Rädda Livet. Tema: Läkemedel kronor från rockfestival Skänk bort avkastningen!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rädda Livet. Tema: Läkemedel. 40000 kronor från rockfestival Skänk bort avkastningen!"

Transkript

1 Rädda Livet E N T I D N I N G U T G I V E N A V C A N C E R F O N D E N N R 1 / Tema: Läkemedel kronor från rockfestival Skänk bort avkastningen!

2 Ledaren REDAKTÖR Marita Önneby Eliasson LAYOUT Anna-Karin Jakobsson, The Factory of Design KORREKTUR Birgitta Hessulf, Rödpennan ANSVARIG UTGIVARE Ursula Tengelin TEKNISK PRODUKTION Tryckmedia i Stockholm HB OMSLAGSFOTO Magnus Gotander RÄDDA LIVET utkommer med fyra nummer per år och utges av Cancerfonden, den enskilt största finansiären av svenska forskningsprojekt om cancer. VILL DU HA RÄDDA LIVET i fortsättningen så välkomnar vi dig som medlem i Cancerfonden. MEDLEMSAVGIFT PER ÅR år: 200 kr Under 18 år/över 65 år: 100 kr Organisationer och företag: kr Enstaka exemplar: 45 kr, inklusive porto. CANCERFONDEN är en ideell organisation med tre viktiga uppgifter: att stödja och samordna cancerforskning, att informera om cancer och att ge stöd för utveckling av nya metoder i vården av cancersjuka. Medicinen får kosta I december förra året listade den amerikanska medicinska tidskriften Journal of Clinical Oncology de fem största medicinska framstegen under En av platserna tog de målinriktade cancerläkemedlen. Målstyrd behandling är ett sätt att mer selektivt behandla själva cancercellen snarare än att skada alla celler i kroppen, vilket man gör med traditionell cytostatikabehandling Det är av yttersta vikt att dessa, ofta kostsamma behandlingar, används på rätt sätt och att de patienter som kan ha nytta av dem får tillgång till läkemedlen. Sverige har råd med högkvalitativ behandling och de människor som behöver medicinerna ska också ha dem, säger socialminister Göran Hägglund i en intervju. I detta nummer av Rädda Livet presenterar vi de tio godkända, målinriktade cancerläkemedlen som ingår i terapiarsenalen i Sverige. Vi möter också ett par patienter som behandlas med några av dessa preparat. De mår bra, men är trötta. Bredvid den traditionella medicinen finns den alternativa. På Karolinska Institutet driver man sedan ett par år tillbaka Osher center, där både de traditionella och alternativa metoderna ges utrymme. De alternativa behandlingarna utvärderas med strikt vetenskapliga metoder. Vår uppgift är också att avvisa tomtar och troll inom alternativmedicinen säger professor Martin Ingvar. Läs mer på sidorna CANCERFONDEN, Stockholm Tel Fax Besöksadress: David Bagares gata 5 Webbplats: cancerfonden.se VILL DU BLI MÅNADSGIVARE? Cancerfonden Tel Mån fre 8 21, lö 8 14 FRÅGOR OM CANCER Cancerfondens informations- och stödlinje Tel , mån fre FOTO MELKER DAHLSTRAND Pg

3 TEMA: Läkemedel Tema i detta nummer: Läkemedel Vårt fokus i detta nummer är målstyrd läkemedelsbehandling. Det är ett sätt att mer selektivt behandla själva cancercellen snarare än att skada alla celler i kroppen. Läs om medicinerna på sidorna liv sparade På 25 år har en halv miljon människor slutat röka. 24. Recept för muntorra Smakupplevelser för strålbehandlade. 26. Miraklen finns inom dig Ljuset måste inte smalna vid allvarlig sjukdom. 30. Räkneverket rullar igång Nytt år betyder att stå på noll. 34. Dikter om livet Om humlornas kung och i Helvetets eld. 3.

4 TEMA: Läkemedel Nya läkemedel mot cancer De senaste decenniernas grundforskning inom cancer har framgångsrikt kunnat kartlägga olika mekanismer för canceromvandling och vad som styr cancercellers tillväxt, överlevnad och spridning i kroppen. På senare år har denna kunskap också kunnat översättas i praktisk tillämpning genom att nya cancerläkemedel kunnat utvecklas på basis av denna kunskap. TEXT PETER NYGREN FOTO FACTORYS BILDARKIV 4.

5 TEMA: Läkemedel Hittills har ett drygt 10-tal cancerläkemedel godkänts för rutinmässig användning inom denna grupp som brukar betecknas målinriktade läkemedel efter engelskans targeted drugs. Med detta menas att de angriper en eller flera av de mekanismer som cancercellerna visat sig vara beroende av för sin fortlevnad och tillväxt. Därigenom skapas teoretiska förutsättningar för bättre effekt och mindre biverkningar av dessa cancerläkemedel jämfört med de äldre, ofta kallade cytostatika. Bland nya, målinriktade cancerläkemedel finns de som lever upp till förhoppningarna och har inneburit avgörande bättre behandlingseffekt med mindre biverkningar jämfört med tidigare medicinsk behandling. För andra läkemedel i denna grupp är effekterna på patientöverlevnad små, i vissa fall så små att tveksamheten varit stor om de är värda sitt pris; för sjukvården i form av behandlingskostnader och för patienterna i form av biverkningar som i vissa fall liknar dem av cytostatika. I detta temanummer sammanfattas grundfakta om de nya, målinriktade cancerläkemedlen och så tittar vi på kostnadseffektivitet och svensk sjukvårds möjlighet att kunna använda dessa cancerläkemedel.» 5.

6 TEMA: Läkemedel 6.

7 TEMA: Läkemedel Inga spår av min sjukdom En alltmer tilltagande trötthet var första symtomet på att arbetsterapeuten Cristina Granbom var sjuk. Men att det skulle bero på cancer hade hon aldrig en tanke på. Chocken över cancerbeskedet förbyttes snabbt till något positivt när Cristina började behandlas med Glivec. TEXT INGRID JACOBSSON FOTO BIRGITTA RYDBECK 2004 fick Cristina Granbom i Täby veta att hon drabbats av kronisk myeloisk leukemi, en blodcancerform som hon aldrig hade hört talas om. Då hade hon utretts i ett år innan man konstaterade vad hennes trötthet berodde på. Jag fick Glivec direkt, det är den enda behandling jag fått. Och ganska snart försvann tecknen på sjukdomen. I dag syns det inga spår av den, och det är fantastiskt! Cristina har fått lämna blodprov varje månad och var tredje månad har hon genomgått en större läkarkontroll. Några direkta biverkningar av medicinen har hon inte haft, lite yrsel och mera trötthet i början och en del hudutslag. Men det gick ju att leva med, säger Cristina. Däremot var det svårare att acceptera att hon måste äta medicinen livet ut. Jag tar tre Glivec-tabletter om dagen, och jag trodde att jag skulle kunna sluta när cancern var borta. Det var inte roligt att få beskedet att jag måste fortsätta. Jag har aldrig tagit medicin tidigare! Jag trodde att jag skulle bli som förr nu när jag är botad, men det har jag inte riktigt blivit. Det känns som om jag måste uppfinna mig själv på nytt, hitta ett nytt jag. Tröttheten finns kvar, och jag är fortfarande sjukskriven. Men jag försöker att göra saker här hemma, tvättar, lagar mat och så. Nu hoppas jag att jag snart ska kunna arbeta kanske inte återgå till mitt gamla jobb men arbetsträna för att se vad jag kan rikta in mig på. Cristina Granbom var bland de första patienterna i Sverige som fick Glivec, och hon är med i ett internationellt register där patienterna följs. Eftersom Glivec sänker nivån av vita blodkroppar och järn i blodet har Cristina blivit mer infektionskänslig och blir oftare förkyld än tidigare. Men det stör henne inte, speciellt inte när man betänker alternativet, säger hon med ett skratt. Det känns som om jag måste uppfinna mig själv på nytt, hitta ett nytt jag, säger Cristina Granbom. 7.

8 TEMA: Läkemedel Glivec Ger hopp om längre liv Glivec (imatinib) är en så kallad tyrosinkinashämmare. Läkemedlet verkar genom att blockera det enzym (ett tyrosinkinas) som får vissa cancerceller att föröka sig utan kontroll. Leukemi (ordet betyder bokstavligen vitt blod ) är ett samlande begrepp för flera olika cancersjukdomar som angriper de blodbildande cellerna i benmärgen. Sjukdomen leder vanligen till att antalet vita blodkroppar i blodet ökar okontrollerat. Vad används det till? Läkemedlet används främst vid behandling av: Kronisk myeloisk leukemi (KML), där i stort sett alla patienter uppvisar en förvärvad kromosomavvikelse som kallas Philadelphia- (Ph-)kromosomen. Förändringen medför att ett specifikt tyrosinkinas bildas, som i sin tur leder till leukemibilden. Akut lymfatisk leukemi (ALL), där en mindre andel av patienterna också uppvisar en Phkromosom. Just dessa patienter kan, liksom de med KML, svara mycket bra på behandlingen. Gastrointestinala stromacellstumörer (GIST), en sällsynt cancer som utgår från mag-tarmkanalen, vanligen från magsäcken eller tunntarmen. Glivec används för att behandla vuxna med GIST som inte kan opereras bort eller har spridit sig till andra delar av kroppen. Det kan bara användas för behandling av GIST som producerar ett särskilt protein som kallas Kit. Vilka effekter har medlet? Vid KML har Glivec inneburit något av en revolution terapimässigt, säger docent Leif Stenke, överläkare vid Hematologiskt Centrum, Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Med tidigare behandlingsalternativ kunde sjukdomen ofta hållas i schack under några år, men risken för sjukdomsförsämring till en mer akut, omogen och mycket svårbehandlad leukemifas var påtaglig. Med Glivec svarar nästan alla KML-patienter med en normalisering av sina blodvärden inom endast några veckor, och med fortsatt kontinuerlig behandling reduceras risken för sjukdomsförsämring dramatiskt. Vid en långtidsuppföljning nyligen noterades att av cirka 550 KML-patienter som behandlades med Glivec från diagnos levde efter 5 år fortfarande 89 procent, ett resultat som ingen annan tidigare behandling kommit i närheten av. Vid ALL med Ph-kromosom är det kortsiktiga behandlingssvaret på Glivec också ofta bra, men här är tyvärr risken betydligt större att leukemicellerna utvecklar motståndskraft resistens mot läkemedlet. Det ges därför ofta i kombination med traditionell cytostatika vid denna sjukdom. Vilka är de vanligaste biverkningarna? Glivec givet i tablettform dagligen tolereras oftast väl av patienterna och endast ett fåtal måste avbryta behandlingen på grund av biverkningar. De vanligaste, i vissa fall övergående, biverkningarna är: Neutropeni (lågt antal vita blodkroppar) Trombocytopeni (lågt antal trombocyter) Anemi (lågt antal röda blodkroppar) Huvudvärk Illamående Kräkningar Diarré Buksmärta Ödem (vätskeansamling), inte sällan över ögonlocken Hudutslag Muskelspasmer och -kramp Vunnet levnadsår Betydliga förbättringar, se ovan. Kostnad? Ett års Glivecbehandling i standarddos vid till exempel KML kostar cirka kronor per patient. För närvarande är rekommendationen att ta tabletterna kontinuerligt, kanske livslångt. I och med introduktionen av tyrosinkinashämmaren Glivec kring millenniumskiftet har prognosen för patienter med KML förbättrats på ett dramatiskt och epokgörande sätt, kommenterar Leif Stenke. Även medlets biverkningar har varit milda, jämfört med tidigare behandlingsalternativ. Utöver Glivec har vi också nyligen sett att två andra tyrosinkinashämmare (Sprycel och Tasigna) blivit godkända av Läkemedelsverket och internationellt. De används än så länge främst för de relativt få KML-patienter som inte tolererar eller inte svarar tillräckligt bra på Glivec. Det genombrott av kunskap och behandlingsresultat som tyrosinkinashämmarna inneburit vid leukemi börjar nu att följas av likartade framsteg även vid andra så kallade solida cancerformer. De senaste årens molekylärbiologiska forskning, i kombination med stora, kliniskt inriktade studier, har verkligen lett till glädjande förbättringar för stora patientgrupper. Ytterligare framsteg anas framöver. Velcade Längre period av stabil sjukdom Velcade är en proteasomhämmare som blockerar proteasomet, det vill säga det system inne i cellerna som bryter ner proteiner när de inte längre gör någon nytta. Vad används det till? Velcade används som enda läkemedel monoterapi samt i kombination med kortison vid behandling av patienter med progressivt multipelt myelom. Myelom är en form av cancer som drabbar plasmacellerna i benmärgen. Velcade ges nu till patienter som inte svarat på minst en behandling och som redan har genomgått eller är olämpliga för benmärgstransplantation. Vilka effekter har medlet? Effekten har undersökts i ett antal internationella studier på patienter med myelom som hade fått en eller flera tidigare behandlingar, men som trots detta försämrades i sin sjukdom. Det visade sig att sjukdomens utveckling försenades för Velcadepatienterna och att något större andel patienter också blev bättre på Velcadebehandling än med annan medicin. Myelom är fortfarande en sjukdom som med få undantag inte är botbar, säger docent Eva Hellström-Lindberg, överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Patienter med avancerad myelomsjukdom löper också stor risk för allvarliga komplikationer som skelettsmärtor, brott på olika skelettdelar samt njursvikt. Behandlingen syftar till att förlänga livet samt minska risken för allvarliga symtom och sänkt livskvalitet. Velcade är ett mycket viktigt tillskott till behandlingen vid myelom och ger många patienter en chans till ytterligare en längre period av stabil sjukdom. Det är också möjligt att Velcade använt redan vid diagnos eller i kombination med stamcellstransplantation kan förbättra prognosen för sjukdomen. Många nya studier är på gång och kommer att ge oss ny kunskap om detta läkemedel. Vilka är de viktigaste biverkningarna? De biverkningar som är påtagliga är: Neuropati och de symtom som följer, till exempel stickningar/domningar i armar och ben. Trombocytopeni (minskat antal blodplättar i blodet). Diarré och andra gastrointestinala biverkningar (berör magsäck och tarm). 8.

9 TEMA: Läkemedel Avastin Värdefullt nytillskott För att kunna växa och spridas måste tumörer hela tiden har tillgång till blod som innehåller syre och näring. Tumörer får tillgång till blodbanan genom att skapa egna, nya blodkärl. Denna process kallas kärlnybildning angiogenes. För att denna nybildning ska komma igång sänder tumören ut signaler till närliggande blodkärl. Blodkärlen växer då till och dras till tumören och blodet förser den med syre och näringsämnen. Avastin är inget cytostatikum utan en antikropp som framställts i laboratorier mot en speciell molekyl. Antikroppar är en del av kroppens immunförsvar och har till uppgift att upptäcka främmande ämnen i kroppen. Medan cytostatika i synnerhet går till attack mot själva tumören, attackerar Avastin specifikt en tillväxtfaktor i blodet av tumörens blodkärl. Detta medför att blodkärlen i tumören hämmas och därmed att läkemedlet stryper tillförseln av blod och tumören får svårt att växa. Vad används det till? Avastin används vid behandling av spridd cancer utgången från tjock- och ändtarm, bröstkörtel, njure och lunga. Vilka effekter har medlet? Jämfört med cancerläkemedel enbart medför tillägget av Avastin att tumörstorleken mätt med röntgen minskar mer, och att den tid det tar för cancern att börja växa liksom livet förlängs med i genomsnitt någon till några månader. Avastin är ett intressant nytillskott bland cancerläkemedlen då det verkar genom en helt ny mekanism och ger jämförelsevis lite biverkningar, säger professor Peter Nygren, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Vid avancerad tjock- och ändtarmscancer förstärker Avastin effekten av andra cancerläkemedel det ges tillsammans med. Detta medför en överlevnadsvinst jämfört med vanliga cancerläkemedel enbart. Som vanligt när det gäller nya cancerläkemedel är kunskapen om hur man bäst använder Avastin vid tjockoch ändtarmscancer begränsad. Det gäller till exempel med vilka cancerläkemedel Avastin helst bör kombineras och hur länge behandlingen ska pågå. Läkemedlet är emellertid dyrt, vilket måste beaktas i en prioriteringsdiskussion. Avastin är också ett värdefullt tillskott i behandling av bland annat spridd bröstcancer, säger överläkare Elisabeth Lidbrink, Radiumhemmet, Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Hur stor nytta Avastin kan göra vid behandling av bröstcancer i ett tidigare skede är ännu inte känt, men studier påbörjas nu för att utröna detta. I Sverige startar en studie, PromiX, där man utvärderar effekten av tillskottet med Avastin till cytostatika vid förbehandling av lokalt avancerad bröstcancer. Effekterna av detta läkemedel visar att metoden att angripa tumörens blodkärl är en värdefull och framkomlig väg att tillsammans med traditionella behandlingar öka behandlingseffekterna även vid svåra och avancerade cancersjukdomar, säger professor Roger Henriksson, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå. Samtidigt har vi lärt oss att inte alla patienter har nytta av behandlingen och att vi måste bli bättre på att välja ut rätt patient till rätt behandling och inte minst i rätt tid av sjukdomen. Om vi lär oss detta kommer vi också att kunna ha råd att ge den nya generationens cancerläkemedel till dem som behöver dessa. Vilka är de viktigaste biverkningarna? Avastin ger, jämfört med cytostatika, i allmänhet inte särskilt mycket biverkningar. Högt blodtryck är dock en vanlig biverkan. Bland viktiga, men relativt ovanliga, biverkningar märks äggvita i urinen, blödningar, blodpropp, hål i tarmen, neurologisk påverkan och hjärtpåverkan. Kostnad? Avastin är en dyr behandling, säger Peter Nygren. Behandlingskostnaden ligger på cirka kronor per månad. Kostnaden per vunnet livskvalitetsjusterat levnadsår är mycket hög. Kostnaden för ett års behandling med Avastin vid bröstcancer är cirka kronor beroende på patientens vikt (här räknat på 68 kg), säger Elisabeth Lidbrink. Alla patienter kommer dock inte att behandlas under ett helt år, vilket medför att behandlingskostnaden blir lägre. Vad gäller bröstcancerpatienter har kliniska studier visat att den sjukdomsfria överlevnaden för tilläggsbehandling med Avastin fördubblas från 6,6 till 13,3 månader (Avastin utan eller tillsammans med paklitaxel). 9.

10 TEMA: Läkemedel Bredvid den traditionella medicinen finns den alternativa. Och de alternativa behandlingsmetoderna tas allt mer på allvar. På Karolinska Institutet driver man sedan ett par år tillbaka Osher centrum, där både de traditionella och alternativa metoderna ges utrymme. Alternativa metoder komplement i vården TEXT LARS ABELIN FOTO FACTORYS BILDARKIV Alternativmedicin är medicinska åtgärder vars effekter inte är vetenskapligt belagda. Motsatsen heter skolmedicin den etablerade medicinen som är just vetenskapligt belagd och som lärs ut till blivande läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster med flera. Alternativmedicin har också flera namn: komplementär medicin, holistisk medicin, naturmedicin eller helt enkelt oortodox medicin. Den traditionella läkarvetenskapen har under åren sett med stor skepsis på de alternativa medicinska behandlingarna. Det främsta argumentet är att de helt enkelt är ovetenskapliga, alltså inte vetenskapligt belagda. Men det finns även läkare som menar att man inte kan bortse från naturläkemedel och behandlingar som använts i århundraden och att dessa faktiskt kan spela roll som komplement till skolmedicinen. Medan läkarvetenskapen träter så växer allmänhetens intresse för alternativa produkter. Enligt branschens egna siffror, framtagna av Hälsokostrådet (samarbetsorgan för hälsobranschen i Sverige) omsatte försäljningen av hälsokostprodukter 3,7 miljarder kronor Det är en ökning på tio år med nästan 1,5 miljarder kronor. Den största delen av försäljningen sker via hälsofack- och dagligvaruhandeln, men produkter säljs också via apotek och per postorder. Vårt mål är att inkorporera alternativa behandlingar med skolmedicinen, säger professor Martin Ingvar vid Osher centrum. Alternativmedicin har också lyfts fram i de politiska korridorerna. Sveriges riksdag har beslutat att definitionen av begreppet läkemedel ska eu-anpassas. Det betyder att homeopatika kommer att registreras som läkemedel. Växtbaserade läkemedel, som inte uppfyller kraven för att godkännas som traditionella läkemedel, ska registreras som traditionellt växtbaserat läkemedel. Begreppet läkemedel vidgas alltså till att betyda långt mer än det som är kliniskt prövat fick Karolinska Institutet den största donationen någonsin, 43 miljoner kronor. Den kom från svenskan Barbro Osher, generalkonsul i San Francisco, via sin förmögne amerikanske makes stiftelse Bernard Osher Foundation. Syftet med donationen är att ge alternativmedicinen en vetenskaplig prägel, vilket också namnet säger: Osher centrum för integrativ medicin. Ytterligare två Osher centrum finns sedan tidigare, båda i usa. Integrativ medicin är en kombination av västerländsk skolmedicin och andra alternativa, komplementära medicinska behandlingsformer från öst. Det är också ett förhållningssätt som handlar om människans helhet. Förra våren utsågs hjärnforskaren Martin Ingvar till professor vid Osher centrum. En tillsättning som fick de mest hårdföra alternativförespråkarna att sätta hälsokostpreparaten i halsen. Martin Ingvar, tidigare professor i neurofysiologi, är en tydlig förespråkare för skolmedicinen och inte direkt känd för att förespråka alternativa behandlingsformer. Samtidigt anser mer sansade bedömare att det är en bra tillsättning, eftersom alternativmedicinen genom Martin Ingvar har chans att stärkas genom en vetenskaplig prövning och därmed kan ges högre status. Martin Ingvar själv kommenterar uppståndelsen med ro när vi träffas i hans överbelamrade lilla kontor på Magnetröntgencentrum på Karolinska Institutet där han har kvar sitt gamla tjänsterum. Vetenskapens kärna är att alla metoder ska prövas, det gäller inom såväl skolmedicinen som de alternativa behandlingsformerna, slår han fast. Utgångspunkten för arbetet vid Osher centrum är att många» 10.

11 TEMA: Läkemedel Områden som ska undersökas är akupunktur, örtmedicin, naprapati, kiropraktik, meditation och hypnos samt livsstilsfaktorers betydelse för hälsan, till exempel sömn, stress, matvanor, sexuella och sociala relationer. 11.

12 TEMA: Läkemedel Vi måste lära oss att ha större respekt för subjektiva hälsoupplevelser.» patienter söker sig till andra metoder än skolmedicinen och det är därför viktigt att undersöka behandlingarna på ett strikt vetenskapligt sätt. Martin Ingvar är inte förvånad över den traditionella läkarvetenskapens uttalade skepsis mot alternativmedicinen. Nej, det är mycket förståeligt att läkare reagerar. Det finns en stor frustration över att folk söker det okända när det finns beprövade preparat som bevisligen fungerar. Frustrationen är också stor över hälsokostbranschen som tjänar stora pengar på att sälja oseriösa produkter. Det finns de som säljer produkter som sägs hjälpa mot allt från evig ungdom till förkylning. Jag är personligen starkt misstänksam över detta kommersiella kvacksalveri. Det finns också en frustration över uppfattningen att skolmedicinen är stängd, att den inte utvecklas. För det gör den. Vi läkare är mycket snabba på att ta till oss nya rön vad gäller både medicinering och behandling. Tänk också på hur fantastiskt sjukvården utvecklats under åren. Spädbarnsdödligheten och barnsängsdödligheten har nästan försvunnit och överlevnaden efter tumörer och hjärtattacker har kraftigt gått upp. Framgången inom sjukvården beror på systematisk kunskapsbildning och ett hälso- och sjukvårdssystem som fungerar. Men Martin Ingvar kan ändå förstå människor som, efter att ha prövat de traditionella behandlingarna utan nämnvärt resultat, söker sig till hälsokostbranschen och dess utbud. Jag har en enorm förståelse för dem som prövar olika preparat, säger han. Människor söker hälsa och hälsoupplevelsen är subjektiv, det är jag som mår bra. Ingen annan kan tala om hur den enskilde patienten upplever sin hälsa. Under vårt samtal återkommer Martin Ingvar ofta till just hälsoupplevelsen. Vi måste lära oss att ha större respekt för subjektiva hälsoupplevelser. Vi måste ta en diskussion med patienterna för att nå fram till metoder som får dem att känna att de har en bra hälsa. När det gäller det mänskliga mötet ligger alternativmedicinen långt framme och här finns lärdomar för skolmedicinen att ta till sig. Här ligger onkologin redan långt framme; där har man tagit till sig vikten av att prata med patienterna om deras hälsoupplevelser. Exempel på områden som Osher centrum ska undersöka är akupunktur, örtmedicin, naprapati, kiropraktik, meditation och hypnos. Även livsstilsfaktorers betydelse för hälsan ska utvärderas, till exempel betydelsen av sömn, stress, matvanor, sexuella och sociala relationer. Martin Ingvars eget forskningsområde är främst sambandet mellan hjärnan och beteendet. Han leder studier om placeboeffekt och studierna omfattar bland annat astma och smärta. Placebo-området är ett mycket intressant område. Det är viktigt att patienten har förtroende för den vårdprocess han eller hon är utsatt för. Det måste till en helhetssyn på vad vården ska erbjuda för att kunna ge patienten bästa möjliga hälsa. Vår uppgift är att finna bättre metoder för att mäta och spegla de subjektiva hälsoupplevelserna. Ett annat prioriterat område för Osher centrum är att vara vetenskapligt folkupplysande. En av de viktigaste frågorna är att vara med i kunskapssökande och begreppsutveckling kring naturpreparat och alternativa behandlingar. Martin Ingvar tar upp behandlingsformen akupunktur, som använts i flera tusen år, som ett exempel. Akupunktur är en behandlingsmetod som enligt skolmedicinen är helt uppåt väggarna. Samtidigt kan man visa att akupunktur inom smärtlindring verkligen ger resultat och kan användas i behandlingar. Då är det viktigt för oss att påvisa detta. Därmed inte sagt att akupunktur är användbar för andra symtom än smärta. Det måste vi också tala om. Vårt uppdrag är att ge vetenskapliga bevis på vad som ger effekt. Martin Ingvar är mycket noga med att påpeka att Osher centrum måste ha vetenskaplig utgångspunkt för sitt arbete. Vårt mål är att inkorporera alternativa behandlingar med skolmedicinen, säger han. Men vad som är bra eller inte måste undersökas med strikt vetenskapliga metoder. Vår uppgift är också att avvisa tomtar och troll inom alternativmedicinen och det som är skadligt och uppenbart vilseledande. 12.

13 Nexavar Bromsmedicin mot cancern Nexavar är ett nytt cancerläkemedel som ges i tablettform och som fungerar som en bromsmedicin mot cancern genom att slå mot tumören från två håll. Nexavar är en så kallad tyrosinkinashämmare som hämmar både tumörcellernas tillväxt och blodkärlsnybildningen genom att blockera tillväxtsignaler i cellerna. Vad används medlet till? Nexavar används vid avancerad cancer utgången från lever och njure när standardbehandling inte är tillgänglig eller är olämplig. Vilka effekter har medlet? Vid såväl lever- som njurcancer har Nexavar järmfört med ingen aktiv behandling alls visats förskjuta tidpunkten när sjukdomen börjar växa till och ger i genomsnitt en överlevnadsförlängning på några månader. De viktigaste biverkningarna? Nexavar angriper många signalmekanismer i kroppen och ger därför inte mer biverkningar än till exempel Avastin och Erbitux. De kliniskt TEMA: Läkemedel viktigaste biverkningarna är diarré, illamående, allmän trötthet, högt blodtryck och hudreaktioner, bland annat med så kallad hand-fotsyndrom som är en inflammatorisk hudreaktion i handflator och fotsulor. Kostnad? Behandlingskostnaden för Nexavar är hög. Månadskostnaden ligger på kronor. Kostnaden per vunnet livskvalitetsjusterat levnadsår kan skattas till mycket hög. Nexavar är det första läkemedel som säkert visats ge en överlevnadsförlängning vid avancerad levercancer, en cancerform där onkologisk behandling hittills inte varit meningsfull, säger professor Peter Nygren, Akademiska sjukhuset, Uppsala. I absoluta tal är effekten i genomsnitt ganska liten, men får bedömas kliniskt meningsfull. Huruvida effekten står i rimlig proportion till kostnaden bör bli föremål för en prioriteringsdiskussion. Zevalin Isotop dödar lymfom Zevalin är ett läkemedel som består av en monoklonal antikropp, till vilken en radioaktiv isotop, yttrium, är bunden. Den monoklonala antikroppen är riktad mot ett ämne som finns på ytan av vissa vita blodkroppar (B-lymfocyter) och på lymfomceller. Zevalin används för att behandla patienter med lymfom, en tumörsjukdom i kroppens lymfvävnad (lymfknutor, benmärg, lever och mjälte). Hos patienter med lymfom finns ett överskott på onormala, icke fungerande lymfocyter. De friska blodkropparna i benmärgen kan bli undanträngda, vilket kan leda till infektioner, blodbrist, blåmärken och onormala blödningar. Lymfknutorna är ofta förstorade och kan ge besvär. Vad används medlet till? Läkemedlet är godkänt att användas för att behandla vuxna patienter med follikulärt lymfom, vilka fått återfall efter tidigare behandling med Zevalin. Follikulärt lymfom består av den typ av B-lymfocyter som bär det antigen, till vilket antikroppsdelen i Zevalin binder. Vilka effekter har medlet? Zevalin sänder små doser radioaktivitet till den plats där lymfomet växer och dödar de sjuka cellerna, säger docent Eva Kimby, Karolinska Universitetssjukhuset. Zevalin har jämförts med andra läkemedel i flera studier. Den totala svarsfrekvensen för radiomärkt Zevalin är bättre än med enbart antikropp. Den tid det tog för sjukdomen att återkomma efter behandlingen var dock densamma för båda behandlingarna. Nyligen har data presenterats där Zevalin givet efter cytostatikaterapi visat sig kunna förlänga tiden utan återfall av sjukdomen. Zevalin är ett intressant nytt behandlingskoncept för att rikta strålning direkt mot lymfomceller genom bindning av en radioaktiv isotop till en monoklonal antikropp, vilken i sig har en tumördödande effekt. Kunskapen om hur man bäst använder Zevalin vid behandling av patienter med lymfom är ännu begränsad. De vanligaste biverkningarna? Zevalin är radioaktivt och därmed kan det i sig utgöra en risk för genetiska skador och andra cancerformer. Behandlande läkare säkerställer därför att de risker som är kopplade till exponeringen för radioaktivitet är lägre än riskerna från själva sjukdomen. Nedgång av trombocyter (blodplättar) och vita blodkroppar kan uppstå upp till ett par månader efter att behandlingen påbörjats. Övriga, vanliga biverkningar är: Infektioner Blodbrist Blödningstendens (blåmärken och blödningar) Feber Illamående Vunnet levnadsår Kan ännu inte värderas. Kostnad? Läkemedlet är dyrt och behandlingen på specialavdelning med tillstånd att hantera radionukleider är mycket kostsam. Illustrationen: Lymfsystemet består av tunna lymfbanor som bildar ett nätverk under huden. Man kan därför säga att lymfsystemet går parallellt med blodomloppet. Lymfsystemets viktigaste uppgifter är att samla upp överbliven vätska, att fungera som kroppens försvar och att fånga upp ämnen som trängt ut från blodkärlen. 13.

14 TEMA: Läkemedel En prislapp på ett liv Frågan om de nya cancerläkemedlen tvingar den svenska sjukvården att ta ställning till frågan om hur mycket ett vunnet levnadsår får kosta. TEXT MARITA ÖNNEBY ELIASSON FOTO FACTORYS BILDARKIV Tidigare har det kanske varit tillåtet för verksamhetschefen att då och då överskrida sin budget, men med fler nya läkemedel och ändå ingen utökad budget kommer frågan om prislappen att ställas på sin spets. Resultatet blir att även om läkemedlen är godkända för behandling vid spridd cancersjukdom så kommer bara en del av patienterna att få den behandling som ändå står till buds. Jag håller med om detta, säger professor Claes Mercke, överläkare vid Södersjukhuset och Radiumhemmet, Karolinska Universitetssjukhuset Solna. De blir ett svårt ställningstagande. Det är tveklöst så och dessa frågor borde bli föremål för politisk diskussion och allmänpolitisk debatt för vem kan säga vad ett par månader är värda? Vad är år värda? Det pågår till exempel en intensiv debatt kring ett nytt läkemedel vid behandling av lungcancer som inte enligt gemene man ger en ansenligt lång tidsvinst, men som kan ha oerhört stor betydelse för den enskilde patienten, enligt Claes Mercke. Och vem ska bestämma vad det är värt? Hur gör han själv sina bedömningar? Jag har varit läkare länge och drivit projekt som har kostat mycket pengar men också givit värdefulla piloterfarenheter. Jag kämpar efter egen moral och etik och finner jag det bra för patienten då är det min uppgift att strida för projektet även om det kostar. Men att vara kassör, det vill säga verksamhetschef, är inte lätt. Det innebär ofta två steg fram och ett tillbaka. Cancerläkemedlen är en av de läkemedelsgrupper där kostnaderna ökat mest under de senaste åren. Även om patienten inte blir botad är tveklöst en ökad överlevnadstid oftast av största värde. Sjukvården måste emellertid lägga sin budget varvid kostnader ställs mot varandra och en värdering blir nödvändig, säger Claes Mercke. För denna beräkning har hälsoekonomer funnit ett verktyg. De räknar ut kostnaden per qaly, Quality Adjusted Life Year, eller livskvalitetsjusterat levnadsår. qaly innebär att man inte enbart tar hänsyn till hur lång tid ett läkemedel ökar överlevnaden utan också till hur god livskvaliteten är under tiden. Socialstyrelsen har bestämt att kostnaden per qaly är hög om den överskrider kronor. Något exakt värde för vad ett qaly får kosta finns däremot inga beslut om. Och att sätta en entydig gräns för kostnad per qaly är inte aktuellt enligt uppgifter på Socialstyrelsens webbplats. I bedömningar bör man ta hänsyn till sjukdomens svårighetsgrad, skriver man på sos.se och om svårighetsgraden är högre kan man vara beredd att ta en högre kostnad. Vilken patient är det då som får den mera kostsamma behandlingen? Och fungerar den på alla? Vid Uppsala universitet har en teknik tagits fram som gör det möjligt att analysera kommunikationen mellan olika proteiner. Flera tekniker håller på att utvecklas med målet att kunna skräddarsy optimal behandling för en enskild patient. Det vore naturligtvis en bonus för patienter att ännu mer exakt få den behandling som just den egna kroppen frågar efter och svarar på. Det skulle också innebära en vinnarsituation för klinikens budgetansvariga. Patienterna skulle slippa jobbiga behandlingar i onödan, samtidigt som sjukvårdsekonomin skulle bli mer effektiv. 14.

15 TEMA: Läkemedel Sverige har råd med högklassig vård TEXT JAN KANTOR FOTO FACTORYS BILDARKIV Socialminister Göran Hägglund (kd) anser att ökade kostnader för cancerpreparat inte är ett problem i sig, om det betyder att fler människor får tillgång till bra behandling. Det viktiga är att patienter får bra och högkvalitativ behandling. Och Sverige har råd med sjukvård av hög klass. Hur viktiga är cancerpreparaten ställda i relation till medicinska preparat för andra sjukdomar än cancer? Cancerpreparat är naturligtvis jätteviktiga, säger Göran Hägglund. Jag tycker generellt att det är mycket viktigt med goda förutsättningar för fortsatt utveckling av effektiva läkemedel som kan lindra och bota svåra sjukdomar. Den pågående utredningen för en nationell cancerstrategi ska bland annat utreda frågor som berör konsekvenserna av utvecklingen av vacciner samt förutsättningarna för cancerforskningen. I dag diskuteras prioriteringar inom sjukvården allt intensivare, inte minst när det gäller behandling av cancer. Hur ska man prioritera? Det är patientens behov som ska vara styrande för hälso- och sjukvårdens prioriteringar, inte vilken diagnos patienten har eller hur tjock dennes plånbok är. Göran Hägglund säger att det inte finns några planer inom socialdepartementet på att exempelvis införa egenfinansiering för inköp av cancermedicin. Den ordning som i dag råder fungerar i stort sett bra, anser han. Det är patientens behov som ska vara styrande för hälso- och sjukvårdens prioriteringar, säger socialminister Göran Hägglund. FOTO HANNA TELEMAN 15.

16 TEMA: Läkemedel Mabthera Ökar hoppet om bot vid lymfom Mabthera är en monoklonal antikropp, vilket är ett slags gammaglobulin som framställts i laboratoriet och är riktat mot en speciell molekyl (CD20) som finns på ytan av lymfomceller. Mabthera ges som dropp och når lymfomcellerna via blodet. Då antikroppen bundit sig till lymfomcellerna kan kroppens egna normala immunsystem angripa och förstöra dessa. Mabthera har också troligen en direkt avdödande effekt på lymfomceller. Mabthera är den första monoklonala antikropp som registrerats i Sverige för behandling av en allvarlig sjukdom. Vad används medlet till? Mabthera är ett godkänt läkemedel för behandling av lymfom av B-cellstyp, som är en av de vanligaste typerna av tumörsjukdom inom lymfsystemet. Antikroppen har effekt i sig och ges ibland som enda terapi men ofta i kombination med cytostatika. Vilka effekter har medlet? Vid en aggressiv form av lymfom har tillägg av Mabthera till standardcytostatika (CHOP) visat sig öka patienternas möjligheter att bli botade, och patienterna lever längre med denna behandling jämfört med enbart cytostatika, säger docent Eva Kimby, Karolinska Universitetssjukhuset. Vid follikulärt lymfom kan läkemedlet ha god effekt ensamt, men också ges i kombination med cytostatika. Mabthera har nyligen börjat användas som underhållsbehandling för att hindra återfall av lymfomsjukdomen. De vanligaste biverkningarna? Jämfört med cytostatika är biverkningarna måttliga. De uppträder oftast bara under själva behandlingen eller under några timmar efteråt och är vanligast i samband med det första droppet. Det kan ha att göra med att det under den första behandlingen finns ett stort antal lymfomceller som måste hittas av den monoklonala antikroppen och förstöras av kroppens immunsystem, säger Eva Kimby. Övriga vanliga biverkningar är: Feber Frossa Muskelsmärtor Huvudvärk Trötthet Illamående Kräkningar Lågt blodtryck De flesta biverkningarna kan delvis förebyggas med vanliga allergi- och febernedsättande läkemedel. Långtidsbiverkningar finns också beskrivna såsom övergående brist på vita blodkroppar och trombocyter. Infektioner är ovanliga, men vissa patienter kan drabbas av återkommande virusinfektioner. Vunnet levnadsår Kombinationsbehandling med cytostatika medför en överlevnadsvinst jämfört med cytostatika enbart. Även underhållsbehandling under två år med Mabthera till patienter med follikulärt lymfom som svarat på andra linjens kemoterapi ger en förlängd överlevnad. Mabthera har blivit ett viktigt tillskott i behandlingen av patienter med B-cellslymfom. En tydlig överlevnadsvinst är visad i kontrollerade studier och säkerhetsprofilen är god, säger Eva Kimby. Kostnad? Detta är ett dyrt läkemedel. Oftast ges 4 6 infusioner, ensamt eller i kombination med cytostatika. Kostnaden per vunnet livskvalitetsjusterat levnadsår är acceptabel för både patienter med aggressiva och indolenta lymfom. Även underhållsbehandling under en infusion var tredje månad under två år med Mabthera till patienter med follikulärt lymfom som svarat på andra linjens kemoterapi har visat sig vara kostnadseffektiv. Illustrationen: Lymfkörtlarna sitter samlade i klungor utefter lymfbanorna, de största i ljumskarna, i buken, mellan lungorna, i armhålorna och på halsen. Här sker en storstädning och utrensning av främmande partiklar och förbrukade vita blodkroppar. Vid en infektion ökar produktionen av vita blodkroppar och då sväller lymfkörtlarna upp. 16.

17 TEMA: Läkemedel Herceptin Kan rädda liv på kvinnor med bröstcancer Herceptin ingår i en grupp av immunologiska läkemedel mot cancer. Det är en monoklonal antikropp. Man kan likna den vid en målsökande robot som letar rätt på cancerceller som överuttrycker HER2. FOTO: ROCHE HER2 är ett äggviteämne som sitter på cellytan och har som uppgift att förmedla signaler in till cellen om tillväxt och delning. Herceptin binder sig till detta cellyteprotein och omöjliggör på så sätt cellens delning. Vad används medlet till? Läkemedlet kan användas på två sätt vid behandling av kvinnor som har brösttumörer som är HER2-positiva. Herceptin kan ges som: Ett tillägg till cytostatika efter operation av bröstcancer, så kallad adjuvant behandling. Sådan behandling brukar vanligen pågå i ett år. I kombination med cytostatika/hormoner eller som ensam behandling vid spridd sjukdom. Vilka effekter har medlet? Läkemedlet slår endast mot de cancerceller som har en ökad mängd av proteinet HER2 i sin cellvägg. Det påverkar inte kroppens friska celler. Herceptin har förbättrat prognosen avsevärt för kvinnor med HER2-positiv bröstcancer. När det ges i tidigt skede som adjuvant behandling räddas många liv, säger överläkare Elisabeth Lidbrink, Radiumhemmet, Karolinska Universitetssjukhuset Solna. För kvinnor med spridd bröstcancer har Herceptin inneburit att de kan leva längre med sin sjukdom och att de kan få en behandling som är skonsam och ändå har god effekt. Herceptin kan ges efter operation av bröstcancer eller vid spridd sjukdom. De vanligaste biverkningarna? Det flesta av patienterna har inga biverkningar alls, några kan få lite frossa, ledvärk och muskelvärk. Den enda allvarliga biverkan man sett är hjärtskada hos cirka 2 procent av patienterna. Man bör iakttaga försiktighet när man ger Herceptin till kvinnor med känd hjärtsjukdom. 17.

18 TEMA: Läkemedel Apoteket säljer allt mer läkemedel mot cancer TEXT JAN KANTOR FOTO MAGNUS GOTANDER Under de senaste sex åren har vi introducerat nya läkemedel för sammanlagt 23 miljoner kronor och ändå lyckats hålla balans i budgeten, säger veksamhetschef Tor Ekman på Jubileumskliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. 18.

19 TEMA: Läkemedel Cancerpreparaten svarar för en allt större del av läkemedelsförsäljningen i Sverige. Under de senaste sju åren har andelen cancerpreparat av samtliga läkemedel som Apoteket säljer nästan fyrdubblats. År 2001 stod cancerpreparaten för 1,4 procent av Apotekets läkemedelsförsäljning, i november i fjol var siffran uppe i 5,4. Exakt hur stor andel de nya och allt effektivare preparaten svarar för kan Max Wirén vid Apotekets statistikenhet inte säga. Men det är otvetydigt att den kraftiga ökningen och användningen av nya cancerpreparat spelar in. Dessutom används befintliga cancerläkemedel i allt större utsträckning. Uttryckt i kronor är siffrorna följande: År 2001 svarade cytostatika och cytotoxiska medel för cirka 326 miljoner kronor av hela läkemedelsförsäljningen i Sverige som då uppgick till 23,5 miljarder. I november 2007 var siffrorna 1,6 miljarder av en totalförsäljning på dryga 30 miljarder kronor. På Jubileumsklinken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg märkte man förra året på allvar av de skenande kostnaderna för nya cancerpreparat, och för första gången går man mot ett underskott. Läkemedelsbudgeten 2007 uppgick till 60 miljoner av en total budget på 280 miljoner. Verksamhetschefen Tor Ekman säger att det beräknade underskottet på tio miljoner till största delen kan förklaras med ökade kostnader för nya cancerpreparat, särskilt njurcancermedicinerna Nexavar och Sutent. Dessa preparat svarar för omkring sju miljoner kronor av underskottet. Under de senaste sex åren har vi introducerat nya läkemedel för sammanlagt 23 miljoner och tidigare ändå lyckats hålla balans i budgeten. Vi har gjort det genom effektiviseringar, allt hårdare krav på upphandlingar, men också vissa nerdragningar av verksamheten. Enbart under fjolåret introducerade vi elva nya preparat. Tor Ekman säger att de nya läkemedlen också ger kostnader i form av fler undersökningar och provtagningar. En annan, och långt ifrån önskvärd konsekvens, är att man kan komma att tvingas dra ned på behandling för cancerpatienter som söker sig till Jubileumskliniken. Jag vill inte peka ut vilka grupper det kan bli fråga om men det är en sannolik följd. Det ligger också i vårt uppdrag att öka tillgängligheten för strålbehandling. Detta förutsätter apparater, som vi har fått, men också vårdplatser och tillgång till specialutbildad personal. På Sveriges kommuner och landsting, skl, är man oroad över de ökade kostnaderna. Direktör Ellen Hyttsten vid avdelningen för vård och omsorg säger att man under 2008 intensivt kommer att diskutera de nya cancermedicinernas betydelse för vården. Samtalen inom landstingen kommer att handla om alla läkemedel, inte bara cancerpreparaten. Och om prioriteringar. Att kostnaderna är ett problem är alldeles klart, men jag har inga signaler om att läkemedel ges i onödan. Inte heller att patienter som exempelvis behöver cancerpreparat inte får det. Ellen Hyttsten hoppas att man även ska kunna föra samtal med staten och läkemedelsindustrin om kostnader, hur dessa ska fördelas och på vilka sätt nya läkemedel ska introduceras. Men höga kostnader är inte enbart av ondo. Magnus Thyberg, apotekare och handläggare av läkemedelsfrågor vid skl, I slutet av 2006 stod cancerpreparaten för 5,4 procent av Apotekets läkemedelsförsäljning. anser att ökade kostnader visar att sjukvården använder nya och allt bättre terapier i takt med att diagnosmetoderna förbättras liksom möjligheterna till behandling. Ju fler människor som kan få bot och lindring, desto bättre. Vården behöver helt enkelt de bästa preparaten. Fotnot: Cancerläkemedel finns inte bara redovisade i den grupp av cytostatika och cytotoxiska läkemedel som omnämns i artikeln. De ingår även i andra grupper av läkemedel som används vid exempelvis bröstcancer och prostatacancer samt följdsjukdomar av cancer. Apotekets siffror i kronor är utförsäljningspris exklusive moms. 19.

20 TEMA: Läkemedel Erbitux Test visar vem som har nytta av behandling Erbitux är en monoklonal antikropp, det vill säga ett protein som har utformats till att känna igen och binda till en speciell struktur (antigen) som finns till exempel på vissa celler i kroppen. Erbitux binder till mottagarmolekylen för en tillväxtfaktor som heter epidermal growth factor (EGF) och som finns uttryckt på många cancerceller. Genom bindningen tror man att tillväxtsignalen till tumörcellen blockeras. Vad används det till? Erbitux har flera användningsområden. Vid spridd kolorektalcancer ges det i kombination med irinotekan (Campto), ett cytostatikum, när tidigare behandling med enbart cytostatika misslyckats. Läkemedlet används också i kombination med strålbehandling för att behandla patienter med lokalt avancerad skivepitelcancer i huvud-halsregionen. Vilka effekter har medlet? När Erbitux kombineras med irinotekan vid avancerad cytostatikaresistent tjock- och ändtarmscancer upphävs delvis tumörcellernas motståndskraft mot irinotekan och cirka 20 procent av patienterna erhåller en tumörminskning som är tydlig på röntgen. Det medför också att tiden till det att cancern börjar växa förlängs, vilket också kan medföra en liten överlevnadsvinst. Erbitux enbart har också en viss effekt men den är mindre än vid kombinationsbehandling. När Erbitux kombineras med strålbehandling mot avancerad huvud-halscancer uppnås en tydlig överlevnadsvinst jämfört med strålning enbart. En färsk studie från USA har visat att tillägg av Erbitux till strålbehandling av patienter med lokalt avancerad icke resektabel tumörsjukdom i huvud-halsområdet ökar den så kallade medianöverlevnaden med drygt 1,5 år utan att nämnvärt förvärra biverkningarna, säger professor Claes Mercke, Södersjukhuset och Radiumhemmet, Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Antalet definitivt botade patienter är därmed också flera. Vilka är de viktigaste biverkningarna? Den tydligaste biverkningen av Erbitux, och som drabbar flertalet av de behandlade patienterna, är ett akneliknande hudutslag i ansikte och på överkroppen, men som ibland blir mer generaliserat. Hudreaktionen kan även medföra självsprickor och inflammation kring naglar och ögon. Allergisk reaktion i samband med tillförsel av Erbitux är en ovanlig en ibland allvarlig biverkan. Därutöver ger Erbitux en viss allmän förstärkning av de biverkningar som cytostatika orsakar. Vunnet levnadsår Någon statistiskt säkerställd effekt på överlevnad när Erbitux kombineras med irinotekan vid cytostatikaresistent avancerad tjock- och ändtarmscancer finns inte visad. Troligen finns en sådan effekt som i genomsnitt uppgår till några månader, säger professor Peter Nygren, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Kostnad? Månadskostnaden ligger på kronor. Kostnaden per vunnet livskvalitetsjusterat levnadsår är svårberäknad, men kan skattas vara mycket hög. Kommentarer Vid avancerad tjock- och ändtarmscancer är Erbitux ett intressant nytt läkemedel genom att det verkar genom en helt ny princip, säger professor Peter Nygren. Effekten av Erbitux såsom den är känd i dag är liten, på gränsen till att vara meningsfull när biverkningar och kostnader vägs in. Nyligen har man kunnat visa att man med ett genetiskt test före en eventuell behandling med Erbitux kan identifiera den cirka hälft av patienterna som inte har nytta av Erbituxbehandling, och omvänt ungefär dubbleras sannolikheten för effekt hos den resterande hälften av patienterna. Vi är i dag beredda att börja använda ett sådant test vilket skulle göra Erbitux mer kostnadseffektivt. Vidare återstår att visa vilken eventuell roll Erbitux kan ha i kombination med cytostatika eller ensamt tidigare i förloppet av cancer i tjock- och ändtarm. Vävnad från patienter med tumörsjukdom i huvud-halsregionen respektive i lunga uttrycker mycket kraftigt EGF-receptorn, säger professor Claes Mercke. Denna har lett fram till studier med Erbitux i avsikt att hämma den negativa effekten av EGF-receptorn. I laboratorieförsök, framför allt i djurstudier, har det också visat sig att hämning av EGF-receptorn med bland annat Erbitux ökar effekten av samtidig strålbehandling. På patienter med icke resektabel, lokalt avancerad huvud-halscancer (exempelvis tunga, tungbas, tonsill, struphuvud) provas sådan samtidig strålbehandling och EFG-receptorhämning tillsammans med inledande modern cytostatikabehandling. Med samma upplägg på behandlingsregimen studeras också lokalt avancerad inexstirpabel (omöjlig att operera bort) icke-småcellig lungcancer. Också andra tumörtyper uttrycker EGFR kraftigt och torde kunna gagnas av en hämning av denna receptor. För en sjukdom som till exempel matstrupscancer där strålbehandling är en viktig behandlingsprincip för möjlig bot torde en regim liknande den ovan beskrivna vara tilltalande. Om drygt ett år är studierna avslutade och vi har stora förhoppningar om ett positivt resultat, säger Claes Mercke. 20.

2008 års nobelpris till cancerforskare

2008 års nobelpris till cancerforskare Cancerfondsrapporten 2009 2008 års nobelpris till cancerforskare Årets nobelpris i såväl medicin som kemi har stark koppling till cancerforskningen. Ena hälften av medicinpriset har bidragit till att förstå

Läs mer

CANCER HOS BARN OCH TONÅRINGAR

CANCER HOS BARN OCH TONÅRINGAR CANCER HOS BARN OCH TONÅRINGAR barncancerfonden 1 VI KÄMPAR FÖR LIVET Innehållsförteckning ADRESSER Cancer hos barn och tonåringar har utarbetats av Olle Björk, professor i barnonkologi vid Karolinska

Läs mer

Cancerfondsrapporten. statistik. forskning. prevention. cancervård i sverige. diagnos: sarkom

Cancerfondsrapporten. statistik. forskning. prevention. cancervård i sverige. diagnos: sarkom 2013 Cancerfondsrapporten statistik forskning prevention cancervård i sverige diagnos: sarkom Det här är Cancerfonden Cancerfondens vision är att besegra cancer. Målet är att färre ska drabbas och fler

Läs mer

barncancerrapporten om barncancerfondens satsningar på forskning

barncancerrapporten om barncancerfondens satsningar på forskning BarncancerRAPPORTEN 2013 Den här rapporten lyfter fram delar av den forskning som Barncancerfonden stöttar. Fokus i årets rapport är leukemi. Det är den vanligaste cancerdiagnosen för barn och ungdomar

Läs mer

Nanoteknik revolutionerar cancerdiagnostiken. Cancerfondsrapporten 2007. Kongressreferat EHA och EAPC. Från spets till bredd i Malmö.

Nanoteknik revolutionerar cancerdiagnostiken. Cancerfondsrapporten 2007. Kongressreferat EHA och EAPC. Från spets till bredd i Malmö. Nanoteknik revolutionerar cancerdiagnostiken Cancerfondsrapporten 2007 Kongressreferat EHA och EAPC Kliniken i fokus Från spets till bredd i Malmö nr 5-07 Riktlinjer från EORTC för behandling med erytropoesstimulerande

Läs mer

Nu vill jag hjälpa andra att besegra sin cancer

Nu vill jag hjälpa andra att besegra sin cancer Nu vill jag hjälpa andra att besegra sin cancer Årsberättelse 2011 Omslaget När Tobias Welander, 26 år, fick diagnosen hjärntumör var det början på en intensiv behandling med operation, cytostatika och

Läs mer

Bengt Jönsson och Nils Wilking

Bengt Jönsson och Nils Wilking Bengt Jönsson och Nils Wilking Maj 2013 Rapport från SNS forskningsprogram SNS är en politiskt oberoende ideell förening som genom forskning, möten och bokutgivning bidrar till att beslutsfattare i politik,

Läs mer

På kvartalsmötet i mars, som var i anslutning

På kvartalsmötet i mars, som var i anslutning Avancerad prostatacancer en ny vår? På kvartalsmötet i mars, som var i anslutning till föreningens årsmöte, fick medlemmarna lyssna på två intressanta föreläsningar. Det var två forskare från Sahlgrenska

Läs mer

Vetenskap & hälsa. Ont i magen. Aktuellt om. Värna din tarmflora med nyttiga bakterier. skymmer sjukdomsrisk. lika smart som hjärnan?

Vetenskap & hälsa. Ont i magen. Aktuellt om. Värna din tarmflora med nyttiga bakterier. skymmer sjukdomsrisk. lika smart som hjärnan? Aktuellt om Juni 2012 Vetenskap & hälsa Populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne Ont i magen Värna din tarmflora med nyttiga bakterier BUKHJÄRNAN lika smart som

Läs mer

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Aplastisk anemi 5 Så bildas blodkroppar Orsaker till aplastisk anemi Få fall i Sverige Smygande symtom

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Aplastisk anemi 5 Så bildas blodkroppar Orsaker till aplastisk anemi Få fall i Sverige Smygande symtom Innehåll Förord 3 Inledning 4 1 Aplastisk anemi 5 Så bildas blodkroppar Orsaker till aplastisk anemi Få fall i Sverige Smygande symtom 2 Diagnos 9 Så ställs diagnosen Två grupper 3 Behandling 11 Tålamodskrävande

Läs mer

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Akut lymfatisk leukemi 5 Hur bildas blodkropparna? 5 Vad är akut lymfatisk leukemi? 5 Varför insjuknar man i ALL?

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Akut lymfatisk leukemi 5 Hur bildas blodkropparna? 5 Vad är akut lymfatisk leukemi? 5 Varför insjuknar man i ALL? Innehåll Förord 3 Inledning 4 1 Akut lymfatisk leukemi 5 Hur bildas blodkropparna? 5 Vad är akut lymfatisk leukemi? 5 Varför insjuknar man i ALL? 5 2 Diagnos 7 Vilka symtom är vanliga vid ALL? 7 Allmänna

Läs mer

Biobanken resurs för livet

Biobanken resurs för livet En lag om biobanker Världens viktigaste banker rymmer inga pengar. Till biobankernas skåp och frysar med blod, födelsemärken och andra vävnadsprover går läkaren för att ge dig säker diagnos och rätt behandling.

Läs mer

Innehåll. Förord 3. Inledning 4

Innehåll. Förord 3. Inledning 4 Innehåll Förord 3 Inledning 4 1 Akut myeloisk leukemi 5 Blodkroppar och deras funktioner Hur uppstår leukemi Möjliga riskfaktorer Diagnos/Vanliga symtom 2 Symptom 9 Så ställs diagnosen AML 3 Behandling

Läs mer

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81 Cancervård i Sverige Svensk cancervård håller världsklass. Men cancervården är splittrad, fortfarande finns skillnader mellan olika regioner och mellan patienter med olika socioekonomisk status. Den nationella

Läs mer

Forskning för hälsa. Med hjärtinfarkt i familjen. Bästa gåvan. DEPRESSION farligt för hjärtat. EKG då och nu. Ökad risk syns i generna

Forskning för hälsa. Med hjärtinfarkt i familjen. Bästa gåvan. DEPRESSION farligt för hjärtat. EKG då och nu. Ökad risk syns i generna Forskning för hälsa NUMMER 4/2010 TEMA HJÄRTINFARKT DEPRESSION farligt för hjärtat EKG då och nu Ökad risk syns i generna Bästa gåvan Tips på julklappar som glädjer många MAJ WÄNSTRAND ÄR EN AV MÅNGA DRABBADE

Läs mer

VETENSKAP & HÄLSA. Aktuellt om. Leva med diabetes

VETENSKAP & HÄLSA. Aktuellt om. Leva med diabetes Aktuellt om A K T U ELLT O M V E T ENSK A P O CH HÄL SA JUNI 20 05 Juni 2005 VETENSKAP & HÄLSA Leva med diabetes Denna tidskrift ges ut av Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och Universitetssjukhuset

Läs mer

Viktigt för många män som botats från cancer att få barn. nr 5-06

Viktigt för många män som botats från cancer att få barn. nr 5-06 Viktigt för många män som botats från cancer att få barn nr 5-06 ledare Sommar, sol och 141 kg papper Hösten är här. För oss som arbetar med forskning är den, tillsammans med vintern, årets bästa tid.

Läs mer

hälsoundersökning som sker på patientens initiativ utan symtom som orsak bedömning av livsstil 1. Vad skiljer en Hälsoundersökning

hälsoundersökning som sker på patientens initiativ utan symtom som orsak bedömning av livsstil 1. Vad skiljer en Hälsoundersökning 23 mars 2011 Hälsoundersökning på vårdcentral Enligt uppdrag från HSA har sektorsrådet i allmänmedicin under 2008-2010 tagit fram en specifikation av hälsoundersökning. I denna finns med en screening för

Läs mer

Tillsammans kan vi besegra cancer. Intressepolitiskt. program

Tillsammans kan vi besegra cancer. Intressepolitiskt. program Tillsammans kan vi besegra cancer Intressepolitiskt program Cancerfondens intressepolitiska program antaget av Cancerfondens styrelse den 8 april 2014. Foto sid 4 Cancerfonden, sid 5 Karl Gabor, sid 9

Läs mer

Livet med njursvikt. En handbok om förebyggande och egenvård. Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén

Livet med njursvikt. En handbok om förebyggande och egenvård. Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén Livet med njursvikt En handbok om förebyggande och egenvård Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén Haraldsgatan 5, 413 14 Göteborg. Telefon 031-741 61 60 Kerstin Bergström är nefrologsjuksköterska. Per

Läs mer

Detta är Cancerfonden

Detta är Cancerfonden ForskningNU 2003 med Cancerfondens årsredovisning 2002 Detta är Cancerfonden CANCERFONDEN är en ideell organisation med uppgift att samla in och fördela pengar till cancerforskning, informera om cancer

Läs mer

Forskning för hälsa DRABBAD UTAN RISKFAKTORER. Snälla tarmbakterier bra för hjärtat. Hjärtstudie räddar liv

Forskning för hälsa DRABBAD UTAN RISKFAKTORER. Snälla tarmbakterier bra för hjärtat. Hjärtstudie räddar liv Forskning för hälsa NUMMER 2/2013 OPERERAD FÖR AORTASTENOS Snälla tarmbakterier bra för hjärtat Hjärtstudie räddar liv TEMA HJÄRTINFARKT OCH STROKE Vältränade Jan trodde hjärtinfarkten var halsbränna DRABBAD

Läs mer

Trots att Gastric Banding operativt sett är ett lindrigare ingrepp än övriga typer av fetmaoperationer har metoden påtagliga komplikationer.

Trots att Gastric Banding operativt sett är ett lindrigare ingrepp än övriga typer av fetmaoperationer har metoden påtagliga komplikationer. Gastric Bypass Viktoperationer Viktoperationer finns i flera olika varianter; Gastric Banding Gastric Bypass Gastric Sleeve Gastric Banding Ett ihåligt slangliknande band fylls med saltlösning och läggs

Läs mer

SÄKRARE PROSTATACANCERBEHANDLING

SÄKRARE PROSTATACANCERBEHANDLING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED Nr 1 APRIL 2014 SÄLLSYNTA DIAGNOSER Missa inte NFSD Samordnade satsningar förbättrar levnadsvillkor ÅGRENSKA Ökar kunskap och

Läs mer

BARN&CANCER. Fort ska det gå tycker Ella. Vännernas stöd hjälpte familjen Ekelund när Henrik blev sjuk Hoppet lever i Nicaragua

BARN&CANCER. Fort ska det gå tycker Ella. Vännernas stöd hjälpte familjen Ekelund när Henrik blev sjuk Hoppet lever i Nicaragua BARN&CANCER EN TIDNING FRÅN BARNCANCERFONDEN >>> NUMMER 3 4 2008 >>> Fort ska det gå tycker Ella Vännernas stöd hjälpte familjen Ekelund när Henrik blev sjuk Hoppet lever i Nicaragua Viktigt att fånga

Läs mer

Möte med myndigheter och Narkolepsiföreningen. Tid: Fredagen den 16 september 2011. Plats: Kapellet, Lidingö Folkhögskola

Möte med myndigheter och Narkolepsiföreningen. Tid: Fredagen den 16 september 2011. Plats: Kapellet, Lidingö Folkhögskola Möte med myndigheter och Narkolepsiföreningen Tid: Fredagen den 16 september 2011 Plats: Kapellet, Lidingö Folkhögskola Mötets moderator: Sten-Erik Jensen En ung talare Simon Norberg - kliver upp på podiet,

Läs mer

Framtidens hälsooch sjukvård

Framtidens hälsooch sjukvård Rapport från Teknisk Framsyn Uppdateringsprojektet 2003 Framtidens hälsooch sjukvård framsteg och utmaningar Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 1. Inledning 7 2. Drivkrafter specifika för framsynsområdet

Läs mer

Dokumentation nr 486 Hjärntumör hos barn, familjevistelse

Dokumentation nr 486 Hjärntumör hos barn, familjevistelse Dokumentation nr 486 Hjärntumör hos barn, familjevistelse ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER Kunskap och kompetens om sällsynta diagnoser Ågrenska 2015 www.agrenska.se HJÄRNTUMÖR HOS BARN Ågrenska arrangerar

Läs mer

Sanningens minut. No 4. 2011. After work Bent siger farvel. strategisk plan men hur?

Sanningens minut. No 4. 2011. After work Bent siger farvel. strategisk plan men hur? »Rådet till dig som har en idé som du själv tror på? Kör hårt! Förankra i efterhand.min förutsägelse är att den 1 januari 2032 sjösätts nya SUS: Sveriges universitetssjukhussjuksköterskor ska inte bara

Läs mer