Presentation av projektet Näringslivstjänster HaparandaTornio

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Presentation av projektet Näringslivstjänster HaparandaTornio"

Transkript

1 1eLINKEI 1 / 6 Presentation av projektet Näringslivstjänster HaparandaTornio Tid: Plats: Närvarande: klo finsk tid/kl svensk tid VPK, Itäranta 6, Tornio 45 personer (företagare, studenter och offentlig anställda) Bordsamtal; sammanfattning av anteckningar 1. Information och kommunikation Hur kan vi förbättra kommunikationen kring näringslivstjänster? Kan bättre kommunikation bidra till ökad aktivitet inom näringslivet i vårt område? - Ganska många företagare vet ej om tjänster som finns vet ej att via Team Botnia kan hyra lokaler/förmedlas affärslokaler ordet näringslivstjänster vad betyder? - Bra/fungerande informering viktigt vad är bästa sättet att informera om näringlivstjänster ringa eller besöka ingen har tid att ringa eller besöka inte företagaren får massor med deleterar mindre viktiga viktigt att tänka efter vem som är målgruppen informationen borde börja från egna invånare tar den positiva signalen med sig när man vet vad som händer och var vi befinner oss just nu We need a team, nobody can t do this alone Torneå Stad borde få en informatör som jobbar i tät samarbete med Haparandas informatör ett sätt att kommunicera till ortens invånare informering borde tas till befolkningen t.ex. olika evenemang GENOM FOTARBETE kommer ihåg bättre när man träffas personligen borde vara mer kundorienterad information hur får en ny företagare information om att starta eget inom området flera olika projekt på gång samarbete mellan projekter gällande kommunikation t.ex. STAR -projekt i Kemi informering borde börja från AMK - En webbsida som har länkar till alla nödvändiga/sidor som stöttar verksamheten Gemensam webbportal önskas! räcker det med en webbsida idealsituation: en gemensam webbsida (TVE + TB) samt enheternas gemensam FB -grupp där det kommuniceras både på finska och svenska dags att komma till nutiden, använda mer Facebook inom kommunikation

2 2eLINKEI 2 / 6 - Marknadsföring, tidningar hur kan vi kommunicera om svenskar till finnar och tvärtom via tidningsannonser svårt att nå t.ex. ungdomar, som inte beställer Pohjolan Sanomat eller Haparandabladet kunde användas mer lokala tidningar, speciellt på finska sidan? kontakter till lokala tidningar (HB, PS, Torniolainen, Lounais-Lappi) är viktigt! var är alla media representanter från denna evenemang? är det möjligt att få fler artiklar från andra sidan gränsen i områdets tidningar då skulle man veta på båda sidor vad som händer i tidningar skulle man kunna presentera veckans företagare publicitet i eget område på gemensamma webbsidor skulle man kunna presentera samma företag utöver informering ska man tänka på marknadsföring även fast samma saker i vissa del Handelsrådet + TEKK +kultur viktigt med samarbete - Konstaterades att språket är en utmaning, det är viktigt att information finns på båda språk på Tillväxtenhetens webbsidor projekt info finns endast på svenska borde den vara på båda språk tvåspråkighet både på TVE:s och TB:s sidor flera viktiga saker man skulle vilja diskutera om, men begränsat tid skulle man kunna arrangera diskussionstillfällen eller workshops med dagens tema för att lösa språkproblem, skulle man kunna t.ex. dela ut ordlistor så att det skulle vara enklare att diskutera - Vid diskussioner lyftes fram att en del upplevde namnet HaparandaTornio svår kortare och bättre namn skulle önskas, t.ex. Twincity 2. Tvåspråkighet (Studentgrupp) Hur fungerar tvåspråkigheten (svenska/finska) inom näringslivet i dagsläget? Hur viktigt är det att man kan få service på båda språk i HaparandaTornio området? - VIKTIGT att få service på båda språken, på båda orterna I Haparanda fungerar språkservicen bättre - VARFÖR fungerar inte språkservicen i Tornio? MODET att tala svenska saknas ATTITYDEN till svenska språket fortfarande dålig - HUR kan vi utveckla detta? Språkstudier bör göras mer intressanta och ändamålsenliga Studentutbyte > en veckas språkbad (Ha-studerande till Tornio och To-studerande till Haparanda)

3 3eLINKEI 3 / 6 3. Samarbete (Studentgrupp) Hur man kan utveckla samarbete mellan utbildningsorganisationer och företagare så at vi får ett djupare samarbete även över gränsen? Hur viktigt är att det finns samarbete över kommungränser (närområdets kommuner i både Sverige och Finland)? - Studerandena tycker att gränsen är viktig, eftersom den för med sig en dubbel arbetsmarknad och dubbla möjligheter HUR utvecklar vi saken? INFORMERING på båda sidor om gränsen (t.ex. vet man inte hurdana skolor/utbildningsmöjligheter det finns på andra sidan gränsen) NÄTVERKANDE HUR viktig är saken? businessområdet fördubblas genom språkmöjligheter fler praktikplatser på företagen 4. Näringslivstjänster Hur borde Haparandas och Torneås näringslivstjänster organiseras i framtiden? Hur bör utbudet av gemensamma näringslivstjänster se ut för att man lyckas fylla de behov som näringslivet har? - Gemensam service/lokal - WWW -sidor osv. - Företagsrådgivning på finska sidan bör tydliggöras. - Det borde satsas på mer resurser för att marknadsföra HaparandaTornio området för att locka nya etableringar till området. - Det borde finnas en tydlig koordinator som säkerställer att alla får den betjäning/service de behöver. 5. Arbetsmarknad Vad tyckte du Vad tyckte du om kvällen? Vad var bra och hur skulle vi kunna göra bättre i framtiden? om kvällen? Vad var bra och hur skulle vi kunna göra bättre i framtiden? Hur kan vi få en genuint gränsöverskridande, gemensam arbetsmarknad? - De som jobbar på andra sidan gränsen/överväger detta vet inte vilka skatteavdrag de har rätt till, information når inte fram. Därför finns det fördomar, själva tanken att arbeta i ett annat land kan vara avskräckande, vilket resulterar i att man inte tar några risker. Samma gäller för bosättning i det andra landet, t ex om man har jobbet kvar i gamla landet, man flyttar inte eftersom det kan bli krångligt med skatt/försäkringar.

4 4eLINKEI 4 / 6 - Sjukvård, försäkringar, vilken sida man tillhör i olika fall. - Gränskommun (t ex Torneå), icke-gränskommun (Keminmaa), olika regler. Kommunsammanslutning skulle hjälpa med detta, eller så måste staten betrakta ett större område som gränskommuner. - Det finns exempel på personer som inte fått barnbidrag från något land efter att ha börjat deltidsarbeta i annat land, detta slutade så att man för att få barnbidrag igen upphörde helt med deltidsarbetet, dvs. blev utan någon sysselsättning. Tolkning av reglerna kan vara hårdare i SV i detta fall. - När staten inte erbjuder basinformation om skatt/försäkringar/dylikt borde kommunerna ta fram detta genom att paketera sådan info även om det egentligen inte är kommunernas ansvar (brist på pålitlig information påverkar ju kommunal ekonomi när människor inte utnyttjar fullt ut den potential som finns i och med en gränsöverskridande arbetsmarknad). - De unga vet inte om vilka utbildningsmöjligheter som finns på andra sidan gränsen. - Identitetskris kan vara orsak till varför tvåspråkighet inom handeln inte blir av, för mycket prestige i frågan. - Som företagare vill man gärna arbeta enligt en HaparandaTornio modell men det är svårt att starta ny verksamhet på två språk från början. Exempel: om man är svensk är tröskeln att komma till FI och publicera en tidning högre än i Sverige. - Exempel från handeln: Det kan vara så att nästan hälften av kunderna kommer från SV men man har inte någon budget att annonsera i SV, franchisetagarna är bundna och måste följa det regelverk som kommer från centralt håll. Det har hänt ibland att kedjan inte skickar material fastän man ber om det. Följande teman diskuterades inte 6. Fördomar/negativa upplevelser - Bromsar fördomar/negativa upplevelser utveckling i vårt område - Om det finns problem hur kan vi överbrygga dem så att vi kan satsa på framtiden när det gäller utveckling av vårt område? 7. HaparandaTornio - Vad betyder HaparandaTornio till dig? - Är detta ett bra namn även för gemensamma näringslivstjänster, eller kan det vara något som begränsar/bromsar samarbete (utesluter detta Kemi och närkommunerna)?

5 5eLINKEI 5 / 6 Enkät 16 st. ifyllda blanketter Fråga 1. Har du använt/varit i kontakt med någon organisation som erbjuder näringslivstjänster i vårt område? Om ja, i vilket sammanhang? Nej: 3 Tom: 6 Ja: 7 - Nej, endast i samband med arbeten. - Många projekt, föreningar osv. I nuläget svårt att se vilken nytta man kan ha men vill gärna samarbeta där det går. - Väldigt lite. - Ja, i flera olika tillfällen på finska sidan, senast med att grunda eget företag. - Team Botnia, Meri-Lapin Startti och TE -center; att starta eget och bidrag. - Joo det har jag, i samband med expandering av företagets tjänstutbud. - Ja, samarbete inom vissa branscher på flera nivåer; Team Botnia, Meri-Lapin Startti osv.. Fråga 2: Hur skulle du utveckla näringslivstjänster samt näringsliv i vårt område, ge exempel på en viktig åtgärd/viktigaste åtgärder? - Haparanda-Tornio samarbete, grundläggande service först och efter det detaljer. - Synlighet på större område. - Näringslivstjänster borde vara mer tillgängliga, behöver utvecklas. Flera bra bitar som borde slås tillsammans. - Marknadsföring, informering till människor/människonära tjänster. - Information. - Att de som jobbar med utvecklingen närmar sig näringslivet, skapar förtroende som kommer när tydliga resultat finns. - Utveckla befintliga företagare osv. osv. osv. finns hur mycket som helst. - Gemensam vilja behövs = gemensam näringslivsstrategi = förbindelse. På basis av dessa går man framåt genom att vidta konkreta åtgärder. - Bättre information och tydligare, även via mail. Info vad som händer och beslut som har tagits. - Bredare samarbete, gemensam plattform till all information. - Samarbete mellan olika företag, mer information om samarbetsmöjligheter. - Affärsrelationer, nätverkandet, gemensam IT -nät var det skulle finnas information gällande området. - Finns inga genvägar, hur man än jobbar kommer det en ny generation. Systematiskt arbete framåt. Mycket besök och samtal mellan människor.

6 6eLINKEI 6 / 6 - Gemensamt företagsregister vore bra (företag från båda sidor av gränsen), gemensamma register, var information finns tillgänglig till alla. - Marknadsföring och informering! Annonser i tidningar fungerar inte lika bra som tidigare, sociala median gäller nuförtiden! - Marknadsföring av tjänster, information osv. - Näringslivstjänster borde marknadsföra sina tjänster mer och berätta om innehållet. - Likriktning av gränsområdets verksamheter till en verksamhet både inom HaparandaTornio och Kemi-Tornio-Haparanda området. Fråga 3: Vi anordnar olika aktiviteter under projekttiden. Vänligen ge oss återkoppling angående vilka tider som passar dig bäst samt vad för slags evenemang du är intresserad av. Frukostmöten 6 morgon 2 Företagsbesök 11 förmiddag 5 Föreläsningar/utbildningar 8 eftermiddag 2 Workshops/smågrupper 5 kväll 7 Samarbetsmöten 8 fredag 1 Webbenkät 2 Lunchmöten 2 Fråga 4: Vad tyckte du om kvällen? Vad var bra och hur skulle vi kunna göra bättre i framtiden? - Helt ok. - Färre presentationer, tidigare till saken. - Bra arrangerat och trevlig stämning. Tidtabellen höll inte, men ämnen var intressanta, så det gör ingenting. - Trevligt, lite jobbigt att hänga med pga. språket, få Haparanda företagare. - Bordsamtalet var intressant, genomförandet lyckades. - Ok enligt min åsikt, kanske hade kunnat vara mer diskussioner. - Genomförandet var verkligen bra och ämnet var också jätte intressant. - Hade varit bra att reservera tid för frågor, för jag tror att sådana hade funnits. - Ok! För lite företagare från Haparanda, varför? Trevligt! - Var är deltagare från Sverige? Arrangemanget gick bra och platsen var bra. Tvåspråkigheten fungerade utmärkt. - Fler företagare från Haparanda. Obalans i gränssamarbete. Svårt att se nyttan & målet i detta gränsöverskridande projekt. Alltid bra att försöka skapa samarbete över gränsen. - Bättre tidtabell! Trevligt evenemang! - Bra diskussioner, kräver starkt fortsättning. - Bra informationstillfälle. - Många mål, viktigt att priorisera.

Kommun och näringsliv tillsammans

Kommun och näringsliv tillsammans Kommun och näringsliv tillsammans Hur härligt vore Härjedalen utan idéer, jobb och företag? Det är lätt att inse att utan driftiga företagare, inga jobb och ingen tillväxt. Arbetet med Härjedalskontraktet

Läs mer

Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar:

Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar: företagsamhett Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar: 1. Attityder till företagande Det upplevs som

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Fackkompetens i fokus Det som artikeln och debatten handlar om är, att de flesta av dessa företag inte är seriöst

Fackkompetens i fokus Det som artikeln och debatten handlar om är, att de flesta av dessa företag inte är seriöst Säljupproret Av: Mattias Hillestrand, mattias@hillestrand.se (Publicerad i Bonnier Ledarskapshandböcker - Säljledning #3 i augusti 2011) Introduktion Under den senaste tiden har vi fått höra både på radio

Läs mer

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen.

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen. När ska vi som kollegor ge varandra feedback? Generellt Det kan finnas naturliga orsaker till beteendet så man behöver kanske inte ge feedback till allt. Man måste också bedöma läget angående dagsformen

Läs mer

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema:

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Hur ser företagandet ut i Söderort och hur kan vi utveckla det? Här en sammanfattning av vad som sas av medverkande i Gilla Söderort

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt

It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt Slutrapport för pilotprojektet It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt November 2014 av Gunilla Lundberg och Adel Mojtahedi En projektbeskrivning Svenska favoriter är ett projekt som

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Utvärdering av projekt Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Bakgrund Under de senaste 10 åren har mjölkproduktionen visat en nedåtgående trend i Sverige. Norra Uppland, Dalarna och Gävleborgs

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal.

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. BILD 2015-01-16 Uppdrag: 257482, Utvärderingsstudie Livsstilar

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Sammanställning av enkät och intervjuer med medlemsföretagen i Automation Region

Sammanställning av enkät och intervjuer med medlemsföretagen i Automation Region 2010-03-25 Sammanställning av enkät och intervjuer med medlemsföretagen i Automation Region Medlemsföretagen i AR är nöjda med nätverkets aktiviteter hittills. Det finns dock en betydande enighet om att

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson.

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson. NPF-Huset förstudie Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset av Fredrik och Michelle Nanneson en rapport från NPF-Huset Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset

Läs mer

LÖSNINGSFOKUS I HANDLEDNING

LÖSNINGSFOKUS I HANDLEDNING LÖSNINGSFOKUS I HANDLEDNING Innehåll LÖSNINGSFOKUSERAT SYNSÄTT... 2 LÖSNINGSFOKUS I HANDLEDNING - GRUNDTANKAR OCH INNEHÅLL -... 4 HUR SER MAN PÅ HANDLEDNING INOM DEN LÖSNINGSFOKUSERADE MODELLEN?... 4 VAD

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer