som målsättning och dessutom har vi haft fantastiskt kul! JO, Robban, Lasse och lena 16

17 Ungdom Ungdomssidan inom Hammarby Damfotboll har fortsatt växa under Det är ca 350 aktiva ungdomsspelare i åldern 6-16 år i föreningen och ca 40 ledare/tränare. Positivt är att föreningen fått större trupper på 11-manna med fler spelare som kan utvecklas än tidigare. Föreningen har i år haft 17 lag som deltagit i St:Eriks cupen samt 1 lag i division 4. Annika Vikander har varit ungdomsansvarig och styrelsens ungdomsgrupp har bestått av Annika Viklund, Annika Vikander och Johan Borglund (som även varit 7-mannaansvarig). Föreningen har fått god hjälp under året av Adam Zakrewski (sportchef ungdom) samt Tobias Edbom, 5-manna ansvarig. Hammarby Damfotboll har även 2008 placerat sig bra samt vunnit många turneringar och serier. Flera av våra lag har under året utmärkt sig i olika turneringar och cuper, bla Gothia, Eskilscupen, Aros, Alandia och Storsjöcupen. Det har även genomförts en mängd olika aktiviteter under året. Ungdomslagen har agerat boll- och lottflickor till våra A-lagsmatcher vilket varit uppskattat framförallt bland de yngre flickorna. Några av lagen har även spelat förmatcher samt gått in hand i hand med A-lagsspelarna. Hammarby Damfotboll arrangerade även i år två fotbollsskolor under sommaren och ledarna för dessa kom från våra äldre ungdomslag samt Bajen DFF. Spelarna i 11-mannalagen har under hösten genomgått en kortare utbildning i sila snacket där arbetet fortsätter löpande i lagen. Föreningen har även genomfört en enkätundersökning som visar att de flesta spelarna trivs i föreningen och laget vilket är positivt. Träningstider är något som både spelare och ledare vill förbättra. Föreningen arbetar hårt för att få fler och bättre tider till våra spelare samt mer tid på kanalplan som vi idag delar med herrarna/pojkarna. Under hösten startade Ungdomsrådet med representanter från 7- och 11-manna lagen. Syftet är att spelarna ska ha en direktkontakt med styrelsen och kan ta med sig frågor/funderingar från sina lagkamrater. Föreningens ungdomstränare har i samband med Idrottslyftet fått möjlighet att utbilda sig vidare i utbildningsstegen med start av Bas 1, ledarskap och spelförståelse. Utbildningen har pågått under hösten med Anders Norin som ansvarig. Det har också varit föreläsningar angående knäprojektet som föreningen driver i samarbete med Folksam. För tredje året i rad anordnades Sports Camp, ett projekt som Josefin Christensen (A-laget) startat. Syftet med Sports Camp är att äldre tonårstjejer som aldrig spelat fotboll under en vecka ska få lära sig grunderna inom fotbollen och ta del av den samvaro som idrotten kan ge. Styrelsen har påbörjat ett nytt projekt med ledarpärmen som ska vara heltäckande för både spelare, ledare och föräldrar samt vara ett styrande dokument för föreningen. Annika Viklund håller i detta arbete som ska leda fram till vår nya klubbpärm. Annika Vikander 17

18 U-truppen Tränare: Mahdi Vaseghpanah, Adam Zakrewski, Eleonor Lundgren, Björn Lennström Lagledare: Iggy Spångberg, Monica Johansson, Catha Grönborg Antal spelare i truppen: 32 Antal träningsmatcher: 11 Turneringar inomhus: Adventscupen- 2:a + 6:e plats, Ica Kvantum Cup ej till slutspel ST cupen- F-15 guld, F-16 guld, F-17 brons, SM- F-16 guld, F-14 silver Gren Hill Cup- 2:a, Folksambollen- ej till slutspel Turneringar utomhus: Gothia Cup 2:a plats Placering S:t Erikscupen: F-16 ut i kvartsfinalen, F-18 ut i kvartsfinalen Placering division 4: Tredjeplats Övrigt värt att nämna: Vi slog ihop gamla u-truppen med gamla 92:orna. I början på April innan serierna drog igång gjorde vi en gemensam resa till Alfas Del Pi i Spanien där vårat mål vara att träna inför seriestart och samtidigt få ihop den nya truppen. Det blev en resa med mycket träning, sol och skratt. 18

19 F93 Tränare: Janne Schönnings, Lars Karlsson Lagledare: Carina From Antal spelare i truppen: 23 Turneringar inomhus: ST Cupen (ut i semifinal), SM-kval (2:a) och Distriktskval, Aik Girl Star (ut i semifinal), Turneringar utomhus: Gothia Cup (kvartsfinal) Placering S:t Erikscupen: 5:a i F15 Elit, 2:a plats i F15 2b och utslagna i kvartsfinal i slutspelet Övrigt värt att nämna: Ett enormt duktigt gäng med mycket bra teknik. Vi har lyckats med att ha spelare aktuella för stadslaget i F93. Vår stora målsättning under året var att tillhöra Stockholm bästa 93:lag och med stor möjlighet att ta oss till S:t Erikscupens final. Trots många, långa skador, sjukdomar klarade vi första delmålet men det räckte inte till att ta oss till S:t Erikscupsfinal. Ett roligt gäng som nu utvecklas vidare i F93/94 utvecklingslag och U-trupp 19

20 F94-representation Målsättningen Detta var vår andra säsong som 11-mannalag var målsättningen att kvalificera oss till 94-Elit vilket vi gjorde. I år var den sportsliga målsättningen att etablera oss som ett stabilt elitlag och ta en plats som topp 3 i S:t Erikscupen och därmed gå till slutspel. Vi hade även ett gemensamt lag med 93:ornas representationstrupp i F93:2 där vi matchade ett antal spelare. Målsättningen för detta gemensamma lag var att hamna topp 4 i den serien. Dessutom hade vi som sportslig målsättning att spela anfallsglad och positiv fotboll samt minst gå till semifinal i de cuper vi deltog i. Andra målsättningar vi hade var att genomföra omväxlande träning av hög kvalitet under året samt att ha en bra sammanhållning i truppen med respekt för varandra, våra motståndare och domare. Men vår allra viktigaste målsättning var att ha roligt tillsammans! Truppen Inför säsongen delade vi 94-truppen i två trupper; Representationstruppen och Utvecklingstruppen. Detta har varit positivt för båda trupperna som har utvecklats positivt utifrån sina förutsättningar. Vi har haft bra sammanhållning i truppen och vi upplever att alla spelare är accepterade och respekterade. Vi har inte märkt att någon har hamnat utanför på något sätt tvärt om - vilket känns väldigt bra. Rent sportsligt är truppen nu mer homogen och jämn än tidigare. Vi har tappat ett par spelare (Ella R, Ella M, Simone, Felicia, Mathilda som har flyttat till Danmark) och har även fått in ett par nya spelare (Ninni, Nikolina, Wirena). När det kommer nya spelare och provtränar så har de alltid blivit väl mottagna och har känt sig välkomna. Alla spelare i truppen har en väldigt hög sportslig nivå. Vi måste påminna om det ibland så att de förstår att de som konkurrerar om platserna är bland de bättre i Stockholm och i Sverige. När vi har haft utvecklingssamtalen har spelaren rankat sig själv på en 5-gradig skala och vi tränare har gjort samma sak. Därefter har vi jämfört och diskuterat resultatet och varför vi ibland skiljer oss åt i bedömningen. Coachning och träning Under försäsongen hade vi varierad träning med mycket teknikträning, uppbyggnadsträning (knän mm) och spel på mindre ytor. Vi genomförde även löpträning med en Frida F:s mamma Kajsa, där vi varierade kondition, snabbhet, styrka, löpteknik mm med att kolla utsikten från Hammarbybackens topp. Vi brottades även under ledning av världsmästaren Jimmy Samuelsson. Vi tränare och ledare har lagt mycket tid på att förbereda och genomföra träningar samt matcher och cuper, laguttagningar, styrkor och svagheter och hur vi kan förbättra laget och respektive spelare. Vad gäller coachning så har vi coachat elitlaget alla tre. Men ibland har det krockat och då har vi delat upp oss. Stefan har från vår sida varit mest ansvarig för det gemensamma 93-laget och vi andra har hjälpt till så ofta som möjligt. Vi har även försökt att vara med när vi har haft spelare utlånade till andra lag i klubben för att titta och stödja vid behov. Vi tycker att samarbetet mellan oss tränare och ledare har fungerat mycket bra under året som gått. Vi kompletterar varandra och börjar kunna varandra efter många års samarbete. Under året har vi fortsatt jobbat mycket med teknik, rörelse och spelförståelse. Vi har inte haft något renodlat fokus på kondition eller styrka under vårsäsongen utan har lagt in dessa moment i andra övningar. 20

Verksamhetsberättelse Tyresö FF 2008

Verksamhetsberättelse Tyresö FF 2008 Verksamhetsberättelse Tyresö FF 2008 1 2 Styrelsen Tyresö FF s styrelse har under 2008 haft följande sammansättning; Ordförande Erik Strand Vice ordförande Ulf Lönnqvist Sekreterare Sickan Lönnkvist Kassör

Läs mer

Vellinge Idrottsförening hälsar välkommen till höstsäsongen 2007

Vellinge Idrottsförening hälsar välkommen till höstsäsongen 2007 Vellinge Idrottsförening hälsar välkommen till höstsäsongen 2007 Uppslutningen var stor från Vellinge IF:s ungdomar och deras föräldrar när herrarna mötte Trellborgs FF i DM. Hemmamatcher herr/dam hösten

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Klubben som erbjuder många ungdomar en meningsfull fritid

Verksamhetsberättelse 2012. Klubben som erbjuder många ungdomar en meningsfull fritid Verksamhetsberättelse 2012 Klubben som erbjuder många ungdomar en meningsfull fritid KLUBBSTYRELSEN En idrottsklubb är beroende av människor med olika kompetens som på ideell basis är beredda att ta på

Läs mer

2010-2011. Linköping Kenty Damfotbollsförening

2010-2011. Linköping Kenty Damfotbollsförening 2010-02-16 2010-2011 Linköping Kenty Damfotbollsförening Föreningen där spelare och ledare utvecklas! Linköping Kenty Damfotbollsförening (LKDFF) skall verka främjande för dam- och flickfotbollens utveckling

Läs mer

AIK Fotboll AB. 007Verksamhetsberättelse 2007

AIK Fotboll AB. 007Verksamhetsberättelse 2007 AIK Fotboll AB 007Verksamhetsberättelse 2007 01 Innehåll 1 Framtiden 2008 3 Verksamheten 2007 - Sport 6 Verksamheten 2007 - Intäkter 8 Styrelse och ledning 10 Säsongen i siffror - Sluttabeller 12 Årsberättelse

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

FRÅN SKRIVBORDSPRODUKT TILL VERKLIGHET

FRÅN SKRIVBORDSPRODUKT TILL VERKLIGHET TIDNINGEN OM ISHOCKEYNS FRAMTID I ÖRNSKÖLDSVIK Nr 1 2014 MAN SKA ALDRIG SLÄPPA SINA DRÖMMAR LÄS MER PÅ SID 6 FRÅN SKRIVBORDSPRODUKT TILL VERKLIGHET LÄS MER PÅ SID 14 DET FINNS ETT DRIV I GRUPPEN LÄS MER

Läs mer

Ordförande har ordet. 2012 ett framgångsrikt år!

Ordförande har ordet. 2012 ett framgångsrikt år! Årsberättelse 2012 Ordförande har ordet 2012 ett framgångsrikt år! Det finns mycket att glädjas över när man ser tillbaka på det gångna året. För det första så kan man konstatera att firman går bra och

Läs mer

[Ange dokumen. rubrik]

[Ange dokumen. rubrik] [Ange dokumen. rubrik] Krönika Börje Sandgren, ordförande Tack för ett härligt och framgångsrikt Idrottsår 2014! Som framgår av årsberättelsen är vi mycket nöjda med genomförd verksamhet vilket vi kommer

Läs mer

FOLKSPORTEN. Svensk Innebandys verksamhetsberättelse med årsredovisning 2014/15

FOLKSPORTEN. Svensk Innebandys verksamhetsberättelse med årsredovisning 2014/15 FOLKSPORTEN Svensk Innebandys verksamhetsberättelse med årsredovisning 2014/15 INNEHÅLL INNEHÅLL Svensk Innebandys verksamhetsberättelse 2014/15 Organisation s. 4-7 Förord Fokusområden Styrelsen Förbundskansliet

Läs mer

Svenska Ishockeyförbundet

Svenska Ishockeyförbundet Svenska Ishockeyförbundet Verksamheten 2013/2014 Innehåll Förbundsordföranden 4 Generalsekreteraren 6 Utvecklings- och landslagsavdelningen 8 Tävlingsavdelningen 10 Marknads- och kommunikationsavd. 14

Läs mer

nummer ett tjugohundratio utgåva: 16

nummer ett tjugohundratio utgåva: 16 01 10 nummer ett tjugohundratio utgåva: 16 Tidningen Göteborgshandbollen ges ut som officiellt organ för och av Göteborgs Handbollförbund. Upplaga är 10 000 ex. Tidningen nu även finns online, gå in på

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

Peo Ljung valde när han tog över GAIS. Nr 3 2014. Nya och nygammal i GAIS: Ayarna, Cadogan och Lassiter. Bakaou Produktion Grönsvarta bilder Panelen

Peo Ljung valde när han tog över GAIS. Nr 3 2014. Nya och nygammal i GAIS: Ayarna, Cadogan och Lassiter. Bakaou Produktion Grönsvarta bilder Panelen Peo Ljung valde när han tog över GAIS Nya och nygammal i GAIS: Ayarna, Cadogan och Lassiter Bakaou Produktion Grönsvarta bilder Panelen Nr 3 2014 Supporterklubben Makrillarna Officiell medlemstidning Sedan

Läs mer

Berättelsen om ett mästerskap

Berättelsen om ett mästerskap 1 Kapitelnamn Berättelsen om ett mästerskap UEFA WOMEN S EURO SWEDEN 2013 JOHAN QUIST Innehåll Inledning 4 Att organisera mellan organisationer 5 Winning Ground 7 Stolt ända in i benmärgen 18 Nya förutsättningar

Läs mer

Överraskad och stolt Arrangemang Idrott Framöver. Organisation, anläggningar mm Avslutningsvis

Överraskad och stolt Arrangemang Idrott Framöver. Organisation, anläggningar mm Avslutningsvis Årsberättelse 2008 www.ifgota.se Ordförande har ordet Överraskad och stolt Ett år har nu gått sen jag tog på mig uppgiften som ordförande i IF Göta Karlstad. Det har varit ett givande år på många sätt.

Läs mer

Ledarskap och motivation: En studie av elittränares strategier

Ledarskap och motivation: En studie av elittränares strategier Ledarskap och motivation: En studie av elittränares strategier Mattias Isberg & Johan Lindblad Gymnasielärare i Idrott& Hälsa Publicerad på Internet, www.idrottsforum.org (ISSN 1652 7224) 2007 02 14 Copyright

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

Handbok. Schysst sommar

Handbok. Schysst sommar Handbok Schysst sommar 1 Varmt tack till Lars Vaste Andersson, Naturskyddsföreningen, vars engagemang och förtroende gjorde detta projekt möjligt, och särskilt tack till Linnéa Falk som skapade och idéutvecklade

Läs mer

Värdegrund. Svenska Kanotförbundets värdegrund handlar om organisationens. förhållningssätt och grundläggande principer, vilka beteenden som är

Värdegrund. Svenska Kanotförbundets värdegrund handlar om organisationens. förhållningssätt och grundläggande principer, vilka beteenden som är Svenska Kanotförbundets verksamhetsberättelse 2012 Värdegrund Svenska Kanotförbundets värdegrund handlar om organisationens förhållningssätt och grundläggande principer, vilka beteenden som är tillåtna

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-09-02--03 Föregående möte: 2006-07-08 vid protokollet, justeras, mötessekreterare justerare Protokoll

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR DJURGÅRDENS IF FOTBOLLFÖRENING 2013

ÅRSREDOVISNING FÖR DJURGÅRDENS IF FOTBOLLFÖRENING 2013 DJURGÅRDENS IF FOTBOLLFÖRENING 1 (25) ÅRSREDOVISNING FÖR DJURGÅRDENS IF FOTBOLLFÖRENING 2013 Ordföranden har ordet Ett händelserikt år 2013 har varit ett väldigt speciellt år där inledningen på säsongen

Läs mer

MassaSim. OS i London 2012. Bloggen. HK CUP Alla får vara med! Joline 10:a i världen. Simmarfesten Speedo 2012. en tillbakablick på 2006

MassaSim. OS i London 2012. Bloggen. HK CUP Alla får vara med! Joline 10:a i världen. Simmarfesten Speedo 2012. en tillbakablick på 2006 MÖLNDALS ALLMÄNNA SIMSÄLLSKAP MASSASIM NR 2 NOV 2012 MassaSim Dagbok från Sum-Sim Simmarnas rapport från läger och tävling. HK CUP Alla får vara med! Bloggen en tillbakablick på 2006 Simmarfesten Speedo

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Stora idrottsdagen. När Olyckan är framme. Sponsorjakt på Glimmingehus. Jim Gottfridsson - Årets idrottare manlig 2012

Stora idrottsdagen. När Olyckan är framme. Sponsorjakt på Glimmingehus. Jim Gottfridsson - Årets idrottare manlig 2012 1 2013 YIF Jim Gottfridsson - Årets idrottare manlig 2012 Stora idrottsdagen Sponsorjakt på Glimmingehus När Olyckan är framme - Björn Grön, Gustav Thulin och Kristoffer Ohlson berättar Vi serverar Dagens

Läs mer