LOKAL EKONOMI. Kurs på Änggärde ekoenhet den 7-8 juli 2009 av Oscar Kjellberg. onsdag, 2009 juli 08

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LOKAL EKONOMI. Kurs på Änggärde ekoenhet den 7-8 juli 2009 av Oscar Kjellberg. onsdag, 2009 juli 08"

Transkript

1 LOKAL EKONOMI Kurs på Änggärde ekoenhet den 7-8 juli 2009 av Oscar Kjellberg

2 Viktiga delar i kursen Ekonomiska grunder: ekonomiska begrepp och samband, oljetopp, omställning och återväxt Naturresurser: energi (olja) Finansiell ekonomi: pengar, eget och främmande kapital Finansieringen av omställningen och återväxten i den lokala ekonomin; GDS-finansiering

3 Disposition för tisdagen Kort introduktion till kursen. UPPGIFT 1 - Intervjun Vad är lokalekonomi, återväxt, nerväxt, lokalisering och transition? Vad är tredje sektorn? Vad är samhällsentreprenörskap? En nationalekonomisk modell för hushållen och de tre sektorerna. Beskriver penningflödet, begreppen och institutionerna (hushåll - finansiella mellanhänder - verksamheter). UPPGIFT 2 - Lokalekonomen och omställaren Naturresurserna (J) i ekonomin som omfattar J, A, K och K-finans. Den finansiella delen av ekonomin. Det räntebaserade penningsystemet och bankväsendet. UPPGIFT 3 - Varför nu?

4 Disposition för onsdagen Hur ser finansieringsproblemet ut under nerväxt? Hur kan det lösas? Hur gjorde BoP, Chris Cook, Hillesgården, Fjällbete, Änggärde ekoenhet, bygdebolagen, Trångsviksbolaget m. fl.

5 UPPGIFT 1 - Lokalekonomintervju Tremannagrupper Intervjua världens expert om lokal ekonomi Du har 15 min på dig för förberedelse. Intervjun är endast 10 minuter. Hjärnstorma fram frågor. Sortera dem under rubriker. Välj de tre bästa per rubrik. Berätta om dessa för stora gruppen.

6 Jord, Arbete och Kapital och finansiellt kapital Jord - jord, skog, fiskevatten, sol, olja Kapital Arbete - 6,5 mdr personer och ökande. Lägger idag beslag på 24 % av biosfärens nettoproduktion Kapital - maskiner, byggnader, anläggningar, ledningar, infrastruktur, penningsystem Finansiellt kapital - pengar som riskeras eller lånas (mot ränta eller räntefritt) Jord Finansiellt kapital Den reala ekonomin Arbete Den finansiella ekonomin 6

7 I Balansräkningen balanserarar tillgångar och finansiering Jord - åkermark - skogsmark Arbete - slavar Kapital - byggnader - maskiner Tillgångar Skulder och eget kapital Främmande kap. - lån - leverantörsskulder - skatteskuld Eget kapital Finanskapital - kassa - aktier

8 Indelning i samhällssektorer Hushållen Offentliga sektorn Privata näringslivet (entreprenörerna) Tredje sektorn (den sociala ekonomin/ samhällsentreprenörerna)

9 Hushållen och de tre sektorerna Informellt Formellt Familj, släkt och vänner Offentligt Ickekommersiellt Målet är inte att tjäna pengar Kommersiellt Målet är det egna kapitalets tillväxt Socialt Kommersiellt Offentligägt Privatägt

10 Nationalekonomiska modellen Hushållen (reala och finansiella flöden) Finansiella mellanhänder (för det finansiella flödet) Verksamheter i samhällets sektorer (reala och finansiella flöden) Reala flödet avser produktion, handel och konsumtion av varor och tjänster Finansiella flödet avser sparande och finansiering av investeringar i hushållen och samhällets sektorer

11 Tre penningflöden i ekonomin Inkomst av arbete Inkomst av kapital Hushåll Skatt Sparande Regering/ CB stat Konsumtion ++++ Finansiering ++++ Banker Kredit- Börser Riskkapital Produktion ++++ Investeringar i realkapital eller projekt ++++

12 Tre penningflöden i ekonomin Inkomst av arbete Inkomst av kapital Hushåll Konsumtion Produktion Sparande Finansiering ++++ Investeringar i realkapital eller projekt ++++ Banker Kredit- Börser Riskkapital

13 Vi importerar allt fossilbränsle och kärnbränsle samt en del brännbart avfall

14 ASPO:s bedömning

15 ASPO:s bedömning

16 Utfallet ser ut att följa den värsta prognosen

17 Mycket måste hända under de närmaste fem åren! Vi köper över 80 % av vår olja från Danmark, Norge och Ryssland. Danmark och Norge slutar exportera om cirka fem år. Det betyder att vi till dess måste spara, ersätta med inhemska nya energikällor eller hitta nya exportörer motsvarande 60 % av nuvarande oljeförbrukning!

18 Vi hämtar 60% av vår import från Danmark och Norge

19 Dansk produktion = dansk konsumtion år 2014?

20 De norska jättarna är snart slut

21 Oljetoppen innebär en historisk vändpunkt!

22 Charles Hall and David Murphy Vi slår huvudet i det osynliga tak där det minskade utbudet av energi driver priset över vår ekonomiska smärttröskel. De reala resurserna återfår därefter sitt ekonomiska värde (det som överensstämmer med det ekologiska).

23 Potentialen för sol och vind är mycket liten

24 En mental fixering! Så länge vi håller fast vid föreställningen om ett tillväxtsamhälle kommer vi att driva fram ständigt nya uppgångar och krascher. När priserna på energi och råvaror skjuter i höjden kraschar ekonomin som landar på en låg nivå. När ekonomin samlar sig till en ny uppgång skjuter priserna ånyo i höjden och det hela upprepas. Varje gång har vi ett mindre utbud av energi, taket blir allt lägre och pengarnas köpkraft sjunker allt mer. Energi är pengar!

25 Teknologisk tes, antites och syntes? BNP Efter oljetoppen Det krävs mer arbete för att köpa olja men få har insett den fulla vidden av detta Kris utan ände Ingen vet vilken faktormix och teknologi som vinner i längden Tillförsikten ökar De sannolika vinnarna börjar skönjas Förindustriell teknologi: Lågteknologisk, lågenergi Industriell teknologi: Högteknologisk, högenergi Uthållig teknologi: Högteknologisk, lågenergi Tid

26 Oljetoppens hajfena Hubbertkurvan hade en jämn klockform. Blir det en hajfena? Export-Lands-Modellen Nettoenergin - Energiutbyte per energiinsats (EROEI) - minskar efter hand

27 UPPGIFT 2 Rollspela två och två Den ene har ett typiskt lokalekonomiperspektiv. Den andre är aktiv i en lokal omställningsgrupp. Lokalekonomen argumenterar för att kunskap om lokal ekonomi är viktig för den lokala omställningen. Omställaren argumenterar för att omställningen är viktig för den lokala ekonomin. Hur kan man argumentera? Ni får fem minuter vardera. Notera argumenten så att ni kan redogöra för storgruppen.

28

29 Disposition för onsdagen Hur ser finansieringsproblemet ut under nerväxt? Hur kan det lösas? Hur gjorde BoP, Chris Cook, Hillesgården, Fjällbete, Änggärde ekoenhet, bygdebolagen, Trångsviksbolaget m. fl.

30 Mycket måste hända under de närmaste fem åren! Vi köper över 80 % av vår olja från Danmark, Norge och Ryssland. Danmark och Norge slutar exportera om cirka fem år. Det betyder att vi till dess måste spara, ersätta med inhemska nya energikällor eller hitta nya exportörer motsvarande 60 % av nuvarande oljeförbrukning!

31 Det gäller att skifta från svart till grön teknologi BNP Efter oljetoppen Det krävs mer arbete för att köpa olja men få har insett den fulla vidden av detta Kris utan ände Ingen vet vilken faktormix och teknologi som vinner i längden Tillförsikten ökar De sannolika vinnarna börjar skönjas Förindustriell teknologi: Lågteknologisk, lågenergi Industriell teknologi: Högteknologisk, högenergi Uthållig teknologi: Högteknologisk, lågenergi Tid

32 Tillgångarna finansieras med eget och främmande kapital. Jord - åkermark - skogsmark Arbete - slavar Kapital (realt) - byggnader - maskiner Tillgångar Skulder och eget kapital Främmande kap. - lån - leverantörsskulder - skatteskuld Eget kapital Kapital (finansiellt) - kassa - aktier

33 Tre penningflöden i ekonomin Inkomst av arbete Inkomst av kapital Hushåll Konsumtion Sparande Finansiering Banker Kredit- Börser Riskkapital Produktion ++++ Investeringar i realkapital eller projekt ++++

34 Hur ser finansieringsproblemet ut under nerväxt? Svårare för banker att hitta kunder som kan visa att de säkert kan betala tillbaka sina lån. Svårare för företagarna att bära hela risken själv. Ökat behov av finansiella lösningar med eget kapital där man delar på vinst och förlust

35 Hur kan långsiktiga sparare och uthålliga producenter mötas? Inkomst av arbete Inkomst av kapital Hushåll Konsumtion Sparande Finansiering Banker Kredit- Börser Riskkapital Produktion ++++ Investeringar i realkapital eller projekt ++++

36 Hur har andra löst sitt finansieringsproblem? Hillesgården - hjlp oss hjälpa JAK:s räntefria sparlån med stödsparande Age of Stupid finansierade sig genom crowd sourcing Bygdebolag (emittera aktier) BoP-idén är en lokalekonomisk mellanhand som tar emot lokalt sparande och satsar det på vinst och förlust i lokala verksamheter.

37

38 Financiell crowdsourcing? Kan man använda Internet istället för bank och börs?

39 Crowdsourcingprocessen

40 Vad menas med crowdsourcing? Man lägger ut uppgifter som traditionellt utförs av en anställd eller entreprenör, på en odefinierad och oftast stor grupp människor eller organisationer i form av en öppen inbjudan att komma med förslag. Man kan till exempel bjuda in allmänheten till att utveckla en teknologi, utföra en designuppgift, förfina eller utföra stegen i en beräkningsalgoritm eller att samla in, systematisera och analysera stora datamängder. Begreppet har blivit populärt bland företagsekonomiska författare och journalister som ett ord för trenden att utnyttja det massamarbete för att nå affärsmål som har möjliggjorts av Web 2.0-tekniken. Det finns dock kritik både mot begreppet och affärsmodellerna.

41 Vanligaste finansieringsformen Nyttjare Hyra Ägare Nyttighet (Jord + Kapital) Ränta eller utdelning Lön Investerare (Finansiellt Kapital) Förvaltare (Arbete)

42 Möjlig finansieringsform Nyttjare Hyra Nyttighet (Jord + Kapital) Ägare Investerare (Finansiellt Kapital eller natura) Förvaltare (Arbete)

43 Utvärdering av kursen Kursen ska ges igen och jag tänker även skriva en kursbok. Jag vill därför ha era synpunkter på kursen. Nästa gång delar jag ut en kursdokumentation i början av kursen: korta texter med bilder till. Välkomna att bli med i Lokalekonomernas nätverk (gratis) Vad var bra? 2. Var blandningen av genomgångar och övningar och diskussioner lagom? 3. Vad kan göras bättre? 4. Var det bra med två dagar och en natt? 5. Vad anser du om lokalen, maten och boendet? 6. Övrigt som du vill nämna?

44

Kapitalförsörjning för utveckling och omställning på landsbygden

Kapitalförsörjning för utveckling och omställning på landsbygden Kapitalförsörjning för utveckling och omställning på landsbygden Ibland strömmar kapitalet åt fel håll. Källa: Nationalmuseum. Carl Gustav Hellqvists målning Valdemar Atterdag brandskattar Visby 1361.

Läs mer

Här nedan försöker jag sammanfatta hur jag utifrån filmerna förstår vårt monetära system:

Här nedan försöker jag sammanfatta hur jag utifrån filmerna förstår vårt monetära system: Klimat 4AQ: Pengar och Konsumtion (Grupp X) Den här uppgiften handlar om något som är väldigt viktigt men som jag är väldigt osäker på. Därför skickar jag först det här mailet där jag beskriver problemet

Läs mer

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt Ekonomi betyder hushållning Att hushålla med pengarna på bästa sätt Familjeekonomi Det är många saker man behöver i en familj, t ex kläder, men hyran höjs! Kanske kommer företaget att dra ner på skiftarbete

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Det cirkulära flödet

Det cirkulära flödet Del 3 Det cirkulära flödet 1. Kokosnötsön Här bygger vi upp en enkel ekonomi med företag och hushåll som producerar respektive konsumerar, och lägger till en finansiell sektor, en centralbank, och en stat.

Läs mer

LYCK. Tips och idéer till roliga och lärorika lektioner i samband med aktuellt tema i Lyckoslanten. Nr 3-2008 Sveriges ekonomi

LYCK. Tips och idéer till roliga och lärorika lektioner i samband med aktuellt tema i Lyckoslanten. Nr 3-2008 Sveriges ekonomi LEKTIONSTIPS FRÅN SWEDBANK OCH SPARBANKERNA LYCK SLANTEN Tips och idéer till roliga och lärorika lektioner i samband med aktuellt tema i Lyckoslanten. Nr 3-2008 Sveriges ekonomi 1/10 Till dig som är lärare

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

JAK Boken. om Räntefri ekonomi och Ekonomisk frigörelse

JAK Boken. om Räntefri ekonomi och Ekonomisk frigörelse JAK Boken om Räntefri ekonomi och Ekonomisk frigörelse 1 Digitaltryck: AHL ORIGINAHL, Skinnskatteberg 2009 Andra upplagans första tryckning ISBN 91-631-8310-2 ISBN 978-91-631-8310-2 2 Innehåll Förord...

Läs mer

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushållning. Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ulrika Rosqvist-Lindahl,

Läs mer

PENNINGSYSTEMET 1. I det moderna systemet har pengar tre funktioner (minst): Betalningsmedel Värde lagring Värderingssystem/måttstock

PENNINGSYSTEMET 1. I det moderna systemet har pengar tre funktioner (minst): Betalningsmedel Värde lagring Värderingssystem/måttstock PENNINGSYSTEMET 1 I det moderna systemet har pengar tre funktioner (minst): Betalningsmedel Värde lagring Värderingssystem/måttstock Text till kort 1 Pengarnas tre funktioner Dagens pengar har fler funktioner

Läs mer

Välj din bank - JAKs värdegrund och syn på en räntefri ekonomi EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK

Välj din bank - JAKs värdegrund och syn på en räntefri ekonomi EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Välj din bank - JAKs värdegrund och syn på en räntefri ekonomi EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Välj din bank Har du någon gång funderat över etik, värdegrund och ideologi i samband med att du

Läs mer

Ekonomiskt kretslopp

Ekonomiskt kretslopp Samhällets ekonomi Ekonomiskt kretslopp Pengar, varor och tjänster flödar genom samhället Enkel förklaringsmodell (så här såg det ut innan banker och den offentliga sektorn dök upp): Större förklaringsmodell

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER?

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? 1 SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? >> Ställ öppen fråga: Varför ska man spara i aktier? Aktiemarknaden: Ger företag investeringskapital Genom att emittera (utfärda) aktier ges företag möjligheten

Läs mer

Makroekonomi kompendium. Rob Hart. c Draft date 24 mars 2009

Makroekonomi kompendium. Rob Hart. c Draft date 24 mars 2009 Makroekonomi kompendium Rob Hart c Draft date 24 mars 2009 Förord Detta kompendium bygger på föreläsningsanteckningarna till kursen Makroekonomi på SLU, Ultuna, våren 2009. Det ska betraktas som provisoriskt

Läs mer

Egenskaper och företagande

Egenskaper och företagande 2. FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande 3 Synergi 3 Vad gör företaget? 5 Fördjupning Är du ett med din företagsidé? 8 Arbetsuppgifter 17 FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande

Läs mer

SÅ HÄR KAN DU LÅNA... I DEN SOCIALA EKONOMIN

SÅ HÄR KAN DU LÅNA... I DEN SOCIALA EKONOMIN SÅ HÄR KAN DU LÅNA... I DEN SOCIALA EKONOMIN SÅ HÄR KAN DU LÅNA I DEN SOCIALA EKONOMIN Lån- och garanti instrument för den Sociala Ekonomin Idag finns många rapporter som visar på svårigheter att få tillgång

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

2. När hölls den första börsauktionen i Sverige? - Den första fondbörsauktionen i börshuset i Stockholm hölls den 4 februari 1863.

2. När hölls den första börsauktionen i Sverige? - Den första fondbörsauktionen i börshuset i Stockholm hölls den 4 februari 1863. Frågor & svar Aktieboken 2009/2010 Kapitel 1 1. Hur många aktieägare finns det i Sverige? - Ca 7 miljoner aktieägare. 2. Vad menas med indirekt ägande? - Ett ex på indirekt ägande är när du köper andelar

Läs mer

LYCK. Tema: Sveriges ekonomi UTDRAG UR LYCKOSLANTEN NR 3 2008

LYCK. Tema: Sveriges ekonomi UTDRAG UR LYCKOSLANTEN NR 3 2008 UTDRAG UR LYCKOSLANTEN NR 3 2008 LYCK SLANTEN Tema: Sveriges ekonomi Utgivare: Swedbank och sparbankerna Produktion och redaktion: Bee Production Form: Edita Communication TEMA: SVERIGES EKONOMI 3 000

Läs mer

Investerare i en ny klimatekonomi

Investerare i en ny klimatekonomi USD CHF CO 2 SEK GBP NOK EUR JPY RUB CNY Investerare i en ny klimatekonomi Innehåll 5 Förord 7 Finanssektorns bidrag till den nya klimatekonomin 9 Koldioxidsnål infrastruktur och energi passar institutionella

Läs mer

Hur påverkas Sveriges småföretagare av finanskris och lågkonjunktur?

Hur påverkas Sveriges småföretagare av finanskris och lågkonjunktur? FöretagarFörbundets medlemspanel bland småföretagare Hur påverkas Sveriges småföretagare av finanskris och lågkonjunktur? 08-11-12 1 Fakta om FöretagarFörbundets medlemspanel bland småföretagare Hur genomfördes

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

VI TAR DEBATTEN OM FRAMTIDENS EUROPA SVENSKA RÖSTER OM VÅR KONTINENTS GEMENSAMMA UTMANINGAR

VI TAR DEBATTEN OM FRAMTIDENS EUROPA SVENSKA RÖSTER OM VÅR KONTINENTS GEMENSAMMA UTMANINGAR VI TAR DEBATTEN OM FRAMTIDENS EUROPA SVENSKA RÖSTER OM VÅR KONTINENTS GEMENSAMMA UTMANINGAR VÄGAR UT UR DEN EKONOMISKA KRISEN INLEDNING CARL SCHLYTER Det är uppenbart att något är allvarligt fel med den

Läs mer

Institutionen för ekonomi. Räntefria lån. Det rätta sättet att låna? Författare: Sarah Larsson Johanna Lindell

Institutionen för ekonomi. Räntefria lån. Det rätta sättet att låna? Författare: Sarah Larsson Johanna Lindell Institutionen för ekonomi Titel: Räntefria lån Det rätta sättet att låna? Författare: Sarah Larsson Johanna Lindell Kurspoäng: 15 högskolepoäng Kursnivå: Kandidatkurs (C-nivå) Examensarbete i ämnet företagsekonomi

Läs mer

Utmaningar för svensk ekonomi 2011

Utmaningar för svensk ekonomi 2011 1234 Utmaningar för svensk ekonomi 211 det går bra för sverige.trots att svensk ekonomi vintern 21 211 är i anmärkningsvärt god kondition finns det många stora och viktiga utmaningar. Finansmarknaderna

Läs mer

Våra prioriterade frågor inför valet 2010

Våra prioriterade frågor inför valet 2010 Våra prioriterade frågor inför valet 2010 www.helasverige.se Tillgång till bredband i varenda by Under 2009 lanserade regeringen en nationell bredbandsstrategi med målet: Sverige ska ha ett bredband i

Läs mer