PEOPLE BUSINESS ENVIRONMENT. Välkommen till Bevola. Profilbroschyr. - bara bättre lösningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PEOPLE BUSINESS ENVIRONMENT. Välkommen till Bevola. Profilbroschyr. - bara bättre lösningar"

Transkript

1 - bara bättre lösningar Profilbroschyr Välkommen till Bevola Bevola har marknadens bredaste produktplattform för påbyggnad av lastbilar, släp och trailers. Våra lösningar skapas genom egna produkter, agenturer och våra allsidiga produktionsfaciliteter. Bevola startade 1968 och har sedan dess varit med och utvecklat branschen. Bevola ägs av M. J. Grønbech & Sønner Holding A/S, som etablerades redan 1828 och som garanterar Bevola en stark grund för framtiden. Läs mer på ENVIRONMENT BUSINESS PEOPLE

2 Bevolas affärsmodell Marknadsunderlag och samhällsutveckling Transformations ekonomi Affärsplan Leverantörerna GO GREEN ENVIRONMENT Web 2.0 (3.0) Moral Kunskap Etik Produkt Relation Tjänster Taktik Marketing Produktområden BevoPro BevoNac GO TOTAL BUSINESS (50 i 1) Handel Produktion Konsult MAXIMAL PARTNER - bare bedre løsninger Marknadskoncept / verktyg CSR koncept GO SOCIAL PEOPLE Kompetenser Kunskap och kreativitet Bevolas affärsmodell är en spegling av framtidens trender och förväntningar på hållbarhet. Affärsplanen understödjer Bevolas grundidé Bara bättre lösningar och skapar en röd tråd från den moderna samhällsutvecklingen över CSR till den effektiva värdekedjan som säkrar våra kunder den bästa ekonomin och konkurrens möjligheterna. Affärsmodellen består av vår affärsplan, nyskapande koncept och tydliga budskap som säkrar våra kunder, samhället och leverantörerna den mest professionella samarbetspartnern i branschen. Bevola är mer än bara en leverantör, som handels hus, producent och konsulthus kan vi erbjuda våra kunder den totala lösningen inom produkter, affärsutveckling, marknadsföring och produktoptimering. Vårt fokus är ett tätt och öppet samarbete, där vi utnyttjar varandras kompetenser och styrkor för att finna framtidens lösningar tillsammans. De klara budskapen, Go Green, Go Social och Go Total täcker den bästa utgångspunkten för ett hållbart samarbete, som säkrar en transformation mot den cirkulära ekonomin, där kodorden Reduse, Reuse and Recycle går hand i hand med ett högt socialt engagemang och marknadens bästa kvalité. Vår grundtjänst på Bevola är att hjälpa våra kunder med att skapa en bättre bottenlinje. 2

3 Bevolas grundidé Bevolas överordnade grundidé är hela organisationens riktlinje vi tänker hela tiden på bara bättre lösningar. Bara bättre lösningar är inte bara produkter, det är vårt sätt att fungera på tillsammans, mot myndig heter, leverantörerna och våra kunder. Det är även produkter, samarbetsformer och direkt fokus på hela värdekedjan, så att alla säkras en bättre lönsamhet, ökad effektivitet och starkare konkurrenskraft. Dessutom spelar samhälle och miljö en viktig roll i Bevola. Det handlar om den hållbara verksamheten genom Bara bättre lösningar. Välkommen till Bevola. Bevolas CSR-koncept (Corporate Social Responsibility) BevoCare är Bevolas övergripande CSR koncept och det filter vi använder för att filtrera alla våra handlingar och aktiviteter igenom. Go Green, Go Social och Go Total är viktiga nyckelord för att genomföra vår CSR vision. Bevolas CSR-vision Bevola önskar att säkra en bättre värld genom den etiskt hållbara verksamheten som står för klimatoptimala lösningar, ett högt socialt engagemang och ett generellt globalt samhällsansvar. Bevola bara bättre lösningar. 3

4 Affärsplan Purple+ Bevolas affärsplan Purple+ är inspirerad av boken Blue Ocean Strategy. Innehållet i Purple+ är en spegling av den tid vi lever i och planen stödjer vår grundidé Bara bättre lösningar. Affärsplanen har under flera år varit en fast hållpunkt för ledningen och medarbetarna. Planen är ett starkt verktyg i vardagen och vår strävan efter att förändra och modernisera Bevola, så vi följer den framtida utveck lingen på marknaden Vision (Innovation) Bevola skall göra en markant skillnad på alla områden och nivåer, som är så överraskande och positiv, att hela värde kedjan har Bevola som sitt första val. Vi skall nå våra resultat via ett konstant extraordinärt engagemang för att vi vill ses som de bästa. Bevola skall säkra det bästa, det bästa. Mission (Relation) Genom dialogen människor till människor och Bara bättre lösningar vill Bevola skapa mer tid, tätare samarbete, ökad kunskap och tillväxt i hela värdekedjan. Strategi (Dynamik) Enhetlighet Utveckling Utbildning Kommunikation Stöds av 36 projekt. Värden (Energi) Hänryckning Tro Mod Handlingskraft Genom hänryckning skapar vi tron på att det kan göras, modet att göra det och handlingskraften att få det gjort, först och rätt. 4

5 Bevolas koncept MaximalPartner är konceptet som stödjer Bevolas kärnverksamhet, påbyggnadskomponenter och lö s ningar för påbyggare, återförsäljare och biltillverkare i Europa. Detta koncept har fokus på 3 huvudområden produkter, relationer och tjänster. I verktygslådan finns det 9 verktyg, som erbjuder våra kunder allt från produktköp till ett tätt partnerskap. MAXIMAL PARTNER MaximalPartner VERKTYG LÖSNINGAR Produkt Egna Produkter Relation Kommunikation Produktion Värdekedja Agenturer Aktiviteter Tjänster Branding Fundament Innovation GlobalPartner VERKTYG LÖSNINGAR GlobalPartner är konceptet som stödjer Bevolas kärnverksamhet, påbyggnadskomponenter och lösningar för påbyggare, återförsäljare och biltillverkare i Europa. Global Partner konceptet har fokus på 3 huvudområden produkter, relationer och tjänster. I verktygslådan finns det 9 verktyg, som erbjuder våra kunder ett tätare samarbete än att bara leve rera produkter. Produkt Egna Produkter Produktion Agenturer Relation Aktiviteter Värdekedja Rådgivning Tjänster Marknadsföring Utveckling Projekt SupplyPartner är våra utvecklings- och produktionsfaciliteter. Här utvecklas löpande produkter från idé till färdig lösning. Bevola skapar och testar lösningar via de senaste 3D utvecklingsverk tygen, 3D skrivare och simuleringssystem. Våra produktionsfaciliteter skapar prototyper och färdiga lösningar på våra maskiner och professionella kompetenta medarbetare. Vår kompetens är att hitta och skapa lösningar i lätta och hållbara material, som säkrar en god arbets miljö, längre håll barhet och en bättre intjäning. SupplyPartner VERKTYG LÖSNINGAR Produkt Maskinbearbetning Relation Utveckling/optimering Tjänster Rådgivning Montering Prototyper Projekt Svets Standard-/ speciallösningar Innovation QualityPartner QualityPartner konceptet understödjer Bevolas mål sättning om att leverera den högsta kvaliteten på marknaden, på såväl egna som inköpta produkter. QualityPartner konceptet innebär konstanta kontroller i vår egen organisation och en rad nya krav på våra externa leverantörer om att kvalité är ett gemensamt intresse, som skall säkra Bevola den högsta trovärdigheten på marknaden. Under kvalité handlar det om diverse certifieringar, efterlevnad av standarder och direktiv och inte minst utbildning och kunskapsförmedling till våra kunder. 5

6 GO GREEN ENVIRONMENT Go Green är Bevolas övergripande fokusområde på de mycket stora klimatutmaningarna som världen står inför. Bevolas utgångs punkt är EU s klimatmålsättning Go Green fokuserar både på den interna energiförbrukningen, vårt sätt att arbeta och kommunicera på samt utformningen av framtidens gröna produkter och koncept. På produkt sidan är Bevolas fokus skiftet från linjär till cirkulär ekonomi. Genom Go Green hoppas vi på, att vi kan påverka hela branschen att kämpa för ett bättre klimat och där igenom göra vår del för att säkra en bättre värld för framtidens generationer. Vi menar, att det är vårt ansvar. GO SOCIAL PEOPLE Go Social är Bevolas övergripande fokus på de sociala utmaningarna, som dels är en konsekvens av den finansiella krisen och dels avsaknaden av den övergripande insatsen för att stödja i våra samhällsproblem. Bevolas aktiviteter är mycket breda, men först och främst med ett starkt fokus på människor. Bevola stödjer fullt ut de idéer och inne hållet i Global Compact, sedan är vårt fokus på medarbetarnas trivsel, utvecklingsmöjligheter och hälsa. Vi stödjer utsatta grupper, vi fokuserar på att hjälpa unga igång och vidare med utbildning och vi deltar i projekt utanför verksamheten med fokus på spridningen av CSR. Bevola tog 2013 emot den danska nationella CSR Award för socialt ansvar för verksamheter med under 100 medarbetare. 6

7 GO TOTAL BUSINESS Go Total är resultatet av en stark CSR profil och en unik affärsidé, som ger våra kunder möjligheten att, i samarbete med Bevola, kunna utveckla en hållbar verksamhet. Den hållbara verksamheten handlar om bättre bottenlinje för alla, genom unika gröna lösningar, nya kommunikationsformer och den effektiva värdekedjan. Det handlar om att hitta de bästa lösningarna i samarbete, minimering av leverantörer och innovation i alla led. Bevola erbjuder en fantastisk möjlighet genom att vara producent, leve rantör och konsultverksamhet åt våra kunder. Genom ett tätt samarbete har vi lyckats att hjälpa många kunder till bättre resultat genom effektivisering, optimering och professionell service, marknadsföring och försäljning. Bevola är branschens enda inköpscenter med mer än produkter på hyllorna, produktionsfaciliteter som skapar en stor mängd egna produk ter och speciallösningar. Bevola har branschens mest engagerade och kreativa medarbetar som tänker längre. Vi är 50 företag i 1. Ekonomisk hållbarhet Social hållbarhet Hållbara affärer Hållbar klimat 7

8 - bara bättre lösningar Profilbroschyr Bevolas marknadsområden Bevola har huvudkontor i Ringsted/Danmark, filial i Sverige och ett eget bolag i Norge. Genom vår nordiska plattorm servicerar vi marknader i hela Skandinavien, EU och Baltikum. Bevola har egen utveckling, produktion och ett globalt inköpskoncept som täcker mer än produktlösningar som är fördelade på 2 produktområden: BevoPro och BevoNac. BevoPro innehåller i stort sätt alla komponenter för byggnationer över chassiramen och BevoNac innehåller all teknologi under chassiramen. Genom vår nordiska plattform erbjuder Bevola marknadens mest attraktiva samarbetsform och kan med det breda utbudet ersätta flera leverantörer/konsulter och därmed ge kunderna väsentliga besparingar, ökad effektivitet och merintäkter, direkt ner på bottenlinjen. Underkörningsskydd Skärmar och beslag Verktygslådor Sidoskydd Luckor och lås Dragstänger Rostfria ståldelar Kinnegripstolpar Tankar Beslag Lyktor och lampor Kablar Chassikonsoller Faner Surrning och utrustning Flakkanter Alulösningar Kopplingar Plaströr och spiralslangar Speciallösningar Sandströare Ljusbågar Inredning Reflexer och skyltar Stödben Containerutrustning Tippcylinder Gångjärn och beslag Bruksmaterial Diverse ADR- och säkerhetsutrustning Kontakter och kabelsko Gummi/ PVC profiler Pressenningsudrustning Gasfjädrar Axlar Bromsar Hjul och däck BEVOLA MARKETING A/S BEVOLA Moränvägen Växjö Tel Fax

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE BRA FÖR DINA AFFÄRER. Dan Alder/Save the Children

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE BRA FÖR DINA AFFÄRER. Dan Alder/Save the Children ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE Dan Alder/Save the Children BRA FÖR DINA AFFÄRER Ansvarsfullt företagande en bra affär för barnen CSR, Corporate Social Responsibility, handlar både om att ge och att få. Trycket

Läs mer

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM Öka din genomslagskraft i rollen som coachande HR Business Partner och möjliggör organisationens strategiska förflyttning. Business unusual PROGRAM Dill Business Partner

Läs mer

THE VOLVO WAY. Ref No 953810001, augusti 2009. AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige

THE VOLVO WAY. Ref No 953810001, augusti 2009. AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige THE VOLVO WAY Ref No 953810001, augusti 2009 AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige INDEX Förord Vår målsättning Kunderna främst Kundfokus Tydliga mål Kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön Ständiga förbättringar

Läs mer

Jobba hos oss. här hittar du möjligheterna

Jobba hos oss. här hittar du möjligheterna Jobba hos oss här hittar du möjligheterna 1 Överallt där människor arbetar och kommunicerar! För oss är det viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare som ger goda möjligheter till personlig utveckling

Läs mer

Årsredovisning 2013. Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se

Årsredovisning 2013. Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se Årsredovisning 2013 Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se INNEHÅLL NORRPORTEN ÅRSREDOVISNING 2013 Q1»» Revisionsbyrån PwC med 55 medarbetare flyttar till Norrportens fastighet kvarteret Vasen

Läs mer

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Innehåll 1 Förord...2 2 Möta framtidens utmaningar...3 3 Inriktning på samarbetet 2014-2017... 5 4 Temaområden och fyrtornsprojekt...

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2010/2011

Hållbarhetsredovisning 2010/2011 Hållbarhetsredovisning 2010/2011 På väg till ett hållbart samhälle Ernst & Young är en ledande global aktör inom revision, skatt, transaktioner, affärsrådgivning och redovisning. Vårt uppdrag och vårt

Läs mer

modern management network ab

modern management network ab Idea Inventum är ett helt unikt affärsutvecklingsprogram för företag med ca 10-50 anställda, som ägs eller delägs av kvinnor, och vill växa genom att utmana invanda arbetssätt och tankemönster, för att

Läs mer

Årsredovisning 2013. Avsnitt

Årsredovisning 2013. Avsnitt Årsredovisning 2013 Avsnitt Innehåll Verksamhet 1 Det här är ICA Gruppen 2 2013 i sammandrag 3 Historik 4 Vd har ordet 8 Mål och strategi 10 Affärsmodell 16 Marknad 18 ICA Gruppens sex segment 21 ICA Sverige

Läs mer

2014 ett år fyllt av affärer

2014 ett år fyllt av affärer Årsredovisning 2014 Innehåll 2014 ett år fyllt av affärer Överblick Året som gick F Det här är ICA Gruppen 1 Vd-ord 2 ICA Gruppens ramar och riktlinjer 4 13 F H Strategiska teman och prioriteringar 6 F

Läs mer

VÅRA VÄGLEDANDE PRINCIPER

VÅRA VÄGLEDANDE PRINCIPER VÅRA VÄGLEDANDE PRINCIPER Under närmare 50 år beskrevs John Deeres metoder att bedriva sin verksamhet och omsätta sina värderingar i praktiken i Green Bulletinserien. Bulletinerna fungerade som vägledning

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2014

ÅRS REDO VISN ING 2014 ÅRS REDO VISN ING 2014 Innehåll 03 Verksamhetsåret som gått 06 Vd har ordet 09 Kundcase: Tele2 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 17 Trender 19 Verksamhet 23 Kundcase: Latour

Läs mer

Hållbart agerande inom Facilities Management

Hållbart agerande inom Facilities Management Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 292 Fastighetsutveckling med finansiella tjänster Masternivå, 30 hp. Fastighetsföretagande Hållbart agerande inom Facilities Management Fem

Läs mer

internationell profilering och positionering av

internationell profilering och positionering av Oktober 2014 Strategi för internationell profilering och positionering av Norden 2015 2018 Innehåll 1. Bakgrund 1.1 Statsministrarna 3 1.2 Samarbetsministrarnas vision 3 1.3 Nordic Cool 3 1.4 Förstudie

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för rollen som. Chef. för. Inhousebyrån

Uppdragsbeskrivning för rollen som. Chef. för. Inhousebyrån Uppdragsbeskrivning för rollen som Chef för Inhousebyrån på EEL ABs Vision Att bli den ledande aktören av hushållsprodukter och tjänster i norra Europa. Välkommen till EEL AB EEL AB grundades 2004, som

Läs mer

1 GRI-Rapport Maj 2012 April 2013

1 GRI-Rapport Maj 2012 April 2013 GRI-Rapport Maj 2012 April 2013 1 2 Innehåll 1. VD-ord 3 2. Årets resultat 4 3. Houdini - ett progressivt företag 6 4. Mission, Vision, Värdegrund 8 5. Houdini i praktiken 14 6. Houdinis första GRI-rapport

Läs mer

Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare.

Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare. Ärade aktieägare, herr ordförande, kära kollegor, mina damer och herrar. Som ni vet så är hållbarhet, eller SKF Care som vi kallar det, vår ledstjärna sedan lång tid tillbaka. Det är lika viktigt för oss

Läs mer

ÅRET SOM GICK NETTOOMSÄTTNING FÖR KVARVARANDE VERKSAMHETER: 607,7 mkr (627,4)

ÅRET SOM GICK NETTOOMSÄTTNING FÖR KVARVARANDE VERKSAMHETER: 607,7 mkr (627,4) ÅRET SOM GICK NETTOOMSÄTTNING FÖR KVARVARANDE VERKSAMHETER: 607,7 mkr (627,4) RÖRELSERESULTAT FÖR KVARVARANDE VERKSAMHETER: 13,3 mkr (3,8) RÖRELSEMARGINAL FÖR KVARVARANDE VERKSAMHETER: 2,2 procent (0,6)

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sid 4. 1989 avfyrades de första GPS-satelliterna. Resten är historia. Sid 5. Eldsjälar i allians. Ett vinnande koncept. Sid 7. Vår affärsidé och allt vi brinner för. Sid 8. Det krävs

Läs mer

årsredovisning Verksamhetsöversikt 2010

årsredovisning Verksamhetsöversikt 2010 årsredovisning Verksamhetsöversikt 2010 Din partner för ansvarstagande kommunikation i vardagen Innehåll årsredovisning 2010 verksamhetsöversikt strategi 05 Mission Vision Värdeord Koncernstruktur Vd har

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

CSR VÄSTSVERIGE PRESENTERAR CSR FORUM 2012 CASH & HEART EN AFFÄR FÖR VÄRLDEN CSR FORUM 2012 SVENSKA MÄSSAN 26 NOVEMBER

CSR VÄSTSVERIGE PRESENTERAR CSR FORUM 2012 CASH & HEART EN AFFÄR FÖR VÄRLDEN CSR FORUM 2012 SVENSKA MÄSSAN 26 NOVEMBER CSR VÄSTSVERIGE PRESENTERAR CSR FORUM 2012 CASH & HEART EN AFFÄR FÖR VÄRLDEN CSR FORUM 2012 SVENSKA MÄSSAN 26 NOVEMBER 2 3 TILLSAMMANS FÖR AFFÄRER & SAMHÄLLSANSVAR INNEHÅLL Välkommen...sid 3 Program...sid

Läs mer

Atlas Copco 2012 ett rekordår. Årsredovisning

Atlas Copco 2012 ett rekordår. Årsredovisning Atlas Copco 212 ett rekordår 212 Årsredovisning Sammanfattning av resultat 212 EKONOMI Enhet Mål Förändring, % Orderingång MSEK 9 57 86 955 +4 Intäkter MSEK 8% tillväxt 9 533 81 23 +11 EBITDA MSEK 21 892

Läs mer

- Fokus import och export - Mentor. fokus import och export

- Fokus import och export - Mentor. fokus import och export - Fokus import och export - Mentor fokus import och export Innehåll Mentorskapsprogram med fokus på import och export 3 Utveckla ditt företag med en mentor 4 Varför mentorskap 5 Almi tipsar inför import

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015

Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015 Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015 Innehåll Inledning Detta är SCA... flik 2013 i korthet... 1 Vd-ord... 2 En värld i förändring... 4 Insikt genom dialog...

Läs mer

År s r e d ovi s n i n g

År s r e d ovi s n i n g Årsredovisning 2008 AffärsidÉ PartnerTech utvecklar och tillverkar avancerade produkter på kontrakt inom utvalda affärssegment och för kunder med ledande positioner i Europa. I rollen som kontraktstillverkare

Läs mer