Svenskt produktionsbolag utvecklar glasögonfri 3D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenskt produktionsbolag utvecklar glasögonfri 3D"

Transkript

1 Svenskt produktionsbolag utvecklar glasögonfri 3D 3 Smarta TVapparater är Intels mål MTV är mer än musikvideos 7 12 Foto:WizzCom Så tänker operatörerna inför julen 16 NR 6 NOVEMBER 2010 EXAKT MEDIA

2 Vem tar hand om Canal Digitals kabel-tv? Telenor-bolaget Canal Digital ska sälja sin kabel- och IPTV-verksamhet, men vem kommer egentligen att dra det längsta strået i kampen? Telenor Sverige, det vill säga Telenor, Bredbandsbolaget och Glocalnet, har redan gått ut och meddelat att man inte kommer att vara med i kampen om den kvarts miljon TV-kunder som nu ska säljas. Ryktet säger att Telenor Sverige var intresserat av att ta hand om kunderna, men att Telenors koncernledning i Norge sade ifrån. För att bolaget istället skulle koncentrera sig på en bättre lönsamhet inom mobiltelefoni och bredband. Den spontana tanken när det kommer till tänkbara köpare av Canal Digital-kunderna är såklart marknadsdominanten Com Hem. Bolagets vd Tomas Franzén skulle nog mer än gärna öka sin marknadsandel inom kabel-tv från dagens 73 procent till de mer än 81 procent som Mycket talar för att Ratos gärna gör förvärv även på svenska marknaden. en affär skulle innebära. Å andra sidan så skulle affären samtidigt innebära en hel del kostnader för nätuppgradering, kostnader som Com Hems ägare kanske inte är så intresserade av inför en stundande försäljning av Com Hem. Bolaget har ju kapat sina kostnader så gott det har gått för att skapa en effektiv och lättsåld verksamhet. En annan intresserad köpare är Telia. Deras tanke skulle i så fall vara att först och främst ta över de befintliga fastighetskontrakten för att sedan få dem att gå över till fiberbaserade lösningar, där bolaget kan erbjuda flera olika produkter, som i sin tur ger en klart ökad intjäning. I somras köpte det svenska riskkapitalbolaget Ratos upp TeliaSoneras danska kabel-tv-bolag Stofa med närmare kunder. När Canal Digital Danmark nu, liksom Canal Digital Sverige, ska sälja sin verksamhet så pekas Ratos såklart ut som en av huvudspekulanterna och mycket talar för att Ratos gärna gör förvärv även på den svenska marknaden. Genom att förvärva till exempel Tele2:s sorgebarn Tele2 Vision samtidigt och slå ihop verksamheterna skulle Ratos kunna skapa en ganska stor verksamhet. I Danmark är planen att komplettera den befintliga kabel-tvverksamheten med en egen mobiltelefonoperatör och därigenom öka intjäningen per kund. TV-Nyheterna skulle självklart vilja vara en fluga på väggen för att höra turerna när försäljningen av Canal Digitalkunderna nu sätter igång, men tills vi klarar av att få den positionen får vi nöja oss med att spekulera om vad som kommer att hända. Mats Sjödin Chefredaktör TV-Nyheterna ges ut av Exakt Media AB Johannesgränd Stockholm Telefon Fax Ansvarig utgivare Malin Svenberg Chefredaktör Mats Sjödin Redaktör Robert Karlsson Prenumeration Susanna Terne Prenumerationspris kr + moms. Prenumerationen betalas i förskott, och kan endast avslutas vid prenumerationens slut, ej under löpande period. Detta material skyddas av upphovsrätts lagen. Det är inte tillåtet att vidarebe fodra eller på annat sätt mångfaldiga innehållet utan redaktionens tillåtelse. Utgivning 10 nr per år. Detta nummer presslagt 29 november

3 3D på dina villkor Produktionsbolaget WizzCom arbetar med glasögonfri 3D-produktion 3D 3D är är framtiden. Hur Hur många gånger har har vi vi hört det? WizzCom är är ett ett svenskt filmproduktionsbolag som har har tagit fasta på på det det och och nischat sig sig mot 3D-film och och i dag i dag är är man i i stort sett sett ensamt på på den den skandinaviska marknaden. Att Att företaget i i princip står står utan konkurrens har har även inneburit att att man är är agent för för en en typ typ av av 3D-skärmar som inte inte kräver glasögon, så så kallad autostereoskopisk 3D. 3D. I ett I ett underjordiskt garage i i centrala Stockholm har har man man inrett inrett ett ett kontor för för bolaget WizzCom. Bolaget, med med vd vd Staffan Hedlund, ska ska föra föra Sverigige in in i i 3D-eran vad vad det det gäller film. film. I dag I dag är är verk- verksamheten inriktad mot mot att att producera reklamfilmer Sver- och och presentationsmaterial för för företag att att använda främst på på mässor. Fler Fler och och fler fler börjar upptäcka vilka vilka enorma möjligheter som som finns finns med med 3D. 3D. De De två två klassiska hindren, kvaliteten och och hårdvaran, är är i dag i dag borta borta så så det det är är relativt billigt om om man man som som företag vill vill göra göra sig sig en en reklamfilm, säger Staffan Hedlund. Och Och för för den den som som tror tror att att 3D 3D måste ses ses med med glasögon, så så kallad stereoskopisk 3D, 3D, så så står står det det klart klart att att så så inte inte är är fallet fallet efter efter att att ha ha tittat tittat på på några av av WizzComs produktioner. När När jag jag står står framför skärmen och och tar tar del del av av 3D-film utan utan glasögon märker jag jag att att det det kanske inte inte är är så så långt långt kvar kvar innan vi vi är där där helt helt och och hållet. Den Den stereoskopiska 3D-filmen som som vi vi har har börjat vänja vänja oss oss vid vid spelas in in med med två två kameror som som placeras på på ungefär samma avstånd som som våra våra ögon. Den Den autostereoskopiska produktionen spelas i i stället in in av av åtta åtta kameror. Det Det gör gör att att bildskärmen måste kunna visa visa åtta åtta olika olika signaler samtidigt utan utan att att bilden blir blir konstig. På På skärmarna som som WizzCom använder är är det det en en cirka cirka två två centimeter tjock tjock skiva skiva av av riktigt glas glas som som har har slipats i i diagonala frenellinser bestående av av miljoner små små prismor. Tänk Tänk på på en en reflex så så kommer du du ganska nära nära hur hur glaset upplevs på på nära nära håll. håll. Lösningen gör gör visserligen att att vissa vissa områden på på skärmen inte inte återges helt helt korrekt, då då man man råkar råkar titta titta i en i en av av skärningspunkterna mellan frenellinserna. Men Men resultatet som som tekniken levererar är är slående. Man Man kan kan verkligen få få personer och och ob- jekt objekt att komma att komma ut ur ut skärmen ur skärmen med med ett väldigt ett väldigt bra resultat. bra resultat. Och utan Och glasögon. utan glasögon. När När jag jag får får se se exempel på på filmer som som har har pro- producerats i den i lilla den lilla garagestudion så ser så jag ser bland jag annat bland en annat enarmad enarmad bandit som bandit vid som vinst vid sprider vinst ut mynten sprider över ut mynten golvet framför över golvet TV-apparaten. framför TV-apparaten. väldigt Eller snurrande den snurrande kuben kuben som plötsligt som flyger flyger ut Eller den ut i i rummet och visar klassiska TV-klipp i i 2D på varje varje sida. sida. Det Det sistnämnda är är ett ett exempel på på hur hur man man som som företag kan kan använda befintligt 2D-material och och uppdatera till till en en 3D-film. Och Och det det är är tydligt att att det det hittills mest mest är är animerade 3D-filmer som som är är WizzComs styrka. Ja Ja det det är är mest mest animerat material än än så så länge. Men länge. vi har Men hållit vi har på ganska hållit på länge ganska med länge att lägga med grunden att lägga för grunden live-action-film. för live-action-film. Därför har vi Därför satt ihop har ett vi satt team ihop som ett ska team jobba som med ska det. jobba Och med i förra veckan det. Och gjorde i förra vi testfilmningar veckan gjorde tillsammans vi testfilmningar med Panasonic tillsammans och med några Panasonic till för att och se och några lära, till säger för Staffan att se Hedlund och lära, och säger fortsätter: Staffan Hedlund och fortsätter: För det är en jättestor potentiell verksamhet att kunna För det live-action-filma är en jättestor i potentiell stereo och verksamhet också få möjlighet att kunna att live-action-filma kunna kombinera i stereo live-action-filmat och också få material möjlighet med att animerat kunna kombinera material. Vi live-action-filmat håller på med en material produktion med nu animerat för ett företag material. där Vi alla håller miljöer på me är Se nästa sida för glasögonfri version 3

4 3D på dina villkor Produktionsbolaget WizzCom arbetar med glasögonfri 3D-produktion 3D är framtiden. Hur många gånger har vi hört det? WizzCom är ett svenskt filmproduktionsbolag som har tagit fasta på det och nischat sig mot 3D-film och i dag är man i stort sett ensamt på den skandinaviska marknaden. Att företaget i princip står utan konkurrens har även inneburit att man är agent för en typ av 3D-skärmar som inte kräver glasögon, så kallad autostereoskopisk 3D. jekt att komma ut ur skärmen med ett väldigt bra resultat. Och utan glasögon. När jag får se exempel på filmer som har producerats i den lilla garagestudion så ser jag bland annat en enarmad bandit som vid vinst sprider ut mynten över golvet framför TV-apparaten. Eller den snurrande kuben som flyger ut i rummet och visar klassiska TV-klipp i 2D på varje sida. I ett underjordiskt garage i centrala Stockholm har man inrett ett kontor för bolaget WizzCom. Bolaget, med vd Staffan Hedlund, ska föra Sverige in i 3D-eran vad det gäller film. I dag är verksamheten inriktad mot att producera reklamfilmer och presentationsmaterial för företag att använda främst på mässor. Fler och fler börjar upptäcka vilka enorma möjligheter som finns med 3D. De två klassiska hindren, kvaliteten och hårdvaran, är i dag borta så det är relativt billigt om man som företag vill göra sig en reklamfilm, säger Staffan Hedlund. Och för den som tror att 3D måste ses med glasögon, så kallad stereoskopisk 3D, så står det klart att så inte är fallet efter att ha tittat på några av WizzComs produktioner. När jag står framför skärmen och tar del av 3D-film utan glasögon märker jag att det kanske inte är så långt kvar innan vi är där helt och hållet. Den stereoskopiska 3D-filmen som vi har börjat vänja oss vid spelas in med två kameror som placeras på ungefär samma avstånd som våra ögon. Den autostereoskopiska produktionen spelas i stället in av åtta kameror. Det gör att bildskärmen måste kunna visa åtta olika signaler samtidigt utan att bilden blir konstig. På skärmarna som WizzCom använder är det en cirka två centimeter tjock skiva av riktigt glas som har slipats i diagonala frenellinser bestående av miljoner små prismor. Tänk på en reflex så kommer du ganska nära hur glaset upplevs på nära håll. Lösningen gör visserligen att vissa områden på skärmen inte återges helt korrekt, då man råkar titta i en av skärningspunkterna mellan frenellinserna. Men resultatet som tekniken levererar är slående. Man kan verkligen få personer och ob- Staffan Hedlund Foto: Robert Karlsson Det sistnämnda är ett exempel på hur man som företag kan använda befintligt 2D-material och uppdatera till en 3D-film. Och det är tydligt att det hittills mest är animerade 3D-filmer som är WizzComs styrka. Ja det är mest animerat material än så länge. Men vi har hållit på ganska länge med att lägga grunden för live-action-film. Därför har vi satt ihop ett team som ska jobba med det. Och i förra veckan gjorde vi testfilmningar tillsammans med Panasonic och några till för att se och lära, säger Staffan Hedlund och fortsätter: Det är en jättestor potentiell verksamhet att kunna live-action-filma i stereo och också få möjlighet att kunna kombinera live-action-filmat material med animerat material. Vi håller på med en produktion nu för ett företag där alla miljöer är animerade men där vi kommer att lägga in 4

5 live-action-filmade scener, bland annat vd:n som pratar. Förhoppningsvis så kommer vi att kunna erbjuda live-action-film fullt ut efter årsskiftet. Enligt WizzCom är de potentiella kunderna alla som på något sätt vill visualisera information, budskap eller produkter. Det kan gälla allt ifrån reklam- och företagsfilmer, mäss- och produktfilmer och butiksfönster till medicinska eller forskningstekniska 3D-modeller. Inledningsvis så kan man säga att det vanligaste så här i början har varit mässfilmer för det är så uppenbart att man på en mässa där man använder sig av en autostereoskopisk skärm väcker uppmärksamhet och hundra procent av mässbesökarna stannar och tittar. Staffan Hedlund vill poängtera att skärmarna kostar cirka kr att köpa loss men att det inte är någon jättelik investering om man skriver ett leasingavtal på omkring kr per månad. Då blir man unik på mässan samtidigt som man får med sig en 2D- och en 3D-film till samma pris som ett vanligt reklamfilmsbolag tar för en 2D-film. Hur mycket man än förklarar så förstår man inte förrän man kommer hit och upplever och ställer det i relation till sin egen verksamhet. Så man kan inte ta för mycket betalt. Och i grunden så är det samma jobb som ska göras. Det roliga är att många börjar förstå möjligheterna med det här, säger Staffan Hedlund. Staffan Hedlund arbetade för ett amerikanskt bolag i en helt annan bransch när han kom i kontakt med företaget 3DH i början av Där utvecklade man olika typer av 3D-applikationer inom olika användningsområden, som film, medicin, säkerhet och lagring. Han började jobba för 3DH i samma veva. Jag jobbade för dem i ett par år på den amerikanska marknaden och hjälpte dem med affärsplaner, marknadsföring och andra sådana saker som är mitt område. Och hela tiden var tanken att det här ska vi dra igång i Europa och Sverige. Det var en bra bakgrund för att knyta kontakter och lära känna marknaden för 3D. Om man ska börja med det här så måste man fokusera någonstans och då tänkte jag att alla kommer att behöva innehåll, content is king på något sätt. Så då började vi att satsa på det fullt ut. Under de åren så fick man information om att 2009 skulle vara ett viktigt år för 3D-film. Han berättar att det då sades i Hollywood att de flesta stora studios kommer att göra allting i 3D från och med Därmed bröt man med det eviga dilemmat att om det inte finns något innehåll så kommer det inte att finnas någon hårdvara som stöder 3D. Från och med då så tryckte även alla stora TV-tillverkare på knappen, som Staffan Hedlund uttrycker det. Sedan dess har prislappen på 3DTV-apparater sjunkit till en bråkdel av vad det en gång var och andra industrier har vuxit upp vid sidan om, som bolag där konvertering av gamla 2D-filmer är affärsidén. Väldigt mycket hände 2009 vilket innebar att tajmingen blev väldigt rätt då. Och eftersom vi började från noll så kunde vi bygga upp företaget utifrån det. I början hade jag sådan tur att jag Foto:WizzCom 5

6 fick tag i en kille som heter Daniel Jonasson som hade jobbat med platt 3D-produktion i 15 år och jobbat med stereoskopi i tolv år. Han är i dag produktionsansvarig. Sedan fyllde vi på med en 3D-artist som heter Per Nyman. Han vann nyligen en stor tävling med filmen Pedros Bike så det är jättekul. Vad är det för tävling? Det var Sony och 3D World Magazine, ett av de största 3D-magasinen, som utlyste en filmproduktionstävling för stereoskopisk 3D globalt. Tanken var att de tre bästa filmerna ska bundlas ihop med alla 3D-apparater. Så när man köper en sådan TV så följer de med. De som vann var en kille som heter Greg Passmore, som är en nestor inom 3D-världen och har ett stort företag i San Diego som heter Passmore Lab, en mycket välrenommerad amerikansk 3D-artist som heter Sheldon Brown och så Per. Så det var skitroligt. Med andra ord finns kompetensen på den lilla svenska filmstudion i Stockholm. Nu ska bara efterfrågan på 3D öka och fler bolag ta sig in i branschen för att 3D på allvar inte bara ska vara en företagsprodukt utan även bli en home entertainment-produkt. Stereoskopin kommer närmare och närmare hemma-soffan så det är sändningarna som ska till nu. I England och USA finns det sändningar redan och SVT gjorde testsändningar i mars i Göteborg. Så det ligger ganska nära. Det första är väl att man kan använda sina 3DTV-apparater för att se på hyrda 3D-filmer men ganska snart så kommer 3D-sändningarna till Sverige också. Framför allt på sportsidan. Eurosport är ganska aktiva där med bland annat tennissändningar. När det gäller de autostereoskopiska skärmarna där man inte behöver glasögon så dröjer det nog ytterligare fem till sex Staffan Hedlund tror att det dröjer fem till sex år innan autostereoskopisk 3D blir en home entertainment-produkt. Foto: Robert Karlsson år innan de blir en home entertainment-produkt. Tror du att det kommer att produceras svensk 3D-dramafilm i framtiden? O ja. Det är på gång. Filmlance hade alldeles nyligen bestämt sig för att göra den första svenska produktionen men de fick inte ordning på tekniken så de fick dra i bromsen innan produktionsstart. Kommer ni att göra jobb till spelfilmer? Vi får ofta besök av svenska filmbolag som är nyfikna på 3D-produktioner. Men vi får se. Vi tycker att det är kul att svenska filmbolag kommer hit och vill lära sig. SF har varit här och vi har varit hos dem och informerat om stereoskopisk 3D-produktion. De är ju primärt intresserade av att få igång produktion och visning av reklamfilmer i 3D innan visningar av deras 3D-filmer. När det gäller filmupplevelsen så tror dock Staffan Hedlund att den aldrig kommer att bli lika bra utan glasögon som genom stereoskopin med två kameror. Just därför att man bara har två kameror och glasögon. Du kan liksom styra in signalerna med hjälp av glasögonen och kan ta fram produkten ända fram till näsan. Det kan man aldrig göra med autostereoskopiska skärmar för där kommer projiceringen från skärmen och du har ingen hjälp av glasögon som styr in signalerna och då måste man använda sig av en annan teknik, säger han I dag jobbar man i produktionen med åtta kameror och åtta signaler. På de autostereoskopiska 3D-skärmarna är rutan av ett specialslipat glas. Det består av miljoner små prismor som gör en RGB-förskjutning och skickar ut solfjädrar med signaler. Det innebär att objekten inte kan komma ut hur långt som helst framför skärmen. Det spelar ingen roll om du gör en starkare lampa i skärmen. Du kan ändå inte dra ut bilden mer än cirka max två meter. Bilden börjar brytas upp när objekten kommer för långt ut från skärmen. 6

7 8 av 10 ser bara ett fåtal kanaler Intel ska ändra tittarbeteendet med hjälp av uppkopplade TV-apparater 67 procent av svenskarna anser inte att kanalutbudet på TV är för stort. Däremot är det en övervägande majoritet, 81 procent, som trots det stora utbudet väljer att bara titta på ett fåtal invanda kanaler. Det visar en undersökning som processortillverkaren Intel har genomfört. Intel, som gärna vill bli den stora leverantören av processorer till så kallade smarta TV-apparater, visar med resultatet i sin undersökning att många vill kunna styra vad man tittar på i större utsträckning än i dag. Framför allt i Sverige är befolkningen väldigt positiv till de smarta TV-apparaterna som kopplas upp mot Internet. I augusti intervjuades européer från England, Frankrike, Italien, Nederländerna, Spanien, Sverige samt Tyskland. Frågorna som ställdes rör personernas TV-vanor och vilka önskemål de har om framtidens TV-tittande. Det som vi tycker är mest intressant och där svenskar stack ut jämfört med de andra européerna är det att svenskar hellre hoppar över sitt favoritprogram på TV för att umgås med vänner och delta i sociala aktiviteter. Det var 92 procent av svenskarna som gjorde det jämfört med 80 procent bland de övriga, säger Anders Huge från Intels konsumentteam. Varför tror du att det är så? Foto: People of Lava 7

8 En anledning till att man gör det mer i Sverige skulle kunna vara att man i Sverige har tittat på TV via Internet mer. Vi har vana av on-demand-tv och play-funktionerna som är väldigt utbredda bland de svenska TV-kanalerna. När det gäller att titta på TV när man själv känner för det så har 65 procent av svenskarna tittat på TV-program i antingen mobilen eller datorn eller både och. Genomsnittsresultatet för samtliga deltagare är 50 procent. Att man vill ha större möjlighet till on-demand- TV och Internet tillgängligt på TV:n stöds också av resultatet på frågan om man har kopplat datorn till en TV-apparat. Även där ligger Sverige långt före genomsnittet i Europa, 49 procent jämfört med 35 procent. Vad beror det på att svenskar i så hög utsträckning någon gång har kopplat datorn till TV:n? Historiskt sett så har vi haft en hög Internetpenetration och har en stor datorvana bland gemene man. Och folk har länge använt datorn som den centrala punkten. Vill man se video eller titta på bilder på en större skärm så har man kopplat datorn till TV:n. Generellt sett så tror jag att svenskarna är väldigt duktiga på att använda datorer. Därför tror jag att det finns en stor potential för de smarta TV-apparaterna i Sverige, säger Anders Huge. När det kommer till era processorer, kommer de att finnas i TV-apparater eller separata boxar? Jag skulle vilja säga att vi kommer att finnas i både och. Men det där är en övergångsfas. Om man nyss har köpt en ny TV och vill ha Internet i TV:n så kan man köpa till en box. Men om man ska köpa en ny TV inom ett år så kanske man väljer att köpa en som har datoregenskaper inbyggt. Och vi säger att i år kommer det att vara de här boxarna som vi finns i och nästa år så blir Anders Huge från Intels konsumentteam. det i TV-apparater, säger Anders Huge. Två andra intressanta resultat ur undersökningen är dels att önskan om att kunna se på TV i flera rum i hemmet eller i mobilen utanför hemmet är låg. 58 procent uppger att de inte behöver ha den friheten. Och dels framgår det i undersökningen att längtan efter 3D fortfarande är tämligen mild bland den stora skaran. 62 procent säger nej till påståendet att de knappt kan bärga sig till det står en 3D-förberedd TV i hemmet. Vad är fördelen med smarta TV-apparater? Fördelen med att ha dator i TV:n är att du får tillgång till hela Internet i TV:n och du kan komma åt alla playkanaler direkt utan några extra kablar. En helt integrerad lösning är ofta den bästa. Men vi ser även en stor möjlighet för att kunna bygga applikationer för TV:n så att du enkelt kan paketera innehåll och göra otroligt spännande tjänster. Jag kan tänka mig sammankopplingen mellan sociala medier och TV-applikationer. Via facebook till exempel skulle man kunna se vad ens kompisar tittar på för TV-program och chatta med dem, säger han. Foto: Intel Just applikationer är ett område som Intel tror starkt på och ser som viktigt för utvecklingen av TV:n som främsta forum för sociala medier. Dessutom ska applikationerna driva på utvecklingen av större möjligheter till interaktivitet. Man ska exempelvis kunna välja kameravinklar om man ser på ett idrottsevenemang eller få fram statistik i samma fönster som själva matchen. Även produktplaceringar är något som man ser stor potential i genom apparna. Kommer de smarta TV-apparaterna att förändra vår syn på den traditionella TVtablån? Det gör det ju. Men på ett eller annat sätt så har det nog redan skett. Jag vet inte hur stor del av svenskarna som ser på live-tv jämfört med play-kanaler i dag. På något sätt så har det redan skett en förändring på hur gemene man tittar på TV. Nu tittar man mer när man själv har tid än när programmen sänds. Jag tror fortfarande att nyheter och idrottsevenemang är sådant som man absolut vill se live. Serier och annat kan man lika gärna se en halvtimme senare. 8

9 Ta del av ett sammandrag av de svenska resultaten ur Intels undersökning 1. Varför tittar du på TV? Totalt Sverige Män Kvinnor Avkoppling 83% 84% 79% 89% Hålla mig uppdaterad 73% 70% 72% 68% Uppleva spänning 38% 57% 58% 56% Lära mig nya saker 47% 44% 44% 43% Vara med familj och vänner 30% 32% 33% 31% Inget av ovanstående 2% 2% 3% 2% 2. Föredrar du att titta ensam? Totalt Sverige Män Kvinnor Ensam 42% 37% 31% 43% Med vänner och familj 58% 63% 69% 57% 3. Vilken typ av program tittar Totalt Sverige Män Kvinnor du på med familjen? Totalt Filmer 86% 89% 85% 92% Variety shows (musik, talkshows, humor) 36% 78% 76% 80% Dokumentärer 60% 66% 64% 69% Nyheter 71% 66% 67% 65% Lek- och spel-program 46% 44% 41% 47% Sport 44% 39% 46% 31% Reality-program 30% 21% 18% 25% Inget av ovanstående 1% -% 1% 0% 4. Använder du andra apparater Totalt Sverige Män Kvinnor när du tittar på TV? Laptop 42% 39% 36% 41% Mobiltelefon 32% 36% 30% 42% Fast telefon 30% 22% 19% 25% Stationär dator 24% 17% 22% 12% Smartphone 12% 12% 17% 7% Annan 18% 20% 23% 18% 9

10 5. Har du kopplat datorn till en TV? Totalt Sverige Män Kvinnor Ja 35% 49% 59% 39% Nej 65% 51% 41% 61% 6. Om ja, varför? Totalt Sverige Män Kvinnor Totalt Titta på TV-program eller filmer nedladdade över Internet 59% 63% 66% 58% Titta på foton 62% 54% 54% 55% Titta på streamad video 34% 41% 48% 30% Spela spel 28% 21% 28% 12% 7. Har du sett TV-program på Totalt Sverige Män Kvinnor en smartphone eller dator? Ja, på en dator 42% 53% 54% 54% Ja, på en smartphone 2% 2% 2% 1% Ja, på båda 6% 10% 15% 5% Nej 49% 35% 30% 40% 8. Jag tycker att antal TV-kanaler Totalt Sverige Män Kvinnor att välja mellan är överväldigande. Håller absolut med 11% 11% 11% 11% Håller med 35% 22% 22% 22% Håller inte med 39% 39% 39% 38% Håller absolut inte med 15% 28% 28% 29% 9. Trots att jag har många kanaler Totalt Sverige Män Kvinnor ser jag mest på ett fåtal kanaler. Håller absolut med 33% 34% 31% 37% Håller med 53% 47% 51% 43% Håller inte med 11% 13% 13% 13% Håller absolut inte med 3% 6% 3,1% 3,1% 10

11 10. Jag skulle vilja att min TV hade Totalt Sverige Män Kvinnor en personlig rekommendationstjänst. Håller absolut med 19% 19% 19% 18% Håller med 41% 34% 39% 29% Håller inte med 28% 25% 21% 29% Håller absolut inte med 12% 22% 21% 24% 11. Jag undviker socialt umgänge Totalt Sverige Män Kvinnor för att kunna se mitt favoritprogram. Håller absolut med 5% 1% 2% 1% Håller med 15% 6% 9% 3% Håller inte med 38% 19% 24% 15% Håller absolut inte med 42% 73% 65% 82% 12. Jag will se populära program Totalt Sverige Män Kvinnor samtidigt som alla andra i stället för att spela in. Håller absolut med 12% 9% 9% 10% Håller med 34% 24% 28% 21% Håller inte med 32% 27% 29% 25% Håller absolut inte med 22% 39% 34% 44% Foto: People of Lava 13. Jag vill ha friheten att se TV Totalt Sverige Män Kvinnor eller video var jag än är. Håller absolut med 16% 15% 17% 13% Håller med 36% 26% 30% 23% Håller inte med 32% 29% 31% 27% Håller absolut inte med 16% 29% 22% 37% 14. Vill du ha möjlighet att Totalt Sverige Män Kvinnor göra följande genom din TV om det är lätt och sker automatiskt? Hitta och se TV-program och filmer som inte längre visas 67% 76% 79% 73% Titta på foton 43% 50% 52% 49% Hitta och se TV och video från olika källor, som traditionell TV, Internet och mitt eget bibliotek 39% 45% 52% 38% Klicka för att få mer information om det jag tittar på 33% 31% 39% 23% Spela spel 33% 26% 32% 20% Klicka för att köpa musik som spelas i TV-programmet 25% 27% 28% 27% Rekommendera TV-program och filmer till familj och vänner 22% 22% 25% 20% Klicka för att köpa produkter från TV-program jag tittar på 18% 16% 16% 17% Inget av ovanstående 17% 14% 10% 17% 11

12 MTV mer än bara musik MTV har sedan starten i USA i början av 1980-talet varit ett av de främsta forumen för musik och i synnerhet musikvideor. På den svenska marknaden finns MTV Sverige som under 2008 gjorde sitt hittills bästa år avseende tittarandel. Då nådde man 2,8 procent i sin huvudmålgrupp år, en ökning med 17 procent från föregående år. Men det är siffror som blir svåra att nå upp till i framtiden. MTV:s tittande har skiftat över åren men vi har legat på en nivå mellan 2-2,5 procent i målgruppen år under hela 2000-talet. Detta med undantag av 2008 som var det bästa året någonsin för MTV i Sverige. Vår ambition är att ligga kvar i spannet 2-2,5 procent, säger Lars Mossing, vd för MTV Networks i Norden var som sagt det bästa året hittills i Sverige och det inföll mitt under rådande finanskris. Bolagets Norden-vd Lars Mossing berättar att utbudet för den svenska publiken nästan uteslutande beror på vilket innehåll och vilka program som görs tillgängliga från MTV centralt i USA. Just det året hade kanalen en bra mix av innehåll för tjejer och det som kallas för bad boy block, framför allt med Jackass som motor. Dessutom sändes nya avsnitt av MTV-koncernens kanske mest framgångsrika program någonsin, realityserien The Hills. Foto: MTV Networks 12

13 Vad kommer att krävas om ni ska kunna nå upp till de här siffrorna igen? För oss handlar det om en invägning. Det är inte bara ett mål i sig att nå upp till vissa tittarsiffror i traditionell linjär TV. Det handlar om att nå tittare på alla plattformar. Dessutom är det viktigt att ha en balanserad produktportfölj som mediehus. Men det är ingen hemlighet att den primära verksamheten för oss är linjär TV och distribution, säger Lars Mossing och fortsätter: Så vi tror mer på att lansera nya digitala kanaler och tjänster än att hoppas på att MTV ska bli mycket större än i dag. Det kostar för mycket pengar i förhållande till vad det smakar. Vi tror exempelvis mer på att lansera MTVN HD som vi har lanserat i år. Och så tror vi att det finns stora möjligheter i de nya smarta TV-apparaterna som kommer ut på marknaden. Där kan appar bli ett viktigt sätt att kommunicera på. I Sverige distribuerar MTV Networks kanalerna MTV, som numera snarare är en underhållningskanal med bland annat serier än en renodlad musikkanal, barnkanalen Nickelodeon, VH1 med främst äldre musik, samt den nyligen lanserade Comedy Central. Den allra färskaste kanalen är dock MTVN HD som fick sändningstillstånd av Myndigheten för radio och TV så sent som i år. Kanalen är internationell och sänder enbart musikprogram i HD-upplösning. Dessutom distribuerar man kanalerna Nick JR, VH1 Classic, MTV Rocks, MTV Hits och MTV Dance. Utöver dessa arbetar MTV även med att sända mobil-tv. Mobil-TV-verksamheten når abonnenter hos omkring 75 operatörer över hela världen. Enligt företagets egna uppgifter så är MTV det mest spridda mobil-tv-nätverket i världen. I Sverige samarbetar man bland annat med 3, Tele2, Telenor och TeliaSonera. Totalt är det Det finns inte några planer just nu på flera kanaler i det vi kallar för linjär TV, men vi lanserar kanaler löpande, säger Lars Mossing, vd för MTV Networks i Norden. På bilden sitter han tillsammans med karaktärerna Dora Utforskaren och SvampBob Fyrkant. Foto: Robert Karlsson Foto: MTV Networks personer som abonnerar på de tre mobil-tvkanalerna. De mobil-tv-kanaler som MTV Networks sänder i Norden är MTV Shorts, MTV Music samt Nickelodeon. MTV Shorts består av en timslång loop som går dygnet runt och uppdateras en gång i veckan. Som namnet antyder så får man som tittare korta inslag från program som Jackass, Pimp My Ride med flera. MTV Music levererar de senaste musikvideorna anpassade till mobilformatet. Slutligen är Nickelodeon en simultansändning av originalkanalen med samma namn och visas dygnet runt. Det finns även möjlighet att se en timslång loop av Nickelodeon med klipp från de populäraste programmen. Ett av de senaste tillskotten är som sagt Comedy Central som lanserades i början av Hur har mottagandet varit för kanalen? Generellt sett så har vi blivit bra mottagna av både tittare och distributörer. Vårt varumärke är extremt starkt och komedi intresserar, säger Lars Mossing. Finns det planer på att lansera fler kanaler? Det finns inte några planer just nu på flera kanaler i det vi kallar för linjär TV, men vi lanserar kanaler löpande. Vi har lanserat Nick JR i år. Det är en reklamfri kanal som riktar sig till 3-5-åringar. Sedan har vi MTVN HD som vi också har lanserat. Vidare så tror jag att vi kommer att se mer av simulcast-kanaler i HD. Det vill säga att Nickelodeon och MTV också kommer att visas i HD-format hos många distributörer. När tror du att det blir av? Det tror jag kommer under Är målet att alla kanaler ska vara i HD? Målet är att så mycket av det nya innehållet som möjligt ska vara i HD. Nästan allt spelas redan i dag in i HD. Men det finns begränsningar, framför allt i kapacitet, så vi vill inte bara ha HDkanaler. Allt som vi gör på konsert-sidan görs i HD. Och faktiskt så har vi även experimenterat 13

14 med att spela in konserter i 3D och kommer att se mer av det under Är 3D något som ni har arbetat mycket med på MTV Networks? Den stora utmaningen med 3D är att det krävs en skärm som klarar av formatet och det är ganska få personer som har det i dag. Så i första hand tror jag att vi satsar på fler HD-program. 3D kommer vi bara att erbjuda i mindre omfattning. MTV tillhör den stora amerikanska Viacom-koncernen som finns i ungefär 160 länder. Bolaget anser sig vara det enda medienätverket som är 100 procent globalt. MTV Networks AB:s största ägare är Viacom Networks Europe Inc med 50,01 procent av aktierna i bolaget. Även resterande andelar ägs på ett eller annat sätt av Viacom. SpongeBob SquarePants, eller SvampBob Fyrkant som han heter på svenska, är ett av de viktigaste programmen för Nickelodeon och MTV Networks. Foto: MTV Networks Under 2009 omsatte det svenska bolaget 174,5 miljoner kr. Det är en liten ökning från 2008 (172,4). Den största försäljningen under de senaste åren gjordes 2007 då omsättningen uppgick till 183,1 miljoner kr. Utvecklingen på rörelseresultatet är väldigt positivt. De senaste två åren har rörelseresultatet mer än fördubblats, från 6,2 miljoner kr 2007 till 13,2 miljoner 2008 och 16,4 miljoner under förra året. Jag tycker att det går riktigt bra för oss som nätverk i Norden. Det som främst har gjort att vi har växt är Nickelodeon. Vi har tidigare haft en nordisk Nickelodeon som var översatt till de olika språken men nu har vi en lokal svensk och en lokal dansk Nickelodeon sedan ett år. De två kanalerna går extremt bra. Både om man tittar på tittarsiffror och den kommersiella biten, säger vd Lars Mossing. Sedan har vi lanserat Comedy Central, mitt i finanskrisen, vilket inte var optimalt men det var det enda tillfället för oss att göra det. Vi såg ett hål i marknaden och nu hoppas vi att tittarsiffrorna ökar från det vi har i dag. Det är extrem stor konkurrens om komediinnehåll och de tre största mediehusen satsar mycket på det. Där kämpar vi med att nischa oss för att få fler tittare. Vad har ni för finansiella mål med verksamheten? Det finns finansiella mål men för oss är det viktigaste att vi behåller den position som vi har med Nickelodeon som Sveriges största barnkanal. På MTV är målet för oss att ligga fast på tittarandelen om 2-2,5 procent i målgruppen år och för Comedy Central handlar det om att fortsätta växa och närma sig samma nivå som MTV i målgruppen år under våra sändningar. Hur är det att ha ett så stort bolag som Viacom i ryggen? I dag är det inte ett mål att allt ska vara lokalt. Det ska ha en lokal relevans men det ska inte vara lokalt till varje pris. Foto: Robert Karlsson Vi ser det som positivt för det ger oss stora möjligheter till bra innehåll och en bra plattform. Det är ingen hemlighet att det hade varit svårt att utveckla HD-kanaler och nischkanaler om vi bara hade haft den svenska marknaden som målgrupp. Så därför är det en stor fördel att det finns en massa innehåll färdigt. För oss handlar det mycket om att paketera det så att det passar den svenska marknaden. För sex år sedan gick man ut och skulle lansera MTV som en lokal kanal i 150 länder. I dag är det inte ett mål att allt ska vara lokalt. Det ska ha en lokal relevans men det ska inte vara lokalt till varje pris. Det är klart att vi i finanskrisen fick strama upp i organisationen men nu har vi lönsamhet och går så bra att det ger oss möjlighet att fokusera på det som vi tycker är viktigt. Vi valde att lansera Comedy Central samtidigt som vi investerade i att göra Nickelodeon lokalt både 14

15 Sedan ett par år tillbaka huserar MTV Networks i en gammal fabrikslokal i Hammarby Sjöstad i Stockholm. Foto: Robert Karlsson i Danmark och Sverige. Så det finns fortsatt en stark tro på Norden. Hur mycket styrs ni från USA? Vi bestämmer mycket. Vi styr över vad som ska visas i Norden och till viss del även i norra Europa. Den som är ansvarig för MTV i norra Europa är svensk, Mattias Behrer. Han jobbar mycket utifrån Berlin, men sitter även på vårt kontor här i Stockholm. Hans jobb är att optimera MTV i hela norra Europa, men eftersom Sverige är en väldigt prioriterad marknad ligger mycket av hans fokus på MTV Sverige. TV-branschen förändras mycket så hur ska man arbeta för att överleva? Jag tror att man ska lyssna på sina kunder. Och våra kunder är både tittarna och våra samarbetsparters. Det är klart att vi lyssnar på distributörerna och vad de kommer att göra i framtiden. Jag tror att linjär-tv kommer att existera i riktigt många år till. Men jag tror att all form av videoon-demand, play-tjänster och IPTV kommer att växa och det kommer att gå snabbt. Sverige är ganska bra med där och SVT har varit duktiga på att driva utvecklingen. Så det är viktigt att man ser över sin produkt och sina tjänster. Vad blir de största utmaningarna framöver? Jag tror att den största utmaningen blir att gå från linjär TV till digitala former. Och jag tror speciellt att värdefullt innehåll blir viktigt. Vi ska bli väldigt duktiga på att distribuera vårt innehåll på flera olika plattformar. Jag tror att många vill se TV på sina egna villkor och om man inte har bra play-tjänster så förlorar man. Så jag tror att konverteringen från linjär TV till digitala plattformar blir väldigt spännande, säger Lars Mossing. 15

16 Redaktionsråd TV-Nyheterna frågade de stora TV-operatörerna hur planerna ser ut med kampanjer och marknadsföring i jul? Redaktionsrådet ger stöd i övergripande frågor om nyhetsbrevets inriktning och utveckling. Det består av: Annika Sten Pärson Försäljnings- och marknadschef Com Hem Helene Miksche Advokat Bird & Bird Jan Danielsson VD Broadnor AB Johan Brunnberg VD Stelacon Mathias Tönnesson VP Business Development Voddler Märta Rydbeck Distributions chef TV4 Stephan Guiance Sverigechef Teracom Mats Almgren VD Canal Digital Karin Zingmark Presschef Viasat Jan Friedman ny redaktionsrådsmedlem Den nyaste medlemmen i TV-Nyheternas redaktionsråd är Jan Friedman. Han har arbetat i TVbranschen i mer än 25 år. På 1980-talet var han med och grundade Kinneviks TV-verksamhet. Jan Friedman har varit vice vd för Filmnets och Multichoice nordiska ägarbolag, medgrundare av Canal Digital och rådgivare åt Canal+ på 1990-talet. Sedan våren 2009 är han ordförande i branschsammanslutningen Tevefolket. Karin Zingmark Presschef Viasat Vi fortsätter att fokusera på Viasat OnDemand eftersom det är den tjänst hos oss som allra tydligast erbjuder underhållning på TV-tittarens villkor. Inför jul har vi en rad olika aktiviteter planerade, både på nätet samt i form av TVreklam, med syfte att driva trafik till och öka försäljning på tjänsten. Karin Friis Marknadschef Boxer Vi fortsätter att utveckla den kampanj som går nu, som heter Nu kickar vi igång HD. Den syftar till att sälja de nya HDTVkanalerna tillsammans med våra vanliga grundpaket. Martina Zetterkvist PR-ansvarig Canal Digital Under julen finns det väl inget bättre än att krypa upp i TV-soffan och titta på riktigt bra TV. Därför vill vi på Canal Digital erbjuda Sveriges bästa HDinnehåll genom att ytterligare sänka priset på vår inspelningsbara HD-box med ytterligare 500 kr när man tecknar Familjepaketet tillsammans med något av våra Canal+-paket. Lars Joelsson Informatör TeliaSonera Vi kommer att erbjuda inte bara TV, utan också bredband och telefoni för 0 kr i 3 månader till dem som tecknar ett avtal på 24 månader. Det erbjudandet kryddar vi dessutom med Spotify Premium under tolv månader. Det är ju en tjänst som numera kan användas inte bara i datorn och i mobilen, utan också i vår TVtjänst. Dessutom kan de bredbandskunder som ännu inte testat vår TV-tjänst göra det helt fritt i 3 månader. Christoffer Svanberg Försäljningschef Com Hem Vi har haft ett stort intresse för vår höstkampanj och därför förlänger vi helt enkelt den över julen och fram till den 25 januari. Kampanjen innehåller ett erbjudande på vårt snabbaste bredband XXL (100 Mbit/s) och för vårt största Digital- TV-paket. Lägger man till en on-demand-box betalar man bara 495 kr för den. Ett litet jultillägg har vi dock gjort, under den första månaden med sin nya on-demand-box bjuder vi på play-utbudet till kundens val av abonnemang. 16

17 Hänt sedan förra numret Canal Digital i exklusivt avtal med TiVo om nordiska marknaden I mitten av november blev det klart att TiVo kommer att samarbeta med Canal Digital för att ta sig in på den nordiska marknaden. Avtalet innebär att Canal Digital kommer att kunna erbjuda TiVoboxar till sina abonnenter. TiVo var det första företaget som lanserade inspelningsbara digitalboxar och har sedan dess utvecklats till att även erbjuda fler underhållningstjänster, bland annat genom internetuppkoppling. Vi har sett att det är en god samarbetspartner och tror att de har något som kunderna kommer att gilla. Nu ska vi sätta oss ner och utveckla tjänster tillsammans med TiVo, säger Jørgen Thaule, kommunikationsdirektör på Telenor Broadcast som äger Canal Digital, till TV-Nyheterna. Vilka tjänster kommer det att vara? Vi ska sätta oss ner och diskutera vad som passar bäst här. Hur har TiVo mottagits på andra marknader? I USA har de som har använt TiVo blivit väldigt nöjda med den. Den har fått en position som vi hoppas på att få även i Norden och hoppas att det blir en fördel för oss, säger han. TiVo finns i ett fåtal länder utanför Nordamerika. I Europa är Storbritannien det enda hittills. TeliaSonera International Carrier bygger ut svenska medienätet TeliaSonera International Carrier ska bygga ut sitt fibernät till vad man själv kallar världens mest moderna medienät för effektiva och skalbara transportlösningar för mediesektorn. Företaget utökar sitt kontributionsnät som transporterar medietrafik till TV-bolag och produktionsbolag från bland annat sport- och evenemangsarenor. Nätlösningen klarar hastigheter upp till 10 Gbps. Utbyggnaden i det här skedet gäller den svenska marknaden som komplement till TeliaSoneras befintliga medienät. Den svenska utbyggnaden är påbörjad och är färdig under våren Discovery Travel&Living blir TLC Den 2 december lanserar Discovery-koncernen sin nya underhållningskanal TLC i Sverige. För de svenska tittarna innebär det att Discovery Travel&Living utgår. Programmen på kanalen kommer att vara en mix av livsstil, hälsa, äventyr, familj, relationer, resor, mat, brott, dramatik och dokumentärer. Några av de serier som har gått bra kommer vi även att överföra till TLC. Den nya kanalen kommer att få en tydligare målgrupp som är kvinnor mellan 25 och 49 år, säger Mathias Lidén, informationsansvarig på Discovery Networks Nordic, till TV-Nyheterna. Omprofilering av TV400 som blir TV11 i januari TV4-gruppen gick i november ut med att kanalen TV400 kommer att få nytt innehåll och nytt namn, nämligen TV11. Nypremiären av kanalen sker den 19 januari. Kanalen har defi-nierat målgruppen till personer mellan 15 och 39 år, till skillnad från TV400 som riktade sig till en liknande målgrupp men enbart kvinnor. Utöver flera amerikanska serier och filmer som möjliggörs av det nyligen tecknade avtalet med Warner Bros., så berättar TV4-gruppens diributionschef Märta Rydbeck att en ny svensk säsong av Big Brother kommer att agera dragplåster för den nya kanalen. Sammantaget kommer svenska produktioner att ges större utrymme i TV11. Den får ett helt annat anslag och en helt annan budget. Att vi byter namn beror på att det är svårt att beskriva allmänkanaler. Nischkanaler som TV4 Fakta är lätta att beskriva men TV400 har inte levererat så höga ratings som vi velat, säger Märta Rydbeck. Nu gör vi en satsning för att omprofilera kanalen och hoppas att vi kan rekrytera många nya tittare från framför allt TV6 och Kanal 5. Dessutom ligger 11 bra på fjärrkontrollen, säger hon. 17

18 Hänt sedan förra numret Högre omsättning och bättre resultat för Com Hem Kabeloperatören Com Hem Ökade både omsättning och resultat under årets tredje kvatal jämfört med motsvarande period under föregående år. Omsättningen under Q3 uppgår till miljoner kr. Det är en ökning med 6,9 procent från miljoner kr. Även ebitda-resultatet blev högre och slutade på 490 miljoner kr. Motsvarande kvartal 2009 var ebitda-resultatet 431 miljoner kr. Ebitda-marginalen är därmed 45 procent i runda tal (43 procent). När det gäller TV-verksamheten så ökade antal digital-tv-kunder under perioden, från under Q till under Q3 i år. Föregående kvartal i år var antalet digital-tvkunder HDTV till mer än hälften av Telias TV-abonnenter Från och med den 1 november kan mer än hälften av Telias TV-kunder se SVT:s kanaler SVT1 och SVT2 i HDTV-format. Detta efter att Telia nu har uppgraderat samtliga sina kunders TV-boxar till MPEG4. I och med att alla boxar nu klarar MPEG4 så öppnar det för att fler och fler kunder ska kunna ta del av vårt HDTV-utbud. Under nästa år kommer vi att lansera VDSL vilket kommer att öppna upp för tvilling-abonnemang, fler TV-kanaler och högre surfhastigheter på upp till 60 Mbit/s, säger Kent Jonsson, marknadschef på Telia, till TV- Nyheterna. Exakt när Telia ska lansera VDSL kommersiellt vill Kent Jonsson inte svara på. Lanseringen kommer att ske under nästa år. Just nu genomför vi omfattande tester för att vara helt säkra på att kunna erbjuda en bra kundupplevelse när vi väl lanserar tjänsten. Vår lansering är beroende av utfallet i dessa tester, säger Kent Jonsson. Större försäljning men sämre resultat för statliga Teracom Teracom redovisar sina finansiella siffror från årets tredje kvartal. Intäkterna uppgår till 932 miljoner kr. Motsvarande period 2009 var omsättningen 911 miljoner kr. Jämfört med årets andra kvartal är det dock en minskning från 960 miljoner kr. Ökad omsättning till trots minskade rörelseresultatet under det tredje kvartalet, från 146 miljoner kr till 114 miljoner kr. Rörelsemarginalen uppgår nu till 12 procent (16 procent). Teracoms koncernchef Crister Fritzson skriver följande i rapporten: Kvartalet innebar en förstärkt lönsamhet i jämförelse med tidigare kvartal i år. Orsaken är framförallt en förbättrad lönsamhet i den svenska nät- och betal-tv-verksamheten. Ackumulerat uppgick rörelseresultat till 186 MSEK, vilket är ett klart lägre resultat jämfört med föregående år till följd av de omfattande investeringarna i uppbyggnaden av betal-tv i både Danmark och Finland. Koncernen är inne i en intensiv fas med förvärvet av BSD, HD-lansering i Sverige, förberedelse inför lansering av VOD (video-on-demand) samt starkt säljfokus i Danmark och Finland. I detta arbete visar hela organisationen ett mycket stort engagemang och motivation, vilket är glädjande men också en förutsättning för att vi ska stärka vår konkurrenskraft och lönsamhet. Teracom betalade 1,4 miljarder kr för köpet av danska BSD Teracom betalade miljoner kr för det nationella danska radio- och TV-nätet. Det framgår av bolagets rapport som presenterades i dag (den 29 oktober). Affären, som blev klar den 2 juli i år, innebar att Teracom köpte bolagen Broadcast Service Denmark A/S, Broadcast Stations Company 1 A/S och Broadcast Stations Company 2 A/S av danska DR och TV2, för miljoner kr inklusive transaktionskostnader om 14 miljoner kr. Själva transaktionen genomfördes den 30 september och förvärvet finansierades genom lån från kreditinstitut. Lån om 700 MSEK förfaller till betalning inom sex månader. Nya kreditlöften med kredittid överstigande ett år är förhandlade och därmed har beloppet klassificerats såsom långfristig skuld, skriver Teracom i sin rapport. 18

19 Hänt sedan förra numret Mobil-TV-tittandet mer än fördubblat det senaste året Det svenska mobil-tv-tittandet har mer än fördubblats under det senaste året. Det rapporterade konsult- och analysföretaget Mediavision i slutet av oktober. Enligt Mediavision tittade närmare personer på mobil-tv någon gång under det tredje kvartalet i år. Det innebär att 13 procent av svenskarna nu tittar på TV i mobilen. Ett än större innehav av smarta telefoner kommer att fortsätta driva på mobil-tv-tittandet. Mobil-TV är också en tjänst som starkt ökar trafikmängden i näten. För operatörerna blir det en allt större utmaning att balansera kundernas önskemål om så kallad flat-rate mot en potentiell explosion i kapacitetsutnyttjande, säger Marie Nilsson, vd på Mediavision, i pressmeddelandet. Canal Digital gör bästa ebitdakvartalet men tappar kunder Telenor Broadcast, där bland andra de nordiska Canal Digital-bolagen ingår, redovisar sitt bästa ebitda-resultat någonsin för ett kvartal. I gårdagens (den 27 oktober) rapport framgår det att ebitda för första gången överstiger 600 miljoner NOK, totalt 619 miljoner NOK. Motsvarande kvartal föregående år slutade man på 515 miljoner NOK. Canal Digital-gruppen bidrog till det goda resultatet genom att stå för 270 miljoner NOK. Det är en ökning från 193 miljoner NOK jämför med förra årets Q3. Även omsättningen ökar för Canal Digital-gruppen, från miljoner NOK till miljoner NOK. Vi klarar av att hålla det relativt stabilt i Sverige. I Finland går vi starkt men vi ser en liten nedgång på övriga tre marknader. Men mer detaljerat för Sverige än så kan jag inte säga, berättar Jørgen Thaule, kommunikationsdirektör för Telenor broadcast, till TV-Nyheterna. Men om man studerar siffrorna i rapporten så framgår det att man tappar kunder i Sverige under kvartalet, från till abonnenter. Men det gäller alla plattformar. Vi har ambitionen att tro att vi ska kunna behålla vår marknadsposition som vi har i Sverige och öka i framtiden. För vi har en väl fungerande organisation och bra medarbetare samt ett bra premium-erbjudande, säger Jørgen Thaule. Om man bryter ut siffror för de olika distributionsformerna så minskar parabol-kunderna i hela Norden med totalt under kvartalet. Den ökade försäljningen beror främst på ett större tjänsteutbud för kabel-tv-kunder och högre priser för DTH-produkter. Boxer har mest nöjda kunder enligt Svenskt Kvalitetsindex I årets upplaga av undersökningen Svenskt Kvalitetsindex hamnar Boxer i topp bland TV-bolagen. Det är tredje året som man även tar med kundnöjdhet hos TV-kunderna och Boxer har hamnat tvåa efter Telia för två år sedan. Därefter har man intagit förstaplatsen båda gångerna. Det är jätteroligt. Vi tror att det beror på att våra tjänster är enkla och fungerar bra, säger Johan Bobert, informationschef på Boxer, till TV- Nyheterna. Nu fortsätter vi framåt. Det gäller att inte slöa till. Det viktigaste för att få nöjda kunder är att ha tjänster som fungerar och en fungerande kundtjänst. Kundnöjdheten i Svenskt Kvalitetsindex mäts på en skala mellan 1 och 100 och bland de svenska TV-operatörerna är det jämnt. Samtliga har betyg mellan 63 och 68 i följande ordning: Boxer, Telia, Viasat, Com Hem och Canal Digital. Positiva TV-siffror i Telia-rapport Den 25 oktober presenterade TeliaSonera sin delårsrapport för årets tredje kvartal. När det gäller TV-affären så visade bolaget på en positiv efterfrågan på TV-erbjudanden. Antal IPTVkunder ökade på alla marknader. I Finland passerade man för första gången kunder under det tredje kvartalet. Totalt hade Telia vid utgången av september TV-kunder. Motsvarande siffra för ett år sedan var Värt att nämna är även Telias videouthyrningstjänst som hittills har levererat 1,5 miljoner nedladdade filmer under Under hela 2009 hyrdes 1,2 miljoner filmer ut genom Telia. 19

20 Hänt sedan förra numret Omsättningen från fri-tv ökade med 22 procent för MTG MTG visar många plussiffror under årets tredje kvartal jämfört med samma period förra året. Omsättningen för koncernen uppgick under perioden till 3,53 miljarder kr (3,18) och rörelseresultatet exklusive resultatandelar från intressebolag blev 368 miljoner kr (246). En av de stora intäktsökningarna kommer från affärsområdet fri-tv Skandinavien med kanalerna TV3, TV6, TV8 och ZTV (numera TV10) i Sverige, TV3 och Viasat4 i Norge samt TV3, TV3+ och TV3 PULS i Danmark. Omsättningen ökade med 22 procent under det tredje kvartalet jämfört med samma period föregående år. Ökningen är 18 procent om man räknar årets nio första månader. itux vann upphandlingen om Göteborgshushåll Det blev Com Hems systerbolag, kommunikationsoperatören itux, som drog det längsta strået i Framtidens upphandling av KO-tjänster i Göteborg. Det står klart sedan resultatet av upphandlingen blev offentligt i går (den 11 oktober). Därmed räddar Com Hem en del av de intäkter som man har haft som ensam leverantör av bredbandstjänster inklusive IP-telefoni och TV via coax-nätet till hushåll hos bostadsföretagen Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder, HjällboBostaden samt GöteborgsLokaler. På slutet av upphandlingen stod kampen mellan Open Net, TeliaSonera och Com Hem/iTux. Avtalet, som gäller över åtta år, innebär att itux kommer att driva det fibernät som Framtidenkoncernen just nu bygger och som beräknas vara klart till samtliga hyresgäster När nätet är färdigbyggt kommer det att omfatta ca lägenheter samt koncernens kommersiella lokaler i Göteborg där hyresgästerna via detta nät kommer att kunna välja mellan ett stort antal attraktiva tjänster inom bland annat bredband, digital-tv och telefoni från såväl nya som väletablerade operatörer. Det är i dag ganska exakt ett år sedan arbetet med itux startade i största hemlighet och beskedet om Framtiden-affären innebär en stor milstolpe för bolaget. Det säger Robert Nilsson, vd för itux, till TV-Nyheterna. Han vill dock inte hålla med om att affären var någon vinna eller försvinna-affär. Vi har ju redan tecknat flera affärer och har flera på gång, men med det här kontraktet kan vi öka takten på ett helt annat sätt än annars, säger Robert Nilsson. I dag har itux elva anställda och kommer att rekrytera ytterligare några personer för att kunna sätta upp en enhet i Göteborg. Arbetet med att koppla upp Framtidens hushåll startar omgående och planen är att hushåll per kvartal ska kopplas upp fram till och med På systerbolaget Com Hem glädjs man över itux segern i TV-upphandlingen. Vi är jätteglada för deras räkning och för vår egen skull. Det innebär att vi kommer att fortsätta att leverera våra tjänster till de boende i Framtiden-koncernen, säger Annika Sten Pärson, försäljnings- och marknadsdirektör Com Hem, till TV-Nyheterna. Det går inte att komma ifrån att coax är som gjord för att leverera TV med hög kvalitet. Men vi respekterar beslutet att stänga coaxen till förmån för fiber, fortsätter hon. Regeringen bekräftar översyn av vidaresändningsplikten Regeringen bekräftar för TV-Nyheterna att man har för avsikt att göra en översyn av den omdebatterade vidaresändningsplikten. Vi har sagt att vi vid behov kommer att återkomma till och titta på vidaresändningsplikten. TV-marknaden förändras i snabb takt, och lagstiftning och övriga regler måste vara anpassade till marknadsläget. Vid denna avvägning bör även den tekniska utvecklingen inom distribution av TV-program och allmänhetens utökade möjligheter att ta emot TV-program beaktas, säger Erik Kristow, politiskt sakkunnig hos kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth, till TV-Nyheterna. Någon tidsplan för översynen vill Erik Kristow i dagsläget inte ge. 20

Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29

Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29 Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29 1 Bakgrund Aspiro har idag förvärvat 100% av Rubberduck för ca 25,2 MSEK Aktieägarna/anställda

Läs mer

Canal Digital Kabel-TV. Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset

Canal Digital Kabel-TV. Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset Canal Digital Kabel-TV Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset Tv ska vara en trygghet och en självklarhet Vår affärsidé är att leverera det mest attraktiva utbudet till tv-tittarna och vi står för

Läs mer

Full fart med bredband!

Full fart med bredband! Full fart med bredband! Krokomsbostäder satsar på ett av Sveriges bästa fibernät för tv, bredband och telefoni! Framtiden är här! Och med den nya möjligheter. Vi kommunicerar med varandra som aldrig förr,

Läs mer

Konsumenternas efterfrågan Eller: If we build it, they will come? Marie Nilsson, Mediavision

Konsumenternas efterfrågan Eller: If we build it, they will come? Marie Nilsson, Mediavision Konsumenternas efterfrågan Eller: If we build it, they will come? Marie Nilsson, Mediavision Brahegatan 9, SE-114 37 Stockholm Phone: +46 8 52 80 90 90 Fax: +46 8 54 58 44 31 E-mail: info@mediavision.se

Läs mer

Canal Digital. Informationsträff 28/1

Canal Digital. Informationsträff 28/1 Canal Digital Informationsträff 28/1 Canal Digital Gruppen förser mer än 3 miljoner hushåll i Norden med TV över flera plattformar Canal Digital Gruppen ägs av Telenor ASA (Telenor Broadcast Holding) Nordens

Läs mer

Telia Fiber Business. Ann Ekman 0705-111009 ann.ekman@teliasonera.com. Operator Business

Telia Fiber Business. Ann Ekman 0705-111009 ann.ekman@teliasonera.com. Operator Business Telia Fiber Business Ann Ekman 0705-111009 ann.ekman@teliasonera.com Operator Business Ni bygger hela vägen fram till huset Frostfritt och el uttag 2 2013-04-09 Telia Fiberanslutning 2010 Så hänger det

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Klart du ska välja. bredband via fiber

Klart du ska välja. bredband via fiber Klart du ska välja bredband via fiber Gör dig redo för framtiden När du väljer bredband via Skellefteå Krafts fibernät blir ditt liv bra mycket enklare och roligare. Koppla upp hur många skärmar och apparater

Läs mer

Välkommen till Stadsholmens fibernät

Välkommen till Stadsholmens fibernät Visste du att... Fiber är idag den överlägset bästa och mest framtidssäkra tekniken för fasta bredbandsuppkopplingar. I fibern sänds data med optisk ljus, dvs med ljusets hastighet. Det gör att man kan

Läs mer

Vilka alternativ finns för vårt gemensamma kabel-tv nät (ComHem) läggs ner?

Vilka alternativ finns för vårt gemensamma kabel-tv nät (ComHem) läggs ner? Vilka alternativ finns för vårt gemensamma kabel-tv nät (ComHem) läggs ner? Sammanfattning av frågor och svar från två möten om TV-frågan den 19 och 21 februari 2013. Inbjudna var samtliga boende i Tegelhagens

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr 1. Intresseanmälan Villaägaren anmäler intresse via formulär på bredbandnu.se 2. Område & prisbild Villaägaren

Läs mer

Framtiden för TV, Internet och telefoni. Har du myror i TV:n? TV-gruppen Styrelsen Balderslev

Framtiden för TV, Internet och telefoni. Har du myror i TV:n? TV-gruppen Styrelsen Balderslev Framtiden för TV, Internet och telefoni Har du myror i TV:n? TV-gruppen Styrelsen Balderslev Varför? Vår nuvarande leverans av TV som sker via kopparnätet är hotad av gamla kablar. TV bilden kommer succesivt

Läs mer

Bredbands-TV. Telefoni. Bredband. Bredbands-TV via Bredband2 ger dig: Perfekt bild. Full HD. Valfrihet via stort kanalutbud.

Bredbands-TV. Telefoni. Bredband. Bredbands-TV via Bredband2 ger dig: Perfekt bild. Full HD. Valfrihet via stort kanalutbud. Bredbands-TV TV Telefoni Bredband Bredbands-TV via Bredband2 ger dig: Perfekt bild Full HD Valfrihet via stort kanalutbud Triple play Video On Demand Inspelningsbar TV-box Med reservation för förändringar

Läs mer

Telia Öppen Fiber som kommunikationsoperatör

Telia Öppen Fiber som kommunikationsoperatör Telia Öppen Fiber som kommunikationsoperatör Mats Rydin Kommun- och Stadsnätsansvarig, reg sydväst 1 Telia Öppen Fiber- Vår affärsidé Telia Öppen Fiber erbjuder en flexibel plattform för framtidens bredbandstjänster.

Läs mer

Bergslagens digitala agenda!

Bergslagens digitala agenda! FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Bredband Gotland. Bredband Till Alla 2013-08-08 ASM

Bredband Gotland. Bredband Till Alla 2013-08-08 ASM Bredband Gotland Bredband Till Alla 2013-08-08 ASM Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i

Läs mer

Kabel-tv till dig som bor i en gruppansluten förening

Kabel-tv till dig som bor i en gruppansluten förening Kabel-tv till dig som bor i en gruppansluten förening Hej! Tv-tittande är något som engagerar människor. Alla har sina speciella favoritprogram och specifika kanaler som de inte vill vara utan. Därför

Läs mer

Kabel-tv till dig som bor i en gruppansluten förening CCF

Kabel-tv till dig som bor i en gruppansluten förening CCF Kabel-tv till dig som bor i en gruppansluten förening CCF Hej! Tv-tittande är något som engagerar. Alla har sina favoritprogram och kanaler som de inte vill vara utan. Därför ser vi till att du kan komponera

Läs mer

Allt samlat på ett ställe

Allt samlat på ett ställe Allt samlat på ett ställe Upplev mer igår, idag och imorgon Låt oss sträcka lite på ryggen. Det är vi som har gått i bräschen och skämt bort Sverige med riktigt bra bredband. Idag ställer vi krav på uppkoppling

Läs mer

Koncernchefens bolagsstämmotal 6 april 2011

Koncernchefens bolagsstämmotal 6 april 2011 Koncernchefens bolagsstämmotal 6 april 2011 Bästa aktieägare, Vi lever i en intressant tid. De tjänster TeliaSonera erbjuder utgör en allt viktigare del av våra liv. Orsaken till det är att vi tillgodoser

Läs mer

INTRESSET VÄXER VARJE DAG

INTRESSET VÄXER VARJE DAG Framtidens Bredband INTRESSET VÄXER VARJE DAG Vad händer fram till den 31 januari 2014? Sedan reportaget i förra numret av I Våra Kvarter har intresset för Framtidens! Om du vill Under våren fortsätter

Läs mer

If you can t beat them join them Finnes det en vinn-vinn situasjon for tradisjonelle operatörer og deres udfordrere?

If you can t beat them join them Finnes det en vinn-vinn situasjon for tradisjonelle operatörer og deres udfordrere? If you can t beat them join them Finnes det en vinn-vinn situasjon for tradisjonelle operatörer og deres udfordrere? Märta Rydbeck Dotscreen Tek konferensen 16 nov 2016 AGENDA 1. Värdekedjan hotas. 2.

Läs mer

Välkommen till ditt digitala hem

Välkommen till ditt digitala hem Läs mer på telia.se/fiberlan eller ring 020-755 766 till fiberkundtjänsten. För support, ring 020-240 250. TSP-2484_utanRGW_1005 Välkommen till ditt digitala hem MEST NÖJDA KUNDER Bredband privat Enligt

Läs mer

Det finns tre olika sätt att få digital-tv: genom marknät, kabel eller satellit. TV-signalerna överförs i kablar som finns indragna till bostaden.

Det finns tre olika sätt att få digital-tv: genom marknät, kabel eller satellit. TV-signalerna överförs i kablar som finns indragna till bostaden. Du kan använda din nuvarande TV när du tar emot digital-tv, men du måste ha en box till varje TV-apparat. Boxen omvandlar den digitala signalen så att TV-apparaten kan visa TV-programmen. Företagen som

Läs mer

Varför bredband på landsbygden?

Varför bredband på landsbygden? BREDBAND I RAMSBERG M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är:

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är: Frågor och svar om installation av höghastighetsnät i BRF STÄMJÄRNET Vi i styrelsen hoppas att du genom att läsa nedan frågor och svar, ska få den information du behöver om höghastighetsinstallationen

Läs mer

Bredbands-tv till dig som bor i en gruppansluten förening

Bredbands-tv till dig som bor i en gruppansluten förening Bredbands-tv till dig som bor i en gruppansluten förening Hej! Tv-tittande är något som engagerar människor. Alla har sina speciella favorit - program och specifika kanaler som de inte vill vara utan.

Läs mer

Att välja abonnemang

Att välja abonnemang Att välja abonnemang 1. Internetabonnemang (bredband) Fast anslutning o Telefonnätet (Telias gamla koppartråd) o Kabel-TV (t.ex. Comhem) o Fiber (t.ex. Stadsnät) Mobilt bredband Jag har av praktiska skäl

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Ett positivt första kvartal för Teracom-koncernen där moderbolaget initierar ett effektiviseringsprogram för att öka intäkterna och minska kostnaderna. Stabilt första

Läs mer

Prislista SMATV kollektiv distribution, 2015-10-13 AB Sappa Grafiska vägen 2A 412 63 GÖTEBORG 031-774 10 40 agent@sappa.se

Prislista SMATV kollektiv distribution, 2015-10-13 AB Sappa Grafiska vägen 2A 412 63 GÖTEBORG 031-774 10 40 agent@sappa.se Kollektiv distribution är en kollektiv affär där samtliga hushåll i ditt nät får tillgång till samma tv-kanaler. Det kan ske analogt eller endast digitalt. Digital distribution kräver kryptering av signal

Läs mer

Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening

Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening Några stolpar FIBER ÄR FRAMTIDEN Idag finns det inga hastighetsbegränsningar BILLIGARE TJÄNSTER TV/Bredband/Telefon blir billigare ATTRAKTIVARE FASTIGHET Fastighetens

Läs mer

Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband

Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband Din bredbandsguide Du vet väl om att du har tillgång till supersnabbt fibernät i din lägenhet? Via det kan du få TV-upplevelser i världsklass,

Läs mer

Välkommen till ditt digitala hem

Välkommen till ditt digitala hem Läs mer på telia.se/fiberlan eller ring 020-755 766 till fiberkundtjänsten. För support, ring 020-240 250. TSP-2348_1 1004 Välkommen till ditt digitala hem MEST NÖJDA KUNDER Bredband privat Enligt SKI

Läs mer

Välkommen till SplitVision Borås Stadsnät!

Välkommen till SplitVision Borås Stadsnät! Välkommen till SplitVision Borås Stadsnät! Detta är SplitVision! STÖRRE UTBUD, FLER LEVERANTÖRER Din bostad är ansluten till SplitVision, Borås öppna stadsnät. Det innebär att du får tillgång till marknadens

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FÖR OMEDELBAR PUBLICERING MÅNDAGEN DEN 18 FEBRUARI 2008 Com Hem/Bolagsnummer: 55 66 89-2070, Sveriges ledande leverantör av triple play-tjänster, redovisade idag resultat för andra kvartalet 2007 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Läs mer

Digital kabel-tv för dig som har bredband via Ownit. CCF

Digital kabel-tv för dig som har bredband via Ownit. CCF Digital kabel-tv för dig som har bredband via Ownit. CCF Välj själv: allt och lite till, eller bara det bästa. Nu kan du som har bredband via Ownit se tv från Canal Digital. Vi har samlat de bästa kanalerna

Läs mer

Bredband, Digital-TV och Fast telefoni 2015

Bredband, Digital-TV och Fast telefoni 2015 SVENSKT KVALITETSINDEX Bredband, Digital-TV och Fast telefoni SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Johan

Läs mer

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10 Bredband Gotland sockenmodellen Version 2011-05-10 Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i

Läs mer

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom)

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) TECKNINGSERBJUDANDE gällande WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) WizzCom är specialister på produktion av "verklig tredimensionell film där budskapet kan ses i 3D utan särskilda 3D-glasögon! WizzCom vänder

Läs mer

LexCom Home Certifieringsutbildning

LexCom Home Certifieringsutbildning Digital TV Digital TV finns i flera standarder Idag finns det digitala sändningar i Marknätet DVB -T (Terrest) Satellitsänd DVB -S ( Satellit) Kabel TV CATV DVB -C (Cable) DVB står för Digital Video Broadcasting

Läs mer

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero Vilka är Animero och varför står jag här? = både webb och film Startade 2001 13 anställda Kontor i Helsingborg och Stockholm Vilka

Läs mer

Välkommen till ditt digitala hem

Välkommen till ditt digitala hem Välkommen till ditt digitala hem Information och inspiration för dig som ska få, eller redan har en fiberanslutning Alltsammans direkt ur ditt nätverksuttag Nu får du hela hemmets kommunikation ur ett

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008. Teracom-koncernen visar ett fortsatt stabilt resultat under andra kvartalet 2008.

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008. Teracom-koncernen visar ett fortsatt stabilt resultat under andra kvartalet 2008. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 Teracom-koncernen visar ett fortsatt stabilt resultat under andra kvartalet 2008. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 APRIL JUNI 2008 I SAMMANDRAG Intäkter 801 (830)

Läs mer

SB Bredband snabbast i huset!

SB Bredband snabbast i huset! Söderort maj 2010 Söderort SB Bredband snabbast i huset! AB Svenska Bostäder, Vällingbyplan 2 Box 95, 162 12 Vällingby Du vet väl att du redan har ett av Sveriges kraftfullaste bredbandsnät i din lägenhet?

Läs mer

INFORMATIONS MÖTE TV, BREDBAND & TELEFONI. Brf Sjöstaden 1

INFORMATIONS MÖTE TV, BREDBAND & TELEFONI. Brf Sjöstaden 1 INFORMATIONS MÖTE TV, BREDBAND & TELEFONI Agenda Bakgrund kriterier Val av offererbara leverantörer Urvalsprocess Förhandling Slutligt förslag på leverantör 2 2014-10-21 Bakgrund Våra behov: Bredband,

Läs mer

Välkommen till Telias fiberanslutning! Hela hemmets kommunikation i en enda kabel

Välkommen till Telias fiberanslutning! Hela hemmets kommunikation i en enda kabel Välkommen till Telias fiberanslutning! Hela hemmets kommunikation i en enda kabel 1 2012-04-18 Grattis, du har fått fiber! Telia Fiberanslutning En framtidssäker investering Tillräcklig kapacitet för morgondagens

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA VÄLKOMMEN TILL RONNEBYPORTEN!

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA VÄLKOMMEN TILL RONNEBYPORTEN! VÄLKOMMEN TILL RONNEBYPORTEN! VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr Nu bygger vi fibernät! KONTAKTUPPGIFTER Du som har frågor om anslutning till fibernätet, kontakta Ronneby Miljö

Läs mer

Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL

Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3 2017 Delårsrapport kvartal tre 2017 Juli - Sep 2017 (Tredje kvartalet) Nettoomsättningen uppgick till 7 209 (318) tkr Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer.

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Snabbare. Säkrare. Billigare. Varför har inget tänkt på det här tidigare? Lösningen är så enkel och så smidig att man undrar. Så här ligger det till. En del

Läs mer

Välkommen till Telias fiberanslutning! Hela hemmets kommunikation i en enda kabel

Välkommen till Telias fiberanslutning! Hela hemmets kommunikation i en enda kabel Välkommen till Telias fiberanslutning! Hela hemmets kommunikation i en enda kabel 1 2010-10-13 Grattis, du har fått möjlighet till fiber! Telia Fiberanslutning En framtidssäker investering Tillräcklig

Läs mer

Aspiro AB (publ( publ) Delårsrapport januari-september 2006

Aspiro AB (publ( publ) Delårsrapport januari-september 2006 Aspiro AB (publ( publ) Delårsrapport januari-september 2006 1 Aspiro i korthet Marknadsledare i Norden inom mobila innehållstjänster Omsättning januari-september 2006: 341,3 MSEK 132 anställda Huvudkontor

Läs mer

SB Bredband snabbast i huset!

SB Bredband snabbast i huset! hässelby, blackeberg, bromma, järva 31/5 2010 hässelby, järva, blackeberg, bromma SB Bredband snabbast i huset! AB Svenska Bostäder, Vällingbyplan 2 Box 95, 162 12 Vällingby Du vet väl att du redan har

Läs mer

Bredbandsnät Rydebäck. Använda nuvarande teknik på redan gjorda investeringar eller?

Bredbandsnät Rydebäck. Använda nuvarande teknik på redan gjorda investeringar eller? Bredbandsnät Rydebäck Använda nuvarande teknik på redan gjorda investeringar eller? Hur ser nuvarande nät ut? Vi har idag ett blandat bredbandsnät för TV, Bredband och Telefoni som Comhem levererar tjänster

Läs mer

Prislista SMATV kollektiv distribution, 2015-12-10 AB Sappa Grafiska vägen 2A 412 63 GÖTEBORG 031-774 10 40 agent@sappa.se

Prislista SMATV kollektiv distribution, 2015-12-10 AB Sappa Grafiska vägen 2A 412 63 GÖTEBORG 031-774 10 40 agent@sappa.se Kollektiv distribution är en kollektiv affär där samtliga hushåll i ditt nät får tillgång till samma tv-kanaler. Det kan ske analogt eller endast digitalt. Digital distribution kräver kryptering av signal

Läs mer

VD-rapport Årsstämma 2012

VD-rapport Årsstämma 2012 VD-rapport Årsstämma 2012 VD-redogörelse, CEAB årsstämma 23 maj 2012 unity Entertainment AKTIEÄGARE! HERR ORDFÖRANDE! KORTFATTAD SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN 2011 Året började med förvärv av 2 rörelser/bolag

Läs mer

Fibern är installerad Hur gör jag nu?

Fibern är installerad Hur gör jag nu? Fibern är installerad Hur gör jag nu? Jan Sivertsson Solhems Villaägareförening TV sidan 17 Är fibern installerad? Arbetet pågår med högsta prioritet 50 man arbetar i området Ligger efter ursprunglig tidplan

Läs mer

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september?

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september? Frågor och Svar: 2004-02-03 Nedan följer svar på frågor vi fått från våra aktieägare. Frågorna har vi fått via email under de senaste två till fyra veckorna. Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD)

Läs mer

Hej! En bra början kan vara att läsa igenom följande dokument. Mvh Bertil Olsson Sekreterare i BIK. Vad är BIK?

Hej! En bra början kan vara att läsa igenom följande dokument. Mvh Bertil Olsson Sekreterare i BIK. Vad är BIK? Hej! Det har kommit in en massa frågor till BIK (Bredband i Kungälv Ekonomiska förening) avseende bredbandsutbyggnaden med fiber i Kungälvs kommun. Jag har satt ihop en information om lite av varje. Jag

Läs mer

Bredband Gotland - Sockenmodellen

Bredband Gotland - Sockenmodellen Bredband Gotland - Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i de områden där de stora kommersiella

Läs mer

100/100 Mbit/s Bredband Bredbandstelefoni Digital-TV via bredbandet

100/100 Mbit/s Bredband Bredbandstelefoni Digital-TV via bredbandet Information om Bredband, TV och Telefoni Vid årsskiftet kommer att ansluta er fastighet med fiberanslutning och finnas som leverantör av fiberbredband. Alla lägenheter kommer att få tillgång till 100/100

Läs mer

Månadsrapport Mars 2013 (vecka 10-13)

Månadsrapport Mars 2013 (vecka 10-13) Introduktion - beskrivning av olika tittarmått Denna månadsrapport baseras på tittarresultaten från en TV-panel som rapporterar med s k people meters. Panelen är representativ för hushåll med tillgång

Läs mer

Halloj, det är din tur.

Halloj, det är din tur. Halloj, det är din tur. Under 2007 går västra och södra Sverige i tre etapper över till enbart digitala tv-sändningar i marknätet. I den här broschyren berättar vi mer om hur, när och varför digital-tv-övergången

Läs mer

BÄSTA BREDBANDET INSTALLERA I DITT HUS! Bredband i världsklass! Uppgradera ditt hus och släpp in framtiden!

BÄSTA BREDBANDET INSTALLERA I DITT HUS! Bredband i världsklass! Uppgradera ditt hus och släpp in framtiden! INSTALLERA BÄSTA BREDBANDET I DITT HUS! Bredband i världsklass! Uppgradera ditt hus och släpp in framtiden! Blixtsnabbt, stabilt bredband Bättre TV 3 Prisvärd telefoni Nu kan du ansluta Bredband via fiberoptik

Läs mer

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE Äntligen fiber tv, internet och telefoni med ljusets hastighet Botkyrka Stadsnät är snabbt med närmast obegränsad

Läs mer

Myndigheten för radio och TV Att: uppdrag@mrtv.se

Myndigheten för radio och TV Att: uppdrag@mrtv.se Myndigheten för radio och TV Att: uppdrag@mrtv.se Svar gällande Myndigheten för radio och TV:s uppdrag om förhandsprövning av nya tjänster FOX International Channels Nordic (FIC) är en del av 21st Century

Läs mer

TV4-GRUPPEN ÖKADE BÅDE FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT

TV4-GRUPPEN ÖKADE BÅDE FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT ÅRSRAPPORT TV4-GRUPPEN Stockholm den 14 februari 2011 TV4-GRUPPEN ÖKADE BÅDE FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT TV4-Gruppen, 1 januari 31 december 2010 TV4-Gruppen ökade både försäljning och resultat 2010. Koncernens

Läs mer

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät.

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät. Åtta goda skäl att välja Stadsnät. Snabbt & prisvärt Mycket mer än bara bredband. Stadsnätet är ett fiberoptiskt kommunikationsnät i Västerås och Hallstahammar. Via en och samma anslutning kan du välja

Läs mer

Bra att veta! Vår snabbguide till TV och bredband. Hur funkar det? Vad kan jag välja? Vem frågar jag? för dig som bor hos Hyresbostäder.

Bra att veta! Vår snabbguide till TV och bredband. Hur funkar det? Vad kan jag välja? Vem frågar jag? för dig som bor hos Hyresbostäder. Bra att veta! Hur funkar det? Vad kan jag välja? Vem frågar jag? Vår snabbguide till TV och bredband för dig som bor hos Hyresbostäder. Välkommen till en värld av möjligheter. Välkommen till Hyresbostäder!

Läs mer

Telia Er leverantör av TV, Bredband och telefoni. Lennart Hallgren

Telia Er leverantör av TV, Bredband och telefoni. Lennart Hallgren Telia Er leverantör av TV, Bredband och telefoni Lennart Hallgren Varför ska vi ha fiber? 1. Med Fibernät blir ni anslutna till en infrastruktur byggd efter de modernaste teknikstandarder som existerar.

Läs mer

Välkommen till Telias fiberanslutning! Hela hemmets kommunikation i en enda kabel

Välkommen till Telias fiberanslutning! Hela hemmets kommunikation i en enda kabel Välkommen till Telias fiberanslutning! Hela hemmets kommunikation i en enda kabel 1 2011-06-22 Grattis, du har fått fiber! Telia Fiberanslutning En framtidssäker investering Tillräcklig kapacitet för morgondagens

Läs mer

Club Phonera. Phonera bäst igen! Phonera 10 år 2010. Stor jultävling! Club Phonera medlemstidning December 2009

Club Phonera. Phonera bäst igen! Phonera 10 år 2010. Stor jultävling! Club Phonera medlemstidning December 2009 Club Phonera Club Phonera medlemstidning December 2009 Sveriges mest nöjda kunder Phonera bäst igen! Sveriges mest nöjda kunder 2009 enligt SKI! 2009 Phonera 10 år 2010 Missa inte jubileumserbjudandet,

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

Digital kabel-tv CCF

Digital kabel-tv CCF Digital kabel-tv CCF Välj själv: allt och lite till, eller bara det bästa. Hos oss får du alltid de bästa kanalerna. Nu har vi samlat dem i tre nya kanalpaket: T-1 Bas innehåller de mest populära kanalerna,

Läs mer

Utredning om KabelTV och bredband

Utredning om KabelTV och bredband Utredning om KabelTV och bredband Bakgrund Vår nuvarande leverantör av kabeltv, ComHem AB, har sagt upp sitt avtal med oss till 2004-11-15. Man har gjort det mot två bakgrunder: 1. Vårt nät är gammalt

Läs mer

Klart huset ska ha fiber

Klart huset ska ha fiber Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET TILL DIN FASTIGHET Äntligen fiber tv, internet och telefoni med ljusets hastighet Botkyrka Stadsnät är snabbt med närmast obegränsad kapacitet.

Läs mer

Jays - Företagets bästa kvartal

Jays - Företagets bästa kvartal Jays - Företagets bästa kvartal I oktober i fjol lanserade Jays sin nya hörlur - a-jays Five - individuellt anpassad för Android, ios samt Windows Phone. Oktober var sista månaden i kvartal två 2013, vilket

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER 1998-12-01--1999-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 7.277 (MSEK 5.805), en ökning med 25%. Försäljningsutvecklingen har varit mycket tillfredsställande på samtliga

Läs mer

Peter Sonnius, peter@bynet.se Tillsammans bygger vi ett fibernät!

Peter Sonnius, peter@bynet.se Tillsammans bygger vi ett fibernät! Peter Sonnius, peter@bynet.se Tillsammans bygger vi ett fibernät! Regeringsbeslut 2009: 90% av hushållen ska ha tillgång till 100 Mbit/s bredband år 2020 Kommunerna följer upp med IT-infrastrukturplaner

Läs mer

Digital kabel-tv CCF

Digital kabel-tv CCF Digital kabel-tv CCF Välj själv: allt och lite till, eller bara det bästa. Hos oss får du alltid de bästa kanalerna. Vi har samlat dem i tre kanalpaket. T-1 Bas innehåller de mest populära kanalerna.

Läs mer

Brf Sjöviksberget 2016-03-10

Brf Sjöviksberget 2016-03-10 Brf Sjöviksberget 2016-03-10 1 Presentation av Bredbandsbolaget Bredbandsbolaget erbjuder bredband med marknadsledande hastigheter för bredband, tv, telefoni och andra tjänster. Vårt kraftfulla bredbandsnät

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

HELA VÄRLDEN, BARA ETT KLICK BORT.

HELA VÄRLDEN, BARA ETT KLICK BORT. HELA VÄRLDEN, BARA ETT KLICK BORT. BREDBAND, TV OCH TELEFONI KAMPANJKOD: (MÅSTE ANGES VID BESTÄLLNING) 1 TA EN TUR I DET ÖPPNA NÄTET. I det öppna fibernätet är valfriheten stor och det finns massor att

Läs mer

Vi på landsbygden behöver snabba kommunikationer!

Vi på landsbygden behöver snabba kommunikationer! Vi på landsbygden behöver snabba kommunikationer! Allt fler ärenden kommer att skötas via internet i framtiden. Förutom bankärenden, kontakt med myndigheter, vård i hemmet, köp av biljetter, varor, osv.

Läs mer

GRATTIS! DU SKALL FÅ FIBER EN FRAMTIDSSÄKRAD LÖSNING!

GRATTIS! DU SKALL FÅ FIBER EN FRAMTIDSSÄKRAD LÖSNING! GRATTIS! DU SKALL FÅ FIBER EN FRAMTIDSSÄKRAD LÖSNING! ERT KOLLEKTIVA UTBUD Bredband 250/100 Bredbandstelefoni Tv-paket Lagom, 40 kanaler 20 Playtjänster Trådlös router Tv-box ERT KOLLEKTIVA UTBUD BREDBAND

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2007 Periodens viktigaste händelser PCTV projektet ökar utvecklingstakten för att nå marknaden med en betaversion i tredje kvartalet. FastTV

Läs mer

PERSPEKTIV. Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad

PERSPEKTIV. Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad Vår fiber ger ett bättre läge Vårt engagemang gör skillnad FIBERNÄT FRÅN SVENSKA STADSNÄT PERSPEKTIV Svenska Stadsnät Perspektiv erbjuder fiberanslutning till dig som vill ha ett snabbt, framtidssäkert

Läs mer

Prislista SMATV kollektiv distribution, AB Sappa Grafiska vägen 2A GÖTEBORG

Prislista SMATV kollektiv distribution, AB Sappa Grafiska vägen 2A GÖTEBORG Kollektiv distribution är en kollektiv affär där samtliga hushåll i ditt nät får tillgång till samma tv-kanaler. Det kan ske analogt och/eller digitalt. Vid digital distribution krävs kryptering av signal

Läs mer

Finspångs Stadsnät Ett öppet nät

Finspångs Stadsnät Ett öppet nät Finspångs Stadsnät Ett öppet nät Finet Ett av kommunen helägt bolag Två affärsområden - IT-service & Stadsnät Öppet nät = Alla leverantörer är välkomna Finns i hela kommunen Vad är fiber? Optofiber är

Läs mer

Paketval från Canal Digital Valfrihet och TV-upplevelser för alla

Paketval från Canal Digital Valfrihet och TV-upplevelser för alla Canal Digital Sverige AB Tel: 0770-33 22 11 Gäller tom 30.1.2010 Med reservation för tryckfel och prisförändringar. Kanalutbud kan ändras på grund av förhandlingar med programbolag. Tillvalspaket FÄ Std

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN NU startar vi arbetet för att ordna bredband via fiber, fibernät. Frågorna om fibernätet har varit många. Den vanligaste frågan har varit vad det kostar, en fråga som det inte

Läs mer

Vi ska med stort engagemang leverera prisvärda bredbandstjänster med högsta kvalité. Ger dig lite mer.

Vi ska med stort engagemang leverera prisvärda bredbandstjänster med högsta kvalité. Ger dig lite mer. Vi ska med stort engagemang leverera prisvärda bredbandstjänster med högsta kvalité 1. Ger dig lite mer. Kort om Ownit - Affärsidé Ownit skall erbjuda kostnadseffektiva helhetslösningar avseende bredband,

Läs mer

Stark avslutning på rekordår

Stark avslutning på rekordår Bokslutskommuniké 20 Stark avslutning på rekordår Fjärde kvartalet i sammandrag De totala intäkterna ökade med 51 procent till 13 369 KSEK (8 852), vilket var den bästa siffran för ett enskilt kvartal

Läs mer

Ditt sociala liv har fått ett ansikte

Ditt sociala liv har fått ett ansikte Prime Public Relations i Sverige AB, Box 38065, SE-100 64 Stockholm, Sweden TEL +46 8 503 146 00 FAX +46 8 503 146 99, info@primepr.se, www.primepr.se 1 (5) Idag reflekterar vi kring den i USA sjätte mest

Läs mer

Välkommen till Telias fiberanslutning!

Välkommen till Telias fiberanslutning! Välkommen till Telias fiberanslutning! Hela hemmets kommunikation i en enda kabel 1 Grattis, du har fått fiber! Telia Fiberanslutning En framtidssäker investering Tillräcklig kapacitet för morgondagens

Läs mer

ÅRSRAPPORT TV4-GRUPPEN 2014 Stockholm den 5 februari 2015

ÅRSRAPPORT TV4-GRUPPEN 2014 Stockholm den 5 februari 2015 ÅRSRAPPORT TV4-GRUPPEN 2014 Stockholm den 5 februari 2015 Starkt resultat för TV4-Gruppen 2014 TV4-Gruppen, 1 januari 31 december 2014 TV4-Gruppen gör ett starkt 2014. Det operativa resultatet uppgick

Läs mer

MTG:S DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET 1997

MTG:S DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET 1997 MTG:S DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET 1997 FÖRVALTNING MTG-koncernens resultat Nettoomsättningen de första sex månaderna 1997 uppgick till 1.456 Mkr jämfört med 1.314 Mkr för föregående år räknat på

Läs mer

REKORDFÖRSÄLJNING OCH ÖKAT RESULTAT FÖR TV4-GRUPPEN

REKORDFÖRSÄLJNING OCH ÖKAT RESULTAT FÖR TV4-GRUPPEN ÅRSRAPPORT TV4-GRUPPEN Stockholm den 19 februari 2013 REKORDFÖRSÄLJNING OCH ÖKAT RESULTAT FÖR TV4-GRUPPEN TV4-Gruppen, 1 januari 31 december 2012 TV4-Gruppen ökar omsättningen och resultatet under 2012.

Läs mer

Boxer tv-insikt 2015

Boxer tv-insikt 2015 Boxer tv-insikt 2015 Vi älskar tv! I över 15 år har vi på Boxer arbetat för att erbjuda svenskarna en enkel väg till en relevant och bra tv-upplevelse. Sedan vi startade vår verksamhet har utvecklingen

Läs mer

Bilaga B. Försäljningen förväntas fullbordas den 30 september 2007 och affären är villkorad av konkurrensmyndighetens godkännande.

Bilaga B. Försäljningen förväntas fullbordas den 30 september 2007 och affären är villkorad av konkurrensmyndighetens godkännande. PRESSMEDDELANDE 2007-08-06 Eniro avyttrar WLW Eniro har överenskommit att avyttra sitt tyska dotterbolag Wer liefert was? (WLW) till den italienska koncernen Seat Pagine Gialle. Avyttringen sker genom

Läs mer