Projektdirektiv och långsiktiga mål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektdirektiv och långsiktiga mål"

Transkript

1 Projektdirektiv och långsiktiga mål 3

2 Projektdirektiv Bakgrund ska Sundsvall vara Sveriges bästa skolkommun! > Hållbar kunskap, trygghet och hög kompetens i ett 0-20 årsperspektiv > Helhetssyn där utbildning/forskning/näringsliv är integrerade - En förutsättning för att lyckas med detta är ändamålsenliga lokaler > Flexibla > Funktionella > Uppfylla myndighetskrav > Yteffektiva > Kostnadseffektiva > Trivsamma > Understödja pedagogiskt utvecklingsarbete 4

3 Projektdirektiv Bakgrund Effektmål - Lokalkostnaderna har ökat mer än övriga kostnader > Ett stort antal friskolor har etablerat sig > Den kommunala skolan har inte lyckats anpassa lokalkostnaderna till det sjunkande elevunderlaget - Långsiktigt hållbar lokalstrategi för Sundsvalls kommunala skolor - Minskade skollokalkostnader per elev - Minska antalet skollokaler inom Sundsvalls kommun 5

4 Projektdirektiv Projektmål Avgränsningar - Förslag på en lokalförsörjningsplan utifrån elevprognoser ska göras per skolområde - För varje skolområde skall det definieras vilken skola som är huvudskola dvs. ska ta upp- och nedgångar i elevunderlaget. - Planen ska föreslå förändringar av lokalnyttjanden och översiktligt beskriva konsekvenser och bedömda kostnader för en omställning - Projektet kommer inte att utreda övriga konsekvenser som t ex förändrade kostnader för lärare, busstransporter, skolkök etc. (Kostnader för transporter vägs dock in i bedömningen vad avser samnyttjande av lokaler inom skolområdet, se vägledande principer) 6

5 Övergripande problematik - nulägesbeskrivning 7

6 38 kommunala grundskolor 8

7 Sundsvalls skolhus Allmän folkskola Minst en skola i varje socken och stadsförsamling. Denna skola skulle vara fast och ha en godkänd lärare. I början hade folkskolan ingen allmän läroplan att arbeta efter. Medelpads äldsta folkskola från Nävsta gamla skola 1878 Folkskolan blev 6-årig. Allmän läroplan införs Folkskolestadga Skolplikt för barnen införs. 9

8 Gradvis övergång från kyrkan till staten som huvudman 1919 Undervisningsplan: Småskolan och folkskolan samordnas till enhetlig 6-årig skola. Folkskolebyggnader - Charmiga - Dålig värmeisolering - Dålig ljudisolering Ankarsvik - Sällan tillgängliga (hissar) - Höga drift- och underhållskostnader - Små våningsplan, trixiga planlösningar 10

9 Gradvis övergång från kyrkan till staten som huvudman 1919 Undervisningsplan: Småskolan och folkskolan samordnas till enhetlig 6-årig skola. Folkskolebyggnader - Charmiga - Dålig värmeisolering - Dålig ljudisolering Nyland - Sällan tillgängliga (hissar) - Höga drift- och underhållskostnader - Små våningsplan, trixiga planlösningar 11

10 Gradvis övergång från kyrkan till staten som huvudman 1919 Undervisningsplan: Småskolan och folkskolan samordnas till enhetlig 6-årig skola. Folkskolebyggnader - Charmiga - Dålig värmeisolering - Dålig ljudisolering - Sällan tillgängliga (hissar) - Höga drift- och underhållskostnader Allsta - Små våningsplan, trixiga planlösningar 12

11 Gradvis övergång från kyrkan till staten som huvudman Kyrkskolan 1919 Undervisningsplan: Småskolan och folkskolan samordnas till enhetlig 6-årig skola. Folkskolebyggnader - Charmiga - Dålig värmeisolering - Dålig ljudisolering - Sällan tillgängliga (hissar) - Höga drift- och underhållskostnader - Små våningsplan, trixiga planlösningar 13

12 Gradvis övergång från kyrkan till staten som huvudman 1919 Undervisningsplan: Småskolan och folkskolan samordnas till enhetlig 6-årig skola. Folkskolebyggnader - Charmiga - Dålig värmeisolering - Dålig ljudisolering - Sällan tillgängliga (hissar) - Höga drift- och underhållskostnader Nedansjö - Små våningsplan, trixiga planlösningar 14

13 Gradvis övergång från kyrkan till staten som huvudman 1919 Undervisningsplan: Småskolan och folkskolan samordnas till enhetlig 6-årig skola. Folkskolebyggnader - Charmiga - Dålig värmeisolering - Dålig ljudisolering - Sällan tillgängliga (hissar) Runsvik - Höga drift- och underhållskostnader - Små våningsplan, trixiga planlösningar 15

14 Palatsskolor - Gedigna byggnader, de flesta dock i behov av reinvestering - Utstrålar betydelse - Trapphus - klassrum Gångviken 16

15 Palatsskolor - Gedigna byggnader, de flesta dock i behov av reinvestering - Utstrålar betydelse - Trapphus - klassrum Svartvik 17

16 Palatsskolor - Gedigna byggnader, de flesta dock i behov av reinvestering - Utstrålar betydelse - Trapphus - klassrum Matfors 18

17 Palatsskolor - Gedigna byggnader, de flesta dock i behov av reinvestering - Utstrålar betydelse - Trapphus - klassrum Skönsberg 19

18 Palatsskolor - Gedigna byggnader, de flesta dock i behov av reinvestering - Utstrålar betydelse - Trapphus - klassrum Höglunda 20

19 Folkhemsskolor - Gedigna material - Ofta flera våningar St Olof - Ofta korridor - klassrum 21

20 Folkhemsskolor - Gedigna material - Ofta flera våningar - Ofta korridor - klassrum Anundgård 22

21 Folkhemsskolor - Gedigna material - Ofta flera våningar - Ofta korridor - klassrum Södermalm 23

22 Folkhemsskolor - Gedigna material - Ofta flera våningar - Ofta korridor - klassrum Högom 24

23 Folkhemsskolor - Gedigna material - Ofta flera våningar - Ofta korridor - klassrum Kyrkmon 25

24 1962 Grundskola Riksdagsbeslut om en ny 9-årig obligatorisk skola, grundskolan. Helt införd först Parallellt med miljonprogrammet. Hallskolor -Entréer i markplan -Invändiga kommunikationer - Studiehallar - Kringbyggda ljusgårdar Skönsmon 26

25 1962 Grundskola Riksdagsbeslut om en ny 9-årig obligatorisk skola, grundskolan. Helt införd först Parallellt med miljonprogrammet. Hallskolor -Entréer i markplan -Invändiga kommunikationer - (Studiehallar) Stöde - Kringbyggda ljusgårdar 27

26 1962 Grundskola Riksdagsbeslut om en ny 9-årig obligatorisk skola, grundskolan. Helt införd först Parallellt med miljonprogrammet. Hallskolor -Entréer i markplan -Invändiga kommunikationer - (Studiehallar) - Kringbyggda ljusgårdar 28

27 1962 Grundskola Riksdagsbeslut om en ny 9-årig obligatorisk skola, grundskolan. Helt införd först Parallellt med miljonprogrammet. Hallskolor -Entréer i markplan -Invändiga kommunikationer - (Studiehallar) - Kringbyggda ljusgårdar Bredsand 29

28 Paviljongskolor - Utvändig kommunikation -Uppdelat på mindre byggnader - Ofta stora underhållsbehov Korsta 30

29 Paviljongskolor - Utvändig kommunikation -Uppdelat på mindre byggnader - Ofta stora underhållsbehov Skönsberg 31

30 Paviljongskolor - Utvändig kommunikation -Uppdelat på mindre byggnader - Ofta stora underhållsbehov Haga 32

31 Samlad enplansskola - Utvändiga entreer - Invändig kommunikation - Klassrum / grupprum - Ibland utspridda matutrymmen Essvik 33

32 Samlad enplansskola - Utvändiga entreer - Invändig kommunikation - Klassrum / grupprum - Ibland utspridda matutrymmen Usland 34

33 Samlad enplansskola - Utvändiga entreer - Invändig kommunikation - Klassrum / grupprum - Ibland utspridda matutrymmen Solede 35

34 Samlad enplansskola - Utvändiga entreer - Invändig kommunikation - Klassrum / grupprum - Ibland utspridda matutrymmen Vallen 36

35 Eg. förskolelokaler - Många små rum - Begränsad takhöjd Södermalm S2 37

36 Eg. förskolelokaler - Många små rum - Begränsad takhöjd Skönsmon 38

37 Moduler - Dyra - Hög energiförbrukning - Hur långsiktigt är behovet? 39

38 Många tekniska problem 596 Mkr 40

39 Befolkningsutveckling kommunen - SCB Antal Personer Folkmängd År 41

40 Elevutveckling och lokalkapacitet Stor variation: från 12m2/elev till 30m2/elev ? Antal barn Moduler Maximal kapacitet Ideal kapacitet Friskolor 13 till 15 år 6 till 12 år Årsslut

41 87 kommunala förskolor 1 avdelning: 7 st 2 avdelningar: 23 st 18 förskolor byggda med spånskivekonstruktion 43

42 Sammanfattning - Lokalöverskott grundskola - Behov av att åtgärda eftersatt underhåll > Nollalternativet kostar 596 Mkr! - Alla byggnader inte lönsamt att reinvestera i - Många små förskoleenheter - 31 st 1-2 avd - Många förskolor med spånskivestomme - Moduler hyrs för ca 7Mkr/år (2010) 44

43 Kostnadseffekter av ineffektivt lokalutnyttjande (från MRP 2012) 45

44 Kostnadseffekter ELEVFÖRÄNDRINGAR Kommunala Fristående Total Grundskolan Grundskolan förändring Förskolan Förskolan förändring

45 Kostnadseffekter År Lokalkostn Omslutning andel % milj kr milj kr Utgångsläge , ,7 Förändring i förh till 2003 enbart kommunal verksamhet , ,0 ökning milj kr 40, ,6 Procentuell ökning 13,8 21,9 Förändring i förh till 2003 inkl frist skolor/enskild verksamhet , ,4 Ökning milj kr 88, ,4 Procentuell ökning 35,3 21,9 Lokalkostnaderna har ökat avsevärt mycket mer än omslutningen!

46 Kostnadseffekter Ständigt ökande lokalkostnader tar utrymme från skolans huvuduppdrag Elevförändringarna hösten 2011 i grundskolan medför lokalkostnadsökningar (helårseffekt) -5 milj kr - Detta motsvarar 12 lärartjänster! (Förändringen inklusive gymnasieskolan är -8 milj kr = -20 lärartjänster)

47 Kostnadseffekter Kostnadsökningen beror på att: - Den genomsnittliga lokalkostnaden per elev ökar och därmed lokalbidraget till samtliga elever i fristående skolor - Varje ny elev i fristående skolor för med sig ett lokalbidrag motsvarande den genomsnittliga lokalkostnaden per elev och skolform För att inte lokalkostnaderna ska fortsätta att öka måste skollokaler avvecklas!

48 Resursutredning 50

49 Resursutredning 51

50 Resursutredning - Kommunen har många relativt små skolor * - Små skolor riskerar att bli känsliga för enskilda elevers eller lärares prestationer. - Vidare finns det en risk att skolan inte kan erbjuda undervisning där samtliga undervisande lärare har erforderliga ämneskunskaper då lärarna per automatik kommer att behöva undervisa i fler ämnen än på en större skola. - Mindre skolor får även sämre möjligheter när det gäller att säkra likvärdigheten i betygssättningen eftersom det ofta endast är en lärare som undervisar på en viss kurs - Mindre skolor är även mer känsliga när det gäller ekonomiska frågor - Det bör noteras att mindre skolor (dock i betydelsen skolor med upp till 200 elever) ofta har bra undervisningsresultat och närheten till bostaden uppskattas av många * När man i andra studier talar om små skolor avses ofta skolor med mindre än 200 elever. Det gäller bland annat Skolinspektionen 2010:12 52

51 Resursutredning - sammanfattning - Resultatmässigt är Sundsvall en relativt svag skolkommun. Endast kommunens bästa skolor når upp till eller över genomsnittet för riket när det gäller genomsnittliga meritvärden eller andelen elever som når målen. - Granskningen visar att kommunens skolor uppvisar stora skillnader både när det gäller utbildningsresultat och kostnader. - Det som skiljer Sundsvalls kommun från andra kommuner av motsvarande storlek och typ är att kommunen har förhållandevis många små skolor. Här handlar det inte heller om skolor som ligger i glesbygd utan även inom Sundsvalls tätort och i dess absoluta närhet finns flera mycket små skolor. - Granskningen visar inte på något samband mellan kostnader eller lärartäthet och undervisningsresultat. Däremot finns ett tydligt samband mellan kostnader och skolstorlek, där större skolor har betydligt lägre kostnader. 53

52 Resursutredning - rekommendation Punkter med avseende på organisation och lokalanvändning Se över möjligheterna till samarbete och samverkan mellan de kommunala skolorna Kommunen bör se över möjligheterna till samarbete mellan skolor och till koncerntänkande. Detta gäller bland annat möjligheter att dela på specialiserade resurser som lärare och specialsalar, exempelvis kemisalar och hemkunskapssalar. Vidare bör möjligheterna till samarbete kring framtagande av undervisningsmateriel och prov, liksom kring analys och uppföljning av utbildningsresultat undersökas. Detta möjliggör inte bara ekonomiska besparingar utan förbättrar även möjligheten att säkra likvärdigheten och förbättra utbildningskvaliteten. Se över möjligheten att slå samman näraliggande, mindre skolor Kommunen bör se över möjligheterna att slå samman näraliggande skolor till större enheter, det gäller i synnerhet de fall där flera små skolor ligger relativt nära varandra eller där en liten skola ligger nära en större. En i några fall längre skolväg, eller ökat behov av skolskjutsar, för eleverna kompenseras sannolikhet av bättre utbildningsresultat och en effektivare resursanvändning. Granskningen visar totalkostnaden per elev och år minskar med 7100 SEK per år om skolstorleken ökar 100 med elever. Det innebär att det sannolikt finns möjligheter till betydande besparingar genom skolsammanslagningar. 54

53 Vägledande principer 55

54 Vägledande principer Dessa vägledande principer har utarbetats genom workshoparbete i en arbetsgrupp bestående av representanter för Barn- och Utbildningsförvaltningen, representanter för Service- och Teknikförvaltningen samt representanter för Barn- och Utbildningsnämnden. Efter ändring har de fastställts av Barn- och utbildningsnämnden vid möte (BUN ) Syftet med principerna är att de ska vara vägledande vid lokalmässigt och till detta kopplat organisatoriskt förändringsarbete. Besluten ska växa fram underifrån och med god framförhållning samt baseras på ett kundfokus där Sundsvalls kommunala skolor och förskolor ska vara ett attraktivt alternativ i vårdnadshavarnas val. Centrala riktlinjer ska gälla för att tillgodose helheten. Särskilda överväganden bör göras vid omfattande förändringar av skolbyggnader i landsbygd och glesbygd. 56

55 Vägledande principer Organisatoriska målsättningar Skolområdenas utveckling skall ske med målsättningen att erbjuda ett tydligt helhetsperspektiv från förskola till grundskola år 9. God samverkan mellan förskole- och grundskoleenheter eftersträvas. Ett framåtsträvande perspektiv för ett modernt lärande tillämpas. I linje med detta eftersträvas där så är möjligt geografisk samlokalisering av grundskoleoch förskoleverksamhet. 57

56 Vägledande principer Storlek på förskoleenheter Vi ska eftersträva förskoleenheter som ger bra pedagogiska, arbetsmiljömässiga och ekonomiska förutsättningar. I förarbetet var arbetsgruppens ståndpunkt att för att uppnå detta bör eftersträvas förskoleenheter om minst 4 avdelningar. 58

57 Vägledande principer Storlek på grundskoleenheter Vi ska eftersträva grundskoleenheter som ger bra pedagogiska, arbetsmiljömässiga och ekonomiska förutsättningar. I förarbetet var arbetsgruppens ståndpunkt att för att uppnå detta bör eftersträvas grundskoleenheter med en basnivå om minst 200 barn för skolor F-6 och minst 200 barn för år

58 Vägledande principer Lokalutformning Vid samlokalisering av grundskola och förskola eftersträvas lokaler utformas med generalitet så att de kan användas för såväl förskole- som grundskoleverksamhet. Samnyttjande av lokaler och resurser såsom kök eftersträvas. För grundskoleverksamhet eftersträvas lokaler med en kombination av små och stora rum vilket ger förutsättningar för användande av olika pedagogiker och därmed kunna tillgodose olika lärstilar. Även avskildhet ska kunna skapas, företrädesvis med inredningsenheter. En kombination av invändiga samband och flera utvändiga entréer eftersträvas vilket skapar möjlighet till ett flexibelt nyttjande. Generella rum som kan användas till olika verksamhet utan ombyggnad eftersträvas. 60

59 Vägledande principer Utemiljö För såväl förskolor som grundskolor eftersträvas en god utemiljö för både rast och lek men även för användande i pedagogiken. Utemiljön ska motverka otrygghet samt erbjuda variation med såväl solbelysta som solskyddade platser. Olika åldrars olika behov tas i beaktande. 61

60 Vägledande principer Samnyttjande inom skolområdet Utifrån respektive skolområdes förutsättningar beaktas möjligheten att samnyttja speciallokaler och funktioner såsom idrottssal, slöjdsal, hemkunskap, lab-salar (NO), bibliotek, undervisning i moderna språk etc. Kostnader för transporter vägs in i bedömningen. 62

61 Vägledande principer Byggnadernas status - bakgrund I takt med att Sundsvall växt och förändrats har skolbyggnader uppförts under olika tidsperioder. Många gamla skolor där den tekniska och ekonomiska livslängden sedan länge passerats lever fortfarande kvar. Det finns skolor i drift som ursprungligen byggdes i slutet på 1800-talet. Generellt gäller att byggnader som uppnått sin tekniska livslängd är dyra att driva och underhålla. Trots ett löpande underhåll står många byggnader dessutom inför stora reinvesteringsbehov. Ett arbete som syftar till att bedöma detta behov har utförts, uttryckt i kronor per byggnad. Totalsumman för grundskolorna är 596 Mkr. Förutom reinvesterings- och underhållsbehovet finns andra brister där de viktigaste är att kunna uppfylla dagens myndighetskrav, lösa arbetsmiljöproblem och för att minska energiförbrukningen. Många byggnader har dessutom en planlösningslogistik som inte är anpassad till dagens pedagogik. Dessa brister är oftast orimliga att åtgärda i de äldsta byggnaderna på grund av de kostnader åtgärderna medför. Att bibehålla byggnader med hög energiförbrukning och dåliga energilösningar överensstämmer inte heller med ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv. 63

62 Vägledande principer Byggnadernas status vägledande princip Även om verksamhetsmässiga överväganden är överskuggande måste hänsyn tas också till respektive byggnads status för att nå optimala lösningar. Det kan handla om att riva vissa byggnader och bygga nytt, riva flera byggnader och ersätta dessa med en ny större enhet o.s.v. Områdesvis måste tekniska och byggnadsekonomiska faktorer vägas in tillsammans med de verksamhetsmässiga. Exempel Själevads skola, Örnsköldsviks kommun 64

63 Vägledande principer Byggnadernas status vägledande princip Även om verksamhetsmässiga överväganden är överskuggande måste hänsyn tas också till respektive byggnads status för att nå optimala lösningar. Det kan handla om att riva vissa byggnader och bygga nytt, riva flera byggnader och ersätta dessa med en ny större enhet o.s.v. Områdesvis måste tekniska och byggnadsekonomiska faktorer vägas in tillsammans med de verksamhetsmässiga. Exempel Långsele skola, Sollefteå kommun. Under uppförande. 65

Policy Modell för attraktiv skola i Piteå kommun

Policy Modell för attraktiv skola i Piteå kommun Policy Modell för attraktiv skola i Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Modell för attraktiv skola Policy 2013-12-16, 222 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Likvärdig skola med hög kvalitet

Likvärdig skola med hög kvalitet Gävle Kommun Likvärdig skola med hög kvalitet Sätra rektorsområde Likvärdig skola med hög kvalitet Bakgrund I september 2011 fick Barn & Ungdom i uppdrag av barn- och ungdomsnämnden att återkomma med underlag,

Läs mer

Utredning för antal högstadier i Alingsås centralort.

Utredning för antal högstadier i Alingsås centralort. Barn- och ungdomsförvaltningen Datum: 2015-10-12 Barn- och ungdomsnämnden Handläggare: Margareta Arvidsson Direktnr: Beteckning: Dnr 2012.335 BUN Utredning för antal högstadier i Alingsås centralort. Bakgrund

Läs mer

Lokalförsörjningsplan

Lokalförsörjningsplan 1 Lokalförsörjningsplan Barn- och utbildningsnämnden 2 Innehållsförteckning Lokalförsörjningsplan... 1 1. Uppdraget... 3 Bakgrund... 3 Effektmål... 3 Projektmål... 3 Avgränsningar... 3 Sammanfattning...

Läs mer

Policy Modell för attraktiv förskola i Piteå kommun

Policy Modell för attraktiv förskola i Piteå kommun Policy Modell för attraktiv förskola i Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Modell för attraktiv förskola Policy 2013-12-16, 222 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

2014-01-08. Tre förslag för stärkt grundskola

2014-01-08. Tre förslag för stärkt grundskola 2014-01-08 Tre förslag för stärkt grundskola Regeringen stärker grundskolan: Tioårig grundskola, förlängd skolplikt och obligatorisk sommarskola En skola som rustar barn och unga med kunskaper ger alla

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:5438 Göteborgs kommun Karin.mickelbo@vastra.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kannebäcksskolans grundsärskola belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 43-2015:5438 Tillsyn i

Läs mer

Svar på motion (MP) "Fler ute/naturförskolor till Kalmars barnfamiljer"

Svar på motion (MP) Fler ute/naturförskolor till Kalmars barnfamiljer TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Liselott Göth-Hallgren 2015-10-27 BUN 2015/0924 0480-45 30 06 Barn- och ungdomsnämnden Svar på motion (MP) "Fler ute/naturförskolor till Kalmars barnfamiljer"

Läs mer

LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR GRUNDSKOLOR OCH FÖRSKOLOR. Bergsåker/Lidens skolområde 2012-03-27. SWECO Architects AB Sundsvall

LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR GRUNDSKOLOR OCH FÖRSKOLOR. Bergsåker/Lidens skolområde 2012-03-27. SWECO Architects AB Sundsvall LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR GRUNDSKOLOR OCH FÖRSKOLOR Bergsåker/Lidens skolområde 2012-03-27 SWECO Architects AB Sundsvall 6291026000 Inledning Arbetet med lokalförsörjningsplanen har baserats på en inventering

Läs mer

Det fria skolvalet ur ett fastighetsperspektiv

Det fria skolvalet ur ett fastighetsperspektiv FOU-FONDEN FÖR FASTIGHETSFRÅGOR Det fria skolvalet ur ett fastighetsperspektiv Det fria skolvalet ur ett fastighetsperspektiv 1 Det fria skolvalet ur ett fastighetsperspektiv 2 Förord Tillvaron för kommunala

Läs mer

Beslut för fristående grundskola

Beslut för fristående grundskola Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Rektorn vid Internationella Engelska Skolan i Järfälla Beslut för fristående grundskola efter tillsyn av Internationella Engelska Skolan i Järfälla kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola ^ Skolinspektionen Huvudmannen för internationella Engelska Skolan i Nacka inf o@engelska.se Rektorn vid Internationella Engelska Skolan i Nacka donald.christian@engelska.se för grundskola efter tillsyn

Läs mer

Andel (%) små barn 0-3 år av inskrivna barn

Andel (%) små barn 0-3 år av inskrivna barn Andel små barn 0-3 år av inskrivna barn Andel små barn 0-3 år, 56 57 55 54 55 55 55 55 55 av inskrivna barn 56 55 56 53 54 52 56 54 55 54 55 55 52 53 54 54 54 55 Andel (%) små barn 0-3 år av inskrivna

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2003 i Lysekils kommun

Kvalitetsredovisning 2003 i Lysekils kommun Kvalitetsredovisning 2003 i Lysekils kommun Kvalitetsredovisningen inriktas mot sju områden. Dessa är särskilt väsentliga för att säkra att alla barn, elever och vuxenstuderande får den omsorg och utbildning

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4035 Täby Friskola Aktiebolag Org.nr. 556599-8860 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Täby Friskola-Småskolan/Ljungmyr belägen i Täby kommun 2(7) Tillsyn i Täby Friskola-Småskolan/Ljungmyr

Läs mer

Undervisning för elever placerade i HVB-hem 1 med behov av särskild undervisning utanför hemkommunens verksamhet

Undervisning för elever placerade i HVB-hem 1 med behov av särskild undervisning utanför hemkommunens verksamhet 1 Bilaga 19 Råd och rekommendationer 2011-09-01 Undervisning för elever placerade i HVB-hem 1 med behov av särskild undervisning utanför hemkommunens verksamhet Inledning Alla barn och ungdomar, oberoende

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2739 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Bättre undervisning i Svenska som andraspråk

Motion till riksdagen 2015/16:2739 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Bättre undervisning i Svenska som andraspråk Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2739 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Bättre undervisning i Svenska som andraspråk Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Banerportsskolan AB Org.nr. 556606-4001 Beslut för grundskola efter tillsyn i Ban&portsskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i BarArportsskolan har genomfört tillsyn av Banerportsskolan AB (org.

Läs mer

DEFINITIONER OCH KOMMENTARER - Riksnivå

DEFINITIONER OCH KOMMENTARER - Riksnivå DEFINITIONER OCH KOMMENTARER - Riksnivå I denna bilaga ges kompletterande definitioner till de mått som är nya för redovisningsperioden och de mått som kräver utförligare beskrivning än vad som ges i respektive

Läs mer

Områdeslokalplan för Östra Torn - Brunnshög 2014-2018

Områdeslokalplan för Östra Torn - Brunnshög 2014-2018 Barn- och skolnämnd Lunds stad Skolkontoret Områdeslokalplan för Östra Torn - Brunnshög 2014-2018 Datum: 2013-09-25 Remissversion 2 Innehållsförteckning sid. 1. Inledning 3 2. Områdets avgränsning och

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum 2015-10-12 1 (13) Sida Plats och tid Kommunkontoret, kl 08:55 11:35 Ledamöter Margareta Johansson (C) ordförande Jerry Sellin (Op) vice ordförande Gunnel Jonsson (S) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Skola för 2010-talet fokus på utveckling av kvalitet och måluppfyllelse.

Skola för 2010-talet fokus på utveckling av kvalitet och måluppfyllelse. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen Gunilla Nilsson Suikki Förvaltningschef Skola för 2010-talet fokus på utveckling av kvalitet och måluppfyllelse. I Kramfors satsar vi på barnen/eleverna. Vi

Läs mer

Älvstranden Bildningscentrum

Älvstranden Bildningscentrum Älvstranden Bildningscentrum Bildningsbegreppet "Medan utbildningens mål är en bestämd och begränsad yrkeskompetens, syftar bildning till en omvandling av hela människan. Utbildningen har enbart sina yttre

Läs mer

Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Rektorsområde förskola och grundskola Rektorsområde gymnasium Hultsfreds kommun rutiner för handläggning, utredning och beslut om mottagande

Läs mer

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna

Läs mer

Investeringsplan bildningsnämnden 2017-2021

Investeringsplan bildningsnämnden 2017-2021 Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum Diarienummer 2015-09-23 BIN 2015/804 Administrativ chef Calle Karlsson 0410-73 39 35 calle.karlsson@trelleborg.se Investeringsplan bildningsnämnden 2017-2021 Bakgrund Den 22

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Lerums kommun lerums.kommun@lerum.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Lerums kommun Beslut 2(13) Tillsyn i Lerums kommun har genomfört tillsyn av Lerums kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

Gymnasieplan Skurups kommun

Gymnasieplan Skurups kommun 1 Gymnasieplan Skurups kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2010-12-13 312 2 Gymnasieplan Gymnasieplanen anger Skurup kommuns målsättning och ambitioner för den gymnasiala utbildningen, gymnasiesärskolan

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens svar på revisorernas årliga granskning för år 2011

Barn- och ungdomsnämndens svar på revisorernas årliga granskning för år 2011 Barn- och ungdomsförvaltningen Datum: 2011-12-05 Revisorerna i Handläggare: Cecilia Knutsson Ann-Britt Johansson Direktnr: 0322-61 64 22 Beteckning: 2011.352 BUN Barn- och ungdomsnämndens svar på revisorernas

Läs mer

Tillsyn över utbildningen vid Muslimska El-Zahra Skolan i Jönköpings kommun

Tillsyn över utbildningen vid Muslimska El-Zahra Skolan i Jönköpings kommun SKOLVERKET RAPPORT 1(11) Göteborg Tomas Erlandsson Tillsyn över utbildningen vid Muslimska El-Zahra Skolan i Jönköpings kommun 1 Inledning 1.1 Rättslig reglering Utbildningen i fristående förskoleklasser

Läs mer

Lärare i grundskolan

Lärare i grundskolan Utdrag ur Skolverkets kommande rapport nr 151 Lärare i grundskolan samt i praktisk-estetiska ämnen i gymnasieskolan - tillgång och behov Rapporten beräknas publiceras i början av november, då den kan beställas

Läs mer

Utskottet för lärande 2015-10-12

Utskottet för lärande 2015-10-12 1 Plats och tid Fm: Verksamhetsbesök vid Ellös F-6 skola 2015-10-12 kl 08:15-12:00 Em: Kommunhuset, s-rum 3 Hälsön 2015-10-12 13:00-16:30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Nyckeltalsanalys Vännäs kommun

Nyckeltalsanalys Vännäs kommun Nyckeltalsanalys Vännäs kommun November 2008 Johan Skeri Innehållsförteckning 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte...2 1.3 Metod...3 1.4 Avgränsning...3 2 Allmän grundanalys...4 2.1 Grunddata...4

Läs mer

Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever

Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever Fastställt av Utbildningsnämnden Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever Inom Utbildningsnämndens verksamhetsområde 2015-12-07 Ronneby Kommun Johanna Månsson Chef Start Ronneby Annika Forss Kvalitetssamordnare

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015 1 Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello läsåret 2014-2015 2 Kvalitetsrapport Pysslingens skolors kvalitetsarbete syftar till att säkerställa att varje barn och elev oavsett skola ges möjlighet

Läs mer

Tionde skolåret - ett utvecklingsprojekt

Tionde skolåret - ett utvecklingsprojekt UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GYMNASIEAVDELNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2009-03-26 Handläggare: Björn Johansson Heléne Wallerstedt Telefon: 08 508 33 818 076 12 90 780 Till Utbildningsnämnden

Läs mer

Svartlå mer än bara en by

Svartlå mer än bara en by Svartlå mer än bara en by Inflyttning Just nu pågår en generationsväxling i Svartlå. Äldre personer flyttar härifrån och barnfamiljer flyttar hit i deras ställe. Detta visar sig tydligt i statistiken för

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Aspero Friskolor AB Org.nr. 556636-3973 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Aspero Idrottsgymnasium Karlskrona belägen i Karlskrona kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156,

Läs mer

Insatser till barn i behov av särskilt stöd

Insatser till barn i behov av särskilt stöd Revisionsrapport Insatser till barn i behov av särskilt stöd Mjölby kommun Maj 2009 Håkan Lindahl Marie Lindblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Bakgrund och uppdrag...

Läs mer

Likabehandlingsarbete

Likabehandlingsarbete Likabehandlingsarbete Årlig rapport Mars 2015 Barn- och ungdomsförvaltningen Tove Briell Dnr Bun 2015/123 SAMMANFATTNING Den årliga rapporten om likabehandling är en del av barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Undervisningen ska utformas så att alla elever som genomför de nationella ämnesproven i åk 3 når minst godkänd nivå.

Undervisningen ska utformas så att alla elever som genomför de nationella ämnesproven i åk 3 når minst godkänd nivå. Under vårterminen 2015 genomfördes nationella prov i grundskolans åk 3, 6 och 9 samt betygssättning i grundskolans åk 6, 9 och i gymnasieskolan. Här redovisas skolkommunens resultat på verksamhetsnivå

Läs mer

Några övergripande nyckeltal

Några övergripande nyckeltal www.pwc.com/se Några övergripande nyckeltal 2011-12-06 Agenda 1. Allmänt om nyckeltalsjämförelser 2. Befolkning 3. Finansiering 4. Resultaträkning 5. Balansräkning och andra finansiella åtaganden 6. Verksamhet

Läs mer

Organisation av förskolor på Viksäng

Organisation av förskolor på Viksäng 1 2015-03-25 2015/297-FSN Lars Jakobsson lars.jakobsson@vasteras.se 021-39 12 69 Förskolenämnden Handläggardialog 2015-03-25 Ordförandeberedning 2015-04-01 Beredningsutskott 2015-04-15 Förskolenämnden

Läs mer

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun LULEÅ KOMMUN 2015-12-11 1 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever... 2 Inledning... 2 Planeringsmöte

Läs mer

Svar på vanliga frågor om bidragsreglerna för fristående skolor, förskolor m.m.

Svar på vanliga frågor om bidragsreglerna för fristående skolor, förskolor m.m. 1 (7) Svar på vanliga frågor om bidragsreglerna för fristående skolor, förskolor m.m. Riksdagen beslutade i juni 2009 om förtydliganden av skollagens bestämmelser om kommunernas bidrag till fristående

Läs mer

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar?

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? 2011-12-07 Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? Den 1 juli 2011 började den nya skollagen att tillämpas 1. Lagen tydliggör alla barns/elevers rätt till

Läs mer

Strukturförändring Kungsängsskolan

Strukturförändring Kungsängsskolan TJÄNSTESKRIVELSE 1(9) 2012-04-01 BUN-387/2012 610 Handläggare, titel, telefon Peter Tellman, programsekreterare 011-15 77 73 Barbro Vallhagen, programsekreterare 011-15 18 12 Barn- och ungdomsnämnden Strukturförändring

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola SkolinspelrtliÄ Beslut Västerås Idrottsgymnasium AB jan.walther@jwam.se Rektorn vid Västerås Idrottsgymnasium oskar.walther@vigy.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Västerås Idrottsgymnasium i

Läs mer

Resursfördelning 2016

Resursfördelning 2016 1 (7) ÄRENDE 6 BILAGA 2 DNR 2015/918 BARN OCH UTBILDNING JuneAnn Wincent Förvaltningschef SKRIVELSE Resursfördelning 2016 Medel till förskolan Sala kommun har ambitionen att på sikt sänka antalet inskrivna

Läs mer

Buller och vibrationer från trafik på väg och järnväg

Buller och vibrationer från trafik på väg och järnväg RIKTLINJE 1 (6) Dokumentdatum TDOK 2014:1021 2015-11-13 1.0 Fastställt av Gäller från Ersätter Chef VO Planering 2016-01-01 [Ersätter] Skapat av Blidberg Karin PLkvh Ersatt av [Ersatt av] Buller och vibrationer

Läs mer

Södertörns nyckeltal 2009

Södertörns nyckeltal 2009 Södertörns nyckeltal 2009 Förskolan SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR Handläggare/referens Christina Castfjord 08-535 360 61 christina.castefjord@huddinge.se 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Nyanlända elever i fokus

Nyanlända elever i fokus Nyanlända elever i fokus Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN: 978-91-7559-067-7 Beställningsnummer:

Läs mer

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Sofia Franzén Kvalitetscontroller Augusti 2015 Utbildningsförvaltningen 0911-69 60 00 www.pitea.se www.facebook.com/pitea.se Innehåll Rapportens huvudsakliga

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Beslut Dnr 44-2015:9672 Drottning Blankas Gymnasieskola AB Org.nr. 556566-8794 Ann-Marie.Viiala@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i Drottning Blankas Gymn. Kungsbacka

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter

Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:3983 Innehåll Kommunbeslut Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Allmänt om tillsynen och beskrivning av

Läs mer

PM S satsar inte på skolan

PM S satsar inte på skolan PM S satsar inte på skolan Sammanfattning: Lärarlöner: En ny undersökning som Lärarförbundet har gjort visar att grundskolelärare i socialdemokratiskt styrda kommuner tjänar 500 kronor mindre i månaden

Läs mer

Visioner, tankar och krav inför ombyggnation av Värgårdsskolan

Visioner, tankar och krav inför ombyggnation av Värgårdsskolan Värgårdsskolan en god grund att bygga på Visioner, tankar och krav inför ombyggnation av Värgårdsskolan Värdeord Värgårdsskolans byggrupp vill att nedanstående värdeord skall verka som stöd och inspiration

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skolinspektionen Beslut 2013-06-12 Magelungen Utveckling AB Stefan.berg@magelungen.com Rektorn vid MBC skolan Södertälje Aiman.jihar@magelmigen.com Beslut för grundskola efter förstagångstillsyn i den

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2010 STRÖMSTADS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen Obligatoriska särskolan Inlämnad av: Verksamhetschef Ann-Catrin A-Göthlin Barn- och utbildningsförvaltningen Förskola och

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2009:2. Lärares behörighet och användning efter utbildning

Kvalitetsgranskning Rapport 2009:2. Lärares behörighet och användning efter utbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2009:2 Lärares behörighet och användning efter utbildning Skolinspektionens rapport 2009:2 Stockholm 2009 Innehåll Förord Sammanfattning Inledning Kvalitetsgranskningens resultat

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-02-28 Ikasus AB susarme.siden@frosunda.se Rektorn vid Ikasus friskola birgitta.krantz@frosunda.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i Ikasus friskola i Vallentuna

Läs mer

BOSTADSSTRATEGI FÖR HANINGE KOMMUN

BOSTADSSTRATEGI FÖR HANINGE KOMMUN BOSTADSSTRATEGI FÖR HANINGE KOMMUN Beslutad av kommunfullmäktige 2011-05-02 1 Riktlinjer för bostadsförsörjningen Enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar skall varje kommun planera

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Täby Enskilda Gymnasium AB Org.nr. 556568-0112 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Täby Enskilda gymnasium belägen i Täby kommun 2 (6) Tillsyn i Täby Enskilda gymnasium har genomfört tillsyn av Täby

Läs mer

UVKs projektmodell Lokalförsörjning Projektdirektiv 2014-03-27 Britt Lexander Version 4

UVKs projektmodell Lokalförsörjning Projektdirektiv 2014-03-27 Britt Lexander Version 4 1(7) Projektnamn: Lokalförsörjning Projektledare: Britt Lexander, fastighetschef Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp, eventuell referensgrupp)

Läs mer

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 15 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-10-19 Djurgymnasiet Stockholm terese.laurentkarlsson@djurgymnasiet.com Rektorn vid Djurgymnasiet mimi.englund@djurgymnasiet.com Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Djurgymnasiet i Stockholms

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Helsingborgs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Helsingborgs kommun Skoinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund TeLefon:

Läs mer

Utredning: Framtida skolorganisation i Gällö-Bräcke skolområde

Utredning: Framtida skolorganisation i Gällö-Bräcke skolområde Utredning: Framtida skolorganisation i Gällö- skolområde 1.1. Bakgrund Under 01 föddes 45 barn i hela kommun. Fram till 1 maj 013 har det fötts 15 barn i hela kommunen. 1 Till detta kommer givetvis en

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning en Stockholms kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Stockholms kommun Tillsyn i Stockholms kommun 2(9) har genomfört tillsyn av Stockholms kommun under våren 2016. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skoiinspektionen Beslut 2014-06-25 Lunds kommun Rektorn vid Ekelundsskolan, Fåglasångs skola, Önneslövs skola, Varpingeskolan och Nya Almelund i Lunds kommun Beslut för grundskola efter tillsyn i Ekelundsskolan,

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av de nationella proven för grundoch gymnasieskolan. Dir. 2015:36. Beslut vid regeringssammanträde den 1 april 2015

Kommittédirektiv. Översyn av de nationella proven för grundoch gymnasieskolan. Dir. 2015:36. Beslut vid regeringssammanträde den 1 april 2015 Kommittédirektiv Översyn av de nationella proven för grundoch gymnasieskolan Dir. 2015:36 Beslut vid regeringssammanträde den 1 april 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska göra en översyn av de

Läs mer

Protokoll. Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Lars T. Stenson (L) Jan Klarström (SD) Margot Karlsson (S)

Protokoll. Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Lars T. Stenson (L) Jan Klarström (SD) Margot Karlsson (S) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, övrevåningen, Hagfors stadshus kl 10:30 12:30 Beslutande Övriga Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Lars T. Stenson (L) Jan Klarström (SD)

Läs mer

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Varför ska vi ha en skolplan? Riksdag och regering har fastställt nationella mål och riktlinjer för verksamheten i förskola och skola, samt har gett i uppdrag åt kommunerna

Läs mer

Kommittédirektiv. Bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad. Dir. 2015:112

Kommittédirektiv. Bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad. Dir. 2015:112 Kommittédirektiv Bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad Dir. 2015:112 Beslut vid regeringssammanträde den 12 november 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut Skolinspektionen 2014-12-16 Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 43-2014:7714 Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Grevhagsskolan belägen i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Dalsjöskolan 4-9 Dalsjövägen 16 51634 DALSJÖFORS Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Borås 1490 Grundskola 95015820 http://wwwborasse Skolbladet presenterar

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Beslut Dnr 44-2015:9668 Drottning Blankas Gymnasieskola AB Org.nr. 556566-8794 Ann-Marie.Viiala@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i Drottning Blankas Gymn. Helsingborg

Läs mer

Dnr BUN15/82. Riktlinje för resursfördelning för Barn- och ungdomsnämndens verksamheter. Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2015-12-15

Dnr BUN15/82. Riktlinje för resursfördelning för Barn- och ungdomsnämndens verksamheter. Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2015-12-15 Dnr BUN15/82 Riktlinje för resursfördelning för Barn- och ungdomsnämndens verksamheter Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2015-12-15 Dnr BUN15/82 2/7 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Omfattning...

Läs mer

Skolstrukturutredning

Skolstrukturutredning LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) Mikael Carstensen Social- och utbildningsnämnden Skolstrukturutredning Bakgrund Under augusti och september 2015 så genomförde två representanter från SKL (Sveriges

Läs mer

VÄNGE HAR VI VALT...

VÄNGE HAR VI VALT... VÄNGE HAR VI VALT... Vi möter kraven i nya lärar-reformen med de resurser som finns idag! Vi kan möta besparingskraven med effektiviseringar/förändringar inom nuvarande organisation! Föräldrar och barn

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Upplands Väsby kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2 (7) Tillsyn i Upplands Väsby kommun har genomfört tillsyn av Upplands Väsby kommun under våren 2015.

Läs mer

Remiss av allmänna råd med kommentar om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Remiss av allmänna råd med kommentar om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Skolverket 2014 05 12 Att. Eva Blomdahl Dnr: 2014-006 106 20 Stockholm Remiss av allmänna råd med kommentar om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Riksförbundet FUB, För barn,

Läs mer

Rektors möjligheter att delegera och skolors organisation

Rektors möjligheter att delegera och skolors organisation 1 (11) Rektors möjligheter att delegera och skolors organisation Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar reglerna om rektors möjlighet att delegera och skolors organisation, i samband med myndighetens

Läs mer

Rapport om läget i Stockholms skolor

Rapport om läget i Stockholms skolor Rapport om läget i Stockholms skolor Enkätstudie om skolans utveckling och lärarnas situation Socialdemokraterna i Stockholms stad 2013:1 Ge lärare förutsättning att vara lärare De senaste åren har svensk

Läs mer

Resursfördelningsmodell grundskola F-9

Resursfördelningsmodell grundskola F-9 Resursfördelningsmodell grundskola F-9 Sektor utbildning Mariestads kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 Reviderad 2015-xx-xx 1 Innehållsförteckning 1 Principer för resursfördelningsmodell...

Läs mer

Kvalitetsuppföljning för halvåret, läsåret 2014/2015 Årsbokslut 2014. Kvalitetsuppföljning ht 2014

Kvalitetsuppföljning för halvåret, läsåret 2014/2015 Årsbokslut 2014. Kvalitetsuppföljning ht 2014 Förskola/Skola Kvalitetsuppföljning för halvåret, läsåret 2014/2015 Årsbokslut 2014 Stenhamra och Uppgårdskolan Rektor: Lillemor Bergquist Tel: 08-124 57 804 1. Inledning Kvalitetsuppföljning ht 2014 Uppgårdskolan

Läs mer

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23.

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23. Beslut ' Göteborgs kommun goteborg@goteborg.se Beslut för förskola efter tillsyn i Göteborgs kommun Beskt 2 (15) Tillsyn av s, c) fwmen f vskoia i Götete[rgs kommun har genomfört tillsyn av Göteborgs kommun

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2015:3908 Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola belägen i Gävle kommun 2(11) Tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola har genomfört tillsyn av Gävle kommun under

Läs mer

SÄRSKOLAN i förslaget till NY SKOLLAG. Stockholm den 2 februari 2010

SÄRSKOLAN i förslaget till NY SKOLLAG. Stockholm den 2 februari 2010 SÄRSKOLAN i förslaget till NY SKOLLAG Stockholm den 2 februari 2010 Förslaget till ny skollag Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet, Ds 2009:25 Lagrådsremiss dec -09 Prop. mars -10 Riksdagsbeslut

Läs mer

Bilaga till Dnr: BoF.2015.0841 1 (7) 2015-05-18

Bilaga till Dnr: BoF.2015.0841 1 (7) 2015-05-18 Bilaga till Dnr: BoF.2015.0841 1 (7) 2015-05-18 Barn och Utbildning Lena Planken Redovisning av Sveriges kommuner och landstings (SKL) Öppna jämförelser 2015 Syftet med SKL:s Öppna jämförelser är att ge

Läs mer

Perspektiv på lärarlöner, del 11. Jobba i fristående skola = högre lön?

Perspektiv på lärarlöner, del 11. Jobba i fristående skola = högre lön? Perspektiv på lärarlöner, del 11 Jobba i fristående skola = högre lön? Dags att satsa på lärarna i fristående skolor Lärarförbundet har under lång tid visat att lärarnas löner halkar efter. Vi har också

Läs mer

DNR 2010/BUN 0219-10. Barn- och utbildningsnämndens verksamhets- och budgetplan 2011

DNR 2010/BUN 0219-10. Barn- och utbildningsnämndens verksamhets- och budgetplan 2011 DNR 2010/BUN 0219-10 Barn- och utbildningsnämndens verksamhets- och budgetplan 2011 2 (11) Budgetramar 2011 Kommunfullmäktige fastställer genom politiska prioriteringar de ekonomiska ramarna för kommunens

Läs mer

Skola i Trönninge 2015-04-07

Skola i Trönninge 2015-04-07 Trönninge Skola utformas som ett Kunskapscentrum, med privata hemvister och gemensamma lokaler som skall vara tillgängliga och avgränsningsbara efter skoltid. Skolan skall erbjuda en trygg och säker arbetsmiljö,

Läs mer

SKL s Öppna jämförelser 2012 Sammanfattning av resultatet för Säters kommun

SKL s Öppna jämförelser 2012 Sammanfattning av resultatet för Säters kommun SKL s Öppna jämförelser 2012 Sammanfattning av resultatet för Säters kommun 1 Innehåll INLEDNING... 3 SÅ BERÄKNAS DET SAMMANVÄGDA RESULTATET OCH EFFEKTIVITETSTALET... 3 SAMMANVÄGDA RESULTATET... 3 EFFEKTIVITETSTALET...

Läs mer

Remiss av betänkandet Tid för snabb flexibel inlärning (SOU 2011:19)

Remiss av betänkandet Tid för snabb flexibel inlärning (SOU 2011:19) ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN SFI-AVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE AMN 1.60-0125272011 2011-08-15 SID 1 (13) Handläggare: Leif Styfberg Tel: 08-508 25 702 Till Arbetsmarknadsnämnden den 23 augusti 2011 Remiss

Läs mer

Beslut efter riktad tillsyn

Beslut efter riktad tillsyn Beslut Tingsryds kommun 2014-11 -07 Ynqve.Rehnstrom@tingsrvd.se Beslut efter riktad tillsyn av utbildning i Tingsryds kommun för asylsökande barn och barn som vistas i landet utan tillstånd Skolinspektionen,

Läs mer

Lokalprogrammet är tänkt att vara en vägvisare i tidiga skeden av verkliga nybyggnadsplaner.

Lokalprogrammet är tänkt att vara en vägvisare i tidiga skeden av verkliga nybyggnadsplaner. 2010-06-30 TILL VERKSAMHETSCHEF SKOLA En arbetsgrupp med representanter från Skola/utbildning, Lokalförsörjningskontoret och Kommunledningskansliet har förnyat och förändrat Borås Stads rekommendationer

Läs mer

Länsträff 2012 Skolform SMoK

Länsträff 2012 Skolform SMoK Länsträff 2012 Skolform SMoK SMoK ska i mars 2013 besluta om skolformsfrågan. Tills dess ska vi inom Musik- och Kulturskolorna bestämma oss vilken väg vi ska ta. Organisation - Verksamhet Det finns ingen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 - kortversion. Barn- och utbildningsnämnd

Verksamhetsberättelse 2015 - kortversion. Barn- och utbildningsnämnd Verksamhetsberättelse 2015 - kortversion Barn- och utbildningsnämnd Innehållsförteckning 1 Inledning... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 Viktiga händelser i verksamheten... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer