MOTIONER TILL ÅRSMÖTET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MOTIONER TILL ÅRSMÖTET"

Transkript

1 MOTIONER TILL ÅRSMÖTET Motioner till s årsmöte 2015 samt styrelsens svar Motion om Västsahara sid 2 Styrelsens svar sid 3 Motion om föreningsstödet sid 4 Styrelsens svar sid 6 Motion om rättvisa banker sid 7 Styrelsens svar sid 10 Motion om uppdragsbeskrivning för valberedningen sid 11 Styrelsens svar sid 17 1 av 17

2 1. VÄSTSAHARA Motion om Västsahara Hösten 2015 är det 40 år sedan den marockanska ockupationen av Västsahara startade. Därför är det just i år extra viktigt att uppmärksamma Västsaharafrågan. Den 5 december 2012 gav riksdagen regeringen i uppdrag att erkänna Västsahara. Alliansregeringen verkställde inte detta. Den nuvarande regeringen har tills nu inte heller gjort detta, trots att det var just Socialdemokraterna och Miljöpartiet, tillsammans med Vänsterpartiet, som i opposition drev igenom riksdagsbeslutet. Göteborgs Afrikagrupp anser att ska uppvakta utrikesministern personligen med krav på ett erkännande samt uppmärksamma frågan via sina lokalgrupper, medlems-organisationer, i media och på andra sätt. Förslag till beslut att ska uppvakta utrikesministern personligen med krav på ett erkännande samt uppmärksamma frågan via sina lokalgrupper, medlemsorganisationer, i media och på andra sätt. Göteborg 5 mars 2015 Göteborgs Afrikagrupp genom styrelsen Arjan van den Berg, Katarina Johansson, Niklas Johansson, Sanna Ström, Lovisa Varenius och Gunnel Alsé) 2 av 17

3 1. VÄSTSAHARA Styrelsens svar Styrelsens delar helt motionärernas syn på att det just i år är extra viktigt att uppmärksamma Västsaharafrågan. Styrelsen vill ta tillfället i akt att tacka motionärerna för motionen och påminnelsen om att Västsaharas sak är vår. Vi tror också att vi just i år har större möjlighet att få genomslag, det är också ett arbete som är ständigt pågående. Många lokalgrupper har under åren haft mycket aktiviteter kopplade till västsahariernas rätt till självbestämmande och säkerligen kommer de ha det även i år. Det är så styrelsen tror att vi måste jobba med den här frågan, på lokal såväl som central nivå. Centralt uppmärksammar vi frågan när tillfälle ges. Hitintills i år så har generalsekreteraren lyft frågan i samtal med statsministern, likaså gjorde verksamhetschefen när hon var inbjuden att hålla en presentation för riksdagens utrikesutskott. Dialogen med de regeringsbildande partierna är viktig och den avser vi att fortsätta med under året. kommer att genomföra en formell uppvaktning av utrikesministern med krav på Västsaharas erkännande. Med anledning av ovanstående yrkar styrelsen bifall på motionen i sin helhet. 3 av 17

4 2. FÖRENINGSSTÖD Motion om att verka för återinförandet av föreningsstöd i det kommunala utbytesprogrammet Återinför föreningsstödet i det kommunala utbytesprogrammet! Vi föreslår att s styrelse inleder ett aktivt arbete för att det stöd till föreningslivet återupprättas, som ingick i det statliga stödet till samarbete mellan svenska kommuner och motsvarande i länder med bistånd från Sida. Det gäller kontakter och erfarenhetsutbyte i form av ömsesidiga studiebesöksresor. Samarbetet, som startade 2002, skedde först inom ramen för det biståndsarbete som handlades av kommun- och landstingsförbundets biståndsenhet SALA IDA. Idag handläggs det av Internationellt centrum för lokal demokrati, ICLD. Föreningsstödet blev omgående utbrutet ur det kommunala samarbetet och nedlagt när den borgerliga regeringen tillträdde I och med att regeringsmakten nu övergått till en socialdemokratiskt ledd regering borde det finnas förutsättningar att återupprätta möjligheterna för föreningslivet att spela en roll i det internationella samarbetet med demokrati- och miljöfrågor som grund. När föreningsstödet drogs in hade Gävle Afrikagrupp nått långt i processen att starta ett utbyte. Tillsammans med tre andra föreningar i Gävle hade vi genomfört det första steget. Det var ömsesidiga förberedelsebesök av en person med stöd av SALA IDA, i vårt fall med s partnerorganisation BRC i Buffalo City, Sydafrika. Både vi och sydafrikanerna såg förväntansfullt fram emot att kunna träffas i och uppleva varandras hemländer. Vi tycker det är naturligt att nu engagerar sig i att söka påverka politiker och andra berörda organ för att återuppta det olyckligt avbrutna stödet till kontaktresor för föreningslivet. 4 av 17

5 Förslag till beslut att nu engagerar sig i att söka påverka politiker och andra berörda organ för att återuppta det olyckligt avbrutna stödet till kontaktresor för föreningslivet Förslag till beslut Gävle 7 mars 2015 Gävle Afrikagrupp Inger Johansson, ordförande Kontakt: Ove Ericsson, av 17

6 2. FÖRENINGSSTÖD Styrelsens svar på motionen Styrelsen delar motionärens syn på vikten av stöd till kontaktskapande och brobyggande mellan civilsamhället här i Sverige och dess motsvarighet i våra partnerländer. skapar kontaktytor på en rad sätt, en typ av erfarenhetsutbyte är vårt praktikantprogram. Kampanjen 16 days of activism i höstas är ett annat exempel. De senaste årens politik har haft kännbara effekter för, vi har lagt ner tidningen Södra Afrika som ett konkret resultat av minskade informationsanslag. En stor del av det påverkansarbete vi bedriver här i Sverige behöver vi finansiera med egna medel. Utmaningarna är helt enkelt stora för en organisation som försöker uträtta mycket med begränsade resurser. Därmed behöver vi göra prioriteringar, och styrelsen tycker inte att det bör vara prioriterat att ska arbeta aktivt för ett återinförande av föreningsstödet. Däremot så kan vi i lyfta frågan när tillfälle så ges. Styrelsen tror att påverkan bör drivas på kommunal och regional nivå, med medborgarförslag eller uppvaktningar av kommunen exempelvis. Med anledning av ovanstående så yrkar styrelsen på avslag på motionen. 6 av 17

7 3. RÄTTVISA BANKER Motion om banker som arbetar för en mer rättvis fördelning av resurser De flesta folkrörelser i Sverige har massor att göra, verksamheten tar tid, organisationen kräver sin tid och vi kämpar i en lång kamp för ett rättvisare samhälle. Varje extra uppgift väger mot andra uppgifter som vi kunde göra istället. Varför är det då viktigt att lägga tid på att byta bank? Ett svar skulle vara att vi vill inte att våra pengar ska motarbeta våra visioner för en mer rättvis värld men läs mer här under och bestäm själva. använder många banker men framför allt Nordea i Sverige. Nordea som tidigare var en delvis statlig bank är idag en av de fyra storbankerna (Nordea, SEB, Handelsbanken och Swedbank) i Sverige. Dessa storbanker har efter avregleringar expanderat sin verksamhet och är idag tätt sammankopplade med skatteparadis, investeringar i kärn- och klustervapen, hjälper personer och företag med skatteflykt och är ett verktyg som cementerar den orättvisa fördelningen av resurser i världen. Vinstfördelning 104,5 miljarder kronor - det är den samlade vinsten när 2014 års resultat för storbankerna räknas ihop. En dubblering i jämförelse med Detta är i storlek tre och en halv gång så mycket som anslaget för Internationellt bistånd år Tillsammans betalar privatpersoner, organisationer, offentliga och privata aktörer stora summor i räntor varje år. Det är en bra affär för bankernas aktieägare som i år för utdelningar upp emot 60 miljarder - men en dålig "affär" för en rättvis och jämlik värld. Räntan blir ett system som konstant tar från de som har lite och ger till de som har mycket. Investeringar I januari presenterades Fair Finance Guide - en granskning där sju av de svenska bankerna betygsätts utifrån bland annat hur de tar ansvar för arbetsvillkor och naturresurser (jordbruk, skog, gruvor, biologisk mångfald och klimatförändringar). 7 av 17

8 Sveriges Konsumenter, Amnesty och Naturskyddsföreningen är tre av organisationerna som står bakom granskningen. Nordea får tillsammans med de andra granskade bankerna underkänt. Banken ställer endast sig bakom 25% av de viktigaste internationella normerna och konventionerna inom hållbarhet och socialt ansvar. Det betyder att bankens riktlinjer saknar många av de viktigaste principerna. Skatteflykt De svenska storbankerna har även alla kontor och närvaro i det som kallas skatteparadis. Nordea har bl a kontor i Luxembourg, Guernsey, Delaware, Isle of Man och Cayman Island. Utöver sina egna verksamheter i skatteparadis hjälper de även andra att flytta pengar för att undvika att betala skatt. På websidan för det Luxembourg registrerade Nordea Life and Pensions skriver de vem de riktar sig till "a natural choice for wealthy people". Det är naturligt för oss som folkrörelse att fråga hur storbankerna förhåller sig till sin verksamhet i skatteparadis och hur de ser på god skatteetik som en del av företags samhällsansvar. Det kan väl inte vara rättvist att de fattiga får betala skatt medan de rika får hjälp att undvika den? Detta får även konsekvenser för hur mycket skatt staten får in och i förlängningen hur mycket pengar det finns till internationellt utvecklingssamarbete. Rättvisa banker Inom den svenska banksektorn finns idag även två mindre banker som arbetar med hållbarhet som inriktning, och som är medlemsägda med en demokratisk struktur. JAK Medlemsbank har en solidarisk sparande- och utlåningsverksamhet, och bedriver även ett omfattande folkbildningsarbete kring frågor om rättvis ekonomi. Ekobanken redovisar alla lån till verksamheter transparent och har nära samarbete med många idéburna verksamheter inom social ekonomi. Inga av dessa bankerna är idag helbanker (JAK är påväg att bli helbank) utan kan användas som sparkonto. Där kan vi, om likviditeten tillåter, har pengar som användas till en utveckling liknande den vi vill se i. Ju mer pengar vi har i en rättvisbank desto mindre används pengarna för att motarbeta oss. Avslutning 8 av 17

9 Vi som solidaritets organisation kan kämpa för en långsiktigt hållbar förändring och en rättvis fördelning av resurser. Vilken bank vi väljer som förening har direkt betydelse - låt oss ta ett tydligt steg för en mer rättvis värld genom att flytta s ekonomi till en av de hållbara bankerna. Förslag till beslut att ge styrelsen i uppdrag att under verksamhetsåret 2015 utreda möjligheterna att flytta delar av föreningens ekonomi till en av bankerna i Sverige med hållbarhet som inriktning - JAK Medlemsbank eller Ekobanken. Alex Veitch - medlem +46 (0) (Sweden) rafilm_veitch (Skype) 9 av 17

10 3. RÄTTVISA BANKER Styrelsens svar I många avseenden delar JAK- och Ekobankens grundläggande värderingar. År 2014 anslöt vi oss till kampanjen Schyssta pensioner. Vi är också aktiva i kampanjen mot skatteflykt. Båda dessa är viktiga delar i arbetet för att kapital och investeringar inte ska motverka hänsyn till mänskliga rättigheter och politik för en global utveckling. verksamhet är väldigt beroende av avkastning på eget kapital. Sedan början av 1990-talet har avkastningen på eget kapital varit cirka 18 mkr. Dessa medel har kunnat användas för både utvecklingsinsatser i Afrika och informations- och medlemsarbete i Sverige. Möjligheten till att få avkastning finns inte hos JAK- och Ekobanken och befinner sig idag i en situation där en bank utan avkastning skulle påverka vår överlevnad på ett negativt sätt. Vi ser det helt enkelt inte som möjligt att placera pengar i Eko- eller JAK-banken dagsläget. Styrelsen yrkar på att motionen avslås. 10 av 17

11 4. UPPDRAGSBEKRIVNING FÖR VALBEREDNINGEN Motion om uppdragsbeskrivning för valberedningen s valberedning har tidigare inte haft någon uppdragsbeskrivning som har tagits på årsmöte. För att underlätta valberedningens arbete och för att nya förtroendevalda ska kunna sätta sig in i valberedningens arbete behöver vi ha en uppdragsbeskrivning. Yrkande: Vi föreslår därför för årsmötet att godkänna vårt förslag till uppdragsbeskrivning för valberedningen. Förslag till beslut att godkänna förslaget till uppdragsbeskrivning för valberedning. s valberedning Valberedningens roll Valberedningens roll är att ge ett bra beslutsunderlag för beslutande organ när det gäller val av personer för olika förtroendeuppdrag. Valberedningen föreslår ledamöter till styrelse och verksamhetsrevisorer. Alla medlemmar i organisationen har rätt att föreslå kandidater. Det är valberedningens roll att sammanställa förslagen och presentera ett beslutsunderlag till årsmötet, som är s högsta beslutande organ. 1.1 Valberedningens sammansättning Valberedningen ska inom sig ha kunskaper om 1. föreningens organisatoriska frågor 11 av 17

12 2. stadgarna för föreningen 3. föreningens program/handlingsplaner 4. allmän föreningskunskap Valberedningen ska vara opartisk och ha en fristående ställning till de personer och organ som valen gäller. Ingen i valberedningen bör kandidera till någon post. Skulle situationen uppkomma bör den som kandiderar avgå ur valberedningen. 1.2 Val av ny valberedning Enligt stadgarna väljs på årsmötet en valberedning bestående av 3-5 personer varav en är sammankallande. Det är styrelsens ansvar att förslå ledamöter i en ny valberedning. 2. Valberedningens uppgifter Delta på styrelsemöten och läsa mötesprotokoll. Ta reda på vilka ledamöter som tänkt avsäga sig sitt uppdrag. Omvärldsbevaka och aktivt söka upp personer. Ta emot namnförslag till styrelse och verksamhetsrevisorer. Ta kontakt med samtliga nominerade. Redovisa valberedningens förslag 6 veckor innan årsmötet. 2.1 Handlingsplan Valberedningen bör lägga ner arbete på att kartlägga hur den nuvarande styrelsen fungerar. Genom samtal med de nuvarande ledamöterna och genom att gå igenom protokollen kan valberedningen få en bra bild av hur styrelsearbetet fungerar beträffande engagemang och om det finns samarbetsproblem inom styrelsen. Har någon/några styrelseledamot/ledamöter haft stor frånvaro bör orsakerna till detta redas ut Vilka val gäller det? Valberedningen tar fram ett förslag till styrelse samt revisorsgrupp. Styrelsen består av en ordförande, åtta ordinarie ledamöter och upp till fem ersättare. Revisorsgruppen består av 2 ordinarie verksamhetsrevisorer, varav en är sammankallande, samt två ersättare. Val till ny styrelse och verksamhetsrevisorer görs på föreningens högsta beslutande organ, årsmötet. 12 av 17

13 2.1.2 När och hur ska valen genomföras? Förslag till styrelse och verksamhetsrevisorer presenteras för styrelsen och skickas ut till medlemmar minst 6 veckor innan årsmöte. Nomineringsstopp infaller ca 8 veckor innan årsmöte Vilka kontakter ska tas med styrelsen inför valen? Förtroendevalda i valberedningen deltar i några styrelsemöten, för information och observation. En enkät om styrelsearbetet skickas ut till alla styrelseledamöter i december. Enkäten följs upp med muntliga samtal Vilka kontakter ska tas med medlemmarna? Valberedningen uppmanar medlemmar och lokalgrupper att nominera. Detta görs exempelvis i Agera, på hemsida, på sociala medier och i direktkontakt med lokalgrupperna Hur ska uppdraget redovisas? Valberedningens förslag och arbete med att ta fram förslaget redovisas på årsmötet. 3. Nominering Alla medlemmar ska beredas möjlighet att nominera kandidater till styrelsen. Det ska framgå vilka funktioner som ska väljas och vilka personer som har uppdraget fram till årsmötet. En sista tidpunkt för när valberedningen vill ha in svaren (nomineringsstopp) bör anges, vidare vart nomineringarna ska sändas och hur kontakt kan tas med valberedningen. 3.1 Valberedningens kontakt med kandidaterna Valberedningen bör ge tydlig information till de föreslagna om vad uppdraget innebär beträffande krav, ansvar, tidsåtgång etc. Styrelseledamöter förväntas delta i möten ca en gång/månad, läsa på handlingar inför möten, delta i någon av styrelsens arbetsgrupper samt vara kontaktperson för en lokalavdelning. Valberedningen bör även tala om när första styrelsemötet efter årsmötet infaller och informera om att det blir en introduktionsdag i anslutning till det. 13 av 17

14 kan betala ut bortfall av inkomst om någon skulle behöva ta tjänstledigt. Det är viktigt att styrelseledamöter har möjlighet att delta på denna introduktionsdag. Besked ska också ges till nominerade, ej föreslagna, om varför de ej är föreslagna. 4. Valberedningens förslag Valberedningens förslag bör vara klart i så god tid att det kan sändas ut med övriga årsmöteshandlingar. 5. Val av styrelseledamöter 1 Alla i styrelsen ska vara överens om föreningens ändamål. 2 Alla i styrelsen ska vara överens om vilka metoder föreningen får använda sig av för att förverkliga målsättningen. 3 Styrelseledamöterna ska som jämställda beslutsfattare ärligt pröva uppfattningar och önskemål. 4 Alla i styrelsen ska vara överens om hur styrelseledamöterna ska bete sig mot varandra när det finns olika uppfattningar om vad som är rätt eller fel i det egna eller andras handlande i föreningens intresse. Var och en ska redovisa sin syn på det aktuella handlandet. Stadgar och program ska vara styrande i föreningen. Finns inget stadgat eller programfäst ska demokratisk föreningspraxis gälla. 5 är en organisation med 90-konto och då kontrolleras alltid att styrelseledamöter saknar betalningsanmärkningar. Valberedningen måste därför ta upp den frågan med nominerade kandidater innan de föreslås. 6 Angående jäv och beroende Jäv för styrelseuppdrag får inte förekomma inför inval. Dock kan situationer uppstå under förtroendeuppdragets gång som riskerar göra en styrelseledamot jävig. Öppenhet och transparens kan i sig motverka att jävssituationer uppstår. Anställd av kan inte inneha förtroendeuppdrag, inklusive styrelseuppdrag. Likaledes får inte vald styrelseledamot stå i samtidigt anställningsförhållande till, till exempel genom praktik eller konsultarbete. Styrelseledamot får inte delta i beslut som kan ge ekonomisk eller annan otillbörlig vinning åt styrelseledamoten eller dennes närstående. Styrelseledamot bör inte delta i beslut som kan gynna till styrelseledamoten närstående organisation (organisation där ledamoten är anställd eller förtroendevald). 14 av 17

15 Styrelseledamot är skyldig att upplysa om potentiellt uppståndna jävssituationer och övriga styrelsen avgör om ledamoten anses jävig eller ej. Styrelsen är skyldig att för medlemmar tillgängliggöra denna information. 5.1 Valberedningens överväganden Valberedningen behöver undersöka vilken kompetens som finns i styrelsen och om det behöver tillföras ytterligare kompetenser. Följande schema kan vara en utgångspunkt för arbetet: organisationskunskap ekonomisk kunskap representation mot beslutsfattare, lobbyism kommunikation/marknadsföring erfarenhet av insamling erfarenhet av aktivism erfarenheter av de frågor driver och de länder organisationen verkar i. erfarenhet av andra ideella organisationer kunskap i engelska och/eller portugisiska arbetsgivarerfarenheter kontaktnät med samarbetspartners och medlemsorganisationer visioner/omvärldsanalys För att få grepp om hur det ser ut med kompetenserna kan olika angreppssätt tillämpas. Genom samtal med styrelseledamöter och andra nyckelpersoner kan en bild framträda. Om det har gjorts en kartläggning av organisationen av någon utanförstående kan detta vara till stor hjälp. Valberedningen behöver också ta hänsyn till andra förhållanden än bara kompetens. Styrelsen ska avspegla situationen inom organisationen och vara lämpligt sammansatt med hänsyn till: a) kön b) ålder c) etnisk bakgrund d) geografisk spridning e) uppdragsspridning 15 av 17

16 När valberedningen gått igenom nomineringarna kanske det fattas kandidater. Valberedningen har därför möjlighet att själv nominera kandidater. Valberedningen väljer ordförande medan övriga funktioner, exempelvis vice ordförande, väljs inom styrelsen. Sekreterare utses av kansliet och har inte rösträtt i styrelsen. 6. Verksamhetsrevisorer Valberedningen ska också lämna förslag till revisorer. Revisorerna uppgift kan sägas vara att kontrollera att: a) verksamheten bedrivs enligt stadgar och program b) besluten är stadgeenliga c) besluten verkställs d) det är ordning på räkenskaperna Revisorerna ska ha nödvändiga kunskaper för att klara uppdraget. Revisorer kan bli ansvariga om de brister i tillsynen. har också en auktoriserad revisor som kontrollerar räkenskaperna och som inte föreslås av valberedningen. 16 av 17

17 4. UPPDRAGSBEKRIVNING FÖR VALBEREDNINGEN Styrelsens svar Styrelsen delar motionärens uppfattning om vikten av att s valberedning behöver en uppdragsbeskrivning och att det är rimligt att den fastställs av årsmötet. Däremot så tycker styrelsen att det vore problematiskt om den hade åsikter om beskrivningen, styrelsen anser att det är en fråga för årsmötet. Med anledning av ovanstående så avstår styrelsen från att yrka något rörande motionen om uppdragsbeskrivning för s valberedning. 17 av 17

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 160528 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

Till Enskilda medlemmar, Medlemsorganisationer och Lokalföreningar i UN Women nationell kommitté Sverige

Till Enskilda medlemmar, Medlemsorganisationer och Lokalföreningar i UN Women nationell kommitté Sverige Till Enskilda medlemmar, Medlemsorganisationer och Lokalföreningar i UN Women nationell kommitté Sverige Ett år går fort och förberedelserna inför årsmötet 2016 är igång. Valberedningen för UN Women nationell

Läs mer

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå 1 Föreningen Emmaus Björkå Föreningens namn är Föreningen Emmaus Björkå. Emmaus Björkå är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar på socialistisk

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan för global rättvisa 1 Organisation

Läs mer

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16.

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping HSO Norrköpings Stadgar Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Stadgar för HSO Norrköping Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. 1 GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR

Läs mer

Stadgar för Ökenodlarna Antagna på konstituerande möte i Annes hus Hjulmakaregatan 35, Göteborg

Stadgar för Ökenodlarna Antagna på konstituerande möte i Annes hus Hjulmakaregatan 35, Göteborg Stadgar för Ökenodlarn Sida 1 av 5 Stadgar för Ökenodlarna Antagna på konstituerande möte 2016-05-03 i Annes hus Hjulmakaregatan 35, 41261 Göteborg NAMN OCH SÄTE 1. Föreningen är en ideell förening vars

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för att alla människor ska omfattas av mänskliga

Läs mer

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Valberedningens uppgift Enligt bostadsrättsföreningen stadgar skall årsstämman välja en valberedning med uppgift att förbereda

Läs mer

KIDS FUTURE

KIDS FUTURE STADGAR för KIDS FUTURE Beslutade i Stockholm den 11 maj 2016 1 FIRMA Föreningens firma är Kids Future. 2 ÄNDAMÅL Kids Future är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som bedriver internationellt

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Hållbar utveckling genom återanvändning av insamlade gåvor. Genom detta arbete bidrar Emmaus Björkå till att hushålla med jordens resurser.

Hållbar utveckling genom återanvändning av insamlade gåvor. Genom detta arbete bidrar Emmaus Björkå till att hushålla med jordens resurser. 1 Föreningen Emmaus Björkå Föreningens namn är Föreningen Emmaus Björkå. Emmaus Björkå är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar på socialistisk grund. Föreningen Emmaus Björkå

Läs mer

Supporterklubben Röda Havet

Supporterklubben Röda Havet Stadgar för Supporterklubben Röda Havet Eskilstuna Antagna 2010-07-04 1. Föreningens syfte 2. Räkenskapsår 3. Regler för hur verksamheten ska bedrivas 4. Regler för medlemskap och uteslutning. 5. Regler

Läs mer

HANDBOK. Valberedningen

HANDBOK. Valberedningen HANDBOK FÖR Valberedningen ett sätt att arbeta som valberedning Arne Karlsson INNEHÅLL 1. Handbokens syfte 2. Tidplan 3. Policy 4. Arbetsordning 5. Mandatperioder 6. Uppdragsbeskrivningar 6.1 Förbundets

Läs mer

Stadgar Union to Union

Stadgar Union to Union Stadgar Union to Union Antagna av föreningsstämman 2015-05-07 Union to Union är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Union to Union har sitt säte i Stockholm. Medlemmar i föreningen

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

Stadgar Antagna Reviderade , och

Stadgar Antagna Reviderade , och Stadgar För den ideella föreningen Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle Bildad den 15 juni 2009. Stadgar fastställdes vid bildandet. 1 Firma Föreningens firma är Biosfärområde Vänerskärgården med

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2016

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2016 ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2016 PROTOKOLL FRÅN AFRIKAGRUPPERNAS ÅRSMÖTE 21-22 MAJ 2016 I STOCKHOLM 1 Ordförande öppnar mötet Johanna Arkåsen förklarade mötet öppnat. 2 Information om årsmötesförhandlingarna och

Läs mer

VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET. Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen.

VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET. Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen. VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET Version: 1.0 Antagen: FS maj 2014 Nästa revision: FS aug 2015 Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen.

Läs mer

1 GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR FÖR HANDIKAPPFÖRENINGARNAS SAMARBETE

1 GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR FÖR HANDIKAPPFÖRENINGARNAS SAMARBETE STADGAR FÖR HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖSTERGÖTLAND, ANTAGNA PÅ ÅRSMÖTET 25 APRIL 2005 1 GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR FÖR HANDIKAPPFÖRENINGARNAS SAMARBETE Inom handikapprörelsen arbetar vi tillsammans för alla

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH) Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH) 1 Föreningens firma Föreningens firma är Parent Teacher Association vid Internationella Engelska

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck,

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, fattigdom och imperialism och att alla ska omfattas

Läs mer

Stadgar för Fältbiologerna

Stadgar för Fältbiologerna Stadgar för Fältbiologerna Organisationsnummer 802004-2738 Senast reviderade 1. Syfte mom. 1 Fältbiologernas syfte är att: - samla natur- och miljöintresserade barn och ungdomar. - sprida kunskap om och

Läs mer

PeaceWorks Swedens stadgar

PeaceWorks Swedens stadgar PeaceWorks Swedens stadgar Stadgarna antagna 1974 10-19, senast ändrade 1998-03-21, 2004-02-22, 2005-03-19, 2005-08-27 och 2007-03-18, 2008-09-14, 2009-08-30, 2010-08-22, 2011-08-28, 2012-09-01, 2014-08-30,

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

VALBEREDNINGENS INSTRUKTION HSB BRF SNÖSÄTRA 229

VALBEREDNINGENS INSTRUKTION HSB BRF SNÖSÄTRA 229 VALBEREDNINGENS INSTRUKTION HSB BRF SNÖSÄTRA 229 1. INLEDNING Denna instruktion är utformad speciellt för Brf Snösätra och är antagen av föreningens årsstämma 2015-04-22. ALLMÄNT Föreningsstämmans beslut

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

FiSS ska utgöra basen för beslutsfattande rörande de regionalpolitiska frågorna, liksom för beslut i övriga ärenden av lokal eller regional karaktär.

FiSS ska utgöra basen för beslutsfattande rörande de regionalpolitiska frågorna, liksom för beslut i övriga ärenden av lokal eller regional karaktär. Stadgar för Feministiskt initiativ Storstockholm antagna på extra årsmöte den 6 juni 2016 1 Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Feministiskt initiativ Storstockholm (nedan FiSS).

Läs mer

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Grundad den 8 maj 2014 Reviderade och antagna den 25 februari 2015 Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Innehåll 1. Föreningens namn 2. Föreningens

Läs mer

justerat Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping

justerat Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping 1 Ordförande öppnar mötet Calle Sundstedt förklarade mötet öppnat. 2 Information om årsmötesförhandlingarna Hanna Carr

Läs mer

Demokratihandboken. Förbundsvalberedning och avdelningsvalberedningar. Beslutad av förbundsstyrelsen i april 2015.

Demokratihandboken. Förbundsvalberedning och avdelningsvalberedningar. Beslutad av förbundsstyrelsen i april 2015. Demokratihandboken Förbundsvalberedning och avdelningsvalberedningar Beslutad av förbundsstyrelsen i april 2015. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Så ser förbundsstyrelsens och avdelningsstyrelsens

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Det här är vår verksamhetsplan för 2016. Den är en viktig riktlinje för de aktiva och anställda inom vår organisation och pekar ut tydliga

Läs mer

Stadgar för Riksorganisationen Män för Jämställdhet

Stadgar för Riksorganisationen Män för Jämställdhet Stadgar för Riksorganisationen Män för Jämställdhet Antagna vid årsmöten 2016-04-23 och 2016-10-15 1. Inledning Män för Jämställdhet (MfJ) är en partipolitiskt och religiöst obunden riksorganisation. 2.

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad:

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: 2017-03-19 1 Syfte Mom 1 Mattecentrum ska utan vinstdrivande intresse öka elevers förståelse för matematik och dess roll i samhället, inspirera med förebilder

Läs mer

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening.

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Antagna vid årsmöte den..org. Nr: 802473-9081 1 Föreningens namn. Föreningens namn är Miljöpartister i Svenska

Läs mer

INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN I HSB ÖSTERGÖTLAND

INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN I HSB ÖSTERGÖTLAND INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN I HSB ÖSTERGÖTLAND INLEDNING Föreningsstämmans beslut om tillsättning av styrelse respektive revisorer bör beredas genom en av medlemmarna styrd, strukturerad och öppen process,

Läs mer

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 1 12 a) Datum 2017-04-21 Till förbundsstämman Förslag till Riktlinjer för valberedning Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta att anta förslaget till Riktlinjer för valberedning förbundsstyrelsen

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012 UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013 Beslutad av årsmötet 29 april 2012 Reviderad 6 december 2012 1 Verksamhetsplan 2013 Det här är vår verksamhetsplan för 2013. Den är en viktig riktlinje för de aktiva

Läs mer

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9 Antagna av kongressen 2011 Ändamålsparagraf bekräftad av förbundsårsmötet 2012 Reviderade av förbundsårsmöten 2014, 2015 Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Stadgar för föreningen Stockholm Pride

Stadgar för föreningen Stockholm Pride Stadgar för föreningen Stockholm Pride Senast antagna på årsmöte den 16 mars 2014 1 Ändamål och organisation Stockholm Pride är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar för att

Läs mer

Lunds universitets studentkårers karneval STADGA. Senast beslutad av Karnevalsorganet XXXX-XX-XX Gällande från 2015-0X-XX

Lunds universitets studentkårers karneval STADGA. Senast beslutad av Karnevalsorganet XXXX-XX-XX Gällande från 2015-0X-XX Lunds universitets studentkårers karneval STADGA Senast beslutad av Karnevalsorganet XXXX-XX-XX Gällande från 2015-0X-XX Innehåll 1. Ändamål och organisation... 2 2. Karnevalsorganet... 2 3. Karnevalskommittén...

Läs mer

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013.

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. Kap. 1 Om föreningen 1 Föreningens namn är Barnaktiviteter i Örnsköldsvik. Föreningen ska bedriva sin verksamhet i Örnsköldsviks

Läs mer

4.1 Unga Republikaner är en riksorganisation. Verksamheten består av - Kongress - Förbundsstyrelse - Lokalföreningar - Arbetsgrupper

4.1 Unga Republikaner är en riksorganisation. Verksamheten består av - Kongress - Förbundsstyrelse - Lokalföreningar - Arbetsgrupper 1 Förbundets namn 1.1 Förbundets namn är Unga Republikaner. 2 Ändamål 2.1 Unga Republikaner är en partipolitisk obunden förbund som skall verka för att Sverige skall införa ett demokratiskt valt statsskick.

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning STADGAR FÖR FUB föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Dessa stadgar gäller från och med 31 augusti 2013 och ersätter tidigare stadgar STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET Riksförbundet för barn,

Läs mer

Stadgar för. Sveriges Konsumenter. Antagna av årsmötet att gälla från och med 1 januari 2017

Stadgar för. Sveriges Konsumenter. Antagna av årsmötet att gälla från och med 1 januari 2017 Stadgar för Sveriges Konsumenter Antagna av årsmötet 2016-04-26 att gälla från och med 1 januari 2017 Sveriges Konsumenter Org.nr 802017-0489 Box 38001, 100 64 Stockholm Besöksadress: Hornsgatan 172 Telefon:

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN CRADLE NET S T A D G A R 2014-06-13

IDEELLA FÖRENINGEN CRADLE NET S T A D G A R 2014-06-13 IDEELLA FÖRENINGEN CRADLE NET S T A D G A R 2014-06-13 1 Föreningens namn, säte och ändamål 1.1 Namn Cradle Net ( Föreningen ). 1.2 Säte Föreningen har sitt säte i Stockholm. 1.3 Vision och Syfte Föreningens

Läs mer

2016 års granskning av svenska bankers riktlinjer för hållbarhet

2016 års granskning av svenska bankers riktlinjer för hållbarhet 2016 års granskning av svenska bankers riktlinjer för hållbarhet November 2016 Organisationerna bakom Fair Finance Guide i Sverige Initiativet finansieras med stöd från Granskningsmetoden har utvecklats

Läs mer

Stadgar. För Brottsofferjouren Sverige. Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna maj 2015.

Stadgar. För Brottsofferjouren Sverige. Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna maj 2015. Stadgar För Brottsofferjouren Sverige Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna 30-31 maj 2015. 1 FÖRBUNDET, DESS NAMN OCH SÄTE Förbundet är en organisation av ideella

Läs mer

Samma lydelse: Föreningen är öppen för de medlemmar i Feministiskt initiativ som är bosatta eller vill verka i regionen Stockholms län.

Samma lydelse: Föreningen är öppen för de medlemmar i Feministiskt initiativ som är bosatta eller vill verka i regionen Stockholms län. Förslag till stadgeändringar 1 Föreningens namn och organisationsnummer Samma lydelse: Föreningens namn är Feministiskt initiativ Storstockholm (FiSS). Föreningen är registrerad som ideell förening hos

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Djurens partis stadgar

Djurens partis stadgar Djurens partis stadgar 1. Namn och syfte Partiets namn är Djurens parti. Djurens parti är en politisk organisation vars syfte är att kraftfullt verka för djurens intressen genom att ta politiskt mandat

Läs mer

Handlingar Grön Ungdom Södertörn Extra årsmöte Dagordning

Handlingar Grön Ungdom Södertörn Extra årsmöte Dagordning Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer a) Val av mötesordförande b) Val av mötessekreterare c) Val av justerare tillika rösträknare 3. Fråga om stadgeenlig kallelse utfärdats 4. Fastställande

Läs mer

Svenska Afghanistankommitténs stadgar

Svenska Afghanistankommitténs stadgar Antagna av årsmötet 2014-05-24 Svenska Afghanistankommitténs stadgar 1 Syfte 1.1 Föreningens namn är Svenska Afghanistankommittén, vilket förkortas SAK. På engelska är namnet Swedish Committee for Afghanistan

Läs mer

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av..

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. Sköldkörtelförbundet Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. 1 Ändamål Sköldkörtelförbundet har till ändamål att stödja personer med sköldkörtelsjukdomar och relaterade

Läs mer

Angående stadgar. Skatteverkets krav för att tilldela organisationsnummer. Av stadgarna skall framgå:

Angående stadgar. Skatteverkets krav för att tilldela organisationsnummer. Av stadgarna skall framgå: Angående stadgar Det är viktigt att klargöra att enligt svensk lag har vem som helst rätt att bilda en förening. Staten kan inte på något sätt förbjuda detta och det finns inte heller någon lag som reglerar

Läs mer

Stadgar antagna vid årsmötet den 24 april 2016

Stadgar antagna vid årsmötet den 24 april 2016 Stadgar antagna vid årsmötet den 24 april 2016 1 Namn Föreningens namn är FQ - Forum - Kvinnor och Funktionshinder (Forum Women and Disability in Sweden). Verksamheten startade 1989 under namnet Projektet

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Stadgar för Miljöpartiet de Gröna i Varberg. Antagna 20xx-yy-zz

Stadgar för Miljöpartiet de Gröna i Varberg. Antagna 20xx-yy-zz Stadgar för Miljöpartiet de Gröna i Varberg Antagna 20xx-yy-zz 1 Föreningens namn Föreningens namn är Miljöpartiet de Gröna i Varberg. 2 Ändamål Föreningens ändamål är att bedriva politisk utveckling i

Läs mer

REGLER FÖR. Antagna på årsmöte 2013-02-03. Kapitel 1 - Allmänt

REGLER FÖR. Antagna på årsmöte 2013-02-03. Kapitel 1 - Allmänt REGLER FÖR Antagna på årsmöte 2013-02-03 Kapitel 1 - Allmänt 1 Definition PUSH Sverige - Plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar Stadgar för Alla ska kunna bo kvar 1. Firma Föreningens namn är Alla ska kunna bo kvar 2. Syfte Föreningens syfte är att sätta fokus på de sociala aspekter som finns när fastighetsägare höjer hyrorna kraftigt

Läs mer

Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754

Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754 2015-05-28 Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754 1. Föreningens Firma Föreningens firma är Leader Mellansjölandet, ideell förening. 2. Ändamål Föreningen har som vision att

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC).

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). STADGAR FÖR FÖRENINGEN Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). 1 Föreningens firma Föreningens firma är; Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC) 2 Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning för

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer

Riktlinjer för valberedning och kandidatnominering

Riktlinjer för valberedning och kandidatnominering Linköping Riktlinjer för valberedning och kandidatnominering Dokumentet innehåller riktlinjer för hur val bereds, hur arbetarekommunen hanterar valärenden och kandidatnominering. Dokument ersätter alla

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna!

Förslag till ändring av stadgarna! Förslag till ändring av stadgarna 2014-02-18 Styrelsen har tagit fram förslag till ändring av stadgarna enligt följande sidor. Styrelsen har gått igenom stadgarna och sett behov av att modernisera språket

Läs mer

Stadgar för Dalarnas Dövas Ungdomsklubb

Stadgar för Dalarnas Dövas Ungdomsklubb Stadgar för Dalarnas Dövas Ungdomsklubb 1 Klubbens namn Ungdomsklubbens namn är Dalarnas Dövas Ungdomsklubb. Klubben är ansluten till Sveriges Dövas Riksförbund och Sveriges Dövas Ungdoms Förbund och Dalarnas

Läs mer

Förtroendevald. i en ideell förening

Förtroendevald. i en ideell förening Förtroendevald i en ideell förening Föreningspool Malmö Föreningspool Malmö är främst till för den lilla föreningen utan anställd personal. Vi vill vara en stödfunktion i föreningens vardag så de ideella

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERFÖRENING

NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERFÖRENING NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERFÖRENING Antagna på Riksteaterns kongress den 22 maj 2011 Inledande bestämmelser 1 Riksteaterföreningen., är medlem i Riksteatern genom både ändamåls- och demokratiparagraf.

Läs mer

Instruktioner för Erikshjälpens valberedningar

Instruktioner för Erikshjälpens valberedningar 1(6) ESH-styrelsen 27 januari Erikshjälpens 1. INLEDNING Ett samordnat valberedningsarbete och ett strategiskt rekryteringsarbete till våra olika förtroendevalda poster är en av Erikshjälpens viktiga framtidsfrågor.

Läs mer

Demokrati och Mänskliga Rättigheters Förbund

Demokrati och Mänskliga Rättigheters Förbund Arbetsordning Styrelsen arbetssätt Valberednings arbete Antagen av Demokrati och Mänskliga Rättigheters förbunds styrelse Syfte: Detta dokument reglerar hur ansvar och arbetsuppgifter fördelas inom DMRF

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer

Stadgar för föreningen Avfall Sverige Fastställda den 31 maj Senast reviderade den 20 maj 2014.

Stadgar för föreningen Avfall Sverige Fastställda den 31 maj Senast reviderade den 20 maj 2014. STADGAR Stadgar för föreningen Avfall Sverige Fastställda den 31 maj 1947. Senast reviderade den 20 maj 2014. 1 Firma Föreningens firma är Avfall Sverige. 2. Ändamål Föreningens ändamål är att tillvarata

Läs mer

STADGAR FÖR ACTIONAID INTERNATIONAL SWEDEN Antagna på årsmötet 2011-05-25

STADGAR FÖR ACTIONAID INTERNATIONAL SWEDEN Antagna på årsmötet 2011-05-25 STADGAR FÖR ACTIONAID INTERNATIONAL SWEDEN Antagna på årsmötet 2011-05-25 1 Firma och säte Organisationens namn är ActionAid International Sweden. ActionAid International Sweden är en ideell förening med

Läs mer

Riktlinjer Ideellt arbete i Rädda Barnen Valberedning inom Rädda Barnen Antagna av Rädda Barnens riksmöte den 16 september 2012

Riktlinjer Ideellt arbete i Rädda Barnen Valberedning inom Rädda Barnen Antagna av Rädda Barnens riksmöte den 16 september 2012 Riktlinjer Ideellt arbete i Rädda Barnen Valberedning inom Rädda Barnen Antagna av Rädda Barnens riksmöte den 16 september 2012 Innehåll Förord 3 Riktlinjer för ideellt arbete i Rädda Barnen 4 Antagna

Läs mer

Scouternas valberedning

Scouternas valberedning Scouternas valberedning Arbetsplan 2017-2018 Dokumenthistoria Version Förändring Datum Författare 00.01 Dokumentet skapades 2017-04-15 MH, AJ 01.00 Beslutad vid möte i valberedningen 2017-07-10 AJ Valberedningens

Läs mer

En samanslagning ger oss fler möjligheter: - Mera inflytande i förbundet - Bättre studie- och kommittéverksamhet - Ta tillvara på varandras styrkor

En samanslagning ger oss fler möjligheter: - Mera inflytande i förbundet - Bättre studie- och kommittéverksamhet - Ta tillvara på varandras styrkor Då det varit sjunkande medlemsantal de senaste åren (pga förändringar inom industrin) så är det beslutat att våra avdelningar 7 och 9 slås ihop. Med för få medlemmar är det inte hållbart att driva en avdelning

Läs mer

Stadgar Folk och Försvar

Stadgar Folk och Försvar Stadgar Folk och Försvar Fastställda av årsmötet den 18 april 2012 1 FÖRBUNDETS UPPGIFTER Centralförbundet Folk och Försvar (FoF) är en partipolitiskt obunden sammanslutning av demokratiska riksorganisationer,

Läs mer

BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014

BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014 BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014 Demokrati Givarguiden har valt att betygsätta ideella föreningars och trossamfunds demokratiska nivå utifrån organisationernas stadgar. Givarguidens bedömning utgår

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM Proposition 1 Revidering av stadgar Studentförbundet för Socialt Arbete i Stockholm 1 Proposition 1 Studentkåren är i konstant förändring och därmed behöver stadgarna uppdateras kontinuerligt. Nuvarande

Läs mer