Välkommen till: Kajakklubben Eskimå version

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till: Kajakklubben Eskimå version 1.7 070604"

Transkript

1 Välkommen till: Kajakklubben Eskimå version Välkommen till Kanotidrotten, en idrott för alla - på vattnet! I de första sidorna i detta material får du nyttig information om Kajakklubben Eskimå träningar/tävlingar, motionsdel och skärgårdspaddlar del och våra visioner men även information om annan verksamhet. Efter information om Eskimå får du en enkel introduktion till den fantastiska kanotidrotten, de olika grenarna och kanotidrottens olika möjligheter. Besöksadress Långöbadsvägen 4 Postadress Box KARLSKRONA Telefonnummer till klubben till Anders Velin Ordförande till Roland Juhl Vaktmästare Hemsida Mail Bankgiro

2 Styrelsens sammansättning 2007, namn, mail och telefonnummer Namn och telefonnummer till alla som är med i styrelsen. Ordförande Anders Velin , Vice Ordf Lars Svensson , Kassör Lars-Olov Svensson , Sekreterare Roger Stenfelt Ledamot Allan Moberg , Suppleant Ingrid Holmberg 0455/26069 och Suppleant Anders Mizser Sektionsansvariga: SKP Patrik Thörnqvist Tävlingssektion Lars-Olov Svensson 0455/59023 och Byggnadssektion Lars Svensson 0455/20292 och Materielsektion Anders Velin 0455/27187 och Motionssektion Anders Mizser Strong Man sektionen Ola Svensson Föräldrarsektion Marie Larsson 0455/26178 Uthyrningssektion Allan Moberg 0455/10911 och Övriga ansvarsområden: Loppis Liz Svensson 0455/20292 och Kanotplatser och nycklar Göran Husberg 0455/ och Inomhusansvarig Ingrid Hedlund 0455/29271 och Bingolotter Vakant Uthyrning lokal Liz Svensson 0455/20292 Mona Gustavsson 0455/

3 Valberedning 2007 Andreas Abrahamsson Jacob Holst En från SKP namn eso Sektionerna Iden med sektionsindelning är att försöka fördela arbetsuppgifter som kan knytas ihop inom olika del områden. I nedan finns de olika sektionerna och dess huvud uppgifter inkusive namn på deltagare i sektionerna. Tävlingssektionen: Lars-Olov Svensson Lars Svensson Anders Velin Joel Bolin Tar fram verksamhetsplan för tävlingar och träning för dom aktiva. Tar fram budget förslag för denna verksamhet. Skriver versamhetsberättelse för året. Byggnadssektionen: Lars Svensson Ingrid Hedlund Tar fram verksamhetsplan för arbeten under året med fastigheten. Tar fram budget förslag för denna verksamhet. Skriver versamhetsberättelse för året. Skärgårdspaddlarsektionen: Patric Thörnqvist Ingrid Holmberg Tar fram verksamhetsplaner för denna verksamhet ex onsdagspaddlingar, nybörjar paddling mm. Tar fram budget förslag för denna verksamhet. Skriver versamhetsberättelse för året. Materielsektionen: Anders Velin Tar fram verksamhetsplan för anskaffning, reparation av båtar, kanoter, bryggor mm. Tar fram budget förslag för denna verksamhet. Skriver versamhetsberättelse för året. Föräldrarsektionen: Marie Larsson Eva Andersson 3

4 Liz Svensson Ingrid Hedlund Tar fram riktlinjer för vad vi skall göra för att skapa ekonomi för tävlingsaktiva ex julmarknad, loppis mm. Tar fram budget förslag för denna verksamhet. Uthyrningssektionen: Allan Moberg Liz Svensson Mona Gustafsson Tar fram riktlinjer för uthyrning av kanoter, klubblokal och tält. Tar fram budget förslag för denna verksamhet. Motionssektionen: Anders Mizser Tar fram riktlinjer för motions verksamheten under året. Tar fram budget förslag för denna verksamhet. Strong Man sektionen: Ola Svensson Tar fram riktlinjer för Strong Man sektionens verksamhet under året. Tar fram budget förslag för denna verksamhet. Föreningens mål och / eller policy Utdrag ur KK Eskimås stadgar: " Kajakklubben Eskimå som bildades av kanotintresserade den 10 mars 1942 har till uppgift att inom klubben, genom utövande av kanotidrott, höja intresset för densamma, samt verka för en enad kamratanda och utbilda goda idrottsmän. " Kajakklubben Eskimå policy Kajakklubben Eskimå Skall verka och vara en förening med starkt lokalt fäste i Karlskrona, samt även kunna vara representerade inom idrotten på ett nationellt och internationellt plan. För att kunna uppnå våra visioner och målsättningar skall klubben verka för att innefatta nedan uppsatt policy avseende: Öppenhet för alla: Alla Barn-/ungdomar samt vuxna som vill oavsett nationalitet, religion, ålder, kön, sexuell läggning, samhällsgrupp samt fysiska och psykiska förutsättningar, 4

5 får och ska kunna vara med i vår förening. En förutsättning skall vara att alla föräldrar har råd att låta sina barn och ungdomar delta i vår verksamhet. Jämställdhet: Föreningen skall verka för att kvinnor och män skall vara jämt fördelade i de olika beslutande organen inom föreningen. Kvinnor och män skall även ges lika möjlighet att utöva sin egen verksamhet inom föreningen. Föreningen skall verka för att alla skall ha lika både skyldigheter och rättigheter inom föreningen. Droger, tobak och alkoholpolicy: Föreningen skall verka för att informera ungdomar om hur kroppen reagera i samband med nyttjandet av droger och alkohol. Föreningen skall även verka för en rökfri miljö inom föreningens anläggningar. I samband med detta arbete skall vi följa det arbete som pågår i ovan frågor av RF och SISU. Mobbning och trakassering: Idrotten skall utgöra en gemenskap och kamratskap i våran förening. Alla skall känna en trygghet för social gemenskap där mobbning och trakasserier inte accepteras mot någon medlem i föreningen. Alla vuxna skall föregå som goda exempel gentemot våra barn och ungdomar. Alla ledare skall ges tillfälle för utbildning så att de kan på ett tidigt sätt kunna upptäcka och stävja alla former av mobbning och trakasseringar i vår förening. Funktionshindrades medverkan Rent spel: Föreningen skall utveckla och arbeta på att samtliga aktiva inom föreningen kan vara stolta för sina egna prestationer, och samtidigt gratulera andra aktiva till deras prestationer. Detta arbete skall tillsammans med samtliga ledare och aktivas föräldrar bygga på det Fair Play System som finns via RF. Ledord för att uppnå detta skall vara: Spela efter reglerna. Respektera med och motspelare. Fokusera på den egna prestationen. Domaren är en kompis Spela för att vinna. Visa glädje Säkerhet i trafik: Föreningen skall i samband med transporter av aktiva till och från tävlingar eftersträva att kunna följa nedan riktlinjer. Se till att alla transporter i samband med idrottsevenemang sker med erfarna förare och trafiksäkra fordon. 5

6 I samarbete med kommuner och lokala polismyndigheter kartlägga trafikmiljön till, från och runt idrottsanläggningar så att det går att ta sig dit på ett säkert sätt med cykel eller till fots. Verka för samåkning i samband vid t ex cuper och stora evenemang och främja samordning av serieprogram. Informera aktiva om vikten av vara utvilad innan de ger sig ut i trafiken efter en ansträngande idrottsaktivitet. Miljö Kajakklubben Eskimå har som policy att vara aktiva i frågor som rör miljön. Klubben följer RF miljöarbete. I samband med arrangemang kommer klubben att genomföra en för aktiviteten behövlig miljöanalys. KK Eskimås verksamhet skall bestå av: Tävlingsverksamhet Motionsverksamhet Turpaddling med friluftsupplevelser Kanotsport är en familjesport som kan utövas av vuxna och barn tillsammans. Klubben skall bedriva en så bred verksamhet att varje individ skall kunna finna något som intresserar. Målsättning Föreningen kommer att fortsätta satsningen på en bred tävlingsverksamhet som på sikt kan leda till satsning av kanotister på elitnivå. Till grund för denna satsning skall en bred ungdomsverksamhet ligga. Basen för denna verksamhet kan vara: Friluftsdagar Sommarpaddling Ungdomsträning Gemensamma föreningsverksamheter Alla motionärer har en given plats i klubben. Turpaddling i Skärgårdspaddlarnas regi utgör en viktig del av klubbens verksamhet för kanotintresserade och friluftsintresserade medlemmar. Träningsverksamhet Tider för träning varierar beroende på väder och mörker. Normala träningstider under sommaren delen av året är följande: Måndagar kl 1700 Paddling Tisdagar kl 1700 Paddling Onsdagar kl 1700 Idrottsprofilen Paddling eller test verksamhet 6

7 Torsdagar kl 1700 Paddling Lördagar kl 1000 Paddling Söndagar kl 1000 Paddling Utöver detta lägger de aktiva in löp pass och styrketräningspass. Idrottsprofilen är de som går i gymnasiet och vissa från högstadiet som då får ett extra pass med Lars-Olov. Tider för höst/vinter är följande: Måndagar kl 1800 är det styrkegympa from 12 års ålder, efter träningsgenomgång av tränare/ledare. Detta sköts i egen regi. Tisdagar kl 1800 löpning i egen regi ex Bastasjö. Vissa springer med Team Blekinge. Onsdagar kl 1700 Idrottsprofilen Paddling eller test verksamhet. Torsdagar kl 1530 Paddling tills det blir is. Lördagar kl 1000 tills vi börjar köra styrkegympa i Sunnadalsskolan kl När det går kör vi både och! Söndagar kl 0745 Simning enligt särskild lista, kl 1200 paddling tills det blir is (besättningsträning). OBS: Fredagar skall vara träningsfri dag. Träningsregler Vid träningspass (kanot) skall flytväst bäras. Vid vatten temp under 10 grader skall följebåt finnas för säkerheten, de äldre (seniorer) må träna utan, men tränar då alltid parvis. Gruppindelningar Gruppindelning av träningsgrupper Kajakklubben Eskimå kommer inte att finnas under 2007 eftersom verksamheten går in i varandras delar. Alla kör tillsammans på träningspassen, detta ställer än högre krav på ledare/båtförare. Samliga skall ha en verksamhet utifrån den enskildas egna uppgjorda målsättningar. Målsättningen skall innehålla målsättningar både vad gäller träning och tävling. Teknik delen är en av de viktigaste målen för våra aktiva och skall ges hög prioritet. Alla skall även följa den av klubben utsedda röda tråden -som skall leda till seniorelit. Ledare/Tränare Ledarna skall vara rekryterade inom klubben. Bästa underlaget för rekrytering av ledare är föräldrar till aktiva barn. Respektive ledare ansvarar tillsammans med klubbens huvudledare/-tränare för träningsverksamheten avseende träningsplanering och genomförande, samt genomförande av deltagande i tävlingar. Varje ledare/tränare skall ges möjlighet 7

8 till egen utveckling, utbildning utifrån var och ens egna uppgjorda plan. Samtliga ledare skall ges en grundutbildning i steg 1 och 2 inom en tvåårsperiod. Denna utbildning skall genomföras genom SISU Småland/blekinge försorg. Ledare skall även efter detta kunna ges möjligheter till utveckling inom specialområdet Kanot. Huvudledare Lars-Olov Svensson Huvudledare är den person som står för klubbens sammanhållande ledarskap för samtliga aktiva, avseende träning och tävlingsdeltagande samt för budget/ekonomi. Huvudtränare Joel Bolin Huvudtränare är den person som skall vara övriga ledare behjälplig i träningsplanering. Huvudtränaren ansvarar också för de klubbesättningar som skall tas ut och dess samträning som skall genomföras inför SM, DM etc. Hjälptränare Linnea Holst Stödjer huvudtränaren och har huvudansvaret för kanotskola, tränare för de yngre och nya efter kanotskola. Övrigt: Sommarpaddling sköter Lars-Olov med hjälp från Äldre ungdom/juniorer. Under 2007 inplaneras stöd från Linnea, Cecilia, Daniel, Emma, Marika, Kristian, Angelica och Christian. På onsdagarna kör Lars-Olov med idrottsprofilen ( Gustaf, Linnea, Erik, Daniel, Cecilia, Kristian, Marika, Emma, Angelica och Christian ) Under året skall steg 2 utbildning läggas in för idrottsprofilen. Båtförar schema skall följa träningsplanering/grupp planering. Båtförare är följande: Anders Velin Allan Moberg Lars Svensson Lars-Olov Svensson Mats Möller Till tävlings/ungdoms - sektionen bör även knytas personer som är behjälpliga i samband med planering och genomförandet av både tävling och träning. ex. Boka logi, transporter i samband med tävling. Ansvariga är Stefan Martinsson för boende och Lars Svensson för transporter. 8

9 Tävlings anmälans ansvarig är Lars-Olov Svensson Vara klubbledare i samband med tävling, denna fördelning skall tas fram på våren innan säsongen startar. Pressansvarig är Göran Holst. Tränare/ledare namn och telefonnummer: namn och tfnr. Lars-Olov Svensson tävlings/träningsansvarig Joel Bolin Linnea Holst Anders Velin Lars Svensson Tomas Larsson Allan Moberg Kalender; läger, möten, träningstider, tävlingar m.m. Se hemsidans kalender, tävlingsprogram för 2007 se bil 1. Tävlingsverksamhet; egna arrangemang o.s.v. Tävlingsverksamheten finns på Svenska kanotförbundets hemsida eller på vår egen hemsida. Denna finns tillgänglig för året därefter efter planerings möte tävling centralt under november månad. Klubben brukar se till att vi deltager på 3-4 SUC/JUC tävlingar och vår- och höst regatta. SM sker i egen regi, men klubben transporterar dit besättningskanoterna. Under sommaren inplaneras vår egen tävling Unos Långö Runt. Detta är en K2 tävling som sker på 5-6 onsdagar med lottade besättningar. Sommarpaddling hos Kajakklubben Eskimå. En av de mest framgångsrika idrottsklubbarna i Karlskrona under senare år! Kajakklubben Eskimå är en av de främsta kanotklubbarna i Sverige och tog under medaljer på SM. Vi har idag 6 landslagskanotister på ungdoms-, junior- och senior sidan. Sommarpaddling 2007: Sommarpaddling vänder sig till "vattenglada" ungdomar i åldern 8-15 år som vill lära sig "allt" om kanotsporten. Enda krav är att man kan simma 200 m. Kanotskolan genomförs i anslutning till klubbhuset på Långö. 9

10 Sommarpaddlingen lär ungdomarna paddla och ger dem respekt för havet och sjövett. Ungdomarna kommer att få fyra härliga dagar vid havet och kan efter detta grunderna i denna härliga sport. Sommarpaddling är tänkt som en inkörsport till tävlingsgruppen, men även de som inte vill tävla kan lära sig mycket de har nytta av. Som ledare kommer ungdomar ur föreningens tävlingsgrupp att användas, dessa kommer att ha stöd från någon vuxen bland föreningsledarna. Sommarpaddlingen kommer att erbjudas vid två tillfällen: Grupp 1: Period juni (Program: Se längre ner på sidan) Grupp 2: Period juni Båda grupperna har dessutom en gemensam utflykt lördag 4 augusti då vi paddlar ut och grillar på någon lämplig ö. Vi reserverar oss för att grupperna om anmälningarna inte blir tillräckligt många kanske måste slås ihop. Kostnad för dessa dagar inklusive utflykt är 600 kr och då ingår lunch, utflyktsmat och T-shirt. Kontaktperson Lars-Olov Svensson Kontakt med mail eller på tel Program: Söndag 15:00-19:00 Efter inskrivning börjar sommarpaddlingen Medan barnen kommer igång med paddlingen får föräldrarna en information om kanotsporten. Därefter får även dessa möjlighet att prova kanoterna. Måndag Onsdag 9:00 15:00 Sommarpaddlingen fortsätter med paddling, bad, lekar och lunch som ingår varje dag. Även andra aktiviteter inplaneras såsom volleyboll, kubb mm. I stort sett ser dagarna ut som följer: Barnen kommer till klubben Ombyte Paddling 10

11 Bad eller lek Lunch Paddling Bad eller lek Ombyte Avslutning Efter nybörjarträningen träffas vi på torsdagar kl 18:00 och söndagar kl 10:00. Lördagen 4:e augusti gör vi en gemensam utfärd till någon lämplig ö där vi badar och grillar tillsammans. Sommarpaddling för föräldrar För att era ungdomar ska ha möjligheten att nå framgångar inom kanotsporten är det nödvändigt med intresserade föräldrar. För att underlätta detta erbjuder vi som ett komplement kostnadsfri kanotutbildning för föräldrar till tävlingsungdomar. Denna aktivitet genomförs under augusti 2007 vid klubbhuset på Långö. SKP verksamhet: (Skärgårdspaddlarna) Skärgårdspaddlarna informerar på hemsida om verksamheter och turer. Här uppdateras kontinuerligt tider för verksamheten. Onsdagspaddling Vi paddlar i grupp varje onsdag under månaderna maj t.o.m september kl från kajakklubben Eskimås klubbhus på Långö. Där finns det erfarna ledare på plats som hjälper dig till rätta. Det går inte att föranmäla sig. Kom därför i god tid eftersom antalet kajaker är begränsat. Ändring av programmet anslås här och skickas ut med e-post. Läs på startsidan hur du kommer med på mejllistan. Vem kan följa med? Vi riktar oss vuxna (från 15 år och äldre) med viss erfarenhet av att paddla kajak. Har du aldrig provat på tidigare måste du först gå igenom vår introduktion. Du ska också kunna simma. 11

12 Våra turer De flesta onsdagar erbjuder vi två turer: lätt tur och tur för vana paddlare. Bägge tar ca två timmar och anpassas efter vädret och deltagarnas färdigheter och önskemål. Räddningsövningar - med bad för de som vill bada eller bara se på - planeras till onsdagen 15/8. Vi brukar också genomföra en mörkerpaddling med grillning den första onsdagen i oktober. Onsdag efter tisdagsintro kan det bli en mellantur, dvs vi slår samman lätt tur och tur för vana paddlare till en mellantur (se Nybörjarintroduktion för datum). Avgifter Icke medlem: 60 kr per gång Medlem: 20 kr per gång Avgiften betalas före varje aktivitet. Medlemmar kan också köpa ett säsongskort för 125 kr (= 300 kr inkl medlemsavgift). Det ger företräde fram till kl men ingen garanterad plats. Övriga enligt köordning. Medlemmar har också efter 3 månaders medlemskap 30% rabatt på uthyrningspriserna om man vill göra egna utfärder. Medlemmar med egen kajak deltar utan kostnad på onsdagsturerna. Kom ihåg Glöm inte ombyteskläder, handduk och säkerhetssnodd till glasögonen. En vattenflaska är bra att ta med på turen. Säkerhet Alla som använder sig av klubbens kanoter eller deltager i aktiviteter arrangerade i klubbens regi skall bära flytväst och kunna simma minst 200 m. Flytväst är obligatorisk vid alla klubbarrangemang. Nybörjarintroduktion Vi ger en introduktion där du får lära dig hur man ställer in kajaken paddelteknik säkerhetstänkande testpaddla i närheten av bryggan paddla en kortare tur Efteråt samlas vi runt brasan och grillar en korv. 12

13 Var? Vi håller till vid kajakklubbens klubbhus på Långö. När? Introduktion har vi vid planerat till tre tillfällen: tisdagar 29/5, 12/6 och 26/6. Var på plats senast kl Ändring av datum anslås här och skickas ut med e-post. Läs på startsidan hur du kommer med på mejllistan. Obs! Begränsat antal platser - därför obligatorisk föranmälan. Se nedan under anmälan! Vem? Observera att intron vänder sig till vuxna paddlare. För barn och ungdomar har klubben istället sommarpaddling. Läs mer på Eskimås hemsida. Avgift Introduktionen kostar 150 kr inklusive lån av kajak. För den summan får man efteråt möjlighet att tillämpa sina nya kunskaper genom att utan extra kostnad följa med på en lätt onsdagstur. Anmälan Obligatorisk bindande föranmälan via mail till Ange också ditt mobilnummer Efter bekräftelse betalas 150 kr på klubbens bankgiro Du får mejlsvar om du kommit med. Tag med detta och var på plats senast kl Ta med Oömma och bekväma kläder att paddla i. Glöm inte ombyte, handduk och säkerhetssnodd till glasögonen. Säkerhet Alla som använder sig av klubbens kanoter eller deltager i aktiviteter arrangerade i klubbens regi skall bära flytväst och kunna simma minst 200 m. Flytväst är obligatorisk vid alla klubbarrangemang. Skärgårdspaddlarna är en sektion inom kajakklubben Eskimå i Karlskrona. Vi ordnar motions- och utfärdspaddling och vänder oss till vuxna och lite äldre ungdomar. Du som är i åldern 8-15 år kan delta i klubbens övriga verksamhet med kanotskola mm. 13

14 Aktiviteterna pågår från maj till och med september - och lite till. Eftersom all verksamhet sker på ideell basis händer det ibland att vi måste ställa eller flytta någon aktivitet. Ledare SKP Patrik Törnkvist Ingrid Holmberg och Föreningens säkerhetsansvarig Lars-Olov Svensson handhar säkerhetsfrågor och är föreningens kontaktman i dessa frågor. Föreningens säkerhetspolicy Alla som använder sig av klubbens kanoter eller deltager i aktiviteter arrangerade i klubbens regi skall bära flytväst och kunna simma minst 200 m. Flytväst är obligatorisk vid alla klubbarrangemang. För övrigt rekommenderas att alltid bära flytväst vid paddling eller annan aktivitet till sjöss. Vid temperaturer i vattnet under 10 grader skall minst en följebåt finnas på varje träningspass. Paddling i kallt vatten: Skriven av Lars-Olov Detta är tänkt som en sammanfattning för den som är oerfaren med vinterpaddling och som känner sig osäker inför riskerna och med valet av utrustning. Jag tar här upp vad jag har fått lära mig från ett otal källor och hur jag själv hanterar dem rent praktiskt. Varför skall man paddla vintertid? Genom att paddla året runt vinner man framförallt en snabbare start på säsongen. Visserligen är det svårt vintertid att komma ut regelbundet och givetvis ökar kravet på bra väder. Det är trots detta möjligt att åtminstone komma ut 1-2 gånger under en tvåveckorsperiod även den allra kallaste isfria vinterperioden. Den positiva effekten av detta blir att man, när våren kommer, nästan direkt kan gå upp på rejäla distanser utan några som helst problem. Min egen upplevelse av vinterpaddling är också att den överträffar allt sommartid. Vad det beror på vet jag egentligen inte. Men jag upplever stillheten, 14

15 fågellivet och naturen mycket intensivare. Kanske är det avsaknaden av motorbåtar, kanske är det så enkelt att man är tacksammare vid den tiden på året när man får några sköna timmar utomhus. När är det kallt i vattnet? När temperaturen går under 8-10 grader så hanterar jag förberedelserna och paddlingen så som att den sker i kallt vatten. Observera att på hösten inträffar inte detta före första halvan av november i våra närvatten och ibland senare. Det som är mest lurigt är dock när på våren vi övergår från kallt till varmt. Detta sker ofta inte före 1/6. Trots detta kan det komma varma dagar under våren som kan locka till att lossa på klädseln. Gör inte detta, skulle något hända så försämrar du kraftigt dina möjligheter att klara dig. Det är ofta ganska lätt att konstatera när temperaturen går under 10 grader. Sticker man ner oskyddade händer i vattnet så är det först vid dessa temperaturer som det upplevs som kallt. Uppstigningsövningar Om jag ramlar i så måste jag ta mig upp snabbt igen. Tiden jag kan ligga i är begränsad. Jag har troligtvis inte mycket mer än 10min på mig att komma upp, ta mig iland och bli torr och varm igen. Det är alltså mycket viktigt att jag snabbt kommer upp i kanoten igen, helst inom 2 minuter. Oavsett vilken räddningsmetod jag använder mig av så måste jag ha övat den. Jag måste ha övat den så grundligt att jag i en nödsituation reagerar helt automatiskt och inte behöver tänka på hur jag ska göra. Sådana övningar görs med fördel när det är varmt i vattnet. För att öva in detta tills det i en nödsituation sker helt automatiskt behövs att du upprepar rörelserna upp emot ett 50-tal gånger under en säsong. Glöm då bara inte bort att öva någon gång med full vinterklädsel, det blir genast lite svårare. Därefter bibehåller du kunskapen genom att öva några gånger varje sommar. Dubbel säkerhet Tänk om jag misslyckas med uppstigningen. Vad händer då? Hur säker jag än är på att ta mig upp i kanoten kan något hända. Jag räknar kanske med att göra en flottörräddning och så går paddeln av! 15

16 För att känna mig trygg vill jag ha två olika sätt att rädda mig på. Jag vill ha dubbel säkerhet! Det finns mängder med räddningsmetoder som bara skiljer sig åt i tekniken. I grunden finns det bara dessa: Egen uppstigning i kanoten Uppstigning med hjälpmedel (tex flottörräddning) Uppstigning med hjälp av annan kanotist (kompisräddning) Simning Tänk igenom hur du ser på det här med dubbel säkerhet. Så här resonerar jag vintertid: Jag kan bara ta mig upp i min kanot med flottör. Det är alltså en säkerhetsfunktion. Har jag en kompis med mig som jag vet klarar en räddning så är detta säkerhet två. Jag har alltså inga begränsningar i denna situation. Är jag ensam har jag fortfarande flottörräddningen som säkerhet ett. Det andra alternativet är simning. I kallt vatten räknar jag med att klara m. Den begränsning som då gäller för mig är alltså att inte gå längre från land än 100m. Fortsätt inte att trötta ut dig om du misslyckas med din första räddningsmetod, välj omedelbart det andra sättet om det är lättare. Bestäm dig i förväg om du ska lämna kanoten när du simmar iland. Tänk på att du är gör dåliga beslut när du är kall - gör dem i förväg. Efter uppstigningen Mycket av kroppsvärmen försvinner genom huvudet. Rätt klädd värmer kroppen snabbt upp restvattnet i klädseln när man är i arbete. Däremot bör man undvika värmeförluster genom huvudet. Kanske blev du av med mössan när du ramlade i, en varm mössa i en försluten plastpåse i kanoten är i denna situation en tillgång som är väl använd tid att ta på sig. Därefter bör man snarast ta sig iland för att byta kläder. Har du matsäck med dig, ät och drick varm dryck. En lättvikts pressening gör att du kan snurra in dig i och få skydd för ev vind. Skulle du sakna torra kläder så kan det ändå vara en fördel att gå iland och krama ur understället och overallen. Detta gör att du inte förbrukar lika mycket energi för att värma upp restvattnet i understället. Klädsel 16

17 Klädseln bör vara sådan att vattengenomströmning av det yttre lagret minskas, det undre lagret bör bilda ett tunt vattenskikt som kroppen snabbt kan värma upp. En träningsoverall av hård typ tex vindoverall och ett superunderställ med långa benkläder och långarmad tröja är vad som behövs. Fötterna kan täckas med ett par vanliga sockar och en kraftigare socka. Gärna både en tunn och en tjock mössa, genom att under paddlingen byta mössa eller helt ta av den kan man reglera kroppstemperaturen så att inte svettning uppstår. För komforten är det även lämpligt att ha en T-shirt, att samla ev svett i, ovanpå understället. Mellan paret strumpor kan man ta vanliga plastpåsar, på så sätt förhindras att fukt från kanotbotten når fötterna samtidigt som genomströmningen av vatten minskar om man skulle ramla i. Dessa kan fästas runt ankeln med gummiband. För att minska vattencirkulationen mellan tygskikten är det viktigt att overallen har resårer i armar och ben som sluter tätt, saknas detta kan man använda ett vanligt kraftigt gummiband. Många moderna material (tex superunderställ) blir ganska fort varma även efter att ha blivit blöta med kallvatten. Detta sker genom att kroppens avdunstning vandrar ut genom materialet, uppvärmningen drivs alltså av det av kroppen skapade ångtrycket vilket givetvis kostar energi för kroppen. En förutsättning för att dessa material ska fungera är alltså att den nödställde fortfarande har kraftreserver kvar efter uppstigningen och kan omvandla dessa till värme genom fysisk aktivitet. I en allvarlig nödsituation när kroppen redan förbrukat sina reserver och inte kan prestera någon aktivitet är dessa material avkylande och förvärrar då situationen. Omedelbart ombyte och tillförsel av mat och varm dryck är då nödvändiga. Det material som bäst behåller sina värmande egenskaper i vått tillstånd är ylle, dock kanske inte det trevligaste materialet att göra stark fysisk ansträngning i. Kroppens reaktioner När man börjar bli nedkyld kommer kroppen att minska blodtillförsel till armar och ben. Blodkärlen reagerar genom att dra sig bort från ytan i extremiteterna. Det första tecknet är att man har dålig kontroll över händerna. Sedan kan det gå ganska snabbt. I detta tillstånd behöver man komma i värme, men man kan vara ganska hjälplös. Redan att ta upp en knippa nycklar ur fickan kan vara en omöjlighet. Förberedelser 17

18 Ta ut mer säkerhetsmarginal: Vintertid väljer man en stabilare kanot, man paddlar bara i lugnt väder, man kanske aldrig paddlar ensam. Förbered dig noggrant: Ta med mat och varm dryck, lättviktspresenning, mobiltelefon, fullständigt ombyte och tändstickor om du ska ut på en längre tur. Tänk hela tiden på den dubbla säkerheten! Föräldramedverkan Vår verksamhet ställer krav på hög förälder medverkan. Vi har ett antal planerade tillfällen under året som är av mycket stor vikt där vi får in pengar till de aktivas verksamhet, exempel på dessa är följande: Loppis ansvarig Liz Svensson och Ingrid Hedlund Uthyrning ansvarig kanoter Allan Moberg Uthyrningsansvarig lokal och tält Liz Svensson Julmarknad Marie Larsson och Eva Andersson Föräldraransvarig är Marie Larsson tfn OBS: Loppis och uthyrning är de två aktiviteter som kräver 100% medverkan från föräldrar i tävlingssektionen. Detta är de aktiviteter som drar in närmare 80% av de pengar som de aktiva behöver för tävlingar (resor, anmälningsavgifter, boende mm). Detta innebär att alla hjälper till vid dessa tillfällen. Loppmarknaden genomförs normalt den 1/5 (kan ibland vara två dagar, 30/4 och 1/5). Vi hämtar grejer under vinter/vår och blir här tilldelade helger för hämtning. Mer info fås vid möte föräldrar. Uthyrningen skall föräldrar/aktiva ta hand om. Detta innebär att 2007 tar varje aktivs förälder hand om en vecka under perioden vecka När man har en sådan vecka har man tfn, pärm och handhar utlämning och intagning av kanoter. Mer info fås vid möte föräldrar. Medlemsavgifter och andra kostnader 2007 Under 18 år Över 18 år Familjeavgift 125 kr 175 kr 250 kr Hyra kanotplats Kanotplatshyran är 900kr. 18

19 Du kan reducera denna avgift med hälften genom att göra en av styrelsen utsedd arbetsuppgift (uthyrning en vecka, ledare onsdagspaddling och städvecka). Arbetsuppgiften bidrar då att sänka våra underhållskostnader för fastighet och inventarier och få in pengar till verksamheten. Skåphyran är 125 kr Hyra/låna utrustning Kanotuthyrning sker enligt prislista nedan. Medlemmar har 30 % på hyrespriserna. För skolklasser tar vi 20 kr/elev. Uthyrning av kanoter Uthyrningen utförs ideellt av klubbens medlemmar och finansierar vår ungdomsverksamhet Vi har Canadensare och olika typer av kajaker. Ring klubbens bokningstelefon för mer information och bokning. Ansvarig för kanotuthyrning är Allan Moberg. Bokningstelefon tfn: Prislista Hyra avser kanot inkl. paddel och flytväst Tid Motionskajak (Kåre, 101:a) Canadensare Havskajak Tvåmanskajak Tvåmanskajak (Albatross) (Anita) Tre sittbrunnar 2-4 timmar 75:- 125:- 125:- 150:- Dygn 150:- 250:- 250:- 375:- Helg (fresön) 300:- 500:- 500:- 750:- Vecka 600:- 1000:- 1000:- 1500:- 19

20 Uthyrning av klubblokal: Lokalen kan hyras för exempelvis födelsekalas, föreläsningar, möten etc kostnad 1500 kr/dygn och för medlemmar 400 kr/dygn. Uthyrningsansvarig är Liz Svensson alt Uthyrning av tält: Klubben har två tält för uthyrning, ett stort och ett mindre partytält. Det stora kostar 1500 kr för en helg och då ingår uppsättning/nedtagning. För medlemmar kostar det 500 kr exklusive upptagning/nedtagning. Det lilla tältet kostar 500 kr och för medlemmar 250 kr. Uthyrningsansvarig är Liz Svensson alt Information OBS Viktigt Klubbens Kanoter är försäkrade genom vår klubbförsäkring. Egna kanoter som förvaras i klubbens lo kaler är inte försäkrade. De aktiva som tävlar måste ha betalat in medlemsavgift för att få tävla för klubben och vara försäkrade via klubbens försäkring. Tävlingslicens skall finnas från junior och uppåt i ålder. Föreningens sponsorer Swedbank Telenor SISU Idrottsutbildarna ICA Supermarket Jämjö Siemens RC Reklam WIP CA Fastigheter Ericsson Övriga upplysningar om föreningen Företagsaktiviteter Företagsaktiviteter anordnas för företag och större sällskap. Kontaktman är Lars Svensson. Varje företagsaktivitet kan special inriktas för respektive företag. Kostnad är beroende på antal och med eller utan mat. Riktpris är ca 150 kr/person för maten, 100kr/kanot + hyran för lokal 800 kr ( 10 pers = ca 3500 kr). 20

Värdegrund. Svenska Kanotförbundets värdegrund handlar om organisationens. förhållningssätt och grundläggande principer, vilka beteenden som är

Värdegrund. Svenska Kanotförbundets värdegrund handlar om organisationens. förhållningssätt och grundläggande principer, vilka beteenden som är Svenska Kanotförbundets verksamhetsberättelse 2012 Värdegrund Svenska Kanotförbundets värdegrund handlar om organisationens förhållningssätt och grundläggande principer, vilka beteenden som är tillåtna

Läs mer

GRUND UTBILDNING LEDARE

GRUND UTBILDNING LEDARE GRUND UTBILDNING LEDARE I BROTTNING SÅ FÅR VI FLER LEDARE! KLARHET I VAD VI VILL OCH HUR DET FUNGERAR! Bakgrund Inom svensk brottning har det länge varit brist på tillräckligt antal aktiva ledare i resp.

Läs mer

Klubb Utbildning för Ledare

Klubb Utbildning för Ledare Klubb Utbildning för Ledare SBTF UTBILDNING NIVÅ BAS Utbildningsmaterial från Svenska Bordtennisförbundets ungdom- och utbildningskommitté www.svenskbordtennis.com INNEHÅLL 05 LEDARSKAP Barn- och ungdomsledarskap

Läs mer

Verktyg som gör dig bäst när det gäller

Verktyg som gör dig bäst när det gäller Verktyg som gör dig bäst när det gäller LEDAR- TRÄNAR- OCH FUNKTIONÄRSSKAP 4 BARNS OCH UNGDOMARS FYSISKA, MOTORISKA OCH SOCIALA UTVECKLING 6 ATT SKAPA FÖRTROENDE 8 INLÄRNING 9 LEKENS BETYDELSE VID INLÄRNING

Läs mer

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram omslagets framsida Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram ISBN 978-91-9781-300-6 Idrotten vill Förord Förord Vid Riksidrottsmötet

Läs mer

2010-2011. Linköping Kenty Damfotbollsförening

2010-2011. Linköping Kenty Damfotbollsförening 2010-02-16 2010-2011 Linköping Kenty Damfotbollsförening Föreningen där spelare och ledare utvecklas! Linköping Kenty Damfotbollsförening (LKDFF) skall verka främjande för dam- och flickfotbollens utveckling

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar 2:a upplagan Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling...

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

Idrotten vill. Verksamhetsidé och riktlinjer för idrottsrörelsen in i 2000-talet

Idrotten vill. Verksamhetsidé och riktlinjer för idrottsrörelsen in i 2000-talet Idrotten vill Verksamhetsidé och riktlinjer för idrottsrörelsen in i 2000-talet Innehåll Innehåll 1 Förord 4 Idrottsrörelsens verksamhetsidé 5 Idrott är 5 Idrott består av 5 Vi organiserar vår idrott 5

Läs mer

Den goda barnidrotten

Den goda barnidrotten Den goda barnidrotten - Föräldrar om barns idrott FoU-rapport 2004:7 FoU-rapporter 2003 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare

Läs mer

Guide till dig som är. ansvarig för din förenings. gruppträning

Guide till dig som är. ansvarig för din förenings. gruppträning Guide till dig som är ansvarig för din förenings gruppträning KORPENS GRUPPTRÄNINGSSGUIDE 2 Varför denna guide? Den här guiden är främst till för dig som är gruppträningsansvarig i din förening. Kanske

Läs mer

Grundad 1/3 2014. Grundad 28/5 1922. ann

Grundad 1/3 2014. Grundad 28/5 1922. ann VERKSAMHETSHANDBOKANDBOK Grundad 1/3 2014 ꔷ Verksamhetshandboken är en beskrivning av hur vi vill att vår förening skall fungera. Den tar upp de vanligaste frågorna som nya och gamla ledare kan ha ꔷ ꔷ

Läs mer

FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF

FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF FÖRORD I detta dokument har vi försökt åskådliggöra Kubikenborgs IF:s policy och riktlinjer för alla de lag som är aktiva inom föreningen och ledarna

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Ledarskap och motivation: En studie av elittränares strategier

Ledarskap och motivation: En studie av elittränares strategier Ledarskap och motivation: En studie av elittränares strategier Mattias Isberg & Johan Lindblad Gymnasielärare i Idrott& Hälsa Publicerad på Internet, www.idrottsforum.org (ISSN 1652 7224) 2007 02 14 Copyright

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Linköpings budoklubb Kendosektion information, rutiner och tips för styrelse, instruktörer och medlemmar

Linköpings budoklubb Kendosektion information, rutiner och tips för styrelse, instruktörer och medlemmar Linköpings budoklubb Kendosektion information, rutiner och tips för styrelse, instruktörer och medlemmar i a i d o k e n d o k y u d o LBK Kendosektionen Senast ändrad november 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

Världens bästa klättrare så når vi dit

Världens bästa klättrare så når vi dit SVENSKA KLÄTTERFÖRBUNDET Världens bästa klättrare så når vi dit En guide för klättrare, tränare & klubbar Madelene Lidmalm 2012-01-05 Det här dokumentet är en central del av svensk klättrings strategiska

Läs mer

Lagledarhäfte S:t Eriks-cupen 2014

Lagledarhäfte S:t Eriks-cupen 2014 Lagledarhäfte S:t Eriks-cupen 2014 VÄLKOMMEN TILL SPELSÄSONGEN 2014! Detta häfte är tänkt som ett stöd för dig i din roll som lagledare i S:t Eriks-cupen en sammanfattning och ett förenklat utdrag som

Läs mer

Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar

Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar Handledning till tidningen Fimpa Nu! bli rök och snusfri Mathias Jansson, Matz Larsson & Margareta Pantzar Förord Den här skriften är en vägledning

Läs mer