Fullmäktige Valberedningen. Valberedningens förslag Val av ny valberedning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fullmäktige 2013. Valberedningen. Valberedningens förslag Val av ny valberedning"

Transkript

1 Fullmäktige 2013 Valberedningen Valberedningens förslag Val av ny valberedning 6

2 Häfte 6 Innehåll Valberedningen och dess arbete 3 Förslag från förbundets valberedning 3 Val av styrelse för tiden den 15 maj 2013 till och med nästa ordinarie fullmäktigemöte Val av revisorer för förbundet och VJS för verksamhetsperioden den 1 juli juni Val av ombud i Sacos kongress 6 Fullmäktiges mötespresidium 8 Kort om de förslagna förbundsstyrelseledamöterna 9 Nomineringar till ny valberedning 10

3 Valberedningen och dess arbete Fullmäktiges val ska enligt 32 i förbundets stadgar samt därtill hörande instruktion förberedas av en valberedning. Denna har bestått av Erik Ahlbom, sammankallande, Pernilla Jönsson, Björn Collianer, Ann-Christin Lejon, Kristian Hernqvist samt ersättarna Nils Högström och Håkan Ohlsson. Nils Högström har ersatt Kristian Hernqvist, som fått anställning inom förbundet och Håkan Ohlsson har ersatt Pernilla Jönsson efter att hon nominerats till förbundsstyrelsen. Anna-Carin Grönlund har varit valberedningens sekreterare. Valberedningen har under 2011 avlämnat förslag till fyllnadsval efter förbundets ordförande Göran Arrius samt ledamot Jenny Öhman Persson. Vid ordförandekonferens i december 2011 valdes Sofia Larsen till ny ordförande i förbundsstyrelsen samt Jens Lindquist till ledamot. Inför val vid ordinarie fullmäktige 2013 har valberedningen haft åtta sammanträden i. Dessförinnan har valberedningen på sedvanligt sätt uppmanat sektionerna att nominera kandidater. Valberedningen har också arbetat aktivt med att ta fram lämpliga kandidater. De till nyval föreslagna kandidaterna har intervjuats. Valberedningen har i första hand bedömt kandidaternas personliga lämplighet för uppdraget men även tagit hänsyn till förbundets olika yrkeskategorier, ålder, kön, geografisk spridning samt i någon mån sektionernas storlek. Valberedningen anser att förslaget på ett godtagbart sätt speglar förbundets struktur. Valberedningen har utgått från att representation i Sacos kongress i första hand tillgodoses genom ledamöter i förbundsstyrelsen. På uppdrag av förbundsstyrelsen har valberedningen även berett fullmäktiges val av mötespresidium vid fullmäktigemötet. Förslag från förbundets valberedning Förbundets valberedning har den 11 mars 2013 beslutat avlämna följande förslag. Valberedningens förslag är enhälligt. Val av styrelse för tiden den 15 maj 2013 till och med nästa ordinarie fullmäktigemöte 2016 Valberedningens förslag Namn Född år Sektion Medlemsgrupp Anmärkning Titel Arbetsplats Bostadsort Ordförande Sofia Larsen Ekonom Omval Civilekonom Örebro Universitet Örebro 3

4 Förste vice ordförande Håkan Öberg Jurist Omval Byråchef Rikspolisstyrelsen Andre vice ordförande Jenny Wernqvist Kallerman Jurist Omval Bolagsjurist Relacom Enskede Ledamöter Anna Dyhre Kalinowska Jurist Omval Egen företagare Nicklas Lagrell Jurist Omval Utbildningschef Västerorts åklagarkammare Anders Ljungberg Ekonom Omval Nationalekonom Statistiska Centralbyrån Mia Wiss Jurist Omval Advokat Lindskog Malmström advokatbyrå (Mjölby) Pär Zelano Jurist Omval Rådman Göteborgs tingsrätt Göteborg Jens Lindquist Samhällsvetare Omval Process- och projektledare Studieförbundet Sisu Stockolm Åke Wahlsten Ekonom Nyval Rektor Västerås stad Västerås Elisabet Sjöberg Lilja Personalvetare Nyval Karriärcoach Adecco 4

5 Anders P Hansson Jurist Nyval Skandinaviska Enskilda Banken Pernilla Jönsson Jurist Nyval Jurist Val av revisorer för förbundet och VJS för verksamhetsperioden den 1 juli juni 2016 Valberedningens förslag Namn Född år Sektion Anmärkning Titel Arbetsplats Bostadsort Ordinarie 1. Birgitta Bjelkberg Omval Auktoriserad revisor Price Waterhouse Coopers 2. Kristin Gulliksson Omval Skatterevisor Skatteverket Sundsvall 3. Erik Lardenäs Omval Ombudsman Sveriges Ingenjörer Årsta Suppleanter 1. Sune Johnson Omval Auktoriserad revisor Price Waterhouse Coopers 2. Carsten Helland Omval Rådman Örebro tingsrätt Örebro 3. Fredrik Nilsson Björner Nyval Kyrkojurist Svenska Kyrkan Knivsta 5

6 Val av ombud i Sacos kongress Vid Sacos kongress har Jusek för närvarande 13 platser. Ombud och suppleanter bör i första hand hämtas från styrelsekretsen och i andra hand hämtas från kansliets tjänstemän. Valberedningens förslag Namn Titel Bostadsort Ordinarie ledamöter Vid eventuellt minskat antal mandat anses ledamöterna valda i nämnd ordning medan de övertaliga anses valda som suppleanter. 1. Sofia Larsen Civilekonom Örebro 2. Håkan Öberg Byråchef 3. Jenny Wernqvist Kallerman Bolagsjurist Enskede 4. Anna Dyhre Kalinowska Egen företagare 5. Nicklas Lagrell Utbildningschef 6. Jens Lindquist Process- och projektledare 7. Anders Ljungberg Nationalekonom 8. Mia Wiss Advokat (Mjölby) 9. Pär Zelano Rådman Göteborg 6

7 10. Anders P Hansson Jur kand 11. Pernilla Jönsson Jurist 12. Elisabet Sjöberg Lilja Karriärcoach 13. Åke Wahlsten Rektor Västerås Suppleanter Vid ökat antal mandat anses personerna valda som ledamöter i nu nämnd ordning. Suppleanterna kan kallas in i den ordning förbundsstyrelsen finner lämpligt, dock att de valda kanslitjänstemännen inkallas endast i sista hand. 1. Nina Khoi Student 2. Hans Sköld Förhandlingschef Täby 3. Lena Emanuelsson Förhandlingschef 4. Harald Lindkvist Kommunikationschef Tyresö 5. Ulrika Herrlin Administrativ chef Segeltorp 6. Magnus Hedberg Samhällspolitisk chef 7. Åsa Uhrwing Personalchef 7

8 8. Per Henriksson Förbundssekreterare 9. Peter Henriksson Biträdande förhandlingschef Uppsala 10. Maria Arrefelt Förhandlingschef Nacka Fullmäktiges mötespresidium Valberedningen föreslår pol mag och civilekonom Fredrik Bister som mötesordförande och jur stud Sofia Jannati som vice mötesordförande vid fullmäktigemötet Valberedningen föreslår Cecilia Tazewell och Arne de Lange från kansliet som mötessekreterare respektive biträdande mötessekreterare vid fullmäktigemötet För förbundets valberedning Erik Ahlbom Sammankallande 8

9 Kort om de förslagna förbundsstyrelseledamöterna Sofia Larsen är föreslagen som ordförande i Jusek. Sofia är civilekonom. Hon har varit ordförande i riksdagens utbildningsutskott och engagerat sig i utbildnings-, näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor. Hon har varit riksdagsledamot för Centerpartiet i tolv år. Dessförinnan var hon under ett par månader anställd på Jusek. Sedan snart ett år tillbaka är hon affärsutvecklare på Örebro universitet. Håkan Öberg är föreslagen som förste vice ordförande i Jusek. Håkan Öberg invaldes i förbundsstyrelsen år 2001 som hovrättsassessor tjänstgörande i Justitiedepartementet. Han anställdes samma år som byråchef inom Ekobrottsmyndigheten. År 2006 tillträde han en tjänst som byråchef och enhetschef inom Rikspolisstyrelsen med ansvar för Polisens internationella samordning. Sedan år 2011 arbetar han på Verksledningskansliet med frågor rörande den nya polisorganisationen och Rikskriminalpolisen. Jenny Wernqvist Kallerman föreslås till omval som ledamot i förbundsstyrelsen av IT-sektionen. Hon har varit engagerad i Jusek under studietiden och var ordförande i dåvarande studerandesektionen SYJF. Jenny har även suttit i förbundsstyrelsen under åren och aktivt medverkat i förnyelsen av juristutbildningen. Hon är bolagsjurist på Relacom och sedan år 2001 även facklig förtroendeman och ordförande i Juseks sektion för kommunikationsföretag. Anna Dyhre föreslås till omval som ledamot i förbundsstyrelsen. Hon har tidigare suttit i förbundsstyrelsen under åren Efter notariemeritering och utlandsvistelse i England var hon ett antal år verksam inom Universum Communications Sweden och är idag egen företagare. Nicklas Lagrell nomineras för omval till förbundsstyrelsen av åklagarsektionen. Nicklas har tidigare varit ledamot och ordförande i sektionen. Han är nu utbildningschef vid åklagarmyndigheten i. Pär Zelano föreslås till omval till förbundsstyrelsen. Efter att ha innehaft flera befattningar inom rättsoch domstolsväsendet är han sedan 2007 rådman vid Göteborgs tingsrätt. Pär är även suppleant i Sveriges Domareförbunds styrelse. Anders Ljungberg nomineras för omval av sektionen för allmän statsförvaltning. Anders arbetar som enhetschef på SCB. Anders har tidigare haft olika uppdrag som förtroendevald på sin arbetsplats. Under perioden var han ledamot i allmän statsförvaltnings sektionsstyrelse. Mia Wiss nomineras för omval av advokatsektionen. Mia är advokat och jobbar på Lindskog Malmström advokatbyrå i. Hon är sedan 2007 ledamot i sektionsstyrelsen för advokatsektionen. Jens Lindquist nomineras för omval av sektionen för intresseorganisationer. Jens har tidigare varit ordförande för sektionen för medlemmar inom intresseorganisationer och är nu suppleant i samma styrelse. Han arbetar som process- och projektledare på Studieförbundet Sisu i. Elisabet Sjöberg Lilja nomineras för nyval av handel och tjänstesektionen. Elisabeth Sjöberg Lilja är ordförande för sektionen sedan Hon arbetar på bemanningsföretaget Adecco och har varit lokalt fackligt engagerad under flera år. Anders P Hansson nomineras för nyval av bank- och försäkringssektionen. Anders har varit ledamot av sektionens styrelse sedan 2006 och är ordförande sedan november Anders arbetar på SEB. Sedan 2008 är han på heltid fackligt ombud för Akademikerna i SEB och regionalt skyddsombud för Civilekonomerna, Jusek, Naturvetarna och Sveriges Ingenjörer på heltid. Åke Wahlsten nomineras för nyval av kommunala sektionen. Åke är ordförande i kommunala sektionen sedan 2012 och arbetar heltid fackligt sedan sju år för Saco i Västerås stad. Åkes yrkesbakgrund är en 9

10 vilande tjänst som skolledare. Tidigare har Åke arbetat som universitetslärare i ekonomiska ämnen, inom skatteförvaltningen och som revisor med mera. Pernilla Jönsson nomineras för nyval av studerandesektionen. Utexaminerad från juristutbildningen Pernilla har varit fackligt aktiv sedan våren 2008 då hon startade mentorskapsprogrammet för jurister i Lund. Hon har därefter suttit med i studerandesektionens styrelse dels som ledamot samt dels som ordförande. Under 2012 var Pernilla vice ordförande för Saco Studentråd. Nomineringar till ny valberedning Enligt beslut från förbundsstyrelsen ska nomineringar till ny valberedning inklusive skriftlig motivering, skickas in till förbundet senast 6 maj: Namn på de nominerade personerna kommer att finnas med i Häfte 7 som delas ut på fullmäktige. 10

11

12 Om Jusek Jusek är förbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Vi driver frågor som påverkar medlemmarnas utbildning, karriär, trygghet och villkor. Med cirka medlemmar är vi ett av de största akademikerförbunden. Jusek är medlem i Saco och partipolitiskt obundet. Fotoskrift AB T0178/ ex Billes Tryckeri AB Jusek : Nybrogatan 30, Box 5167, Malmö: Carlsgatan 12 A, Malmö Göteborg: Lennart Torstenssonsgatan 7, Göteborg Tel E-post Läs mer om vårt arbete med hållbar utveckling på jusek.se/csr

Valberedningens uppdrag

Valberedningens uppdrag Valberedningens uppdrag Vilka kandidater kan företräda medlemmarna bäst i föreningens styrelse? Innehåll Uppdragsgivare... 3 Huvuduppgifter... 3 Förutsättningar... 4 Arbetsprocess... 5 Synliggörande av

Läs mer

Det flexibla arbetslivets möjligheter

Det flexibla arbetslivets möjligheter Statistik Det flexibla arbetslivets möjligheter Ett arbetsliv med individen i fokus Ett arbetsliv med individen i fokus Förutsättningarna i arbetslivet har förändrats. Med moderna tekniska lösningar kan

Läs mer

Efter examen. Jobb och löner för nyexaminerade 2013. Akademikerförbundet

Efter examen. Jobb och löner för nyexaminerade 2013. Akademikerförbundet Efter examen Jobb och löner för nyexaminerade 2013 Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare Juseks arbetsmarknadsundersökning Sedan slutet

Läs mer

VALBEREDNINGENS UPPDRAG

VALBEREDNINGENS UPPDRAG VALBEREDNINGENS UPPDRAG Innehåll Uppdragsgivare.........................3 Huvuduppgifter.........................3 Förutsättningar.........................3 Arbetsprocessen........................5 Synliggörande

Läs mer

Personalvetare. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Personalvetare. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Personalvetare utbildning, arbete och lön Akademikerförbundet för jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Om siffrorna i rapporten Underlaget till rapporten är SCB:s sysselsättningsregister

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Tid: kl. 10.00 16.20 Domstolsverkets lokaler Tryckerigatan 12, Riddarholmen, Stockholm

Tid: kl. 10.00 16.20 Domstolsverkets lokaler Tryckerigatan 12, Riddarholmen, Stockholm Domarnämnden PROTOKOLL 1 (4) NR 10 Tid: kl. 10.00 16.20 Plats: Domstolsverkets lokaler Tryckerigatan 12, Riddarholmen, Stockholm Närvarande ledamöter Anmärkningar Thomas Rolén, ordförande Ann-Christine

Läs mer

En föräldraförsäkring för karriär på lika villkor

En föräldraförsäkring för karriär på lika villkor Statistik En föräldraförsäkring för karriär på lika villkor En reformerad föräldraförsäkring Sofia Larsen, ordförande i Jusek Kvinnor och män ska kunna göra karriär på lika villkor Löneskillnader förklaras

Läs mer

Jurist. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Jurist. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Jurist utbildning, arbete och lön Akademikerförbundet för jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Om siffrorna i rapporten Underlaget till rapporten är främst utdrag från SCB:s

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015 ÖVRIGA HANDLINGAR 2015 1 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015 1. Öppnande av mötet 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om mötets behöriga utlysande 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Läs mer

Är det lönsamt att satsa på kvalificerade insatser för invandrade akademiker?

Är det lönsamt att satsa på kvalificerade insatser för invandrade akademiker? Statistik Är det lönsamt att satsa på kvalificerade insatser för invandrade akademiker? Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Sammanfattning Det

Läs mer

Page 1 of 2. Prioritet: Hög. Bifogade filer: Reseräkningsblankett.pdf; FUM10_fråga.pdf; FUM10_kostnadsersättning.pdf KALLELSE

Page 1 of 2. Prioritet: Hög. Bifogade filer: Reseräkningsblankett.pdf; FUM10_fråga.pdf; FUM10_kostnadsersättning.pdf KALLELSE file://g:\ledning\led\lk\fum\fum_2010\03_kallelse\00_kallelse - Sveriges... Page 1 of 2 2010-11-04 Från: Lena Kylberg (Sveriges Ingenjörer) Skickat: den 23 september 2010 13:05 Till: Anders Tihkan (Sveriges

Läs mer

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Protokoll representantskap 2014 1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 2 Fastställande av röstlängd Mötet beslutar att röstlängden fastställas

Läs mer

Bristande kvalitet i den högre utbildningen

Bristande kvalitet i den högre utbildningen Statistik Bristande kvalitet i den högre utbildningen Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Inledning Nästan 30 procent av alla nyexaminerade säger

Läs mer

Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Varsel, arbetsbrist, uppsägning Varsel, arbetsbrist, uppsägning verksamhetsförändringar i privat sektor Akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Läs mer

Regionråd 2015 16/4 TID & PLATS DAGORDNING MOTIONER VALBEREDNINGENS FÖRSLAG R R R R

Regionråd 2015 16/4 TID & PLATS DAGORDNING MOTIONER VALBEREDNINGENS FÖRSLAG R R R R Regionråd 2015 16/4 TID & PLATS DAGORDNING MOTIONER VALBEREDNINGENS FÖRSLAG R R R R Innehåll Kallelse 3 Info om regionrådet 2015 4 Översikt demokratiprocessen schema 4 Var med och forma Unionen / Info

Läs mer

Ekonomer. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Ekonomer. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Ekonomer utbildning, arbete och lön Akademikerförbundet för jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Om rapporten Underlaget till rapporten är främst utdrag från SCB:s register

Läs mer

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 23 Maj 2011. Dessförinnan reviderade 2010-04-28, 2009-01-22, 2008-11-18, 2007-11-13, 2004-11-08, 2003-05-13, 2002-11-11,

Läs mer

Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 23 oktober 2015, version 1

Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 23 oktober 2015, version 1 Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR 23 oktober 2015, version 1 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till...4 Val av regionstyrelse...6 Val av kongressombud...

Läs mer

Valprocessen. Möjligheter, måsten och möten

Valprocessen. Möjligheter, måsten och möten Valprocessen Möjligheter, måsten och möten Varför läser du detta? Jo Funktionen som valberedare är en viktig del i förbundet verksamhet. I det förändringsarbete som pågår behöver vi utveckla funktionen.

Läs mer

Förslag till beslut Valberedningen i föreningen föreslår att stämman beslutar

Förslag till beslut Valberedningen i föreningen föreslår att stämman beslutar KOMMUNINVEST Svenska kommuner och landsting i samverkan 2014-03-11 Sida 1/3 Bilaga 4 Kommun invest ekonomisk förening Ordinarie föreningsstämman Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorerna och

Läs mer

Invandrade akademiker hur tufft är det?

Invandrade akademiker hur tufft är det? Jusek i korthet Jusek är akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Jusek är medlem i Saco och är partipolitiskt obundet. Jusek har 80 000 medlemmar

Läs mer

Valberedningens förslag till styrelse, revisorer och presidium samt fråga om arvode till förbundsordförande och övriga förtroendevalda

Valberedningens förslag till styrelse, revisorer och presidium samt fråga om arvode till förbundsordförande och övriga förtroendevalda Valberedningens förslag till styrelse, revisorer och presidium samt fråga om arvode till förbundsordförande och övriga förtroendevalda 2 Principer för styrelsens sammansättning enligt valberedningen Vi

Läs mer

Folksam Saks stämma 2009 Onsdagen den 22 april 2009 i Lärarnas hus, Essinge Konferenscenter, Segelbåtsvägen 15 i Stockholm

Folksam Saks stämma 2009 Onsdagen den 22 april 2009 i Lärarnas hus, Essinge Konferenscenter, Segelbåtsvägen 15 i Stockholm s stämma 2009 Onsdagen den 22 april 2009 i Lärarnas hus, Essinge Konferenscenter, Segelbåtsvägen 15 i Stockholm Presentation av valberedningens förslag inklusive uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Motioner & utlåtanden

Motioner & utlåtanden Motioner & utlåtanden REGISTER REGISTER Organisation... 2 Stadgemotioner... 4 Yrkesroll... 31 Jämställdhet... 34 Rättshjälp... 36 Arbetsmiljö... 40 Studier... 42 Politisk påverkan... 46 Medlemskap... 94

Läs mer

VALBEREDNINGEN I IMMUNICUM AKTIEBOLAG (PUBL)

VALBEREDNINGEN I IMMUNICUM AKTIEBOLAG (PUBL) VALBEREDNINGEN I IMMUNICUM AKTIEBOLAG (PUBL) Redogörelse för valberedningens arbete samt förslag till beslut vid årsstämman 2014 Bakgrund Agneta Edberg STYRELSEORDFÖRANDE I IMMUNICUM AB I överensstämmelse

Läs mer

Hot, våld och trakasserier inom rättsväsendet

Hot, våld och trakasserier inom rättsväsendet Statistik Hot, våld och trakasserier inom rättsväsendet Hot och våld måste bekämpas, nolltolerans gäller Få drabbas av våld eller skadegörelse Bristande trygghet bland anställda inom rättskedjan är i förlängningen

Läs mer

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 1. Namn och säte Förbundet Liberal Mångfald (LM) har sitt säte i Stockholm. 2. Ändamål Liberal Mångfald är fristående organisation för mångfald och integration

Läs mer