Maximera din försäljning på nätet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Maximera din försäljning på nätet"

Transkript

1 T H E S M A R T E R W A Y Maximera din försäljning på nätet Informationsmemorandum november 2014 Inbjudan till teckning av aktier i PayIQ AB (publ) Org.nr

2 Nu satsar vi! Bästa Aktieägare och tillkommande nya aktieägare, PayIQ AB går nu in i ett mycket spännande skede. Bolaget som startade för 10 år sedan är nu moget att ta det stora steget - vi tar nu upp kampen mot våra konkurrenter på en av de mest spännande marknader som finns idag - e-handeln. Betaltjänstmarknaden är het och det gäller att sticka ut för att inte bli en i mängden. Därför gör PayIQ något helt annorlunda! Vi arbetar med betallösningar som hjälper expansiva företag att ta betalt via telefon, surfplattor eller via dator. Tillsammans med ett flertal e-handlare har vi utvecklat en flexibel och smidig tjänst, som hjälper företag att öka sin försäljning hos befintliga kunder och samtidigt nå helt nya målgrupper. Vi upplever att det är stor skillnad mellan PayIQ och andra leverantörer - vi har förstått vad marknaden vill ha, vilket inspirerar oss att ta fram lösningar som verkligen ger kundnytta! PayIQ erbjuder en helhetslösning som ger e-handlaren möjlighet att skicka ut information och erbjudanden via digitala kuponger och SMS för att öka företagets konverteringsgrad. Det vill säga konsumenten får ett erbjudande som gör att hon/han agerar och faktiskt genomför ett köp. Vi försöker optimera varje företags behov av kommunikation samtidigt som vi på ett kostnadseffektivt sätt gör det så enkelt som möjligt för konsumenter att kunna betala för de produkter de vill köpa. Efter år av tjänsteutveckling, pilotprojekt och marknadsbearbetning är vi nu redo att ta nästa steg och skala upp vår verksamhet betydligt. Vi har idag nått en nivå där vi hela tiden får bevis på att vår affärside fungerar, och vi möter våra kunder och konkurrenter med stort självförtroende - vi vet att vi har det som krävs för att lyckas. För varje vecka som går vinner PayIQ nya kunder och vi ser idag en signifikant ökning av våra intäkter inom alla tjänsteområden. Ett exempel på detta är att vi i år är nominerade av Deloitte till Sweden Technology Fast 50 som ett av Sveriges snabbast växande teknikföretag. Placering vet vi den 10 november. Satsa på oss! För att kunna leverera dagens och framtidens tjänster till våra nuvarande och blivande kunder, behöver vi utvecklas. Vi vill fortsätta bygga ett professionellt bolag med den infrastruktur som krävs för att säkerställa att marknaden får tillgång till våra tjänster, vår kompetens och vårt engagemang. Vi ska växa och vi bjuder nu in alla befintliga aktieägare och nya intressenter att delta i en nyemission. Vi planerer att notera bolaget under Vårt mål är att ta in 5 MSEK i nytt kapital för att säkerställa bolagets utveckling och säljframgångar. Vår tanke med kapitaltillskottet är att bygga en stark organisation som tar oss till lönsamhet och ger oss en bestående fördel gentemot våra konkurrenter. Med 5 MSEK kan vi bevisa att bolagets affärsmodell är stark och lägga grunden till en större marknadsetablering under 2015, även på marknader utanför Sverige. Kontakta oss om du har några frågor, funderingar eller idéer. Marie Loverfelt VD PayIQ Anders Heierson Styrelseordf. PayIQ

3 Highlights och milstolpar q 2004 q 2008 q 2010 q 2011 q 2011 q 2012 q q q q q q q q q q q q q Bolaget grundades. Bolaget PCI-certifieras ett krav för att kunna agera som betaltjänstleverantör. I december 2010 stärker bolaget upp med en ny VD Marie Loverfelt, som har en lång erfarenhet från bolag som HP, COLT Telecom och Telecomputing AB. PayIQ breddar tjänsteutbudet i form av en mobil kortlösning, möjlighet att lagra kortuppgifter och fakturera via SMS. PayIQ tecknar ett långsiktigt avtal med Viking Line som skickar ut SMS-påminnelser till resenärer via PayIQ Mobile Marketing-tjänst. PayIQ tecknar ett långsiktigt avtal med Securitas IT. PayIQ och Trippus inleder ett partnerskap inom betaltjänster. PayIQ tecknar avtal för SMS-tjänster med Ellos-koncernen, en av Nordens största aktörer inom postorder. PayIQ tecknar avtal med International Data Group, IDG. Computer Sweden uppmärksammar bolagets framfart på marknaden. PayIQ beskrivs som en het uppstickare inom Mobila betallösningar. PayIQ tecknar avtal med Travellink för kortbetalning. PayIQ lanserar en fakturatjänst tillsammans med Berazy AB, vilket innebär att våra kunder nu även kan erbjudas faktura som betalalternativ. PayIQ inleder samarbete med e-handelsleverantören Askås, vilket ger oss större exponering på marknaden. Bangerhead väljer PayIQ som PSP för deras näthandel. Ellos-koncernen förnyar avtalet med PayIQ. Systemleverantören och Ticnet-konkurrenten Nortic tecknar betaltjänstavtal med PayIQ för biljettförsäljning. Hobbex tecknar avtal med PayIQ för e-handelsbaserade betaltjänster inom Norden. Bolaget byter namn till PayIQ AB, som bättre representerar bolagets kärnverksamhet. E-handelsleverantören Askås väljer PayIQ som primär SMSleverantör för att hantera utskicken via deras funktion Askås Sales Triggers. Våra tjänster q Kortbetalningar q Direktbetalningar q Fakturatjänster q Mobile Marketing q SMS-utskick q Kundanpassade lösningar q PayIQ nomineras av Deloitte till Sweden Technology Fast 50, som ett av Sveriges snabbast växande teknikföretag 3

4 Ett urval av våra kunder Tack vare PayIQs specialanpassade betaltjänst kan givarna i Sveriges Radios satsning Musikhjälpen på ett mycket enkelt sätt önska låtar och skänka pengar via webben och sina smartphones. PayIQs medarbetare är mycket pigga och duktiga på att tillgodose de behov som efterfrågas. - David Gustafsson, projektledare Sveriges Radio Trippus hanterar biljettbokningar till evenemang, konferenser och mässor online och PayIQ har tillsammans med Trippus tagit fram en heltäckande och smidig betaltjänst för ett hundratal eventarrangörer. Medarbetarna på PayIQ är ett mycket trevligt och tekniskt kunnigt gäng. Vi får alltid bra respons när vi för fram förslag och önskemål. Ingenting är omöjligt för dem, känns det som. Det är en av anledningarna till att vi rekommenderar andra företag att anlita PayIQ. - Martin Klöfver, VD Trippus När Viking Line vill informera eller påminna kunder så kan de snabbt och enkelt idag skicka ut meddelanden till sina resenärer. Kommunikationen blir otroligt mycket enklare och smidigare. Sveriges största leverantör av skönhetsprodukter på nätet, Bangerhead, ökar medvetenheten hos sina kunder med Mobile Marketing. Man skickar idag ut SMS till sina kunder med unika erbjudanden. En av Europas största florist-kedjor, Euroflorist, använder sig av PayIQ Mobile Marketing-tjänst till marknadsföring och beställnings- och leveransbekräftelser. Nordens största postorderkoncern, Ellos Group, använder sig av Mobile Marketing för att skicka ut kundklubbserbjudanden och kampanjer via PayIQs SMSplattform. De mer finansiellt inriktade bolagen i koncernen använder plattformen till fakturapåminnelser och liknande. Askås är en en av Sveriges mest framgångsrika leverantörer av e-handelslösningar och relaterade lösningar. De erbjuder även tjänster inom strategi, design och marknadsföring. Resurs Bank inriktar sig på finansiella tjänster, både mot företagsmarknaden (säljfinansiering, factoring och leasing) samt privatmarknaden (sparkonto, kreditkort och privatlån). 4

5 Erbjudandet i korthet Emissionsbelopp: Erbjudandet Styrelsen i PayIQ AB (publ) ( PayIQ ) beslutade den 23 oktober 2014, i enlighet med bemyndigande från årsstämman den 3 juni 2014, om en nyemission utan företrädesrätt för bolagets aktieägare om högst aktier till en teckningskurs om 0,75 SEK. Vid full teckning i föreliggande nyemission uppgår emissionslikviden till SEK före emissionskostnader vilka beräknas uppgå till SEK. Aktieägare och allmänheten inbjuds härmed att teckna aktier i PayIQ under perioden från och med den 10 november 2014 till och med den 24 november 2014 till en teckningskurs om 0,75 SEK per aktie. Courtage utgår ej. Anmälan om teckning av aktier Teckning av aktier skall ske genom ifyllande och undertecknande av anmälningssedel och skall under teckningsperioden inges till Aqurat Fondkommission på nedanstående adress. Minsta teckningspost är aktier vilket motsvarar kronor och därefter ska teckning ske i jämna poster om 500 aktier. Ifylld anmälningssedel skall vara Aqurat Fondkommission tillhanda senast den 24 november 2014 kl Anmälningssedlar som sänds per post bör avsändas i god tid före sista dagen i teckningsperioden. Styrelsen i PayIQ förbehåller sig rätten att förlänga teckningsperioden. Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningssedel per tecknare. För det fall flera anmälningssedlar insändes kommer endast den senast inkomna att beaktas. Tidigare anmälningssedlar från samma part kommer således att lämnas utan avseende. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Inga tillägg och ändringar får göras i den på anmälningssedeln tryckta texten. Aqurat Fondkommission AB Ärende: PayIQ Box Stockholm Besöksadress: Målargatan 7 Telefon: Telefax: (inskannad anmälningssedel) Observera att anmälan är bindande kronor Max antal aktier: Teckningskurs: 0,75 kronor per aktie Teckningstid: 10 nov nov 2014 kl Värdering: Minsta post: ca 25 MSEK pre-money aktier Villkor och anvisningar Den som anmäler sig för teckning av aktier måste ha ett VP-konto eller en depå hos bank eller annan förvaltare till vilken leverans av aktier kan ske. Personer som saknar VP-konto eller depå måste öppna ett VP-konto eller en depå hos en bank eller ett värdepappersinstitut innan anmälningssedel inlämnas till Aqurat. Observera att detta kan ta viss tid. Anmälningssedlar kan erhållas från Bolaget på eller från Aqurat Fondkommission AB på adress enligt ovan. Tilldelning Tilldelning av aktierna i PayIQ kommer att beslutas av Bolagets styrelse. Tilldelningen är ej beroende av när under anmälningstiden anmälan inkommit. I händelse av överteckning kan tilldelning komma att ske med ett lägre antal aktier än vad anmälan avser, alternativt helt komma att utebli. Utöver ovanstående kommer Bolagets styrelse beakta investerare som särskilt kan bidra med strategiska värden för Bolaget. Besked om tilldelning Besked om tilldelning erhålls i form av en avräkningsnota vilken beräknas skickas ut omkring den 25 november Information kommer ej att skickas till dem som ej tilldelats aktier. Betalning Betalning skall ske i enlighet med utsänd avräkningsnota. Likvid skall erläggas senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Om likvid ej erläggs i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt detta erbjudande, kan den vilken ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Betalda och tecknade aktier När betalning kommit Aqurat Fondkommission AB tillhanda, vilket normalt sker några bankdagar efter betalning, bokas BTA (Betalda tecknade aktier) ut på respektive VP-konto eller depå. I samband med detta skickar Euroclear Sweden AB ( Euroclear ) ut en VP-avi som utvisar antalet inbokade BTA på VP-kontot. Avisering till tecknare vars innehav är förvaltarregistrerat kommer att ske i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tecknade aktier är bokförda som BTA tills nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket. Leverans av aktier Så snart emissionen har registrerats på Bolagsverket, vilket beräknas ske i december 2014, ombokas BTA till aktier i Euroclear-systemet. Omvandlingen sker utan avisering från Euroclear. Aktieägare vilka har sitt aktieinnehav registrerat på en depå hos bank eller fondkommissionär erhåller information från respektive förvaltare. Handel i aktien Bolagets aktie är onoterad och handlas inte på någon organiserad marknadsplats. Bolaget har för avsikt att inom de närmaste 18 månaderna inleda en noteringsprocess av aktien på exempelvis Aktietorget. Noteringsprocessen inleds när de rätta förutsättningarna för en lyckad introduktion bedöms föreligga. Offentliggörande av utfallet i emissionen Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats och senast omkring den 26 november 2014 kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av Erbjudandet. Offentliggörandet kommer att ske genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på Bolagets hemsida. Rätt till utdelning De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats på Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear. Eventuell utdelning betalas ut efter beslut av bolagsstämman. Utbetalningen ombesörjes av Euroclear eller för förvaltarregistrerat innehav i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Rätt till utdelning tillfaller den som på den av bolagsstämman fastställda avstämningsdagen var registrerad som aktieägare i den av Euroclear förda aktieboken. 5

6 Ekonomi PayIQ AB (publ) hade per totalt emitterade och fullt inbetalda aktier. Aktiekapitalet uppgick vid samma tidpunkt till kronor fördelat på aktier med ett kvotvärde på 0,04251 kronor. Enligt PayIQs bolagsordning ska det emitterade aktiekapitalet vara lägst kronor och högst kronor. Antalet aktier ska vara lägst och högst Den av styrelsen nu beslutade emissionen ligger inom ramen för styrelsens bemyndigande beslutat på ordinarie bolagsstämma Övriga 22,9% Öberg, Leif 34,7% D. Heinstedt Aktiebolag 6,2% Heierson & Partners AB 10,6% Loverfelt, Marie 8,7% Oxtorget 16,9% Bolaget hade per cirka 480 aktieägare. Grafen till vänster visar de fem största aktieägarnas antal aktier och röstandelar. Bolagets VD och styrelseordförande kontrollerar tillsammans 19,3% av bolaget innan emissionen. Bolaget har hittills finansierats med motsvarande ca 26 MSEK genom nyemissioner och villkorade aktieägartillskott inom huvudägarkretsen. Detta erbjudande utgörs av aktier motsvarande en utspädning om 16,4 procent av kapitalet och röster i Bolaget. Efter Nyemissionen kommer antalet aktier att uppgå till maximalt stycken aktier förutsatt att den fulltecknas. Bolaget värderas till 25 MSEK före emissionen. Det skattemässiga underskottet i bolaget uppgår till 26 MSEK den 30 september I tabellerna nedan återges utvald finansiell information för räkenskapsåren Den finansiella informationen i detta avsnitt är utdrag från Bolagets reviderade årsredovisning för 2013, vilken har upprättats i enlighet med FARs rekommendationer. För mer information se komplett bokslut på bolagets hemsida. Utfallet för de första nio månaderna 2014 är preliminära och ej reviderade. Prognosen för 2014 är preliminär och bedöms som trolig inom intervallet +/- 5%. PayIQ är en betaltjänstleverantör, eller Payment Service Provider (PSP), och bolaget erbjuder onlinetjänster för mobila betalningar. Marknaden har skapats för att banker och E- handelsföretag inte får lagra kreditkortuppgifter. I Sverige finns idag ett 20-tal företag med PSP status, tillsynsmyndighet är Finansinspektionen. PayIQ är certifierat enligt PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), ett globalt nätverk som gäller för all hantering av betalkortsinformation. PayIQ använder dessa standarder för att aktivt motverka kontokortsbedrägerier. Efter bokslutsdagen den 31 december 2013 har bolaget utökat sin belåning med ytterligare 1,5 MSEK hos Almi som fortsatt tror på och stödjer bolaget. Totalt uppgår Almis finansiering till ca 1,85 MSEK vilket också utgör bolagets totala belåning i dagsläget. 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Intäktsutveckling (MSEK) Utfall och prognos (MSEK) Prognos 2015 Intäkt Resultat 6

7 Framtiden Det är alltid svårt att sia om framtiden. Men vi kan konstatera att PayIQ genom åren utvecklat ett slagkraftigt helhetskoncept som hjälper bolagets kunder att att tjäna mer pengar. Bolaget erbjuder en flexibel och smidig tjänst som ger e-handlaren möjlighet att via modern och relevant marknadskommunikation såsom erbjudanden, kuponger eller annan aktivitet, få sina kunder att köpa mer och då även i mobila sitationer. E-handlaren kan genom PayIQs lösningar erbjuda individanpassade erbjudanden som leder till ett faktiskt köp där kunden själv får välja betalsätt - just där och då! I dagsläget ser vi ingen konkurrent som erbjuder en lika bred produktportfölj som PayIQ, eller som har den flexibla organisation som behövs för att möta framtidens kunder. PayIQ har en mängd kvalitetssäkrade betalsätt i sitt erbjudande, där möjligheter även finns att skicka mobila meddelanden och fakturapåminnelser via SMS, vilket är ett mer effektivt sätt att få betalt än traditionella metoder. Det är alltså stor skillnad mellan PayIQ och andra leverantörer. Vi skapar kundnytta som förbättrar kundens affär och därigenom PayIQs lönsamhet. Vi kan konstatera att bolaget omsatte ca 7 MSEK 2013 med en förlust på ca 5 MSEK och ser ut att omsätta ca 8,4 MSEK 2014 med betydligt bättre resultat (prognos ca -2,6 MSEK). Vi räknar med att vända bolaget till lönsamhet under första halvåret 2015 och vi ser fram emot fortsatt stark tillväxt under 2015 och Styrelse och ledning MARIE LOVERFELT VD Marie Loverfelt, VD och styrelseledamot i tttttt. Har sedan mitten på 90-talet jobbat med försäljning och ledning i säljbolag inom IT- och Telecom. Marie har varit BPC Country Manager för Hewlett Packard, VD för Colt Telecom AB, VD för Telecomputing i Sverige AB och VD för Mobyson Business Solutions AB. ANDERS HEIERSON Styrelseordförande Anders är ägare och grundare av Heierson & Partners AB samt en av grundarna och styrelseordförantde i Pharmaceutical Sales and Development Sweden AB (PharmSwed). OLLE STENBERG Styrelseledamot Olle är civilingengör, entreprenör och grundare av flera olika bolag. Han är VD för Obstecare AB, delägare i Oxtorget samt driver kontorshotell i Kista. Olle har startat OPIC (del av Visma koncernen) - som utvecklade marknaden för offentlig upphandling i Norden. NINA WAHLBERG Styrelseledamot Nina har lång erfarenhet av lednings- och styrelsearbete. Hon har bland annat drivit onlinegamingbolaget United Media Sweden AB, listat på Aktietorget. KRISTINA ANDERSSON Styrelseledamot Kristina är civilekonom ekonomikonsult. Hon är delägare i ISR Konsult AB och har tidigare haft ett antal seniora positioner som ekonom inom stora svenska industrikoncerner, bland annat Trelleborg och SCA. 7

8 PayIQ AB Isafjordsgatan 39B Kista E-post: Telefon: Kontoförande institut EuroClear Sweden AB Klarabergsviadukten 63 Box Stockholm Telefon:

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) 1 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ) 27 november 11 december 2014 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning De som på avstämningsdagen den 25 november 2014 var registrerad som aktieägare

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Erbjudande i sammandrag VILLKOR I SAMMANDRAG Emittent Emissionen

Läs mer

INFORMATIONSMEMORANDUM

INFORMATIONSMEMORANDUM INFORMATIONSMEMORANDUM Inbjudan till teckning av aktier i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) under namnändring till Modern Ekonomi Holding AB (publ) MODERN EKONOMI INNEHÅLLSFÖRTECKNING LÄS DETTA FÖRST...

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL)

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) PROSPEKT MARS 2014 VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av styrelsen i Paynova AB (publ) ( Paynova eller Bolaget ) med anledning

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i. GiftToday Sweden AB (publ)

Inbjudan att teckna aktier i. GiftToday Sweden AB (publ) Inbjudan att teckna aktier i GiftToday Sweden AB (publ) Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning. 3 Riskfaktorer 6 Bakgrund och motiv. 8 Inbjudan att teckna aktier i GiftToday Sweden

Läs mer

LJUS I ALLA RUM! Parans lanserar hybridarmatur som kombinerar solljus och LED-belysning

LJUS I ALLA RUM! Parans lanserar hybridarmatur som kombinerar solljus och LED-belysning Parans lanserar hybridarmatur som kombinerar solljus och LED-belysning LJUS I ALLA RUM! 100-metersvisionen blir verklighet satsning mot nästa generation solljussystem INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER I PARANS

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ) FÖRETRÄDESEMISSION SEPTEMBER 2010 Erbjudandet i sammandrag Företrädesrätt till teckning Innehav av en (1) aktie i Mobyson på avstämningsdagen den 7

Läs mer

EMISSIONSMEMORANDUM. MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION

EMISSIONSMEMORANDUM. MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION ARBETSKOPIA EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION DEFINITIONER I detta Memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges: Med Bolaget, Ambia eller Ambia

Läs mer

EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2011

EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2011 EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2011 Med Adoperator och Bolaget avses Adoperator AB org. nr 556733-9410. Med Thenberg & Kinde avses Thenberg & Kinde Fondkommission AB med org.nr 556474-6518. Memorandumet har

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) Oktober 2009

Inbjudan att teckna aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) Oktober 2009 Inbjudan att teckna aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) Oktober 2009 prospekt nyemission 2009 I detta prospekt används definitionen Bredband2, Bredband2 i Skandinavien AB och Bolaget som beteckning

Läs mer

Generell information. Registrering hos Finansinspektionen. Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion. Uttalanden och bedömningar om framtiden

Generell information. Registrering hos Finansinspektionen. Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion. Uttalanden och bedömningar om framtiden Cryptzone AB (publ) l Prospekt avseende nyemission l April 2009 Generell information Aktierna i Cryptzone är upptagna till handel på First North som är en s.k. Multilateral Trading Facility (MTF) under

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

Inbjudan till teckning av A-aktier

Inbjudan till teckning av A-aktier Inbjudan till teckning av A-aktier Biosensor Applications Sweden AB (publ) mobile EQUIPMENT FOR DRUG AND EXPLOSIVES DETECTION Biosensor Applications Sweden AB (publ) mobile EQUIPMENT FOR DRUG AND EXPLOSIVES

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Vendator AB

Inbjudan till teckning av aktier i Vendator AB 1 Inbjudan till teckning av aktier i Vendator AB Företrädesemission i september 2010 inför listning på AktieTorget Sales Process Outsourcing (SPO) Konsult & Utbildning Field Marketing (FM) Online Marketing

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I CHRONTECH PHARMA AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I CHRONTECH PHARMA AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I CHRONTECH PHARMA AB (PUBL) NOVEMBER 2011 Villkor i sammandrag Företrädesrätt: Varje tvåtal (2) existerande aktier berättigar till teckning av en (1) ny aktie. De aktieägare

Läs mer

Innehåll. Observandum

Innehåll. Observandum Inbjudan att teckna aktier i Fortnox AB (publ) Informationsmemorandum Publik nyemission Mars 2008 1 Innehåll Sammanfattning 3 Riskfaktorer 5 Bolaget och emissionen 7 VD har ordet 7 Historik 8 Bakgrund

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i MultiQ International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i MultiQ International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i MultiQ International AB (publ) VIKTIG INFORMATION Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25 och 26 lagen

Läs mer

Informationsmemorandum. Global Financial Group Sweden Small Cap AB (publ)

Informationsmemorandum. Global Financial Group Sweden Small Cap AB (publ) Informationsmemorandum Riktad emission till allmänheten Inbjudan till teckning av preferensaktier i Global Financial Group Sweden Small Cap AB (publ) Vissa definitioner Med GFG Small Cap eller Bolaget

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BENCHMARK OIL & GAS AB (PUBL) Benchmark Oil & Gas AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BENCHMARK OIL & GAS AB (PUBL) Benchmark Oil & Gas AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BENCHMARK OIL & GAS AB (PUBL) Benchmark Oil & Gas AB (publ) Foto: Benchmark där inget annat är angivet. 2006 Benchmark Oil & Gas AB (publ). Alla rättigheter förbehållna.

Läs mer

Inbjudan till teckning av units i Moretime Professional Services AB (publ) inför listning på AktieTorget

Inbjudan till teckning av units i Moretime Professional Services AB (publ) inför listning på AktieTorget Moretime frigör tid och kreativitet hos entreprenörer och företagare. Inbjudan till teckning av units i Moretime Professional Services AB (publ) inför listning på AktieTorget Viktig information Detta memorandum

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i MyPay AB(publ)

Inbjudan till teckning av aktier i MyPay AB(publ) Inbjudan till teckning av aktier i MyPay AB(publ) ROADSHOW MyPay gör en presentation av företaget och verksamheten Stockholm den 6 maj kl 18.00 Hotell Scandic Anglais Malmö den 11 maj kl 18.00, Hotell

Läs mer

Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Sept 2012

Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Sept 2012 Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Sept 2012 Innehållsförteckning 3 Sammanfattning 4 Prognos 2013 5 Ordförande har ordet 6 Historia 7 Nutid

Läs mer

Moretime Financial Services AB (publ) Inbjudan till teckning av preferensaktier i Moretime Financial Services AB (publ)

Moretime Financial Services AB (publ) Inbjudan till teckning av preferensaktier i Moretime Financial Services AB (publ) Moretime Financial Services AB (publ) Inbjudan till teckning av preferensaktier i Moretime Financial Services AB (publ) Företrädesemission 11 maj 29 maj 2015 Viktig information Memorandumets distributionsområde

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i nyemission samt erhållande av teckningsoptioner (Units) Oktober 2011

Inbjudan till teckning av aktier i nyemission samt erhållande av teckningsoptioner (Units) Oktober 2011 Inbjudan till teckning av aktier i nyemission samt erhållande av teckningsoptioner (Units) Oktober 2011 VIKTIG INFORMATION Denna informationsbroschyr är inte och skall inte anses utgöra ett prospekt enligt

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i nyemission samt erhållande av teckningsoptioner (Units) Oktober 2011

Inbjudan till teckning av aktier i nyemission samt erhållande av teckningsoptioner (Units) Oktober 2011 Inbjudan till teckning av aktier i nyemission samt erhållande av teckningsoptioner (Units) Oktober 2011 VIKTIG INFORMATION Denna informationsbroschyr är inte och skall inte anses utgöra ett prospekt enligt

Läs mer

STARCAP PRIVATE EQUITY FUND 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 14 APRIL 2011 TILL 13 MAJ 2011 INVESTMENT MEMORANDUM

STARCAP PRIVATE EQUITY FUND 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 14 APRIL 2011 TILL 13 MAJ 2011 INVESTMENT MEMORANDUM STARCAP PRIVATE EQUITY FUND 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 14 APRIL 2011 TILL 13 MAJ 2011 INVESTMENT MEMORANDUM Detta är ej en investeringsfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV KONVERTIBLER I 203 WEB GROUP AB (PUBL) ORG.NR. 556710-8757

INBJUDAN TILL TECKNING AV KONVERTIBLER I 203 WEB GROUP AB (PUBL) ORG.NR. 556710-8757 INBJUDAN TILL TECKNING AV KONVERTIBLER I 203 WEB GROUP AB (PUBL) ORG.NR. 556710-8757 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Villkor i sammandrag 3 Inbjudan till teckning av konvertibler i 203 Web Group 4 VD i 203 Web

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Image Systems AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Image Systems AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Image Systems AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE. För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste

Läs mer