Styrelsemöte 17 januari 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsemöte 17 januari 2011"

Transkript

1 Styrelsemöte 17 januari 2011 Protokoll från styrelsemöte Plats:Ann-Christin Jäderholm Mellanfjärden Närvarande: Sven Norman, Stefan Haglund, Torsten Hansson, Ann-Christin Jäderholm, Inger Åhslund samt undertecknad. 1. Protokoll från föregående styrelsemöte Protokollet lades till handlingarna. 2. Aktuellt a) Från Riksföreningen - Kurs i kommunjuridik i Stockholm 22 jan. Sven åker för NiG.. Uppmanas att ta med skriftlig dokumentation från kursen. - Projekt Bevara barnens skogar. Naturskyddsföreningen tillsammans med Naturskoleföreningen har tillsammans fortbildat lärare i 21 kommuner på temat skogen som klassrum. Nu uppmanar man kommunerna att se över skogar i skolornas närhet. Ragnar fick i uppgift att läsa in material om ämnet och sedan kontakta skolchefen Eva Fors i vår kommun. b) Från Länsförbundet Länsstämman hålls 14 maj i Ockelbo. Intresserade kan anmäla sig till Sven. c ) Lokalt - Vi har fått ett nytt naturreservat, Bodmyran i Gnarp. Storlek 112 ha. Reservatet består av en välvd koncentrisk mosse. Ev. läggs ett styrelsemöte där under året - Framtidsveckan 9-17 april. Stefan ställer upp på ett planeringsmöte 20 jan på Rike-Pers - Stefan föreslår att vi ska arbeta med havet som tema. Sven berättar att NiG har en kontaktperson, Peter Hansson, som har mycket kunskap om området - Broschyren Sevärdheter i Nordanstigs Natur : Sven och Torsten arbetar med revidering av denna. 4 nya sidor kommer att finnas i broschyren. Av kommunen har vi erhållit kr för projektet. - Annelie Åkerlund i Strömfacklan Strömsbruk efterlyser ambassadörer på olika platser i kommunen, vilka ska kunna ställa upp för Turistbyråns räkning. 3. Föreningsutveckling - Föreningen har knappt 300 medlemmar i Nordanstig. - Sven och Stefan ändrar uppgifterna om reservat m m på vår hemsida.

2 4. Programarrangemang - Fågelholkstillverkning 23 feb: Vi måste ha föranmälan från deltagarna - Uggleutflykt för skolelever 3 mars: Ragnar skickar ut sedvanlig information till de olika skolorna samt till experterna som ska ställa upp. Följande personer är föreslagna som guider.: Fröstuna Sven Norman Bergsjö Stefan Haglund Bringsta Torsten Hansson Ilsbo Ragnar Svensson Gnarp Lars Norman Hassela Per-Ivar Persson - Uggleutflykt för allmänheten 18 mars: Sven undersöker tänkbara områden som vi kan besöka 5. Årsmötet Vi tittade igenom läget gällande bl a val inför årsmötet. 6. Övrigt Sven delade ut en tidningsartikel från 1977 med rubriken Skräpombud i Nordanstig. Stefan ska med anledning av innehållet ta upp frågan om vem eller vilka som ansvarar för städningen av stränderna vid kusten. Detta gör han genom att ställa en enkel fråga i egenskap av politiker. 7. Nästa möte Nästa möte 28 mars hos Ragnar i Vattrång. Vid protokollet Ragnar Svensson Justeras Sven Norman

3 Styrelsemöte 28 mars 2011 Protokoll från styrelsemöte Plats: Ragnar Svensson i Vattrång (Pell-Pers) Närvarande: Sven Norman, Stefan Haglund, Torsten Hansson samt undertecknad. 1. Protokoll från tidigare möten Protokoll från senaste styrelsemötet 17 jan och Årsmötet 6 mar föredrogs och lades till handlingarna. 2. Konstituering av styrelsen och firmateckning Styrelsen beslutade att konstituera sig enligt följande: a) Ann-Christin Jäderholm utsågs till föreningens vice ordförande b) Niclas Vallin utsågs till föreningens kassör c) Ragnar Svensson utsågs till föreningens sekreterare d) Stefan Haglund utsågs till föreningens hemsidesansvarig e) Övriga ledamöter är Torsten Hansson och Inger Åhslund. Ann-Katrin Buhrman är styrelsesuppleant Föreningens firma tecknas enligt följande: a) Föreningens ordförande Sven Norman, vice ordförande Ann-Christin Jäderholm och sekreterare Ragnar Svensson äger rätt att var för sig teckna föreningens firma b) Föreningens kassör Niclas Vallin äger dessutom rätt att teckna föreningens bank- och PlusGirokonton 3. Aktuellt a) Från Riksföreningen - Rikskonferens i Eskilstuna maj - Miljövänliga veckan, upptaktsträff i Gävle 27 augusti. Årets tema är Rädda havets liv så väljer du rätt fisk och skaldjur - Natursnokarna: Utbildning 29 juni- 2 juli - Studiefrämjandet har extra focus på Naturskyddsföreningen under Vi bjuder in Studiefrämjandet till vårt nästa möte. Sven kontaktar dem om detta vid besök i Hudiksvall 29 mars - Naturvårdsverket har utgivit en länsstyrelsehandledning för Utvidgat strandskydd. Strandskyddet är generellt 100 m men kan vid behov utökas till maximalt 300 m. Handledningen är rådgivande för Länsstyrelsernas handläggning av dessa frågor. Sven deltog i Naturskyddsföreningens Miljörättsnätverks möte 26 mars, som den här gången handlade om strandskyddet och informerade från det. b) Från Länsförbundet

4 - Till Länsstämman 14 maj i Ockelbo åker Sven, Torsten och Inger. Ev övriga anmäler intresse till Sven senast 30 apr - Ängskurs hos Länsstyrelsen i Gävle 7 april - Sven informerade från NiG:s styrelsemöte i Hanebo 27 mars. Protokoll utsänds senare. c ) Lokalt - Länsstyrelsen har ansökt om att få bygga en brygga för landstigning på Storöns naturreservat i Storsjön. Bryggbygget har beviljats. Positivt för besökare! - Broschyren Sevärdheter i Nordanstigs kommun : Den nuvarande kommer att revideras och dessutom kommer ett tillägg på några sidor. Torsten och Sven har börjat arbetet. Eventuellt kommer vi att förlägga ett styrelsemöte till någon av de nya platserna i broschyren - Kustleden: Upprustning/förbättring av leden. Kommunen har sökt bidragspengar och vi planerar påbörja vår del av arbetet om/när pengar beviljas. Projekttiden löper t.o.m Sågudden: Ann-Christin har lovat att ställa upp och hjälpa Högens Samhällsförening med skyltar för information om områdets natur baserad på vår inventering sommaren Gran: Sundsvalls gymnasium vill rusta upp fyrlokalerna på Gran för att där på ort och ställe kunna bedriva forskning och utbildning. Vid ett seminarium i Bergsjö 24 mars med deltagare från Sundsvalls gymnasium, Nordanstigs kommun, Grans Hamnförening, Länsstyrelsen m fl (från oss deltog Sven och Torsten) informerades om och ventilerades ideérna. Vi ser positivt på dem. - Vargflytt: Stefan informerade från Länsstyrelsens välbesökta informationsmöte i Bergsjö 23 mars angående flytt av vargar (som ett led i den svenska rovdjurspolitiken). - Strandskydd längs Nordanstigskusten: Länsstyrelsen har valt ut Nordanstigs kommun som första kommun gällande nytt förslag för utvidgat strandskydd baserat på den nya Miljöbalkslagstiftningen Vi har möjlighet att yttra oss, men svaret ska vara inne före 15 april. Vi anser bl a att tiden är för knapp för att kunna ge ett fullödigt svar. Sven gör ett förslag till svar, som granskas av styrelsen innan det skickas - Hälsinglands nya evenemangskalender: Sven har varit på en information om hur man kan lägga in olika evenemang. Vi tilldelas lösenord till kalendern och kan sedan sköta detta själva. Kan komma igång under försommaren - Omställning Nordanstig: Vi deltar i aktiviteter men har f n tyvärr inte resurser att delta i själva omställningsgruppen. Får bli en senare fråga om/när vi får tag på fler aktiva - LIS-områden: Sven skriver ett yttrande om kommunens förslag, som vi andra tar del av och lämnar synpunkter på, innan det skickas till kommunen senast 11 maj - Information gavs om att Fortum lämnat ansökan om höjning av vattenståndet i Holmsjöarna i Strömsbruk - Forskningsresa i Hasselaområdet under sommaren. Info finns på nätet. Intresserade kan anmäla sitt deltagande 4. Föreningsutveckling - Föreningen har cirka 300 medlemmar i Nordanstig - Stefan och Sven har uppdaterat föreningens hemsida

