Välkommen till: Kajakklubben Eskimå version

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till: Kajakklubben Eskimå version 1.7 070604"

Transkript

1 Välkommen till: Kajakklubben Eskimå version Välkommen till Kanotidrotten, en idrott för alla - på vattnet! I de första sidorna i detta material får du nyttig information om Kajakklubben Eskimå träningar/tävlingar, motionsdel och skärgårdspaddlar del och våra visioner men även information om annan verksamhet. Efter information om Eskimå får du en enkel introduktion till den fantastiska kanotidrotten, de olika grenarna och kanotidrottens olika möjligheter. Besöksadress Långöbadsvägen 4 Postadress Box KARLSKRONA Telefonnummer till klubben till Anders Velin Ordförande till Roland Juhl Vaktmästare Hemsida Mail Bankgiro

2 Styrelsens sammansättning 2007, namn, mail och telefonnummer Namn och telefonnummer till alla som är med i styrelsen. Ordförande Anders Velin , Vice Ordf Lars Svensson , Kassör Lars-Olov Svensson , Sekreterare Roger Stenfelt Ledamot Allan Moberg , Suppleant Ingrid Holmberg 0455/26069 och Suppleant Anders Mizser Sektionsansvariga: SKP Patrik Thörnqvist Tävlingssektion Lars-Olov Svensson 0455/59023 och Byggnadssektion Lars Svensson 0455/20292 och Materielsektion Anders Velin 0455/27187 och Motionssektion Anders Mizser Strong Man sektionen Ola Svensson Föräldrarsektion Marie Larsson 0455/26178 Uthyrningssektion Allan Moberg 0455/10911 och Övriga ansvarsområden: Loppis Liz Svensson 0455/20292 och Kanotplatser och nycklar Göran Husberg 0455/ och Inomhusansvarig Ingrid Hedlund 0455/29271 och Bingolotter Vakant Uthyrning lokal Liz Svensson 0455/20292 Mona Gustavsson 0455/

3 Valberedning 2007 Andreas Abrahamsson Jacob Holst En från SKP namn eso Sektionerna Iden med sektionsindelning är att försöka fördela arbetsuppgifter som kan knytas ihop inom olika del områden. I nedan finns de olika sektionerna och dess huvud uppgifter inkusive namn på deltagare i sektionerna. Tävlingssektionen: Lars-Olov Svensson Lars Svensson Anders Velin Joel Bolin Tar fram verksamhetsplan för tävlingar och träning för dom aktiva. Tar fram budget förslag för denna verksamhet. Skriver versamhetsberättelse för året. Byggnadssektionen: Lars Svensson Ingrid Hedlund Tar fram verksamhetsplan för arbeten under året med fastigheten. Tar fram budget förslag för denna verksamhet. Skriver versamhetsberättelse för året. Skärgårdspaddlarsektionen: Patric Thörnqvist Ingrid Holmberg Tar fram verksamhetsplaner för denna verksamhet ex onsdagspaddlingar, nybörjar paddling mm. Tar fram budget förslag för denna verksamhet. Skriver versamhetsberättelse för året. Materielsektionen: Anders Velin Tar fram verksamhetsplan för anskaffning, reparation av båtar, kanoter, bryggor mm. Tar fram budget förslag för denna verksamhet. Skriver versamhetsberättelse för året. Föräldrarsektionen: Marie Larsson Eva Andersson 3

4 Liz Svensson Ingrid Hedlund Tar fram riktlinjer för vad vi skall göra för att skapa ekonomi för tävlingsaktiva ex julmarknad, loppis mm. Tar fram budget förslag för denna verksamhet. Uthyrningssektionen: Allan Moberg Liz Svensson Mona Gustafsson Tar fram riktlinjer för uthyrning av kanoter, klubblokal och tält. Tar fram budget förslag för denna verksamhet. Motionssektionen: Anders Mizser Tar fram riktlinjer för motions verksamheten under året. Tar fram budget förslag för denna verksamhet. Strong Man sektionen: Ola Svensson Tar fram riktlinjer för Strong Man sektionens verksamhet under året. Tar fram budget förslag för denna verksamhet. Föreningens mål och / eller policy Utdrag ur KK Eskimås stadgar: " Kajakklubben Eskimå som bildades av kanotintresserade den 10 mars 1942 har till uppgift att inom klubben, genom utövande av kanotidrott, höja intresset för densamma, samt verka för en enad kamratanda och utbilda goda idrottsmän. " Kajakklubben Eskimå policy Kajakklubben Eskimå Skall verka och vara en förening med starkt lokalt fäste i Karlskrona, samt även kunna vara representerade inom idrotten på ett nationellt och internationellt plan. För att kunna uppnå våra visioner och målsättningar skall klubben verka för att innefatta nedan uppsatt policy avseende: Öppenhet för alla: Alla Barn-/ungdomar samt vuxna som vill oavsett nationalitet, religion, ålder, kön, sexuell läggning, samhällsgrupp samt fysiska och psykiska förutsättningar, 4

5 får och ska kunna vara med i vår förening. En förutsättning skall vara att alla föräldrar har råd att låta sina barn och ungdomar delta i vår verksamhet. Jämställdhet: Föreningen skall verka för att kvinnor och män skall vara jämt fördelade i de olika beslutande organen inom föreningen. Kvinnor och män skall även ges lika möjlighet att utöva sin egen verksamhet inom föreningen. Föreningen skall verka för att alla skall ha lika både skyldigheter och rättigheter inom föreningen. Droger, tobak och alkoholpolicy: Föreningen skall verka för att informera ungdomar om hur kroppen reagera i samband med nyttjandet av droger och alkohol. Föreningen skall även verka för en rökfri miljö inom föreningens anläggningar. I samband med detta arbete skall vi följa det arbete som pågår i ovan frågor av RF och SISU. Mobbning och trakassering: Idrotten skall utgöra en gemenskap och kamratskap i våran förening. Alla skall känna en trygghet för social gemenskap där mobbning och trakasserier inte accepteras mot någon medlem i föreningen. Alla vuxna skall föregå som goda exempel gentemot våra barn och ungdomar. Alla ledare skall ges tillfälle för utbildning så att de kan på ett tidigt sätt kunna upptäcka och stävja alla former av mobbning och trakasseringar i vår förening. Funktionshindrades medverkan Rent spel: Föreningen skall utveckla och arbeta på att samtliga aktiva inom föreningen kan vara stolta för sina egna prestationer, och samtidigt gratulera andra aktiva till deras prestationer. Detta arbete skall tillsammans med samtliga ledare och aktivas föräldrar bygga på det Fair Play System som finns via RF. Ledord för att uppnå detta skall vara: Spela efter reglerna. Respektera med och motspelare. Fokusera på den egna prestationen. Domaren är en kompis Spela för att vinna. Visa glädje Säkerhet i trafik: Föreningen skall i samband med transporter av aktiva till och från tävlingar eftersträva att kunna följa nedan riktlinjer. Se till att alla transporter i samband med idrottsevenemang sker med erfarna förare och trafiksäkra fordon. 5

6 I samarbete med kommuner och lokala polismyndigheter kartlägga trafikmiljön till, från och runt idrottsanläggningar så att det går att ta sig dit på ett säkert sätt med cykel eller till fots. Verka för samåkning i samband vid t ex cuper och stora evenemang och främja samordning av serieprogram. Informera aktiva om vikten av vara utvilad innan de ger sig ut i trafiken efter en ansträngande idrottsaktivitet. Miljö Kajakklubben Eskimå har som policy att vara aktiva i frågor som rör miljön. Klubben följer RF miljöarbete. I samband med arrangemang kommer klubben att genomföra en för aktiviteten behövlig miljöanalys. KK Eskimås verksamhet skall bestå av: Tävlingsverksamhet Motionsverksamhet Turpaddling med friluftsupplevelser Kanotsport är en familjesport som kan utövas av vuxna och barn tillsammans. Klubben skall bedriva en så bred verksamhet att varje individ skall kunna finna något som intresserar. Målsättning Föreningen kommer att fortsätta satsningen på en bred tävlingsverksamhet som på sikt kan leda till satsning av kanotister på elitnivå. Till grund för denna satsning skall en bred ungdomsverksamhet ligga. Basen för denna verksamhet kan vara: Friluftsdagar Sommarpaddling Ungdomsträning Gemensamma föreningsverksamheter Alla motionärer har en given plats i klubben. Turpaddling i Skärgårdspaddlarnas regi utgör en viktig del av klubbens verksamhet för kanotintresserade och friluftsintresserade medlemmar. Träningsverksamhet Tider för träning varierar beroende på väder och mörker. Normala träningstider under sommaren delen av året är följande: Måndagar kl 1700 Paddling Tisdagar kl 1700 Paddling Onsdagar kl 1700 Idrottsprofilen Paddling eller test verksamhet 6

7 Torsdagar kl 1700 Paddling Lördagar kl 1000 Paddling Söndagar kl 1000 Paddling Utöver detta lägger de aktiva in löp pass och styrketräningspass. Idrottsprofilen är de som går i gymnasiet och vissa från högstadiet som då får ett extra pass med Lars-Olov. Tider för höst/vinter är följande: Måndagar kl 1800 är det styrkegympa from 12 års ålder, efter träningsgenomgång av tränare/ledare. Detta sköts i egen regi. Tisdagar kl 1800 löpning i egen regi ex Bastasjö. Vissa springer med Team Blekinge. Onsdagar kl 1700 Idrottsprofilen Paddling eller test verksamhet. Torsdagar kl 1530 Paddling tills det blir is. Lördagar kl 1000 tills vi börjar köra styrkegympa i Sunnadalsskolan kl När det går kör vi både och! Söndagar kl 0745 Simning enligt särskild lista, kl 1200 paddling tills det blir is (besättningsträning). OBS: Fredagar skall vara träningsfri dag. Träningsregler Vid träningspass (kanot) skall flytväst bäras. Vid vatten temp under 10 grader skall följebåt finnas för säkerheten, de äldre (seniorer) må träna utan, men tränar då alltid parvis. Gruppindelningar Gruppindelning av träningsgrupper Kajakklubben Eskimå kommer inte att finnas under 2007 eftersom verksamheten går in i varandras delar. Alla kör tillsammans på träningspassen, detta ställer än högre krav på ledare/båtförare. Samliga skall ha en verksamhet utifrån den enskildas egna uppgjorda målsättningar. Målsättningen skall innehålla målsättningar både vad gäller träning och tävling. Teknik delen är en av de viktigaste målen för våra aktiva och skall ges hög prioritet. Alla skall även följa den av klubben utsedda röda tråden -som skall leda till seniorelit. Ledare/Tränare Ledarna skall vara rekryterade inom klubben. Bästa underlaget för rekrytering av ledare är föräldrar till aktiva barn. Respektive ledare ansvarar tillsammans med klubbens huvudledare/-tränare för träningsverksamheten avseende träningsplanering och genomförande, samt genomförande av deltagande i tävlingar. Varje ledare/tränare skall ges möjlighet 7

8 till egen utveckling, utbildning utifrån var och ens egna uppgjorda plan. Samtliga ledare skall ges en grundutbildning i steg 1 och 2 inom en tvåårsperiod. Denna utbildning skall genomföras genom SISU Småland/blekinge försorg. Ledare skall även efter detta kunna ges möjligheter till utveckling inom specialområdet Kanot. Huvudledare Lars-Olov Svensson Huvudledare är den person som står för klubbens sammanhållande ledarskap för samtliga aktiva, avseende träning och tävlingsdeltagande samt för budget/ekonomi. Huvudtränare Joel Bolin Huvudtränare är den person som skall vara övriga ledare behjälplig i träningsplanering. Huvudtränaren ansvarar också för de klubbesättningar som skall tas ut och dess samträning som skall genomföras inför SM, DM etc. Hjälptränare Linnea Holst Stödjer huvudtränaren och har huvudansvaret för kanotskola, tränare för de yngre och nya efter kanotskola. Övrigt: Sommarpaddling sköter Lars-Olov med hjälp från Äldre ungdom/juniorer. Under 2007 inplaneras stöd från Linnea, Cecilia, Daniel, Emma, Marika, Kristian, Angelica och Christian. På onsdagarna kör Lars-Olov med idrottsprofilen ( Gustaf, Linnea, Erik, Daniel, Cecilia, Kristian, Marika, Emma, Angelica och Christian ) Under året skall steg 2 utbildning läggas in för idrottsprofilen. Båtförar schema skall följa träningsplanering/grupp planering. Båtförare är följande: Anders Velin Allan Moberg Lars Svensson Lars-Olov Svensson Mats Möller Till tävlings/ungdoms - sektionen bör även knytas personer som är behjälpliga i samband med planering och genomförandet av både tävling och träning. ex. Boka logi, transporter i samband med tävling. Ansvariga är Stefan Martinsson för boende och Lars Svensson för transporter. 8

9 Tävlings anmälans ansvarig är Lars-Olov Svensson Vara klubbledare i samband med tävling, denna fördelning skall tas fram på våren innan säsongen startar. Pressansvarig är Göran Holst. Tränare/ledare namn och telefonnummer: namn och tfnr. Lars-Olov Svensson tävlings/träningsansvarig Joel Bolin Linnea Holst Anders Velin Lars Svensson Tomas Larsson Allan Moberg Kalender; läger, möten, träningstider, tävlingar m.m. Se hemsidans kalender, tävlingsprogram för 2007 se bil 1. Tävlingsverksamhet; egna arrangemang o.s.v. Tävlingsverksamheten finns på Svenska kanotförbundets hemsida eller på vår egen hemsida. Denna finns tillgänglig för året därefter efter planerings möte tävling centralt under november månad. Klubben brukar se till att vi deltager på 3-4 SUC/JUC tävlingar och vår- och höst regatta. SM sker i egen regi, men klubben transporterar dit besättningskanoterna. Under sommaren inplaneras vår egen tävling Unos Långö Runt. Detta är en K2 tävling som sker på 5-6 onsdagar med lottade besättningar. Sommarpaddling hos Kajakklubben Eskimå. En av de mest framgångsrika idrottsklubbarna i Karlskrona under senare år! Kajakklubben Eskimå är en av de främsta kanotklubbarna i Sverige och tog under medaljer på SM. Vi har idag 6 landslagskanotister på ungdoms-, junior- och senior sidan. Sommarpaddling 2007: Sommarpaddling vänder sig till "vattenglada" ungdomar i åldern 8-15 år som vill lära sig "allt" om kanotsporten. Enda krav är att man kan simma 200 m. Kanotskolan genomförs i anslutning till klubbhuset på Långö. 9

10 Sommarpaddlingen lär ungdomarna paddla och ger dem respekt för havet och sjövett. Ungdomarna kommer att få fyra härliga dagar vid havet och kan efter detta grunderna i denna härliga sport. Sommarpaddling är tänkt som en inkörsport till tävlingsgruppen, men även de som inte vill tävla kan lära sig mycket de har nytta av. Som ledare kommer ungdomar ur föreningens tävlingsgrupp att användas, dessa kommer att ha stöd från någon vuxen bland föreningsledarna. Sommarpaddlingen kommer att erbjudas vid två tillfällen: Grupp 1: Period juni (Program: Se längre ner på sidan) Grupp 2: Period juni Båda grupperna har dessutom en gemensam utflykt lördag 4 augusti då vi paddlar ut och grillar på någon lämplig ö. Vi reserverar oss för att grupperna om anmälningarna inte blir tillräckligt många kanske måste slås ihop. Kostnad för dessa dagar inklusive utflykt är 600 kr och då ingår lunch, utflyktsmat och T-shirt. Kontaktperson Lars-Olov Svensson Kontakt med mail eller på tel Program: Söndag 15:00-19:00 Efter inskrivning börjar sommarpaddlingen Medan barnen kommer igång med paddlingen får föräldrarna en information om kanotsporten. Därefter får även dessa möjlighet att prova kanoterna. Måndag Onsdag 9:00 15:00 Sommarpaddlingen fortsätter med paddling, bad, lekar och lunch som ingår varje dag. Även andra aktiviteter inplaneras såsom volleyboll, kubb mm. I stort sett ser dagarna ut som följer: Barnen kommer till klubben Ombyte Paddling 10

11 Bad eller lek Lunch Paddling Bad eller lek Ombyte Avslutning Efter nybörjarträningen träffas vi på torsdagar kl 18:00 och söndagar kl 10:00. Lördagen 4:e augusti gör vi en gemensam utfärd till någon lämplig ö där vi badar och grillar tillsammans. Sommarpaddling för föräldrar För att era ungdomar ska ha möjligheten att nå framgångar inom kanotsporten är det nödvändigt med intresserade föräldrar. För att underlätta detta erbjuder vi som ett komplement kostnadsfri kanotutbildning för föräldrar till tävlingsungdomar. Denna aktivitet genomförs under augusti 2007 vid klubbhuset på Långö. SKP verksamhet: (Skärgårdspaddlarna) Skärgårdspaddlarna informerar på hemsida om verksamheter och turer. Här uppdateras kontinuerligt tider för verksamheten. Onsdagspaddling Vi paddlar i grupp varje onsdag under månaderna maj t.o.m september kl från kajakklubben Eskimås klubbhus på Långö. Där finns det erfarna ledare på plats som hjälper dig till rätta. Det går inte att föranmäla sig. Kom därför i god tid eftersom antalet kajaker är begränsat. Ändring av programmet anslås här och skickas ut med e-post. Läs på startsidan hur du kommer med på mejllistan. Vem kan följa med? Vi riktar oss vuxna (från 15 år och äldre) med viss erfarenhet av att paddla kajak. Har du aldrig provat på tidigare måste du först gå igenom vår introduktion. Du ska också kunna simma. 11

12 Våra turer De flesta onsdagar erbjuder vi två turer: lätt tur och tur för vana paddlare. Bägge tar ca två timmar och anpassas efter vädret och deltagarnas färdigheter och önskemål. Räddningsövningar - med bad för de som vill bada eller bara se på - planeras till onsdagen 15/8. Vi brukar också genomföra en mörkerpaddling med grillning den första onsdagen i oktober. Onsdag efter tisdagsintro kan det bli en mellantur, dvs vi slår samman lätt tur och tur för vana paddlare till en mellantur (se Nybörjarintroduktion för datum). Avgifter Icke medlem: 60 kr per gång Medlem: 20 kr per gång Avgiften betalas före varje aktivitet. Medlemmar kan också köpa ett säsongskort för 125 kr (= 300 kr inkl medlemsavgift). Det ger företräde fram till kl men ingen garanterad plats. Övriga enligt köordning. Medlemmar har också efter 3 månaders medlemskap 30% rabatt på uthyrningspriserna om man vill göra egna utfärder. Medlemmar med egen kajak deltar utan kostnad på onsdagsturerna. Kom ihåg Glöm inte ombyteskläder, handduk och säkerhetssnodd till glasögonen. En vattenflaska är bra att ta med på turen. Säkerhet Alla som använder sig av klubbens kanoter eller deltager i aktiviteter arrangerade i klubbens regi skall bära flytväst och kunna simma minst 200 m. Flytväst är obligatorisk vid alla klubbarrangemang. Nybörjarintroduktion Vi ger en introduktion där du får lära dig hur man ställer in kajaken paddelteknik säkerhetstänkande testpaddla i närheten av bryggan paddla en kortare tur Efteråt samlas vi runt brasan och grillar en korv. 12

13 Var? Vi håller till vid kajakklubbens klubbhus på Långö. När? Introduktion har vi vid planerat till tre tillfällen: tisdagar 29/5, 12/6 och 26/6. Var på plats senast kl Ändring av datum anslås här och skickas ut med e-post. Läs på startsidan hur du kommer med på mejllistan. Obs! Begränsat antal platser - därför obligatorisk föranmälan. Se nedan under anmälan! Vem? Observera att intron vänder sig till vuxna paddlare. För barn och ungdomar har klubben istället sommarpaddling. Läs mer på Eskimås hemsida. Avgift Introduktionen kostar 150 kr inklusive lån av kajak. För den summan får man efteråt möjlighet att tillämpa sina nya kunskaper genom att utan extra kostnad följa med på en lätt onsdagstur. Anmälan Obligatorisk bindande föranmälan via mail till Ange också ditt mobilnummer Efter bekräftelse betalas 150 kr på klubbens bankgiro Du får mejlsvar om du kommit med. Tag med detta och var på plats senast kl Ta med Oömma och bekväma kläder att paddla i. Glöm inte ombyte, handduk och säkerhetssnodd till glasögonen. Säkerhet Alla som använder sig av klubbens kanoter eller deltager i aktiviteter arrangerade i klubbens regi skall bära flytväst och kunna simma minst 200 m. Flytväst är obligatorisk vid alla klubbarrangemang. Skärgårdspaddlarna är en sektion inom kajakklubben Eskimå i Karlskrona. Vi ordnar motions- och utfärdspaddling och vänder oss till vuxna och lite äldre ungdomar. Du som är i åldern 8-15 år kan delta i klubbens övriga verksamhet med kanotskola mm. 13

14 Aktiviteterna pågår från maj till och med september - och lite till. Eftersom all verksamhet sker på ideell basis händer det ibland att vi måste ställa eller flytta någon aktivitet. Ledare SKP Patrik Törnkvist Ingrid Holmberg och Föreningens säkerhetsansvarig Lars-Olov Svensson handhar säkerhetsfrågor och är föreningens kontaktman i dessa frågor. Föreningens säkerhetspolicy Alla som använder sig av klubbens kanoter eller deltager i aktiviteter arrangerade i klubbens regi skall bära flytväst och kunna simma minst 200 m. Flytväst är obligatorisk vid alla klubbarrangemang. För övrigt rekommenderas att alltid bära flytväst vid paddling eller annan aktivitet till sjöss. Vid temperaturer i vattnet under 10 grader skall minst en följebåt finnas på varje träningspass. Paddling i kallt vatten: Skriven av Lars-Olov Detta är tänkt som en sammanfattning för den som är oerfaren med vinterpaddling och som känner sig osäker inför riskerna och med valet av utrustning. Jag tar här upp vad jag har fått lära mig från ett otal källor och hur jag själv hanterar dem rent praktiskt. Varför skall man paddla vintertid? Genom att paddla året runt vinner man framförallt en snabbare start på säsongen. Visserligen är det svårt vintertid att komma ut regelbundet och givetvis ökar kravet på bra väder. Det är trots detta möjligt att åtminstone komma ut 1-2 gånger under en tvåveckorsperiod även den allra kallaste isfria vinterperioden. Den positiva effekten av detta blir att man, när våren kommer, nästan direkt kan gå upp på rejäla distanser utan några som helst problem. Min egen upplevelse av vinterpaddling är också att den överträffar allt sommartid. Vad det beror på vet jag egentligen inte. Men jag upplever stillheten, 14

15 fågellivet och naturen mycket intensivare. Kanske är det avsaknaden av motorbåtar, kanske är det så enkelt att man är tacksammare vid den tiden på året när man får några sköna timmar utomhus. När är det kallt i vattnet? När temperaturen går under 8-10 grader så hanterar jag förberedelserna och paddlingen så som att den sker i kallt vatten. Observera att på hösten inträffar inte detta före första halvan av november i våra närvatten och ibland senare. Det som är mest lurigt är dock när på våren vi övergår från kallt till varmt. Detta sker ofta inte före 1/6. Trots detta kan det komma varma dagar under våren som kan locka till att lossa på klädseln. Gör inte detta, skulle något hända så försämrar du kraftigt dina möjligheter att klara dig. Det är ofta ganska lätt att konstatera när temperaturen går under 10 grader. Sticker man ner oskyddade händer i vattnet så är det först vid dessa temperaturer som det upplevs som kallt. Uppstigningsövningar Om jag ramlar i så måste jag ta mig upp snabbt igen. Tiden jag kan ligga i är begränsad. Jag har troligtvis inte mycket mer än 10min på mig att komma upp, ta mig iland och bli torr och varm igen. Det är alltså mycket viktigt att jag snabbt kommer upp i kanoten igen, helst inom 2 minuter. Oavsett vilken räddningsmetod jag använder mig av så måste jag ha övat den. Jag måste ha övat den så grundligt att jag i en nödsituation reagerar helt automatiskt och inte behöver tänka på hur jag ska göra. Sådana övningar görs med fördel när det är varmt i vattnet. För att öva in detta tills det i en nödsituation sker helt automatiskt behövs att du upprepar rörelserna upp emot ett 50-tal gånger under en säsong. Glöm då bara inte bort att öva någon gång med full vinterklädsel, det blir genast lite svårare. Därefter bibehåller du kunskapen genom att öva några gånger varje sommar. Dubbel säkerhet Tänk om jag misslyckas med uppstigningen. Vad händer då? Hur säker jag än är på att ta mig upp i kanoten kan något hända. Jag räknar kanske med att göra en flottörräddning och så går paddeln av! 15

16 För att känna mig trygg vill jag ha två olika sätt att rädda mig på. Jag vill ha dubbel säkerhet! Det finns mängder med räddningsmetoder som bara skiljer sig åt i tekniken. I grunden finns det bara dessa: Egen uppstigning i kanoten Uppstigning med hjälpmedel (tex flottörräddning) Uppstigning med hjälp av annan kanotist (kompisräddning) Simning Tänk igenom hur du ser på det här med dubbel säkerhet. Så här resonerar jag vintertid: Jag kan bara ta mig upp i min kanot med flottör. Det är alltså en säkerhetsfunktion. Har jag en kompis med mig som jag vet klarar en räddning så är detta säkerhet två. Jag har alltså inga begränsningar i denna situation. Är jag ensam har jag fortfarande flottörräddningen som säkerhet ett. Det andra alternativet är simning. I kallt vatten räknar jag med att klara m. Den begränsning som då gäller för mig är alltså att inte gå längre från land än 100m. Fortsätt inte att trötta ut dig om du misslyckas med din första räddningsmetod, välj omedelbart det andra sättet om det är lättare. Bestäm dig i förväg om du ska lämna kanoten när du simmar iland. Tänk på att du är gör dåliga beslut när du är kall - gör dem i förväg. Efter uppstigningen Mycket av kroppsvärmen försvinner genom huvudet. Rätt klädd värmer kroppen snabbt upp restvattnet i klädseln när man är i arbete. Däremot bör man undvika värmeförluster genom huvudet. Kanske blev du av med mössan när du ramlade i, en varm mössa i en försluten plastpåse i kanoten är i denna situation en tillgång som är väl använd tid att ta på sig. Därefter bör man snarast ta sig iland för att byta kläder. Har du matsäck med dig, ät och drick varm dryck. En lättvikts pressening gör att du kan snurra in dig i och få skydd för ev vind. Skulle du sakna torra kläder så kan det ändå vara en fördel att gå iland och krama ur understället och overallen. Detta gör att du inte förbrukar lika mycket energi för att värma upp restvattnet i understället. Klädsel 16

17 Klädseln bör vara sådan att vattengenomströmning av det yttre lagret minskas, det undre lagret bör bilda ett tunt vattenskikt som kroppen snabbt kan värma upp. En träningsoverall av hård typ tex vindoverall och ett superunderställ med långa benkläder och långarmad tröja är vad som behövs. Fötterna kan täckas med ett par vanliga sockar och en kraftigare socka. Gärna både en tunn och en tjock mössa, genom att under paddlingen byta mössa eller helt ta av den kan man reglera kroppstemperaturen så att inte svettning uppstår. För komforten är det även lämpligt att ha en T-shirt, att samla ev svett i, ovanpå understället. Mellan paret strumpor kan man ta vanliga plastpåsar, på så sätt förhindras att fukt från kanotbotten når fötterna samtidigt som genomströmningen av vatten minskar om man skulle ramla i. Dessa kan fästas runt ankeln med gummiband. För att minska vattencirkulationen mellan tygskikten är det viktigt att overallen har resårer i armar och ben som sluter tätt, saknas detta kan man använda ett vanligt kraftigt gummiband. Många moderna material (tex superunderställ) blir ganska fort varma även efter att ha blivit blöta med kallvatten. Detta sker genom att kroppens avdunstning vandrar ut genom materialet, uppvärmningen drivs alltså av det av kroppen skapade ångtrycket vilket givetvis kostar energi för kroppen. En förutsättning för att dessa material ska fungera är alltså att den nödställde fortfarande har kraftreserver kvar efter uppstigningen och kan omvandla dessa till värme genom fysisk aktivitet. I en allvarlig nödsituation när kroppen redan förbrukat sina reserver och inte kan prestera någon aktivitet är dessa material avkylande och förvärrar då situationen. Omedelbart ombyte och tillförsel av mat och varm dryck är då nödvändiga. Det material som bäst behåller sina värmande egenskaper i vått tillstånd är ylle, dock kanske inte det trevligaste materialet att göra stark fysisk ansträngning i. Kroppens reaktioner När man börjar bli nedkyld kommer kroppen att minska blodtillförsel till armar och ben. Blodkärlen reagerar genom att dra sig bort från ytan i extremiteterna. Det första tecknet är att man har dålig kontroll över händerna. Sedan kan det gå ganska snabbt. I detta tillstånd behöver man komma i värme, men man kan vara ganska hjälplös. Redan att ta upp en knippa nycklar ur fickan kan vara en omöjlighet. Förberedelser 17

18 Ta ut mer säkerhetsmarginal: Vintertid väljer man en stabilare kanot, man paddlar bara i lugnt väder, man kanske aldrig paddlar ensam. Förbered dig noggrant: Ta med mat och varm dryck, lättviktspresenning, mobiltelefon, fullständigt ombyte och tändstickor om du ska ut på en längre tur. Tänk hela tiden på den dubbla säkerheten! Föräldramedverkan Vår verksamhet ställer krav på hög förälder medverkan. Vi har ett antal planerade tillfällen under året som är av mycket stor vikt där vi får in pengar till de aktivas verksamhet, exempel på dessa är följande: Loppis ansvarig Liz Svensson och Ingrid Hedlund Uthyrning ansvarig kanoter Allan Moberg Uthyrningsansvarig lokal och tält Liz Svensson Julmarknad Marie Larsson och Eva Andersson Föräldraransvarig är Marie Larsson tfn OBS: Loppis och uthyrning är de två aktiviteter som kräver 100% medverkan från föräldrar i tävlingssektionen. Detta är de aktiviteter som drar in närmare 80% av de pengar som de aktiva behöver för tävlingar (resor, anmälningsavgifter, boende mm). Detta innebär att alla hjälper till vid dessa tillfällen. Loppmarknaden genomförs normalt den 1/5 (kan ibland vara två dagar, 30/4 och 1/5). Vi hämtar grejer under vinter/vår och blir här tilldelade helger för hämtning. Mer info fås vid möte föräldrar. Uthyrningen skall föräldrar/aktiva ta hand om. Detta innebär att 2007 tar varje aktivs förälder hand om en vecka under perioden vecka När man har en sådan vecka har man tfn, pärm och handhar utlämning och intagning av kanoter. Mer info fås vid möte föräldrar. Medlemsavgifter och andra kostnader 2007 Under 18 år Över 18 år Familjeavgift 125 kr 175 kr 250 kr Hyra kanotplats Kanotplatshyran är 900kr. 18

19 Du kan reducera denna avgift med hälften genom att göra en av styrelsen utsedd arbetsuppgift (uthyrning en vecka, ledare onsdagspaddling och städvecka). Arbetsuppgiften bidrar då att sänka våra underhållskostnader för fastighet och inventarier och få in pengar till verksamheten. Skåphyran är 125 kr Hyra/låna utrustning Kanotuthyrning sker enligt prislista nedan. Medlemmar har 30 % på hyrespriserna. För skolklasser tar vi 20 kr/elev. Uthyrning av kanoter Uthyrningen utförs ideellt av klubbens medlemmar och finansierar vår ungdomsverksamhet Vi har Canadensare och olika typer av kajaker. Ring klubbens bokningstelefon för mer information och bokning. Ansvarig för kanotuthyrning är Allan Moberg. Bokningstelefon tfn: Prislista Hyra avser kanot inkl. paddel och flytväst Tid Motionskajak (Kåre, 101:a) Canadensare Havskajak Tvåmanskajak Tvåmanskajak (Albatross) (Anita) Tre sittbrunnar 2-4 timmar 75:- 125:- 125:- 150:- Dygn 150:- 250:- 250:- 375:- Helg (fresön) 300:- 500:- 500:- 750:- Vecka 600:- 1000:- 1000:- 1500:- 19

20 Uthyrning av klubblokal: Lokalen kan hyras för exempelvis födelsekalas, föreläsningar, möten etc kostnad 1500 kr/dygn och för medlemmar 400 kr/dygn. Uthyrningsansvarig är Liz Svensson alt Uthyrning av tält: Klubben har två tält för uthyrning, ett stort och ett mindre partytält. Det stora kostar 1500 kr för en helg och då ingår uppsättning/nedtagning. För medlemmar kostar det 500 kr exklusive upptagning/nedtagning. Det lilla tältet kostar 500 kr och för medlemmar 250 kr. Uthyrningsansvarig är Liz Svensson alt Information OBS Viktigt Klubbens Kanoter är försäkrade genom vår klubbförsäkring. Egna kanoter som förvaras i klubbens lo kaler är inte försäkrade. De aktiva som tävlar måste ha betalat in medlemsavgift för att få tävla för klubben och vara försäkrade via klubbens försäkring. Tävlingslicens skall finnas från junior och uppåt i ålder. Föreningens sponsorer Swedbank Telenor SISU Idrottsutbildarna ICA Supermarket Jämjö Siemens RC Reklam WIP CA Fastigheter Ericsson Övriga upplysningar om föreningen Företagsaktiviteter Företagsaktiviteter anordnas för företag och större sällskap. Kontaktman är Lars Svensson. Varje företagsaktivitet kan special inriktas för respektive företag. Kostnad är beroende på antal och med eller utan mat. Riktpris är ca 150 kr/person för maten, 100kr/kanot + hyran för lokal 800 kr ( 10 pers = ca 3500 kr). 20

Eskimåbladet Nr 11 100815

Eskimåbladet Nr 11 100815 Eskimåbladet Nr 11 100815 Hej allihopa, detta är årets tredje nummer. Ansvarig redaktör för Eskimå bladet är Göran Husberg, Info från ordföranden: Under 2010 har vi genomfört en massa verksamheter, bland

Läs mer

Föreningen KanotSyds verksamhetsinriktning för 2011 FKS är en allians mellan kanotklubbar i Skåne och KK Eskimå

Föreningen KanotSyds verksamhetsinriktning för 2011 FKS är en allians mellan kanotklubbar i Skåne och KK Eskimå Föreningen KanotSyds verksamhetsinriktning för 2011 FKS är en allians mellan kanotklubbar i Skåne och KK Eskimå Föreningens ledord: Vilja Ambition Attityd Glädje Målsättning Föreningen Kanot Syd arbetar

Läs mer

för mer info. se www.skanesdjurpark.se

för mer info. se www.skanesdjurpark.se 1 Lär dig paddla kajak och ha kul i kanotskola! Åk. 3 - uppåt Tid: Mån 14 juni - tors 17 juni, kl.l10.00-15.00. Söndag 13 juni k.l15.00 har vi föräldraträff med information om kanotskolan. Kostnad: 500kr

Läs mer

PM Linköping Kanotmaraton 2015

PM Linköping Kanotmaraton 2015 PM Linköping Kanotmaraton 201 Innehållsförteckning VÄLKOMMEN Start och mål Tider Transporter Inregistrering Klasser Anmälningsavgifter Master Anmälan Bansträckning Depåer Mat Dusch och omklädningsrum Säkerhet

Läs mer

Hemsidan: http://kkeskima.se/

Hemsidan: http://kkeskima.se/ Eskimå-bladet Nr 31 151015 Hej allihopa, nu kommer höst utgåvan av Eskimå-bladet. Info från ordföranden: Sommarens aktiviteter på Karlskrona Skärgårdsfest blev succéer, både på Fisktorget med Drakbåtsfestivalen

Läs mer

Till vattenskidskolans elever och föräldrar.

Till vattenskidskolans elever och föräldrar. Till vattenskidskolans elever och föräldrar. Då har vi bara några veckor kvar med dragbåten i sjön för detta år men jag vill passa på att tacka för gott samarbete och önskar alla tillbaka i vår och på

Läs mer

3V BLADET IDROTT FÖR ALLA

3V BLADET IDROTT FÖR ALLA 3V BLADET IDROTT FÖR ALLA Hösten 2009 - Våren 2010 Göteborg VÄLKOMMEN TILL 3V HIF DU HÅLLER I DIN HAND VÅRT PROGRAM OM IDROTTSAKTIVITETER FÖR HÖSTTERMINEN 2009 TILL VÅRTERMINENS SLUT 2010 Som medlem i

Läs mer

Tävlingsinformation för Deje simmare

Tävlingsinformation för Deje simmare Tävlingsinformation för Deje simmare Allmänt Tävlingar är liksom träningen en viktig ingrediens om man vill utvecklas till en god tävlingssimmare. Man kan se tävlingen som en typ av träning där simmaren

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

LFK skall som Svensk fäktning i övrigt präglas av värderingarna nytänkande, hederlighet, gemenskap, glädje och tradition.

LFK skall som Svensk fäktning i övrigt präglas av värderingarna nytänkande, hederlighet, gemenskap, glädje och tradition. Vision Linköpings fäktklubb (LFK) ska främja intresset för fäktidrotten och kunna ta emot alla som önskar att träna och tävla inom alla discipliner inom fäktningen. LFK skall verka för att vara den främsta

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 Led motiv 3G klubben Golf, Glädje och Gemenskap. Detta är ledmotivet i verksamheten för ledare och juniorer. Golfen skall alltid stå i fokus vi skall premiera

Läs mer

Föreningsträdet Idrottshälsa. Handledning Aktiva 10 år. Sund stil och hygien Träna rätt Äta träna vila

Föreningsträdet Idrottshälsa. Handledning Aktiva 10 år. Sund stil och hygien Träna rätt Äta träna vila Föreningsträdet Idrottshälsa Handledning Aktiva 10 år Sund stil och hygien Träna rätt Äta träna vila Att arbeta med Föreningsträdet Syfte: Tanken med föreningsträdet är att med hjälp av enkla frågor skapa

Läs mer

Verksamhetspolicy för IFK ARBOGA IBK

Verksamhetspolicy för IFK ARBOGA IBK Verksamhetspolicy för IFK ARBOGA IBK 1. Förord: En grundförutsättning för all verksamhet är att alla vet hur den fungerar, vem som gör vad och vilka riktlinjer som gäller. Styrelsen har tillsammans med

Läs mer

PADDELMÄRKEN Kanotslalom

PADDELMÄRKEN Kanotslalom PADDELMÄRKEN Kanotslalom Namn: Forsskalan Klass I Strömmande vatten utan vågor Klass II Strömmande vatten med små vågor. Inga valsar eller fall. Klass III Klass IV Klass V Klass VI Större vågor, enstaka

Läs mer

Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan

Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan Styrelsen Verksamhetsidén Skånes Brottningsförbunds styrelse och kommittéer vill på alla nivåer bedriva brottningens idé så att den utvecklar människor

Läs mer

Säsongen 2014-2015. En av Jämtlands barnvänligaste skidanläggningar endast 35 minuter från Östersund www.gallosk.se

Säsongen 2014-2015. En av Jämtlands barnvänligaste skidanläggningar endast 35 minuter från Östersund www.gallosk.se Säsongen 2014-2015 En av Jämtlands barnvänligaste skidanläggningar endast 35 minuter från Östersund Ordförande Ordförande Lars Eklund, 0693-208 44 Hannåsen 130, 840 50 Gällö Vice Ordförande Barbro Henriksson,

Läs mer

Barsebäck Golf & Country Club

Barsebäck Golf & Country Club Barsebäck Golf & Country Club Policy för verksamheten Antagen av Styrelsen 2013-12-22 Innehåll Inledning...3 Värdegrund...3 Visioner och mål...3 Medlemskap...3 Träning och tävling...4 Riktlinjer för ledare

Läs mer

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdoms och juniorverksamhet 1. Vision PITEÅ GOLFKLUBB SKA ERBJUDA DEN BÄSTA BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN I KOMMUNEN, ALLA KATEGORIER

Läs mer

I FCC får ingen mobbning förekomma. Sann sportsmannaanda skall vara det intryck som förknippas med FCC. Vi hejar på och stöttar vårt eget lag.

I FCC får ingen mobbning förekomma. Sann sportsmannaanda skall vara det intryck som förknippas med FCC. Vi hejar på och stöttar vårt eget lag. Drogpolicy för FC CIMRISHAMN FC Cimrishamn, FCC, bildades 2006 och är en ideell innebandyförening som har som målsättning att vara en förening dit alla skall känna sig välkomna, känna glädje och kamratanda.

Läs mer

Träning och Tävling 2014

Träning och Tävling 2014 Träning och Tävling 2014 Dagens Program Tävlingsprogram Anmälan till tävling Tävlingar Regatta, SUC, Maraton Uttagningar Besättningar Träningsprogram För vem Tempon 1-5 = olika puls Utvecklingstrappan

Läs mer

Verksamhetsplan för Kalix Golfklubb år 2015

Verksamhetsplan för Kalix Golfklubb år 2015 Verksamhetsplan för Kalix Golfklubb år 2015 Inledning: Verksamhetsplanen är det dokument som skall visa våra verksamhetsmål samt planerna för hur vi ska nå dessa mål. Syftet med dokumentet är att vara

Läs mer

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivningen är tänkt som ett komplement till återrapporten i IdrottOnline för att ge en inblick i projektet utöver de siffror som redovisas i återrapporten.

Läs mer

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar.

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Grimsås IF Policy Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Fotboll är framför allt glädje, sammanhållning i med och motgång, kamratskap och hänsynstagande till andra. Policy angående

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orienterings vision Dit vill vi! Svensk orientering, världens bästa!

Läs mer

Verksamhetsmål och riktlinjer

Verksamhetsmål och riktlinjer Verksamhetsmål och riktlinjer Introduktion Detta dokument beskriver Trollhättans IF Friidrott målsättning och värderingar. Det ger anvisningar och riktlinjer hur förening skall agera. Dessutom pekar det

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun Fritidspolitiska mål Fritidsnämnden Växjö kommun Fritidspolitiska mål 1. Stöd till fritidsverksamhet Föreningslivet i Växjö kommun stimuleras genom olika stödformer till verksamheter som ger kommuninnevånarna

Läs mer

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30 3 ETT GOTT LIV Till alla anställda i Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen ska skapa förutsättningar för en god hälsa och ett gott liv. Grunden för en god hälsa är en sund miljö. Den miljö

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar människor på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt

Läs mer

Verksamhetsplan Träningsgrupp P07-2 År 2015

Verksamhetsplan Träningsgrupp P07-2 År 2015 Verksamhetsplan Träningsgrupp P07-2 År 2015 1. Värdegrund Vi är en förening som är öppen för alla Vi står för alla individers lika värde Vi verkar för öppenhet i vår verksamhet Vi verkar både för gemensam

Läs mer

Lerums Konståkningsklubb

Lerums Konståkningsklubb Skridskoskolan säsongen 2015/16 1 Skridskoskolan tränar i Vättlehallen på söndagar kl. 10.00-11.00. Schema höstterminen 2015 söndag 6 september 10-11 söndag 13 september 10-11 söndag 20 september 10-11

Läs mer

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar u på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt och kulturellt.

Läs mer

Minska risken att drabbas av hjärt- kärlsjukdomar, kom igång med rolig motion som du gillar!

Minska risken att drabbas av hjärt- kärlsjukdomar, kom igång med rolig motion som du gillar! Minska risken att drabbas av hjärt- kärlsjukdomar, kom igång med rolig motion som du gillar! 47 48 VGR-ERBJUDANDEN OCH AKTIVITETER Konferensen där praktiker, forskare och politiker möts inom ANDT-området!

Läs mer

SUPSM 2012 Standup Paddle Tour

SUPSM 2012 Standup Paddle Tour Kontakt: Henrik Fahlén 0708-110140 Pressmeddelande 2012-02-21 Svenska Kanotförbundet informerar... Stand Up Paddleboard (SUP) är nu en del av förbundet. En SUP-kommitté har bildats och 2012 blir första

Läs mer

Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november

Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november Vad kan du göra för att rekrytera och behålla barn och ungdomar till din klubb? Vilka verktyg har du i dag för att kunna rekrytera och behålla barn och ungdomar

Läs mer

Hammarlands IK r.f. Policy

Hammarlands IK r.f. Policy Hammarlands IK r.f. Policy Policyarbetet är en kontinuerlig process som ska resultera i att vi i Hammarlands IK (HIK) ständigt utvecklar och förbättrar vår verksamhet. En god föreningsmiljö ur såväl sociala,

Läs mer

SKF:s Utvecklingstrappa - Slätvatten - Kajak

SKF:s Utvecklingstrappa - Slätvatten - Kajak Svenska Kanotförbundet 2011-04-06 Författare: Mikael Westlén Medförfattare: Stefan Gustafsson SKF:s Utvecklingstrappa - Slätvatten - Kajak Långdistans - Maraton Förord Den här utvecklingstrappan är framtagen

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orienterings vision dit vill vi Svensk orientering vill vara

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR OXELÖSUNDS SEGELSÄLLSKAP

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR OXELÖSUNDS SEGELSÄLLSKAP VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR OXELÖSUNDS SEGELSÄLLSKAP Inledning Denna verksamhetsplan är ett komplement till OXSS stadgar och anger riktlinjer för klubben och de olika sektionernas verksamhet. Avsikten med

Läs mer

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 NVGF Juniorprojektet 2013 Sida 1 (8) NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 Allmänt I samband med Norr- och Västerbottens golfförbunds planeringskonferens i Piteå den 21-22 november 2009 tog ordförande

Läs mer

FRÄMJAR NYTT. Nr 2 2015 Jursla-Åby

FRÄMJAR NYTT. Nr 2 2015 Jursla-Åby FRÄMJAR NYTT Hej främjare, Härligt, nu är det dags igen för oss alla att komma ut i naturen. Svamp och bär är alltid roligt att plocka. Augusti började bra med svamp/bär men sedan blev det lite torrt.

Läs mer

Sommarkul med Fritidsgården Fenix!

Sommarkul med Fritidsgården Fenix! snämnden Sommarkul med! Anmäl dig idag till sommarens roligaste veckor! Fredagen den 17/2 Postadress Box 500, 343 23 Älmhult Besöksadress Stortorget 1 Telefon 0476-550 00 (vx) Fax 0476-552 00 Organisationsnr

Läs mer

Säsongen 2015-2016, Träningsstruktur 2.0

Säsongen 2015-2016, Träningsstruktur 2.0 Säsongen 2015-2016, Träningsstruktur 2.0 BKC har många aktiva spelare i våra träningsgrupper. I år har vi gjort ett stort jobb, lagt ner tid och tanke för att göra säsongen så bra som möjligt. Med vår

Läs mer

Gröna tråden. Grundtankar och policys för Rockneby IK. Rockneby Idrottsklubb

Gröna tråden. Grundtankar och policys för Rockneby IK. Rockneby Idrottsklubb Gröna tråden Grundtankar och policys för Rockneby IK Rockneby Idrottsklubb SYFTET MED GRÖNA TRÅDEN är att skapa gemensamma värdegrunder och riktlinjer för Rockneby Idrottsklubbs (RIK) verksamhet, främst

Läs mer

Sundbybergs IK orientering. Info till Föräldrar/nya vuxna

Sundbybergs IK orientering. Info till Föräldrar/nya vuxna Sundbybergs IK orientering Info till Föräldrar/nya vuxna Innehåll SIK Orienterings mål Aktiviteter, Tävlingar och Läger Infokanaler Ledare och sektionens organisation Kläder och utrustning Begrepp och

Läs mer

Välkommen till LJS! Medlemsbrev Mars 2012

Välkommen till LJS! Medlemsbrev Mars 2012 Medlemsbrev Mars 2012 Välkommen till LJS! Våren känns tidig i år och seglingssäsongen 2012 närmar sig snabbare än vanligt. Vi hälsar alla seglare välkomna till Linköpings Jolleseglarklubb och till massor

Läs mer

Program. Innehållsförteckning. Inledning. 2009-03-24 sid 1(7) Version 0.0. Nyköpings Frisksportklubb Program och Policy för verksamheten.

Program. Innehållsförteckning. Inledning. 2009-03-24 sid 1(7) Version 0.0. Nyköpings Frisksportklubb Program och Policy för verksamheten. 2009-03-24 sid 1(7) Innehållsförteckning Program... 1 Inledning... 1 Frisksportrörelsens idé...2 Klubbens program...2 Rörelse och motion... 2...2...3 Alkohol tobak droger doping... 3...3...3...4 Etik och

Läs mer

Röda tråden. - så fungerar vår förening

Röda tråden. - så fungerar vår förening Röda tråden - så fungerar vår förening K FUM Örebro Basket 1 Inledning Röda tråden är en vägledning för alla i vår förening och handlar om hur vi vill att vår barn- och ungdomsverksamhet ska bedrivas.

Läs mer

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa Lärgruppsplan för filmen Svensk idrott världens bästa Inom svensk idrott fi nns det i runda tal 600 000 idrottsledare som har olika typer av ledaruppdrag. Du är säkert en av dom. Många av er fi nns inom

Läs mer

När mörker, kyla och halka kommer är det många som har svårt att. under vintern har många fördelar. Både för formen, humöret och mot

När mörker, kyla och halka kommer är det många som har svårt att. under vintern har många fördelar. Både för formen, humöret och mot Spring genom vintern - en inaktiv vinter blir jobbig att ta igen När mörker, kyla och halka kommer är det många som har svårt att under vintern har många fördelar. Både för formen, humöret och mot Det

Läs mer

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy Åre SLK Fotboll Klubben för ALLA! Klubbpolicy Fotboll Att spela fotboll innebär att du är med i världens största idrott. Fotboll spelas över hela världen och själva bollen är kanske världens populäraste

Läs mer

Juniorkommittén, kontaktuppgifter

Juniorkommittén, kontaktuppgifter Välkommen Vi skall inspirera juniorer att söka sig till tävlingsverksamheten som vänder sig till alla kunskapsnivåer och är en del av gemenskapen. Utöver detta skall det ges möjlighet till utveckling och

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING: Sundsvall/Ortvikens Bågskytteklubb (SOBK) 2015

VERKSAMHETSBESKRIVNING: Sundsvall/Ortvikens Bågskytteklubb (SOBK) 2015 VERKSAMHETSBESKRIVNING: Sundsvall/Ortvikens Bågskytteklubb (SOBK) 2015 Kortfattad beskrivning och bakgrund till nedan Verksamhetsbeskrivningen för Sundsvall Ortvikens Bågskytteklubb. Verksamhetsbeskrivningen

Läs mer

Paddling i Umeå. Medlemsinformation från Umeå Kanotklubb www.umeakanotklubb.se

Paddling i Umeå. Medlemsinformation från Umeå Kanotklubb www.umeakanotklubb.se Paddling i Umeå Medlemsinformation från Umeå Kanotklubb www.umeakanotklubb.se Paddling i Umeå och på andra ställen Var med i en växande paddlingsrörelsegemenskap. UKK är en kanotklubb med säte i Umeå.

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN 1(7) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 2 HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb Attraktiv golfklubb

Läs mer

Föreningspolicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK) Version: 2015-08-01 Ansvarig: Styrelsen E-mail: styrelsen@varlaibk.nu

Föreningspolicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK) Version: 2015-08-01 Ansvarig: Styrelsen E-mail: styrelsen@varlaibk.nu Föreningspolicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK) Version: 2015-08-01 Ansvarig: Styrelsen E-mail: styrelsen@varlaibk.nu 1 Innehållsförteckning Varla IBK Ledord... 3 Mål med Barnverksamhet... 4 Mål med Ungdomsverksamheten...

Läs mer

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS FÖRENINGS-ABC 2012

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS FÖRENINGS-ABC 2012 S FÖRENINGS-ABC 2012 Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) är det idrottsförbund som samlar Sveriges skytteföreningar. Är ni redan i dag medlem hos Svenska Skyttesportförbundet innebär det att ni tidigare

Läs mer

Policydokument för Kiruna Sportklubb

Policydokument för Kiruna Sportklubb 1 Den högsta målsättningen med Kiruna Sportklubbs verksamhet är att ha roligt samtidigt som vi utvecklar brottningen och barnen i Kiruna. Detta dokument innehåller regler om hur intressenter i Kiruna sportklubb,

Läs mer

TRÄNINGSINSTRUKTIONER

TRÄNINGSINSTRUKTIONER I. Träningsinstruktioner för 13-15 år Teknik (Koordination) I den här åldern inleds den grentekniska skolningen på allvar. Från att i åldern 6-9 haft fokus på motorisk träning och i åldern 10-12 på koordinativ

Läs mer

Notera Barnet(n)s och föräldrars namn Bostadsadress(er) Telefonnummer hem o mobil

Notera Barnet(n)s och föräldrars namn Bostadsadress(er) Telefonnummer hem o mobil Kenty pojkar födda 2002 Föräldramöte 21 april - Välkomna! Kommunikation Notera Barnet(n)s och föräldrars namn Bostadsadress(er) Telefonnummer hem o mobil Mailadresser. Träningstid Onsdag kl 17.00-18.30

Läs mer

1(5) Verksamhets- berättelse

1(5) Verksamhets- berättelse 1(5) Verksamhets- berättelse 2014 SUNDSVALL ORTVIKENS BÅGSKYTTEKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Styrelsen 2014 2(5) Ordförande Rune Andersson Vice ordf. Erik Peräinen (avgick på egen begäran hösten

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS FÖRENINGS-ABC 2014

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS FÖRENINGS-ABC 2014 S FÖRENINGS-ABC 2014 Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) är det idrottsförbund som samlar Sveriges skytteföreningar. Är er förening redan i dag medlem hos Svenska Skyttesportförbundet innebär det att ni

Läs mer

SUP. STAND UP PADDEL TRÄNINGSRESA Plats: Estoril Portugal Datum: Torsdag 15 Maj - Måndag 19 Maj, 2014

SUP. STAND UP PADDEL TRÄNINGSRESA Plats: Estoril Portugal Datum: Torsdag 15 Maj - Måndag 19 Maj, 2014 The Ocean Walker är ett företag baserat i Stockholm, som brinner för Stand Up Paddling. Vi lanserar nu våran första Stand Up Paddel resa i maj 2014 till Estoril, Portugal. Våran resa är avsedd för alla

Läs mer

Nyheter 2015. Organisation. Hur vi tränar. Rekrytering. Rekrytering föräldrar/ledare. Kiosklista! Utbildning. Tävlingar. Ekonomi/Övriga frågor

Nyheter 2015. Organisation. Hur vi tränar. Rekrytering. Rekrytering föräldrar/ledare. Kiosklista! Utbildning. Tävlingar. Ekonomi/Övriga frågor Välkom mna till juniorsäson ngen 2015! UNDERRUBRIK Agenda föräldramöte Nyheter 2015 Organisation Hur vi tränar Rekrytering Rekrytering föräldrar/ledare. Kiosklista! Utbildning Tävlingar Ekonomi/Övriga

Läs mer

FRYKENKLASSIKERN 2014 START- PM

FRYKENKLASSIKERN 2014 START- PM FRYKENKLASSIKERN 2014 START- PM INFORMATION Lördagen den 2 augusti blir en träningsfylld och rolig dag som vi startar med simning på morgonen följt av löpning och cykel samt lite skidor under cykelpasset.

Läs mer

Bilaga D: Ledarguiden

Bilaga D: Ledarguiden Bilaga D: Ledarguiden Ledarguiden 2014-09-02 2 (7) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Shogun Halmstads värderingar... 4 2.1. I vår förening ska vi lära barn och ungdomar att ta hänsyn till

Läs mer

utgåva 3. uppdaterad 2013 02 12 välkommen till

utgåva 3. uppdaterad 2013 02 12 välkommen till R A D LE 1 G NIN D IL B T U s n e lf o G r je n li Rikt utgåva 3. uppdaterad 2013 02 12 välkommen till SVENSKA GOLFFÖRBUNDET OCH golfens hus Riktlinjer Golfens ledarutbildning 1 SYFTE Säkert är att barn

Läs mer

Hej alla crossåkare och medlemmar i HMCK och välkomna till en ny spännande säsong.

Hej alla crossåkare och medlemmar i HMCK och välkomna till en ny spännande säsong. 1 av 10 Hej alla crossåkare och medlemmar i HMCK och välkomna till en ny spännande säsong. I år kommer vi fortsätta med att förbättra banorna men också era möjligheter till mer och bättre träning. För

Läs mer

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra.

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. Nybörjarkurser "Grönt Kort" 2014! Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. FairWay Golf Ulriksdals golftränare under 2014 är Gustaf Ehrnrooth

Läs mer

POLICY DOKUMENT KÄVLINGE

POLICY DOKUMENT KÄVLINGE POLICY DOKUMENT KÄVLINGE DOKUMENTETS INNEHÅLL Förhållningssätt och agerande i föreningen gentemot Tobak, Alkohol, Narkotika, Jämställdhet och Sexuella Trakasserier. I huvudsak inriktning barn och ungdomar

Läs mer

IKHP-Friidrott inför 2014

IKHP-Friidrott inför 2014 IKHP-Friidrott inför 2014 Vad händer och hur organiserar vi oss för kommande år: 2014 IKHP Organisation Huvudstyrelse Kansli Cykel Friidrott Orientering Skidor Triathlon www.ikhp.se Utöver ovanstående

Läs mer

11-manna. RIKTLINJER FÖR 11-manna FOTBOLL

11-manna. RIKTLINJER FÖR 11-manna FOTBOLL 11-manna RIKTLINJER FÖR 11-manna FOTBOLL Ytterby IS verksamhetsidé Ytterby IS policy Ytterby IS verksamhet bedrivs för ALLA på ett roligt och kreativt sätt, för att skapa ett livslångt fotbolls- och motionsintresse.

Läs mer

Spänning Äventyr Lekar Välkommen Sportlovet 2015

Spänning Äventyr Lekar Välkommen Sportlovet 2015 Spänning Äventyr Lekar Välkommen Sportlovet 2015 Annons MÖTESPLATSEN FÖR HÄLSA, IDROTT OCH COACHANDE LEDARSKAP Folkhögskola Kurs & konferens Läger STF Vandrarhem LILLSVED Coachar för livet www.lillsved.se

Läs mer

Välkommen till Mora Brukshundklubb!

Välkommen till Mora Brukshundklubb! Välkommen till Mora Brukshundklubb! Verksamhet På klubben pågår det mycket aktiviteter, allt från tävlingar i olika grenar, till utbildningar och träffar med aktivering för hund och ägare. På våra anslagstavlor,

Läs mer

IFK Lidingö Orientering Ungdomsverksamhet 2010

IFK Lidingö Orientering Ungdomsverksamhet 2010 IFK Lidingö Orientering Ungdomsverksamhet 2010 Fem nyckelord som ska vara beskrivande för vår verksamhet Glädje Kamratskap Struktur/ Kontinuitet Utmaning/ Äventyr Lärande/ Utveckling Så här är vi organiserade

Läs mer

Policyprogram 2012-2014

Policyprogram 2012-2014 Policyprogram 2012-2014 Doping Alkohol Narkotika Tobak Trafiksäkerhet Innehåll Omfattning... 2 Definitioner... 3 Bakgrund... 3 Doping, alkohol, narkotika och tobak... 4 Trafiksäkerhet... 6 Omfattning Visby

Läs mer

SM 2015. Observera att ålderskategori fastställs efter exakt ålder på tävlingsdagen.

SM 2015. Observera att ålderskategori fastställs efter exakt ålder på tävlingsdagen. Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion tillsammans med Ljungby TKD ITF inbjuder alla föreningar som tränar ITF style Taekwon-Do och är anslutna till Svenska Taekwondoförbundet till Svenska Mästerskapen

Läs mer

Tränings- och tävlingspolicy 2013/2014 tumgrepp universalgrepp rakt diagonalt Drop, stop, lyft och clear poängräkningen singel och dubbel

Tränings- och tävlingspolicy 2013/2014 tumgrepp universalgrepp rakt diagonalt Drop, stop, lyft och clear poängräkningen singel och dubbel Tränings- och tävlingspolicy 2013/2014 Träningar: Jag uppträder alltid sportsligt och kamratligt såväl på badmintonbanan som utanför. - Inga fula ord varken på eller bredvid banan. - Inte sparka/kasta

Läs mer

Kombinationer och banor i agilityträningen

Kombinationer och banor i agilityträningen Kombinationer och banor i agilityträningen av Emelie Johnson Vegh och Eva Bertilsson, publicerad i Canis 2012 En av de saker som gör agility så fantastiskt roligt är den ständiga variationen. Ingen tävlingsbana

Läs mer

Träningsschema för Blodomloppet den 28 maj 2014 10 km Komponerat av Eva Brolin, Personlig tränare Korpen Luleå

Träningsschema för Blodomloppet den 28 maj 2014 10 km Komponerat av Eva Brolin, Personlig tränare Korpen Luleå Träningsschema för Blodomloppet den 28 maj 2014 10 km Komponerat av Eva Brolin, Personlig tränare Korpen Luleå 19 veckor till start (Om vädret inte tillåter löpning utomhus så träna alt träning eller löpband)

Läs mer

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål.

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål. Innehåll Verksamhetsplan Junior- och Elitverksamheten vid Sölvesborgs GK...3 Vision...3 Målsättning t o m 2015...3 Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål....3 Värdegrund...4 Handlingsplan

Läs mer

Träningsdagbok. OBS! minst varannan dags träningsuppehåll för din återhämtning! Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

Träningsdagbok. OBS! minst varannan dags träningsuppehåll för din återhämtning! Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Träningsdagbok Träningsdagboken har många fördelar Du kan följa din egen utveckling i träningen och vet hur du tränat tidigare. Du kan jämföra träningen med tidigare resultat och få reda på vilken träningsform

Läs mer

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS. Foto: Fredrik Petersson

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS. Foto: Fredrik Petersson SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS Foto: Fredrik Petersson VÄLKOMMEN TILL SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG! Utbildningshelgen är en ny och stor satsning

Läs mer

Friends 1527614 Mobbning inom idrotten Idrottsutövande ungdomar 9-15 år

Friends 1527614 Mobbning inom idrotten Idrottsutövande ungdomar 9-15 år Friends 1527614 Mobbning inom idrotten Idrottsutövande ungdomar 9-15 år Juni 2013 Cecilia Perlind TNS-Sifo 1 Om undersökningen TNS March 2013 1526475 Struktur och innehåll i undersökningen GLÄDJE & Roligt

Läs mer

Umara. Indie Bars Löpex Sport. Örebro Kommun. Örebro XChallenge

Umara. Indie Bars Löpex Sport. Örebro Kommun. Örebro XChallenge Vi hoppas ni kommer ha en trevlig dag och en bra tävlingsupplevelse! Kom gärna med synpunkter på både förbättringsområden och sådant som är bra. Vårt mål är att utveckla tävlingen i positiv riktning varje

Läs mer

Försäsongs träning för U15 /U16

Försäsongs träning för U15 /U16 Försäsongs träning för U15 /U16 Del 1 Övningar PUSH UPS (armhävningar) Bröst, triceps och axel muskelträning Bröstkorgen ända ner i marken, upp med sträckta armar. De första passen kan man för att det

Läs mer

Välkommen till KFUM Central Basket 1 av 3

Välkommen till KFUM Central Basket 1 av 3 Välkommen till KFUM Central Basket! Ni är hjärtligt välkomna till oss och säsongen 2015-16! Vi vill erbjuda er en stabil och intressant verksamhet med fokus på att utvecklas både på och utanför basketplanen.

Läs mer

Verksamhetsinriktning för Kramfors Alliansens Handbollssektion 140429 (Ett levande dokument som revideras årligen.)

Verksamhetsinriktning för Kramfors Alliansens Handbollssektion 140429 (Ett levande dokument som revideras årligen.) Verksamhetsinriktning för Kramfors Alliansens Handbollssektion 140429 (Ett levande dokument som revideras årligen.) Verksamheten i Kramfors Alliansens Handbollssektion vill vi ska: erbjuda en fysisk aktivitet

Läs mer

Måndag den 30 juni. Magnus har en dubbelexamen i idrottsmedicin samt kostvetenskap med inriktning mot idrottsnutrition.

Måndag den 30 juni. Magnus har en dubbelexamen i idrottsmedicin samt kostvetenskap med inriktning mot idrottsnutrition. Måndag den 30 juni Idrotten vill Atle Johansen och lycka med idrottens vision Svensk idrott - världens bästa som tema. Plats/tid: Knallerian klockan 11.00 och Grand Hotel klockan 13.00 Friskvård och Hälsa

Läs mer

Voltigen vill 2024. En fantastisk sport

Voltigen vill 2024. En fantastisk sport Voltigen vill 2024 En fantastisk sport Voltige är en unik kamratsport där flickor och pojkar, kvinnor och män, ponnyer och hästar tävlar tillsammans på lika villkor och i samma klasser. 1. Voltigen vill

Läs mer

Ordförande har ordet februari 2011

Ordförande har ordet februari 2011 Ordförande har ordet februari 2011 Hej alla Finnjolleseglare! Vinter, snö och kallt längtar du också efter att få starta säsongen 2011? En bild från en torsdagssegling i Karlstad 2010 kanske piggar upp

Läs mer

KA Förarutbildning Steg 1 STEG 2. Detta är Förarutbildningen Steg 2 som beskrivs i regelboken Karting KA 7.1. Börja Tävla KARTINGSKOLAN

KA Förarutbildning Steg 1 STEG 2. Detta är Förarutbildningen Steg 2 som beskrivs i regelboken Karting KA 7.1. Börja Tävla KARTINGSKOLAN SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET STEG 2 Detta är Förarutbildningen Steg 2 som beskrivs i regelboken Karting KA 7.1. Börja Tävla KARTINGSKOLAN Svenska Bilsportförbundets utbildningsmaterial för Karting. Svenska

Läs mer

Mölndals Allmänna Simsällskap

Mölndals Allmänna Simsällskap Mölndals Allmänna Simsällskap Från babysim till simlandslaget MÖLNDALS ALLMÄNNA SIMSÄLLSKAP Page Sida 1 1 Mölndals Allmänna Simsällskap Mölndals Allmänna Simsällskap (MASS) är en ideell simklubb, som bildades

Läs mer

RUJK 2015. Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK

RUJK 2015. Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK RUJK 2015 Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK Ungdomskommitténs aktiviteter under årsmötet Lördag Presentation av Ungdomsverksamheten

Läs mer

Bromma KFUK-KFUM Volleyboll

Bromma KFUK-KFUM Volleyboll Bromma KFUK-KFUM Volleyboll Klubbpresentation Samt Sponsorpaket 2005/2006 Bromma KFUK-KFUM Volleyboll Besöks adress: Alviksvägen 30 Organisations nummer: 802010-5550 Post adress: Box 140 23 Förenings nummer:

Läs mer

Verksamhetsplan för Sundsvalls Friidrott 2013 (SuF:s lilla rödblå)... 1 VISION... 2 MÅL... 3. Ekonomiska mål 2013... 3. Volymmål... 3. Aktiva...

Verksamhetsplan för Sundsvalls Friidrott 2013 (SuF:s lilla rödblå)... 1 VISION... 2 MÅL... 3. Ekonomiska mål 2013... 3. Volymmål... 3. Aktiva... Verksamhetsplan för Sundsvalls Friidrott 2013 (SuF:s lilla rödblå) Innehåll Verksamhetsplan för Sundsvalls Friidrott 2013 (SuF:s lilla rödblå)... 1 VISION... 2 MÅL... 3 Ekonomiska mål 2013... 3 Volymmål...

Läs mer

Hammarby IF Roddförening

Hammarby IF Roddförening 1. Föreningen a. Historia Föreningen bildades som Hammarby Roddförening den 10 april 1889. Hammarby IF bildades ur roddföreningen 7 mars 1897. På nyårsdagen 1999 slöts cirkel och vi blev Hammarby IF Roddförening.

Läs mer