Styrelsemöte 17 januari 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsemöte 17 januari 2011"

Transkript

1 Styrelsemöte 17 januari 2011 Protokoll från styrelsemöte Plats:Ann-Christin Jäderholm Mellanfjärden Närvarande: Sven Norman, Stefan Haglund, Torsten Hansson, Ann-Christin Jäderholm, Inger Åhslund samt undertecknad. 1. Protokoll från föregående styrelsemöte Protokollet lades till handlingarna. 2. Aktuellt a) Från Riksföreningen - Kurs i kommunjuridik i Stockholm 22 jan. Sven åker för NiG.. Uppmanas att ta med skriftlig dokumentation från kursen. - Projekt Bevara barnens skogar. Naturskyddsföreningen tillsammans med Naturskoleföreningen har tillsammans fortbildat lärare i 21 kommuner på temat skogen som klassrum. Nu uppmanar man kommunerna att se över skogar i skolornas närhet. Ragnar fick i uppgift att läsa in material om ämnet och sedan kontakta skolchefen Eva Fors i vår kommun. b) Från Länsförbundet Länsstämman hålls 14 maj i Ockelbo. Intresserade kan anmäla sig till Sven. c ) Lokalt - Vi har fått ett nytt naturreservat, Bodmyran i Gnarp. Storlek 112 ha. Reservatet består av en välvd koncentrisk mosse. Ev. läggs ett styrelsemöte där under året - Framtidsveckan 9-17 april. Stefan ställer upp på ett planeringsmöte 20 jan på Rike-Pers - Stefan föreslår att vi ska arbeta med havet som tema. Sven berättar att NiG har en kontaktperson, Peter Hansson, som har mycket kunskap om området - Broschyren Sevärdheter i Nordanstigs Natur : Sven och Torsten arbetar med revidering av denna. 4 nya sidor kommer att finnas i broschyren. Av kommunen har vi erhållit kr för projektet. - Annelie Åkerlund i Strömfacklan Strömsbruk efterlyser ambassadörer på olika platser i kommunen, vilka ska kunna ställa upp för Turistbyråns räkning. 3. Föreningsutveckling - Föreningen har knappt 300 medlemmar i Nordanstig. - Sven och Stefan ändrar uppgifterna om reservat m m på vår hemsida.

2 4. Programarrangemang - Fågelholkstillverkning 23 feb: Vi måste ha föranmälan från deltagarna - Uggleutflykt för skolelever 3 mars: Ragnar skickar ut sedvanlig information till de olika skolorna samt till experterna som ska ställa upp. Följande personer är föreslagna som guider.: Fröstuna Sven Norman Bergsjö Stefan Haglund Bringsta Torsten Hansson Ilsbo Ragnar Svensson Gnarp Lars Norman Hassela Per-Ivar Persson - Uggleutflykt för allmänheten 18 mars: Sven undersöker tänkbara områden som vi kan besöka 5. Årsmötet Vi tittade igenom läget gällande bl a val inför årsmötet. 6. Övrigt Sven delade ut en tidningsartikel från 1977 med rubriken Skräpombud i Nordanstig. Stefan ska med anledning av innehållet ta upp frågan om vem eller vilka som ansvarar för städningen av stränderna vid kusten. Detta gör han genom att ställa en enkel fråga i egenskap av politiker. 7. Nästa möte Nästa möte 28 mars hos Ragnar i Vattrång. Vid protokollet Ragnar Svensson Justeras Sven Norman

3 Styrelsemöte 28 mars 2011 Protokoll från styrelsemöte Plats: Ragnar Svensson i Vattrång (Pell-Pers) Närvarande: Sven Norman, Stefan Haglund, Torsten Hansson samt undertecknad. 1. Protokoll från tidigare möten Protokoll från senaste styrelsemötet 17 jan och Årsmötet 6 mar föredrogs och lades till handlingarna. 2. Konstituering av styrelsen och firmateckning Styrelsen beslutade att konstituera sig enligt följande: a) Ann-Christin Jäderholm utsågs till föreningens vice ordförande b) Niclas Vallin utsågs till föreningens kassör c) Ragnar Svensson utsågs till föreningens sekreterare d) Stefan Haglund utsågs till föreningens hemsidesansvarig e) Övriga ledamöter är Torsten Hansson och Inger Åhslund. Ann-Katrin Buhrman är styrelsesuppleant Föreningens firma tecknas enligt följande: a) Föreningens ordförande Sven Norman, vice ordförande Ann-Christin Jäderholm och sekreterare Ragnar Svensson äger rätt att var för sig teckna föreningens firma b) Föreningens kassör Niclas Vallin äger dessutom rätt att teckna föreningens bank- och PlusGirokonton 3. Aktuellt a) Från Riksföreningen - Rikskonferens i Eskilstuna maj - Miljövänliga veckan, upptaktsträff i Gävle 27 augusti. Årets tema är Rädda havets liv så väljer du rätt fisk och skaldjur - Natursnokarna: Utbildning 29 juni- 2 juli - Studiefrämjandet har extra focus på Naturskyddsföreningen under Vi bjuder in Studiefrämjandet till vårt nästa möte. Sven kontaktar dem om detta vid besök i Hudiksvall 29 mars - Naturvårdsverket har utgivit en länsstyrelsehandledning för Utvidgat strandskydd. Strandskyddet är generellt 100 m men kan vid behov utökas till maximalt 300 m. Handledningen är rådgivande för Länsstyrelsernas handläggning av dessa frågor. Sven deltog i Naturskyddsföreningens Miljörättsnätverks möte 26 mars, som den här gången handlade om strandskyddet och informerade från det. b) Från Länsförbundet

4 - Till Länsstämman 14 maj i Ockelbo åker Sven, Torsten och Inger. Ev övriga anmäler intresse till Sven senast 30 apr - Ängskurs hos Länsstyrelsen i Gävle 7 april - Sven informerade från NiG:s styrelsemöte i Hanebo 27 mars. Protokoll utsänds senare. c ) Lokalt - Länsstyrelsen har ansökt om att få bygga en brygga för landstigning på Storöns naturreservat i Storsjön. Bryggbygget har beviljats. Positivt för besökare! - Broschyren Sevärdheter i Nordanstigs kommun : Den nuvarande kommer att revideras och dessutom kommer ett tillägg på några sidor. Torsten och Sven har börjat arbetet. Eventuellt kommer vi att förlägga ett styrelsemöte till någon av de nya platserna i broschyren - Kustleden: Upprustning/förbättring av leden. Kommunen har sökt bidragspengar och vi planerar påbörja vår del av arbetet om/när pengar beviljas. Projekttiden löper t.o.m Sågudden: Ann-Christin har lovat att ställa upp och hjälpa Högens Samhällsförening med skyltar för information om områdets natur baserad på vår inventering sommaren Gran: Sundsvalls gymnasium vill rusta upp fyrlokalerna på Gran för att där på ort och ställe kunna bedriva forskning och utbildning. Vid ett seminarium i Bergsjö 24 mars med deltagare från Sundsvalls gymnasium, Nordanstigs kommun, Grans Hamnförening, Länsstyrelsen m fl (från oss deltog Sven och Torsten) informerades om och ventilerades ideérna. Vi ser positivt på dem. - Vargflytt: Stefan informerade från Länsstyrelsens välbesökta informationsmöte i Bergsjö 23 mars angående flytt av vargar (som ett led i den svenska rovdjurspolitiken). - Strandskydd längs Nordanstigskusten: Länsstyrelsen har valt ut Nordanstigs kommun som första kommun gällande nytt förslag för utvidgat strandskydd baserat på den nya Miljöbalkslagstiftningen Vi har möjlighet att yttra oss, men svaret ska vara inne före 15 april. Vi anser bl a att tiden är för knapp för att kunna ge ett fullödigt svar. Sven gör ett förslag till svar, som granskas av styrelsen innan det skickas - Hälsinglands nya evenemangskalender: Sven har varit på en information om hur man kan lägga in olika evenemang. Vi tilldelas lösenord till kalendern och kan sedan sköta detta själva. Kan komma igång under försommaren - Omställning Nordanstig: Vi deltar i aktiviteter men har f n tyvärr inte resurser att delta i själva omställningsgruppen. Får bli en senare fråga om/när vi får tag på fler aktiva - LIS-områden: Sven skriver ett yttrande om kommunens förslag, som vi andra tar del av och lämnar synpunkter på, innan det skickas till kommunen senast 11 maj - Information gavs om att Fortum lämnat ansökan om höjning av vattenståndet i Holmsjöarna i Strömsbruk - Forskningsresa i Hasselaområdet under sommaren. Info finns på nätet. Intresserade kan anmäla sitt deltagande 4. Föreningsutveckling - Föreningen har cirka 300 medlemmar i Nordanstig - Stefan och Sven har uppdaterat föreningens hemsida

5 - Vid nästa styrelsemöte, då Studiefrämjandet medverkar, ska vi bl a behandla frågan hur vi ska få flera medlemmar aktiva. Fram till dess bestämdes att alla styrelseledamöter ska försöka hitta personer, som har tillfrågats eller skall tillfrågas för att engagera sig i vårt arbete (bl a kan tidigare utdelade medlemslistor användas.) Personerna kan sedan inbjudas till en speciell träff - Stefan informerar på vår hemsida att vi behöver fler medlemmar, som aktivt ställer upp i vårt arbete 5. Programarrangemang a) Genomförda - Fågelholkstillverkning 23 feb: Det var verkligen livat i holken. 15 deltagare varav hälften barn/ungdomar - Uggleutflykt för elever i åk 4 Nordanstigs kommun: Elever, personal och föräldrar gjorde utflykt på respektive ort. En viss ökning av ugglor i år. Uppskattat arrangemang med totalt c:a 85 deltagare på de olika platserna - Uggleutflykt för allmänheten 18 mars. Vädret under eftermiddagen-kvällen, snöfall, avskräckte säkert en del deltagare. Det kom 7 tappra och de fick höra både kattuggla och pärluggla - Uggleutflykt med Lönnbergskyrkans scoutkår 21 mars. Sven guidade till Frästavallen i Gnarp. b) Kommande - Framtidsveckan 9-17 april: Föreningen arrangerar ett Havsseminarium i Hamnlyckan i Mellanfjärden 12 april kl och medverkar med förenings- och miljöinformation i Hasselagården 16 apr kl Fågelvandring i Strömsbruk 17 maj: Ragnar kontaktar Åsa Persson för annonsering. 6. Övrigt - Stefan har ansökt om pengar från Naturvårdsverket för sexornas rovdjursinformation. - Vi tog upp Johan-dagen. Förslag om att vi varierar den årstidsmässigt (blir då inte alltid årligen inte har den varje år.) Nästa år kan vi ha den på våren - försommaren då så mycket mer händer i naturen. Som förslag på platser nämndes Sågudden och Holm Sven tar kontakt med familjen och samråder om våra tankar. 7. Nästa möte Nästa möte blir i Svens stuga i Vattingen den 23 maj. Då medverkar Studiefrämjandet. Mötet startar som vanligt Boka in mötet redan nu! Vid protokollet Ragnar Svensson Justeras Sven Norman

6 Styrelsemöte 23 maj 2011 Protokoll från styrelsemöte Plats: Vattingen, Sven Norman Närvarande: Sven Norman, Stefan Haglund, Torsten Hansson, Åsa Persson samt undertecknad från Naturskyddsföreningen. Vidare deltog Lennart Andersson från JAK och Mårten Olsson från Studiefrämjandet. 1.Sven hälsade alla välkomna till mötet. Föreningslivet håller på att somna in. Med anledning av detta påstående hade vi från styrelsen bjudit in Studiefrämjandet till en träff för att vi tillsammans skulle samtala om varför det är så svårt att engagera medlemmar och få dem att ställa upp och bidra med kunskap och arbetsinsats i vår verksamhet. Målet var självklart också att vi skulle försöka komma fram till något som vi skulle kunna ha som mål i vårt fortsatta arbete. 2. Här är några av de punkter som togs upp på mötet. - Vi har genom riktade aktiviteter lyckats nå stora grupper av barn och ungdomar. Vi har t ex ugglelyssning för alla fyror i kommunen, rovdjursinfo för alla sexor, fågelholkstillverkning samt Johandagen med en mängd aktiviteter. - För medelålders och äldre har vi många programpunkter som uppskattas och deltagarantalet brukar vara klart godkänt. Vi har svårt att nå ut till tonåringar. Vi ska kanske använda mer kraft till de yngre i stället för att till varje pris försöka att aktivera tonåringar och de yngre-medelålders människorna. - Sven informerade om att vi samarbetar med andra föreningar i kommunen. Det gäller ex Hembygdsföreningen i Gnarp och Friluftsfrämjandet i Strömsbruk. Vidare har vi också ett gott samarbete med scouterna i Lönnbergskyrkan i Bergsjö. - Lennart informerade om det arbete han hade gjort inom JAK gällande syskonorganisationer till denna. Han var anställd under 9 månader och hade ett 50-tal möten vilka resulterade i att numera är cirka 2% av Nordanstigs befolkning med i JAK. Medlemsantalet för Naturskyddsföreningen i Nordanstig är ca 3 % av befolkningen. 3. Här är några av förslagen, som framkom vid mötet. - Mårten föreslog att vi skulle använda Facebook för att att utnyttja det som för tillfället är inne. Stefan tog på sig att undersöka saken - Mat kan vara en bra inkörsport till att få flera medlemmar. Åsa ansåg att vi kan samarbeta med de lokala matproducenterna i Hassela. Stefan informerade om att politikerna har tagit ett beslut om att genmodifierad mat ej ska serveras på kommunens matställen. Stefan undersöker om vi kan göra något gällande just maten. - Lennart föreslog att vi skulle kunna ha friare mötesformer - Få lånar orrkojan som Sven har. Ett förslag framkom att erbjuda denna vid speciella datum och ev med guidning av någon person inom föreningen - Bildvisningkvällar och berättarkvällar. Vi har redan haft båda två varianterna men det kanske skulle intressera publiken mer om tonvikten läggs på berättandet

7 - Förslag om att vi kan erbjuda skolorna våra tjänster gällande ex fågelvandringar. Sven tar på sig den uppgiften - Sven föreslår att föreningen till hösten besöker ungdomsgårdarna och informerar om vår verksamhet - Mårten föreslog att vi skulle kunna ha musikinslag vid våra evenemang för att locka mer publik. Vi har visserligen haft musikaliska inslag vid några evenemang, men mötet ansåg att det var ett bra förslag. Stefan undersöker med Oltorgs-Kajsa om hon kan tänka sig att ställa upp och spela vid slåttern i Rigberg. 4. Kommande arrangemang - Naturnatten 5 juni Inger Åhslund ansvarig. Torsten kontaktar henne. - De vilda blommornas dag i Bergsjö 19 juni Veronica Jägbrandt - Slåtter i Rigberg. Ragnar ansvarar för detta 20-årsjubileum. Sven ordnar med affischer och med annonsering för de tre nämnda programpunkterna ovan. 5. Program för andra halvåret Rigberg 3 juli - Slåtter Frästavallen 16 juli. - Svampdag 11 sep vid Erskmatsgården i Hassela. - Långsskäggsvandring tillsammans med Hudikkretsen 24 sep i Hasselaskogarna. - Friluftsfolkets dag i Strömsbruk 2 okt. - Bildvisning Owe Nygren. Owe kan ställa upp i slutet av oktober. Sven undersöker om Ann-Christin Jäderholm kan leda kustvandringar på Tjuvön och Notholmen i sommar och dessutom bör vi ställa upp på Sågudden i Högen om intresseföreningen önskar detta. Vid protokollet Ragnar Svensson Justeras Sven Norman

8 Styrelsemöte 5 september 2011 Protokoll från styrelsemöte Plats: Örnnästet på Kyrkbyberget i Bergsjö Närvarande: Stefan Haglund, Torsten Hansson, Inger Åhslund, Sven Norman, Ann-Christin Jäderholm samt undertecknad. 1. Protokoll från föregående styrelsemöten Protokoll från 28 mars och 23 maj lades till handlingarna. 2. Aktuellt a) Från Riksföreningen - Veckobrev: Vi kan få Naturskyddsföreningens veckobrev via mail om vi anmäler detta. - Rapport. Sven informerade om Elsmart samhälle - Skolmat som gör gott : Ett föreläsningspaket, som erbjuds av Mat- och jordbruksnätverket lades till handlingarna (var i princip fullbokad) - 18 nov årets höstkonferens i Stockholm på temat Rädda mannen nov kretskonferens i Stockholm sep. Skogen som klassrum: Möte om utomhuspedagogik i Ockelbo. b) Från Länsförbundet - Kretskonferens med erfarenhets- och informationsutbyte har planerats under hösten. Förfrågan har utsänts till länets kretsar men endast tre svar (av 14 möjliga) har inkommit vilket tyder på dåligt intresse - Forskningsresa i Naturvårdens Utmarker i Hassela : Ann-Christin informerade från resan och berättade att hon skulle skriva en rapport från densamma - Översyn av det utvidgade strandskyddet: Länsstyrelsen har tagit till sig synpunkter under remissrundan. Sven informerade att länsstyrelsen kommer att formulera nya riktlinjer. Man betonar att det är viktigt med lokal förankring. Ny träff kommer att hållas 26 okt och sedan kommer nya kriterier att presenteras c) Lokalt - Broschyren Sevärdheter i Nordanstig : Sven och Torsten har kontaktat Gunilla för en träff med henne 7 sep. Ny broschyr ska vara klar under året - Kustleden: Sven ska träffa Mona F och Tord W hos kommunen för fortsatt planering av Kustleden. Sven och Torsten har rekat ny dragning på vissa sträckor samt ritat in dragningen på kartor. Överenskommelser måste där uppnås med berörda markägare. Styrelsen föreslår att vi under 2012 ska lägga ut arbetsdagar i programmet för det fortsatta arbetet med uppmärkning och skyltning m m - Strandskyddsärende i Lönnångersfjärden: Kommunen har beslutat avslå dispensansökan och ålagt markägaren att återställa området till det läge som rådde innan

9 han vidtog de åtgärder, som han rätteligen i förväg borde ha sökt dispens för. Markägaren överklagade till Miljödomstolen utan framgång och har nu gått vidare till Miljööverdomstolen. Utgången av målet kan påverka dragningen av Kustleden - LIS-områden: Viss hänsyn har tagits till föreningens tidigare synpunkter. Tillägg till översiktsplanen är nu utställd för yttrande. Sven skriver förslag till yttrande, som styrelsen får lämna synpunkter på, innan vårt slutliga yttrande skickas till kommunen före 3 okt - Trolska skogen i Mellanfjärden: Sven har inventerat växterna. Inger och Ann-Christin åtog sig att komplettera inventeringen med mossor och lavar - Rovdjursinformation till elever i åk 6 i Nordanstigs kommun: Sven skrev 5 maj ett brev till kommunen och friskolorna. Inga svar har erhållits och vi kan inte heller se att frågan behandlats av kommunens Utbildnings- och kulturnämnd - Kommunens energi- och klimatstrategi: Kommunen har anlitat en konsult för att göra miljöbokslutet för Vi hade planerat att efterlysa detta men avstår nu från det - Vindkraft: Översiktsplan beslutades av kommunfullmäktige i nov Överklagan har lämnats in till Förvaltningsrätten från två håll p g a påstådd jäv i beslutsgången. Om överklagan bifalls kan det ev leda till att beslutsprocessen måste göras om 3. Föreningsutveckling medlemmar 5 september 2011 = 3,2% av Nordanstigs befolkning. Mycket positiva siffror! - Föreningens hemsida har haft träffar sedan starten Sven fick i uppdrag att kontakta pressen för att informera om vårt arbete och vår medlemsutveckling 4. Arrangemang a) Genomförda: - Naturnatten 5 juni i Haghällorna Bergsjö. 14 deltagare - De vilda blommornas dag 19 juni i Bergsjö. 19 botanister - Rigbergsslåttern 3 juli. 19 slåtterarbetare deltog i slåttern som ordnades för 20:e gången - Kustvandringen på Tjuvön 10 juli lockade c:a 10 deltagare - I Kustvandringen på Notholmen 24 juli deltog 17 vandrare b) Kommande: - Svampdag på Ersk-Matsgården i Hassela 11 sep. Sven och Torsten ansvarar - Långskäggsutflykt till Västertuppan-Högtuppan i Hassela 24 sep. Samarbete med Hudiksvallsbygdens Naturskyddsförening. Sven ansvarar för vår räkning - Friluftsfolkets dag i Strömsbruk 2 okt. Sven tar ansvar för vår del - Medlemsträff i Bergsjö 4 okt i Lönnbergskyrkan. Sven ordnar med en annons i Nordanstigarn. Vi lämnar synpunkter på det förslag som Sven utformar. Inne senast 13 sep. Som påminnelse om de kommande arrangemangen skickar Sven e-post till alla medlemmar, som uppgivit e-postadresser till vårt medlemsregister

10 5. Nästa möte. Torsdag 20 okt kl hos Ann-Christin i Mellanfjärden Vid protokollet Ragnar Svensson Justeras

11 Styrelsemöte 20 oktober 2011 Protokoll från styrelsemöte Plats: Gnarpsviljans möteslokal i Gnarp Närvarande: Sven Norman, Stefan Haglund (mötessekreterare), Torsten Hansson och Inger Åhslund 1. Protokoll från föregående styrelsemöte Inger ska kontakta Ann-Christin J för att om möjligt hinna med att inventera lavar och mossor i Trolska skogen i Mellanfjärden innan snön kommer. Protokollet lades till handlingarna. 2. Aktuellt a) Från Riksföreningen - Naturskyddsföreningens miljörättsnätverk har en kurs om vattenjuridik 20 nov - Naturskyddsföreningen har guidat en tysk miljöorganisation i svenska hyggeslandskap, vilket resulterat i en protestkampanj mot SCA från den tyska organisationen. En tysk TVkanal har även varit på plats och dokumenterat varifrån tyskarnas toalettpapper kommer. En amerikansk miljöjournalist har besökt Sverige för att dokumentera vad som händer i våra skogar. Vidare har tyska FSC-representanter besökt Sverige och fått se effekterna av den svenska skogsbruksmodellen, som sågades vid fotknölarna. - En del material om Miljövänliga Veckan på temat fisk utdelades och kommenterades b) Från Länsförbundet - Sven är för länsförbundets räkning med i en grupp, som ska ta fram förslag till miljömål för länet inom området Förnybar energi. Gruppen lyder under Länsstyrelsen c ) Lokalt - Arbetet med den nya broschyren Sevärdheter i Nordanstigs kommun fortskrider planenligt. Sven och Torsten har träffat Gunilla Schelin om texter, bilder och layout m.m. några gånger och ytterligare en träff är inplanerad - Beträffande Upprustning av Kustleden är information till markägare utsänd. Några synpunkter har kommit, som nu ska bearbetas. Vissa har inte svarat och ska påminnas. Målet är att ha markägarfrågorna klara i år så att vi kan börja jobba praktiskt med förbättringarna under Stefan informerade om att han från Nordanstigs Kommun fått projektuppdraget att göra en förstudie till Naturvårds- och Kulturvårdsplan. Det ska vara klart senast 31 dec. Vi kommer att få del av hans förslag och lämna synpunkter

12 3. Föreningsutveckling - Medlemsantalet är stort sett oförändrat sedan förra mötet - Hemsidan är uppdaterad och aktualiserad med rapporter från våra senaste arrangemang - Vi gick igenom noteringarna från medlemsmötet 4 okt och konstaterade åter att det finns gott om verksamhetsidéer men ont om folk, som kan ta hand om dem. Vi enades om följande: a) Sven gör ett förslag till handlingsplan för föreningsutvecklande åtgärder. För de åtgärder där f n folk saknas för genomförande skrivs åtgärden in men handläggare utelämnas tills ev lösning finns. På så sätt får vi i alla händelser en viljeinriktning för den fortsatta föreningsutvecklingen b) följande åtgärder bestämdes inom ramen för nuvarande resurser: Stefan åtog sig att försöka få till stånd en vinteraktivitet på temat djurspår m m samt att i samarbete med Röda Korset arrangera en bussutflykt för äldre medlemmar m fl. Ann-Christin har lovat att ansvara för en studiecirkel i lämpligt ämne inom sitt kompetensområde. Sven åtog sig att - kontakta en förskola för ev samarbete med utflykter på naturteman - att närmare undersöka möjligheterna till regelbundna cykelutflykter i Bergsjö - att göra en mall för information i samband med aktiviteter där vi bl a trycker på att vi måste bli fler aktiva. Denna mall ska sedan användas av alla, som leder något av våra arrangemang 4. Programarrangemang a) Genomförda - Svampdagen på Ersk-Matsgården i Hassela 11 sep lockade c:a 25 personer trots regnväder - Långskäggsutflykten till Västertuppan-Högtuppan i Hassela 24 sep lockade 20 deltagare, bl a även från kretsarna i Dellenbygden, Hudiksvall och Sundsvall - Strömsbruks IF:s arrangemang Friluftsfolkets dag 2 okt, där vi medverkade med tubkikare för fågelskådning och en del föreningsmaterial, besöktes av c:a 50 deltagare - Medlemsträffen i Bergsjö 4 okt på temat framtidsfrågor var tyvärr mycket dåligt besökt. Förutom fem styrelseledamöter deltog endast ytterligare tre personer b) Kommande - Ove Nygren kommer till oss 25 okt och berättar till bilder om djur, natur och kultur i Botswana. Affischer är uppsatta och medlemmar informerade via e-post. Gällsta Bygdegård ansvarar för fikat. - Programmet för första halvåret 2012 ska fastställas vid nästa möte. Ett flertal arrangemang är årligen återkommande (en lista utdelades) men datum måste bestämmas.

13 5. Ev övrigt, nästa möte Ett kort resonemang fördes om årets miljöpris. Vi har förslag på värdiga kandidater men ytterligare förslag kan komma än. Sven kontaktar övriga i styrelsen och redovisar alla förslag när förslagstiden gått ut. Nästa möte bestämdes till onsdag 14 dec kl i Älvstagården (Inger bokar.) Vid protokollet Stefan Haglund Justeras Sven Norman

14 Styrelsemöte 14 december 2011 Protokoll från styrelsemöte Plats: Älvstagården i Jättendal. Närvarande: Sven Norman, Stefan Haglund, Inger Åhslund, Torsten Hansson, Niclas Vallin, Ann-Christin Jäderholm, särskilt inbjuden Annelie Persson-Bäck, samt undertecknad. 1. Protokollet från 20 oktober lades till handlingarna. 2. Aktuellt - Torsten och Sven har arbetat med den nya upplagan av broschyren Sevärdheter i Nordanstigs natur, som ska tryckas kring årsskiftet. De träffar Gunilla Schelin 15 dec för en sista granskning av materialet. Broschyren kommer att tillhandahållas via turistbyrån, andra besöksanläggningar m.m. samt läggs ut på vår hemsida. - Länsstyrelsen har med anledning av förändrade strandskyddsregler fått i uppgift att göra en översyn av det utvidgade strandskyddet ( m.) Det berör vår kust som f n har 300 m. Ett tidigare förslag för enbart Nordanstig har efter synpunkter från kommunen, oss och vårt länsförbund återtagits och man utarbetar nu nya rutiner för översynen längs hela Gävleborgs-kusten. Vi har fått ett förslag för yttrande senast 31 jan Sven skriver svarsförslag och delger styrelsen innan det skickas. - Stefan är intresserad av att delta i Vargsymposiet i Vålådalen mars 2012, vilket godkändes. - Stefan har på uppdrag av kommunen genom sitt företag gjort en förstudie till Natur- och Kulturvårdsplan för Nordanstigs kommun. Han framhåller bl a att man i det fortsatta arbetet bör utarbeta separata planer för naturvård resp kulturvård. 3. Program för första halvåret Framtidsveckan diskuterades. Vi ställer upp med förslagsvis 2 aktiviteter (ungefär som under 2011.) Idéer om att vi fortsätter med ett eget arrangemang på temat hav/kust eller något om hållbart samhälle togs upp. Även temat vindkraft togs upp. Dessutom kan vi ställa upp i ett samarrangemang på samma sätt som i Hassela 2011 Annelie lyssnar med en person i Östersund som ev skulle kunna hålla i någon aktivitet. Vi tar upp detta igen vid nästa styrelsemöte Sven kollar upp ledare för Johan-dagen. I övrigt bestämdes följande aktiviteter/ansvariga: - Ugglelyssning klass Ragnar - Månskensvandring (ugglor) 0309 Sven - Årsmöte Lönnbergskyrkan 0311 Inger (bokar lokal) - Spårtecken 03- Stefan

15 - Framtidsveckan Fågelvandring Orn 0515 Ragnar - Naturnatten Stortjärn J-dal 0605 Inger, Torsten - Johan-dagen Holm 0610 Vakant - De vilda blommornas dag 0617 Veronica (Sven kontaktar) - Slåtter i Rigberg 0708 Ragnar 4. Föreningsutveckling - Sven och Stefan fick i uppgift att kontakta de personer, som har meddelat att de ev kan tänka sig att arbeta aktivt i föreningen. Vi beslutade att inbjuda dem till en träff i Bergsjö 25 eller 26 januari. Även e-postinbjudan till övriga medlemmar skall utskickas. 5. Nästa styrelsemöte hålls hos Ann-Christin Jäderholm i Mellanfjärden tisdag 7 feb kl Vid protokollet Ragnar Svensson Justeras Sven Norman

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

DHRs föreningshandbok

DHRs föreningshandbok DHRs föreningshandbok Tips och idéer för medlemmar och förtroendevalda Principer förtillgänglighe DHR För ett samhälle utan rörelsehinder DHR 2012 Skribent: Fredrik Canerstam 2 Innehållsförteckning Välkommen

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03...

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... 6 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-05-14... 8 PROTOKOLL

Läs mer

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Innehållsförteckning Välkommen till din guide i klubbgalaxen.. 1 Vilka är Fältbiologerna? 2 Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom..........5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Att skapa god

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2007

Verksamhetsberättelse för 2007 Verksamhetsberättelse för 2007 Innehållsförteckning 1. Funktionärer 1.1. Stämmovalda funktionärer 1.2. Övriga funktionärer 2. Styrelsemöten 3. Medlemmar 4. Informationsspridning 4.1. Utskick till medlemmarna

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

SIKO protokoll från styrelsemöte 8 december kl 11 i Landstingets lokaler, Stockholm

SIKO protokoll från styrelsemöte 8 december kl 11 i Landstingets lokaler, Stockholm SIKO protokoll från styrelsemöte 8 december kl 11 i Landstingets lokaler, Stockholm Närvarande: Pia Södergren, SIKO (mötestid / total frånvarotid från hemmet 13t ) Barbro Nordstedt, Blidö Frötuna Skärgårdsförening

Läs mer

Innehållsförteckning. Programmet för RÅM 2 8 januari 2011 5 Programmet i korthet 5 Programmet med beskrivningar och förklaringar 6 Storvik 8

Innehållsförteckning. Programmet för RÅM 2 8 januari 2011 5 Programmet i korthet 5 Programmet med beskrivningar och förklaringar 6 Storvik 8 VIKTIGA PAPPER Innehållsförteckning Programmet för RÅM 2 8 januari 2011 5 Programmet i korthet 5 Programmet med beskrivningar och förklaringar 6 Storvik 8 Årsredovisning för Fältbiologerna 9 Stora händelser

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

GympaNYTTigt Maj 2011 från

GympaNYTTigt Maj 2011 från GympaNYTTigt Pernilla Eriksson Maj 2011 från 1 Umeå 2011-05-04 Till alla gymnastikvänner! Nu närmar sig sommaren och för de flesta av oss en något lugnare tid för oss inom gymnastiken. Hoppas att ni haft

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-09-02--03 Föregående möte: 2006-07-08 vid protokollet, justeras, mötessekreterare justerare Protokoll

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 6-8 mars 2015

Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 6-8 mars 2015 Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 6-8 mars 2015 Föredragningslista (punkt 2, bilaga 13:1)...3 Föreningsförändringar (punkt 6 a, bilaga 13:2)...5 Representation (punkt

Läs mer

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-10-23 Diarienummer UAN-2013-0472 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Läs mer

Sveriges Schackförbund Styrelsen Sammanträde 2008:2 Stockholm 2008-04-19--20

Sveriges Schackförbund Styrelsen Sammanträde 2008:2 Stockholm 2008-04-19--20 1 Sveriges Schackförbund Styrelsen Sammanträde 2008:2 Stockholm 2008-04-19--20 Sammanträde med SSF:s styrelse - Protokoll Nr 2008:2 Datum Lördag-söndag den 19-20 april 2008 Tid Dag 1: Kl. 13:00-20:00 Dag

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-07-02 Projekttid: 2010-07-15 2012-06-30 Stödmottagare (organisation): Nora Utveckling AB Projektnamn: BergslagsTramp Journalnummer:

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Stockholms Naturskyddsförening VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Sidan 1 av 15 Ordföranden sammanfattar året År 2013 var ett ovanligt händelserikt år för Stockholmskretsen och vi har vuxit ytterligare i medlemsantal.

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003

Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003 Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003 Årets uppdrag Regionala beredningen ansvarar för att bidra med kunskap till landstingsfullmäktige om medborgarnas behov kopplat till det övergripande målet

Läs mer

informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning -

informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning - informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning - Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35 37 114 57 Stockholm Utgåva februari 2010 2 Styrelsearbetet en verklighetsanknuten

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2011-09-23 25 på Kansliet, Stockholm

Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2011-09-23 25 på Kansliet, Stockholm UNF FS 2011-09-23 25 Protokoll nr 3 Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2011-09-23 25 på Kansliet, Stockholm Närvarande ledamöter: Närvarande tjänstemän:

Läs mer

FINNSAM INFORMATION. FINNSAM Finnbygder i samverkan. Nummer 4 Årgång 17 2011 ISSN 2000-9399

FINNSAM INFORMATION. FINNSAM Finnbygder i samverkan. Nummer 4 Årgång 17 2011 ISSN 2000-9399 FINNSAM INFORMATION FINNSAM Finnbygder i samverkan Nummer 4 Årgång 17 2011 ISSN 2000-9399 Nästa FINNSAM-Information utkommer i mars 2012. Manusstopp 1 mars 2011. 1 FINNSAM För att underlätta samarbete,

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer