Mars. April. Februari. Januari. Kasper, Melker, Baltsar. 10 S Sigurd, Sigbritt 8. Neutral Bud. Malkolm, Morgan. September. Oktober. December.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mars. April. Februari. Januari. Kasper, Melker, Baltsar. 10 S Sigurd, Sigbritt 8. Neutral Bud. Malkolm, Morgan. September. Oktober. December."

Transkript

1 verige Inplastor Nyårsdagen ax, aximilian Albin, Elvira Harald, Hervor örsta maj Gun, Gunnel vea Kyndelsmässodagen Ernst, Erna Gudmund, Ingemund Rutger, Roger Alfred, Alfrida Disa, Hjördis Gunborg, Gunvor erdinand, Nanna ilip, ilippa Ingemar, Gudmar Adrian, Adriana Rut Ansgar, Anselm John, Jane olbritt, olveig ora, ove arianne, arlene Hanna, Hannele onika, ona Bo Agata, Agda Ebba, Ebbe Irene, Irja rettondedag jul Kristi him. färds d. Dorotea, Doris Nationaldagen Kasper, elker, Baltsar Camilla ilhelm, William Rikard, Dick Gustav, Gösta August, Augusta iv Irma, Irmelin arit, Rita Robert, Robin Erland Berta, Bert orbjörn, orleif Nadja, anja Carina, Carita Eivor, ajvor Gunnar, Gunder anny, ranciska Edla, Ada tto, ttilia Åke Edvin, Egon Börje, Birger igurd, igbritt Iris Ingvar, Ingvor Reidar, Reidun iktoria vante, Boris Esbjörn, tyrbjörn Jan, Jannike Yngve, Inge Greger Ulf, Ylva Bertil, Berthold ärta, ärit rideborg, ridolf Evelina, Evy iv Eskil atilda, aud Charlotta, otta Knut Agne, ve Kristoffer,Christel Artur, Douglas innea, inn Aina, Aino elix, elicia alentin Herbert, Gilbert iburtius Halvard, Halvar Håkan, Hakon aura, orentz Gertrud livia, liver Pingstdagen argit, argot igfrid Box, otala Hjalmar, Helmer Edvard, Edmund Patrik, Patricia ofia, onja Axel, Axelina Anton, ony a, us Josef, Josefina Elias, Elis Ronald, Ronny orborg, orvald Alexandra, andra Hilda, Hildur Joakim, Kim Rebecka, Ruben Björn, Bjarne 0-00 Henrik rida, ritiof aldemar, olmar Bengt Erik Germund, Görel laus, la abian, ebastian Gabriella, Ella Kennet, Kent aj, ajken inda Agnes, Agneta ivianne Gerda, Gerd Amalia, Amelie Karolina, Carola Alf, Alvar incent, iktor Hilding Gabriel, Rafael Anneli, Annika Konstantin, Conny Paulina, Paula rej, reja ångfredagen Allan, Glenn Hemming, Henning Pia Adolf, Alice Erika arie bebådelsedag Georg, Göran Desideria, Desirée orsten, orun Johannes Döp.dag Emanuel ega Ivan, anja Paul, Pål attias, ats Påskdagen idsommardagen Urban Bodil, Boel igvard, ivert arkus ilhelmina, ilma David, alomon Göte, Göta eresia, erese Rakel, Dec. ea ebruari ars aj orgny, orkel Annandag påsk Beda, Blenda Karl, Karla Diana age alkolm, organ Engelbrekt Ingeborg, Borghild elma, skar, ingal ssian Nyårsdagen ax, aximilian Albin, Elvira Harald, Hervor örsta maj Gun, Gunnel Jonas, Jens ure, yra Yvonne, Jeanette eo Beata, Beatrice vea Kyndelsmässodagen Ernst, Erna Gudmund, Ingemund Rutger, Roger Gunilla, Gunhild aria Holger, Holmfrid yko era, eronika Peter, ydia Petra Alfred, Alfrida Disa, Hjördis Gunborg, Gunvor erdinand, Nanna ilip, ilippa Ingemar, Gudmar Ivar, Joar kottdagen Ester ariana Petronella, Pernilla Elof, Barbara, eif Barbro Adrian, Adriana Rut Ansgar, Anselm John, Jane olbritt, olveig ebruari ars aj eptember ktober ora, ove arianne, arlene ven Hanna, Hannele onika, ona Bo Agata, Agda 0 Nikolaus, Niklas Ebba, Ebbe Irene, Irja rettondedag jul Kristi him. färds d. Dorotea, Doris Nationaldagen Kasper, elker, Baltsar Camilla ilhelm, William Angela, Angelika 0 Gustav, Gösta Rikard, Dick August, Augusta iv Irma, Irmelin arit, Rita irginia Robert, Robin Erland Berta, Bert orbjörn, orleif Nadja, anja Carina, Carita Anna Eivor, ajvor Gunnar, Gunder anny, ranciska Edla, Ada tto, ttilia Åke alin, alena Edvin, Egon Börje, Birger igurd, igbritt Reidar, Reidun Daniel, Daniela Iris Ingvar, Ingvor iktoria vante, Boris Esbjörn, tyrbjörn Alexander, Alexis Jan, Jannike Yngve, Inge Greger Ulf, Ylva Bertil, Berthold ärta, ärit ucia rideborg, ridolf Evelina, Evy iv Eskil atilda, aud Charlotta, otta ten, ixten Knut Agne, ve Kristoffer,Christel Artur, Douglas innea, inn Aina, Aino Gottfrid elix, elicia alentin Herbert, Gilbert iburtius Halvard, Halvar Håkan, Hakon Assar aura, orentz Gertrud livia, liver Pingstdagen argit, argot 0 0 igfrid tig Hjalmar, Helmer Edvard, Edmund Patrik, Patricia ofia, onja Axel, Axelina Abraham Anton, ony a, us Josef, Josefina Elias, Elis Ronald, Ronny orborg, orvald Isak Alexandra, andra Hilda, Hildur Joakim, Kim Rebecka, Ruben Björn, Bjarne Henrik rida, ritiof aldemar, olmar Israel, oses Bengt Erik Germund, Görel laus, la Box, otala abian, ebastian Gabriella, Ella Kennet, Kent aj, ajken omas inda Agnes, Agneta ivianne Gerda, Gerd Amalia, Amelie Karolina, Carola Natanael, Jonatan Alf, Alvar incent, iktor Hilding Gabriel, Rafael Anneli, Annika Konstantin, Conny Adam Paulina, Paula rej, reja ångfredagen Allan, Glenn Hemming, Henning 0-00 Eva Pia Adolf, Alice Erika arie bebådelsedag Georg, Göran Desideria, Desirée Juldagen orsten, orun Johannes Döp.dag Emanuel Ivan, anja Annandag jul ega Paul, Pål idsommardagen attias, ats Påskdagen Urban tefan, taffan Bodil, Boel David, alomon igvard, ivert arkus ilhelmina, ilma Johannes, Johan Göte, Göta eresia, erese Rakel, ea orgny, orkel Annandag påsk Beda, Blenda Benjamin Karl, Karla elma, ingal Diana age alkolm, organ Engelbrekt Ingeborg, Borghild Natalia, Natalie Jonas, Jens ure, yra Yvonne, Jeanette eo Abel, et Gunilla, Gunhild aria Holger, Holmfrid yko era, eronika Peter, Petra ylvester Ivar, Joar kottdagen Ester ariana Petronella, Pernilla Elof, eif "Höst " Inplastor ebruari v ebruari v ars v ars v aj v v v v eptember ktober v v 0 v v 0 aj Neutral Bud eptember ebruari ktober ars 0 Box, otala Kalenderprogram aj 0 Box otala 0-00

2 Inplastor erbjuder kreativa och användbara lösningar på plast för kundlojalitet och ökad försäljning - en bra väg till effektiv information och förbättrad kommunikation. i erbjuder bagagetaggar, flaggor, musmattor, kort och kortfickor, för att bara nämna några exempel. en möjligheterna är oändliga. Därför vill vi gärna fungera som ett bollplank åt dig, hitta annorlunda lösningar och ge kreativa förslag om allt från hela konceptet till enstaka produkter för ett speciellt tillfälle. Kolla gärna in vår hemsida för tips och idéer älkommen!

3 nabbhetspremie Beställ senast den augusti så skickar vi två biobiljetter utan extra kostnad!

4 "Årstiderna " Inplastor Paketerbjudande Köp produkter betala för! å den billigaste på köpet! Gäller vid köp av minst 00 st av var sort. Prisexempel vid köp av: 00 st cm linjaler (enkelsidiga), 00 st mån kalenderkort och 00 st isskrapor rdinarie pris: kr, få kalenderkorten på köpet - 0 kr. Du betalar kr för allt! Adress: tenbrovägen el: 0-0 Dec. skar, ssian Beata, Beatrice ydia Barbara, Barbro ven Nikolaus, Niklas Angela, Angelika 0 irginia Anna alin, alena Daniel, Daniela Alexander, Alexis ucia ten, ixten Gottfrid Assar tig Abraham Isak Israel, oses omas Natanael, Jonatan Adam Eva Juldagen Annandag jul tefan, taffan Johannes, Johan Benjamin Natalia, Natalie Abel, et ylvester Nyårsdagen vea Alfred, Alfrida Rut Hanna, Hannele rettondedag jul Kasper, elker, Baltsar August, Augusta Erland Gunnar, Gunder igurd, igbritt Jan, Jannike rideborg, ridolf Knut elix, elicia aura, orentz Hjalmar, Helmer Anton, ony Hilda, Hildur Henrik abian, ebastian Agnes, Agneta incent, iktor rej, reja Erika Paul, Pål Bodil, Boel Göte, Göta Karl, Karla Diana Gunilla, Gunhild Ivar, Joar ebruari ax, aximilian Kyndelsmässodagen Disa, Hjördis Ansgar, Anselm Agata, Agda Dorotea, Doris Rikard, Dick Berta, Bert anny, ranciska Iris Yngve, Inge Evelina, Evy Agne, ve alentin igfrid a, us Alexandra, andra rida, ritiof Gabriella, Ella ivianne Hilding Pia orsten, orun attias, ats igvard, ivert orgny, orkel age aria kottdagen ars Albin, Elvira Ernst, Erna Gunborg, Gunvor Adrian, Adriana ora, ove Ebba, Ebbe Camilla iv orbjörn, orleif Edla, Ada Edvin, Egon iktoria Greger atilda, aud Kristoffer,Christel Herbert, Gilbert Gertrud Edvard, Edmund Josef, Josefina Joakim, Kim Bengt Kennet, Kent Gerda, Gerd Gabriel, Rafael ångfredagen arie bebådelsedag Emanuel Påskdagen Annandag påsk alkolm, organ Jonas, Jens Holger, Holmfrid Ester Harald, Hervor Gudmund, Ingemund erdinand, Nanna arianne, arlene Irene, Irja ilhelm, William Irma, Irmelin Nadja, anja tto, ttilia Ingvar, Ingvor Ulf, Ylva iv Artur, Douglas iburtius livia, liver Patrik, Patricia Elias, Elis aldemar, olmar laus, la Amalia, Amelie Anneli, Annika Allan, Glenn Georg, Göran ega arkus eresia, erese Engelbrekt ure, yra yko ariana aj örsta maj ilip, ilippa John, Jane onika, ona Kristi him. färds d. arit, Rita Carina, Carita Åke Reidar, Reidun Esbjörn, tyrbjörn ärta, ärit Charlotta, otta innea, inn Halvard, Halvar Pingstdagen ofia, onja Ronald, Ronny Rebecka, Ruben Erik aj, ajken Karolina, Carola Konstantin, Conny Hemming, Henning Desideria, Desirée Ivan, anja Urban ilhelmina, ilma Beda, Blenda Ingeborg, Borghild Yvonne, Jeanette era, eronika Petronella, Pernilla Gun, Gunnel Rutger, Roger Ingemar, Gudmar olbritt, olveig Bo Nationaldagen Gustav, Gösta Robert, Robin Eivor, ajvor Börje, Birger vante, Boris Bertil, Berthold Eskil Aina, Aino Håkan, Hakon argit, argot Axel, Axelina orborg, orvald Björn, Bjarne Germund, Görel inda Alf, Alvar Paulina, Paula Adolf, Alice Johannes Döp.dag idsommardagen David, alomon Rakel, ea elma, ingal eo Peter, Petra Elof, eif ebruari ars aj eptember ktober 0 0 Adress: tenbrovägen el: 0-0 Adress: tenbrovägen el: 0-0

5 Kundvagnsmynt Däckmarkör m du vill att din kund ska se ditt budskap varje gång de går och handlar så ska du välja vårt kundvagnsmynt. Kundvagnsmyntet har en femma i ena änden och en tia i den andra. rycks i -färg offset och lamineras därefter så motivet är väl skyddat och har lång livslängd. ormat: x, mm Reklamtryck: x, mm inimiantal: 00 st Antal: kr/st 00, 00,0 00,0 00, 000, 000,00 Buss AB 0-0 illa Edets DÄCKERICE Bäckv. illa Edet el illa Edets illa Edets I GÖR A ÖR DIN BI BIJUR Bäckv. 0 illa Edet DÄCKERICE el Bäckv. illa Edet el illa Edets illa Edets I GÖR A ÖR DIN BI BIJUR Bäckv. 0 illa Edet DÄCKERICE el Bäckv. illa Edet el orslanda Bilservice Nordhagsvägen, orslanda el illa Edets illa Edets I GÖR A ÖR DIN BI BIJUR Bäckv. 0 illa Edet DÄCKERICE el Bäckv. illa Edet el orslanda Bilservice Nordhagsvägen, orslanda illa Edets el I GÖR A ÖR DIN BI BIJUR Bäckv. 0 illa Edet el orslanda Bilservice Nordhagsvägen, orslanda el orslanda Bilservice Nordhagsvägen, orslanda el HÖGER RAHJU vänster bakhjul höger bakhjul vänster framhjul höger framhjul HÖGER BAKHJU ÄNER RAHJU ÄNER BAKHJU åt inte kunden glömma var de köpt däcken. ed denna hållbara märkning hjälper du dem att minnas dig. Praktisk skala för mönsterdjupskontroll. et om st med perforerlinje. Plats för ditt reklamtryck i -färg. ormat: x mm Reklamtryck: 0 x mm inimiantal: 0 st Antal: kr/st 0, 00, 00, 00, 00, 000, 000,

6 0 Kalenderkort månader En tidlös klassiker inom marknadsföring som har funnits i över 0 år. Kalenderkortet är i en smidig storlek som är enkelt att ta med sig. ängst ner på ena sidan finns en användbar centimeterskala. i trycker på det mer miljövänliga materialet Polypropylen. ormat: x mm Reklamtryck: 0 x mm inimiantal: 00 st Antal: kr/st 00,00 00,0 00, 00, 000, 000,0 Helsingborg el 0-0 Nyårsdagen vea Alfred, Alfrida Rut Hanna, Hannele rettondedag jul Kasper, elker, Baltsar August, Augusta Erland Gunnar, Gunder igurd, igbritt Jan, Jannike rideborg, ridolf Knut elix, elicia aura, orentz Hjalmar, Helmer Anton, ony Hilda, Hildur Henrik abian, ebastian Agnes, Agneta incent, iktor rej, reja Erika Paul, Pål Bodil, Boel Göte, Göta Karl, Karla Diana Gunilla, Gunhild Ivar, Joar verige Nyårsdagen vea Alfred, Alfrida Rut Hanna, Hannele rettondedag jul Kasper, elker, Baltsar August, Augusta Erland Gunnar, Gunder igurd, igbritt Jan, Jannike rideborg, ridolf Knut elix, elicia aura, orentz Hjalmar, Helmer Anton, ony Hilda, Hildur Henrik abian, ebastian Agnes, Agneta incent, iktor rej, reja Erika Paul, Pål Bodil, Boel Göte, Göta Karl, Karla Diana Gunilla, Gunhild Ivar, Joar ebruari ax, aximilian Kyndelsmässodagen Disa, Hjördis Ansgar, Anselm Agata, Agda Dorotea, Doris Rikard, Dick Berta, Bert anny, ranciska Iris Yngve, Inge Evelina, Evy Agne, ve alentin igfrid a, us Alexandra, andra rida, ritiof Gabriella, Ella ivianne Hilding Pia orsten, orun attias, ats igvard, ivert orgny, orkel age aria kottdagen ebruari Ängelholm el 0-0 ax, aximilian Kyndelsmässodagen Disa, Hjördis Ansgar, Anselm Agata, Agda Dorotea, Doris Rikard, Dick Berta, Bert anny, ranciska Iris Yngve, Inge Evelina, Evy Agne, ve alentin igfrid a, us Alexandra, andra rida, ritiof Gabriella, Ella ivianne Hilding Pia orsten, orun attias, ats igvard, ivert orgny, orkel age aria kottdagen ars Albin, Elvira Ernst, Erna Gunborg, Gunvor Adrian, Adriana ora, ove Ebba, Ebbe Camilla iv orbjörn, orleif Edla, Ada Edvin, Egon iktoria Greger atilda, aud Kristoffer,Christel Herbert, Gilbert Gertrud Edvard, Edmund Josef, Josefina Joakim, Kim Bengt Kennet, Kent Gerda, Gerd Gabriel, Rafael ångfredagen arie bebådelsedag Emanuel Påskdagen Annandag påsk alkolm, organ Jonas, Jens Holger, Holmfrid Ester andskrona el 0- Klimat för varor och människor aj Harald, Hervor örsta maj Gun, Gunnel Gudmund, Ingemund Rutger, Roger erdinand, Nanna ilip, ilippa Ingemar, Gudmar John, Jane olbritt, olveig arianne, arlene onika, ona Bo Irene, Irja Kristi him. färds d. ilhelm, William Nationaldagen Irma, Irmelin Gustav, Gösta arit, Rita Robert, Robin Nadja, anja Carina, Carita Eivor, ajvor tto, ttilia Åke Börje, Birger Ingvar, Ingvor Reidar, Reidun vante, Boris Esbjörn, tyrbjörn Ulf, Ylva Bertil, Berthold ärta, ärit iv Eskil Charlotta, otta Artur, Douglas innea, inn Aina, Aino iburtius Halvard, Halvar Håkan, Hakon livia, liver Pingstdagen argit, argot Patrik, Patricia ofia, onja Axel, Axelina Elias, Elis Ronald, Ronny orborg, orvald Rebecka, Ruben Björn, Bjarne aldemar, olmar Erik Germund, Görel laus, la aj, ajken Amalia, Amelie inda Karolina, Carola Anneli, Annika Alf, Alvar Konstantin, Conny Hemming, Henning Paulina, Paula Allan, Glenn Adolf, Alice Georg, Göran Desideria, Desirée Johannes Döp.dag ega Ivan, anja idsommardagen Urban arkus ilhelmina, ilma David, alomon eresia, erese Beda, Blenda Rakel, ea Engelbrekt Ingeborg, Borghild elma, ingal ure, yra Yvonne, Jeanette eo yko era, eronika Peter, ebruari Petra ariana Petronella, Pernilla Elof, eif Nyårsdagen ax, aximilian vea Kyndelsmässodagen Alfred, Alfrida Disa, Hjördis Rut Ansgar, Anselm Hanna, Hannele Agata, Agda rettondedag jul Dorotea, Doris Kasper, elker, Baltsar Rikard, Dick August, Augusta Erland Berta, Bert Gunnar, Gunder anny, ranciska igurd, igbritt Iris Jan, Jannike Yngve, Inge rideborg, ridolf Evelina, Evy Knut Agne, ve elix, elicia alentin aura, orentz igfrid Hjalmar, Helmer Anton, ony a, us Alexandra, andra Hilda, Hildur Henrik rida, ritiof abian, ebastian Gabriella, Ella Agnes, Agneta ivianne incent, iktor Hilding rej, reja Pia Erika orsten, orun Paul, Pål attias, ats Bodil, Boel igvard, ivert Göte, Göta orgny, orkel Karl, Karla Diana age Gunilla, Gunhild aria Ivar, Joar kottdagen ANUC RBCU Gnistmaskinservice. Nya och Begagnade Reserv och litdelar. ars Albin, Elvira Ernst, Erna Gunborg, Gunvor Adrian, Adriana ora, ove Ebba, Ebbe Camilla iv orbjörn, orleif Edla, Ada Edvin, Egon iktoria Greger atilda, aud Kristoffer,Christel Herbert, Gilbert Gertrud Edvard, Edmund Josef, Josefina Joakim, Kim Bengt Kennet, Kent Gerda, Gerd Gabriel, Rafael ångfredagen arie bebådelsedag Emanuel Påskdagen Annandag påsk alkolm, organ Jonas, Jens Holger, Holmfrid Ester ars Albin, Elvira Ernst, Erna Gunborg, Gunvor Adrian, Adriana ora, ove Ebba, Ebbe Camilla iv orbjörn, orleif Edla, Ada Edvin, Egon iktoria Greger atilda, aud Kristoffer,Christel Herbert, Gilbert Gertrud Edvard, Edmund Josef, Josefina Joakim, Kim Bengt Kennet, Kent Gerda, Gerd Gabriel, Rafael ångfredagen arie bebådelsedag Emanuel Påskdagen Annandag påsk alkolm, organ Jonas, Jens Holger, Holmfrid Ester Nyårsdagen vea Alfred, Alfrida Rut Hanna, Hannele rettondedag jul Kasper, elker, Baltsar August, Augusta Erland Gunnar, Gunder igurd, igbritt Jan, Jannike rideborg, ridolf Knut elix, elicia aura, orentz Hjalmar, Helmer Anton, ony Hilda, Hildur Henrik abian, ebastian Agnes, Agneta incent, iktor rej, reja Erika Nygatan, Hallstahammar el. 0-, 0, ax 0-0 Paul, Pål Bodil, Boel Göte, Göta Karl, Karla Diana Gunilla, Gunhild Ivar, Joar ebruari ax, aximilian Kyndelsmässodagen Disa, Hjördis Ansgar, Anselm Agata, Agda Dorotea, Doris Rikard, Dick Berta, Bert anny, ranciska Iris Yngve, Inge Evelina, Evy Agne, ve alentin igfrid a, us Alexandra, andra rida, ritiof Gabriella, Ella ivianne Hilding Pia orsten, orun attias, ats igvard, ivert orgny, orkel age aria kottdagen ars Albin, Elvira Ernst, Erna Gunborg, Gunvor Adrian, Adriana ora, ove Ebba, Ebbe Camilla iv orbjörn, orleif Edla, Ada Edvin, Egon iktoria Greger atilda, aud Kristoffer,Christel Herbert, Gilbert Gertrud Edvard, Edmund Josef, Josefina Joakim, Kim Bengt Kennet, Kent Gerda, Gerd Gabriel, Rafael ångfredagen arie bebådelsedag Emanuel Påskdagen Annandag påsk alkolm, organ Jonas, Jens Holger, Holmfrid Ester 0 0 aj örsta maj ilip, ilippa John, Jane onika, ona Kristi him. färds d. arit, Rita Carina, Carita Åke Reidar, Reidun Esbjörn, tyrbjörn ärta, ärit Charlotta, otta innea, inn Halvard, Halvar Pingstdagen ofia, onja Ronald, Ronny Rebecka, Ruben Erik aj, ajken Karolina, Carola Konstantin, Conny Hemming, Henning Desideria, Desirée Ivan, anja Urban ilhelmina, ilma Beda, Blenda Ingeborg, Borghild Yvonne, Jeanette era, eronika Petronella, Pernilla el. + (0) 0 AR ERICE I RUP AB Harald, Hervor Gudmund, Ingemund erdinand, Nanna arianne, arlene Irene, Irja ilhelm, William Irma, Irmelin Nadja, anja tto, ttilia Ingvar, Ingvor Ulf, Ylva iv Artur, Douglas iburtius livia, liver Patrik, Patricia Elias, Elis aldemar, olmar laus, la Amalia, Amelie Anneli, Annika Allan, Glenn Georg, Göran ega Höst arkus eresia, erese Engelbrekt ure, yra yko ariana Gun, Gunnel Rutger, Roger Ingemar, Gudmar olbritt, olveig Bo Nationaldagen Gustav, Gösta Robert, Robin Eivor, ajvor Börje, Birger vante, Boris Bertil, Berthold Eskil Aina, Aino Håkan, Hakon argit, argot Axel, Axelina orborg, orvald Björn, Bjarne Germund, Görel inda Alf, Alvar Paulina, Paula Adolf, Alice Johannes Döp.dag idsommardagen David, alomon Rakel, ea elma, ingal eo Peter, Petra Elof, eif Harald, Hervor Gudmund, Ingemund erdinand, Nanna arianne, arlene Irene, Irja ilhelm, William Irma, Irmelin Nadja, anja tto, ttilia Ingvar, Ingvor Ulf, Ylva iv Artur, Douglas iburtius livia, liver Patrik, Patricia Elias, Elis aldemar, olmar laus, la Amalia, Amelie Anneli, Annika Allan, Glenn Georg, Göran ega arkus eresia, erese Engelbrekt ure, yra yko ariana Årstiderna aj RE ANDÄKARE Bäckgatan arberg elefon: 0- örsta 0 maj Gun, Gunnel Rutger, Roger ilip, ilippa Ingemar, Gudmar John, Jane olbritt, olveig onika, ona Bo Kristi him. färds d. Nationaldagen Gustav, Gösta arit, Rita Robert, Robin Carina, Carita Åke Eivor, ajvor Börje, Birger Reidar, Reidun vante, Boris Esbjörn, tyrbjörn Bertil, Berthold ärta, ärit Eskil Charlotta, otta innea, inn Aina, Aino Halvard, Halvar Håkan, Hakon Pingstdagen argit, argot ofia, onja Axel, Axelina Ronald, Ronny orborg, orvald Rebecka, Ruben Björn, Bjarne Erik Germund, Görel aj, ajken inda Karolina, Carola Alf, Alvar Konstantin, Conny Hemming, Henning Paulina, Paula Adolf, Alice Desideria, Desirée Johannes Döp.dag Ivan, anja idsommardagen Urban ilhelmina, ilma David, alomon Beda, Blenda Rakel, ea Ingeborg, Borghild elma, ingal Yvonne, Jeanette eo era, eronika Peter, Petra Petronella, Pernilla Elof, eif Nyårsdagen vea Alfred, Alfrida Rut Hanna, Hannele rettondedag jul Kasper, elker, Baltsar August, Augusta Erland Gunnar, Gunder igurd, igbritt Jan, Jannike rideborg, ridolf Knut elix, elicia aura, orentz Hjalmar, Helmer Anton, ony Hilda, Hildur Henrik abian, ebastian Agnes, Agneta incent, iktor rej, reja Erika Paul, Pål Bodil, Boel Göte, Göta Karl, Karla Diana Gunilla, Gunhild Ivar, Joar ebruari ax, aximilian Kyndelsmässodagen Disa, Hjördis Ansgar, Anselm Agata, Agda Dorotea, Doris Rikard, Dick Berta, Bert anny, ranciska Iris Yngve, Inge Evelina, Evy Agne, ve alentin igfrid a, us Alexandra, andra rida, ritiof Gabriella, Ella ivianne Hilding Pia orsten, orun attias, ats igvard, ivert orgny, orkel age aria kottdagen ars Albin, Elvira Ernst, Erna Gunborg, Gunvor Adrian, Adriana ora, ove Ebba, Ebbe Camilla iv orbjörn, orleif Edla, Ada Edvin, Egon iktoria Greger atilda, aud Kristoffer,Christel Herbert, Gilbert Gertrud Edvard, Edmund Josef, Josefina Joakim, Kim Bengt Kennet, Kent Gerda, Gerd Gabriel, Rafael ångfredagen arie bebådelsedag Emanuel Påskdagen Annandag påsk alkolm, organ Jonas, Jens Holger, Holmfrid Ester Harald, Hervor Gudmund, Ingemund erdinand, Nanna arianne, arlene Irene, Irja ilhelm, William Irma, Irmelin Nadja, anja tto, ttilia Ingvar, Ingvor Ulf, Ylva iv Artur, Douglas iburtius livia, liver Patrik, Patricia Elias, Elis aldemar, olmar laus, la Amalia, Amelie Anneli, Annika Allan, Glenn Georg, Göran ega arkus eresia, erese Engelbrekt ure, yra yko ariana el. Bilförsäljning 0-0 aj örsta maj ilip, ilippa John, Jane onika, ona Kristi him. färds d. arit, Rita Carina, Carita Åke Reidar, Reidun Esbjörn, tyrbjörn ärta, ärit Charlotta, otta innea, inn Halvard, Halvar Pingstdagen ofia, onja Ronald, Ronny Rebecka, Ruben Erik aj, ajken Karolina, Carola Konstantin, Conny Hemming, Henning Desideria, Desirée Ivan, anja Urban ilhelmina, ilma Beda, Blenda Ingeborg, Borghild Yvonne, Jeanette era, eronika Petronella, Pernilla Nyåkersv., RÄIK, el. erkstad 0-, Neutral Gun, Gunnel Rutger, Roger Ingemar, Gudmar olbritt, olveig Bo Nationaldagen Gustav, Gösta Robert, Robin Eivor, ajvor Börje, Birger vante, Boris Bertil, Berthold Eskil Aina, Aino Håkan, Hakon argit, argot Axel, Axelina orborg, orvald Björn, Bjarne Germund, Görel inda Alf, Alvar Paulina, Paula Adolf, Alice Johannes Döp.dag idsommardagen David, alomon Rakel, ea elma, ingal eo Peter, Petra Elof, eif 0 Harald, Hervor Gudmund, Ingemund erdinand, Nanna arianne, arlene Irene, Irja ilhelm, William Irma, Irmelin Nadja, anja tto, ttilia Ingvar, Ingvor Ulf, Ylva iv Artur, Douglas iburtius livia, liver Patrik, Patricia Elias, Elis aldemar, olmar laus, la Amalia, Amelie Anneli, Annika Allan, Glenn Georg, Göran ega arkus eresia, erese Engelbrekt ure, yra yko ariana aj örsta maj ilip, ilippa John, Jane onika, ona Kristi him. färds d. arit, Rita Carina, Carita Åke Reidar, Reidun Esbjörn, tyrbjörn ärta, ärit Charlotta, otta innea, inn Halvard, Halvar Pingstdagen ofia, onja Ronald, Ronny Rebecka, Ruben Erik aj, ajken Karolina, Carola Konstantin, Conny Hemming, Henning Desideria, Desirée Ivan, anja Urban ilhelmina, ilma Beda, Blenda Ingeborg, Borghild Yvonne, Jeanette era, eronika Petronella, Pernilla ättern aukt. service Gun, Gunnel Rutger, Roger Ingemar, Gudmar olbritt, olveig Bo Nationaldagen Gustav, Gösta Robert, Robin Eivor, ajvor Börje, Birger vante, Boris Bertil, Berthold Eskil Aina, Aino Håkan, Hakon argit, argot Axel, Axelina orborg, orvald Björn, Bjarne Germund, Görel inda Alf, Alvar Paulina, Paula Adolf, Alice Johannes Döp.dag idsommardagen David, alomon Rakel, ea elma, ingal eo Peter, Petra Elof, eif

7 Kalenderkort månader Dec. skar, ssian Beata, Beatrice ydia Barbara, Barbro ven Nikolaus, Niklas Angela, Angelika 0 irginia Anna alin, alena Daniel, Daniela Alexander, Alexis ucia ten, ixten Gottfrid Assar tig Abraham Isak Israel, oses omas Natanael, Jonatan Adam Eva Juldagen Annandag jul tefan, taffan Johannes, Johan Benjamin Natalia, Natalie Abel, et ylvester Dec. skar, ssian Beata, Beatrice ydia Barbara, Barbro ven Nikolaus, Niklas Nyårsdagen vea Alfred, Alfrida Rut Hanna, Hannele rettondedag jul Kasper, elker, Baltsar August, Augusta Erland Gunnar, Gunder igurd, igbritt Jan, Jannike rideborg, ridolf Knut elix, elicia aura, orentz Hjalmar, Helmer Anton, ony Hilda, Hildur Henrik abian, ebastian Agnes, Agneta incent, iktor rej, reja Erika Paul, Pål Bodil, Boel Göte, Göta Karl, Karla Diana Gunilla, Gunhild Ivar, Joar ars-lof jödin EG. ANDÄKARE Parkgatan - Hallstahammar - elefon 0- ättern Angela, Angelika 0 irginia Anna alin, alena Daniel, Daniela Alexander, Alexis ucia ten, ixten Gottfrid Assar tig Abraham Isak Israel, oses omas Natanael, Jonatan Adam Eva Juldagen Annandag jul tefan, taffan Johannes, Johan Benjamin Natalia, Natalie Abel, et ylvester Nyårsdagen vea Alfred, Alfrida Rut Hanna, Hannele rettondedag jul Kasper, elker, Baltsar August, Augusta Erland Gunnar, Gunder igurd, igbritt Jan, Jannike rideborg, ridolf Knut elix, elicia aura, orentz Hjalmar, Helmer Anton, ony Hilda, Hildur Henrik abian, ebastian Agnes, Agneta incent, iktor rej, reja Erika Paul, Pål Bodil, Boel Göte, Göta Karl, Karla Diana Gunilla, Gunhild Ivar, Joar ebruari ars aj ax, aximilian Albin, Elvira Harald, Hervor örsta maj Kyndelsmässodagen Ernst, Erna Gudmund, Ingemund Disa, Hjördis Gunborg, Gunvor erdinand, Nanna ilip, ilippa Adrian, Adriana Ansgar, Anselm John, Jane ora, ove arianne, arlene onika, ona Agata, Agda Ebba, Ebbe Irene, Irja Kristi him. färds d. Dorotea, Doris Camilla ilhelm, William Rikard, Dick iv Irma, Irmelin arit, Rita Berta, Bert orbjörn, orleif Nadja, anja Carina, Carita anny, ranciska Edla, Ada tto, ttilia Åke Edvin, Egon Iris Ingvar, Ingvor Reidar, Reidun iktoria Esbjörn, tyrbjörn Yngve, Inge Greger Ulf, Ylva ärta, ärit Evelina, Evy iv atilda, aud Charlotta, otta Agne, ve Kristoffer,Christel Artur, Douglas innea, inn alentin Herbert, Gilbert iburtius Halvard, Halvar Gertrud livia, liver Pingstdagen igfrid Edvard, Edmund Patrik, Patricia ofia, onja a, us Josef, Josefina Elias, Elis Ronald, Ronny Alexandra, andra Joakim, Kim Rebecka, Ruben rida, ritiof aldemar, olmar Bengt Erik laus, la Gabriella, Ella Kennet, Kent aj, ajken ivianne Gerda, Gerd Amalia, Amelie Karolina, Carola Hilding Gabriel, Rafael Anneli, Annika Konstantin, Conny ångfredagen Allan, Glenn Hemming, Henning Pia arie bebådelsedag Georg, Göran Desideria, Desirée orsten, orun Emanuel ega Ivan, anja attias, ats Påskdagen Urban igvard, ivert arkus ilhelmina, ilma eresia, erese orgny, orkel Annandag påsk Beda, Blenda age alkolm, organ Engelbrekt Ingeborg, Borghild Dec. Jonas, Jens ure, yra Yvonne, Jeanette aria Holger, Holmfrid yko era, eronika kottdagen Ester skar, ssian ariana Nyårsdagen Petronella, Pernilla Beata, Beatrice vea ydia Alfred, Alfrida ebruari ax, aximilian Kyndelsmässodagen Disa, Hjördis Ansgar, Anselm Agata, Agda Dorotea, Doris Rikard, Dick Berta, Bert anny, ranciska Iris Yngve, Inge Evelina, Evy Agne, ve alentin igfrid a, us Alexandra, andra rida, ritiof Gabriella, Ella ivianne Hilding Pia orsten, orun attias, ats igvard, ivert orgny, orkel age aria kottdagen Barbara, Barbro ven Nikolaus, Niklas Angela, Angelika 0 irginia Anna alin, alena Daniel, Daniela Alexander, Alexis ucia ten, ixten Gottfrid Assar tig Abraham Isak Israel, oses omas Natanael, Jonatan Adam Eva Juldagen Annandag jul tefan, taffan Johannes, Johan ars Albin, Elvira Ernst, Erna Gunborg, Gunvor Adrian, Adriana ora, ove Ebba, Ebbe Benjamin Natalia, Natalie Abel, et ylvester Camilla iv orbjörn, orleif Edla, Ada Edvin, Egon iktoria Greger atilda, aud Kristoffer,Christel Herbert, Gilbert Gertrud Edvard, Edmund Josef, Josefina Joakim, Kim Bengt Kennet, Kent Gerda, Gerd Gabriel, Rafael ångfredagen arie bebådelsedag Emanuel Påskdagen Annandag påsk alkolm, organ Jonas, Jens Holger, Holmfrid Ester Rut Hanna, Hannele rettondedag jul Kasper, elker, Baltsar August, Augusta Erland Gunnar, Gunder igurd, igbritt Jan, Jannike rideborg, ridolf Knut elix, elicia aura, orentz Hjalmar, Helmer Anton, ony Hilda, Hildur Henrik abian, ebastian Agnes, Agneta incent, iktor rej, reja Erika Handvävargatan, 0 BRÄHU vid Riksväg 0 el , ax 0- Begagnade bildelar för de flesta märken! aj Paul, Pål Bodil, Boel Göte, Göta Karl, Karla Diana Gunilla, Gunhild Ivar, Joar Harald, Hervor Gudmund, Ingemund erdinand, Nanna arianne, arlene Irene, Irja ilhelm, William Irma, Irmelin Nadja, anja tto, ttilia Ingvar, Ingvor Ulf, Ylva iv Artur, Douglas iburtius livia, liver Patrik, Patricia Elias, Elis aldemar, olmar laus, la Amalia, Amelie Anneli, Annika Allan, Glenn Georg, Göran ega arkus eresia, erese Engelbrekt ure, yra yko ariana Årstiderna örsta maj ilip, ilippa John, Jane onika, ona Kristi him. färds d. arit, Rita Carina, Carita Åke Reidar, Reidun Esbjörn, tyrbjörn ärta, ärit Charlotta, otta innea, inn Halvard, Halvar Pingstdagen ofia, onja Ronald, Ronny Rebecka, Ruben Erik aj, ajken Karolina, Carola Konstantin, Conny Hemming, Henning Desideria, Desirée Ivan, anja Urban ilhelmina, ilma Beda, Blenda Ingeborg, Borghild Yvonne, Jeanette era, eronika Petronella, Pernilla Gun, Gunnel Rutger, Roger Ingemar, Gudmar olbritt, olveig Bo Nationaldagen Gustav, Gösta Robert, Robin Eivor, ajvor Börje, Birger vante, Boris Bertil, Berthold Eskil Aina, Aino Håkan, Hakon argit, argot Axel, Axelina orborg, orvald Björn, Bjarne Germund, Görel inda Alf, Alvar Paulina, Paula Adolf, Alice Johannes Döp.dag idsommardagen David, alomon Rakel, ea elma, ingal eo ebruari Peter, Petra Elof, ax, eif aximilian Kyndelsmässodagen Disa, Hjördis Ansgar, Anselm Agata, Agda Dorotea, Doris Rikard, Dick Berta, Bert anny, ranciska Iris Yngve, Inge Evelina, Evy Agne, ve alentin igfrid a, us Alexandra, andra rida, ritiof Gabriella, Ella ivianne Hilding BRÅ Pia orsten, orun attias, ats igvard, ivert orgny, orkel age aria Gun, Gunnel Rutger, Roger Ingemar, Gudmar olbritt, olveig Bo Nationaldagen Gustav, Gösta Robert, Robin Eivor, ajvor Börje, Birger vante, Boris Bertil, Berthold Eskil kottdagen Aina, Aino Håkan, Hakon argit, argot Axel, Axelina orborg, orvald Björn, Bjarne Germund, Görel inda Alf, Alvar Paulina, Paula Adolf, Alice Johannes Döp.dag idsommardagen David, alomon Rakel, ea elma, ingal eo Peter, Petra Elof, eif ars Albin, Elvira Ernst, Erna Gunborg, Gunvor Adrian, Adriana ora, ove Ebba, Ebbe Camilla iv orbjörn, orleif Edla, Ada Edvin, Egon iktoria Greger atilda, aud Kristoffer,Christel Herbert, Gilbert Gertrud Edvard, Edmund Josef, Josefina Joakim, Kim Bengt Kennet, Kent Gerda, Gerd Gabriel, Rafael ångfredagen arie bebådelsedag Emanuel Påskdagen Annandag påsk alkolm, organ Jonas, Jens Holger, Holmfrid Ester Neutral Dec. skar, ssian Beata, Beatrice ydia Barbara, Barbro ven Nikolaus, Niklas Angela, Angelika 0 irginia Anna alin, alena Daniel, Daniela Alexander, Alexis ucia ten, ixten Gottfrid Assar tig Abraham Isak Israel, oses omas Natanael, Jonatan Adam Eva Juldagen Annandag jul tefan, taffan Johannes, Johan Benjamin Natalia, Natalie Abel, et Harald, Hervor ylvester Gudmund, Ingemund erdinand, Nanna arianne, arlene Irene, Irja ilhelm, William Irma, Irmelin Nadja, anja tto, ttilia Ingvar, Ingvor Ulf, Ylva iv Artur, Douglas iburtius livia, liver Patrik, Patricia Elias, Elis aldemar, olmar laus, la Amalia, Amelie Anneli, Annika Allan, Glenn Georg, Göran ega arkus eresia, erese Engelbrekt ure, yra yko ariana Br. Wallströms ryckeri AB Dec. skar, ssian Beata, Beatrice ydia Barbara, Barbro ven Nikolaus, Niklas Angela, Angelika 0 irginia Anna alin, alena Daniel, Daniela Alexander, Alexis ucia ten, ixten Gottfrid Assar tig Abraham Isak Israel, oses omas Natanael, Jonatan Adam Eva Juldagen Annandag jul tefan, taffan Johannes, Johan Benjamin Natalia, Natalie Abel, et ylvester Box AR el ax ebruari ars Nyårsdagen ax, aximilian Albin, Elvira Harald, Hervor vea Kyndelsmässodagen Ernst, Erna Gudmund, Ingemund Alfred, Alfrida Disa, Hjördis Gunborg, Gunvor erdinand, Nanna Adrian, Adriana Rut Ansgar, Anselm ora, ove arianne, arlene Hanna, Hannele Agata, Agda Ebba, Ebbe Irene, Irja rettondedag jul Dorotea, Doris Kasper, elker, Baltsar Camilla ilhelm, William Rikard, Dick August, Augusta iv Irma, Irmelin Erland Berta, Bert orbjörn, orleif Nadja, anja Gunnar, Gunder anny, ranciska Edla, Ada tto, ttilia Edvin, Egon igurd, igbritt Iris Ingvar, Ingvor iktoria Jan, Jannike Yngve, Inge Greger Ulf, Ylva rideborg, ridolf Evelina, Evy iv atilda, aud Knut Agne, ve Kristoffer,Christel Artur, Douglas elix, elicia alentin Herbert, Gilbert iburtius aura, orentz Gertrud livia, liver igfrid Hjalmar, Helmer Edvard, Edmund Patrik, Patricia Anton, ony a, us Josef, Josefina Elias, Elis Alexandra, andra Hilda, Hildur Joakim, Kim Henrik rida, ritiof aldemar, olmar Bengt laus, la abian, ebastian Gabriella, Ella Kennet, Kent Agnes, Agneta ivianne Gerda, Gerd Amalia, Amelie incent, iktor Hilding Gabriel, Rafael Anneli, Annika rej, reja ångfredagen Allan, Glenn Pia Erika arie bebådelsedag Georg, Göran orsten, orun Emanuel ega Paul, Pål attias, ats Påskdagen Bodil, Boel igvard, ivert arkus Göte, Göta eresia, erese orgny, orkel Annandag påsk Karl, Karla Diana age alkolm, organ Engelbrekt aj Jonas, Jens ure, yra Gunilla, Gunhild aria Holger, Holmfrid yko Ivar, Joar kottdagen Ester örsta maj Gun, Gunnel ariana Rutger, Roger ilip, ilippa Ingemar, Gudmar John, Jane olbritt, olveig onika, ona Bo Kristi him. färds d. Nationaldagen Gustav, Gösta arit, Rita Robert, Robin Carina, Carita Åke Eivor, ajvor Börje, Birger Reidar, Reidun vante, Boris Esbjörn, tyrbjörn Bertil, Berthold ärta, ärit Eskil Charlotta, otta innea, inn Aina, Aino Halvard, Halvar Håkan, Hakon Pingstdagen argit, argot ofia, onja Axel, Axelina Ronald, Ronny orborg, orvald Rebecka, Ruben Björn, Bjarne Erik Germund, Görel aj, ajken inda Karolina, Carola Alf, Alvar Konstantin, Conny Hemming, Henning Paulina, Paula Adolf, Alice Desideria, Desirée Johannes Döp.dag Ivan, anja idsommardagen Urban ilhelmina, ilma David, alomon Beda, Blenda Rakel, ea Ingeborg, Borghild elma, ingal Yvonne, Jeanette eo era, eronika Peter, Petra Petronella, Pernilla Elof, eif Nyårsdagen vea Alfred, Alfrida Rut Hanna, Hannele rettondedag jul Kasper, elker, Baltsar August, Augusta Erland Gunnar, Gunder igurd, igbritt Jan, Jannike rideborg, ridolf Knut elix, elicia aura, orentz Hjalmar, Helmer Anton, ony Hilda, Hildur Henrik abian, ebastian Agnes, Agneta incent, iktor rej, reja Erika Paul, Pål Bodil, Boel Göte, Göta Karl, Karla Diana Gunilla, Gunhild Ivar, Joar ebruari ax, aximilian Kyndelsmässodagen Disa, Hjördis Ansgar, Anselm Agata, Agda Dorotea, Doris Rikard, Dick Berta, Bert anny, ranciska Iris Yngve, Inge Evelina, Evy Agne, ve alentin igfrid a, us Alexandra, andra rida, ritiof Gabriella, Ella ivianne Hilding Pia orsten, orun attias, ats igvard, ivert orgny, orkel age aria kottdagen ars Albin, Elvira Ernst, Erna Gunborg, Gunvor Adrian, Adriana ora, ove Ebba, Ebbe Camilla iv orbjörn, orleif Edla, Ada Edvin, Egon iktoria Greger atilda, aud Kristoffer,Christel Herbert, Gilbert Gertrud Edvard, Edmund Josef, Josefina Joakim, Kim Bengt Kennet, Kent Gerda, Gerd Gabriel, Rafael ångfredagen arie bebådelsedag Emanuel Påskdagen Annandag påsk alkolm, organ Jonas, Jens Holger, Holmfrid Ester Harald, Hervor Gudmund, Ingemund erdinand, Nanna arianne, arlene Irene, Irja ilhelm, William Irma, Irmelin Nadja, anja tto, ttilia Ingvar, Ingvor Ulf, Ylva iv Artur, Douglas iburtius livia, liver Patrik, Patricia Elias, Elis aldemar, olmar laus, la Amalia, Amelie Anneli, Annika Allan, Glenn Georg, Göran ega arkus eresia, erese Engelbrekt ure, yra yko ariana aj örsta maj ilip, ilippa John, Jane onika, ona Kristi him. färds d. arit, Rita Carina, Carita Åke Reidar, Reidun Esbjörn, tyrbjörn ärta, ärit Charlotta, otta innea, inn Halvard, Halvar Pingstdagen ofia, onja Ronald, Ronny Rebecka, Ruben Erik aj, ajken Karolina, Carola Konstantin, Conny Hemming, Henning Desideria, Desirée Ivan, anja Urban ilhelmina, ilma Beda, Blenda Ingeborg, Borghild Yvonne, Jeanette era, eronika Petronella, Pernilla enhults Pressgjuteri AB ite smartare, lite snabbare! etallvägen, 0 enhult el. 0-0, verige aj örsta maj ilip, ilippa John, Jane onika, ona Kristi him. färds d. arit, Rita Carina, Carita Åke Reidar, Reidun Esbjörn, tyrbjörn ärta, ärit Charlotta, otta innea, inn Halvard, Halvar Pingstdagen ofia, onja Ronald, Ronny Rebecka, Ruben Erik aj, ajken Karolina, Carola Konstantin, Conny Hemming, Henning Desideria, Desirée Ivan, anja Urban ilhelmina, ilma Beda, Blenda Ingeborg, Borghild Yvonne, Jeanette era, eronika Petronella, Pernilla Gun, Gunnel Rutger, Roger Ingemar, Gudmar olbritt, olveig Bo Nationaldagen Gustav, Gösta Robert, Robin Eivor, ajvor Börje, Birger vante, Boris Bertil, Berthold Eskil Aina, Aino Håkan, Hakon argit, argot Axel, Axelina orborg, orvald Björn, Bjarne Germund, Görel inda Alf, Alvar Paulina, Paula Adolf, Alice Johannes Döp.dag idsommardagen David, alomon Rakel, ea elma, ingal eo Peter, Petra Elof, eif Höst Gun, Gunnel Rutger, Roger Ingemar, Gudmar olbritt, olveig Bo Nationaldagen Gustav, Gösta Robert, Robin Eivor, ajvor Börje, Birger vante, Boris Bertil, Berthold Eskil Aina, Aino Håkan, Hakon argit, argot Axel, Axelina orborg, orvald Björn, Bjarne Germund, Görel inda Alf, Alvar Paulina, Paula Adolf, Alice Johannes Döp.dag idsommardagen David, alomon Rakel, ea elma, ingal eo Peter, Petra Elof, eif vå extra månader, december från föregående år samt januari för kommande år, underlättar övergången till det nya året och effektiviserar planeringen. i trycker på det mer miljövänliga materialet Polypropylen. ormat: 0 x mm Reklamtryck: x mm inimiantal: 00 st Antal: kr/st 00,0 00,00 00, 00, 000, 000,

8 verige Bud Budbärare månader Budbäraren är ett kort med flera funktioner. Den är tryckt på ett matt material och har lackad framsida samt skrivbar baksida. ramsidan innehåller kalendern, medan baksidan lämpligen kan användas till reklam, tidsbokning eller notat - eller varför inte en kombination av dessa. ormat: x mm Reklamtryck: x mm inimiantal: 00 st Antal: kr/st 00,0 00, 00, 000,00 000, v ebruari v ars v v aj v v v v v eptember v ktober v 0 v v 0 ebruari v ars v v v aj v v ebruari v ars v v aj v v v v eptember v ktober v 0 v v 0 v v eptember v ättern Bud verige ättern ktober v 0 v v ebruari v ars v v v aj v v tig-lof Eriksson EG. ANDÄKARE v v eptember v ERICE - KAIE - EPAI ktober v 0 v v 0 Kungsportsavenyen Göteborg elefon 0-0 ax 0-0 Bankgiro - E-post v 0 Årstiderna Årstiderna Bud Neutral Höst ebruari v ars v v aj v v v v eptember v ktober v 0 v v 0 Neutral Bud Höst Bud

9 äggkalender månader Brogårdsgatan, etlanda Brogårdsgatan, etlanda el 0- el ebruari ars aj Neutral ättern ebruari ars aj Nyårsdagen ax, aximilian Albin, Elvira Harald, Hervor örsta maj Gun, Gunnel Nyårsdagen ax, aximilian Albin, Elvira Harald, Hervor örsta maj Gun, Gunnel vea Kyndelsmässodagen Ernst, Erna Gudmund, Ingemund Rutger, Roger vea Kyndelsmässodagen Ernst, Erna Gudmund, Ingemund Rutger, Roger Alfred, Alfrida Disa, Hjördis Gunborg, Gunvor erdinand, Nanna ilip, ilippa Ingemar, Gudmar Alfred, Alfrida Disa, Hjördis Gunborg, Gunvor erdinand, Nanna ilip, ilippa Ingemar, Gudmar Adrian, Adriana Rut Ansgar, Anselm John, Jane olbritt, olveig Adrian, Adriana ora, ove arianne, arlene Rut Ansgar, Anselm John, Jane olbritt, olveig Hanna, Hannele onika, ona Bo ora, ove arianne, arlene Agata, Agda Ebba, Ebbe Irene, Irja Hanna, Hannele onika, ona Bo rettondedag jul Kristi him. färds d. Agata, Agda Ebba, Ebbe Irene, Irja Dorotea, Doris Nationaldagen Kasper, elker, Baltsar Camilla ilhelm, William rettondedag jul Kristi him. färds d. Dorotea, Doris Nationaldagen Gustav, Gösta Rikard, Dick August, Augusta iv Irma, Irmelin arit, Rita Kasper, elker, Baltsar Camilla ilhelm, William Gustav, Gösta Rikard, Dick Robert, Robin Erland Berta, Bert orbjörn, orleif August, Augusta iv Irma, Irmelin arit, Rita Robert, Robin Nadja, anja Carina, Carita Eivor, ajvor Gunnar, Gunder anny, ranciska Edla, Ada Åke Erland Berta, Bert orbjörn, orleif Nadja, anja Carina, Carita Eivor, ajvor tto, ttilia Edvin, Egon Börje, Birger Gunnar, Gunder anny, ranciska Edla, Ada tto, ttilia Åke igurd, igbritt Iris Ingvar, Ingvor Reidar, Reidun Edvin, Egon Börje, Birger iktoria vante, Boris igurd, igbritt Iris Ingvar, Ingvor Reidar, Reidun vante, Boris Esbjörn, tyrbjörn Jan, Jannike Yngve, Inge God ekonomi Greger sedan Ulf, Ylva : Bokföring, Bertil, Berthold bokslut, deklarationer, iktoria Esbjörn, tyrbjörn ärta, ärit Jan, Jannike Yngve, Inge Greger Ulf, Ylva Bertil, Berthold rideborg, ridolf Evelina, Evy Eskil ärta, ärit iv atilda, aud Charlotta, otta rideborg, ridolf Evelina, Evy iv Eskil wasberg redovisning Knut Agne, ve Aina, Aino elix, elicia Kristoffer,Christel atilda, aud Charlotta, otta Artur, Douglas innea, inn Knut Agne, ve Kristoffer,Christel Artur, Douglas innea, inn Aina, Aino alentin avtal, Herbert, ekonomisk Gilbert iburtius rådgivning, Halvard, Halvar lagerbolag Håkan, Hakon & bolagsbildningar. elix, elicia alentin Herbert, Gilbert iburtius Halvard, Halvar Håkan, Hakon aura, orentz Gertrud livia, liver Pingstdagen argit, argot aura, orentz igfrid Gertrud livia, liver Pingstdagen argit, argot Hjalmar, Helmer Edvard, Edmund Patrik, Patricia ofia, onja igfrid Axel, Axelina Hjalmar, Helmer Edvard, Edmund Patrik, Patricia ofia, onja Axel, Axelina Anton, ony a, us Josef, Josefina Elias, Elis Ronald, Ronny orborg, orvald Anton, ony a, us Josef, Josefina Elias, Elis Ronald, Ronny orborg, orvald Alexandra, andra Hilda, Hildur Joakim, Kim Rebecka, Ruben Björn, Bjarne Alexandra, andra Henrik rida, ritiof aldemar, olmar Hilda, Hildur Joakim, Kim Rebecka, Ruben Björn, Bjarne Bengt Erik Germund, Görel laus, la Henrik rida, ritiof aldemar, olmar Bengt Erik Germund, Görel abian, ebastian Gabriella, Ella Kennet, Kent aj, ajken laus, la inda Agnes, Agneta ivianne Gerda, Gerd Amalia, Amelie abian, ebastian Gabriella, Ella Kennet, Kent aj, ajken G. WABERG REDINING AB BX Karolina, 0, Carola 0 BRA. PER EKRÖ ÄG N: 0- AX: 0-0 WABERG.E inda Alf, Alvar incent, iktor Hilding Gabriel, Rafael Anneli, Annika Konstantin, Conny Agnes, Agneta ivianne Gerda, Gerd Amalia, Amelie Karolina, Carola Alf, Alvar Paulina, Paula rej, reja ångfredagen Allan, Glenn incent, iktor Hilding Gabriel, Rafael Anneli, Annika Konstantin, Conny Hemming, Henning Paulina, Paula Pia Adolf, Alice rej, reja ångfredagen Allan, Glenn Hemming, Henning Erika arie bebådelsedag Georg, Göran Desideria, Desirée Pia Adolf, Alice orsten, orun Johannes Döp.dag Erika arie bebådelsedag Georg, Göran Desideria, Desirée Emanuel ega Ivan, anja orsten, orun Johannes Döp.dag Emanuel Paul, Pål idsommardagen ega Ivan, anja attias, ats Påskdagen Urban Paul, Pål idsommardagen attias, ats Påskdagen Urban Bodil, Boel David, alomon igvard, ivert arkus ilhelmina, ilma Bodil, Boel David, alomon Göte, Göta eresia, erese Rakel, ea igvard, ivert arkus eptember ktober ilhelmina, ilma orgny, orkel Annandag påsk Beda, Blenda Göte, Göta eresia, erese Rakel, ea Karl, Karla elma, ingal Diana age alkolm, organ Engelbrekt orgny, orkel Annandag påsk Beda, Blenda Ingeborg, Borghild Karl, Karla elma, ingal Jonas, Jens ure, yra Yvonne, Jeanette eo Diana age alkolm, organ Engelbrekt Ingeborg, Borghild Jonas, Jens ure, yra Yvonne, Jeanette eo Gunilla, Gunhild aria Aron, Holger, Holmfrid irjam yko era, Per eronika Peter, Petra amuel, am Ragnar, Ragna 0 Gunilla, Allhelgonadagen Gunhild aria Holger, Holmfrid skar, yko ssian era, eronika Peter, Petra Ivar, Joar kottdagen Ester ariana Petronella, Pernilla Elof, eif Ivar, Joar kottdagen Ester ariana Petronella, Pernilla Elof, eif Rosa, Rosita Karin, Kajsa Justus, Justina udvig, ove obias Beata, Beatrice Aurora age Alfhild, Alva ydia Arne, Arnold Gisela Barbara, Barbro Ulrik, Alrik Alfons, Inez Dennis, Denise Ulrika, Ulla aila, Ritva Esaias, Jessika Klas Kjell Jörgen, Örjan André, Andrea Eleonora, Ellinor Herman, Hermine Joel, Judit olke Ragnhild, Ragnvald Reinhold, Reine Bruno ilvia, ylvia Roland ars usanna Klara Kaj Uno tella, Estelle Brynolf erner, alter Ellen, ena redrik, ritz agnus, åns ara argareta, Greta Bernhard, Bernt Jon, Jonna Johanna agdalena, adeleine Henrietta, Henrika Emma, Emmy igne, ignhild Kristina, Kerstin Bartolomeus ovisa, ouise Jakob Östen Jesper, Jasmine arta Rolf, Raoul atima, eila Botvid, eved lof Hans, Hampus Algot Albert, Albertina Helena, Elin Arvid, idar Nyårsdagen ax, aximilian Albin, Elvira vea Kyndelsmässodagen Ernst, Erna Alfred, Alfrida Disa, Hjördis Gunborg, Gunvor Adrian, Adriana Rut Ansgar, Anselm ora, ove Hanna, Hannele Agata, Agda Ebba, Ebbe rettondedag jul Dorotea, Doris Camilla Rikard, Dick August, Augusta iv Erland Berta, Bert orbjörn, orleif Gunnar, Gunder anny, ranciska Edla, Ada Edvin, Egon igurd, igbritt Iris iktoria Jan, Jannike Yngve, Inge Greger rideborg, ridolf Evelina, Evy atilda, aud Knut Agne, ve Kristoffer,Christel elix, elicia alentin Herbert, Gilbert aura, orentz Gertrud igfrid Hjalmar, Helmer Edvard, Edmund Anton, ony a, us Josef, Josefina Alexandra, andra Hilda, Hildur Joakim, Kim Henrik rida, ritiof Bengt abian, ebastian Gabriella, Ella Kennet, Kent Agnes, Agneta ivianne Gerda, Gerd incent, iktor Hilding Gabriel, Rafael rej, reja ångfredagen Pia Erika orsten, orun Emanuel Paul, Pål attias, ats Påskdagen Bodil, Boel igvard, ivert Göte, Göta orgny, orkel Annandag påsk Karl, Karla Diana age alkolm, organ Jonas, Jens Gunilla, Gunhild aria Holger, Holmfrid Ivar, Joar kottdagen Ester Kasper, elker, Baltsar Hantverkaregatan Hallstahammar el ebruari ars arie bebådelsedag Hantverkaregatan Hallstahammar el aj Harald, Hervor örsta maj Gun, Gunnel Gudmund, Ingemund Rutger, Roger erdinand, Nanna ilip, ilippa Ingemar, Gudmar John, Jane olbritt, olveig arianne, arlene onika, ona Bo Irene, Irja Kristi him. färds d. ilhelm, William Nationaldagen Irma, Irmelin Gustav, Gösta arit, Rita Robert, Robin Nadja, anja Carina, Carita Eivor, ajvor tto, ttilia Åke Börje, Birger Ingvar, Ingvor Reidar, Reidun vante, Boris Esbjörn, tyrbjörn Ulf, Ylva Bertil, Berthold ärta, ärit iv Eskil Charlotta, otta Artur, Douglas innea, inn Aina, Aino iburtius Halvard, Halvar Håkan, Hakon livia, liver Pingstdagen argit, argot Patrik, Patricia ofia, onja Axel, Axelina Elias, Elis Ronald, Ronny orborg, orvald Rebecka, Ruben Björn, Bjarne aldemar, olmar Erik Germund, Görel laus, la aj, ajken Amalia, Amelie inda Karolina, Carola Anneli, Annika Alf, Alvar Konstantin, Conny Hemming, Henning Paulina, Paula Allan, Glenn Adolf, Alice Georg, Göran Desideria, Desirée Johannes Döp.dag ega Ivan, anja idsommardagen Urban arkus ilhelmina, ilma eresia, erese Beda, Blenda Rakel, ea Engelbrekt Ingeborg, Borghild elma, ingal ure, yra Yvonne, Jeanette eo yko era, eronika Peter, Petra ariana Petronella, Pernilla Elof, eif Höst David, alomon Adela, Heidi ilian, illy Kevin, Roy Alma, Hulda Anita, Annette ord, urid Dagny, Helny Åsa, Åslög ture Ida igrid, iri Dag, Daga Hildegard, agnhild rvar redrika Elise, isa atteus aurits, oritz ekla, ea Gerhard, Gert ryggve Enar, Einar Dagmar, Rigmor ennart, eonard ikael, ikaela Helge Evald, svald 0 rans, rank Bror Jenny, Jennifer Birgitta, Britta Nils Ingrid, Inger Harry, Harriet Erling, Jarl alfrid, anfred Berit, Birgit tellan Hedvig, Hillevi inn Antonia, oini ukas ore, or ibylla Ursula, Yrsa arika, arita everin, ören Evert, Eilert Inga, Ingalill Amanda, Rasmus abina imon, imone iola Elsa, Isabella verige Edit, Edgar Hubert, Hugo verker Alla helgons dag Eugen, Eugenia Gustav Adolf Ingegerd, Ingela endela eodor, eodora artin, artina årten Konrad, Kurt Kristian, Krister Emil, Emilia eopold ibeke, iveka Naemi, Naima illemor, oa Elisabet, isbet Pontus, arina ven Nikolaus, Niklas Angela, Angelika irginia Anna alin, alena Daniel, Daniela Alexander, Alexis ucia 0 ten, ixten Gottfrid Assar tig Abraham Isak Israel, oses omas Helga, lga Cecilia, issela Natanael, Jonatan Adam Eva Klemens Juldagen Gudrun, Rune Annandag jul Katarina, Katja tefan, taffan inus Johannes, Johan Astrid, Asta Benjamin alte Natalia, Natalie une Abel, et Andreas, Anders ylvester Nyårsdagen ax, aximilian Albin, Elvira vea Kyndelsmässodagen Ernst, Erna Alfred, Alfrida Disa, Hjördis Gunborg, Gunvor Adrian, Adriana Rut Ansgar, Anselm ora, ove Hanna, Hannele Agata, Agda Ebba, Ebbe rettondedag jul Dorotea, Doris Camilla Rikard, Dick August, Augusta iv Erland Berta, Bert orbjörn, orleif Gunnar, Gunder anny, ranciska Edla, Ada Edvin, Egon igurd, igbritt Iris iktoria Jan, Jannike Yngve, Inge Greger rideborg, ridolf Evelina, Evy atilda, aud Knut Agne, ve Kristoffer,Christel elix, elicia alentin Herbert, Gilbert aura, orentz Gertrud igfrid Hjalmar, Helmer Edvard, Edmund Anton, ony a, us Josef, Josefina Alexandra, andra Hilda, Hildur Joakim, Kim Henrik rida, ritiof Bengt abian, ebastian Gabriella, Ella Kennet, Kent Agnes, Agneta ivianne Gerda, Gerd incent, iktor Hilding Gabriel, Rafael rej, reja ångfredagen Pia Erika orsten, orun Emanuel Paul, Pål attias, ats Påskdagen Bodil, Boel igvard, ivert Göte, Göta orgny, orkel Annandag påsk Karl, Karla Diana age alkolm, organ Jonas, Jens Gunilla, Gunhild aria Holger, Holmfrid Ivar, Joar kottdagen Ester Kasper, elker, Baltsar ebruari ars arie bebådelsedag Årstiderna äggkalendern verige Inplastor aj Harald, Hervor örsta maj Gun, Gunnel Gudmund, Ingemund Rutger, Roger erdinand, Nanna ilip, ilippa Ingemar, Gudmar John, Jane olbritt, olveig arianne, arlene onika, ona Bo Irene, Irja Kristi him. färds d. ilhelm, William Nationaldagen Irma, Irmelin Gustav, Gösta arit, Rita Robert, Robin Nadja, anja Carina, Carita Eivor, ajvor tto, ttilia Åke Börje, Birger Ingvar, Ingvor Reidar, Reidun vante, Boris Esbjörn, tyrbjörn Ulf, Ylva Bertil, Berthold ärta, ärit iv Eskil Charlotta, otta Artur, Douglas innea, inn Aina, Aino iburtius Halvard, Halvar Håkan, Hakon livia, liver Pingstdagen argit, argot Patrik, Patricia ofia, onja Axel, Axelina Elias, Elis Ronald, Ronny orborg, orvald Rebecka, Ruben Björn, Bjarne aldemar, olmar Erik Germund, Görel laus, la aj, ajken Amalia, Amelie inda Karolina, Carola Anneli, Annika Alf, Alvar Konstantin, Conny Hemming, Henning Paulina, Paula Allan, Glenn Adolf, Alice Georg, Göran Desideria, Desirée Johannes Döp.dag ega Ivan, anja idsommardagen Urban arkus ilhelmina, ilma eresia, erese Beda, Blenda Rakel, ea Engelbrekt Ingeborg, Borghild elma, ingal ure, yra Yvonne, Jeanette eo yko era, eronika Peter, Petra ariana Petronella, Pernilla Elof, eif David, alomon En väggkalender i A- format som är försedd med st upphängningshål i ovankant. äggkalendern ger en tydlig översikt med månader på varje sida och är oumbärlig överallt där människor vistas och arbetar. i trycker på det mer miljövänliga materialet Polypropylen. ormat: x 0 mm Reklamtryck: 0 x mm inimiantal: 0 st Antal kr/st 0, 0, 00,0 00,0

10 Kalenderlinjal cm En stilren kalenderlinjal med en fräsch blank finish, försedd med ditt reklamtryck, som finns på din kunds skrivbord i minst ett år. illverkas i fem populära varianter. ebruari ars aj 0 0 ars modeller inns i olika ebruari ktober otskålar för rörpallar Ingelsten & Co AB, Box, Anderstorp ax 0-. elefon 0-0 Neutral eptember Djupdragning Plåtpressning aj ebruari ars aj eptember ktober 0 eptember ktober el ättern onika Berglund Bokföring Box 0 Hansavägen Byggn 0 ödertälje ax 0-0 Auktoriserad redovisningskonsult el. 0-0 Neutral Inplastor B indquist Bokföring o Bokslut Plastinbakad mm ormat: x 0 mm Reklamtryck: - framsida: x mm - baksida: x 0 mm inimiantal: 0 st Antal: sida sidor kr/st kr/st 0,0, 00,,0 00,, 00,,0 00,,00 000,0, 000,, ättern Inplastor er än år i buss och turisttrafikens tjänst. Årstiderna uristbussar - pass. för alla slags resor o persontransporter. Bälte på alla platser oalett DD. i hjälper er med alla detaljer kring bussresan ars ebruari ebruari aj Årstiderna Inplastor ars eptember r Decembe r Novembe r eptembe j a 0 0 ktober verige or Inplast verige i reserverar oss för en differens på ± -, mm i skalorna på grund av plastinbakning. ktober 0 0 Höst Höst Inplastor

11 "ättern " Inplastor Kalenderlinjal cm "verige " Inplastor ebruari verige ars aj eptember ktober 0 0 Utställningar ggr/år åra säljare: tockholm/älardalen ödra ellan Norra ormex - Göteborg - tockholm - almö Peter lander Camilla andahl Henrik Pettersson homas öller örgårdsgatan unne el. 0- ax 0-0 En längre linjal, vilket innebär att det finns rikligt med utrymme för reklam och detaljerade bilder. "Höst " Inplastor ebruari ättern ars aj eptember ktober 0 ebruari Neutral "Neutral " Inplastor "Årstiderna " Inplastor ebruari Årstiderna ars ars aj aj eptember ktober 0 0 arvsgatan Box KRIINEHAN el eptember ktober Box, 0 Eskilstuna el. 0-0, ax Web: Höst ebruari ars aj ekaniska AB eptember ktober 0 el ejselgatan E- ÅNGE WEDEN ax: Plastinbakad mm ormat: x mm Reklamtryck: - framsida: x mm - baksida: x mm inimiantal: 0 st Box, 0 Eskilstuna el. 0-0, ax Web: Antal: sida sidor kr/st kr/st 0,0, 00,0,00 00,0, 00,0,00 00,00, 000,,0 000,, i reserverar oss för en differens på ± -, mm i skalorna på grund av plastinbakning.

