FORTSATT STARK KUNDTILLVÄXT, BÄST I TEST OCH ÖKANDE INTÄKTER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FORTSATT STARK KUNDTILLVÄXT, BÄST I TEST OCH ÖKANDE INTÄKTER"

Transkript

1 Delårsrapport 1 januari juni 1999 TeleTrade Financial Services AB (publ) TeleTrade Financial Services AB (publ) är inofficiellt noterat på Aragon-listan. Verksamheten består av Internetmäklaren TeleTrade Solutions AB, och Börsinformationstjänsten VCW Internet Services AB, TeleTrade Solutions AB står under tillsyn av Finansinspektionen och är medlem av Stockholms Fondbörs och OM. På finns information om koncernen. Pressreleaser och rapporter publiceras löpande på och FORTSATT STARK KUNDTILLVÄXT, BÄST I TEST OCH ÖKANDE INTÄKTER Omsättningen för perioden uppgick till tkr och resultatet uppgick till tkr. Jämförbara siffror för koncernen för 1998 finns ej då koncernen bildades per Proforma omsättningssiffror för perioden Q3 98 Q2 99 visas nedan. Intäkterna ökar i takt med antal nya kunder. Fortsatt stark tillströmning av depåkunder till Internetmäklaren TeleTrade Solutions. Under första halvåret har ca nya kunder tillkommit. TeleTrade Solutions har nu ca öppnade depåer, av dess är ca en tredjedel aktiva. TeleTrade Solutions, blev i maj utnämnd till Sveriges bästa Internetmäklarsajt av tidningen Internetworld. Vid denna utnämning erhöll TeleTrade Solutions även en mycket hedrande 9:e plats bland Sveriges alla websajter. Efterfrågan på Börsinformationstjänsten VCWs mediatjänster, förstärktes under perioden i samband med lanseringen av VCWs nya webbsajt. Bland annat nyintroduktionstjänsten bedöms komma att erhålla god efterfrågan under andra halvåret. Styrelsen har beslutat att ansöka om notering av bolagets aktie på OM Stockholms Fondbörs O-lista. Noteringen bedöms komma att ske senast i mars år TeleTrade Solutions skall bli den största fristående Internetmäklaren i Norden och aktivt delta i utvecklingen av elektronisk värdepappershandel i Europa.

2 Omsättning och resultat Omsättningen under verksamhetsåret första sex månader uppgick till tkr. Resultatet blev tkr. Intäkterna stiger trendmässigt och består för närvarande till största delen av intäkter från dotterbolaget och Internetmäklaren TeleTrade Solutions AB. Den starka kundtillströmningen medför att koncernens kostnadsnivå tidigare än beräknat etablerar sig på en högre nivå. Kostnadsnivån i dotterbolaget och Börsinformationstjänsten VCW Internet Services AB har sänkts i förhållande till föregående år Intäkter tkr Q3 98 Q4 98 Q1 99 Q2 99 Q Q3 98 Q4 98 Q1 99 Q2 99 Q3 99 Diagrammet visar koncernens intäkter för kvartalen Q Q För Q3-Q har intäkterna beräknats proforma. Verksamheten Under det första halvåret har verksamheten utvecklats starkt. TeleTrade Solutions benämning som den kompletta Internetmäklaren har bekräftats av marknaden genom den starka kundtillväxten och de positiva omdömen och utnämningar som erhållits. Förutom utnämningen till bästa Internetmäklarsajt av tidningen Internetworld har TeleTrade Solutions blivit utsedd till den mest prisvärda Internetmäklaren av Unga Aktiesparares tidning Stock Magazine. Flera utvecklingsprojekt har pågått under perioden. Tillsammans med Dagens Industri och Ericsson har ett testprojekt genomförts för handel med värdepapper via handdatorn MC-16, se En komplett tjänst för handel och information via mobiltelefon, TeleTrade Mobil, har tagits fram i samarbete med Consafe Infotech AB. Lanseringen har försenats något p.g.a. administrativa diskussioner med mobilteleoperatörer. VCW har arbetat med att skapa ökade kommersiella möjligheter för En ny sajt har lanserats som skapar större intäktsmöjligheter. Med den överlägset största diskussionstjänsten för

3 aktiemarknaden i Sverige har VCW en attraktiv målgrupp för olika annonsörer. Nya annonsplatser och Sveriges ledande Nyintroduktionstjänst på Internet kommer att innebära ökade intäkter under andra halvåret. TeleTrade Solutions påbörjade arbetet med att förbättra och förändra sajten och tjänsten i syfte att göra den ännu enklare och lättare att använda samt ge mer marknadsinformation för kunderna. Som ett första steg genomfördes en kundundersökning under juni månad. Undersökningen gav ett mycket gott betyg då beroende på fråga mellan 75-90% var nöjda eller mycket nöjda med TeleTrades handelstjänst, service, kundtjänst och funktionalitet. Den nya sajten har efter halvårsskiftet färdigutvecklats och lanserades i slutet av juli månad, se Smart marknadsföring, samarbeten och partnerskap kommer att vara fortsatt viktiga för verksamheten. Några av koncernens samarbetsprojekt har ännu ej lanserats men beräknas starta under andra halvåret. Samarbetet med IDG kring information och handel med fokus på IT-aktier, med planerad lansering i början av september, är ett exempel på smart marknadsföring och partnerskap. Bolagets huvudägare, IDG International Data Group AB, ökade under perioden sitt ägande till ca 19% av antalet aktier och röster i bolaget. Framtidsutsikter Utsikterna för fortsatt stark utveckling under såväl andra halvåret 1999 som för år 2000 är oförändrat goda. Ingen avmattning i tillväxten eller andra betydande faktorer som kan påverka tillväxten negativt har uppkommit. Ledningens bedömning är att den absoluta tillväxten har goda förutsättningar att vara fortsatt stark. Dessutom kan nya tjänster samt framtida geografisk expansion, komma att öka antalet kunder ytterligare för TeleTrade Solutions. Styrelsens bedömning är att dotterbolaget TeleTrade Solutions behöver en starkare kapitalbas för att utnyttja alla kommersiella möjligheter till fullo. Detta innebär att kapitalanskaffning kan bli aktuell under andra halvåret, t.ex. i samband med noteringen på O-listan. Koncernens resultat är otillfredsställande men är en följd av marknadsetablering och stark kundtillväxt. Den befintliga verksamheten kan med nuvarande kundtillväxt, marknadsförutsättningar och förväntad kostnadsstruktur uppnå löpande break-even under slutet av verksamhetsåret. Styrelsen har beslutat om ökade marknadssatsningar under hösten vilka kommer att påverka resultatet negativt. Marknadsföring och PR Medias intresse kring koncernens verksamhet i form av dotterbolagen har varit stort. Bolaget och dess aktie har däremot ej erhållit tillräcklig uppmärksamhet. TeleTrade aktien är i Europa ensam i sitt slag som Internetaktie inom finans och media med en kraftig exponering mot den växande transaktionsekonomin på Internet. Bolaget avser därföratt framgent arbete mer intensivt med PR för att öka förutsättningarna för ökad kunskap och kännedom kring aktien.

4 Internetmäklaren TeleTrade Solutions förekommer frekvent i media. blev nyligen utnämnd till Sveriges bästa Internetmäklarsajt samt Sveriges 9:e bästa sajt alla kategorier. NY TEKNIK utnämnde TeleTrade till den proffsigaste och snyggaste webbplatsen. Unga Aktiesparares tidning Stock Magazine utnämnde TeleTrade till den mest prisvärda Internetmäklaren och Privata Affärers Anders Andersson har utnämnt till en av de mest spännande webbtjänsterna under VCW med har i Dagens Industri blivit förklarad som den ledande diskussionstjänsten för aktiemarknaden. Koncernens Internettjänster använder till övervägande del Internet som ett marknadsföringsmedium i form av egen annonsering samt via samarbeten. Under andra halvåret kommer kommer koncernens marknadsföringen rent generellt att intensifieras. Koncernens resultaträkning i sammandrag Jämförelsetal för 1998 saknas Tkr Intäkter Finansiella intäkter 419 Övriga intäkter 7,533 Totala intäkter 7,952 Kostnader Personalkostnader -5,216 Administrationskostnader -12,119 Totala kostnader 17,335 Resultat -9,383

5 Koncernens balansräkning i sammandrag Jämförelsetal för 1998 saknas Tkr Tillgångar Immateriella tillgångar 3,677 Materiella tillgångar 327 Utlåning 18,753 Övriga tillgångar 16,110 Likvida medel 13,214 52,081 Skulder & Eget Kapital Eget kapital 15,983 Kortfristiga lån 15,000 Efterställda lån 2,095 Övriga skulder 19,003 52,081 Förvaltade kontanta medel 110,914 Finansiell ställning och likviditet Likviditeten per halvårsskiftet uppgick till tkr. Eget kapital uppgick till tkr. Soliditeten var 31 %. Personal Koncernen hade vid halvårsskiftet 17 anställda. Data per aktie Antal aktier Eget kapital per aktie 0,75 kr Resultat per aktie - 0,44 kr

6 Moderbolaget Moderbolagets resultat uppgick till -837 tkr, och har ett eget kapital per 30 juni uppgående till tkr. Soliditeten var 88 %. Redovisningsprinciper Koncernens resultat- och balansräkningar har upprättas enligt gällande regler för kreditinstitut och värdepappersbolag. Granskning Halvårsrapporten har inte blivit föremål för granskning av bolagets revisorer. Kommande rapporttillfällen Delårsrapport för 9 månader publiceras den 28 oktober Kontaktperson för information Klas Danielsson Verkställande direktör Tel Mobil Stockholm den 5 augusti 1999 Styrelsen

Delårsrapport januari juni 2005 Fortsatt stark utveckling

Delårsrapport januari juni 2005 Fortsatt stark utveckling Delårsrapport januari juni 2005 Fortsatt stark utveckling Resultatutveckling för halvårsperioden Rörelseintäkterna ökade med 25% till 182,8 (146,6) mkr. Utlandsandelen av rörelseintäkterna ökade till 43

Läs mer

teletrade årsredovisning 2000

teletrade årsredovisning 2000 teletrade årsredovisning 2000 kalender Ordinarie bolagsstämma den 24 april 2001. Delårsrapport för 3 månader 2001 publiceras den 24 april 2001. Delårsrapport för 6 månader publiceras den 19 juli 2001.

Läs mer

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 Helåret 2007 Nettoomsättningen uppgick till 66 352 kkr (54 647 kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om 21% Tillväxten inom affärsområdet hushållsnära

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2006

Delårsrapport januari-mars 2006 Delårsrapport januari-mars 2006 Aktier, fonder och pensioner på Internet Resultat och kundtillväxt på rekordnivåer Resultatutveckling Rörelseintäkterna ökade med 94% till 174,1 (89,7) mkr Resultatet (efter

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 1 januari 30 juni 2008. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 augusti 2008

Delårsrapport kvartal 2 1 januari 30 juni 2008. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 augusti 2008 Delårsrapport kvartal 2 1 januari 30 juni 2008 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 augusti 2008 Cherry s affärsidé är att via dotterbolag och samarbetspartners skapa spelglädje genom fysiskt spel,

Läs mer

Tele5 Voice Services AB (publ) Delårsrapport januari juni 2005. Omsättningen för perioden uppgår till 771,9 KSEK. Rörelseresultat +24,2 KSEK

Tele5 Voice Services AB (publ) Delårsrapport januari juni 2005. Omsättningen för perioden uppgår till 771,9 KSEK. Rörelseresultat +24,2 KSEK Tele5 Voice Services AB (publ) Delårsrapport januari juni 2005 Omsättningen för perioden uppgår till 771,9 KSEK Rörelseresultat +24,2 KSEK Resultat efter skatt uppgår till +14,6 KSEK Resultat per aktie

Läs mer

Bokslutskommuniké 2005

Bokslutskommuniké 2005 Bokslutskommuniké 2005 Rörelseintäkterna ökade med 35,4 (40,4) procent till 285,1 (210,5) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 105,9 (74,3) MSEK. Resultat per aktie uppgick till 3,88 (2,79) SEK. Nettosparandet

Läs mer

Riggade inför 2015. Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2014. Sida 1 av 13. Helåret 2014

Riggade inför 2015. Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2014. Sida 1 av 13. Helåret 2014 Sida 1 av 13 Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Riggade inför 2015 Helåret 2014 Koncernens nettoomsättning minskade med ca 11 % och uppgick till 8064 tkr (9043 tkr) Koncernens rörelseresultat

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

Avanza Bank Bokslutskommuniké 2013

Avanza Bank Bokslutskommuniké 2013 Avanza Bank Bokslutskommuniké Nettoinflödet uppgick till 10 900 (5 380) MSEK, motsvarande 13 (7) procent av totalt sparkapital vid årets början Antal kunder ökade med 12 (8) procent till 316 500 (283 300

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK)

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Delårsrapport januari-mars 2009 Störst i Norden Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Resultatet efter skatt minskade med 34 procent till 25,3 MSEK (38,1 MSEK) Resultatet

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2001 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522

Delårsrapport januari-september 2001 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522 Delårsrapport januariseptember för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 5565446522 Omsättning och rörelseresultat före goodwill uppgick för tredje kvartalet till 85,8 MSEK respektive

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 Delårsrapport januari september 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 7,9 Mkr Resultat före skatt uppgick till - 17,6 Mkr. Resultatet per aktie för årets

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

http://www.netonnet.se/html_se/o-listan/filer/kvartalsrapport/press14.asp

http://www.netonnet.se/html_se/o-listan/filer/kvartalsrapport/press14.asp Page 1 of 6 NetOnNet AB Delårsrapport januari - juni 2000 Jämförelser i rapporten har, om inte annat angetts, skett med första halvåret 1999. Fortsatt positiv utveckling för NetOnNet-modellen Försäljningen

Läs mer

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8)

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8) Qualisys Bokslutsrapport från Qualisys AB för verksamhetsåret 2000. Omsättningen blev 21 Mkr Resultatet efter skatt blev 2 Mkr Rörelseresultatet blev -39 Mkr, varav 25 Mkr är kostnader för satsningar i

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för första kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2015 TrustBuddy AB (publ.) Första

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké januari december 2008. Sammandrag för koncernen

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké januari december 2008. Sammandrag för koncernen Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Bokslutskommuniké januari december 2008 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen har ökat med 28 % till 357 963 tkr jämfört med 279 109 tkr

Läs mer

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.) Tredje kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 20 november Delårsrapport för tredje kvartalet Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar

Läs mer

Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år)

Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år) Delårsrapport juli - september 2014 Q3 2014 Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 23 725 tkr (18 858 tkr) vilket motsvarar en ökning med 25,8 procent.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 Nytecknad premievolym fortsätter att öka Andra kvartalet Intäkterna ökade med 14 procent till 21,8 (19,1) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 17 procent

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2014

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2014 Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2014 April-juni 2014 Nettoomsättningen uppgick till 66,3 MSEK (53,0), en tillväxtökning med 25 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i

VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i Inbjudan till teckning i företrädesemission i VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) under namnändring till Prospekt 21 januari-4 februari 2015 TargetEveryONE Viktig information Definitioner I detta

Läs mer

Första kvartalet 2013

Första kvartalet 2013 Första kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 30 maj 2013 Kvartalsrapport första kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

NEONET ARSREDOVISNING 2007

NEONET ARSREDOVISNING 2007 NEONET ARSREDOVISNING 2007 Neonet I KORTHET Affärsidé Neonets affärsidé är att utveckla effektiva systemlösningar för global värdepappershandel. Målsättningen är att vara marknadsaktörernas förstahandsval

Läs mer

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.)

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.) Andra kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 29 augusti 2013 Kvartalsrapport andra kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer