Företagsmagasin. Nr / 23. Pharma huvudtema Livsmedel Hjälporganisationer. 9 Unicef: Nav för internatio- hjälpinsatser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagsmagasin. www.ssi-schaefer.se. Nr. 1 2014 / 23. Pharma huvudtema Livsmedel Hjälporganisationer. 9 Unicef: Nav för internatio- hjälpinsatser"

Transkript

1 Nr / 23 Företagsmagasin Pharma huvudtema Livsmedel Hjälporganisationer Salus: Exemplarisk branschlösning 4 Gerolsteiner: Dryckeslogistik 9 Unicef: Nav för internatio- 12 på en ny nivå nella hjälpinsatser

2 Ledare Kära läsare, det är något unikt när en koncern som SSI Schäfer kombinerar all kärnkompetens inom intralogistik under ett tak. Vi kan erbjuda allt som kan höja pulsen i logistiksystemet och detta med 100 % eget värdeskapande! Tack vare vår omfattande produkt- och tjänsteportfölj av manuella och automatiserade system till logistikprogram höjer vi oss tydligt över våra konkurrenter. Det innebär intressanta fördelar för de som driver lager och logistikcentraler. Vissa kunder upplever att välrenommerade leverantörer tillverkar fantastiska komponenter. Men om dessa enskilda komponenter från olika leverantörer kombineras, skapar gränssnitten mellan systemen problem. Problemen kan redan uppstå när hyllorna ska anslutas till transporttekniken. Andra typiska gränssnitt i lagret uppstår när entresolplan, självbärande hyllsystem, pallkran, Shuttle-system, samt styrtekniken och IT-systemet ska integreras. Det slutar inte sällan med att man tvingas att sluta olika serviceavtal med leverantörerna, i kombination med oklara ansvarsområden. SSI Schäfer har lösningen: Vårt motto Allt ur samma hand ger defi nierade ansvarsområden och ett tydligt totalansvar i projekt. Vi implementerar komplexa logistikanläggningar med egentillverkade produkter och dessutom avsevärt kortare genomgångstider för projekten. För när gränssnitten passar varandra, då tar även integrationen av systemen mindre plats, kostar mindre och går framförallt snabbare. Det är fördelar som verkligen övertygar. Även i denna utgåva av uppdateringen presenterar vi fl era framgångsrika projekt som en del eller hela koncernen har bidragit till. Titelberättelsen om läkemedelsgrossisten Salus är ett bra exempel på ett sådant koncernprojekt där vårt omfattande tjänsteutbud har utnyttjats. Genom det automatiska smådelslagret med en pallkran, transportteknik, Pick-by-Light-plockning, behållare, buffertsystemet SCS, en plockningsarbetsplats och logistikprogrammet WAMAS har Salus fått en toppmodern distributionscentral och samtidigt gränssnitt som passar varandra. Trevlig läsning! Rainer Buchmann VD för SSI Schäfer, Graz 2

3 Innehåll Huvudtema Projekt Projekt 4 Läkemedel Salus: Mönstergill branschlösning för läkemedelsgrossister Swanson 7 Livsmedel Mydibel/Lebensgarten/ Gerolsteiner 14 Industri Projekt Projekt KNF Flodos/ Zehnder/Hans Völk 16 Projekt kompakt Bank of Cyprus/ICP Logística/Sibelga/ Itella Logistics/World Ceramic Center/ BMW-återförsäljaren Louyet 10 Handel Projekt Projekt KNV Logistik/Office Depot/ Robinsons 12 Hjälporganisationer Unicef 18 SSI Schäfer Inside Produkt - program Intervju R. Buchmann, VD, SSI Schäfer, Graz Kompetens Koncernens utställningshallar Evenemang Kundkonferensen LOGISTICA 2013 Nyheter Sammanförd kompetens i Dortmund/ mässåterblick IMHX/Utmärkt Produkt WAMAS GO! Programvara för manuella lager 3

4 Topthema Med hjälp av de inbyggda Pick-by-Lightsystemen hämtar medarbetarna de aktuella orderposterna och plockar ned dem direkt i transportbehållarna. 4

5 Pharma huvudtema Exemplarisk branschlösning för läkemedelsgrossister För läkemedelsgrossisten Salus har SSI Schäfer skapat en av Centraleuropas modernaste distributionscentraler i den slovenska huvudstaden Ljubljana. Resultatet är en anläggning med en enhetlig design som sammanlänkar olika lager- och plockningsområden. Ljubljana, Slovenien. Differentierade artikel- och orderstrukturer kräver maximal fl exibilitet hos lagersystemet och smart sammanlänkning av plockningsstrategierna. Mot bakgrund av dessa krav har SSI Schäfer uppfört en av de modernaste distributionscentralerna i Centraleuropa för Salus, den ledande grossisten för farmaceutiska och medicinska produkter på den slovenska marknaden, räkning. I den gamla anläggningen befann vi oss vid gränserna för vår kapacitet, berättar Salus projektledare Andrej Hočevar. Eftersom den inte heller låg bra ur trafi ksynpunkt var det helt logiskt att uppföra en ny distributionscentral. Den har mer plats och genom modern utrustning och processdesign mer effektivitet. Därigenom kan våra kunder få bättre service. Ordern som totalleverantör för intralogistiken gick till SSI Schäfer, Giebelstadt. Resultatet är en anläggning som med sina många speciallösningar för läkemedelshandelns behov kan kallas för en mönstergill branschlösning. Omkring olika artiklar ur åtta artikelgrupper med elva artikeltyper är koncentrerade i den nya distributionscentralen i Ljubljana. Det genomsnittliga varubeståndet består av ca sex miljoner olika artiklar. Lagerkomplexet innefattar 30 lagerområden med fyra olika temperaturzoner. I Salus nya distributionscentral sammanställs ordrarna för leveranser till apotek, sjukhus och behovsenheter enligt en enhetlig design som har utformats av SSI Schäfer. Den möjliggör en orderrelaterad plockning i fl era steg efter olika plockningsstrategier delvis på tre olika våningsplan. För lagring av pallar används ett helautomatiskt höglager (HRL) med sex gångar och två kurvgående pallkranar. Mer än avställningsplatser för enkel lagring av pallar med en vikt på vardera kg står till förfogande i lagret. För cross-docking av helpallar har dessutom ett separat omsättningsområde inrättats. Lagring och plockning av enskilda artiklar sker via ett automatiskt smådelslager (AKL) och ett Schäfer Carousel System (SCS). Dessutom har distributionscentralen två lagerområden som betjänas manuellt: Ett specifi kt komplex för lagring av temperaturstyrda artiklar, samt omfattande områden för plockning av stora mängder. Alla lager- och plockningsområden, samt den tillhörande hanteringsprocessen vid Salus styrs av lagerhanteringssystemet WAMAS från SSI Schäfer. Genom sammanlänkning och omfattande IT-styrning av dessa olika system och bearbetningsstrategier har vi under de senaste åren med hjälp av IT lyckats implementera ett av de mest krävande projekten, både i fråga om systemteknik och processtyrning, berättar Peter Diener, projektledare på SSI Schäfer. För Salus räkning ger denna processoptimering, trots det mycket differentierade artikelsortimentet och det stora antalet artiklar, extremt korta genomgångstider, kraftigt ökad genomströmning och hög processäkerhet. Tack vare den unika systemkombinationen, den omfattande processautomatiseringen och systemens prestanda kan vi varje dag sammanställa och leverera upp till 300 ordrar med sammanlagt till orderposter, berättar Hočevar. Det kräver smarta varufl öden. Detta kontrollerade SSI Schäfer redan under design- och planeringsfasen för anläggningsinstallationen i form av simuleringsprojekt. Schäfer Carousel System är en mycket dynamisk artikelplockning med upp till plockningar per timme och medarbetare. 5

6 Pharma A-Frame sköter plockningen av artiklar med hög omsättning hos Swanson. Automation med små steg Optimerad plockning genom automation i fler steg Fargo, ND, USA. Swanson Health Products (SHP) är en ledande leverantör av kosttillskott och andra hälsoprodukter som företaget säljer direkt till konsumenterna via Internet och produktkatalog. Den kraftigt ökade efterfrågan leder till att produktsortimentet snabbt växer. SSI Schäfer inledde 2006 ett samarbete med SHP som hjälpte till med att omstrukturera plockningsprocessen. Kraven: Det var nödvändigt med korta installationstider medan anläggningen var i drift. Dessutom var det nödvändigt att anpassa de nya gränssnitten efter de befi ntliga systemen, och SHP var tvungen att ta hänsyn till de förändrade behoven. Det automatiserade lagret planerades i faser: En förändring i taget. SSI Schäfer installerade ett Schäfer Carousel System (SCS) med tre moduler. SCS ger hög lagertäthet och tillräckligt med plats för det ökande antalet artiklar, samt den framtida tillväxten för produktsortimentet. Ett år senare fi ck SHP en extra SCS-modul. För att automatisera hanteringen av artiklar med låg omsättning uppfördes ett automatiskt smådelslager (AKL) med en gång med pallkran SMC och den anslutna arbetsplatsen. Systemet optimerar prestandan och utrymmet och gör det möjligt för SHP att bygga ut lagret med artiklar. För att maximera produktiviteten och genomströmningen, minska processkostnaderna och höja orderhanteringsvolymen kompletterades anläggningen 2011 med ytterliggare fyra SCS och en andra vara-till-man-arbetsplats. AKL, som är integrerat i Schäfer Carousel System, sköter vid behov påfyllning av alla åtta SCS-modulerna. Därefter automatiserades området för produkter med hög omsättningen med en A-Frame som sköter plockningen av de 400 viktigaste artikelpositionerna. AKL kompletterades dessutom med en ytterligare gång med SMC. SSI Schäfer använder ett system som kombinerar materialhantering, vara-till-man-principen och automatiserade plockningsmetoder, säger Terry Kraft, Director of Operations vid SHP. Konceptet gör det möjligt för oss att maximera produktiviteten, höja genomströmningen och förbättra kundservicen. Systemen är sammanlänkade med AS400 via ett gränssnitt och har minskat personalkostnaderna, minskat kostnaderna per order och förkortat leveranstiderna. Resultatet: SHP har valt SSI Schäfer som långsiktig samarbetspartner för att höja logistikcentralens effektivitet och kapacitet. 6

7 Livsmedel Kall, kallare, djupfryst Ett helautomatiskt kanallager för djupfrysta potatisprodukter från Mydibel. Mouscron, Belgien. Familjeföretaget, som grundades 1988, levererar djupfrysta potatisprodukter som t.ex. klyftpotatis, pommes frites, potatisfl ingor och potatismjöl till livsmedelsbranschen, butikskedjor, industrin och cateringföretag i mer än 75 länder. Mydibels ledning valde att koncentrera lagerkapaciteterna i ett nytt, modernt logistikkomplex vid tillverkningsanläggningen i Mouscron. I och med uppförandet av denna anläggning skulle dessutom processerna i hög grad automatiseras och optimeras. SSI Schäfer, Giebelstadt fi ck i uppdrag att utveckla logistikkonceptet för det automatiserade lagersystemet, planera för genomförandet, framställa ett nyckelfärdigt höglager, samt sammanlänka transporttekniken med tillverkningen och IT-styrsystemet. Livsmedelstillverkaren valde ett automatiskt kanallager med Shuttle-teknik för ett automatiskt kanallager vid utformning av det nya fryslagret. Inom 30 minuter vid maximalt -5 C måste en plockning i djupfrysområdet ha avslutats. Det främjar trenden med hög lageromsättning även inom det här marknadssegmentet och dessutom med helautomatiska logistikkoncept. Sedan maj 2012 går anläggningen i fullskalig drift. På 18 månader kunde hela projektet, inklusive planering och programvarudesign, implementeras. I de fem 93 m långa gångarna i hög-/kanallagret tornar pallarna upp sig på elva hyllnivåer. Fem pallkranar körs i 57 kanaler per nivå på varje gångsida. Här förvaras artiklar med elva facks djup. Totalt har fryslagret avställningsplatser för 800 mm breda europallar respektive ca avställningsplatser för de bredare industripallarna (1 000 mm). Alla kanaler, bortsett från de båda yttre, kan betjänas från två olika gångar med hjälp av Schäfer Orbiter System. Det innebär att vi vid behov kan fylla på kanalerna med olika laster från två sidor eller använda ena sidan av kanalen för inlagring och den andra för utlagring enligt FIFO-principen (First In First Out), berättar Dries Seynaeve, chef för den nya logistikcentralen. Hylltransportörerna har en kapacitet på 52 resp. 129 pallar per timme vid in- resp. utlagring. 7

8 Livsmedel Müsli med automatiserad åtkomst För bio-livsmedelstillverkaren Lebensgarten GmbH:s räkning har SSI Schäfer uppfört ett automatiserat kanallager med Shuttle-teknik. Resultat: Orderanpassad plockning och sekventiellt, turanpassat iordningställande av utgående varupallar. Adorf, Tyskland. Lebensgarten tillverkar ekologiska livsmedel och livsmedel som framställs med hållbara metoder av typen bakverk, müsli och chokladprodukter. Tack vare en alltjämt ökande efterfrågan började Lebensgarten nå den övre gränsen för sin lagerkapacitet. Samtidigt var ytorna för lagerhållning begränsade. Företaget behövde en lösning som gjorde lagret mer komprimerat, ökade kapaciteten och optimerade personalens effektivitet. Lebensgarten utvärderade alltifrån installation av en anläggning med mobila pallställ till uppförandet av ett lager med smala gångar fl era olika alternativ. Det var inte förrän SSI Schäfer presenterade sitt koncept med ett automatiskt kompaktlager med sekventiellt iordningsställande av utgående varupallar som tillverkaren såg sina krav uppfyllda. I april 2012 överlämnades det första automatiska Orbiter-lagret i Tyskland till Lebensgarten GmbH. Det har plats för pallar och fungerar som buffertlager för leverans av färdigvaror från den ekologiska livsmedelstillverkaren. Omedelbart bredvid kanallagret fi nns åtta tyngdkraftsdrivna leveransbanor och två varuingångsbanor. Lagergodset kommer direkt från tillverkningen och inlagras partivis. Via en kort transportsträcka sätts pallarna i Pallkran (RBG) som betjänar kompaktlagrets kanaler. På sju nivåer tornar pallavställningsplatser för olika höjdklasser upp sig på vänster och höger sida om hyllgången. På varje sida betjänas 42 kanaler per nivå. RBG:n används som Shuttlelösning i kombination med Schäfer Orbiter System. När pallarna har överlämnats till överlämningsstationen kör RGB:n in pallen i hyllgången och stannar framför varje hyllkanal som logistikprogrammet WAMAS har allokerat. Orbiter-Shuttlen lyfter sedan pallen och kör in den i hyllkanalen. Med hjälp av digital vägmätning och ljussensorer sätter Orbiter-Shuttlen ned pallarna på rätt plats i hyllkanalen och kör tillbaka till RGB:n. RBG: övertar sedan basstationens funktion och laddar Orbiter-Shuttlens strömförsörjningssystem medan den kör till lastplatsen. Strömförsörjningen är inbyggd i RGB:n så att den mobila enheten kan arbeta i kanalerna utan kabel. Orbiter-Shuttles manövreras med kondensatorteknik, s.k. Power Cap-teknik. Efter inlagring av inlagringspallen kör RBG:n Orbiter-Shuttlen till en annan kanal där den hämtar en utlagringspall. WAMAS sköter på så sätt plockningen och en turorienterad sekvensering av utlagringen redan i kompaktlagret. På basis av logistikprogrammet leds de utlagrade pallarna till lutande rullbanor. Kombinationen av hylltransportör och Orbiter- Shuttle kan flytta 30 pallar i timmen med kombinerad in- och utlagring. Via de båda varuingångsbanornas transportteknik tas pallarna till hylltransportören. 8

9 När Schäfer Lift&Run-lagerenheten stannar framför den allokerade hyllkanalen lyfter Orbitern pallen något och flyttar in den i djupled i kanalen. Med hjälp av digital vägmätning och ljussensorer sätter Orbiterskyttlarna ned pallarna vid exakt rätt position på den allokerade lagerplatsen i kanalen genom att sänka dem något. Dryckeslogistik på en ny nivå Med det helautomatiska kompaktlagret har Gerolsteiner fått en av de modernaste logistiklösningarna inom dryckesbranschen. Gerolstein, Tyskland. Den rekordvarma sommaren 2006 ställde särskilda krav på dryckestillverkare: Lagret blir en fl askhals mellan tillverkning och försäljning. För att sådana situationer ska kunna undvikas har Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. KG, som led i en intern effektivitetsoffensiv, i god tid börjat med att planera för att göra distributionslogistiken vid anläggningen avsevärt mer kostnadseffektiv med hjälp av automation. De viktigaste målen för dryckestillverkaren: Maximera antalet lagerplatser, öka effektiviteten inom logistikområdet och avsevärt förkorta tiden för lastning av lastbilarna vid varuutgång. Kraven formulerades i form av en funktionsspecifikation och offerter begärdes in. SSI Schäfer, Giebelstadt, utsågs till totalleverantör för den nyckelfärdiga tillverkningen inklusive koncept, rivning och byggnadsarbete, samt den tekniska utrustningen. SSI Schäfer presenterade en smart lösning för ett helautomatiskt kompaktlager som möjliggjorde optimalt utnyttjande av golvytan, hög genomströmning, avståndsoptimerad orderplockning och snabbare varuutgång, säger Ulrich Rust, teknisk chef vid Gerolsteiner Brunnen, om avtalet. Från mitten av 2011 till september 2012 implementerade SSI Schäfer ett av de modernaste och effektivaste materialfl ödeskoncepten inom dryckesbranschen i två etapper för Gerolsteiners räkning. Direkt vid påfyllningsanläggningen uppfördes först ett lagerkomplex med avställningsplatser för lagring av engångsprodukter, som utgör ca 20 % av Gerolsteiners behållare. Efter att anläggningen togs i drift i november 2011 inleddes andra etappen av uppförandet av kompaktlagret som skulle fördubbla kapaciteten. Sedan september 2012 har Gerolsteiner ett nytt höglager med sex gångar som sammanlagt har en kapacitet på knappt pallavställningsplatser. Enligt planerna kan kapaciteten dessutom byggas ut till upp till avställningsplatser. Kundens kommentarer Det automatiska kompaktlager som SSI Schäfer har konstruerat och implementerat är den mest ekonomiska lösningen för oss i fråga om teknik och total effektivitet. Ulrich Rust, teknisk chef vid Gerolsteiner Brunnen Genom kompaktlagrets design krävs bara en fjärdedel av lagerytan jämfört med klassisk blocklagring. Det innebär att den använda ytan minskar med tre fotbollspaner, säger Rust. För det första har SSI Schäfer för första gången tillämpat det innovativa Schäfer Lift&Run-konceptet i tre nivåer på höjden i kanallagret. För det andra har hela leveransområdet därigenom fått en överbyggnad med ett entresolplan så att en kontorsavdelning och sociala rum, samt en demonstrationsyta för displaypallar har kunnat integreras på ett smart sätt i anläggningen. 9

10 Handel Utformning av anläggningen för den framtida distributionscentralen för KNV-koncernen i Erfurt. Order för århundradets logistikprojekt För närvarande håller Europas största och modernaste medielogistikcentral med störst kapacitet på att uppföras för KNV-koncernen. Erfurt, Tyskland. Flexibilitet, tillväxt, kvalitet, kostnadseffektivitet och innovation: Detta är målen för den nya logistikcentralen för KNV Logistik i Erfurt, som i framtiden ska förena den operativa, logistiska verksamheten för bokgrossisten Koch, Neff & Volckmar GmbH (KNV) och förlagsleverantören Koch, Neff & Oetinger GmbH (KNO VA). Härigenom ska båda företagen säkra sin ställning som marknadsledare inom bokbranschen och utöka verksamheten ytterligare. SSI Schäfer, Graz, vann kontraktet för planering och uppförande av den nya m2 stora distributionscentralen. För att även vara optimalt förberedd på framtida förändringar inom bokmarknaden har SSI Schäfer tänkt igenom hela konceptet intensivt ur alla perspektiv i fl era månader och planerat det exakt tillsammans med KNV och logistikplaneraren IWL. Lösningen ser ut på följande sätt: De artiklar som säljer bäst fi nns i ett automatiskt pallhöglager. I det automatiska smådelslagret AKL 1 lagras artiklar med bäst omsättning i behållare. Dessa artiklar utgör mer än 50 % av leveransvolymen. I ett hyllisystem i två våningar fi nns mer än lagerplatser för artiklar med måttlig rörlighet. I AKL 2 fi nns lagerbehållare. Här lagras många artiklar i små mängder i varje behållare, vilket betyder att långt mer än en halv miljon artiklar fi nns i detta s.k. Longtail-lagerområde. För att göra in- och utlagring från båda AKL snabb installeras sammanlagt 56 pallkranar. I AKL 2 har en högeffektiv förzon utvecklats med stort tekniskt raffi nemang. Varorna som behövs under de kommande timmarna hämtas ur djupen i den stora AKL 2 och slussas in i en därför avsedd anslutningsloop som antingen överlämnar till en mellanbuffert, dvs. Schäfer Carousel System, eller direkt till plockningsarbetsplatserna. I ett artikelområde för den allt längre Longtailen i en bokhandel, som tidigare krävde långa transportsträckor ur lagrets djup, kommer i framtiden en 100 % varatill-man-princip att användas. Det betyder att alla transporttider kan elimineras, vilket möjliggör en exceptionell produktivitet med över 400 plockningar per arbetsplats. Hela anläggningen, som är sammanlänkad genom en 21 km lång transportteknik, kommer i framtiden inte bara att sörja för att processerna blir fl exibla och effektiva, genom den mycket kreativa systemkombinationen, utan även för en avsevärd kvalitetsökning. 10

11 Handel Sammanslagning av anläggningarna Strängäs, Sverige. Offi ce Depot hade en tydlig kravspecifi kation för den nya logistikcentralen: Sammanföra båda lagren, skapa ny kapacitet för framtiden, optimera logistikprocesserna och utforma dem på ett mer effektivt sätt. SSI Schäfer, Graz fi ck 2011 ordern för att uppföra lagret. Offi ce Depot är en av världens ledande leverantörer av kontorsmaterial och kontorstjänster. Lagret i Bredden kunde inte längre motsvara behoven för det växande företaget. Offi ce Depot valde att använda det befi ntliga lagret i Svänström som ny distributionscentral och sammanföra båda lagerplatserna där. Svänström hade bättre förutsättningar för automatisering. SSI Schäfer utformade en anspråksfull, halvautomatiskt logistiklösning som skulle optimera processerna. Den nya distributionscentralen är i drift sedan maj Här lagras artiklar på två nivåer. Hjärtat i den ca m2 distributionscentralen består av en innovativ, 800 m lång transportsträcka. Den fungerar som bas för den höga lageromsättningen och har en kapacitet på omkring ordrar, d. vs kartonger per dag. SSI Schäfers logistikprogram WAMAS kontrollerar och styr alla processer exakt och pålitligt. Genom kombinationen av automatiska och manuella processer har Offi ce Depot blivit så effektivt att företaget inom 24 timmar kan leverera varor till 53 återförsäljare och alla svenska kunder från en anläggning. Hjärtat i distributionscentralen utgörs av den 800 m långa transportsträckan som transporterar omkring kartonger varje dag. Det vältempererade entresolplanet Subang Jaya, Malaysia. Robinsons är en av de äldsta och största handelskoncernerna i Singapore. Koncernen, som grundades 1858, driver butiker och gastronomisk verksamhet i hela Singapore och Malaysia. Hit hör varuhusen Robinsons, varuhusen John Little, Marks&Spencer, George och Costa Coffee. Eftersom omfattningen av Robinsons verksamhet har stigit avsevärt under senare år har den malaysiska distributionscentralen byggts ut. SSI Schäfer fi ck i uppdrag att installera ett mycket kundspecifi kt hyllsystem med både klädstänger för hängvaror och om pall- och volymställ för produkter i kartonger och behållare. Den fl exibla installationsplanen gjorde det möjligt för Robinsons att omlagra distributionscentralen enligt tidplanen och under löpande drift. Entresolplanet i tre våningar är underindelat i två områden: På bottenvåningen fi nns ett område som tempereras med en klimatanläggning och på de båda övre nivåerna råder omgivningstemperatur. På nedervåningen lagras livsmedel och vårdande produkter och på de övre hängande och liggande varor. På andra nivån valdes massiva stålplattor som golvmaterial för att hålla den kalla luften inom den tempererade bottenvåningen. På tredje våningen består golvet av stålgaller som ger en god luftcirkulation inom områdena med omgivningstemperatur. 11

12 Hjälporganisationer Direkt bredvid hamnporten vid strandpromenaden har det nya Global Warehouse för FN:s barnhjälp, UNICEF, skjutit i höjden under tolv månader. Data och fakta Projektmål: Konsekvent automatiserade materialfl öden Hög tillgänglighet Effektivitet vid snabb försörjning av krisdrabbade regioner Anpassning för olika klimatområden Innovativt brandskyddskoncept Leverans- och serviceomfattning: Simulering och visualisering Höglager med åtta gångar med olika temperaturzoner, pallavställningsplatser, silokonstruktion Åtta pallkranar för pallar Palltransportteknik Automatiskt smådelslager (AKL) med två gångar och Tray-avställningsplatser Trays LTB Två pallkranar för Trays Transportteknik för behållare/kartonger/förbrukade kartonger Logistikprogramme WAMAS Två Pre-Pick-arbetsplatser, två ompackningsplatser Elektrisk golvbana Två helautomatiska pallrobotar Effektiv knutpunkt för internationella hjälpinsatser Genom konsekvent automatiserade materialfl öden skapar UNICEF:s nya, globala distributionscentral hög tillgänglighet och effektivitet för snabb försörjning av krisdrabbade regioner. Köpenhamn, Danmark. Byggnaden bredvid hamnporten rymmer det nya Global Warehouse för FN:s barnhjälp UNICEF. SSI Schäfer vann ordern som totalleverantör för utformning och uppförande av denna viktiga knutpunkt för internationella hjälpinsatser. På en yta av mer än tre fotbollsplaner i Köpenhamns frihamn uppförde systemleverantören en helautomatisk logistikcentral med olika plockningsområden en lageryta på mer än m 2. Centralen är konstruerad som en silo, där hyllsystemens stolpar även fungerar som bärande element för hallens tak och sidoväggar, och rymmer ett höglager (HRL) med åtta gångar, olika temperaturzoner och ca pallavställningsplatser för lagring med dubbelt djup. Höglagret är sammanlänkat med ett automatiskt smådelslager (AKL) med två gångar och Tray-avställningsplatser, ett slutet kyllagerområde för 12

13 Hjälporganisationer manuell plockning av läkemedelsartiklar, ett lager för skrymmande gods och ett påfyllningslager för förpackningsmaterial. I lagerkomplexet användes sammanlagt ton stål och 15 km kabel. För transport av pallar inom byggnaden installerade specialisterna dessutom en runtomgående ca 450 m lång elektrisk golvbana. Med sina 44 fordon sörjer golvbanan för snabb transport av pallarna i hela lagerkomplexet. Processerna styrs av WAMAS, SSI Schäfers lagerhanteringssystem. Att organisationen har kapacitet att leverera hjälpsändningar inom 48 timmar har man i synnerhet logistikcentralen i Köpenhamn att tacka för. De två lastningsstationerna som betjänas via golvbanan ger ett viktigt bidrag. När de inkommande varorna har kontrollerats registreras godset på lastpallar i IT-systemet. Pallarna förses med streckkodsetiketter som har skapats med WAMAS och läggs till i det automatiska varufl ö- det. En av lastningsstationerna är utrustad med en automatisk stretchanläggning. Hit förs alla pallar som måste skyddas med folie inför transport och lagring. Området för inkommande varor sammanlänkas först med HRL via den elektriska golvbanan. Vid HRL:s överlämningsstationer sker avlastningen av pallarna och inlagring med hjälp av pallkranarna. De olika hjälpvarorna är underindelade i olika temperaturzoner i HRL och är helt isolerade från Low-Bay-området där de tempererade arbetsplatserna fi nns. Eftersom den elektriska golvbanan ansvarar för att transportera pallarna mellan de olika klimatområdena, var det inte möjligt att installera snabbgående rullportar eller motsvarande anordningar. Istället förhindrar ett speciellt luftdraperi luftväxling mellan de kylda lagerområdena och de tempererade arbetsområdena. HRL har därför en speciell luftcirkulationsanläggning. Denna blåser in varm luft i hyllgångarna under lagrets innertak i riktning mot golvet. Hylltransportörerna får den varma luften att cirkulera i hyllgångarna och fördelar den. På så sätt kan olika temperaturzoner från 5 till maximalt 25 C skapas i HRL, och golvet hålls frostfritt även under stränga vintrar. Dessutom är HRL:s fasad täckt med lameller så att lagret kan kylas på ett kontrollerat sätt vid högre utomhustemperaturer. Rökluckorna i taket drar ut den varma luften i hyllgångarna. För att dessa klimatförhållanden ska kunna utnyttjas optimalt inlagras hjälpvarorna efter sin temperaturkänslighet i HRL. Efter en automatisk bandning och etikettering överlämnas leveranskartongerna till pallrobotarna. Därifrån tas de nya pallarna till leveransområdet. För ordersammanställning av paket med smådelar utlagras Trays till fem arbetsstationer med vardera fem plockingsplatser som är förberedda med ett automatiskt smådelslager. 13

14 Industri Den kompakta konstruktionen och lagerhissen LogiMats effektiva varatill-man-princip förhindrar långa och onödiga väntetider. Effektivare plockning Två LogiMater ger nu maximal lagertäthet och effektiva plockningsprocesser för KNF Flodos AG. Sursee, Schweiz. KNF utvecklar, tillverkar och marknadsför högkvalitativa membranpumpar och system för gas, ånga och vätskor. Den nya lösningen skulle, där det krävdes, kunna anpassas individuellt efter de befi ntliga interna processerna. Därigenom skulle även kvaliteten vid plockningen höjas, avstånden minska och lagret komprimeras så effektivt som möjligt. I Sursee sörjer nu två nya LogiMater för optimal komprimering, iordningställande, lagring och plockning av alla smådelar. Lagerhissarna räcker från källarvåningen till under hallens tak. Lagerhissarnas manöveröppning fi nns på lagrets huvudnivå. Jämfört med en konventionell, statisk lagerlösning tar de två maskinerna bara upp en tiondel av ytan, men utnyttjar hela byggnadens höjd. Den kompakta konstruktionen och den effektiva vara-till-man-principen förhindrar långa och onödiga transporttider. Med hjälp av datorstyrda förlopp blir inte bara processerna snabbare och transparent organiserade, utan även betydligt enklare. Omkring monteringsdelar kan utan fel och med minsta möjliga tidsåtgång plockas för tillverkningen. Hos KNF Flodos genereras ordrarna från SAP och registreras i LogiMat-hanteringsprogrammet LogiSoft med hjälp av streckkoder. För att höja kvaliteten i plockningen ytterligare är lagerhissarna utrustade med två visualiseringsalternativ: Med hjälp av indikering på displayen eller genom utmärkning av uttagsplatsen med hjälp av laserpekare. Hyllor och lagerhissar för Zehnder Gränichen, Schweiz. För att öka effektiviteten i den företagsinterna logistiken och lagerhållningen, sammanförde Zehnder Group Europas marknadsledande företag för specialvärmeelement och bostadsventilation sina båda lageranordningar i Schweiz i en ny logistikcentral vid huvudkontoret i Gränichen. De lagrade varorna omfattar allt från skrymmande ventilationsrör till små tätningsringar. SSI Schäfer ansvarade för att utforma en passande, modulbaserad lagerlösning. På en yta av m2 ger en manuellt utformad anläggning optimal lagerplats för alla artiklar helt efter kundens behov. Zehnders stora designradiatorer lagras i grenställ. Andra skrymmande varor med hög omsättning fi nns i ett pallställsystem på avställningsplatser. En hyllanläggning har tillräcklig lageryta för vissa av artiklarna med smådelar. För smådelar med hög omsättning som reservdelar, servicedelar och ventilationskomponenter använder Zehnder lagerhissen LogiMat från SSI Schäfer. I två LogiMater lagras vardera ca 500 av sammanlagt artiklar. Det här konceptet möjliggör en automatiserad lager- och plockningslösning, samt en lika utrymmessnål som snabb och bekväm orderbearbetning. 14

15 Industri Eftermontering i befintliga anläggningar med 90 m2 ytvinst För jordbruksteknikföretaget Hans Völks räkning har SSI Schäfer uppfört ett utrymmessnålt dellager enligt Locatorsystemet och ett modernt showroomkoncept. Antdorf, Tyskland. Sedan 150 år erbjuder Hans Völk GmbH högkvalitativa produkter, kundrådgivning och service för det regionala jordbruket och landskapsskötsel i det föralpina Bayern blev jordbruksteknikföretaget Hans Völk även representant för det välkända märket John Deere, världens ledande leverantör inom jordbruksteknik, och fungerar idag som regionalt centrum. Vi började med att låta SSI Schäfer göra en kostnadseffektiv studie, berättar Doris Buchner, kundtjänstchef vid Hans Völk. Experterna vid SSI Schäfer, Neunkirchen, undersökte det faktiska platsbehovet för lagret på basis av information om befi ntliga delar och artiklarnas egenskaper. Därefter utvecklade de lagerkonceptet och ramverket för processerna enligt aspekter på tillväxt och funktionalitet. Studien visade att lagrets ytrymmesbehov för små och medelstora delar var mer än 20 % mindre än Hans Völk antagit. De samlade resultaten från studien gjorde den fortsatta rumsplaneringen och projekthanteringen avsevärt lättare. Även kostnaderna höll sig inom överskådliga ramar. Allt det här kändes väldigt övertygande, säger Buchner. SSI Schäfer uppförde det moderna reservdelslagret med en mellanliggande plattform. För att hålla nere kostnaderna återanvändes användbara hyllor från det gamla lagret och placerades på ett sådant sätt att de, trots den öppna arkitekturen, inte var synliga från kundområdet. På så sätt ger hela lagret nu ett toppmodernt, ljust och öppet intryck, och verkar vara gjort i ett stycke. Längs med utställningsytan har SSI Schäfers experter förlagt arbetsplatserna för försäljning av reservdelar, reparationsärenden osv. i John Deere-CI enligt samma principer som en modern bilhandel. Det innebär att utställningsytan har vuxit med 90 m2. Det har inneburit en rejäl uppgradering av vår utställningslokal, berättar Buchner. På en basyta av omkring 340 m2 förvaras i nuläget omkring reservdelar i form av smådelar, medelstora och 500 stora delar. I John Deere-CI har arbetsplatser för försäljning av reservdelar, reparationsärenden och information inrättats enligt samma principer som en modern bilhandel. 15

16 Projekt kompakt Nytt arkiv för Bank of Cyprus Volymställ i flera våningar Latsia, Cypern. Med hjälp av SPIMA, den lokala distributören och en mångårig partner till SSI Schäfer, kunde ett uppföljningsprojekt för Bank of Cyprus realiseras till största belåtenhet för kundens del. Bank of Cyprus Group etablerades 1899 och är den ledande koncernen för bank- och fi nanstjänster i Cypern. Arkivet skulle moderniseras genom ett nytt hyllsystem så att golvytan skulle kunna utnyttjas maximalt. Den inledande fasen i januari 2010 innefattade bara ena hälften av lagret. Efter en noggrann analys av kundens behov och villkoren utformade SPIMA ett volymställ i fl era våningar som ökade kapaciteten, möjliggjorde enkel in- och utlagring, samt kunde byggas ut i framtiden. De specialkonstruerade gallerhyllplanen underlättar in- och utlagring av arkivlådor och uppfyller även brandbestämmelserna om en sprinkleranläggning installeras i framtiden. Under den andra fasen byggdes systemet ut på den övriga lagerytan. Projektet färdigställdes under sommaren Automatiskt höglager Madrid, Spanien. ICP Logística är marknadsledande för logistiktjänster inom telekom- och bilbranschen. För centrallagret med mer än m2 lageryta har SSI Schäfer uppfört ett automatiskt höglager med två gångar och dubbelt djup med avställningsplatser. Lagret rymmer dessutom transportteknik från SSI Schäfer. Efter varuingång kontrolleras pallarna på transportsträckan beträffande vikt, stabilitet, etiketter och kvalitet. Material Flow Control System WAMAS gör det möjligt att utföra de transportordrar som företagets egna system SCL.net tilldelar på ett optimalt sätt. Tack vare det framgångsrika samarbetet kunde produktionsstarten t.o.m. tidigareläggas tre veckor. Med den nya, automatiserade anläggningen kan ICP Logística erbjuda sina kunder maximal kapacitet och tillgång. Sammanlänkning med höglagret med hjälp av transportteknik Utomhuslager för gatlyktor Lagra gatlyktor men hur? Bryssel, Belgien. Sibelga sköter distributionsnätet för ström och naturgas i kommunerna i Brysselregionen. Omkring gatlyktor ger en trevlig och trygg känsla. Sibelga ansvarar för reparationer och utveckling av belysningsnätet längs Bryssels gator. Under våren 2013 uppförde SSI Schäfer en grenställsanläggning med stor lagerkapacitet för Sibelgas räkning. Om man lägger ihop gatlyktornas totalt längd får man sammanlagt plats med 4 km lagergods här. Sibelga valde medvetet grenställ från SSI Schäfer. Eftersom alla gatlyktor är rostskyddade kan de lagras utomhus. 16

17 Projekt kompakt Den gigantiska hyllanläggningen har plats för pallar Källa: Itella Logistics Pallager med smala gångar Moderniserad logistikcentral Pennala, Finland. För sin nya och största logistikcentral har Itella Logistics bestämt sig för SSI Schäfers lagerlösning. Itella Logistics är specialiserat på effektiva, lönsamma lösningar för land-, sjö- och luftfrakt, samt lagerhållning i flera plan. Den nya, toppmoderna logistikcentralen baseras på energioptimering och en effektiv, miljövänlig uppvärmningsteknik. Mellan oktober 2012 och mars 2013 installerade SSI Schäfer ett pallställsystem med ca avställningsplatser, en hyllanläggning med två gångar och hyllmeter och grenställ. Hyllsystemen har en lageryta på m2. Pick-by-Voice-systemet ökar effektiviteten vid plockning. I logistikcentralen lagras produkter för Rautakesko, som hör till de ledande europeiska bygghandlarna och som även är Itellas största kund i Pennala. Logistikcentralen erbjuder även lagerservice för kläder, farligt gods och hushållsapparater. För närvarande lagrar vi maskinvara och förpackade kläder här. Projektet slutfördes i tid och anläggningen uppfyller till fullo våra behov, säger Toni Nyman, projektmanager vid Itella Logistics. Hyllor för keramikindustrin Rangsit, Thailand. World Ceramic Center Co., Ltd. fungerar för närvarande som logistikleverantör för Boonthavorn och distribuerar bad- och köksprodukter som keramiska klinker, sanitetsartiklar, badrums- och köksmöbler, samt accessoarer. För närvarande har World Ceramic Center ett bestånd på mer än artiklar. Keramiska klinker utgör den största delen av lagervarorna planerade logistikleverantören att bygga en ny m2 stor lagerhall. Mot bakgrund av ett lyckat tidigare samarbete anlitade World Ceramic Center åter SSI Schäfer för att utforma ett koncept för det nya lagret. Kraven: En plockningszon för plockning av förpackningsenheter, samt lagring av tre typer av keramiska klinker på kg, kg och kg. Lösningen: SSI Schäfer installerade ett pallager med smala gångar med styrsystem med plats för pallar, samt plockningsplatser. En hyllrad innefattar 58 hyllfält inklusive en överlämningsstation. Styrsystemet i golvet ger truckförarna bra kontroll vid inkörning i en gång och hjälper dem vid plockningen. Chatchawan Terdphadungchai, chef vid World Ceramic Center Co., Ltd:s distributionscentral är nöjd: Pallagret med smala gångar är den bästa lagerlösningen för att vi ska kunna motsvara Boonthavorns behov och optimera vår lagerkapacitet. Dessutom har produktiviteten höjts och risken för skador genom truckolyckor minskat. Plats för dubbelt så många hjul Charleroi, Belgien. För BMW-återförsäljaren Louyet i södra Belgien har SSI Schäfer utvecklat ett effektiv lösning för lagring av hjul. Louyet är ett familjeföretag som har funnits i 50 år, och far och son sörjer för att kunderna får ordentlig service. SSI Schäfer installerade både ett hjullager och ett mobilt ställage med fl era nivåer. Hyllsystemen har nu dubbelt så stor kapacitet, dvs. sammanlagt hjul. Bilhandlaren Louyet är mycket nöjd med lösningen, eftersom hyllorna innebär bättre service för kunderna: Hjullagring under sommar och vinter. Till de övriga fördelarna hör den mycket kompakta lagerprincipen och optimalt utnyttjande av golvytan. 17

18 SSI Schäfer Inside Mer effektivitet tack vare ergonomiska lösningar De effektivitetsökningar som efterfrågas av företagen och den demografiska utvecklingen kräver avlastande och ergonomiska arbetsplatslösningar. -programmet kombinerar mänskliga rörelseförlopp med innovativ teknik. Monteringsarbetsplats Plockningsstation Pick-to-Tote Neunkirchen, Tyskland. Höja effektiviteten, bevara konkurrenskraften och skydda medarbetarna det är något som lagerföretag eftersträvar i lika hög grad som monteringsföretag. Men exakt vad har dessa ambitioner med arbetsplatser att göra? Väldigt mycket, eftersom arbetsplatser är en viktig faktor för att dessa mål ska kunna uppnås. Manuella aktiviteter ger alltid extra hög effektivitet och kvalitet i utförandet om de är lätta att utföra och följer tydliga rutiner. Kort sagt: en ergonomiskt utformad arbetsmiljö har alltid prestationshöjande effekter på medarbetarna. Men i det här avseendet har företagen fortfarande en stor outnyttjad potential. Förutom att göra egna refl ektioner om effektivitetsökningar bör arbetsplatssituationen även analyseras och förbättras ur demografiskt perspektiv. Eftersom hela samhället håller på att bli allt äldre, ökar hela tiden andelen medarbetare från generationen 50+. P.g.a. sin försämrade kroppsliga prestationsförmåga behöver dessa arbetsplatser anpassas efter medarbetarnas unika behov. Krav på arbetsplatslösningar: de ska vara fl exibla, kroppsligt avlastande, hälsosamma och möjliga att anpassas individuellt. Arbetsplatser som kräver att medarbetarna gör onaturliga rörelser eller som ger dålig hållning utgör annars en risk på längre sikt. Det är bevisat att manuella aktiviteter som innebär stora belastningar för medarbetarna leder till sämre prestationsförmåga, fl er fel i arbetet, hög sjukfrånvaro och hög personalomsättning. För att optimera gränssnittet mellan människor och maskiner i företaget har SSI Schäfer utvecklat konceptet som sammanlänkar mänskliga rörelseförlopp och innovativa tekniker. Efter en fackmässig analys av alla förlopp och ramvillkor utformas arbetsförhållandena ergonomiskt och hälsosamt. Samtidigt sörjer programmet för optimala processer: När den kroppsliga belastningen minimeras ökar inte bara produktiviteten med upp till 20 %, utan kvaliteten i orderbehandlingen ökar samtidigt som genomströmningstiden för en order minskar. Underskatta inte heller den positiva effekten på medarbetarnas motivation. består av speciella plockningsstationer och arbetsplatser. Hit hör t.ex. varuingångsarbetsplatsen, arbetsplatsen för returbearbetning, plockingsstationen Pick-to- Tote, plockningssystemet E-Pick, monteringsarbetsplatsen samt den nya av- och pålastningsarbetsplatsen för pallar. Med hjälp av det omfattande sätter SSI Schäfer en standard för var teknik möter människan och hur gränssnitt uppstår. Arbetsplatserna ger låga totala belastningar och minskar därmed hälsoriskerna. Numera har SSI Schäfers blivit en viktig del i planeringen av arbetsplatser och anläggningar. 18

19 SSI Schäfer Inside Alltid nära kunden och i takt med tiden För Rainer Buchmann, VD för SSI Schäfer, Graz, ligger framtiden i att lyssna uppmärksamt på kunden, förstå dennes behov exakt och sedan utarbeta en unik lösning. Det är förstås bara möjligt om fl exibiliteten är tillräcklig. Vad finns det för nyheter vid SSI Schäfer, Graz? Våra kunders verksamheter ändras och därigenom förändras även vår. Nya behov uppstår där tidsfaktorn spelar en allt större roll, t.ex. inom e-handel. Den springande punkten är att hålla tidsfönstret mellan beställning och leverans så litet som möjligt. Ett annat krav, som vi har kunnat tillgodose efter att ha analyserat kundernas behov, är möjligheten att spåra artikelserier eller enskilda varor. Behovet uppstod först mot bakgrund av nya bestämmelser inom läkemedelssektorn. Vi har därför utvecklat SSI Order Verifi er. Eftersom SSI Order Verifi er hängs på i slutet av en befi ntlig process behöver inte inarbetade processer förändras eller avbrytas, vilket uppskattas av våra kunder. Ett tilläggsalternativ är att de registrerade delarna kan sorteras igen. Eftersom maskinen ändå alltid läser av delarna kan fl era ordrar sättas samman och därefter sorterar den delarna till de önskade enskilda ordrarna. Samma princip används numera därför även för kosmetika-, kontorsmaterial- och medieförsändelser. Hur bedömer vi det ekonomiska läget för vårt företag, samt för hela logistikbranschen? I vår bransch ser vi en bestående tendens i riktning mot högre automatisering, samt mycket dynamiska och framförallt multifunktionella system. Denna utveckling drivs i synnerhet på av den hela tiden växande e-handeln, som dessutom måste kunna integreras i de befi ntliga strukturerna för fi lialförsäljning. De ständiga förändringarna av distributionsstrukturerna skapas stora investeringsbehov. Vi har hög orderingång, är väl rustade för dessa krav och ser positivt på en stabil framtid. Hur övertygar vi våra kunder att välja SSI Schäfers lösningar? Det viktigaste är alltid att lyssna på kunden och ta reda på vad denne verkligen behöver. Det gäller att skapa kriterier som t.ex. kostnader för arbetskraft vid den planerade anläggningen, hur många varor i vilka dimensioner som ska fl yttas och vilka speciella krav som ska beaktas. Vår fördel är att vi har fl era olika produkter och lösningar som vi kan sätta samman efter behov. Det är bättre än att bara ha en lösning som kunden måste köpa. Vi säljer även även våra produkter separat; det är ett mycket medvetet val som gör det möjligt för oss att se hur marknaden värdesätter våra produkter. Alla kan alltså bygga en anläggning med våra produkter. Men den viktigaste frågan är: Hur sätter man samman dem på bästa sätt? Hur erbjuder jag en lösning som är skräddarsydd efter kunden? Vilka förändringar är att förvänta inom branschen inom de närmaste 20 åren? Den kommer även fortsättningsvis att förändras mycket. Genom den demografi ska utvecklingen och det ökade välståndet är det allt viktigare att tillfredsställa kundens bekvämlighet. Trenden med hemleveranser kommer att bli ännu starkare. En annan aspekt är att trafi ken i städerna blir allt intensivare. Det måste man motverka. I utkanten av städerna kommer vi att få se nya Cross-Docking-stationer, där varor sätts samman för gemensamma leveranser till butiker eller direkt till kunderna, uppföras. Istället för att tio olika leverantörer lämnar varor direkt till en fi lial kan de aktuella varorna sättas samman till en enda transport där. Det fi nns sannolikt även andra förändringar som vi idag inte kan förutse. Men en sak är säker: det kommer att bli spännande. 19

20 SSI Schäfer Inside Uppleva tekniska framsteg med alla sinnen Vid fyra olika anläggningar i Tyskland, Österrike och Schweiz ger SSI Schäferkoncernen sina besökare möjlighet att uppleva fl era olika lager- och logistiksystem in på bara huden. De här utställningshallarna har många uppgifter: de fungerar som presentationsforum för besökare, men används även som lokaler för olika branschkonferenser. Samtidigt tas nya produkter fram för marknadsintro-adsintroduktion här och provas i form av funktions-, belastnings- och uthållighetstester I utställningshallarna görs även regelbundna stickprover av individuella kundlösningar. Lokalerna är även ypperliga för personal- och kundutbildningar. Den genomgående positiva responsen på installationerna är mycket glädjande för koncernen. Utställningshallen vid anläggningen i Neunkirchen är den nyaste. Düsseldorf Neunkirchen/ Siegerland Neunkirchen Den nyaste av utställningshallarna Invigdes: 2013 Utställningsyta: m2 Utställningsföremål: Hyllplan och pall-, gren- und montageställ, lådor och behållare, entresolplan, Schäfer Vertical System, mobilt ställage, lagerhissen LogiMat, SSI Autocruiser, Schäfer Orbiter System, automatiskt smådelslager med pallkran, transportteknik, arbetsplatssystem, Pickby-Light-System, E-Pick, sortiment inom avfallsteknik. Frankfurt Neunkirch Basel Neunkirch Centralt belägen i hjärtat av den schweiziska orten Invigdes: 2005 Utställningsyta: 400 m2 Utställningsföremål: Lagerhissen LogiMat, SSI Autocruiser, Schäfer Orbiter System, mobila ställage för tunga och lätta laster, E-Pick, transportteknik, behållare. Bern Geneva Zürich 20

Effektiv lagring och orderplockning av smådelar

Effektiv lagring och orderplockning av smådelar Lagerautomat LOGIMAT Effektiv lagring och orderplockning av smådelar Fördelar Lagerautomat LogiMat Ergonomiskt och kraftfullt system för lagring och plockning av smådelar Fördelar: LogiMat är en automatiserad

Läs mer

NYHET. NYHET: Megamat RS LÄTTGÅENDE SKJUTDÖRR. PATERNOSTERVERK Ett kompaktlager, som spar utrymme, tid och pengar! AUTOMATISK KEDJESPÄNNARE

NYHET. NYHET: Megamat RS LÄTTGÅENDE SKJUTDÖRR. PATERNOSTERVERK Ett kompaktlager, som spar utrymme, tid och pengar! AUTOMATISK KEDJESPÄNNARE Standard Solutions Vertical Carousel NYHET: Megamat RS PATERNOSTERVERK Ett kompaktlager, som spar utrymme, tid och pengar! NYHET MODERN DESIGN AUTOMATISK KEDJESPÄNNARE LÅG ENERGI- FÖRBRUKNING LÄTTGÅENDE

Läs mer

LAGERAUTOMAT LOGIMAT. Effektiv lagring och orderplock av smådelar

LAGERAUTOMAT LOGIMAT. Effektiv lagring och orderplock av smådelar ogimat Effektiv lagring och orderplock av smådelar LAGERAUTOMAT LOGIMAT Fördelar Lagerautomat LogiMat Ergonomiskt och kraftfullt system för lagring och plock av smådelar Fördelar: LogiMat är en automatiserad

Läs mer

Kardex Remstar Megamat RS Automatiska paternosterverk för effektiv, skräddarsydd lagring och uthämtning

Kardex Remstar Megamat RS Automatiska paternosterverk för effektiv, skräddarsydd lagring och uthämtning Standard Solution Vertical Carousel Kardex Remstar Megamat RS Automatiska paternosterverk för effektiv, skräddarsydd lagring och uthämtning Standard Solution Vertical Carousel Kardex Remstar Megamat RS:

Läs mer

H2O kundservice. Effektiv och säker.

H2O kundservice. Effektiv och säker. Experter för avloppsfri produktion German Engineering H2O kundservice. Effektiv och säker. www.h2o-de.com Vår ambition är att i möjligaste mån minska din arbetsbörda. Därför har kundservice så hög prioritet

Läs mer

Snabba, kompakta, effektiva. CONSIS plockautomater.

Snabba, kompakta, effektiva. CONSIS plockautomater. Snabba, kompakta, effektiva. CONSIS plockautomater. Personal, läkemedel och lagerkapacitet är tre viktiga faktorer på apoteket. Så varför inte kombinera dessa resurser på bästa möjliga sätt. .B Effektivare

Läs mer

Växande e-handel utmanar detaljhandelns logistik

Växande e-handel utmanar detaljhandelns logistik Pressinformation, december 2013 Växande e-handel utmanar detaljhandelns logistik Detaljhandeln står idag inför stora utmaningar. Kunderna är mer kräsna och illojala än någonsin tidigare. Konkurrensen är

Läs mer

hyllsystem Ergonomiska, flexibla och säkra. Modulära system för sjukhusapotek och sjukhusavdelningar.

hyllsystem Ergonomiska, flexibla och säkra. Modulära system för sjukhusapotek och sjukhusavdelningar. hyllsystem Ergonomiska, flexibla och säkra. Modulära system för sjukhusapotek och sjukhusavdelningar. FAMA hyllsystem maximal flexibilitet för maximal effektivitet Willach Pharmacy Solutions hör till världens

Läs mer

Hjullistställage - lösningen för lagring och plockning av smågods SELECTAFLO HJULLIST

Hjullistställage - lösningen för lagring och plockning av smågods SELECTAFLO HJULLIST Hjullistställage - lösningen för lagring och plockning av smågods SELECTAFLO HJULLIST Kompakt lagersystem för effektivt plock till så många detaljer som möjligt samtidigt. Kort avstånd innebär tids- och

Läs mer

Trä så långt ögat kan se

Trä så långt ögat kan se Pressmeddelande december 2013 Trä så långt ögat kan se Swisslog bygger distributionscentral för ekologiska livsmedel åt Alnatura Få höglageranläggningar är lika imponerande som den nya distributionscentralen

Läs mer

TranSpOrT TJänSTEr LaGEr

TranSpOrT TJänSTEr LaGEr TranSpOrT TJänSTEr LaGEr BäSta VäGeN Vårt MåL... Matthias Gödecke (VD Gödecke eurotrans Gmbh) 2 GÖDECKE LOGISTIK FILOSOFI GÖDeCke LoGiStik står för kvalitet och säkerhet. i över 60 år har vi varit transport-

Läs mer

Q-System materialhantering

Q-System materialhantering Q-System materialhantering Vägen till framtiden går genom intern materialhantering och logistik En totalleverantör som har kunskap om din produktionsprocess och dina problemställningar och därför kan diskutera

Läs mer

EFFEKTIV DÄCKFÖRVARING. Fyra utmaningar fyra individuella lösningar

EFFEKTIV DÄCKFÖRVARING. Fyra utmaningar fyra individuella lösningar EFFEKTIV DÄCKFÖRVARING Fyra utmaningar fyra individuella lösningar Stabilt, säkert och flexibelt En däckförvaring kan endast vara effektiv om den uppfyller de krav som finns på platsen. Det är viktigt

Läs mer

Solutions HÖJDPUNKTER

Solutions HÖJDPUNKTER Solutions Affärsområdet Solutions levererar automationsprodukter och effektiviseringslösningar till skandinavisk industri och till utvalda branscher internationellt. HÖJDPUNKTER Uppköpet av Fleximatic

Läs mer

Kontrollerad mobilitet

Kontrollerad mobilitet Kontrollerad mobilitet Kommunala fordon Med fokus på Arbetsmaskiner Lant- och skogsbruk Transport och logistik Övertygande Mobil styrteknik fungerar tack vare att alla komponenter är perfekt samtrimmade.

Läs mer

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare.

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. Maskininvesteringar Gör rätt från start Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. 12 minuter kan ge dig 12 månader Om du funderar på att köpa en ny maskin, ge oss 12 minuter

Läs mer

Jungheinrich WMS. Lagerstyrningssystem (Warehouse Management System).

Jungheinrich WMS. Lagerstyrningssystem (Warehouse Management System). Jungheinrich WMS. Lagerstyrningssystem (Warehouse Management System). Att optimera materialflöden är komplext. Kostnadsoptimering, optimering av materialflöden, utökning av kapacitet, resursoptimering,

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

MODUL-SYSTEM EXTRA LÅNGA LÅDOR FÖR TUNG OCH OTYMPLIG LAST

MODUL-SYSTEM EXTRA LÅNGA LÅDOR FÖR TUNG OCH OTYMPLIG LAST MODUL-SYSTEM EXTRA LÅNGA LÅDOR FÖR TUNG OCH OTYMLIG LAST LÖSNINGEN FÖR ICK-US,VANS OCH ERSONBILAR Som professionell användare ställer du säkert höga krav på effektivitet under din arbetsdag och ofta ingår

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Vi sänker kostnaderna för högt tryck i er verksamhet!

Vi sänker kostnaderna för högt tryck i er verksamhet! Vi sänker kostnaderna för högt tryck i er verksamhet! Minimum Size Maximum Power Varför investera i kostsamma högtryckspumpar, när ni kan få högtryckshydraulik med ert redan befintliga låga hydraultryck

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

QUICK 42. Den optimala lösningen för kosmetiska och strukturella reparationer

QUICK 42. Den optimala lösningen för kosmetiska och strukturella reparationer SE E QUICK 42 Den optimala lösningen för kosmetiska och strukturella reparationer f Ö R L E D A N D E V E R S T Ä D E R Effektiva lösningar för ledande verkstäder Innovativa och värdehöjande lösningar

Läs mer

Element Logic förser marknaden med smarta logistiska lösningar. Modern teknik och processorienterat kunnande kombinerat med vår långa erfarenhet gör

Element Logic förser marknaden med smarta logistiska lösningar. Modern teknik och processorienterat kunnande kombinerat med vår långa erfarenhet gör Element Logic förser marknaden med smarta logistiska lösningar. Modern teknik och processorienterat kunnande kombinerat med vår långa erfarenhet gör våra kunder mer lönsamma > OM ELEMENT LOGIC Norden som

Läs mer

Hydraulik. När du behöver superkrafter

Hydraulik. När du behöver superkrafter Hydraulik När du behöver superkrafter En stor stark familj Vårt breda program för högtryckshydraulik förser dig snabbt och enkelt med enorma krafter, genialiskt förpackade i utrymmessnåla och lätthanterade

Läs mer

Kardex Plocklösningar Snabbare och säkrare Kardex Remstar Orderhanteringslösningar

Kardex Plocklösningar Snabbare och säkrare Kardex Remstar Orderhanteringslösningar Kardex Orderhanteringslösningar Kardex Plocklösningar Snabbare och säkrare Kardex Remstar Orderhanteringslösningar Kardex Orderhanteringslösningar Kardex Orderhanteringslösningar: För maximal effektivitet

Läs mer

Skrot, avfall och återvinning

Skrot, avfall och återvinning Skrot, avfall och återvinning Lösningar som optimerar prestandan www.hiab.com SKROT, AVFALL OCH ÅTERVINNING Skrot, avfall och återvinning Skrot, avfall och återvinning Lösningar som optimerar prestandan

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Industriell automation

Industriell automation Industriell automation Under ett och samma tak levererar vi komponenter och system inom pneumatik, linjärteknik, profilsystem, elektriska driv- och styrsystem DET ÄR BARA FANTASIN SOM BEGRÄNSAR MÖJLIGHETERNA

Läs mer

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar Skillnaden ligger i detaljerna Främsta konkurrensfördelar med LG Solar FINANSIELL STYRKA HUR ÄR DEN AKTUELLA SITUATIONEN INOM SOLCELLSINDUSTRIN? Marknaden för solceller är under kraftig förändring. Minskande

Läs mer

GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR. Always with you

GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR. Always with you GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR Always with you 2 Getinge FD1600 Getinge FD1600 3 ENKELT & EFFEKTIVT Med sin tilltalande och moderna design, enkla drift och utmärkta desinfektionsprestanda spelar

Läs mer

Öka effektiviteten och sänk kostnaderna. Med Consis E plockautomater.

Öka effektiviteten och sänk kostnaderna. Med Consis E plockautomater. .E Öka effektiviteten och sänk kostnaderna. Med Consis E plockautomater. Så gör du ditt apotek mer lönsamt med Consis E. .E Consis E är ditt apoteks nya hjärta Står du också inför frågan hur du ska kunna

Läs mer

Intervju Hägglunds Drives AB

Intervju Hägglunds Drives AB Hösten 2004 Intervju Hägglunds Drives AB En intervju inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. Intervju med: Production Manager Leif Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

verktygsmakeri och formverktyg

verktygsmakeri och formverktyg Er tillförlitliga partner för verktygsmakeri och formverktyg Vi levererar stål i form Vårt företag är marknadsledare inom området standardkomponenter. Över 10 000 välkända kunder i hela världen drar fördel

Läs mer

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET Makes IT happen Idnet grundades 1991 och har på den tiden gått från att vara en teknikleverantör till att bli en expert på IT-logistiklösningar för varuflöden i både butik-, lager- och transportsektorn.

Läs mer

Logistik som du vill ha den

Logistik som du vill ha den Logistik som du vill ha den Kundanpassade lösningar regionalt, nationellt och internationellt AkkaFrakt Bas: Malmö Antal delägare: 260 Antal enheter: 650 Centralen Bas: Trollhättan (Trestadsområdet) Antal

Läs mer

Ett steg längre inom Print och IT

Ett steg längre inom Print och IT Ett steg längre inom Print och IT TDO som IT-partner. Alla företag är i behov av IT-kompetens, men det är inte alla företag som kan eller vill anställa en IT-specialist. Låt oss berätta hur vi kan ta över

Läs mer

Välkommen till Det digitala Malmö

Välkommen till Det digitala Malmö Välkommen till Det digitala Malmö Världen blir mer och mer digital för varje dag. Samma sak händer i Malmö. I Malmö stad vill vi använda digitaliseringen på ett positiv sätt och därigenom förbättra servicen

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Företagsmagasin. Nr. 2 2014 / 24. Handel Huvudtema Industri Pulp & Paper. A. Kempf: Fördubblad genomströmning. 4 Bosch Rexroth: Produktivitetsök-

Företagsmagasin. Nr. 2 2014 / 24. Handel Huvudtema Industri Pulp & Paper. A. Kempf: Fördubblad genomströmning. 4 Bosch Rexroth: Produktivitetsök- Nr. 2 2014 / 24 Företagsmagasin Handel Huvudtema Industri Pulp & Paper A. Kempf: Fördubblad genomströmning och kapacitet ning för monteringsförsörjning alltid 4 Bosch Rexroth: Produktivitetsök- 10 ICT:

Läs mer

SA TER Vision Center. SAUTER Vision Center. håller dig uppdaterad.

SA TER Vision Center. SAUTER Vision Center. håller dig uppdaterad. SA TER Vision Center SAUTER Vision Center håller dig uppdaterad. Modern fastighetsautomation blir alltmer komplex men, tack vare SAUTER Vision Center, så är konsten att övervaka systemet ganska enkel.

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

CLX kättingtelfer INNOVATIVLASTHANTERING

CLX kättingtelfer INNOVATIVLASTHANTERING INDUSTRIKRANAR Kranar för KärnKraftverK HaMnKranar tunga lyfttruckar Service Service av verktygsmaskiner LYFTSYSTEM FÖR ARBETSSTATIONER CLX kättingtelfer INNOVATIVLASTHANTERING Konecranes clx Kättingtelfer

Läs mer

Heltäckande passerlösningar från egen tillverkning

Heltäckande passerlösningar från egen tillverkning Heltäckande passerlösningar från egen tillverkning Vårt löfte: THINK 360 Intelligenta passerlösningar utgör i dag en central beståndsdel av säkerhetskoncepten inom många branscher. THINK 360 är en filosofi

Läs mer

Automatiska slagdörröppnare

Automatiska slagdörröppnare Automatiska slagdörröppnare Kvalitet är vår drivkraft Tillsammans med pålitliga partners över hela världen erbjuder TORMAX slagdörrslösningar för många olika behov. Själva hjärnan i systemet består av

Läs mer

EN PARTNER MED HELHETSSYN

EN PARTNER MED HELHETSSYN INTERNORDIC AR... 3 EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö, säljkontor i Stockholm och Umeå, finns vi tillgängliga för hela den nordiska marknaden. Sedan 1997 är vi en del av börsnoterade

Läs mer

Älska vintern! Parkeringsvärmare från Webasto

Älska vintern! Parkeringsvärmare från Webasto Älska vintern! Parkeringsvärmare från Webasto Isfria rutor och behagligt uppvärmd kupé för alla! Sätt dig i bilen, njut av hur bra det känns och kör iväg så härlig kan vintern vara för alla bilförare om

Läs mer

Några ord om hur man kan spara både tid och pengar ANSVARSLÖS

Några ord om hur man kan spara både tid och pengar ANSVARSLÖS Några ord om hur man kan spara både tid och pengar ANSVARSLÖS Smarta etiketteringslösningar på dina villkor. ONE kontaktperson ONE leverantör ONE faktura Att lösa våra kunders behov av etiketter och etiketteringslösningar

Läs mer

>Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013

>Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013 >Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013 Viktiga samarbeten Pacom Nordic har inlett ett betydande samarbete med säkerhetsföretagen Swesafe och Zenita. Samarbetet innebär att de tillsammans med nuvarande partners

Läs mer

Utsugsarmar för bordsarbetsplatser med oslagbar flexibilitet

Utsugsarmar för bordsarbetsplatser med oslagbar flexibilitet Utsugsarmar för bordsarbetsplatser med oslagbar flexibilitet En ny generation med utsugsarmar för bordsarbetsplatser med oslagbar flexibilitet Nederman introducerar en ny generation med utsugsarmar för

Läs mer

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB Kunder berättar + Alfredsson Transport AB Kontaktperson: Erik Alfredsson Kvicksilvergatan 5 602 23 Norrköping Tel: 011-31 26 20 Fax: 011-31 26 24 E- post: info@alfredssontransport.com Alfredsson Transport

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

Från idé till färdig produkt. Ett företag i VA Automotive-koncernen WWW.INDUSTRITEKNIK.SE

Från idé till färdig produkt. Ett företag i VA Automotive-koncernen WWW.INDUSTRITEKNIK.SE Från idé till färdig produkt Ett företag i VA Automotive-koncernen WWW.INDUSTRITEKNIK.SE All kompetens under ett tak IndustriTeknik startade 1986 som ett familjeföretag men ingår sedan 2010 i koncernen

Läs mer

Sveriges främsta systemleverantör av fiberlösningar

Sveriges främsta systemleverantör av fiberlösningar Sveriges främsta systemleverantör av fiberlösningar Vi skapar framtidens kommunikationsnätverk Dagens kommunikation kräver snabb och stabil nätverksuppkoppling. Att utöka bredbandsnätet och uppgradera

Läs mer

Intelligenta lösningar för integration av tekniska tjänster på sjukhus 2011-1. Ronny Scherf. Product Marketing Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH

Intelligenta lösningar för integration av tekniska tjänster på sjukhus 2011-1. Ronny Scherf. Product Marketing Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 2011-1 Ronny Scherf Product Marketing Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH Intelligenta lösningar för I Europa står fastigheter för 40 procent av den totala energiförbrukningen. Särskilt sjukhus förbrukar

Läs mer

Betongelementteknologi www.avermann.de

Betongelementteknologi www.avermann.de Betongelementteknologi www.avermann.de Välkommen till AVermAnn! AvermAnn är en familjeägd verksamhet med aktiviteter world-wide. verksamheten har mer än 300 anställda och har producerat högkvalitets produktionsutrustning

Läs mer

Sov gott! SICK LifeTime Service - Tjänster för en god nattsömn

Sov gott! SICK LifeTime Service - Tjänster för en god nattsömn Sov gott! SICK LifeTime Service - Tjänster för en god nattsömn KONSULTATION 2011 2012 2013 2014 2015 Från dröm till verklighet Med läget under kontroll får du en säker och effektiv produktion. Då kan du

Läs mer

A WORLD OF MAGNETICS

A WORLD OF MAGNETICS A WORLD OF MAGNETICS FÖRETAGET Välkommen till vår värld av magneter På Sura Magnets AB vet vi att det fi nns en magnetlösning för varje användningsområde, i allt från fordon till medicinteknik. Många formsprutade

Läs mer

DHL Inrikes. Transporter inom Sverige. Enkelt, flexibelt och pålitligt.

DHL Inrikes. Transporter inom Sverige. Enkelt, flexibelt och pålitligt. DHL Inrikes DHL Inrikes. Transporter inom Sverige. Enkelt, flexibelt och pålitligt. Flexibla inrikestransporter som ger dig kontroll över logistiken. DHL Inrikes är en unik tjänst på marknaden som ger

Läs mer

PERFEKT ELEKTRONIK FÖR MÄT- OCH REGLERTEKNIK

PERFEKT ELEKTRONIK FÖR MÄT- OCH REGLERTEKNIK PERFEKT ELEKTRONIK FÖR MÄT- OCH REGLERTEKNIK Made in Germany. 2 Ansvar och engagemang DET ÄR MÄNNISKOR SOM DRIVER FRAM IDÉERNA OCH FÖRVERKLIGAR TILLFÖRLITLIGA PRODUKTER Gabor och Störk-Tronic i Stuttgart

Läs mer

Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård

Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård Baxter är ett globalt, mångsidigt medicinskt företag som utvecklar specialiserade behandlings metoder och läkemedel som räddar och förbättrar liv.

Läs mer

MODULMODERNISERINGSLÖSNINGAR FÖR HISSDÖRRAR. KONE ReNova

MODULMODERNISERINGSLÖSNINGAR FÖR HISSDÖRRAR. KONE ReNova MODULMODERNISERINGSLÖSNINGAR FÖR HISSDÖRRAR KONE ReNova Förbättrad säkerhet och tillgänglighet börjar med dörren Många driftsäkerhetsproblem för hissar är följden av föråldrade eller dåligt fungerande

Läs mer

Yttrande över Trafikverkets förslag till plan för införandet av ERTMS i Sverige 2015-2025

Yttrande över Trafikverkets förslag till plan för införandet av ERTMS i Sverige 2015-2025 2015-09-14 Er ref: trafikverket@trafikverket.se, ertms@trafikverket.se Karolina Boholm Diarienr: TRV 2015/63202 Remissvar ERTMS 2015-2025 karolina.boholm@skogsindustrierna.org Trafikverket 08-762 72 30

Läs mer

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G.

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. SMÅ IDÉER STORA RESULTAT LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. ROBINSON En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft 1 2010 SIS Förlag AB SIS HB 345 Små idéer stora resultat En bok om kreativitet,

Läs mer

lindab construline stålprofiler för innerväggar Lindab RdBX Innovativa stålprofiler Snabbare - helt enkelt

lindab construline stålprofiler för innerväggar Lindab RdBX Innovativa stålprofiler Snabbare - helt enkelt lindab construline stålprofiler för innerväggar Lindab RdBX Innovativa stålprofiler Snabbare - helt enkelt Lindab RdBX Dubbelt så mycket tid över varje dag Lindab har gjort det enklare att bygga väggar.

Läs mer

Framtiden inom brandskydd redan idag NYA RIKTLINJER FRÅN EU. REI 120 hos DENIOS

Framtiden inom brandskydd redan idag NYA RIKTLINJER FRÅN EU. REI 120 hos DENIOS MILJÖSKYDD & SÄKERHET Framtiden inom brandskydd redan idag NYA RIKTLINJER FRÅN EU REI 120 hos DENIOS Partner för miljön Människor har inte tid om de inte tar sig tid att ha tid,. Ladislaus Boros Brandskydd

Läs mer

ISODOOR INDUSTRI TAKSKJUTPORTAR. www.demex.se

ISODOOR INDUSTRI TAKSKJUTPORTAR. www.demex.se ISODOOR INDUSTRI TAKSKJUTPORTAR www.demex.se ISO-omfånget på takskjutportarna är resultatet av den mest moderna design och tillverkningsteknik som för närvarande finns tillgänglig. Dessa dörrar är robusta

Läs mer

Företagsmagasin. ssi-schaefer. www. .com. Nr. 25 Upplaga 1/2015. Industri huvudtema Livsmedel Fordon. ebm-papst: Processeffektivitet på högsta nivå

Företagsmagasin. ssi-schaefer. www. .com. Nr. 25 Upplaga 1/2015. Industri huvudtema Livsmedel Fordon. ebm-papst: Processeffektivitet på högsta nivå Nr. 25 Upplaga 1/2015 Företagsmagasin Industri huvudtema Livsmedel Fordon ebm-papst: Processeffektivitet på högsta nivå 4 Vectura AS: 16 Suer: 18 Skräddarsydd branschlösning för dryckesindustrin Automatiserad

Läs mer

Ungt företag med stark marknadsposition

Ungt företag med stark marknadsposition Ungt företag med stark marknadsposition Westmetall AB är en lokal lagerhållare av halvfabrikat inom aluminium, stål, rostfritt och koppar. Till bygg- och verkstadsindustrin levereras standardprodukter

Läs mer

Bättre betyg. Inredningar för utbildning.

Bättre betyg. Inredningar för utbildning. Bättre betyg Inredningar för utbildning. Vilket betyg vill du själv få av lärare och elever? När vi talar om betyg inom utbildning är det oftast i en och samma riktning. Det är skolan och lärarna som ger

Läs mer

Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet.

Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet. Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet. 2 Teknik och samverkan i en gemensam infrastruktur skapar nya möjligheter för effektivare datalagring Datalagring är en central

Läs mer

Hiab Multilift XR18SL Pro Future Enastående effektivitet

Hiab Multilift XR18SL Pro Future Enastående effektivitet Hiab Multilift XR18SL Pro Future Enastående effektivitet Produktbroschyr Förbättra effektiviteten, transportera mer last och minska miljöpåverkan Lastväxlaren Hiab Multilift XR18SL Pro Future passar perfekt

Läs mer

Compactus Office. Constructor Sverige AB. Huvudkantor Anders Personsgatan 12 416 64 Göteborg Tel: 031-771 96 00 Fax: 031-771 96 96

Compactus Office. Constructor Sverige AB. Huvudkantor Anders Personsgatan 12 416 64 Göteborg Tel: 031-771 96 00 Fax: 031-771 96 96 Constructor Sverige AB Huvudkantor Anders Personsgatan 12 416 64 Göteborg Tel: 031-771 96 00 Fax: 031-771 96 96 Regionkontor Solna Torg 19 171 45 Solna Tel: 08-470 03 30 Fax: 08-83 40 06 Compactus Office

Läs mer

Enkel hantering även för en ovan användare. maximal produktivitet spar tid och kostnader. professionell, utför försändelser av högsta kvalitet

Enkel hantering även för en ovan användare. maximal produktivitet spar tid och kostnader. professionell, utför försändelser av högsta kvalitet Enkel hantering även för en ovan användare maximal produktivitet spar tid och kostnader professionell, utför försändelser av högsta kvalitet kostnadsbesparande i dag och i framtiden God åtkomlighet - ergonomisk

Läs mer

Vår process. Konstruktion Produktion Logistik Installation. Design. Exponera, förvara, producera

Vår process. Konstruktion Produktion Logistik Installation. Design. Exponera, förvara, producera Producera Din värld är vår inspiration Vår passion är inredningar och förvaringslösningar för professionell miljö. Hyllsystem, däckställ, butiksdisplayer, shop-in-shop-lösningar för att nämna några. Hos

Läs mer

AIR COMPRESSORS ROLLAIR

AIR COMPRESSORS ROLLAIR AIR COMPRESSORS ROLLAIR 380-430 - 480 RLR 380-430-480: Tillförlitlighet och effektivitet Under många år har Worthington Creyssensac utvecklat nya produkter och förbättrat deras konstruktion och prestanda

Läs mer

FOURMI Flyttsystem är ett unikt proffsverktyg för att flytta hyllor

FOURMI Flyttsystem är ett unikt proffsverktyg för att flytta hyllor Flyttverktyg för professionellt bruk U n i v e r s a l m o v i n g s y s t e m FOURMI Flyttsystem är ett unikt proffsverktyg för att flytta hyllor När du bekantar dig med FOURMI -systemet märker du att

Läs mer

Funderar ni på att investera i en ny maskin? Kommande 60 sekunder kan bespara er en massa pengar...

Funderar ni på att investera i en ny maskin? Kommande 60 sekunder kan bespara er en massa pengar... Funderar ni på att investera i en ny maskin? Kommande 60 sekunder kan bespara er en massa pengar... Rätt från start En smart arbetsmetod är avgörande Rätt från start är mer än en bra idé det betyder pengar

Läs mer

FÜR DEN GEMEINSAMEN ERFOLG WELTWEIT. SUCCÉ för dig

FÜR DEN GEMEINSAMEN ERFOLG WELTWEIT. SUCCÉ för dig FÜR DEN GEMEINSAMEN ERFOLG WELTWEIT SUCCÉ för dig ETT EINFÖRETAG UNTERNHEMEN AUF för dig ERFOLGSKURS. Sedan etableringen för 10 år har GGM Gastro skapat sig ett strakt namn som importör och exportör av

Läs mer

Lagerlösningar för varje behov

Lagerlösningar för varje behov Lagerlösningar för varje behov DEXION GROUP/ARCA SYSTEMS Arca Systems Dexion Group i världsomspännande samarbete Dexion Group (vari Constructor ingår) och Arca Systems, båda ledande inom sina respektive

Läs mer

10 % Överlägsen systemeffektivitet Ett nytt sätt att minska kostnaderna Micro Plate -värmeväxlare för värmesystem. mphe.danfoss.

10 % Överlägsen systemeffektivitet Ett nytt sätt att minska kostnaderna Micro Plate -värmeväxlare för värmesystem. mphe.danfoss. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Överlägsen systemeffektivitet Ett nytt sätt att minska kostnaderna Micro Plate -värmeväxlare för värmesystem 10 % Bättre värmeöverföring Tack vare en innovativ plåtkonstruktion

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

Framtidssäkra din Logistik!

Framtidssäkra din Logistik! Framtidssäkra din Logistik! Sara Ihrlund Consortio Fashion Group Bo Zetterqvist Svensk Digital Handel Logistikgruppens Uppdrag Hos medlemmar och i omvärlden: Hitta de för E-handeln viktigaste logistikfrågorna

Läs mer

Atlas Copco Varmregenererade adsorptionstorkar. BD 100-3000 100-3000 l/s

Atlas Copco Varmregenererade adsorptionstorkar. BD 100-3000 100-3000 l/s Atlas Copco Varmregenererade adsorptionstorkar BD 100-3000 100-3000 l/s Full kapacitet, fullt ansvar Atlas Copco levererar tryckluft av högsta kvalitet så att du som kund får ut maximalt av kärnverksamheten.

Läs mer

Kärcher Fleet. Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig.

Kärcher Fleet. Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig. Kärcher Fleet Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig. Ökat perspektiv för större framgång. Från den globala marknadsledaren inom rengöringsteknik kommer Kärcher Fleet - det innovativa

Läs mer

6500 mm C90 / C120. 7000 mm C90 / C120. 7500 mm C90 / C120. 8000 mm C90 / C120. 6000 mm C90 / C120

6500 mm C90 / C120. 7000 mm C90 / C120. 7500 mm C90 / C120. 8000 mm C90 / C120. 6000 mm C90 / C120 Pallställ Pallställ CITY är det ideala lagringssättet. Pallhantering i Pallställ City ger stor flexibilitet och effektiv logistik vid godshantering i reservdelslagret, hos grossister eller inom verkstads-

Läs mer

Kalmar Care Making sure your business never stops

Kalmar Care Making sure your business never stops Kalmar Care Making sure your business never stops Serviceavtal för materialhantering Vi säkerställer tillgänglig Vi vet att er verksamhet kräver att allt görs så effektivt som möjligt. Varje liten detalj

Läs mer

SVE. HEINOLA presentation

SVE. HEINOLA presentation SVE HEINOLA SAWMILL SOLUTIONS HEINOLA presentation HEINOLA SAWMILL SOLUTIONS Åtskilliga årtionden som specialister på sågverksprocessen, i kombination med kreativa lösningar, garanterar HEINOLAs kunder

Läs mer

Aktiv sittställning för alla. Justera efter dina behov

Aktiv sittställning för alla. Justera efter dina behov RH Mereo RH Mereo Nu lanserar RH en stol som också är ett arbetsredskap och ett affärsverktyg på samma gång. RH Mereo är konstruerad för att höja kapaciteten, både din egen och på hela arbetsplatsen. Den

Läs mer

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer

Getinges förslutningssortiment en helt ny standard för högkvalitativa förslutningsmaskiner

Getinges förslutningssortiment en helt ny standard för högkvalitativa förslutningsmaskiner Getinges förslutningssortiment en helt ny standard för högkvalitativa förslutningsmaskiner Förslutning för alla behov Effektiv, pålitlig och användarvänlig Hela cirkulationen av sterilgods måste tas i

Läs mer

Det handlar om hybrid. HybrId systemet

Det handlar om hybrid. HybrId systemet Det handlar om hybrid HybrId systemet det HaNdLar Om HybrId sedan 2003 geesinknorba erbjuder hybridsystem för sina geesinknorba baklastare. under 2009 vann Hybrid plug-in systemet CIWm recycling Award

Läs mer

Yutong Eurobus. Din partner i Nordeuropa! Yutong. världen. Vi vill göra allt för att du ska bli en nöjd kund och samarbetspartner.

Yutong Eurobus. Din partner i Nordeuropa! Yutong. världen. Vi vill göra allt för att du ska bli en nöjd kund och samarbetspartner. Yutong Eurobus Din partner i Nordeuropa!, Yutong bussstörsta aren i tillverk! världen Vi vill göra allt för att du ska bli en nöjd kund och samarbetspartner. Scandinavien och Kina har en lång och rik historia

Läs mer

HISINGEN LOGISTIKPARK

HISINGEN LOGISTIKPARK HISINGEN LOGISTIKPARK Mikael Svensson/Johnér Bildbyrå/Naturbild/Etsabild år 2005 publicerade tidningen intelligent logistik den första listan över sveriges bästa logistiklägen. det året korades stor-göteborg

Läs mer

SYSTEMLÖSNINGAR FÖR PRODUKTSKYDD

SYSTEMLÖSNINGAR FÖR PRODUKTSKYDD SYSTEMLÖSNINGAR FÖR PRODUKTSKYDD Minskad miljöpåverkan och ökad lönsamhet. Utfyllnad Minskad miljöpåverkan Stötdämpning Reducerad transportkostnad Ökad lönsamhet Minskade reklamationer Inslagning LÖNSAMMA

Läs mer

HUR FÅNGAR DITT FÖRETAG UPP DE KUNDER SOM SÖKER INFORMATION PÅ DIN WEBBSIDA? VI HAR EN LÖSNING FÖR VISNING AV TRYCKSAKER OCH EFFEKTIV HANTERING AV

HUR FÅNGAR DITT FÖRETAG UPP DE KUNDER SOM SÖKER INFORMATION PÅ DIN WEBBSIDA? VI HAR EN LÖSNING FÖR VISNING AV TRYCKSAKER OCH EFFEKTIV HANTERING AV HUR FÅNGAR DITT FÖRETAG UPP DE KUNDER SOM SÖKER INFORMATION PÅ DIN WEBBSIDA? VI HAR EN LÖSNING FÖR VISNING AV TRYCKSAKER OCH EFFEKTIV HANTERING AV TRYCKSAKSBESTÄLLNINGAR SOM KAN SKE VIA DIN WEBBSIDA. Vi

Läs mer

Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem.

Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem. Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem. Foto www.willanordic.se 2 Höj livskvalitén. En villahiss betyder så mycket mer än att transportera sig från en våning till en annan. Det handlar om att njuta

Läs mer

Förläng livet på din KONE MonoSpace -hiss

Förläng livet på din KONE MonoSpace -hiss Förläng livet på din KONE MonoSpace -hiss Det är dags att ta en titt på din KONE MonoSpace -hiss Tiden tar ut sin rätt även på hissar. Liksom bilen, datorn eller tvättmaskinen har även hissar en teknisk

Läs mer

Partnerskap Kvalitet Värde för kunden Långsiktighet

Partnerskap Kvalitet Värde för kunden Långsiktighet Partnerskap Kvalitet Värde för kunden Långsiktighet Ravema Ledande partner till nordisk verkstadsindustri En omfattande rationaliseringsprocess pågår ständigt för att stärka den nordiska verkstadsindustrins

Läs mer

Kardex Remstar Horizontal En effektiv lösning för extremt snabb plockning och lagring

Kardex Remstar Horizontal En effektiv lösning för extremt snabb plockning och lagring Standard Solutions Horizontal Carousel Kardex Remstar Horizontal En effektiv lösning för extremt snabb plockning och lagring Kardex Remstar Horizontal Kardex Remstar Horizontal: Spara tid tack vare snabb,

Läs mer