1. Tjänsteskrivelse, Bisysslor 2< Sammanställning avbisysslor zor3 g. Policy för anställds bisysslor och vissa uppdrag VALLENTUNA KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Tjänsteskrivelse, Bisysslor 2<113 2. Sammanställning avbisysslor zor3 g. Policy för anställds bisysslor och vissa uppdrag VALLENTUNA KOMMUN"

Transkript

1 VALLENTUNA KOMMUN Kommu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I (17) 520 Bisysslor 2013 (KS ) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen noterar informationen. Ärendet i korthet Kommunledningskontoret har med förvaltningarnas medverkan inventerat de anställdas bisysslor/uppdrag ijanuari zor3. Redovisningen per färvaltning ser ut som följer: o Kommunledningskontoret: 13bisysslor. Kulturförvaltningen: rrbisysslor. Fritidsförvaltningen:6bisysslor. Socialförvaltningen:64bisysslor. Barn- och ungdomsförvaltningen: 96 bisysslor Bisysslorna, totalt i kommunen för zorg: zo3 stycken, redovisas översiktligt per förvaltning i sammanställningen. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse, Bisysslor 2< Sammanställning avbisysslor zor3 g. Policy för anställds bisysslor och vissa uppdrag Expedieras till Akt lusterandes sign Justerandes si Utdragsbestyrkande

2 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS MONICA KARLÉN SID 1/2 KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Bisysslor 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Ärendet i korthet Kommunledningskontoret har med förvaltningarnas medverkan inventerat de anställdas bisysslor/uppdrag i januari Redovisningen per förvaltning ser ut som följer: - Kommunledningskontoret 13 bisysslor - Kulturförvaltningen 11 bisysslor - Fritidsförvaltningen 6 bisysslor - Socialförvaltningen 64 bisysslor - Barn- och ungdomsförvaltningen 96 bisysslor Bisysslorna, totalt i kommunen för 2013: 203 stycken, redovisas översiktligt per förvaltning i sammanställningen. Bakgrund I samband med att redovisningen görs och i samband med introduktion för nyanställda har arbetsgivaren informerat om gällande regler om bisysslor/uppdrag. Chefer uppmärksammas också i olika sammanhang på att det är mycket viktigt att upphandlande chefer är observanta på i vilka företag anställda har styrelseuppdrag eller i övrigt, genom t ex släkt- eller familjeband, har en ställning, som kan innebära intressekonflikter vid inköp eller upphandling. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse, Bisysslor 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX

3 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 2/2 2. Sammanställning av bisysslor 2013 Roland Beijer Kommundirektör Annika Colding Tf personalchef Ska expedieras till: Akten HR-avdelningen

4 Vallentuna kommun - Bisysslor 2013 Enhet Typ av bisyssla/uppddrag Berörd/anställd Kommunledningskontoret Delägare i handelsbolag Kommuninstans HB, vilande verksamhet Förvaltningschef Ulma Toy Consulting AB, styrelsesuppleant KD-assistent Styrelsemedlem i konsthallens vänner Upplands-Väsby Upphandlingssamordnare Styrelselmedlem i logistik- och inköpsskolan " Ekonomi i Björn Wallin Transport AB, CA 15% Redovisningsansvarig Revisorsuppleant i Askrike Camping, troligen 0 h men upp till tre dagar " Styrelseledamot i Aktiespararna Lidingö Systemekonom Konstnärlig verksamhet fritidssysselsättning Kommunarkivarie fritidssysselsättning Provledare vid högskoleprovet, max 2 gånger per år. Nämndsekreterare Kontaktperson i Täby kommun Arbetsmarknadskonsult Musikartistisk enskild firma, liten omfattning Marknadsutvecklare Styrelseuppdrag, ordförande i aktiebolag. " Styrelseuppdrag, ordförande i förening, Vallentuna tennisklubb " Mediaproduktion IT-utvecklare Kulturförvaltningen Konstnärligt arbete/konsult eget företag Teaterproducent, konsult Attributproduktion, textning Musiker, musiklärare eget företag Frilansmusiker Frilansartist, eget företag Säljare, eget företag Musikpedagog, barnverksamhet Frilansmusiker, eget företag Frilansmusiker Konsthandläggare Enhetschef Utställningsproducent Tekniker Danslärare Dramapedagog Fritidsförvaltningen Delägare av byggföretag Fältassistent Operatör SL Trygghetscentral Fältassistent Delägare av mark- o trädgårdsföretag " Evenemangsvärd Globen Enhetschef Vallentuna mark och trädgård, enskild firma. Under avveckling. Idrottsplatsarbetare Sida 1 av 8

