Hej, och välkommen till GLOBALA!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hej, och välkommen till GLOBALA!"

Transkript

1 Hej, och välkommen till GLOBALA! Vi tror och hoppas att du ska trivas här hos oss under de 3 år som väntar! De fyra ledord som genomsyrar skolkulturen på Globala gymnasiet är omtanke, tillit, respekt och ansvar. Vi visar omtanke för varandra. Skolan är en öppen plats där vi litar på varandra. Vi visar respekt för varandra och vår skolbyggnad, och tar personligt ansvar för våra handlingar. Vår utgångspunkt är att alla människor har samma värde, rättigheter och skyldigheter gentemot varandra. Här kommer en hel del viktig information som du behöver ta del av. Det är också en del dokument som du måste fylla i och lämna tillbaka till din mentor senast måndagen den 24/8. Eftersom du med största sannolikhet är omyndig måste dessutom din vårdnadshavare också skriva under dessa dokument. Vi vill även påminna om föräldramöte Tisdagen den 1/9 kl 18:00. Vi startar upp i aulan. På vår hemsida (eller om du laddar ner vår APP) hittar du aktuella kontaktuppgifter och kalendarium. Under fliken ELEV/Information & blanketter hittar du också all information du får här digitalt:

2 SKOLANS ÖPPETTIDER Skolan är öppen för elever måndag till fredag mellan kl och Alla elever får en sk aptusbricka som används för att komma in i skolan under dessa tider. Aptusbrickan är personlig och kvitteras ut i åk 1. Utöver detta kan du som elev vara kvar i skolan till kl 18:30 alla dagar. ELEVSKÅP Som elev på Globala gymnasiet får du låna ett skåp för ett läsår i taget. Detta gör du genom att kvittera ut en nyckel i början av läsåret. Om du tappar bort nyckeln kostar det 150 kr att tillverka och få en ny. Skolan har möjlighet att öppna skåpet om det finns speciell anledning till detta. RÖKNING Enligt skollagen är rökning förbjuden på skolan. Det gäller även på skolans skolgård. Vi kan inte hindra någon elev från att röka på gatan utanför skolan eftersom detta är offentlig plats men vår önskan är att inga elever röker under skoldagen. SKOLMATSALEN På globala gymnasiet har vi ett eget tillagningskök där vi enligt ett beslut i skolkonferensen serverar vegetarisk kost. Om du har önskemål om specialkost måste du fylla i en blankett om specialkost och lämna direkt till kökschefen. Blanketten delas ut vid skolstart men finns även på hemsidan under ELEV/Information & blanketter. OBS: Du måste fylla i en ny blankett för varje läsår. CAFÉ Caféet är elevdrivet och oftast öppet mellan klockan och varje dag. SKOLHÄLSA Som elev har du tillgång till skolsköterska, studiehandledare och kurator. På hemsidan hittar du aktuella kontaktuppgifter och ev. besökstider. STÄDNING På Globala gymnasiet tar vi alla gemensamt ansvar för våra lokaler. Enligt ett beslut i skolkonferensen tar vi bland annat av oss skorna inomhus. Detta gör både att vi sliter mindre på våra lokaler, behöver städa mindre och vi tycker dessutom att det skapar en skön stämning på skolan! Du som elev förväntas alltså ta ansvar för att det ser rent och fräscht ut efter dig i klassrummet, i matsalen, i caféet osv. Allt blir mycket roligare då! SCHEMA Vi använder oss av personliga scheman och därför valt att inte ha länken till schemat på hemsidan. Länken får du tillgång till via din inloggning i FRONTER, vår gemensamma ITportal. Det är enkelt att spara länken som ett bokmärke för att slippa logga in för att se ditt schema. Det går också att dela med sig av schemalänken till exempelvis föräldrar. Schemat läggs av en schemaläggare på varje program och är unikt för varje projekt. Det betyder att det inte är ett och samma schema hela terminen utan att det ändras vecka för vecka. Det finns fasta ramtider (fyra 80- minuterspass per dag, 2 gemensamma raster och lunch) kl.8:50-15:50. Undantag är måndagar (start 10:30) och tisdagar (slut 14:40). SJUKANMÄLAN & FRÅNVARO Globala gymnasiet använder Skola 24 för att registrera frånvaro. Sjukanmälan via telefon Före klockan 12: Efter klockan 12: (OBS: inringd sjukanmälan registreras efter kl 16:00) Skola 24 Det är även möjligt att göra sjukanmälan och ta del av elevfrånvaron direkt i Skola 24. Vi är skyldiga att meddela när du som elev/ditt barn har olovlig frånvaro. Genom att du som vårdnadshavare anmäla dig till Skola 24 får du ett mail direkt till den e-post då ditt barn har olovlig frånvaro.

3 För att kunna ta del av denna tjänst måste du som vårdnadshavare skicka ett mail till med följande information: Ärenderaden: Anmälan Skola 24 Elevens för- och efternamn Personnummer Klass Vårdnadshavare 1 Namn Personnummer Mailadress Vårdnadshavare 2, i förekommande fall Namn Personnummer Mailadress Du får ett mejl av oss med instruktioner och aktiveringskod när du blivit registrerad för tjänsten. Ledighet Mentor kan bevilja ledighet för ex begravning eller liknande. Ledighetsansökan finns på hemsidan under ELEV/Information & blanketter. och i Fronterrummet Information skolan. Ifylld blankett lämnas till elevens mentor. Om skolk i gymnasieskolan Utbildningen i gymnasieskolan är frivillig, men har man börjat som elev i gymnasieskolan måste man vara närvarande och delta i undervisningen. Närvarokravet finns för att eleven ska kunna nå målen för utbildningen, men är också är också en förutsättning för att läraren ska kunna göra en korrekt och rättvis bedömning av elevens kunskaper. Elever som studerar på heltid under minst nio månader har rätt till studiebidrag från Centrala studiestödsnämnden (CSN) för tio månader. Skolan är därför skyldig att rapportera till CSN när en elev inte bedöms studera på heltid. Skolans rapport kan leda till att CSN drar in studiebidragen. Detta kan i sin tur påverka familjens rätt till annat ekonomiskt stöd. Nedan följer information från Skolverket och CSN om skolk i gymnasieskolan och hur det påverkar studiebidragen. Eleven ska delta i undervisningen Varje elev har ett individuellt schema som visar den undervisning han eller hon ska delta i. Förutom traditionell undervisning i klassrummet kan det innebära att eleven självständigt under lärarens ledning genomför arbetsuppgifter som kräver besök på bibliotek, institutioner, arbetsplatser m.m. Att eleven endast vistas i skolans lokaler räcker inte. Det är läraren som bedömer om eleven deltagit i undervisningen, d.v.s. varit aktivt studerande. Mentors eller rektors beslut om ledighet för en elev är ett undantag. Vad är skolk? En elev som är frånvarande från undervisningen och som inte har en giltig anledning, skolkar. Som giltig frånvaro räknas t.ex. att man har fått ledigt eller är sjuk. Om eleven är sjuk eller inte kan delta i skolarbetet av annan anledning ska hen direkt anmäla det till skolan. Vad får föräldrarna veta om elevens frånvaro? Skolan ska informera dig som förälder om elevens skolsituation och frånvaro, samt berätta vad som händer om eleven skolkat. Om eleven är myndig kan skolan inte på eget initiativ kontakta dig utan elevens samtycke. Du kan däremot själv kontakta skolan för att få reda på om eleven varit frånvarande. Studera på heltid och få studiebidrag Elever i gymnasieskolan får studiebidrag från CSN om de studerar på heltid. Studiebidragen betalas ut till dig som är vårdnadshavare, när eleven inte är myndig, och till eleven själv från den månad eleven blir myndig. Studiebidraget är kr i månaden. Eleven kan även söka extra tillägg och inackorderingstillägg för varje läsår. Att studera på heltid innebär att eleven ägnar hela sin arbetstid till studier och kontinuerligt deltar i undervisningen. Det finns undantag, exempelvis för elever med funktionshinder eller individuell studieplan. Vad händer när skolan rapporterar skolk till CSN? När skolan rapporterat att en elev skolkar beslutar CSN om studiebidraget ska dras in

4 eller inte. Först skickar CSN uppgifterna från skolan till dig som är vårdnadshavare eller till eleven om hen är myndig. Ni får då 14 dagar på er att reagera på uppgifterna. Om ni inte hör av er beslutar CSN att studiebidragen ska dras in. Om ni svarar att skolans uppgifter inte stämmer kontaktar CSN skolan igen. Därefter beslutar CSN om studiebidragen ska dras in eller inte. CSN informerar också Försäkringskassan om att eleven inte längre får studiebidrag. Det innebär att familjen kanske inte längre har rätt till förlängt underhållsstöd, bostadsbidrag och flerbarnstillägg. Mer information om e-legitimation hittar du på Du kan också logga in direkt via adressen fronter.stockholm.se (ej www). Fliken Medborgare är förvald och med inloggningsalternativ Certifikat eller Bank-id. Det är även här elever loggar in hemifrån och då via fliken elever. Elevers inloggningsuppgifter hanteras av skolan. Återbetalning av studiebidrag CSN stoppar utbetalningen av studiebidrag så snart ett beslut har fattats. Men CSN:s utredning tar oftast sådan tid (bl.a. ges 14 dagar för synpunkter) att utbetalningen i slutet av månaden inte hinner stoppas. Eleven måste därför betala tillbaka det studiebidrag som hen fått under CSN:s utredning. Om eleven börjar studera på heltid igen under terminen kan CSN låta bli återkravet och i stället avstå från att betala ut motsvarande belopp. Hur kan eleven få tillbaka studiebidraget? Om eleven börjar studera på heltid under pågående läsår ska skolan rapportera detta till CSN som börjar betala ut studiebidragen igen. Det behövs inga nya ansökningar för att få tillbaka det extra tillägget och inackorderingstillägget under läsåret. När ett nytt läsår startar får alla elever studiebidrag automatiskt. FRONTER Vi använder oss främst av FRONTER som digital läroplattform. Du som vårdnadshavare har också tillgång till FRONTER. Som vårdnadshavare har du exempelvis tillgång till allmän information om skolan, studie- och yrkesvägledning och bibliotek. Inloggning i Fronter Inloggning sker via skolans hemsida med hjälp av BankID eller annan e-legitimation. Gå till och klicka på Fronter i menyn längst upp på webbsidan. Den öppnar ett nytt fönster där du loggar in med hjälp av din e-legitimation. Om du saknar e-legitimation kontakta din bank. Varför e-legitimation? På vårdnadshavarens konto i Fronter finns flera uppgifter om eleven. De uppgifterna får inte hamna i orätta händer och därför ska alla vårdnadshavare använda e-legitimation eller BankID. Vad krävs? För att logga in som vårdnadshavare till Fronter krävs: Internetansluten dator Java (hämtas på Webbläsare t ex, Internet Explorer 7/8, Firefox E-legitimation Hjälp med inloggning har information om inloggning med e-legitimation. Direktlänk finns även på inloggningssidan för Fronter fronter.stockholm.se

5 Bankernas gemensamma information finns på Stockholms medborgarsupport Under utveckling Fronter utvecklas hela tiden. Idag är det 21 skolor som öppnat för vårdnadshavare. Alla Stockholms stads gymnasieskolor arbetar med Fronter, men det är upp till skolan själv att bestämma när de vill öppna Fronter för vårdnadshavare samt vilket innehåll som ska visas. UTLÅN AV EX DIGITALKAMEROR Om du som elev behöver låna digital utrustning för att kunna utföra en skoluppgift kan du låna detta på skolan. Ut- och inlåningen sker med hjälp av ditt bibliotekskonto av Thomas Mattsson i receptionen. Observera att Thomas är den enda som har befogenhet att låna in/ut kameror. Om man tar sönder/skadar eller inte återlämnar den digitala utrustningen komplett som man lånat blir man ersättningsskyldig. OBS: den person som står som låntagare är också den ersättningsskyldige. SKOLBIBLIOTEKET Vi är glada och stolta för att vi har ett bibliotek! Det är öppet varje dag när skolan är öppen och bemannat 9-16 alla dagar förutom fredagar. Du kan även sitta och plugga här eftersom det finns ett antal enskilda studieplatser. Utöver det fysiska biblioteket har du som elev även tillgång till en mängd olika databaser och uppslagsverk via biblioteksrummet i FRONTER. För att biblioteket ska fungera krävs det att vi tar gemensamt ansvar för att det som lånas också kommer tillbaka. Det är därför viktigt att du känner till och följer de låneregler som gäller! du ansvarar för alla lån som görs på ditt konto. Det är inte tillåtet att låna böcker åt andra. Du bör veta att dina personuppgifter registreras och vid behov kan användas för fakturering och adressökning. Om du inte följer lånereglerna har biblioteket rätt att med omedelbar verkan återkalla din lånerätt. Det är strikt förbjudet att ta böcker ur biblioteket utan att låna dem. Böcker som lånats på kommunala bibliotek kan inte lämnas in på skolbiblioteket. Du kan själv enkelt gå in på ditt lånekonto via bibliotekssidan på FRONTER för att se vilka lån du har, förfallodatum osv. b Lånetider och påminnelser Som låntagare ansvarar du för att de läroböcker, biblioteksböcker och andra medier som lånats återlämnas senast på angiven förfallodag. Lånetiden kan variera beroende på om det är biblioteksböcker eller läromedel. Skön- och facklitteratur har i regel en lånetid på 4:a veckor och läromedel lånas vanligtvis ut terminsvis eller hela projektperioden. Låntagaren är skyldig att hålla sig informerad om när boken ska återlämnas. Påminnelser skickas ut regelbundet via e-post och sms. Påminnelser och ersättning Böcker/medier som inte har lämnats tillbaka när skolan har skickat tre påminnelser om återlämning anses som förkomna och elev/vårdnadshavare är skyldig att ersätta dem. Detsamma gäller bok/media som allvarligt skadats eller på något annat sätt utsatts för onormalt stort slitage. Om boken/mediet är slitet vid utlån kan bibliotekspersonalen anteckna detta. Låntagare kan ersätta förkomna böcker med en schablonsumma på 250:- eller ersätta det som förekommit eller skadats med ett likadant exemplar. Räkning skickas hem 1-2 gånger/år. Personligt lånekonto All utlåning sker med hjälp av ett personligt lånekonto som du får i början av din första termin på skolan. Lånekontot är personligt och

6 BIBBLANS ÖVERLEVNADSGUIDE Håll koll på påminnelser via SMS- och mail så du lämnar boken i tid. Gå själv in och hantera dina lån via den här länken (omlån, kolla förfallodatum osv) b/pub Skriv ditt namn på klisterlapparna på lärobokens utsida så du håller koll på just din bok. Låna inte ut böcker till dina kompisar. Glöm inte det digitala biblioteket via fronterrummet Biblioteket. Fråga alltid om du undrar något antingen direkt eller via mail! LÄS- & SKRIVSVÅRIGHETER? För att du ska lyckas så bra som möjligt med dina studier så erbjuder Globala gymnasium dig följande: I din dator har du tillgång till verktyg för skrivande och nyttjande av alternativa funktioner såsom talsyntes och rättstavningsprogram. Inskannade läromaterial laddar du ner från de olika kursrummen på läroplattformen (Fronter). Mentor eller IT-pedagog kan hjälpa dig med detta. Inlästa böcker, sk talböcker, erbjuds alla med läsnedsättning via Legimus, Myndigheten för digitala medier. Det är Lotta i biblioteket som hjälper dig med allt kring detta. Tex registrera dig för Egen nedladdning, visar hur du använder enkelt på din Mac med I-tunes och läsprogram Appen Legimus. För att få tillgång till talböcker behöver vårdnadshavare skriva under avtal gällande detta (Avtal för användning av MTM:s digitala bibliotek). Avtalet hämtar du hos Lotta i biblioteket. På läroplattformen (Fronter) finns information om vilka program och alternativa verktyg du som elev har tillgång till (tex ClaroRead, StavaRex och SpellRight till din Mac samt Gustavia som är en digital ordbork) Dessa verktyg fungerar bäst med MS Office paket som också finns på läroplattformen. Du kan också använda dina privata verktyg som du (enkelt och gratis) kan skaffa genom din logoped. Varje hösttermin ges information om dataverktyg och inlästa talböcker under introduktionsveckan samt workshop under terminerna. Detta ges till alla elever av Maureen Nalunga (IT-pedagog) och Lotta Frecon (bibliotekspedagog). Om du eller dina föräldrar har frågor eller funderingar, kontakta: IT-pedagog: Maureen Nalunga Rektor: Pernilla Ericols IKT-pedagog Mattias Winnberg Bibliotekspedagog Lotta Frecon: (frågor gällande Legimus och talböcker) INFORMATION OM DATORANVÄNDNINGEN På Globala gymnasiet arbetar alla elever och lärare med Apple/MacBook. Elever och lärare administrerar sina egna datorer vilket skapar bra förutsättningar för den tillgängliga och flexibla lärmiljön som vi eftersträvar. Bakgrund Sedan skolan startade 2004 har vi lånat ut en bärbar dator till varje elev i syfte att ge eleven förutsättningar att bygga upp en bred digital kompetens med möjlighet att lära sig utnyttja ny teknik för lagring, informationsinhämtning, analys, produktion och framställning. Vi arbetar på skolan med den webbaserade undervisningsportalen Fronter där vi samlar allt som har med undervisningen att göra. Vi har även installerat ett trådlöst nätverk som täcker alla lokaler på skolan. Av Stockholms stads gymnasieskolor tror vi oss ha kommit längst då det gäller användandet av datorn som ett pedagogiskt hjälpmedel.

7 Under läsåret 2009/2010 fick vi tillåtelse av Utbildningsförvaltningen att på vårt program SP-Bild testa att arbeta med Mac-datorer. Denna försöksverksamhet har utvärderats och visat sig vara en succé. Elevernas datorkompetens har ökat och arbetet med datorerna har effektiviserats. Under år 2010 bytte hela Stockholms stad ITsystem då Volvo IT tog över hanteringen av stadens datorer men Globala gymnasiet har fått tillstånd att inte ansluta sig till det nya systemet. Vi kan alltså även läsåret 2015/2016 fortsätta att arbeta med MacBook där elever och lärare administrerar sina egna datorer. Nu finns två alternativ för dig som elev Alternativ 1 Du som elev får låna en dator under den tid du är inskriven på skolan och vi kommer att skriva ett avtal med dig om villkoren för lånet, t.ex. vilka skyldigheter du har då det gäller vård och användning. Du kan varje morgon hämta en lånedator i receptionen som du sedan måste lämna tillbaka i receptionen då du lämnar skolan för dagen. Datorn ska hanteras aktsamt och skyddas från t ex vätska och stötar. Du får inte lämna datorn i ditt elevskåp över natten. Alternativ 2 Du som elev får låna en dator under den tid du är inskriven på skolan och vi kommer att skriva ett avtal med dig om villkoren för lånet, t ex vilka skyldigheter du har då det gäller vård och användning. Alternativ 2 innebär att datorn blir mer personlig genom att du tar hem datorn när du inte använder den i skolan. Villkoren för detta är att du vid skolstarten betalar 300 kr/läsår. Denna kostnad täcker en allriskförsäkring (som är knuten till datorn) och dessutom kostnaden för ett skyddsfodral som måste användas vid transporten mellan skolan och hemmet. Skolan står för leasingkostnaderna under den tid du går på skolan. Väljer du detta alternativ har du möjlighet att friköpa datorn då du efter tre års studier slutar på Globala gymnasiet. Det behöver du inte bestämma nu, du får ett erbjudande om friköp när du slutar skolan. Friköp av datorn Datorn kan friköpas från finansieringsföretaget efter tre års användning. Priset för friköp beror av aktuellt restvärde vid friköpstillfället. Observera att friköpet hanteras av leverantören Lineducation och inte av skolan. Information om friköp ges av Lineducation i god tid innan studenten. Försäkring I vårt avtal med leverantören (Lineducation) ingår en allriskförsäkring som kan täcka upp där garantin inte kan skydda. För försäkringen gäller en självrisk på kr. Läs mer om försäkringen i bifogat informationsblad. Vår erfarenhet efter att ha använt denna försäkring i flera läsår är att kraven på aktsamhet är högt ställda. Vi vill redan nu påpeka att för stöld av datorn gäller försäkringen endast om det handlar om inbrott, försäkringen täcker inte stöld pga. oaktsamhet som t ex att man inte har datorn under uppsikt. Det är inte heller självklart att försäkringen täcker skador som uppkommit pga. vätska och stötar, här gäller att ingen vätska får förvaras i närheten av datorn och att datorn alltid ska hanteras aktsamt och när den inte används förvaras i en datorväska. Även de fall då försäkringen kan utnyttjas innebär en kostnad för eleven/vårdnadshavaren i form av självrisken på 1000kr. Avtal Vi planerar att dela ut de nya MacBookdatorerna i samband med skolstarten i augusti. För att eleven ska kunna ta emot en lånedator krävs att ni har fyllt i det bifogade avtalet och för de elever som väljer alternativ 2, d v s en mer personlig dator som kan friköpas, ska dessutom en inbetalning göras på 300kr/läsår till Postgirokonto I textfältet ska koden K3015IKB1343 samt namn, personnummer på eleven anges. Frågor Har du frågor är du välkommen att skriva till IT-pedagog Maureen Nalunga:

8 Här kan du anteckna lite saker

Hej, och välkommen till GLOBALA!

Hej, och välkommen till GLOBALA! Hej, och välkommen till GLOBALA! SKOLSTART ÅK1 Vi tror och hoppas att du ska trivas här hos oss under de 3 år som väntar! De fyra ledord som genomsyrar skolkulturen på Globala gymnasiet är omtanke, tillit,

Läs mer

Hej, och välkommen till GLOBALA!

Hej, och välkommen till GLOBALA! Hej, och välkommen till GLOBALA! SKOLSTART ÅK1 1617 Vi tror och hoppas att du ska trivas här hos oss under de 3 år som väntar! De fyra ledord som genomsyrar skolkulturen på Globala gymnasiet är omtanke,

Läs mer

FRONTER ANVÄNDARMANUAL FÖR VÅRDNADSHAVARE

FRONTER ANVÄNDARMANUAL FÖR VÅRDNADSHAVARE FRONTER ANVÄNDARMANUAL FÖR VÅRDNADSHAVARE Inledning Inloggning till Fronter Hitta i Fronter Frånvaro Elevdokumentation Studieplan Inledning Vem ska läsa den här informationen? Den här informationen vänder

Läs mer

Följ frånvaron Både giltig och ogiltig frånvaro syns tydligt i Fronter. Vårdnadshavare, lärare och elev får överblick över elevens frånvaro.

Följ frånvaron Både giltig och ogiltig frånvaro syns tydligt i Fronter. Vårdnadshavare, lärare och elev får överblick över elevens frånvaro. UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (9) 2011-08-08 Guide FRONTER ANVÄNDARMANUAL FÖR VÅRDNADSHAVARE Inledning Inloggning till Fronter Hitta i Fronter Frånvaro Studieplan Inledning Vem ska läsa den här informationen?

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 15/16

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 15/16 Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 15/16 Kontakt Jens Naezer rektor 0725 17 77 99 Steffen Dotter administratör 031 337 89 00 För övrig personal se hemsidan för aktuell information.

Läs mer

Handledning till snabbguide om studiebidrag på gymnasiet

Handledning till snabbguide om studiebidrag på gymnasiet Handledning till snabbguide om studiebidrag på gymnasiet Senast uppdaterad, juni 2016 CSN nr 1028A/1606 Inledning Den här handledningen kan du ha som stöd om du ska använda snabbguiden för att informera

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 Välkommen till Nyköpings Gymnasium Tessin! Vi önskar dig varmt välkommen till Nyköping Gymnasium Tessin. I detta häfte finns viktig information som är bra att känna

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

Rev. 2015 09 17. Handledning till MTM:s användarregister

Rev. 2015 09 17. Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 09 17 Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 09 17 Innehållsförteckning Inledning... 2 Kom igång... 2 Logga in... 2 Startsidan... 3 Mitt bibliotek... 3 Mina uppgifter... 4 Registrera

Läs mer

Rev. 2015 08 31. Handledning till MTM:s användarregister

Rev. 2015 08 31. Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 08 31 Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 08 31 Innehåll Inledning... 1 Kom igång... 1 Logga in... 1 Startsidan... 2 Mitt bibliotek... 2 Mina uppgifter... 3 Registrera låntagare...

Läs mer

Sollefteå kommun Vallaskolan

Sollefteå kommun Vallaskolan Välkomna till ett nytt läsår! Nu har ett nytt läsår börjat och vi känner oss glada över att era barn åter är i skolan. Vi hoppas att ni har haft en fin sommar tillsammans och att ni känner er redo inför

Läs mer

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2012-2013 MJÖLBY GYMNASIUM. DACKESKOLAN Besöksadress Burensköldsvägen 33 Postadress 595 80 Mjölby Telefon 0142-850 00 (växel)

Läs mer

Regler för datoranvändning på Åva Gymnasium

Regler för datoranvändning på Åva Gymnasium Regler för datoranvändning på Åva Gymnasium För att datoranvändningen på skolan ska fungera är det oundvikligt att etiska krav ställs på användarna. Kraven skiljer sig inte mycket från övriga krav som

Läs mer

Lättläst om studiehjälp

Lättläst om studiehjälp Lättläst om studiehjälp 2014 2015 1 2 Välkommen till CSN I den här broschyren kan du läsa om studiehjälp. Studiehjälp är pengar som du kan få när du studerar på gymnasiet, komvux eller folkhögskola. Studiehjälp

Läs mer

Rev Handledning till MTM:s användarregister

Rev Handledning till MTM:s användarregister Handledning till MTM:s användarregister Innehållsförteckning Inledning... 1 Ditt registrerarkonto... 1 Vem får du registrera?... 1 Filmer... 1 Logga in... 2 Startsidan... 2 Mitt bibliotek... 2 Mina uppgifter...

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 12/13

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 12/13 Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 12/13 Välkommen till Aspero Idrottsgymnasium! Vi på Aspero Idrottsgymnasium har som mål att göra dig till vinnare - både studiemässigt,

Läs mer

Börja skriv för a6 lägga in text. Handbok - de la gardienätet. för vårdnadshavare. Uppdaterad 2012-09- 10

Börja skriv för a6 lägga in text. Handbok - de la gardienätet. för vårdnadshavare. Uppdaterad 2012-09- 10 Börja skriv för a6 lägga in text Handbok - de la gardienätet för vårdnadshavare innehållsförteckning Var loggar jag in?/ Inloggning... 1 Funktioner på De la Gardienätet... 2 Fält på startsidan... 2 Vid

Läs mer

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november ELEVHANDBOK Besöksadress: Åsgatan 15, Falun Postadress: Box 127 791 23 Falun Skolans telefonnummer: 023-584 20 Sjukanmälan telefon: 023-584 57 Fax: 023-150 52 E-post: Se respektive mentor Följande ifylles

Läs mer

Elevinformation ESmix Åk 1-4

Elevinformation ESmix Åk 1-4 orpsskol an Gymnasiekontoret Anderstorpsskolan Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan www.anderstorpsskolan.se Elevinformation ESmix Åk 1-4 På hemsidan, www.anderstorpsskolan.se hittar du aktuell

Läs mer

komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306

komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306 Rutiner för studeranderapportering i Mina tjänster komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306 Innehåll Inledning 3 Kundstöd 3 Om CSN 4 Studiehjälp 4 Studiemedel 4 Skolans ansvar 5 Att lämna

Läs mer

Låneavtal för. Personlig elevdator i grundskolan. Falköpings kommun 2012-...

Låneavtal för. Personlig elevdator i grundskolan. Falköpings kommun 2012-... Låneavtal för Personlig elevdator i grundskolan Falköpings kommun 2012-... 1 Allmänna förutsättningar Falköpings kommun erbjuder elever att genom lån disponera en bärbar dator. Datorn skall ses som ett

Läs mer

Handbok för medborgare i Dexter. Version 2.0 för Dexter 3.9 Anpassad för Lapplands Gymnasium 2014-01-02/MAEV

Handbok för medborgare i Dexter. Version 2.0 för Dexter 3.9 Anpassad för Lapplands Gymnasium 2014-01-02/MAEV Handbok för medborgare i Dexter Version 2.0 för Dexter 3.9 Anpassad för Lapplands Gymnasium 2014-01-02/MAEV Innehåll Inledning... 2 Vem är medborgare?... 2 Hur får jag mitt konto?... 2 Hur loggar jag in?...

Läs mer

Utdelning sker under skoltid på en skola åt gången med beräknad start under början av höstterminen 2016.

Utdelning sker under skoltid på en skola åt gången med beräknad start under början av höstterminen 2016. Elevens namn och klass Utdelning av ipad Under hösten 2016 kommer alla elever från år 7 till 9 få varsin ipad. Modellen är ipad mini 2 med 16 GB lagringsutrymme som levereras i ett fodral tillsammans med

Läs mer

SKOLNYTT. Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35. MATSEDEL vecka 34/35. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås, pot

SKOLNYTT. Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35. MATSEDEL vecka 34/35. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås, pot SKOLNYTT Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35 MATSEDEL vecka 34/35 Måndag LOV Tisdag LOV Onsdag LOV Torsdag Makaroner, korv Fredag Fläskkarré, sås, pot. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås,

Läs mer

Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb. Gustav Vasa skola. Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755

Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb. Gustav Vasa skola. Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755 Tel. 070-12 44 755 Gustav Vasa skola Fritidsklubben Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb Gustav Vasa skola Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755 marika.tiemann@stockholm.se

Läs mer

De Geerhandboken. Innehåll 1. INLEDNING 2. NÄRVARO 3. ELEVHÄLSA 4. BETYG OCH BEDÖMNING 5. GYMNASIEEXAMEN 6. ELEVDEMOKRATI 7. IKT 8.

De Geerhandboken. Innehåll 1. INLEDNING 2. NÄRVARO 3. ELEVHÄLSA 4. BETYG OCH BEDÖMNING 5. GYMNASIEEXAMEN 6. ELEVDEMOKRATI 7. IKT 8. De Geerhandboken Innehåll 1. INLEDNING 2. NÄRVARO 3. ELEVHÄLSA 4. BETYG OCH BEDÖMNING 5. GYMNASIEEXAMEN 6. ELEVDEMOKRATI 7. IKT 8. ORDNINGSREGLER 9. KONTAKTUPPGIFTER Under uppdatering, se hemsida istället

Läs mer

Låneavtal för personligt digitalt lärverktyg* Strandskolan * Digitalt lärverktyg kan vara PC, Ipad, smartphone och Chromebook förkortas till DLV.

Låneavtal för personligt digitalt lärverktyg* Strandskolan * Digitalt lärverktyg kan vara PC, Ipad, smartphone och Chromebook förkortas till DLV. Låneavtal för personligt digitalt lärverktyg* Strandskolan 1. Bakgrund 2. Handhavande, användning och ansvar 3 Leverans, låneperiod och återlämnande 4 Säkerhetskopiering/lagring 5 Försäkring och garanti

Läs mer

Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium

Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium Viktig information till elever och föräldrar på Magelungens gymnasium Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium Vi tycker det är mycket roligt att få välkomna dig till vår skola. Vi

Läs mer

Kungsgårdshandboken för Språkintroduktion 2016/17

Kungsgårdshandboken för Språkintroduktion 2016/17 Kungsgårdshandboken för Språkintroduktion 2016/17 Innehåll 1. Inledning Språkintroduktion 2. Närvaro 3. Elevhälsa 4. Betyg och bedömning 5. Elevdemokrati 6. IKT 7. Ordningsregler 8. Kontaktuppgifter Välkommen

Läs mer

Avtal för lån av personligt lärverktyg (dator/ipad/ Chromebook ) från Lerums kommun

Avtal för lån av personligt lärverktyg (dator/ipad/ Chromebook ) från Lerums kommun LERUM4000, v 2.0, 2011-10-04 1 (5) Lärande Avtal för lån av personligt lärverktyg (dator/ipad/ Chromebook ) från Lerums kommun 1. Bakgrund Lerums kommun vill skapa goda förutsättningar för en utbildning

Läs mer

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd.

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd. Ordningsregler Under skoltid får endast Önnerödsskolans elever, personal och eventuella gäster vara på skolan. Gästerna ska innan besöket meddela skolans expedition när och varför de kommer. Dessa ordningsregler

Läs mer

Information och regler Från A till Ö

Information och regler Från A till Ö Information och regler Från A till Ö Vi vill utveckla vår skola, så att våra elever ges de bästa förutsättningarna att nå målen i en miljö som präglas av kreativitet, framtidstro och lust att lära. En

Läs mer

PM om frånvaro och CSN

PM om frånvaro och CSN 2014-05-14 Till studiehandledarpärmen PM om frånvaro och CSN Kunskapsförbundet Väst Birger Sjöberggymnasiet Postadress Box 217 Besöksadress Telefon Telefax E-post Hemsida 462 23 Vänersborg Idrottsgatan

Läs mer

Utbildningsförvaltningen Sida 1 (10) Välkommen till. Matteusskolan. Läsåret 2014/2015. stockholm.se

Utbildningsförvaltningen Sida 1 (10) Välkommen till. Matteusskolan. Läsåret 2014/2015. stockholm.se Utbildningsförvaltningen Sida 1 (10) Matteusskolan 2014-08-07 Välkommen till Matteusskolan Läsåret 2014/2015 stockholm.se Sida 2 (10) Innehåll Läsårsdata 2014/2015 4 2014 4 2015 4 Att anslå hemma 5 Sjukanmälan

Läs mer

Låneavtal för personlig elevdator

Låneavtal för personlig elevdator Låneavtal för personlig elevdator Säffle kommun 1 Allmänna förutsättningar Herrgårdsgymnasiet i Säffle kommun erbjuder eleverna att under sin studietid, genom lån disponera en bärbar dator med tillhörande

Läs mer

3. Låneperiod. 4. Förvaring

3. Låneperiod. 4. Förvaring LERUM4000, v 2.0, 2011-10-04 1 (5) Lärande Avtal för lån av personligt lärverktyg (dator eller ipad) från Lerums kommun 1. Bakgrund Lerums kommun vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern

Läs mer

Elevkort - Om något händer

Elevkort - Om något händer Elevkort - Om något händer Personliga uppgifter Namn Personnummer Telefon bostad Mobiltelefon Mailadress Startår och Inriktning Bostadsadress Postnr Ort Boende under skolveckan Närmaste anhöriga Vårdnadshavare

Läs mer

Kontrakt för lån av personlig dator från Nösnäsgymnasiet i Stenungsund

Kontrakt för lån av personlig dator från Nösnäsgymnasiet i Stenungsund Manual Kapitel 12 Blanketter, elev Reviderad: 2015-06-24 Kontrakt för lån av personlig dator från Nösnäsgymnasiet i Stenungsund 1. Bakgrund Nösnäsgymnasiet i Stenungsund vill skapa goda förutsättningar

Läs mer

Ansvarsförbindelse för lån av elevdator, Mac/Windows

Ansvarsförbindelse för lån av elevdator, Mac/Windows Version 1.5 2015-08-10 Ansvarsförbindelse för lån av elevdator, Mac/Windows Ektorpsskolan erbjuder dig som elev att låna en personlig dator under den tid du går på skolan. Genom att skriva under det här

Läs mer

Handbok för medborgare i Dexter

Handbok för medborgare i Dexter Handbok för medborgare i Dexter Version 2.0 för Dexter 3.9 Reviderad Motala kommun version 1.0 130313 IT-stöd för morgondagens skola & förskola IST erbjuder skolledare, pedagoger, elever och vårdnadshavare

Läs mer

Rutin för utlåning av personlig elevdator

Rutin för utlåning av personlig elevdator 1 (2) 9 jul 2012 Rutin för utlåning av personlig elevdator Vid start av hösttermin Vid terminsstart sker utdelning av personliga elevdatorer vid ett förutbestämt tillfälle för samtliga berörda elever.

Läs mer

Handbok för vårdnadshavare Dexter Värmdö Gymnasium... 1

Handbok för vårdnadshavare Dexter Värmdö Gymnasium... 1 Handbok för vårdnadshavare Dexter Värmdö Gymnasium Innehåll Handbok för vårdnadshavare Dexter Värmdö Gymnasium... 1 Innehåll... 1 Dexter elevadministrativt system på Värmdö gymnasium... 2 Om Dexter...

Läs mer

Adressändring Du ska snarast anmäla ändring av adress och/eller telefonnummer till receptionen.

Adressändring Du ska snarast anmäla ändring av adress och/eller telefonnummer till receptionen. Information från A till Ö Adressändring Du ska snarast anmäla ändring av adress och/eller telefonnummer till receptionen. Affischering Affischering får endast ske på särskilt anvisade anslagstavlor och

Läs mer

Elevhandbok 15/16 GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik

Elevhandbok 15/16 GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Elevhandbok 15/16 GULDSTADSGYMNASIET barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Den lilla skolan med de stora möjligheterna Ja, vi är en liten skola och det är ett viktigt skäl till att många

Läs mer

AVTAL LÅN AV ELEVDATOR

AVTAL LÅN AV ELEVDATOR Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 AVTAL LÅN AV ELEVDATOR Som årskurs 1 elev på Söderslättsgymnasiets Samhälls- och Ekonomiprogram, kommer du under din studietid få möjligheten att låna en bärbar dator

Läs mer

Skolmaten. Användarhandledning 2015-05-28

Skolmaten. Användarhandledning 2015-05-28 Skolmaten Användarhandledning 2015-05-28 Steg 1: Logga in Om din skola är ansluten till Skolmaten har du fått inloggningsuppgifter. Om inte, skicka ett mail till info@dinskolmat.se så kontaktar vi dig.

Läs mer

Handbok för medborgare i Dexter. Version 2.0 för Dexter 3.9

Handbok för medborgare i Dexter. Version 2.0 för Dexter 3.9 Handbok för medborgare i Dexter Version 2.0 för Dexter 3.9 IT-stöd för morgondagens skola & förskola IST erbjuder skolledare, pedagoger, elever och vårdnadshavare IT-stöd som matchar omvärldens nivåer.

Läs mer

HANDLEDNING FÖR E-SERVICE BARNOMSORG

HANDLEDNING FÖR E-SERVICE BARNOMSORG HANDLEDNING FÖR E-SERVICE BARNOMSORG Jag vill ansöka om plats i förskolan Du behöver inte vara inloggad för att ansöka om plats till barnomsorgen. Du kan också ta del av vilket utbud Falköpings kommun

Läs mer

PRÄSTÄNGSSKOLAN INFORMATION

PRÄSTÄNGSSKOLAN INFORMATION PRÄSTÄNGSSKOLAN INFORMATION 2017/2018 Välkommen till Prästängsskolan! Vår förhoppning är att du har funnit dig tillrätta på skolan, och att du tycker att dina studier är intressanta och stimulerande. I

Läs mer

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog.

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog. Handledning för BIBBLAN bibliotekssystem BIBBLAN är ett svensktutvecklat biblioteksprogram helt webbaserat, som innebär att man endast behöver en uppkopplad dator mot nätet. Man slipper dessutom tänka

Läs mer

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015 GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program Elevinformation Läsåret 2014/2015 Uppsala kommun FYRISSKOLAN Tel 018-727 97 00, Fax 018-727 97 24 753 75 UPPSALA E-post: info@fyrisskolan.uppsala.se Besöksadress

Läs mer

Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts.

Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts. INFORMATION A-Ö Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts. Bibliotek På skolan finns ett bibliotek där du kan söka information för skolarbeten, låna böcker

Läs mer

Avtalsvillkor för lån av dator vid JENSEN education

Avtalsvillkor för lån av dator vid JENSEN education 1. Allmänna avtalsvillkor 1.1 Avtalets syfte Detta avtal reglerar villkor för lån av dator med tillhörande laddare (nedan kallad Datorn) för elev studerande på någon av JENSEN educations skolor. 1.2 Avtalsparter

Läs mer

www.kistagrundskola.stockholm.se

www.kistagrundskola.stockholm.se KISTA GRUNDSKOLA 7-9 Augusti 2014 www.kistagrundskola.stockholm.se Avtal om lån av ipad Långivare: Kista grundskola Låntagare: 7-9 avtal med hemlån Giltighetstid: Under elevens skolgång i åk 7-9 För omyndig

Läs mer

ELEVHANDBOK. Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15.

ELEVHANDBOK. Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15. ELEVHANDBOK Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15 Hösttermin 2014: tisdag 19 augusti fredag 19 december Höstlov: v. 44, måndag 27okt fredag

Läs mer

Information till dig som är elev och dina föräldrar Läsåret 2013/2014

Information till dig som är elev och dina föräldrar Läsåret 2013/2014 Information till dig som är elev och dina föräldrar Läsåret 2013/2014 Kontaktuppgifter Rektor Lydia Folke 021-403941 lydia.folke@it-gymnasiet.se Besöksadress samt postadress IT-Gymnasiet Västerås Ingenjör

Läs mer

Handbok för medborgare i Dexter. Version 2.0 för Dexter 3.9 Reviderad Motala kommun version 1.0 150929

Handbok för medborgare i Dexter. Version 2.0 för Dexter 3.9 Reviderad Motala kommun version 1.0 150929 Handbok för medborgare i Dexter Version 2.0 för Dexter 3.9 Reviderad Motala kommun version 1.0 150929 IT-stöd för morgondagens skola & förskola IST erbjuder skolledare, pedagoger, elever och vårdnadshavare

Läs mer

SOLHEMSSKOLAN. Vårdnadshavare inloggning i Stockholms Skolwebb

SOLHEMSSKOLAN. Vårdnadshavare inloggning i Stockholms Skolwebb Vårdnadshavare inloggning i Stockholms Skolwebb Du som vårdnadshavare på Solhemsskolan kan logga in i Stockholms Skolwebb och få information om ditt barns skolgång. Stockholm Skolwebb är en e-tjänst som

Läs mer

Riktlinje för användning av lånedator i skolan Västerås stad Skolverksamheter

Riktlinje för användning av lånedator i skolan Västerås stad Skolverksamheter Riktlinje för användning av lånedator i skolan Västerås stad Skolverksamheter IT-riktlinje för användning av lånedator* i skolan Skolarbete och lärande med stöd av modern teknik Skolans uppdrag är att

Läs mer

A-Ö läsåret 2015-2016. Rålambshovsskolan Elever

A-Ö läsåret 2015-2016. Rålambshovsskolan Elever A-Ö läsåret 2015-2016 Rålambshovsskolan Elever Innehåll BAL... 3 BESÖK UTIFRÅN... 3 BETYG... 3 BIBLIOTEK... 3 BRAND... 3 BROTT... 3 DROGER... 3 ELEVHÄLSA... 4 ELEVSKÅP... 4 FRIENDS... 4 FRÅNVARO-ELEVER...

Läs mer

Student. DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post. IT-avdelningen

Student. DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post. IT-avdelningen IT-introduktion Student DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post 2015 IT-avdelningen Med den här foldern till hands hoppas vi att du som ny student ska få hjälp med att komma igång

Läs mer

Avtal angående lån av digital utrustning samt övriga läromedel

Avtal angående lån av digital utrustning samt övriga läromedel 1 (5) Avtal angående lån av digital utrustning samt övriga läromedel Skolan lånar ut ovan nämnda utrustning, inklusive hård- och mjukvara, på de villkor som anges i detta avtal. Utrustningen tillhör Uddevalla

Läs mer

Avtal angående lån av digital utrustning samt övriga läromedel

Avtal angående lån av digital utrustning samt övriga läromedel 1 (5) Avtal angående lån av digital utrustning samt övriga läromedel Skolan lånar ut utrustning, inklusive hård och mjukvara, på de villkor som anges i detta avtal. Utrustningen tillhör Uddevalla kommun

Läs mer

Användarhandbok Mealman

Användarhandbok Mealman Användarhandbok Mealman Mars 2015 Innehåll 1 Idén bakom Mealman... 2 2 Varför och hur ska Mealman användas?... 3 3 Installation... 4 3.1 Spara Mealman som en app-ikon.... 4 3.1.1 Jag använder Internet

Läs mer

Gör så här första gången du loggar in i InfoMentors familjewebb: Ta fram brevet som du fått hemskickat med inloggningsuppgifterna.

Gör så här första gången du loggar in i InfoMentors familjewebb: Ta fram brevet som du fått hemskickat med inloggningsuppgifterna. Kom igång med InfoMentors familjewebb Familjewebben är en del av InfoMentors lärplattform där du som förälder kan logga in i systemet. Här kan du få information och följa dokumentationen om ditt barns

Läs mer

SCHEMA OCH NÅGRA HÅLLPUNKTER SAMT CHECKLISTA INTRODUKTION FÖR ÅK 1

SCHEMA OCH NÅGRA HÅLLPUNKTER SAMT CHECKLISTA INTRODUKTION FÖR ÅK 1 2014-08-12 SCHEMA OCH NÅGRA HÅLLPUNKTER SAMT CHECKLISTA INTRODUKTION FÖR ÅK 1 Tisdag 19 augusti Samling i matsalen klockan 09.00 där upprop och presentation av skolledning, elevhälsa och elevkår sker.

Läs mer

Britta Dahlén Gymnasiechef

Britta Dahlén Gymnasiechef Så är det nytt läsår igen Läsåret 15-16. För många av er är det ett alldeles speciellt år, det första året på Strömbacka. Till er som är nya, oavsett om ni är elever eller personal, vill jag säga ett extra

Läs mer

NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE. Handbok. För elever och vårdnadshavare

NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE. Handbok. För elever och vårdnadshavare NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE Handbok För elever och vårdnadshavare Elevhandbok, NTI Gymnasiet So derta lje Välkommen till oss på NTI Gymnasiet i Södertälje, vi hoppas du ska trivas! I handen håller du ett

Läs mer

Talböcker på biblioteket. Helena Nordqvist

Talböcker på biblioteket. Helena Nordqvist Talböcker på biblioteket Helena Nordqvist Den här timmen Det här kan biblioteket göra Talbokstillstånd Bibliotekskonto hos MTM Olika sätt att läsa talböcker Egen nedladdning Så här gör man Demokonto Biblioteken

Läs mer

Välkomna till ett första möte! Tid: 18.00-19.00

Välkomna till ett första möte! Tid: 18.00-19.00 Välkomna till ett första möte! Tid: 18.00-19.00 Arbetslag Röd År 4 och år 5 Cirka 128 elever Cirka 22 elever/undervisningsgrupp Våra pedagoger Ellinor Ling, SO/Engelska/Svenska ellinor.ling@landskrona.se

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SPECIALKOSTER I SKOLAN

RIKTLINJER FÖR SPECIALKOSTER I SKOLAN STYRDOKUMENT 1 (12) RIKTLINJER FÖR SPECIALKOSTER I SKOLAN Samarbetsprojekt mellan Folkhälso- och Kostförvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen i Karlskoga kommun samt Kultur- och utbildningsförvaltningen

Läs mer

Kontrakt för lån av personlig elevdator från Ödeshög kommun

Kontrakt för lån av personlig elevdator från Ödeshög kommun Skolan i Ödeshögs Kommun ska skapa förutsättningar för ett livslångt lärande. I ett ständigt föränderligt samhälle är det viktigt att ge våra elever de kunskaper som är nödvändiga för varje individ och

Läs mer

ipads i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ)

ipads i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) Vanliga frågor och svar (FAQ) Har du frågor om om? Titta här om du kan hitta ett svar på din fråga! Om du inte gör det - kontakta ditt barns lärare eller någon av kontaktpersonerna. Du hittar kontaktuppgifter

Läs mer

S:t Eskils gymnasium. Avtalsvillkor för lån av dator Överenskommelse mellan elev, vårdnadshavare och skolan. Avtal för lån av dator

S:t Eskils gymnasium. Avtalsvillkor för lån av dator Överenskommelse mellan elev, vårdnadshavare och skolan. Avtal för lån av dator Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-01 Barn- och utbildningsförvaltningen Eskilstuna den stolta Fristaden Avtalsvillkor för lån av dator Överenskommelse mellan elev, vårdnadshavare och skolan 1. Inledning

Läs mer

Riktlinje för användning av lånedator i skolan Västerås stad Skolverksamheter

Riktlinje för användning av lånedator i skolan Västerås stad Skolverksamheter Riktlinje för användning av lånedator i skolan Västerås stad Skolverksamheter IT-riktlinje för användning av lånedator* i skolan Skolarbete och lärande med stöd av modern teknik Skolans uppdrag är att

Läs mer

Fagrabäckskolan ska vara Växjös bästa 7-9 skola där eleverna känner trygghet och får kunskaper för att utvecklas i en föränderlig värld!

Fagrabäckskolan ska vara Växjös bästa 7-9 skola där eleverna känner trygghet och får kunskaper för att utvecklas i en föränderlig värld! Fagrabäckskolan ska vara Växjös bästa 7-9 skola där eleverna känner trygghet och får kunskaper för att utvecklas i en föränderlig värld! DETTA HÄNDER PÅ FAGRABÄCKSKOLAN! Skolstart Skolmat Städ Datorerna

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen. Studier i Svenska för invandrare, SFI

Välkommen till Vuxenutbildningen. Studier i Svenska för invandrare, SFI 2016 Välkommen till Vuxenutbildningen Studier i Svenska för invandrare, SFI Välkommen till vår skola! Vi är glada att ha dig här och hoppas att du kommer att lyckas bra med dina studier. För att hjälpa

Läs mer

IT-riktlinje för elever

IT-riktlinje för elever Diarienr 2013/2394-BaUN 2013/813-UAN nternati IT-riktlinje för elever inom Västerås stad Skolverksamheter Beslutad av Barn- och ungdomsnämnden 131001 Beslutad av Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Allt du behöver veta Föräldrar i

Allt du behöver veta Föräldrar i Föräldrapaketet Förskola, Fritid & Skola Allt du behöver veta Föräldrar i SkolportalN Förskola, Fritid & Skola Nacka Kommun Innehållsförteckning Vad är SkolportalN?... 3 Skolportalens videoguider ett bibliotek

Läs mer

Välkommen till AKADEMI BÅSTAD GYMNASIUM läsåret

Välkommen till AKADEMI BÅSTAD GYMNASIUM läsåret Välkommen till AKADEMI BÅSTAD GYMNASIUM läsåret 2017-2018 Detta informationshäfte ger en kortfattad information om Akademi Båstad gymnasium. Syftet är att ge information om vår verksamhet och även tydliggöra

Läs mer

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Version Mars 2014 2 Välkommen till Komvux Eskilstuna! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos

Läs mer

The Capital of Scandinavia. (Presentationen från föräldramötet) Med komentarer från Peter Frövik

The Capital of Scandinavia. (Presentationen från föräldramötet) Med komentarer från Peter Frövik (Presentationen från föräldramötet) Med komentarer från Peter Frövik Presentation av Stockholms skolwebb Presentation av MOOF (Meddelande om ogiltig frånvaro) Genomgång av sätt att anmäla giltig elevfrånvaro

Läs mer

Dokumentet om detta ska fyllas i och lämnas tillbaka till skolan. Bifogar även ett brev från skolledningen angående nya läroplanen.

Dokumentet om detta ska fyllas i och lämnas tillbaka till skolan. Bifogar även ett brev från skolledningen angående nya läroplanen. Utflykten till Skansen var en härligt blöt dag! Vi såg många djur och hade en fantastisk klass som det var en fröjd att åka på utflykt med, och de tog även hänsyn till andra passagerare på både Roslagsbanan

Läs mer

2015-08-19 VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN

2015-08-19 VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN LÄSÅRET 2015/2016 HJALMAR STRÖMER Skolan har fått sitt namn efter prästen, författaren och folkbildaren Hjalmar Strömer, som föddes 1848 i närheten av Kärrnäset i Ströms

Läs mer

Snabbmanual för medborgare i Dexter. Version 2.0 för Dexter 3.9

Snabbmanual för medborgare i Dexter. Version 2.0 för Dexter 3.9 Snabbmanual för medborgare i Dexter Version 2.0 för Dexter 3.9 Inledning Handboken är till för rollen Medborgare i Dexter. I handboken visas och beskrivs alla funktioner som rollen Medborgare kan göra.

Läs mer

Talböcker på skolbiblioteket. Helena Nordqvist

Talböcker på skolbiblioteket. Helena Nordqvist Helena Nordqvist 1 Den här timmen Varför talböcker? Det här kan biblioteket göra Talbokstillstånd Bibliotekskonto hos MTM Olika sätt att läsa talböcker Egen nedladdning Hitta på legimus.se Demokonto Ur

Läs mer

Regelverk 1-1. Överenskommelse för lån av dator. Avtal om lån av studiedator med möjlighet att använda datorn för privat bruk utanför skolans lokaler.

Regelverk 1-1. Överenskommelse för lån av dator. Avtal om lån av studiedator med möjlighet att använda datorn för privat bruk utanför skolans lokaler. Regelverk 1-1 Överenskommelse för lån av dator Avtal om lån av studiedator med möjlighet att använda datorn för privat bruk utanför skolans lokaler. Under studietiden kommer du som elev att få tillgång

Läs mer

Talböcker på biblioteket

Talböcker på biblioteket Talböcker på biblioteket Helena Nordqvist 2015-03-19 1 Talböcker på biblioteket Den här timmen Det här kan biblioteket göra Talbokstillstånd Bibliotekskonto hos MTM Olika sätt att läsa talböcker Talbok

Läs mer

Råd till vårdnadshavare

Råd till vårdnadshavare Uppdaterad 2015-02-15 Råd till vårdnadshavare RÄTT TILL STÖD I SKOLAN FÖR ELEVER MED CANCER INNEHÅLL 3 4 5 6 8 9 Inledning Under sjukhusvistelsen Elevens skolgång Skolgången Råd från andra vårdnadshavare

Läs mer

Handbok för medborgare i Dexter Barnomsorg

Handbok för medborgare i Dexter Barnomsorg Handbok för medborgare i Dexter Barnomsorg Handbok för medborgare i Dexter (14) 2 Innehåll Inledning...4 Vem är medborgare?...4 Hur får jag mitt konto?...4 Hur loggar jag in?...4 Jag är inte bara mamma...4

Läs mer

Regelverk 1-1. Avtal om lån av studiedator med möjlighet att använda datorn för privat bruk utanför skolans lokaler.

Regelverk 1-1. Avtal om lån av studiedator med möjlighet att använda datorn för privat bruk utanför skolans lokaler. Regelverk 1-1 Avtal om lån av studiedator med möjlighet att använda datorn för privat bruk utanför skolans lokaler. Under studietiden kommer du som elev att få tillgång till såväl en bärbar dator, som

Läs mer

HEJ sid 5. SÅ FUNKAR DET sid 9. SÅ HÄR NÅR DU OSS sid 17

HEJ sid 5. SÅ FUNKAR DET sid 9. SÅ HÄR NÅR DU OSS sid 17 HEJ sid 5 Vad gör vi? sid 6 Vad krävs av dig? sid 7 SÅ FUNKAR DET sid 9 Välj väg sid 10-12 Kassakort sid 13 Utbetalning sid 13 Vår e-tjänst Mina sidor (www.sekosakassa.se) sid 15 E-legitimation/BankID/Mobilt

Läs mer

Årskurs 1! Nu är det dags...

Årskurs 1! Nu är det dags... Augusti 2017 Årskurs 1! Nu är det dags... Vi är glada att kunna berätta att ditt barn under flera år framöver kommer att få använda en personlig enhet i skolarbetet. Till en början är det en ipad som erbjuds.

Läs mer

VIKTIGT ATT VETA. För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare

VIKTIGT ATT VETA. För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare VIKTIGT ATT VETA För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare VERSION OKTOBER 2015 Välkommen till Komvux! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos en annan

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

3. Regler för användandet av den personliga datorn

3. Regler för användandet av den personliga datorn Sida 1 av 6 Personlig dator (en till en) till elever i Sollentuna kommunala skolor 1. Bakgrund och syfte Sollentuna kommunala skolor vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informations

Läs mer

Startnyckel - För dig som ska börja på vårt ungdomsgymnasium och komvux

Startnyckel - För dig som ska börja på vårt ungdomsgymnasium och komvux Startnyckel - För dig som ska börja på vårt ungdomsgymnasium och komvux I detta häfte hittar du all information du behöver för att komma igång med din skolgång på NFU. Det viktigaste: Introduktionsdagen

Läs mer

Föräldrar och Skola 24

Föräldrar och Skola 24 Föräldrar och Skola 24 Hej Katte-förälder! Med hjälp av webbtjänsten Skola24 kan du bland annat göra sjukanmälan och ta del av ditt barns frånvarostatistik. En central databas gör det möjligt att med hjälp

Läs mer