12 pecialkalendrar Ring för prisuppgift ebruari ars Ring för prisuppgift Exempel på motiv m du har en egen idé och vill göra en helt egen kalenderprodukt så är det inga problem. i hjälper dig gärna med personliga kort och linjaler. En mycket fin effekt kan uppnås genom att fylla den vita botten med färg. i har lång erfarenhet och är mycket kunniga inom tryck på plast. ånga av våra kundanpassade produkter är helt unika. Här ser ni ett urval av årets specialkalendrar. Kalenderkort samköpare el. 0-, 0- HARB ebruari Nyårsdagen vea Alfred, Alfrida Rut Hanna, Hannele rettondedag jul Kasper, elker, Baltsar August, Augusta Erland Gunnar, Gunder igurd, igbritt Jan, Jannike rideborg, ridolf Knut elix, elicia aura, orentz Hjalmar, Helmer Anton, ony Hilda, Hildur Henrik abian, ebastian Agnes, Agneta incent, iktor rej, reja Erika Paul, Pål Bodil, Boel Göte, Göta Karl, Karla Diana Gunilla, Gunhild Ivar, Joar ars ax, aximilian Albin, Elvira a, us Alexandra, andra rida, ritiof Gabriella, Ella ivianne Hilding Pia orsten, orun attias, ats igvard, ivert orgny, orkel age aria 0 Kyndelsmässodagen Disa, Hjördis Ansgar, Anselm Agata, Agda Dorotea, Doris Rikard, Dick Berta, Bert anny, ranciska Iris Yngve, Inge Evelina, Evy Agne, ve alentin igfrid Ernst, Erna Gunborg, Gunvor Adrian, Adriana ora, ove Ebba, Ebbe Camilla iv aj Harald, Hervor Gudmund, Ingemund ångfredagen örsta maj ilip, ilippa John, Jane onika, ona arit, Rita Carina, Carita Åke Reidar, Reidun Esbjörn, tyrbjörn ärta, ärit Charlotta, otta innea, inn Kristi him. färds d. Halvard, Halvar ofia, onja Ronald, Ronny Rebecka, Ruben Erik aj, ajken Karolina, Carola Konstantin, Conny Hemming, Henning Desideria, Desirée Pingstdagen Ivan, anja Urban ilhelmina, ilma Beda, Blenda Ingeborg, Borghild Yvonne, Jeanette era, eronika Petronella, Pernilla erdinand, Nanna arianne, arlene Påskdagen Irene, Irja Annandag påsk ilhelm, William orbjörn, orleif Irma, Irmelin Edla, Ada Nadja, anja Edvin, Egon tto, ttilia iktoria Ingvar, Ingvor Ulf, Ylva Greger iv atilda, aud Kristoffer,Christel Artur, Douglas Herbert, Gilbert iburtius livia, liver Gertrud Edvard, Edmund Patrik, Patricia Elias, Elis Josef, Josefina aldemar, olmar Joakim, Kim laus, la Bengt Amalia, Amelie Kennet, Kent Anneli, Annika Gerda,Gerd Allan, Glenn Gabriel, Rafael Georg, Göran arie bebådelsedag ega Emanuel arkus eresia, erese alkolm, organ Engelbrekt Kansli Jonas, Jens ure, yra Kontakt: Holger, Holmfrid yko ariana Ester PEN IDRÖRBUND 00 CKH Jan eb ars aj Gun, Gunnel Rutger, Roger Ingemar, Gudmar olbritt, olveig Bo Nationaldagen Gustav, Gösta Robert, Robin Eivor, ajvor Börje, Birger vante, Boris Bertil, Berthold Eskil Aina, Aino Håkan, Hakon argit, argot Axel, Axelina orborg, orvald Björn, Bjarne Germund, Görel idsommardagen inda Alf, Alvar Paulina, Paula Adolf, Alice Johannes Döp.dag David, alomon Rakel, ea elma, ingal eo Peter, Petra Elof, eif föreningar medlemmar rdförande: Gunilla Karlbom Aug ep 0 kt Nov Dec 0 Inplastor aj tel: 0 eptember ktober 0 0 ebruari Nyårsdagen vea Alfred, Alfrida Rut Hanna, Hannele rettondedag jul Kasper, elker, Baltsar August, Augusta Erland Gunnar, Gunder igurd, igbritt Jan, Jannike rideborg, ridolf Knut elix, elicia aura, orentz Hjalmar, Helmer Anton, ony Hilda, Hildur Henrik abian, ebastian Agnes, Agneta incent, iktor rej, reja Erika Paul, Pål Bodil, Boel Göte, Göta Karl, Karla Diana Gunilla, Gunhild Ivar, Joar ars aj ax, aximilian Albin, Elvira Harald, Hervor örsta maj Gun, Gunnel Gudmund, Ingemund Rutger, Roger Kyndelsmässodagen Ernst, Erna Gunborg, Gunvor erdinand, Nanna ilip, ilippa Ingemar, Gudmar Disa, Hjördis Adrian, Adriana olbritt, olveig John, Jane Ansgar, Anselm arianne, arlene ora, ove onika, ona Bo Agata, Agda Irene, Irja Ebba, Ebbe Kristi him. färds d. Nationaldagen Dorotea, Doris Camilla ilhelm, William Gustav, Gösta Irma, Irmelin arit, Rita Rikard, Dick iv Robert, Robin Carina, Carita Berta, Bert orbjörn, orleif Nadja, anja Eivor, ajvor Åke tto, ttilia anny, ranciska Edla, Ada Börje, Birger Edvin, Egon Reidar, Reidun Ingvar, Ingvor Iris vante, Boris iktoria Esbjörn, tyrbjörn Ulf, Ylva Bertil, Berthold Yngve, Inge Greger ärta, ärit Eskil iv Evelina, Evy Charlotta, otta atilda, aud Aina, Aino innea, inn Agne, ve Kristoffer,Christel Artur, Douglas Halvard, Halvar iburtius Håkan, Hakon Herbert, Gilbert alentin Pingstdagen argit, argot livia, liver Gertrud igfrid ofia, onja Edvard, Edmund Patrik, Patricia Axel, Axelina a, us Josef, Josefina Ronald, Ronny orborg, orvald Elias, Elis Alexandra, andra Joakim, Kim Rebecka, Ruben Björn, Bjarne aldemar, olmar rida, ritiof Erik Germund, Görel Bengt laus, la aj, ajken Gabriella, Ella Kennet, Kent inda Karolina, Carola Amalia, Amelie Gerda, Gerd ivianne Alf, Alvar Anneli, Annika Konstantin, Conny Gabriel, Rafael Hilding Hemming, Henning Paulina, Paula Allan, Glenn ångfredagen Adolf, Alice Pia arie bebådelsedag Georg, Göran Desideria, Desirée Johannes Döp.dag orsten, orun Emanuel Ivan, anja ega idsommardagen Påskdagen Urban attias, ats arkus David, alomon Rudolf, Ralf ilhelmina, ilma igvard, ivert Rakel, ea eresia, erese Beda, Blenda Annandag påsk orgny, orkel Ingeborg, Borghild elma, ingal alkolm, organ Engelbrekt age ure, yra Yvonne, Jeanette eo Jonas, Jens ebruari ars aj Petra aria era, eronika Peter, Holger, Holmfrid yko örsta Elof,maj eif kottdagen Albin, ariana Pernilla Harald, Petronella, ax, Ester Nyårsdagen aximilian Elvira Hervor Gun, Gunnel Gudmund, Ingemund Kyndelsmässodagen Ernst, Erna Rutger, Roger vea Gunborg, Gunvor erdinand, Alfrida Disa, Hjördis ilippa Ingemar, Gudmar Alfred, Nanna ilip, Adrian, Adriana olbritt, olveig John, Jane Rut Ansgar, Anselm arianne, arlene ora, ove onika, ona Bo Hanna, Hannele Agata, Agda Irene, Irja Ebba, Ebbe Kristi him. färds d. rettondedag jul Dorotea, Doris Nationaldagen Camilla ilhelm, William Kasper, elker, Baltsar Gustav, Gösta Irma, Irmelin arit, Rita Rikard, Dick iv August, Augusta Robert, Robin Carina, Carita Berta, Bert orbjörn, orleif Nadja, anja Erland Eivor, ajvor Åke tto, ttilia anny, ranciska Edla, Ada Gunnar, Gunder Börje, Birger Edvin, Egon Reidar, Reidun Ingvar, Ingvor igurd, igbritt Iris vante, Boris iktoria Esbjörn, tyrbjörn Ulf, Ylva Bertil, Berthold Greger Jan, Jannike Yngve, Inge ärta, ärit Eskil iv rideborg, ridolf Evelina, Evy Charlotta, otta atilda, aud Aina, Aino Knut innea, inn Agne, ve Kristoffer,Christel Artur, Douglas Halvard, Halvar iburtius elix, elicia Håkan, Hakon Herbert, Gilbert alentin Pingstdagen argit, argot aura, orentz livia, liver Gertrud igfrid ofia, onja Hjalmar, Helmer Edvard, Edmund Patrik, Patricia Axel, Axelina Josef, Josefina Anton, ony a, us Ronald, Ronny orborg, orvald Elias, Elis Alexandra, andra Joakim, Kim Rebecka, Ruben Björn, Bjarne Hilda, Hildur aldemar, olmar rida, ritiof Erik Germund, Görel Bengt laus, la Henrik aj, ajken Kennet, Kent abian, ebastian Gabriella, Ella inda Karolina, Carola Amalia, Amelie Gerda, Gerd ivianne Agnes, Agneta Alf, Alvar Anneli, Annika Konstantin, Conny Gabriel, Rafael Hilding incent, iktor Hemming, Henning Paulina, Paula Allan, Glenn ångfredagen rej, reja Adolf, Alice Pia arie bebådelsedag Georg, Göran Desideria, Desirée Erika Johannes Döp.dag orsten, orun Emanuel Ivan, anja ega idsommardagen Paul, Pål attias, ats Påskdagen Urban arkus David, alomon Bodil, Boel ilhelmina, ilma igvard, ivert Rakel, ea eresia, erese Göte, Göta Beda, Blenda Annandag påsk orgny, orkel Engelbrekt Karl, Karla Ingeborg, Borghild elma, ingal age Albin, Elvira alkolm, organ Hervor ure, yra ax, aximilian örsta maj Jeanette Gun, Yvonne, Diana eo Gunnel Jonas, Jens Harald, Holmfrid yko Gunilla, Gunhild aria Peter, Petra Rutger, Roger era, eronika Holger, Ingemund Gudmund, Ernst, Erna Kyndelsmässodagen ariana Ivar, Joar Elof, eif Gudmar kottdagen Petronella, Ester Gunborg, Gunvor Ingemar, ilip, ilippa Pernilla elefon 0-0 Jörgen 00-0 Ulf Nyårsdagen vea Alfred, Alfrida Disa, Hjördis Ansgar, Anselm Agata, Agda Dorotea, Doris Rikard, Dick Berta, Bert anny, ranciska Iris Yngve, Inge Evelina, Evy Agne, ve alentin igfrid a, us Alexandra, andra rida, ritiof Gabriella, Ella ivianne Hilding Pia orsten, orun attias, ats igvard, ivert orgny, orkel age aria kottdagen ebruari Rut 0 Hanna, Hannele rettondedag jul Kasper, elker, Baltsar August, Augusta Erland Gunnar, Gunder igurd, igbritt Jan, Jannike rideborg, ridolf Knut elix, elicia aura, orentz Hjalmar, Helmer Anton, ony Hilda, Hildur Henrik abian, ebastian Agnes, Agneta incent, iktor rej, reja Erika Paul, Pål Bodil, Boel Göte, Göta Karl, Karla Diana Gunilla, Gunhild Ivar, Joar Årstiderna Inplastor aj Gunnel Gun, maj Roger ars örsta Rutger, Hervor Gudmar Harald, ebruari Ingemar, Ingemund olveig Albin, Elvira Gudmund, ilip, ilippa n olbritt, ångfredagen ax, aximilia John, Jane Bo en Ernst, Erna agen erdinand, Nanna Nyårsdag, Gunvor onika, ona sodagen Nationald Gunborg Kyndelsmäs vea arianne, arlene Gustav, Gösta Adrian, Adriana en Alfrida Robin Disa, Hjördis Alfred, Påskdag arit, Rita Robert, Anselm ora, ove Carita Irene, Irja Rut 0 Ansgar, Carina, Ebbe ajvor Ebba, Eivor, Agda påsk Åke Hanna, Hannele jul Agata, Annandag Reidun Camilla Börje, Birger Doris edag Reidar, ilhelm, William Dorotea, rettond tyrbjörn vante, Boris iv Baltsar Esbjörn, Dick Irmelin Irma, Kasper, elker, Rikard, Berthold orleif ärit Bertil, Augusta orbjörn, Nadja, anja ärta, August, Berta, Bert, otta Eskil Edla, Ada tto, ttilia Charlotta Aino Erland Aina, Egon inn Ingvor ranciska Gunder Edvin, innea, färds d. anny, Hakon Gunnar, Ingvar, him. Håkan, Ylva igbritt iktoria Kristi Ulf, Iris igurd, argot Halvard, Halvar Inge argit, iv Greger Jan, Jannike Yngve, onja aud Douglas ofia, Ronny Axel, Axelina, ridolf Evelina, Evy atilda, orvald r,christel Artur, rideborg Ronald,, Ruben orborg, ve Kristoffe iburtius Bjarne Agne, Knut Rebecka Björn, liver Gilbert livia,, Görel Herbert, elix, elicia alentin Patricia Germundardagen Erik orentz Patrik, Gertrud igfrid aura, aj, ajken idsomm Edmund Elias, Elis Helmer Hjalmar, Edvard,Josefina olmar Karolina, Carola inda ony aldemar, n, Conny a, us Josef, Anton, la Konstanti, Henning Alf, Alvar, andra Kim Hildur laus, Joakim, Alexandra Hilda, Hemming Paula Amelie Paulina, ritiof, Desirée Bengt Amalia, rida, Desideria gen Alice Henrik Annika Kent Adolf, ebastian Gabriella, Ella Anneli, Kennet, Pingstda Döp.dag abian, Allan, Glenn Johannes rd Agneta Ivan, anja ivianne Agnes, Göran Gerda,Ge David, alomon iktor Georg, Rafael Urban incent, Gabriel, Hilding a, ilma Rakel, ea dag ega ilhelmin ingal rej, reja arie bebådelse Pia elma, arkus Beda, Blenda Emanuel Erika Borghild eo eresia, erese orun Ralf orsten, Ingeborg,Jeanette Paul, Pål Rudolf, kt Petra Peter, Yvonne, Boel attias, ats alkolm, organ Engelbre Bodil, Elof, eif ure, yra era, eronika Jens igvard, ivert, Pernilla Jonas, Göte, Göta yko orkel Petronella Holmfrid orgny, Karl, Karla Holger, ariana age Diana Ester Gunhild Gunilla, aria Ivar, Joar ransmission weden AB Grundat av Karl-redrik ars Adrian, Adriana ora,ove Ebba, Ebbe Camilla iv orbjörn, orleif Edla, Ada Edvin, Egon iktoria Greger atilda, aud Kristoffer,Christel Herbert, Gilbert Gertrud Edvard, Edmund Josef, Josefina Joakim, Kim Bengt Kennet, Kent Gerda, Gerd Gabriel, Rafael ångfredagen arie bebådelsedag Emanuel Påskdagen Annandag påsk alkolm, organ Jonas, Jens Holger, Holmfrid Ester erdinand, Nanna arlene arianne, Irene, Irja ilhelm, William Irma, Irmelin Nadja, anja tto, ttilia Ingvar, Ingvor Ulf, Ylva iv Artur, Douglas iburtius livia, liver Patrik, Patricia Elias, Elis aldemar, olmar laus, la Amalia, Amelie Anneli, Annika Allan, Glenn Georg, Göran ega arkus eresia, erese Engelbrekt ure, yra yko ariana aj John, Jane onika, ona Kristi him. färds d. arit, Rita Carina, Carita Åke Reidar, Reidun Esbjörn, tyrbjörn ärta, ärit Charlotta, otta innea, inn Halvard, Halvar Pingstdagen ofia, onja Ronald, Ronny Rebecka, Ruben Erik aj, ajken Karolina, Carola Konstantin, Conny Hemming, Henning Desideria, Desirée Ivan, anja Urban ilhelmina, ilma Beda, Blenda Ingeborg, Borghild Yvonne, Jeanette era, eronika Petronella, Pernilla olbritt, olveig Bo Nationaldagen Gustav, Gösta Robert, Robin Eivor, ajvor Börje, Birger vante, Boris Bertil, Berthold Eskil Aina, Aino Håkan, Hakon argit, argot Axel, Axelina orborg, orvald Björn, Bjarne Germund, Görel inda Alf, Alvar Paulina, Paula Adolf, Alice Johannes Döp.dag idsommardagen David, alomon Rakel, ea elma, ingal eo Peter, Petra Elof, eif Kalenderställ kr/st Nu kan ni även köpa ett ställ till era kalenderkort! Avsett främst för större affärskedjor eller koncerner med många representanter över hela landet. Kontakta oss och vi hjälper dig att hitta rätt produkt. Korten levereras direkt till respektive kontor eller butik. Ett snabbt, enkelt och kostnadseffektivt sätt att synas.

13 Isskrapa Exempel på motiv uristbussar - pass. för alla slags resor o persontransporter. Bälte på alla platser oalett DD. i hjälper er med alla detaljer kring bussresan er än år i buss och turisttrafikens tjänst. ERIGE EDANDE RKYDDBEHANDING ilarevägen, Örebro el: 0-0 DINIRCENER BI & RKYDD KE_Isskrapa_x.indd Herr o Damfrisör Peruk o oupéspecialist andstingsleverantör En högst personlig isskrapa med ditt eget tryck på fram- och baksidan. rycks i -färg offset. En mycket snygg produkt med lång kommersiell livslängd. ormat: x mm Reklamtryck: x mm jocklek:, mm inimiantal: 00 st Antal: kr/st 00, 00, 0,0 00, 00,00 00,0 Rudbecksgatan, 0 Örebro 0- Drop in & tidsbest: ån - re - KE_Isskrapa_x.indd KE_Isskrapa_x.indd

14 Allmän information vid beställning Beställning via kupong: - kriv tydligt - yll i eventuellt kundnummer - kicka dina underlag digitalt (t ex via ) Ett urval av våra övriga produkter änk också på att: - Beställa och skicka in material i god tid - Alla kalendrar trycks i -färg (cyan, magenta, gul och svart) - everans fritt otala exklusive moms - i reserverar oss för upplagedifferenser på ±%. - törre upplagor mot offert. - Priserna gäller från augusti t o m januari illäggskostnader: - Ny text eller ändring av text: 00 kr Beställning och frågor: Ring 0-00 E-post: ör information och inspiration besök gärna vår hemsida älkommen med din beställning!

