Spara pengar på gemensamt hämtställe sid 8

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Spara pengar på gemensamt hämtställe sid 8"

Transkript

1 vi på Tjörn Nr 5/2012 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Spara pengar på gemensamt hämtställe sid 8 Idrott för alla med olympiska förtecken sid Tjörnborna trivs i sin kommun sid 5

2 Välkommen kund hur bemöter vi dig? Tjörns kommuns ledning och politiker har beslutat att genomföra ett VÄLKOMMEN-projekt. Målet är att utveckla och förbättra de tjänster och den service som vi erbjuder medborgare, företagare och besökare inom såväl administration, skola, samhällsbyggnad och omsorg. Tillsammans ska vi jobba för ett bättre bemötande, där alla medborgare och medarbetare bemöts likvärdigt. Projektet beräknas pågå under hösten 2012 och hela kundbemötande prioriteras Tjörns kommun har pekat ut kundbemötande som en prioriterad fråga och genomfört en rad medvetna satsningar för att bli en mer kommunicerande kommun. Några nyheter under det senaste året; nytt kundcenter med generösa öppettider, nya kommunikationskanaler med Facebook och Twitter och ett mer riktat och strategiskt näringslivsarbete. Nu går arbetet vidare med bemötandeprojektet VÄLKOMMEN. Det blir ett arbete på bred front med huvudtemat: Vem är vi till för? Hur gör vi det lätt att vara kund hos oss? Hur kan jag som medarbetare bidra till att göra livet lättare för våra kunder? Vi på Tjörn Ansvarig utgivare: Bo Svensson Redaktion: Eva-Karin Ohlsson redaktionschef Anna Carlsson-Käck redaktör Maria Johannessen formgivning 2 - VI PÅ TJÖRN nr Medskribenter i detta nummer: Britta Leander, Karin Niiholm, Ewa-Lena Svensson och Thorbjörn Berndtsson. Omslag: Gemensamt hämtställe för hushållssopor i Höviksnäs. Foto: Anna Carlsson-Käck Foto: Om ej annat anges, Maria Johannessen och Anna Carlsson-Käck. Tryck: IT-grafiska, Göteborg Papper: Munken Polar 100 g Upplaga: exemplar TJÖRNS KOMMUN Kroksdalsvägen 1, Skärhamn

3 ledare skriv till bo Ett roligt jobb Nu kan ingen längre tvivla på att det verkligen blivit höst. Trädgårdsmöbler och grillen är omsorgsfullt paketerade i källare och skjul och gräset är klippt en sista gång för i år. Nu inleds en väntan på att ljusen ska tändas i början av december och signalera den kommande julen och ett nytt år. För egen del börjar nu också en väntans tid. Efter snart åtta år i Tjörns kommuns tjänst har rekryteringen av min efterträdare inletts och många dugliga personer förefaller vara intresserade av chefsjobbet. I annonsen beskrivs uppdraget som ett av Sveriges roligaste jobb, något som jag verkligen kan skriva under på. Att få arbeta på Tjörn med fantastiskt kompetenta medarbetare, en kunnig politisk ledning och i en miljö som bara pekar på möjligheter; kan det bli bättre? Dessutom sker arbetet i en kommun som har mycket goda ekonomiska förutsättningar. För sjunde året i rad pekar delårsresultatet på en prognos på mellan 15 och 20 miljoner på plussidan. Vi har också en ny översiktsplan på väg mot beslut i Kommunfullmäktige och flera detaljplaner på gång som ger möjlighet till en årlig bostadsproduktion på 120 nya bostäder per år. Äntligen har också antalet bofasta Tjörnbor börjat öka. Mot bakgrund av allt detta är det inte svårt att förstå varför så många dugliga personer är lockade att ta över ansvaret för det administrativa styret på Tjörn. Jag har naturligtvis ett antal reflektioner över mitt arbete här på Tjörn. Jag återkommer till dessa i en kommande ledare när min ersättare är funnen och på plats. Jag har lovat att stanna, trots att jag i sommar blev folkpensionär, tills en ny person är installerad i jobbet. Jag är också övertygad om att våra politiker, i samråd med fackliga organisationer och chefer, kommer att välja rätt person för uppdraget. Carpe Diem Bo Svensson Kommunchef Foto: Lisa Nestorson innehåll Välkommen kund...2 Ledare...3 Goda resultat...4 Snart Tjörnbor...4 Tjörnborna trivs i sin kommun...5 Krafttag ska säkra vattnet tomter på Härön...6 Skola blir bostäder? hushåll lämnar kompost...7 Nu byter vi sopkärl...7 Sparar 650 kr...8 Bygg rätt från början...9 Vallhamnsrondell blir verklighet...9 Idrott för alla med olympiska förtecken...10 Flashmob invigde Triathlon vill bli filmstjärnor...12 Elever i dansföreställning...13 Höstlov på Tjörn...13 Positiva till lagom ökad turism...14 Nyckelord: samarbete...15 Tjörn från 142:a till 10:e plats...15 MVG till Tjörns skolor...16 Tyskt studiebesök...16 Läskraft på Tjörn...16 Vem utför din hemtjänst?...16 Säkra seniorer drog fullt hus...17 Pär bäst i Tjörn Runt...18 Simskola i vinter...18 Författarbesök...18 Höstens utställningar...18 Elda med förstånd...19 Tjörns kundcenter VI PÅ TJÖRN nr

4 Goda resultat skapar möjligheter Goda resultat, pengar på väg in, låg arbetslöshet Sammanfattningsvis kan man säga att Tjörns utgångsläge är gott. Tjörns kommun är enligt senaste prognosen på väg mot ett bra resultat även i år. Det gör att vi har möjlighet att satsa på projekt utöver det vanliga så som en ny skateboardramp och en ny sarg i Rönnängs ishall. Men den satsning som påverkar flest medborgare är utan tvivel rondellen i Vallhamnskrysset. Det känns bra att kunna ta den kostnaden i år; annars hade det inte blivit någon rondell. skolan får bra betyg Det är också glädjande att läsa Skolinspektionens rapport efter granskningen av Tjörns skolor. Alla delar får genomgående mycket bra betyg. Särskilt glädjande är det att förskolan som trots en tuff budget har lyckats förbättra sin kvalitet. nytt skatteutjämningssystem Vi väntar nu på riksdagens beslut om ett nytt skatteutjämningssystem. Förhoppningsvis innebär det att vi får mer av våra skattepengar tillbaka från staten. (Skatteutjämningssystemet innebär att skattepengarna från Tjörnborna skickas in till en pott hos staten. Man får sedan tillbaka delar av skattepengarna uträknat enligt ett antal parametrar.) pengar tillbaka Andra pengar som vi nu får tillbaka är de vi använt för att sanera holmar och skär från olja. Det är försvarsdepartementet som beslutat att så ska ske. Vi börjar också få tillbaka de pengar som förskotterades för vägen mellan Skärhamn och Kållekärr. Även det är mycket välkommet. Foto: Lisa Nestorson mycket låg arbetslöshet Annat positivt inte minst för ekonomin är att Tjörns kommun har lägst arbetslöshet av alla 49 kommuner i Västra Götaland. Vår arbetslöshet i augusti var 3,1 procent. Högst arbetslöshet i vårt område har Trollhättan som samma tid hade 16,8 procent. fokus på vatten I övrigt ligger naturligtvis ett stort fokus på vatten- och avloppsfrågan, en fråga som vi arbetar intensivt med. Att Tjörnbor så ofta drabbas av otjänligt vatten och under så lång tid är fullkomligt oacceptabelt. Jag kan lova att denna fråga är extremt prioriterad och det finns också en beredskap att ställa extra medel till förfogande om det behövs. Snart Tjörnbor personer flyttade till Tjörn under årets andra kvartal. Det innebär 53 att antalet Tjörnbor ökade till För kommunerna i samarbetet SOLTAK (se sidan 14) är läget följande: Stenungsund, en ökning med 171 personer i år totalt Orust, en minskning med 27 personer i år totalt Lilla Edet, en ökning med 23 personer i år totalt Tjörn, en ökning med 29 personer i år totalt Ale, en ökning med 162 personer i år totalt Kungälv, en ökning med 106 personer i år- totalt Totalt medborgare i SOLTAK med andra ord. Källa: SCB:s befolkningssiffror för andra kvartalet VI PÅ TJÖRN nr

5 Tjörnborna trivs i sin kommun SCB redovisar sin årliga medborgarundersökning: Tjörnbon trivs fortfarande lite bättre i sin kommun än andra medborgare i andra kommuner. Kommunens verksamheter får något lägre betyg men skillnaderna är inte säkerställda. Indexet för inflytande och påverkan steg jämfört med Statistiska Centralbyråns årliga Medorgarundersökning gick i våras ut till Tjörnbor i åldrarna år. 51 procent besvarade enkäten. Resultaten redovisas som betygsindex från 0 till 100. Ju högre värde, desto bättre betyg. Tjörnborna är aningen mer nöjda med kommunen som en plats att bo och leva på än genomsnittet för andra kommuner i undersökningen (63). Index för andra kommuner var 61. Man är framförallt nöjd med naturen och tryggheten i kommunen NRI Nöjd Region Index Nöjd NMI Medborgar Index Tillgången till utbildningsmöjligheter, bostäder och kommunikationer är medborgarna inte lika positiva till. Av de som svarat på undersökningen kan 49 procent starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen. kommunens verksamheter Medborgarna är mest nöjda med räddningstjänsten, kulturen, renhållningen och skolorna (50). Genomsnittet för de andra kommunerna var 55. SCB medger dock att det endast är tre av de tretton parametrarna som är statistiskt säkerställda. Det pågående arbetet med att utveckla idrotts- och motionsanläggningar samt vatten och avlopp kan höja 2010 indexet för Tjörns del Nöjd NII Inflytande Index inflytande i kommunen Då det gäller invånarnas möjligheter till inflytande ligger svaren för Tjörn lägre än genomsnittet bland kommuner i samma storleksklass. Mest nöjd är man med information (53) och kontakt (46). Mindre nöjda är Tjörnborna med påverkan och förtroende. Det sammanfattade indexet Nöjd-Inflytande-Index blev 36 för Tjörn. Genomsnittet för de andra kommunerna i undersökningen var 40. förbättringsarbete pågår Tjörns kommun har pekat ut kundbemötande som en prioriterad fråga. Under det senaste året har en rad medvetna satsningar genomförts för att bli en mer kommunicerande kommun: nytt kundcenter med generösa öppettider, nya kommunikationskanaler med Facebook och Twitter, ett mer riktat och strategiskt näringslivsarbete samt införandet av riktlinjer för medarbetare. Under våren har kommunen startat upp ett omfattande bemötandeprojekt under rubriken VÄLKOMMEN-projektet. Syftet är att utveckla och förbättra de tjänster och den service som Tjörns kommun erbjuder invånare och företagare. Projektperioden är två år och avslutas under hösten Projektet omfattar alla medarbetare inom kommunen. 40 VI PÅ TJÖRN nr

6 Krafttag ska säkra vattnet Sedan kommunen de senaste åren fått återkommande problem med dricksvattnet har ett omfattande driftsäkerhetsarbete påbörjats. Arbetet leds av Ida Mattfolk, nytillträdd tf VD på Tjörns Miljö AB, och följs upp av kommunstyrelsen var 14:e dag. Den 8 oktober tillträdde Ida Mattfolk som ny tf VD på det kommunala bolaget Tjörns Miljö AB. Ida Mattfolk är civilingenjör med stor erfarenhet av vattenfrågor. Hon anställdes på den tekniska avdelningen i Tjörns kommun i juni 2011 och kom då närmast från en FN-tjänst där hon bland annat ansvarade för vattenförsörjningen i södra Pakistan. Hon har även arbetat med vattenfrågor på plats i både Etiopien och Italien. säkert vatten Det blir nu Ida Mattfolk som driver arbetet för att ge Tjörnborna ett säkert vatten. Bland Ida Mattfolk, ny tf vd för Tjörns Miljö AB. åtgärderna som krävs finns uppdatering av en underhållsoch kontrollplan. Ett arbete som sker i samarbete med avdelningarna för miljö och teknik. Kommunstyrelsens beslut att följa upp arbetet var 14:e dag är också viktigt för att sätta fokus på Tjörns vatten. Ida Mattfolk blir en angelägen förstärkning av kunskap. Tidigare arbetslivserfarenheter är även arbete som processoperatör på EKA Chemicals i Bohus och två år som driftstekniker på ett avloppsreningsverk i Linköping. Jag vet vad jag pratar om och det är viktigt i relationen med mina nya medarbetare. Att ha varit med om att barn dör av förorenat vatten i Pakistan ger också ett perspektiv på Tjörns vattenproblem. 19 tomter på Härön Detaljplanen för Härön 1:4, Dalbergen, antogs av samhällsbyggnadsnämnden i juni i år och vann laga kraft den 23 juli. Detta innebär att exploateringen av planområdet kan påbörjas. Området ligger på Häröns östra sida utmed farleden mittemot Kyrkesund. Detaljplanens syfte är att skapa nya möjligheter för byggande av åretruntbostäder på Härön. Planen omfattar mark för cirka 19 villatomter men även naturområden och tillfartsvägar. Planerad bebyggelse på Härön. Skola blir bostäder? Kommunen ska börja se över möjligheten att omvandla Klädesholmens tidigare skola till bostäder. För det krävs en planändring. Besked kommer tidigast om några år. 6 - VI PÅ TJÖRN nr

7 3 500 hushåll lämnar kompost I februari halverades taxan för att lämna matavfall för hämtning. Det har gett Tjörn nya matavfallskunder. Det innebär att hushåll det vill säga 40 procent av Tjörnhushållen nu bidrar till en bättre miljö. Vi vill att så många som möjligt väljer att lämna sitt matavfall till biogasproduktion istället för att kompostera hemma med allt vad det innebär. Och genom att kraftigt sänka priset på den bruna tunnan har vi på bara några månader lyckats locka hela tusen hushåll att låta oss hämta matavfallet, säger Camilla Johansson, handläggare på samhällsbyggnadsförvaltningen. värdefull resurs Matavfall är en värdefull resurs som väldigt påtagligt kan bli ny energi. Under 2011 samlade exempelvis Tjörnborna in 514 ton matavfall. Det ger biogas som motsvarar liter bensin eller liter diesel. Siffrorna för 2012 kommer att bli betydligt högre än så. Ur miljösynpunkt är biogas bättre än både bensin och diesel eftersom biogas är förnybart. Fordon som drivs med biogas släpper dessutom ut koldioxid långt under gränsvärdet för dagens miljöbilar. I abonnemanget Matavfall ingår bruna påsar och ett brunt kärl på 140 liter. Kärlet placeras bredvid de andra kärlen. Den bruna påsen sättes exempelvis en hink under diskbänken. När påsen är full slängs den i det bruna kärlet. Det är viktigt att man bara slänger matavfall i den bruna påsen och ingenting annat. Felaktigt sorterat avfall kan innebära att ett helt lass med matavfall inte kan användas till biogas, säger Camilla. hälften ska samlas in Riksdagen har satt som mål att minst 30 procent av landets matavfall ska gå vidare till biogas. Kommunerna i Göteborgsregionen (GR) där Tjörn ingår, har satt ett gemensamt mål på 50 procent. Tjörns kommun samlar redan idag in strax över 40 procent av matavfallet. Vi har ökat antal matavfallsabonnemang med femtio procent sedan februari, berättar Camilla. Nu byter vi sopkärl Den gröna och den bruna tunnan som du har idag för brännbart avfall och matavfall ersätts under hösten med nya avfallsbehållare från oss. Kärlbytet sker områdesvis under hösten Det gäller även de så kallade säckställen. Detta sker automatiskt. Du behöver alltså inte göra något för att bytet ska ske. De nya tunnorna ägs av Tjörns kommun som också bestämmer placeringen av tunnorna. De gamla tunnorna är dina. Vill du få hjälp med att forsla bort dem hjälper vi dig kostnadsfritt. Information om hur detta går till lämnas i samband med att du får dina nya tunnor. du sorterar vi hämtar Alternativt behåller du dina tunnor och använder dem till ditt återvinningsmaterial. Möjligheten att få ditt återvunna material (t ex glas, tidningar, förpackningar och metall) hämtat vid din fastighet en gång i månaden är frivillig och kostar 700 kronor per år. Valet erbjuds alla Tjörnhushåll och startar i höst. Du kan läsa mer om tjänsten och beställa abonne mang på eller kontakta Tjörns kundcenter. Till salu Minimera Återanvända Deponera Energiutvinna Återvinna I Sverige har vi en avfallstrategi som liknar en trappa. Avfallstrappan bygger på EU:s prioriteringar för hur samhället ska hantera avfall. VI PÅ TJÖRN nr

8 Sparar 650* kr på gemensamt hämtställe för soporna När husen står tätt och vägarna är smala blir det trångt när sopbilen ska komma fram. På Enerhogen i Höviksnäs blev lösningen ett gemensamt hämtställe för sopor och kompost. Lägre kostnader fick man på köpet! Nitton fastigheter med två tunnor var; det blir många tunnor som ska hanteras. Alternativet var bland annat att vi själva skulle dra fram våra tunnor de aktuella tömningsdagarna. Men då ska man hålla reda på dagar och var ställer man 38 tunnor? undrar Jane Lundgren som nappade på Renovas förslag om ett gemensamt hämtställe. Vi pratade med grannarna och resultatet blev det här, säger Jane och visar sopskåpet där fastigheterna på Enerhogen 1 37 sedan några år tillbaka kastar sina brännbara sopor och kompost. tömning varje vecka Platsen för det gemensamma hämtstället är vald i samförstånd med Renova. Skåpet innehåller två kärl för brännbart och ett för kompost med låsta inkastluckor. Varje fastighet har sin egen nyckel. Storleken på kärlen och dess antal är uträknad utifrån att varje hushåll slänger fyra till fem påsar i veckan. Källsorteringen blir extra viktig så att alla sopor får plats. Renova tömmer en gång i veckan, berättar Christina Olsson, en av de boende i området. funktionellt och rent Sopskåpet städas varje vecka enligt ett uppgjort schema. Det blir två tre gånger om året per hushåll. Man skurar ur kärlen och ser till att det är snyggt även på utsidan. Det tar ungefär en halvtimme, berättar Jane som tillsammans med maken Jörgen är den som håller i schemaläggningen. Men annars fungerar det precis som när man har egna tunnor. Är kompostpåsarna slut ber man Renova om fler. Engångskostnaden för inköpet av sopskåpet har man delat Fr v: Jane Lundgren, Christina Olsson och Håkan Rooth. på. Det blev ungefär en tusenlapp per fastighet. Att vara med är helt frivilligt men alla har valt att vara med. Det är det bästa vi har gjort. Vi slipper dålig lukt från både egna och andras tunnor och vi slipper släpa på tunnorna när det är dags för tömning. * Siffran gäller per fastighet, är ungefärlig och utgår från att fastigheten tidigare hade ett grundabonnemang. Varje fastighet faktureras för sig alternativt går fakturan till exempelvis en samfällighet. vill du veta mer? Kontakta Camilla Johnsson, samhällsbyggnadsförvaltningen, tfn , 8 - VI PÅ TJÖRN nr

9 Bygg rätt från början Nya plan- och bygglagen medger stora bötesbelopp för den som frångår lagen och bygger utan exempelvis ett bygglov. Gör rätt och slipp onödiga kostnader! Om du ska bygga nytt eller förändra ditt hus krävs ofta bygglov och bygganmälan. Ibland krävs också andra tillstånd eller anmälningar. Om du hoppar över dessa tillstånd och kanske bygger utan bygglov medvetet eller omedvetet kan det bli dyrt. Den nya plan- och bygglagen, som trädde i kraft i maj förra året, har ett sanktionsavgiftssystem med avsevärt högre belopp än vad tidigare lagstiftning medgett. Här gäller det att byggherren är noga med att följa gällande lagstiftning. Du Vallhamnsrondell blir verklighet Tjörn bidrar med 4,7 miljoner O m två år ska den stå klar; den efterlängtade Vallhamnsrondellen. Tjörnborna får därmed en betydligt säkrare trafiklösning än idag. I och med att kommunen ställer upp med 4,7 miljoner kan Trafikverket gå igång med projektet med full fart, säger Martin Johansen, kommunstyrelsens ordförande. Tjörns Sparbank har sedan tidigare sponsrat med 2,5 miljoner. Totalkostnaden landar på närmare 15 miljoner. När alla beslut är klara görs förstudien och därefter en arbetsplan. Bygget startas sommaren 2014 om ärendet inte överklagas. Under sommaren trafikeras Vallhamnskrysset med fordon och övrig tid fordon per dag. Med en rondell, placerad på samma plats som nuvarande vägkorsning, förstärks säkerheten och trafikflödet förbättras. måste till exempel få ett startbesked från samhällsbyggnadsnämnden innan en byggnation påbörjas. Du måste också få ett slutbesked från samhällsbyggnadsnämnden innan byggnaden tas i bruk. Om inte detta följs kan det få enorma ekonomiska konsekvenser. exempel på avgifter Du bygger en villa på 200 kvadratmeter utan bygglov: kronor. Du bygger ett garage på 50 kvadratmeter utan bygglov: kronor. Du påbörjar ett bygge av en enplansvilla på 200 kvadratmeter utan startbesked: kronor. Du installerar en eldstad i din villa utan anmälan: kronor. På kan du läsa om vilka tillstånd eller anmälningar som krävs för olika typer av byggprojekt. Du är alltid välkommen att kontakta plan- och byggavdelningen för råd och vägledning. VI PÅ TJÖRN nr

10 Tema barn och unga Idrott för alla med olympiska förtecken Häggvallskolan stod som värd för Olympic Day i början av oktober. 300 barn i årskurs fyra och fem provade på flera olika idrotter, träffade riktiga olympier och utmanade sig själva. Genom att göra det till två idrottsdagar på skoltid har vi fått med alla elever, inte bara de som idrottar ändå. Nu får fler möjligheten att prova på, menar Kurt Dahlberg, avdelningschef på kommunens fritidsavdelning, som tillsammans med Johan Sjöholm, folkhälsosamordnare varit delaktig i arrangemanget. mycket att välja på På schemat står badminton, bordtennis, äventyrsbana, styrketräning, gymnastik, bollek och fotboll. Även Räddningstjänsten finns på plats som en station. Barnen cirkulerar enligt ett uppgjort schema. Ytterligare aktiviteter som går att välja till är fotboll, friluftsliv, ridning, innebandy, ishockey, konståkning, golf och gymnastik. Här har de fått välja efter eget tycke och smak och är garanterade åtminstone en önskeidrott. Utan de lokala föreningarnas stora engagemang hade ett sådant här ar VI PÅ TJÖRN nr rangemang inte varit möjligt, säger Kurt. I idrottshallen spelas det badminton och pågår bolljakt. Gustaf Konradsson från Skärhamns skola kastar bollar och trivs. Jag tyckte invigningen var väldigt bra, säger han och fortsätter bort till stationen för badminton där Tjörn BMK finns på plats för att visa hur man hanterar fjäderbollen. många autografer Ute på idrottsplan pågår en äventyrsbana. Här hittar vi olympiern och kanotisten Anders Gustafsson. Han vann bland annat VM-guld på 500 meter 2010 och kom femma på OS i London i år på meter. Det blir ju en del autografskrivande. Många vill snacka en stund och man får svara på frågor om allt från vad är din favoriträtt? till vad var det nu för sport du höll på med? Anders skrattar och skriver ytterligare en autograf innan han går iväg till nästa station. idrott är kul Inne i pingishallen är ljudnivån hög. Barnens glada tjoanden ackompanjeras av pingisbollarnas smattrande mot bordsytorna. Det är klass 4 från Myggenäs skola som provar på bordtennis. Det här är jättekul! säger Elsa Ohlsson. Hon har aldrig provat på sporten tidigare men kan tänka sig att spela pingis igen. Fast frågan är när? Jag tränar fotboll en dag i veckan och går på gymnastik fyra dagar. Skolarbete och läxor? undrar vän av ordning. Dem gör jag på onsdagar! Elsa Ohlsson provar bordtennis.

11 Sveriges Olympiska kommitté ligger bakom Olympic Day som genomförs av lokala arrangörer på flera olika orter i Sverige. Tjörn fick frågan mot bakgrund av satsningen på Hela Tjörn i rörelse. Lokala idrottsföreningar står för idrottsaktiviteterna. Tanken är att sammanföra barn och ungdomar och lokala idrottsföreningar under avslappnade och glädjefyllda former. Tema barn och unga Anders Gustavsson, olympier och världsmästare i kanot, hade fullt upp med att skriva autografer. Eva Sörensson, 10 år, var på gymmet och tränade armarna på morgonen. Nu är det bolljakt som gäller. Imorgon ska jag prova fotboll och gymnastik!. Tjörns BMK visar hur man ger en serve i badminton. Olympic Day invigdes i klassisk olympisk stil med inmarsch, musik och nationalsång. Foto: Birgith Åhs. VI PÅ TJÖRN nr

12 Tema barn och unga Flashmob invigde Triathlon-SM Kom igen, Skärhamn! Nu kör vi! Hundratals åskådare kom för att se starten av SM i triathlon vid Gråskärsbadet och fick därmed också bevittna Tjörns första flashmob. Det var mycket hemlighetsmakeri som låg bakom Kulturskolans så kallade flashmob som invigde SM i triathlon på Tjörn den första helgen i september. Kommunchefen höll sitt invigningstal som enligt tradition följdes av en liten fanceremoni. Det var först när fanbärarna plötsligt bestämde sig för att inte alls gå tillbaka till sina platser utan istället klättra upp på berget och börja dansa som åskådarna insåg att något oväntat var på gång. Den lilla gruppen barn fick snart sällskap av ett tjugotal till och tillsammans stämde de upp i en poppig version av nationalsången, kraftfullt illustrerad av barnens dans. Med i truppen fanns också dansaren Franquelina Runegrund, som klädd i gult och blått fick illustrera en mänsklig svensk flagga. Några ögonblick senare var allt över och barnen skingrades, precis som det ska vara i en flashmob. Därefter ljöd startsignalen för årets Triathlon och vattnet fylldes av tävlande triatleter. Fotnot: En flashmob är när en grupp människor plötsligt samlas på en offentlig plats och gör någonting oväntat en kort period för att sedan skingras direkt efter. Ung filminspelning på Tjörn 133 vill bli filmstjärnor Hela 113 personer kom till Sagabion i slutet av september för att vara med om castingen (rollbesättningen) av en långfilm om Tjörn av Tjörnungdomar i alla åldrar. Eftersom manusgruppen arbetar för fullt med manuset var det inte klart vid castingtillfället exakt vilka roller som behövs. De 113 personerna blev därför fotograferade och blir sedan kallade för eventuell provfilmning vid ett senare tillfälle. Förutom manusgruppen finns också en castinggrupp och en kreatörsgrupp. Även ungdomsfilmsgruppen Rullande kameran ett gäng filmintresserade barn och unga som träffats via kvällskurser och skaparläger är engagerade. VILL DU BLI FILMSTJÄRNA? NU SÖKER VI SKÅDESPELARE TILL TJÖRNS KOMMANDE LÅNGFILM casting 22 september Lördagen den 22 september kl är det drop in på Sagabion för dig som är intresserad av att vara med som skådespelare. Vi söker huvudroller, biroller och statister i alla åldrar! Kravet är att du har koppling till Tjörn. Välkommen! FRÅGOR? Kontakta filmpedagog Simon Gunnarsson på Arrangör: Tjörns kommun, Kultur och Fritidsförvaltningen i samarbete med Rullande kameran. Det är kulturoch fritidsförvaltningen som ansvarar för projektet som leds och hålls samman av Simon Gunnarsson, filmpedagog i Tjörns kommun. Premiären är planerad till augusti nästa år VI PÅ TJÖRN nr

13 Skärhamnselever i norsk dansföreställning Danskompaniet från grannlandet i väster provade för första gången att samarbeta med svenska barn ett försök som gav mersmak! Mer än hundra Skärhamnselever deltog när det norska danskompaniet Panta Rei kom till Tjörn för att färdigställa sitt senaste verk. Barnen deltog klassvis och fick även vara med i förberedelserna som skedde både i skolan och på museet tillsammans med dansarna innan det var dags att uppträda framför en stor publik. Hörsalen på Nordiska Akvarellmuseets fylldes två septemberkvällar i rad. engagerade elever Barnen bar egendekorerade tröjor som de förberett i museets ateljéer tidigare under veckan. Alla elever i trean, fyran och femman deltog i olika workshops på dagtid. De fyror och femmor som ville fick också vara med i de offentliga kvällsföreställningarna. De allra flesta valde att vara med och såväl dansarna som koreograf och kompositör var märkbart rörda över barnens engagemang. Projektet är ett samarbete mellan Tjörns kommun, Västra Götalandsregionen, Kultur i väst/danskontoret och Nordiska Akvarellmuseet. Danskompaniet bodde på museet under sin två veckor långa Tjörnvistelse. Tema barn och unga Höstlov på Tjörn! Vecka 44 är det höstlov och helt traditionsenligt erbjuds det mängder av aktiviteter för alla höstlovslediga barn och ungdomar. Vad sägs om musikalworkshop på Radona, låtskrivarworkshop på Häggvallsskolan, skräckvandring, disco Se hela programmet på VI PÅ TJÖRN nr

14 Positiva till (lagom) ökad turism Gärna mer turister till Björholmen men det ska ske varsamt och i samarbete med de entreprenörer som redan finns. Det framkommer i en lokal turismstudie. Turismen skapar förutsättningar för samhällsekonomin i stort. Det handlar om att få bättre kunskap om turismen och dess inverkan på samhället och vice versa, säger Tjörns turistchef Lena Karlstedt. Studien är en del i det interregionala EU-projektet Framtidskuster och omfattar tre utvalda kustsamhällen där Björholmen med omnejd är det ena. De andra två är Marstrand och Käringön. Studien baseras på enkäter och ett antal djupintervjuer med bofasta, besökare och näringsidkare. Enligt intervjuerna ser de boende på Björholmen gärna att besökarna blir fler, så länge ökningen sker under ordnade former. De flesta av de intervjuade näringsidkarna vill att kommunen ska satsa mer på turism. Samtidigt är de boende på Björ- holmen med omnejd något mindre positiva till turismutveckling än vad de boende i studiens andra två kustsamhällen. Inom turismnäringen är det många verksamma aktörer; näringslivet, föreningslivet, kulturutövare och kommunen. Det krävs samverkan för att klara den balansgång som leder till hållbar utveckling. Vi är alla måna om att värna om Tjörns själ, det är den som turisterna kommer hit för att uppleva, säger Lena Karlstedt. strategiska områden Totalt sett tar Tjörn emot närmare en halv miljon besökare under ett år. Studien pekar på fyra strategiska områden för hela Tjörn att fokusera kring för att öka den siffran: Kommunikation med lokalbefolkningen. Samverkan mellan företagare. Formande av ett formellt destinationsnätverk. Turismutveckling med fokus på natur- och kulturturism. natur och kultur Tillfrågade besökare i studien lyfter naturen och kulturen som Tjörns största tillgång, något som stämmer väl överens med vårens medborgarundersökning från Statistiska Centralbyrån, SCB. När Tjörnborna generellt beskriver Tjörn som turistdestination toppas listan av närheten till hav, sol och bad (91 procent), fin natur (91 procent), rikt utbud av vandringsleder (59 procent) och rikt kulturutbud (58 procent). EU-projektet Framtidskuster är ett samverkansprojekt i Öresund-, Kattegatt och Skagerrakregionen. Ett flertal undersökningar har gjorts, bland annat i Södra Bohuslän, där syftet var att kartlägga turistindustrin i kustsamhällena Marstrand, Käringön och Björholmen med omnejd. Läs mer på VI PÅ TJÖRN nr

15 Nyckelord: samarbete Ensam är inte stark längre och det råder en trend bland de mindre kommunerna i landet att ta hjälp av varandra. Samarbete är det självklara nyckelordet. De första stegen är redan tagna. Ett exempel där man redan kommit långt är SOLTAK ett gemensamt bolag för samverkan mellan Stenungsund, Orust, Lilla Edet, Tjörn, Ale och Kungälv. Bolaget startar 1 januari Tillsammans har de sex kommunerna en folkmängd på cirka invånare vilket plötsligt skapar helt andra förutsättningar: Inom framförallt stödoch servicetjänster finns flera fördelar med att samverka över kommungränserna, säger Martin Johansen (FP), kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Tjörns kommun. konferens om miljön Den stora miljökonferensen Ett hållbart Bohuslän är ett annat exempel på hur man kan samarbeta; den här gången kring miljön. Konferensen hölls i Ljungskile i början av september. Tjörns kommun representerades bland annat av Martin Johansen som speciellt värdesatte möjligheten att prata samverkan: Efter oljeutsläppet för ett år sedan vet vi nu, bättre än någonsin, hur mycket det betyder att kunna hjälpa varandra. 200 deltagare Deltagarna fick också höra om det omfattande arbetet med Tjörns nya översiktsplan och hur cultural planning har använts i det arbetet. Även resultatet från medborgarenkäten De bohusländska kommunstyrelseordförandena tillsammans med mijöminister Lena Ek (C) och Lars Bäckström, landshövding i Västra Götalands län.foto: Ingemar Hammarström, ST-tidningen. och Tjörns själ fick utrymme under en konferens där ordet toppmöte kändes helt rätt att använda. På plats fanns kommunalråd från Bohusläns samtliga elva kommuner, från Öckerö till Strömstad. Totalt deltog mer än 200 personer. Även företagare och föreningar fanns representerade. Näringsliv: Tjörn från 142:a till 10:e plats När Sveriges kommuners tillväxt rankas hamnar Tjörn på 10:e plats en förbättring med 132 placeringar sedan förra mätningen Tjörn är därmed den näst snabbast växande kommunen i Västra Götland. Bäst i regionen är Öckerö på plats 7. Undersökningen visar att fjolåret var ett bra år för företagen med god tillväxt och resultatutveckling. I 283 kommuner ökade omsättningen i mer än hälften av företagen. Dessutom förbättrades resultatet för mer än hälften av företagen i 215 av 287 kommuner. Årets Företagarkommun mäter tillväxt genom fyra parametrar; omsättning, resultat, kreditvärdighet och antal företag. Det är kreditföretaget UC och Företagarna som står för rankingen. VI PÅ TJÖRN nr

16 MVG till Tjörns skolor Skolinspektionens rapport visar att Tjörns skolor främjar barns språk, motverkar könsmönster och arbetar med kvalitetsuppföljning. Bäst i klassen är förskolorna. När Skolinspektionen granskade alla skolenheter på Tjörn våren 2012 fann man inte mycket att anmärka på. Det framgår av Skolinspektionens rapport som presenterades den 13 september. Förskolorna gör bäst ifrån sig. Även grund- och gymnasieskolan sticker ut där hela 92 procent av eleverna har behörighet till gymnasieskola respektive högskola. förbättrat kvalitetsarbete Man konstaterar att samtliga skolenheter har system för kvalitetsuppföljning och värdegrundsarbete. Skolinspektion vill att Tjörn tydligare följer upp de allra minsta barnens kunskapsutveckling i alla ämnen. I kvalitetsarbetet ska också fritidshemmen tas med i utvärderingarna. Jag är oerhört stolt över hela vår barn- och utbildningsförvaltning, säger Berit Swanström, förvaltningschef. Jag blir rörd över förskolans mycket fina resultat. De senaste tre åren har de gått igenom en svår process för att bli effektivare. Skolinspektionens rapport visar att de också förbättrat kvaliteten. Skolinspektionens rapport kan laddas ned från tjorn Läskraft på Tjörn Läskraft! handlar om att inspirera frivilliga, anhöriga och äldreomsorgspersonal att besöka äldreboenden och läsa högt ur böcker och tidningar. Som högläsare erbjuds man fortbildning, nätverk och intressanta möten. Bakom högläsningsprojektet står Centrum för lättläst. Vill du veta mer? Ring Kerstin Krona, biblioteket i Skärhamn, , eller gå in på Vem utför din hemtjänst? Du som är beviljad hemtjänst kan välja att få tjänsterna utförda av en privat leverantör godkänd av kommunen eller av kommunens hemtjänst. Kommunen säkerställer att de som kommer hem till dig ger tjänster av god kvalitet. Kommunens hemtjänst är utförare på samma villkor som de privata företagen. Kontakta din biståndshandläggare för mer information eller läs mer på Tyskt studiebesök början av september kom organisationen Deutscher I Kinderschultzförbunde från Schwerin i Tyskland på studiebesök till Tjörn och gjorde studiebesök hos särskolan, familjecentrum och på Hannagården. Tjörns kommun och den tyska organisationen som arbetar för barns rättigheter och för att motverka våld mot barn ingår i ett europeiskt samarbete där syftet är att utveckla samverkan både inom och mellan organisationer för att uppfylla barnkonventionens intentioner. Man arbetar bland annat inom området stöd till föräldrar med barn med funktionshinder VI PÅ TJÖRN nr

17 Säkra seniorer drog fullt hus Utställningar, miniseminarier och prisutdelning. Dagen om seniorsäkerhet lockade ett hundratal till Billströmska folkhögskolan. Ösregn och virvlande höstlöv på utsidan men värme och ljus på insidan. Det blev snabbt fullt i Tyftsalen på Billströmska Folkhögskolan när kommunen tillsammans med nätverket Äldre kan bjöd in till en dag för seniorers säkerhet. Dagens digra program leddes av moderator och folkhälsosamordnare Johan Sjöholm. Levande musik, kaffe och fralla inledde dagen och fortsatte sedan med många spännande programpunkter. hur mår tjörns äldre? Temat för dagen var Äldreomsorg i tiden och Hur mår Tjörns äldre?. Socialchef Shujaat Noormohamed konstaterade att Tjörns äldre tycks må ganska bra och att Tjörn är bra på att få goda resultat i förhållande till satsad peng jämfört med många andra kommuner. Tubbemodellen presenterades liksom Mötesplats Tjörn och dess säkerhetsronder. I samband med lunchen fanns möjlighet att prata med utställare som till exempel PRO, Röda korset, vårdcentralerna och Folktandvården. Det här var väldigt trevligt och nyttigt, sa Bosse Broberg Ester och Majken på scen tillsammans med några av arrangörerna. som passade på att få sitt blodtryck kontrollerat av Ann-Sofie Lekander från Tjörns vårdcentral. oväntat besök Seniorsäkerhetsdagen fick också oväntat och mycket uppskattat besök av Ester och Majken kärringar på vift (Britt-Marie Rastman och Majvor Sellman). Med glimten i ögat, kantat av många skratt, tog de bland annat upp vikten av att röra på sig även som äldre men att man också vara lite extra försiktig i sin vardag. Margith Hansson, enhetschef på Valåsens äldreboende, visar boken Kom ihåg att man kan glömma av, en levnadsberättelse i ord och bild. En bok som beskriver vem man är blir ett hjälpmedel i arbetet med demenssjuka. Bosse Broberg får sitt blodtryck kontrollerat av Ann-Sofie Lekander från Tjörns vårdcentral. VI PÅ TJÖRN nr

18 Pär bäst i Tjörn Runt Bästa Tjörnbo i Tjörn Runt 2012 blev kapten Pär Larsson från Skärhamn och hans besättning på nio personer. Tillsammans seglade de 40-fotaren Le Veuve Noire till en sammanlagd niondeplats i tävlingen. Foto: Åke Fredriksson Simskola i vinter I Sundahallen i Stenungsund, söndagar 13 jan 24 mars med uppehåll vecka 7. För barn skrivna på Tjörn, födda 2006 eller tidigare. I mån av plats tas även yngre barn emot. Tre grupper mellan kl 9.30 och Kostnad: 400 kr. Anmälan senast den 23 november till Tjörns kundcenter Med reservation för eventuella ändringar. Författarbesök med Helene Tursten Kriminalförfattaren Helene Tursten mest känd för sina böcker om kriminalinspektören Irene Huss gästar Skärhamns bibliotek måndagen den 5 november kl Entré: 60 kr. Peter Land, Orkan III Köpenhamn 11 december 1999, 2000 Höstens utställningar på Nordiska Akvarellmuseet 23 september 2 december peter land svart pedagogik En omtumlande resa bland bildminnen och känslor där barnet ständigt finns i centrum. Med burlesk och frejdig humor låter han inre sanningar och yttre idealbilder krocka. 23 september 2 december natur ur museets samling I museets nya konsthall visas under hösten ett urval ur museets samling på cirka verk. Fokus ligger på natur, med bland annat flera verk av Lars Lerin VI PÅ TJÖRN nr

19 Elda med förstånd Braskaminer och öppna spisar är mysiga men ska eldas i med förstånd och eftertanke. Elda lagom och följ instruktionerna. Braskaminer säljs som aldrig förr och har hög mysfaktor. Men det finns en del att tänka på, inte minst för brandsäkerhetens skull. Elda inte med mer ved än braskaminens eldningsinstruktion säger ofta två till tre kilo ved i timmen oavsett om eldstaden rymmer det dubbla. När man eldar med för mycket ved blir temperaturen i skorstenen väldigt hög och efter några timmars eldande har även skorstenens utsida blivit het. Även om skorstenen är monterad med godkänt avstånd till brännbara byggnadsdelar kan det då börja brinna i exempelvis bjälklagsgenomföringar. 2 kilo ved väsentlig förändring anmälan Rökgastemperaturen kan bli betydligt högre i rökkanalen om du exempelvis byter bränsleslag eller installerar en brasinsats i din öppna spis. Därför krävs alltid anmälan till byggnadsnämnden vid nyinstallationer, byte av bränsleslag eller annan väsentlig förändring. Tillsammans med anmälan ska ett utlåtande från skorstensfejarmästaren bifogas. tänk på detta Pyrelda inte! Använd torr ved i lämplig storlek och starta eldningen snabbt. Rätt mängd förbränningsluft gör att elden brinner med klara och livliga lågor. Kontrollera röken. Den ska vara klar och genomskinlig, inte svart. 40 procent av de bränder i villor och radhus som räddningstjänsten rycker ut till orsakas av brand i eldstäder. Varm aska är oerhört brandfarlig och kan vara varm i flera dygn. Lägg aska och sot i en plåthink med lock. Foto: Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund johan palevik Se över stegar, glidskydd och takstegar. Speciellt om du fått avisering om sotning eller brandskyddskontroll, så att det är säkert för sotaren att gå på taket. Om taksäkerheten är bristfällig avbryts arbetet av säkerhetsskäl. brandvarnare räddar liv! Vid brand är det röken som är farligast och som orsakar dödsfall. Skaffa därför brandvarnare! Skaffa också en handbrandsläckare. Alla i familjen ska känna till hur släckaren fungerar och var den är placerad. för mer information Skorstensfejarmästare Johan Palevik , eller Räddningstjänsten , VI PÅ TJÖRN nr Tema Säker och trygg

20 Tjörns kundcenter Öppet 7 dagar i veckan SKÄRHAMN Måndag torsdag kl Fredag kl Lördag söndag kl ställ frågor via webben Lämna din fråga eller synpunkt till oss. Garanterat snabbt svar! blanketter och e-tjänster Hittar du på boka, beställ & ändra Boka Kroksdalshallen samt gymnastiksalarna i Skärhamn, Bleket, Långekärr, Kållekärr och Myggenäs. Beställa avstängning, anmäla ägarbyte och adressändring och få svar på frågor om fakturor för vatten och avlopp samt renhållning. Ändra abonnemang för renhållning och avfall. Ställa dig i tomtkö, lägenhetskö, sjöbodskö och kö för boendeparkering. Lämna vattenprovsflaskor, tisdagar kl 8 12, som du själv beställt på Använda kopiator och skanner till självkostnadspris. Boka boende och få tips om evenemang, sevärdheter, restauranger, aktiviteter m m. Boka handledning i Internet & sociala medier i IT-studion. Boka bibliotikarie. läs, lyssna & låna Läsa dagstidningar och tidskrifter. Ta del av utställda detaljplaner. Låna elmätare. Se på konstutställningen. Låna och lämna böcker i våra automater, använda datorer och läsa. Låna ljudböcker och DAISY-talböcker. öppettider återvinningsstationen i heås Veckodag Öppettid Måndag kl Tisdag fredag kl Lördag 10/11 och 1/12 kl tömdes inte soptunnan? Ring Renovas kundtjänst besök oss på facebook och twitter twitter.com/#!/tjornskommun tjänsteman i beredskap När du behöver nå kommunen efter kontorstid, kontakta tjänsteman i beredskap kontakta tjörns kundcenter Tjörns kommun, Skärhamn Besöksadress: Kroksdalsvägen 1 Telefon Fax bibliotek Telefon , tjörns turistbyrå Telefon , växel Söker du någon av våra medarbetare eller vill tala med kommunens växel ringer du köp & hyr Köpa och ladda busskort. Köpa biljetter till lokala arrangemang och biobiljetter till Sagabion. Köpa presenter, vykort och frimärken. Hyra flytväst även till hundar. Hyra cykel VI PÅ TJÖRN nr

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014 Version 1.0 Medborgarundersökning 2014 Medborgarna om 1. Kommunen som en plats att bo och leva i Nöjd Region Index (NRI) 2. Kommunens verksamheter Nöjd Medborgar Index (NMI) 3. Inflytande i kommunen Nöjd

Läs mer

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det nya sättet att

Läs mer

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det nya sättet att

Läs mer

Dags att välja. abonnemang för ditt hushållsavfall. För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

Dags att välja. abonnemang för ditt hushållsavfall. För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Dags att välja abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det

Läs mer

Dags att välja. abonnemang för ditt hushållsavfall. För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

Dags att välja. abonnemang för ditt hushållsavfall. För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Dags att välja abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det

Läs mer

Flerfackssortering i Norrköping

Flerfackssortering i Norrköping Flerfackssortering i Norrköping Nu blir det enkelt att sortera Under hösten 2014 är bostadsområdena Ljunga, Svärtinge, Rist, Östra Husby, Fyrby, Sörby och Lindö utsedda till att prova ett nytt system för

Läs mer

Maj 2015. Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu är det bevisat! Tjörn är bättre än Bahamas

Maj 2015. Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu är det bevisat! Tjörn är bättre än Bahamas Maj 2015 Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu lanserar vi ett nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! För tre år sedan startade de första, månatliga, digitala utskicken av Näringslivet på Tjörn.

Läs mer

Umgås och trivs framför brasan

Umgås och trivs framför brasan Umgås och trivs framför brasan Några tips och råd om hur du eldar säkert hemma Sedan urminnes tider har brasan varit en samlingspunkt i våra bostäder. Där lagades maten och det var runt spisen man samlades

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

vi på DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Information om avfall och återvinning för villaboende.

vi på DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Information om avfall och återvinning för villaboende. vi på Tjörn DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Ett miljövänligare Tjörn 2012 Information om avfall och återvinning för villaboende. Gemensamt för kommuner i GR Bättre miljö 2020

Läs mer

VI VILL HA DINA MATRESTER

VI VILL HA DINA MATRESTER VI VILL HA DINA MATRESTER Återvinn din mat Uppsamling Transport Rötning Drivmedel Matrester - en värdefull resurs Det mesta av vårt avfall går att återvinna. Med insamling av matavfall tar Österåker ett

Läs mer

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel Småhus Nu kan du gå ner i vikt Stegvist införande av viktbaserad avfallstaxa 2010 2012 mycket du Du betala Vi inför successivt viktbaserad avfallstaxa i Göteborg. Schemat här nedan visar när systemet införs

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Visste du att Biogas är ett miljöanpassat fordonsbränsle och ger inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären vid förbränning. släpper ut betydligt

Läs mer

Tyck till om Tjörns framtid!

Tyck till om Tjörns framtid! Tyck till om Tjörns framtid! När du tänker framtid och Tjörn, vad tänker du på då? Tjörns kommun arbetar nu med att göra en ny Översiktsplan. Det är ett dokument som har sin utgångspunkt i hur kommunens

Läs mer

VAL AV AVFALLSABONNEMANG

VAL AV AVFALLSABONNEMANG 2015-03-10 VAL AV AVFALLSABONNEMANG I Emmaboda kommun är matavfallsinsamling infört i de områden som har tätortstömning. Genom att välja abonnemang för avfallshämtning kan ni göra en insats för miljön.

Läs mer

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur!

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! NU har vi BÖRJAt SAMLA IN MATAVFALL Du kan göra en insats för miljön genom att sortera ut ditt matavfall och lämna det för hämtning. Varför ska vi börja samla in

Läs mer

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur!

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! NU BÖRJAR VI SAMLA IN MATAVFALL Du kan göra en insats för miljön genom att sortera ut ditt matavfall och lämna det för hämtning. Varför ska vi börja samla in matavfall?

Läs mer

Miljö och folkhälsa.

Miljö och folkhälsa. Hållbarhet hos oss. Nyköpings kommun: jobbar för en ekonomi i balans en förutsättning för att kunna leverera god service även i framtiden är en av Sveriges främsta kommuner med 37 förskolor och skolor

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas Skräp eller en råvara med möjligheter? Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller som en resurs. Partille kommun väljer att se matavfallet som

Läs mer

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Fritidshusägare Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Sophämtning Du som har fritidshus kan välja mellan flera olika kärlstorlekar

Läs mer

Information för bostadsrättföreningar och hyreshus

Information för bostadsrättföreningar och hyreshus Information för bostadsrättföreningar och hyreshus Varför samlar vi matavfallet? När vi slänger matavfallet i den brännbarapåsen slänger vi inte bara mat utan också en värdefull resurs. Matavfallet innehåller

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning 2014

SCB:s medborgarundersökning 2014 SCB:s medborgarundersökning 2014 Trollhättan stads resultat Miljö Trollhättan bäst på renhållning toppar ranking från branschorganisation Det handlar om Sveriges bästa avfallskommun 2013 med avseende på

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Älvdalens kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Älvdalens kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Älvdalens kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

dags att välja Viktig information till fastighetsägare och bostadsrättföreningar inför valet av nytt avfallsabonnemang.

dags att välja Viktig information till fastighetsägare och bostadsrättföreningar inför valet av nytt avfallsabonnemang. dags att välja Viktig information till fastighetsägare och bostadsrättföreningar inför valet av nytt avfallsabonnemang. Snart inför Sigtuna kommun utsortering av matavfall. Det medför att du måste välja

Läs mer

Nu testar vi fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar

Nu testar vi fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar i n d r a ng ti plast metall pappersförpackningar Nu testar vi fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar Det ska vara lätt att göra rätt! I Sverige är vi ganska bra på återvinning av förpackningar

Läs mer

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön Information till stugområden i Falkenbergs kommun - nu kan vi ta hand om ert matavfall Dina matrester - gott för miljön 1 Matrester blir till biogas Mycket av det avfall som hushållen slänger är matavfall

Läs mer

Plats och tid Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn kl 17.00-18.40

Plats och tid Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn kl 17.00-18.40 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008-09-29 Blad Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn kl 17.00-18.40 Beslutande Benita Nilsson (fp), ordf Ewa-Lena Svensson (fp)

Läs mer

Dags att välja avfallsabonnemang. Du kan välja mellan tre alternativ!

Dags att välja avfallsabonnemang. Du kan välja mellan tre alternativ! Dags att välja avfallsabonnemang Du kan välja mellan tre alternativ! t nas e s al 13! v t t 0 r di ari 2 ö u G S! 1 jan B O en 3 d Avfallshantering valbroschyr.indd 1 2012-12-19 10:41:53 Nu är det dags

Läs mer

Till dig som ska skaffa ved- eller pelletskamin

Till dig som ska skaffa ved- eller pelletskamin Till dig som ska skaffa ved- eller pelletskamin En kamin som eldas med ved eller annat biobränsle är ett klimatsmart komplement till din befintliga värmekälla. Den kan också vara ett mysigt inslag i innemiljön.

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas 1 Skräp eller en råvara med möjligheter? Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller en råvara med möjligheter. Lerums kommun väljer att satsa

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Hässleholms kommun

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Hässleholms kommun SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Hässleholms kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012... 1 Resultat Del A

Läs mer

sophämtning & vatten och avlopp

sophämtning & vatten och avlopp Layout: Johanna Westling Kessai, Sundbybergs stad Information till småhusägare om sophämtning & vatten och avlopp från Sundbybergs stad avfall Sophämtningsavgifter 2014 Villaägare betalar en fast avgift

Läs mer

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL från APRIL KÄLLSORTERAR Vi även matavfall START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL FÖR EN BÄTTRE MILJÖ Tack vare att du källsorterar kan avfall återvinnas till nya produkter. Därför har återvinningsstationer

Läs mer

Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas 2 Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller som en råvara med möjligheter. Vi väljer att satsa på möjligheter. Med början under hösten 2011

Läs mer

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun Information från Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun 2015 Sophanteringen i Ystad Tips & trix och annat intressant! I november 2014 gjordes

Läs mer

Maten i retur bra för vår natur! Insamling av matavfall för verksamheter

Maten i retur bra för vår natur! Insamling av matavfall för verksamheter Maten i retur bra för vår natur! Insamling av matavfall för verksamheter Lämna ditt matavfall till oss Sverige har som mål att samla in 35 procent av matavfallet och behandla det biologiskt. Nacka kommun

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Tabellbilaga Svedala kommun Våren 2010 SCB:s Medborgarundersökning våren 2010 Innehållsförteckning - Bilaga

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet. En jämförelse mellan fem kommuner i SOLTAKsamarbetet 2012

Kommunens Kvalitet i Korthet. En jämförelse mellan fem kommuner i SOLTAKsamarbetet 2012 Kommunens Kvalitet i Korthet En jämförelse mellan fem kommuner i SOLTAKsamarbetet 2012 KKiK 2012 1 SOLTAK samverkan mellan Stenungsund, Orust, Lilla Edet, Tjörn, Ale, Kungälv och Öckerö kommuner. September

Läs mer

Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN

Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN Grönt ljus för gröna påsen Tranås kommun inför nu ett delvis nytt sätt att hantera och insamla matrester. Mat som av någon anledning blir över

Läs mer

Information från Avfallsenheten i Ystad

Information från Avfallsenheten i Ystad Information från Avfallsenheten i Ystad Vi strävar tillsammans mot ett hållbart samhälle. Vårt mål är att tillgodose de behov vi har idag utan att äventyra våra kommande generationers behov. 97% av vårt

Läs mer

Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg

Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg Antagen av kommunfullmäktige i Varberg 2014-11-25 och i Falkenberg 2014-12-16, att gälla från och med 2015-01-01 Kundtjänst Telefon 0757-27 40

Läs mer

Vad tycker Tjörns unga?

Vad tycker Tjörns unga? Vad tycker Tjörns unga? Kultur- och fritidsförvaltningen 2014-10-21 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Bakgrund 3 2 Luppenkätens frisvar, årskurs 8 4 3 Återkoppling efter Luppen, årskurs 8 6 4 Luppenkätens

Läs mer

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun 1 Varför samla in matavfall? Mycket av det vi slänger i soppåsen består

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun 1 Varför samla in matavfall? Mycket av det vi slänger i soppåsen

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

SOPHÄMTNING FÖR SMÅHUS AVGIFTER 2015

SOPHÄMTNING FÖR SMÅHUS AVGIFTER 2015 SOPHÄMTNING FÖR SMÅHUS AVGIFTER 2015 MER UTSORTERAT BILLIGARE SOPHÄMTNING I Stockholm har vi vikttaxa. Du kan därmed själv påverka dina kostnader genom att minska vikten i kärlet. Du betalar en grundavgift

Läs mer

Information om avfallshantering

Information om avfallshantering Information om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör har gemensamma föreskrifter om avfallshantering tagits fram i samarbete med Merab (Mellanskånes Renhållningsaktiebolag). Föreskrifterna

Läs mer

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn.

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn. VATTEN & AVLOPP Dricksvatten Tillgång till vatten är en förutsättning för att samhället ska fungera. Rent vatten är livsviktigt - som dricksvatten och för att sköta den personliga hygienen och förhindra

Läs mer

Avfallstaxa. för Gällivare kommun. Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50.

Avfallstaxa. för Gällivare kommun. Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50. Avfallstaxa för Gällivare kommun Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50. 1 Avfallstaxa för hushållsavfall Allmänna bestämmelser...3-4 Det här får du för pengarna...5

Läs mer

Villahushåll. Insamling av matavfall en insats för miljön

Villahushåll. Insamling av matavfall en insats för miljön Villahushåll Insamling av matavfall en insats för miljön Hållbart samhälle Det avfall som uppkommer ska vara en resurs och inte ett miljöproblem. Det har Upplands Väsby och åtta andra norrortskommuner

Läs mer

Medborgarundersökning 2010 Rapport förenklad uppföljning

Medborgarundersökning 2010 Rapport förenklad uppföljning Medborgarundersökning 2010 Rapport förenklad uppföljning Medborgarundersökning 2010, förenklad uppföljning 1 (10) Kommunstyrelsens kontor Ylva Sanfridson Telefon 0155-381 31, 072-733 22 48 Fax 0155-305

Läs mer

till källsortering av matavfall så bidrar du till en bättre miljö!

till källsortering av matavfall så bidrar du till en bättre miljö! till källsortering av matavfall så bidrar du till en bättre miljö! Ett hållbart samhälle bygger på att allt avfall som uppkommer ska vara en resurs och inte ett miljöproblem så även i Lysekil Lysekils

Läs mer

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Ditt matavfall blir biogas

Ditt matavfall blir biogas Ditt matavfall blir biogas Läs om hur du kan påverka miljön och dina kostnader Snart startar insamlingen av matavfall i Hylte kommun Vi gör bränsle av ditt matavfall Snart startar vi insamlingen av matavfall

Läs mer

Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015

Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015 Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015 Antagen av kommunfullmäktige i Falkenberg 2014-12-16 att gälla från och med 2015-01-01 FALKENBERG Kundtjänst Telefon 0757-27 40 00, e-post: vivab@vivab.info

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

STAPLAR OCH GODA BETYG - resultat och kommentarer från vår kundundersökning hösten 2013.

STAPLAR OCH GODA BETYG - resultat och kommentarer från vår kundundersökning hösten 2013. STAPLAR OCH GODA BETYG - resultat och kommentarer från vår kundundersökning hösten 213. 2-2 2 info@dvaab.se www.dalavattenavfall.se Vi förbättrar din dag. Resultatet av kundenkäten Vad tycker hushållen

Läs mer

Framtidens sparform TIPS

Framtidens sparform TIPS Framtidens sparform Bli Miljönär-vänlig! Genom att hyra, låna, laga och reparera kan du spara pengar och samtidigt bidra till att förebygga avfall. Allt du konsumerar blir ett avfall, förr eller senare.

Läs mer

SORTERA MATAVFALL I FLERFAMILJSHUS GÖR MILJÖ- NYTTA LÅT ERT MATAVFALL BLI BIOGAS/ BIOGÖDSEL FLERFAMILJSHUS

SORTERA MATAVFALL I FLERFAMILJSHUS GÖR MILJÖ- NYTTA LÅT ERT MATAVFALL BLI BIOGAS/ BIOGÖDSEL FLERFAMILJSHUS SORTERA MATAVFALL I FLERFAMILJSHUS GÖR MILJÖ- NYTTA LÅT ERT MATAVFALL BLI BIOGAS/ BIOGÖDSEL FLERFAMILJSHUS Ett viktigt val Dags för er att välja nytt abonnemang Från den 1 november 2015 inför Danderyds

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 555 1 av 5 2010-04-28 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Barn- och Utbildningsnämnden sammanträder torsdagen den 6 maj 2010, klockan 17.00, kommunhuset, Stora Tjörnsalen. 1. Val av protokollsjusterare (Erling Alsin)

Läs mer

Vad kommer ur skorstenen? Regler och tips för eldning med biobränslen

Vad kommer ur skorstenen? Regler och tips för eldning med biobränslen Vad kommer ur skorstenen? Regler och tips för eldning med biobränslen Elda med hänsyn I dagens samhällen bor vi tätt intill varandra och har ofta små tomter. Eldas det i braskaminer eller pannor i tätbebyggda

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015. Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015. Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015 Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter VALHALLAVÄGEN 38s 10 SÖRBYVÄGEN ÖPPETTIDER FÖR VÅRA LOKALER VALHALLAVÄGEN

Läs mer

Bilaga 1 Barnens avfallsplan

Bilaga 1 Barnens avfallsplan 34 Bilaga 1 Barnens avfallsplan Bakgrund Inför arbetet med avfallsplanen 2016-2019 bjöds ett antal referensgrupper in för att diskutera hur de berörs av avfallsfrågor. I en grupp träffade vi bland annat

Läs mer

MATAVFALLSINSAMLING i enbostadshus

MATAVFALLSINSAMLING i enbostadshus MATAVFALLSINSAMLING i enbostadshus Varför samlar vi in matavfall? I maj 2012 antog regeringen ett nytt nationellt mål som innebär att 50 procent av matavfallet ska sorteras ut och behandlas biologiskt

Läs mer

Tubberödshus. Så länge du är i livet ska du leva

Tubberödshus. Så länge du är i livet ska du leva Tubberödshus Så länge du är i livet ska du leva Så länge du är i livet ska du leva I genuin bohuslänsk natur med berg, grönska och närhet till havet ligger Tubberödshus äldreboende i Skärhamn på Tjörn.

Läs mer

Kommunbladet maj 2014

Kommunbladet maj 2014 Kommunbladet maj 2014 Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Val till EU-parlamentet Den 25 maj 2014 är det val till EU-parlamentet (Europa-parlamentet). Då väljer du vilka 20 svenska politiker

Läs mer

Verksamhetsplan kommunstyrelsen

Verksamhetsplan kommunstyrelsen Verksamhetsplan kommunstyrelsen 2012-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 sidan 1 av 6 Inledning... 2 Vägen till visionen... 2 Verksamhetsbeskrivning... 2 Mål... 2 Inriktning... 2 Vara en del

Läs mer

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst vision västra götaland det goda livet Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst Visionen gäller för Västra Götaland. Den är

Läs mer

Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011

Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Tjörn Möjligheternas ö Ingress Kommunkansliet är kommunstyrelsens förvaltning och ska i denna roll utgöra den politiska ledningens verktyg för styrning och ledning

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2011-01-20 1 [10] Plats och tid Kommunhuset kl 17.00 20.30 Beslutande Inga-Lill Hast (M), ordförande Marianne Olsson (SB), 1:e vice

Läs mer

Tips om fritids- och kulturverksamhet för dig som behöver extra stöd 2015/ 2016

Tips om fritids- och kulturverksamhet för dig som behöver extra stöd 2015/ 2016 Tips om fritids- och kulturverksamhet för dig som behöver extra stöd 2015/ 2016 www.mjolby.se I det här häftet finns information om saker att göra på fritiden för barn och unga med funktionsnedsättning

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Kommunbladet september 2014

Kommunbladet september 2014 Kommunbladet september 2014 Valet 2014 Söndag den 14 september är det val till riksdag, kommun och landsting. När du röstar ska du ta med röstkort och ID-handling, till exempel körkort eller pass. Om du

Läs mer

Viktigt att minska utsläppen

Viktigt att minska utsläppen Elda rätt! Att elda med ved och pellets är ett klimatsmart alternativ för uppvärmning om det sker på rätt sätt och med effektiv utrustning. Vid dålig förbränning av ved och pellets bildas många föroreningar

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Börje Ohlsson, ordförande Stina-Kajsa Melin 1 vice ordförande Chatarina Engström, 2 vice ordförande

Börje Ohlsson, ordförande Stina-Kajsa Melin 1 vice ordförande Chatarina Engström, 2 vice ordförande 1 MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Surte 1(3 ) Datum och tid: 2011-04-10 Plats: Närvarande: Presidium Sekreterare Inbjudna Glasbruksmuséet i Surte Börje Ohlsson, ordförande Stina-Kajsa Melin 1

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 KAMPANJMANUAL 2014 2 INNEHÅLL Sid 4-8 Sid 9 Sid 10-11 Sid 12 Sid 13 Sid 14 Aktiviteter Budskap Tryckt material Digitalt material Profilprodukter Kampanjhemsida KAMPANJMANUAL

Läs mer

Information från Avfallsenheten

Information från Avfallsenheten Bild: Sofia Güll Information från Avfallsenheten Matavfall i Ystad När får alla Ystads kommuns invånare möjligheten att sortera ut matavfall? Efterhand som vi byter ut våra fordon så utökas områdena där

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS SÅ HÄR GÅR DET TILL 2. Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester

Läs mer

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans Sociala stödresurser Verksamhetsåret 2012 Kvalitetsarbete inom Sociala stödresurser Innehållsförteckning Inledning. 3 Gemensamt kvalitetsarbete.. SCB:s medborgarundersökning

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Detta program är sammanställt av kultur- och fritidsförvaltningen. För information om de olika aktiviteterna hänvisar vi till respektive

Detta program är sammanställt av kultur- och fritidsförvaltningen. För information om de olika aktiviteterna hänvisar vi till respektive Detta program är sammanställt av kultur- och fritidsförvaltningen. För information om de olika aktiviteterna hänvisar vi till respektive arrangör/förening. Allmänhetens bad under sportlovet Skillingaryd

Läs mer

Kvalitetsmål för barn- och familjeavdelningen i Tjörns kommun

Kvalitetsmål för barn- och familjeavdelningen i Tjörns kommun 2011-04-27 SN 127 SOCIALFÖRVALTNINGEN Kvalitetsmål för barn- och familjeavdelningen i Tjörns kommun Den kommunala socialförvaltningens barn- och familjeavdelning ska verka för att på barn och unga växer

Läs mer

Råd och tips om dina avfallskärl. För dig som bor i villa eller radhus

Råd och tips om dina avfallskärl. För dig som bor i villa eller radhus Råd och tips om dina avfallskärl För dig som bor i villa eller radhus ABONNEMANG Välj gärna abonnemang med sortering av matavfall. AVFALLSABONNEMANG FÖR VILLOR Du som bor i villa eller radhus ska ha ett

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 201 TILL Kultur och fritidsnämnden INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING 6. 7.

Läs mer

Varför är det viktigt att ditt barn läser?

Varför är det viktigt att ditt barn läser? LUST ATT LÄSA Många av oss föräldrar drar en lättnadens suck när barnen lärt sig läsa och vill börja läsa själva. Och visst är det en milstolpe att fira, men även efter detta har du möjlighet att uppleva

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Ulricehamns kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Ulricehamns kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Ulricehamns kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester som blivit kvar

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Svalövs kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Svalövs kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Svalövs kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Gäller från och med 1 januari 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-21 Antagen av: KF 169 2013-10-21 KS 199 2013-09-30 SBU 148 2013-08-28 1. INLEDNING... 3 2. AVGIFTER...

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] Sammanträdesdatum 2014-12-15

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] Sammanträdesdatum 2014-12-15 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] 2014-12-15 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Hörsalen, Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn kl 17:00 18:42 Utses att justera Tina Baudino (S) Justeringens

Läs mer

Norsjö kommunblad april 2013

Norsjö kommunblad april 2013 Norsjö kommunblad april 2013 Norsjödagen på Berättarfestivalen Onsdag den 24 april är Norsjö med på Berättarfestivalen i Skellefteå. Norsjö har ett eget program hela dagen på Nordanås caféscen. För att

Läs mer

Min dag med Mikael Lindfors den f.d. traktorföraren som numera är kommunalråd och väldigt idrottsintresserad

Min dag med Mikael Lindfors den f.d. traktorföraren som numera är kommunalråd och väldigt idrottsintresserad Min dag med Mikael Lindfors den f.d. traktorföraren som numera är kommunalråd och väldigt idrottsintresserad Mikael är 49 år och länets yngste kommunalråd. Han började jobba som vårdbiträde och har även

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30 3 ETT GOTT LIV Till alla anställda i Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen ska skapa förutsättningar för en god hälsa och ett gott liv. Grunden för en god hälsa är en sund miljö. Den miljö

Läs mer