7-20 Oktober dagar. för balans mellan arbete och fritid

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "7-20 Oktober 2013. 14 dagar. för balans mellan arbete och fritid"

Transkript

1 7-20 Oktober dagar för balans mellan arbete och fritid Praktisk guide 2013

2 Innehåll UNIs två aktionsveckor för bättre arbetslivsblans 3 UNI arbetar för att förbättra livet för chefer & specilister 6 Planera ditt deltagande i UNIs två aktionsveckor för bättre arbetslivsbalans 10 Guide om aktiviter under UNIs två aktionsveckor för bättre abretslivsbalans 12 Aktionsdag jobba din ordinare arbetstid 8 Oktober 14 Andra evenemang under UNIs två aktionsveckor för bättre arbetslivsbalans 17 Vanliga frågor (FAQ) 18 2

3 UNIS TVÅ AKTIONSVECKOR FÖR BÄTTRE ARBETSLIVSBLANS 7-20 OKTOBER 2013 Uträtta mer med mindre stress 7-20 Oktober 2013 INLEDNING Välkomna till andra året för UNI Global Unions två aktionsveckor för bättre arbetslivsbalans. I denna steg-för-steg guide försöker vi förklara varför arbetslivsbalans är så viktigt och vad facket kan göra för att involvera sig och pressa för att policy ska förvandlas till praxis för att organisera de anställda och för större hänsyn till arbetstagarnas rättigheter. UNIs två aktionsveckor för bättre arbetslivsbalans löper mellan 7-20 oktober. Vi har valt dessa datum för att det sammanfaller med IFS Världsdag för anständigt arbete den 7 oktober, UNI P&Ms aktionsdag arbeta din ordinarie arbetstid 8 oktober, FN:s internationella dag för mental hälsa den 10 oktober och UNI ICTS aktionsmånad på callcenterföretag i oktober. Arbetslivsbalans är en aktuell fråga för det förväntas ofta av chefer och specialister på företag runt om i världen att de arbetar utöver ordinarie arbetstid, tar kortare lunchraster och kortare semester. I allt för många länder är barnomsorg oöverkomligt dyrt eller svårt att hitta, kvaliteten på äldrevården varierar mycket och ekonomiskt stöd för familjerelaterad ledighet varierar mycket från land till land. Strävan efter högre produktivitet och kulturen med långa arbetspass kan dessutom begränsa effekterna av förbättrade rättigheter och kan underminera policy om lika möjligheter för olika grupper av arbetstagare. börda som lagts på arbetstagarnas axlar och dålig balans mellan arbetsliv och privatliv. Resultatet av en granskning som genomfördes bland chefer & specialister 2012 i Hongkong var att folk känner att de inte kan stänga av inte ens när de sover eller är på semester pga. ny teknik. UNI Global Union och medlemsförbunden kan bidra till att ändra på spelreglerna och säkra att arbetstagarna har tillgång till anständiga villkor och bättre arbetslivsbalans. Global policy som verkligen tillämpas medför även affärsmässiga fördelar för företagen, det kan underlätta rekrytering, bevara personal, förbättra arbetsmoralen och reducera kostnaderna för dyra misstag och skapa en mer framgångsrik organisation. UNI P&M tackar alla medlemsförbund som bidragit till att framställa denna användarvänliga och praktiska guide. Vi fortsätter att leta efter vägar att förbättra vårt arbete på detta område så om ni har genomfört aktiviteter för bättra arbetslivsbalans och vill dela med er av era erfarenheter till andra ber vi er att mejla till: Samtidigt som liknande arbetsmetoder kan leda till ohälsa och stress för miljoner människor i världen har ny teknik ändrat det sätt på vilket vi arbetar. Av den anledningen är temat på årets aktionsveckor Uträtta mer med mindre stress. Det relaterar till dygnetrunt-uppkoppling 24/7 som den nya tekniken möjliggör och speglar den massiva Ulf Bengtsson UNI Global P&M Ordförande Pav Akhtar UNI Global P&M Direktör 3

4 DEFINITION AV ARBETSLIVSBALANS UNI Global Unions branschöverskridande grupp för chefer & specialister (UNI P&M) definierar arbetslivsbalans som att människor har viss kontroll över när, var och hur de arbetar. Det uppnås när individens rätt till ett meningsfullt liv i, och utanför förvärvsarbetet accepteras och respekteras som norm, till gagn för både enskilda arbetstagare, arbetsgivarna och samhället. Nyckeln till att uppnå arbetslivsbalans är att ha en känsla av kontroll och delaktighet. EN NY ARBETSKRAFT UNI P&M vill se ett genombrott i tolkningen av arbetslivsbalans och hur det kan användas för att förbättra livet för miljontals arbetstagare och företag runt om i världen. Faktum är att demografiska förändringar förändrar arbetskraftens sammansättning överallt i världen: fler kvinnor förvärvsarbetar och tar kortare pauser efter barnafödande, det finns fler ensamstående föräldrar som arbetar eller söker arbete, fler nyutexaminerade kommer ut på arbetsmarknaden och folk arbetar längre upp i åldrarna och har sannolikt ökat ansvar för omvårdnad av äldre anhöriga eftersom människor lever längre. På 2000-talet gäller det för arbetstagarna att ha en strategi för hela livsgången för att balansera olika aspekter av sina liv och för att behålla sin kompetens, hälsa och inkomstpotential. EFFEKTERNA AV DÅLIG ARBETSLIVSBALANS Även där det finns bra policy för arbetslivsbalans hindrar hög arbetsbelastning folk att dra nytta av sådan policy. En enkätundersökning som utfördes av Keele University 2006 med titeln 24/7 fann att över 50 % av medlemmarna i UNIs brittiska medlemsförbund, PCS, som besvarade enkäten arbetade utöver avtalad arbetstid medan 33 % inte hade kunnat ta ut full semesterersättning. I en annan australisk granskning om arbetsmarknadsrelationer som utfördes 2012 av ett Företagshälsovårdscenter som erbjuder tjänster för psykisk hälsa på arbetsplatser, visade att företagen utvecklat en konfliktundvikande kultur bland de anställda, och att 46 % av de intervjuade sade att de hellre skulle se sig om efter ett nytt jobb än att brottas med en arbetsplatsfråga, medan 48 % svarade att de kunde tänka sig ta ledigt några dagar om det blev kämpigt på jobbet. Undersökningen visade också att många arbetsplatser var dåliga på att hantera problem som inverkar negativt på medarbetarnas psykiska hälsa och välbefinnande. I båda studierna identifierades arbetsplatsproblem som kan leda till konflikter mellan arbete och familjekrav som i sin tur leder till fysiska och psykiska hälsoproblem. I stället för att förbättra effektiviteten skapar denna situation mer stress, minskar produktiviteten och skapar större risk för sjukdom och frånvaro. STRÄNGARE LAGSTIFTNING Arbetstagare i vissa delar av världen skyddas av arbetstidslagar och har rätt till ledighet och ekonomiskt stöd under särskilda omständigheter. En del föräldrar och vårdnadshavare kan dra nytta av lagstadgade rättigheter och begära flexibel arbetstid i form av moderskaps-, faderskaps-, föräldra- och adoptionsledighet samt ledighet för omvårdnad av anhöriga. I andra fall kan det finnas särskilt rättsligt skydd för deltidsanställda, tillfälligt anställda och arbetstagare med funktionshinder. Lagstiftningen är dock inte på något sätt universell, trots ILO:s grundläggande arbetsnormer pga. att lagstiftningen ofta inte införlivas i arbetsplatspraxis. HUR ARBETSGIVARNA DRAR NYTTA AV BRA ARBETSLIVSBALANS Vissa arbetsgivare använder flexibilitet helt enkelt som ett sätt att spara pengar och undergräva goda anställningsvillkor, men det finns en hel del bevis på att även arbetsgivarna kan dra nytta av arrangemang för bättre arbetslivsbalans som utformas för att stödja arbetstagare. I själva verket kan bra policy på detta område underlätta rekrytering, bidra till att bevara personal och förbättra deras hälsa, moral, motivation och lojalitet. Bra policy om flexibilitet kan ge bättre avkastning på investeringar i utbildning och produktiviteten ökar allt leder till minskade kostnaderna och en mer framgångsrik organisation. Policy för bättre arbetslivsbalans kan också göra en avgörande skillnad för lika möjligheter. Det är inte en lyx utan grunden för god arbetsledning. BRA POLICY MEN DÅLIG PRAXIS Alltför ofta finns det bra policy på papper men inte i praktiken. Konsekvenserna av nedskärningar eller omlokalisering på arbetsorganisation, arbetsbelastning och bemanning kan stoppa 4

5 varje försök att utrota kulturen med lång arbetstid som präglar den offentliga och privata sektorn. Chefer kan också få otillräcklig utbildning och stöd, och måste arbeta med oprövade metoder och IT-system under stor press för att nå uppsatta mål i stället för att uppmuntras och få stöd att främja bättre arbetslivsbalans. På andra arbetsplatser tillämpas bemanningsmodeller som resulterar i orealistisk arbetsbelastning, eller det ställs ouppnåeliga mål där lång arbetstid ses som norm, det tas ingen hänsyn till hälsa och säkerhet och ingen justering av funktions hindrades behov sker. Även sedan länge överenskomna anställningsvillkor, såsom avtal om flextid, kan undergrävas. PARTNERSKAP MELLAN FACK OCH ARBETSGIVARE Många fackföreningar som representerar chefer & sepcialister erkänner att kompetensutveckling och stöd för både chefer och övriga medarbetare som kan tänka sig arbeta flextid eller acceptera andra arbetstidsarrangemang är viktigt för bra arbetslivsbalans. En annan arbetslivsgranskning som gjordes 2011 fann att endast 17 procent av arbetsgivarna erbjuder kompetensutveckling åt anställda och att endast 21 procent gjorde det för chefer. Bland de företag som främjar bra arbetslivsbalans i sin arbetsledningspraxis kan en övergång från strängt närvarobaserat arbete till större flexibilitet hjälpa de anställda att anpassa sig till förändringar. I liknande fall är det viktigt att ha ett bra partnerskap mellan fack och arbetsgivare för att erbjuda anställda en online-personalitet och göra en utvärdering av arbetssätt för att hjälpa dem att besluta om de föredrar att integrera eller segregera sitt arbete med familjeansvar och hjälpa chefer & specialister att förbereda sig för ett nytt sätt att arbeta genom webinar och böcker om flexibila arbetstidsarrangemang, online dashboards för prestationsindikatorer, projektledning (software), annan teknik och utbildningsverktyg. BERÄTTA FÖR OSS OM ERA AKTIVITETER Vi kommer att rapportera om medlemsförbundens aktiviteter under aktionsveckorna för bättre arbetslivsbalans överallt i världen. Vi ber er därför att informera oss om planerade aktiviteter genom att mejla till: 5

6 UNI ARBETAR FÖR ATT FÖRBÄTTRA LIVET FÖR CHEFER & SPECILISTER 7-20 Oktober 2013 VAD HÄNDER UNDER UNIs TVÅ AKTIONSVECKOR FÖR ARBETSLIVSBALANS? UNI P&M har lanserat två aktionsveckor för bättre arbetslivsbalans Work-Life Management Fortnight för att ändra spelreglerna genom att få fackföreningar som organiserar och företräder chefer & specialister att delta i globala aktioner för att öka medvetenheten om vikten av bättre arbetslivsbalans för chefer & specialister. Under två veckor kommer det att finnas en plattform för medlemsförbunden och arbetsgivarna att samarbeta för att visa sitt engagemang för arbetslivsbalans och hur detta kan gynna miljontals anställda och företag runt om i världen. Forskningsorgan med genuint engagemang kan leverera bra resultat i sista ledet. Välbefinnande är en primär indikator för detta arbete. En engagerad och välmående arbetskraft är en förutsättning för hållbara framgångsrika företag med hög prestanda. NÄR ÄGER UNIs TVÅ AKTIONSVECKOR RUM? UNIs två aktionsveckor på arbetslivsbalans äger rum 7-20 oktober. Vi har valt dessa datum för att det sammanfaller med IFS Världsdag för anständigt arbete den 7 oktober, UNI P&Ms aktionsdag arbeta din ordinarie arbetstid 8 oktober, FN:s internationella dag för mental hälsa den 10 oktober och UNI ICTS aktionsmånad på callcenterföretag i oktober. Klicka här för att veta mer om dessa verksamheter. VAD ÄR TEMAT PÅ UNIs TVÅ AKTIONSVECKOR? Temat för årets aktionsveckor är Uträtta mer med mindre stress. Vi har valt det temat för att den globala finanskrisen och ändrade arbetsmarknadsmönster satt enorm press och lagt allt större samhällsbörda på arbetstagarna över hela världen och resulterat i ökad stress. De negativa aspekterna av 24/7-uppkoppling är inte teknikens fel utan beror på ändrad ledningskultur. I Hongkong-granskningen från 2012 uppgav närmare 25 procent av de tillfrågade att de använder sina mobiler för att arbeta utanför kontorstid pga. att deras chefer förväntade sig det. Tjugo procent sade att det var kunderna som förväntade sig det. Det tyder på att det inte är mobiltelefonerna som hindrar de anställda från att vila utan andra människor. Fler och fler mobila standarder lanseras med allt snabbare dataöverföring* vilket gör att det har blivit lättare att arbeta var som helst och när som helst. Facket måste intensifiera debatten med arbetsgivarna om arbetslivsbalans och problem med att folk är uppkopplade 24/7. Kontorsanställda måste tänka över sina vanor. Ett skäl till att våra kolleger och kunder lätt kan nå oss utanför normal arbetstid är att vi finns på våra plattor eller mobiltelefoner på social medier, vi shoppar online och kollar nyheterna. Då hör man lätt det välbekanta pling-ljudet som signalerar att ett nytt mail landat i inkorgen och det är frestande att snabbt svara. Det är inte bara arbetsgivarna men även vi själva som måste lära oss att hantera ny teknik och hur vi kan arbeta mera produktivt. NEDLADDNINGSBARA VERKTYG FÖR ATT TA ITU MED ARBETSRELATERAD STRESS Genom att tillhandahålla information och resurser, kommer UNI P&M att mobilisera medlemsförbunden över hela världen, från Fiji i öster till Hawaii i väster, med hundratals arbetsplatsaktiviteter i olika länder för fackföreningarna utgör en bra palttform för att förbättra policy om arbetslivsbalans. 6

7 Våra medlemsförbund kommer att: Träffa arbetstagarna för att identifiera påtagliga positiva skillnader med arbetslivsbalans för arbetstagarnas liv Främja åtgärder för arbetslivsbalans arbetstagarna kommer att uppmuntras att delta i verksamheter som ger bättre arbetslivsbalans Driva fackliga kampanjer att organisera arbetstagarna och driva krav om policy och praxis på arbetsplatsen som kan bidra till att säkra bättre arbetslivsbalans Träffa den lokala företagsledningen för att förklara affärsfördelar med arbetslivsbalans och förhandla om policy för bättre arbetslivsbalans Från arbetslivsbalans till arbetslivsmanagement Presentera forskning som understryker vikten av att identifiera och svara på centrala drivkrafter för engagemang och välbefinnande för alla personalgrupper på arbetsplatsen och se till att de förblir engagerade när de går igenom olika livsstadier för att uppnå arbetslivsmanagement. UNI P&M har utvecklat ett antal guider som används som praktisk vägledning inom ramen av kampanjen R U OK i Australien. Guiderna kan laddas ner och delas av många arbetstagare för att identifiera tecken på arbetsrelaterad stress och ge tips på hur man kan motverka det. Guiderna kan vara särskilt värdefulla för chefer & specialister som arbetar långt hemifrån under längre tidsperioder. som er organisation kommer att ta för att främja balans mellan arbete och privatliv bland era medlemmar eller personal under två veckor. Detta kan handla om så enkla ting som att skicka e-post till alla anställda om vikten av arbetslivsbalans eller att tillhandahålla utbildning åt anställda om flexibel arbetstid. Eller det kan vara ett mer utarbetat program som omfattar servicetagare och leverantörer för att göra dem medvetna om ert engagemang att vara en socialt ansvarstagande fackförening eller arbetsgivare. Det kan vara en möjlighet att lansera ny policy för arbetslivsbalans eller dra uppmärksamhet till existerande policy. Den viktigaste punkten för fackföreningarna är att initiativet ger ett bra tillfälle att samarbeta med arbetstagarna i syfte att identifiera frågor kring vilka man kan arbeta vidare med facklig organisering och utveckla de anställdas engagemang i fackliga verksamheter för att förbättra arbetsplatsen. Klicka här för att hitta praktiska idéer som du kan använda för att delta i UNIs aktionsveckor för arbetslivsbalans. BERÄTTA FÖR OSS OM ERA AKTIVITETER Vi kommer att rapportera om medlemsförbundens aktiviteter under aktionsveckorna för bättre arbetslivsbalans överallt i världen. Vi ber er därför att informera oss om planerade aktiviteter genom att mejla era historier till: uniglobalunion.org Att hantera stress Stress kan leda till förlorad energi, att man förlorar hopp och handlingskraft. Det är inte lätt men det finns vissa saker du kan göra för att hantera stress, särskilt om du tidigt uppmärksammar tecken på stress. En checklista om stress kan hjälpa dig att identifiera stressituationer och orsaker. Att hantera skuldkänslor och konflikter När vi är borta från hemmet kan vi uppleva en mängd olika känslor som vi inte vet hur man ska hantera. Det här avsnittet omfattar en lista över känslor som ofta upplevs av dem som arbetar långt från hemmet med tips om hur man ska hantera liknande känslor. HUR KAN JAG DELTA I UNIs TVÅ AKTIONSVECKOR? Fackföreningar och arbetsgivare oavsett storleksordning, från alla branscher och från världens alla hörn inbjuds att delta. Det hela är mycket enkelt, börja med att identifiera initiativ 7

8 Arbetslivsbalans självbedömning Har du mycket att göra... hela tiden? Skulle du vilja ha mer tid... för familj, kreativa projekt eller fritidsverksamheter? Har du på känn att något kommer att gå snett? Denna bedömning ger dig möjlighet att öka din medvetenhet och förhindra att det värsta händer, så att du kan planera, göra val och agera. Den kan också ge dig kunskap och hjälpa dig att skapa det liv du helst vill leva. Denna bedömning grundar sig på tidiga varningstecken som människor upplevt före dig pga. förändringar i balansen mellan arbete / privatliv precis innan en händelse tvingade dem att stanna upp och tänka efter, som exempelvis ett förhållande som spruckit, en allvarlig hälsokris eller utbrändhet. Besvara varje fråga ärligt. Det finns inget rätt eller fel svar. I slutet kan du räkna ihop dina poäng och få en indikation på hur du mår. Självbedömningsfrågor Hur ofta passar följande påståenden in på dig? 1. Livet är bara en enda jongleringsakt, och jag är rädd att jag kommer att tappa en boll? 2. Jag börjar alla konversationer med, Jag är ledsen att jag inte mejlat/sms:at tillbaka till dig tidigare, men jag har varit så upptagen. 3. Jag vaknar mitt i natten av att min att göralista snurrar runt i huvudet. 4. Jag njuter av livet. a. aldrig (5) b. ibland (3) c. för det mesta (1) d. jämt (0) 5. Jag är utpumpad och blir sjuk. 6. Jag säger till mina kära att jag kommer att må bättre efter nästa deadline/vecka/månad. 7. Jag går motvilligt till arbetet. 8. Jag upplever att jag åstadkommer något i arbetet. a. aldrig (5) b. ibland (3) c. för det mesta (1) d. jämt (0) 9. Jag unnar mig själv nått extra för arbetade timmar. 10. Jag ser fram emot att få chefens jobb en dag. a. aldrig (5) b. ibland (3) c. för det mesta (1) d. jämt (0) 11. Jag är mindre engagerad i mitt jobb och min prestanda har minskat. 12. Jag tar tid för hobbyverksamheter. a. aldrig (5) b. ibland (3) c. för det mesta (1) d. jämt (0) 8

9 Hur ofta passar följande påståenden in på dig? 13. Jag snäser ofta åt mina kära/arbetskamrater. 14. Jag är känd för att annullera planer bland mina vänner/kära. 15. Jag träffar ofta mina vänner. a. aldrig (5) b. ibland (3) c. för det mesta (1) d. jämt (0) 16. Jag känner mig låst. 17. Jag är lycklig och känner mig lätt om hjärtat. a. aldrig (5) b. ibland (3) c. för det mesta (1) d. jämt (0) 18. Jag klagar på jobbet. Räkna ihop dina poäng och läs resultatet 0 20: Grattis! Du har bra balans mellan arbete och privatliv. Du tar tid för att vila och fylla på din energi. Fortsätt med det! 20 40: Du börjar avskärma dig från delar av ditt liv som skulle kunna hjälpa dig att hantera stress i arbetet. Nu är det läge att ta tid för trevliga aktiviteter och sätta hälsosammare gränser i ditt arbete : Du visar tecken på att stress och press påverkar ditt liv. Det är dags att tänka på att göra några förändringar i arbetet för att undvika att din hälsa och dina personliga relationer försämras. 61+: Arbetet inverkar negativt på din livskvalitet. Börja planera ditt nästa drag nu. Om du behöver stöd, tala med din fackliga representant, eller HR-rådgivare för att hjälpa dig att utveckla en karriärplan som fungerar bättre för ditt liv. BERÄTTA FÖR OSS OM ERA AKTIVITETER Vi kommer att rapportera om medlemsförbundens aktiviteter under aktionsveckorna för bättre arbetslivsbalans överallt i världen. Vi ber er därför att informera oss om planerade aktiviteter (även bilder) genom att mejla till: 19. Jag motionerar/tränar inte för jag har inte tid. 20. Jag har gott om tid för mina personliga intressen. a. aldrig (5) b. ibland (3) c. för det mesta (1) d. jämt (0) 9

10 PLANERA DITT DELTAGANDE I UNIs TVÅ AKTIONSVECKOR FÖR BÄTTRE ARBETSLIVSBALANS Oktober 2013 VÄLKOMMEN TILL UNIs TVÅ AKTIONSVECKOR FÖR ARBETSLIVSBALANS 2013! Denna guide som utarbetats av det globala facket UNI UNI P&M (chefer & specialister) är avsedd att hjälpa och inspirera dig att delta i kampanjen Du hittar tips om planering, aktiviteter, goda idéer, länkar till händelser som sker under de två veckorna samt råd om hur du utvärderar ditt program. Vi hoppas att du kommer att tycka att det är roligt att delta och att du kommer att berätta hur det går! PLANERA DITT DELTAGANDE I AKTIONSVECKORNA Den bästa chansen att de två veckorna ska bli framgångsrika i hela organisationen skapar du genom att tänka på att organisera aktiviteter och evenemang under de två veckorna som har något att erbjuda alla. Tänk på människor som arbetar på olika tider under dagen, på olika platser och i olika roller. Tänk på dina serviceanvändare och den lokala pressen om du är stolt över arbetslivsbalansen inom din organisation sprid information till andra människor som sannolikt kommer att bli imponerade av din berättelse. representant eller en personalrepresentant bör också hjälpa till med detta. Bjud in andra att frivilligt engagera sig i planeringen. Du kommer att få hjälp av kreativa tänkare och villiga medarbetare. Två typer av aktiviteter som bör tas med: Saker som skapar en bättre arbetsmiljö medan människor är på jobbet åtgärder som förbättrar hälsan och välbefinnande under arbetsdagen och för att hålla låga stressnivåer. Saker som hjälpa människor att göra det mesta av sin fritid och skydda den tiden, erkänn att människor har ett liv utanför arbetet och måste gå hem med energi och ta tid för att leva sina liv, främja förståelsen av kollegors olika behov när det gäller arbetslivsbalans. Se till att du tar med lite av båda punkterna i roliga aktiviteter för att uppmärksamma mera allvarliga punkter. Använd våra sidor med idéer till aktiviteter för att hämta inspiration för att komma igång. PUBLICERA INFORMATION OM ERA AKTIVITETER UNDER AKTIONSVECKORNA Det första steget är att sätta upp ett litet team för att organisera era aktioner under aktionsveckorna. Det kan vara värdefullt att engagera folk vars samarbete är absolut nödvändigt, på ett tidigt stadium, exempelvis HR, fackliga företrädare, folk inom marknadsföring och kommunikation, de som håller i budgeten för olika utgifter som behövs för att skaffa material eller organisera events. Det är bäst att ha en blandning av chefer och medarbetare på frontlinjen för att få olika perspektiv på idéer. Du bör också försöka få en blandning av människor från olika delar av organisationen, särskilt om personalen arbetar på separata platser eller på olika skift. En facklig Internt: Före och under de två aktionsveckorna använda alla dina interna kommunikationssystem för att låta folk veta vad som händer anslagstavlor, intranät, teamgenomgångar, nyhetsbrev, Facebook och Twitter. Skicka veckobulletiner under september för att öka medvetenheten och sprid sedan daglig information om vad som är på gång under aktionsveckorna. Sprid det nedladdningsbara flygbladet via e-post eller använd innehållet i era nyhetsbrev eller intranät. Externt: Överväg att kontakta lokalpressen om du gör något som skulle intressera det lokala 10

11 samhället något ovanligt, något som gynnar lokala familjer eller den bredare allmänheten. Flagga att du deltar i ett internationellt initiativ och inkludera artiklar i alla nyhetsbrev och på era webbplatser om vad organisationen gör och varför. EFTER UNIs TVÅ AKTIONSVECKOR OM ARBETSLIVSBALANS Använd interna kommunikationssystem e-post, intranät, nyhetsbrev tacka alla inblandade och belysa några höjdpunkter. Kör en genomgång av genomförda aktiviteter med organiseringsteamet och andra chefer i hela organisationen. Sammanställ rapporter för ledningen och för PR-ändamål. BERÄTTA FÖR OSS OM ERA AKTIVITETER Vi kommer att rapportera om medlemsförbundens aktiviteter under aktionsveckorna för bättre arbetslivsbalans överallt i världen. Vi ber er därför att informera oss om planerade aktiviteter (även bilder) genom att mejla till: 11

12 GUIDE OM AKTIVITER UNDER UNIs TVÅ AKTIONSVECKOR FÖR BÄTTRE ABRETSLIVSBALANS Oktober 2013 Förutom att organisera och skapa medvetenhet bland arbetstagarna genom arbetsplatsträffar och undersökningar (som beskrivs närmare i avsnittet om den roll som fackföreningarna spelar) är det viktigt att ert program under UNIs aktionsveckor innehåller aktiviteter som stöttar folks trevnad på fritiden det är en viktig del av arbetslivsbalans! För att hämta inspiration och idéer som kan öka kunskapen om frågor som påverkar välbefinnande och erbjuda praktiska sätt att förbättra detta, kan ni börja med att publicera det ni redan gjort för att förbättra arbetslivsbalans. Använd de två aktionsveckorna för att se över, uppdatera eller återuppta organisationens policy och praxis när det gäller flexibla arbetstider, välbefinnande, jämlikhet och program för ökad mångfald, volontärarbete etc. Gör en undersökning bland er personal om frågor som påverkar balansen mellan arbete och fritid. Förbered en mall eller länk till något som förklarar detta närmare. Se till att ni är beredda att agera på några av de frågor som kommer upp som sorterar under organisationens befogenheter. Ordna korta kurser i frågor som rör arbetslivsbalans förvaltning av tid och energi, stresshantering och mindfulness är alla bra idéer, och likaså flexibla arbetsformer eller relevanta repetitionskurser om hälsa- och säkerhet. Arrangera seminarier för ökad medvetenhet om frågor som påverkar människors arbete och privatliv omvårdnadsfrågor, volontärarbete och samhällsarbete eller hälsofrämjande. Ägna lite tid på dagordningen för diskussion om arbetslivsbalans på alla planerade personal- eller ledningsmöten under de två aktionsveckorna t.ex. överväg om den nuvarande policyn används i hela organisationen och om den behöver uppdateras. Främja deltagande i ett av de webbseminarier som kommer att erbjudas gratis före UNIs två aktionsveckor. Informera om lokala faciliteter som folk kan använda efter jobbet eller på lunchen (inkludera detta i induktionsinslag året om) ibland specialerbjudanden för personal så be dina marknadsföringskollegor att hjälpa till att undersöka detta. Glöm inte parker, gallerier och andra offentliga utrymmen, samt gym, fritid och nöjesdistrikt. Marknadsför förbundets medlemsservice och stöd och rekommendera lokala tjänster på områden som ekonomisk planering och livsstilsförändring. Här följer fler praktiska idéer till evenemang att ta med i ert program för UNIs två aktionsveckor. Kom ihåg att försöka se till att även unga anställda och mer erfaren personal uppmuntras att delta! Aktionsdagen jobba din ordinarie arbetstid UNI P&M uppmuntrar alla att delta i kampanjen på tisdag 8 oktober med att inleda den traditionella arbetsveckan med att arbeta ordinarie arbetstid. Se under avsnittet om den kampanjen för närmare detaljer. Pendla utan tårar Samla kollegors tips om att pendla till och från arbetet smärtfritt, om att ta en alternativ väg eller andra sätt att göra resan roligare. Fundera över om mötena som börjar eller slutar mycket nära restider kan skapa ytterligare press din dagliga arbetstid. Pröva att arbeta hemifrån beakta effekterna av affärsresor på privatlivet vad sägs om en ingen resa regel för någon del under denna tvåveckorsperiod? Om din organisation inte har infört detta ännu uppmuntra till reflexion om sådan praxis och ta upp diskussioner om det efter aktionsveckorna. Om du vid något tillfälle har 12

13 arbetat hemifrån kanske UNIs aktionsveckor på arbetslivsbalans kan vara ett bra tillfälle att se över hur det gick för organisationen och om det kan rullas ut under hela året. Möjligheter till sunda matvanor om du erbjuds mat på jobbet, kan man piffa upp menyerna för att erbjuda nyttigare mat? Kan man byta ut kex i mötesrummen med lite färsk frukt för att hjälpa människor att få sina fem portioner frukt och grönsaker per dag? Om människor äter ordentligt under arbetsdagen kommer de att kunna kanalisera sin energi och sitt tempo bättre. Tar folk lämpliga lunchraster i din organisation? Om så är fallet, vad sägs om att anordna en matsäcksdag utse en dag under de två veckorna för att uppmuntra människor att ta med sig lunch och äta tillsammans. Om ni inte har tillgång till något trevligt ställe utomhus, varför inte dekorera ett personalrum eller lediga kontorsutrymmen den dagen? Få människor att dela recept på smörgås, soppa eller sallad och betygsätt favoriterna. Få människor intresserade av idéer med nyttiga matlådan för upptagna människor (för dem själva och deras barn) genom att organisera en workshop om förpackning av livsmedel på ett säkert sätt eller om frysning och uppvärmning eller kreativ användning av kontorets mikrovågsugn. Uppmuntra hälsosamma alternativ på dagen (t.ex. en gruppromenad under lunchen, utbyte av hälsosamma recept, eller bjud in en dietist eller en hälsospecialist). Lär dig något som du kan använda hemma Korta kurser om enkla DIY-kompetens, första hjälpen, däcktätning, presentomslag på proffsigt sätt saker som superfaster eller superfarbror skulle veta! Hitta intern kompetens att dela (t.ex. cyklister kunde lära folk hur man reparera en punktering, prylintresserade kunde visa hur du får ut det mesta av sina Smartphones, invigda i sociala medier kunde visa nybörjare hur man använder Facebook och Twitter) eller inbjud lokala leverantörer till en workshop. Fråga runt för att ta reda på saker folk önskar att de kunde göra och gör förfrågningar om interna frivilliga som kan undervisa andra i små grupper eller one-to-one-möten. Matcha folk på drop-in eller till förbokade sessioner eller ordna ett speed-dating-evenemang! Ge information om lokalt volontärarbete. Hitta fallstudier om någon i organisationen som gör volontärarbete på fritiden lär ut hur de hittar tid för det och vad de får ut av det. Främja organisationens policy för stöd till volontärarbete. Vad sägs om rådgivningssessioner för olika typer av vårdsituationer kanske något om tidig planering för vård av en åldrande släkting? Vad man ska oroa sig för, eller ännu viktigare, inte oroa sig för? Rådgivning om finansiell planering Detta är viktigt för alla arbetstagare, allt från pensioner och investeringsplanering till budgetering för barnomsorg och transportkostnader. Påminn anställda om vilka fördelar som erbjuds, t.ex. kuponger för barnomsorg. Tänk på personer som kan beröras av ändrade tjänsteförmåner, många människor är inte medvetna om sina rättigheter som kan göra livet lite lättare. Ditt företags pensionsförvaltare eller pensionsrådgivare kan köra rådgivning och svara på några frågor av detta slag. MåBra sessioner gruppevent som exempelvis morgonte, BBQ, en meditation eller yogasession där du organisera fri förfriskningar för alla som deltar är alla bra exempel å sätt att hjälpa kolleger att slappna av i informella sammanhang. Är det möjligt att organisera kurser för att stimulera teamkänslan genom roliga sport- eller danstävlingar? På en given dag, uppmuntra personalen att ha på sig röda, svarta, vita eller gråa kläder för att återspegla färgerna i UNI P&M:s två aktionsveckor på arbetslivsbalans. Under UNI P&M:s aktionsveckor på arbetslivsbalans tillhandahåll pratbubblor för folk att skriva tips om bra sätt att skapa bättre arbetslivsbalans och sätt upp dem på en vägg i en samlingslokal. Uppmuntra öppna och ärliga samtal. Dela kampanjmaterial Är du ok? som produceras av UNI för att kommunicera med människor om att det är OK att säga Jag är inte OK och att hjälp alltid finns tillgänglig för att stödja en vän eller en kollega som går igenom en tuff tid. Det går att ladda ner vägledning om sådan hjälp med enkla tips steg för steg. BERÄTTA FÖR OSS OM ERA AKTIVITETER Vi kommer att rapportera om medlemsförbundens aktiviteter under aktionsveckorna för bättre arbetslivsbalans överallt i världen. Vi ber er därför att informera oss om planerade aktiviteter (gärna med bilder) genom att mejla till: 13

14 AKTIONSDAG JOBBA DIN ORDINARE ARBETSTID 8 OKTOBER 7-20 Oktober 2013 VAD ÄR DIN ORDINARIE DAGLIGA ARBETSTID? UNIs aktionsdag jobba din ordinarie arbetstid är ett symboliskt initiativ för att markera denna viktiga fråga som identifierats av brittiska LOmotsvarigheten TUC, som fann att om allt obetalt övertidsarbete som anställda i genomsnitt arbetar i Storbritannien räknades samman skulle de anställda sluta få betalat 56 dagar före årets slut, eller närmare bestämt den 8 oktober. Vi anser att det är en dag som förtjänar att uppmärksammas för att ta itu med de underliggande problemen med obetalt övertidsarbete. I Storbritannien t.ex. arbetar över fem miljoner anställda regelbundet på obetald övertid och skänker alltså motsvarande 29.2 miljarder per år till sina arbetsgivare. Om du känner dig träffad, tänk över om du har en bra eller dålig arbetslivsbalans? Den 8 oktober är en dag i ditt liv då du borde försöka göra det bästa av din egen tid. Ange tonen för UNIs två aktionsveckor på arbetslivsbalans genom att ta en lång lunch och gå hem från ditt arbete i tid för att njuta av tisdagkvällen den 8 oktober det har du verkligen förtjänat! VAD ÄR PROBLEMET? Lång arbetstid är inte bra för oss, det orsakar stress, det är dåligt för hälsan, det förstör relationer, det försvårar omvårdnaden av barn eller anhöriga, och trött och utbränd personal är dåligt för företagen. Människor arbetar långa timmar av en mängd olika skäl, och arbetslivsbalansexpert och professor Cary Cooper har satt ihop en virtuell uppsättning verktyg för att ge dig skräddarsydda råd som passar in på din egen situation. Du kan också använda en online balanscheck för att ställa diagnos och se hur det ser ut på din arbetsplats när det gäller arbetstid och sedan lägga till dig själv på vår stora interaktiva karta för att se hur du sticker ut i förhållande till alla andra. UNIs aktionsdag jobba din ordinarie arbetstid äger rum den 8 oktober, men din lön kanske utbetalas tidigare eller senare, beroende på hur många timmar du arbetar utöver avtalad arbetstid. Använda online miniräknare för obetalt övertidsarbete för att ta reda på när du kan fira att du fått tillbaka din del av skulden för obetalt övertidsarbete. För mer information besök VERKTYG FÖR ATT MARKERA DAGEN DÅ DU JOBBAR DIN ORDINARIE ARBETSTID Skapa stor publicitet kring aktionsdagen och se till att din organisation förbereder sig för att delta i kampanjen. Här följer en del råd som kanske kan vara värdefulla och stimulera dina egna idéer: Klinik för lång arbetstid: råd från Professor Cary Cooper quiz Professor och expert Cary Cooper har för kampanjen jobba din ordinarie arbetstid satt ihop en uppsättning verktyg för att ställa diagnos om problem med långa arbetstimmar. Svara på vilka uttalanden som passar in på ditt dagliga arbetsliv och du kommer att få veta vad du behöver göra för att förbättra just din situation. Online räknemaskin Hur mycket är ditt obetalda övertidsarbete värt? Många av oss arbetar betydligt längre än ordinarie arbetstid som anges i våra kontrakt. Och om du 14

15 har ett givande jobb kan det kanske vara rimligt att förväntas jobba övertid när det är kris eller stark orderström men din övertid får aldrig tas för givet. Gör du det varje vecka kommer du att uppleva stress och trötthet och uppleva att du ger upp för mycket av ditt privatliv. Om du arbetar på betald övertid då uppskattas och värderas i alla fatt ditt arbete men fler och fler av oss tjänstemän tillhör den kategorin som inte har betald övertid. Övertidsräknaren kan räkna ut vad du går miste om. Ange vad du tjänar, hur lång din normala arbetstid är och hur många timmar du egentligen arbetar varje vecka. Pausspel: kan du arbeta dina timmar? Ta en paus från ditt arbete och spela detta spel på aktionsdagen jobba din ordinarie arbetstid. Det kommer att hjälpa dig att tänka klart. HUR KAN JAG PLANERA MITT DELTAGANDE I KAMPANJEN JOBBA DIN ORDINARIE ARBETSTID? Just nu Begär ett möte med din personalchef och ditt fackliga ombud för att förklara initiativet och få deras samtycke att delta i kampanjen. Låt folk veta att organisationen stöttar initiativet för in dagen på organisationens kalender, skriv om det i nyhetsblad etc. Uppmuntra folk att undvika att planera möten eller aktiviteter bara en timma innan ordinarie stängningstid, särskilt saker som vi vet brukar dra ut på tiden. Att hålla den sista timman fri är ett bra sätt att hjälpa folk att känna att de har större kontroll över sin arbetstid. Uppmuntra folk att undvika att planera möten utanför arbetsplatsen då medarbetarna har långt hem efter mötet. Försök att avhålla er från tjänsteresor den dagen. Konsultera arbetsgivaren om en gemensam tid för att sluta arbetet för den dagen varna med att dörrarna kommer att låsas eller att lyset kommer att släckas (se under avsnittet den 8 oktober nedan). Informera era leverantörer om initiativet och att inga sista minuten beställningar/leveranser kommer att behandlas. Informera kunderna att ni deltar i initiativet och varför gör arrangemang för en kontaktperson i nödsituationer och besluta om ett vänligt outof-office meddelande till kunderna. Tidigt i september Lägg till en rad om aktionsdagen jobba din ordinarie arbetstid e-postsignatur. Sätt upp minneslappar om aktionsdagen på organisationens anslagstavla, intranät etc. Be linjechefen att stärka budskapet på teammöten eller möten etc. informera medarbetarna på ett vänligt sätt särskilt de som är kända för att arbeta långa timmar. Håll ett seminarium för chefer för att öka medvetenheten om kulturen med långa arbetspass och effekterna av detta. Erbjud seminarier om att förvalta tid, tips eller repetitionskurser för att hjälpa medarbetare att förbereda sig för aktionsdagen och låt det bli en vana. Kolla mötesrumsplanering för att säkerställa att folk respekterar den överenskomna stängningstiden. Uppmuntra folk att rensa rent på sina skrivbord och ta tid att reflektera över vilka arbetsuppgifter som de vanligtvis skulle ta med sig hem skriva mötesprotokoll, fylla i reseoch utläggsrapport, eller småsaker som oftast hamnar längst ner på do-it-listan på en normal arbetsdag. Starta interna teambyggande evenemang, tävlingar, andra interaktiva verksamheter och välgörenhetsverksamheter den dagen. Starta en loggbok för organiseringsteamet att göra korta anteckningar om hur planerna framskrider. Det kan även vara värdefullt för utvärderingen av aktionsdagen. Den 8 oktober... Se till att reklammaterial delats ut i organisationen. Uppmuntra HR eller andra chefer att skicka ut påminnelse med e-post till alla. Släckningsdags utse en högre chef eller annan lämplig medarbetare som sköter om ceremonin då lyset ska släckas och alla går hem för dagen och önska trevlig kväll. Låsningsdags likaledes utse någon chef eller annan lämplig medarbetare som skramlar med nyckelknippan runt omkring på kontoret och se till att alla går hem. Arrangera ett ordningsteam avsätt lite arbetstid till att rensa upp saker som är tidskrävande under arbetsdagen stökiga kontor, arkiveringssystem, trasiga saker m.m. Teamet kan också titta på arbetsmetoder som kanske är bortkastad tid de flesta organisationer kan identifiera minst ett system som inte fungerar och skulle spara tid om det avskaffades. Sätt upp en förslagslåda dit folk kan komma med förslag om saker eller procedurer som skulle kunna förbättras för att spara tid. 15

16 Glöm inte att ta många bilder under dagen och publicera dem i era nyhetsblad efteråt! Efter aktionsdagen Ta ett kort debriefingmöte med teamet och diskutera ändringar som skulle kunna införas för att fortsätta arbeta med frågan hela året. Samla in feedback från folk om vad de gjorde med sin återvunna tid och vad de tyckte om erfarenheten? Sammanställ en rapport från Aktionsdagen och skicka in en kopia till UNI P&M vi kommer att publicera en kampanjrapport senare under 2013 där ni kan se vilket övergripande resultat kampanjen fick. BERÄTTA FÖR OSS OM ERA AKTIVITETER Vi kommer att rapportera om medlemsförbundens aktiviteter under aktionsveckorna för bättre arbetslivsbalans överallt i världen. Vi ber er därför att informera oss om planerade aktiviteter (gärna med bilder) genom att mejla till: 16

17 ANDRA EVENEMANG UNDER UNIs TVÅ AKTIONSVECKOR FÖR BÄTTRE ARBETSLIVSBALANS 7-20 Oktober 2013 IFS VÄRLDSDAG FÖR ANSTÄNDIGT ARBETE I år infaller världsdagen för anständigt arbete den 7 oktober. Den dagen mobiliserar facken i hela världen och kräver anständigt arbete. Anständigt arbete måste vara den centrala frågan i regeringarnas politik och ansträngingar att få igång ekonomisk tillväxt och skapa en ny global ekonomi som sätter människan i centrum. Vill du veta mer om IFS:s Internationella dag för anständigt arbete den 7 oktober klicka här: FN:S INTERNATIONELLA DAG FÖR MENTAL HÄLSA I år äger den Internationella dagen för mental hälsa rum den 10 oktober då världen kommer att fokusera på hur vi bäst kan samarbeta, med hjälp av olika resurser som står till vårt förfogande, för att bygga upp större motståndskraft hos individer och samhället i syfte att minska sjukdomsbördan och individuellt lidandet till följd av depression och samtidigt minska stigmatiseringen mot dem som drabbas. Att undvika denna globala kris kommer att kräva fortsatt samarbete mellan regeringar, arbetsgivare, fackföreningar, läkemedelsföretag och det civila samhället med samlade resurser för att stärka motståndskraften hos individer och skapa sunda arbetsplatser och sociala strukturer som stöder dem. UNI ICTS AKTIONSMÅNAD PÅ CALLCENTERFÖRETAG UNIs ICTS årliga aktionsmånad i oktober med inriktning på callcenterföretag kommer i år att fokusera stress och oro som skapas av samtalsmätning och användande av samtalsmanus. Temat omfattar både ledningsaspekt och arbetsmiljöaspekt. Vill du veta mera om UNI ICTS aktionsmånad i oktober med inriktning på callcenterföretag klicka här: BERÄTTA FÖR OSS OM ERA AKTIVITETER Vi kommer att rapportera om medlemsförbundens aktiviteter under aktionsveckorna för bättre arbetslivsbalans överallt i världen. Vi ber er därför att informera oss om planerade aktiviteter (gärna med bilder) genom att mejla till: Vill du veta mer om FN:s Internationella dag för mental hälsa den 10 oktober klicka här: health_day/en/ 17

18 VANLIGA FRÅGOR (FAQ) 7-20 Oktober 2013 VAD ÄR ARBETSLIVSBALANS? UNI Global Unions grupp för chefer & specialister (UNI P&M) använder en praktisk definition av arbetslivsbalans och menar att det handlar om människor som har ett visst mått av kontroll över när, var och hur de arbetar. Det uppnås när individens rätt till ett meningsfullt liv i, och utanför förvärvsarbetet accepteras och respekteras som norm, till ömsesidig nytta för den enskilde, för arbetsgivaren och för samhället. Därför är nyckeln till att uppnå arbetslivsbalans en känsla av kontroll och delaktighet. VARFÖR ÄR DET SÅ VIKTIGT MED ARBETSLIVSBALANS IDAG? För många fackföreningar och arbetsgivare som är engagerade i socialt ansvar är fokus på arbetslivsbalans mycket viktig. Det är inte bara arbetsgivarna som har ansvar att se till att de anställda behandlas rättvist och respekteras på arbetsplatsen, de måste även erkänna att anställda är individer med ansvar utanför arbetet. Arbetslivsbalans handlar emellertid inte bara om att vara socialt ansvarstagande. Allt fler anställda vill ha rimliga och flexibla arbetsformer, i synnerhet den nya generationen som kommer ut på arbetsmarknaden. Att ta itu med arbetslivsbalans är därför en viktigt fråga för fackföreningar och arbetsgivare som vill ha ett bra varumärke och för arbetsgivare som vill ha stämpeln att vara en bra arbetsgivare. FINNS DET NÅGRA BEVIS FÖR ATT ARBETSLIVSBALANS ÄR EN VIKTIG FRÅGA? Studier gjorda över hela världen visar genomgående tydliga bevis för att det är lönsamt för företagen att främja arbetslivsbalans. Det är nu mer än någonsin viktigt för en arbetsgivare att de anställda gör sitt bästa och går utöver vad som förväntas. Det handlar inte om att arbeta längre det handlar om kvaliteten på det arbete som utförs. Det finns tydliga bevis för att bra och engagerade medarbetare ökar sina insatser, sin lojalitet, stolthet och kreativitet och det resulterar i bättre affärsresultat och bättre kundservice. VARFÖR ÄR ARBETSLIVSBALANS EN AFFÄRSFRÅGA? Arbetslivsbalans är en viktig affärsfråga för företagen som direkt inverkar på företagets framgångar och utveckling, produktivitet, rekrytering och att bevara arbetskraft och att realisera fortsatt gott affärsresultat. Dålig arbetslivsbalans inverkar negativt på både anställda och företag. Att arbeta för mycket kan leda till stress, fysisk sjukdom, depression och psykisk sjukdom, nedsatt säkerhet och dåliga relationer mellan anställda. För verksamheten kan det resultera i försämrad produktivitet, högre frånvaro, sjuknärvaro, dåliga resultat, skador, bristande motivation eller engagemang, mer misstag och fel. Denna erfarenhet stöds av forskning, bland annat Hongkongs Business Communitys årliga undersökning, som visade att dålig arbetslivsbalans inverkade negativt på de anställdas produktivitet, arbetets kvalitet och nivån av engagemang i arbetet: 43 procent av Hongkongs förvärvsarbetande befolkning erkände att de gjorde misstag pga. av överbelastning i arbetet, misstag som annars kunde undvikas 40 procent uppgav att detta resulterat i att de förlängt tidsfrister i arbetet 33 procent sade att de spenderade tid på verksamheter som inte hade med arbetet att göra, exempelvis att de surfade på Internet eller besökte sociala medier för att stressa ner under arbetstid 18

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Previas handbok. för ett bättre arbetsliv. TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn

Previas handbok. för ett bättre arbetsliv. TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn Previas handbok för ett bättre arbetsliv TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn 2 INLEDNING Varför en handbok för ett bättre arbetsliv? VI TÄNKER

Läs mer

Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra

Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra En översättning, tolkning och bearbetning av Hillary Rettigs bok The Lifelong Activist Malte Lindstam Innehållsförteckning: Förord...1 Introduktion...1

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen ATT REKRYTERA FRAMTIDEN Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2012 Att rekrytera framtiden Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Så gör du som kollega. handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Så gör du som kollega. handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen Så gör du som kollega handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen Det bästa är naturligtvis att köra med öppna kort från början. Men då gäller det att känna både sig själv och sjukdomen. Och framförallt

Läs mer

AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER. Andrea Brenander

AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER. Andrea Brenander AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER Andrea Brenander I svenskt näringsliv är andelen kvinnliga chefer endast 22 procent. Ett av Ericssons bolag har arbetat med att få lika stor andel

Läs mer

Human Resources och Volontärsamordning basnivå

Human Resources och Volontärsamordning basnivå Human Resources och Volontärsamordning basnivå Modul 1: Introduktion till ideellt engagemang DU 1.1 Det ideella engagemangets betydelse: bidrar till ett samhälle med sammanhållning Vad är ideellt engagemang

Läs mer

ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET. En guide för dig som är chef

ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET. En guide för dig som är chef ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET En guide för dig som är chef NÅGRA ORD OM TEMA LIKABEHANDLING Tema Likabehandling är en av Europeiska socialfondens fem nationella temagrupper, som arbetar på uppdrag av Svenska

Läs mer

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö Psykisk ohälsa mer än en arbetsmiljöfråga Författare: Anna Bergsten, Carin Hedström, Robert Thorburn Detta är en del i serien Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö.

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg.

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg. Act upon knowledge April 2011 / No 3 Sverige Nytt från Ennovas ERFA SAS, NCC och Lantmännen sätter uppföljningen i fokus / s. 3 Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget Sju tips för en hög svarsfrekvens /

Läs mer

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014 Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare MAJ 2014 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTNING & SLUTSATSER Den här

Läs mer

Hör upp med stereotyper beträffande kön, ge begåvningen en chans

Hör upp med stereotyper beträffande kön, ge begåvningen en chans Hör upp med stereotyper beträffande kön, ge begåvningen en chans Instrumentet ELIMINERA KÖNSFÖRDOMAR BYGGA BRA AFFÄRSVERKSAMHET Tips och instrument för smarta chefer Utarbetat av det Internationella utbildningscentrum

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Personal, ekonomi och hälsa om hur allting hör ihop

Personal, ekonomi och hälsa om hur allting hör ihop Personal, ekonomi och hälsa om hur allting hör ihop text Louise Hertzberg, layout Anna Strandberg, maj 2008 Förord...5 Så kom det till...6 Siffror behöver en berättelse...9 Intervjuer med alla anställda

Läs mer

Bra mat på jobbet LIVSMEDELS VERKET. Råd, möjligheter, förutsättningar och utmaningar

Bra mat på jobbet LIVSMEDELS VERKET. Råd, möjligheter, förutsättningar och utmaningar LIVSMEDELS VERKET Råd, möjligheter, förutsättningar och utmaningar Förord n Maten på jobbet är en fråga som berör säkerhet, trivsel, samarbete, kreativitet, välbefinnande, arbetsförmåga, sjukfrånvaro eller

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Lyckas som eventplanerare

Lyckas som eventplanerare Lyckas som eventplanerare Modul 3: E-bok Så fungerar eventbranschen Holger Wästlund 1 Denna e-bok är utgiven av: Tipsförlaget e-post: holger@wastlund.com telefon: 08 755 81 31 mobil: 070 594 36 20 Hemsidor:

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer