Finansbolagens Förening Årsberättelse 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finansbolagens Förening Årsberättelse 2010"

Transkript

1 Finansbolagens Förening Årsberättelse 2010 Finansbolagens Förening... 1 Medlemmar Associerade Styrelse Kommittéer Kansli Medlemskap och representation Föreningen under året... 8 Årsmöte och informationsmöten Ett axplock ur ärenden 2010 Remisser Finansbolagens spelregler...12 Lagstiftning Tillsyn God sed i finansbolag Internationella konventioner Riktlinjer och rekommendationer EU-förordningar Statistik...31

2

3 FINANSBOLAGENS FÖRENING Finansbolagens Förening, som bildades år 1960, är en branschorganisation för finansbolag. Bland föreningens medlemmar återfinns företag som driver finansieringsverksamhet antingen med Finansinspektionens tillstånd enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, som trädde i kraft den 1 juli 2004, och förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse, eller utan sådant tillstånd. De senare är finansbolag som har det gemensamt att de inte finansierar sin verksamhet med medel från allmänheten. Dessa ska enligt lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet registreras hos Finansinspektionen, men står inte under inspektionens tillsyn. Föreningen samordnar finansbolagens gemensamma informationsverksamhet, är branschens remissorgan i lagstiftningsfrågor och ger medlemsföretagen service i frågor av juridisk, finansiell, administrativ och internationell natur. Med avseende på ägarförhållande, storlek och inriktning råder starkt skilda förhållanden mellan olika finansbolag. Medlemsföretagen i föreningen ägs av industriföretag och andra leverantörer, försäkringsbolag samt av andra intressenter på kreditmarknaden. Finansbolagen erbjuder sina finanstjänster direkt eller indirekt, t.ex. genom leverantör, och kombinerar ofta finansiering med rådgivning eller administrativ service. Sveavägen 17, 15 tr, Stockholm Telefon: Telefax: e-post: webbsida: 1

4 FINANSBOLAGENS FÖRENING MEDLEMMAR Aktiv Kapital Sverige Services AB Vaksalagatan 11 Tel Uppsala Fax AK Nordic AB Box 7050 Tel Göteborg Fax Amfa Finans AB Box Tel Stockholm Fax Avida Finans AB Box Tel Stockholm Fax Collector Finans AB Box Tel Göteborg Fax De Lage Landen Finans AB Box 7754 Tel Stockholm Fax Deutsche Leasing Sverige AB Birger Jarlsgatan 6 B Tel Stockholm Fax Euro Finans AB Box Lund Finaref AB Box Borås Forso Nordic AB Box 6046 Tel Göteborg Fax GCC Capital / Gambro Credit AB Box 7373 Tel Stockholm Fax GE Capital AB Box 304 Tel Stockholm Fax Ikano Bank Företag Box 1007 Tel Sundbyberg Fax

5 FINANSBOLAGENS FÖRENING Key Equipment Finance Nordic AB Box 55 Tel Kista Fax Kommunleasing i Göteborg AB Lillhagsparken 16 Tel Hisings Backa Fax Lantmännen Finans AB Box Tel Stockholm Fax LeasePlan Sverige AB Box 511 Tel Solna Fax Resurs Bank AB, Affärsområde Finans Box Tel Helsingborg Fax Santander Consumer Bank Box 1341 Tel Solna Fax SC Finans Sverige AB Box 7087 Tel Sollentuna Fax Scania Credit AB Södertälje Tel Fax Scania Finans AB Södertälje Tel Fax SG Finans AS Norge, Sverige filial Box 1534 Tel Solna Fax Siemens Financial Services AB Box 6106 Tel Solna Fax Svea Ekonomi AB Box 100 Tel Solna Fax TeliaSonera Finans AB Vitsandsgatan 9, hus E Tel Farsta Fax

6 FINANSBOLAGENS FÖRENING Time Finans AB Box 947 Tel Borås Fax Toyota Kreditbank GmbH Tyskland, Sverige Filial Box 1206 Tel Sundbyberg Fax Step IT Sweden AB Box 1556 Tel Linköping Fax Wasa Kredit AB Box 6740 Tel Stockholm Fax Volkswagen Finans Sverige AB Södertälje Tel Fax ASSOCIERADE American Express Services Europe Ltd, England, Filial Stockholm Tel Ellos AB Box 932 Tel Borås Fax Haléns AB Borås Tel Fax IBM Svenska AB Stockholm Tel Fax www-03.ibm.com/financing/se/ 4

7 FINANSBOLAGENS FÖRENING Finansbolagens Förening bildades STYRELSE Ordförande och VD Vice ordförande Ordinarie ledamöter Suppleant Tom Ekelund Filip Nystedt, Kommunleasing i Göteborg AB, Göteborg John Rydberg, TeliaSonera Finans AB, Stockholm Johan Brändström, SC Finans AB, Stockholm Göran Carlsson, Deutsche Leasing Sverige AB, Stockholm Jonas Eriksson, Scania Finans AB, Södertälje Lars Hellström, Toyota Kreditbank, Sverige Filial, Stockholm Anders Holmgren, SG Finans AS Norge, Sverige Filial, Solna Lars Johansson, Santander Consumer Bank, Stockholm Lennart Käll, Wasa Kredit AB, Stockholm Fredrik Ridaeus, Finaref AB, Borås Patrik Riese, Volkswagen Finans Sverige AB Craig Hopper, GE Capital, Stockholm, Stockholm KOMMITTÉER m.m. Fordonskommittén - Säkerhetsgruppen för fordonsfrågor Juristkommittén - Arbetsgruppen mot penningtvätt Kommittén för finanstjänster till företag (exkl. fordon) Kommittén för finanstjänster till konsument (exkl. fordon) Kommittén för redovisning och kapitaltäckning FÖRENINGENS KANSLI Advokat Tom Ekelund, Ordförande och VD Advokat Lars Zacharoff Advokat Per Holmgren Jur.kand. Adrian Dowlati Hélène Persson Eva Krug-Sarlis (ekonomi) Tel Fax e-post Webb Sveavägen 17, 15 tr, STOCKHOLM 5

8 FINANSBOLAGENS FÖRENING MEDLEMSKAP OCH REPRESENTATION AFINA, Associations of Swedish Finance Houses Sveavägen 17, 15 tr, Stockholm Tel: Fax: representerar FINANSBOLAGENS FÖRENING och SVENSKA BANKFÖRENINGEN Sveavägen 17, 15 tr, Stockholm Box 7603, Stockholm Tel: Fax: Tel: Fax: EUROFINAS, European Federation of Finance House Associations LEASEUROPE, European Federation of Leasing Company Associations Boulevard Louis Schmidt 87, BE-1040 Brussels, Belgien Tel: 32-2/ Fax: 32-2/ i AFINA är en organisation för samarbete mellan Finansbolagens Förening och Svenska Bankföreningen i ovan nämnda organisationer. Representationen i dessa skall i princip fördelas jämnt mellan föreningarna. Representationen är: (FF = Representant från medlem i Finansbolagens Förening. SBF = Representant från medlem i Svenska Bankföreningen) EUROFINAS General Assembly Members Patrik Riese, Volkswagen Finans Sverige AB FF Rolf Ekström, Danske Finans AB SBF Deputies Tom Ekelund, Finansbolagens Förening Susanne Petersson, Nordea Finans AB Board Member Patrik Riese, Volkswagen Finans Sverige AB FF Management Committee of the Board - gemensam nordisk/baltisk repr. Anne-Lise Lofsgaard, Finansieringsselskapenes Forening, Norge Legal and Policy Committee Vakant (t.v. Tom Ekelund) FF Marie Emanuelsson, Nordea Finans AB SBF Statistics Committee Christian Nilsson, Svenska Bankföreningen SBF LEASEUROPE General Assembly Members FilipNystedt, Kommunleasing AB FF Susanne Petersson, Nordea Finans AB SBF Board - gemensam nordisk/baltisk repr. Deputies Vakant Rolf Ekström, Danske Finans AB Member Jukka Salonen, Nordea Finance Finland Ltd Accounting and Taxation Affairs Committee Andreas Månsson, Wasa Kredit AB FF Automotive Steering Group Members Björn Beckman, Wasa Kredit AB FF René Renkema, Scania Credit AB FF Legal Affairs Committee Filip Nystedt, Kommunleasing AB FF Prudential Supervision Committee Vakant Marketing and Statistics Committee Christian Nilsson, Svenska Bankföreningen SBF Central, Eastern and South Eastern European Countries Working Group (CESEE) Vakant FF SBF SBF 6

9 FINANSBOLAGENS FÖRENING Departement, myndigheter Föreningen deltager fortlöpande i arbets- och referensgrupper och i andra sammanhang inom departement samt deltager i överläggningar med myndigheter såsom Sveriges Riksbank, SCB, Transportstyrelsen, Tillväxtverket, Finansinspektionen och Konsumentverket, antingen ad hoc eller på regelbunden basis. Allmänna Reklamationsnämnden Föreningen är företrädd i Allmänna Reklamationsnämndens Bankavdelning och deltager i ett par sammanträden per år. Kronofogdemyndigheten Föreningen är representerad i Kronofogdemyndighetens intressentråd samt intressentrådet för konkurstillsyn. Föreningen deltager även vid Kronofogdemyndighetens årliga ingivarträffar. Transportstyrelsens/finansbolagens samverkandegrupp Finansbolagen har en samverkansgrupp med Transportstyrelsen. Senaste mötet ägde rum den 30 mars 2010 hos Transportstyrelsen i Örebro. Bland de frågor som diskuterats kan nämnas auktorisation och direktregistrering, möjlighet att söka på personnummer, ev. möjlighet för andra än handlare att använda sig av kreditspärr vid vidareförsäljning samt handläggningen hos Transportstyrelsen. Insolvensrättsligt Forum Föreningen står jämte Skatteverket, Sveriges Ackordscentral, Konkursförvaltarkollegiernas Förening, Juridiska Institutionen vid Uppsala Universitet och Svenska Bankföreningen bakom Stiftelsen Insolvensrättsligt Forum. Stiftelsen arrangerar vart annat år ett seminarium för belysning och diskussion av aktuella insolvensrättsliga spörsmål. Näringslivets Regelnämnd, NNR Föreningen deltager i Näringslivets Regelnämnd vars uppgift är att verka för att offentlig norm givning skall vara ändamålsenlig och inte mer omfattande än vad som är påkallat. Näringslivets Delegation för Marknadsrätt, NDM Föreningen deltager i Näringslivets Delegation för Marknadsrätt som är en paraplyorganisation för den svenska marknaden inrättad av ett tjugotal näringslivsorganisationer för egenåtgärder m.m. på näringsrättens område. Internationella Handelskammarens (ICC) Svenska Nationalkommitté ICC:s uppgift är att främja en hög etisk standard i näringslivet. Föreningen deltager i Internationella Handelskammarens Svenska Nationalkommitté. Finansbolagen inom Svenska Bankföreningen För diskussion av särskilt aktuella ärenden sammanträffar föreningen med Finansbolagskommittén inom Svenska Bankföreningen som arbetar med frågor av principiell betydelse för bankernas finansbolag. Bl.a. har hållits fortlöpande möten med anledning av IASB/FASB:s projekt angående en ny standard för leasingredovisning. Nordiska finansbolagsmöten Föreningen deltager regelbundet i möten med finansbolagsföreningarna i de nordiska länderna för diskussion av gemensamma aktuella frågor. Säkerhetsgruppen för fordonsfrågor Säkerhetsgruppen för fordonsfrågor bildades i början av 2007 på initiativ av Finansbolagens Förening. Gruppen består idag av företrädare för de fordonsfinansierande företagen, försäkringsbranschen, bilhandels- och biluthyrningsbranschen, Polisen och Interpol. Gruppen har till syfte att uppmärksamma, bekämpa och förebygga fordonsstölder och bedrägerier. Bland de frågor som gruppen arbetar med finns tillgången till olika informationsregister samt framtagande av ett statistiskt underlag över antalet fordonsrelaterade brott riktade mot finansbolag. Gruppen har uppvaktat Rikspolisstyrelsen och Rikspolischefen för att se till skyldigheten att efterlysa leasing- och kreditbilar som förts utomlands skrivs in i instruktionerna till de olika polismyndigheterna. 7

10 FÖRENINGEN UNDER ÅRET Årsmöte ÅRSMÖTE OCH INFORMATIONSMÖTEN Föreningens årsmöte 2010 ägde rum torsdagen den 29 april 2010 på Grand Hôtel. Vid årsmötet valdes ledamöter och suppleanter i föreningens styrelse. Deltagare vid årsmötet var bl.a. VD eller andra behöriga företrädare för medlemsföretagen. Inbjudna talare vid det efterföljande föreningsmötet var bl.a. Barbro Wickman- Parak, vice riksbankschef, som höll ett anförande om Riksbankens framställning till Riksdagen ang översyn av det finansiella regelverket mm. Buisman (PWC) medlem av IASB/FASB Leasing Working Group som talade om IASB/FASB leasingprojekt. Fredagen den 19 november 2010 anordnade föreningen ett informationsmöte och erfarenhetsutbyte om finansbolagens spelregler, finansbolagens produkter samt den nya leasingredovisningen. Säkerhetsgruppens årliga informationsmöte I oktober 2009 anordnade Säkerhetsgruppen för fordonsfrågor sitt årliga informationsmöte. Vid mötet redogjorde företrädare för Larmtjänst, bilhandeln, Polisen, Interpol m.fl. för sin syn på olika aktuella frågor. Gruppen anordnar varje år en årlig återkoppling till medlemmarna i form av ett informationsmöte Seminarier Under våren 2010 anordnade föreningen en rad seminarier med inbjudna föredragshållare. Seminarierna ägde rum på Grand Hôtel. Vid mötet deltog, förutom medlemmar, bl.a. flera riksdagsledamöter och olika företrädare för departement och myndigheter. Torsdagen den 6 maj 2010 höll Fordonskommittén ett kort möte följt av ett seminarium. Inbjudna föredragshållare vid seminariet var bl.a. professor Göran Millqvist, som redogjorde för ny praxis kring kreditsäkerhet i fordon, samt Kjell-Åke Sjödin, Trafikregistret/Transportstyrelsen, som redogjorde för bilregistret och kringliggande frågor. Tisdagen den 18 maj 2010 höll Juristkommittén ett kort möte följt av ett seminarium. Vid seminariet redogjorde olika företrädare för departement och myndigheter för ändringarna i konsumentkreditlagen, bankrörelsedefinitionen och tillgången till betalningssystem, penningtvättsregelverket samt regleringen av likviditetsrisk. Fredagen den 27 maj höll Redovisnings- och kapitaltäckningskommittén ett kort möte följt av ett seminarium. Inbjudna talare var Jan Engström, ledamot av IASB:s styrelse och Jan ETT AXPLOCK UR ÄRENDEN 2010 Statligt stöd/garantier och stabilitetsavgift Sedan regeringen presenterade innehållet i sin stabilitetsplan för det finansiella systemet har föreningen aktivt verkat för att finansbolag som är kreditmarknadsbolag ges samma möjlighet till stöd som banker och hypoteksbolag. Föreningen har i en rad framställningar till departement och myndigheter påtalat bristerna i regelverket. Det är enligt föreningen viktigt att stödreglerna ges en så konkurrensneutral utformning som möjligt så att en effektiv konkurrens på kreditmarknaden kan upprätthållas. Stödets nuvarande utformning omfattar inte alla aktörer som konkurrerar på samma marknader, särskilt då dessa redan idag i övrigt omfattas av samma reglering. Eftersom samtliga kreditinstitut skall delta i finansieringen av den s.k. stabilitetsfonden är det vidare rimligt att rätten till stöd även till kommer de fristående finansbolagen. 8

11 FÖRENINGEN UNDER ÅRET Penningtvätt Föreningen har under året fortlöpande informerat om olika frågor hänförliga till penningtvättsområdet. Föreningen arbetar f.n. även med att ta fram ett vägledningsdokument avseende tolkningen och tillämpningen av undantaget för s.k. lågriskprodukter. IASB/FASB projekt angående ny internationell redovisningsstandard för leasing Sedan projektet startade 2006 har föreningen fortlöpande vidtagit en mängd åtgärder. Synpunkter har framförts till IASB via Leaseurope och genom direkta kontakter med IASB, IASB Leasing Working Group, EFRAG m.fl. Under 2010 har föreningen bl.a. träffat Svenskt Näringsliv, Rådet för finansiell rapportering, och Finansinspektionen för att diskutera de problem som finns med de föreslagna reglerna. Föreningen har även lett arbetet i samarbetsgruppen med Svenska Bankföreningen som bildades med anledning av projektet. Under sommaren/hösten 2010 genomfördes ett omfattande arbete med att ta fram ett gemensamt remissvar över ED Leases till IASB/ FASB, vilket föregicks av ett gemensamt remissvar till EFRAG angående EFRAGs utkast till svar över ED Leases Under 2010 har föreningen mycket aktivt deltagit i Leaseuropes arbete mediasb/fasb planerar att publicera en ny standard under andra kvartalet Föreningen kommer under 2011 tillsammans med Svenska Bankföreningen och Svenskt Näringsliv uppvakta Justitiedepartementet och tillskriva EUkommissionen och kräva att ett omarbetat förslag sänds ut på remiss innan IASB och FASB går till beslut (åtgärderna har genomförts). Föreningen kommer även att fortsätt sin dialog med övriga intressenter. SamRob Utredningen om sambandet mellan redovisning och beskattning (SamRob) avlämnade 2008 slutbetänkandet Beskattningstidpunkten för näringsverksamhet (SOU 2008:80). Föreningen var, i likhet med flertalet remissinstanser, kritiska till den totala frikoppling som föreslås. Föreningen delade dock utredningens bedömning att det inte är aktuellt med några särskilda skatteregler för leasing. Utredningens förslag innebär även att det formella sambandet vad gäller skattemässiga avskrivningar skall upphöra. Detta skulle i sin tur kunna påverka möjligheten att redovisa leasing som operationell i juridisk person. Ärendet har föredragits för regeringen som inte lämnat besked om förslaget bör genomföras. Regelförenkling Föreningen arbetar aktivt för enklare regler i olika sammanhang. Föreningen är därtill representerad i Tillväxtverkets referensgrupp som övervakar mätningarna av regelbördan inom finansområdet. Föreningen är även medlem i Näringslivets Regelnämnd, NNR. Moms och finansiella tjänster Sedan flera år pågår en översyn av momsdirektivets bestämmelser angående finansiella tjänster. Föreningen deltar i den referensgrupp som Finansdepartementet sammankallar. Gruppen anordnar även egna möten för att diskutera olika förslag och lösningar. Under 2010 har gruppen träffats vid flera tillfällen och synpunkter har framförts i olika delar till bl.a. Finansdepartementet. Insättningsgarantin Föreningen har deltagit vid möten med Riksgälden med anledning av förändringar i insättningsgarantin, innebärande bl.a. kortare utbetalningstid. Möten med KFM Föreningen har varit representerad i KFM:s olika intressentråd och vid andra möten under Föreningens deltagande har inneburit en möjlighet till insyn i KFM:s verksamhet samt tillfälle till en aktiv dialog med KFM angående olika förändringar och möjliga förbättringar m.m. 9

12 FÖRENINGEN UNDER ÅRET Möten med Finansinspektionen Föreningen har under 2010 fört en aktiv dialog med Finansinspektionen i olika ärenden. Säkerhetsgruppen för fordonsfrågor Gruppen, som bildades under 2007, är ett forum för att diskutera fordonsrelaterad brottslighet och vad som kan göras för att förebygga och ingripa mot denna typ av brottslighet. Gruppen består av företrädare för de fordonsfinansierande företagen, försäkringsbranschen samt bilhandelsoch biluthyrningsbranschen. Till gruppen har även knutits företrädare för polisen och Interpol. Samråd sker också med Transportstyrelsen, Tullverket och Ekobrottsmyndigheten. Ett av de områden som gruppen identifierat som ett problem är rutinerna kring efterlysning av fordon. Gruppen har också uppvaktat Rikspolischefen. Gruppen anordnar årliga informationsmöten för de deltagande organisationernas medlemsföretag. Internationella möten i bl.a. Eurofinas och Leaseurope Föreningen är respresenterad i Leaseurope s och Eurofinas respektive styrelser och arbetsgrupper samt arbetar aktivt för att föra fram branschens synpunkter på europeisk nivå. En viktig fråga under det gångna året har varit IASB/FASB:s leasingprojekt, där föreningens företrädare deltagit aktivt. Konsumentkreditdirektivet Föreningen, som haft förslaget till ny konsumentkreditlag på remiss, har bl.a. hemställt om en ändring i de regler som handlar om kreditgivarens möjligheter att kräva ut restskulden vid återtag av en vara. Föreningen har även haft Konsumentverkets förslag till allmänna råd om konsumentkrediter på remiss. Direktiv om elektroniska pengar Föreningen har deltagit i den referensgrupp som tillkallades för framtagande av förslag till genomförande av direktivet i svensk rätt. Andra axplock återfinns i olika avsnitt nedan under Finansbolagens Spelregler. Bokföringsnämnden REMISSER m.m. Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning Upprättande av årsredovisning (K3) EFRAG EFRAG:s draft comment letter on the IASB/FASB Exposure Draft Finansdepartementet Ändrade kapitaltäckningsregler Hemställan i anledning av kommande ändringar i kapitaltäckningslagen Bättre förutsättningar för internationellt tillsynsarbete Moderniserade regler för avvecklingssystem och finansiella säkerheter (Ds 2010:12) Konsultation avseende ändring av direktiv om system för ersättning till investerare Hemställan om vissa utredningsbehov med anledning av försämrade konkurrens- och upplåningsmöjligheter Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/110/EG om rätten att starta och driva affärsverksamhet i institut för elektroniska pengar Genomförande av det nya e-penningdirektivet (Ds 2010:27) Ändring av insättningsgarantins täckningsbelopp Kreditvärderingsinstitut (Ds 2010:1) Finansinspektionen Förslag till föreskrifter om ersättningssystem m.m. Förslag till ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om kapital- 10

13 FÖRENINGEN UNDER ÅRET täckning och stora exponeringar (två tillfällen: aug+nov 2010) Förslag till ändringar i förordningar om avgifter hos Finansinspektionen Förslag till föreskrifter om hantering av likviditetsrisker i kreditinstitut och värdepappersbolag Förslag till allmänna råd om begränsning av krediter mot säkerhet i form av pant i bostad Förslag till föreskrifter och allmänna råd om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer FI:s preliminära bedömningar om redovisning i finansiella företag med anledning av ändrade rekommendationer från RFR och IFRS antagna av EU år 2009 Förslag om justeringar av bestämmelser i förordningar om avgifter hos Finansinspektionen (FI) Finansutskottet Hemställan med anledning av regeringens proposition 2009/10:220 Betaltjänster Hemställan med anledning av Riksbankens framställning 2009/10:RB4 till riksdagen Högsta Domstolen Yttrande i HD-mål T AK Hansa./. Mahmoud Dirawi ang fordran IASB FASB/IASB Exposure Draft ED/2010/9 Leases Justitiedepartementet Ny konsumentkreditlag (Ds 2009:67) Tillämpning av redovisningsstandard för små och medelstora företag (IFRS för SME) Grönbok om sammankoppling av företagsregister (nov 2009) Hyra av lös sak (Ds 2010:24) Förslag till förordningar med anledning av EG-direktivet 2008/48/EG om konsumentkreditavtal Utkast till förordning om ändring i inskrivningsförordningen (200:309) Grönboken Revisionspolitik: Lärdomar från krisen Fyra aktiebolagsrättsliga frågor (Ds 2010:8) Promemoria med utkast till lagrådsremiss Bättre möjlighet till skuldsanering Näringslivets börskommittés begäran om ändring av reglerna om budplikt Konsumentverket Konsumentverkets förslag till allmänt råd om konsumentkrediter Näringsdepartementet Hemställan angående registrering av ägarbyten av fordon köpta på avbetalning (gemensam med SBF, ) Sveriges Riksbank Framställan om ändring i riksbankslagen. 11

14 FINANSBOLAGENS SPELREGLER LAGSTIFTNING Lagen om bank- och finansieringsrörelse Finansbolagen i lagens mening är kreditmarknadsbolag och var reglerade t.o.m. den 30 juni 2004 genom lagen (1992:1610) om finansieringsverksamhet m.m. men regleras fr.o.m. den 1 juli 2004 i den nya lagen (2004:297) om bankoch finansieringsrörelse. För finansbolag som ej omfattas av den nya lagen gäller lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet. Lagen gäller för alla som driver bank- och finansieringsrörelse, dock inte för den verksamhet som drivs av Sveriges Riksbank och Riksgäldskontoret. Den nya definitionen av bankrörelse innebär att i sådan ingår såväl betalningsförmedling via generella betalningssystem som inlåning med en uppsägningstid inom högst 30 dagar. Enligt Finansinspektionens nya praxis skall en bank direkt eller indirekt delta i minst ett generellt betalsystem. De system som Finansinspektionen har identifierat som generella betalsystem är Bankgirosystemet, Dataclearingen, RIX samt kortsystemen VISA och MasterCard. Inlåning får mottagas även av kreditmarknadsföretag och icke-finansiella företag. För det sistnämnda fallet är dock det högsta inlåningsbeloppet :- per konsument och insättningsgarantin gäller ej i detta fall. Den nya definitionen av finansieringsrörelse styr frågan om tillståndsplikt för kreditmarknadsbolag /finansbolag. Definitionen för finansieringsrörelse Med finansieringsrörelse avses rörelse i vilken ingår näringsverksamhet som har till ändamål att 1. ta emot återbetalningspliktiga medel från allmänheten, och 2. lämna kredit, ställa garanti för kredit eller i finansieringssyfte förvärva fordringar eller upplåta lös egendom till nyttjande. Den tidigare bestämmelsen om indirekt upplåning via ett företag med vilket det finns ett nära samband har fr.o.m. 1 juli 2009 utmönstrats ur definitionen. Bestämmelsen träffade de företag som lämnade kredit och finansierade denna verksamhet med medel som lånats upp från t.ex. ett annat koncernföretag som i sin tur lånat upp från allmänheten. Det enskilda företaget kommer därmed inte längre att omfattas av bestämmelserna i lagen om bank- och finansieringsrörelse eller lagen om kapitaltäckning och stora exponeringar. Undantaget gäller endast under förutsättning att koncernen inte har som huvudsakligt ändamål att driva finansiell verksamhet och att företaget som tillhandahåller finansieringen lånar upp medel genom att ge ut överlåtbara värdepapper (t.ex. obligationer) med en löptid på minst ett år. Kreditmarknadsbolag som vid ändringens ikraftträdande hade tillstånd att driva sådan finansieringsrörelse som inte längre är tillståndspliktig får emellertid om de så önskar behålla detta tillstånd. Fr.o.m. den 1 juli 2009 meddelas inte längre några nya tillstånd för aktuella företagstyper. Allmänheten är fysiska personer och alla företag utom finansiella (finansiella företag är svenska och utländska banker, försäkringsbolag, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag och finansiella institut). Till allmänheten räknas inte stat och kommun. Såväl mottagande av medel från allmänheten som lämna kredit m.m. skall föreligga för tillståndsplikt för finansieringsrörelse. Kreditinstitut skall driva näringsverksamhet som har till ändamål att ta emot återbetalningsmedel från allmänheten Undantag från tillståndsplikt för finansieringsrörelse enligt definitionen Svensk bank. Utländsk bank med tillstånd i Sverige för bankrörelse. Försäkringsföretag m.fl. under förutsättning det är tillåtet enligt för dem tillämplig lag. Företag som ger finansiering i samband med egna varor/tjänster. 12

15 FINANSBOLAGENS SPELREGLER S.k. internbanker förutsatt att koncernen/ gruppen inte har som huvudsakligt ändamål att driva finansiell verksamhet. Aktiebolag/ekonomisk förening om verksamheten består i att vid enstaka tillfällen förvärva fordringar och medel för verksamheten inte löpande anskaffas från allmänheten. Vissa ekonomiska föreningar. Säljstödjande finansiering. (Det tidigare tidsbegränsade undantaget i 29 i lagen om bank- och finansieringsrörelse har numera blivit permanent. De företag som berörs är företag som tillhandahåller finansiering i samband med avsättning av tjänster som erbjuds eller varor som framställs eller säljs av ett annat företag i samma koncern förutsatt att koncernen inte har som huvudsakligt ändamål att driva finansiell verksamhet och att företaget som tillhandahåller finansieringen lånar upp medel genom att ge ut överlåtbara värdepapper med en löptid på minst ett år). Per den 30 juni 2004 gällande tillstånd för ett kreditmarknadsföretag gäller även enligt nya lagen. Per den 30 juni 2004 gällande tillstånd för utländskt företag att driva finansieringsrörelse från filial i Sverige gäller även enligt nya lagen. Utländskt företag (hemmahörande inom EES) som före 1 juli 2004 med stöd av äldre regler (i 1 kap 5 bankrörelselagen eller 2 kap 9 och 10 lagen om finansieringsverksamhet), drev verksamhet från filial i Sverige eller erbjöd eller tillhandahöll tjänster utan att inrätta filial här, får fortsätta med det även efter den 1 juli Den som före den 1 januari 1994 drev finansieringsverksamhet enligt lagen (1988:606) om finansbolag och inte lånar från allmänheten behöver inte tillstånd enligt nya lagen. Rörelseregler Ett kreditinstitut (bank och kreditmarknadsbolag) får driva bara finansiell verksamhet och verksamhet som har ett naturligt samband med den. Ett kreditinstitut får i sin verksamhet, bland annat 1. låna upp medel, till exempel genom att ta emot inlåning från allmänheten eller ge ut obligationer eller andra jämförbara fordringsrätter, 2. lämna och förmedla kredit, till exempel i form av konsumentkredit och kredit mot panträtt i fast egendom eller fordringar, 3. medverka vid finansiering, till exempel genom att förvärva fordringar och upplåta lös egendom till nyttjande (leasing), 4. tillhandahålla betaltjänster enligt lagen (2010:751) om betaltjänster, 5. tillhandahålla betalningsmedel, 6. ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande åtaganden, 7. medverka vid värdepappersemissioner, 8. lämna ekonomisk rådgivning, 9. förvara värdepapper, 10. driva rembursverksamhet, 11. tillhandahålla värdefackstjänster, 12. driva valutahandel, 13. driva värdepappersrörelse under de förutsättningar som föreskrivs i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse, samt 14. lämna kreditupplysning under de förutsättningar som föreskrivs i kreditupplysningslagen (1973:1173). Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om bl.a. vilken information ett kreditinstitut skall lämna till sina kunder eller till dem som institutet erbjuder sina tjänster, vilka åtgärder ett kreditinstitut skall vidta för att uppfylla kraven på soliditet, likviditet, riskhantering, genomlysning, sundhet mm, vilka upplysningar ett kreditinstitut och sådana utländska kreditinstitut som inrättat filialer ska lämna till Finansinspektionen. 13

16 FINANSBOLAGENS SPELREGLER Outsourcing Kreditinstitut som vill uppdra åt annan utanför företaget, såväl inom som utom den egna koncernen/företagsgruppen, att utföra någon tjänst, skall anmäla detta till Finansinspektionen och ge in uppdragsavtalet. Ett sådant uppdrag får enligt lagen ges om: 1. institutet svarar för den anförtrodda verksamheten mot kunden, 2. verksamheten drivs av uppdragstagaren under kontrollerade och säkerhetsmässigt betryggande former, och 3. uppdraget inte har sådan omfattning att institutet inte kan uppfylla de skyldigheter som följer av lagen eller andra författningar som reglerar institutets verksamhet. Styrelsen eller verkställande direktören bör härvid upprätta interna regler om vilka tillståndspliktiga verksamheter, eller verksamheter som har ett naturligt samband med finansiell verksamhet eller dess stödfunktioner, som kan läggas ut och hur detta ska göras. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar alltid för verksamhet som lagts ut. Lagen om försäkringsförmedling Finansbolag som erbjuder och aktivt förmedlar försäkringar i samband med sina produkter omfattas av lagens tillämpningsområde. Lagen, som trädde i kraft den 1 juli 2005, gäller all yrkesmässig försäkringsförmedling som består i att: Lägga fram eller föreslå försäkringsavtal eller utföra annat förberedande arbete innan försäkringsavtal ingås För någon annans räkning ingå försäkringsavtal, eller Bistå vid förvaltning och fullgörande av försäkringsavtal. Från lagen undantagen verksamhet Som försäkringsförmedling räknas inte sådan verksamhet som enbart består i att: 1. Hänvisa någon till ett försäkringsföretag eller en försäkringsförmedlare 2. Lämna allmän information om försäkringar till någon 3. Inom ramen för annan yrkesverksamhet i enstaka fall lämna information eller rådgivning om försäkringar till någon 4. Yrkesmässigt handlägga, värdera eller reglera försäkringsfall. Från lagens tillämpningsområde undantas vidare: Försäkringsförmedling som utövas av försäkringsföretag eller anställd hos ett försäkringsföretag som handlar på företagets ansvar Försäkringsförmedling som endast kräver kunskaper om den aktuella försäkringen Försäkringsförmedling som utförs av någon som förmedlar försäkringar vid sidan av sin huvudsakliga yrkesverksamhet Den förmedlade försäkringen kompletterar en vara/tjänst och försäkringen täcker funktionsfel, skada i eller förlust av varan eller förlust/skada på bagage eller andra risker i samband med resa Den förmedlade försäkringen avser annat än livförsäkring eller ansvarsförsäkring Den årliga premien för den förmedlade försäkringen inte överstiger 500 Den förmedlade försäkringen gäller i högst fem år, inklusive eventuella förlängningar. Krav på tillstånd Försäkringsförmedling får utövas bara efter tillstånd av Finansinspektionen. Senast sex månader efter erhållet tillstånd skall anmälan om registrering göras hos Bolagsverket. 14

17 FINANSBOLAGENS SPELREGLER Har anmälan inte gjorts inom denna tid eller har Bolagsverket genom beslut som vunnit laga kraft avskrivit en sådan anmälan eller vägrat registrering, upphör tillståndet att gälla. Verksamheten får inte påbörjas förrän registrering har skett. Anknuten försäkringsförmedlare Bestämmelserna om försäkringsförmedlare gäller, med undantag för bl.a. tillståndsplikt, även anknuten försäkringsförmedlare. Till kategorin anknuten försäkringsförmedlare räknas: Svensk fysisk/juridisk person som träffat avtal med ett eller flera försäkringsföretag om förmedling av icke konkurrerande försäkringsprodukter, och avtalet innebär att försäkringsföretaget är ansvarigt för ren förmögenhetsskada som drabbar kund. Svensk fysisk/juridisk person som utövar försäkringsförmedling vid sidan av sin huvudsakliga yrkesverksamhet och som träffat avtal med ett eller flera försäkringsföretag om förmedling av försäkringsprodukter, inkl konkurrerande sådana, om försäkringsprodukterna utgör ett komplement till varor/ tjänster som erbjuds inom ramen för den huvudsakliga verksamheten, och avtalet innebär att försäkringsföretaget är ansvarigt för ren förmögenhetsskada som drabbar kund. Försäkringsföretag med vilket förmedlaren ingått avtal om förmedling, skall anmäla förmedlaren för registrering hos Bolagsverket. Innan anmälan sker skall försäkringsföretaget kontrollera att förmedlaren uppfyller vissa i lagen och i förekommande fall i föreskrifter angivna förutsättningar. Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Sedan den 15 mars 2009 gäller en ny lag mot penningtvätt. Lagen grundar sig på EU:s tredje penningtvättsdirektiv (2005/60/EG) och innebär skärpta krav på berörda företag att ha god kännedom om sina kunder. Lagen gäller fysiska/ juridiska personer som driver bl.a.: Bank- eller finansieringsrörelse enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse. Verksamhet som kräver anmälan till eller ansökan hos Finansinspektionen enligt lagen om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet eller lagen om inlåningsverksamhet. Försäkringsförmedling enligt lagen om försäkringsförmedling. Lagen gäller även fysiska/juridiska personer som driver yrkesmässig handel med varor, i de fall betalning görs kontant med ett belopp motsvarande eller mer. Motsvarande regler gäller för åtgärder mot finansiering av terrorism. Krav på riskbaserad kundkännedom I den nya lagen har införts ett krav på ett riskbaserat förhållningssätt. Omfattningen av de åtgärder som vidtas för att uppnå kundkännedom skall anpassas efter risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism. En bedömning av risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism krävs således alltid. Utgångspunkten för denna bedömning är bl.a. typen av kund, affärsförbindelse, produkt och transaktion. En riskbaserad bedömning kan t.ex. leda till att risken i ett enskilt fall bedöms hög och att skärpta åtgärder måste vidtas. Bedömningen kan också leda till att åtgärderna kan göras mindre omfattande därför att risken bedöms vara låg. Åtgärder för att uppnå grundläggande kundkännedom skall vidtas vid etablering av en affärsförbindelse och vid enstaka transaktioner som uppgår till ett belopp motsvarande eller mer. Detsamma gäller transaktioner som understiger detta belopp men kan antas ha samband med varandra och som tillsammans uppgår till minst Medan affärsförbindelse avser en affärsmässig förbindelse med viss förväntas varaktighet, är en transaktion en enstaka händelse. Grundläggande åtgärder för kundkännedom skall också vidtas om det uppkommer osäkerhet om tillförligheten eller tillräckligheten av tidigare mottagna kunduppgifter. Åtgärder för att uppnå kundkännedom 15

18 FINANSBOLAGENS SPELREGLER skall alltid vidtas om det föreligger misstanke om penningtvätt eller finansiering av terrorism. Detta gäller oavsett eventuella undantag och tröskelbelopp. Handlingar och uppgifter som använts för att uppnå kundkännedom skall bevaras i minst fem år. Tiden skall räknas från det att åtgärderna utfördes eller, i de fall då en affärsförbindelse etablerats, affärsförbindelsen upphörde. Grundläggande åtgärder för kundkännedom Med grundläggande åtgärder för kundkännedom avses: 1. kontroll av kundens identitet genom identitetshandling, registerutdrag eller på annat tillförlitligt sätt, 2. kontroll av den s.k. verkliga huvudmannens identitet, och 3. inhämtade av information om affärsförbindelsens syfte och art. Undantag från bestämmelser om grundläggande åtgärder för kundkännedom Åtgärder för att uppnå grundläggande kundkännedom behöver inte vidtas beträffande bl.a. svenska myndigheter och fysiska/juridiska personer som driver bank- och finansieringsrörelse eller verksamhet som kräver anmälan till eller ansökan hos Finansinspektionen, och som har hemvist: inom EES, har i ett kreditinstitut. Vidare skall värdet av produkten eller transaktionen uppgå högst till motsvarande , eller för en produkt som uteslutande avser finansiering av fysiska tillgångar med äganderättsförbehåll till dess att avtalet löper ut, högst motsvarande per år. Detta gäller oavsett om transaktionen sker genom en enda överföring eller genom flera överföringar med inbördes samband. Samtliga i föreskrifterna närmare angivna kriterier måste vara uppfyllda för att tillämpa undantaget. Skärpta åtgärder för att uppnå kundkännedom Om omständigheterna i det enskilda fallet inte visar motsatsen, skall hög risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism anses finnas: 1. när en affärsförbindelse etableras eller en enstaka transaktion utförs med någon på distans, 2. när en affärsförbindelse etableras eller en enstaka transaktion utförs med en person i s.k. politiskt utsatt ställning som är bosatt utomlands, och 3. vid förbindelser mellan ett svenskt kreditinstitut och ett kreditinstitut med hemvist utanför EES. Exempel på skärpta åtgärder som kan vidtas är att ytterligare handlingar, uppgifter eller information inhämtas eller att kompletterande åtgärder för att kontrollera eller bestyrka de uppvisade handlingarnas innehåll vidtas. Tidpunkt för kundkännedom i en stat utanför EES om staten har bestämmelser om åtgärder mot penningtvätt som motsvarar dem i det tredje penningtvättsdirektivet och om det finns tillsyn över att dessa bestämmelser följs. I Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (FFFS 2009:1), som trädde i kraft den 15 maj 2009 (ersätter FFFS 2005:5), finns vidare ett undantag för produkter och transaktioner som uppfyller ett flertal i föreskrifterna närmare angivna kriterier. Bl.a. skall transaktionen ske via ett konto som kunden 16 Kontroll av kunden och den s.k. verkliga huvudmannens identitet skall slutföras innan affärsförbindelsen etableras eller den enstaka transaktionen utförs. Om det är nödvändigt för att inte avbryta verksamhetens normala gång och risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism är låg, får kontrollen göras senare, men skall dock alltid slutföras i nära anslutning till att förbindelsen etablerats, dvs. så snart som möjligt efter den första inledande kontakten. (Enstaka transaktioner utgör inte en affärsförbindelse och omfattas därför inte av detta undantag).

19 FINANSBOLAGENS SPELREGLER Om kontrollen av något skäl inte kan slutföras får affärsförbindelsen inte etableras. Har affärsförbindelsen redan etablerats skall den avslutas. Affärsförbindelsen skall vidare kontinuerligt följas upp, så att de transaktioner som utförs överensstämmer med vad som är känt om kunden vad gäller t.ex. affärs- och riskprofil. Uppgifts- och granskningsskyldighet Som i den tidigare lagen krävs att det görs en generell granskning för att kunna upptäcka misstänkta transaktioner. Om misstanke efter närmare analys kvarstår, skall uppgifter om alla omständigheter som kan tyda på penningtvätt eller finansiering av terrorism utan dröjsmål lämnas till Rikspolisstyrelsen. Jämfört med den tidigare lagen har tidsaspekten förtydligats genom hänvisningen till att informationen skall ges utan dröjsmål. Någon mer eller mindre slentrianmässig rapportering av samtliga transaktioner som vid en första anblick verkar misstänkta skall inte ske, utan en närmare analys av den specifika transaktionen skall först genomföras. Först om misstanke kvarstår efter en sådan analys skall rapportering ske. Lagen innehåller även ett meddelandeförbud, vilket innebär att de utpekade personerna inte får röja för kunden ifråga eller någon utomstående att en granskning har genomförts, att uppgifter lämnats till Finanspolisen eller att en undersökning genomförs eller kommer att genomföras. Riskbaserade rutiner och utbildning Fysisk/juridisk person som omfattas av lagen skall ha riskbaserade rutiner för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism och ansvarar för att de anställda fortlöpande får behövlig information och utbildning. Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (FFFS 2009:1) innehåller åtskilliga föreskrifter om vilka interna rutiner som ska tillämpas, och vilken utbildning de anställda ska genomgå. I inspektionens allmänna råd om styrning och kontroll av finansiella företag (FFFS 2005:1) ges riktlinjer för bl.a. företagens hantering och kontroll av risker. Europeiska unionens råd har genom åtskilliga förordningar utfärdat sanktioner i syfte att frysa tillgångar till fysiska/juridiska personer, grupper, enheter och länder, samt personer med anknytning till vissa länder. Dessa förordningar är bindande och måste efterlevas, vilket ställer krav på att företagen har fullgoda kontrollrutiner för att motverka penningtvätt. Gemensamma riktlinjer för återförsäljare och informationsblad om den nya lagen Föreningen har tillsammans med Svenska Bankföreningen utarbetat gemensamma riktlinjer för återförsäljare som samarbetar med banker och finansbolag. Riktlinjerna innehåller bl.a. en checklista på de åtgärder som återförsäljare måste genomföra vid identifiering av kund. Föreningarna har även gemensamt tagit fram ett informationsblad om den nya lagen som förklarar för kunden varför handlaren måste ställa frågor. Riktlinjerna och informationsbladet finns tillgängliga på föreningens webbsida Det tredje penningtvättsdirektivet Europaparlamentet och rådet antog i oktober 2005 direktiv 2005/60/EG om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism. Direktivet innebär i huvudsak att den internationella aktionsgruppen FATF:s (Financial Action Task Force on money laundering) år 2003 reviderade 40 rekommendationer om åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering införlivas i EG-rätten. FATF presenterade i början av 2006 en rapport där den svenska följsamheten av FATF:s rekommendationer betygsattes. I rapporten konstaterades att vissa rekommendationer antingen inte alls eller endast delvis tillämpades. En statlig offentlig utredning tillsattes med huvuduppgiften att lägga fram förslag till genomförande av det tredje penningtvättsdirektivet i svensk rätt. 17

20 FINANSBOLAGENS SPELREGLER Utredningen avslutade sitt arbete den 30 mars Direktivet skulle ha implementerats i svensk lagstiftning senast den 15 december Emellertid försenades implementeringen. En viktig förändring jämfört med tidigare direktiv är att definitionen av penningtvätt numera är vidare genom att direktivet nu även omfattar åtgärder mot finansiering av terrorism och att de åtgärder som åläggs verksamhetsutövaren skall vara riskbaserade. Om en betalningsleverantör regelbundet underlåter att lämna erforderlig information om betalaren skall betalningsmottagarens betalningsleverantör vidta åtgärder. Åtgärderna kan inledningsvis bestå i att utfärda varningar och fastställa tidsfrister. Betalningsmottagarens betalningsleverantör kan därefter antingen avvisa alla framtida överföringar från betalarens betalningsleverantör eller fatta beslut om att begränsa eller avsluta affärsrelationen med denne. Regler om information om betalaren som skall åtfölja överföringar av medel I en ny lag om tillämpning av EG-förordningen 1781/2006 om information om betalaren som skall åtfölja överföringar av medel ges Finansinspektionen en rätt att genomföra undersökningar hos finansiella institut som omfattas av lagen samt att begära in viss information från de finansiella institut som omfattas av förordningen för att kunna kontrollera reglernas efterlevnad. De nya bestämmelserna trädde i kraft den 1 april Enligt förordningen skall betalningsleverantörer se till att vissa uppgifter om en betalare följer med en överföring när den vidarebefordras. Flertalet finansiella företag är skyldiga att tillämpa bestämmelserna i förordningen. Detta gäller bl.a. banker och fysiska och juridiska personer som driver betalningsöverförings- eller betalningsförmedlingsverksamhet enligt lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet. Genom förordningen genomförs specialrekommendation nr VII (SR VII) gällande överföringar på elektronisk väg som har antagits av FATF. De nya reglerna innebär bl.a.: Skyldighet att identifiera betalare vid kontanta betalningsöverföringar och insättningar på belopp över 1000, eller om flera mindre summor uppgår till detta belopp. Skyldighet att meddela myndigheterna om vidtagna åtgärder pga. bristfällig information om betalaren. Betaltjänstdirektivet I slutet av april 2007 antog Europaparlamentet det s.k. betaltjänstdirektivet (Payment Services Directive 2007/64/EG, PSD). Direktivet skulle ha varit genomfört i medlemsstaterna senast den 1 november Emellertid är implementeringsarbetet i Sverige försenat. Direktivet ersätter det tidigare direktivet om gränsöverskridande betalningar (97/5/EG) och kompletterar förordningen om gränsöverskridande betalningar (2001/2560/ EG). Direktivet syftar till att lägga grunden för ett gemensamt betalningsområde och därmed öppna betaltjänstmarknaden för konkurrens från andra institut än t.ex. banker. En nyhet är att det införs en helt ny kategori av betaltjänstleverantörer, s.k. betalningsinstitut, som ges en rätt att förmedla betalningar, men även lämna kredit i anslutning till betalningstjänsten. Genom ett europapass skall dessa aktörer få tillhandahålla betaltjänster inom hela EU. Målsättningen är att detta skall ge lägre kostnader för grundläggande betaltjänster samt skapa förutsättningar för nya betallösningar. Direktivet innehåller även regler om överföringstider, ansvarsregler och informationskrav. Även om direktivet är tänkt att vara ett s.k. fullharmoniseringsdirektiv, överlåter det på många punkter åt medlemsländerna själva att bestämma om nationella särlösningar/undantag. (Det finns inte mindre än 23 möjliga särlösningar i direktivet). Exempel härpå är vilka företag som bör omfattas av tillståndsplikt, om det ska finnas ett krav på utskick om gjorda betalningstransaktioner samt om s.k. 18

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om viss verksamhet med konsumentkrediter; SFS 2014:275 Utkom från trycket den 20 maj 2014 utfärdad den 30 april 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Finansbolagens Förening Finansbolagens Service FF AB. Årsberättelse 2014

Finansbolagens Förening Finansbolagens Service FF AB. Årsberättelse 2014 Finansbolagens Förening Finansbolagens Service FF AB Årsberättelse 2014 Utgiven av Finansbolagens Service FF AB Finansbolagens Förening - Finansbolagens Service - FF AB... 1 Medlemmar... 2 Associerade

Läs mer

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 1 Vad är penningtvätt och finansiering av terrorism? Penningtvätt är när man försöker få pengar som kommer från brottslig verksamhet att omvandlas

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2006:1387 Utkom från trycket den 15 december 2006 utfärdad den 7 december 2006. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

2015-06-30. Regelverk. Rörelseregler. Inledning

2015-06-30. Regelverk. Rörelseregler. Inledning 2015-06-30 Regelverk Rörelseregler Inledning Benämningen Bankernas finansbolag förekommer i denna beskrivning trots att finansbolag inte längre är något självständigt juridiskt begrepp och bankernas finansbolagsverksamhet

Läs mer

Anmälan om registrering av finansiellt institut (valutaväxlare eller annan finansiell verksamhet)

Anmälan om registrering av finansiellt institut (valutaväxlare eller annan finansiell verksamhet) Anmälan om registrering av finansiellt institut (valutaväxlare eller annan finansiell verksamhet) Anmälan fysisk eller juridisk person Pers. eller org. nr Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2016-12-20 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens allmänna råd om tillstånd för kreditinstitut utanför

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt; SFS 2004:1182 Utkom från trycket den 15 december 2004 utfärdad 2 december 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar; SFS 2007:570 Utkom från trycket den 27 juni 2007 utfärdad den 14 juni 2007. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Ny lag om bank- och finansieringsrörelse hur företagen påverkas

Ny lag om bank- och finansieringsrörelse hur företagen påverkas 2004-06-03 moljbjlof^= Ny lag om bank- och finansieringsrörelse hur företagen påverkas Sammanfattning Den 1 juli 2004 börjar en ny lag om bank- och finansieringsrörelse 1 att gälla. Lagen ersätter bankrörelselagen

Läs mer

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar undantag från tillståndsplikt. Finansinspektionen föreslår därför en ändring som innebär att en registrerad betaltjänstleverantör ska lämna motsvarande information vid en ändring av ägarföretaget och dess

Läs mer

Finansbolagens Förening - Finansbolagens Service - FF AB... 1. Medlemmar... 2 Medlemmar Associerade

Finansbolagens Förening - Finansbolagens Service - FF AB... 1. Medlemmar... 2 Medlemmar Associerade Finansbolagens Förening Finansbolagens Service FF AB Årsberättelse 2015 Utgiven av Finansbolagens Service FF AB Finansbolagens Förening - Finansbolagens Service - FF AB... 1 Medlemmar... 2 Medlemmar Associerade

Läs mer

Kommittédirektiv. Betaltjänster, förmedlingsavgifter och grundläggande betalkonton. Dir. 2015:39. Beslut vid regeringssammanträde den 1 april 2015

Kommittédirektiv. Betaltjänster, förmedlingsavgifter och grundläggande betalkonton. Dir. 2015:39. Beslut vid regeringssammanträde den 1 april 2015 Kommittédirektiv Betaltjänster, förmedlingsavgifter och grundläggande betalkonton Dir. 2015:39 Beslut vid regeringssammanträde den 1 april 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 2011-10-27 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 11-4690 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Ändringar i regler

Läs mer

Har företaget gränsöverskridande verksamhet i Sverige (filial, ombud) Ja Om ja, i vilket land ligger moderbolaget? Nej

Har företaget gränsöverskridande verksamhet i Sverige (filial, ombud) Ja Om ja, i vilket land ligger moderbolaget? Nej Exempel på frågeformulär periodisk rapportering enligt de nya penningtvättsföreskrifterna OBS! Exempelformuläret ska ej besvaras! Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, P.O. Box 6750, SE-113 85 Stockholm, Tel +46 8 787 80 00, Fax +46 8 24 13 35. Prenumerera via e-post på www.fi.se. ISSN

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om införande av lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2004:298 Utkom från trycket den 2 juni 2004 utfärdad den 19 maj 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Har företaget verkliga huvudmän som har skatterättslig hemvist utomlands? Ja Om ja, hur många? Om ja, vilket land/vilka länder?

Har företaget verkliga huvudmän som har skatterättslig hemvist utomlands? Ja Om ja, hur många? Om ja, vilket land/vilka länder? OBS! Formuläret ska ej besvaras! 1 Information om företagets verksamhet Frågan avser verkliga huvudmän för det företag som är föremål för denna periodiska rapportering. Med verklig huvudman avses samma

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2006:536 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2011-07-08 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax

Läs mer

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål B O L A G S O R D N I N G för SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål Bankens firma är Swedbank AB. Bolaget är publikt (publ). Banken, ursprungligen bildad av svenska sparbanker, har till uppgift att bedriva

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2013:455 Utkom från trycket den 12 juni 2013 utfärdad den 30 maj 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 9. Kreditvärderingsinstitut... 247. Statligt stöd och garanti... 357. Kapitalkrav...

Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 9. Kreditvärderingsinstitut... 247. Statligt stöd och garanti... 357. Kapitalkrav... Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 9 Kreditvärderingsinstitut... 247 Statligt stöd och garanti... 357 Kapitalkrav... 395 Obligationer och e-pengar... 901 Betalning, inlåning och kreditupplysning...

Läs mer

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-02-24 Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden Kristina Ståhl och Agneta Bäcklund. Införande av vissa internationella standarder

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om registrering av verkliga huvudmän; SFS 2017:631 Utkom från trycket den 30 juni 2017 utfärdad den 22 juni 2017. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap.

Läs mer

KONSEKVENSUTREDNING med anledning av ett förslag till nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

KONSEKVENSUTREDNING med anledning av ett förslag till nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2012-12-18 KONSEKVENSUTREDNING med anledning av ett förslag till nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Bakgrund Det tredje penningtvättsdirektivet, Europaparlamentets

Läs mer

Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 13-2866 Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Presentation av Tord Gransbo, Finansdepartementet

Presentation av Tord Gransbo, Finansdepartementet Försäkringsförmedling Presentation av Tord Gransbo, Aktörer Försäkringsbolagen - anställda säljare Ombud enbolagsombud flerbolagsombud specialombud franchisetagare fritidsombud bancassurance Försäkringsmäklare

Läs mer

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) 2015-04-23 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-3081 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändring

Läs mer

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden. Danijela Pavic (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden. Danijela Pavic (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 26 maj 2016 Morgan Johansson Danijela Pavic (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Granskning av metoder för att mäta kreditrisk och operativ risk (prop. 2004/05: 153)

Granskning av metoder för att mäta kreditrisk och operativ risk (prop. 2004/05: 153) Finansutskottets betänkande 2004/05:FiU33 Granskning av metoder för att mäta kreditrisk och operativ risk (prop. 2004/05: 153) Sammanfattning År 2007 förväntas nya kapitaltäckningsregler (EG-direktiv)

Läs mer

Tematisk tillsyn om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Tematisk tillsyn om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism PM 1 (5) Emil Cargill-Ek 08-580 069 06 Tematisk tillsyn om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (Reviderad version) Tillsynsprojektet I juni 2015 beslutade Fastighetsmäklarinspektionen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om värdepappersfonder; utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:588 Utkom från trycket den 28 juni 2013 Regeringen föreskriver följande. Tillämpningsområde 1 Denna förordning

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-10. Ändrade kapitaltäckningsregler

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-10. Ändrade kapitaltäckningsregler LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-10 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och justitierådet Ann-Christine Lindeblad. Ändrade kapitaltäckningsregler

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2017-04-11 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-22. Nya regler för elektroniska pengar

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-22. Nya regler för elektroniska pengar 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-22 Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och justitierådet Eskil Nord. Nya regler för elektroniska pengar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2014:798 Utkom från trycket den 27 juni 2014 utfärdad den 19 juni 2014. Enligt riksdagens

Läs mer

Föreläggande att göra rättelse

Föreläggande att göra rättelse 2017-02-15 Exchangehuset Hatam Naji AB FI Dnr 15-12948 att. Verkställande direktör (Anges alltid vid svar) Gustav Adolfs torg 2 252 25 Helsingborg Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 9. Kreditvärderingsinstitut... 245. Statligt stöd och garanti... 309. Kapitalkrav...

Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 9. Kreditvärderingsinstitut... 245. Statligt stöd och garanti... 309. Kapitalkrav... Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 9 Kreditvärderingsinstitut... 245 Statligt stöd och garanti... 309 Kapitalkrav... 359 Obligationer och e-pengar... 915 Betalning, inlåning och kreditupplysning...

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism; Utkom

Läs mer

Föreläggande att göra rättelse

Föreläggande att göra rättelse 2017-02-15 Najnawa Exchange EF FI Dnr 15-12953 att. A (Anges alltid vid svar) Ystadsgatan 6 214 24 Malmö Föreläggande att göra rättelse Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel

Läs mer

Kammarkollegiets författningssamling

Kammarkollegiets författningssamling Kammarkollegiets författningssamling ISSN 1402-5345 (tryck) ISSN 1654-9325 (pdf) Utgivare: Gabriella Loman, Kammarkollegiet Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter KAMFS 2013:5 om åtgärder mot penningtvätt

Läs mer

Förslag till ändrade regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Förslag till ändrade regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 2013-07-01 R E M I S S P R O M E M O R I A Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändrade

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-06-15 Närvarande: Närvarande: F.d. justitieråden Bo Svensson och Gustaf Sandström samt justitierådet Ingemar Persson. Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2015-08-31 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Skåne läns författningssamling

Skåne läns författningssamling Skåne läns författningssamling 12FS 2017:22 01-10:17 Utkom från trycket den 29 november 2017 Länsstyrelsen i Skåne läns föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Läs mer

Dokument: 15360/06 CONSOM 123 CODEC 1333 JUSTCIV 253 KOM (2005) 483 slutlig

Dokument: 15360/06 CONSOM 123 CODEC 1333 JUSTCIV 253 KOM (2005) 483 slutlig PM till riksdagen 2006-11-24 Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt Helena Norberg 08-405 13 87 Rådets möte (KKR) den 4-5 december 2006 Dagordningspunkt 6 Rubrik: Ändrat

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om inlåningsverksamhet; SFS 2004:299 Utkom från trycket den 2 juni 2004 utfärdad den 19 maj 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Tillämpningsområde 1 Denna

Läs mer

FI:s redovisningsföreskrifter

FI:s redovisningsföreskrifter FI:s redovisningsföreskrifter 2008-06-18 Preliminär bedömning till följd av ändringar i IAS 32 och IAS 1 INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 1. ÄNDRING I IAS 32 3 2. ÄNDRING I IAS 1 5 Kontaktperson

Läs mer

Patric Thomsson. Thomsson's Regulatory Advisory AB

Patric Thomsson. Thomsson's Regulatory Advisory AB Patric Thomsson Introduktion och allmänt om regelstrukturen Bakgrund Närmare om innehållet i lagen Framtiden Sammanfattning Reservtid och tid för diskussion Frågor för diskussion finns med på vissa av

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (2008:25) om årsredovisning

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om ägar- och ledningsprövning; FFFS 2007:22 Utkom från trycket den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statliga garantier till banker m.fl.; SFS Utkom från trycket den utfärdad den X oktober 2008 Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 I denna förordning

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Betänkande En ny lag om värdepappersmarknaden (SOU 2006:50 samt SOU 2006:74)

Betänkande En ny lag om värdepappersmarknaden (SOU 2006:50 samt SOU 2006:74) AD. 41-549/2006 851 81 Sundsvall 2006-08-11 1 (5) Tel: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se bolagsverket.se Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 Stockholm Betänkande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden; SFS 2013:579 Utkom från trycket den 28 juni 2013 utfärdad den 19 juni 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Periodisk information per 30 september 2014 - Kapitaltäckning och likviditet Denna information om kapitaltäckning och likviditet för Ikano Bank AB (Publ), organisationsnummer

Läs mer

Tillämpningsområde och definitioner

Tillämpningsområde och definitioner 2013-xx-xx Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism; beslutade den X xxxx 2013. Fastighetsmäklarinspektionen föreskriver 1 följande med stöd

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statliga garantier till banker m.fl.; SFS 2008:819 Utkom från trycket den 30 oktober 2008 utfärdad den 29 oktober 2008. Regeringen föreskriver följande. Inledande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i bankrörelselagen (1987:617); SFS 1999:222 Utkom från trycket den 4 maj 1999 utfärdad den 15 april 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om bankrörelselagen

Läs mer

Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen

Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen REMISSYTTRANDE Vår referens: 2014/106 Er referens: Fi2014/2420 1 (8) 2014-09-29 Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen Enheten för bank och försäkring fi.registrator@regeringskansliet.se Införande

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2005:11) om försäkringsförmedling;

Läs mer

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF)

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) PROMEMORIA Datum 2013-06-27 uppdaterad 2014-01-08 och 2014-06-02 Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

Lagrådsremiss. Försäkringsförmedling. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Försäkringsförmedling. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Försäkringsförmedling Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 17 februari 2005 Sven-Erik Österberg Tord Gransbo (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering

Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering AUGUSTI 2015 augusti 2015 Dnr 15-7266 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Finansinspektionens tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06. Viss kreditgivning till konsumenter

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06. Viss kreditgivning till konsumenter 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Marianne Eliason samt justitierådet Gudmund Toijer. Viss kreditgivning till konsumenter Enligt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling 0994.fm Page 1 Tuesday, uly 1, 2014 1:52 PM Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövningen av ärenden hos Finansinspektionen; Utkom från trycket den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om försäkringsförmedling; SFS 2005:411 Utkom från trycket den 14 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Definitioner 1 I denna

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 14/2013

Föreskrifter och anvisningar 14/2013 Föreskrifter och anvisningar 14/2013 Handelsparter från tredjeland Dnr FIVA 15/01.00/2013 Utfärdade 10.6.2013 Gäller från 1.7.2013 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 5328 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Periodisk information Kvartal

Periodisk information Kvartal 1 Periodisk information Kvartal 3 2014 2014-09-30 2 Nya EU-gemensamma kapitaltäckningsregler trädde i kraft den 1 januari 2014. Regelverket består av en förordning (EU) 575/2013 som är direktverkande och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2015:184 Utkom från trycket den 9 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-03-15. Internationell rättslig hjälp i brottmål

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-03-15. Internationell rättslig hjälp i brottmål 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-03-15 Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Magnusson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och justitierådet Nina Pripp. Internationell rättslig hjälp

Läs mer

Frågor och svar om försäkringsförmedling

Frågor och svar om försäkringsförmedling PROMEMORIA Datum 2012-07-06 Frågor och svar om försäkringsförmedling Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se

Läs mer

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING. Finansinspektionens allmänna råd om ägar- och ledningsprövning;

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING. Finansinspektionens allmänna råd om ägar- och ledningsprövning; FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING Finansinspektionens allmänna råd om ägar- och ledningsprövning; FFFS 1997:15 beslutade den 26 juni 1997. Omfattningen av de allmänna råden 1

Läs mer

FINANSDEPARTEMENTET Finansmarknadsavdelningen. Promemoria om ändring av övergångsbestämmelser för vissa finansiella företag

FINANSDEPARTEMENTET Finansmarknadsavdelningen. Promemoria om ändring av övergångsbestämmelser för vissa finansiella företag FINANSDEPARTEMENTET Finansmarknadsavdelningen Promemoria om ändring av övergångsbestämmelser för vissa finansiella företag September 2002 0 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 2 2 Lagtext... 3 2.1

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter Riktlinjer för hantering av intressekonflikter Styrelsen för Redeye AB ( Bolaget ) har mot bakgrund av 8 kap. 21 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och 11 kap. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter; Utkom

Läs mer

HÅLLBARHET OCH MÅNGFALD

HÅLLBARHET OCH MÅNGFALD HÅLLBARHET OCH MÅNGFALD Skärpta krav på företagens rapportering Sydsvenska Handelskammaren 2015-10-20 The information contained in this presentation is of a general nature and neither can nor should be

Läs mer

Frågor och svar om försäkringsförmedling

Frågor och svar om försäkringsförmedling PROMEMORIA Datum 2017-03-23 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Frågor och svar om försäkringsförmedling

Läs mer

A Allmänt / Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

A Allmänt / Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Datum Dnr 2014-01-21 131 257081-12/111 Konsekvensutredning av att Skatteverket meddelar nya föreskrifter om säkerhet enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen

Läs mer

Stockholms läns författningssamling

Stockholms läns författningssamling Stockholms läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens i Stockholms läns allmänna föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism; beslutade den 18 december 2009 (dnr

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.; SFS 2005:590 Utkom från trycket den 5 juli 2005 utfärdad den 22 juni 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande.

Läs mer

Periodisk information 2014-09-30

Periodisk information 2014-09-30 Scania Finans Aktiebolag Periodisk information 2014-09-30 Scania Finans Aktiebolag, 556049-2570, är ett av Finansinspektionen tillståndspliktigt kreditmarknadsbolag och helägt dotterbolag till Scania CV

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Observera att denna konsoliderade version är en sammanställning, och att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts

Läs mer

Yttrande över Finansinspektionens förslag till nya föreskrifter om anmälan av vissa förvärv

Yttrande över Finansinspektionens förslag till nya föreskrifter om anmälan av vissa förvärv Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets X uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Anmälan om. schablonmetoden, operativ risk

Anmälan om. schablonmetoden, operativ risk Anmälan om Februari 2007 schablonmetoden, operativ risk N Allmän information om anmälningsförfarandet Detta dokument innehåller Finansinspektionens krav på hur en anmälan om att använda schablonmetoden

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 28/2004 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 28/2004 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 28/2004 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Inledning Den 1 januari 2005 träder ändringar i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt

Läs mer

REGLEMENTE FÖR VIRSERUMS SPARBANK

REGLEMENTE FÖR VIRSERUMS SPARBANK 1 REGLEMENTE FÖR VIRSERUMS SPARBANK fastställt av Sparbanksstämman 2012.05.11 1. FIRMA, VERKSAMHETSOMRÅDE SAMT STYRELSENS SÄTE 1. Sparbankens firma är Virserums Sparbank. 2. Virserums Sparbanks verksamhetsområde

Läs mer

Det här är Finansinspektionen FI. Vår vision

Det här är Finansinspektionen FI. Vår vision Vårt uppdrag Det här är Finansinspektionen FI FI är en myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. Riksdag och regering har gett oss i uppdrag att bidra till att det finansiella systemet fungerar

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om kundkännedom - grundläggande åtgärder. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt sin skyldighet att uppnå

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

Penningtvätt, finansiering av terrorism - Hur berör det Dig som kund hos oss?

Penningtvätt, finansiering av terrorism - Hur berör det Dig som kund hos oss? Penningtvätt, finansiering av terrorism - Hur berör det Dig som kund hos oss? Martin Johansson LR Revision & Redovisning Sverige AB Penningtvätt och finansiering av terrorism Penningtvätt förutsätter att

Läs mer

Datum Per september månad 2015 infördes kravet för kapitalkonserveringsbufferten som gäller alla institut.

Datum Per september månad 2015 infördes kravet för kapitalkonserveringsbufferten som gäller alla institut. 1(7) Kapitaltäckning Nya kapitaltäckningsregler trädde i kraft den 1 januari 2014 i enlighet med tillsynsförordning (575/2013/EU) som är en del av implementeringen av Basel III-regelverket. I och med att

Läs mer