7-20 Oktober dagar. för balans mellan arbete och fritid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "7-20 Oktober 2013. 14 dagar. för balans mellan arbete och fritid"

Transkript

1 7-20 Oktober dagar för balans mellan arbete och fritid Praktisk guide 2013

2 Innehåll UNIs två aktionsveckor för bättre arbetslivsblans 3 UNI arbetar för att förbättra livet för chefer & specilister 6 Planera ditt deltagande i UNIs två aktionsveckor för bättre arbetslivsbalans 10 Guide om aktiviter under UNIs två aktionsveckor för bättre abretslivsbalans 12 Aktionsdag jobba din ordinare arbetstid 8 Oktober 14 Andra evenemang under UNIs två aktionsveckor för bättre arbetslivsbalans 17 Vanliga frågor (FAQ) 18 2

3 UNIS TVÅ AKTIONSVECKOR FÖR BÄTTRE ARBETSLIVSBLANS 7-20 OKTOBER 2013 Uträtta mer med mindre stress 7-20 Oktober 2013 INLEDNING Välkomna till andra året för UNI Global Unions två aktionsveckor för bättre arbetslivsbalans. I denna steg-för-steg guide försöker vi förklara varför arbetslivsbalans är så viktigt och vad facket kan göra för att involvera sig och pressa för att policy ska förvandlas till praxis för att organisera de anställda och för större hänsyn till arbetstagarnas rättigheter. UNIs två aktionsveckor för bättre arbetslivsbalans löper mellan 7-20 oktober. Vi har valt dessa datum för att det sammanfaller med IFS Världsdag för anständigt arbete den 7 oktober, UNI P&Ms aktionsdag arbeta din ordinarie arbetstid 8 oktober, FN:s internationella dag för mental hälsa den 10 oktober och UNI ICTS aktionsmånad på callcenterföretag i oktober. Arbetslivsbalans är en aktuell fråga för det förväntas ofta av chefer och specialister på företag runt om i världen att de arbetar utöver ordinarie arbetstid, tar kortare lunchraster och kortare semester. I allt för många länder är barnomsorg oöverkomligt dyrt eller svårt att hitta, kvaliteten på äldrevården varierar mycket och ekonomiskt stöd för familjerelaterad ledighet varierar mycket från land till land. Strävan efter högre produktivitet och kulturen med långa arbetspass kan dessutom begränsa effekterna av förbättrade rättigheter och kan underminera policy om lika möjligheter för olika grupper av arbetstagare. börda som lagts på arbetstagarnas axlar och dålig balans mellan arbetsliv och privatliv. Resultatet av en granskning som genomfördes bland chefer & specialister 2012 i Hongkong var att folk känner att de inte kan stänga av inte ens när de sover eller är på semester pga. ny teknik. UNI Global Union och medlemsförbunden kan bidra till att ändra på spelreglerna och säkra att arbetstagarna har tillgång till anständiga villkor och bättre arbetslivsbalans. Global policy som verkligen tillämpas medför även affärsmässiga fördelar för företagen, det kan underlätta rekrytering, bevara personal, förbättra arbetsmoralen och reducera kostnaderna för dyra misstag och skapa en mer framgångsrik organisation. UNI P&M tackar alla medlemsförbund som bidragit till att framställa denna användarvänliga och praktiska guide. Vi fortsätter att leta efter vägar att förbättra vårt arbete på detta område så om ni har genomfört aktiviteter för bättra arbetslivsbalans och vill dela med er av era erfarenheter till andra ber vi er att mejla till: Samtidigt som liknande arbetsmetoder kan leda till ohälsa och stress för miljoner människor i världen har ny teknik ändrat det sätt på vilket vi arbetar. Av den anledningen är temat på årets aktionsveckor Uträtta mer med mindre stress. Det relaterar till dygnetrunt-uppkoppling 24/7 som den nya tekniken möjliggör och speglar den massiva Ulf Bengtsson UNI Global P&M Ordförande Pav Akhtar UNI Global P&M Direktör 3

4 DEFINITION AV ARBETSLIVSBALANS UNI Global Unions branschöverskridande grupp för chefer & specialister (UNI P&M) definierar arbetslivsbalans som att människor har viss kontroll över när, var och hur de arbetar. Det uppnås när individens rätt till ett meningsfullt liv i, och utanför förvärvsarbetet accepteras och respekteras som norm, till gagn för både enskilda arbetstagare, arbetsgivarna och samhället. Nyckeln till att uppnå arbetslivsbalans är att ha en känsla av kontroll och delaktighet. EN NY ARBETSKRAFT UNI P&M vill se ett genombrott i tolkningen av arbetslivsbalans och hur det kan användas för att förbättra livet för miljontals arbetstagare och företag runt om i världen. Faktum är att demografiska förändringar förändrar arbetskraftens sammansättning överallt i världen: fler kvinnor förvärvsarbetar och tar kortare pauser efter barnafödande, det finns fler ensamstående föräldrar som arbetar eller söker arbete, fler nyutexaminerade kommer ut på arbetsmarknaden och folk arbetar längre upp i åldrarna och har sannolikt ökat ansvar för omvårdnad av äldre anhöriga eftersom människor lever längre. På 2000-talet gäller det för arbetstagarna att ha en strategi för hela livsgången för att balansera olika aspekter av sina liv och för att behålla sin kompetens, hälsa och inkomstpotential. EFFEKTERNA AV DÅLIG ARBETSLIVSBALANS Även där det finns bra policy för arbetslivsbalans hindrar hög arbetsbelastning folk att dra nytta av sådan policy. En enkätundersökning som utfördes av Keele University 2006 med titeln 24/7 fann att över 50 % av medlemmarna i UNIs brittiska medlemsförbund, PCS, som besvarade enkäten arbetade utöver avtalad arbetstid medan 33 % inte hade kunnat ta ut full semesterersättning. I en annan australisk granskning om arbetsmarknadsrelationer som utfördes 2012 av ett Företagshälsovårdscenter som erbjuder tjänster för psykisk hälsa på arbetsplatser, visade att företagen utvecklat en konfliktundvikande kultur bland de anställda, och att 46 % av de intervjuade sade att de hellre skulle se sig om efter ett nytt jobb än att brottas med en arbetsplatsfråga, medan 48 % svarade att de kunde tänka sig ta ledigt några dagar om det blev kämpigt på jobbet. Undersökningen visade också att många arbetsplatser var dåliga på att hantera problem som inverkar negativt på medarbetarnas psykiska hälsa och välbefinnande. I båda studierna identifierades arbetsplatsproblem som kan leda till konflikter mellan arbete och familjekrav som i sin tur leder till fysiska och psykiska hälsoproblem. I stället för att förbättra effektiviteten skapar denna situation mer stress, minskar produktiviteten och skapar större risk för sjukdom och frånvaro. STRÄNGARE LAGSTIFTNING Arbetstagare i vissa delar av världen skyddas av arbetstidslagar och har rätt till ledighet och ekonomiskt stöd under särskilda omständigheter. En del föräldrar och vårdnadshavare kan dra nytta av lagstadgade rättigheter och begära flexibel arbetstid i form av moderskaps-, faderskaps-, föräldra- och adoptionsledighet samt ledighet för omvårdnad av anhöriga. I andra fall kan det finnas särskilt rättsligt skydd för deltidsanställda, tillfälligt anställda och arbetstagare med funktionshinder. Lagstiftningen är dock inte på något sätt universell, trots ILO:s grundläggande arbetsnormer pga. att lagstiftningen ofta inte införlivas i arbetsplatspraxis. HUR ARBETSGIVARNA DRAR NYTTA AV BRA ARBETSLIVSBALANS Vissa arbetsgivare använder flexibilitet helt enkelt som ett sätt att spara pengar och undergräva goda anställningsvillkor, men det finns en hel del bevis på att även arbetsgivarna kan dra nytta av arrangemang för bättre arbetslivsbalans som utformas för att stödja arbetstagare. I själva verket kan bra policy på detta område underlätta rekrytering, bidra till att bevara personal och förbättra deras hälsa, moral, motivation och lojalitet. Bra policy om flexibilitet kan ge bättre avkastning på investeringar i utbildning och produktiviteten ökar allt leder till minskade kostnaderna och en mer framgångsrik organisation. Policy för bättre arbetslivsbalans kan också göra en avgörande skillnad för lika möjligheter. Det är inte en lyx utan grunden för god arbetsledning. BRA POLICY MEN DÅLIG PRAXIS Alltför ofta finns det bra policy på papper men inte i praktiken. Konsekvenserna av nedskärningar eller omlokalisering på arbetsorganisation, arbetsbelastning och bemanning kan stoppa 4

5 varje försök att utrota kulturen med lång arbetstid som präglar den offentliga och privata sektorn. Chefer kan också få otillräcklig utbildning och stöd, och måste arbeta med oprövade metoder och IT-system under stor press för att nå uppsatta mål i stället för att uppmuntras och få stöd att främja bättre arbetslivsbalans. På andra arbetsplatser tillämpas bemanningsmodeller som resulterar i orealistisk arbetsbelastning, eller det ställs ouppnåeliga mål där lång arbetstid ses som norm, det tas ingen hänsyn till hälsa och säkerhet och ingen justering av funktions hindrades behov sker. Även sedan länge överenskomna anställningsvillkor, såsom avtal om flextid, kan undergrävas. PARTNERSKAP MELLAN FACK OCH ARBETSGIVARE Många fackföreningar som representerar chefer & sepcialister erkänner att kompetensutveckling och stöd för både chefer och övriga medarbetare som kan tänka sig arbeta flextid eller acceptera andra arbetstidsarrangemang är viktigt för bra arbetslivsbalans. En annan arbetslivsgranskning som gjordes 2011 fann att endast 17 procent av arbetsgivarna erbjuder kompetensutveckling åt anställda och att endast 21 procent gjorde det för chefer. Bland de företag som främjar bra arbetslivsbalans i sin arbetsledningspraxis kan en övergång från strängt närvarobaserat arbete till större flexibilitet hjälpa de anställda att anpassa sig till förändringar. I liknande fall är det viktigt att ha ett bra partnerskap mellan fack och arbetsgivare för att erbjuda anställda en online-personalitet och göra en utvärdering av arbetssätt för att hjälpa dem att besluta om de föredrar att integrera eller segregera sitt arbete med familjeansvar och hjälpa chefer & specialister att förbereda sig för ett nytt sätt att arbeta genom webinar och böcker om flexibila arbetstidsarrangemang, online dashboards för prestationsindikatorer, projektledning (software), annan teknik och utbildningsverktyg. BERÄTTA FÖR OSS OM ERA AKTIVITETER Vi kommer att rapportera om medlemsförbundens aktiviteter under aktionsveckorna för bättre arbetslivsbalans överallt i världen. Vi ber er därför att informera oss om planerade aktiviteter genom att mejla till: 5

6 UNI ARBETAR FÖR ATT FÖRBÄTTRA LIVET FÖR CHEFER & SPECILISTER 7-20 Oktober 2013 VAD HÄNDER UNDER UNIs TVÅ AKTIONSVECKOR FÖR ARBETSLIVSBALANS? UNI P&M har lanserat två aktionsveckor för bättre arbetslivsbalans Work-Life Management Fortnight för att ändra spelreglerna genom att få fackföreningar som organiserar och företräder chefer & specialister att delta i globala aktioner för att öka medvetenheten om vikten av bättre arbetslivsbalans för chefer & specialister. Under två veckor kommer det att finnas en plattform för medlemsförbunden och arbetsgivarna att samarbeta för att visa sitt engagemang för arbetslivsbalans och hur detta kan gynna miljontals anställda och företag runt om i världen. Forskningsorgan med genuint engagemang kan leverera bra resultat i sista ledet. Välbefinnande är en primär indikator för detta arbete. En engagerad och välmående arbetskraft är en förutsättning för hållbara framgångsrika företag med hög prestanda. NÄR ÄGER UNIs TVÅ AKTIONSVECKOR RUM? UNIs två aktionsveckor på arbetslivsbalans äger rum 7-20 oktober. Vi har valt dessa datum för att det sammanfaller med IFS Världsdag för anständigt arbete den 7 oktober, UNI P&Ms aktionsdag arbeta din ordinarie arbetstid 8 oktober, FN:s internationella dag för mental hälsa den 10 oktober och UNI ICTS aktionsmånad på callcenterföretag i oktober. Klicka här för att veta mer om dessa verksamheter. VAD ÄR TEMAT PÅ UNIs TVÅ AKTIONSVECKOR? Temat för årets aktionsveckor är Uträtta mer med mindre stress. Vi har valt det temat för att den globala finanskrisen och ändrade arbetsmarknadsmönster satt enorm press och lagt allt större samhällsbörda på arbetstagarna över hela världen och resulterat i ökad stress. De negativa aspekterna av 24/7-uppkoppling är inte teknikens fel utan beror på ändrad ledningskultur. I Hongkong-granskningen från 2012 uppgav närmare 25 procent av de tillfrågade att de använder sina mobiler för att arbeta utanför kontorstid pga. att deras chefer förväntade sig det. Tjugo procent sade att det var kunderna som förväntade sig det. Det tyder på att det inte är mobiltelefonerna som hindrar de anställda från att vila utan andra människor. Fler och fler mobila standarder lanseras med allt snabbare dataöverföring* vilket gör att det har blivit lättare att arbeta var som helst och när som helst. Facket måste intensifiera debatten med arbetsgivarna om arbetslivsbalans och problem med att folk är uppkopplade 24/7. Kontorsanställda måste tänka över sina vanor. Ett skäl till att våra kolleger och kunder lätt kan nå oss utanför normal arbetstid är att vi finns på våra plattor eller mobiltelefoner på social medier, vi shoppar online och kollar nyheterna. Då hör man lätt det välbekanta pling-ljudet som signalerar att ett nytt mail landat i inkorgen och det är frestande att snabbt svara. Det är inte bara arbetsgivarna men även vi själva som måste lära oss att hantera ny teknik och hur vi kan arbeta mera produktivt. NEDLADDNINGSBARA VERKTYG FÖR ATT TA ITU MED ARBETSRELATERAD STRESS Genom att tillhandahålla information och resurser, kommer UNI P&M att mobilisera medlemsförbunden över hela världen, från Fiji i öster till Hawaii i väster, med hundratals arbetsplatsaktiviteter i olika länder för fackföreningarna utgör en bra palttform för att förbättra policy om arbetslivsbalans. 6

7 Våra medlemsförbund kommer att: Träffa arbetstagarna för att identifiera påtagliga positiva skillnader med arbetslivsbalans för arbetstagarnas liv Främja åtgärder för arbetslivsbalans arbetstagarna kommer att uppmuntras att delta i verksamheter som ger bättre arbetslivsbalans Driva fackliga kampanjer att organisera arbetstagarna och driva krav om policy och praxis på arbetsplatsen som kan bidra till att säkra bättre arbetslivsbalans Träffa den lokala företagsledningen för att förklara affärsfördelar med arbetslivsbalans och förhandla om policy för bättre arbetslivsbalans Från arbetslivsbalans till arbetslivsmanagement Presentera forskning som understryker vikten av att identifiera och svara på centrala drivkrafter för engagemang och välbefinnande för alla personalgrupper på arbetsplatsen och se till att de förblir engagerade när de går igenom olika livsstadier för att uppnå arbetslivsmanagement. UNI P&M har utvecklat ett antal guider som används som praktisk vägledning inom ramen av kampanjen R U OK i Australien. Guiderna kan laddas ner och delas av många arbetstagare för att identifiera tecken på arbetsrelaterad stress och ge tips på hur man kan motverka det. Guiderna kan vara särskilt värdefulla för chefer & specialister som arbetar långt hemifrån under längre tidsperioder. som er organisation kommer att ta för att främja balans mellan arbete och privatliv bland era medlemmar eller personal under två veckor. Detta kan handla om så enkla ting som att skicka e-post till alla anställda om vikten av arbetslivsbalans eller att tillhandahålla utbildning åt anställda om flexibel arbetstid. Eller det kan vara ett mer utarbetat program som omfattar servicetagare och leverantörer för att göra dem medvetna om ert engagemang att vara en socialt ansvarstagande fackförening eller arbetsgivare. Det kan vara en möjlighet att lansera ny policy för arbetslivsbalans eller dra uppmärksamhet till existerande policy. Den viktigaste punkten för fackföreningarna är att initiativet ger ett bra tillfälle att samarbeta med arbetstagarna i syfte att identifiera frågor kring vilka man kan arbeta vidare med facklig organisering och utveckla de anställdas engagemang i fackliga verksamheter för att förbättra arbetsplatsen. Klicka här för att hitta praktiska idéer som du kan använda för att delta i UNIs aktionsveckor för arbetslivsbalans. BERÄTTA FÖR OSS OM ERA AKTIVITETER Vi kommer att rapportera om medlemsförbundens aktiviteter under aktionsveckorna för bättre arbetslivsbalans överallt i världen. Vi ber er därför att informera oss om planerade aktiviteter genom att mejla era historier till: uniglobalunion.org Att hantera stress Stress kan leda till förlorad energi, att man förlorar hopp och handlingskraft. Det är inte lätt men det finns vissa saker du kan göra för att hantera stress, särskilt om du tidigt uppmärksammar tecken på stress. En checklista om stress kan hjälpa dig att identifiera stressituationer och orsaker. Att hantera skuldkänslor och konflikter När vi är borta från hemmet kan vi uppleva en mängd olika känslor som vi inte vet hur man ska hantera. Det här avsnittet omfattar en lista över känslor som ofta upplevs av dem som arbetar långt från hemmet med tips om hur man ska hantera liknande känslor. HUR KAN JAG DELTA I UNIs TVÅ AKTIONSVECKOR? Fackföreningar och arbetsgivare oavsett storleksordning, från alla branscher och från världens alla hörn inbjuds att delta. Det hela är mycket enkelt, börja med att identifiera initiativ 7

8 Arbetslivsbalans självbedömning Har du mycket att göra... hela tiden? Skulle du vilja ha mer tid... för familj, kreativa projekt eller fritidsverksamheter? Har du på känn att något kommer att gå snett? Denna bedömning ger dig möjlighet att öka din medvetenhet och förhindra att det värsta händer, så att du kan planera, göra val och agera. Den kan också ge dig kunskap och hjälpa dig att skapa det liv du helst vill leva. Denna bedömning grundar sig på tidiga varningstecken som människor upplevt före dig pga. förändringar i balansen mellan arbete / privatliv precis innan en händelse tvingade dem att stanna upp och tänka efter, som exempelvis ett förhållande som spruckit, en allvarlig hälsokris eller utbrändhet. Besvara varje fråga ärligt. Det finns inget rätt eller fel svar. I slutet kan du räkna ihop dina poäng och få en indikation på hur du mår. Självbedömningsfrågor Hur ofta passar följande påståenden in på dig? 1. Livet är bara en enda jongleringsakt, och jag är rädd att jag kommer att tappa en boll? 2. Jag börjar alla konversationer med, Jag är ledsen att jag inte mejlat/sms:at tillbaka till dig tidigare, men jag har varit så upptagen. 3. Jag vaknar mitt i natten av att min att göralista snurrar runt i huvudet. 4. Jag njuter av livet. a. aldrig (5) b. ibland (3) c. för det mesta (1) d. jämt (0) 5. Jag är utpumpad och blir sjuk. 6. Jag säger till mina kära att jag kommer att må bättre efter nästa deadline/vecka/månad. 7. Jag går motvilligt till arbetet. 8. Jag upplever att jag åstadkommer något i arbetet. a. aldrig (5) b. ibland (3) c. för det mesta (1) d. jämt (0) 9. Jag unnar mig själv nått extra för arbetade timmar. 10. Jag ser fram emot att få chefens jobb en dag. a. aldrig (5) b. ibland (3) c. för det mesta (1) d. jämt (0) 11. Jag är mindre engagerad i mitt jobb och min prestanda har minskat. 12. Jag tar tid för hobbyverksamheter. a. aldrig (5) b. ibland (3) c. för det mesta (1) d. jämt (0) 8

9 Hur ofta passar följande påståenden in på dig? 13. Jag snäser ofta åt mina kära/arbetskamrater. 14. Jag är känd för att annullera planer bland mina vänner/kära. 15. Jag träffar ofta mina vänner. a. aldrig (5) b. ibland (3) c. för det mesta (1) d. jämt (0) 16. Jag känner mig låst. 17. Jag är lycklig och känner mig lätt om hjärtat. a. aldrig (5) b. ibland (3) c. för det mesta (1) d. jämt (0) 18. Jag klagar på jobbet. Räkna ihop dina poäng och läs resultatet 0 20: Grattis! Du har bra balans mellan arbete och privatliv. Du tar tid för att vila och fylla på din energi. Fortsätt med det! 20 40: Du börjar avskärma dig från delar av ditt liv som skulle kunna hjälpa dig att hantera stress i arbetet. Nu är det läge att ta tid för trevliga aktiviteter och sätta hälsosammare gränser i ditt arbete : Du visar tecken på att stress och press påverkar ditt liv. Det är dags att tänka på att göra några förändringar i arbetet för att undvika att din hälsa och dina personliga relationer försämras. 61+: Arbetet inverkar negativt på din livskvalitet. Börja planera ditt nästa drag nu. Om du behöver stöd, tala med din fackliga representant, eller HR-rådgivare för att hjälpa dig att utveckla en karriärplan som fungerar bättre för ditt liv. BERÄTTA FÖR OSS OM ERA AKTIVITETER Vi kommer att rapportera om medlemsförbundens aktiviteter under aktionsveckorna för bättre arbetslivsbalans överallt i världen. Vi ber er därför att informera oss om planerade aktiviteter (även bilder) genom att mejla till: 19. Jag motionerar/tränar inte för jag har inte tid. 20. Jag har gott om tid för mina personliga intressen. a. aldrig (5) b. ibland (3) c. för det mesta (1) d. jämt (0) 9

10 PLANERA DITT DELTAGANDE I UNIs TVÅ AKTIONSVECKOR FÖR BÄTTRE ARBETSLIVSBALANS Oktober 2013 VÄLKOMMEN TILL UNIs TVÅ AKTIONSVECKOR FÖR ARBETSLIVSBALANS 2013! Denna guide som utarbetats av det globala facket UNI UNI P&M (chefer & specialister) är avsedd att hjälpa och inspirera dig att delta i kampanjen Du hittar tips om planering, aktiviteter, goda idéer, länkar till händelser som sker under de två veckorna samt råd om hur du utvärderar ditt program. Vi hoppas att du kommer att tycka att det är roligt att delta och att du kommer att berätta hur det går! PLANERA DITT DELTAGANDE I AKTIONSVECKORNA Den bästa chansen att de två veckorna ska bli framgångsrika i hela organisationen skapar du genom att tänka på att organisera aktiviteter och evenemang under de två veckorna som har något att erbjuda alla. Tänk på människor som arbetar på olika tider under dagen, på olika platser och i olika roller. Tänk på dina serviceanvändare och den lokala pressen om du är stolt över arbetslivsbalansen inom din organisation sprid information till andra människor som sannolikt kommer att bli imponerade av din berättelse. representant eller en personalrepresentant bör också hjälpa till med detta. Bjud in andra att frivilligt engagera sig i planeringen. Du kommer att få hjälp av kreativa tänkare och villiga medarbetare. Två typer av aktiviteter som bör tas med: Saker som skapar en bättre arbetsmiljö medan människor är på jobbet åtgärder som förbättrar hälsan och välbefinnande under arbetsdagen och för att hålla låga stressnivåer. Saker som hjälpa människor att göra det mesta av sin fritid och skydda den tiden, erkänn att människor har ett liv utanför arbetet och måste gå hem med energi och ta tid för att leva sina liv, främja förståelsen av kollegors olika behov när det gäller arbetslivsbalans. Se till att du tar med lite av båda punkterna i roliga aktiviteter för att uppmärksamma mera allvarliga punkter. Använd våra sidor med idéer till aktiviteter för att hämta inspiration för att komma igång. PUBLICERA INFORMATION OM ERA AKTIVITETER UNDER AKTIONSVECKORNA Det första steget är att sätta upp ett litet team för att organisera era aktioner under aktionsveckorna. Det kan vara värdefullt att engagera folk vars samarbete är absolut nödvändigt, på ett tidigt stadium, exempelvis HR, fackliga företrädare, folk inom marknadsföring och kommunikation, de som håller i budgeten för olika utgifter som behövs för att skaffa material eller organisera events. Det är bäst att ha en blandning av chefer och medarbetare på frontlinjen för att få olika perspektiv på idéer. Du bör också försöka få en blandning av människor från olika delar av organisationen, särskilt om personalen arbetar på separata platser eller på olika skift. En facklig Internt: Före och under de två aktionsveckorna använda alla dina interna kommunikationssystem för att låta folk veta vad som händer anslagstavlor, intranät, teamgenomgångar, nyhetsbrev, Facebook och Twitter. Skicka veckobulletiner under september för att öka medvetenheten och sprid sedan daglig information om vad som är på gång under aktionsveckorna. Sprid det nedladdningsbara flygbladet via e-post eller använd innehållet i era nyhetsbrev eller intranät. Externt: Överväg att kontakta lokalpressen om du gör något som skulle intressera det lokala 10

11 samhället något ovanligt, något som gynnar lokala familjer eller den bredare allmänheten. Flagga att du deltar i ett internationellt initiativ och inkludera artiklar i alla nyhetsbrev och på era webbplatser om vad organisationen gör och varför. EFTER UNIs TVÅ AKTIONSVECKOR OM ARBETSLIVSBALANS Använd interna kommunikationssystem e-post, intranät, nyhetsbrev tacka alla inblandade och belysa några höjdpunkter. Kör en genomgång av genomförda aktiviteter med organiseringsteamet och andra chefer i hela organisationen. Sammanställ rapporter för ledningen och för PR-ändamål. BERÄTTA FÖR OSS OM ERA AKTIVITETER Vi kommer att rapportera om medlemsförbundens aktiviteter under aktionsveckorna för bättre arbetslivsbalans överallt i världen. Vi ber er därför att informera oss om planerade aktiviteter (även bilder) genom att mejla till: 11

12 GUIDE OM AKTIVITER UNDER UNIs TVÅ AKTIONSVECKOR FÖR BÄTTRE ABRETSLIVSBALANS Oktober 2013 Förutom att organisera och skapa medvetenhet bland arbetstagarna genom arbetsplatsträffar och undersökningar (som beskrivs närmare i avsnittet om den roll som fackföreningarna spelar) är det viktigt att ert program under UNIs aktionsveckor innehåller aktiviteter som stöttar folks trevnad på fritiden det är en viktig del av arbetslivsbalans! För att hämta inspiration och idéer som kan öka kunskapen om frågor som påverkar välbefinnande och erbjuda praktiska sätt att förbättra detta, kan ni börja med att publicera det ni redan gjort för att förbättra arbetslivsbalans. Använd de två aktionsveckorna för att se över, uppdatera eller återuppta organisationens policy och praxis när det gäller flexibla arbetstider, välbefinnande, jämlikhet och program för ökad mångfald, volontärarbete etc. Gör en undersökning bland er personal om frågor som påverkar balansen mellan arbete och fritid. Förbered en mall eller länk till något som förklarar detta närmare. Se till att ni är beredda att agera på några av de frågor som kommer upp som sorterar under organisationens befogenheter. Ordna korta kurser i frågor som rör arbetslivsbalans förvaltning av tid och energi, stresshantering och mindfulness är alla bra idéer, och likaså flexibla arbetsformer eller relevanta repetitionskurser om hälsa- och säkerhet. Arrangera seminarier för ökad medvetenhet om frågor som påverkar människors arbete och privatliv omvårdnadsfrågor, volontärarbete och samhällsarbete eller hälsofrämjande. Ägna lite tid på dagordningen för diskussion om arbetslivsbalans på alla planerade personal- eller ledningsmöten under de två aktionsveckorna t.ex. överväg om den nuvarande policyn används i hela organisationen och om den behöver uppdateras. Främja deltagande i ett av de webbseminarier som kommer att erbjudas gratis före UNIs två aktionsveckor. Informera om lokala faciliteter som folk kan använda efter jobbet eller på lunchen (inkludera detta i induktionsinslag året om) ibland specialerbjudanden för personal så be dina marknadsföringskollegor att hjälpa till att undersöka detta. Glöm inte parker, gallerier och andra offentliga utrymmen, samt gym, fritid och nöjesdistrikt. Marknadsför förbundets medlemsservice och stöd och rekommendera lokala tjänster på områden som ekonomisk planering och livsstilsförändring. Här följer fler praktiska idéer till evenemang att ta med i ert program för UNIs två aktionsveckor. Kom ihåg att försöka se till att även unga anställda och mer erfaren personal uppmuntras att delta! Aktionsdagen jobba din ordinarie arbetstid UNI P&M uppmuntrar alla att delta i kampanjen på tisdag 8 oktober med att inleda den traditionella arbetsveckan med att arbeta ordinarie arbetstid. Se under avsnittet om den kampanjen för närmare detaljer. Pendla utan tårar Samla kollegors tips om att pendla till och från arbetet smärtfritt, om att ta en alternativ väg eller andra sätt att göra resan roligare. Fundera över om mötena som börjar eller slutar mycket nära restider kan skapa ytterligare press din dagliga arbetstid. Pröva att arbeta hemifrån beakta effekterna av affärsresor på privatlivet vad sägs om en ingen resa regel för någon del under denna tvåveckorsperiod? Om din organisation inte har infört detta ännu uppmuntra till reflexion om sådan praxis och ta upp diskussioner om det efter aktionsveckorna. Om du vid något tillfälle har 12

13 arbetat hemifrån kanske UNIs aktionsveckor på arbetslivsbalans kan vara ett bra tillfälle att se över hur det gick för organisationen och om det kan rullas ut under hela året. Möjligheter till sunda matvanor om du erbjuds mat på jobbet, kan man piffa upp menyerna för att erbjuda nyttigare mat? Kan man byta ut kex i mötesrummen med lite färsk frukt för att hjälpa människor att få sina fem portioner frukt och grönsaker per dag? Om människor äter ordentligt under arbetsdagen kommer de att kunna kanalisera sin energi och sitt tempo bättre. Tar folk lämpliga lunchraster i din organisation? Om så är fallet, vad sägs om att anordna en matsäcksdag utse en dag under de två veckorna för att uppmuntra människor att ta med sig lunch och äta tillsammans. Om ni inte har tillgång till något trevligt ställe utomhus, varför inte dekorera ett personalrum eller lediga kontorsutrymmen den dagen? Få människor att dela recept på smörgås, soppa eller sallad och betygsätt favoriterna. Få människor intresserade av idéer med nyttiga matlådan för upptagna människor (för dem själva och deras barn) genom att organisera en workshop om förpackning av livsmedel på ett säkert sätt eller om frysning och uppvärmning eller kreativ användning av kontorets mikrovågsugn. Uppmuntra hälsosamma alternativ på dagen (t.ex. en gruppromenad under lunchen, utbyte av hälsosamma recept, eller bjud in en dietist eller en hälsospecialist). Lär dig något som du kan använda hemma Korta kurser om enkla DIY-kompetens, första hjälpen, däcktätning, presentomslag på proffsigt sätt saker som superfaster eller superfarbror skulle veta! Hitta intern kompetens att dela (t.ex. cyklister kunde lära folk hur man reparera en punktering, prylintresserade kunde visa hur du får ut det mesta av sina Smartphones, invigda i sociala medier kunde visa nybörjare hur man använder Facebook och Twitter) eller inbjud lokala leverantörer till en workshop. Fråga runt för att ta reda på saker folk önskar att de kunde göra och gör förfrågningar om interna frivilliga som kan undervisa andra i små grupper eller one-to-one-möten. Matcha folk på drop-in eller till förbokade sessioner eller ordna ett speed-dating-evenemang! Ge information om lokalt volontärarbete. Hitta fallstudier om någon i organisationen som gör volontärarbete på fritiden lär ut hur de hittar tid för det och vad de får ut av det. Främja organisationens policy för stöd till volontärarbete. Vad sägs om rådgivningssessioner för olika typer av vårdsituationer kanske något om tidig planering för vård av en åldrande släkting? Vad man ska oroa sig för, eller ännu viktigare, inte oroa sig för? Rådgivning om finansiell planering Detta är viktigt för alla arbetstagare, allt från pensioner och investeringsplanering till budgetering för barnomsorg och transportkostnader. Påminn anställda om vilka fördelar som erbjuds, t.ex. kuponger för barnomsorg. Tänk på personer som kan beröras av ändrade tjänsteförmåner, många människor är inte medvetna om sina rättigheter som kan göra livet lite lättare. Ditt företags pensionsförvaltare eller pensionsrådgivare kan köra rådgivning och svara på några frågor av detta slag. MåBra sessioner gruppevent som exempelvis morgonte, BBQ, en meditation eller yogasession där du organisera fri förfriskningar för alla som deltar är alla bra exempel å sätt att hjälpa kolleger att slappna av i informella sammanhang. Är det möjligt att organisera kurser för att stimulera teamkänslan genom roliga sport- eller danstävlingar? På en given dag, uppmuntra personalen att ha på sig röda, svarta, vita eller gråa kläder för att återspegla färgerna i UNI P&M:s två aktionsveckor på arbetslivsbalans. Under UNI P&M:s aktionsveckor på arbetslivsbalans tillhandahåll pratbubblor för folk att skriva tips om bra sätt att skapa bättre arbetslivsbalans och sätt upp dem på en vägg i en samlingslokal. Uppmuntra öppna och ärliga samtal. Dela kampanjmaterial Är du ok? som produceras av UNI för att kommunicera med människor om att det är OK att säga Jag är inte OK och att hjälp alltid finns tillgänglig för att stödja en vän eller en kollega som går igenom en tuff tid. Det går att ladda ner vägledning om sådan hjälp med enkla tips steg för steg. BERÄTTA FÖR OSS OM ERA AKTIVITETER Vi kommer att rapportera om medlemsförbundens aktiviteter under aktionsveckorna för bättre arbetslivsbalans överallt i världen. Vi ber er därför att informera oss om planerade aktiviteter (gärna med bilder) genom att mejla till: 13

14 AKTIONSDAG JOBBA DIN ORDINARE ARBETSTID 8 OKTOBER 7-20 Oktober 2013 VAD ÄR DIN ORDINARIE DAGLIGA ARBETSTID? UNIs aktionsdag jobba din ordinarie arbetstid är ett symboliskt initiativ för att markera denna viktiga fråga som identifierats av brittiska LOmotsvarigheten TUC, som fann att om allt obetalt övertidsarbete som anställda i genomsnitt arbetar i Storbritannien räknades samman skulle de anställda sluta få betalat 56 dagar före årets slut, eller närmare bestämt den 8 oktober. Vi anser att det är en dag som förtjänar att uppmärksammas för att ta itu med de underliggande problemen med obetalt övertidsarbete. I Storbritannien t.ex. arbetar över fem miljoner anställda regelbundet på obetald övertid och skänker alltså motsvarande 29.2 miljarder per år till sina arbetsgivare. Om du känner dig träffad, tänk över om du har en bra eller dålig arbetslivsbalans? Den 8 oktober är en dag i ditt liv då du borde försöka göra det bästa av din egen tid. Ange tonen för UNIs två aktionsveckor på arbetslivsbalans genom att ta en lång lunch och gå hem från ditt arbete i tid för att njuta av tisdagkvällen den 8 oktober det har du verkligen förtjänat! VAD ÄR PROBLEMET? Lång arbetstid är inte bra för oss, det orsakar stress, det är dåligt för hälsan, det förstör relationer, det försvårar omvårdnaden av barn eller anhöriga, och trött och utbränd personal är dåligt för företagen. Människor arbetar långa timmar av en mängd olika skäl, och arbetslivsbalansexpert och professor Cary Cooper har satt ihop en virtuell uppsättning verktyg för att ge dig skräddarsydda råd som passar in på din egen situation. Du kan också använda en online balanscheck för att ställa diagnos och se hur det ser ut på din arbetsplats när det gäller arbetstid och sedan lägga till dig själv på vår stora interaktiva karta för att se hur du sticker ut i förhållande till alla andra. UNIs aktionsdag jobba din ordinarie arbetstid äger rum den 8 oktober, men din lön kanske utbetalas tidigare eller senare, beroende på hur många timmar du arbetar utöver avtalad arbetstid. Använda online miniräknare för obetalt övertidsarbete för att ta reda på när du kan fira att du fått tillbaka din del av skulden för obetalt övertidsarbete. För mer information besök VERKTYG FÖR ATT MARKERA DAGEN DÅ DU JOBBAR DIN ORDINARIE ARBETSTID Skapa stor publicitet kring aktionsdagen och se till att din organisation förbereder sig för att delta i kampanjen. Här följer en del råd som kanske kan vara värdefulla och stimulera dina egna idéer: Klinik för lång arbetstid: råd från Professor Cary Cooper quiz Professor och expert Cary Cooper har för kampanjen jobba din ordinarie arbetstid satt ihop en uppsättning verktyg för att ställa diagnos om problem med långa arbetstimmar. Svara på vilka uttalanden som passar in på ditt dagliga arbetsliv och du kommer att få veta vad du behöver göra för att förbättra just din situation. Online räknemaskin Hur mycket är ditt obetalda övertidsarbete värt? Många av oss arbetar betydligt längre än ordinarie arbetstid som anges i våra kontrakt. Och om du 14

15 har ett givande jobb kan det kanske vara rimligt att förväntas jobba övertid när det är kris eller stark orderström men din övertid får aldrig tas för givet. Gör du det varje vecka kommer du att uppleva stress och trötthet och uppleva att du ger upp för mycket av ditt privatliv. Om du arbetar på betald övertid då uppskattas och värderas i alla fatt ditt arbete men fler och fler av oss tjänstemän tillhör den kategorin som inte har betald övertid. Övertidsräknaren kan räkna ut vad du går miste om. Ange vad du tjänar, hur lång din normala arbetstid är och hur många timmar du egentligen arbetar varje vecka. Pausspel: kan du arbeta dina timmar? Ta en paus från ditt arbete och spela detta spel på aktionsdagen jobba din ordinarie arbetstid. Det kommer att hjälpa dig att tänka klart. HUR KAN JAG PLANERA MITT DELTAGANDE I KAMPANJEN JOBBA DIN ORDINARIE ARBETSTID? Just nu Begär ett möte med din personalchef och ditt fackliga ombud för att förklara initiativet och få deras samtycke att delta i kampanjen. Låt folk veta att organisationen stöttar initiativet för in dagen på organisationens kalender, skriv om det i nyhetsblad etc. Uppmuntra folk att undvika att planera möten eller aktiviteter bara en timma innan ordinarie stängningstid, särskilt saker som vi vet brukar dra ut på tiden. Att hålla den sista timman fri är ett bra sätt att hjälpa folk att känna att de har större kontroll över sin arbetstid. Uppmuntra folk att undvika att planera möten utanför arbetsplatsen då medarbetarna har långt hem efter mötet. Försök att avhålla er från tjänsteresor den dagen. Konsultera arbetsgivaren om en gemensam tid för att sluta arbetet för den dagen varna med att dörrarna kommer att låsas eller att lyset kommer att släckas (se under avsnittet den 8 oktober nedan). Informera era leverantörer om initiativet och att inga sista minuten beställningar/leveranser kommer att behandlas. Informera kunderna att ni deltar i initiativet och varför gör arrangemang för en kontaktperson i nödsituationer och besluta om ett vänligt outof-office meddelande till kunderna. Tidigt i september Lägg till en rad om aktionsdagen jobba din ordinarie arbetstid e-postsignatur. Sätt upp minneslappar om aktionsdagen på organisationens anslagstavla, intranät etc. Be linjechefen att stärka budskapet på teammöten eller möten etc. informera medarbetarna på ett vänligt sätt särskilt de som är kända för att arbeta långa timmar. Håll ett seminarium för chefer för att öka medvetenheten om kulturen med långa arbetspass och effekterna av detta. Erbjud seminarier om att förvalta tid, tips eller repetitionskurser för att hjälpa medarbetare att förbereda sig för aktionsdagen och låt det bli en vana. Kolla mötesrumsplanering för att säkerställa att folk respekterar den överenskomna stängningstiden. Uppmuntra folk att rensa rent på sina skrivbord och ta tid att reflektera över vilka arbetsuppgifter som de vanligtvis skulle ta med sig hem skriva mötesprotokoll, fylla i reseoch utläggsrapport, eller småsaker som oftast hamnar längst ner på do-it-listan på en normal arbetsdag. Starta interna teambyggande evenemang, tävlingar, andra interaktiva verksamheter och välgörenhetsverksamheter den dagen. Starta en loggbok för organiseringsteamet att göra korta anteckningar om hur planerna framskrider. Det kan även vara värdefullt för utvärderingen av aktionsdagen. Den 8 oktober... Se till att reklammaterial delats ut i organisationen. Uppmuntra HR eller andra chefer att skicka ut påminnelse med e-post till alla. Släckningsdags utse en högre chef eller annan lämplig medarbetare som sköter om ceremonin då lyset ska släckas och alla går hem för dagen och önska trevlig kväll. Låsningsdags likaledes utse någon chef eller annan lämplig medarbetare som skramlar med nyckelknippan runt omkring på kontoret och se till att alla går hem. Arrangera ett ordningsteam avsätt lite arbetstid till att rensa upp saker som är tidskrävande under arbetsdagen stökiga kontor, arkiveringssystem, trasiga saker m.m. Teamet kan också titta på arbetsmetoder som kanske är bortkastad tid de flesta organisationer kan identifiera minst ett system som inte fungerar och skulle spara tid om det avskaffades. Sätt upp en förslagslåda dit folk kan komma med förslag om saker eller procedurer som skulle kunna förbättras för att spara tid. 15

16 Glöm inte att ta många bilder under dagen och publicera dem i era nyhetsblad efteråt! Efter aktionsdagen Ta ett kort debriefingmöte med teamet och diskutera ändringar som skulle kunna införas för att fortsätta arbeta med frågan hela året. Samla in feedback från folk om vad de gjorde med sin återvunna tid och vad de tyckte om erfarenheten? Sammanställ en rapport från Aktionsdagen och skicka in en kopia till UNI P&M vi kommer att publicera en kampanjrapport senare under 2013 där ni kan se vilket övergripande resultat kampanjen fick. BERÄTTA FÖR OSS OM ERA AKTIVITETER Vi kommer att rapportera om medlemsförbundens aktiviteter under aktionsveckorna för bättre arbetslivsbalans överallt i världen. Vi ber er därför att informera oss om planerade aktiviteter (gärna med bilder) genom att mejla till: 16

17 ANDRA EVENEMANG UNDER UNIs TVÅ AKTIONSVECKOR FÖR BÄTTRE ARBETSLIVSBALANS 7-20 Oktober 2013 IFS VÄRLDSDAG FÖR ANSTÄNDIGT ARBETE I år infaller världsdagen för anständigt arbete den 7 oktober. Den dagen mobiliserar facken i hela världen och kräver anständigt arbete. Anständigt arbete måste vara den centrala frågan i regeringarnas politik och ansträngingar att få igång ekonomisk tillväxt och skapa en ny global ekonomi som sätter människan i centrum. Vill du veta mer om IFS:s Internationella dag för anständigt arbete den 7 oktober klicka här: FN:S INTERNATIONELLA DAG FÖR MENTAL HÄLSA I år äger den Internationella dagen för mental hälsa rum den 10 oktober då världen kommer att fokusera på hur vi bäst kan samarbeta, med hjälp av olika resurser som står till vårt förfogande, för att bygga upp större motståndskraft hos individer och samhället i syfte att minska sjukdomsbördan och individuellt lidandet till följd av depression och samtidigt minska stigmatiseringen mot dem som drabbas. Att undvika denna globala kris kommer att kräva fortsatt samarbete mellan regeringar, arbetsgivare, fackföreningar, läkemedelsföretag och det civila samhället med samlade resurser för att stärka motståndskraften hos individer och skapa sunda arbetsplatser och sociala strukturer som stöder dem. UNI ICTS AKTIONSMÅNAD PÅ CALLCENTERFÖRETAG UNIs ICTS årliga aktionsmånad i oktober med inriktning på callcenterföretag kommer i år att fokusera stress och oro som skapas av samtalsmätning och användande av samtalsmanus. Temat omfattar både ledningsaspekt och arbetsmiljöaspekt. Vill du veta mera om UNI ICTS aktionsmånad i oktober med inriktning på callcenterföretag klicka här: BERÄTTA FÖR OSS OM ERA AKTIVITETER Vi kommer att rapportera om medlemsförbundens aktiviteter under aktionsveckorna för bättre arbetslivsbalans överallt i världen. Vi ber er därför att informera oss om planerade aktiviteter (gärna med bilder) genom att mejla till: Vill du veta mer om FN:s Internationella dag för mental hälsa den 10 oktober klicka här: health_day/en/ 17

18 VANLIGA FRÅGOR (FAQ) 7-20 Oktober 2013 VAD ÄR ARBETSLIVSBALANS? UNI Global Unions grupp för chefer & specialister (UNI P&M) använder en praktisk definition av arbetslivsbalans och menar att det handlar om människor som har ett visst mått av kontroll över när, var och hur de arbetar. Det uppnås när individens rätt till ett meningsfullt liv i, och utanför förvärvsarbetet accepteras och respekteras som norm, till ömsesidig nytta för den enskilde, för arbetsgivaren och för samhället. Därför är nyckeln till att uppnå arbetslivsbalans en känsla av kontroll och delaktighet. VARFÖR ÄR DET SÅ VIKTIGT MED ARBETSLIVSBALANS IDAG? För många fackföreningar och arbetsgivare som är engagerade i socialt ansvar är fokus på arbetslivsbalans mycket viktig. Det är inte bara arbetsgivarna som har ansvar att se till att de anställda behandlas rättvist och respekteras på arbetsplatsen, de måste även erkänna att anställda är individer med ansvar utanför arbetet. Arbetslivsbalans handlar emellertid inte bara om att vara socialt ansvarstagande. Allt fler anställda vill ha rimliga och flexibla arbetsformer, i synnerhet den nya generationen som kommer ut på arbetsmarknaden. Att ta itu med arbetslivsbalans är därför en viktigt fråga för fackföreningar och arbetsgivare som vill ha ett bra varumärke och för arbetsgivare som vill ha stämpeln att vara en bra arbetsgivare. FINNS DET NÅGRA BEVIS FÖR ATT ARBETSLIVSBALANS ÄR EN VIKTIG FRÅGA? Studier gjorda över hela världen visar genomgående tydliga bevis för att det är lönsamt för företagen att främja arbetslivsbalans. Det är nu mer än någonsin viktigt för en arbetsgivare att de anställda gör sitt bästa och går utöver vad som förväntas. Det handlar inte om att arbeta längre det handlar om kvaliteten på det arbete som utförs. Det finns tydliga bevis för att bra och engagerade medarbetare ökar sina insatser, sin lojalitet, stolthet och kreativitet och det resulterar i bättre affärsresultat och bättre kundservice. VARFÖR ÄR ARBETSLIVSBALANS EN AFFÄRSFRÅGA? Arbetslivsbalans är en viktig affärsfråga för företagen som direkt inverkar på företagets framgångar och utveckling, produktivitet, rekrytering och att bevara arbetskraft och att realisera fortsatt gott affärsresultat. Dålig arbetslivsbalans inverkar negativt på både anställda och företag. Att arbeta för mycket kan leda till stress, fysisk sjukdom, depression och psykisk sjukdom, nedsatt säkerhet och dåliga relationer mellan anställda. För verksamheten kan det resultera i försämrad produktivitet, högre frånvaro, sjuknärvaro, dåliga resultat, skador, bristande motivation eller engagemang, mer misstag och fel. Denna erfarenhet stöds av forskning, bland annat Hongkongs Business Communitys årliga undersökning, som visade att dålig arbetslivsbalans inverkade negativt på de anställdas produktivitet, arbetets kvalitet och nivån av engagemang i arbetet: 43 procent av Hongkongs förvärvsarbetande befolkning erkände att de gjorde misstag pga. av överbelastning i arbetet, misstag som annars kunde undvikas 40 procent uppgav att detta resulterat i att de förlängt tidsfrister i arbetet 33 procent sade att de spenderade tid på verksamheter som inte hade med arbetet att göra, exempelvis att de surfade på Internet eller besökte sociala medier för att stressa ner under arbetstid 18

UNI 14 DAGAR För balans mellan arbete och fritid DAGAR För balans mellan arbete och fritid 7-20 OKTOBER 2015

UNI 14 DAGAR För balans mellan arbete och fritid DAGAR För balans mellan arbete och fritid 7-20 OKTOBER 2015 UNI 14 DAGAR För balans mellan arbete och fritid 14 DAGAR För balans mellan arbete och fritid 7-20 OKTOBER 2015 7-20 oktober 2015 Praktisk guide INNEHÅLL UNIs två aktionsveckor för bättre arbetslivsbalans

Läs mer

Nova Futura - Bosse Angelöw

Nova Futura - Bosse Angelöw ARBETSGLÄDJE Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se www.friskverktyget.se

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation.

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen. Tjänstemannaarbetet

Läs mer

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se

Läs mer

Mejl och mobilpolicy

Mejl och mobilpolicy Mejl och mobilpolicy Tillgänglighet efter arbetstid blir allt vanligare och har många orsaker. Många tjänstemän har fått friare arbetstider och ges allt större möjlighet att utföra arbetsuppgifter på distans.

Läs mer

Intervju med Jukka Takala, ordförande för Europeiska arbetsmiljöbyrån. Vad innebär riskbedömning?

Intervju med Jukka Takala, ordförande för Europeiska arbetsmiljöbyrån. Vad innebär riskbedömning? Intervju med Jukka Takala, ordförande för Europeiska arbetsmiljöbyrån Bilbao den 28 april 2008 Vad innebär riskbedömning? Jukka Takala: Riskbedömning är det viktigaste verktyget för att förhindra olyckor

Läs mer

Att ha kontoret i mobiltelefonen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet

Att ha kontoret i mobiltelefonen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet Att ha kontoret i mobiltelefonen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen.

Läs mer

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för Barn Är allas business Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för företag. Det är nu ni börjar! UNICEF/Roger

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

IMFs modell för internationellt ramavtal

IMFs modell för internationellt ramavtal IMFs modell för internationellt ramavtal INLEDNING 1. Den ekonomiska globaliseringen minskar hindren för handel med varor och tjänster och överföring av kapital, och den gör det möjligt för transnationella

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

PROGRAM FÖR ÖKAD ARBETSLUST

PROGRAM FÖR ÖKAD ARBETSLUST ARBETSGLÄDJE ARBETSGLÄDJE 1. Systematiskt arbetsglädjearbete 2. Att skapa och uppmärksamma framgångar 3. Ge uppskattning, uppmuntran 4. Utvecklande och meningsfulla arbetsuppgifter kompetensutveckling

Läs mer

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan en studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet 3 Innehåll Det moderna arbetslivet............................................

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Guide till bättre balans i livet.

Guide till bättre balans i livet. Guide till bättre balans i livet. En praktisk handledning för både arbetsgivare och anställda. Balans i livet kan betyda mycket. Hur ska vi alla kunna kombinera arbete med privatliv utan att det kostar

Läs mer

Att ha kontoret i mobilen

Att ha kontoret i mobilen Att ha kontoret i mobilen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet Att ha kontoret i mobiltelefonen en undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet

Läs mer

Många gånger förväxlar vi gränslöshet med vänlighet och är rädda för att personer som vi gillar inte skulle gilla oss om vi satte gränser.

Många gånger förväxlar vi gränslöshet med vänlighet och är rädda för att personer som vi gillar inte skulle gilla oss om vi satte gränser. Att sätta gränser på arbetet är en bra grund för att skapa en trivsam och effektiv arbetsmiljö. Vi, tillsammans med våra kollegor, har olika värderingar, behov och föreställningar om vad som är rätt. Otydliga

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom

Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom 1 Innehållsförteckning Förord sid 3 Sammanfattning och slutsatser sid 4 Resultat av Unionens undersökning av arbete vid sjukdom sid

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

En liten folder om Lanseringskampanjen

En liten folder om Lanseringskampanjen En liten folder om Lanseringskampanjen 2011 Lanseringskampanjen 2011 Den 5 september 2011 drar hela förbundet igång en historisk satsning där vi med 2012-målen och våra nio åtgärdspunkter i ryggen ska

Läs mer

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö ORGANISATORISK OCH SOCIAL ARBETSMILJÖ, AFS 2015:4 Syfte 1 Syftet med föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Arbetsrelaterad stress och riskbedömning. En europeisk kampanj om riskbedömning

Arbetsrelaterad stress och riskbedömning. En europeisk kampanj om riskbedömning Arbetsrelaterad stress och riskbedömning En europeisk kampanj om riskbedömning Arbetsrelaterad stress ett viktigt ämne Stress är näst vanligast bland de arbetsrelaterade hälsoproblem som rapporteras. Stress

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Hälsa och balans i arbetslivet

Hälsa och balans i arbetslivet Hälsa och balans i arbetslivet 34 % tror Lorem sig inte kunna ipsumarbeta som de gör idag utan att hälsan på sikt påverkas negativt. En undersökning bland Civilekonomernas medlemmar Hälsa och balans i

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

En bransch att må bra i

En bransch att må bra i En sammanfattning av slutsatser och åtgärder 2012 2013 Lotta Linderson 2013-10-18 1 Bakgrund och syfte I december 2011 gjordes en medlemsundersökning med fokus på stress. Nära hälften av medlemmarna, 6019

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Sociala tjänster för alla

Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla 4 En stark röst för anställda i sociala tjänster i Europa EPSU är den europeiska fackliga federationen för anställda inom sociala tjänster. Federationen

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Innehållsförteckning Är gränsen nådd?.........................................................................................

Läs mer

En handbok för chefer och personalansvariga

En handbok för chefer och personalansvariga Att synliggöra yrkesverksamma anhöriga på din arbetsplats En sammanfattning av: En handbok för chefer och personalansvariga Arbetsgivare för anhöriga, Sverige - Medlem i det internationella nätverket Employers

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer

Leadership Wisdom Program

Leadership Wisdom Program Leadership Wisdom Program Målet med Leadership Wisdom Program är att göra dig till en stark ledare. För dig själv och andra. Instruktioner Läs varje påstående noga. Är det 100 % sant fyll i cirkeln. Om

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

Unga arbetstagares möte

Unga arbetstagares möte Unga arbetstagares möte Durban, Sydafrika lördag 24 november 2012 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv STÖDINFORMATION 0 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv Unga människor är en av samhällets

Läs mer

DET HÅLLBARA LEDARSKAPET. Charlotte Råwall Leg psykolog, Organisationskonsult, PBM Göteborg

DET HÅLLBARA LEDARSKAPET. Charlotte Råwall Leg psykolog, Organisationskonsult, PBM Göteborg DET HÅLLBARA LEDARSKAPET Charlotte Råwall Leg psykolog, Organisationskonsult, PBM Göteborg charlotte.rawall@pbm.se AGENDA Arbetsmiljöforskning om friska arbetsplatser Arbetsmiljöverkets föreskrifter om

Läs mer

Sammanfattning av Insightlabs undersökning

Sammanfattning av Insightlabs undersökning Sammanfattning av Insightlabs undersökning Stockholm 3 april 2014 1 Copyright 2014 Insightlab AB www.insightlab.se Insightlabs undersökning Må bra i vardagen genomfördes elektroniskt under perioden 16-31

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

Mer än hälften av allt jobb går att utföra på distans

Mer än hälften av allt jobb går att utföra på distans Manpower Work Life Rapport 2015 Manpower Work Life Rapport 2015 I takt med att internet blivit en del av våra liv så har våra jobb blivit alltmer mobila. Många arbetsuppgifter är idag inte beroende av

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Helheten Kan ni ställa er bakom den föreslagna politiken? Medlemstilltal Balans mellan arbetsmiljö och vårdmiljö Saknas någon politik? Vilken? Övriga medskick

Läs mer

En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla

En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla 800 lärare inom musik- och kulturskolan om sin arbetssituation En rapport från Lärarförbundet Dubbelklicka här och ange datum 2 [11] Musik- och kulturskolan

Läs mer

Mångfald på Volvo Personvagnar

Mångfald på Volvo Personvagnar Mångfald på Volvo Personvagnar Vår framtida personal Nå framgång genom mångfald och en inkluderande företagskultur Åsa Lindström Corporate Development Diversity Specialist Page 1 Everything designed around

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Var med och arbeta för en säkrare värld

Var med och arbeta för en säkrare värld Var med och arbeta för en säkrare värld människorna gör företaget Urban Karlström Generaldirektör Välkommen till en fascinerande arbetsplats Fortifikationsverket är en av Sveriges största fastighetsägare

Läs mer

förebygger stress Inbjudan att inkomma med nomineringar Friska arbetsplatser Europeiska priset för goda praktiska lösningar

förebygger stress Inbjudan att inkomma med nomineringar Friska arbetsplatser Europeiska priset för goda praktiska lösningar Arbetsmiljö angår alla. Bra för både dig och din verksamhet. Friska arbetsplatser #EUManageStress förebygger stress www.healthy-workplaces.eu Inbjudan att inkomma med nomineringar Europeiska priset för

Läs mer

Landsorganisationen i Sverige

Landsorganisationen i Sverige Facklig feminism Facklig feminism Landsorganisationen i Sverige Grafisk form: LO Original: LOs informationsenhet Tryck: LO-tryckeriet, Stockholm 2008 isbn 978-91-566-2455-1 lo 08.02 1 000 En facklig feminism

Läs mer

SKYDDSROND: Arbetstid. datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare:

SKYDDSROND: Arbetstid. datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare: SKYDDSROND: Arbetstid datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: chef: skyddsombud: övriga deltagare: Bestämmelserna kring organisatorisk och social arbetsmiljö handlar bland annat om medarbetarnas

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP

EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP Fånga upp och behålla kvinnlig toppkompetens Datum: 8 oktober 2013 Plats: Elite Palace Hotel Sankt Eriksgatan 115 11343 Stockholm VARFÖR DELTA? Sex skäl

Läs mer

Steg för steg-guide för. Medarbetarundersökning

Steg för steg-guide för. Medarbetarundersökning Steg för steg-guide för Medarbetarundersökning En av de viktigaste resurserna i en organisation är medarbetarna. Hur dina medarbetare samarbetar kommer att i hög utsträckning påverka resultatet för din

Läs mer

Arbetstidsdirektivet

Arbetstidsdirektivet Arbetstidsdirektivet Arbetstiden är på tapeten igen och EU-kommissionen kommer troligen att ge ut ett nytt förslag om arbetstidsdirektivet i början av 2015. Hur det påverkar EPSU och dess medlemsförbund

Läs mer

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE?

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Dale Carnegie Trainings ledarskapsguide: ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Lär dig motivera olika typer av medarbetare och bygg relationer som skapar entusiasm, motivation och engagemang på arbetsplatsen.

Läs mer

Arbetsbelastning SKYDDSROND: GENOMFÖRANDE FÖRBEREDELSER. ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare:

Arbetsbelastning SKYDDSROND: GENOMFÖRANDE FÖRBEREDELSER. ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare: SKYDDSROND: Arbetsbelastning datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: chef: skyddsombud: övriga deltagare: Bestämmelserna kring organisatorisk och social arbetsmiljö handlar bland annat om medarbetarnas

Läs mer

KÄNSLORNA SOM SKAPAR MEDARBETARENGAGEMANG

KÄNSLORNA SOM SKAPAR MEDARBETARENGAGEMANG KÄNSLORNA SOM SKAPAR MEDARBETARENGAGEMANG Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Emotional_Engagement_062513_wpEMEA KÄNSLORNAS BETYDELSE

Läs mer

Kjell-Olof Karlsson Stadsdirektör

Kjell-Olof Karlsson Stadsdirektör Lika men olika. 2 Alla arbetsplatser inom Lidingö stad ska vara fria från diskriminering. Som medarbetare ska du känna dig välkommen oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning

Läs mer

AKTUELLA KURSER & FÖRELÄSNINGAR. AnnCatrin Hansson Utveckling Online

AKTUELLA KURSER & FÖRELÄSNINGAR. AnnCatrin Hansson Utveckling Online AKTUELLA KURSER & FÖRELÄSNINGAR AnnCatrin Hansson Utveckling Online Vägen till framgång! Välkommen! Här finns alla aktuella kurser/utbildningar och föreläsningar. Kurserna och utbildningarna sker antingen

Läs mer

Vi presenterar. Talent Management

Vi presenterar. Talent Management Vi presenterar Talent Management Finns det ett enkelt framgångsrecept för framgångsrik Talent management som ger resultat utan ansträngning eller kostnad? Nej, tyvärr - men ett systematiskt HR-arbete tillsammans

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Norra Mälardalen (Västmanland o Uppsala)

Verksamhetsplan 2015 Norra Mälardalen (Västmanland o Uppsala) Verksamhetsplan 2015 Norra Mälardalen (Västmanland o Uppsala) MENINGSFULLHET-SÄKERHET-KUNSKAP-HOPP-ANSVAR-MOD-RESPEKT-OMTANKE Innehållsförteckning Din trygghet sid. 3 Frivilliga resursgrupper sid. 3 Medlemsvård,

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Kommunledningskontoret Personalenheten 1(5)

Kommunledningskontoret Personalenheten 1(5) Kommunledningskontoret 2010-12-12 Personalenheten 1(5) VARFÖR SAMVERKAN? Målet med samverkan är att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö som leder till ett positivt arbetsklimat och god hälsa.

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

AttraktivtArbete. Anställda vill göra ett bra arbete

AttraktivtArbete. Anställda vill göra ett bra arbete AttraktivtArbete En kompetensmiljö för attraktivt arbete 2010 #1 Anställda vill göra ett bra arbete Det är viktigt att känna att man gör ett bra arbete och att det man gör är viktigt. Dessa två saker är

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

Norlandiavärderingar i vardagen

Norlandiavärderingar i vardagen Norlandiavärderingar i vardagen Tack! BÄSTA MEDARBETARE! Kvalitet uppstår i möten mellan människor. Den skapas av oss, samtliga medarbetare på Norlandia, genom våra arbetsinsatser för våra barn, hotellgäster

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

OM UPPFÖRANDE KODEN VISION AFFÄRSIDÉ KÄRNVÄRDEN. JM skapar hus att trivas i

OM UPPFÖRANDE KODEN VISION AFFÄRSIDÉ KÄRNVÄRDEN. JM skapar hus att trivas i VISION JM skapar hus att trivas i OM UPPFÖRANDE KODEN Syftet med uppförandekoden är att säkerställa ett korrekt agerande i vårt dagliga arbete och att ge vägledning i viktiga frågeställningar. Uppförandekoden

Läs mer

Förklaringstexter till SKL:s uppföljningsformulär

Förklaringstexter till SKL:s uppföljningsformulär BILAGA 2 TILL CIRKULÄR 09:86 1 (5) Förklaringstexter till SKL:s uppföljningsformulär Fråga 1 Vilken typ av företag är ni? Olika typer av företag har olika förutsättningar att arbeta med leverantörsansvar

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

Hej! Erik Fors-Andrée. Entreprenör som driver cruited.com. Mejl: efa@efa.nu. Blogg: www.vd-blogg.se. LinkedIn: linkedin.

Hej! Erik Fors-Andrée. Entreprenör som driver cruited.com. Mejl: efa@efa.nu. Blogg: www.vd-blogg.se. LinkedIn: linkedin. Hej! Entreprenör som driver cruited.com Mejl: efa@efa.nu Blogg: www.vd-blogg.se LinkedIn: linkedin.com/in/forsandree Sociala medier som plattform för chefskap och ledarskap Belysa, utmana tankarna och

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG Postbeskrivningar KASSÖR Du kommer vara projektledarens högra hand genom att ständigt ha en uppdaterad bild av det ekonomiska läget tillgängligt för att möjliggöra snabba beslut. Du arbetar strukturerat

Läs mer

Personalpolicy. för Stockholms stad

Personalpolicy. för Stockholms stad Personalpolicy för Stockholms stad Tydliga gemensamma mål För att värna och utveckla vår allra viktigaste tillgång, stadens anställda och deras arbete för stockholmarnas bästa, är en aktiv personalpolitik

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT

VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT WhitePaper från Dale Carnegie Training Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. drive_engagement_031113_wp_sw

Läs mer

Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?"

Tal vid seminarium Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga? SPEECH/07/501 Margot Wallström Vice-President of the European Commission Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?" Arrangerat av Ekonomiska och sociala

Läs mer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) REHABILITERINGSPROCESSEN är en process som innefattar flera skeden. Initiativet kan komma från den enskilde eller från ansvarig arbetsledare. En rehabiliteringsutredning är ett

Läs mer

Hur du skapar medarbetarengagemang i små och mellanstora företag

Hur du skapar medarbetarengagemang i små och mellanstora företag Hur du skapar medarbetarengagemang i små och mellanstora Dale Carnegie Training Whitepaper www.dalecarnegie.se Copyright 2014 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. small_business_101414_wp_sw

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag

Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag 31/03/2008-28/04/2008 Det finns 371 svar, av totalt 371, som motsvarar dina sökvillkor 0. Medverkan Land DE Tyskland 58 (15.6%) PL Polen 44

Läs mer

Arbetsmiljöbarometern 2010, del 2. Arbetsplatser utan arbetsmiljöombud

Arbetsmiljöbarometern 2010, del 2. Arbetsplatser utan arbetsmiljöombud Arbetsmiljöbarometern, del 2 Arbetsplatser utan arbetsmiljöombud 2 Arbetsmiljöbarometern del 2 Arbetsplatser utan arbetsmiljöombud Denna rapport är en bilaga till Unionens Arbetsmiljöbarometer. Bilagan

Läs mer