(ft. d bfl 1 S. o fi (A S 0) 0) CA. :cô > :c3 > O blî

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "(ft. d bfl 1 S. o fi (A S 0) 0) CA. :cô > :c3 > O blî"

Transkript

1 bd a H ti 0 u S «H (ft d bfl 1 S CA ti (A S 0) i s 0) CA :cô > S CA O blî tí o o fi o «:c3 >

2 insidan Ja, redaktionen var alltså inte tillräckligt flitig: häfte 4 för 1969 kommer ut en bit in på Vi skäms en smula, men kan berätta att hembygdsföreningens styrelse beslutat att ändå fortsätta experimentet med häftesutgivning åtminstone två år framåt i tiden. Läsarreaktionerna på häftena har glädjande nog varit övervägande positiva - invändningarna har huvudsakligen gällt svårigheten att hålla rätt på de lösa häftena i jämförelse med årsboken, och att man i någon mån saknat årsboks volymen som lämplig julklapp. Redaktionen som är benägen för kompromisser kommer därför att erbjuda medlemmarna tre alternativ för 1970: 0 4 häften + samlingskartong 4 häften sammanbundna i en volym (levereras i mitten av december) 4 häften + bunden volym. Eftersom de tre alternativen kommer att betinga olika priser - som ännu inte kunnat fixeras - utsändes särskilt meddelande härom innan första häftet distribueras och medlemmarna får träffa sitt val. Första häftet 1970 får västerbottnisk arkeologi som tema, ett följande häfte kommer att behandla sameslöjd och ett presenterar en intressant bildsamling som museet förvärvat. Första häftet 1970 får västerbottnisk arkeologi som tema, ett följande häfte kommer att behandla sameslöjd och ett presenterar en intressant bildsamling som museet förvärvat.

3 Till högtidsdagar av olika slag gjordes förr målade eller tecknade gratulationer - en sorts motsvarighet till nutida hyllningsadresser. Gratulationen här ovan finns i Västerbottens museums arkiv och kommer från trakten av Lövånger, men vad den gällde är obekant. Vi låter den inleda detta häfte för att markera att VÄSTERBOTTEN därmed fullbordat sin 50:e årgång. Mera om det i mittsektionen. minns ni '68? Detta häftes läsning: årskrönika för länet och museernas verksamhet Tovning - gammal slöjd. 4/69 5:-

4 hänt i Västerbotten 1968 Torsten Cederberg 0 januari Arbetsmarknadsstyrelsen medger, att restaurering av Vilhelmina kyrkstad får genomföras som statligt beredskapsarbete genom Riksantikvarieämbetets försorg. Kostnaden beräknas till kr. 11 I statsverkspropositionen föreslås ytterligare fyra professurer i humanistiska fakulteten vid Umeå universitet, utom tidigare principbeslutade två. Vattenfall får 480 miljoner till fortsatt utbyggnad av bl. a. kraft- 182 stationerna i Gejmån och Ajaure i Umeälven samt Grytfors i Skellefteälven. Geologiska undersökningen föreslås få milj. kr till malmprospektering i norra Sverige. Arbetena i Stekenjokk skall fortsättas. Västerbottens läns landsting får 17, 4 milj. kr för att staten får använda Umeå lasarett för läkarutbildning mm. Skellefteå får nytt posthus för 21.6 milj. kr. Till skogliga åtgärder inom samverkansområdena i de fyra nordligaste länen anslås 8. 5 milj. kr och till fullföljande av skogsvårdsföretag i lappmarken 1, 1 milj kr. 18 Landstingets planeringsnämnd ger klar signalför b.l. a. sjukhem i Nordmaling för 5, 8 milj. kr, renovering och ombyggnad vid Umedalens sjukhus för ca 3, 3 milj. kr, nybyggen vid Umeå lantmannaskola för 5. 6 milj. kr, sjukhemsbygge i Tärnaby för 4, 5 milj. kr samt utbyggnad av Robertsfors sjukhem till 45 vårdplatser. Naturvårdsverket överväger att få till stånd en större sammanhängande nationalpark inom Tärnasjö-området i Västerbottens län.

5 Västerbottens skogsägareförening får koncession av det norska industridepartementet att förvärva aktierna i Mo bruk A/S i Mo i Rana. Som första stad i landet inbjuder Umeå stad byggnadsfirmor till en tävling om bästa och billigaste bebyggelse med 117 småhus i nya stadsdelen Mariehemsgård. Projektet kostar ca 16 milj. kr. Ett samarbetsorgan mellan kommunerna vid Vindelälven blir resultatet av ett sammanträde i Sorsele med deltagare från kommunerna länsstyrelsen och turisttrafikförbundet. Lycksele stads och kommuns flygfältskommitté träffar överenskommelse med AB Lapplandsflyg om reguljärt taxiflyg på Stockholm fem dagar i veckan. Rönnlund, Umeå, som slutman tvåa med tiden blir februari 2 Till landskamrer i Västerbottens län utnämns länsassessor Arne Steneborn, Malmö. Luleå stifts första kvinnliga komminister kyrkoadjunkt Ylwa Gustafsson, Umeå landsförsamling, väljs i Sorsele. 11 Toini Gustafsson, Skellefteå, segrar på 10 km damer i olympiaden i Grenoble I olympiadens 5 km damer segrar Toini Gustafsson, Sveriges lag i olympiadens stafett 4x10 km för herrar med Assar En utredning om umeblockets industri och hantverk, utförd av Västerbottens företagareförening, visar, att de 467 hantverkarna har önskemål i fråga om industrihus och lokalisering. Utredningen är den första i sitt slag i landet. Drätselkammaren i Umeå föreslår, att staden utan ersättning överlåter tomt i kvarteret Muraren, där ett särskilt handikapphus med 30 lägenheter skall uppföras för Stiftelsen Focus' räkning. Preliminärt avtal träffas mellan Vattenfallsverket och Skellefteå stads kraftverk om uppdrag till Vattenfalls byggnadsavdelning att 183

6 uppföra den av staden projekterade Rengårds kraftstation i Skellefteälven. Till cancerforskningen i Umeå donerar byggnadsingenjör Yngve Lundström, Boden, kr, att lika delas mellan Umeå universitet och Jubileumskliniken i Umeå. Bolidenbolaget förklarar sig inte intresserat av att skriva under konsortialavtalet om utbyggnad av Bastuselsforsarna Vattenfall och Skellefteå stads kraftverksstyrelse avser att fullfölja planerna, varvid Vattenfall övertar även Bolidens femtedel i Bastusel. Västerbottens län får för 1968 till skatteutjämning milj. kr, motsvarande 510 kr per invånare. Skellefteå stad får största hjälpen, nära 9. 1 milj. kr, till följd av brist på skatteunderlag och 2. 5 milj. kr på grund av hög utdebitering. I yttrande till riksdagens allmänna beredningsutskott föreslår rektorsämbetet vid Umeå universitet ett natur centrum i trakten av Gargnäs-Vindelgransele och mindre anläggningar i de kommuner, dit detta centrum ické förlägges. mars l En daglig flyglinje mellan Lycksele och Stockholm öppnas av Lapplandsflyg med plan för tio personer. 2 Assar Rönnlund, Umeå, vinner milsloppet i Salpausselkä-spelen på ; Toini Gustafsson, Skellefteå, segrar i damernas 1- milslopp, TV-stafetten på skidor i Umeå, som ej blir någon TV- stafett, hemförs för fjärde gången i följd av Västerbotten, , före Ångermanland, Tolv professorer installeras Umeå universitet. 16 vid Drätselkammaren i Umeå uppdrar åt centrala byggnadskommittén att projektera och uppföra sin andra barnstuga - nu i Mariehem - med 45 daghems- och 40 förskoleplatser. Assar Rönnlund, Umeå, vinner Holmenkollens 5-milslopp på den snabbaste tiden i Holmenkollens historia. 17 Skellefteå AIK/lF vinner kvalserien i ishockey genom seger hemma över Häradsbygden, 6-5. Sjumilaloppet Vindeln-Robertsfors hemförs av Assar Rönnlund, Umeå, på , före S. Sundqvist, Umeå, 18 En AMS-delegation besöker Åsele. En sjättedel av alla AMS-vägar byggs i Västerbotten, där AMS i år spenderar 35 milj. kr. 21 Byggarbetsnämnden för Umeå A- region rekommenderar byggstart av 24 objekt under året för en investeringssumma av 41 milj. kr. 22 Vid ett regionsjukvårdssammanträde i Umeå omtalar docent Olle

7 23 Kjellgren, att njurtransplantationer blir möjliga vid Umeå lasarett, då universitetet fått sin urologiprofessur. Doktor spr omotion vid Umeå universitet. Avdelning 347 av Svenska järnvägsmannaförbundet 60-årsjubilerar i Vännäs. 28 Barbro Martinsson, Skellefteå, blir svensk mästare på 10 km i Kiruna på före Toini Gustafsson, Skellefteå, Överste Hakon Leche avgår med pension som chef för Umeå försvarsområde och efterträdes av överste Stig Sjögren, Livregementets grenadjärer. Sverige vinner i Umeå landskampen i boxning mot Norge med 9-1. AMS ger klarsignal för ytterligare beredskapsarbeten inom lappväsendet i Vilhelmina. Förändring föreslås i arbetsmarknadsverkets organisation med bl. a. en region för de fyra nordligaste länen med Sundsvall som administrativt centrum. I Västerbotten föreslås endast fem regionkontor bli kvar, nämligen Umeå, Lycksele, Vilhelmina, Storuman och Skellefteå. Prosten Georg Bergfors, Sollefteå, donerar till Umeå universitet 16 kg tidningsklipp, det mesta som de senaste 30 åren skrivits om exploatering av norrlandsälvar. I yttrande över länsstyrelsens länsprognos framhåller landstingets förvaltningsutskott, att statliga företag bör etableras i Västerbottens inland för att hejda en fortsatt utarmning av glesbygderna. Enligt förslaget till stadsplan för Nya Carlslund i Umeå är området planerat för lägenheter. Mjölkinvägningen till Lappmarkens mejeriförening sjönk under 1967 med 9, 52 %. Boliden AB ingår som "väsentlig delägare" i Graningeverkens kraftstation Kvistforsen i Skellefte älv. Skellefteå stads kraftverk förlorar därmed successivt sin största kund, Bolidenbolaget, som hittills köpt ca 44% av totalproduktionen. I en framlagd proposition föreslås, att staten tillsammans med Skellefteå stad skall bilda ett bolag och bygga Bastusel- stationen. I försvarspropositionen begärs för nästa budgetår 3, 5 milj. kr för inköp av mark för övningsoch skjutfält för I 20 och K 4 i Umeå. Boliden AB redovisar för 1967 en årsomsättning av 680, 6 milj. kr mot 707, 7 milj. kr för Årets vinst uppgår till 35, 0 milj. kr (51,0). Det meddelas, att Västerbottens största jordbruk - ägt av Robertsfors AB - skall läggas ned. Högsta domstolen vägrar Umeälvens regleringsföretag prövningstillstånd av transportavgifter i målet om Gardikens reglering. Detta innebär att sökanden åläggs utbetala ca en halv milj. kr årli- 185

8 Tärna virkes- gen till skogsbruket inom i fördyrade kostnader för utdrivning. Vattenfallsstyrelsen ansöker hos Nedre Norrbygdens vattendomstol om utbyttnad av Bastusels kraftstation i Skellefteälven. Anläggningskostnaden beräknas till 125 milj. kr. Till ny chef för Hörnefors pappersbruk, tillhörigt NCB-gruppen, utses överingenjör Gunnar Lemchen, f. n. produktionschef vid Wargöns AB. april 4 Domänverket meddelar att Åsele och Dorotea revir skall upphöra och Fredrika revir expedition flyttas till Bjurholm. 8 Skolstyrelsen i Vilhelmina fattar principbeslut om att införa femdagarsvecka i alla köpingens skolor från läsåret Vårlandsting i Umeå. 23 Landstinget beslutar, att företagarföreningen ur en nybildad fond under en treårsperiod skall fördela 1, 2 milj. kr i lån till företag, främst i inlandet, som behöver stöd. 25 Statsminister Erlander, finansminister Sträng och ekonomiminister Wickman uppvaktas av en delegation från Västerbotten, med landshövding Karl G. Samuelson i spetsen, om en utbyggnad av 186 Bilden: Är det de dystra prognoserna för inlandet, som bekymrar Tore Sörlin och Hans Spejare vid vår land st ing et? Vindelälven. En sådan har riksdagen tidigare satt sig emot. Nedre Norrbygdens vattendomstol i Umeå finner inte några hinder för anläggande av Gauto kraftstation vid ett av Vindelälvens källflöden, Gautosjön i södra Norrbotten. Komminister Paul Hammarbäck, Umeå landsförsamling utnämns till kyrkoherde i Nysätra församling från den 1 oktober. Statens vägverk presenterar regeringen förslag till fördelning av rambeloppet för 1969 års vägbyggnadsverksamhet och föreslår, att Västerbottens län får milj. kr. Ingrid Sundberg, Lycksele, blir i Duved svensk mästare i storslalom och Britt-Marie Hammar-

9 sten, Robertsfor s, svensk mästare på 200 m ryggsim vid tävlingar i Halmstad. Enligt regeringens villkor för reglering av sjön Abelvattnet i Tärna skall vattenfallsverket jämte övriga regleringssökande till länsstyrelsen i Västerbottens län inbetala 1 milj. kr att användas till främjandet av näringslivet eller detta närliggande ändamål inom Tärna kommun. Norrlandsfonden ger ett anslag på kr som bidrag till uppbyggnad av Institutets för skogsförbättring, Uppsala, norrländska verksamhet. Därmed avses en intensiv skoglig forskning för Norrland i samarbete med Umeå universitet och Skogshögskolan. Särskilda lokaler skall byggas vid universitetet och en försöksgård uppföras i Sävar. Vid statens institut för högre utbildning av sjuksköterskor, vilket har filial i Umeå, utexamineras 13 lärare inom hälso- och sjukvård. Det är första examen vid Umeå-filialen. 15 Snö över Sorpele - på kvällen ligger den 15 cm djup. 17 Umeå stads byggnadsnämnd lämnar byggnadslov för Dragonskolan, det största byggprojekt, som passerat nämnden. Kostnad - med inventarier - 45 milj. kr. 18 Västerbottensdistriktet av Röda Korset 50-årsjubilerar i Umeå. Sorkarnas härjningar förra vintern vållade skador för ca 7 milj. kr. I bidrag har hittills utbetalats 3. 6 milj. kr och nu kommer ytterligare kr att utbetalas till jordbrukare i de fyra nordligaste länen. Konstnären Lennart Gram, Saltsjö- Duvnäs - bördig från Vindeln - färdigställer i centralskolan i Vindeln en monumentalmålning, som kostat kr och har beställts av Degerfors' skolstyrelse. maj Vattenöverdomstolen fastställer, att Umeå stads reningsverk på Ön skall vara färdigt att tas i drift senast den 1 juli På årsstämma i Skellefteå beslutar Västerbottens läns fiskevårdsförbund att i fortsättningen fungera enbart som sammanslutning för fiskerättsägare. 187

10 21 Vid Väpterbottene företagareförening? årsstämma i Storuman, utnämns fabrikör Helge Sandgren, Storuman, till årets hedersföretagare. 22 Fem hedersdoktorer och 17 doktorer efter avlagda prov promoveras i Umeå. Bland hedersdoktorerna museiintendent Ernst Westerlund, Skellefteå. 25 Sista kullen folkskollärare och småskollärare lämnar seminariet i Umeå. 28 Byggarbetsnämnden i Umeå ger klartecken för nybyggnad av vårdyrkesskola på lasarettsområdet och tillbyggnad av lantbruksskolan i Tjälamark. 30 Till ordförande i Bolidenbolagets styrelse efter fil. dr Sven Schwartz, som avgår av åldersskäl, utses direktör Bertil Norén. Denne avgår som verkställande direktör och efterträds av direktör Åke Palm. 31 Sista kullen av gymnasieingenjörer utexamineras från Tekniska gymnasiet i Umeå. Bolidenbolaget beslutar investera 80 milj. kr i ökad svavelsyreproduktion, varav större delen i ny fabrik i Reymer sholm. Anrikesverket i Boliden skall byggas ut för att klara den nystartade svavelkisbrytningen i Kedträskfältet. 188 Bilden: Vad tar ni för hylsorna? frågar Ragnar Edenman efter saluten vid doktorspromotionen i Umeå. Umeå missionsförsamling tackar ja till ett erbjudande från Svenska Cellulosa AB om att kostnadsfritt få ta hand om Baggböle herrgård. Den skall renoveras för ca

11 kr och sedan användas som kursgård. Flygfältet i Umeå skall byggas ut redan 1969 i stället för såsom planerats. Skellefteå stads företagarstipendium för året kr - tilldelas AB Charko, Skellefteå. Flottgodsmängden i Umeälven aviseras 1968 bli 12 % lägre än Ett förslag till en stor turistsatsning på Vindelådalens dalgång, om Vindelälven ej byggs ut, framläggs av länsstyrelsen. Kostnaden beräknas till 300 å 310 milj. kr. Länsstyrelsen begär hos rikspolisstyrelsen på grund av växande ordningsproblem, främst i Umeå och Skellefteå, 36 nya tjänster inom polisväsendet i länet. juni 2 Holmöns nyrenoverade kyrka återinvigs av biskop Stig Hellsten. 5 Västerbottens turisttrafikförbund nyväljer vid årsmöte i Lövånger kanslichef Zolo Östlund, Skellefteå, till ordförande efter riksdagsman Gösta Skoglund, Umeå. 6 Fredrika kommunalfullmäktige beslutar, att biologisk reningsdamm skall ordnas för Fredrika kyrkby för kr. De första barnavårdslärarna utexamineras vid seminariet för huslig utbildning i Umeå. 189

12 Till kyrkoherde i Nordmaling väljs komminister Gunnar Lodin, Tavelsjö. 12 Avslutningsexkursion vid Hällnäs skogsskola, som upphör i och med 1968, efter att ha varit i verksamhet sedan Västerbottens regementes underofficer sför en in g 90-år s jubilerar. 21 Bygdeå kommunalfullmäktige beslutar låta projektera för ett höggradigt reningsverk i Robertsfor s. 20 Över 120-åriga Skelleftebygdens brandförsäkringsbolag håller sin sista årsstämma i Skellefteå. Vid årsskiftet skall bolaget gå upp i Västerbottens läns brandförsäkringsbolag i Umeå. 28 Till professor i praktisk pedagogik vid lärarhögskolan i Umeå utnämns laboratorn vid lärarhögskolan i Stockholm S. Henrysson EFS i Västerbotten har sin 60:e länskonferens i Skellefteå års- Lycksele-byn Vormträsk jubiler ar. Vilhelmina köpings nyinstiftade teater stipendium till Elis Essegårds minne tilldelas regissören m. m, Georg Fant, Luleå. Efter initiativ av AB Umeå värmeverk skall en undersökning av luftförorenings situationen i Umeåområdet genomföras Vid fördelningen av den av riksdag och regering beslutade extra bostadskvoten på lägenheter får Västerbottens län 170 lägenheter, varav minst 78 lägenheter tilldelas Umeå stad för studentbostäder. 190 Västerbottens län är ett av de län, som visar största ökningen av

13 spritförsäljningen i landet Trots detta har länet den lägsta försäljningssiffran i liter per invånare. juli 1 Landstingets förvaltningsutskott anslår kr till Lycksele flygfält för fältets hårdgörning. Bengt Persson, Umeå, sätter på Stockholms stadion svenskt rekord på m hinder med Lennart Hedmark, Skellefteå, sätter i Reykjavik nordiskt rekord i tiokamp med poäng eller 88 poäng mer än tidigare notering. 16 Kasunfyren Väktaren på plats i inloppet till Umeå uthamn. 20 Vid svenska mästerskapstävlingar i Skellefteå på m blir J. Burman, Skellefteå, tvåa med efter R. Hesselvall, Stockholm, Kenneth Lundmark, Skellefteå, tangerar på tävlingar i Ekshärad, Värmland, svenska rekordet i höjdhopp, m. I yttrande till Svenska naturskyddsföreningen framhåller Norrland? naturvärn, att en reglering av Gautojaure ej skulle medföra några avgörande fördelar ur kraftför sörjningssynpunkt, endast påskynda avfolkning från bygden. Naturvårdsrådet i Västerbottens län avstyrker Gautojaure-projektet. Företaget skulle betyda den definitiva förlusten för landet av ett väsentligt naturområde av numera ovanlig karaktär. I skrivelse till statsministern begär Degerfors byamän skyndsamma åtgärder för hjälp till sysselsättning och utveckling inom Vindelådalen; dessa problem bör lösas på annat sätt än genom utbyggnad av Vindelälven. Ortnamnskommissionen i Uppsala föreslår beträffande namnfrågan för Tärna kommun i Västerbottens län och Tärna kommun i Västmanlands län, att den förstnämnda får behålla sitt namn. Vidare föreslår kommissionen, att Degerfors kommun i Västerbottens län får sitt namn ändrat till Vindeln, medan Degerfors köping i Örebro län får behålla sitt namn. Av landets s.k. A-regioner hade under en befolkningsökning och 25 en minskning. Umeå hade en ökning med över 1% eller en ökning över genomsnittet. Den snabbaste minskningen redovisas i Skellefteå och Lyckseles A-regioner, resp och %. augusti 14 Ett 35-tal toppmän inom länsarbetsnämnden och företagarföreningar inom de sju nordligaste länen dryftar på konferens i Umeå 191

14 tillsammans med representanter för kommerskollegium och inrikesdepartementet bästa användandet av de 5 milj. kr, som riksdagen ställt till förfogande som särskilt anslag. Bilden nedan: Generaldirektör Swärd, kommerserådet Sahlin och avdelningsdirektör Norrbom vid glesbygdskonferensen i Umeå 14/8. 15 Till professor i fysiologi vid Umeå universitet utnämns laborator Sven Landgren, Göteborg. 24 Holmsunds arbetarkommun 50- år sjubilerar Vännäs missionsförsamling firar 70-år s jubileum. 25 Till professor i fysikalisk kemi vid Umeå universitet utnämns docent K. G. Wettermark, Uppsala. Regeringen bifaller Skellefteå stads framställning om uppförande som beredskapsarbete av en sport- och simhall i kvarteret Edda Vid Norrlandsförbundets årsmöte i Skellefteå utdelas årets Olof Högberg-plakett till bl. a. textilkonstnärinnan Lisa Johansson, Vilhelmina. Direktör Börje Sandberg, Stensele, får Norrlandsbjörnen. 31 Till verkställande direktör i Västerbottens läns brandstodsbolag utses direktör Stig Erhardsson, Eskilstuna, tidigare Umeå. Naturvårdsverket föreslår, att naturreservat bildas på Fäbodsandsområdet i Sävars kommun och på ön Skötgrunnan utanför Bureå.

15 Länsstyrelsen i Umeå framhåller i skrivelse, att det är angeläget att Vindelälven byggs ut. Yttrandet är ej enhälligt. Värre torka i Umeå-området än på minst trettio år: juli gav endast 5. 2 mm nederbörd på Umeå flygplats. Regnmängden under juni och juli tillsammans var mindre än en fjärdedel av den normala. Statens konstråd inbjuder konstnär Lage Lindell, Solna, att lämna förslag till utsmyckning av samhällsvetarhusets entréhall vid Umeå universitet, sedan ingen av de tre, som i en utlyst tävling fick dela förstapriset, kr, kommer att smycka hallen. september Vilhelmina nya tas i bruk. treläkarstation Bengt Persson, Umeå, segrar på m hinder i landskampen Sverige-Frankrike på Stockholms stadion med , nytt svenskt rekord, 12 En tremannadelegation från Sorsele uppvaktar generaldirektör Valfrid F&ulsson i naturvårdsverket i Vindelälvsfrågan ABF-distriktets kulturstipendium utdelas till rektor John Olofsson, Medlefors Med 23 röster mot 21 säger Umeå stad nej till en reglering av Gautojaure, vilket innebär, att man ej heller vill ha reglering av Vindelälven. Rekordtidigt snöfall över Västerbotten: 30 cm snö i vissa delar av lappmarken. Plogning på fjällvägar. 24 Sammanräkningen av andrakammarvalet i Västerbottens län ger partiställningen: högern en, centerpartiet en, folkpartiet en och socialdemokraterna fyra platser. Socialdemokraterna erövrar ett av folkpartiets mandat. Nyvalda är socialdemokraterna skogsmästare Roland Brännström, Myckle och redaktör Arne Nygren, Umeå. Naturvårdsverkets styrelse avstyrker enhälligt en utbyggnad av Vindelälven. 26 För årstiden låga temperaturer: 15 minusgrader i Myrheden, 7 ii 10 minusgrader på flera håll i länet. 30 Bolidenbolaget inviger sin hittills största gruva, Aitikgruvan, för kopparbrytning, i Gällivare kommun. Professor Bo Hellman och hans forskargrupp vid Umeå universitets histologiska institution kommer att få ett forskningsanslag på ca ( dollar) att användas för att under en treårsperiod bestrida en del av kostnader för pågående experimentell diabetesforskning. Lycksele stads djurpark noterar 193

16 i rekordsäsong med Desökare och drygt kr i biljettintäkter. Författaren Pe r-olov Enquist, Uppsala, bördig från Hjoggböle, kulturarbetare Josef Hansson, Holmsund, och konstnären Ingvar Hällgren, Umeå, tilldelas Västerbottens läns landstings kulturstipendier för 1968 med kr vardera. Skatteutjämningsbidraget för 1969 blir för Västerbottens läns landsting miljoner. Som extra skatteutjämningsbidrag får landstinget 3. 2 miljoner kr. I Västerbotten har 123 skolor "försvunnit'' under åren Till direktör och ställföreträdande chef för Bolidens gruvförvaltning från 15 januari 1969 utnämns överingenjör Torsten Uggelsberg, Boliden. Nuvarande ställföreträdande chefen direktör Sigvard Ando övertar då chefskapet för g ruvförvaltningen efter direktör 194 Bilden: Klart avgång för sista rälsbussen mellan Umeå och Holmsund den 28 september. Fred Agri, som avgår med pension. oktober l Säsongens första skogsauktion hålls i Sorsele, där Sorsele övre allmänningsskog av utbjudna dr^gt kbm får sälja endast den minsta posten för kr - resultatet det sämsta genom tiderna för allmänningen. 2 Vid årets andra skogsauktion - i Storuman - säljer Tärna-Stensele allmänningsskog av utbjudna träd endast för totalt kr. 5-6 Umeås första och världens nordligaste jazzfestival med ett 50- tal musiker från in- och utland.

17 21 11 Landstinget i Västerbottens län anslår miljoner kr till fortsatt utbyggnad av Umeå lasarett, 13.4 miljoner till omsorgsstyrelsen för vårdhem och skolor för psykiskt utvecklingsstörda och miljoner till folktandvården. Umeå tredje storhotell, Blå Aveny, invigs. Enligt en ny utredning är malmtillgången i Stekenjokk bättre än väntat. Vid ett besök i Stekenjokk av tjänstemän från LKAB, Boliden, finansdepartementet och kommerskollegium önskar LKAB något halvår på sig för att analysera Bolidenbolagets utredning. Klarlagt anses dock vara att malmen skall anrikas på platsen och fraktas på Vilhelminas vägnät till Lövliden eller Vilhelmina. Det av landstinget antagna statförslaget för sjukvårdsinrättningarna i länet innebär bl. a. en personalförstärkning med 281 tjänster för Umeå lasarett, 86 för Skellefteå lasarett och 33 för Umedalens sjukhus. Sjukvårdsinrättningarnas driftsbudget slutar på miljoner kr, kapitalbudgeten på 8. 9 miljoner. En social nämnd inrättas inom landstinget. 12 En oförändrad landstingsskatt i Västerbottens län beslutas. Budgeten slutar på 368 miljoner kr, och kapitalbudgeten på miljoner. För hälso- och sjukvård utdebiteras miljoner kr. 15 Förslaget till högrening av avloppsvattnet inom Stensele och Storuman tillstyrks av kommunens centrala byggnadskommitté. 16 Skega AB i Ersmark, Skellefteå, undertecknar ett avtal med Sovjet om licenstillverkning av Skegas malmkvarnsfodringar av gummi inom Sovjetunionen. För licensen betalar Sovjet 2. 5 miljoner kr. 18 Av det av AMS till vägbyggen i landet anslagna beloppet får Västerbottens län 27 miljoner och dessutom ca miljoner utanför det nämnda anslaget. Det meddelas, att Robertsfors AB går upp i Mo och Domsjö AB. 195

18 28 Minus 20 grader noteras i Alvik, Umeå. Detta är den lägsta oktobertemperaturen sedan statistikens början Vid möte i Mo i Rana diskuterar representanter för Stensele och Tärna och Mo kommuner samt för den internordiska föreningen Blå vägen de möjligheter till industriellt, kulturellt och turistiskt samarbete. Lövångers kommunalfullmäktige anslår kr till projektering av kombinerad sim- och idrottshall. För projektering till vidareutveckling av kyrkstaden i Lövånger anslår kommunalfullmäktige kr. Överenskommelse träffas vid sammanträde i Stockholm om att staten och Umeå stad skall dela kostnaderna lika för en ny teater i Umeå. Uppborrningen av Stekenjokk-malmen ger uppmuntrande resultat. Nya fyndigheter hittas söder och öster om tidigare kända malmförekomster. 196 Bilden: Gösta Skoglund och Per Jakobsson var flitiga i debatten under landstingsveckan 7-12 oktober. november Riksdagens allmänna beredningsutskott bifaller i Vindelfrågan ett motionskrav om utredning kring vad som kan göras för att främja sysselsättningsläget i området. Hela telefonnätet i Bjurholms kommun automatiserat. Vid landsmatch i handboll i Umeå segrar Sverige över Finland, Det meddelas, att Stiftelsen Seth M Kempes minne, Örnsköldsvik, till Umeå universitet vill överlåta den boksamling om ca arbeten som förvärvats från professor Olof Östergren, Uppsala. UKämbetet tillstyrker hos regeringen, att universitetet får ta emot donationen. Första spadtaget tas för jättekomplexet Dragonskolan i Umeå, som

19 Uir den första helintegrerade gynri- ning har det kostat 20 miljoner kr. nasieskolan i Västerbottens län. 20 m Umeå stads kulturstipendier för kr vardera-tilldelas författare Kurt Salomonsson, Stockholm, och folkbildningsförkämpen Manfred Sandberg, Umeå. 22 Den nya bron över Vindelälven öppnas för trafik. 27 Teleautomatiseringen inom genomförd. 28 Malå ^^ Umedirektör Eric Modigs Malmia hus i Skellefteå invigs. Med inred- Nya bestämmelser för ripjakten: hädanefter måste jägare ovillkorligen ha länsstyrelsens tillstånd för snarning. Toini Gustafsson, Skellefteå, blir första kvinna, som får Västerbottens-Kurir ens bragdmedalj. Till Skellefteå stads kultur stipendiater för 1968 utses fotograf Gunnar Forssell, Skellefteå, konstnär Sture Meijer, Skellefteå och musikdirektör Dan-Olof Stenlund, Stockholm. Sedan regeringen bifallit förslag till utökat byggprogram, skall sjukhusbyggen för miljoner kr påbörjas i länet detta och nästa år. Bolidenbolagets styrelse anslår drygt 9 miljoner kr till ett nytt verk för impregneringssalt vid Rönnskärsverken. ligen ny fabriksbyggnad skall dock uppföras utan en befintlig utnyttjas. Bolidenbolaget påbörjar två stora investeringsprojekt i länet för en kostnad av 65 miljoner kr. De gruvor, som berörs, är Nässtränsgruvan och Kedträskfältet. Ytterligare 150 man beräknas få arbete. december Lilla nobelpriset, som utdelas av stiftelsen Litteraturfrämjandet - Boklotteriet och i år dubbleras, tilldelas bl. a. Sara Lidman. 197

20 Högsta domstolen ger Umeå stad anstånd till den 1 maj 1972 med färdigställandet av reningsverk på Ön. Långvarig och het riksdagdebatt om Vindelälven med anledning av utskottsutlåtande om önskvärdheten av snara åtgärder för att ta till vara naturvärden och trygga sysselsättningen. Utskottets hemställan bifalles utan votering. Konstsamlingen och byggnaderna i Saxnäs, som ingår i arvet efter framlidna fru Emma Ricklund skall efter årsskiftet övertas av en i detta syfte bildad stiftelse. 13 Det meddelas, att Vasarederiet köpt Prinsessan Margaretha, Göteborg, som tar passagerare. Hon sätts in mellan Vasa och Umeå först nästa höst års- Frälsningsarmén i Umeå jubilerar. Kommunalfullmäktige i Dorotea ger som första landskommun i Sverige partistöd till varje i fullmäktige verksamt parti: kr till socialdemokraterna, kr till folkpartiet, kr till centerpartiet, 360 kr till högern och 560 kr till kommunisterna Drätselkammaren i Umeå beslutar låta bygga en tvåfilig bro, 6 m bred, till Ön för kr. Kommunalfullmäktige i Vilhelmina 198 väljer fru Stina Backman till fullmäktiges ordförande. 23 Umeå datamaskincentral för forskning och högre utbildning premiärvisas. Nedre Norrbygdens vattendomstol ger Statens vattenfallsverk tillstånd att anlägga Bastusels kraftstation i övre delen av Skellefte älv. Kostnaderna beräknas till 125 miljoner kr, och effekten blir kilowatt. Umeå stads idrottsstipendier för 1968 tilldelas Bengt Persson, IFK Umeå, friidrottsledare Lennart Fällgren och Tegs sport-

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Umeå tätorts centrum utom cityområdena Bostad. Umeå tätorts yttre cityområde Bostad. Umeå tätorts inre cityområde Bostad

Umeå tätorts centrum utom cityområdena Bostad. Umeå tätorts yttre cityområde Bostad. Umeå tätorts inre cityområde Bostad Sida: 1 ( 9 ) 2401 2480094 Umeå tätorts centrum utom cityområdena 2480095 Umeå tätorts yttre cityområde 2480096 Umeå tätorts inre cityområde 2480098 Umeå tätorts inre delar utom city- och centrumområdena

Läs mer

Den dumme bonden som bytte bort sin ko

Den dumme bonden som bytte bort sin ko q Den dumme bonden som bytte bort sin ko b Sagan är satt med typsnittet Transport kapitäler, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare.

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

Spöket i Sala Silvergruva

Spöket i Sala Silvergruva Spöket i Sala Silvergruva Hej! Jag har hört att du jobbar som smådeckare och jag skulle behöva hjälp av dig. Det är bäst att du får höra vad jag behöver hjälp med. I Sala finns Sala Silvergruva, den har

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

Bra Du svarar grundligt på frågorna. Du motiverar och förklarar dina egna tankar.

Bra Du svarar grundligt på frågorna. Du motiverar och förklarar dina egna tankar. Instuderingsfrågor Bibeln och kristendomen - Läs följande sidor i läroboken 30-38 (om Bibeln) och 55-60, 62, 67-68 (om kristendomen) - Läs följande stenciler: Jesu under, äktenskapsbryterskan och Jesu

Läs mer

DÖDLIG törst Lärarmaterial

DÖDLIG törst Lärarmaterial sidan 1 Författare: Peter Gotthardt Vad handlar boken om? I staden där Anna, Siri och Lina bor finns ett gammalt hus som alla kallar Slottet. Det är ett mystiskt hus där helt otroliga saker kan hända.

Läs mer

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg Lilla Sju små sagor i urval av Annika Lundeberg Bockarna Bruse Med bilder av Christina Alvner Det var en gång tre bockar, som skulle gå till sätern och äta sig feta och alla tre hette de Bruse. Vägen till

Läs mer

Arbetsförmedlingen. SAMTLIGA, antal samt andel (%) av befolkningen år. Analysavdelningen, Utredningsenheten Bo Gustavsson

Arbetsförmedlingen. SAMTLIGA, antal samt andel (%) av befolkningen år. Analysavdelningen, Utredningsenheten Bo Gustavsson Sida 1 av 18 Tabell 1 SAMTLIGA, antal samt andel (%) av befolkningen 16-64 år VILHELMINA 181 4,3-17 252 5,9 59 433 10,2 42 198 4,6 193 4,5 391 9,1 ÅSELE 76 4,3-30 95 5,4-3 171 9,7-33 106 6,0 98 5,5 204

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Vad är det jag ser? Man står på tårna, håller tal. Höjer glaset och säger skål. Där i muren är det ett hål. Vad är det jag ser, vad är det som sker

Vad är det jag ser? Man står på tårna, håller tal. Höjer glaset och säger skål. Där i muren är det ett hål. Vad är det jag ser, vad är det som sker Vad är det jag ser? Man har idéer och ideal Man står på tårna, håller tal öjer glaset och säger skål är i muren är det ett hål är är en älv bredvid en skog Och på en väg en fårahjord n litet torp, ett

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Sammanfattning från landstingsfullmäktige den 3 oktober 2017

Sammanfattning från landstingsfullmäktige den 3 oktober 2017 Sammanfattning från landstingsfullmäktige den 3 oktober 2017 Vid dagens sammanträde med landstingsfullmäktige var bland annat tre motioner samt beslut om namn för den planerade regionkommunen på agendan

Läs mer

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Den äldsta benämningen på sånglekar är»jullekar«. Carl von Linné skrev för 275 år sedan ner texten och leksättet till sex lekar som han kallade»dahlflickors

Läs mer

POMPERIPOSSAS SÅNGHÄFTE HÄR KOMMER LITE AV VÅRA SÅNGER SOM VI SJUNGER PÅ SAMLINGEN OCH PÅ TEATERVERKSTADEN.

POMPERIPOSSAS SÅNGHÄFTE HÄR KOMMER LITE AV VÅRA SÅNGER SOM VI SJUNGER PÅ SAMLINGEN OCH PÅ TEATERVERKSTADEN. POMPERIPOSSAS SÅNGHÄFTE HÄR KOMMER LITE AV VÅRA SÅNGER SOM VI SJUNGER PÅ SAMLINGEN OCH PÅ TEATERVERKSTADEN. Nu spelar vi på trumman. Nu spelar.på trumman Han/hon spelar medan vi sjunger såhär God dag,

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår (Alla Bibelord ifrån Svenska Folkbibeln) Om du hör Herrens, din Guds, röst och noga lyssnar till hans bud och

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 22 Fredag 20 augusti 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 22 Fredag 20 augusti 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 22 Fredag 20 augusti 2010 NORRBOTTEN Färre nattåg till Norrbotten Ett av dom två nattågen från södra Sverige till Norrbotten kommer kanske att tas bort. Då skulle staten spara 40 miljoner

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Textbearbetning: Boel Werner och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Grafisk form: Per

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 10 Farmora. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 10 Farmora. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 10 Farmora En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 # 10 Farmora

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

Stenåldern. De första människorna i Norden bodde i enkla hus/tält för att de flyttade ofta då de följde maten det vill säga de vilda djuren.

Stenåldern. De första människorna i Norden bodde i enkla hus/tält för att de flyttade ofta då de följde maten det vill säga de vilda djuren. Stenåldern Innan det blev stenålder var hela Norden täckt av tjock is. Isen kunde bli upp till 3 km tjock. När isen smälte kom de första människorna till det som nu är Sverige. De första som kom var jägare

Läs mer

MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

Guide till att skriva en dödsannons

Guide till att skriva en dödsannons Guide till att skriva en dödsannons Westlings Begravningsbyrå kan göra döds- och tackannonser i alla större dagstidningar i Sverige. Vi gör annonsen medan ni väntar så att ni får ett korrektur direkt.

Läs mer

Hur mycket jord behöver vi?

Hur mycket jord behöver vi? Hur mycket jord behöver vi? Ett arbetsmaterial för gymnasiets naturkunskap från Sveriges lantbruksuniversitet 1 Ett experiment i överlevnad Du har just anlänt. Här i stugan på den lilla svenska skärgårdsön

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

Camilla Läckberg. Återberättad av Åsa Sandzén ÄNGLAMAKERSKAN

Camilla Läckberg. Återberättad av Åsa Sandzén ÄNGLAMAKERSKAN Camilla Läckberg Återberättad av Åsa Sandzén ÄNGLAMAKERSKAN Personer i berättelsen Helga Änglamakerskan Dagmar Helgas dotter Laura Dagmars dotter Hermann Göring Tysk pilot och senare nazistledare Carin

Läs mer

Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN MAMMA OLE DOLE DOFF

Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN MAMMA OLE DOLE DOFF Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN D sovande flicka mamma lat son lat son lat son flitig gårdskarl gift med Ingvild flitig gårdsfru gift

Läs mer

Ämnesprov, läsår 2012/2013. Historia. Årskurs. Texthäfte till delprov B

Ämnesprov, läsår 2012/2013. Historia. Årskurs. Texthäfte till delprov B Ämnesprov, läsår 2012/2013 Historia Texthäfte till delprov B Årskurs 6 Vikingatiden 1 Den här bilden visar vad som fanns i en grav från 900-talet. Graven hittades i staden Birka och innehöll skelettet

Läs mer

Trafikförändringar

Trafikförändringar Information från Länstrafiken i Västerbotten Trafikförändringar 2012-12-09 Detta är ett dokument som beskriver trafikförändringar i regionala busstrafiken från den 9 december 2012. Alla tidsjusteringar

Läs mer

Innehållsförteckning. Kapitel 1 Olle

Innehållsförteckning. Kapitel 1 Olle Innehållsförteckning Kap 1 Olle sida 2 Kap 2 Blomplockning i nationalparken sida 3 och 4 Kap 3 Bankrånet sida 5 Kap 4 Rättegången sida 6 Kap 5 videogranskningen sida 7 Kap 6 Den rätta rättegången sida

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

Nordiska museets julgransplundring 2006

Nordiska museets julgransplundring 2006 Nordiska museets julgransplundring 2006 Sånglekar2 När vi sjunger och dansar kring granen håller vi liv i en väldigt gammal tradition som är känd i varje fall från början av 1600-talet. Den äldsta uppgiften

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

KATARINA SKOLGILLE 8 maj 2014

KATARINA SKOLGILLE 8 maj 2014 ÅRSMÖTESPROTOKOLL KATARINA SKOLGILLE 8 maj 2014 Lokal: Sjölins Ek gymnasium, Mäster Mikaels gata 10 Stockholm. 1/ Åldermannen, Göran Wendin, öppnade Katarina Skolgilles 84:e årsmöte och hälsade alla årsmötesdeltagare

Läs mer

Santos visste att det bara var en dröm men han fortsatte ändå att leka med bollen varje dag för det fanns inget han älskade mer.

Santos visste att det bara var en dröm men han fortsatte ändå att leka med bollen varje dag för det fanns inget han älskade mer. 1. Solen var precis på väg upp och där ute på den lilla grusplanen intill byn kunde man redan se Santos springa omkring med den bruna slitna läderbollen som han gjorde varje dag. Oavsett om det var vardag

Läs mer

Uppdaterad. Tisdag v 47. Torsdag v 46. Tisdag v 45. Måndag v 43. Tisdag v 42

Uppdaterad. Tisdag v 47. Torsdag v 46. Tisdag v 45. Måndag v 43. Tisdag v 42 Uppdaterad Vill du vara med från starten, rulla då ner till slutet av dokumentet. Nya inlägg alltid först. Tisdag v 47 Utvärdering Avslutning Torsdag v 46 Vattnets kretslopp Tisdag v 45 Kretslopp Tippen

Läs mer

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då?

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då? MATTE PÅ ZOO HEJSAN! Jag heter Mattias och jag är 8 år. Jag kallas Matte, det har jag gjort sedan jag var väldigt liten. Jag har tre syskon. Elin, Matilda och Rut. Elin är två år mindre än mig. Matilda

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

Svalans Verksamhetsberättelse 2014-2015 Naturens skatter

Svalans Verksamhetsberättelse 2014-2015 Naturens skatter Svalans Verksamhetsberättelse 2014-2015 Naturens skatter Barn- och Ungdoms Förvaltningens målbild och huvudprocesser: Varför har vi valt detta tema och vilka strävansmål har vi valt? Förra terminen var

Läs mer

q Smedgesäl en i Norge a

q Smedgesäl en i Norge a q Smedgesällen i Norge a Sagan är satt med typsnittet Ad Hoc kursiv, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare. De kan hämtas på

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 4 Friluftsdagen. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 4 Friluftsdagen. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 4 Friluftsdagen En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Det

Läs mer

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 1 hej! Sid: 5 Kapitel: 2 brevet Sid: 6 Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 3 nycklarna Sid: 7 Kapitel: 4 en annan värld Sid: 9 Kapitel: 5 en annorlunda vän Sid: 10

Läs mer

Eva Bernhardtson Louise Tarras. Min mening. Bildfrågor (diskutera)

Eva Bernhardtson Louise Tarras. Min mening. Bildfrågor (diskutera) Eva Bernhardtson Louise Tarras Min mening Bildfrågor (diskutera) Folkuniversitetets förlag Box 2116 SE-220 02 Lund tel. 046-14 87 20 www.folkuniversitetetsforlag.se info@folkuniversitetetsforlag.se Information

Läs mer

Företagsamhetsmätning Västerbottens län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Västerbottens län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Västerbottens län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Västerbottens län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

Kung Lindorm och kung Trana

Kung Lindorm och kung Trana q Kung Lindorm och kung Trana k Sagan är satt med typsnittet Nyfors, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare. De kan hämtas på

Läs mer

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 Predikan, Korskyrkan Borås den 15 oktober 2006, av Micael Nilsson När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 SARA Den är veckan har jag stämt möte med Sara. Det har inte varit så enkelt

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

Kapitel 1 - Hej Hej! Jag heter Lola. Och jag är 10 år och går på vinbärsskolan som ligger på Gotland. Jag går i skytte och fotboll. Jag älskar min bästa vän som heter Moa. Jag är rädd för våran mattant

Läs mer

Den stora katastrofen

Den stora katastrofen Den stora katastrofen H ej, det är jag här igen, Malin, jag som bor i Rukubacka med min lillasyster Fia, vår hund Rufs och mamma och pappa. Allting är bra här hos oss utom en sak. Det har hänt 4 5 en katastrof,

Läs mer

. 13. Publicerat med tillstånd Om jag bara inte råkat byta ut tant Doris hund Text Ingelin Angerborn Tiden 2003

. 13. Publicerat med tillstånd Om jag bara inte råkat byta ut tant Doris hund Text Ingelin Angerborn Tiden 2003 2 Tant Doris hund heter Loppan. Hon är en långhårig chihuahua, och inte större än en kanin. Mycket mindre än en del av mina gosehundar. Men hon är riktig! Vit och ljusbrun och alldeles levande. Jag går

Läs mer

Minns du: Att tvätta. Användarhandledning. En del av Landstinget Sörmland

Minns du: Att tvätta. Användarhandledning. En del av Landstinget Sörmland Minns du: Att tvätta Användarhandledning En del av Landstinget Sörmland En del av landstinget Sörmland Box 314 611 26 Nyköping Tel 0155-24 57 00 Fax 0155-28 55 42 Bokning 0155 24 57 02 E-post info.museet@dll.se

Läs mer

Om författaren. Om boken. Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin

Om författaren. Om boken. Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin Om författaren Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin Om boken Klara är elva år och har en kompis som heter Amanda. Det finns en dum kille som heter Tobias.

Läs mer

Sara och Sami talar ut Arbetsmaterial för läsaren Författare: Tomas Dömstedt

Sara och Sami talar ut Arbetsmaterial för läsaren Författare: Tomas Dömstedt Sara och Sami talar ut Arbetsmaterial för läsaren Författare: Tomas Dömstedt Om arbetsmaterialet Det här arbetsmaterialet följer sidorna i boken. Till varje sida finns det ordförklaringar och frågor att

Läs mer

Välkommen till Västergården på Hjälmö

Välkommen till Västergården på Hjälmö Elevblad Hjälmö Bilaga 4:1 Välkommen till Västergården på Hjälmö Den här gården är skärgårdsjordbrukets hjärta och centrum. Det är härifrån allt utgår, här bor djuren på vintern, här finns bostadshusen

Läs mer

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf Helande En lärjungens identitet Av: Johannes Djerf På en temasamling under årets tonårsläger så får ett 100-tal människor, under väldigt enkla omständigheter och under väldigt enkla och tydliga böner riktade

Läs mer

Den dumma. bondpojken

Den dumma. bondpojken q Den dumma bondpojken d Sagan är satt med typsnittet Odense Neon, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare. De kan hämtas på www.omnibus.se/svenskasagor.

Läs mer

Selma Fingal, torparhustru och tvätterska

Selma Fingal, torparhustru och tvätterska Selma Fingal, torparhustru och tvätterska I Glimtar från 2005 finns en artikel som bygger på en intervju med Selma Fingal som gjordes på Hagagården 1982 av Elsie Lindholm och Ulla Nygren Selma som barn,

Läs mer

Han som älskade vinden

Han som älskade vinden Draken är färdig hos smeden Torbjörn Nilsson i Råby. Jörgens lilla blå MG Midget får också vara med på bild. Han som älskade vinden Det var en gång en man som tyckte om det som rörde sig. Han älskade vinden

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 24 september 2010 Så röstade Sverige Det har varit val i Sverige. Det var ett spännande val som innebär att mycket kan förändras i Sverige. Moderaterna blir starkare, socialdemokraterna

Läs mer

Vem vävde och sydde vikingarnas kläder? Hur gjorde vikingarna garn? Hur var pojkar och män klädda på vikingatiden? Vad hade männen på

Vem vävde och sydde vikingarnas kläder? Hur gjorde vikingarna garn? Hur var pojkar och män klädda på vikingatiden? Vad hade männen på Vikingarnas kläder Vem vävde och sydde vikingarnas kläder? Hur gjorde vikingarna garn? Hur var pojkar och män klädda på vikingatiden? Vad hade männen på huvudet när de inte krigade? Vad hade männen på

Läs mer

Tips på några lekar att leka på rasterna. Av Rastaktivitetsgruppen

Tips på några lekar att leka på rasterna. Av Rastaktivitetsgruppen Tips på några lekar att leka på rasterna. Av Rastaktivitetsgruppen TUNNELKULL ISKULL ELEFANTKULL PEPPARKAKSKULL SMÅ STJÄRNE KULL RUTNA ÄGGET KATT OCH RÅTTA AKTA DIN SVANS STAMPA ORM HELA HAVET STORMAR

Läs mer

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN MARIA FRENSBORG LÄSFÖRSTÅELSE kapitel 1 scouterna(sid 3, rad 8), grupp för ungdomar som tycker om naturen försvunnen (sid 3, rad10), borta parkeringen (sid 4, rad 1), där man

Läs mer

Nivåplaceringsprov. 6. a) Han arbetar Stockholm. b) Han arbetar in Stockholm. c) Han arbetar av Stockholm. d) Han arbetar i Stockholm.

Nivåplaceringsprov. 6. a) Han arbetar Stockholm. b) Han arbetar in Stockholm. c) Han arbetar av Stockholm. d) Han arbetar i Stockholm. Nivåplaceringsprov Namn: Provet består av: A Grammatik B Ordförråd C Skrivuppgift A. Grammatik 1. a) Han läser den bok. b) Han läser boken. c) Han läser boket. d) Han läser bok. 2. a) Hon köpte två tröjor.

Läs mer

Matt 25:14-30 eller Matt 25: 14-15, (den kortare här nedan) Liknelsen om talenterna

Matt 25:14-30 eller Matt 25: 14-15, (den kortare här nedan) Liknelsen om talenterna Liknelsen om talenterna 33:e söndagen under året (årgång A) 16 november 2014 Tidsram: 20-25 minuter. Matt 25:14-30 eller Matt 25: 14-15, 19-21 (den kortare här nedan) Liknelsen om talenterna Det blir nämligen

Läs mer

Demokrati & delaktighet

Demokrati & delaktighet Demokrati & delaktighet Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen:

Läs mer

Donny Bergsten. Skifte. vintern anlände i natt den har andats över rosor och spindelnät en tunn hinna av vit rost

Donny Bergsten. Skifte. vintern anlände i natt den har andats över rosor och spindelnät en tunn hinna av vit rost Donny Bergsten Skifte vintern anlände i natt den har andats över rosor och spindelnät en tunn hinna av vit rost bäcken syr sitt täcke igelkotten luktar på vinden ute på havet seglar ett skepp mot horisonten

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 30 Fredag 15 oktober 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 30 Fredag 15 oktober 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 30 Fredag 15 oktober 2010 NORRBOTTEN Fel att låsa in dementa Tv-programmet Uppdrag granskning visade nyligen hur gamla och sjuka låstes in på äldreboendet Öjagården i Piteå. Nu har

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 41 Fredag 23 december 2011. Inga pengar till Norrbotniabanan

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 41 Fredag 23 december 2011. Inga pengar till Norrbotniabanan LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 41 Fredag 23 december 2011 NORRBOTTEN Inga pengar till Norrbotniabanan I förra veckan röstade Riksdagen nej till att satsa pengar på järnvägen Norrbotniabanan. - Jag hoppas fortfarande

Läs mer

h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista

h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista Kapitel 1 I full galopp Sol Hästarna galopperade så snabbt att Sol fick tårar i ögonen. Hon hann knappt ducka för ett par lågt

Läs mer

Drogad. AHHH! skrek Tim. Vad har hänt! skrek jag. Det är någon som har kört av vägen och krockat med ett träd! Men ring 112! Ge mig min mobil da!

Drogad. AHHH! skrek Tim. Vad har hänt! skrek jag. Det är någon som har kört av vägen och krockat med ett träd! Men ring 112! Ge mig min mobil da! Drogad Det var en helt vanlig lördags morgon, klockan var 4:33 det var kallt och snöade ute. Idag skulle jag och min pojkvän åka på skidresa i en vecka i Lindvallen, det är första gången för min pojkvän

Läs mer

Publicerat med tillstånd Blink Blink med stjärnan Text Ingrid Olsson Gilla böcker 2012

Publicerat med tillstånd Blink Blink med stjärnan Text Ingrid Olsson Gilla böcker 2012 En flicka kisar mot den ljusa strimman. Runt strimman är det svart. Svart som under sängen, svart som rullgardinen med julstjärnan där bakom. Svart som hela golvet fram till den ljusa dörrstrimman. 69

Läs mer

AYYN. Några dagar tidigare

AYYN. Några dagar tidigare AYYN Ayyn satt vid frukostbordet med sin familj. Hon tittade ut genom fönstret på vädret utanför, som var disigt. För några dagar sedan hade det hänt en underlig sak. Hon hade tänkt på det ett tag men

Läs mer

Linnéa M 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Linnéa M 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Jag heter Sara. Jag är 10 år gammal. Jag har en lillasyster. Hon är 3 år. Hon heter Linda. Jag har en mamma och pappa också. Vi är en fattig familj. Vi bor i ett litet hus på landet.

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

q Kråkskinns- Majsa k

q Kråkskinns- Majsa k q Kråkskinns- Majsa k Sagan är satt med typsnittet Kalix kursiv, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare. De kan hämtas på www.omnibus.se/svenskasagor.

Läs mer

kunglig sago nytt fabler kon! sagor folksagor

kunglig sago nytt fabler kon! sagor folksagor kunglig sago nytt kon! sagor fabler folksagor Folksagor En folksaga är en saga som man har berättat i århundraden. Den har gått i muntligt tradition fram tills för ca 100 år sedan, då man började skriva

Läs mer

LASAROS UPPVÄCKS FEMTE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR A) (6 APRIL 2014) Tidsram: 20-25 minuter.

LASAROS UPPVÄCKS FEMTE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR A) (6 APRIL 2014) Tidsram: 20-25 minuter. LASAROS UPPVÄCKS FEMTE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR A) (6 APRIL 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Joh 11:1-45 eller Joh 11:3-7, 17,20-27,33b-45 (den kortare presenteras här nedan) Lasaros uppväcks Systrarna skickade

Läs mer

Utforskarna. ålder 4-5 år

Utforskarna. ålder 4-5 år Utforskarna ålder 4-5 år I våra mål satte vi upp att vi ville ha mer drama, konstruktion och berättelse. Detta gjorde att vi delade upp utforskarna i tre grupper med dessa områden som fokus. Barnen fick

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

Om oss. * Projektet påbörjades hösten 2002. *!7 jan. 2004 Föreningen bildades formellt. * 1 febr. 2005 Föreningen startklar

Om oss. * Projektet påbörjades hösten 2002. *!7 jan. 2004 Föreningen bildades formellt. * 1 febr. 2005 Föreningen startklar Om oss * Över 780 företagare i Norr- och Västerbotten har bildat en ek. förening vars uppgift är att ställa kreditgarantier i form av borgen till föreningens medlemmar * Projektet påbörjades hösten 2002

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

Skvalbäcken. Träskomakare Jonas Gustav Svensson

Skvalbäcken. Träskomakare Jonas Gustav Svensson Skvalbäcken Från början hette stället Sven Håkanstorpet, men genom först delning och sedan sammanslagning blev det Skvalbäcken 1:28. Skvalbäcken ligger inom södra Slätaflys marker. Vägen mellan Skärgöl

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

sid.1 RÖDLUVAN OCH VARGEN Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82

sid.1 RÖDLUVAN OCH VARGEN Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82 sid.1 OCH Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82 sid.2 EXT. I SKOGEN/ÅN DAG SCEN 1 (10 år) - en söt liten flicka med en röd luva

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 23 Fredag 27 augusti 2010. miljö-beslut.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 23 Fredag 27 augusti 2010. miljö-beslut. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 23 Fredag 27 augusti 2010 NORRBOTTEN Gruva i Pajala Nu är pajalaborna glada. I fredags kom beslutet att miljön inte skadas om en ny gruva startas i Tapulivuoma utanför Pajala. -Mycket

Läs mer

INFORMATIONSBLAD december 2006 no 4

INFORMATIONSBLAD december 2006 no 4 Välkommen som medlem i Bromma Kyrkas Villaägarförening! De flesta av de boende i Bromma kyrka är medlemmar i vår lokala villaägarförening Bromma Kyrkas Villaägarförening. Men vi vet att det finns många

Läs mer

lyckades. Jag fick sluta på dagis och mamma blev tvungen att stanna hemma från jobbet ibland, eftersom jag inte tyckte om de barnflickor som mina

lyckades. Jag fick sluta på dagis och mamma blev tvungen att stanna hemma från jobbet ibland, eftersom jag inte tyckte om de barnflickor som mina Förlåt mig mamma! D et finns bara en människa här på jorden som älskar mig och det är min mamma. Jag är en svår och besvärlig person som jag ofta är fruktansvärt trött på, en människa jag tycker riktigt

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 ! VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015! Styrelsens sammansättning Ordinarie Lars Westerlund, Kusfors, ordförande Gun Rehnman, Örträsk, vice ordförande Raquel Johansson, Gafsele, sekreterare Monica Marklund, Åbyn,

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

6b presenterar. Tänk om...

6b presenterar. Tänk om... 6b presenterar Tänk om... Tänk om jag var en fågel och du min lilla unge Vi skulle flyga ovanför varenda liten dunge Vi skulle flyga högt, högt upp i det blå Och sen skulle vi sno frön när bonden skulle

Läs mer

Musiklek med Susanne Lind, texter och ackord

Musiklek med Susanne Lind, texter och ackord Musiklek med Susanne Lind, texter och ackord Välkomna F Gm 7 F Välkomna till Musiklek, idag ska vi ha det bra F Gm 7 F Vi ska sjunga och dansa och fira att alla kan va m Gm 7 F Gm 7 F Här här här, du är

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

SÁPMI. Vår del av världen

SÁPMI. Vår del av världen SÁPMI Vår del av världen En vandringsutställning om SAMERNA från Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum i Jokkmokk. Utställningen är finansierad av Ájtte och Etnografiska Museet i Göteborg med EU-stöd: Mål

Läs mer