inledning förvaltningsberättelse siffror 03 ÅRET I KORTHET 04 VD HAR ORDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "inledning förvaltningsberättelse siffror 03 ÅRET I KORTHET 04 VD HAR ORDET"

Transkript

1 årsredovisning

2 inledning 3 ÅRET I KORTHET 4 VD HAR ORDET förvaltningsberättelse 6 STYRELSE 7 BYGGVERKSAMHET OCH FASTIGHETSUNDERHÅLL 1 FÖRVALTNING 12 KUNDER OCH MARKNAD 14 MILJÖ 16 EKONOMI OCH FINANS 17 PERSONAL 18 VINSTDISPOSITION Omlagsbild kvarteret Fältspaten. FOTO SID 1: ANDRÉAS SPANGENBERG FOTO SID 2: MIKAEL LJUNGSTRÖM BILD SID 3: JOSEFINE AHRLING, ABAKO ARKITEKTER, CHRISTINA JONSSON siffror 19 RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 22 KASSAFLÖDESANALYS 23 NOTER 26 DEFINITIONER 27 FEMÅRSÖVERSIKT 28 REVISIONSBERÄTTELSE 28 GRANSKNINGSRAPPORT 29 OMRÅDESKARTA 3 FASTIGHETSBESTÅNDET I SIFFROR 2 årsredovisning

3 året i Korthet Sammanfattning och nyckeltal Nettoomsättning (kkr) Resultat efter finansiella poster (kkr) Balansomslutning (kkr) Soliditet (%) 49,5 48,9 48,7 Hyresbortfall outhyrda objekt (kkr) Hyresförluster obetalda hyror (kkr) Direktavkastning på totalt kapital (%) 1,2 9,6 6,7 Direktavkastning på genomsnittligt marknadsvärde fastigheter (%) 5,3 5,2 3,8 Antal nyproducerade lägenheter Antal stamrenoverade lägenheter Bruttoinvesteringar i fastigheter (kkr) Marknadsvärde fastigheter (kkr) Substansvärde (kkr) * * * * redovisas enligt då gällade redovisningsregler. och redovisas enligt K3. Vad hände? Färdigställande av kv Fältspaten 1, 78 lägenheter Byggstart av 17 lägenheter på kv Tyr 3 (se bilden) Fortsatt ombyggnad och stamrenovering i Södra Ryd Fortsatt renovering av hissar på Per-Andersgården Byte av balkongdörrar och fönster på kv Skoltuna 13 Modernisering av tvättstugor i Södra Ryd Ombyggnad av servicecentral på Timmervägen i Södra Ryd Fortsatt satsning på energi- och vattenbesparande åtgärder Byte av bottenavlopp på Östermalm Skövdebostäder får SABOs Bopris Vad händer 215? Färdigställande av 17 lägenheter på kv Tyr 3 Byggstart av 242 lägenheter på Aspö Färdigställande av ombyggnad och stamrenovering i Södra Ryd Upphandling och projektering av 15 lägenheter på Ekedal Planering för kommande produktion av cirka 17 lägenheter på Frostaliden Planering för cirka 8 nya lägenheter i förtätningsprojekt Fortsatt satsning på energi- och vattenbesparande åtgärder Fortsatta renoveringar och byten av bottenavlopp Fortsatta arbeten för att förhindra radon årsredovisning 3

4 vd har ordet ett år av nyproduktion! blev ännu ett år till stor del präglat av nyproduktion, dels i form av färdigställande men kanske framförallt i form av planering för kommande insatser. Till att börja med stod de 78 lägenheterna i Fältspaten på Billingssluttningen klara för inflyttning i november en inflyttning som var fulltecknad redan i början av. Fältspaten är ett av våra mest lyckade projekt någonsin, och då menar jag inte bara den stora efterfrågan på att bo i husen. Fältspaten är också Skövdes första trygghetsboende, Skövdes första flerfamiljshus i passivteknik och var dessutom vid färdigställandet landets största certifierade passivbyggnad. Viktigast och mest roligt är kanske ändå trivseln hos de nyinflyttade hyresgästerna, som överträffar allt jag tidigare upplevt. Aktivitetsnivån är minst sagt imponerande. Redan efter några månader har hyresgästerna etablerat kursverksamheter, regelbundna fikastunder och trivselkvällar med mycket hög uppslutning och många nya vänskapsband har knutits. Man blir varm i hjärtat när hyresgäster kommer fram och säger att de aldrig har trivts så bra som på Fältspaten. VÄGLEDANDE FÖR FRAMTIDEN Sammantaget är Fältspaten ett projekt vi kan vara mycket stolta över, inte minst då trygghetsboendet drivs helt av Skövdebostäder. Det har varit en viktig utgångspunkt i projektet att man som boende inte ska få någon känsla av att man bor på ett institutionellt äldreboende. Det är vanliga lägenheter med möjlighet att bo kvar väldigt långt upp i åldrarna. ÅRETS BYGGE 215 Det är väldigt roligt att Fältspaten nu också på olika sätt får stor uppmärksamhet. Exempelvis har projektet i konkurrens bland annat med Gothia Towers i Göteborg, nominerats till Årets Bygge 215. Vi tar nu med oss viktiga erfarenheter från Fältspaten inför kommande projekt av liknande slag. Det kommer dock bli svårt att hitta lika bra lägen framöver, där så många positiva faktorer som till exempel närhet till all slags service och kommunikationer sammanfaller. Möjligheten till investeringsstöd för byggande av trygghetsbostäder upphörde dessutom den sista december, vilket också bidrar till svårigheterna att förverkliga liknande projekt. Vi har också påbörjat nybyggnation i kvarteret Tyr 3 mitt i centrum. Här handlar det om sjutton tvårumslägenheter med ovanliga planlösningar med mycket generösa umgängesytor, vilket automatiskt medför ett intresse från en lite snävare målgrupp. Denna bostadstyp fyller dock ytterligare ett behov på marknaden och bidrar till att Skövde kan erbjuda ännu fler hyresrätter i attraktiva lägen. totalt slår i sig inga rekord, men området som sådant blir helt unikt. Som första och enda bostadsområde i Sverige kommer vi här att bli certifierade i tre olika system samtidigt: passivhus enligt feby 12, miljömärkning enligt Svanen och klassning som Miljöbyggnad Guld. Här har vi utmanat branschen att hitta helt nya vägar för att skapa ett bekvämt och ekologiskt boende med unika kvaliteter. Det är inte bara miljöprofilen på Aspö som är unik. Aspösatsningen blir den enskilt största investeringen i bolagets historia och jag är tryggt förvissad om att vi ligger helt rätt i tiden och samtidigt i den absoluta framkanten av utvecklingen. Som jag ser det kommer ett naturnära och miljövänligt boende av den här typen bara ett par kilometer från citykärnan att attrahera en bred kundkrets som här kan ta ett ekologiskt ansvar utan att på något sätt behöva kompromissa i vardagen. Om vi dessutom kan få hyresgästerna att göra bra miljöval varje dag kan det på lång sikt ge stort genomslag och göra området ännu miljövänligare. I projektet etablerar vi ny teknik som efter hand kommer att spilla över på både nya projekt och befintliga områden. Områdets tillkomst möjliggör också en vidareutveckling av aktiviteterna och området i och kring Aspö gård, till glädje för alla hyresgäster och alla Skövdebor. INNOVATIV TEKNIK DRAR UPP TAKTEN Vi har också börjat dra upp planerna för byggande i Ekedal, där det blir cirka 15 lägenheter anpassade för yngre som söker ett kompakt och prisvärt boende. Området kännetecknas av mycket väl utnyttjade ytor och smarta lösningar som kommer att bidra till att hålla hyrorna på en överkomlig nivå. I Frostaliden vid Lillegårdsrondellen planerar vi för cirka 17 lägenheter i träbebyggelse upp till åtta våningar också det en spännande utmaning med nya metoder. Förtätningar planeras i Havstena och Folkets park, där vi räknar med ett tillskott av runt 3 respektive 5 lägenheter. Allt sammantaget innebär detta en ytterligare upptrappning av vår nyproduktion, som de närmaste åren därmed kommer att hamna på i genomsnitt cirka 15 lägenheter per år. Det innebär en avsevärd kraftansträngning, som är möjlig tack vare bolagets stabila ekonomi. Att vi under 215 nu avslutar vårt tioårsprogram med stambyten och renoveringar av samtliga fastigheter byggda på 5-, 6- och 7-talen känns fantastiskt bra. Därmed har vi renoverat klart cirka 2 2 lägenheter utan att höja hyrorna mer än vad som motiverats av standard höjande åtgärder. Att vi ligger så långt framme med renoveringar bidrar nu i högsta grad till möjligheterna för oss att fortsätta satsa framåt. EN HELT UNIK SATSNING Mest energi har vi dock ägnat åt Aspöområdet, som efter mer än tio år av förberedelser och diskussioner nu äntligen kommit igång. Det blir ett spektakulärt projekt som har potential att skapa genklang i hela Bostadssverige och kanske till och med utanför landets gränser. Antalet lägenheter i projektet 242 SABOS BOPRIS Ett exempel på att vi har lyckats väl i våra satsningar på renoveringar är att vi tilldelades SABOs Bopris. Motiveringen var bland annat att vi inte bara byggt om hus, utan att vi parallellt lyckats skapa sociala mervärden i samband med renovering och upprustning. 4 årsredovisning

5 Att bygga nytt och renovera i den här takten är inte bara stimulerande och roligt för oss som är verksamma i bolaget. Genom vår storlek får det vi gör stor betydelse för Skövdes utveckling och för hur staden uppfattas av omvärlden. FOTO: MIKAEL LJUNGSTRÖM ETT STORT ANSVAR FÖR HELA SKÖVDE Att bygga nytt och renovera i den här takten är inte bara stimulerande och roligt för oss som är verksamma i bolaget. Genom vår storlek får det vi gör stor betydelse för Skövdes utveckling och för hur staden uppfattas av omvärlden, även när det handlar om det löpande vardagliga arbetet hur vi bemöter våra kunder och skapar trygga, välskötta bostadsområden där människor kan trivas och må bra. Det är ett ansvar som vi är mycket medvetna om och som vi tänker fortsätta att förvalta väl. DAN SANDÉN, VD årsredovisning 5

6 förvaltningsberättelse Styrelse m m Styrelsen och verkställande direktören för ab Skövdebostäder, organisationsnummer , får härmed avge berättelse över verksamheten år, bolagets 72:a verksamhetsår. Ägarförhållanden Bolaget ägs till 1 % av Skövde Stadshus AB, org nr , med säte i Skövde. Styrelse LEDAMÖTER Anders Lindberg, ordf (m) Ordförande sedan, f 1946 Åke Jönsson, v ordf (s) Vice ordförande sedan Ledamot sedan 27, f 1951 Göte Carling (kd) Ledamot sedan 27, f 1944 Orvar Eriksson (c) Ledamot sedan 27, f 195 Elisabet Eriksson (s) Ledamot sedan Suppleant sedan 23, f 1955 Sara Wennerholm Blomqvist (fp) Ledamot sedan, f 1979 Bernt Blomgren (mp) Ledamot sedan, f 194 Arbetstagarrepresentanter LEDAMÖTER Lena Christersson Ledamot sedan 29 Suppleant sedan 27, f 195 Stefan Granberg Ledamot sedan, Suppleant sedan 29, f 1967 SUPPLEANTER Gisela Stell Suppleant sedan, f 1965 Guy-Joel Moularé Suppleant sedan, f 1979 Årsstämma hölls den 6 maj. Styrelsen har under verksamhetsåret hållit åtta protokollförda sammanträden. Revisorer ORDINARIE Per Erik Renström (auktoriserad revisor) Leif Eriksson (lekmannarevisor) SUPPLEANTER Bror Frid (auktoriserad revisor) Stig Larsson (lekmannarevisor) Verkställande direktör Dan Sandén Verkställande direktör sedan 1999, f Firmatecknare Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av Anders Lindberg, Åke Jönsson, Göte Carling, Orvar Eriksson, Elisabet Eriksson, Sara Wennerholm Blomqvist, Bernt Blomgren samt verkställande direktören Dan Sandén, två i förening. Organisationsanslutning Bolaget är medlem i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag), FASTIGO (Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation), HBV (Husbyggnadsvaror HBV förening) och SSBF (Svenska Studentbostadsföreningen). FOTO: THOMAS HARRYSSON & MIKAEL LJUNGSTRÖM Anders Lindberg Åke Jönsson Göte Carling Orvar Eriksson Elisabet Eriksson Sara Wennerholm Blomqvist Bernt Blomgren Dan Sandén Lena Christersson Stefan Granberg 6 årsredovisning

7 ILLUSTRATION: CHRISTINA JONSSON Aspöområdet ska certifieras enligt FEBY 12, Miljöbyggnad guld och Svanen förvaltningsberättelse Byggverksamhet och fastighetsunderhåll Nybyggnad FÄLTSPATEN Under hösten färdigställdes trygghetsboendet Fältspaten med sina 78 lägenheter. De två punkthusen på åtta respektive tio våningar binds samman med en generös foajé, samlingslokal, vinterträdgård och bibliotek. I källarplanet finns dessutom ett gym med dusch och bastu. På översta planet i båda husen finns gemensamhetsutrymmen med en stor altan med utsikt åt tre väderstreck. Fältspaten är Sveriges största flerbostadshus som byggts och certifieras enligt normen för passivhus, feby 12. Byggnaden är projekterad och certifierad för att förbruka mindre än 25 kwh/ m2 och år. För att uppnå en bra komfort sommartid kyls byggnaden med hjälp av bergborrade energibrunnar. Under vintertid värmer energibrunnarna byggnaden. Totalentreprenör var Calles Bygg AB och den totala projektkostnaden inklusive markförvärv blev cirka 19 Mkr. Projektet erhåller 1,8 Mkr i statligt investeringsstöd till byggande av trygghetsboende. TYR 3 Rivning av det centrala gamla SN huset på Torggatan 16 påbörjades i mars. Den gamla byggnaden har tidigare genomgått ett antal om och tillbyggnader. Den ersätts nu av en modern byggnad i fem våningar med 17 hyreslägenheter och en affärslokal. Bostäderna kommer att utgöras av rymliga tvåor med god standard om cirka 7 8 m2 och riktar sig till dem som vill bo modernt och riktigt centralt. En lägenhet kommer att ligga i markplan i skyddat läge mot gårdsmiljön och övriga lägenheter fördelar sig på fyra per våningsplan. Samtliga lägenheter har generösa umgänges och förvaringsytor och rymlig uteplats eller balkong åt väster. En lokal om cirka 123 m2 får entré och skyltmöjligheter mot Torggatan. Inflyttningen av Tyr 3 sker under april 215. Markarbeten färdigställs under maj. Totalentreprenör är Calles Bygg AB och projektkostnaden inklusive markförvärv och rivning beräknas till cirka 35 Mkr. ASPÖ Området befinner sig i ett av Skövdes attraktiva områden med stora värden för rekreation med närheten till djur och natur. Ambitionen är ett nyskapande ekologiskt bostadsområde med 242 lägenheter, varav åtta lägenheter planeras för ett gruppboende. I detaljplanen medges även plats för en förskola. Utformning av förskolan, som innehåller fem barnavdelningar, har skett i samarbete med kommunen. Lägenheterna består av 2 5 rok i storleken m2. Området ska certifieras enligt FEBY 12, Miljöbyggnad guld och Svanen. Entreprenadkontrakt har tecknats med Peab Sverige AB som totalentreprenör. Projektering har genomförts för etapp 1 och 2 omfattande sex punkthus med 172 lägenheter. Detaljplanen för området, inklusive Aspö gård, har vunnit laga kraft och förberedande markarbeten har påbörjats. Projektkostnaden för produktionen inklusive markköp beräknas till cirka 44 Mkr med ett färdigställande under årsredovisning 7

8 förvaltningsberättelse Byggplaner EKEDAL I slutet av gick kommunen ut med en markanvisningstävling för norra och södra Ekedal. Tävlingen innebar att byggherrar fick lämna gestaltningsförslag på hela området och för vilken del byggherren önskade få tilldelad. Skövdebostäder sammarbetade tillsammans med tre privata exploatörer och presenterade ett förslag av hela området. Kommunen fick in två tävlingsförslag, men valde att omarbeta södra Ekedal och senarelägga utformningen av norra Ekedal förutom en planerad förskola. Kommunen för nu dialog med Skövdebostäder tillsammans med två andra exploatörer om markanvisningsavtal inför uppstarten av detaljplanarbete för Södra Ekedal. Bolagets andel av nyproduktionen i området utgör cirka 15 lägenheter. FOLKETS PARK Skövdebostäder har ansökt om detaljplaneändring för att bygga ytterligare cirka 5 bostäder inom området. Ombyggnad KV SKALBAGGEN, SPÅNVÄGEN, SÖDRA RYD Stamrenoveringen i Ryd är ett treårigt projekt där totalt 68 lägenheter renoveras. Renoveringen av 32 lägenheter i Skalbaggen 1 26 på Spånvägen är tidigare färdigställd och pågår nu i Skogsmyran 1 5 samt Guldbaggen 1 1 på Timmervägen med 288 lägenheter. Ombyggnaden omfattar i huvudsak stambyten för vatten och avlopp, delvis ny elinstallation och ventilationsåtgärder, modernisering av kök samt badrum med nya ytskikt. Peab Sverige AB är totalentreprenör och projektkostnaden beräknas uppgå till 14 Mkr. Färdigställande sker under 215. Därmed har stambyten skett i bolagets samtliga fastigheter från 5-, 6- och 7-talen. Förslagsskiss på Södra Ekedal. BILD: ABAKO ARKITEKTER FROSTALIDEN I kvarteret Frostaliden har Skövdebostäder tidigare tecknat ett markanvisningsavtal. För byggnation i området ställer kommunen krav att byggnaderna ska uppföras med trä som bärande element. I området finns även intresse från privata exploatörer. Bolagets andel av nyproduktionen i området utgör cirka 17 lägenheter. GRUBBAGÅRDEN Under året har näringsidkaren för livsmedel i Havstena fått avsluta sin butiksverksamhet på grund av att verksamheten försattes i konkurs. Resultatlösa försök har under en längre tid gjorts för att hitta en långsiktig handlare med möjlighet att bedriva verksamheten vidare. Skövdebostäder har därför ansökt om rivningslov av butikslokalen och detaljplaneändring för att möjliggöra nyproduktion av cirka 3 bostäder på samma plats. TYR 6 En teknisk och lokalmässig översyn pågår av fastigheten Tyr 6. I första skedet innebär det ombyggnad av tre lägenheter och tillskapande av en ny lägenhet. Ombyggnadsarbetena genomförs under 215. Fortsatta underhållsarbeten för fastigheten kommer fortgå under kommande år. Övriga ombyggnadsprojekt och fastighetsunderhåll Under året har bolaget bland annat bytt hissar på Per-Andersgården, bytt fönster på Skoltuna och renoverat tvättstugor på Spånvägen och Timmervägen. På Östermalm sker renovering och byte av bottenavlopp, som även fortsätter under 215. Stora insatser har också gjorts inom ramen för systemet för hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll (HLU) som sker kontinuerligt i bostadsbeståndet. Fler parkeringsplatser tillskapas kontinuerligt i områden där det uppstår en bristsituation. Exempelvis har 3 nya parkeringsplatser anlagts under året inom Billingssluttningen för att tillgodose behovet. 8 årsredovisning

9 Kvarteret Vadden. FOTO: MIKAEL LJUNGSTRÖM årsredovisning 9

10 förvaltningsberättelse Förvaltning Organisationsförändring inom förvaltningen Efter genomgripande utredningar genomfördes under året en organisationsförändring inom bolagets förvaltningsorganisation. I syfte att stå bättre rustade inför framtiden och leverera bästa möjliga kundservice och kvalitet, har kvartersvärdsorganisationen anpassats och förfinats genom att de tidigare kvartersvärdarna fått förnyade och mer specialiserade roller som kvartersvärdar och miljövärdar. Bostadsområdena är nu geografiskt uppdelade i fem kvartersgrupper. Enheten med bygg- och driftspersonal utgör ett viktigt komplement till övrig fastighetspersonal och ansvarar för arbeten inom drift och energioptimering samt byggservice. Enheten fick under året nya gemensamma ombyggda lokaler på Timmervägen och har därmed lämnat tidigare inhyrda lokaler. Energieffektiviseringar Skövdebostäder deltar i Skåneinitiativet, SABOs satsning för att minska medlemsföretagens energianvändning med 2 % under Det nationella samarbetet omfattar idag 17 bostadsbolag som tillsammans förvaltar nästan 4 lägenheter. Med årets olika effektiviseringsåtgärder har nu bolagets totala energiförbrukning minskat med 14,2 % sedan 27. Bolaget har historiskt sett legat i framkant när det till exempel gäller väl injusterade anläggningar och har redan från början jämförelsevis låga förbrukningstal sett till riket i övrigt. Under året har den energieffektiviseringsplan som upprättats följts upp och åtgärder utförts som till exempel utbyte av värmepumpar och driftoptimering av system. Ett antal inomhustemperaturgivare har installerats för att fortsätta kvalitetssäkra inomhusklimatet. Detta arbete kommer att fortsätta även kommande år. Arbeten med vattenbesparande åtgärder har också utförts i viss omfattning. Åtgärderna sparar framförallt på energi till varmvattenberedning. Fortsatta utbyten av belysningsarmaturer har avlöpt i enlighet med den plan som finns för utfasning av kvicksilverarmaturer mot energisnål ledbelysning. I anslutning till detta sker också ett antal trygghetsskapande belysningsinstallationer. Boinflytande För att utveckla boinflytandearbetet har en särskild arbetsgrupp studerat på vilket sätt man i första hand önskar boinflytande som hyresgäst. Studien visar att intresset är som allra störst för det boinflytande som berör den egna lägenheten. Bolagets modell för hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll har varit en viktig och uppskattad möjlighet för hyresgästerna att kunna påverka standarden i sin egen lägenhet. Under året har vi därför tittat på hur vi ytterligare kan förbättra systemet så att det är lättillgängligt och svarar upp mot efterfrågan på moderna och attraktiva val. En övergripande modell för processen med boinflytande har också tagits fram. Boinflytandedialogen måste finnas tillgänglig så att alla finner ett passande forum för att kunna påverka om man själv vill. Dialogen är viktig och förs på många plan. Dels via direkta spontana möten ute i bostadsområdena, men också genom olika planerade bostadsmöten samt riktat via exempelvis hembesök av vår personal, i kundenkäter och via sociala medier. Dessutom genomförs ett antal aktiviteter ute i våra bostadsområden med olika utgångspunkter. Till exempel har vi fortsatt att möta barnens synpunkter och önskemål för det egna området. Att diskutera boinflytande med barn ger bland annat en värdefull dimension och idéer till utformning av gårdsmiljöer. I det sammanhanget bör särskilt demokratiprojektet Utegården Skogsmyran som genomfördes i Södra Ryd framhållas. I samarbete med Högskolan i Skövde och Rydskolan initierade Skövdebostäder ett projekt där utgångspunkten var en bostadsgård på Timmervägen. En boendesocial utvecklare projektanställdes av bolaget för att tillsammans med barnen på gården primärt och i nästa steg även tillsammans med övriga hyresgäster genomföra ett demokratiprojekt där den gemensamma gården skulle förändras. Ett av flera mål var att skapa nya kommunikationsvägar och mötesplatser i syfte att förbättra kontakten med och mellan de boende och genom detta nå ökad boendesamverkan i ett område med blandat nationellt ursprung. Inflytande vid nyproduktion Under hösten färdigställdes trygghetsboendet vid kvarteret Fältspaten. Lokalernas utformning och möblering var ett resultat av tidiga kontakter med de blivande hyresgästerna. Det framgick tidigt att hyresgästerna ville ha förutsättningar för gemensamma aktiviteter och möjlighet till friskvård. Med ledning av önskemålen ändrades delvis den slutliga utformningen av husen. Ett exempel är det gym som iordningställdes och nu används flitigt. Boendet bemannas också av bolagets egna trygghetsvärdar under angivna tider som stöd för de boende på olika sätt. Den verksamhet och gemenskap som redan efter ett par månader skapats överträffar alla förväntningar. Ett liknande arbetssätt tillämpas inför Aspöprojektet som nu påbörjats. Tillsammans med de verksamma föreningarna på gården tas värdefulla kunskaper tillvara dels inom ramen för nybyggnationen av bostadsområdet men också för att vidareutveckla Aspö gård i sin helhet. Målsättningen är att utveckla Aspö gård till ett rekreationsområde med olika aktiviteter. Särskilda fokusgrupper har också bildats med personer som anmält sitt intresse för att vara med och tillföra idéer. SABOs Bopris Bolaget tilldelades SABOs Bopris med motiveringen: Skövdebostäders tävlingsbidrag har en tydlig koppling till tävlingens huvudkriterium, om sociala mervärden som skapats i samband med renovering och upprustning av utemiljöer. Satsningen på friskvård har använts på ett kreativt sätt för att förbättra kontakter och sociala sammanhang i de tre fastigheterna på Henriksbergsgatan. Personalens lyhörda arbetssätt framstår som en viktig framgångsfaktor. Bolaget har parallellt med de omfattande stambytena och renoveringarna 1 årsredovisning

11 För att fira SABOs Bopris anordnade Skövdebostäder gårdsfest med hyresgästerna på Henriksbergsgatan. FOTO: MIKAEL LJUNGSTRÖM som startade för drygt tio år sedan löpande fört en nära dialog med hyresgäster om arbetena, men också i samråd förnyat de gemensamma utemiljöerna efterhand. Ett exempel är Henriksbergsgatan där en arbetsgrupp med representanter för hyresgäster och Skövdebostäder varit med och utarbetat förslag på gemensamma lokaler och utemiljöer med bland annat ett utegym. Idéer som alla förverkligats och kopplats till friskvård och hälsa. Resultatet är en större gemenskap mellan de boende i husen, nu när man bland annat kan träffas och träna tillsammans. årsredovisning 11

12 förvaltningsberättelse Kunder och marknad under rådde en fortsatt stor efterfrågan på bostäder i Skövde. Exempelvis var kontrakt skrivna med samtliga hyresgäster till de nyproducerade 78 trygghetsbostäderna i Fältspaten, redan nio månader före första inflyttning. Unikt trygghetsboende För trygghetsboendet gäller att minst en av kontraktsinnehavarna i lägenheten ska ha fyllt 7 senast på tillträdesdagen. Framgångsfaktorerna för den lyckade uthyrningen är flera. Förutom att det i grunden finns en efterfrågan för denna typ av bostäder har Fältspaten ett perfekt läge i staden i anslutning till stora såväl villa som hyreslägenhetsområden, där många av hyresgästerna bott tidigare. Fältspaten ligger samtidigt nära centrum och med mycket service nära boendet. Husens utformning i sig, med väl avvägda ettor, tvåor och treor de flesta med milsvid utsikt samt många gemensamhetsutrymmen och takterasser har också bidragit till framgången. Tillsammans med acceptabla hyror och en väl avvägd marknadsföring, som inkluderade ett nära samarbete med bland annat mäklare samt flytt och städfirmor, gjorde att många blev intresserade. Hyresgästerna i det nya boendet varierar från 7 och upp till en bit över 9 år med en genomsnittsålder på cirka 8 år. Huset uppmärksammades vid färdigställandet som landets största flerbostadshus i passivhusteknik. De boende däremot lever i högsta grad upp till parollen Tryggt, bekvämt och aktivt! som användes i marknadsföringen. Och hyresgästerna var dessutom aktiva redan långt före första inflyttning. Genom att uthyrningen blev klar så pass tidigt kunde Skövdebostäder också involvera de nya kunderna i fokusgrupper som var med och påverkade den slutliga utformningen av Fältspatens gemensamma utrymmen och resurser. Och efter inflyttning har engagemanget fortsatt genom en mängd hyresgäststyrda aktiviteter inom friskvård, kultur och olika former av sociala aktiviteter. Det händer ständigt nya spännande saker i huset. PÅVERKAN PÅ BOSTADSMARKNADEN Hur påverkas då bostadsmarknaden i kommunen av att Skövdebostäder under färdigställt lägenheter endast för 7plussare? Av allt att döma mycket positivt över ett betydligt bredare åldersspektrum än så. Bolagets erfarenheter från tidigare liknande projekt, till exempel seniorboendet Gamla skolan, visar att fler unga får hyreslägenheter hos Skövdebostäder eftersom de äldres flytt från lägenheter och villor genererar flyttkedjor. Bara bygget av Fältspaten innebar att ett fyrtiotal villor i Skövde frigjordes för försäljning. Främst då till barnfamiljer enligt mäklare som Skövdebostäder samarbetat med i projektet. Även om trycket efter fler bostäder är fortsatt högt i Skövde ligger bolagets planerade nyproduktion för de kommande åren väl i linje med vad som kan förväntas möjligt att hyra ut. Omflyttningar Under ökade omflyttningen i det reguljära beståndet till 16,2 (14,1) % vilket motsvarar att 622 (532) lägenheter fått nya hyresgäster. Av dem gjordes 157 (127) omflyttningar inom det egna beståndet. Omflyttningen i studentlägenheterna låg väldigt nära föregående år med 48,3 (48,6) %. Nöjda kunder Resultaten från års NKI undersökning (Nöjd KundIndex) bland studenthyresgästerna visar att Skövdebostäder med ett index på 4,2 (4,2) inte bara befäster sin position i den absoluta toppen bland medelstora och stora studentbostadsföretag i Sverige. Vi förbättrar samtidigt vårt resultat inom undersökningens mätområden Bostadsområdet, Service och information, Helhetsattityd till boendet och Gemensamma utrymmen. De återstående mätområdena, Helhetsattityd till hyresvärden och Bostaden, ligger kvar på relativt höga nivåer. Undersökningen genomfördes under våren av CMA och har gått ut till totalt cirka 14 studenter i landet varav Skövdebostäders hyresgäster utgör cirka 87. Kundmätningen Nöjd Hyresgäst Bostad genomfördes av Scandinfo i det reguljära bostadsbeståndet i augusti Procent ,9% 15 Omflyttningar 14,1% 14,9% 14,1% 16,2% Uthyrningssituationen Antal Lediga lgh 31/ Kr/m 2 Genomsnittlig hyresnivå Hyresbortfall outhyrda objekt 12 årsredovisning Kkr Hyresförluster obetalda hyror Kkr Antal 5 Avhysningar

13 De nyinflyttade hyresgästerna på kvarteret Fältspaten trivs bra i sitt nya boende. FOTO: MIKAEL LJUNGSTRÖM & ANDRÉAS SPANGENBERG september. Med nio av tio nöjda kunder befäster Skövdebostäder sin sedan tidigare starka ställning som ett av de absolut mest uppskattade bostadsföretagen bland de cirka 8 bolag som Scandinfo Omflyttningar undersöker. Även i denna undersökning Procent ses 25flera individuella förbättringar inom särskilda fokusområden som bolaget arbetat intensivt 2 med. 15,9% 16,2% Samtidigt 14,1% 14,9% 15 som trenden 14,1% i samhället i övrigt pekar på att allt färre vill delta i 1 undersökningar uppvisar Skövdebostäders kundenkäter tydliga trender av ökat deltagande. Från 44 till 55 % bland studenterna och från 52 till 57 % i de reguljära undersökningarna. Enligt såväl Uthyrningssituationen CMA som Scandinfo visar detta att Skövdebostäders 1 hyresgäster ser att det lönar Antal Lediga lgh 31/12 sig att använda det inflytande i boendet 8 som enkäterna utgör och att de upplever att 6detta verkligen leder till ytterligare förbättringar i deras boende. 4 Kr/m 2 Genomsnittlig hyresnivå Kkr 1 Hyresbortfall outhyrda objekt Hyresförluster obetalda hyror Kkr Antal 5 Avhysningar årsredovisning 13

14 förvaltningsberättelse Miljö ab skövdebostäder är miljöcertifierade enligt ISO 141. Miljöpolicy Bolaget ska i all verksamhet bidra till utvecklingen av ett bärkraftigt och kretsloppsanpassat samhälle för att långsiktigt skapa en sund och vacker boendemiljö för nuvarande och framtida kunder. Detta sker genom att bolaget följer nedanstående punkter: Vi ska bidra till ett hållbart samhälle och vara ett föredöme i miljöfrågor Vi ska åstadkomma ständiga miljöförbättringar i samspel med kunder och övriga samarbetspartners. Vi ska minimera vår negativa miljöpåverkan genom att förebygga och reducera föroreningar och prioritera goda miljöval. Vi ska med god marginal följa lagar och andra krav inom miljöområdet. Vi ska hushålla med jordens resurser samt värna den biologiska mångfalden. Vi ska utbilda, stimulera och informera medarbetare och kunder till engagemang, ansvar och delaktighet i miljöarbetet. I processen kring miljörelaterade frågor har miljöaspekter identifierats och mål är satta för de mest betydande källsortering/avfall, koldioxidutsläpp, förbrukning av el, värme och vatten samt miljö och hälsoskadliga kemikalier. Målen är mätbara och det finns tydliga handlingsplaner för att nå upp till dessa, varvid ständig förbättring kan säker ställas. Avfall 1 "Avfallsmängderna till deponi och förbränning ska inte öka jämfört års nivå Källsortering av avfall från Skövdebostäders hyresgäster ska öka till 85 % Mängden avfall till deponi har ökat från,34 kg/lägenhet/år till 1,1 kg/lägenhet/ år och mängden avfall till förbränning har ökat med knappt 3 %. Andelen hyresgäster som uppger att de källsorterar sitt avfall har minskat med 4 % till 81 %. Sortering och insamling av matavfall infördes i slutet av för cirka 15 % av Skövdebostäders hyresgäster. Under 215, när systemet är infört fullt ut, räknar vi med att mängden brännbart hushållsavfall kommer att minska avsevärt. Stora informationsinsatser från AÖS och Skövdebostäder leder förhoppningsvis till att källsorteringen ökar. 1,1 (,34) kg/lägenhet/år avfall till deponi 277 (269) kg/lägenhet/år brännbart hushållsavfall 81 (84) % uppger att de källsorterar sitt avfall Koldioxidutsläpp uppvärmning och transporter 2 Vi ska minska nettomängden av koldioxidutsläpp jämfört års nivå Koldioxidutsläpp från tjänsteresor och interna transporter ska minska med 3 % jämfört med Nettoutsläppen av koldioxid från uppvärmning och transporter har minskat markant. Skövde Värmeverk förbrukade 1,4 % olja i sin bränslemix, jämfört med 1,7 % året innan. Detta tillsammans med att var ett varmare år än normalt medförde att våra koldioxidutsläpp från uppvärmning minskade till en rekordlåg nivå,52 kg/m2 vägd yta jämfört med 4,47 kg året innan. Koldioxidutsläppen från våra transporter har minskat med nästan 6 %. Vi har köpt mer fordonsgas och mer diesel med inblandning av tallolja under. Transporter 62,6 (66,4) ton CO 2 Uppvärmning 16,8 (1 352) ton CO 2 totalt Totalt 223,4 (1 418,4) ton CO 2 Kemikalier 3 Antalet miljö- och hälsoskadliga kemikalier i Skövdebostäders hela förvaltning ska minska jämfört års nivå Jämfört med har antalet kemiska produkter med farokod minskat från 12 st till 62. Antalet farokoder minskade också, från 156 st till 79 varav: 24 (14) hälsoskadliga 5 (16) miljöfarliga 11 (3 ) frätande 1 () explosiva 38 (121) irriterande för hälsan eller brandfarliga Förbrukning el, fjärrvärme och vatten 4 Energiförbrukningen (A-temp) i våra områden ska sänkas med 2 % till 216 jämfört med 27 Energiförbrukningen har minskat från 145,5 kwh/a temp år 27 till 124,8 kwh år en minskning med 14,2 %. 1. Avfall till förbränning/lgh/år Kg avfall 3 29 Ton koldioxid Nettoutsläpp koldioxid Transporter Uppvärmning med fjärrvärme Antal Kemikalier Mål Mål Mål årsredovisning kwh/m , El Mwh/m 2,15, Fjärrvärme M 3 /m 2 1,55 1,53 4. Vatten

15 "AB Skövdebostäder är miljöcertifierade enligt ISO 141" EL Den totala förbrukningen av el ökade med 1. Avfall 3 %. Förbrukningen till förbränning/lgh/år per kvadratmeter ökade med 1,4 %. Den ökade elför Kg avfall 3 brukningen beror på ökad användning av värmepumpar 29 till fördel för en minskad fjärrvärmeförbrukning ,89 (6,69) GWh ,48 (22,16) kwh/m² 277 Mål 269 Ton koldioxid Nettoutsläpp koldioxid Transporter Uppvärmning med fjärrvärme 1418 Mål Antal Kemikalier Mål 26 FJÄRRVÄRME Den 25 totala mängden av köpt fjärrvärme har minskat totalt under ,9 (48,9) MWh,12 (,137) MWh/m² 4. El kwh/m 2 36 VATTEN 33,9 34 Vattenförbrukningen 32 ska minska till 1,48 m3/m2 vägd yta till år Den 28 totala vattenförbrukningen minskade under. 26,5 26 Mål 24 23,16 22,16 22, ( ) m3 22 1,4 (1,43) m3/m2 21 Mwh/m 2,15,149,145,14,135,13,125,12 4. Fjärrvärme,143,142,137,12 Mål M 3 /m 2 1,55 1,5 1,45 1,4 1,53 4. Vatten 1,49 1,44 1,43 1,4 Mål 2,115 1,35 kwh/a-temp/år Avfall till förbränning/lgh/år Kg avfall ,9 4. A-temp 134, 131,7 126,7 124,8 Mål 282 El 277 (exkl hyresgäster 277 Ryd) 274 Fjärrvärme (normalårskorrigerad) Mål Nettoutsläpp koldioxid 3. Kemikalier Avfall Ton koldioxid Antal Hyresgäster som källsorterar 81 % 84 % 85 % 86 % 85 % Transporter 12 Avfall till deponi /lgh/ år 1,1 kg,3 kg 3, kg 4,8 kg 3,9 kg Uppvärmning 12 Avfall till förbränning med fjärrvärme /lgh/ år kg 269 kg 277 kg 266 kg 282 Mål kg Koldioxidutsläpp (ton CO²) Fjärrvärmeuppvärmning Mål 16,8 1352, 143, 1351, , 6 Interna transporter 62,6 66,4 76,3 81,8 17,7 Summa 223, ,4 156,3 1432,8 2397, kwh/m , ,5 4. El Mål Mwh/m2,15,149,145,14,135,13 4. Fjärrvärme,143,142,137 Mål M3/m2 1,55 1,5 1,45 1,53 4. Vatten 1,49 1,44 1,43 Mål ,16 22,16 22,48,125,12,12 1,4 1,4 2,115 1,35 kwh/a-temp/år 15 14,9 4. A-temp 134, 131,7 126,7 årsredovisning 15

16 förvaltningsberättelse Ekonomi och finans LIKVIDITET Bolagets likviditet var vid årsskiftet mycket god. Orsaken är den nyupplåning som skedde i slutet av december månad då en ny långfristig kredit upphandlades och löste bort det byggnadskreditiv som använts i samband med nyproduktionerna av Käpplunda park och Fältspaten. Likviditeten beräknas användas för projektet Aspö och eventuell ytterligare nypplåning kan bli aktuellt först under senare delen av hösten 215. Kassaflödet från verksamheten för 215 beräknas uppgå till cirka 145 Mkr och bruttoinvesteringar i fastigheter beräknas uppgå till cirka 19 Mkr. SKULDPORTFÖLJ OCH SÄKERHETER Finanspolicyn utgör ett övergripande ramverk som reglerar och styr den finansiella hanteringen inom bolaget. Verksamheten karakteriseras av långsiktighet både när det gäller den operativa verksamheten och hanteringen av de finansiella risker som uppstår i bolaget. Genom en riskhantering som baseras på långsiktighet och minimering av finansiell risk kan sunda finanser och bostäder till rimliga kostnader säkerställas. Detta är viktigt med tanke på att bolaget är i en fas med mycket nyproduktion. Bolagets målsättning är att minimera räntekostnaderna över tid med beaktande av att risken ska minimeras. Detta för att skapa långsiktigt stabila räntekostnader för att därigenom minska risken samt underlätta kalkylering av löpande projekt. Kapitalbehovet ska säkerställas genom god framförhållning och genom ett aktivt upplåningsförfarande. Under hösten genomfördes två upphandlingar om vardera 2 Mkr. I och med upphandlingarna förlängdes den totala kapitalbindningstiden. Låneportföljen uppgår till 8 Mkr (7 Mkr) och volymen derivatinstrument i form av ränteswappar med olika löptider, uppgår till 62 % (79 %) av lånevolymen. Med hjälp av räntederivat erhålls möjligheten att optimera bolagets räntekostnader. Dessutom kan bolaget på ett flexibelt sätt förändra räntebindningen för att uppnå vald risknivå. Den genomsnittliga nominella räntan uppgick per den 31 december till 2,38 (3,24) % och den genomsnittliga kapitalbindningstiden var 1,3 (1,46) år. Bolaget arbetar med pantbrev i befintliga fastigheter som säkerhet och har inga krediter med kommunal borgen som säkerhet. På sid 26, not 19, finns säkringsredovisningen med de ingångna swapavtalen. Det rörliga benet löper för samtliga avtal med STIBOR 9 dagar. FASTIGHETSVÄRDERING Flera begrepp används för att ange en fastighets värde, bland annat marknadsvärde, avkastningsvärde, taxeringsvärde och bokfört värde. Marknadsvärde är det pris som fastigheten sannolikt skulle betinga vid en försäljning på den öppna marknaden. Avkastningsvärdet uppkommer genom att en tänkt ägares avkastningskrav appliceras på överskottet i dennes förvaltning. Taxeringsvärdet ska motsvara 75 procent av marknadsvärdet per en värdetidpunkt som ligger ungefär två år tillbaks i tiden. Bokfört värde är det värde en fastighet tas upp till i den egna balansräkningen och kan avvika mycket kraftigt från såväl marknads som taxeringsvärde. VÄRDERINGSMETODER De vanligaste metoderna för att komma fram till ett marknadsvärde är ortspris, avkastnings eller kassaflödesvärdering. MARKNADSVÄRDERING En marknadsvärdering av bolagets fastigheter har utförts av NAI/Svefa med värdetidpunkt 31 december. Värderingen av fastigheterna har gjorts utifrån avkastningsmetod och ortsprismetod. Värderingen är utförd med stöd av analysverktyget Datscha. Marknadsvärdet på bolagets fastigheter inkluderande den nyproducerade fastigheten Fältspaten 1,sammanlagt 45 (45) st uppgår enligt värderingen per den 31 december till (3 311) Mkr. I värderingen ingår inte fastigheterna Tyr 3 och Skövde 4:141, Aspö. Dessa betraktas som projektfastigheter. Tyr 3 färdigställs 1 april 215 och Skövde 4:141, Aspö färdigställs under HYRESFÖRHANDLINGAR I december träffades ett tvåårsavtal om nya hyror dels från och med 1 april dels från och med 1 januari för bostäder. Hyresförändringarna var Portföljdata per den 31 dec Bruttoskuld (exkl checkkredit) 8 mkr 7 mkr 7 mkr Derivatvolym (% av skuld) 62 % 79 % 79 % Ränta (nominell) 2,38 % 3,24 % 3,17 % Nominell räntekostnad (12 mån) Räntebindningstid (år) 2,36 3,32 4,27 Räntebindning (< 1år) 45 % 43 % 21 % Kapitalbindningstid (år) 1,3 1,46 1,17 Kommunal borgen 16 årsredovisning

17 differentierade och varierade vid båda tillfällena mellan noll och fyra procent i bolagets olika områden. Den genomsnittliga höjningen för bostäder var 1,55 % för. Bolaget och Hyresgästföreningen träffade i december avtal om en genomsnittlig hyreshöjning på 1, % från och med den 1 januari 215. Förhandlingen resulterade i en differentierad hyresförändring på mellan och 1,5 % för bostäder och lokaler i de olika fastigheterna. Garage och p platshyrorna höjdes i de allra flesta fall med 1 kronor per månad. Bolagets fortsatta arbete med differentieringar är för att skapa hyresnivåer som på bästa möjliga sätt motsvarar kundernas värderingar. Hänsyn tas då exempelvis till bostädernas standard, läge och efterfrågan. Särskilda förhandlingar med Skövdestudenternas Bostadsråd skedde redan under maj månad och utmynnade i en hyreshöjning för studentbostäder, med mellan kr/månad från och med 1 augusti, beroende på antal rum och om hushållsel ingår eller inte. ELHANDEL Bolaget köper el via mäklare direkt på Antal anställda elbörsen (Nordpool). Antal 85 FÖRSÄKRINGAR Bolagets fastigheter är fullvärdesförsäk 76 rade 75 i Länsförsäkringar Skaraborg Procent 7, 6, 5, 4, Miljövärd Gustaf Bobeck och kvartersvärd Ida Karlsson på Käpplunda park. FOTO: JOSEFINE AHRLING Sjukfrånvaro Utbildningsdagar/anställd förvaltningsberättelse Korttidsfrånvaro 6,6 4,93 Personal 3,62 Långtidsfrånvaro 3,82 Antal 5, 4,33 4,47 4, 3,78 3,4 3,5 3,11 3, Mål 3, 2,64 2, minskat till 1,88 (2,16) %. Frisknärvaron (andelen medarbetare med max fyra sjukdagar 2, 1, har den totala sjukfrånvaron minskat till 2,64 (3,82) %, medan korttidsfrånvaron per år) har ökat till 83 (71) %. 1, 6,, Kronor Låneskuld/m 2 vägd yta ,5 5, 4,5 4, 3,5 3, Antal 85 5, Antal anställda 5, , ,24 Procent 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6,6 Sjukfrånvaro 4,93 3,62 Korttidsfrånvaro Långtidsfrånvaro 3,82 2,64 Antal 5, 4, 3, 2, 1, Utbildnings 4,33 3,4 3, ,, Kronor 275 Låneskuld/m 2 vägd yta ,5 5,19 5,45 årsredovisning 17

18 förvaltningsberättelse Vinstdisposition FÖRSLAG TILL DISPOSITION 215 Styrelsen och verkställande direktören föreslår 215 års årsstämma att av de disponibla vinstmedlen, kronor :98, kronor : (2:62 kr/aktie) utdelas till aktieägarna, kronor 1 : avsättes till reservfonden för framtida underhåll, kronor :98 balanseras i ny räkning. Utdelningen utbetalas efter årsstämma 215. STYRELSENS YTTRANDE TILL FÖRESLAGEN VINSTUTDELNING Den föreslagna vinstutdelningen påverkar inte bolagets soliditet nämnvärt. Soliditeten är mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. Föreslagen vinstutdelning uppgår till 2,62 % av aktiekapitalet, vilket är lika med det värde överföringstak som regleras i 3, lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Räntesatsen ska utgöras av den genomsnittliga statslåneräntan, vilken är 1,62 % för, med tillägg av en procentenhet. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna kapitalöverföringen, lämnat koncernbidrag och utdelning ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan härmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i abl 17 kap, 3, 2 3 st. RESULTAT Resultatet av bo la gets verk sam het under år samt dess ställning vid årets slut framgår av re sul tat och balansräkningar jämte kas sa flö de sana lys, se sid 19 och framåt. SKÖVDE DEN 5 MARS 215 ANDERS LINDBERG, ORDF ÅKE JÖNSSON, V ORDF DAN SANDÉN, VD SARA WENNERHOLM BLOMQVIST ORVAR ERIKSSON GÖTE CARLING ELISABET ERIKSSON BERNT BLOMGREN STEFAN GRANBERG ARBETSTAGARREPRESENTANT LENA CHRISTERSSON ARBETSTAGARREPRESENTANT Min revisionsberättelse be träffan de denna årsredovisning har avgivits den 6 mars 215. PER ERIK RENSTRÖM AUKTORISERAD REVISOR 18 årsredovisning

19 FÖR VERKSAMHETSÅRET 1 JANUARI 31 DECEMBER (KKR) Resultaträkning Nettoomsättning Not Hyresintäkter Övriga förvaltningsintäkter Summa nettoomsättning Fastighetskostnader Not Underhållskostnader Driftskostnader Fastighetsskatt Avskrivningar Summa fastighetskostnader Bruttoresultat Centrala administrationskost na der Rörelseresultat 5, 6, Finansiella intäkter och kostnader Not Ränteintäkter och liknande resultatposter 6 15 Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Lämnat koncernbidrag Avsatt till periodiseringsfond Förändring överavskrivningar Summa bokslutsdispositioner Resultat före skatt Uppskjuten skatt på temporär skillnad byggnad Aktuell skatt ÅRETS VINST årsredovisning 19

20 PER DEN 31 DECEMBER (KKR) Balansräkning / Tillgångar An lägg nings till gång ar Not Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för datorprogram Materiella an lägg nings till gång ar Byggnader, mark och markanläggningar Inventarier och förbättringsutgifter på annans fastighet Pågående ny- och ombyggnader Finansiella an lägg nings till gång ar Fordran på moderbolag Andra lång fris ti ga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Not Kortfristiga ford ring ar Hyres- och kundfordring ar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank (beviljad kredit 25 /25 ) Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR årsredovisning

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning Not 1 6 901

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Resultaträkning 2013-12-31 2012-12-31 Nettoomsättning Not 1 8 132

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm Bokslut för BRF Morkullan 2003-01-01-2003-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 03-01 - 03-12 01-09 -02-12 Nettoomsättning Not 1 8 277 115 11 221 143 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 206 588-5 506 617 Planerat

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

inledning förvaltningsberättelse siffror 03 ÅRET I KORTHET 04 VD HAR ORDET

inledning förvaltningsberättelse siffror 03 ÅRET I KORTHET 04 VD HAR ORDET årsredovisning inledning 3 ÅRET I KORTHET 4 VD HAR ORDET förvaltningsberättelse 6 STYRELSE 7 BYGGVERKSAMHET OCH FASTIGHETSUNDERHÅLL 8 KUNDER OCH MARKNAD 1 MILJÖ 12 EKONOMI OCH FINANS 13 PERSONAL 14 VINSTDISPOSITION

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

Smedby Affärsfastighet AB

Smedby Affärsfastighet AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighet AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Årsredovisning. Brf Mälarglimt

Årsredovisning. Brf Mälarglimt Årsredovisning för Brf Mälarglimt Räkenskapsåret 2010 Brf Mälarglimt 1(9) Styrelsen för Brf Mälarglimt får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Fastighet Raderkniven

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

BRF S:t Michael 25 i Visby

BRF S:t Michael 25 i Visby Årsredovisning för BRF S:t Michael 25 i Visby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i BRF S:t Michael 25 i Visby intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret Årsredovisning för Brf Geten 25 Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Ny Rubrik Ny Rubrik 2 , Geten 5(14) Resultaträkning Belopp i kr Not 2010-01-01-2009-01-01- 2010-12-31 2009-12-31 Nettoomsättning 1 13

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FISKARUDDEN. org.nr

ÅRSREDOVISNING BRF FISKARUDDEN. org.nr ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 BRF FISKARUDDEN org.nr 769611-1074 BRF Fiskarudden Org nr 769611-1074 Styrelsen för BRF Fiskarudden i Lidingö med organisationsnummer 769611-1074 får härmed avge redovisning

Läs mer

NOTER Kkr Not

NOTER Kkr Not 1 Omsättning Hyresintäkter Bostäder 118 882 117 159 Lokaler 124 066 118 323 Bilplatser 1 341 578 Avgår outhyrda objekt Bostäder -130-95 Lokaler -2 819-1 450 Bilplatser -22-21 Avgår rabatter mm -4 075-2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...

Innehåll. Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport... ÅRSREDOVISNING 2013 Träbiten 2 Innehåll Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...11 2 Lena Drangel, Roland Kärrman,

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Gillret Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. BRF S:t Olof

Årsredovisning. BRF S:t Olof Årsredovisning för BRF S:t Olof Räkenskapsåret 2011 BRF S:t Olof 1(9) Styrelsen för BRF S:t Olof får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Brf S:t Olof Organisations

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning: , Årsredovisning för BRF Gondolen Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB 2014-02-18 ÅRSREDOVISNING 2013 Byggherrarna Sverige AB Org. nr. 556093-6071 Byggherrarna Sverige AB Drottninggatan 33, 2 tr, 111 51 Stockholm Tel : 08-23 32 40 www.byggherre.se kansli@byggherre.se facebook.com/byggherrarna

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28 Årsredovisning för Brf Kocksgatan 28 769603-7709 Räkenskapsåret 2015 1 (12) Styrelsen för Brf Kocksgatan 28 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Verksamheten Information

Läs mer

Innehåll Förvaltningsberättelse Resultaträkning...5 Balansräkning Noter Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...

Innehåll Förvaltningsberättelse Resultaträkning...5 Balansräkning Noter Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport... ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...11 2 Roland Kärrman, Christer Bergfors, Roland

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hilltorp Södra 1

Årsredovisning. Brf Hilltorp Södra 1 Årsredovisning för Brf Hilltorp Södra 1 Räkenskapsåret 2007 Brf Hilltorp Södra 1 1(8) Brf Hilltorp Södra 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Styrelsen för Brf Hilltorp Södra 1 får

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING 4(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Verksamhetens intäkter Årsavgifter och hyror 5 319 172 5 085 591 Övriga verksamhetsintäkter 109 617 65 186 Summa verksamhetens intäkter Not 1 5 428 789 5 150 777 Fastighetskostnader

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer