Om lockpriser samt ren och oren budgivning: Swedish Auction överträffar English Auction och Asking Price, när Din bostad skall säljas.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Om lockpriser samt ren och oren budgivning: Swedish Auction överträffar English Auction och Asking Price, när Din bostad skall säljas."

Transkript

1 Om lockpriser samt ren och oren budgivning: Swedish Auction överträffar English Auction och Asking Price, när Din bostad skall säljas. I massmedia år 2004 har komvuxmäklarna och deras vapendragare (den 2005 sparkade FMN-ordföranden) gjort ett antal uttalanden, innebärande att lockpriser måste förbjudas. (Komvuxmäklare = Fastighetsmäklare med minst 9-årig grundskoleutbildning och högst 10 veckors komvuxutbildning. Dessa mäklare utgör ännu ca 90% av mäklarkåren). (FMN = statliga Fastighetsmäklarnämnden). Lockpriser är i detta sammanhang ett skällsord myntat av anhängare till Asking Price, begärt pris(med prutmån). Med lockpriser avses de utgångspriser (även utropspriser, trots att de har annan innebörd), som är lägre än ca 20 procent under slutpriset (fastställt av marknaden efter budgivning). Men ingen vet ju ännu slutpriset. Överraskningar är vanliga. Man får inte gå ut med ett så lågt utropspris, att till visningarna lockas väldigt många spekulanter. Endast en av dessa kan ju bli köparen. Övriga spekulanter har lockats dit i onödan och har således blivit bestulna på ca 15 minuter av sin värdefulla fritid. Ett mycket grovt brott, påstås det. Det säger framför allt vissa äldre cowboys bland komvuxmäklarna. Men ingen bör gifta sig, innan många små middagar med efterrätt intagits tillsammans med minst 30 äktenskapskandidater. Statistiskt sett ökar då chansen betydligt, att äktenskapet blir långt och lyckligt. Att 29 kandidater i onödan offrat värdefull tid, får de faktiskt lov att tåla. Sådana är spelets regler. Valet av en hustru eller äkta man är (liksom valet av en bostad) ett oerhört viktigt och personligt val, som helt enkelt måste få kräva viss tid. Av 100 spekulanter på en visning är det högst 10, som efteråt ångrar, att de gick dit. Visningarna är inte främst till för dessa 10 missbelåtna, utan för de 90 belåtna. Nästan varje visning ger ju värdefulla erfarenheter och bidrag till spekulantens marknadskännedom. Nedlagd tid är nödvändig (ej bortkastad) sedd ur spekulantens synvinkel, även när den ej leder till köp direkt. Många besiktigade objekt och många påbörjade försiktiga budgivningar gör, att spekulanten känner sig mycket tryggare, att han gjort rätt val, när han till slut bestämmer sig för att bjuda ett något högre pris och därigenom bli köparen till drömbostaden. Generellt gäller att 70 á 98 (!!!) procent av besökarna på konstgallerier och vid villavisningar själva betraktar sitt besök som ett gratisnöje. De är överhuvud ej ute för att köpa någonting. Hos HögskoleMäklarna får även dessa besökare helt gratis taga emot påkostade objektbeskrivningar i färg. Det är en form av samhällsservice. Beskrivningarna utgör för framtiden en introduktion in i villaaffärernas mystiska värld, som förhoppningsvis därmed upphör att vara så mystisk. Som seriös mäklare måste man räkna med att i början av en försäljning arbeta med ett stort antal nyfikna och spekulanter för att så småningom vaska fram guldkornen, d v s budgivarna och (i sista etappen) köparen själv. Oseriösa mäklare säger endast jag skall hitta en köpare, helt utan några garantier. Seriösa mäklare garanterar dessutom, att köparen är rätt köpare, d v s att slutpriset blir marknadsmässigt. Garantin kan endast uppfyllas om antalet budgivare är minst 20, helst 50. Hittills har ingen lyckats uppfinna en strategi, som leder till att rätt köpare och ingen annan kommer på visningen. Varje försök att begränsa antalet spekulanter leder ofelbart till att försäljningen sker till fel köpare till fel pris, ofta utan att säljaren inser att han blivit grundlurad av mäklaren. Påfallande ofta är både säljare och köpare helt nöjda med sin fastighetsaffär, av ren okunnighet om vad de gått miste om. Ett kompakt mörker rörande hur marknaden fungerar. Vetenskap och beprövad erfarenhet styr alla typer av seriösa konsulter. För seriösa mäklare är det av vital betydelse att känna till och förstå innebörden av parabelekvationen. All villaförsäljning vilar således på en viktig formel, parabel-ekvationen, som uttalar att Relativa Slutpriset S = 0,5 + (0,005 B) där B är Budgivarantalet. FemtioBudsVärdet = 1,0 = referens. S framgår av tabellen: B S B S. 0 0,50 NollBudsVärdet, innan bud finns 10 0,72 TioBudsVärdet 1 0,57 EttBudsVärdet 15 0,77 2 0,60 TvåBudsVärdet, komvuxmäklare 20 0,82 TjugoBudsGarantin 3 0,62 TreBudsVärdet 30 0,89 5 minst 0,66 Av Staten ägd fast egendom 40 0,95 HögskoleMäklarna 8 0,70 ÅttaBudsVärdet 50 1,00 FemtioBudsVärdet Parabel-ekvationens praktiska betydelse är oerhört stor. Att ha 50 budgivare på en villa (eller borätt) i stället för endast en budgivare innebär (i genomsnitt) således nästan en fördubbling av objektets värde och slutpris. Praktiskt räkneexempel: Villa på norra Lidingö, Islingeplatån, mindre än 2 kilometer från bron till Stockholm : Första ägarna köper tomten. Byggår 1999/ : Andra ägarnas köpebrev: SEK : Tredje ägarens köpebrev: SEK : Fjärde ägarnas köpebrev: SEK. Första ägarnas och andra ägarnas äktenskap kraschade kort tid efter resp inflyttning. Tredje ägaren flyttade till Bryssel. Den allmänna villaprisutvecklingen på Lidingö år 2001 till 2004 var ca + 15%. År 2004 borde därför en vanlig English Auction med ren budgivning i stället ge slutpriset SEK. Taxeringsvärde (år 2003): Annonspris (2004): :-/bud. Såld för SEK via en stor (komvuxmäklar)byrå genom en (oren) English Auction med endast två budgivare. (Med English Auction avses den vanligaste auktionsformen, den som används för konst och antikviteter samt vid stadsauktioner och bondeauktioner av främst lösöre). Fråga: Vad hade (enligt parabelekvationen) slutpriset blivit, om man i stället använt HögskoleMäklarnas Swedish Auction med TjugoBudsPrisGaranti? 1

2 Med (oren) English Auction: Med Swedish Auction: lägre än förväntat slutpris, för att i startögonblicket det skall (faktiska data): (beräknade approximativa data): finnas en god överensstämmelse mellan säljarens utropspris och spekulanternas värdering just vid starten. Garanterat antal budgivare: 1 20 Normalt uppnått antal budgivare: 2 40 Garanterat antal tidningsannonser: 2 8 Helst skall hela Jordens befolkning komma på visningen och efteråt deltaga i en stigande öppen budgivning i lugnt tempo. Då vet man säkert, att man ej missat rätt köpare. Det är givetvis ett dilemma, att man troligen aldrig kommer att få ett säkert svar på frågan Såldes villan till underpris? Det beror ju på att vi inte har att göra med en exakt vetenskap. (Det är endast observerade genomsnittsbelopp). Starka indicier tyder dock på att villan såldes á SEK för billigt. Det beror i sin tur bl a på att mäklaren snålade med annonseringen och med totala antalet visningstimmar, vilket medförde att antalet budgivare blev endast 2 i stället för minst 20. Säljaren vill ju ha högsta möjliga pris i SEK. Men mäklaren vill ha högsta möjliga SEK/tim nedlagd tid. I praktiken innebär det att komvuxmäklaren prioriterar ett lågt timantal framför ett högt slutpris min = 1 tim 15 min släntarvisningar) = 11 timmar Komvuxmäklare vill helst slippa det extra besvär, som Totalt antal spekulantfamiljer: många budgivare innebär. År 2004 var därför (även för objekt Totalt antal budgivarfamiljer: i miljonklassen) de flesta visningarna på endast 30 minuter. Faktiskt antal ( oren budgivning): 2 40 beräknat antal ( ren budgivn). Normalt antal tidningsannonser: 2 10 Metro + DN Metro + DN + SvD Annonsdagar: , , 02, 03, 04, 05 Direktreklam till grannarna och folk i spekulantregistret. VIP-visning: , 13:00 13:45, söndag (då ett bud på precis annonspriset mottogs). Att särbehandla vissa spekulanter är ett allvarligt misstag. Öppningsbuden bör inkomma samma dag, för att det sedan skall bli en samtidig konkurrerande, stigande öppen budgivning. Tidningsannonserade visningar: (Först nu anländer den blivande köparen): , 14:15-15:00, söndag ,13:00-17:00, söndag , 18:30-19:00, måndag ,18:00-20:00, torsdag Total tidningsannonserad visningstid: tim = 6 tim (+ 5 tim efter- Tillkommer latenta budgivarfamiljer: 10 0, som avstår pga visningssche- Köparna säger, att mäklaren kanske även mat, som innebär, att annonsfår sälja gamla bostaden (men detta halva priset uppnås eller överträffas löfte uppfylls ej, när en annan mäklare sena- redan vid VIP- visningen, men re erbjuder en lägre provision). Första mäkla- före den tidningsannonserade ren känner sig då snuvad på en svansaffär. huvudvisningen : Köpekontraktskrivning. (Tidigast ) : TILL SALU-skylten nedtagen och 24: Säljaren flyttar ut : Flyttstädning. (Tidigast ) : Köpebrev SEK (Tidigast ) : Lagfart. (Tidigast ) : Köparna flyttar in. (Tidigast ) English Auction: Swedish Auction: (komvuxmäklare): (HögskoleMäklarna): Annonspris: :-/bud. Utropspris: SEK (Skenbart ett Asking Price, Slutpris beräknad med men i verkligheten ett utrop ). parabelekvationen: Faktiskt (orent) slutpris: x0,95/0,74 = SEK (+0,6%) SEK (+113%). Ca 28 procent högre slutpris med Swedish Auction, Mäklarens totalt nedlagda tid: Mäklarens totalt nedlagda tid: ca 15 timmar. ca 80 timmar. Arvodet motsvarar (brutto) ca Arvodet motsvarar (brutto) ca SEK/tim SEK/tim Beloppen bör jämföras med SEK/tim (inkl moms, exkl expenser), som utgör Domstolsverkets timkostnadsnorm för advokater år Komvuxmäklarens höga arvode (för en undermålig prestation) visar tydligt, att det rör sig om ett geschäft likt handeln med begagnade hästar och ej är frågan om ett seriöst konsultarbete inom en lärd profession. Sedan år 1874 vet man att värdet endast sitter i betraktarens öga. Värdet är ingalunda en egenskap, som sitter någonstans inne i själva objektet. Det är således helt naturligt, att flera ögon (spekulanter, budgivare) innebär ett högre värde och leder till ett högre slutpris. Omvänt gäller att värdet är mycket lägre (ca 50 % lägre) innan någon enda spekulant besett objektet. Därför bör utropspriset vara ca 50 % HögskoleMäklarna har 4 timmar som kortaste tid för första visningen års mäklarlag föreskriver, att mäklaren skall välja den strategi, som ger uppdragsgivaren det bästa slutpriset, men lagen (och FMNs medvetna passivitet) har i praktiken ej lyckats förhindra, att mäklaren väljer den strategi, som gynnar honom själv, men missgynnar uppdragsgivaren. Genom att använda ett tämligen lågt utropspris i ovannämnda fall sänker mäklaren sin egen timintäkt från SEK/tim till mera rimliga SEK/tim (brutto). Säljaren däremot får ett slutpris, som är 28 procent bättre. Nationalekonomiskt gynnas hela Sverige genom att villan säljs till rätt köpare i stället för till fel köpare. Rätt köpare är den som har störst nytta av villan. Vanligen är rätt köpare en helt annan köpare än förmögnaste köparen. Det är ju inte köparen, utan i huvudsak långivande bank, som lägger upp pengarna. Det är viktigt att vi snart får en lag, som främst gynnar konsumenten, ej mäklarbranschens många cowboys. I början av år 2005 hyllades Sveriges framgångsrikaste komvuxmäklare, som under år 2004 sålt 112 bostadsrätter i Stockholm och dragit in totalt 6 miljoner SEK i arvoden. Enkel matematik visar, att han i snitt lade ned högst 15 timmar per objekt, vilket i sin tur betyder, att antalet budgivare per objekt måste ha varit ringa. Uppskattningsvis såldes hans objekt för i snitt ca 30 procents underpris (men säljarna begrep sällan att de blivit lurade). Mäklarens framgångar var hans egna framgångar, men ingalunda uppdragsgivarnas framgångar. Sveriges ekonomijournalister har rimligtvis en skyldighet att informera och därmed vägleda sina läsare fram till rätt sorts mäklare. Visningstidernas längd enl tidningsannonserna avslöjar snabbt vilka mäklare, som åtminstone försöker vara seriösa. Objektbeskrivningarnas omfång är kriterium nummer 2. Antalet budgivare per objekt är det avgörande, slutliga beviset, som avslöjar om mäklaren är seriös eller ej. Aktiemäklare riskerar 1,5 års fängelse, om de säljer till 2

3 fel pris enligt dom i mål B i Stockholms Tingsrätt. Rätt pris sätts av marknaden och ingen annan. Aktier prissätts via tâtonnement, (French Auction, ca 1874). Fastighetsmäklare riskerade ännu 2005 inte ens en varning från FMN, om de sålde till fel pris. FMNs Faktablad för budgivning år 2000, slår fast, att mäklaren har rätt att (gentemot köpare och spekulanter) svepa in budgivningen i en rökridå och inte alls behöver avslöja, vilka bud som inkommit. Många komvuxmäklare utnyttjar denna rökridå på så vis, att de ej säljer till högstbjudande, utan endast till den som går med på mäklarens krav på en muta. Mutan består vanligen i att mäklaren jämväl får uppdrag att sälja köparens gamla bostad, så att mäklaren kan lyfta två provisioner i stället för en. (Följdaffär eller svansaffär ). Enl straffrättsexperten professor Madeleine Leijonhufvud anses brottet ( grov trolöshet mot huvudman ) fullbordat redan i samma stund som mäklaren börjar sortera bort budgivare enligt andra grunder än budens storlek, t ex därför att budgivarna ej erbjuder svansaffärer. (Max 6 års fängelse). Riksdagsmotionerna L381 (s), L207 (m), L261 (kd), september 2004, kräver (liksom alla spekulanter) största möjliga öppenhet i budgivningen. Ända sedan 1988 har HögskoleMäklarna under pågående budgivning kontinuerligt distribuerat skriftliga lägesrapporter med uppgift om de fem högsta budens belopp. Senaste gången klagade HögskoleMäklarna hos Regeringen över FMNs sätt att sköta sitt pastorat. Glädjande nog beslöt Regeringen plötsligt att byta ut den gamla FMN-ordföranden mot en ny. Äntligen finns chansen, att HögskoleMäklarFöreningens branschkutym även officiellt upphöjs till god fastighetsmäklarsed och att komvuxmäklarnas branschkutym samtidigt degraderas och benämns vid sitt rätta namn: skurkaktigt beteende. Länge har såväl säljare som spekulanter ofta frågat: Varför använder inte samtliga mäklare Swedish Auction och varför tillämpar de inte HögskoleMäklarnas branschkutym? Svaret är, att komvuxmäklare är betydligt mer intresserade av den egna timförtjänsten i SEK/tim, än av tillfredsställelsen av att ha gjort ett bra jobb åt sin huvudman. Termen oren accept har funnits länge (sedan år 1758?). Termen oren budgivning har fått sitt namn 2004 av Robert Sennerdal, (då vid DNs Ekonomiredaktion). Termen har godkänts av Svenska Språknämnden (Erika Lyly), Terminologicentrum TNC (terminolog Annika Asp) och andra experter. Näst efter bröllopsscener hör (sedan 1912) auktionsscener till de vanligaste inslagen i spelfilmer och TV-såpor. Tittarna vet precis hur en vanlig English Auction skall vara, för att den skall kännas rätt och riktig (dvs ren och ej oren ): Det är fullt med folk i auktionssalen. Folk kommer från både när och fjärran. Det råder feststämning. Eftersom det är väl känt att folk är litet fega och drar sig för att vara först med ett öppningsbud, använder sig erfarna auktionsmäklare av ett beprövat knep för att snabbt få igång budgivningen: Liknande objekt brukar gå för tusen kronor, vem bjuder 500? bjudet! en livlig budgivning med ett flertal budgivare har snabbt kommit igång och man är strax uppe i 1000 SEK. Men två av budgivarna ger sig ej så lätt. Spänningen stiger. Budgivningen stannar denna gång först vid 1200 SEK och mäklaren bekräftar köpet med ett klubbslag. Det hela går snabbt, tidsåtgången är ca 20 sekunder, (90 sek för värdefullare objekt) varefter mäklaren går över till nästa objekt. Genom att använda sig av ett lågt utropspris, skär han ned tidsåtgången till hälften, samtidigt som ett mycket högre slutpris uppnås, jämfört med alternativet, att börja med ett utropspris på 1000 kronor, som resulterar i slutpriset 800 kronor (troligen) efter 40 sekunder. För att en budgivning skall vara ren måste alla (eller i vart fall en kvalificerad majoritet av) budgivarna ha deltagit från startögonblicket. Dessutom måste man ha tillräckligt många budgivare, när budgivningen startar. En av budgivarna blir ju till slut köparen, men i förväg vet man ju ej vem det blir och inte heller till vilket pris. Alla spekulanter skall behandlas lika, ingen får VIP-behandlas, t ex släppas in i förväg. Vid Swedish Auction gäller: Var och en som på första visningsdagen lägger ett öppningsbud är ovetande om andra inkomna buds belopp, så att han vid det tillfället ej influeras. Därefter startar nästa etapp, innebärande stigande öppen budgivning i mycket lugnt tempo (minst 10 dagar, bankers lånelöften kräver ju ofta viss tid. Budgivningen pågår till dess att affären är mogen). Alla (minst 20) budgivare vet fortlöpande de fem högsta budens belopp. Ej sällan inträffar, att den som lagt lägsta öppningsbudet stegvis höjer sitt bud, går om konkurrenterna och till slut lägger högsta slutbudet. Fastighetsaffärer är oftast fulla av överraskningar och mäklaren skall anpassa sin strategi till verklighetens värld. Öppningsbuden är vanligen normalfördelade kring ett visst medianvärde. Slutbuden däremot är chi-två-fördelade, d v s positivt snedfördelade med en lång svans ut till höger. Travtävlingar har ju till uppgift, att fastställa vilken häst som är snabbast. Därvid är det ju viktigt, att avståndet är tillräckligt långt från start till mål. Där autostart används, drar bilen ifrån, så snart hästarna travar nos vid nos. Ingen skulle komma på tanken, att ställa upp hästarna strax före målet och låta dem starta från denna framskjutna position. Häst som travar orent (galopp, passgång eller osymmetriskt trav) diskvalificeras och/eller riskerar startförbud i en månad. Precis i det ögonblick, som den vinnande hästen går i mål är ofta alla hästarna ungefär chi-två-fördelade sinsemellan. Vid fallande Dutch Auction (år Blommor: 4 sekunder) avbryts auktionen och tas om från början, ifall slutpriset överensstämmer med utropspriset. Budgivningen uppfattas som oren, om det ej är tillräcklig skillnad mellan beloppen. Sedan 1887 har Sverige inga komvuxadvokater. Sedan 1915 har vi inga komvuxläkare!!! Trots riksdagsbeslut (LU 15), att mäklare skall ha högskoleutbildning, utgör ännu år 2006 komvuxmäklarna ca 90% av branschen. Riksdagsbeslutet tillkom som en direkt följd av HögskoleMäklarnas lobbyverksamhet. När komvuxmäklare säger att slutpriset endast obetydligt bör avvika från utgångspriset är detta ren och skär propaganda för oren budgivning. Man föredrar den ovetenskapliga Asking Pricemetoden, som innebär mindre arbete för mäklaren. Minst åtta Nobelpristagare i ekonomi har fastställt att Auction (ej 3

4 Asking Price) skall användas vid försäljning av enstaka objekt med högt värde. (T ex villor, ej nyproducerade). Bland fastighetsmäklarna finns en grupp på ca 1100 speciellt lågutbildade komvuxmäklare, som kallar sig själva auktoriserade fastighetsmäklare. Men endast Staten äger rätt att utfärda kompetensbevis inom reglerade yrken, (regulated professions) och dessa mäklare har alla falska auktorisationsdiplom. De flesta falska auktorisationerna utfärdades åren 1993 till 1995 då högsta straffsatsen var ett års fängelse och avregistrering som mäklare. Sedan 1996 är högsta straffsatsen 5 miljoner SEK i marknadsstörningsavgift och avregistrering som mäklare. Dessutom gäller, att Riksdagen (LU 10) återigen särskilt beslutat, att de falska auktorisationerna måste stoppas. (Även bakom detta riksdagsbeslut ligger HögskoleMäklarnas lobbyverksamhet). Enligt KOV Marknadsföringslagen i praxis, 1996, sid 104, Terminologimissbruk är det allra mest förbjudna, att inom ett reglerat yrke falskeligen uppge sig vara auktoriserad. FMN är väl medvetet om sin skyldighet, att avregistrera dessa mäklare. Mutor tros ligga bakom FMNs passivitet. Att FMN ej har uppfyllt sina skyldigheter enligt lagstiftning och riksdagsbeslut torde vara huvudanledningen till FMN-ordförandebytet. Förhoppningsvis kommer den nya FMN-ordföranden att snabbt taga i med hårdhandskarna gentemot dessa falska auktoriserade fastighetsmäklare. De har totalt snedvridit konkurrensen, genom att lura kunderna att tro att mäklarna innehade den högsta inom branschen förekommande typen av kompetens (i stället för den lägsta kompetensen). Skillnaden mellan en kompetent HögskoleMäklare och en inkompetent komvuxmäklare märks tydligast, när man jämför hur utförliga de objektbeskrivningar är, som lämnas ut till spekulanterna. HögskoleMäklarens objektbeskrivning omfattar 95 á 100 procent av den information, som spekulanterna efterfrågar. Komvuxmäklarens objektbeskrivning omfattar i snitt endast ca 8 procent av informationen. Sedan 1984 är mäklaren skyldig att till spekulanterna överlämna skriftliga objektbeskrivningar. (Även denna bestämmelse tillkom som en direkt följd av HögskoleMäklarnas lobbyverksamhet). Varken HögskoleMäklarna eller lagstiftaren avsåg, att dessa primitiva 8-procents-beskrivningar skulle få räknas som objektbeskrivningar i lagens mening. Att skriva fullständiga och korrekta objektbeskrivningar är ingen särskilt lätt uppgift. Detta gäller framför allt när befintliga ritningar visar hur objektet såg ut 1938, men inte hur objektet ser ut idag efter flera ombyggnader under de gångna åren. Ej sällan måste en fullständig uppmätning göras och helt nya ritningar iordningställas för att man skall kunna få en korrekt uppfattning av hur objektet ser ut vid försäljningstillfället. Vissa detaljer, t ex dräneringsrörens placering i höjdled runt husgrunden är ofta i det närmaste omöjliga att få fram. Ej sällan avslöjar en uppmätning, att av säljaren (ofta i god tro) uppgiven boyta är helt felaktig. HögskoleMäklaren avsätter alltid åtskilliga timmar för uppmätning och okulärbesiktning av objektet och ytterligare många timmar för övrig kartläggning. Till slut sammanställs all information i själva objektbeskrivningen, som omfattar skönlitterär text, kalkyler, ritningar, kartor och färgbilder. Det rör sig normalt om flera hundra faktauppgifter. Allt detta arbete fordrar, att mäklaren besitter utredarkompetens. Denna kompetens är förvånande sällsynt även bland dem som har en lång högskoleutbildning. Den som har kortare utbildning än tre års högskoleutbildning klarar aldrig eller nästan aldrig av att skriva en objektbeskrivning värd namnet. Detta torde sammanhänga med det faktum, att i kortare utbildningar ingår normalt ingen 10-poängsuppsats. Sådana uppsatser utgör den bästa förberedelsen för en karriär som seriös fastighetsmäklare. Den bästa förberedelsen är således examen som civilingenjör, civilekonom, jurist, högskolejournalist eller högskolemäklare med minst treårig utbildning. Noteras bör, att ett EG-direktiv snart väntas med kravet att alla mäklare i EU skall ha 3-årig högskoleutbildning. I USA är de flesta fastighetsmäklare (brokers) civilekonomer (30%) eller civilingenjörer (15%) med en fyra veckors mäklarutbildning samt viss praktik. Även underställda salespersons har samma akademiska grundutbildning, men med endast två veckors specialistutbildning och inget praktikkrav. Salespersons avancerar ofta till brokers efter ytterligare två veckors utbildning samt praktik. Ca 97% har högskoleutbildn. Det är ju inte starka muskler eller bra finmotorik, som mäklare primärt behöver, utan en välutbildad hjärna. Mäklare skall därför rekryteras bland de 30% av befolkningen, som är högskoleutbildade och inte som hittills bland de 70%, som saknar sådan utbildning. Sett ur nationalekonomisk synvinkel är det ett starkt önskemål, att alla transaktioner, som görs i landet, äger rum mellan köpare och säljare, som har symmetrisk information. Det innebär, att köparen, som besökt villan under 20 minuter skall veta lika mycket om villan, som säljaren, som bott där i 20 år. Det är fullt möjligt, om objektbeskrivningen verkligen är alltäckande och korrekt, men inte annars. Därför är objektbeskrivningen så viktig. Därför är det så angeläget att från marknaden få bort de mäklare, som inte klarar av att skriva ordentliga objektbeskrivningar. Få bort risken för ett rättsligt efterspel. Fastighetsvärdering anses böra ingå i en mäklares utbildning i vart fall om mäklaren skall syssla med försäljningen av hela hyreshus eller andra jämförbara investeringsobjekt. För sådana objekt går det ju att räkna fram en årlig avkastning, viket möjliggör en relativt noggrann objektiv värdering med väl kända beräkningsmetoder. Helt annorlunda är situationen, där objektet är en villa eller bostadsrätt, som köparen själv skall bosätta sig i. Sådana objekt värderas oerhört mycket mera subjektivt, ungefär som en Zorn-målning. Dessa objekt går egentligen ej att förhandsvärdera, men trots detta blir slutpriset det rätta, om man använder en Swedish Auction, som är en viktig mikroekonomisk uppfinning. En prisspridning på 45% har uppmätts bland 32 nästan samtidigt sålda, identiskt lika parhus i Täby. Det visar hur vanskligt det är att i förväg försöka gissa, vad köpare kan tänkas betala för ett visst objekt. Än osäkrare blir förhandsvärderingar, när det rör sig om andra objekt än radhus eller parhus. Ett utropspris bör väljas ytterst försiktigt, så att det ej upplevs som högt. Viktigt är givetvis, att det i annonsen 4

5 klart sägs, att annonspriset är ett utrop, utpris el utropspris (ej en värdering, ett begärt pris eller ett slutpris ). De flesta spekulanter torde veta innebörden av ordet utropspris eller utrop och att det används i auktionssammanhang vid en stigande öppen budgivning (English Auction). Det är väl känt att utropspriset ej utgör något slags tak, utan tvärtom, att slutpriset oftast blir högre än utropspriset (för konstverk ibland flera hundra procent högre). Enl KOVs Marknadsföringslagen 1996 s 90 finns överhuvud ingen skyldighet att sätta ut något pris, när slutpriset är okänt, pga att prissättningen kommer att ske via en auktion. De flesta spekulanter torde även veta innebörden av termen begärt pris (Asking Price). Den förste spekulant, som lämnar en ren accept, d v s förklarar, att han accepterar priset utan prutning har (vid lös egendom juridiskt, vid fast egendom åtminstone moraliskt ) en rätt att genast få köpa. Om spekulanten däremot försöker pruta ( oren accept), får han ställa sig i kö tills vidare. Rent språkligt gäller ju, att ovannämnda pris: :-/bud är ett Asking Price. Ca 2001 lanserade en del komvuxmäklare den nya termen utgångspris lanserades acceptpris budstart. Termerna vållade huvudbry bland spekulanterna, som först trodde, att termerna var detsamma som Asking Price (med detta tak ) och att det eventuellt fanns vis prutmån nedåt. Ganska snart visade det sig i stället, att termerna var en ulv i fårakläder och alldeles detsamma som utropspris (utan tak ). Ibland hade (efter VIP-visningen) buden stigit med 50% över annonspriset, redan innan den tidningsannonserade huvudvisningen ens hunnit börja!!! Men varför införa nya termer, när det redan finns väl inarbetade termer, det är ju endast förvirrande? Avsikten med de nya termerna är säkert just den, nämligen att förvirra och locka spekulanten till visningen i tro, att annonspriset utgjorde ett tak, vilket ingalunda var fallet. De nya termerna är ohederliga och onödiga till skillnad mot utropspris, som är en hederlig och väl inarbetad term sedan ca år När det sägs, att spekulanterna är irriterade över lockpriser, så är det just de nya termerna, som vållar irritation. Sällan eller aldrig är det ett utrop eller utropspris, som vållar irritation. Men vissa besökare är irritabla till sin allmänna läggning, oberoende av prissättningsmetod. Ett Asking Price, som upplevs som högt i förhållande till villans stora renoveringsbehov, väcker stark irritation bland många spekulanter. Så oförskämt, detta är ju ett totalrenoveringsobjekt! Ett lågt utropspris uppskattas däremot av en stor majoritet, som då vet att marknaden (snarare än säljaren eller mäklaren) kommer att diktera slutpriset. Det upplevs som rättvist. (Alla vet givetvis, att endast en familj kan få köpa). Sammanfattningsvis: Klart definierade termer är här (liksom annars) synnerligen viktiga, så att tvekan ej uppstår rörande ordens rätta betydelse. Inom nationalekonomin/mikroekonomin utgör auktionsteori en del av spelteorin. Schackspelets kung motsvarar valörmässigt säljaren, damen köparen, tornet tvåans budgivare, löparen treans budgivare och bönderna övriga budgivare. Även bönderna behövs i spelet. HögskoleMäklarFöreningen har vetenskapligt forskat kring auktionsteori och budgivning och har dessutom avläst stämningen bland flertalet säljare och spekulanter och vidhåller att ren budgivning kräver en rejäl skillnad mellan utropspris och slutpris för att slutpriset skall utgöra ett tillförlitligt mått på hela marknadens bedömning av objektets värde. (Ej blott en enstaka spekulants bedömning). Om skillnaden är för liten uppnås ej en god precision (noggrannhet) vid prissättningen. Oftast blir slutpriset för lågt (men kan i vissa situationer bli för högt). Ett eventuellt förbud mot låga utropspris medför få spekulanter och i slutändan en försäljning till fel köpare till fel pris. Det är ej acceptabelt för säljaren. Även nationalekonomiskt är detta skadligt och oacceptabelt!!! Köparen känner väldigt ofta en ångest, att hans slutpris skall ligga en bra bit högre än tvåans slutbud. Den risken finns ej vid Swedish Auction, eftersom köparen (sedan köpet blivit bindande) får namn, adress och telefonnummer till de 5 högsta budgivarna och sålunda kan kontrollera, att inga luftbud finns och att skillnaden är obetydlig, Tick Size mellan köpeskillingen och tvåans slutbud. Swedish Auction (från år 1982) uppskattas av de flesta. Det gäller ca 100% av säljarna, ca 100% av köparna, ca 95% av budgivarna, ca 90% av övriga spekulanter och ca 100% av långivande banker. Den lilla missnöjda minoriteten är alltid sådana personer, som inte lämnar bud eller endast lämnar låga bud. De är ej avtalsparter och har därför högst begränsad klago- och talerätt. Lagstiftningsvägen måste nuvarande komvuxmäklare (med minst 9-årig grundskola + 9 veckor komvux) degraderas till Salespersons (med en arvodesnivå, som är rimlig ). Högst 3 salespersons under en ansvarig Broker s (högskolemäklares) ledning och kontroll. Strikta regler för objektbeskrivningars omfång och kvalitet måste införas. Regler för hur budgivningar skall organiseras och för minsta tillåtna antal budgivare i skilda situationer måste fastställas. Förmedlingsuppdragen måste innehålla en tidsplan (tidpunkt och antal timmar för de två första visningarna) samt uppgifter rörande av mäklaren lämnade garantier avseende antal annonser och budgivarantal. Nya arvoderingsprinciper måste införas. Alla Brokers (även äldre) måste ha minst treårig högskolexamen (helst civilekonom, civilingenjör, jurist, högskolejournalist eller 3-års högskolemäklare), varav minst två veckor skall vara specialistutbildning anpassad till yrket. Yrket skall vila på mikroekonomisk vetenskap och beprövad erfarenhet. Efter var 10:e försäljning (över 20 basbelopp) skall ett ex av objektbeskrivningen samt första och sista lägesrapporten från budgivningen inges till FMN för kontroll, att kravet på symmetrisk information till alla inblandade var uppfyllt. FMN-ledamöterna skall utses ett år i taget (max 4 år totalt) av Regeringen på förslag av bl a HögskoleMäklarFöreningen, Sveriges Advokatsamfund, Handelshögskolan i Stockholm, Kungl Tekniska Högskolan och Institutet Mot Mutor. FMN-ordföranden skall helst vara ekonomie doktor (alternativt civilekonom, civilingenjör eller jurist). HögskoleMäklarna HM + HögskoleMäklarFöreningen HMF Box 1104, Lidingö , fax FMLSwedAuc (reviderad ).

Granskning av fastighetsmäklare

Granskning av fastighetsmäklare Granskning av fastighetsmäklare Björn Nordlund Villaägarnas Riksförbund 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning och slutsatser... 3 3. Syfte... 5 4. Metod... 5 5. Avgränsningar och urval... 5 6. Resultat...

Läs mer

2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser.

2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser. ett år senare! 2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser. 2011 "Av säljaren accepterat pris - en frivillig överenskommelse mellan fastighetsmäklarna i Stockholms

Läs mer

TOMT - SKÖTTNING - PRIS: 100 000:- PRISIDÉ

TOMT - SKÖTTNING - PRIS: 100 000:- PRISIDÉ TOMT - SKÖTTNING - PRIS: 100 000:- PRISIDÉ Beskrivning På uppdrag av Falköpings kommun utbjudes fastigheten Falköping Sköttning 7:1 till försäljning. Markområdet utgörs till större delen av betesmark,

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

Fastighetsförmedling när säljare och köpare är konsument

Fastighetsförmedling när säljare och köpare är konsument BRA ATT VETA OM Fastighetsförmedling när säljare och köpare är konsument Fastighetsmäklare En fastighetsmäklare är en person som yrkesmässigt förmedlar objekt av följande slag: fastigheter, delar av fastigheter,

Läs mer

Tomtmark i Borås. Tomtmark om 10 900 kvm belägen 15 km norr om Borås. Prisidé:180 000 kr. Pris: 180 000 kr

Tomtmark i Borås. Tomtmark om 10 900 kvm belägen 15 km norr om Borås. Prisidé:180 000 kr. Pris: 180 000 kr Tomtmark i Borås BORÅS VRALEN 1:22 Tomtmark om 10 900 kvm belägen 15 km norr om Borås. Prisidé:180 000 kr Pris: 180 000 kr Ansvarig mäklare Henrik Pålsson, LRF Konsult Industrivägen 3 D, 457 31 Tanumshede

Läs mer

meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm

meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm 1 (6) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm MOTPART AA Ombud: Advokaten Christer Sackemark Mäster Samuelsgatan 1 111

Läs mer

Nautic Yacht Båtförmedling

Nautic Yacht Båtförmedling Hej! Kul att du är intresserad av att köpa båt via oss på Nautic Yacht AB. Vi har arbetat med internationell båt förmedling i flera år och har en stor erfarenhet av att hjälpa kunder till en bra och säker

Läs mer

Fastighetsmäklarens bild av prissättning på bostadsmarknaden

Fastighetsmäklarens bild av prissättning på bostadsmarknaden Mattias Gjein & Victor Rönning Fastighetsmäklarens bild av prissättning på bostadsmarknaden Konsekvenser av nya regler Real estate agent s view of pricing in the housing market Consequences of new rules

Läs mer

Län Skåne Typ Fritidshus Kommun Malmö Storlek 40 m2. Tillträde tidigast

Län Skåne Typ Fritidshus Kommun Malmö Storlek 40 m2. Tillträde tidigast Bokgången 39 Län Skåne Typ Fritidshus Kommun Malmö Storlek 40 m2 Område Kölnans Fritidsby Gatuadress Bokgången 39 Tillträde tidigast enligt överenskommelse Mysig stuga på lugnt läge! På populära Kölnan

Läs mer

Köhlers väg 2. Län Skåne Gatuadress Köhlers väg 2 Kommun Svedala Storlek 7.0 rum (2 sovrum) / 135 m² Område. Tillträde tidigast.

Köhlers väg 2. Län Skåne Gatuadress Köhlers väg 2 Kommun Svedala Storlek 7.0 rum (2 sovrum) / 135 m² Område. Tillträde tidigast. Län Skåne Gatuadress Kommun Svedala Storlek 7.0 rum (2 sovrum) / 135 m² Område Börringe Station Tillträde tidigast 2013-02-01 www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Ett äldre hus på en fantastisk tomt

Läs mer

Lockpriser dåligt för alla!

Lockpriser dåligt för alla! Ny uppföljning av Accepterat pris oroar: Lockpriser dåligt för alla! Pressmeddelande den 16 februari 2015 Under 2011 var värderingen av och prissättningen på bostäder ett diskussionsämne. Kritikerna menade

Läs mer

God fastighetsmäklarsed 2006-06-12. Förmedling av bostadsrätt m.m.

God fastighetsmäklarsed 2006-06-12. Förmedling av bostadsrätt m.m. God fastighetsmäklarsed 2006-06-12 Förmedling av bostadsrätt m.m. 1. Innehåll 1. Innehåll... 2 2. Förord... 3 3. Allmänna förutsättningar... 4 4. Mäklarens kontrollskyldigheter... 4 4.1 Ägare... 4 4.2

Läs mer

Tankar kring Svea hovrätts dom 2014-07-29, mål nr B 4377-14 Claude D Zacharias 1. 1. Bakgrund

Tankar kring Svea hovrätts dom 2014-07-29, mål nr B 4377-14 Claude D Zacharias 1. 1. Bakgrund Tankar kring Svea hovrätts dom 2014-07-29, mål nr B 4377-14 Claude D Zacharias 1 1. Bakgrund Avgörandet handlar om en kommersiell fastighetsförmedling där mäklarens första förmedlingsuppdrag som företagsmäklare,

Läs mer

Centralt lugn lägenhet säljes till acceptpris. Lokföraregatan 17B, Lund, Väster

Centralt lugn lägenhet säljes till acceptpris. Lokföraregatan 17B, Lund, Väster Visningsmaterial Centralt lugn lägenhet säljes till acceptpris Lokföraregatan 17B, Lund, Väster Boarea: 54 m2 Avgift: 3 032 kr Pris: 1 450 000 kr Acceptpris Länk för budgivning finns i annonsen budnyckel

Läs mer

Förmedlingsuppdrag med ensamrätt

Förmedlingsuppdrag med ensamrätt Förmedlingsuppdrag med ensamrätt Fastighetsmäklare Ralf Kurschel Allbo Nordica Mäklarhus AB Postgatan 1, 283 41 Osby Uppdragsgivare Henry Udo Sobeck Andel: 1/2 302133-3053 000 00 Lutz König Andel: 1/2

Läs mer

meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm SAKEN Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen

meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm SAKEN Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen 1 (5) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Stockholm dom den 30 januari

Läs mer

Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-06-15

Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-06-15 Avstyckad mangårdsbyggnad i Grönskåra I Grönskåra samhälle ligger denna avstyckade tvåvånings mangårdsbyggnad. Tomten gränsar till Badebodaån. Mangårdsbyggnad med mindre ekonomibyggnader. Fastigheten är

Läs mer

Sälja eller köpa bostad via mäklare. Bra att veta om rättigheter och skyldigheter för köpare, säljare och fastighetsmäklare

Sälja eller köpa bostad via mäklare. Bra att veta om rättigheter och skyldigheter för köpare, säljare och fastighetsmäklare Sälja eller köpa bostad via mäklare Bra att veta om rättigheter och skyldigheter för köpare, säljare och fastighetsmäklare Det är mycket att tänka på när man ska köpa eller sälja en bostad. Här får du

Läs mer

God fastighetsmäklarsed 2007-03-26. Deposition

God fastighetsmäklarsed 2007-03-26. Deposition God fastighetsmäklarsed 2007-03-26 Deposition 1. Innehåll 1. Innehåll... 2 2. Förord... 3 3. Allmänna förutsättningar... 4 3.1 Avtal om handpenning... 4 3.2 Depositionsavtalet... 4 4. Krav på deposition...

Läs mer

Köpguide - Bostadsrätt

Köpguide - Bostadsrätt Köpguide - Bostadsrätt Innehåll Hur fungerar sidan BotillBo.se... 2 Hur fungerar lånelöfte... 2 Pant... 3 Lagfart... 3 Planritning... 3 Visning... 3 Begär föreningens årsredovisning:... 4 Undersökningsplikt...

Läs mer

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009 Nordnet Bank AB Arturo Arques Inledning Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Tillträde tidigast Husviksvägen 30

Län Gatuadress Kommun Storlek Tillträde tidigast Husviksvägen 30 Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 4 rum (2 sovrum) / 83 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 9 www.hemverket.se - Sida 2 av 9 Tomt Trädgård samt

Läs mer

God fastighetsmäklarsed 2006-11-30. Objektsbeskrivningen

God fastighetsmäklarsed 2006-11-30. Objektsbeskrivningen God fastighetsmäklarsed 2006-11-30 Objektsbeskrivningen 1. Innehåll 1. Innehåll... 2 2. Förord... 3 3. Allmänna förutsättningar... 4 4. Obligatoriska uppgifter i objektsbeskrivningen... 4 4.1 Ägare...

Läs mer

TOMT - SÖNDRUM HAVSSIDAN - PRIS: 2 500 000:- UTGÅNGSPRIS

TOMT - SÖNDRUM HAVSSIDAN - PRIS: 2 500 000:- UTGÅNGSPRIS TOMT - SÖNDRUM HAVSSIDAN - PRIS: 2 500 000:- UTGÅNGSPRIS Tomt vid Vita Bandet ca 200 m till badstrand!!! Unikt tillfälle att förvärva en tomt på havssidan i Söndrum!!! Här får du möjlighet att bygga ditt

Läs mer

Badholmsvägen -Bovallstrand -Rejäl sjöbod på egen fastighet- Lev livet vid havet

Badholmsvägen -Bovallstrand -Rejäl sjöbod på egen fastighet- Lev livet vid havet Badholmsvägen -Bovallstrand -Rejäl sjöbod på egen fastighet- Lev livet vid havet Sjöbod på egen fastighet På charmiga Badholmsvägen, med gott om parkeringsplatser ligger fastigheten med genuin sjöbod

Läs mer

Se till att de kan förmedla en doldafelförsäkring vilket vi rekommenderar att du tar. Bestäm dej i förväg för det lägsta pris du skall sälja för.

Se till att de kan förmedla en doldafelförsäkring vilket vi rekommenderar att du tar. Bestäm dej i förväg för det lägsta pris du skall sälja för. Köpehandlingar, hyreshandlingar och dokument att ladda ner för villa, bostadsrätt, hyresrätt och fritidshus www.documentonline.se... Säljguide När du bestämt dej för att sälja finns det många saker att

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

Våra reguljära öppettider är alla vardagar 10-17. 3 dagar efter en avslutad auktion har vi

Våra reguljära öppettider är alla vardagar 10-17. 3 dagar efter en avslutad auktion har vi Vanliga frågor (FAQ) ALLMÄNT När har ni öppet? Hur tar jag mig enklast till er? Våra reguljära öppettider är alla vardagar 10-17. 3 dagar efter en avslutad auktion har vi utökade tider för utlämning fram

Läs mer

Pottstorleksfilosofin ett exempel

Pottstorleksfilosofin ett exempel Kapitel fem Pottstorleksfilosofin ett exempel Säg att du spelar ett no limit-spel med mörkar på $2-$5 och $500 stora stackar. Du sitter i stora mörken med Någon inleder satsandet ur mittenposition med

Läs mer

Välskött parhus. Peppargatan 5, KARLSKRONA, Hässlegården. 1 795 000 kr eller högstbjudande. Länk för budgivning finns i annonsen budnyckel 3235

Välskött parhus. Peppargatan 5, KARLSKRONA, Hässlegården. 1 795 000 kr eller högstbjudande. Länk för budgivning finns i annonsen budnyckel 3235 Visningsmaterial Välskött parhus Peppargatan 5, KARLSKRONA, Hässlegården Boarea: 136 m2 (biarea: 27 m2) Tomtarea: 525 m2 Pris: 1 795 000 kr eller högstbjudande Länk för budgivning finns i annonsen budnyckel

Läs mer

DU ÄR TRYGGARE ÄN DU TROR NÄR DU KÖPER BOSTAD AV OSS

DU ÄR TRYGGARE ÄN DU TROR NÄR DU KÖPER BOSTAD AV OSS BOKLOK KLOKAFFÄR DU ÄR TRYGGARE ÄN DU TROR NÄR DU KÖPER BOSTAD AV OSS Du som köper en bostad av BoKlok får automatiskt ett par trygghetslösningar på köpet. En del är sådant som alla utvecklare av bostäder

Läs mer

Lutande torn och kluriga konster!

Lutande torn och kluriga konster! Lutande torn och kluriga konster! Aktiviteter för barn under Vetenskapsfestivalens skolprogram 2001 Innehåll 1 Bygga lutande torn som inte faller 2 2 Om konsten att vinna betingat godis i spel 5 3 Den

Läs mer

Så fyller du i blanketten!

Så fyller du i blanketten! Så fyller du i blanketten! 1 På Stödrättsbörsen behöver du bara genom bifogad blankett anmäla hur mycket du vill köpa respektive sälja och till vilket pris. Efter att du placerat din order sköter Stödrättsbörsen

Läs mer

HYRESFASTIGHET - MÖSSEBERG - DANSKA VÄGEN 126

HYRESFASTIGHET - MÖSSEBERG - DANSKA VÄGEN 126 HYRESFASTIGHET - MÖSSEBERG - DANSKA VÄGEN 126 KORTFAKTA Objektstyp: Bostadsfastighet Antal lägenheter: 4 st Boarea: 295 m² Garageplatser: 4 st Parkeringsplatser: 1 st Hyresintäkter: 247 456 kr MÄKLARENS

Läs mer

du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel

du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel 40 du&co 3 2009 Packat och klart du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel 6 tips för bättre e-handel Fixar fotoalbum på distans Bättre överblick med katalog Så hjälper Posten dig du&co 3 2009 41

Läs mer

Värdefull information för Dig som skall köpa bostad.

Värdefull information för Dig som skall köpa bostad. Värdefull information för Dig som skall köpa bostad. I detta häftet finner Du information som kan vara bra att känna till när det är dags att köpa bostad. BUDGIVNING Den allmänna utgångspunkten för budgivning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag, 994700-9438 Box 385 931 24 Skellefteå

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag, 994700-9438 Box 385 931 24 Skellefteå Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 juni 2011 T 3459-10 KLAGANDE GS Ombud och god man: Advokat KS MOTPART Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag, 994700-9438 Box 385 931 24

Läs mer

Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 10 januari 2012 Tid: Kl 9-12. Hjälpmedel:

Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 10 januari 2012 Tid: Kl 9-12. Hjälpmedel: Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Omtentamen JF1011/UF1011 Fastighetsmäklarutbildningen 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 10 januari

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 december 2005 T 2699-03 KLAGANDE SA Ombud: Advokat BT MOTPART JE Ombud: Advokat AF SAKEN Ersättning för arrenderätt ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

Läs mer

KLAGANDE MOTPART SAKEN ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

KLAGANDE MOTPART SAKEN ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 24 mars 2015 Ö 3938-14 KLAGANDE Kronofogdemyndigheten 106 65 Stockholm Ombud: Jur.kand. JZ MOTPART JH SAKEN Ersättning till konkursförvaltare

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Björkstigen, tomt 17

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Björkstigen, tomt 17 Län Östergötland Gatuadress Kommun Norrköping Storlek 4.0 rum (3 sovrum) / 33 m² Område Grymön Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Sjötomt vid Bråviken.

Läs mer

Hallongatan. Familjevänlig villa på lugnt läge! Län Skåne Typ Villa Kommun Bjuv Storlek 158 m2 Område Hedvallska Tillträde tidigast

Hallongatan. Familjevänlig villa på lugnt läge! Län Skåne Typ Villa Kommun Bjuv Storlek 158 m2 Område Hedvallska Tillträde tidigast Hallongatan 15 Län Skåne Typ Villa Kommun Bjuv Storlek 158 m2 Område Hedvallska Tillträde tidigast Gatuadress Hallongatan 15 enligt överenskommelse Familjevänlig villa på lugnt läge! För att boka enskild

Läs mer

Unghästchampionat, en led i utbildningen eller det enda målet?

Unghästchampionat, en led i utbildningen eller det enda målet? Petra Aittola Unghästchampionat, en led i utbildningen eller det enda målet? Inledning I Sverige finns det årligen två olika stora championat för de unga hästarna. Den ena har blivit kallad som utomhuschampionat

Läs mer

Köpingsvik - Kolstad 89 kvm. Oerhört välskött hus på stor tomt i attraktivt läge.

Köpingsvik - Kolstad 89 kvm. Oerhört välskött hus på stor tomt i attraktivt läge. Köpingsvik - Kolstad 89 kvm Oerhört välskött hus på stor tomt i attraktivt läge. Pontuz Löfgren i Kalmar En för alla - alla för en. Kanske är det idag du finner den bostad som blir ditt nästa hem. Vi vill

Läs mer

Twittrande marknadsföring

Twittrande marknadsföring Twittrande marknadsföring En essä i digitala distrubtionsformer Ulf Stäke VT 2010 Högskolan Väst Innehållsförteckning Inledning... 3 Twitter... 4 Varför Twitter används till marknadsföring och hur... 4

Läs mer

Utgångspris och slutpris: En studie av "lockpriser" vid försäljning av bostadsrätter

Utgångspris och slutpris: En studie av lockpriser vid försäljning av bostadsrätter Utgångspris och slutpris: En studie av "lockpriser" vid försäljning av bostadsrätter av Rosane Hungria Gunnelin och Hans Lind Avd f Bygg- och Fastighetsekonomi Institutionen för Fastigheter och Byggande

Läs mer

Objektbeskrivning. 3 rum och kök 87.5 kvm på Östermalm, med låg avgift. Tredalagatan 15 C, Kristianstad. Boarea: 87,5 m 2

Objektbeskrivning. 3 rum och kök 87.5 kvm på Östermalm, med låg avgift. Tredalagatan 15 C, Kristianstad. Boarea: 87,5 m 2 Objektbeskrivning 3 rum och kök 87.5 kvm på Östermalm, med låg avgift Boarea: 87,5 m 2 Månadsavgift: Utgångspris: 2 774 kr 849 000 kr Ansvarig mäklare: Göran Sundberg Mobil: 070-319 99 69 Mail: goran.sundberg@privatmaklaren.se

Läs mer

Köpare: Privatkonsument.

Köpare: Privatkonsument. FA L L F R Å N V E R K L I G H E T E N 1 Köparen upptäckte fel med fuktskyddet bakom kakel och klinkerplattor på väggar/golv i våtrummet Referensfall som visar på situation som faktiskt kan uppstå för

Läs mer

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Är finanskrisen ett resultat av bristande kompetens? Det låter spontant som om frågan borde besvaras ja, med tanke på att om det går

Läs mer

Mörkpoker Strategi. 2003 Christian Eriksson och Mikael Knutsson Uppdaterad 2004-01-26

Mörkpoker Strategi. 2003 Christian Eriksson och Mikael Knutsson Uppdaterad 2004-01-26 Mörkpoker Strategi 2003 Christian Eriksson och Mikael Knutsson Uppdaterad 2004-01-26 Innehåll 1 GRUNDLÄGGANDE VISDOM...2 1.1 SATSNINGSRUNDOR...3 1.2 TÄNK IGENOM SITUATIONEN!...4 1.3 DISCIPLIN...5 1.4 BLUFFANDE/VARIERAT

Läs mer

Perspektiv på lärarlöner, del 3

Perspektiv på lärarlöner, del 3 Perspektiv på lärarlöner, del 3 en oroande framtidsspaning Rapport från Lärarförbundet 2010-03-05 Nu brådskar det! Kan det verkligen vara så att kvinnodominerade yrken idag, en bit in på 2000-talet, fortfarande

Läs mer

Så fyller du i blanketten!

Så fyller du i blanketten! Så fyller du i blanketten! På Stödrättsbörsen behöver du bara genom bifogad blankett anmäla hur mycket du vill köpa respektive sälja och till vilket pris. Efter att du placerat din order sköter Stödrättsbörsen

Läs mer

Färjestaden 60 kvm. en nyligen byggd villa med centralt och lugnt läge...

Färjestaden 60 kvm. en nyligen byggd villa med centralt och lugnt läge... Färjestaden 60 kvm en nyligen byggd villa med centralt och lugnt läge... Pontuz Löfgren i Kalmar En för alla - alla för en. Kanske är det idag du finner den bostad som blir ditt nästa hem. Vi vill att

Läs mer

Idre fjäll 844. Idre fjäll 844. www.hemverket.se - Sida 1 av 10

Idre fjäll 844. Idre fjäll 844. www.hemverket.se - Sida 1 av 10 Län Dalarna Gatuadress Kommun Älvdalen Storlek 14 rum (10 sovrum) / 0 m² Område Idre Fjäll Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 10 Fastighet med fyra lägenheter om totalt

Läs mer

Så fyller du i blanketten!

Så fyller du i blanketten! Så fyller du i blanketten! 1 På Stödrättsbörsen behöver du bara genom bifogad blankett anmäla hur mycket du vill köpa respektive sälja och till vilket pris. Efter att du placerat din order sköter Stödrättsbörsen

Läs mer

Tematisk tillsyn om objektsbeskrivningar

Tematisk tillsyn om objektsbeskrivningar PM 1(6) Lotta Westerberg 08-580 069 00 Tematisk tillsyn om objektsbeskrivningar Tillsynsprojektet I september 2014 beslutade Fastighetsmäklarinspektionen att inleda en tematisk tillsyn om objektsbeskrivningar.

Läs mer

Accepterat pris -Effekter av den nya prismodellen i Stockholms innerstad

Accepterat pris -Effekter av den nya prismodellen i Stockholms innerstad Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå (15 hp) Bygg- och fastighetsekonomi Nr. 117 Accepterat pris -Effekter av den nya prismodellen i Stockholms innerstad

Läs mer

Norra Fäladsvägen 29. Norra Fäladsvägen 29. www.hemverket.se - Sida 1 av 6

Norra Fäladsvägen 29. Norra Fäladsvägen 29. www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Län Skåne Gatuadress Kommun Lund Storlek 7.0 rum (5 sovrum) / 192 m² Område Dalby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Välhållen villa på 192 kvm gränsande

Läs mer

Län Halland Typ Villa Kommun Halmstad Storlek 129.2 m2 Område Haverdal Tillträde tidigast Gatuadress Sandslättsvägen

Län Halland Typ Villa Kommun Halmstad Storlek 129.2 m2 Område Haverdal Tillträde tidigast Gatuadress Sandslättsvägen Sandslättsvägen Län Halland Typ Villa Kommun Halmstad Storlek 129.2 m2 Område Haverdal Tillträde tidigast Gatuadress Sandslättsvägen Nu har du chansen att bygga ett skräddarsytt hus från Varbergshus på

Läs mer

Län Kronoberg Gatuadress Ålstigen 9 Kommun Ljungby Storlek 3 rum (2 sovrum) / 70 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Kronoberg Gatuadress Ålstigen 9 Kommun Ljungby Storlek 3 rum (2 sovrum) / 70 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Kronoberg Gatuadress Kommun Ljungby Storlek 3 rum (2 sovrum) / 70 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Det är ett perfekt läge, bekvämt köravstånd till Ljungby och E6:an men ändå lugnt och

Läs mer

Södercentrum 72 kvm 3 r o k. Gavel med inglasat uterum i attraktivt område. 975 000 kr.

Södercentrum 72 kvm 3 r o k. Gavel med inglasat uterum i attraktivt område. 975 000 kr. Södercentrum 72 kvm 3 r o k Gavel med inglasat uterum i attraktivt område. 975 000 kr. Pontuz Löfgren i Kalmar En för alla - alla för en. Kanske är det idag du finner den bostad som blir ditt nästa hem.

Läs mer

Krafslösa 103 kvm. Fräsch och lättskött villa med källare på stor tomt mot grönområde

Krafslösa 103 kvm. Fräsch och lättskött villa med källare på stor tomt mot grönområde Krafslösa 103 kvm Fräsch och lättskött villa med källare på stor tomt mot grönområde Pontuz Löfgren i Kalmar En för alla - alla för en. Kanske är det idag du finner den bostad som blir ditt nästa hem.

Läs mer

Accepterat pris -Effekter av den nya prismodellen i Stockholms innerstad

Accepterat pris -Effekter av den nya prismodellen i Stockholms innerstad Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå (15 hp) Bygg- och fastighetsekonomi Nr. 117 Accepterat pris -Effekter av den nya prismodellen i Stockholms innerstad

Läs mer

Bli företaget kunderna älskar att köpa av

Bli företaget kunderna älskar att köpa av Workshop för småföretagare som vill framåt snabbare Bli företaget kunderna älskar att köpa av ******************************************************************************** WORKSHOP MED BJÖRN STRID OBS!

Läs mer

Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre?

Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre? Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre? Vi vill fördjupa oss i ämnet för att undersöka om man genom att vara både arkitekt och byggherre kan uppnå en arkitektur med högre kvalité. I sådant fall på

Läs mer

www.hasbro.se www.monopoly.co.uk

www.hasbro.se www.monopoly.co.uk THE SIMPSONS & 2007 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved. Distribueras i Norden av Hasbro Nordic, Ejby Industrivej 40, DK-2600 Glostrup, Danmark. Tillverkat i Irland www.hasbro.se

Läs mer

Fastighetsförmedling som profession

Fastighetsförmedling som profession Fastighetsförmedling som profession Fastighetsmäklaren är en utpräglad mellanman som har en roll i en överlåtelseprocess. Mervärdet för säljare att anlita mäklare kan vara en kombination av högre pris

Läs mer

Landsvägen 29. Län Jönköping Gatuadress Landsvägen 29 Kommun Vaggeryd Storlek 6.0 rum (3 sovrum) / 172 m² Område Skillingaryd / Klevshult

Landsvägen 29. Län Jönköping Gatuadress Landsvägen 29 Kommun Vaggeryd Storlek 6.0 rum (3 sovrum) / 172 m² Område Skillingaryd / Klevshult Län Jönköping Gatuadress Kommun Vaggeryd Storlek 6.0 rum (3 sovrum) / 172 m² Område Skillingaryd / Klevshult Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Välkomen

Läs mer

Törneby Herrgård 1.300 kvm. Hotell, SPA, eget boende. Skapa din framtid i Kalmar.

Törneby Herrgård 1.300 kvm. Hotell, SPA, eget boende. Skapa din framtid i Kalmar. Törneby Herrgård 1.300 kvm Hotell, SPA, eget boende. Skapa din framtid i Kalmar. Pontuz Löfgren i Kalmar En för alla - alla för en. Kanske är det idag du finner den bostad som blir ditt nästa hem. Vi vill

Läs mer

Överträdelse av reglerna i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden

Överträdelse av reglerna i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden 2014-02-17 BESLUT Riksförbundet Bostadsrätterna FI Dnr 13-11935 Sverige Ekonomisk förening Delgivning nr 2 c/o advokaten Annika Andersson Advokatfirman Lindahl KB Box 1065 101 39 Stockholm Finansinspektionen

Läs mer

Gärdesvägen 14. Län. Västra Gatuadress Gärdesvägen 14. Kommun Göteborg Storlek 7.0 rum (5 sovrum) / 168 m² Område Hovås Tillträde tidigast

Gärdesvägen 14. Län. Västra Gatuadress Gärdesvägen 14. Kommun Göteborg Storlek 7.0 rum (5 sovrum) / 168 m² Område Hovås Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 7.0 rum (5 sovrum) / 168 m² Område Hovås Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Trevlig, friliggande

Läs mer

Hur bör man som mäklare agera när en köpare påtalar ett fel i fastigheten de köpt?

Hur bör man som mäklare agera när en köpare påtalar ett fel i fastigheten de köpt? Hur bör man som mäklare agera när en köpare påtalar ett fel i fastigheten de köpt? En fråga som ställs så gott som dagligen till Mäklarsamfundets jurister är hur mäklaren ska agera när en köpare återkommer

Läs mer

Län Stockholm Typ Fritidshus Kommun Norrtälje Storlek 88 m2 Område Vätösund Tillträde tidigast

Län Stockholm Typ Fritidshus Kommun Norrtälje Storlek 88 m2 Område Vätösund Tillträde tidigast Rosättra Varvsväg 49 Län Stockholm Typ Fritidshus Kommun Norrtälje Storlek 88 m2 Område Vätösund Tillträde tidigast Gatuadress Rosättra Varvsväg 49 enligt överenskommelse Riktig sjötomt med underbart läge!

Läs mer

Saleby Lindhem. Götaland Kommun Lidköping Storlek 13.0 rum / 400 m² Område Saleby Tillträde tidigast. Enligt överenskommelse.

Saleby Lindhem. Götaland Kommun Lidköping Storlek 13.0 rum / 400 m² Område Saleby Tillträde tidigast. Enligt överenskommelse. Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Lidköping Storlek 13.0 rum / 400 m² Område Saleby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 5 Beskrivning Med ett härligt lantligt läge

Läs mer

Centralt 27 kvm 1 r o k. Mysig och praktisk etta på kanonläge.

Centralt 27 kvm 1 r o k. Mysig och praktisk etta på kanonläge. Centralt 27 kvm 1 r o k Mysig och praktisk etta på kanonläge. Pontuz Löfgren i Kalmar En för alla - alla för en. Kanske är det idag du finner den bostad som blir ditt nästa hem. Vi vill att du ska få all

Läs mer

FRITIDSHUS - LÅNGSELE - PRIS: 275 000:-

FRITIDSHUS - LÅNGSELE - PRIS: 275 000:- AB SkogensHus Viktoriaesplanaden 23 891 33 ÖRNSKÖLDSVIK Tel 0771-120 140 Fax 0660-190 50 FRITIDSHUS - LÅNGSELE - PRIS: 275 000:- Tomt Byggnad Byggnadssätt Servitut, planbestämmelser, gemensamhetsanläggningar

Läs mer

Väståkravägen 104. Län Skåne Gatuadress Väståkravägen 104 Kommun Staffanstorp Storlek 717 m² Område Hjärup Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Väståkravägen 104. Län Skåne Gatuadress Väståkravägen 104 Kommun Staffanstorp Storlek 717 m² Område Hjärup Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Staffanstorp Storlek 717 m² Område Hjärup Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 5 Beskrivning Bygg ditt villa Vinga på vackert belägen tomt.

Läs mer

Län Östergötland Typ Villa Kommun Norrköping Storlek 162 m2. tidigast

Län Östergötland Typ Villa Kommun Norrköping Storlek 162 m2. tidigast Finspångsvägen 605 Län Östergötland Typ Villa Kommun Norrköping Storlek 162 m2 Område Gatuadress Finspångsvägen 605 Tillträde tidigast enligt överenskommelse Läcker modern villa på fantastiskt läge! Härlig

Läs mer

promotionalster(edition h8u)

promotionalster(edition h8u) 3.5 Så här kostar olika promotionalster(edition h8u) QP Quality Promotions AB MMVII Du har stor glädje av en rimligt välgrundad uppfattning om vad olika promotionalster kan kosta. Vet du det, kan du snabbt

Läs mer

Kompassgränd. Län Kalmar Typ Tomt Kommun Vimmerby Storlek 0 m2 Område Kompassen Tillträde tidigast. enligt överenskommelse

Kompassgränd. Län Kalmar Typ Tomt Kommun Vimmerby Storlek 0 m2 Område Kompassen Tillträde tidigast. enligt överenskommelse Kompassgränd Län Kalmar Typ Tomt Kommun Vimmerby Storlek 0 m2 Område Kompassen Tillträde tidigast Gatuadress Kompassgränd enligt överenskommelse Nu har ni möjlighet att förvärva en av de 3 trevliga tomterna

Läs mer

Bostadsrätt och andelsrätt

Bostadsrätt och andelsrätt UTBILDNINGSMATERIAL FRÅN VITEC VITEC Bostadsrätt och andelsrätt Vitec Säljstöd, maj 2014 VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Högst upp eller längst ned

Högst upp eller längst ned HÖST 2011 Sälja villan först Högst upp eller längst ned Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Sälja villan först I Nordic Housing Insight fick fastighetsmäklarna denna gång besvara frågan hur

Läs mer

Statliga kreditgarantier för att underlätta förvärv av bostadsrätter och egnahem, s.k. förvärvsgarantier (Fi2007/4536/BO)

Statliga kreditgarantier för att underlätta förvärv av bostadsrätter och egnahem, s.k. förvärvsgarantier (Fi2007/4536/BO) REMISSVAR 2007-07-26 Dnr 2007/1124 Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Statliga kreditgarantier för att underlätta förvärv av bostadsrätter och egnahem, s.k. förvärvsgarantier (Fi2007/4536/BO) Riksgälden

Läs mer

Acceptpriser: Hur det har påverkat köpare, säljare och mäklarföretag

Acceptpriser: Hur det har påverkat köpare, säljare och mäklarföretag Acceptpriser: Hur det har påverkat köpare, säljare och mäklarföretag Patrik Granlund Lukas Sjöberg Juni - 2012 Uppsats, kandidatnivå, 15 hp Företagsekonomi Examensarbete inriktning fastighetsförmedling

Läs mer

Registrering som fastighetsmäklare i Sverige

Registrering som fastighetsmäklare i Sverige Bra för i utlandet etablerade fastighetsmäklare att veta om Registrering som fastighetsmäklare i Sverige Detta faktablad innehåller kortfattad information om vad som gäller för den som är fastighetsmäklare

Läs mer

Civilutskottets betänkande 2014:CU1. Frågor om bostäder och könskvotering. Motion 2014:CU1. Utskottet

Civilutskottets betänkande 2014:CU1. Frågor om bostäder och könskvotering. Motion 2014:CU1. Utskottet Civilutskottets betänkande Frågor om bostäder och könskvotering behandlar i detta betänkande 5 motioner. 2014:C19Fr, Bygg fler hyresrätter för unga av klass SA13, Wasaskolan. som sin mening vad som i motionen

Läs mer

Svar till ÖVNING 4. SVAR

Svar till ÖVNING 4. SVAR Svar till ÖVNING 4. 1. Förklara varför en lagstiftning om att arbetsgivaren inte får fråga en arbetssökande om dennes eventuella föräldraledighet torde vara meningslös. SVAR: Arbetsgivaren vill hellre

Läs mer

Län Blekinge Typ Fritidshus Kommun Karlskrona Storlek 51 m2 Område Sturkö Tillträde tidigast Gatuadress Knarrvägen 12

Län Blekinge Typ Fritidshus Kommun Karlskrona Storlek 51 m2 Område Sturkö Tillträde tidigast Gatuadress Knarrvägen 12 Knarrvägen 12 Län Blekinge Typ Fritidshus Kommun Karlskrona Storlek 51 m2 Område Sturkö Tillträde tidigast Gatuadress Knarrvägen 12 Ert nya sommarställe i Karlskrona skärgård? Härligt sommarställe att

Läs mer

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster - En guide från PRECIS Föreningen Public Relations Konsultföretag i Sverige för dig som ska genomföra en offentlig upphandling av PR och kommunikationstjänster

Läs mer

Södra området 78.5 kvm 3 r o k. Öppen planlösning och ett insynsskyddat läge. Bredband, TV och telefoni ingår i mån.avgift.

Södra området 78.5 kvm 3 r o k. Öppen planlösning och ett insynsskyddat läge. Bredband, TV och telefoni ingår i mån.avgift. Södra området 78.5 kvm 3 r o k Öppen planlösning och ett insynsskyddat läge. Bredband, TV och telefoni ingår i mån.avgift. Pontuz Löfgren i Kalmar En för alla - alla för en. Kanske är det idag du finner

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

Köpa och sälja via fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare

Köpa och sälja via fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Köpa och sälja via fastighetsmäklare Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Denna information är en del i Fastighetsmäklarinspektionens arbete att nå visionen

Läs mer

En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010

En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010 En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010 Bakgrund Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning utan att förvissa

Läs mer

Berga 160 kvm. Fräsch och lättskött villa med bra biutrymmen i attraktiva Berga.

Berga 160 kvm. Fräsch och lättskött villa med bra biutrymmen i attraktiva Berga. Berga 160 kvm Fräsch och lättskött villa med bra biutrymmen i attraktiva Berga. Pontuz Löfgren i Kalmar En för alla - alla för en. Kanske är det idag du finner den bostad som blir ditt nästa hem. Vi vill

Läs mer

Hökhult 5. Län Jönköping Område Hökult Kommun Gnosjö Gatuadress Hökhult 5. www.hemverket.se - Sida 1 av 5

Hökhult 5. Län Jönköping Område Hökult Kommun Gnosjö Gatuadress Hökhult 5. www.hemverket.se - Sida 1 av 5 Län Jönköping Område Hökult Kommun Gnosjö Gatuadress www.hemverket.se - Sida 1 av 5 Beskrivning Fastighet i Hökhult med nära anslutning till sjön Flaten och med Store Mosse Nationalpark några minuters

Läs mer

Certifieringsregler för entreprenadbesiktningsmän Entreprenadbesiktningar inom bygg-, anläggnings- och installationsbranschen

Certifieringsregler för entreprenadbesiktningsmän Entreprenadbesiktningar inom bygg-, anläggnings- och installationsbranschen 2015-03-06 Sida 1(5) Certifieringsregler för entreprenadbesiktningsmän Entreprenadbesiktningar inom bygg-, anläggnings- och installationsbranschen 1. Allmänt 1.1 Certifiering av besiktningsman utförs av

Läs mer