Styrelsemöte 17 januari 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsemöte 17 januari 2011"

Transkript

1 Styrelsemöte 17 januari 2011 Protokoll från styrelsemöte Plats:Ann-Christin Jäderholm Mellanfjärden Närvarande: Sven Norman, Stefan Haglund, Torsten Hansson, Ann-Christin Jäderholm, Inger Åhslund samt undertecknad. 1. Protokoll från föregående styrelsemöte Protokollet lades till handlingarna. 2. Aktuellt a) Från Riksföreningen - Kurs i kommunjuridik i Stockholm 22 jan. Sven åker för NiG.. Uppmanas att ta med skriftlig dokumentation från kursen. - Projekt Bevara barnens skogar. Naturskyddsföreningen tillsammans med Naturskoleföreningen har tillsammans fortbildat lärare i 21 kommuner på temat skogen som klassrum. Nu uppmanar man kommunerna att se över skogar i skolornas närhet. Ragnar fick i uppgift att läsa in material om ämnet och sedan kontakta skolchefen Eva Fors i vår kommun. b) Från Länsförbundet Länsstämman hålls 14 maj i Ockelbo. Intresserade kan anmäla sig till Sven. c ) Lokalt - Vi har fått ett nytt naturreservat, Bodmyran i Gnarp. Storlek 112 ha. Reservatet består av en välvd koncentrisk mosse. Ev. läggs ett styrelsemöte där under året - Framtidsveckan 9-17 april. Stefan ställer upp på ett planeringsmöte 20 jan på Rike-Pers - Stefan föreslår att vi ska arbeta med havet som tema. Sven berättar att NiG har en kontaktperson, Peter Hansson, som har mycket kunskap om området - Broschyren Sevärdheter i Nordanstigs Natur : Sven och Torsten arbetar med revidering av denna. 4 nya sidor kommer att finnas i broschyren. Av kommunen har vi erhållit kr för projektet. - Annelie Åkerlund i Strömfacklan Strömsbruk efterlyser ambassadörer på olika platser i kommunen, vilka ska kunna ställa upp för Turistbyråns räkning. 3. Föreningsutveckling - Föreningen har knappt 300 medlemmar i Nordanstig. - Sven och Stefan ändrar uppgifterna om reservat m m på vår hemsida.

2 4. Programarrangemang - Fågelholkstillverkning 23 feb: Vi måste ha föranmälan från deltagarna - Uggleutflykt för skolelever 3 mars: Ragnar skickar ut sedvanlig information till de olika skolorna samt till experterna som ska ställa upp. Följande personer är föreslagna som guider.: Fröstuna Sven Norman Bergsjö Stefan Haglund Bringsta Torsten Hansson Ilsbo Ragnar Svensson Gnarp Lars Norman Hassela Per-Ivar Persson - Uggleutflykt för allmänheten 18 mars: Sven undersöker tänkbara områden som vi kan besöka 5. Årsmötet Vi tittade igenom läget gällande bl a val inför årsmötet. 6. Övrigt Sven delade ut en tidningsartikel från 1977 med rubriken Skräpombud i Nordanstig. Stefan ska med anledning av innehållet ta upp frågan om vem eller vilka som ansvarar för städningen av stränderna vid kusten. Detta gör han genom att ställa en enkel fråga i egenskap av politiker. 7. Nästa möte Nästa möte 28 mars hos Ragnar i Vattrång. Vid protokollet Ragnar Svensson Justeras Sven Norman

3 Styrelsemöte 28 mars 2011 Protokoll från styrelsemöte Plats: Ragnar Svensson i Vattrång (Pell-Pers) Närvarande: Sven Norman, Stefan Haglund, Torsten Hansson samt undertecknad. 1. Protokoll från tidigare möten Protokoll från senaste styrelsemötet 17 jan och Årsmötet 6 mar föredrogs och lades till handlingarna. 2. Konstituering av styrelsen och firmateckning Styrelsen beslutade att konstituera sig enligt följande: a) Ann-Christin Jäderholm utsågs till föreningens vice ordförande b) Niclas Vallin utsågs till föreningens kassör c) Ragnar Svensson utsågs till föreningens sekreterare d) Stefan Haglund utsågs till föreningens hemsidesansvarig e) Övriga ledamöter är Torsten Hansson och Inger Åhslund. Ann-Katrin Buhrman är styrelsesuppleant Föreningens firma tecknas enligt följande: a) Föreningens ordförande Sven Norman, vice ordförande Ann-Christin Jäderholm och sekreterare Ragnar Svensson äger rätt att var för sig teckna föreningens firma b) Föreningens kassör Niclas Vallin äger dessutom rätt att teckna föreningens bank- och PlusGirokonton 3. Aktuellt a) Från Riksföreningen - Rikskonferens i Eskilstuna maj - Miljövänliga veckan, upptaktsträff i Gävle 27 augusti. Årets tema är Rädda havets liv så väljer du rätt fisk och skaldjur - Natursnokarna: Utbildning 29 juni- 2 juli - Studiefrämjandet har extra focus på Naturskyddsföreningen under Vi bjuder in Studiefrämjandet till vårt nästa möte. Sven kontaktar dem om detta vid besök i Hudiksvall 29 mars - Naturvårdsverket har utgivit en länsstyrelsehandledning för Utvidgat strandskydd. Strandskyddet är generellt 100 m men kan vid behov utökas till maximalt 300 m. Handledningen är rådgivande för Länsstyrelsernas handläggning av dessa frågor. Sven deltog i Naturskyddsföreningens Miljörättsnätverks möte 26 mars, som den här gången handlade om strandskyddet och informerade från det. b) Från Länsförbundet

4 - Till Länsstämman 14 maj i Ockelbo åker Sven, Torsten och Inger. Ev övriga anmäler intresse till Sven senast 30 apr - Ängskurs hos Länsstyrelsen i Gävle 7 april - Sven informerade från NiG:s styrelsemöte i Hanebo 27 mars. Protokoll utsänds senare. c ) Lokalt - Länsstyrelsen har ansökt om att få bygga en brygga för landstigning på Storöns naturreservat i Storsjön. Bryggbygget har beviljats. Positivt för besökare! - Broschyren Sevärdheter i Nordanstigs kommun : Den nuvarande kommer att revideras och dessutom kommer ett tillägg på några sidor. Torsten och Sven har börjat arbetet. Eventuellt kommer vi att förlägga ett styrelsemöte till någon av de nya platserna i broschyren - Kustleden: Upprustning/förbättring av leden. Kommunen har sökt bidragspengar och vi planerar påbörja vår del av arbetet om/när pengar beviljas. Projekttiden löper t.o.m Sågudden: Ann-Christin har lovat att ställa upp och hjälpa Högens Samhällsförening med skyltar för information om områdets natur baserad på vår inventering sommaren Gran: Sundsvalls gymnasium vill rusta upp fyrlokalerna på Gran för att där på ort och ställe kunna bedriva forskning och utbildning. Vid ett seminarium i Bergsjö 24 mars med deltagare från Sundsvalls gymnasium, Nordanstigs kommun, Grans Hamnförening, Länsstyrelsen m fl (från oss deltog Sven och Torsten) informerades om och ventilerades ideérna. Vi ser positivt på dem. - Vargflytt: Stefan informerade från Länsstyrelsens välbesökta informationsmöte i Bergsjö 23 mars angående flytt av vargar (som ett led i den svenska rovdjurspolitiken). - Strandskydd längs Nordanstigskusten: Länsstyrelsen har valt ut Nordanstigs kommun som första kommun gällande nytt förslag för utvidgat strandskydd baserat på den nya Miljöbalkslagstiftningen Vi har möjlighet att yttra oss, men svaret ska vara inne före 15 april. Vi anser bl a att tiden är för knapp för att kunna ge ett fullödigt svar. Sven gör ett förslag till svar, som granskas av styrelsen innan det skickas - Hälsinglands nya evenemangskalender: Sven har varit på en information om hur man kan lägga in olika evenemang. Vi tilldelas lösenord till kalendern och kan sedan sköta detta själva. Kan komma igång under försommaren - Omställning Nordanstig: Vi deltar i aktiviteter men har f n tyvärr inte resurser att delta i själva omställningsgruppen. Får bli en senare fråga om/när vi får tag på fler aktiva - LIS-områden: Sven skriver ett yttrande om kommunens förslag, som vi andra tar del av och lämnar synpunkter på, innan det skickas till kommunen senast 11 maj - Information gavs om att Fortum lämnat ansökan om höjning av vattenståndet i Holmsjöarna i Strömsbruk - Forskningsresa i Hasselaområdet under sommaren. Info finns på nätet. Intresserade kan anmäla sitt deltagande 4. Föreningsutveckling - Föreningen har cirka 300 medlemmar i Nordanstig - Stefan och Sven har uppdaterat föreningens hemsida

5 - Vid nästa styrelsemöte, då Studiefrämjandet medverkar, ska vi bl a behandla frågan hur vi ska få flera medlemmar aktiva. Fram till dess bestämdes att alla styrelseledamöter ska försöka hitta personer, som har tillfrågats eller skall tillfrågas för att engagera sig i vårt arbete (bl a kan tidigare utdelade medlemslistor användas.) Personerna kan sedan inbjudas till en speciell träff - Stefan informerar på vår hemsida att vi behöver fler medlemmar, som aktivt ställer upp i vårt arbete 5. Programarrangemang a) Genomförda - Fågelholkstillverkning 23 feb: Det var verkligen livat i holken. 15 deltagare varav hälften barn/ungdomar - Uggleutflykt för elever i åk 4 Nordanstigs kommun: Elever, personal och föräldrar gjorde utflykt på respektive ort. En viss ökning av ugglor i år. Uppskattat arrangemang med totalt c:a 85 deltagare på de olika platserna - Uggleutflykt för allmänheten 18 mars. Vädret under eftermiddagen-kvällen, snöfall, avskräckte säkert en del deltagare. Det kom 7 tappra och de fick höra både kattuggla och pärluggla - Uggleutflykt med Lönnbergskyrkans scoutkår 21 mars. Sven guidade till Frästavallen i Gnarp. b) Kommande - Framtidsveckan 9-17 april: Föreningen arrangerar ett Havsseminarium i Hamnlyckan i Mellanfjärden 12 april kl och medverkar med förenings- och miljöinformation i Hasselagården 16 apr kl Fågelvandring i Strömsbruk 17 maj: Ragnar kontaktar Åsa Persson för annonsering. 6. Övrigt - Stefan har ansökt om pengar från Naturvårdsverket för sexornas rovdjursinformation. - Vi tog upp Johan-dagen. Förslag om att vi varierar den årstidsmässigt (blir då inte alltid årligen inte har den varje år.) Nästa år kan vi ha den på våren - försommaren då så mycket mer händer i naturen. Som förslag på platser nämndes Sågudden och Holm Sven tar kontakt med familjen och samråder om våra tankar. 7. Nästa möte Nästa möte blir i Svens stuga i Vattingen den 23 maj. Då medverkar Studiefrämjandet. Mötet startar som vanligt Boka in mötet redan nu! Vid protokollet Ragnar Svensson Justeras Sven Norman

6 Styrelsemöte 23 maj 2011 Protokoll från styrelsemöte Plats: Vattingen, Sven Norman Närvarande: Sven Norman, Stefan Haglund, Torsten Hansson, Åsa Persson samt undertecknad från Naturskyddsföreningen. Vidare deltog Lennart Andersson från JAK och Mårten Olsson från Studiefrämjandet. 1.Sven hälsade alla välkomna till mötet. Föreningslivet håller på att somna in. Med anledning av detta påstående hade vi från styrelsen bjudit in Studiefrämjandet till en träff för att vi tillsammans skulle samtala om varför det är så svårt att engagera medlemmar och få dem att ställa upp och bidra med kunskap och arbetsinsats i vår verksamhet. Målet var självklart också att vi skulle försöka komma fram till något som vi skulle kunna ha som mål i vårt fortsatta arbete. 2. Här är några av de punkter som togs upp på mötet. - Vi har genom riktade aktiviteter lyckats nå stora grupper av barn och ungdomar. Vi har t ex ugglelyssning för alla fyror i kommunen, rovdjursinfo för alla sexor, fågelholkstillverkning samt Johandagen med en mängd aktiviteter. - För medelålders och äldre har vi många programpunkter som uppskattas och deltagarantalet brukar vara klart godkänt. Vi har svårt att nå ut till tonåringar. Vi ska kanske använda mer kraft till de yngre i stället för att till varje pris försöka att aktivera tonåringar och de yngre-medelålders människorna. - Sven informerade om att vi samarbetar med andra föreningar i kommunen. Det gäller ex Hembygdsföreningen i Gnarp och Friluftsfrämjandet i Strömsbruk. Vidare har vi också ett gott samarbete med scouterna i Lönnbergskyrkan i Bergsjö. - Lennart informerade om det arbete han hade gjort inom JAK gällande syskonorganisationer till denna. Han var anställd under 9 månader och hade ett 50-tal möten vilka resulterade i att numera är cirka 2% av Nordanstigs befolkning med i JAK. Medlemsantalet för Naturskyddsföreningen i Nordanstig är ca 3 % av befolkningen. 3. Här är några av förslagen, som framkom vid mötet. - Mårten föreslog att vi skulle använda Facebook för att att utnyttja det som för tillfället är inne. Stefan tog på sig att undersöka saken - Mat kan vara en bra inkörsport till att få flera medlemmar. Åsa ansåg att vi kan samarbeta med de lokala matproducenterna i Hassela. Stefan informerade om att politikerna har tagit ett beslut om att genmodifierad mat ej ska serveras på kommunens matställen. Stefan undersöker om vi kan göra något gällande just maten. - Lennart föreslog att vi skulle kunna ha friare mötesformer - Få lånar orrkojan som Sven har. Ett förslag framkom att erbjuda denna vid speciella datum och ev med guidning av någon person inom föreningen - Bildvisningkvällar och berättarkvällar. Vi har redan haft båda två varianterna men det kanske skulle intressera publiken mer om tonvikten läggs på berättandet

7 - Förslag om att vi kan erbjuda skolorna våra tjänster gällande ex fågelvandringar. Sven tar på sig den uppgiften - Sven föreslår att föreningen till hösten besöker ungdomsgårdarna och informerar om vår verksamhet - Mårten föreslog att vi skulle kunna ha musikinslag vid våra evenemang för att locka mer publik. Vi har visserligen haft musikaliska inslag vid några evenemang, men mötet ansåg att det var ett bra förslag. Stefan undersöker med Oltorgs-Kajsa om hon kan tänka sig att ställa upp och spela vid slåttern i Rigberg. 4. Kommande arrangemang - Naturnatten 5 juni Inger Åhslund ansvarig. Torsten kontaktar henne. - De vilda blommornas dag i Bergsjö 19 juni Veronica Jägbrandt - Slåtter i Rigberg. Ragnar ansvarar för detta 20-årsjubileum. Sven ordnar med affischer och med annonsering för de tre nämnda programpunkterna ovan. 5. Program för andra halvåret Rigberg 3 juli - Slåtter Frästavallen 16 juli. - Svampdag 11 sep vid Erskmatsgården i Hassela. - Långsskäggsvandring tillsammans med Hudikkretsen 24 sep i Hasselaskogarna. - Friluftsfolkets dag i Strömsbruk 2 okt. - Bildvisning Owe Nygren. Owe kan ställa upp i slutet av oktober. Sven undersöker om Ann-Christin Jäderholm kan leda kustvandringar på Tjuvön och Notholmen i sommar och dessutom bör vi ställa upp på Sågudden i Högen om intresseföreningen önskar detta. Vid protokollet Ragnar Svensson Justeras Sven Norman

8 Styrelsemöte 5 september 2011 Protokoll från styrelsemöte Plats: Örnnästet på Kyrkbyberget i Bergsjö Närvarande: Stefan Haglund, Torsten Hansson, Inger Åhslund, Sven Norman, Ann-Christin Jäderholm samt undertecknad. 1. Protokoll från föregående styrelsemöten Protokoll från 28 mars och 23 maj lades till handlingarna. 2. Aktuellt a) Från Riksföreningen - Veckobrev: Vi kan få Naturskyddsföreningens veckobrev via mail om vi anmäler detta. - Rapport. Sven informerade om Elsmart samhälle - Skolmat som gör gott : Ett föreläsningspaket, som erbjuds av Mat- och jordbruksnätverket lades till handlingarna (var i princip fullbokad) - 18 nov årets höstkonferens i Stockholm på temat Rädda mannen nov kretskonferens i Stockholm sep. Skogen som klassrum: Möte om utomhuspedagogik i Ockelbo. b) Från Länsförbundet - Kretskonferens med erfarenhets- och informationsutbyte har planerats under hösten. Förfrågan har utsänts till länets kretsar men endast tre svar (av 14 möjliga) har inkommit vilket tyder på dåligt intresse - Forskningsresa i Naturvårdens Utmarker i Hassela : Ann-Christin informerade från resan och berättade att hon skulle skriva en rapport från densamma - Översyn av det utvidgade strandskyddet: Länsstyrelsen har tagit till sig synpunkter under remissrundan. Sven informerade att länsstyrelsen kommer att formulera nya riktlinjer. Man betonar att det är viktigt med lokal förankring. Ny träff kommer att hållas 26 okt och sedan kommer nya kriterier att presenteras c) Lokalt - Broschyren Sevärdheter i Nordanstig : Sven och Torsten har kontaktat Gunilla för en träff med henne 7 sep. Ny broschyr ska vara klar under året - Kustleden: Sven ska träffa Mona F och Tord W hos kommunen för fortsatt planering av Kustleden. Sven och Torsten har rekat ny dragning på vissa sträckor samt ritat in dragningen på kartor. Överenskommelser måste där uppnås med berörda markägare. Styrelsen föreslår att vi under 2012 ska lägga ut arbetsdagar i programmet för det fortsatta arbetet med uppmärkning och skyltning m m - Strandskyddsärende i Lönnångersfjärden: Kommunen har beslutat avslå dispensansökan och ålagt markägaren att återställa området till det läge som rådde innan

9 han vidtog de åtgärder, som han rätteligen i förväg borde ha sökt dispens för. Markägaren överklagade till Miljödomstolen utan framgång och har nu gått vidare till Miljööverdomstolen. Utgången av målet kan påverka dragningen av Kustleden - LIS-områden: Viss hänsyn har tagits till föreningens tidigare synpunkter. Tillägg till översiktsplanen är nu utställd för yttrande. Sven skriver förslag till yttrande, som styrelsen får lämna synpunkter på, innan vårt slutliga yttrande skickas till kommunen före 3 okt - Trolska skogen i Mellanfjärden: Sven har inventerat växterna. Inger och Ann-Christin åtog sig att komplettera inventeringen med mossor och lavar - Rovdjursinformation till elever i åk 6 i Nordanstigs kommun: Sven skrev 5 maj ett brev till kommunen och friskolorna. Inga svar har erhållits och vi kan inte heller se att frågan behandlats av kommunens Utbildnings- och kulturnämnd - Kommunens energi- och klimatstrategi: Kommunen har anlitat en konsult för att göra miljöbokslutet för Vi hade planerat att efterlysa detta men avstår nu från det - Vindkraft: Översiktsplan beslutades av kommunfullmäktige i nov Överklagan har lämnats in till Förvaltningsrätten från två håll p g a påstådd jäv i beslutsgången. Om överklagan bifalls kan det ev leda till att beslutsprocessen måste göras om 3. Föreningsutveckling medlemmar 5 september 2011 = 3,2% av Nordanstigs befolkning. Mycket positiva siffror! - Föreningens hemsida har haft träffar sedan starten Sven fick i uppdrag att kontakta pressen för att informera om vårt arbete och vår medlemsutveckling 4. Arrangemang a) Genomförda: - Naturnatten 5 juni i Haghällorna Bergsjö. 14 deltagare - De vilda blommornas dag 19 juni i Bergsjö. 19 botanister - Rigbergsslåttern 3 juli. 19 slåtterarbetare deltog i slåttern som ordnades för 20:e gången - Kustvandringen på Tjuvön 10 juli lockade c:a 10 deltagare - I Kustvandringen på Notholmen 24 juli deltog 17 vandrare b) Kommande: - Svampdag på Ersk-Matsgården i Hassela 11 sep. Sven och Torsten ansvarar - Långskäggsutflykt till Västertuppan-Högtuppan i Hassela 24 sep. Samarbete med Hudiksvallsbygdens Naturskyddsförening. Sven ansvarar för vår räkning - Friluftsfolkets dag i Strömsbruk 2 okt. Sven tar ansvar för vår del - Medlemsträff i Bergsjö 4 okt i Lönnbergskyrkan. Sven ordnar med en annons i Nordanstigarn. Vi lämnar synpunkter på det förslag som Sven utformar. Inne senast 13 sep. Som påminnelse om de kommande arrangemangen skickar Sven e-post till alla medlemmar, som uppgivit e-postadresser till vårt medlemsregister

10 5. Nästa möte. Torsdag 20 okt kl hos Ann-Christin i Mellanfjärden Vid protokollet Ragnar Svensson Justeras

11 Styrelsemöte 20 oktober 2011 Protokoll från styrelsemöte Plats: Gnarpsviljans möteslokal i Gnarp Närvarande: Sven Norman, Stefan Haglund (mötessekreterare), Torsten Hansson och Inger Åhslund 1. Protokoll från föregående styrelsemöte Inger ska kontakta Ann-Christin J för att om möjligt hinna med att inventera lavar och mossor i Trolska skogen i Mellanfjärden innan snön kommer. Protokollet lades till handlingarna. 2. Aktuellt a) Från Riksföreningen - Naturskyddsföreningens miljörättsnätverk har en kurs om vattenjuridik 20 nov - Naturskyddsföreningen har guidat en tysk miljöorganisation i svenska hyggeslandskap, vilket resulterat i en protestkampanj mot SCA från den tyska organisationen. En tysk TVkanal har även varit på plats och dokumenterat varifrån tyskarnas toalettpapper kommer. En amerikansk miljöjournalist har besökt Sverige för att dokumentera vad som händer i våra skogar. Vidare har tyska FSC-representanter besökt Sverige och fått se effekterna av den svenska skogsbruksmodellen, som sågades vid fotknölarna. - En del material om Miljövänliga Veckan på temat fisk utdelades och kommenterades b) Från Länsförbundet - Sven är för länsförbundets räkning med i en grupp, som ska ta fram förslag till miljömål för länet inom området Förnybar energi. Gruppen lyder under Länsstyrelsen c ) Lokalt - Arbetet med den nya broschyren Sevärdheter i Nordanstigs kommun fortskrider planenligt. Sven och Torsten har träffat Gunilla Schelin om texter, bilder och layout m.m. några gånger och ytterligare en träff är inplanerad - Beträffande Upprustning av Kustleden är information till markägare utsänd. Några synpunkter har kommit, som nu ska bearbetas. Vissa har inte svarat och ska påminnas. Målet är att ha markägarfrågorna klara i år så att vi kan börja jobba praktiskt med förbättringarna under Stefan informerade om att han från Nordanstigs Kommun fått projektuppdraget att göra en förstudie till Naturvårds- och Kulturvårdsplan. Det ska vara klart senast 31 dec. Vi kommer att få del av hans förslag och lämna synpunkter

12 3. Föreningsutveckling - Medlemsantalet är stort sett oförändrat sedan förra mötet - Hemsidan är uppdaterad och aktualiserad med rapporter från våra senaste arrangemang - Vi gick igenom noteringarna från medlemsmötet 4 okt och konstaterade åter att det finns gott om verksamhetsidéer men ont om folk, som kan ta hand om dem. Vi enades om följande: a) Sven gör ett förslag till handlingsplan för föreningsutvecklande åtgärder. För de åtgärder där f n folk saknas för genomförande skrivs åtgärden in men handläggare utelämnas tills ev lösning finns. På så sätt får vi i alla händelser en viljeinriktning för den fortsatta föreningsutvecklingen b) följande åtgärder bestämdes inom ramen för nuvarande resurser: Stefan åtog sig att försöka få till stånd en vinteraktivitet på temat djurspår m m samt att i samarbete med Röda Korset arrangera en bussutflykt för äldre medlemmar m fl. Ann-Christin har lovat att ansvara för en studiecirkel i lämpligt ämne inom sitt kompetensområde. Sven åtog sig att - kontakta en förskola för ev samarbete med utflykter på naturteman - att närmare undersöka möjligheterna till regelbundna cykelutflykter i Bergsjö - att göra en mall för information i samband med aktiviteter där vi bl a trycker på att vi måste bli fler aktiva. Denna mall ska sedan användas av alla, som leder något av våra arrangemang 4. Programarrangemang a) Genomförda - Svampdagen på Ersk-Matsgården i Hassela 11 sep lockade c:a 25 personer trots regnväder - Långskäggsutflykten till Västertuppan-Högtuppan i Hassela 24 sep lockade 20 deltagare, bl a även från kretsarna i Dellenbygden, Hudiksvall och Sundsvall - Strömsbruks IF:s arrangemang Friluftsfolkets dag 2 okt, där vi medverkade med tubkikare för fågelskådning och en del föreningsmaterial, besöktes av c:a 50 deltagare - Medlemsträffen i Bergsjö 4 okt på temat framtidsfrågor var tyvärr mycket dåligt besökt. Förutom fem styrelseledamöter deltog endast ytterligare tre personer b) Kommande - Ove Nygren kommer till oss 25 okt och berättar till bilder om djur, natur och kultur i Botswana. Affischer är uppsatta och medlemmar informerade via e-post. Gällsta Bygdegård ansvarar för fikat. - Programmet för första halvåret 2012 ska fastställas vid nästa möte. Ett flertal arrangemang är årligen återkommande (en lista utdelades) men datum måste bestämmas.

13 5. Ev övrigt, nästa möte Ett kort resonemang fördes om årets miljöpris. Vi har förslag på värdiga kandidater men ytterligare förslag kan komma än. Sven kontaktar övriga i styrelsen och redovisar alla förslag när förslagstiden gått ut. Nästa möte bestämdes till onsdag 14 dec kl i Älvstagården (Inger bokar.) Vid protokollet Stefan Haglund Justeras Sven Norman

14 Styrelsemöte 14 december 2011 Protokoll från styrelsemöte Plats: Älvstagården i Jättendal. Närvarande: Sven Norman, Stefan Haglund, Inger Åhslund, Torsten Hansson, Niclas Vallin, Ann-Christin Jäderholm, särskilt inbjuden Annelie Persson-Bäck, samt undertecknad. 1. Protokollet från 20 oktober lades till handlingarna. 2. Aktuellt - Torsten och Sven har arbetat med den nya upplagan av broschyren Sevärdheter i Nordanstigs natur, som ska tryckas kring årsskiftet. De träffar Gunilla Schelin 15 dec för en sista granskning av materialet. Broschyren kommer att tillhandahållas via turistbyrån, andra besöksanläggningar m.m. samt läggs ut på vår hemsida. - Länsstyrelsen har med anledning av förändrade strandskyddsregler fått i uppgift att göra en översyn av det utvidgade strandskyddet ( m.) Det berör vår kust som f n har 300 m. Ett tidigare förslag för enbart Nordanstig har efter synpunkter från kommunen, oss och vårt länsförbund återtagits och man utarbetar nu nya rutiner för översynen längs hela Gävleborgs-kusten. Vi har fått ett förslag för yttrande senast 31 jan Sven skriver svarsförslag och delger styrelsen innan det skickas. - Stefan är intresserad av att delta i Vargsymposiet i Vålådalen mars 2012, vilket godkändes. - Stefan har på uppdrag av kommunen genom sitt företag gjort en förstudie till Natur- och Kulturvårdsplan för Nordanstigs kommun. Han framhåller bl a att man i det fortsatta arbetet bör utarbeta separata planer för naturvård resp kulturvård. 3. Program för första halvåret Framtidsveckan diskuterades. Vi ställer upp med förslagsvis 2 aktiviteter (ungefär som under 2011.) Idéer om att vi fortsätter med ett eget arrangemang på temat hav/kust eller något om hållbart samhälle togs upp. Även temat vindkraft togs upp. Dessutom kan vi ställa upp i ett samarrangemang på samma sätt som i Hassela 2011 Annelie lyssnar med en person i Östersund som ev skulle kunna hålla i någon aktivitet. Vi tar upp detta igen vid nästa styrelsemöte Sven kollar upp ledare för Johan-dagen. I övrigt bestämdes följande aktiviteter/ansvariga: - Ugglelyssning klass Ragnar - Månskensvandring (ugglor) 0309 Sven - Årsmöte Lönnbergskyrkan 0311 Inger (bokar lokal) - Spårtecken 03- Stefan

15 - Framtidsveckan Fågelvandring Orn 0515 Ragnar - Naturnatten Stortjärn J-dal 0605 Inger, Torsten - Johan-dagen Holm 0610 Vakant - De vilda blommornas dag 0617 Veronica (Sven kontaktar) - Slåtter i Rigberg 0708 Ragnar 4. Föreningsutveckling - Sven och Stefan fick i uppgift att kontakta de personer, som har meddelat att de ev kan tänka sig att arbeta aktivt i föreningen. Vi beslutade att inbjuda dem till en träff i Bergsjö 25 eller 26 januari. Även e-postinbjudan till övriga medlemmar skall utskickas. 5. Nästa styrelsemöte hålls hos Ann-Christin Jäderholm i Mellanfjärden tisdag 7 feb kl Vid protokollet Ragnar Svensson Justeras Sven Norman

Styrelsemöte 29 januari 2009

Styrelsemöte 29 januari 2009 Styrelsemöte 29 januari 2009 Protokoll från styrelsemöte 090129 Plats: Hos Inger Åhslund i Stockaby, Harmånger Närvarande: Sven Norman (ordf.), Stefan Haglund, Torsten Hansson, Veronica Jägbrant, Inger

Läs mer

Styrelsemöte 9 januari 2006

Styrelsemöte 9 januari 2006 Styrelsemöte 9 januari 2006 Protokoll från styrelsemöte 2006-01-09 Plats: Pell-Pers i Vattrång Närvarande: Sven Norman, Niclas Vallin, Torsten Hansson, Inger Åhslund, Veronica Jägbrant, Stefan Haglund

Läs mer

Styrelsemöte 26 januari 2005

Styrelsemöte 26 januari 2005 Styrelsemöte 26 januari 2005 Protokoll från styrelsemöte 2005-01-26 Plats: Pellpers i Vattrång Närvarande: Sven Norman, Torsten Hansson, Stefan Haglund, Inger Åhslund samt undertecknad. 1. Protokoll från

Läs mer

Naturskyddsföreningen i Nordanstig VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1999

Naturskyddsföreningen i Nordanstig VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1999 Naturskyddsföreningen i Nordanstig VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1999 År 1999 har - förutom den traditionella verksamheten - präglats av arbete med att göra föreningen aktivare. Detta arbete påbörjades på allvar

Läs mer

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson Protokoll fört vid årsmöte den 30 maj 2015 Koloniföreningen Solhällan. Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande

Läs mer

Styrelsemöte 30 januari 2001

Styrelsemöte 30 januari 2001 Styrelsemöte 30 januari 2001 Mötet förlagt till Skogsvårdsstyrelsen i Bergsjö i syfte att få lärdom om dess arbete för naturvårdshänsyn m m i skogsbruket samt diskutera samarbete vid invigning av Hästmyrbergets

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll för Tu Lajv 22/7-09 Närvarande: Andreas ( 35-47) Karin ( 35-47) Linnéa ( 35-47) Zolie ( 35-47)

Styrelsemötesprotokoll för Tu Lajv 22/7-09 Närvarande: Andreas ( 35-47) Karin ( 35-47) Linnéa ( 35-47) Zolie ( 35-47) Styrelsemötesprotokoll för Tu Lajv 22/7-09 Närvarande: Andreas ( 35-47) Karin ( 35-47) Linnéa ( 35-47) Zolie ( 35-47) 35 Öppnande av möte Ordförande öppnar mötet. 36 Planering inför hösten v. 36 Carpe

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Tid: Måndagen den 27 januari 2014 kl. 09.00-12.00 Plats: Riverside, Uddevalla Beslutande Hans Henriksson, Eva Lind Johansson, Boel Lanne, Elin Ruist, Gunilla Magnusson, Karl-Erik

Läs mer

Styrelsemöte 30 januari 2003

Styrelsemöte 30 januari 2003 Styrelsemöte 30 januari 2003 Protokoll från styrelsemöte 2003-01-30 Plats: Hos Ragnar Svensson i Vattrång Närvarande: Sven Norman, Lars Norman, Torsten Hansson, Willy Karelius, Lennart Fors, Stefan Haglund,

Läs mer

Styrelsemöte Sverok Väst

Styrelsemöte Sverok Väst Närvarande: Cecilia Hällstrand, Martin Brosser, Joakim Öfverholm, Sigrid Svensson, Svetozar Kljajin, Simon Österlund, Mikael Jönsson 1. Mötet öppnas Cecilia Hällstrand öppnade mötet klockan 18:36. 2. Val

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) Tid: 18 februari 20 kl 19.00 Plats: Telefonkonferens mellan närvarande styrelsemedlemmar Närvarande: Ledamot / vice ordförande Tommy Malmgren

Läs mer

Styrelsemöte 28 februari 2002

Styrelsemöte 28 februari 2002 Styrelsemöte 28 februari 2002 Naturskyddsföreningen i Nordanstig Protokoll från styrelsemöte 28 jan Plats: Pell-Pers i Vattrång Närvarande: Sven Norman, Lars Norman, Torsten Hansson samt undertecknad.

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2008-10-21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2008-10-21 19.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2008-10-21 Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Kerstin Nilsson, Anna-Greta Lingebrandt,

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Protokoll årsmöte

Protokoll årsmöte Protokoll fört vid Ireortens Biodlarförenings årsmöte 2013 Plats: Ire Naturskola Närvarande: Stig Boklund Bengt Eriksson Mogens Vedel Åke Månsson Lars Nilsson Nils-Erik Svensson Göran Åstrand Anna Erlandsson

Läs mer

PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003

PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003 Nr 8/2003 PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003 PLATS: Gamla Kyrkvägen 24, Danderyd NÄRVARANDE: FRÅNVARANDE: Peter Söderberg Mary-Lotte Mattsson Kristian Falk Pia Berglund Christine Chiacchiaretta

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21 21.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt Hans-Gunnar Leytman, Veronica

Läs mer

Typ av sammanträde Styrelsemöte Sammanträdesdatum 2013-06-12 Tid 13.00 16.00 Handikappalliansen, Hantverksgatan 43 Nyköping. Viola Pettersson + ass

Typ av sammanträde Styrelsemöte Sammanträdesdatum 2013-06-12 Tid 13.00 16.00 Handikappalliansen, Hantverksgatan 43 Nyköping. Viola Pettersson + ass Sida 1 av 8 SÖRMLAND PROTOKOLL 06/2013 Typ av sammanträde Styrelsemöte Sammanträdesdatum 2013-06-12 Tid 13.00 16.00 Plats Handikappalliansen, Hantverksgatan 43 Nyköping Närvarande: Bo Erixon Helge Andersson

Läs mer

Uppdaterat

Uppdaterat 1 Uppdaterat 2017-06-07 Sekreterare Sekreterarens uppgift är att skriva protokoll vid styrelsemöten. Ett protokoll är anteckningar från ett möte och visar vilka beslut som tagits. Protokollet påminner

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll för Tu Lajv 3/12-09 Närvarande: Andreas ( 48-67) Jenny ( 48-67) Karin ( 48-67) Linnéa ( 48-67) Zolie ( 48-67)

Styrelsemötesprotokoll för Tu Lajv 3/12-09 Närvarande: Andreas ( 48-67) Jenny ( 48-67) Karin ( 48-67) Linnéa ( 48-67) Zolie ( 48-67) Styrelsemötesprotokoll för Tu Lajv 3/12-09 Närvarande: Andreas ( 48-67) Jenny ( 48-67) Karin ( 48-67) Linnéa ( 48-67) Zolie ( 48-67) 68 Öppnande av möte Ordförande öppnar mötet. 69 Diskussion om Tu Lajvs

Läs mer

PROTOKOLL Presidiet. 2007-09-27 Nr 2/07

PROTOKOLL Presidiet. 2007-09-27 Nr 2/07 1 (5) Tid: 19.30-20.15 Plats: Närvarande: Telefonsammanträde Ledamöter Ulla Y Gustafsson, ordförande Kurt Kvarnström, vice ordförande Alf Svensson, kassör Ulla Norman, sekreterare 1 Sammanträdets öppnande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (6) Sammanträdesprotokoll 2015-03-02 Plats och tid Amsterdam, kl. 13:00-15:30 Närvarande Se sidan 2 Justeringens tid 2015-03-17 kl 11.00 Stadshuset Sekreterare Veronica Silén Ordförande Daniel Olsson

Läs mer

Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens

Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens Sida 1 av 5 http://villaagarnalerum.se Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens Under sammanträdet serveras en enkel fika Närvarande:

Läs mer

På grund av det låga antalet närvarande styrelseledamöter kunde vi konstatera att mötet inte var beslutsmässigt.

På grund av det låga antalet närvarande styrelseledamöter kunde vi konstatera att mötet inte var beslutsmässigt. Protokoll Svenska Ölfrämjandet SÖ, styrelsen Nr: 4 2008/2009 Tid: Lördagen den 23 augusti 2008, kl. 13.00 17.20 Plats: Glorias, Sankt Petri Kyrkogata 9, Lund. Ledamöter: Thomas Nilsson, ordförande Lars

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

www.shogun-halmstad.se Styrelsemötesprotokoll

www.shogun-halmstad.se Styrelsemötesprotokoll 1 (5) Styrelsemötesprotokoll Plats: Åled, 2014-09-08, kl. 18.00 Deltagare: Peter Höglund Morgan Engdahl Monica Ledel Ordförande Kassör Sekreterare Jonas Mattsson-Frost Ledamot Pernilla Engdahl Ledamot

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2006-03-02

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2006-03-02 Fördelning: Handläggare Jan Kovacs 1 (5) PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE Styrelsen, revisorerna, samtliga sektionsledare NÄRVARANDE Peder Johansson Ingvar Wihlborg Erika Weddfelt Svenåke Ericson Sune Pettersson

Läs mer

Styrelsemöte 2008-01-31 ABC-lokal

Styrelsemöte 2008-01-31 ABC-lokal PROTOKOLL Nr 8 år 10 Styrelsemöte 2008-01-31 ABC-lokal Närvarande 18.00-21.00 Anders Ohlsson (ordförande, vice kassör) Gunilla Wulkan Hughes (vice ordförande) Stefan Sjöström (kassör) Sofia Thente (sekreterare)

Läs mer

Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb

Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb Klubbhuset, Torslanda IK Tisdagen den 27 mars 2012 Närvarande: Katarina Foxenius (ordf.), Nicolas Lopez, Elise Orderud, Thomas

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll 2014-03-10

Styrelsemötesprotokoll 2014-03-10 Styrelsemötesprotokoll 2014-03-10 Närvarande: Ulf Lundell, Birgitta Biderman, Leif Wärme, Kjell Larsson, Anders Ahlström, Anders Ekholm, Arri Hirvasniemi, samt Susanne Bergqvist. Jennie Norén kom till

Läs mer

Protokoll, Styrelsemöte Intacts Vänner 11-02-20, Anhörigcentrum, Örebro

Protokoll, Styrelsemöte Intacts Vänner 11-02-20, Anhörigcentrum, Örebro Protokoll, Styrelsemöte Intacts Vänner 11-02-20, Anhörigcentrum, Örebro Närvarande: Britt-Marie Strandahl, Carl Alsätra, Ulla Winroth, Lena Andersson, Helli Malers, Barbro Redin, Elisabeth Solin, Emma

Läs mer

Protokoll från SPF Malmabygdens ordinarie styrelsemöte 2009-08-03 kl 9.00-11.30 i föreningens lokaler i Malmköping.

Protokoll från SPF Malmabygdens ordinarie styrelsemöte 2009-08-03 kl 9.00-11.30 i föreningens lokaler i Malmköping. Protokoll S8/2009 Protokoll från SPF Malmabygdens ordinarie styrelsemöte 20090803 kl 9.0011.30 i föreningens lokaler i Malmköping. Närvarande: Stig Karlsson, ordf., Ingrid Lundh, v ordf., KarlErik Lööv,

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

Protokoll nr 2 2013. Protokoll fört vid möte med Gymnastikförbundet Sydost på GF Sydosts kansli, Växjö. Tid: 2013-03-18, kl.

Protokoll nr 2 2013. Protokoll fört vid möte med Gymnastikförbundet Sydost på GF Sydosts kansli, Växjö. Tid: 2013-03-18, kl. Protokoll nr 2 2013 Protokoll fört vid möte med Gymnastikförbundet Sydost på GF Sydosts kansli, Växjö. Tid: 2013-03-18, kl. 18,30-21,00 Närvarande: Gun Ståhl, ordförande Mats Nydesjö Mimmi Alburg Via sociala

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Tomelilla Golfklubb

Protokoll fört vid styrelsemöte i Tomelilla Golfklubb 1(5) Protokoll fört vid styrelsemöte i Tomelilla Golfklubb Tomelilla Golfklubb 273 94 Ullstorp Tel. 0417-19430 Datum : 2017-01-09 kl 18:30 i konferensrummet Närvarande: Kenth Bergström (ordförande) Tommie

Läs mer

Protokoll 8-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 30 augusti 2014, SPK Mellansvenskas lokal, Gubbängen

Protokoll 8-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 30 augusti 2014, SPK Mellansvenskas lokal, Gubbängen Protokoll 8-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 30 augusti 2014, SPK Mellansvenskas lokal, Gubbängen Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf, vice

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande för Kalmar länsbygderådet Eva Svensson förklarar medlemsmötet för öppnat.

1 Mötets öppnande Ordförande för Kalmar länsbygderådet Eva Svensson förklarar medlemsmötet för öppnat. Länsbygderådet Protokoll Medlemsmöte Länsbygderådet i Kalmarlän 2010-11-29 Plats: Forum Oskarshamn 1 Mötets öppnande Ordförande för Kalmar länsbygderådet Eva Svensson förklarar medlemsmötet för öppnat.

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 87001-9727) Tid: 9 november 2009 kl 19.00 Plats: Telefonkonferens mellan närvarande styrelsemedlemmar Närvarande: Ledamot / vice ordförande Tommy Malmgren

Läs mer

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Gävle onsdag 4 juni 2014

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Gävle onsdag 4 juni 2014 Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Gävle onsdag 4 juni 2014 1 Mötets öppnande. 2 Till mötesordförande valdes Maria Lundberg. 3 Till mötessekreterare valdes

Läs mer

Protokoll från årsmöte Tom/Limmanäs VA Samfällighetsförening (under bildande) Datum: 2014-04-09 i Fjärås Församlingshem kl 18:30-20:00

Protokoll från årsmöte Tom/Limmanäs VA Samfällighetsförening (under bildande) Datum: 2014-04-09 i Fjärås Församlingshem kl 18:30-20:00 Årsmötesprotokoll 2014-04-09 Protokoll från årsmöte Tom/Limmanäs VA Samfällighetsförening (under bildande) Datum: 2014-04-09 i Fjärås Församlingshem kl 18:30-20:00 1. Mötets öppnande. Föreningens ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö rum 12 Måndag 23 augusti 2010 kl. 10:00-12:00

Kommunkontoret, Bergsjö rum 12 Måndag 23 augusti 2010 kl. 10:00-12:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BRÅ- och folkhälsorådet 2010-08-23 Sida 1 (13) Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö rum 12 Måndag 23 augusti 2010 kl. 10:00-12:00 Beslutande Monica Olsson (s)

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte.

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Karin Nilsson, Maria Hjelm, Reidar Otterbjörk, Päranders Wärja och fr o m 115 Patrik Steen.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STYRELSENS ARBETE

RIKTLINJER FÖR STYRELSENS ARBETE RIKTLINJER FÖR STYRELSENS ARBETE Dessa riktlinjer ges ut av Distriktssköterskeföreningen i Sverige (DSF) som hjälpmedel för styrelsearbetet i de lokala distriktssköterskeföreningarna. Riktlinjerna uppdateras

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Styrelsemöte Protokoll Nr 8 Datum: 2014-01-06 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Lena Weiffert TF Ordförande Gunilla Ferm Kassör Elin Weiffert Sekreterare Patrik Gustafsson Ledamot Jessica Dehlin

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte med Sölvesborgs Brukshundklubb, MÖTE 4

Protokoll fört vid styrelsemöte med Sölvesborgs Brukshundklubb, MÖTE 4 Protokoll fört vid styrelsemöte med Sölvesborgs Brukshundklubb, MÖTE 4 Datum: 20130618 Tid: 18.30 Plats: Klubbstugan Närvarande: Alf Karlström Bengt Jonsson Ingrid Lundh Ingela Brandt Jerker Jeppsson Ida

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 24 september 2012 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare

Läs mer

Salomon Abresparr, Sara Vikström Olsson, Andreas Hansen, Marina Widén och Pontus Johansson

Salomon Abresparr, Sara Vikström Olsson, Andreas Hansen, Marina Widén och Pontus Johansson Närvarande: Utom styrelsen: Ej närvarande: Bilagor: Salomon Abresparr, Sara Vikström Olsson, Andreas Hansen, Marina Widén och Pontus Johansson Linn Carin Fröjd, Ann-Christine Troberg, Lovisa Nilsson och

Läs mer

PROTOKOLL från ÅRSMÖTE mars på Metropols Konferenscenter, Sundsvall

PROTOKOLL från ÅRSMÖTE mars på Metropols Konferenscenter, Sundsvall PROTOKOLL från ÅRSMÖTE 2013 21 mars på Metropols Konferenscenter, Sundsvall Närvarande: 80-talet röstberättigade medlemmar. 1 Årsmötets öppnande Ordföranden Sture Henningsohn hälsade alla välkomna. Sture

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 201 5 Styrelsens sammansättning Mats Djupsjöbacka Peter Lugnegård Ingegerd Saarinen Torgny Forsgren Marie Persson Bygdsiljum Umeå Åsele Lycksele Tärna Ordförande Vice ordförande Sekreterare

Läs mer

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Mölndals Stad

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Mölndals Stad BESLUT 1(3) Naturvårdsenheten 0501-60 53 32 Mölndals Stad Miljö- och hälskoskyddskontoret Lars-Erik Jevås 431 82 MÖLNDAL Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Mölndals Stad BESLUT Beviljade projekt

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

Ordförande Lasse Törnqvist öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 2 Niclas Hallberg valdes till justerare för dagens protokoll.

Ordförande Lasse Törnqvist öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 2 Niclas Hallberg valdes till justerare för dagens protokoll. 1 Protokoll nr 5 2004/2005 2004-11-01 Sammanträde: Styrelsemöte Tid: 26 Oktober 2004 Plats: Närvarande: 1 Öppnande Jenny Nyström Skolan Lasse Törnqvist Niclas Hallberg Eva Lindh Marie Norregårdh Susanne

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet för FSO, Föreningen Social Omsorg Birka Paradise

Protokoll fört vid årsmötet för FSO, Föreningen Social Omsorg Birka Paradise Protokoll fört vid årsmötet för FSO, Föreningen Social Omsorg 2011-03-13 Birka Paradise 1. Mötets öppnande Avgående ordförande Siv Bringetun hälsade alla välkomna och förklarade 2011 års årsmöte öppnat.

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö rum 6 Måndag 26 augusti, 2012 kl. 14.00-16.30. Stefan Trönnhagen

Kommunkontoret, Bergsjö rum 6 Måndag 26 augusti, 2012 kl. 14.00-16.30. Stefan Trönnhagen NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (13) Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö rum 6 Måndag 26 augusti, 2012 kl. 14.00-16.30 ande Monica Olsson (s) Kajsa Gladh (m) Sig-Britt

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för SMC-Dalarna Den 27 September 2014 i Tandådalen

Protokoll fört vid styrelsemöte för SMC-Dalarna Den 27 September 2014 i Tandådalen Protokoll fört vid styrelsemöte för SMC-Dalarna Den 27 September 2014 i Tandådalen 1 Mötets öppnande Ordförande Anders Bihlar öppnar mötet med att hälsa alla välkomna 2 Godkännande av dagordningen Styrelsen

Läs mer

Att starta en studentförening

Att starta en studentförening 1 (5) Att starta en studentförening Läs noga genom hela dokumentet innan ni börjar skriva stadgar, och kontrollera att ni får med allt i er ansökan. Att starta en studentförening kan sammanfattas i fem

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

PROTOKOLL 2013-03-05. Adelöv Framtidsgrupp. Datum 2013-03-05. Tid 19.00. Adelövs skola. Närvarande

PROTOKOLL 2013-03-05. Adelöv Framtidsgrupp. Datum 2013-03-05. Tid 19.00. Adelövs skola. Närvarande PROTOKOLL 2013-03-05 Adelöv Framtidsgrupp Datum 2013-03-05 Tid 19.00 Plats Närvarande Adjungerad Adelövs skola Ingemar Karlsson Kjell Persson Uno Ljungberg Eva Engström Kristina Karlsson Gunilla Jansson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 oktober 2006 kl. 13:00-15:15. Eva Engström Sekreterare. Sven-Åke Eriksson. Kommunkontoret i Bergsjö

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 oktober 2006 kl. 13:00-15:15. Eva Engström Sekreterare. Sven-Åke Eriksson. Kommunkontoret i Bergsjö NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 oktober 2006 kl. 13:00-15:15. Stig Eng (c) ordf Sven-Åke Eriksson (c)

Läs mer

ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED LEDNINGSGRUPPEN

ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED LEDNINGSGRUPPEN Kommuner i samverkan för Inlandsvägen: Mora! Vansbro! Fil ipstad! Storfors! Kristinehamn! Gullspång! Mariestad! Skövde! Falköping! Tidaholm! Mullsjö! Jönköping! Gislaved! Hylte! Halmstad ANTECKNINGAR FRÅN

Läs mer

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 Sida 1 av 6 Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 1 Årsmötets öppnande. Klas Wetter hälsade alla 25 medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Godkännande

Läs mer

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015 Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015 Närvarande: Karin Andersson, ordförande Agneta Lindmark, sekreterare Elisabeth Wallenbring, ledamot Monica Rohland, ledamot Carolina

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Protokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 3/5-2016 mellan kl. 19.00 21.00 i Tingshusets lilla rum i Lerum.

http://villaagarnasavean.se Protokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 3/5-2016 mellan kl. 19.00 21.00 i Tingshusets lilla rum i Lerum. Sida 1 av 5 http://villaagarnasavean.se Protokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 3/5-2016 mellan kl. 19.00 21.00 i Tingshusets lilla rum i Lerum. Under sammanträdet serverades en enkel fika Närvarande:

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) Tid: 2 februari 2011 kl 19.45 Plats: Skype-konferens Närvarande: Ordförande Carl-Olov Filipsson () Kassör Börje Andersson (BA) IT-ansvarig

Läs mer

ÅRSMÖTE DALARÖ KULTUR och FÖRENINGSCENTRUM

ÅRSMÖTE DALARÖ KULTUR och FÖRENINGSCENTRUM ÅRSMÖTE DALARÖ KULTUR och FÖRENINGSCENTRUM Protokoll fört vid årsmöte på Tullhuset 2016 04 06 1 Öppnande Mötet öppnades av ordförande Richard Nordgård som hälsar alla välkomna. 2 Fastställande av dagordning

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Byagruppen. Ett hållbart framtidskoncept som skapar gemensam uthållighet inom Piteå Snöskoterklubb

Byagruppen. Ett hållbart framtidskoncept som skapar gemensam uthållighet inom Piteå Snöskoterklubb Byagruppen Ett hållbart framtidskoncept som skapar gemensam uthållighet inom Piteå Snöskoterklubb 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid 2 Bakgrund sid 3 Varför pratar vi så mycket om begreppet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll nr 4 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 9 september 2010.

Sammanträdesprotokoll nr 4 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 9 september 2010. Sammanträdesprotokoll nr 4 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 9 september 2010. Beslutande: Hans Häll, ordf Lars Svensson Göthe Erlandsson Rune Kronkvist Lennart Johansson

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Kära medlem i Naturskyddsföreningens Örebrokrets!

Kära medlem i Naturskyddsföreningens Örebrokrets! Kära medlem i Naturskyddsföreningens Örebrokrets! Vi samkör i höst med Hopajolas/Länsstyrelsens månadens reservat, samt Karlskogakretsen. Info om höstprogrammet hittar du här, och på vår facebooksida.

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll NOF 2013-12-17

Styrelsemötesprotokoll NOF 2013-12-17 NOF 2013-01-28 Sid 1 (5) Datum: Tisdagen den 17/12 2013. Tid: 19.00 Plats: Telefonmöte Styrelsemötesprotokoll NOF 2013-12-17 Närvarande: Jan-Olov Johansson, Birgitta Landberg, Berth-Ove Lindström, och

Läs mer

Lotteri och informationsbord på Arvika Marten. Kemikalier i barns vardag Månd 12 oktober

Lotteri och informationsbord på Arvika Marten. Kemikalier i barns vardag Månd 12 oktober Medlemsblad för Nr 2 2015 Arvikabygdens Naturskyddsförening Årgång 28 Svenska Naturskyddsföreningen Laxtrapp i Älgån Foto:Ann-Christin Karlsson Lotteri och informationsbord på Arvika Marten Kemikalier

Läs mer

Protokoll fört vid CK-mötet den 10 maj 2002 i Helsingborg

Protokoll fört vid CK-mötet den 10 maj 2002 i Helsingborg ACoA, CK-mötesprotokoll från Helsingborg, 10/5-2002 1/5 Förkortningar: CK Centralkommittén CK-gruppen den grupp som gör service inför CK-mötet Gsr Gruppservicerepresentant SK Servicekontoret LK Litteraturkommittén

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i GBBF

Protokoll från styrelsemöte i GBBF Protokoll från styrelsemöte i GBBF 2016-11-23 Närvarande: Bert Nilsson, vice ordförande Agneta Ohlsson, sekreterare Ove Olsson, kassör Doris Lundin, ledamot Leif Allvin, ledamot Lisbeth Örgård Jonas Neijmar

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues

Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues Tid: Onsdagen den 12 mars 2014 Plats: Föreningslokalen på Drottninggatan 2, Tidaholm Närvarande: Jan-Yngve Ekstedt, ordförande Anneli Persson, kassör

Läs mer

Minnesanteckning telefonmöte 2013-10-27

Minnesanteckning telefonmöte 2013-10-27 Minnesanteckning telefonmöte 2013-10-27 Närvarande: Malin Lindbäck, Susanne Bergquist, Berit Björkman och Marie Löfgren (början av mötet) Ordförande Malin hälsar välkommen Sekreterare Susanne väljs till

Läs mer

Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp

Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp - Tips och anvisningar för dig som vill starta en diagnosförening Innehåll - Stadgar och annat grundläggande - Att bilda en förening - När föreningen har

Läs mer

71 Mötets öppnande Ordföranden Bo Lindgren förklarar mötet för öppnat och hälsar alla välkomna.

71 Mötets öppnande Ordföranden Bo Lindgren förklarar mötet för öppnat och hälsar alla välkomna. Närvarande: Bo Lindgren, Bertil Johansson, Johnny Nilsson, Roland Svensson, Åsa Mood och Wide Hellman Frånvarande: Ingen 71 Mötets öppnande Ordföranden Bo Lindgren förklarar mötet för öppnat och hälsar

Läs mer

Protokoll fört vid Glemminge byalags styrelsemöte 2009-08-11

Protokoll fört vid Glemminge byalags styrelsemöte 2009-08-11 1 Protokoll fört vid Glemminge byalags styrelsemöte 2009-08-11 Närvarande: Bo Björkman Anders Larson Gerd Löfquist Jasenka Mauzer Åkerlund Anna Nilsson 1. Mötets öppnande. Ordförande öppnade mötet och

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte för Ängsbacka Kursgård Ekonomiska Förening söndag 4/10-09

Protokoll från styrelsemöte för Ängsbacka Kursgård Ekonomiska Förening söndag 4/10-09 Ängsbacka Kursgård Ekonomiska Förening 2009-10-04 Närvarande: Conrad Subhasha Born Eva Sanner Helge Ryen Henrik Flarönning Johan Bysell Kjell Gustafsson Nina Höjdefors Rebekka Olivegren Susanne Ytterborn

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

Årsmöte Fuxernaskolan kl 14.00

Årsmöte Fuxernaskolan kl 14.00 Årsmöte Fuxernaskolan 160313 kl 14.00 Närvarande: Zorayah Hellberg, Ewa Larsson. Alf Joakim Persson, Cecilia Sandbeck, Malin Holström, Markus Andersson, Amanda Georgiou, Alva Olsson, Erik Georgiou, Matilda

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA Närvarande: Charlott Lundberg, Anna Liss-Daniels, Kristina Lindström, Lena Andreasson,

Läs mer

STYRELSEMÖTE PROTOKOLL HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST 2014-02-18 Nr / 2014 Önskehemsgatan 40 124 54 Bandhagen Sida 1 av 5

STYRELSEMÖTE PROTOKOLL HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST 2014-02-18 Nr / 2014 Önskehemsgatan 40 124 54 Bandhagen Sida 1 av 5 124 54 Bandhagen Sida 1 av 5 Plats: Tid 2014-02-18 kl. 18:30-21:00 Närvarande ledamöter: Anmält förhinder: Terje Gunnarsson, vice ordförande Leif Swärdh, ersättande ledamot Katarina Kalavainen, sekreterare

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

11 Val av Sekreterare för mötet. Till Sekreterare för mötet valdes Magnus.

11 Val av Sekreterare för mötet. Till Sekreterare för mötet valdes Magnus. Protokoll styrelsemöte: Nummer: 4/11 Datum: 2011-04-11 Närvarande: Mats Hult, Jonsson, Ragnar Nilsson, Eva Persson, Owe Rosenholm, Magnus Sandberg och Rune Åström. Frånvarande: Inga. Telefonmöte över Skype:

Läs mer

Närvarande: Gunilla Karlbom, Monica Hjerp, Christer Antman, Stig Davidsson, Sune Liljedahl, Per Johansson Christer Gunnarsson Ola Svensson från 7

Närvarande: Gunilla Karlbom, Monica Hjerp, Christer Antman, Stig Davidsson, Sune Liljedahl, Per Johansson Christer Gunnarsson Ola Svensson från 7 Protokoll fört vid Postens Idrottsförbund Styrelsemöte i Borlänge 2008-02-08 Närvarande: Gunilla Karlbom, Monica Hjerp, Christer Antman, Stig Davidsson, Sune Liljedahl, Per Johansson Christer Gunnarsson

Läs mer

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap Sid 1 (8) Närvarande: Frånvarande: Ulf Haraldsson, ordförande Janne Björck, sekreterare vid protokollet Fredrik Söderholm, varvschef Lars-Erik Thorell, klubbmästare Paul-Lando Matiesen, hamnkapten Björn

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Måndagen den 11 september 2006 Plats: Anders och Mia i Karlshamn, kl. 18:30

Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Måndagen den 11 september 2006 Plats: Anders och Mia i Karlshamn, kl. 18:30 Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Måndagen den 11 september 2006 Plats: Anders och Mia i Karlshamn, kl. 18:30 Närvarande: Ledamöter: Suppleanter: Valberedare: Revisorer: Rauno Lakso,

Läs mer

Styrelsemöte 090124. Revision Datum Utfärdare Sida A 2009-01-25 Sten-Anders Hofvendahl 1 (8)

Styrelsemöte 090124. Revision Datum Utfärdare Sida A 2009-01-25 Sten-Anders Hofvendahl 1 (8) A 2009-01-25 Sten-Anders Hofvendahl 1 (8) Mötesdatum: 2009-01-24 Tid: 09.00-11.30 Plats: Konferenshus Sundet Boxholm Närvarande: Mikael Seidl, Camilla Persson, Peter Tuvberger, Sten- Anders Hofvendahl,

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Karl-Henrik Nanning. Tisdagen 20 april, kl. 13.00, Malmö

Karl-Henrik Nanning. Tisdagen 20 april, kl. 13.00, Malmö 12 mars 2010 1 Plats och tid Riksdagshus 7-9, Stockholm, fredag den 12 mars, kl. 10.00-14.30 ande Kurt Kvarnström, Södra Dalarnas samordningsförbund Alvi Berglund, Finsam Östersund Marie Litholm, Samordningsförbundet

Läs mer

Ge oss kraft att förändra Pg 90 1909-2. Naturskyddsföreningen Bollnäs Hanebo Voxnadalen. Kretsbladet. Vinter & Vår 2016

Ge oss kraft att förändra Pg 90 1909-2. Naturskyddsföreningen Bollnäs Hanebo Voxnadalen. Kretsbladet. Vinter & Vår 2016 Naturskyddsföreningen Bollnäs Hanebo Voxnadalen Ge oss kraft att förändra Pg 90 1909-2 Kretsbladet Vinter & Vår 2016 Kungsörn Jan -15 Foto: Stefan Persson Ansvarig utgivare Stefan Persson. Redaktionen

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2013

Protokoll Årsmöte 2013 Protokoll Årsmöte 2013 www.sporren.info Datum: 2013-02-25 Plats: Stadshuset/Ryttmästaren Tid: 17.00-18.00 Närvarande: Helene Hopfgarten, Birgitta Lilja, Catharina Hedlund-Östman, Tordleif Hansson, Monica

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Tid: 2015 06 01, 9.00 12.00 Plats: Folkets hus, Uddevalla Beslutande Ej närvarande styrelseledamöter Övriga deltagare Ordförande Justerare Sekreterare Underskrifter: Sekreterare

Läs mer