Bakgrund; Projektets målsättning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bakgrund; Projektets målsättning"

Transkript

1 Bakgrund; Galleriets konceptuella bas vilar på iden om ett tillfälligt övertagande av det offentliga rummet. Vi önskar vara en aktiv del, en lokal opålitlig och oberäklig agent i den tillsynes givna stadsmiljön. Galleriet Lådan/the mobile box har sedan starten förflyttas bokstavligen av muskelkraft och vi har först och främst verkat i centrala Göteborg. Nu vill vi vidga vårt territorium och planerar att under hösten 2008 transportera galleriet till platser utanför centrala Göteborg. I och med denna önskan till större flexibilitet krävs det en ny slags mobil struktur, en hopfällbar och lätthanterlig enhet som kan fraktas via spårvagn, buss eller tåg. Projektets målsättning; Konst; visa nutidskonst av oetablerade och etablerade konstnärer. Deltagare/åskådare; skaka om föreställningarna om vem besåkaren är/kan vara. Territorium; använda det offentliga rummet som en plats för alla. Kollektiva färdmedel; oberoende och billigare samt miljövänligt. Vi betraktar de offentliga livet som en flytande process samtidigt som vi vill betona möjligheterna att kunna påverka denna process. Parallellt med viljan att påverka finns en stor lust och glädje att visa bra nutidskonst. Det är viktigt för oss att med enkla medel - dock på ett professionellt tillvägagångssätt, visa både oetablerade och etablerade konstnärer. Enkla medel innebär för oss ett oberoende ifrån höga lokalhyror och en flexibilitet att kunna arbeta med kort framförhållning samt på den plats och i det samband vi och den inbjudna konstnären finner intressant. I samband med den nya strukturen vill vi ytterligare betona denna mobilitet och genom att utnyttja kollektiva färdmedel komma till platser som ligger utanför de centrala Göteborg. Dessutom anser vi att ett användande av kollektivtrafiken går i linje med vårt miljömedvetande. Konst har alltid ställt frågor kring givande normer, idéer och gett utrymme för ett undersökande och ifrågasättande av hur vi upplever, lever i och med vår omgivning. Vad tillför en mobil enhet i denna diskussion? Vi anser att nomadiska/mobila projekt skakar om föreställningar om publik/betraktare/mottagare samt gängse fokusering på specifika målgrupper. Projektet ställer onekligen ytterligare frågor kring konsten och konstens plats i ett mobilt projekt. Vilken påverkan har ett mobilt projekt på konsten som skapas i eller till dessa rum? Hur sker dokumentationen kring ett sådant projekt? Vad för betydelse får dokumentationen? Hur skapar man en kontinuitet i projektet och hur skapar men en kontext för arbetet? Hur förankrar man projektet i de besökande platserna och vad har det för betydelse? Hur presenteras projektet lokalt och globalt? Dessa är frågor vi kommer att engagera oss i under hela processen.

2 Tidsplan; Förarbetet har startat och kommer att fortgå fram till sommaren då vi bygger den nya konstruktionen och planerings arbetet intensifieras. Under hösten planerar vi ca tio nedslag. Enligt den preliminära planen har vi öppningsvernissage i Göteborgs östra del ev. på Kåken i Härlanda. Två nedslag görs ytterligare i Göteborgsområdet, ett i Hammarkulle och ett i Saltholmen. Vi kommer också att visa samma utställning ute i vg-regionen exempelvis Kungshamn, Strömstad, Frengersfors, Trollhättan, Lidköping, Skövde, Falköping. Turneen avslutas i Göteborg. Efterarbete och utvärdering sker i anslutande månad efter utställningarnas slut. Utställningens innehåll och hur vi praktiskt går tillväga; Utställningens tematik kommer att kretsa kring minnet, det som finns i tanken, det där ute eller det där borta, men också ideen att förflytta sig i tid och rum. Vad kan ske i detta rum eller i detta sinnestillstånd? Vårt intresse ligger även i verk som går i dialog med sin kontext och där berättelser uppstår och historier kan vävas. I huvudsak kommer vi att fokusera på video verk men kommer även att inkludera andra konstformer så som teckning och konst i bokform. Specifika konstnärer eller verk är ännu inte bekräftade, dock är vår intention att skapa en blandning av unga oetablerade samt mer etablerade konstnärer så att vi både har representerar från den lokala (ev.tina Karlsson med Is the Sky Blue) och den internationella konstscenen (ev. Marine Hubonnier med Ariana och Kutlug Ataman med Testamony). Samtidigt med den fasta utställningen kommer ett öppet och aktivt ihopsammlande av historier, intryck och myter att löpa parallelt och växa i takt med utställningens resa. Vi ämnar att på olika platser arrangera konstnärssamtal eller föreläsningar. Detta är en viktig del i önskan om att skapa en dialog och en starkare koppling till platsen vi besöker. Att skapa en tillhörighet har hittills varit en strategi som galleriet utnyttjat genom att haka på redan etablerade eller organiserade evenemang, vi ämnar att så långt som möjligt tilllämpa samma strategi. Dessutom kommer gallerirummet att betona en öppenhet i konstruktionen dels för att utnyttja projektorernas dragningskraft och naturligtvis dels för att locka så många intresserade som möjligt. En lämplig dagsordning vore att sätta upp utställningen under dagen, ha öppet senare på eftermiddagen samt kvällen och anordna konstnärssamtal under kommande förmiddag för att sedan eventuellt förflytta sig vidare till nästa ort. På så sätt vill vi utnyttja mörket och avstå från att konkurrera med den vanliga kommersen.

3 Lokal; En ihopfällbar konstruktion byggd för projektet och som oftast lägger till i samband med andra evenemang.

4 Konstruktionen skall vara så byggd att den enkelt skall kunna tas isär samt ge möjlighet till variationer. Marknadsföring; Förutom vår egen hemsida kommer maknadsföring i första hand ske elektroniskt via listor som vi har och som besökande organisation har tillgång till. Information kommer också att publiseras på bl.a. kultur;väst evenemangsida, djungeltrumman.se. Enkla foldrar och afficher kommer att finnas att tillgå kring utställningen. Lokaltidningar kommer också vara en viktig del i marknadsföringen. Utvärderningsplan; En stor del av vår verksamhet bygger på att dokumentera, förvalta och arkivera våra evenemang. Det är en väldigt värdefull källa för reflektion både för oss själva samt för konstnärerna som ställer ut. Den omedelbara kanalen för detta är vår webbsida, dock planerar vi en publikation (som redan har en egen budget med publiceringsdatum vintern 2008) som kommer att medverka till ett tydliggörande av vad som gjorts i galleriet. Det planerade projektet kommer att vara en del i denna publikation där frågor kring mobilitet och frågeställningar som speciellt knyter an till detta projekt kommer att adresseras. Föredrag är ett annat medel. Samtidigt med detta arbete anser vi att en givande utvärdering skall ske i samarbete med en utomstående person. Vi har sedan en tid känt behov av en mer organiserad utvärdering av metod och genomförande, speciellt vid större projekt som det i Istanbul. Därför har vi har påbörjat ett sökande efter lämplig samarbetspartner för detta och för en teoretisk och filosofisk dialog kring galleriets framtida möjligheter och strategier Vi tillhör också ett europeiskt nätverk för mobila konstprojekt Containers där liknande frågor diskuteras.

5 Budjet; Löner och arvode; kr Arvode till konstnärer 5 x 999kr; 4 995kr Föredrag som hålls av konstnären; 3 x 2640kr (innehar F-skattsedel); 7 920kr Traktamente: 3personer x 200kr/dag; 4 800kr 3personer x 100kr/natt; 1 200kr Övernattning mellan två städer; 3personer x 4 200kr; 2 400kr Sociala avgifter; kr Admin; En månads förarbete och en månads efterarbete, projektanställning heltid 2 x kr; kr Marknadsföring; afficher och foldrar; 5 000kr Material/produktionskostnad; Tekniskt skiss, kr Lokal; Teknik; 2 videoprojektioner (Nec NP40 XGA), 3 små monitorer, 5 mediaspelare (Sandisk), 7 headphones; kr Transporter inkl försäkring; Resor; Tur & retur för konstnärs samtal 3 x 16resor. Tre konstnärs samtal 3 x 2 resor ca 100kr/st 5 400kr Övrigt; Summa; kr Vi har hållt oss till KROs rekommendationer när det gäller arvoden.

Innehållsförteckning. 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2

Innehållsförteckning. 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2 GFC STOCKHOLM BY NIGHT 2012 Innehållsförteckning 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2 2. Teknik!!!!!!!!!!! 3 3. Plats!!!!!!!!!!! 3!

Läs mer

Mässprojektet 2011. Programbok och samlingsdvd. Vilka platser kommer ni/du att medverka på? Hejsan!

Mässprojektet 2011. Programbok och samlingsdvd. Vilka platser kommer ni/du att medverka på? Hejsan! Mässprojektet 2011 Hejsan! Vi är mycket glada över att ni har valt att ansluta er till Mässprojektet 2011! Nästa steg för er är att nu läsa igenom följande information kring projektet. Vi har försökt att

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg TEXTILT GALLERI En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm Sanna Gustavsson och Ellen Landberg 1 Innehållsförteckning: Inledning 3 Arbetstid och arvodering 3 Resultat 3 Nätverkande

Läs mer

Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i

Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i Dokumentation från GRo-workshop på Radisson Blu Hotell 19 september 2011 Hur går vi vidare? Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i genomförandefasen av projektet och ytterligare nästan femton månader

Läs mer

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15 Chefen & Nätverk INNEHÅLL Nätverk som metod för utveckling 4 Olika slags nätverk 5 Välj dina nätverk 6 Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk 10 Starta eget nätverk 11 Lästips 15 Ledarna februari 2011

Läs mer

ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag.

ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Möten som engagerar ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. E-post: bestall@st.org. Fax:

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

modern management network ab

modern management network ab Idea Inventum är ett helt unikt affärsutvecklingsprogram för företag med ca 10-50 anställda, som ägs eller delägs av kvinnor, och vill växa genom att utmana invanda arbetssätt och tankemönster, för att

Läs mer

Projektredovisningsmall Innovativ Kultur

Projektredovisningsmall Innovativ Kultur Projektredovisningsmall Innovativ Kultur Projekt Dans i Lägenhet 1. Projektidé Samma som i projektansökan med ev. behov av korrigeringar som gjorts under projektets gång. Dans i lägenhet vill etablera

Läs mer

Ansökan om projektstöd till Ung Scenkonst

Ansökan om projektstöd till Ung Scenkonst UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Ulf Lundström 2014-04-29 UAN-2014-0191 Rev.2014-05-15 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan om projektstöd till Ung Scenkonst

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Vad var dina förväntningar på Gomorron Sverige som projekt innan turnén?

Vad var dina förväntningar på Gomorron Sverige som projekt innan turnén? Enkät sammanfattning Vad var dina förväntningar på Gomorron Sverige som projekt innan turnén? Att det skulle bli kul, bra och peppande. Väcka hela Sverige typ. Jag hoppades att jag skulle möta lokala arrangörer

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet.

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Innehåll: 1. Inledning. 2. Projektbeskrivning. 3. Mål och syfte. 4. Utvärdering av resultaten och projektet. 5. Kort sammanfattning av våra synpunkter

Läs mer

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer

- Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb. En användarhandbok. Verket för näringslivsutveckling

- Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb. En användarhandbok. Verket för näringslivsutveckling - Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb En användarhandbok Verket för näringslivsutveckling Förord Kompetensförsörjning är en nyckelfråga för utveckling av innovationssystem/kluster. En viktig

Läs mer

Handbok. Schysst sommar

Handbok. Schysst sommar Handbok Schysst sommar 1 Varmt tack till Lars Vaste Andersson, Naturskyddsföreningen, vars engagemang och förtroende gjorde detta projekt möjligt, och särskilt tack till Linnéa Falk som skapade och idéutvecklade

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

BYGG OCH KONSTRUKTION. en av flera lekhörnor i förskolan

BYGG OCH KONSTRUKTION. en av flera lekhörnor i förskolan Institutionen för pedagogik och didaktik BYGG OCH KONSTRUKTION en av flera lekhörnor i förskolan Ann Cathrine Mathson Examinationsuppgift Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 7,5 hp. Januari 2010

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se Rekryteringsmanual - För dig som behöver rekryteringsråd Kontakt: E-post: Utgivare: roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se roi:recruit Innehållsförteckning 1. SKAPA EN GENOMARBETAD KRAVPROFIL...

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Jag är inte rasist men

Jag är inte rasist men Jag är inte rasist men Fem sätt som gör dig medveten om dina fördomar INTEGRATIONSVERKETS STENCILSERIE 2003:8 ISSN 1651-5676 Innehåll Förord 3 Film som visar vad respekt är Anti-rasistiska filmdagar 5

Läs mer

Över Gränserna. Metodhandbok. KRUT Över Gränserna En konkret metodhandbok för dig som vill jobba transnationellt

Över Gränserna. Metodhandbok. KRUT Över Gränserna En konkret metodhandbok för dig som vill jobba transnationellt Över Gränserna Metodhandbok STEGET UT I EUROPA ÄR VÄGEN IN I ARBETSLIVET. KRUT Över Gränserna En konkret metodhandbok för dig som vill jobba transnationellt 1 Projekterfarenheter från KRUT Över Gränserna

Läs mer

Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan

Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan STÖDMATERIAL Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan pedagogisk dokumentation Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress:

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer