Deadlines EU-program

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Deadlines EU-program"

Transkript

1 Deadlines EU-program Uppdaterad Av Björne Hegefeldt INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. UTBILDNING 2. KULTUR OCH MEDIA 3. UNGDOM 4. INFORMATIONSTEKNOLOGI 5. SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR 6. MILJÖ OCH ENERGI 7. TRANSPORT 8. FORSKNING OCH UTVECKLING 9. KONSUMENT OCH HÄLSA 10. JÄMSTÄLLDHET 11. INTERREGIONALT SAMARBETE 12. RÄTTSLIGT OCH INRIKES SAMARBETE 13. UTANFÖR EUROPA 14. ÖVRIGT OCH LEDIGA TJÄNSTER Vänortsverksamhet Demokrati Näringsliv Lediga tjänster och praktik 15. Andra bra länkar: 16. För mer information om programmen 17. Deadlinelistan - kronologisk översikt West Sweden uppmanar er att läsa informationen om de olika programmen på både svenska och engelska eftersom det har förekommit/förekommer felaktig information i de svenska översättningarna. 1

2 1. UTBILDNING UTBILDNING Sokrates DELPROGRAM GRUNDTVIG vuxenutbildning Grundtvig 3 Stipendier för fortbildning: löpande Grundtvig förberedande besök: löpande (handläggningstid 6-8 veckor) Mer information: aspx DELPROGRAM GEMENSAMMA INSATSER Ingen öppen utlysning för närvarande Mer information: aspx mets webbplats: Generellt Årets utlysning inom Sokrates: Internationella kontoret - Sokrates: aspx Internationella kontoret Tel: UTBILDNING Leonardo Leonardo Transnationell rörlighet Leonardo: Transnationell rörlighet: 31 maj 2006 Mer information: aspx mets webbplats: Internationella kontoret - Sokrates: aspx Internationella programkontoret:

3 2. KULTUR OCH MEDIA KULTUR Europa Nostra tävling 1 september 2006 för kategori 2 15 september 2006 för kategori 1 och 3 Syftet med priset är att ge offentlig erkänsla åt föredömliga initiativ och förtjänstfulla insatser för bevarande och främjande av kulturarvet. Ett villkor är att miljöer eller insatser som belönas är publikt tillgängliga. Pris, diplom och medaljer delas ut inom följande kategorier: 1. Projekt som rör bevarandeinsatser inom a) det byggda kulturarvet b) kulturlandskapet (inklusive det urbana offentliga rummet) c) konstsamlingar d) arkeologiska platser 2. Projekt som utgör en föredömlig studie inom ovanstående kategorier 3. Engagerat arbete inom kulturarvsområdet av enskild eller grupp Projektens storlek/finansiering or_entries%20_%202006_conditions.pdf Prissumma euro mets webbplats : budget MEDIA MEDIA PLUS 17 juli miljoner euro met stödjer följande åtgärder: 1. Distribution: Innovation inom distribution och marknadsföring av europeiskt innehåll via personaliseradetjänster. 2. Databaser som sammankopplas i nät för att utvidga och förbättra tillgången till och utnyttjandet av arkiv och kataloger. 3. Stöd till projekt från tidigare ansökningsomgångar: projekt som beviljats stöd under tidigare inbjudningar att lämna projektförslag inom ramen för Media Plus. Sökande verksamma inom de områden som utlysningen avser 3

4 mets webbplats : 3. UNGDOM UNGDOM Euroscola Löpande för skolungdomar mellan år som vill lära sig mer om Europaparlamentet. Projektens storlek/finansiering Gymnasieskolor Europaparlamentet bidrar med ett mindre stipendium som täcker en del av resan till de klasser som blivit antagna till Euroscola. En lärare eller annan vuxen per tio elever får också resebidrag. Varje klass kan också bjuda in en journalist att följa med på resan. Journalisten får sin resa betald av Europaparlamentet. Vilka aktiviteter stöds? Studiebesök på Europaparlamentet Rut Lindström på Sverigekontoret vet mer. UNGDOM EU-programmet Ungdom budget 4.5 miljoner Utlysning 5 ggr/år. Se nedan EU-programmet Ungdom består av fem delprogram: stödåtgärder, ungdomsutbyte, programsamverkan (ingen utlysning 2005), europeisk volontärstjänst och ungdomsinitiativ. Ungdomsutbyte, europeisk volontärstjänst & ungdomsinitiativ. ar 2006: 1 april, 1 juni, 1 september, 1 november. Länk till utlysning: Projekt med partnerländer (tredjeland). ar 2006: 1 februari, 1 juni, 1 november. Länk till utlysning: Ungdomsgrupper Ungdomsledare och andra som arbetar med unga Ungdomsorganisationer Organisationer verksamma inom utbildnings- och yrkesutbildning 4

5 mets webbplats- kommissionen: mets webbplats - Ungdomsstyrelsen: Ungdomsstyrelsen Ringvägen 100, Box 17801, Stockholm Tel Fax: budget UNGDOM Ungdom - Stödåtgärder 1 juli miljoner euro Kommissionen inbjuder till att lämna förslag till nyskapande projekt för åtgärd 5 inom ungdomsprogrammet; stöd till nyskapande samarbets-, utbildnings- och informationsprojekt på området för icke-formell utbildning inom följande prioriterade områden: Kulturell mångfald och tolerans Mindre gynnade regioner Östeuropa, Kaukasus, Sydösteuropa Nyskapande utbildning kring europeiskt medborgarskap Samarbete mellan lokala eller regionala myndigheter och icke-statliga ungdomsorganisationer pdf mets webbplats : Ungdomsstyrelsen: Ungdomsstyrelsen Ringvägen 100, Box 17801, Stockholm Tel Fax: budget UNGDOM Ungdomsarbete i tredje land 30 juni miljon euro Tidsperiod 6-12 månader med start mellan 1 november och 31 december 2006 Syftet med utlysningen är att stödja utvecklingen av ungdomspolitik, ungdomsarbete och frivilligsektorn samt kapacitetsbyggande och ledarutveckling inom ungdomsorganisationer i Afrika, Karibien, Stilla havsområdet, Asien och Latinamerika. df 5

6 Projektens storlek/finansiering Max 80% av budgeten eller euro mets webbplats: Epost: 4. INFORMATIONSTEKNOLOGI 5. SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR budget SOCIAL DIALOG Social dialog mellan arbetsmarknadens parter 1 september 2006 för aktiviteter med start tidigast 1 november och senast 22 december 12,77 miljoner euro Tidsperiod 1 maj 22 december 2006 met har följande mål: Stöd för Europeisk social dialog Uppmuntra finansiellt deltagande av arbetare Förbättra expertisen inom relationen mellan arbetsmarknadens parter Företagens sociala ansvar Projektens storlek/finansiering Myndigheter, föreningar, fackförbund _2006_001/call_en.pdf 1 september: 7,6 miljoner euro Vilka aktiviteter stöds? Konsultationer Möten Förhandlingar Andra aktiviteter för att uppnå programmets målsättningar mets webbplats : Kontaktperson: Projekt budget SOCIAL DIALOG Dialog mellan arbetsmarknadens parter 15 september 2006 för åtgärder med start tidigast 15 november. 7.7 miljoner euro 6

7 Projektets målsättning Detta projekt syftar till att stärka det transnationella samarbetet mellan arbetstagarnas och arbetsgivarnas representanter när det gäller information till, samråd med och medverkan av representanter i företag samt till att finansiera informationsoch observationspunkter för detta ändamål. Arbetsmarknadens parter på alla nivåer. _2006_003/infonotice_sv.pdf mets webbplats : 4P0SwDl_52jRglPP1HR0RYCf4IAT1q6z3Gi-q9wo2H/Call.pdf SOCIALA FRÅGOR Motverka social utslagning nationella informationskampanjer 30 juni 2006 budget Tidsperiod euro met har följande tre målsättningar 1. Förbättra informationen och öka medvetenheten bland berörda parter och allmänheten om att EU:s insatser för social integration och social trygghet är betydelsefulla för de åtgärder som vidtas på nationell nivå för att förebygga och minska fattigdom och social utslagning. 2. Främja de berörda parternas deltagande vid genomförandet av de strategier som antas i samband med EU:s insatser för social trygghet och social integration. 3. Främja de berörda parternas deltagande vid uppföljningen av strategierna för social trygghet och social integration. Projektens storlek/finansiering _2006_012/infonotice_sv.pdf Beräknat euro per projekt Offentliga och privata organ och institutioner som deltar i kampen mot social utslagning. mets webbplats : /index_en.htm 7

8 6. MILJÖ OCH ENERGI ENERGI Intelligent Energy for Europe Förväntas till 30 oktober 2006 Budget Årets utlysning omfattar: 43, 2 mijoner euro för allmänt projektstöd 4 miljoner för stöd till att skapa lokala energibyårer euro för evenemang Tidsperiod Inriktningen för programmet är effektivare energianvändning och användning av större andel förnybara energikällor. EIE är ett icke tekniskt program och ska därmed ta bort s.k. icke tekniska hinder för effektivare energianvändning och förnybara energikällor. met stödjer insatser inom följande delområden: SAVE för effektivare energianvändning: utveckla och främja energieffektiva lösningar i byggnader Modernisering av sociala bostäder nyskapande metoder inom näringslivet Energieffektiv utrustning och produkter ALTENER för förnybara energikällor: Elektricitet från förnyelsebara energikällor värme- och nedkylning från förnyelsebara energikällor småskaliga förnyelsbara energilösningar Främjande av alternativa bränslen och fordon STEER energianvändning och transporter främjande av alternativa fordon policyåtgärder för effektiv energianvändning inom transportområdet Ökade kunskaper hos de lokala transportkontoren Horisontella åtgärder omfattar även: hållbara energisamhällen tänk globalt, agera lokalt finansieringsmekanismer och stimulans uppföljning och utvärdering resultatspridning Länk til utlysning Projektstorlek /finansiering Lokala och regionala myndigheter Forskningscenter Företag Fackföreningar, föreningar Högre utbildningsinstitutioner Kontakt för mer information: Max 50% delfinansiering från EU met omfattar inte investeringsstöd eller forskning och utveckling. Vilka aktiviteter stöds? Transnationellt samarbete Utveckling av nätverk Pilotprojekt Kunskaps- och kompetensutbyte Applicerad forskning Intelligent Energy Executive Agency (IEEA) Översikt av kontaktpersoner för de olika delområdena: fax: mets webbplats : 8

9 Lena Öfverbeck, Energimyndigheten Tel: e-post: Ann Segerborg-Fick, Energimyndigheten Tel: Fax: Webbplats- Energimyndigheten : D4FE4E C1256DDD006307F4&WT=Internationellt%20#samarbete.EUprogram.Intelligent%20energi%20-%20Europa 7. TRANSPORT 8. FORSKNING OCH UTVECKLING 9

10 9. KONSUMENT OCH HÄLSA budget Tidsperiod 2006 KONSUMENT Konsumentprojekt 30 juni miljoner euro met har fyra målsättningar: 1. Skydda konsumenters säkerhet och hälsa med avseende på tjänster och produkter undantaget födoämnen. 2. Skydda konsumetners ekomiska intressen och rättskydd 3. Stödja information och utbildning av konsumenter 4. Stödja kapaciteten hos konsumentorganisationer att arbeta på den Eurpeiska nivån. Projektens storlek/finansiering 428sv pdf Max 50% av budgeten (max 75% för nya medlemsländer och kandidatländer) mets webbplats : 10

11 10. JÄMSTÄLLDHET 11. INTERREGIONALT SAMARBETE 12. RÄTTSLIGT OCH INRIKES SAMARBETE 13. UTANFÖR EUROPA NB: Nästa Asia Invest utlysning kommer snart att publiceras, med deadlines 6 oktober 2006 och 9 mars 2007 budget UTANFÖR EUROPA ASIA PRO ECO II 1 juni miljoner euro met eftersträvar en stärkt dialog mellan EU och Asien kring urbana miljöfrågor. Projektens storlek/finansiering Förtag, myndigheter, universitet, NGO:s Max 90% eller euro Vilka aktiviteter stöds? Prioriterade områden innefattar bland annat vattenrening, luftkvalité, avfallshantering och stadsplanering. Projekt som innefattar lokala myndigheter i Asien uppmuntras. mets webbplats : Kontaktperson: 11

12 14. ÖVRIGT OCH LEDIGA TJÄNSTER Vänortsverksamhet VÄNORTSVERKSAMHET Stöd till vänortsverksamhet - medborgarmöten 1 juni 2006 Möten som för medborgare närmare varandra inom nya eller befintliga vänortsförbindelser mellan städer och kommuner. Projektens Storlek/finansiering html Den totala budgeten för medfinansiering av projekten beräknas vara 10 miljoner euro. Bidraget utgörs av ett schablonbelopp. Bidragen kommer att uppgå till mellan och euro. Projektets längd får inte överstiga tre veckor. Städer och kommuner eller deras föreningar/kommittéer för vänortssamarbete. mets webbplats: Näringsliv Område Tidsperiod 2006 NÄRINGSLIV European Enterprise Awards 31 maj 2006 Att uppmärksamma skapandet av bra förutsättningar för företagande och entreprenörskap. De två senaste åren granskas. Organisationer på lokal och regional nivå wards/index.htm Vilka aktiviteter stöds? Skapandet av goda förutsättningar för främst små och medelstora företag, t ex genom minskad byråkrati. mets webbplats : Kontaktperson: 12

13 Övrigt budget Tidsperiod Övrigt Främja Europeiskt medborgarskap 31 maj euro Max 11 månader met hart re huvudmålsättningar: 1. främja framväxten av ett aktivt europeiskt medborgarskap som innebär medverkan i samhället, 2. visa hur den europeiska integrationen tack vare medborgarnas engagemang kan bli mer demokratisk, 3. uppmuntra medborgarna att aktivt delta i verksamhet till förmån för en vidare europeisk integration Projektens storlek/finansiering Offentliga organ och ideella organisationer 413sv pdf euro, max 50% av budgeten Vilka aktiviteter stöds? Två aktiviteter stöds: 1. Medborgarpaneler 2. Kapacitetsuppbyggnad för ett aktivt europeiskt medborgarskap mets webbplats : Lediga tjänster och praktik Beskrivning PRAKTIK 13

14 Följande utlysningar är årligen återkommande Praktikplatser inom EU:s institutioner: Kommissionen. den 1 mars och 1 oktober. Europaparlamentet. den 1 februari, 1 juni och 1 oktober (obetald). 15 maj och 15 oktober (betald). Ministerrådet. den 15 september 2005 (för ansökan till 2006). Regionkommittén (CoR). är den 31 mars (för hösten) och den 30 september (för våren). Ekonomiska och Sociala kommittén (ECOSOC). den 1 april och 1 oktober. 14

15 15. Andra bra länkar: Nordiska Ministerrådet: - projektbidrag inom Norden EU:s Svenska webbportal: Kommissionens generaldirektorat: Europaparlamentet: Europeiska unionens råd: Euro-Lex: Europa Direkt Västsverige: Regionkommittén: Österrikes ordförandeskap våren 2006: Riksdagens EU-upplysning: aspx Lediga tjänster i EU (UD:s hemsida): 16. För mer information om programmen På hemsidan finns mer information om programmens innehåll, utformning av ansökning, upplysningar etcetera. Vidare finns det under rubrikerna i detta dokument länkar till aktuella generaldirektorat där ytterligare information kan erhållas. 15

16 17. Deadlinelistan - kronologisk översikt 2006 Maj 31 European Enterprise Awards 31 Leonardo Transnationell rörlighet 31 Främja Europeiskt medborgarskap Juni 1 ASIA PRO ECO II 30 Ungdomsarbete i tredje land 30 Motverka social utslagning nationella informationskampanjer 30 Konsumentprojekt Övriga 1 juli Ungdomsprogrammet - Stödåtgärder 17 juli MEDIA PLUS 1 september Cosa Nostra 2 1 september Social dialog mellan arbetsmarknadens parter 15 september Cosa Nostra 1 och 3 15 september Social dialog åtgärder start 15 november 6 oktober Asia Invest 30 oktober Intelligent Energy for Europé mars Asia Invest 16

Handledning för program och övrig verksamhet

Handledning för program och övrig verksamhet 1 Generaldirektoratet för utbildning och kultur UTBILDNING OCH KULTUR Handledning för program och övrig verksamhet Innehållsförteckning Förord xx Program Sokrates xx Comenius: skolutbildning xx Erasmus:

Läs mer

din guide till EU-stöd

din guide till EU-stöd din guide till EU-stöd EU-upplysningens uppdrag EU-upplysningen har riksdagens uppdrag att ge allmänheten opartisk och allsidig information om EU, det svenska medlemskapet och EU-arbetet i riksdagen. Vi

Läs mer

Översikt av sektorsprogrammen 2014-2020. Uppdaterad december 2013

Översikt av sektorsprogrammen 2014-2020. Uppdaterad december 2013 Översikt av sektorsprogrammen 2014-2020 Uppdaterad december 2013 Inledning I följande sammanställning finner ni en översikt över några av EU:s program för budgetperioden 2014-2020. Sektorsprogrammen är

Läs mer

Kortfattad beskrivning EU- program 2014-2020 Status 9 april 2014

Kortfattad beskrivning EU- program 2014-2020 Status 9 april 2014 Kortfattad beskrivning EUprogram 2014-2020 Status 9 april 2014 Inledning... 3 Program som handläggs nationellt... 3 CLLD (fd Leader)... 3 Erasmus +... 3 Europeiska Regionalfonden (European Regional Fund)...

Läs mer

Erasmus+ Programhandledning

Erasmus+ Programhandledning Erasmus+ Programhandledning Om innebörden av olika språkversioner skulle strida mot varandra gäller den engelska versionen. Version 3 (2015): 16/12/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 DEL A ALLMÄN

Läs mer

MINORITETSPOLITISKA MÅLET

MINORITETSPOLITISKA MÅLET VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011 2012 VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011-2012 Förord I februari

Läs mer

Nya pengar, bättre regler. Vägledning för nybörjare. 2008 års upplaga. Översikt över de nya finansiella reglerna och stödmöjligheterna 2007 2013

Nya pengar, bättre regler. Vägledning för nybörjare. 2008 års upplaga. Översikt över de nya finansiella reglerna och stödmöjligheterna 2007 2013 Nya pengar, bättre regler Översikt över de nya finansiella reglerna och stödmöjligheterna 2007 2013 Vägledning för nybörjare 2008 års upplaga i Europeiska kommissionen Europe Direct är en tjänst som hjälper

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 03.10.2001 KOM(2001) 539 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten Den här rapporten har utarbetats av Generaldirektoratet

Läs mer

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Effekter av internationella ungdomsprojekt inom Ung och Aktiv i Europa på unga och ungdomsledare Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Internationalisering i skolans styrdokument 2011

Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Internationella programkontorets rapportserie nr 36 Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Skolans uppdrag om internationalisering och Internationella programkontorets verksamhet Förord Kunskap

Läs mer

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén prioriteringar under det svenska ordförandeskapet i EU

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén prioriteringar under det svenska ordförandeskapet i EU Europeiska ekonomiska och sociala kommittén prioriteringar under det svenska ordförandeskapet i EU Juli december 2009 Europeiska ekonomiska och sociala kommittén Europeiska ekonomiska och sociala kommittén:

Läs mer

sektorprogram Kultur och medier

sektorprogram Kultur och medier sektorprogram Kultur och medier Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2013 Kultur och medier Program för Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2013 ISBN 978-92-893-2511-0 http://dx.doi.org/10.6027/anp2013-731

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

VET HUT! Referenslitteratur. Del II

VET HUT! Referenslitteratur. Del II VET HUT! Referenslitteratur Del II 2(63) Innehåll INLEDNING...4 REFERENSER...5 REFERENSLITTERATUR...7 EU:S FÖRNYADE STRATEGI FÖR HÅLLBAR UTVECKLING, 10917/06...7 INDIKATORER FRÅN DEN NATIONELLA STRATEGIN...29

Läs mer

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Finansieras av

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Finansieras av EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna Finansieras av Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som verkar i kommissionens namn kan ta ansvar för hur informationen

Läs mer

Utveckling och samarbete

Utveckling och samarbete Internationella programkontoret 13 Rapportserie Utveckling och samarbete Projektexempel från vuxenutbildning 2004 Vägen till världens kunskap Internationella programkontoret för utbildningsområdet (IPK)

Läs mer

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet UTLYSNING 1 (15) Datum Diarienummer 2015-05-26 2015-00082 Reviderad 2015-05-26 FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Planering - Utveckling - Införande En utlysning inom VINNOVAs

Läs mer

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier Vägledning Grundtvig 2013 Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier 1 Innehållsförteckning till Vägledning för ansökare inom Grundtvig I. Första steget till internationellt samarbete s. 4 1. Hur

Läs mer

Utlysning för Västsverige Projekt som utgår från förstudier 2014

Utlysning för Västsverige Projekt som utgår från förstudier 2014 2015-03-27 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning för Västsverige Projekt som utgår från förstudier 2014 Nu kan ni söka stöd för projekt

Läs mer

GUIDE TILL EU-FINANSERING

GUIDE TILL EU-FINANSERING GUIDE TILL EU-FINANSIERING FÖR ALLMÄNNYTTIGA KOMMUNALA BOSTADSFÖRETAG En guide från allmännyttan GUIDE TILL EU-FINANSERING S A B O S VE R I G E S A L L M Ä NNYT T I G A B O S TA D S F Ö RETA G SABO 1 Innehåll

Läs mer

Workshop Finansiera dina projekt med EU-medel. 2015-06-17 Thea Ohlander Arfwidsson Linda Reinholdsson Anna Josefsson

Workshop Finansiera dina projekt med EU-medel. 2015-06-17 Thea Ohlander Arfwidsson Linda Reinholdsson Anna Josefsson Workshop Finansiera dina projekt med EU-medel 2015-06-17 Thea Ohlander Arfwidsson Linda Reinholdsson Anna Josefsson Välkomna! à Inledning, presentation à Kort introduktion till att söka finansiering à

Läs mer

Kompendium med fonder och stiftelser för föreningar i Landskrona.

Kompendium med fonder och stiftelser för föreningar i Landskrona. Uppdaterad 2010-09-27 1 Kompendium med fonder och stiftelser för föreningar i Landskrona. Skapat av Anne Persson Resurspoolen Folkuniversitetet Landskrona. anne.persson@resurspoolen.se Uppdaterad 2010-09-27

Läs mer

AGENDA 21 - EN SAMMANFATTNING

AGENDA 21 - EN SAMMANFATTNING AGENDA 21 - EN SAMMANFATTNING 2 Innehåll Inledning 5 I Sociala och ekonomiska dimensioner 7 Ett vägskäl i historien 7 Internationellt samarbete 7 Fattigdomsbekämpning 7 Förändring av konsumtionsmönstren

Läs mer

Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin

Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin En rapport som beskriver dagens möjligheter för unga arbetslösa att etablera sig i arbetslivet via arbetsintegrerande sociala

Läs mer

Varför är det viktigt att rösta i valet till Europaparlamentet?

Varför är det viktigt att rösta i valet till Europaparlamentet? EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR KOMMUNIKATION UNIT A1 / EUROPEAN ELECTIONS PROJECT TEAM Varför är det viktigt att rösta i valet till Europaparlamentet? Europeiska unionen (EU) fattar beslut

Läs mer

Målet är mer än resan

Målet är mer än resan Målet är mer än resan vinster med internationellt ungdomssamarbete vinster 1med internationellt ungdomssamarbete Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som verkar för att unga ska få verklig tillgång

Läs mer

"TILLSAMMANS SKAPAR VI ETT HÅLLBART EUROPA" En roll för det civila samhällets organisationer. Ordförandens arbetsprogram och prioriteringar 2010 2013

TILLSAMMANS SKAPAR VI ETT HÅLLBART EUROPA En roll för det civila samhällets organisationer. Ordförandens arbetsprogram och prioriteringar 2010 2013 1 "TILLSAMMANS SKAPAR VI ETT HÅLLBART EUROPA" Ordförandens arbetsprogram och prioriteringar 2010 2013 En roll för det civila samhällets organisationer Jag har tre områden som prioriteringar under mitt

Läs mer