Hej, och välkommen till GLOBALA!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hej, och välkommen till GLOBALA!"

Transkript

1 Hej, och välkommen till GLOBALA! Vi tror och hoppas att du ska trivas här hos oss under de 3 år som väntar! De fyra ledord som genomsyrar skolkulturen på Globala gymnasiet är omtanke, tillit, respekt och ansvar. Vi visar omtanke för varandra. Skolan är en öppen plats där vi litar på varandra. Vi visar respekt för varandra och vår skolbyggnad, och tar personligt ansvar för våra handlingar. Vår utgångspunkt är att alla människor har samma värde, rättigheter och skyldigheter gentemot varandra. Här kommer en hel del viktig information som du behöver ta del av. Det är också en del dokument som du måste fylla i och lämna tillbaka till din mentor senast måndagen den 24/8. Eftersom du med största sannolikhet är omyndig måste dessutom din vårdnadshavare också skriva under dessa dokument. Vi vill även påminna om föräldramöte Tisdagen den 1/9 kl 18:00. Vi startar upp i aulan. På vår hemsida (eller om du laddar ner vår APP) hittar du aktuella kontaktuppgifter och kalendarium. Under fliken ELEV/Information & blanketter hittar du också all information du får här digitalt:

2 SKOLANS ÖPPETTIDER Skolan är öppen för elever måndag till fredag mellan kl och Alla elever får en sk aptusbricka som används för att komma in i skolan under dessa tider. Aptusbrickan är personlig och kvitteras ut i åk 1. Utöver detta kan du som elev vara kvar i skolan till kl 18:30 alla dagar. ELEVSKÅP Som elev på Globala gymnasiet får du låna ett skåp för ett läsår i taget. Detta gör du genom att kvittera ut en nyckel i början av läsåret. Om du tappar bort nyckeln kostar det 150 kr att tillverka och få en ny. Skolan har möjlighet att öppna skåpet om det finns speciell anledning till detta. RÖKNING Enligt skollagen är rökning förbjuden på skolan. Det gäller även på skolans skolgård. Vi kan inte hindra någon elev från att röka på gatan utanför skolan eftersom detta är offentlig plats men vår önskan är att inga elever röker under skoldagen. SKOLMATSALEN På globala gymnasiet har vi ett eget tillagningskök där vi enligt ett beslut i skolkonferensen serverar vegetarisk kost. Om du har önskemål om specialkost måste du fylla i en blankett om specialkost och lämna direkt till kökschefen. Blanketten delas ut vid skolstart men finns även på hemsidan under ELEV/Information & blanketter. OBS: Du måste fylla i en ny blankett för varje läsår. CAFÉ Caféet är elevdrivet och oftast öppet mellan klockan och varje dag. SKOLHÄLSA Som elev har du tillgång till skolsköterska, studiehandledare och kurator. På hemsidan hittar du aktuella kontaktuppgifter och ev. besökstider. STÄDNING På Globala gymnasiet tar vi alla gemensamt ansvar för våra lokaler. Enligt ett beslut i skolkonferensen tar vi bland annat av oss skorna inomhus. Detta gör både att vi sliter mindre på våra lokaler, behöver städa mindre och vi tycker dessutom att det skapar en skön stämning på skolan! Du som elev förväntas alltså ta ansvar för att det ser rent och fräscht ut efter dig i klassrummet, i matsalen, i caféet osv. Allt blir mycket roligare då! SCHEMA Vi använder oss av personliga scheman och därför valt att inte ha länken till schemat på hemsidan. Länken får du tillgång till via din inloggning i FRONTER, vår gemensamma ITportal. Det är enkelt att spara länken som ett bokmärke för att slippa logga in för att se ditt schema. Det går också att dela med sig av schemalänken till exempelvis föräldrar. Schemat läggs av en schemaläggare på varje program och är unikt för varje projekt. Det betyder att det inte är ett och samma schema hela terminen utan att det ändras vecka för vecka. Det finns fasta ramtider (fyra 80- minuterspass per dag, 2 gemensamma raster och lunch) kl.8:50-15:50. Undantag är måndagar (start 10:30) och tisdagar (slut 14:40). SJUKANMÄLAN & FRÅNVARO Globala gymnasiet använder Skola 24 för att registrera frånvaro. Sjukanmälan via telefon Före klockan 12: Efter klockan 12: (OBS: inringd sjukanmälan registreras efter kl 16:00) Skola 24 Det är även möjligt att göra sjukanmälan och ta del av elevfrånvaron direkt i Skola 24. Vi är skyldiga att meddela när du som elev/ditt barn har olovlig frånvaro. Genom att du som vårdnadshavare anmäla dig till Skola 24 får du ett mail direkt till den e-post då ditt barn har olovlig frånvaro.

3 För att kunna ta del av denna tjänst måste du som vårdnadshavare skicka ett mail till med följande information: Ärenderaden: Anmälan Skola 24 Elevens för- och efternamn Personnummer Klass Vårdnadshavare 1 Namn Personnummer Mailadress Vårdnadshavare 2, i förekommande fall Namn Personnummer Mailadress Du får ett mejl av oss med instruktioner och aktiveringskod när du blivit registrerad för tjänsten. Ledighet Mentor kan bevilja ledighet för ex begravning eller liknande. Ledighetsansökan finns på hemsidan under ELEV/Information & blanketter. och i Fronterrummet Information skolan. Ifylld blankett lämnas till elevens mentor. Om skolk i gymnasieskolan Utbildningen i gymnasieskolan är frivillig, men har man börjat som elev i gymnasieskolan måste man vara närvarande och delta i undervisningen. Närvarokravet finns för att eleven ska kunna nå målen för utbildningen, men är också är också en förutsättning för att läraren ska kunna göra en korrekt och rättvis bedömning av elevens kunskaper. Elever som studerar på heltid under minst nio månader har rätt till studiebidrag från Centrala studiestödsnämnden (CSN) för tio månader. Skolan är därför skyldig att rapportera till CSN när en elev inte bedöms studera på heltid. Skolans rapport kan leda till att CSN drar in studiebidragen. Detta kan i sin tur påverka familjens rätt till annat ekonomiskt stöd. Nedan följer information från Skolverket och CSN om skolk i gymnasieskolan och hur det påverkar studiebidragen. Eleven ska delta i undervisningen Varje elev har ett individuellt schema som visar den undervisning han eller hon ska delta i. Förutom traditionell undervisning i klassrummet kan det innebära att eleven självständigt under lärarens ledning genomför arbetsuppgifter som kräver besök på bibliotek, institutioner, arbetsplatser m.m. Att eleven endast vistas i skolans lokaler räcker inte. Det är läraren som bedömer om eleven deltagit i undervisningen, d.v.s. varit aktivt studerande. Mentors eller rektors beslut om ledighet för en elev är ett undantag. Vad är skolk? En elev som är frånvarande från undervisningen och som inte har en giltig anledning, skolkar. Som giltig frånvaro räknas t.ex. att man har fått ledigt eller är sjuk. Om eleven är sjuk eller inte kan delta i skolarbetet av annan anledning ska hen direkt anmäla det till skolan. Vad får föräldrarna veta om elevens frånvaro? Skolan ska informera dig som förälder om elevens skolsituation och frånvaro, samt berätta vad som händer om eleven skolkat. Om eleven är myndig kan skolan inte på eget initiativ kontakta dig utan elevens samtycke. Du kan däremot själv kontakta skolan för att få reda på om eleven varit frånvarande. Studera på heltid och få studiebidrag Elever i gymnasieskolan får studiebidrag från CSN om de studerar på heltid. Studiebidragen betalas ut till dig som är vårdnadshavare, när eleven inte är myndig, och till eleven själv från den månad eleven blir myndig. Studiebidraget är kr i månaden. Eleven kan även söka extra tillägg och inackorderingstillägg för varje läsår. Att studera på heltid innebär att eleven ägnar hela sin arbetstid till studier och kontinuerligt deltar i undervisningen. Det finns undantag, exempelvis för elever med funktionshinder eller individuell studieplan. Vad händer när skolan rapporterar skolk till CSN? När skolan rapporterat att en elev skolkar beslutar CSN om studiebidraget ska dras in

4 eller inte. Först skickar CSN uppgifterna från skolan till dig som är vårdnadshavare eller till eleven om hen är myndig. Ni får då 14 dagar på er att reagera på uppgifterna. Om ni inte hör av er beslutar CSN att studiebidragen ska dras in. Om ni svarar att skolans uppgifter inte stämmer kontaktar CSN skolan igen. Därefter beslutar CSN om studiebidragen ska dras in eller inte. CSN informerar också Försäkringskassan om att eleven inte längre får studiebidrag. Det innebär att familjen kanske inte längre har rätt till förlängt underhållsstöd, bostadsbidrag och flerbarnstillägg. Mer information om e-legitimation hittar du på Du kan också logga in direkt via adressen fronter.stockholm.se (ej www). Fliken Medborgare är förvald och med inloggningsalternativ Certifikat eller Bank-id. Det är även här elever loggar in hemifrån och då via fliken elever. Elevers inloggningsuppgifter hanteras av skolan. Återbetalning av studiebidrag CSN stoppar utbetalningen av studiebidrag så snart ett beslut har fattats. Men CSN:s utredning tar oftast sådan tid (bl.a. ges 14 dagar för synpunkter) att utbetalningen i slutet av månaden inte hinner stoppas. Eleven måste därför betala tillbaka det studiebidrag som hen fått under CSN:s utredning. Om eleven börjar studera på heltid igen under terminen kan CSN låta bli återkravet och i stället avstå från att betala ut motsvarande belopp. Hur kan eleven få tillbaka studiebidraget? Om eleven börjar studera på heltid under pågående läsår ska skolan rapportera detta till CSN som börjar betala ut studiebidragen igen. Det behövs inga nya ansökningar för att få tillbaka det extra tillägget och inackorderingstillägget under läsåret. När ett nytt läsår startar får alla elever studiebidrag automatiskt. FRONTER Vi använder oss främst av FRONTER som digital läroplattform. Du som vårdnadshavare har också tillgång till FRONTER. Som vårdnadshavare har du exempelvis tillgång till allmän information om skolan, studie- och yrkesvägledning och bibliotek. Inloggning i Fronter Inloggning sker via skolans hemsida med hjälp av BankID eller annan e-legitimation. Gå till och klicka på Fronter i menyn längst upp på webbsidan. Den öppnar ett nytt fönster där du loggar in med hjälp av din e-legitimation. Om du saknar e-legitimation kontakta din bank. Varför e-legitimation? På vårdnadshavarens konto i Fronter finns flera uppgifter om eleven. De uppgifterna får inte hamna i orätta händer och därför ska alla vårdnadshavare använda e-legitimation eller BankID. Vad krävs? För att logga in som vårdnadshavare till Fronter krävs: Internetansluten dator Java (hämtas på Webbläsare t ex, Internet Explorer 7/8, Firefox E-legitimation Hjälp med inloggning har information om inloggning med e-legitimation. Direktlänk finns även på inloggningssidan för Fronter fronter.stockholm.se

5 Bankernas gemensamma information finns på Stockholms medborgarsupport Under utveckling Fronter utvecklas hela tiden. Idag är det 21 skolor som öppnat för vårdnadshavare. Alla Stockholms stads gymnasieskolor arbetar med Fronter, men det är upp till skolan själv att bestämma när de vill öppna Fronter för vårdnadshavare samt vilket innehåll som ska visas. UTLÅN AV EX DIGITALKAMEROR Om du som elev behöver låna digital utrustning för att kunna utföra en skoluppgift kan du låna detta på skolan. Ut- och inlåningen sker med hjälp av ditt bibliotekskonto av Thomas Mattsson i receptionen. Observera att Thomas är den enda som har befogenhet att låna in/ut kameror. Om man tar sönder/skadar eller inte återlämnar den digitala utrustningen komplett som man lånat blir man ersättningsskyldig. OBS: den person som står som låntagare är också den ersättningsskyldige. SKOLBIBLIOTEKET Vi är glada och stolta för att vi har ett bibliotek! Det är öppet varje dag när skolan är öppen och bemannat 9-16 alla dagar förutom fredagar. Du kan även sitta och plugga här eftersom det finns ett antal enskilda studieplatser. Utöver det fysiska biblioteket har du som elev även tillgång till en mängd olika databaser och uppslagsverk via biblioteksrummet i FRONTER. För att biblioteket ska fungera krävs det att vi tar gemensamt ansvar för att det som lånas också kommer tillbaka. Det är därför viktigt att du känner till och följer de låneregler som gäller! du ansvarar för alla lån som görs på ditt konto. Det är inte tillåtet att låna böcker åt andra. Du bör veta att dina personuppgifter registreras och vid behov kan användas för fakturering och adressökning. Om du inte följer lånereglerna har biblioteket rätt att med omedelbar verkan återkalla din lånerätt. Det är strikt förbjudet att ta böcker ur biblioteket utan att låna dem. Böcker som lånats på kommunala bibliotek kan inte lämnas in på skolbiblioteket. Du kan själv enkelt gå in på ditt lånekonto via bibliotekssidan på FRONTER för att se vilka lån du har, förfallodatum osv. b Lånetider och påminnelser Som låntagare ansvarar du för att de läroböcker, biblioteksböcker och andra medier som lånats återlämnas senast på angiven förfallodag. Lånetiden kan variera beroende på om det är biblioteksböcker eller läromedel. Skön- och facklitteratur har i regel en lånetid på 4:a veckor och läromedel lånas vanligtvis ut terminsvis eller hela projektperioden. Låntagaren är skyldig att hålla sig informerad om när boken ska återlämnas. Påminnelser skickas ut regelbundet via e-post och sms. Påminnelser och ersättning Böcker/medier som inte har lämnats tillbaka när skolan har skickat tre påminnelser om återlämning anses som förkomna och elev/vårdnadshavare är skyldig att ersätta dem. Detsamma gäller bok/media som allvarligt skadats eller på något annat sätt utsatts för onormalt stort slitage. Om boken/mediet är slitet vid utlån kan bibliotekspersonalen anteckna detta. Låntagare kan ersätta förkomna böcker med en schablonsumma på 250:- eller ersätta det som förekommit eller skadats med ett likadant exemplar. Räkning skickas hem 1-2 gånger/år. Personligt lånekonto All utlåning sker med hjälp av ett personligt lånekonto som du får i början av din första termin på skolan. Lånekontot är personligt och

6 BIBBLANS ÖVERLEVNADSGUIDE Håll koll på påminnelser via SMS- och mail så du lämnar boken i tid. Gå själv in och hantera dina lån via den här länken (omlån, kolla förfallodatum osv) b/pub Skriv ditt namn på klisterlapparna på lärobokens utsida så du håller koll på just din bok. Låna inte ut böcker till dina kompisar. Glöm inte det digitala biblioteket via fronterrummet Biblioteket. Fråga alltid om du undrar något antingen direkt eller via mail! LÄS- & SKRIVSVÅRIGHETER? För att du ska lyckas så bra som möjligt med dina studier så erbjuder Globala gymnasium dig följande: I din dator har du tillgång till verktyg för skrivande och nyttjande av alternativa funktioner såsom talsyntes och rättstavningsprogram. Inskannade läromaterial laddar du ner från de olika kursrummen på läroplattformen (Fronter). Mentor eller IT-pedagog kan hjälpa dig med detta. Inlästa böcker, sk talböcker, erbjuds alla med läsnedsättning via Legimus, Myndigheten för digitala medier. Det är Lotta i biblioteket som hjälper dig med allt kring detta. Tex registrera dig för Egen nedladdning, visar hur du använder enkelt på din Mac med I-tunes och läsprogram Appen Legimus. För att få tillgång till talböcker behöver vårdnadshavare skriva under avtal gällande detta (Avtal för användning av MTM:s digitala bibliotek). Avtalet hämtar du hos Lotta i biblioteket. På läroplattformen (Fronter) finns information om vilka program och alternativa verktyg du som elev har tillgång till (tex ClaroRead, StavaRex och SpellRight till din Mac samt Gustavia som är en digital ordbork) Dessa verktyg fungerar bäst med MS Office paket som också finns på läroplattformen. Du kan också använda dina privata verktyg som du (enkelt och gratis) kan skaffa genom din logoped. Varje hösttermin ges information om dataverktyg och inlästa talböcker under introduktionsveckan samt workshop under terminerna. Detta ges till alla elever av Maureen Nalunga (IT-pedagog) och Lotta Frecon (bibliotekspedagog). Om du eller dina föräldrar har frågor eller funderingar, kontakta: IT-pedagog: Maureen Nalunga Rektor: Pernilla Ericols IKT-pedagog Mattias Winnberg Bibliotekspedagog Lotta Frecon: (frågor gällande Legimus och talböcker) INFORMATION OM DATORANVÄNDNINGEN På Globala gymnasiet arbetar alla elever och lärare med Apple/MacBook. Elever och lärare administrerar sina egna datorer vilket skapar bra förutsättningar för den tillgängliga och flexibla lärmiljön som vi eftersträvar. Bakgrund Sedan skolan startade 2004 har vi lånat ut en bärbar dator till varje elev i syfte att ge eleven förutsättningar att bygga upp en bred digital kompetens med möjlighet att lära sig utnyttja ny teknik för lagring, informationsinhämtning, analys, produktion och framställning. Vi arbetar på skolan med den webbaserade undervisningsportalen Fronter där vi samlar allt som har med undervisningen att göra. Vi har även installerat ett trådlöst nätverk som täcker alla lokaler på skolan. Av Stockholms stads gymnasieskolor tror vi oss ha kommit längst då det gäller användandet av datorn som ett pedagogiskt hjälpmedel.

7 Under läsåret 2009/2010 fick vi tillåtelse av Utbildningsförvaltningen att på vårt program SP-Bild testa att arbeta med Mac-datorer. Denna försöksverksamhet har utvärderats och visat sig vara en succé. Elevernas datorkompetens har ökat och arbetet med datorerna har effektiviserats. Under år 2010 bytte hela Stockholms stad ITsystem då Volvo IT tog över hanteringen av stadens datorer men Globala gymnasiet har fått tillstånd att inte ansluta sig till det nya systemet. Vi kan alltså även läsåret 2015/2016 fortsätta att arbeta med MacBook där elever och lärare administrerar sina egna datorer. Nu finns två alternativ för dig som elev Alternativ 1 Du som elev får låna en dator under den tid du är inskriven på skolan och vi kommer att skriva ett avtal med dig om villkoren för lånet, t.ex. vilka skyldigheter du har då det gäller vård och användning. Du kan varje morgon hämta en lånedator i receptionen som du sedan måste lämna tillbaka i receptionen då du lämnar skolan för dagen. Datorn ska hanteras aktsamt och skyddas från t ex vätska och stötar. Du får inte lämna datorn i ditt elevskåp över natten. Alternativ 2 Du som elev får låna en dator under den tid du är inskriven på skolan och vi kommer att skriva ett avtal med dig om villkoren för lånet, t ex vilka skyldigheter du har då det gäller vård och användning. Alternativ 2 innebär att datorn blir mer personlig genom att du tar hem datorn när du inte använder den i skolan. Villkoren för detta är att du vid skolstarten betalar 300 kr/läsår. Denna kostnad täcker en allriskförsäkring (som är knuten till datorn) och dessutom kostnaden för ett skyddsfodral som måste användas vid transporten mellan skolan och hemmet. Skolan står för leasingkostnaderna under den tid du går på skolan. Väljer du detta alternativ har du möjlighet att friköpa datorn då du efter tre års studier slutar på Globala gymnasiet. Det behöver du inte bestämma nu, du får ett erbjudande om friköp när du slutar skolan. Friköp av datorn Datorn kan friköpas från finansieringsföretaget efter tre års användning. Priset för friköp beror av aktuellt restvärde vid friköpstillfället. Observera att friköpet hanteras av leverantören Lineducation och inte av skolan. Information om friköp ges av Lineducation i god tid innan studenten. Försäkring I vårt avtal med leverantören (Lineducation) ingår en allriskförsäkring som kan täcka upp där garantin inte kan skydda. För försäkringen gäller en självrisk på kr. Läs mer om försäkringen i bifogat informationsblad. Vår erfarenhet efter att ha använt denna försäkring i flera läsår är att kraven på aktsamhet är högt ställda. Vi vill redan nu påpeka att för stöld av datorn gäller försäkringen endast om det handlar om inbrott, försäkringen täcker inte stöld pga. oaktsamhet som t ex att man inte har datorn under uppsikt. Det är inte heller självklart att försäkringen täcker skador som uppkommit pga. vätska och stötar, här gäller att ingen vätska får förvaras i närheten av datorn och att datorn alltid ska hanteras aktsamt och när den inte används förvaras i en datorväska. Även de fall då försäkringen kan utnyttjas innebär en kostnad för eleven/vårdnadshavaren i form av självrisken på 1000kr. Avtal Vi planerar att dela ut de nya MacBookdatorerna i samband med skolstarten i augusti. För att eleven ska kunna ta emot en lånedator krävs att ni har fyllt i det bifogade avtalet och för de elever som väljer alternativ 2, d v s en mer personlig dator som kan friköpas, ska dessutom en inbetalning göras på 300kr/läsår till Postgirokonto I textfältet ska koden K3015IKB1343 samt namn, personnummer på eleven anges. Frågor Har du frågor är du välkommen att skriva till IT-pedagog Maureen Nalunga:

8 Här kan du anteckna lite saker

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag.

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag. Handbok elev 2015-2016 SJUKANMÄLAN Sjukanmälan gör du så här: Ring 0526 170 892 ( automatisk telefonsvarare) eller anmäl via Dexter. OBS! Vårdnadshavare ska ringa för omyndiga elever Du blir uppmanad att

Läs mer

Nyckeln till framtiden!

Nyckeln till framtiden! Nyckeln till framtiden! Elevhandboken 2014-2015 Innehållsförteckning Välkomsthälsning 3 Läsåret 2014-2015 3 Adress och telefon 4 Kommunledning 4 Skolledning 4 Administration 4 Studie-och yrkesvägledning

Läs mer

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö SANNARPSGYMNASIET SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö Adressändring/byte av telefon nr. Om du flyttar eller byter telefonnummer så ska du meddela det till expeditionen och till din mentor. Affischering Affischer,

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013 Trädgårdsstadsskolan Information A till Ö Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktion...3 Allergier och specialkost...4 Arbetsmaterial...4 Besök till skolan...4 Betyg...4 Bilparkering...5 Borttappade

Läs mer

Innehåll. Sida 1 av 20

Innehåll. Sida 1 av 20 Innehåll Olika funktioner på skolan... 3 Klasser och studiehandledare 2015-2016... 4 Frånvaro och sjukdom... 5 Kost... 5 Studieekonomi... 5 Försäkring... 6 Studier... 6 Dexter... 7 Ådalsskolans hemsida...

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2015/2016 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 7 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 8 Program,

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2013/2014 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 8 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 9 Program,

Läs mer

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts.

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts. PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016 Karro där kultur och vetenskap möts. Estetiska programmet Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Välkommen till Karolinska gymnasiet!

Läs mer

ELEVHANDBOK. Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15.

ELEVHANDBOK. Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15. ELEVHANDBOK Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15 Hösttermin 2014: tisdag 19 augusti fredag 19 december Höstlov: v. 44, måndag 27okt fredag

Läs mer

V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016

V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016 PM V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016 1 Innehåll Välkommen!... 4 Viktiga kontakter... 5 Skolledning... 5 Antagningskansli... 5 SYV... 5 Elevhälsoteam... 5 Specialpedagoger... 5 Skolsköterska...

Läs mer

Innehåll. Frånvaroanmälan

Innehåll. Frånvaroanmälan Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 2 Organisation... 2 Skolledning... 2 Våra utbildningar... 3 Information... 4 Elevomsorg... 11 Handledare... 12 Elevinflytande... 12 Program, ämnen & kurser...

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 Sjödalsgymnasiet Den goda mötesplatsen Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö,

Läs mer

BRA ATT VETA. För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14

BRA ATT VETA. För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14 BRA ATT VETA För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14 Innehållsförteckning A-Ö A... 1 Adress och kontaktpersoner... 1 Antimobbningsgrupp... 3 APL... 3 Avgifter... 3 Avhopp från kurs...

Läs mer

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium.

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Elevhandbok Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Du hittar här olika uppgifter gällande praktiska frågor och rutiner på Solna Gymnasium. Vår förhoppning

Läs mer

NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE. Handbok. För elever och vårdnadshavare

NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE. Handbok. För elever och vårdnadshavare NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE Handbok För elever och vårdnadshavare Elevhandbok, NTI Gymnasiet So derta lje Välkommen till oss på NTI Gymnasiet i Södertälje, vi hoppas du ska trivas! I handen håller du ett

Läs mer

V Ä L K O M M A S K O L A N S PERSONAL 2015/2016

V Ä L K O M M A S K O L A N S PERSONAL 2015/2016 PM V Ä L K O M M A S K O L A N S PERSONAL 2015/2016 Innehåll Välkommen!... 3 Viktiga kontakter... 4 Skolledning... 4 Administratörer... 4 Antagningskansli... 4 SYV... 5 Elevhälsoteam... 5 Specialpedagoger...

Läs mer

2014/2015. Välkommen till

2014/2015. Välkommen till 2014/2015 Välkommen till 1 REKTORSENHETER Gymnasiechef Maria Melander, e-post: maria.melander@halmstad.se Rektorsenhet 1: Kjell Eklund, e-post: kjell.eklund@halmstad.se Estetiska programmet - ES, film/foto/konst/musik

Läs mer

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet Innehåll 3 Rektor har ordet 4 5 Verksamhetsbeskrivning Organisation Verksamhetsidé Läsårstider 6 Kontakt 7 Pedagogisk personal 8 Elevhälsoteamet 9 Att arbeta med elevernas rätt till kunskap 10 Handlingsprogram

Läs mer

komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306

komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306 Rutiner för studeranderapportering i Mina tjänster komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306 Innehåll Inledning 3 Kundstöd 3 Om CSN 4 Studiehjälp 4 Studiemedel 4 Skolans ansvar 5 Att lämna

Läs mer

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn:

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn: REFIS-guiden Ett litet häfte med information Elevens namn: 1 Adressändring Det är viktigt att meddela adressändring. Elever meddelar sin mentor om ändrad adress eller telefonnummer samt uppdaterar sin

Läs mer

Platengymnasiet läsåret 2015/2016

Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Denna ABC är ett stöd för att lätt finna praktisk information, telefonnummer, skolans rutiner och regler. För övrig och uppdaterad information hänvisas till www.fronter.com/motala.

Läs mer

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever KulturSkåne Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever Ett pilotprojekt med direktnedladdning av talböcker från TPB:s digitala bibliotek till enskilda gymnasieelever vid fem gymnasier i Skåne Av

Läs mer

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Vademecum Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Innehållsförteckning Del1 Befattningshavare Skolledning, administrativ personal, servicepersonal, skolhälsa, studieoch yrkesvägledare, specialpedagog

Läs mer

Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan

Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan orpsskol an Gymnasiekontoret Anderstorpsskolan Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan www.anderstorpsskolan.se Elevinformation Åk 1-4 På hemsidan, www.anderstorpsskolan.se hittar du aktuell

Läs mer

FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR. Kulturama.se

FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR. Kulturama.se FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR LÄSÅRET 2014/2015 Kulturama.se VEM ÄR VEM PÅ KULTURAMA... 3 Institution MUSIK... 3 Institution SCENKONST... 3 Institution BILD... 3 Administration... 4 Service...

Läs mer

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2 Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2 2. Skolans informationsansvar 2 2.1 Information innan antagning 2 2.2 Information vid kursstart 3 3. Deltagarinflytande

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

DE GEERHANDBOKEN LÄSÅRET 2013-2014. Utbildar för framtiden sedan 1868

DE GEERHANDBOKEN LÄSÅRET 2013-2014. Utbildar för framtiden sedan 1868 DE GEERHANDBOKEN LÄSÅRET 2013-2014 Utbildar för framtiden sedan 1868 INNEHÅLL 1. TIPS FÖR EN LYCKAD STUDIETID 2. FRÅNVARO OCH CSN 3. MENTORSKAP 4. PEDAGOGIK OCH TEKNIK 5. ELEVSTÖD 6. ATT STUDERA PÅ GYMNASIET

Läs mer

Allmän information hösten 2014 våren 2015

Allmän information hösten 2014 våren 2015 Allmän information hösten 2014 våren 2015 Adressändring Adressändring anmäler du till din mentor. Anslag och affischering Vill du sätta upp något på skolans anslagstavlor kontaktar du vaktmästarna eller

Läs mer