Ordinarie årsstämma med Vargskinnets Samfällighetsförening äger rum tisdagen den 29 oktober 2013 kl i samlingslokalen på Högviltsvägen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ordinarie årsstämma med Vargskinnets Samfällighetsförening äger rum tisdagen den 29 oktober 2013 kl. 19.00 i samlingslokalen på Högviltsvägen."

Transkript

1 Vargskinnets Samfällighetsförening KALLELSE Styrelsen KALLELSE DAGORDNING Ordinarie årsstämma med Vargskinnets Samfällighetsförening äger rum tisdagen den 29 oktober 2013 kl i samlingslokalen på Högviltsvägen. 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande för stämman. 3 Val av sekreterare. 4 Val av justeringspersoner. 5 Fråga om mötets utlysande. 6 Styrelsens verksamhetsberättelse. 7 Revisionsberättelse. 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 9 Motioner till stämman. 10 Ersättning till styrelse och revisorer. 11 Förslag till utdebitering. 12 Förslag till fondavsättning. 13 Val av a) Två ordinarie styrelseledamöter för två år. I tur att avgå är Ann-Sofie Lundqvist och Claes Wisborg. b) Två styrelsesuppleanter för två år. I tur att avgå är Ulrika och Henrik. c) Ordförande för ett år. I tur att avgå är Lennart Lidquist. d) Två revisorer för ett år. I tur att avgå är Anders Ahlm och Mikael Rattur. e) En revisorssuppleant för ett år. I tur att avgå är Andreas Braneby. f) Tre personer i valberedningen för ett år. I tur att avgå är Anders Nilsson Kent Evertsén och Rolf Schrötter. 14 Övriga frågor 15 Tid och plats för tillhandahållande av årsmötesprotokoll 16 Mötets avslutning BILAGOR 1 Verksamhetsberättelse 2 Bokslut 3 Budget 4 Förslag till utdebitering 5 Snöröjning 6 Motion från Hasse Eliasson Debiteringslängd och revisorernas berättelse finns tillgänglig hos föreningens kassör, Ann-Sofie Lundqvist. Bilagorna kommer att finnas på föreningens hemsida. Välkomna! Lennart Lidquist Ordförande

2 Vargskinnets Samfällighet Sida: 1 Balansrapport Utskrivet: Preliminär Räkenskapsår: Senaste vernr: 128 Resultatenhet: Hela föreningen Period: Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar 1310 Gemensamhetsanläggning , , , Årets avsättning, gem , , , Årets uttag, fond , , , Gemensamhetsanläggn , , , Årets avsättn. Gem ,00 852, , Årets uttag, fond , , ,76 S:a Finansiella anläggningstillgångar , , ,92 S:a Anläggningstillgångar , , ,92 Omsättningstillgångar Fordringar 1605 Interrimsfodran 9 879,00 546, , Avräkning för skatter och avgifter(skattekonto) ,00 0, ,00 S:a Fordringar ,00 546, ,00 Kassa och bank 1920 Bank, PlusGiro , , , Bank, Girokapitalkonto , , , Skattekonto , , ,00 S:a Kassa och bank , , ,75 S:a Omsättningstillgångar , , ,75 S:A TILLGÅNGAR , , ,67 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2010 Eget kapital ,00 0, , Balanserat resultat , , , Redovisat resultat , , ,03 S:a Eget kapital , , ,28 Kortfristiga skulder 2520 Personalens källskatt ,00 0, , Fond. Gemens.anl , , , Årets fondavsättning , , , Årets fonduttag, , , , Fond. Gemens.anl , , , Årets fondavsättning ,00-852, , Årets fonduttag, , , , Personalens källskatt , , , Upplupna sociala avgifter ,00 0, , Interimsskulder , , ,00 S:a Kortfristiga skulder , , ,95 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER , , ,67 BERÄKNAT RESULTAT*** 0,00 0,00 0,00

3 INTÄKTER VARGSKINNETS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING BOKSLUT FÖR VERKSAMHETSÅRET Uttaxering från medlemmar Hyra av gemensamhetslokalen Efterdebitering av vattenavgift kv. Vargskinnet Ränta , , , ,81 Summa Intäkter ,81 KOSTNADER Vattenavgift kv. Vargskinnet Gatubelysning kv. Vargskinnet Gatubelysning kv. Björnramen Gatubelysning kv. Björnfällen Snöröjning, sandning och sommarrenhållning Arbetsgivaravgift och inbetald skatt Värmeavgift för gemensamhetslokalen Elavgift för gemensamhetslokalen Underhåll av gemensamhetsanl. 1 Underhåll av gemensamhetsanl. 2-4 Återbetalning av vattenavgift kv. Vargskinnet Försäkring Vargskinnet Försäkring Björnramen Försäkring Björnfällen Städdagar Digital TV Sophämtning på Björnfällen Sophämtning på Vargskinnet Övrigt (kontorsmtrl. Bankprovisioner m.m) Trycksaker , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Summa kostnader ,54

4 KOSTNADSTABLÅ Benämning Kalk. Kostnad Verkl. Kostnad Kalk. Kostnad 2012/ / /2014 Snöröjning, sandning, sommarrenhållning , , ,00 Ytterbelysning Försäkring (ej garage) Gemensamhetslokalen underhåll (värme & el) , , , , , , , , ,00 Allmänna ytor, skötsel & underhåll 0,00 0,00 0,00 Underhåll gem. anl. 1 Undrhåll gem. anl. 2-4 Adminstration inkl. arbets.avg. Vattenavgift Vargskinnet Garage, försäkring Städdagar Sophämtning Vargskinnet Ers.ansvarig för sophus vargskinnet Sophämtning Björnfällen (radhusen) Tele 2/ Lån/ serviceavgift stadsnätt Återbetalning vattenavg. Vargskinnet Övrigt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Summa , , ,00

5 Förslag till kostnadskalkyl för Vargskinnets samfällighetsförening Kostnadsdel Driftkostnader ( OBS! förklarning på siffrona, ser ni längst ner på sidan) Snöröjning, sandning, sommarrenhållning 1 358,00 kr * Ytterbelysning 480,00 kr Försäkringar (ej garage) 100,00 kr Administration inkl. arbetsgivaravgift 416,00 kr Gem.lokalen 100,00 kr Underhåll gemensam.1 310,00 kr Städdagar + övriga. 220,00 kr Digital TV/lån 1 016,00 kr ( första kvartalet. Betalar vi digitaltv med 290 kr. De som ej har digitaltv betalar 60 kr. Resterade kvartal betalar vi 182 kr kvartalet alltså 182*3 =546 kr) samt en service avgift på 15 kr i månaden (180 kr) Sophämtning kv. Vargsk. Ers. Ansvarig för Sophus 2 000,00 kr 60,00 kr Sophämtning kv. Björnfällen 2 520,00 kr Vattenavgift Kv. Vargsk. Underhåll gemensam ,00 kr 280,00 kr 216,00 kr 216,00 kr Garageförsäkring 24,00 kr 24,00 kr 24,00 kr Summa Driftkostnad 4 000,00 kr 4 364,00 kr 240,00 kr 2 760,00 kr Att Erlägga för: Per år: Per Kvartal: Radhus i kv. Vargskinnet Radhus i kv. Björnfällen Radhus i kv. Björnramen Villor i kv. Björnfällen och Björnramen 8 364,00 kr 2 091,00 kr 6 760,00 kr 1 690,00 kr 4 240,00 kr 1 060,00 kr 4 000,00 kr 1 000,00 kr Förslag till Styrelsearvode (inkl. arbetsgiv.) Förslag till Revisor arvode ,00 kr 2 600,00 kr 1, Gemensamhetsanl. 1. Samtliga 129 hushållen 2, Gemensamhetsanl. 2. Vargskinnet 52 radhus 3,Gemensamhetsanl. 3 Björnramen 7 radhus 4,Gemensamhetsanl. 4 Björnfällen 12 radhus *= Om stämman beslutar att ha samma snöröjninginsatts som förra året, så höjs avgiftet utligare med 300 kronor. Detta beror på ökade kostnaderna på förra årets snöröjningl. Avgiften blir då 1658 kronor och ökning med 75 kronor i kvartalet.

6

7 Fondredogörelse 2012/2013 A Ingående Behållning Gemensamhetsanläggning 1 Gemensamhetsanläggning , ,21 B Avsättning 2012/2013 Gemensamhetsanläggning 1 Gemensamhetsanläggning 2-4 Summa ingående behållning och avsättning , , ,46 C Uttag ur fond 2012/2013 Gemensamhetsanläggning 1 ( se redovisning fonduttag) Gemensamhetsanläggning 2-4( se rodovisning fonduttag) Summa uttag ur fond , , ,54 D Behållning Gemensamhetsanläggning 1 Gemensamhetsanläggning 2-4 Fondens behållning , , ,92 FONDAVSÄTTNING 2013/2014 En fond för förnyelse och underhåll skall enligt stadgarna avsättas minst ett basbelopp. Förslag till fondavsättning 2013/2014 till Kr. UTDEBITERINGAR AV MEDLEMAR Per år: Per Kvartal: Gemensamhets anl. Antal fastigheter Samtliga fastigheter ,00 kr 275,00 kr Gemensamhets anl. 2-4 Vargskinnet radhus ,00 kr 162,00 kr Björnfällen radhus ,00 kr 137,00 kr Björnramen radhus 7 548,00 kr 137,00 kr Total avsättning till fond ,00 kr

8 Förslag till budget för Vargskinnets samfällighet. 2013/2014 Intäkter Högviltsvägen (52 hus) Villor Björnramen och Björnfällen (58 hus) Radhus Björnramen (7 hus) Radhus Björnfällen (12 hus) Hyra av gemensamhetslokal Ränta Efterdebitering av vatten avgift (Högvilt) Summa Intäkter: , , , , , , , ,00 Kostnader Enligt kalkylerade kostnader 2013/2014 Fondering enligt kalkyl Summa kostnader: , , ,00 Utag ur fond 0,00 Beräknat resultat 9 234,00 TOTALT UTDEBITERING (Drift + fond) ATT ERLÄGGA FÖR: Drift + Fond = Per år Per kvartal Radhus i kv. Vargskinnet Radhus i kv. Björnfällen Radhus i kv. Björnramen Villor i kv. Björnramen och Björnfällen 8 364,00 kr 1 748,00 kr ,00 kr 2 528,00 kr 6 760,00 kr 1 648,00 kr 8 408,00 kr 2 102,00 kr 4 240,00 kr 1 648,00 kr 5 888,00 kr 1 472,00 kr 4 000,00 kr 1 100,00 kr 5 100,00 kr 1 275,00 kr * För hus utan Digital-TV avtal minskas utdebitering med 230kr på Kvartal 1. Sedan blir det samma kvartalsavift som ovan. ** Kvartalsavgiften höjs med 75 kronor per kvatal om stämman beslutar att ha samma snöröjningsinsatts som förra året

9

10 Snöröjning(kostnader(under(5(års(period! År!2008/2009! Gjort!! Timmar/enhet! Pris!! Summa!exkl.!moms( Snöröjning( ( 32( ( 775( 24(800( Sandning( ( 13( ( 550( 7(150( Sand( ( 13(ton( ( 225( 2(925( ( ( Totalsumma!med!moms( ( 43!595! År!2009/2010! Gjort!! Timmar/enhet! Pris!! Summa!exkl.!moms( Snöröjning( ( 60( ( 775( 46(500( Sandning( ( 14( ( 550( 7(700( Sand( ( 14(ton( ( 225( 3(150( Bortkörning(av(snö( 29( ( 675( 19(57( ( ( Totalsumma!med!moms( ( 96!157!! År!2010/2011! Gjort!! Timmar/enhet! Pris!! Summa!exkl.!moms( Snöröjning( ( 60( ( 775( 46(500( Sandning( ( 9( ( 550( 4(950( Sand( ( 9(ton( ( 225( 2(025( Bortkörning(av(snö( 22( ( 775( 17(050( ( ( Totalsumma!med!moms! ( 88!157! År!2011/2012! Gjort!! Timmar/enhet! Pris!! Summa!exkl.!moms( Snöröjning( ( 5( ( 800( 16(000( Sandning( ( 21( ( 575( 12(075( Sand( ( 42ton( ( 145( 6(090( ( ( Totalsumma!med!moms( ( 42!706! År!2012/2013! Gjort!! Timmar/enhet! Pris!! Summa!exkl.!moms( Snöröjning( ( 81( ( 850( 68(850( Sandning( ( 45( ( 625( 28(125( Bortkörning(av(snö( 31( ( 850( 26(350( Sand( ( 90(ton( ( 152( 13(680( ( ( Totalsumma!med!moms( ( 162!756( (

11 Till Vargskinnets Samfällighetsförening Att. Ordförande Lennart Lidquist Björnfällsvägen Västerås Motion Angående klarläggande om Vargskinnets Samfällighetsförenings åtaganden och föreningsstyrelsens förvaltning av föreningens verksamhet. Bland medlemmarna inom Vargskinnets Samfällighetsförening råder stor osäkerhet om föreningens åtaganden och styrelsens förvaltningsmandat. Likaså råder det oklarheter kring vilka anläggningar och markområden som tillhör föreningens gemensamma ansvarsområden (detta framkom på föreningens årsstämma 2012). På grund av det framförda är det viktigt att så snart som det är möjligt anordna ett medlemsmöte i föreningen för att klargöra Följande: Vad ingår i samfällighetens gemensamma anläggningar? Vad ingår i samfällighetens åtagande? Hur räknas medlemmarnas avgifter fram och hur följs storleken upp på dessa avgifter? Vilken storlek på ekonomiska disponeringar har styrelsen rätt att besluta om och hur sker upphandlingar när det gäller utförande av arbeten för föreningens räkning? Hur sker kommunikationen mellan styrelse med medlemmar inom föreningen och hur följer styrelsen upp medlemmarnas aktivitet vid utförandet av vård och skötsel av de gemensamma anläggningarna? Hur följer föreningsstyrelsen lagen om samfällighetens verksamhet och föreningens stadgar? Motionen förväntas besvarad med ett skriftligt dokument, som överensstämmer med Samfällighetens stadgar och med de beräkningar som för närvarande ligger för handen. Västerås Karl Pejcic Hasse Eliasson Karl Pejcic Hasse Eliasson Björnramsvägen 30 Björnfällsvägen Västerås Västerås

12 VERKSAMHETSBERÄTTELSE /4 för Vargskinnets samfällighetsförening Styrelsen för Vargskinnets Samfällighetsförening lämnar härmed följande berättelse för förvaltningen under verksamhetsåret STYRELSE Styrelse under verksamhetsåret Ordförande Lennart Lidquist Björnfällen Kassör Ann-Sofie Lundqvist Vargskinnet Sekreterare Vakant Björnfällen Ledamot Claes Wisborg Vargskinnet Ledamot Karl-Einar Lindström Björnramen Suppleant Henrik Persson Björnramen Suppleant Ulrika Jordinger Björnfällen Suppleant Åsa Lidholm Björnfällen Suppleant Anders Holmberg Vargskinnet Revisor Mikael Rattur Vargskinnet Revisor Anders Ahlm Björnramen Revisor - suppleant Andreas Braneby Vargskinnet Valberedning Anders Nilsson Björnramen Valberedning Kent Evertsén Björnfällen Valberedning Rolf Schrötter Vargskinnet Styrelsen har under verksamhetsåret haft 12 protokollförda sammanträden. Ett av dessa sammanträden är ett konstituerande möte. Mellan mötena har styrelsemedlemmarna haft kontinuerliga kontakter. INFORMATION 31/1 hölls ett informationsmöte angående byte av belysningsarmaturer. 14/2 hölls ett informationsmöte angående erbjudande från Stadsnät. 23/5 hölls en extra stämma där styrelsen ville ha mandat att teckna avtal med Stadsnät och att investera i nya LED-lampor. Detta möte beslutade att ge styrelsen detta mandat. Då en av revisorerna reserverade sig mot beslutet hölls sedan en omröstning i frågan. Detta gjordes så att alla medlemmar fick ett utskick via vilket de kunde rösta. Utfallet var en klar majoritet för att ge styrelsen mandat att skriva kontrakt med Stadsnätet och att byta belysningsarmaturer till LED-armaturer. Information till medlemmarna har lämnats genom enkla informationsblad och genom hemsidan. Föreningens hemsida, har kontinuerligt uppdaterats för snabb information till medlemmarna. Under januari månad var lokalen stängd pga. renovering. Arbetet med renoveringen utfördes av några medlemmar i föreningen. Även under delar av hösten har lokalen varit stängd för uthyrning detta pga installering av stadsnät (1/10-30/11). SAMLINGSLOKAL Lokalen har varit uthyrd från årsskiftet fram till nu för privata fester vid 11 tillfällen.

13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE /4 för Vargskinnets samfällighetsförening Det händer även att medlemmar lånar bord och stolar, när man behöver dessa vid större sammankomster i hemmet.

14 VERKSAMHETSBERÄTTELSE /4 för Vargskinnets samfällighetsförening SNÖRÖJNING/ SANDNING ALLMÄNNA YTOR/ LEKPLATSER ARBETSMILJÖPLAN VÄGAR/TRAFIK ARBETSDAGAR SOPHANTERING UNDERHÅLLSPLAN UNDERHÅLLS- ÅTGÄRDER Snöröjning, sandning och sandupptagning har utförts av samma entreprenör som föregående år. Då det vid förra årsmötet framkom att en del medlemmar var missnöjda med snöröjningen beslutades enligt punkt 6.4 att kontaktpersoner med snöröjaren i varje kvarter blir Björnfällen, Hasse Eliasson, Björnramen, Karl Pejcic och Högviltsvägen Claes Wisborg. Kostnaderna blev orimligt höga med tanke på att vintern var normal. Se separat sammanställning av de senaste årens kostnader. Sand för användning vid de egna fastigheterna har funnits tillgänglig i lådor inom varje kvarter, förutom på Björnramsvägen där lådan aldrig ställdes ut. De allmänna ytorna är i stort sett i gott skick. Skötseln utförs av medlemmarna vid de allmänna städdagarna och dessemellan genom frivilliga insatser. Gräsklippningen har utförts kvartersvis enligt uppgjorda scheman och har fungerat bra. Arbetsmiljöplanen är uppdaterad. En protestlista där majoriteten av de berörda var emot det nya farthindret på Björnramen lämnades till styrelsen som beslutade att det inte skulle sättas tillbaka efter vintern. En grupp tog fram ett förslag på ett nytt hinder med en bättre utformning. Detta förslag vann majoriteten av de berördas gillande. Styrelsen beslutade att gruppen fick införskaffa det nya hindret. Två städdagar har anordnats, containers har hyrts, en per kvarter för trädgårdsavfall. Medlemmarna har i stort antal deltagit i dessa städdagar, med såväl gott resultat som god och trivsam social samvaro som följd. I stort sett fungerar sophanteringen väl inom vårt område. Vi vill poängtera vikten av sortering. Inom kv. Vargskinnet har Rolf Porsch skött soprummet på ett förtjänstfullt sätt. Styrelsen har upprättat ett dokument där framtida underhåll finns listade, baserat på inspektionsrundans resultat. En rundvandring har genomförts i syfte att fastställa vilka underhållsåtgärder som är behövliga. Helhetsintrycket är bra, men en del skador upptäcktes. Vissa underhållsåtgärder har utförts: Inköp av lampor, byte av trasiga lampor. Inköp av bensin till gräsklippare Renovering av lokalen. VATTENAVGIT Monica Henriksson har samordnat vattenavläsningen för medlemmarna i kv. Vargskinnet. Arbetet har fungerat bra.

