EMC Documentum TaskSpace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EMC Documentum TaskSpace"

Transkript

1 EMC Documentum TaskSpace Version 6.5 Konfigurationshandbok Artikelnummer A01 EMC Corporation Bolagets huvudkontor: Hopkinton, MA

2 Copyright EMC Corporation. Med ensamrätt. Publicerat i juli 2008 EMC anser att informationen i den här publikationen överensstämde när den publicerades. Informationen kan ändras utan föregående meddelande. INFORMATION I DEN HÄR PUBLIKATIONEN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. EMC CORPORATION LÄMNAR INGA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER AVSEENDE INFORMATIONEN I DEN HÄR PUBLIKATIONEN, OCH AVSÄGER SIG SÄRSKILT UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER GÄLLANDE SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE. Användning, kopiering och distribuering av EMC-program som beskrivs i den här publiceringen kräver en gällande programvarulicens. Uppdaterade listor av EMC-produktnamn finns i EMC Corporation Trademarks på EMC.com. Alla andra varumärken som används här tillhör sina respektive ägare.

3 Innehållsförteckning Förord Kapitel 1 Översikt över TCM och TaskSpace Vad är TCM? Vad är TaskSpace? Documentums TCM-lösningsuppsättning TaskSpace Forms Builder Process Builder Process Engine Innehållsserver Utvecklingsplattformar Composer DAB/DAI (Documentum Application Builder och Application Installer) Document Image Services Visningsprogram PDF Annotation Services Documentum Administrator Process Integrator Process Analyzer Affärsaktivitetsövervakare ACS/BOCS EMC Documentum TCM-arkitektur Skapa ett TaskSpace-program Återanvända program TaskSpace- och TCM-dokumentation Kapitel 2 Komma igång Introduktion till TaskSpace-konfiguration Översikt över TaskSpace-konfigurationen En kort beskrivning av ett exempelprogram Översikt över konfigurationen av en uppgiftslistflik Synlighet för element på uppgiftslistfliken Översikt över mappflikskonfiguration Översikt över sökflikskonfiguration Översikt över konfiguration av processinitiering Översikt över hur du konfigurerar direktassociationer mellan aktiviteter och mallar Översikt över hur du konfigurerar associationen mellan en aktivitet och ett paket och mellan ett paket och en mall Översikt över konfiguration av kontrollpaneler Översikt över konfiguration av uppgiftsvy Översikt över konfiguration av mappvy Översikt över konfiguration av dokumentvy Konfigurationshandbok för EMC Documentum TaskSpace version 6.5 3

4 Innehållsförteckning Översikt över PDF-noteringar Översikt över formulärmallar med hög återgivning Starta användargränssnittet Skapa ett program Ändra ett program Förbereda databasen Objekttyper Objekt Användare, grupper och roller Processmallar Mallar/komponenter Instrumentpaneler Filformat Kapitel 3 Förbereda Forms Builder-mallar TaskSpace-komponenter Kapitel 4 Förbereda användare, grupper och roller Förbereda användare Söka efter en användare Skapa eller redigera en användare Användaregenskaper Importera användare Indatafil för att skapa nya användare Importera användare i TaskSpace Ändra hemdatabas för en användare Visa de grupper och roller som en användare tillhör Ändranamnpåenanvändare Återanvisa objekt som ägs av en användare Ta bort en användare Förbereda grupper Söka efter en grupp Visa användarna i en grupp Skapa eller redigera en grupp Behörigheter för att skapa eller ändra grupper Gruppegenskaper Lägga till eller ta bort medlemmar av en grupp Återanvisa en användares poster till en annan grupp Ta bort en grupp Förbereda roller Söka efter en roll Skapa eller redigera en roll Rollegenskaper Lägga till medlemmar av en roll eller ta bort medlemmar från en roll Återanvisa en rolls poster till en annan roll Ta bort en roll Kapitel 5 Förbereda behörighetsgrupper Översikt över behörigheter Objektbehörigheter Mappsäkerhet Standardaliasuppsättningar Hur åtkomst till ett objekt utvärderas Konfigurationshandbok för EMC Documentum TaskSpace version 6.5

5 Innehållsförteckning Söka efter en behörighetsgrupp Skapa eller ändra behörighetsgrupper Skapa en behörighetsgrupp Ange en användares grundläggande och utökad objektbehörigheter Visa eller ändra behörighetsgrupper Visa eller ändra en behörighetsgrupp Lägga till användare i behörighetsgrupper Ta bort användare från behörighetsgrupper Ändra behörigheter som tilldelats en användare Egenskaper för behörighetsgrupp Ta bort en behörighetsgrupp Kapitel 6 Förbereda arbetsköer Arbetskö översikt Arbetsköroller Konfigurera en ny arbetskö Konfigurera matchning av arbetstilldelning Konfigurera kunskapsprofiler i processmallen Ange matchningsfiler för arbetstilldelning Arbetsköprinciper Uppgiftsprioritet Ange dynamisk prioritet och tidsbestämningsinformation för uppgifter Skapaellerändraenköprincip Ta bort en köprincip Ange en kökategori Definiera en arbetskö Lägga till matchningsfilter för arbetstilldelning i en arbetskö Definiera åsidosättningsprinciper för arbetskö Hantera arbetsköbehandlare Lägga till en användare eller grupp i en arbetskö Ta bort en användare eller grupp från en arbetskö Lägga till kunskaper i behandlarprofiler för arbetstilldelning Uppdatera behandlarprofilen i en arbetskö Övervaka arbetsköer Tilldela och återanvisa en uppgift i arbetskön till en viss användare Befriaenanvändarefrånenuppgiftiarbetskön Göra uppehåll för en uppgift i en arbetskö Avbryta uppehåll för en uppgift i en arbetskö Låta behandlare välja uppgifter i kön Skapa affärskalendrar Skapa en kalender Redigera en kalender Ta bort en kalender Kapitel 7 Konfigurera TaskSpace-komponenter Introduktion till konfiguration av komponenter Lägga till komponenter Visa komponentegenskaper Ta bort komponenter Konfigurationshandbok för EMC Documentum TaskSpace version 6.5 5

6 Innehållsförteckning Kapitel 8 Konfigurerar åtgärder Introduktion till konfigurerbara åtgärder Skapa en konfigurerbar ågärd Åtgärdsegenskaper Skapa ett nytt dokument Skapa ett nytt formulär Skapa en ny mapp Skapa ett nytt kabinett Skapa ett nytt Hi-Fi-formulär Starta en ny process Starta den angivna processen med valda objekt Dialogrutan för TaskSpace-val Standarddialogrutan för WDK-import TaskSpace-import Grundläggande åtgärder Redigera en konfigurerbar åtgärd Radera en konfigurerbar åtgärd Tilldela konfigurerbara åtgärder Kapitel 9 Konfigurera menyer Introduktion till hur du konfigurerar en meny Grundläggande menyegenskaper Skapa en meny Redigera en meny Radera en meny Kapitel 10 Konfigurera dialogrutor för import Introduktion till hur du konfigurerar en importör Lägga till en metadatamall för TaskSpace-import Skapar en importör Lägga till en importör Redigera en importör Ta bort en importör Radera en importör Skapa en konfigurerbar åtgärd för TaskSpace-import Kapitel 11 Konfigurera dialogrutor för val Introduktion till hur du konfigurerar en selektor Skapa en selektor Skapa en importpositionerare Skapa en sökpositionerare Redigera en selektor Lägga till ytterligare en positionerare Redigera en positionerare Radera en positionerare Lägga till en selektor Ta bort en selektor Radera en selektor Skapa en konfigurerbar åtgärd för valdialogrutan Konfigurationshandbok för EMC Documentum TaskSpace version 6.5

7 Innehållsförteckning Kapitel 12 Konfigurera processer Introduktion till konfiguration av processer Lägga till processer Ta bort processer Kapitel 13 Konfigurera kontrollpaneler Introduktion till konfiguration av kontrollpaneler Skapa en ny kontrollpanel Lägga till befintliga kontrollpaneler Redigera en kontrollpanel Ta bort kontrollpaneler Ta bort kontrollpaneler Kapitel 14 Administerera affärsprocesser Introduktion till processhantering Hitta processmallar Visa sökresultat för processmallens egenskaper Hantera processmallar Hantera processparametrar Visa processinstanser Administrera processinstanser Skapa en anpassad sökflik för processinstanser Använda standardsöksidan för processinstanser Utföra administrativa funktioner för en instans Administrera uppgifter Kapitel 15 Konfigurera flikar Introduktion till konfiguration av flikar Skapa en ny flik Skapa en sökflik Skapa en uppgiftslisteflik Skapa en mappflik Skapa en flik för allmänna formulär Skapa en kontrollpanelflik Skapa en processinstanslistflik Skapa en flik av en annan typ Redigera en flik Ta bort flikar Kapitel 16 Konfigurera roller Introduktion till konfiguration av roller Skapa en ny roll Tilldela flikar till en roll Konfigurera global sökning för en roll Tilldela poster till en roll Tilldela menyer till en roll Lägga till en befintlig roll Redigera en roll Redigera flikinställningarna för en roll Redigera inställningarna för global sökning för en roll Redigera komponentinställningarna för en roll Konfigurationshandbok för EMC Documentum TaskSpace version 6.5 7

8 Innehållsförteckning Redigera menyinställningar för en roll Ta bort roller Felsökning av rollbeteende Kapitel 17 Konfigurera användargränssnittet Konfigurera logotyper Avbilda filformat till visningsprogram Bilaga A Hantera program Visa listan med överordnade program Hantera ett TaskSpace-program på en utvecklingsplattform Hålla databasen och ett Composer-projekt synkroniserade Använda ett program i en annan miljö Använda Composer för att migrera ett TaskSpace-program Använda DAB/DAI för att migrera ett TaskSpace-program Bilaga B Skapa en ny fliktyp Lägga till en fliktypsdefinition Lokalisera den nya fliktypen Utveckla en klass för den nya fliktypen Utveckla ett konfigurationsgränssnitt för den nya fliktypen XForm WDK-komponent Utveckla anpassade komponenter för den nya fliktypen Bilaga C Använda en kontrollpanelflik Bilaga D Administrera BAM-servern Introduktion till hantering av BAM-server Starta och stoppa BAM-servern Alternativ för att konfigurera BAM-dataöverföring Hantera historisk data Uppdatera BAM:s datadefinitioner Bilaga E Anteckningar Ordlista Konfigurationshandbok för EMC Documentum TaskSpace version 6.5

9 Innehållsförteckning Bildlista Figur 1. EMC Documentum-förbättringar för TCM Figur 2. EMC Documentum TCM-arkitektur Figur 3. Byggprocessen i TaskSpace Figur 4. Programutformning i TaskSpace Figur 5. Översta raden i ett exempelprogram Figur 6. Exempel på uppgiftslistflik Figur 7. Exempel på mappflik Figur 8. Exempel på sökflik Figur 9. Exempel på initieringsprocessvy Figur 10. Exempel på standarduppgiftsvyn Figur 11. Exempel på en uppgiftsvy med dokumentvy Figur 12. Exempel på mappvy Figur 13. Exempel på dokumentvy Figur 14. Egenskapssida för behörighetsgrupp: Fliken Info Figur 15. Egenskapssida för behörighetsgrupp: Fliken Behörigheter Figur 16. Sidan Lägga till roll, fliken Tilldela flikar Figur 17. Sidan Lägg till roll, fliken Global sökning Figur 18. Sidan Lägga till roller, fliken Komponentavbildningar Figur 19. Sidan Lägg till roll, fliken Menyer Figur 20. Sidan Redigera roll, fliken Flikar Figur 21. Sidan Redigera roll, fliken Global sökning Figur 22. Sidan Redigera roll, fliken Komponenter Konfigurationshandbok för EMC Documentum TaskSpace version 6.5 9

