Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1 N o r d v å g B L E K E T

2 N o r d v å g T y p : T o m t U p p l å t e l s e f o r m : Ä g a n d e r ä t t T o m t : K V M P r i s : F r å n k r S m s : a t i l l s å f å r d u o b j e k t b e s k r i v n i n g e n i d i n m o b i l. K o n t a k t a o s s f ö r y t t e r l i g a r e i n f o r m a t i o n. V a r v ä n l i g r e s p e k t e r a s ä l j a r e n s ö n s k e m å l o m a t t b o k a t i d m e d o s s f ö r v i s n i n g. D e t t a d o k u m e n t ä r e n o b j e k t b e s k r i v n i n g. J i m m y L a n g F A S T I G H E T S M Ä K L A R E T e l e f o n : j i m m y. l a n s v e n s k f a s t. s e M ä k l a r a s s i s t e n t J e a n e t t e S t r ö m T e l e f o n : j e a n e t t e. s t r o s v e n s k f a s t. s e

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 O b j e k t s b e s k r i v n i n g N u f i n n s c h a n s e n a t t k ö p a s i g e n u n i k p l a t s. N u s l ä p p s 6 s t y c k e n s j ö t o m t e r m e d v a d e r s t o m r e s t h u s o c h e g e n b r y g g a o m 1 5 m e t e r f ö r d j u p g å e n d e b å t a r! B E S K R I V N I N G U n i k m ö j l i g h e t S j ö t o m t E g e n b r y g g a N y p r o d u k t i o n N u l a n s e r a s n ä s t a u n i k a p r o j e k t p å M o s s h o l m e n. M i s s a i n t e a t t f ö r v ä r v a e n s j ö t o m t m e d s t o m r e s t h u s o c h e g e n p r i v a t b r y g g a o m h e l a 1 5 m e t e r l å n g m e d p l a t s f ö r d j u p g å e n d e b å t a r. S e p l a n s k i s s e r f ö r m e r i n f o r m a t i o n s a m t A D R E S S K O M M U N M M F a s t i g h e t e n T j ö r n N o r d v å g N o r d v å g B l e k e t. B e l ä g e n i T j ö r n k o m m u n, f ö r s a m l i n g. T O M T B E S K R I V N I N G T o m t a r e a t i l l k v m. S t r a n d v i l l a o m c a k v m m e d p r i v a t b y g g d b r y g g a 1 5 m e t e r l å n g f ö r d j u p g å e n d e b å t a r. S e p l a n r i t n i n g f ö r m e r i n f o r m a t i o n. B Y G G N A D S S Ä T T V a t t e n : K o m m u n a l t v a t t e n. A v l o p p : K o m m u n a l t a v l o p p. B y g g n a d s s ä t t ö v r i g t : I s t o m r e s t h u s i n g å r : I n f o r m a t i o n f r å n P e r J a c o b s s o n b y g g n a d s A B G r u n d l ä g g n i n g : G r u n d l ä g g n i n g s k e r p å p a c k a d s p r ä n g s t e n s b o t t e n. G r u n d : B o t t e n p l a t t a a v b e t o n g i s o l e r a d m e d m m c e l l p l a s t. Y t t e r v ä g g a r : C e m b r i t s k i v o r / 2 2 m m s t å e n d e t r ä p a n e l, 2 8 x 7 0 x s p i k r e g e l, 9 u g i p s m m t r ä r e g e l s t o m m e. I n n e r v ä g g a r : B ä r a n d e t r ä r e g e l s t o m m e. M e l l a n b j ä l k l a g p l a n 2 : 2 2 m m g o l v s p å n p l a t t a p å l i m t r ä b j ä l k a r S o l d ä c k p l a n 2 : 2 8 x t r y c k i m p r e g n e r a d t r ä t a l l, t r y c k i m p r e g n e r a d e b j ä l k a r o c h s t o l p a r. R ä c k e i l a m i n e r a t g l a s m e d v a r m g a l v a d e s t o l p a r. M e l l a n b j ä l k l a g p l a n 3 : 2 2 m m g o l v s p å n p l a t t a p å l i m t r ä b j ä l k a r. T a k t e r r a s s : 2 8 x t r y c k i m p r e g n e r a d t r ä t a l l o v a n b j ä l k l a g m e d r o s t f r i p l å t u n d e r l a g s p a p p o c h 2 2 m m r å s p o n t. R ä c k e i l a m i n e r a t g l a s m e d v a r m g a l v a d e s t o l p a r. T a k l a g : B a n d t ä c k t t a k a v a l u m i n i u m p l å t, u n d e r l a g s p a p p 2 2 m m r å s p o n t, t a k b a l k a r. Y t t e r d ö r r a r : V i t m å l a d v i l l a y t t e r d ö r r m e d g l a s s r u t a. i n f o r m a t i o n s b l a d e t k r i n g v a d s o m i n g å r i s t o m r e s t h u s. V a r m t F ö n s t e r : V i t m å l a d e 3 g l a s a l u m i n i u m / t r ä f ö n s t e r. v ä l k o m m n a m e d e r a f r å g o r t i l l o s s f ö r m e r i n f o r m a t i o n. U t v p l å t : K o m p l e t t u t v ä n d i g p l å t i n k l u s i v e a v l o p p s l u f t a r e o c h t v å t a k h u v a r. A l t a n : 2 8 x t r y c k i m p r e g n e r a d t r ä t r a l l, t r y c k i m p r e g n e r a d t r a p p a m e l l a n b r y g g a o c h a l t a n. R e s t e r a n d e m a r k l ä m n a s a v g r u s a d m e d p l u s h ö j d p å 1, 9 t i l l 2, 0 m. S k ä r m v ä g g a r : S k ä r m v ä g g a r a v s t å e n d e t r ä p a n e l ( F ö r r å d i n g å r e j ) I n r e d n i n g : I n g e n i n v i n r e d n i n g t a k t e r r a s s i v ä s t e r l ä g e o c h s o l b r y g g a i s ö d e r. S t r a n d v i l l a n ä r Y t s k i c k t : U t v ä n d i g t r ä p a n e l l e v g r u n d m å l a d, m e l l a n s t y c k e s s t o m r e s t, s e r u m s b e s k r i v n i n g f ö r m e r i n f o r m a t i o n o m v a d o c h f ä r d i g m å l a s p å p l a t s. s o m i n g å r i s t o m r e s t h u s. K ö p a r e n f å r s j ä l v v a r a m e d o c h s ä t t a R ö r : V a t t e n o c h a v l o p p f r a m t i l l h u s l i v. s i n p r ä g e l p å p l a n l ö s n i n g o c h f ö n s t e r s ä t t n i n g. I n g å r g ö r ä v e n V e n t : I n g e n v e n t i l a t i o n E l : T o m r ö r f ö r e l, d a t a, t e l e t i l l h u s l i v. O f f e r t p å e t t s t ö r r e f ä r d i g s t ä l l a n d e f r a m t i l l h e l t f ä r d i g t h u s k a n l ä m n a s e f t e r g e n o m g å n g m e d k ö p a r e f r å n P e r J a c o b s s o n b y g g n a d s A B..

19 E K O N O M I P r i s F r å n k r. U P P L Å T E L S E F O R M Ä g a n d e r ä t t. F A S T I G H E T S B E T E C K N I N G N o r d v å g Ö V R I G T T i l l t r ä d e e f t e r ö v e r e n s k o m m e l s e. R E F N R L J L K o n t a k t a o s s f ö r y t t e r l i g a r e i n f o r m a t i o n. V a r v ä n l i g r e s p e k t e r a s ä l j a r e n s ö n s k e m å l o m a t t b o k a t i d m e d o s s f ö r v i s n i n g. D e t t a d o k u m e n t ä r e n o b j e k t b e s k r i v n i n g.

20 B i l a g o r. F ö l j a n d e d o k u m e n t ä r b i f o g a d e : E n t r y g g b o s t a d s a f f ä r f a s t i g h e t B u d g i v n i n g T i l l ä g g s t j ä n s t e r A c c e p t e r a t p r i s

21 En trygg bostadsaffär fastighet sid 1 (4) Juridisk information till dig som köper eller säljer en fastighet/ tomträtt/ägarlägenhet Kontraktet är bindande För att köpet ska vara giltigt måste vissa formkrav i lagen följas. Kontraktet ska vara skriftligt och innehålla uppgift om fastigheten som överlåts och priset. Vidare ska kontraktet innehålla en förklaring om att överlåtelsen av fastigheten sker genom kontraktet (överlåtelseförklaring). Kontraktet ska skrivas under av både säljaren och köparen. Ett köpekontrakt där alla formkrav är uppfyllda är ett bindande kontrakt som köpare eller säljare inte utan vidare ensidigt kan ångra. Svävarvillkor Villkor som ger en av parterna rätt att frånträda köpet, måste tas med i avtalet för att de ska gälla. En vanlig situation är att köparen har möjlighet att frånträda köpet om köparen inte beviljas lån för att kunna finansiera köpet. Andra villkor som kan förekomma är att köparen har rätt att låta en besiktningsman besiktiga fastigheten innan köparen blir definitivt bunden av köpet. För säljarens del kan villkoret handla om att säljaren vill få tid på sig att köpa en ny bostad att flytta till. En sista dag anges alltid till vilken villkoret ska gälla. Köpet hålls svävande till dess att villkoret är uppfyllt eller sista dagen passerats. Om svävarvillkor ska finnas i avtalet eller inte är en del av förhandlingen mellan parterna. En säljare som kan välja mellan en köpare, som kräver t ex ett besiktningsvillkor och en annan köpare som inte har det kravet, kan komma att välja den senare köparen om förutsättningarna i övrigt är lika. Energideklaration Enligt lag ska säljaren av ett småhus uppvisa en högst 10 år gammal energideklaration för spekulanter och överlämna en kopia till köparen. Säljaren ska även ange uppgift om byggnadens energiprestanda vid annonsering. Boverket kan utfärda vite mot säljare som inte tillhandahåller en energideklaration när byggnaden bjuds ut till försäljning. Om det inte finns någon energideklaration har köparen rätt att låta upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad. Fast och lös egendom I jordabalken definieras vad som är fast egendom. Det som inte är fast egendom anses vara lös egendom. Fast egendom (fastighet i dagligt tal) är själva marken och i normalfallet byggnader på marken. En fastighet kan även vara tredimensionell d v s avgränsad i höjd och djupled. I dessa fall rör det sig oftast om en ägarlägenhetsfastighet, där själva lägenhetsutrymmet utgör en egen fastighet. Ingår hatthyllan i köpet? Även tillbehör kan vara fast egendom. Om tillbehören är fast egendom ska dessa ingå i köpet. Det finns dels fastighetstillbehör t ex byggnader, ledningar, stängsel, flaggstång, oljetank, buskar och träd etc. och dels byggnadstillbehör t ex badkar, duschkabin, toalett, tvättmaskin, torkskåp, torktumlare, spis, kyl, frys, garderober, TV-antenn, parabol, tjuvlarm, fönstergaller, hatthylla och porttelefon etc. Säljare och köpare kan dock alltid tillsammans bestämma vad som ska ingå eller inte ingå i ett köp. Man kan alltså avtala om att egendom som är tillbehör inte ska ingå eller att lös egendom ska ingå i köpet. Om det t ex finns en tvättmaskin i lägenheten kan köparen räkna med att den lämnas kvar eftersom den enligt lag är ett tillbehör. Om säljaren däremot vill ta med sig tvättmaskinen måste han innan köpet informera köparen om det och detta bör även dokumenteras i avtalet. Samma sak gäller om t ex köparen inte vill ha säljarens tvättmaskin, då måste det tas med i avtalet. I annat fall kan inte köparen i efterhand kräva att säljaren tar bort tvättmaskinen. Ansvaret för fel i bostaden I samband med ett köp av en fastighet kan det ibland uppstå diskussion mellan köparen och säljaren om vem som ska bekosta eventuella skador eller andra fel som upptäcks på fastigheten. Om man inte kan komma överens om det ger lagen vägledning. För fastigheter är det jordabalken som gäller. Undersökningsplikt Utgångspunkten är att bostaden köps i det skick den faktiskt befinner sig i då köpekontraktet skrivs under. Detta innebär att bostaden köps i det skick den faktiskt befinner sig i på kontraktsdagen. För att skydda sig måste köparen själv eller genom en professionell besiktningsman göra en noggrann undersökning av bostaden. Detta brukar kallas köparens undersökningsplikt. För sådana fel eller skador, som köparen upptäckt eller borde ha upptäckt före köpet, kan säljaren inte göras ansvarig. En köpare måste flytta på skrymmande möbler och lyfta på gardiner och mattor för att undersöka ytskikten på golv och väggar. Finns det möjlighet måste köparen även inspektera vind och andra svårtillgängliga utrymmen. Det är särskilt viktigt att kontrollera fuktskador (speciellt källare och yttertak), rötskador, skador på vatten- och avloppsanläggningar, sprickbildningar i fasad och grundmur samt skorstensstock. Om fastigheten har ett avlopp JUNI 2014

22 sid 2 (4) som inte är kopplat till det kommunala avloppsnätet bör köparen alltid kontakta kommunen för att få mer information. Upptäcker köparen vid sin undersökning tecken på fel i bostaden eller är den över huvudtaget i sådant skick, att fel kan misstänkas, (det kan t ex röra sig om en gammal och mycket sliten byggnad eller en viss typ av byggnad som vanligen är behäftad med fel), skärps kraven på köparens undersökning. Om det finns tecken på fel som köparen inte själv eller besiktningsmannen kan dra några slutsatser av, måste köparen undersöka fastigheten vidare för att ha fullgjort sin undersökningsplikt. Även de uppgifter säljaren lämnar påverkar undersökningspliktens omfattning. Om t ex säljaren upplyser köparen om ett misstänkt fel, (t ex fukt i källaren) kan det utgöra en varningssignal, som bör föranleda en mer ingående undersökning från köparens sida. Köparen bör slutligen ha i åtanke att säljaren inte svarar för fel och brister, som köparen borde ha räknat med eller borde ha förväntat sig med hänsyn till bostadens ålder, pris, skick och användning. Upplysningsplikt En närliggande fråga är om säljaren måste upplysa om alla fel och brister i bostaden som han känner till. Grundregeln är att säljaren inte kan göras ansvarig för fel som är upptäckbara för köparen. Trots detta kan en säljare ändå i vissa situationer ha ett sådant ansvar om han före försäljningen känt till felet och ändå underlåtit att upplysa köparen om detta. En förutsättning för ett sådant ansvar är att köparen borde ha kunnat räkna med att bli upplyst om felet samt att säljarens underlåtenhet att upplysa köparen om felet kan antas ha inverkat på köpet. Det ska vidare vara fråga om ett väsentligt fel. Dolda fel De fel som säljaren normalt kan bli ansvarig för är således sådana fel som köparen inte upptäckt, borde ha upptäckt eller borde ha misstänkt med hänsyn till fastighetens ålder, pris och skick. Det spelar då ingen roll om säljaren själv inte kände till felet s k dolda fel. Säljarens uttalanden Säljaren kan bli bunden av en utfästelse om fastighetens skick. I praktiken gäller det dock enbart om han gjort en klart uttalad och specificerad utfästelse beträffande fastigheten. Allmänt lovprisande eller generella uttalanden anses inte vara utfästelser. Ansvarstid Säljarens ansvar för fel i en såld fastighet upphör tio år efter det att köparen tillträdde fastigheten. Saken kan också uttryckas så att köparens fordran på grund av fel i fastigheten preskriberas tio år efter det att han har tillträtt fastigheten. 1) Försäkringen gäller både då mäklaren förmedlar bostäder samt förmedling av Svensk Fastighetsförmedlings centrala tilläggstjänster. Reklamation Köparen ska om han vill åberopa att fastigheten är felaktig, reklamera till säljaren inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet. Om köparen inte reklamerar i rätt tid förlorar han i normalfallet sin rätt att göra gällande påföljder på grund av felet d v s kräva kompensation av säljaren. Mäklarens roll och ansvar En fastighetsmäklare ska tillvarata både säljarens och köparens intressen. Uppdraget ska utföras omsorgsfullt och i enlighet med god fastighetsmäklarsed. När det gäller eventuella fel och brister i en förmedlad bostad är det viktigt att förstå att mäklaren förmedlar försäljningen av bostaden från säljaren till köparen. Det är inte mäklaren som säljer bostaden. Ansvaret för fel och brister ligger normalt antingen hos säljaren eller hos köparen enligt vad som framgår ovan. Mäklaren är dock skyldig att upplysa köparen om sådana fel i bostaden som mäklaren iakttagit eller annars känner till eller med hänsyn till omständigheterna har särskild anledning att misstänka. Någon undersökningsplikt i vanlig mening har dock inte mäklaren. En fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarinspektionen, som är en statlig myndighet. Bland kraven för att vara registrerad finns en skyldighet att ha en ansvarsförsäkring. Försäkringen ska täcka eventuell ekonomisk förlust som mäklaren genom oaktsamhet kan förorsaka sina kunder. 1 Uppdragsavtalet Ett förmedlingsuppdrag avseende en bostad ska enligt mäklarlagen vara skriftligt och undertecknas av säljaren och mäklaren. I uppdragsavtalet anges förutsättningarna för uppdraget samt uppdragsgivarens och mäklarens rättigheter och skyldigheter vid förmedlingen. Kravet på skriftligt uppdragsavtal innebär att mäklaren inte får åberopa muntliga överenskommelser som ställer högre krav på uppdragsgivaren än vad som kan följa av lagen. Objektsbeskrivningen mm Enligt mäklarlagen ska en beskrivning av bostaden upprättas av mäklaren (objektsbeskrivning). Objektsbeskrivningen ska innehålla vissa obligatoriska uppgifter. Beskrivningen bygger dels på uppgifter från offentliga register, dels på uppgifter som säljaren lämnar om bostaden. Som regel innehåller objektsbeskrivningen också allmän information, t ex rumsfördelning, maskinell utrustning, foton och ritningar mm. När mäklaren upprättat objektsbeskrivningen får säljaren ta del av denna för att säljaren ska kunna rätta till eventuella felaktigheter innan bostaden marknadsförs. Det är säljaren som i första hand ansvarar för att uppgifterna är riktiga. Om mäklaren har anledning att misstänka att någon uppgift är felaktig måste dock mäklaren givetvis rätta uppgiften. Journal Mäklaren är skyldig att föra anteckningar (journal) över förmedlingsuppdraget. Mäklaren ska gå igenom JUNI 2014

23 journalen med parterna efter det att uppdraget slutförts, den ska därefter överlämnas till uppdragsgivaren och den slutliga köparen. Ersättning från annan verksamhet Mäklaren har rätt att få ersättning från annan verksamhet än förmedling av fastigheter. Denna ersättning får enligt lag inte vara mer än obetydlig. Ersättningar till mäklaren från annan verksamhet redovisas i dokumentet Tilläggstjänster. Mäklarens ersättning Mäklaren får vanligtvis sitt arvode genom provision, d v s en viss procent av köpeskillingen. Det förmedlingsavtal som en säljare ingår med mäklaren ger rätt till provision om bostaden säljs till en köpare som mäklaren har anvisat under avtalstiden. Men köpeavtalet måste vara juridiskt bindande. Så länge ett köp är svävande kan inte mäklaren hävda sin rätt till provision. Det typiska för ett provisionsavtal är att mäklaren får avtalad ersättning om bostaden säljs, men ingen ersättning alls om det inte blir någon affär. En mäklare har ingen rätt att utöver den avtalade provisionen ta ut särskild ersättning för annonskostnader mm, om inte säljaren och mäklaren har kommit överens om det. Oftast innehåller förmedlingsavtalet en bestämmelse om en tidsbegränsad ensamrätt för mäklaren. Ett sådant avtal ger mäklaren rätt till provision om bostaden säljs under ensamrättstiden även om mäklaren inte har anvisat köparen eller medverkat till köpet. Boendekostnadskalkyl Ansvarig mäklare erbjuder dig som ska köpa bostad en skriftlig beräkning över dina personliga boendekostnader. Om du önskar en boendekostnadskalkyl meddela mäklaren. Budgivning Bud är inte bindande. Den som lägger ett bud på en bostad är inte bunden av budet, inte ens om budet är skriftligt. Säljaren av bostaden är inte heller bunden av några bud. En säljare behöver inte sälja till den person som lagt det högsta budet eller motivera sitt val av köpare. Enligt mäklarlagen ska en mäklare föra en förteckning över alla bud där budgivarens namn, kontaktuppgifter, det belopp som bjudits och tidpunkten för när budet lämnades samt eventuella villkor framgår. Förteckningen ska sedan överlämnas till både köparen och säljaren vid tillträdet. För att skapa en trygg budgivning och ett enhetligt arbetssätt när vi genomför ett förmedlingsuppdrag har Svensk Fastighetsförmedling dessutom egna regler kring hur budgivningen ska hanteras inom Svensk Fastighetsförmedling. Reglerna om budgivning tillämpas på alla förmedlingsuppdrag som utförs av mäklare inom Svensk Fastighetsförmedling. Om uppdragsgivaren är en näringsidkare, förmedlingen avser nyproduktion till fast pris och uppdraget avser förmedling av fler än en nyproducerad bostad får mäklaren emellertid göra avsteg från reglerna. Reglerna redovisas nedan. sid 3 (4) Före budgivningen Före det att budgivningen inleds ska mäklaren informera uppdragsgivaren om hur vi arbetar med budgivning. Under budgivningen Under budgivningen ska mäklaren informera budgivarna: om hur vi arbetar med budgivning, t ex att namn och kontaktuppgifter kommer att lämnas till säljaren och köparen; om tidigare lagda bud, fortlöpande om nya lämnade bud; om att korrekta bud som lämnats inte kan strykas även om t ex budgivaren inte längre deltar i budgivningen; och om att mäklaren kan stryka uppenbart felaktiga bud som lämnats för att dessa inte ska påverka budgivningen på ett otillbörligt sätt. Mäklaren ska löpande föra en förteckning Budgivningsförteckning över samtliga bud. Budgivningsförteckningen ska innehålla uppgift om: budgivare med namn och kontaktuppgifter; det belopp som bjudits; tidpunkten för när budet lämnades; om handpenning kan betalas omgående; och eventuella villkor för budet. Mäklaren ska i möjligaste mån säkerställa att samtliga deltagare i budgivningen har ordnat den finansiering som krävs för att kunna fullfölja köp. Mäklaren ska fortlöpande informera uppdragsgivaren om nya lämnade bud. Informationen i budgivningsförteckningen ska dessutom hela tiden vara tillgänglig för uppdragsgivaren. Efter budgivningen När mäklaren och säljaren bedömer att budgivningen är avslutad ska mäklaren hålla informationen i budgivningsförteckningen tillgänglig för den som blir köpare. Efter budgivningen ska mäklaren dessutom: meddela samtliga budgivare att budgivningen är avslutad; och överlämna ett utdrag ur budgivningsförteckningen till var och en av budgivarna över vilka bud som budgivaren lämnat under budgivningen. När uppdraget slutförs Senast när uppdraget slutförs, vid tillträdet, ska budgivningsförteckningen överlämnas till uppdragsgivaren och köparen. Avbryts uppdraget dessförinnan ska budgivningsförteckningen överlämnas till uppdragsgivaren senast när uppdraget avslutas. Reklamation och ångerrätt Reklamation Om köparen eller säljaren vill reklamera mäklarens JUNI 2014

24 arbete/förmedlingsuppdrag, ska detta göras inom skälig tid efter det att köparen eller säljaren insett eller borde ha insett de omständigheter som reklamationen grundar sig på. Om du anser att du har drabbats av ekonomisk skada på grund av mäklarens agerande ska även eventuella skadeståndsanspråk anges i reklamationen. Reklamation och eventuell underrättelse om skadeståndskrav ska framställas till ansvarig mäklare eller till den butik där mäklaren arbetar. Skriftlig reklamation ska skickas eller överlämnas till mäklaren eller till butiken på den adress som finns angiven i förmedlingsuppdraget. Vem kan pröva tvist med mäklaren? Om köpare eller säljare önskar få ett ärende om skadestånd eller nedsättning av provision prövat utanför domstol kan Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd (FRN) pröva tvisten. Se Fastighetsmäklarförbundets hemsida Vidare kan Fastighetsmäklarinspektionen, som utövar tillsyn över fastighetsmäklare i Sverige, pröva om mäklaren brustit i sina skyldigheter. Fastighetsmäklarinspektionen kan dock inte pröva frågan om skadestånd. När har säljaren ångerrätt enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler? Om förmedlingsuppdraget har undertecknats på annan plats än i den butik där mäklaren arbetar, t ex vid besök i säljarens bostad, har kunden rätt att frånträda avtalet, så kallad ångerrätt. Säljaren kan ångra sig muntligen eller skriftligen men säljaren måste bevisa att man har ångrat sig i tid. Skriv därför gärna till mäklaren eller till butiken. Ett skriftligt meddelande om att säljare önskar utnyttja sin ångerrätt ska skickas eller överlämnas till mäklaren eller till butiken på den adress som finns angiven i förmedlingsuppdraget. Om du vill kan du använda ett standardformulär för utövande av ångerrätten, se Konsumentverkets hemsida, Ångerfristen Om säljaren vill utnyttja sin ångerrätt har säljaren fjorton (14) kalenderdagar på sig från den dag som förmedlingsuppdraget undertecknats av säljaren och mäklaren. Med kalenderdagar avses alla dagar d v s även lördagar, söndagar och andra helgdagar. Undantag från ångerrätten En säljare som har ingått förmedlingsuppdrag med en mäklare i den butik där mäklaren arbetar har ingen ångerrätt. En säljare som uttryckligen har samtyckt till att mäklaren ska börja utföra förmedlingsuppdraget under ångerfristen, d v s de första fjorton dagarna sedan förmedlingsuppdraget undertecknades av säljaren och mäklaren, har inte heller någon ångerrätt om uppdraget har fullgjorts under den tiden. Villkor för ångerrätten Om säljaren har ångerrätt och väljer att utnyttja den, har mäklaren rätt till ersättning för utförd del av tjänsten med en proportionell del av det avtalade priset. För att säljaren ska bli skyldig att ersätta mäklaren krävs dock att säljaren har begärt att tjänsten ska påbörjas under ångerfristen och att säljaren innan avtalet ingåtts har fått information om ångerrätten enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Mer information sid 4 (4) JUNI 2014

25 Budgivning Svensk Fastighetsförmedling har tagit fram en egen budgivningspolicy med syfte att så långt det är möjligt säkerställa budgivningen. Allt för att du som köpare ska kunna ha fullt förtroende för den ansvarige mäklaren. Alla våra mäklare ska föra en digital logg. I denna dokumenteras hela processen med information om lagda bud, tid för buden och de eventuella villkor som varje budgivare ställer. Denna information är hela tiden tillgänglig för säljaren och redovisas för den slutgiltige köparen då affären är klar. Du som budgivare informeras löpande under budgivningens gång via telefon, sms och/eller e-post. Internetbudgivning innebär att du, förutom direkt via mäklaren, kan lägga bud via internet och sms samt att budgivningen redovisas under aktuell bostad på svenskfast.se. Ett lagt bud, skriftligt eller muntligt, är inte bindande. Säljaren har fri prövningsrätt, vilket innebär att han eller hon har rätt att avgöra när, till vem och till vilket pris man säljer. Säljaren kan också när som helst avbryta försäljningen. Budgivningen avslutas när köpare och säljare undertecknar köpeavtalet. Om det kommer in ytterligare bud innan kontraktet är påskrivet har mäklaren skyldighet att framföra budet till säljaren. Säljaren får därefter avgöra om denne vill anta eller avfärda budet. Alla som deltar i budgivningen accepterar att mäklaren, efter köpets avslutande, får lämna ut budgivarnas namn, telefonnummer och lagda bud till den slutgiltige köparen. september 2009

26 Våra centrala tilläggstjänster SEB BOLÅN Tillsammans med vår samarbetspartner SEB erbjuder vi ett av marknadens mest förmånliga bolån. 1) VARUDEKLARERAT Ett varudeklarerat hus är besiktigat och i det skick som framgår av besiktningsprotokollet. Köparen får ett starkt försäkringsskydd och säljaren slipper kostsamma efterräkningar i 10 år efter bostadsaffären. Vi är enda mäklarfirman som erbjuder Varudeklarerat. 2) AREAMÄTNING I samarbete med Anticimex erbjuder vi en korrekt uppmätning av bostadens yta, vilket undanröjer risken för framtida tvist mellan köpare och säljare. 2) ENERGIDEKLARATION Enligt lagen ska alla småhus energideklareras innan de säljs, med info om energiprestanda och åtgärder som kan göras för att minska energiförbrukningen. Vi hjälper säljaren att få fram denna. 2) ANTICIMEX ASSISTANS Den som köper via oss får tillgång till Anticimex Assistans under 12 månader helt kostnadsfritt. Anticimexs bostadsexperter svarar på frågor via telefon om fukt, energi och skadedjur. 2) HEMFÖRSÄKRING ETC Genom Trygg-Hansa kan vi erbjuda flera olika försäkringar t ex villa-, fritidshus-och hemförsäkring. 3) BOSÄKRAT En bosäkrad bostadsrätt är fuktkontrollerad och i det skick som framgår av protokollet. Bosäkrat innebär att Anticimex kontrollerat alla våtutrymmen i lägenheten före visning. Köparen får en garanti på att bostaden håller ett visst skick. 2) HEMNET Hemnet är Sveriges populäraste sajt för bostadssök. Den som säljer via oss erbjuds därför möjlighet att marknadsföra sin bostad på Hemnet 4) Läs mer om de tilläggstjänster som är en del av vår mäklartjänst på svenskfast.se 1) Svensk Fastighetsförmedling i Henånuppbär vid förmedling av erbjudandet från Svensk Fastighetsförmedling AB en indirekt ersättning för den administrativa hanteringen. Ersättningen kan komma att uppgå till maximalt 0,1 % av lånebeloppet. 2) Svensk Fastighetsförmedling i Henån eller fastighetsmäklaren uppbär vid förmedling av erbjudandet ingen ersättning. administrativa hanteringen om 50 kronor per bostadsrätt-/fritidshusförsäkring och 100 kronor per villaförsäkring för den administrativa hanteringen. 4) Svensk Fastighetsförmedling i Henån uppbär vid förmedling av annonserbjudande från Hemnet Service HNS AB en ersättning om 240 kronor ex moms för annons som publiceras fr o m den 1/ ) Svensk Fastighetsförmedling i Henån uppbär vid förmedling av erbjudandet från Svensk Fastighetsförmedling AB en indirekt ersättning för den

27 Accepterat pris Den här bostaden marknadsförs med Accepterat pris. Det innebär att priset ligger på en nivå som säljaren är villig att acceptera som slutpris. Om flera bud finns kan dock budgivning förekomma och priset bli högre. Säljaren och mäklaren kommer gemensamt fram till nivån på det accepterade priset som även ligger inom ramen för mäklarens värdering. Även om ett Accepterat pris är angett råder enligt lag alltid fri prövningsrätt för säljaren vilket innebär att denne har rätt att själv välja om bostaden ska säljas, till vem och till vilket pris.

28 Välkommen till oss. Som lokala företagare i STO-regionen vet vi hur bostadsmarknaden fungerar här. Samtidigt är Svensk Fastighetförmedling en rikstäckande mäklarkedja med komplett mäklartjänst, unika produkter och en framgångsrik försäljningsmetod. Kombinationen av allt detta ger dig goda möjligheter till en lyckad och smidig bostadsaffär. Funderar du på att sälja? Då"bäst förberedd gör bäst affär" är vårt förslag att vi börjar så fort som möjligt! Vänliga hälsningar Svensk Fastighetsförmedling Stenungsund, Tjörn & Orust MÄKLARE Helén Roth Tel MÄKLARE Mikael Johansson Tel MÄKLARE Ulrik Odén Tel MÄKLARE Elin Magnusson Tel MÄKLARE Sandra Nordenstam Tel MÄKLARE Matilda Lindström Tel MÄKLARE Jimmy Lang Tel TRAINEE Lennart Thomsen Tel STYLIST Sara Hasselberg Tel ASSISTENT Stephanie Wehage Tel ASSISTENT Pamela C Capelius Tel ASSISTENT Jeanette Ström Tel ASSISTENT Malin Johansson Tel

En trygg bostadsaffär bostadsrätt

En trygg bostadsaffär bostadsrätt En trygg bostadsaffär bostadsrätt sid 1 (4) Juridisk information till dig som köper eller säljer en bostadsrätt Avtalet är bindande För att köpet ska vara giltigt måste vissa formkrav i lagen följas. Avtalet

Läs mer

BOSTADSRÄTT - FREDRIKSBERG Karlebygatan 4F

BOSTADSRÄTT - FREDRIKSBERG Karlebygatan 4F BOSTADSRÄTT - FREDRIKSBERG Karlebygatan 4F KORTFAKTA Objektstyp: Bostadsrättslägenhet Boarea: 70 m2 Antal rum: 3 rum och kök. Byggår: 1957-1960 Avgift: 3 388 kr/mån. Utgångspris: 250 000kr MÄKLARENS BESKRIVNING

Läs mer

Köpa och sälja genom fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare

Köpa och sälja genom fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Köpa och sälja genom fastighetsmäklare Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Denna information är en del i Fastighetsmäklarinspektionens arbete för att nå visionen

Läs mer

BERGA SKOLVÄG 14 STORLEK: 5 rok, boarea 130 kvm, biarea 7 kvm TOMT: 3 030 kvm, äganderätt ACCEPTERAT PRIS: 3 995 000 kr PÅ LANDET, MEN NÄRA STADEN!

BERGA SKOLVÄG 14 STORLEK: 5 rok, boarea 130 kvm, biarea 7 kvm TOMT: 3 030 kvm, äganderätt ACCEPTERAT PRIS: 3 995 000 kr PÅ LANDET, MEN NÄRA STADEN! VILLA VÄSTERHANINGE BERGA SKOLVÄG 14 STORLEK: 5 rok, boarea 130 kvm, biarea 7 kvm TOMT: 3 030 kvm, äganderätt ACCEPTERAT PRIS: 3 995 000 kr PÅ LANDET, MEN NÄRA STADEN! 2 PÅ LANDET, MEN NÄRA STADEN! Lantligt

Läs mer

STUREGATAN 14, 4 tr. STORLEK: 2 rok, 69 kvm AVGIFT: 3 452 kr/månad ACCEPTERAT PRIS: 3 295 000 kr POTENTIELLT DRÖMBOENDE MED BALKONG!

STUREGATAN 14, 4 tr. STORLEK: 2 rok, 69 kvm AVGIFT: 3 452 kr/månad ACCEPTERAT PRIS: 3 295 000 kr POTENTIELLT DRÖMBOENDE MED BALKONG! STUREGATAN 14, 4 tr STORLEK: 2 rok, 69 kvm AVGIFT: 3 452 kr/månad ACCEPTERAT PRIS: 3 295 000 kr POTENTIELLT DRÖMBOENDE MED BALKONG! 2 POTENTIELLT DRÖMBOENDE MED BALKONG! Det här är en lägenhet med stor

Läs mer

TOPPSKICK LÄGENHET MED ÖPPEN PLANLÖSNING. SOLGATAN 22, 4 tr. STORLEK: 3 rok, 70 kvm AVGIFT: 3 725 kr/månad ACCEPTERAT PRIS: 3 295 000 kr

TOPPSKICK LÄGENHET MED ÖPPEN PLANLÖSNING. SOLGATAN 22, 4 tr. STORLEK: 3 rok, 70 kvm AVGIFT: 3 725 kr/månad ACCEPTERAT PRIS: 3 295 000 kr SOLGATAN 22, 4 tr STORLEK: 3 rok, 70 kvm AVGIFT: 3 725 kr/månad ACCEPTERAT PRIS: 3 295 000 kr TOPPSKICK LÄGENHET MED ÖPPEN PLANLÖSNING 2 LJUS OCH TOPPMODERN LÄGENHET I POPULÄRT OMRÅDE Redan i hallen välkomnas

Läs mer

KORTFAKTA MÄKLARENS BESKRIVNING ANSVARIG MÄKLARE. Objektstyp: Gård Boarea: 530m. Boarea, Bostad 2: 500m

KORTFAKTA MÄKLARENS BESKRIVNING ANSVARIG MÄKLARE. Objektstyp: Gård Boarea: 530m. Boarea, Bostad 2: 500m Eskilstuna KORTFAKTA Objektstyp: Gård Boarea: 530m 2 Boarea, Bostad 2: 500m 2 Areal Totalt: 203.80 ha. Areal Skogsmark: 47 ha. Areal Åkermark: 120 ha. Areal Betesmark: 9.10 ha. Utgångspris: 32 500 000

Läs mer

WARFVINGES VÄG 7, 4 tr. STORLEK: 2 rok, 53 kvm AVGIFT: 2 937 kr/månad ACCEPTERAT PRIS: 3 295 000 kr

WARFVINGES VÄG 7, 4 tr. STORLEK: 2 rok, 53 kvm AVGIFT: 2 937 kr/månad ACCEPTERAT PRIS: 3 295 000 kr WARFVINGES VÄG 7, 4 tr STORLEK: 2 rok, 53 kvm AVGIFT: 2 937 kr/månad ACCEPTERAT PRIS: 3 295 000 kr NR Ö H D T S LJU GE ME LÄ KONG BAL 2 HÖRNLÄGE MED BALKONG MOT INNERGÅRDEN Warfvinges Väg 7 ligger inbäddad

Läs mer

TUNNELSTIGEN 4 STORLEK: 5 rok, boarea 144 kvm. TOMT: 1127 kvm, Äganderätt ACCEPTERAT PRIS: 4 795 000 kr

TUNNELSTIGEN 4 STORLEK: 5 rok, boarea 144 kvm. TOMT: 1127 kvm, Äganderätt ACCEPTERAT PRIS: 4 795 000 kr VILLA RÖNNINGE TUNNELSTIGEN 4 STORLEK: 5 rok, boarea 144 kvm. TOMT: 1127 kvm, Äganderätt ACCEPTERAT PRIS: 4 795 000 kr KULTUR- HISTORISKT HUS MED ANOR FRÅN DALARNA ÅR 1860! 2 FANTASTISK FAMILJEVILLA MED

Läs mer

Fast eller lös egendom

Fast eller lös egendom Fast och lös egendom Fast eller lös egendom Det säljaren ser som personliga tillhörigheter kan vara samma saker som köparen tror följer med huset. Lär dig rätt tillvägagångssätt för att undgå konflikter.

Läs mer

Värdefull information för Dig som skall köpa villa.

Värdefull information för Dig som skall köpa villa. Värdefull information för Dig som skall köpa villa. I detta häftet finner Du information som kan vara bra att känna till när det är dags att köpa villa. BUDGIVNING Den allmänna utgångspunkten för budgivning

Läs mer

Havsnära familjevilla! Kungsvägen 30

Havsnära familjevilla! Kungsvägen 30 Havsnära familjevilla! Kungsvägen 30 Husfakta PRIS 2 875 000 kr ADRESS Kungsvägen 30, 302 70 Halmstad FASTIGHETSBETECKNING Frösakull 1:46 BOSTADSTYP Friliggande villa BYGGNADSTYP 1 ½-plans villa BYGGÅR

Läs mer

Välkommen till Gövägen och Blomstervägen, Korsanäs

Välkommen till Gövägen och Blomstervägen, Korsanäs Välkommen till Gövägen och Blomstervägen, Korsanäs Nyproduktion Radhus, i Korsanäs Ronneby. Nu har du möjligheten att skapa ett drömboende med närhet till havet i vackra Korsanäs. Totalt 8 radhus planeras

Läs mer

Ange vilka vitvaror som finns och när de är inköpta. Prova även om de verkar fungera.

Ange vilka vitvaror som finns och när de är inköpta. Prova även om de verkar fungera. Checklista för visningen Villa/radhus Detta är en checklista som ska vara till hjälp för dig som bostadsköpare. Här får du lite tips som kan hjälpa dig på din resa från visning till avtal. Sätt gärna ett

Läs mer

FÖRBEREDELSE INFÖR DIN BOSTADSFÖRSÄLJNING

FÖRBEREDELSE INFÖR DIN BOSTADSFÖRSÄLJNING FÖRBEREDELSE INFÖR DIN BOSTADSFÖRSÄLJNING Är det rätt tidpunkt att sälja nu? Hur mycket är bostaden värd? Ska jag sälja först och köpa sen eller tvärtom? Det är många aspekter att ta hänsyn till när man

Läs mer

Årsbok 2011 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden. Inledning

Årsbok 2011 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden. Inledning Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer

Boende med möjligheter... Slingervägen 22, Haverdal

Boende med möjligheter... Slingervägen 22, Haverdal Boende med möjligheter... Slingervägen 22, Haverdal Husfakta PRIS 1 600 000 kr. Accepterat utgångspris ADRESS Slingervägen 22, 30570 Haverdal FASTIGHETSBETECKNING Halmstad Gullbrandstorp 2:4 BOSTADSTYP

Läs mer

Årsbok 2007 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden

Årsbok 2007 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer

Årsbok 2000 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden

Årsbok 2000 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad och uppfylla vissa krav. Detta gäller dock inte för den som enbart förmedlar hyresrätter eller som är advokat. Ansökningar

Läs mer

Årsbok 2006 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden

Årsbok 2006 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer

Årsbok 2009 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden. Inledning

Årsbok 2009 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden. Inledning Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer

SÄLJA GÅRD E n l i t E n h a n d b o k

SÄLJA GÅRD E n l i t E n h a n d b o k SÄLJA GÅRD E n l i t e n h a n d b o k 1 2 3 SÄLJA GÅRD E n l i t e n h a n d b o k innehåll 6 Att sälja en gård 9 Innan du går vidare 11 Köp, gåva eller arv? 4 5 17 Värdering alltid värdefullt 23 Faktaunderlag

Läs mer

Årsbok 2008 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden. Inledning

Årsbok 2008 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden. Inledning Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer

Bostadsrätt 2 ROK Konvojgatan 3 Hammarby Sjöstad

Bostadsrätt 2 ROK Konvojgatan 3 Hammarby Sjöstad Bostadsrätt 2 ROK Konvojgatan 3 Hammarby Sjöstad Modern lägenhet med lugnt och trivsamt läge i Hammarby Sjöstad. Ljust och högt läge i huset, våning 3. Lägenheten har genomgående ekparkett och målade väggar.

Läs mer

Kvinnor frågar mer än män

Kvinnor frågar mer än män En rapport från Mäklarsamfundet som bygger på bostadskonsumenternas egna frågor Nr 1 2014 Fokus på bostadsrätter -tips och råd -och vad säger juridiken? Frågor om avtal och ansvar vanligast Kvinnor frågar

Läs mer

Trivsam 2:a på bästa läge utmed Nissan! Strandgatan 2

Trivsam 2:a på bästa läge utmed Nissan! Strandgatan 2 Trivsam 2:a på bästa läge utmed Nissan! Strandgatan 2 Lägenhetsfakta PRIS 1 450 000 SEK Accepterat utgångspris MÅNADSAVGIFT 3 740 SEK. I månadsavgiften ingår värme, vatten och kabel-tv. BOSTADSRÄTTSFÖRENING

Läs mer

Årsbok 2004 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden

Årsbok 2004 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer

AHRE FASTIGHETSBYRÅ HAGEVÄGEN TVÅ

AHRE FASTIGHETSBYRÅ HAGEVÄGEN TVÅ AHRE FASTIGHETSBYRÅ HAGEVÄGEN TVÅ Fantastiskt flexibel flerfamiljsvilla om 218 + 86 kvadrat i disposition om tre lägenheter med 4-6 rok, 4 rok samt 2 rok i bra skick Etbl. 1987 KRISTINELUNDSGATAN TIO 031

Läs mer

EXAMENSARBETE LINDA JOHANSSON. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar RÄTTSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

EXAMENSARBETE LINDA JOHANSSON. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar RÄTTSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ 2003:193 SHU EXAMENSARBETE Fastighetsmäklarens ansvar vid förmedling av fastigheter LINDA JOHANSSON Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar RÄTTSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen

Läs mer

Värdefull information för Dig som skall köpa bostad.

Värdefull information för Dig som skall köpa bostad. Värdefull information för Dig som skall köpa bostad. I detta häftet finner Du information som kan vara bra att känna till när det är dags att köpa bostad. BUDGIVNING Den allmänna utgångspunkten för budgivning

Läs mer