Landfakta

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2015-04-08. Landfakta"

Transkript

1 Promemoria Singapore Landfakta Officiellt namn: Republiken Singapore Huvudstad: Singapore Landyta: 716 km² (huvudö samt 62 mindre öar) Folkmängd: Total folkmängd: 5,5 miljoner. (3,8 miljoner är singaporianska medborgare eller permanent bosatta utländska medborgare) (2014). Befolkning: kineser (74,2%), malajer (13,3%), indier (9,2 %), övriga (3,3 %) Befolkningstillväxt: 1,3 % (2014), 1,6 % (2013), 2,5 % (2012) Modersmål: Fyra officiella språk: malajiska, mandarin, engelska och tamil. Affärs- och administrationsspråk är engelska. Religion: buddhism, kristendom, islam, taoism och hinduism Statsskick: Republik Statschef: President Dr Tony Tan (2011) Regeringschef: Premiärminister Lee Hsien Loong (2004) Utrikesminister: K. Shanmugam (2011) Senaste allmänna parlamentsval: 7 maj 2011 Största politiska parti: Regeringspartiet People's Action Party (PAP). PAP har 80 av 87 valbara mandat i parlamentet. (Singapore har majoritetsval) Oppositionspartier: Workers Party (sju valbara mandat) i parlamentet. Ytterligare fem partier ställde upp i senaste valet utan att vinna någon plats i parlamentet. Valuta: Singapore dollar (SGD) Växelkurs: SGD 1 = ca SEK 6,2 (april 2015) BNP: SGD 390 MD (2014) BNP/capita: SGD 71,318 (2014) BNP-tillväxt: +3,1 % (2014), +4,4 (2013), +1,9 % (2012) Budgetbalans: SGD +4,15 MD (2014), SGD +3,9 MD (2013), +2,4 MD (2012) Inflation: -0,4 % (2014) Arbetslöshet: 2,0 % 2014, 1,8 % 2013 Sysselsättning: 3,6 miljoner (2014) Exporttillväxt: 1,1 % (2014), 0,6 % (2013), -0,9 % (2012) Viktigaste exportprodukter: Elektronik, petrokemiska produkter, läkemedel och konsumtionsvaror Övriga viktiga näringar: Finanssektorn, transporter och turism Importtillväxt: -0,6 % (2014), 1,6 % (2013), 3,2 % (2012). Viktigaste importprodukter: Elektronik, petrokemiska produkter, industri-maskiner, livsmedel, motorfordon, järn och stål Största handelspartners: Kina, Malaysia, EU, Kina, Indonesien, USA, Sydkorea och Japan

2 Svensk export: SEK 5,8 MD 2014 (SEK 6,1 MD 2013, SEK 8,6 MD 2012). Svensk import: SEK 1,9 MD 2014 (SEK 0,4 MD 2013 SEK 0,6 MD 2012). 1. Historisk bakgrund Singapore är ett ungt migrantland som sattes på världskartan av Sir Stamford Raffles år Därpå följde brittiskt kolonialstyre under 140 år, med undantag för då Singapore var ockuperat av Japan. Landet fick ett omfattande självstyre år 1959 (i allt utom utrikes- och försvarspolitik) och blev, efter en kortvarig och föga framgångsrik federation med Malaysia under , en självständig republik År 2015 firar Singapore 50-årsjubileum, nationaldagsfirandet 9 augusti kommer därmed att bli än mer spektakulärt än tidigare. Landsfadern Lee Kuan Yews bortgång i mars 2015 är en stor sorg för nationen. Singapore har under sina snart 50 år omvandlats från ett fattigt land till en av världens rikaste stater med moderna industrier samt till ett viktigt regionalt finans- och logistikcentrum. 2. Inrikespolitik Det inrikespolitiska läget i Singapore är stabilt. Landet har allt sedan självständigheten styrts av ett och samma parti: People's Action Party (PAP). Partiet är tydligt marknadsorienterat med inslag av statlig styrning och kontroll. Det är obligatoriskt att rösta och val till parlamentet ska äga rum vart femte år. Valsystemet bygger enligt brittisk modell på majoritetsval. Singapore har en kombination av en- och flermansvalkretsar. Nästa val skall ske senast 1 januari 2017 och kan utlysas med tre månaders varsel. Parlamentet kan upplösas innan dess 5 åriga mandatperiod har kommit till sitt slut och val utlysas. Beslut att upplösa parlamentet tas av presidenten efter samråd med premiärministern. I senaste valet i maj 2011 fick regeringspartiet PAP 60 % av rösterna. Partiet gynnas av valsystemet med majoritetsval, och PAP erhöll 81 av 87 valbara platser i parlamentet. Partiet har dock en nedåtgående trend. Jämfört med valet 2006 tappade PAP röster (över sex procent), bl.a. förlorade utrikesministern sin plats i parlamentet och tvingades därför lämna regeringen. Vid valet 2006 förlorade PAP ca 5 % av rösterna jämfört med valet Sex olika oppositionspartier ställde upp i valet 2011, men endast ett parti (Workers Party) lyckades komma in i parlamentet och fick sex platser. Aldrig tidigare i Singapores historia har oppositionen lyckats vinna så många mandat. Två fyllnadsval (enmansvalkretsar) har hållits sedan valet 2011 (maj 2012 och januari 2013), och i båda fallen har valen vunnits av Workers Party. Singapores president har huvudsakligen ceremoniella funktioner, men har även vetorätt i vissa centrala frågor. Dr Tony Tan är landets president sedan september Han vann presidentvalet med knapp marginal efter en intensiv och öppen valkampanj där fyra kandidater ställde upp. Tidigare har regeringen utnämnt presidenten utan att väljarna fått möjlighet att säga sin mening. Lee Hsien Loong från PAP är Singapores premiärminister (PM) sedan Han är son till Singapores landsfader Lee Kuan Yew. PM Lee fortsätter huvudsakligen på den av företrädarna inslagna vägen, men är mer positiv till att öppna upp det singaporianska samhället.

3 Lee Kuan Yew, Singapores första premiärminister, avled den 23 mars 2015 efter en tids sjukdom. Han blev 91 år. Lee tillträdde posten som premiärminister år 1959 och behöll denna position under mer än 30 år. Han föddes under en tid då Singapore fortfarande var en brittisk koloni och upplevde även åren av japansk ockupation under andra världskriget. Dessa erfarenheter och hans insikt om Singapores brist på egna naturtillgångar fick honom att inta en ledande roll vid bildandet av People s Action Party (PAP), ett parti som än idag styr Singapore. Det var mot bakgrund av detta och under Lees ledning som Singapore bildade en koalition med Malaysia 1963, samt splittrades från detsamma Med sin politiska begåvning och med sin kombination av marknadsekonomi och förhållandevis strama kontroll över medier och opposition har han transformerat Singapore från ett fattigt och geografiskt sett utsatt land till den starka ekonomi som landet idag är. Lee Kuan Yew lämnade premiärministerposten Han innehade därefter titeln som Senior Minister t.o.m. 2004, följt av Minister Mentor t.o.m. 2011, då han formellt lämnade regeringen Den politiska debatten i Singapore handlar till stor del om olika typer av plånboksfrågor och mindre om övergripande ideologiska frågor. Regeringen kan uppvisa en hög levnadsstandard i landet samt en i grunden god ekonomi. Men det finns missnöje mot bl.a. de mycket stora inkomstklyftorna samt de allt högre kostnaderna för bostad och kommunikationer. Vidare riktas kritik mot vad många uppfattar vara en för stor invandring av utländsk arbetskraft. En stor utmaning för Singapore är den låga nativiteten. Att främja en singaporiansk nationalkänsla hos medborgarna utan att undertrycka de olika befolkningsgruppernas kulturella och religiösa särprägel är fortsatt en högt prioriterad fråga. Efter konflikter i början av 1960-talet mellan olika etniska och religiösa grupper har social och religiös harmoni varit en ledstjärna för landet. I Singapore används stränga straffpåföljder. Spöstraff är vanligt förekommande. Dödsstraff utdöms och är även i princip obligatoriskt för en rad brott, inkl. narkotikabrott. En lagändring som medger möjlighet att omvandla dödsstraffet under vissa omständigheter i mord- och narkotikabrottsfall trädde i kraft 1 januari Antalet verkställda dödsstraff har minskat under senare år, dock genomfördes två avrättningar under sommaren Singapore rankas som världens dyraste stad 2014, enligt Economist Intelligence Unit (EIU). Orsakerna till det höga kostnadsläget för invånarna uppges bl.a. vara landets starka valuta och snabbt stigande priser på boende, el och vatten. 3. Utrikespolitik Singapore bedriver en aktiv utrikespolitik, både bilateralt och multilateralt. Singapores långa tradition av frihandel och nära samarbete med länderna i regionen har haft en stor betydelse för landets framgångsrika utveckling. Medlemskapet i ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) är en viktig hörnsten i Singapores utrikespolitik. Samarbetet syftar bl.a. till att främja en politisk, ekonomisk och kulturell sammanhållning, som även bidrar till att politiska motsättningar mellan medlemsstaterna kan hållas under kontroll. Singapore är också medlem i bl.a. WTO samt i Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) som har ett permanent sekretariat i landet. Singapore och övriga ASEAN-länder går en balansgång mellan Kinas och USA:s ekonomiska och politiska initiativ för att knyta dessa länder närmare Pekings respektive Washingtons intressesfärer. Singapore har hittills lyckats väl i denna balansgång. Man har allt starkare

4 ekonomiska band med Kina samtidigt som man utvecklat försvarssamarbetet med USA, inkl. stationering av några av amerikanska flottans fartyg i Singapore. Singapore stödjer ASEM-processen (Asia-Europe Meeting), som syftar till att stärka dialogen och samverkan mellan Europa och Asien. Singapore är värdland för den enda institutionen inom ramen för ASEM: Asia-Europe Foundation (ASEF). Singapore värnar goda bilaterala relationer med grannländerna, liksom med bl.a. USA, Kina, Indien och Japan. Att Singapores befolkning består av ca 75 % kineser och ca 10 % indier bidrar till nära och goda relationer med Kina och Indien. Singapore värnar om god försvarskapacitet. För 2015 avsätts 13,1 miljarder SGD av budgeten för detta ändamål, vilket är en ökning med 5,7 % mot föregående år. 4 Handelspolitik Singapore har en begränsad marknad. Landet saknar egna naturtillgångar och är starkt ekonomiskt beroende av omvärlden för import och export. Handelspolitiken är viktig för Singapore. Landet stödjer aktivt arbetet inom WTO och är tongivande inom ASEAN:s arbete att uppnå en ekonomisk Community år Av ASEAN:s medlemsländer har Singapore den mest liberala ekonomin. Singapore har unilateralt avskaffat i stort sett alla tullar och även tjänstesektorn är i relativt stor utsträckning öppen för utländsk konkurrens. Som ett komplement till WTO har Singapore ingått bilaterala frihandelsavtal (FTA) med en mängd länder, inkl. Australien, Indien, Japan, Kina och USA. Genom sitt medlemskap i ASEAN har Singapore även multilaterala frihandelsavtal med flera länder i regionen. Hösten 2013 trädde även ett frihandelsavtal mellan Singapore och Gulf Cooperation Council (GCC) i kraft. Kina (inkl. Hongkong och Taiwan), är Singapores viktigaste handelspartner följt av Malaysia och EU, Indonesien och USA. Bilaterala FTA-förhandlingar mellan EU och Singapore inleddes 2010 och i december 2012 nåddes enighet om ett frihandelsavtal, till vilket kopplas ett investeringskapitel och ett partnerskaps- och samarbetsavtal. Frihandelsavtalet paraferades av chefsförhandlarna från Europeiska kommissionen och Singapores regering i september Förhandlingarna om det tillhörande investeringskapitlet slutfördes i oktober 2014 och för närvarande pågår översättning av investeringskapitlet samt juridisk granskning. FTA mellan EU och Singapore ska godkännas av Singapores parlament, EU-parlamentet och EU:s medlemsländer efter att rådgivande yttrande från EU-domstolen om avtalets rättsliga karaktär rörande kompetensfördelningen mellan EU:s institutioner och medlemsstater. 5. Ekonomisk politik m.m. Singapore är ett ekonomiskt välmående land där det finns goda förutsättningar att bedriva handel. Landets BNP per capita (PPP) är bland de fem högsta i världen. Singapore intar förstaplatsen på Världsbankens lista över var det är enklast att göra affärer samt att landet rankas på fjärde plats i Global Financial Centre Index (2014). Man rankas även mycket högt i listan över de mest konkurrenskraftiga länderna i världen. Korruptionen är fortsatt mycket låg, Singapore konkurrerar med nordiska länder om förstaplatsen i världsrankingen.

5 Landet har en av världens mest öppna ekonomier med transparanta och affärsvänliga regelverk. Utländska företag erbjuds konkurrenskraftiga villkor. Skatten för företag är 17 %, medan skatten för varor och tjänster (GST) är 7 %. Singapore har lyckats väl med att attrahera utländska investeringar och drygt 7000 multinationella företag har sina regionala eller globala kontor i Singapore. Singapores viktigaste exportprodukter är verkstadsprodukter. Elektroniska och petrokemiska produkter liksom läkemedel spelar en viktig roll. Singapore är en framgångsrik marknadsekonomi med starka inslag av statliga ekonomiska intressen i flera sektorer. De två stora statliga investmentbolagen Temasek Holdings och Government Investment Corporation (GIC) hör till de största statliga investmentbolagen i världen. Singapore har en viktig och strategisk geografisk position. Med en av de största hamnarna i världen och en flygplats av världsklass har Singapore utmärkta förbindelser med övriga världen. Omkring hälften av all handel till havs passerar sundet utanför Singapore och nära två tredjedelar av ASEANs handel går via Singapore. Singapore har under de senaste åren gått från att vara en genomfartsled för handel i Asien till att bli ett nav i regionen för handel. De senaste tio åren har handeln som går via Singapore mer än fyradubblats. Landet har en av världens största raffinaderi-kapaciteter och är ett betydande logistikcentra för hela regionen. Singapore är ett av de fem största finanscentren i världen med närmare 700 lokala och utländska finansiella institutioner. Singapores position som ett center för handel med järnmalm (iron ore trading) stärktes ytterligare av kinesiska Renminbin (RMB) valutahandelskapaciteterna i Singapore. Singapores börs har ca 800 listade företag och växer stadigt. Singaporianska börsen blev vid årsskiftet den första asiatiska handelsplatsen som godkänts för att cleara derivathandel. Investeringarna ökar också kraftigt i landet och förra året noterades nytt rekord av Fixed Asset Investments. Med hänsyn till Singapores regionalt starka roll som bl.a. handels- och finansiellt center har Singapore även utvecklat sin kapacitet att erbjuda möjligheter för lösning av internationella tvister. Detta system vilar på tre pelare som syftar till att uppfylla olika behov: Singapore International Mediation Centre (SIMC), Singapore International Arbitration Centre (SIAC), samt Singapore International Commercial Court (SICC). SIAC har funnits sedan 1991 och har en stark internationell ställning. SIMC har varit verksam sedan november 2014 och har 67 medlare från 14 olika länder. SIMC arbetar enligt en skiljedomsförhandling-medlingskiljedomsförhandling -process. Processen går ut på att parterna prövar att medla inom ramen för skiljedomsförhandlingen. Om parterna lyckas komma överens så kan de ansöka om att låta överenskommelsen utgöra skiljedomstolens beslut; om inte så går de vidare med traditionellt skiljedomsförfarande. SICC öppnade officiellt i januari 2015 och är en del av Singapores Högsta domstol. SICC är tänkt att tillgodose behovet av en domstolsinstans för den typ av transnationella tvister som involverar fler än två parter. SICC består av Singapores justitieråd samt elva högt uppsatta domare från andra delar av världen. SICC dömer efter singaporiansk rätt och erbjuder en överklagandeinstans. Singapore har ännu inte tillrätt Hague Convention on the Choice of Court Agreements, vilket i nuläget kan vålla tillämpningsproblem i internationella sammanhang. Singapore planerar dock att tillträda avtalet i juni Budgeten för 2015/2016 fokuserar på ett antal huvudområden av stor vikt för Singapores fortsatta ekonomiska och sociala utveckling, bl.a. utgör insatser för att förbättra tillvaron för såväl den äldre generationen singaporianer som för medel- och låginkomsttagare en viktig prioritering. Regeringen inför bl.a. The Silver Support Scheme, för att ge ekonomiskt stöd till personer över 65 år med lägst inkomst. Regeringen understryker att understödet syftar till

6 att ge en guldkant på tillvaron för dessa individer, och att understödet inte får räknas av från den försörjningsskyldighet som personernas barn kan ha mot sina föräldrar. Detta kan ses som ett exempel på Singapores övergripande familjeorienterade policy, där föräldrar och barn växelvis förväntas ta stort ansvar gentemot varandra genom livets alla skeden. För att gynna medelinkomsttagare införs ett nytt schablonavdrag på den statliga inkomstskatten. Dessutom sänks kostnaderna för barnomsorg och hushållsnära tjänster. Budgeten innehåller även särskilda insatser för att uppmuntra Singapores invånare att skaffa sig spetskompetens inom ett antal specifika kunskapsområden. Dessa inkluderar avancerad tillverkningsteknik, tillämpad vetenskap inom hälso- och sjukvård, hållbar utveckling, den finansiella sfären, samt kreativa och turistrelaterade yrken. Alla singaporianska medborgare över 25 år kommer att få årliga bidrag för att finansiera studier utanför traditionella utbildningsinstitutioner. I årets budget prioriteras även insatser för att främja innovation och internationell samverkan. För att uppnå detta mål kommer stödet som ges till små och medelstora företag att öka. I nuläget kan dessa företag få 50 % av vissa kostnader täckta. Denna andel kommer att öka till 70 %. Dessutom planerar regeringen att dubblera det skatteavdrag som företag kan utnyttja för lönekostnader för dess anställda som är positionerade utomlands. Vidare kommer Singapore under de närmaste åren att genomföra stora investeringar inom infrastrukturen bl.a. genom fortsatt utbyggnad av Changi flygplats, expansion samt sedermera flytt hamnen till ny lokalisering, utökning av tunnelbanenätverket mm. Efter finanskrisen år 2009 återhämtade sig Singapore snabbt. Singapores ekonomi växte med 15 % under 2010, den kraftigaste årliga ökningen landet någonsin haft. Till följd av de fortsatta globala ekonomiska utmaningarna i omvärlden minskade tillväxten 2012 till 1,9 %. Under 2013 ökade tillväxten med 4,1 %. Förväntad tillväxt för 2014 var 2,5-3,5 % och tidiga beräkningar i januari 2015 uppskattas till 2,8 %. Utsiktsprognosen för 2015 beräknas till 2,0-4,0 %. 6. Sveriges relationer med Singapore Politiska relationer Sveriges och Singapores politiska relationer är utmärkta. Bilaterala möten på ministernivå hålls regelbundet, dels vid ministerbesök och dels i randen av internationella möten. Sverige åtnjuter ett gott anseende i Singapore. En gemensam syn på många frågor finns, inte minst handelspolitik. På områden med avvikande syn, t.ex. dödsstraff och vissa andra aspekter på mänskliga rättigheter, upprätthålls en konstruktiv dialog. Sverige och Singapore har ett nära samarbete inom bl.a. handel, försvar, forskning och utbildning. Handel och investering De kommersiella relationerna är mycket bra och omfattande, särskilt med tanke på Singapores ringa storlek och det stora geografiska avståndet till Sverige. Den svenska exporten omfattar olika produkter med tonvikt på verkstads- och telekomprodukter, fordon, papper samt försvarsrelaterat materiel. En stadig ökning av Sveriges export till Singapore skedde under ett antal år, denna ökning drevs framförallt av export av verkstadsprodukter inkl. maskiner och apparater och 2014 års exportsiffror uppvisade en minskning av exporten vilket framförallt beror på en nedgång i export av maskiner, apparater, transportmedel, fartyg mm.

7 Det kan bl.a. noteras att svenska ubåtar slutlevererats till Singapore under 2012 samt att SKF, vars produkter tidigare utgjort ca 10 % av svensk export, delvis flyttat lagerhanteringen av kullager från Singapore till Kina. Från Singapore importeras främst elektronik. Den svenska företagsnärvaron är betydande, och det finns en aktiv svensk företagarförening: The Swedish Business Association of Singapore (SBAS). Omkring 250 svenskrelaterade företag finns i Singapore, vilka har över 7000 personer anställda. De flesta företag täcker hela Sydostasien från Singapore och inte sällan ansvarar man även för stora delar av Asien/Oceanien. Försäljning och service är inriktningen för de flesta företag i Singapore. Några har även tillverkning (bl.a. ABB & Tetra Pak). Några andra företag har regionala centrallager i landet (bl.a. SKF, Sandvik och Seko Tools). IKEA har två välbesökta varuhus och H&M har öppnat ett flertal butiker. Svenska Handelsbanken, Nordea och SEB har större regionkontor i Singapore, och Svensk Exportkredits representant i Asien har sin bas i Singapore. Inom Shippingindustrin har bl.a. Stena stor verksamhet i Singapore och ett stort antal svenska företag är underleverantörer till hamn och varvsindustrin. Vissa singaporianska investeringar i Sverige har under de senaste åren gjorts av det statliga investeringsbolaget Government Investment Corporation (GIC). Försvarssamarbete Sverige och Singapore har ett nära samarbete inom försvarsområdet som bl.a. baseras på ett bilateralt samförståndsavtal från Singapore har bl.a. anskaffat luftförsvarssystem, minröjningssystem och ubåtar från Sverige. Avtal har även tecknats om utbildningsstöd till Singapores ubåtsbesättningar. Inom ramen för samarbetet är besöksverksamheten betydande mellan länderna. Kultur och utbildning Sverige är välkänt inom kultursektorn bl.a. genom svenska kriminalförfattare, Zlatan Ibrahimovic, ABBA, och den ström av svenska DJs som besöker Singapore. Under 2014 och 2013 genomfördes konserter av bl.a. Postiljonen, Dirty Loops, Gazette, Swedish House Mafia, Acid House Kings, Grave, Avicii, Rebecca & Fiona och Alesso. Ambassaden genomförde även ett svenskt DJ evenemang tillsammans med nattklubben Zouk i november 2014, i samband med spelning av svenska DJ:n Otto Knows, samt att Steve Angelo spelade på Zoukout i december Exempel på artister som gästade Singapore under 2012 är bl.a. Roxette, Robyn och metalbandet Opeth. Den svenska magikern Joe Laberos show kunde avnjutas i Singapore hela hösten 2014, och hans nya show, med premiär i januari 2015, kommer att finnas på plats under våren Singapore tar emot drygt 400 svenska utbytesstudenter per år. Lika många singaporianska studenter tillbringar en eller två terminer vid svenska universitet, vilket gör Sverige till det mest populära EU-landet att studera i efter Storbritannien. För att främja studentutbyte deltar ambassaden i bl.a. årliga utbildningsmässor och arrangerar nätverksmottagningar för återvändande studenter. Ett 40-tal svenska forskare är verksamma i Singapore, samt att bl.a. Karolinska Institutet har ett väl utvecklat forskningssamarbete med universitet i Singapore. Övrigt

8 Bilaterala avtal har ingåtts om luftfart (1966), upphävande av viseringstvång (1968) samt dubbelbeskattning (1992). Tharman Shanmugaratnam, Singapores vice premiärminister och sittande finansminister, var IMFs ordförande under perioden Besöksutbyte Finansmarknadsminister Peter Norman besökte Singapore hösten 2013 och utrikesminister Carl Bildt deltog i den säkerhetspolitiska konferensen The Shangri-La Dialogue våren Hösten 2012 besökte finansminister Anders Borg Singapore. Statssekreterare Gunnar Oom och statssekreterare Carl von der Esch besökte landet i maj respektive oktober Riksdagens försvarsberedning besökte Singapore våren 2013 och trafikutskottet besökte Singapore hösten Härutöver sker regelbundet besök av olika grupper av riksdagsledamöter samt besök från svenska myndigheter. Skolverkets ledning besökte Singapore i april 2014, och Skolinspektionens ledning genomförde ett besök i december Vidare besökte förhandlingspersonerna från 2013 års Stockholmsförhandling landet i februari Regelbundna besök på hög nivå sker även inom ramen för försvarssamarbetet. Vidare, i samband med genomförande av större försvarsmässor, har besök till Singapore genomförts av företrädare från Försvarsdepartementet, GD FXM, GD FMV, GD FOI mfl. Senior Minister of State, Masagos (med ansvar för bl.a. narkotikafrågor) besökte Sverige i maj Vidare besökte Ow Foong Pheng, Permanent Secretary, handelsministeriet, Sverige i juni Hösten 2013 besökte bl.a. arbetsmarknadsminister Tan Chuan-Jin Sverige, samt senare under samma månad minister Grace Fu från premiärministerns kansli. Våren 2013 besöktes Sverige av juniorminister Sam Tan (utrikespolitiska frågor) Sverige, samt hösten 2012 av juniorminister Yacob med ansvar för förskolefrågor. Finansminister Shanmugaratnam och Försvarsminister Dr Ng besökte Sverige 2011 respektive 2010, och dåvarande försvarsminister Teo genomförde besök år 2009 och Singapores Överbefälhavare och Marinchef genomför besök i Sverige med viss regelbundenhet inom ramen för pågående marina samarbete. Sveriges representation i Singapore Ambassadens utsända består av ambassadör, ambassadråd, en förste ambassadsekreterare samt försvarsattaché. Därtill har ambassaden åtta lokalanställda och två svenska praktikanter. Singapore har en av Asiens största svenskkolonier med ca 1600 personer och därtill ca 400 svenska utbytesstudenter varje år. Business Sweden och Svensk Exportkredit har kontor i Singapore med utsänd personal på plats. Singapores representation i Sverige Singapores ambassadör i Sverige är stationerad i Singapore. Singapores investeringsfrämjande myndighet, Economic Development Board (EDB), har ett mindre kontor i Stockholm.

Singapore: Fortsatt god ekonomi men utmaningar väntar

Singapore: Fortsatt god ekonomi men utmaningar väntar Promemoria : Fortsatt god ekonomi men utmaningar väntar : ekonomiska basfakta Valuta: dollar (SGD), 1 SGD ca 5,2 SEK BNP: SGD 345,6,8 mrd (2012) BNP/capita: SGD 65 048 (PPP) (2012) BNP-tillväxt: 1,5 %

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

TTIP och EU:s övriga frihandelsavtal

TTIP och EU:s övriga frihandelsavtal TTIP och EU:s övriga frihandelsavtal Annika Widell, Enheten för Handel och tekniska regler Tulldagarna 21 oktober 2014 EU:s frihandelsavtal EU:s förhandlingar om frihandelsavtal Förhandlingar och avtal

Läs mer

Sydgruppen: Bangladesh, Bhutan, Indien, Maldiverna, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, SAARC

Sydgruppen: Bangladesh, Bhutan, Indien, Maldiverna, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, SAARC Praktikrapport 1. Allmän information Utrikesdepartementet (UD), Enheten för Asien- och Oceanien Sydgruppen: Bangladesh, Bhutan, Indien, Maldiverna, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, SAARC Postadress: Utrikesdepartementet,

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Ekonomiska basfakta 2014-03-11

Ekonomiska basfakta 2014-03-11 Ekonomisk rapport Qatar Ekonomiska basfakta Valuta: Qatarisk Riyal (QAR) BNP per capita: Cirka 102 000 USD (2013) Export: Cirka 127 miljarder USD (2013) Främsta exportvara: Naturgas, råolja Största exportpartners:

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Kina från ett handels- och affärsperspektiv

Kina från ett handels- och affärsperspektiv Kina från ett handels- och affärsperspektiv S v e r i g e s G e n e r a l k o n s u l a t, K a n t o n ULF SÖRMARK Sveriges närvaro i Kina Ambassaden Peking Generalkonsulatet Shanghai Generalkonsulatet

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt Politiskt instrument för att finansiera långsiktiga prioriteringar

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24. Peking. Sara Dahlsten. UD-ASO Dnr 166

Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24. Peking. Sara Dahlsten. UD-ASO Dnr 166 Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24 Peking Sara Dahlsten UD-ASO Dnr 166 Kinas valutapolitik några argument för och emot kraven på flexibel växelkurs eller omfattande revalvering

Läs mer

1(5) 2010-05-06. Peking. Markus Lundgren. Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas

1(5) 2010-05-06. Peking. Markus Lundgren. Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas 1(5) 2010-05-06 Peking Markus Lundgren Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas Kina är Sveriges största handelspartner i Asien. 2009 uppgick handeln till 75,2 miljarder

Läs mer

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan)

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) s. 26: Världshandeln per produkt och region 1960 2009 2 s. 29: Världsekonomins topp-20 år 2009 3 s. 35: Sveriges export/import 2010 4 s. 37: Topp-tio

Läs mer

USA - en intressant marknad även för småföretag

USA - en intressant marknad även för småföretag Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Onsdagen den 2 maj 2012 SEB:s Företagarpanel om småföretagens utlandssatsningar: USA - en intressant marknad även för småföretag Nära hälften av de svenska småföretagen

Läs mer

Finansiella risker och lösningar

Finansiella risker och lösningar Finansiella risker och lösningar Jonas Rybring, Deputy General Manager Swedbank Shanghai Branch Shanghai 2008-03-10 1 Lång erfarenhet i Kina Swedbank har gjort affärer i Kina i över 20 år Representationskontor

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se CONOSCO Magnus Sjölin 2012-10-02 Östasien. Varför politiska konflikter just nu? Kina,

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se CONOSCO Magnus Sjölin 2012-10-02 Östasien. Jag fokuserar på Kina, Japan, Sydkorea och

Läs mer

Det ekonomiska läget och inriktningen för budgetpropositionen

Det ekonomiska läget och inriktningen för budgetpropositionen Det ekonomiska läget och inriktningen för budgetpropositionen Finansminister Magdalena Andersson Harpsund 21 augusti 2015 AGENDA Det ekonomiska läget Världen Sverige Inriktningen för politiken Sammanfattning

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

Frågor och svar om TTIP

Frågor och svar om TTIP ENHET/HANDLÄGGARE DATUM DIARIENUMMER Internationella enheten/ Susanne Lindberg Elmgren 2015-05-28 MOTTAGARE Frågor och svar om TTIP 1. Vad är TTIP? TTIP är engelsk förkortning för Transatlantic Trade and

Läs mer

För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler

För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler I går, vid en sammankomst av det tredje parlamentet, och elva månader efter

Läs mer

På spaning efter tillväxt

På spaning efter tillväxt NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Kansli På spaning efter tillväxt seminarium vid ITPS, institutet för tillväxtpolitiska studier Finansieras av EU Mål 2 Norra 2005-04-13 Lotta Lindh Projektledare Tema:

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Ökande krav på utbildningens kvalitet och regional förankring

Ökande krav på utbildningens kvalitet och regional förankring Kommentarer och kompletteringar till utvecklingsskriften om Fyrbodal Allmänna utgångspunkter Sveriges ekonomi och självfallet också Fyrbodals sammanhänger i allt väsentligt med hur landet och regionen

Läs mer

Telemeddelande Sid. 1(5) 2012-11-07 BERN. Per Sjönell. Svenska företag i och handel med Schweiz

Telemeddelande Sid. 1(5) 2012-11-07 BERN. Per Sjönell. Svenska företag i och handel med Schweiz Telemeddelande Sid. 1(5) 2012-11-07 BERN Per Sjönell Svenska företag i och handel med Schweiz Sverige och Schweiz har ett i huvudsak väl fungerande ekonomiskt utbyte där multinationella företag och basindustri

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Handelshinder När varor säljs till ett land från ett annat utan att staten tar ut tull eller försvårar handeln så råder frihandel Motsatsen kallas protektionism Protektionism Med

Läs mer

Vietnams ekonomi fortsätter att växa kraftigt

Vietnams ekonomi fortsätter att växa kraftigt Telemeddelande (A) Sid. 1(7) Mnr HANO/20110208-1 2011-02-08 Hanoi Henrik Gorbow UD-ASO Dnr 7 Vietnam - Ekonomisk och Handelspolitisk rapport Hög tillväxt och en kraftig minskning av inkomstfattigdomen

Läs mer

Kap Verde Highlights från självständigheten fram till idag. Alícia Borges Månsson 5 Sept 2015

Kap Verde Highlights från självständigheten fram till idag. Alícia Borges Månsson 5 Sept 2015 Kap Verde Highlights från självständigheten fram till idag Alícia Borges Månsson 5 Sept 2015 Amilcar Cabral, chef för PAIGC (Afrikanska partiet för självständighet åt Guinea och Kap Verde), Ledde de militära

Läs mer

januari 2010 Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China

januari 2010 Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China januari 2010 Hong Kong LANDFAKTA - HONGKONG SAR, KINA Officiellt namn: Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China Huvudstad: Hongkong Yta: 1.104 km 2 Folkmängd: 7 miljoner

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Kina möjligheternas marknad. Nätverksbyggande i affärerna med Kina. Elisabet Söderström, vd Sweden-China Trade Council

Kina möjligheternas marknad. Nätverksbyggande i affärerna med Kina. Elisabet Söderström, vd Sweden-China Trade Council Kina möjligheternas marknad. Nätverksbyggande i affärerna med Kina Elisabet Söderström, vd Sweden-China Trade Council Trafikbild i Peking februari -04 - det har blivit värre.. Utvecklingen går västerut

Läs mer

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet Regeringsbeslut 1:3 REGERINGEN 2012-02-16 U2012/907/F Utbildningsdepartementet Enligt sändlista r VETENSKAPSRÅDET Ink 2012-03- 1 3 ^ELAIL^2M0_Z_±!( Handl: ^jöhux A yr// Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska

Läs mer

Stockholm 2015-10-13 Dnr 2014/15:3358

Stockholm 2015-10-13 Dnr 2014/15:3358 Stockholm 2015-10-13 Dnr 2014/15:3358 Resans syfte Näringsutskottet beslutade den 26 mars 2015 att med en delegation besöka Seoul, Sydkorea den 5 12 september 2015. Med resan ville utskottet närmare studera

Läs mer

EU-Valet 2009. Hur går valet till?

EU-Valet 2009. Hur går valet till? EU-Valet 2009 Hur mycket vet du egentligen om Europaparlamentet och om röstningen som sker den 7 juni? Vad är en talesman, och vad gör ledamöterna för någonting? Vad innebär att Sverige skall bli ordförande

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Sveriges innovationskraft 22 maj 2013 Håkan Ekengren Statssekreterare Global Competitiveness Report 2012-2013 Sverige i världen Global Global Entrepreneurship and Development

Läs mer

Basfakta 11 437 km2 (ungefär lika stor yta som Skåne) Knappt två miljoner (varav cirka 250 000 qatariska medborgare)

Basfakta 11 437 km2 (ungefär lika stor yta som Skåne) Knappt två miljoner (varav cirka 250 000 qatariska medborgare) 2013-06-10 Landrapport Qatar Basfakta Yta: 11 437 km2 (ungefär lika stor yta som Skåne) Huvudstad: Doha Folkmängd: Knappt två miljoner (varav cirka 250 000 qatariska medborgare) Befolkningsökning: Knappt

Läs mer

HUR KAN DU PÅVERKA I EU?

HUR KAN DU PÅVERKA I EU? HUR KAN DU PÅVERKA I EU? Det här är en broschyr som förklarar arbetet i EU. Den handlar om vem som fattar beslut inom EU, och hur det går till. Du får en kort beskrivning av EU-kommissionen, Europaparlamentet

Läs mer

Aktuell kinesisk handelspolitik en uppdatering

Aktuell kinesisk handelspolitik en uppdatering Peking Andre ambassadsekreterare Per Linnér Aktuell kinesisk handelspolitik en uppdatering Kinas handelsöverskott är fortsatt stort vilket bekymrar USA och EU som menar att Kina skapar sig orättvisa exportfördelar

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Två kriser en analys av den aktuella arbetsmarknaden. Berndt Öhman

Två kriser en analys av den aktuella arbetsmarknaden. Berndt Öhman Två kriser en analys av den aktuella arbetsmarknaden Berndt Öhman Varsel per kvartal 1992-2010 70 60 50 40 30 20 10 0 Varsel Den internationella krisen 2007- Sverige hösten 2008 ökade varsel En arbetsmarknad

Läs mer

Partier och intresseorganisationer

Partier och intresseorganisationer Frankrike Frankrikes nuvarande författning kallas för femte republiken och antogs vid en folkomröstning 28 december 1958 med 80 % majoritet. I och med femte republiken så stärktes presidentens makt avsevärt.

Läs mer

Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition

Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition Finansmarknadsminister Peter Norman Statskontorets förvaltningspolitiska dag 9 april 2014 Internationell återhämtning - men nedåtrisker

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

MARKT/2526/02 SV Orig. EN GATS och den internationella utvecklingen Lägesrapport

MARKT/2526/02 SV Orig. EN GATS och den internationella utvecklingen Lägesrapport MARKT/2526/02 SV Orig. EN GATS och den internationella utvecklingen Lägesrapport Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgien. Telefon: +32-2-299.11.11 Kontor: C107

Läs mer

Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China. Yta: 1104 km 2 Folkmängd: 7,2 miljoner (6.650 inv.

Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China. Yta: 1104 km 2 Folkmängd: 7,2 miljoner (6.650 inv. November 2014 Hong Kong LANDFAKTA - HONGKONG SAR, KINA Officiellt namn: Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China Huvudstad: Hongkong Yta: 1104 km 2 Folkmängd: 7,2 miljoner

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker Februari 2013 SVARSGUIDE EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker EU-kommissionen har öppnat en en konsultation om företagshemligheter. Konsultationen

Läs mer

Europeiska handelsavtal ingen väg ur den globala krisen

Europeiska handelsavtal ingen väg ur den globala krisen I en period av stora förändringar och osäkerhet är det den absolut sämsta tiden för afrikanska regeringar att skriva på bindande avtal som minskar rätten att själva bestämma över sin ekonomiska utveckling

Läs mer

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen Kort, aktuellt och lätt om EU Medfinansieras av EU-kommissionen Europa Direkt Smedjebacken Dalarna / norra Västmanland mars, 2015 Europa Direkt I Sverige finns 19 Europa Direktkontor spridda över hela

Läs mer

Ordlistan kommer från regeringens skrivelse "Ökad välfärd och global utveckling - svensk handelspolitik i WTO:s Doharunda" 2005/06:9

Ordlistan kommer från regeringens skrivelse Ökad välfärd och global utveckling - svensk handelspolitik i WTO:s Doharunda 2005/06:9 Sida 1 av 5 WTO-ordlista Ordlistan kommer från regeringens skrivelse "Ökad välfärd och global utveckling - svensk handelspolitik i WTO:s Doharunda" 2005/06:9 AITIC - Agency for International Trade Information

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Att lyckas med affärer i Afrika

Att lyckas med affärer i Afrika Att lyckas med affärer i Afrika Peter Stein Stein Brothers AB Presentationens innehåll 1. Stora linjer i Afrikas ekonomiska utveckling 2. Sveriges handel med Afrika 3. Att lyckas med affärer i Afrika 4.

Läs mer

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se Kalmar 2009-05-27 Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell www.isa.se UTLÄNDSKA DIREKTINVESTERINGAR Därför är utländska investeringar viktiga Utländska investeringar har en ökande betydelse för tillväxt

Läs mer

Utbildningskostnader

Utbildningskostnader Utbildningskostnader 7 7. Utbildningskostnader Utbildningskostnadernas andel av BNP Utbildningskostnadernas andel av BNP visar ländernas fördelning av resurser till utbildning i relation till värdet av

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013 10,0 Sveriges bytesbalans 1998-2013 9,0 8,0 Andel av BNP (%) 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Läs mer

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 27 maj 2015 Tórshavn

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 27 maj 2015 Tórshavn Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 27 maj 2015 Tórshavn Nyckeltal för Finland Folkmängd 5.479.000 Förväntad BNP-utveckling + 0,9 % Inflation 2014 + 1,0 % Arbetslöshet (mars 2015) 10,3 % Bostadsbyggande

Läs mer

2012-06-04. Utkast. Athen Embassy of Sweden Vas.Konstantinou 7 106 74 Athens - Greece Tel.: +30 210 72 66 100

2012-06-04. Utkast. Athen Embassy of Sweden Vas.Konstantinou 7 106 74 Athens - Greece Tel.: +30 210 72 66 100 Utkast 4 A Embassy of Sweden Vas.Konstantinou 7 106 74 As - Greece Tel.: +30 210 72 66 100 Delges: Louise Skoog Praktikant Alexandros Maditianos 19830514-3557 Masterprogrammet i Offentlig förvaltning Inriktning

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Tidsperiod: vecka 49-50, 2-4. Strävan mot G Strävan mot HM 1 Strävan mot HM 2

Tidsperiod: vecka 49-50, 2-4. Strävan mot G Strävan mot HM 1 Strävan mot HM 2 1 Samhällsekonomi Strävansmål: Du skall efter kursen ha kunskaper om hur beslut om ekonomi kan påverka dig, det svenska samhället och i förlängningen resten av världen Tidsperiod: vecka 49-50, 2-4 Bedömningsmatris

Läs mer

Johan Hansing o Lena Barkman 2009-01-09

Johan Hansing o Lena Barkman 2009-01-09 Johan Hansing o Lena Barkman 2009-01-09 1 Olika initiativ samma mål Finansplats Stockholm samarbetsprojekt på branschens initiativ 2005 Finansmarknadsrådet tillsatt av regeringen med uppdraget att främja

Läs mer

2008-01-27. Telemeddelande Sid. 1(7) Peking

2008-01-27. Telemeddelande Sid. 1(7) Peking Telemeddelande Sid. 1(7) 2008-01-27 Peking Andre ambassadsekreterare Markus Lundgren markus.lundgren@foreign.ministry.se Kan vi öka svensk export av livsmedel till Kina? - lärdomar från Nederländerna och

Läs mer

Hur tjänar man. Hur säljer man svensk teknik utanför Sverige? Hur säljer man där den behövs som bäst, samt där man betalar bäst.

Hur tjänar man. Hur säljer man svensk teknik utanför Sverige? Hur säljer man där den behövs som bäst, samt där man betalar bäst. Hur tjänar man pengar på forskning Hur säljer man svensk teknik utanför Sverige? Hur säljer man där den behövs som bäst, samt där man betalar bäst. Copyright 2009, Joachim Davidsson, B-Open Nordic. All

Läs mer

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90%

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Krisen i Syrien Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Sunni 74%, övrig islam 16%, Kristna 10%

Läs mer

Medfinansieras av Europeiska kommissionen

Medfinansieras av Europeiska kommissionen Medfinansieras av Europeiska kommissionen Varför en Europeisk Union? Visioner och tankar om ett enat Europa fanns redan på 1800talet men först efter de två världskrigen startade ett sådant Europeiskt samarbete.

Läs mer

Aktuella utmaningar i EU-samarbetet och kommissionens prioriteringar. Johan Wullt Chef för media och kommunikation EU-kommissionen i Sverige

Aktuella utmaningar i EU-samarbetet och kommissionens prioriteringar. Johan Wullt Chef för media och kommunikation EU-kommissionen i Sverige Aktuella utmaningar i EU-samarbetet och kommissionens prioriteringar Johan Wullt Chef för media och kommunikation EU-kommissionen i Sverige EU:s främsta utmaningar 1. Ekonomiska situationen 2. Konflikter

Läs mer

LANDFAKTA PÄRLFLODSDELTAT (GUANGDONGPROVINSEN, HONGKONG OCH MACAO

LANDFAKTA PÄRLFLODSDELTAT (GUANGDONGPROVINSEN, HONGKONG OCH MACAO Promemoria Felix Nordlind i samarbete med Åsa Andrae, ambassaden Peking LANDFAKTA PÄRLFLODSDELTAT (GUANGDONGPROVINSEN, OCH MACAO ) Sveriges Generalkonsulat Promemoria 2(10) Pärlflodsdeltat i siffror, 2012

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Utrikesdepartementet. Mänskliga rättigheter i Singapore 2004

Utrikesdepartementet. Mänskliga rättigheter i Singapore 2004 Utrikesdepartementet Mänskliga rättigheter i Singapore 2004 1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Singapore är inte en demokrati i västerländsk mening, även om de traditionella politiska

Läs mer

Frihet i Iran genom svensk export?

Frihet i Iran genom svensk export? Av Emilie Eriksson Frihet i Iran genom svensk export? För att Iran skall kunna nå frihet behöver många omständigheter förändras. Yttrandefriheten måste stärkas och ledarna väljas på demokratisk grund.

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

AFFÄRSMÖJLIGHETER INOM TJÄNSTEEXPORT TILL NORDAFRIKA Oktober 2014. SWENACC // Tjänsteexport Till Nordafrika

AFFÄRSMÖJLIGHETER INOM TJÄNSTEEXPORT TILL NORDAFRIKA Oktober 2014. SWENACC // Tjänsteexport Till Nordafrika AFFÄRSMÖJLIGHETER INOM TJÄNSTEEXPORT TILL NORDAFRIKA Oktber 2014 SWENACC // Tjänsteexprt Till Nrdafrika AGENDA: Presentatin av Nrdafrika Tjänsteexprt Tjänstesektrn i Nrdafrika Nrdafrika SWENACC // Tjänsteexprt

Läs mer

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011 Turistnäringens Resindex och prognos Q2 Utfall Q2 jämfört med Q2 2010. Sammantaget visar turistnäringens resindex att resandet och boendet till, från och inom Sverige ökade med 3 procent jämfört med motsvarande

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Sverige och EMU Sveriges riksdag beslutade 1997 att Sverige inte skulle delta i valutaunionen 2003 höll vi folkomröstning där 56% röstade NEJ till inträde i EMU 1952 gick vi med

Läs mer

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008 En granskning av socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson Urban Ahlins anföranden, skriftliga frågor, interpellationer, pressmeddelanden och debattartiklar under perioden oktober 2006 23 juni 2008.

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Kort om Europeiska investeringsbanken

Kort om Europeiska investeringsbanken Kort om Europeiska investeringsbanken Som EU:s bank erbjuder vi finansiering och expertkunskaper till solida och hållbara investeringsprojekt i och utanför Europa. Banken ägs av EU:s 28 medlemsstater och

Läs mer

Ekonomiskt kretslopp

Ekonomiskt kretslopp Samhällets ekonomi Ekonomiskt kretslopp Pengar, varor och tjänster flödar genom samhället Enkel förklaringsmodell (så här såg det ut innan banker och den offentliga sektorn dök upp): Större förklaringsmodell

Läs mer

Hägringar. Jobbskaparna och jobbkaparna. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009

Hägringar. Jobbskaparna och jobbkaparna. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009 Hägringar Jobbskaparna och jobbkaparna Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009 Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv Mars 2010 Konsoliderad bruttoskuld, andel av BNP 140 120 100 80 60

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

JOM Silkkitie & Komodo Fonder

JOM Silkkitie & Komodo Fonder FOND MANAGEMENT JOM Silkkitie & Komodo Fonder Fondbolaget JOM Rahastoyhtiö Oy är ett boutique fondbolag, med fokus på aktieplaceringar på marknaderna i Sydost-Asien. Fondbolaget förvaltar två aktiva aktiefonder

Läs mer

Varför går det bra för Sverige? Lärdomar för Danmark

Varför går det bra för Sverige? Lärdomar för Danmark Varför går det bra för Sverige? Lärdomar för Danmark Inlägg vid CEPOS vækstkonference i Köpenhamn den 14 december 2012 Magnus Henrekson Bakgrund Egen forskning: Pär Hansson & Henrekson, Public Choice,

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

En väg, ett bälte Den nya Sidenvägen 1. Den nya sidenvägens ekonomiska bälte

En väg, ett bälte Den nya Sidenvägen 1. Den nya sidenvägens ekonomiska bälte 1 (4) 2015-03-27 Rapporten är skriven av Christer Ljungwall, Daniel Ekström och Felix Nyström Tillväxtanalys kontor i Peking christer.ljungwall@growthanalysis.se En väg, ett bälte Den nya Sidenvägen 1

Läs mer

Introduktion till antidumpningsinstrumentet

Introduktion till antidumpningsinstrumentet Introduktion till antidumpningsinstrumentet Workshop om skyddstullar 5 april 2011 Jonas Kasteng Camilla Prawitz Handelspolitiska skyddsinstrument Vilka är de? Hur fungerar de? EU:s regelverk EU:s regler

Läs mer

En liten broschyr om SHR. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare

En liten broschyr om SHR. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare En liten broschyr om SHR Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare SHR en organisation under tillväxt och utveckling SHR är en växande organisation i en växande näring. Vi företräder över 4 000 företag

Läs mer

Att vända motgångar till möjligheter

Att vända motgångar till möjligheter Att vända motgångar till möjligheter En affärsplan för Östersjön med ett svenskt perspektiv 2.7.2014 Sammanfattande perspektiv 1. Kritiskt läge i Östersjön på grund av övergödning, farliga ämnen och överfiske,

Läs mer

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Miljöräkenskaper innebär att miljöstatistik systematiseras och redovisas tillsammans med ekonomisk statistik i ett gemensamt system. Syftet är att

Läs mer

Föreläsning 3. Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson

Föreläsning 3. Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson Föreläsning 3 Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan 1 Idag! Kapitalmarknaden " Vad är kapitalmarknaden, vad är dess syfte? " Vad handlas på kapitalmarknaden? " Hur fungerar den?! Utrikeshandel och

Läs mer

Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD

Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD FAKTA: ILO Ett självständigt fackorgan inom FN. ILO:s mål är att främja social rättvisa och humana arbetsvillkor. Det sker bland

Läs mer

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG.

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. Jag, min kommun och europeiseringen Rutger Lindahl Centrum för Europaforskning (CERGU) Göteborgs universitet INTERNATIONALISERING och GLOBALISERING inte bara

Läs mer

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala http://kikaren.skl.se/artikel.asp?c=3985&a=62064 10.09.2009 Konferens Climate and Jobs Local solutions? Tisdagen den 8 september genomfördes en stor och lyckad konferens i Bryssel på temat Climate and

Läs mer

Sveriges export av varor och direktinvesteringar i utlandet

Sveriges export av varor och direktinvesteringar i utlandet Sveriges export av varor och direktinvesteringar i utlandet Sammanfattande skrift av utredningen The relationship between international trade and foreign direct investments. Kommerskollegium Kommerskollegium

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

Kriget som USA kan förlora

Kriget som USA kan förlora Skymning för Pax Americana? Kriget som USA kan förlora USA har för mycket att förlora i en öppen konflikt med Kina. Därför är det troligt att en pragmatisk inställning uppbackad av en fortsatt stark militär

Läs mer

AGENDA. Information om Business Sweden. Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning?

AGENDA. Information om Business Sweden. Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning? BUSINESS SWEDEN AGENDA Information om Business Sweden Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning? Praktiska tips och verktyg för internationell affärsutveckling

Läs mer