HiabS MAGASIN FÖR LASTHANTERING S v e n s k a. Service. gör. skillnad. I fokus: Skogs- och återvinningskranar Telemount Uppgraderade kranar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HiabS MAGASIN FÖR LASTHANTERING 2.2007 S v e n s k a. Service. gör. skillnad. I fokus: Skogs- och återvinningskranar Telemount Uppgraderade kranar"

Transkript

1 HiabS MAGASIN FÖR LASTHANTERING S v e n s k a gör Service skillnad I fokus: Skogs- och återvinningskranar Telemount Uppgraderade kranar

2 Ett år av nya rekord och produktlanseringar Marknaden för lasthanteringsutrustning översteg fyra miljarder euro ifjol. En gynnsam utveckling inom byggsektorn och landtransporter såväl som antalet nya lastbilsregistreringar ledde till ökad efterfrågan på marknaden. Bland annat ökade antalet registreringar av nya lastbilar i Europa och USA märkbart jämfört med året innan. Mässor Som ett resultat av den starka efterfrågan uppgick Hiabs nettoförsäljning till rekordhöga 914 miljoner euro i fjol. Under år 2006 breddade Hiab även sin verksamhet runt om i världen, bland annat genom Kom och träffa oss på mässor och utställningar. Ytterligare information hittar du på att investera i nya service- och monteringslokaler i USA och Finland. Dessutom inleddes ansenliga utvecklingsprojekt för att möta tillväxtökningen på många fabriker världen över. År 2006 lanserade Hiab sjutton nya produkter och ett stort antal produktapplikationer, investerade i utvecklingen av sina sälj-, service- och monteringsnätverk samt ingick betydande samarbetsavtal. Hiab fortsatte att fokusera på kundorienterad produktutveckling BRA SAKER PÅ GÅNG bland annat genom det modulbaserade konceptet, ökade nyttolaster såväl som vidareutveckling av sina elektroniska styr- och hydraulsystem. Telemount-konceptet och Premium Det är ett utmanande arbete att leverera öl i Gate-teknologin, som presenteras i detta nummer av Method, är bara några resultat av vår Kanadas fransktalande produktutveckling. provins Quebec. Allt som allt hade Hiab ett exceptionellt år. Vi uppnådde och överträffade våra viktigaste finansiella mål, men vi slutade inte där. Vi riktar vår energi på områden som vi anser ha utvecklingspotential. Trots att har vi en klar idé om i vilken riktning vi vill utveckla 16 bolaget, är vi alltid intresserade av att höra din åsikt. Vi är tacksamma för alla förslag vi får eftersom de hjälper oss att ytterligare förbättra vår verksamhet för att kunna tjäna dig ännu bättre. Taina Luoto Chefredaktör Bild: Jyrki Vesa Bakom omslaget Suez Environments renhållningssektor (nästan 90 % av denna verksamhet bedrivs under namnet SITA) bearbetar årligen 42 miljoner ton avfall från 65 miljoner invånare i 19 länder, varav tio ligger i Europa. Läs mer om samarbetet mellan SITA och Hiab på sidorna 6-8. METHOD HIABS MAGASIN FÖR LASTHANTERING är Hiabs kundtidning med en upplaga på ca exemplar. Hiab-koncernens produktmärken är HIAB lastbilskranar, MULTILIFT lastväxlarsystem, LOGLIFT och JONSERED skogskranar, ZEPRO, WALTCO, AMA och FOCOLIFT bakgavellyftar och MOFFETT och PRINCETON PIGGY BACK påhängstruckar. De åsikter som framförs av skribenter eller intervjupersoner speglar inte nödvändigtvis Hiabs åsikter. Innehållet i tidningen (med undantag av fotona) får gärna kopieras, förutsatt att källan anges.

3 Innehåll 4 KUNDERNA KOMMER ALLTID FÖRST Waltco Truck Equipments positiva och precisa serviceattityd gentemot kunder och partners är en av företagets framgångsfaktorer. d e bolag som känner sina kunder bäst kommer att utgå som segrare på den hårt konkurrerade marknaden för bakgavellyftar i USA. Detta förutsätter att man klarar av att identifiera särdragen i kundernas verksamhet och förstår deras utrustning och servicebehov. Waltco, som grundades 1954, arbetar tillsammans med sina kunder och fokuserar på försäljning i tätt befolkade områden. Eftersom den bästa kundkontakten ofta fås ute på fältet är det också där försäljarna tillbringar största delen av sin tid. Att köpa bakgavellyftar är en stor investering för ett bolag. Det är viktigt att kunderna uppfattar samarbetet som en omfattande relation som stödjer deras verksamhet, säger Waltcos verkställande direktör Rod Robinson. glide Trac Lösningen För specialsituationer 12 FRÅN AVFALL TILL ÅTERVINNINGSMATERIAL Under 30 år har Grupo de Blas utvecklats till ett betydande återvinningsbolag i Madridregionen. Waltcos Glide Trac är en lasthanteringslösning för ett flertal applikationer, bland annat leverans av ömtåliga livsmedelsprodukter, såsom pajer, eller transport och leverans av mycket tunga möbler som lätt kan skadas. Glide Trac bakgavellyften monteras bak på en skåpbilsliknande trailer som antingen har rulldörrar eller svängdörrar. bakgavellyften gör inte fordonet längre, eftersom utrustningen glider in under fordonet under transport och dras ut enbart för lastning och lossning. Produkten kan skräddarsys för att möta kundernas unika applikationsbehov och tack vare den robusta konstruktionen tål den också extrema lastförhållanden. den viktigaste fördelen är bakgavellyftens förmåga att flytta lasten upp och ner smidigt och utan att skada den. Glide Tracs slutna hydraulsystem ger tillförlitlighet. För att undvika driftstopp larmar dessutom givare föraren om eventuell överhettning och spänningsvariationer, konstaterar Robinson. Försäljningen slutar inte med köpet Robinson påpekar att försäljningen inte slutar efter att köpeavtalet ingåtts. Ett av de viktigaste skeendena i en kundrelation börjar enligt honom först efter att den nya utrustningen levererats. Rätt teknologi och rätt lasthanteringsutrustning som skräddarsytts för att motsvara kundens behov är definitivt en fördel, men utrustningen måste också fungera smidigt och produktivt. Mervärdet tillförs av kvaliteten och tillgängligheten på service. Waltco har investerat i underhåll och byggt upp ett omfattande nätverk för service och reservdelar. Ett avgiftsfritt telefonnummer för teknisk support står till tjänst i problemsituationer dygnet runt, sju dagar i veckan. Även utbildningen är en del av den dagliga verksamheten. Vi erbjuder ett brett urval av utbildning både för kunder och vårt distributions- och servicenätverk. Målet med ut- Lång resa Rod Robinson har jobbat för Waltco under lång tid. Med 37 år i samma bolag, varav 20 i ledande positioner, råder inget tvivel om att denne man vet vad han talar om. Robinson har hjälpt till att vända bolagets verksamhet från ett lagerföretag till ett expertbolag med verksamhet på den globala marknaden. Men han har inte förblindads av framgången. De saker han lärde sig under de första dagarna på jobbet har han aldrig glömt: kunderna kommer alltid först. Kunderna och deras medarbetare såväl som andra partners måste uppskattas och respekteras. Det är nyckeln till gott samarbete. bildningen är att ge en solid kunskapsbas om utrustningen och framför allt att hjälpa kundernas tekniska expertis att underhålla utrustningen och serviceteknikerna att installera utrustningen rätt, säger Robinson. När utrustningen är monterad och underhålls på rätt sätt förblir produktiviteten hög och driftkostnaderna låga. Driftstoppen elimineras. Bakgavellyftarna har konstruerats för att hålla ungefär cykler. har varje detalj testats noggrant före leverans till kunden. Det faktum att vi har flera fabriker på olika orter har förbättrat tillgängligheten och påskyndat leveranserna. Eftersom återförsäljarna kan sina marknadsområden utan och innan, kan den information de ger utnyttjas för att effektivt besvara kundernas behov. Säljarna ute på fältet kartlägger även kontinuerligt Mångsidig lösning Waltcos viktigaste marknadsområde är USA, där utrustningen säljs i alla femtio delstater. Dessutom säljs Waltcos bakgavellyftar i Kanada, Mexiko, Australien, Hong Kong, Storbritannien och Irland. De största kundsegmenten är leasingverksamhet, livsmedels- och dryckesdistribution, leveranser av bildelar, bageribranschen och kemtvättsindustrin. Man kan säga att WALTCO-bakgavellyftar används överallt där man transporterar stora volymer av varor för daglig konsumtion och där lastning och lossning måste ske smidigt och där man dessutom kräver branschspecifika lasthanteringslösningar, påpekar Robinson. problemsituationer som uppstår under användningen såväl som brister i samband med leveransen för att på detta sätt förhindra att samma problem uppstår på nytt. I framtiden kommer konstruktion och produktutveckling att i allt större utsträckning utföras på kundens villkor. Och eftersom ny utrustning behövs för att ersätta den gamla är marknadsutsikterna goda. Fokus ligger även fortsättningsvis på snabbhet och produktivitet, vilket underlättar förarens arbete samt att förbättra arbetssäkerheten genom nya tekniska lösningar. Men det är människor som står bakom de nya lösningarna. Robinson vill framhäva den betydelse som arbetsmiljön och medarbetarna har på kundnöjdhet och goda resultat. Det krävs ett bra team för att uppnå goda resultat. Slutligen är det alltid fråga om de anställda utan dem skulle det inte finnas ett bolag. Text: Compositor/Kirsi bilder: Jim Martin Paloheimo råvaror för framgång Enligt Robinson baseras framgången på kundanpassade lösningar, bakgavellyftarnas tekniska egenskaper, omfattande reservdels- och underhållstjänster såväl som på bolagets relation till kunderna. När kunderna fattar beslutet att köpa utrustningen tittar de på förhållandet mellan egenskaper och pris hållbarhet och drift måste leva upp till löftet. Ett bra exempel på detta är modellen Glide Trac. Detta är orsaken till att vi satsar på att säkra kvaliteten: redan från första början Kunderna kommer alltid först Framgången med WALTCO-bakgavellyftar i USA är summan av många faktorer. En avgörande orsak är Waltco Truck Equipments positiva och precisa serviceattityd gentemot kunder och partners. method method TILLFÖRLITLIGHET AVGÖR Enkel anpassning till företagsspecifika behov och hög tillförlitlighet avgjorde när Suez Environment valde Hiab som sin lastväxlarpartner. 9 TELESKOPBOMMEN HAR LÅNG RÄCKVIDD Den senaste MOFFETT påhängstrucken har en teleskopbom med fyra hydraulcylindrar. 10 UPPGRADERADE KRANAR Hiab har lanserat ett komplett kit för uppgradering av manuellt styrda kranar till fjärrstyrning. 11 TRE KRANAR I EN Nu börjar standarden EN 280 för personlyftar att slå igenom på bred front i EU-länderna. 14 NÄR STORLEKEN AVGÖR Storleken på de skogskranar som används inom det japanska skogsbruket beror på många faktorer. Storleken på lastbilen och skogskranen har betydelse när virket transporteras från områden som är oframkomliga för stor utrustning. När storleken avgör E fterfrågan på väggoch golvmaterial för bostäder och tillväxten inom plywoodindustrin har ökat virkesförsäljningen i Japan, där de höjda importkostnaderna har lett till hårdare konkurrens och en större fokusering på inhemskt virke. Denna kostnadsökning för importen orsakas av ökande efterfrågan i Kina, Indien och Mellanöstern såväl som restriktioner inom avverkning i Sydostasien. Tack vare den nya teknologin kan inhemskt virke från gallringar i ökande grad användas istället för importerat virke. De viktigaste produkterna i skogsindustrin är råvirke som går till sågverk för vidare förädling till massa, flis och plywood. Produktionsvolymerna av massa ligger på nordisk nivå. Trots att de nordiska länderna och Nordamerika är mest kända som pappersleverantörer, är Japan faktiskt en av världens största papperstillverkare. Kortvirkesmetoden är den mest allmänna avverkningsmetoden i Japan. Timret transporteras vanligen från skogen med hjälp av kabel. Men i bergig terräng används ATV-liknande fordon som är utrustade med 14 Storleken på de skogskranar som används inom det japanska skogsbruket beror på många faktorer. kran, eftersom hjuldrivna fordon inte alltid klarar av branta sluttningar. Efterfrågan på barrträd från gallringar för plywoodindustrin har ökat under de senaste åren. Japans virkesavverkning för egen konsumtion uppgår sammanlagt till över 16 miljoner kubikmeter. virkestransporter maximerade till en höjd på 3,8 meter. För att optimera lasthöjden och lastvolymen är den vanligaste skogskranen den platsbesparande Z-modellen. Lastbilsmonterade LOGLIFT och JONSERED skogskranar används för att lasta och transportera virke till sågverk och plywoodfabriker. Kranarna har utvecklats för tunga lyft och de klarar av stora laster och snabb lastning. Om kranen underhålls rätt kan livslängden för en kran uppgå till hela år. Enkel lastning med Z I takt med den allt större efterfrågan ökar avverkningen och därmed även behovet av att investera i allt bättre och mer avancerad utrustning. Storleken på lastbilen och skogskranen har betydelse när virket transporteras från områden som är oframkomliga för stor utrustning. Eller när broar och tunnlar begränsar höjden på fordonet och lasten. I Japan är method Kranen väljs utgående från fordonets vikt. Lastbilarna har vanligtvis en bruttovikt på ton. Följaktligen är storsäljaren LOGLIFT 105 Z/ZT, tack vare god balans mellan vikt, lyftkapacitet och nyttolast. Räckvidden är väl tilltagen, men i Japan säljs LOGLIFT skogskranar med en kranarm som är 20 centimeter kortare än i övriga delar av världen. Detta förhindrar att vipparmsleden slår mot marken i branta sluttningar. Omfattande kundservice Skogskranar säljer bra i Japan, och försäljningen av LOGLIFT och JONSERED skogskranar väntas öka parallellt med efterfrågan på inhemskt virke. Aktiva återförsäljare har även bidragit till försäljningsökningen genom att bistå kunder med igångsättningen och problemlösning, samt att vid behov även besöka slutkunden och hjälpa dem att åtgärda problem som dyker upp. De flesta av Hiabs japanska kunder är små eller medelstora bolag eller enskilda företagare som köper utrustning främst via lastbilsåterförsäljare. På detta sätt får kunden rätt utrustning monterad på rätt lastbil. Trots att Hiab redan har en nära relation med kunderna kommer i framtiden allt större fokus att ligga på service, underhåll och reservdelar som beaktar kundens behov. Text: Compositor/Kirsi Paloheimo Bilder: Matton & Hiab method INGET GÅR UPP EMOT SYDAMERIKA Hiabs återförsäljare i Peru och Colombia berättar om hur lokala seder och bruk har beaktats i verksamheten. 20 GER GASBEHÅLLARE ETT LYFT MOFFETT-påhängstruckar har börjat vinna terräng inom transporter av Utgivare Hiab is part of Cargotec Corporation, the world leading provider of cargo handling solutions for ports, terminals, ships and local distribution. Hiab Oy, Central Marketing, Sörnäs strandväg 23, PB 61, FIN Helsingfors, Finland tel , fax Chefredaktör Taina Luoto Redaktionsledning Compositor Oy Redaktörer PR & Werbeagentur Zeitzen-Mathieu, Ulf C Nilsson, Graeme Forster, David Noble, CFA Marketing Communications Översättning Oy Praktikus Ab Grafisk design Neutron Design Tryckt hos Lönnberg Print ISSN Prenumeration och adressändring Hiab Oy, Central Marketing, Sörnäs strandväg 23, PB 61, FIN Helsingfors, Finland, tel , fax gasbehållare. 22 ATT SÅGA UTAN ATT FÄLLA Verksamheten vid sågverket Tweefontein i Sydafrika pågår praktiskt taget non-stop. Varje dag bearbetas 50 lastbilslass råvirke. 23 NYHETER 24 I POLE POSITION HIAB-kranarna bistår tempostarka Formel 1 med stadig hand.

4 Glide Trac lösningen för specialsituationer Waltcos Glide Trac är en lasthanteringslösning för ett flertal applikationer, bland annat leverans av ömtåliga livsmedelsprodukter, såsom pajer, eller transport och leverans av mycket tunga möbler som lätt kan skadas. Glide Trac bakgavellyften monteras bak på en skåpbilsliknande trailer som antingen har rulldörrar eller svängdörrar. Bakgavellyften gör inte fordonet längre, eftersom utrustningen glider in under fordonet under transport och dras ut enbart för lastning och lossning. Produkten kan skräddarsys för att möta kundernas unika applikationsbehov och tack vare den robusta konstruktionen tål den också extrema lastförhållanden. Den viktigaste fördelen är bakgavellyftens förmåga att flytta lasten upp och ner smidigt och utan att skada den. Glide Tracs slutna hydraulsystem ger tillförlitlighet. För att undvika driftstopp larmar dessutom givare föraren om eventuell överhettning och spänningsvariationer, konstaterar Robinson. De bolag som känner sina kunder bäst kommer att utgå som segrare på den hårt konkurrerade marknaden för bakgavellyftar i USA. Detta förutsätter att man klarar av att identifiera särdragen i kundernas verksamhet och förstår deras utrustning och servicebehov. Waltco, som grundades 1954, arbetar tillsammans med sina kunder och fokuserar på försäljning i tätt befolkade områden. Eftersom den bästa kundkontakten ofta fås ute på fältet är det också där försäljarna tillbringar största delen av sin tid. Att köpa bakgavellyftar är en stor investering för ett bolag. Det är viktigt att kunderna uppfattar samarbetet som en omfattande relation som stödjer deras verksamhet, säger Waltcos verkställande direktör Rod Robinson. Försäljningen slutar inte med köpet Robinson påpekar att försäljningen inte slutar efter att köpeavtalet ingåtts. Ett av de viktigaste skeendena i en kundrelation börjar enligt honom först efter att den nya utrustningen levererats. Rätt teknologi och rätt lasthanteringsutrustning som skräddarsytts för att motsvara kundens behov är definitivt en fördel, men utrustningen måste också fungera smidigt och produktivt. Mervärdet tillförs av kvaliteten och tillgängligheten på service. Waltco har investerat i underhåll och byggt upp ett omfattande nätverk för service och reservdelar. Ett avgiftsfritt telefonnummer för teknisk support står till tjänst i problemsituationer dygnet runt, sju dagar i veckan. Även utbildningen är en del av den dagliga verksamheten. Vi erbjuder ett brett urval av utbildning både för kunder och vårt distributions- och servicenätverk. Målet med utbildningen är att ge en solid kunskapsbas om utrustningen och framför allt att hjälpa kundernas tekniska expertis att underhålla utrustningen och serviceteknikerna att installera utrustningen rätt, säger Robinson. När utrustningen är monterad och underhålls på rätt sätt förblir produktiviteten hög och driftkostnaderna låga. Driftstoppen elimineras. Bakgavellyftarna har konstruerats för att hålla ungefär cykler. Mångsidig lösning Waltcos viktigaste marknadsområde är USA, där utrustningen säljs i alla femtio delstater. Dessutom säljs Waltcos bakgavellyftar i Kanada, Mexiko, Australien, Hongkong, Storbritannien och Irland. De största kundsegmenten är leasingverksamhet, livsmedels- och dryckesdistribution, leveranser av bildelar, bageribranschen och kemtvättsindustrin. Man kan säga att WALTCO-bakgavellyftar används överallt där man transporterar stora volymer av varor för daglig konsumtion och där lastning och lossning måste ske smidigt och där man dessutom kräver branschspecifika lasthanteringslösningar, påpekar Robinson. Råvaror för framgång Enligt Robinson baseras framgången på kundanpassade lösningar, bakgavellyftarnas tekniska egenskaper, omfattande reservdels- och underhållstjänster såväl som på bolagets relation till kunderna. När kunderna fattar beslutet att köpa utrustningen tittar de på förhållandet mellan egenskaper och pris hållbarhet och drift måste leva upp till löftet. Ett bra exempel på detta är modellen Glide Trac. Detta är orsaken till att vi satsar på att säkra kvaliteten: redan från första början Lång resa Rod Robinson har jobbat för Waltco under lång tid. Med 37 år i samma bolag, varav 20 i ledande positioner, råder inget tvivel om att denne man vet vad han talar om. Robinson har hjälpt till att vända bolagets verksamhet från ett lagerföretag till ett expertbolag med verksamhet på den globala marknaden. Men han har inte förblindads av framgången. De saker han lärde sig under de första dagarna på jobbet har han aldrig glömt: kunderna kommer alltid först. Kunderna och deras medarbetare såväl som andra partners måste uppskattas och respekteras. Det är nyckeln till gott samarbete. Kunderna Framgången med WALTCO-bakgavellyftar i USA är summan av många faktorer. En avgörande orsak är Waltco Truck Equipments positiva och precisa serviceattityd gentemot kunder och partners. method

5 har varje detalj testats noggrant före leverans till kunden. Det faktum att vi har flera fabriker på olika orter har förbättrat tillgängligheten och påskyndat leveranserna. Eftersom återförsäljarna kan sina marknadsområden utan och innan, kan den information de ger utnyttjas för att effektivt besvara kundernas behov. Säljarna ute på fältet kartlägger även kontinuerligt problemsituationer som uppstår under användningen såväl som brister i samband med leveransen för att på detta sätt förhindra att samma problem uppstår på nytt. I framtiden kommer konstruktion och produktutveckling att i allt större utsträckning utföras på kundens villkor. Och eftersom ny utrustning behövs för att ersätta den gamla är marknadsutsikterna goda. Fokus ligger även fortsättningsvis på snabbhet och produktivitet, vilket underlättar förarens arbete samt att förbättra arbetssäkerheten genom nya tekniska lösningar. Men det är människor som står bakom de nya lösningarna. Robinson vill framhäva den betydelse som arbetsmiljön och medarbetarna har på kundnöjdhet och goda resultat. Det krävs ett bra team för att uppnå goda resultat. Slutligen är det alltid fråga om de anställda utan dem skulle det inte finnas ett bolag. Text: Compositor/Kirsi Paloheimo Bilder: Jim Martin kommer alltid först method

6 Enkel anpassning till företagsspecifika behov och hög tillförlitlighet avgjorde när Suez Environment valde Hiab som sin lastväxlarpartner. SITAs maskinpark på lastbilar arbetar dagligen med uppdrag inom avfallshantering och återvinning. Många av dessa lastbilar är utrustade med MULTILIFT-kroklastväxlare för lastning av avfallscontainrar. I själva verket används dessa system i allt större utsträckning av SITAs team i nio europeiska länder: Tyskland, Nederländerna, Tjeckien, Frankrike, Storbritannien. Belgien, Sverige, Polen och När tillförli Finland. Samarbetet mellan SITA, som är ett dotterbolag till Suez Environment, och Hiab inleddes för drygt ett år sedan via en normal inköpsprocess vid Suez Environments inköpsavdelning. Beslutet att avgör centralisera inköpen togs år Inköpsteamet består av fyra personer som arbetar vid huvudkontoret. Det låter kanske som ett litet team, men inga beslut för Europa tas utan teamets godkännande. Agenterna i de olika länderna ingår i den beslutsfattande kommittén. Vägen till att lämna in anbud Anbudstävlan känner inga gränser; inköpsavdelningen i en ledande koncern är en strategisk plats och en obligatorisk ingång för alla potentiella leverantörer som är intresserade av att få lämna in anbud. Suez har tre inköpsnivåer och de omfattar allt från inköp av kontorsmateriel till mycket specifika och tekniska produkter i likhet med dem som används av SITA, som ansvarar för Suez Environments avfallshanteringsarbeten. SITA står för 47 procent av omsättningen och har 63 procent av de anställda inom koncernen. Hur går det då till när man letar efter anbudsgivare? Eftersom användningen av vissa produkter varierar från land till land ger landscheferna sina synpunkter under utarbetandet av en specifikation. Att tillämpa den bästa metoden används för att spara tid när ett liknande tillvägagångssätt redan existerar i något av de länder där vi har representanter, förklarar Den höga tillförlitligheten är lugnande. Emmanuelle Blanc, som ansvarar för inköpsavtalen för specialprodukter hos SITA. Inlämningen av anbud föregås av många steg. Först lämnar intresserade leverantörer in en detaljerad studie, där deras expertis framgår. Därefter gör SITAs experter en teknisk undersökning. Det är viktigt att poängtera transparensen i vår approach, påpekar Louis Willems, inköpschef för Belgien och expert på denna typ av utrustning. Om ett bolag skickar oss en fråga så lägger vi ut svaret på vår webbplats som är tillgänglig för alla tävlande. På detta sätt får var och en av dem samma information. method

7 Under ett möte i Paris hade SITA och Hiab möjlighet att utvärdera samarbetet som inleddes för ett år sedan. SITAs Louis Willems (t v) tillsammans med sina kolleger Phil Davies och Emmanuelle Blanc. tligheten I slutskedet, när de sökandena anser att de kan delta i en anbudstävling, startar inköpsavdelningen en bakvänd process för en begränsad period på marknaden. Service gör skillnad Varje anbudsgivare ger förslag, och priserna sjunker tills det mest konkurrenskraftiga anbudet vinner. Men detta innebär inte nödvändigtvis att det lägsta anbudet vinner. Vi fäster stor uppmärksamhet på kvalitetsinnehållet i anbudet, den totalservice som erbjuds såväl som tillförlitligheten hos det anbudsgivande bolaget, tillfogar Phil Davies, inköpschef för Europa. Med tanke på de uppdrag vi utför anser vi det vara avgörande att vi framför allt fattar det tekniskt rätta beslutet. För allas bästa Suez Environment, är dotterbolag till en av de mera betydande koncernerna i världen. Bolaget har anställda, omsätter 11,1 miljarder euro och utvecklar sin expertis inom två områden som är avgörande för välfärden för jordens befolkning: leverans av dricksvatten och renhållning. Den sistnämnda sektorn omfattar insamling och hantering av avfall såväl som återvinning. Denna sektor står för en försäljning på 5,2 miljarder euro och bearbetar årligen 42 miljoner ton avfall från 65 miljoner invånare i 19 länder, varav tio ligger i Europa. Renhållning står för nästan 90 procent av den verksamhet som bedrivs under namnet SITA. method

8 Att välja MULTILIFT-kroklastväxlare är ett bra exempel på just detta: Kvaliteten på servicen hänger samman med utrustningens rykte. På frågan varför Hiab lasthanteringssystem valdes har Louis Willems ett rakt och okomplicerat svar: Vi använder redan MULTILIFT-kroklastväxlare och vi känner deras egenskaper. Den höga tillförlitligheten är lugnande. Dessutom uppskattar vi också den lätthet som bolaget kan anpassa sig på, särskilt eftersom vi har specifika krav beroende på land. Willems berättar också att Hiab inte tvekade att tillåta att dess system testas vid SITAs center i flera europeiska länder. Dessutom är Suez även ett socialt medvetet bolag som fäster stor vikt vid kvaliteten på de produkter som används i byggandet av den utrustning de köper. Inköpsavdelningen rådfrågar hälso- och säkerhetschefer om hur säker användning av utrustningen kan garanteras. Det är absolut nödvändigt att få deras synpunkter innan ett inköpsbeslut godkänns. Ett öga på framtiden Men SITAs beslut baserades också på framtiden. Vissheten om den nära förestående lanseringen av kroklastväxlarsystemen MULTILIFT XR Power har definitivt fångat SITA-experternas uppmärksamhet. Det avancerade PLC-drivna elektroniska styrsystemet arbetar snabbt och ökar säkerheten avsevärt. Detta rimmar väl med SITAs förväntningar på arbetseffektivitet. Detta ger även Hiab möjlighet till ett långvarigt partnerskap med kunden. I själva verket måste partnerbolaget kunna utvärdera sig självt, eftersom de avtal Vid källan till kundorientering Vi måste känna våra kunders verksamhet. Och för att förstå den måste vi också ofta känna till verksamheten hos våra kunders kunder, på detta sätt förenklar Seppo Heino, marknadsdirektör vid Multilift, Hiabs syn på kundorientering. Seppo Heino framhåller att man aktivt måste undersöka kundernas erfarenheter av Hiabs utrustning och att målen med utvecklingen systematiskt måste sammanställas. Det är viktigt att upprätthålla en dialog med nyckelpersonerna i kundens organisation. Vi är beroende av återkoppling och använder den i utvecklingen av vår utrustning för att förbättra våra kunders konkurrenskraft. Seppo Heino pratar om en winwin situation, där Hiab har ett starkt motiv för fortsatt samarbete. som ingås inte är huggna i sten, och en ny nöjdhetsundersökning görs vart tredje år. Därför kan regelbundna relationer med leverantören leda till bättre kunskap och ökad förståelse. Text: Jean-Yves Kerbrat Bilder: Jean-Yves Kerbrat & Jyrki Vesa När våra kunder mår bra, mår vi också bra. Och omvänt: om vår utrustning inte ger kunden mervärde, så har vi svårt att klara oss. Framgång ger i sin tur förutsättningar att utveckla vår verksamhet och att investera i produktutveckling, säger han. Heino ansvarade för förhandlingarna med inköpsavdelningen vid Suez Environment. Han anser att SITA-samarbetet är produktivt för båda parterna. Hiabs organisation har byggts för att stödja nära samarbete och varje land har en kundansvarig. De som är kundansvariga för SITA träffas regelbundet för att dela med sig av erfarenheterna och utveckla samarbetet. Jag är kontakten för SITA-kontot på Hiab-nivå. Detta arrangemang har redan visat sig fungera bra, säger Heino. method

9 TEKNOLOGI Teleskopmasten har lång räckvidd Den senaste MOFFETT-påhängstrucken är utrustad med teleskopbom. Teleskopbommen kompletterar Moffetts utbud av påhängstruckar med fasta och rörliga bommar. Teleskopbommarna kommer särskilt väl till pass i situationer där varor lastas och lossas från en sida av släpvagnen och eventuellt även i besvärlig terräng. Påhängstrucken med teleskopbom tillverkas både som traditionell tvåvägsmodell och som fyrvägsmodell med hjul som vrider sig i fyra riktningar. Teleskopbommens fördelar En teleskopbom har fyra hydraulcylindrar. Lyftcylindern höjer och sänker bommen. Kompensationscylindern som är fäst i bommen rör sig i relation till lyftcylindern och pressar samtidigt olja till tippcylindern. På detta sätt förblir gaffeln i samma vinkel under hela lyftet. Tippcylindern är placerad inuti bommen och gör det möjligt att tippa enbart bommen. Den cylinder som egentligen manövrerar teleskopbommen sitter längst ut En teleskopbom har fyra hydraulcylindrar. på bommen, vilket gör den enkel att serva. Den integrerade gaffelförflyttningen har en sidoförflyttningskapacitet på drygt tio centimeter, och eftersom endast gaffeln med lasten och inte hela bommen rör sig när man byter sida är påhängstrucken mycket stabil. Lyftkapaciteten för en påhängstruck utrustad med en teleskopbom är 2,5 ton. Även förarkomforten är av toppklass. Hytten är rymlig, manöverspakar och handtag är logiska. Och eftersom teleskopbommen är helt indragbar efter användning, är sikten ypperlig från hytten. Teleskopbom eller rörlig bom? En påhängstruck med en rörlig bom kräver antingen pantografisk eller teleskopisk gaffel för att nå lasten. En teleskopbom kräver inga ytterligare anordningar för räckvidd och detta minskar egenvikten. När man förlänger bommen kommer gafflarna åt båda sidorna av släpet utan att man behöver flytta påhängstrucken eller vända fordonet. Bommens lyftkapacitet förblir lika bra även när bommen förlängs, eftersom stödvalsarna under gaffeln flyttar en del av lasten till lastutrymmet och gör det lättare att dra lasten över flaket. Dessutom är den nya påhängstrucken extremt stabil. Alla MOFFETT-påhängstruckar har tre hjul och bildar således en stabil triangel. I en påhängstruck med teleskopbom kan bakhjulet förskjutas bakåt för att öka triangelns yta och därmed påhängstruckens stabilitet. Å andra sidan när lastbilen tar med sig påhängstrucken dras bakhjulet in och vänds parallellt med påhängstrucken för att minska överhäng. Också i fyrvägsmodellerna förbättras stabiliteten med teleskopbom, eftersom framhjulen, som är placerade på insidan av trucken, vänds utåt och breddar därigenom den stabiliserande triangelns yta. Text: Compositor/Tiia Teronen Illustration: Moffett method

10 TEKNOLOGI Uppgradera? Hiab har vad du behöver Något som på senare tid dykt upp på önskelistan hos Hiabs kunder är ett komplett kit för uppgradering av manuellt styrda till fjärrstyrning. Nu finns det. Eftersom det finns så många olika krankonfigurationer inom Hiab-familjen så har det tidigare varit ett krävande arbete att bygga om till radiostyrning. Det har lösts med en uppdelning i undergrupper som är anpassade för de olika modellvarianterna. Allt som behövs för en uppgradering finns nu samlat i olika paket som beror av kranmodell och befintlig utrustning på kranen, berättar Per Herdegård som är projektledare för tillbehör för Hiabs kranar. Basen är ett paket som innehåller ventilen V80R. Till detta kommer sedan olika modellanpassade tilläggspaket med oljefilter, oljekylare, SPACE, radioenhet och i de fall det behövs transformator för konvertering från 12 till 24 volt. I de modellanpassade kiten ingår alla delar som behövs för att omvandla en manuellt styrd kran till en följsam radiostyrd medhjälpare. Visserligen inte starkare än tidigare, men klart mer flexibel. För att få tillgång till den extra lyftkapaciteten måste man fortfarande beställa denna utrustning fabriksmonterad på nya kranar. När det gäller byte och montering av de nya komponenterna kan i princip vem som helst göra det själv, men eftersom uppgraderingen även innefattar justeringar i programvaran, så krävs en auktoriserad Hiab-verkstad med behörighet att göra inställningar i krandatorn. Viktigt är dessutom att hydraulsystemet justeras till rätt arbetstryck på den nya ventilen och att korrekta tryckreduceringsventiler monteras enligt medföljande instruktion. Oljekylare och speciella oljefilter är dessutom helt nödvändig utrustning för att kranen skall fungera tillfredsställande med sin nya fjärrstyrning. Ombyggnadssatser finns nu för de flesta XS-kranar med manuell V80-ventil, från HIAB XS 055 till 377. Om kundintresset är tillräckligt stort kommer troligtvis längre fram även satser för att bygga om andra kranar, berättar Per Herdegård. Text: Ulf C Nilsson Bilder: Lasse Klint 10 method

11 Med mewp får du tre kranar i en Den nya standarden EN 280 trädde i kraft redan 2001 och ställer helt nya krav när det gäller maskiner för personlyft, alltså MEWP (Mobile Elevating Work Platform). Trots standarden har dock funnits utrymme för nationella särbestämmelser som tillåtit att man exempelvis hängt på personkorgar på lastbilskranar för tillfälliga personlyft. Men allt fler länder ansluter nu till standarden och i Sverige blir det 1 juli i år totalstopp för att besiktiga en traditionell lastbilskran för personlyft. För Hiab innebär de nya bestämmelserna inga problem, eftersom man här redan har utnyttjat nyheten och anpassat konstruktionen i HIAB XS 122, 144 och 166 efter de nya kraven. Resultatet är tre kranar i en. Förutom den tidigare möjligheten, att utnyttja EN12999 för att få extra kraft med hjälp av elektroniken, vilket innebär att man i det praktiska arbetet får tillgång till två kranar i en, så finns nu även möjligheten att förse styrsystemet med en nyckelbrytare. Med den aktiv har man gjort kranen till en MEWP och får därmed så att säga en tredje kran i en. En halv meter i sekunden MEWP-läget medför att lastbilskranen förvandlas till en maskin avsedd för personlyft. En påtaglig skillnad som MEWP medför är att korgens rörelsehastighet begränsas till max 0,5 m/sek. vertikalt och till 0,8 m/sek. horisontellt. Bland övriga krav som standarden ställer märks: automatisk horisontallägesreglering på korgen. att stödbenens fötter ska vara svivlande. att det ska finnas en signal som bekräftar att stödbenen verkligen är korrekt utkörda och ansatta. ett nödkörningssystem ska finnas tillgängligt vid eventuella driftstopp av lastbilen. speciella hydraulkopplingssystem ska användas för de trycksatta rör. Även själva monteringen på lastbilen ingår i MEWP-typningen och Det Norske Veritas (ett av världens ledande klassificeringsorgan) har utformat föreskrifter hur monteringen ska göras. I maskindirektivets bilaga 4 finns en lista med speciellt farliga maskiner där personlyftplattformar ingår tillsammans med bland annat motorsågar och spikpistoler. För dessa maskiner krävs ännu ett tredjepartsgodkännande. Men när ett nytt maskindirektiv träder i kraft den 29 december 2009 blir vi självcertifierande även för personlyftplattformar, förutsatt att de uppfyller den harmoniserade standarden EN 280, säger Lars Rydahl som leder arbetet med detta inom Hiab. HIAB XS 122 E-5 MEWP var första modellen ut och har snabbt följts av HIAB 144 och HIAB 166. Nu har vi fullt upp med att leverera. Rent praktiskt är de MEWP-godkända och klara när de sitter på bilen. Speciellt i Spanien har framgångarna kommit tidigt och varit stora, konstaterar Lars Rydahl. På tur för MEWP-anpassning står nu HIAB XS 244 och HIAB XS 288. Text: Ulf C Nilsson Bild: Industrias Zamarbu Av någon anledning har just personlyftar varit föremål för många olika specialundantag och nationella särregler inom de olika EU-länderna. Men nu börjar standarden EN 280 slå igenom på bred front. Spanien hör till de ledande på området och nu följer även bland andra Sverige efter. method

12 Långvariga och lojala affärsrelationer är viktiga för ett familjeföretag. Carlos de Blas tillsammans med sin far José som grundade bolaget för mer än trettio år sedan. Hantering och återvinning av avfall i miljonstäder kräver betydande investeringar i planering och infrastruktur. Detta gäller även Madrid, som har över fem miljoner invånare. Grupo de Blas är en stor aktör inom återvinning och hantering av material och problemavfall från rivningar, gamla hushållsapparater och motorfordon i den spanska huvudstaden och ekonomiska metropolen. Bolagets grundare José de Blas familj hade en boskapsfarm i byn Leganés, söder om Madrid. Men redan som ung intresserade sig José för utvecklingen inom handel och industri och det ökade behovet av avfallshantering. Tillsammans med sin hustru Rosario grundade José de Blas ett bolag som specialiserade sig på insamling av pappersavfall och kartong. Detta bolag utgjorde basen för dagens specialiserade återvinningsföretag. 12 method

13 Från avfall till På sjuttiotalet genomlevde Spanien ett ekonomiskt uppsving, vilket ökade medvetenheten om de ökande avfallsmängderna från hushåll och industri. Man insåg även värdet av det råmaterial som fanns i detta avfall och avfallet började omvandlas till återvinningsmaterial. Investeringar i kvalitet José de Blas och hans hustru bidrog till denna utveckling och köpte tomtmark för lager och den första lastbilen, en spansk Avia, för insamling av avfall och återvinningsmaterial. När bolaget breddade verksamheten till att omfatta även järnskrot och stål blev det nödvändigt att investera i en större lastbil, en Camiòn. Denna lastbil hade redan en Multilift HL 26-kroklastväxlare och en JONSERED 900-återvinningskran. I dag är 50 procent av Grupo de Blas verksamhet fokuserad på rivningsmaterial, det vill säga återvinning av byggmaterial. Den övriga verksamheten består av För över 30 år sedan grundades Grupo de Blas, som specialiserade sig på insamling av avfallspapper och kartong. I dag har Grupo de Blas utvecklats till ett betydande återvinningsbolag i Madrid-regionen. hushållsmaskiner, bland annat tvättmaskiner och kylskåp. Dessutom bearbetar Grupo de Blas även motorfordon som råkat ut för olycksfall eller blivit övergivna av sina ägare. Olja, smörjmedel, kylvätska, broms- och and kopplingsvätskor, batterier och däck avlägsnas från dessa fordon och deponeras på ett miljöriktigt sätt eller återvinns. Långvariga affärsrelationer är ytterst viktiga för ett familjebolag. Under många år har Grupo de Blas haft goda affärsrelationer med Hiab och står i direkt kontakt med huvudkontoret i Torrejón de Ardoz i närheten av Madrid. Hos Hiab ansvarar José Sanchez för denna kundrelation. Även underhåll och reparationer görs i Torrejón. Grupo de Blas senaste Hiab-investering var en MULTILIFT-kroklastväxlare och en JONSERED 1620 Z-återvinningskran. Kombinationen av MULTILIFTkroklastväxlare med JONSE- RED-återvinningskranar har visat sig vara en mångsidig och idealisk lösning för våra behov. JONSERED-återvinningskranar är extremt väl lämpade för Regionchef José Sanchez stiftar närmare bekantskap med Grupo del Blas struts. återvinningsmaterial att användas i återvinningssektorn tack vare deras kombination av kraft och hastighet samt enkla användning. MULTILIFTkroklastväxlare är särskilt lämpade för stora containrar. Lastbilarna kan enkelt plocka upp och sätta ner dem utan onödiga stopp. Vi uppskattar deras höga precision och tillförlitlighet, berättar Carlos de Blas. För närvarande har bolaget totalt femton fordon som är utrustade med uppgraderade MUL- TILIFT-kroklastväxlare, och nio är utrustade med JONSERED-återvinningskranar. Dessutom har bolaget en storskalig maskinpark och flera olika återvinningscontainrar. Lastbilar med släpvagn används för transport av återvinningsmaterial. Ett litet zoo på bolagets tomt Trots att José de Blas arbetar med avfallshantering och återvinning hyser han fortfarande en stor kärlek till boskapsuppfödning. Han har också låtit bygga en stor inhägnad på bolagets mark. I dag lever strutsar, påfåglar, ankor, hönor, får och percheron-hästar tillsammans i harmoni. Inhägnaden är omgiven av en charmfull trädgård. För José de Blas är detta ett bevis på att det är möjligt för djur och växter att existera sida vid sida med modern teknologi. Vilken härlig idé! Text: Gerlach Fronemann Bilder: Jonas Nordin José de Blas tittar på när hans påfågel äter middag. method

14 När storleken Efterfrågan på väggoch golvmaterial för bostäder och tillväxten inom plywoodindustrin har ökat virkesförsäljningen i Japan, där de höjda importkostnaderna har lett till hårdare konkurrens och en större fokusering på inhemskt virke. Denna kostnadsökning för importen orsakas av ökande efterfrågan i Kina, Indien och Mellanöstern såväl som restriktioner inom avverkning i Sydostasien. Tack vare den nya teknologin kan inhemskt virke från gallringar i ökande grad användas istället för importerat virke. De viktigaste produkterna i skogsindustrin är råvirke som går till sågverk för vidare förädling till massa, flis och plywood. Produktionsvolymerna av massa ligger på nordisk nivå. Trots att de nordiska länderna och Nordamerika är mest kända som pappersleverantörer, är Japan faktiskt en av världens största papperstillverkare. Kortvirkesmetoden är den mest allmänna avverkningsmetoden i Japan. Timret transporteras vanligen från skogen med hjälp av kabel. Men i bergig terräng används ATV-liknande fordon som är utrustade med Storleken på de skogskranar som används inom det japanska skogsbruket beror på många faktorer. kran, eftersom hjuldrivna fordon inte alltid klarar av branta sluttningar. Efterfrågan på barrträd från gallringar för plywoodindustrin har ökat under de senaste åren. Japans virkesavverkning för egen konsumtion uppgår sammanlagt till över 16 miljoner kubikmeter. Enkel lastning med Z I takt med den allt större efterfrågan ökar avverkningen och därmed även behovet av att investera i allt bättre och mer avancerad utrustning. Storleken på lastbilen och skogskranen har betydelse när virket transporteras från områden som är oframkomliga för stor utrustning. Eller när broar och tunnlar begränsar höjden på fordonet och lasten. I Japan är 14 method

15 Storleken på lastbilen och skogskranen har betydelse när virket transporteras från områden som är oframkomliga för stor utrustning. avgör virkestransporter maximerade till en höjd på 3,8 meter. För att optimera lasthöjden och lastvolymen är den vanligaste skogskranen den platsbesparande Z-modellen. Lastbilsmonterade LOG- LIFT och JONSERED skogskranar används för att lasta och transportera virke till sågverk och plywoodfabriker. Kranarna har utvecklats för tunga lyft och de klarar av stora laster och snabb lastning. Om kranen underhålls rätt kan livslängden för en kran uppgå till hela år. Kranen väljs utgående från fordonets vikt. Lastbilarna har vanligtvis en bruttovikt på ton. Följaktligen är storsäljaren LOGLIFT 105 Z/ZT, tack vare god balans mellan vikt, lyftkapacitet och nyttolast. Räckvidden är väl tilltagen, men i Japan säljs LOGLIFT skogskranar med en kranarm som är 20 centimeter kortare än i övriga delar av världen. Detta förhindrar att vipparmsleden slår mot marken i branta sluttningar. Omfattande kundservice Skogskranar säljer bra i Japan, och försäljningen av LOG- LIFT och JONSERED skogskranar väntas öka parallellt med efterfrågan på inhemskt virke. Aktiva återförsäljare har även bidragit till försäljningsökningen genom att bistå kunder med igångsättningen och problemlösning, samt att vid behov även besöka slutkunden och hjälpa dem att åtgärda problem som dyker upp. De flesta av Hiabs japanska kunder är små eller medelstora bolag eller enskilda företagare som köper utrustning främst via lastbilsåterförsäljare. På detta sätt får kunden rätt utrustning monterad på rätt lastbil. Trots att Hiab redan har en nära relation med kunderna kommer i framtiden allt större fokus att ligga på service, underhåll och reservdelar som beaktar kundens behov. Text: Compositor/Kirsi Paloheimo Bilder: Matton & Hiab method

16 Bra sa på gång John Stuart, chef för Hiab Quebec, kommer ihåg när Jean Guy Leroux, som på den tiden var chef för fordonsparken vid det kanadensiska bryggeriet Labatt, för första gången kontaktade honom för att hitta en effektivare lösning för ölleveranser i Quebec. Fram till den tidpunkten hade de flesta ölleveranserna på andra orter bestått av att man rullade av öltunnor från en lastbil och ner i källaren. Leroux frågade Stuart om det var möjligt att använda en HIAB-kran, eftersom många restauranger, pubar och barer i Quebec ligger ovanför gatunivån, ofta på andra eller tredje våningen. Konstigt nog hade ingen tänkt särskilt mycket på denna alternativa lösning före 1994, eventuellt med undantag av den svettdrypande leveranspersonalen som släpade tunga ölbackar och 50 kilos tunnor från gatunivån och upp till baren. Det hela blev inte lättare av att en del av de äldre byggnaderna i staden helt saknade hiss. Stuart minns att leveranspersonalen till och med stod på sina lastbilsflak och hissade upp ölet. Stuart och Labatt utredde möjligheten att utnyttja en HIAB-kran för jobbet. De startade också ett gemensamt FoU-projekt och lyckades med samlade krafter revolutionera effektiviteten i de dagliga leveranserna runt om i provinsen. Labatt och bryggeriet Molson har varit viktiga kunder för Hiab Quebec sedan början av 1990-talet, endast några år efter att bolaget inledde verksamhet i Quebec som en provinsbaserad verksamhet under Ontario-baserade Atlas Polar Limited. Hiab Quebec inledde verksamheten som en två-mans verksamhet eller egentligen en man och hans sekreterare. I dag har Det är ett utmanande arbete att leverera öl i Kanadas fransktalande provins Quebec. De tusentals kunderna är utspridda på ett stort område och dessutom ligger leveransplatserna oftast ovanför gatunivå. Därför lönar det sig att äga effektiva leveranslösningar. Skål för MOFFETT och HIAB! bolaget ett eget huvudkontor och arbetar genom ett nätverk av tolv återförsäljare runt om i Quebec. Labatt ingår i InBev SA, en av väldens största bryggerikoncerner. Bolaget brygger drygt 60 olika ölsorter och har sålt öl i Quebec sedan I dag har bryggeriet 37 distributionscenter och betjänar kunder runt om i provinsen, oftast dagligen. På tiden före HIAB-kranarna var detta lika med mycket hårt fysiskt arbete och det krävdes tre eller fyra personer i varje lastbil för att leverera ut ölet. Att manuellt hantera dessa tunga tunnor resulterade också i skador och långa sjukskrivningar. Den första HIAB-kranen HIAB 160 ändrade på allt detta som genom ett trollslag. Logistisk revolution En annan Hiab-produkt, MOFFETTpåhängstrucken bidrog också till den logistiska revolutionen. Före 1996 hade vi sålt flera kranlösningar till Labatt, och då började vi också intressera dem för MOFFETT, minns Stuart. De insåg att om de kunde få en liten nätt gaffeltruck och montera den bak på lastbilen så skulle leveranspersonalen ha en egen behändig gaffeltruck med sig varje gång de begav sig ut på ett jobb. Det lönar sig att äga effektiva leveranslösningar särskilt när leveransplatserna ofta ligger ovanför gatunivå. I Kanada hade leveransbilarna traditionellt ett antal dörrar på ena sidan av fordonet. Bakom varje dörr fanns ett lager av en viss produkt, och varje order sammanställdes genom att man gick från dörr till dörr för att uppfylla kundens krav, och sedan bar man varorna från lastbilen till kunden. Denna tidskrävande metod övergavs när Labatt beslöt sig för att införa kundorder per lastpall, med allt kunden 16 method

17 ker Moffett har visat sig fungera perfekt vid lastpallsleveranser, när alla varor som kunden beställt lastas på en enda lastpall. behövde färdigt lastat på en lastpall. För denna typ av leveranser lämpade sig MOF- FETT utmärkt. Detta innebar också att leveransfordonen effektivt kunde skötas av en enda person något som ytterligare ökade effektiviteten. Vi började beställa MOFFETT 1201: or år 1996, berättar Serge Valiquette, servicechef för Labatt i Quebec. Den avlöstes av 1501, och i dag har vi en maskinpark på 53 3-hjulsdrivna MOFFETT M2003:or. Vi använder dem vanligtvis när vi måste leverera till smala passager där vi inte kan komma in med en lastbil. MOFFETT är kompakt, effektiv och den minskar antalet arbetsrelaterade olycksfall och överbelastningar och det är viktigt för oss. Den trehjulsdrivna påhängstrucken ger en betydande prestandafördel i det kalla klimatet i regionen de första 1201:orna var endast enhjulsdrivna. Det var Molson som först insåg fördelen med ett trehjulsdrivet system år 1998, och i dag har de en maskinpark på ca 120 MOFFETTar. Både Labatts och Molsons fordonsspecificerare är nöjda med MOFFETT-lösningen, och diskuterar gärna nya lösningar tillsammans med John Stuart vid Hiab Quebec. Hiab organiserar en del av underhållet, medan kunderna utför en del av det på egen hand. Det som är speciellt med Quebec, jämfört med övriga Kanada, är de tiotusentals ställen som båda bolagen har att leverera till, och de flesta kräver leveranser varje dag, säger Stuart. I detta avseende är MOFFETT och HIAB-kranarna helt enkelt ovärderliga. Text: Graeme Forster Bilder: Steve Parr method

18 Sydamerika är en värld i sig. Hiabs återförsäljare i Peru och Colombia berättar om hur den lokala färgen har beaktats i verksamheten. Syd 18 method

19 Den livliga byggsektorn, särskilt byggandet av kraftledningar och telefonlinjer samt vägar, ger Malvex kunder. verkar definitivt ta längre tid än vad jag är van vid. Det är spännande Allting att jobba här, eftersom det ständigt händer överraskande saker, berättar Bengt Kindgren med ett skratt när han blir tillfrågad om sin synpunkt på Colombia. De kulturella skillnaderna med Europa är fortfarande i färskt minne hos Kindgren som återvände till Colombia efter sju år i Sverige. Han har varit verkställande direktör för Nike Colombiana i Bogota i drygt två år. Dagens situation är på inga villkor en indikation på hur landet eller ens vår egen verksamhet kommer att se ut nästa år. Vi befinner oss trots allt i Sydamerika, säger Malvex verkställande direktör Kjell Malmström. Han vet vad han talar om: han har gjort affärer i Peru sedan Malvex har 60 anställa och representerar förutom Hiab även Linde, Dolmar och Stocka. Malvex har nära kundrelationer Kjell Malmström påpekar att trots att Peru är ett stort land är marknaden för lasthanteringsutrustning fortfarande rätt liten jämfört med den europeiska marknaden. Med Malmström vid rodret har Malvex varit Hiabs återförsäljare sedan I dag säljer bolaget mest HIAB-kranar (30-50 per år), och ibland även andra Hiab-produkter. Hiab är marknadsledare i Peru. Varumärket har ett gott rykte, men konkurrenterna driver oss att utveckla vår kompetens, säger Malmström. En livaktig byggindustri, särskilt byggandet av el- och telefonlinjer och vägbanor ger Malvex kunder. Dessutom finns efterfrågan på Hiabs utrustning inom bränsle- och gasindustrin. Under sin långa karriär i Peru har Malmström hunnit skaffa sig många kundkontakter. Betydelsen av dessa kontakter framhävs i den lokala kulturen. Här i Peru baseras försäljningen väldigt långt på personlig växelverkan med kunden. Kundrelationerna är värdefulla, och på Malvex står vi i nära kontakt med våra kunder. Nike Colombiana gör ett banbrytande arbete Marknaden för lasthanteringsutrustning i Colombia är även den, på det stora hela, fortfarande underutvecklad. Nike Colombiana, som leds av Bengt Kindgren, har 31 anställda i Bogota och har varit Hiabs återförsäljare i över 25 år. Nike Colombiana gör en hel del fotarbete för att försäkra kunderna om fördelarna med utrustningen innan de i själva verket köper någonting. Detta arbete har lönat sig. En betydande del av våra kunder under de senaste åren har köpt sin första Hiab-utrustning, säger Kindgren. För närvarande omfattar Nike Colombianas produktsortiment HIAB-kranar och ZEPRO-bakgavellyftar, men de har även sålt MOFFETT-påhängstruckar. HIAB är marknadsledare inom lastbilskranar. Kindgren förklarar att produktsortimentet styrs av Nike Colombianas kundbas, varav en betydande del verkar Inget går upp emot amerika method

20 inom byggsektorn. Hiabs produkter används även inom palmoljeproduktion, som är en snabbt växande bransch såväl som inom oljeindustrin och lantbruket. Tillförlitlighet ett måste Sydamerika räknas ofta som ett enhetligt område. Men när man lyssnar på Kjell Malmström och Bengt Kindgren står det klart att Peru och Colombia är länder med stora kulturella skillnader. Colombia är två och en halv gånger större än Sverige, påpekar Bengt Kindgren om landet som har 45 miljoner invånare och fortsätter: Landet är mycket mångfasetterat. I Colombia finns berg, öknar och djungler. Länderna och förhållandena kan ändras, men Hiabs säljargument förblir de samma. Nummer ett för köparna i Peru och Colombia är inte de senaste innovationerna, utan basmodeller med basegenskaper. Tillförlitlighet kommer först. Oberoende om produkten används i öknen i Peru eller i djungeln i Colombia har Hiabs kvalitet visat sig vara tillförlitlig. Malmström säger att varje droppe pressas ur utrustningen i Peru. Beskattningen höjer markant priserna på Hiabs produkter. När en kund köper en produkt vill han använda den i flera år framöver. Vi har sju personer anställda på serviceavdelningen. De servar till och med 35 år gamla kranar bland annat modellerna 245, 550 och 950 och de används fortfarande varje dag, säger Malmström och påpekar att Malvex även har reservdelar för dessa modeller. När en kund köper en Hiab, kan han lita på att affären löper smidigt. Vår utbildade personal finns alltid där för dem och stödjer dem hela vägen, fortsätter Malmström. De långa avstånden är dock en utmaning för serviceavdelningen. Vid behov reser våra servicetekniker till ort och ställe, men resan kan ta lång tid, säger Kindgren. Han medger att Hiabs utrustning inte nödvändigtvis är den billigaste ens i Colombia. Men vi förklarar också för våra kunder att den billigaste lösningen inte alltid är den mest ekonomiska när man ser till produktens hela livscykel. Och de har allt bättre börjat inse att detta är sant, säger Kindgren. En betydande del av Nike Colombianas kundbas finns i byggbranschen. Tillväxt i horisonten kanske Den höga arbetslösheten i Peru och Colombia har hållit lönerna i styr, men lönenivån håller ändå jämn takt med de positiva trenderna i ekonomin. Högre inkomster i sin tur leder till bättre försäljning av lasthanteringsutrustning. För Malvexs kunder är det viktigt att lasthanteringsutrustningen kan sänka deras arbetskraftskostnader. Våra kunder uppskattar också att lastning och lossning sker säkert och självständigt, säger Malmström. För närvarande är de ekonomiska utsikterna lysande för båda länderna och därför väntas efterfrågan på lasthanteringsutrustning öka. Vi väntar oss tvåsiffriga tillväxttal, men å andra sidan så ska vi ju komma ihåg att detta är Sydamerika. Du vet aldrig vad som kommer att hända imorgon; ibland har vi en aning om vad som ska hända idag, småskrattar Bengt Kindgren. Text: Compositor/Sami Laakso Bilder: Bengt Kindgren & Isamel Benique Ger gasbeh Agas distributionchef Teijo Syrjä (t v) och transportföretagarna Seppo Huhta och Jussi Pullinen. Ungefär sex mil norr om Helsingfors ligger Riihimäki, som är ett av Aga Oy:s 120 försäljningsställen i Finland. Här märker man också att MOFFETT-påhängstruckarna börjat vinna terräng för transporter av gasbehållare. Aga ingår i Linde-koncernen, som är ett världsledande bolag inom industriell gas. Bolaget har drygt 360 anställda i Finland. Aga har en bred kundbas, från hobbysvetsare till den kemiska industrin och läkarstationer. Agas huvudprodukter är syrgas, kvävgas och argon. De står för över hälften av bolagets omsättning. Förbränningsgaser acetylen och propan samt vätgas och koldioxid är också viktiga produkter. De viktigaste läkemedelsgaserna är syrgas och lustgas. Investerar i kundservice Enligt Agas distributionschef Teijo Syrjälä värdesätter bolaget transportleverantörer som flyttar och lastar gasbehållare försiktigt och använder sig av transportutrustning som är väl underhållen. Hittills har Aga avtalat om fem MOFFETT-påhängstruckar och fler är antagligen på gång. Företaget förväntar sig att majoriteten av dess partners köper påhängstruckar när de förnyar sin transportutrustning. Detta leder till att lastutrymmet inte behöver vara av det dyra slaget som öppnas upptill, utan det räcker med att lastutrymmet är åtkomligt från ena sidan. Vid omlastningar kan påhängstrucken till exempel lämnas kvar på terminalen, och därmed frigör man dess vikt för nyttolast. Med påhängstrucken kan man enkelt placera den tunga gasbehållaren exakt där kunden vill ha den. Dessutom förbättras säkerheten, eftersom man slipper klättra upp på ibland blöta eller snötäckta containers för att fästa krankroken. 20 method

Energiguide ger enkla tips

Energiguide ger enkla tips Elpriset stiger varför? Fortum 3 2008 Den laddbara hybridbilen kan tankas från ett vanligt eluttag Energiguide ger enkla tips Energipartner för sina kunder Fortum vill vara den mest efterfrågade energileverantören

Läs mer

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22 2010 VOLATI 2010 5 Innehåll Inledning 6 Så driver vi Volati framåt 8 Tankar om affären med Kellfri 12 Så fogades TeamOlmed samman 16 Så arbetar Corroventas vd 22 Martin investerar åt Volati 24 Volati stöder

Läs mer

Skapandet av långsiktiga konkurrensfördelar genom företagets varumärkesidentitet Case Alucar Oy

Skapandet av långsiktiga konkurrensfördelar genom företagets varumärkesidentitet Case Alucar Oy Skapandet av långsiktiga konkurrensfördelar genom företagets varumärkesidentitet Case Alucar Oy Markus Norrgård Institutionen för Marknadsföring Svenska handelshögskolan Vasa 2014 SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN

Läs mer

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira Effektiv p r o d u k t i o n en tidning utgiven av Coor Industriservice nr 2 2014 Energismart flytt för Benzlers Utmanande storstopp hos Kemira Bättre avfallshantering: Outokumpu sparar pengar och miljö

Läs mer

ELANDERS ÅRSREDO VISNING 2012 FRAMTIDEN BERÖR

ELANDERS ÅRSREDO VISNING 2012 FRAMTIDEN BERÖR FRAMTIDEN BERÖR DITT OMSLAG Omslagets framsida är en av 5 678 slumpmässigt utvalda bilder genererade från bilden på sidan till vänster. Markören visar var i bilden ditt omslag är genererat. Förstoringen

Läs mer

De här nio är bättre än du

De här nio är bättre än du en tidning om produktutveckling & teknikinformation # 2 2010 De här nio är bättre än du Fokusera på det du gör bäst och låt någon annan sköta resten 1 Grönt med ekodesign 1 Flyt för C.M. Hammars livräddare

Läs mer

I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 1 / 2 0 0 6. Dags att förbereda sig inför klimatförändringen

I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 1 / 2 0 0 6. Dags att förbereda sig inför klimatförändringen Risk Consulting I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 1 / 2 0 0 6 Dags att förbereda sig inför klimatförändringen Domsjö Fabriker här jobbar de hårt för hög säkerhet Innehåll Ledare På jakt efter

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Innehåll. Årsredovisning

Innehåll. Årsredovisning Securitas årsredovisning 2007 Innehåll Inledning 3 Om Securitas 5 2007 i sammandrag Koncernen 6 VD-ord 8 Våra tjänster 0 Kundcase handeln Kundcase bevakade bostadsområden 2 Marknad 4 Kundcase bilhandeln

Läs mer

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång Working t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 3 2 0 1 0 Å r g å n g 5 Astra Tech växer global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång l Samverkan vägen till effektivt IT-stöd

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012 Together we move the world Volvokoncernen Årsredovisning 2012 En global koncern 2 VD-kommentar omvärldsfaktorer 4 Morgondagens transportbehov Strategi 8 Strategisk inriktning Affärsmodell 22 Produkterbjudandet

Läs mer

2009 i korthet. Årets resultat före skatt uppgick till 90,9 MSEK (60,5), en ökning med 50 procent

2009 i korthet. Årets resultat före skatt uppgick till 90,9 MSEK (60,5), en ökning med 50 procent Årsredovisning 2009 INNEHÅLL 2009 i korthet 2 Detta är Collector 4 VD har ordet 6 Mål, affärsidé och vision 8 Samtal mellan Lena Apler och Jan Kvarnström 10 Succé för Collector Swedish Open! 13 Marknadsöversikt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING ÅRSREDOVISNING 2012 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Marknadsöversikt 10 Verksamhetsbeskrivning 12

Läs mer

Byxa 349: Årsredovisning 2008

Byxa 349: Årsredovisning 2008 Byxa 349: Årsredovisning 2008 Innehåll VD-ord 2 3 Strategi och mål 4 5 Marknad 6 7 Målgrupper 8 15 Kvinna 10 11 Barn 12 13 Man 14 15 Värdekedjan 16 20 Idé och design 16 Inköp 17 Tillverkning 17 Distribution

Läs mer

Räckviddens giganter! 100% blå-gult. Ny rekordnivå för Maskinexpo 2008. Bravo Nordbygg! Bosch höjer ribban Sidan: 54. Ställningsbolaget Trebex AB:

Räckviddens giganter! 100% blå-gult. Ny rekordnivå för Maskinexpo 2008. Bravo Nordbygg! Bosch höjer ribban Sidan: 54. Ställningsbolaget Trebex AB: Cramo förvärvar liftuthyraren Kranab s. 8 Nu m m e r 2-2008 År g å n g 7 Starke Arvid får ny VD s. 8 Husqvarna förvärvar amerikanskt bolag inom betongsågar s. 8 Ny traktorserie från LS Tractor s. 10 SMS-fäste

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA.

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. Årsredovisning 2010 Bankerna är bra på många sätt, men ibland är de bara för långsamma. Ett problem, till exempel när man behöver snabb tillgång

Läs mer

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Lean Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Exempel på Lean-satsningar sid 6-39 Läs om Lean-utbildningar på baksidan 1 Med Lean

Läs mer

magasinet Sidan 4-5 Vem vinner Schenkers Logistikpris? Sidan 10-11 Billigare logistik med c/o-adress Sidan 14-19 Katastroflogistik på liv och död

magasinet Sidan 4-5 Vem vinner Schenkers Logistikpris? Sidan 10-11 Billigare logistik med c/o-adress Sidan 14-19 Katastroflogistik på liv och död magasinet LOGISTIK Nummer 3 september 2008 Globala och lokala transport- och logistiklösningar På turné med Götheborg Sidan 4-5 Vem vinner Schenkers Logistikpris? Sidan 10-11 Billigare logistik med c/o-adress

Läs mer

Intervju: Hans Werner

Intervju: Hans Werner ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS NR1 INGÅR SOM BILAGA I DAGENS INDUSTRI I MARS 2005 Skynda långsamt Takten avgörande vid outsourcing sid 6 Ingen tvångströja Flexibilitet

Läs mer

BillerudKorsnäs - Frövi: Kvalitet kräver full koll på råvaran

BillerudKorsnäs - Frövi: Kvalitet kräver full koll på råvaran NUMMER 2-2013 EN TIDNING FRÅN SDC SKOGSNÄRINGENS IT-FÖRETAG Porträttet: Ny VMF-vd Katarina Movitz Superuser - En viktig resurs Imano + SDC = Sant - Samverkan lönar sig BillerudKorsnäs - Frövi: Kvalitet

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Nya T-serien. Valtra 6750 EcoPower. traktorer för alla tillfällen. Gratis affisch! Valtra kundtidning 2/2002. Nya Valtramaskiner för skogen

Nya T-serien. Valtra 6750 EcoPower. traktorer för alla tillfällen. Gratis affisch! Valtra kundtidning 2/2002. Nya Valtramaskiner för skogen Valtra kundtidning 2/2002 Nya Valtramaskiner för skogen Nya T-serien traktorer för alla tillfällen Valtras A-serie: snabb och mångsidig styrka Valtra 6750 EcoPower Gratis affisch! Valtras T-serie Mångsidighet,

Läs mer

Modeller för omvärldsanalys inom trädgårdsnäringen

Modeller för omvärldsanalys inom trädgårdsnäringen Master project in the Horticultural Science Programme 2008:4 2008-06, 20 p (30 ECTS) Modeller för omvärldsanalys inom trädgårdsnäringen Av Carl Tallving och Kristina Rosdahl Fakulteten för landskapsplanering,

Läs mer

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal?

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal? Nr 3 oktober 2014 Grönt möter rött i djurvärlden Besök på Wayne s Coffee Får kunden ångra sig? När får jag säga upp min personal? FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer

Läs mer

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc.

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc. ÅRSREDOVISNING 2009 Ålös affärsidé är att utifrån kundernas behov utveckla, tillverka och globalt marknadsföra frontlastare med tillbehör för att maximera traktorns nyttovärde i jordbruk, industri och

Läs mer

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS?

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? EUROPAS LEDANDE FRISTÅENDE INTEGRATÖR PROACT HAR LEVERERAT IT-AR SEDAN 1994 VI LEVERERAR VERKSAMHETSNYTTA TILL VÅRA KUNDER Proact är Europas ledande fristående

Läs mer

Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare och övriga intressenter.

Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare och övriga intressenter. Årsredovisning 2007 stolthet KVALITET KÖRGLÄDJE PRODUKTIVITET HÅLLBAR UTVECKLING Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare

Läs mer

Alltid steget före INDUSTRIGUMMI. 37 industri

Alltid steget före INDUSTRIGUMMI. 37 industri Svensk Leverantörstidning nr 1-2008 37 industri Alltid steget före När konkurrensen ökar är det kanske dags att titta på vad som är unikt för företaget och attraktivt för kunden. Energibesparing, smarta

Läs mer