(ft. d bfl 1 S. o fi (A S 0) 0) CA. :cô > :c3 > O blî

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "(ft. d bfl 1 S. o fi (A S 0) 0) CA. :cô > :c3 > O blî"

Transkript

1 bd a H ti 0 u S «H (ft d bfl 1 S CA ti (A S 0) i s 0) CA :cô > S CA O blî tí o o fi o «:c3 >

2 insidan Ja, redaktionen var alltså inte tillräckligt flitig: häfte 4 för 1969 kommer ut en bit in på Vi skäms en smula, men kan berätta att hembygdsföreningens styrelse beslutat att ändå fortsätta experimentet med häftesutgivning åtminstone två år framåt i tiden. Läsarreaktionerna på häftena har glädjande nog varit övervägande positiva - invändningarna har huvudsakligen gällt svårigheten att hålla rätt på de lösa häftena i jämförelse med årsboken, och att man i någon mån saknat årsboks volymen som lämplig julklapp. Redaktionen som är benägen för kompromisser kommer därför att erbjuda medlemmarna tre alternativ för 1970: 0 4 häften + samlingskartong 4 häften sammanbundna i en volym (levereras i mitten av december) 4 häften + bunden volym. Eftersom de tre alternativen kommer att betinga olika priser - som ännu inte kunnat fixeras - utsändes särskilt meddelande härom innan första häftet distribueras och medlemmarna får träffa sitt val. Första häftet 1970 får västerbottnisk arkeologi som tema, ett följande häfte kommer att behandla sameslöjd och ett presenterar en intressant bildsamling som museet förvärvat. Första häftet 1970 får västerbottnisk arkeologi som tema, ett följande häfte kommer att behandla sameslöjd och ett presenterar en intressant bildsamling som museet förvärvat.

3 Till högtidsdagar av olika slag gjordes förr målade eller tecknade gratulationer - en sorts motsvarighet till nutida hyllningsadresser. Gratulationen här ovan finns i Västerbottens museums arkiv och kommer från trakten av Lövånger, men vad den gällde är obekant. Vi låter den inleda detta häfte för att markera att VÄSTERBOTTEN därmed fullbordat sin 50:e årgång. Mera om det i mittsektionen. minns ni '68? Detta häftes läsning: årskrönika för länet och museernas verksamhet Tovning - gammal slöjd. 4/69 5:-

4 hänt i Västerbotten 1968 Torsten Cederberg 0 januari Arbetsmarknadsstyrelsen medger, att restaurering av Vilhelmina kyrkstad får genomföras som statligt beredskapsarbete genom Riksantikvarieämbetets försorg. Kostnaden beräknas till kr. 11 I statsverkspropositionen föreslås ytterligare fyra professurer i humanistiska fakulteten vid Umeå universitet, utom tidigare principbeslutade två. Vattenfall får 480 miljoner till fortsatt utbyggnad av bl. a. kraft- 182 stationerna i Gejmån och Ajaure i Umeälven samt Grytfors i Skellefteälven. Geologiska undersökningen föreslås få milj. kr till malmprospektering i norra Sverige. Arbetena i Stekenjokk skall fortsättas. Västerbottens läns landsting får 17, 4 milj. kr för att staten får använda Umeå lasarett för läkarutbildning mm. Skellefteå får nytt posthus för 21.6 milj. kr. Till skogliga åtgärder inom samverkansområdena i de fyra nordligaste länen anslås 8. 5 milj. kr och till fullföljande av skogsvårdsföretag i lappmarken 1, 1 milj kr. 18 Landstingets planeringsnämnd ger klar signalför b.l. a. sjukhem i Nordmaling för 5, 8 milj. kr, renovering och ombyggnad vid Umedalens sjukhus för ca 3, 3 milj. kr, nybyggen vid Umeå lantmannaskola för 5. 6 milj. kr, sjukhemsbygge i Tärnaby för 4, 5 milj. kr samt utbyggnad av Robertsfors sjukhem till 45 vårdplatser. Naturvårdsverket överväger att få till stånd en större sammanhängande nationalpark inom Tärnasjö-området i Västerbottens län.

5 Västerbottens skogsägareförening får koncession av det norska industridepartementet att förvärva aktierna i Mo bruk A/S i Mo i Rana. Som första stad i landet inbjuder Umeå stad byggnadsfirmor till en tävling om bästa och billigaste bebyggelse med 117 småhus i nya stadsdelen Mariehemsgård. Projektet kostar ca 16 milj. kr. Ett samarbetsorgan mellan kommunerna vid Vindelälven blir resultatet av ett sammanträde i Sorsele med deltagare från kommunerna länsstyrelsen och turisttrafikförbundet. Lycksele stads och kommuns flygfältskommitté träffar överenskommelse med AB Lapplandsflyg om reguljärt taxiflyg på Stockholm fem dagar i veckan. Rönnlund, Umeå, som slutman tvåa med tiden blir februari 2 Till landskamrer i Västerbottens län utnämns länsassessor Arne Steneborn, Malmö. Luleå stifts första kvinnliga komminister kyrkoadjunkt Ylwa Gustafsson, Umeå landsförsamling, väljs i Sorsele. 11 Toini Gustafsson, Skellefteå, segrar på 10 km damer i olympiaden i Grenoble I olympiadens 5 km damer segrar Toini Gustafsson, Sveriges lag i olympiadens stafett 4x10 km för herrar med Assar En utredning om umeblockets industri och hantverk, utförd av Västerbottens företagareförening, visar, att de 467 hantverkarna har önskemål i fråga om industrihus och lokalisering. Utredningen är den första i sitt slag i landet. Drätselkammaren i Umeå föreslår, att staden utan ersättning överlåter tomt i kvarteret Muraren, där ett särskilt handikapphus med 30 lägenheter skall uppföras för Stiftelsen Focus' räkning. Preliminärt avtal träffas mellan Vattenfallsverket och Skellefteå stads kraftverk om uppdrag till Vattenfalls byggnadsavdelning att 183

6 uppföra den av staden projekterade Rengårds kraftstation i Skellefteälven. Till cancerforskningen i Umeå donerar byggnadsingenjör Yngve Lundström, Boden, kr, att lika delas mellan Umeå universitet och Jubileumskliniken i Umeå. Bolidenbolaget förklarar sig inte intresserat av att skriva under konsortialavtalet om utbyggnad av Bastuselsforsarna Vattenfall och Skellefteå stads kraftverksstyrelse avser att fullfölja planerna, varvid Vattenfall övertar även Bolidens femtedel i Bastusel. Västerbottens län får för 1968 till skatteutjämning milj. kr, motsvarande 510 kr per invånare. Skellefteå stad får största hjälpen, nära 9. 1 milj. kr, till följd av brist på skatteunderlag och 2. 5 milj. kr på grund av hög utdebitering. I yttrande till riksdagens allmänna beredningsutskott föreslår rektorsämbetet vid Umeå universitet ett natur centrum i trakten av Gargnäs-Vindelgransele och mindre anläggningar i de kommuner, dit detta centrum ické förlägges. mars l En daglig flyglinje mellan Lycksele och Stockholm öppnas av Lapplandsflyg med plan för tio personer. 2 Assar Rönnlund, Umeå, vinner milsloppet i Salpausselkä-spelen på ; Toini Gustafsson, Skellefteå, segrar i damernas 1- milslopp, TV-stafetten på skidor i Umeå, som ej blir någon TV- stafett, hemförs för fjärde gången i följd av Västerbotten, , före Ångermanland, Tolv professorer installeras Umeå universitet. 16 vid Drätselkammaren i Umeå uppdrar åt centrala byggnadskommittén att projektera och uppföra sin andra barnstuga - nu i Mariehem - med 45 daghems- och 40 förskoleplatser. Assar Rönnlund, Umeå, vinner Holmenkollens 5-milslopp på den snabbaste tiden i Holmenkollens historia. 17 Skellefteå AIK/lF vinner kvalserien i ishockey genom seger hemma över Häradsbygden, 6-5. Sjumilaloppet Vindeln-Robertsfors hemförs av Assar Rönnlund, Umeå, på , före S. Sundqvist, Umeå, 18 En AMS-delegation besöker Åsele. En sjättedel av alla AMS-vägar byggs i Västerbotten, där AMS i år spenderar 35 milj. kr. 21 Byggarbetsnämnden för Umeå A- region rekommenderar byggstart av 24 objekt under året för en investeringssumma av 41 milj. kr. 22 Vid ett regionsjukvårdssammanträde i Umeå omtalar docent Olle

7 23 Kjellgren, att njurtransplantationer blir möjliga vid Umeå lasarett, då universitetet fått sin urologiprofessur. Doktor spr omotion vid Umeå universitet. Avdelning 347 av Svenska järnvägsmannaförbundet 60-årsjubilerar i Vännäs. 28 Barbro Martinsson, Skellefteå, blir svensk mästare på 10 km i Kiruna på före Toini Gustafsson, Skellefteå, Överste Hakon Leche avgår med pension som chef för Umeå försvarsområde och efterträdes av överste Stig Sjögren, Livregementets grenadjärer. Sverige vinner i Umeå landskampen i boxning mot Norge med 9-1. AMS ger klarsignal för ytterligare beredskapsarbeten inom lappväsendet i Vilhelmina. Förändring föreslås i arbetsmarknadsverkets organisation med bl. a. en region för de fyra nordligaste länen med Sundsvall som administrativt centrum. I Västerbotten föreslås endast fem regionkontor bli kvar, nämligen Umeå, Lycksele, Vilhelmina, Storuman och Skellefteå. Prosten Georg Bergfors, Sollefteå, donerar till Umeå universitet 16 kg tidningsklipp, det mesta som de senaste 30 åren skrivits om exploatering av norrlandsälvar. I yttrande över länsstyrelsens länsprognos framhåller landstingets förvaltningsutskott, att statliga företag bör etableras i Västerbottens inland för att hejda en fortsatt utarmning av glesbygderna. Enligt förslaget till stadsplan för Nya Carlslund i Umeå är området planerat för lägenheter. Mjölkinvägningen till Lappmarkens mejeriförening sjönk under 1967 med 9, 52 %. Boliden AB ingår som "väsentlig delägare" i Graningeverkens kraftstation Kvistforsen i Skellefte älv. Skellefteå stads kraftverk förlorar därmed successivt sin största kund, Bolidenbolaget, som hittills köpt ca 44% av totalproduktionen. I en framlagd proposition föreslås, att staten tillsammans med Skellefteå stad skall bilda ett bolag och bygga Bastusel- stationen. I försvarspropositionen begärs för nästa budgetår 3, 5 milj. kr för inköp av mark för övningsoch skjutfält för I 20 och K 4 i Umeå. Boliden AB redovisar för 1967 en årsomsättning av 680, 6 milj. kr mot 707, 7 milj. kr för Årets vinst uppgår till 35, 0 milj. kr (51,0). Det meddelas, att Västerbottens största jordbruk - ägt av Robertsfors AB - skall läggas ned. Högsta domstolen vägrar Umeälvens regleringsföretag prövningstillstånd av transportavgifter i målet om Gardikens reglering. Detta innebär att sökanden åläggs utbetala ca en halv milj. kr årli- 185

8 Tärna virkes- gen till skogsbruket inom i fördyrade kostnader för utdrivning. Vattenfallsstyrelsen ansöker hos Nedre Norrbygdens vattendomstol om utbyttnad av Bastusels kraftstation i Skellefteälven. Anläggningskostnaden beräknas till 125 milj. kr. Till ny chef för Hörnefors pappersbruk, tillhörigt NCB-gruppen, utses överingenjör Gunnar Lemchen, f. n. produktionschef vid Wargöns AB. april 4 Domänverket meddelar att Åsele och Dorotea revir skall upphöra och Fredrika revir expedition flyttas till Bjurholm. 8 Skolstyrelsen i Vilhelmina fattar principbeslut om att införa femdagarsvecka i alla köpingens skolor från läsåret Vårlandsting i Umeå. 23 Landstinget beslutar, att företagarföreningen ur en nybildad fond under en treårsperiod skall fördela 1, 2 milj. kr i lån till företag, främst i inlandet, som behöver stöd. 25 Statsminister Erlander, finansminister Sträng och ekonomiminister Wickman uppvaktas av en delegation från Västerbotten, med landshövding Karl G. Samuelson i spetsen, om en utbyggnad av 186 Bilden: Är det de dystra prognoserna för inlandet, som bekymrar Tore Sörlin och Hans Spejare vid vår land st ing et? Vindelälven. En sådan har riksdagen tidigare satt sig emot. Nedre Norrbygdens vattendomstol i Umeå finner inte några hinder för anläggande av Gauto kraftstation vid ett av Vindelälvens källflöden, Gautosjön i södra Norrbotten. Komminister Paul Hammarbäck, Umeå landsförsamling utnämns till kyrkoherde i Nysätra församling från den 1 oktober. Statens vägverk presenterar regeringen förslag till fördelning av rambeloppet för 1969 års vägbyggnadsverksamhet och föreslår, att Västerbottens län får milj. kr. Ingrid Sundberg, Lycksele, blir i Duved svensk mästare i storslalom och Britt-Marie Hammar-

9 sten, Robertsfor s, svensk mästare på 200 m ryggsim vid tävlingar i Halmstad. Enligt regeringens villkor för reglering av sjön Abelvattnet i Tärna skall vattenfallsverket jämte övriga regleringssökande till länsstyrelsen i Västerbottens län inbetala 1 milj. kr att användas till främjandet av näringslivet eller detta närliggande ändamål inom Tärna kommun. Norrlandsfonden ger ett anslag på kr som bidrag till uppbyggnad av Institutets för skogsförbättring, Uppsala, norrländska verksamhet. Därmed avses en intensiv skoglig forskning för Norrland i samarbete med Umeå universitet och Skogshögskolan. Särskilda lokaler skall byggas vid universitetet och en försöksgård uppföras i Sävar. Vid statens institut för högre utbildning av sjuksköterskor, vilket har filial i Umeå, utexamineras 13 lärare inom hälso- och sjukvård. Det är första examen vid Umeå-filialen. 15 Snö över Sorpele - på kvällen ligger den 15 cm djup. 17 Umeå stads byggnadsnämnd lämnar byggnadslov för Dragonskolan, det största byggprojekt, som passerat nämnden. Kostnad - med inventarier - 45 milj. kr. 18 Västerbottensdistriktet av Röda Korset 50-årsjubilerar i Umeå. Sorkarnas härjningar förra vintern vållade skador för ca 7 milj. kr. I bidrag har hittills utbetalats 3. 6 milj. kr och nu kommer ytterligare kr att utbetalas till jordbrukare i de fyra nordligaste länen. Konstnären Lennart Gram, Saltsjö- Duvnäs - bördig från Vindeln - färdigställer i centralskolan i Vindeln en monumentalmålning, som kostat kr och har beställts av Degerfors' skolstyrelse. maj Vattenöverdomstolen fastställer, att Umeå stads reningsverk på Ön skall vara färdigt att tas i drift senast den 1 juli På årsstämma i Skellefteå beslutar Västerbottens läns fiskevårdsförbund att i fortsättningen fungera enbart som sammanslutning för fiskerättsägare. 187

10 21 Vid Väpterbottene företagareförening? årsstämma i Storuman, utnämns fabrikör Helge Sandgren, Storuman, till årets hedersföretagare. 22 Fem hedersdoktorer och 17 doktorer efter avlagda prov promoveras i Umeå. Bland hedersdoktorerna museiintendent Ernst Westerlund, Skellefteå. 25 Sista kullen folkskollärare och småskollärare lämnar seminariet i Umeå. 28 Byggarbetsnämnden i Umeå ger klartecken för nybyggnad av vårdyrkesskola på lasarettsområdet och tillbyggnad av lantbruksskolan i Tjälamark. 30 Till ordförande i Bolidenbolagets styrelse efter fil. dr Sven Schwartz, som avgår av åldersskäl, utses direktör Bertil Norén. Denne avgår som verkställande direktör och efterträds av direktör Åke Palm. 31 Sista kullen av gymnasieingenjörer utexamineras från Tekniska gymnasiet i Umeå. Bolidenbolaget beslutar investera 80 milj. kr i ökad svavelsyreproduktion, varav större delen i ny fabrik i Reymer sholm. Anrikesverket i Boliden skall byggas ut för att klara den nystartade svavelkisbrytningen i Kedträskfältet. 188 Bilden: Vad tar ni för hylsorna? frågar Ragnar Edenman efter saluten vid doktorspromotionen i Umeå. Umeå missionsförsamling tackar ja till ett erbjudande från Svenska Cellulosa AB om att kostnadsfritt få ta hand om Baggböle herrgård. Den skall renoveras för ca

11 kr och sedan användas som kursgård. Flygfältet i Umeå skall byggas ut redan 1969 i stället för såsom planerats. Skellefteå stads företagarstipendium för året kr - tilldelas AB Charko, Skellefteå. Flottgodsmängden i Umeälven aviseras 1968 bli 12 % lägre än Ett förslag till en stor turistsatsning på Vindelådalens dalgång, om Vindelälven ej byggs ut, framläggs av länsstyrelsen. Kostnaden beräknas till 300 å 310 milj. kr. Länsstyrelsen begär hos rikspolisstyrelsen på grund av växande ordningsproblem, främst i Umeå och Skellefteå, 36 nya tjänster inom polisväsendet i länet. juni 2 Holmöns nyrenoverade kyrka återinvigs av biskop Stig Hellsten. 5 Västerbottens turisttrafikförbund nyväljer vid årsmöte i Lövånger kanslichef Zolo Östlund, Skellefteå, till ordförande efter riksdagsman Gösta Skoglund, Umeå. 6 Fredrika kommunalfullmäktige beslutar, att biologisk reningsdamm skall ordnas för Fredrika kyrkby för kr. De första barnavårdslärarna utexamineras vid seminariet för huslig utbildning i Umeå. 189

12 Till kyrkoherde i Nordmaling väljs komminister Gunnar Lodin, Tavelsjö. 12 Avslutningsexkursion vid Hällnäs skogsskola, som upphör i och med 1968, efter att ha varit i verksamhet sedan Västerbottens regementes underofficer sför en in g 90-år s jubilerar. 21 Bygdeå kommunalfullmäktige beslutar låta projektera för ett höggradigt reningsverk i Robertsfor s. 20 Över 120-åriga Skelleftebygdens brandförsäkringsbolag håller sin sista årsstämma i Skellefteå. Vid årsskiftet skall bolaget gå upp i Västerbottens läns brandförsäkringsbolag i Umeå. 28 Till professor i praktisk pedagogik vid lärarhögskolan i Umeå utnämns laboratorn vid lärarhögskolan i Stockholm S. Henrysson EFS i Västerbotten har sin 60:e länskonferens i Skellefteå års- Lycksele-byn Vormträsk jubiler ar. Vilhelmina köpings nyinstiftade teater stipendium till Elis Essegårds minne tilldelas regissören m. m, Georg Fant, Luleå. Efter initiativ av AB Umeå värmeverk skall en undersökning av luftförorenings situationen i Umeåområdet genomföras Vid fördelningen av den av riksdag och regering beslutade extra bostadskvoten på lägenheter får Västerbottens län 170 lägenheter, varav minst 78 lägenheter tilldelas Umeå stad för studentbostäder. 190 Västerbottens län är ett av de län, som visar största ökningen av

13 spritförsäljningen i landet Trots detta har länet den lägsta försäljningssiffran i liter per invånare. juli 1 Landstingets förvaltningsutskott anslår kr till Lycksele flygfält för fältets hårdgörning. Bengt Persson, Umeå, sätter på Stockholms stadion svenskt rekord på m hinder med Lennart Hedmark, Skellefteå, sätter i Reykjavik nordiskt rekord i tiokamp med poäng eller 88 poäng mer än tidigare notering. 16 Kasunfyren Väktaren på plats i inloppet till Umeå uthamn. 20 Vid svenska mästerskapstävlingar i Skellefteå på m blir J. Burman, Skellefteå, tvåa med efter R. Hesselvall, Stockholm, Kenneth Lundmark, Skellefteå, tangerar på tävlingar i Ekshärad, Värmland, svenska rekordet i höjdhopp, m. I yttrande till Svenska naturskyddsföreningen framhåller Norrland? naturvärn, att en reglering av Gautojaure ej skulle medföra några avgörande fördelar ur kraftför sörjningssynpunkt, endast påskynda avfolkning från bygden. Naturvårdsrådet i Västerbottens län avstyrker Gautojaure-projektet. Företaget skulle betyda den definitiva förlusten för landet av ett väsentligt naturområde av numera ovanlig karaktär. I skrivelse till statsministern begär Degerfors byamän skyndsamma åtgärder för hjälp till sysselsättning och utveckling inom Vindelådalen; dessa problem bör lösas på annat sätt än genom utbyggnad av Vindelälven. Ortnamnskommissionen i Uppsala föreslår beträffande namnfrågan för Tärna kommun i Västerbottens län och Tärna kommun i Västmanlands län, att den förstnämnda får behålla sitt namn. Vidare föreslår kommissionen, att Degerfors kommun i Västerbottens län får sitt namn ändrat till Vindeln, medan Degerfors köping i Örebro län får behålla sitt namn. Av landets s.k. A-regioner hade under en befolkningsökning och 25 en minskning. Umeå hade en ökning med över 1% eller en ökning över genomsnittet. Den snabbaste minskningen redovisas i Skellefteå och Lyckseles A-regioner, resp och %. augusti 14 Ett 35-tal toppmän inom länsarbetsnämnden och företagarföreningar inom de sju nordligaste länen dryftar på konferens i Umeå 191

14 tillsammans med representanter för kommerskollegium och inrikesdepartementet bästa användandet av de 5 milj. kr, som riksdagen ställt till förfogande som särskilt anslag. Bilden nedan: Generaldirektör Swärd, kommerserådet Sahlin och avdelningsdirektör Norrbom vid glesbygdskonferensen i Umeå 14/8. 15 Till professor i fysiologi vid Umeå universitet utnämns laborator Sven Landgren, Göteborg. 24 Holmsunds arbetarkommun 50- år sjubilerar Vännäs missionsförsamling firar 70-år s jubileum. 25 Till professor i fysikalisk kemi vid Umeå universitet utnämns docent K. G. Wettermark, Uppsala. Regeringen bifaller Skellefteå stads framställning om uppförande som beredskapsarbete av en sport- och simhall i kvarteret Edda Vid Norrlandsförbundets årsmöte i Skellefteå utdelas årets Olof Högberg-plakett till bl. a. textilkonstnärinnan Lisa Johansson, Vilhelmina. Direktör Börje Sandberg, Stensele, får Norrlandsbjörnen. 31 Till verkställande direktör i Västerbottens läns brandstodsbolag utses direktör Stig Erhardsson, Eskilstuna, tidigare Umeå. Naturvårdsverket föreslår, att naturreservat bildas på Fäbodsandsområdet i Sävars kommun och på ön Skötgrunnan utanför Bureå.

15 Länsstyrelsen i Umeå framhåller i skrivelse, att det är angeläget att Vindelälven byggs ut. Yttrandet är ej enhälligt. Värre torka i Umeå-området än på minst trettio år: juli gav endast 5. 2 mm nederbörd på Umeå flygplats. Regnmängden under juni och juli tillsammans var mindre än en fjärdedel av den normala. Statens konstråd inbjuder konstnär Lage Lindell, Solna, att lämna förslag till utsmyckning av samhällsvetarhusets entréhall vid Umeå universitet, sedan ingen av de tre, som i en utlyst tävling fick dela förstapriset, kr, kommer att smycka hallen. september Vilhelmina nya tas i bruk. treläkarstation Bengt Persson, Umeå, segrar på m hinder i landskampen Sverige-Frankrike på Stockholms stadion med , nytt svenskt rekord, 12 En tremannadelegation från Sorsele uppvaktar generaldirektör Valfrid F&ulsson i naturvårdsverket i Vindelälvsfrågan ABF-distriktets kulturstipendium utdelas till rektor John Olofsson, Medlefors Med 23 röster mot 21 säger Umeå stad nej till en reglering av Gautojaure, vilket innebär, att man ej heller vill ha reglering av Vindelälven. Rekordtidigt snöfall över Västerbotten: 30 cm snö i vissa delar av lappmarken. Plogning på fjällvägar. 24 Sammanräkningen av andrakammarvalet i Västerbottens län ger partiställningen: högern en, centerpartiet en, folkpartiet en och socialdemokraterna fyra platser. Socialdemokraterna erövrar ett av folkpartiets mandat. Nyvalda är socialdemokraterna skogsmästare Roland Brännström, Myckle och redaktör Arne Nygren, Umeå. Naturvårdsverkets styrelse avstyrker enhälligt en utbyggnad av Vindelälven. 26 För årstiden låga temperaturer: 15 minusgrader i Myrheden, 7 ii 10 minusgrader på flera håll i länet. 30 Bolidenbolaget inviger sin hittills största gruva, Aitikgruvan, för kopparbrytning, i Gällivare kommun. Professor Bo Hellman och hans forskargrupp vid Umeå universitets histologiska institution kommer att få ett forskningsanslag på ca ( dollar) att användas för att under en treårsperiod bestrida en del av kostnader för pågående experimentell diabetesforskning. Lycksele stads djurpark noterar 193

16 i rekordsäsong med Desökare och drygt kr i biljettintäkter. Författaren Pe r-olov Enquist, Uppsala, bördig från Hjoggböle, kulturarbetare Josef Hansson, Holmsund, och konstnären Ingvar Hällgren, Umeå, tilldelas Västerbottens läns landstings kulturstipendier för 1968 med kr vardera. Skatteutjämningsbidraget för 1969 blir för Västerbottens läns landsting miljoner. Som extra skatteutjämningsbidrag får landstinget 3. 2 miljoner kr. I Västerbotten har 123 skolor "försvunnit'' under åren Till direktör och ställföreträdande chef för Bolidens gruvförvaltning från 15 januari 1969 utnämns överingenjör Torsten Uggelsberg, Boliden. Nuvarande ställföreträdande chefen direktör Sigvard Ando övertar då chefskapet för g ruvförvaltningen efter direktör 194 Bilden: Klart avgång för sista rälsbussen mellan Umeå och Holmsund den 28 september. Fred Agri, som avgår med pension. oktober l Säsongens första skogsauktion hålls i Sorsele, där Sorsele övre allmänningsskog av utbjudna dr^gt kbm får sälja endast den minsta posten för kr - resultatet det sämsta genom tiderna för allmänningen. 2 Vid årets andra skogsauktion - i Storuman - säljer Tärna-Stensele allmänningsskog av utbjudna träd endast för totalt kr. 5-6 Umeås första och världens nordligaste jazzfestival med ett 50- tal musiker från in- och utland.

17 21 11 Landstinget i Västerbottens län anslår miljoner kr till fortsatt utbyggnad av Umeå lasarett, 13.4 miljoner till omsorgsstyrelsen för vårdhem och skolor för psykiskt utvecklingsstörda och miljoner till folktandvården. Umeå tredje storhotell, Blå Aveny, invigs. Enligt en ny utredning är malmtillgången i Stekenjokk bättre än väntat. Vid ett besök i Stekenjokk av tjänstemän från LKAB, Boliden, finansdepartementet och kommerskollegium önskar LKAB något halvår på sig för att analysera Bolidenbolagets utredning. Klarlagt anses dock vara att malmen skall anrikas på platsen och fraktas på Vilhelminas vägnät till Lövliden eller Vilhelmina. Det av landstinget antagna statförslaget för sjukvårdsinrättningarna i länet innebär bl. a. en personalförstärkning med 281 tjänster för Umeå lasarett, 86 för Skellefteå lasarett och 33 för Umedalens sjukhus. Sjukvårdsinrättningarnas driftsbudget slutar på miljoner kr, kapitalbudgeten på 8. 9 miljoner. En social nämnd inrättas inom landstinget. 12 En oförändrad landstingsskatt i Västerbottens län beslutas. Budgeten slutar på 368 miljoner kr, och kapitalbudgeten på miljoner. För hälso- och sjukvård utdebiteras miljoner kr. 15 Förslaget till högrening av avloppsvattnet inom Stensele och Storuman tillstyrks av kommunens centrala byggnadskommitté. 16 Skega AB i Ersmark, Skellefteå, undertecknar ett avtal med Sovjet om licenstillverkning av Skegas malmkvarnsfodringar av gummi inom Sovjetunionen. För licensen betalar Sovjet 2. 5 miljoner kr. 18 Av det av AMS till vägbyggen i landet anslagna beloppet får Västerbottens län 27 miljoner och dessutom ca miljoner utanför det nämnda anslaget. Det meddelas, att Robertsfors AB går upp i Mo och Domsjö AB. 195

18 28 Minus 20 grader noteras i Alvik, Umeå. Detta är den lägsta oktobertemperaturen sedan statistikens början Vid möte i Mo i Rana diskuterar representanter för Stensele och Tärna och Mo kommuner samt för den internordiska föreningen Blå vägen de möjligheter till industriellt, kulturellt och turistiskt samarbete. Lövångers kommunalfullmäktige anslår kr till projektering av kombinerad sim- och idrottshall. För projektering till vidareutveckling av kyrkstaden i Lövånger anslår kommunalfullmäktige kr. Överenskommelse träffas vid sammanträde i Stockholm om att staten och Umeå stad skall dela kostnaderna lika för en ny teater i Umeå. Uppborrningen av Stekenjokk-malmen ger uppmuntrande resultat. Nya fyndigheter hittas söder och öster om tidigare kända malmförekomster. 196 Bilden: Gösta Skoglund och Per Jakobsson var flitiga i debatten under landstingsveckan 7-12 oktober. november Riksdagens allmänna beredningsutskott bifaller i Vindelfrågan ett motionskrav om utredning kring vad som kan göras för att främja sysselsättningsläget i området. Hela telefonnätet i Bjurholms kommun automatiserat. Vid landsmatch i handboll i Umeå segrar Sverige över Finland, Det meddelas, att Stiftelsen Seth M Kempes minne, Örnsköldsvik, till Umeå universitet vill överlåta den boksamling om ca arbeten som förvärvats från professor Olof Östergren, Uppsala. UKämbetet tillstyrker hos regeringen, att universitetet får ta emot donationen. Första spadtaget tas för jättekomplexet Dragonskolan i Umeå, som

19 Uir den första helintegrerade gynri- ning har det kostat 20 miljoner kr. nasieskolan i Västerbottens län. 20 m Umeå stads kulturstipendier för kr vardera-tilldelas författare Kurt Salomonsson, Stockholm, och folkbildningsförkämpen Manfred Sandberg, Umeå. 22 Den nya bron över Vindelälven öppnas för trafik. 27 Teleautomatiseringen inom genomförd. 28 Malå ^^ Umedirektör Eric Modigs Malmia hus i Skellefteå invigs. Med inred- Nya bestämmelser för ripjakten: hädanefter måste jägare ovillkorligen ha länsstyrelsens tillstånd för snarning. Toini Gustafsson, Skellefteå, blir första kvinna, som får Västerbottens-Kurir ens bragdmedalj. Till Skellefteå stads kultur stipendiater för 1968 utses fotograf Gunnar Forssell, Skellefteå, konstnär Sture Meijer, Skellefteå och musikdirektör Dan-Olof Stenlund, Stockholm. Sedan regeringen bifallit förslag till utökat byggprogram, skall sjukhusbyggen för miljoner kr påbörjas i länet detta och nästa år. Bolidenbolagets styrelse anslår drygt 9 miljoner kr till ett nytt verk för impregneringssalt vid Rönnskärsverken. ligen ny fabriksbyggnad skall dock uppföras utan en befintlig utnyttjas. Bolidenbolaget påbörjar två stora investeringsprojekt i länet för en kostnad av 65 miljoner kr. De gruvor, som berörs, är Nässtränsgruvan och Kedträskfältet. Ytterligare 150 man beräknas få arbete. december Lilla nobelpriset, som utdelas av stiftelsen Litteraturfrämjandet - Boklotteriet och i år dubbleras, tilldelas bl. a. Sara Lidman. 197

20 Högsta domstolen ger Umeå stad anstånd till den 1 maj 1972 med färdigställandet av reningsverk på Ön. Långvarig och het riksdagdebatt om Vindelälven med anledning av utskottsutlåtande om önskvärdheten av snara åtgärder för att ta till vara naturvärden och trygga sysselsättningen. Utskottets hemställan bifalles utan votering. Konstsamlingen och byggnaderna i Saxnäs, som ingår i arvet efter framlidna fru Emma Ricklund skall efter årsskiftet övertas av en i detta syfte bildad stiftelse. 13 Det meddelas, att Vasarederiet köpt Prinsessan Margaretha, Göteborg, som tar passagerare. Hon sätts in mellan Vasa och Umeå först nästa höst års- Frälsningsarmén i Umeå jubilerar. Kommunalfullmäktige i Dorotea ger som första landskommun i Sverige partistöd till varje i fullmäktige verksamt parti: kr till socialdemokraterna, kr till folkpartiet, kr till centerpartiet, 360 kr till högern och 560 kr till kommunisterna Drätselkammaren i Umeå beslutar låta bygga en tvåfilig bro, 6 m bred, till Ön för kr. Kommunalfullmäktige i Vilhelmina 198 väljer fru Stina Backman till fullmäktiges ordförande. 23 Umeå datamaskincentral för forskning och högre utbildning premiärvisas. Nedre Norrbygdens vattendomstol ger Statens vattenfallsverk tillstånd att anlägga Bastusels kraftstation i övre delen av Skellefte älv. Kostnaderna beräknas till 125 miljoner kr, och effekten blir kilowatt. Umeå stads idrottsstipendier för 1968 tilldelas Bengt Persson, IFK Umeå, friidrottsledare Lennart Fällgren och Tegs sport-

Vad är det jag ser? Man står på tårna, håller tal. Höjer glaset och säger skål. Där i muren är det ett hål. Vad är det jag ser, vad är det som sker

Vad är det jag ser? Man står på tårna, håller tal. Höjer glaset och säger skål. Där i muren är det ett hål. Vad är det jag ser, vad är det som sker Vad är det jag ser? Man har idéer och ideal Man står på tårna, håller tal öjer glaset och säger skål är i muren är det ett hål är är en älv bredvid en skog Och på en väg en fårahjord n litet torp, ett

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Utflyktsmål i Västerbottens län

Utflyktsmål i Västerbottens län Lättläst om Utflyktsmål i Västerbottens län I Västerbotten finns det mycket att titta på. Här får du tips om några av de mest intressanta platserna i länet. VÄSTERBOTTEN INNEHÅLL Sida Inland/fjäll 3 Skellefteå

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

POMPERIPOSSAS SÅNGHÄFTE HÄR KOMMER LITE AV VÅRA SÅNGER SOM VI SJUNGER PÅ SAMLINGEN OCH PÅ TEATERVERKSTADEN.

POMPERIPOSSAS SÅNGHÄFTE HÄR KOMMER LITE AV VÅRA SÅNGER SOM VI SJUNGER PÅ SAMLINGEN OCH PÅ TEATERVERKSTADEN. POMPERIPOSSAS SÅNGHÄFTE HÄR KOMMER LITE AV VÅRA SÅNGER SOM VI SJUNGER PÅ SAMLINGEN OCH PÅ TEATERVERKSTADEN. Nu spelar vi på trumman. Nu spelar.på trumman Han/hon spelar medan vi sjunger såhär God dag,

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 38 Fredag 2 december 2011. Inga operationer i Kalix. Norrbottens sjukhus.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 38 Fredag 2 december 2011. Inga operationer i Kalix. Norrbottens sjukhus. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 38 Fredag 2 december 2011 NORRBOTTEN Inga operationer i Kalix Landstinget föreslår att operationerna ska flyttas från Kalix lasarett. -Det sparar sju miljoner kronor om året, säger

Läs mer

Nya SMU i Övre Norrland Sida: 1 Verifikationslista Utskrivet: 08-04-17 Preliminär Räkenskapsår: 07-01-01-07-12-31 Senaste vernr: 222

Nya SMU i Övre Norrland Sida: 1 Verifikationslista Utskrivet: 08-04-17 Preliminär Räkenskapsår: 07-01-01-07-12-31 Senaste vernr: 222 Nya SMU i Övre Norrland Sida: 1 Datum Text 1 070101 C Göransson 1613 Övriga förskott 1 100,00 3120 Deltagaravgifter, Privatpersoner 1 100,00 2 070101 L Lindgren 1613 Övriga förskott 800,00 3120 Deltagaravgifter,

Läs mer

Enkätundersökningens genomförande

Enkätundersökningens genomförande Enkätundersökningens genomförande Anders Lidström, Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet Undersökningens uppläggning Planerna på att genomföra en särskild medborgarundersökning kring den norrländska

Läs mer

sid.1 RÖDLUVAN OCH VARGEN Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82

sid.1 RÖDLUVAN OCH VARGEN Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82 sid.1 OCH Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82 sid.2 EXT. I SKOGEN/ÅN DAG SCEN 1 (10 år) - en söt liten flicka med en röd luva

Läs mer

Öppna frågor (ur Good questions for math teaching)

Öppna frågor (ur Good questions for math teaching) Här är öppna frågor som jag hämtat från boken Good questions for math teaching som jag läste i våras när jag gick Lärarlyftet. Frågorna är sorterade efter ämne/tema och förhoppningsvis kan fler ha nytta

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 22 Fredag 20 augusti 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 22 Fredag 20 augusti 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 22 Fredag 20 augusti 2010 NORRBOTTEN Färre nattåg till Norrbotten Ett av dom två nattågen från södra Sverige till Norrbotten kommer kanske att tas bort. Då skulle staten spara 40 miljoner

Läs mer

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg Lilla Sju små sagor i urval av Annika Lundeberg Bockarna Bruse Med bilder av Christina Alvner Det var en gång tre bockar, som skulle gå till sätern och äta sig feta och alla tre hette de Bruse. Vägen till

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

OM ATT VARA HUND. Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort.

OM ATT VARA HUND. Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort. 1 OM ATT VARA HUND Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort. H ar du någon gång undrat över hur det är att vara en

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 11 Torsdag 1 april 2010. Räddade livet på kniv-skuren kvinna

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 11 Torsdag 1 april 2010. Räddade livet på kniv-skuren kvinna LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 11 Torsdag 1 april 2010 NORRBOTTEN Räddade livet på kniv-skuren kvinna En 29-årig kvinna knivskars i helgen. Kvinnan var på dans-restaurangen Olivers Inn i Luleå. Hon hittades på golvet

Läs mer

Demokrati & delaktighet

Demokrati & delaktighet Demokrati & delaktighet Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen:

Läs mer

Tips på några lekar att leka på rasterna. Av Rastaktivitetsgruppen

Tips på några lekar att leka på rasterna. Av Rastaktivitetsgruppen Tips på några lekar att leka på rasterna. Av Rastaktivitetsgruppen TUNNELKULL ISKULL ELEFANTKULL PEPPARKAKSKULL SMÅ STJÄRNE KULL RUTNA ÄGGET KATT OCH RÅTTA AKTA DIN SVANS STAMPA ORM HELA HAVET STORMAR

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 30 Fredag 30 september 2011. mot Älvsbyn. Vägar förstörda av regn

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 30 Fredag 30 september 2011. mot Älvsbyn. Vägar förstörda av regn LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 30 Fredag 30 september 2011 NORRBOTTEN Vägar förstörda av regn Dom senaste veckorna har det regnat mycket i Norrbotten. Det har regnat så mycket att vägar har blivit förstörda. Under

Läs mer

European Union. IT Västerbotten Eva-Marie Marklund, projektsamordnare www.itvasterbotten.org

European Union. IT Västerbotten Eva-Marie Marklund, projektsamordnare www.itvasterbotten.org IT Västerbotten Eva-Marie Marklund, projektsamordnare www.itvasterbotten.org Så här var det då Lokala nät Telefoni Sorsele Robertsfors Telia Malå Norsjö Skellefteå Token Ring Landstinget Umeå Nordmaling

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Sammanställning över kommunala regelverk för anslag till studieförbunden i Västerbottens län

Sammanställning över kommunala regelverk för anslag till studieförbunden i Västerbottens län Sammanställning över kommunala regelverk för anslag till studieförbunden i Västerbottens län Vilken rapportering krävs av studieförbund? Vilka handlingar ska skickas när och till vem? Särskilda syften

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

11 Nordmaling Umeå Tur med avgång kl 06.35 från Vasaplan tidigareläggs och avgår kl 06.30.

11 Nordmaling Umeå Tur med avgång kl 06.35 från Vasaplan tidigareläggs och avgår kl 06.30. Information från Länstrafiken i Västerbotten. #3.2014 Sid 1 (December 2014) Ny tidtabell Från och med den 14 december byter vi som bekant tidtabell. Nedan följer ett urval av de viktigaste förändringarna

Läs mer

Om oss. * Projektet påbörjades hösten 2002. *!7 jan. 2004 Föreningen bildades formellt. * 1 febr. 2005 Föreningen startklar

Om oss. * Projektet påbörjades hösten 2002. *!7 jan. 2004 Föreningen bildades formellt. * 1 febr. 2005 Föreningen startklar Om oss * Över 780 företagare i Norr- och Västerbotten har bildat en ek. förening vars uppgift är att ställa kreditgarantier i form av borgen till föreningens medlemmar * Projektet påbörjades hösten 2002

Läs mer

. 13. Publicerat med tillstånd Om jag bara inte råkat byta ut tant Doris hund Text Ingelin Angerborn Tiden 2003

. 13. Publicerat med tillstånd Om jag bara inte råkat byta ut tant Doris hund Text Ingelin Angerborn Tiden 2003 2 Tant Doris hund heter Loppan. Hon är en långhårig chihuahua, och inte större än en kanin. Mycket mindre än en del av mina gosehundar. Men hon är riktig! Vit och ljusbrun och alldeles levande. Jag går

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand Medan nutidens socialvårdare som bäst bryr sina hjärnor med problemet åldringsvården, kan man i Bro socken allfort lyssna till en gammal sägen,

Läs mer

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat.

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat. 1 STYRELSEPROTOKOLL Nr 1/02 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 16 februari 2002. Plats Hotel Rica, Skellefteå Närvarande Daniel Nyman Kjell Johansson Barbro Forsman Inger

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 28 Fredag 16 september 2011

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 28 Fredag 16 september 2011 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 28 Fredag 16 september 2011 NORRBOTTEN Det finns jobb hos LKAB LKAB behöver anställa nya medarbetare. Dom kommande tre åren behöver gruvföretaget 1200 nya arbetare. - Vi försöker få

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

l á s z l ó v i l l á n y i ö v e r s ä t t n i n g o c h e f t e r o r d a v d a n i e l g u s t a f s s o n p e c h

l á s z l ó v i l l á n y i ö v e r s ä t t n i n g o c h e f t e r o r d a v d a n i e l g u s t a f s s o n p e c h under tiden l á s z l ó v i l l á n y i ö v e r s ä t t n i n g o c h e f t e r o r d a v d a n i e l g u s t a f s s o n p e c h h:ström Text & Kultur Skolgatan 41 903 27 Umeå forlag.hstrom.se forlag@hstrom.nu

Läs mer

Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O

Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O UPPTECH Västra Holmgatan 34 A, 553 23 Jönköping Tfn 036-106077, upptech@jonkoping.se, www.upptech.se FAST VATTEN - IS På jakt efter vatten i

Läs mer

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder q Ärligt gods varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö ä i töväder Sagan är satt med typsnittet Odense, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt

Läs mer

Jordbrukets tekniska utveckling.

Jordbrukets tekniska utveckling. /BOD Inläsningsfrågor i ämnet: Jordbrukets tekniska utveckling. För cirka 6000 år sedan började de första invånarna i Sverige bruka jorden. Dess för innan var de jakt och samlare. Då började de även bli

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Kontaktuppgifter till avdelningar och klubbar Uppdaterad 16 juni 2014

Kontaktuppgifter till avdelningar och klubbar Uppdaterad 16 juni 2014 Kontaktuppgifter till avdelningar och klubbar Uppdaterad 16 juni 2014 När en uppdatering har gjorts skickas ett meddelande via e-post till den som är kontaktperson i avdelning och klubb. På detta sätt

Läs mer

Stanna tiden. Vi kan inte stanna tiden Bara sitta ned och åka med Vi kommer med musiken, åt er

Stanna tiden. Vi kan inte stanna tiden Bara sitta ned och åka med Vi kommer med musiken, åt er Stanna tiden Vi kan inte stanna tiden Bara sitta ned och åka med Vi kommer med musiken, åt er Vi tar ingenting för givet Vi är glada att ni kommit hit Vi kommer med musiken, åt er Vi kan inte stanna tiden

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 9 Fredag 19 mars 2010. Norrbottningar vill åka tåg

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 9 Fredag 19 mars 2010. Norrbottningar vill åka tåg LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 9 Fredag 19 mars 2010 NORRBOTTEN Norrbottningar vill åka tåg Många som bor i Norrbotten och Västerbotten vill att Norrbothnia-banan ska byggas. Det visar en ny undersökning där 1 000

Läs mer

SKOGSBASERADE NÄRINGAR

SKOGSBASERADE NÄRINGAR SKOGSBASERADE NÄRINGAR Industriella produktionsvärden Skogsbaserad industri, 2005, MSEK 10 000 5 000 1 000 Årlig genomsnittlig skogsproduktion, 2001-2005 0 MSEK 300 MSEK ÅF Infraplan Setra Billerud Smurfit

Läs mer

Hur ofta skall barnen komma till tandkliniken? Youdens s index

Hur ofta skall barnen komma till tandkliniken? Youdens s index Hur ofta skall barnen komma till tandkliniken? Youdens s index Uppgiften Fullständig, regelbunden och avgiftsfri tandvård skall erbjudas alla barn och ungdomar 0-19 år Fullständig tandvård Karies Bettutvecklingsstörningar

Läs mer

Vem vinkar i Alice navel. av Joakim Hertze

Vem vinkar i Alice navel. av Joakim Hertze Vem vinkar i Alice navel av Joakim Hertze c 2006 Joakim Hertze. Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande- Ickekommersiell-Inga bearbetningar 3.0 Unported licens. För att se en kopia

Läs mer

Högskoleverket DTK 2005-10-29

Högskoleverket DTK 2005-10-29 Högskoleverket DTK 2005-10-29 2 FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR I STOCKHOLMS LÄN 2002 Folkmängd, folkökning, antal födda och döda, antal inflyttade och utflyttade samt flyttningsnetto för riket, för

Läs mer

Facit Språkvägen. för sfi kurs D

Facit Språkvägen. för sfi kurs D Facit Språkvägen för sfi kurs D Kapitel 1 Insändare 1 Den har skrivits av en person som bor i Tallbogård. 2 Han vill framföra att han tycker att det är fel av kommunen att bygga en väg rakt igenom parken

Läs mer

Han som älskade vinden

Han som älskade vinden Draken är färdig hos smeden Torbjörn Nilsson i Råby. Jörgens lilla blå MG Midget får också vara med på bild. Han som älskade vinden Det var en gång en man som tyckte om det som rörde sig. Han älskade vinden

Läs mer

VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND

VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND ÅRSRAPPORT 2012-05-01 --- 2013-04-30 VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND 2 FÖREDRAGNINGSLISTA Västerbottens Bowlingförbunds årsmöte 2013-06-06 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och godkännande av fullmakter 3.

Läs mer

FORNMINNES- Information till alla fornminnesintresserade.

FORNMINNES- Information till alla fornminnesintresserade. FORNMINNES- Information till alla fornminnesintresserade. Utges genom Täby Hembygdsförenings fornminnessektion. NYTT ISSN 2001-3493 Nr 6 Årgång 6 maj 2014 Text, bild, ansvarig utgivare: Leif Grönwall Broby

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Textbearbetning: Boel Werner och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Grafisk form: Per

Läs mer

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion Umeå LA + Ö-vik LA = Botniaregionen? (o) sant Båda städerna är idag självständiga centra i var sin arbetsmarknadsregion De måste bli mer beroende av

Läs mer

Dags för e-tidningen Ur innehållet Fokusera Rutiner och ritualer Jaget, vädret och betraktandet Nybyggaren i Lappmotjärn

Dags för e-tidningen Ur innehållet Fokusera Rutiner och ritualer Jaget, vädret och betraktandet Nybyggaren i Lappmotjärn Nr 3/2007 Dags för e-tidningen Ur innehållet Fokusera Rutiner och ritualer Jaget, vädret och betraktandet Nybyggaren i Lappmotjärn Fokusera Under söndagspromenaderna med gubbarna i byn behandlas inte bara

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN MARIA FRENSBORG LÄSFÖRSTÅELSE kapitel 1 scouterna(sid 3, rad 8), grupp för ungdomar som tycker om naturen försvunnen (sid 3, rad10), borta parkeringen (sid 4, rad 1), där man

Läs mer

PROTOKOLL Nr 1 / 2004

PROTOKOLL Nr 1 / 2004 1 ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET PROTOKOLL Nr 1 / 2004 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 14 februari 2004 Plats Norsjö Hotell, Norsjö Närvarande: Per Persson Ordförande Barbro

Läs mer

RADIO RIU 98,9 FM SÄNDNINGSATERIAL FÖR VECKA 21 201205 26-27

RADIO RIU 98,9 FM SÄNDNINGSATERIAL FÖR VECKA 21 201205 26-27 V21 RADIO RIU 98,9 FM SÄNDNINGSATERIAL FÖR VECKA 21 201205 26-27 Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala Skolgatan 18. 753-16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 eller 072-9139386 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Copyright 2012, Marika Sjödell Ansvarig utgivare: Marika Sjödell Illustratör: Åsa Wrange Formgivare: Patrik Liski Framställt på vulkan.se

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Västerbotten

Regelförenkling på kommunal nivå. Västerbotten Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Ja 75% Nej 12% Nej 25% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Om författaren. Om boken. Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin

Om författaren. Om boken. Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin Om författaren Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin Om boken Klara är elva år och har en kompis som heter Amanda. Det finns en dum kille som heter Tobias.

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Josefine Ottesen Boken handlar om: Boken är en grekisk saga, som handlar om den grekiske pojken Teseus. Han börjar bli tillräckligt gammal, för att lämna sin mamma och morfar. Han vill

Läs mer

Publicerat med tillstånd Blink Blink med stjärnan Text Ingrid Olsson Gilla böcker 2012

Publicerat med tillstånd Blink Blink med stjärnan Text Ingrid Olsson Gilla böcker 2012 En flicka kisar mot den ljusa strimman. Runt strimman är det svart. Svart som under sängen, svart som rullgardinen med julstjärnan där bakom. Svart som hela golvet fram till den ljusa dörrstrimman. 69

Läs mer

Grodor. Malmö Naturskola. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de

Grodor. Malmö Naturskola. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de Grodor Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de Fel. Grodor har både öron och svans. Öronen sticker inte ut på kroppen som på människor men de finns där. Örat syns

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Vad är bäst att ha med sig på älgjakten - Gråhund eller Jämthund?

Vad är bäst att ha med sig på älgjakten - Gråhund eller Jämthund? Vad är bäst att ha med sig på älgjakten - Gråhund eller Jämthund? Gråhunden Torro följer med på jakt. FOTO: Christer Lundberg Previous Pause Nästa av Jakt & Fiske Jaktmarker & Fiskevatten Älgjaktspremiären

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

Musiklek med Susanne Lind, texter och ackord

Musiklek med Susanne Lind, texter och ackord Musiklek med Susanne Lind, texter och ackord Välkomna F Gm 7 F Välkomna till Musiklek, idag ska vi ha det bra F Gm 7 F Vi ska sjunga och dansa och fira att alla kan va m Gm 7 F Gm 7 F Här här här, du är

Läs mer

Utforskarna. ålder 4-5 år

Utforskarna. ålder 4-5 år Utforskarna ålder 4-5 år I våra mål satte vi upp att vi ville ha mer drama, konstruktion och berättelse. Detta gjorde att vi delade upp utforskarna i tre grupper med dessa områden som fokus. Barnen fick

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 24 25,8 B. Kvinna 60 64,5 C. Annan 9 9,7 Min ålder A. yngre än 25 år 40 43 B. 26 45 år 18 19,4 C. 46 65 år 17 18,3 D. äldre än 65 18 19,4 Tid för mitt besök

Läs mer

Diabetesvård i Västerbotten

Diabetesvård i Västerbotten Diabetesvård i Västerbotten Herbert Sandström Distr. Läk. Doc Allmänmedicin Enheten för Allmänmedicin. VLL/Umeå Universitet Hur kan ÖJ bidra till att utveckla och förbättra diabetesvården? Exempel från

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 1 Fredag 20 januari 2012. Farlig bakterie på Gällivare sjukhus

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 1 Fredag 20 januari 2012. Farlig bakterie på Gällivare sjukhus LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 1 Fredag 20 januari 2012 NORRBOTTEN Farlig bakterie på Gällivare sjukhus En patient och en sjukvårdare vid Gällivare sjukhus har smittats av en bakterie som kallas MRSA-bakterie. Andra

Läs mer

Jag blev frisk av kärlek. Cecilia Johansson

Jag blev frisk av kärlek. Cecilia Johansson Jag blev frisk av kärlek Cecilia Johansson 1 Jag blev frisk av kärlek Copyright 2012, Cecilia Johansson Ansvarig utgivare: Cecilia Johansson Framställt på vulkan.se ISBN 978-91-637-1519-8 2 Räddningen

Läs mer

förändrats? folkhälsoenkäterna 2006 och 2010

förändrats? folkhälsoenkäterna 2006 och 2010 Hur har hälsan i Vännäs förändrats? En jämförelse mellan En jämförelse mellan folkhälsoenkäterna 2006 och 2010 Vad har vi mätt? Problem/resurs Miljö och bakgrundsfaktorer Påverkas av Kommunen Miljöinsatser

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

3. Hmm Hmm Hmm osv. 2. Se, då krypa tomtar upp ur vrårna, upp ur vrårna Lyssna speja trippa fram på tårna, fram på tårna

3. Hmm Hmm Hmm osv. 2. Se, då krypa tomtar upp ur vrårna, upp ur vrårna Lyssna speja trippa fram på tårna, fram på tårna LUCIASÅNGEN Natten går tunga fjät runt gård och stuva Kring jord som soln förlät, skuggorna ruva Då i vårt mörka hus Stiger med tända ljus Då i vårt mörka hus, stiger med tända ljus Natten var stor och

Läs mer

Hasse Andersson - Avtryck i naturen

Hasse Andersson - Avtryck i naturen Hasse Andersson - Avtryck i naturen En i gänget Efter nio timmar i bil anländer jag till Kongsvold fjällstation i Norge. Klockan är halv fyra och solen står fortfarande högt på himlen. Det är september

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 5 Fredag 19 februari 2010. Pengar över för kommunerna i Norrbotten

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 5 Fredag 19 februari 2010. Pengar över för kommunerna i Norrbotten LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 5 Fredag 19 februari 2010 NORRBOTTEN Pengar över för kommunerna i Norrbotten Det har pratats mycket om ekonomisk kris det senaste året. Många företag har gått dåligt och många människor

Läs mer

Kapitel 3. Från Kråset till Damsängen

Kapitel 3. Från Kråset till Damsängen Kapitel 3 Från Kråset till Damsängen Kråset mot Åsvallehult Efter Vriggebodammen kommer vi fram till Hjälmarydsbron i Sveagatans förlängning, norr om den finns Kråset som under en lång tid varit en omtyckt

Läs mer

texterna till "innan. under. efter" samtliga skrivna av sandra vilppala

texterna till innan. under. efter samtliga skrivna av sandra vilppala texterna till "innan. under. efter" samtliga skrivna av sandra vilppala himlen och golvet och det jag är fattig utan dig urholkat pank och dessvärre mindre än jag trodde när du fattas du är som en cirkus

Läs mer

SANKT STAFFANS VISA UT KOMMER STAFFAN

SANKT STAFFANS VISA UT KOMMER STAFFAN SANKT STAFFANS VISA UT KOMMER STAFFAN TEXT och MUSIK: Sankt Staffans visa - Ut kommer Staffan är en legendvisa som är sammanställd av två liknande varianter. Den egenartade melodin är upptecknad i Vittskövle

Läs mer

Det stora kaoset. Simon Petersson

Det stora kaoset. Simon Petersson Det stora kaoset Simon Petersson Marcus har kort blont hår, mycket muskler, är modig och är 32 år. Steve har brunt hår, blå ögon och är 31 år gammal. Cage har kort brunt hår, blåa ögon och är 24 år gamma

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

Historien om ett kvarter. Av Anders Lif

Historien om ett kvarter. Av Anders Lif Historien om ett kvarter Av Anders Lif Rapphönsjakt och koppar Här är historien om ett kvarter nära Västra hamnen i Västerås. Gatan utanför heter Slakterigatan och många i Västerås kallar området för "gamla

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN olycklig: - Oj oj oj, var bar min egen lilla snalla bjornpojke tagit vagen, sa

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Beslutande Centrumhuset Henån kl.17.00-17.30 Bo Andersson Henry Gustafsson Roger Hansson Bengt Torstensson Gunilla Josefsson Bengt Johansson Holger Formgren

Läs mer

Sagan om Nallen Nelly

Sagan om Nallen Nelly Sagan om Nallen Nelly Titel Författare Det var en gång en flicka som hette Lisa som bodde i Göteborg. Lisa tog med sig skolans nalle Nelly på resan till mormor som bodde i Kiruna. Lisa åkte tåg med Nelly

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 19 Fredag 20 maj 2011

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 19 Fredag 20 maj 2011 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 19 Fredag 20 maj 2011 NORRBOTTEN Vargen skjuten I söndags sköts en varg i närheten av Dockasberg i Boden. Vargen var på väg in i ett område med många renar. Det var Naturvårdsverket

Läs mer

Kommunernas organisation avseende PBL-frågor Västerbottens län

Kommunernas organisation avseende PBL-frågor Västerbottens län Kommunernas organisation avseende PBL-frågor Västerbottens län Boverket december 2008 Inledning Boverket har genom sitt uppsiktsansvar över plan- och byggväsendet i landet till uppgift att följa hur lagstiftningen

Läs mer