Framtidsverkstad. Skapande Samspel. från hinder till handling. Bygden mellan broarna, 5 maj 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtidsverkstad. Skapande Samspel. från hinder till handling. Bygden mellan broarna, 5 maj 2007"

Transkript

1 1 Framtidsverkstad Skapande Samspel från hinder till handling Bygden mellan broarna, 5 maj 2007 Processen genomfördes av13 personer, se bifogad deltagarlista. Processledare var Gertrud Hedberg och Maud Salomonsson Processen genomfördes på beställning av Bygden mellan Broarna Arbetsdagens tema fastslogs till Med nytänkande och drivkraft utvecklar vi tillsammans Bygden mellan Broarna Dokumentation från Framtidsverkstaden, Maud Salomonsson I Framtidsverkstan är det deltagarna som står för innehållet, den gedigna kunskapen, erfarenheter och visioner om hur man demokratiskt kan komma fram till målet. Processledarna styr, med fast hand, de olika faserna i processen. Man tillåts inte att "rusa" fram och utsatta tider skall hållas. Processen genomförs i olika faser. Detta material redovisar resultatet av de olika faserna. Deltagarnas Förväntningar Tänka mot gemensamt mål Tänka lika Jobba ihop hjälpa varandra Få ihop inte flytta Föra fram mig bollplank Använda i egen verksamhet Stort avstamp framåt Samarbete Lära känna varandra Öppna säcken Få ihop idéer o nya Möta kreativa människor Få kraft att sätta igång Bikupa Deltagarna fick 2 och 2 diskutera innebörden av Bra samarbete Hållbar utveckling

2 2 Följande ord kom fram Bra samarbete: Ömsesidigt utbyte för ALLA parter Socialt och ekonomiskt umgänge Konkurrens Styrka när man är många Pratar gott om varandra Råd och praktiskt utbyte Jämbördighet Våga vara öppen Hållbar utveckling: Inbördes relationer Förnyelse Flexibilitet Uthållighet Inte ge sig Fokus Tydliga mål Genom föreningen Kvalitet Våga säga nej Långsiktighet Hinderfasen Vad finns det för hinder, vad är man kritisk mot, vad upplevs som problemfyllt? Individuellt skrev var och en ner hinder för att komma fram till det gemensamma målet, temat för dagen. Orden skrevs sedan ned på blädderblock. Hinderord Oförstående byråkrater o tjänstemän Segdragna beslut Tiden Pengabrist Motstånd från folk Övertygelse Tidsbrist Ekonomi Lite timmar på ett dygn Motstånd (myndigheter) Avundsjuka Bekvämlighet Enkelspårig inriktning Hur mycket måste jag ge Vad får jag tillbaka Alltför lång införsäljning Egoism Inkomster i föreningen Geografisk område Vilja Intresse Tid Åldersfördelning Byråkrati Kunskap Myndigheters oagerande Rädsla att sticka ut Kunskapsbrist Kångliga regler Kundunderlag Mot samma mål? (Farhåga) Egen fokusering Utnyttjande (utan vinst) Överskattning Besvikelse Kommunikation Lagar regler Tidsbrist Oengagemang Proppmättattityd Ej godkänd hos Bolagsverket Splittring mellan byarna Ingen gemensam hemsida För mycket valmöjligheter Oekonomi Vilja För kort sommar Kommunen/Tillstånd Nu gällde det att prioritera! Var och en fick 10 poäng att fördela bland hinderorden. Fördelning av poäng bestämde var och en själv. Vad är det största hindret för att nå vårt mål? Poängfördelningen gav följande resultat i "Hindertoppen". Hindertoppen Poäng 1 Tid 27 2 Byråkrati, myndigheters agerande 25 3 Pengabrist 23 4 Vilja Övertygelse 14 5 Proppmättattityd, bekvämlighet 9

3 3 6 Avundsjuka, motstånd från folk 9 7 Utnyttjande utan vinst 8 8 Egoism 3 Splittring mellan byarna 3 Kundunderlag 3 11 Kunskapsbrist 2 12 Kommunikation 1 Enkelspårig inriktning 1 Ingen hemsida 1 Negativa meningar Nu är uppgiften att sätta hinderorden i ett sammanhang. Deltagarna delades i 4 mindre grupper och fick till uppgift att författa negativa meningar för att förtydliga hinderorden. Resultat Grupp 1 (Eva, Torbjörn, Kerstin, Fredrik) 1. Det händer ingenting i den där föreningen. Jag har inte lust att lägga ner en enda minut på BMB. 2. Det är energikrävande att förstå och uppfylla deras krav. 3. Vi har inget startkapital/omsättning. 4. Medlemmarnas ovilja att satsa tid. 5. Jag sköter mig själv och skiter i BMB 6. Hur har det där företaget råd att åka utomlands flera gånger per år? 7. Det finns personer som tar mer än de ger. 8. Jag tänker på mig själv och skiter i andra. 9. Saknaden av gemensamma mötesplatser. 10. Det är längre från stan till BMB än från BMB till stan. 11. Vi klarar inte av att fylla i alla blanketter. 12. Se punkt 9 Grupp 2 (Kristina, Inge, Rickard) 1. Det finns ingen tid till BmB 2. Byråkratin är tungrodd och tidsödande 3. Det är svårt att hitta riskkapital till små företag och projekt. 4. Det kan vara svårt att dra åt samma håll. 5. Det kan vara svårt att få alla delaktiga i projektet. Grupp 3 (Annika, Morgan, Johan) 1. Tiden är begränsad. Det tar för mycket tid o kraft till egen försörjning/eget företag. Ingen annan gör mitt jobb. 2. Myndigheter/byråkrati tar ohygglig kraft o tid innan man har fått alla tillstånd. 3. Utan pengar kan man inte köpa tid och kompetens. 4. Svårt att få alla motiverade att satsa vad som krävs för att lyckas. 5. Övriga punkter ligger i stort sett inbakade i ovanstående.

4 4 Grupp 4 (Per Erik, Camilla, Ulf) 1. Tid Vi ser på olika sätt Okunskaper mellan aktörer, regelverket är för komplicerat. 3. För lite olja att smörja penningpressarna. 4. o 5. Människornas ovilja att ge men vilja att ta 6. För många har läst Jantelagboken 7. Vi står på randen till konkurs 8. Egoism är den bästa läran Handlingsfasen Positiva meningar Samma grupper som tidigare skall nu vända de negativa meningarna till positiva meningar. Resultatet grupperas under temaområden Fantasiövning Den stora gruppen delades i två grupper. Fantasiövningen genomfördes för att stimulera deltagarnas fantasi och förmåga att skapa visioner. I denna fantasiövning gällde det att presentera BmB fantastiska utveckling. Rykten hade spridits till Japan och en delegation är på väg att välja ut den mest spektakulära idén av alla. Uppgiften var att sälja in och presentera idén. Grupperna fick uppdraget att under lunchen arbeta fram den spektakulära idén Gruppernas resultat se bilaga 1 Resultatet av positiva meningar som grupperats under temaområden Mötesplats för samverkan Vi som är med från början peppar varandra och det sprider ringar på vattnet Våga släppa taget, var stolt och ödmjuk Här utnyttjar vi varandra med vinst Egoism tillsammans med andra Vi måste få fler motiverade att lägga sin tid till BmB Gemensamt kan vi skapa tid och kraft till BmB Vi har viljan att samarbeta Vi får all den hjälp vi behöver av varandra Vi hjälper varandra Vårt företagshus är vår naturliga mötesplats Jag lägger min själ i BmB Vilken energi i BmB. Där vill jag va mé Man söker sig till Vinnare!

5 5 BmB Gnosjö 1 3 Trångsviken 2 Silicon Valley Utvecklingsmöjligheter BmB är en del av mitt företagande och liv och ger mig tidsvinster Vi engagerar hela bygden Va roligt att så många satsar egen tid Va roligt att det går bra för dom Alla drar sitt strå till stacken Vilken tur att stadsborna har fattat att det är kortare till BmB än tvärs om Vi ser bara möjligheter inga hinder B m B Myndigheterna en möjlighet Myndigheterna ger oss bra stöd Förenad kunskap o stor grupp är stark gentemot Myndigheter Myndigheter är till för oss Kunskapen finns i gruppen för att möta utmaningen gentemot myndigheter Finansieringsmöjligheter Fler kan bidra till högre riskkapital! Bankerna ser välvilligt på samarbetet. Gemensamt pressa priserna på upphandling Vi kan hitta pengar Vi har en slid omsättning och verksamhet.

6 6 Konkreta framtidsbilder De positiva meningarna bearbetades nu i nya grupper för att ge tydliga bilder av en önskvärd framtid. Varje grupp prioriterar materialet och skall beskriva målet, ge konkreta utopier återkopplade till temat. Grupp1 Vision Lång sikt 5 15 år Hotell Sporthall Pappersakademien Entreprenörsakademien Kretsloppsakademien 5 15 år Biogasanläggning 2 5 år 0-2 år Bygden mellan Broarna Kort Sikt år 0 år Gemenskap/Upphandling -Rabattavtal/externt Gemenskap/Försäljning -Rabattavtal internt Gemenskap/matställe Gemenskap/Marknadsföring uppmun Hemsida med gula sidorna Vi syns alltså finns vi Driftbolag

7 7 2-5 år Gång & Cykelbanan! BmB Riskbolag JAK Sporthall Gemensamt Hotell/Restauran/Pub Turist Torget Vindkraftsatsning Grupp 2 Allaktivitetshus t ex matservering, butik, turisminfo, mötesplats Biogas, vindkraft Hemsida Logga Turism Eco, Kultur, mat Vi har 5 stora utländska riskkapitalfinansiärer Bra kontakt med bank och myndigheter Gemensam administration Grupp 3 Energiprogram Vindkraft, Biogas, Sophantering/fjärrvärme Mötesplats Bygdekontor Prästgården - telefon service - ekonomistöd/rådgivning - kornboden - information Gång och cykelväg Finansiering -serviceavgift - projektpengar - anställda (administratör) -provision på tjänster o arbete - lån Hemsidan - intern (aktuellinfo) - extern Servicecenter butik, post, bank, Offentlig service Medlemsägd

8 8 Förverkligandefas Hur konkret gå tillväga för att förverkliga framtidsbilden? Deltagarna får under en vernissage välja ur 4 områden Mötesplats Servicecenter - administration - post - offentlig serviceaffär - mm Resurser Energiprogram Gång o cykelväg Natur Människorna Hotell mat Detta valde Johan, Kerstin, Inge, Torbjörn, Morgan Marknadsföring - hemsida - logga mm Turism -se visionerna Finansiering Ekonomi Upphandling Försäljning Riskbolag Detta valde Rickard, Camilla, Kristina, Annika, Eva, Per-Eric, Fredrik

9 9 Handlingsplaner Vad Ansvarig När 7/5-07 Mötesplats lokal Syfte: Gemensam mötesplats Kontor Inge + Torbjörn Resurser: Lokal, bredband, telefon, kopiator Gång- och cykelväg Syfte: Påverka beslutsfattarna att bygga Sverigeleden så att den blir trygg o säker Kerstin/styrelsen Se Byalagets material Informera om BmB och möjligheter - tillväxt Turism Service/guidning (Moose Garden) Boende, mat, aktiviteter, SPA, upplevelser Kerstin Kristina Vecka 19 VAD NÄR HUR VEM Marknadsföring (Internt) (Externt) 18 maj + 19 maj Lokaldelen 300 ex x 2:- = ex x 1:- = ex porto 5: :- Tot 2.500:- Camilla + styrelsen (Per-Eric) Hemsida Intern Extern (Intresseanm, Ansökan medlskap) 18 maj 18 maj Resursbank Reg. domän 250:-/år 2000 kr/initialt Rickard Logga Grafisk profil Maj augusti Slutet av aug Offert förslag Logotypetävling Upphandling kr Camilla+styrelsen Upphandling Rabatter medlemsprocessen Maj augusti Klart till årsmötet Beskriv för medlemmarna avsikten Ragga rabatter Styrelsen Arb. Fredrik Styrelsen Enskilda + Hemsida

10 10 Försäljning/Reklam Medlemsannons + länk Turismen 18 maj Hemsidan Rickard Stryyrelsen Kristina Camilla Annika Skyltar Annons om hemsidan i bilagan Hur man ska gå vidare och uppföljning av aktiviteterna ska diskuteras på frukostmötena i framtiden. Efter Framtidsverkstan så samlades interimsstyrelsen för att färdigställa ansökan för ekonomiska föreningen. Ord om dagen Bra möjlighet Visioner Början till något konkret Bra, vill göra något Fantastisk bra grupp, underlag Imponerad Framtidstro Över förväntan Kommit fram till Engagerande Jättetrevligt träffa andra företagare Känns kul Skönt bolla Kom ut mycket mot framtiden Uppfyllt målet med råge Som processledare kändes dagen fantastisk. En otrolig energi strålade emot oss och deltagarna visade verkligen engagemang och framtidstro. Vi önskar God Fortsättning och Lycka Till! Processledare Gertrud Hedberg Tfn , Maud Salomonsson Tfn ,

11 11 Deltagare. Namn Telefon Annika Tillman Johan Imnander Morgan Olofsson Inge Godenius Rickard Olsson Kristina Öhrling Eising Eva Norlin-Holmberg Torbjörn Norrlund Fredrik Magnusson Kerstin Englund Per-Eric Ejstes Ulf Andersson Camilla Landgren Processledare: Gertrud Hedberg Maud Salomonsson

MANUAL. företags samverkan. Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva

MANUAL. företags samverkan. Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva MANUAL företags samverkan Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva Denna manual ger en grundläggande introduktion till småföretagssamverkan och hur ni kan skapa

Läs mer

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé En praktisk handbok idé Lärarhandle idé idé idé dning idé LÄRARHANDLEDNING Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal

Läs mer

Dokumentation av ett utvecklingsprogram för kvinnor som driver företag

Dokumentation av ett utvecklingsprogram för kvinnor som driver företag Dokumentation av ett utvecklingsprogram för kvinnor som driver företag Innehåll: 3. Inledning 4. Introduktion till programmet 5. Intervju med Mona Jakobsson 6. Bakgrund till KompetensTrappan 7. Intervju

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

- Fokus import och export - Mentor. fokus import och export

- Fokus import och export - Mentor. fokus import och export - Fokus import och export - Mentor fokus import och export Innehåll Mentorskapsprogram med fokus på import och export 3 Utveckla ditt företag med en mentor 4 Varför mentorskap 5 Almi tipsar inför import

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31 X4981

Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31 X4981 Datum 2013-12-06 Projektuppgifter Projektets titel Journalnummer hos finansiär Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31

Läs mer

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 RAPPORTERING Datum: 2014-09-01 Projektbenämning Socialt företag- fortsättning Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 Rapportförfattare Reidun Andersson Sammanfattning Denna period har

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Chefen & Utvecklingssamtalen

Chefen & Utvecklingssamtalen Chefen & Utvecklingssamtalen INNEHÅLL Delat ansvar 4 Utvecklingssamtalet 5 Innan samtalet 6 Under samtalet 8 Utvecklingssamtal i grupp 15 Källor & Boktips 18 Ledarna maj 2011 2 På nästan alla arbetsplatser

Läs mer

Framtidsverkstad Mötesplats framtiden Framtidsdialog Statistisk analys Scenariometoden Visionens makt. Brainstorming

Framtidsverkstad Mötesplats framtiden Framtidsdialog Statistisk analys Scenariometoden Visionens makt. Brainstorming Framtidsverkstad Mötesplats framtiden Framtidsdialog Statistisk analys Scenariometoden Visionens makt Brainstorming Vart vill vi? Framtidsplanering Brainstorming I varje förening är det viktigt att tänka

Läs mer

Lyckad utbildning ger fler sociala företag i Värmland

Lyckad utbildning ger fler sociala företag i Värmland Lyckad utbildning ger fler sociala företag i Värmland - Vår utbildning är riktad till socialt utsatta personer med målet att de ska starta egna sociala företag och få en ny chans på arbetsmarkanden. Resultaten

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag.

ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Möten som engagerar ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. E-post: bestall@st.org. Fax:

Läs mer

Utvärdering av verksamhetsutvecklingen

Utvärdering av verksamhetsutvecklingen Utvärdering av verksamhetsutvecklingen 2005 Utvärdering Sidan 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...2 Inledning...2 Internatet...3 Bakgrund...3 Mål...3 Förväntade effekter...4 Utgångspunkter...4 Målgrupp...4

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Vad var dina förväntningar på Gomorron Sverige som projekt innan turnén?

Vad var dina förväntningar på Gomorron Sverige som projekt innan turnén? Enkät sammanfattning Vad var dina förväntningar på Gomorron Sverige som projekt innan turnén? Att det skulle bli kul, bra och peppande. Väcka hela Sverige typ. Jag hoppades att jag skulle möta lokala arrangörer

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Sammanfattning Här följer en sammanfattning av kickoffens olika moment och diskussioner. på Kungsholmen

Sammanfattning Här följer en sammanfattning av kickoffens olika moment och diskussioner. på Kungsholmen 1 Rapport från Kickoff med tobaksuppdraget 30-31 augusti 2010 på Kungsholmen Deltagare Bollnäs Jessica Ulvhag, folkhälsostrateg Gävle Johnny Gustavsson, drogsamordnare Kristina Mattson, skolsköterska Hofors

Läs mer