5 Vallentuna kommun - Bisysslor 2013 Enskild firma, f n 100 % vilande Lokalvårdare/Vaktmästare Socialförvaltningen - Utföraravdelningen Hemtjänsten Städservice Ledamot i Bostadsrättsförening Egen firma, kommunikation m.m Suppleant i Samfällighet Delägare i massage o friskvårdsföretag i Österåkers kommun Egen firma, fotvård Säljer hälsoprodukter i Sigtuna kommun Atlas assistans Peronlig assistent Hundkursinstruktör Personlig assistent Kontaktperson, Södertälje Personlig assistent Naturalchoise Sweden: Hudvård hundverks., konsult inom tjänste- och administrativa sektorn, butiksförsäljning. " Kent Lindfeldt entreprenad AB, Kontor och administration. Korallen Vårdbiträde SSK Attendo Care Usk Attendo SSK Attendo Care Administration eget IT företag Egenföretagare naprapat Vårdbiträde Studier Vårdbiträde Omsorgsassistent Administration Sjuksköterska Sjuksköterska Enhetsledare Sida 2 av 8

6 MIVA Vallentuna kommun - Bisysslor 2013 Timvikarie boendeassistent Egen firma, ekonomi Habiliteringsassistent Habiliteringsassistent Stöd och behandling Tuna verksamheter Kolloverksamhet, privat regi "Magelungen" Familjebehandlare Vårljus ungdomsboende Vallentuna kommun, handledare timvikarie Familjebehandlare Jordbruksfastighet, näringsverksamhet - Gård " Jordbruksverksamhet Enhetsledare Massageterapeut, 50 Habiliteringsassistent Hästskötare, 20% Habiliteringsassistent Personlig assistans, 0-10 h /v Habiliteringsassistent Försäljning 1 h / vecka Boendeassistent SLL Prima, mentalskötare inom akut psykiatri 8-20 h/månad end VT -13 Boendeassistent Forever living, försäljning 10% Boendeassistent Lopa AB, Boendestöd 20 h på våren Enhetsledare Forever living, försäljning 5% " ABF Norrort Cirkelledare, keramik 40 stud tim på 10v i två perioder Habiliteringsassistent Lenaskaparkraft 1h/vecka " Järva vip, gymnasieskola/särskola. Lärarvikarie Boendeassistent Inspira förskolor och skolor, förskola vid behov Boendeassistent Carema, timanställd boendestödjare Boendeassistent Olivia assistans AB, personlig assistent vid behov " SLL, mentalskötare vid behov " Klobier, Täby. Hemtjänst, omvårdnadsresurt 1,5 h/v Boendeassistent Taktil massage 2 h/vecka " Väsbygården Kontaktperson 2tim/mån USK timanställd Skolmåltidsbit. ca 2ggr/mån Eget företag, matlagningskurs, f n vilande företag Textil, eget företag Personlig assistent Täby Kommun 17% Personlig assistent Kista kommun Sida 3 av 8

