Mig, Dig och Världen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mig, Dig och Världen"

Transkript

1 GLIMTEN Marieborgskyrkan Västervik Nummer 1 / 2014 Årg mars - 1 juni Mig, Dig och Världen En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. Så lyder mottot för den nybildade Equmeniakyrkan som Marieborgskyrkan är en del av. Ett motto att utmanas av och växa in i. Vågar vi förvandlas? Vill vi förvandlas?

2 Insidan Ängalundsgatan 8, Västervik TELEFON 0490 Exp Kök Teleandakt E-post: Hemsida: Facebook: marieborgskyrkan Bankgiro Plusgiro, MBU Förs. org.nr EXPEDITIONSTIDER Tisdag - Torsdag 9-12 Pastor Vik Ordförande Nils-Erik Alne Kassör Krister Samuelsson Marieborgskyrkans Ungdom - MBU Ordförande Anette Danielsson Kassör Anna Alne Marieborgskyrkan är del av SJUKHUSKYRKAN Sjukhuspastor Jonas Karlsson Personsökare Mobil Expedition REDAKTIONSKOMMITTÉ FÖR GLIMTEN Krister Samuelsson Ralph Engstrand Nästa nummer av Glimten nr. 2 har manusstopp 16 maj och utgivningsdag 1 juni Jesus förvandlar - mig, dig och världen Det är ett modigt påstående, att Jesus förvandlar. Läser vi i Bibeln, så ser vi att det verkligen skedde många förvandlande möten kring Jesus. Kanske har du även, som jag, vuxit upp med att höra starka vittnesbörd om hur Gud har förvandlat människors liv. Kanske är det vittnesbördet till och med ditt eget. Men det var länge sedan jag hörde någon personligt vittna om hur Guds ingripande förändrade, förvandlade deras liv. Har Gud slutat verka? Har vi slutat berätta? Eller, är det så att vi slutat förvänta oss att Gud inte bara kan förvandla, utan att det är helt nödvändigt att Han gör det? Åtminstone individuellt sett. Ser vi oss omkring så råder det inga som helst tvivel om att världen är i desperat behov av förvandling. Nu! Genast. Helst redan igår. Situationen är oerhört spänd i många delar av världen och varje dag läser vi nyheter om ökat våld och övergrepp mot minoriteter av olika slag. Omständigheterna för de kristna i världen hårdnar dag för dag och allra tydligast i mellanöstern och östeuropa där kyrkor bränns ner regelbundet och troende människor hotas med skrämselteknik och våld. Här hemma breder antisemitismen, afrofobin och främlingsfientligheten ut sig. Världen behöver förvandling. Men hur kan det ske? Enkelt uttryckt: genom Jesus. Möten med Jesus har verkligen en förmåga att förvandla människor på ett dramatiskt sätt men det sker inte automatiskt. Fariséerna både trodde på Gud och mötte Jesus regelbundet utan att de verkade påverkas något nämnvärt. Förvandling, i den mån det sker, sker endast med vårt medgivande, vår villighet att låta Gud arbeta i, med och genom oss. Gud har kallat oss till att vara medarbetare i det verk han vill utföra. Vi får vara hans händer och fötter, vi får vara hans språkrör mot orättvisor, våld och fördomar. Vi får komma med hans helande, visa hans kärlek, delge hans förlåtelse. Här gäller inga invändningar om vad kan lilla jag göra? Se bara vad tolv enkla män, genom Guds Andes kraft, lyckades genomföra. Gud kallar inte de utrustade, han utrustar de kallade lyder ett uttryck. Det står inte i Bibeln men det kunde ha gjort det. Förändring är omöjlig utan att först förändras själv. Detta gäller i ännu högre grad också förvandling, och det sker endast med vårt medgivande. Förändring ändrar på tillvaron. Förvandling nyskapar den. Möte med Jesus kan förvandla dig, mig och världen. Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar honom och är fullkomligt. (Rom 12:2) Möten med Jesus som förvandlar kan bara ske när vi ställer oss till Guds förfogande, när vi böjer vår vilja för Guds, när vi lägger undan vår egen personliga agenda för att låta oss beröras av det som ligger Guds hjärta närmast. Då kan vi med Guds kraft, tillsammans bli delaktiga i att också förvandla världen. Låt det börja med Dig! Låt det börja idag. Låt det börja med bön! Pastor Eva. 2

3 Glimtar... om det som varit, det som är och det som kommer Missionsfest Bokbordet Trettondagsafton samlades vi till en kväll med missionen i fokus. Traditionsenligt brukar vi försöka ha en gäst som ger oss en fördjupad inblick i något av alla de många satsningar som pågår runt om i världen. Eftersom vi inte hade någon sådan gäst i år fick vi själva tillfälle att dela egna erfarenheter kring olika kulturer, räkna hur många länder och kontinenter vi besökt gemensamt och begrunda hur stor del av världen vi faktiskt bär med oss. Kring borden fick vi sedan tillfälle att tillsammans lära oss mer om olika projekt som bedrivs av Equmeniakyrkan samt försöka sätta oss in i vad det kunde innebära att arbeta under de förutsättningar som beskrevs. Vi fick äta gott, vi gav en missionsgåva som förmedlades till Equmeniakyrkan och vi ägnade tid i bön för de olika projekten vi fördjupat oss i. Visst var detta ett par meningsfulla timmar tillsammans, men jag tror att vi, allmänt sett, behöver beröras av Gud till ett djupare och mer meningsfullt engagemang för mission både lokalt och globalt. Pastor Eva Bokbordet innehåller 132 böcker. På bordet närmast boksnurran finns ett register, som uppdateras två gånger per år. Böckernas titlar är sorterade i bokstavsordning. Boksnurran har 6 hyllor. Alla böcker på nedersta hyllan har beteckningen A1. Nästa hylla nerifrån har beteckningen A2 osv. De nyaste böckerna finns i själva snurran och de allra nyaste längst upp (hylla A6).Bokhyllan på andra sidan bordet innehåller böcker från bokbordet på de tre nedersta hyllorna som har beteckningarna B1, B2 och B3. När man lånar en bok fyller man i lånekortet som finns i boken och lägger det i plastfickan som hänger på snurran. Senast efter tre veckor lämnar man tillbaka låneboken på rätt plats t.ex. A2 tillsammans med lånekortet som hämtas från plastfickan.nya och nygamla böcker. Böcker kan vara helt nya, men de kan också vara från något loppis eller från någon som skänkt boken till bokbordet. Jag vill tipsa om tre böcker, men läs gärna även någon av de övriga 129 böckerna. Exempel på loppisbok är Den kristna tron av Knud Hansen. Denna bok tar på ett ödmjukt sätt upp även de svåra och eviga frågorna. Tack vare detta känns boken rykande aktuell trots att den är från åttiotalet. Om man glömt bort kyrkohistorien blir det en nyttig repetition, när den rullas upp i sitt rätta sammanhang. Författaren hänvisar hela tiden till lämpliga bibelställen. En annan bok som bokbordet fått av en församlingsmedlem har titeln Guds egen tokskalle av Erik Gunnar Eriksson. Författaren har grundat hjälporganisationen Hoppets stjärna. Beslut och handling sker oftast samtidigt och handlingen består i att hjälpa människor var de än befinner sig på jorden. Nästa bok är Ängeln på Malmskillnadsgatan av Elise Lindqvist. Boken är lättläst, men det liv den handlar om har många gånger varit svårt. Författaren har haft en tuff uppväxt och blivit utnyttjad, men Gud grep in i hennes liv till slut. Boken ger tröst till dem som känner sig för gamla att hjälpa till. Trösten består i att man kan använda sin livserfarenhet till att hjälpa andra människor. Fika, kramar och en hjälpande hand behövs för att lindra nöden hos de prostituerade. Ove Henriksson 3

4 Församlingens årsmöte Grafisk profil Församlingens årsmöte ägde rum den 22 februari med deltagande av 31 medlemmar. Som inledning höll pastor Eva en andakt varefter förklarade årsmötet öppnat, ett årsmöte som präglades av tacksamhet för året som gått och framtidstro för det som ligger framför. Hela styrelsen med Nils-Erik Alne som ordförande omvaldes och består av Krister Samuelsson, Lars-Åke Lindbom, Charlotte Lindén, Karin Rehn, Ralph Engstrand, Björn Danielsson och. Av årsberättelsen framgår att det är en omfattande verksamhet som bedrivs. Särskilt kan vi glädja oss åt att gudstjänstdeltagandet ökat. Vi har haft god medverkan av flera sångare och musiker, gästande predikanter och olika gudstjänstledare. Bland övriga samlingar kan nämnas en mycket uppskattad tillsammansdag på Kröngården och samvaron under enkla men trivsamma former på Valborgsmässoafton. Kvinnofrukostarna med sitt varierade program har samlat 312 besökare totalt på sina 6 gånger. Arbetsgrupperna för mission och bistånd har strävat på och levererat imponerande mängder hjälpsändningar. Däremot har kontakten med Ventspils upphört utan att vi vet varför. Våra kontaktförsök har inte lett till något svar. Diakonin har fungerat bra i sitt arbete för människor som behöver särskild omsorg och andakterna på på äldreboendena är mycket uppskattade. Antalet studiecirklar inom ramen för Bilda är fortsatt stort. Hit räknas också flera kulturevenemang, t ex Marcus Brännströms kväll om Lapp-Lisa. Ekonomin avhandlades på ett smidigt sätt och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. MBU:s ordförande Anette Danielsson rapporterade från deras årsmöte om en god verksamhet. Ungdomsträffarna på fredagskvällarna som inleddes i höstas håller på att växa till sig under namnet FredaX. Nya stadgar, som i stort ansluter till equmenias förslag, antogs på årsmötet. I anslutning till serveringspausen var det livlig diskussion och mycket idékläckande kring de 4 verksamhetsmål för 2014 som styrelsen presenterade. Beslutet blev att jobba vidare och utveckla dessa: Synas ute; Ungdomen i fokus; Växa; Gemenskap. Årsmötet beslöt att också lägga till Mission. Styrelsen fick i uppdrag att samla, strukturera och presentera en arbetsgång för att förverkliga målen. Det känns att vi är en levande, livaktig och växande församling! Valberedningen hade gjort ett gott arbete med många telefonsamtal. Nu återstår det att fylla följande vakanser: 1 revisor, medhjälpare till Loppisen, 2 valberedare, kyrkskjutsare och några ombud till olika årskonferenser. Den kanske viktigaste frågan var nog ändå att anställa en ungdomsledare på halvtid. Kennyh Widén är intresserad av tjänsten och han har varit på besök för att presentera sig. MBU beslöt på sitt årsmöte att gå vidare i syfte att anställa honom. Nu ställde sig också församlingens årsmöte positivt till detta. Innan ordföranden förklarade årsmötet avslutat uttalades ett TACK till våra anställda, varefter pastor Eva nedbad Herrens välsignelse över fattade beslut och val. Bönering Bönen är Guds stora gåva till varje människa och till varje församling. Genom bönen öppnas källan till den Helige Andens kraft. Från en av samtalsgrupperna kommer uppmaningen: Vi vill vara en BÖNERING -där många tillsammans - bär varje dags händelser inför Herren. Du som läser detta inbjuds att vara med! BED DÄR DU BEFINNER DIG! Varje dag, vid lunchdags, kan Du stanna upp i bön och tacksägelse över att Jesu kärlek blir tydligare i allt vi gör. JESU LÖFTE: Matt.18:19 Ingen anmälan behövs men vill Du veta mer blir jag glad om Du hör av Dig. Gud hör Din bön vid middagstid! Pastor Anita Förra året fick vårt nya samfund sitt namn, Equmeniakyrkan. Nu har man tagit fram en grafisk profil, en logga, som utgörs av korset med likformade armar och namnet Equmeniakyrkan. På något sätt ska vi nu ta till oss detta och börja använda det även i Västervik, både på kyrkväggen och helst också i olika trycksaker och annonser. Namnet Marieborgskyrkan är så väl inarbetat och känt, så det ska vi behålla. Det var vi överens om på församlingsmötet. Frågan är alltså hur vi bäst införlivar den nya loggan med vårt eget namn. Några olika förslag/idéer finns anslagna i Oktaven. Titta på dem och fundera. Kanske fastnar du för något av dem. Kanske har du ett bättre förslag att presentera. Beslut får vi fatta längre fram när det hela har mognat. Från centralt håll har det sänts ut direktiv för hur det ska och inte ska se ut. Man betonar att korset och namnet är en enhet och ska användas tillsammans. Annars kunde man kanske tänka sig bara korset tillsammans med Marieborgskyrkan. Men då lyfts inte namnet Equmeniakyrkan fram, vilket kan vara värdefullt för att göra den nya kyrkan känd. Å andra sidan kanske det ser konstigt ut med 2 st -kyrkan på väggen, även om det ena är stort och det andra mindre. Vi har alltså en del att prata vidare om.. 4

5 Hälsning från Sjukhuskyrkan Gunnel Noreliusson, igen! Sjukhuskyrkan kan se tillbaka på ett bra år med många kontakter och uppdrag för Jonas Karlssons del. Förutom besök på avdelningarna på Västerviks Sjukhus så får han tillfällen till personalkontakter och även att nå ut på vårdskolorna. Vi märker att han verkligen ses som en resurs på Sjukhuset och att han blir mer och mer efterfrågad. På fängelset har Jonas Karlsson i januari fått förstärkning på deltid av Richard Cudmore, vilket givetvis skapar ännu bättre förutsättningar att tillgodose det enorma behovet av samtal och andlig vård på fängelset. Ni som är intresserade av Sjukhuskyrkan och fängelset är välkomna till årsmötet lördagen den 12 april kl på Frälsningsarmén. Nils-Erik A. Ralph E. Kanonkurs Vi har ju en förnämlig projektor, kanon, i kyrksalen för att visa bilder och texter t ex i samband med gudstjänsterna. Det känns rätt bra att få lyfta blicken uppåt och framåt i stället för att titta neråt när man ska sjunga psalm. Frågan är om inte sången blir starkare också? Men, men, det är alldeles för få som kan hantera projektortekniken och skapa PowerPoint-dokument som fungerar. Det här ska vi nu råda bot på! Gunnar Lindén har ju vid några tillfällen visat hur det kan fungera, så nu har vi planer på att sprida kunskapen till gudstjänstråd, gudstjänstledare, både gamla och blivande, ljudtekniker och övriga intresserade. Gunnar delar med sig av det han kan och visar exempel på hur han gjort och hur man hittar texter mm. Kanske finns det fler som kan något om detta? Krister Samuelsson har lovat kolla vilken utrustning och programvara som kan behöva köpas in och vad det kostar. Tidpunkt för kursen blir to 6 mars kl 19 i kyrkan. Påskvandring april, veckan före Påsk, arrangerar Västerviks kyrkor återigen påskvandringar för kommunens lågstadieklasser. Ett spännande interaktivt drama som hålls i Marieborgskyrkan, där barnen får uppleva omständigheterna kring Jesu död och uppståndelse. Påskvandringen kräver många människors inblandning som både aktörer och medhjälpare i alla åldrar. Om du har tid att hjälpa till under hela eller en del av veckan så meddela expeditionen. Pastor Eva Valborgsknytis 1 gång är ingen gång, 2 gånger är en tradition, och så håller det på att bli. Första året var vi fler än 30, andra året var vi nästan 50 i ålder från 0 till 90. I år är det alltså 3:e gången som denna återupptagna begivenhet äger rum. Undrar hur många fler vi blir i år? Det hela är mycket enkelt men gemytligt: Var och en bidrar på något knytissätt, och så träffas vi i ungdomsvåningen och äter tillsammans. Sedan brukar de som vill ta sig till Kulbacken för tal, sång och brasa. Annars stannar man kvar och umgås. Därefter träffas alla igen för tårta och kaffe. Som sagt, enkelt och gemytligt!! Ibland har vi dessutom bjudits på lite musikunderhållning! Anmälningslista och tidpunkt sätts upp i Oktaven i god tid före Valborg. Välkommen med!! Vi har redan haft besök två gånger av Region Östs församlingsutvecklare Gunnel Noreliusson, dels en inspirationskväll i november och nu senast en gudstjänst med efterföljande samtal i januari. Inte nog med det, hon kommer tillbaka ytterligare två gånger under våren: Onsdag 12 mars och lördag 10 maj. Precis som det skrevs i förra Glimten är hon på rätt plats i livet, för en mer inspirerande person får man nog leta efter. Hon har stor erfarenhet av församlingsutveckling både som församlingspastor och från sina år som riksevangelist. Dessutom kan hon verkligen dela med sig på ett medryckande sätt. Det känns som att vi är en församling i utveckling och växande, och just därför är det värdefullt att ta vara på goda idéer för framtiden. Det här är två tillfällen du inte vill missa! Boka alltså in 12/3 och 10/5 för spännande möten, tankar och samtal. VågaVäxaVidare!! 5

6 Träffpunkt Marieborgskyrkan Mars Söndag 2 Fastlagssöndagen Kärlekens väg H V 8:6-7 Mark 10: Kor 5: NATTVARDS- GUDSTJÄNST med MEDLEMSINTAGNING Nils-Erik Alne Kyrkkaffe grp 2 Måndag 3 Tisdag 4 Onsdag BIBELSAMTAL Jak STICKCAFÉ Torsdag ANDAKT på Korallen Eva C. o Anita A.N. Fredag 7 Söndag 9 1:a sönd i fastan Prövningens stund 1 Mos 3:1-13 Mark 1:12-13 Heb 5:7-10 Ralph Engstrand Lars-Åke Lindbom Lennart Arfwidsson Offerdag MBU Kyrkkaffe grp 3 Måndag 10 Tisdag 11 Onsdag ARBETSMÖTE för mission Gunnel Noreliusson besöker oss Söndag 16 2:a sönd i fastan Den kämpande tron Jes 61:1-3 Mark 14:3-9 Heb 11:23-27 Lennart Arfwidsson Kyrkkaffe grp 4 Måndag 17 Tisdag Samkristna skolrådets årsmöte Onsdag BIBELSAMTAL Jak 4 Fredag 21 Lördag KVINNOFRUKOST Blomarrangemang inför våren Blomsterlandet Frukostbuffé ÅRSMÖTE Smålands baptistmission i Oskarshamn Peter Bernhardsson m fl Söndag 23 J Marie bebådelsedag Guds mäktiga verk 1 Sam 2:1-10 Luk 1:26-38 Kol 1:15-20 med SCOUTINVIGNING bibelutdelning Karin Rehn Offer för utbildning av pastorer o diakoner Kyrkkaffe grp 5 Måndag 24 Tisdag 25 Onsdag ARBETSMÖTE för mission STICKCAFÈ Torsdag SYMÖTE Lördag BARNDOP Söndag 30 Midfastosöndagen Livets bröd Ords 9:1-6 Joh 6: Kor 10:1-6 Gunnar Lindén Lovsångsgruppen Familjen Danielsson Kyrkkaffe grp 6 Måndag 31 April Tisdag 1 Onsdag BIBELSAMTAL Jak 5 Fredag 4 Söndag 6 5:e sönd i fastan Försonaren 4 Mos 21:4-9 Joh 3: Joh 1:8-2: NATTVARDS- GUDSTJÄNST Per-Olov Jakobsson Lars-Åke Lindbom Kyrkkaffe grp 7 Måndag 7 Tisdag 8 Onsdag ARBETSMÖTE för mission 6

7 Fredag MBU:s PAPPERS- INSAMLING Lördag FAMILJEÄVENTYRET SJUKHUSKYRKANS ÅRSMÖTE på Frälsningsarmén Söndag 13 Palmsöndagen Vägen till korset Jes 50:5-10 Luk 19:28-40 Rom 5:1-5 Shalomteam David Ljunggren trumpet Kyrkkaffe grp April PÅSKVANDRINGAR Måndag 14 Tisdag ANDAKT på Lindögård. Eva C. o Anita A.N. Onsdag BIBELSAMTAL STICKCAFÉ Torsdag 17 SKÄRTORSDAG GETSEMANESTUND Lennart Arfwidsson Fredag 18 Långfredagen Korset Jes 53:1-12 Luk 23:26-49 Fil 2:6-8 Ralph Engstrand Lennart Arfwidsson Söndag 20 Påskdagen Kristus är uppstånden Hos 6:1-3 Luk 24:1-12 Apg 3:14-16 Gemensam med Pingstkyrkan och Frälsningsarmén Gunnar Lindén Lennart Arfwidsson m.fl. Kyrkkaffe grp 9 Mådag 21 Annandag påsk Möte med den uppståndne Jer 31:9-13 Joh 20: Pet 1: EKUMENISK GUDSTJÄNST i S:t Nicolai kapell Tisdag 22 Onsdag ARBETSMÖTE för mission Fredag 25 Lördag KYRKSTÄDNING Söndag 27 2:a sönd i påsktiden Påskens vitten Sak 8:6-8 Joh 20: Pet 1:3-9 Nils-Erik Alne Anita A Nilsson Lovsångsgruppen Offer för Mission i Sverige Kyrkkaffe grp 1 Måndag 28 Tisdag ANDAKT på Vapengr Eva C. o Anita A.N. Onsdag VALBORG-Knytkalas Maj Söndag 4 3:e sönd i påsktiden Den gode herden Jer 23:3-6 Joh 10: Pet 5: NATTVARDS- GUDSTJÄNST Eduard Gortzak Lars-Åke Lindbom Lennart Arfwidsson Kyrkkaffe grp 2 7 Måndag 5 Tisdag 6 Onsdag ARBETSMÖTE för mission STICKCAFÈ Torsdag ANDAKT på Korallen Eva C. o Anita A.N SYMÖTE Fredag 9 Lördag FÖRSAMLINGSAFTON Gunnel Noreliusson Servering grp 3 Söndag 11 4:e sönd i påsktiden Vägen till livet 2 Mos 13:20-22 Joh 13: Tess 5: Ungdoms-GUDSTJÄNST Gunnar Lindén Kyrkkaffe grp 4 Måndag 12 Tisdag 13 Söndag 18 5:e sönd i påsktiden Att växa i tro Jes 57:15-16 Joh 17:9-17 Gal 5:13-18 Lennart Arfwidsson Kyrkkaffe grp 5 Måndag 19 Torsdag SYMÖTE Avslutning Fredag 23 Fortsättning på sidan 8

8 Församlingsnytt Söndag 25 Bönsöndagen Bönen 1 Kung 3:5-14 Matt 6:5-8 Rom 8:24-27 Lovsångsgruppen Kyrkkaffe grp 6 Måndag maj STÄDNING RUTSBERG Juni Söndag 1 Söndagen före pingst Hjälparen kommer 1 Kung 19:9-16 Joh 16:12-15 Apg 1: NATTVARDS- GUDSTJÄNST Kyrkkaffe grp 7 Anhörigenheten inbjuder till Onsdagscafé nästan varje onsdag kl. 14 med fika och programinslag. Högtidsdagar 11 mars Maj-Britt Halling 91 år 30 mars Inga-Lisa Karlsson 80 år 4 apr Ingrid Wessman 94 år 12 apr Marianne Pettersson 92 år 23 apr Eva Thorén 60 år 9 maj Britt Thorén 60 år 14 maj Ingrid Nilsson 85 år 14 maj Birgitta Norén 70 år 27 maj Ebba Ohlin 80 år Nattvardstjänare mars, juni april maj Ralph Engstrand Rich Cudmore Sverker Thorén Nils-Erik Alne Bo Ydreborg Gunilla Öst Ove Henriksson Hanna Hanouch Åke Halling Kyrkvärdar vecka 8, 14, 20 Gun Karlsson Gunilla Öst 9, 15, 21 Birger Nygren Carin Gillsjö 10, 16, 22 Nils-Erik Alne Rickard Svensson 11, 17, 23 Karin Rehn Barbro Samuelsson 12, 18, 24 Hanna Hanouch Sisilia Hanouch 13, 19, 25 Gunnar Lindén Charlotte Lindén Vi har flyttat Lisa Pilsmo med familj, Lavstigen 10, VÄSTERVIK Margit Widerström, Erneborg avd 5, Präststigen 3, GAMLEBY Offerdagar Den 9 mars är det Offerdag för MBU. Den 23 mars för utbildningen av pastorer och diakoner Den 27 april för Mission i Serrige Bed för och offra till detta viktiga Mail Du vet väl om att du kan nå både styrelsen och ungdomsrådet via mailen. Mailar du under följande adresser så får alla ledamöter del av ditt mail: Telefonandakt Ring Marieborgskyrkans telefonandakt dygnet runt på tel ! Ny andakt spelas in varje onsdag. 8

9 Ungdomsglimtar Marieborgskyrkans Ungdom FredaX Nya grepp för våra ungdomar denna termin med FredaX varannan vecka. Två träffar har redan varit och vi har 19 inskrivna ungdomar i åldern 11 och uppåt. Kvällarna består av olika teman, som berör trosfrågor och andra viktiga ämnen som rör ungdomarnas vardag. Scout på Sandebo MBU:s Årsmöte MBU, Marieborgskyrkans ungdom, hade den 9 februari årsmöte. Samlingen inleddes med gudstjänstens kyrkfika som på sedvanligt sätt förstärkts med en rejäl tårtbuffé. Ett gott sätt att inleda ett årsmöte!! Föreningens regelbundet återkommande verksamhetsgrenar är; Scout; med tre olika inriktningar: spårare, upptäckare och äventyrare, Fredax(ungdomssamling) Lek o småbarnssång och stickcafé. MBU har under verksamhetsåret även genomfört en kanothajk, ansvarat för en del av aktiviteterna vid sommarhemmet i Rutsberg och haft ett körprojekt en oktoberhelg, som avslutades med sånggudstjänst på söndagen. En del av medlemmarna har även varit på läger under sommaren. Eftersom MBU är en del av equmenia antogs delvis nya stadgar och namnet kompletterades till; MBU en del av equmenia. Årsmötesförhandlingarna leddes av Nils- Erik Alne, styrelsen beviljades ansvarsfrihet av revisorerna, budgetförslaget och verksamhetsplanen godkändes. Till styrelse (UR) för MBU valdes/omvaldes/kvarstår; Anette Danielsson, ordf, Anna Alne, kassör, Anna-Karin Alne, sekr, samt Amanda Ljunggren, Roger Olsson, Estrid Gillsjö, Karolina Gipe Stolth och Ida Olsson. Information gavs om anställning av ny ungdomsledare, Kennyh Widén. MBU hoppas härigenom få ytterligare kraft för nya visioner och vidgat arbete. Årsmötet avslutades med bön för verksamheten och de beslut som tagits. Carin Gillsjö Träffar under våren fredagar 7, 21 mars, 4, 11, 25 april, 9, 23 maj kl Stickcafé Onsdagar 5 mars, 26 mars, 16 april, 7 maj kl Händelser i MBU Tis. 18/3 Samkristna skolrådets årsmöte, Mbk Sön. 23/3 Scoutinvigning och bibelutdelning Mbk Lör. 12/4 Familjeäventyret , ungdomsvåningen Sön. 13/4 Palmsöndagen, Shalomteam Sön. 11/5 Ungdomsgudstjänst Fre /5 equmenias riksstämma i Eksjö UR - Ungdområdets styrelse Anette Danielsson ordförande, Anna Alne, kassör, Anna-karin Alne, sekreterare Amanda Ljunggren, Karolina Gipe Stolth, Estrid Gillsjö, Ida Olsson, adjungerad Eva Cudmore Vi finns till för att rikta fokus på Er barn och unga i kyrkan. Vi vill gärna att Ni barn och unga tänker till hur vi kan skapa en kyrka för Er. Lyft gärna funderingar om vad ni skulle vilja göra med någon i styrelsen så försöker vi jobba för att genomföra era önskemål. Hälsningar UR Tisdagen 11/2 hade scout sin kväll på Sandebo. Det var en mycket mörk kväll, men vi lyckades tända eldar, göra trefot och koka choklad. Som vi drack och åt bulle till. Anna Alne Pappersinsamling Fredagar 11 april och 13 juni kl finns möjlighet att lämna papper vid kyrkan i anslutning till MBU:s pappersinsamling. Kan du hjälpa till? Ring Nils-Erik Alne 24015! 9

10 Region Östs Scoutledardag den 29 mars 2014 Välkomna till Region Östs Scoutledardag den 29 mars 2014 i Nässjö missionskyrka. Vi börjar med fika kl 9.30 och beräknar att hålla på till kl Det kommer att serveras lunch till självkostnadspris. Programpunkter för dagen är bl. a. regionscoutlägret Klockrent 2015 och ett samtal kring vad vi vill med scout i Region Öst framöver. Anmälan görs till Christer Gustafsson senast 22 mars på tfn eller via mail Ny hemsidesadress till vårt regionkontor: equmeniakyrkan.se/ regionost/ Nationellt Kyrkokonferensen maj Rötter och vingar är temat för Equmeniakyrkans kyrkokonferens 2014 som hålls i Filadelfiakyrkan i Stockholm. Rötterna vi har i våra tre bildarsamfund har format oss och kommer alltid färga vår resa vidare. Vingar handlar om vår framtid, vår längtan att nå längre med budskapet och att människor ska komma till tro. Årets konferens koncentreras kring förhandlingarna. Det har varit ett starkt önskemål att kyrkokonferensen ska bli mer hanterlig både i fråga om storlek och kostnad för deltagarna är ett bra tillfälle att testa detta: Konferensen är en dag kortare Det finns tre till fyra stora bibelstudier att välja på istället för många mindre seminarier De lokala församlingarna bjuder in till kvällsevenemang Ingen gemensam gudstjänst på söndagen. De lokala församlingarna bjuder in till gudstjänst på söndagsförmiddagen. Lunch ordnar var och en på stan. Barnkonferens pågår parallellt i Filadelfiakyrkan. En del motioner har det också kommit in. Vi får återkomma till dem i ett församlingsmöte längre fram när hela konferensmaterialet är distribuerat. Här är några av ämnena: Fler bibelskolor Policy för fred Hållbar värld, miljö, klimat Förstärkning av diakonernas roll Remissen Tro, dop och gemenskap kommer också att behandlas. Remissen har fått kraftig kritik. Vår styrelse har därför valt att avvakta med behandlingen av den. Den är ganska krävande att läsa och sätta sig in i och dessutom har man helt bortsett från den juridiska aspekten när det gäller det bokförda medlemskapet. Vi får nog anledning att återkomma till den. Och så ska det väljas en ny ordförande för kyrkostyrelsen, eftersom Ann-Sofie Lasell valt att inte ställa upp för omval. Att be för Att ungdomsledarbiten ska bli bra Vår församlings fortsatt positiva utveckling Kyrkokonferensen i månadsskiftet maj/ juni Verksamhetsmålen för 2014 Martyrkyrkans vänner som stöder förföljda kristna runtom i världen Att glädjas över Alla nya medlemmar FredaX som växer till sig Att antalet gudstjänstdeltagare ökar Bönetjänsten på vår hemsida Att Rich har fått deltidsjobb som fängelsepastor Lilla lotteriet som Arbetsgruppen för mission ordnade Glimten på nätet Vi har förstått att alltfler läser Glimten på nätet. Om du hör till den skaran och alltså inte har behov av Glimten i pappersversion, är det bra om du meddelar Marieborgskyrkans exp eller via e- post så spar vi både miljö, arbete och pengar. Här hittar du Glimten: Klicka på Glimten. Marieborgskyrkan finns på facebook. 10

11 På styrelsens bord Vår grafiska profil i kombination med Equmeniakorset Förändring av styrelsens arbetssätt så att styrelseledamöterna håller kontakt med olika verksamhetsgrenar Någon enkel form av verksamhetsmål/ planer Hanteringen av kollektpengarna. Det börjar bli dyrt att lämna in påsar till banken Ungdomsledarfrågan som vi hoppas gå i mål med inom kort Förenings-& församlingsutveckling Våra 4 anställda i Region Öst är ute på en eriksgata till 10 välspridda platser i vår region, dels för att presentera sig, men framförallt för att inspirera och skapa mötesplatser. Vår församling och MBU hade 4 representanter på plats i Svalliden 15 januari. En bra och inspirerande kväll som hade samlat ett 40-tal deltagare. Efter inledande fika och mingel delade vi upp oss i 3 grupper: Gunnel Noreliusson, väl känd i Marieborgskyrkan, talade om församlingstillväxt utifrån sin förra församling i Mariefred. Mycket handfast och bra! Vår regionale kyrkoledare talade om Alpha och växande. Ida-Maria Brengesjö och Christer Gustafsson talade om ungdomsarbete inom equmenia med tyngdpunkt på projekten Så funkar det och Växa i tro. Kvällen avslutades med en god och engagerande stund av bön och förbön. I bilen hem samtalade vi om hur vi bättre kan knyta ihop det som sker i ungdomsarbetet med församlingslivet. Det får inte vara två skilda verksamheter! Det är en fråga vi får fundera vidare på! Offerkuvert Som du kanske märkt har stället för offerkuvert tagits bort från väggen i Oktaven. Saker och ting förändras med tiden och det här stället var inte längre aktuellt. På något sätt ska vi försöka ge mer utrymme åt böneskålen och göra den mer inbjudande. Att lyfta fram böneämnen är ju en central del i det kristna livet. Tills vidare ligger offerkuverten till Marieborgskyrkan i en korg på bordet i församlingssalen. Det är möjligt att vi hittar en annan placering så småningom. Offertkuvert till andra ändamål, t ex Equmeniakyrkans offerdagar, kommer att läggas fram inför de olika tillfällena. Konsten i Marieborgskyrkan Livets källa I nära 20 år har den stått där och prytt sin plats, Marieborgskyrkans vackra dopfunt Livets källa, tillverkad på beställning av västervikskonstnären KG Petersson. Materialet är ganska grov mässing. -Inte helt lätt att bearbeta och forma, enligt konstnären själv. Hela jobbet tog ungefär en månad. Med åren har dopfunten fått en patina den inte hade från början, då den var guldglänsande. Dopfunten är utformad i tre våningar där vattnet porlar från klotet högst upp och sedan ner från blad till blad för att slutligen rinna in i stammen. Klotet är den ursprungliga formen och bladen symboliserar livet, det växande. Vattnets kretslopp är en symbol för evigheten. Placeringen längst fram i kyrkan och väl integrerad vid dopgraven är en utmärkt bild för hela Marieborgskyrkan som ju ända sedan 1986 är en församling formad ur baptistisk, metodistisk och missionskyrklig tradition. Samfund med olika doptraditioner som här fungerar som en god enhet. Livets källa porlar varje gudstjänst och används inte bara vid barndop utan även allt oftare i samband med förbönsstundens ljuständning, då gudstjänstdeltagarna har möjlighet att vidröra dopvattnet, för att på så sätt rent fysiskt känna att man lever i sitt dop. De liturgiska inslagen i de frikyrkliga gudstjänsterna har ju av tradition inte varit så framträdande, men här har vi en form av liturgi som har ett rikt innehåll och därför är värdefull. 11

12 En Glimt till Dig: Till sist... Det som är viktigt i livet Det finns vissa stunder då man börjar prioritera vad som är viktigt i livet. Då man börjar tänka på vad som betyder något för en för att sedan lägga mer energi på det än på oviktiga frågor. Jag tycker vi oftare borde känna tacksamhet. Tacksamhet för allt det fina som finns i våra liv, för vissa är det stora glädjeämnen, andra små. Men oavsett vilket så är finns det alltid något att känna lycka över, vi måste ta vara på dessa tillfällen och människor som gör oss lyckliga och visa vår uppskattning medan vi har chansen. När jag tänker på alla dessa tusentals människor runt om i vår värld som lever i vedervärdiga förhållanden så blir plötsligt min egen svårighet hälften så stor. Just för att jag vet att det finns de som har det så mycket värre. Om man sätter sig in i någon annans situation och inser att allt det vi tar för givet här är en lyx någon annanstans, så känner i alla fall jag mig lyckligt lottad. Ibland så lyckligt lottad att det känns orättvist. Vad har jag gjort för att förtjäna allt detta underbara i mitt liv? Det är just det jag inte förstår men jag tackar Gud för det varje dag och försöker verkligen uppskatta alla små saker som gör livet värt att leva. Denna tacksamhet jag känner gör att jag vill ge något tillbaka, ge tillbaka för att på något sätt väga upp för allt fint jag har. Jag vill verkligen bidra med det jag kan för att göra världen lite bättre. Om så bara något litet, men något som förändrar och betyder och gör skillnad för någon annan. Amanda Ljunggren

FÖRSAMLINGSBLAD. Kyrkokonferensen. Dunderklumpen. Körresa Sid. 13-14. Porträttet Sid. 6-7 Sid. 7. Sid. 12 PROGRAMBLAD SEPTEMBER - NOVEMBER 2014

FÖRSAMLINGSBLAD. Kyrkokonferensen. Dunderklumpen. Körresa Sid. 13-14. Porträttet Sid. 6-7 Sid. 7. Sid. 12 PROGRAMBLAD SEPTEMBER - NOVEMBER 2014 FÖRSAMLINGSBLAD BORÅS PROGRAMBLAD SEPTEMBER - NOVEMBER 2014 Konfirmation 2014. Foto: Knäpparen, Tina Bergstrand Porträttet Sid. 6-7 Sid. 7 Kyrkokonferensen Dunderklumpen Sid. 12 Körresa Sid. 13-14 Församlingsboken

Läs mer

2 NYHETSBREV ULRIKSBERGSKYRKANS. Fokus på Indien

2 NYHETSBREV ULRIKSBERGSKYRKANS. Fokus på Indien ULRIKSBERGSKYRKANS 2 NYHETSBREV 2013 Årgång 9 TEMA: VÄXT & FÖRÄNDRING Växt & förändring Ulriksbergskyrkan växer och ställs inför nya utmaningar. Är det vatten eller en omplantering vi behöver nu? Läs vår

Läs mer

Församlingsblad. Eskilstuna Missionsförsamling och SMU. Nr 2 2008 Årgång 71 feb 2008 - juni 2008

Församlingsblad. Eskilstuna Missionsförsamling och SMU. Nr 2 2008 Årgång 71 feb 2008 - juni 2008 Församlingsblad Nr 2 2008 Årgång 71 feb 2008 - juni 2008 Eskilstuna Missionsförsamling och SMU Årsmöte med både allvar och fest Mässa för småfolk En natt i bön blev en vecka 1 Bara den som ser långt hittar

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt från Svenska Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska distriktet - Nr 22 - maj 2012 Tema: Nu gör jag något nytt Församlingar som tänker nytt sidan 4 Mission i ny kyrka sidan 7 Ledare Att göra något nytt är inte

Läs mer

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs > Salt tar form > Nyår en tid att möta Gud > Fräscht grepp på konferens Nr 1 februari 2006 Mitt i årg 12, Hälsning

Läs mer

Att bilda ny församling BERÄTTA TRO - Kyrkokonferens i Karlstad Det viktigaste i det nya

Att bilda ny församling BERÄTTA TRO - Kyrkokonferens i Karlstad Det viktigaste i det nya Mötesplatsen En tidning från Karlstads missionsförsamling Nr 1 februari - april 2013 Att bilda ny församling BERÄTTA TRO - Kyrkokonferens i Karlstad Det viktigaste i det nya Föreståndartankar Tolkningar

Läs mer

Medljus. Flera generationer sjunger i kören Sidan 3 Hur hel kan man bli? Sidorna 4-5 Vilka döljer sig i redaktionen? Sidorna 8-9

Medljus. Flera generationer sjunger i kören Sidan 3 Hur hel kan man bli? Sidorna 4-5 Vilka döljer sig i redaktionen? Sidorna 8-9 Medljus Nyheter från Linköpings Missionsförsamling och Equmenia Nummer 7 OKTOBER 2014 Flera generationer sjunger i kören Sidan 3 Hur hel kan man bli? Sidorna 4-5 Vilka döljer sig i redaktionen? Sidorna

Läs mer

växa nu Nyplantering i Söderköping nr 5 Mer om Kyrkan, Livet och Gud

växa nu Nyplantering i Söderköping nr 5 Mer om Kyrkan, Livet och Gud växa nu Mer om Kyrkan, Livet och Gud Nyplantering i Söderköping SIDAN 6 Man-till-man-metod på fängelset 8 Välljudande vänner i Vännäs 12 Från Scoutliv till Skrotbil 18 nr 5 sept-nov 2009 Det kan vara historiskt,

Läs mer

NYHETSBREV. Mer ljus och bättre redskap

NYHETSBREV. Mer ljus och bättre redskap NYHETSBREV januari 2013 Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan har bildat ett nytt kyrkosamfund tillsammans. Den nya kyrkans arbetsnamn är Gemensam Framtid. Mer ljus och bättre redskap Vi

Läs mer

Liv & Längtan. nr 3 2012 april / maj. Ansikte

Liv & Längtan. nr 3 2012 april / maj. Ansikte Liv & Längtan nr 3 2012 april / maj Ansikte Det vackra ansiktet Jag tycker att det är fascinerande att se på människor som passerar. Först ser man vilken stil, och utseende de har, sedan kan man lägga

Läs mer

EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014. Filadelfiakyrkan, Stockholm 29 31 maj. www.equmeniakyrkan.se

EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014. Filadelfiakyrkan, Stockholm 29 31 maj. www.equmeniakyrkan.se EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014 Filadelfiakyrkan, Stockholm 29 31 maj www.equmeniakyrkan.se VÄLKOMMEN TILL KYRKOKONFERENS! En gång om året möts vi - ombud och deltagare i Equmeniakyrkans församlingar

Läs mer

Kyrknytt Juni - Augusti 2015

Kyrknytt Juni - Augusti 2015 Kyrknytt Juni - Augusti 2015 Pastorns funderingar Allt har sin tid, allt som sker under himlen har sin stund. Predikaren 3:1 För 15 år sedan var jag för första gången med och planterade träd tillsammans

Läs mer

Bibelstudiet: Enhet för världens skull

Bibelstudiet: Enhet för världens skull studieförbundet bildas samtalsguider Bibelstudiet: Enhet för världens skull Jesu uppmaning Följ mig utmanar oss. Den utmanar oss att vara en kyrka som står upp för det rätta, med ödmjukhet inför allas

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

Bibelstudiet: När församlingen finner sitt uppdrag och finner sig själv

Bibelstudiet: När församlingen finner sitt uppdrag och finner sig själv studieförbundet bildas samtalsguider Bibelstudiet: När församlingen finner sitt uppdrag och finner sig själv Jesu uppmaning Följ mig utmanar oss. Den utmanar oss att vara en kyrka som står upp för det

Läs mer

nr 5/06 Offerdag för pastorsutbildning, tacksägelsedagen 8 oktober Med minsta möjliga marginal

nr 5/06 Offerdag för pastorsutbildning, tacksägelsedagen 8 oktober Med minsta möjliga marginal nr 5/06 Offerdag för pastorsutbildning, tacksägelsedagen 8 oktober Med minsta möjliga marginal Kyrkokonferensens mest dramatiska omröstning gällde i år en nedskärning av bidraget till Teologiska Högskolan,

Läs mer

Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland. evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008

Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland. evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008 evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008 LÖSNUMMERPRIS: 40 KR Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland Ord till liv Trettondedag Jul foto:

Läs mer

NYHETSBREV NOVEMBER. eller på pg 90 03 28-6

NYHETSBREV NOVEMBER. eller på pg 90 03 28-6 NYHETSBREV NOVEMBER 2013 HOPPETS TID EQUMENIAKYRKANS INTERNATIONELLA INSAMLING Det kan verka uppkäftigt, nästan provocerande att tala om hopp när världen ser ut som den gör. Men tillsammans fortsätter

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Tema: Att ge vidare. > Åkerö09 en dundrande succé > Få så blir du glad. Ge så blir du gladare! > Brogården jubilerar 50 år

Tema: Att ge vidare. > Åkerö09 en dundrande succé > Få så blir du glad. Ge så blir du gladare! > Brogården jubilerar 50 år > Åkerö09 en dundrande succé > Få så blir du glad. Ge så blir du gladare! > Brogården jubilerar 50 år efs mittsverige nummer 3 september 2009 Tema: Att ge vidare Nr 3, september 2009 Mitt i årg 15, Hälsning

Läs mer

insidan Förvandlingen inifrån och ut Djupare än ett söndagsleende Den ömma axeln *!20120215 Kristen ungdomstidning

insidan Förvandlingen inifrån och ut Djupare än ett söndagsleende Den ömma axeln *!20120215 Kristen ungdomstidning insidan Kristen ungdomstidning 2012 jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Förvandlingen inifrån och ut Den ömma axeln *!20120215 Djupare än ett söndagsleende insidan Kristen ungdomstidning

Läs mer

Nära livet livsnära. Feb - maj 2012 Nr 2, årgång 16

Nära livet livsnära. Feb - maj 2012 Nr 2, årgång 16 Feb - maj 2012 Nr 2, årgång 16 Nära livet livsnära Från Mogen Nielsens vistelse hos oss 2006 noterade jag bl.a. att han sade: Det mest naturliga är vår relation till Gud ( Joh. 1:12). Personligen har jag

Läs mer

SYSKONBANDET 3 /09. Årgång 101. David kandidat till Syskonbandets styrelse

SYSKONBANDET 3 /09. Årgång 101. David kandidat till Syskonbandets styrelse Årgång 101 3 /09 SYSKONBANDET Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet David kandidat till Syskonbandets styrelse Årsmöte 2009 - kom med till Ramnäs - allt under ett tak - fantastisk

Läs mer

Succé för årets höstmarknad sidan 4 På övning med Lötenkören sidan 20 Möte med det karismatiska, del 3 sidan 23

Succé för årets höstmarknad sidan 4 På övning med Lötenkören sidan 20 Möte med det karismatiska, del 3 sidan 23 MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA December 2012 - Januari 2013 Succé för årets höstmarknad sidan 4 På övning med Lötenkören sidan 20 Möte med det karismatiska, del 3 sidan 23 EFS i Uppsala www.efsiuppsala.se

Läs mer

Växtkraft. I detta nummer

Växtkraft. I detta nummer Aktuellt från Finspångs Missionsförsamling Årgång 54, nummer 2 Juni - Aug 2012 Växtkraft I detta nummer Inre tillväxt Sid 2 Växtkraft i Finspång Sid 6 En västgöte har kommit till Finspång Sid 7 Bönergårdsprogrammet

Läs mer

Därför är vi medlemmar

Därför är vi medlemmar i Abrahamsbergskyrkan 1/12 Nya grannar Gemensam Framtid till Alvik Därför är vi medlemmar Gemenskap och öppenhet lockar Scoutledare i fokus Varje scout är lika viktig l Vi Ledare människor har många behov.

Läs mer

Kyrkfönstret. På spaning efter trender sidorna 5-7 Tillsammans når vi mål sidan 8-9. Nr 2 sommaren 2008

Kyrkfönstret. På spaning efter trender sidorna 5-7 Tillsammans når vi mål sidan 8-9. Nr 2 sommaren 2008 Nr 2 sommaren 2008 Kyrkfönstret KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLINGAR, SVENSKA KYRKAN På spaning efter trender sidorna 5-7 Tillsammans når vi mål sidan 8-9 Den välbehövliga vilan Oavsett hur ens liv ser ut,

Läs mer

Församlingen du och jag

Församlingen du och jag Församlingen du och jag Hmmm, kanske är församlingen inte van vid en sådan här typ av predikan - tänkte pastor Alm. Daniel Alm - Församlingen - Du och Jag 1 2 Pingstförsamlingen Västerås Daniel Alm Kära

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

tema sept - nov 2014

tema sept - nov 2014 tema sept - nov 2014 I ögonhöjd av Per Jennervall, pastor I ett konfi rmandmaterial fanns det en liten fi nurlig teckning. Den föreställde en ung man som kom hem till sin mormor. Han hade läst ett antal

Läs mer