Lommaryds-Bladet. Hullaryd planerar för grannsamverkan I Hullaryd förbereder man sig för att inom kort inleda grannsamverkan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lommaryds-Bladet. Hullaryd planerar för grannsamverkan I Hullaryd förbereder man sig för att inom kort inleda grannsamverkan"

Transkript

1 Nr 4 december 2013 Årgång 18 Lösnummer: 25:- Lommaryds-Bladet Hullaryd planerar för grannsamverkan I Hullaryd förbereder man sig för att inom kort inleda grannsamverkan mot inbrott och stölder. Grannsamverkan innebär ökad vaksamhet för att skydda varandra från brott och ett nära samarbete med polisen. Initiativtagare till grannsamverkan är Peter Ellbrant som berättar att tanken föddes under förra året efter ett flertal stölder och inbrott i byn. Ett informationsmöte med polisen har hållits och ett nytt planeras inom kort. sidan 4 Linnéa reste till Zambia för volontärarbete Glada barn och volontärer på barnhemmets bakgård. Längst bak Gertrude, därefter från vänster Purity, Linnéa, Maranatha, Natalie (också volontär), Linto och längst fram Austin. Efter tre års studier i Lund valde hullarydsbördiga Linnéa Wickberg i höstas att ta en paus från pluggandet. Genom en vän till familjen kom hon i kontakt med ett barnhem i Zambia. I september reste hon dit för att arbeta som volontär. I det första av två avsnitt berättar Linnéa om den långa resan ner till landet i södra Afrika. I nästa nummer fortsätter Linnéas berättelse då vi kommer att få följa det dagliga livet på barnhemmet närmare. sidorna nummer sidan 2 Skapa förutsättningar för landsbygden forum 3 nyheter 5 7 Lommaryds julgran har kommit på plats Goda grannar, trogna grannar reportage Ty har nästan 2000 serietidningar nyheter 12 Historiskt när Lommaryd gick upp i fyran kennys kåseri 13 Jag ska bli modell nyheter 17 Häktet visades på torgdagen barnsidan 18 Barnsidan bjuder på några jullekar från förr och berättar om några lekar från Zambia. återblick 19 Oartiga värdar i Romanäs vann över lommarydsdamer evenemang sista Folk ställde upp så mangrant de kunde Gertrud Nygren, sidorna 8 9

2 sidan 2 Skapa förutsättningar för landsbygden N är man tänker lite mer på djupet förundras man över varför landsbygden håller på att utarmas som den gör. Landsbygden sitter egentligen med ett betydelsefullt trumfkort på hand. Ett av det mest påfallande i det avseendet är bostadsbristen i storstadsområdena. Därtill också ett tilltagande kaos i trafiken oavsett om man reser kollektivt eller med eget färdmedel som uppstår när alltfler människor vill trängas ihop på liten yta. Här ute på vischan är det relativt enkelt och smidigt att ta sig fram, men det kräver i allmänhet tillgång till egen bil. Men det förekommer sällan trafikstockningar och man parkerar snabbt och enkelt nära affären, vårdcentralen, idrottshallen eller vart man nu ska, och dessutom avgiftsfritt. Några bostadsköer att jämföra med hur det är i storstadsregionerna finns heller inte att tala om. M en förutsättningarna att bo på landet behöver bli bättre, för uppenbarligen räcker inte det ovannämnda. Det måste också finnas tillgång till service Utgivningsplan 2014 på relativt kort avstånd: dagligvaruhandel, barnomsorg och skola, fritids och kulturaktiviteter, kollektivtrafik där och när den behövs som mest. Om landsbygdens befolkning ska behöva bege sig in till större tätorter för att tillgodose dagliga behov blir det lika svårtillgängligt eller mer som i storstäderna. Och det är en fråga för våra politiker, inte bara på lokal nivå utan också i hög grad på riksnivå. Det nummer av Bladet som du nu håller i är extra rikt på reportage. I detta nummer och nästa kan du läsa Linnéa Wickbergs egen berättelse om att vara volontär på ett barnhem i Zambia. Du kan också läsa om Styrbjörn Roos av Hjelmsäter som har närmare 2000 serietidningar i sin samling. Som vanligt finns också ett porträtt, den här gången är det föreningseldsjälen Gertrud Nygrens tur. Fredrik Brehmer Manusstopp Utgivning Nummer 1 21 februari 7 mars Nummer 2 14 maj 30 maj Nummer 3 5 september 19 september Nummer 4 28 november 12 december Lommaryds-Bladet nr 4 december 2013 Text om Sydvästlänken föll bort I förra numret föll ett par avslutande textstycken bort från artikeln om att Svenska Kraftnät fortsätter trotsa kreosotförbudet. Det som saknades var ett uttalande av Carl Hermelin, och avslutningen på artikeln lyder som följer: Carl Hermelin uttrycker också kritik mot hur Svenska Kraftnät motiverar anledningen till varför Sydvästlänken ska byggas. Svenska Kraftnät upprepar som ett mantra, hur viktig ledningen är för elsäkerheten med hänvisning till ett större elfel som inträffade år 2003 och att ledningen krävs för att motverka högre elpriser i södra Sverige. Mera troligt är att ledningen mest behövs för att transportera Fortums, Eons och Vattenfalls elproduktion från deras utbyggda kärnkraft i Forsmark och Oskarshamn, och så småningom kanske från Finland, till sina marknader på kontinenten. Ur allmän synpunkt, och med tanke på alla tvångsmässiga intrång som görs, vore det befogat med en saklig utredning av ledningens ändamål, avslutar han. Lommaryds-Bladet Lommaryds-Bladet utkommer med 4 nummer under Upplaga: ca 350 ex. Utdelas som gratistidning till hushållen på Lommaryds sockens landsbygd (postnummer ). Samordnare och ansvarig utgivare: Fredrik Brehmer, Adress: Lommaryds-Bladet, c/o Fredrik Brehmer, Sköldseryd, Aneby E-post: Internet: alt. Tidningen finns tillgänglig som PDF två dagar efter papperstidningens utdelning. Prenumeration, utdelning och annonser: Gertrud Nygren, Annonsprislista finns även på alt. Prenumeration (utanför utdelningsområdet): 100 kr/helår (4 nr). Bankgiro: Betalningsmottagare: Lommaryds- Bladet / Hullaryds samhällsförening Kom ihåg att ange ditt namn och din adress i samband med inbetalning. Utges av Hullaryds samhällsförening

3 Lommaryds-Bladet nr 4 december 2013 forum Behåll den gamla sophanteringen 3 Öppet brev till kommunledningen och Amaq Enligt en artikel i Åttingen i septembernumret ska nu ett nytt program för avfallshantering genomföras. Amaq delar ut röda och gröna påsar som ska hämtas varannan vecka året om. I den gröna påsen ska matavfall läggas och fraktas ända till Vetlanda! Vad innebär det för miljön? I den röda påsen ska allt brännbart läggas som också ska fraktas lång väg till ett värmeverk. Några av de hushåll som ligger långt ute på linjen har nu hämtning var åttonde vecka. Många har var fjärde vecka. Att ställa det nya kärlet för insamling några meter från tomtgränsen innebär väl inga problem, eftersom de går på hjul. Men om man inte har några sopor? Ska sopbilarna köra in på alla småvägar för att konstatera att inget finns att hämta? Aneby kommun består av en stor yta där nästan hälften av innevånarna bor på landsbygden. Här finns många hushåll som består av en och två personer, som genererar lite eller inga sopor alls. Efter telefonsamtal och mail med ett flertal hushåll runt om på landsbygden, har jag kunnat konstatera att de flesta sorterar soporna efter den utmärkta avfallshanteringen som infördes åren med kompostkärl på tomten och containrar för olika avfall ute i byarna. Senare kom Kretsloppsgården till där man kan bli av med allt som inte kan slängas där. Enligt det nuvarande systemet skulle många hushåll på landsbygden inte behöva någon sophämtning oftare än 2 ggr/år, och inte ens det, om man ansträngde sig lite mer. Många har köksspisar, kaminer och vedpannor och där försvinner allt brännbart. Askan har många näringsämnen så som kalcium, kalium, magnesium och fosfor, som kan återbördas till träd, buskar och trädgårdsland. En mindre mängd kan komposteras tillsammans med gräs, blast och kvistar på trädgårdskomposten, eller lämnas till Kretsloppsgården. Skogsägarna kan lägga ut den i sin skog för bättre tillväxt. De flesta har också en kompostbehållare där eventuellt matavfall varje år ger tillskott till jorden och odlingar. Matavfallet består till största delen av skal av olika sorter, växtrester och sump, eftersom många av dessa hushåll inte slänger mat. Tidningar och annat pappersavfall lämnas på uppsamlingsställena som finns i varje by, liksom plast och glas. Skrot och skräp lämnas till Kretsloppsgården. Här kan man verkligen konstatera att Aneby kommun låg i framkanten som lärde oss denna ekologiska sophanteringen! Hur ska vi som vill, göra för att få behålla den? En fråga som jag absolut vill ha svar på. Och en förklaring på vilken nytta den nya sophanteringen står för! Ingrid Persson Hullaryd Hör av dig! Kanske har du en vänlig granne som du vill uppmärksamma med en ros? Eller reagerar du med glädje eller med ilska på något som du läser här i Bladet eller på något annat? Eller du kanske har en dikt eller ett matrecept eller en fin bild som du vill dela med Lommaryds-Bladets läsare? Skicka det till oss! Du får vara anonym i tidningen om du vill. Mejla till Forum: Papperspost: Lommaryds-Bladet, c/o Fredrik Brehmer, Sköldseryd, Aneby. Du får skriva under signatur, men Lommaryds- Bladet behöver ditt namn och telefonnummer. Vi förbehåller oss rätten att avböja publicering eller korta ned texter som publiceras.

4 nyheter 4 Lommaryds-Bladet nr 4 december 2013 Snart klart för grann- samverkan i Hullaryd HULLARYD I Hullaryd håller de boende just nu på att inleda grannsamverkan mot brott. Initiativtagare är Peter Ellbrant och tidigt i höstas hölls ett möte med polisen som lockade cirka trettiofem bybor. Ett nytt möte med polisen är inplanerat och Kurt Bjerkander och Madelene Sandqvist kommer att fungera som kontaktpersoner. Skyltar som indikerar grannsamverkan har blivit en allt vanligare syn både i tätorternas bostadsområden och på småorter. Inom en snar Fakta: Grannsamverkan Grannars samverkan och samarbete med lokal polis är en metod att minska det som kallas vardagsbrottsligheten. Inbrott i bostäder, bilar, förråd och andra utrymmen liksom skadegörelse är exempel på sådan brottslighet. Grannsamverkan har också betydelse för tryggheten i området. Det ökar självklart känslan av trygghet att veta att grannar bryr sig om varandra och varandras egendom. Grannsamverkan fungerar i såväl villa- och radhusområden som i områden med flerfamiljshus och i fritidshusområden. Grannsamverkan har blivit ett begrepp i det brottsförebyggande arbetet och bygger på ett nära samarbete med polisen. Metoden är enkel. Genom nyfikenhet och engagemang kan framtid förväntas även Hullaryd förses med sådana skyltar. Det var under förra året som tanken om grannsamverkan väcktes, berättar Peter Ellbrant. Det var många som hade fått inbrott och det försvann bland annat gräsklippare. Kurt Bjerkander som kommer att vara en av kontaktpersonerna för hullarydsborna råkade själv ut för en dieselstöld. Jag blev av med diesel från traktorn som jag hade fyllt med hundrafemtio liter, berättar han. Nästa morgon låg tanklocket på fotsteget Grannsamverkan. Kurt Bjerkander, Madelene Sandqvist och Peter Ellbrant förbereder för grannsamverkan. Skylten på bilden finns emellertid inte i Hullaryd utan på en annan plats i närområdet. och åtminstone åttio liter hade försvunnit. I början av september anordnades ett möte i Thelegården dit polisen hade bjudits in för att informera. Mellan trettio och trettiofem bybor kom för att lyssna. Vi fick relativt bra respons från de boende, men det var för dålig information från polisen, säger Kurt. Vi blev besvikna på att det inte gavs tillfälle att ställe frågor efter fikat som det först var lovat. Under vintern räknar man emellertid med att det kommer ett nytt möte till stånd med polisen. Det kommer en lapp i lådorna snart om att det blir ett nytt informationsmöte, säger Peter. Då kommer vi att sy ihop allt inför starten och ordna med skyltar. Förutom Kurt kommer också Madelene Sandqvist att vara kontaktperson. De kommer att fungera som ett slags sambandscentral mellan byborna och polisen. Vi kommer att ha ögonen öppna ifall det händer något, säger Kurt. Text och bild Fredrik Brehmer grannar tillsammans bryta igenom den anonymitet som inbrott, stölder och skadegörelse sker i skydd av. Mångas vaksamhet blir ett effektivt skydd och ett larmsystem, som reagerar på det okända - det som kan vara brott eller förberedelse till brott. Grannsamverkan är ett sätt att lära sig mer, att bli mer medveten om hur brottsligheten kan se ut och vad man kan göra för att förebygga den. Därför har organisationen Samverkan mot brott utarbetat ett utbildningsmaterial för alla som vill engagera sig i Grannsamverkan. Utbildning och informationsmaterial om hur man bedriver Grannsamverkan tillhandahålls av polisen. Källa: samverkanmotbrott.se Fotnot: Nytt informationsmöte med polisen äger rum måndagen den 13 januari kl

5 Lommaryds-Bladet nr 4 december 2013 Lommaryds julgran har kommit på plats LOMMARYD Så var det då dags igen för den traditionsenliga uppsättningen av Lommaryds julgran. Kung Bore hade under natten låtit snöflingorna falla vilket, dagen till ära, höjde adventsstämningen bland det fåtal personer som hade samlats för uppdraget. I snögloppet utreddes sladdhärvor 5 och byttes lampor och det konstaterades att ljusslingan med all säkerhet hade några år på nacken. Och hur är det egentligen med energiåtgången i dessa gamla lampor? Kanske vore det idé att byta ljusslinga och ska vi i fortsättningen ha en så stor gran? Granen kapades och tillspetsades med hjälp av motorsåg hanterad av Christer Bårring, och med hjälp av Sven Johansson från Hullaryd och hans förträffliga lyftanordning på grävmaskinen restes så en av julens viktigaste symboler, julgranen. Enligt tradition serverades efterföljande fika i församlingshemmet, där Ann-Louise Björklund stod för gott hembakat bröd och saffranskaka. Det väcktes under fikastunden tankar om att placera en mindre gran på samma plats som den nuvarande, och att det borde köpas in en ny ljusslinga till densamma. Kanske vore det trevligt med en ljusslinga i ett av de närstående träden också? Det beslutades att frågan ska tas upp med det nya församlingsrådet, tidigare kyrkorådet i Lommaryds församling. Text och bild Annica Ride Lyft. Med hjälp av en lyftanordning kunde julgranen sättas på plats. Trassligt. Det var en del härvor i sladden att reda ut innan granen kunde förses med belysning.

6 nyheter 6 Lommaryds-Bladet nr 4 december 2013 Goda grannar, trogna grannar HULLARYD Fler och fler hus på landsbygden blir sommarbostäder. Mörka hus mitt i byn under mer än halva året är ingen uppbygglig syn en trend som under de senaste tio åren har ökat. Det behövs mer folk för att hålla landsbygden levande. Så därför är det mest glädjande för alla oss som arbetar med detta föreningsfolk, företagare och privatpersoner när det kommer nyinflyttade. De blir förstås uppvaktade från många håll att de ska komma med i gemenskapen kring det arbete som krävs för hålla allt igång. Men några familjer som har flyttat in, vill bara leva i lugn och ro och är inte alls intresserade av någon bygemenskap. Då får man acceptera det och med tillfredställelse ändå se att husen hålls i gott skick. Med Tommy Åkesson och Inga-Lill Wilhelmsson är det tvärt om. De har åstadkommit imponerande förändringar i de hus de har köpt, ett mitt i byn och två borta i Floadalen. En dag på min vanliga byarunda, stötte jag plötsligt ihop med en bekanting. Det var Inga-Lill som jag hade träffat på en skrivarkurs i Askeryds skola där hon var matmamma. Min förvåning var stor. Jag hade hört att hon hade flyttat till Skåne? Jamen vi har ju varit här i flera år! svarade hon. Vi håller på att göra i ordning det där rucklet borta i Floadalen! Jo nog hade alla som hade vägarna förbi Hullaryds badplats, sett att mycket höll på att hända. Allt sedan någon gång under 1970-talet hade det röda huset stått tomt, trädgården var helt igenväxt och huset såg ut som om det kunde falla ihop när som helst. Samtidigt som de köpte detta, köpte de också det bruna huset som ligger högre upp från vägen. Här fanns varken el, vatten eller avlopp. Det var gasol som gällde. Helrenoverat. Under fem års tid har Tommy Åkesson och Inga-Lill Wilhelmsson förvandlat ett ruckel i Floadalen till att bli en väl fungerande sommarstuga. Undan för undan röjdes trädgårdarna och undan för undan började nya byggnader att ta form. Ett stort garage med verkstad i en utgrävd kulle bakom rucklet och uppe på kullen en friggebod som senare inrättades till en arbetsplats. Den står på plintar så att den går att flytta vid behov. För något år sedan kom en smålandsgärdsgård upp mot vägen runt hela området. Precis vid ingången till fastigheterna finns en skylt som visar att området är kameraövervakat och larmat. Med Tommys bakgrund är det inte konstigt. Modern helrenoverad stuga En blåsig höstdag gick vi husesyn tillsammans med Tommy och Inga-Lill en vandring runt hela området och in i byggnaderna. Man kan inte låta bli att bli imponerad och undra hur de bara under 6 års tid har hunnit med allt. Jo det var verkligen ett ruckel, berättar Inga-Lill. En del av taket hade fallit in och det fanns inget golv, inget vatten och ingen el. Huset höll på att ätas upp av myror. Vi hade tänkt flytta hit när vi blev pensionärer, fortsätter Inga-Lill. Men vi kände att vi behövde trappa ner tidigare. Tommy hade ett företag i Tygelsjö utanför Malmö med 14 personer anställda. Under tiden som de rustade upp allt, drog in vatten och el och förvandlade rucklet till en modern stuga, bodde de i det bruna huset uppe på kullen. Så var det pendlandet mellan företaget i Tygelsjö och Floadalen som tog på krafterna. Till slut blev jag så trött på pendlandet så jag tog mitt jobb med mig och satt i friggeboden, medan Tommy flängde av och an. Uppe på kullen går vi stigarna mellan höga tallar. Tommy berättar hur det såg ut när de tillträdde platsen. Jättestora tallar, en del minst hundra år! Tyvärr vi var tvungna att ta ner flera träd för att få plats med garaget. Han visar på några gamla uthus som lutar sig mot träd och är nästan osynliga under täcket av barr. När vi till sist stiger in det bruna huset blir vi helt övertygade om att detta

