ADMINISTRATIVT. Mars av :37

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ADMINISTRATIVT. Mars 2014. av 6 2014-03-14 08:37"

Transkript

1 Subscribe Share Past Issues View this in your browser Mars 2014 ADMINISTRATIVT Nu startar MDH-bloggen Vi är många medarbetare här på MDH och det är en omöjlighet att känna alla. Den 26 februari gick startskottet för bloggen Mitt MDH där du får chansen att lära känna några medarbetare lite bättre. Först ut som bloggare är Peter Ekman, lektor i företagsekonomi med inriktning marknadsföring på EST. Bloggen hittar du här. Bli doktorandrepresentant i ledningsrådet Är du doktorand på IDT och vill påverka i frågor som rör forskarutbildningen? Då kan du bli doktorandrepresentant i IDT:s ledningsråd. Skicka din intresseanmälan till Annika H eller Damir. Akademichefen har ordet Lunchmöten med akademichefen, ett viktigt komplement till de övriga informationskanalerna på akademin, har kommit igång på båda orter. Det gläder mig att se att allt fler dyker upp, den skriftliga informationen i all ära men man ska inte underskatta vikten av att faktiskt träffas fysiskt. Mötena ger dessutom en möjlighet för alla att lyfta viktiga frågor direkt med ledningen. En sådan fråga som behandlades på det senaste mötet är fortsatt integreringsarbete inom IPR miljön. Vi har kommit en bra bit på vägen, bl a utvecklas flera utbildningar med medverkan från alla tre avdelningarna. Inom forskningen finns det ett förslag om en ny struktur med flera mindre forskargrupper med ett tydligare fokus och blandade Nya medarbetare: Carin Rösiö, postdoc, avdelning: produktrealisering, start Elena Lisova, snart doktorand, avdelning: inbyggda system, start Vi önskar er varmt välkomna! Introduktion för nyanställda torsdag den 6 mars Personalsektionen håller introduktion för nyanställda medarbetare torsdagen den 6 mars. Klockan ca är introduktionen på svenska och klockan ca är introduktionen på engelska. Du kommer att få allmän information rörande din anställning av IT-sektionen och Personalsektionen. Bland annat går de igenom frågor som rör pension, förmåner, lön och Palasso egenrapportering. Varmt välkommen till Personalsektionen, hus R, rum R3-132 på MDH i Västerås. Anmäl dig gärna genom att maila Karin Johnson på Personalsektionen. Bisysslor Kom ihåg att gå in i Palasso och registrera dina bisysslor. Se även till att läsa igenom de nya riktlinjerna för bisysslor, vilket du hittar här på MDH:s interna sida.

2 Subscribe Share medlemmar från olika avdelningar. Vi tror att det kan främja fler gemensamma forskningsaktiviteter och skapa bättre förutsättningar både för grupper och för individer att växa. Till sist skulle jag vilja tipsa om två nya, spännande sätt att hålla er ännu bättre informerade. Det går nämligen att prenumerera på MDH nyheter via ett RSS-flöde och få nyheter som publiceras på webben direkt i din e-postlåda. Det andra är bloggen Mitt MDH där anställda från olika delar från högskolan, bl a IDT, står för bloggandet. Vissa skulle påstå att informationen är makt men jag säger att informationen skapar nya möjligheter och ska delas! Hälsningar, Damir Past Issues Hjärtstartare För cirka ett år sedan sattes informationskartor upp runt om i högskolans lokaler. De visar var det finns defibrillatorer tillgängliga, så kallade hjärtstartare. Vi vill uppmana samtliga att ta en titt på dessa kartor för att informera sig om var hjärtstartarna är placerade om de plötsligt skulle behöva användas. Gå gärna dit och titta också så att du vet exakt var de finns. Behövs en hjärtstartare är det dessvärre oftast bråttom och då gäller det att veta var den finns. Vi vill också understryka att man inte ska vara rädd att vid behov verkligen använda dessa hjärtstartare. De är självinstruerande och man behöver ingen speciell utbildning. Mer information om detta finns här på intranätet. På MDH finns tre hjärtstartare utplacerade på vardera campusort. Hjärtstartaren är självförklarande och kan rädda liv. Mer information finns på intranätet. UTBILDNING På grundutbildningsfronten pågår som vanligt en hel del aktiviteter. Många av dessa kretsar naturligtvis runt UKÄ-uppföljningen. Den 20 februari godkände fakultetsnämnden de analys- och åtgärdsplaner vi skickade in i början av året. Vi fick några mindre kompletteringar att arbeta vidare med till nästa inskick som sker den 22 april, men i stort sätt var nämnden nöjda med den analys vi gjort. Ett stort arbete pågår just nu med att besluta och implementera de åtgärder vi lovat att utföra i planerna. Den 18 november besökte en delegation från MDH Chalmers tekniska högskola för att utbyta erfarenheter om hur vi arbetar med utbildningskvalitet. Värt att notera från mötet var deras process för kursuppföljning, och på det sätt de arbetade med UKÄ utvärderingen. Vi planerar just nu fler besök på andra lärosäten i Sverige. Som några av er kanske har noterat så pågår just nu ett arbete på IDT med att inrätta lärarlag för alla kurser på akademin. Tanken är att kurser som hör ihop knyts samman i lärarlagsgrupper där kursansvariga träffas ett par gånger per termin för att arbeta med kvalitets-, kursanalys- och kursutvecklingsfrågor. Marknadsföringsinsatser För marknadsföring av utbildningen på IDT arbetar bland annat marknadsföringsgruppen som består av representanter från samtliga program, marknadsföringsansvariga, utbildningsledare och kommunikatör samt studievägledare och samverkansansvarig som stöd. Några av de insatser som görs under året är gymnasiebesök, annonsering och temadagar såsom Högskoledagarna 4 mars i Eskilstuna och 6 mars i Västerås, Network Challenge 21 mars och Robotikdagen 11 april. Är du nyfiken på vilka fler aktiviteter som planeras eller har idéer till marknadsföringen? Hör då gärna av

3 Subscribe Share Past Issues dig till IDT:s kommunikatör Malin Swanström. Såhär såg det ut på Högskoledagarna 2012 på MDH i Västerås. INTERNATIONELLT Nu finns anmälningsstatistiken för de internationella antagningsomgångarna tillgängliga. Antalet sökande har ökat jämfört med HT13 både vad gäller förstahandssökande och totalt antal sökande. Även andelen sökande som betalat anmälningsavgiften har ökat sedan tidigare antagningsomgångar. TEMPUS projektet MEDIS har haft sitt kickoffmöte den februari i Valencia. IDT är ansvarig för att utveckla kurser inom mobile och cloud computing. Båda Erasmus Mundus projekten IDEAS och EUROWEB har haft en utlysning under januari. Inom EUROWEB har 25 sökande valt MDH som förstaval och mobilitet kan starta tidigast sommaren Fyra studenter och 1 postdoc från IDT har sökt och förväntas resa ut under året. IDEAS IDEAS är i placeringsprocessen för Call 4, där 42 sökanden hade valt MDH som förstahandsval. Call 5 har precis öppnat i februari och är bara öppet för Doktorander. Mobiliteten för båda dessa calls startar hösten MDH sammanlagt hittills (calls 1-3) tagit emot 4 professorer för 3 månader var; 6 doktorander för 10 månader var; 1 postdoc för 10 månader samt 11 studenter för månader var. Projektet avslutas juli, En av forskarna vid finalen av Forskar Grand Prix 2013 i Stockholm. Foto: Hanna Victoria Mörck FORSKNING Forskar Grand Prix tävling i forskningskommunikation Under vetenskapsfesten ForskarFredag den 26 september hålls Forskar Grand Prix på MDH som deltävling i den nationella tävlingen för forskare i att göra den bästa kortpresentationen av forskning. Vinnarna av deltävlingarna möts i en riksfinal i Stockholm, som arrangeras av de fyra forskningsråden och VA, i slutet av året. Nu är det dags att anmäla intresse till din akademikommunikatör om du vill vara med

4 Subscribe Share Past Issues och tävla för och på MDH. Mer mer information se nyhet här på de interna sidorna. Ny forskargrupp: Ubiquitous computing Efter en rad diskussioner och planering är vi glada att få presentera vår nygrundade forskargrupp: Ubiquitous Computing som Gordana, Rikard och Thomas kommer att leda enligt roterande schema. För mer information se hemsidan. Information från forskningsprofilen ESS-H Forskningsprofilen ESS-H har medfört att forskningen inom inbyggda system vid Mälardalens högskola har fått ett ökat fokus på hälsotekniska tillämpningar av inbyggda system, i synnerhet inom profilens kärnområden sensorsystem, signalbehandling och beslutsstöd. Under år 2013 har ESS-H annonserat ut ett flertal anställningar som en direkt följd av profilsatsningen. Samtliga dessa anställningar är under utvärdering eller beslutade och beräknas kunna tillträdas under första halvåret Tack vare företagskontakter med de företag som deltar i ESS-H har IDT under år 2013 genom industriforskarskolan ITS-EASY+ kunnat knyta tre industridoktorander till akademin inom profilens område, en från vart och ett av de tre företagen i ESS-H-profilen Addiva, Hök Instrument och Motion Control. Vi har under året sett ett ökat intresse för forskarutbildning inom området för ESS-H-profilen, vid utlysningen av doktorandanställningar under hösten fick in 62 sökande, (varav flertalet internationella) till de tre anställningarna. Bland flera starka kandidater har vi nu valt ut Per Hellström, Mattias Olausson och Sara Abbaspour vilka påbörjar sin forskarutbildning under första kvartalet Under 2013 har vi förberett för två gästforskare inom profilen: I februari 2014 kommer professor Hamid Gholam Hosseini från Auckland University of Technology, Nya Zeeland, till MDH och ESS-H för att delta i profilens forskning under en sabbatical om 6 månader. Vi har även ansökt om KKS-medel för att kunna erbjuda Professor Miguel Angel Valero från Universidad Politécnica de Madrid, Spanien, plats som gästprofessor under sommaren Samverkansarenan för hälso- och välfärdsteknik presenterar Den nya samverkansarenan är öppen för alla på Mälardalens högskola med intresse i barns och vuxnas behov, efterfrågan, erfarenheter och upplevelser av olika typer av teknik i vardags- och arbetsliv. Målet med arenan är att skapa en tvärvetenskaplig och långsiktig struktur för samverkan och samproduktion inom området hälso- och välfärdsteknik. Arenan bjuder nu in till akademiöverskridande informationsmöte där vi presenterar verksamheten, kommande aktiviteter och svarar på frågor. Ett möte i varje stad: Eskilstuna: 25 mars kl 13:15-14:00 i H122 Västerås: 26 mars kl 13:15-14:00 i Delta Ingen föranmälan krävs till informationsmötena det är bara att komma! Inskickade ansökningar M-Cube (Vinnova UDI). Magnus Wiktorsson (KTH coord). Financing of Nordic exploratory workshops on production location (Norges forskningsråd). Jessica Bruch and Magnus Wiktorsson Relationen, ett verktyg för medarbetardriven organisering (AFA Försäkring). Tomas Backström NFFP6: Miniaturized high-performance real-time onboard image analysis system from optical sensors. Fredrik Bruhn IRPAR, nätverksansökan kring Nordiskt samarbete. Erik Lindhult. KKS ProSpekt: Federico Ciccozzi - SMARTCore Adnan Causevic - AGENTS Peter E Johansson - InLePS Peter Österberg- Work place innovation: On the Relation Between Non-Declarative Organizational knowledge and Complex Problem Solving Kaj Hänninnen - ERoSS Deadlines 11 mars, Personalising health and care H2020-PHC-2014-two-stage 12 mars, Innovative, Sustainable and Inclusive Bioeconomy H2020-ISIB mars, FFI Fordonsutveckling, FFI - Fordons- & Trafiksäkerhet, FFI - Hållbar produktionsteknik och FFI Transporteffektivitet

5 Subscribe Share Past Issues 13 mars, FoF, Eurostars 14 mas, VINNMER Marie Curie Incoming och VINNMER Marie Curie Industry Outgoing 14 mars, FoF 18 mars, Mobility for growth H2020-MG-2014_TwoStages 20 mars, Energy Efficiency - PPP EeB and SPIRE topics H2020-EE PPP, Call for SPIRE - Sustainable Process Industries H2020-SPIRE-2014, Call for Energy-efficient Buildings H2020-EeB-2014, Call for Factories of the Future H2020-FoF mars, Call for proposals for ERC Starting Grant ERC-2014-STG 26 mars, H2020-LEIT-Space-Competitiveness of the European Space Sector-2014 H2020- COMPET-2014, Earth Observation-2014-LEIT SPACE H2020-EO-2014, Protection of European assets in and from Space-2014-LEIT SPACE H2020-PROTEC mars, Mobility for growth H2020-MG-2014_SingleStage_A 31 mars, Deadline rapportering ESS-H 1 april, CALL FOR COMPETITIVE LOW-CARBON ENERGY H2020-LCE , CALL FOR COMPETITIVE LOW-CARBON ENERGY H2020-LCE , FET-Proactive - emerging themes and communities H2020-FETPROACT-2014" 8 april, Growing a Low Carbon, Resource Efficient Economy with a Sustainab H2020- SC one-stage Waste: A resource to recycle, reuse and recover raw materials H2020- WASTE-2014-one-stage, Waste: A resource to recycle, reuse and recover raw materials H2020- WASTE-2014-two-stage, Growing a Low Carbon, Resource Efficient Economy with a Sustainab... H2020-SC two-stage, Water Innovation: Boosting its value for Europe H2020-WATER one-stage, Water Innovation: Boosting its value for Europe H2020-WATER-2014-two-stage" 9 april, Marue Sklodowska-Curie Action: Innovative training networks (ITN) H2020- MSCA-ITN april, EU-Japan Research and Development Cooperation in Net Futures H2020-EUJ april, EU-Japan ICT, Health Co-ordination activities H2020-HCO-2014, Personalising health and care H2020-PHC-2014-single-stage 23 april, ICT Information and Communications Technologies H2020-ICT april, Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE) H2020- MSCA-RISE april, Europe as a global actor H2020-INT-INCO-2014, NEW FORMS OF INNOVATION H2020-INSO maj, Call for Nanotechnologies, Advanced Materials and Production, H2020- NMP-PILOTS-2014, H2020-NMP-2014-two-stage, H2020-NMP-CSA-2014" 7 maj, CALL FOR COMPETITIVE LOW-CARBON ENERGY H2020-LCE , CALL SMART CITIES AND COMMUNITIES H2020-SCC maj, Digital Security: Cybersecurity, Privacy and Trust, H2020-DS maj, Celtic-Plus Spring Call juni, Strategiska innovationsområden-agendor ,Call for proposals for ERC Consolidator Grant ERC-2014-CoG 3 juni Overcoming the Crisis: New Ideas, Strategies and Governance Struc, H2020- EURO-SOCIETY-2014, The Young Generation in an Innovative, Inclusive and Sustainable Europé H2020-YOUNG-SOCIETY-2014, Energy Efficiency Research & Innovation H2020-EE RIA" Events 1 april: Swiss-Scandinavian Bio-Business Seminar 2014, Zurich Egna evenemang 4 mars kl.10-12, Workshop on how to apply for a VR-project, U mars kl IPR-seminarium med två nya forskarassistenter. Eskilstuna. Kontakt: Carina Söderlund 11 mars IPR forskningsseminarium för företag, Eskilstuna 18 mars MITC 3D printing seminarieserie, IPR Eskilstuna 25 mars MITC 3D printing seminarieserie, IPR Eskilstuna 27 mars kl MITC-seminarium om Integrering av ledningssystem i Lean Produktion. Kontakt: Jessica Bruch Disputationer och licentiatavhandlingar Nina Bozic, Lic-seminarium 3 april kl Eskilstuna Petra Edoff, disputation 4 april kl Eskilstuna Hälsningar Damir Isovic, Annika Havbrandt, Sofia Jäderén, Marcus Persson, Mia Folke, Therese Jagestig Bjurquist, Magnus Wiktorsson, Caroline Blomberg, Dag Nyström, Annika Björklund Redaktör: Malin Swanström

6 Subscribe Share Past Issues Copyright 2014 Mälardalens högskola, All rights reserved. unsubscribe from this list update subscription preferences

modern management network ab

modern management network ab Idea Inventum är ett helt unikt affärsutvecklingsprogram för företag med ca 10-50 anställda, som ägs eller delägs av kvinnor, och vill växa genom att utmana invanda arbetssätt och tankemönster, för att

Läs mer

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA?

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? Europa blir en allt viktigare arena för FoU. EUs sjunde ramprogram har snart avverkat sitt första år och lockar med över 400 miljarder kronor i projektpengar. För

Läs mer

Läranderum. Lösningar för lärande i en digital samtid. En innovationsprocess på Stadsbiblioteket i Malmö

Läranderum. Lösningar för lärande i en digital samtid. En innovationsprocess på Stadsbiblioteket i Malmö Läranderum Lösningar för lärande i en digital samtid En innovationsprocess på Stadsbiblioteket i Malmö Läranderum är ett Vinnova-finansierat planeringsprojekt och en innovationsprocess genomförd på Stadsbiblioteket

Läs mer

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 KALLELSE 1 (1) Utbildnings- och forskningssektionen Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 Lokal: Paros (Hus R, våning 2 gamla biblioteket Västerås) Agenda: 12.30-14.00 Presentation av akademiernas

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

a k t u e l l t v i d u m e å u n i v e r s i t e t m a j 4 / 2 0 0 7

a k t u e l l t v i d u m e å u n i v e r s i t e t m a j 4 / 2 0 0 7 aktum a k t u e l l t v i d u m e å u n i v e r s i t e t m a j 4 / 2 0 0 7 Prefektstyre istället för institutionsstyrelse? Valborg på campus, en ny tradition Profilen Stig Wall L l e d a r e n Vet mycket

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN 2012

KOMMUNIKATIONSPLAN 2012 KOMMUNIKATIONSPLAN 2012 Akademin för utbildning, kultur och kommunikation 2011-12-23 Innehåll Akademin för utbildning, kultur och kommunikation... 1 Bakgrund - nuläge... 4 Syfte... 4 Användning och revidering...

Läs mer

Utbildningsdepartementet. utför reformer som stärker Sverige. Innehåll. MiROi distansutbildning. För alla nivåer.

Utbildningsdepartementet. utför reformer som stärker Sverige. Innehåll. MiROi distansutbildning. För alla nivåer. Chalmers presenterar sjöfartens fantastiska möjligheter Sidan 6 Vadstena Klosterhotell Sveriges mest spännande hotell Sidan 65 www.miroi.se MiROi distansutbildning. För alla nivåer. Affärstidningen Affärstidningen

Läs mer

fler bilder från slutkonferensen

fler bilder från slutkonferensen bladet Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län NR 2 2014 I julinumret: 1 Ledaren Slutkonferensen i bilder 2 fler bilder från slutkonferensen 3 Nationellt arbete i Carpe Mingel

Läs mer

Rapport kartläggning av svenskt deltagande inom tema rymd i EU:s sjätte och sjunde ramprogram. 10 april 20 juli

Rapport kartläggning av svenskt deltagande inom tema rymd i EU:s sjätte och sjunde ramprogram. 10 april 20 juli Rapport kartläggning av svenskt deltagande inom tema rymd i EU:s sjätte och sjunde ramprogram 10 april 20 juli 2012 Abstract Sammanfattning This report, conducted by the Swedish National Space Board (SNSB),

Läs mer

Många vill - få kommer till skott. Varför studerar inte fler utomlands?

Många vill - få kommer till skott. Varför studerar inte fler utomlands? Många vill - få kommer till skott Varför studerar inte fler utomlands? Många vill - få kommer till skott Varför studerar inte fler utomlands? Diarienr.: 51:12/13 Publiceringsdatum: 2013-05-24 Författare

Läs mer

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1 RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB årsberättelse 2014 rise ab årsberättelse 2014 1 2 rise ab årsberättelse 2014 Innehåll Verksamheten 2014 VD har ordet 4 Om RISE Research Institutes of Sweden 8 RISE

Läs mer

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1 RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB årsberättelse 2014 rise ab årsberättelse 2014 1 2 rise ab årsberättelse 2014 Innehåll Verksamheten 2014 VD har ordet 4 Om RISE Research Institutes of Sweden 8 RISE

Läs mer

Ditt resultat i fokus

Ditt resultat i fokus Välkommen till Öppet hus Globen/ Stockholm Torsdag 28 nov, kl 18-20 Måndag 9 dec, kl 18-20 Onsdag 15 jan, kl 18-20 Lördag 8 feb, kl 11-13 Tisdag 6 maj, kl 18-20 Arenavägen 23 Stockholm/Globen City Tel:

Läs mer

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar KALLELSE Nr 4:2013 2013-08-22 MDH 1.1-23/13 Fakultetsnämnden, utskottet för teknikutbildningar Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar Datum och tid: Torsdag 22 augusti kl. 9.15-12.00 Plats:

Läs mer

GAVLECON Verksamhetsplan 2014

GAVLECON Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Inledning: I enlighet med Gavlecons stadgar skall föregående styrelse avsluta sitt uppdrag med att skriva en verksamhetsberättelse

Läs mer

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Kallelse till Vårmötet 2010 Sammanträdande organ: Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH Kallade: Samtliga medlemmar i Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH

Läs mer

Rapport: Studentpaketet samlad marknadsföring för ökad attraktivitet

Rapport: Studentpaketet samlad marknadsföring för ökad attraktivitet Rapport: Studentpaketet samlad marknadsföring för ökad attraktivitet Malin Swanström 2012 1 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 4 2. Syfte, mål och frågeställningar... 5 3. Målgruppsanalys... 7 4. Resultat

Läs mer

RESANDE RESEARCH RESULTAT

RESANDE RESEARCH RESULTAT RESANDE RESEARCH RESULTAT LÄGESRAPPORT R3 VÅREN 2008 Undersöker vad resenärerna efterfrågar Under året har Andreas Anderbergs forskning delvis tagit en ny riktning. Efter att ha fokuserat på värdeskapande

Läs mer

Men jag då. Per Johan Ingberg. - om att vara anhörig. Dessutom: Nu går flyttlasset Hur mycket semester får jag? bloggar och föreningar. Tema.

Men jag då. Per Johan Ingberg. - om att vara anhörig. Dessutom: Nu går flyttlasset Hur mycket semester får jag? bloggar och föreningar. Tema. NYHETER FRÅN VIVIDA ASSISTANS Möt Per Johan Ingberg bloggar och föreningar Tema Men jag då - om att vara anhörig Dessutom: Nu går flyttlasset Hur mycket semester får jag? MAJ VividaNytt nr 3 2012 Sid 1

Läs mer

HALVTIDS- RAPPORT 2015

HALVTIDS- RAPPORT 2015 HALVTIDS- RAPPORT 2015 innehåll Innehåll Inledning....4 NSF i det lokala och globala samhället....5 Kårernas roll i sina lokalsamhällen.... 5 Utveckling av NSFs röst i samhällsdebatten.... 5 Översyn av

Läs mer

TEMA: Entreprenörskap i skolan

TEMA: Entreprenörskap i skolan TEMA: Entreprenörskap i skolan 42005 4 2005 02.................................................... LEDAREN 03..................................................... ÅSIKTEN 04..................................Svårt

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

insamling nu Större effekt på agendan Stark insats gör EFS till Årets Insamlare SID 10 InsamlingsForum 2011 Snabb start för att kunna sprida leenden

insamling nu Större effekt på agendan Stark insats gör EFS till Årets Insamlare SID 10 InsamlingsForum 2011 Snabb start för att kunna sprida leenden FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 125 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi drygt fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

Karriärutveckling. Våga förändra! Tips från karriärcoacher blir allt populärare Läs mer på sid. 5. Juni 2008

Karriärutveckling. Våga förändra! Tips från karriärcoacher blir allt populärare Läs mer på sid. 5. Juni 2008 annons HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET annons Juni 2008 Karriärutveckling Våga förändra! Tips från karriärcoacher blir allt populärare Läs mer på sid. 5 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

HUR SKAPAR MAN 68 AMBASSADÖRER FÖR PARFUMS CHRISTIAN DIOR? ÅSA ISAKSSON

HUR SKAPAR MAN 68 AMBASSADÖRER FÖR PARFUMS CHRISTIAN DIOR? ÅSA ISAKSSON HUR SKAPAR MAN 68 AMBASSADÖRER FÖR PARFUMS CHRISTIAN DIOR? ÅSA ISAKSSON Examensarbete Stockholm, Sverige 2008 HUR SKAPAR MAN 68 AMBASSADÖRER FÖR PARFUMS CHRISTIAN DIOR? av ÅSA ISAKSSON Examensarbete INDEK

Läs mer

Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i

Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i Dokumentation från GRo-workshop på Radisson Blu Hotell 19 september 2011 Hur går vi vidare? Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i genomförandefasen av projektet och ytterligare nästan femton månader

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer