Spara pengar på gemensamt hämtställe sid 8

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Spara pengar på gemensamt hämtställe sid 8"

Transkript

1 vi på Tjörn Nr 5/2012 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Spara pengar på gemensamt hämtställe sid 8 Idrott för alla med olympiska förtecken sid Tjörnborna trivs i sin kommun sid 5

2 Välkommen kund hur bemöter vi dig? Tjörns kommuns ledning och politiker har beslutat att genomföra ett VÄLKOMMEN-projekt. Målet är att utveckla och förbättra de tjänster och den service som vi erbjuder medborgare, företagare och besökare inom såväl administration, skola, samhällsbyggnad och omsorg. Tillsammans ska vi jobba för ett bättre bemötande, där alla medborgare och medarbetare bemöts likvärdigt. Projektet beräknas pågå under hösten 2012 och hela kundbemötande prioriteras Tjörns kommun har pekat ut kundbemötande som en prioriterad fråga och genomfört en rad medvetna satsningar för att bli en mer kommunicerande kommun. Några nyheter under det senaste året; nytt kundcenter med generösa öppettider, nya kommunikationskanaler med Facebook och Twitter och ett mer riktat och strategiskt näringslivsarbete. Nu går arbetet vidare med bemötandeprojektet VÄLKOMMEN. Det blir ett arbete på bred front med huvudtemat: Vem är vi till för? Hur gör vi det lätt att vara kund hos oss? Hur kan jag som medarbetare bidra till att göra livet lättare för våra kunder? Vi på Tjörn Ansvarig utgivare: Bo Svensson Redaktion: Eva-Karin Ohlsson redaktionschef Anna Carlsson-Käck redaktör Maria Johannessen formgivning 2 - VI PÅ TJÖRN nr Medskribenter i detta nummer: Britta Leander, Karin Niiholm, Ewa-Lena Svensson och Thorbjörn Berndtsson. Omslag: Gemensamt hämtställe för hushållssopor i Höviksnäs. Foto: Anna Carlsson-Käck Foto: Om ej annat anges, Maria Johannessen och Anna Carlsson-Käck. Tryck: IT-grafiska, Göteborg Papper: Munken Polar 100 g Upplaga: exemplar TJÖRNS KOMMUN Kroksdalsvägen 1, Skärhamn

3 ledare skriv till bo Ett roligt jobb Nu kan ingen längre tvivla på att det verkligen blivit höst. Trädgårdsmöbler och grillen är omsorgsfullt paketerade i källare och skjul och gräset är klippt en sista gång för i år. Nu inleds en väntan på att ljusen ska tändas i början av december och signalera den kommande julen och ett nytt år. För egen del börjar nu också en väntans tid. Efter snart åtta år i Tjörns kommuns tjänst har rekryteringen av min efterträdare inletts och många dugliga personer förefaller vara intresserade av chefsjobbet. I annonsen beskrivs uppdraget som ett av Sveriges roligaste jobb, något som jag verkligen kan skriva under på. Att få arbeta på Tjörn med fantastiskt kompetenta medarbetare, en kunnig politisk ledning och i en miljö som bara pekar på möjligheter; kan det bli bättre? Dessutom sker arbetet i en kommun som har mycket goda ekonomiska förutsättningar. För sjunde året i rad pekar delårsresultatet på en prognos på mellan 15 och 20 miljoner på plussidan. Vi har också en ny översiktsplan på väg mot beslut i Kommunfullmäktige och flera detaljplaner på gång som ger möjlighet till en årlig bostadsproduktion på 120 nya bostäder per år. Äntligen har också antalet bofasta Tjörnbor börjat öka. Mot bakgrund av allt detta är det inte svårt att förstå varför så många dugliga personer är lockade att ta över ansvaret för det administrativa styret på Tjörn. Jag har naturligtvis ett antal reflektioner över mitt arbete här på Tjörn. Jag återkommer till dessa i en kommande ledare när min ersättare är funnen och på plats. Jag har lovat att stanna, trots att jag i sommar blev folkpensionär, tills en ny person är installerad i jobbet. Jag är också övertygad om att våra politiker, i samråd med fackliga organisationer och chefer, kommer att välja rätt person för uppdraget. Carpe Diem Bo Svensson Kommunchef Foto: Lisa Nestorson innehåll Välkommen kund...2 Ledare...3 Goda resultat...4 Snart Tjörnbor...4 Tjörnborna trivs i sin kommun...5 Krafttag ska säkra vattnet tomter på Härön...6 Skola blir bostäder? hushåll lämnar kompost...7 Nu byter vi sopkärl...7 Sparar 650 kr...8 Bygg rätt från början...9 Vallhamnsrondell blir verklighet...9 Idrott för alla med olympiska förtecken...10 Flashmob invigde Triathlon vill bli filmstjärnor...12 Elever i dansföreställning...13 Höstlov på Tjörn...13 Positiva till lagom ökad turism...14 Nyckelord: samarbete...15 Tjörn från 142:a till 10:e plats...15 MVG till Tjörns skolor...16 Tyskt studiebesök...16 Läskraft på Tjörn...16 Vem utför din hemtjänst?...16 Säkra seniorer drog fullt hus...17 Pär bäst i Tjörn Runt...18 Simskola i vinter...18 Författarbesök...18 Höstens utställningar...18 Elda med förstånd...19 Tjörns kundcenter VI PÅ TJÖRN nr

4 Goda resultat skapar möjligheter Goda resultat, pengar på väg in, låg arbetslöshet Sammanfattningsvis kan man säga att Tjörns utgångsläge är gott. Tjörns kommun är enligt senaste prognosen på väg mot ett bra resultat även i år. Det gör att vi har möjlighet att satsa på projekt utöver det vanliga så som en ny skateboardramp och en ny sarg i Rönnängs ishall. Men den satsning som påverkar flest medborgare är utan tvivel rondellen i Vallhamnskrysset. Det känns bra att kunna ta den kostnaden i år; annars hade det inte blivit någon rondell. skolan får bra betyg Det är också glädjande att läsa Skolinspektionens rapport efter granskningen av Tjörns skolor. Alla delar får genomgående mycket bra betyg. Särskilt glädjande är det att förskolan som trots en tuff budget har lyckats förbättra sin kvalitet. nytt skatteutjämningssystem Vi väntar nu på riksdagens beslut om ett nytt skatteutjämningssystem. Förhoppningsvis innebär det att vi får mer av våra skattepengar tillbaka från staten. (Skatteutjämningssystemet innebär att skattepengarna från Tjörnborna skickas in till en pott hos staten. Man får sedan tillbaka delar av skattepengarna uträknat enligt ett antal parametrar.) pengar tillbaka Andra pengar som vi nu får tillbaka är de vi använt för att sanera holmar och skär från olja. Det är försvarsdepartementet som beslutat att så ska ske. Vi börjar också få tillbaka de pengar som förskotterades för vägen mellan Skärhamn och Kållekärr. Även det är mycket välkommet. Foto: Lisa Nestorson mycket låg arbetslöshet Annat positivt inte minst för ekonomin är att Tjörns kommun har lägst arbetslöshet av alla 49 kommuner i Västra Götaland. Vår arbetslöshet i augusti var 3,1 procent. Högst arbetslöshet i vårt område har Trollhättan som samma tid hade 16,8 procent. fokus på vatten I övrigt ligger naturligtvis ett stort fokus på vatten- och avloppsfrågan, en fråga som vi arbetar intensivt med. Att Tjörnbor så ofta drabbas av otjänligt vatten och under så lång tid är fullkomligt oacceptabelt. Jag kan lova att denna fråga är extremt prioriterad och det finns också en beredskap att ställa extra medel till förfogande om det behövs. Snart Tjörnbor personer flyttade till Tjörn under årets andra kvartal. Det innebär 53 att antalet Tjörnbor ökade till För kommunerna i samarbetet SOLTAK (se sidan 14) är läget följande: Stenungsund, en ökning med 171 personer i år totalt Orust, en minskning med 27 personer i år totalt Lilla Edet, en ökning med 23 personer i år totalt Tjörn, en ökning med 29 personer i år totalt Ale, en ökning med 162 personer i år totalt Kungälv, en ökning med 106 personer i år- totalt Totalt medborgare i SOLTAK med andra ord. Källa: SCB:s befolkningssiffror för andra kvartalet VI PÅ TJÖRN nr

5 Tjörnborna trivs i sin kommun SCB redovisar sin årliga medborgarundersökning: Tjörnbon trivs fortfarande lite bättre i sin kommun än andra medborgare i andra kommuner. Kommunens verksamheter får något lägre betyg men skillnaderna är inte säkerställda. Indexet för inflytande och påverkan steg jämfört med Statistiska Centralbyråns årliga Medorgarundersökning gick i våras ut till Tjörnbor i åldrarna år. 51 procent besvarade enkäten. Resultaten redovisas som betygsindex från 0 till 100. Ju högre värde, desto bättre betyg. Tjörnborna är aningen mer nöjda med kommunen som en plats att bo och leva på än genomsnittet för andra kommuner i undersökningen (63). Index för andra kommuner var 61. Man är framförallt nöjd med naturen och tryggheten i kommunen NRI Nöjd Region Index Nöjd NMI Medborgar Index Tillgången till utbildningsmöjligheter, bostäder och kommunikationer är medborgarna inte lika positiva till. Av de som svarat på undersökningen kan 49 procent starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen. kommunens verksamheter Medborgarna är mest nöjda med räddningstjänsten, kulturen, renhållningen och skolorna (50). Genomsnittet för de andra kommunerna var 55. SCB medger dock att det endast är tre av de tretton parametrarna som är statistiskt säkerställda. Det pågående arbetet med att utveckla idrotts- och motionsanläggningar samt vatten och avlopp kan höja 2010 indexet för Tjörns del Nöjd NII Inflytande Index inflytande i kommunen Då det gäller invånarnas möjligheter till inflytande ligger svaren för Tjörn lägre än genomsnittet bland kommuner i samma storleksklass. Mest nöjd är man med information (53) och kontakt (46). Mindre nöjda är Tjörnborna med påverkan och förtroende. Det sammanfattade indexet Nöjd-Inflytande-Index blev 36 för Tjörn. Genomsnittet för de andra kommunerna i undersökningen var 40. förbättringsarbete pågår Tjörns kommun har pekat ut kundbemötande som en prioriterad fråga. Under det senaste året har en rad medvetna satsningar genomförts för att bli en mer kommunicerande kommun: nytt kundcenter med generösa öppettider, nya kommunikationskanaler med Facebook och Twitter, ett mer riktat och strategiskt näringslivsarbete samt införandet av riktlinjer för medarbetare. Under våren har kommunen startat upp ett omfattande bemötandeprojekt under rubriken VÄLKOMMEN-projektet. Syftet är att utveckla och förbättra de tjänster och den service som Tjörns kommun erbjuder invånare och företagare. Projektperioden är två år och avslutas under hösten Projektet omfattar alla medarbetare inom kommunen. 40 VI PÅ TJÖRN nr

6 Krafttag ska säkra vattnet Sedan kommunen de senaste åren fått återkommande problem med dricksvattnet har ett omfattande driftsäkerhetsarbete påbörjats. Arbetet leds av Ida Mattfolk, nytillträdd tf VD på Tjörns Miljö AB, och följs upp av kommunstyrelsen var 14:e dag. Den 8 oktober tillträdde Ida Mattfolk som ny tf VD på det kommunala bolaget Tjörns Miljö AB. Ida Mattfolk är civilingenjör med stor erfarenhet av vattenfrågor. Hon anställdes på den tekniska avdelningen i Tjörns kommun i juni 2011 och kom då närmast från en FN-tjänst där hon bland annat ansvarade för vattenförsörjningen i södra Pakistan. Hon har även arbetat med vattenfrågor på plats i både Etiopien och Italien. säkert vatten Det blir nu Ida Mattfolk som driver arbetet för att ge Tjörnborna ett säkert vatten. Bland Ida Mattfolk, ny tf vd för Tjörns Miljö AB. åtgärderna som krävs finns uppdatering av en underhållsoch kontrollplan. Ett arbete som sker i samarbete med avdelningarna för miljö och teknik. Kommunstyrelsens beslut att följa upp arbetet var 14:e dag är också viktigt för att sätta fokus på Tjörns vatten. Ida Mattfolk blir en angelägen förstärkning av kunskap. Tidigare arbetslivserfarenheter är även arbete som processoperatör på EKA Chemicals i Bohus och två år som driftstekniker på ett avloppsreningsverk i Linköping. Jag vet vad jag pratar om och det är viktigt i relationen med mina nya medarbetare. Att ha varit med om att barn dör av förorenat vatten i Pakistan ger också ett perspektiv på Tjörns vattenproblem. 19 tomter på Härön Detaljplanen för Härön 1:4, Dalbergen, antogs av samhällsbyggnadsnämnden i juni i år och vann laga kraft den 23 juli. Detta innebär att exploateringen av planområdet kan påbörjas. Området ligger på Häröns östra sida utmed farleden mittemot Kyrkesund. Detaljplanens syfte är att skapa nya möjligheter för byggande av åretruntbostäder på Härön. Planen omfattar mark för cirka 19 villatomter men även naturområden och tillfartsvägar. Planerad bebyggelse på Härön. Skola blir bostäder? Kommunen ska börja se över möjligheten att omvandla Klädesholmens tidigare skola till bostäder. För det krävs en planändring. Besked kommer tidigast om några år. 6 - VI PÅ TJÖRN nr

7 3 500 hushåll lämnar kompost I februari halverades taxan för att lämna matavfall för hämtning. Det har gett Tjörn nya matavfallskunder. Det innebär att hushåll det vill säga 40 procent av Tjörnhushållen nu bidrar till en bättre miljö. Vi vill att så många som möjligt väljer att lämna sitt matavfall till biogasproduktion istället för att kompostera hemma med allt vad det innebär. Och genom att kraftigt sänka priset på den bruna tunnan har vi på bara några månader lyckats locka hela tusen hushåll att låta oss hämta matavfallet, säger Camilla Johansson, handläggare på samhällsbyggnadsförvaltningen. värdefull resurs Matavfall är en värdefull resurs som väldigt påtagligt kan bli ny energi. Under 2011 samlade exempelvis Tjörnborna in 514 ton matavfall. Det ger biogas som motsvarar liter bensin eller liter diesel. Siffrorna för 2012 kommer att bli betydligt högre än så. Ur miljösynpunkt är biogas bättre än både bensin och diesel eftersom biogas är förnybart. Fordon som drivs med biogas släpper dessutom ut koldioxid långt under gränsvärdet för dagens miljöbilar. I abonnemanget Matavfall ingår bruna påsar och ett brunt kärl på 140 liter. Kärlet placeras bredvid de andra kärlen. Den bruna påsen sättes exempelvis en hink under diskbänken. När påsen är full slängs den i det bruna kärlet. Det är viktigt att man bara slänger matavfall i den bruna påsen och ingenting annat. Felaktigt sorterat avfall kan innebära att ett helt lass med matavfall inte kan användas till biogas, säger Camilla. hälften ska samlas in Riksdagen har satt som mål att minst 30 procent av landets matavfall ska gå vidare till biogas. Kommunerna i Göteborgsregionen (GR) där Tjörn ingår, har satt ett gemensamt mål på 50 procent. Tjörns kommun samlar redan idag in strax över 40 procent av matavfallet. Vi har ökat antal matavfallsabonnemang med femtio procent sedan februari, berättar Camilla. Nu byter vi sopkärl Den gröna och den bruna tunnan som du har idag för brännbart avfall och matavfall ersätts under hösten med nya avfallsbehållare från oss. Kärlbytet sker områdesvis under hösten Det gäller även de så kallade säckställen. Detta sker automatiskt. Du behöver alltså inte göra något för att bytet ska ske. De nya tunnorna ägs av Tjörns kommun som också bestämmer placeringen av tunnorna. De gamla tunnorna är dina. Vill du få hjälp med att forsla bort dem hjälper vi dig kostnadsfritt. Information om hur detta går till lämnas i samband med att du får dina nya tunnor. du sorterar vi hämtar Alternativt behåller du dina tunnor och använder dem till ditt återvinningsmaterial. Möjligheten att få ditt återvunna material (t ex glas, tidningar, förpackningar och metall) hämtat vid din fastighet en gång i månaden är frivillig och kostar 700 kronor per år. Valet erbjuds alla Tjörnhushåll och startar i höst. Du kan läsa mer om tjänsten och beställa abonne mang på eller kontakta Tjörns kundcenter. Till salu Minimera Återanvända Deponera Energiutvinna Återvinna I Sverige har vi en avfallstrategi som liknar en trappa. Avfallstrappan bygger på EU:s prioriteringar för hur samhället ska hantera avfall. VI PÅ TJÖRN nr

8 Sparar 650* kr på gemensamt hämtställe för soporna När husen står tätt och vägarna är smala blir det trångt när sopbilen ska komma fram. På Enerhogen i Höviksnäs blev lösningen ett gemensamt hämtställe för sopor och kompost. Lägre kostnader fick man på köpet! Nitton fastigheter med två tunnor var; det blir många tunnor som ska hanteras. Alternativet var bland annat att vi själva skulle dra fram våra tunnor de aktuella tömningsdagarna. Men då ska man hålla reda på dagar och var ställer man 38 tunnor? undrar Jane Lundgren som nappade på Renovas förslag om ett gemensamt hämtställe. Vi pratade med grannarna och resultatet blev det här, säger Jane och visar sopskåpet där fastigheterna på Enerhogen 1 37 sedan några år tillbaka kastar sina brännbara sopor och kompost. tömning varje vecka Platsen för det gemensamma hämtstället är vald i samförstånd med Renova. Skåpet innehåller två kärl för brännbart och ett för kompost med låsta inkastluckor. Varje fastighet har sin egen nyckel. Storleken på kärlen och dess antal är uträknad utifrån att varje hushåll slänger fyra till fem påsar i veckan. Källsorteringen blir extra viktig så att alla sopor får plats. Renova tömmer en gång i veckan, berättar Christina Olsson, en av de boende i området. funktionellt och rent Sopskåpet städas varje vecka enligt ett uppgjort schema. Det blir två tre gånger om året per hushåll. Man skurar ur kärlen och ser till att det är snyggt även på utsidan. Det tar ungefär en halvtimme, berättar Jane som tillsammans med maken Jörgen är den som håller i schemaläggningen. Men annars fungerar det precis som när man har egna tunnor. Är kompostpåsarna slut ber man Renova om fler. Engångskostnaden för inköpet av sopskåpet har man delat Fr v: Jane Lundgren, Christina Olsson och Håkan Rooth. på. Det blev ungefär en tusenlapp per fastighet. Att vara med är helt frivilligt men alla har valt att vara med. Det är det bästa vi har gjort. Vi slipper dålig lukt från både egna och andras tunnor och vi slipper släpa på tunnorna när det är dags för tömning. * Siffran gäller per fastighet, är ungefärlig och utgår från att fastigheten tidigare hade ett grundabonnemang. Varje fastighet faktureras för sig alternativt går fakturan till exempelvis en samfällighet. vill du veta mer? Kontakta Camilla Johnsson, samhällsbyggnadsförvaltningen, tfn , 8 - VI PÅ TJÖRN nr

9 Bygg rätt från början Nya plan- och bygglagen medger stora bötesbelopp för den som frångår lagen och bygger utan exempelvis ett bygglov. Gör rätt och slipp onödiga kostnader! Om du ska bygga nytt eller förändra ditt hus krävs ofta bygglov och bygganmälan. Ibland krävs också andra tillstånd eller anmälningar. Om du hoppar över dessa tillstånd och kanske bygger utan bygglov medvetet eller omedvetet kan det bli dyrt. Den nya plan- och bygglagen, som trädde i kraft i maj förra året, har ett sanktionsavgiftssystem med avsevärt högre belopp än vad tidigare lagstiftning medgett. Här gäller det att byggherren är noga med att följa gällande lagstiftning. Du Vallhamnsrondell blir verklighet Tjörn bidrar med 4,7 miljoner O m två år ska den stå klar; den efterlängtade Vallhamnsrondellen. Tjörnborna får därmed en betydligt säkrare trafiklösning än idag. I och med att kommunen ställer upp med 4,7 miljoner kan Trafikverket gå igång med projektet med full fart, säger Martin Johansen, kommunstyrelsens ordförande. Tjörns Sparbank har sedan tidigare sponsrat med 2,5 miljoner. Totalkostnaden landar på närmare 15 miljoner. När alla beslut är klara görs förstudien och därefter en arbetsplan. Bygget startas sommaren 2014 om ärendet inte överklagas. Under sommaren trafikeras Vallhamnskrysset med fordon och övrig tid fordon per dag. Med en rondell, placerad på samma plats som nuvarande vägkorsning, förstärks säkerheten och trafikflödet förbättras. måste till exempel få ett startbesked från samhällsbyggnadsnämnden innan en byggnation påbörjas. Du måste också få ett slutbesked från samhällsbyggnadsnämnden innan byggnaden tas i bruk. Om inte detta följs kan det få enorma ekonomiska konsekvenser. exempel på avgifter Du bygger en villa på 200 kvadratmeter utan bygglov: kronor. Du bygger ett garage på 50 kvadratmeter utan bygglov: kronor. Du påbörjar ett bygge av en enplansvilla på 200 kvadratmeter utan startbesked: kronor. Du installerar en eldstad i din villa utan anmälan: kronor. På kan du läsa om vilka tillstånd eller anmälningar som krävs för olika typer av byggprojekt. Du är alltid välkommen att kontakta plan- och byggavdelningen för råd och vägledning. VI PÅ TJÖRN nr

10 Tema barn och unga Idrott för alla med olympiska förtecken Häggvallskolan stod som värd för Olympic Day i början av oktober. 300 barn i årskurs fyra och fem provade på flera olika idrotter, träffade riktiga olympier och utmanade sig själva. Genom att göra det till två idrottsdagar på skoltid har vi fått med alla elever, inte bara de som idrottar ändå. Nu får fler möjligheten att prova på, menar Kurt Dahlberg, avdelningschef på kommunens fritidsavdelning, som tillsammans med Johan Sjöholm, folkhälsosamordnare varit delaktig i arrangemanget. mycket att välja på På schemat står badminton, bordtennis, äventyrsbana, styrketräning, gymnastik, bollek och fotboll. Även Räddningstjänsten finns på plats som en station. Barnen cirkulerar enligt ett uppgjort schema. Ytterligare aktiviteter som går att välja till är fotboll, friluftsliv, ridning, innebandy, ishockey, konståkning, golf och gymnastik. Här har de fått välja efter eget tycke och smak och är garanterade åtminstone en önskeidrott. Utan de lokala föreningarnas stora engagemang hade ett sådant här ar VI PÅ TJÖRN nr rangemang inte varit möjligt, säger Kurt. I idrottshallen spelas det badminton och pågår bolljakt. Gustaf Konradsson från Skärhamns skola kastar bollar och trivs. Jag tyckte invigningen var väldigt bra, säger han och fortsätter bort till stationen för badminton där Tjörn BMK finns på plats för att visa hur man hanterar fjäderbollen. många autografer Ute på idrottsplan pågår en äventyrsbana. Här hittar vi olympiern och kanotisten Anders Gustafsson. Han vann bland annat VM-guld på 500 meter 2010 och kom femma på OS i London i år på meter. Det blir ju en del autografskrivande. Många vill snacka en stund och man får svara på frågor om allt från vad är din favoriträtt? till vad var det nu för sport du höll på med? Anders skrattar och skriver ytterligare en autograf innan han går iväg till nästa station. idrott är kul Inne i pingishallen är ljudnivån hög. Barnens glada tjoanden ackompanjeras av pingisbollarnas smattrande mot bordsytorna. Det är klass 4 från Myggenäs skola som provar på bordtennis. Det här är jättekul! säger Elsa Ohlsson. Hon har aldrig provat på sporten tidigare men kan tänka sig att spela pingis igen. Fast frågan är när? Jag tränar fotboll en dag i veckan och går på gymnastik fyra dagar. Skolarbete och läxor? undrar vän av ordning. Dem gör jag på onsdagar! Elsa Ohlsson provar bordtennis.

11 Sveriges Olympiska kommitté ligger bakom Olympic Day som genomförs av lokala arrangörer på flera olika orter i Sverige. Tjörn fick frågan mot bakgrund av satsningen på Hela Tjörn i rörelse. Lokala idrottsföreningar står för idrottsaktiviteterna. Tanken är att sammanföra barn och ungdomar och lokala idrottsföreningar under avslappnade och glädjefyllda former. Tema barn och unga Anders Gustavsson, olympier och världsmästare i kanot, hade fullt upp med att skriva autografer. Eva Sörensson, 10 år, var på gymmet och tränade armarna på morgonen. Nu är det bolljakt som gäller. Imorgon ska jag prova fotboll och gymnastik!. Tjörns BMK visar hur man ger en serve i badminton. Olympic Day invigdes i klassisk olympisk stil med inmarsch, musik och nationalsång. Foto: Birgith Åhs. VI PÅ TJÖRN nr

12 Tema barn och unga Flashmob invigde Triathlon-SM Kom igen, Skärhamn! Nu kör vi! Hundratals åskådare kom för att se starten av SM i triathlon vid Gråskärsbadet och fick därmed också bevittna Tjörns första flashmob. Det var mycket hemlighetsmakeri som låg bakom Kulturskolans så kallade flashmob som invigde SM i triathlon på Tjörn den första helgen i september. Kommunchefen höll sitt invigningstal som enligt tradition följdes av en liten fanceremoni. Det var först när fanbärarna plötsligt bestämde sig för att inte alls gå tillbaka till sina platser utan istället klättra upp på berget och börja dansa som åskådarna insåg att något oväntat var på gång. Den lilla gruppen barn fick snart sällskap av ett tjugotal till och tillsammans stämde de upp i en poppig version av nationalsången, kraftfullt illustrerad av barnens dans. Med i truppen fanns också dansaren Franquelina Runegrund, som klädd i gult och blått fick illustrera en mänsklig svensk flagga. Några ögonblick senare var allt över och barnen skingrades, precis som det ska vara i en flashmob. Därefter ljöd startsignalen för årets Triathlon och vattnet fylldes av tävlande triatleter. Fotnot: En flashmob är när en grupp människor plötsligt samlas på en offentlig plats och gör någonting oväntat en kort period för att sedan skingras direkt efter. Ung filminspelning på Tjörn 133 vill bli filmstjärnor Hela 113 personer kom till Sagabion i slutet av september för att vara med om castingen (rollbesättningen) av en långfilm om Tjörn av Tjörnungdomar i alla åldrar. Eftersom manusgruppen arbetar för fullt med manuset var det inte klart vid castingtillfället exakt vilka roller som behövs. De 113 personerna blev därför fotograferade och blir sedan kallade för eventuell provfilmning vid ett senare tillfälle. Förutom manusgruppen finns också en castinggrupp och en kreatörsgrupp. Även ungdomsfilmsgruppen Rullande kameran ett gäng filmintresserade barn och unga som träffats via kvällskurser och skaparläger är engagerade. VILL DU BLI FILMSTJÄRNA? NU SÖKER VI SKÅDESPELARE TILL TJÖRNS KOMMANDE LÅNGFILM casting 22 september Lördagen den 22 september kl är det drop in på Sagabion för dig som är intresserad av att vara med som skådespelare. Vi söker huvudroller, biroller och statister i alla åldrar! Kravet är att du har koppling till Tjörn. Välkommen! FRÅGOR? Kontakta filmpedagog Simon Gunnarsson på Arrangör: Tjörns kommun, Kultur och Fritidsförvaltningen i samarbete med Rullande kameran. Det är kulturoch fritidsförvaltningen som ansvarar för projektet som leds och hålls samman av Simon Gunnarsson, filmpedagog i Tjörns kommun. Premiären är planerad till augusti nästa år VI PÅ TJÖRN nr

13 Skärhamnselever i norsk dansföreställning Danskompaniet från grannlandet i väster provade för första gången att samarbeta med svenska barn ett försök som gav mersmak! Mer än hundra Skärhamnselever deltog när det norska danskompaniet Panta Rei kom till Tjörn för att färdigställa sitt senaste verk. Barnen deltog klassvis och fick även vara med i förberedelserna som skedde både i skolan och på museet tillsammans med dansarna innan det var dags att uppträda framför en stor publik. Hörsalen på Nordiska Akvarellmuseets fylldes två septemberkvällar i rad. engagerade elever Barnen bar egendekorerade tröjor som de förberett i museets ateljéer tidigare under veckan. Alla elever i trean, fyran och femman deltog i olika workshops på dagtid. De fyror och femmor som ville fick också vara med i de offentliga kvällsföreställningarna. De allra flesta valde att vara med och såväl dansarna som koreograf och kompositör var märkbart rörda över barnens engagemang. Projektet är ett samarbete mellan Tjörns kommun, Västra Götalandsregionen, Kultur i väst/danskontoret och Nordiska Akvarellmuseet. Danskompaniet bodde på museet under sin två veckor långa Tjörnvistelse. Tema barn och unga Höstlov på Tjörn! Vecka 44 är det höstlov och helt traditionsenligt erbjuds det mängder av aktiviteter för alla höstlovslediga barn och ungdomar. Vad sägs om musikalworkshop på Radona, låtskrivarworkshop på Häggvallsskolan, skräckvandring, disco Se hela programmet på VI PÅ TJÖRN nr

14 Positiva till (lagom) ökad turism Gärna mer turister till Björholmen men det ska ske varsamt och i samarbete med de entreprenörer som redan finns. Det framkommer i en lokal turismstudie. Turismen skapar förutsättningar för samhällsekonomin i stort. Det handlar om att få bättre kunskap om turismen och dess inverkan på samhället och vice versa, säger Tjörns turistchef Lena Karlstedt. Studien är en del i det interregionala EU-projektet Framtidskuster och omfattar tre utvalda kustsamhällen där Björholmen med omnejd är det ena. De andra två är Marstrand och Käringön. Studien baseras på enkäter och ett antal djupintervjuer med bofasta, besökare och näringsidkare. Enligt intervjuerna ser de boende på Björholmen gärna att besökarna blir fler, så länge ökningen sker under ordnade former. De flesta av de intervjuade näringsidkarna vill att kommunen ska satsa mer på turism. Samtidigt är de boende på Björ- holmen med omnejd något mindre positiva till turismutveckling än vad de boende i studiens andra två kustsamhällen. Inom turismnäringen är det många verksamma aktörer; näringslivet, föreningslivet, kulturutövare och kommunen. Det krävs samverkan för att klara den balansgång som leder till hållbar utveckling. Vi är alla måna om att värna om Tjörns själ, det är den som turisterna kommer hit för att uppleva, säger Lena Karlstedt. strategiska områden Totalt sett tar Tjörn emot närmare en halv miljon besökare under ett år. Studien pekar på fyra strategiska områden för hela Tjörn att fokusera kring för att öka den siffran: Kommunikation med lokalbefolkningen. Samverkan mellan företagare. Formande av ett formellt destinationsnätverk. Turismutveckling med fokus på natur- och kulturturism. natur och kultur Tillfrågade besökare i studien lyfter naturen och kulturen som Tjörns största tillgång, något som stämmer väl överens med vårens medborgarundersökning från Statistiska Centralbyrån, SCB. När Tjörnborna generellt beskriver Tjörn som turistdestination toppas listan av närheten till hav, sol och bad (91 procent), fin natur (91 procent), rikt utbud av vandringsleder (59 procent) och rikt kulturutbud (58 procent). EU-projektet Framtidskuster är ett samverkansprojekt i Öresund-, Kattegatt och Skagerrakregionen. Ett flertal undersökningar har gjorts, bland annat i Södra Bohuslän, där syftet var att kartlägga turistindustrin i kustsamhällena Marstrand, Käringön och Björholmen med omnejd. Läs mer på VI PÅ TJÖRN nr

15 Nyckelord: samarbete Ensam är inte stark längre och det råder en trend bland de mindre kommunerna i landet att ta hjälp av varandra. Samarbete är det självklara nyckelordet. De första stegen är redan tagna. Ett exempel där man redan kommit långt är SOLTAK ett gemensamt bolag för samverkan mellan Stenungsund, Orust, Lilla Edet, Tjörn, Ale och Kungälv. Bolaget startar 1 januari Tillsammans har de sex kommunerna en folkmängd på cirka invånare vilket plötsligt skapar helt andra förutsättningar: Inom framförallt stödoch servicetjänster finns flera fördelar med att samverka över kommungränserna, säger Martin Johansen (FP), kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Tjörns kommun. konferens om miljön Den stora miljökonferensen Ett hållbart Bohuslän är ett annat exempel på hur man kan samarbeta; den här gången kring miljön. Konferensen hölls i Ljungskile i början av september. Tjörns kommun representerades bland annat av Martin Johansen som speciellt värdesatte möjligheten att prata samverkan: Efter oljeutsläppet för ett år sedan vet vi nu, bättre än någonsin, hur mycket det betyder att kunna hjälpa varandra. 200 deltagare Deltagarna fick också höra om det omfattande arbetet med Tjörns nya översiktsplan och hur cultural planning har använts i det arbetet. Även resultatet från medborgarenkäten De bohusländska kommunstyrelseordförandena tillsammans med mijöminister Lena Ek (C) och Lars Bäckström, landshövding i Västra Götalands län.foto: Ingemar Hammarström, ST-tidningen. och Tjörns själ fick utrymme under en konferens där ordet toppmöte kändes helt rätt att använda. På plats fanns kommunalråd från Bohusläns samtliga elva kommuner, från Öckerö till Strömstad. Totalt deltog mer än 200 personer. Även företagare och föreningar fanns representerade. Näringsliv: Tjörn från 142:a till 10:e plats När Sveriges kommuners tillväxt rankas hamnar Tjörn på 10:e plats en förbättring med 132 placeringar sedan förra mätningen Tjörn är därmed den näst snabbast växande kommunen i Västra Götland. Bäst i regionen är Öckerö på plats 7. Undersökningen visar att fjolåret var ett bra år för företagen med god tillväxt och resultatutveckling. I 283 kommuner ökade omsättningen i mer än hälften av företagen. Dessutom förbättrades resultatet för mer än hälften av företagen i 215 av 287 kommuner. Årets Företagarkommun mäter tillväxt genom fyra parametrar; omsättning, resultat, kreditvärdighet och antal företag. Det är kreditföretaget UC och Företagarna som står för rankingen. VI PÅ TJÖRN nr

16 MVG till Tjörns skolor Skolinspektionens rapport visar att Tjörns skolor främjar barns språk, motverkar könsmönster och arbetar med kvalitetsuppföljning. Bäst i klassen är förskolorna. När Skolinspektionen granskade alla skolenheter på Tjörn våren 2012 fann man inte mycket att anmärka på. Det framgår av Skolinspektionens rapport som presenterades den 13 september. Förskolorna gör bäst ifrån sig. Även grund- och gymnasieskolan sticker ut där hela 92 procent av eleverna har behörighet till gymnasieskola respektive högskola. förbättrat kvalitetsarbete Man konstaterar att samtliga skolenheter har system för kvalitetsuppföljning och värdegrundsarbete. Skolinspektion vill att Tjörn tydligare följer upp de allra minsta barnens kunskapsutveckling i alla ämnen. I kvalitetsarbetet ska också fritidshemmen tas med i utvärderingarna. Jag är oerhört stolt över hela vår barn- och utbildningsförvaltning, säger Berit Swanström, förvaltningschef. Jag blir rörd över förskolans mycket fina resultat. De senaste tre åren har de gått igenom en svår process för att bli effektivare. Skolinspektionens rapport visar att de också förbättrat kvaliteten. Skolinspektionens rapport kan laddas ned från tjorn Läskraft på Tjörn Läskraft! handlar om att inspirera frivilliga, anhöriga och äldreomsorgspersonal att besöka äldreboenden och läsa högt ur böcker och tidningar. Som högläsare erbjuds man fortbildning, nätverk och intressanta möten. Bakom högläsningsprojektet står Centrum för lättläst. Vill du veta mer? Ring Kerstin Krona, biblioteket i Skärhamn, , eller gå in på Vem utför din hemtjänst? Du som är beviljad hemtjänst kan välja att få tjänsterna utförda av en privat leverantör godkänd av kommunen eller av kommunens hemtjänst. Kommunen säkerställer att de som kommer hem till dig ger tjänster av god kvalitet. Kommunens hemtjänst är utförare på samma villkor som de privata företagen. Kontakta din biståndshandläggare för mer information eller läs mer på Tyskt studiebesök början av september kom organisationen Deutscher I Kinderschultzförbunde från Schwerin i Tyskland på studiebesök till Tjörn och gjorde studiebesök hos särskolan, familjecentrum och på Hannagården. Tjörns kommun och den tyska organisationen som arbetar för barns rättigheter och för att motverka våld mot barn ingår i ett europeiskt samarbete där syftet är att utveckla samverkan både inom och mellan organisationer för att uppfylla barnkonventionens intentioner. Man arbetar bland annat inom området stöd till föräldrar med barn med funktionshinder VI PÅ TJÖRN nr

17 Säkra seniorer drog fullt hus Utställningar, miniseminarier och prisutdelning. Dagen om seniorsäkerhet lockade ett hundratal till Billströmska folkhögskolan. Ösregn och virvlande höstlöv på utsidan men värme och ljus på insidan. Det blev snabbt fullt i Tyftsalen på Billströmska Folkhögskolan när kommunen tillsammans med nätverket Äldre kan bjöd in till en dag för seniorers säkerhet. Dagens digra program leddes av moderator och folkhälsosamordnare Johan Sjöholm. Levande musik, kaffe och fralla inledde dagen och fortsatte sedan med många spännande programpunkter. hur mår tjörns äldre? Temat för dagen var Äldreomsorg i tiden och Hur mår Tjörns äldre?. Socialchef Shujaat Noormohamed konstaterade att Tjörns äldre tycks må ganska bra och att Tjörn är bra på att få goda resultat i förhållande till satsad peng jämfört med många andra kommuner. Tubbemodellen presenterades liksom Mötesplats Tjörn och dess säkerhetsronder. I samband med lunchen fanns möjlighet att prata med utställare som till exempel PRO, Röda korset, vårdcentralerna och Folktandvården. Det här var väldigt trevligt och nyttigt, sa Bosse Broberg Ester och Majken på scen tillsammans med några av arrangörerna. som passade på att få sitt blodtryck kontrollerat av Ann-Sofie Lekander från Tjörns vårdcentral. oväntat besök Seniorsäkerhetsdagen fick också oväntat och mycket uppskattat besök av Ester och Majken kärringar på vift (Britt-Marie Rastman och Majvor Sellman). Med glimten i ögat, kantat av många skratt, tog de bland annat upp vikten av att röra på sig även som äldre men att man också vara lite extra försiktig i sin vardag. Margith Hansson, enhetschef på Valåsens äldreboende, visar boken Kom ihåg att man kan glömma av, en levnadsberättelse i ord och bild. En bok som beskriver vem man är blir ett hjälpmedel i arbetet med demenssjuka. Bosse Broberg får sitt blodtryck kontrollerat av Ann-Sofie Lekander från Tjörns vårdcentral. VI PÅ TJÖRN nr

18 Pär bäst i Tjörn Runt Bästa Tjörnbo i Tjörn Runt 2012 blev kapten Pär Larsson från Skärhamn och hans besättning på nio personer. Tillsammans seglade de 40-fotaren Le Veuve Noire till en sammanlagd niondeplats i tävlingen. Foto: Åke Fredriksson Simskola i vinter I Sundahallen i Stenungsund, söndagar 13 jan 24 mars med uppehåll vecka 7. För barn skrivna på Tjörn, födda 2006 eller tidigare. I mån av plats tas även yngre barn emot. Tre grupper mellan kl 9.30 och Kostnad: 400 kr. Anmälan senast den 23 november till Tjörns kundcenter Med reservation för eventuella ändringar. Författarbesök med Helene Tursten Kriminalförfattaren Helene Tursten mest känd för sina böcker om kriminalinspektören Irene Huss gästar Skärhamns bibliotek måndagen den 5 november kl Entré: 60 kr. Peter Land, Orkan III Köpenhamn 11 december 1999, 2000 Höstens utställningar på Nordiska Akvarellmuseet 23 september 2 december peter land svart pedagogik En omtumlande resa bland bildminnen och känslor där barnet ständigt finns i centrum. Med burlesk och frejdig humor låter han inre sanningar och yttre idealbilder krocka. 23 september 2 december natur ur museets samling I museets nya konsthall visas under hösten ett urval ur museets samling på cirka verk. Fokus ligger på natur, med bland annat flera verk av Lars Lerin VI PÅ TJÖRN nr

19 Elda med förstånd Braskaminer och öppna spisar är mysiga men ska eldas i med förstånd och eftertanke. Elda lagom och följ instruktionerna. Braskaminer säljs som aldrig förr och har hög mysfaktor. Men det finns en del att tänka på, inte minst för brandsäkerhetens skull. Elda inte med mer ved än braskaminens eldningsinstruktion säger ofta två till tre kilo ved i timmen oavsett om eldstaden rymmer det dubbla. När man eldar med för mycket ved blir temperaturen i skorstenen väldigt hög och efter några timmars eldande har även skorstenens utsida blivit het. Även om skorstenen är monterad med godkänt avstånd till brännbara byggnadsdelar kan det då börja brinna i exempelvis bjälklagsgenomföringar. 2 kilo ved väsentlig förändring anmälan Rökgastemperaturen kan bli betydligt högre i rökkanalen om du exempelvis byter bränsleslag eller installerar en brasinsats i din öppna spis. Därför krävs alltid anmälan till byggnadsnämnden vid nyinstallationer, byte av bränsleslag eller annan väsentlig förändring. Tillsammans med anmälan ska ett utlåtande från skorstensfejarmästaren bifogas. tänk på detta Pyrelda inte! Använd torr ved i lämplig storlek och starta eldningen snabbt. Rätt mängd förbränningsluft gör att elden brinner med klara och livliga lågor. Kontrollera röken. Den ska vara klar och genomskinlig, inte svart. 40 procent av de bränder i villor och radhus som räddningstjänsten rycker ut till orsakas av brand i eldstäder. Varm aska är oerhört brandfarlig och kan vara varm i flera dygn. Lägg aska och sot i en plåthink med lock. Foto: Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund johan palevik Se över stegar, glidskydd och takstegar. Speciellt om du fått avisering om sotning eller brandskyddskontroll, så att det är säkert för sotaren att gå på taket. Om taksäkerheten är bristfällig avbryts arbetet av säkerhetsskäl. brandvarnare räddar liv! Vid brand är det röken som är farligast och som orsakar dödsfall. Skaffa därför brandvarnare! Skaffa också en handbrandsläckare. Alla i familjen ska känna till hur släckaren fungerar och var den är placerad. för mer information Skorstensfejarmästare Johan Palevik , eller Räddningstjänsten , VI PÅ TJÖRN nr Tema Säker och trygg

20 Tjörns kundcenter Öppet 7 dagar i veckan SKÄRHAMN Måndag torsdag kl Fredag kl Lördag söndag kl ställ frågor via webben Lämna din fråga eller synpunkt till oss. Garanterat snabbt svar! blanketter och e-tjänster Hittar du på boka, beställ & ändra Boka Kroksdalshallen samt gymnastiksalarna i Skärhamn, Bleket, Långekärr, Kållekärr och Myggenäs. Beställa avstängning, anmäla ägarbyte och adressändring och få svar på frågor om fakturor för vatten och avlopp samt renhållning. Ändra abonnemang för renhållning och avfall. Ställa dig i tomtkö, lägenhetskö, sjöbodskö och kö för boendeparkering. Lämna vattenprovsflaskor, tisdagar kl 8 12, som du själv beställt på Använda kopiator och skanner till självkostnadspris. Boka boende och få tips om evenemang, sevärdheter, restauranger, aktiviteter m m. Boka handledning i Internet & sociala medier i IT-studion. Boka bibliotikarie. läs, lyssna & låna Läsa dagstidningar och tidskrifter. Ta del av utställda detaljplaner. Låna elmätare. Se på konstutställningen. Låna och lämna böcker i våra automater, använda datorer och läsa. Låna ljudböcker och DAISY-talböcker. öppettider återvinningsstationen i heås Veckodag Öppettid Måndag kl Tisdag fredag kl Lördag 10/11 och 1/12 kl tömdes inte soptunnan? Ring Renovas kundtjänst besök oss på facebook och twitter twitter.com/#!/tjornskommun tjänsteman i beredskap När du behöver nå kommunen efter kontorstid, kontakta tjänsteman i beredskap kontakta tjörns kundcenter Tjörns kommun, Skärhamn Besöksadress: Kroksdalsvägen 1 Telefon Fax bibliotek Telefon , tjörns turistbyrå Telefon , växel Söker du någon av våra medarbetare eller vill tala med kommunens växel ringer du köp & hyr Köpa och ladda busskort. Köpa biljetter till lokala arrangemang och biobiljetter till Sagabion. Köpa presenter, vykort och frimärken. Hyra flytväst även till hundar. Hyra cykel VI PÅ TJÖRN nr

Nytt centrum tar form sid 6 7

Nytt centrum tar form sid 6 7 vi på Tjörn Nr 1/2013 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Nytt centrum tar form sid 6 7 Mer skatt stannar på Tjörn sid 4 Piruetter, isprinsessor och lagkänsla sid 10 12 Välbesökt

Läs mer

Följ med till Sundsby

Följ med till Sundsby vi på Tjörn Nr 4/2013 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Följ med till Sundsby sid 5 7 Lönelyft för lärare elever är vinnare! sid 14 15 Mål och budget 2014 sid 4 NYHET! En väg in

Läs mer

Snart flyttar vi till den nya förskolan. vi på. Ditt husbygge från lov till start sid 10. Vision 2035. sid 7. sid 4. Nr 2/2014

Snart flyttar vi till den nya förskolan. vi på. Ditt husbygge från lov till start sid 10. Vision 2035. sid 7. sid 4. Nr 2/2014 vi på Tjörn Nr 2/2014 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Snart flyttar vi till den nya förskolan sid 7 Ditt husbygge från lov till start sid 10 Vision 2035 sid 4 Är du Tjörnsmogen?

Läs mer

Elever lär sig umgås på nätet. vi på. Fast styrka hos Räddningstjänsten. Stort intresse för Almöstrand sid 5. sid 16. sid 8.

Elever lär sig umgås på nätet. vi på. Fast styrka hos Räddningstjänsten. Stort intresse för Almöstrand sid 5. sid 16. sid 8. vi på Tjörn Nr 3/2014 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Elever lär sig umgås på nätet sid 16 Fast styrka hos Räddningstjänsten sid 8 Stort intresse för Almöstrand sid 5 Hitta ditt

Läs mer

Hemma i Eksjö. Idrottare hyllas på festlig gala. Kommunen tar över hemsjukvården. Kommunala bolag med nöjda kunder. Sänkt hastighet i tätorterna

Hemma i Eksjö. Idrottare hyllas på festlig gala. Kommunen tar över hemsjukvården. Kommunala bolag med nöjda kunder. Sänkt hastighet i tätorterna Hemma i Eksjö Nr 3 NOVEMBER 2012 TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I Eksjö kommun Nya bostäder på gång banken 1 lunden Visualisering: David Johansson Först Norrström, sedan Banken 1 och nu Lunden. Det händer positiva

Läs mer

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom På Dagordningen Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom Innehållsförteckning Förord......................................... 5 HANDLINGSPLAN Örebro tar ett helhetsgrepp på barnfattigdomen...6 KARTLÄGGNING

Läs mer

Vision i fokus på demokratidag sid 5. Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro. Vinst för alla när ungdomar praktiserar

Vision i fokus på demokratidag sid 5. Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro. Vinst för alla när ungdomar praktiserar Mälarnära..... samhällsinformation från Upplands-bro kommun n 4:2013 Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro Under hösten deltar Upplands-Bro kommun i två nationella satsningar i matematik, Pisa

Läs mer

BO I ASKERSUND I MEDVIND NR 4 2005. Korta fakta om vindkraftverket

BO I ASKERSUND I MEDVIND NR 4 2005. Korta fakta om vindkraftverket BO I ASKERSUND NR 4 2005 I MEDVIND Vindkraften är en snabbt växande energikälla. I Sverige har redan cirka 700 vindkraftverk byggts. Först ut i Askersunds kommun att satsa på förnybar energi genom vindkraftverk

Läs mer

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Nr 5 November 2011 Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Sid 10-11 Bättre bussförbindelser väntar... sid 3 Julmarknadernas tid är här... sid 19 Magnifik final för jubileumsåret... sid 20 foto: edis

Läs mer

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4.

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4. Nr 4 September 2011 Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare Sid 8-9 RIDÅN UPP för Tom på AMAZON Sid 4 foto: edis potori Den är perfekt att bottna svampkorgen med! Det finns anledning att

Läs mer

såklartborås De har nyckeln till ett tryggt extrahem Kultur Slow Fashion på Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan

såklartborås De har nyckeln till ett tryggt extrahem Kultur Slow Fashion på Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan Politik Stabil ekonomi trots ovanligt läge Samhälle Din nya mötesplats Orangeriet såklartborås Kultur Slow Fashion på Textilmuseet Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan VÅR 2015» De har nyckeln till

Läs mer

Extra tjockt sommarnummer!

Extra tjockt sommarnummer! Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Extra tjockt sommarnummer! Gilla oss på Facebook Den 6 juli är det dags för Sveriges största Epa-träff 2 x historiska

Läs mer

Tillsammans är vi starka Möt stadsdelsmammorna i Planteringen Sid 18 19

Tillsammans är vi starka Möt stadsdelsmammorna i Planteringen Sid 18 19 var stad 2015 HELSINGBORG VÄXER PÅ ALLA VIS SID 4 7 DET KOMMER ATT BLI VÄRSTA CIRKUSEN HUNDAR GÖR SUCCÉ PÅ LSS-BOENDE SID 14 15 VI HAR TAGIT AVSTAMP I VÅRA EGNA MISSTAG EX-HULIGANER FÅR STÖD AV VISIONSFONDEN

Läs mer

Ny skollag i år Skolreformen som pågår innebär

Ny skollag i år Skolreformen som pågår innebär Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Många lyckade evenemang under lovet! Läs mer om turistsommaren på sidan 9. Ny skollag i år Skolreformen som pågår innebär

Läs mer

Pitekvarten. Kåkstad blir stilig skola Förenklar tvättjobb Hälsosamt med beröring Här hittade man en tjej EN TIDNING FÖR ANSTÄLLDA I PITEÅ KOMMUN

Pitekvarten. Kåkstad blir stilig skola Förenklar tvättjobb Hälsosamt med beröring Här hittade man en tjej EN TIDNING FÖR ANSTÄLLDA I PITEÅ KOMMUN Pitekvarten Nr 3 SEPT 2009 EN TIDNING FÖR ANSTÄLLDA I PITEÅ KOMMUN Kåkstad blir stilig skola Förenklar tvättjobb Hälsosamt med beröring Här hittade man en tjej INNEHÅLL 3 Bun-forskning 4 Om beröring 6

Läs mer

mars 2011 nytt på fränstas shoppinggata Hitta kunderna PÅ webben arne jones konsthall invigd utekokbok FrÅn Överturingen framtid Ånge mars 2011 1

mars 2011 nytt på fränstas shoppinggata Hitta kunderna PÅ webben arne jones konsthall invigd utekokbok FrÅn Överturingen framtid Ånge mars 2011 1 mars 2011 nytt på fränstas shoppinggata Hitta kunderna PÅ webben arne jones konsthall invigd utekokbok FrÅn Överturingen framtid Ånge mars 2011 1 Denna tidning är en Del av Projekt FramtiD Ånge etablering

Läs mer

Alla vägar bär till Navet Malenagymnasiet blir kommunlägt PRIO: Skola i förändring

Alla vägar bär till Navet Malenagymnasiet blir kommunlägt PRIO: Skola i förändring Information från Sjöbo kommun #3 2013 I detta nummer: Alla vägar bär till Navet Malenagymnasiet blir kommunlägt PRIO: Skola i förändring Sjöbo - en plats för tillväxt. Varsågod! Sjöbomagasinet delas ut

Läs mer

Skånetrafiken satsar i Sjöbo Nytt liv kring Möllers mosse Integrationsminister besökte Sjöbo

Skånetrafiken satsar i Sjöbo Nytt liv kring Möllers mosse Integrationsminister besökte Sjöbo Information från Sjöbo kommun #3 2014 Skånetrafiken satsar i Sjöbo Nytt liv kring Möllers mosse Integrationsminister besökte Sjöbo Sjöbo - en plats för tillväxt. Varsågod! Sjöbomagasinet delas ut till

Läs mer

Kontakten. forshaga.se. Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag. Nr 1 mars 2010

Kontakten. forshaga.se. Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag. Nr 1 mars 2010 Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nr 1 mars 2010 forshaga.se Forshaga Ju-jutsuklubb på plats i nyrenoverad dojo s. 4 Positivt resultat för Deje Simhall

Läs mer

Samhällsinformation Från Ekerö kommun. Sid 15 På Gång

Samhällsinformation Från Ekerö kommun. Sid 15 På Gång Ekerö Tidning Ekerö Tidning Samhällsinformation Från Ekerö kommun Dec Nr.04 2012 Fiber är ett högaktuellt ämne i kommunen just nu. Men behöver vi det verkligen? Sid 3 Filmvisningarna i Erskinesalen digitaliseras

Läs mer

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN Dokumentsök på www.tranas.se Söker du ett KF-protokoll eller vill du ha tag på en ansökningsblankett för resebidrag? Gå i så fall in på www.tranas.se

Läs mer

isande framfart respekt, hänsyn & ansvar Villor på hög

isande framfart respekt, hänsyn & ansvar Villor på hög Nr 3 november 2011 Tidningen för dig som bor i Eksjö kommun hemma i eksjö isande framfart Isarna på våra sjöar kan vara tunnare än man tror. Ett tips är att följa minnesramsan: KUS = Kunskap - Utrustning

Läs mer

10 november 2012 årgång 45

10 november 2012 årgång 45 10 november 2012 årgång 45 Tidningen för alla som bor i Malmö Smidiga cykelliv Platta Malmö får allt fler fördelar för tvåhjulsburna resenärer. I Triangelns nya bike & ride-anläggning kan man inte bara

Läs mer

Så bygger du snabbväxare

Så bygger du snabbväxare NÄRINGSLIV Nr 3 Årg. 11 Vecka 39 2014 Smidigt system gav Jenny Axinge ny affärsidé Jenny Axinge på Eskebo Hyvleri. Foto: Christer Hansson Oväntat många får jobb Arbetslösheten minskar snabbare än Arbetsförmedlingens

Läs mer

valde drömmen före karriären Mats och Nina Ljung startade eget på Gotland sid 22 Nytt chefsjobb istället för pension sid 14

valde drömmen före karriären Mats och Nina Ljung startade eget på Gotland sid 22 Nytt chefsjobb istället för pension sid 14 U en tidning om ledarskap från fackförbundet Vision lönestatistik. Kvinnorna kommer ikapp sid 5 U nr 5 november 2011 U Lösnummerpris 60 kr Så håller du dig frisk i vinter sid 28 porträttet. Nytt chefsjobb

Läs mer

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Hem för ensamkommande Godkänd lättläst webb Attraktivare kommun Information om myggprojektet i Deje FABO planerar nya

Läs mer

kommuninfo Kommunal information från Vännäs kommun Nr 2 Juni 2011 ODR Total till Vännäs kommun

kommuninfo Kommunal information från Vännäs kommun Nr 2 Juni 2011 ODR Total till Vännäs kommun kommuninfo Kommunal information från Vännäs kommun Nr 2 Juni 2011 ODR Total till Vännäs kommun Kommunens kvalitet i korthet Vännäs kommun har tillsammans med ca 130 andra kommuner deltagit i projektet

Läs mer

EN TIDNING FRÅN GÖTEBORGS STAD UPPHANDLINGSBOLAGET # 1 2014. Ett uppdrag för FRAMTIDEN 114 AVTAL ger bra bredd. Vi satsar på KUNSKAP

EN TIDNING FRÅN GÖTEBORGS STAD UPPHANDLINGSBOLAGET # 1 2014. Ett uppdrag för FRAMTIDEN 114 AVTAL ger bra bredd. Vi satsar på KUNSKAP fördelen UPPHANDLINGSBOLAGET EN TIDNING FRÅN GÖTEBORGS STAD # 1 2014 Ett uppdrag för FRAMTIDEN 114 AVTAL ger bra bredd Vi satsar på KUNSKAP Stora framsteg för offentlig upphandling arbetet med att utveckla

Läs mer

Miljö SLAMTÖMNING. Hållbar utveckling. Friskt. vatten. Sophämtning. Miljö. Återvinning. spillvatten. vlopp. Sortera avfa. sortera avfall.

Miljö SLAMTÖMNING. Hållbar utveckling. Friskt. vatten. Sophämtning. Miljö. Återvinning. spillvatten. vlopp. Sortera avfa. sortera avfall. Dricksvatten Miljö SLAMTÖMNING Friskt vatten Miljö Hållbar utveckling Sophämtning Återvinning spillvatten vlopp sortera avfall Sortera avfa avlopp Framtid Hej Ö-viksbo! Jag heter Gerth Mattebo och är vd

Läs mer