15 Beställningskupong öretag Jag vill ha följande reklamtext: rg.nr. Kundnr. Namn E-post Postadress Postnummer/rt Övriga önskemål: el everans adress Postnummer/rt Produkt Antal ärg på reklamtext Bifogar underlag för reklamtext amma som föregående år Önskar prov på följande produkter

16 rankeras ej Porto betalt Inplastor AB varspost Kundnummer 00 otala

17 T Anton Tony Tulpanens dag 18 F 19 L 20 S. Trettondedagsafton M T O. Erika Stilla mässa i Emmaboda Kyrka F L S.

17 T Anton Tony Tulpanens dag 18 F 19 L 20 S. Trettondedagsafton M T O. Erika Stilla mässa i Emmaboda Kyrka F L S. Januari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nyårsdagen 'ässa för freden' i Emmaboda kyrka V 1 vea Alfred Alfrida Rut Hanna Hannele rettondedagsafton Baltsar Kasper elker Julfest i ångasjö kyrka rettondedag jul August

Läs mer

MÅS Persson. Mötesplats

MÅS Persson. Mötesplats 2010 Mötesplats MÅS Persson Jag skapar mina egna hus och världar med humor och allvar. Det blir ibland små öar som man kan ta sig till med båt, andra gånger blir det urbana landskap med vridna och lurande

Läs mer

SEPTEMBER. Tema En säker skolväg Aktivitet Måla, rita, skriv Vinn Reflex, julkalender, dator, pengar till klasskassan OKTOBER

SEPTEMBER. Tema En säker skolväg Aktivitet Måla, rita, skriv Vinn Reflex, julkalender, dator, pengar till klasskassan OKTOBER BESÖK GÄRNA VÅR HEMSIDA WWW.TRAFIKKALENDERN.SE Inbjudan I höst fyller Skolbarnens Trafikkalender 20 år och det ska vi fira med ett födelsedagskalas som pågår under hela läsåret. firar 20-årsjubileum Varje

Läs mer

Företag Medverkande lokala företag och organisationer bidrar till att Trafikkalenderns

Företag Medverkande lokala företag och organisationer bidrar till att Trafikkalenderns erns NAR rar s engagemang för barnkerhet är betydelsefull. enderns frågeställningar t skapa en dialog mellan h barn. Trafikkalendern tänkt att fungera som öd när föräldrar behöver prata med sina barn om

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Helping you make a difference.

Helping you make a difference. ALMANACKA 2013 Helping you make a difference Vi ger stora löften. Och vi håller dem. Hur? Jo, genom våra städsystem förstås, men framförallt med den expertis och erfarenhet vi samlat på oss genom åren.

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

Placeringar i ANIMONHUS cup 2015. Matta 1. 1a 16 Maj-Lis Hansson & Jan Hansson / PRO Morlanda. 2a 11 Kerstin Kilberg & Morgan Kilberg / PRO Kaprifolen

Placeringar i ANIMONHUS cup 2015. Matta 1. 1a 16 Maj-Lis Hansson & Jan Hansson / PRO Morlanda. 2a 11 Kerstin Kilberg & Morgan Kilberg / PRO Kaprifolen Placeringar i ANIMONHUS cup 2015. Matta 1 1a 16 Maj-Lis Hansson & Jan Hansson / PRO Morlanda 2a 11 Kerstin Kilberg & Morgan Kilberg / PRO Kaprifolen 3a 14 Gunilla Andersson & Karl-Erik Olsson / Stala PRO

Läs mer

Hälsa, miljö och trafik är ständigt aktuella ämnen med många beröringspunkter. Kunskaper inom dem ger verktyg att påverka vår gemensamma framtid.

Hälsa, miljö och trafik är ständigt aktuella ämnen med många beröringspunkter. Kunskaper inom dem ger verktyg att påverka vår gemensamma framtid. NAR öretag edverkande kala företag ch organisa- oner bidrar till tt Trafikkalen- erns material r gratis. Sam- digt hjälper e till att sprida formation om arns utsatthet trafiken bland na anställda. nder

Läs mer

Almanacka 2012 Bilder ur nordens natur

Almanacka 2012 Bilder ur nordens natur Almanacka 2012 Bilder ur nordens natur Susanne Fridolfsson, Enhetsansvarig Sandbacka Grafiska AB susanne@sandbackagrafiska.se 026-24 80 00 Vi gör det enkelt för dig. Gör det enkelt för dig vänd dig till

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Bilder Rotenäs. Vår Bygd 1891. Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild

Bilder Rotenäs. Vår Bygd 1891. Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild Vår Bygd 1891 Bilder Rotenäs Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild För att läsa om de olika gårdarna i Rotenäs, ur boken Vår Bygd 1891, kan du klicka här. Resande till eller från USA.

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

D E T TR Ä D EN GER ALMANACKA 2015

D E T TR Ä D EN GER ALMANACKA 2015 D E T TR Ä D EN GER ALMANACKA 2015 SÅ GÖR ETT TRÄD NYTTA Löv från träden gödslar jorden och gör att den håller sig fuktig. Träd ger foder till djuren. Träd tar upp koldioxid från luften. Vissa träd har

Läs mer

Städa på stan Schema 2015

Städa på stan Schema 2015 Lagen 2014-04-03--05 2014-04-05-06 2014-04-11--12 2014-04-18--19 Ellen Bränd 072-7328583 Lisa Lindberg 073-8326337 Veronica Rönngren tfn: 073 8024035 Madeleine Szalay tfn: 073 9671101 Veronica Rönngren

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

Innehållsförteckning. Kalenderkollektion 2014

Innehållsförteckning. Kalenderkollektion 2014 Kalenderkollektion Burde skapar kalendrar som gör vardagen enklare och kontorsprodukter som gör jobbet elegantare Vi fortsätter att utveckla produkter som hjälper er med er tid och planering, helt i linje

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck Bondemilen 2011 Resultatlista StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck 135M Kretschmer, Jakob Borås 123 M Nielsen, Filip Göteborg 87 M Bengtsson, Nils-Åke Svenljunga 136M Hallberg,

Läs mer

Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla

Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla 1. David Nygren, Malmö 2. Magnus Asp, Hässleholm Jöns (Nils Björks bror) och Cecila Horney: dottern Esters 3. Nils-Erik

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Hållbar konsumtion avgörande för vår gemensamma framtid

Hållbar konsumtion avgörande för vår gemensamma framtid Gott Nytt Hållbar konsumtion avgörande för vår gemensamma framtid MILJÖARBETET HAR VARIT FRAMGÅNGSRIKT inom många områden, men vi har fortfarande stora utmaningar att ta oss an. Det kommer att krävas en

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Skånes Ishockeyförbund

Skånes Ishockeyförbund Skånes Ishockeyförbund Träningsgrupp 1 Utvecklingscamp Team -01 i Jonstorp 27-29 juli 2015 # P Namn Klubb Calle Olovsson Anton Andersson Axel Jönsson Pontus äldt Jonstorp I Rögle K Trelleborgs I åns Krämer

Läs mer

2013-01-22 HÄLLINGSJÖVÄGEN 11 438 96 HÄLLINGSJÖ BERGLUND,SIGNHILD BRITT MARIE HÄLLINGSJÖVÄGEN 11 435 80 MÖLNLYCKE KÄRRETVÄGEN 40 438 94 HÄRRYDA

2013-01-22 HÄLLINGSJÖVÄGEN 11 438 96 HÄLLINGSJÖ BERGLUND,SIGNHILD BRITT MARIE HÄLLINGSJÖVÄGEN 11 435 80 MÖLNLYCKE KÄRRETVÄGEN 40 438 94 HÄRRYDA 2013-01-22 Fastighetsbeteckning Ägare/Innehavare, Adress Övrigt FASTIGHETER INOM OMRÅDET KYRKHULT 3:1 BERGLUND,ALF MÅRTEN HÄLLINGSJÖVÄGEN 11 BERGLUND,SIGNHILD BRITT MARIE HÄLLINGSJÖVÄGEN 11 RYDET 1:1 VILLINGSGÄRDE

Läs mer

Gott nytt År. Miljöalmanacka 2011

Gott nytt År. Miljöalmanacka 2011 Miljöalmanacka 2011 Gott nytt År Mat är en stor del av livet, både till vardag och till fest. Själv gillar jag både att äta gott och laga god mat. Att stöka runt i köket bland puttrande grytor och fräsande

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30

ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30 ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30 DXR K2 Elin Egnor Malmberget Sara Ek Gällivare Leona Engfors Gällivare Evelina Engman Gällivare Susanne Engman Gällivare Sandra Eriksson

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista 25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista Flickor 09 1 Clara Erlandsson, Ärtemarks IF 2 Emma Söderlund, Sjömarkens IF 3 Jennifer Jonsson, Lekstorps IF 4 Jennie Ohlin, Sjömarkens IF Clara Erlandsson

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Studieåret 2014-2015. Burde och miljön. Innehåll: 4-7. Elevkalendrar... Fickkalendrar... Systemkalendrar... Tillbehör... Format och layout...

Studieåret 2014-2015. Burde och miljön. Innehåll: 4-7. Elevkalendrar... Fickkalendrar... Systemkalendrar... Tillbehör... Format och layout... Studieåret 20-20 Studieåret 20-20 Burde är Skandinaviens största kalendertillverkare med en produktion av över miljoner kalendrar varje år. Välkommen till en ny skolstart 20-20. är presenteras vårt senaste

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se Namn 1 Siv Finndin Mellansjövägen 60B 184 95 Ljusterö Skärdalavägen 1, 184 95 Ljusterö 08 54242049, 072 2397716 till Lena 2 Kerstin Göras Erik Dahlbergsgatan 49, 115 57 Stockholm Skärdalavägen 54 184 95

Läs mer

25 bästa SK Laxen Herrar

25 bästa SK Laxen Herrar 50 frisim 100 frisim 1 Mathias Hageneier 22,04 2008 1 Mathias Hageneier 50,55 2009 2 Joakim Hvalgren 22,83 2014 2 Joakim Hvalgren 50,90 2013 3 Janne Ledin 23,31 2014 3 Kenth Stenbäck 51,00 1984 4 Teodor

Läs mer

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Klass F Elit Särskj 1 Petter Eriksson Moälven/Modo 6 6 6 5 6 0 6 6 1 36 6 6 + 5 2 Rolf Modig Övertorneå 6 6 6 2 6 1 6 6 4 36 7 6 + 3 3 Leif Sandberg Kalix

Läs mer

startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76

startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76 startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76 Dahlberg Evy 77 108 Hellström Anna-Lena 109 140 Hellström Bo

Läs mer

Placeringar Dam. Plac Startnr Namn Postadress Poäng

Placeringar Dam. Plac Startnr Namn Postadress Poäng Placeringar Dam 1 109 Anette Bergström Storvreta 154 / 6 2 152 Seidy Åkerlöf Gimo 134 / 8 3 94 Inga-Lill Sundström Lövstabruk 125 / 4 4 73 Therese Andersson Knivsta 125 5 74 Elisabet Andersson Knivsta

Läs mer

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare NÄSSJÖRUNDAN 2013 Föråkare 00 B Robert Scholander SMK Eksjö Citroën C2 R2 MAX Patrik Knutsson 0 A Tore Sandberg Vimmerby MS Volvo 244 Sofia Johansson Vimmerby MS Ungdom 1 U Henrik Johansson MK Kinda Volvo

Läs mer

Gränsträffen 2011 Resultatlista

Gränsträffen 2011 Resultatlista Gränsträffen 2011 Resultatlista Resultat i A-vapen Klass 1 1 Mats Berg Piteå Pk 5 2 1 6 6 4 3 5 32/20 0 2 Filip Jakobsson Laxforsens Ssf 1 4 3 6 4 4 2 1 25/19 0 3 Jonas Gyllenäs Piteå Pk 2 4 3 2 3 4 3

Läs mer

Thor Modéen loppet 2008-08-23

Thor Modéen loppet 2008-08-23 Thor Modéen loppet 2008-08-23 Klass Pojkar 15-16 Distans (km) 13,8 Antal varv: 3 Starttid 09:00 Placering Startnr Rosa Namn Förening Tid Diff 600 Robin Cederth 601 Viktor Westergren Eskilstuna CK 602 Emil

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - netto:

Resultatlista, ackumulerat - netto: Stellan Kramer Cup 2006 Klass A-klassen Rond 3 Spelform Blandat Datum 2006-08-09 Antal pristagare Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat Särskiljning CUT 1 P Lindberg/O Lindberg 23,5 20-19.0-21.5

Läs mer

...mer tid över KALENDRAR 2015

...mer tid över KALENDRAR 2015 ...mer tid över KALENDRAR Kalenderkollektion Efter att ha tillverkat kalendrar i över år, känner vi oss nu redo att lansera vår första digitala kalender: Planado en ny spännande kalenderapplikation som

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto:

Resultatlista, enskild rond - netto: Arver Scramble 2008 Klass Arver Rond 1 Spelform Scramble, Slagtävling Datum 2008-05-18 Placering Namn Klubb Spelhcp Resultat Särskiljning 1 Clas Holm 8,6 58.4 Tony Gunnarsson Lars Hedström Anna Domberg

Läs mer

Smålands Open 1 2014-03-15 Kalmar F11-27N

Smålands Open 1 2014-03-15 Kalmar F11-27N Smålands Open 1 2014-03-15 Kalmar F11-27N : 3 # Grade Club 1 2 3 Wins Pts 1 Linnea GRÖNBERG 6.kyu Kalmar Budoklubb 2 Nelly SANDBLAD 6.kyu Kalmar Budoklubb 3 Jenna NYSTRÖM 6.kyu Kalmar Budoklubb 7 2 17

Läs mer

RESULTAT PENSIONÄRSTÄVLING

RESULTAT PENSIONÄRSTÄVLING 2008-08-14 1. Göran Dolk 33 42 75 5 2. Arne Thunholm 39 40 79 3 3. Bo Thengqvist 43 41 84 2 4. Bengt Jonsson 41 45 86 1 5. Olle Lindblom 46 40 86 1 6. Tord Ödlund 44 92 1 7. Sven Melkered 46 94 1 8. Åke

Läs mer

http://www.svenskidrott.se/n3result/resultlist.aspx?eventid=17558&showall=true

http://www.svenskidrott.se/n3result/resultlist.aspx?eventid=17558&showall=true Sida 1 av 3 LVC. Region / Landsdelsfinal Götaland Regionalt/Landsdel 2008-03-14 10:00 Hestra Skid O Sportklubb Tillbaka till tävlingskalendern Skriv ut Super-G - Alpint Damer 10-11 21 anmälda, 21 startande,

Läs mer

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730 Sidan 1-04-10 Altengård, Isac Hästhovsvägen 4 Pga_altengard@yahoo.se Hem 454880 0734247155 pga_altengard@yahoo.se caroline.altengard@livingandroom.se Andersson, Filip Collins väg 41 daniel.andersson@mff.se

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Adress till tävlingsplatsen Kristiansand Kajakklubb Gilsveien, 4663 Kristiansand, Norge

Adress till tävlingsplatsen Kristiansand Kajakklubb Gilsveien, 4663 Kristiansand, Norge PM för Nordiska Mästerskapen i Kristiansand 2-3 augusti 2014 I början av augusti är det dags att åka iväg till Kristiansand i Norge för att tävla på Nordiska Mästerskapen. Från Sverige åker tre lag och

Läs mer

Tävling: Skinkan 2013 Vapengrupp:A Utskriven 2013-11-24 18:21 Skytteklass: Klass1 Pl Namn Klubb Resultat Tot P Stm 1 Mattias Williamsson Hjälmseryds

Tävling: Skinkan 2013 Vapengrupp:A Utskriven 2013-11-24 18:21 Skytteklass: Klass1 Pl Namn Klubb Resultat Tot P Stm 1 Mattias Williamsson Hjälmseryds Vapengrupp:A Skytteklass: Klass1 1 Mattias Williamsson Hjälmseryds PK 6 5 4 6 6 6 6 6 45/24 36 B 2 Elciel Leufvén Härlanda PSK 6 5 4 5 6 6 6 6 44/25 38 B 3 Morgan Hjelm Göteborgs Pistol-och Sp 6 5 5 4

Läs mer

Kungsbacka-spelen Lördag

Kungsbacka-spelen Lördag Kungsbacka-spelen Lördag Löpning Starter 3pers + ev reserv Bengt Svensson 99-00 B brsvensson@telia.com 0300-64227 Carl-Magnus Unell 97-98 unell@telia.com 0708-593300 Martin Persson 94-96 0703-996209 Tidtagning

Läs mer

2007-05-17 Sida 1. Generation I

2007-05-17 Sida 1. Generation I 2007-05-17 Sida 1 1 Maria Nilsdotter (500:3). Född 1881-02-14 i Harabygget, Hörja (L). Död av Cancer 1946-07-09 i Barkhult, Hörja (L). (Far 2, Mor 3) Gift vid borglig vigsel 1900-12-23 i Osby med Sven

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - netto:

Resultatlista, ackumulerat - netto: Klass GS-klassen Rond 1 Spelform Greensome, Datum 2010-09-04 Slaggolf Placering Namn Klubb S-HCP Rondresultat Antal pristagare Resultat Särskiljning CUT 1 J Lundgren/L Westerholm 7,0 66.0 66.0 Johan Lundgren

Läs mer

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master Klass: Nybörjare P 6-7år Distans: 1km Snitthast: 17,6km/h 1 124 TORBRINK Vile Mölndals CK 2 127 ENBERG Vilmer Varbergs MTB 3 122 TEMAR John IK Hakarpspojkarna 4 130 LEIRE Jonas CK Master 5 444 KARLSSON

Läs mer

Q Scramble Frösåker 2012. Anmälningslista, par/lag: Frösåker GK

Q Scramble Frösåker 2012. Anmälningslista, par/lag: Frösåker GK Datum 2012-09-02 Spelform Scramble, Slagtävling Bana Frösåkers golfbana Nr Lag Status Klass Förnamn 22 Anders Kumlin Anders Kumlin 11,0 Mathias Fredriksson 10,1 Fredrik Schultz 0,4 Kaj Tarkiainen 3,9 25

Läs mer

Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården.

Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården. Text till ljudarbetet Du och jag och alla andra Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården. Anette ljuger för Kaj. Stina och Lisa är grannar. De har så mycket

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Scramble för Fyra. Rond:

Scramble för Fyra. Rond: Datum 2012-07-27 Klass A-klassen Rond 1 Placering Namn Spelhcp Resultat Särskiljning 1 Mikael Jonsson 2,3 55.7 1 Mikael Jonsson Veckefjärdens GC 55.7 1 Martin Hagström Veckefjärdens GC 55.7 1 Peter Selin

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Ättlingar Mårten Reinhold Ekman

Ättlingar Mårten Reinhold Ekman Ättlingar Mårten Reinhold Ekman Mårten Reinhold Ekman. Född 1761-06-27 Västerås Västmanlands län. Död 1818-06-26 Västerås Västmanlands län. Familj med Magdalena Sofia Abrahamsdotter-Hülphers (Född 1777-07-04

Läs mer

Ättlingar Pehr August (Andersson) Hammarström

Ättlingar Pehr August (Andersson) Hammarström Ättlingar Pehr August (Andersson) Hammarström Pehr August (Andersson) Hammarström. Född 1862-02-14 Madesjö (H) 1). Namnbyte till Hammarström 1893. Försvann spårlöst 1910. Död 1924-11-30. Äktenskap med

Läs mer

Kalendrar 2013 KALENDRAR: 2013. Ring in din beställning. 08-594 407 70

Kalendrar 2013 KALENDRAR: 2013. Ring in din beställning. 08-594 407 70 Kalendrar KALENDRAR: Ring in din beställning. 0-0 0 Innehållsförteckning : Innehåll : Designade omslag/lines : Layoutöversikt, Lines : ipad-fodral : Temakalendrar 1: Dagböcker : Veckokalendrar : Specialkalendrar

Läs mer

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015 Startlista, par/lag Kuriren Cup Final 205 Datum 205-06-4, 0800 Bana Eskilstuna GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 0800 080 080 0820 M Eliasson/T Landin 7,5 A X Tony Landin Torshälla

Läs mer

Miljöalmanacka 2014. med kalender för hela familjen

Miljöalmanacka 2014. med kalender för hela familjen Miljöalmanacka 2014 med kalender för hela familjen 12 bra exempel på Trollhättans miljöarbete Var så god här får du miljöalmanackan för 2014! Vi är stolta över att Trollhättan än en gång har utmärkt sig

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Hannover Svenska Brevduve Förbundet

Hannover Svenska Brevduve Förbundet 1 av 10 2011-07-26 20:38 Hannover Svenska Brevduve Förbundet Date Info 2011-07-16 07:00 National Pigeons About 614 Söder mästerskapet Plc Id Loft/Name Pigeon Distance (m) Speed (m/min) Clocked Points 1

Läs mer

Distriktskatalog Styrelseförteckningar

Distriktskatalog Styrelseförteckningar Distriktskatalog Styrelseförteckningar Begäran om ändringar av uppgifter i katalogen kan skickas via mail till christer.ericsson@veinge.nu den 16 december 2014 Sida 1 av 17 SBK Hallandsdistrikt c/o Lotta

Läs mer

Skellefteå K1 03:40,47 1 2 200 br Jacob Sjöander. IF Rycket S14 03:16,80 1 2 200 br Gustav Ljungberg Solens IF S14 03:29,36 2 2 200 br Joel Steinvall

Skellefteå K1 03:40,47 1 2 200 br Jacob Sjöander. IF Rycket S14 03:16,80 1 2 200 br Gustav Ljungberg Solens IF S14 03:29,36 2 2 200 br Joel Steinvall Gren Distans Namn Klubb Klass Tid Placering 2 200 br Cristiaan Stenberg Skellefteå K1 03:40,47 1 2 200 br Jacob Sjöander IF Rycket S14 03:16,80 1 2 200 br Gustav Ljungberg Solens IF S14 03:29,36 2 2 200

Läs mer

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2 Resultat Lag-UDM P/F 13-11 kvaltävling 2 22 augusti 2010 Arrangör: IK Hinden, Kalmar SK Plats: Åkrahälls IP, Nybro Målkamera: Ivar Slättman, Roland Johansson Tävlingsledare: Patrik Eklund Väder: Växlande

Läs mer

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening Alhonen Raimo Hägerstens Allé 12, 7tr 770 92 21 1:17 Raija 129 37 HÄGERSTEN 97 52 48 Ander Robert Sunnerdahlsvägen 11 Schöldsten-Ander Helene 167 62 Bromma 34 33 78 1:25 fam_ander@hotmail.com 070 926 61

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

Barn och utbildningsnämnden 13 nämnd Vice ordf + 4 ord 4 ersättare

Barn och utbildningsnämnden 13 nämnd Vice ordf + 4 ord 4 ersättare Barn och utbildningsnämnden 13 nämnd Vice ordf + 4 ord 4 ersättare Johnny Wiberg 78 Källunge Gruppledare Lena Eneqvist 52 Stånga Syd-Östra S, Västra S, Hoburgs S, 65 S Anders Gustafsson 82 Hemse Valberedningen

Läs mer

Abrahamstorp. År Boende 1809 Assar Fransson (1742- ) - död, Lena ( -1809), Märta (1777- ) - flyttade 1893 till Hylletofta..

Abrahamstorp. År Boende 1809 Assar Fransson (1742- ) - död, Lena ( -1809), Märta (1777- ) - flyttade 1893 till Hylletofta.. Abrahamstorp Trismålen Sida 1 1809 Assar Fransson (1742- ) - död, Lena ( -1809), Märta (1777- ) - flyttade 1893 till Hylletofta.. Sven Torsson (1792-08-06- ), Katrina Jönsdotter (1781-05-08- ). Änkan Märta

Läs mer

NJC / SCANDIC CUP STAFETT

NJC / SCANDIC CUP STAFETT Start : 09:45 Technical Delegate AssistantTechnical Delegate Chief of Competition Assistant TD Nat. Jury Information EKBLOM Gudrun MARTINSSON Hans ÅBERG Gabriel CAN Name: Height Difference (HD): Maximum

Läs mer

Avkastningsstiftelser förvaltade av Regionstyrelsen. Bokslut 2014-12-31. Lämnade bidrag 2014. Bokfört värde Eget Kapital. Marknadsvärde Eget Kapital

Avkastningsstiftelser förvaltade av Regionstyrelsen. Bokslut 2014-12-31. Lämnade bidrag 2014. Bokfört värde Eget Kapital. Marknadsvärde Eget Kapital Avkastningsstiftelser förvaltade av Regionstyrelsen Bokslut 2014-12-31 SKÅNEVÅRD KRYH Lämnade bidrag 2014 Utdelningsbart kapital 2015 Bokfört värde Eget Kapital Marknadsvärde Eget Kapital Centralsjukhuset

Läs mer

RESULT GOLDEN ARM 2015

RESULT GOLDEN ARM 2015 RESULT GOLDEN ARM 2015 7. L-G Fahlborg Dalabrytarna 8. Mats Lundqvist Arvidsjaur 9. ReijoYllitalo Hedemora LEFT Sub junior 1. Amanda Kristensson Skåne Armsport 2. Karla Gullberg Rauk Arm 3. Feliz Horste

Läs mer

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013 Introduktion till processäkerhet 4 november 13 1 Blenda Weibull Konsult AB Blenda Weibull 2 Aga Gas AB Pia Andersson 3 AstraZeneca AB Ursula Noreland 4 AstraZeneca AB Daniel Wiberg 5 Borealis AB Peter

Läs mer

En kontakt, två tidningar, tre dagar i veckan ett vinnande koncept!

En kontakt, två tidningar, tre dagar i veckan ett vinnande koncept! En kontakt, två tidningar, tre dagar i veckan ett vinnande koncept! Precis som du, vill vi att det skall vara enkelt att köpa en annons och att den annonsen ger dig så bra resultat som möjligt. När vi

Läs mer

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning.

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ju djupare man dyker in i ärendet mellan Ellös Buss och Stenungssunds kommun finnar man hur öppet vänskapskorruptionen tar sig när risken

Läs mer

Daniel Mörner (M) Åke Niklasson (C) Mahlin Engstrand (S) Mohammed Bitar (S)

Daniel Mörner (M) Åke Niklasson (C) Mahlin Engstrand (S) Mohammed Bitar (S) PROTOKOLL 1(5) Plats och tid A-salen Medborgarhuset Alafors, kl 18:00-20:20 Närvarande ledamöter Klas Nordh (FP), ordförande Mikael Berglund (M) Inge Nilsson (M) Jan Skog (M) Dan Björk (M) Rose-Marie Fihn

Läs mer

Starten vid Gammliaterrängen 2014

Starten vid Gammliaterrängen 2014 Starten vid Gammliaterrängen 2014 I täten vid varvningen efter 4 km segraren Thomas Edström, Jalles TC och totaltvåan Klas Johansson, Vegan Runners. Malin Skoog, IFK Umeå t h, segrade i damklassen. Här

Läs mer

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Alingsås: Askersund: Avesta: Borås: Botkyrka: Boxholm: Eda: Emmaboda: Maria Thyrell, Kommunikatör Alingsås Kommun Maria.Thyrell@alingsas.se Tel: 0322-61 71 85

Läs mer

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) Tabell 1 Eugen Axel Bjernekull(258). Ingeniör, Direktör Höganäs senast Stockholm. Född 1888-05-07 i Björnekulla(L). Död 1967-09-18 i Oscar (AB). Begravd i Enskede (AB). Beslut meddelat den 19 juni 1915:

Läs mer

Flickor 13. Linnea Andersson. Thelma Carlsson. Ellinor Aurell. Thea Petersson. Tanya Rajkovic. Nellie Erlandsson. Nellie Malmros.

Flickor 13. Linnea Andersson. Thelma Carlsson. Ellinor Aurell. Thea Petersson. Tanya Rajkovic. Nellie Erlandsson. Nellie Malmros. Flickor 13 Thelma Carlsson 200m, 600m, längd Linnea Andersson Båstads GIF 60m, längd Thea Petersson 60m, längd Ellinor Aurell Ängelholms IF 600m, 1500m, 200mh Nellie Erlandsson 60mh, 200mh Tanya Rajkovic

Läs mer

ns ko ir«kallelse/underrättelse Sida 2014-09-02 1 Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung 13:00

ns ko ir«kallelse/underrättelse Sida 2014-09-02 1 Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung 13:00 ns ko ir«kallelse/underrättelse 2014-09-02 1 Valnämnden kallas härmed till sammanträde 2014-09-08. Plats: Tid: Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung 13:00 Ersättarna underrättas om sammanträdet

Läs mer

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3 D18 1 Paulina Maxe Finspångs Kanotklubb 209 p 2 2 21 22 23 2 2 28 2 2 2 2 2 Anna Zagòrska Bengtsfors BoIS 209 p 2 2 23 2 2 28 28 28 3 My Lindén Nyköpings Kanotklubb 193 p 2 2 19 20 22 2 22 2 2 2 2 Terese

Läs mer

SBK Sörmlandsdistriktet

SBK Sörmlandsdistriktet Kontaktuppgifter 2013 Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Göran Maria Marita Anne-Marie Birgitta Åsa Catrin Strömbäck Gabrielsson Teräs Lundqvist Hoflin Lind Englund Gustavsborgsvägen 39 Estbrötevägen

Läs mer

Resultatlista enskild rond - brutto:

Resultatlista enskild rond - brutto: Resultatlista enskild rond - brutto: Landeryds GK Saab AKTIV Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Herrar Klass: Open Herrar Rond: 1 Spelform: Slagtävling Datum 2009-09-07 Placering: Namn:

Läs mer

K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP 31 JULI - 2 AUGUSTI 2015 I GRÄNNA

K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP 31 JULI - 2 AUGUSTI 2015 I GRÄNNA K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP 31 JULI - 2 AUGUSTI 2015 I GRÄNNA - Smålands Brottningsförbunds - Sommarkonferens för föreningsledare, och träningscamp för knatte, pojk, ungdom, junior, senior

Läs mer

RESULTAT FRÅN NORDISKA SJUKHUSSPELEN 2014 DEN 22-25 MAJ I GÖTEBORG.

RESULTAT FRÅN NORDISKA SJUKHUSSPELEN 2014 DEN 22-25 MAJ I GÖTEBORG. RESULTAT FRÅN NORDISKA SJUKHUSSPELEN BADMINTON 2014 DEN 22-25 MAJ I GÖTEBORG. Singel 1. Fredrik Ingemnsson RMK, Jönköping 2. Jusman Komaleri OUS Oslo 3. Espen Ditmansen Drammen 4. Nils-Gunnar Juel OUS

Läs mer