Lommaryds-Bladet. Hullaryd planerar för grannsamverkan I Hullaryd förbereder man sig för att inom kort inleda grannsamverkan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lommaryds-Bladet. Hullaryd planerar för grannsamverkan I Hullaryd förbereder man sig för att inom kort inleda grannsamverkan"

Transkript

1 Nr 4 december 2013 Årgång 18 Lösnummer: 25:- Lommaryds-Bladet Hullaryd planerar för grannsamverkan I Hullaryd förbereder man sig för att inom kort inleda grannsamverkan mot inbrott och stölder. Grannsamverkan innebär ökad vaksamhet för att skydda varandra från brott och ett nära samarbete med polisen. Initiativtagare till grannsamverkan är Peter Ellbrant som berättar att tanken föddes under förra året efter ett flertal stölder och inbrott i byn. Ett informationsmöte med polisen har hållits och ett nytt planeras inom kort. sidan 4 Linnéa reste till Zambia för volontärarbete Glada barn och volontärer på barnhemmets bakgård. Längst bak Gertrude, därefter från vänster Purity, Linnéa, Maranatha, Natalie (också volontär), Linto och längst fram Austin. Efter tre års studier i Lund valde hullarydsbördiga Linnéa Wickberg i höstas att ta en paus från pluggandet. Genom en vän till familjen kom hon i kontakt med ett barnhem i Zambia. I september reste hon dit för att arbeta som volontär. I det första av två avsnitt berättar Linnéa om den långa resan ner till landet i södra Afrika. I nästa nummer fortsätter Linnéas berättelse då vi kommer att få följa det dagliga livet på barnhemmet närmare. sidorna nummer sidan 2 Skapa förutsättningar för landsbygden forum 3 nyheter 5 7 Lommaryds julgran har kommit på plats Goda grannar, trogna grannar reportage Ty har nästan 2000 serietidningar nyheter 12 Historiskt när Lommaryd gick upp i fyran kennys kåseri 13 Jag ska bli modell nyheter 17 Häktet visades på torgdagen barnsidan 18 Barnsidan bjuder på några jullekar från förr och berättar om några lekar från Zambia. återblick 19 Oartiga värdar i Romanäs vann över lommarydsdamer evenemang sista Folk ställde upp så mangrant de kunde Gertrud Nygren, sidorna 8 9

2 sidan 2 Skapa förutsättningar för landsbygden N är man tänker lite mer på djupet förundras man över varför landsbygden håller på att utarmas som den gör. Landsbygden sitter egentligen med ett betydelsefullt trumfkort på hand. Ett av det mest påfallande i det avseendet är bostadsbristen i storstadsområdena. Därtill också ett tilltagande kaos i trafiken oavsett om man reser kollektivt eller med eget färdmedel som uppstår när alltfler människor vill trängas ihop på liten yta. Här ute på vischan är det relativt enkelt och smidigt att ta sig fram, men det kräver i allmänhet tillgång till egen bil. Men det förekommer sällan trafikstockningar och man parkerar snabbt och enkelt nära affären, vårdcentralen, idrottshallen eller vart man nu ska, och dessutom avgiftsfritt. Några bostadsköer att jämföra med hur det är i storstadsregionerna finns heller inte att tala om. M en förutsättningarna att bo på landet behöver bli bättre, för uppenbarligen räcker inte det ovannämnda. Det måste också finnas tillgång till service Utgivningsplan 2014 på relativt kort avstånd: dagligvaruhandel, barnomsorg och skola, fritids och kulturaktiviteter, kollektivtrafik där och när den behövs som mest. Om landsbygdens befolkning ska behöva bege sig in till större tätorter för att tillgodose dagliga behov blir det lika svårtillgängligt eller mer som i storstäderna. Och det är en fråga för våra politiker, inte bara på lokal nivå utan också i hög grad på riksnivå. Det nummer av Bladet som du nu håller i är extra rikt på reportage. I detta nummer och nästa kan du läsa Linnéa Wickbergs egen berättelse om att vara volontär på ett barnhem i Zambia. Du kan också läsa om Styrbjörn Roos av Hjelmsäter som har närmare 2000 serietidningar i sin samling. Som vanligt finns också ett porträtt, den här gången är det föreningseldsjälen Gertrud Nygrens tur. Fredrik Brehmer Manusstopp Utgivning Nummer 1 21 februari 7 mars Nummer 2 14 maj 30 maj Nummer 3 5 september 19 september Nummer 4 28 november 12 december Lommaryds-Bladet nr 4 december 2013 Text om Sydvästlänken föll bort I förra numret föll ett par avslutande textstycken bort från artikeln om att Svenska Kraftnät fortsätter trotsa kreosotförbudet. Det som saknades var ett uttalande av Carl Hermelin, och avslutningen på artikeln lyder som följer: Carl Hermelin uttrycker också kritik mot hur Svenska Kraftnät motiverar anledningen till varför Sydvästlänken ska byggas. Svenska Kraftnät upprepar som ett mantra, hur viktig ledningen är för elsäkerheten med hänvisning till ett större elfel som inträffade år 2003 och att ledningen krävs för att motverka högre elpriser i södra Sverige. Mera troligt är att ledningen mest behövs för att transportera Fortums, Eons och Vattenfalls elproduktion från deras utbyggda kärnkraft i Forsmark och Oskarshamn, och så småningom kanske från Finland, till sina marknader på kontinenten. Ur allmän synpunkt, och med tanke på alla tvångsmässiga intrång som görs, vore det befogat med en saklig utredning av ledningens ändamål, avslutar han. Lommaryds-Bladet Lommaryds-Bladet utkommer med 4 nummer under Upplaga: ca 350 ex. Utdelas som gratistidning till hushållen på Lommaryds sockens landsbygd (postnummer ). Samordnare och ansvarig utgivare: Fredrik Brehmer, Adress: Lommaryds-Bladet, c/o Fredrik Brehmer, Sköldseryd, Aneby E-post: Internet: alt. Tidningen finns tillgänglig som PDF två dagar efter papperstidningens utdelning. Prenumeration, utdelning och annonser: Gertrud Nygren, Annonsprislista finns även på alt. Prenumeration (utanför utdelningsområdet): 100 kr/helår (4 nr). Bankgiro: Betalningsmottagare: Lommaryds- Bladet / Hullaryds samhällsförening Kom ihåg att ange ditt namn och din adress i samband med inbetalning. Utges av Hullaryds samhällsförening

3 Lommaryds-Bladet nr 4 december 2013 forum Behåll den gamla sophanteringen 3 Öppet brev till kommunledningen och Amaq Enligt en artikel i Åttingen i septembernumret ska nu ett nytt program för avfallshantering genomföras. Amaq delar ut röda och gröna påsar som ska hämtas varannan vecka året om. I den gröna påsen ska matavfall läggas och fraktas ända till Vetlanda! Vad innebär det för miljön? I den röda påsen ska allt brännbart läggas som också ska fraktas lång väg till ett värmeverk. Några av de hushåll som ligger långt ute på linjen har nu hämtning var åttonde vecka. Många har var fjärde vecka. Att ställa det nya kärlet för insamling några meter från tomtgränsen innebär väl inga problem, eftersom de går på hjul. Men om man inte har några sopor? Ska sopbilarna köra in på alla småvägar för att konstatera att inget finns att hämta? Aneby kommun består av en stor yta där nästan hälften av innevånarna bor på landsbygden. Här finns många hushåll som består av en och två personer, som genererar lite eller inga sopor alls. Efter telefonsamtal och mail med ett flertal hushåll runt om på landsbygden, har jag kunnat konstatera att de flesta sorterar soporna efter den utmärkta avfallshanteringen som infördes åren med kompostkärl på tomten och containrar för olika avfall ute i byarna. Senare kom Kretsloppsgården till där man kan bli av med allt som inte kan slängas där. Enligt det nuvarande systemet skulle många hushåll på landsbygden inte behöva någon sophämtning oftare än 2 ggr/år, och inte ens det, om man ansträngde sig lite mer. Många har köksspisar, kaminer och vedpannor och där försvinner allt brännbart. Askan har många näringsämnen så som kalcium, kalium, magnesium och fosfor, som kan återbördas till träd, buskar och trädgårdsland. En mindre mängd kan komposteras tillsammans med gräs, blast och kvistar på trädgårdskomposten, eller lämnas till Kretsloppsgården. Skogsägarna kan lägga ut den i sin skog för bättre tillväxt. De flesta har också en kompostbehållare där eventuellt matavfall varje år ger tillskott till jorden och odlingar. Matavfallet består till största delen av skal av olika sorter, växtrester och sump, eftersom många av dessa hushåll inte slänger mat. Tidningar och annat pappersavfall lämnas på uppsamlingsställena som finns i varje by, liksom plast och glas. Skrot och skräp lämnas till Kretsloppsgården. Här kan man verkligen konstatera att Aneby kommun låg i framkanten som lärde oss denna ekologiska sophanteringen! Hur ska vi som vill, göra för att få behålla den? En fråga som jag absolut vill ha svar på. Och en förklaring på vilken nytta den nya sophanteringen står för! Ingrid Persson Hullaryd Hör av dig! Kanske har du en vänlig granne som du vill uppmärksamma med en ros? Eller reagerar du med glädje eller med ilska på något som du läser här i Bladet eller på något annat? Eller du kanske har en dikt eller ett matrecept eller en fin bild som du vill dela med Lommaryds-Bladets läsare? Skicka det till oss! Du får vara anonym i tidningen om du vill. Mejla till Forum: Papperspost: Lommaryds-Bladet, c/o Fredrik Brehmer, Sköldseryd, Aneby. Du får skriva under signatur, men Lommaryds- Bladet behöver ditt namn och telefonnummer. Vi förbehåller oss rätten att avböja publicering eller korta ned texter som publiceras.

4 nyheter 4 Lommaryds-Bladet nr 4 december 2013 Snart klart för grann- samverkan i Hullaryd HULLARYD I Hullaryd håller de boende just nu på att inleda grannsamverkan mot brott. Initiativtagare är Peter Ellbrant och tidigt i höstas hölls ett möte med polisen som lockade cirka trettiofem bybor. Ett nytt möte med polisen är inplanerat och Kurt Bjerkander och Madelene Sandqvist kommer att fungera som kontaktpersoner. Skyltar som indikerar grannsamverkan har blivit en allt vanligare syn både i tätorternas bostadsområden och på småorter. Inom en snar Fakta: Grannsamverkan Grannars samverkan och samarbete med lokal polis är en metod att minska det som kallas vardagsbrottsligheten. Inbrott i bostäder, bilar, förråd och andra utrymmen liksom skadegörelse är exempel på sådan brottslighet. Grannsamverkan har också betydelse för tryggheten i området. Det ökar självklart känslan av trygghet att veta att grannar bryr sig om varandra och varandras egendom. Grannsamverkan fungerar i såväl villa- och radhusområden som i områden med flerfamiljshus och i fritidshusområden. Grannsamverkan har blivit ett begrepp i det brottsförebyggande arbetet och bygger på ett nära samarbete med polisen. Metoden är enkel. Genom nyfikenhet och engagemang kan framtid förväntas även Hullaryd förses med sådana skyltar. Det var under förra året som tanken om grannsamverkan väcktes, berättar Peter Ellbrant. Det var många som hade fått inbrott och det försvann bland annat gräsklippare. Kurt Bjerkander som kommer att vara en av kontaktpersonerna för hullarydsborna råkade själv ut för en dieselstöld. Jag blev av med diesel från traktorn som jag hade fyllt med hundrafemtio liter, berättar han. Nästa morgon låg tanklocket på fotsteget Grannsamverkan. Kurt Bjerkander, Madelene Sandqvist och Peter Ellbrant förbereder för grannsamverkan. Skylten på bilden finns emellertid inte i Hullaryd utan på en annan plats i närområdet. och åtminstone åttio liter hade försvunnit. I början av september anordnades ett möte i Thelegården dit polisen hade bjudits in för att informera. Mellan trettio och trettiofem bybor kom för att lyssna. Vi fick relativt bra respons från de boende, men det var för dålig information från polisen, säger Kurt. Vi blev besvikna på att det inte gavs tillfälle att ställe frågor efter fikat som det först var lovat. Under vintern räknar man emellertid med att det kommer ett nytt möte till stånd med polisen. Det kommer en lapp i lådorna snart om att det blir ett nytt informationsmöte, säger Peter. Då kommer vi att sy ihop allt inför starten och ordna med skyltar. Förutom Kurt kommer också Madelene Sandqvist att vara kontaktperson. De kommer att fungera som ett slags sambandscentral mellan byborna och polisen. Vi kommer att ha ögonen öppna ifall det händer något, säger Kurt. Text och bild Fredrik Brehmer grannar tillsammans bryta igenom den anonymitet som inbrott, stölder och skadegörelse sker i skydd av. Mångas vaksamhet blir ett effektivt skydd och ett larmsystem, som reagerar på det okända - det som kan vara brott eller förberedelse till brott. Grannsamverkan är ett sätt att lära sig mer, att bli mer medveten om hur brottsligheten kan se ut och vad man kan göra för att förebygga den. Därför har organisationen Samverkan mot brott utarbetat ett utbildningsmaterial för alla som vill engagera sig i Grannsamverkan. Utbildning och informationsmaterial om hur man bedriver Grannsamverkan tillhandahålls av polisen. Källa: samverkanmotbrott.se Fotnot: Nytt informationsmöte med polisen äger rum måndagen den 13 januari kl

5 Lommaryds-Bladet nr 4 december 2013 Lommaryds julgran har kommit på plats LOMMARYD Så var det då dags igen för den traditionsenliga uppsättningen av Lommaryds julgran. Kung Bore hade under natten låtit snöflingorna falla vilket, dagen till ära, höjde adventsstämningen bland det fåtal personer som hade samlats för uppdraget. I snögloppet utreddes sladdhärvor 5 och byttes lampor och det konstaterades att ljusslingan med all säkerhet hade några år på nacken. Och hur är det egentligen med energiåtgången i dessa gamla lampor? Kanske vore det idé att byta ljusslinga och ska vi i fortsättningen ha en så stor gran? Granen kapades och tillspetsades med hjälp av motorsåg hanterad av Christer Bårring, och med hjälp av Sven Johansson från Hullaryd och hans förträffliga lyftanordning på grävmaskinen restes så en av julens viktigaste symboler, julgranen. Enligt tradition serverades efterföljande fika i församlingshemmet, där Ann-Louise Björklund stod för gott hembakat bröd och saffranskaka. Det väcktes under fikastunden tankar om att placera en mindre gran på samma plats som den nuvarande, och att det borde köpas in en ny ljusslinga till densamma. Kanske vore det trevligt med en ljusslinga i ett av de närstående träden också? Det beslutades att frågan ska tas upp med det nya församlingsrådet, tidigare kyrkorådet i Lommaryds församling. Text och bild Annica Ride Lyft. Med hjälp av en lyftanordning kunde julgranen sättas på plats. Trassligt. Det var en del härvor i sladden att reda ut innan granen kunde förses med belysning.

6 nyheter 6 Lommaryds-Bladet nr 4 december 2013 Goda grannar, trogna grannar HULLARYD Fler och fler hus på landsbygden blir sommarbostäder. Mörka hus mitt i byn under mer än halva året är ingen uppbygglig syn en trend som under de senaste tio åren har ökat. Det behövs mer folk för att hålla landsbygden levande. Så därför är det mest glädjande för alla oss som arbetar med detta föreningsfolk, företagare och privatpersoner när det kommer nyinflyttade. De blir förstås uppvaktade från många håll att de ska komma med i gemenskapen kring det arbete som krävs för hålla allt igång. Men några familjer som har flyttat in, vill bara leva i lugn och ro och är inte alls intresserade av någon bygemenskap. Då får man acceptera det och med tillfredställelse ändå se att husen hålls i gott skick. Med Tommy Åkesson och Inga-Lill Wilhelmsson är det tvärt om. De har åstadkommit imponerande förändringar i de hus de har köpt, ett mitt i byn och två borta i Floadalen. En dag på min vanliga byarunda, stötte jag plötsligt ihop med en bekanting. Det var Inga-Lill som jag hade träffat på en skrivarkurs i Askeryds skola där hon var matmamma. Min förvåning var stor. Jag hade hört att hon hade flyttat till Skåne? Jamen vi har ju varit här i flera år! svarade hon. Vi håller på att göra i ordning det där rucklet borta i Floadalen! Jo nog hade alla som hade vägarna förbi Hullaryds badplats, sett att mycket höll på att hända. Allt sedan någon gång under 1970-talet hade det röda huset stått tomt, trädgården var helt igenväxt och huset såg ut som om det kunde falla ihop när som helst. Samtidigt som de köpte detta, köpte de också det bruna huset som ligger högre upp från vägen. Här fanns varken el, vatten eller avlopp. Det var gasol som gällde. Helrenoverat. Under fem års tid har Tommy Åkesson och Inga-Lill Wilhelmsson förvandlat ett ruckel i Floadalen till att bli en väl fungerande sommarstuga. Undan för undan röjdes trädgårdarna och undan för undan började nya byggnader att ta form. Ett stort garage med verkstad i en utgrävd kulle bakom rucklet och uppe på kullen en friggebod som senare inrättades till en arbetsplats. Den står på plintar så att den går att flytta vid behov. För något år sedan kom en smålandsgärdsgård upp mot vägen runt hela området. Precis vid ingången till fastigheterna finns en skylt som visar att området är kameraövervakat och larmat. Med Tommys bakgrund är det inte konstigt. Modern helrenoverad stuga En blåsig höstdag gick vi husesyn tillsammans med Tommy och Inga-Lill en vandring runt hela området och in i byggnaderna. Man kan inte låta bli att bli imponerad och undra hur de bara under 6 års tid har hunnit med allt. Jo det var verkligen ett ruckel, berättar Inga-Lill. En del av taket hade fallit in och det fanns inget golv, inget vatten och ingen el. Huset höll på att ätas upp av myror. Vi hade tänkt flytta hit när vi blev pensionärer, fortsätter Inga-Lill. Men vi kände att vi behövde trappa ner tidigare. Tommy hade ett företag i Tygelsjö utanför Malmö med 14 personer anställda. Under tiden som de rustade upp allt, drog in vatten och el och förvandlade rucklet till en modern stuga, bodde de i det bruna huset uppe på kullen. Så var det pendlandet mellan företaget i Tygelsjö och Floadalen som tog på krafterna. Till slut blev jag så trött på pendlandet så jag tog mitt jobb med mig och satt i friggeboden, medan Tommy flängde av och an. Uppe på kullen går vi stigarna mellan höga tallar. Tommy berättar hur det såg ut när de tillträdde platsen. Jättestora tallar, en del minst hundra år! Tyvärr vi var tvungna att ta ner flera träd för att få plats med garaget. Han visar på några gamla uthus som lutar sig mot träd och är nästan osynliga under täcket av barr. När vi till sist stiger in det bruna huset blir vi helt övertygade om att detta

7 Lommaryds-Bladet nr 4 december måste vara en jaktstuga. Träpaneler på väggarna, en storstuga, ett litet kök och sex sängplatser! Här avslöjas ett av Tommys stora intresse nämligen jakt! Jo vi kan vara ett helt jaktlag här, säger Tommy och visar oss runt i en helt modern stuga men i fin gammal stil. Till vänster: Jaktintresse. Ett av Tommys intressen är jakt. Här syns en del av hans troféer. Till höger: Gröna växter. Att Inga- Lills intresse är växter syns tydligt i stora rummet. Gräddhyllan Efter några timmar ute i blåsten, åker vi vidare till Hullaryd där paret numera har sin året-runtbostad. Även här finns en skylt som visar att allt är larmat. Mitt i byn, med utsikt över Lillån ligger tre hus på den så kallade Gräddhyllan. Det mittersta huset tillhör dem. Det är ett annat renoveringsobjekt som de under det senaste året ägnat sin tid åt för att få det att fungera. Den förre ägaren hade lämnat det vind för våg i flera år. Tommy köpte en pelletspanna på Blocket och gjorde plats för den i källaren. Han var också tvungen att dra en del nya vattenledningar och element eftersom de gamla hade frusit sönder. Så man kan undra flera gånger om - hur de har hunnit, hur de har orkat. Under det senaste halvåret har de pendlat mellan Tygelsjö och Hullaryd för att flytta upp allt möbler och maskiner. I husets källare står maskinerna. Här är det tänkt att företaget ska återuppstå med endast Tommy och Inga- Lill. Tommy förklarar och visar en liten del av tillverkningslokalen. Han beskriver produkter som han utvecklat och tillverkat i sitt tidigare företag. Vi kan ta en båtmotor som exempel eller hela båten, om den blir stulen, då ringer det ägarens mobil och vi kan spåra var motorn/båten finns. Billarm har jag säkert sålt över hundratusen under årens lopp och larm på grävmaskiner, bensinpumpar och så vidare. Till larmen har jag tillverkat olika spårsystem i GSM, GPS och VHF-system, allt efter marknadens behov. Inga-Lill har tagit ett ordentligt kliv i sitt arbetsliv från bespisningen i Askeryd till att utbilda sig till elektronikmontör för att hjälpa till i företaget. Tommy däremot har arbetat med elektronik sedan 12-årsåldern. Min far jobbade på Asea i Västerås och det var där mitt intresse började. Jag höll på med allt tekniskt jag kom över, lödde, knåpade och skruvade. Skolan var ju skit förstås och jag sumpade nian. Så jag är helt autodidakt i mina tekniska kunskaper det gäller att hänga med hela tiden för utvecklingen går så enormt fort. Därför läser jag mycket teknisk litteratur. Redan år 1976 startade Tommy sitt elektronikföretag. Det var en granne som ville ha ett tjuvlarm. Jag höll på i hörnet på sovrummet där hade jag min egen lilla vrå. Snart hakade fler grannar på och undan för undan växte det för att 35 år senare, bli ett företag med 16 anställda. Nu startar vi om i liten skala, bara Inga-Lill och jag, när vi får allt i ordning. Familjerna Väl uppe i bostadsdelen, i det stora rummet som löper genom hela huset finns mycket att se som visar parets tidigare förhållanden. De två träffades ganska sent i livet när alla barn var utflugna. I det ena hörnet finns fotografier på Tommys familj och Inga-Lills i det andra. Och nu förstår man att de måste ha tillgång till flera hus. Om alla ska träffas hos dem blir de 17 personer med barn och barnbarn. Tommy har tre vuxna flickor, fyra barnbarn och med ett till barn på väg. Inga-Lill har två flickor och fyra barnbarn alla flickor. Dessutom har Tommy flyttat sin mor till Druvan i Aneby. Hon var väldigt ängslig hur det skulle gå hon är ju 80 år att flytta till skogarna. Men nu stortrivs hon jag har inte sett henne så glad på många år. I rummet finns också en hörna som visar på Tommys intresse för jakt. Jakten har tagit honom vida omkring - från Tunisien till skogarna i Småland. Jo vi var ett gäng det var innan den Arabiska våren, som åkte till Tunisien för att jaga vildsvin. Folket uppe i bergen ville inte ha dem där. De bildade drev på uppåt hundra personer och djuren kom rusande rakt ner mot jägarna. Det var rätt häftigt ibland. Inga-Lills intresse är växter, blommor. Hela det stora rummet är fullt av växter. Så rätt plats för en sådan hobby är ju Hullaryds Handelsträdgård där hon ibland hjälper till. Så här års är det nästan ett behov hos henne att få vistas bland amaryllis och hyacinter. Så visst är de välkomna, de goda grannarna som ökat på befolkningsstatistiken i Aneby kommun. Text Ingrid Persson Bild Kenneth Persson

8 8 porträttet Lommaryds-Bladet nr 4 december 2013 Gertrud är en eldsjäl inom föreningslivet Under unga år i Trelleborg i början på 70-talet ägde makarna Nygren hund och gick med i brukshundsklubben. Det blev början på ett livslångt engagemang som eldsjälar i en rad föreningar för Gertrud Nygren i Hullaryd och hennes man Håkan. Även om Gertrud nu börjat trappa ner en aning är hon fortfarande på olika sätt delaktig i verksamheten inom ett flertal föreningar i kommunen. Gertrud Nygren växte upp på landsbygden på den sydskånska slätten, närmare bestämt i Gärdslöv norr om Trelleborg. Ända tills hon slutade skolan bodde hon kvar i föräldrahemmet. Då var hon sexton år och tvungen att flytta in till Trelleborg för att söka jobb. Jag jobbade i en hattaffär först. Jag gick den snirkliga vägen och gick kvällskurser för att bli skrivmaskinsbiträde. Jag fick jobb på mejeriets kontor och skrev där mest för hand, det skulle vara en vårdad handstil, men man skulle ändå kunna skriva maskin, berättar Gertrud. Flyttade till Stockholm Ett par år senare träffade hon sin blivande man Håkan. Det var dagarna före nyår 1963, vilket betyder att de det kommande nyåret har varit tillsammans i femtio år. Några år senare bar flyttlasset till Stockholm. Håkan hade då precis innan gjort lumpen i huvudstaden. Jag gick till arbetsförmedlingen i Trelleborg och sa att jag ville ha jobb i Stockholm. Jag fick jobb som hålkortsoperatris på Varuskattekontoret. som var nystartat, då alla företagare skulle börja redovisa moms. Vi bodde på baksidan av ett hotell mitt inne i stan på Vasagatan, mittemot centralstationen, och mitt jobb låg i grannkvarteret. Det var en liten lägenhet med gasspis, det hade inte varit godkänt idag, men det var perfekt när man var ung och det var nära när man skulle gå och dansa, minns Gertrud. Efter blott ett par år i storstaden flyttade Gertrud och Håkan tillbaka till Ett andra hem. I många år har Gertrud varit engagerad i Thelegårdens verksamhet, då hon har haft huvudansvaret för uthyrningarna. Trelleborg. Gertrud sökte först jobb som inskriverska först på Trelleborgs Allehanda. Men det blev för lite jobb där, så två killar på tryckeriet uppmanade mig att söka jobb på tidningen Arbetet som behövde inskrivare. Gertrud arbetade kvällar varannan vecka under ett antal år. Sonen Ola var liten och Gertrud ville vara hemma med honom på dagarna istället för att ha honom på dagis. När Ola började skolan övergick hon till att arbeta heltid. Jag satt bland sexton andra tjejer och ett par killar och skrev. Det krävdes att man var närvarande för det skulle gå fort, minns Gertrud som var en driven maskinskriverska. Var hundägare Vid sidan av sina arbeten Håkan arbetade som murare var paret Nygren aktiva inom flera föreningar. Vi var med i brukshundsklubben när Ola var nyfödd. Vi hade en rottweiler, det var en stor bamse. Vi var också fackligt aktiva, jag inom Grafikerna och Håkan inom Byggnads, berättar Gertrud. Med tiden började nacke och leder att krångla till följd av ventilationen som blåste kall luft rakt i nacken på medarbetarna. Gertrud drabbades av värk och regelbundet återkommande nackspärr. Hon hade haft problem i flera års tid när hon 1985 blev sjukpensionär. En släkting till Håkan var bosatt i Hullaryd och ägare till det hus där makarna Nygren numera bor. Det var genom honom som de blev hullarydsbor Gertrud och Håkan hade då hunnit besöka Hullaryd åtskilliga gånger under åren. Vi valde att flytta hit på prov och vi trivdes här från första stund. Vi hade redan lärt känna en del folk, säger Ger-

9 Lommaryds-Bladet nr 4 december 2013 trud. Genom sitt politiska engagemang inom Socialdemokraterna hade makarna tidigt kommit i kontakt med bland andra familjen Lax. Gertrud blev aktiv inom kommunpolitiken i Aneby och blev invald i kommunfullmäktige första gången 1994, men tvingades så småningom hoppa av på grund av sjukdom. Ganska snart efter flytten till Hullaryd hade Gertrud och Håkan börjat engagera sig i en rad föreningar. Gertrud minns när Hullaryds samhällsförening köpte Thelegården av Aneby kommun för en krona Jag blev sekreterare i föreningen rätt snart efter att vi flyttat hit. Björn Zethson var aktiv och vi började jobba för att renovera Thelegården med medel från kommunen och från Boverket. Många arbetstimmar Några år senare, närmare bestämt på hösten 1998 kunde om- och tillbyggnationen starta. Thelegården var sliten och i flera avseenden omodern, och samlingssalen för liten och trång. Nästan exakt ett år senare återinvigdes Thelegården. Allt arbete skedde ideellt. Dessutom köptes inte virket utan det skänktes av dem som ägde skog, förklarar Gertrud. Handarbete. När Gertrud vill koppla av sätter hon sig gärna och stickar. Just nu håller hon på med en mössa. Varje torsdagskväll satte sig Gertrud för att ringa runt och samla byborna till arbete på lördagarna. Tio femton personer brukade sluta upp varje lördag, ibland så mycket som uppemot tjugo tjugofem. Allt som skulle rivas skötte vi själva. Vi fikade nere i biljardrummet i källaren. Någon av damerna i byn kom med fika varje lördag klockan elva. Folk ställde upp så mangrant de kunde. Jag ringde runt och de flesta sa ja. Gertrud räknar med att byborna la ned mellan fem och sextusen ideella arbetstimmar på renoveringen av Thelegården. Det var jätteroligt och härligt. Alla var engagerade och glada och vi fixade det på ganska precis ett år, säger Gertrud och ler. Mitt i alltihopa drog Gertrud och Håkan tillsammans med Björn Zethson och Ingrid Persson igång en annan aktivitet: datastuga. I ett enda rum fick renoveringsstöket vänta. Där placerades med hjälp av Leader-bidrag fyra datorer. Sockenbor i alla åldrar deltog i datastugan för att lära sig mer om datorer och Internet som vid det laget, för blott fjorton år sedan, var en outforskad värld för många. Gertrud Nygren 9 porträttet Ålder: 68 Bor: Hullaryd Familj: maken Håkan, sonen Ola. Gör: aktiv pensionär, eldsjäl inom föreningslivet Lyssnar på: allätare, men gärna dansbandsmusik och svensk schlager Senast lästa bok: läser mycket lite, men håller på med Tvärtomretorikens mästare av Irene Wahlin Senast sedda film: Monica Z värd att se om man är intresserad av människor. Gör om tio år: bor kvar i Hullaryd så länge vi orkar och kan, är aktiva i flera av ortens föreningar. Började spela boule Tillsammans med Björn Zethson återupplivade Gertrud också den gamla torgtraditionen i Hullaryd, med en sedan dess årligen återkommande torgdag på hösten. Året var Björn hade frack och hög hatt första året, minns Gertrud. Vi uppmanade besökarna att klä sig i gammaldags kläder. Gertrud var även en av de drivande bakom Bon Petite Boule, vars verksamhet inleddes som en sektion inom samhällsföreningen i början på talet, bara för att något år senare bli en självständig förening. Under långa perioder har Gertrud innehaft ordförandeposten i flera föreningar, däribland Hullaryds samhällsförening och FUB Aneby. Maken Håkan är fortfarande kvar som kassör i FUB. En viktig händelse under Gertruds tid som ordförande var att kommunen byggde gruppboendet på Lundmarksgatan. Det var en av de bästa satsningarna kommunen har gjort, anser Gertrud. Det hade med lagändringar att göra som innebar att funktionshindrade fick rättigheter. Gertrud har med andra ord inte bara varit en flitig eldsjäl som hållit ångan uppe i många ideella verksamheter, utan som också varit med och påverkat ett antal viktiga politiska beslut. Även om hon nu har valt att avsluta flera av sina uppdrag har hon mycket kvar att ge. Det är svårt att låta bli att engagera sig, så jag kommer inte att dra mig tillbaka helt, fastslår hon. Text och bild Fredrik Brehmer

10 10 reportage Lommaryds-Bladet nr 4 december 2013 Ty har nästan 2000 serietidningar Ända sedan barnsben har Styrbjörn Ty Roos af Hjelmsäter samlat på serietidningar. Det mesta i hans samling är från 60- och 70-talen och totalt har han samlat på sig mellan 1500 och 2000 nummer, varav en hel del utgörs av kortlivade utgåvor av äventyrsserier. Varulven, Frankenstein, Demonen, Spindelmannen, Conan det mesta finns i Tys samling av serietidningar. Jag har mellan 1500 och 2000 tidningar, mest sjuttiotal skulle jag tro. Jag har flera kompletta årgångar, som till exempel Agent Modesty Blaise från 1967, säger Ty och håller upp en bunt prydligt inplastade exemplar. Agent Modesty Blaise känner kanske den yngre generationen igen som Agent X9. Ett antal av äventyrsserierna har filmatiserats, exempelvis Conan med Arnold Schwarzenegger i huvudrollen och Demonen med Ben Affleck. Det enda som man kan se som seriöst är några nummer om Andra världskriget som gavs ut av Hemmets Journal under 1978, säger Ty. Högt samlarvärde Han guidar vidare bland sina tidningar som han lagt ut på golvet och på en bänk i vardagsrummet. Där ligger åtskilliga hundra exemplar, det mesta inplastat och välbevarat. Hela, snygga exemplar av äldre nummer kan inbringa ett samlarvärde på flera Fåtal nummer. Många av tidningarna i Tys samling utkom med bara ett fåtal nummer. BIG från 1964 innehöll krigsberättelser och utkom med fem nummer. tusentals kronor. Jag har betydligt mer än det här, men man kan inte hålla fram allting. Nummer 6/1978 av Fantomen då den trikåprydde hjälten gifte sig med sin Diana har Ty i två exemplar. Om man tittar noga ser man att det ena exemplaret är ljusare än det Mest sjuttiotal. Ty har närmare tvåtusen serietidningar i sin samling, mestadels äventyrsserier från sjuttiotalet.

11 Lommaryds-Bladet nr 4 december andra. Man kan tro att det är solblekt, men så är det inte utan det beror på fel i tryckpressarna. Naturligtvis måste man ha båda, säger han och ler. Intressant är också ett nummer av Spindelmannen från Även detta har Ty i två exemplar. De gjorde ett specialomslag för prenumeranter, så då fick jag bli prenumerant illa kvickt, säger han med ett leende och håller upp specialnumret med Spindelmannen i bröllopskostym på framsidan. Marknader och antikvariat Många av tidningarna har Ty köpt begagnade på marknader, inte minst i Skänninge. Än idag köper han nya och gamla exemplar, men idag är det internetsajten Tradera som har blivit den dominerande handelsplatsen. Men även i större städer som Stockholm och Göteborg där det finns antikvariat har jag köpt en del. När jag är där brukar jag inte lämna stan utan att gå dit. Intresset för samlandet startade när han var tretton, fjorton år. Sedan dess har mycket förändrats. Förutom mycket inflation har förstås samlarvärdet ökat på gamla, välbevarade nummer. Tidningarna har stigit i pris så in i helvete, förklarar Ty och nämner det så kallade Laholmsexet av det allra första numret av Kalle Anka från 1948, som emellertid inte ingår i hans samling men som värderas till en kvarts miljon idag. Specialutgåva. När Spindelmannen gifte sig 1991 trycktes en specialupplaga enbart för prenumeranter. På omslaget till vänster bär hjälten kostym, till höger har han sin vanliga dräkt. Ty har förstås båda versionerna. Min pappa var trettiosju år då. Varför kunde inte han tänkt på att köpa en tidning då? skojar Ty. Julalbum och pocket Värdet på en tidning blir avsevärt lägre om tidningen är skadad. Ty nämner det allra första numret av Tarzan från Det är någon tokskalle som varit och kladdat på och det sänker värdet rejält. En del av tidningarna utgörs av titlar som bara utkommit med ett fåtal nummer. Vem har till exempel hört talas om Gruvmannen som utkom med fem nummer 1975? Eller krigstidningen Big från 1964 som också utkom med endast fem nummer? Jag har en av dem, och jagar de andra nu, säger Ty. Mer känd är Frankenstein genom böckerna och filmerna. Men kanske mindre känd som serietidning. Också av denna blev det bara fem nummer. I Tys samling finns också många julalbum, till exempel Fantomens julalbum från 1950 och många nummer av Kalle Ankas pocket. Jag har det mesta jag vill ha, men på Tradera har jag hittat mer som jag inte trodde fanns, säger Ty som tänker fortsätta seriesamlandet. Mästaren på karate och Spindelmannen är svårhittat, men jävligt häftigt alltså. Ty känner ingen annan samlare av serietidningar, men märker ändå av att det finns många med samma passion som han. Man tror att det inte är så många som intresserar sig för sånt här men på Tradera ser man att det här är större än vad folk tror, konstaterar han. Text och bild Fredrik Brehmer

12 nyheter Historiskt när Lommaryd gick upp i fyran 12 Lommaryds-Bladet nr 4 december 2013 LOMMARYD För första gången i Lommaryds IF:s nästan sjuttioåriga historia är klubbens fotbollsherrar klara för spel i division fyra. Laget slutade på andra plats i division fem nordvästra och gick till kval. Den historiska uppflyttningen stod emellertid klar redan före den sista kvalmatchen. Vi har gjort vår bästa säsong hittills. Vår målsättning var att bli bättre än förra året. Vi kom tvåa i serien igen, men tog fler poäng, säger tränaren Fredrik Ström belåtet. Inför säsongen förlorade klubben flera betydelsefulla spelare, men fick i gengäld in flera nya Oskar Palmér, August Ramde, Viktor Hansson och Gustav Tryggvesson som har gjort en stark säsong. Tidvis hade Lommaryd ledningen i serien, men hamnade till sist på andra plats efter några oavgjorda matcher. I övrigt förlorade man endast tre matcher under säsongen. I och med att vi spelade kval förra året visste vi vad som krävdes och var bättre förberedda nu. Vi vann bägge kvalmatcherna och satte oss i respekt mot Ölmstad som vi troligtvis kommer att möta nästa säsong, förklarar Glada. En blöt tränartrio gläds åt uppflyttningen. Från vänster Martin Widell, assisterande tränare, Fredrik Ström, tränare och Stefan Gustavsson, lagledare. Bild: privat Fredrik Ström. Innermittfältaren Johan Nilsson blev utnämnd till årets spelare i laget. Han har spelat sju åtta säsonger i klubben och har varit med om att ta laget upp från division sex. Det är väldigt roligt att ha varit med på hela resan. Det var grädde på moset att bli årets spelare och riktigt kul och häftigt att gå upp en division, svarar han stolt. Den sista kvalmatchen spelades mot Sävsjö, men redan före matchen var det klart att Lommaryd skulle kliva upp i fyran. Vi gick och laddade inför matchen mot Sävsjö, men fick veta innan att vi skulle gå upp, så då kunde vi njuta av det och ha kul och behövde inte känna någon press. Tränaren Fredrik Ström har trots framgången valt att lämna ifrån sig sitt uppdrag till andra krafter inför nästa säsong. Men fotboll är som ett gift för mig. Det är sport som jag älskar och jag har vinnarskalle, förklarar han. Och det är ett otroligt team runt A- laget och U-laget. Ingen enskild spelare utan hela truppen tillsammans har gjort laget. Fredrik Brehmer Till division fyra. Lommaryds IF:s A-lagstrupp 2013 som ordnat så att klubben nästa säsong spelar i division fyra. Bakre raden från vänster: Fredrik, Stefan, Peter, Jakob, Nicke, Hasse, Peter, Agge, Oskar, Henrik och Martin. Främre raden från vänster: Axel, Mattias, Johan, Johan, Joel, Jonathan, Joel och Johan. Bild: privat

13 Lommaryds-Bladet nr 4 december 2013 Jag ska bli modell J ag älskar fläsk med löksås. En fet kålpudding slinker också lätt ner liksom en grön Tuborg. Och visst har midjemåttet tilltagit. Trots det är jag stolt över min kropp. Det har fått till följd att vissa anser att jag är exhibitionist. I Svenska akademiens ordlista kan man läsa att ordet exhibitionism betyder att man har en drift att förevisa sig, till exempel att blotta könsorganet för obekanta. Sån är inte jag. Däremot skulle jag kunna tänka mig att bli fotomodell hos Dressmann. Tanken slog mig efter det obligatoriska besöket på Adelövs marknad. År 1734 fick Gränna borgenskap rättigheter att driva marknad i Adelöv. Sen dess vallfärdar smålänningarna dit första torsdagen i september så även Elsa-Lill och jag. Uppfinningsrikedomen bland knallarna är stor och det tilltalar hustrun med hennes speciella humor. I ett av stånden lockar man kunder med skylten Gratis påsättning. Då handlar det om klockarmband. Och i ett annat saluförs högljutt Sex för hundra kronor. Att det gällde biltvättsvampar förstod vi först senare. H ur som helst så slog jag till och köpte fyra kalsonger för en hundring. Väl hemma i Hullaryd drog jag på mig ett par av märket Uomo. Det lät italienskt moderiktigt och i tvättråden stod att de var tillverkade av 92 procent poliamida och åtta procent elastano. Begrep att det sistnämnda hade nåt med elasticitet att göra och att kallingen skulle sitta tajt mot min sexiga underkropp. Det var då tanken föddes: Jag skulle bli kalsongmodell. Nu vill jag alltså visa upp mig för världen i exklusiva herrmodetidningar som King och Esquire samt kanske i Lommaryds-Bladet, om redaktör kennys kåseri Kenny Lindquist 13 Brehmer kommer med ett erbjudande. Jag är dock medveten om att detta kan skapa problem för andra män. F ör några år sen lät psykologen Stacey Tantleff-Dunn engelska karlar kolla in halvnakenbilder på fotbollsspelarna Fredrik Ljungberg och David Beckham samt på skådisen Brad Pitt. Det visade sig att majoriteten av de intervjuoffren fick komplex för sina kroppar. Slikt vill man ju inte medverka till. När jag berättade om mina drömmar för Elsa-Lill gav hon mig sitt fullhjärtade stöd. Hör och häpna! Hon förklarade att jag kommer att göra världen lyckligare och i själva verket höja självförtroendet hos männen. Vad menar du? undrade jag. Jo... äntligen ger någon den spolformade gubben ett ansikte.

14 14 reportage Lommaryds-Bladet nr 4 december 2013 Linnéa blev volontär på barnhem i Zambia Efter att ha pluggat tre år i Lund bestämde jag mig för att det var dags att ta en paus från mina studier. Var jag skulle befinna mig under denna paus eller vad jag skulle göra var länge oklart. Allt jag visste var att jag ville resa och att jag ville göra något helt annat än att sitta i en skolbänk, addera tal eller skriva arbeten. Just som jag gjorde mitt bästa för att planera min höst hörde en familjevän jag inte haft kontakt med på flera år av sig, och denna kontakt blev avgörande för mina planer. Hon befann sig nämligen i Zambia sedan en tid tillbaka där hon jobbade med ett projekt för att bistå utsatta kvinnor och barn, och detta arbete kontrasterade ju onekligen till min vardag i Lund, så en oväntad plan började snabbt ta form. Genom henne fick jag kontaktuppgifter till en man som drev ett barnhem i Livingstone, Zambia och den 9 augusti skrev jag mitt första mail till honom. I slutet av augusti bokade jag så en flygbiljett till Zambia och ytterligare en månad senare befann jag mig söder om ekvatorn. Förberedelserna inför avfärd hade inget annat val än att lösas snabbt och smidigt jag bokade tid för vaccinationer snarast möjligt och slängde ihop vad jag kunde tänkas behöva i en resväska. Snabbheten och smidigheten är dock inte det som karakteriserar den fysiska resan till Zambia. Flyget från Arlanda till Addis Ababa gick förhållandevis smärtfritt. Flygbolaget var Ethiopian Airlines, och de var hur mysiga som helst. Som vanligt visades en säkerhetsfilm innan vi lämnade marken och här kom första antydan till att jag var på väg till Afrika den tecknade figuren som utförde alla uppgifter var mörkhyad och talade ett ytterst främmande språk. Härligt! I Addis fick jag sedan vänta en stund innan det var dags att gå på planet till Harare och Lusaka. Jag gick till den gate mitt flyg skulle boardas från och bestämde mig för att blunda en stund, trött som jag var. När slutligen tiden var inne ställde jag mig i en enorm kö för att gå ombord, men ingenstans såg jag någon personal som kontrollerade passagerarnas boarding card vilket gjorde mig lite nervös. Denna visade sig dock befinna sig precis innan man satte fot på planet och det var i denna kontroll min nervositet stegrades till panikkänslor. På något sätt hade jag lyckats missa boardingen av mitt plan då den i sista stund bytt gate, och jag köade nu för en annan flight. Jag sprang därifrån mot en den gate som uppenbarligen var den jag borde varit vid och skrek hejvilt omkring mig Lusaka, Lusaka, I am going to Lusaka where is my flight? Fick panik Personalen var oerhört lugn och pekade bara lite förstrött omkring sig på några bussar som stod framför oss. Jag var i upplösningstillstånd yrvaken, förvirrad, panikslagen. Det lugnade mig inte att alla hanterade situationen så lugnt, det kändes som att de inte förstod mig och att jag nu kanske skulle hamna på helt fel flyg. När jag kom in i planet var alla fortsatt jättetrevliga, men när jag inte kunde hitta min plats blev jag än en gång orolig över att befinna mig på fel plats. På mitt boarding card stod det nämligen att jag skulle sitta på plats 38J, men planet gick bara till rad 36. En av flygvärdinnorna försäkrade mig dock om att allt var som det skulle och gav mig en ny plats: Sätt dig här bara vännen, så ordnar sig allt ska du se. Sagt och gjort. Än en gång fick jag se den underbara säkerhetsfilmen, och betryggad av detta bredde jag ut mig och somnade äntligen. Helt utmattad. Planet landade i Harare för att släppa av och på passagerare, och nu kom nästa lilla missöde. Jag satt uppenbarligen på någon annans plats och de verkade inte vara på något vidare humör. Jag började plocka ihop mina saker, be om ursäkt, och titta efter flygvärdinnan. När våra ögon möttes frågade jag henne om hon hade en annan plats för mig eftersom den här uppenbarligen var tagen. Hon stoppade mig i mina försök att samla ihop mina saker och sa att jag skulle sitta kvar. Istället placerade hon ut de andra, och meddelade dem att efter att jag gått av planet i Lusaka kunde de sätta sig där. Med lite dåligt samvete, men mest en känsla av lättnad, somnade jag om. Amerikanska dollar I Lusaka tog jag mitt pick och pack och äntrade flygplatsen. Jag kom fram till passkontrollen med mina vaccinationsintyg jag hört att man måste ha med sig i ena handen och mitt VISA-kort för att betala visum i den andra, redo att bli insläppt i landet. Snart blev jag varse om att jag lika gärna kunde stått där tomhänt

15 Lommaryds-Bladet nr 4 december Ovan: Jag och den andra volontären Natalie leker med våra små klätterapor Gertrude, Rozaria och Purity. Ovan till höger: En fokuserad Gertrude jobbar med sina läxor. Nedan till höger: Den hemmagjorda gungan är bra av många anledningar; bland annat eftersom det får plats flera barn i den! Maranatha och Rozaria samsas mer än gärna. jag hade varit lika illa förberedd oavsett. Mitt intyg kunde jag packa ner igen, det behövdes inte, och hade jag varit så korkad att jag inte hade med mig amerikanska dollar att betala inträdet med? Personalen suckade trött. De accepterade bara kontant betalning så med mitt VISA-kort skulle jag inte komma någonstans, och att jag hade en del Euro hjälpte inte heller eftersom de inte hade växel och skulle vara tvungna att ge mig kvitto på dollar. Fråga mig inte varför. I mitt utmattade tillstånd ville jag att allt på något magiskt sätt bara skulle lösa sig, men så var naturligtvis inte fallet. Jag blev instruerad att gå in i landet, gå till en uttagsautomat och ta ut pengar sen till en bank och växla dessa till dollar, för att sedan gå runt flygplatsen till säkerhetskontrollen för de som ska ut och resa, för att sedan be en man släppa in mig i ankomst- hallen bakvägen, för att sedan gå tillbaka till passkontrollanterna för ankommande och då kunna betala mitt visum och på så sätt släppas in på riktigt. För att förvissa sig om att jag inte bara skulle stanna i landet utan uppehållstillstånd behåller de mitt pass i kontrollen och det ska jag få tillbaka när jag kommer tillbaka. Då jag är högst obekväm med att släppa iväg mitt pass protesterar jag lite, men får en blick som tystar mig och jag ger upp. Proceduren tar en knapp timme och sedan är jag lagligt på zambisk mark. Glömde mobilen i taxin Nästa steg är att ta en taxi till universitetet i Lusaka. Där jobbar en zambisk man jag är bekant med eftersom han studerade i Lund en termin förra året, och han ska hjälpa mig runt Lusaka. Jag får låna taxichaufförens mobil för att bereda ho- nom om att jag är på ingång, och chauffören pratar själv med honom för att reda ut var på campus han ska lämna av mig. Jag tackar och betalar och pustar sedan ut och känner att det är oerhört skönt att vara framme. Men inom loppet av några minuter drabbas jag av nästa insikt som känns mardrömslik jag har glömt min mobil i taxin. Min utmattning är nu av den grad att en energikrävande respons såsom att börja gråta eller liknande är omöjlig att uppbåda, så istället blir jag allmänt apatisk. Min handlingskraftige vän är då min nya vardagshjälte han ringer taxichauffören och är helt lugn med att vi kommer få tillbaka telefonen eftersom det vore bad publicity för chauffören om det kom fram att en resenär blivit av med sin telefon i hans bil. Min vän visar sig ha rätt, och snart fortsättning på nästa sida

16 16 reportage Lommaryds-Bladet nr 4 december 2013 Till vänster: Rozaria älskar att pärla! Till höger: Färdiga pärlarmband. fortsättning från föregående sida svänger taxin tillbaka in på campus. När jag fått tillbaka min telefon uträttar vi lite ärenden och rör oss sedan mot busstationen för att köpa biljett ner till Livingstone med första bästa buss. Detta löser sig utan större missöden och jag får min plats. Den är inte direkt utformad för personer med höfter, men jag klämmer mig in. Jag känner mig minst sagt i minoritet med mitt bleka skinn, och något uttittad, men är för trött för att orka bry mig. Så fort vi börjar rulla visar det sig att en pastor kommit ombord för att dela med sig av bibelns ord för oss syndiga i bussen, och det är en gudtjänst jag sent ska glömma. Han var en riktig retoriker, och mycket övertygande i sitt emfatiska uttryck. Han snudd på skrek ut sin lovsång; hade det inte varit för att han predikade på engelska hade jag varit övertygad om att han skällde ut mig och de andra. Våra fina pojkar Peter och Willard tar en paus från lekarna tillsammans i skuggan av ett mangoträd på gården. Mitt säte var dessutom precis där han stod så allteftersom han blev varmare i kläderna kunde jag känna hans ord svämma över mig i form av både svett och spott. Jag vågade inte blunda. Frös i bussen När han till slut tystnade kunde jag slumra lite, men som vanligt på bussar i varma länder så hade även denna en förkärlek för att ha luftkonditioneringen på max och ganska snart satt jag och frös. Det fanns dock inte så mycket att göra åt detta, utan jag försökte slappna av och somna om. Bussen var beräknad att ta sex timmar, men det visade sig vara lite snålt tilltaget. Jag som var allmänt ovetandes om var vi befann oss hade svårt att sova också av den anledningen att jag kanske till följd skulle missa Livingstone. Min mobil var dessutom så gott som död så jag kände inte att jag kunde hålla kontakt med min handledare under resan. Istället skickade ett meddelande till honom om att jag var på väg och hoppades att resten skulle lösa sig av sig självt. Så småningom rullade vi in i Livingstone, och då skrev jag ett nytt sms. Han bad mig vänta på honom på stationen så skulle han komma och hämta upp mig, och det var inget jag tänkte bestrida. Det hann dock gå cirka 10 min från det att jag skickat mitt sms tills vi stannade på busshållplatsen och det var dags att kliva av. Jag spanade ut genom mitt fönster över alla taxibilar som samlats där och såg sedan en man jag tyckte mig känna igen vinka åt mig. Lättad och glad kom jag fram till att min handledare hunnit fram så jag skulle slippa stå och vänta på honom. Jag gick av bussen och fram till honom och sa att det var trevligt att äntligen träffas och att jag bara skulle hämta min väska. Han nickade kort men sa ingenting, vilket gjorde mig lite konfunderad. När jag kom tillbaka bestämde jag mig för att förvissa mig om att detta var rätt man, så jag frågade vad han hette varpå han frågar Where do you want to go?. Min oro är på så sätt bekräftad. Kom fram till sist Jag känner mig lite bortgjord och illa till mods över att jag var så nära på att hamna helt fel, och går tillbaka till busschauffören. Jag frågade om jag kunde få låna hans telefon att ringa min handledare med och säkerställa att han var på väg, och frågar sen om de har bråttom eller om de skulle kunna tänka sig att vänta lite. Han sa att de inte skulle åka förrän om knappt två timmar så jag behövde inte oroa mig, men han frågade Why are you travelling at this hour? Why didn t you take an earlier bus? vilket ledde till att jag igen kände mig dum och malplacerad. Flera taxichaufförer närmade sig mig och ville att jag skulle åka med dem, och trots att jag avböjde stod de kvar och småpratade på stapplande engelska tills vi såg en personbil parkera vid oss. Mannen som kom ur bilen såg bekant ut och denna gång av rätt anledning. Vi åkte till huset där jag ska bo, och jag kunde krypa ner i en säng. Nu var jag framme, cirka 30 händelserika timmar efter avfärd. Linnéa Wickberg fortsättning i nästa nummer

17 Lommaryds-Bladet nr 4 december 2013 Häktet visades på torgdagen HULLARYD Liksom tidigare år inbjöds besökare på Hullaryds torgdag till tingshusets häkte. Det blev rejält trångt inne i häktet då många ville lyssna till guiden Ingrid Persson, som bjöd åhörarna på en rejäl dos historia och flera märkliga berättelser. Hullaryd var från mitten av talet fram till 1907 tingsplats i det område som kallades Norra Vedbo härad, vilket idag motsvarar ungefär Aneby och Tranås kommuner. Redan i slutet av 1600-talet slog greven Per Brahe den yngre fast att Hullaryd skulle vara den fasta tingsstaden i häradet. Innan järnvägen drogs fram var Hullaryd centrum, berättade Ingrid Persson för dryga tjugotalet åhörare. Ett ting kunde hålla på i upp till fjorton dagar. Man höll laga ting fyra gånger per år och om det var något extra, som till exempel vid mord, kunde man kalla till urtima ting. Låstes in. I det gamla häktet intill tingshuset i Hullaryd låste man förr in de anklagade i väntan på tingsförhandlingarna. nyheter 17 Fjorton krogar De som for mellan Lommaryd och Hullaryd på den tiden hade möjligheten att förfriska sig på inte mindre än fjorton (!) lönnkrogar längs den blott fyra kilometer långa vägen. I häktet låste man in de anklagade i inför tingsförhandlingarna och efter det flyttades de till fängelset i Jönköping i avvaktan på dom. En kilometer upp i skogen ligger det som kallas galgbacken, men det är ingen galgbacke egentligen, förklarade Ingrid Persson. Det riktiga namnet var Hullaryds bränne- och avrättningsplats. Man avrättade genom halshuggning, inte genom hängning. De sista som avrättades i Hullaryd var två bönder, tillika bröder, från Adelöv som dömdes till döden efter att ha mördat och rånat en kringfarande handlare. Det skedde Missfärgat vatten De kastade liket i en brunn och två vittnen som också var från Adelöv fällde träd över vägen mellan Hullaryd och Vireda för att förhindra fängslandet. Hullaryd var fram till 1940-talet även en betydande handelsplats. Även den verksamheten hade sin begynnelse under Per Brahe den yngre som gav tillstånd för Grännas köpmän att hålla torg i byn. Fram till 1864 rådde normalt näringsförbud utanför städerna. Anteckningar vittnar om att det vid ett tillfälle kunde säljas upp till tio ton kött och två ton smör. Näringslivet blomstrade och vattnet i Lillån kunde ibland bli ordentligt missfärgat. Invid ån fanns ett färgeri där man färgade vadmal indigoblått. Det tillsammans med blod från slaktade grisar och kreatur gjorde att vattnet i ån blev violett. Text och bild Fredrik Brehmer Ingen knutsdans i Hullaryd Stort intresse. Det var många som ville lyssna till Ingrid Perssons berättelser när häktet visades på den årliga torgdagen. HULLARYD Hullaryds samhällsförening har beslutat att ställa in säsongens knutsdans som skulle ha ägt rum i januari. Orsaken uppges vara att intresset förväntas vara för lågt.

18 18 BARNSIDAN Lommaryds-Bladet nr 4 december 2013 Nu är det inte långt kvar till julafton och alla barn vet att väntan på tomten och julklappsöppningen kan bli olidligt lång. Hur timmarna kan gå så sakta förstår man bara inte. Så var det även för barnen förr i tiden, men som tur är finns det mycket man kan göra för att få tiden att gå fortare och dessutom ha roligt under tiden man väntar. Här kommer några jullekar från förr. Roligast blir det om barn och vuxna leker tillsammans. Blindbock Blindbock finns i många versioner, den här kallas pipblindbock: Stå i ring och håll varandras i händerna. En person är blindbock och står mitt i ringen med förbundna ögon och en käpp i handen. Alla i ringen går runt tills blindbocken stöter sin käpp i marken. Blindbocken pekar med käppen mot någon i ringen. Den utpekade ska pipa tre gånger. Om blindbocken kan lista ut vem som piper så byter de plats. Annars fortsätter leken tills blindbocken gissar rätt. Plocka russin Lägg ut minst 20 russin på ett bord. En person lämnar rummet. De som är kvar väljer ut ett russin som de tänker på. Den som lämnat rummet kommer in och ska ta ett russin i taget, tills han eller hon kommer till det utvalda russinet. Russinen man plockar upp får man behålla. När personen tagit det utvalda russinet får en annan person bli russinplockare och lämna rummet. Man fyller på med russin och väljer ett nytt russin. Linnea Wickberg arbetar i höst med barn i Zambia och hon har berättat om de här lekarna som barnen i Zambia tycker om att leka. Många lekar är samma lekar som svenska barn leker. Kortspel som Finns i sjön och Uno är populära. Linnea berättar också att barnen älskar att spela fotboll. De gillar även att leka att de är pirater med en hård fröskida som faller ner från en sorts träd här. De låtsas att fröskidorna är svärd och fäktar med dem. Leken "sheep sheep come home", får får kom hem är samma som vår svenska lek "under hökens alla vingar kom". - Den 24 oktober var det Independence day här, så då hade vi femkamp med barnen och det var roligt, berättar Linnea. -Vi körde sten, sax, påse, irländsk julafton, frågesport om Zambia, balanserade en sten på en sked och tävlade om vem som kunde rocka en rockring längst, tillägger hon. Linnea berättar också att barnen gärna vill använda hennes dator och telefon. Det låter som att svenska barn och barnen i Zambia har en hel del gemensamt. Jag känner nämligen en hel del barn i Sverige som tycker om att hålla på med dator och telefon! God Jul önskas Barnsidans läsare!!! Packa pappas kappsäck En person går ut och de andra bestämmer sig för en viss person (kan vara någon i rummet eller någon känd person). Var och en packar ner en låtsad sak i kappsäcken, något som utmärker den utvalda personen. Det kan vara så olika saker som glasögon, envishet, långt hår, bostad i Stockholm och skivkontrakt. Den som gick ut kommer in och frågar vad var och en har packat ner, och med hjälp av svaren ska han eller hon lista ut vem personen är. Är man få personer som leker, kan varje person packa flera saker.

19 Lommaryds-Bladet nr 4 december 2013 Oartiga värdar i Romanäs vann över lommarydsdamer Men bjöd på sång, vinster, bastu, musik Romanäs överlämnar genom sin kapten Bo Lennart Eriksson en minnesgåva före avspark till lommarydsdamernas kapten Helena Persson. Riktigt artigt mot gästerna var det väl inte att ge dem stryk med 11 3 men nu blev det i alla fall så. Romanäs IFs fotbollslag premiärspelade och mötte Lommaryds IFs damlag, som därmed blev det första damlaget på Romanäs fotbollsplan genom tiderna. En historisk händelse som betittades av patienter och personal, däribland även anstaltens direktör, Birger Danielsson, som tyckte det hela var en trevlig upptakt för säsongen. Fotbollsplanen är nyplanerad sedan något år tillbaka och har ett naturskönt läge vid sjön Sommen med Blåviks kyrka, Romanö och hela Tranåssjön som färgsprakande ram. Matchen fortsatte med stort kaffesamkväm i fritidshusets stora samlinggsal, där patienter, fotbollsspelare och personal även bjöds på storslagen sång och musikunderhållning av Sound 68 under Göran Larssons ledning. Kvällen blev en stor trivselsuccé och allt som allt serverades bortåt 170 kaffe och bröd. Jättenöjd var även fritidschefen Bertil Ljungquist, som berättar att detta innebar upptakten till ett större kontaktutbyte med föreningar, korporationer och enskilda i samhället, som nu låter sig göras med de resurser man fått vid vårdanstalten. Till sin hjälp har han goda krafter inom kamratföreningen, patienternas egen organisation vid Romanäs, duktiga idrottsledare, som väljes ur samma sammanslutning, samt inte minst ett intresserat och gott stöd från anstaltledningens sida. Denna säsong är dessutom engelskläraren vid Romanäs, Per- Anders Palmér verksam som fotbollstränare och han tror att RIF kommer att bli bra. Han hälsar härmed alla intresserade lag välkomna till matcher på Romanäsplanen! Kanske hade domaren Rolf Zackrisson någon del i utgången av matchen, men på vilket sätt blev aldrig riktigt klarlagt återblick 19 En gåva Före avspark överlämnade Romanäs genom sin kapten Bo Lennart Eriksson ett hobbyarbete i mosaik till damlaget. Efter matchen premiärkördes den separata bastu och omklädningsavdelningen som förutom patientbastun finnes inrymd i den nya fritidsanläggningen och som alltså helt kan ställas till gästers disposition. Vid samkvämet hälsades alla välkomna av assistent Bertil Ljungquist som betonade den informella prägeln för kvällen. Göran Larssons trevliga och svängigt sjungande kör visade litet av hur man bygger upp sina repetitioner. Uppskattade och mycket applåderade sångnummer var Yesterday, Mac Arthur Park, People inte minst Stockholmsmelodi samt En dag fylld av kärlek. Den fullständiga sångsuccén framstod helt vid slutnumret och publiken gav sig inte förrän Sound 68 sjungit ett extranummer. Och med den stora publiken framför sig och lommarydsdamerna vid bordet alldeles framför sig lovade Göran Larsson att extranumret skulle bli I can t take my eyes of you Lagledaren för damlaget, Kenneth Wilzén, kommer troligen vad det lider att ordna revansch hemma i Lommaryd, även om damerna nu tog full revansch, då det blev dragning på lotterierna genom att plocka hem de flesta högvinsterna. Alarik ur Tranås Tidning 14 maj 1973

20 evenemang Evenemang Datum Tid Arrangör Konsert Konsert med Mörlid och Sandwall. Gudstjänst Gudstjänst och uppsättning av julkrubban i kyrkan med barntimmebarnen. Utdelning av Barnens bibel. Anmäl evenemang till Christina Gustafsson, , Evenemang som anmäls via hullaryd.se / lommaryd.se publiceras också här. Lommaryds-Bladet nr 4 december dec Svenska kyrkan 22 dec Svenska kyrkan Julnattsmässa 24 dec Svenska kyrkan Gudstjänst Ljusgudstjänst med kör. Årsmöte Årsmöte på Norrvalla. Gudstjänst Ljusgudstjänst med barntimmebarn. Konsert Alla hjärtans dag-konsert med pizza i församlingshemmet. 6 jan Svenska kyrkan 27 jan Lommaryds idrottsförening 2 feb Svenska kyrkan 14 feb Svenska kyrkan Årsmöte 2 mar Hullaryds samhällsförening Gudstjänst Cafégudstjänst med semlor, fasteinsamling och Old beginners. 2 mar Svenska kyrkan I nästa nummer publiceras evenemang som äger rum från början av mars till slutet av maj. Reservation för fel och ändringar. Lommaryds skola hade hotats av nedläggning, men kommunstyrelsen hade dragit tillbaka sitt tidigare förslag att lägga ned skolan redan till hösten. Kommunen hade tillsatt en utredningsgrupp som föreslog att alla landsbygdsskolor skulle behållas så länge som möjligt. För att eliminera olika rykten som kommit och gått bjöds elevråden in till kommunhuset för att få information av kommunens företrädare Mikael Bäckström, Ann- Chatrine Leicht och Lars-Erik Fälth. Lommaryds skolas elever representerades av Lovisa Carlbom och Sofia Palmgren. Följande år, 2004, väntades påfyllning med fjorton elever från Vireda skola där det blivit för trångt. Hösten för 10 år sen därefter, 2005, planerades för att Lommaryds skola skulle bli en s.k. småbarnsenhet med elever endast till och med årskurs tre. Lommaryds kyrka renoverades invändigt. I det östra sidoskeppet höll man på att bygga en lillkyrka med plats för trettio personer. Anne Håkansson var i färd med att utföra målningsarbeten och till sin hjälp hade hon sin pappa Rune, 81. Dessutom hade en ny digital orgel köpts in. I slutet av oktober hade kantorn Claes Ljungdahl hållit en invigningskonsert med musik av bl.a. Bach och Hesse samt de nutida kompositörerna Rolf Lövland och Time Rice. Bönderna oroades av att man fick sämre betalt för mjölken som man levererades, närmare bestämt femton öre mindre per liter. Antalet mjölkbönder i landet hade de tio senaste åren minskat från tjugotusen till drygt niotusen, enligt Magnus Grahn, ordförande för LRF i Aneby. Arla hade dessutom förlorat striden mot den nyöppnade lågpriskedjan Lidl om att få ha sitt varumärke på mjölkpaketen. Enligt Magnus Grahn innebar det att kedjan tog mjölken från det land där den för tillfället var billigast. Det spelades boule på rännet i Raskens lagård i Hullaryd på måndagskvällarna. Det var Bon Petite Boule som höll öppet hus för barn och ungdomar i skolåldern. Enligt Kurt Mauritzon skulle den verksamheten pågå fram till jul. Nästa nummer utkommer 7 mars. Manusstopp 21 februari.

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS Christoffer Mellgren Roller: 3 kvinnor, 3 män Helsingfors 060401 1. MOTELLET. (Ett fönster står öppet mot natten. Man hör kvinnan dra igen det, och sedan dra

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga.

Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga. Slå folje Stig Claesson Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga. Hon hette Karin det mindes han tydligt. Han skulle hinna precis. Klockan var bara

Läs mer

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Rudolf Nu ska jag berätta om Rudolf Rudenstam. Rudolf är 38 är

Läs mer

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett.

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett. Förvandlingen Det var sent på kvällen och jag var ensam hemma. Jag måste upp på vinden och leta efter något kul och läskigt att ha på mig på festen hos Henke. Det skulle bli maskerad. Jag vet att jag inte

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt

IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt ÖVNINGSTEXT FÖR KODNING Kan du berätta lite om vad du har jobbat med? IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt som jag har sysslat med ja, först då

Läs mer

. 13. Publicerat med tillstånd Om jag bara inte råkat byta ut tant Doris hund Text Ingelin Angerborn Tiden 2003

. 13. Publicerat med tillstånd Om jag bara inte råkat byta ut tant Doris hund Text Ingelin Angerborn Tiden 2003 2 Tant Doris hund heter Loppan. Hon är en långhårig chihuahua, och inte större än en kanin. Mycket mindre än en del av mina gosehundar. Men hon är riktig! Vit och ljusbrun och alldeles levande. Jag går

Läs mer

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15.

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15. Sömngångare När jag vaknade la jag genast märke till tre konstiga saker: 1. Jag var inte hungrig. Det var jag annars alltid när jag vaknade. Fast jag var rejält törstig. 2. När jag drog undan täcket märkte

Läs mer

KIDNAPPAD. Linus har kommit hem från pizzaresturangen. Han undrar om det är han som har gjort slut på alla pengar.

KIDNAPPAD. Linus har kommit hem från pizzaresturangen. Han undrar om det är han som har gjort slut på alla pengar. innehållsförteckning Kap 1 Byxor s.1 Kap 2 Kidnappad s.2 Kap 3 den stora resan s.3 Kap 4 Hittat honom s.4 kap 5 Ingen tror oss s.5 Kap 6 Äntligen fångade s.6 BYXOR $$ Kap 1 Linus satt en tidig lördagmorgon

Läs mer

Rödluvan Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då?

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då? MATTE PÅ ZOO HEJSAN! Jag heter Mattias och jag är 8 år. Jag kallas Matte, det har jag gjort sedan jag var väldigt liten. Jag har tre syskon. Elin, Matilda och Rut. Elin är två år mindre än mig. Matilda

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg Lilla Sju små sagor i urval av Annika Lundeberg Bockarna Bruse Med bilder av Christina Alvner Det var en gång tre bockar, som skulle gå till sätern och äta sig feta och alla tre hette de Bruse. Vägen till

Läs mer

Innehållsförteckning. Kapitel 1

Innehållsförteckning. Kapitel 1 Innehållsförteckning Kapitel 1, Zara: sid 1 Kapitel 2, Jagad: sid 2 Kapitel 3, Slagna: sid 3 Kapitel 4, Killen i kassan: sid 5 Kapitel 5, Frågorna: sid 7 Kapitel 6, Fångade: sid 8 Kapitel 1 Zara Hej, mitt

Läs mer

Halvmånsformade ärr. Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den

Halvmånsformade ärr. Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den Halvmånsformade ärr Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den kalla luften. Det är inte så varmt längre. Dagen har börjat sjunka in i natten. Mamma talar

Läs mer

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av?

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av? MBT 2013 Undervisning av Ulrika Ernvik Guds dröm om mej! Gud har en dröm! Ps 139:13-18 Gud har en dröm för varenda liten människa även mej. Drömmen handlar mest om vem han vill att jag ska VARA mer än

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli

barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli Det är lugnt på Phuket när det är sommar i Europa, i alla fall mycket lugnare. Men hos oss är allt som vanligt fast med lite mindre besök. Och som

Läs mer

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1 Elevuppgifter till Spöket i trädgården Frågor Kap. 1 1. Varför vaknade Maja mitt i natten? 2. Berätta om när du vaknade mitt i natten. Varför vaknade du? Vad tänkte du? Vad gjorde du? Kap 2 1. Varför valde

Läs mer

förstod man vart man skulle och man bara kände hur fort man åkta uppåt mot rymden. Kapitel 3-SMS från rymden Vi var så nervösa och lite rädda men vi

förstod man vart man skulle och man bara kände hur fort man åkta uppåt mot rymden. Kapitel 3-SMS från rymden Vi var så nervösa och lite rädda men vi (Rymdresan) Swessy är en helt vanlig kille på 13 år som bor i Gotland. Mina kompisar Ebba, Kevin, Wilma och Pontus. Jag tänkte fråga dem om de var ensamma någon kväll. Och det blev då den 12/3 2015 sen

Läs mer

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

lyckades. Jag fick sluta på dagis och mamma blev tvungen att stanna hemma från jobbet ibland, eftersom jag inte tyckte om de barnflickor som mina

lyckades. Jag fick sluta på dagis och mamma blev tvungen att stanna hemma från jobbet ibland, eftersom jag inte tyckte om de barnflickor som mina Förlåt mig mamma! D et finns bara en människa här på jorden som älskar mig och det är min mamma. Jag är en svår och besvärlig person som jag ofta är fruktansvärt trött på, en människa jag tycker riktigt

Läs mer

Har du saknat mig? Prolog Nu är det 12 år sedan och jag tänker fortfarande på det. Hur mamma skriker på pappa att han ska gå medan han skriker tillbaka, det var då han lämnade oss och tillbaka kom han

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

runt innan vi blev körda till vårt boende. I Kessel blev vi mötta av Emile Hendrix och hans fru Hilda som hälsade och var jättetrevliga.

runt innan vi blev körda till vårt boende. I Kessel blev vi mötta av Emile Hendrix och hans fru Hilda som hälsade och var jättetrevliga. STAL HENDRIX När jag blev uppkallad bland de andra tjejerna för att höra om vi fått utlandspraktik eller inte var jag väldigt förhoppningsfull men samtidigt nervös. Så fort vi klivit in i rummet fick vi

Läs mer

Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass.

Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass. Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass. Jag har en kompis i min klass han är skit snäll mot

Läs mer

Innehållsförteckning. Kapitel 1 Olle

Innehållsförteckning. Kapitel 1 Olle Innehållsförteckning Kap 1 Olle sida 2 Kap 2 Blomplockning i nationalparken sida 3 och 4 Kap 3 Bankrånet sida 5 Kap 4 Rättegången sida 6 Kap 5 videogranskningen sida 7 Kap 6 Den rätta rättegången sida

Läs mer

Kapitel 1 Det hade ringt in för flera minuter sen, ändå så kom nästan ingen till klassrummet.

Kapitel 1 Det hade ringt in för flera minuter sen, ändå så kom nästan ingen till klassrummet. Monstret Kapitel 1 Det hade ringt in för flera minuter sen, ändå så kom nästan ingen till klassrummet. Jag bara satt och väntade, jag var så jävla irriterad av att ingen Kunnde komma in så de kan börja

Läs mer

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det.

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det. Veckobrev v. 3 Hej! Äntligen är vi tillbaka i vardagen och rutinerna igen. Nog för att det kan vara väldigt skönt med lite ledigt och göra det som faller en in, så är det ändå skönt när det väl är dags

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Anna Siverbo 5B Ht-15

Anna Siverbo 5B Ht-15 1 Drakägget Kapitel 1 Hej jag heter Maja jag är 9 år. Jag och min familj bor på en bondgård. När jag går ut från vårat hem så kommer jag till en marknad som heter Rikedall. Så min familj brukar gå dit

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han huvudet längre och nästan dubbelt så bred. Springer Med

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

Kapitel 1. Lina. Innehållsförteckning: Kapitel 1: sid 1 Kapitel 2: sid 2 Kapitel 3: sid 3 Kapitel 4: sid 5 Kapitel 5: sid 7 Kapitel 6: sid 10

Kapitel 1. Lina. Innehållsförteckning: Kapitel 1: sid 1 Kapitel 2: sid 2 Kapitel 3: sid 3 Kapitel 4: sid 5 Kapitel 5: sid 7 Kapitel 6: sid 10 Innehållsförteckning: Kapitel 1: sid 1 Kapitel 2: sid 2 Kapitel 3: sid 3 Kapitel 4: sid 5 Kapitel 5: sid 7 Kapitel 6: sid 10 Lina Kapitel 1 Lina var 10 år och satt inne med sina två vänner Gustav och Caroline.

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

Stall Flitige Lise. Resan. Boende

Stall Flitige Lise. Resan. Boende Stall Flitige Lise Jag hade min praktik med Klara Winkler, vi åkte ner till Holland, till stall Flitige Lise. Stall Flitige Lise är ett försäljnings och tillridningsstall. De flesta av hästarna ägs av

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

Min försvunna lillebror

Min försvunna lillebror 3S Ida Norberg Sa1a Min försvunna lillebror Vi hade precis sålt vårt hus och flyttat in i världens finaste hus, det var stort, väldigt stort, det fanns nästan allt där, pool, stor trädgård och stort garage.

Läs mer

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 1 hej! Sid: 5 Kapitel: 2 brevet Sid: 6 Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 3 nycklarna Sid: 7 Kapitel: 4 en annan värld Sid: 9 Kapitel: 5 en annorlunda vän Sid: 10

Läs mer

Sagan om Nallen Nelly

Sagan om Nallen Nelly Sagan om Nallen Nelly Titel Författare Det var en gång en flicka som hette Lisa som bodde i Göteborg. Lisa tog med sig skolans nalle Nelly på resan till mormor som bodde i Kiruna. Lisa åkte tåg med Nelly

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

10 september. 4 september

10 september. 4 september I AM GREGER PUTTESSON 4 september Hej dumma dagbok jag skriver för att min mormor gav mig den i julklapp! Jag heter Greger förresten, Greger Puttesson. Min mamma och pappa är konstiga, de tror att jag

Läs mer

IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt

IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt ÖVNINGSTEXT FÖR KODNING Intervju med Kenneth, 63 år. Kan du berätta lite om vad du har jobbat med? IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt som jag

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

1. 17 Juli 2000. - Ja du HP, eller förlåt, Hasse menar jag, sa fängelsedirektören.

1. 17 Juli 2000. - Ja du HP, eller förlåt, Hasse menar jag, sa fängelsedirektören. 1. 17 Juli 2000 - Ja du HP, eller förlåt, Hasse menar jag, sa fängelsedirektören. HP var det namn han haft de senaste åtta åren som han tillbringat på den slutna avdelningen på Kumla. HP hette egentligen

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

2013 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript

2013 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript 2013 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript Board of Studies NSW 2013 Section 1, Part A Text 1 Meddelande för resenärer på perrong tre. Tåget mot Söderköping

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Kyss aldrig en groda ROLLER MAMMA JULIA FAMILJEN PÅ SLOTTET PAPPA MAMMA FINA FAMILJEN I STUGAN PAPPA MAMMA MARIA GILLION GRODJÄGARNA

Kyss aldrig en groda ROLLER MAMMA JULIA FAMILJEN PÅ SLOTTET PAPPA MAMMA FINA FAMILJEN I STUGAN PAPPA MAMMA MARIA GILLION GRODJÄGARNA Kyss aldrig en groda En liten bredvidberättelse om jakten på en groda att kyssa till prins ROLLER FAMILJEN PÅ SLOTTET FAMILJEN I STUGAN GRODJÄGARNA DOM ONDA MAKTERNA TROLLKARLEN BORROR (GRODAN / HÄSTEN)

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista

h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista Kapitel 1 I full galopp Sol Hästarna galopperade så snabbt att Sol fick tårar i ögonen. Hon hann knappt ducka för ett par lågt

Läs mer

AYYN. Några dagar tidigare

AYYN. Några dagar tidigare AYYN Ayyn satt vid frukostbordet med sin familj. Hon tittade ut genom fönstret på vädret utanför, som var disigt. För några dagar sedan hade det hänt en underlig sak. Hon hade tänkt på det ett tag men

Läs mer

RAPPORT FRÅN ZAMBIA. Det fanns tom toalett och dusch.

RAPPORT FRÅN ZAMBIA. Det fanns tom toalett och dusch. RAPPORT FRÅN ZAMBIA I november besökte Ulla och jag familjen Linyama i Zambia 5 dagar. Ett besök som var efterlängtat från båda parter. Vi togs verkligen emot med stora famnen. Det visade sig att Michael

Läs mer

!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Träffen! Ett filmmanus av! Linda Åkerlund!

!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Träffen! Ett filmmanus av! Linda Åkerlund! Träffen Ett filmmanus av Linda Åkerlund Linda Åkerlund Skapat datum: Kamomillgången 15 25 oktober 2015 61145 Nyköping Version 8 070-5883143 Slutmanus 151102 INT. SEBASTIANS VARDAGSRUM -KVÄLL Sebastian,

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Drogad. AHHH! skrek Tim. Vad har hänt! skrek jag. Det är någon som har kört av vägen och krockat med ett träd! Men ring 112! Ge mig min mobil da!

Drogad. AHHH! skrek Tim. Vad har hänt! skrek jag. Det är någon som har kört av vägen och krockat med ett träd! Men ring 112! Ge mig min mobil da! Drogad Det var en helt vanlig lördags morgon, klockan var 4:33 det var kallt och snöade ute. Idag skulle jag och min pojkvän åka på skidresa i en vecka i Lindvallen, det är första gången för min pojkvän

Läs mer

Petrus Dahlin & Sofia Falkenhem. Mirjas guldhalsband

Petrus Dahlin & Sofia Falkenhem. Mirjas guldhalsband Petrus Dahlin & Sofia Falkenhem Mirjas guldhalsband www.kalleskavank.se www.rabensjogren.se Det har gått en vecka sedan Dilsa och jag löste fallet. Nu är det helg och jag cyklar bort till Mirja. Solen

Läs mer

Innehållsförteckning. Elsa sida 1 Centrum sida 2 Rånet sida 3 Rånarluvan sida 5 Anton Antonsson sida 6 Handklovar sida 8. Elsa

Innehållsförteckning. Elsa sida 1 Centrum sida 2 Rånet sida 3 Rånarluvan sida 5 Anton Antonsson sida 6 Handklovar sida 8. Elsa Innehållsförteckning Elsa sida 1 Centrum sida 2 Rånet sida 3 Rånarluvan sida 5 Anton Antonsson sida 6 Handklovar sida 8 Elsa Hej jag heter Elsa och jag är 12 år. Jag har blont hår och gröna ögon. Jag har

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 22 februari 2010 - tisdag 23 mars 2010

barnhemmet i muang mai måndag 22 februari 2010 - tisdag 23 mars 2010 barnhemmet i muang mai måndag 22 februari 2010 - tisdag 23 mars 2010 Här hos oss är det väldigt varmt och med värmen infinner sig en lugn nästan lite loj stämning. I skrivande stund har alla barn slutat

Läs mer

...du är lite bättre än jag trodde i detta eminenta hjärnspel, så helt tom i bollen är du nog inte.

...du är lite bättre än jag trodde i detta eminenta hjärnspel, så helt tom i bollen är du nog inte. ...du är lite bättre än jag trodde i detta eminenta hjärnspel, så helt tom i bollen är du nog inte. Kapitel 2: Den i schack satte mannen flyttade sin ende kvarvarande löpare till F6 för att försvara sin

Läs mer

Kapitel 1 - Hej Hej! Jag heter Lola. Och jag är 10 år och går på vinbärsskolan som ligger på Gotland. Jag går i skytte och fotboll. Jag älskar min bästa vän som heter Moa. Jag är rädd för våran mattant

Läs mer

Jojo 5B Ht-15. Draken

Jojo 5B Ht-15. Draken 1 Draken Kapitel 1 drakägget - Jojo kan du gå ut och plocka lite ved till brasan frågade mamma - Okej jag kommer sa jag Å föresten jag heter Jojo och jag är 11 år jag bor i ett rike som kallas älvänka

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Textbearbetning: Boel Werner och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Grafisk form: Per

Läs mer

BST. BRICKeBACKENS SKOLAS TIDNING Nr 4. Brickemarken 2014. Sommarro. Skämtteckning. Stoppa förstörelsen på Brickebackens skola!

BST. BRICKeBACKENS SKOLAS TIDNING Nr 4. Brickemarken 2014. Sommarro. Skämtteckning. Stoppa förstörelsen på Brickebackens skola! Sida 1 BRICKeBACKENS SKOLAS TIDNING Nr 4 Brickemarken 2014 Den 20 maj hade vi Brickemarken på skolan. Alla klasser och vuxna var där förutom 6:orna. Klass 5 ordnade: plockepinn, gissa antalet och ansiktmålning.

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober Nu har det gått nästan en hel månad sedan vårt förra veckobrev. Detta brev har dröjt så länge helt enkelt för att det har hänt så mycket att

Läs mer

Santos hade precis avslutat träningen med ungdomslaget när tränaren kom och kallade på honom.

Santos hade precis avslutat träningen med ungdomslaget när tränaren kom och kallade på honom. 1. Santos hade nu spelat för klubben ungdomslag i två år och trivdes oerhört bra med sitt nya liv. Han fick i princip hålla på med det han älskade från morgon till kväll. Ja, de hade ju lite skola också

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander Uppläsning av Cecilia Frode Indiska Berättelser del 8 Hej Jag heter

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Vilka tycker du är de bästa valen?

Vilka tycker du är de bästa valen? Vilka tycker du är de bästa valen? På vår webbplats www.respect4me.org kan du titta på berättelserna om våra liv och de situationer vi råkar ut för. Varje berättelse börjar på samma sätt med en kort film,

Läs mer

Guds mission NT Gud sände sin son till världen, 12e juni 16, BK

Guds mission NT Gud sände sin son till världen, 12e juni 16, BK Guds mission NT Gud sände sin son till världen, 12e juni 16, BK Gay killens berättelse - Jag har inte läst idag om Richards liv för att provocera. - Vi som kristna behöver vishet i dessa frågor idag, då

Läs mer

Enskild fördjupningsuppgift realism och

Enskild fördjupningsuppgift realism och Enskild fördjupningsuppgift realism och naturalism Denna epok var en tid där det industriella började växa vilket gjorde att både liv och landskap började förändras. Det här gjorde så att små städer blev

Läs mer

Nummer 1-13,15 Lördag 14 maj

Nummer 1-13,15 Lördag 14 maj Nummer 1-13,15 Lördag 14 maj 1 Innehåll Ledare 3 Incheckningen 4 Elins dagbok 5 Caroline - Festivaldrotning 2005 6 Peter - The king is Back(stage) 7 2 Ledare Äntligen har det blivit dags! UKM Regional

Läs mer

Telefonen på Marklunds bord ringer. Tidningschefen lyfter på luren. Samtidigt pekar han på två stolar. Lasse och Maja sätter sig och väntar.

Telefonen på Marklunds bord ringer. Tidningschefen lyfter på luren. Samtidigt pekar han på två stolar. Lasse och Maja sätter sig och väntar. Kapitel 4 a, just det! Ni ville ju sätta in en annons, säger Marklund till Lasse och Maja, när de kommer in i rummet. Tidningschefen sitter vid ett stort skrivbord som står vid fönstret, ut mot Kyrkogatan

Läs mer

Får jag lov? LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Får jag lov? LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN LÄSFÖRSTÅELSE STORA SÄCKAR väckarklocka (sida 3, rad 1), alarm när man måste vakna brevbärare (sida 3, rad 9), den som delar ut post sorterar (sida 4, rad 7), lägger på rätt

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 6 Fredag 24 februari 2012. säger sjuksköterskan Kerstin Nordqvist i Kalix. Operationer flyttas från Kalix

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 6 Fredag 24 februari 2012. säger sjuksköterskan Kerstin Nordqvist i Kalix. Operationer flyttas från Kalix LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 6 Fredag 24 februari 2012 NORRBOTTEN Operationer flyttas från Kalix Snart är det stopp för alla planerade operationer vid sjukhuset i Kalix. Operationerna kommer att flyttas till sjukhusen

Läs mer

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013 Kapitel 1 Det är tisdag kväll och som vanligt har ABK:s lag träning. I små grupper dribblar man runt koner, tränar inkast, skjuter på mål eller övar väggpass. Bra! skriker Hanna när Yalam lyckas dribbla

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 13 Jul. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 13 Jul. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 13 Jul En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 # 13 Jul Snöflingorna

Läs mer

Kidnappandet. Jag är 20 år och jag heter Nesrin jag älskar djur och choklad och jag kommer från Dijon i som ligger i Frankrike, plus jag röker.

Kidnappandet. Jag är 20 år och jag heter Nesrin jag älskar djur och choklad och jag kommer från Dijon i som ligger i Frankrike, plus jag röker. del 1 Kidnappandet Jag vaknade i min säng trött och arg, mamma och pappa hade slängt ut mig. För jag är nu 20 år, jag fyllde år i lördags. Varför slängde dom ut mig? Just nu bor jag hos min bästa vän Sara.

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Intervjusvar Bilaga 2

Intervjusvar Bilaga 2 49 Intervjusvar Bilaga 2 Fråga nummer 1: Vad säger ordet motivation dig? Motiverade elever Omotiverade elever (gäller även de följande frågorna) (gäller även de följande frågorna) Att man ska vilja saker,

Läs mer

PATRULLTID & PYJAMASBÖN

PATRULLTID & PYJAMASBÖN PATRULLTID & PYJAMASBÖN Till dig ledare Det viktigaste under lägret är kanske samlingen i den lilla gruppen/patrull? Här finns möjligheten att varje morgonen och kväll på ett särskilt sätt se varandra,

Läs mer

som ger mig en ensam känsla. Fast ibland så känns det som att Strunta i det.

som ger mig en ensam känsla. Fast ibland så känns det som att Strunta i det. Huset är precis så stort och som på bilden pappa visade oss. Det ligger i utkanten av det lilla samhället på en kulle. Vart man än tittar ser man granskog. Mörk och tät som i sagorna. Det är så tyst på

Läs mer

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem En rapport från PersonligEffektivitet.com Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Önskelistan... 4 Misstag #2: Parkinsons lag... 7 Misstag

Läs mer

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Jag vaknade på morgonen. Fåglarna kvittrade och solen lyste. Jag gick ut ur den trasiga fula dörren. Idag var det en vacker dag på gården. Jag satte mig på gräset vid min syster.

Läs mer

Kapitel 1 Personen Hej jag heter Lars jag är 9 år och jag går på Söderskolan. Jag tycker om min morfar. Jag har 4 syskon 2 bröder och 2 systrar. Mina

Kapitel 1 Personen Hej jag heter Lars jag är 9 år och jag går på Söderskolan. Jag tycker om min morfar. Jag har 4 syskon 2 bröder och 2 systrar. Mina Kapitel 1 Personen Hej jag heter Lars jag är 9 år och jag går på Söderskolan. Jag tycker om min morfar. Jag har 4 syskon 2 bröder och 2 systrar. Mina bröder är 8 år gamla och mina systrar är 3 och 5år.

Läs mer

Hotell Två systrar ORD TEXTFÖRSTÅELSEFRÅGOR MARTIN PALMQVIST ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Hotell Två systrar ORD TEXTFÖRSTÅELSEFRÅGOR MARTIN PALMQVIST ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN MARTIN PALMQVIST ORD tvillingar (s 5, rad 1), syskon födda samtidigt änkor (s 5, rad 3), gifta kvinnor med döda män. (En änka) En gift man meden död fru är en änkling. pumpas

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Under denna period har vi hunnit besöka Gran Canaria, Teneriffa;

Läs mer

Sigtuna projektet Ekilaskolan

Sigtuna projektet Ekilaskolan Sigtuna projektet Ekilaskolan Tre stenar och några träd. En kör längst bak i rummet. Några människor söker efter föda. För länge sedan Innan vi hade internet Och människan trodde Att solen var gud. Då

Läs mer

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013 kapitel 1 I morgon börjar sommarlovet och vi ska åka till Gröna Lund. Om sommaren fortsätter på det här sättet kommer det att bli den bästa i mitt liv. Jag sitter hemma på rummet och har just berättat

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. Kapitel 1 Sam sida 2 2. Kapitel 2 Två böcker är borta sida 3 3. Kapitel 3 ett brott sida 4 4. Kapitel 4 På sjukhuset sida 5 5. Kapitel 5 Söker efter tjuven sida 6 6. Kapitel 6 Tjuven

Läs mer