7 Lommaryds-Bladet nr 4 december måste vara en jaktstuga. Träpaneler på väggarna, en storstuga, ett litet kök och sex sängplatser! Här avslöjas ett av Tommys stora intresse nämligen jakt! Jo vi kan vara ett helt jaktlag här, säger Tommy och visar oss runt i en helt modern stuga men i fin gammal stil. Till vänster: Jaktintresse. Ett av Tommys intressen är jakt. Här syns en del av hans troféer. Till höger: Gröna växter. Att Inga- Lills intresse är växter syns tydligt i stora rummet. Gräddhyllan Efter några timmar ute i blåsten, åker vi vidare till Hullaryd där paret numera har sin året-runtbostad. Även här finns en skylt som visar att allt är larmat. Mitt i byn, med utsikt över Lillån ligger tre hus på den så kallade Gräddhyllan. Det mittersta huset tillhör dem. Det är ett annat renoveringsobjekt som de under det senaste året ägnat sin tid åt för att få det att fungera. Den förre ägaren hade lämnat det vind för våg i flera år. Tommy köpte en pelletspanna på Blocket och gjorde plats för den i källaren. Han var också tvungen att dra en del nya vattenledningar och element eftersom de gamla hade frusit sönder. Så man kan undra flera gånger om - hur de har hunnit, hur de har orkat. Under det senaste halvåret har de pendlat mellan Tygelsjö och Hullaryd för att flytta upp allt möbler och maskiner. I husets källare står maskinerna. Här är det tänkt att företaget ska återuppstå med endast Tommy och Inga- Lill. Tommy förklarar och visar en liten del av tillverkningslokalen. Han beskriver produkter som han utvecklat och tillverkat i sitt tidigare företag. Vi kan ta en båtmotor som exempel eller hela båten, om den blir stulen, då ringer det ägarens mobil och vi kan spåra var motorn/båten finns. Billarm har jag säkert sålt över hundratusen under årens lopp och larm på grävmaskiner, bensinpumpar och så vidare. Till larmen har jag tillverkat olika spårsystem i GSM, GPS och VHF-system, allt efter marknadens behov. Inga-Lill har tagit ett ordentligt kliv i sitt arbetsliv från bespisningen i Askeryd till att utbilda sig till elektronikmontör för att hjälpa till i företaget. Tommy däremot har arbetat med elektronik sedan 12-årsåldern. Min far jobbade på Asea i Västerås och det var där mitt intresse började. Jag höll på med allt tekniskt jag kom över, lödde, knåpade och skruvade. Skolan var ju skit förstås och jag sumpade nian. Så jag är helt autodidakt i mina tekniska kunskaper det gäller att hänga med hela tiden för utvecklingen går så enormt fort. Därför läser jag mycket teknisk litteratur. Redan år 1976 startade Tommy sitt elektronikföretag. Det var en granne som ville ha ett tjuvlarm. Jag höll på i hörnet på sovrummet där hade jag min egen lilla vrå. Snart hakade fler grannar på och undan för undan växte det för att 35 år senare, bli ett företag med 16 anställda. Nu startar vi om i liten skala, bara Inga-Lill och jag, när vi får allt i ordning. Familjerna Väl uppe i bostadsdelen, i det stora rummet som löper genom hela huset finns mycket att se som visar parets tidigare förhållanden. De två träffades ganska sent i livet när alla barn var utflugna. I det ena hörnet finns fotografier på Tommys familj och Inga-Lills i det andra. Och nu förstår man att de måste ha tillgång till flera hus. Om alla ska träffas hos dem blir de 17 personer med barn och barnbarn. Tommy har tre vuxna flickor, fyra barnbarn och med ett till barn på väg. Inga-Lill har två flickor och fyra barnbarn alla flickor. Dessutom har Tommy flyttat sin mor till Druvan i Aneby. Hon var väldigt ängslig hur det skulle gå hon är ju 80 år att flytta till skogarna. Men nu stortrivs hon jag har inte sett henne så glad på många år. I rummet finns också en hörna som visar på Tommys intresse för jakt. Jakten har tagit honom vida omkring - från Tunisien till skogarna i Småland. Jo vi var ett gäng det var innan den Arabiska våren, som åkte till Tunisien för att jaga vildsvin. Folket uppe i bergen ville inte ha dem där. De bildade drev på uppåt hundra personer och djuren kom rusande rakt ner mot jägarna. Det var rätt häftigt ibland. Inga-Lills intresse är växter, blommor. Hela det stora rummet är fullt av växter. Så rätt plats för en sådan hobby är ju Hullaryds Handelsträdgård där hon ibland hjälper till. Så här års är det nästan ett behov hos henne att få vistas bland amaryllis och hyacinter. Så visst är de välkomna, de goda grannarna som ökat på befolkningsstatistiken i Aneby kommun. Text Ingrid Persson Bild Kenneth Persson

8 8 porträttet Lommaryds-Bladet nr 4 december 2013 Gertrud är en eldsjäl inom föreningslivet Under unga år i Trelleborg i början på 70-talet ägde makarna Nygren hund och gick med i brukshundsklubben. Det blev början på ett livslångt engagemang som eldsjälar i en rad föreningar för Gertrud Nygren i Hullaryd och hennes man Håkan. Även om Gertrud nu börjat trappa ner en aning är hon fortfarande på olika sätt delaktig i verksamheten inom ett flertal föreningar i kommunen. Gertrud Nygren växte upp på landsbygden på den sydskånska slätten, närmare bestämt i Gärdslöv norr om Trelleborg. Ända tills hon slutade skolan bodde hon kvar i föräldrahemmet. Då var hon sexton år och tvungen att flytta in till Trelleborg för att söka jobb. Jag jobbade i en hattaffär först. Jag gick den snirkliga vägen och gick kvällskurser för att bli skrivmaskinsbiträde. Jag fick jobb på mejeriets kontor och skrev där mest för hand, det skulle vara en vårdad handstil, men man skulle ändå kunna skriva maskin, berättar Gertrud. Flyttade till Stockholm Ett par år senare träffade hon sin blivande man Håkan. Det var dagarna före nyår 1963, vilket betyder att de det kommande nyåret har varit tillsammans i femtio år. Några år senare bar flyttlasset till Stockholm. Håkan hade då precis innan gjort lumpen i huvudstaden. Jag gick till arbetsförmedlingen i Trelleborg och sa att jag ville ha jobb i Stockholm. Jag fick jobb som hålkortsoperatris på Varuskattekontoret. som var nystartat, då alla företagare skulle börja redovisa moms. Vi bodde på baksidan av ett hotell mitt inne i stan på Vasagatan, mittemot centralstationen, och mitt jobb låg i grannkvarteret. Det var en liten lägenhet med gasspis, det hade inte varit godkänt idag, men det var perfekt när man var ung och det var nära när man skulle gå och dansa, minns Gertrud. Efter blott ett par år i storstaden flyttade Gertrud och Håkan tillbaka till Ett andra hem. I många år har Gertrud varit engagerad i Thelegårdens verksamhet, då hon har haft huvudansvaret för uthyrningarna. Trelleborg. Gertrud sökte först jobb som inskriverska först på Trelleborgs Allehanda. Men det blev för lite jobb där, så två killar på tryckeriet uppmanade mig att söka jobb på tidningen Arbetet som behövde inskrivare. Gertrud arbetade kvällar varannan vecka under ett antal år. Sonen Ola var liten och Gertrud ville vara hemma med honom på dagarna istället för att ha honom på dagis. När Ola började skolan övergick hon till att arbeta heltid. Jag satt bland sexton andra tjejer och ett par killar och skrev. Det krävdes att man var närvarande för det skulle gå fort, minns Gertrud som var en driven maskinskriverska. Var hundägare Vid sidan av sina arbeten Håkan arbetade som murare var paret Nygren aktiva inom flera föreningar. Vi var med i brukshundsklubben när Ola var nyfödd. Vi hade en rottweiler, det var en stor bamse. Vi var också fackligt aktiva, jag inom Grafikerna och Håkan inom Byggnads, berättar Gertrud. Med tiden började nacke och leder att krångla till följd av ventilationen som blåste kall luft rakt i nacken på medarbetarna. Gertrud drabbades av värk och regelbundet återkommande nackspärr. Hon hade haft problem i flera års tid när hon 1985 blev sjukpensionär. En släkting till Håkan var bosatt i Hullaryd och ägare till det hus där makarna Nygren numera bor. Det var genom honom som de blev hullarydsbor Gertrud och Håkan hade då hunnit besöka Hullaryd åtskilliga gånger under åren. Vi valde att flytta hit på prov och vi trivdes här från första stund. Vi hade redan lärt känna en del folk, säger Ger-

9 Lommaryds-Bladet nr 4 december 2013 trud. Genom sitt politiska engagemang inom Socialdemokraterna hade makarna tidigt kommit i kontakt med bland andra familjen Lax. Gertrud blev aktiv inom kommunpolitiken i Aneby och blev invald i kommunfullmäktige första gången 1994, men tvingades så småningom hoppa av på grund av sjukdom. Ganska snart efter flytten till Hullaryd hade Gertrud och Håkan börjat engagera sig i en rad föreningar. Gertrud minns när Hullaryds samhällsförening köpte Thelegården av Aneby kommun för en krona Jag blev sekreterare i föreningen rätt snart efter att vi flyttat hit. Björn Zethson var aktiv och vi började jobba för att renovera Thelegården med medel från kommunen och från Boverket. Många arbetstimmar Några år senare, närmare bestämt på hösten 1998 kunde om- och tillbyggnationen starta. Thelegården var sliten och i flera avseenden omodern, och samlingssalen för liten och trång. Nästan exakt ett år senare återinvigdes Thelegården. Allt arbete skedde ideellt. Dessutom köptes inte virket utan det skänktes av dem som ägde skog, förklarar Gertrud. Handarbete. När Gertrud vill koppla av sätter hon sig gärna och stickar. Just nu håller hon på med en mössa. Varje torsdagskväll satte sig Gertrud för att ringa runt och samla byborna till arbete på lördagarna. Tio femton personer brukade sluta upp varje lördag, ibland så mycket som uppemot tjugo tjugofem. Allt som skulle rivas skötte vi själva. Vi fikade nere i biljardrummet i källaren. Någon av damerna i byn kom med fika varje lördag klockan elva. Folk ställde upp så mangrant de kunde. Jag ringde runt och de flesta sa ja. Gertrud räknar med att byborna la ned mellan fem och sextusen ideella arbetstimmar på renoveringen av Thelegården. Det var jätteroligt och härligt. Alla var engagerade och glada och vi fixade det på ganska precis ett år, säger Gertrud och ler. Mitt i alltihopa drog Gertrud och Håkan tillsammans med Björn Zethson och Ingrid Persson igång en annan aktivitet: datastuga. I ett enda rum fick renoveringsstöket vänta. Där placerades med hjälp av Leader-bidrag fyra datorer. Sockenbor i alla åldrar deltog i datastugan för att lära sig mer om datorer och Internet som vid det laget, för blott fjorton år sedan, var en outforskad värld för många. Gertrud Nygren 9 porträttet Ålder: 68 Bor: Hullaryd Familj: maken Håkan, sonen Ola. Gör: aktiv pensionär, eldsjäl inom föreningslivet Lyssnar på: allätare, men gärna dansbandsmusik och svensk schlager Senast lästa bok: läser mycket lite, men håller på med Tvärtomretorikens mästare av Irene Wahlin Senast sedda film: Monica Z värd att se om man är intresserad av människor. Gör om tio år: bor kvar i Hullaryd så länge vi orkar och kan, är aktiva i flera av ortens föreningar. Började spela boule Tillsammans med Björn Zethson återupplivade Gertrud också den gamla torgtraditionen i Hullaryd, med en sedan dess årligen återkommande torgdag på hösten. Året var Björn hade frack och hög hatt första året, minns Gertrud. Vi uppmanade besökarna att klä sig i gammaldags kläder. Gertrud var även en av de drivande bakom Bon Petite Boule, vars verksamhet inleddes som en sektion inom samhällsföreningen i början på talet, bara för att något år senare bli en självständig förening. Under långa perioder har Gertrud innehaft ordförandeposten i flera föreningar, däribland Hullaryds samhällsförening och FUB Aneby. Maken Håkan är fortfarande kvar som kassör i FUB. En viktig händelse under Gertruds tid som ordförande var att kommunen byggde gruppboendet på Lundmarksgatan. Det var en av de bästa satsningarna kommunen har gjort, anser Gertrud. Det hade med lagändringar att göra som innebar att funktionshindrade fick rättigheter. Gertrud har med andra ord inte bara varit en flitig eldsjäl som hållit ångan uppe i många ideella verksamheter, utan som också varit med och påverkat ett antal viktiga politiska beslut. Även om hon nu har valt att avsluta flera av sina uppdrag har hon mycket kvar att ge. Det är svårt att låta bli att engagera sig, så jag kommer inte att dra mig tillbaka helt, fastslår hon. Text och bild Fredrik Brehmer

10 10 reportage Lommaryds-Bladet nr 4 december 2013 Ty har nästan 2000 serietidningar Ända sedan barnsben har Styrbjörn Ty Roos af Hjelmsäter samlat på serietidningar. Det mesta i hans samling är från 60- och 70-talen och totalt har han samlat på sig mellan 1500 och 2000 nummer, varav en hel del utgörs av kortlivade utgåvor av äventyrsserier. Varulven, Frankenstein, Demonen, Spindelmannen, Conan det mesta finns i Tys samling av serietidningar. Jag har mellan 1500 och 2000 tidningar, mest sjuttiotal skulle jag tro. Jag har flera kompletta årgångar, som till exempel Agent Modesty Blaise från 1967, säger Ty och håller upp en bunt prydligt inplastade exemplar. Agent Modesty Blaise känner kanske den yngre generationen igen som Agent X9. Ett antal av äventyrsserierna har filmatiserats, exempelvis Conan med Arnold Schwarzenegger i huvudrollen och Demonen med Ben Affleck. Det enda som man kan se som seriöst är några nummer om Andra världskriget som gavs ut av Hemmets Journal under 1978, säger Ty. Högt samlarvärde Han guidar vidare bland sina tidningar som han lagt ut på golvet och på en bänk i vardagsrummet. Där ligger åtskilliga hundra exemplar, det mesta inplastat och välbevarat. Hela, snygga exemplar av äldre nummer kan inbringa ett samlarvärde på flera Fåtal nummer. Många av tidningarna i Tys samling utkom med bara ett fåtal nummer. BIG från 1964 innehöll krigsberättelser och utkom med fem nummer. tusentals kronor. Jag har betydligt mer än det här, men man kan inte hålla fram allting. Nummer 6/1978 av Fantomen då den trikåprydde hjälten gifte sig med sin Diana har Ty i två exemplar. Om man tittar noga ser man att det ena exemplaret är ljusare än det Mest sjuttiotal. Ty har närmare tvåtusen serietidningar i sin samling, mestadels äventyrsserier från sjuttiotalet.

11 Lommaryds-Bladet nr 4 december andra. Man kan tro att det är solblekt, men så är det inte utan det beror på fel i tryckpressarna. Naturligtvis måste man ha båda, säger han och ler. Intressant är också ett nummer av Spindelmannen från Även detta har Ty i två exemplar. De gjorde ett specialomslag för prenumeranter, så då fick jag bli prenumerant illa kvickt, säger han med ett leende och håller upp specialnumret med Spindelmannen i bröllopskostym på framsidan. Marknader och antikvariat Många av tidningarna har Ty köpt begagnade på marknader, inte minst i Skänninge. Än idag köper han nya och gamla exemplar, men idag är det internetsajten Tradera som har blivit den dominerande handelsplatsen. Men även i större städer som Stockholm och Göteborg där det finns antikvariat har jag köpt en del. När jag är där brukar jag inte lämna stan utan att gå dit. Intresset för samlandet startade när han var tretton, fjorton år. Sedan dess har mycket förändrats. Förutom mycket inflation har förstås samlarvärdet ökat på gamla, välbevarade nummer. Tidningarna har stigit i pris så in i helvete, förklarar Ty och nämner det så kallade Laholmsexet av det allra första numret av Kalle Anka från 1948, som emellertid inte ingår i hans samling men som värderas till en kvarts miljon idag. Specialutgåva. När Spindelmannen gifte sig 1991 trycktes en specialupplaga enbart för prenumeranter. På omslaget till vänster bär hjälten kostym, till höger har han sin vanliga dräkt. Ty har förstås båda versionerna. Min pappa var trettiosju år då. Varför kunde inte han tänkt på att köpa en tidning då? skojar Ty. Julalbum och pocket Värdet på en tidning blir avsevärt lägre om tidningen är skadad. Ty nämner det allra första numret av Tarzan från Det är någon tokskalle som varit och kladdat på och det sänker värdet rejält. En del av tidningarna utgörs av titlar som bara utkommit med ett fåtal nummer. Vem har till exempel hört talas om Gruvmannen som utkom med fem nummer 1975? Eller krigstidningen Big från 1964 som också utkom med endast fem nummer? Jag har en av dem, och jagar de andra nu, säger Ty. Mer känd är Frankenstein genom böckerna och filmerna. Men kanske mindre känd som serietidning. Också av denna blev det bara fem nummer. I Tys samling finns också många julalbum, till exempel Fantomens julalbum från 1950 och många nummer av Kalle Ankas pocket. Jag har det mesta jag vill ha, men på Tradera har jag hittat mer som jag inte trodde fanns, säger Ty som tänker fortsätta seriesamlandet. Mästaren på karate och Spindelmannen är svårhittat, men jävligt häftigt alltså. Ty känner ingen annan samlare av serietidningar, men märker ändå av att det finns många med samma passion som han. Man tror att det inte är så många som intresserar sig för sånt här men på Tradera ser man att det här är större än vad folk tror, konstaterar han. Text och bild Fredrik Brehmer

12 nyheter Historiskt när Lommaryd gick upp i fyran 12 Lommaryds-Bladet nr 4 december 2013 LOMMARYD För första gången i Lommaryds IF:s nästan sjuttioåriga historia är klubbens fotbollsherrar klara för spel i division fyra. Laget slutade på andra plats i division fem nordvästra och gick till kval. Den historiska uppflyttningen stod emellertid klar redan före den sista kvalmatchen. Vi har gjort vår bästa säsong hittills. Vår målsättning var att bli bättre än förra året. Vi kom tvåa i serien igen, men tog fler poäng, säger tränaren Fredrik Ström belåtet. Inför säsongen förlorade klubben flera betydelsefulla spelare, men fick i gengäld in flera nya Oskar Palmér, August Ramde, Viktor Hansson och Gustav Tryggvesson som har gjort en stark säsong. Tidvis hade Lommaryd ledningen i serien, men hamnade till sist på andra plats efter några oavgjorda matcher. I övrigt förlorade man endast tre matcher under säsongen. I och med att vi spelade kval förra året visste vi vad som krävdes och var bättre förberedda nu. Vi vann bägge kvalmatcherna och satte oss i respekt mot Ölmstad som vi troligtvis kommer att möta nästa säsong, förklarar Glada. En blöt tränartrio gläds åt uppflyttningen. Från vänster Martin Widell, assisterande tränare, Fredrik Ström, tränare och Stefan Gustavsson, lagledare. Bild: privat Fredrik Ström. Innermittfältaren Johan Nilsson blev utnämnd till årets spelare i laget. Han har spelat sju åtta säsonger i klubben och har varit med om att ta laget upp från division sex. Det är väldigt roligt att ha varit med på hela resan. Det var grädde på moset att bli årets spelare och riktigt kul och häftigt att gå upp en division, svarar han stolt. Den sista kvalmatchen spelades mot Sävsjö, men redan före matchen var det klart att Lommaryd skulle kliva upp i fyran. Vi gick och laddade inför matchen mot Sävsjö, men fick veta innan att vi skulle gå upp, så då kunde vi njuta av det och ha kul och behövde inte känna någon press. Tränaren Fredrik Ström har trots framgången valt att lämna ifrån sig sitt uppdrag till andra krafter inför nästa säsong. Men fotboll är som ett gift för mig. Det är sport som jag älskar och jag har vinnarskalle, förklarar han. Och det är ett otroligt team runt A- laget och U-laget. Ingen enskild spelare utan hela truppen tillsammans har gjort laget. Fredrik Brehmer Till division fyra. Lommaryds IF:s A-lagstrupp 2013 som ordnat så att klubben nästa säsong spelar i division fyra. Bakre raden från vänster: Fredrik, Stefan, Peter, Jakob, Nicke, Hasse, Peter, Agge, Oskar, Henrik och Martin. Främre raden från vänster: Axel, Mattias, Johan, Johan, Joel, Jonathan, Joel och Johan. Bild: privat

13 Lommaryds-Bladet nr 4 december 2013 Jag ska bli modell J ag älskar fläsk med löksås. En fet kålpudding slinker också lätt ner liksom en grön Tuborg. Och visst har midjemåttet tilltagit. Trots det är jag stolt över min kropp. Det har fått till följd att vissa anser att jag är exhibitionist. I Svenska akademiens ordlista kan man läsa att ordet exhibitionism betyder att man har en drift att förevisa sig, till exempel att blotta könsorganet för obekanta. Sån är inte jag. Däremot skulle jag kunna tänka mig att bli fotomodell hos Dressmann. Tanken slog mig efter det obligatoriska besöket på Adelövs marknad. År 1734 fick Gränna borgenskap rättigheter att driva marknad i Adelöv. Sen dess vallfärdar smålänningarna dit första torsdagen i september så även Elsa-Lill och jag. Uppfinningsrikedomen bland knallarna är stor och det tilltalar hustrun med hennes speciella humor. I ett av stånden lockar man kunder med skylten Gratis påsättning. Då handlar det om klockarmband. Och i ett annat saluförs högljutt Sex för hundra kronor. Att det gällde biltvättsvampar förstod vi först senare. H ur som helst så slog jag till och köpte fyra kalsonger för en hundring. Väl hemma i Hullaryd drog jag på mig ett par av märket Uomo. Det lät italienskt moderiktigt och i tvättråden stod att de var tillverkade av 92 procent poliamida och åtta procent elastano. Begrep att det sistnämnda hade nåt med elasticitet att göra och att kallingen skulle sitta tajt mot min sexiga underkropp. Det var då tanken föddes: Jag skulle bli kalsongmodell. Nu vill jag alltså visa upp mig för världen i exklusiva herrmodetidningar som King och Esquire samt kanske i Lommaryds-Bladet, om redaktör kennys kåseri Kenny Lindquist 13 Brehmer kommer med ett erbjudande. Jag är dock medveten om att detta kan skapa problem för andra män. F ör några år sen lät psykologen Stacey Tantleff-Dunn engelska karlar kolla in halvnakenbilder på fotbollsspelarna Fredrik Ljungberg och David Beckham samt på skådisen Brad Pitt. Det visade sig att majoriteten av de intervjuoffren fick komplex för sina kroppar. Slikt vill man ju inte medverka till. När jag berättade om mina drömmar för Elsa-Lill gav hon mig sitt fullhjärtade stöd. Hör och häpna! Hon förklarade att jag kommer att göra världen lyckligare och i själva verket höja självförtroendet hos männen. Vad menar du? undrade jag. Jo... äntligen ger någon den spolformade gubben ett ansikte.

14 14 reportage Lommaryds-Bladet nr 4 december 2013 Linnéa blev volontär på barnhem i Zambia Efter att ha pluggat tre år i Lund bestämde jag mig för att det var dags att ta en paus från mina studier. Var jag skulle befinna mig under denna paus eller vad jag skulle göra var länge oklart. Allt jag visste var att jag ville resa och att jag ville göra något helt annat än att sitta i en skolbänk, addera tal eller skriva arbeten. Just som jag gjorde mitt bästa för att planera min höst hörde en familjevän jag inte haft kontakt med på flera år av sig, och denna kontakt blev avgörande för mina planer. Hon befann sig nämligen i Zambia sedan en tid tillbaka där hon jobbade med ett projekt för att bistå utsatta kvinnor och barn, och detta arbete kontrasterade ju onekligen till min vardag i Lund, så en oväntad plan började snabbt ta form. Genom henne fick jag kontaktuppgifter till en man som drev ett barnhem i Livingstone, Zambia och den 9 augusti skrev jag mitt första mail till honom. I slutet av augusti bokade jag så en flygbiljett till Zambia och ytterligare en månad senare befann jag mig söder om ekvatorn. Förberedelserna inför avfärd hade inget annat val än att lösas snabbt och smidigt jag bokade tid för vaccinationer snarast möjligt och slängde ihop vad jag kunde tänkas behöva i en resväska. Snabbheten och smidigheten är dock inte det som karakteriserar den fysiska resan till Zambia. Flyget från Arlanda till Addis Ababa gick förhållandevis smärtfritt. Flygbolaget var Ethiopian Airlines, och de var hur mysiga som helst. Som vanligt visades en säkerhetsfilm innan vi lämnade marken och här kom första antydan till att jag var på väg till Afrika den tecknade figuren som utförde alla uppgifter var mörkhyad och talade ett ytterst främmande språk. Härligt! I Addis fick jag sedan vänta en stund innan det var dags att gå på planet till Harare och Lusaka. Jag gick till den gate mitt flyg skulle boardas från och bestämde mig för att blunda en stund, trött som jag var. När slutligen tiden var inne ställde jag mig i en enorm kö för att gå ombord, men ingenstans såg jag någon personal som kontrollerade passagerarnas boarding card vilket gjorde mig lite nervös. Denna visade sig dock befinna sig precis innan man satte fot på planet och det var i denna kontroll min nervositet stegrades till panikkänslor. På något sätt hade jag lyckats missa boardingen av mitt plan då den i sista stund bytt gate, och jag köade nu för en annan flight. Jag sprang därifrån mot en den gate som uppenbarligen var den jag borde varit vid och skrek hejvilt omkring mig Lusaka, Lusaka, I am going to Lusaka where is my flight? Fick panik Personalen var oerhört lugn och pekade bara lite förstrött omkring sig på några bussar som stod framför oss. Jag var i upplösningstillstånd yrvaken, förvirrad, panikslagen. Det lugnade mig inte att alla hanterade situationen så lugnt, det kändes som att de inte förstod mig och att jag nu kanske skulle hamna på helt fel flyg. När jag kom in i planet var alla fortsatt jättetrevliga, men när jag inte kunde hitta min plats blev jag än en gång orolig över att befinna mig på fel plats. På mitt boarding card stod det nämligen att jag skulle sitta på plats 38J, men planet gick bara till rad 36. En av flygvärdinnorna försäkrade mig dock om att allt var som det skulle och gav mig en ny plats: Sätt dig här bara vännen, så ordnar sig allt ska du se. Sagt och gjort. Än en gång fick jag se den underbara säkerhetsfilmen, och betryggad av detta bredde jag ut mig och somnade äntligen. Helt utmattad. Planet landade i Harare för att släppa av och på passagerare, och nu kom nästa lilla missöde. Jag satt uppenbarligen på någon annans plats och de verkade inte vara på något vidare humör. Jag började plocka ihop mina saker, be om ursäkt, och titta efter flygvärdinnan. När våra ögon möttes frågade jag henne om hon hade en annan plats för mig eftersom den här uppenbarligen var tagen. Hon stoppade mig i mina försök att samla ihop mina saker och sa att jag skulle sitta kvar. Istället placerade hon ut de andra, och meddelade dem att efter att jag gått av planet i Lusaka kunde de sätta sig där. Med lite dåligt samvete, men mest en känsla av lättnad, somnade jag om. Amerikanska dollar I Lusaka tog jag mitt pick och pack och äntrade flygplatsen. Jag kom fram till passkontrollen med mina vaccinationsintyg jag hört att man måste ha med sig i ena handen och mitt VISA-kort för att betala visum i den andra, redo att bli insläppt i landet. Snart blev jag varse om att jag lika gärna kunde stått där tomhänt

15 Lommaryds-Bladet nr 4 december Ovan: Jag och den andra volontären Natalie leker med våra små klätterapor Gertrude, Rozaria och Purity. Ovan till höger: En fokuserad Gertrude jobbar med sina läxor. Nedan till höger: Den hemmagjorda gungan är bra av många anledningar; bland annat eftersom det får plats flera barn i den! Maranatha och Rozaria samsas mer än gärna. jag hade varit lika illa förberedd oavsett. Mitt intyg kunde jag packa ner igen, det behövdes inte, och hade jag varit så korkad att jag inte hade med mig amerikanska dollar att betala inträdet med? Personalen suckade trött. De accepterade bara kontant betalning så med mitt VISA-kort skulle jag inte komma någonstans, och att jag hade en del Euro hjälpte inte heller eftersom de inte hade växel och skulle vara tvungna att ge mig kvitto på dollar. Fråga mig inte varför. I mitt utmattade tillstånd ville jag att allt på något magiskt sätt bara skulle lösa sig, men så var naturligtvis inte fallet. Jag blev instruerad att gå in i landet, gå till en uttagsautomat och ta ut pengar sen till en bank och växla dessa till dollar, för att sedan gå runt flygplatsen till säkerhetskontrollen för de som ska ut och resa, för att sedan be en man släppa in mig i ankomst- hallen bakvägen, för att sedan gå tillbaka till passkontrollanterna för ankommande och då kunna betala mitt visum och på så sätt släppas in på riktigt. För att förvissa sig om att jag inte bara skulle stanna i landet utan uppehållstillstånd behåller de mitt pass i kontrollen och det ska jag få tillbaka när jag kommer tillbaka. Då jag är högst obekväm med att släppa iväg mitt pass protesterar jag lite, men får en blick som tystar mig och jag ger upp. Proceduren tar en knapp timme och sedan är jag lagligt på zambisk mark. Glömde mobilen i taxin Nästa steg är att ta en taxi till universitetet i Lusaka. Där jobbar en zambisk man jag är bekant med eftersom han studerade i Lund en termin förra året, och han ska hjälpa mig runt Lusaka. Jag får låna taxichaufförens mobil för att bereda ho- nom om att jag är på ingång, och chauffören pratar själv med honom för att reda ut var på campus han ska lämna av mig. Jag tackar och betalar och pustar sedan ut och känner att det är oerhört skönt att vara framme. Men inom loppet av några minuter drabbas jag av nästa insikt som känns mardrömslik jag har glömt min mobil i taxin. Min utmattning är nu av den grad att en energikrävande respons såsom att börja gråta eller liknande är omöjlig att uppbåda, så istället blir jag allmänt apatisk. Min handlingskraftige vän är då min nya vardagshjälte han ringer taxichauffören och är helt lugn med att vi kommer få tillbaka telefonen eftersom det vore bad publicity för chauffören om det kom fram att en resenär blivit av med sin telefon i hans bil. Min vän visar sig ha rätt, och snart fortsättning på nästa sida

16 16 reportage Lommaryds-Bladet nr 4 december 2013 Till vänster: Rozaria älskar att pärla! Till höger: Färdiga pärlarmband. fortsättning från föregående sida svänger taxin tillbaka in på campus. När jag fått tillbaka min telefon uträttar vi lite ärenden och rör oss sedan mot busstationen för att köpa biljett ner till Livingstone med första bästa buss. Detta löser sig utan större missöden och jag får min plats. Den är inte direkt utformad för personer med höfter, men jag klämmer mig in. Jag känner mig minst sagt i minoritet med mitt bleka skinn, och något uttittad, men är för trött för att orka bry mig. Så fort vi börjar rulla visar det sig att en pastor kommit ombord för att dela med sig av bibelns ord för oss syndiga i bussen, och det är en gudtjänst jag sent ska glömma. Han var en riktig retoriker, och mycket övertygande i sitt emfatiska uttryck. Han snudd på skrek ut sin lovsång; hade det inte varit för att han predikade på engelska hade jag varit övertygad om att han skällde ut mig och de andra. Våra fina pojkar Peter och Willard tar en paus från lekarna tillsammans i skuggan av ett mangoträd på gården. Mitt säte var dessutom precis där han stod så allteftersom han blev varmare i kläderna kunde jag känna hans ord svämma över mig i form av både svett och spott. Jag vågade inte blunda. Frös i bussen När han till slut tystnade kunde jag slumra lite, men som vanligt på bussar i varma länder så hade även denna en förkärlek för att ha luftkonditioneringen på max och ganska snart satt jag och frös. Det fanns dock inte så mycket att göra åt detta, utan jag försökte slappna av och somna om. Bussen var beräknad att ta sex timmar, men det visade sig vara lite snålt tilltaget. Jag som var allmänt ovetandes om var vi befann oss hade svårt att sova också av den anledningen att jag kanske till följd skulle missa Livingstone. Min mobil var dessutom så gott som död så jag kände inte att jag kunde hålla kontakt med min handledare under resan. Istället skickade ett meddelande till honom om att jag var på väg och hoppades att resten skulle lösa sig av sig självt. Så småningom rullade vi in i Livingstone, och då skrev jag ett nytt sms. Han bad mig vänta på honom på stationen så skulle han komma och hämta upp mig, och det var inget jag tänkte bestrida. Det hann dock gå cirka 10 min från det att jag skickat mitt sms tills vi stannade på busshållplatsen och det var dags att kliva av. Jag spanade ut genom mitt fönster över alla taxibilar som samlats där och såg sedan en man jag tyckte mig känna igen vinka åt mig. Lättad och glad kom jag fram till att min handledare hunnit fram så jag skulle slippa stå och vänta på honom. Jag gick av bussen och fram till honom och sa att det var trevligt att äntligen träffas och att jag bara skulle hämta min väska. Han nickade kort men sa ingenting, vilket gjorde mig lite konfunderad. När jag kom tillbaka bestämde jag mig för att förvissa mig om att detta var rätt man, så jag frågade vad han hette varpå han frågar Where do you want to go?. Min oro är på så sätt bekräftad. Kom fram till sist Jag känner mig lite bortgjord och illa till mods över att jag var så nära på att hamna helt fel, och går tillbaka till busschauffören. Jag frågade om jag kunde få låna hans telefon att ringa min handledare med och säkerställa att han var på väg, och frågar sen om de har bråttom eller om de skulle kunna tänka sig att vänta lite. Han sa att de inte skulle åka förrän om knappt två timmar så jag behövde inte oroa mig, men han frågade Why are you travelling at this hour? Why didn t you take an earlier bus? vilket ledde till att jag igen kände mig dum och malplacerad. Flera taxichaufförer närmade sig mig och ville att jag skulle åka med dem, och trots att jag avböjde stod de kvar och småpratade på stapplande engelska tills vi såg en personbil parkera vid oss. Mannen som kom ur bilen såg bekant ut och denna gång av rätt anledning. Vi åkte till huset där jag ska bo, och jag kunde krypa ner i en säng. Nu var jag framme, cirka 30 händelserika timmar efter avfärd. Linnéa Wickberg fortsättning i nästa nummer

17 Lommaryds-Bladet nr 4 december 2013 Häktet visades på torgdagen HULLARYD Liksom tidigare år inbjöds besökare på Hullaryds torgdag till tingshusets häkte. Det blev rejält trångt inne i häktet då många ville lyssna till guiden Ingrid Persson, som bjöd åhörarna på en rejäl dos historia och flera märkliga berättelser. Hullaryd var från mitten av talet fram till 1907 tingsplats i det område som kallades Norra Vedbo härad, vilket idag motsvarar ungefär Aneby och Tranås kommuner. Redan i slutet av 1600-talet slog greven Per Brahe den yngre fast att Hullaryd skulle vara den fasta tingsstaden i häradet. Innan järnvägen drogs fram var Hullaryd centrum, berättade Ingrid Persson för dryga tjugotalet åhörare. Ett ting kunde hålla på i upp till fjorton dagar. Man höll laga ting fyra gånger per år och om det var något extra, som till exempel vid mord, kunde man kalla till urtima ting. Låstes in. I det gamla häktet intill tingshuset i Hullaryd låste man förr in de anklagade i väntan på tingsförhandlingarna. nyheter 17 Fjorton krogar De som for mellan Lommaryd och Hullaryd på den tiden hade möjligheten att förfriska sig på inte mindre än fjorton (!) lönnkrogar längs den blott fyra kilometer långa vägen. I häktet låste man in de anklagade i inför tingsförhandlingarna och efter det flyttades de till fängelset i Jönköping i avvaktan på dom. En kilometer upp i skogen ligger det som kallas galgbacken, men det är ingen galgbacke egentligen, förklarade Ingrid Persson. Det riktiga namnet var Hullaryds bränne- och avrättningsplats. Man avrättade genom halshuggning, inte genom hängning. De sista som avrättades i Hullaryd var två bönder, tillika bröder, från Adelöv som dömdes till döden efter att ha mördat och rånat en kringfarande handlare. Det skedde Missfärgat vatten De kastade liket i en brunn och två vittnen som också var från Adelöv fällde träd över vägen mellan Hullaryd och Vireda för att förhindra fängslandet. Hullaryd var fram till 1940-talet även en betydande handelsplats. Även den verksamheten hade sin begynnelse under Per Brahe den yngre som gav tillstånd för Grännas köpmän att hålla torg i byn. Fram till 1864 rådde normalt näringsförbud utanför städerna. Anteckningar vittnar om att det vid ett tillfälle kunde säljas upp till tio ton kött och två ton smör. Näringslivet blomstrade och vattnet i Lillån kunde ibland bli ordentligt missfärgat. Invid ån fanns ett färgeri där man färgade vadmal indigoblått. Det tillsammans med blod från slaktade grisar och kreatur gjorde att vattnet i ån blev violett. Text och bild Fredrik Brehmer Ingen knutsdans i Hullaryd Stort intresse. Det var många som ville lyssna till Ingrid Perssons berättelser när häktet visades på den årliga torgdagen. HULLARYD Hullaryds samhällsförening har beslutat att ställa in säsongens knutsdans som skulle ha ägt rum i januari. Orsaken uppges vara att intresset förväntas vara för lågt.

18 18 BARNSIDAN Lommaryds-Bladet nr 4 december 2013 Nu är det inte långt kvar till julafton och alla barn vet att väntan på tomten och julklappsöppningen kan bli olidligt lång. Hur timmarna kan gå så sakta förstår man bara inte. Så var det även för barnen förr i tiden, men som tur är finns det mycket man kan göra för att få tiden att gå fortare och dessutom ha roligt under tiden man väntar. Här kommer några jullekar från förr. Roligast blir det om barn och vuxna leker tillsammans. Blindbock Blindbock finns i många versioner, den här kallas pipblindbock: Stå i ring och håll varandras i händerna. En person är blindbock och står mitt i ringen med förbundna ögon och en käpp i handen. Alla i ringen går runt tills blindbocken stöter sin käpp i marken. Blindbocken pekar med käppen mot någon i ringen. Den utpekade ska pipa tre gånger. Om blindbocken kan lista ut vem som piper så byter de plats. Annars fortsätter leken tills blindbocken gissar rätt. Plocka russin Lägg ut minst 20 russin på ett bord. En person lämnar rummet. De som är kvar väljer ut ett russin som de tänker på. Den som lämnat rummet kommer in och ska ta ett russin i taget, tills han eller hon kommer till det utvalda russinet. Russinen man plockar upp får man behålla. När personen tagit det utvalda russinet får en annan person bli russinplockare och lämna rummet. Man fyller på med russin och väljer ett nytt russin. Linnea Wickberg arbetar i höst med barn i Zambia och hon har berättat om de här lekarna som barnen i Zambia tycker om att leka. Många lekar är samma lekar som svenska barn leker. Kortspel som Finns i sjön och Uno är populära. Linnea berättar också att barnen älskar att spela fotboll. De gillar även att leka att de är pirater med en hård fröskida som faller ner från en sorts träd här. De låtsas att fröskidorna är svärd och fäktar med dem. Leken "sheep sheep come home", får får kom hem är samma som vår svenska lek "under hökens alla vingar kom". - Den 24 oktober var det Independence day här, så då hade vi femkamp med barnen och det var roligt, berättar Linnea. -Vi körde sten, sax, påse, irländsk julafton, frågesport om Zambia, balanserade en sten på en sked och tävlade om vem som kunde rocka en rockring längst, tillägger hon. Linnea berättar också att barnen gärna vill använda hennes dator och telefon. Det låter som att svenska barn och barnen i Zambia har en hel del gemensamt. Jag känner nämligen en hel del barn i Sverige som tycker om att hålla på med dator och telefon! God Jul önskas Barnsidans läsare!!! Packa pappas kappsäck En person går ut och de andra bestämmer sig för en viss person (kan vara någon i rummet eller någon känd person). Var och en packar ner en låtsad sak i kappsäcken, något som utmärker den utvalda personen. Det kan vara så olika saker som glasögon, envishet, långt hår, bostad i Stockholm och skivkontrakt. Den som gick ut kommer in och frågar vad var och en har packat ner, och med hjälp av svaren ska han eller hon lista ut vem personen är. Är man få personer som leker, kan varje person packa flera saker.

19 Lommaryds-Bladet nr 4 december 2013 Oartiga värdar i Romanäs vann över lommarydsdamer Men bjöd på sång, vinster, bastu, musik Romanäs överlämnar genom sin kapten Bo Lennart Eriksson en minnesgåva före avspark till lommarydsdamernas kapten Helena Persson. Riktigt artigt mot gästerna var det väl inte att ge dem stryk med 11 3 men nu blev det i alla fall så. Romanäs IFs fotbollslag premiärspelade och mötte Lommaryds IFs damlag, som därmed blev det första damlaget på Romanäs fotbollsplan genom tiderna. En historisk händelse som betittades av patienter och personal, däribland även anstaltens direktör, Birger Danielsson, som tyckte det hela var en trevlig upptakt för säsongen. Fotbollsplanen är nyplanerad sedan något år tillbaka och har ett naturskönt läge vid sjön Sommen med Blåviks kyrka, Romanö och hela Tranåssjön som färgsprakande ram. Matchen fortsatte med stort kaffesamkväm i fritidshusets stora samlinggsal, där patienter, fotbollsspelare och personal även bjöds på storslagen sång och musikunderhållning av Sound 68 under Göran Larssons ledning. Kvällen blev en stor trivselsuccé och allt som allt serverades bortåt 170 kaffe och bröd. Jättenöjd var även fritidschefen Bertil Ljungquist, som berättar att detta innebar upptakten till ett större kontaktutbyte med föreningar, korporationer och enskilda i samhället, som nu låter sig göras med de resurser man fått vid vårdanstalten. Till sin hjälp har han goda krafter inom kamratföreningen, patienternas egen organisation vid Romanäs, duktiga idrottsledare, som väljes ur samma sammanslutning, samt inte minst ett intresserat och gott stöd från anstaltledningens sida. Denna säsong är dessutom engelskläraren vid Romanäs, Per- Anders Palmér verksam som fotbollstränare och han tror att RIF kommer att bli bra. Han hälsar härmed alla intresserade lag välkomna till matcher på Romanäsplanen! Kanske hade domaren Rolf Zackrisson någon del i utgången av matchen, men på vilket sätt blev aldrig riktigt klarlagt återblick 19 En gåva Före avspark överlämnade Romanäs genom sin kapten Bo Lennart Eriksson ett hobbyarbete i mosaik till damlaget. Efter matchen premiärkördes den separata bastu och omklädningsavdelningen som förutom patientbastun finnes inrymd i den nya fritidsanläggningen och som alltså helt kan ställas till gästers disposition. Vid samkvämet hälsades alla välkomna av assistent Bertil Ljungquist som betonade den informella prägeln för kvällen. Göran Larssons trevliga och svängigt sjungande kör visade litet av hur man bygger upp sina repetitioner. Uppskattade och mycket applåderade sångnummer var Yesterday, Mac Arthur Park, People inte minst Stockholmsmelodi samt En dag fylld av kärlek. Den fullständiga sångsuccén framstod helt vid slutnumret och publiken gav sig inte förrän Sound 68 sjungit ett extranummer. Och med den stora publiken framför sig och lommarydsdamerna vid bordet alldeles framför sig lovade Göran Larsson att extranumret skulle bli I can t take my eyes of you Lagledaren för damlaget, Kenneth Wilzén, kommer troligen vad det lider att ordna revansch hemma i Lommaryd, även om damerna nu tog full revansch, då det blev dragning på lotterierna genom att plocka hem de flesta högvinsterna. Alarik ur Tranås Tidning 14 maj 1973

20 evenemang Evenemang Datum Tid Arrangör Konsert Konsert med Mörlid och Sandwall. Gudstjänst Gudstjänst och uppsättning av julkrubban i kyrkan med barntimmebarnen. Utdelning av Barnens bibel. Anmäl evenemang till Christina Gustafsson, , Evenemang som anmäls via hullaryd.se / lommaryd.se publiceras också här. Lommaryds-Bladet nr 4 december dec Svenska kyrkan 22 dec Svenska kyrkan Julnattsmässa 24 dec Svenska kyrkan Gudstjänst Ljusgudstjänst med kör. Årsmöte Årsmöte på Norrvalla. Gudstjänst Ljusgudstjänst med barntimmebarn. Konsert Alla hjärtans dag-konsert med pizza i församlingshemmet. 6 jan Svenska kyrkan 27 jan Lommaryds idrottsförening 2 feb Svenska kyrkan 14 feb Svenska kyrkan Årsmöte 2 mar Hullaryds samhällsförening Gudstjänst Cafégudstjänst med semlor, fasteinsamling och Old beginners. 2 mar Svenska kyrkan I nästa nummer publiceras evenemang som äger rum från början av mars till slutet av maj. Reservation för fel och ändringar. Lommaryds skola hade hotats av nedläggning, men kommunstyrelsen hade dragit tillbaka sitt tidigare förslag att lägga ned skolan redan till hösten. Kommunen hade tillsatt en utredningsgrupp som föreslog att alla landsbygdsskolor skulle behållas så länge som möjligt. För att eliminera olika rykten som kommit och gått bjöds elevråden in till kommunhuset för att få information av kommunens företrädare Mikael Bäckström, Ann- Chatrine Leicht och Lars-Erik Fälth. Lommaryds skolas elever representerades av Lovisa Carlbom och Sofia Palmgren. Följande år, 2004, väntades påfyllning med fjorton elever från Vireda skola där det blivit för trångt. Hösten för 10 år sen därefter, 2005, planerades för att Lommaryds skola skulle bli en s.k. småbarnsenhet med elever endast till och med årskurs tre. Lommaryds kyrka renoverades invändigt. I det östra sidoskeppet höll man på att bygga en lillkyrka med plats för trettio personer. Anne Håkansson var i färd med att utföra målningsarbeten och till sin hjälp hade hon sin pappa Rune, 81. Dessutom hade en ny digital orgel köpts in. I slutet av oktober hade kantorn Claes Ljungdahl hållit en invigningskonsert med musik av bl.a. Bach och Hesse samt de nutida kompositörerna Rolf Lövland och Time Rice. Bönderna oroades av att man fick sämre betalt för mjölken som man levererades, närmare bestämt femton öre mindre per liter. Antalet mjölkbönder i landet hade de tio senaste åren minskat från tjugotusen till drygt niotusen, enligt Magnus Grahn, ordförande för LRF i Aneby. Arla hade dessutom förlorat striden mot den nyöppnade lågpriskedjan Lidl om att få ha sitt varumärke på mjölkpaketen. Enligt Magnus Grahn innebar det att kedjan tog mjölken från det land där den för tillfället var billigast. Det spelades boule på rännet i Raskens lagård i Hullaryd på måndagskvällarna. Det var Bon Petite Boule som höll öppet hus för barn och ungdomar i skolåldern. Enligt Kurt Mauritzon skulle den verksamheten pågå fram till jul. Nästa nummer utkommer 7 mars. Manusstopp 21 februari.

En kopp kaffe och ett samtal

En kopp kaffe och ett samtal En kopp kaffe och ett samtal Om att ha hemtjänst tankar och synpunkter Mymmel Blomberg ISBN 10: 91 631 9942 4 ISBN 13: 978 91 631 9942 4 Halmstad 2007 Text, foto och layout: Mymmel Blomberg Region Halland

Läs mer

åssit Grabbar på hal is EN DAG SOM BRANDMAN NÄR RIKEMANSPROBLEM BLIR VERKLIGHET SEXETS LÖGNAKTIGA VÄRLD STRÖMBACKASKOLAN PITEÅ

åssit Grabbar på hal is EN DAG SOM BRANDMAN NÄR RIKEMANSPROBLEM BLIR VERKLIGHET SEXETS LÖGNAKTIGA VÄRLD STRÖMBACKASKOLAN PITEÅ åssit MAJ 2015 STRÖMBACKASKOLAN PITEÅ Grabbar på hal is EN DAG SOM BRANDMAN NÄR RIKEMANSPROBLEM BLIR VERKLIGHET SEXETS LÖGNAKTIGA VÄRLD innehåll 4 Konkurrerar nätshoppingen ut Piteås butiker? 14 Hockeyklubben

Läs mer

Frivillighetens kraft

Frivillighetens kraft Frivillighetens kraft Frivillighetens kraft Lena Liljeroth Timbro/CVV FÖRFATTAREN OCH AB TIMBRO 2000 OMSLAG: SILVER SÄTTNING: ATELJÉ TYPSNITTET AB TRYCK: ELANDERS GOTAB, STOCKHOLM 2000 ISBN 91-7566-473-9

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Glimtar från en inlåst tid

Glimtar från en inlåst tid Glimtar från en inlåst tid Av Ia Ohrsell "Write the truth the truth never lies and it's the one that sounds best" Mathew Chilcott 1 Förord "Välkommen till polisen. Hur kan jag stå till tjänst?" "Ja hej,

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Misiraa På balansgång mellan traditionen och den nya tiden. Nr 4. 2009. Ingrids dröm blev verklighet. Julen är konserternas tid.

Misiraa På balansgång mellan traditionen och den nya tiden. Nr 4. 2009. Ingrids dröm blev verklighet. Julen är konserternas tid. Nr 4. 2009 vinterfynda i second hand Ingrids dröm blev verklighet Julen är konserternas tid Kofele, Etiopien Misiraa På balansgång mellan traditionen och den nya tiden Porträttet Jonas Helgesson om att

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

det enda som räknas Socialt entreprenörskap på riktigt Björn Söderberg med Lisa-Linnea och Mattias Flising

det enda som räknas Socialt entreprenörskap på riktigt Björn Söderberg med Lisa-Linnea och Mattias Flising det enda som räknas det enda som räknas Socialt entreprenörskap på riktigt Björn Söderberg med Lisa-Linnea och Mattias Flising 2012 BookHouse Editions Det enda som räknas, socialt entreprenörskap på riktigt

Läs mer

Copyright 2011 Enköpings kommun

Copyright 2011 Enköpings kommun Utgivare: Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Formgivare: Kristina Gyld och Angelica Runqvist, Enköpings kommun Illustration omslag: Charlotta Carlqvist, Charlotta Illustration Foto: se respektive

Läs mer

Nyheter och information för VätterHems hyresgäster - Nr 3 2009. Västra kajen. Vi valde VätterHem och Österängen

Nyheter och information för VätterHems hyresgäster - Nr 3 2009. Västra kajen. Vi valde VätterHem och Österängen Vi i VätterHem Nyheter och information för VätterHems hyresgäster - Nr 3 2009 Västra kajen Nu är arkitekttävlingen avgjord - Tham & Videgård Hansson Arkitekter från Stockholm har gjort det vinnande förslaget

Läs mer

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer

Mycket vilar på mig. När en anhörig har hemtjänst. Mymmel Blomberg

Mycket vilar på mig. När en anhörig har hemtjänst. Mymmel Blomberg Mycket vilar på mig När en anhörig har hemtjänst Mymmel Blomberg Mycket vilar på mig När en anhörig har hemtjänst mel Blomberg Mymmel Blomberg FoU SocialCentrum Region Halland FoU-verksamheten på Region

Läs mer

VARSEL. Jag säger vi hela tiden! Jag kommer aldrig att komma ifrån det där, vi...

VARSEL. Jag säger vi hela tiden! Jag kommer aldrig att komma ifrån det där, vi... VARSEL Jag säger vi hela tiden! Jag kommer aldrig att komma ifrån det där, vi... Det värsta är nog att se hur familjen påverkas. Min dotter som är sju år har inte rätt att gå på fritids längre. Sånt är

Läs mer

ANNA HÄGGBLOM- STÅLHAMMAR ALFABETA

ANNA HÄGGBLOM- STÅLHAMMAR ALFABETA ALFABETA ANNA HÄGGBLOM- STÅLHAMMAR Nyfiken på mer? Titta in på www.alfabeta.se Copyright 2011 text: Anna Häggblom-Stålhammar Grafisk form: Pelle Olsson Alfabeta Bokförlag AB, Stockholm ISBN 978-91-501-1101-9

Läs mer

MTmedlemstidningen. Kommunal. Stockholms län. en intervjuserie av Johanna Stjerna Ett särtryck från MT om Kommunalarnas vardag.

MTmedlemstidningen. Kommunal. Stockholms län. en intervjuserie av Johanna Stjerna Ett särtryck från MT om Kommunalarnas vardag. MT MTmedlemstidningen en intervjuserie av Johanna Stjerna Ett särtryck från MT om Kommunalarnas vardag. MT och PROFFSEN Sedan hösten 2007 har MT publicerat 17 yrkesoch personporträtt av medlemmar i Kommunal

Läs mer

Stefan Blomgren. utan barn

Stefan Blomgren. utan barn Pappa utan barn Pappa Stefan Blomgren utan barn Bokförlaget Efron & Dotter AB Duvnäsvägen 1 131 43 Nacka www.efron.se bokforlaget@efron.se Stefan Blomgren 2007 Bokförlaget Efron & Dotter AB 2007 Omslagsfoto

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008

En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008 En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008 innehåll Projekt gammalt & nytt på Söder Inspireras i badrummet Nyfiken på internet Örebrokompaniet conventum arena första gästkrönikan vinn kent-biljetter

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15 SÅ E-HANDLAR VI: EROTISKA PRODUKTER NätSmart NUMMER 1 JANUARI 2010 EN TIDNING FRÅN E-BUTIK.SE DENISE RUDBERG: Min utopi om ett välfyllt kylskåp EN DAG MED: FRÖKEN FRÄKEN VITAMINVARUHUSET.SE 44 000 ordrar

Läs mer

Förord. Idén till boken kommer från alla frågor vi får om hur vi hamnade här, om hur det är att bo här, vad vi gör på vintern o s v.

Förord. Idén till boken kommer från alla frågor vi får om hur vi hamnade här, om hur det är att bo här, vad vi gör på vintern o s v. Sid 124 Sid 1 Förord Idén till boken kommer från alla frågor vi får om hur vi hamnade här, om hur det är att bo här, vad vi gör på vintern o s v. Jag har valt att lägga tonvikten på det som sker i vardagen

Läs mer

Ögonblicket. Årsmötet 2015. Nya. Medlemstidning för Synskadades Riksförbund Göteborg Nr 2, April 2015. Seniormässan Vasaloppet Sebramässan

Ögonblicket. Årsmötet 2015. Nya. Medlemstidning för Synskadades Riksförbund Göteborg Nr 2, April 2015. Seniormässan Vasaloppet Sebramässan Nya Ögonblicket Nr 2 Medlemstidning för Synskadades Riksförbund Göteborg Nr 2, April 2015 Årsmötet 2015 Seniormässan Vasaloppet Sebramässan Tel 031-727 22 38 mail: kansli@srfgoteborg.se webb: srf.nu/goteborg

Läs mer

Revansch! SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista

Revansch! SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista Revansch! 2014:3 Årgång 34 Pris 45 kr Utges av RSMH SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista TEMA: GOD MAN Ett system från 1920-talet Gode mannen fick Helena på fötter Så fungerar det i Finland REDAKTÖREN

Läs mer

Familjehemmet. Barnets perspektiv är det viktigaste Varför brister det? Jag tycker du är bra. och fler intressanta artiklar

Familjehemmet. Barnets perspektiv är det viktigaste Varför brister det? Jag tycker du är bra. och fler intressanta artiklar Familjehemmet En tidning för och om familjevård Årgång 30 Nr 3 oktober 2012 Barnets perspektiv är det viktigaste Varför brister det? Jag tycker du är bra och fler intressanta artiklar Vill du göra något

Läs mer

SKÖNA HEM I URSVIK PASSION FÖR POP OCH HOCKEY GEMENSKAP OCH TRIVSEL. 4-11 Fr. Förvaltaren. Nu startar uthyrningen. Möt Alexander Schöld

SKÖNA HEM I URSVIK PASSION FÖR POP OCH HOCKEY GEMENSKAP OCH TRIVSEL. 4-11 Fr. Förvaltaren. Nu startar uthyrningen. Möt Alexander Schöld 4-11 Fr. Förvaltaren SKÖNA HEM I URSVIK Nu startar uthyrningen PASSION FÖR POP OCH HOCKEY Möt Alexander Schöld GEMENSKAP OCH TRIVSEL Inflyttat i Trygghetsboendet GROVSOPSTURNÉ. HÄNG MED VÅR ELEKTRIKER.

Läs mer

Sida 1 av 44 Jontas Foto Multipel skleros Topp 100 Friskrivning Arkiverat 1999 Februari 1999 Mars 1999 April 1999 Maj 1999 Juni 1999 Juli 1999 Augusti 1999 September 1999 Oktober 1999 November 1999 December

Läs mer

Magnus Helgesson Max Söderpalm HARRYS. vägen till månen. 86 400 Ledstjärnan till ett rikt liv. Magnus Helgessons resa från 0 till 700 miljoner

Magnus Helgesson Max Söderpalm HARRYS. vägen till månen. 86 400 Ledstjärnan till ett rikt liv. Magnus Helgessons resa från 0 till 700 miljoner Magnus Helgesson Max Söderpalm HARRYS vägen till månen 86 400 Ledstjärnan till ett rikt liv Magnus Helgessons resa från 0 till 700 miljoner HARRYS vägen till månen 86 400 Ledstjärnan till ett rikt liv

Läs mer

Presentationsteknik i utbildningssyfte. av Janne Arleklint Cygnel

Presentationsteknik i utbildningssyfte. av Janne Arleklint Cygnel Presentationsteknik i utbildningssyfte Presentationsteknik i utbildningssyfte av Janne Arleklint Cygnel 1 Innehåll Inledning! 6 Förberedelser! 7 Mål och struktur! 7 Definiera målet med din presentation!

Läs mer