Landfakta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2015-04-08. Landfakta"

Transkript

1 Promemoria Singapore Landfakta Officiellt namn: Republiken Singapore Huvudstad: Singapore Landyta: 716 km² (huvudö samt 62 mindre öar) Folkmängd: Total folkmängd: 5,5 miljoner. (3,8 miljoner är singaporianska medborgare eller permanent bosatta utländska medborgare) (2014). Befolkning: kineser (74,2%), malajer (13,3%), indier (9,2 %), övriga (3,3 %) Befolkningstillväxt: 1,3 % (2014), 1,6 % (2013), 2,5 % (2012) Modersmål: Fyra officiella språk: malajiska, mandarin, engelska och tamil. Affärs- och administrationsspråk är engelska. Religion: buddhism, kristendom, islam, taoism och hinduism Statsskick: Republik Statschef: President Dr Tony Tan (2011) Regeringschef: Premiärminister Lee Hsien Loong (2004) Utrikesminister: K. Shanmugam (2011) Senaste allmänna parlamentsval: 7 maj 2011 Största politiska parti: Regeringspartiet People's Action Party (PAP). PAP har 80 av 87 valbara mandat i parlamentet. (Singapore har majoritetsval) Oppositionspartier: Workers Party (sju valbara mandat) i parlamentet. Ytterligare fem partier ställde upp i senaste valet utan att vinna någon plats i parlamentet. Valuta: Singapore dollar (SGD) Växelkurs: SGD 1 = ca SEK 6,2 (april 2015) BNP: SGD 390 MD (2014) BNP/capita: SGD 71,318 (2014) BNP-tillväxt: +3,1 % (2014), +4,4 (2013), +1,9 % (2012) Budgetbalans: SGD +4,15 MD (2014), SGD +3,9 MD (2013), +2,4 MD (2012) Inflation: -0,4 % (2014) Arbetslöshet: 2,0 % 2014, 1,8 % 2013 Sysselsättning: 3,6 miljoner (2014) Exporttillväxt: 1,1 % (2014), 0,6 % (2013), -0,9 % (2012) Viktigaste exportprodukter: Elektronik, petrokemiska produkter, läkemedel och konsumtionsvaror Övriga viktiga näringar: Finanssektorn, transporter och turism Importtillväxt: -0,6 % (2014), 1,6 % (2013), 3,2 % (2012). Viktigaste importprodukter: Elektronik, petrokemiska produkter, industri-maskiner, livsmedel, motorfordon, järn och stål Största handelspartners: Kina, Malaysia, EU, Kina, Indonesien, USA, Sydkorea och Japan

2 Svensk export: SEK 5,8 MD 2014 (SEK 6,1 MD 2013, SEK 8,6 MD 2012). Svensk import: SEK 1,9 MD 2014 (SEK 0,4 MD 2013 SEK 0,6 MD 2012). 1. Historisk bakgrund Singapore är ett ungt migrantland som sattes på världskartan av Sir Stamford Raffles år Därpå följde brittiskt kolonialstyre under 140 år, med undantag för då Singapore var ockuperat av Japan. Landet fick ett omfattande självstyre år 1959 (i allt utom utrikes- och försvarspolitik) och blev, efter en kortvarig och föga framgångsrik federation med Malaysia under , en självständig republik År 2015 firar Singapore 50-årsjubileum, nationaldagsfirandet 9 augusti kommer därmed att bli än mer spektakulärt än tidigare. Landsfadern Lee Kuan Yews bortgång i mars 2015 är en stor sorg för nationen. Singapore har under sina snart 50 år omvandlats från ett fattigt land till en av världens rikaste stater med moderna industrier samt till ett viktigt regionalt finans- och logistikcentrum. 2. Inrikespolitik Det inrikespolitiska läget i Singapore är stabilt. Landet har allt sedan självständigheten styrts av ett och samma parti: People's Action Party (PAP). Partiet är tydligt marknadsorienterat med inslag av statlig styrning och kontroll. Det är obligatoriskt att rösta och val till parlamentet ska äga rum vart femte år. Valsystemet bygger enligt brittisk modell på majoritetsval. Singapore har en kombination av en- och flermansvalkretsar. Nästa val skall ske senast 1 januari 2017 och kan utlysas med tre månaders varsel. Parlamentet kan upplösas innan dess 5 åriga mandatperiod har kommit till sitt slut och val utlysas. Beslut att upplösa parlamentet tas av presidenten efter samråd med premiärministern. I senaste valet i maj 2011 fick regeringspartiet PAP 60 % av rösterna. Partiet gynnas av valsystemet med majoritetsval, och PAP erhöll 81 av 87 valbara platser i parlamentet. Partiet har dock en nedåtgående trend. Jämfört med valet 2006 tappade PAP röster (över sex procent), bl.a. förlorade utrikesministern sin plats i parlamentet och tvingades därför lämna regeringen. Vid valet 2006 förlorade PAP ca 5 % av rösterna jämfört med valet Sex olika oppositionspartier ställde upp i valet 2011, men endast ett parti (Workers Party) lyckades komma in i parlamentet och fick sex platser. Aldrig tidigare i Singapores historia har oppositionen lyckats vinna så många mandat. Två fyllnadsval (enmansvalkretsar) har hållits sedan valet 2011 (maj 2012 och januari 2013), och i båda fallen har valen vunnits av Workers Party. Singapores president har huvudsakligen ceremoniella funktioner, men har även vetorätt i vissa centrala frågor. Dr Tony Tan är landets president sedan september Han vann presidentvalet med knapp marginal efter en intensiv och öppen valkampanj där fyra kandidater ställde upp. Tidigare har regeringen utnämnt presidenten utan att väljarna fått möjlighet att säga sin mening. Lee Hsien Loong från PAP är Singapores premiärminister (PM) sedan Han är son till Singapores landsfader Lee Kuan Yew. PM Lee fortsätter huvudsakligen på den av företrädarna inslagna vägen, men är mer positiv till att öppna upp det singaporianska samhället.

3 Lee Kuan Yew, Singapores första premiärminister, avled den 23 mars 2015 efter en tids sjukdom. Han blev 91 år. Lee tillträdde posten som premiärminister år 1959 och behöll denna position under mer än 30 år. Han föddes under en tid då Singapore fortfarande var en brittisk koloni och upplevde även åren av japansk ockupation under andra världskriget. Dessa erfarenheter och hans insikt om Singapores brist på egna naturtillgångar fick honom att inta en ledande roll vid bildandet av People s Action Party (PAP), ett parti som än idag styr Singapore. Det var mot bakgrund av detta och under Lees ledning som Singapore bildade en koalition med Malaysia 1963, samt splittrades från detsamma Med sin politiska begåvning och med sin kombination av marknadsekonomi och förhållandevis strama kontroll över medier och opposition har han transformerat Singapore från ett fattigt och geografiskt sett utsatt land till den starka ekonomi som landet idag är. Lee Kuan Yew lämnade premiärministerposten Han innehade därefter titeln som Senior Minister t.o.m. 2004, följt av Minister Mentor t.o.m. 2011, då han formellt lämnade regeringen Den politiska debatten i Singapore handlar till stor del om olika typer av plånboksfrågor och mindre om övergripande ideologiska frågor. Regeringen kan uppvisa en hög levnadsstandard i landet samt en i grunden god ekonomi. Men det finns missnöje mot bl.a. de mycket stora inkomstklyftorna samt de allt högre kostnaderna för bostad och kommunikationer. Vidare riktas kritik mot vad många uppfattar vara en för stor invandring av utländsk arbetskraft. En stor utmaning för Singapore är den låga nativiteten. Att främja en singaporiansk nationalkänsla hos medborgarna utan att undertrycka de olika befolkningsgruppernas kulturella och religiösa särprägel är fortsatt en högt prioriterad fråga. Efter konflikter i början av 1960-talet mellan olika etniska och religiösa grupper har social och religiös harmoni varit en ledstjärna för landet. I Singapore används stränga straffpåföljder. Spöstraff är vanligt förekommande. Dödsstraff utdöms och är även i princip obligatoriskt för en rad brott, inkl. narkotikabrott. En lagändring som medger möjlighet att omvandla dödsstraffet under vissa omständigheter i mord- och narkotikabrottsfall trädde i kraft 1 januari Antalet verkställda dödsstraff har minskat under senare år, dock genomfördes två avrättningar under sommaren Singapore rankas som världens dyraste stad 2014, enligt Economist Intelligence Unit (EIU). Orsakerna till det höga kostnadsläget för invånarna uppges bl.a. vara landets starka valuta och snabbt stigande priser på boende, el och vatten. 3. Utrikespolitik Singapore bedriver en aktiv utrikespolitik, både bilateralt och multilateralt. Singapores långa tradition av frihandel och nära samarbete med länderna i regionen har haft en stor betydelse för landets framgångsrika utveckling. Medlemskapet i ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) är en viktig hörnsten i Singapores utrikespolitik. Samarbetet syftar bl.a. till att främja en politisk, ekonomisk och kulturell sammanhållning, som även bidrar till att politiska motsättningar mellan medlemsstaterna kan hållas under kontroll. Singapore är också medlem i bl.a. WTO samt i Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) som har ett permanent sekretariat i landet. Singapore och övriga ASEAN-länder går en balansgång mellan Kinas och USA:s ekonomiska och politiska initiativ för att knyta dessa länder närmare Pekings respektive Washingtons intressesfärer. Singapore har hittills lyckats väl i denna balansgång. Man har allt starkare

4 ekonomiska band med Kina samtidigt som man utvecklat försvarssamarbetet med USA, inkl. stationering av några av amerikanska flottans fartyg i Singapore. Singapore stödjer ASEM-processen (Asia-Europe Meeting), som syftar till att stärka dialogen och samverkan mellan Europa och Asien. Singapore är värdland för den enda institutionen inom ramen för ASEM: Asia-Europe Foundation (ASEF). Singapore värnar goda bilaterala relationer med grannländerna, liksom med bl.a. USA, Kina, Indien och Japan. Att Singapores befolkning består av ca 75 % kineser och ca 10 % indier bidrar till nära och goda relationer med Kina och Indien. Singapore värnar om god försvarskapacitet. För 2015 avsätts 13,1 miljarder SGD av budgeten för detta ändamål, vilket är en ökning med 5,7 % mot föregående år. 4 Handelspolitik Singapore har en begränsad marknad. Landet saknar egna naturtillgångar och är starkt ekonomiskt beroende av omvärlden för import och export. Handelspolitiken är viktig för Singapore. Landet stödjer aktivt arbetet inom WTO och är tongivande inom ASEAN:s arbete att uppnå en ekonomisk Community år Av ASEAN:s medlemsländer har Singapore den mest liberala ekonomin. Singapore har unilateralt avskaffat i stort sett alla tullar och även tjänstesektorn är i relativt stor utsträckning öppen för utländsk konkurrens. Som ett komplement till WTO har Singapore ingått bilaterala frihandelsavtal (FTA) med en mängd länder, inkl. Australien, Indien, Japan, Kina och USA. Genom sitt medlemskap i ASEAN har Singapore även multilaterala frihandelsavtal med flera länder i regionen. Hösten 2013 trädde även ett frihandelsavtal mellan Singapore och Gulf Cooperation Council (GCC) i kraft. Kina (inkl. Hongkong och Taiwan), är Singapores viktigaste handelspartner följt av Malaysia och EU, Indonesien och USA. Bilaterala FTA-förhandlingar mellan EU och Singapore inleddes 2010 och i december 2012 nåddes enighet om ett frihandelsavtal, till vilket kopplas ett investeringskapitel och ett partnerskaps- och samarbetsavtal. Frihandelsavtalet paraferades av chefsförhandlarna från Europeiska kommissionen och Singapores regering i september Förhandlingarna om det tillhörande investeringskapitlet slutfördes i oktober 2014 och för närvarande pågår översättning av investeringskapitlet samt juridisk granskning. FTA mellan EU och Singapore ska godkännas av Singapores parlament, EU-parlamentet och EU:s medlemsländer efter att rådgivande yttrande från EU-domstolen om avtalets rättsliga karaktär rörande kompetensfördelningen mellan EU:s institutioner och medlemsstater. 5. Ekonomisk politik m.m. Singapore är ett ekonomiskt välmående land där det finns goda förutsättningar att bedriva handel. Landets BNP per capita (PPP) är bland de fem högsta i världen. Singapore intar förstaplatsen på Världsbankens lista över var det är enklast att göra affärer samt att landet rankas på fjärde plats i Global Financial Centre Index (2014). Man rankas även mycket högt i listan över de mest konkurrenskraftiga länderna i världen. Korruptionen är fortsatt mycket låg, Singapore konkurrerar med nordiska länder om förstaplatsen i världsrankingen.

5 Landet har en av världens mest öppna ekonomier med transparanta och affärsvänliga regelverk. Utländska företag erbjuds konkurrenskraftiga villkor. Skatten för företag är 17 %, medan skatten för varor och tjänster (GST) är 7 %. Singapore har lyckats väl med att attrahera utländska investeringar och drygt 7000 multinationella företag har sina regionala eller globala kontor i Singapore. Singapores viktigaste exportprodukter är verkstadsprodukter. Elektroniska och petrokemiska produkter liksom läkemedel spelar en viktig roll. Singapore är en framgångsrik marknadsekonomi med starka inslag av statliga ekonomiska intressen i flera sektorer. De två stora statliga investmentbolagen Temasek Holdings och Government Investment Corporation (GIC) hör till de största statliga investmentbolagen i världen. Singapore har en viktig och strategisk geografisk position. Med en av de största hamnarna i världen och en flygplats av världsklass har Singapore utmärkta förbindelser med övriga världen. Omkring hälften av all handel till havs passerar sundet utanför Singapore och nära två tredjedelar av ASEANs handel går via Singapore. Singapore har under de senaste åren gått från att vara en genomfartsled för handel i Asien till att bli ett nav i regionen för handel. De senaste tio åren har handeln som går via Singapore mer än fyradubblats. Landet har en av världens största raffinaderi-kapaciteter och är ett betydande logistikcentra för hela regionen. Singapore är ett av de fem största finanscentren i världen med närmare 700 lokala och utländska finansiella institutioner. Singapores position som ett center för handel med järnmalm (iron ore trading) stärktes ytterligare av kinesiska Renminbin (RMB) valutahandelskapaciteterna i Singapore. Singapores börs har ca 800 listade företag och växer stadigt. Singaporianska börsen blev vid årsskiftet den första asiatiska handelsplatsen som godkänts för att cleara derivathandel. Investeringarna ökar också kraftigt i landet och förra året noterades nytt rekord av Fixed Asset Investments. Med hänsyn till Singapores regionalt starka roll som bl.a. handels- och finansiellt center har Singapore även utvecklat sin kapacitet att erbjuda möjligheter för lösning av internationella tvister. Detta system vilar på tre pelare som syftar till att uppfylla olika behov: Singapore International Mediation Centre (SIMC), Singapore International Arbitration Centre (SIAC), samt Singapore International Commercial Court (SICC). SIAC har funnits sedan 1991 och har en stark internationell ställning. SIMC har varit verksam sedan november 2014 och har 67 medlare från 14 olika länder. SIMC arbetar enligt en skiljedomsförhandling-medlingskiljedomsförhandling -process. Processen går ut på att parterna prövar att medla inom ramen för skiljedomsförhandlingen. Om parterna lyckas komma överens så kan de ansöka om att låta överenskommelsen utgöra skiljedomstolens beslut; om inte så går de vidare med traditionellt skiljedomsförfarande. SICC öppnade officiellt i januari 2015 och är en del av Singapores Högsta domstol. SICC är tänkt att tillgodose behovet av en domstolsinstans för den typ av transnationella tvister som involverar fler än två parter. SICC består av Singapores justitieråd samt elva högt uppsatta domare från andra delar av världen. SICC dömer efter singaporiansk rätt och erbjuder en överklagandeinstans. Singapore har ännu inte tillrätt Hague Convention on the Choice of Court Agreements, vilket i nuläget kan vålla tillämpningsproblem i internationella sammanhang. Singapore planerar dock att tillträda avtalet i juni Budgeten för 2015/2016 fokuserar på ett antal huvudområden av stor vikt för Singapores fortsatta ekonomiska och sociala utveckling, bl.a. utgör insatser för att förbättra tillvaron för såväl den äldre generationen singaporianer som för medel- och låginkomsttagare en viktig prioritering. Regeringen inför bl.a. The Silver Support Scheme, för att ge ekonomiskt stöd till personer över 65 år med lägst inkomst. Regeringen understryker att understödet syftar till

6 att ge en guldkant på tillvaron för dessa individer, och att understödet inte får räknas av från den försörjningsskyldighet som personernas barn kan ha mot sina föräldrar. Detta kan ses som ett exempel på Singapores övergripande familjeorienterade policy, där föräldrar och barn växelvis förväntas ta stort ansvar gentemot varandra genom livets alla skeden. För att gynna medelinkomsttagare införs ett nytt schablonavdrag på den statliga inkomstskatten. Dessutom sänks kostnaderna för barnomsorg och hushållsnära tjänster. Budgeten innehåller även särskilda insatser för att uppmuntra Singapores invånare att skaffa sig spetskompetens inom ett antal specifika kunskapsområden. Dessa inkluderar avancerad tillverkningsteknik, tillämpad vetenskap inom hälso- och sjukvård, hållbar utveckling, den finansiella sfären, samt kreativa och turistrelaterade yrken. Alla singaporianska medborgare över 25 år kommer att få årliga bidrag för att finansiera studier utanför traditionella utbildningsinstitutioner. I årets budget prioriteras även insatser för att främja innovation och internationell samverkan. För att uppnå detta mål kommer stödet som ges till små och medelstora företag att öka. I nuläget kan dessa företag få 50 % av vissa kostnader täckta. Denna andel kommer att öka till 70 %. Dessutom planerar regeringen att dubblera det skatteavdrag som företag kan utnyttja för lönekostnader för dess anställda som är positionerade utomlands. Vidare kommer Singapore under de närmaste åren att genomföra stora investeringar inom infrastrukturen bl.a. genom fortsatt utbyggnad av Changi flygplats, expansion samt sedermera flytt hamnen till ny lokalisering, utökning av tunnelbanenätverket mm. Efter finanskrisen år 2009 återhämtade sig Singapore snabbt. Singapores ekonomi växte med 15 % under 2010, den kraftigaste årliga ökningen landet någonsin haft. Till följd av de fortsatta globala ekonomiska utmaningarna i omvärlden minskade tillväxten 2012 till 1,9 %. Under 2013 ökade tillväxten med 4,1 %. Förväntad tillväxt för 2014 var 2,5-3,5 % och tidiga beräkningar i januari 2015 uppskattas till 2,8 %. Utsiktsprognosen för 2015 beräknas till 2,0-4,0 %. 6. Sveriges relationer med Singapore Politiska relationer Sveriges och Singapores politiska relationer är utmärkta. Bilaterala möten på ministernivå hålls regelbundet, dels vid ministerbesök och dels i randen av internationella möten. Sverige åtnjuter ett gott anseende i Singapore. En gemensam syn på många frågor finns, inte minst handelspolitik. På områden med avvikande syn, t.ex. dödsstraff och vissa andra aspekter på mänskliga rättigheter, upprätthålls en konstruktiv dialog. Sverige och Singapore har ett nära samarbete inom bl.a. handel, försvar, forskning och utbildning. Handel och investering De kommersiella relationerna är mycket bra och omfattande, särskilt med tanke på Singapores ringa storlek och det stora geografiska avståndet till Sverige. Den svenska exporten omfattar olika produkter med tonvikt på verkstads- och telekomprodukter, fordon, papper samt försvarsrelaterat materiel. En stadig ökning av Sveriges export till Singapore skedde under ett antal år, denna ökning drevs framförallt av export av verkstadsprodukter inkl. maskiner och apparater och 2014 års exportsiffror uppvisade en minskning av exporten vilket framförallt beror på en nedgång i export av maskiner, apparater, transportmedel, fartyg mm.

7 Det kan bl.a. noteras att svenska ubåtar slutlevererats till Singapore under 2012 samt att SKF, vars produkter tidigare utgjort ca 10 % av svensk export, delvis flyttat lagerhanteringen av kullager från Singapore till Kina. Från Singapore importeras främst elektronik. Den svenska företagsnärvaron är betydande, och det finns en aktiv svensk företagarförening: The Swedish Business Association of Singapore (SBAS). Omkring 250 svenskrelaterade företag finns i Singapore, vilka har över 7000 personer anställda. De flesta företag täcker hela Sydostasien från Singapore och inte sällan ansvarar man även för stora delar av Asien/Oceanien. Försäljning och service är inriktningen för de flesta företag i Singapore. Några har även tillverkning (bl.a. ABB & Tetra Pak). Några andra företag har regionala centrallager i landet (bl.a. SKF, Sandvik och Seko Tools). IKEA har två välbesökta varuhus och H&M har öppnat ett flertal butiker. Svenska Handelsbanken, Nordea och SEB har större regionkontor i Singapore, och Svensk Exportkredits representant i Asien har sin bas i Singapore. Inom Shippingindustrin har bl.a. Stena stor verksamhet i Singapore och ett stort antal svenska företag är underleverantörer till hamn och varvsindustrin. Vissa singaporianska investeringar i Sverige har under de senaste åren gjorts av det statliga investeringsbolaget Government Investment Corporation (GIC). Försvarssamarbete Sverige och Singapore har ett nära samarbete inom försvarsområdet som bl.a. baseras på ett bilateralt samförståndsavtal från Singapore har bl.a. anskaffat luftförsvarssystem, minröjningssystem och ubåtar från Sverige. Avtal har även tecknats om utbildningsstöd till Singapores ubåtsbesättningar. Inom ramen för samarbetet är besöksverksamheten betydande mellan länderna. Kultur och utbildning Sverige är välkänt inom kultursektorn bl.a. genom svenska kriminalförfattare, Zlatan Ibrahimovic, ABBA, och den ström av svenska DJs som besöker Singapore. Under 2014 och 2013 genomfördes konserter av bl.a. Postiljonen, Dirty Loops, Gazette, Swedish House Mafia, Acid House Kings, Grave, Avicii, Rebecca & Fiona och Alesso. Ambassaden genomförde även ett svenskt DJ evenemang tillsammans med nattklubben Zouk i november 2014, i samband med spelning av svenska DJ:n Otto Knows, samt att Steve Angelo spelade på Zoukout i december Exempel på artister som gästade Singapore under 2012 är bl.a. Roxette, Robyn och metalbandet Opeth. Den svenska magikern Joe Laberos show kunde avnjutas i Singapore hela hösten 2014, och hans nya show, med premiär i januari 2015, kommer att finnas på plats under våren Singapore tar emot drygt 400 svenska utbytesstudenter per år. Lika många singaporianska studenter tillbringar en eller två terminer vid svenska universitet, vilket gör Sverige till det mest populära EU-landet att studera i efter Storbritannien. För att främja studentutbyte deltar ambassaden i bl.a. årliga utbildningsmässor och arrangerar nätverksmottagningar för återvändande studenter. Ett 40-tal svenska forskare är verksamma i Singapore, samt att bl.a. Karolinska Institutet har ett väl utvecklat forskningssamarbete med universitet i Singapore. Övrigt

8 Bilaterala avtal har ingåtts om luftfart (1966), upphävande av viseringstvång (1968) samt dubbelbeskattning (1992). Tharman Shanmugaratnam, Singapores vice premiärminister och sittande finansminister, var IMFs ordförande under perioden Besöksutbyte Finansmarknadsminister Peter Norman besökte Singapore hösten 2013 och utrikesminister Carl Bildt deltog i den säkerhetspolitiska konferensen The Shangri-La Dialogue våren Hösten 2012 besökte finansminister Anders Borg Singapore. Statssekreterare Gunnar Oom och statssekreterare Carl von der Esch besökte landet i maj respektive oktober Riksdagens försvarsberedning besökte Singapore våren 2013 och trafikutskottet besökte Singapore hösten Härutöver sker regelbundet besök av olika grupper av riksdagsledamöter samt besök från svenska myndigheter. Skolverkets ledning besökte Singapore i april 2014, och Skolinspektionens ledning genomförde ett besök i december Vidare besökte förhandlingspersonerna från 2013 års Stockholmsförhandling landet i februari Regelbundna besök på hög nivå sker även inom ramen för försvarssamarbetet. Vidare, i samband med genomförande av större försvarsmässor, har besök till Singapore genomförts av företrädare från Försvarsdepartementet, GD FXM, GD FMV, GD FOI mfl. Senior Minister of State, Masagos (med ansvar för bl.a. narkotikafrågor) besökte Sverige i maj Vidare besökte Ow Foong Pheng, Permanent Secretary, handelsministeriet, Sverige i juni Hösten 2013 besökte bl.a. arbetsmarknadsminister Tan Chuan-Jin Sverige, samt senare under samma månad minister Grace Fu från premiärministerns kansli. Våren 2013 besöktes Sverige av juniorminister Sam Tan (utrikespolitiska frågor) Sverige, samt hösten 2012 av juniorminister Yacob med ansvar för förskolefrågor. Finansminister Shanmugaratnam och Försvarsminister Dr Ng besökte Sverige 2011 respektive 2010, och dåvarande försvarsminister Teo genomförde besök år 2009 och Singapores Överbefälhavare och Marinchef genomför besök i Sverige med viss regelbundenhet inom ramen för pågående marina samarbete. Sveriges representation i Singapore Ambassadens utsända består av ambassadör, ambassadråd, en förste ambassadsekreterare samt försvarsattaché. Därtill har ambassaden åtta lokalanställda och två svenska praktikanter. Singapore har en av Asiens största svenskkolonier med ca 1600 personer och därtill ca 400 svenska utbytesstudenter varje år. Business Sweden och Svensk Exportkredit har kontor i Singapore med utsänd personal på plats. Singapores representation i Sverige Singapores ambassadör i Sverige är stationerad i Singapore. Singapores investeringsfrämjande myndighet, Economic Development Board (EDB), har ett mindre kontor i Stockholm.

2012-12-20. Singapore LANDFAKTA

2012-12-20. Singapore LANDFAKTA 2012-12-20 Singapore LANDFAKTA Officiellt namn: Republiken Singapore Huvudstad: Singapore Landyta: 712 km² (huvudö samt 62 mindre öar) Folkmängd: Total folkmängd: 5,2 miljoner. (3,8 miljoner är singaporianska

Läs mer

2012-07-10. Singapore LANDFAKTA

2012-07-10. Singapore LANDFAKTA 2012-07-10 Singapore LANDFAKTA Officiellt namn: Republiken Singapore Huvudstad: Singapore Landyta: 712 km² (huvudö samt 62 mindre öar) Folkmängd: Total folkmängd: 5,2 miljoner. (3,79 miljoner är singaporianska

Läs mer

Landfakta

Landfakta Promemoria Landfakta Officiellt namn: Republiken Huvudstad: Landyta: 716 km² (huvudö samt 62 mindre öar) Folkmängd: Total folkmängd: 5,4 miljoner. (3,8 miljoner är singaporianska medborgare eller permanent

Läs mer

2013-09-20. Landfakta

2013-09-20. Landfakta Promemoria Landfakta Officiellt namn: Republiken Huvudstad: Landyta: 716 km² (huvudö samt 62 mindre öar) Folkmängd: Total folkmängd: 5,3 miljoner. (3,8 miljoner är singaporianska medborgare eller permanent

Läs mer

Singapore LANDFAKTA

Singapore LANDFAKTA 2013-04-17 Singapore LANDFAKTA Officiellt namn: Republiken Singapore Huvudstad: Singapore Landyta: 712 km² (huvudö samt 62 mindre öar) Folkmängd: Total folkmängd: 5,3 miljoner. (3,8 miljoner är singaporianska

Läs mer

Singapore

Singapore Landfakta Officiellt namn: Republiken Huvudstad: Landyta: 719 km² (huvudö samt ett antal mindre öar) Folkmängd: Total folkmängd: 5,5 miljoner (varav 3,9 miljoner medborgare och 527 100 permanent bosatta

Läs mer

Singapore LANDFAKTA

Singapore LANDFAKTA 2010-11-09 Singapore LANDFAKTA Officiellt namn: Republiken Singapore Huvudstad: Singapore Landyta: 704 km² (huvudö samt 62 mindre öar) Folkmängd: Singaporianska medborgare och permanent bosatta utländska

Läs mer

2014-09-01. Landfakta

2014-09-01. Landfakta Promemoria Landfakta Officiellt namn: Republiken Huvudstad: Landyta: 716 km² (huvudö samt 62 mindre öar) Folkmängd: Total folkmängd: 5,4 miljoner. (3,8 miljoner är singaporianska medborgare eller permanent

Läs mer

Singapore: Fortsatt god ekonomi men utmaningar väntar

Singapore: Fortsatt god ekonomi men utmaningar väntar Promemoria : Fortsatt god ekonomi men utmaningar väntar : ekonomiska basfakta Valuta: dollar (SGD), 1 SGD ca 5,2 SEK BNP: SGD 345,6,8 mrd (2012) BNP/capita: SGD 65 048 (PPP) (2012) BNP-tillväxt: 1,5 %

Läs mer

Amnr SING Ekonomisk rapport april 2013

Amnr SING Ekonomisk rapport april 2013 Telemeddelande Carl Jensfelt Praktikant Amnr SING20130424 Ekonomisk rapport april 2013 Sammanfattning har en alltjämt god ekonomi som dock är fortsatt känslig för svängningar i världsekonomin, vilket ledde

Läs mer

Öppna gränser och frihandel. - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker

Öppna gränser och frihandel. - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker Öppna gränser och frihandel - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker Hotet mot Schengensamarbetet Konsekvenser för transportsektorn Det europeiska

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

2011-02-25 LANDFAKTA - BRUNEI 1. BASFAKTA

2011-02-25 LANDFAKTA - BRUNEI 1. BASFAKTA 2011-02-25 Singapore LANDFAKTA - BRUNEI 1. BASFAKTA Officiellt namn: Negara Brunei Darussalam Huvudstad: Bandar Seri Begawan Yta: 5 765 km², varav 8,6 % utgörs av vatten Folkmängd: 406 200, varav ca 100

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Plenarhandling 26.6.2012 B7-0297/2012 FÖRSLAG TILL RESOLUTION i enlighet med artiklarna 90.2 och 110.2 i arbetsordningen om handelsförhandlingarna mellan EU och Japan (2012/2651(RSP))

Läs mer

TTIP och EU:s övriga frihandelsavtal

TTIP och EU:s övriga frihandelsavtal TTIP och EU:s övriga frihandelsavtal Annika Widell, Enheten för Handel och tekniska regler Tulldagarna 21 oktober 2014 EU:s frihandelsavtal EU:s förhandlingar om frihandelsavtal Förhandlingar och avtal

Läs mer

LANDFAKTA - BRUNEI 2012-04-04 1. BASFAKTA

LANDFAKTA - BRUNEI 2012-04-04 1. BASFAKTA 2012-04-04 Singapore LANDFAKTA - BRUNEI 1. BASFAKTA Officiellt namn: Negara Brunei Darussalam ( staten Brunei, hem för fred ) Huvudstad: Bandar Seri Begawan Yta: 5 765 km², varav 8,6% utgörs av vatten

Läs mer

2015-05-14 LANDFAKTA - BRUNEI

2015-05-14 LANDFAKTA - BRUNEI LANDFAKTA - BRUNEI 1. BASFAKTA Officiellt namn: Negara Brunei Darussalam ( staten Brunei, hem för fred ) Huvudstad: Bandar Seri Begawan Yta: 5 765 km², varav 8,6 % utgörs av vatten Folkmängd: 422 700 (2014)

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:3296 av Håkan Svenneling m.fl. (V) med anledning av skrivelse 2015/16:48 Regeringens exportstrategi

Motion till riksdagen 2015/16:3296 av Håkan Svenneling m.fl. (V) med anledning av skrivelse 2015/16:48 Regeringens exportstrategi Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:3296 av Håkan Svenneling m.fl. (V) med anledning av skrivelse 2015/16:48 Regeringens exportstrategi 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom

Läs mer

Frihandel ger tillväxt och välstånd

Frihandel ger tillväxt och välstånd Frihandel ger tillväxt och välstånd September 2007 Basfakta om Sveriges utrikeshandel 1 FRIHANDEL GER TILLVÄXT OCH VÄLSTÅND Ekonomisk tillväxt innebär att den samlade produktionen av varor och tjänster

Läs mer

Vad vill Moderaterna med EU

Vad vill Moderaterna med EU Vad vill Moderaterna med EU Förstärka Miljö och Fredsfrågan Underlätta för handel Bekämpa internationell brottslighet Varför skall jag som Eksjöbo intressera mig för EU och rösta i EU valet Våra exporterande

Läs mer

Frihandel ger tillväxt och välstånd

Frihandel ger tillväxt och välstånd Frihandel ger tillväxt och välstånd April 2008 Basfakta om Sveriges utrikeshandel 1 FRIHANDEL GER TILLVÄXT OCH VÄLSTÅND Ekonomisk tillväxt innebär att den samlade produktionen av varor och tjänster ökar,

Läs mer

BULGARIEN OCH RUMÄNIEN BLIR EU MEDLEMMAR

BULGARIEN OCH RUMÄNIEN BLIR EU MEDLEMMAR BULGARIEN OCH RUMÄNIEN BLIR EU MEDLEMMAR 1.1.2007 8b/2006 BULGARIEN OCH RUMÄNIEN BLIR EU MEDLEMMAR Bulgarien och Rumänien ansluter sig till Europeiska unionen den 1 januari 2007. Enligt Europeiska kommissionens

Läs mer

Sveriges handel med Kina - fortsatta framgångar

Sveriges handel med Kina - fortsatta framgångar Promemoria Erik Widman +86 1 6532 979, 8282 erik.widman@foreign.ministry.se Delges: Enl. bif. lista Sveriges handel med Kina - fortsatta framgångar Kina har trätt fram som Sveriges viktigaste handelspartner

Läs mer

Tullfri handel med Sydkorea

Tullfri handel med Sydkorea Tullfri handel med Sydkorea 8 september 2011, Per Anders Lorentzon Spaghetti bowl Copyright Sydsvenska Industri- och Handelskammaren 2011 1 Vad är ett frihandelsavtal? Bilateralt avtal för att gynna handeln

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet

Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet PM 2008: RI (Dnr 305-2465/2008) Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår

Läs mer

Praktikrapport. Praktiktjänstens längd 30 augusti 2010 16 januari 2011 + 372 640 56 00. Sveriges ambassad. Pikk 28, 150 55 Tallinn, Estland

Praktikrapport. Praktiktjänstens längd 30 augusti 2010 16 januari 2011 + 372 640 56 00. Sveriges ambassad. Pikk 28, 150 55 Tallinn, Estland Praktikrapport Praktikplats Ambassaden Tallinn Praktiktjänstens längd 30 augusti 2010 16 januari 2011 Handledare Kontaktuppgifter Anna Hamrell anna.hamrell@foreign.ministry.se + 372 640 56 00 Sveriges

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Nationalekonomi på högskolan består av: Mikroekonomi producenter och konsumenter Makroekonomi hela landet Internationell ekonomi handel mellan länder Varför

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt Politiskt instrument för att finansiera långsiktiga prioriteringar

Läs mer

Kommenterad dagordning NU 2010-05-17. Näringsdepartementet. Konkurrenskraftsrådet den 25 Maj 2010

Kommenterad dagordning NU 2010-05-17. Näringsdepartementet. Konkurrenskraftsrådet den 25 Maj 2010 Kommenterad dagordning NU 2010-05-17 Näringsdepartementet Konkurrenskraftsrådet den 25 Maj 2010 6. Kommissionens meddelande om En Europeisk strategi för rena och energieffektiva fordon - Presentation av

Läs mer

Fickfakta om svensk internationell handel och dess betydelse

Fickfakta om svensk internationell handel och dess betydelse Frihandel ger tillväxt Fickfakta om svensk internationell handel och dess betydelse sverige och frihandeln En allt öppnare världshandel, tillsammans med ett stabilt regelverk och fungerande samhällsinstitutioner,

Läs mer

Kontakt Bo Jerlström Ambassadör Telefon: 0709-62 00 15. Uttalande Utrikesdepartementet 27 juli 2007 Sten Tolgfors, Handelsminister

Kontakt Bo Jerlström Ambassadör Telefon: 0709-62 00 15. Uttalande Utrikesdepartementet 27 juli 2007 Sten Tolgfors, Handelsminister 2007 Uttalande Utrikesdepartementet 27 juli 2007 Sten Tolgfors om att svenskt företag tog hem uppdrag att renovera FN Idag meddelades att Skanska har fått uppdraget att renovera FN:s högkvarter i New York.

Läs mer

Frihandelsavtal skapar affärsmöjligheter

Frihandelsavtal skapar affärsmöjligheter Frihandelsavtal skapar affärsmöjligheter Anamaria Deliu 24 januari 2014, Stockholm Det ska handla om Varför förhandlar EU frihandelsavtal (FTA)? Vad innehåller ett frihandelsavtal? Förhandlingsprocessen

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug

Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2889 av Markus Wiechel (SD) Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM34. En flygstrategi för Europa. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. 1 Förslaget. Näringsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM34. En flygstrategi för Europa. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. 1 Förslaget. Näringsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria En flygstrategi för Europa Näringsdepartementet 2016-01-11 Dokumentbeteckning KOM (2015) 598 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska

Läs mer

Avtal om fördjupat partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan

Avtal om fördjupat partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan Utrikesutskottets betänkande 2015/16:UU20 Avtal om fördjupat partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan Sammanfattning

Läs mer

Wangchuck Premiärminister Tshering Tobgay

Wangchuck Premiärminister Tshering Tobgay Promemoria 2015-11-10 Landfakta: Bhutan Officiellt namn: Druk Yul (Kingdom of Bhutan) Huvudstad: Thimphu (99 000 invånare 2011) Yta: 38 394 km 2 Folkmängd: 765 552 (2014) Befolkningstillväxt: 1,13 % (2014)

Läs mer

Ekonomiska basfakta 2014-03-11

Ekonomiska basfakta 2014-03-11 Ekonomisk rapport Qatar Ekonomiska basfakta Valuta: Qatarisk Riyal (QAR) BNP per capita: Cirka 102 000 USD (2013) Export: Cirka 127 miljarder USD (2013) Främsta exportvara: Naturgas, råolja Största exportpartners:

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Promemoria CANBERRA. Landfakta Australien

Promemoria CANBERRA. Landfakta Australien Promemoria 1 2017-08-07 CANBERRA Landfakta Australien Basdata Officiellt namn: Commonwealth of Australia Huvudstad: Canberra (ca 390 000 invånare) Yta: 7 682 000 km² Folkmängd: 24,6 miljoner Befolkning:

Läs mer

15160/14 kh/bis/gw 1 DG G 3 C

15160/14 kh/bis/gw 1 DG G 3 C Europeiska unionens råd Bryssel den 14 november 2014 (OR. en) 15160/14 NOT från: till: Föreg. dok. nr: Rådets generalsekretariat TOUR 22 IND 321 COMPET 607 POLMAR 27 ENV 883 EMPL 150 EDUC 318 CULT 125

Läs mer

Kommenterad dagordning för rådet för utrikes frågor (handel) den 29 november 2012

Kommenterad dagordning för rådet för utrikes frågor (handel) den 29 november 2012 REGERINGSKANSLIET Utrikesdepartementet Kommenterad dagordning Ministerrådet Enheten för Europeiska Unionen Kommenterad dagordning för rådet för utrikes frågor (handel) den 29 november 2012 Handelsministrarnas

Läs mer

Internationell politik 1 Föreläsning 10. Globalisering. Jörgen Ödalen

Internationell politik 1 Föreläsning 10. Globalisering. Jörgen Ödalen Internationell politik 1 Föreläsning 10. Globalisering Jörgen Ödalen jorgen.odalen@liu.se Vad är globalisering? Tre olika perspektiv: Hyperglobalister: Globalisering är ett verkligt och nytt fenomen. sprider

Läs mer

Flermålsanalys. Stockholms placeringar i olika rankingar (bilaga 2)

Flermålsanalys. Stockholms placeringar i olika rankingar (bilaga 2) Flermålsanalys Stockholms placeringar i olika rankingar (bilaga 2) Innovation* (nummer 1 av 131) Best city to locate business (nummer 13 av 36) Congress & convention participants (nummer 16 av 44) Investment*

Läs mer

Europeisk åtgärdsplan för försvarsområdet European Defence Action Plan

Europeisk åtgärdsplan för försvarsområdet European Defence Action Plan Europeisk åtgärdsplan för försvarsområdet European Defence Action Plan Bakgrund Kommissionens meddelande (2013) Politisk uppmärksamhet från EU:s stats- och regeringschefer (2013/2015) EU:s globala strategi

Läs mer

Ekonomisk rapport - Förenade arabemiraten

Ekonomisk rapport - Förenade arabemiraten Ekonomisk rapport - Förenade arabemiraten Ekonomiska basfakta Valuta: UAE Dirham (AED) BNP per capita: 57,400 USD (2011) Export: 212,3 miljarder USD (2010) Främsta exportvara: Olja, naturgas, petrokemiska

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 1.10.2010 2010/0192(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Sydgruppen: Bangladesh, Bhutan, Indien, Maldiverna, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, SAARC

Sydgruppen: Bangladesh, Bhutan, Indien, Maldiverna, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, SAARC Praktikrapport 1. Allmän information Utrikesdepartementet (UD), Enheten för Asien- och Oceanien Sydgruppen: Bangladesh, Bhutan, Indien, Maldiverna, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, SAARC Postadress: Utrikesdepartementet,

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24. Peking. Sara Dahlsten. UD-ASO Dnr 166

Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24. Peking. Sara Dahlsten. UD-ASO Dnr 166 Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24 Peking Sara Dahlsten UD-ASO Dnr 166 Kinas valutapolitik några argument för och emot kraven på flexibel växelkurs eller omfattande revalvering

Läs mer

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK Bryssel den 23.11.2016 JOIN(2016) 56 final 2016/0373 (NLE) Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005 God potential för en ökad tjänsteexport De svenska företagen får bättre betalt för sina exporttjänster än för exporten av varor. Under perioden 1995-2004

Läs mer

2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer

2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer Utrikesdepartementet Denna rapport är en översiktlig sammanställning över hur de mänskliga rättigheterna efterlevs, grundad på den svenska ambassadens bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig

Läs mer

Kina från ett handels- och affärsperspektiv

Kina från ett handels- och affärsperspektiv Kina från ett handels- och affärsperspektiv S v e r i g e s G e n e r a l k o n s u l a t, K a n t o n ULF SÖRMARK Sveriges närvaro i Kina Ambassaden Peking Generalkonsulatet Shanghai Generalkonsulatet

Läs mer

Flermålsanalys. Stockholms placeringar i olika rankingar

Flermålsanalys. Stockholms placeringar i olika rankingar Flermålsanalys Stockholms placeringar i olika rankingar Flermålsanalys Stockholms placeringar i olika rankingar * Ranking avser nationer Innovation* (nummer 1 av 131) Best city to locate business (nummer

Läs mer

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se CONOSCO Magnus Sjölin 2012-10-02 Östasien. Varför politiska konflikter just nu? Kina,

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Investor Brief. INBLICK: Boom för den asiatiska medelklassen

Investor Brief. INBLICK: Boom för den asiatiska medelklassen MEDELKLASSEN I ASIEN NOVEMBER 2015 INBLICK: Boom för den asiatiska medelklassen De senaste decennierna har en rad asiatiska länder tagit ett ekonomiskt tigersprång, vilket kan komma att vända upp och ner

Läs mer

Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas

Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas 1(5) 2010-04-21 Peking Markus Lundgren Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas Kina är Sveriges största handelspartner i Asien. 2009 uppgick handeln till 75,2 miljarder

Läs mer

GATT 1947 General Agreement on Tariffs and Trade. WTO 1994 World Trade Organization. GATS 1994 General Agreement on Trade in Services

GATT 1947 General Agreement on Tariffs and Trade. WTO 1994 World Trade Organization. GATS 1994 General Agreement on Trade in Services GATT 1947 General Agreement on Tariffs and Trade WTO 1994 World Trade Organization GATS 1994 General Agreement on Trade in Services GATS ingår i ett större mönster Makt och kontroll flyttar utanför landets

Läs mer

Inför 2016 års avtalsrörelse. en rapport av Industrins Ekonomiska Råd Oktober 2015

Inför 2016 års avtalsrörelse. en rapport av Industrins Ekonomiska Råd Oktober 2015 Inför 2016 års avtalsrörelse en rapport av Industrins Ekonomiska Råd Oktober 2015 Industrins Ekonomiska Råd Cecilia Hermansson, KTH/Swedbank Mauro Gozzo, Business Sweden Juhana Vartiainen, Riksdagen, Finland

Läs mer

Port Vila (41 200 invånare, 2009) (UI) Befolkning: Ni-Vanuatu 97,6%, övriga 1,3% Befolkningstillväxt: 2,01% (2014 est CIA)

Port Vila (41 200 invånare, 2009) (UI) Befolkning: Ni-Vanuatu 97,6%, övriga 1,3% Befolkningstillväxt: 2,01% (2014 est CIA) Promemoria CANBERRA Landfakta: Vanuatu Officiella namn: Republic of Vanuatu Huvudstad: Port Vila (41 200 invånare, 2009) (UI) Yta: 12 200 km² Folkmängd: 250 000 (2012 DFAT) Befolkning: Ni-Vanuatu 97,6%,

Läs mer

Marknadens Utveckling

Marknadens Utveckling Marknadens Utveckling Svensk försvarsexport 2015 Försvarsexportmyndighetens, FXM, uppdrag är att främja svensk försvarsexport när den är av försvarspolitiskt intresse. Myndigheten stöder företags försvarsnyttiga

Läs mer

SVENSK TJÄNSTEEXPORT PÅ UPPGÅNG OCH EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD

SVENSK TJÄNSTEEXPORT PÅ UPPGÅNG OCH EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD SVENSK HANDEL 2015 SVENSK TJÄNSTEEXPORT PÅ UPPGÅNG OCH EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD BUSINESS SWEDEN Mars 2015 Stockholm SVENSK TJÄNSTEEXPORT ÄR PÅ UPPGÅNG OCH SVERIGE UTGÖR EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD

Läs mer

UTRIKESHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

UTRIKESHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 UTRIKESHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 En region med lång erfarenhet av utrikeshandel Sjöfart och internationell handel har präglat Göteborgsregionen i snart 400 år. Visserligen är varorna inte desamma

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Finansiella risker och lösningar

Finansiella risker och lösningar Finansiella risker och lösningar Jonas Rybring, Deputy General Manager Swedbank Shanghai Branch Shanghai 2008-03-10 1 Lång erfarenhet i Kina Swedbank har gjort affärer i Kina i över 20 år Representationskontor

Läs mer

Hur skapas tillväxt lokalt? Svensk Tillväxtstrategi Akademi Norr 15 december 2011 Roland Lexén

Hur skapas tillväxt lokalt? Svensk Tillväxtstrategi Akademi Norr 15 december 2011 Roland Lexén Hur skapas tillväxt lokalt? Svensk Tillväxtstrategi Akademi Norr 15 december 2011 Roland Lexén Arena för Tillväxt är ett samverkansprojekt mellan privata och offentliga aktörer som syftar till att främja

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också

Läs mer

Globala värdekedjor. så påverkar de utrikeshandeln

Globala värdekedjor. så påverkar de utrikeshandeln Globala värdekedjor så påverkar de utrikeshandeln 1 GLOBALA VÄRDEKEDJOR 2 Innehåll Vad är globala värdekedjor? 4 Hur påverkas exportmåtten? 6 Vilken betydelse har tjänsteexporten? 8 Vilka konsekvenser

Läs mer

Tillsammans för en rättvisare värld

Tillsammans för en rättvisare värld Tillsammans för en rättvisare värld 2 Inledning Den värld vi lever i är inte rättvis. Miljoner människor lider av fattigdom, sjukdomar, krig och konflikter. Mänskliga rättigheter kränks och för många är

Läs mer

Transatlantisk frihandel? Hinder mot handeln mellan EU och USA och möjliga lösningar. Niels Krabbe, Kommerskollegium

Transatlantisk frihandel? Hinder mot handeln mellan EU och USA och möjliga lösningar. Niels Krabbe, Kommerskollegium Transatlantisk frihandel? Hinder mot handeln mellan EU och USA och möjliga lösningar Niels Krabbe, Kommerskollegium 120330 Kommerskollegium och EU:s yttre handelspolitik Sammanställer svenska intressen,

Läs mer

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se CONOSCO Magnus Sjölin 2012-10-02 Östasien. Jag fokuserar på Kina, Japan, Sydkorea och

Läs mer

Tulli tiedottaa. Tullen informerar Customs Information. EXPORTVOLYMEN SJÖNK ÅR 2016 MED FYRA PROCENT Exportpriserna ökade en aning

Tulli tiedottaa. Tullen informerar Customs Information. EXPORTVOLYMEN SJÖNK ÅR 2016 MED FYRA PROCENT Exportpriserna ökade en aning Tulli tiedottaa Tullen informerar Customs Information 2.3.217 ÅRSPUBLICERING: detaljerade uppgifter EXPORTVOLYMEN SJÖNK ÅR 216 MED FYRA PROCENT Exportpriserna ökade en aning Enligt Tullens utrikeshandelsstatistik

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget. Jörgen Hettne, Sieps

EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget. Jörgen Hettne, Sieps EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget Jörgen Hettne, Sieps Unionens yttre åtgärder EU-fördraget: Allmänna bestämmelser om unionens yttre

Läs mer

Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt

Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt Kjell Unevik, Europaforum XII Norra Sverige, Örnsköldsvik 7-8 maj 2008 Lissabonstrategin Nationella strategin för regional konkurrenskraft,

Läs mer

Policy Brief Nummer 2011:1

Policy Brief Nummer 2011:1 Policy Brief Nummer 2011:1 Varför exporterar vissa livsmedelsföretag men inte andra? Det finns generellt både exportörer och icke-exportörer i en industri, och de som exporterar kan vända sig till ett

Läs mer

EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version

EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version I. INLEDNING i) Förenta nationerna har bl.a. i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR), konventionen

Läs mer

Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden

Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden Göran Wikner, Hanna Norström Widell, Jonas Frycklund Maj 2007 Trender för svenskt företagande Bilaga 1 till Globala affärer regler som hjälper och stjälper

Läs mer

Läget i Haiti - 208 år efter självständigheten, snart 2 år efter jordbävningen 2010

Läget i Haiti - 208 år efter självständigheten, snart 2 år efter jordbävningen 2010 2012-01-02 UF2012/ Port-au-Prince p.t. Stockholm Ambassadör Claes Hammar Läget i Haiti - 208 år efter självständigheten, snart 2 år efter jordbävningen 2010 Sammanfattning Haiti är 208 år efter sin självständighet,

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

Frihandel hur kan den gynna oss?

Frihandel hur kan den gynna oss? Frihandel hur kan den gynna oss? Exploderande debatt om globaliseringen de senaste åren Outsourcing av produktion till låglöneländer ( nearsourcing till Baltikum och Polen) Den korrekta termen borde vara

Läs mer

Sociala tjänster för alla

Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla 4 En stark röst för anställda i sociala tjänster i Europa EPSU är den europeiska fackliga federationen för anställda inom sociala tjänster. Federationen

Läs mer

Brexit Ny analys av potentiella ekonomiska konsekvenser för Sveriges län

Brexit Ny analys av potentiella ekonomiska konsekvenser för Sveriges län Stockholm, den 7 mars 2016 Brexit Ny analys av potentiella ekonomiska konsekvenser för Sveriges län Guldbröllop eller skilsmässa på gamla dar? Kommer Storbritannien att bygga vidare på sitt 43-åriga äktenskap

Läs mer

Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China

Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China November 2015 Hong Kong LANDFAKTA - HONGKONG SAR, KINA Officiellt namn: Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China Huvudstad: Hongkong Yta: 1104 km 2 Folkmängd: 7,3 miljoner

Läs mer

Att mäta konkurrenskraft

Att mäta konkurrenskraft Att mäta konkurrenskraft RAPPORT OM SVENSK KONKURRENSKRAFT 1990-2015 Kinnwall Mats INDUSTRIARBETSGIVARNA Marknadsandel och konkurrenskraft Debatten om hur svensk konkurrenskraft har utvecklats är intensiv,

Läs mer

Investera i Europas framtid

Investera i Europas framtid Investera i Europas framtid 1 Femte rapporten om den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen En ny sammanhållningspolitik för ett nytt årtiondes utmaningar I. Bakgrund II. III. IV. Sammanhållningspolitikens

Läs mer

INTERNATIONELLA HALLAND EXPORT & IMPORT 2016

INTERNATIONELLA HALLAND EXPORT & IMPORT 2016 INTERNATIONELLA HALLAND EXPORT & IMPORT 2016 Oleg Zastenker Regional Exportrådgivare I Halland Maj 2017 PHOTO CREDIT: SARA INGMAN/IMAGEBANK.SWEDEN.SE 2 När Sverige först började handla över gränserna var

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM100. Utkast förhandlingsmandat för handelsoch investeringsavtal mellan EU och USA. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM100. Utkast förhandlingsmandat för handelsoch investeringsavtal mellan EU och USA. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Utkast förhandlingsmandat för handelsoch investeringsavtal mellan EU och USA Utrikesdepartementet 2013-05-17 Dokumentbeteckning KOM (2013) 316 Final Rekommendation till

Läs mer

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Pressrelease NYA RESULTAT FRÅN GRANT THORNTON-RAPPORTEN: Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Europa sämst på att göra affärer med Kina. Positiv påverkan för svenska företag Nära ett av fem

Läs mer

SV Förenade i mångfalden SV B8-0165/2. Ändringsförslag. Andrew Lewer, Ruža Tomašić för ECR-gruppen

SV Förenade i mångfalden SV B8-0165/2. Ändringsförslag. Andrew Lewer, Ruža Tomašić för ECR-gruppen 1.2.2016 B8-0165/2 2 Skäl H H. Tillgängligheten till regionerna och förbindelserna mellan öarna utgör viktiga faktorer för att öka öarnas attraktionskraft. Kostnaderna för sjö- och flygtransporter för

Läs mer

EU:s statsstödsregler

EU:s statsstödsregler EU:s statsstödsregler Seminarium vid Linnéuniversitetet den 17 april 2012 bengt.wennerstein@enterprise.ministry.se detta tänkte jag beröra idag s organisation EU: regler om statsstöd Regelförenkling s

Läs mer

1(5) 2010-05-06. Peking. Markus Lundgren. Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas

1(5) 2010-05-06. Peking. Markus Lundgren. Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas 1(5) 2010-05-06 Peking Markus Lundgren Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas Kina är Sveriges största handelspartner i Asien. 2009 uppgick handeln till 75,2 miljarder

Läs mer

Därför prioriterar VINNOVA satsningar inom testverksamhet

Därför prioriterar VINNOVA satsningar inom testverksamhet Därför prioriterar VINNOVA satsningar inom testverksamhet Test & demo ett sätt att stärka konkurrenskraften för Sverige Filip Kjellgren Agenda 1)Sveriges innovationssystem och utmaningar 2)Testverksamhet

Läs mer

Innehåll. EU:s historia - varför bildades EU? Förhindra krig Genom att skapa ett ömsesidigt ekonomiskt och politiskt beroende

Innehåll. EU:s historia - varför bildades EU? Förhindra krig Genom att skapa ett ömsesidigt ekonomiskt och politiskt beroende Innehåll EU:s historia - varför bildades EU? Förhindra krig Genom att skapa ett ömsesidigt ekonomiskt och politiskt beroende 1 Från kol och stål till en inre marknad EEG (Romfördraget) Euratom 1958 Gemensam

Läs mer