Lommaryds-Bladet. Hullaryd planerar för grannsamverkan I Hullaryd förbereder man sig för att inom kort inleda grannsamverkan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lommaryds-Bladet. Hullaryd planerar för grannsamverkan I Hullaryd förbereder man sig för att inom kort inleda grannsamverkan"

Transkript

1 Nr 4 december 2013 Årgång 18 Lösnummer: 25:- Lommaryds-Bladet Hullaryd planerar för grannsamverkan I Hullaryd förbereder man sig för att inom kort inleda grannsamverkan mot inbrott och stölder. Grannsamverkan innebär ökad vaksamhet för att skydda varandra från brott och ett nära samarbete med polisen. Initiativtagare till grannsamverkan är Peter Ellbrant som berättar att tanken föddes under förra året efter ett flertal stölder och inbrott i byn. Ett informationsmöte med polisen har hållits och ett nytt planeras inom kort. sidan 4 Linnéa reste till Zambia för volontärarbete Glada barn och volontärer på barnhemmets bakgård. Längst bak Gertrude, därefter från vänster Purity, Linnéa, Maranatha, Natalie (också volontär), Linto och längst fram Austin. Efter tre års studier i Lund valde hullarydsbördiga Linnéa Wickberg i höstas att ta en paus från pluggandet. Genom en vän till familjen kom hon i kontakt med ett barnhem i Zambia. I september reste hon dit för att arbeta som volontär. I det första av två avsnitt berättar Linnéa om den långa resan ner till landet i södra Afrika. I nästa nummer fortsätter Linnéas berättelse då vi kommer att få följa det dagliga livet på barnhemmet närmare. sidorna nummer sidan 2 Skapa förutsättningar för landsbygden forum 3 nyheter 5 7 Lommaryds julgran har kommit på plats Goda grannar, trogna grannar reportage Ty har nästan 2000 serietidningar nyheter 12 Historiskt när Lommaryd gick upp i fyran kennys kåseri 13 Jag ska bli modell nyheter 17 Häktet visades på torgdagen barnsidan 18 Barnsidan bjuder på några jullekar från förr och berättar om några lekar från Zambia. återblick 19 Oartiga värdar i Romanäs vann över lommarydsdamer evenemang sista Folk ställde upp så mangrant de kunde Gertrud Nygren, sidorna 8 9

2 sidan 2 Skapa förutsättningar för landsbygden N är man tänker lite mer på djupet förundras man över varför landsbygden håller på att utarmas som den gör. Landsbygden sitter egentligen med ett betydelsefullt trumfkort på hand. Ett av det mest påfallande i det avseendet är bostadsbristen i storstadsområdena. Därtill också ett tilltagande kaos i trafiken oavsett om man reser kollektivt eller med eget färdmedel som uppstår när alltfler människor vill trängas ihop på liten yta. Här ute på vischan är det relativt enkelt och smidigt att ta sig fram, men det kräver i allmänhet tillgång till egen bil. Men det förekommer sällan trafikstockningar och man parkerar snabbt och enkelt nära affären, vårdcentralen, idrottshallen eller vart man nu ska, och dessutom avgiftsfritt. Några bostadsköer att jämföra med hur det är i storstadsregionerna finns heller inte att tala om. M en förutsättningarna att bo på landet behöver bli bättre, för uppenbarligen räcker inte det ovannämnda. Det måste också finnas tillgång till service Utgivningsplan 2014 på relativt kort avstånd: dagligvaruhandel, barnomsorg och skola, fritids och kulturaktiviteter, kollektivtrafik där och när den behövs som mest. Om landsbygdens befolkning ska behöva bege sig in till större tätorter för att tillgodose dagliga behov blir det lika svårtillgängligt eller mer som i storstäderna. Och det är en fråga för våra politiker, inte bara på lokal nivå utan också i hög grad på riksnivå. Det nummer av Bladet som du nu håller i är extra rikt på reportage. I detta nummer och nästa kan du läsa Linnéa Wickbergs egen berättelse om att vara volontär på ett barnhem i Zambia. Du kan också läsa om Styrbjörn Roos av Hjelmsäter som har närmare 2000 serietidningar i sin samling. Som vanligt finns också ett porträtt, den här gången är det föreningseldsjälen Gertrud Nygrens tur. Fredrik Brehmer Manusstopp Utgivning Nummer 1 21 februari 7 mars Nummer 2 14 maj 30 maj Nummer 3 5 september 19 september Nummer 4 28 november 12 december Lommaryds-Bladet nr 4 december 2013 Text om Sydvästlänken föll bort I förra numret föll ett par avslutande textstycken bort från artikeln om att Svenska Kraftnät fortsätter trotsa kreosotförbudet. Det som saknades var ett uttalande av Carl Hermelin, och avslutningen på artikeln lyder som följer: Carl Hermelin uttrycker också kritik mot hur Svenska Kraftnät motiverar anledningen till varför Sydvästlänken ska byggas. Svenska Kraftnät upprepar som ett mantra, hur viktig ledningen är för elsäkerheten med hänvisning till ett större elfel som inträffade år 2003 och att ledningen krävs för att motverka högre elpriser i södra Sverige. Mera troligt är att ledningen mest behövs för att transportera Fortums, Eons och Vattenfalls elproduktion från deras utbyggda kärnkraft i Forsmark och Oskarshamn, och så småningom kanske från Finland, till sina marknader på kontinenten. Ur allmän synpunkt, och med tanke på alla tvångsmässiga intrång som görs, vore det befogat med en saklig utredning av ledningens ändamål, avslutar han. Lommaryds-Bladet Lommaryds-Bladet utkommer med 4 nummer under Upplaga: ca 350 ex. Utdelas som gratistidning till hushållen på Lommaryds sockens landsbygd (postnummer ). Samordnare och ansvarig utgivare: Fredrik Brehmer, Adress: Lommaryds-Bladet, c/o Fredrik Brehmer, Sköldseryd, Aneby E-post: Internet: alt. Tidningen finns tillgänglig som PDF två dagar efter papperstidningens utdelning. Prenumeration, utdelning och annonser: Gertrud Nygren, Annonsprislista finns även på alt. Prenumeration (utanför utdelningsområdet): 100 kr/helår (4 nr). Bankgiro: Betalningsmottagare: Lommaryds- Bladet / Hullaryds samhällsförening Kom ihåg att ange ditt namn och din adress i samband med inbetalning. Utges av Hullaryds samhällsförening

3 Lommaryds-Bladet nr 4 december 2013 forum Behåll den gamla sophanteringen 3 Öppet brev till kommunledningen och Amaq Enligt en artikel i Åttingen i septembernumret ska nu ett nytt program för avfallshantering genomföras. Amaq delar ut röda och gröna påsar som ska hämtas varannan vecka året om. I den gröna påsen ska matavfall läggas och fraktas ända till Vetlanda! Vad innebär det för miljön? I den röda påsen ska allt brännbart läggas som också ska fraktas lång väg till ett värmeverk. Några av de hushåll som ligger långt ute på linjen har nu hämtning var åttonde vecka. Många har var fjärde vecka. Att ställa det nya kärlet för insamling några meter från tomtgränsen innebär väl inga problem, eftersom de går på hjul. Men om man inte har några sopor? Ska sopbilarna köra in på alla småvägar för att konstatera att inget finns att hämta? Aneby kommun består av en stor yta där nästan hälften av innevånarna bor på landsbygden. Här finns många hushåll som består av en och två personer, som genererar lite eller inga sopor alls. Efter telefonsamtal och mail med ett flertal hushåll runt om på landsbygden, har jag kunnat konstatera att de flesta sorterar soporna efter den utmärkta avfallshanteringen som infördes åren med kompostkärl på tomten och containrar för olika avfall ute i byarna. Senare kom Kretsloppsgården till där man kan bli av med allt som inte kan slängas där. Enligt det nuvarande systemet skulle många hushåll på landsbygden inte behöva någon sophämtning oftare än 2 ggr/år, och inte ens det, om man ansträngde sig lite mer. Många har köksspisar, kaminer och vedpannor och där försvinner allt brännbart. Askan har många näringsämnen så som kalcium, kalium, magnesium och fosfor, som kan återbördas till träd, buskar och trädgårdsland. En mindre mängd kan komposteras tillsammans med gräs, blast och kvistar på trädgårdskomposten, eller lämnas till Kretsloppsgården. Skogsägarna kan lägga ut den i sin skog för bättre tillväxt. De flesta har också en kompostbehållare där eventuellt matavfall varje år ger tillskott till jorden och odlingar. Matavfallet består till största delen av skal av olika sorter, växtrester och sump, eftersom många av dessa hushåll inte slänger mat. Tidningar och annat pappersavfall lämnas på uppsamlingsställena som finns i varje by, liksom plast och glas. Skrot och skräp lämnas till Kretsloppsgården. Här kan man verkligen konstatera att Aneby kommun låg i framkanten som lärde oss denna ekologiska sophanteringen! Hur ska vi som vill, göra för att få behålla den? En fråga som jag absolut vill ha svar på. Och en förklaring på vilken nytta den nya sophanteringen står för! Ingrid Persson Hullaryd Hör av dig! Kanske har du en vänlig granne som du vill uppmärksamma med en ros? Eller reagerar du med glädje eller med ilska på något som du läser här i Bladet eller på något annat? Eller du kanske har en dikt eller ett matrecept eller en fin bild som du vill dela med Lommaryds-Bladets läsare? Skicka det till oss! Du får vara anonym i tidningen om du vill. Mejla till Forum: Papperspost: Lommaryds-Bladet, c/o Fredrik Brehmer, Sköldseryd, Aneby. Du får skriva under signatur, men Lommaryds- Bladet behöver ditt namn och telefonnummer. Vi förbehåller oss rätten att avböja publicering eller korta ned texter som publiceras.

4 nyheter 4 Lommaryds-Bladet nr 4 december 2013 Snart klart för grann- samverkan i Hullaryd HULLARYD I Hullaryd håller de boende just nu på att inleda grannsamverkan mot brott. Initiativtagare är Peter Ellbrant och tidigt i höstas hölls ett möte med polisen som lockade cirka trettiofem bybor. Ett nytt möte med polisen är inplanerat och Kurt Bjerkander och Madelene Sandqvist kommer att fungera som kontaktpersoner. Skyltar som indikerar grannsamverkan har blivit en allt vanligare syn både i tätorternas bostadsområden och på småorter. Inom en snar Fakta: Grannsamverkan Grannars samverkan och samarbete med lokal polis är en metod att minska det som kallas vardagsbrottsligheten. Inbrott i bostäder, bilar, förråd och andra utrymmen liksom skadegörelse är exempel på sådan brottslighet. Grannsamverkan har också betydelse för tryggheten i området. Det ökar självklart känslan av trygghet att veta att grannar bryr sig om varandra och varandras egendom. Grannsamverkan fungerar i såväl villa- och radhusområden som i områden med flerfamiljshus och i fritidshusområden. Grannsamverkan har blivit ett begrepp i det brottsförebyggande arbetet och bygger på ett nära samarbete med polisen. Metoden är enkel. Genom nyfikenhet och engagemang kan framtid förväntas även Hullaryd förses med sådana skyltar. Det var under förra året som tanken om grannsamverkan väcktes, berättar Peter Ellbrant. Det var många som hade fått inbrott och det försvann bland annat gräsklippare. Kurt Bjerkander som kommer att vara en av kontaktpersonerna för hullarydsborna råkade själv ut för en dieselstöld. Jag blev av med diesel från traktorn som jag hade fyllt med hundrafemtio liter, berättar han. Nästa morgon låg tanklocket på fotsteget Grannsamverkan. Kurt Bjerkander, Madelene Sandqvist och Peter Ellbrant förbereder för grannsamverkan. Skylten på bilden finns emellertid inte i Hullaryd utan på en annan plats i närområdet. och åtminstone åttio liter hade försvunnit. I början av september anordnades ett möte i Thelegården dit polisen hade bjudits in för att informera. Mellan trettio och trettiofem bybor kom för att lyssna. Vi fick relativt bra respons från de boende, men det var för dålig information från polisen, säger Kurt. Vi blev besvikna på att det inte gavs tillfälle att ställe frågor efter fikat som det först var lovat. Under vintern räknar man emellertid med att det kommer ett nytt möte till stånd med polisen. Det kommer en lapp i lådorna snart om att det blir ett nytt informationsmöte, säger Peter. Då kommer vi att sy ihop allt inför starten och ordna med skyltar. Förutom Kurt kommer också Madelene Sandqvist att vara kontaktperson. De kommer att fungera som ett slags sambandscentral mellan byborna och polisen. Vi kommer att ha ögonen öppna ifall det händer något, säger Kurt. Text och bild Fredrik Brehmer grannar tillsammans bryta igenom den anonymitet som inbrott, stölder och skadegörelse sker i skydd av. Mångas vaksamhet blir ett effektivt skydd och ett larmsystem, som reagerar på det okända - det som kan vara brott eller förberedelse till brott. Grannsamverkan är ett sätt att lära sig mer, att bli mer medveten om hur brottsligheten kan se ut och vad man kan göra för att förebygga den. Därför har organisationen Samverkan mot brott utarbetat ett utbildningsmaterial för alla som vill engagera sig i Grannsamverkan. Utbildning och informationsmaterial om hur man bedriver Grannsamverkan tillhandahålls av polisen. Källa: samverkanmotbrott.se Fotnot: Nytt informationsmöte med polisen äger rum måndagen den 13 januari kl

5 Lommaryds-Bladet nr 4 december 2013 Lommaryds julgran har kommit på plats LOMMARYD Så var det då dags igen för den traditionsenliga uppsättningen av Lommaryds julgran. Kung Bore hade under natten låtit snöflingorna falla vilket, dagen till ära, höjde adventsstämningen bland det fåtal personer som hade samlats för uppdraget. I snögloppet utreddes sladdhärvor 5 och byttes lampor och det konstaterades att ljusslingan med all säkerhet hade några år på nacken. Och hur är det egentligen med energiåtgången i dessa gamla lampor? Kanske vore det idé att byta ljusslinga och ska vi i fortsättningen ha en så stor gran? Granen kapades och tillspetsades med hjälp av motorsåg hanterad av Christer Bårring, och med hjälp av Sven Johansson från Hullaryd och hans förträffliga lyftanordning på grävmaskinen restes så en av julens viktigaste symboler, julgranen. Enligt tradition serverades efterföljande fika i församlingshemmet, där Ann-Louise Björklund stod för gott hembakat bröd och saffranskaka. Det väcktes under fikastunden tankar om att placera en mindre gran på samma plats som den nuvarande, och att det borde köpas in en ny ljusslinga till densamma. Kanske vore det trevligt med en ljusslinga i ett av de närstående träden också? Det beslutades att frågan ska tas upp med det nya församlingsrådet, tidigare kyrkorådet i Lommaryds församling. Text och bild Annica Ride Lyft. Med hjälp av en lyftanordning kunde julgranen sättas på plats. Trassligt. Det var en del härvor i sladden att reda ut innan granen kunde förses med belysning.

6 nyheter 6 Lommaryds-Bladet nr 4 december 2013 Goda grannar, trogna grannar HULLARYD Fler och fler hus på landsbygden blir sommarbostäder. Mörka hus mitt i byn under mer än halva året är ingen uppbygglig syn en trend som under de senaste tio åren har ökat. Det behövs mer folk för att hålla landsbygden levande. Så därför är det mest glädjande för alla oss som arbetar med detta föreningsfolk, företagare och privatpersoner när det kommer nyinflyttade. De blir förstås uppvaktade från många håll att de ska komma med i gemenskapen kring det arbete som krävs för hålla allt igång. Men några familjer som har flyttat in, vill bara leva i lugn och ro och är inte alls intresserade av någon bygemenskap. Då får man acceptera det och med tillfredställelse ändå se att husen hålls i gott skick. Med Tommy Åkesson och Inga-Lill Wilhelmsson är det tvärt om. De har åstadkommit imponerande förändringar i de hus de har köpt, ett mitt i byn och två borta i Floadalen. En dag på min vanliga byarunda, stötte jag plötsligt ihop med en bekanting. Det var Inga-Lill som jag hade träffat på en skrivarkurs i Askeryds skola där hon var matmamma. Min förvåning var stor. Jag hade hört att hon hade flyttat till Skåne? Jamen vi har ju varit här i flera år! svarade hon. Vi håller på att göra i ordning det där rucklet borta i Floadalen! Jo nog hade alla som hade vägarna förbi Hullaryds badplats, sett att mycket höll på att hända. Allt sedan någon gång under 1970-talet hade det röda huset stått tomt, trädgården var helt igenväxt och huset såg ut som om det kunde falla ihop när som helst. Samtidigt som de köpte detta, köpte de också det bruna huset som ligger högre upp från vägen. Här fanns varken el, vatten eller avlopp. Det var gasol som gällde. Helrenoverat. Under fem års tid har Tommy Åkesson och Inga-Lill Wilhelmsson förvandlat ett ruckel i Floadalen till att bli en väl fungerande sommarstuga. Undan för undan röjdes trädgårdarna och undan för undan började nya byggnader att ta form. Ett stort garage med verkstad i en utgrävd kulle bakom rucklet och uppe på kullen en friggebod som senare inrättades till en arbetsplats. Den står på plintar så att den går att flytta vid behov. För något år sedan kom en smålandsgärdsgård upp mot vägen runt hela området. Precis vid ingången till fastigheterna finns en skylt som visar att området är kameraövervakat och larmat. Med Tommys bakgrund är det inte konstigt. Modern helrenoverad stuga En blåsig höstdag gick vi husesyn tillsammans med Tommy och Inga-Lill en vandring runt hela området och in i byggnaderna. Man kan inte låta bli att bli imponerad och undra hur de bara under 6 års tid har hunnit med allt. Jo det var verkligen ett ruckel, berättar Inga-Lill. En del av taket hade fallit in och det fanns inget golv, inget vatten och ingen el. Huset höll på att ätas upp av myror. Vi hade tänkt flytta hit när vi blev pensionärer, fortsätter Inga-Lill. Men vi kände att vi behövde trappa ner tidigare. Tommy hade ett företag i Tygelsjö utanför Malmö med 14 personer anställda. Under tiden som de rustade upp allt, drog in vatten och el och förvandlade rucklet till en modern stuga, bodde de i det bruna huset uppe på kullen. Så var det pendlandet mellan företaget i Tygelsjö och Floadalen som tog på krafterna. Till slut blev jag så trött på pendlandet så jag tog mitt jobb med mig och satt i friggeboden, medan Tommy flängde av och an. Uppe på kullen går vi stigarna mellan höga tallar. Tommy berättar hur det såg ut när de tillträdde platsen. Jättestora tallar, en del minst hundra år! Tyvärr vi var tvungna att ta ner flera träd för att få plats med garaget. Han visar på några gamla uthus som lutar sig mot träd och är nästan osynliga under täcket av barr. När vi till sist stiger in det bruna huset blir vi helt övertygade om att detta

7 Lommaryds-Bladet nr 4 december måste vara en jaktstuga. Träpaneler på väggarna, en storstuga, ett litet kök och sex sängplatser! Här avslöjas ett av Tommys stora intresse nämligen jakt! Jo vi kan vara ett helt jaktlag här, säger Tommy och visar oss runt i en helt modern stuga men i fin gammal stil. Till vänster: Jaktintresse. Ett av Tommys intressen är jakt. Här syns en del av hans troféer. Till höger: Gröna växter. Att Inga- Lills intresse är växter syns tydligt i stora rummet. Gräddhyllan Efter några timmar ute i blåsten, åker vi vidare till Hullaryd där paret numera har sin året-runtbostad. Även här finns en skylt som visar att allt är larmat. Mitt i byn, med utsikt över Lillån ligger tre hus på den så kallade Gräddhyllan. Det mittersta huset tillhör dem. Det är ett annat renoveringsobjekt som de under det senaste året ägnat sin tid åt för att få det att fungera. Den förre ägaren hade lämnat det vind för våg i flera år. Tommy köpte en pelletspanna på Blocket och gjorde plats för den i källaren. Han var också tvungen att dra en del nya vattenledningar och element eftersom de gamla hade frusit sönder. Så man kan undra flera gånger om - hur de har hunnit, hur de har orkat. Under det senaste halvåret har de pendlat mellan Tygelsjö och Hullaryd för att flytta upp allt möbler och maskiner. I husets källare står maskinerna. Här är det tänkt att företaget ska återuppstå med endast Tommy och Inga- Lill. Tommy förklarar och visar en liten del av tillverkningslokalen. Han beskriver produkter som han utvecklat och tillverkat i sitt tidigare företag. Vi kan ta en båtmotor som exempel eller hela båten, om den blir stulen, då ringer det ägarens mobil och vi kan spåra var motorn/båten finns. Billarm har jag säkert sålt över hundratusen under årens lopp och larm på grävmaskiner, bensinpumpar och så vidare. Till larmen har jag tillverkat olika spårsystem i GSM, GPS och VHF-system, allt efter marknadens behov. Inga-Lill har tagit ett ordentligt kliv i sitt arbetsliv från bespisningen i Askeryd till att utbilda sig till elektronikmontör för att hjälpa till i företaget. Tommy däremot har arbetat med elektronik sedan 12-årsåldern. Min far jobbade på Asea i Västerås och det var där mitt intresse började. Jag höll på med allt tekniskt jag kom över, lödde, knåpade och skruvade. Skolan var ju skit förstås och jag sumpade nian. Så jag är helt autodidakt i mina tekniska kunskaper det gäller att hänga med hela tiden för utvecklingen går så enormt fort. Därför läser jag mycket teknisk litteratur. Redan år 1976 startade Tommy sitt elektronikföretag. Det var en granne som ville ha ett tjuvlarm. Jag höll på i hörnet på sovrummet där hade jag min egen lilla vrå. Snart hakade fler grannar på och undan för undan växte det för att 35 år senare, bli ett företag med 16 anställda. Nu startar vi om i liten skala, bara Inga-Lill och jag, när vi får allt i ordning. Familjerna Väl uppe i bostadsdelen, i det stora rummet som löper genom hela huset finns mycket att se som visar parets tidigare förhållanden. De två träffades ganska sent i livet när alla barn var utflugna. I det ena hörnet finns fotografier på Tommys familj och Inga-Lills i det andra. Och nu förstår man att de måste ha tillgång till flera hus. Om alla ska träffas hos dem blir de 17 personer med barn och barnbarn. Tommy har tre vuxna flickor, fyra barnbarn och med ett till barn på väg. Inga-Lill har två flickor och fyra barnbarn alla flickor. Dessutom har Tommy flyttat sin mor till Druvan i Aneby. Hon var väldigt ängslig hur det skulle gå hon är ju 80 år att flytta till skogarna. Men nu stortrivs hon jag har inte sett henne så glad på många år. I rummet finns också en hörna som visar på Tommys intresse för jakt. Jakten har tagit honom vida omkring - från Tunisien till skogarna i Småland. Jo vi var ett gäng det var innan den Arabiska våren, som åkte till Tunisien för att jaga vildsvin. Folket uppe i bergen ville inte ha dem där. De bildade drev på uppåt hundra personer och djuren kom rusande rakt ner mot jägarna. Det var rätt häftigt ibland. Inga-Lills intresse är växter, blommor. Hela det stora rummet är fullt av växter. Så rätt plats för en sådan hobby är ju Hullaryds Handelsträdgård där hon ibland hjälper till. Så här års är det nästan ett behov hos henne att få vistas bland amaryllis och hyacinter. Så visst är de välkomna, de goda grannarna som ökat på befolkningsstatistiken i Aneby kommun. Text Ingrid Persson Bild Kenneth Persson

8 8 porträttet Lommaryds-Bladet nr 4 december 2013 Gertrud är en eldsjäl inom föreningslivet Under unga år i Trelleborg i början på 70-talet ägde makarna Nygren hund och gick med i brukshundsklubben. Det blev början på ett livslångt engagemang som eldsjälar i en rad föreningar för Gertrud Nygren i Hullaryd och hennes man Håkan. Även om Gertrud nu börjat trappa ner en aning är hon fortfarande på olika sätt delaktig i verksamheten inom ett flertal föreningar i kommunen. Gertrud Nygren växte upp på landsbygden på den sydskånska slätten, närmare bestämt i Gärdslöv norr om Trelleborg. Ända tills hon slutade skolan bodde hon kvar i föräldrahemmet. Då var hon sexton år och tvungen att flytta in till Trelleborg för att söka jobb. Jag jobbade i en hattaffär först. Jag gick den snirkliga vägen och gick kvällskurser för att bli skrivmaskinsbiträde. Jag fick jobb på mejeriets kontor och skrev där mest för hand, det skulle vara en vårdad handstil, men man skulle ändå kunna skriva maskin, berättar Gertrud. Flyttade till Stockholm Ett par år senare träffade hon sin blivande man Håkan. Det var dagarna före nyår 1963, vilket betyder att de det kommande nyåret har varit tillsammans i femtio år. Några år senare bar flyttlasset till Stockholm. Håkan hade då precis innan gjort lumpen i huvudstaden. Jag gick till arbetsförmedlingen i Trelleborg och sa att jag ville ha jobb i Stockholm. Jag fick jobb som hålkortsoperatris på Varuskattekontoret. som var nystartat, då alla företagare skulle börja redovisa moms. Vi bodde på baksidan av ett hotell mitt inne i stan på Vasagatan, mittemot centralstationen, och mitt jobb låg i grannkvarteret. Det var en liten lägenhet med gasspis, det hade inte varit godkänt idag, men det var perfekt när man var ung och det var nära när man skulle gå och dansa, minns Gertrud. Efter blott ett par år i storstaden flyttade Gertrud och Håkan tillbaka till Ett andra hem. I många år har Gertrud varit engagerad i Thelegårdens verksamhet, då hon har haft huvudansvaret för uthyrningarna. Trelleborg. Gertrud sökte först jobb som inskriverska först på Trelleborgs Allehanda. Men det blev för lite jobb där, så två killar på tryckeriet uppmanade mig att söka jobb på tidningen Arbetet som behövde inskrivare. Gertrud arbetade kvällar varannan vecka under ett antal år. Sonen Ola var liten och Gertrud ville vara hemma med honom på dagarna istället för att ha honom på dagis. När Ola började skolan övergick hon till att arbeta heltid. Jag satt bland sexton andra tjejer och ett par killar och skrev. Det krävdes att man var närvarande för det skulle gå fort, minns Gertrud som var en driven maskinskriverska. Var hundägare Vid sidan av sina arbeten Håkan arbetade som murare var paret Nygren aktiva inom flera föreningar. Vi var med i brukshundsklubben när Ola var nyfödd. Vi hade en rottweiler, det var en stor bamse. Vi var också fackligt aktiva, jag inom Grafikerna och Håkan inom Byggnads, berättar Gertrud. Med tiden började nacke och leder att krångla till följd av ventilationen som blåste kall luft rakt i nacken på medarbetarna. Gertrud drabbades av värk och regelbundet återkommande nackspärr. Hon hade haft problem i flera års tid när hon 1985 blev sjukpensionär. En släkting till Håkan var bosatt i Hullaryd och ägare till det hus där makarna Nygren numera bor. Det var genom honom som de blev hullarydsbor Gertrud och Håkan hade då hunnit besöka Hullaryd åtskilliga gånger under åren. Vi valde att flytta hit på prov och vi trivdes här från första stund. Vi hade redan lärt känna en del folk, säger Ger-

9 Lommaryds-Bladet nr 4 december 2013 trud. Genom sitt politiska engagemang inom Socialdemokraterna hade makarna tidigt kommit i kontakt med bland andra familjen Lax. Gertrud blev aktiv inom kommunpolitiken i Aneby och blev invald i kommunfullmäktige första gången 1994, men tvingades så småningom hoppa av på grund av sjukdom. Ganska snart efter flytten till Hullaryd hade Gertrud och Håkan börjat engagera sig i en rad föreningar. Gertrud minns när Hullaryds samhällsförening köpte Thelegården av Aneby kommun för en krona Jag blev sekreterare i föreningen rätt snart efter att vi flyttat hit. Björn Zethson var aktiv och vi började jobba för att renovera Thelegården med medel från kommunen och från Boverket. Många arbetstimmar Några år senare, närmare bestämt på hösten 1998 kunde om- och tillbyggnationen starta. Thelegården var sliten och i flera avseenden omodern, och samlingssalen för liten och trång. Nästan exakt ett år senare återinvigdes Thelegården. Allt arbete skedde ideellt. Dessutom köptes inte virket utan det skänktes av dem som ägde skog, förklarar Gertrud. Handarbete. När Gertrud vill koppla av sätter hon sig gärna och stickar. Just nu håller hon på med en mössa. Varje torsdagskväll satte sig Gertrud för att ringa runt och samla byborna till arbete på lördagarna. Tio femton personer brukade sluta upp varje lördag, ibland så mycket som uppemot tjugo tjugofem. Allt som skulle rivas skötte vi själva. Vi fikade nere i biljardrummet i källaren. Någon av damerna i byn kom med fika varje lördag klockan elva. Folk ställde upp så mangrant de kunde. Jag ringde runt och de flesta sa ja. Gertrud räknar med att byborna la ned mellan fem och sextusen ideella arbetstimmar på renoveringen av Thelegården. Det var jätteroligt och härligt. Alla var engagerade och glada och vi fixade det på ganska precis ett år, säger Gertrud och ler. Mitt i alltihopa drog Gertrud och Håkan tillsammans med Björn Zethson och Ingrid Persson igång en annan aktivitet: datastuga. I ett enda rum fick renoveringsstöket vänta. Där placerades med hjälp av Leader-bidrag fyra datorer. Sockenbor i alla åldrar deltog i datastugan för att lära sig mer om datorer och Internet som vid det laget, för blott fjorton år sedan, var en outforskad värld för många. Gertrud Nygren 9 porträttet Ålder: 68 Bor: Hullaryd Familj: maken Håkan, sonen Ola. Gör: aktiv pensionär, eldsjäl inom föreningslivet Lyssnar på: allätare, men gärna dansbandsmusik och svensk schlager Senast lästa bok: läser mycket lite, men håller på med Tvärtomretorikens mästare av Irene Wahlin Senast sedda film: Monica Z värd att se om man är intresserad av människor. Gör om tio år: bor kvar i Hullaryd så länge vi orkar och kan, är aktiva i flera av ortens föreningar. Började spela boule Tillsammans med Björn Zethson återupplivade Gertrud också den gamla torgtraditionen i Hullaryd, med en sedan dess årligen återkommande torgdag på hösten. Året var Björn hade frack och hög hatt första året, minns Gertrud. Vi uppmanade besökarna att klä sig i gammaldags kläder. Gertrud var även en av de drivande bakom Bon Petite Boule, vars verksamhet inleddes som en sektion inom samhällsföreningen i början på talet, bara för att något år senare bli en självständig förening. Under långa perioder har Gertrud innehaft ordförandeposten i flera föreningar, däribland Hullaryds samhällsförening och FUB Aneby. Maken Håkan är fortfarande kvar som kassör i FUB. En viktig händelse under Gertruds tid som ordförande var att kommunen byggde gruppboendet på Lundmarksgatan. Det var en av de bästa satsningarna kommunen har gjort, anser Gertrud. Det hade med lagändringar att göra som innebar att funktionshindrade fick rättigheter. Gertrud har med andra ord inte bara varit en flitig eldsjäl som hållit ångan uppe i många ideella verksamheter, utan som också varit med och påverkat ett antal viktiga politiska beslut. Även om hon nu har valt att avsluta flera av sina uppdrag har hon mycket kvar att ge. Det är svårt att låta bli att engagera sig, så jag kommer inte att dra mig tillbaka helt, fastslår hon. Text och bild Fredrik Brehmer

10 10 reportage Lommaryds-Bladet nr 4 december 2013 Ty har nästan 2000 serietidningar Ända sedan barnsben har Styrbjörn Ty Roos af Hjelmsäter samlat på serietidningar. Det mesta i hans samling är från 60- och 70-talen och totalt har han samlat på sig mellan 1500 och 2000 nummer, varav en hel del utgörs av kortlivade utgåvor av äventyrsserier. Varulven, Frankenstein, Demonen, Spindelmannen, Conan det mesta finns i Tys samling av serietidningar. Jag har mellan 1500 och 2000 tidningar, mest sjuttiotal skulle jag tro. Jag har flera kompletta årgångar, som till exempel Agent Modesty Blaise från 1967, säger Ty och håller upp en bunt prydligt inplastade exemplar. Agent Modesty Blaise känner kanske den yngre generationen igen som Agent X9. Ett antal av äventyrsserierna har filmatiserats, exempelvis Conan med Arnold Schwarzenegger i huvudrollen och Demonen med Ben Affleck. Det enda som man kan se som seriöst är några nummer om Andra världskriget som gavs ut av Hemmets Journal under 1978, säger Ty. Högt samlarvärde Han guidar vidare bland sina tidningar som han lagt ut på golvet och på en bänk i vardagsrummet. Där ligger åtskilliga hundra exemplar, det mesta inplastat och välbevarat. Hela, snygga exemplar av äldre nummer kan inbringa ett samlarvärde på flera Fåtal nummer. Många av tidningarna i Tys samling utkom med bara ett fåtal nummer. BIG från 1964 innehöll krigsberättelser och utkom med fem nummer. tusentals kronor. Jag har betydligt mer än det här, men man kan inte hålla fram allting. Nummer 6/1978 av Fantomen då den trikåprydde hjälten gifte sig med sin Diana har Ty i två exemplar. Om man tittar noga ser man att det ena exemplaret är ljusare än det Mest sjuttiotal. Ty har närmare tvåtusen serietidningar i sin samling, mestadels äventyrsserier från sjuttiotalet.

11 Lommaryds-Bladet nr 4 december andra. Man kan tro att det är solblekt, men så är det inte utan det beror på fel i tryckpressarna. Naturligtvis måste man ha båda, säger han och ler. Intressant är också ett nummer av Spindelmannen från Även detta har Ty i två exemplar. De gjorde ett specialomslag för prenumeranter, så då fick jag bli prenumerant illa kvickt, säger han med ett leende och håller upp specialnumret med Spindelmannen i bröllopskostym på framsidan. Marknader och antikvariat Många av tidningarna har Ty köpt begagnade på marknader, inte minst i Skänninge. Än idag köper han nya och gamla exemplar, men idag är det internetsajten Tradera som har blivit den dominerande handelsplatsen. Men även i större städer som Stockholm och Göteborg där det finns antikvariat har jag köpt en del. När jag är där brukar jag inte lämna stan utan att gå dit. Intresset för samlandet startade när han var tretton, fjorton år. Sedan dess har mycket förändrats. Förutom mycket inflation har förstås samlarvärdet ökat på gamla, välbevarade nummer. Tidningarna har stigit i pris så in i helvete, förklarar Ty och nämner det så kallade Laholmsexet av det allra första numret av Kalle Anka från 1948, som emellertid inte ingår i hans samling men som värderas till en kvarts miljon idag. Specialutgåva. När Spindelmannen gifte sig 1991 trycktes en specialupplaga enbart för prenumeranter. På omslaget till vänster bär hjälten kostym, till höger har han sin vanliga dräkt. Ty har förstås båda versionerna. Min pappa var trettiosju år då. Varför kunde inte han tänkt på att köpa en tidning då? skojar Ty. Julalbum och pocket Värdet på en tidning blir avsevärt lägre om tidningen är skadad. Ty nämner det allra första numret av Tarzan från Det är någon tokskalle som varit och kladdat på och det sänker värdet rejält. En del av tidningarna utgörs av titlar som bara utkommit med ett fåtal nummer. Vem har till exempel hört talas om Gruvmannen som utkom med fem nummer 1975? Eller krigstidningen Big från 1964 som också utkom med endast fem nummer? Jag har en av dem, och jagar de andra nu, säger Ty. Mer känd är Frankenstein genom böckerna och filmerna. Men kanske mindre känd som serietidning. Också av denna blev det bara fem nummer. I Tys samling finns också många julalbum, till exempel Fantomens julalbum från 1950 och många nummer av Kalle Ankas pocket. Jag har det mesta jag vill ha, men på Tradera har jag hittat mer som jag inte trodde fanns, säger Ty som tänker fortsätta seriesamlandet. Mästaren på karate och Spindelmannen är svårhittat, men jävligt häftigt alltså. Ty känner ingen annan samlare av serietidningar, men märker ändå av att det finns många med samma passion som han. Man tror att det inte är så många som intresserar sig för sånt här men på Tradera ser man att det här är större än vad folk tror, konstaterar han. Text och bild Fredrik Brehmer

12 nyheter Historiskt när Lommaryd gick upp i fyran 12 Lommaryds-Bladet nr 4 december 2013 LOMMARYD För första gången i Lommaryds IF:s nästan sjuttioåriga historia är klubbens fotbollsherrar klara för spel i division fyra. Laget slutade på andra plats i division fem nordvästra och gick till kval. Den historiska uppflyttningen stod emellertid klar redan före den sista kvalmatchen. Vi har gjort vår bästa säsong hittills. Vår målsättning var att bli bättre än förra året. Vi kom tvåa i serien igen, men tog fler poäng, säger tränaren Fredrik Ström belåtet. Inför säsongen förlorade klubben flera betydelsefulla spelare, men fick i gengäld in flera nya Oskar Palmér, August Ramde, Viktor Hansson och Gustav Tryggvesson som har gjort en stark säsong. Tidvis hade Lommaryd ledningen i serien, men hamnade till sist på andra plats efter några oavgjorda matcher. I övrigt förlorade man endast tre matcher under säsongen. I och med att vi spelade kval förra året visste vi vad som krävdes och var bättre förberedda nu. Vi vann bägge kvalmatcherna och satte oss i respekt mot Ölmstad som vi troligtvis kommer att möta nästa säsong, förklarar Glada. En blöt tränartrio gläds åt uppflyttningen. Från vänster Martin Widell, assisterande tränare, Fredrik Ström, tränare och Stefan Gustavsson, lagledare. Bild: privat Fredrik Ström. Innermittfältaren Johan Nilsson blev utnämnd till årets spelare i laget. Han har spelat sju åtta säsonger i klubben och har varit med om att ta laget upp från division sex. Det är väldigt roligt att ha varit med på hela resan. Det var grädde på moset att bli årets spelare och riktigt kul och häftigt att gå upp en division, svarar han stolt. Den sista kvalmatchen spelades mot Sävsjö, men redan före matchen var det klart att Lommaryd skulle kliva upp i fyran. Vi gick och laddade inför matchen mot Sävsjö, men fick veta innan att vi skulle gå upp, så då kunde vi njuta av det och ha kul och behövde inte känna någon press. Tränaren Fredrik Ström har trots framgången valt att lämna ifrån sig sitt uppdrag till andra krafter inför nästa säsong. Men fotboll är som ett gift för mig. Det är sport som jag älskar och jag har vinnarskalle, förklarar han. Och det är ett otroligt team runt A- laget och U-laget. Ingen enskild spelare utan hela truppen tillsammans har gjort laget. Fredrik Brehmer Till division fyra. Lommaryds IF:s A-lagstrupp 2013 som ordnat så att klubben nästa säsong spelar i division fyra. Bakre raden från vänster: Fredrik, Stefan, Peter, Jakob, Nicke, Hasse, Peter, Agge, Oskar, Henrik och Martin. Främre raden från vänster: Axel, Mattias, Johan, Johan, Joel, Jonathan, Joel och Johan. Bild: privat

13 Lommaryds-Bladet nr 4 december 2013 Jag ska bli modell J ag älskar fläsk med löksås. En fet kålpudding slinker också lätt ner liksom en grön Tuborg. Och visst har midjemåttet tilltagit. Trots det är jag stolt över min kropp. Det har fått till följd att vissa anser att jag är exhibitionist. I Svenska akademiens ordlista kan man läsa att ordet exhibitionism betyder att man har en drift att förevisa sig, till exempel att blotta könsorganet för obekanta. Sån är inte jag. Däremot skulle jag kunna tänka mig att bli fotomodell hos Dressmann. Tanken slog mig efter det obligatoriska besöket på Adelövs marknad. År 1734 fick Gränna borgenskap rättigheter att driva marknad i Adelöv. Sen dess vallfärdar smålänningarna dit första torsdagen i september så även Elsa-Lill och jag. Uppfinningsrikedomen bland knallarna är stor och det tilltalar hustrun med hennes speciella humor. I ett av stånden lockar man kunder med skylten Gratis påsättning. Då handlar det om klockarmband. Och i ett annat saluförs högljutt Sex för hundra kronor. Att det gällde biltvättsvampar förstod vi först senare. H ur som helst så slog jag till och köpte fyra kalsonger för en hundring. Väl hemma i Hullaryd drog jag på mig ett par av märket Uomo. Det lät italienskt moderiktigt och i tvättråden stod att de var tillverkade av 92 procent poliamida och åtta procent elastano. Begrep att det sistnämnda hade nåt med elasticitet att göra och att kallingen skulle sitta tajt mot min sexiga underkropp. Det var då tanken föddes: Jag skulle bli kalsongmodell. Nu vill jag alltså visa upp mig för världen i exklusiva herrmodetidningar som King och Esquire samt kanske i Lommaryds-Bladet, om redaktör kennys kåseri Kenny Lindquist 13 Brehmer kommer med ett erbjudande. Jag är dock medveten om att detta kan skapa problem för andra män. F ör några år sen lät psykologen Stacey Tantleff-Dunn engelska karlar kolla in halvnakenbilder på fotbollsspelarna Fredrik Ljungberg och David Beckham samt på skådisen Brad Pitt. Det visade sig att majoriteten av de intervjuoffren fick komplex för sina kroppar. Slikt vill man ju inte medverka till. När jag berättade om mina drömmar för Elsa-Lill gav hon mig sitt fullhjärtade stöd. Hör och häpna! Hon förklarade att jag kommer att göra världen lyckligare och i själva verket höja självförtroendet hos männen. Vad menar du? undrade jag. Jo... äntligen ger någon den spolformade gubben ett ansikte.

14 14 reportage Lommaryds-Bladet nr 4 december 2013 Linnéa blev volontär på barnhem i Zambia Efter att ha pluggat tre år i Lund bestämde jag mig för att det var dags att ta en paus från mina studier. Var jag skulle befinna mig under denna paus eller vad jag skulle göra var länge oklart. Allt jag visste var att jag ville resa och att jag ville göra något helt annat än att sitta i en skolbänk, addera tal eller skriva arbeten. Just som jag gjorde mitt bästa för att planera min höst hörde en familjevän jag inte haft kontakt med på flera år av sig, och denna kontakt blev avgörande för mina planer. Hon befann sig nämligen i Zambia sedan en tid tillbaka där hon jobbade med ett projekt för att bistå utsatta kvinnor och barn, och detta arbete kontrasterade ju onekligen till min vardag i Lund, så en oväntad plan började snabbt ta form. Genom henne fick jag kontaktuppgifter till en man som drev ett barnhem i Livingstone, Zambia och den 9 augusti skrev jag mitt första mail till honom. I slutet av augusti bokade jag så en flygbiljett till Zambia och ytterligare en månad senare befann jag mig söder om ekvatorn. Förberedelserna inför avfärd hade inget annat val än att lösas snabbt och smidigt jag bokade tid för vaccinationer snarast möjligt och slängde ihop vad jag kunde tänkas behöva i en resväska. Snabbheten och smidigheten är dock inte det som karakteriserar den fysiska resan till Zambia. Flyget från Arlanda till Addis Ababa gick förhållandevis smärtfritt. Flygbolaget var Ethiopian Airlines, och de var hur mysiga som helst. Som vanligt visades en säkerhetsfilm innan vi lämnade marken och här kom första antydan till att jag var på väg till Afrika den tecknade figuren som utförde alla uppgifter var mörkhyad och talade ett ytterst främmande språk. Härligt! I Addis fick jag sedan vänta en stund innan det var dags att gå på planet till Harare och Lusaka. Jag gick till den gate mitt flyg skulle boardas från och bestämde mig för att blunda en stund, trött som jag var. När slutligen tiden var inne ställde jag mig i en enorm kö för att gå ombord, men ingenstans såg jag någon personal som kontrollerade passagerarnas boarding card vilket gjorde mig lite nervös. Denna visade sig dock befinna sig precis innan man satte fot på planet och det var i denna kontroll min nervositet stegrades till panikkänslor. På något sätt hade jag lyckats missa boardingen av mitt plan då den i sista stund bytt gate, och jag köade nu för en annan flight. Jag sprang därifrån mot en den gate som uppenbarligen var den jag borde varit vid och skrek hejvilt omkring mig Lusaka, Lusaka, I am going to Lusaka where is my flight? Fick panik Personalen var oerhört lugn och pekade bara lite förstrött omkring sig på några bussar som stod framför oss. Jag var i upplösningstillstånd yrvaken, förvirrad, panikslagen. Det lugnade mig inte att alla hanterade situationen så lugnt, det kändes som att de inte förstod mig och att jag nu kanske skulle hamna på helt fel flyg. När jag kom in i planet var alla fortsatt jättetrevliga, men när jag inte kunde hitta min plats blev jag än en gång orolig över att befinna mig på fel plats. På mitt boarding card stod det nämligen att jag skulle sitta på plats 38J, men planet gick bara till rad 36. En av flygvärdinnorna försäkrade mig dock om att allt var som det skulle och gav mig en ny plats: Sätt dig här bara vännen, så ordnar sig allt ska du se. Sagt och gjort. Än en gång fick jag se den underbara säkerhetsfilmen, och betryggad av detta bredde jag ut mig och somnade äntligen. Helt utmattad. Planet landade i Harare för att släppa av och på passagerare, och nu kom nästa lilla missöde. Jag satt uppenbarligen på någon annans plats och de verkade inte vara på något vidare humör. Jag började plocka ihop mina saker, be om ursäkt, och titta efter flygvärdinnan. När våra ögon möttes frågade jag henne om hon hade en annan plats för mig eftersom den här uppenbarligen var tagen. Hon stoppade mig i mina försök att samla ihop mina saker och sa att jag skulle sitta kvar. Istället placerade hon ut de andra, och meddelade dem att efter att jag gått av planet i Lusaka kunde de sätta sig där. Med lite dåligt samvete, men mest en känsla av lättnad, somnade jag om. Amerikanska dollar I Lusaka tog jag mitt pick och pack och äntrade flygplatsen. Jag kom fram till passkontrollen med mina vaccinationsintyg jag hört att man måste ha med sig i ena handen och mitt VISA-kort för att betala visum i den andra, redo att bli insläppt i landet. Snart blev jag varse om att jag lika gärna kunde stått där tomhänt

15 Lommaryds-Bladet nr 4 december Ovan: Jag och den andra volontären Natalie leker med våra små klätterapor Gertrude, Rozaria och Purity. Ovan till höger: En fokuserad Gertrude jobbar med sina läxor. Nedan till höger: Den hemmagjorda gungan är bra av många anledningar; bland annat eftersom det får plats flera barn i den! Maranatha och Rozaria samsas mer än gärna. jag hade varit lika illa förberedd oavsett. Mitt intyg kunde jag packa ner igen, det behövdes inte, och hade jag varit så korkad att jag inte hade med mig amerikanska dollar att betala inträdet med? Personalen suckade trött. De accepterade bara kontant betalning så med mitt VISA-kort skulle jag inte komma någonstans, och att jag hade en del Euro hjälpte inte heller eftersom de inte hade växel och skulle vara tvungna att ge mig kvitto på dollar. Fråga mig inte varför. I mitt utmattade tillstånd ville jag att allt på något magiskt sätt bara skulle lösa sig, men så var naturligtvis inte fallet. Jag blev instruerad att gå in i landet, gå till en uttagsautomat och ta ut pengar sen till en bank och växla dessa till dollar, för att sedan gå runt flygplatsen till säkerhetskontrollen för de som ska ut och resa, för att sedan be en man släppa in mig i ankomst- hallen bakvägen, för att sedan gå tillbaka till passkontrollanterna för ankommande och då kunna betala mitt visum och på så sätt släppas in på riktigt. För att förvissa sig om att jag inte bara skulle stanna i landet utan uppehållstillstånd behåller de mitt pass i kontrollen och det ska jag få tillbaka när jag kommer tillbaka. Då jag är högst obekväm med att släppa iväg mitt pass protesterar jag lite, men får en blick som tystar mig och jag ger upp. Proceduren tar en knapp timme och sedan är jag lagligt på zambisk mark. Glömde mobilen i taxin Nästa steg är att ta en taxi till universitetet i Lusaka. Där jobbar en zambisk man jag är bekant med eftersom han studerade i Lund en termin förra året, och han ska hjälpa mig runt Lusaka. Jag får låna taxichaufförens mobil för att bereda ho- nom om att jag är på ingång, och chauffören pratar själv med honom för att reda ut var på campus han ska lämna av mig. Jag tackar och betalar och pustar sedan ut och känner att det är oerhört skönt att vara framme. Men inom loppet av några minuter drabbas jag av nästa insikt som känns mardrömslik jag har glömt min mobil i taxin. Min utmattning är nu av den grad att en energikrävande respons såsom att börja gråta eller liknande är omöjlig att uppbåda, så istället blir jag allmänt apatisk. Min handlingskraftige vän är då min nya vardagshjälte han ringer taxichauffören och är helt lugn med att vi kommer få tillbaka telefonen eftersom det vore bad publicity för chauffören om det kom fram att en resenär blivit av med sin telefon i hans bil. Min vän visar sig ha rätt, och snart fortsättning på nästa sida

16 16 reportage Lommaryds-Bladet nr 4 december 2013 Till vänster: Rozaria älskar att pärla! Till höger: Färdiga pärlarmband. fortsättning från föregående sida svänger taxin tillbaka in på campus. När jag fått tillbaka min telefon uträttar vi lite ärenden och rör oss sedan mot busstationen för att köpa biljett ner till Livingstone med första bästa buss. Detta löser sig utan större missöden och jag får min plats. Den är inte direkt utformad för personer med höfter, men jag klämmer mig in. Jag känner mig minst sagt i minoritet med mitt bleka skinn, och något uttittad, men är för trött för att orka bry mig. Så fort vi börjar rulla visar det sig att en pastor kommit ombord för att dela med sig av bibelns ord för oss syndiga i bussen, och det är en gudtjänst jag sent ska glömma. Han var en riktig retoriker, och mycket övertygande i sitt emfatiska uttryck. Han snudd på skrek ut sin lovsång; hade det inte varit för att han predikade på engelska hade jag varit övertygad om att han skällde ut mig och de andra. Våra fina pojkar Peter och Willard tar en paus från lekarna tillsammans i skuggan av ett mangoträd på gården. Mitt säte var dessutom precis där han stod så allteftersom han blev varmare i kläderna kunde jag känna hans ord svämma över mig i form av både svett och spott. Jag vågade inte blunda. Frös i bussen När han till slut tystnade kunde jag slumra lite, men som vanligt på bussar i varma länder så hade även denna en förkärlek för att ha luftkonditioneringen på max och ganska snart satt jag och frös. Det fanns dock inte så mycket att göra åt detta, utan jag försökte slappna av och somna om. Bussen var beräknad att ta sex timmar, men det visade sig vara lite snålt tilltaget. Jag som var allmänt ovetandes om var vi befann oss hade svårt att sova också av den anledningen att jag kanske till följd skulle missa Livingstone. Min mobil var dessutom så gott som död så jag kände inte att jag kunde hålla kontakt med min handledare under resan. Istället skickade ett meddelande till honom om att jag var på väg och hoppades att resten skulle lösa sig av sig självt. Så småningom rullade vi in i Livingstone, och då skrev jag ett nytt sms. Han bad mig vänta på honom på stationen så skulle han komma och hämta upp mig, och det var inget jag tänkte bestrida. Det hann dock gå cirka 10 min från det att jag skickat mitt sms tills vi stannade på busshållplatsen och det var dags att kliva av. Jag spanade ut genom mitt fönster över alla taxibilar som samlats där och såg sedan en man jag tyckte mig känna igen vinka åt mig. Lättad och glad kom jag fram till att min handledare hunnit fram så jag skulle slippa stå och vänta på honom. Jag gick av bussen och fram till honom och sa att det var trevligt att äntligen träffas och att jag bara skulle hämta min väska. Han nickade kort men sa ingenting, vilket gjorde mig lite konfunderad. När jag kom tillbaka bestämde jag mig för att förvissa mig om att detta var rätt man, så jag frågade vad han hette varpå han frågar Where do you want to go?. Min oro är på så sätt bekräftad. Kom fram till sist Jag känner mig lite bortgjord och illa till mods över att jag var så nära på att hamna helt fel, och går tillbaka till busschauffören. Jag frågade om jag kunde få låna hans telefon att ringa min handledare med och säkerställa att han var på väg, och frågar sen om de har bråttom eller om de skulle kunna tänka sig att vänta lite. Han sa att de inte skulle åka förrän om knappt två timmar så jag behövde inte oroa mig, men han frågade Why are you travelling at this hour? Why didn t you take an earlier bus? vilket ledde till att jag igen kände mig dum och malplacerad. Flera taxichaufförer närmade sig mig och ville att jag skulle åka med dem, och trots att jag avböjde stod de kvar och småpratade på stapplande engelska tills vi såg en personbil parkera vid oss. Mannen som kom ur bilen såg bekant ut och denna gång av rätt anledning. Vi åkte till huset där jag ska bo, och jag kunde krypa ner i en säng. Nu var jag framme, cirka 30 händelserika timmar efter avfärd. Linnéa Wickberg fortsättning i nästa nummer

17 Lommaryds-Bladet nr 4 december 2013 Häktet visades på torgdagen HULLARYD Liksom tidigare år inbjöds besökare på Hullaryds torgdag till tingshusets häkte. Det blev rejält trångt inne i häktet då många ville lyssna till guiden Ingrid Persson, som bjöd åhörarna på en rejäl dos historia och flera märkliga berättelser. Hullaryd var från mitten av talet fram till 1907 tingsplats i det område som kallades Norra Vedbo härad, vilket idag motsvarar ungefär Aneby och Tranås kommuner. Redan i slutet av 1600-talet slog greven Per Brahe den yngre fast att Hullaryd skulle vara den fasta tingsstaden i häradet. Innan järnvägen drogs fram var Hullaryd centrum, berättade Ingrid Persson för dryga tjugotalet åhörare. Ett ting kunde hålla på i upp till fjorton dagar. Man höll laga ting fyra gånger per år och om det var något extra, som till exempel vid mord, kunde man kalla till urtima ting. Låstes in. I det gamla häktet intill tingshuset i Hullaryd låste man förr in de anklagade i väntan på tingsförhandlingarna. nyheter 17 Fjorton krogar De som for mellan Lommaryd och Hullaryd på den tiden hade möjligheten att förfriska sig på inte mindre än fjorton (!) lönnkrogar längs den blott fyra kilometer långa vägen. I häktet låste man in de anklagade i inför tingsförhandlingarna och efter det flyttades de till fängelset i Jönköping i avvaktan på dom. En kilometer upp i skogen ligger det som kallas galgbacken, men det är ingen galgbacke egentligen, förklarade Ingrid Persson. Det riktiga namnet var Hullaryds bränne- och avrättningsplats. Man avrättade genom halshuggning, inte genom hängning. De sista som avrättades i Hullaryd var två bönder, tillika bröder, från Adelöv som dömdes till döden efter att ha mördat och rånat en kringfarande handlare. Det skedde Missfärgat vatten De kastade liket i en brunn och två vittnen som också var från Adelöv fällde träd över vägen mellan Hullaryd och Vireda för att förhindra fängslandet. Hullaryd var fram till 1940-talet även en betydande handelsplats. Även den verksamheten hade sin begynnelse under Per Brahe den yngre som gav tillstånd för Grännas köpmän att hålla torg i byn. Fram till 1864 rådde normalt näringsförbud utanför städerna. Anteckningar vittnar om att det vid ett tillfälle kunde säljas upp till tio ton kött och två ton smör. Näringslivet blomstrade och vattnet i Lillån kunde ibland bli ordentligt missfärgat. Invid ån fanns ett färgeri där man färgade vadmal indigoblått. Det tillsammans med blod från slaktade grisar och kreatur gjorde att vattnet i ån blev violett. Text och bild Fredrik Brehmer Ingen knutsdans i Hullaryd Stort intresse. Det var många som ville lyssna till Ingrid Perssons berättelser när häktet visades på den årliga torgdagen. HULLARYD Hullaryds samhällsförening har beslutat att ställa in säsongens knutsdans som skulle ha ägt rum i januari. Orsaken uppges vara att intresset förväntas vara för lågt.

18 18 BARNSIDAN Lommaryds-Bladet nr 4 december 2013 Nu är det inte långt kvar till julafton och alla barn vet att väntan på tomten och julklappsöppningen kan bli olidligt lång. Hur timmarna kan gå så sakta förstår man bara inte. Så var det även för barnen förr i tiden, men som tur är finns det mycket man kan göra för att få tiden att gå fortare och dessutom ha roligt under tiden man väntar. Här kommer några jullekar från förr. Roligast blir det om barn och vuxna leker tillsammans. Blindbock Blindbock finns i många versioner, den här kallas pipblindbock: Stå i ring och håll varandras i händerna. En person är blindbock och står mitt i ringen med förbundna ögon och en käpp i handen. Alla i ringen går runt tills blindbocken stöter sin käpp i marken. Blindbocken pekar med käppen mot någon i ringen. Den utpekade ska pipa tre gånger. Om blindbocken kan lista ut vem som piper så byter de plats. Annars fortsätter leken tills blindbocken gissar rätt. Plocka russin Lägg ut minst 20 russin på ett bord. En person lämnar rummet. De som är kvar väljer ut ett russin som de tänker på. Den som lämnat rummet kommer in och ska ta ett russin i taget, tills han eller hon kommer till det utvalda russinet. Russinen man plockar upp får man behålla. När personen tagit det utvalda russinet får en annan person bli russinplockare och lämna rummet. Man fyller på med russin och väljer ett nytt russin. Linnea Wickberg arbetar i höst med barn i Zambia och hon har berättat om de här lekarna som barnen i Zambia tycker om att leka. Många lekar är samma lekar som svenska barn leker. Kortspel som Finns i sjön och Uno är populära. Linnea berättar också att barnen älskar att spela fotboll. De gillar även att leka att de är pirater med en hård fröskida som faller ner från en sorts träd här. De låtsas att fröskidorna är svärd och fäktar med dem. Leken "sheep sheep come home", får får kom hem är samma som vår svenska lek "under hökens alla vingar kom". - Den 24 oktober var det Independence day här, så då hade vi femkamp med barnen och det var roligt, berättar Linnea. -Vi körde sten, sax, påse, irländsk julafton, frågesport om Zambia, balanserade en sten på en sked och tävlade om vem som kunde rocka en rockring längst, tillägger hon. Linnea berättar också att barnen gärna vill använda hennes dator och telefon. Det låter som att svenska barn och barnen i Zambia har en hel del gemensamt. Jag känner nämligen en hel del barn i Sverige som tycker om att hålla på med dator och telefon! God Jul önskas Barnsidans läsare!!! Packa pappas kappsäck En person går ut och de andra bestämmer sig för en viss person (kan vara någon i rummet eller någon känd person). Var och en packar ner en låtsad sak i kappsäcken, något som utmärker den utvalda personen. Det kan vara så olika saker som glasögon, envishet, långt hår, bostad i Stockholm och skivkontrakt. Den som gick ut kommer in och frågar vad var och en har packat ner, och med hjälp av svaren ska han eller hon lista ut vem personen är. Är man få personer som leker, kan varje person packa flera saker.

19 Lommaryds-Bladet nr 4 december 2013 Oartiga värdar i Romanäs vann över lommarydsdamer Men bjöd på sång, vinster, bastu, musik Romanäs överlämnar genom sin kapten Bo Lennart Eriksson en minnesgåva före avspark till lommarydsdamernas kapten Helena Persson. Riktigt artigt mot gästerna var det väl inte att ge dem stryk med 11 3 men nu blev det i alla fall så. Romanäs IFs fotbollslag premiärspelade och mötte Lommaryds IFs damlag, som därmed blev det första damlaget på Romanäs fotbollsplan genom tiderna. En historisk händelse som betittades av patienter och personal, däribland även anstaltens direktör, Birger Danielsson, som tyckte det hela var en trevlig upptakt för säsongen. Fotbollsplanen är nyplanerad sedan något år tillbaka och har ett naturskönt läge vid sjön Sommen med Blåviks kyrka, Romanö och hela Tranåssjön som färgsprakande ram. Matchen fortsatte med stort kaffesamkväm i fritidshusets stora samlinggsal, där patienter, fotbollsspelare och personal även bjöds på storslagen sång och musikunderhållning av Sound 68 under Göran Larssons ledning. Kvällen blev en stor trivselsuccé och allt som allt serverades bortåt 170 kaffe och bröd. Jättenöjd var även fritidschefen Bertil Ljungquist, som berättar att detta innebar upptakten till ett större kontaktutbyte med föreningar, korporationer och enskilda i samhället, som nu låter sig göras med de resurser man fått vid vårdanstalten. Till sin hjälp har han goda krafter inom kamratföreningen, patienternas egen organisation vid Romanäs, duktiga idrottsledare, som väljes ur samma sammanslutning, samt inte minst ett intresserat och gott stöd från anstaltledningens sida. Denna säsong är dessutom engelskläraren vid Romanäs, Per- Anders Palmér verksam som fotbollstränare och han tror att RIF kommer att bli bra. Han hälsar härmed alla intresserade lag välkomna till matcher på Romanäsplanen! Kanske hade domaren Rolf Zackrisson någon del i utgången av matchen, men på vilket sätt blev aldrig riktigt klarlagt återblick 19 En gåva Före avspark överlämnade Romanäs genom sin kapten Bo Lennart Eriksson ett hobbyarbete i mosaik till damlaget. Efter matchen premiärkördes den separata bastu och omklädningsavdelningen som förutom patientbastun finnes inrymd i den nya fritidsanläggningen och som alltså helt kan ställas till gästers disposition. Vid samkvämet hälsades alla välkomna av assistent Bertil Ljungquist som betonade den informella prägeln för kvällen. Göran Larssons trevliga och svängigt sjungande kör visade litet av hur man bygger upp sina repetitioner. Uppskattade och mycket applåderade sångnummer var Yesterday, Mac Arthur Park, People inte minst Stockholmsmelodi samt En dag fylld av kärlek. Den fullständiga sångsuccén framstod helt vid slutnumret och publiken gav sig inte förrän Sound 68 sjungit ett extranummer. Och med den stora publiken framför sig och lommarydsdamerna vid bordet alldeles framför sig lovade Göran Larsson att extranumret skulle bli I can t take my eyes of you Lagledaren för damlaget, Kenneth Wilzén, kommer troligen vad det lider att ordna revansch hemma i Lommaryd, även om damerna nu tog full revansch, då det blev dragning på lotterierna genom att plocka hem de flesta högvinsterna. Alarik ur Tranås Tidning 14 maj 1973

20 evenemang Evenemang Datum Tid Arrangör Konsert Konsert med Mörlid och Sandwall. Gudstjänst Gudstjänst och uppsättning av julkrubban i kyrkan med barntimmebarnen. Utdelning av Barnens bibel. Anmäl evenemang till Christina Gustafsson, , Evenemang som anmäls via hullaryd.se / lommaryd.se publiceras också här. Lommaryds-Bladet nr 4 december dec Svenska kyrkan 22 dec Svenska kyrkan Julnattsmässa 24 dec Svenska kyrkan Gudstjänst Ljusgudstjänst med kör. Årsmöte Årsmöte på Norrvalla. Gudstjänst Ljusgudstjänst med barntimmebarn. Konsert Alla hjärtans dag-konsert med pizza i församlingshemmet. 6 jan Svenska kyrkan 27 jan Lommaryds idrottsförening 2 feb Svenska kyrkan 14 feb Svenska kyrkan Årsmöte 2 mar Hullaryds samhällsförening Gudstjänst Cafégudstjänst med semlor, fasteinsamling och Old beginners. 2 mar Svenska kyrkan I nästa nummer publiceras evenemang som äger rum från början av mars till slutet av maj. Reservation för fel och ändringar. Lommaryds skola hade hotats av nedläggning, men kommunstyrelsen hade dragit tillbaka sitt tidigare förslag att lägga ned skolan redan till hösten. Kommunen hade tillsatt en utredningsgrupp som föreslog att alla landsbygdsskolor skulle behållas så länge som möjligt. För att eliminera olika rykten som kommit och gått bjöds elevråden in till kommunhuset för att få information av kommunens företrädare Mikael Bäckström, Ann- Chatrine Leicht och Lars-Erik Fälth. Lommaryds skolas elever representerades av Lovisa Carlbom och Sofia Palmgren. Följande år, 2004, väntades påfyllning med fjorton elever från Vireda skola där det blivit för trångt. Hösten för 10 år sen därefter, 2005, planerades för att Lommaryds skola skulle bli en s.k. småbarnsenhet med elever endast till och med årskurs tre. Lommaryds kyrka renoverades invändigt. I det östra sidoskeppet höll man på att bygga en lillkyrka med plats för trettio personer. Anne Håkansson var i färd med att utföra målningsarbeten och till sin hjälp hade hon sin pappa Rune, 81. Dessutom hade en ny digital orgel köpts in. I slutet av oktober hade kantorn Claes Ljungdahl hållit en invigningskonsert med musik av bl.a. Bach och Hesse samt de nutida kompositörerna Rolf Lövland och Time Rice. Bönderna oroades av att man fick sämre betalt för mjölken som man levererades, närmare bestämt femton öre mindre per liter. Antalet mjölkbönder i landet hade de tio senaste åren minskat från tjugotusen till drygt niotusen, enligt Magnus Grahn, ordförande för LRF i Aneby. Arla hade dessutom förlorat striden mot den nyöppnade lågpriskedjan Lidl om att få ha sitt varumärke på mjölkpaketen. Enligt Magnus Grahn innebar det att kedjan tog mjölken från det land där den för tillfället var billigast. Det spelades boule på rännet i Raskens lagård i Hullaryd på måndagskvällarna. Det var Bon Petite Boule som höll öppet hus för barn och ungdomar i skolåldern. Enligt Kurt Mauritzon skulle den verksamheten pågå fram till jul. Nästa nummer utkommer 7 mars. Manusstopp 21 februari.

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Rudolf Nu ska jag berätta om Rudolf Rudenstam. Rudolf är 38 är

Läs mer

. 13. Publicerat med tillstånd Om jag bara inte råkat byta ut tant Doris hund Text Ingelin Angerborn Tiden 2003

. 13. Publicerat med tillstånd Om jag bara inte råkat byta ut tant Doris hund Text Ingelin Angerborn Tiden 2003 2 Tant Doris hund heter Loppan. Hon är en långhårig chihuahua, och inte större än en kanin. Mycket mindre än en del av mina gosehundar. Men hon är riktig! Vit och ljusbrun och alldeles levande. Jag går

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15.

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15. Sömngångare När jag vaknade la jag genast märke till tre konstiga saker: 1. Jag var inte hungrig. Det var jag annars alltid när jag vaknade. Fast jag var rejält törstig. 2. När jag drog undan täcket märkte

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se

2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se 2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se Trollhättans Stad Tekniska Förvaltningen Renhållningen Tingvallavägen 36 461 32 Trollhättan

Läs mer

1. 17 Juli 2000. - Ja du HP, eller förlåt, Hasse menar jag, sa fängelsedirektören.

1. 17 Juli 2000. - Ja du HP, eller förlåt, Hasse menar jag, sa fängelsedirektören. 1. 17 Juli 2000 - Ja du HP, eller förlåt, Hasse menar jag, sa fängelsedirektören. HP var det namn han haft de senaste åtta åren som han tillbringat på den slutna avdelningen på Kumla. HP hette egentligen

Läs mer

Sigtuna projektet Ekilaskolan

Sigtuna projektet Ekilaskolan Sigtuna projektet Ekilaskolan Tre stenar och några träd. En kör längst bak i rummet. Några människor söker efter föda. För länge sedan Innan vi hade internet Och människan trodde Att solen var gud. Då

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli

barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli Det är lugnt på Phuket när det är sommar i Europa, i alla fall mycket lugnare. Men hos oss är allt som vanligt fast med lite mindre besök. Och som

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013 Kapitel 1 Det är tisdag kväll och som vanligt har ABK:s lag träning. I små grupper dribblar man runt koner, tränar inkast, skjuter på mål eller övar väggpass. Bra! skriker Hanna när Yalam lyckas dribbla

Läs mer

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han huvudet längre och nästan dubbelt så bred. Springer Med

Läs mer

Sagan om Nallen Nelly

Sagan om Nallen Nelly Sagan om Nallen Nelly Titel Författare Det var en gång en flicka som hette Lisa som bodde i Göteborg. Lisa tog med sig skolans nalle Nelly på resan till mormor som bodde i Kiruna. Lisa åkte tåg med Nelly

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då?

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då? MATTE PÅ ZOO HEJSAN! Jag heter Mattias och jag är 8 år. Jag kallas Matte, det har jag gjort sedan jag var väldigt liten. Jag har tre syskon. Elin, Matilda och Rut. Elin är två år mindre än mig. Matilda

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2015 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2015 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Question 1, Text 1 Välkommen

Läs mer

Stall Flitige Lise. Resan. Boende

Stall Flitige Lise. Resan. Boende Stall Flitige Lise Jag hade min praktik med Klara Winkler, vi åkte ner till Holland, till stall Flitige Lise. Stall Flitige Lise är ett försäljnings och tillridningsstall. De flesta av hästarna ägs av

Läs mer

Rissa von Hult. Tina Persson Hälsoinspiratören www.friskoteket.eu

Rissa von Hult. Tina Persson Hälsoinspiratören www.friskoteket.eu Rissa von Hult Det var en dag i april år 2000 jag var ute på min postrunda och stannade som vanligt till på fårfarmen i Hult för att lämna post. Den här dagen kom vi in på att jag gärna skulle vilja ha

Läs mer

OM ATT VARA HUND. Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort.

OM ATT VARA HUND. Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort. 1 OM ATT VARA HUND Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort. H ar du någon gång undrat över hur det är att vara en

Läs mer

RAPPORT FRÅN ZAMBIA. Det fanns tom toalett och dusch.

RAPPORT FRÅN ZAMBIA. Det fanns tom toalett och dusch. RAPPORT FRÅN ZAMBIA I november besökte Ulla och jag familjen Linyama i Zambia 5 dagar. Ett besök som var efterlängtat från båda parter. Vi togs verkligen emot med stora famnen. Det visade sig att Michael

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Copyright 2012, Marika Sjödell Ansvarig utgivare: Marika Sjödell Illustratör: Åsa Wrange Formgivare: Patrik Liski Framställt på vulkan.se

Läs mer

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords 1 Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords Visste du att anledningen till att de flesta inte tjänar pengar med Adwords är för att du troligtvis fallit offer för alla de lögner som cirkulerar på

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg Lilla Sju små sagor i urval av Annika Lundeberg Bockarna Bruse Med bilder av Christina Alvner Det var en gång tre bockar, som skulle gå till sätern och äta sig feta och alla tre hette de Bruse. Vägen till

Läs mer

Santos hade precis avslutat träningen med ungdomslaget när tränaren kom och kallade på honom.

Santos hade precis avslutat träningen med ungdomslaget när tränaren kom och kallade på honom. 1. Santos hade nu spelat för klubben ungdomslag i två år och trivdes oerhört bra med sitt nya liv. Han fick i princip hålla på med det han älskade från morgon till kväll. Ja, de hade ju lite skola också

Läs mer

III Den första stora ungdomskärleken

III Den första stora ungdomskärleken III Den första stora ungdomskärleken Nu hade Åkes mor i gengäld bjudit ut sin väninna och hennes två döttrar till sitt hem, Hon var visst stormförtjust i dessa, tyckte Åke, som också tyckte, att det skulle

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Pampig villa i original

Pampig villa i original Pampig villa i original Strax söder om Malmö ligger området Bellevue. På en av gatorna står en charmig 20-tals villa. Här har Per och Cecilia Bertland bott sedan augusti 2006 men huset köpte de redan i

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Konsumentköplagen Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokal Konsumenttjänstlagen Köplagen. Resor Frivilliga åtagande

Konsumentköplagen Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokal Konsumenttjänstlagen Köplagen. Resor Frivilliga åtagande Konsumentköplagen Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokal Konsumenttjänstlagen Köplagen Resor Frivilliga åtagande Avtal En klädbutik ska rea ut förra årets jackor för 999 kr. De annonserar, men

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

Om författaren. Om boken. Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin

Om författaren. Om boken. Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin Om författaren Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin Om boken Klara är elva år och har en kompis som heter Amanda. Det finns en dum kille som heter Tobias.

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

SMÅLAND. Kapitel 1. - Jag har en ide vi kan väl resa genom Sverige, till. - Jaa det är en jätte bra ide men, vad ska vi göra med min

SMÅLAND. Kapitel 1. - Jag har en ide vi kan väl resa genom Sverige, till. - Jaa det är en jätte bra ide men, vad ska vi göra med min Kapitel 1 SMÅLAND Vi är hemma i Malmö hos min kompis Stephanie och vi satt och tittade på tv och så tittade vi på ett program om Sveriges landskap. Sen kom Stephanie på en ide, hon sa - Jag har en ide

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Rymdresan. Äventyret börjar.

Rymdresan. Äventyret börjar. 1 Rymdresan Äventyret börjar. Isac är en helt vanlig kille på 15 år och är trött på morgonen och han älskar äpplen. Han har en katt som heter Snawboll 2. Han har ett kompisgäng också. I kompisgänget så

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Hörmanus till elevboken (sfi D)

Hörmanus till elevboken (sfi D) 1 Nyheter Lyssna på nyheterna. Vilka påståenden stämmer med nyheterna. Det blir fyra bokstäver över. 1 Elever som byter gymnasieskola eller program får räkna med att de ibland måste studera fyra till fem

Läs mer

barnhemmet i muang mai torsdag 28 april 2011 -onsdag 15 juni 2011

barnhemmet i muang mai torsdag 28 april 2011 -onsdag 15 juni 2011 barnhemmet i muang mai torsdag 28 april 2011 -onsdag 15 juni 2011 Barnen är tillbaks och vi har blivit med fler små härliga busungar så tiden som gått har vi ägnat åt att få våra nya vänner att känna sig

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

2013 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript

2013 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript 2013 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript Board of Studies NSW 2013 Section 1, Part A Text 1 Meddelande för resenärer på perrong tre. Tåget mot Söderköping

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 Oktober och nästan hela november har gått sedan sist och oj vad vi har hunnit med mycket! Barnen har fått sina mitterminsbetyg de har

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 1 hej! Sid: 5 Kapitel: 2 brevet Sid: 6 Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 3 nycklarna Sid: 7 Kapitel: 4 en annan värld Sid: 9 Kapitel: 5 en annorlunda vän Sid: 10

Läs mer

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär 1.Hej! Hej jag heter Jakob. Jag är 9 år och går på Havsundaskolan. Jag gillar att spela fotboll och hockey. Jag älskar min t-shirt och mina jeanshorts. Vår lärare heter Kerstin, hon är så snäll. Min allra

Läs mer

Reserapport. Fachhochschule des BFI Wien Våren 2010. Bethina Bergman. Arcada Nylands svenska yrkeshögskola Företagsekonomi

Reserapport. Fachhochschule des BFI Wien Våren 2010. Bethina Bergman. Arcada Nylands svenska yrkeshögskola Företagsekonomi Reserapport Fachhochschule des BFI Wien Våren 2010 Bethina Bergman Arcada Nylands svenska yrkeshögskola Företagsekonomi Helsingfors 2009 1 INLEDNING Redan då jag började Arcada visste jag att jag i något

Läs mer

Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö

Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö 1. När man sjunger så blir man så glad När man sjunger så blir man så glad. När man sjunger så blir man så glad. Så det vill man göra varendaste dag, ja, det vill

Läs mer

En sann berättelse om utbrändhet

En sann berättelse om utbrändhet En sann berättelse om utbrändhet Marie är 31 år, har man och en hund. Bor i Stockholm och arbetar som webbredaktör på Företagarnas Riksorganisation (FR). Där ansvarar hon för hemsidor, intranät och internkommunikationen

Läs mer

Latte i lådan Mette Vedsø

Latte i lådan Mette Vedsø Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Kamal vill gärna ha ett eget marsvin, men hans mamma tycker inte att man ska ha djur i bur. Nu ska Kamal ta hand om Klaras marsvin, Lotto. Han är jätteglad för det.

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Douglas Foley. Habib: Tre gånger guld

Douglas Foley. Habib: Tre gånger guld Douglas Foley Habib: Tre gånger guld Tidigare utgivet av Douglas Foley: Ingen återvändo 2001 Shoo bre 2003 Habib: Meningen med livet 2005 Habib: Friheten minus fyra 2005 Habib: Paris tur och retur 2006

Läs mer

Petrus Dahlin & Sofia Falkenhem. Mirjas guldhalsband

Petrus Dahlin & Sofia Falkenhem. Mirjas guldhalsband Petrus Dahlin & Sofia Falkenhem Mirjas guldhalsband www.kalleskavank.se www.rabensjogren.se Det har gått en vecka sedan Dilsa och jag löste fallet. Nu är det helg och jag cyklar bort till Mirja. Solen

Läs mer

Jonna Lindberg 2011. Min egen ö

Jonna Lindberg 2011. Min egen ö Min egen ö Tror du på gud? Han svarade inte genast. Fortsatte bara framåt i den djupa snön. Den var tung och blöt, som om den legat där i flera år och bara blivit tjockare. Säkert skulle det ta lång tid

Läs mer

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel.

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kapitel 1 Hej Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kalle är min bästis. Vi går i samma klass. Kalle har massor av coola tv och dataspel. Jag är rädd för

Läs mer

BYRÅN SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER

BYRÅN SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER Cindy Sherman är nästan alltid själv med i sina fotografier. Hon klär ut sig och spelar olika roller framför kameran. I

Läs mer

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

Målet. När jag började på Tuna var jag en liten blyg tjej. Jag var ganska missnöjd med klasserna för jag

Målet. När jag började på Tuna var jag en liten blyg tjej. Jag var ganska missnöjd med klasserna för jag Målet Amanda Olsson 9b 1-13 Det känns som jag har sprungit ett maraton, ibland har det gått så lätt och ibland så tungt. Jag har varit så inne i allt så jag inte sett hur långt jag kommit, inte förrän

Läs mer

JAG OCH BIBLIOTEKET MARIA STRANDVIK, 10 ÅR

JAG OCH BIBLIOTEKET MARIA STRANDVIK, 10 ÅR JAG OCH BIBLIOTEKET MARIA STRANDVIK, 10 ÅR 20 december Hej, dagboken! Jag heter Xara. Jag bor i Kyrkslätts bibliotek, oftast. Annars bor jag på ett hotell i England. Idag har jag mycket att göra. Nu sitter

Läs mer

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012 Hjälp! Jag Linn gjorde illa hjälp! jag gjorde illa linn Text: Jo Salmson 2012 Bild: Veronica Isaksson 2012 Formgivare: Sandra Bergström Redaktör: Stina Zethraeus Repro: Allmedia Öresund AB, Malmö Typsnitt:

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Textbearbetning: Boel Werner och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Grafisk form: Per

Läs mer

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Kapitel 1 David Drake är 28 år och bor i Frankrike.Han bor i en liten lägenhet långt bort från solljus.under sommaren

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Martina Ericson Boken handlar om: Robin och hans bror Ante är olika. Ante tycker om att skjuta och jaga tillsammans med pappa i skogen. Robin tycker inte alls om att skjuta,

Läs mer

NIO FÖRSÖK ATT ÄNDRA PÅ HÄNDELSEFÖRLOPPET. Jesper Norda

NIO FÖRSÖK ATT ÄNDRA PÅ HÄNDELSEFÖRLOPPET. Jesper Norda 2001 NIO FÖRSÖK ATT ÄNDRA PÅ HÄNDELSEFÖRLOPPET Jesper Norda Hyr filmen Breakdown (Kurt Russel, Kathleen Quinlan m fl, regi: Jonathan Mostow, 1997). I det tysta och stilla partiet, när Amy har lämnat Jeff

Läs mer

Texter om mitt liv 1/8

Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 2/8 Innehållsförteckning 1. Mitt namn... 3 2. Det här är jag... 4 3. Jag och min familj... 4 4. Jag som litet barn... 5 5. Den dagen glömmer jag aldrig... 6 6.

Läs mer

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott.

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott. Hej! Hej! Jag heter Peter och jag är tio år. Jag går på Tallbergskolan. Det finns många snälla på våran skola, men våran vaktmästare är jag väldigt rädd för. Han ser sur ut. Jag har en bästis som heter

Läs mer

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det Ett Jag har älskat tre män. Tobias var den förste. Han gav mig Gud. Den andre, Christer, gav mig kärlek. Och ett barn han aldrig ville veta av. Den tredje mannen heter Bengt. Han kom med döden. j a g s

Läs mer

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda?

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda? Kommunikation Vi människor kommunicerar på många olika sätt. Vi ringer, mejlar och pratar med varandra. Men vi använder också kroppen väldigt mycket. När personer kommunicerar är all kommunikation inte

Läs mer

Jag hittadelugnet inom mig

Jag hittadelugnet inom mig I Indien skulle Lena hitta sitt sanna jag det var hon övertygad om. Jag hittadelugnet inom mig när jag slutade söka efter lyckan Lena Forsell hade ett välordnat liv med man, barn och jobb.ändå kände hon

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010 Julvandring 1 8 Roller Guide... Station 1: Maria... Ängel... Station 2: Josef... INTRODUKTION Guiden kan introducera vandringen ungefär så här: Välkomna! Nu ska vi göra en speciell resa en tidsresa! Vi

Läs mer

USAbilForum Importera bil från USA! 2013/2014

USAbilForum Importera bil från USA! 2013/2014 20 MINUTERS-GUIDE! USAbilForum Importera bil från USA! 2013/2014 Hej och välkommen, vad roligt att du har hittat till vårt forum, men framförallt spännande att du går i tankar om att köpa hem en bil från

Läs mer

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013 kapitel 1 I morgon börjar sommarlovet och vi ska åka till Gröna Lund. Om sommaren fortsätter på det här sättet kommer det att bli den bästa i mitt liv. Jag sitter hemma på rummet och har just berättat

Läs mer

Intervjusvar Bilaga 2

Intervjusvar Bilaga 2 49 Intervjusvar Bilaga 2 Fråga nummer 1: Vad säger ordet motivation dig? Motiverade elever Omotiverade elever (gäller även de följande frågorna) (gäller även de följande frågorna) Att man ska vilja saker,

Läs mer

Om författaren. Om boken Det handlar en tjej som hittar ett monster i en källare. Tjejen heter Sara och går i Årstaskolan.

Om författaren. Om boken Det handlar en tjej som hittar ett monster i en källare. Tjejen heter Sara och går i Årstaskolan. Om författaren Namn Linnéa Ålder 9 år Intresse Handboll och teater Böcker som jag inspireras av Twilight 1 Familj Min storasyster, min mamma och min pappa Tidigare utgivna böcker Den magiska dörren Tackar

Läs mer

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2014 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2014 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Text 1 Angelica, om vi vill

Läs mer

sid.1 RÖDLUVAN OCH VARGEN Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82

sid.1 RÖDLUVAN OCH VARGEN Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82 sid.1 OCH Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82 sid.2 EXT. I SKOGEN/ÅN DAG SCEN 1 (10 år) - en söt liten flicka med en röd luva

Läs mer

Den. ruttna hämnden MARIA FRENSBORG INGRID FLYGARE

Den. ruttna hämnden MARIA FRENSBORG INGRID FLYGARE Den ruttna hämnden MARIA FRENSBORG INGRID FLYGARE 1 1 så typiskt isabella! Det hade varit inbrott på ICA. Och bara för att hon var ICA-Sivs dotter så var hon tvungen att bete sig som värsta mall-apan.

Läs mer

...du är lite bättre än jag trodde i detta eminenta hjärnspel, så helt tom i bollen är du nog inte.

...du är lite bättre än jag trodde i detta eminenta hjärnspel, så helt tom i bollen är du nog inte. ...du är lite bättre än jag trodde i detta eminenta hjärnspel, så helt tom i bollen är du nog inte. Kapitel 2: Den i schack satte mannen flyttade sin ende kvarvarande löpare till F6 för att försvara sin

Läs mer

Du är den jag vill ha

Du är den jag vill ha Text (Rosa): Måns Gahrton l Text (Ville): Johan Unenge Du är den jag vill ha Baserat på en berättelse av Måns Gahrton och Johan Unenge Illustrationer: Johan Unenge www.livetenligtrosa.se du är den jag

Läs mer

Predikan 1a advent 2009 Värnamo Allianskyrka. Kungen kommer!

Predikan 1a advent 2009 Värnamo Allianskyrka. Kungen kommer! Predikan 1a advent 2009 Värnamo Allianskyrka Kungen kommer! Det gick ett rykte på stan, Rykten ska man ta med en stor nypa salt, men även om det var svårt att få bekräftelse på sanningen i ryktet, så kunde

Läs mer

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN olycklig: - Oj oj oj, var bar min egen lilla snalla bjornpojke tagit vagen, sa

Läs mer

MED KÄPP OCH RULLSTOL I INDIEN

MED KÄPP OCH RULLSTOL I INDIEN MED KÄPP OCH RULLSTOL I INDIEN Foto Gunilla Löfgen MED KÄPP OCH RULLSTOL I INDIEN Med förslitning i ländrygg och artros i en höft begränsas mina fysiska aktiviteter. Att promenera mer än kortare sträckor

Läs mer

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor?

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor? Denna lektion är hämtad ur Ord och lästräning av Lena Sundberg Holmberg och Kristina Asker. Ord och lästräning består av fyra häften som övar och repeterar ord tematiskt inför det nationella provet i sfi.

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Under denna period har vi hunnit besöka Gran Canaria, Teneriffa;

Läs mer

Nyhetsbrev oktober/november 2012

Nyhetsbrev oktober/november 2012 Nyhetsbrev oktober/november 2012 Detta nyhetsbrev skickas regelbundet till partners och andra vänner till helpforchildren.se Utökat nyhetsbrev med senaste nytt från Indien! 17 24 oktober besökte Linus

Läs mer

Innehåll 8 noveller om otrohet

Innehåll 8 noveller om otrohet Innehåll 8 noveller om otrohet Frågan? 11 Herre, skydda mitt barn 15 Ärlig. Jävligt konstigt ord 51 Platt mage 63 Love 69 Nu talar jag 75 Tre (hon) 80 Klara 123 7 Frågan? När jag tittar ut från fjortonde

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land.

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land. Människor har flyttat i alla tider För två miljoner år sedan uppkom de första människorna i Afrika. Allt sedan dess har människor spritt sig över hela jorden. I alla tider har människor också flyttat från

Läs mer