(ft. d bfl 1 S. o fi (A S 0) 0) CA. :cô > :c3 > O blî

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "(ft. d bfl 1 S. o fi (A S 0) 0) CA. :cô > :c3 > O blî"

Transkript

1 bd a H ti 0 u S «H (ft d bfl 1 S CA ti (A S 0) i s 0) CA :cô > S CA O blî tí o o fi o «:c3 >

2 insidan Ja, redaktionen var alltså inte tillräckligt flitig: häfte 4 för 1969 kommer ut en bit in på Vi skäms en smula, men kan berätta att hembygdsföreningens styrelse beslutat att ändå fortsätta experimentet med häftesutgivning åtminstone två år framåt i tiden. Läsarreaktionerna på häftena har glädjande nog varit övervägande positiva - invändningarna har huvudsakligen gällt svårigheten att hålla rätt på de lösa häftena i jämförelse med årsboken, och att man i någon mån saknat årsboks volymen som lämplig julklapp. Redaktionen som är benägen för kompromisser kommer därför att erbjuda medlemmarna tre alternativ för 1970: 0 4 häften + samlingskartong 4 häften sammanbundna i en volym (levereras i mitten av december) 4 häften + bunden volym. Eftersom de tre alternativen kommer att betinga olika priser - som ännu inte kunnat fixeras - utsändes särskilt meddelande härom innan första häftet distribueras och medlemmarna får träffa sitt val. Första häftet 1970 får västerbottnisk arkeologi som tema, ett följande häfte kommer att behandla sameslöjd och ett presenterar en intressant bildsamling som museet förvärvat. Första häftet 1970 får västerbottnisk arkeologi som tema, ett följande häfte kommer att behandla sameslöjd och ett presenterar en intressant bildsamling som museet förvärvat.

3 Till högtidsdagar av olika slag gjordes förr målade eller tecknade gratulationer - en sorts motsvarighet till nutida hyllningsadresser. Gratulationen här ovan finns i Västerbottens museums arkiv och kommer från trakten av Lövånger, men vad den gällde är obekant. Vi låter den inleda detta häfte för att markera att VÄSTERBOTTEN därmed fullbordat sin 50:e årgång. Mera om det i mittsektionen. minns ni '68? Detta häftes läsning: årskrönika för länet och museernas verksamhet Tovning - gammal slöjd. 4/69 5:-

4 hänt i Västerbotten 1968 Torsten Cederberg 0 januari Arbetsmarknadsstyrelsen medger, att restaurering av Vilhelmina kyrkstad får genomföras som statligt beredskapsarbete genom Riksantikvarieämbetets försorg. Kostnaden beräknas till kr. 11 I statsverkspropositionen föreslås ytterligare fyra professurer i humanistiska fakulteten vid Umeå universitet, utom tidigare principbeslutade två. Vattenfall får 480 miljoner till fortsatt utbyggnad av bl. a. kraft- 182 stationerna i Gejmån och Ajaure i Umeälven samt Grytfors i Skellefteälven. Geologiska undersökningen föreslås få milj. kr till malmprospektering i norra Sverige. Arbetena i Stekenjokk skall fortsättas. Västerbottens läns landsting får 17, 4 milj. kr för att staten får använda Umeå lasarett för läkarutbildning mm. Skellefteå får nytt posthus för 21.6 milj. kr. Till skogliga åtgärder inom samverkansområdena i de fyra nordligaste länen anslås 8. 5 milj. kr och till fullföljande av skogsvårdsföretag i lappmarken 1, 1 milj kr. 18 Landstingets planeringsnämnd ger klar signalför b.l. a. sjukhem i Nordmaling för 5, 8 milj. kr, renovering och ombyggnad vid Umedalens sjukhus för ca 3, 3 milj. kr, nybyggen vid Umeå lantmannaskola för 5. 6 milj. kr, sjukhemsbygge i Tärnaby för 4, 5 milj. kr samt utbyggnad av Robertsfors sjukhem till 45 vårdplatser. Naturvårdsverket överväger att få till stånd en större sammanhängande nationalpark inom Tärnasjö-området i Västerbottens län.

5 Västerbottens skogsägareförening får koncession av det norska industridepartementet att förvärva aktierna i Mo bruk A/S i Mo i Rana. Som första stad i landet inbjuder Umeå stad byggnadsfirmor till en tävling om bästa och billigaste bebyggelse med 117 småhus i nya stadsdelen Mariehemsgård. Projektet kostar ca 16 milj. kr. Ett samarbetsorgan mellan kommunerna vid Vindelälven blir resultatet av ett sammanträde i Sorsele med deltagare från kommunerna länsstyrelsen och turisttrafikförbundet. Lycksele stads och kommuns flygfältskommitté träffar överenskommelse med AB Lapplandsflyg om reguljärt taxiflyg på Stockholm fem dagar i veckan. Rönnlund, Umeå, som slutman tvåa med tiden blir februari 2 Till landskamrer i Västerbottens län utnämns länsassessor Arne Steneborn, Malmö. Luleå stifts första kvinnliga komminister kyrkoadjunkt Ylwa Gustafsson, Umeå landsförsamling, väljs i Sorsele. 11 Toini Gustafsson, Skellefteå, segrar på 10 km damer i olympiaden i Grenoble I olympiadens 5 km damer segrar Toini Gustafsson, Sveriges lag i olympiadens stafett 4x10 km för herrar med Assar En utredning om umeblockets industri och hantverk, utförd av Västerbottens företagareförening, visar, att de 467 hantverkarna har önskemål i fråga om industrihus och lokalisering. Utredningen är den första i sitt slag i landet. Drätselkammaren i Umeå föreslår, att staden utan ersättning överlåter tomt i kvarteret Muraren, där ett särskilt handikapphus med 30 lägenheter skall uppföras för Stiftelsen Focus' räkning. Preliminärt avtal träffas mellan Vattenfallsverket och Skellefteå stads kraftverk om uppdrag till Vattenfalls byggnadsavdelning att 183

6 uppföra den av staden projekterade Rengårds kraftstation i Skellefteälven. Till cancerforskningen i Umeå donerar byggnadsingenjör Yngve Lundström, Boden, kr, att lika delas mellan Umeå universitet och Jubileumskliniken i Umeå. Bolidenbolaget förklarar sig inte intresserat av att skriva under konsortialavtalet om utbyggnad av Bastuselsforsarna Vattenfall och Skellefteå stads kraftverksstyrelse avser att fullfölja planerna, varvid Vattenfall övertar även Bolidens femtedel i Bastusel. Västerbottens län får för 1968 till skatteutjämning milj. kr, motsvarande 510 kr per invånare. Skellefteå stad får största hjälpen, nära 9. 1 milj. kr, till följd av brist på skatteunderlag och 2. 5 milj. kr på grund av hög utdebitering. I yttrande till riksdagens allmänna beredningsutskott föreslår rektorsämbetet vid Umeå universitet ett natur centrum i trakten av Gargnäs-Vindelgransele och mindre anläggningar i de kommuner, dit detta centrum ické förlägges. mars l En daglig flyglinje mellan Lycksele och Stockholm öppnas av Lapplandsflyg med plan för tio personer. 2 Assar Rönnlund, Umeå, vinner milsloppet i Salpausselkä-spelen på ; Toini Gustafsson, Skellefteå, segrar i damernas 1- milslopp, TV-stafetten på skidor i Umeå, som ej blir någon TV- stafett, hemförs för fjärde gången i följd av Västerbotten, , före Ångermanland, Tolv professorer installeras Umeå universitet. 16 vid Drätselkammaren i Umeå uppdrar åt centrala byggnadskommittén att projektera och uppföra sin andra barnstuga - nu i Mariehem - med 45 daghems- och 40 förskoleplatser. Assar Rönnlund, Umeå, vinner Holmenkollens 5-milslopp på den snabbaste tiden i Holmenkollens historia. 17 Skellefteå AIK/lF vinner kvalserien i ishockey genom seger hemma över Häradsbygden, 6-5. Sjumilaloppet Vindeln-Robertsfors hemförs av Assar Rönnlund, Umeå, på , före S. Sundqvist, Umeå, 18 En AMS-delegation besöker Åsele. En sjättedel av alla AMS-vägar byggs i Västerbotten, där AMS i år spenderar 35 milj. kr. 21 Byggarbetsnämnden för Umeå A- region rekommenderar byggstart av 24 objekt under året för en investeringssumma av 41 milj. kr. 22 Vid ett regionsjukvårdssammanträde i Umeå omtalar docent Olle

7 23 Kjellgren, att njurtransplantationer blir möjliga vid Umeå lasarett, då universitetet fått sin urologiprofessur. Doktor spr omotion vid Umeå universitet. Avdelning 347 av Svenska järnvägsmannaförbundet 60-årsjubilerar i Vännäs. 28 Barbro Martinsson, Skellefteå, blir svensk mästare på 10 km i Kiruna på före Toini Gustafsson, Skellefteå, Överste Hakon Leche avgår med pension som chef för Umeå försvarsområde och efterträdes av överste Stig Sjögren, Livregementets grenadjärer. Sverige vinner i Umeå landskampen i boxning mot Norge med 9-1. AMS ger klarsignal för ytterligare beredskapsarbeten inom lappväsendet i Vilhelmina. Förändring föreslås i arbetsmarknadsverkets organisation med bl. a. en region för de fyra nordligaste länen med Sundsvall som administrativt centrum. I Västerbotten föreslås endast fem regionkontor bli kvar, nämligen Umeå, Lycksele, Vilhelmina, Storuman och Skellefteå. Prosten Georg Bergfors, Sollefteå, donerar till Umeå universitet 16 kg tidningsklipp, det mesta som de senaste 30 åren skrivits om exploatering av norrlandsälvar. I yttrande över länsstyrelsens länsprognos framhåller landstingets förvaltningsutskott, att statliga företag bör etableras i Västerbottens inland för att hejda en fortsatt utarmning av glesbygderna. Enligt förslaget till stadsplan för Nya Carlslund i Umeå är området planerat för lägenheter. Mjölkinvägningen till Lappmarkens mejeriförening sjönk under 1967 med 9, 52 %. Boliden AB ingår som "väsentlig delägare" i Graningeverkens kraftstation Kvistforsen i Skellefte älv. Skellefteå stads kraftverk förlorar därmed successivt sin största kund, Bolidenbolaget, som hittills köpt ca 44% av totalproduktionen. I en framlagd proposition föreslås, att staten tillsammans med Skellefteå stad skall bilda ett bolag och bygga Bastusel- stationen. I försvarspropositionen begärs för nästa budgetår 3, 5 milj. kr för inköp av mark för övningsoch skjutfält för I 20 och K 4 i Umeå. Boliden AB redovisar för 1967 en årsomsättning av 680, 6 milj. kr mot 707, 7 milj. kr för Årets vinst uppgår till 35, 0 milj. kr (51,0). Det meddelas, att Västerbottens största jordbruk - ägt av Robertsfors AB - skall läggas ned. Högsta domstolen vägrar Umeälvens regleringsföretag prövningstillstånd av transportavgifter i målet om Gardikens reglering. Detta innebär att sökanden åläggs utbetala ca en halv milj. kr årli- 185

8 Tärna virkes- gen till skogsbruket inom i fördyrade kostnader för utdrivning. Vattenfallsstyrelsen ansöker hos Nedre Norrbygdens vattendomstol om utbyttnad av Bastusels kraftstation i Skellefteälven. Anläggningskostnaden beräknas till 125 milj. kr. Till ny chef för Hörnefors pappersbruk, tillhörigt NCB-gruppen, utses överingenjör Gunnar Lemchen, f. n. produktionschef vid Wargöns AB. april 4 Domänverket meddelar att Åsele och Dorotea revir skall upphöra och Fredrika revir expedition flyttas till Bjurholm. 8 Skolstyrelsen i Vilhelmina fattar principbeslut om att införa femdagarsvecka i alla köpingens skolor från läsåret Vårlandsting i Umeå. 23 Landstinget beslutar, att företagarföreningen ur en nybildad fond under en treårsperiod skall fördela 1, 2 milj. kr i lån till företag, främst i inlandet, som behöver stöd. 25 Statsminister Erlander, finansminister Sträng och ekonomiminister Wickman uppvaktas av en delegation från Västerbotten, med landshövding Karl G. Samuelson i spetsen, om en utbyggnad av 186 Bilden: Är det de dystra prognoserna för inlandet, som bekymrar Tore Sörlin och Hans Spejare vid vår land st ing et? Vindelälven. En sådan har riksdagen tidigare satt sig emot. Nedre Norrbygdens vattendomstol i Umeå finner inte några hinder för anläggande av Gauto kraftstation vid ett av Vindelälvens källflöden, Gautosjön i södra Norrbotten. Komminister Paul Hammarbäck, Umeå landsförsamling utnämns till kyrkoherde i Nysätra församling från den 1 oktober. Statens vägverk presenterar regeringen förslag till fördelning av rambeloppet för 1969 års vägbyggnadsverksamhet och föreslår, att Västerbottens län får milj. kr. Ingrid Sundberg, Lycksele, blir i Duved svensk mästare i storslalom och Britt-Marie Hammar-

9 sten, Robertsfor s, svensk mästare på 200 m ryggsim vid tävlingar i Halmstad. Enligt regeringens villkor för reglering av sjön Abelvattnet i Tärna skall vattenfallsverket jämte övriga regleringssökande till länsstyrelsen i Västerbottens län inbetala 1 milj. kr att användas till främjandet av näringslivet eller detta närliggande ändamål inom Tärna kommun. Norrlandsfonden ger ett anslag på kr som bidrag till uppbyggnad av Institutets för skogsförbättring, Uppsala, norrländska verksamhet. Därmed avses en intensiv skoglig forskning för Norrland i samarbete med Umeå universitet och Skogshögskolan. Särskilda lokaler skall byggas vid universitetet och en försöksgård uppföras i Sävar. Vid statens institut för högre utbildning av sjuksköterskor, vilket har filial i Umeå, utexamineras 13 lärare inom hälso- och sjukvård. Det är första examen vid Umeå-filialen. 15 Snö över Sorpele - på kvällen ligger den 15 cm djup. 17 Umeå stads byggnadsnämnd lämnar byggnadslov för Dragonskolan, det största byggprojekt, som passerat nämnden. Kostnad - med inventarier - 45 milj. kr. 18 Västerbottensdistriktet av Röda Korset 50-årsjubilerar i Umeå. Sorkarnas härjningar förra vintern vållade skador för ca 7 milj. kr. I bidrag har hittills utbetalats 3. 6 milj. kr och nu kommer ytterligare kr att utbetalas till jordbrukare i de fyra nordligaste länen. Konstnären Lennart Gram, Saltsjö- Duvnäs - bördig från Vindeln - färdigställer i centralskolan i Vindeln en monumentalmålning, som kostat kr och har beställts av Degerfors' skolstyrelse. maj Vattenöverdomstolen fastställer, att Umeå stads reningsverk på Ön skall vara färdigt att tas i drift senast den 1 juli På årsstämma i Skellefteå beslutar Västerbottens läns fiskevårdsförbund att i fortsättningen fungera enbart som sammanslutning för fiskerättsägare. 187

10 21 Vid Väpterbottene företagareförening? årsstämma i Storuman, utnämns fabrikör Helge Sandgren, Storuman, till årets hedersföretagare. 22 Fem hedersdoktorer och 17 doktorer efter avlagda prov promoveras i Umeå. Bland hedersdoktorerna museiintendent Ernst Westerlund, Skellefteå. 25 Sista kullen folkskollärare och småskollärare lämnar seminariet i Umeå. 28 Byggarbetsnämnden i Umeå ger klartecken för nybyggnad av vårdyrkesskola på lasarettsområdet och tillbyggnad av lantbruksskolan i Tjälamark. 30 Till ordförande i Bolidenbolagets styrelse efter fil. dr Sven Schwartz, som avgår av åldersskäl, utses direktör Bertil Norén. Denne avgår som verkställande direktör och efterträds av direktör Åke Palm. 31 Sista kullen av gymnasieingenjörer utexamineras från Tekniska gymnasiet i Umeå. Bolidenbolaget beslutar investera 80 milj. kr i ökad svavelsyreproduktion, varav större delen i ny fabrik i Reymer sholm. Anrikesverket i Boliden skall byggas ut för att klara den nystartade svavelkisbrytningen i Kedträskfältet. 188 Bilden: Vad tar ni för hylsorna? frågar Ragnar Edenman efter saluten vid doktorspromotionen i Umeå. Umeå missionsförsamling tackar ja till ett erbjudande från Svenska Cellulosa AB om att kostnadsfritt få ta hand om Baggböle herrgård. Den skall renoveras för ca

11 kr och sedan användas som kursgård. Flygfältet i Umeå skall byggas ut redan 1969 i stället för såsom planerats. Skellefteå stads företagarstipendium för året kr - tilldelas AB Charko, Skellefteå. Flottgodsmängden i Umeälven aviseras 1968 bli 12 % lägre än Ett förslag till en stor turistsatsning på Vindelådalens dalgång, om Vindelälven ej byggs ut, framläggs av länsstyrelsen. Kostnaden beräknas till 300 å 310 milj. kr. Länsstyrelsen begär hos rikspolisstyrelsen på grund av växande ordningsproblem, främst i Umeå och Skellefteå, 36 nya tjänster inom polisväsendet i länet. juni 2 Holmöns nyrenoverade kyrka återinvigs av biskop Stig Hellsten. 5 Västerbottens turisttrafikförbund nyväljer vid årsmöte i Lövånger kanslichef Zolo Östlund, Skellefteå, till ordförande efter riksdagsman Gösta Skoglund, Umeå. 6 Fredrika kommunalfullmäktige beslutar, att biologisk reningsdamm skall ordnas för Fredrika kyrkby för kr. De första barnavårdslärarna utexamineras vid seminariet för huslig utbildning i Umeå. 189

12 Till kyrkoherde i Nordmaling väljs komminister Gunnar Lodin, Tavelsjö. 12 Avslutningsexkursion vid Hällnäs skogsskola, som upphör i och med 1968, efter att ha varit i verksamhet sedan Västerbottens regementes underofficer sför en in g 90-år s jubilerar. 21 Bygdeå kommunalfullmäktige beslutar låta projektera för ett höggradigt reningsverk i Robertsfor s. 20 Över 120-åriga Skelleftebygdens brandförsäkringsbolag håller sin sista årsstämma i Skellefteå. Vid årsskiftet skall bolaget gå upp i Västerbottens läns brandförsäkringsbolag i Umeå. 28 Till professor i praktisk pedagogik vid lärarhögskolan i Umeå utnämns laboratorn vid lärarhögskolan i Stockholm S. Henrysson EFS i Västerbotten har sin 60:e länskonferens i Skellefteå års- Lycksele-byn Vormträsk jubiler ar. Vilhelmina köpings nyinstiftade teater stipendium till Elis Essegårds minne tilldelas regissören m. m, Georg Fant, Luleå. Efter initiativ av AB Umeå värmeverk skall en undersökning av luftförorenings situationen i Umeåområdet genomföras Vid fördelningen av den av riksdag och regering beslutade extra bostadskvoten på lägenheter får Västerbottens län 170 lägenheter, varav minst 78 lägenheter tilldelas Umeå stad för studentbostäder. 190 Västerbottens län är ett av de län, som visar största ökningen av

13 spritförsäljningen i landet Trots detta har länet den lägsta försäljningssiffran i liter per invånare. juli 1 Landstingets förvaltningsutskott anslår kr till Lycksele flygfält för fältets hårdgörning. Bengt Persson, Umeå, sätter på Stockholms stadion svenskt rekord på m hinder med Lennart Hedmark, Skellefteå, sätter i Reykjavik nordiskt rekord i tiokamp med poäng eller 88 poäng mer än tidigare notering. 16 Kasunfyren Väktaren på plats i inloppet till Umeå uthamn. 20 Vid svenska mästerskapstävlingar i Skellefteå på m blir J. Burman, Skellefteå, tvåa med efter R. Hesselvall, Stockholm, Kenneth Lundmark, Skellefteå, tangerar på tävlingar i Ekshärad, Värmland, svenska rekordet i höjdhopp, m. I yttrande till Svenska naturskyddsföreningen framhåller Norrland? naturvärn, att en reglering av Gautojaure ej skulle medföra några avgörande fördelar ur kraftför sörjningssynpunkt, endast påskynda avfolkning från bygden. Naturvårdsrådet i Västerbottens län avstyrker Gautojaure-projektet. Företaget skulle betyda den definitiva förlusten för landet av ett väsentligt naturområde av numera ovanlig karaktär. I skrivelse till statsministern begär Degerfors byamän skyndsamma åtgärder för hjälp till sysselsättning och utveckling inom Vindelådalen; dessa problem bör lösas på annat sätt än genom utbyggnad av Vindelälven. Ortnamnskommissionen i Uppsala föreslår beträffande namnfrågan för Tärna kommun i Västerbottens län och Tärna kommun i Västmanlands län, att den förstnämnda får behålla sitt namn. Vidare föreslår kommissionen, att Degerfors kommun i Västerbottens län får sitt namn ändrat till Vindeln, medan Degerfors köping i Örebro län får behålla sitt namn. Av landets s.k. A-regioner hade under en befolkningsökning och 25 en minskning. Umeå hade en ökning med över 1% eller en ökning över genomsnittet. Den snabbaste minskningen redovisas i Skellefteå och Lyckseles A-regioner, resp och %. augusti 14 Ett 35-tal toppmän inom länsarbetsnämnden och företagarföreningar inom de sju nordligaste länen dryftar på konferens i Umeå 191

14 tillsammans med representanter för kommerskollegium och inrikesdepartementet bästa användandet av de 5 milj. kr, som riksdagen ställt till förfogande som särskilt anslag. Bilden nedan: Generaldirektör Swärd, kommerserådet Sahlin och avdelningsdirektör Norrbom vid glesbygdskonferensen i Umeå 14/8. 15 Till professor i fysiologi vid Umeå universitet utnämns laborator Sven Landgren, Göteborg. 24 Holmsunds arbetarkommun 50- år sjubilerar Vännäs missionsförsamling firar 70-år s jubileum. 25 Till professor i fysikalisk kemi vid Umeå universitet utnämns docent K. G. Wettermark, Uppsala. Regeringen bifaller Skellefteå stads framställning om uppförande som beredskapsarbete av en sport- och simhall i kvarteret Edda Vid Norrlandsförbundets årsmöte i Skellefteå utdelas årets Olof Högberg-plakett till bl. a. textilkonstnärinnan Lisa Johansson, Vilhelmina. Direktör Börje Sandberg, Stensele, får Norrlandsbjörnen. 31 Till verkställande direktör i Västerbottens läns brandstodsbolag utses direktör Stig Erhardsson, Eskilstuna, tidigare Umeå. Naturvårdsverket föreslår, att naturreservat bildas på Fäbodsandsområdet i Sävars kommun och på ön Skötgrunnan utanför Bureå.

15 Länsstyrelsen i Umeå framhåller i skrivelse, att det är angeläget att Vindelälven byggs ut. Yttrandet är ej enhälligt. Värre torka i Umeå-området än på minst trettio år: juli gav endast 5. 2 mm nederbörd på Umeå flygplats. Regnmängden under juni och juli tillsammans var mindre än en fjärdedel av den normala. Statens konstråd inbjuder konstnär Lage Lindell, Solna, att lämna förslag till utsmyckning av samhällsvetarhusets entréhall vid Umeå universitet, sedan ingen av de tre, som i en utlyst tävling fick dela förstapriset, kr, kommer att smycka hallen. september Vilhelmina nya tas i bruk. treläkarstation Bengt Persson, Umeå, segrar på m hinder i landskampen Sverige-Frankrike på Stockholms stadion med , nytt svenskt rekord, 12 En tremannadelegation från Sorsele uppvaktar generaldirektör Valfrid F&ulsson i naturvårdsverket i Vindelälvsfrågan ABF-distriktets kulturstipendium utdelas till rektor John Olofsson, Medlefors Med 23 röster mot 21 säger Umeå stad nej till en reglering av Gautojaure, vilket innebär, att man ej heller vill ha reglering av Vindelälven. Rekordtidigt snöfall över Västerbotten: 30 cm snö i vissa delar av lappmarken. Plogning på fjällvägar. 24 Sammanräkningen av andrakammarvalet i Västerbottens län ger partiställningen: högern en, centerpartiet en, folkpartiet en och socialdemokraterna fyra platser. Socialdemokraterna erövrar ett av folkpartiets mandat. Nyvalda är socialdemokraterna skogsmästare Roland Brännström, Myckle och redaktör Arne Nygren, Umeå. Naturvårdsverkets styrelse avstyrker enhälligt en utbyggnad av Vindelälven. 26 För årstiden låga temperaturer: 15 minusgrader i Myrheden, 7 ii 10 minusgrader på flera håll i länet. 30 Bolidenbolaget inviger sin hittills största gruva, Aitikgruvan, för kopparbrytning, i Gällivare kommun. Professor Bo Hellman och hans forskargrupp vid Umeå universitets histologiska institution kommer att få ett forskningsanslag på ca ( dollar) att användas för att under en treårsperiod bestrida en del av kostnader för pågående experimentell diabetesforskning. Lycksele stads djurpark noterar 193

16 i rekordsäsong med Desökare och drygt kr i biljettintäkter. Författaren Pe r-olov Enquist, Uppsala, bördig från Hjoggböle, kulturarbetare Josef Hansson, Holmsund, och konstnären Ingvar Hällgren, Umeå, tilldelas Västerbottens läns landstings kulturstipendier för 1968 med kr vardera. Skatteutjämningsbidraget för 1969 blir för Västerbottens läns landsting miljoner. Som extra skatteutjämningsbidrag får landstinget 3. 2 miljoner kr. I Västerbotten har 123 skolor "försvunnit'' under åren Till direktör och ställföreträdande chef för Bolidens gruvförvaltning från 15 januari 1969 utnämns överingenjör Torsten Uggelsberg, Boliden. Nuvarande ställföreträdande chefen direktör Sigvard Ando övertar då chefskapet för g ruvförvaltningen efter direktör 194 Bilden: Klart avgång för sista rälsbussen mellan Umeå och Holmsund den 28 september. Fred Agri, som avgår med pension. oktober l Säsongens första skogsauktion hålls i Sorsele, där Sorsele övre allmänningsskog av utbjudna dr^gt kbm får sälja endast den minsta posten för kr - resultatet det sämsta genom tiderna för allmänningen. 2 Vid årets andra skogsauktion - i Storuman - säljer Tärna-Stensele allmänningsskog av utbjudna träd endast för totalt kr. 5-6 Umeås första och världens nordligaste jazzfestival med ett 50- tal musiker från in- och utland.

17 21 11 Landstinget i Västerbottens län anslår miljoner kr till fortsatt utbyggnad av Umeå lasarett, 13.4 miljoner till omsorgsstyrelsen för vårdhem och skolor för psykiskt utvecklingsstörda och miljoner till folktandvården. Umeå tredje storhotell, Blå Aveny, invigs. Enligt en ny utredning är malmtillgången i Stekenjokk bättre än väntat. Vid ett besök i Stekenjokk av tjänstemän från LKAB, Boliden, finansdepartementet och kommerskollegium önskar LKAB något halvår på sig för att analysera Bolidenbolagets utredning. Klarlagt anses dock vara att malmen skall anrikas på platsen och fraktas på Vilhelminas vägnät till Lövliden eller Vilhelmina. Det av landstinget antagna statförslaget för sjukvårdsinrättningarna i länet innebär bl. a. en personalförstärkning med 281 tjänster för Umeå lasarett, 86 för Skellefteå lasarett och 33 för Umedalens sjukhus. Sjukvårdsinrättningarnas driftsbudget slutar på miljoner kr, kapitalbudgeten på 8. 9 miljoner. En social nämnd inrättas inom landstinget. 12 En oförändrad landstingsskatt i Västerbottens län beslutas. Budgeten slutar på 368 miljoner kr, och kapitalbudgeten på miljoner. För hälso- och sjukvård utdebiteras miljoner kr. 15 Förslaget till högrening av avloppsvattnet inom Stensele och Storuman tillstyrks av kommunens centrala byggnadskommitté. 16 Skega AB i Ersmark, Skellefteå, undertecknar ett avtal med Sovjet om licenstillverkning av Skegas malmkvarnsfodringar av gummi inom Sovjetunionen. För licensen betalar Sovjet 2. 5 miljoner kr. 18 Av det av AMS till vägbyggen i landet anslagna beloppet får Västerbottens län 27 miljoner och dessutom ca miljoner utanför det nämnda anslaget. Det meddelas, att Robertsfors AB går upp i Mo och Domsjö AB. 195

18 28 Minus 20 grader noteras i Alvik, Umeå. Detta är den lägsta oktobertemperaturen sedan statistikens början Vid möte i Mo i Rana diskuterar representanter för Stensele och Tärna och Mo kommuner samt för den internordiska föreningen Blå vägen de möjligheter till industriellt, kulturellt och turistiskt samarbete. Lövångers kommunalfullmäktige anslår kr till projektering av kombinerad sim- och idrottshall. För projektering till vidareutveckling av kyrkstaden i Lövånger anslår kommunalfullmäktige kr. Överenskommelse träffas vid sammanträde i Stockholm om att staten och Umeå stad skall dela kostnaderna lika för en ny teater i Umeå. Uppborrningen av Stekenjokk-malmen ger uppmuntrande resultat. Nya fyndigheter hittas söder och öster om tidigare kända malmförekomster. 196 Bilden: Gösta Skoglund och Per Jakobsson var flitiga i debatten under landstingsveckan 7-12 oktober. november Riksdagens allmänna beredningsutskott bifaller i Vindelfrågan ett motionskrav om utredning kring vad som kan göras för att främja sysselsättningsläget i området. Hela telefonnätet i Bjurholms kommun automatiserat. Vid landsmatch i handboll i Umeå segrar Sverige över Finland, Det meddelas, att Stiftelsen Seth M Kempes minne, Örnsköldsvik, till Umeå universitet vill överlåta den boksamling om ca arbeten som förvärvats från professor Olof Östergren, Uppsala. UKämbetet tillstyrker hos regeringen, att universitetet får ta emot donationen. Första spadtaget tas för jättekomplexet Dragonskolan i Umeå, som

19 Uir den första helintegrerade gynri- ning har det kostat 20 miljoner kr. nasieskolan i Västerbottens län. 20 m Umeå stads kulturstipendier för kr vardera-tilldelas författare Kurt Salomonsson, Stockholm, och folkbildningsförkämpen Manfred Sandberg, Umeå. 22 Den nya bron över Vindelälven öppnas för trafik. 27 Teleautomatiseringen inom genomförd. 28 Malå ^^ Umedirektör Eric Modigs Malmia hus i Skellefteå invigs. Med inred- Nya bestämmelser för ripjakten: hädanefter måste jägare ovillkorligen ha länsstyrelsens tillstånd för snarning. Toini Gustafsson, Skellefteå, blir första kvinna, som får Västerbottens-Kurir ens bragdmedalj. Till Skellefteå stads kultur stipendiater för 1968 utses fotograf Gunnar Forssell, Skellefteå, konstnär Sture Meijer, Skellefteå och musikdirektör Dan-Olof Stenlund, Stockholm. Sedan regeringen bifallit förslag till utökat byggprogram, skall sjukhusbyggen för miljoner kr påbörjas i länet detta och nästa år. Bolidenbolagets styrelse anslår drygt 9 miljoner kr till ett nytt verk för impregneringssalt vid Rönnskärsverken. ligen ny fabriksbyggnad skall dock uppföras utan en befintlig utnyttjas. Bolidenbolaget påbörjar två stora investeringsprojekt i länet för en kostnad av 65 miljoner kr. De gruvor, som berörs, är Nässtränsgruvan och Kedträskfältet. Ytterligare 150 man beräknas få arbete. december Lilla nobelpriset, som utdelas av stiftelsen Litteraturfrämjandet - Boklotteriet och i år dubbleras, tilldelas bl. a. Sara Lidman. 197

20 Högsta domstolen ger Umeå stad anstånd till den 1 maj 1972 med färdigställandet av reningsverk på Ön. Långvarig och het riksdagdebatt om Vindelälven med anledning av utskottsutlåtande om önskvärdheten av snara åtgärder för att ta till vara naturvärden och trygga sysselsättningen. Utskottets hemställan bifalles utan votering. Konstsamlingen och byggnaderna i Saxnäs, som ingår i arvet efter framlidna fru Emma Ricklund skall efter årsskiftet övertas av en i detta syfte bildad stiftelse. 13 Det meddelas, att Vasarederiet köpt Prinsessan Margaretha, Göteborg, som tar passagerare. Hon sätts in mellan Vasa och Umeå först nästa höst års- Frälsningsarmén i Umeå jubilerar. Kommunalfullmäktige i Dorotea ger som första landskommun i Sverige partistöd till varje i fullmäktige verksamt parti: kr till socialdemokraterna, kr till folkpartiet, kr till centerpartiet, 360 kr till högern och 560 kr till kommunisterna Drätselkammaren i Umeå beslutar låta bygga en tvåfilig bro, 6 m bred, till Ön för kr. Kommunalfullmäktige i Vilhelmina 198 väljer fru Stina Backman till fullmäktiges ordförande. 23 Umeå datamaskincentral för forskning och högre utbildning premiärvisas. Nedre Norrbygdens vattendomstol ger Statens vattenfallsverk tillstånd att anlägga Bastusels kraftstation i övre delen av Skellefte älv. Kostnaderna beräknas till 125 miljoner kr, och effekten blir kilowatt. Umeå stads idrottsstipendier för 1968 tilldelas Bengt Persson, IFK Umeå, friidrottsledare Lennart Fällgren och Tegs sport-

1953? Bröderna Andersson bygger ut dubbelt Säljer till Japan

1953? Bröderna Andersson bygger ut dubbelt Säljer till Japan 1953? Bröderna Andersson bygger ut dubbelt Säljer till Japan Ett omfattande utbyggnadsarbete pågar för närvarande vid Bröderna Anderssons verkstäder i Rossön. När den nya fabrikslängan är färdig fram på

Läs mer

VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE Å R S S K R I F T 2 0 0 8. Sjuttiosjunde årgången

VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE Å R S S K R I F T 2 0 0 8. Sjuttiosjunde årgången VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE Å R S S K R I F T 2 0 0 8 Sjuttiosjunde årgången Tryck: Mediatryck i Trollhättan 2008 Bokbinderi: Falköpings Bokbinderi Arne Andersson - världsstjärnan som Vänersborg inte får

Läs mer

Medlemstidning Nr 24 2006 årgång 11

Medlemstidning Nr 24 2006 årgång 11 Byaluren Medlemstidning Nr 24 2006 årgång 11 Vikens Kultur- och Byaförening 1 Vikenbor! När detta skrivs har det fallit en decimeter snö på förmiddagen och sedan bröt solen fram och gav tillfälle till

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

Alla dessa barn är individer med egna drömmar och kan vi uppfylla en dröm hos varje barn så är det betydelsefullt.

Alla dessa barn är individer med egna drömmar och kan vi uppfylla en dröm hos varje barn så är det betydelsefullt. Alla dessa barn är individer med egna drömmar och kan vi uppfylla en dröm hos varje barn så är det betydelsefullt. Det är kallt tidigt i år! Det är lite skämmigt att ansöka om pengar, de flesta vill visa

Läs mer

KONTAKTEN Nr 5 Torsdagen den 9 april 1992

KONTAKTEN Nr 5 Torsdagen den 9 april 1992 ICAs personaltidning KONTAKTEN Nr 5 Torsdagen den 9 april 1992 Delade meningar om flytt till Årsta I februari nästa år flyttas Hakongruppens lager från Uppsala till Årsta. Ett 40-tal berörs, varav hälften

Läs mer

Dikten 1 50 år. Berättelser om en fastighet i Solna av Peter Holstad och Göran Lager

Dikten 1 50 år. Berättelser om en fastighet i Solna av Peter Holstad och Göran Lager Dikten 1 50 år 1957 2007 Berättelser om en fastighet i Solna av Peter Holstad och Göran Lager Dikten 1 50 år 1957 2007 Jubileumsskrift utgiven av bostadsrättsföreningen Dikten 2, Solna redaktör och layout:

Läs mer

Trävaror till hela världen

Trävaror till hela världen NR 1 2008 Trävaror till hela världen Dikning för bättre tillväxt Ugglor till nytta och nöje Allt om plantering Stärk äganderätten! Tjäna mer på skogen Tippbart lastflak SPORTSMAN 700 EFI X2» Oavsett om

Läs mer

Forum. Fullersta Fastighets. Jubiléumsnummer. Kallelse till årsmötet. FFF 90 år. www.fff-fullersta.com

Forum. Fullersta Fastighets. Jubiléumsnummer. Kallelse till årsmötet. FFF 90 år. www.fff-fullersta.com Forum Fullersta Fastighets Medlemsinformation från Fullersta Fastighetsägareförening Mars/April 20091 Jubiléumsnummer FFF 90 år. Kallelse till årsmötet. www.fff-fullersta.com Årsmöte i Folkets Hus torsdagen

Läs mer

En kopp kaffe och ett samtal

En kopp kaffe och ett samtal En kopp kaffe och ett samtal Om att ha hemtjänst tankar och synpunkter Mymmel Blomberg ISBN 10: 91 631 9942 4 ISBN 13: 978 91 631 9942 4 Halmstad 2007 Text, foto och layout: Mymmel Blomberg Region Halland

Läs mer

KONTAKTEN Nr 4 Torsdagen den 19 mars 1992

KONTAKTEN Nr 4 Torsdagen den 19 mars 1992 ICAs personaltidning KONTAKTEN Nr 4 Torsdagen den 19 mars 1992 ICA står modell för freonavvecklingen? Användningen av freon berör ICA-organisationen i hög grad då varje DC, butik och de flesta ICA-bilar

Läs mer

lilla tidningen tidningen önskar alla en riktigt God Jul & Gott Nytt År! Julen 2012

lilla tidningen tidningen önskar alla en riktigt God Jul & Gott Nytt År! Julen 2012 Julen 2012 lilla tidningen Gruppförsändelse till hushållen i och kring Söderköpings kommun www.lillatidningen.com tidningen önskar alla en riktigt God Jul & Gott Nytt År! Foto Monica Stangel Löfvall lilla

Läs mer

Glädjespridare på scenen. Nummer 2 2004. en tidning för och om Lycksele

Glädjespridare på scenen. Nummer 2 2004. en tidning för och om Lycksele GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL OCH FÖRETAG Nummer 2 2004 en tidning för och om Lycksele Glädjespridare på scenen En tidning med information om det som händer i vår kommun, om utbildning, samhällsservice,

Läs mer

1930 - Påarps Socialdemokratiska Förening - 2010 80 år

1930 - Påarps Socialdemokratiska Förening - 2010 80 år Nr.2 årg. 35 sept 2010 1930 - Påarps Socialdemokratiska Förening - 2010 80 år Arbetarerörelsen hade vid den här tidpunkten varit på frammarsch i ett halvt sekel, men då främst i de större tätorterna. Landsbygdsorternas

Läs mer

Får FFF en större uppgift?

Får FFF en större uppgift? Juni 1961 Tidskrift för Föreningen för Fjällbacka Nummer 10 J{ommunreformen: Får FFF en större uppgift? När de nu~ar~nde kom~unerna o~ innebör~en härav.?et. beför knappt to ar sedan bldades, hover dock

Läs mer

Goda exempel. Framgångsrik skötsel av naturbetesmarker och ängar

Goda exempel. Framgångsrik skötsel av naturbetesmarker och ängar Goda exempel Framgångsrik skötsel av naturbetesmarker och ängar Förord Naturbetesmarker och ängar finns över hela landet, men deras karaktär och förutsättningarna för att sköta dem varierar kraftigt. Det

Läs mer

Tema: Säkerhet. Skånska stationer trotsar åläggande. Sommarbutiken - bygdens livsnerv. Shell och 7-Eleven i samarbete. Nr 5 2007

Tema: Säkerhet. Skånska stationer trotsar åläggande. Sommarbutiken - bygdens livsnerv. Shell och 7-Eleven i samarbete. Nr 5 2007 Trafikbutik i framtiden? Nr 5 2007 BRANSCHTIDNING FÖR TRAFIKBUTIKER OCH SERVICEHANDEL Skånska stationer trotsar åläggande Sommarbutiken - bygdens livsnerv Shell och 7-Eleven i samarbete Tema: Säkerhet

Läs mer

nytt MASTHUGGS Ny ordförande i kulturföreningen Porträtt av de nya fastighetsskötarna När Nya Masthugget fick färg

nytt MASTHUGGS Ny ordförande i kulturföreningen Porträtt av de nya fastighetsskötarna När Nya Masthugget fick färg nytt Bostadsrättsföreningen MASTHUGGS 1-07 MASTHUGGET Ny ordförande i kulturföreningen Porträtt av de nya fastighetsskötarna När Nya Masthugget fick färg Spelberoendes förening kan ge stöd Pingis och vävning

Läs mer

lilla tidningen Gruppförsändelse till hushållen i och kring Söderköpings kommun

lilla tidningen Gruppförsändelse till hushållen i och kring Söderköpings kommun Julen 2010 lilla tidningen Gruppförsändelse till hushållen i och kring Söderköpings kommun lilla tidningen önskar alla läsare EN RIKTIGT GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR Fotograf Thomas Pettersson lilla tidningen

Läs mer

KORPÖGAT. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. En 30-årig jubilar. I målsmans frånvaro. Här mopsar man upp sig! Sidan 16

KORPÖGAT. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. En 30-årig jubilar. I målsmans frånvaro. Här mopsar man upp sig! Sidan 16 KORPÖGAT T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g Årgång 3 Mars 2005 Pris 10:- En 30-årig jubilar I målsmans frånvaro Sidan 8 Partydrogandet bland ungdomar ökar kraftigt i vår region. I Sandviken har

Läs mer

Folkets Hus Karlsbyheden 070-387 92 95. hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas KYRKOVAL 20 SEPTEMBER. Kontakta Peter Andersson

Folkets Hus Karlsbyheden 070-387 92 95. hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas KYRKOVAL 20 SEPTEMBER. Kontakta Peter Andersson Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 3 September 2009 KYRKOVAL 20 SEPTEMBER Folkets Hus Karlsbyheden hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas Lilla salen högst

Läs mer

Helvetesaffären. - ett examensarbete om makt, pengar och mögliga hus

Helvetesaffären. - ett examensarbete om makt, pengar och mögliga hus Helvetesaffären - ett examensarbete om makt, pengar och mögliga hus GÖTEBORGS UNIVERSITET JMG, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation Sofia Strindvall och Åsa Welander Examensarbete i

Läs mer

KORPÖGAT. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Spara och Slösa

KORPÖGAT. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Spara och Slösa KORPÖGAT T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g Årgång 8 Mars 2010 Pris 10:- Något i hästväg För 30 år sedan tog experterna till orda och klassade hästen som ett fornminne eftersom hästen ansågs ha

Läs mer

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Nr 5 November 2011 Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Sid 10-11 Bättre bussförbindelser väntar... sid 3 Julmarknadernas tid är här... sid 19 Magnifik final för jubileumsåret... sid 20 foto: edis

Läs mer

InformatiInformationstidning för Pappers avd 68 för Pap-

InformatiInformationstidning för Pappers avd 68 för Pap- Sommar 2009 InformatiInformationstidning för Pappers avd 68 för Pap- Foto: Roger Berglund Ett gäng glada hamnarbetare på väg ut till dagens arbete. Eller? Ordföranden har ordet: När allt är klart och livet

Läs mer

Krafttag mot vräkningar och hemlöshet Sid 12

Krafttag mot vräkningar och hemlöshet Sid 12 Årgång 43, nr 7, vecka 44 48 2008. Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun. Foto: Göran Lager Leffe - en profil i centrum sid 5 Foto: Peter Holstad Nytt om Väsjöområdet sid 6 Foto: Fredrik Lindby

Läs mer

DEMENS- FORUM. Internationella Alzheimerdagen. Stöd Demensförbundets utvecklingsfond pg 25 92 53-3

DEMENS- FORUM. Internationella Alzheimerdagen. Stöd Demensförbundets utvecklingsfond pg 25 92 53-3 ISSN 1100-9055 Bildat 1984 NR 3 2000 Någon måste säga ifrån Demensförbundet gör det Dagen då vi minns de glömda Hur kom Alzheimerdagen till? Alzheimer s Disease Internationals konferens och 10-årsjubileum

Läs mer

Hetsande brännvinsost

Hetsande brännvinsost Årgång 7 Oktober 2009 Pris 10:- Med kunden i centrum De flesta företag månar om sina kunder, men det finns också företag som inte har någon större anledning att göra det. Kunderna kommer ändå. Det gäller

Läs mer

Ö G O N B L I C K O C H B I L D E R 1 9 4 8-2 0 0 8

Ö G O N B L I C K O C H B I L D E R 1 9 4 8-2 0 0 8 Ö G O N B L I C K O C H B I L D E R 1 9 4 8-2 0 0 8 2 Finnvedsbostäder 60-år Finnvedsbostäder 60-år 3 Finnvedsbostäder har redan börjat med framtidens boende. Oxtorget är det bästa exemplet på passivhus

Läs mer

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939 MEDLEMSFORUM för SPF-Håbo Välkomna till SPF Håbos vårfest torsdag den 16 maj klockan 17.00. Middag med dans till Mac Olson s orkester. Kostnad: 280 kronor/person.

Läs mer