5 - Vid nästa styrelsemöte, då Studiefrämjandet medverkar, ska vi bl a behandla frågan hur vi ska få flera medlemmar aktiva. Fram till dess bestämdes att alla styrelseledamöter ska försöka hitta personer, som har tillfrågats eller skall tillfrågas för att engagera sig i vårt arbete (bl a kan tidigare utdelade medlemslistor användas.) Personerna kan sedan inbjudas till en speciell träff - Stefan informerar på vår hemsida att vi behöver fler medlemmar, som aktivt ställer upp i vårt arbete 5. Programarrangemang a) Genomförda - Fågelholkstillverkning 23 feb: Det var verkligen livat i holken. 15 deltagare varav hälften barn/ungdomar - Uggleutflykt för elever i åk 4 Nordanstigs kommun: Elever, personal och föräldrar gjorde utflykt på respektive ort. En viss ökning av ugglor i år. Uppskattat arrangemang med totalt c:a 85 deltagare på de olika platserna - Uggleutflykt för allmänheten 18 mars. Vädret under eftermiddagen-kvällen, snöfall, avskräckte säkert en del deltagare. Det kom 7 tappra och de fick höra både kattuggla och pärluggla - Uggleutflykt med Lönnbergskyrkans scoutkår 21 mars. Sven guidade till Frästavallen i Gnarp. b) Kommande - Framtidsveckan 9-17 april: Föreningen arrangerar ett Havsseminarium i Hamnlyckan i Mellanfjärden 12 april kl och medverkar med förenings- och miljöinformation i Hasselagården 16 apr kl Fågelvandring i Strömsbruk 17 maj: Ragnar kontaktar Åsa Persson för annonsering. 6. Övrigt - Stefan har ansökt om pengar från Naturvårdsverket för sexornas rovdjursinformation. - Vi tog upp Johan-dagen. Förslag om att vi varierar den årstidsmässigt (blir då inte alltid årligen inte har den varje år.) Nästa år kan vi ha den på våren - försommaren då så mycket mer händer i naturen. Som förslag på platser nämndes Sågudden och Holm Sven tar kontakt med familjen och samråder om våra tankar. 7. Nästa möte Nästa möte blir i Svens stuga i Vattingen den 23 maj. Då medverkar Studiefrämjandet. Mötet startar som vanligt Boka in mötet redan nu! Vid protokollet Ragnar Svensson Justeras Sven Norman

6 Styrelsemöte 23 maj 2011 Protokoll från styrelsemöte Plats: Vattingen, Sven Norman Närvarande: Sven Norman, Stefan Haglund, Torsten Hansson, Åsa Persson samt undertecknad från Naturskyddsföreningen. Vidare deltog Lennart Andersson från JAK och Mårten Olsson från Studiefrämjandet. 1.Sven hälsade alla välkomna till mötet. Föreningslivet håller på att somna in. Med anledning av detta påstående hade vi från styrelsen bjudit in Studiefrämjandet till en träff för att vi tillsammans skulle samtala om varför det är så svårt att engagera medlemmar och få dem att ställa upp och bidra med kunskap och arbetsinsats i vår verksamhet. Målet var självklart också att vi skulle försöka komma fram till något som vi skulle kunna ha som mål i vårt fortsatta arbete. 2. Här är några av de punkter som togs upp på mötet. - Vi har genom riktade aktiviteter lyckats nå stora grupper av barn och ungdomar. Vi har t ex ugglelyssning för alla fyror i kommunen, rovdjursinfo för alla sexor, fågelholkstillverkning samt Johandagen med en mängd aktiviteter. - För medelålders och äldre har vi många programpunkter som uppskattas och deltagarantalet brukar vara klart godkänt. Vi har svårt att nå ut till tonåringar. Vi ska kanske använda mer kraft till de yngre i stället för att till varje pris försöka att aktivera tonåringar och de yngre-medelålders människorna. - Sven informerade om att vi samarbetar med andra föreningar i kommunen. Det gäller ex Hembygdsföreningen i Gnarp och Friluftsfrämjandet i Strömsbruk. Vidare har vi också ett gott samarbete med scouterna i Lönnbergskyrkan i Bergsjö. - Lennart informerade om det arbete han hade gjort inom JAK gällande syskonorganisationer till denna. Han var anställd under 9 månader och hade ett 50-tal möten vilka resulterade i att numera är cirka 2% av Nordanstigs befolkning med i JAK. Medlemsantalet för Naturskyddsföreningen i Nordanstig är ca 3 % av befolkningen. 3. Här är några av förslagen, som framkom vid mötet. - Mårten föreslog att vi skulle använda Facebook för att att utnyttja det som för tillfället är inne. Stefan tog på sig att undersöka saken - Mat kan vara en bra inkörsport till att få flera medlemmar. Åsa ansåg att vi kan samarbeta med de lokala matproducenterna i Hassela. Stefan informerade om att politikerna har tagit ett beslut om att genmodifierad mat ej ska serveras på kommunens matställen. Stefan undersöker om vi kan göra något gällande just maten. - Lennart föreslog att vi skulle kunna ha friare mötesformer - Få lånar orrkojan som Sven har. Ett förslag framkom att erbjuda denna vid speciella datum och ev med guidning av någon person inom föreningen - Bildvisningkvällar och berättarkvällar. Vi har redan haft båda två varianterna men det kanske skulle intressera publiken mer om tonvikten läggs på berättandet

7 - Förslag om att vi kan erbjuda skolorna våra tjänster gällande ex fågelvandringar. Sven tar på sig den uppgiften - Sven föreslår att föreningen till hösten besöker ungdomsgårdarna och informerar om vår verksamhet - Mårten föreslog att vi skulle kunna ha musikinslag vid våra evenemang för att locka mer publik. Vi har visserligen haft musikaliska inslag vid några evenemang, men mötet ansåg att det var ett bra förslag. Stefan undersöker med Oltorgs-Kajsa om hon kan tänka sig att ställa upp och spela vid slåttern i Rigberg. 4. Kommande arrangemang - Naturnatten 5 juni Inger Åhslund ansvarig. Torsten kontaktar henne. - De vilda blommornas dag i Bergsjö 19 juni Veronica Jägbrandt - Slåtter i Rigberg. Ragnar ansvarar för detta 20-årsjubileum. Sven ordnar med affischer och med annonsering för de tre nämnda programpunkterna ovan. 5. Program för andra halvåret Rigberg 3 juli - Slåtter Frästavallen 16 juli. - Svampdag 11 sep vid Erskmatsgården i Hassela. - Långsskäggsvandring tillsammans med Hudikkretsen 24 sep i Hasselaskogarna. - Friluftsfolkets dag i Strömsbruk 2 okt. - Bildvisning Owe Nygren. Owe kan ställa upp i slutet av oktober. Sven undersöker om Ann-Christin Jäderholm kan leda kustvandringar på Tjuvön och Notholmen i sommar och dessutom bör vi ställa upp på Sågudden i Högen om intresseföreningen önskar detta. Vid protokollet Ragnar Svensson Justeras Sven Norman

8 Styrelsemöte 5 september 2011 Protokoll från styrelsemöte Plats: Örnnästet på Kyrkbyberget i Bergsjö Närvarande: Stefan Haglund, Torsten Hansson, Inger Åhslund, Sven Norman, Ann-Christin Jäderholm samt undertecknad. 1. Protokoll från föregående styrelsemöten Protokoll från 28 mars och 23 maj lades till handlingarna. 2. Aktuellt a) Från Riksföreningen - Veckobrev: Vi kan få Naturskyddsföreningens veckobrev via mail om vi anmäler detta. - Rapport. Sven informerade om Elsmart samhälle - Skolmat som gör gott : Ett föreläsningspaket, som erbjuds av Mat- och jordbruksnätverket lades till handlingarna (var i princip fullbokad) - 18 nov årets höstkonferens i Stockholm på temat Rädda mannen nov kretskonferens i Stockholm sep. Skogen som klassrum: Möte om utomhuspedagogik i Ockelbo. b) Från Länsförbundet - Kretskonferens med erfarenhets- och informationsutbyte har planerats under hösten. Förfrågan har utsänts till länets kretsar men endast tre svar (av 14 möjliga) har inkommit vilket tyder på dåligt intresse - Forskningsresa i Naturvårdens Utmarker i Hassela : Ann-Christin informerade från resan och berättade att hon skulle skriva en rapport från densamma - Översyn av det utvidgade strandskyddet: Länsstyrelsen har tagit till sig synpunkter under remissrundan. Sven informerade att länsstyrelsen kommer att formulera nya riktlinjer. Man betonar att det är viktigt med lokal förankring. Ny träff kommer att hållas 26 okt och sedan kommer nya kriterier att presenteras c) Lokalt - Broschyren Sevärdheter i Nordanstig : Sven och Torsten har kontaktat Gunilla för en träff med henne 7 sep. Ny broschyr ska vara klar under året - Kustleden: Sven ska träffa Mona F och Tord W hos kommunen för fortsatt planering av Kustleden. Sven och Torsten har rekat ny dragning på vissa sträckor samt ritat in dragningen på kartor. Överenskommelser måste där uppnås med berörda markägare. Styrelsen föreslår att vi under 2012 ska lägga ut arbetsdagar i programmet för det fortsatta arbetet med uppmärkning och skyltning m m - Strandskyddsärende i Lönnångersfjärden: Kommunen har beslutat avslå dispensansökan och ålagt markägaren att återställa området till det läge som rådde innan

9 han vidtog de åtgärder, som han rätteligen i förväg borde ha sökt dispens för. Markägaren överklagade till Miljödomstolen utan framgång och har nu gått vidare till Miljööverdomstolen. Utgången av målet kan påverka dragningen av Kustleden - LIS-områden: Viss hänsyn har tagits till föreningens tidigare synpunkter. Tillägg till översiktsplanen är nu utställd för yttrande. Sven skriver förslag till yttrande, som styrelsen får lämna synpunkter på, innan vårt slutliga yttrande skickas till kommunen före 3 okt - Trolska skogen i Mellanfjärden: Sven har inventerat växterna. Inger och Ann-Christin åtog sig att komplettera inventeringen med mossor och lavar - Rovdjursinformation till elever i åk 6 i Nordanstigs kommun: Sven skrev 5 maj ett brev till kommunen och friskolorna. Inga svar har erhållits och vi kan inte heller se att frågan behandlats av kommunens Utbildnings- och kulturnämnd - Kommunens energi- och klimatstrategi: Kommunen har anlitat en konsult för att göra miljöbokslutet för Vi hade planerat att efterlysa detta men avstår nu från det - Vindkraft: Översiktsplan beslutades av kommunfullmäktige i nov Överklagan har lämnats in till Förvaltningsrätten från två håll p g a påstådd jäv i beslutsgången. Om överklagan bifalls kan det ev leda till att beslutsprocessen måste göras om 3. Föreningsutveckling medlemmar 5 september 2011 = 3,2% av Nordanstigs befolkning. Mycket positiva siffror! - Föreningens hemsida har haft träffar sedan starten Sven fick i uppdrag att kontakta pressen för att informera om vårt arbete och vår medlemsutveckling 4. Arrangemang a) Genomförda: - Naturnatten 5 juni i Haghällorna Bergsjö. 14 deltagare - De vilda blommornas dag 19 juni i Bergsjö. 19 botanister - Rigbergsslåttern 3 juli. 19 slåtterarbetare deltog i slåttern som ordnades för 20:e gången - Kustvandringen på Tjuvön 10 juli lockade c:a 10 deltagare - I Kustvandringen på Notholmen 24 juli deltog 17 vandrare b) Kommande: - Svampdag på Ersk-Matsgården i Hassela 11 sep. Sven och Torsten ansvarar - Långskäggsutflykt till Västertuppan-Högtuppan i Hassela 24 sep. Samarbete med Hudiksvallsbygdens Naturskyddsförening. Sven ansvarar för vår räkning - Friluftsfolkets dag i Strömsbruk 2 okt. Sven tar ansvar för vår del - Medlemsträff i Bergsjö 4 okt i Lönnbergskyrkan. Sven ordnar med en annons i Nordanstigarn. Vi lämnar synpunkter på det förslag som Sven utformar. Inne senast 13 sep. Som påminnelse om de kommande arrangemangen skickar Sven e-post till alla medlemmar, som uppgivit e-postadresser till vårt medlemsregister

10 5. Nästa möte. Torsdag 20 okt kl hos Ann-Christin i Mellanfjärden Vid protokollet Ragnar Svensson Justeras

11 Styrelsemöte 20 oktober 2011 Protokoll från styrelsemöte Plats: Gnarpsviljans möteslokal i Gnarp Närvarande: Sven Norman, Stefan Haglund (mötessekreterare), Torsten Hansson och Inger Åhslund 1. Protokoll från föregående styrelsemöte Inger ska kontakta Ann-Christin J för att om möjligt hinna med att inventera lavar och mossor i Trolska skogen i Mellanfjärden innan snön kommer. Protokollet lades till handlingarna. 2. Aktuellt a) Från Riksföreningen - Naturskyddsföreningens miljörättsnätverk har en kurs om vattenjuridik 20 nov - Naturskyddsföreningen har guidat en tysk miljöorganisation i svenska hyggeslandskap, vilket resulterat i en protestkampanj mot SCA från den tyska organisationen. En tysk TVkanal har även varit på plats och dokumenterat varifrån tyskarnas toalettpapper kommer. En amerikansk miljöjournalist har besökt Sverige för att dokumentera vad som händer i våra skogar. Vidare har tyska FSC-representanter besökt Sverige och fått se effekterna av den svenska skogsbruksmodellen, som sågades vid fotknölarna. - En del material om Miljövänliga Veckan på temat fisk utdelades och kommenterades b) Från Länsförbundet - Sven är för länsförbundets räkning med i en grupp, som ska ta fram förslag till miljömål för länet inom området Förnybar energi. Gruppen lyder under Länsstyrelsen c ) Lokalt - Arbetet med den nya broschyren Sevärdheter i Nordanstigs kommun fortskrider planenligt. Sven och Torsten har träffat Gunilla Schelin om texter, bilder och layout m.m. några gånger och ytterligare en träff är inplanerad - Beträffande Upprustning av Kustleden är information till markägare utsänd. Några synpunkter har kommit, som nu ska bearbetas. Vissa har inte svarat och ska påminnas. Målet är att ha markägarfrågorna klara i år så att vi kan börja jobba praktiskt med förbättringarna under Stefan informerade om att han från Nordanstigs Kommun fått projektuppdraget att göra en förstudie till Naturvårds- och Kulturvårdsplan. Det ska vara klart senast 31 dec. Vi kommer att få del av hans förslag och lämna synpunkter

12 3. Föreningsutveckling - Medlemsantalet är stort sett oförändrat sedan förra mötet - Hemsidan är uppdaterad och aktualiserad med rapporter från våra senaste arrangemang - Vi gick igenom noteringarna från medlemsmötet 4 okt och konstaterade åter att det finns gott om verksamhetsidéer men ont om folk, som kan ta hand om dem. Vi enades om följande: a) Sven gör ett förslag till handlingsplan för föreningsutvecklande åtgärder. För de åtgärder där f n folk saknas för genomförande skrivs åtgärden in men handläggare utelämnas tills ev lösning finns. På så sätt får vi i alla händelser en viljeinriktning för den fortsatta föreningsutvecklingen b) följande åtgärder bestämdes inom ramen för nuvarande resurser: Stefan åtog sig att försöka få till stånd en vinteraktivitet på temat djurspår m m samt att i samarbete med Röda Korset arrangera en bussutflykt för äldre medlemmar m fl. Ann-Christin har lovat att ansvara för en studiecirkel i lämpligt ämne inom sitt kompetensområde. Sven åtog sig att - kontakta en förskola för ev samarbete med utflykter på naturteman - att närmare undersöka möjligheterna till regelbundna cykelutflykter i Bergsjö - att göra en mall för information i samband med aktiviteter där vi bl a trycker på att vi måste bli fler aktiva. Denna mall ska sedan användas av alla, som leder något av våra arrangemang 4. Programarrangemang a) Genomförda - Svampdagen på Ersk-Matsgården i Hassela 11 sep lockade c:a 25 personer trots regnväder - Långskäggsutflykten till Västertuppan-Högtuppan i Hassela 24 sep lockade 20 deltagare, bl a även från kretsarna i Dellenbygden, Hudiksvall och Sundsvall - Strömsbruks IF:s arrangemang Friluftsfolkets dag 2 okt, där vi medverkade med tubkikare för fågelskådning och en del föreningsmaterial, besöktes av c:a 50 deltagare - Medlemsträffen i Bergsjö 4 okt på temat framtidsfrågor var tyvärr mycket dåligt besökt. Förutom fem styrelseledamöter deltog endast ytterligare tre personer b) Kommande - Ove Nygren kommer till oss 25 okt och berättar till bilder om djur, natur och kultur i Botswana. Affischer är uppsatta och medlemmar informerade via e-post. Gällsta Bygdegård ansvarar för fikat. - Programmet för första halvåret 2012 ska fastställas vid nästa möte. Ett flertal arrangemang är årligen återkommande (en lista utdelades) men datum måste bestämmas.

13 5. Ev övrigt, nästa möte Ett kort resonemang fördes om årets miljöpris. Vi har förslag på värdiga kandidater men ytterligare förslag kan komma än. Sven kontaktar övriga i styrelsen och redovisar alla förslag när förslagstiden gått ut. Nästa möte bestämdes till onsdag 14 dec kl i Älvstagården (Inger bokar.) Vid protokollet Stefan Haglund Justeras Sven Norman

14 Styrelsemöte 14 december 2011 Protokoll från styrelsemöte Plats: Älvstagården i Jättendal. Närvarande: Sven Norman, Stefan Haglund, Inger Åhslund, Torsten Hansson, Niclas Vallin, Ann-Christin Jäderholm, särskilt inbjuden Annelie Persson-Bäck, samt undertecknad. 1. Protokollet från 20 oktober lades till handlingarna. 2. Aktuellt - Torsten och Sven har arbetat med den nya upplagan av broschyren Sevärdheter i Nordanstigs natur, som ska tryckas kring årsskiftet. De träffar Gunilla Schelin 15 dec för en sista granskning av materialet. Broschyren kommer att tillhandahållas via turistbyrån, andra besöksanläggningar m.m. samt läggs ut på vår hemsida. - Länsstyrelsen har med anledning av förändrade strandskyddsregler fått i uppgift att göra en översyn av det utvidgade strandskyddet ( m.) Det berör vår kust som f n har 300 m. Ett tidigare förslag för enbart Nordanstig har efter synpunkter från kommunen, oss och vårt länsförbund återtagits och man utarbetar nu nya rutiner för översynen längs hela Gävleborgs-kusten. Vi har fått ett förslag för yttrande senast 31 jan Sven skriver svarsförslag och delger styrelsen innan det skickas. - Stefan är intresserad av att delta i Vargsymposiet i Vålådalen mars 2012, vilket godkändes. - Stefan har på uppdrag av kommunen genom sitt företag gjort en förstudie till Natur- och Kulturvårdsplan för Nordanstigs kommun. Han framhåller bl a att man i det fortsatta arbetet bör utarbeta separata planer för naturvård resp kulturvård. 3. Program för första halvåret Framtidsveckan diskuterades. Vi ställer upp med förslagsvis 2 aktiviteter (ungefär som under 2011.) Idéer om att vi fortsätter med ett eget arrangemang på temat hav/kust eller något om hållbart samhälle togs upp. Även temat vindkraft togs upp. Dessutom kan vi ställa upp i ett samarrangemang på samma sätt som i Hassela 2011 Annelie lyssnar med en person i Östersund som ev skulle kunna hålla i någon aktivitet. Vi tar upp detta igen vid nästa styrelsemöte Sven kollar upp ledare för Johan-dagen. I övrigt bestämdes följande aktiviteter/ansvariga: - Ugglelyssning klass Ragnar - Månskensvandring (ugglor) 0309 Sven - Årsmöte Lönnbergskyrkan 0311 Inger (bokar lokal) - Spårtecken 03- Stefan

15 - Framtidsveckan Fågelvandring Orn 0515 Ragnar - Naturnatten Stortjärn J-dal 0605 Inger, Torsten - Johan-dagen Holm 0610 Vakant - De vilda blommornas dag 0617 Veronica (Sven kontaktar) - Slåtter i Rigberg 0708 Ragnar 4. Föreningsutveckling - Sven och Stefan fick i uppgift att kontakta de personer, som har meddelat att de ev kan tänka sig att arbeta aktivt i föreningen. Vi beslutade att inbjuda dem till en träff i Bergsjö 25 eller 26 januari. Även e-postinbjudan till övriga medlemmar skall utskickas. 5. Nästa styrelsemöte hålls hos Ann-Christin Jäderholm i Mellanfjärden tisdag 7 feb kl Vid protokollet Ragnar Svensson Justeras Sven Norman

Styrelsemöte 29 januari 2009

Styrelsemöte 29 januari 2009 Styrelsemöte 29 januari 2009 Protokoll från styrelsemöte 090129 Plats: Hos Inger Åhslund i Stockaby, Harmånger Närvarande: Sven Norman (ordf.), Stefan Haglund, Torsten Hansson, Veronica Jägbrant, Inger

Läs mer

Naturskyddsföreningen i Nordanstig VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1999

Naturskyddsföreningen i Nordanstig VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1999 Naturskyddsföreningen i Nordanstig VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1999 År 1999 har - förutom den traditionella verksamheten - präglats av arbete med att göra föreningen aktivare. Detta arbete påbörjades på allvar

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Tid: Måndagen den 27 januari 2014 kl. 09.00-12.00 Plats: Riverside, Uddevalla Beslutande Hans Henriksson, Eva Lind Johansson, Boel Lanne, Elin Ruist, Gunilla Magnusson, Karl-Erik

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA Närvarande: Charlott Lundberg, Anna Liss-Daniels, Kristina Lindström, Lena Andreasson,

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 24 september 2012 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) Tid: 18 februari 20 kl 19.00 Plats: Telefonkonferens mellan närvarande styrelsemedlemmar Närvarande: Ledamot / vice ordförande Tommy Malmgren

Läs mer

Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens

Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens Sida 1 av 5 http://villaagarnalerum.se Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens Under sammanträdet serveras en enkel fika Närvarande:

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll NOF 2013-12-17

Styrelsemötesprotokoll NOF 2013-12-17 NOF 2013-01-28 Sid 1 (5) Datum: Tisdagen den 17/12 2013. Tid: 19.00 Plats: Telefonmöte Styrelsemötesprotokoll NOF 2013-12-17 Närvarande: Jan-Olov Johansson, Birgitta Landberg, Berth-Ove Lindström, och

Läs mer

Styrelsemöte Sverok Väst

Styrelsemöte Sverok Väst Närvarande: Cecilia Hällstrand, Martin Brosser, Joakim Öfverholm, Sigrid Svensson, Svetozar Kljajin, Simon Österlund, Mikael Jönsson 1. Mötet öppnas Cecilia Hällstrand öppnade mötet klockan 18:36. 2. Val

Läs mer

PROTOKOLL 2013-03-05. Adelöv Framtidsgrupp. Datum 2013-03-05. Tid 19.00. Adelövs skola. Närvarande

PROTOKOLL 2013-03-05. Adelöv Framtidsgrupp. Datum 2013-03-05. Tid 19.00. Adelövs skola. Närvarande PROTOKOLL 2013-03-05 Adelöv Framtidsgrupp Datum 2013-03-05 Tid 19.00 Plats Närvarande Adjungerad Adelövs skola Ingemar Karlsson Kjell Persson Uno Ljungberg Eva Engström Kristina Karlsson Gunilla Jansson

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö rum 6 Måndag 26 augusti, 2012 kl. 14.00-16.30. Stefan Trönnhagen

Kommunkontoret, Bergsjö rum 6 Måndag 26 augusti, 2012 kl. 14.00-16.30. Stefan Trönnhagen NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (13) Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö rum 6 Måndag 26 augusti, 2012 kl. 14.00-16.30 ande Monica Olsson (s) Kajsa Gladh (m) Sig-Britt

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

Naturskyddsföreningen i Nordanstig VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

Naturskyddsföreningen i Nordanstig VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 Naturskyddsföreningen i Nordanstig VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 Även år 2007 har präglats av viljan att vara en aktiv och synlig förening för kunskapsspridning och skydd av natur och miljö i Nordanstigs

Läs mer

PROTOKOLL Presidiet. 2007-09-27 Nr 2/07

PROTOKOLL Presidiet. 2007-09-27 Nr 2/07 1 (5) Tid: 19.30-20.15 Plats: Närvarande: Telefonsammanträde Ledamöter Ulla Y Gustafsson, ordförande Kurt Kvarnström, vice ordförande Alf Svensson, kassör Ulla Norman, sekreterare 1 Sammanträdets öppnande

Läs mer

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG Din förening inbjuds för att diskutera ett bildande av en samlingsförening för Nordanstigs föreningar. Därigenom kan vi tillsammans söka medel hos Länsstyrelsen

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21 21.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt Hans-Gunnar Leytman, Veronica

Läs mer

Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp

Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp - Tips och anvisningar för dig som vill starta en diagnosförening Innehåll - Stadgar och annat grundläggande - Att bilda en förening - När föreningen har

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Protokoll från årsmöte Tom/Limmanäs VA Samfällighetsförening (under bildande) Datum: 2014-04-09 i Fjärås Församlingshem kl 18:30-20:00

Protokoll från årsmöte Tom/Limmanäs VA Samfällighetsförening (under bildande) Datum: 2014-04-09 i Fjärås Församlingshem kl 18:30-20:00 Årsmötesprotokoll 2014-04-09 Protokoll från årsmöte Tom/Limmanäs VA Samfällighetsförening (under bildande) Datum: 2014-04-09 i Fjärås Församlingshem kl 18:30-20:00 1. Mötets öppnande. Föreningens ordförande

Läs mer

PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003

PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003 Nr 8/2003 PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003 PLATS: Gamla Kyrkvägen 24, Danderyd NÄRVARANDE: FRÅNVARANDE: Peter Söderberg Mary-Lotte Mattsson Kristian Falk Pia Berglund Christine Chiacchiaretta

Läs mer

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 3 14 april 2013

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 3 14 april 2013 Skånes scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens scoutförbund Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 3 14 april 2013 Närvarande: Caroline Ekblad, Maria Johansson, Jens Olsson, Kristin Svensson och Viktoria Wallin.

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Protokoll från SPF Malmabygdens ordinarie styrelsemöte 2009-08-03 kl 9.00-11.30 i föreningens lokaler i Malmköping.

Protokoll från SPF Malmabygdens ordinarie styrelsemöte 2009-08-03 kl 9.00-11.30 i föreningens lokaler i Malmköping. Protokoll S8/2009 Protokoll från SPF Malmabygdens ordinarie styrelsemöte 20090803 kl 9.0011.30 i föreningens lokaler i Malmköping. Närvarande: Stig Karlsson, ordf., Ingrid Lundh, v ordf., KarlErik Lööv,

Läs mer

Välkommen till. Nordanstig. i norra Hälsingland. Här förverkligar du dina livsdrömmar

Välkommen till. Nordanstig. i norra Hälsingland. Här förverkligar du dina livsdrömmar Välkommen till Nordanstig i norra Hälsingland Här förverkligar du dina livsdrömmar N O R D A N S T I G - Naturligtvis. Här förverkligar du dina livsdrömmar. I norra Hälsingland, nära Sveriges mittpunkt,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Gävle onsdag 4 juni 2014

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Gävle onsdag 4 juni 2014 Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Gävle onsdag 4 juni 2014 1 Mötets öppnande. 2 Till mötesordförande valdes Maria Lundberg. 3 Till mötessekreterare valdes

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Protokoll 8-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 30 augusti 2014, SPK Mellansvenskas lokal, Gubbängen

Protokoll 8-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 30 augusti 2014, SPK Mellansvenskas lokal, Gubbängen Protokoll 8-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 30 augusti 2014, SPK Mellansvenskas lokal, Gubbängen Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf, vice

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag torsdagen den 26 februari 2015 kl. 19.00 i Uppgården

Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag torsdagen den 26 februari 2015 kl. 19.00 i Uppgården Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag torsdagen den 26 februari 2015 kl. 19.00 i Uppgården Närvarande: Lars Skedinger, Stintan Qviberg, Mats Lundberg, Maya Bergqvist, Siri Lundmark 1.

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues

Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues Tid: Onsdagen den 12 mars 2014 Plats: Föreningslokalen på Drottninggatan 2, Tidaholm Närvarande: Jan-Yngve Ekstedt, ordförande Anneli Persson, kassör

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom:

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom: STADGAR FÖR SYRISKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 NAMN & SÄTE Namnet är Syriska Riksförbundet i Sverige förkortas till SYRF. SYRF har sitt säte i Stockholm. 2 MÅLSÄTTNING SYRF s målsättning är följande: Integration,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2010

Verksamhetsberättelse för 2010 Verksamhetsberättelse för 2010 Helsingborg Verksamhetsberättelse för 2010 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Dan Karlsson Ann-Christine Malmgren Tomas Nordström Lillebil Pettersson Åke

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening.

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. 1 Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. Plats: Tolsjö bygdegård Datum: 2012-05-16 Tid: 19,00 1. Ordföranden Thomas Pilhagen hälsade alla välkomna till föreningens första

Läs mer

På grund av det låga antalet närvarande styrelseledamöter kunde vi konstatera att mötet inte var beslutsmässigt.

På grund av det låga antalet närvarande styrelseledamöter kunde vi konstatera att mötet inte var beslutsmässigt. Protokoll Svenska Ölfrämjandet SÖ, styrelsen Nr: 4 2008/2009 Tid: Lördagen den 23 augusti 2008, kl. 13.00 17.20 Plats: Glorias, Sankt Petri Kyrkogata 9, Lund. Ledamöter: Thomas Nilsson, ordförande Lars

Läs mer

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening den 26 april 2015 i Torsö Bygdegård. 1 Stämmans öppnande Ingemar Carlström hälsade de närvarande välkomna till stämman

Läs mer

Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12

Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12 Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12 Deltagare Ronny Spångberg ordförande Katharina Sjögren Edström vice ordförande Annika Ramsell kassör Jussi Koreila vice kassör Jonas Jonsson vice sekreterare

Läs mer

Minnesanteckning telefonmöte 2013-10-27

Minnesanteckning telefonmöte 2013-10-27 Minnesanteckning telefonmöte 2013-10-27 Närvarande: Malin Lindbäck, Susanne Bergquist, Berit Björkman och Marie Löfgren (början av mötet) Ordförande Malin hälsar välkommen Sekreterare Susanne väljs till

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll för Tu Lajv 3/12-09 Närvarande: Andreas ( 48-67) Jenny ( 48-67) Karin ( 48-67) Linnéa ( 48-67) Zolie ( 48-67)

Styrelsemötesprotokoll för Tu Lajv 3/12-09 Närvarande: Andreas ( 48-67) Jenny ( 48-67) Karin ( 48-67) Linnéa ( 48-67) Zolie ( 48-67) Styrelsemötesprotokoll för Tu Lajv 3/12-09 Närvarande: Andreas ( 48-67) Jenny ( 48-67) Karin ( 48-67) Linnéa ( 48-67) Zolie ( 48-67) 68 Öppnande av möte Ordförande öppnar mötet. 69 Diskussion om Tu Lajvs

Läs mer

Närvarande: Gunilla Karlbom, Monica Hjerp, Christer Antman, Stig Davidsson, Sune Liljedahl, Per Johansson Christer Gunnarsson Ola Svensson från 7

Närvarande: Gunilla Karlbom, Monica Hjerp, Christer Antman, Stig Davidsson, Sune Liljedahl, Per Johansson Christer Gunnarsson Ola Svensson från 7 Protokoll fört vid Postens Idrottsförbund Styrelsemöte i Borlänge 2008-02-08 Närvarande: Gunilla Karlbom, Monica Hjerp, Christer Antman, Stig Davidsson, Sune Liljedahl, Per Johansson Christer Gunnarsson

Läs mer

Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen. Protokoll Styrelsemöte

Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen. Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Tid: Måndag den 17 oktober 2011 kl. 20.00 Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen Sekreterare Plats: Telefonmöte Närvarande ledamöter Stig Berndtsson Bengt-Ove Bergquist Ulrika

Läs mer

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB 120115 Klubbstugan Västernäset

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB 120115 Klubbstugan Västernäset VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 120115 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Birgitta Forsberg ordf., Susanne Almgren sekreterare, Ingela Jonsson kassör, tom 9 Marianne Hyllested vice ordf., Ove

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen

ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen Styrelseprotokoll nr 106 Datum 2011-04-14--15 Närvarande Frånvarande Johan Ahlfors Fredrik Andersson Lars Olsson Claes Petterson Johanna

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte.

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Karin Nilsson, Maria Hjelm, Reidar Otterbjörk, Päranders Wärja och fr o m 115 Patrik Steen.

Läs mer

a) Samhällsbyggnadsnämndens föredragningslista innehåller inte något som behöver tas upp av styrelsen.

a) Samhällsbyggnadsnämndens föredragningslista innehåller inte något som behöver tas upp av styrelsen. PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE I FIGEHOLMS SAMHÄLLSFÖRENING DEN 16 OKTOBER 2013 Närvarande: Kerstin Hemmingsson (ordf.), Disa Carlsson (suppl.), Lennart Ericsson (suppl.), Ingemar Johansson, Katarina

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Öppet styrelsemöte 12 maj 2015 ÖPPET STYRELSEMÖTE 20150512. Välkomna.

Öppet styrelsemöte 12 maj 2015 ÖPPET STYRELSEMÖTE 20150512. Välkomna. Öppet styrelsemöte 12 maj 2015 ÖPPET STYRELSEMÖTE 20150512 Välkomna. 1. Individuell presentation. Max 2-3 minuter per person. Bakgrund, egna tankar kring styrelsearbetet och Skånes roll. 2. Introduktion

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för SMC-Dalarna Den 27 September 2014 i Tandådalen

Protokoll fört vid styrelsemöte för SMC-Dalarna Den 27 September 2014 i Tandådalen Protokoll fört vid styrelsemöte för SMC-Dalarna Den 27 September 2014 i Tandådalen 1 Mötets öppnande Ordförande Anders Bihlar öppnar mötet med att hälsa alla välkomna 2 Godkännande av dagordningen Styrelsen

Läs mer

Karl-Henrik Nanning. Tisdagen 20 april, kl. 13.00, Malmö

Karl-Henrik Nanning. Tisdagen 20 april, kl. 13.00, Malmö 12 mars 2010 1 Plats och tid Riksdagshus 7-9, Stockholm, fredag den 12 mars, kl. 10.00-14.30 ande Kurt Kvarnström, Södra Dalarnas samordningsförbund Alvi Berglund, Finsam Östersund Marie Litholm, Samordningsförbundet

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll nr 4 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 9 september 2010.

Sammanträdesprotokoll nr 4 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 9 september 2010. Sammanträdesprotokoll nr 4 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 9 september 2010. Beslutande: Hans Häll, ordf Lars Svensson Göthe Erlandsson Rune Kronkvist Lennart Johansson

Läs mer

Salomon Abresparr, Sara Vikström Olsson, Andreas Hansen, Marina Widén och Pontus Johansson

Salomon Abresparr, Sara Vikström Olsson, Andreas Hansen, Marina Widén och Pontus Johansson Närvarande: Utom styrelsen: Ej närvarande: Bilagor: Salomon Abresparr, Sara Vikström Olsson, Andreas Hansen, Marina Widén och Pontus Johansson Linn Carin Fröjd, Ann-Christine Troberg, Lovisa Nilsson och

Läs mer

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015 Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015 Närvarande: Karin Andersson, ordförande Agneta Lindmark, sekreterare Elisabeth Wallenbring, ledamot Monica Rohland, ledamot Carolina

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (8) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00 10.45 Beslutande Övriga deltagare Hans-Inge Svensson (S), ordf. Torsten Vigre (M) Hans Lennartsson (S) Birgit Landquist (C), v. ordf. Agneta Sörensson

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Protokoll, Styrelsemöte Intacts Vänner 11-02-20, Anhörigcentrum, Örebro

Protokoll, Styrelsemöte Intacts Vänner 11-02-20, Anhörigcentrum, Örebro Protokoll, Styrelsemöte Intacts Vänner 11-02-20, Anhörigcentrum, Örebro Närvarande: Britt-Marie Strandahl, Carl Alsätra, Ulla Winroth, Lena Andersson, Helli Malers, Barbro Redin, Elisabeth Solin, Emma

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Stora Tjörnsalen, kl.13.00 14.00

Plats och tid Kommunhuset, Stora Tjörnsalen, kl.13.00 14.00 Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2009-03-17 1 [12] Plats och tid Kommunhuset, Stora Tjörnsalen, kl.13.00 14.00 Beslutande Övriga närvarande Utses justera Martin Johansen, ordförande Lars Thorsson, ledamot

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

Protokoll 8-14 Fört vid styrelsemöte i Falun den 21 oktober 2014. STYRELSE Närvarande

Protokoll 8-14 Fört vid styrelsemöte i Falun den 21 oktober 2014. STYRELSE Närvarande Protokoll 8-14 Fört vid styrelsemöte i Falun den 21 oktober 2014 STYRELSE Närvarande Frånvarande Eva Eriksson, ordförande Urban Jonsson, vice ordförande Åke Andersson, kassör Åsa Malkusson, sekreterare

Läs mer

1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid SMC-Hallands styrelsemöte Datum: 2013-01-24, Tid: kl.18.30 Plats: SMC-Hallands kansli, Halmstad SMC-HALLAND 1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och

Läs mer

www.shogun-halmstad.se Styrelsemötesprotokoll

www.shogun-halmstad.se Styrelsemötesprotokoll 1 (5) Styrelsemötesprotokoll Plats: Åled, 2014-09-08, kl. 18.00 Deltagare: Peter Höglund Morgan Engdahl Monica Ledel Ordförande Kassör Sekreterare Jonas Mattsson-Frost Ledamot Pernilla Engdahl Ledamot

Läs mer

a) Samnhällsbyggnadsnämndens föredragningslista upptog inte något som behöver tas upp av styrelsen.

a) Samnhällsbyggnadsnämndens föredragningslista upptog inte något som behöver tas upp av styrelsen. PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE I FIGEHOLMS SAMHÄLLSFÖRENING DEN 21 AUGUSTI 2013 Närvarande: Kerstin Hemmingsson (ordf), Lennart Ericsson (suppl.), Roland Johansson, Inger Nicklagård, Sven Gunnar Persson,

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte för Ängsbacka Kursgård Ekonomiska Förening söndag 4/10-09

Protokoll från styrelsemöte för Ängsbacka Kursgård Ekonomiska Förening söndag 4/10-09 Ängsbacka Kursgård Ekonomiska Förening 2009-10-04 Närvarande: Conrad Subhasha Born Eva Sanner Helge Ryen Henrik Flarönning Johan Bysell Kjell Gustafsson Nina Höjdefors Rebekka Olivegren Susanne Ytterborn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. BRÅ- och Folkhälsorådet 2014-03-24 1 (13) Kommunkontoret, Bergsjö rum Biblioteket Måndag 24 mars, 2014 kl. 14.00-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. BRÅ- och Folkhälsorådet 2014-03-24 1 (13) Kommunkontoret, Bergsjö rum Biblioteket Måndag 24 mars, 2014 kl. 14.00-15. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (13) Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö rum Biblioteket Måndag 24 mars, 2014 kl. 14.00-15.30 ande Monica Olsson (s) Sigbritt Persson

Läs mer

Kungshamns samfällighetsförening 2014-06-09 Arbetsbeskrivning ordförande

Kungshamns samfällighetsförening 2014-06-09 Arbetsbeskrivning ordförande Ordförande Externa kontakter Arbetsuppgifter: Leder arbetet inom styrelsen. Är ordförande vid styrelsemöten. Tecknar avtal för föreningen i förening med annan styrelseledamot. Tecknar föreningens bank-

Läs mer

!"#" , ' " ''$ $.$ %&'#"#!/# (($ %&' +!)00-/) "" " $+ %! 7%%78 ( +!)00-/) #$% &! '''! ($ %&' )*+,+-)) (!000*-"" ()*+! (($2 3"!/)-!" 4(% ##/*!-!

!# , '  ''$ $.$ %&'##!/# (($ %&' +!)00-/)   $+ %! 7%%78 ( +!)00-/) #$% &! '''! ($ %&' )*+,+-)) (!000*- ()*+! (($2 3!/)-! 4(% ##/*!-! $ %&'#""#"# ($ %&' )*+,+-))! (!000*-"" $2 '''! ''!! ()*+! (($2 3"!/)-!" 4(% ##/*!-!"!"#" ''$ $.$ %&'#"#!/# "" " (($ %&' +!)00-/) ('%1$' # #$% &! ( +!)00-/) %5$5.&%$26' 5 7%%78, ' " $+ %! -., ' +,))-0*

Läs mer

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Möte: Föreningsstämma /årsmöte Ref nr 4/2014 Datum: 2014 04 27 Plats: Österstampet, Öster II Kopia till pärmarna i bruna och röda stugorna Närvarande: Enligt bifogad

Läs mer

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26 Tid. Den 26 februari 2011, kl 13.30 Plats: Släktforskarförbundets lokaler, Solna Närvarande: 25 personer enligt närvarolista, bil 1. 1. Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att bl a tacka

Läs mer

Svensk Förening för Röntgensekreterare Årsmöte

Svensk Förening för Röntgensekreterare Årsmöte Svensk Förening för Röntgensekreterare (ו) 1 HANDLÄGGARE Röntgenkliniken, LL 2005-09-23 Svensk Förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 22 september 2005 kl 8.00-9.00. Plats Malmömässan

Läs mer

Protokoll nr 1 2011. Protokoll fört vid möte med styrelsen i Gymnastikförbundet Sydost. Tid: 2011-01-09 12.00-16.00

Protokoll nr 1 2011. Protokoll fört vid möte med styrelsen i Gymnastikförbundet Sydost. Tid: 2011-01-09 12.00-16.00 Protokoll nr 1 2011 Protokoll fört vid möte med styrelsen i Gymnastikförbundet Sydost Tid: 2011-01-09 12.00-16.00 Plats: Gymnastikförbundets Sydosts kansli, Växjö Närvarande: Gun Ståhl, ordförande Christer

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Godkännande av dagordning. Förvaltningschefen informerar. 4. Ekonomirapport 2013-04. (Handlingar kommer senare) UK-nämndsbudget och nämndsmål 2013

Godkännande av dagordning. Förvaltningschefen informerar. 4. Ekonomirapport 2013-04. (Handlingar kommer senare) UK-nämndsbudget och nämndsmål 2013 NORDANSTIGS KOMMUN Utbildnings- och kulturnämnden KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Måndag 20 maj 2013 kl. 08:30 1. Val av justerare

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 Plats: Telefon Datum: 2012-06-26 Tid: 19.30-23.00 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Thomas Nilsson, Jonny Svensson, Mattias

Läs mer

Tid: Lördagen den 14 augusti 2010, kl. 10.00 11.50. Plats: Sigtuna Brygghus, Pionjärvägen 2, Arlanda Stad

Tid: Lördagen den 14 augusti 2010, kl. 10.00 11.50. Plats: Sigtuna Brygghus, Pionjärvägen 2, Arlanda Stad Protokoll Svenska Ölfrämjandet SÖ, styrelsen Nr: 4 2010/2011 Tid: Lördagen den 14 augusti 2010, kl. 10.00 11.50. Plats: Sigtuna Brygghus, Pionjärvägen 2, Arlanda Stad Ledamöter: Rick Gordon Lindqvist,

Läs mer

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat.

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat. Styrelsemöte SGDK HS, den 17 augusti 2011 PROTOKOLL 11/2011 Plats: Telefonmöte. Tid: Kl 19:30-22:05 Närvarande: Ordförande, Pär Westling Kassör, Pär Franzen Sekreterare/suppleant, för dagen ledamot plats,

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2005-01-20 kl. 19.00 Telefonmöte.

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2005-01-20 kl. 19.00 Telefonmöte. Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2005-01-20 kl. 19.00 Telefonmöte. Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Patrik Steen, Maria Hjelm, Reidar Otterbjörk, Päranders Wärja och Karin Nilsson. Anmält förhinder:

Läs mer

2 Val av justerare (utöver ordförande) Beslutades att utse Inge-Britt Lundin att utöver ordförande justera dagens protokoll

2 Val av justerare (utöver ordförande) Beslutades att utse Inge-Britt Lundin att utöver ordförande justera dagens protokoll 1 (5) - Funktionshindersrörelsen i samverkan! Justerat 2015-05-08 Protokoll för styrelsen 2015-04-15 Närvarande: Lena Ringstedt, ordförande Inge-Britt Lundin, 1:a vice ordförande Lennart Håwestam, 2:a

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Protokoll 2010-11-13 Intacts Vänners styrelsemöte

Protokoll 2010-11-13 Intacts Vänners styrelsemöte Protokoll 2010-11-13 Intacts Vänners styrelsemöte Plats: Trefaldighetskyrkan Örebro Lunchuppehåll planeras 12.00 13.00 Närvarand: Britt-Marie Strandahl Carl Anders Alsätra Ulla Winroth Ordförande Vice

Läs mer

ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED LEDNINGSGRUPPEN

ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED LEDNINGSGRUPPEN Kommuner i samverkan för Inlandsvägen: Mora! Vansbro! Fil ipstad! Storfors! Kristinehamn! Gullspång! Mariestad! Skövde! Falköping! Tidaholm! Mullsjö! Jönköping! Gislaved! Hylte! Halmstad ANTECKNINGAR FRÅN

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 87001-9727) Tid: 11 januari kl 19.5 Plats: Skype-konferens Närvarande: Ordförande Carl-Olov Filipsson () Kassör Börje Andersson () IT-ansvarig Morgan

Läs mer

2014-12-09. Tisdagen den 9 december 2014, kl. 12.00-16.00

2014-12-09. Tisdagen den 9 december 2014, kl. 12.00-16.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (12) Plats och tid Beslutande Glada Kocken Tisdagen den 9 december 2014, kl. 12.00-16.00 Birgitta Larsson, ordförande Per-Eric Tina, Tornedalingar i Gällivare Karin Aspholm,

Läs mer

ST inom Polisväsendet Länssektionen

ST inom Polisväsendet Länssektionen Protokoll nr 3-2011 Fört vid möte i 2011-01-28 Närvarande: Åsa Jacobsson Mika Eskelinen fr o m 8 Kristina Savhed Lena Svangren Susanne Pettersson May Hilland Lennart Roth, närvarade ej under 4 Mehrdad

Läs mer

Förvaltningsberättelse för år 2011

Förvaltningsberättelse för år 2011 Förvaltningsberättelse för år 2011 Träpatronernas styrelse får härmed avge sin förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 201 inkluderande resultat- och balansräkning. Träpatronerna fyller nio år i mars

Läs mer

Medlemsblad. Vårens program: Nr 2 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar

Medlemsblad. Vårens program: Nr 2 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar Medlemsblad Nr 2 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar Vårt årsmöte för 2008, den 10:e mars, försiggick i vederbörlig ordning. 67 medlemmar hade infunnit sig i E-salen på Folkets Hus, vilket bör vara ett rekord.

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland PROTOKOLL Nr 3/2014 Styrelsesammanträde Tid Kl 16.30 18.00 Plats Närvarande Övriga Dömle Herrgård, Deje Patrik Ohlsson, ordförande Karl-Axel Ström Kikki Ahlstedt

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española 1 - Föreningens namn Föreningens officiella namn är Region XX Pura Raza Española (XX P.R.E.) På spanska är föreningens namn XX 2 Föreningens säte Föreningens

Läs mer

Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen

Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen 2005-12-11 1 Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen Närvarande: 28 st. medlemmar 1. Mötets öppnande Vice ordföranden Peter Elgström

Läs mer