Mig, Dig och Världen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mig, Dig och Världen"

Transkript

1 GLIMTEN Marieborgskyrkan Västervik Nummer 1 / 2014 Årg mars - 1 juni Mig, Dig och Världen En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. Så lyder mottot för den nybildade Equmeniakyrkan som Marieborgskyrkan är en del av. Ett motto att utmanas av och växa in i. Vågar vi förvandlas? Vill vi förvandlas?

2 Insidan Ängalundsgatan 8, Västervik TELEFON 0490 Exp Kök Teleandakt E-post: Hemsida: Facebook: marieborgskyrkan Bankgiro Plusgiro, MBU Förs. org.nr EXPEDITIONSTIDER Tisdag - Torsdag 9-12 Pastor Vik Ordförande Nils-Erik Alne Kassör Krister Samuelsson Marieborgskyrkans Ungdom - MBU Ordförande Anette Danielsson Kassör Anna Alne Marieborgskyrkan är del av SJUKHUSKYRKAN Sjukhuspastor Jonas Karlsson Personsökare Mobil Expedition REDAKTIONSKOMMITTÉ FÖR GLIMTEN Krister Samuelsson Ralph Engstrand Nästa nummer av Glimten nr. 2 har manusstopp 16 maj och utgivningsdag 1 juni Jesus förvandlar - mig, dig och världen Det är ett modigt påstående, att Jesus förvandlar. Läser vi i Bibeln, så ser vi att det verkligen skedde många förvandlande möten kring Jesus. Kanske har du även, som jag, vuxit upp med att höra starka vittnesbörd om hur Gud har förvandlat människors liv. Kanske är det vittnesbördet till och med ditt eget. Men det var länge sedan jag hörde någon personligt vittna om hur Guds ingripande förändrade, förvandlade deras liv. Har Gud slutat verka? Har vi slutat berätta? Eller, är det så att vi slutat förvänta oss att Gud inte bara kan förvandla, utan att det är helt nödvändigt att Han gör det? Åtminstone individuellt sett. Ser vi oss omkring så råder det inga som helst tvivel om att världen är i desperat behov av förvandling. Nu! Genast. Helst redan igår. Situationen är oerhört spänd i många delar av världen och varje dag läser vi nyheter om ökat våld och övergrepp mot minoriteter av olika slag. Omständigheterna för de kristna i världen hårdnar dag för dag och allra tydligast i mellanöstern och östeuropa där kyrkor bränns ner regelbundet och troende människor hotas med skrämselteknik och våld. Här hemma breder antisemitismen, afrofobin och främlingsfientligheten ut sig. Världen behöver förvandling. Men hur kan det ske? Enkelt uttryckt: genom Jesus. Möten med Jesus har verkligen en förmåga att förvandla människor på ett dramatiskt sätt men det sker inte automatiskt. Fariséerna både trodde på Gud och mötte Jesus regelbundet utan att de verkade påverkas något nämnvärt. Förvandling, i den mån det sker, sker endast med vårt medgivande, vår villighet att låta Gud arbeta i, med och genom oss. Gud har kallat oss till att vara medarbetare i det verk han vill utföra. Vi får vara hans händer och fötter, vi får vara hans språkrör mot orättvisor, våld och fördomar. Vi får komma med hans helande, visa hans kärlek, delge hans förlåtelse. Här gäller inga invändningar om vad kan lilla jag göra? Se bara vad tolv enkla män, genom Guds Andes kraft, lyckades genomföra. Gud kallar inte de utrustade, han utrustar de kallade lyder ett uttryck. Det står inte i Bibeln men det kunde ha gjort det. Förändring är omöjlig utan att först förändras själv. Detta gäller i ännu högre grad också förvandling, och det sker endast med vårt medgivande. Förändring ändrar på tillvaron. Förvandling nyskapar den. Möte med Jesus kan förvandla dig, mig och världen. Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar honom och är fullkomligt. (Rom 12:2) Möten med Jesus som förvandlar kan bara ske när vi ställer oss till Guds förfogande, när vi böjer vår vilja för Guds, när vi lägger undan vår egen personliga agenda för att låta oss beröras av det som ligger Guds hjärta närmast. Då kan vi med Guds kraft, tillsammans bli delaktiga i att också förvandla världen. Låt det börja med Dig! Låt det börja idag. Låt det börja med bön! Pastor Eva. 2

3 Glimtar... om det som varit, det som är och det som kommer Missionsfest Bokbordet Trettondagsafton samlades vi till en kväll med missionen i fokus. Traditionsenligt brukar vi försöka ha en gäst som ger oss en fördjupad inblick i något av alla de många satsningar som pågår runt om i världen. Eftersom vi inte hade någon sådan gäst i år fick vi själva tillfälle att dela egna erfarenheter kring olika kulturer, räkna hur många länder och kontinenter vi besökt gemensamt och begrunda hur stor del av världen vi faktiskt bär med oss. Kring borden fick vi sedan tillfälle att tillsammans lära oss mer om olika projekt som bedrivs av Equmeniakyrkan samt försöka sätta oss in i vad det kunde innebära att arbeta under de förutsättningar som beskrevs. Vi fick äta gott, vi gav en missionsgåva som förmedlades till Equmeniakyrkan och vi ägnade tid i bön för de olika projekten vi fördjupat oss i. Visst var detta ett par meningsfulla timmar tillsammans, men jag tror att vi, allmänt sett, behöver beröras av Gud till ett djupare och mer meningsfullt engagemang för mission både lokalt och globalt. Pastor Eva Bokbordet innehåller 132 böcker. På bordet närmast boksnurran finns ett register, som uppdateras två gånger per år. Böckernas titlar är sorterade i bokstavsordning. Boksnurran har 6 hyllor. Alla böcker på nedersta hyllan har beteckningen A1. Nästa hylla nerifrån har beteckningen A2 osv. De nyaste böckerna finns i själva snurran och de allra nyaste längst upp (hylla A6).Bokhyllan på andra sidan bordet innehåller böcker från bokbordet på de tre nedersta hyllorna som har beteckningarna B1, B2 och B3. När man lånar en bok fyller man i lånekortet som finns i boken och lägger det i plastfickan som hänger på snurran. Senast efter tre veckor lämnar man tillbaka låneboken på rätt plats t.ex. A2 tillsammans med lånekortet som hämtas från plastfickan.nya och nygamla böcker. Böcker kan vara helt nya, men de kan också vara från något loppis eller från någon som skänkt boken till bokbordet. Jag vill tipsa om tre böcker, men läs gärna även någon av de övriga 129 böckerna. Exempel på loppisbok är Den kristna tron av Knud Hansen. Denna bok tar på ett ödmjukt sätt upp även de svåra och eviga frågorna. Tack vare detta känns boken rykande aktuell trots att den är från åttiotalet. Om man glömt bort kyrkohistorien blir det en nyttig repetition, när den rullas upp i sitt rätta sammanhang. Författaren hänvisar hela tiden till lämpliga bibelställen. En annan bok som bokbordet fått av en församlingsmedlem har titeln Guds egen tokskalle av Erik Gunnar Eriksson. Författaren har grundat hjälporganisationen Hoppets stjärna. Beslut och handling sker oftast samtidigt och handlingen består i att hjälpa människor var de än befinner sig på jorden. Nästa bok är Ängeln på Malmskillnadsgatan av Elise Lindqvist. Boken är lättläst, men det liv den handlar om har många gånger varit svårt. Författaren har haft en tuff uppväxt och blivit utnyttjad, men Gud grep in i hennes liv till slut. Boken ger tröst till dem som känner sig för gamla att hjälpa till. Trösten består i att man kan använda sin livserfarenhet till att hjälpa andra människor. Fika, kramar och en hjälpande hand behövs för att lindra nöden hos de prostituerade. Ove Henriksson 3

4 Församlingens årsmöte Grafisk profil Församlingens årsmöte ägde rum den 22 februari med deltagande av 31 medlemmar. Som inledning höll pastor Eva en andakt varefter förklarade årsmötet öppnat, ett årsmöte som präglades av tacksamhet för året som gått och framtidstro för det som ligger framför. Hela styrelsen med Nils-Erik Alne som ordförande omvaldes och består av Krister Samuelsson, Lars-Åke Lindbom, Charlotte Lindén, Karin Rehn, Ralph Engstrand, Björn Danielsson och. Av årsberättelsen framgår att det är en omfattande verksamhet som bedrivs. Särskilt kan vi glädja oss åt att gudstjänstdeltagandet ökat. Vi har haft god medverkan av flera sångare och musiker, gästande predikanter och olika gudstjänstledare. Bland övriga samlingar kan nämnas en mycket uppskattad tillsammansdag på Kröngården och samvaron under enkla men trivsamma former på Valborgsmässoafton. Kvinnofrukostarna med sitt varierade program har samlat 312 besökare totalt på sina 6 gånger. Arbetsgrupperna för mission och bistånd har strävat på och levererat imponerande mängder hjälpsändningar. Däremot har kontakten med Ventspils upphört utan att vi vet varför. Våra kontaktförsök har inte lett till något svar. Diakonin har fungerat bra i sitt arbete för människor som behöver särskild omsorg och andakterna på på äldreboendena är mycket uppskattade. Antalet studiecirklar inom ramen för Bilda är fortsatt stort. Hit räknas också flera kulturevenemang, t ex Marcus Brännströms kväll om Lapp-Lisa. Ekonomin avhandlades på ett smidigt sätt och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. MBU:s ordförande Anette Danielsson rapporterade från deras årsmöte om en god verksamhet. Ungdomsträffarna på fredagskvällarna som inleddes i höstas håller på att växa till sig under namnet FredaX. Nya stadgar, som i stort ansluter till equmenias förslag, antogs på årsmötet. I anslutning till serveringspausen var det livlig diskussion och mycket idékläckande kring de 4 verksamhetsmål för 2014 som styrelsen presenterade. Beslutet blev att jobba vidare och utveckla dessa: Synas ute; Ungdomen i fokus; Växa; Gemenskap. Årsmötet beslöt att också lägga till Mission. Styrelsen fick i uppdrag att samla, strukturera och presentera en arbetsgång för att förverkliga målen. Det känns att vi är en levande, livaktig och växande församling! Valberedningen hade gjort ett gott arbete med många telefonsamtal. Nu återstår det att fylla följande vakanser: 1 revisor, medhjälpare till Loppisen, 2 valberedare, kyrkskjutsare och några ombud till olika årskonferenser. Den kanske viktigaste frågan var nog ändå att anställa en ungdomsledare på halvtid. Kennyh Widén är intresserad av tjänsten och han har varit på besök för att presentera sig. MBU beslöt på sitt årsmöte att gå vidare i syfte att anställa honom. Nu ställde sig också församlingens årsmöte positivt till detta. Innan ordföranden förklarade årsmötet avslutat uttalades ett TACK till våra anställda, varefter pastor Eva nedbad Herrens välsignelse över fattade beslut och val. Bönering Bönen är Guds stora gåva till varje människa och till varje församling. Genom bönen öppnas källan till den Helige Andens kraft. Från en av samtalsgrupperna kommer uppmaningen: Vi vill vara en BÖNERING -där många tillsammans - bär varje dags händelser inför Herren. Du som läser detta inbjuds att vara med! BED DÄR DU BEFINNER DIG! Varje dag, vid lunchdags, kan Du stanna upp i bön och tacksägelse över att Jesu kärlek blir tydligare i allt vi gör. JESU LÖFTE: Matt.18:19 Ingen anmälan behövs men vill Du veta mer blir jag glad om Du hör av Dig. Gud hör Din bön vid middagstid! Pastor Anita Förra året fick vårt nya samfund sitt namn, Equmeniakyrkan. Nu har man tagit fram en grafisk profil, en logga, som utgörs av korset med likformade armar och namnet Equmeniakyrkan. På något sätt ska vi nu ta till oss detta och börja använda det även i Västervik, både på kyrkväggen och helst också i olika trycksaker och annonser. Namnet Marieborgskyrkan är så väl inarbetat och känt, så det ska vi behålla. Det var vi överens om på församlingsmötet. Frågan är alltså hur vi bäst införlivar den nya loggan med vårt eget namn. Några olika förslag/idéer finns anslagna i Oktaven. Titta på dem och fundera. Kanske fastnar du för något av dem. Kanske har du ett bättre förslag att presentera. Beslut får vi fatta längre fram när det hela har mognat. Från centralt håll har det sänts ut direktiv för hur det ska och inte ska se ut. Man betonar att korset och namnet är en enhet och ska användas tillsammans. Annars kunde man kanske tänka sig bara korset tillsammans med Marieborgskyrkan. Men då lyfts inte namnet Equmeniakyrkan fram, vilket kan vara värdefullt för att göra den nya kyrkan känd. Å andra sidan kanske det ser konstigt ut med 2 st -kyrkan på väggen, även om det ena är stort och det andra mindre. Vi har alltså en del att prata vidare om.. 4

5 Hälsning från Sjukhuskyrkan Gunnel Noreliusson, igen! Sjukhuskyrkan kan se tillbaka på ett bra år med många kontakter och uppdrag för Jonas Karlssons del. Förutom besök på avdelningarna på Västerviks Sjukhus så får han tillfällen till personalkontakter och även att nå ut på vårdskolorna. Vi märker att han verkligen ses som en resurs på Sjukhuset och att han blir mer och mer efterfrågad. På fängelset har Jonas Karlsson i januari fått förstärkning på deltid av Richard Cudmore, vilket givetvis skapar ännu bättre förutsättningar att tillgodose det enorma behovet av samtal och andlig vård på fängelset. Ni som är intresserade av Sjukhuskyrkan och fängelset är välkomna till årsmötet lördagen den 12 april kl på Frälsningsarmén. Nils-Erik A. Ralph E. Kanonkurs Vi har ju en förnämlig projektor, kanon, i kyrksalen för att visa bilder och texter t ex i samband med gudstjänsterna. Det känns rätt bra att få lyfta blicken uppåt och framåt i stället för att titta neråt när man ska sjunga psalm. Frågan är om inte sången blir starkare också? Men, men, det är alldeles för få som kan hantera projektortekniken och skapa PowerPoint-dokument som fungerar. Det här ska vi nu råda bot på! Gunnar Lindén har ju vid några tillfällen visat hur det kan fungera, så nu har vi planer på att sprida kunskapen till gudstjänstråd, gudstjänstledare, både gamla och blivande, ljudtekniker och övriga intresserade. Gunnar delar med sig av det han kan och visar exempel på hur han gjort och hur man hittar texter mm. Kanske finns det fler som kan något om detta? Krister Samuelsson har lovat kolla vilken utrustning och programvara som kan behöva köpas in och vad det kostar. Tidpunkt för kursen blir to 6 mars kl 19 i kyrkan. Påskvandring april, veckan före Påsk, arrangerar Västerviks kyrkor återigen påskvandringar för kommunens lågstadieklasser. Ett spännande interaktivt drama som hålls i Marieborgskyrkan, där barnen får uppleva omständigheterna kring Jesu död och uppståndelse. Påskvandringen kräver många människors inblandning som både aktörer och medhjälpare i alla åldrar. Om du har tid att hjälpa till under hela eller en del av veckan så meddela expeditionen. Pastor Eva Valborgsknytis 1 gång är ingen gång, 2 gånger är en tradition, och så håller det på att bli. Första året var vi fler än 30, andra året var vi nästan 50 i ålder från 0 till 90. I år är det alltså 3:e gången som denna återupptagna begivenhet äger rum. Undrar hur många fler vi blir i år? Det hela är mycket enkelt men gemytligt: Var och en bidrar på något knytissätt, och så träffas vi i ungdomsvåningen och äter tillsammans. Sedan brukar de som vill ta sig till Kulbacken för tal, sång och brasa. Annars stannar man kvar och umgås. Därefter träffas alla igen för tårta och kaffe. Som sagt, enkelt och gemytligt!! Ibland har vi dessutom bjudits på lite musikunderhållning! Anmälningslista och tidpunkt sätts upp i Oktaven i god tid före Valborg. Välkommen med!! Vi har redan haft besök två gånger av Region Östs församlingsutvecklare Gunnel Noreliusson, dels en inspirationskväll i november och nu senast en gudstjänst med efterföljande samtal i januari. Inte nog med det, hon kommer tillbaka ytterligare två gånger under våren: Onsdag 12 mars och lördag 10 maj. Precis som det skrevs i förra Glimten är hon på rätt plats i livet, för en mer inspirerande person får man nog leta efter. Hon har stor erfarenhet av församlingsutveckling både som församlingspastor och från sina år som riksevangelist. Dessutom kan hon verkligen dela med sig på ett medryckande sätt. Det känns som att vi är en församling i utveckling och växande, och just därför är det värdefullt att ta vara på goda idéer för framtiden. Det här är två tillfällen du inte vill missa! Boka alltså in 12/3 och 10/5 för spännande möten, tankar och samtal. VågaVäxaVidare!! 5

6 Träffpunkt Marieborgskyrkan Mars Söndag 2 Fastlagssöndagen Kärlekens väg H V 8:6-7 Mark 10: Kor 5: NATTVARDS- GUDSTJÄNST med MEDLEMSINTAGNING Nils-Erik Alne Kyrkkaffe grp 2 Måndag 3 Tisdag 4 Onsdag BIBELSAMTAL Jak STICKCAFÉ Torsdag ANDAKT på Korallen Eva C. o Anita A.N. Fredag 7 Söndag 9 1:a sönd i fastan Prövningens stund 1 Mos 3:1-13 Mark 1:12-13 Heb 5:7-10 Ralph Engstrand Lars-Åke Lindbom Lennart Arfwidsson Offerdag MBU Kyrkkaffe grp 3 Måndag 10 Tisdag 11 Onsdag ARBETSMÖTE för mission Gunnel Noreliusson besöker oss Söndag 16 2:a sönd i fastan Den kämpande tron Jes 61:1-3 Mark 14:3-9 Heb 11:23-27 Lennart Arfwidsson Kyrkkaffe grp 4 Måndag 17 Tisdag Samkristna skolrådets årsmöte Onsdag BIBELSAMTAL Jak 4 Fredag 21 Lördag KVINNOFRUKOST Blomarrangemang inför våren Blomsterlandet Frukostbuffé ÅRSMÖTE Smålands baptistmission i Oskarshamn Peter Bernhardsson m fl Söndag 23 J Marie bebådelsedag Guds mäktiga verk 1 Sam 2:1-10 Luk 1:26-38 Kol 1:15-20 med SCOUTINVIGNING bibelutdelning Karin Rehn Offer för utbildning av pastorer o diakoner Kyrkkaffe grp 5 Måndag 24 Tisdag 25 Onsdag ARBETSMÖTE för mission STICKCAFÈ Torsdag SYMÖTE Lördag BARNDOP Söndag 30 Midfastosöndagen Livets bröd Ords 9:1-6 Joh 6: Kor 10:1-6 Gunnar Lindén Lovsångsgruppen Familjen Danielsson Kyrkkaffe grp 6 Måndag 31 April Tisdag 1 Onsdag BIBELSAMTAL Jak 5 Fredag 4 Söndag 6 5:e sönd i fastan Försonaren 4 Mos 21:4-9 Joh 3: Joh 1:8-2: NATTVARDS- GUDSTJÄNST Per-Olov Jakobsson Lars-Åke Lindbom Kyrkkaffe grp 7 Måndag 7 Tisdag 8 Onsdag ARBETSMÖTE för mission 6

7 Fredag MBU:s PAPPERS- INSAMLING Lördag FAMILJEÄVENTYRET SJUKHUSKYRKANS ÅRSMÖTE på Frälsningsarmén Söndag 13 Palmsöndagen Vägen till korset Jes 50:5-10 Luk 19:28-40 Rom 5:1-5 Shalomteam David Ljunggren trumpet Kyrkkaffe grp April PÅSKVANDRINGAR Måndag 14 Tisdag ANDAKT på Lindögård. Eva C. o Anita A.N. Onsdag BIBELSAMTAL STICKCAFÉ Torsdag 17 SKÄRTORSDAG GETSEMANESTUND Lennart Arfwidsson Fredag 18 Långfredagen Korset Jes 53:1-12 Luk 23:26-49 Fil 2:6-8 Ralph Engstrand Lennart Arfwidsson Söndag 20 Påskdagen Kristus är uppstånden Hos 6:1-3 Luk 24:1-12 Apg 3:14-16 Gemensam med Pingstkyrkan och Frälsningsarmén Gunnar Lindén Lennart Arfwidsson m.fl. Kyrkkaffe grp 9 Mådag 21 Annandag påsk Möte med den uppståndne Jer 31:9-13 Joh 20: Pet 1: EKUMENISK GUDSTJÄNST i S:t Nicolai kapell Tisdag 22 Onsdag ARBETSMÖTE för mission Fredag 25 Lördag KYRKSTÄDNING Söndag 27 2:a sönd i påsktiden Påskens vitten Sak 8:6-8 Joh 20: Pet 1:3-9 Nils-Erik Alne Anita A Nilsson Lovsångsgruppen Offer för Mission i Sverige Kyrkkaffe grp 1 Måndag 28 Tisdag ANDAKT på Vapengr Eva C. o Anita A.N. Onsdag VALBORG-Knytkalas Maj Söndag 4 3:e sönd i påsktiden Den gode herden Jer 23:3-6 Joh 10: Pet 5: NATTVARDS- GUDSTJÄNST Eduard Gortzak Lars-Åke Lindbom Lennart Arfwidsson Kyrkkaffe grp 2 7 Måndag 5 Tisdag 6 Onsdag ARBETSMÖTE för mission STICKCAFÈ Torsdag ANDAKT på Korallen Eva C. o Anita A.N SYMÖTE Fredag 9 Lördag FÖRSAMLINGSAFTON Gunnel Noreliusson Servering grp 3 Söndag 11 4:e sönd i påsktiden Vägen till livet 2 Mos 13:20-22 Joh 13: Tess 5: Ungdoms-GUDSTJÄNST Gunnar Lindén Kyrkkaffe grp 4 Måndag 12 Tisdag 13 Söndag 18 5:e sönd i påsktiden Att växa i tro Jes 57:15-16 Joh 17:9-17 Gal 5:13-18 Lennart Arfwidsson Kyrkkaffe grp 5 Måndag 19 Torsdag SYMÖTE Avslutning Fredag 23 Fortsättning på sidan 8

8 Församlingsnytt Söndag 25 Bönsöndagen Bönen 1 Kung 3:5-14 Matt 6:5-8 Rom 8:24-27 Lovsångsgruppen Kyrkkaffe grp 6 Måndag maj STÄDNING RUTSBERG Juni Söndag 1 Söndagen före pingst Hjälparen kommer 1 Kung 19:9-16 Joh 16:12-15 Apg 1: NATTVARDS- GUDSTJÄNST Kyrkkaffe grp 7 Anhörigenheten inbjuder till Onsdagscafé nästan varje onsdag kl. 14 med fika och programinslag. Högtidsdagar 11 mars Maj-Britt Halling 91 år 30 mars Inga-Lisa Karlsson 80 år 4 apr Ingrid Wessman 94 år 12 apr Marianne Pettersson 92 år 23 apr Eva Thorén 60 år 9 maj Britt Thorén 60 år 14 maj Ingrid Nilsson 85 år 14 maj Birgitta Norén 70 år 27 maj Ebba Ohlin 80 år Nattvardstjänare mars, juni april maj Ralph Engstrand Rich Cudmore Sverker Thorén Nils-Erik Alne Bo Ydreborg Gunilla Öst Ove Henriksson Hanna Hanouch Åke Halling Kyrkvärdar vecka 8, 14, 20 Gun Karlsson Gunilla Öst 9, 15, 21 Birger Nygren Carin Gillsjö 10, 16, 22 Nils-Erik Alne Rickard Svensson 11, 17, 23 Karin Rehn Barbro Samuelsson 12, 18, 24 Hanna Hanouch Sisilia Hanouch 13, 19, 25 Gunnar Lindén Charlotte Lindén Vi har flyttat Lisa Pilsmo med familj, Lavstigen 10, VÄSTERVIK Margit Widerström, Erneborg avd 5, Präststigen 3, GAMLEBY Offerdagar Den 9 mars är det Offerdag för MBU. Den 23 mars för utbildningen av pastorer och diakoner Den 27 april för Mission i Serrige Bed för och offra till detta viktiga Mail Du vet väl om att du kan nå både styrelsen och ungdomsrådet via mailen. Mailar du under följande adresser så får alla ledamöter del av ditt mail: Telefonandakt Ring Marieborgskyrkans telefonandakt dygnet runt på tel ! Ny andakt spelas in varje onsdag. 8

9 Ungdomsglimtar Marieborgskyrkans Ungdom FredaX Nya grepp för våra ungdomar denna termin med FredaX varannan vecka. Två träffar har redan varit och vi har 19 inskrivna ungdomar i åldern 11 och uppåt. Kvällarna består av olika teman, som berör trosfrågor och andra viktiga ämnen som rör ungdomarnas vardag. Scout på Sandebo MBU:s Årsmöte MBU, Marieborgskyrkans ungdom, hade den 9 februari årsmöte. Samlingen inleddes med gudstjänstens kyrkfika som på sedvanligt sätt förstärkts med en rejäl tårtbuffé. Ett gott sätt att inleda ett årsmöte!! Föreningens regelbundet återkommande verksamhetsgrenar är; Scout; med tre olika inriktningar: spårare, upptäckare och äventyrare, Fredax(ungdomssamling) Lek o småbarnssång och stickcafé. MBU har under verksamhetsåret även genomfört en kanothajk, ansvarat för en del av aktiviteterna vid sommarhemmet i Rutsberg och haft ett körprojekt en oktoberhelg, som avslutades med sånggudstjänst på söndagen. En del av medlemmarna har även varit på läger under sommaren. Eftersom MBU är en del av equmenia antogs delvis nya stadgar och namnet kompletterades till; MBU en del av equmenia. Årsmötesförhandlingarna leddes av Nils- Erik Alne, styrelsen beviljades ansvarsfrihet av revisorerna, budgetförslaget och verksamhetsplanen godkändes. Till styrelse (UR) för MBU valdes/omvaldes/kvarstår; Anette Danielsson, ordf, Anna Alne, kassör, Anna-Karin Alne, sekr, samt Amanda Ljunggren, Roger Olsson, Estrid Gillsjö, Karolina Gipe Stolth och Ida Olsson. Information gavs om anställning av ny ungdomsledare, Kennyh Widén. MBU hoppas härigenom få ytterligare kraft för nya visioner och vidgat arbete. Årsmötet avslutades med bön för verksamheten och de beslut som tagits. Carin Gillsjö Träffar under våren fredagar 7, 21 mars, 4, 11, 25 april, 9, 23 maj kl Stickcafé Onsdagar 5 mars, 26 mars, 16 april, 7 maj kl Händelser i MBU Tis. 18/3 Samkristna skolrådets årsmöte, Mbk Sön. 23/3 Scoutinvigning och bibelutdelning Mbk Lör. 12/4 Familjeäventyret , ungdomsvåningen Sön. 13/4 Palmsöndagen, Shalomteam Sön. 11/5 Ungdomsgudstjänst Fre /5 equmenias riksstämma i Eksjö UR - Ungdområdets styrelse Anette Danielsson ordförande, Anna Alne, kassör, Anna-karin Alne, sekreterare Amanda Ljunggren, Karolina Gipe Stolth, Estrid Gillsjö, Ida Olsson, adjungerad Eva Cudmore Vi finns till för att rikta fokus på Er barn och unga i kyrkan. Vi vill gärna att Ni barn och unga tänker till hur vi kan skapa en kyrka för Er. Lyft gärna funderingar om vad ni skulle vilja göra med någon i styrelsen så försöker vi jobba för att genomföra era önskemål. Hälsningar UR Tisdagen 11/2 hade scout sin kväll på Sandebo. Det var en mycket mörk kväll, men vi lyckades tända eldar, göra trefot och koka choklad. Som vi drack och åt bulle till. Anna Alne Pappersinsamling Fredagar 11 april och 13 juni kl finns möjlighet att lämna papper vid kyrkan i anslutning till MBU:s pappersinsamling. Kan du hjälpa till? Ring Nils-Erik Alne 24015! 9

10 Region Östs Scoutledardag den 29 mars 2014 Välkomna till Region Östs Scoutledardag den 29 mars 2014 i Nässjö missionskyrka. Vi börjar med fika kl 9.30 och beräknar att hålla på till kl Det kommer att serveras lunch till självkostnadspris. Programpunkter för dagen är bl. a. regionscoutlägret Klockrent 2015 och ett samtal kring vad vi vill med scout i Region Öst framöver. Anmälan görs till Christer Gustafsson senast 22 mars på tfn eller via mail Ny hemsidesadress till vårt regionkontor: equmeniakyrkan.se/ regionost/ Nationellt Kyrkokonferensen maj Rötter och vingar är temat för Equmeniakyrkans kyrkokonferens 2014 som hålls i Filadelfiakyrkan i Stockholm. Rötterna vi har i våra tre bildarsamfund har format oss och kommer alltid färga vår resa vidare. Vingar handlar om vår framtid, vår längtan att nå längre med budskapet och att människor ska komma till tro. Årets konferens koncentreras kring förhandlingarna. Det har varit ett starkt önskemål att kyrkokonferensen ska bli mer hanterlig både i fråga om storlek och kostnad för deltagarna är ett bra tillfälle att testa detta: Konferensen är en dag kortare Det finns tre till fyra stora bibelstudier att välja på istället för många mindre seminarier De lokala församlingarna bjuder in till kvällsevenemang Ingen gemensam gudstjänst på söndagen. De lokala församlingarna bjuder in till gudstjänst på söndagsförmiddagen. Lunch ordnar var och en på stan. Barnkonferens pågår parallellt i Filadelfiakyrkan. En del motioner har det också kommit in. Vi får återkomma till dem i ett församlingsmöte längre fram när hela konferensmaterialet är distribuerat. Här är några av ämnena: Fler bibelskolor Policy för fred Hållbar värld, miljö, klimat Förstärkning av diakonernas roll Remissen Tro, dop och gemenskap kommer också att behandlas. Remissen har fått kraftig kritik. Vår styrelse har därför valt att avvakta med behandlingen av den. Den är ganska krävande att läsa och sätta sig in i och dessutom har man helt bortsett från den juridiska aspekten när det gäller det bokförda medlemskapet. Vi får nog anledning att återkomma till den. Och så ska det väljas en ny ordförande för kyrkostyrelsen, eftersom Ann-Sofie Lasell valt att inte ställa upp för omval. Att be för Att ungdomsledarbiten ska bli bra Vår församlings fortsatt positiva utveckling Kyrkokonferensen i månadsskiftet maj/ juni Verksamhetsmålen för 2014 Martyrkyrkans vänner som stöder förföljda kristna runtom i världen Att glädjas över Alla nya medlemmar FredaX som växer till sig Att antalet gudstjänstdeltagare ökar Bönetjänsten på vår hemsida Att Rich har fått deltidsjobb som fängelsepastor Lilla lotteriet som Arbetsgruppen för mission ordnade Glimten på nätet Vi har förstått att alltfler läser Glimten på nätet. Om du hör till den skaran och alltså inte har behov av Glimten i pappersversion, är det bra om du meddelar Marieborgskyrkans exp eller via e- post så spar vi både miljö, arbete och pengar. Här hittar du Glimten: Klicka på Glimten. Marieborgskyrkan finns på facebook. 10

11 På styrelsens bord Vår grafiska profil i kombination med Equmeniakorset Förändring av styrelsens arbetssätt så att styrelseledamöterna håller kontakt med olika verksamhetsgrenar Någon enkel form av verksamhetsmål/ planer Hanteringen av kollektpengarna. Det börjar bli dyrt att lämna in påsar till banken Ungdomsledarfrågan som vi hoppas gå i mål med inom kort Förenings-& församlingsutveckling Våra 4 anställda i Region Öst är ute på en eriksgata till 10 välspridda platser i vår region, dels för att presentera sig, men framförallt för att inspirera och skapa mötesplatser. Vår församling och MBU hade 4 representanter på plats i Svalliden 15 januari. En bra och inspirerande kväll som hade samlat ett 40-tal deltagare. Efter inledande fika och mingel delade vi upp oss i 3 grupper: Gunnel Noreliusson, väl känd i Marieborgskyrkan, talade om församlingstillväxt utifrån sin förra församling i Mariefred. Mycket handfast och bra! Vår regionale kyrkoledare talade om Alpha och växande. Ida-Maria Brengesjö och Christer Gustafsson talade om ungdomsarbete inom equmenia med tyngdpunkt på projekten Så funkar det och Växa i tro. Kvällen avslutades med en god och engagerande stund av bön och förbön. I bilen hem samtalade vi om hur vi bättre kan knyta ihop det som sker i ungdomsarbetet med församlingslivet. Det får inte vara två skilda verksamheter! Det är en fråga vi får fundera vidare på! Offerkuvert Som du kanske märkt har stället för offerkuvert tagits bort från väggen i Oktaven. Saker och ting förändras med tiden och det här stället var inte längre aktuellt. På något sätt ska vi försöka ge mer utrymme åt böneskålen och göra den mer inbjudande. Att lyfta fram böneämnen är ju en central del i det kristna livet. Tills vidare ligger offerkuverten till Marieborgskyrkan i en korg på bordet i församlingssalen. Det är möjligt att vi hittar en annan placering så småningom. Offertkuvert till andra ändamål, t ex Equmeniakyrkans offerdagar, kommer att läggas fram inför de olika tillfällena. Konsten i Marieborgskyrkan Livets källa I nära 20 år har den stått där och prytt sin plats, Marieborgskyrkans vackra dopfunt Livets källa, tillverkad på beställning av västervikskonstnären KG Petersson. Materialet är ganska grov mässing. -Inte helt lätt att bearbeta och forma, enligt konstnären själv. Hela jobbet tog ungefär en månad. Med åren har dopfunten fått en patina den inte hade från början, då den var guldglänsande. Dopfunten är utformad i tre våningar där vattnet porlar från klotet högst upp och sedan ner från blad till blad för att slutligen rinna in i stammen. Klotet är den ursprungliga formen och bladen symboliserar livet, det växande. Vattnets kretslopp är en symbol för evigheten. Placeringen längst fram i kyrkan och väl integrerad vid dopgraven är en utmärkt bild för hela Marieborgskyrkan som ju ända sedan 1986 är en församling formad ur baptistisk, metodistisk och missionskyrklig tradition. Samfund med olika doptraditioner som här fungerar som en god enhet. Livets källa porlar varje gudstjänst och används inte bara vid barndop utan även allt oftare i samband med förbönsstundens ljuständning, då gudstjänstdeltagarna har möjlighet att vidröra dopvattnet, för att på så sätt rent fysiskt känna att man lever i sitt dop. De liturgiska inslagen i de frikyrkliga gudstjänsterna har ju av tradition inte varit så framträdande, men här har vi en form av liturgi som har ett rikt innehåll och därför är värdefull. 11

12 En Glimt till Dig: Till sist... Det som är viktigt i livet Det finns vissa stunder då man börjar prioritera vad som är viktigt i livet. Då man börjar tänka på vad som betyder något för en för att sedan lägga mer energi på det än på oviktiga frågor. Jag tycker vi oftare borde känna tacksamhet. Tacksamhet för allt det fina som finns i våra liv, för vissa är det stora glädjeämnen, andra små. Men oavsett vilket så är finns det alltid något att känna lycka över, vi måste ta vara på dessa tillfällen och människor som gör oss lyckliga och visa vår uppskattning medan vi har chansen. När jag tänker på alla dessa tusentals människor runt om i vår värld som lever i vedervärdiga förhållanden så blir plötsligt min egen svårighet hälften så stor. Just för att jag vet att det finns de som har det så mycket värre. Om man sätter sig in i någon annans situation och inser att allt det vi tar för givet här är en lyx någon annanstans, så känner i alla fall jag mig lyckligt lottad. Ibland så lyckligt lottad att det känns orättvist. Vad har jag gjort för att förtjäna allt detta underbara i mitt liv? Det är just det jag inte förstår men jag tackar Gud för det varje dag och försöker verkligen uppskatta alla små saker som gör livet värt att leva. Denna tacksamhet jag känner gör att jag vill ge något tillbaka, ge tillbaka för att på något sätt väga upp för allt fint jag har. Jag vill verkligen bidra med det jag kan för att göra världen lite bättre. Om så bara något litet, men något som förändrar och betyder och gör skillnad för någon annan. Amanda Ljunggren

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

GLIMTEN. Marieborgskyrkan Västervik. Vem är min nästa?

GLIMTEN. Marieborgskyrkan Västervik. Vem är min nästa? GLIMTEN Marieborgskyrkan Västervik Nummer 1 / 2015 Årg. 24 Vem är min nästa? 1 mars -7 juni En laglärd som ville sätta Jesus på prov sade: Mästare, vad skall jag göra för att vinna evigt liv? Jesus sade:

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Hösthälsning Månadsblad nr 3 2014 Oskattbar insats Då var man äntligen här. I fem år har jag längtat efter att bli ungdomsledare, och äntligen har drömmen blivit

Läs mer

Se, din konung kommer till dig!

Se, din konung kommer till dig! Missionskyrkan i Alvesta kommun December 2013 - Februari 2014 (2) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

Läs mer

Det händer i. IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013. Foto: Daniel Demming. www.imkskovde.se

Det händer i. IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013. Foto: Daniel Demming. www.imkskovde.se Det händer i IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013 Foto: Daniel Demming www.imkskovde.se Skövde Missionsförsamling & Skövde SMU Kungsgatan 17, 541 31 SKÖVDE Telefon: 0500-41 04 21 Hemsida: www.imkskovde.se

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND bärkraft 2014 2014 Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf talare 18-20 17-20 juli Snäckan Klintehamn Klintehamn sång & musik sång musik Hanna Hanna Lewin Lewin Samuel Samuel Hector Hector konsert konsert med:

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

GLIMTEN. Marieborgskyrkan Västervik. Gemenskap! Bild från Hjortsberga kyrka i Växjö stift.

GLIMTEN. Marieborgskyrkan Västervik. Gemenskap! Bild från Hjortsberga kyrka i Växjö stift. GLIMTEN Marieborgskyrkan Västervik Nummer 4 / 2014 Årg. 23 Gemenskap! 30 nov. - 1 mars Bild från Hjortsberga kyrka i Växjö stift. Foto: 1 Joh 1:3 Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också

Läs mer

Equmeniakyrkan i Skeppsås. Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015

Equmeniakyrkan i Skeppsås. Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015 Equmeniakyrkan i Skeppsås Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015 Senaste På gång i kyrkan Måltidsgudstjänst Vi startar firandet av påsken på skärtorsdagen med en måltidsgudstjänst i Equmeniakyrkan

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

Mötesplats. juni-november 2015. Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom

Mötesplats. juni-november 2015. Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom Mötesplats juni-november 2015 Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom Gärdsgatan 16 Tel till exp. 044-21 07 12 www.odalkyrkan.se odalkyrkan@bikab.net

Läs mer

GLIMTEN. Marieborgskyrkan Västervik. Välkomna, Kennyh o Malin!

GLIMTEN. Marieborgskyrkan Västervik. Välkomna, Kennyh o Malin! GLIMTEN Marieborgskyrkan Västervik Nummer 2 / 2014 Årg. 23 1 juni - 7 sept Välkomna, Kennyh o Malin! Vår nye ungdomsledare Kennyh och hans fru Malin hälsas välkomna i gudstjänsten den 8 juni. Nådegåvorna

Läs mer

e n d e l a v E q u m e n i a k y r k a n

e n d e l a v E q u m e n i a k y r k a n N r 4 2 0 1 5 e n d e l a v E q u m e n i a k y r k a n F ö r s a m l i n g s b l a d 1 3 s e p t e m b e r - 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 5 Söndagen den 30 augusti samlades vi till dophögtid vid Åsundens

Läs mer

Obs att det står fel i det tryckta bladet om gudstjänsten den 28 april. Det skall stå:

Obs att det står fel i det tryckta bladet om gudstjänsten den 28 april. Det skall stå: Obs att det står fel i det tryckta bladet om gudstjänsten den 28 april. Det skall stå: GUDSTJÄNST. INGRID SVENSSON. (1) Gudstjänsten är alltså i Missionskyrkan och inte i Kållereds kyrka 1 10 Att skapa

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014 Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014 Equmeniakyrkan Varberg Post- och besöksadress: Håstens torg 432 30 Varberg Telefon 0340-104 66 E-mail: hastenskyrkan@telia.com Hemsida:

Läs mer

Centrumkyrkans Församling i Bjuv Programblad Mars - Juni 2012

Centrumkyrkans Församling i Bjuv Programblad Mars - Juni 2012 Centrumkyrkans Församling i Bjuv Programblad Mars - Juni 2012 Likt vårdagssol i morgonglöd gick Jesus fram ur natt och död till liv för utan like. Därför så länge världen står, det efter vinter kommer

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

FÖRSAMLINGSBLAD P I N G S T K Y R K A N. september 2015 T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D

FÖRSAMLINGSBLAD P I N G S T K Y R K A N. september 2015 T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D FÖRSAMLINGSBLAD september 2015 P I N G S T K Y R K A N T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D Som lamm in bland vargar I Luk 10 kan man läsa om hur Jesus sände ut sjuttio andra och sände dem två och två

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

De tre fokusområdena blir synliga under våren

De tre fokusområdena blir synliga under våren De tre fokusområdena blir synliga under våren I början av det nya året kommer här en hälsning med ny information från de tre fokusområdena Bibel och Bön, Uppdraget och Trovärdighet. Den handlar om det

Läs mer

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är Carlskyrkan kom som du är program december & januari 2012/13 FINNS GUD? JA NEJ KANSKE VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING. TA CHANSEN. GRUNDKURS I KRISTEN TRO VÅREN 2013 tisdagar 18-20.30 start 5/2 Ge dig

Läs mer

dec feb 2013-14 www.sodertullskyrkan.se Nr 1 2014 Årgång 27

dec feb 2013-14 www.sodertullskyrkan.se Nr 1 2014 Årgång 27 Nr 1 2014 Årgång 27 dec feb 2013-14 Det klingar en sång i varje människa. Dess ton är unik och varandra ganska lik, även om tonen bara är min. Ibland är ton alldeles ren ibland är den sprucken, märkt av

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön.

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön. Pastorn har ordet SOMMAR är förskingringens tid, då vi flyr ut från våra instängda rum! Allt ska hinnas med, helst ska man besöka släkt och vänner, måla om, renovera och städa. Helst ska barnen ha hunnit

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE. September- November 2013. www.imkskovde.se. Equmeniakyrkan

IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE. September- November 2013. www.imkskovde.se. Equmeniakyrkan IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE September- November 2013 Equmeniakyrkan www.imkskovde.se Skövde Missionsförsamling & Skövde SMU Kungsgatan 17, 541 31 SKÖVDE Telefon: 0500-41 04 21 Hemsida: www.imkskovde.se Pastor

Läs mer

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN I NSIDAN av Margareta Martinsson Stjärnan i Betlehem leder ej bort men hem... Vad är det som är så stort med att få tillhöra Guds rike? Det är att

Läs mer

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET FÖRSTA TESSALONIKERBREVET HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2014 Första Tessalonikerbrevet (Lars Mörling 2014) Bakgrund Filippi Berea Tessalonika Korint Aten Författare: Paulus (1Tess 1:1) Vi ser att brevet var

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

Handlingar inför SKrHs årsmöte 2015 Torsdagen 30 juli 2015 kl 11.30 Västkustgården, Lerkil, Busshållplats - Kärret

Handlingar inför SKrHs årsmöte 2015 Torsdagen 30 juli 2015 kl 11.30 Västkustgården, Lerkil, Busshållplats - Kärret Sveriges Kristna Handikappförbund, SKrH Handlingar inför SKrHs årsmöte 2015 Torsdagen 30 juli 2015 kl 11.30 Västkustgården, Lerkil, Busshållplats - Kärret Ombud, medlemmar och intresserade VARMT VÄLKOMNA

Läs mer

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan!

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Inbjudan till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Grattis till ett nytt liv! Det finns få händelser i livet som är så omvälvande som när ett litet barn föds. Kanske

Läs mer

in i värmen jan - april 2011

in i värmen jan - april 2011 Vårens tema in i värmen jan - april 2011 välkommen till korskyrkan! Vi är några hundra personer i olika åldrar och livssituationer som har en sak gemensamt vi tror på Guds son Jesus Kristus och vi har

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Sommarhälsning På småvägarna kan vi möta Gud Nu är det snart semester för min del, ska bli skönt. Inte för att jag inte gillar att jobba utan mer för att bryta

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Vill du gifta dig med mig?

Vill du gifta dig med mig? svenska kyrkan årg 72 nr 317 21/4 26/5 2013 Vill du gifta dig med mig? Vad innebär egentligen äktenskapet? plötsligt händer det! En oplanerad Abraham stamfadern som blev lovad lika slump gör att jag får

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan.

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan. Vill du bli... diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare

Läs mer

Välkommen med på resan.

Välkommen med på resan. Välkommen med på resan. Förra året började jag en resa i mitt liv. Nej det handlade inte om en resa mot något geografiskt mål. Drivmedlet var inte bensin och färdmedlet var ingen bil. Resan gick inåt.

Läs mer

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 Vis Att varje människa i Kungsbacka-Hanhals ska få en personlig tro på Jesus Kristus onen På följande sidor presenteras

Läs mer

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009!

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2009 KOLLEKTMATERIAL 2009 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Läs mer

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10 Älska Gud och din nästa som dig Själv 30:e söndagen under året (årgång A) (26 oktober 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 22: 34-40 Frågan om det största budet i lagen När fariseerna fick höra hur han hade

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar

Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar Mars Juni 2011 Snö och kyla, tö, halka och is. Denna vinter har vi verkligen fått smaka på båda delarna i fullt måtto. Och än är inte vintern slut.

Läs mer

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder Jag kallar er vänner Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder 1 Biblisk grund Den missionssyn som vuxit fram i Svenska Missionskyrkan när det gäller relationen till kyrkor

Läs mer

GLIMTEN. Marieborgskyrkan Västervik. Att växa i bön

GLIMTEN. Marieborgskyrkan Västervik. Att växa i bön GLIMTEN Marieborgskyrkan Västervik Nummer 2 / 2015 Årg. 24 Att växa i bön 7 juni - 6 sept. Lär mig att bedja av hjärtat, inte i afton, men nu. Lär mig att göra din vilja, inte imorgon men nu. Hjälp mig

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Vintern 2014-2015

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Vintern 2014-2015 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Vintern 2014-2015 Vinterhälsning Jag släpper upp rullgardinen när jag väcker barnen klockan sju. Men ingen soluppgång hjälper längre till med uppvaknandet. Ingen sömndrucken

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

Aktuellt från Habo Missionsförsamling och equmenia Habo.

Aktuellt från Habo Missionsförsamling och equmenia Habo. Nr 5/2014 November-Januari B ereden väg för Herran! Berg, sjunken, djup, stån opp. Han kommer, han som fjärran var sedd av fädrens hopp. Rättfärdighetens förste, av Davids hus den störste. Välsignad vare

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Församlingsbladet. Sannerudskyrkans församling Mars 2014 - Maj 2014

Församlingsbladet. Sannerudskyrkans församling Mars 2014 - Maj 2014 Församlingsbladet Sannerudskyrkans församling Mars 2014 - Maj 2014 Sannerudskyrkan Ord på vägen Bjurbäcksgatan 1 665 32 Kil Bankgiro: 677-8450 Pastor och föreståndare Träffas säkrast onsdagar kl. 10-13

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Kyrkbladet. Trevlig sommar! Equmeniakyrkan. S:t Paulskyrkan se sid 7-8. En hälsning från NR 3 - JUNI - AUGUSTI - 2015 - ÅRG 17

Kyrkbladet. Trevlig sommar! Equmeniakyrkan. S:t Paulskyrkan se sid 7-8. En hälsning från NR 3 - JUNI - AUGUSTI - 2015 - ÅRG 17 Kyrkbladet NR 3 - JUNI - AUGUSTI - 2015 - ÅRG 17 Trevlig sommar! S:t Paulskyrkan se sid 7-8 En hälsning från Equmeniakyrkan S:T PETER - TREFALDIGHET Förändring - förvandling SOLVEIG HÖGBERG Att leva innebär

Läs mer

KALLELSE Svenska Missionskyrkan/ Svenska Missionskyrkans Ungdom i Södra Götalands distrikt kallar härmed till:

KALLELSE Svenska Missionskyrkan/ Svenska Missionskyrkans Ungdom i Södra Götalands distrikt kallar härmed till: KALLELSE Svenska Missionskyrkan/ Svenska Missionskyrkans Ungdom i Södra Götalands distrikt kallar härmed till: DISTRIKTSÅRSMÖTE I TUREHOLMSKYRKAN, SÖSDALA LÖRDAGEN DEN 16 APRIL 2011 Medverkan av Distriktets

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Församlingsblad nr 4B 2009

Församlingsblad nr 4B 2009 Församlingsblad nr 4B 2009 Ett myller av unga som får en personlig tro på Jesus, visar äkta kärlek till varandra och skapar levande hopp för en bättre värld Hej Du håller just nu i handen en folder som

Läs mer

Centrumkyrkans Församling i Bjuv Programblad December 2012-Mars 2013

Centrumkyrkans Församling i Bjuv Programblad December 2012-Mars 2013 Centrumkyrkans Församling i Bjuv Programblad December 2012-Mars 2013 Centrumkyrkans församling önskar våra läsare God Jul och Gott Nytt År VÄLKOMMEN TILL CENTRUMKYRKAN KÄNDISEN KOMMER TILL STAN Folkmassan

Läs mer

Kontakt. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. 1 Joh 4:18

Kontakt. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. 1 Joh 4:18 Kontakt Mars Juni 2015 Ett programblad från Löfstad kyrkan i samt Gripenbergs & Åsens missionsförsamlingar Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. 1 Joh 4:18 lofstadkyrkan.se

Läs mer

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 3 Hösten 2015

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 3 Hösten 2015 Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 3 Hösten 2015 Equmeniakyrkan Varberg Post- och besöksadress: Håstens torg 432 30 Varberg Telefon 0340-10466 E-mail: info@hastenskyrkan.se Hemsida:

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Församlingen / Vad då?

Församlingen / Vad då? Församlingen / Vad då? Dela ut ett A4 ark och en penna till alla i gruppen och ha en tejprulle redo. Tejpa fast papperet på allas rygg, ge alla varsin penna. Gå sen runt och skriv något uppmuntrande om

Läs mer

Centrumkyrkans Församling i Bjuv Programblad Mars - Juni 2013

Centrumkyrkans Församling i Bjuv Programblad Mars - Juni 2013 s Församling i Bjuv Programblad Mars - Juni 2013 Men du, o Gud, som gör vår jord så skön i sommar stunder, giv att jag aktar främst ditt ord och dina nådestunder VÄLKOMMEN TILL CENTRUMKYRKAN MARS 17 Sön

Läs mer

Vill du bli diakon, missionär eller pastor?

Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare i

Läs mer

Gyllene regeln i praktiken

Gyllene regeln i praktiken Gyllene regeln i praktiken www.pingstung.se nyheter Ett material för: Läger Barngrupper Skolklassen Församlingen MATERIAL 1) Affischen: Det är coolt 2) Småkort 10x4cm: Det är coolt 3) T-shirt 4) Knapp

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

Kontakt. Herre till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och förstår att du är Guds helige. www.alvsjokyrkan.

Kontakt. Herre till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och förstår att du är Guds helige. www.alvsjokyrkan. ÄLVSJÖKYRKAN står till Älvsjöbornas förfogande. Hit är alla åldrar välkomna till gudstjänster och andakter, till studieverksamhet och barn- och ungdomsgrupper. Hör också gärna av dig till någon av våra

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång Jag läste en liten berättelse i en bok jag har där hemma. Boken handlar om tider

Läs mer

Bibelstudiet: Att dela för livets skull

Bibelstudiet: Att dela för livets skull studieförbundet bildas samtalsguider Bibelstudiet: Att dela för livets skull Jesu uppmaning Följ mig utmanar oss. Den utmanar oss att vara en kyrka som står upp för det rätta, med ödmjukhet inför allas

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17 23 söndagen under året (år C) (8 september 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 14:25-33 Att vara Jesu vän Att vara Jesu lärjunge Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till

Läs mer

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Kyrknytt Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Vintern 2012 Julen år 2012 Nu går det mot Jul igen, Förhoppning om: vit Jul julklappar fridfull Jul god mat god gemenskap gamla traditioner.

Läs mer

till Equmeniakyrkan i Eggvena, Remmene, Rensvist och Tåstorp Guds kärlek är som stranden och som gräset, är vind och vidd och ett oändligt hem.

till Equmeniakyrkan i Eggvena, Remmene, Rensvist och Tåstorp Guds kärlek är som stranden och som gräset, är vind och vidd och ett oändligt hem. VÄLKOMMEN till Equmeniakyrkan i Eggvena, Remmene, Rensvist och Tåstorp Guds kärlek är som stranden och som gräset, är vind och vidd och ett oändligt hem. PROGRAMBLAD juni, juli, augusti 2014 Remmene Rensvist

Läs mer

Nya sätt att vara kyrka

Nya sätt att vara kyrka Nya sätt att vara kyrka för evangeliets skull Linköping, Ansgarskyrkan 4 söndag 6 april 2014 Ansgarskyrkan i Linköping, EFS Sverigeavdelning och EFS i Sydöst-Sverige inbjuder till en helgkonferens i samarbete

Läs mer

Ungdomsgrupp, Ledarutbildning, Musik & Gudstjänst

Ungdomsgrupp, Ledarutbildning, Musik & Gudstjänst Ungdomsgrupp, Ledarutbildning, Musik & Gudstjänst Mariakyrkan våren 2013 Välkommen till Ungdomsverksamheten här hittar du ett varierat utbyt med olika möjligheter att, låta dina talangerna flöda fritt,

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

FIKONTRÄDET TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9

FIKONTRÄDET TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9 TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9 FIKONTRÄDET Liknelsen om fikonträdet som inte bar frukt Och han gav dem denna liknelse: En man hade ett fikonträd i sin

Läs mer

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! är en katekes för förskolebarn. Materialet är också tänkt för de församlingar som har möjlighet att erbjuda barnen en

Läs mer