2 Modeller för att förebygga och behandla koncentrationssvårigheter, uppmärksamhetssvårigheter samt problembeteenden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2 Modeller för att förebygga och behandla koncentrationssvårigheter, uppmärksamhetssvårigheter samt problembeteenden"

Transkript

1 2 Modeller för att förebygga och behandla koncentrationssvårigheter, uppmärksamhetssvårigheter samt problembeteenden Nina Annas Fil.kand & Gy lärare Psykologi Magister Medicinsk vetenskap Leg Psykoterapeut KBT

2

3 Psykiatripartners Barn och Ungdom UPPDRAG På uppdrag från landstinget i Östergötland driver och utvecklar vi den öppenvårdsbaserade Barn och Ungdomspsykiatriska specialistvården och mellanvården för; Mjölby Boxholm Ödeshög Motala Vadstena.

4 Psykiatripartners Barn och Ungdom ERBJUDER Bedömningar, behandlingar samt fördjupade bedömningar/utredningar Dessa baseras på evidensbaserade medicinska, omvårdnadsteoretiska, psykologiska och psykosociala insatser som följer både nationella och regionala riktlinjer.

5 Psykiatripartners Barn och Ungdom KOMPETENSER specialpedagog, dietist, sjukgymnast, logoped, arbetsterapeut, skötare, sjuksköterskor, socionomer, pedagog, Leg Psykoterapeuter, Leg Psykologer samt STläkare och specialistläkare i barn och ungdomspsykiatri.

6 Psykiatripartners Barn och Ungdom AMBITION & MÅL Vi utgår från ett beteendeterapeutiskt förhållningssätt och inlärningsteoretiskt perspektiv samt med tillämpad beteendeanalys i fokus för vår kartläggning Vi vill vara lättillgängliga, rörliga och möta patienten där det gör störst nytta Vi tar emot alla remisser på ett första bedömningssamtal Vi ger behandling utifrån barnets behov

7 Dagens agenda! Hur arbetar vi utifrån våra ambitioner & mål med; Koncentrationssvårigheter 1 Uppmärksamhetsproblem KUP Gruppen Problembeteenden 2 med skola & kommun Ödeshögsmodellen

8 Bedömning & KUP problematik bristande exekutiva funktioner misstänker ADHD/NPF ser andra färdighetsbrister utifrån KUP ex problembeteenden, dålig känsloreglering och sociala färdighetsbrister Så vill vi

9 Ge insatser/behandla innan ev fördjupad bedömning, diagnosticering eller medicinering sker Att förändringsarbetet sker i hem och skolmiljö, för bäst resultat Samarbeta med skolor, elevhälsa och andra viktiga vårdgrannar

10 INSATSER/BEHANDLING Bedömningssamtal kartlägger och påbörjar beteendeanalys Arbetsminnesträning RoboMemo till patienten Föräldraträning individuellt eller i grupp 3 10 ggr Skolinsats elevhälsa. Vi samverkar vid behov och kan erbjuda stöd ca 3 tillfällen på plats i skolkontexten samt ev vidare handledning Fördjupad skolinsats vid önskemål/behov utbildar utifrån inlärningsteori och ger modeller enkel beteendeanalys och funktionell analys

11 robomemo

12 Föräldraträning Grupp eller individuellt utifrån behov, väntetid, förmåga Fokus på enkel inlärningsteori Funktion, underskott och överskott, förstärkare Träna uppmärksamhet, uppmärksamma bra beteenden, barnets stund Effektiva uppmaningar och att följa uppmaningar Att förstärka och träna beteenden/färdigheter Vikten av att våga ta utbrott Förbereda övergångar, att förutse problem och hantera på plats Att hantera stress och ilska färdighetsträning Problemlösning färdighetsträning Att ignorera vissa beteenden inte ditt barn

13 Skolinsats Tittar på KUP problematik och; 1) Hur man kan förstå den I första hand elevhälsan som gör denna insats 2) Hur den syns i skolan & hur den leder till sekundära problem Kartlägger patient/elev tillsammans med skolpersonal och tittar på vad som blir svårt för aktuell patient/elev i skolan och låter lärare berätta lite kort om vilka situationer som blir problematiska för patienten/eleven.

14 1) kan förstå KUP problematiken Att de beteenden vi ser framför oss är nyckeln/signalen/produkten vi har att utgå från och vara nyfikna kring även när svårigheterna orsakas av faktorer utanför skolan (arv eller hemförhållanden) påverkas de också av skolkontexten Att svårigheterna vidmakthålls av alla runt eleven konsekvenserna styr beteendet, det är funktionellt i stunden Att svårigheterna också kan förbättras av alla oavsett om eleven är utredd eller inte eller diagnosticerad eller inte vi äger problemet och behöver förstå och problemlösa det

15 2) Hur den syns i skolan & hur den leder till sekundära problem svårt att koncentrera sig, lära sig, planera, strukturera, förstå tid, hänga med, se samband mellan orsak och verkan, se sammanhang, vänta på sin tur, hejda impulser, förstå sociala koder etc missförstånd och svårigheter med kamrater och vuxna, utbrott, impulsivitet, bristande uppmärksamhet, svårt att förstå känslor i olika situationer etc

16 Stöd/utbildning till skolpersonal Tittar på KUP problematik och; 1) Hur man kan förstå den I första hand elevhälsan som gör denna insats 2) Hur den syns i skolan & hur den leder till sekundära problem Kartlägger patient/elev tillsammans med skolpersonal och tittar på vad som blir svårt för aktuell patient/elev i skolan och låter lärare berätta lite kort om vilka situationer som blir problematiska för patienten/eleven.

17 Enkel beteendeanalys (TBA) Problemformulering/problembeteenden Överskott och underskott vilka färdighetsbrister finns Funktionen till beteendet var, hur & vilka är konsekvenserna? Vad vinner respektive förlorar/slipper individen på kort och lång sikt? Vilka behov och vilka resurser har patienten/eleven? Vart ska vi vilka mål har eleven och vilka har vi? Hur enas vi? Hur gör vi en plan för att förstärka rätt samt färdighetsträna oss mot mål och eller värden hos patienten/eleven Mäta förändring och utvärdera

18 Vart och hur börjar vi? Vilka situationer eller vad i kontexten behöver förändras? Vilka konsekvenser kring eleven behöver förändras (då de styr beteendet) Vilka beteenden och färdigheter behöver barnet och oss själva lära sig

19 Förändra, färdighetsträna & utvärdera Tittar tillsammans på ngt litet som skolpersonal kan testa att förändra till nästa gång vi ses De väljer två till fem saker som de kan förändra för eleven till nästa gång De väljer ut något konkret och tydligt så att de kan utvärdera hur det gått Påbörjar förändringen på en gång Vi utvärderar hur det gått när vi ses nästa gång

20 Områden/kontexter att förändra & problemlösa generellt Tittar på vad som kan göras för att underlätta avseende; Struktur Undervisning Samarbete med föräldrar Beteendeproblem

21 struktur åskådliggöra, visualisera, vara kreativ, anpassa, hjälpa att organisera kring kläder och läxor etc Undervisning Anpassa utifrån elevens begränsade uthållighet tydlig kommunikation Lär eleven problemlösningsstrategier

22 samarbetet med föräldrar Upprätta ett bra kontaktsystem Ha kontakt kring främst sådant som gått bra hantera beteendeproblem Uppmärksamma och lyft fram önskvärda beteenden, Förstärk det positiva, och ge mycket beröm Ha tydliga, utvalda regler Förutsäg och planera

23

24 Sammanfattning Detta ger en ordentlig kartläggning av barnet medan vi arbetar. Chans ges för barnet att utvecklas och öka sina färdigheter, problemlösa, bli förstärkt för sitt varande och görande både i skola och på hemmaplan. Chans ges att arbeta och påverka koncentration, uppmärksamhet samt beteendeproblem från grunden utan en diagnos eller redan insatt medicinsk behandling. Chans ges till ordentlig utvärdering av insatserna

25 Ödeshögsmodellen Samarbete med hela Ödeshögs kommun. Inlärningsteori/TBA till all personal inom skola, barnomsorg samt socialtjänst hur man kan se och bemöta beteendeproblem samt enkla modeller för att kunna förändra Resursgruppens lärare har utbildats vidare samt får kontinuerlig handledning. Handledning till kommunens flyktingboende, socialsekreterare, handläggare, FUS och elevhälsa. Mottagningsarbete på högstadieskolan en heldag i veckan av BUPs psykolog

26 Genom Ödeshögsmodellen har vi skapat ett samordnat synsätt kring våra barn och deras behov både i teori och praktik Vi har integrerat tjänster mellan barnpsykiatri, skola och kommun.

27 Unik arena för att hjälpa individen och möta familjen Ger BUP en större och bättre förståelse för hur skolan arbetar Ger Ödeshögs kommunala skolor en större förståelse för hur Psykiatripartners Barn och Ungdom jobbar. Gör en unik plattform med samma synsätt med korta beslutsvägar och en enkelhet att genomföra på ett flexibelt sätt.

28 Öppnar upp för en ömsesidig dialog mellan samtliga Gynnar tydlighet och långsiktig vårdplanering Förenklar för samtliga instanser. vi har en arena att tidigt möta barnet och föräldrarna alla deltar i diskussionen på ett tidigt stadium vi samordnar insatserna så inget dubbelarbete görs vi agerar lika och mot samma mål eller riktning Bygger bort känslan av att bli åsidosatt, slussad mellan, kommunikationsbrister och missförstånd

29 Snabba kontaktvägar ger tidiga insatser förenklar för föräldrar Skapar utrymme för olika preventiva insatser/gruppbehandlingar Arbete med KUP Projektet blir enklare när redan samordnade synsätt och integrerade tjänster finns Tillsammans gör vi väldigt mycket bättre prioriteringar!

30 Tack!

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

Förstudie Barn i behov av särskilda pedagogiska strategier

Förstudie Barn i behov av särskilda pedagogiska strategier Rapport 2012 Förstudie Barn i behov av särskilda pedagogiska strategier Desirée Sjölin Lundberg Innehåll Förstudie Barn i behov av särskilda pedagogiska strategier... 1 Sammanfattning... 3 Uppdraget...

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

BEGREPP OCH ERFARENHETER

BEGREPP OCH ERFARENHETER Tidigt förebyggande och rehabiliterande insatser ska öka när det gäller barn och unga samt vuxna med missbruksproblem - Prioriterat mål för Göteborgs Stad 2012 2014 BEGREPP OCH ERFARENHETER Innehåll Inledning...3

Läs mer

Vad är det för skillnad?

Vad är det för skillnad? Vad är det för skillnad? Olika pedagogisk grundsyn leder till olika sätt att bemöta barn med autism Ulrika Aspeflo Jag hör ofta kollegor säga att alla vi som arbetar med barn med autism arbetar på ungefär

Läs mer

Vad är Collaborative Problem Solving?

Vad är Collaborative Problem Solving? Vad är Collaborative Problem Solving? Helene Tranquist Jag föreläser om problemskapande beteenden hos personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF). I mina föreläsningar reflekterar jag över tänkbara

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

Det behövs en synvända! Stödet till barn och elever som riskerar att inte nå målen

Det behövs en synvända! Stödet till barn och elever som riskerar att inte nå målen Det behövs en synvända! Stödet till barn och elever som riskerar att inte nå målen Författare: Martin Westin, Jonatan Block, Eva Andersson, 2006. Tryck: 08-Tryck Tryckt med vegetabiliska färger på Dito

Läs mer

Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01

Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01 Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01 Innehållsförteckning SAMVERKAN KRING BARN SOM FAR ILLA ELLER RISKERAR ATT FARA ILLA... 3 INLEDNING...

Läs mer

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Karin Reuterdahl 2015-03-17 AMN-2015-0185 Arbetsmarknadsnämnden Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun

Läs mer

Att ha någon som bryr sig

Att ha någon som bryr sig FoU-rapport 2014:1 PUFF-enheten Vård- och omsorgskontoret Att ha någon som bryr sig En studie av framgångsfaktorer i arbetet för en ökad skolnärvaro Elin Lundin Sammanfattning Syftet med denna deskriptiva

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd

Barn i behov av särskilt stöd Barn i behov av särskilt stöd Pedagogers arbete med integrering av barn i en förskola för alla Malin Andersson Anna-Erika Abrahamsson Student Ht 2012 Examensarbete, 15 hp Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Revisionsrapport Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Halmstads kommun Juni 2010 Bo Thörn, certifierad kommunal revisor Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Sammanfattning

Läs mer

Mål och riktlinjer för den samlade. elevhälsan i Göteborgs Stad

Mål och riktlinjer för den samlade. elevhälsan i Göteborgs Stad Mål och riktlinjer för den samlade elevhälsan i Göteborgs Stad INNEHÅLL Inledning...3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Styrdokument för elevhälsan...4 Nationell nivå... 4 Kommunal nivå... 4 Elevhälsans organisation

Läs mer

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Form: Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Kommunikation Illustratör: Johnny

Läs mer

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Jag misstänker att någon i min närhet far illa vad kan jag göra? För barn som befinner sig i en utsatt situation är trygga sammanhang

Läs mer

Nya perspektiv. För värmlänningarnas bästa. Vägledning för föräldrastöd. Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa

Nya perspektiv. För värmlänningarnas bästa. Vägledning för föräldrastöd. Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa Nya perspektiv Vägledning för föräldrastöd Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa För värmlänningarnas bästa Gemensamma mål i kommunerna och landstinget 2 NYA PERSPEKTIV

Läs mer

Pedagogiskt förhållningsoch arbetssätt

Pedagogiskt förhållningsoch arbetssätt Pedagogiskt förhållningsoch arbetssätt i omsorg om vuxna personer med måttlig till grav utvecklingsstörning Eskilstuna mars 2013 Christine Gustafsson, Akademin för hälsa, vård och välfärd Mälardalens högskola

Läs mer

Vägledning och metodstöd för socialtjänsten vid HVB-placeringar. Att planera och genomföra en HVB-placering för barn och ungdomar

Vägledning och metodstöd för socialtjänsten vid HVB-placeringar. Att planera och genomföra en HVB-placering för barn och ungdomar Vägledning och metodstöd för socialtjänsten vid HVB-placeringar Att planera och genomföra en HVB-placering för barn och ungdomar Erik Nordström, FoU-ledare, 2011 Innehåll... 3 1 Inledning... 5 2 Bakgrund...

Läs mer

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan barn och elever i behov av särskilt stöd Att vara i behov av särskilt stöd kan gälla såväl enskilda individer som grupper. Vi kan alla vara i behov av särskilt stöd under korta eller långa

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd ISB Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap Examensarbete i lärarutbildningen - 2007 Elever i behov av särskilt stöd En undersökning av hur skolpersonal reflekterar och definierar om begreppet

Läs mer

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret Foto: Sara Frid Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd Skolkontoret Mars 2014 Lärmiljö Anmälan till förskolechef Utredning och bedömning Planering

Läs mer

Nya verktyg för föräldrar

Nya verktyg för föräldrar Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Sven Bremberg (redaktör) statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Sven Bremberg

Läs mer

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem?

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem? Hur kan barn påverka stödet vi ger dem? Idéer från ett seminarum för föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning och för personal inom stödverksamheter En del av projektet Egen växtkraft Barns

Läs mer

REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE. Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin

REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE. Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin REKOMMENDATIONER I KORTHET REKOMMENDATION 1: Bemötande Individer med självskadebeteende ska bemötas med

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

Redigering: Sara Arvidsson, David Raflund Grafisk design: Henrik Petersson. 2015 Spiritus Mundi Ansvarig utgivare: Henrik Melius

Redigering: Sara Arvidsson, David Raflund Grafisk design: Henrik Petersson. 2015 Spiritus Mundi Ansvarig utgivare: Henrik Melius Katalog 2015 Redigering: Sara Arvidsson, David Raflund Grafisk design: Henrik Petersson 2015 Spiritus Mundi Ansvarig utgivare: Henrik Melius Innehåll Ett växande problem Vad är InteOkej? Våra program Workshops

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan.

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan. EXAMENSARBETE Hösten 2012 Lärarutbildningen Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Författare Malin Lundstedt Linda Olsson Handledare Lena Jensen www.hkr.se Abstrakt Bakgrund

Läs mer