Landfakta

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2015-04-08. Landfakta"

Transkript

1 Promemoria Singapore Landfakta Officiellt namn: Republiken Singapore Huvudstad: Singapore Landyta: 716 km² (huvudö samt 62 mindre öar) Folkmängd: Total folkmängd: 5,5 miljoner. (3,8 miljoner är singaporianska medborgare eller permanent bosatta utländska medborgare) (2014). Befolkning: kineser (74,2%), malajer (13,3%), indier (9,2 %), övriga (3,3 %) Befolkningstillväxt: 1,3 % (2014), 1,6 % (2013), 2,5 % (2012) Modersmål: Fyra officiella språk: malajiska, mandarin, engelska och tamil. Affärs- och administrationsspråk är engelska. Religion: buddhism, kristendom, islam, taoism och hinduism Statsskick: Republik Statschef: President Dr Tony Tan (2011) Regeringschef: Premiärminister Lee Hsien Loong (2004) Utrikesminister: K. Shanmugam (2011) Senaste allmänna parlamentsval: 7 maj 2011 Största politiska parti: Regeringspartiet People's Action Party (PAP). PAP har 80 av 87 valbara mandat i parlamentet. (Singapore har majoritetsval) Oppositionspartier: Workers Party (sju valbara mandat) i parlamentet. Ytterligare fem partier ställde upp i senaste valet utan att vinna någon plats i parlamentet. Valuta: Singapore dollar (SGD) Växelkurs: SGD 1 = ca SEK 6,2 (april 2015) BNP: SGD 390 MD (2014) BNP/capita: SGD 71,318 (2014) BNP-tillväxt: +3,1 % (2014), +4,4 (2013), +1,9 % (2012) Budgetbalans: SGD +4,15 MD (2014), SGD +3,9 MD (2013), +2,4 MD (2012) Inflation: -0,4 % (2014) Arbetslöshet: 2,0 % 2014, 1,8 % 2013 Sysselsättning: 3,6 miljoner (2014) Exporttillväxt: 1,1 % (2014), 0,6 % (2013), -0,9 % (2012) Viktigaste exportprodukter: Elektronik, petrokemiska produkter, läkemedel och konsumtionsvaror Övriga viktiga näringar: Finanssektorn, transporter och turism Importtillväxt: -0,6 % (2014), 1,6 % (2013), 3,2 % (2012). Viktigaste importprodukter: Elektronik, petrokemiska produkter, industri-maskiner, livsmedel, motorfordon, järn och stål Största handelspartners: Kina, Malaysia, EU, Kina, Indonesien, USA, Sydkorea och Japan

2 Svensk export: SEK 5,8 MD 2014 (SEK 6,1 MD 2013, SEK 8,6 MD 2012). Svensk import: SEK 1,9 MD 2014 (SEK 0,4 MD 2013 SEK 0,6 MD 2012). 1. Historisk bakgrund Singapore är ett ungt migrantland som sattes på världskartan av Sir Stamford Raffles år Därpå följde brittiskt kolonialstyre under 140 år, med undantag för då Singapore var ockuperat av Japan. Landet fick ett omfattande självstyre år 1959 (i allt utom utrikes- och försvarspolitik) och blev, efter en kortvarig och föga framgångsrik federation med Malaysia under , en självständig republik År 2015 firar Singapore 50-årsjubileum, nationaldagsfirandet 9 augusti kommer därmed att bli än mer spektakulärt än tidigare. Landsfadern Lee Kuan Yews bortgång i mars 2015 är en stor sorg för nationen. Singapore har under sina snart 50 år omvandlats från ett fattigt land till en av världens rikaste stater med moderna industrier samt till ett viktigt regionalt finans- och logistikcentrum. 2. Inrikespolitik Det inrikespolitiska läget i Singapore är stabilt. Landet har allt sedan självständigheten styrts av ett och samma parti: People's Action Party (PAP). Partiet är tydligt marknadsorienterat med inslag av statlig styrning och kontroll. Det är obligatoriskt att rösta och val till parlamentet ska äga rum vart femte år. Valsystemet bygger enligt brittisk modell på majoritetsval. Singapore har en kombination av en- och flermansvalkretsar. Nästa val skall ske senast 1 januari 2017 och kan utlysas med tre månaders varsel. Parlamentet kan upplösas innan dess 5 åriga mandatperiod har kommit till sitt slut och val utlysas. Beslut att upplösa parlamentet tas av presidenten efter samråd med premiärministern. I senaste valet i maj 2011 fick regeringspartiet PAP 60 % av rösterna. Partiet gynnas av valsystemet med majoritetsval, och PAP erhöll 81 av 87 valbara platser i parlamentet. Partiet har dock en nedåtgående trend. Jämfört med valet 2006 tappade PAP röster (över sex procent), bl.a. förlorade utrikesministern sin plats i parlamentet och tvingades därför lämna regeringen. Vid valet 2006 förlorade PAP ca 5 % av rösterna jämfört med valet Sex olika oppositionspartier ställde upp i valet 2011, men endast ett parti (Workers Party) lyckades komma in i parlamentet och fick sex platser. Aldrig tidigare i Singapores historia har oppositionen lyckats vinna så många mandat. Två fyllnadsval (enmansvalkretsar) har hållits sedan valet 2011 (maj 2012 och januari 2013), och i båda fallen har valen vunnits av Workers Party. Singapores president har huvudsakligen ceremoniella funktioner, men har även vetorätt i vissa centrala frågor. Dr Tony Tan är landets president sedan september Han vann presidentvalet med knapp marginal efter en intensiv och öppen valkampanj där fyra kandidater ställde upp. Tidigare har regeringen utnämnt presidenten utan att väljarna fått möjlighet att säga sin mening. Lee Hsien Loong från PAP är Singapores premiärminister (PM) sedan Han är son till Singapores landsfader Lee Kuan Yew. PM Lee fortsätter huvudsakligen på den av företrädarna inslagna vägen, men är mer positiv till att öppna upp det singaporianska samhället.

3 Lee Kuan Yew, Singapores första premiärminister, avled den 23 mars 2015 efter en tids sjukdom. Han blev 91 år. Lee tillträdde posten som premiärminister år 1959 och behöll denna position under mer än 30 år. Han föddes under en tid då Singapore fortfarande var en brittisk koloni och upplevde även åren av japansk ockupation under andra världskriget. Dessa erfarenheter och hans insikt om Singapores brist på egna naturtillgångar fick honom att inta en ledande roll vid bildandet av People s Action Party (PAP), ett parti som än idag styr Singapore. Det var mot bakgrund av detta och under Lees ledning som Singapore bildade en koalition med Malaysia 1963, samt splittrades från detsamma Med sin politiska begåvning och med sin kombination av marknadsekonomi och förhållandevis strama kontroll över medier och opposition har han transformerat Singapore från ett fattigt och geografiskt sett utsatt land till den starka ekonomi som landet idag är. Lee Kuan Yew lämnade premiärministerposten Han innehade därefter titeln som Senior Minister t.o.m. 2004, följt av Minister Mentor t.o.m. 2011, då han formellt lämnade regeringen Den politiska debatten i Singapore handlar till stor del om olika typer av plånboksfrågor och mindre om övergripande ideologiska frågor. Regeringen kan uppvisa en hög levnadsstandard i landet samt en i grunden god ekonomi. Men det finns missnöje mot bl.a. de mycket stora inkomstklyftorna samt de allt högre kostnaderna för bostad och kommunikationer. Vidare riktas kritik mot vad många uppfattar vara en för stor invandring av utländsk arbetskraft. En stor utmaning för Singapore är den låga nativiteten. Att främja en singaporiansk nationalkänsla hos medborgarna utan att undertrycka de olika befolkningsgruppernas kulturella och religiösa särprägel är fortsatt en högt prioriterad fråga. Efter konflikter i början av 1960-talet mellan olika etniska och religiösa grupper har social och religiös harmoni varit en ledstjärna för landet. I Singapore används stränga straffpåföljder. Spöstraff är vanligt förekommande. Dödsstraff utdöms och är även i princip obligatoriskt för en rad brott, inkl. narkotikabrott. En lagändring som medger möjlighet att omvandla dödsstraffet under vissa omständigheter i mord- och narkotikabrottsfall trädde i kraft 1 januari Antalet verkställda dödsstraff har minskat under senare år, dock genomfördes två avrättningar under sommaren Singapore rankas som världens dyraste stad 2014, enligt Economist Intelligence Unit (EIU). Orsakerna till det höga kostnadsläget för invånarna uppges bl.a. vara landets starka valuta och snabbt stigande priser på boende, el och vatten. 3. Utrikespolitik Singapore bedriver en aktiv utrikespolitik, både bilateralt och multilateralt. Singapores långa tradition av frihandel och nära samarbete med länderna i regionen har haft en stor betydelse för landets framgångsrika utveckling. Medlemskapet i ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) är en viktig hörnsten i Singapores utrikespolitik. Samarbetet syftar bl.a. till att främja en politisk, ekonomisk och kulturell sammanhållning, som även bidrar till att politiska motsättningar mellan medlemsstaterna kan hållas under kontroll. Singapore är också medlem i bl.a. WTO samt i Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) som har ett permanent sekretariat i landet. Singapore och övriga ASEAN-länder går en balansgång mellan Kinas och USA:s ekonomiska och politiska initiativ för att knyta dessa länder närmare Pekings respektive Washingtons intressesfärer. Singapore har hittills lyckats väl i denna balansgång. Man har allt starkare

4 ekonomiska band med Kina samtidigt som man utvecklat försvarssamarbetet med USA, inkl. stationering av några av amerikanska flottans fartyg i Singapore. Singapore stödjer ASEM-processen (Asia-Europe Meeting), som syftar till att stärka dialogen och samverkan mellan Europa och Asien. Singapore är värdland för den enda institutionen inom ramen för ASEM: Asia-Europe Foundation (ASEF). Singapore värnar goda bilaterala relationer med grannländerna, liksom med bl.a. USA, Kina, Indien och Japan. Att Singapores befolkning består av ca 75 % kineser och ca 10 % indier bidrar till nära och goda relationer med Kina och Indien. Singapore värnar om god försvarskapacitet. För 2015 avsätts 13,1 miljarder SGD av budgeten för detta ändamål, vilket är en ökning med 5,7 % mot föregående år. 4 Handelspolitik Singapore har en begränsad marknad. Landet saknar egna naturtillgångar och är starkt ekonomiskt beroende av omvärlden för import och export. Handelspolitiken är viktig för Singapore. Landet stödjer aktivt arbetet inom WTO och är tongivande inom ASEAN:s arbete att uppnå en ekonomisk Community år Av ASEAN:s medlemsländer har Singapore den mest liberala ekonomin. Singapore har unilateralt avskaffat i stort sett alla tullar och även tjänstesektorn är i relativt stor utsträckning öppen för utländsk konkurrens. Som ett komplement till WTO har Singapore ingått bilaterala frihandelsavtal (FTA) med en mängd länder, inkl. Australien, Indien, Japan, Kina och USA. Genom sitt medlemskap i ASEAN har Singapore även multilaterala frihandelsavtal med flera länder i regionen. Hösten 2013 trädde även ett frihandelsavtal mellan Singapore och Gulf Cooperation Council (GCC) i kraft. Kina (inkl. Hongkong och Taiwan), är Singapores viktigaste handelspartner följt av Malaysia och EU, Indonesien och USA. Bilaterala FTA-förhandlingar mellan EU och Singapore inleddes 2010 och i december 2012 nåddes enighet om ett frihandelsavtal, till vilket kopplas ett investeringskapitel och ett partnerskaps- och samarbetsavtal. Frihandelsavtalet paraferades av chefsförhandlarna från Europeiska kommissionen och Singapores regering i september Förhandlingarna om det tillhörande investeringskapitlet slutfördes i oktober 2014 och för närvarande pågår översättning av investeringskapitlet samt juridisk granskning. FTA mellan EU och Singapore ska godkännas av Singapores parlament, EU-parlamentet och EU:s medlemsländer efter att rådgivande yttrande från EU-domstolen om avtalets rättsliga karaktär rörande kompetensfördelningen mellan EU:s institutioner och medlemsstater. 5. Ekonomisk politik m.m. Singapore är ett ekonomiskt välmående land där det finns goda förutsättningar att bedriva handel. Landets BNP per capita (PPP) är bland de fem högsta i världen. Singapore intar förstaplatsen på Världsbankens lista över var det är enklast att göra affärer samt att landet rankas på fjärde plats i Global Financial Centre Index (2014). Man rankas även mycket högt i listan över de mest konkurrenskraftiga länderna i världen. Korruptionen är fortsatt mycket låg, Singapore konkurrerar med nordiska länder om förstaplatsen i världsrankingen.

5 Landet har en av världens mest öppna ekonomier med transparanta och affärsvänliga regelverk. Utländska företag erbjuds konkurrenskraftiga villkor. Skatten för företag är 17 %, medan skatten för varor och tjänster (GST) är 7 %. Singapore har lyckats väl med att attrahera utländska investeringar och drygt 7000 multinationella företag har sina regionala eller globala kontor i Singapore. Singapores viktigaste exportprodukter är verkstadsprodukter. Elektroniska och petrokemiska produkter liksom läkemedel spelar en viktig roll. Singapore är en framgångsrik marknadsekonomi med starka inslag av statliga ekonomiska intressen i flera sektorer. De två stora statliga investmentbolagen Temasek Holdings och Government Investment Corporation (GIC) hör till de största statliga investmentbolagen i världen. Singapore har en viktig och strategisk geografisk position. Med en av de största hamnarna i världen och en flygplats av världsklass har Singapore utmärkta förbindelser med övriga världen. Omkring hälften av all handel till havs passerar sundet utanför Singapore och nära två tredjedelar av ASEANs handel går via Singapore. Singapore har under de senaste åren gått från att vara en genomfartsled för handel i Asien till att bli ett nav i regionen för handel. De senaste tio åren har handeln som går via Singapore mer än fyradubblats. Landet har en av världens största raffinaderi-kapaciteter och är ett betydande logistikcentra för hela regionen. Singapore är ett av de fem största finanscentren i världen med närmare 700 lokala och utländska finansiella institutioner. Singapores position som ett center för handel med järnmalm (iron ore trading) stärktes ytterligare av kinesiska Renminbin (RMB) valutahandelskapaciteterna i Singapore. Singapores börs har ca 800 listade företag och växer stadigt. Singaporianska börsen blev vid årsskiftet den första asiatiska handelsplatsen som godkänts för att cleara derivathandel. Investeringarna ökar också kraftigt i landet och förra året noterades nytt rekord av Fixed Asset Investments. Med hänsyn till Singapores regionalt starka roll som bl.a. handels- och finansiellt center har Singapore även utvecklat sin kapacitet att erbjuda möjligheter för lösning av internationella tvister. Detta system vilar på tre pelare som syftar till att uppfylla olika behov: Singapore International Mediation Centre (SIMC), Singapore International Arbitration Centre (SIAC), samt Singapore International Commercial Court (SICC). SIAC har funnits sedan 1991 och har en stark internationell ställning. SIMC har varit verksam sedan november 2014 och har 67 medlare från 14 olika länder. SIMC arbetar enligt en skiljedomsförhandling-medlingskiljedomsförhandling -process. Processen går ut på att parterna prövar att medla inom ramen för skiljedomsförhandlingen. Om parterna lyckas komma överens så kan de ansöka om att låta överenskommelsen utgöra skiljedomstolens beslut; om inte så går de vidare med traditionellt skiljedomsförfarande. SICC öppnade officiellt i januari 2015 och är en del av Singapores Högsta domstol. SICC är tänkt att tillgodose behovet av en domstolsinstans för den typ av transnationella tvister som involverar fler än två parter. SICC består av Singapores justitieråd samt elva högt uppsatta domare från andra delar av världen. SICC dömer efter singaporiansk rätt och erbjuder en överklagandeinstans. Singapore har ännu inte tillrätt Hague Convention on the Choice of Court Agreements, vilket i nuläget kan vålla tillämpningsproblem i internationella sammanhang. Singapore planerar dock att tillträda avtalet i juni Budgeten för 2015/2016 fokuserar på ett antal huvudområden av stor vikt för Singapores fortsatta ekonomiska och sociala utveckling, bl.a. utgör insatser för att förbättra tillvaron för såväl den äldre generationen singaporianer som för medel- och låginkomsttagare en viktig prioritering. Regeringen inför bl.a. The Silver Support Scheme, för att ge ekonomiskt stöd till personer över 65 år med lägst inkomst. Regeringen understryker att understödet syftar till

6 att ge en guldkant på tillvaron för dessa individer, och att understödet inte får räknas av från den försörjningsskyldighet som personernas barn kan ha mot sina föräldrar. Detta kan ses som ett exempel på Singapores övergripande familjeorienterade policy, där föräldrar och barn växelvis förväntas ta stort ansvar gentemot varandra genom livets alla skeden. För att gynna medelinkomsttagare införs ett nytt schablonavdrag på den statliga inkomstskatten. Dessutom sänks kostnaderna för barnomsorg och hushållsnära tjänster. Budgeten innehåller även särskilda insatser för att uppmuntra Singapores invånare att skaffa sig spetskompetens inom ett antal specifika kunskapsområden. Dessa inkluderar avancerad tillverkningsteknik, tillämpad vetenskap inom hälso- och sjukvård, hållbar utveckling, den finansiella sfären, samt kreativa och turistrelaterade yrken. Alla singaporianska medborgare över 25 år kommer att få årliga bidrag för att finansiera studier utanför traditionella utbildningsinstitutioner. I årets budget prioriteras även insatser för att främja innovation och internationell samverkan. För att uppnå detta mål kommer stödet som ges till små och medelstora företag att öka. I nuläget kan dessa företag få 50 % av vissa kostnader täckta. Denna andel kommer att öka till 70 %. Dessutom planerar regeringen att dubblera det skatteavdrag som företag kan utnyttja för lönekostnader för dess anställda som är positionerade utomlands. Vidare kommer Singapore under de närmaste åren att genomföra stora investeringar inom infrastrukturen bl.a. genom fortsatt utbyggnad av Changi flygplats, expansion samt sedermera flytt hamnen till ny lokalisering, utökning av tunnelbanenätverket mm. Efter finanskrisen år 2009 återhämtade sig Singapore snabbt. Singapores ekonomi växte med 15 % under 2010, den kraftigaste årliga ökningen landet någonsin haft. Till följd av de fortsatta globala ekonomiska utmaningarna i omvärlden minskade tillväxten 2012 till 1,9 %. Under 2013 ökade tillväxten med 4,1 %. Förväntad tillväxt för 2014 var 2,5-3,5 % och tidiga beräkningar i januari 2015 uppskattas till 2,8 %. Utsiktsprognosen för 2015 beräknas till 2,0-4,0 %. 6. Sveriges relationer med Singapore Politiska relationer Sveriges och Singapores politiska relationer är utmärkta. Bilaterala möten på ministernivå hålls regelbundet, dels vid ministerbesök och dels i randen av internationella möten. Sverige åtnjuter ett gott anseende i Singapore. En gemensam syn på många frågor finns, inte minst handelspolitik. På områden med avvikande syn, t.ex. dödsstraff och vissa andra aspekter på mänskliga rättigheter, upprätthålls en konstruktiv dialog. Sverige och Singapore har ett nära samarbete inom bl.a. handel, försvar, forskning och utbildning. Handel och investering De kommersiella relationerna är mycket bra och omfattande, särskilt med tanke på Singapores ringa storlek och det stora geografiska avståndet till Sverige. Den svenska exporten omfattar olika produkter med tonvikt på verkstads- och telekomprodukter, fordon, papper samt försvarsrelaterat materiel. En stadig ökning av Sveriges export till Singapore skedde under ett antal år, denna ökning drevs framförallt av export av verkstadsprodukter inkl. maskiner och apparater och 2014 års exportsiffror uppvisade en minskning av exporten vilket framförallt beror på en nedgång i export av maskiner, apparater, transportmedel, fartyg mm.

7 Det kan bl.a. noteras att svenska ubåtar slutlevererats till Singapore under 2012 samt att SKF, vars produkter tidigare utgjort ca 10 % av svensk export, delvis flyttat lagerhanteringen av kullager från Singapore till Kina. Från Singapore importeras främst elektronik. Den svenska företagsnärvaron är betydande, och det finns en aktiv svensk företagarförening: The Swedish Business Association of Singapore (SBAS). Omkring 250 svenskrelaterade företag finns i Singapore, vilka har över 7000 personer anställda. De flesta företag täcker hela Sydostasien från Singapore och inte sällan ansvarar man även för stora delar av Asien/Oceanien. Försäljning och service är inriktningen för de flesta företag i Singapore. Några har även tillverkning (bl.a. ABB & Tetra Pak). Några andra företag har regionala centrallager i landet (bl.a. SKF, Sandvik och Seko Tools). IKEA har två välbesökta varuhus och H&M har öppnat ett flertal butiker. Svenska Handelsbanken, Nordea och SEB har större regionkontor i Singapore, och Svensk Exportkredits representant i Asien har sin bas i Singapore. Inom Shippingindustrin har bl.a. Stena stor verksamhet i Singapore och ett stort antal svenska företag är underleverantörer till hamn och varvsindustrin. Vissa singaporianska investeringar i Sverige har under de senaste åren gjorts av det statliga investeringsbolaget Government Investment Corporation (GIC). Försvarssamarbete Sverige och Singapore har ett nära samarbete inom försvarsområdet som bl.a. baseras på ett bilateralt samförståndsavtal från Singapore har bl.a. anskaffat luftförsvarssystem, minröjningssystem och ubåtar från Sverige. Avtal har även tecknats om utbildningsstöd till Singapores ubåtsbesättningar. Inom ramen för samarbetet är besöksverksamheten betydande mellan länderna. Kultur och utbildning Sverige är välkänt inom kultursektorn bl.a. genom svenska kriminalförfattare, Zlatan Ibrahimovic, ABBA, och den ström av svenska DJs som besöker Singapore. Under 2014 och 2013 genomfördes konserter av bl.a. Postiljonen, Dirty Loops, Gazette, Swedish House Mafia, Acid House Kings, Grave, Avicii, Rebecca & Fiona och Alesso. Ambassaden genomförde även ett svenskt DJ evenemang tillsammans med nattklubben Zouk i november 2014, i samband med spelning av svenska DJ:n Otto Knows, samt att Steve Angelo spelade på Zoukout i december Exempel på artister som gästade Singapore under 2012 är bl.a. Roxette, Robyn och metalbandet Opeth. Den svenska magikern Joe Laberos show kunde avnjutas i Singapore hela hösten 2014, och hans nya show, med premiär i januari 2015, kommer att finnas på plats under våren Singapore tar emot drygt 400 svenska utbytesstudenter per år. Lika många singaporianska studenter tillbringar en eller två terminer vid svenska universitet, vilket gör Sverige till det mest populära EU-landet att studera i efter Storbritannien. För att främja studentutbyte deltar ambassaden i bl.a. årliga utbildningsmässor och arrangerar nätverksmottagningar för återvändande studenter. Ett 40-tal svenska forskare är verksamma i Singapore, samt att bl.a. Karolinska Institutet har ett väl utvecklat forskningssamarbete med universitet i Singapore. Övrigt

8 Bilaterala avtal har ingåtts om luftfart (1966), upphävande av viseringstvång (1968) samt dubbelbeskattning (1992). Tharman Shanmugaratnam, Singapores vice premiärminister och sittande finansminister, var IMFs ordförande under perioden Besöksutbyte Finansmarknadsminister Peter Norman besökte Singapore hösten 2013 och utrikesminister Carl Bildt deltog i den säkerhetspolitiska konferensen The Shangri-La Dialogue våren Hösten 2012 besökte finansminister Anders Borg Singapore. Statssekreterare Gunnar Oom och statssekreterare Carl von der Esch besökte landet i maj respektive oktober Riksdagens försvarsberedning besökte Singapore våren 2013 och trafikutskottet besökte Singapore hösten Härutöver sker regelbundet besök av olika grupper av riksdagsledamöter samt besök från svenska myndigheter. Skolverkets ledning besökte Singapore i april 2014, och Skolinspektionens ledning genomförde ett besök i december Vidare besökte förhandlingspersonerna från 2013 års Stockholmsförhandling landet i februari Regelbundna besök på hög nivå sker även inom ramen för försvarssamarbetet. Vidare, i samband med genomförande av större försvarsmässor, har besök till Singapore genomförts av företrädare från Försvarsdepartementet, GD FXM, GD FMV, GD FOI mfl. Senior Minister of State, Masagos (med ansvar för bl.a. narkotikafrågor) besökte Sverige i maj Vidare besökte Ow Foong Pheng, Permanent Secretary, handelsministeriet, Sverige i juni Hösten 2013 besökte bl.a. arbetsmarknadsminister Tan Chuan-Jin Sverige, samt senare under samma månad minister Grace Fu från premiärministerns kansli. Våren 2013 besöktes Sverige av juniorminister Sam Tan (utrikespolitiska frågor) Sverige, samt hösten 2012 av juniorminister Yacob med ansvar för förskolefrågor. Finansminister Shanmugaratnam och Försvarsminister Dr Ng besökte Sverige 2011 respektive 2010, och dåvarande försvarsminister Teo genomförde besök år 2009 och Singapores Överbefälhavare och Marinchef genomför besök i Sverige med viss regelbundenhet inom ramen för pågående marina samarbete. Sveriges representation i Singapore Ambassadens utsända består av ambassadör, ambassadråd, en förste ambassadsekreterare samt försvarsattaché. Därtill har ambassaden åtta lokalanställda och två svenska praktikanter. Singapore har en av Asiens största svenskkolonier med ca 1600 personer och därtill ca 400 svenska utbytesstudenter varje år. Business Sweden och Svensk Exportkredit har kontor i Singapore med utsänd personal på plats. Singapores representation i Sverige Singapores ambassadör i Sverige är stationerad i Singapore. Singapores investeringsfrämjande myndighet, Economic Development Board (EDB), har ett mindre kontor i Stockholm.

Vad ska vi göra i framtiden? Sverige i globaliseringen. fredrik segerfeldt m fl

Vad ska vi göra i framtiden? Sverige i globaliseringen. fredrik segerfeldt m fl Vad ska vi göra i framtiden? Sverige i globaliseringen fredrik segerfeldt m fl Innehåll förord 4 sammanfattning 6 1. vad är globalisering? 12 1.1. Flödena ökar 12 1.2. Multi- och transnationella företag

Läs mer

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd Nationell strategi för Sverige Från tillväxt till välstånd The Boston Consulting Group (BCG) är ett globalt managementkonsultföretag och är en världsledande rådgivare inom affärsstrategi. Vi samarbetar

Läs mer

Transatlantiskt partnerskap vad, hur och varför?

Transatlantiskt partnerskap vad, hur och varför? Transatlantiskt partnerskap vad, hur och varför? Kapitlets namn Det fordras blott en hastig blick på allt vad vi behöva, allt vad vi varje dag, varje stund begagna, på alla de ansträngningar, alla de omflyttningar

Läs mer

Perspektiv på fattigdom

Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Utvecklingssamarbetets mål är att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Perspektiv på fattigdom beskriver

Läs mer

FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016

FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 Underlag till forsknings- och innovationsproposition från Vetenskapsrådet, VINNOVA,

Läs mer

Konkurrensen från Kina

Konkurrensen från Kina A2005:019 Konkurrensen från Kina möjligheter och utmaningar för Sverige Sylvia Schwaag Serger, Erik Widman Konkurrensen från Kina möjligheter och utmaningar för Sverige Sylvia Schwaag Serger, ITPS Erik

Läs mer

Kapitel 4 Var finns makten i världen?

Kapitel 4 Var finns makten i världen? Kapitel 4 Var finns makten i världen? 90 Kapitel 4 Var finns makten i världen? Makten ligger bara till en liten del i politiska partier och organ. Det finns en rad andra starka maktcentra i världen. De

Läs mer

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2011:02 FRAMTID MED VÄXTVÄRK. Kan hållbara städer möta klimatutmaningarna?

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2011:02 FRAMTID MED VÄXTVÄRK. Kan hållbara städer möta klimatutmaningarna? FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2011:02 FRAMTID MED VÄXTVÄRK Kan hållbara städer möta klimatutmaningarna? Titel: Framtid med växtvärk - Kan hållbara städer möta klimatutmaningarna?

Läs mer

LISSABON- FÖRDR AGET KO N S O L I D E R A D V E R S I O N AV E U : S F Ö R D R AG S N S F Ö R L AG

LISSABON- FÖRDR AGET KO N S O L I D E R A D V E R S I O N AV E U : S F Ö R D R AG S N S F Ö R L AG LISSABON- FÖRDR AGET KO N S O L I D E R A D V E R S I O N AV E U : S F Ö R D R AG S N S F Ö R L AG SNS Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon: 08-507 025 00 Telefax: 08-507 025 25 E-post: order@sns.se

Läs mer

"TILLSAMMANS SKAPAR VI ETT HÅLLBART EUROPA" En roll för det civila samhällets organisationer. Ordförandens arbetsprogram och prioriteringar 2010 2013

TILLSAMMANS SKAPAR VI ETT HÅLLBART EUROPA En roll för det civila samhällets organisationer. Ordförandens arbetsprogram och prioriteringar 2010 2013 1 "TILLSAMMANS SKAPAR VI ETT HÅLLBART EUROPA" Ordförandens arbetsprogram och prioriteringar 2010 2013 En roll för det civila samhällets organisationer Jag har tre områden som prioriteringar under mitt

Läs mer

FAKTISKA KONSEKVENSER AV TURORDNINGSREGLERNA I LAS OCH AVTAL

FAKTISKA KONSEKVENSER AV TURORDNINGSREGLERNA I LAS OCH AVTAL FAKTISKA KONSEKVENSER AV TURORDNINGSREGLERNA I LAS OCH AVTAL EN RAPPORT AV SVENSKT NÄRINGSLIV OCH PTK Sverker Rudeberg Helena Hedlund Juni 2011 2 Förord Uppdrag Svenskt Näringsliv och PTK har den gemensamma

Läs mer

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med?

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med? En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden Ny i Sverige vad kan jag bidra med? Innehåll 3 Inledning 9 Inflyttningen till Sverige 14 Fördelar med invandring 17 Sysselsättning

Läs mer

FN behöver ett starkare svenskt

FN behöver ett starkare svenskt FN behöver ett starkare svenskt EN IDÉSKRIFT FRÅN SVENSKA FN-FÖRBUNDET I N N E H Å L L Förord 3 Nya utmaningar för FN 4 Sveriges roll i FN 6 Fred, säkerhet och nedrustning 8 Utveckling och fattigdomsbekämpning

Läs mer

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina LÄRARHANDLEDNING Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina Sverige och Kina är ett inspirationsmaterial för gymnasieskolan i tre delar. Det har tagits fram av Svenskt Näringsliv tillsammans med

Läs mer

Vad avgör företagens FoU-investeringar?

Vad avgör företagens FoU-investeringar? Vad avgör företagens FoU-investeringar? 1 2 Innehåll Förord...5 Sammanfattning... 7 Håller företagens forskning och utveckling på att försvinna från Sverige?... 10 Svag tillväxt av FoU i Sverige...10 Färre

Läs mer

Kapitel 5 FN och de mänskliga rättigheterna

Kapitel 5 FN och de mänskliga rättigheterna Kapitel 5 FN och de mänskliga rättigheterna 118 Kapitel 5 FN och de mänskliga rättigheterna Andra världskrigets övergrepp gjorde att världens länder kunde enas om en gemensam deklaration som skulle skydda

Läs mer

Innehåll. 1 Sammanfattning...9. 2 Promemorians lagförslag...11 2.1 Förslag till lag om ändring i brottsbalken...11

Innehåll. 1 Sammanfattning...9. 2 Promemorians lagförslag...11 2.1 Förslag till lag om ändring i brottsbalken...11 Innehåll 1 Sammanfattning...9 2 Promemorians lagförslag...11 2.1 Förslag till lag om ändring i brottsbalken...11 3 Inledning och bakgrund...15 3.1 Fenomenet människohandel...15 3.2 Situationen i Sverige...19

Läs mer

en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program

en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program, antaget vid den 35e ordinarie kongressen 29 oktober 3 november

Läs mer

internationell profilering och positionering av

internationell profilering och positionering av Oktober 2014 Strategi för internationell profilering och positionering av Norden 2015 2018 Innehåll 1. Bakgrund 1.1 Statsministrarna 3 1.2 Samarbetsministrarnas vision 3 1.3 Nordic Cool 3 1.4 Förstudie

Läs mer

RiR 2010:24. Sveriges skatteavtal med andra länder effekterna av regeringens arbete

RiR 2010:24. Sveriges skatteavtal med andra länder effekterna av regeringens arbete RiR 2010:24 Sveriges skatteavtal med andra länder effekterna av regeringens arbete ISBN 978 91 7086 235 9 RiR 2010:24 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2010 Till regeringen Datum: 2010-11-10 Dnr: 31-2009-1488

Läs mer

10 steg. för ny industrialisering av Sverige

10 steg. för ny industrialisering av Sverige 10 steg för ny industrialisering av Sverige steg fo r ny industrialisering av Sverige Maj 2014 0 Sverige behöver en långsiktig strategi för industrins vidareutveckling en strategi som fokuserar industrins

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

Mer eller mindre demokrati? [1] Mer eller mindre. demokrati?

Mer eller mindre demokrati? [1] Mer eller mindre. demokrati? Mer eller mindre demokrati? [1] Mer eller mindre demokrati? [2] Mer eller mindre demokrati? Mer eller mindre demokrati? [GÖSTA TORSTENSSON] Mer eller mindre demokrati? [3] Mer eller mindre demokrati? Författare:

Läs mer

Utjämna hälsoskillnaderna inom en generation. Jämlikhet i hälsa genom påverkan av de sociala bestämningsfaktorerna

Utjämna hälsoskillnaderna inom en generation. Jämlikhet i hälsa genom påverkan av de sociala bestämningsfaktorerna I Utjämna hälsoskillnaderna inom en generation Jämlikhet i hälsa genom påverkan av de sociala bestämningsfaktorerna World Health Organization 2008 Published by the World Health Organization in 2008 under

Läs mer

Fältstudier och praktik utomlands Vad hände sedan?

Fältstudier och praktik utomlands Vad hände sedan? Rapport nr 28 Fältstudier och praktik utomlands Vad hände sedan? 1 Fältstudier och praktik utomlands Vad hände sedan? En uppföljning av Minor Field Studies och Sidas resestipendium 2 Fältstudier och praktik

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:3

Regeringens proposition 2009/10:3 Regeringens proposition 2009/10:3 Tid för kultur Prop. 2009/10:3 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 september 2009 Maud Olofsson Lena Adelsohn Liljeroth (Kulturdepartementet)

Läs mer

Det har blivit bättre!

Det har blivit bättre! Det har blivit bättre! det har blivit bättre sverige under 15 år ekonomifakta 1 Om Ekonomifakta Tunga fakta i fickformat, ekonomifakta finns i mobilen. Ekonomifakta är en källa till information och kunskap

Läs mer