7 Socialförvaltningen - Myndighetsavdelningen Vallentuna kommun - Bisysslor 2013 Coop, medlemsråd. Chaufför 1-2 ggr per år Privat verksamhet, personlig assistent Kontaktperson 4 tim/vecka Kontaktperson Styrelseledamot, fadderbarnsförening Personlig assistent Omsorgsassistent Handläggare Socialsekreterare Socialsekreterare Socialsekreterare Socialsekreterare Samhällsbyggnadsförvaltningen Solvalla vakt, ordningsvakt arbetsledare Servicetekniker Röris LGD VVS Driftsamordnare BRF styrelseledamot Lokalförvaltare HSB BRF Dragonen U-Väsby Förtoendeuppdrag, föreningen upphör inom " kort RM Ericson byggnadsfimra, bokföring ca 2 h/månad Fastighetsförvaltare L&T Lassila Tikanoja 10 h/vecka Lokalvårdare Maser of Sweden 10 h/vecka Lokalvårdare Vega städservice, 4,5 h/vecka Lokalvårdare Lavanda städ, 4 h/v Lokalvårdare Kriminalvården, extern kontrollör, Miljöinspektör Styrelsesuppleant Arrhenius Management Resources AB " Styrelseledamot Rosenudden fastigheter AB Samordnare miljö- och hälsa Styrelseledamot i Brf Kuberna Miljöinspektör Barn- och ungdomsförvaltningen BUF-kontoret Bällstabergsskolan Bokföring och deklarationer, ca 10%, eget företag Tillverkning och försäljning av naturkosmetik, egen företagare Styrelseledamot makens företag 30 min/år, oavlönat Familjehem Styrelseledamot Ekonom Handläggare Utredare Sida 4 av 8

8 Ekebyskolan Gustav Vasaskolan Hammarbacksskolan Hjälmstaskolan Vallentuna kommun - Bisysslor 2013 Omsorgsassistent Barnsjuksköterska Examiner gymnasieskola Instruktör och massör Ekonomi och kontorsgöromål Administrativt arbete Omsorgsassistent Fritidsledare Svenska Kyrkan Gruppchef försvarsmakten, tränare Ordförande i samfällighetsförening Musikproduktion 20% Lärarvikariat 27% Homepartyförsäljare Gyminstruktör Behandlingsassistent, elevhem 20% Workshopled./Författare 10-30% Familjehem Vallentuna kommun Kursledare Ledsagare Styrselseuppdrag BRF Delägare i Handelsbolag Styrelseuppdrag Jan Nilsson IT och Matematik Enskild firma, vilande Nära, assistent Kontaktperson, ca 3 dgr/månad Träningsinstruktör Personalansvarig Montessoriförskola Instruktör Gym och Sim Eget företag, vilande Elevassistent Skolsköterska Fritidsledare Förskollärare Skolassistent Elevassistent Elevassistent Administrativ samordnare Arbetslagsledare Specialpedagog Skolkurator Sida 5 av 8

9 Vallentuna kommun - Bisysslor 2013 Karbyskolan Styrelseledamot Förskollärare Tränare för Vallentuna IBK P-98 Suppl i bfr-styrelse Bolinderbyn Styrleseledamot Brf Kullaberg 3 Suppleant i styrelse MBC Holding AB Administrativ chef Suppleant i styrelse Interzon AB " Styrelsemedlem i Baltic Capital AB (Fin) " Träning och tävling med galopphästar Specialpedagog Utredningsuppdrag och föreläsningar, Bildningsbolaget Bergman & Eriksson Karlbergsskolan Vårdare, Habiliteket Suppleant i styrelse Enskild firma sånglärare Gruppledare, avlastningshem Slöjdlärare, friskola Deltar i styrelsemöte Vårdare, Tamburinen Elevassistent Rektor Kostenheten Privat hemtjänst vid behov Skolmåltidsbiträde Nygårds Värdshus, kökshjälp ibland. Kökschef Nämndeman Migrationsdomstolen, förvaltningsrätten. V ordf KD FarstaSkolmåltidsbiträde Styrelseledamot i Ragnar Stålskog AB Kokerska Ordförande i Storvreta familjenätverk ek. förening Kökschef Orkesta/Söderby Träd&Skog / PLB Skolmåltidsbiträde med ansvar Juridik 5-10 h/v " Lavenda städ, 2 h/dag Skolmåltidsbiträde Fritids Ormstaskolan 3 h/dag Skolmåltidsbiträde Nygårds Värdshus, kökshjälp i december Kock Kårstaskolan Hobbyverksamhet/Butiksarbete Sekreterare i tomtägarförening Kassatjänst Förskollärare Fritidspedagog Sida 6 av 8

10 Lovisedalsskolan Ormstaskolan Vallentuna kommun - Bisysslor 2013 Löneadministratör Handledare i drama Kontorsstädning Frilanssångerska, musikpedagog Massör Försäljning av Aloe Veraprodukter Tränare, häst och ryttare Styrkeledare, räddningstjänst Sweasigns, försäljning av beteendeskyltar. Ca 2 h/vecka. Administrativ samordnare Förskollärare Arbetslagsledare Arbetslagsledare Idrottslärare Vaktmästare Resurscentrum Kontaktperson Socionom Ordningsvakt Fritidsledare Barnsjuksköterska Skolsköterska BVC-läkare 5% Skolläkare Distriktsläkarjour ca 10% " Akutsjuksköterska Skolsköterska Sjuksköterska DS Skolsköterska Kurator Kriminalvården 5% Kurator Barnmorska 20% Barnmorska Artistverksamhet 50% Logoped Handledning 2 tim/m Psykolog Klassificerare inom Svenska ridsportförbundet Sjukgymnast Bartender Socionom Styrelsesuppleant Specialpedagog Kontorsarbete Förskollärare Konståkningstränare Vårdassistent Förskollärare Stöd o service, boende Styrelseledamot Handläggare Ordförande i tävlingskommitté: Huvudstadens Golf Fritidsledare Simlärare Sida 7 av 8

11 Vallentuna gymnasium Vallentuna kommun - Bisysslor 2013 Författare och bloggare, egen firma Ordförande, styrelseledamot i BRF Örtagården Massagebehandlingar, enskild firma Sida 8 av 8

12 Kommunal författningssamling Policy för anställds bisyssla och vissa uppdrag Antagen av Kommunstyrelsen , 14 Enligt allmänna bestämmelser ( AB ) definieras bisyssla som ett arbete bedrivet vid sidan av den ordinarie anställningen. I allmänna bestämmelser ( AB ) framgår att arbetstagare ska på begäran anmäla bisyssla och lämna de uppgifter som arbetsgivaren anser behövs för bedömning av bisysslan. Arbetsgivare kan enligt AB förbjuda bisyssla om arbetsgivaren bedömer att bisysslan; 1. inverkar hindrande för arbetsuppgifterna 2. innebär verksamhet som är förtroendeskadlig eller konkurrerar med kommunens verksamhet Beslut gällande förbud fattas av förvaltningshef. Förtroendeskadlig bisyssla Förtroendeskadlig bisyssla för arbetstagare i kommun, landsting eller kommunalförbund regleras i lagen om offentlig anställning (LOA). Medarbetare i kommunen får inte ha anställningar eller uppdrag som kan skada anseendet eller förtroendet för kommunen verksamhet eller kan verka förhindrande för medarbetaren att utföra ordinarie arbetsuppgifter i den kommunala anställningen. Fackligt uppdrag, politiskt uppdrag alternativt uppdrag i ideell organisation är inte att definiera som bisyssla. Arbetsgivaren kartlägger fortlöpande arbetstagarens bisysslor 1. Närmaste chef ansvarar för att systematiskt vid introduktion av nyanställd och regelbundet på personalmöten, lämpligtvis inför den årliga inventeringen av bisysslor, informera om policy och regelverk gällande bisyssla.. 2. En arbetstagare som har eller avser att åta sig bisyssla anmäler detta till närmaste chef. En bedömning ska utföras gällande bisysslans förenlighet med anställningen i kommunen. 3. Förvaltningarna gör årligen en inventering och upprättar en sammanställning över inom förvaltningen förekommande bisysslor. 4. HR-avdelningen begär årligen in uppgifter gällande bisysslor från respektive förvaltning och ansvarar för att upprätta en kommunövergripande sammanställning. Sammanställningen redovisas därefter i kommunstyrelsen (2)

13 Policy för anställds bisyssla och viss uppdrag Arbetsgivaren kartlägger fortlöpande arbetstagares kommersiellt anknutna uppdrag En arbetstagare som innehar eller avser att acceptera ett styrelseuppdrag i bolag eller ekonomisk förening anmäler detta till sin närmaste chef. Det är viktigt att tidigt bedöma om uppdraget är förenligt med anställningen i kommunen. Inventering gällande styrelseuppdrag i bolag och ekonomisk förening utförs samtidigt och efter samma rutin som inventeringen av bisysslor (2)

Tjänsteskrivelse Bisysslor 2015

Tjänsteskrivelse Bisysslor 2015 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-03-06 DNR KS 2015.106 MONICA KARLÉN SID 1/2 MONICA.KARLEN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Bisysslor 2015 Förslag till beslut

Läs mer

Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012. Huddinge kommun. Granskning av otillåtna bisysslor

Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012. Huddinge kommun. Granskning av otillåtna bisysslor Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012 Huddinge kommun Granskning av otillåtna bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2.

Läs mer

Revisionsskrivelse Granskning av otillåtna bisysslor

Revisionsskrivelse Granskning av otillåtna bisysslor BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-22 GSN-2012/699.912 1 (2) HANDLÄGGARE Backman, Kerstin 08-535 360 31 Kerstin.Backman@huddinge.se Grundskolenämnden Revisionsskrivelse

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor

Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Februari 2012 Granskning av anställdas bisysslor Surahammars kommun Innehållsförteckning 2.1. Revisionsmetod...3 2.2. Avgränsning...4 3.1.

Läs mer

Revisionsrapport. Tierps kommun. Granskning av anställdas bisysslor. Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Tierps kommun. Granskning av anställdas bisysslor. Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Tierps kommun Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor December 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 1 Inledning och bakgrund 5 1.1 Revisionsfråga

Läs mer

Revisionsrapport. Bisysslor. Lekebergs kommun. Fredrik Alm Cert. kommunal revisor 27 april 2012

Revisionsrapport. Bisysslor. Lekebergs kommun. Fredrik Alm Cert. kommunal revisor 27 april 2012 Revisionsrapport Bisysslor Lekebergs kommun Fredrik Alm Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattning 1 Inledning 2 Revisionsfråga 2 Revisionsmetod 2 Avgränsning 3 Allmänt om bisyssla 3 Förtroendeskadliga

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor

Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Granskning av anställdas bisysslor Hammarö kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfrågor...2 2.3.

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor

Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Revisionsrapport Bert Hedberg Cert. kommunal revisor Granskning av anställdas bisysslor Katrineholms kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning och bakgrund... 3 2.1. Revisionsmetod...

Läs mer

Landstingsanställdas bisysslor

Landstingsanställdas bisysslor Revisionsrapport Landstingsanställdas bisysslor Norrbottens läns landsting Mars 2010 Per Ståhlberg, Certifierad kommunal revisor Carina Olausson, Certifierad kommunal revisor Lotta Ricklander, Revisionskonsult

Läs mer

Ornskoldsviks kommun

Ornskoldsviks kommun Revisjonsrapport / 2013 Genomford på uppdrag av revisorevna september 2013 Ornskoldsviks kommun Granskning av bisysslor '~ ~ ~~. ~i ~ ~:,. ~I/ ~.,,_. =~-~~ ~ =~ ERNST &YOUNG Qualityln Everything We Do

Läs mer

u,~,~i~,as v:~s~y kop ~ ~~

u,~,~i~,as v:~s~y kop ~ ~~ Sao v u,~,~i~,as v:~s~y kop ~ ~~ Opplands V~sby kommun Revisjonsskrivelse Revisorevna 2013-09-24 Till kommunfullm~ktige, kommunstyrelsen cc samtlige nemnder Revisjonsrapport nr 3/2013 Granskning av bisysslor

Läs mer

Regelverk avseende etiska och praktiska frågor för medarbetare i Bengtsfors kommun

Regelverk avseende etiska och praktiska frågor för medarbetare i Bengtsfors kommun POLICY Sida 1(8) Datum Diarienummer 2010.504.022 2009-09-03 Kommunledningskontoret Antagen av Paragraf Ulrika Thorell, 0531-52 60 02 Fullmäktige 2009-11-17 161 ulrika.thorell@bengtsfors.se Rev KS 2010-05-04

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor... 1

Riktlinjer för bisysslor... 1 2008-04-21 Dnr 26-332-2008 Riktlinjer för bisysslor Riktlinjer för bisysslor... 1 Inledning... 1 Tillåtna bisysslor... 2 Otillåtna bisysslor... 2 Arbetsgivaren har skyldighet att informera... 3 Arbetstagaren

Läs mer

Yttrande över granskningsrapport Granskning av bisysslor

Yttrande över granskningsrapport Granskning av bisysslor YTTRANDE 1(3) 2014-08-04 LJ 2014/558 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Yttrande över granskningsrapport Granskning av bisysslor Landstingets revisorer har genomfört en granskning av bisysslor.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KARLSHAMNS KOMMUN!

VÄLKOMMEN TILL KARLSHAMNS KOMMUN! VÄLKOMMEN TILL KARLSHAMNS KOMMUN! Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post: personal@karlshamn.se Internet: www.karlshamn.se

Läs mer

Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen

Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Innehållsförteckning Policy om tagande och givande av muta... 3 Allmänt...3 Syfte...3 Tagande

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (26)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (26) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (26) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-20 29 Revisionsrapporter 2013 (KS 2014.083) Beslut Arbetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

OSBY KALLELSE 1(2) KOMMUN

OSBY KALLELSE 1(2) KOMMUN OSBY KALLELSE 1(2) KOMMUN SSEn^a 2015-04-16 Kommunstyrelsen Tid: Onsdagen den 22 april 2015 kl. 10.30 Plats: Långa salongen, Borgen Ärende 1. Upprop. 2. Val av justeringsperson, bestämmande av dag och

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Till Dig... 1 Val av assistansanordnare... 1 Allmänt... 1 Individuell plan, IP-plan... 2 Underlag för insatsens innehåll... 2 Avtal... 2 Vid den första rekryteringen

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 187 Finanspolicy ändring (KS 2013.391) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Ärende 10. Riktlinjer för att motverka jäv. Kommunstyrelsen

Ärende 10. Riktlinjer för att motverka jäv. Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende 10 DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-31 KS-2013/1421.112 1 (3) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för att

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer mot mutor

RIKTLINJER. Riktlinjer mot mutor RIKTLINJER Riktlinjer mot mutor POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

RIKTLINJE FÖR JOURNALSYSTEM LOGGKONTROLLER I PROCAPITA

RIKTLINJE FÖR JOURNALSYSTEM LOGGKONTROLLER I PROCAPITA 2014-03-14 1 (7) RIKTLINJE FÖR JOURNALSYSTEM LOGGKONTROLLER I PROCAPITA Riktlinjen är ett komplement till den policy som finns kring it-säkerhet i Höganäs kommun. Riktlinjen beskriver hur ansvarsfördelningen

Läs mer

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-28

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-28 Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-28 Ärenderubrik Diarienummer 3 Motion (DEX) Använd klarspråk i politiken KS 2010.058 4 Lokalpolicy i Vallentuna kommun KS 2011.012 5 Reviderad inträdesordning

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (16) Utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-04-09 23 Remiss från Skolinspektionen: Ansökan från Frösunda omsorg AB om godkännande som huvudman för IKASUS gymnasiesärskola

Läs mer

Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare

Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare K ALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-03-27 Tid och plats 19:00 Bällstarummet Kallade tjänstemän Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare Övriga

Läs mer

Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda ERS 11 ERS-H 11

Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda ERS 11 ERS-H 11 Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda ERS 11 ERS-H 11 Innehållsförteckning Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Uppsala kommun - ERS 11 1 Inledning... 1 2 Månadsarvode...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer