Ordinarie årsstämma med Vargskinnets Samfällighetsförening äger rum tisdagen den 29 oktober 2013 kl i samlingslokalen på Högviltsvägen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ordinarie årsstämma med Vargskinnets Samfällighetsförening äger rum tisdagen den 29 oktober 2013 kl. 19.00 i samlingslokalen på Högviltsvägen."

Transkript

1 Vargskinnets Samfällighetsförening KALLELSE Styrelsen KALLELSE DAGORDNING Ordinarie årsstämma med Vargskinnets Samfällighetsförening äger rum tisdagen den 29 oktober 2013 kl i samlingslokalen på Högviltsvägen. 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande för stämman. 3 Val av sekreterare. 4 Val av justeringspersoner. 5 Fråga om mötets utlysande. 6 Styrelsens verksamhetsberättelse. 7 Revisionsberättelse. 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 9 Motioner till stämman. 10 Ersättning till styrelse och revisorer. 11 Förslag till utdebitering. 12 Förslag till fondavsättning. 13 Val av a) Två ordinarie styrelseledamöter för två år. I tur att avgå är Ann-Sofie Lundqvist och Claes Wisborg. b) Två styrelsesuppleanter för två år. I tur att avgå är Ulrika och Henrik. c) Ordförande för ett år. I tur att avgå är Lennart Lidquist. d) Två revisorer för ett år. I tur att avgå är Anders Ahlm och Mikael Rattur. e) En revisorssuppleant för ett år. I tur att avgå är Andreas Braneby. f) Tre personer i valberedningen för ett år. I tur att avgå är Anders Nilsson Kent Evertsén och Rolf Schrötter. 14 Övriga frågor 15 Tid och plats för tillhandahållande av årsmötesprotokoll 16 Mötets avslutning BILAGOR 1 Verksamhetsberättelse 2 Bokslut 3 Budget 4 Förslag till utdebitering 5 Snöröjning 6 Motion från Hasse Eliasson Debiteringslängd och revisorernas berättelse finns tillgänglig hos föreningens kassör, Ann-Sofie Lundqvist. Bilagorna kommer att finnas på föreningens hemsida. Välkomna! Lennart Lidquist Ordförande

2 Vargskinnets Samfällighet Sida: 1 Balansrapport Utskrivet: Preliminär Räkenskapsår: Senaste vernr: 128 Resultatenhet: Hela föreningen Period: Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar 1310 Gemensamhetsanläggning , , , Årets avsättning, gem , , , Årets uttag, fond , , , Gemensamhetsanläggn , , , Årets avsättn. Gem ,00 852, , Årets uttag, fond , , ,76 S:a Finansiella anläggningstillgångar , , ,92 S:a Anläggningstillgångar , , ,92 Omsättningstillgångar Fordringar 1605 Interrimsfodran 9 879,00 546, , Avräkning för skatter och avgifter(skattekonto) ,00 0, ,00 S:a Fordringar ,00 546, ,00 Kassa och bank 1920 Bank, PlusGiro , , , Bank, Girokapitalkonto , , , Skattekonto , , ,00 S:a Kassa och bank , , ,75 S:a Omsättningstillgångar , , ,75 S:A TILLGÅNGAR , , ,67 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2010 Eget kapital ,00 0, , Balanserat resultat , , , Redovisat resultat , , ,03 S:a Eget kapital , , ,28 Kortfristiga skulder 2520 Personalens källskatt ,00 0, , Fond. Gemens.anl , , , Årets fondavsättning , , , Årets fonduttag, , , , Fond. Gemens.anl , , , Årets fondavsättning ,00-852, , Årets fonduttag, , , , Personalens källskatt , , , Upplupna sociala avgifter ,00 0, , Interimsskulder , , ,00 S:a Kortfristiga skulder , , ,95 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER , , ,67 BERÄKNAT RESULTAT*** 0,00 0,00 0,00

3 INTÄKTER VARGSKINNETS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING BOKSLUT FÖR VERKSAMHETSÅRET Uttaxering från medlemmar Hyra av gemensamhetslokalen Efterdebitering av vattenavgift kv. Vargskinnet Ränta , , , ,81 Summa Intäkter ,81 KOSTNADER Vattenavgift kv. Vargskinnet Gatubelysning kv. Vargskinnet Gatubelysning kv. Björnramen Gatubelysning kv. Björnfällen Snöröjning, sandning och sommarrenhållning Arbetsgivaravgift och inbetald skatt Värmeavgift för gemensamhetslokalen Elavgift för gemensamhetslokalen Underhåll av gemensamhetsanl. 1 Underhåll av gemensamhetsanl. 2-4 Återbetalning av vattenavgift kv. Vargskinnet Försäkring Vargskinnet Försäkring Björnramen Försäkring Björnfällen Städdagar Digital TV Sophämtning på Björnfällen Sophämtning på Vargskinnet Övrigt (kontorsmtrl. Bankprovisioner m.m) Trycksaker , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Summa kostnader ,54

4 KOSTNADSTABLÅ Benämning Kalk. Kostnad Verkl. Kostnad Kalk. Kostnad 2012/ / /2014 Snöröjning, sandning, sommarrenhållning , , ,00 Ytterbelysning Försäkring (ej garage) Gemensamhetslokalen underhåll (värme & el) , , , , , , , , ,00 Allmänna ytor, skötsel & underhåll 0,00 0,00 0,00 Underhåll gem. anl. 1 Undrhåll gem. anl. 2-4 Adminstration inkl. arbets.avg. Vattenavgift Vargskinnet Garage, försäkring Städdagar Sophämtning Vargskinnet Ers.ansvarig för sophus vargskinnet Sophämtning Björnfällen (radhusen) Tele 2/ Lån/ serviceavgift stadsnätt Återbetalning vattenavg. Vargskinnet Övrigt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Summa , , ,00

5 Förslag till kostnadskalkyl för Vargskinnets samfällighetsförening Kostnadsdel Driftkostnader ( OBS! förklarning på siffrona, ser ni längst ner på sidan) Snöröjning, sandning, sommarrenhållning 1 358,00 kr * Ytterbelysning 480,00 kr Försäkringar (ej garage) 100,00 kr Administration inkl. arbetsgivaravgift 416,00 kr Gem.lokalen 100,00 kr Underhåll gemensam.1 310,00 kr Städdagar + övriga. 220,00 kr Digital TV/lån 1 016,00 kr ( första kvartalet. Betalar vi digitaltv med 290 kr. De som ej har digitaltv betalar 60 kr. Resterade kvartal betalar vi 182 kr kvartalet alltså 182*3 =546 kr) samt en service avgift på 15 kr i månaden (180 kr) Sophämtning kv. Vargsk. Ers. Ansvarig för Sophus 2 000,00 kr 60,00 kr Sophämtning kv. Björnfällen 2 520,00 kr Vattenavgift Kv. Vargsk. Underhåll gemensam ,00 kr 280,00 kr 216,00 kr 216,00 kr Garageförsäkring 24,00 kr 24,00 kr 24,00 kr Summa Driftkostnad 4 000,00 kr 4 364,00 kr 240,00 kr 2 760,00 kr Att Erlägga för: Per år: Per Kvartal: Radhus i kv. Vargskinnet Radhus i kv. Björnfällen Radhus i kv. Björnramen Villor i kv. Björnfällen och Björnramen 8 364,00 kr 2 091,00 kr 6 760,00 kr 1 690,00 kr 4 240,00 kr 1 060,00 kr 4 000,00 kr 1 000,00 kr Förslag till Styrelsearvode (inkl. arbetsgiv.) Förslag till Revisor arvode ,00 kr 2 600,00 kr 1, Gemensamhetsanl. 1. Samtliga 129 hushållen 2, Gemensamhetsanl. 2. Vargskinnet 52 radhus 3,Gemensamhetsanl. 3 Björnramen 7 radhus 4,Gemensamhetsanl. 4 Björnfällen 12 radhus *= Om stämman beslutar att ha samma snöröjninginsatts som förra året, så höjs avgiftet utligare med 300 kronor. Detta beror på ökade kostnaderna på förra årets snöröjningl. Avgiften blir då 1658 kronor och ökning med 75 kronor i kvartalet.

6

7 Fondredogörelse 2012/2013 A Ingående Behållning Gemensamhetsanläggning 1 Gemensamhetsanläggning , ,21 B Avsättning 2012/2013 Gemensamhetsanläggning 1 Gemensamhetsanläggning 2-4 Summa ingående behållning och avsättning , , ,46 C Uttag ur fond 2012/2013 Gemensamhetsanläggning 1 ( se redovisning fonduttag) Gemensamhetsanläggning 2-4( se rodovisning fonduttag) Summa uttag ur fond , , ,54 D Behållning Gemensamhetsanläggning 1 Gemensamhetsanläggning 2-4 Fondens behållning , , ,92 FONDAVSÄTTNING 2013/2014 En fond för förnyelse och underhåll skall enligt stadgarna avsättas minst ett basbelopp. Förslag till fondavsättning 2013/2014 till Kr. UTDEBITERINGAR AV MEDLEMAR Per år: Per Kvartal: Gemensamhets anl. Antal fastigheter Samtliga fastigheter ,00 kr 275,00 kr Gemensamhets anl. 2-4 Vargskinnet radhus ,00 kr 162,00 kr Björnfällen radhus ,00 kr 137,00 kr Björnramen radhus 7 548,00 kr 137,00 kr Total avsättning till fond ,00 kr

8 Förslag till budget för Vargskinnets samfällighet. 2013/2014 Intäkter Högviltsvägen (52 hus) Villor Björnramen och Björnfällen (58 hus) Radhus Björnramen (7 hus) Radhus Björnfällen (12 hus) Hyra av gemensamhetslokal Ränta Efterdebitering av vatten avgift (Högvilt) Summa Intäkter: , , , , , , , ,00 Kostnader Enligt kalkylerade kostnader 2013/2014 Fondering enligt kalkyl Summa kostnader: , , ,00 Utag ur fond 0,00 Beräknat resultat 9 234,00 TOTALT UTDEBITERING (Drift + fond) ATT ERLÄGGA FÖR: Drift + Fond = Per år Per kvartal Radhus i kv. Vargskinnet Radhus i kv. Björnfällen Radhus i kv. Björnramen Villor i kv. Björnramen och Björnfällen 8 364,00 kr 1 748,00 kr ,00 kr 2 528,00 kr 6 760,00 kr 1 648,00 kr 8 408,00 kr 2 102,00 kr 4 240,00 kr 1 648,00 kr 5 888,00 kr 1 472,00 kr 4 000,00 kr 1 100,00 kr 5 100,00 kr 1 275,00 kr * För hus utan Digital-TV avtal minskas utdebitering med 230kr på Kvartal 1. Sedan blir det samma kvartalsavift som ovan. ** Kvartalsavgiften höjs med 75 kronor per kvatal om stämman beslutar att ha samma snöröjningsinsatts som förra året

9

10 Snöröjning(kostnader(under(5(års(period! År!2008/2009! Gjort!! Timmar/enhet! Pris!! Summa!exkl.!moms( Snöröjning( ( 32( ( 775( 24(800( Sandning( ( 13( ( 550( 7(150( Sand( ( 13(ton( ( 225( 2(925( ( ( Totalsumma!med!moms( ( 43!595! År!2009/2010! Gjort!! Timmar/enhet! Pris!! Summa!exkl.!moms( Snöröjning( ( 60( ( 775( 46(500( Sandning( ( 14( ( 550( 7(700( Sand( ( 14(ton( ( 225( 3(150( Bortkörning(av(snö( 29( ( 675( 19(57( ( ( Totalsumma!med!moms( ( 96!157!! År!2010/2011! Gjort!! Timmar/enhet! Pris!! Summa!exkl.!moms( Snöröjning( ( 60( ( 775( 46(500( Sandning( ( 9( ( 550( 4(950( Sand( ( 9(ton( ( 225( 2(025( Bortkörning(av(snö( 22( ( 775( 17(050( ( ( Totalsumma!med!moms! ( 88!157! År!2011/2012! Gjort!! Timmar/enhet! Pris!! Summa!exkl.!moms( Snöröjning( ( 5( ( 800( 16(000( Sandning( ( 21( ( 575( 12(075( Sand( ( 42ton( ( 145( 6(090( ( ( Totalsumma!med!moms( ( 42!706! År!2012/2013! Gjort!! Timmar/enhet! Pris!! Summa!exkl.!moms( Snöröjning( ( 81( ( 850( 68(850( Sandning( ( 45( ( 625( 28(125( Bortkörning(av(snö( 31( ( 850( 26(350( Sand( ( 90(ton( ( 152( 13(680( ( ( Totalsumma!med!moms( ( 162!756( (

11 Till Vargskinnets Samfällighetsförening Att. Ordförande Lennart Lidquist Björnfällsvägen Västerås Motion Angående klarläggande om Vargskinnets Samfällighetsförenings åtaganden och föreningsstyrelsens förvaltning av föreningens verksamhet. Bland medlemmarna inom Vargskinnets Samfällighetsförening råder stor osäkerhet om föreningens åtaganden och styrelsens förvaltningsmandat. Likaså råder det oklarheter kring vilka anläggningar och markområden som tillhör föreningens gemensamma ansvarsområden (detta framkom på föreningens årsstämma 2012). På grund av det framförda är det viktigt att så snart som det är möjligt anordna ett medlemsmöte i föreningen för att klargöra Följande: Vad ingår i samfällighetens gemensamma anläggningar? Vad ingår i samfällighetens åtagande? Hur räknas medlemmarnas avgifter fram och hur följs storleken upp på dessa avgifter? Vilken storlek på ekonomiska disponeringar har styrelsen rätt att besluta om och hur sker upphandlingar när det gäller utförande av arbeten för föreningens räkning? Hur sker kommunikationen mellan styrelse med medlemmar inom föreningen och hur följer styrelsen upp medlemmarnas aktivitet vid utförandet av vård och skötsel av de gemensamma anläggningarna? Hur följer föreningsstyrelsen lagen om samfällighetens verksamhet och föreningens stadgar? Motionen förväntas besvarad med ett skriftligt dokument, som överensstämmer med Samfällighetens stadgar och med de beräkningar som för närvarande ligger för handen. Västerås Karl Pejcic Hasse Eliasson Karl Pejcic Hasse Eliasson Björnramsvägen 30 Björnfällsvägen Västerås Västerås

12 VERKSAMHETSBERÄTTELSE /4 för Vargskinnets samfällighetsförening Styrelsen för Vargskinnets Samfällighetsförening lämnar härmed följande berättelse för förvaltningen under verksamhetsåret STYRELSE Styrelse under verksamhetsåret Ordförande Lennart Lidquist Björnfällen Kassör Ann-Sofie Lundqvist Vargskinnet Sekreterare Vakant Björnfällen Ledamot Claes Wisborg Vargskinnet Ledamot Karl-Einar Lindström Björnramen Suppleant Henrik Persson Björnramen Suppleant Ulrika Jordinger Björnfällen Suppleant Åsa Lidholm Björnfällen Suppleant Anders Holmberg Vargskinnet Revisor Mikael Rattur Vargskinnet Revisor Anders Ahlm Björnramen Revisor - suppleant Andreas Braneby Vargskinnet Valberedning Anders Nilsson Björnramen Valberedning Kent Evertsén Björnfällen Valberedning Rolf Schrötter Vargskinnet Styrelsen har under verksamhetsåret haft 12 protokollförda sammanträden. Ett av dessa sammanträden är ett konstituerande möte. Mellan mötena har styrelsemedlemmarna haft kontinuerliga kontakter. INFORMATION 31/1 hölls ett informationsmöte angående byte av belysningsarmaturer. 14/2 hölls ett informationsmöte angående erbjudande från Stadsnät. 23/5 hölls en extra stämma där styrelsen ville ha mandat att teckna avtal med Stadsnät och att investera i nya LED-lampor. Detta möte beslutade att ge styrelsen detta mandat. Då en av revisorerna reserverade sig mot beslutet hölls sedan en omröstning i frågan. Detta gjordes så att alla medlemmar fick ett utskick via vilket de kunde rösta. Utfallet var en klar majoritet för att ge styrelsen mandat att skriva kontrakt med Stadsnätet och att byta belysningsarmaturer till LED-armaturer. Information till medlemmarna har lämnats genom enkla informationsblad och genom hemsidan. Föreningens hemsida, har kontinuerligt uppdaterats för snabb information till medlemmarna. Under januari månad var lokalen stängd pga. renovering. Arbetet med renoveringen utfördes av några medlemmar i föreningen. Även under delar av hösten har lokalen varit stängd för uthyrning detta pga installering av stadsnät (1/10-30/11). SAMLINGSLOKAL Lokalen har varit uthyrd från årsskiftet fram till nu för privata fester vid 11 tillfällen.

13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE /4 för Vargskinnets samfällighetsförening Det händer även att medlemmar lånar bord och stolar, när man behöver dessa vid större sammankomster i hemmet.

14 VERKSAMHETSBERÄTTELSE /4 för Vargskinnets samfällighetsförening SNÖRÖJNING/ SANDNING ALLMÄNNA YTOR/ LEKPLATSER ARBETSMILJÖPLAN VÄGAR/TRAFIK ARBETSDAGAR SOPHANTERING UNDERHÅLLSPLAN UNDERHÅLLS- ÅTGÄRDER Snöröjning, sandning och sandupptagning har utförts av samma entreprenör som föregående år. Då det vid förra årsmötet framkom att en del medlemmar var missnöjda med snöröjningen beslutades enligt punkt 6.4 att kontaktpersoner med snöröjaren i varje kvarter blir Björnfällen, Hasse Eliasson, Björnramen, Karl Pejcic och Högviltsvägen Claes Wisborg. Kostnaderna blev orimligt höga med tanke på att vintern var normal. Se separat sammanställning av de senaste årens kostnader. Sand för användning vid de egna fastigheterna har funnits tillgänglig i lådor inom varje kvarter, förutom på Björnramsvägen där lådan aldrig ställdes ut. De allmänna ytorna är i stort sett i gott skick. Skötseln utförs av medlemmarna vid de allmänna städdagarna och dessemellan genom frivilliga insatser. Gräsklippningen har utförts kvartersvis enligt uppgjorda scheman och har fungerat bra. Arbetsmiljöplanen är uppdaterad. En protestlista där majoriteten av de berörda var emot det nya farthindret på Björnramen lämnades till styrelsen som beslutade att det inte skulle sättas tillbaka efter vintern. En grupp tog fram ett förslag på ett nytt hinder med en bättre utformning. Detta förslag vann majoriteten av de berördas gillande. Styrelsen beslutade att gruppen fick införskaffa det nya hindret. Två städdagar har anordnats, containers har hyrts, en per kvarter för trädgårdsavfall. Medlemmarna har i stort antal deltagit i dessa städdagar, med såväl gott resultat som god och trivsam social samvaro som följd. I stort sett fungerar sophanteringen väl inom vårt område. Vi vill poängtera vikten av sortering. Inom kv. Vargskinnet har Rolf Porsch skött soprummet på ett förtjänstfullt sätt. Styrelsen har upprättat ett dokument där framtida underhåll finns listade, baserat på inspektionsrundans resultat. En rundvandring har genomförts i syfte att fastställa vilka underhållsåtgärder som är behövliga. Helhetsintrycket är bra, men en del skador upptäcktes. Vissa underhållsåtgärder har utförts: Inköp av lampor, byte av trasiga lampor. Inköp av bensin till gräsklippare Renovering av lokalen. VATTENAVGIT Monica Henriksson har samordnat vattenavläsningen för medlemmarna i kv. Vargskinnet. Arbetet har fungerat bra.

15 VERKSAMHETSBERÄTTELSE /4 för Vargskinnets samfällighetsförening EKONOMI Föreningens ekonomi är god liksom medlemmarnas betalningsvilja. För drift och avsättning till fond har utdebiteringen per kvartal varit: Kv Kv Vargskinnet, endast radhus 2170 kr 2307 kr Björnfällen, radhus 1812 kr 1911 kr Björnramen, radhus 1187 kr 1286 kr Villor i kv. Björnramen och Björnfällen 981 kr 1098 kr I nämnda belopp ingår avgift för ovan nämnt TV-utbud. För dem som inte är anslutna till detta utbud skall beloppen minskas med det belopp som Tele2 tar ut för föreningens abonnemang. Beträffande ekonomin i övrigt hänvisas till den ekonomiska redovisningen.

KALLELSE Vargskinnets Samfällighetsförening Styrelsen

KALLELSE Vargskinnets Samfällighetsförening Styrelsen KALLELSE 2016-10-09 Vargskinnets Samfällighetsförening Styrelsen KALLELSE Ordinarie årsstämma med Vargskinnets Samfällighetsförening äger rum onsdagen den 26:e oktober kl. 19.00 i gemensamhetslokalen på

Läs mer

KALLELSE. Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma.

KALLELSE. Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma. SAMFÄLLIGHETSFÖRENING KALLELSE Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma. Tid: Måndag 29 mars 2010 kl. 19.00 Plats: Bergvretenskolans matsal Förslag till dagordning:

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Kallelse till föreningsstämma Ni kallas härmed till föreningsstämman söndagen den 13/4 Kl. 15:00 Plats: Älvsåkersskolans Bamba Föreningen bjuder på fika.

Läs mer

KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING. Medlemmarna i Klacknäsets vägförening kallas härmed till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2011.

KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING. Medlemmarna i Klacknäsets vägförening kallas härmed till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2011. KVF Medlemmarna i Klacknäsets vägförening kallas härmed till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2011. Årsstämman äger rum i matsalen i Brunns skola, Ingarö Onsdagen den 28 mars 2012 klockan 19.00

Läs mer

Årsstämma 28 november 2013

Årsstämma 28 november 2013 Handlingar för årsstämma 28:e november 2013 sida 1 av 14 Årsstämma 28 november 2013 Observera att varje fastighet har 1 röst. Om ni är 2 som äger huset gemensamt och bara en närvarar på årsstämman, måste

Läs mer

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015.

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Tid: Lördagen den 18 juli kl.15.00. Plats: Nämndehuset, Storön

Läs mer

Samfälligheten Brynhild

Samfälligheten Brynhild Årsredovisning för Samfälligheten Brynhild Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Samfälligheten Brynhild 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Samfälligheten Brynhild, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Norra Havsängens Samfällighetsförening

Protokoll fört vid styrelsemöte i Norra Havsängens Samfällighetsförening Protokoll fört vid styrelsemöte i Norra Havsängens Samfällighetsförening Tid: 2014-05-10, 10.00 12.30 Plats: Hos Niclas Tjäder Norra Havsängen 53 Närvarande: Bengt Ericsson (BE) Anna Pallin (AP) Bengt

Läs mer

UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Medlemmar i Utbyvägens Garage- och Ledningssamfällighetsföreningar kallas till ordinarie föreningsstämma. TISDAGEN

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Murgrönan Samfällighetsförening Sida 1-3 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Välkomna till årsstämma i Murgrönan Samfällighetsförening Tid: Torsdagen den 8 oktober 2015 kl 19.00. Plats: Samfällighetslokalen Blåklockevägen

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: lördagen den 14 juli 2012 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2 DAGORDNING Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2010 03 17, kl 18.30 Rödeby kommunalhus 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av sekreterare för stämman 3 Val av två justeringsmän

Läs mer

Kallelse. Styrelsen önskar alla varmt välkomna till: Parklyckans Samfällighetsförenings 8:e ordinarie årsstämma / Klockan 18.

Kallelse. Styrelsen önskar alla varmt välkomna till: Parklyckans Samfällighetsförenings 8:e ordinarie årsstämma / Klockan 18. Kallelse Styrelsen önskar alla varmt välkomna till: Parklyckans Samfällighetsförenings 8:e ordinarie årsstämma Tid: 213 24/4-212 Klockan 18.3 Plats: BRF Brunnsängens gårdshus Innehåll: Dagordning Resultat

Läs mer

S A M F Ä L L I G H E T S F Ö R E N I N G E N Ä N G S V Ä D D E N ÅRSBERÄTTELSE FÖR ÄNGSVÄDDEN S SAMFÄLLIGHETS- FÖRENING 2005

S A M F Ä L L I G H E T S F Ö R E N I N G E N Ä N G S V Ä D D E N ÅRSBERÄTTELSE FÖR ÄNGSVÄDDEN S SAMFÄLLIGHETS- FÖRENING 2005 S A M F Ä L L I G H E T S F Ö R E N I N G E N Ä N G S V Ä D D E N ÅRSBERÄTTELSE FÖR ÄNGSVÄDDEN S SAMFÄLLIGHETS- FÖRENING 2005 INNEHÅLL 1. Förvaltningsberättelse 2. Föreningsstämma 3. Styrelse 4. Räkenskapsår

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Krokanens samfällighetsförening till Förenings stämma onsdagen den 19 mars klockan 19.00 hos familjen Örtenstrand, Kringelkroken 19. Med kallelsen

Läs mer

Resultat- och balansrapport för 2010

Resultat- och balansrapport för 2010 Bilaga 3a Klevbergets Samfällighetsförening 1 Resultatrapport Räkenskapsår: 10-01-01-10-12-31 Budget 2010 2010 2009 Rörelsens intäkter Nettoomsättning Not 3011 1 Medlemsavgifter 282 900,00 282 900,00 282

Läs mer

Å R S S A M M A N S T Ä L L N I N G

Å R S S A M M A N S T Ä L L N I N G Å R S S A M M A N S T Ä L L N I N G för LJUNGS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Org. nr. STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSSAMMANSTÄLLNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2007-05-25-2007-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

NSSF Förvaltningsberättelse 2009

NSSF Förvaltningsberättelse 2009 1 NSSF Förvaltningsberättelse 2009 Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Håkan Westman, ordförande, Mikael Lyckinger, vice ordförande, Ove Eriksson, kassör, Mats Clémentz, sekreterare, Nicklas

Läs mer

Tisdagen den 15 april 2014 kl i gemensamhetslokalen

Tisdagen den 15 april 2014 kl i gemensamhetslokalen Boplatsens Samfällighetsförening Lund Samtliga delägare kallas till ordinarie föreningsstämma för Boplatsens Samfällighetsförening Tisdagen den 15 april 2014 kl 19.00 i gemensamhetslokalen Dagordning 1.

Läs mer

Möjavägen 4g Kassör. Möjavägen 14 Sekreterare. Möjavägen 29 Markgrupp. Möjavägen 1g Markgrupp

Möjavägen 4g Kassör. Möjavägen 14 Sekreterare. Möjavägen 29 Markgrupp. Möjavägen 1g Markgrupp I- Kremlan Samfällighetsförening Org nr 7179-9845 ÅnSnfOOVtSNlNG ZOIZO OI-ZO1Z1Z31 1 (6) ARSREDOVISNING styrelsen for samfällighetsföreningen Kremlan i Danderyds kommun får härmed avge redovisning för

Läs mer

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 23 mars 2010. 1 Mötets öppnande. Ordförande Magnus Bergsten hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 2 Fråga om

Läs mer

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna ÄPPELBLOMMANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna Stämmans öppnande Peter Bergman öppnade stämman och hälsade alla medlemmar välkomna. 1. Val

Läs mer

Portva v k a t k en e s S am f l ä ligh g et

Portva v k a t k en e s S am f l ä ligh g et Portvaktens Samfällighet Årsstämma 2013 Presentation av Styrelsen Mikael Gisslegård, ordförande Leif Sandlert, kassör Ann Weidensjö, sekreterare Emelie Nordenhök, ledamot Göran Baurén, ledamot Maï Vodinh,

Läs mer

Hylliedals Samfällighetsförening

Hylliedals Samfällighetsförening Årsbokslut för Hylliedals Samfällighetsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Hylliedals Samfällighetsförening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen och för Hylliedals Samfällighetsförening, får

Läs mer

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 Ordinarie årsmöte 2012 TID: 2012-09-25 (tisdag) kl 19.30 21.00 PLATS: Vallda Församlingshem Dagordning: 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet

Läs mer

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2013 2 Medlemmar i Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. Tid 2014-05-24 kl 09.30

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Samtliga medlemmar inom Pixbo ga:2 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

Samtliga medlemmar inom Pixbo ga:2 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. 0BKallelse till Pixbo Vägförenings ordinarie föreningsstämma 2014 Samtliga medlemmar inom Pixbo ga:2 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. Tid 17 Mars 2014 klockan 19.00 Plats Pixbo Montessori

Läs mer

Tisdagen den 9 april 2013 kl i gemensamhetslokalen

Tisdagen den 9 april 2013 kl i gemensamhetslokalen Boplatsens Samfällighetsförening Lund Samtliga delägare kallas till ordinarie föreningsstämma för Boplatsens Samfällighetsförening Tisdagen den 9 april 2013 kl 19.00 i gemensamhetslokalen Dagordning 1.

Läs mer

Ängsrutans Samfällighetsförening

Ängsrutans Samfällighetsförening Årsbokslut för Ängsrutans Samfällighetsförening Räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Noter 5 Ängsrutans Samfällighetsförening

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr:

ÅRSREDOVISNING 2010 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: ÅRSREDOVISNING 2010 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf. Ljungaviken Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Ordinarie föreningsstämma år 2013. Frösakull Ängar ekonomisk förening

Ordinarie föreningsstämma år 2013. Frösakull Ängar ekonomisk förening Ordinarie föreningsstämma år 2013 Frösakull Ängar ekonomisk förening Dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av stämmoordförande. 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.

Läs mer

Kallelse till årsstämma med Iglatjärns Samfällighetsförening

Kallelse till årsstämma med Iglatjärns Samfällighetsförening 2014-05- 17 Kallelse till årsstämma med Iglatjärns Samfällighetsförening Tid och plats: Tisdag den 3 juni 2014 kl 1900 i församlingshemmet Olofstorp Dagordning, styrelsens förslag och verksamhetsberättelse

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE KALLELSE TILL ÅRSMÖTE Medlemmarna i Äppelträdgårdens Samfällighetsförening kallas härmed till årsmöte. Söndagen 21 mars 2010, kl 15.00 till 17.00 i Sjöscouternas nya lokal (Ekebyhovsbacken), Ekerö Gällstao,

Läs mer

Bilagor till årsmöte 2013

Bilagor till årsmöte 2013 Verksamhetsberättelse för år 2012, Grimsta samfällighetsförening Styrelsen har under 2012 bestått av följande ledamöter. Monica Jacobsson Sten (74) ordförande Björn Lindquist (63) sekreterare Ola Granqvist

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg

Å R S R E D O V I S N I N G. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg Riksbyggens Bostadsrättsförening Å R S R E D O V I S N I N G 2007 Riksbyggens Bostadsrättsförening Riksbyggens Bostadsrättsförening 1(9) Årsredovisning Styrelsen för RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING HELSINGBORGSHUS

Läs mer

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Dagordning Val av ordförande för stämman Val av sekreterare för stämman Val av två justeringsmän Fråga om kallelse till stämman utsänts

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Dagordning: Välkomna! Styrelsen i Odensvi Fiber ekonomisk förening

Dagordning: Välkomna! Styrelsen i Odensvi Fiber ekonomisk förening Medlemmarna i Odensvi Fiber ekonomisk förening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma för Odensvi Fiber Ekonomisk förening, 769625-3215, den 24 november kl. 18.00 i Odenskans Odensvi. Som framgår

Läs mer

Noreens Samfällighetsförening

Noreens Samfällighetsförening Årsredovisning för Noreens Samfällighetsförening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMA

HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMA HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMA BERGSJÖPLATÅNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Samfällighetslokalen 2015-03-25 kl.1900 OBSERVERA!!! Om ni är två ägare till Er fastighet och endast en ägare kan komma till årsstämman, måste

Läs mer

KALLELSE. Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma.

KALLELSE. Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma. NORRA HUSBERGS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING KALLELSE Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma. Tid: Torsdag 27 mars 2014 kl. 19.00 Plats: Bergvretenskolans matsal Förslag

Läs mer

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653*

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Dokument: Förenklat årsbokslut för verksamhetsåret 2014-15 Förenklat årsbokslut för Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Räkenskapsåret 2014 15 Innehåll: Resultaträkningar

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighets får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Arkitekten 6 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Förslag: Ansvarsfördelning Skogsbärens SFF

Förslag: Ansvarsfördelning Skogsbärens SFF Förslag: Ansvarsfördelning Skogsbärens SFF STYRELSEN Ledamöter - Rapportera planerade och utförda aktiviteter till övriga i styrelsen. - Dokumentera sådant som inte dokumenteras i styrelseprotokoll på

Läs mer

Blåkragevägens Samfällighet

Blåkragevägens Samfällighet Blåkragevägens Samfällighet Org.nr. 716420-6216 ÅRSBOKSLUT Omfattar 2013-01-01-2013-12-31 Åresredovisningen omfattar sid -Verksamhetsberättelse 2 -Resultaträkning 3 -Balansräkning 4 -Tilläggsupplysningar

Läs mer

Välkommen till Kvarnbergets Samfällighet

Välkommen till Kvarnbergets Samfällighet Välkommen till Kvarnbergets Samfällighet På vår hemsida hittar du mer information. www.kvarnberget.nu 1 Området Kvarnberget I Kvarnbergets samfällighet ingår 122 fastigheter och består av fristående hus,

Läs mer

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie årsstämma den 2010-09-23 Klockan 19:00 Plats: Stenhamraskolans matsal, Stenhamra 1. Val av ordförande för stämman. 2. Val av sekreterare för stämman.

Läs mer

Seraljens samfällighetsförening 716416-2609

Seraljens samfällighetsförening 716416-2609 Årsredovisning för Seraljens samfällighetsförening 716416-2609 Räkenskapsåret 2011-01-01---2011-12-31 Förvaltningsberättelse verksamhetsåret 2011 Styrelsen för Seraljens samfällighetsförening lämnar härmed

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013 Strömmadals Vägförening Sid 1 av 7 Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013 Härmed kallas Ni till ordinarie föreningsstämma i Strömmadals Vägförening enligt följande: Dag: Tisdag den 23 april 2013

Läs mer

Förvaltningsberättelse 2017

Förvaltningsberättelse 2017 Förvaltningsberättelse 2017 De stora ärendena för styrelsen under året har varit belysning och trafik i våra områden. Farthinder och skyltar har satts upp för att göra våra områden säkrare gällande trafik

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Mollösunds Samfällighetsförening får härmed avgiva redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2007 05 01-2008 04 30, föreningens 2:a verksamhetsår.

Läs mer

NSSF Förvaltningsberättelse 2015

NSSF Förvaltningsberättelse 2015 1 NSSF Förvaltningsberättelse 2015 Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Lars-Erik Gustavsson, ordförande, Anders Broander, vice ordförande, Ove Eriksson, kassör, Mats Clémentz, sekreterare,

Läs mer

NSSF Förvaltningsberättelse 2014

NSSF Förvaltningsberättelse 2014 1 NSSF Förvaltningsberättelse 2014 Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Lars-Erik Gustavsson, ordförande, Anders Broander, vice ordförande, Ove Eriksson, kassör, Mats Clémentz, sekreterare,

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING. Medlemmarna i Klacknäsets vägförening inbjuds härmed till ordinarie årsstämma 2014 för verksamhetsåret 2013.

KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING. Medlemmarna i Klacknäsets vägförening inbjuds härmed till ordinarie årsstämma 2014 för verksamhetsåret 2013. KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING KVF Medlemmarna i Klacknäsets vägförening inbjuds härmed till ordinarie årsstämma 2014 för verksamhetsåret 2013. Årsmöte äger rum i matsalen i Brunns skola Idrottshallen, Ingarö

Läs mer

Kvarteret Myggans Samfällighetsförening

Kvarteret Myggans Samfällighetsförening Kallelse Kvarteret Myggans Samfällighet håller ordinarie föreningsstämma Söndagen den 26 februari 2012 kl. 18.00 i Blå lokalen. Välkomna 1. Öppnande. 2. Mötets behöriga utlysande. 3. Förslag till dagordning.

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Marie Hultgren Kassör Hus nr 20 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr

Läs mer

NSSF Förvaltningsberättelse 2011

NSSF Förvaltningsberättelse 2011 1 NSSF Förvaltningsberättelse 2011 Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Lars-Erik Gustavsson, ordförande, Åke Josefsson, vice ordförande, Ove Eriksson, kassör, Mats Clémentz, sekreterare, Anders

Läs mer

Föreningen Villaägare i Järfälla

Föreningen Villaägare i Järfälla Årsredovisning för Föreningen Villaägare i Järfälla Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Föreningen Villaägare i Järfälla 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Föreningen Villaägare i Järfälla, får

Läs mer

Årsstämma i Stenyxans Samfällighet. Måndag den 23 mars 2015 Klockan 19.00

Årsstämma i Stenyxans Samfällighet. Måndag den 23 mars 2015 Klockan 19.00 Årsstämma i Stenyxans Samfällighet Måndag den 23 mars 2015 Klockan 19.00 Dagordning 1 val av ordförande för stämman 2 val av sekreterare för stämman 3 val av två justeringsmän 4 styrelsens och revisorernas

Läs mer

Styrelse och revisorer

Styrelse och revisorer Årsredovisning 2009 för Bostadsrättsföreningen Folkungaträdet 4 Styrelsen för Brf Folkungaträdet 4 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31

Läs mer

ÅRS- REDOVISNING 2012

ÅRS- REDOVISNING 2012 Årsredovisning 12, Sida 1/10 ÅRS- REDOVISNING 2012 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Björnen nr 2 avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning Sid 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24

Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24 Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av justeringsmän 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Genomgång av verksamhetsberättelse

Läs mer

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533 Årsredovisning 2005 Riksbyggens Bostadsrättsförening 716407-3533 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING GAMLA STAN HELSINGBORG 716407-3533 får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2014

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2014 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2014 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr 20 Marie Hultgren Kassör Hus nr

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) Suppleanter har varit Folke Höjmar, Charlotta Karelmo och Göran Svensson.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) Suppleanter har varit Folke Höjmar, Charlotta Karelmo och Göran Svensson. ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) ORG.NR: 716417-7094 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 1 får härmed avge följande redovisning för år 2012.

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för Kvartstigens samfällighetsförening för räkenskapsåret

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för Kvartstigens samfällighetsförening för räkenskapsåret Årsredovisning 204-0-0 204-2-3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för Kvartstigens samfällighetsförening för räkenskapsåret 204-0-0 204-2-3. Förvaltningsberättelse Styrelsen får härmed avge följande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2014 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.akervadden.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen Åkervädden kallas

Läs mer

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm Bokslut för BRF Morkullan 2003-01-01-2003-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 03-01 - 03-12 01-09 -02-12 Nettoomsättning Not 1 8 277 115 11 221 143 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 206 588-5 506 617 Planerat

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(5) Ekdalens samfällighetsförening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening, med säte i Halmstad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer

FATET m fl. SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Dagordning, Årsmöte 2014-03-30 Verksamhetsår 2013. 1. Val av ordförande för stämman.

FATET m fl. SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Dagordning, Årsmöte 2014-03-30 Verksamhetsår 2013. 1. Val av ordförande för stämman. FATET m fl. SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Dagordning, Årsmöte 2014-03-30 Verksamhetsår 2013 1. Val av ordförande för stämman. 2. Val av sekreterare för stämman. 3. Godkännande av dagordning. 4. Val av två justeringsmän.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jernet 7

Årsredovisning. Brf Jernet 7 Årsredovisning för Brf Jernet 7 Räkenskapsåret 2006 Brf Jernet 7 1(10) Styrelsen för Brf Jernet 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Fastighet Järnet 7 Styrelse

Läs mer

Årsredovisning. Bergets Samfällighetsförening

Årsredovisning. Bergets Samfällighetsförening Årsredovisning för Bergets Samfällighetsförening 857202-8317 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Tilläggsupplysningar 7-10 1 (10) Styrelsen

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 16 juli 2011 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

2011 årsredovisning brf vinterrosen_cashflow120415

2011 årsredovisning brf vinterrosen_cashflow120415 1(7) ÅRSREDOVISNING 2011 Brf Vinterrosen 1 Org nr 716417-8308 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Vinterrosen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet för räkenskapsåret 2011. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100 1(9) Årsredovisning 2014 BRF Ingetorp Styrelsen för BRF Ingetorp får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Stadgar för Påfvelunds samfällighetsförening org.nr:

Stadgar för Påfvelunds samfällighetsförening org.nr: Bilaga 3 till protokoll 2002-10-30 Stadgar för Påfvelunds samfällighetsförening org.nr: 857202-6170 1 Firma Föreningens firma är Påfvelunds samfällighetsförening 2 Förvaltningsobjekt, grunderna för förvaltningen

Läs mer

MOLLÖSUNDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2013-06-13 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 13 juli 2013 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Bostadsrättsför. Fotbollen nr1

Bostadsrättsför. Fotbollen nr1 Årsredovisning för Bostadsrättsför. Fotbollen nr1 Räkenskapsåret 2008 Bostadsrättsför. Fotbollen nr1 1(6) Styrelsen för Bostadsrättsför. Fotbollen nr1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Marsbacken ekonomisk förening Vattentornsvägen 7 760 21 Vätö Org nr 715200-2478

Marsbacken ekonomisk förening Vattentornsvägen 7 760 21 Vätö Org nr 715200-2478 Vattentornsvägen 7 760 21 Vätö Styrelsen får härmed för verksamhetsåret 2014 avlägga följande årsredovisning: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisningen har framtagits enligt bestämmelserna i årsredovisningslagen

Läs mer

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA 1 Brf Kättingen 26 KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA DAG: Måndagen den 26 maj 2014 klockan 19.30 LOKAL:Gemensamhetslokalen DAGORDNING: 1. Stämmans öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2010 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.home.sol.se/malmo/ malmo@home.sol.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen

Läs mer

Dagordning vid VMBK:s årsmöte

Dagordning vid VMBK:s årsmöte Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2016-11-22 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av justeringsmän 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Genomgång av verksamhetsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsförening Bydalen 1

Årsredovisning. Bostadsrättsförening Bydalen 1 Årsredovisning för Bostadsrättsförening Bydalen 1 769620-3939 Räkenskapsåret 2014 1 (9) Styrelsen för Bostadsrättsförening Bydalen 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Samfälligheten Tallbacken 1(12) KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Torsdag den 26 maj 2011, kl 18.30 Plats: Umeå Folkets Hus, Lokal: Grimm FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1 Stämmans öppnande 2 Fastställande

Läs mer

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2010 Medlemmar i Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. Tid Lördag 21 maj kl 09.30 Plats Hörsalen CFL Söderhamn Dagordning 1 Sammanträdets

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet 769609-2704 Räkenskapsåret 2014 1 (9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 I ÖSTRA KVARTERSLOKALEN DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Mötet äger rum kl 19:00 den 23 Mars 2010 i östra kvarterslokalen. 1 Mötets

Läs mer

Årsredovisning. BRF S:t Olof

Årsredovisning. BRF S:t Olof Årsredovisning för BRF S:t Olof Räkenskapsåret 2011 BRF S:t Olof 1(9) Styrelsen för BRF S:t Olof får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Brf S:t Olof Organisations

Läs mer

Årsredovisning. Brf Knoppen 21

Årsredovisning. Brf Knoppen 21 Årsredovisning för Brf Knoppen 21 Räkenskapsåret 2007 Brf Knoppen 21 1(9) Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen.

Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen. Förvaltningsberättelse år 2010 för Bostadsrättsföreningen Basunen Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen. Mål

Läs mer

Borås Lars Lyborg Ordförande. Riksförbundet Mobil Fritid c/o Lars Lyborg Mellomgårdsgatan Borås Bg

Borås Lars Lyborg Ordförande. Riksförbundet Mobil Fritid c/o Lars Lyborg Mellomgårdsgatan Borås Bg Årsstämma Elmia 08-09-2017 2017/08/04 08:56 Kallelse till Förbundsstämma 2017 Riksförbundet Mobil Fritid (RMF). Härmed kallas samtliga medlemsföreningar och klubbar till den årliga Förbundsstämman. Plats:

Läs mer