Magnusson The Baltic Sea Region Law Firm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Magnusson The Baltic Sea Region Law Firm"

Transkript

1 Magnusson The Baltic Sea Region Law Lagar, regelverk och kompensation för distribution av hedgefonder Hedgeinar, 16 september 2014 BELARUS DENMARK ESTONIA FINLAND GERMANY LATVIA LITHUANIA NORWAY POLAND RUSSIA AND CIS SWEDEN UKRAINE

2 AGENDA Regelverket för hedgefonder/aif-förvaltare Grundläggande begrepp m.m. avseende alternativa investeringsfonder Tillståndskrav Fondbestämmelser Informationskrav Distribution och marknadsföring av hedgefonder 16 september

3 Regelverket för AIF-förvaltare (förvaltare av hedgefonder) 16 september

4 Varför reglering på EU-nivå? Efter krisen 2008 gjordes bedömningen att det fanns ett behov av ett harmoniserat regelverk för bättre övervakning av fondförvaltare vars verksamhet på olika sätt befaras kunna påverka risker i det finansiella systemet (främst av förvaltare som tillämpar finansiell hävstång) En vilja att öka den offentliga insynen i och inflytandet över riskkapitalfonder Skapa en inre marknad för AIF-förvaltare OBS: Sverige och många andra länder har haft reglering sedan många år avseende hedgefondförvaltare 16 september

5 Regelverket för AIF-förvaltare Direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFMD). Antogs den 8 juni 2011 EU-förordningen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (nr. 231/2013) Direktivet skulle ha varit genomfört i nationell lagstiftning senast den 22 juli 2013 Svensk lag: lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder Föreskrifter från Finansinspektionen (FFFS 2013:10) Riktlinjer från ESMA (nyckelbegrepp/ersättningspolicy) Finns även en EU-förordning avseende riskkapitalfonder (nr. 345/2013) 16 september

6 Grundläggande begrepp m.m. avseende alternativa investeringsfonder 16 september

7 Alternativa investeringsfonder Alternativa investeringsfonder = ett företag som har bildats för kollektiva investeringar som tar emot kapital från ett antal investerare för att investera det i enlighet med en fastställd investeringspolicy till förmån för dessa investerare Saknar betydelse om aktiviteter för att samla kapital sker en eller flera gånger Saknar betydelse om investerarna skjuter till kapital i form av kontanter eller andra tillgångar Family office omfattas normalt inte Fonder som har möjlighet att ha fler än en investerare omfattas, även om det de facto endast finns en investerare i fonden Specialfonder faller in under definitionen av alternativa investeringsfonder, men också bolagskonstruktioner såsom en riskkapitalfond i form av ett aktie- eller kommanditbolag. 16 september

8 Tillståndsplikt m.m. 16 september

9 Tillståndsplikt m.m. Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder reglerar förvaltarna av alternativa investeringsfonder, inte fonderna med undantag för specialfonder. Två kategorier av AIF-förvaltare: intern (exempelvis en SICAV) eller extern (exempelvis ett svenskt fondbolag). Antingen tillståndsplikt eller registreringsskyldighet. Tillstånd krävs inte för förvaltare vars fonder har tillgångar, inklusive sådana som förvärvats genom finansiell hävstång, inte överstiger 100 miljoner euro, eller vars tillgångar inte överstiger 500 miljoner euro, om fondportföljerna består av AIF-fonder utan finansiell hävstång och utan rätt till inlösen under en period på fem år från dagen för den första placeringen i AIF-fonden. Visa AIF-förvaltare är dock helt undantagna från lagens tillämpningsområde, bl.a. holdingbolag 16 september

10 Vem får investera? Huvudregeln är att marknadsföring och distribution av AIF-fonder endast får riktas mot professionella investerare. Finns dock möjligheter för enskilda länder inom EES att ge AIF-förvaltare tillstånd att marknadsföra AIF-fonder till icke-professionella investerare i det egna landet. Sverige: specialfonder, specialfondsliknande fonder och AIF:er som upptagits till handel på en reglerad marknad 16 september

11 Tillstånd, filial samt gränsöverskridande verksamhet AIF-bolag med tillstånd inom EES kan efter underrättelse till Finansinspektionen etablera filial eller bedriva annan gränsöverskridande verksamhet i Sverige avseende en eller flera AIF-fonder. Huvudregeln är även här att marknadsföring och distribution endast får riktas mot professionella investerare. Finns dock vissa möjligheter att få tillstånd att marknadsföra AIF-fonder till icke-professionella investerare. Icke-EES AIF-förvaltare behöver tillstånd för att kunna verka i Sverige. Tillståndsplikt inträder redan vid marknadsföring. 16 september

12 Filial samt gränsöverskridande verksamhet Svenskt fondbolags etablering av filial inom EES eller gränsöverskridande verksamhet inom EES avseende UCITS-fonder respektive AIF-fonder sker genom att Finansinspektionen först underrättas, och därefter den utländska myndigheten. Marknadsföring av AIF-fonder kan ske till professionella investerare. Vad gäller marknadsföring till icke-professionella investerare gäller det enskilda landets regler. Filialetablering utanför EES kräver tillstånd från Finansinspektionen 16 september

13 Att stå under tillsyn av Finansinspektionen Kapitalkrav under pågående verksamhet Rörelseregler Organisatoriska krav Likviditetshantering och värdering Uppdragsavtal Uppföranderegler Informationskrav Löpande information till Finansinspektionen Platsundersökning Sanktioner 16 september

14 Funk2onen för internrevision Styrelse Revisor Funk2onen för riskhantering Funk2onen för regelejerlevnad, Compliance officer Övriga funk2oner (Redovisning klagomålsansv. funk2onsansvarig för penningtvä=s- frågor, IT etc.) Förvaltare VD Back- office Oberoende värdering 16 september

15 Marknadsföring och distribution av Hedgefonder/AIF-fonder 16 september

16 Marknadsföring av fonder Marknadsföring och information av fonder regleras i: Lagarna om värdepappersfonder och lagen om alternativa investeringsfonder Marknadsföringslagen Riktlinjer för rådgivning, information och marknadsföring av fonder av Fondbolagens Förening Oberoende nämnd: Etiska nämnden för fondmarknadsföring 16 september

17 Marknadsföring och distribution av AIF-fonder Värdepappersfonder: Kan marknadsföras till såväl professionella som ickeprofessionella investerar AIF-fonder - huvudregeln: Marknadsföring av en AIF får endast riktas till professionella investerare (definitionen av professionell investerare i MiFID/ lagen om värdepappersmarknaden gäller) Om AIF:n är en specialfond kan den marknadsföras mot icke-professionella investerare i Sverige. Även andra AIF:er kan marknadsföras till icke-professionella investerare om fonden är upptagen till handel på en reglerad marknad och har upprättat ett faktablad. Finns dessutom möjlighet för vissa typer av långtidsstängda AIF:er att marknadsföra sig mot icke-professionella investerare 16 september

18 Marknadsföring till icke-professionella investerare Vid marknadsföring till icke-professionella investerare (om fonden har sådant tillstånd) ska informationsbroschyr och faktablad, finnas tillgängliga hos AIF-förvaltaren och på begäran lämnas eller skickas till den som avser att köpa andelar i en fond. Faktabladet ska utan begäran erbjudas innan avtal ingås. All reklam där allmänheten erbjuds köpa andelar i en fond ska innehålla en hänvisning till att det finns ett faktablad och en informationsbroschyr för fonden och var dessa finns att tillgå. 16 september

19 Marknadsföring till professionella investerare Vid marknadsföring till professionella investerare av AIF-fonder som inte får marknadsföras till icke professionella investerare ska en informationsbroschyr finnas tillgänglig hos AIF-förvaltaren och på begäran lämnas eller skickas till den som avser att köpa andelar i en fond. Inget krav finns på att upprätta ett faktablad. 16 september

20 Tack för visat intresse! Björn Wendleby Advokat, Partner Stockholm Telephone: Mobile: september

21 MAGNUSSON ADVOKATBYRÅ HAMNGATAN 15, P. O. BOX 7413, SE STOCKHOLM, SWEDEN PHONE: , FAX: MAGNUSSON THE BALTIC SEA REGION LAW FIRM 16 september 2014 The Baltic Sea Region Law 21

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Observera att denna konsoliderade version är en sammanställning, och att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts

Läs mer

Ändrade fondföreskrifter m.m.

Ändrade fondföreskrifter m.m. BESLUTSPROMEMORIA Datum 2011-06-28 FI Dnr 10-5045 Ändrade fondföreskrifter m.m. Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder; FFFS 2008:11 Konsoliderad elektronisk utgåva Senast uppdaterad: 2011-07-19 Observera att bara den tryckta

Läs mer

Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper

Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper Inledning Ny lag som bidrar till EU-harmonisering Den 1 april 2004 trädde en ny fondlagstiftning i kraft: lagen om investeringsfonder

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden; SFS 2013:579 Utkom från trycket den 28 juni 2013 utfärdad den 19 juni 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk kod för fondbolag

Svensk kod för fondbolag Svensk kod för fondbolag Antagen av Fondbolagens förenings styrelse den 6 december 2004. Koden är senast reviderad den 26 mars 2015. STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE,

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 INNEHÅLL FFFS 2007:16 1 kap. Tillämpningsområde 1 2 kap. Definitioner 2 Villkor för att tillhandahålla

Läs mer

Inledning. Marknadsföra rätt. Välkomna. Jur kand Lena Falk. 13 februari 2014 2014-02-10

Inledning. Marknadsföra rätt. Välkomna. Jur kand Lena Falk. 13 februari 2014 2014-02-10 Marknadsföra rätt Välkomna 13 februari 2014 1 Inledning Jur kand Lena Falk Fondbolagens förening Stureplan 6 114 35 Stockholm Tel: 08 506 988 00 E-post: lena.falk@fondbolagen.se Fondbolagens förening 0ch

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. För fonden. Fondväljaren Trend

INFORMATIONSBROSCHYR. För fonden. Fondväljaren Trend INFORMATIONSBROSCHYR För fonden Fondväljaren Trend ETURN FONDER AB BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN TELEFON +46 8 55 11 54 90 E-post: info@eturn.se Informationsbroschyr Fondväljaren Trend Fondväljaren

Läs mer

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Ds 2014:22 Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 1

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 1 INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 1 CARVE 1 I KORTHET Strategi: Absolutavkastande specialmatarfond fokuserad på investering i specialmottagarfonden Carve Master 1) Startdag: 12 november 2012 Portföljförvaltare:

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2014 226/2014 Finansministeriets förordning om verksamheten för Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2014 I enlighet med finansministeriets

Läs mer

Informationsbroschyr. Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01

Informationsbroschyr. Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01 Informationsbroschyr Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01 Inledning Denna informationsbroschyr är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och Finansinspektionens

Läs mer

Informationsbroschyr OPM Listed Private Equity

Informationsbroschyr OPM Listed Private Equity Informationsbroschyr Listed Private Equity Informationsbroschyr Listed Private Equity Informationsbroschyr Listed Private Equity Innehållsförteckning Listed Private Equity i korthet 4, 6 Placeringsinriktning

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2 INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2 CARVE 2 I KORTHET Strategi: Absolutavkastande specialmatarfond fokuserad på investering i specialmottagarfonden Carve Master 1) Startdag: 12 november 2012 Portföljförvaltare:

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden

INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden INFORMATIONSBROSCHYR Excalibur är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder och har varit verksam sedan 1 april 2001. Fonden förvaltas av fondbolaget Excalibur Värdepappersfond AB med

Läs mer

Värmlands Kreditgarantiförening, VKGF en alternativ inriktning av verksamheten

Värmlands Kreditgarantiförening, VKGF en alternativ inriktning av verksamheten Värmlands Kreditgarantiförening, VKGF en alternativ inriktning av verksamheten Värmlandskooperativen vill i denna dokumentation påvisa utvecklad och kompletterande inriktning till Värmlands Kreditgarantiförenings

Läs mer

Regelverk för emittenter. NASDAQ OMX Stockholm. 1 juli 2013

Regelverk för emittenter. NASDAQ OMX Stockholm. 1 juli 2013 Regelverk för emittenter NASDAQ OMX Stockholm 1 juli 2013 Inledning Enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska en börs ha tydliga och öppet redovisade regler för notering av finansiella instrument.

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB private equity OM PROSPEKTET Med Bolaget avses i detta prospekt Coeli Private Equity 2015 AB (publ), org. nr. 5569813628. Detta prospekt

Läs mer

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE 31 juli 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 4 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

Värdepappersfonder: Specialfonder:

Värdepappersfonder: Specialfonder: Informationsbroschyr Värdepappersfonder: Lannebo Corporate Bond Lannebo High Yield Allocation Lannebo Likviditetsfond Lannebo Mixfond Lannebo Småbolag Lannebo Sverige Lannebo Sverige 130/30 Lannebo Vision

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Regelverk för emittenter. Nasdaq Stockholm

Regelverk för emittenter. Nasdaq Stockholm Regelverk för emittenter Nasdaq Stockholm 1 januari 2015 Inledning Enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska en börs ha tydliga och öppet redovisade regler för notering av finansiella instrument.

Läs mer

Utländska motsvarigheter till svenska investeringsfonder

Utländska motsvarigheter till svenska investeringsfonder SKATTENYTT 2008 99 Lennart Staberg Utländska motsvarigheter till svenska investeringsfonder I inkomstskattelagen finns inte specifikt reglerat vad som krävs för att en utländsk investeringsfond skall anses

Läs mer

Simplicitys fonder. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26

Simplicitys fonder. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicitys fonder Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Simplicity Norden är Simplicitys flaggskepp.

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Global Hedge Senast uppdaterad 2015-02-19

Informationsbroschyr för Skandia Global Hedge Senast uppdaterad 2015-02-19 Informationsbroschyr för Skandia Global Hedge Senast uppdaterad 2015-02-19 INFORMATION TILL INVESTERAREN Fondens placeringsstrategi Fonden är en multistrategifond som investerar i ett flertal underliggande

Läs mer

Yttrande över Redovisningsutredningens betänkande Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22)

Yttrande över Redovisningsutredningens betänkande Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22) 2014-09-01 REMISSVAR Justitiedepartementet FI Dnr 14-8479 Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt (Anges alltid vid svar) 103 33 STOCKHOLM Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse.

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. ERSÄTTNINGSPOLICY I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Betydande risktagare: En anställd vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Bolagets riskprofil. Dessa personer

Läs mer

Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken. Nu blir det ännu tryggare att spara och placera

Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken. Nu blir det ännu tryggare att spara och placera Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken Nu blir det ännu tryggare att spara och placera Från 1 november 2007 blir ditt kundskydd ännu starkare Den 1 november 2007 får vi nya

Läs mer