FÖRSÄKRINGSMANUAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSÄKRINGSMANUAL 2007-2008"

Transkript

1 FÖRSÄKRINGSMANUAL All information i detta material är en sammanfattning av Era försäkringsbrev och villkor och ger därmed endast en översiktlig bild av Ert försäkringsskydd. För fullständig information hänvisas till gällande avtal och villkor. Willis AB Stockholm, september 2007

2 INNEHÅLL SIDA NR Inledning Kontaktpersoner - försäkring Kontaktpersoner - skador Försäkrade kategorier/omfattning Skador - rutiner Skadeanmälan tidsfrister Kommunförsäkring Egendomsförsäkring Arbetsområdesförsäkring Hemförsäkring för vårdtagare Maskinförsäkring Utställningsförsäkring Följdskadeförsäkring Ansvarsförsäkring Konsultansvarsförsäkring Miljöansvarsförsäkring Förmögenhetsbrottsförsäkring Tjänstereseförsäkring Olycksfallsförsäkring Motorfordonsförsäkring Sanering Båtförsäkring Sickla Samfällighetsförsäkring

3 INLEDNING De försäkringar som behandlas i denna information kan delas upp i följande huvudmoment: Kommunförsäkring Tjänstereseförsäkring Olycksfallsförsäkring Motorfordonsförsäkring Båtförsäkring Sanering Sickla Sluss samfällighetsförsäkring Respektive försäkringsmoment kommenteras nedan. Observera att arbetsskadeförsäkring etc inte omfattas av denna information. Vid arbetsrelaterade skador hänvisas till respektive personalavdelning. 1. KONTAKTPERSONER Nacka kommun Hans-Ivar Swärd Direkt tel: Fax: E-post: Willis AB Sergelgatan STOCKHOLM Karin Jakobsson Ansvarig mäklare Heléne Jakobsson Stf mäklare Philip Kassmyr Mäklarassistent Direkt tel: Mobil: E-post: Direkt tel: Mobil: E-post: Direkt tel: Mobil: E-post: Matti Seiman Ansvarig ingenjör Magnus Westerlund Stf ingenjör Direkt tel: Mobil: E-post: Direkt tel: Mobil: E-post: 3

4 2. SKADEANMÄLAN KOMMUNFÖRSÄKRING / BÅTFÖRSÄKRING / SICKLA SLUSS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Länsförsäkringar Stockholm Ansvars- eller Rättskyddsskador: STOCKHOLM Tel: Byggnadsskador: Tel: Övriga skador: Tel: Akuta skador: Tel: TJÄNSTERESEFÖRSÄKRING Europeiska Försäkrings AB Akuta ärenden exkl USA (EURO ALARM): Box Tel: STOCKHOLM Fax: Akuta ärenden från USA: Tel: Alt: Skadeanmälningsblanketter kan laddas ned från: OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING Trygg Hansa Skadeservice: Box 340 Tel: UMEÅ MOTORFORDONSFÖRSÄKRING If Skadeförsäkring Företagsservice: Skadecenter Företag Tel: Box SUNDSVALL Skadeanmälan kan även göras på hemsidan: 4

5 SANERING Anticimex AB Kundservice: Box Tel: STOCKHOLM E-post: FÖRSÄKRINGSMÄKLARE Willis AB Karin Jakobsson Sergelgatan 1 Direkt: STOCKHOLM Mobil: E-post: 5

6 3. FÖRSÄKRADE KATEGORIER / FÖRSÄKRINGSOMFATTNING De kategorier som omfattas av kommunens försäkring är framförallt: kommunens verksamheter anställda/ förtroendevalda elever i kommunens skolor samt praktikanter tredje man För respektive kategori är följande försäkringsmoment av störst intresse: kommunens verksamheter - egendomsförsäkring - följdskadeförsäkring (extrakostnads- och hyresförlustförsäkring) - ansvarsförsäkring - förmögenhetsbrottsförsäkring - motorfordonsförsäkring - båtförsäkring - sanering anställda/förtroendevalda: - ansvarsförsäkring - tjänstereseförsäkring elever i kommunens skolor/praktikanter: - olycksfallsförsäkring - tjänstereseförsäkring - ansvarsförsäkring tredje man: - ansvarsförsäkring I följande avsnitt beskrivs de olika försäkringsmomenten mer utförligt. 6

7 4. SKADOR - RUTINER Beträffande kommunförsäkringen gäller följande: samtliga skador (egendoms-, följdskade-, ansvars-, förmögenhetsbrotts-, entreprenadförsäkring) anmäls av resp verksamhetschef efter samråd med Hans-Ivar Swärd, stadsledningskontoret, tel , e-post (Länsförsäkringar) Tjänstereseförsäkringsskador anmäls av den anställde/förtroendevalda direkt till försäkringsbolaget (Europeiska) Olycksfallsförsäkringsskador anmäls av den försäkrade (elever m fl) per telefon till försäkringsbolaget (Trygg-Hansa). Motorfordonsförsäkringsskador anmäls av verksamheten till försäkringsbolaget (If Skadeförsäkring). Sanering Båtförsäkring Sickla Sluss Samfällighetsförening För information beträffande adresser med mera, se punkt 2 ovan. 4.1 SKADEANMÄLAN - TIDSFRISTER Om nedanstående tidsfrister inte hålls, medför det att ersättningskravet mot försäkringsbolaget preskriberas. Kommunförsäkring Skadeanmälan måste göras inom sex månader från det skadan inträffade, eller beträffande ansvarsförsäkring inom sex månader från det skadeståndsanspråk riktades mot Borås Stad. Vid skada i byggentreprenadförhållande (enligt AB 04, ABT 94 etc) skall anspråk skriftligt framställas mot entreprenören inom tre månader. Tjänstereseförsäkring Skadeanmälan måste göras inom sex månader från det skadan inträffade. Olycksfallsförsäkring Skadeanmälan måste göras så snart som möjligt, dock senast tio år efter det skadan inträffade Motorfordonsförsäkring Skadeanmälan måste göras inom sex månader från det skadan inträffade. Båtförsäkring Sanering 7

8 5 KOMMUNFÖRSÄKRING Försäkringstagare Nacka kommun (org.nummer ) Försäkringsgivare Länsförsäkringar Stockholm Försäkringsnummer Försäkringsperiod Kommunförsäkring är en paketförsäkring med följande ingående moment: 5.1 Egendomsförsäkring 5.2 Arbetsområdesförsäkring 5.3 Hemförsäkring för vårdtagare 5.4 Maskinförsäkring 5.5 Utställningsförsäkring 5.6 Följdskadeförsäkring 5.7 Ansvarsförsäkring 5.8 Konsultansvarsförsäkring 5.9 Miljöansvarsförsäkring 5.10 Förmögenhetsbrottsförsäkring 5.1 EGENDOMSFÖRSÄKRING Försäkringen omfattar som huvudregel all egendom som kommunen äger eller ansvarar för. För byggnader och lösöre gäller som regel fullvärdesklausul. Flytande klausul ingår för bortglömda eller felvärderade byggnader med 10 Mkr per år. Omfattning Skyddskrav Brand Vatten Inbrott Vid försäkringens begynnelsedag betraktas samtliga befintliga lås som godkända. I samband med skada kan bolaget komma att skärpa kraven för inbrottsskyddet. De skärpta kraven kommer att överensstämma med eventuella utrymningsregler. Utbrottsförsäkring ingår. Skadegörelse utan samband med inbrott ingår. Investeringsskydd för byggnad och/eller lös egendom ingår med 40 Mkr per år. Kommunen bör dock alltid ha som rutin att till Willis anmäla samtliga avgående och tillkommande objekt. Små byggnader hörande till angiven försäkrad byggnad ingår med 10 basbelopp F. Merkostnader p g a ökade myndighetskrav ingår med 10 Mkr per byggnad. 8

9 Försäkringen gäller för merkostnad som föranleds av att skadad byggnad enligt myndighetsbeslut eller för byggnader gällande normer i något hänseende måste ges annan konstruktion eller utförande än före skadan. Avser myndighetskrav om anpassning till gällande: * energihushållningsnormer * handikappnormer * brandskyddsnormer * krav på sophantering, skyddsrum eller arbetsmiljö. Utökat skydd för byggnad med kulturhistoriskt- eller konstnärligt värde ingår. Återställande för annan verksamhet ingår för byggnader inom kommunens kärnverksamhet. Rätt till återuppförande på annan plats av fullvärdesförsäkrad byggnad inkluderas. Återställandetid: 5 år. Forceringskostnader ingår med högst 15 basbelopp per skada. Fast egendom ej hänförlig till byggnad etc ingår med kkr F. Låsändring till följd av nyckelförlust i samband med inbrott eller om förlusten skett genom rån ingår med 5 Basbelopp och självrisk 1 basbelopp. Vattenskadeförsäkringen omfattar akvarium och vattensäng. Skydd vid snötrycksskador ingår. Undantag görs för skada i samband med/till följd av: - dammbrott - datumfel. - terrorism kkr per skada 5.2 ARBETSOMRÅDESFÖRSÄKRING Försäkrad egendom / Arbeten kkr (första risk) Försäkringsbelopp Hjälpmedel 500 kkr (första risk) Befintlig egendom kkr (första risk) För hjälpmedel bestående av verktyg i fordon lämnas ersättning med högst 2 bb, dock max försäkringsbeloppet för hjälpmedel. Lägst 1 bb vid varje skadetillfälle 9

10 5.3 HEMFÖRSÄKRING FÖR VÅRDTAGARE Subsidiär försäkring för vårdtagare enligt Länsförsäkringars hemförsäkringsvillkor. Försäkringsbelopp 1 basbelopp 0,2 basbelopp 5.4 MASKINFÖRSÄKRING Fastighet Maskinförsäkring för fastighet ingår för samtliga fullvärdesförsäkrade byggnader. Den ersätter plötslig och oförutsedd fysisk skada. Den omfattar egendom inom fastigheten som är avsedd för byggnadens och fastighetens bruk och består av: * System för vatten, värme, avlopp, ventilation, gas och elektricitet * Hissanläggning, rulltrappa eller annan anordning för personbefordran * Maskinellt manövrerad fordonsport * Tvätt, kyl- och frysanläggning för gemensamt bruk i fastigheten. Övrig maskinförsäkring Anläggningar Försäkringsbelopp Maskinförsäkring för isbaneanläggning med tillbehör kkr Reningsverk för bad 550 kkr 52 pumpstationer kkr Avloppspumpstationer kkr Tryckstegringsstationer kkr Automatikcentral (va-verket) kkr Vattentorn kkr Reservkraftaggregat Atlas Copco 850 kkr Lägst kkr vid varje skadetillfälle 5.5 UTSTÄLLNINGSFÖRSÄKRING Försäkrad egendom Utställningsföremål tillhöriga kommunen eller externa utställare 10

11 Omfattning Allrisk inklusive transport Försäkringsbelopp 500 kkr (Första risk) 1 basbelopp 5.6 FÖLJDSKADEFÖRSÄKRING Försäkringen omfattar extrakostnader för att upprätthålla verksamheten om skada inträffar. Även hyresförluster på grund av skada ersätts. Skydd vid ej övertagen entreprenad ingår. Omfattning Ansvarstid Försäkringsbelopp extrakostnader/ hyresförluster Kostnader till följd av försäkrad och ersättningsbar egendomsskada dock ej maskinskada. 24 månader 500 basbelopp faktisk hyresförlust Extrakostnadsförsäkring avseende epidemiavbrott inkluderas med 300 basbelopp kkr vid varje skadetillfälle 5.7 ANSVARSFÖRSÄKRING Försäkringen gäller för kommunens anställda och förtroendevalda. Försäkringen gäller även för det ansvar som kommunen har för personer som inte är anställda hos kommunen, men befinner sig i verksamhet anordnad av kommunen. Försäkringen gäller i enlighet med praoklausulen, för samtliga personer vid alla typer av praktikantplatser / arbetsträning / arbetsmarknadspolitiska åtgärder m m där kommunen helt eller delvis anordnar, anvisar eller svarar för placeringen. Försäkringen omfattar all verksamhet som bedrivs av kommunen och gäller i hela världen. Försäkringsbolaget åtager sig att: - utreda om skadeståndsskyldighet föreligger - förhandla med den som kräver skadestånd - föra den försäkrades talan vid rättegång - betala skadestånd. Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för person- och sakskada samt ren förmögenhetsskada. 11

12 Försäkringen gäller för byggherreansvar. Härmed avses det strikta ansvar som enligt miljöbalken eller andra grannelagsrättsliga regler åvilar fastighetsägaren för skador på grannfastighet. Försäkringen inkluderar utökat skydd för entreprenör (miljöskada). Försäkringen inkluderar skydd för omhändertagen egendom. Det gäller även vid entreprenader. Försäkringen inkluderar subsidiärt skydd för föreningar / klubbar som svarar för skötsel av kommunala anläggningar. Räddningstjänstens skadeståndsskyldighet enligt räddningstjänstlagen ingår. Försäkringen omfattar skydd för skada på förhyrd lokal och bostadsrätt. Följande moment ingår * Allmänt ansvar * Produktansvar * Ren förmögenhetsskada * Dataregisteransvar * Patientansvar * Byggherreansvar * Utökat skydd som entreprenör (miljö) * Åtagande för elever, flyktingar mfl i praktikverksamhet * Åtagande för personer i psykiatrisk vård, LSS mm * Åtagande för personer i familjevård m m * Lyftansvar * Konsultansvar (enligt ABK) * Omhändertagen egendom * Miljöansvar Försäkringsbelopp Person- och sakskada Ren förmögenhetsskada Dataregisteransvar Patientförsäkring Sakskada på hyrd lokal Lyftansvar Miljöskada för byggherre kkr kkr per skada och år orsakad genom terrorism kkr per skada och sammanlagt per år 10 bb per år bb per skada och 200 bb för varje skadad patient kkr kkr kkr per skada och sammanlagt per år 1 basbelopp Särskilda självrisker Patientansvar Omhändertagen egendom vid entreprenad LOU Miljöansvar 0,05 basbelopp 2 basbelopp 3 basbelopp 5 basbelopp 12

13 5.8 KONSULTANSVARSFÖRSÄKRING Geografiskt område Försäkringsbelopp inom Norden 120 bb per uppdrag och sammanlagt totalt 360 bb per år 1 bb per skada 5.9 MILJÖANSVARSFÖRSÄKRING Geografiskt område Försäkringsbelopp inom Norden kkr per skada och sammanlagt högst per år 5 bb vid varje skadetillfälle 5.10 FÖRMÖGENHETSBROTTSFÖRSÄKRING Försäkringen omfattar i brottsbalken angivna förmögenhetsbrott med dataintrång medförsäkrat, som t ex: Försäkringen gäller inom EU och Norden. * Förskingring * Trolöshet mot huvudman (krav: personlig vinning) * Bedrägeri * Stöld * Datormissbruk Upptäcktstid Försäkringsbelopp 10 år kkr lägst 2 bb vid varje skadetillfälle 13

14 6 TJÄNSTERESEFÖRSÄKRING Försäkringsgivare Europeiska Avtalstid Försäkringen omfattar samtliga anställda och förtroendevalda samt särskilt utsedda personer. Den gäller för samtliga resor i tjänsten, i hela världen. Försäkringsskydd erbjuds också elever vid kommunens grund- och gymnasieskolor då dessa företar resor, ex arrangerad resa eller praktik, i skolans regi som varar högst 180 dagar. Upplysningsplikt gäller vid resor där det sammanlagda beloppet för dödsfall överstiger 100 miljoner kr. Försäkringen omfattar även utländska besökare under vistelse i Sverige. Försäkringen innehåller skydd vid semester i samband med tjänsteresa, max 3 dagar. Sambo likställs med make/ maka. Försäkringen omfattar följande moment avseende tjänstereseförsäkring för anställda: Läke- och resekostnader mm Nödvändiga och skäliga kostnader ersätts. Reseavbrott Nödvändiga och skäliga kostnader ersätts. Ersättares resa Nödvändiga och skäliga kostnader ersätts Förseningsförsäkring Resestartskydd Försening av allmänt transportmedel över 4 timmar kr 3000 kr Krisförsäkring Kristerapi vid akut psykisk kris. 10 behandlingar (Max kr) Resgodsförsäkring Personlig egendom kr 14

15 - varav stöldbegärlig egendom kr kommunens egendom kr - kontanter kr - resehandlingar kr Försenat resgods -efter ytterligare 48 timmar 3000kr 3000 kr Ansvarsförsäkring 10 miljoner Rättsskyddsförsäkring kr Överfallsförsäkring kr skyddsförsäkring, vid utlandsresa - skada på permanentbostad på hemorten Gällande självrisk (max kr) - Skada på privat personbil Gällande självrisk (max kr) Olycksfallsförsäkring Dödsfallskapital Invaliditetskapital kr kr Försäkringen gäller utan självrisk. Rättsskydd dock 20 % av kostnaden dock lägst 1000 kronor. 7 OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING Försäkringsgivare Trygg Hansa Avtalstid Omfattning Heltid avseende förskola, grundskola, gymnasieskola, särskola, familjedaghem, fritidshem, familjehem, vuxna i daglig verksamhet, utv. störda i gruppboende, personer enligt hvb/lvu/sol/lss, utl. Studerande i kommunen. Övriga kategorier omfattas under skoltid, verksamhetstid, vistelsetid. 15

16 Försäkringen gäller under resor till och från försäkrad verksamhet. Försäkringen lämnar ersättning vid olycksfallsskada och gäller i hela världen. Med olycksfallsskada avses kroppsskada som drabbar den försäkrade ofrivilligt genom plötslig yttre händelse (olycksfall). Vid invaliditet och dödsfall lämnas ersättning utöver eventuell ersättning från annan försäkring. För läke-, tandskade- och resekostnader betalas de utgifter som uppkommer inom fem år efter olycksfallet och som inte ersätts av försäkringskassan. Läke-, tandskade- och resekostnader Ersättning lämnas för nödvändiga kostnader för läkarvård, sjukhusvård och läkemedel samt för behandling och för de hjälpmedel som läkare föreskrivit för skadans läkning. Vid skada på tänder eller på tandprotes lämnas ersättning för nödvändiga och på förhand god kända kostnader för behandling. Rehabiliteringskostnader ingår med 1 basbelopp. Ersättning lämnas vid smitta av HIV-virus och hepatit om smittan inträffat i samband med hän delse som kan betraktas som en olycksfallsskada. Ersättning lämnas för taxiresor till och från skolan samt merkostnader för taxi till och från be- handling. Merkostnader under den akuta läkningstiden ingår med 1 basbelopp. Ersättning för vårdnadshavares besöksresor kan lämnas. Förstörda kläder m m Ersättning lämnas för skadade kläder och glasögon i samband med olycksfallsskada som medfört behandling av läkare/ tandläkare, dock högst med 0,2 basbelopp. Invaliditetsersättning (medicinsk eller ekonomisk invaliditet) Vid invaliditetsgrad under 50% Vid invaliditetsgrad om minst 50% kr kr Ersättning utbetalas med så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar invaliditetsgraden. Sveda och värk, lyte och men ingår ej. Vanprydande ärr ersätts som medicinsk invaliditet. Dödsfallsersättning Vid dödsfall p g a olycksfallsskada betalas en engångsersättning om 1 basbelopp. Krisförsäkring ingår med högst 10 behandlingstillfällen per person och skada. 16

17 Försäkringen gäller utan självrisk. 8 MOTORFORDONSFÖRSÄKRING Försäkringsgivare If Skadeförsäkring Avtalstid Omfattning - trafikförsäkring - delkaskoförsäkring - vagnskadeförsäkring (ej vagnskadegaranterade fordon) Genomsnittskörsträcka utan separat redovisning tillämpas. För bonusberättigade fordon tillämpas genomsnittsbonus. ADMINISTRATION Registreringspliktiga fordon Avseende köp, försäljning, avställning, etc får försäkringsbolaget automatiskt uppgift om detta från CBR. Redovisning av förändringar i försäkringsbeståndet sker endast vid förfallodag. Inga försäkringsbrev utfärdas under perioden. Oregistrerade fordon Till skillnad från registreringspliktiga fordon sker det ingen automatisk uppföljning av oregistrerade fordon. Av den anledningen är det av yttersta vikt att förvaltningarna anmäler oregistrerade fordon till Willis AB för vidarebefordran till Skadeförsäkringar. Detta måste ske omedelbart från det datum kommunen blir ägare till fordonet. Gröna kort Vid resa i vissa Europeiska länder, främst forna Östländer, krävs fortfarande så kallat "Grönt kort. Mer information om detta finns på För utfärdande av "Grönt kort" kontakta försäkringsmäklaren (Willis AB), se ovan. 17

18 9 SANERING Försäkringsgivare: Anticimex Avtalstid Omfattning Husbocksförsäkring/saneringsavtal Skadedjursbekämpning och saneringsavtalet omfattar följande moment: - Sanering av insekter - Sanering av råttor och möss i byggnader och dess omedelbara närhet. - Sanering, åtkomst- och återställandeförsäkring vid angrepp av husbock och hästmyra. - Sanering, åtkomst- och återställandeförsäkring vid sent upptäckt dödsfall. Försäkringen gäller utan självrisk. 10 BÅTFÖRSÄKRING Försäkringsgivare Försäkrad egendom Länsförsäkringar Stockholm E-kanot 6 m plast Västkustsnipa 8 m, motor ventus 20 hk nr st segelbåtar, optimistjolle Crescent 420 2,2 m*1,8m, plast, motor 15 hk Motorbåt 4,0m*1,75m, plast, motor 15 hk Subuster 3,9,*1,6m, lättmetall, motor 40hk 11 st kajaker Avtalstid kr 11 SICKLA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Försäkringsgivare Försäkringstagare Länsförsäkringar Stockholm Sickla Sluss Samfällighetsförening Organisationsnummer

19 Avtalstid Omfattning Egendomsförsäkring (brand, vatten och inbrott) Ansvarsförsäkring (person- och sakskada) VD- & Styrelseförsäkring Egendomsförsäkring Ansvarsförsäkring Ansvarsförsäkring (VD- & Styrelse) 1 bb 20% av bb gäller utan självrisk 19

FÖRSÄKRINGSINFORMATION ORSA KOMMUN

FÖRSÄKRINGSINFORMATION ORSA KOMMUN FÖRSÄKRINGSINFORMATION ORSA KOMMUN Övergripande information om kommunens försäkringsavtal. De exakta bestämmelserna framgår av de fullständiga försäkringsvillkoren. Följande försäkringar berörs nedan:

Läs mer

Kommun- och företagsförsäkring

Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsbrev Kommun- och företagsförsäkring Försäkringstagare Upplands Väsby kommun Orgnr 212000-0019 Adress Kontaktperson Försäkringsnummer 194 80 Upplands Väsby Anita Ackeberg UPY1016-02 Utfärdat

Läs mer

Allmän information Prisbasbelopp (pbb) = SEK 44.500 per 1 januari 2013 Alla belopp i brevet är uttryckta i SEK, om inte annat anges

Allmän information Prisbasbelopp (pbb) = SEK 44.500 per 1 januari 2013 Alla belopp i brevet är uttryckta i SEK, om inte annat anges Försäkringsbrev Kommun- och företagsförsäkring Försäkringstagare Södertälje kommun Orgnr 212000-0159 Adress Kontaktperson Försäkringsnummer 151 89 Södertälje (Campusgatan 26) Göran Lundberg SÖE1013-02

Läs mer

UTBILDNING - FÖRSÄKRING 2015-06-05. Enköping. Monique Holmgren. Marsh Stockholm

UTBILDNING - FÖRSÄKRING 2015-06-05. Enköping. Monique Holmgren. Marsh Stockholm UTBILDNING - FÖRSÄKRING 2015-06-05 Enköping Monique Holmgren Marsh Stockholm Presentation Marsh Förväntningar och frågor Presentera era verksamheter kort Presentation av Enköpings försäkringar Enköpings

Läs mer

Kommun- och företagsförsäkring

Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsbrev Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsnummer Försäkringstagare UPY1016-05 Upplands Väsby kommun Orgnr 212000-0019 Adress Kontaktperson 194 80 Upplands Väsby Anita Ackeberg Utfärdat

Läs mer

Kommun- och företagsförsäkring

Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsbrev Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsnummer NOE1009-07 Försäkringstagare Norrtälje kommun Orgnr 212000-0217 Adress Box 800 761 28 Norrtälje Kontaktperson Ola Andersson Utfärdat 2014-12-19

Läs mer

Kommun- och företagsförsäkring

Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsbrev Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsnummer SOL1012-04 Försäkringstagare Solna stad Orgnr 212000-0183 Adress Kontaktperson Stadshusgången 2, Solna centrum 171 86 SOLNA Tommy Söderström,

Läs mer

FÖRSÄKRINGSINFORMATION KRAMFORS KOMMUN

FÖRSÄKRINGSINFORMATION KRAMFORS KOMMUN FÖRSÄKRINGSINFORMATION KRAMFORS KOMMUN Övergripande information om kommunens försäkringsavtal. De exakta bestämmelserna framgår av de fullständiga försäkringsvillkoren. Följande försäkringar berörs nedan:

Läs mer

Kommun- och företagsförsäkring

Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsbrev Kommun- och företagsförsäkring Försäkringstagare Täby kommun Orgnr 212000-0118 Medförsäkrade bolag: Täby Holding AB inkl dotterbolag (avser endast Vd/styr.ansvarsförs.) Org.nr 556671-1569

Läs mer

Kommun- och företagsförsäkring

Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsbrev Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsnummer LIÖ1007-03 Försäkringstagare Lidingö stad Orgnr 212000-0191 Adress Stockholmsvägen 50 181 82 Lidingö Kontaktperson Jesper Arkinger Medförsäkrade

Läs mer

Allmän information Prisbasbelopp (pbb) = SEK 44.500 per 1 januari 2015 Alla belopp i brevet är uttryckta i SEK, om inte annat anges

Allmän information Prisbasbelopp (pbb) = SEK 44.500 per 1 januari 2015 Alla belopp i brevet är uttryckta i SEK, om inte annat anges Försäkringsbrev Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsnummer SÖE1013-06 Försäkringstagare Södertälje kommun Orgnr 212000-0159 Adress Kontaktperson 151 89 Södertälje (Campusgatan 26) Göran Lundberg

Läs mer

FÖRSÄKRINGSINFORMATION BURLÖVS KOMMUN. Övergripande information om kommunens försäkringsavtal.

FÖRSÄKRINGSINFORMATION BURLÖVS KOMMUN. Övergripande information om kommunens försäkringsavtal. FÖRSÄKRINGSINFORMATION BURLÖVS KOMMUN Övergripande information om kommunens försäkringsavtal. De exakta bestämmelserna framgår av de fullständiga försäkringsvillkoren. 1 Innehållsförteckning A. Egendomsförsäkring...

Läs mer

Allmän information Prisbasbelopp (pbb) = SEK per 1 januari 2012 Alla belopp i brevet är uttryckta i SEK, om inte annat anges

Allmän information Prisbasbelopp (pbb) = SEK per 1 januari 2012 Alla belopp i brevet är uttryckta i SEK, om inte annat anges Försäkringsbrev Kommunförsäkring Försäkringstagare Nacka kommun Orgnr 212000-0167 Adress Granitvägen 15 131 81 NACKA Kontaktperson Försäkringsnummer Hans-Iwar Svärd NAA1008-01 Utfärdat 2012-03-16 Försäkringsperiod

Läs mer

FÖRSÄKRINGSINFORMATION ENKÖPINGS KOMMUN

FÖRSÄKRINGSINFORMATION ENKÖPINGS KOMMUN FÖRSÄKRINGSINFORMATION ENKÖPINGS KOMMUN Medförsäkrad: Enköpings kommuns Moderbolag AB Enköpings kommunhus AB Räddningstjänsten Enköping-Håbo Övergripande information om kommunens försäkringsavtal. De exakta

Läs mer

Kommun- och företagsförsäkring

Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsbrev Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsnummer SBFF1028-03 Försäkringstagare Södertörns Brandförsvarsförbund, SBFF Orgnr 222000-0737 Adress Mogårdsvägen 2, 143 43 VÅRBY Kontaktperson

Läs mer

Företagsförsäkring. För vem och vilken typ av verksamhet? Försäkringens omfattning

Företagsförsäkring. För vem och vilken typ av verksamhet? Försäkringens omfattning Företagsförsäkring v. 2011-05 Företagsförsäkring Som medlem i Psykologföretagarna omfattas du av en kollektiv företagsförsäkring hos Trygg-Hansa. Här följer en översiktlig presentation av försäkringen,

Läs mer

12 november 2014. Omsättningen. Försäkringen är beloppslös

12 november 2014. Omsättningen. Försäkringen är beloppslös Försäkringsbevis 1 (6) Fritzes Måleri & Golv AB Lavettvägen 45 174 59 Sundbyberg Försäkringstagare: Organisationsnummer: Försäkringsnummer: Avtalstid: Omfattning: Fritzes Måleri & Golv AB 556978-7632 SP880598

Läs mer

Stockholm, Ostmästaren 4, Byängsgränd 14 1 Maskinerier/Inventarier 100 000 kr

Stockholm, Ostmästaren 4, Byängsgränd 14 1 Maskinerier/Inventarier 100 000 kr Sid 1 (7) Vid förfrågan kontakta Christian Jungefeldt, Sörman & Partners AB Telefon 08-54443597 Mobil 070-4525602 Assistent Marie Karlsson & Carl Kylengren 08-54443080 Epost:förnamn.efternamn@lansforsakringar.se

Läs mer

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Försäkringspaket för UF-företag Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Ung Företagsamhet Företagsförsäkring Den här försäkringslösningen är

Läs mer

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Försäkringspaket för UF-företag Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Ung Företagsamhet Företagsförsäkring Den här försäkringslösningen är

Läs mer

Försäkringsbrev Företagsförsäkring Datum 2012-11-29

Försäkringsbrev Företagsförsäkring Datum 2012-11-29 106 60 Stockholm Försäkringsbrev Telefonnummervid frågor Förmedlare: Marsh AB Försäkringsärenden: 08-4124200 Inträffad skada: 0771-960960 792 80 Mora 20 2 06.03.56 18 66 64 7+1 Utfärdat på grund av Försäkringstagare

Läs mer

Försäkringsnummer SP Egendom Verksamhetsansvar, Produktansvar, Rättsskydd, Brottsskydd, Ledningens ansvar Olycksfall

Försäkringsnummer SP Egendom Verksamhetsansvar, Produktansvar, Rättsskydd, Brottsskydd, Ledningens ansvar Olycksfall Försäkringsavtal 1 (9) BRF Lund Väster 3 Organisationsnummer 769623-4579 Verksamhet: Bostadsrättsförening Avtalstid fr.o.m. 1 oktober 2016 t.o.m. 30 september 2017 Uppgifter om eventuella avvikande avtalstider

Läs mer

(självrisker per bolag se nästa sida) Telge (i Södertälje AB)

(självrisker per bolag se nästa sida) Telge (i Södertälje AB) Försäkringsbrev Kommun- och företagsförsäkring 2017 Försäkringsnummer Kommun Egendomsförsäkring 1053 Ansvarsförsäkring 1054 Försäkringstagare Södertälje kommun Orgnr 212000-0159 Utfärdat 2017-01-01 Medförsäkrade

Läs mer

Fö rsä kringsbrev Kömmun- öch fö retägsfö rsä kring

Fö rsä kringsbrev Kömmun- öch fö retägsfö rsä kring Fö rsä kringsbrev Kömmun- öch fö retägsfö rsä kring Försäkringsnummer LIÖ1007-06 Försäkringstagare Lidingö stad Orgnr 212000-0191 Adress Stockholmsvägen 50 181 82 Lidingö Kontaktperson Jesper Arkinger

Läs mer

Om ni råkar ut för något, kontakta oss på www.if.se eller ring 0771-815 818. De flesta ärenden löser vi direkt!

Om ni råkar ut för något, kontakta oss på www.if.se eller ring 0771-815 818. De flesta ärenden löser vi direkt! SAMFÄLLIGHETEN FÖR UDDARED III ÅKE ANDERSSON TRANBÄRSV 119 448 37 FLODA Nu förnyas er försäkring Denna försäkring är grundad på de försäkringsuppgifter er försäkringsförmedlare har lämnat till If. Försäkringsförmedlaren

Läs mer

MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING

MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖRETAGSFÖRSÄKRING MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING Denna skräddarsydda försäkringsprodukt erbjuds Modebutikernas medlemmar och den ger dig som modeaffär/textilhandlare en heltäckande och förmånlig affärsförsäkring.

Läs mer

FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING

FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖRETAGSFÖRSÄKRING Färg Möbler och Interiörs företagsförsäkring FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING Denna skräddarsydda försäkringsprodukt erbjuds Färg Möbler och Interiörs medlemmar och den ger

Läs mer

Välkommen till en ny försäkringsperiod!

Välkommen till en ny försäkringsperiod! Välkommen till en ny försäkringsperiod! Vi tackar för förtroendet att försäkra er bostadsrättsförening och hoppas att ni är nöjda med den service som vi erbjuder. Härmed översänder vi nytt försäkringsbrev

Läs mer

Försäkringsställe: Kv Halmstrået 1, Eriksdalsgatan 50-56, 118 59 Stockholm

Försäkringsställe: Kv Halmstrået 1, Eriksdalsgatan 50-56, 118 59 Stockholm Stockholm 2012-12-10 Offert BRF Halmstrået Nordeuropa Försäkring AB FASTIGHETSFÖRSÄKRING Omfattning Verksamhet: Fastighetsägare Försäkringen omfattar följande moment: Egendomsförsäkring Försäkringsställe:

Läs mer

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Regionkansliet, ekonomiavdelningen Handläggare: Hasse Larsson Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare: Västra Götalands Läns Landsting Försäkringsnummer: 830 777 984

Läs mer

LEKSAKSBRANSCHENS MEDLEMSFÖRSÄKRING

LEKSAKSBRANSCHENS MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖRETAGSFÖRSÄKRING LEKSAKSBRANSCHENS MEDLEMSFÖRSÄKRING Leksaksbranschens medlemmar erbjuds denna skräddarsydda försäkring som ger dig som handlare inom vår bransch ett heltäckande försäkringsskydd. Vid

Läs mer

Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen.

Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Förköpsinformation Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor finns att rekvirera hos Söderberg

Läs mer

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring. som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring. som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet Försäkringsbesked 2017 Olycksfallsförsäkring som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet Vad försäkringen ersätter och inte Översiktlig information. Fullständiga villkor

Läs mer

Obligatorisk Ansvarsförsäkring Försäkringen kan tecknas för försäkringsperioden 1/1 31/12 alt 1/1-30/6 samt 1/7-31/12.

Obligatorisk Ansvarsförsäkring Försäkringen kan tecknas för försäkringsperioden 1/1 31/12 alt 1/1-30/6 samt 1/7-31/12. Förköpsinformation Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor finns att rekvirera hos Adekvat

Läs mer

Viss egendom omfattas inte alls av försäkringen. Exempel på detta är motordrivna fordon samt släpfordon till dessa, skog, djur etc.

Viss egendom omfattas inte alls av försäkringen. Exempel på detta är motordrivna fordon samt släpfordon till dessa, skog, djur etc. - Kontorsförsäkring en för Nordics försäkringsprogram Fastighetsmäklaren Kontorsförsäkring är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor finns att

Läs mer

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare:

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare: Regionkansliet, ekonomiavdelningen Handläggare: Maria Berglez Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare: Försäkringsnummer: 830 777 984 Västra Götalands Läns Landsting

Läs mer

- Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan

- Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan Kollektiv olycksfallsförsäkring Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde. En olycksfallsskada är den kroppsskada som den

Läs mer

Kontaktuppgifter: If Kundcenter Företag Telefon: 0771-56 00 00 D1. Nu förnyas er försäkring

Kontaktuppgifter: If Kundcenter Företag Telefon: 0771-56 00 00 D1. Nu förnyas er försäkring Badrumsmannen AB Aprikosgatan 32 165 60 HÄSSELBY Nu förnyas er försäkring Om ni råkar ut för något, kontakta oss på eller ring 0771-815 818. De flesta ärenden löser vi direkt! Ni är alltid välkomna att

Läs mer

Försäkring för Samfällighetsföreningar

Försäkring för Samfällighetsföreningar Försäkring för Samfällighetsföreningar Det här är en branschanpassad försäkring för samfällighetsföreningar och dess medlemmar. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för samfällighetsföreningar och kan

Läs mer

FÖ RSÄ KRINGSINFÖRMÄTIÖN HEBY KÖMMUN

FÖ RSÄ KRINGSINFÖRMÄTIÖN HEBY KÖMMUN FÖ RSÄ KRINGSINFÖRMÄTIÖN HEBY KÖMMUN Övergripande information om kommunens försäkringsavtal. Exakta bestämmelser, undantag, försäkringsbelopp och säkerhetsföreskrifter framgår av försäkringsbrevet och

Läs mer

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen Försäkringsbesked 2017 Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen Vad försäkringen ersätter och inte Var och när gäller försäkringen? Olycksfallsförsäkring

Läs mer

Motion till Årsstämma för Salnö sportstugeområdes vägsamfällighet

Motion till Årsstämma för Salnö sportstugeområdes vägsamfällighet Motion till Årsstämma för Salnö sportstugeområdes vägsamfällighet Riksförbundet Enskilda Vägar (REV) bevakar övergripande frågor som rör den enskilda väghållningen i Sverige och tar initiativ till förhandlingar

Läs mer

Försäkringar för ditt företag

Försäkringar för ditt företag Försäkringar för ditt företag Vad händer med verksamheten och ekonomin i ditt företag om du råkar ut för oförutsedda händelser som en vattenskada, ett inbrott eller en rättstvist? Vi har försäkringarna

Läs mer

Meny. Länsförsäkringar Gjensidige IF Skadeförsäkring Ålands Ömsesidiga Dina Försäkringar Folksam Zürich Trygg-Hansa SHR Medlemsförsäkring Med flera...

Meny. Länsförsäkringar Gjensidige IF Skadeförsäkring Ålands Ömsesidiga Dina Försäkringar Folksam Zürich Trygg-Hansa SHR Medlemsförsäkring Med flera... Meny Länsförsäkringar Gjensidige IF Skadeförsäkring Ålands Ömsesidiga Dina Försäkringar Folksam Zürich Trygg-Hansa SHR Medlemsförsäkring Med flera... Oavsett vilken försäkringsgivare ni har, kan ni ta

Läs mer

SEF Småföretagarförsäkring

SEF Småföretagarförsäkring SEF Småföretagarförsäkring Varför? En företagsförsäkring genom SEF! Vi har sedan många år tillbaka tecknat så kallad hängavtal eller som vi brukar kalla dem separatavtal, med företag som av olika skäl

Läs mer

Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring

Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring Här har vi gjort en översiktlig sammanställning av Biodlingsföretagarnas Företagsförsäkring. En fullständig beskrivning av försäkringen finns i försäkringsvillkoren,

Läs mer

Försäkringar för ditt företag

Försäkringar för ditt företag Försäkringar för ditt företag Vad händer med verksamheten och ekonomin i ditt företag om du råkar ut för oförutsedda händelser som en vattenskada, ett inbrott eller en rättstvist? Vi har försäkringarna

Läs mer

FORSAKRINGSINFORMATION ENKOPINGS KOMMUN

FORSAKRINGSINFORMATION ENKOPINGS KOMMUN FORSAKRINGSINFORMATION ENKOPINGS KOMMUN Övergripande information om kommunens försäkringsavtal. Exakta bestämmelser, undantag, försäkringsbelopp och säkerhetsföreskrifter framgår av försäkringsbrevet och

Läs mer

FÖRSÄKRINGSINFORMATION TORSBY KOMMUN

FÖRSÄKRINGSINFORMATION TORSBY KOMMUN FÖRSÄKRINGSINFORMATION TORSBY KOMMUN Innehållsförteckning INLEDANDE INFORMATION... 2 KOMMUNENS FÖRSÄKRINGSAVTAL ÖVERSIKT... 3 FÖRSÄKRINGSOMFATTNING OCH SJÄLVRISKNIVÅER... 4 Kommunförsäkring... 4 Rättsskyddsförsäkring

Läs mer

Domarens försäkringsskydd

Domarens försäkringsskydd Domarens försäkringsskydd Riksidrottsförbundets(RF) Grundförsäkring via Folksam ger ett grundskydd för alla till RF anslutna organisationer. Premien betalas av RF. RF:s Grundförsäkring innehåller följande

Läs mer

Försäkringar i förskola och skola

Försäkringar i förskola och skola September 2012 1 (8) Försäkringar i förskola och skola För barn och ungdomar i förskola och skola har kommunen två försäkringar, en olycksfallsoch en reseförsäkring. Det är inte ovanligt med frågor kring

Läs mer

Försäkringsbrev Företagsförsäkring - Allrisk

Försäkringsbrev Företagsförsäkring - Allrisk 1 (5) Immunit Group AB Organisationsnummer 556473-5313 120 40 Årsta Försäkringstagare Immunit Group AB 120 40 Årsta Försäkringstid 2014-11-01 t.o.m. 2015-10-31 Ni har valt att betala Er försäkring via

Läs mer

22 februari 2008 1BP78. Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If!

22 februari 2008 1BP78. Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If! Offert 22 februari 2008 Mikael Edlund Himlastigen 56 906 41 UMEÅ 1BP78 Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If! Vi har nöjet att lämna förslag på försäkringslösning och offert

Läs mer

Punkt 11: Försäkringsprogram för Göteborgs Stad 2017

Punkt 11: Försäkringsprogram för Göteborgs Stad 2017 1 Tjänsteutlåtande 2017-04-25 Punkt 11: Försäkringsprogram för Göteborgs Stad 2017 Diarienummer: 0047/17-03 Handläggare: Björn Wennerström Tel: 031-368 55 06 E-post: bjorn.wennerstrom@gotalejon.goteborg.se

Läs mer

Här kommer försäkringshandlingar

Här kommer försäkringshandlingar Norrtälje Trädvård AB Tomta-Ekevägen 118 B 761 75 Norrtälje Här kommer försäkringshandlingar Om ni råkar ut för något, kontakta oss på eller ring 0771-815 818. De flesta ärenden löser vi direkt! För skada

Läs mer

Kommun- och företagsförsäkring 2017

Kommun- och företagsförsäkring 2017 Försäkringsbrev Kommun- och företagsförsäkring 2017 Försäkringsnummer Kommun Egendomsförsäkring 1045 Ansvarsförsäkring 1046 Försäkringstagare Sollentuna kommun Orgnr 212000-0134 Försäkringen gäller för

Läs mer

FÖRSÄKRINGAR. Definition. Historia 2012-11-07. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB

FÖRSÄKRINGAR. Definition. Historia 2012-11-07. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB FÖRSÄKRINGAR 1 Definition Riskspridning tillräckligt stort antal individer Fysiska eller juridiska personer Hanterar de finansiella aspekterna avseende risk Större antal enheter Riskspridning avseende

Läs mer

Förslag till beslut vid styrelsemöte i Göteborgs Gatu AB den 26 april 2016.

Förslag till beslut vid styrelsemöte i Göteborgs Gatu AB den 26 april 2016. Förslag till beslut vid styrelsemöte i Göteborgs Gatu AB den 26 april 2016. Försäkringsprogram 2016. Styrelsen beslutade att fastställa bolagets försäkringsprogram i enlighet med riktlinjerna i Försäkringspolicy

Läs mer

Fö rsä kringsbrev Köllektiv ölycksfällsfö rsä kring 2017

Fö rsä kringsbrev Köllektiv ölycksfällsfö rsä kring 2017 Fö rsä kringsbrev Köllektiv ölycksfällsfö rsä kring 2017 Försäkringsnummer 1010 Försäkringstagare Ekerö kommun Orgnr 212000-0050 Utfärdat 2017-01-01 Försäkringsperiod 2017-01-01 2017-12-31 Årsförfallodag

Läs mer

Teknikföretagens. Företagsförsäkring. En försäkring för produktfokuserade teknikföretag

Teknikföretagens. Företagsförsäkring. En försäkring för produktfokuserade teknikföretag Teknikföretagens Företagsförsäkring En försäkring för produktfokuserade teknikföretag En stadig grund att stå på En bra företagsförsäkring ger din verksamhet en stadig grund att stå på. Teknikföretagen

Läs mer

MARK OCH VA- BRANSCHEN

MARK OCH VA- BRANSCHEN Försäkring för MARK OCH VA- BRANSCHEN för medlemmar i Dig IT Genom samarbete med Dig IT erbjuder vi dig en förmånlig och branschanpassad företagsförsäkring, som ger ett väl anpassat skydd för ditt företag

Läs mer

oihsaill 11 Försäkringsbrev Brf Hagen Försäkringstagare Brf Hagen Utfärdat på grund av Förnyelse av försäkringsavtal

oihsaill 11 Försäkringsbrev Brf Hagen Försäkringstagare Brf Hagen Utfärdat på grund av Förnyelse av försäkringsavtal oihsaill 2 Förmedlare: Norrflnans Brf Hagen Inträffad skada: 0771-960 960 1 7 7 23 Järfälla 20 2 2014-11-25 06.01.43 261 o 1944 7 1 Utfärdat på grund av Förnyelse av försäkringsavtal Försäkringstagare

Läs mer

KFOs OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING FÖR FRIVILLIGARBETARE OCH PRAKTIKANTER MEDLEMSFÖRMÅN FÖR ARBETSGIVARFÖRENINGEN KFOS MEDLEMSFÖRETAG

KFOs OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING FÖR FRIVILLIGARBETARE OCH PRAKTIKANTER MEDLEMSFÖRMÅN FÖR ARBETSGIVARFÖRENINGEN KFOS MEDLEMSFÖRETAG KFOs OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING FÖR FRIVILLIGARBETARE OCH PRAKTIKANTER MEDLEMSFÖRMÅN FÖR ARBETSGIVARFÖRENINGEN KFOS MEDLEMSFÖRETAG Volontärsförsäkringen ingår i medlemskapet och omfattar frivilligarbetare,

Läs mer

BUDBIL. Geografisk omfattning

BUDBIL. Geografisk omfattning BUDBIL förköpsinformation Här finner du en kortfattad information om vår försäkring för Budbil. Informationen förklarar innehållet i försäkringen och vilka tillvalsmöjlig heter som finns för att anpassa

Läs mer

ENTREPRENAD- FÖRSÄKRING för medlemmar i Club Dahl

ENTREPRENAD- FÖRSÄKRING för medlemmar i Club Dahl ENTREPRENAD- FÖRSÄKRING för medlemmar i Club Dahl Genom samarbete med Club Dahl erbjuder vi dig en förmånlig och branschanpassad entreprenadförsäkring, som ger ett väl anpassat skydd för ditt företag och

Läs mer

Som förälder gäller det att hjälp sina barn skydd i sin nya bostad. Undersökningen* visade nämligen att många tror att de täcks

Som förälder gäller det att hjälp sina barn skydd i sin nya bostad. Undersökningen* visade nämligen att många tror att de täcks UNIK FÖRSÄKRING Varför? Medlemmen har upplevt att försäkringsbolagen inte ser de behov medlemmen har och p.g.a. pg detta bryr man sig inte om att teckna försäkringar. Unga ensamstående i åldern 18-25 saknar

Läs mer

ENTREPRENAD- FÖRSÄKRING för medlemmar i BraByggare

ENTREPRENAD- FÖRSÄKRING för medlemmar i BraByggare ENTREPRENAD- FÖRSÄKRING för medlemmar i BraByggare Genom samarbete med BraByggare erbjuder vi dig en förmånlig och branschanpassad entreprenadförsäkring, som ger ett väl anpassat skydd för ditt företag

Läs mer

Försäkringsinformation. för Svenska Skidförbundet. Gäller från och med 1 juli 2009

Försäkringsinformation. för Svenska Skidförbundet. Gäller från och med 1 juli 2009 Försäkringsinformation för Svenska Skidförbundet Gäller från och med 1 juli 2009 2 Svenska Skidförbundets försäkringar I den här broschyren finns en kortfattad beskrivning av försäkringarna som omfattar

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING N30:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid Kollektiv Olycksfallsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen

Läs mer

Försäkringar i förskola och skola

Försäkringar i förskola och skola Januari 2013 1 (8) Försäkringar i förskola och skola För barn och ungdomar i förskola och skola har kommunen två försäkringar, en olycksfallsoch en reseförsäkring. Det är inte ovanligt med frågor kring

Läs mer

Försäkringsbesked Olycksfallsförsäkring

Försäkringsbesked Olycksfallsförsäkring Försäkringsbesked Olycksfallsförsäkring Försäkringsnummer SP595718. Kristinehamns kommun har tecknat försäkring hos If för barn, ungdom och vissa andra grupper som anges nedan. Försäkringsperiod: Från

Läs mer

ETT ANPASSAT FÖRSÄKRINGSSKYDD

ETT ANPASSAT FÖRSÄKRINGSSKYDD ETT ANPASSAT FÖRSÄKRINGSSKYDD för privatpraktiserande tandläkare Det här är en branchanpassad försäkring för privatpraktiserande tandläkare. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för din praktik och

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Försäkringsbesked Olycksfallsförsäkring Försäkringsnummer SP306359. har tecknat försäkring hos If för barn, ungdom och vissa andra grupper som anges nedan. Försäkringsperiod: Från och med 1 januari 2014

Läs mer

Försäkringsinformation för Svenska Bilsportförbundet. Gäller från och med 1 januari 2008

Försäkringsinformation för Svenska Bilsportförbundet. Gäller från och med 1 januari 2008 Försäkringsinformation för Svenska Bilsportförbundet Gäller från och med 1 januari 2008 2 Omslagsfoto Tomas Gustafsson gesonsfoto Olycksfallsförsäkring Försäkringsnummer K 64970 Detta är en kortfattad

Läs mer

Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala Se spec Se spec

Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala Se spec Se spec Försäkringsnummer: 59414 Organisationsnr: 212000-0340 Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala 2015-12-01 2016-01-01-2016-12-31 01-01 Se spec Se spec Försäkringstagare Katrineholms

Läs mer

Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala 2015-04-13 2015-01-01-2015-12-31 01-01 Se spec Se spec

Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala 2015-04-13 2015-01-01-2015-12-31 01-01 Se spec Se spec Försäkringsnummer: 2290111 Organisationsnr: 212000-0522 Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala 2015-04-13 2015-01-01-2015-12-31 01-01 Se spec Se spec Försäkringstagare Vaggeryds

Läs mer

Försäkringsbesked Olycksfallsförsäkring

Försäkringsbesked Olycksfallsförsäkring Försäkringsbesked Olycksfallsförsäkring Försäkringsnummer SP585393. Aneby kommun har tecknat försäkring hos If för barn, ungdom och vissa andra grupper som anges nedan. Försäkringsperiod: Från och med

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR VÅRDVERKSAMHET - TILLÄGG N53:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll 7.2 Vårdverksamhet - tillägg 7.2.1 Ansvarsförsäkring Övriga skadehändelser

Läs mer

Försäkringsbesked Olycksfallsförsäkring

Försäkringsbesked Olycksfallsförsäkring Försäkringsbesked Olycksfallsförsäkring Försäkringsnummer SP756106. Åmåls kommun har tecknat försäkring hos If för barn, ungdom och vissa andra grupper som anges nedan. Försäkringsperiod: Från och med

Läs mer

Trygghet för dig och företaget. Unionen Egenföretagare Ditt försäkringspaket en medlemsförmån

Trygghet för dig och företaget. Unionen Egenföretagare Ditt försäkringspaket en medlemsförmån Trygghet för dig och företaget Unionen Egenföretagare Ditt försäkringspaket en medlemsförmån Har du många järn i elden? Som företagare har du säkert mycket att tänka på. Inköp, leveranser, bokföring och

Läs mer

Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala 2015-03-10 2015-01-01-2015-12-31 01-01 Se spec Se spec

Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala 2015-03-10 2015-01-01-2015-12-31 01-01 Se spec Se spec Försäkringsnummer: 431249 Organisationsnr: 212000-0985 Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala 2015-03-10 2015-01-01-2015-12-31 01-01 Se spec Se spec Försäkringstagare Hässleholms

Läs mer

Försäkringsskydd och rutiner händelse av skada i samband med praktisk arbetslivso- rientering

Försäkringsskydd och rutiner händelse av skada i samband med praktisk arbetslivso- rientering Försäkringsskydd och rutiner händelse av skada i samband med praktisk arbetslivso- rientering praoklausulen m.m. 1. Försäkringsskydd för elever eller andra personer under yrkes- utbildning, arbetsträning

Läs mer

TRYGG (J HANSA ... KOMMUNFÖRSÄKRING. Försäkringsbrev 59881 VIMMERBY

TRYGG (J HANSA ... KOMMUNFÖRSÄKRING. Försäkringsbrev 59881 VIMMERBY TRYGG (J HANSA KOMMUNFÖRSÄKRING 20Lld.h23 FOrsAkringsnummer ~25-0424124: Il Försäkringstid Organisationsnummer Forsakringstagare 2012-01-01 -- 2012-12-31 212000-0787 Vimmerby kommun Älspremie kr Premie

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Försäkringsbesked Olycksfallsförsäkring Försäkringsnummer SP262723. Höörs kommun har tecknat försäkring hos If för barn, ungdom och vissa andra grupper som anges nedan. Försäkringsperiod: Från och med

Läs mer

FÖRSÄKRINGSINFORMATION VÅRGÅRDA KOMMUN

FÖRSÄKRINGSINFORMATION VÅRGÅRDA KOMMUN FÖRSÄKRINGSINFORMATION VÅRGÅRDA KOMMUN Innehållsförteckning INLEDANDE INFORMATION... 2 KOMMUNENS FÖRSÄKRINGSAVTAL ÖVERSIKT... 3 FÖRSÄKRINGSOMFATTNING OCH SJÄLVRISKNIVÅER... 4 Kommunförsäkring... 4 Förmögenhetsbrottsförsäkring...

Läs mer

Försäkra er. idrottsförening. Folksam i samarbete med Riksidrotts förbundet. Den bästa lagkamrat du kan få

Försäkra er. idrottsförening. Folksam i samarbete med Riksidrotts förbundet. Den bästa lagkamrat du kan få Försäkra er idrottsförening Folksam i samarbete med Riksidrotts förbundet Den bästa lagkamrat du kan få 2 Idrottens försäkringsbolag Folksam är idrottens försäkringsbolag. Genom oss är 1,6 miljoner aktiva

Läs mer

Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala 2013-12-19 2014-01-01-2014-12-31 01-01 Se spec Se spec

Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala 2013-12-19 2014-01-01-2014-12-31 01-01 Se spec Se spec Försäkringsnummer: 6022847 Organisationsnr: 212000-1694 Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala 2013-12-19 2014-01-01-2014-12-31 01-01 Se spec Se spec Försäkringstagare Lidköpings

Läs mer

ENTREPRENAD- FÖRSÄKRING för medlemmar i Centrumklubben

ENTREPRENAD- FÖRSÄKRING för medlemmar i Centrumklubben ENTREPRENAD- FÖRSÄKRING för medlemmar i Centrumklubben Genom samarbete med VVS Centrum erbjuder vi dig en förmånlig och branschanpassad entreprenadförsäkring, som ger ett väl anpassat skydd för ditt företag

Läs mer

Söderberg & Partners

Söderberg & Partners Söderberg & Partners Behåll ditt fokus vi gör resten Tjänstepension Skräddarsydda pensionslösningar med låga avgifter och förenklad administration, för dig och dina medarbetare Företagsförsäkring Utifrån

Läs mer

Försäkringsbrev Fastighetsförsäkring Försäkringsnr *04

Försäkringsbrev Fastighetsförsäkring Försäkringsnr *04 Sid 1 (5) 7d609c1f-0a26-4c09-9397-c727c4a25ebc Vid förfrågan kontakta Era Försäkringar i Sverige AB Box 4119, 131 04 Nacka Tel: 08-7154910 Fax: 08-4489307 e-post: hakan.edmark@eraforsakringar.se Försäkringen

Läs mer

Försäkringsbesked Olycksfallsförsäkring

Försäkringsbesked Olycksfallsförsäkring Försäkringsbesked Olycksfallsförsäkring Försäkringsnummer SP316715. Ulricehamns kommun har tecknat försäkring hos If för barn, ungdom och vissa andra grupper som anges nedan. Försäkringsperiod: Från och

Läs mer

Försäkringsbesked Olycksfallsförsäkring

Försäkringsbesked Olycksfallsförsäkring Försäkringsbesked Olycksfallsförsäkring Försäkringsnummer SP244868. Osby kommun har tecknat försäkring hos If för barn, ungdom och vissa andra grupper som anges nedan. Försäkringsperiod: Från och med 1

Läs mer

Försäkra er. idrottsförening. Folksam i samarbete med Riksidrotts förbundet den bästa. lagkamrat du kan få

Försäkra er. idrottsförening. Folksam i samarbete med Riksidrotts förbundet den bästa. lagkamrat du kan få Försäkra er idrottsförening Folksam i samarbete med Riksidrotts förbundet den bästa lagkamrat du kan få 2 Idrottens försäkringsbolag Folksam är idrottens försäkringsbolag. Genom oss är 1,6 miljoner aktiva

Läs mer

Försäkring för bostadsrättsföreningar

Försäkring för bostadsrättsföreningar Försäkring för bostadsrättsföreningar Det här är en branschanpassad försäkring för bostadsrättsföreningar. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för bostadsrättsföreningar och kan byggas på med olika

Läs mer

Sveriges Civilförsvarsförbund

Sveriges Civilförsvarsförbund FÖRSÄKRINGSÖVERSIKT 2014 Sveriges Civilförsvarsförbund 1(8) Nedan följer övergripande information om Svenska Civilförsvarsförbundets försäkringsavtal. De exakta bestämmelserna framgår av de fullständiga

Läs mer

FÖ RSÄ KRINGSINFÖRMÄTIÖN STÖCKHÖLMS LÄ NS LÄNDSTING

FÖ RSÄ KRINGSINFÖRMÄTIÖN STÖCKHÖLMS LÄ NS LÄNDSTING FÖ RSÄ KRINGSINFÖRMÄTIÖN STÖCKHÖLMS LÄ NS LÄNDSTING Övergripande information om landstingets försäkringsavtal. De exakta bestämmelserna framgår av de fullständiga försäkringsvillkoren. Innehållsförteckning

Läs mer

ETT ANPASSAT FÖRSÄKRINGSSKYDD

ETT ANPASSAT FÖRSÄKRINGSSKYDD ETT ANPASSAT FÖRSÄKRINGSSKYDD för privatpraktiserande tandläkare Det här är en branchanpassad försäkring för privatpraktiserande tandläkare. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för din praktik och

Läs mer

Försäkringsbesked Olycksfallsförsäkring

Försäkringsbesked Olycksfallsförsäkring Försäkringsbesked Olycksfallsförsäkring Försäkringsnummer SP597533. Vimmerby kommun har tecknat försäkring hos If för barn, ungdom och vissa andra grupper som anges nedan. Försäkringsperiod: Från och med

Läs mer

FÖRSÄKRINGSBESKED Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Jokkmokks Kommun 2016-01-01

FÖRSÄKRINGSBESKED Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Jokkmokks Kommun 2016-01-01 Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Jokkmokks Kommun 2016-01-01 Försäkringsbesked Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Jokkmokks Kommun Jokkmokks kommun har tecknat försäkring hos Svedea för barn, ungdom

Läs mer

Försäkring för bostadsrättsföreningar

Försäkring för bostadsrättsföreningar Försäkring för bostadsrättsföreningar Det här är en branschanpassad försäkring för bostadsrättsföreningar. Försäkringen ger ett väl anpassat försäkringsskydd för bostadsrättsföreningar och kan byggas på

Läs mer