Välkommen till: Kajakklubben Eskimå version

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till: Kajakklubben Eskimå version 1.7 070604"

Transkript

1 Välkommen till: Kajakklubben Eskimå version Välkommen till Kanotidrotten, en idrott för alla - på vattnet! I de första sidorna i detta material får du nyttig information om Kajakklubben Eskimå träningar/tävlingar, motionsdel och skärgårdspaddlar del och våra visioner men även information om annan verksamhet. Efter information om Eskimå får du en enkel introduktion till den fantastiska kanotidrotten, de olika grenarna och kanotidrottens olika möjligheter. Besöksadress Långöbadsvägen 4 Postadress Box KARLSKRONA Telefonnummer till klubben till Anders Velin Ordförande till Roland Juhl Vaktmästare Hemsida Mail Bankgiro

2 Styrelsens sammansättning 2007, namn, mail och telefonnummer Namn och telefonnummer till alla som är med i styrelsen. Ordförande Anders Velin , Vice Ordf Lars Svensson , Kassör Lars-Olov Svensson , Sekreterare Roger Stenfelt Ledamot Allan Moberg , Suppleant Ingrid Holmberg 0455/26069 och Suppleant Anders Mizser Sektionsansvariga: SKP Patrik Thörnqvist Tävlingssektion Lars-Olov Svensson 0455/59023 och Byggnadssektion Lars Svensson 0455/20292 och Materielsektion Anders Velin 0455/27187 och Motionssektion Anders Mizser Strong Man sektionen Ola Svensson Föräldrarsektion Marie Larsson 0455/26178 Uthyrningssektion Allan Moberg 0455/10911 och Övriga ansvarsområden: Loppis Liz Svensson 0455/20292 och Kanotplatser och nycklar Göran Husberg 0455/ och Inomhusansvarig Ingrid Hedlund 0455/29271 och Bingolotter Vakant Uthyrning lokal Liz Svensson 0455/20292 Mona Gustavsson 0455/

3 Valberedning 2007 Andreas Abrahamsson Jacob Holst En från SKP namn eso Sektionerna Iden med sektionsindelning är att försöka fördela arbetsuppgifter som kan knytas ihop inom olika del områden. I nedan finns de olika sektionerna och dess huvud uppgifter inkusive namn på deltagare i sektionerna. Tävlingssektionen: Lars-Olov Svensson Lars Svensson Anders Velin Joel Bolin Tar fram verksamhetsplan för tävlingar och träning för dom aktiva. Tar fram budget förslag för denna verksamhet. Skriver versamhetsberättelse för året. Byggnadssektionen: Lars Svensson Ingrid Hedlund Tar fram verksamhetsplan för arbeten under året med fastigheten. Tar fram budget förslag för denna verksamhet. Skriver versamhetsberättelse för året. Skärgårdspaddlarsektionen: Patric Thörnqvist Ingrid Holmberg Tar fram verksamhetsplaner för denna verksamhet ex onsdagspaddlingar, nybörjar paddling mm. Tar fram budget förslag för denna verksamhet. Skriver versamhetsberättelse för året. Materielsektionen: Anders Velin Tar fram verksamhetsplan för anskaffning, reparation av båtar, kanoter, bryggor mm. Tar fram budget förslag för denna verksamhet. Skriver versamhetsberättelse för året. Föräldrarsektionen: Marie Larsson Eva Andersson 3

4 Liz Svensson Ingrid Hedlund Tar fram riktlinjer för vad vi skall göra för att skapa ekonomi för tävlingsaktiva ex julmarknad, loppis mm. Tar fram budget förslag för denna verksamhet. Uthyrningssektionen: Allan Moberg Liz Svensson Mona Gustafsson Tar fram riktlinjer för uthyrning av kanoter, klubblokal och tält. Tar fram budget förslag för denna verksamhet. Motionssektionen: Anders Mizser Tar fram riktlinjer för motions verksamheten under året. Tar fram budget förslag för denna verksamhet. Strong Man sektionen: Ola Svensson Tar fram riktlinjer för Strong Man sektionens verksamhet under året. Tar fram budget förslag för denna verksamhet. Föreningens mål och / eller policy Utdrag ur KK Eskimås stadgar: " Kajakklubben Eskimå som bildades av kanotintresserade den 10 mars 1942 har till uppgift att inom klubben, genom utövande av kanotidrott, höja intresset för densamma, samt verka för en enad kamratanda och utbilda goda idrottsmän. " Kajakklubben Eskimå policy Kajakklubben Eskimå Skall verka och vara en förening med starkt lokalt fäste i Karlskrona, samt även kunna vara representerade inom idrotten på ett nationellt och internationellt plan. För att kunna uppnå våra visioner och målsättningar skall klubben verka för att innefatta nedan uppsatt policy avseende: Öppenhet för alla: Alla Barn-/ungdomar samt vuxna som vill oavsett nationalitet, religion, ålder, kön, sexuell läggning, samhällsgrupp samt fysiska och psykiska förutsättningar, 4

5 får och ska kunna vara med i vår förening. En förutsättning skall vara att alla föräldrar har råd att låta sina barn och ungdomar delta i vår verksamhet. Jämställdhet: Föreningen skall verka för att kvinnor och män skall vara jämt fördelade i de olika beslutande organen inom föreningen. Kvinnor och män skall även ges lika möjlighet att utöva sin egen verksamhet inom föreningen. Föreningen skall verka för att alla skall ha lika både skyldigheter och rättigheter inom föreningen. Droger, tobak och alkoholpolicy: Föreningen skall verka för att informera ungdomar om hur kroppen reagera i samband med nyttjandet av droger och alkohol. Föreningen skall även verka för en rökfri miljö inom föreningens anläggningar. I samband med detta arbete skall vi följa det arbete som pågår i ovan frågor av RF och SISU. Mobbning och trakassering: Idrotten skall utgöra en gemenskap och kamratskap i våran förening. Alla skall känna en trygghet för social gemenskap där mobbning och trakasserier inte accepteras mot någon medlem i föreningen. Alla vuxna skall föregå som goda exempel gentemot våra barn och ungdomar. Alla ledare skall ges tillfälle för utbildning så att de kan på ett tidigt sätt kunna upptäcka och stävja alla former av mobbning och trakasseringar i vår förening. Funktionshindrades medverkan Rent spel: Föreningen skall utveckla och arbeta på att samtliga aktiva inom föreningen kan vara stolta för sina egna prestationer, och samtidigt gratulera andra aktiva till deras prestationer. Detta arbete skall tillsammans med samtliga ledare och aktivas föräldrar bygga på det Fair Play System som finns via RF. Ledord för att uppnå detta skall vara: Spela efter reglerna. Respektera med och motspelare. Fokusera på den egna prestationen. Domaren är en kompis Spela för att vinna. Visa glädje Säkerhet i trafik: Föreningen skall i samband med transporter av aktiva till och från tävlingar eftersträva att kunna följa nedan riktlinjer. Se till att alla transporter i samband med idrottsevenemang sker med erfarna förare och trafiksäkra fordon. 5

6 I samarbete med kommuner och lokala polismyndigheter kartlägga trafikmiljön till, från och runt idrottsanläggningar så att det går att ta sig dit på ett säkert sätt med cykel eller till fots. Verka för samåkning i samband vid t ex cuper och stora evenemang och främja samordning av serieprogram. Informera aktiva om vikten av vara utvilad innan de ger sig ut i trafiken efter en ansträngande idrottsaktivitet. Miljö Kajakklubben Eskimå har som policy att vara aktiva i frågor som rör miljön. Klubben följer RF miljöarbete. I samband med arrangemang kommer klubben att genomföra en för aktiviteten behövlig miljöanalys. KK Eskimås verksamhet skall bestå av: Tävlingsverksamhet Motionsverksamhet Turpaddling med friluftsupplevelser Kanotsport är en familjesport som kan utövas av vuxna och barn tillsammans. Klubben skall bedriva en så bred verksamhet att varje individ skall kunna finna något som intresserar. Målsättning Föreningen kommer att fortsätta satsningen på en bred tävlingsverksamhet som på sikt kan leda till satsning av kanotister på elitnivå. Till grund för denna satsning skall en bred ungdomsverksamhet ligga. Basen för denna verksamhet kan vara: Friluftsdagar Sommarpaddling Ungdomsträning Gemensamma föreningsverksamheter Alla motionärer har en given plats i klubben. Turpaddling i Skärgårdspaddlarnas regi utgör en viktig del av klubbens verksamhet för kanotintresserade och friluftsintresserade medlemmar. Träningsverksamhet Tider för träning varierar beroende på väder och mörker. Normala träningstider under sommaren delen av året är följande: Måndagar kl 1700 Paddling Tisdagar kl 1700 Paddling Onsdagar kl 1700 Idrottsprofilen Paddling eller test verksamhet 6

7 Torsdagar kl 1700 Paddling Lördagar kl 1000 Paddling Söndagar kl 1000 Paddling Utöver detta lägger de aktiva in löp pass och styrketräningspass. Idrottsprofilen är de som går i gymnasiet och vissa från högstadiet som då får ett extra pass med Lars-Olov. Tider för höst/vinter är följande: Måndagar kl 1800 är det styrkegympa from 12 års ålder, efter träningsgenomgång av tränare/ledare. Detta sköts i egen regi. Tisdagar kl 1800 löpning i egen regi ex Bastasjö. Vissa springer med Team Blekinge. Onsdagar kl 1700 Idrottsprofilen Paddling eller test verksamhet. Torsdagar kl 1530 Paddling tills det blir is. Lördagar kl 1000 tills vi börjar köra styrkegympa i Sunnadalsskolan kl När det går kör vi både och! Söndagar kl 0745 Simning enligt särskild lista, kl 1200 paddling tills det blir is (besättningsträning). OBS: Fredagar skall vara träningsfri dag. Träningsregler Vid träningspass (kanot) skall flytväst bäras. Vid vatten temp under 10 grader skall följebåt finnas för säkerheten, de äldre (seniorer) må träna utan, men tränar då alltid parvis. Gruppindelningar Gruppindelning av träningsgrupper Kajakklubben Eskimå kommer inte att finnas under 2007 eftersom verksamheten går in i varandras delar. Alla kör tillsammans på träningspassen, detta ställer än högre krav på ledare/båtförare. Samliga skall ha en verksamhet utifrån den enskildas egna uppgjorda målsättningar. Målsättningen skall innehålla målsättningar både vad gäller träning och tävling. Teknik delen är en av de viktigaste målen för våra aktiva och skall ges hög prioritet. Alla skall även följa den av klubben utsedda röda tråden -som skall leda till seniorelit. Ledare/Tränare Ledarna skall vara rekryterade inom klubben. Bästa underlaget för rekrytering av ledare är föräldrar till aktiva barn. Respektive ledare ansvarar tillsammans med klubbens huvudledare/-tränare för träningsverksamheten avseende träningsplanering och genomförande, samt genomförande av deltagande i tävlingar. Varje ledare/tränare skall ges möjlighet 7

8 till egen utveckling, utbildning utifrån var och ens egna uppgjorda plan. Samtliga ledare skall ges en grundutbildning i steg 1 och 2 inom en tvåårsperiod. Denna utbildning skall genomföras genom SISU Småland/blekinge försorg. Ledare skall även efter detta kunna ges möjligheter till utveckling inom specialområdet Kanot. Huvudledare Lars-Olov Svensson Huvudledare är den person som står för klubbens sammanhållande ledarskap för samtliga aktiva, avseende träning och tävlingsdeltagande samt för budget/ekonomi. Huvudtränare Joel Bolin Huvudtränare är den person som skall vara övriga ledare behjälplig i träningsplanering. Huvudtränaren ansvarar också för de klubbesättningar som skall tas ut och dess samträning som skall genomföras inför SM, DM etc. Hjälptränare Linnea Holst Stödjer huvudtränaren och har huvudansvaret för kanotskola, tränare för de yngre och nya efter kanotskola. Övrigt: Sommarpaddling sköter Lars-Olov med hjälp från Äldre ungdom/juniorer. Under 2007 inplaneras stöd från Linnea, Cecilia, Daniel, Emma, Marika, Kristian, Angelica och Christian. På onsdagarna kör Lars-Olov med idrottsprofilen ( Gustaf, Linnea, Erik, Daniel, Cecilia, Kristian, Marika, Emma, Angelica och Christian ) Under året skall steg 2 utbildning läggas in för idrottsprofilen. Båtförar schema skall följa träningsplanering/grupp planering. Båtförare är följande: Anders Velin Allan Moberg Lars Svensson Lars-Olov Svensson Mats Möller Till tävlings/ungdoms - sektionen bör även knytas personer som är behjälpliga i samband med planering och genomförandet av både tävling och träning. ex. Boka logi, transporter i samband med tävling. Ansvariga är Stefan Martinsson för boende och Lars Svensson för transporter. 8

9 Tävlings anmälans ansvarig är Lars-Olov Svensson Vara klubbledare i samband med tävling, denna fördelning skall tas fram på våren innan säsongen startar. Pressansvarig är Göran Holst. Tränare/ledare namn och telefonnummer: namn och tfnr. Lars-Olov Svensson tävlings/träningsansvarig Joel Bolin Linnea Holst Anders Velin Lars Svensson Tomas Larsson Allan Moberg Kalender; läger, möten, träningstider, tävlingar m.m. Se hemsidans kalender, tävlingsprogram för 2007 se bil 1. Tävlingsverksamhet; egna arrangemang o.s.v. Tävlingsverksamheten finns på Svenska kanotförbundets hemsida eller på vår egen hemsida. Denna finns tillgänglig för året därefter efter planerings möte tävling centralt under november månad. Klubben brukar se till att vi deltager på 3-4 SUC/JUC tävlingar och vår- och höst regatta. SM sker i egen regi, men klubben transporterar dit besättningskanoterna. Under sommaren inplaneras vår egen tävling Unos Långö Runt. Detta är en K2 tävling som sker på 5-6 onsdagar med lottade besättningar. Sommarpaddling hos Kajakklubben Eskimå. En av de mest framgångsrika idrottsklubbarna i Karlskrona under senare år! Kajakklubben Eskimå är en av de främsta kanotklubbarna i Sverige och tog under medaljer på SM. Vi har idag 6 landslagskanotister på ungdoms-, junior- och senior sidan. Sommarpaddling 2007: Sommarpaddling vänder sig till "vattenglada" ungdomar i åldern 8-15 år som vill lära sig "allt" om kanotsporten. Enda krav är att man kan simma 200 m. Kanotskolan genomförs i anslutning till klubbhuset på Långö. 9

10 Sommarpaddlingen lär ungdomarna paddla och ger dem respekt för havet och sjövett. Ungdomarna kommer att få fyra härliga dagar vid havet och kan efter detta grunderna i denna härliga sport. Sommarpaddling är tänkt som en inkörsport till tävlingsgruppen, men även de som inte vill tävla kan lära sig mycket de har nytta av. Som ledare kommer ungdomar ur föreningens tävlingsgrupp att användas, dessa kommer att ha stöd från någon vuxen bland föreningsledarna. Sommarpaddlingen kommer att erbjudas vid två tillfällen: Grupp 1: Period juni (Program: Se längre ner på sidan) Grupp 2: Period juni Båda grupperna har dessutom en gemensam utflykt lördag 4 augusti då vi paddlar ut och grillar på någon lämplig ö. Vi reserverar oss för att grupperna om anmälningarna inte blir tillräckligt många kanske måste slås ihop. Kostnad för dessa dagar inklusive utflykt är 600 kr och då ingår lunch, utflyktsmat och T-shirt. Kontaktperson Lars-Olov Svensson Kontakt med mail eller på tel Program: Söndag 15:00-19:00 Efter inskrivning börjar sommarpaddlingen Medan barnen kommer igång med paddlingen får föräldrarna en information om kanotsporten. Därefter får även dessa möjlighet att prova kanoterna. Måndag Onsdag 9:00 15:00 Sommarpaddlingen fortsätter med paddling, bad, lekar och lunch som ingår varje dag. Även andra aktiviteter inplaneras såsom volleyboll, kubb mm. I stort sett ser dagarna ut som följer: Barnen kommer till klubben Ombyte Paddling 10

11 Bad eller lek Lunch Paddling Bad eller lek Ombyte Avslutning Efter nybörjarträningen träffas vi på torsdagar kl 18:00 och söndagar kl 10:00. Lördagen 4:e augusti gör vi en gemensam utfärd till någon lämplig ö där vi badar och grillar tillsammans. Sommarpaddling för föräldrar För att era ungdomar ska ha möjligheten att nå framgångar inom kanotsporten är det nödvändigt med intresserade föräldrar. För att underlätta detta erbjuder vi som ett komplement kostnadsfri kanotutbildning för föräldrar till tävlingsungdomar. Denna aktivitet genomförs under augusti 2007 vid klubbhuset på Långö. SKP verksamhet: (Skärgårdspaddlarna) Skärgårdspaddlarna informerar på hemsida om verksamheter och turer. Här uppdateras kontinuerligt tider för verksamheten. Onsdagspaddling Vi paddlar i grupp varje onsdag under månaderna maj t.o.m september kl från kajakklubben Eskimås klubbhus på Långö. Där finns det erfarna ledare på plats som hjälper dig till rätta. Det går inte att föranmäla sig. Kom därför i god tid eftersom antalet kajaker är begränsat. Ändring av programmet anslås här och skickas ut med e-post. Läs på startsidan hur du kommer med på mejllistan. Vem kan följa med? Vi riktar oss vuxna (från 15 år och äldre) med viss erfarenhet av att paddla kajak. Har du aldrig provat på tidigare måste du först gå igenom vår introduktion. Du ska också kunna simma. 11

12 Våra turer De flesta onsdagar erbjuder vi två turer: lätt tur och tur för vana paddlare. Bägge tar ca två timmar och anpassas efter vädret och deltagarnas färdigheter och önskemål. Räddningsövningar - med bad för de som vill bada eller bara se på - planeras till onsdagen 15/8. Vi brukar också genomföra en mörkerpaddling med grillning den första onsdagen i oktober. Onsdag efter tisdagsintro kan det bli en mellantur, dvs vi slår samman lätt tur och tur för vana paddlare till en mellantur (se Nybörjarintroduktion för datum). Avgifter Icke medlem: 60 kr per gång Medlem: 20 kr per gång Avgiften betalas före varje aktivitet. Medlemmar kan också köpa ett säsongskort för 125 kr (= 300 kr inkl medlemsavgift). Det ger företräde fram till kl men ingen garanterad plats. Övriga enligt köordning. Medlemmar har också efter 3 månaders medlemskap 30% rabatt på uthyrningspriserna om man vill göra egna utfärder. Medlemmar med egen kajak deltar utan kostnad på onsdagsturerna. Kom ihåg Glöm inte ombyteskläder, handduk och säkerhetssnodd till glasögonen. En vattenflaska är bra att ta med på turen. Säkerhet Alla som använder sig av klubbens kanoter eller deltager i aktiviteter arrangerade i klubbens regi skall bära flytväst och kunna simma minst 200 m. Flytväst är obligatorisk vid alla klubbarrangemang. Nybörjarintroduktion Vi ger en introduktion där du får lära dig hur man ställer in kajaken paddelteknik säkerhetstänkande testpaddla i närheten av bryggan paddla en kortare tur Efteråt samlas vi runt brasan och grillar en korv. 12

13 Var? Vi håller till vid kajakklubbens klubbhus på Långö. När? Introduktion har vi vid planerat till tre tillfällen: tisdagar 29/5, 12/6 och 26/6. Var på plats senast kl Ändring av datum anslås här och skickas ut med e-post. Läs på startsidan hur du kommer med på mejllistan. Obs! Begränsat antal platser - därför obligatorisk föranmälan. Se nedan under anmälan! Vem? Observera att intron vänder sig till vuxna paddlare. För barn och ungdomar har klubben istället sommarpaddling. Läs mer på Eskimås hemsida. Avgift Introduktionen kostar 150 kr inklusive lån av kajak. För den summan får man efteråt möjlighet att tillämpa sina nya kunskaper genom att utan extra kostnad följa med på en lätt onsdagstur. Anmälan Obligatorisk bindande föranmälan via mail till Ange också ditt mobilnummer Efter bekräftelse betalas 150 kr på klubbens bankgiro Du får mejlsvar om du kommit med. Tag med detta och var på plats senast kl Ta med Oömma och bekväma kläder att paddla i. Glöm inte ombyte, handduk och säkerhetssnodd till glasögonen. Säkerhet Alla som använder sig av klubbens kanoter eller deltager i aktiviteter arrangerade i klubbens regi skall bära flytväst och kunna simma minst 200 m. Flytväst är obligatorisk vid alla klubbarrangemang. Skärgårdspaddlarna är en sektion inom kajakklubben Eskimå i Karlskrona. Vi ordnar motions- och utfärdspaddling och vänder oss till vuxna och lite äldre ungdomar. Du som är i åldern 8-15 år kan delta i klubbens övriga verksamhet med kanotskola mm. 13

14 Aktiviteterna pågår från maj till och med september - och lite till. Eftersom all verksamhet sker på ideell basis händer det ibland att vi måste ställa eller flytta någon aktivitet. Ledare SKP Patrik Törnkvist Ingrid Holmberg och Föreningens säkerhetsansvarig Lars-Olov Svensson handhar säkerhetsfrågor och är föreningens kontaktman i dessa frågor. Föreningens säkerhetspolicy Alla som använder sig av klubbens kanoter eller deltager i aktiviteter arrangerade i klubbens regi skall bära flytväst och kunna simma minst 200 m. Flytväst är obligatorisk vid alla klubbarrangemang. För övrigt rekommenderas att alltid bära flytväst vid paddling eller annan aktivitet till sjöss. Vid temperaturer i vattnet under 10 grader skall minst en följebåt finnas på varje träningspass. Paddling i kallt vatten: Skriven av Lars-Olov Detta är tänkt som en sammanfattning för den som är oerfaren med vinterpaddling och som känner sig osäker inför riskerna och med valet av utrustning. Jag tar här upp vad jag har fått lära mig från ett otal källor och hur jag själv hanterar dem rent praktiskt. Varför skall man paddla vintertid? Genom att paddla året runt vinner man framförallt en snabbare start på säsongen. Visserligen är det svårt vintertid att komma ut regelbundet och givetvis ökar kravet på bra väder. Det är trots detta möjligt att åtminstone komma ut 1-2 gånger under en tvåveckorsperiod även den allra kallaste isfria vinterperioden. Den positiva effekten av detta blir att man, när våren kommer, nästan direkt kan gå upp på rejäla distanser utan några som helst problem. Min egen upplevelse av vinterpaddling är också att den överträffar allt sommartid. Vad det beror på vet jag egentligen inte. Men jag upplever stillheten, 14

15 fågellivet och naturen mycket intensivare. Kanske är det avsaknaden av motorbåtar, kanske är det så enkelt att man är tacksammare vid den tiden på året när man får några sköna timmar utomhus. När är det kallt i vattnet? När temperaturen går under 8-10 grader så hanterar jag förberedelserna och paddlingen så som att den sker i kallt vatten. Observera att på hösten inträffar inte detta före första halvan av november i våra närvatten och ibland senare. Det som är mest lurigt är dock när på våren vi övergår från kallt till varmt. Detta sker ofta inte före 1/6. Trots detta kan det komma varma dagar under våren som kan locka till att lossa på klädseln. Gör inte detta, skulle något hända så försämrar du kraftigt dina möjligheter att klara dig. Det är ofta ganska lätt att konstatera när temperaturen går under 10 grader. Sticker man ner oskyddade händer i vattnet så är det först vid dessa temperaturer som det upplevs som kallt. Uppstigningsövningar Om jag ramlar i så måste jag ta mig upp snabbt igen. Tiden jag kan ligga i är begränsad. Jag har troligtvis inte mycket mer än 10min på mig att komma upp, ta mig iland och bli torr och varm igen. Det är alltså mycket viktigt att jag snabbt kommer upp i kanoten igen, helst inom 2 minuter. Oavsett vilken räddningsmetod jag använder mig av så måste jag ha övat den. Jag måste ha övat den så grundligt att jag i en nödsituation reagerar helt automatiskt och inte behöver tänka på hur jag ska göra. Sådana övningar görs med fördel när det är varmt i vattnet. För att öva in detta tills det i en nödsituation sker helt automatiskt behövs att du upprepar rörelserna upp emot ett 50-tal gånger under en säsong. Glöm då bara inte bort att öva någon gång med full vinterklädsel, det blir genast lite svårare. Därefter bibehåller du kunskapen genom att öva några gånger varje sommar. Dubbel säkerhet Tänk om jag misslyckas med uppstigningen. Vad händer då? Hur säker jag än är på att ta mig upp i kanoten kan något hända. Jag räknar kanske med att göra en flottörräddning och så går paddeln av! 15

16 För att känna mig trygg vill jag ha två olika sätt att rädda mig på. Jag vill ha dubbel säkerhet! Det finns mängder med räddningsmetoder som bara skiljer sig åt i tekniken. I grunden finns det bara dessa: Egen uppstigning i kanoten Uppstigning med hjälpmedel (tex flottörräddning) Uppstigning med hjälp av annan kanotist (kompisräddning) Simning Tänk igenom hur du ser på det här med dubbel säkerhet. Så här resonerar jag vintertid: Jag kan bara ta mig upp i min kanot med flottör. Det är alltså en säkerhetsfunktion. Har jag en kompis med mig som jag vet klarar en räddning så är detta säkerhet två. Jag har alltså inga begränsningar i denna situation. Är jag ensam har jag fortfarande flottörräddningen som säkerhet ett. Det andra alternativet är simning. I kallt vatten räknar jag med att klara m. Den begränsning som då gäller för mig är alltså att inte gå längre från land än 100m. Fortsätt inte att trötta ut dig om du misslyckas med din första räddningsmetod, välj omedelbart det andra sättet om det är lättare. Bestäm dig i förväg om du ska lämna kanoten när du simmar iland. Tänk på att du är gör dåliga beslut när du är kall - gör dem i förväg. Efter uppstigningen Mycket av kroppsvärmen försvinner genom huvudet. Rätt klädd värmer kroppen snabbt upp restvattnet i klädseln när man är i arbete. Däremot bör man undvika värmeförluster genom huvudet. Kanske blev du av med mössan när du ramlade i, en varm mössa i en försluten plastpåse i kanoten är i denna situation en tillgång som är väl använd tid att ta på sig. Därefter bör man snarast ta sig iland för att byta kläder. Har du matsäck med dig, ät och drick varm dryck. En lättvikts pressening gör att du kan snurra in dig i och få skydd för ev vind. Skulle du sakna torra kläder så kan det ändå vara en fördel att gå iland och krama ur understället och overallen. Detta gör att du inte förbrukar lika mycket energi för att värma upp restvattnet i understället. Klädsel 16

17 Klädseln bör vara sådan att vattengenomströmning av det yttre lagret minskas, det undre lagret bör bilda ett tunt vattenskikt som kroppen snabbt kan värma upp. En träningsoverall av hård typ tex vindoverall och ett superunderställ med långa benkläder och långarmad tröja är vad som behövs. Fötterna kan täckas med ett par vanliga sockar och en kraftigare socka. Gärna både en tunn och en tjock mössa, genom att under paddlingen byta mössa eller helt ta av den kan man reglera kroppstemperaturen så att inte svettning uppstår. För komforten är det även lämpligt att ha en T-shirt, att samla ev svett i, ovanpå understället. Mellan paret strumpor kan man ta vanliga plastpåsar, på så sätt förhindras att fukt från kanotbotten når fötterna samtidigt som genomströmningen av vatten minskar om man skulle ramla i. Dessa kan fästas runt ankeln med gummiband. För att minska vattencirkulationen mellan tygskikten är det viktigt att overallen har resårer i armar och ben som sluter tätt, saknas detta kan man använda ett vanligt kraftigt gummiband. Många moderna material (tex superunderställ) blir ganska fort varma även efter att ha blivit blöta med kallvatten. Detta sker genom att kroppens avdunstning vandrar ut genom materialet, uppvärmningen drivs alltså av det av kroppen skapade ångtrycket vilket givetvis kostar energi för kroppen. En förutsättning för att dessa material ska fungera är alltså att den nödställde fortfarande har kraftreserver kvar efter uppstigningen och kan omvandla dessa till värme genom fysisk aktivitet. I en allvarlig nödsituation när kroppen redan förbrukat sina reserver och inte kan prestera någon aktivitet är dessa material avkylande och förvärrar då situationen. Omedelbart ombyte och tillförsel av mat och varm dryck är då nödvändiga. Det material som bäst behåller sina värmande egenskaper i vått tillstånd är ylle, dock kanske inte det trevligaste materialet att göra stark fysisk ansträngning i. Kroppens reaktioner När man börjar bli nedkyld kommer kroppen att minska blodtillförsel till armar och ben. Blodkärlen reagerar genom att dra sig bort från ytan i extremiteterna. Det första tecknet är att man har dålig kontroll över händerna. Sedan kan det gå ganska snabbt. I detta tillstånd behöver man komma i värme, men man kan vara ganska hjälplös. Redan att ta upp en knippa nycklar ur fickan kan vara en omöjlighet. Förberedelser 17

18 Ta ut mer säkerhetsmarginal: Vintertid väljer man en stabilare kanot, man paddlar bara i lugnt väder, man kanske aldrig paddlar ensam. Förbered dig noggrant: Ta med mat och varm dryck, lättviktspresenning, mobiltelefon, fullständigt ombyte och tändstickor om du ska ut på en längre tur. Tänk hela tiden på den dubbla säkerheten! Föräldramedverkan Vår verksamhet ställer krav på hög förälder medverkan. Vi har ett antal planerade tillfällen under året som är av mycket stor vikt där vi får in pengar till de aktivas verksamhet, exempel på dessa är följande: Loppis ansvarig Liz Svensson och Ingrid Hedlund Uthyrning ansvarig kanoter Allan Moberg Uthyrningsansvarig lokal och tält Liz Svensson Julmarknad Marie Larsson och Eva Andersson Föräldraransvarig är Marie Larsson tfn OBS: Loppis och uthyrning är de två aktiviteter som kräver 100% medverkan från föräldrar i tävlingssektionen. Detta är de aktiviteter som drar in närmare 80% av de pengar som de aktiva behöver för tävlingar (resor, anmälningsavgifter, boende mm). Detta innebär att alla hjälper till vid dessa tillfällen. Loppmarknaden genomförs normalt den 1/5 (kan ibland vara två dagar, 30/4 och 1/5). Vi hämtar grejer under vinter/vår och blir här tilldelade helger för hämtning. Mer info fås vid möte föräldrar. Uthyrningen skall föräldrar/aktiva ta hand om. Detta innebär att 2007 tar varje aktivs förälder hand om en vecka under perioden vecka När man har en sådan vecka har man tfn, pärm och handhar utlämning och intagning av kanoter. Mer info fås vid möte föräldrar. Medlemsavgifter och andra kostnader 2007 Under 18 år Över 18 år Familjeavgift 125 kr 175 kr 250 kr Hyra kanotplats Kanotplatshyran är 900kr. 18

19 Du kan reducera denna avgift med hälften genom att göra en av styrelsen utsedd arbetsuppgift (uthyrning en vecka, ledare onsdagspaddling och städvecka). Arbetsuppgiften bidrar då att sänka våra underhållskostnader för fastighet och inventarier och få in pengar till verksamheten. Skåphyran är 125 kr Hyra/låna utrustning Kanotuthyrning sker enligt prislista nedan. Medlemmar har 30 % på hyrespriserna. För skolklasser tar vi 20 kr/elev. Uthyrning av kanoter Uthyrningen utförs ideellt av klubbens medlemmar och finansierar vår ungdomsverksamhet Vi har Canadensare och olika typer av kajaker. Ring klubbens bokningstelefon för mer information och bokning. Ansvarig för kanotuthyrning är Allan Moberg. Bokningstelefon tfn: Prislista Hyra avser kanot inkl. paddel och flytväst Tid Motionskajak (Kåre, 101:a) Canadensare Havskajak Tvåmanskajak Tvåmanskajak (Albatross) (Anita) Tre sittbrunnar 2-4 timmar 75:- 125:- 125:- 150:- Dygn 150:- 250:- 250:- 375:- Helg (fresön) 300:- 500:- 500:- 750:- Vecka 600:- 1000:- 1000:- 1500:- 19

20 Uthyrning av klubblokal: Lokalen kan hyras för exempelvis födelsekalas, föreläsningar, möten etc kostnad 1500 kr/dygn och för medlemmar 400 kr/dygn. Uthyrningsansvarig är Liz Svensson alt Uthyrning av tält: Klubben har två tält för uthyrning, ett stort och ett mindre partytält. Det stora kostar 1500 kr för en helg och då ingår uppsättning/nedtagning. För medlemmar kostar det 500 kr exklusive upptagning/nedtagning. Det lilla tältet kostar 500 kr och för medlemmar 250 kr. Uthyrningsansvarig är Liz Svensson alt Information OBS Viktigt Klubbens Kanoter är försäkrade genom vår klubbförsäkring. Egna kanoter som förvaras i klubbens lo kaler är inte försäkrade. De aktiva som tävlar måste ha betalat in medlemsavgift för att få tävla för klubben och vara försäkrade via klubbens försäkring. Tävlingslicens skall finnas från junior och uppåt i ålder. Föreningens sponsorer Swedbank Telenor SISU Idrottsutbildarna ICA Supermarket Jämjö Siemens RC Reklam WIP CA Fastigheter Ericsson Övriga upplysningar om föreningen Företagsaktiviteter Företagsaktiviteter anordnas för företag och större sällskap. Kontaktman är Lars Svensson. Varje företagsaktivitet kan special inriktas för respektive företag. Kostnad är beroende på antal och med eller utan mat. Riktpris är ca 150 kr/person för maten, 100kr/kanot + hyran för lokal 800 kr ( 10 pers = ca 3500 kr). 20

Eskimå-bladet Nr 21 130315

Eskimå-bladet Nr 21 130315 Eskimå-bladet Nr 21 130315 Hej allihopa, detta är årets första Eskimå-blad. Info från ordföranden: Nytt år och nya utmaningar! I har en ny styrelse och jag vill på styrelsens vägar tacka för förtroendet.

Läs mer

Eskimåbladet Nr 11 100815

Eskimåbladet Nr 11 100815 Eskimåbladet Nr 11 100815 Hej allihopa, detta är årets tredje nummer. Ansvarig redaktör för Eskimå bladet är Göran Husberg, Info från ordföranden: Under 2010 har vi genomfört en massa verksamheter, bland

Läs mer

Föreningen KanotSyds verksamhetsinriktning för 2011 FKS är en allians mellan kanotklubbar i Skåne och KK Eskimå

Föreningen KanotSyds verksamhetsinriktning för 2011 FKS är en allians mellan kanotklubbar i Skåne och KK Eskimå Föreningen KanotSyds verksamhetsinriktning för 2011 FKS är en allians mellan kanotklubbar i Skåne och KK Eskimå Föreningens ledord: Vilja Ambition Attityd Glädje Målsättning Föreningen Kanot Syd arbetar

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2017 Ver

Förslag till Verksamhetsplan 2017 Ver Förslag till Verksamhetsplan 2017 Ver 5 2016-10-30 INLEDNING Målet ska vara att utveckla verksamheten för barn, ungdomar och vuxna för cykling - Mountainbike, Landsväg och Motion. Åtgärder för att få fler

Läs mer

RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 7 ÅR

RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 7 ÅR 2015 3-manna RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 7 ÅR Målsättning föreningen Älvsborg FF erbjuder barn, ungdomar och vuxna i närområdet en mötesplats där alla är välkomna att ha trevligt med fotboll som

Läs mer

för mer info. se www.skanesdjurpark.se

för mer info. se www.skanesdjurpark.se 1 Lär dig paddla kajak och ha kul i kanotskola! Åk. 3 - uppåt Tid: Mån 14 juni - tors 17 juni, kl.l10.00-15.00. Söndag 13 juni k.l15.00 har vi föräldraträff med information om kanotskolan. Kostnad: 500kr

Läs mer

ASMK s Seglarskolehandbok

ASMK s Seglarskolehandbok ASMK s Seglarskolehandbok Målet med ASMK s seglarskola är att alla ska tycka segling är roligt och att alla känner sig trygga på sjön. Vi jobbar för att alla vill fortsätta att segla efter seglarskolan!

Läs mer

Värdegrund. Ingarö IF Ingarö IF Styrelse

Värdegrund. Ingarö IF Ingarö IF Styrelse Värdegrund Ingarö IF 2008-10-16 Ingarö IF Styrelse Värdegrund Ingarö IF: s verksamhet är till för alla! Grundidén är att barn, ungdomar och vuxna som tycker det är roligt med idrott alltid ska känna sig

Läs mer

Hallstahammars SK FOTBOLL. Policy

Hallstahammars SK FOTBOLL. Policy Hallstahammars SK FOTBOLL Policy Denna policy är tänkt som ett stöd för alla som deltar i klubbens verksamhet. Vid tveksamheter bör ledare, spelare, föräldrar och övriga funktionärer ta kontakt med styrelsen

Läs mer

Friluftsliv åt alla. Tillgänglig och hållbar kanotverksamhet för barn och ungdomar

Friluftsliv åt alla. Tillgänglig och hållbar kanotverksamhet för barn och ungdomar Friluftsliv åt alla Tillgänglig och hållbar kanotverksamhet för barn och ungdomar Falu Kanotklubb Mångfaldssatsning Idrottslyftet Riksidrottsförbundet 2010-2013 Projektledare: Soizick Lidström 073-22 22

Läs mer

Karlskoga GK. Junior och Elit utveckling. Värderingar och mål Styrdokument

Karlskoga GK. Junior och Elit utveckling. Värderingar och mål Styrdokument Karlskoga GK Junior och Elit utveckling Värderingar och mål Styrdokument 1 Innehåll VERKSAMHETSIÈ 3 VÄRDEGRUND 3 VISION 3 VERKSAMHETEN I KORTHET 4 VÅRA GRUPPER 4-6 TRÄNINGSGRUPPER GOLFKUL 7 JUNIOR CLUB

Läs mer

Policy för tävlingar samt för planering och genomförande av föreningens läger

Policy för tävlingar samt för planering och genomförande av föreningens läger Policy för tävlingar samt för planering och genomförande av föreningens läger Antagen av Styrelsen 21 januari 2016 Tävlingar En del av friidrotten är att tävla; att mäta sig mot andra och framförallt mot

Läs mer

PM Linköping Kanotmaraton 2015

PM Linköping Kanotmaraton 2015 PM Linköping Kanotmaraton 201 Innehållsförteckning VÄLKOMMEN Start och mål Tider Transporter Inregistrering Klasser Anmälningsavgifter Master Anmälan Bansträckning Depåer Mat Dusch och omklädningsrum Säkerhet

Läs mer

Till vattenskidskolans elever och föräldrar.

Till vattenskidskolans elever och föräldrar. Till vattenskidskolans elever och föräldrar. Då har vi bara några veckor kvar med dragbåten i sjön för detta år men jag vill passa på att tacka för gott samarbete och önskar alla tillbaka i vår och på

Läs mer

Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan

Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan Styrelsen Verksamhetsidén Skånes Brottningsförbunds styrelse och kommittéer vill på alla nivåer bedriva brottningens idé så att den utvecklar människor

Läs mer

Tävlingsinformation för Deje simmare

Tävlingsinformation för Deje simmare Tävlingsinformation för Deje simmare Allmänt Tävlingar är liksom träningen en viktig ingrediens om man vill utvecklas till en god tävlingssimmare. Man kan se tävlingen som en typ av träning där simmaren

Läs mer

Policys IK Sisu. Var inte rädd att kontakta ledare och styrelsen om du har något du undrar över gällande våra policys. Innehållsförteckning

Policys IK Sisu. Var inte rädd att kontakta ledare och styrelsen om du har något du undrar över gällande våra policys. Innehållsförteckning Policys IK Sisu IK Sisu välkomnar alla att vara med och delta i klubbens verksamhet oavsett ålder, kön, ursprung, läggning eller förmåga. Vår friidrottsklubb genomsyras av glädje och gemenskap som gör

Läs mer

LIRA BOLL I. Din lokala fotbollsförening. SOLBERGA BOLLKLUBB:s målsättning

LIRA BOLL I. Din lokala fotbollsförening. SOLBERGA BOLLKLUBB:s målsättning LIRA BOLL I Din lokala fotbollsförening SOLBERGA BOLLKLUBB:s målsättning I SOLBERGA BOLLKLUBB värnar vi om att alla ska känna gemenskap och sammanhållning. Vi vill att alla upplever en god kamratanda och

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

LFK skall som Svensk fäktning i övrigt präglas av värderingarna nytänkande, hederlighet, gemenskap, glädje och tradition.

LFK skall som Svensk fäktning i övrigt präglas av värderingarna nytänkande, hederlighet, gemenskap, glädje och tradition. Vision Linköpings fäktklubb (LFK) ska främja intresset för fäktidrotten och kunna ta emot alla som önskar att träna och tävla inom alla discipliner inom fäktningen. LFK skall verka för att vara den främsta

Läs mer

Växjö Lakers vill skapa en inspirerande och utvecklande hockeymiljö för barn och ungdomar

Växjö Lakers vill skapa en inspirerande och utvecklande hockeymiljö för barn och ungdomar Växjö Lakers vill skapa en inspirerande och utvecklande hockeymiljö för barn och ungdomar Vår vision är att ge - så många som möjligt chansen att få spela ishockey hos oss i en inspirerande och utvecklande

Läs mer

Policysamling 2012-02-28 1 POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN... 2 2 POLICY FÖR REPRESENTATIONSLAGEN... 2 3 EKONOMISK POLICY... 3 4 FÖRÄLDRA POLICY...

Policysamling 2012-02-28 1 POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN... 2 2 POLICY FÖR REPRESENTATIONSLAGEN... 2 3 EKONOMISK POLICY... 3 4 FÖRÄLDRA POLICY... Policysamling 2012-02-28 Innehåll 1 POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN.... 2 2 POLICY FÖR REPRESENTATIONSLAGEN... 2 3 EKONOMISK POLICY... 3 4 FÖRÄLDRA POLICY... 3 5 UPPFÖRANDE POLICY... 3 5.1 Spelare och ledare...

Läs mer

Sandareds IBS:s riktlinjer och policy

Sandareds IBS:s riktlinjer och policy Sandareds IBS:s riktlinjer och policy FÖRORD I detta dokument har vi satt Sandareds IBS: s policy och riktlinjer på pränt. Syftet med dokumentet är att ge vägledning i hur föreningen ställer sig i en rad

Läs mer

Kanotslalombanor. för barn & ungdomar. Slätvatten & lätt fors klass I-II

Kanotslalombanor. för barn & ungdomar. Slätvatten & lätt fors klass I-II Kanotslalombanor för barn & ungdomar Slätvatten & lätt fors klass I-II Kanotslalom går ut på att paddla snabbt och precis i forsande vatten. I Dalarna finns idag två kanotslalombanor i fors klass II-III

Läs mer

Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november

Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november Vad kan du göra för att rekrytera och behålla barn och ungdomar till din klubb? Vilka verktyg har du i dag för att kunna rekrytera och behålla barn och ungdomar

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orienterings vision Dit vill vi! Svensk orientering, världens bästa!

Läs mer

BRUNNSVIKENS KANOTKLUBB

BRUNNSVIKENS KANOTKLUBB BRUNNSVIKENS KANOTKLUBB VERKSAMHETSÅRET 2013 DAGORDNING STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE DAGORDNING 2014-03- 27 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet 2. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden

Läs mer

TIMMERNABBENS IF MÅL OCH RIKTLINJER. för vår ungdomsverksamhet inom fotbollen

TIMMERNABBENS IF MÅL OCH RIKTLINJER. för vår ungdomsverksamhet inom fotbollen TIMMERNABBENS IF MÅL OCH RIKTLINJER för vår ungdomsverksamhet inom fotbollen Mål och Riktlinjer för ungdomsverksamheten inom Timmernabbens IF är en sammanfattning av vad vi vill och hur vi vill arbeta

Läs mer

KCC info , nr 1.

KCC info , nr 1. Kristinehamns Curling Club Grundad 1965 KCC KCC info 2016-2017, nr 1. Snart är det äntligen dags för Curling Äntligen kan vi snart ställa undan golfklubbor, spadar, krattor, solstolar, balkonglådor och

Läs mer

Gröna tråden. Policydokument för Grönahögs IK En förening i Utveckling. (Rev. A )

Gröna tråden. Policydokument för Grönahögs IK En förening i Utveckling. (Rev. A ) Gröna tråden Policydokument för Grönahögs IK En förening i Utveckling (Rev. A 2012 11 16) Innehållsförteckning Introduktion... 3 Värdegrunder, Moral och Etik... 3 Svenska Fotbollförbundet... 3 Grönahögs

Läs mer

Hammarby IF DFF. En förening som satsar både på Topp & Bredd

Hammarby IF DFF. En förening som satsar både på Topp & Bredd Hammarby IF DFF En förening som satsar både på Topp & Bredd Innehållsförteckning - Historik och Fakta - Organisation - Bredd & Elit - Spelar, ledar - och föräldraroller - Fotbollsstegen - Ekonomi - Marknad

Läs mer

Avesta SS verkar för att medlemmar, ledare, föräldrar och aktiva följer de riktlinjer som samlats i detta dokument.

Avesta SS verkar för att medlemmar, ledare, föräldrar och aktiva följer de riktlinjer som samlats i detta dokument. Avesta Simsällskaps policy gällande verksamhet tillgänglig för alla jämställdhet drogförebyggande arbete ledarskap trafik Avesta SS verkar för att medlemmar, ledare, föräldrar och aktiva följer de riktlinjer

Läs mer

11-12 OKTOBER 2014. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

11-12 OKTOBER 2014. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 11-12 OKTOBER 2014 www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att få träffa andra inspirerande

Läs mer

Friluftsliv åt alla. Att göra kanotsporten lättillgänglig för barn och ungdomar FALU KANOTKLUBB. TVÅ ÅRS PROJEKT Delrapport Januari 2012

Friluftsliv åt alla. Att göra kanotsporten lättillgänglig för barn och ungdomar FALU KANOTKLUBB. TVÅ ÅRS PROJEKT Delrapport Januari 2012 TVÅ ÅRS PROJEKT Delrapport Januari 2012 Friluftsliv åt alla Att göra kanotsporten lättillgänglig för barn och ungdomar FALU KANOTKLUBB Projektledare Soizick Lidström info@falukanotklubb.se 073-22 22 654

Läs mer

Mitt barn som simmar i LASS. Föräldraengagemang. Viktig information för familjer med barn som är

Mitt barn som simmar i LASS. Föräldraengagemang. Viktig information för familjer med barn som är Föräldraengagemang Viktig information för familjer med barn som är tävlingssimmare i LASS Vad innebär det för mitt barn? Vad innebär det för mig som förälder? Vad behöver jag som förälder bidra med i LASS?

Läs mer

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar.

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Grimsås IF Policy Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Fotboll är framför allt glädje, sammanhållning i med och motgång, kamratskap och hänsynstagande till andra. Policy angående

Läs mer

3V BLADET IDROTT FÖR ALLA

3V BLADET IDROTT FÖR ALLA 3V BLADET IDROTT FÖR ALLA Hösten 2009 - Våren 2010 Göteborg VÄLKOMMEN TILL 3V HIF DU HÅLLER I DIN HAND VÅRT PROGRAM OM IDROTTSAKTIVITETER FÖR HÖSTTERMINEN 2009 TILL VÅRTERMINENS SLUT 2010 Som medlem i

Läs mer

Barsebäck Golf & Country Club

Barsebäck Golf & Country Club Barsebäck Golf & Country Club Policy för verksamheten Antagen av Styrelsen 2013-12-22 Innehåll Inledning...3 Värdegrund...3 Visioner och mål...3 Medlemskap...3 Träning och tävling...4 Riktlinjer för ledare

Läs mer

Vad? Hur? Vem? När? Föräldrabrottning. Klubben. Prova att sitta fast Regler Låt nybörjarna se. Klubben

Vad? Hur? Vem? När? Föräldrabrottning. Klubben. Prova att sitta fast Regler Låt nybörjarna se. Klubben Föräldrabrottning en Prova att sitta fast Regler Låt nybörjarna se en Se äldre/duktigare träna Regler samma oavsett ålder? Skicka fler tränare på utbildningar så att alla känner trygghet. Distriktsförbundet

Läs mer

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att

Läs mer

MÖLLTORP/BREVIKS AIF BLÅ MÅLET

MÖLLTORP/BREVIKS AIF BLÅ MÅLET MÖLLTORP/BREVIKS AIF BLÅ MÅLET Reviderad 2014-03-14 BLÅ MÅLET - Syftet med Blå målet är att göra det enklare för alla i föreningen att förstå vad föreningen står, och arbetar, för. - Vi hoppas kunna utveckla

Läs mer

Mål och riktlinjer FOTBOLLSVERKSAMHETEN

Mål och riktlinjer FOTBOLLSVERKSAMHETEN Mål och riktlinjer FOTBOLLSVERKSAMHETEN Innehållsförteckning Välkommen till Tortuna SK 3 Tortuna SK:s mål 3 Vår alkohol, tobak och drogpolicy 3 Organisation & ekonomi 4 Så här bedriver vi fotbollsverksamhet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET ÅR 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET ÅR 2015 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET ÅR 2015 INLEDNING ÖKF ökar stadigt i medlemsantal. Med sin centrala placering av medlemshus och kanotupplag i Skebäck samt seglingsverksamhet och bryggor i Storängsviken i den

Läs mer

Bergdalens IK. Vår klubb. Den lokala föreningen med det stora hjärtat

Bergdalens IK. Vår klubb. Den lokala föreningen med det stora hjärtat Bergdalens IK Vår klubb Den lokala föreningen med det stora hjärtat Kvartersklubben med det stora hjärtat! Bergdalens IK bildades 1956 som en kvartersklubb med ungdomsverksamhet som hjärta - och så skall

Läs mer

Alvesta Gk Spelutveckling Barn och Ungdom

Alvesta Gk Spelutveckling Barn och Ungdom Alvesta 2016-02-10 Alvesta Gk Spelutveckling Barn och Ungdom 2016-2020 1. Inledning, bakgrund och riktlinjer RiksidrottsFörbundet.1-3 2. Alvesta GK syn på Barn och ungdomsverksamheten 4-6 3. Vision.. 7

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR MOTALA AIF OL 2014

VERKSAMHETSPLAN FÖR MOTALA AIF OL 2014 VERKSAMHETSPLAN FÖR MOTALA AIF OL 2014 Motala AIF Orienteringslag 1 2014-02-19 MOTALA AIF ORIENTERINGSLAG Långsiktig verksamhetsidé och mål antagna i våra stadgar: Idrottens idé och inriktning Idrott är

Läs mer

Innehållsförteckning. Version

Innehållsförteckning. Version Yoksas väg Innehållsförteckning Version... 2 Förord... 1 Definition av Yoksas väg... 1 Policy för ledare i Yoksa... 2 Policy för utövare i Yoksa... 3 Policy för förädlar & anhöriga i Yoksa... 4 Taekwondo

Läs mer

Välkomna till GRÄNNA AIS Barn- och ungdomsfotboll.

Välkomna till GRÄNNA AIS Barn- och ungdomsfotboll. Välkomna till GRÄNNA AIS Barn- och ungdomsfotboll. GAIS barn- och ungdomsfotboll: Ska erbjuda en kamratlig och trygg social miljö, där alla kan utvecklas och bli delaktiga i utformningen av verksamheten.

Läs mer

Föräldramöte 9/2 Pojkar 08

Föräldramöte 9/2 Pojkar 08 Föräldramöte 9/2 Pojkar 08 Ledare/ Tränare Spelare Föräldrar Träning Match Lagsponsring Försäkring Övrigt Agenda LEDARE OCH TRÄNARE Planera träningen, alla tränare tagit del av det innan träningen börjar

Läs mer

Inbjudan till Kanotskolorna i Västra Sverige

Inbjudan till Kanotskolorna i Västra Sverige Inbjudan till Kanotskolorna i Västra Sverige Sommaren 2010 Motionspaddling / Ungdomstävlingar Motionspaddling i träningsform växer med stormsteg, och erbjuds av de flesta av distriktets kanotklubbar. Det

Läs mer

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Ambitionen är att anvisningarna ska hjälpa förbund och föreningar till ökad medvetenhet om vad man håller på med och varför. Alla barn och ungdomar

Läs mer

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Ambitionen är att anvisningarna ska hjälpa förbund och föreningar till ökad medvetenhet om vad man håller på med och varför. Alla barn och ungdomar

Läs mer

BTK Kävlinge. Policy för verksamheten. Antagen av Styrelsen Version 1.1

BTK Kävlinge. Policy för verksamheten. Antagen av Styrelsen Version 1.1 BTK Kävlinge Policy för verksamheten Antagen av Styrelsen 2013-06-11 Version 1.1 Innehåll Inledning... 3 Värdegrund... 3 Visioner och mål... 3 Medlemskap... 3 Träning och tävling... 4 Riktlinjer för ledare

Läs mer

PM Linköping Kanotmaraton 2016

PM Linköping Kanotmaraton 2016 PM Linköping Kanotmaraton 2016 Innehållsförteckning VÄLKOMMEN 3 Start och mål 3 Tider 4 Transporter 4 Inregistrering 4 Klasser 5 Priser 5 Startgrupper 5 Anmälningsavgifter 5 Master 6 Anmälan 6 Bansträckning

Läs mer

LIRA BOLL I. Din lokala fotbollsförening

LIRA BOLL I. Din lokala fotbollsförening LIRA BOLL I Din lokala fotbollsförening Vilka mål har du för ditt barns idrottande? Bli en duktig idrottare Lära sig att samarbeta, få lagkänsla Vinna Få ökat självförtroende Lära sig hantera motgångar

Läs mer

Policy Barn & ungdom t o m 15 år UNGDOM

Policy Barn & ungdom t o m 15 år UNGDOM Policy Barn & ungdom t o m 15 år UNGDOM 2016 10 05 Policy Tävling barn och ungdom Föreningskrav Tränare och spelare är med i en förening. Tränare ska agera som ett föredöme inför sina spelare och omgivning

Läs mer

Ledarguiden IS Halmia Ungdom 4-19 år

Ledarguiden IS Halmia Ungdom 4-19 år Ledarguiden IS Halmia Ungdom 4-19 år 1. Klubbens historia 1907 Idrottssällskapet Halmia bildas den 16 juni. 1912 Halmstad IF besegras med 5-3 1914 Första utländska matchen mot Köpenhamn 1924 IS Halmia

Läs mer

Hemsidan: http://kkeskima.se/

Hemsidan: http://kkeskima.se/ Eskimå-bladet Nr 31 151015 Hej allihopa, nu kommer höst utgåvan av Eskimå-bladet. Info från ordföranden: Sommarens aktiviteter på Karlskrona Skärgårdsfest blev succéer, både på Fisktorget med Drakbåtsfestivalen

Läs mer

Verksamhetspolicy för IFK ARBOGA IBK

Verksamhetspolicy för IFK ARBOGA IBK Verksamhetspolicy för IFK ARBOGA IBK 1. Förord: En grundförutsättning för all verksamhet är att alla vet hur den fungerar, vem som gör vad och vilka riktlinjer som gäller. Styrelsen har tillsammans med

Läs mer

FINAL i Svenska Ungdomscupen (SUC), Svenska Juniorcupen (JUC) och NELO Mix cupen mm. den 9 10 september 2017

FINAL i Svenska Ungdomscupen (SUC), Svenska Juniorcupen (JUC) och NELO Mix cupen mm. den 9 10 september 2017 Lidköpings Kanotförening inbjuder till FINAL i Svenska Ungdomscupen (SUC), Svenska Juniorcupen (JUC) och NELO Mix cupen mm. den 9 10 september 2017 Tävlingsplats: Lidan, vid LKF:s Kanothus Prel. starttid:

Läs mer

DROGPOLICY FÖR BÅSTAD GOLFKLUBB

DROGPOLICY FÖR BÅSTAD GOLFKLUBB FÖR BÅSTAD GOLFKLUBB Drogpolicy för Båstad Golfklubb, Version 2013.1 1 INLEDNING Båstad Golfklubb är en idrottsförening med golf som sysselsättning och som bildades 1930. Klubbens idrottsverksamhet består

Läs mer

Föreningsträdet Idrottshälsa. Handledning Aktiva 10 år. Sund stil och hygien Träna rätt Äta träna vila

Föreningsträdet Idrottshälsa. Handledning Aktiva 10 år. Sund stil och hygien Träna rätt Äta träna vila Föreningsträdet Idrottshälsa Handledning Aktiva 10 år Sund stil och hygien Träna rätt Äta träna vila Att arbeta med Föreningsträdet Syfte: Tanken med föreningsträdet är att med hjälp av enkla frågor skapa

Läs mer

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivningen är tänkt som ett komplement till återrapporten i IdrottOnline för att ge en inblick i projektet utöver de siffror som redovisas i återrapporten.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 Led motiv 3G klubben Golf, Glädje och Gemenskap. Detta är ledmotivet i verksamheten för ledare och juniorer. Golfen skall alltid stå i fokus vi skall premiera

Läs mer

Verksamhetsmål och riktlinjer

Verksamhetsmål och riktlinjer Verksamhetsmål och riktlinjer Introduktion Detta dokument beskriver Trollhättans IF Friidrott målsättning och värderingar. Det ger anvisningar och riktlinjer hur förening skall agera. Dessutom pekar det

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Bankeryds Tennisklubb

Verksamhetsplan 2016. Bankeryds Tennisklubb Verksamhetsplan 2016 Bankeryds Tennisklubb Inledning Klubben bildades 1958 och har idag drygt 500 medlemmar. Vi äger vår tennisanläggning på Furuvik, som består av tre inomhusbanor med Bolltexunderlag

Läs mer

PADDELMÄRKEN Kanotslalom

PADDELMÄRKEN Kanotslalom PADDELMÄRKEN Kanotslalom Namn: Forsskalan Klass I Strömmande vatten utan vågor Klass II Strömmande vatten med små vågor. Inga valsar eller fall. Klass III Klass IV Klass V Klass VI Större vågor, enstaka

Läs mer

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy Åre SLK Fotboll Klubben för ALLA! Klubbpolicy Fotboll Att spela fotboll innebär att du är med i världens största idrott. Fotboll spelas över hela världen och själva bollen är kanske världens populäraste

Läs mer

Flickor 00/99/98/97. Roslagens hopp!

Flickor 00/99/98/97. Roslagens hopp! Flickor 00/99/98/97 Roslagens hopp! Om laget Ledare Laget består i dagsläget av 38 tjejer fördelat på följande åldersgrupper F00,99,98,97. Vi är en gemensam spelartrupp men kommer att anmäla 2 lag i seriespelet

Läs mer

Verksamhetsplan Träningsgrupp P07-2 År 2015

Verksamhetsplan Träningsgrupp P07-2 År 2015 Verksamhetsplan Träningsgrupp P07-2 År 2015 1. Värdegrund Vi är en förening som är öppen för alla Vi står för alla individers lika värde Vi verkar för öppenhet i vår verksamhet Vi verkar både för gemensam

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2014 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2014 Juniorkommittén Inledning Under 2013 hade vi på Melleruds GK 15-talet juniorer i träning med 4 aktiva ledare. De flesta hade möjlighet att träna 2 gånger per vecka. Vi hade serielag

Läs mer

Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan

Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan 2016/2017 VÄSTERGÖTLANDS SKIDFÖRBUNDS sättningar och verksamhetsinriktningar för Styrelsen och Kommittéerna 2016-2017 Styrelsen Grunden för

Läs mer

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun Fritidspolitiska mål Fritidsnämnden Växjö kommun Fritidspolitiska mål 1. Stöd till fritidsverksamhet Föreningslivet i Växjö kommun stimuleras genom olika stödformer till verksamheter som ger kommuninnevånarna

Läs mer

Säsongen 2014-2015. En av Jämtlands barnvänligaste skidanläggningar endast 35 minuter från Östersund www.gallosk.se

Säsongen 2014-2015. En av Jämtlands barnvänligaste skidanläggningar endast 35 minuter från Östersund www.gallosk.se Säsongen 2014-2015 En av Jämtlands barnvänligaste skidanläggningar endast 35 minuter från Östersund Ordförande Ordförande Lars Eklund, 0693-208 44 Hannåsen 130, 840 50 Gällö Vice Ordförande Barbro Henriksson,

Läs mer

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30 3 ETT GOTT LIV Till alla anställda i Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen ska skapa förutsättningar för en god hälsa och ett gott liv. Grunden för en god hälsa är en sund miljö. Den miljö

Läs mer

Verksamhetsplan UEK 2014-2016

Verksamhetsplan UEK 2014-2016 Verksamhetsplan UEK 2014-2016 Detta dokument innefattar Växjö Golfklubbs Ungdoms och Elitkommités verksamhetsplan. Den täcker tre år framöver. Det ska användas som ett arbetsdokument med en tydling inriktning

Läs mer

Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan

Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan 2015/2016 VÄSTERGÖTLANDS SKIDFÖRBUNDS sättningar och verksamhetsinriktningar för Styrelsen och Kommittéerna 2015-2016 Styrelsen Grunden för

Läs mer

FRÄMJAR NYTT. Nr 2 2015 Jursla-Åby

FRÄMJAR NYTT. Nr 2 2015 Jursla-Åby FRÄMJAR NYTT Hej främjare, Härligt, nu är det dags igen för oss alla att komma ut i naturen. Svamp och bär är alltid roligt att plocka. Augusti började bra med svamp/bär men sedan blev det lite torrt.

Läs mer

I FCC får ingen mobbning förekomma. Sann sportsmannaanda skall vara det intryck som förknippas med FCC. Vi hejar på och stöttar vårt eget lag.

I FCC får ingen mobbning förekomma. Sann sportsmannaanda skall vara det intryck som förknippas med FCC. Vi hejar på och stöttar vårt eget lag. Drogpolicy för FC CIMRISHAMN FC Cimrishamn, FCC, bildades 2006 och är en ideell innebandyförening som har som målsättning att vara en förening dit alla skall känna sig välkomna, känna glädje och kamratanda.

Läs mer

Karlstads Tennisklubb. Verksamhetsplan

Karlstads Tennisklubb. Verksamhetsplan Karlstads Tennisklubb Verksamhetsplan 2(8) Innehållsförteckning 1. Föreningen... 3 1.1. Vision... 3 1.2. Verksamhetsidé... 3 1.3. Värdegrund... 3 2. Strategi... 4 2.1. Långsiktiga mål... 4 2.2. Kortsiktiga

Läs mer

Detta är ÖHK. En ideell idrottsförening inom RF och som äger ett aktiebolag PSF AB.

Detta är ÖHK. En ideell idrottsförening inom RF och som äger ett aktiebolag PSF AB. Detta är ÖHK En ideell idrottsförening inom RF och som äger ett aktiebolag PSF AB. Önnereds HK En förening i Väster som älskar handboll. Med en bred ungdomsverksamhet som är väl organiserad kommer sportsliga

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orienterings vision dit vill vi Svensk orientering vill vara

Läs mer

KFUM Kristianstad Pingis Medlemspolicy

KFUM Kristianstad Pingis Medlemspolicy KFUM Kristianstad Pingis Medlemspolicy KFUK-KFUM (YMCA) är världens största och äldsta ungdomsrörelse. YMCA finns i 130 länder och har 70 miljoner medlemmar, varav 70 000 i Sverige. Bokstäverna i KFUK-KFUM

Läs mer

Likabehandlingsplan Majornas Boxningsklubb

Likabehandlingsplan Majornas Boxningsklubb Likabehandlingsplan Majornas Boxningsklubb 1 Förklaringar I följande likabehandlingsplan kommer vi utgå ifrån fyra aktörer på föreningen enligt följande; Organisationsledare, Tränare och funktionär, Aktiv

Läs mer

Att vara spelare och förälder i Stuvsta IF så många fotbollsspelare som möjligt så länge som möjligt

Att vara spelare och förälder i Stuvsta IF så många fotbollsspelare som möjligt så länge som möjligt Att vara spelare och förälder i Stuvsta IF så många fotbollsspelare som möjligt så länge som möjligt 1 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 REVISIONSHISTORIK... 3 SYFTE OCH MÅLGRUPP... 3 DOKUMENTANSVARIG,

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar människor på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt

Läs mer

IFK VÄRSÅS Blåvita tråden

IFK VÄRSÅS Blåvita tråden IFK VÄRSÅS Blåvita tråden - för framtiden Reviderad 070214 Reviderad 141207 Innehåll Föreningsidé och målsättning...2 Verksamhetsidé... 3 Barn/Ungdom... 3 Spelarutbildningsmatris... 4 Spelaransvar...5

Läs mer

Välkommen till Rimbo IF Hockey Röda tråden

Välkommen till Rimbo IF Hockey Röda tråden Välkommen till Rimbo IF Hockey Röda tråden Barn (5 13 år) Ungdomsishockey (14 18 år) och Seniorhockey 2004-2005 Detta dokument innehåller riktlinjer om hur vi tillsammans skall utveckla hockeyn sportsligt

Läs mer

Policy. Möjligheternas förening Ope Idrottsförening

Policy. Möjligheternas förening Ope Idrottsförening Policy Möjligheternas förening Ope Idrottsförening POLICY MÖJLIGHETERNAS FÖRENING Kamratskap Trygghet Glädje Gemenskap Fotboll Efter egen förmåga Stärkt självkänsla Lek Inledning Ope IF är en av norrlands

Läs mer

Träningsbelastningar kan också varieras på olika sätt. Det kan handla om:

Träningsbelastningar kan också varieras på olika sätt. Det kan handla om: TRÄNINGSLÄRA Glädjefaktorn I vårt moderna samhälle har vi byggt bort de flesta möjligheter till naturlig motion. Många gör sitt bästa för att slippa anstränga sig. Vissa är så ovana vid fysisk belastning

Läs mer

NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs

NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs NORRBOTTENS SKOLIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSINRIKTINING 2013 SKOLIDROTTSFÖRBUNDET ETT KATEGORIFÖRBUND SOM TILLHÖR

Läs mer

Älvsjö AIK Ungdomsfotbolls Policy

Älvsjö AIK Ungdomsfotbolls Policy 1 (5) Älvsjö AIK Ungdomsfotbolls Policy 2007 Vision: Med bredden nå toppen Älvsjö AIK har ett stort upptagningsområde och vår idrottsplats ett centralt läge. Tack vare det har vi god tillströmning av barn

Läs mer

INFORMATION FÖR ÅKARE OCH FÖRÄLDRAR

INFORMATION FÖR ÅKARE OCH FÖRÄLDRAR INFORMATION FÖR ÅKARE OCH FÖRÄLDRAR 2015-2016 Hammarö Konståkningsklubb Vi bedriver konståkningsträning för barn och ungdomar i Hammarö ishall. Föreningen är medlem i Svenska Konståkningsförbundet. Vi

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Falköpings AIK slalom

VERKSAMHETSPLAN Falköpings AIK slalom VERKSAMHETSPLAN Falköpings AIK slalom 2011-2012 Lite fakta om Falköpings AIK Slalom FAIK Slalom är en framgångsrik slalomklubb som under åren haft glädjen att se många av sina åkare göra sig gällande även

Läs mer

Träna rätt och bli en stjärna

Träna rätt och bli en stjärna Träna rätt och bli en stjärna Höja verksamhetens kvalitet på alla nivåer inom vår idrott Elitplanen beskriver viktiga steg i en triathlets utveckling från unga år ända upp i senioråldern Målsättningen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN SOLLENTUNA FK P-04 TÖJNAN

VERKSAMHETSPLAN SOLLENTUNA FK P-04 TÖJNAN VERKSAMHETSPLAN SOLLENTUNA FK P-04 TÖJNAN VERKSAMHETEN 2015 Vi har under 2015 haft två lag anmälda i St:Erikscupen, ett lag i lättserien och ett i medelserien, vilket gör att vi totalt har spelat 28 seriematcher.

Läs mer

Policydokument. Styrelsen Njurunda Simsällskap

Policydokument. Styrelsen Njurunda Simsällskap Policydokument Styrelsen Njurunda Simsällskap 2016-03-21 1 Allmänt 1.1 Njurunda Simsällskap (NSS) skall verka för att främja simning i enlighet med Riksidrottsförbundets och Svenska Simförbundets intentioner

Läs mer

PM Linköping Kanotmaraton 2017

PM Linköping Kanotmaraton 2017 PM Linköping Kanotmaraton 2017 Innehållsförteckning VÄLKOMMEN 2 Nyheter 2017 2 Start och mål 3 Tider 4 Transporter 4 Inregistrering 4 Klasser 5 Tävlingsklasser 5 Rekreationsklasser 5 Priser 5 Startgrupper

Läs mer

Eskimå-bladet Nr 15 110815

Eskimå-bladet Nr 15 110815 Eskimå-bladet Nr 15 110815 Hej allihopa, detta är årets tredje Eskimå-blad. Info från ordföranden: Vi behöver ALL hjälp med förslag på inkomster, stora utgiftskostnader i år och för lite inkomster (förklaras

Läs mer