15 VERKSAMHETSBERÄTTELSE /4 för Vargskinnets samfällighetsförening EKONOMI Föreningens ekonomi är god liksom medlemmarnas betalningsvilja. För drift och avsättning till fond har utdebiteringen per kvartal varit: Kv Kv Vargskinnet, endast radhus 2170 kr 2307 kr Björnfällen, radhus 1812 kr 1911 kr Björnramen, radhus 1187 kr 1286 kr Villor i kv. Björnramen och Björnfällen 981 kr 1098 kr I nämnda belopp ingår avgift för ovan nämnt TV-utbud. För dem som inte är anslutna till detta utbud skall beloppen minskas med det belopp som Tele2 tar ut för föreningens abonnemang. Beträffande ekonomin i övrigt hänvisas till den ekonomiska redovisningen.

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Kallelse till föreningsstämma Ni kallas härmed till föreningsstämman söndagen den 13/4 Kl. 15:00 Plats: Älvsåkersskolans Bamba Föreningen bjuder på fika.

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Norra Havsängens Samfällighetsförening

Protokoll fört vid styrelsemöte i Norra Havsängens Samfällighetsförening Protokoll fört vid styrelsemöte i Norra Havsängens Samfällighetsförening Tid: 2014-05-10, 10.00 12.30 Plats: Hos Niclas Tjäder Norra Havsängen 53 Närvarande: Bengt Ericsson (BE) Anna Pallin (AP) Bengt

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: lördagen den 14 juli 2012 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015.

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Tid: Lördagen den 18 juli kl.15.00. Plats: Nämndehuset, Storön

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE KALLELSE TILL ÅRSMÖTE Medlemmarna i Äppelträdgårdens Samfällighetsförening kallas härmed till årsmöte. Söndagen 21 mars 2010, kl 15.00 till 17.00 i Sjöscouternas nya lokal (Ekebyhovsbacken), Ekerö Gällstao,

Läs mer

Samfälligheten Brynhild

Samfälligheten Brynhild Årsredovisning för Samfälligheten Brynhild Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Samfälligheten Brynhild 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Samfälligheten Brynhild, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Krokanens samfällighetsförening till Förenings stämma onsdagen den 19 mars klockan 19.00 hos familjen Örtenstrand, Kringelkroken 19. Med kallelsen

Läs mer

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2 DAGORDNING Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2010 03 17, kl 18.30 Rödeby kommunalhus 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av sekreterare för stämman 3 Val av två justeringsmän

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

Dagordning: Välkomna! Styrelsen i Odensvi Fiber ekonomisk förening

Dagordning: Välkomna! Styrelsen i Odensvi Fiber ekonomisk förening Medlemmarna i Odensvi Fiber ekonomisk förening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma för Odensvi Fiber Ekonomisk förening, 769625-3215, den 24 november kl. 18.00 i Odenskans Odensvi. Som framgår

Läs mer

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 23 mars 2010. 1 Mötets öppnande. Ordförande Magnus Bergsten hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 2 Fråga om

Läs mer

Samtliga medlemmar inom Pixbo ga:2 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

Samtliga medlemmar inom Pixbo ga:2 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. 0BKallelse till Pixbo Vägförenings ordinarie föreningsstämma 2014 Samtliga medlemmar inom Pixbo ga:2 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. Tid 17 Mars 2014 klockan 19.00 Plats Pixbo Montessori

Läs mer

Möjavägen 4g Kassör. Möjavägen 14 Sekreterare. Möjavägen 29 Markgrupp. Möjavägen 1g Markgrupp

Möjavägen 4g Kassör. Möjavägen 14 Sekreterare. Möjavägen 29 Markgrupp. Möjavägen 1g Markgrupp I- Kremlan Samfällighetsförening Org nr 7179-9845 ÅnSnfOOVtSNlNG ZOIZO OI-ZO1Z1Z31 1 (6) ARSREDOVISNING styrelsen for samfällighetsföreningen Kremlan i Danderyds kommun får härmed avge redovisning för

Läs mer

KALLELSE. Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma.

KALLELSE. Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma. NORRA HUSBERGS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING KALLELSE Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma. Tid: Torsdag 27 mars 2014 kl. 19.00 Plats: Bergvretenskolans matsal Förslag

Läs mer

NSSF Förvaltningsberättelse 2009

NSSF Förvaltningsberättelse 2009 1 NSSF Förvaltningsberättelse 2009 Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Håkan Westman, ordförande, Mikael Lyckinger, vice ordförande, Ove Eriksson, kassör, Mats Clémentz, sekreterare, Nicklas

Läs mer

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna ÄPPELBLOMMANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna Stämmans öppnande Peter Bergman öppnade stämman och hälsade alla medlemmar välkomna. 1. Val

Läs mer

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 4. Val av två protokolljusterare, tillika

Läs mer

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie årsstämma den 2010-09-23 Klockan 19:00 Plats: Stenhamraskolans matsal, Stenhamra 1. Val av ordförande för stämman. 2. Val av sekreterare för stämman.

Läs mer

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653*

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Dokument: Förenklat årsbokslut för verksamhetsåret 2014-15 Förenklat årsbokslut för Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Räkenskapsåret 2014 15 Innehåll: Resultaträkningar

Läs mer

Bilagor till årsmöte 2013

Bilagor till årsmöte 2013 Verksamhetsberättelse för år 2012, Grimsta samfällighetsförening Styrelsen har under 2012 bestått av följande ledamöter. Monica Jacobsson Sten (74) ordförande Björn Lindquist (63) sekreterare Ola Granqvist

Läs mer

Portva v k a t k en e s S am f l ä ligh g et

Portva v k a t k en e s S am f l ä ligh g et Portvaktens Samfällighet Årsstämma 2013 Presentation av Styrelsen Mikael Gisslegård, ordförande Leif Sandlert, kassör Ann Weidensjö, sekreterare Emelie Nordenhök, ledamot Göran Baurén, ledamot Maï Vodinh,

Läs mer

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Dagordning Val av ordförande för stämman Val av sekreterare för stämman Val av två justeringsmän Fråga om kallelse till stämman utsänts

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 16 juli 2011 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013 Strömmadals Vägförening Sid 1 av 7 Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013 Härmed kallas Ni till ordinarie föreningsstämma i Strömmadals Vägförening enligt följande: Dag: Tisdag den 23 april 2013

Läs mer

Ordinarie föreningsstämma år 2013. Frösakull Ängar ekonomisk förening

Ordinarie föreningsstämma år 2013. Frösakull Ängar ekonomisk förening Ordinarie föreningsstämma år 2013 Frösakull Ängar ekonomisk förening Dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av stämmoordförande. 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Mollösunds Samfällighetsförening får härmed avgiva redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2007 05 01-2008 04 30, föreningens 2:a verksamhetsår.

Läs mer

Seraljens samfällighetsförening 716416-2609

Seraljens samfällighetsförening 716416-2609 Årsredovisning för Seraljens samfällighetsförening 716416-2609 Räkenskapsåret 2011-01-01---2011-12-31 Förvaltningsberättelse verksamhetsåret 2011 Styrelsen för Seraljens samfällighetsförening lämnar härmed

Läs mer

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 Ordinarie årsmöte 2012 TID: 2012-09-25 (tisdag) kl 19.30 21.00 PLATS: Vallda Församlingshem Dagordning: 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet

Läs mer

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna.

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. Protokoll från ordinarie årsmöte 2005-02-17 1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. 2 Mikael Almvret väljs till mötets ordförande. 3 Mats Nordin väljs

Läs mer

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015 Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening Tisdag 28 april 2015 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer Ordförande Sekretärare Två protokolljusterare/rösträknare 3. Mötets behöriga utlysande 4.

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2014 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.akervadden.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen Åkervädden kallas

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2008 SAMFÄLLIGHETEN SYRET

ÅRSSTÄMMA 2008 SAMFÄLLIGHETEN SYRET ÅRSSTÄMMA 2008 SAMFÄLLIGHETEN SYRET Dagordning I. Val av ordförande för stämman II. III. IV. Val av sekreterare för stämman Val av två justeringsmän Styrelsens och revisorernas berättelse Torsdagen den

Läs mer

VIDJA VÄGFÖRENING - s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g

VIDJA VÄGFÖRENING - s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g VIDJA VÄGFÖRENING - s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g INBJUDAN 2014-03-15 Till medlemmarna i Vidja Vägförening Härmed inbjuds du till Vidja Vägförenings medlemsmöte måndagen den 31 mars, klockan

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Marie Hultgren Kassör Hus nr 20 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr

Läs mer

Föreningsstämma. Sanne Fiber Ekonomisk Förening. Version 1.0 2011-05-11

Föreningsstämma. Sanne Fiber Ekonomisk Förening. Version 1.0 2011-05-11 Föreningsstämma Sanne Fiber Ekonomisk Förening Version 1.0 2011-05-11 AGENDA 1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman 2. Godkännande av röstlängden 3. Val av två justeringspersoner 4. Fråga om

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jernet 7

Årsredovisning. Brf Jernet 7 Årsredovisning för Brf Jernet 7 Räkenskapsåret 2006 Brf Jernet 7 1(10) Styrelsen för Brf Jernet 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Fastighet Järnet 7 Styrelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING avseende 2011

ÅRSREDOVISNING avseende 2011 1(7) Bostadsrättsföreningen Ångpannan nr 12 Stockholm ÅRSREDOVISNING avseende 2011 Verksamhetsberättelse Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011 01 01-2011 12 31, föreningens 69:e

Läs mer

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533 Årsredovisning 2005 Riksbyggens Bostadsrättsförening 716407-3533 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING GAMLA STAN HELSINGBORG 716407-3533 får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013. Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman.

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013. Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman. ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013 Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman. 1. Årsstämmans öppnandes av ordförande Bertil Persson.

Läs mer

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2010 Medlemmar i Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. Tid Lördag 21 maj kl 09.30 Plats Hörsalen CFL Söderhamn Dagordning 1 Sammanträdets

Läs mer

Styrelse och revisorer

Styrelse och revisorer Årsredovisning 2009 för Bostadsrättsföreningen Folkungaträdet 4 Styrelsen för Brf Folkungaträdet 4 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31

Läs mer

Bärnstenens samfällighetsförening

Bärnstenens samfällighetsförening Bärnstenens samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie årsstämma 2011-04-14 i Carlskyrkan 1 Stämman öppnas Jan Vestling öppnar årsstämman och hälsar alla välkomna. 2 Godkännande av dagordning Den

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 I ÖSTRA KVARTERSLOKALEN DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Mötet äger rum kl 19:00 den 23 Mars 2010 i östra kvarterslokalen. 1 Mötets

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden. Föreningsstämma 2010-05-26

Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden. Föreningsstämma 2010-05-26 Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden Föreningsstämma 2010-05-26 Dagordning 1) Stämmans öppnande 2) Fastställande av röstlängd 3) Val av ordförande till stämman 4) Anmälan av ordförandens

Läs mer

FATET m fl. SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Dagordning, Årsmöte 2014-03-30 Verksamhetsår 2013. 1. Val av ordförande för stämman.

FATET m fl. SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Dagordning, Årsmöte 2014-03-30 Verksamhetsår 2013. 1. Val av ordförande för stämman. FATET m fl. SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Dagordning, Årsmöte 2014-03-30 Verksamhetsår 2013 1. Val av ordförande för stämman. 2. Val av sekreterare för stämman. 3. Godkännande av dagordning. 4. Val av två justeringsmän.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Kallelse till årsstämma 2013-05-22

Kallelse till årsstämma 2013-05-22 Kallelse till årsstämma 2013-05-22 Samfällighetsföreningen Stackmyran 2 inbjuder härmed samtliga medlemmar till årsstämma. Tid: 22:a maj, kl 19:00. Plats: Uggleskolans matsal Förslag till dagordning: 1

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

ÖSBYDALENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING - ÖSF

ÖSBYDALENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING - ÖSF ÖSBYDALENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING - ÖSF Organisationsnummer 717900-0067 Förvaltningsberättelse 2012 Styrelsen avlämnar härmed följande redovisning för förvaltningsåret 2012. Styrelsens sammansättning Ordförande

Läs mer

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100 1(9) Årsredovisning 2014 BRF Ingetorp Styrelsen för BRF Ingetorp får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2012 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.home.sol.se/malmo/ malmo@home.sol.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2014

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2014 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2014 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr 20 Marie Hultgren Kassör Hus nr

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011.01.01-2011.12.31

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011.01.01-2011.12.31 Sidan 1 av 9 Org nr 716444-1615 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Höjdena Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011.01.01-2011.12.31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Inom

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Berget 10 Räkenskapsåret 2011 Bostadsrättsföreningen Berget 10 1(10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berget 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Årsredovisning för Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Kallelse till ordinarie årsstämma i Mörsils Vägsamfällighetsförening! Tid för stämman: onsdagen 25/4-2012, kl 1900 Plats: Församlingshemmet i Mörsil.

Kallelse till ordinarie årsstämma i Mörsils Vägsamfällighetsförening! Tid för stämman: onsdagen 25/4-2012, kl 1900 Plats: Församlingshemmet i Mörsil. Mörsils Vägsamfällighetsförening c/o Marcus Elf Horneyvägen 57 830 04 Mörsil Mörsil 2012-04-05 Kallelse till ordinarie årsstämma i Mörsils Vägsamfällighetsförening! Tid för stämman: onsdagen 25/4-2012,

Läs mer

Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23

Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23 Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23 1. Härnö BS ordförande Anders Lundgren hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Sven-Arne Staflund valdes till årsmötets ordförande. 3. Anders Norberg

Läs mer

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Brunskog i april 2009. Gullesbyns Södra vägsamfällighetsförening Lillängens vägsamfällighetsförening Flytmossens vägsamfällighetsförening.......... Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Överenskommelse

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012.01.01-2012.12.31

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012.01.01-2012.12.31 Sidan 1 av 9 Org nr 716444-1615 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Höjdena Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012.01.01-2012.12.31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Inom

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma Brf Slottsterrassen Kallelse till ordinarie föreningsstämma Styrelsen för Brf Slottsterrassen kallar härmed till föreningsstämma och hoppas att alla medlemmar har möjlighet att delta. Tid: torsdag 10 maj

Läs mer

Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51

Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51 Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51 Välkomna till årsmötet som kommer att hållas i folkets hus den 23 februari 2014 kl. 17.00 Diskussioner

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

MURGRÖNAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FÖR KVARTEREN BLÅKLOCKAN, LUKTÄRTEN OCH LILJEKONVALJEN

MURGRÖNAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FÖR KVARTEREN BLÅKLOCKAN, LUKTÄRTEN OCH LILJEKONVALJEN MURGRÖNAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FÖR KVARTEREN BLÅKLOCKAN, LUKTÄRTEN OCH LILJEKONVALJEN Information om Murgrönan Samfällighetsförening i Västerås Organisationsnummer 716412-3205 De 107 fastigheterna

Läs mer

SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN SPEXAREN LUND. Närvarande: 58 medlemmar från 50 fastigheter, detta utgör cirka 27 % av samtliga fastigheter.

SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN SPEXAREN LUND. Närvarande: 58 medlemmar från 50 fastigheter, detta utgör cirka 27 % av samtliga fastigheter. SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN SPEXAREN LUND www.spexaren.info Årsmötesprotokoll 2009-04-21 Närvarande: 58 medlemmar från 50 fastigheter, detta utgör cirka 27 % av samtliga fastigheter. 1 Stämmans öppnande Ordförande

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2013.01.01-2013.12.31

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2013.01.01-2013.12.31 s 1 (9) Org nr 716444-1615 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Höjdena Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2013.01.01-2013.12.31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Inom Vallgraven

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Årsredovisning. Brf Knoppen 21

Årsredovisning. Brf Knoppen 21 Årsredovisning för Brf Knoppen 21 Räkenskapsåret 2007 Brf Knoppen 21 1(9) Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Klarinettvägens Samfällighetsförening

Klarinettvägens Samfällighetsförening Protokoll årsstämma 2006, Klarinettvägens samfällighetsförening Stämman hölls i Klarinettvägens gemensamhetslokal, måndagen den 20 mars 2006 kl 1900. 1. Stämmans öppnande. Ordförande Johan Kårebäck öppnade

Läs mer

Årsredovisning Söralids Vägförening

Årsredovisning Söralids Vägförening Årsredovisning Söralids Vägförening 2(9) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse...3 Balansräkning...5 Resultaträkning...6 Notförteckning...7 Revisionsberättelse...9 3(9) Förvaltningsberättelse Styrelsen

Läs mer

Sjöberga Samfällighetsförening

Sjöberga Samfällighetsförening Sjöberga Samfällighetsförening Årsredovisning 2012/2013 Org nr:716406-1181 Styrelsen för Sjöberga Samfällighetsförening får härmed avge redovisning för verksamhetsåret 2012/2013. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

På den ordinarie föreningsstämman den 13 maj 2014 fick styrelsen följande sammansättning

På den ordinarie föreningsstämman den 13 maj 2014 fick styrelsen följande sammansättning ÅRSREDOVISNING Org. nr 712800-0267 FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HAGEN Styrelsen för Brf Hagen får härmed avge årsredovisning för år 2014. Styrelseledamöter och revisorer På den ordinarie föreningsstämman

Läs mer

Årsredovisning för verksamhetsåret 1 januari - 31 december 2010 (föreningens 73:e verksamhetsår)

Årsredovisning för verksamhetsåret 1 januari - 31 december 2010 (föreningens 73:e verksamhetsår) Bostadsrättsföreningen Domar nr 2 Uppsala Årsredovisning för verksamhetsåret 1 januari - 31 december 2010 (föreningens 73:e verksamhetsår) Förvaltningsberättelse Styrelsen för bostadsrättsföreningen Domar

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27, Stockholm, får härmed

Läs mer

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Turismutveckling i Finnskogarna får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-31 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

2011-06-15. 2. Val av ordförande för stämman Till ordförande för stämman valdes Anette Eliesersson.

2011-06-15. 2. Val av ordförande för stämman Till ordförande för stämman valdes Anette Eliesersson. Hulta Samfällighetsförening Protokoll för ordinarie föreningsstämma 2011-06-15 1. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Dagordningen justerades med punkt 12a val av ordförande

Läs mer

Tid Torsdag 19/42012, kl 19.00 Plats Bamba, Lerlyckeskolan Årsmöte nr 21

Tid Torsdag 19/42012, kl 19.00 Plats Bamba, Lerlyckeskolan Årsmöte nr 21 Tid Torsdag 19/42012, kl 19.00 Plats Bamba, Lerlyckeskolan Årsmöte nr 21 Årsmötets öppnande Årsmötet förklarades öppnat. Röstlängd/närvaroförteckning 46 hushåll var representerade. Stämmans behöriga utlysande

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 Räkenskapsåret 2009-01-01 - Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8, Stockholm, får härmed avge

Läs mer

Samfälligheten Grimsta B

Samfälligheten Grimsta B Samfälligheten Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2005 2006-02-21 kl.19:00-21:30 1. Stämmans öppnande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman öppnad. 2. Val av mötesfunktionärer

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2011

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2011 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2011 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Tore Andersen Kassör - - 41 Ulf Linnarsson Sekreterare - - 36

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2006

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2006 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2006 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Ewa Lillskog Kassör Hus nr 18 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr 20

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1.1-31.12 2014 Förvaltningsberättelse Information om fastigheten Föreningen äger fastigheten

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Vårdkasens Vägförening 717904-4727

Vårdkasens Vägförening 717904-4727 1(9) Årsredovisning 2012010120121231 Årsredovisning för Vårdkasens Vägförening 7179044727 Räkenskapsåret 2012010120121231 FASTSTÄLLELSEINTYG Undertecknad styrelseledamot i Intygar härmed att en med denna

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502 Brf Diariet 6 Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Diariet 6, Bromma, Stockholms kommun, (org. Nr 769606-5502)

Läs mer

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet Räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Rökeriet 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Hejaren 3 Styrelse Styrelsen

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende.

Läs mer