ÅRSMÖTESHANDLINGAR. Inför årsmötet i Kungsör. Kungsörsortens biodlarförening är värd Innehåll: Förslag till dagordning.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSMÖTESHANDLINGAR. Inför årsmötet i Kungsör. Kungsörsortens biodlarförening är värd 2013-02- 16. Innehåll: Förslag till dagordning."

Transkript

1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR Inför årsmötet i Kungsör Kungsörsortens biodlarförening är värd Innehåll: Förslag till dagordning Balansrapport Resultatrapport Verksamhetsberättelse Förslag till ersättningar och stat Ombud till årsmötet Kallelse till årsmötet Reseräkning sid 2-3 sid 4 sid 5 sid 6-8 sid 9-10 sid sid 13 sid 14

2 Förslag till dagordning 1 Årsmötets öppnande 1A Öppnande av årsmötet 1B Upprop av ombud och fastställande av röstlängd sid C Fråga om årsmötet vederbörligen kallats 1D Fastställande av dagordningen 1E Anmälan av övriga frågor 2 Val av mötesfunktionärer 2 A Val av ordförande för årsmötet 2 B Val av sekreterare för årsmötet 2 C Val av justerare och tillika rösträknare 3 Fråga om förslags- och yttranderätt för icke ombud. 4 Föredragande av föregående årsmötesprotokoll 5 Verksamhets- och revisionsberättelser 5A Verksamhetsberättelse sid 6-8 5B Kassaberättelse sid 4-5 5C Revisionsberättelse 6 Fråga om ansvarsfrihet för styrelse och kassör 7 Ersättningar för 2013 sid A Styrelseledamöter 7B Kassör 7C Sekreterare och korresponderande 7D Webb- ansvarig 7E Revisorer 7F Valberedning 8 Reseersättning sid 9 8A Ombud, styrelse, revisorer och valberedning 8B Tillägg för medåkande 9 Anslag till inköp av avelsdrottning

3 10 Medlemsavgift till distriktet 2014 sid Motioner 12 Fastställande av 2013 års stat sid 9 13 Val av förtroendeposter Valberedningens förslag lämnas på årsmötet 13 A Ordförande på ett år 13 B Styrelseledamöter på två år (2st) 13 C Styrelsesuppleanter på ett år (skall vara minst två) 2 st 13 D Revisorer på ett år 2 st 13 E Revisorssuppleanter på ett år 2 st 13 F Ombud till SBR på ett år 2 st 13 G Suppleanter till SBR på ett år på ett år 2 st 13 H Kontaktpersoner för avelsarbetet på ett år 2 st 13 I Kvalitetsanvarig på ett år 1 st 13 J Kontaktman för sjukdomskommitté på ett år 1 st 13 K Suppleant till SBR:s sjukdomskommitté på ett år 1 st 13 L Kontaktperson för SBR Quinnor på ett år 1 st (vilande) 13 M Webbansvarig på ett år 1 st 13 N Valberedning (skall vara minst 3, varav en sammankallande) 3 st 13 O Suppleanter till valberedningen (minst en) 1 st 14 Rapporter 15 Övriga frågor a) Plats för årsmötet 2014 b) Länets bästa honung 16 Avslutning Avbrott för kaffe bestäms under mötet 3

4 balansräkning 4

5 Västmanlands läns Biodlardistrikt Resultaträkning 5

6 Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för Västmanlands Läns Biodlardistrikt avger härmed sin verksamhetsberättelse för år Styrelsens sammansättning Ordförande och korresponderande Yngve Björkman Västeråsortens BF Vice ordförande Christer Palmkvist Västeråsortens Bf Sekreterare Lena Nilsson Västeråsortens BF Kassör Gun Järling- Aspås Arbogaortens BF Ledamöter Sig- Britt Bodén Köoingsortens BF Håkan Aspås Arbogaortens BF Styrelsesuppleant Åke Sandin Salaortens Bf Christer Palmkvist Styrelsen har sammanträtt sex gånger under året. Styrelsen har däremellan haft telefon- och e- postkontakter. Föreningar. Till distriktet har följande föreningar varit anslutna. (Uppgifter för år 2011 inom parentes.) Till distriktet har följande 7 föreningar varit anslutna (7). Arbogaortens Bf, Hallstahammars Bf, Kungsörsortens Bf, Köpingsortens Bf, Salaortens Bf, Tillbergaortens Bf och Västeråsortens Bf. Biodlingen inom distriktet 2012 Rapportering från 86 medlemmar (78) +- 8 st Antal medlemmar 191 medlemmar (188) +3 st Antal invintrade samhällen 645 (600) +45 Vinterförluster 81 (86) - 5 Honungsskörd (23383)

7 Medelskörd /invintrat samhälle hösten 2012 är 34,6 (41,6 kg ) Representation. Distriktet representerades vid SBR:s riksförbundsmöte av Yngve Björkman och Lena Nilsson. Ordförande Yngve Björkman har deltagit i ordförandekonferenser som SBR kallat till. Christer Palmkvist har deltagit vid ett tillfälle som observatör. Avelsarbetet. Kungsörsortens bf fick sin drottning sommaren Mötesverksamhet. Januarimötet (medlemsmöte) hölls i Sala stadsbibliotek. Krister Linell från SBR var inbjuden, men tvingades tacka nej med kort varsel på grund av familjeskäl. Mötet genomfördes ändå med allmänna diskussioner. Övriga planerade möten genomfördes aldrig. Törebodaresan som i år planerades till Järfälla, Sommarmötet i juni och styrelseträff i oktober ställdes in. Länets bästa honung Länets bästa honung vanns av Lennart Urby Västeråsortens bf, på andra plats kom Hans Larsson Västeråsortens bf med och på tredje plats Hans Skagerlind Salaortens bf. Årsmötet för 2012 var förlagt i Västerås med dess BF som värd. 7

8 Styrelsens slutord till verksamhetsberättelsen för 2012 Året som gått har innehållit gängse arbetsuppgifter. Säsongen har vädermässigt gett oss väldigt skiftande förutsättningar. I enkäten som SBR skickade ut visar att inom samma område skiftar honungsskörden högst väsentligt. Det första året där Svensk Honungsförädling ingår i Lindahl Invest och Haugengruppen har inte visat någon påtaglig förändring på lokal nivå. Distriktet har ännu inte fått betalt för sina försålda aktier, men förhandsinformation anger att det blir ca 7200 kronor. SBR fick vid senaste riksförbundsmötet sex nya ledamöter i sin styrelse. De har påbörjat sitt nya arbete och vi anar förnyelse. Vi har i år haft några färre vinterförluster bland våra medlemmar. Antalet bisamhällen har ökat, men honungsskörden minskade med 1030 kg. Antalet biodlare ökar sakta men säkert. Vi hoppas på ett gynnsamt Yngve Björkman Ordförande Christer Palmkvist Vice ordförande Lena Nilsson Sekreterare Gun Järling Aspås Kassör Sig- Britt Bodén Ledamot Håkan Aspås ledamot 8

9 Åke Sandin suppleant 7 Förslag till ersättningar Ersättningar till styrelsen att fördela Valberedning 2000 kr 99 kr 8 Reseersättning vid möten som distriktet kallat till. 8A Ombud, styrelse, Revisorer och valberedning. har varit 18 kr 8B Tillägg för medåkande har varit 5 kr Styrelsen föreslår följande anslag och medlemsavgift 9 Anslag till inköp av avelsdrottning 2012 har varit 500: och styrelsen föreslår 700 kr. Drottningen vårdas i en intresserad förening och medlemmar kan hämta ägg och larver därifrån. Rasen bestäms i samverkan mellan föreningen och länets avelsansvarige. 10 Medlemsavgift till distriktet 2013 Helbetalande medlem 75: har varit 75: Ingen avgift för familjemedlemmar - har varit 0:- 9

10 12 Styrelsens förslag till STAT för år

11 Kallade personer till årsmötet 2013 Ombud: Arbogaortens BF Birgitta Berglund Östersätter, Norra Lunger Arboga Birgitta Berglund Östersätter, Norra Lunger Arboga Ersättare Håkan Aspås Nanberga Nanntorp Arboga Hallstahammars BF Beatrice Jakobsson Svennby Hallstahammar Martti Grundell Frösvivägen Hallstahammar Ersättare Per- Arne Johansson Säby Hallstahammar Kungsörsortens BF Ersättare Ellenor Vidman Östertibble Kungsör Kjell Feldt Lilla Getingtorp Kungsör Gunhild Feldt Lilla Getingtorp Kungsör Köpingsortens BF Fred Freudenthaler Åsby Köping Arne Rohback Rådjursstigen Köping Ersättare Reinhard Weddig Björkvägen Köping Salaortens BF Per- Erik Engbom Högsta Sala Tillberga BF Jan- Olov Johansson Kyllösa Sevalla Västerås

12 Jörgen Hansson Elvägen Västerås Västeråsortens BF Kathleen Persson Karlsgatan Västerås Christer Palmkvist Åsgårdsgatan Västerås Lennart Urby Barkarö byg Västerås Ersättare Claes Lennartsson Musseronvägen Västerås Distriktsstyrelsen Ordf. Yngve Björkman Rönnbergagatan Västerås V. ordf Christer Palmkvist Åsgårdsgatan Västerås Sekr Lena Nilsson Altona Barkarö Västerås Kassör Gun Järling- Aspås Nantorp Arboga Ledamot Sig- Britt Bodén Granadavägen Köping Håkan Aspås Nantorp Arboga Suppleant Åke Sandin Torskebo Sala Revisorer Lars Kamph Skridskogatan Västerås Valberedning Matts Carlsson Spännars Björksta Västerås Bengt Stråhle von Rosens väg Fagersta ombud från 7 föreningar och 10 personer från styrelse, revisorer och valberedning. 12

13 Västerås Kallelse till årsmöte för Västmanlands Läns Biodlardistrikt 2013 Du kallas härmed till Västmanlands läns Biodlaredistrikts årsmöte i Kungsör. Tid: 16 feb 2013 Kl Plats: Granhammars Bygdegård. Årsmöteshandlingarna bifogas. Där finns också förteckning över kallade ombud för att ni skall kunna ordna samåkning. Kan du inte komma, kontakta din ersättare i föreningen. Se förteckningen i årsmöteshandlingarna. Ett ombud en röst. Varje förening har två ombud. Mellan medlemmar 3 ombud och 4 ombud från 51 medlemmar och upp till 75. På styrelsens vägnar Yngve Björkman 13

14 Vägbeskrivning: E20 mellan Kungsör och Arboga. Skyltat med Bygdegård 14

15 Reseersättning Namn.. För resa till årsmötet i Kungsör från.. och åter den 16 februari Km á 1800 öre....km á 500 öre.. Medåkande 1 var. Medåkande 2 var. Medåkande 3 var. Totalt ersättningskrav för resan Kr:.. Skall lämnas på årsmötet till kassören. 15

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Årsmöte onsdag 8 februari 2012 kl 19.00 i Stuvsta gamla stationshus

Årsmöte onsdag 8 februari 2012 kl 19.00 i Stuvsta gamla stationshus Medlemsblad för Huddingeortens Biodlareförening Nr 1 2012 Årsmöte onsdag 8 februari 2012 kl 19.00 i Stuvsta gamla stationshus Läs styrelsens verksamhetsberättelse på nästa uppslag och framåt, valberedningens

Läs mer

Kallelse/inbjudan. Förslag till dagordning

Kallelse/inbjudan. Förslag till dagordning Kallelse/inbjudan Ombud och övriga intresserade kallas till årsmöte med Östergötlands Biodlar - distrikt lördagen den 15 februari 2013 kl. 9.30 vid Dagsbergsgården utanför Norrköping. Förslag till dagordning

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2)

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2) SSG Årsmöte 2014 Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5.

Läs mer

RFSU Stockholms stadgar

RFSU Stockholms stadgar RFSU Stockholms stadgar 1 Namn Föreningens namn är Riksförbundet för sexuell upplysning Stockholm och förkortas RFSU Stockholm. 2 Säte Föreningens säte är Stockholm. 3 Ändamål Föreningen utgår från övertygelsen

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Årsmötes- handlingar 2012

Årsmötes- handlingar 2012 Årsmöteshandlingar 2012 INNEHÅLLS FÖRTECKNING SIDAN Röstetal 3 Dagordning 4 Förtydligande till dagordning 5 Verksamhetsberättelse 6 Agility 7 HUS 8 RUS 9 TJH 9 TÄS 11 PR/Info 11 Ungdom 11 Styrelsen 12

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Årsmötet Protokoll 2009-04-24

Årsmötet Protokoll 2009-04-24 Svensk Förening för Glesbygdsmedicin Årsmötet Protokoll 2009-04-24 Tid: Fredagen den 24 april 2008 kl. 08.00 09.30 Plats: Närvarande: Hemavan Se bilagd närvarolista 1 Öppnande Föreningens ordförande Anders

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Protokoll fört vid Västmanlands Socialdemokratiska Partidistrikts ordinarie kongress, 17 april 1999 i Hallstahammar (Folkets hus).

Protokoll fört vid Västmanlands Socialdemokratiska Partidistrikts ordinarie kongress, 17 april 1999 i Hallstahammar (Folkets hus). Protokoll fört vid Västmanlands Socialdemokratiska Partidistrikts ordinarie kongress, 17 april 1999 i Hallstahammar (Folkets hus). Närvarande: Justerad röstlängd och deltagarförteckning bilagd (protokollsbilaga

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2013

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2013 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2013 TID: Söndag 24 mars 2013 kl 14.00 PLATS: Matsalen, Brunns skola Välkommen till 2013 års stämma. Stämman ska som vanligt göra ett antal personval ( 12 13). Kontakta gärna valberedningen

Läs mer

Protokoll från KSSK:s, Kyrkoskrivare i Svenska kyrkan, årsmöte 2014.

Protokoll från KSSK:s, Kyrkoskrivare i Svenska kyrkan, årsmöte 2014. KYRKOSKRlVAlI6 I SVENSKA!\YRKAN Protokoll från KSSK:s, Kyrkoskrivare i Svenska kyrkan, årsmöte 2014. Tid: 16 maj 2014 kl. 13.00-14.00. Plats: Garnisonen, Stockholm. Närvarande: cirka 90 av föreningens

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Hur man bildar en förening

Hur man bildar en förening Handläggare Datum Lars Louthander 2011-01-03 Hur man bildar en förening Varför skall vi gå samman i en förening? Genom att bilda föreningar har människor skapat en fastare gemenskap kring sina intressen.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 DHR ÅNGE AVDELNINGEN. www.dhrange.com. DHR Sida 1/12 - DHR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 DHR ÅNGE AVDELNINGEN. www.dhrange.com. DHR Sida 1/12 - DHR VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 DHR ÅNGE AVDELNINGEN www.dhrange.com DHR Sida 1/12 - DHR FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID DHR ÅNGEAVDELNINGENS ÅRSMÖTE DEN 28: e MARS 2009 1. Årsmötets öppnande 2. Parentation över

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND 2012 Styrelse och ombudsförteckning. Styrelsen Jan-Olav Lindberg tom 120514 Stig-Axel Nilsson, Kassör, Sekr. Siv Fotmeijer-Jovanovic, Vice Ordf.

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Innehållsförteckning över dokument inför Distriktets årsmöte i Lundsbrunn den 9 maj 2015

Innehållsförteckning över dokument inför Distriktets årsmöte i Lundsbrunn den 9 maj 2015 Innehållsförteckning över dokument inför Distriktets årsmöte i Lundsbrunn den 9 maj 2015 1. Kallelse och lunchanmälan 1 sida 2. Dagordning 1 sida 3. Fullmakt 1 sida 4. Verksamhetsberättelse 3 sidor 5.

Läs mer

Stadgar för D 21 av Zonta International

Stadgar för D 21 av Zonta International Stadgar för D 21 av Zonta International 1 Medlemskap Zontaklubbarna i Sverige och Lettland utgör Distrikt 21. Distriktet skall vara indelat i sex områden (areas) på följande sätt: Area 01: Norrbottens,

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby Sidan 1 av 5 PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby 1) Mötets öppnande Björn Bjuggren hälsade alla hjärtligt välkomna.

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Plats: Fängelsemuseets konferenslokal (Hamiltongatan 1 Gävle) 1 Mötets öppnande förklarar mötet öppnat klockan 13:11 ÅRSMÖTE 2015 2 Fastställande

Läs mer