Mig, Dig och Världen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mig, Dig och Världen"

Transkript

1 GLIMTEN Marieborgskyrkan Västervik Nummer 1 / 2014 Årg mars - 1 juni Mig, Dig och Världen En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. Så lyder mottot för den nybildade Equmeniakyrkan som Marieborgskyrkan är en del av. Ett motto att utmanas av och växa in i. Vågar vi förvandlas? Vill vi förvandlas?

2 Insidan Ängalundsgatan 8, Västervik TELEFON 0490 Exp Kök Teleandakt E-post: Hemsida: Facebook: marieborgskyrkan Bankgiro Plusgiro, MBU Förs. org.nr EXPEDITIONSTIDER Tisdag - Torsdag 9-12 Pastor Vik Ordförande Nils-Erik Alne Kassör Krister Samuelsson Marieborgskyrkans Ungdom - MBU Ordförande Anette Danielsson Kassör Anna Alne Marieborgskyrkan är del av SJUKHUSKYRKAN Sjukhuspastor Jonas Karlsson Personsökare Mobil Expedition REDAKTIONSKOMMITTÉ FÖR GLIMTEN Krister Samuelsson Ralph Engstrand Nästa nummer av Glimten nr. 2 har manusstopp 16 maj och utgivningsdag 1 juni Jesus förvandlar - mig, dig och världen Det är ett modigt påstående, att Jesus förvandlar. Läser vi i Bibeln, så ser vi att det verkligen skedde många förvandlande möten kring Jesus. Kanske har du även, som jag, vuxit upp med att höra starka vittnesbörd om hur Gud har förvandlat människors liv. Kanske är det vittnesbördet till och med ditt eget. Men det var länge sedan jag hörde någon personligt vittna om hur Guds ingripande förändrade, förvandlade deras liv. Har Gud slutat verka? Har vi slutat berätta? Eller, är det så att vi slutat förvänta oss att Gud inte bara kan förvandla, utan att det är helt nödvändigt att Han gör det? Åtminstone individuellt sett. Ser vi oss omkring så råder det inga som helst tvivel om att världen är i desperat behov av förvandling. Nu! Genast. Helst redan igår. Situationen är oerhört spänd i många delar av världen och varje dag läser vi nyheter om ökat våld och övergrepp mot minoriteter av olika slag. Omständigheterna för de kristna i världen hårdnar dag för dag och allra tydligast i mellanöstern och östeuropa där kyrkor bränns ner regelbundet och troende människor hotas med skrämselteknik och våld. Här hemma breder antisemitismen, afrofobin och främlingsfientligheten ut sig. Världen behöver förvandling. Men hur kan det ske? Enkelt uttryckt: genom Jesus. Möten med Jesus har verkligen en förmåga att förvandla människor på ett dramatiskt sätt men det sker inte automatiskt. Fariséerna både trodde på Gud och mötte Jesus regelbundet utan att de verkade påverkas något nämnvärt. Förvandling, i den mån det sker, sker endast med vårt medgivande, vår villighet att låta Gud arbeta i, med och genom oss. Gud har kallat oss till att vara medarbetare i det verk han vill utföra. Vi får vara hans händer och fötter, vi får vara hans språkrör mot orättvisor, våld och fördomar. Vi får komma med hans helande, visa hans kärlek, delge hans förlåtelse. Här gäller inga invändningar om vad kan lilla jag göra? Se bara vad tolv enkla män, genom Guds Andes kraft, lyckades genomföra. Gud kallar inte de utrustade, han utrustar de kallade lyder ett uttryck. Det står inte i Bibeln men det kunde ha gjort det. Förändring är omöjlig utan att först förändras själv. Detta gäller i ännu högre grad också förvandling, och det sker endast med vårt medgivande. Förändring ändrar på tillvaron. Förvandling nyskapar den. Möte med Jesus kan förvandla dig, mig och världen. Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar honom och är fullkomligt. (Rom 12:2) Möten med Jesus som förvandlar kan bara ske när vi ställer oss till Guds förfogande, när vi böjer vår vilja för Guds, när vi lägger undan vår egen personliga agenda för att låta oss beröras av det som ligger Guds hjärta närmast. Då kan vi med Guds kraft, tillsammans bli delaktiga i att också förvandla världen. Låt det börja med Dig! Låt det börja idag. Låt det börja med bön! Pastor Eva. 2

3 Glimtar... om det som varit, det som är och det som kommer Missionsfest Bokbordet Trettondagsafton samlades vi till en kväll med missionen i fokus. Traditionsenligt brukar vi försöka ha en gäst som ger oss en fördjupad inblick i något av alla de många satsningar som pågår runt om i världen. Eftersom vi inte hade någon sådan gäst i år fick vi själva tillfälle att dela egna erfarenheter kring olika kulturer, räkna hur många länder och kontinenter vi besökt gemensamt och begrunda hur stor del av världen vi faktiskt bär med oss. Kring borden fick vi sedan tillfälle att tillsammans lära oss mer om olika projekt som bedrivs av Equmeniakyrkan samt försöka sätta oss in i vad det kunde innebära att arbeta under de förutsättningar som beskrevs. Vi fick äta gott, vi gav en missionsgåva som förmedlades till Equmeniakyrkan och vi ägnade tid i bön för de olika projekten vi fördjupat oss i. Visst var detta ett par meningsfulla timmar tillsammans, men jag tror att vi, allmänt sett, behöver beröras av Gud till ett djupare och mer meningsfullt engagemang för mission både lokalt och globalt. Pastor Eva Bokbordet innehåller 132 böcker. På bordet närmast boksnurran finns ett register, som uppdateras två gånger per år. Böckernas titlar är sorterade i bokstavsordning. Boksnurran har 6 hyllor. Alla böcker på nedersta hyllan har beteckningen A1. Nästa hylla nerifrån har beteckningen A2 osv. De nyaste böckerna finns i själva snurran och de allra nyaste längst upp (hylla A6).Bokhyllan på andra sidan bordet innehåller böcker från bokbordet på de tre nedersta hyllorna som har beteckningarna B1, B2 och B3. När man lånar en bok fyller man i lånekortet som finns i boken och lägger det i plastfickan som hänger på snurran. Senast efter tre veckor lämnar man tillbaka låneboken på rätt plats t.ex. A2 tillsammans med lånekortet som hämtas från plastfickan.nya och nygamla böcker. Böcker kan vara helt nya, men de kan också vara från något loppis eller från någon som skänkt boken till bokbordet. Jag vill tipsa om tre böcker, men läs gärna även någon av de övriga 129 böckerna. Exempel på loppisbok är Den kristna tron av Knud Hansen. Denna bok tar på ett ödmjukt sätt upp även de svåra och eviga frågorna. Tack vare detta känns boken rykande aktuell trots att den är från åttiotalet. Om man glömt bort kyrkohistorien blir det en nyttig repetition, när den rullas upp i sitt rätta sammanhang. Författaren hänvisar hela tiden till lämpliga bibelställen. En annan bok som bokbordet fått av en församlingsmedlem har titeln Guds egen tokskalle av Erik Gunnar Eriksson. Författaren har grundat hjälporganisationen Hoppets stjärna. Beslut och handling sker oftast samtidigt och handlingen består i att hjälpa människor var de än befinner sig på jorden. Nästa bok är Ängeln på Malmskillnadsgatan av Elise Lindqvist. Boken är lättläst, men det liv den handlar om har många gånger varit svårt. Författaren har haft en tuff uppväxt och blivit utnyttjad, men Gud grep in i hennes liv till slut. Boken ger tröst till dem som känner sig för gamla att hjälpa till. Trösten består i att man kan använda sin livserfarenhet till att hjälpa andra människor. Fika, kramar och en hjälpande hand behövs för att lindra nöden hos de prostituerade. Ove Henriksson 3

4 Församlingens årsmöte Grafisk profil Församlingens årsmöte ägde rum den 22 februari med deltagande av 31 medlemmar. Som inledning höll pastor Eva en andakt varefter förklarade årsmötet öppnat, ett årsmöte som präglades av tacksamhet för året som gått och framtidstro för det som ligger framför. Hela styrelsen med Nils-Erik Alne som ordförande omvaldes och består av Krister Samuelsson, Lars-Åke Lindbom, Charlotte Lindén, Karin Rehn, Ralph Engstrand, Björn Danielsson och. Av årsberättelsen framgår att det är en omfattande verksamhet som bedrivs. Särskilt kan vi glädja oss åt att gudstjänstdeltagandet ökat. Vi har haft god medverkan av flera sångare och musiker, gästande predikanter och olika gudstjänstledare. Bland övriga samlingar kan nämnas en mycket uppskattad tillsammansdag på Kröngården och samvaron under enkla men trivsamma former på Valborgsmässoafton. Kvinnofrukostarna med sitt varierade program har samlat 312 besökare totalt på sina 6 gånger. Arbetsgrupperna för mission och bistånd har strävat på och levererat imponerande mängder hjälpsändningar. Däremot har kontakten med Ventspils upphört utan att vi vet varför. Våra kontaktförsök har inte lett till något svar. Diakonin har fungerat bra i sitt arbete för människor som behöver särskild omsorg och andakterna på på äldreboendena är mycket uppskattade. Antalet studiecirklar inom ramen för Bilda är fortsatt stort. Hit räknas också flera kulturevenemang, t ex Marcus Brännströms kväll om Lapp-Lisa. Ekonomin avhandlades på ett smidigt sätt och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. MBU:s ordförande Anette Danielsson rapporterade från deras årsmöte om en god verksamhet. Ungdomsträffarna på fredagskvällarna som inleddes i höstas håller på att växa till sig under namnet FredaX. Nya stadgar, som i stort ansluter till equmenias förslag, antogs på årsmötet. I anslutning till serveringspausen var det livlig diskussion och mycket idékläckande kring de 4 verksamhetsmål för 2014 som styrelsen presenterade. Beslutet blev att jobba vidare och utveckla dessa: Synas ute; Ungdomen i fokus; Växa; Gemenskap. Årsmötet beslöt att också lägga till Mission. Styrelsen fick i uppdrag att samla, strukturera och presentera en arbetsgång för att förverkliga målen. Det känns att vi är en levande, livaktig och växande församling! Valberedningen hade gjort ett gott arbete med många telefonsamtal. Nu återstår det att fylla följande vakanser: 1 revisor, medhjälpare till Loppisen, 2 valberedare, kyrkskjutsare och några ombud till olika årskonferenser. Den kanske viktigaste frågan var nog ändå att anställa en ungdomsledare på halvtid. Kennyh Widén är intresserad av tjänsten och han har varit på besök för att presentera sig. MBU beslöt på sitt årsmöte att gå vidare i syfte att anställa honom. Nu ställde sig också församlingens årsmöte positivt till detta. Innan ordföranden förklarade årsmötet avslutat uttalades ett TACK till våra anställda, varefter pastor Eva nedbad Herrens välsignelse över fattade beslut och val. Bönering Bönen är Guds stora gåva till varje människa och till varje församling. Genom bönen öppnas källan till den Helige Andens kraft. Från en av samtalsgrupperna kommer uppmaningen: Vi vill vara en BÖNERING -där många tillsammans - bär varje dags händelser inför Herren. Du som läser detta inbjuds att vara med! BED DÄR DU BEFINNER DIG! Varje dag, vid lunchdags, kan Du stanna upp i bön och tacksägelse över att Jesu kärlek blir tydligare i allt vi gör. JESU LÖFTE: Matt.18:19 Ingen anmälan behövs men vill Du veta mer blir jag glad om Du hör av Dig. Gud hör Din bön vid middagstid! Pastor Anita Förra året fick vårt nya samfund sitt namn, Equmeniakyrkan. Nu har man tagit fram en grafisk profil, en logga, som utgörs av korset med likformade armar och namnet Equmeniakyrkan. På något sätt ska vi nu ta till oss detta och börja använda det även i Västervik, både på kyrkväggen och helst också i olika trycksaker och annonser. Namnet Marieborgskyrkan är så väl inarbetat och känt, så det ska vi behålla. Det var vi överens om på församlingsmötet. Frågan är alltså hur vi bäst införlivar den nya loggan med vårt eget namn. Några olika förslag/idéer finns anslagna i Oktaven. Titta på dem och fundera. Kanske fastnar du för något av dem. Kanske har du ett bättre förslag att presentera. Beslut får vi fatta längre fram när det hela har mognat. Från centralt håll har det sänts ut direktiv för hur det ska och inte ska se ut. Man betonar att korset och namnet är en enhet och ska användas tillsammans. Annars kunde man kanske tänka sig bara korset tillsammans med Marieborgskyrkan. Men då lyfts inte namnet Equmeniakyrkan fram, vilket kan vara värdefullt för att göra den nya kyrkan känd. Å andra sidan kanske det ser konstigt ut med 2 st -kyrkan på väggen, även om det ena är stort och det andra mindre. Vi har alltså en del att prata vidare om.. 4

5 Hälsning från Sjukhuskyrkan Gunnel Noreliusson, igen! Sjukhuskyrkan kan se tillbaka på ett bra år med många kontakter och uppdrag för Jonas Karlssons del. Förutom besök på avdelningarna på Västerviks Sjukhus så får han tillfällen till personalkontakter och även att nå ut på vårdskolorna. Vi märker att han verkligen ses som en resurs på Sjukhuset och att han blir mer och mer efterfrågad. På fängelset har Jonas Karlsson i januari fått förstärkning på deltid av Richard Cudmore, vilket givetvis skapar ännu bättre förutsättningar att tillgodose det enorma behovet av samtal och andlig vård på fängelset. Ni som är intresserade av Sjukhuskyrkan och fängelset är välkomna till årsmötet lördagen den 12 april kl på Frälsningsarmén. Nils-Erik A. Ralph E. Kanonkurs Vi har ju en förnämlig projektor, kanon, i kyrksalen för att visa bilder och texter t ex i samband med gudstjänsterna. Det känns rätt bra att få lyfta blicken uppåt och framåt i stället för att titta neråt när man ska sjunga psalm. Frågan är om inte sången blir starkare också? Men, men, det är alldeles för få som kan hantera projektortekniken och skapa PowerPoint-dokument som fungerar. Det här ska vi nu råda bot på! Gunnar Lindén har ju vid några tillfällen visat hur det kan fungera, så nu har vi planer på att sprida kunskapen till gudstjänstråd, gudstjänstledare, både gamla och blivande, ljudtekniker och övriga intresserade. Gunnar delar med sig av det han kan och visar exempel på hur han gjort och hur man hittar texter mm. Kanske finns det fler som kan något om detta? Krister Samuelsson har lovat kolla vilken utrustning och programvara som kan behöva köpas in och vad det kostar. Tidpunkt för kursen blir to 6 mars kl 19 i kyrkan. Påskvandring april, veckan före Påsk, arrangerar Västerviks kyrkor återigen påskvandringar för kommunens lågstadieklasser. Ett spännande interaktivt drama som hålls i Marieborgskyrkan, där barnen får uppleva omständigheterna kring Jesu död och uppståndelse. Påskvandringen kräver många människors inblandning som både aktörer och medhjälpare i alla åldrar. Om du har tid att hjälpa till under hela eller en del av veckan så meddela expeditionen. Pastor Eva Valborgsknytis 1 gång är ingen gång, 2 gånger är en tradition, och så håller det på att bli. Första året var vi fler än 30, andra året var vi nästan 50 i ålder från 0 till 90. I år är det alltså 3:e gången som denna återupptagna begivenhet äger rum. Undrar hur många fler vi blir i år? Det hela är mycket enkelt men gemytligt: Var och en bidrar på något knytissätt, och så träffas vi i ungdomsvåningen och äter tillsammans. Sedan brukar de som vill ta sig till Kulbacken för tal, sång och brasa. Annars stannar man kvar och umgås. Därefter träffas alla igen för tårta och kaffe. Som sagt, enkelt och gemytligt!! Ibland har vi dessutom bjudits på lite musikunderhållning! Anmälningslista och tidpunkt sätts upp i Oktaven i god tid före Valborg. Välkommen med!! Vi har redan haft besök två gånger av Region Östs församlingsutvecklare Gunnel Noreliusson, dels en inspirationskväll i november och nu senast en gudstjänst med efterföljande samtal i januari. Inte nog med det, hon kommer tillbaka ytterligare två gånger under våren: Onsdag 12 mars och lördag 10 maj. Precis som det skrevs i förra Glimten är hon på rätt plats i livet, för en mer inspirerande person får man nog leta efter. Hon har stor erfarenhet av församlingsutveckling både som församlingspastor och från sina år som riksevangelist. Dessutom kan hon verkligen dela med sig på ett medryckande sätt. Det känns som att vi är en församling i utveckling och växande, och just därför är det värdefullt att ta vara på goda idéer för framtiden. Det här är två tillfällen du inte vill missa! Boka alltså in 12/3 och 10/5 för spännande möten, tankar och samtal. VågaVäxaVidare!! 5

6 Träffpunkt Marieborgskyrkan Mars Söndag 2 Fastlagssöndagen Kärlekens väg H V 8:6-7 Mark 10: Kor 5: NATTVARDS- GUDSTJÄNST med MEDLEMSINTAGNING Nils-Erik Alne Kyrkkaffe grp 2 Måndag 3 Tisdag 4 Onsdag BIBELSAMTAL Jak STICKCAFÉ Torsdag ANDAKT på Korallen Eva C. o Anita A.N. Fredag 7 Söndag 9 1:a sönd i fastan Prövningens stund 1 Mos 3:1-13 Mark 1:12-13 Heb 5:7-10 Ralph Engstrand Lars-Åke Lindbom Lennart Arfwidsson Offerdag MBU Kyrkkaffe grp 3 Måndag 10 Tisdag 11 Onsdag ARBETSMÖTE för mission Gunnel Noreliusson besöker oss Söndag 16 2:a sönd i fastan Den kämpande tron Jes 61:1-3 Mark 14:3-9 Heb 11:23-27 Lennart Arfwidsson Kyrkkaffe grp 4 Måndag 17 Tisdag Samkristna skolrådets årsmöte Onsdag BIBELSAMTAL Jak 4 Fredag 21 Lördag KVINNOFRUKOST Blomarrangemang inför våren Blomsterlandet Frukostbuffé ÅRSMÖTE Smålands baptistmission i Oskarshamn Peter Bernhardsson m fl Söndag 23 J Marie bebådelsedag Guds mäktiga verk 1 Sam 2:1-10 Luk 1:26-38 Kol 1:15-20 med SCOUTINVIGNING bibelutdelning Karin Rehn Offer för utbildning av pastorer o diakoner Kyrkkaffe grp 5 Måndag 24 Tisdag 25 Onsdag ARBETSMÖTE för mission STICKCAFÈ Torsdag SYMÖTE Lördag BARNDOP Söndag 30 Midfastosöndagen Livets bröd Ords 9:1-6 Joh 6: Kor 10:1-6 Gunnar Lindén Lovsångsgruppen Familjen Danielsson Kyrkkaffe grp 6 Måndag 31 April Tisdag 1 Onsdag BIBELSAMTAL Jak 5 Fredag 4 Söndag 6 5:e sönd i fastan Försonaren 4 Mos 21:4-9 Joh 3: Joh 1:8-2: NATTVARDS- GUDSTJÄNST Per-Olov Jakobsson Lars-Åke Lindbom Kyrkkaffe grp 7 Måndag 7 Tisdag 8 Onsdag ARBETSMÖTE för mission 6

7 Fredag MBU:s PAPPERS- INSAMLING Lördag FAMILJEÄVENTYRET SJUKHUSKYRKANS ÅRSMÖTE på Frälsningsarmén Söndag 13 Palmsöndagen Vägen till korset Jes 50:5-10 Luk 19:28-40 Rom 5:1-5 Shalomteam David Ljunggren trumpet Kyrkkaffe grp April PÅSKVANDRINGAR Måndag 14 Tisdag ANDAKT på Lindögård. Eva C. o Anita A.N. Onsdag BIBELSAMTAL STICKCAFÉ Torsdag 17 SKÄRTORSDAG GETSEMANESTUND Lennart Arfwidsson Fredag 18 Långfredagen Korset Jes 53:1-12 Luk 23:26-49 Fil 2:6-8 Ralph Engstrand Lennart Arfwidsson Söndag 20 Påskdagen Kristus är uppstånden Hos 6:1-3 Luk 24:1-12 Apg 3:14-16 Gemensam med Pingstkyrkan och Frälsningsarmén Gunnar Lindén Lennart Arfwidsson m.fl. Kyrkkaffe grp 9 Mådag 21 Annandag påsk Möte med den uppståndne Jer 31:9-13 Joh 20: Pet 1: EKUMENISK GUDSTJÄNST i S:t Nicolai kapell Tisdag 22 Onsdag ARBETSMÖTE för mission Fredag 25 Lördag KYRKSTÄDNING Söndag 27 2:a sönd i påsktiden Påskens vitten Sak 8:6-8 Joh 20: Pet 1:3-9 Nils-Erik Alne Anita A Nilsson Lovsångsgruppen Offer för Mission i Sverige Kyrkkaffe grp 1 Måndag 28 Tisdag ANDAKT på Vapengr Eva C. o Anita A.N. Onsdag VALBORG-Knytkalas Maj Söndag 4 3:e sönd i påsktiden Den gode herden Jer 23:3-6 Joh 10: Pet 5: NATTVARDS- GUDSTJÄNST Eduard Gortzak Lars-Åke Lindbom Lennart Arfwidsson Kyrkkaffe grp 2 7 Måndag 5 Tisdag 6 Onsdag ARBETSMÖTE för mission STICKCAFÈ Torsdag ANDAKT på Korallen Eva C. o Anita A.N SYMÖTE Fredag 9 Lördag FÖRSAMLINGSAFTON Gunnel Noreliusson Servering grp 3 Söndag 11 4:e sönd i påsktiden Vägen till livet 2 Mos 13:20-22 Joh 13: Tess 5: Ungdoms-GUDSTJÄNST Gunnar Lindén Kyrkkaffe grp 4 Måndag 12 Tisdag 13 Söndag 18 5:e sönd i påsktiden Att växa i tro Jes 57:15-16 Joh 17:9-17 Gal 5:13-18 Lennart Arfwidsson Kyrkkaffe grp 5 Måndag 19 Torsdag SYMÖTE Avslutning Fredag 23 Fortsättning på sidan 8

8 Församlingsnytt Söndag 25 Bönsöndagen Bönen 1 Kung 3:5-14 Matt 6:5-8 Rom 8:24-27 Lovsångsgruppen Kyrkkaffe grp 6 Måndag maj STÄDNING RUTSBERG Juni Söndag 1 Söndagen före pingst Hjälparen kommer 1 Kung 19:9-16 Joh 16:12-15 Apg 1: NATTVARDS- GUDSTJÄNST Kyrkkaffe grp 7 Anhörigenheten inbjuder till Onsdagscafé nästan varje onsdag kl. 14 med fika och programinslag. Högtidsdagar 11 mars Maj-Britt Halling 91 år 30 mars Inga-Lisa Karlsson 80 år 4 apr Ingrid Wessman 94 år 12 apr Marianne Pettersson 92 år 23 apr Eva Thorén 60 år 9 maj Britt Thorén 60 år 14 maj Ingrid Nilsson 85 år 14 maj Birgitta Norén 70 år 27 maj Ebba Ohlin 80 år Nattvardstjänare mars, juni april maj Ralph Engstrand Rich Cudmore Sverker Thorén Nils-Erik Alne Bo Ydreborg Gunilla Öst Ove Henriksson Hanna Hanouch Åke Halling Kyrkvärdar vecka 8, 14, 20 Gun Karlsson Gunilla Öst 9, 15, 21 Birger Nygren Carin Gillsjö 10, 16, 22 Nils-Erik Alne Rickard Svensson 11, 17, 23 Karin Rehn Barbro Samuelsson 12, 18, 24 Hanna Hanouch Sisilia Hanouch 13, 19, 25 Gunnar Lindén Charlotte Lindén Vi har flyttat Lisa Pilsmo med familj, Lavstigen 10, VÄSTERVIK Margit Widerström, Erneborg avd 5, Präststigen 3, GAMLEBY Offerdagar Den 9 mars är det Offerdag för MBU. Den 23 mars för utbildningen av pastorer och diakoner Den 27 april för Mission i Serrige Bed för och offra till detta viktiga Mail Du vet väl om att du kan nå både styrelsen och ungdomsrådet via mailen. Mailar du under följande adresser så får alla ledamöter del av ditt mail: Telefonandakt Ring Marieborgskyrkans telefonandakt dygnet runt på tel ! Ny andakt spelas in varje onsdag. 8

9 Ungdomsglimtar Marieborgskyrkans Ungdom FredaX Nya grepp för våra ungdomar denna termin med FredaX varannan vecka. Två träffar har redan varit och vi har 19 inskrivna ungdomar i åldern 11 och uppåt. Kvällarna består av olika teman, som berör trosfrågor och andra viktiga ämnen som rör ungdomarnas vardag. Scout på Sandebo MBU:s Årsmöte MBU, Marieborgskyrkans ungdom, hade den 9 februari årsmöte. Samlingen inleddes med gudstjänstens kyrkfika som på sedvanligt sätt förstärkts med en rejäl tårtbuffé. Ett gott sätt att inleda ett årsmöte!! Föreningens regelbundet återkommande verksamhetsgrenar är; Scout; med tre olika inriktningar: spårare, upptäckare och äventyrare, Fredax(ungdomssamling) Lek o småbarnssång och stickcafé. MBU har under verksamhetsåret även genomfört en kanothajk, ansvarat för en del av aktiviteterna vid sommarhemmet i Rutsberg och haft ett körprojekt en oktoberhelg, som avslutades med sånggudstjänst på söndagen. En del av medlemmarna har även varit på läger under sommaren. Eftersom MBU är en del av equmenia antogs delvis nya stadgar och namnet kompletterades till; MBU en del av equmenia. Årsmötesförhandlingarna leddes av Nils- Erik Alne, styrelsen beviljades ansvarsfrihet av revisorerna, budgetförslaget och verksamhetsplanen godkändes. Till styrelse (UR) för MBU valdes/omvaldes/kvarstår; Anette Danielsson, ordf, Anna Alne, kassör, Anna-Karin Alne, sekr, samt Amanda Ljunggren, Roger Olsson, Estrid Gillsjö, Karolina Gipe Stolth och Ida Olsson. Information gavs om anställning av ny ungdomsledare, Kennyh Widén. MBU hoppas härigenom få ytterligare kraft för nya visioner och vidgat arbete. Årsmötet avslutades med bön för verksamheten och de beslut som tagits. Carin Gillsjö Träffar under våren fredagar 7, 21 mars, 4, 11, 25 april, 9, 23 maj kl Stickcafé Onsdagar 5 mars, 26 mars, 16 april, 7 maj kl Händelser i MBU Tis. 18/3 Samkristna skolrådets årsmöte, Mbk Sön. 23/3 Scoutinvigning och bibelutdelning Mbk Lör. 12/4 Familjeäventyret , ungdomsvåningen Sön. 13/4 Palmsöndagen, Shalomteam Sön. 11/5 Ungdomsgudstjänst Fre /5 equmenias riksstämma i Eksjö UR - Ungdområdets styrelse Anette Danielsson ordförande, Anna Alne, kassör, Anna-karin Alne, sekreterare Amanda Ljunggren, Karolina Gipe Stolth, Estrid Gillsjö, Ida Olsson, adjungerad Eva Cudmore Vi finns till för att rikta fokus på Er barn och unga i kyrkan. Vi vill gärna att Ni barn och unga tänker till hur vi kan skapa en kyrka för Er. Lyft gärna funderingar om vad ni skulle vilja göra med någon i styrelsen så försöker vi jobba för att genomföra era önskemål. Hälsningar UR Tisdagen 11/2 hade scout sin kväll på Sandebo. Det var en mycket mörk kväll, men vi lyckades tända eldar, göra trefot och koka choklad. Som vi drack och åt bulle till. Anna Alne Pappersinsamling Fredagar 11 april och 13 juni kl finns möjlighet att lämna papper vid kyrkan i anslutning till MBU:s pappersinsamling. Kan du hjälpa till? Ring Nils-Erik Alne 24015! 9

10 Region Östs Scoutledardag den 29 mars 2014 Välkomna till Region Östs Scoutledardag den 29 mars 2014 i Nässjö missionskyrka. Vi börjar med fika kl 9.30 och beräknar att hålla på till kl Det kommer att serveras lunch till självkostnadspris. Programpunkter för dagen är bl. a. regionscoutlägret Klockrent 2015 och ett samtal kring vad vi vill med scout i Region Öst framöver. Anmälan görs till Christer Gustafsson senast 22 mars på tfn eller via mail Ny hemsidesadress till vårt regionkontor: equmeniakyrkan.se/ regionost/ Nationellt Kyrkokonferensen maj Rötter och vingar är temat för Equmeniakyrkans kyrkokonferens 2014 som hålls i Filadelfiakyrkan i Stockholm. Rötterna vi har i våra tre bildarsamfund har format oss och kommer alltid färga vår resa vidare. Vingar handlar om vår framtid, vår längtan att nå längre med budskapet och att människor ska komma till tro. Årets konferens koncentreras kring förhandlingarna. Det har varit ett starkt önskemål att kyrkokonferensen ska bli mer hanterlig både i fråga om storlek och kostnad för deltagarna är ett bra tillfälle att testa detta: Konferensen är en dag kortare Det finns tre till fyra stora bibelstudier att välja på istället för många mindre seminarier De lokala församlingarna bjuder in till kvällsevenemang Ingen gemensam gudstjänst på söndagen. De lokala församlingarna bjuder in till gudstjänst på söndagsförmiddagen. Lunch ordnar var och en på stan. Barnkonferens pågår parallellt i Filadelfiakyrkan. En del motioner har det också kommit in. Vi får återkomma till dem i ett församlingsmöte längre fram när hela konferensmaterialet är distribuerat. Här är några av ämnena: Fler bibelskolor Policy för fred Hållbar värld, miljö, klimat Förstärkning av diakonernas roll Remissen Tro, dop och gemenskap kommer också att behandlas. Remissen har fått kraftig kritik. Vår styrelse har därför valt att avvakta med behandlingen av den. Den är ganska krävande att läsa och sätta sig in i och dessutom har man helt bortsett från den juridiska aspekten när det gäller det bokförda medlemskapet. Vi får nog anledning att återkomma till den. Och så ska det väljas en ny ordförande för kyrkostyrelsen, eftersom Ann-Sofie Lasell valt att inte ställa upp för omval. Att be för Att ungdomsledarbiten ska bli bra Vår församlings fortsatt positiva utveckling Kyrkokonferensen i månadsskiftet maj/ juni Verksamhetsmålen för 2014 Martyrkyrkans vänner som stöder förföljda kristna runtom i världen Att glädjas över Alla nya medlemmar FredaX som växer till sig Att antalet gudstjänstdeltagare ökar Bönetjänsten på vår hemsida Att Rich har fått deltidsjobb som fängelsepastor Lilla lotteriet som Arbetsgruppen för mission ordnade Glimten på nätet Vi har förstått att alltfler läser Glimten på nätet. Om du hör till den skaran och alltså inte har behov av Glimten i pappersversion, är det bra om du meddelar Marieborgskyrkans exp eller via e- post så spar vi både miljö, arbete och pengar. Här hittar du Glimten: Klicka på Glimten. Marieborgskyrkan finns på facebook. 10

11 På styrelsens bord Vår grafiska profil i kombination med Equmeniakorset Förändring av styrelsens arbetssätt så att styrelseledamöterna håller kontakt med olika verksamhetsgrenar Någon enkel form av verksamhetsmål/ planer Hanteringen av kollektpengarna. Det börjar bli dyrt att lämna in påsar till banken Ungdomsledarfrågan som vi hoppas gå i mål med inom kort Förenings-& församlingsutveckling Våra 4 anställda i Region Öst är ute på en eriksgata till 10 välspridda platser i vår region, dels för att presentera sig, men framförallt för att inspirera och skapa mötesplatser. Vår församling och MBU hade 4 representanter på plats i Svalliden 15 januari. En bra och inspirerande kväll som hade samlat ett 40-tal deltagare. Efter inledande fika och mingel delade vi upp oss i 3 grupper: Gunnel Noreliusson, väl känd i Marieborgskyrkan, talade om församlingstillväxt utifrån sin förra församling i Mariefred. Mycket handfast och bra! Vår regionale kyrkoledare talade om Alpha och växande. Ida-Maria Brengesjö och Christer Gustafsson talade om ungdomsarbete inom equmenia med tyngdpunkt på projekten Så funkar det och Växa i tro. Kvällen avslutades med en god och engagerande stund av bön och förbön. I bilen hem samtalade vi om hur vi bättre kan knyta ihop det som sker i ungdomsarbetet med församlingslivet. Det får inte vara två skilda verksamheter! Det är en fråga vi får fundera vidare på! Offerkuvert Som du kanske märkt har stället för offerkuvert tagits bort från väggen i Oktaven. Saker och ting förändras med tiden och det här stället var inte längre aktuellt. På något sätt ska vi försöka ge mer utrymme åt böneskålen och göra den mer inbjudande. Att lyfta fram böneämnen är ju en central del i det kristna livet. Tills vidare ligger offerkuverten till Marieborgskyrkan i en korg på bordet i församlingssalen. Det är möjligt att vi hittar en annan placering så småningom. Offertkuvert till andra ändamål, t ex Equmeniakyrkans offerdagar, kommer att läggas fram inför de olika tillfällena. Konsten i Marieborgskyrkan Livets källa I nära 20 år har den stått där och prytt sin plats, Marieborgskyrkans vackra dopfunt Livets källa, tillverkad på beställning av västervikskonstnären KG Petersson. Materialet är ganska grov mässing. -Inte helt lätt att bearbeta och forma, enligt konstnären själv. Hela jobbet tog ungefär en månad. Med åren har dopfunten fått en patina den inte hade från början, då den var guldglänsande. Dopfunten är utformad i tre våningar där vattnet porlar från klotet högst upp och sedan ner från blad till blad för att slutligen rinna in i stammen. Klotet är den ursprungliga formen och bladen symboliserar livet, det växande. Vattnets kretslopp är en symbol för evigheten. Placeringen längst fram i kyrkan och väl integrerad vid dopgraven är en utmärkt bild för hela Marieborgskyrkan som ju ända sedan 1986 är en församling formad ur baptistisk, metodistisk och missionskyrklig tradition. Samfund med olika doptraditioner som här fungerar som en god enhet. Livets källa porlar varje gudstjänst och används inte bara vid barndop utan även allt oftare i samband med förbönsstundens ljuständning, då gudstjänstdeltagarna har möjlighet att vidröra dopvattnet, för att på så sätt rent fysiskt känna att man lever i sitt dop. De liturgiska inslagen i de frikyrkliga gudstjänsterna har ju av tradition inte varit så framträdande, men här har vi en form av liturgi som har ett rikt innehåll och därför är värdefull. 11

12 En Glimt till Dig: Till sist... Det som är viktigt i livet Det finns vissa stunder då man börjar prioritera vad som är viktigt i livet. Då man börjar tänka på vad som betyder något för en för att sedan lägga mer energi på det än på oviktiga frågor. Jag tycker vi oftare borde känna tacksamhet. Tacksamhet för allt det fina som finns i våra liv, för vissa är det stora glädjeämnen, andra små. Men oavsett vilket så är finns det alltid något att känna lycka över, vi måste ta vara på dessa tillfällen och människor som gör oss lyckliga och visa vår uppskattning medan vi har chansen. När jag tänker på alla dessa tusentals människor runt om i vår värld som lever i vedervärdiga förhållanden så blir plötsligt min egen svårighet hälften så stor. Just för att jag vet att det finns de som har det så mycket värre. Om man sätter sig in i någon annans situation och inser att allt det vi tar för givet här är en lyx någon annanstans, så känner i alla fall jag mig lyckligt lottad. Ibland så lyckligt lottad att det känns orättvist. Vad har jag gjort för att förtjäna allt detta underbara i mitt liv? Det är just det jag inte förstår men jag tackar Gud för det varje dag och försöker verkligen uppskatta alla små saker som gör livet värt att leva. Denna tacksamhet jag känner gör att jag vill ge något tillbaka, ge tillbaka för att på något sätt väga upp för allt fint jag har. Jag vill verkligen bidra med det jag kan för att göra världen lite bättre. Om så bara något litet, men något som förändrar och betyder och gör skillnad för någon annan. Amanda Ljunggren

november måndag 24 tisdag 25 onsdag 26 torsdag

november måndag 24 tisdag 25 onsdag 26 torsdag 23 måndag november 48 24 tisdag 25 onsdag 26 torsdag 48 november fredag 27 lördag 28 1:a sön. i advent 29 Ett nådens år Sak 9:9-10 Upp 3:20-22 Matt 21:1-9 Ps 24 30 måndag november 49 1 tisdag 2 onsdag

Läs mer

Aktuellt från Equmenia Region Mitt

Aktuellt från Equmenia Region Mitt Aktuellt från Equmenia Region Mitt Våga Välja Väg 7-9 mars UNGDOMSHELG I TIERP Temat för helgen är livsresor. Vi kommer att få höra om olika människors livsresor med Gud. Kanske att också din resa är intressant...

Läs mer

Datum Dag EV Kyrkoår 1/1/2016 Fredag Luk 13:6-9 Nyårsdagen 1/2/2016 Lördag Upp 19: /3/2016 Söndag Mark 11:15-19 Söndagen efter nyår 1/4/2016

Datum Dag EV Kyrkoår 1/1/2016 Fredag Luk 13:6-9 Nyårsdagen 1/2/2016 Lördag Upp 19: /3/2016 Söndag Mark 11:15-19 Söndagen efter nyår 1/4/2016 Datum Dag EV Kyrkoår 1/1/2016 Fredag Luk 13:6-9 Nyårsdagen 1/2/2016 Lördag Upp 19:11-16 1/3/2016 Söndag Mark 11:15-19 Söndagen efter nyår 1/4/2016 Måndag Ps 23 1/5/2016 Tisdag Ps 40:1-6 1/6/2016 Onsdag

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Vi ber under fastan. Bibelläsning och Bön under 8 veckor. 18 feb 12 april 2015 Kyrkan vid Brommaplan

Vi ber under fastan. Bibelläsning och Bön under 8 veckor. 18 feb 12 april 2015 Kyrkan vid Brommaplan 1 Vi ber under fastan Bibelläsning och Bön under 8 veckor 18 feb 12 april 2015 Kyrkan vid Brommaplan Bibelläsning och bön under fastan 2015 2 Fastan en tid för omvändelse bön och eftertanke. Sedan 300-talet

Läs mer

TYDLIG. Älskad, förlåten och innesluten. Bibel och Frukost? Ingrid KÖREN INNEHÅLL

TYDLIG. Älskad, förlåten och innesluten. Bibel och Frukost? Ingrid KÖREN INNEHÅLL 2 11 Älskad, förlåten och innesluten På kyrkbladets framsida, ser du en hand som håller i ett kors. Korset är tillverkat för hand av olivträ från Betlehem. (från redan beskurna grenar). Det fungerar inte

Läs mer

Välkommen till Missionskyrkan febr - april 2016

Välkommen till Missionskyrkan febr - april 2016 Välkommen till Missionskyrkan febr - april 2016 Husesyn Ockelbo Missionskyrka N. Åsgatan 26 816 31 Ockelbo 0297 423 37 ockelbo.missionskyrka@ telia.com Bg. 336 5772 Ungdom Bg. 5055-9103 www.equmeniakyrkan.se/

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna Tänd ett ljus Vi är så glada

Läs mer

Equmeniakyrkan ÅRJÄNG

Equmeniakyrkan ÅRJÄNG Equmeniakyrkan ÅRJÄNG dec 2015 - feb 2016 En av våra församlingsmedlemmar Amelie Länsberg Rylander, skriver många dikter som handlar om tro och livet. De handlar om tacksamhet, om att bli sårad, trygghet,

Läs mer

i Centrumkyrkan Tumba händer nr 1 2014, 23 februari 25 maj

i Centrumkyrkan Tumba händer nr 1 2014, 23 februari 25 maj i Centrumkyrkan Tumba händer nr 1 2014, 23 februari 25 maj DETTA PROGRAMBLAD är en hälsning till dig från Centrumkyrkan i Tumba, som du hittar i centrum, Gröndalsvägen 10. Du är varmt välkommen till de

Läs mer

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12 Söndagsskolan och LoveNepal sid12 1 2 Den Helige Ande - Vår Hjälpare Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? Men eftersom jag har sagt er detta, är era hjärtan

Läs mer

MARS - JUNI 2015 Foto: Stefan

MARS - JUNI 2015 Foto: Stefan MARS - JUNI 2015 Fo St Kroppen En kropp fungerar för att cellerna har olika uppgifter och för att de troget gör sitt jobb. Hjärtat pumpar blod, lungorna syresätter blodet och levern renar blodet från slaggprodukter

Läs mer

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen.

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Joh

Läs mer

Pastorns tankar. Temagudstjänster om bön vårterminen Herre, lär oss att be!

Pastorns tankar. Temagudstjänster om bön vårterminen Herre, lär oss att be! Pastorns tankar Det himmelska hemmet! En dag tar vårt jordiska liv slut. Det vet vi alldeles säkert. Min gamla mor fick hembud för en tid sedan. Hon var nästan 91 år och vägde drygt 30 kilo. De sista åren

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt)

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling antagen vid årsmöte 2013-03- XX Abrahamsbergskyrkans församling har antagit

Läs mer

Februari Maj 2015 INTERVJU MED MARTA KARLSSON

Februari Maj 2015 INTERVJU MED MARTA KARLSSON Februari Maj 2015 INTERVJU MED MARTA KARLSSON Marta, du är anställd på Equmeniakyrkans Region Nord. När började du där och vad har du för arbetsuppgifter? - Jag började jobba i september, men tjuvstartade

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Här är det fest I advent Sång vid ljusbäraren Vi är så glada Juldagen Jesu födelse Julsång På natten

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Välkommen till. Missionskyrkan. april - juni 2015

Välkommen till. Missionskyrkan. april - juni 2015 Välkommen till Missionskyrkan april - juni 2015 Sommartid Ockelbo Missionskyrka N. Åsgatan 26 816 31 Ockelbo 0297 423 37 Exp.tid tisd - onsd 10-12 ockelbo.missionskyrka@ telia.com Pg. 29 54 46-9 Bg. 336

Läs mer

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 1 Våren 2016

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 1 Våren 2016 Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 1 Våren 2016 Equmeniakyrkan Varberg Post- och besöksadress: Håstens torg 432 30 Varberg Telefon 0340-10466 E-mail: info@hastenskyrkan.se Hemsida:

Läs mer

WESLEYKYRKA. Malmö Metodistförsamling. PROGRAM 16 februari - 15 april 2012. - en Oas på Limhamn. www.wesleykyrkan.se

WESLEYKYRKA. Malmö Metodistförsamling. PROGRAM 16 februari - 15 april 2012. - en Oas på Limhamn. www.wesleykyrkan.se WESLEYKYRKA Malmö Metodistförsamling PROGRAM 16 februari - 15 april 2012 www.wesleykyrkan.se Torsdag 16 februari WESLEYKYRKAN GUDSTJÄ STER OCH SAMLI GAR Söndag 19 februari 11:00 Gudstjänst med temat Trygghet

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Här är det fest I advent Sång vid ljusbäraren Vi är så glada Marias advent Andra söndagen i advent

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Försam lings nytt. Bibel ordet. Vetlanda Alliansförsamling. I detta nummer, bl a: Se oss på: http://www.vetlandaallianskyrka.se

Försam lings nytt. Bibel ordet. Vetlanda Alliansförsamling. I detta nummer, bl a: Se oss på: http://www.vetlandaallianskyrka.se Försam lings nytt Nr: 34 program mars april 2014 I detta nummer, bl a: Från pastorns penna Barn o Ungdomsverksamheten Program för mars, april 2014 Ekonomi Vision och mål (måldokument) Annonser mm. mm.

Läs mer

GLIMTEN. Marieborgskyrkan Västervik. Vem är min nästa?

GLIMTEN. Marieborgskyrkan Västervik. Vem är min nästa? GLIMTEN Marieborgskyrkan Västervik Nummer 1 / 2015 Årg. 24 Vem är min nästa? 1 mars -7 juni En laglärd som ville sätta Jesus på prov sade: Mästare, vad skall jag göra för att vinna evigt liv? Jesus sade:

Läs mer

OKTOBER 2016 Gudstjänst - Änglar mitt ibland oss Församlingsmöte Öppen kyrka kl Arbete ute Symöte Öppen kyrka kl.

OKTOBER 2016 Gudstjänst - Änglar mitt ibland oss Församlingsmöte Öppen kyrka kl Arbete ute Symöte Öppen kyrka kl. Församlingsblad för VISBY MISSIONSFÖRSAMLING Oktober - November 2016 Guds gästvänlighet Vi är mitt i hösten. En årstid då naturen inbjuder oss att upptäcka en gudagiven färgrikedom. Hösten är också naturens

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

IMMANUELSKYRKAN. www.imkskovde.se. December 2014 - Februari 2015 SKÖVDE. Equmeniakyrkan

IMMANUELSKYRKAN. www.imkskovde.se. December 2014 - Februari 2015 SKÖVDE. Equmeniakyrkan IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE December 2014 - Februari 2015 Equmeniakyrkan www.imkskovde.se Omslagsbilden: Välkommen in i värmen i Immanuelskyrkan! Skövde Missionsförsamling & Equmenia Skövde Kungsgatan 17, 541

Läs mer

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 1 Vintern 2017

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 1 Vintern 2017 Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 1 Vintern 2017 Equmeniakyrkan Varberg Post- och besöksadress: Håstens torg 432 30 Varberg Telefon 0340-10466 E-mail: info@hastenskyrkan.se Hemsida:

Läs mer

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna 1 Apostlagärningarna Vad hände med lärjungarna och de första kristna efter att Jesus hade lämnat jorden? Hur spreds budskapet? Vilka utmaningar mötte

Läs mer

Tureholms kyrkan. En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. www.tureholmskyrkan.se

Tureholms kyrkan. En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. www.tureholmskyrkan.se Tureholms kyrkan april-september 2014 En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. n 2 www.tureholmskyrkan.se Tre blir ett Text: Derek WALLES När jag för flera

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

HUDIKSVALLS MISSIONSFÖRSAMLING OCH HEM.

HUDIKSVALLS MISSIONSFÖRSAMLING OCH HEM. KONTAKT o Kurt Ohlsson HUDIKSVALLS MISSIONSFÖRSAMLING OCH HEM. Foto Kurt Ohlsson I detta nr... Insidan: Gudstjänst varje söndag Sid 5: Samtalsdag om församlingen Mitten: Gudstjänster och samlingar Sid

Läs mer

Programblad för december 2015 & januari 2016

Programblad för december 2015 & januari 2016 Programblad för december 2015 & januari 2016 Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus, över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. Du låter jublet stiga, du gör glädjen stor. De gläds

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2 Ta steget! Järfälla kyrka Kyrkvägen 8 Maria kyrka Vasavägen 25 S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1 Viksjö kyrka Agrargränd 2 Konfirmation 2015/16 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle

Läs mer

S:t Eskils Katolska församling

S:t Eskils Katolska församling S:t Eskils Katolska församling Månadsbladet Maj 2010 Välkommen till S:t Eskils Katolska Församling Den heliga mässan firas i regel varje dag kl. 18.30, utom torsdagar, och fredagar firas mässan kl.12.00.

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE. Mars Maj 2014. www.imkskovde.se. Equmeniakyrkan

IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE. Mars Maj 2014. www.imkskovde.se. Equmeniakyrkan IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2014 Equmeniakyrkan www.imkskovde.se Skövde Missionsförsamling & Equmenia Skövde Kungsgatan 17, 541 31 SKÖVDE Telefon: 0500-41 04 21 Hemsida: www.imkskovde.se Pastor & Församlingsföreståndare

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

för barn och unga - Kyrksalen Tobo Barn- och föräldragrupp måndagar 9.30-12.00

för barn och unga - Kyrksalen Tobo Barn- och föräldragrupp måndagar 9.30-12.00 TRO & LIV Utifrån en inledning, som bygger på boken Tro & Liv, samtalar vi om några centrala teman i kristen tro och vad de betyder i våra liv. Vi träffas tisdagar jämn vecka kl 19-21. Ingen föranmälan

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Kontakt. Med evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd förbli över dig. Jeremia 31:3. December 2015 Februari 2016

Kontakt. Med evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd förbli över dig. Jeremia 31:3. December 2015 Februari 2016 Kontakt December 2015 Februari 2016 Ett programblad från Löfstad kyrkan i Tranås samt Gripenbergs & Åsens missionsförsamlingar Med evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd förbli över dig.

Läs mer

Missionskyrkan Gråbo

Missionskyrkan Gråbo Missionskyrkan Gråbo PROGRAMBLAD 161201-170131 Ny medarbetare Carina Hult börjar som ny pastor i vår församling den 1 december. Carina kommer närmast från Tabernaklet i Göteborg, där hon arbetat som deltidspastor.

Läs mer

CENTRUMKYRKAN. i Skånes Fagerhult MARS-MAJ 2012 VÄLKOMMEN

CENTRUMKYRKAN. i Skånes Fagerhult MARS-MAJ 2012 VÄLKOMMEN CENTRUMKYRKAN i Skånes Fagerhult MARS-MAJ 2012 VÄLKOMMEN TÄNKVÄRT Har du förstått Min Gud, har jag funnit min Glädje Min Gud, han har gett oss av sin Fröjd Av nåden så måste jag medge, att har man Jesus

Läs mer

MISSIONSKYRKAN EKENÄSSJÖN En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen

MISSIONSKYRKAN EKENÄSSJÖN En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen MISSIONSKYRKAN EKENÄSSJÖN En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen November 2015- Februari 2016 Vi har precis ställt om våra klockor till vintertid och om morgonen

Läs mer

Programblad för Falköpings Missionsförsamling & SMU 1 december 2013 27 februari 2014

Programblad för Falköpings Missionsförsamling & SMU 1 december 2013 27 februari 2014 Hemvist för Falköpings Missionsförsamling Programblad för Falköpings Missionsförsamling & SMU 1 december 2013 27 februari 2014 Stina Lönnmyr, Nora Rydberg, Ellen Ahlrik, Karl Borgenhard och Joakim Svantesson.

Läs mer

VÄLKOMMEN. till Equmeniakyrkan Eggvena, Remmene, Rensvist och Tåstorp. EN härlig vår och en Glad påsk önskas dig

VÄLKOMMEN. till Equmeniakyrkan Eggvena, Remmene, Rensvist och Tåstorp. EN härlig vår och en Glad påsk önskas dig VÄLKOMMEN till Equmeniakyrkan Eggvena, Remmene, Rensvist och Tåstorp EN härlig vår och en Glad påsk önskas dig PROGRAMBLAD mars, april, maj 2015 Equmeniakyrkan Pastor Brita Blomdahl 0513-10154, mobil 0738-168461

Läs mer

Kyrksalen Tobo Barn- och föräldragrupp måndagar 9.30-12.00. Missionskyrkan Österbybruk Barnkören Joy 6 år och uppåt onsdagar 16.30-17.

Kyrksalen Tobo Barn- och föräldragrupp måndagar 9.30-12.00. Missionskyrkan Österbybruk Barnkören Joy 6 år och uppåt onsdagar 16.30-17. Alla gamla och nya sångare är varmt välkomna. Församlingskören övar udda veckor. Något du undrar, kontakta: Barbro Ståhlberg 0295-10802 Rut Larsson 018-337041 Swishnummer Equmenia 123 390 81 00 Swishnummer

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG TA GÄRNA MED MIG HEM! VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG EN GUIDE TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG Fr.o.m. september 2016 Jesus talade åter till dem och sade: Jag är världens ljus. Den som följer mig skall

Läs mer

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor,

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor, Församlingskonstitution Församlingens konstitution består av Teologisk grund för Equmeniakyrkan samt Församlingsordning och Församlingsstadgar antagna av Fristads Missionskyrka 2014 09 29 och 2014 09 --.

Läs mer

Ett enklare och mer logiskt kyrkoår. Förslag till kyrkomötesbeslut. Motivering. Kyrkomötet Motion 2012:33 av Per Ingvarsson

Ett enklare och mer logiskt kyrkoår. Förslag till kyrkomötesbeslut. Motivering. Kyrkomötet Motion 2012:33 av Per Ingvarsson Kyrkomötet Mot 2012:33 Kyrkomötet Motion 2012:33 av Per Ingvarsson Ett enklare och mer logiskt kyrkoår Förslag till kyrkomötesbeslut Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att inför nästa evangeliebok

Läs mer

Remiss svar Ny gemensam kyrka.

Remiss svar Ny gemensam kyrka. Gamla Uppsala Missionsförsamling 20101001 FÖRSLAG Remiss svar Ny gemensam kyrka. Remiss från Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. Ett förslag till svar på remissen

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

oktober november december Församlings bladet nassjoalliansbaptist NÄSSJÖ Allians & Baptist FÖRSAMLING

oktober november december Församlings bladet   nassjoalliansbaptist NÄSSJÖ Allians & Baptist FÖRSAMLING Församlings bladet oktober november december 2015 NÄSSJÖ Allians & Baptist FÖRSAMLING www.nabf.se www.facebook.se/ nassjoalliansbaptist Nässjö Allians- och Baptistförsamling Pastor Anders Meyer tel: 076-942

Läs mer

GRATTIS TILL DITT BARN

GRATTIS TILL DITT BARN GRATTIS TILL DITT BARN Information till er föräldrar inför ert barns dop från Vänersborg och Väne-Ryrs församling Jag vill lyckönska till ert barn och inbjuda till dop När vi står med ett nyfött barn i

Läs mer

Missionskyrkan. i Alvesta kommun. Idag är en Frälsare född!

Missionskyrkan. i Alvesta kommun. Idag är en Frälsare född! Missionskyrkan i Alvesta kommun December 2016-Februari 2017 (4:2) Idag är en Frälsare född! Låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta. Luk 2:15 De föll ner och

Läs mer

IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE. September - November Equmeniakyrkan

IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE. September - November Equmeniakyrkan IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE September - November 2014 Equmeniakyrkan www.imkskovde.se Skövde Missionsförsamling & Equmenia Skövde Kungsgatan 17, 541 31 SKÖVDE Telefon: 0500-41 04 21 Hemsida: www.imkskovde.se

Läs mer

IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE. September - November Equmeniakyrkan

IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE. September - November Equmeniakyrkan IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE September - November 2016 Equmeniakyrkan www.imkskovde.se Omslagsbilden: Välsignelsen foto: Daniel Demming Immanuelskyrkan Skövde & Equmenia Skövde Kungsgatan 17, 541 31 SKÖVDE Telefon:

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

GLIMTEN. Marieborgskyrkan Västervik. I Guds tjänst. Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt (Luk 1:38)

GLIMTEN. Marieborgskyrkan Västervik. I Guds tjänst. Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt (Luk 1:38) GLIMTEN Marieborgskyrkan Västervik Nummer 1 / 2016 Årg. 25 I Guds tjänst 6 mars - 5 juni Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt (Luk 1:38) Insidan Ängalundsgatan 8, 593 35 Västervik

Läs mer

Programblad. Södra Nissadalens Missionsförsamling. December 2001 Februari 2002

Programblad. Södra Nissadalens Missionsförsamling. December 2001 Februari 2002 Programblad Södra Nissadalens Missionsförsamling December 2001 Februari 2002 Jakten på julstämning Ett litet barn av Davids hus ska göra vinternatten ljus. Det är jul igen och därmed också sökandet efter

Läs mer

Söndagen den 20 september kommer Kvillsfors Missionsförsamling att byta namn till Equmeniakyrkan Kvillsfors. Bakgrunden är att Svenska Missionskyrkan

Söndagen den 20 september kommer Kvillsfors Missionsförsamling att byta namn till Equmeniakyrkan Kvillsfors. Bakgrunden är att Svenska Missionskyrkan Söndagen den 20 september kommer Kvillsfors Missionsförsamling att byta namn till Equmeniakyrkan Kvillsfors. Bakgrunden är att Svenska Missionskyrkan 2011 gick samman med Metodistkyrkan i Sverige och Svenska

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

HANDLEDNING. livet. Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING

HANDLEDNING. livet. Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING HANDLEDNING livet Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING Kyrkan finns till genom mission liksom elden finns till genom att brinna. Om hon inte engagerar sig i mission upphör

Läs mer

Program för EFS i Töllsjö. Program för EFS i Töllsjö. Januari April Januari April 2017

Program för EFS i Töllsjö. Program för EFS i Töllsjö. Januari April Januari April 2017 Program för EFS i Töllsjö Program för EFS i Töllsjö Januari April 2017 Januari April 2017 Januari Servering Vaktmästare Söndag 1/1 Töllsjö kl 17.00 Grupp 1 Lars Töllenius Jonas Ljunggren Solveig mfl Elisabeth

Läs mer

JANUARI 2014 FILADELFIA WWW.FILADELFIAOREBRO.SE BORIS SIMON

JANUARI 2014 FILADELFIA WWW.FILADELFIAOREBRO.SE BORIS SIMON JANUARI 2014 FILADELFIA WWW.FILADELFIAOREBRO.SE NU BORIS SIMON På församlingsledningens bord - - - TEXT Sören Thörn 400 000 kr - 350 000 kr - 300 000 kr - 250 000 kr - 200 000 kr - 150 000 kr - Insamlat

Läs mer

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof När en minnesgudstjänst ordnas i samband med en olycka eller katastrof, har oftast en viss tid, timmar eller dygn, gått efter händelsen.

Läs mer

PROGRAMBLAD Februari - Maj Skänninge Missionskyrka.

PROGRAMBLAD Februari - Maj Skänninge Missionskyrka. PROGRAMBLAD Februari - Maj 2017 Skänninge Missionskyrka http://equmeniakyrkan.se/skanninge/ Vecka 5 To 2/2 Fr 3/2 Sö 5/2 Vecka 6 Må 6/2 To 9/2 Sö 12/2 Vecka 7 To 16/2 Lö 18/2 Sö 19/2 Vecka 8 Må 20/2 To

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 P. I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. Amen. F. Välsignad vare den heliga Treenigheten, kärlekens

Läs mer

SALEMKYRKAN BORENSBERG

SALEMKYRKAN BORENSBERG SALEMKYRKAN BORENSBERG PROGRAM FEBRUARI-MARS 2017 Kom till mig, så ska ni finna vila för er själ När vi går in i februari brukar det kännas att året har börjat på riktigt. Förhoppningsvis infinner sig

Läs mer

Pastorns tankar. Du får naturligtvis vara helt anonym men har också möjlighet att skriva ditt namn.

Pastorns tankar. Du får naturligtvis vara helt anonym men har också möjlighet att skriva ditt namn. Pastorns tankar Förbön är något centralt i den kristna församlingen. Gång efter annan uppmanar oss nya testamentet att be, både enskilt och tillsammans. I samband med våra förmiddagsgudstjänster kommer

Läs mer

Församlingsblad Juni - Augusti 2009 1

Församlingsblad Juni - Augusti 2009 1 Församlingsblad Juni - Augusti 2009 1 Ekbackskyrkans församling Ekbackskyrkan Parkvägen 17 643 30 Vingåker Bankgiro: 624-7027 Postgiro: 71 91 26-5 Org. nummer: 817606-0229 E-post: kontakt@ekbackskyrkan.se

Läs mer

Ett Liv i Lärjungaskap Del 1 - Frälsningens Mysterium

Ett Liv i Lärjungaskap Del 1 - Frälsningens Mysterium Ett Liv i Del 1 - Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit. 2 Kor 5:17 Ett Liv i är en serie av korta kurser arrangerade av Hestra Cafékyrka som utforskar

Läs mer

Program hösten Lingon vid stubbe, foto Sören Johansson. Välkommen! Kungsgatan 23

Program hösten Lingon vid stubbe, foto Sören Johansson. Välkommen! Kungsgatan 23 Program hösten 2016 Lingon vid stubbe, foto Sören Johansson Välkommen! Kungsgatan 23 Att möta Jesus En församling för hela livet, där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen så lyder vår

Läs mer

Foto: John Redstig. September - oktober 2015

Foto: John Redstig. September - oktober 2015 Foto: John Redstig September - oktober 2015 September 2015 V Dat Dag Tid Samling 36 1 tisd 18:30 Omsorgsgrupp 2 onsd 18:00 Scout - start 3 torsd 4 fred 19:00 TONÅR: Skattjakt 5 lörd 19:00 Lägereko i Granö

Läs mer

i Centrumkyrkan Tumba händer nr , 2 september 14 oktober

i Centrumkyrkan Tumba händer nr , 2 september 14 oktober i Centrumkyrkan Tumba händer nr 3 2012, 2 september 14 oktober DETTA PROGRAMBLAD är en hälsning till dig från Centrumkyrkan i Tumba. Du hittar den i centrum, Gröndalsvägen 10. Du är varmt välkommen till

Läs mer

FÖRSAMLINGSBLAD P I N G S T K Y R K A N. april - maj. februari T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D

FÖRSAMLINGSBLAD P I N G S T K Y R K A N. april - maj. februari T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D FÖRSAMLINGSBLAD april - maj februari 2015 P I N G S T K Y R K A N T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D Det är femtio dagar mellan Påsk och Pingst, två av våra största kristna högtider. Tiden mellan

Läs mer

IMMANUELSKYRKAN. www.imkskovde.se. Mars - Maj 2015 SKÖVDE. Equmeniakyrkan

IMMANUELSKYRKAN. www.imkskovde.se. Mars - Maj 2015 SKÖVDE. Equmeniakyrkan IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars - Maj 2015 www.imkskovde.se Equmeniakyrkan Vi vill vara en välkomnande kyrka med Jesus i centrum Foto omslagsbild: Anton Omnell Skövde Missionsförsamling & Equmenia Skövde Kungsgatan

Läs mer

FÖRSAMLINGSBLAD FÖR EQUMENIAKYRKAN PÅ SÖDRA DAL Juni - September 2017

FÖRSAMLINGSBLAD FÖR EQUMENIAKYRKAN PÅ SÖDRA DAL Juni - September 2017 FÖRSAMLINGSBLAD FÖR EQUMENIAKYRKAN PÅ SÖDRA DAL Juni - September 2017 Jag tycker nog att jag har skapligt bra lokalsinne, jag brukar inte gå vilse. Men visst händer det ändå ibland att jag tappar riktningen,

Läs mer

December - Februari Immanuelskyrkan Skövde

December - Februari Immanuelskyrkan Skövde December - Februari 2017-18 Immanuelskyrkan Skövde Immanuelskyrkan Skövde & Equmenia Skövde Pastor & Församlingsföreståndare Anton Omnell 070-321 45 90 anton@imkskovde.se Kungsgatan 17, 541 31 Skövde tel.

Läs mer

Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar

Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar Sept - Nov 2013 Sommaren är inte slut, det känns bra att göra det klart för oss alla, särskillt för dig som känner oro inför höst, arbete och kalla

Läs mer

Det händer i. IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013. Foto: Daniel Demming. www.imkskovde.se

Det händer i. IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013. Foto: Daniel Demming. www.imkskovde.se Det händer i IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013 Foto: Daniel Demming www.imkskovde.se Skövde Missionsförsamling & Skövde SMU Kungsgatan 17, 541 31 SKÖVDE Telefon: 0500-41 04 21 Hemsida: www.imkskovde.se

Läs mer

Vecka En vanlig vecka BIBELPLAN FÖR Januari 8 Markus 3 9 Lukas 3: Psalm 89

Vecka En vanlig vecka BIBELPLAN FÖR Januari 8 Markus 3 9 Lukas 3: Psalm 89 Vecka 1 2016 En vanlig vecka Efter alla helgdagar och alla festligheter kan man längta efter en helt vanlig vecka. Det blev en mycket god julfest på Trettondagen. Tack ni alla som kom och medverkade på

Läs mer

JUL & NYÅR KÅLLERED 2014-2015 Varmt välkommen till Ekenkyrkan, Centrumkyrkan, Apelgårdens kyrka och Kållereds kyrka.

JUL & NYÅR KÅLLERED 2014-2015 Varmt välkommen till Ekenkyrkan, Centrumkyrkan, Apelgårdens kyrka och Kållereds kyrka. Max kom till Kyrkis i Apelgården och gav oss en fantastisk julängel med riktigt starka gröna vingar. JUL & NYÅR KÅLLERED 2014-2015 Varmt välkommen till Ekenkyrkan, Centrumkyrkan, Apelgårdens kyrka och

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Hösthälsning Månadsblad nr 3 2014 Oskattbar insats Då var man äntligen här. I fem år har jag längtat efter att bli ungdomsledare, och äntligen har drömmen blivit

Läs mer

MISSIONSKYRKAN EKENÄSSJÖN En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen

MISSIONSKYRKAN EKENÄSSJÖN En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen MISSIONSKYRKAN EKENÄSSJÖN En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen Februari-Juni 2017 Vilka kläder har du tagit på dig idag? Det beror kanske på vilken årstid

Läs mer

Välkommen till 100% konfirmand

Välkommen till 100% konfirmand Välkommen! 2016-2017 2 Välkommen till 100% konfirmand Så här fungerar det! Du som konfirmand skall samla ihop minst 100 poäng! Det finns 4 olika block. se sida 5, blocken har mellan 40-50 möjliga poäng

Läs mer

Guds mission NT Gud sände sin son till världen, 12e juni 16, BK

Guds mission NT Gud sände sin son till världen, 12e juni 16, BK Guds mission NT Gud sände sin son till världen, 12e juni 16, BK Gay killens berättelse - Jag har inte läst idag om Richards liv för att provocera. - Vi som kristna behöver vishet i dessa frågor idag, då

Läs mer

SEPTEMBER 2015 HÖGER RUBRIK. Alphakurs, sid 3. Församlingsdag på Nimbus, sid 10. Inbjudan till lovsångsfrukost, sid 12

SEPTEMBER 2015 HÖGER RUBRIK. Alphakurs, sid 3. Församlingsdag på Nimbus, sid 10. Inbjudan till lovsångsfrukost, sid 12 HÖGER RUBRIK SEPTEMBER 2015 Alphakurs, sid 3 Församlingsdag på Nimbus, sid 10 Inbjudan till lovsångsfrukost, sid 12 Brunnsgatan 3 413 12 Göteborg Tel 031-741 12 00 info@saron.se www.saron.se GUDSTJÄNSTER

Läs mer

Södra Nissadalens Missionsförsamling Programblad. Oktober December 2004

Södra Nissadalens Missionsförsamling Programblad. Oktober December 2004 Södra Nissadalens Missionsförsamling Programblad Oktober December 2004 Vem är Eva? Här kommer några rader om och från mig, Eva Altemar, nybliven diakon, nybliven hallänning och från den 15 augusti anställd

Läs mer

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön.

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön. Pastorn har ordet SOMMAR är förskingringens tid, då vi flyr ut från våra instängda rum! Allt ska hinnas med, helst ska man besöka släkt och vänner, måla om, renovera och städa. Helst ska barnen ha hunnit

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

FÖRSAMLINGSBLAD P I N G S T K Y R K A N. september 2015 T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D

FÖRSAMLINGSBLAD P I N G S T K Y R K A N. september 2015 T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D FÖRSAMLINGSBLAD september 2015 P I N G S T K Y R K A N T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D Som lamm in bland vargar I Luk 10 kan man läsa om hur Jesus sände ut sjuttio andra och sände dem två och två

Läs mer

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23 Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg Grunddokument 2013-01-23 Innehåll I. Tro & värderingar... 3 Bibeln... 3 Gud... 3 Människan... 3 Jesus Kristus... 4 Mission...

Läs mer

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4. Församlingsordning Innehållsförteckning 1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3 4 Vår gemensamma tro 3 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.5 Mission 5 5 Gemensamma handlingar 6

Läs mer