Public consultation on the Green Paper on on-line gambling in the Internal Market

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Public consultation on the Green Paper on on-line gambling in the Internal Market"

Transkript

1 Public consultation on the Green Paper on on-line gambling in the Internal Market You are invited to reply to the on-line questionnaire. The questions listed in the Green Paper are reproduced in the same order hereunder. A pdf version of the Green Paper is available in all EU languages for guidance to the questions. There are 51 questions in the consultation document. You may reply to those questions in any one of the EU languages. You may focus your contributions on the areas of most interest to you; you are not obliged to answer all the questions. Please save this document on your computer. Once you have completed the questionnaire, come back to the on-line questionnaire. You will be able to upload your answers on page 3 of the on-line questionnaire. The consultation will close on 31/07/2011. We thank you for your participation. Your name / Your organisation: Government of Åland Questions from the Green Paper on on-line Gambling in the Internal Market 1. Regulating on-line gambling in the EU: Recent developments and current challenges from the Internal Market standpoint 1.1. Purpose of the consultation 1.2. On-line gambling in the EU: current situation (1) Are you aware of any available data or studies on the EU on-line gambling market that would assist policy-making at EU and national level? If yes, do the data or study include licensed non-eu operators in the EU market? Rent Spel Henrik Jordahl, Sveriges digitala tillväxtbransch Nya perspektiv på behovet av en omreglerad spelmarknad, The MAG study, Overview of the Italian Regulatory Framework for Online Gaming - Evolution of the Italian Online Gaming Regulation SWISS Institute of Comparative Law Study of Gambling Services in the Internal Market of the European Union. Final Report. 14 June 2006.

2 (2) Are you aware of any available data or studies relating to the nature and size of the black market for on-line gambling services? (Unlicensed operators) Nej. (3) What, if any, is your experience of EU-based on-line gambling operators licensed in one or more Member State and providing and promoting their services in other EU Member States? What are your views on their impact on the corresponding markets and their consumers? Penningautomatföreningen (Paf) har, förutom på Åland, tillstånd av den estniska tull- och skattemyndigheten att bedriva spelverksamhet under Estlands licenssystem. (4) What, if any, is your experience of licensed non-eu on-line gambling operators providing and promoting their services in EU Member States? What are your views on their impact on the EU market and on consumers? Nej. (5) If any, which are the legal and/or practical problems that arise, in your view, from the jurisprudence of national courts and the CJEU in the field of online gambling? In particular, are there problems of legal certainty on your national and/or the EU market for such services? De rättsliga- och praktiska problem som uppkommit hänförs främst till avsaknaden av en harmoniserad lagstiftning inom gemenskapen för onlinespel. Den rättspraxis som utvecklas av Europeiska gemenskapernas domstol ( EU-domstolen ) på området ger ej klara generella direktiv utan är främst anpassad till situationen i det specifika rättsfallet och regleringen i en enskild medlemsstat. EU-domstolen har även påpekat att det främst är upp till medlemsstaterna och de nationella domstolarna att bedöma ifall spelverksamheten i landet överensstämmer med EU-rätten. Detta medför att speloperatörer, såsom Penningautomatföreningen (Paf), som erbjuder spel via internet inte kan anpassa sin verksamhet till klara och tydliga regler. Omständigheten medför även att medlemsstater på ett relativt fritt och godtyckligt sätt kan förbjuda eller begränsa tillhandahållandet och utnyttjandet av onlinespel. Avsaknaden av en harmoniserad lagstiftning gällande onlinespel, som i högsta grad är en gränsöverskridande verksamhet, medför således att speloperatörer svårligen på förhand kan veta ifall deras verksamhet anses olaglig i en medlemsstat. En speltjänst som erbjuds från en och samma webbplats kan t.ex. anses laglig i en medlemsstat och olaglig i en annan. Att medlemsstaterna på detta sätt kan begränsa och reglera tillhandahållandet av speltjänster från operatörer med hemort i en annan medlemsstat eller ett annat juridiskt område kan anses mycket begränsande för den fria rörligeheten av tjänster inom gemenskapen. (6) Do you consider that existing national and EU secondary law applicable to online gambling services adequately regulates those services? In particular, do you consider that coherence / consistency is ensured between, on one hand, the public policy objectives pursued by Member States in this field and, on the other hand, the national measures in force and/or the actual behaviour of public or private operators providing on-line gambling services?

3 Nej, avsaknaden av en harmoniserad lagstiftning för onlinespel medför enligt Ålands landskapsregering att medlemsstaternas mål för den offentliga politiken får för stort utrymme jämfört med speloperatörernas rättssäkerhet. De sekundärrättsliga bestämmelser som finns på området t.ex. Europarådets direktiv 89/552/EEG om samordning av vissa bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om utförandet av sändningsverksamhet för television ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/65/EG ( TV-direktivet ) samt Europaparlamentets och Rådets direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism ( Penningtvättsdirektivet ) är inte anpassade specifikt för onlinespel och innehåller därför inte tillräckligt klara och tydliga regler för speloperatörer och medlemsstater. Other comments on issues raised in section 1 2. Key policy issues subject to the present consultation 2.1. Definition and organisation of on-line gambling services (7) How does the definition of on-line gambling services in the Green Paper differ from definitions at national level? Lotteri- och annan spelverksamhet på Åland regleras i 1 2 mom. lotterilagen. Vad som skall anses utgöra ett lotteri tolkas extensivt. Alla spel och lotterier, däribland poker, där vinstmöjligheterna är beroende av slumpen anses utgöra lotterier. Till lotteri hänförs enligt 1 3 mom. lotterilagen varulotteri, penninglotteri, vadhållning, kasinoverksamhet och liknande förfaranden som anordnas på Åland. Även förfaranden som anordnas med hjälp av elektromagnetiska vågor, såsom onlinespel, betraktas som lotterier. Anordnandet av lotterier via internet regleras således inte särskilt på Åland, utan omfattas av bestämmelserna i lotterilagen. Sammantaget är således den största skillnaden mellan definitionen av onlinespel i Grönboken jämfört med den i 1 2 mom. lotterilagen att definitionen i Grönboken inte är beroende av om utfallet av spelet beror på slumpen vilket är fallet med definitionen i 1 2 mom. lotterilagen. (8) Are gambling services offered by the media considered as games of chance at national level? Is there a distinction drawn between promotional games and gambling? Alla spel som sker mot betalning och där utgången är beroende av slumpen anses utgöra lotterier enligt Ålands lotterilagstiftning. Detta medför att om mediaföretag anordnar ett spel mot betalning på Åland och spelets utgång är beroende av slumpen, anses spelet utgöra ett lotteri som kräver tillstånd enligt lotterilagen. Om spelet däremot inte sker mot betalning eller ifall spelets utgång inte är beroende av slumpen krävs inget tillstånd för att anordna spelet. (9) Are cross-border on-line gambling services offered in licensed premises dedicated to gambling (e.g. casinos, gambling halls or a bookmaker's shop) at national level?

4 Nej, alla lotterier som anordnas på Åland äger rum på Åland. (10) What are the main advantages/difficulties associated with the coexistence in the EU of differing national systems of, and practices for, the licensing of on-line gambling services? De största svårigheterna med att det finns parallella nationella tillståndssystem för onlinespeltjänster är att flera medlemsstater i tillståndsprocessen inte godkänner eller beaktar tillstånd utfärdade av andra medlemsstater inom gemenskapen. I och med att medlemsstaterna även ställer upp avvikande villkor för att erhålla en licens krävs justeringar av de onlinespeltjänster som en speloperatör erbjuder. De avvikande tillståndsvillkoren för onlinespeltjänster medför även att vissa onlinespeltjänster inte kan erbjudas i en specifik medlemsstat. De parallella nationella tillståndssystemen medför således avsevärda merkostnader för speloperatörer, vilket speciellt missgynnar samt diskriminerar de mindre operatörerna och operatörer som är etablerade utanför medlemsstaten i fråga. Redan omständigheten att speloperatörer måste upprätthålla flera olika system för onlinespeltjänster i olika medlemsstater medför praktiska och tekniska problem. I och med att även speloperatörer utan nationella tillstånd ofta kan erbjuda sina onlinespeltjänster i medlemsstaten i fråga försvinner även huvudsyftet med att ansöka om ett nationellt tillstånd. Other comments on issues raised in section Related services performed and/or used by on-line gambling services providers (11) With focus on the categories mentioned in the Green Paper, how are commercial communications for (on-line) gambling services regulated for at national level? Are there specific problems with such cross-border commercial communications? Enligt den åländska lotterilagstiftningen får endast den association som beviljats tillstånd att anordna lotterier på Åland marknadsföra lotterier på Åland. (12) Are there specific national regulations pertaining to payment systems for online gambling services? How do you assess them? Nej. Ålands penningautomatförening (Paf) har dock på eget initiativ infört krav på att kunder inte kan spela på kredit. (13) Are players' accounts a necessary requirement for enforcement and player protection reasons? De personliga spelkontona möjliggör en effektivare kundkontroll. Åldersgränsen för Penningsautomatföreningens (Paf:s) onlinespeltjänster är 18 år. För att kontrollera att de personer som använder sig av Paf:s speltjänster är över föreskriven ålder jämförs givna uppgifter av spelarna i spelarkontona med tillgängliga befolkningsregister. Ifall en minderårig person påträffas använda sig av de onlinespeltjänster Paf erbjuder har Paf en skyldighet att

5 utesluta personen. Kundens spelkonton möjliggör även att kunden frivilligt kan begränsa sitt spelande och/eller för viss tid utestänga sig själv från all form av spelande. För att uppmärksamma brott kopplade till spelverksamhet har Paf också dataprogram som registrerar ovanliga/stora transaktioner kopplade till bland annat tippningen av sportevenemang. Ålands landskapsregering undersöker fortgående oegentligheter kopplade till Pafs spelverksamhet, så som ovanliga resultat inom sportevenemang kopplade till höga insatser i Pafs internetspelverksamhet. Denna kontroll möjliggörs främst på grund av de uppgifter som registrerats i kundernas spelkonton. (14) What are the existing national rules and practices relating to customer verification, their application to on-line gambling services and their consistency with data protection rules? How do you assess them? Are there specific problems associated with customer verification in a cross-border context? Den åländska lagstiftningen saknar regler och metoder för kundkontroll vad gäller onlinespeltjänster. Däremot har Ålands penningautomatförening (Paf), enligt det penningspelstillstånd som Ålands landskapsregering utfärdat för onlinespeltjänster, en skyldighet att vid kundkontrollen följa tillämplig dataskyddslagstiftning. Dataskyddslagstiftningen faller, enligt 27 punkterna 24 och 42 i självstyrelselagen, inom den Finska statens lagstiftningsbehörighet. Other comments on issues raised in section Public interest objectives Consumer protection (15) Do you have evidence that the factors listed in the Green Paper are linked to and/or central for the development of problem gambling or excessive use of online gambling services? (if possible, please rank them) På Åland har inga undersökningar hittills genomförts. Däremot har Högskolan på Åland i samarbete med Penningautomatföreningen sammanställt en publikation gällande problemspelande (Gustafsson, B., (ed.) 2010: GAPRO CARE -project, Gambling prevention, Gambling problems and Care Policy programme, 198 s.) (16) Do you have evidence that the instruments listed in the Green Paper are central and/or efficient to prevent or limit problem gambling relating to on-line gambling services? (if possible, please rank them) Nej, det finns inga bevis. Undersökningar har inte gjorts på Åland. (17) Do you have evidence (e.g. studies, statistical data) on the scale of problem gambling at national or EU level? Alkohol- och drogmottagningen tar emot missbrukare för öppenvård. Enligt uppgift från alkohol- och drogmottagningen erbjuds enskilda samtal och gruppterapi till personer med spelberoende eller -missbruk. År 2010 var antalet 8 personer (större delen män). År 2011 har 9 personer sökt hjälp för spelberoende /-missbruk (större delen är män).

6 Undersökning av ålänningars alkohol-, narkotika- och spelvanor pågår, ÅSUB i Mariehamn har hand om undersökningen. Svar väntas i augusti Följande frågor ingår i undersökningen: 1) Har du någon gång under de 13 senaste månaderna köpt lotter eller satsat pengar på spel? (Trisslott, bingolott, kasinospel, tips, spel på hästar eller liknande och spel om pengar över internet såsom poker eller vadslagning) Svarsalternativ "JA" eller "NEJ". 2) Hur mycket pengar har du satsat på spel de senaste 7 dagarna? Svarsalternativ "Har spelat för ----euro". eller "Har inte satsat några pengar de senaste 7 dagarna". 3) "Hur många gånger har du under de senaste 12 månaderna..a)..försökt minska ditt spelande? b)..känt dig rastlös och irriterad om du inte kunnat spela? c)..ljugit om hur mycket du spelat? Svarsalternativ 1 "Aldrig", 2 "1-2 ggr", 3 "3ggr eller fler" (18) Are there recognised studies or evidence demonstrating that on-line gambling is likely to be more or less harmful than other forms of gambling for individuals susceptible to develop a pathological gaming pattern? (19) Is there evidence to suggest which forms of on-line gambling (types of games) are most problematic in this respect? På Åland har dylika undersökningar inte gjorts. (20) What is done at national level to prevent problem gambling? (E.g. to ensure early detection)? Den åländska lagstiftningen saknar regler i detta avseende. I Penningautomatföreningens (Pafs) penningspelstillstånd föreskrivs dock att verksamheten skall bedrivas på ett sätt så att spelarna skyddas från överdrivet spelande. På speltjänsten skall det finnas funktioner så att spelarna frivilligt kan begränsa sitt spelande eller för vis tid utestänga sig från all form av spel. På Pafs internetspeltjänst finns en rad verktyg i syfte att motverka spelproblem. Spelarna kan t.ex. använda sig av självbegränsning/uteslutning i form av möjlighet att frysa sitt spelkonto alternativt vissa spel allt mellan 24 timmar till år. Spelaren har även möjlighet att använda sig av spelgränser där denne kan begränsa hur mycket man vill spela för under en viss period. Det finns också en möjlighet för spelarna att få påminnelser om ansvarsfullt spelande var 30:e, 60:e eller 120:e minut. Vidare finns ett självtest där kunderna kan kontrollera sina spelvanor och huruvida de är i riskzonen för att utveckla spelproblem. Utöver detta har Paf ett tidsuppföljningsverktyg i form av en graf (timmar/dag) där kunderna kan se hur mycket tid de spenderar på Pafs spelsida. (21) Is treatment for gambling addiction available at national level? If so, to what extent do on-line gambling operators contribute to the funding of such preventive actions and treatment? Se fråga 40.

7 (22) What is the required level of due diligence in national regulation in this field? (e.g. recording on-line players' behaviour to determine a probable pathological gambler?). Det finns inga särskilda bestämmelser på Åland. Däremot är Penningautomatföreningens (Pafs) penningspelstillstånd förenat med villkor om att verksamheten skall bedrivas på ett sätt så att spelarna skyddas från överdrivet spelande. På speltjänsten skall det finnas funktioner så att spelarna frivilligt kan begränsa sitt spelande eller för vis tid utestänga sig från all form av spel. (23) What is the statutory age limit for having access to on-line gambling services in your Member State? Are existing limits adequate to protect minors? Det finns inga undersökningar gällande effekten av åldersgränser för åtkomst av onlinespeltjänster. (24) Are on-line age controls imposed and how do these compare to off-line 'face-toface' identification? Ja, ålderskontroller tillämpas. Penningautomatföreningen (Paf) kontrollerar kunduppgifterna mot tillgängliga folkbokföringsregister samt utför ID- kontroller och stickprov. Paf anser att ålderskontrollen online fungerar på ett tillfredsställande sätt. Personlig identifiering ger naturligtvis en annan verklighetsförankring men det kan också vara en utmaning att tillse att ombud och andra representanter fullföljer erforderlig legitimering på plats. (25) How are commercial communications for gambling services regulated to protect minors at national or EU level? (e.g. limits on promotional games that are designed as on-line casino games, sports sponsorship, merchandising (e.g. replica jerseys, computer games etc) and use of social on-line networks or videosharing for marketing purposes. Bestämmelser gällande kommersiella budskap om speltjänster för att skydda minderåriga saknas i den åländska lagstiftningen. Utgående från villkoren i det penningspelstillstånd Ålands landskapsregering beviljat Penningautomatföreningen (Paf) får Paf inte marknadsföra sina speltjänster till minderåriga. (26) Which national regulatory provisions on license conditions and commercial communications for on-line gambling services account for the risks described in the Green Paper and seek to protect vulnerable consumers? How do you assess them? Det finns inga särskilda bestämmelser om tillståndsvillkor i den åländska lagstiftningen. Däremot är de tillstånd Penningautomatföreningen (Paf) har beviljats för bedrivande av spel över nätet förenade med tillståndsvillkor. Other comments on issues raised in section Public order

8 (27) Are you aware of studies and/or statistical data relating to fraud and on-line gambling? (28) Are there rules regarding the control, standardisation and certification of gambling equipment, random generators or other software in your Member State? Nej, sådana bestämmelser finns inte i den åländska lagstiftningen. Däremot föreskrivs i Penningautomatföreningens (Pafs) penningspelstillstånd att de slumptalsgeneratorer som används skall verifieras av certifierat organ. (29) What, in your opinion, are the best practices to prevent various types of fraud (by operators against players, players against operators and players against players) and to assist complaint procedures? (30) As regards sports betting and outcome fixing - what national regulations are imposed on on-line gambling operators and persons involved in sport events/games to address these issues, in particular to prevent 'conflicts of interest'? Are you aware of any available data or studies relating to the magnitude of this problem? Bestämmelser saknas i den åländska lotterilagstiftningen. (31) What issues should in your view be addressed in priority? Landskapsregeringen anser att polisväsendet måste få en modernare lagstiftning att arbeta med. Idag är det väldigt svårt att fälla någon som begår elektroniska brott. Detta gör att mycket arbete läggs ned, men få resultat uppnås. Polisen behöver också få bättre möjligheter att samarbeta över landsgränserna. Ett ökat nätverkande mellan speloperatörer torde också främja bekämpningen av dessa problem. (32) What risks are there that a (on-line) sports betting operator, which has entered into a sponsorship agreement with a sports club or an association, will seek to influence the outcome of a sports event directly or indirectly for profitable gain? (33) What concrete cases are there that have demonstrated how on-line gambling could be used for money laundering purposes? Landskapsregeringen har ingen erfarenhet av detta. (34) Which micro-payments systems require specific regulatory control in view of their use for on-line gambling services?

9 (35) Do you have experience and/or evidence of best practice to detect and prevent money laundering? Landskapsregeringen har ingen erfarenhet/inget bevis (36) Is there evidence to demonstrate that the risk of money laundering through online gambling is particularly high in the context of such operations set up on social web-sites? Nej, inte vad landskapsregeringen känner till (37) Are national e-commerce transparency requirements enforced to allow for illegally operated services to be tracked and closed? How do you assess this situation? I den åländska lagstiftningen saknas nationella öppenhetskrav för onlinespel. Other comments on issues raised in section Financing of benevolent and public interest activities as well as events on which online sports betting relies (38) Are there other gambling revenue channeling schemes than those described in the Green Paper for the public interest activities at national or EU level? Nej. (39) Is there a specific mechanism, such as a Fund, for redistributing revenue from public and commercial on-line gambling services to the benefit of society? De medel som inflyter genom Penningautomatföreningens verksamhet skall enligt den åländska lotterilagstiftningen upptas i landskapet Ålands budget och användas för att främja och stöda allmännyttigt och annat allmänt ändamål. (40) Are funds returned or re-attributed to prevention and treatment of gambling addiction? Ja. Av Penningautomatföreningens (Paf:s) vinst (inklusive återbetald spelskatt från den finska staten) om totalt 10,4 miljoner euro för 2010 avsattes 2,2 miljoner euro till social verksamhet (vilket inkluderar åtgärder för att förhindra och behandla spelberoende). En av grundstenarna i den åländska lotterilagstiftningen är att motarbeta de sociala problem spel kan medföra i ett samhälle. Ålands landskapsregering har tillsammans med Paf byggt upp ett effektivt system för förebyggande åtgärder och vård av spelberoende. För att hjälpa individer med ett spelberoende samt anhöriga till individer med ett spelberoende har landskapsregeringen och Paf upprättat en stödlinje via telefon. Vården av individer med spelberoende sker genom missbrukarvården på Åland och den psykiska mottagningen vid Ålands hälso- och sjukvård.

10 Genom att även bekosta en forskningstjänst vid den öppna högskolan på Åland har Paf och landskapsregeringen genom åren avsatt betydande medel för forskning gällande förebyggande åtgärder mot spelberoende. (41) What are the proportions of on-line gambling revenues from sports betting that are redirected back into sports at national level? Hela nettointäkten av sportvadhållningen liksom annan spelverksamhet används för allmännyttiga ändamål. Fördelningen av bidrag görs utgående från det totala fördelningsbara beloppet, vilket utgörs av Ålands Penningautomatförenings (Paf:s) resultat från föregående år, amorteringar på utgivna lån, återförda utgiftsrester och reservationsanslag samt tidigare ofördelade medel enligt 19 LF (1993:56) om Ålands Penningautomatförening. I landskapet Ålands budget följande år beaktas anslag för olika verksamhetsområden (sociala, miljö, ungdom, idrott, kultur och övriga). I budgeten för år 2011 uppgick t.ex. fördelningsbara beloppet till euro varav euro beaktades för idrottsverksamhet. (42) Do all sports disciplines benefit from on-line gambling exploitation rights in a similar manner to horse-racing and, if so, are those rights exploited? Alla registrerade idrottsföreningar har möjlighet att söka bidrag för sin verksamhet enligt förfarandet i punkt 41. Däremot har inte andra idrotter/sporter möjligheter att utnyttja onlinespelrättigheter för att öka sina intäkter på det sätt som åsyftas i frågeställningen. (43) Do on-line gambling exploitation rights that are exclusively dedicated to ensuring integrity exist? (44) Is there evidence to suggest that the cross-border "free-riding" risk noted in the Green Paper for on-line gambling services is reducing revenues to national public interest activities that depend on channelling of gambling revenues? Nej, landskapsregeringen har inte tillgång till några studier eller undersökningar som tyder på detta. Penningautomatföreningen (Paf) utgör dock en offentligrättslig förening vars syfte är att samla in medel till allmännyttiga ändamål. (45) Do there exist transparency obligations that allow for gamblers to be made aware of whether and how much gambling service providers are channelling revenues back into public interest activities? Ja, hela fördelningen av nettointäkterna av spelverksamheten är offentlig enligt lag. Penningautomatföreningens (Paf:s) bokslut för verksamhetsåret tillsänds Ålands landskapsregering för fastställelse och är därmed offentligt. Ålands landskapsregerings budgetförslag till den del det berör penningautomatmedel behandlas i Ålands Penningautomatförenings fördelningsråd och förslag till fördelning mellan sektorer lämnas sedan till landskapsregeringen inför budgetberedningen. Slutlig sektorfördelning fastställs i samband med fastställande av budget. Budgeten offentliggörs i början av november.

11 Ansökningar om bidrag och lån ur penningautomatmedel ska vara inlämnade 15 oktober året före verksamhetsåret och behandlas sedan i Ålands Penningautomatförenings fördelningsråd i januari påföljande år. Slutligt beslut om fördelningen till olika föreningar fattas av Ålands landskapsregering, Ålands kulturdelegation och Ålands Idrottsförbund r.f. och dessa beslut är offentliga. Other comments on issues raised in section Enforcement and related matters (46) Which form of regulatory body exists in your Member State and what are its competences, its scope of action across the on-line gambling services as defined in the Green Paper? Enligt 23 i landskapsförordning (1993:56) om Ålands Penningautomatförening övervakas föreningens verksamhet av Ålands landskapsregering. Landskapsregeringen beviljar tillstånd för penningspel på nätet. Penningautomatföreningens (Paf:s) rätt att bedriva spelverksamhet på nätet är etablerad i ett ramtillstånd, vilket är förenat med ett antal villkor. Landskapsregeringens tillsynsverksamhet omfattar i första hand övervakning av de villkor Paf är förelagda att uppfylla genom tillståndsbeslutet. Landskapsregeringen fungerar vidare som klagomålsinstans angående Paf:s verksamhet. (47) Is there a national register of licensed operators of gambling services? If so, is it publicly accessible? Who is responsible for keeping it up to date? Nej. (48) Which forms of cross-border administrative cooperation are you aware of in the domain of gambling and which specific issues are covered? Det finns inget formaliserat samarbete mellan landskapsregeringen och andra nationella myndigheter. (49) Are you aware of enhanced cooperation, educational programmes or early warning systems as described in the Green Paper that are aimed at strengthening integrity in sport and/or increase awareness among other stakeholders? (50) Are any of the methods mentioned in the Green Paper, or any other technical means, applied at national level to limit access to on-line gambling services or to restrict payment services? Are you aware of any cross-border initiative(s) aimed at enforcing such methods? How do you assess their effectiveness in the field of on-line gambling? Nej, inte på Åland.

12 (51) What are your views on the relative merits [in terms of suitability and efficiency] of the methods mentioned in the Green Paper as well as any other technical means to limit access to gambling services or payment services? Other comments on issues raised in section 2.4 Other comments on issues raised in the Green Paper

Genomförande av SSP och SMS i Sverige. Hur ökar vi flygsäkerheten bortom regelverket? Hur balanserar vi mellan produktion och säkerhet?

Genomförande av SSP och SMS i Sverige. Hur ökar vi flygsäkerheten bortom regelverket? Hur balanserar vi mellan produktion och säkerhet? Genomförande av SSP och SMS i Sverige Hur ökar vi flygsäkerheten bortom regelverket? Hur balanserar vi mellan produktion och säkerhet? Vi börjar med SSP State Safety Programme Varje ICAO-stat ska ha ett

Läs mer

Introduktion ICAO-EASA.

Introduktion ICAO-EASA. Introduktion ICAO-EASA. SSP= State Safety Program ( krav på stater från ICAO) talar bl.a. om SPI. 1 Info om kommande SMS-krav för POA. Sverige har som medlemsland i ICAO åtagit sig att ta fram ett nationellt

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer

Fortsatt Luftvärdighet

Fortsatt Luftvärdighet Fortsatt Luftvärdighet Luftvärdighetsuppgifterna Underhåll CAMO och Del-145 Vem ansvarar för vad Presentatör Johan Brunnberg, Flygteknisk Inspektör & Del-M Koordinator Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

KOMMENTAR: NYA RÄTTSLIGA LÖSNINGAR FÖR RADIO- OCH TV-FÖRETAGS GRÄNSÖVER- SKRIDANDE TJÄNSTER?

KOMMENTAR: NYA RÄTTSLIGA LÖSNINGAR FÖR RADIO- OCH TV-FÖRETAGS GRÄNSÖVER- SKRIDANDE TJÄNSTER? KOMMENTAR: NYA RÄTTSLIGA LÖSNINGAR FÖR RADIO- OCH TV-FÖRETAGS GRÄNSÖVER- SKRIDANDE TJÄNSTER? SFU 5 DECEMBER 2016, EU-REFORMER, AKTUELL RÄTTSPRAXIS OCH NYA AVTALSLÖSNINGAR BIRGITTA ADAMSON (2) FÖRSLAGET

Läs mer

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility Swedish CEF Transport Secretariat Connecting Europe Facility CEF-secretariat Background and structure Precondition The Member State must approve all applications and follow-up reports(asr) The Member State

Läs mer

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES EUROPEAN COMMISSION Internal Market and Services DG FREE MOVEMENT OF CAPITAL, COMPANY LAW AND CORPORATE GOVERNANCE Financial reporting DIRECTORATE GENERAL FOR INTERNAL MARKET AND SERVICES CONSULTATION

Läs mer

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income Nr 10 Avtal med Anguilla om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar Stockholm och The Valley den 9 september och 19 november 2004 Regeringen beslutade den

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU

Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU SwedBios Målsättning: Bidra till fattigdomsbekämpning och förbättrade levnadsförhållanden genom en rättvis, hållbar och produktiv förvaltning av biologiska

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION 124061/EU XXIV. GP Eingelangt am 06/09/13 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 6 September 2013 13167/13 Interinstitutional File: 2008/0142 (COD) JUR 434 SAN 312 SOC 644 MI 707 CODEC 1917 LEGISLATIVE

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet

Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet Bangkok den 18 januari och 19 april 2002 Regeringen beslutade den 29 november 2001 att ingå överenskommelsen i form av skriftväxling. Överenskommelsen

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången

Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången 2014 05 19 Jari Rusanen Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången Programdagarna 2014 Hasseludden Aktiviteterna måste vara länkade till målen för programmet samt

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005 Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC-06 23 september 2005 Resultat av utökad första planeringsövning - Tillägg av ytterligare administrativa deklarationer - Variant (av case 4) med

Läs mer

Medicin till u-länder. Lidgard, Hans Henrik. Unpublished: Link to publication

Medicin till u-länder. Lidgard, Hans Henrik. Unpublished: Link to publication Medicin till u-länder Lidgard, Hans Henrik Unpublished: 2005-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Lidgard, H. H. (2005). Medicin till u-länder. Artikel presenterad vid Anförande

Läs mer

Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer

Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer Ref. Del M Subpart F & Del 145 2012-05-02 1 Seminarium för Teknisk Ledning HKP 3maj, 2012, Arlanda Inledning Allmänt Viktigare krav

Läs mer

DVA336 (Parallella system, H15, Västerås, 24053)

DVA336 (Parallella system, H15, Västerås, 24053) DVA336 (Parallella system, H15, Västerås, 24053) Respondents: 28 Answer Count: 9 Answer Frequency: 32,14 % Teaching methods The teaching methods in the course, that is their practical implementation and

Läs mer

Implementering av SMS och SSP i Sverige

Implementering av SMS och SSP i Sverige Implementering av SMS och SSP i Sverige Hur ökar vi flygsäkerheten bortom regelverket? Hur balanserar vi samtidigt mellan tillgänglighet och säkerhet? Vi börjar med SSP State Safety Programme Varje ICAO-stat

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska SkillGuide Bruksanvisning Svenska SkillGuide SkillGuide är en apparat utformad för att ge summativ återkoppling i realtid om hjärt- och lungräddning. www.laerdal.com Medföljande delar SkillGuide och bruksanvisning.

Läs mer

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Har vägledning någon effekt? - Voice of Users Jag tänker Jag tycker Jag tycker Jag tänker Voice of users - bakgrund Nordiskt forskningsprojekt

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering Dossier 3 English version European Language Portfolio Europeisk språkportfolio Council of Europe The Council of Europe was established in 1949

Läs mer

Design Service Goal. Hantering av demonterbara delar som ingår i Fatigue Critical Baseline Structure List. Presentatör

Design Service Goal. Hantering av demonterbara delar som ingår i Fatigue Critical Baseline Structure List. Presentatör Design Service Goal Hantering av demonterbara delar som ingår i Fatigue Critical Baseline Structure List Presentatör Thobias Log Flygteknisk Inspektör Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för operatörer,

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Risk Management Riskhantering i flygföretag

Risk Management Riskhantering i flygföretag Risk Management Riskhantering i flygföretag Nytt krav inom ledningssystemet ORO.GEN.200(a)(3) med vidhängande AMC1 ORO.GEN.200(a)(1);(2);(3);(5) Magnus Molitor Transportstyrelsen 1 Riskhantering i sitt

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel

Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel 2014-04-03 Monica Sihlén, projektledare livsmedel och måltidstjänster, monica@msr.se Miljöstyrningsrådet är Sveriges expertorgan som ger stöd att ställa

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750 Användarhandbok MHL to HDMI Adapter IM750 Innehåll Inledning...3 MHL to HDMI Adapter-översikt...3 Komma igång...4 Smart Connect...4 Uppgradera Smart Connect...4 Använda MHL to HDMI Adapter...5 Ansluta

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

Att beskriva förband för nationell och multinationell insats. Michael Stolz Produktledare FMV SPL SP

Att beskriva förband för nationell och multinationell insats. Michael Stolz Produktledare FMV SPL SP Att beskriva förband för nationell och multinationell insats Michael Stolz Produktledare FMV SPL SP Disclaimer / Friskrivning This presentation represents opinions of the author, which does not necessarily

Läs mer

De nya EU-direktiven så ser de nya affärsmöjligheterna ut för små och medelstora företag

De nya EU-direktiven så ser de nya affärsmöjligheterna ut för små och medelstora företag De nya EU-direktiven så ser de nya affärsmöjligheterna ut för små och medelstora företag Upphandling 24:s konferens Upphandling i Göteborg Robert Moldén, Gärde Wesslau Advokatbyrå, EU-advokat och doktorand

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

FÖRSÄKRAD:LIONS CLUB INTERNATIONAL MD 101 FÖRSÄKRINGS NR. 29SE000185

FÖRSÄKRAD:LIONS CLUB INTERNATIONAL MD 101 FÖRSÄKRINGS NR. 29SE000185 11.09.2015 ANSVAR FÖRSÄKRAD:LIONS CLUB INTERNATIONAL MD 101 FÖRSÄKRINGS NR. 29SE000185 MÄKLARE: DSP INSURANCE SERVICES ANSVARSFÖRSÄKRING Försäkrings nr: 29SE000185 Försäkringstagare: Lions Club International

Läs mer

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet Seminarium 1:6 Föreläsare Urban Funered, urban.funered@finance.ministry.se Offentliga Rummet, Norrköping, 26 Maj 2009 Urban Funered

Läs mer

Svensk vuxenutbildning i ett Nordiskt perspektiv Stockholm 7 okt 2011 Voice of Users. 20 oktober 2011

Svensk vuxenutbildning i ett Nordiskt perspektiv Stockholm 7 okt 2011 Voice of Users. 20 oktober 2011 Svensk vuxenutbildning i ett Nordiskt perspektiv Stockholm 7 okt 2011 Voice of Users Kort presentation Tomas Mjörnheden Vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg Planeringsledare för - Studerandeuppföljning

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

INTERAKTIVA UTBILDNINGAR. UPPDRAG: Trafikutbildning åt Örebro kommun. KUND: Agresso Unit4

INTERAKTIVA UTBILDNINGAR. UPPDRAG: Trafikutbildning åt Örebro kommun. KUND: Agresso Unit4 ANTON IVANOV portfolio illustrationer 2000-2008 INTERATIVA UTBILDNINGAR UPPDRAG: Trafikutbildning åt Örebro kommun. UND: Agresso Unit4 2 ANTON IVANOV 2008 INTERATIVA UTBILDNINGAR UPPDRAG: Arbetsmiljöutbildning

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 1432

SVENSK STANDARD SS-EN 1432 SVENSK STANDARD SS-EN 1432 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1997-09-19 1 1 (1+37) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA, EUROPEISKA

Läs mer

Day 1: European Cooperation Day 2017

Day 1: European Cooperation Day 2017 Draft agenda for the Annual Event 2017 and European Cooperation Day 2017 Mariehamn, Åland 20-21.9.2017 Day 1: European Cooperation Day 2017 Open for the general public and projects Programme at Alandica

Läs mer

CCTV eller dispens? Vad göra åt kravet på övervakning av området utanför cockpit från båda pilotstolarna?

CCTV eller dispens? Vad göra åt kravet på övervakning av området utanför cockpit från båda pilotstolarna? CCTV eller dispens? Vad göra åt kravet på övervakning av området utanför cockpit från båda pilotstolarna? 1 ICAO Annex 6 13.2.2 From 1 November 2003, all passenger-carrying aeroplanes of a maximum certificated

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Klassificering av brister från internaudit

Klassificering av brister från internaudit Klassificering av brister från internaudit Del-21G seminarium 2015 Jukka Salo Slou Klassificering av brister från internaudit Vid VK har det visat sig att Procedurer för klassificering av brister finns,

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Olika uppfattningar om torv och

Olika uppfattningar om torv och Olika uppfattningar om torv och hållbar utveckling KSLAs och torvkongressens konferens om torv den 31 augusti 2011 Magnus Brandel, projektledare Svenska torvproducentföreningen Denna presentation diskuterar

Läs mer

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights.

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. Swedish disability policy -service and care for people with funcional impairments The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. The

Läs mer

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS Gränslösa ehälsotjänster Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS 2011-11-01 Page 2 Agenda 1. Framtidens ehälsa i Europa 1. SepSOS Målbild, status och piloter NCP nationell kontaktpunkt Expedition av e-recept

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland 2015-2017 ------------------------------------------------ Development- and growth plan for a sustainable Åland 2015-2017 Ann Nedergård Hållbarhetsstrateg

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2012-09-01 Version: 1.0.0 Doc. no.: I04304b Sida 2 av 7 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2012-09-01 1.0.0

Läs mer

Open Access guld och gröna skogar?

Open Access guld och gröna skogar? Open Access guld och gröna skogar? Y R S A. N E U M A N ( A ) A B O. F I Å B O A K A D E M I O P E N A C C E S S - F O R S K A R E ( W W W. P R O J E C T - A G O R A. O R G E U C I P 2 0 1 1-1 4 ) F L,

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16 Strategy for development of car clubs in Gothenburg Anette Thorén 2011-03-16 Facts 2010 Objectives 2003: 10 000 members in five years 75 % are members through their employer 413 cars - 165 in private car

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 12944-5 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Standardiseringsgruppen STG 1998-11-27 1 1 (1+30) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT

Läs mer

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT,

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, SWEDEN HOW TO CREATE BLOG CONTENT www.pwc.se How to create blog content Fanny Ahlfors Authorized Accounting Consultant 5 Inbound Methodology Attract Convert

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 7886-2 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Hälso- och sjukvårdsstandardiseringen, HSS 1998-02-27 1 1 (1+17) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA,

Läs mer

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden Kunskapslyftet Berndt Ericsson Sweden 2007-10-16 17 Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 1997-2002 Four important perspectives or aims Develop adult education Renew labour market policy Promote economic

Läs mer

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Path Professur söks i konkurrens 5llsvidareanställning D O K T O R S E X Postdoktor!dsbegränsad max 2 år enligt avtal Biträdande

Läs mer

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 A library project, not a web project New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 Daniel Andersson, daniel@biblioteket.se 1 Daniel Andersson Project manager and CDO at, Stockholm Public

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

H0008 Skrivskydd FBWF

H0008 Skrivskydd FBWF Skrivskydd FBWF Skrivskydd FBWF (File-Based Write Filter) är en Microsoft komponent som finns med i Windows Embedded image. Det finns inte för Windows CE/Compact 7 operativ, hanteringen av skrivningar

Läs mer

Anvisning om ansvarsförsäkran för studenter

Anvisning om ansvarsförsäkran för studenter ANVISNING Gäller från och med 2008-06-27 Anvisning om ansvarsförsäkran för studenter Gäller fr o m 2006-01-01 Ändrad fr o m 2008-06-27 Denna anvisning grundar sig på: Högskoleförordningen (1993:100) Rektors

Läs mer

Ditt Medarbetarskap: Ett analysinstrument om relationerna på din arbetsplats (kort version 1.2) Bertlett, Johan

Ditt Medarbetarskap: Ett analysinstrument om relationerna på din arbetsplats (kort version 1.2) Bertlett, Johan Ditt Medarbetarskap: Ett analysinstrument om relationerna på din arbetsplats (kort version 1.2) Bertlett, Johan!!Unpublished: 2011-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Bertlett,

Läs mer

Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken

Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken Margaretha Eriksson Civ.Ing. och doktorand i informationssäkerhet KTH irbiskonsult@tele2.se Föreläsning 3 Etiska frågor Säkerhetsfilosofi Etiska frågor Etiska regler

Läs mer

Seminarium nya revisionsberättelsen. 23 september 2016

Seminarium nya revisionsberättelsen. 23 september 2016 Seminarium nya revisionsberättelsen 23 september 2016 Disposition 1. Introduktion 2. Kort sammanfattning av de större förändringarna 3. Key Audit Matters / Särskilt betydelsefulla områden 4. Annan information

Läs mer

EASA Standardiseringsrapport 2014

EASA Standardiseringsrapport 2014 EASA Standardiseringsrapport 2014 Inför EASA Standardiseringsinspektion hösten 2016 Presentatör Johan Brunnberg, Flygteknisk Inspektör & Del-M Koordinator Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för operatörer,

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

www.pianoflygelservice.com

www.pianoflygelservice.com PRESENTERAR KLIMATANLÄGGNING FÖR PIANON OCH FLYGLAR. Varför blir ett piano eller en flygel ostämd? Det kan vara många orsaker, t.ex. hårdhänt bruk, flyttning av instrument, stora skillnader i luftfuktighet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016 Resultat Q4 2016 2016 1/10 31/12 2015 1/10 31/12 Δ % Hyresintäkter 553 551 0,4 % Fastighetskostnader -211-185 14,1 % Driftnetto 342 366-6,5 % Central administration (fastighetsförvaltning)

Läs mer

Item 6 - Resolution for preferential rights issue.

Item 6 - Resolution for preferential rights issue. Item 6 - Resolution for preferential rights issue. The board of directors in Tobii AB (publ), reg. no. 556613-9654, (the Company ) has on November 5, 2016, resolved to issue shares in the Company, subject

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Stadsplanering och transporter vilken makt har stadsplaneraren idag?

Stadsplanering och transporter vilken makt har stadsplaneraren idag? Stadsplanering och transporter vilken makt har stadsplaneraren idag? Koglin, Till Published: 2015-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Koglin, T. (2015). Stadsplanering och transporter

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

Framtidens vård vart är vi på väg? (presentation) Johansson, Gerd

Framtidens vård vart är vi på väg? (presentation) Johansson, Gerd Framtidens vård vart är vi på väg? (presentation) Johansson, Gerd Publicerad: 2014-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Johansson, G. Framtidens vård vart är vi på väg? (presentation)

Läs mer

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN Heart & Stripes Junior Bed Instructions Manual Instruktions Manual IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN Thank

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 140-4

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 140-4 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 140-4 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Byggstandardiseringen, BST 1999-01-15 1 1 (1+27) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT PÅ

Läs mer

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige Kontakter för din tillväxt CONNECT för samman entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital. Och vice versa. värderingar

Läs mer

Investeringar i svensk och finsk skogsindustri

Investeringar i svensk och finsk skogsindustri Investeringar i svensk och finsk skogsindustri Oskar Lindström, Analytiker, Danske Bank Markets 4 november 2015 Investment Research Oskar Lindström Aktieanalytiker Skog Stål & gruvor Investmentbolag Danske

Läs mer