Sveriges nya jobbagenda - svaret på hur vi når EU:s lägsta arbetslöshet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sveriges nya jobbagenda - svaret på hur vi når EU:s lägsta arbetslöshet"

Transkript

1 Sveriges nya jobbagenda - svaret på hur vi når EU:s lägsta arbetslöshet Framtidsinvesteringar Aktiv näringspolitik för fler och växande företag Satsningar på kompetens och matchning STABILA OFFENTLIGA FINANSER

2 LÄRARLÖNELYFTET Stefan Löfven, statsminister Helene Hellmark Knutsson, högskole- och forskningsminister Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

3 Allvarligt läge i den svenska skolan 1. Sjunkande kunskapsresultat 2. Ökad ojämlikhet i skolan 3. Stor lärarbrist

4 1. Sjunkande kunskapsresultat Behörighet till gymnasieskolan Procent av utgångselever ur grundskolan 90,0 89,5 89,0 89,5 89,1 88,9 88,8 PISA-resultat Poäng Matema2k Läsförståelse Naturvetenskap 88,5 88,0 87,5 88,2 87,7 87,5 87, ,0 86, , Källa: Skolverket, OECD

5 2. Ökad ojämlikhet i skolan Svenska elevers PISA-resultat per resultatgrupp jämfört med OECD-snitt för samma grupp Skillnad i poäng p5 p10 p25 p50 p75 p90 p95 Resultat jämfört OECD- snitt 2006 Resultat jämfört OECD- snitt 2012 Källa: Skolverket

6 3. Stor lärarbrist lärare saknas fram till år % av lärarna anser att yrket har hög status och löneutvecklingen är svag jämfört med andra yrkesgrupper Bara varannan lärare skulle välja yrket igen Källa: Lärarförbundet/SCB 2015, SCB 2015 samt TALIS 2013

7 Lågt söktryck till lärarutbildningen 6 Antal behöriga förstahandssökande per antagen HT- 11 HT- 12 HT- 13 HT- 14 Lärar- och förskollärarutbildningar Juristutbildning Sjuksköterskeutbildning Samtliga yrkesprogram Källa: Universitetskanslersämbetet/SCB

8 Låga lärarlöner i Sverige Årskurs Lön eper 2o år i yrket år Källa: OECD, Education at a Glance Lönerna redovisas i USA dollar och är justerade för relativ köpkraft i de olika länderna (PPP).

9 Regeringen satsar på skolan 1. Tidiga insatser och mindre klasser 2. Ökad jämlikhet i skolan 3. Ökad attraktivitet i läraryrket

10 Lärarlönelyftet Regeringen investerar 3 miljarder på årsbasis från och med 2016 i ett lärarlönelyft för särskilt skickliga lärare Beslut om höjd lön för lärare fattas lokalt. Lärarlönelyftet kan omfatta runt lärare. Skolhuvudmännen kan rekvirera ett genomsnitt om 3000 kr i månaden för dessa lärare som sedan fördelas lokalt För att höja attraktiviteten i läraryrket och därmed höja kunskapsresultaten i skolan

11 Utgångspunkter för lärarlönelyftet Syftar till fler karriärvägar för lärare Utformat i samarbete med centrala arbetsgivarorganisationerna och lärarfacken Modellen inte del av ordinarie lönesättning Lärarlönelyftet ska premiera skicklighet och utveckling i yrket Regeringen kommer se till att utvärdering sker av hur modellen implementeras, fungerar och hanteras av parterna

12 Lärarkategorier som omfattas Legitimerade lärare i grundskola, gymnasieskola, grundsärskola, förskoleklass specialskola, sameskola och gymnasiesärskola Legitimerade förskollärare i förskoleklass Legitimerade lärare och förskollärare i förskolan och fritidshem Ej legitimerade yrkeslärare i gymnasieskolan och gymnasiesär-skolan och modersmålslärare som enligt skollagen jämställs med legitimerade lärare Fritidspedagoger eller motsvarande som är behöriga för att bedriva undervisning i fritidshemmet

13 Kriterier som ska uppfyllas Läraren ska: Arbeta med undervisning eller uppgifter som hör till undervisning Vara särskilt kvalificerad för verksamheten och den undervisning som bedrivs Ha visat intresse för och god förmåga att utveckla undervisningen på egen hand och tillsammans med kollegor

14 Dessutom minst ett av följande kriterier Ta särskilt ansvar för att utveckla undervisningen genom kollegialt lärande i former som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet Med stöd av formell utbildning på avancerad nivå utöver lärarexamen förbättra undervisningens innehåll, metoder och arbetssätt Ta särskilt ansvar för att stödja lärarstudenter och kollegor som är nya i yrket eller genom att ta särskilt ansvar för att utveckla ämnen eller ämnesövergripande områden Ta särskilt ansvar för särskilt komplicerade undervisningssituationer

15 Vad händer nu? Statsbidragsförordning tas fram och remitteras Beslut om medel i budgetpropositionen 2016 Förordningen träder i kraft 2016 Skolhuvudmännen kan rekvirera medel från Skolverket första gången till höstterminen 2016

16 Sammanfattning Regeringen investerar 3 miljarder på årsbasis från år 2016 för ett lärarlönelyft för särskilt skickliga lärare En investering i höjda lärarlöner för att höja attraktiviteten i läraryrket och kunskapsresultaten i skolan Besluten om höjd lön fattas lokalt. Lärarlönelyftet kan omfatta runt lärare. Skolhuvudmännen kan rekvirera ett genomsnitt om 3000 kr i månaden för dessa lärare som sedan fördelas lokalt

17 LÄRARLÖNELYFTET Stefan Löfven, statsminister Helene Hellmark Knutsson, högskole- och forskningsminister Foto: Klas-Herman Lundgren