Svenskt produktionsbolag utvecklar glasögonfri 3D

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenskt produktionsbolag utvecklar glasögonfri 3D"

Transkript

1 Svenskt produktionsbolag utvecklar glasögonfri 3D 3 Smarta TVapparater är Intels mål MTV är mer än musikvideos 7 12 Foto:WizzCom Så tänker operatörerna inför julen 16 NR 6 NOVEMBER 2010 EXAKT MEDIA

2 Vem tar hand om Canal Digitals kabel-tv? Telenor-bolaget Canal Digital ska sälja sin kabel- och IPTV-verksamhet, men vem kommer egentligen att dra det längsta strået i kampen? Telenor Sverige, det vill säga Telenor, Bredbandsbolaget och Glocalnet, har redan gått ut och meddelat att man inte kommer att vara med i kampen om den kvarts miljon TV-kunder som nu ska säljas. Ryktet säger att Telenor Sverige var intresserat av att ta hand om kunderna, men att Telenors koncernledning i Norge sade ifrån. För att bolaget istället skulle koncentrera sig på en bättre lönsamhet inom mobiltelefoni och bredband. Den spontana tanken när det kommer till tänkbara köpare av Canal Digital-kunderna är såklart marknadsdominanten Com Hem. Bolagets vd Tomas Franzén skulle nog mer än gärna öka sin marknadsandel inom kabel-tv från dagens 73 procent till de mer än 81 procent som Mycket talar för att Ratos gärna gör förvärv även på svenska marknaden. en affär skulle innebära. Å andra sidan så skulle affären samtidigt innebära en hel del kostnader för nätuppgradering, kostnader som Com Hems ägare kanske inte är så intresserade av inför en stundande försäljning av Com Hem. Bolaget har ju kapat sina kostnader så gott det har gått för att skapa en effektiv och lättsåld verksamhet. En annan intresserad köpare är Telia. Deras tanke skulle i så fall vara att först och främst ta över de befintliga fastighetskontrakten för att sedan få dem att gå över till fiberbaserade lösningar, där bolaget kan erbjuda flera olika produkter, som i sin tur ger en klart ökad intjäning. I somras köpte det svenska riskkapitalbolaget Ratos upp TeliaSoneras danska kabel-tv-bolag Stofa med närmare kunder. När Canal Digital Danmark nu, liksom Canal Digital Sverige, ska sälja sin verksamhet så pekas Ratos såklart ut som en av huvudspekulanterna och mycket talar för att Ratos gärna gör förvärv även på den svenska marknaden. Genom att förvärva till exempel Tele2:s sorgebarn Tele2 Vision samtidigt och slå ihop verksamheterna skulle Ratos kunna skapa en ganska stor verksamhet. I Danmark är planen att komplettera den befintliga kabel-tvverksamheten med en egen mobiltelefonoperatör och därigenom öka intjäningen per kund. TV-Nyheterna skulle självklart vilja vara en fluga på väggen för att höra turerna när försäljningen av Canal Digitalkunderna nu sätter igång, men tills vi klarar av att få den positionen får vi nöja oss med att spekulera om vad som kommer att hända. Mats Sjödin Chefredaktör TV-Nyheterna ges ut av Exakt Media AB Johannesgränd Stockholm Telefon Fax Ansvarig utgivare Malin Svenberg Chefredaktör Mats Sjödin Redaktör Robert Karlsson Prenumeration Susanna Terne Prenumerationspris kr + moms. Prenumerationen betalas i förskott, och kan endast avslutas vid prenumerationens slut, ej under löpande period. Detta material skyddas av upphovsrätts lagen. Det är inte tillåtet att vidarebe fodra eller på annat sätt mångfaldiga innehållet utan redaktionens tillåtelse. Utgivning 10 nr per år. Detta nummer presslagt 29 november

3 3D på dina villkor Produktionsbolaget WizzCom arbetar med glasögonfri 3D-produktion 3D 3D är är framtiden. Hur Hur många gånger har har vi vi hört det? WizzCom är är ett ett svenskt filmproduktionsbolag som har har tagit fasta på på det det och och nischat sig sig mot 3D-film och och i dag i dag är är man i i stort sett sett ensamt på på den den skandinaviska marknaden. Att Att företaget i i princip står står utan konkurrens har har även inneburit att att man är är agent för för en en typ typ av av 3D-skärmar som inte inte kräver glasögon, så så kallad autostereoskopisk 3D. 3D. I ett I ett underjordiskt garage i i centrala Stockholm har har man man inrett inrett ett ett kontor för för bolaget WizzCom. Bolaget, med med vd vd Staffan Hedlund, ska ska föra föra Sverigige in in i i 3D-eran vad vad det det gäller film. film. I dag I dag är är verk- verksamheten inriktad mot mot att att producera reklamfilmer Sver- och och presentationsmaterial för för företag att att använda främst på på mässor. Fler Fler och och fler fler börjar upptäcka vilka vilka enorma möjligheter som som finns finns med med 3D. 3D. De De två två klassiska hindren, kvaliteten och och hårdvaran, är är i dag i dag borta borta så så det det är är relativt billigt om om man man som som företag vill vill göra göra sig sig en en reklamfilm, säger Staffan Hedlund. Och Och för för den den som som tror tror att att 3D 3D måste ses ses med med glasögon, så så kallad stereoskopisk 3D, 3D, så så står står det det klart klart att att så så inte inte är är fallet fallet efter efter att att ha ha tittat tittat på på några av av WizzComs produktioner. När När jag jag står står framför skärmen och och tar tar del del av av 3D-film utan utan glasögon märker jag jag att att det det kanske inte inte är är så så långt långt kvar kvar innan vi vi är där där helt helt och och hållet. Den Den stereoskopiska 3D-filmen som som vi vi har har börjat vänja vänja oss oss vid vid spelas in in med med två två kameror som som placeras på på ungefär samma avstånd som som våra våra ögon. Den Den autostereoskopiska produktionen spelas i i stället in in av av åtta åtta kameror. Det Det gör gör att att bildskärmen måste kunna visa visa åtta åtta olika olika signaler samtidigt utan utan att att bilden blir blir konstig. På På skärmarna som som WizzCom använder är är det det en en cirka cirka två två centimeter tjock tjock skiva skiva av av riktigt glas glas som som har har slipats i i diagonala frenellinser bestående av av miljoner små små prismor. Tänk Tänk på på en en reflex så så kommer du du ganska nära nära hur hur glaset upplevs på på nära nära håll. håll. Lösningen gör gör visserligen att att vissa vissa områden på på skärmen inte inte återges helt helt korrekt, då då man man råkar råkar titta titta i en i en av av skärningspunkterna mellan frenellinserna. Men Men resultatet som som tekniken levererar är är slående. Man Man kan kan verkligen få få personer och och ob- jekt objekt att komma att komma ut ur ut skärmen ur skärmen med med ett väldigt ett väldigt bra resultat. bra resultat. Och utan Och glasögon. utan glasögon. När När jag jag får får se se exempel på på filmer som som har har pro- producerats i den i lilla den lilla garagestudion så ser så jag ser bland jag annat bland en annat enarmad enarmad bandit som bandit vid som vinst vid sprider vinst ut mynten sprider över ut mynten golvet framför över golvet TV-apparaten. framför TV-apparaten. väldigt Eller snurrande den snurrande kuben kuben som plötsligt som flyger flyger ut Eller den ut i i rummet och visar klassiska TV-klipp i i 2D på varje varje sida. sida. Det Det sistnämnda är är ett ett exempel på på hur hur man man som som företag kan kan använda befintligt 2D-material och och uppdatera till till en en 3D-film. Och Och det det är är tydligt att att det det hittills mest mest är är animerade 3D-filmer som som är är WizzComs styrka. Ja Ja det det är är mest mest animerat material än än så så länge. Men länge. vi har Men hållit vi har på ganska hållit på länge ganska med länge att lägga med grunden att lägga för grunden live-action-film. för live-action-film. Därför har vi Därför satt ihop har ett vi satt team ihop som ett ska team jobba som med ska det. jobba Och med i förra veckan det. Och gjorde i förra vi testfilmningar veckan gjorde tillsammans vi testfilmningar med Panasonic tillsammans och med några Panasonic till för att och se och några lära, till säger för Staffan att se Hedlund och lära, och säger fortsätter: Staffan Hedlund och fortsätter: För det är en jättestor potentiell verksamhet att kunna För det live-action-filma är en jättestor i potentiell stereo och verksamhet också få möjlighet att kunna att live-action-filma kunna kombinera i stereo live-action-filmat och också få material möjlighet med att animerat kunna kombinera material. Vi live-action-filmat håller på med en material produktion med nu animerat för ett företag material. där Vi alla håller miljöer på me är Se nästa sida för glasögonfri version 3

4 3D på dina villkor Produktionsbolaget WizzCom arbetar med glasögonfri 3D-produktion 3D är framtiden. Hur många gånger har vi hört det? WizzCom är ett svenskt filmproduktionsbolag som har tagit fasta på det och nischat sig mot 3D-film och i dag är man i stort sett ensamt på den skandinaviska marknaden. Att företaget i princip står utan konkurrens har även inneburit att man är agent för en typ av 3D-skärmar som inte kräver glasögon, så kallad autostereoskopisk 3D. jekt att komma ut ur skärmen med ett väldigt bra resultat. Och utan glasögon. När jag får se exempel på filmer som har producerats i den lilla garagestudion så ser jag bland annat en enarmad bandit som vid vinst sprider ut mynten över golvet framför TV-apparaten. Eller den snurrande kuben som flyger ut i rummet och visar klassiska TV-klipp i 2D på varje sida. I ett underjordiskt garage i centrala Stockholm har man inrett ett kontor för bolaget WizzCom. Bolaget, med vd Staffan Hedlund, ska föra Sverige in i 3D-eran vad det gäller film. I dag är verksamheten inriktad mot att producera reklamfilmer och presentationsmaterial för företag att använda främst på mässor. Fler och fler börjar upptäcka vilka enorma möjligheter som finns med 3D. De två klassiska hindren, kvaliteten och hårdvaran, är i dag borta så det är relativt billigt om man som företag vill göra sig en reklamfilm, säger Staffan Hedlund. Och för den som tror att 3D måste ses med glasögon, så kallad stereoskopisk 3D, så står det klart att så inte är fallet efter att ha tittat på några av WizzComs produktioner. När jag står framför skärmen och tar del av 3D-film utan glasögon märker jag att det kanske inte är så långt kvar innan vi är där helt och hållet. Den stereoskopiska 3D-filmen som vi har börjat vänja oss vid spelas in med två kameror som placeras på ungefär samma avstånd som våra ögon. Den autostereoskopiska produktionen spelas i stället in av åtta kameror. Det gör att bildskärmen måste kunna visa åtta olika signaler samtidigt utan att bilden blir konstig. På skärmarna som WizzCom använder är det en cirka två centimeter tjock skiva av riktigt glas som har slipats i diagonala frenellinser bestående av miljoner små prismor. Tänk på en reflex så kommer du ganska nära hur glaset upplevs på nära håll. Lösningen gör visserligen att vissa områden på skärmen inte återges helt korrekt, då man råkar titta i en av skärningspunkterna mellan frenellinserna. Men resultatet som tekniken levererar är slående. Man kan verkligen få personer och ob- Staffan Hedlund Foto: Robert Karlsson Det sistnämnda är ett exempel på hur man som företag kan använda befintligt 2D-material och uppdatera till en 3D-film. Och det är tydligt att det hittills mest är animerade 3D-filmer som är WizzComs styrka. Ja det är mest animerat material än så länge. Men vi har hållit på ganska länge med att lägga grunden för live-action-film. Därför har vi satt ihop ett team som ska jobba med det. Och i förra veckan gjorde vi testfilmningar tillsammans med Panasonic och några till för att se och lära, säger Staffan Hedlund och fortsätter: Det är en jättestor potentiell verksamhet att kunna live-action-filma i stereo och också få möjlighet att kunna kombinera live-action-filmat material med animerat material. Vi håller på med en produktion nu för ett företag där alla miljöer är animerade men där vi kommer att lägga in 4

5 live-action-filmade scener, bland annat vd:n som pratar. Förhoppningsvis så kommer vi att kunna erbjuda live-action-film fullt ut efter årsskiftet. Enligt WizzCom är de potentiella kunderna alla som på något sätt vill visualisera information, budskap eller produkter. Det kan gälla allt ifrån reklam- och företagsfilmer, mäss- och produktfilmer och butiksfönster till medicinska eller forskningstekniska 3D-modeller. Inledningsvis så kan man säga att det vanligaste så här i början har varit mässfilmer för det är så uppenbart att man på en mässa där man använder sig av en autostereoskopisk skärm väcker uppmärksamhet och hundra procent av mässbesökarna stannar och tittar. Staffan Hedlund vill poängtera att skärmarna kostar cirka kr att köpa loss men att det inte är någon jättelik investering om man skriver ett leasingavtal på omkring kr per månad. Då blir man unik på mässan samtidigt som man får med sig en 2D- och en 3D-film till samma pris som ett vanligt reklamfilmsbolag tar för en 2D-film. Hur mycket man än förklarar så förstår man inte förrän man kommer hit och upplever och ställer det i relation till sin egen verksamhet. Så man kan inte ta för mycket betalt. Och i grunden så är det samma jobb som ska göras. Det roliga är att många börjar förstå möjligheterna med det här, säger Staffan Hedlund. Staffan Hedlund arbetade för ett amerikanskt bolag i en helt annan bransch när han kom i kontakt med företaget 3DH i början av Där utvecklade man olika typer av 3D-applikationer inom olika användningsområden, som film, medicin, säkerhet och lagring. Han började jobba för 3DH i samma veva. Jag jobbade för dem i ett par år på den amerikanska marknaden och hjälpte dem med affärsplaner, marknadsföring och andra sådana saker som är mitt område. Och hela tiden var tanken att det här ska vi dra igång i Europa och Sverige. Det var en bra bakgrund för att knyta kontakter och lära känna marknaden för 3D. Om man ska börja med det här så måste man fokusera någonstans och då tänkte jag att alla kommer att behöva innehåll, content is king på något sätt. Så då började vi att satsa på det fullt ut. Under de åren så fick man information om att 2009 skulle vara ett viktigt år för 3D-film. Han berättar att det då sades i Hollywood att de flesta stora studios kommer att göra allting i 3D från och med Därmed bröt man med det eviga dilemmat att om det inte finns något innehåll så kommer det inte att finnas någon hårdvara som stöder 3D. Från och med då så tryckte även alla stora TV-tillverkare på knappen, som Staffan Hedlund uttrycker det. Sedan dess har prislappen på 3DTV-apparater sjunkit till en bråkdel av vad det en gång var och andra industrier har vuxit upp vid sidan om, som bolag där konvertering av gamla 2D-filmer är affärsidén. Väldigt mycket hände 2009 vilket innebar att tajmingen blev väldigt rätt då. Och eftersom vi började från noll så kunde vi bygga upp företaget utifrån det. I början hade jag sådan tur att jag Foto:WizzCom 5

6 fick tag i en kille som heter Daniel Jonasson som hade jobbat med platt 3D-produktion i 15 år och jobbat med stereoskopi i tolv år. Han är i dag produktionsansvarig. Sedan fyllde vi på med en 3D-artist som heter Per Nyman. Han vann nyligen en stor tävling med filmen Pedros Bike så det är jättekul. Vad är det för tävling? Det var Sony och 3D World Magazine, ett av de största 3D-magasinen, som utlyste en filmproduktionstävling för stereoskopisk 3D globalt. Tanken var att de tre bästa filmerna ska bundlas ihop med alla 3D-apparater. Så när man köper en sådan TV så följer de med. De som vann var en kille som heter Greg Passmore, som är en nestor inom 3D-världen och har ett stort företag i San Diego som heter Passmore Lab, en mycket välrenommerad amerikansk 3D-artist som heter Sheldon Brown och så Per. Så det var skitroligt. Med andra ord finns kompetensen på den lilla svenska filmstudion i Stockholm. Nu ska bara efterfrågan på 3D öka och fler bolag ta sig in i branschen för att 3D på allvar inte bara ska vara en företagsprodukt utan även bli en home entertainment-produkt. Stereoskopin kommer närmare och närmare hemma-soffan så det är sändningarna som ska till nu. I England och USA finns det sändningar redan och SVT gjorde testsändningar i mars i Göteborg. Så det ligger ganska nära. Det första är väl att man kan använda sina 3DTV-apparater för att se på hyrda 3D-filmer men ganska snart så kommer 3D-sändningarna till Sverige också. Framför allt på sportsidan. Eurosport är ganska aktiva där med bland annat tennissändningar. När det gäller de autostereoskopiska skärmarna där man inte behöver glasögon så dröjer det nog ytterligare fem till sex Staffan Hedlund tror att det dröjer fem till sex år innan autostereoskopisk 3D blir en home entertainment-produkt. Foto: Robert Karlsson år innan de blir en home entertainment-produkt. Tror du att det kommer att produceras svensk 3D-dramafilm i framtiden? O ja. Det är på gång. Filmlance hade alldeles nyligen bestämt sig för att göra den första svenska produktionen men de fick inte ordning på tekniken så de fick dra i bromsen innan produktionsstart. Kommer ni att göra jobb till spelfilmer? Vi får ofta besök av svenska filmbolag som är nyfikna på 3D-produktioner. Men vi får se. Vi tycker att det är kul att svenska filmbolag kommer hit och vill lära sig. SF har varit här och vi har varit hos dem och informerat om stereoskopisk 3D-produktion. De är ju primärt intresserade av att få igång produktion och visning av reklamfilmer i 3D innan visningar av deras 3D-filmer. När det gäller filmupplevelsen så tror dock Staffan Hedlund att den aldrig kommer att bli lika bra utan glasögon som genom stereoskopin med två kameror. Just därför att man bara har två kameror och glasögon. Du kan liksom styra in signalerna med hjälp av glasögonen och kan ta fram produkten ända fram till näsan. Det kan man aldrig göra med autostereoskopiska skärmar för där kommer projiceringen från skärmen och du har ingen hjälp av glasögon som styr in signalerna och då måste man använda sig av en annan teknik, säger han I dag jobbar man i produktionen med åtta kameror och åtta signaler. På de autostereoskopiska 3D-skärmarna är rutan av ett specialslipat glas. Det består av miljoner små prismor som gör en RGB-förskjutning och skickar ut solfjädrar med signaler. Det innebär att objekten inte kan komma ut hur långt som helst framför skärmen. Det spelar ingen roll om du gör en starkare lampa i skärmen. Du kan ändå inte dra ut bilden mer än cirka max två meter. Bilden börjar brytas upp när objekten kommer för långt ut från skärmen. 6

7 8 av 10 ser bara ett fåtal kanaler Intel ska ändra tittarbeteendet med hjälp av uppkopplade TV-apparater 67 procent av svenskarna anser inte att kanalutbudet på TV är för stort. Däremot är det en övervägande majoritet, 81 procent, som trots det stora utbudet väljer att bara titta på ett fåtal invanda kanaler. Det visar en undersökning som processortillverkaren Intel har genomfört. Intel, som gärna vill bli den stora leverantören av processorer till så kallade smarta TV-apparater, visar med resultatet i sin undersökning att många vill kunna styra vad man tittar på i större utsträckning än i dag. Framför allt i Sverige är befolkningen väldigt positiv till de smarta TV-apparaterna som kopplas upp mot Internet. I augusti intervjuades européer från England, Frankrike, Italien, Nederländerna, Spanien, Sverige samt Tyskland. Frågorna som ställdes rör personernas TV-vanor och vilka önskemål de har om framtidens TV-tittande. Det som vi tycker är mest intressant och där svenskar stack ut jämfört med de andra européerna är det att svenskar hellre hoppar över sitt favoritprogram på TV för att umgås med vänner och delta i sociala aktiviteter. Det var 92 procent av svenskarna som gjorde det jämfört med 80 procent bland de övriga, säger Anders Huge från Intels konsumentteam. Varför tror du att det är så? Foto: People of Lava 7

8 En anledning till att man gör det mer i Sverige skulle kunna vara att man i Sverige har tittat på TV via Internet mer. Vi har vana av on-demand-tv och play-funktionerna som är väldigt utbredda bland de svenska TV-kanalerna. När det gäller att titta på TV när man själv känner för det så har 65 procent av svenskarna tittat på TV-program i antingen mobilen eller datorn eller både och. Genomsnittsresultatet för samtliga deltagare är 50 procent. Att man vill ha större möjlighet till on-demand- TV och Internet tillgängligt på TV:n stöds också av resultatet på frågan om man har kopplat datorn till en TV-apparat. Även där ligger Sverige långt före genomsnittet i Europa, 49 procent jämfört med 35 procent. Vad beror det på att svenskar i så hög utsträckning någon gång har kopplat datorn till TV:n? Historiskt sett så har vi haft en hög Internetpenetration och har en stor datorvana bland gemene man. Och folk har länge använt datorn som den centrala punkten. Vill man se video eller titta på bilder på en större skärm så har man kopplat datorn till TV:n. Generellt sett så tror jag att svenskarna är väldigt duktiga på att använda datorer. Därför tror jag att det finns en stor potential för de smarta TV-apparaterna i Sverige, säger Anders Huge. När det kommer till era processorer, kommer de att finnas i TV-apparater eller separata boxar? Jag skulle vilja säga att vi kommer att finnas i både och. Men det där är en övergångsfas. Om man nyss har köpt en ny TV och vill ha Internet i TV:n så kan man köpa till en box. Men om man ska köpa en ny TV inom ett år så kanske man väljer att köpa en som har datoregenskaper inbyggt. Och vi säger att i år kommer det att vara de här boxarna som vi finns i och nästa år så blir Anders Huge från Intels konsumentteam. det i TV-apparater, säger Anders Huge. Två andra intressanta resultat ur undersökningen är dels att önskan om att kunna se på TV i flera rum i hemmet eller i mobilen utanför hemmet är låg. 58 procent uppger att de inte behöver ha den friheten. Och dels framgår det i undersökningen att längtan efter 3D fortfarande är tämligen mild bland den stora skaran. 62 procent säger nej till påståendet att de knappt kan bärga sig till det står en 3D-förberedd TV i hemmet. Vad är fördelen med smarta TV-apparater? Fördelen med att ha dator i TV:n är att du får tillgång till hela Internet i TV:n och du kan komma åt alla playkanaler direkt utan några extra kablar. En helt integrerad lösning är ofta den bästa. Men vi ser även en stor möjlighet för att kunna bygga applikationer för TV:n så att du enkelt kan paketera innehåll och göra otroligt spännande tjänster. Jag kan tänka mig sammankopplingen mellan sociala medier och TV-applikationer. Via facebook till exempel skulle man kunna se vad ens kompisar tittar på för TV-program och chatta med dem, säger han. Foto: Intel Just applikationer är ett område som Intel tror starkt på och ser som viktigt för utvecklingen av TV:n som främsta forum för sociala medier. Dessutom ska applikationerna driva på utvecklingen av större möjligheter till interaktivitet. Man ska exempelvis kunna välja kameravinklar om man ser på ett idrottsevenemang eller få fram statistik i samma fönster som själva matchen. Även produktplaceringar är något som man ser stor potential i genom apparna. Kommer de smarta TV-apparaterna att förändra vår syn på den traditionella TVtablån? Det gör det ju. Men på ett eller annat sätt så har det nog redan skett. Jag vet inte hur stor del av svenskarna som ser på live-tv jämfört med play-kanaler i dag. På något sätt så har det redan skett en förändring på hur gemene man tittar på TV. Nu tittar man mer när man själv har tid än när programmen sänds. Jag tror fortfarande att nyheter och idrottsevenemang är sådant som man absolut vill se live. Serier och annat kan man lika gärna se en halvtimme senare. 8

9 Ta del av ett sammandrag av de svenska resultaten ur Intels undersökning 1. Varför tittar du på TV? Totalt Sverige Män Kvinnor Avkoppling 83% 84% 79% 89% Hålla mig uppdaterad 73% 70% 72% 68% Uppleva spänning 38% 57% 58% 56% Lära mig nya saker 47% 44% 44% 43% Vara med familj och vänner 30% 32% 33% 31% Inget av ovanstående 2% 2% 3% 2% 2. Föredrar du att titta ensam? Totalt Sverige Män Kvinnor Ensam 42% 37% 31% 43% Med vänner och familj 58% 63% 69% 57% 3. Vilken typ av program tittar Totalt Sverige Män Kvinnor du på med familjen? Totalt Filmer 86% 89% 85% 92% Variety shows (musik, talkshows, humor) 36% 78% 76% 80% Dokumentärer 60% 66% 64% 69% Nyheter 71% 66% 67% 65% Lek- och spel-program 46% 44% 41% 47% Sport 44% 39% 46% 31% Reality-program 30% 21% 18% 25% Inget av ovanstående 1% -% 1% 0% 4. Använder du andra apparater Totalt Sverige Män Kvinnor när du tittar på TV? Laptop 42% 39% 36% 41% Mobiltelefon 32% 36% 30% 42% Fast telefon 30% 22% 19% 25% Stationär dator 24% 17% 22% 12% Smartphone 12% 12% 17% 7% Annan 18% 20% 23% 18% 9

10 5. Har du kopplat datorn till en TV? Totalt Sverige Män Kvinnor Ja 35% 49% 59% 39% Nej 65% 51% 41% 61% 6. Om ja, varför? Totalt Sverige Män Kvinnor Totalt Titta på TV-program eller filmer nedladdade över Internet 59% 63% 66% 58% Titta på foton 62% 54% 54% 55% Titta på streamad video 34% 41% 48% 30% Spela spel 28% 21% 28% 12% 7. Har du sett TV-program på Totalt Sverige Män Kvinnor en smartphone eller dator? Ja, på en dator 42% 53% 54% 54% Ja, på en smartphone 2% 2% 2% 1% Ja, på båda 6% 10% 15% 5% Nej 49% 35% 30% 40% 8. Jag tycker att antal TV-kanaler Totalt Sverige Män Kvinnor att välja mellan är överväldigande. Håller absolut med 11% 11% 11% 11% Håller med 35% 22% 22% 22% Håller inte med 39% 39% 39% 38% Håller absolut inte med 15% 28% 28% 29% 9. Trots att jag har många kanaler Totalt Sverige Män Kvinnor ser jag mest på ett fåtal kanaler. Håller absolut med 33% 34% 31% 37% Håller med 53% 47% 51% 43% Håller inte med 11% 13% 13% 13% Håller absolut inte med 3% 6% 3,1% 3,1% 10

11 10. Jag skulle vilja att min TV hade Totalt Sverige Män Kvinnor en personlig rekommendationstjänst. Håller absolut med 19% 19% 19% 18% Håller med 41% 34% 39% 29% Håller inte med 28% 25% 21% 29% Håller absolut inte med 12% 22% 21% 24% 11. Jag undviker socialt umgänge Totalt Sverige Män Kvinnor för att kunna se mitt favoritprogram. Håller absolut med 5% 1% 2% 1% Håller med 15% 6% 9% 3% Håller inte med 38% 19% 24% 15% Håller absolut inte med 42% 73% 65% 82% 12. Jag will se populära program Totalt Sverige Män Kvinnor samtidigt som alla andra i stället för att spela in. Håller absolut med 12% 9% 9% 10% Håller med 34% 24% 28% 21% Håller inte med 32% 27% 29% 25% Håller absolut inte med 22% 39% 34% 44% Foto: People of Lava 13. Jag vill ha friheten att se TV Totalt Sverige Män Kvinnor eller video var jag än är. Håller absolut med 16% 15% 17% 13% Håller med 36% 26% 30% 23% Håller inte med 32% 29% 31% 27% Håller absolut inte med 16% 29% 22% 37% 14. Vill du ha möjlighet att Totalt Sverige Män Kvinnor göra följande genom din TV om det är lätt och sker automatiskt? Hitta och se TV-program och filmer som inte längre visas 67% 76% 79% 73% Titta på foton 43% 50% 52% 49% Hitta och se TV och video från olika källor, som traditionell TV, Internet och mitt eget bibliotek 39% 45% 52% 38% Klicka för att få mer information om det jag tittar på 33% 31% 39% 23% Spela spel 33% 26% 32% 20% Klicka för att köpa musik som spelas i TV-programmet 25% 27% 28% 27% Rekommendera TV-program och filmer till familj och vänner 22% 22% 25% 20% Klicka för att köpa produkter från TV-program jag tittar på 18% 16% 16% 17% Inget av ovanstående 17% 14% 10% 17% 11

12 MTV mer än bara musik MTV har sedan starten i USA i början av 1980-talet varit ett av de främsta forumen för musik och i synnerhet musikvideor. På den svenska marknaden finns MTV Sverige som under 2008 gjorde sitt hittills bästa år avseende tittarandel. Då nådde man 2,8 procent i sin huvudmålgrupp år, en ökning med 17 procent från föregående år. Men det är siffror som blir svåra att nå upp till i framtiden. MTV:s tittande har skiftat över åren men vi har legat på en nivå mellan 2-2,5 procent i målgruppen år under hela 2000-talet. Detta med undantag av 2008 som var det bästa året någonsin för MTV i Sverige. Vår ambition är att ligga kvar i spannet 2-2,5 procent, säger Lars Mossing, vd för MTV Networks i Norden var som sagt det bästa året hittills i Sverige och det inföll mitt under rådande finanskris. Bolagets Norden-vd Lars Mossing berättar att utbudet för den svenska publiken nästan uteslutande beror på vilket innehåll och vilka program som görs tillgängliga från MTV centralt i USA. Just det året hade kanalen en bra mix av innehåll för tjejer och det som kallas för bad boy block, framför allt med Jackass som motor. Dessutom sändes nya avsnitt av MTV-koncernens kanske mest framgångsrika program någonsin, realityserien The Hills. Foto: MTV Networks 12

13 Vad kommer att krävas om ni ska kunna nå upp till de här siffrorna igen? För oss handlar det om en invägning. Det är inte bara ett mål i sig att nå upp till vissa tittarsiffror i traditionell linjär TV. Det handlar om att nå tittare på alla plattformar. Dessutom är det viktigt att ha en balanserad produktportfölj som mediehus. Men det är ingen hemlighet att den primära verksamheten för oss är linjär TV och distribution, säger Lars Mossing och fortsätter: Så vi tror mer på att lansera nya digitala kanaler och tjänster än att hoppas på att MTV ska bli mycket större än i dag. Det kostar för mycket pengar i förhållande till vad det smakar. Vi tror exempelvis mer på att lansera MTVN HD som vi har lanserat i år. Och så tror vi att det finns stora möjligheter i de nya smarta TV-apparaterna som kommer ut på marknaden. Där kan appar bli ett viktigt sätt att kommunicera på. I Sverige distribuerar MTV Networks kanalerna MTV, som numera snarare är en underhållningskanal med bland annat serier än en renodlad musikkanal, barnkanalen Nickelodeon, VH1 med främst äldre musik, samt den nyligen lanserade Comedy Central. Den allra färskaste kanalen är dock MTVN HD som fick sändningstillstånd av Myndigheten för radio och TV så sent som i år. Kanalen är internationell och sänder enbart musikprogram i HD-upplösning. Dessutom distribuerar man kanalerna Nick JR, VH1 Classic, MTV Rocks, MTV Hits och MTV Dance. Utöver dessa arbetar MTV även med att sända mobil-tv. Mobil-TV-verksamheten når abonnenter hos omkring 75 operatörer över hela världen. Enligt företagets egna uppgifter så är MTV det mest spridda mobil-tv-nätverket i världen. I Sverige samarbetar man bland annat med 3, Tele2, Telenor och TeliaSonera. Totalt är det Det finns inte några planer just nu på flera kanaler i det vi kallar för linjär TV, men vi lanserar kanaler löpande, säger Lars Mossing, vd för MTV Networks i Norden. På bilden sitter han tillsammans med karaktärerna Dora Utforskaren och SvampBob Fyrkant. Foto: Robert Karlsson Foto: MTV Networks personer som abonnerar på de tre mobil-tvkanalerna. De mobil-tv-kanaler som MTV Networks sänder i Norden är MTV Shorts, MTV Music samt Nickelodeon. MTV Shorts består av en timslång loop som går dygnet runt och uppdateras en gång i veckan. Som namnet antyder så får man som tittare korta inslag från program som Jackass, Pimp My Ride med flera. MTV Music levererar de senaste musikvideorna anpassade till mobilformatet. Slutligen är Nickelodeon en simultansändning av originalkanalen med samma namn och visas dygnet runt. Det finns även möjlighet att se en timslång loop av Nickelodeon med klipp från de populäraste programmen. Ett av de senaste tillskotten är som sagt Comedy Central som lanserades i början av Hur har mottagandet varit för kanalen? Generellt sett så har vi blivit bra mottagna av både tittare och distributörer. Vårt varumärke är extremt starkt och komedi intresserar, säger Lars Mossing. Finns det planer på att lansera fler kanaler? Det finns inte några planer just nu på flera kanaler i det vi kallar för linjär TV, men vi lanserar kanaler löpande. Vi har lanserat Nick JR i år. Det är en reklamfri kanal som riktar sig till 3-5-åringar. Sedan har vi MTVN HD som vi också har lanserat. Vidare så tror jag att vi kommer att se mer av simulcast-kanaler i HD. Det vill säga att Nickelodeon och MTV också kommer att visas i HD-format hos många distributörer. När tror du att det blir av? Det tror jag kommer under Är målet att alla kanaler ska vara i HD? Målet är att så mycket av det nya innehållet som möjligt ska vara i HD. Nästan allt spelas redan i dag in i HD. Men det finns begränsningar, framför allt i kapacitet, så vi vill inte bara ha HDkanaler. Allt som vi gör på konsert-sidan görs i HD. Och faktiskt så har vi även experimenterat 13

Serverado dubblar omsättningen på nytt Men viktiga vägval väntar när nya KO:er tar över

Serverado dubblar omsättningen på nytt Men viktiga vägval väntar när nya KO:er tar över Ledare: Efterlyses: Bredare statistikredovisning Foto: Gustav Gerdes TV-året i siffror - här är branschens vinnare Conax nya giv: Kompletta lösningar i stället för tjänster SFI: Små biografägare måste

Läs mer

Hervé Payan om hur HBO ska stärka sin roll i Sverige

Hervé Payan om hur HBO ska stärka sin roll i Sverige Ledare: Länge leve tablå-tv:n! SVT:s öde väcker känslor SKI: Så nöjda är digital-tv-kunderna Åsa Sundberg tar över efter Fritzson Oktober 2012 1 Hervé Payan om hur HBO ska stärka sin roll i Sverige Exakt

Läs mer

Expressen TV satsar stort på rörlig bild med nya samarbeten och minutkoll på webb-tv-publikens flöde

Expressen TV satsar stort på rörlig bild med nya samarbeten och minutkoll på webb-tv-publikens flöde Elsa Falk om Expressens TV-satsning Distributionstrenderna på marknaden enligt PTS statistik Foto: Evelina Carborn Tomas Franzén om nya vd-jobbet på Bonnier Nyheter i korthet vad har hänt sedan sist? december

Läs mer

Boxers nya vd i en exklusiv intervju om hur det gamla varumärket ska få nytt liv

Boxers nya vd i en exklusiv intervju om hur det gamla varumärket ska få nytt liv Ledare: Pånyttfödelsens vår Foto: Evelina Carborn Kartläggning av den snabba SVOD-utvecklingen Robert Kviby om utmaningarna som ny Sverigechef på C More Magnus Zaar om sortin från Aftonbladet TV och nya

Läs mer

Fästen från Karlsborg på export till 30 länder Från skidlandslaget till Electrolux Home Reportage från utvecklingscenter Kronberg

Fästen från Karlsborg på export till 30 länder Från skidlandslaget till Electrolux Home Reportage från utvecklingscenter Kronberg 20126 Fästen från Karlsborg på export till 30 länder Från skidlandslaget till Electrolux Home Reportage från utvecklingscenter Kronberg AHLSTRAND & WÅLLGREN GRÄNSLÖS UNDERHÅLLNING MED PHILIPS SMART-TV.

Läs mer

Tidsresa: från svartvit TV till supersnabbt fiber

Tidsresa: från svartvit TV till supersnabbt fiber Kom igång med tv Koppla in din tv Test bredband Fördelar med fiber o koppling Nytt bredband via fiber 2014/2015 Tidsresa: från svartvit TV till supersnabbt fiber Den 31 mars 2015 släcks kabel-tv-nätet

Läs mer

Redo för vår resa. s.10. s.29. s.34. s.41. Nöjda kunder är vår främsta prioritet. Snabbare bredband genom attraktiv uppgradering s.

Redo för vår resa. s.10. s.29. s.34. s.41. Nöjda kunder är vår främsta prioritet. Snabbare bredband genom attraktiv uppgradering s. Årsredovisning 2014 Redo för vår resa Com Hems mål är att förändra hela vår verksamhet till att bli centrerad kring vad våra kunder efterfrågar och behöver. Vi förenklar människors liv genom att förse

Läs mer

Ericsson siar om framtidens TV

Ericsson siar om framtidens TV Ledare: De regulatoriska frågornas höst Foto: Malin Sydne/Eurosport TV-branschen i juridisk process piratsajterna 700 MHz-frågan fortsätter att debatteras Personnyheter och statistik från de senaste mätningarna

Läs mer

Bilag 7 Årsredovisning for Boxer TV-Access AB, 2006. Disposition: pkt. 4.2.3 Forretningsplan: pkt. 4.6 Konkurrenceforhold: pkt. 2.

Bilag 7 Årsredovisning for Boxer TV-Access AB, 2006. Disposition: pkt. 4.2.3 Forretningsplan: pkt. 4.6 Konkurrenceforhold: pkt. 2. Bilag 7 Årsredovisning for Boxer TV-Access AB, 2006 Disposition: pkt. 4.2.3 Forretningsplan: pkt. 4.6 Konkurrenceforhold: pkt. 2.1 Boxer Årsredovisning 2006 Ett fantastiskt 2006 med Boxer 4 Vårt 2006 i

Läs mer

Expert i konkurs. 43 sidor nyheter från IFA-mässan EEL tittar över gränserna

Expert i konkurs. 43 sidor nyheter från IFA-mässan EEL tittar över gränserna 20127 Expert i konkurs 43 sidor nyheter från IFA-mässan EEL tittar över gränserna AHLSTRAND & WÅLLGREN Best Product 2012-2013 LCD TV Philips 46PFL9707 PHILIPS 9000 ÅRETS BÄSTA LCD-TV. År efter år kommer

Läs mer

Svensk internet- och etermedia

Svensk internet- och etermedia Svensk internet- och etermedia en omvärldsanalys 2002 2006 2010 2015 Handelshögskolan i Stockholm 2011 Sammanfattning Vi har på uppdrag av Sveriges Television och Sveriges Radio gjort en uppdatering av

Läs mer

5/2012. Dags förena fackhandeln Temasidor foto&video Intervjuer med chefdesigners. Christer Palmgren AudioVideo:

5/2012. Dags förena fackhandeln Temasidor foto&video Intervjuer med chefdesigners. Christer Palmgren AudioVideo: 5/2012 Branschtidning för hemelektronik & vitvaror Årgång 70 Christer Palmgren AudioVideo: Dags förena fackhandeln Temasidor foto&video Intervjuer med chefdesigners gränslös UNDERHÅLLNINg. Under hösten

Läs mer

DIGITAL TV. Den 12 mars upphör det analoga marksändningarna i Stockholm. Checklista inför övergången Sidan 13 FEBRUARI 2007

DIGITAL TV. Den 12 mars upphör det analoga marksändningarna i Stockholm. Checklista inför övergången Sidan 13 FEBRUARI 2007 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS DIGITAL TV Den 12 mars upphör det analoga marksändningarna i Stockholm FEBRUARI 2007 DEN NYA TEKNIKEN ats Lewan på Ny Teknik erättar om

Läs mer

MYNDIGHETEN FÖR RADIO OCH TV ISSN 1404-2819 ISBN 978-91-980489-0-2 Redaktör Tove de Vries, Grafisk form Lisbeth Byman Design Tryckeri Elanders

MYNDIGHETEN FÖR RADIO OCH TV ISSN 1404-2819 ISBN 978-91-980489-0-2 Redaktör Tove de Vries, Grafisk form Lisbeth Byman Design Tryckeri Elanders MYNDIGHETEN FÖR RADIO OCH TV ISSN 1404-2819 ISBN 978-91-980489-0-2 Redaktör Tove de Vries, Grafisk form Lisbeth Byman Design Tryckeri Elanders Sverige AB, Mölnlycke juni 2012 Distribution Myndigheten för

Läs mer

AFFÄRSTIDNINGEN OM MARKNADSFÖRING OCH MEDIEVAL NR 4 / 3 MARS 2004 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS

AFFÄRSTIDNINGEN OM MARKNADSFÖRING OCH MEDIEVAL NR 4 / 3 MARS 2004 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS DAGENS MEDIA AFFÄRSTIDNINGEN OM MARKNADSFÖRING OCH MEDIEVAL NR 4 / 3 MARS 2004 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS www.dagensmedia.se 3 MARS TV SID 6 TV4 tappar tittarandelar under halva förkvällen TV4 får knappt

Läs mer

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 ELECT R A G R U P P E N A B ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG 2 0 1 3 Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 Vi är stolta över de resultat

Läs mer

9/2011. Så tror branschen att julhandeln blir Projekt för lokal shopping Temasidor om digitalkameror

9/2011. Så tror branschen att julhandeln blir Projekt för lokal shopping Temasidor om digitalkameror 9/2011 Branschtidning för hemelektronik & vitvaror Årgång 69 Så tror branschen att julhandeln blir Projekt för lokal shopping Temasidor om digitalkameror Meg en ny mötesplats i ett nytt medielandskap!

Läs mer

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R...

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... JAG KOMMER HÄR ATT VISA DIG HUR DU TAR FRAM PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM GENERERAR PENGAR UTAN

Läs mer

NätSmart. Matkassen. som löser vardagspusslet. logistiken Del 2: Lager och packning sid 23. Effektivisera

NätSmart. Matkassen. som löser vardagspusslet. logistiken Del 2: Lager och packning sid 23. Effektivisera Kvartal fyra: Plus 77 procent stora SEOguiden Del 1: Allt börjar med sökordsanalysen FRÅGA EXPERTEN: Vad gäller vid rea? NätSmart NUMMER 9 FEBR APRIL 2012 FÖR DIG SOM SÄLJER PÅ NÄTET Ebutik utnämnd till

Läs mer

Guide för sociala medier

Guide för sociala medier Guide för sociala medier 2 Handelns framtid är digital Att vara ständigt uppkopplad är idag inga konstigheter. 85 procent av svenskarna över 16 år har tillgång till nätet i hemmet och hela 81 procent av

Läs mer

Från TV till RÖRLIG BILD

Från TV till RÖRLIG BILD Från TV till RÖRLIG BILD Från TV till RÖRLIG BILD ISSN 1401-8438 ISBN 978-91-85229-28-4 Grafisk form Elin Bergh Diagram och illustrationer Done Production AB Omslagsfoto Jeff Nishinaka, Matton Images Tryck

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer

TV-marknaden i Sverige

TV-marknaden i Sverige TV-marknaden i Sverige En rapport skriven av Ernst & Young på uppdrag av Konkurrensverket Förord I vissa delar av Konkurrensverkets rapport Åtgärder för bättre konkurrens (2009:4) har externa rapporter

Läs mer

FÖR DIG SOM ÄR DELAKTIG I MEDIEVALET NR 12 / 14 AUGUSTI 2001 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS

FÖR DIG SOM ÄR DELAKTIG I MEDIEVALET NR 12 / 14 AUGUSTI 2001 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS DAGENS MEDIA FÖR DIG SOM ÄR DELAKTIG I MEDIEVALET NR 12 / 14 AUGUSTI 2001 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS www.dagensmedia.se 14 AUGUSTI TV SID 4 Stort tittartapp för TV4 i juni och juli Tv-tittandet gick ner

Läs mer

9/2010. Branschtidningarna Rateko samt El&Vitt Årgång 68. 50:e IFA i Berlin Mässrapport om den hetaste hemelektroniken, småel och vitvaror

9/2010. Branschtidningarna Rateko samt El&Vitt Årgång 68. 50:e IFA i Berlin Mässrapport om den hetaste hemelektroniken, småel och vitvaror 9/2010 Branschtidningarna Rateko samt El&Vitt Årgång 68 50:e IFA i Berlin Mässrapport om den hetaste hemelektroniken, småel och vitvaror Inspelnings-TV för Förmodligen Sveriges billigaste Inspelnings-TV?

Läs mer

AFFÄRSTIDNINGEN OM MARKNADSFÖRING OCH MEDIEVAL NR 6 / 2 APRIL 2003 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS

AFFÄRSTIDNINGEN OM MARKNADSFÖRING OCH MEDIEVAL NR 6 / 2 APRIL 2003 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS DAGENS MEDIA AFFÄRSTIDNINGEN OM MARKNADSFÖRING OCH MEDIEVAL NR 6 / 2 APRIL 2003 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS www.dagensmedia.se 2 APRIL TV SID 4 TV4 poppar till sig med MTVs topplista TV4 och MTV inleder

Läs mer

E-handeln i Norden 2013

E-handeln i Norden 2013 E-handeln i Norden 2013 Innehåll Om rapporten 2 Förord: En nordisk marknad i kraftig tillväxt 3 Experterna: Norden en intressant region på globala e-handelskartan 4 Norden 6 15 Allt fler nordbor e-handlar

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

NätSmart. Kicks nya strategi ger butikerna en. Renodlade e-handlare, liera er med fysisk verksamhet sidan 2

NätSmart. Kicks nya strategi ger butikerna en. Renodlade e-handlare, liera er med fysisk verksamhet sidan 2 SETA-ANALYSEN: Vad erbjuder du dina kunder? E-VÄNNER: E-handlarens skyltfönster E-PANELEN: Därför avbryter vi ett köp NätSmart NUMMER 14 Juni Augusti 2013 FÖR DIG SOM SÄLJER PÅ NÄTET FRÅN FYSISK BUTIK

Läs mer

10/2011. Vid årsskiftet tar Klas Elm över ElektronikBranschen Årets Julklapp Surfplatta Temasidor om NAS & molnet

10/2011. Vid årsskiftet tar Klas Elm över ElektronikBranschen Årets Julklapp Surfplatta Temasidor om NAS & molnet 10/2011 Branschtidning för hemelektronik & vitvaror Årgång 69 Vid årsskiftet tar Klas Elm över ElektronikBranschen Årets Julklapp Surfplatta Temasidor om NAS & molnet Meg en ny mötesplats i ett nytt medielandskap!

Läs mer