fega-bladet DE NORDISKAVEGA-KLUBBARNASMEDLEMSTIDNINGNR 4 ÅRGÅNG2000

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "fega-bladet DE NORDISKAVEGA-KLUBBARNASMEDLEMSTIDNINGNR 4 ÅRGÅNG2000"

Transkript

1 6 december Januari Januari Februari Mars Mars VEGA-evenemang Stockholmsre~!ionen träff påvasamuseet Efterträfför deltagarnai sommarenseskadrar Enträffpå Musköbasen,max25deltagare,försttill kvarn Reverseringskväll En träff på Björnhammarvarvet Årsmötepå mässan Vårträffari pingst,saltsjönochmälaren Enträff på ett sege110ft i Västerås Exaktadatum meddelassenare Västkusten Motorkurs Träffpå HönöKlova,Rörö En träff hosett tillbehörsföretag IFR 2004 Om ni är intresseradeav att hjälpatill, kanni ta kontaktmed någonkontaktperson Sydostre~!ionen Vårträffi Karlskrona Motorträff/ Reverseringi Växjö Sommarträffi Kalmarsund Vänern-Vättern Uppsökandeverksamhetruntsjöarna Om ni undrar över något evenemang,tag kontaktmednågoni styrelsen eller våra lokala representanter Gå även in på Vegaklubbens hemsida vegakl Ubben.j ust. n U ~ <:::;, fega-bladet DE NORDISKAVEGA-KLUBBARNASMEDLEMSTIDNINGNR 4 ÅRGÅNG2000

2 VEGA-KLUBBEN Innehållet i detta nordiska VEGA-blad: Klubbstyrelser 4 Nya medlemmar -."""""""""" 6 LillebCBltsregionenkalder 7 OrdinCBrGeneralforsamling VegatrCBfi Kongebrohavnen den september 9 Medlemsm0de i Norsminde 9 Svenska VEGA-klubben kallar till Årsmöte 10 Vega-klubbens vandringspriser "Per KjelIs Havscup" och "Per Brohälls hederspris". 11 Motor och reverseringskväll i Stockholm. Vintern Det Internationella Vänskapsmötet i Hoorn. 14 VaDA-mötet i Hoorn år Ruth og J0rn på kanalerne 20 Vegaeskadern saltsjö 2000! 24 Syd-ost regionens möte i Karlskrona den 5 november Protokoll från regionmöte i Stockholm 26 På tur til S.O.K. 29 Sveriges kanaler 30 Aftagelig 10jgangpå VEGA 33 Skrammel i kabyssen 36 M A R K N A D E N 37 VEGA-evenemang VEGA-bladet nr , utkommer under februari månad. Manus på diskett eller e-post skall vara redaktören tillhanda Skriv till redaktionen redan idag! Skicka även foto eller teckningar! Redaktör/ansvarig utgivare: Läsz16 Szonyi VEGA-bladet: upplaga ca.loooex. Omslagsbild: Sommar eskader vid Ringsön V. Stendörren l Sverige... Decembermörkret sänker sig ner över hav och land. I stugorna sitter man och ruvar på vad som komma skall. För klubbens del är det en spännande tid då planeringen inför nästa säsong har börjat. Ser man tillbaka på det gånga året så har vegaklubben haft en mycket bra start av det nya millenniet. Många nya medlemmar som vi hälsar välkomna in i klubben. ~fuv.-~.. Den digra aktivitetslistan över vad som har förekommit i klubben är imponerande. Tack till alla som har hjälpt till med detta, utan er har vi ingen klubb. Vega-bladet allas vår kära och mycket lästa skrift, behöver hjälp, med framtagningen av bladet från nästa nummer. Mer detaljer går att läsa i detta nummer av tidningen. B-A F * GOD T NYTÅR FRA BESTYRELSEN I Bådene er kommet på land, kon serveret og pakket ind til foråret og bestyrelsen emskerjer alle et Godt Nytår. Vinteren er normalt en stille periode for sejlere, så vi foreslår, at I kigger ind på internettet, hvor vore kalenderarrangementer er 10bendeopdateret. Adressen er: Brugernavn:99001 Adgangskode: sol7 med links både til den svenske, norske og engelske web-side, hvor der er mange ting og sager af interesse. Vor egen web-side er under omarbejdning, så den bliver lettere at finde og arbejde med. DANMARK Forude venter en forhåbentlig god sceson og under alle omstcendigheder en travl tid for bestyrelse samt de medlemmer, der vii yde en indsats i forbindelsemedifri Danmarki2002. Vi er interesseret i alle ydelser, små som store. Så tilmeld jer de grupper, vi har informeret om på m0derne i Ish0j og Norsminde. Til generalforsamlingenskal der vcelges nye bestyrelsesmedlemmer, og vi ved, at vi i hvert fald mangler et medlem, som kan tage sig af arrangementer i 0stregionen. Ring til formanden og meld dig på banen. Bestyrelsen 3

3 tega-klubben, Sverige fega-klubben, Sverige VEGA-klubbens STYRELSE och funktionärer OrdfOrande: Bengt-Åke Fri *) telhem V 30 VITAMIN Sekreterare: Nina Jahnsson *) tel hem V 833 CAMINA Kassör: Gunilla Wikström *) tel. hem V 883 DUGA Tekn. produktion VEGA- Laszl6 SzOnyi *) telhem V 2656 MA TE bladet, medlemsmatrikeln: mobil Media: Gunnar Reiher V 903 JAWA mobil Sponsring, annonser: Karin Solblad telhem V 2151 FLANEUR II Seglingssektionen: Jan Skoog *) telhem V 1959 CHANS arb Lars Lemby telhem V 7 IMARI Tekniska sektionen: Per Wasberg *) telhem V 3055 PAGAL arb Carl-Bertil Nordlinder s) tel. hem Klubbmästare: Aino Erlksson-Gatehag *) hem V 840 KA TINKA Medlemsregister: Lennart Eriksson *) telhem V 840 KATINKA Förs. av Klubb-Prylar: Gunnar Ramqvist telhem V 2702GRS78 Styrelseledamot Ingemar Bäck *) telhem V 2 ELVIRA Styrelseledamot Dan Wallennan *) telhem V 782 ANN mobil *) ordinarie ledamöter; s) suppleanter VEGA-klubbens adress: VEGA-klubben, clo Lennart Eriksson Trevebovägen 42, Äkersberga E-post: VEGA-bladets adress: VEGA-klubben, clo Läszl6 Szonyi, G:la Tyresövägen 327, ENSKEDEDALEN Klubb-Prylar, se marknaden... Postgironr: Medlemsavgift: 200 krlår... Postgironr: Klassbevis, kurser och övrigt... Postgironr: Medlems-, verksamhets-år: /12 VEGA-klubbens STYRELSE och funktionärer REGIONALA KONTAKTPUNKTRER Kalmar: Jens Wikström tei.hem V 361 AURORA Karlskrona: Bengt Persson *) tei.hem V 2784 THIKNE Stockholm: AIDoEriksson-Gatehag *) tei.hem V 840 KATINKA Vänern-Vättern: Roland Wäxby tei.hem V 3054EMGÅRD Sten-Arne Pettersson tei.hem V 357 LOVIKA Anders Åström tei.hem V 491STÅVA Västkusten: Anders Forssell s) tei.hem V 3347NINA Västra Mälaren: Jan BIornkvist tei.hem V 379 GAFSAN Gunnar Andersson tei.hem V 1667AQUA-WIA *) ordinarie ledarrnöter; s) suppleanter Nya medlemmar, Sverige: Ulf Carlen Anders Urban Kock Eriksson Karin Mohlin Bertil Olsson Vega 2823 Vega 2249 Vega 5041 Vega 2773 Vega Svartsjö Täby Karlskoga Stockholm Landskrona Claes & Mia Sjöholm Vega Kärna Torben Madsen Vega 333 PIPEJO Gnesta Claes Varenius Vega 1975 ERICA Kvänum Hans Wall Vega 3144 HORISONT Haninge ANTALET MEDLEMMAR den 23 november 2000 är 649 Välkomna till VEGA-klubben! [Båtförsäkring: UAP-AGF Assurans AB: Ombud:Vega Marin AB tel:

4 WEGA-klubben, VEGA-klubbens adresse: DANSK VEGA KLUB c/o Ib Collin Postgiro: Rugager 13, DK-2690 Karlslunde DANSK VEGA KLUB, 8320 Mårslet Nye medlemmer, Danmark: Danmark VEGA klubbens BESTYRELSE Formand, VODA-kontakt Ib Collin tlf V 1904 "MISS VEGA" IFR, PR, indk0b, Ill0de N restformand, Teknisk service, Leif Plaetner tlf V 767 "FRIVO" håndb0ger, instruktioner Kasserer, regnskab, Finn Hallager tlf V 2713 "VICTORIA" medlemsmatrikel Formidling af brugtsalg Sekretrer Jonna Clausen tlf V 627 "KULLER" Kapsejlads turarrangementer Indk0bskoordinator Sjrelland, tlf. V REDAKT0R Jonna Clausen, Lind0vrenget 19, True tlf V 627 "KULLER" 8381 Tilst REGIONALEKONTAKTER-MEDLEMSPLEJE LIMFJORDEN: Peter Olesen - Ålborg tlf V 2985 "MIRABELLE" LILLEBJEL T: Marianne Larsen tlf V 2298 "LYSTIG" Middelfart (mobil ) ROSKILDE/ISEFJORD Bent Reimer tlf V 2120 "KRAM" Vi onsker folgende nye medlem mer velkommen i Vega Klubben: Rane Sigsgaard V50 "MICHELLE" 4871 HORBELEV Hans Frank V 473 "SYHRENA" 2635 ISH0J Suzette og Niels Kolds0 V613 "STJERNEN" 2650 HVIDOVRE John Christensen V 897 "JONNA" 3320 SKJEVINGE Lars Uldall og Pernille Laursen V H0JBJERG Husk, hvis I flytter, at meddele adresserendring til kassereren, - eders går I glip af nreste Vega Blad! { WEGA-klubben, Norge VEGA-klubbens adresse: VEGAKLUBBEN, Postboks 296, N-1326 LYSAKER Postgiro: LILLEBJEL TSREGIONEN KALDER Den 27. januar 2001 er det igen tid for VEGA-medlemmer at m0des. Denne gang vii vi mal e VEGA mcerket på bluser. Der er også forslag om at lave en VEGA sang bog. Kom med ideer og sange, så vi kan få lavet sådan en. Er der VEGA sange fra sammenkomster, så tag dem med! Vi m0des i Strib Bådeklub fra kl Ved 15-tidendrikker vi kaffe og får kage. Når sulten melder sig til aften, spiser vi vores medbragte mad. 01 og vand kan k0bes i klubben. Kaffe laver vi også. Medbring: Godt hum0r, mad til aften og en vasket t-shirt af bomuid, samt sange til en VEGAsangbog. Maling k0ber vi. VEGA-klubbens STYRE Formann Tom H. Rasmussen Te1.priv VEGA Vossegate 16 c, N-0475 Oslo Te1.priv N-124 NOV A Kasserer Svein Straand Te1.priv VEGA E-post: Te1.arb N-17l SKARVEN Styremedlem: Gunnar Bjelland Te1.priv VEGA E-post: FLOATING POINT Styremedlem: Svein Otto Aanonsen Te1.priv VEGA E-post: Tel. mobil N-188 LAST VEGAS Styremedlem: Lars Dietrichson Tel.priv VEGA E-post: Tel.mobil Styremedlem Jan Thf. Edin Tel.priv VEGA- Tel.mobil Revisor: Finn T0nnesen Tel.priv VEGA arb N-2l5 THETIS Er I forhindret i at komme og har sange kan de sendes til mig: Marianne Larsen Karen Nielsen tlf: Oven Bceltet 16 ALLE KAN DELTAGE 5500 Middelfart Tlf: Mobil

5 ORDINJER 8 GENERALFORSAMLING 2001 Hermed indkaldes Vega-Klubbens medlemmer til ordincer generalforsamling L0RDAG DEN 24. MARTS KL IISH0J SEJLKLUB med f01gende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Fremlceggelse af regnskabet til godkendelse 4 Fastscettelse af kontingent for den kommende periode 5 Valg af medlemmer til bestyrelsen samt 1 suppleant 6. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant 7. Behandling af indkomne forslag 8. Evt. Forslag, der 0nskes behandiet under pkt. 7, skal vcere formanden i hcende senest 14 dage f0r generalforsamlingen. Formandens adresse er: Ib Collin, Rugager 13, 2690 Karlslunde Efter generalforsamlingen kan vi nok nå et hurtigt loppemarked inden frokost. Medbring derfor de Vega-effekter, som du gerne vii af med - der plejer at vcere basis for en god handel. Vi forventer, at frokost finder sted ki Ish0j Sejlklubs lcekre kolde bord koster kr. 75,- pro persona. FrokostenbestilIesdirekte i restauranten senest et par dage f0r på: Tlt HUSK AT OPGIVE VEGA-NR.!! Efterfrokost(ca. kl )er der medlemsm0demedf01gendepunkter: 1. Planlagte arrangementer i Tekniske sp0rgsmål 3. Evt. I 10bet af dagen byder Vega Klubben på en lille forfriskning. Vi slutter ca. kl VEL M0DT, Bestyrelsen MEDLEMSM0DE I NORSMINDE L0rdag, den 3. tebruar 2001 kl m0des vi i Norsminde Yachtklubs klubhus Programmet vii vcere: 1. Formanden Ib Collin byder velkommen 2. Orientering om IFR 2000 i Hoorn, Holland 3. Formandenstanker omkringifr2002 i Danmark 4. Filmen om nordmanden Jarle Andh0Ys fcerd i VEGA til Antarktis 5. Vi vii give en instruktion i brug af n0dblus og n0draketter samt fors0ge at få en tilladelse til affyring af disse FROKOST Klubben er vcert ved "en lilleen" 6. VEGA-Ioppemarked - medbring alt hvad du 0nsker at scelge! 7. Teknisk dialog over bordet og socialt samvcer Vi forventer at slutte m0det kl. ca. 16. Af hensyn til frokosten, bedes I tilmelde jer til kassereren Finn Hallager, tlf elle BESTYRELSEN Vegatrref i Kongebrohavnen Arets sidste m0de med både var planlagt til Kongebrohavnen i Middelfart. Allerede fredag eftermiddag ankom den f0rste båd. Besretningen kiggede resten af dagen langt efter andre Vegaer, men desvrerre kom der ikke flere den dag. L0rdag til frakost dukkede den nreste besretning (fra Lystig) ap - i bil - det var dejligt. Lidt senere dukkede endnu en bil ap. Det var besretningen fra Lala. Midt på eftermiddagen kom der så yderligere en besretning - denne gang på cykel. Vi fik den september os en rigtig hyggelig eftermiddag, hvor vi n0d katten, mens vi spejdede efter flere. Vejrudsigten havde meldt kuling om s0ndagen. Det var måske årsagen til at ikke flere viste sig denne weekend. L0rdag aften, da alle dem på hjul var taget hjem, f01te Mirfak sig lidt ensam i Kongebrohavnen, så den vendte nresen hjem til Marinaen. Vi håber, der m0der flere ap inreste sreson. Mirfak V 1973 Mogens og Rigmor 9

6 t SVENSKA VEGA-KLUBBEN KALLAR o.. TILL ARSMOTE Tid: Lördagen den 10 mars 2001 klockan Plats: Båtmässan i Stockholm. Arsmötesförhandlingar enligt stadgarna Efter årsmötesförhandlingar Vega-klubbens vandringspriser "Per KjelIs Ha vscup " och "Per Brohälls hederspris". Per KjelIs Havscup Per Kjells Havscup instiftades av Per Kjell, som seglade sin Vega i början av 70-talet. Priset var avsett att gå till den vegaseglare som under året samlat mest poäng sammanlagt i de tre kappseglingar som ansågs hårdare än de andra, nämligen Alands Sea Race, Alma Race och Baltic Race. Senare, när vi inte längre kappseglade på detta sätt, övergick vi till att ge priset till den vegaseglare som under året utfört "den bästa prestationen". Per Brohälls hederspris Per Brohälls hederspris instiftades av Margareta Brohäll till den Vega som kommer till klubbens seglarmöte och kan visa att den seglat längst med samma besättning, helst familjebesättning. Numera har vi slopat villkoret "kommer till klubbens höstmöte" och räknar längsta segling under säsongen med samma (familj)besättning. De övriga priserna Skeppsklockan är: Går till vegaseglaren som har samlat flest poäng under det gångna året. Debutantpriset. Prisutdelning.. Kommande aktiviteter i VEGA-klubben.. Gunnar Arvidsson från sjöräddningssällskapet kommer att berätta och visa en film om deras arbete och vad vi kan göra för att öka vår säkerhet på sjön. Missa inte denna möjlighet att få träffa och ha en pratstund med de förtroendevalda och att knyta seglingskontakter. Vid någon lämplig tidpunkt bjuder vi på kaffe. Styrelsen Till bästa nybörjare bland vegakappseglarna Dessa hedersamma och prestige mättade priser kan varje Vegamedlem få en inteckning i. Missa inte att sända in era resultat ni har möjlighet att vara med vid nomineringen till priserna som kommer att delas ut på årsmötet på båtmässan "Allt för sjön". /' Alla medlemmar tillönskas En riktig God Jul och o Ett Gott Nytt Ar Styrelsen '"

7 ' MOTOR OCH REVERSERINGSKVÄLL I STOCKHOLM. VINTERN EFTERLYSNING '\ Vi har även i år ordnat en temakväll, onsdagen den 7:e februari, kl 18.00, plats ännu inte klar, meddelas vid anmälan dock tidigast 15:e januari. Vi kommer att ha en 0-21:a, en reversering och diverse delar att plocka med för att det skall bli extra åskådligt. Anmälan sker till mig per telefon, bost eller e-post senast 2 februari, Anmäl er i god tid, vi kan vara max 35 st. Var noga med att lämna telefonnummer eller e-post adress om något skulle inträffa som gör att vi måste ändra dag. Lättöl/vatten samt smörgås till självkostnadspris. Per Wasberg BesökSvenskaSiö på nätet. Läs våra förmånliga villkor. Räkna ut din premie - svar direkt på skärmen! Jämför våra skadeersättningar med andra! Sökfunktioner till båtklubbar, kontaktpersoner och besiktningsmän. Klicka in dig nu på Svemka Sjö /j, BOtocgan;,at;onemm Egen fö,-,äh;ng fa, medlemma,no i Svemka Båtunionen, Svenska Kryssarklubben, Sven",a Seglarförbundet, Navigation,- saliskapet, Kungligo Sven,ka Segel Sällskapet, Kungligo Motorböt Klubben och Saltsjön-Mälarens Bä~örbund, ':;"'<, j; ~~K4..r"'o ' II).. " ~ '" l, "'o ' '" %, o' O"uo."",. försäkrar din båt bäst Svenska Sjö AB, Box 266, Vaxholm. Tel , Fax WViYi.sveMkll.å~ 4 Vår kassör slutar efter 5 år vid pennan. Nu behöver vi en ersättare. Arbetet innebär kontering och bokföring av in och utgående transaktioner. Befintlig och inarbetad kontoplan i SPCSBOK finns. Arbetsbelastningen är ca: 5 tim / månad. Känner du dig manad så hör av dig till Sven Fors, Birger Sjöbergs väg 3 3tr Stockholm. '-./ OBS! Från Lennart som håller i svenska medlemsregistret. Med detta Vega-blad kommer ett inbetalningskort för årsavgiften för år Den skall betalas senast Vid adressändring skriv eller ring till mig. Då kan jag lättare hålla medlemsregistret intakt och ni får ert Vega-blad. Kontakta mig även vid utträde ur klubben. Betalar ni på annat sätt än genom vårt inbetalningskort, (eller om någon annan betalar över sitt privatgiro), ange först Vega nr. samt ägarens efternamn. PS. När det bara står "Arsavgift Vega-klubben" eller för och efternamn på inbetalningsavin blir det problem. Då får jag ringa post- eller bankgirot för att försöka få fram vem det är som har betalat. Min adress är: Vega-klubben c/o Lennart Eriksson Trevebovägen 42, Akersberga Tel Lennart 12 13

8 18.VEGAINTERNATIONAL FRIENDSHI'REGATTAÅR 2000 Det Internationella Vänskapsmötet i Hoorn. Vega-rörelsens IFR, de "International Friendship Regatta", är en mycket märkligföreteelse. Vegan som båttyp är nu 34 år. Fortfarande träffas människor med denna båt som gemensamt intresse. Vartannat år kommer de från "hela världen" för att mötas, samtala, skämta, byta erfarenheterochkappsegla- "förnöjets skull" som det heter i rörelsens motto. Här möts gamla vänner och här finner man nya. Vi ägnar med vemod en tyst, tankfull minut åt minnet aven kär vän som gått bort och vi lyfterett glas i segel klubbens bar med nya bekanta, som vi därmed införlivar i en bestående vänkrets. Vi vandrar längs bryggan och iakttar med intresse de olika tekniska detaljer som exponeras på de många vegorna, begrundar det märkliga och stimulerande i att samma problem kan få så många lösningar och kommer kanske på ytterligareen variant som skulle passa på just vår båt. Vegan BUGLE(betyder"jägarhorn"men också "pärla")kom in för motor med temporär nödrigg efter det styrbords spridare hade fallitner under den avslutande kryssen över Markenmeer på dess väg till Hoorn från the Medway i Themsenmynningen. Ombord var skepparen och tillikaägaren Diana Webb, John Wakeling och jag. De 4 engelska båtar, som seglat tillsammans från Muiden, gick in på kolonn. Det var nu rätt länge sedan jag var i Hoorn, vid IFR 1985, och jag erinrade mig endast att där fanns många hamnbassänger och att inloppet genom stormportarna var trångt. Men vi behövde inte undra länge. Redan på den första udden på styrbordssidan vajade en stor Vegaflagga och en välkomsthälsning, som ledde in oss vidare åt styrbord längs den gamla stadsmuren till den lokala segelklubben, som upplåtit bryggplats åt ett 60-tal väntade vegor. Trots att vi var en dag för 14 tidigt fanns redan de flesta där och tutade ivrigt "välkommen" med signalhorn av skilda slag. Nästa dag, måndagen den 17 juli, ägnade vi förmiddagen åt att reparera riggen. Det visade sig att den bult, som håller spridaren, hade skjuvats av. Bulten var ny - den hade bytts just före säsongen - men var antagligen av fel material, troligen aluminium i stället för moneli eller dylikt. Vi ersatte den med en bult av rostfritt, syrafast stål och kunde sedan åter sätta an riggen. På eftermiddagen är det var det officiell öppning. Joop Wagenmaker, ordförande i den holländska vegaklubben Kring van Vega Zeilers, hälsar oss välkomna och VaDAs president Walther Nerving från Danmark öppnar denna 18:e "vänskapsregatta". I år finns det båtar från 8 nationer: Belgien, Danmark, Holland, Norge, Sverige, Schweiz, Storbritannien och Tyskland och en 9:e nation, USA, är representerad av Dean Ross, som lämnat sin båt väster om Atlanten, men seglat hit från England. Tom Sutton från Nya Zeeland, som rustar sin Vega i England, blev tyvärr inte färdig i tid. 9 nationers flaggor hissas på var sin stång längs bryggan bredvid VaDA-flaggan, vit med en blå cirkelrund yta med den röda vega-stjärnan omgiven av två gröna olivkvistar. Symboliken är tydlig: Vegan seglar i vänskap på de hav som omflyter jorden. Under allmän förbrödring samlas vi i seglarklubbens restaurang. Det första glaset är fritt, men detta var nog knappast nödvändigt för att få igång de c:a 160 deltagarna. Emellertid, efter detta första glas köper man kuponger för 10 glas, ett mycket praktiskt sätt att spara tid. Fler och fler deltagare anländer successivt. Viktigast för mig är, förstås, att min hustru 18.VEGAINTERNATIONAL FRIENDSHI'REGAn A ÅR2000 kommer fram. Hon har visat sina egenskaper som "bättre hälft" genom att flyga direkt till Holland i stället för att kräka sig över Nordsjön. Dock,trots allt glammande, råder en dämpad oro: Var är NOVA och IDA? Men så sprider sig glädjen. In genom dörren kommer Tom Rasmussen, Kirsten samt Alvar och Sylvia Wernboe. Försenade av kuling på Nordsjön har de kämpat sig fram genom Nordsjökustens kanaler. De har ännu inte hunnit resa sina master igen men de har anlänt i tid och nu är de med. Man känner hur glädjen sprider sig genom salen som en våg av varma känslor. Anna-Maria och jag kommer så småningom till kojs i ANJINSAN. Denna Vega, som tillhör Ronald van Ulsen, är en flytande Stradivarius. Allt är mörkskimrande mahogny eller skinande mässing. Dolda hifi-högtalare spelar utvald, mjuk, klassisk musik från CD-skivor, kylskåpet är proppfyllt med vitt vin, öl, genever, konjak, whisky, allt man kan önska sig, till vårt förfogande. Detta är också "Vega internationell vänskap". Ronald hade inte tid att vara med själv, men han lånade ut sin båt, sin ögonsten, till oss, vilka han aldrig tidigare träffat. Nästa dag, tisdag, ägnas helt åt samvaro. Vi far i hyrda bussar först till ett utomhusmuseum som något påminner om Skansen, där vi ser gamla nederländska hantverk i gamla byggnader inklusive en väderkvarn i arbete, sedan vidare till Amsterdam. Där går vi ombord på en båt som tar oss runt genom stadens centrum med en trevlig engelsktalande förare. Det blir tid över för utforskning av staden i mindre grupper och restaurangbesök. Vi hittar ett mycket bra och välsorterat ställe för sjökort, nautiska böcker och dessutom gamla nautiska instrument, värda att se även om man inte vill köpa. Den ligger i det gamla tornet snett emot Centralstationen. Gå förbi puben på första våningen och uppför trapporna till den andra och tredje! På kvällen är det VaDA-möte, då man framför allt diskuterar den internationella entyps-regeln och med spänning väntar på vilken klubb som kommer att inbjuda till nästkommande IFR. Det blir Danmark år Mer om detta kan läsas i en särskild artikel. Onsdag och torsdag kappseglar vi. Om detta berättas också i en annan artikel. Onsdag kväll möts vi på seglarklubben till "Captain's Dinner", "kaptensmiddag" i seglarklubbens restaurang. Nu blir det nya konstellationer vid borden och samtalet rör sig kring dagens seglingar. Kappsegling måste vara uppfinningarnas moder: Alltid lyckas man hitta på nya misstag. Det märkliga är att alla har lika roligt - fast kanske inte på samma sätt. För vår del gläds vi också över att träffa Frans och Tineke Hazekamp samt Harry van Tol, som egentligen inte är med på träffen eftersom de inte längre har någon Vega. Också detta är IFR: En gång vega-vän, alltid vän. Torsdag kväll samlas vi i Noordenkirche. Det blir för oss nordbor en något omtumlande upplevelse. Det är verkligen en gammal kyrka med predikstol och kyrkbänkar i god ordning men inget altare och ingen dopfunt eller andra heliga symboler. Denna kyrka är idag profan samlingsplats för varjehanda städade tillställningar. De av oss som inte får plats i kyrkbänkarna sitter runt bord utställda i gångarna. Man hämtar vin eller öl vid en disk i främre delen av rummet, snacks och tilltugg bjuds runt, askkoppar ställs fram och töms och sorlet av samtal stiger. Men så blir det tyst när en man äskar ljud från f.d. koret. Där står Amsterdams Mannenkoor uppställda och strax fyller deras röster salen med gamla shanties och andra sjömanssånger. Däremellan är det prisutdelning till kappseglarna. Diana, 15

9 skipper på "min" båt, får två pris, dels 3:e pris totalt av 34 båtar i Cruising Class, dels den engelska vegaklubbens pris till bästa engelska båt. Det sista till stort bifall då hon därmed hade visat alla sina manliga engelska vegaskeppare akterspegeln. Fredag morgon är stunden för "the Great Vega Dingy Race", den Stora Vegajolletävlingen. Starten är vid den yttre änden av den brygga utmed vilken de flesta vegor ligger förtöjda och målet vid den inre änden, där det är grundare, en klok planering som det skulle visa sig. Reglerna är något otydliga men det framgår att varken änterhakar, yxor eller svärd är tillåtna. SOUTHERN COMFORT satsar på tyngd och muskler. 6 synnerligen fullvuxna män bordar sin stora gummijolle som redan därav sjunker till marvatten. BUGLE väljer elegans och kvinnliga attribut: 3 damer iklädda återvinnings bara, svarta sopsäckar är utrustade med sina specialverktyg, såsom kastrull och stekpanna för fullgod vattenstänkning och, i mån av tillfälle, paddling. En holländsk yngling tror mer på fart och kommer ensam i sin lätta gummijolle. Han välts runt redan före start men kommer på rätt köl igen och lyckas senare i det allmännatumultet smita förbi till bejublad seger. För övrigt ska nämnas att samtliga av de andra ekipagen når målet simmande och skjutande sin jolle framför sig. Priser utdelas, förutom för först i mål, för bl.a. stil och elegans, bästa utrustning, intressantastetaktik m.m. Under eftermiddagen är det stadsvandring runt Hoorn. Detta är en märklig, intressant och verkligen sevärd gammal stad. Vi får lära oss att staden har alldeles för många kyrkor. Holland har legat i centrum för Europas alla religioner och religiösa konflikter och varje sekt har byggt sina kyrkor. Nu är många av dessa sekter försvunna och valet är att antingen riva de övergivna kyrkorna eller att använda dem till något annat ändamål. Innevånarna vill ha kvar sin kända stadsbild och därför har man valt det sistnämn9a alternativet. Sålunda var, som vr redan märkt, Noordenkirche omgjord till allmän samlingssal. En annan stor kyrka är ombyggd inuti så att det höga kyrkorummet är delad i två plan. På det övre finns privata bostäder, i det undre varuhus och affärer. Mest intressant är kanske besöket på "Oudheidskamer of the Kaap Hoorn vaarders", museet för kaphornfarare. Där berättar bl.a. Ronald van Ulsen om hur det gick till när ett skepp från Hoorn upptäckte sjövägen runt Sydamerika till Ostindien och vad som hände dessa djärva sjöfarare när de kom fram. På kvällen är det Regatta-middag, avslutningsfest, på restaurangen i hamnen. Det bjuds på en buffe-middag med ett stort antal kalla och varma rätter, gott och vällagat. Vi sitter åter i nya kombinationer av vänner, och fast stämningen är hög finns också något av det stundande avskedets bitterljuva sötma bland kryddorna. Tal, korta, välformulerade, roliga hålls, gåvor överlämnas. Alla känner just nu att detta är något viktigt, att nästa IFR får vi inte missa. Lördag morgon samlas vi utanför klubbhuset. Joop tackar oss alla för att vi kommit och Walther avslutar detta, det 18:e internationella vegamötet. VODA-flaggan halas och överlämnas till Mogens, som ska segla hem den till Danmark, där den kommer att hissas igen år Vi kramar om varandra och torkar bort en tår. Seglarna skingras till sina båtar. En efter en glider ut ur hamnen, tutar till avsked och försvinner ut på Markenmeer för att över olika vatten ta sig hem till sina 9 länder. Nedtecknat av Lars Lemby, Vega nr 7 IMARI 11. c" "". " 't' VODA-mötet i Hoorn år 2000 VODA, Vega One Design Association, är det organ som håller ihop vegaklubbarna. Vid sidan om sin "sociala" roll har det en viktig uppgift, nämligen att övervaka och bevara/utveckla entypsregeln. Mer om detta nedan. VODA sammanträder som regel i samband med IFR, dvs. vartannat år. I år blev det den 18 juli i Hoorn med c:a 30 representanter för 9 olika veganationer, vilket nog var rekord. Antalet medlemmar världen över ser ut så här: Danmark Nederländerna Norge Storbritannien Sverige Tyskland USA Tillsamman 1531 dvs. c:a hälften av existerande vegor Enligt VODAs statuter har varje klubb rösträtt i förhållande till sitt medlemsantal, vilket innebär att Vegaklubben i Sverige har 6 röster. *** VODAs president, Walther Nerving från Danmark, öppnade mötet. Sedan "röstetal" för de olika klubbarna blivit klarlagda godkändes protokollet från det föregående mötet 1998 i England. Walther Nerving och Elly van Soest, Holland, blev omvalda till president resp. sekreterare. (Dessa är VODAs hela och enda administration.) En viktig och uppskattad del av VODAs "sociala" verksamhet är utdelningen av "VODA Achievement Award", "VODAs förtjänstutmärkelse", en belöning till någon som uträttat något bra och värdefullt för den internationella gemenskapen inom VODA. Utmärkelsen består av ett heders- omnämnande, formulerat i ett diplom, samt en liten silverplakett i form aven sköld (en upp och nedvänd spinnaker säger somliga), dock saknas denna plakett fortfarande på grund av missöde vid beställningen. Den utdelas enligt tradition till en person per år, vilket innebär två personer per VODA-möte och är det finaste man kan få inom vegarörelsen. Denna gång hade VODA valt att uppmärksamma Ruth Cordua, Danmark, dels för hennes arbete för den danska VEGAklubben, dels och främst för hennes och hennes mans mångåriga och entusiastiska spridande av glädje och vänskap bland vega-seglare och - mycket glädjande - Per Was berg i den svenska Vegaklubben för hans helhjärtade arbete för den svenska VEGA-klubben, hans mångåriga arbete med tekniska tips och deras spridande till alla vega-seglare och andra internationella kontakter såväl vid IFRträffar som däremellan. Mina hjärtliga gratulationer till Ruth och Per. De är väl förtjänta denna uppmärksamhet. Diplom och sköld kommer att överlämnas till Per vid Vegaklubbens årsmöte. Därefter gällde frågan vilken klubb som skall arrangera nästa IFR. Vi hade glädjen få en inbjudan till Danmark, där vi alltså träffas år Lägg in detta i långtidsplaneringen! VODAs ekonomi redovisades. Den är både blygsam och sparsam. De största utgifterna är porto samt ovannämnda "Award". Beslutet blev att behålla nuvarande avgift, som är Y, holländsk florin (c:a 1 kr.) per klubbmedlem och år. Därefter följde en lång och stundtals förvirrad diskussion om tillämpning av entypsregeln. Frågan gällde ett special

10 fall men diskussionen fick också en mer principiell innebörd. Först ett förtydligande: Entypsregeln är de bestämmelser som anger vad en "vega" är när det kommer till kappsegling. Detta gäller speciellt i entypsklass, som vi seglar i t.ex. Lidingö Runt, men även i handikapp-klasser som LYS. Om man anmäler sin båt som en "vega" så förutsätter den ansvariga arrangören att båten följer vegaklassens entypsregler. Motsvarande krav gäller andra klasser med entypsregel. På begäran skall man kunna styrka detta genom att visa upp sitt klassbevis. Tanken bakom den internationella entypsregeln är att alla vegor skall kunna kappsegla i alla länder som samma "entypsbåt". I Holland finns en vegaseglare vid namn Arend Schramm som utvecklat ett bra hjälproder. Detta är ett balanserat extraroder som monteras akter om det ordinarie rodret och som manövreras antingen tillsammans med huvudrodret eller separat med en liten rorkult som monteras i den öppna akterluckan. Anledningen till att det tagits fram är framför allt att man i Holland fruktar roderhaveri vid någon av de många trånga passagerna vid slussning och broöppning. Frågan var: Skall en båt med sådant roder få deltaga i IFR? Entypsregeln är klar: Det får den inte. Men entypsregeln ger också möjlighet till undantag, som i princip säger att om båten inte får märkbar favör av regelbrottet så kan man ge dispens. Under samtalet framkom också att man i Holland - och kanske även annorstädes - uppfattade att entypsregeln endast gällde för "racing Glass", medan båtarna i "cruising Glass" kunde få vara hur som helst så länge de liknar en vega. Detta gillade inte engelsmännen och inte heller jag, som representant för Vegaklubben i Sverige, men 18 jag rekommenderade att man skulle tillämpa regelns möjlighet till undantag. Omröstning följde, och beslutet att detta roder inte är tillåtet och ingen dispens skall ges. Mer om detta i några personliga reflexioner nedan. Alla klubbarna förväntas lämna en kort rapport till VODA om vad man gjort under den senaste 2-årsperioden. Sådana hade kommit från Sverige, Storbritannien och Nederländerna. Det är intressant läsning. Den svenska rapporten är imponerande. Vega-rörelsen hänger väl med i det nätomspunna informationsflödet. Walther och Steve Birch, VAGB, anmälde att de avsåg starta en ny hemsida för världsomspännande vega-diskussioner. Den finns nu: Gå dit, registrera dig och deltag! En nyhets-sida kräver nyheter. Den engelska VEGA-klubben, som anskaffat en uppsättning nationsflaggor till sitt IFR och lånat ut dessa till det pågående, skänkte dessa flaggor till VODA, som alltså kan låna ut dem till aktuellt värdland. Kring van Vega Zeilers i Holland skänkte en schweizisk flagga, vilken saknades i den engelska samlingen. VODA skulle vilja ha ett exemplar av alla de olika vega-klubb-flaggorna. Varje klubb skänker en och sänder den till sekreteraren Elly. Walther påminde oss om Sidney Rosen, som avlidit efter många år som samlande kraft i den amerikanska vega-rörelsen. Lyckligtvis har nu en efterträdare anmält sig: Charley Rose. Charley, kallad Chuck, lever och bor ombord på sin vega nr 1860 i Honolulu, Hawaii, tillsammans med sin fru och sin katt(!). Med detta avslutade presidentenvodamötet. ***.\I I (OJ.~," Några personliga tankar kring vega entypsregel och dess tillämpning. VODA hade alltså beslutat att inte tillåta några undantag. Emellertid, i den kappsegling, som startade dagen därpå, deltog alla de "vega-liknande farkoster", som anmält sig tidigare. Där fanns alltså i "cruising Glass" flera båtar med dubbelroder, någon med utanpåliggande häckroder och troligen fler regelbrott, som man inte kunde se direkt. Ingen protesterade mot detta och alla tycktes nöjda med sina resp. prestationer i detta "kappseglande för nöjets skull". I den senaste bulletinen från Kring van Vega Zeilers uppges att 3 av de båtar som hade extra roder var bland de 5 främsta i Cruising-klassen, och som troligt skäl anförs att dessa båtar kan vända snävare runt bojarna. Kanske var detta en fördel men den större våta ytan utgör samtidigt en bromsande nackdel. Troligen var det de vanliga fenomenen som avgjorde, nämligen skicklig segling och tur med vinden. Som jag framförde vid VODA-mötet och som entypsregeln föreskriver: Man behöver studera dessa båtar uppmärksamt under flera kappseglingar eller andra slags prov. Ett annat problem, som också diskuterades vid VODA-mötet, är hur man skall behandla vegor med ny motor. Entypsregeln föreskriver att motorn skall väga minst 120 kg men flera av de nya typerna är lättare. I den holländska bulletinen anges: Albin 0-22 Volvo P Beta Twin Ruggerini Vetus 2 cyl. 111 kg 165 kg 89 kg 85 kg 98 kg Vanligtvis betyder inte detta något, eftersom vi kommer med "familjeturlastade" båtar, som ligger långt under flytmärkena. Men vi minns Pär Lindfors som vann allt med sin tomma båt - och stora skicklighet! Således: Atminstone i Racing Class måste man kontrollera hur båten flyter. Emellertid, måhända har vega-seglarna i Hoorn gjort något riktigt bra: De har "bitit huvud av Skam", sett verkligheten i ögonen och accepterat vår sport så som den verkligen är, nämligen en breddsport. Syftet med en entypsregel är att alla deltagare skall ha exakt samma möjligheter. Det underförstås vanligen att alla är intensivt kappseglande specialister, som syr nya segel och trimmar sina båtar till regelns yttersta gränser samt vasst bevakar varje möjlighet att protestera ut en konkurrent för någon liten avvikelse. Så gör man kanske i de nya klasserna, där tävlingsmaskiner skapas med hjälp av sponsorpengar och heltidsseglande professionella specialister. Men detta gäller ju inte för oss. Våra båtar är sommarhem, inte tävlingsmaskiner, och som besättning är vi långseglande familjer, inte tävlingsproffs. Det är kanske alldeles utmärkt att ta upp den holländska iden med en "cruising Glass", där alla som har en "vega-liknande farkost" får vara med och "kappsegla för nöjets skull", samtidigt som man behåller en "racing Glass" där entypsregeln gäller fullt ut. Man måste dock då observera två saker: Den ena är att skillnaden mellan de två klasserna inte är enbart vilka segel som får föras utan också en mycket strängare regeltillämpning för den sistnämnda kategorien. Det andra är att sådan "lössläppthet" inte kan tillämpas när man anmäler sig till andra kappseglingar. Arrangörerna av dessa har naturligtvis all rätt att förvänta sig att vi inte för dem bakom ljuset om vi anmäler vår båt som en "entyps-vega". Må detta starta en diskussion inom klubben och inom VODA! Lars Lemby, Vega nr 7 IMARI 19

11 RUTH OG JORN pakanalerne Port de Jambes i byen Namur på floden Meuse - sejlet 954,9 sm på 218 timer over 79 dage, heraf var 42 transitdage og 37 landgangsdage, brugt for 1508 kr. diesel. S0ndag, den 13. august ,396~ nordlig breddegrad 4o 51,911~ 0stlig breddegrad TU alle jer derhjernme! (Epistel 3, år 2, 2000) Her er vi igen, jeres allesammens flodbisser på det gode skiw PARTNER Albin Vega 2186 af Ish0j, Danmark. Efter afm0nstring af vart australske mandskab er der vasket sluseslam af dgekket,vaskekurven er t0mt oppe på et vaskeri. Vi har vand, diesel og temmelig store beholdninger af br0d, dåsemad og friske gr0ntsager, så i margen går vi ad floden Meuse til byen Dinant nord for den franske grgense,bare for at kikke lidt ind mod de vandveje, vi skal besejle til ngesteår. WODA-standeren baörestil Wilhelmine II Vi skrev sids t tii jer fra Monnickendam by i Markermeer Holland på vej til Friendship-Regatta med Vega'er fra ni nationer. Det var en hård nyser: Vi elsker disse Vega-venner, ser dem kun en gang hvert andet år, og hvilket gensyn! Fem d0gn med fgellesspisninger, kapsejlads i to dage, turistture og d0gnlangt samvgerpå 53 Vega'er. Jeg grged mine modige tårer, da de alle tog hjem inden for et d0gn, stod nede ved ydermolen kl og sagde vemodigt ud i skumringen: Good-night, everybody - safe j, journey. Vor egen WilHELMINE II af Danmark f0rte den internationale Vegastander ud af havnen, de f0rte den hjem til Danmark, hvor Vega'erne ses år PARTNER stak så sydpå i luntetrav, vi spiste igen regulgeremåltider og kom os efter 5 d0gns umådeholdne glgederd0gnet rundt. I havnen Muiden 0st for Amsterdam lå DE KlEINE MOMO af Holland og overraskede os, så det blev til yderligere 48 timers festivitas. Vort australske mandskab kom, og vi drog sydpå - allerede ved f0rste fort0jning i slusen ved loenen by på floden Vecht kom DEEl II af Holland på visit, så vi var ikke helt ensomme på disse f0rste, f01- somme d0gn efter en stor, stor menneskelig oplevelse bland verdens bedste Vega-sejlere. Vart australske mandskab var en stor oplevelse~ 20 og 22 år gamle uden sejierfaring. De blev minsandten i 14 dage og tog 26 sluser i alt, 77 meter op, og 24 vende- eller drejebroer. De IGertealdrig at vaske sig i 2 liter vand fra tanken eller drikke 01fra styrbord kistebgenk. De kgempede sig mange kilometer frem til bankautomater, stmg manisk op til bruse bad TO gan ge om dagen og betalte formuer i tavernaer og barer for at drikke iskoldt 01 - sikke dog et spi Id af tid og krgefter. Men de IGerteat sove 50% af d0gnet sammenlagt, at vaske t0j i solopvarmet vand på kajen, at sidde lår ved lår i cockpittet og servere mystiske dåsemadsretter og guddommelige råkostsalater og sandwiches i alle af afskygninger. Siden sids t har vi tilbagelagt ruten Hoorn, IJsselmeer tiinamur, Meuse, og på vedlagte grove skitse viser vi, hvordan vi over 254,2 sm sn0rklede os frem gennem hollandske kanaler og floder, som vennerne i Niewegein IGerteos, og senere sydpå og ind over grgensen til Belgien syd for Maastricht. Sig0jneren i os har taget overhånd. Vi drages mod nye mål og stadig andre horisonter. Vi fascineres af landskabelige Gendringer, fuglelivets mangfoldighed og årstidernes fremadskriden. Her for nylig slap sprogkundskaberne op, og vi kngekkerog brgekker alle hjerneceller på langs og på tvgers, for vi kan ikke tale flamsk eller fransk. Det går nu meget fint, og det er altid en overraskeise, hvad vi bestiller på menukortet. Hernede på floden Meuse og floden Chambre bliver vi så IGengevi ikke tager gamaeher på om natten for at holde varmen. Det belgiske oversigtskort fortgelleros, at her mellem gmnne skrgenter og smukke h0jdedrag er der i ny og nge yachtklubber, hvor vi finder den lokale charme og f01er os "hjemme" i de stille stunder. Over to år har vi vgeretpå farten i 180 dage for at nå hertil, og det skal alt sammen nydes med hud og hår, og det skal vare lige indtil vor sjgeisiger stop. I vii h(1jrefra os igen, kgere alle, og der bliver sendt nogle stamdata til dette blad, som viser, hvordan 0konomien og de praktiske foranstaltninger hgengersammen, når vi parkerer PARTNER ileuven Haven, Belgien. Det er noget af en kolb0tte for os at skulle vaske hende ned, tage bussen til K0benhavn og komme tilbage maj år 2001 og sejle ind i Frankrig. Venner vi skal ses inden da og have en ordentlig flod- og kanalsnak. Ruth Cordua 21

12 Gent Centrum YC i Gent, floden Leie i Belgien - sejlet 1098,7 sm på 270 timer over 101 dage, heraf var 48 transitdage og 53 landgangsdage, brugt for kr. diesel og kr. havnepenge ink\. el og vaskeri. S0ndag, den 3. september o 02,873~ nordlig breddegrad 30 43,205~ 0stlig lrengdegrad Til alle jer derhjernme! (Epistel 4, år 2, 2000) I dag er jeres flodbisser kommet til vejs ende - nej, vi sejler måske til Dunkerque inreste uge - vi er F,lERDIGE inde i vore hoveder. I ti dage har vi snulret rundt i Gent, denne formidable, guddommelige by har vreret alle 1100 s0mil vrerd, men ikke alene har vi turistet lige vel i overkanten, vores SJ,lEL er også gået i land! Det gik sådan til helt tilbage i Mons på Canal du Centre, der ligger vest for Namur, at vi spurgte ANNE-MaaRTENS, af Baarn, Holland om vejen til k0bmanden, og det bragte det ene og det andet frem. Blandt andet blev vi anbefalet Gent Centrum YC for deres centrale beliggen- Jorn Kronborg plejer fortojningerne i en sluse hed i en vidunderlig by (Iige som Holmens Kanal i K0benhavn) og for et superbt badevrerelse og ualmindeligt venligt havnemesterpar. Og det blev vor skrebne. På den 101. dag i år 2,2000 beslutter vi at blive i Gent i vinter, og selv om vi tager med en bekendt på lidt flodsejlads inreste uge, er vi begyndt at rense vandhane, sortere pantry og smide ting ud. Skidt med Leuven, til nreste år, 3 i 2001 i maj, starter vi i fin stil herfra og går over Dunkerque ind i Frankrig ad den kant. Vi har studeret kort og b0ger og ser nu helt klart år 3 for os, og til inspiration for jer har jeg m0jsommeligt overtegnet Europakortet med en masse udeladeiser. Jeg håber, det giver jer en ide om, hvor vi bevreger os til nreste år. Siden sidst i Port de Jambes i byen Namur på Meuse har det gået på djrevelsk vis på PARTNER. På et usselt lorteoversigtskort har vi gennemsejlet store dele af Belgiens indre vandveje, og alle jer på startstregen: G0r det aldrig. Selv vore bedste venner har anbefalet os det, men vi FRARADER det. Der er oplyst kanaler og yachtklubber, som ikke er bygget endnu. Der er ingen bronavne, ingen km-sten, ingen VHF-kanaler oplyst, ingen bro- og sluse-åbningstider.faciliteter i klubber mangler, alle vresentlige detaljer for orientering er udeladt. Staldtips om myndighedernes adfrerd og beslutningsgrundlag for valg af rute mangler. Du skal aldrig tage til Amerika 00 bruae et skoleatlas. Håndbog k0bte vi bagefter kr Det var ellers virkeligt skcegt indimellem, som den dag vi kom gennem Tournai på floden Haut Escaut. Jeg kan kort citere fra dagbogen: "Vendte i slusen 1800 rundt, kom for hurtigt til pullerten - Betjent i slusekontor krrevede flere papirer i den tro, at vi skulle til Frankrig, han forstod ikke engelsk - Kom ind i bykernen af Tournai, der var et r0dt lys, men ingen brolsluse, gik videre og blev standset fra kajen af betjent, ville have vi lreste et papir, båden vendte i kraftig medstr0m, så hrevede han broen 1 meter, og jeg bakkede s'gu igennem og fortsatte 100 m på bak for sjov skyld - lrengere fremme lignede det hele et trafikulykke, syv lregtere lå i k0 foran slusen. Alle blev generet af medstr0m, jeg gik på 10 cm vand under land og zigzaggede under vejledning af nogle vreldigt rare gutter mellem alle syv, fort0jede yderst på nr. 2 og kom med i den nreste slusning - hele strrekningen, vi sejler nordpå i tre dage, er forbeholdt erhvervstrafikken - 10 timer om at tilbagelregge 34,3 sm. Vi må se at komme igennem, her er virkeligt meget, meget k0nt." Når vi kommer hjem til jer, skal vi have nogle gode aftener sammen. Jeg har gode fotos og masser af svar på sp0rgsmål om hollandske og belgiske floder og kanaler. Og pengene? Dagligt: Havnepenge 60 kr., diesel 15 kr., mad 32 kr./mand. Scerligt: Reparation 2400, håndbog og kort 900 kr., mast hjem 1400 kr. (Vi kom hjemmefra med nresten perfekt kortsamling.) Lommepenge: 40 kr./mand Idag - det kan der ikke spares på! Vinterleje: kr. Vi savner jer! Krerlig hilsen Ruth og J0rn 23

13 Vegaeskadern saltsjö Hej, jag heter Connie Hverven. Jag och min familj var med och seglade i somras. Vi skulle ha seglat till Västervik, men det blev inte så för att det regnade alldeles för mycket. Det regnade hela veckan som Vegaeskadern var ute. Vi startade hela eskadern på Fifång. Vi kom till Oxelösund, där stannade vi i ca tre dagar. När vi var där så kom det ett dansband dit, så vi fick dansa en kväll och då regnade det inte, så det blev jätte bra. Vi vände i Oxelösund och började segla hemåt. Vi avslutade eskadern i Trosa, vi åt middag ute på en restaurang. Det var jätte trevligt. De höll köket öppet när vi kom för att de egentligen skulle stänga, men när vi GOD och ~~v~~&w~~v~ kom och frågade om vi alla fick äta där så sa de att det fick vi så gärna så. Efter det så seglade alla som var där vidare tillsammans några dagar till. Vi kom till Ringsön och fick två jätte sköna dagar med sol båda dagarna. Vi barn låg och badade hela tiden de dagarna. Till och med några vuxna låg och badade en stund de dagarna. Efter det så sa vi hej då, och alla seglade sen åt olika håll. Det var en bra eskader även om det var mycket regn! Av: ett Vega - barn! /Connie Hverven JUL $Uff~nUrl/jtdjuV~odvluuv~~attnUrl/~ ~tavvidluuutf»w "fjj~'~ $Uffluvvvattwj?attj'Mt~j3uMv~ ~~attho.vw4/utatttw/la/vgdtmudv. ~ (~ävmb~ j!iyvatt~~nmg; d&.w~ $UfflwnunevattåluvJU/Vtdt C(}wldand 24 tdt~odv~juvatt~iuuv~~~nuri/~~1/cff' :Yfivdetgdtv~ C(}{)Q/ "//'iedw"~j3umv :YJenr;t ~i/ ~8 qy- MS 32 9'~ :Yet..0-/52--/67 6-/ ~ / &-fwd.' ~~J-& [1>,7. I ävnarnnetjuvnurl/n;ywmtjuv~ ~äv&w:yud:y~ 6 nvlåntf 2..M nv~odvh50 1'fFtanrF- ( ~juv~~~20mthy~ "ff~flwendn1l~!.d~~h (C(}iiMuvv~ ) Syd-ost regionens möte i Karlskrona den 5 november 2000 Ett - som vanligt välbesökt - Vega-möte avhölls i Karlskrona, italiebryggans båtklubbs nya fina klubblokal precis i hamnen. Omkring 30 st. deltagare kom och inte bara lyssnade till intressanta dragningar utan det blev också livliga diskussioner under 3 timmar. Runt 30 brukar vi vara och det är roligt att se att det inte är samma medlemmar som kommer till regionens möten utan det är alltid nya med också. Nu kom det några nya yngre Vegaägare vilket är extra roligt. Inledning av Bengt Persson som redogjorde för sitt deltagande i Vega-styrelsen i Stockholm. Det betonades att Bengt har regionens fulla stöd att fortsätta detta arbete. Det är naturligt att det blir en längre process när Vega-klubben ska "regionaliseras". Några förslag och synpunkter kom upp: - Styrelsemöten endast 4 ggr per år och i anslutning till helger för att regionstyrelsemedlemmar ska kunna delta. Övriga kontakter bör kunna hållas via telefonmöten. för mycket. Decentralisera Det blir för smått. inte verksamheten - Även Ystad i sydöstra Skåne vill höra till sydost regionen eftersom Malmösidan mest seglar åt Danmark till. - Se till att en fungerande telefonkedja kan upprätthållas för kallande till Magnus iberättartagen aktiviteter. Vid möten t.ex. som de på Tjärö, bjud in folk att segla med andras Vegor. Bengt-Olov Lindquist: Reverseringen Bengt-Olov höll ett mycket bra föredrag om hur man renoverar reverseringen för dieselmotorer. Med endast ett skissblock fick han de flesta att begripa att det egentligen inte är så svårt att göra detta arbete. Det viktigaste är att vid isärtagningen, själv dokumentera hur grejorna suttit ihop och hålla ordning på dem. Sprängskisser finns att tillgå som hjälp. Ett nytt dragrör behöver inte kosta 3 000:- utan kan fås för ett par hundralappar! Flera andra deltagare hade också gjort jobbet, en med VEGAN i sjön!, och fyllde i med kommentarer. Magnus Nilsson: Hur man seglar VEGA Magnus berättade om hur man seglar VEGA på bästa sätt. Han har som princip att segla med mycket storsegel och hårt spänd kick och lite försegel, precis tvärtom mot en annan i "publiken". Riggen ska vara mycket hårt ansatt, vilket kräver en riktig mastbalksförstärkning typ den som Vega Marin saluför. Masten något bakåt och genaker behövs inte utan man kan använda spinnakern på samma sätt! Max lutning 15 och segla fort och ej högt. Gamla segel fungerar bara man planar ut dom med kick och riktig skotbänk. Övrigt Det visades en del praktiska grejor: ankarfäste och ett nytt peke. Jan Molin 25

14 Protokoll från regionmöte i Stockholm Datum: Plats: Essinge Båtklubb Stockholm Närvarande: Bengt Persson, Karlskrona Sten-Arne Pettersson, Kristinehamn Ingvar Hagh, Göteborg Jens Wikström Kalmar Per Wasberg Stockholm Bengt-Ake Fri Stockholm 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet Bengt Persson sammankallande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Till ordförande valdes Bengt Persson, och till sekreterare Bengt-Ake Fri. 2. Godkännande av dagordningen Godkändes 3. Föregående protokoll Protokollet godkändes efter en justering där Owe Söderström Osby förs in vid närvarande. 4. Styrelsens arbetssätt m.m. Olika förslag diskuterades, två huvudförslag gick vi vidare med och hade en grundlig genomgång av dessa med för och nackdelar. Alt 1 Regioner arbetar självständigt utan någon större påverkan från styrelsen. En styrelserepresentant har som uppgift att vara ansvarig för regionerna. Styrelsen (klassförbund) sammanträder förslagsvis 4 gånger/år huvud säte i Stockholm. Regionmöte en gång/året, i samband med årsmötet, start Kommitteer eller funktioner knyts till styrelsen; försäljning (prylar), teknik, segling, redaktion och hemsida. Sydost Redaktion Segling Alt 2 Varje region har representanter i styrelsen. Detta förslag är inte genomförbart då de flesta klassförbunds frågorna behandlas i Stockholm samt fördelningen av medlems antalet över landet. Mötets beslut är att vi föreslår Alt 1 för beslut på styrelsemötet den 20/ Stadgar för regioner Stadgar behövs inte för region verksamheten den ryms inom nuvarande stadgar. Ett PM för verksamheten tas fram. Ingvar Hags förslag till PM justeras på punkt 8 där man behandlar budget och beslut. 6. Regionernas budget De olika regionerna lämnade in budgetförslag på :- för verksamhetsåret Sydost 7 500:-, Stockholm/Mälaren 6 100:-, Västkusten 8 000:- och Vänern/ Vättern :- Beslut tas på styrelsemötet den 20/11 samt godkänns på årsmötet. 7. Kallelser till träffar Regionerna informerade om sina kommande träffar. Västkusten; Motorkurs, Hönöklova, Rörö, samt en träff hos ett tillbehörs företag. VänernNättern; Uppsökande verksamhet runt sjöarna Stockholm/Mälaren; Vasamuseet, eskader efterträff, Musköbasen, motor/reverseringskväll, seglingsloft Västerås, plastträff, vårträff Mälaren saltsjön, eskader, höstträff saltsjön. Sydost; vårträff Karlskrona, sommarträff, motor/reverseringskväll Växjö, sommarträff Kalmarsund. Hur man informerade om detta i sina regioner framkom att det är lättast att sända ut enkla eller brev utskick man kan använda olika mallar. Portot går att fakturera, Lennart vet hur man gör. 8. Program vid tidigare och kommande träffar Har behandlats vid tidigare punkt. 9. Egna hems idor för regioner. (Medlemsregister) Det är bra att hemsidorna har en regionalprofil. Det måste framgå på varje sida att du är på Vega-klubbens hemsidor samt att det ska finnas kopplingar tillbaka till huvudsidan. 10. Regionernas representanter i Vega-klubbens styrelse. Avklarad se punkt Framtida regionmöten Försök att ha det på årsmötet start Övriga frågor 13. Avslut regionmötet Vid pennan Bengt-Ake Fri 26 27

15 [I BjömhammarVarvet Björnhammarvarvet AB driver en fullständig varvsrörelse med alla i branschen förekommande reparationer samt vinterförvaring och sommarplatser. Vi har ca 275 vinterplatser samt 200 bryggplatser. Vi ör av Vo/vo Penta utsedd ""Idoriwad Det innebär att vi har en butik med reservdelar Penta inombordsmotorer. ~~~~[N]~~[N]'[j'~~ VOLVO PENTA och tillbehör till Volvo Samt försäljning och installation av hela Volvo Penta motorsortiment. I butiken finns även båtvårdsartiklar uån Hempel, International m.fl. Öppettiderna är mån-tors fredagar Under högsäsongen mellan 15 april- 15 juni utökar vi tiderna mån-ue lör-sön Björnhammarvägen25, Åkersberga Tele Fax på TUR T/L S.O.K. L0rdag den 18. november havde Lillebreltsregionen fået tilladelse til at bes0ge SOK- S0vrernets Operative Kommando i Arhus. 20 personer måtte der komme, men desvrerre var tilmeldingen ikke så stor. Heldigvis var der nogle "farisrerer",der gene villemed. Så vim0dte fuldtalligtop. Viskulle m0des på en skovvej et sted i Arhus kl Godt vi havde fået kort med, for SOK reklamerer ikke med, hvor de bor. Det viste sig at vrere lige i nrerheden af Marselisborg Slot, som også kunne have vreret et bes0g vrerd, for os der kommer helt fra Fyn. Men mrendene sagde: "Nej!- Det kan vi se en anden gang." Et sådant bes0g er omgivet af megen sikkerhed. Vi fik lovat parkere på SOKs indhegnede parkeringspiads, hvorefter vi blev fulgt ind i deres residens, Bunker 1. Efter indtjekningaf alle fikvi informationer om SOK og S0vrernet. Et utroligt interessant foredrag, hvor der ind i mellem blev stillet sp0rgsmål, der gav anledning til diskussion. Der var mange, der blev overrasket over, hvor meget SOK egentlig beskreftiger sig med. For de fleste står SOK som dem, der kommerog redderos, hvis vi kommeri n0d med vores skib. Statistikkenviste desvrerreogså,at det er det, der skeralt for mangegange.mende overvågerfaktisk også trafikken i vore farvandesamt havmilj0et, foruden at de passer deres forsvarsmressige forpligtelser. Efter foredraget, som blev holdt af deres veloplagte stabschef, gik vi ned i operationsrummet som ligger i en bunker bygget af tyskerne under 2. verdenskrig. Over os havde vi 3 meter betonloft og 6 meter jord. Dette operationscenter er bemandet d0gnet rundt af 6 mand, som hver har deres område. Vi fik at se, hvor S0vrernets skibe n0jagtigt befandt sig denne 10rdageftermiddag. Et var ude for at assistere en motorbåd, andre var ude for at holde 0je med skibe, der tidligere var registreret for ikke at have "helt rent mel i lasten", og som igen passerede dansk territorium. Sirius patruljen på Gr0nland h0rer også under SOK. Så her så vi lige, hvor slredepatruljen var nået til, på deres f0rste rejse i år i det barske Nord0stgr0nland. Efter megen snak og sp0gen, var bes0get så slut og vi kunne kravle op til jordoverfladen igen. På P-pladsen sagde vi farvel tii "farisrererne". Jonna, som er klubbens redakt0r og bosat i Arhus-området, viste os ud til Mindeparken, hvor vi kunne nyde medbragte drikkevarer, inden vi hilste af og k0rte hjem til Fyn. Vi fik fra Mindeparkens legeplads endelig set dronningens slot, så Jonna reddede mrendene for yderligere brok fra bagsredet. Nu var vi 8 Vega-folk tilbage, der k0rte hjem til Middelfart og n0d aftensmaden hos LYSTIGS besretning - Tak for en hyggelig aften tii dem. Alle var enige om, at det havde vreret en lrererig eftermiddag. En skam der ikke kom flere VEGAmedlemmer. Rigmor og Mogens MIRFAK Vega

16 Sveriges kanaler Första delen EN SMYGvÄG MELLAN TVÅ SKÄRGÅRDAR SEGELLEDEN SOM BLEV DRAGETS KANAL MELLAN JÄRFLOTTA FASTLANDET SÖDER OM NYNÄSHAMN. Historia Dokumenterad som segelled redan 1219, då danske kungen Valdemar Seir passerade här på sitt korståg mot de hedniska esterna. Hans färdväg finns beskriven i en medeltida handskrift. Vattenståndet var då tre meter högre än idag och Draget var ett sund mellan Järflotta och fastlandet. Vid mitten av 1600-talet hade sundet grundat upp ordentligt och var omöjligt att passera för djupgående båtar fick ägaren av Nynäs gård i uppdrag av konungen att muddra och göra sundet farbart igen, men detta arbete tycks inte blivit genomfört. Trots det dåliga djupet kunde delar av den man starka ryssar Kanalen akter ut från Åke Christianssons båt nas galärflottan den heta sommaren 1719 passera och bränna allt "Allt vore uppbränt och lagt till aska" som man skrev i de förteckningar som upprättades efter dessa härjningar. Inte heller lyckades Gustav III få sundet muddrat trots ihärdiga försök i slutet av 1700-talet. Vid mitten av 1800-talet var djupet i sundet bara cirka tre decimeter och den unge begåvade löjtnanten Gustaf Nerman fick uppdraget att leda arbetet med att göra en kanal av sundet. Man använde olika sätt att få bort sten massor som kantade sundet. En av de sätt man använde var den urgamla metoden tillmakning, där man hettade upp berget och sedan kylde av det så att det sprack. Denna metod var kostsam och tog lång tid att genomföra. Unge löjtnanten Gustaf provade på sprängning med krut och troligtvis även nitroglycerin, detta var ett mycket snabbare sätt att fördjupa och bredda sundet till en kanal. Arbete som han utförde till allas belåtenhet och den invigdes Men återigen gick igenslamningen snabbt och redan vid 1900-talets början var det dags igen. Marinens nya motortorpedbåtar, vilka inte var särskilt sjödugliga klarade inte av den grova sjön vid Landsort. För att kunna ta sig säkert mellan den norra och södra skärgården, behövdes använda Dragets kanal. För att göra detta möjligt sprängde och rätade marinen kanalen till dagens form. I början av 1980-talet var det dags igen. Total längd Maxbåtbredd Maxbåtdjup 200m 7m 2,2m Djupet i kanalen var bara 1,5 meter. En räddningsaktion pådriven av privata intressenter och med pengar från kommuner och företag genomfördes och kanalen skoddes och muddrades till 2,2 me Åke Christiansson på väg in i kanalen ters djup vid medelvatten, vilket räcker för att alla som idag kan tänkas vilja utnyttja den kan göra det. Strömmen är vanligen ett par knop och riktningen beror på lufttrycket och om vattnet i Östersjön är på väg norrut eller söderut. Det är visserligen fri höjd i kanalen, men seglare med höga master bör passa sig för trädgrenar som hänger ut. Annars kan det sluta med byte av windex! Det finns många fina strandhugg efter denna led prova på att gå in i Rassaviken det går att passera genom vassen, innanför öppnar sig en mycket fin vik som har många möjligheter till ankring. Källor: Sjökort från 1970-talet. STF:s årnbok 1995, Kan~er. 31

17 teg A Segel och rullfocksystem Många Vega ägare väntar alldeles för länge med att byta ut sina gamla segel. Det är med förvåning i rösten som det konstateras hur mycket bättre båten seglar med nya segel. Dagens moderna storsegel med genomgående lattor gör det möjligt att öka storseglets yta vilket är extra välkommet på Vegan som ju är underriggad. Störst uppskattning visar dock de Vega ägare som bytt ut sina gamla försegel mot rulle och rullgenua. Jämte Maxi 77- är Vega ägare vår till antalet största kund Därför har vi tagit fram en serie storsegel, rullgenuor och rullsystem som vi erbjuder till mycketförmånliga priser. Storsegel: Ytan 15,3 m2 är en större segelyta vilken godkänns i lystalet. Cross-cut skärning i dacronduk (300g/ m2). De 2 översta lattorna är helt genomgående, de två nedre täcker halva seglets bredd. Pris avser komplett segel med travare, replik i bommen alt. lösfotat bomlik, 2 revrader, tell-tales, m.m. Kampanjpris: kr Rullgenua: 19,5 m2.vi gör en biradiai skärning i dacronduk i 2 olika dukvikter (240g/m2 & 260g/m2). Pris avser komplett rullgenua med bukkompensator, UV-skydd, uppmärkta inrullningslägen, tell-tales, m.m. Kampanjpris: kr Furlexpaket: Ovan rullgenua ink!. nya rullsystemet Furlex 1O0S-5. Kampanjpris: kr Plastimopaket. Ovan rullgenua inklusive Plastimo 608T rullsystem. Kampanjpris: kr (Vill du ha rullgenuakapell istället för UV-skydd tillkommer 900 kr på rullgenuans respektive paketets pris.) Aftagelig lnjgang på VEGA Det er efterhånden ikke er helt ualmindeligt, at Vega-ejere rendrer rorplaceringen for at få bed re styreegenskaber, ikke mindst ved havneman0vrer. Efterf01gende melder der sig så sp0rgsmålet om, hvad der er den mest hensigtsmressige placering af sk0dningen. I Norsminde har vi rendret rorplacering på tre Vegaer, og i alle tre tilfrelde har vi flyttet storsejlssk0dningen til en aftagelig 10jgang ca. midt i cockpittet. JEndringen er foretaget efter anvisning af Poul Rytter, som med godt resultat var den f0rste her i havnen til at tage dette i anvendelse på sin Vega nr "SALKA". Da den omtalte 10sning har interesseret flere, har jeg fået Poul til at levere et par tegninger, som hermed bringes. Den aftagelige 10jgang, der sidder lodret under bomnokken, anvendes ved Vega med hrekror eller tilsvarende, hvor rorpinden er flyttet ud af cockpittet. L0jgangen kan f eks. fremstilles af teak eller egetrre, og den oprindelige sk0deskinne kan evt. kortes op og genanvendes sammen med sk0devognen. Af fordele kan nrevnes: Sk0det kommer aldrig i karambolage med sprayhooden, og det sprerrer ikke for nedgangslugen. Rullerebet kan i givet fald anvendes i samme udstrrekning som f0r. 44 Sk0dningen foregår behageligt foran rorsmanden, og sk0det er aldrig i vejen, når man arbejder ude agter, hverken med motorens betjeningsgreb eller med fort0jninger. Under sejladsen er der rigeligt med opholdsplads i cockpittet foran 10jgangen. L0jgang med sk0devogn, blokke og sk0de kan i havn fjernes helt fra cockpittet og lregges ned i en kistebrenk. Man opnår herved et helt "rent" og srerdeles rummeligt cockpit med god plads til havnens selskabelige aktiviteter. 710 Jonna fro 32 o Ovanstående kampanjpriser gäller vid bestälinnig senast januari Leverans: februari - mars Boding Segel AB Kilowattvägen Haninge Fax Stockholm Göteborg Oslo(47) ~I ~ N <D ""'og k" p", " ZOO 01O>:'nm N.glehul 2.5mm Irihul 4 ~tk ~6mm I"hul undecs_mnkede Beslag faf lojbqm. spor lor låsebolt Materiole: 1.5mm rustfast plode. Teokliste i forkont cockpit. 8eslog for sk.d.bro (10jgang) 33 ploceres 50mm under kistebrenkslog.

18 ALBIN MOTORDELAR fors marin GOD och JUL FREMTIDSIKKER MED BETA MARINE DIESEL Let installation i alle VEGA" er 13,SHK - 2cyl. - eller 20 HK- 3cyl. Hurth marinegear. Ferskvandsk01ing med ferskvandsk01et manifoid. Instrument-I kontrolpanel med el.stop. St0j- og r0gsvag - Milj0venlig Få også tilbud på kompiet installationspakke til din Vega. bedste priser på marine- Skandinaviens diesel. Salg og installation: WN-MARINE - Tel Mobil GOTT NYTT ÅR önskas alla VEGA-ÄGARE.~...~.~I.II.~~.~I~ Ge din Vega ett nytt liv! Gör som många andra: Byt ut din gamla motor mot en ny fräsch Nanni.diesel. Lätt att montera utan ombyggnad. Fors Marin AB Hälleflundregatan Västra Frölunda Telefon +46 (0) Telefax +46 (0) Vi tillhandahåller alla installationstillbehör, och om du inte själv vill göra monteringen, hjälper vi dig gärna med det. Vi köper även 10,6Hk,2eyl., sötvatten kyld,60 Amp-generator, tillbaka din gamla motor. backslag, instrumentpanel med kablage Tyst, stark, lätt, bränslesnål och klarar GivetvIs viii du veta mera. Ring eller faxa till med god marginal Bodensjöreglementets avgaskrav. oss så lämnar vi specialoffert till just din båt. FALKMAN DIESELSERVICE AB Kruthusbacken 48, SOLNA Tel Fax

19 Skrammel i kabyssen Grillad abborre Örtsås Tag, rensade abborrar med skinnet kvar. Salta och peppra inuti. Pressa gärna i några droppar citron. Grilla på galler i ca 15 minuter, beroende på storlek. Benen ska lossna från ryggen. Om du har fileer, penslar du dem (för att de inte ska bli torra) med lika delar olja och citron, eller lika delar olja, vitt vin och lite worcestersås, eller med en grillsås bestående av 1 finhackad gul lök, 1 krossad vitlöksklyfta, 1 tsk salt, 1 msk senap, 1 msk worcestersås, lite nymald peppar, 1 msk citronsaft och 2 msk olja. Servera med denna sås: Finhacka örtkryddor, t.ex. färsk rosmarin, persilja, basilika, dill, gräslök eller purjo. Värm olivolja eller smör/margarin och pressa i lite vitlök. Värm försiktigt med örterna. Salta och peppra, t.ex. med cayenne. Benkt-Ake Fri MARKNADEN RADANNONSER är GRATIS i VEGA-bladet. Skriv till VEGA-bladet clo Låszl6 Szönyi, G:la Tyresövägen 327, ENSKEDEDALEN (S) eller Jonna Clausen, Lind0vamget 19,True, 8381 Mnnde1strup(DK) SEL GES (N) * Motor, Albin 0-22 komplett. Med forgasser, dynastarter osv. Motoren ble totalrenovert og bygget om til ferskvannskj0ling for få år siden. Har deretter kun vgerti bruk tre sesonger. Fullstendige delekatalog og instruksjonsbok f01ger med. Diverse rekvisita f01ger også med (reserve stiftesett og plugger, div. pakninger, reserve impeller osv) * Propell, propellaksel og rustfritusyrefast dragr0r. Dragr0ret skiftet samtidig med motorrenoveringen. * Reverseringsmekanisme, "girklumpen" som sitter fast på dragr0ret, som ny, brukt to sesonger. * Fabrikkny ubrukt dynastarter, i originalemballasje. * Lite brukt laderegulator og starterinnslagsbryter, montert sammen på plate. * Komplett ferskvannskj0ling, Vega Marins sett, med ekstra ubrukt sirkulasjonspumpe og nytt sett anoder. * Komplett eksosr0r med relativt ny gummimantel. * SEAFARER ekkoiodd, med vanntett repeater for montering i cockpiten. Meget lavt str0mforbruk, 15 ma. Ankervakt. Med ny ubrukt transducer (sonde). * 12 kg ubrukt anker ("paraplydregg"). Jo mere du kj0per, desto gunstigere pris! Jeg bor i Oslo, og kan bringe innenfor en "rimelig" avstand dersom det 0nskes. Vennlig hilsen SVEIN STRMND - VEGA 1223 "SKARVEN" Tlf. dagtid: + (47) Tlf. privat: + (47) E-post: 36 Våra annonsörer Svenska Sjö AB Birger Lindblom Tel BjörnhammarVarvet Tele Fax """""""""""""""""""""""""""""""""""""""'" 28 Boding Segel AB Stockholm Göteborg Fors Marin AB Hälleflundreg. 16, V. Frölunda Tel: FALKMAN DIESELSERVICE AB Kruthusbacken 48,16952 Solna Tel: WN-MARINE Tel """""'" """"'" 35 Erlandsons Brygga AB Karlsrogatan 1, Solna Tel K(lJB: V 2040 Sejl SAL G: Brugt sejl k0bes tii eksperiment V 2040 Udstyr Aluminiumsb0jler til sprayhood Pris: Udstyr Anker 12 kg (Danforth type) Udstyr SILVA-Kompas (rose ca. 12 cm) V 2045 Motor Reservedele MD6A inel. dynastart, generator, propel og aksel V 627 Udstyr Bomtelt kun lidt brug og i fin stand Udstyr Sprayhood (lav model) m/nyt vindue Dansk BRUGTB(l)RS Vega Klub Pris: Kr. Tlf: Aftales Aftales Aftales Aftales 1500 Kr. 600 Kr: Tlf:

20 -0~ J~~~ s""/,, k,. 10,00.-=~.f -,:-:~~": I,;i,r~/lD6A '.' I Kl40,00 I vitt, svart och rött. 27 x 16 cm. 100:- Portogrupp A. --- Vegaklubbsmärke i vitt, svart och rött. - Självhäftande, diam. 10 cm. Tillhandhållsvid träffar - Sy-fast-märke i tyg, diam. 5 cm 10:- PortogruppA s,/rit/.j",/, ".,k, /I""t" Kl 1,00 S"ItIIJ.,k, fil """1,,, /1'III,t" 5, Kr 30,00 t Ifk. Kl 50,00 V",-hl"/,,, k,. 40,00 38 Vega-stander Vega-stofmrerke 2 stk. Vega-label til bil og båd Vega-håndbog VP MD6A-håndbog Tillreg for MD7A Instrukser Bestilies hos kr.70,00 kr. 30,00 kr. 50,00 kr. 7,00 kr. 40,00 kr. 40,00 kr. 20,00 gratis Leif Plaetner Vestre Rougvej Middelfart Tlf Rusk kontant betaling (evt. check). TEKNISKA TIPS Vegaklubbens egna samlingar. F. n.117 stycken A4. 140:-. Portogrupp B. Portogrupp A 5:- Portogrupp B 30:- Portogrupp C 60:- Vega Handboken, Per Brohälls. men i praktisk A5 - format. 50:-. Portogrupp A. Beställ prylarna genom att göra en inbetalning på Vegaklubbens postgiro Lägg tillportot enligt Portogrupp (A, B eller C) Beställer Du flera olika eller lika prylar samtidigt betalar Du bara det högsta portot en gång av A, B, eller C. 39

NYHET INFÖR 2008! albin motor & albin fashion. Företagen med personlig service!

NYHET INFÖR 2008! albin motor & albin fashion. Företagen med personlig service! Innehåll: Vegabladet 2008-1 Ordförande har ordet Sverige 3 Formanden har ordet Danmark 4 Alla sa att vi skulle dö 5 SY/Hunk around the world 6 R:eva storen 8 Följ Vegan Maja på sina äventyr runt jorden

Läs mer

.. a e ;~' IFR 2006 i Eckernförde

.. a e ;~' IFR 2006 i Eckernförde .. a e MEDLEMSTIDNING ;~' Jr NR 2 årgång 2005'" 'I IFR 2006 i Eckernförde i Innehåll: Vegabladet 2005-2 Ordförande har ordet Sverige Formanden har ordet Danmark Inbjudan IFR 2006 Lilleb~ltregionens vinterm0der

Läs mer

Vegabladet. De Nordiska Vegaklubbarnas Medlemstidning Nr 2 2010. Vegabladet Nr 2 2010 1

Vegabladet. De Nordiska Vegaklubbarnas Medlemstidning Nr 2 2010. Vegabladet Nr 2 2010 1 Vegabladet De Nordiska Vegaklubbarnas Medlemstidning Nr 2 2010 Vegabladet Nr 2 2010 1 Innehåll Vegabladet Nr 2 2010 Redaktören 2 Ordföranden Sverige har ordet 3 Formanden har ordet 4 Per Wasberg avgår

Läs mer

e J .. a ~ ~ pe NordiskaVJ!GA..K\..UBBAR~.A~MEPL.EMSTIPNINGNR 1 årgång 20.0.6 \ . B iiiii ~ 1#",'$1 ~ ~ ~ :!"" 1Ii'i~ .;!ii ~ ",-" II I.

e J .. a ~ ~ pe NordiskaVJ!GA..K\..UBBAR~.A~MEPL.EMSTIPNINGNR 1 årgång 20.0.6 \ . B iiiii ~ 1#,'$1 ~ ~ ~ :! 1Ii'i~ .;!ii ~ ,- II I. :!"" ",-" - '" - - -",w.. ""'- - '" -a -"!y.. a e J pe NordiskaVJ!GA..K\..UBBAR.AMEPL.EMSTPNNGNR 1 årgång 20.0.6 \ -=. ii 1i'i Ị j. B 1#",'$1 '" '" '" '"!.. if!! "" 'J @ "...;!ii Vegabladet 2006-1 T nnehåll:

Läs mer

NEWS. Dubbel laddning sid 6-7 Kurs på Mollösund sid 10-11 Renovering av husbåt sid 14-15 Original eller pirat? sid 16-17

NEWS. Dubbel laddning sid 6-7 Kurs på Mollösund sid 10-11 Renovering av husbåt sid 14-15 Original eller pirat? sid 16-17 CORONET Nr 1, febr 2011 Årgång 27 www.coronet.nu NEWS Dubbel laddning sid 6-7 Kurs på Mollösund sid 10-11 Renovering av husbåt sid 14-15 Original eller pirat? sid 16-17 2 Coronetklubben åter i Vaxholm

Läs mer

International Meeting, Odder, Danmark

International Meeting, Odder, Danmark MOTORCYCLING ROTARIANS Medlemsbulletin för International Fellowship of Motorcycling Rotarians IFMR NORDEN International Meeting, Odder, Danmark Med Poul Buchholtz i centrum får vi Den gamle Bys historia

Läs mer

CORONET NEWS. Klubblokalen uppfixad sid 4-5 18 Hardtop Sedan sid 6-7 Allt om 24 Weekender sid 8-13 Lasse Granath sid 14-15

CORONET NEWS. Klubblokalen uppfixad sid 4-5 18 Hardtop Sedan sid 6-7 Allt om 24 Weekender sid 8-13 Lasse Granath sid 14-15 Nr 1, febr 2012 Årgång 27 www.coronet.nu CORONET NEWS Klubblokalen uppfixad sid 4-5 18 Hardtop Sedan sid 6-7 Allt om 24 Weekender sid 8-13 Lasse Granath sid 14-15 IMG_0564.JPG Långshyttans Brukshotell

Läs mer

God Jul och Gott Nytt Båtår! Så föddes. Följ med på en. i norska farvatten. Historiskt från Halland. minhamn.se. Nr 4 2007 Årgång 14

God Jul och Gott Nytt Båtår! Så föddes. Följ med på en. i norska farvatten. Historiskt från Halland. minhamn.se. Nr 4 2007 Årgång 14 minhamn.se Nr 4 2007 Årgång 14 MEDLEMSTIDNING FÖR HAMNFÖRENINGARNA I BJÖRLANDA KILE FISKEBÄCK HINSHOLMEN KILLINGSHOLMEN SALTHOLMEN TORSLANDA Följ med på en VM-SEGLING i norska farvatten Sid 2-3 - Foto:

Läs mer

Segeljakten. Guld till Nynäshamn. Renovering OS-medaljörer Sveaborgsstopet. Medlemstidning för Sail Yacht Society Nr 2/2012 Pris 50 kr

Segeljakten. Guld till Nynäshamn. Renovering OS-medaljörer Sveaborgsstopet. Medlemstidning för Sail Yacht Society Nr 2/2012 Pris 50 kr Segeljakten Medlemstidning för Sail Yacht Society Nr 2/2012 Pris 50 kr Guld till Nynäshamn Renovering OS-medaljörer Sveaborgsstopet Räkna med oss! Grundskyddet är rätt så lika om man jämför alla SNABB

Läs mer

Redaktionen har ordet

Redaktionen har ordet Redaktionen har ordet Någon form av tyckarsida hade vi i redaktionen tänkt att vi skulle ha på den här sidan i stället för ordförandesida. Ambitionen var då att vidtala någon att skriva och tycka till

Läs mer

SCANDINAVIAN SECTIONS. NO.3.

SCANDINAVIAN SECTIONS. NO.3. rolls-royce enthusiasts club BULLETIN SCANDINAVIAN SECTIONS. NO.3. 2013 Danskt forårsrally R-Type rekord Norrviken BULLETIN NO.3. 2013 SCANDINAVIAN SECTIONS Innehåll Samarbete och kunskap ger en bättre

Läs mer

FÖRDELAR- DOSAN. Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan. läs reseberättelsen på sista sidan

FÖRDELAR- DOSAN. Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan. läs reseberättelsen på sista sidan FÖRDELAR- DOSAN Nr 98 december 2012 - februari 2013 Pris icke medlem 25 kr Medlemstidning för Hallands Fordonsveteraner Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan läs reseberättelsen på sista sidan FÖRDELAR-

Läs mer

NR 2. 2008. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 210:e PUBLIKATION. 52:a ÅRGÅNGEN. FOTO: Anytec Marine AB. Alternativ metod till kranlyft & slip

NR 2. 2008. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 210:e PUBLIKATION. 52:a ÅRGÅNGEN. FOTO: Anytec Marine AB. Alternativ metod till kranlyft & slip NR 2. 2008. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 210:e PUBLIKATION. 52:a ÅRGÅNGEN FOTO: Anytec Marine AB Alternativ metod till kranlyft & slip Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan

Läs mer

Alla höstens nyheter är nu på plats, Välkommen! ÖCKERÖ KOMMUN INFORMERAR sid 8-12. Ny uppdaterad webbshop www.hvitavillan.se

Alla höstens nyheter är nu på plats, Välkommen! ÖCKERÖ KOMMUN INFORMERAR sid 8-12. Ny uppdaterad webbshop www.hvitavillan.se ÖCKERÖ TORSLANDA ÅRGÅNG 14 SEPTEMBER OKTOBER 2005 Klåvavägen 23, Hönö Telefon 031-96 89 70 Öppet: To 12.00-19.00 Fre 12.00-18.00 Lör 10.00-14.00 Alla höstens nyheter är nu på plats, Välkommen! Ny uppdaterad

Läs mer

Folkbåtsnytt NYHETSBREV FRÅN SVENSKA FOLKBÅTSFÖRBUNDET, SFF NO 1/MARS 2012. Foto: Christian Falk

Folkbåtsnytt NYHETSBREV FRÅN SVENSKA FOLKBÅTSFÖRBUNDET, SFF NO 1/MARS 2012. Foto: Christian Falk Folkbåtsnytt NYHETSBREV FRÅN SVENSKA FOLKBÅTSFÖRBUNDET, SFF NO 1/MARS 2012 1 Foto: Christian Falk ORDFÖRANDESPALTEN När jag tittar ut genom förstret är det snö och minusgrader. Det är inte så lätt att

Läs mer

Av Ove Larsson, redaktör Hlidskjalf

Av Ove Larsson, redaktör Hlidskjalf . Nr 2 Juni 2011 Innehall Sida: Ett nytt år och nya tider i SVS 1 Nyheter: 2 -Utseglingen till Klippan -Roderspantets reparation -Kampanj för fler Medlemmar. -Leaderprojektet inom SVS 3 -SVS Ungdomssektion

Läs mer

Flerskrovsbladet. Sveriges catamaran- och trimaranseglare. Nr 2 Juni 2009. Nr 2 Juni 2009

Flerskrovsbladet. Sveriges catamaran- och trimaranseglare. Nr 2 Juni 2009. Nr 2 Juni 2009 Flerskrovsbladet Nr 2 Juni 2009 Nr 2 Juni 2009 www.multihulls.org Sveriges catamaran- och trimaranseglare SCTS OFFICIELLT STYRELSE Ordförande Mats Leander Rönnvägen 16 181 46 Lidingö 070-581 07 68 mats.leander@teliasonera.com

Läs mer

RRR-apport Nummer 1 2010 Årgång 19

RRR-apport Nummer 1 2010 Årgång 19 RRR-apport Nummer 1 2010 Årgång 19 Grundad 1992 Heby brukshundklubbs medlemstidning Läs RRR-apport i färg på webben, besök hemsidan ofta så du inte missar något kul. www.hebybk.se Styrelse och övriga funktionärer

Läs mer

Sid 1. Fordmagasinet nr 2 2009

Sid 1. Fordmagasinet nr 2 2009 Sid 1 Inte så välbesökt men en hel del intressanta modeller fanns det på plats. Inbjudan till årsträff i Varberg helgen 11-14 juni 2009! För de som vill kör vi träffen på 4 dagar i år. Ankomstdag blir

Läs mer

Scandinavian Sections Nr 4 2010

Scandinavian Sections Nr 4 2010 Bulletinen Scandinavian Sections Nr 4 2010 Samarbete och kunskap ger en bättre väg. Nynas, din bitumenspecialist bitumen-specialist www.nynas.com/bitumen RREC SCANDINAVIA - 2 www.rrec.co.uk Från klubbsektionerna

Läs mer

ELIZA. Tjejer med glöd på KOM i Bålsta Årets DO:sor Nya och gamla medlemmar! Medlemstidning för Ladies Circle Sverige.

ELIZA. Tjejer med glöd på KOM i Bålsta Årets DO:sor Nya och gamla medlemmar! Medlemstidning för Ladies Circle Sverige. ELIZA Medlemstidning för Ladies Circle Sverige Nr 1, 2011/2012 Detta nummer är en utökad version av tidningen och finns att ladda ner på www.ladiescircle.se Tjejer med glöd på KOM i Bålsta Årets DO:sor

Läs mer

Innehåll i detta nummer

Innehåll i detta nummer Nr 1-2014 Medlemsorgan för Råå Helsingborg Segelsällskap MEDLEMSAVI BIFOGAS Innehåll i detta nummer Kallelse till årsmöte 2 Ordförande har ordet 3 Segla till fjälls 5 Sammanfattning Årsmöte 14 Sjöräddningen

Läs mer

Bulletinen. Scandinavian Sections Nr 4 2011 P R I S B E L Ö N T

Bulletinen. Scandinavian Sections Nr 4 2011 P R I S B E L Ö N T Bulletinen Scandinavian Sections Nr 4 2011 P R I S B E L Ö N T www.rrec.co.uk Samarbete och kunskap ger en bättre väg. Nynas, din bitumenspecialist bitumen-specialist Från klubbsektionerna 4 Evenemangskalender

Läs mer

KMK. nytt NR 4 DECEMBER 2007

KMK. nytt NR 4 DECEMBER 2007 KMK nytt K U N G L I G A M O T O R B Å T K L U B B E N NR 4 DECEMBER 2007 KMKnytt är en föreningstidning utgiven av KUNGLIGA MOTORBÅT KLUBBEN Torstenssonsgatan 9, 114 56 Stockholm Tel 08-661 23 03 Fax

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

KANALEN VIKTIGT ÅRSMÖTE KONTROLLERA RIGGEN KLIMATMÄSSA PÅ RUNÖ MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 1 2010 FOTO: KJELL EFVERGREN

KANALEN VIKTIGT ÅRSMÖTE KONTROLLERA RIGGEN KLIMATMÄSSA PÅ RUNÖ MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 1 2010 FOTO: KJELL EFVERGREN KANALEN MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 1 2010 VIKTIGT ÅRSMÖTE KONTROLLERA RIGGEN KLIMATMÄSSA PÅ RUNÖ FOTO: KJELL EFVERGREN Släpp in den här mannen, och bli av med din bostad. Vi på Mäklarringen

Läs mer

STYRELSEN. Briefingmaterial skickas till Marita Täppinen Fornbacken 41, 2tr, 152 56 Södertälje E-post: tappinen@telia.com eller ordforande@sgsresa.

STYRELSEN. Briefingmaterial skickas till Marita Täppinen Fornbacken 41, 2tr, 152 56 Södertälje E-post: tappinen@telia.com eller ordforande@sgsresa. Juni 2009 Nr. 72 1 Briefingmaterial skickas till Marita Täppinen Fornbacken 41, 2tr, 152 56 Södertälje E-post: tappinen@telia.com eller ordforande@sgsresa.nu Adressändringar: Skickas till Elly Mattsson

Läs mer

Bogsprötet Skonaren Ingos Vänner 2010

Bogsprötet Skonaren Ingos Vänner 2010 Bogsprötet Skonaren Ingos Vänner 2010 Föreningen Skonaren Ingos Vänner Postadress: Lundby Hamngata 40 417 54 GÖTEBORG Kontorist: Miyo Schmidt Telefon 031-14 25 01 Telefax 031-14 25 03 Hemsida: www.skonaren-ingo.org

Läs mer

Sonett 550 och 950 renoveringen Kallelse CSS års- och vårmöte Entusiaster tror på Saab 2/09. Reservdelslistan

Sonett 550 och 950 renoveringen Kallelse CSS års- och vårmöte Entusiaster tror på Saab 2/09. Reservdelslistan 2 Sonett 550 och 950 renoveringen Kallelse CSS års- och vårmöte Entusiaster tror på Saab 2/09 Reservdelslistan 1 2009 Från ordförandens skrivbord Hej! Goda råd, vad är ett gott råd egentligen? Självklart

Läs mer

Fördelardosan. Tomtemor kör Jeep med klös! Stort julnummer med massor av läsning! God Jul och Gott Nytt År!

Fördelardosan. Tomtemor kör Jeep med klös! Stort julnummer med massor av läsning! God Jul och Gott Nytt År! Fördelardosan Nr 106 december 2014 - februari 2015 Pris icke medlem 25 kr Medlemstidning för Hallands Fordonsveteraner Tomtemor kör Jeep med klös! (se nummerskylt) God Jul och Gott Nytt År! Stort julnummer

Läs mer