10 Innehållsförteckning Tabelllista Tabell 1. Välja visningsprogram Tabell 2. Närliggande dokumentation Tabell 3. Funktioner i exempelprogrammets översta rad Tabell 4. Krav på varje element på en uppgiftslistflik Tabell 5. Jämförelse av konfigurationsmetoder för processinitiering Tabell 6. URL-variablerna i TaskSpace Tabell 7. Placering av varje komponent i TaskSpace-användargränssnittet Tabell 8. Användaregenskaper Tabell 9. Standardvärden för nya användare Tabell 10. Behörigheter för att skapa eller ändra grupper Tabell 11. Behörigheter för att skapa eller ändra grupper Tabell 12. Gruppegenskaper Tabell 13. Rollegenskaper Tabell 14. Grundläggande behörighet Tabell 15. Utökade behörigheter Tabell 16. Behörigheter som krävs vid mappsäkerhet Tabell 17. Grundläggande behörighet Tabell 18. Utökade behörigheter Tabell 19. Infosida Tabell 20. Sidan Behörigheter Tabell 21. Användarroller för arbetsköer Tabell 22. Grundläggande åtgärdsegenskaper Tabell 23. Grundläggande åtgärdsegenskaper Tabell 24. Fält för processmallens egenskaper Tabell 25. Sökfält för processinstanser Tabell 26. Resultatlistan för processinstansegenskaper Tabell 27. Knappar på sidan Processinstanser Tabell 28. Uppgiftsegenskaper Tabell 29. Administrativa åtgärder Tabell 30. Paneler på en mappflik Tabell 31. Visningsprogram Tabell 32. Utvecklingsplattformar Tabell 33. Värden i typelementet Konfigurationshandbok för EMC Documentum TaskSpace version 6.5

11 Förord I den här handboken beskrivs hur du konfigurerar och administrerar EMC Documentum TaskSpace. Målgrupp Informationen i handboken är riktad till programutvecklare och administratörer som konfigurerar och administrerar TaskSpace. Handboken förutsätter att du har viss vana vid grundläggande Documentum-funktioner, till exempel konfiguration och underhåll av databasen och objekttypsutformning. En lista med närliggande dokumentation finns i TaskSpace- och TCM-dokumentation, sida 25. Versionshistorik Följande ändringar har gjorts i det här dokumentet. Versionshistorik Ändringsdatum Juli 2008 Beskrivning Inledande publicering Konfigurationshandbok för EMC Documentum TaskSpace version

12 Förord 12 Konfigurationshandbok för EMC Documentum TaskSpace version 6.5

13 Översikt över TCM och TaskSpace Kapitel 1 I det här kapitlet presenteras TCM (Transactional Content Management) och TaskSpace i följande avsnitt: Vad är TCM?, sida 13 Vad är TaskSpace?, sida 14 Documentums TCM-lösningsuppsättning, sida 15 Skapa ett TaskSpace-program, sida 23 TaskSpace- och TCM-dokumentation, sida 25 Vad är TCM? TCM är en översiktsterm som beskriver hanteringen av innehåll som har tagits emot eller genererats som en del av en process. Transaktionsinnehåll har ofta sitt ursprung utanför organisationen och är drivkraften för interna bakomliggande transaktioner. Fakturahantering, uppläggning av lån och försäkringsärenden är exempel på transaktionsinnehåll. Genom att använda TCM i affärsverksamheten kan företag och organisationer förenkla sina processer och på så vis öka de anställdas produktivitet och därmed också lönsamheten. EMC Documentum har skapat en TCM-lösning som omfattar alla aspekter av informationshantering. I följande bild visas EMC Documentums syn på TCM. Det finns ett stabilt användargränssnitt som förenklar TCM-processer. I användargränssnittet finns även alternativ som styr gränssnittsfunktionerna så att det passar varje enskild plats. Du har också åtkomst till många olika inmatnings- och integreringsalternativ som du hanterar och får åtkomst till med EMC Documentum-databasen. Konfigurationshandbok för EMC Documentum TaskSpace version

14 Översikt över TCM och TaskSpace Figur 1. EMC Documentum-förbättringar för TCM Vad är TaskSpace? IEMCDocumentum TaskSpace finns ett användargränssnitt som är optimerat för uppgiftsbearbetning och dokumenthämtning. Användargränssnittet, som du kan konfigurera efter behov, har förbättrats med en integrerad vy samt åtkomst till EMC Documentum-databasen och till tjänster för innehållshantering via vanliga webbläsare. TaskSpace är tillsammans med de andra programmen i Documentum Process-serien och Documentum-databasen en komplett lösning för hantering av TCM-program för stora volymer. Förutom de centrala innehållshanteringsfunktionerna i TaskSpace kan du även konfigurera, utforma och skapa användargränssnitt. Kärnan i TaskSpace är möjligheten 14 Konfigurationshandbok för EMC Documentum TaskSpace version 6.5

15 Översikt över TCM och TaskSpace för organisationer att snabbt skapa och distribuera TCM-program som är anpassade efter särskilda behov men som även ser ut och fungerar som internt utvecklade program. Några funktioner i TaskSpace: Funktioner för layout för och att skapa formulär med hjälp av EMC Documentum Forms Builder: Det här verktyget är baserat på komponentramverket EMC Documentum Web Development Kit och innehåller funktioner för att utforma användargränssnitt där kunskapsarbetare kan hantera arbetsytor och affärsprocesser samt hämta dokument. Administration: Administratörer kan hantera TaskSpace-komponenter, anpassa roller för användare samt tilldela program och använda säkerhet för dokument och mappar. Integrering med Business Process Management: EMC Documentum Process-programpaketet innehåller funktioner för att definiera, utföra, övervaka och optimera affärsprocesser oavsett organisation, system och program. Dokumentvisning: Användarna kan visa dokument och bilder i ett dokumentvisningsprogram, t.ex. Adobe Acrobat Reader, Documentum PDF Annotation Services (PAS), Daeja ViewOne Pro, IGC Brava! och High Fidelity Forms. Användarna kan kommentera dokument och andra bilder i PAS, Daeja ViewOneProochIGCBrava!. Kommentar: Om du vill använda ett dokumentvisningsprogram i TaskSpace måste du ha Document Image Services. Informationshämtning: Data och dokument kan extraheras för att få åtkomst till och bearbeta kundbegäran. Information kan hämtas med hjälp av metadatasökfunktioner eller genom att söka i mappar och kategorier i databasen. Documentums TCM-lösningsuppsättning Hela Documentums TCM-lösningen kan användas som ett paket. Lösningen innehåller ett antal basprodukter samt ett flertal tillvalsprodukter och uppfyller kraven på en komplett företagsplattform för bildbehandling. Basprodukterna: TaskSpace, sida 16 Forms Builder, sida 16 Process Builder, sida 17 Process Engine, sida 17 Innehållsserver, sida 17 Utvecklingsplattformar, sida 18 Tillvalsprodukterna som kan användas som en del av TCM-lösningen: Document Image Services, sida 18 Konfigurationshandbok för EMC Documentum TaskSpace version

16 Översikt över TCM och TaskSpace Visningsprogram, sida 19 PDF Annotation Services, sida 21 Documentum Administrator, sida 21 Process Integrator, sida 21 Process Analyzer, sida 21 Affärsaktivitetsövervakare, sida 21 ACS/BOCS, sida 22 Arkitekturen för Documentums TCM-lösning beskrivs i EMC Documentum TCM-arkitektur, sida 22. TaskSpace Med TaskSpace förenklas arbetet för uppgiftsbehandlaren tack vare det enkla användargränssnittet med inbyggda bildfunktioner. TaskSpace är utformat för användare som arbetar med flera olika uppgifter och som måste hitta dokument och mappar i mycket stora databaser. Mer om TaskSpace: I TaskSpace finns ett enkelt, skalbart användargränssnitt som är utformat för uppgiftsbearbetning och dokumenthämtning. TaskSpace har ett integrerat dokumentvisningsprogram med anteckningar. TaskSpace kan användas för hantering av arbetsköer. TaskSpace kan användas tillsammans med Forms Builder, där programutvecklare snabbt och enkelt kan skapa anpassade program. TaskSpace fungerar som ett alternativ till WebTop för processorienterade program. Forms Builder Documentum Forms Builder är ett interaktivt verktyg som du använder till att skapa och ändra formulärbaserade mallar och lagra dem i databasen. Med hjälp av Forms Builder kan du skapa gränssnittsmallar för sökning, visning av dokument och mappar, processinitiering, uppgiftslistor och uppgifter. Forms Builder används också för grundläggande formulär i programmen i Documentum Process-serien och för funktioner som layoutverktyget för TaskSpace. En mall anger de dataposter och användargränssnittselement som är associerade med formuläret, standarddatavärden, hur användarinmatning ska valideras och vilket informationsformat som ska användas vid överföringen till det program som används till att visa formulär. När en mall har installerats i en databas kan en administratör använda TaskSpace till att få åtkomst till mallen och skapa förekomster baserade på mallen. Förekomsterna är därefter 16 Konfigurationshandbok för EMC Documentum TaskSpace version 6.5

17 Översikt över TCM och TaskSpace tillgängliga för slutanvändare, så att de kan visa och ändra information i databasen med hjälpa TaskSpace. Följande funktioner kan användas till att skapa olika formulär: Användbarhet: Skapa nya eller ändra befintliga mallar genom att dra och släppa olika kontroller. Layout och stil: Du har stor kontroll över mallens layout med designrutor. Du kan ange teckensnitt, färg, bakgrund och andra formatparametrar samt lägga till logotyper eller andra grafiska bilder. Tabbordning/snabbtangenter: Skapa formulär som användarna kan förflytta sig i utan att använda musen. Förekomstlås: Förhindra användare från att utföra ändringar som kan skapa en konflikt när flera användare arbetar med samma formulärdata. Process Builder Med hjälp av Process Builder kan du skapa processmallar. Processmallar används till att fånga definitionen av en affärsprocess, vilket gör det möjligt för användare att utföra processen upprepade gånger. Affärsanalytiker kan även utforma processen iterativt med utvecklaren (som använder Process Builder) i Process Analyzer. Individuella processer som genereras från en processmall kallas för arbetsytan. En arbetsyta formaliserar en affärsprocess, till exempel ett försäkringsanspråk. När affärsprocessen har formaliserats i en processmall kan användare använda mallen upprepade gånger för att utföra affärsprocessen. Processmallar är avgränsade från respektive körtidsförekomst, vilket innebär att flera arbetsytan som baseras på samma mall kan köras samtidigt. Med TaskSpace kan användare starta arbetsytan som en del av uppgiftsbearbetningaktiviteter och arbeta med uppgifter som tilldelas av arbetsytorna. Process Engine Process Engine kör, dirigerar och hanterar affärsprocesser. Programmet utvärderar automatiskt affärsregler och tilldelar uppgifter till rätt system, grupp eller medarbetare vid rätt tidpunkt. Användare samverkar med Process Engine via en uppsättning gränssnitt som styr och anger sammanhang för uppgifter, arbetslistor, upptrappning och meddelanden. Innehållsserver Content Server innehåller centrala innehållshanteringsfunktioner och fungerar som bas för andra EMC Documentum-innehållshanteringsprodukter och utökande tjänster. Konfigurationshandbok för EMC Documentum TaskSpace version

18 Översikt över TCM och TaskSpace Utvecklingsplattformar Merparten av det arbete som krävs för att hantera ett TaskSpace-program görs i TaskSpace. Vissa hanteringsuppgifter måste dock utföras på en utvecklingsplattform. Documentum Composer, Documentum Application Builder och Application Installer (DAB/DAI)stödsförnärvarande.NärsåärmöjligtbörTaskSpace-programhanterasi Composer och inte i DAB/DAI. Composer EMC Documentum Composer är en utvecklingsplattform för sammansättning, konfiguration och driftsättning av EMC Documentum-program. Composer baseras på Eclipse Integrated Development Environment och tillhandahåller en enhetlig miljö där element i EMC Documentum-program som arbetsytemallar, livscykeldefinitioner, säkerhetsinställningar, aspekter och objekttyper kan skapas och underhållas. DAB/DAI (Documentum Application Builder och Application Installer) DAB/DAI är en utvecklingsplattform för sammansättning, konfiguration och driftsättning av EMC Documentum-program. Bland tillgängliga programelement finns arbetsytemallar, livscykeldefinitioner, säkerhetsinställningar, aspekter och objekttyper. Document Image Services Document Image Services innehåller funktioner för bildorienterade dokument och hanterar flera olika visningsprogram. Funktioner: Sidtillhandahållande: Förbättrar prestandan genom att en sida i taget returneras i TIFF- eller PDF-format. På så sätt kan kompatibla visningsprogram visa första sidan samtidigt som resten av dokumentet hämtas. (Det går inte att använda sidtillhandahållande för säkra PDF-filer.) Document Image Services är integrerat med ACS (Accelerated Content Services) och BOCS (Branch Office Caching Services), vilket ger snabb åtkomst till ofta använda dokument. Information om sidåtkomstterminologi finns i driftsättningshandboken för Documentum TaskSpace. Anteckningar: Görattdetgårattsparaanteckningsfiler tillsammans med dokument ivissavisningsprogram. (Endast PAS, Daeja ViewOne Pro eller IGC Brava! har stöd för anteckningar.) 18 Konfigurationshandbok för EMC Documentum TaskSpace version 6.5

19 Översikt över TCM och TaskSpace Certifikat: Kräver Documentum 6.0 eller senare. Använda med TaskSpace: Kan användas till att integrera och konfigurera ett eller flera visningsprogram med TaskSpace. Använda oberoende av TaskSpace: Kan användas fristående till att integrera visningsprogram i ett WDK-baserat program med minimal konfiguration och programmering. Visningsprogram Du kan integrera visningsprogram i dokumentmallar som har skapats i Forms Builder och på så sätt enklare visa dokument och dokumentinformation från TaskSpace. Kommentar: Om du vill använda ett dokumentvisningsprogram i TaskSpace måste du ha Document Image Services. De följande tabellerna innehåller detaljerad information om varje visningsprogram. Konfigurationshandbok för EMC Documentum TaskSpace version

20 Översikt över TCM och TaskSpace Tabell 1. Välja visningsprogram Webbläsare Documentum PAS Adobe Reader Formulär med hög återgivning IGC Brava! Daeja ViewOne Pro Körtid ActiveX-kontroll Java-applet ActiveX-kontroll ActiveX-kontroll ActiveX-kontroll Inte tillgänglig Alla språk som stöds av webbläsaren Se www. openoffice.org Alla språk som stöds i TaskSpace Alla språk som stöds i TaskSpace Alla språk som stöds i TaskSpace Lokalisering För närvarande franska, tyska och japanska Anteckningar Stöds Stöds Stöds Stöds inte Stöds inte Stöds inte GIF, JPEG, PDF, PNG för Firefox och Internet Explorer. Internet Explorer stödjer även MS Office-format. Endast PDF Endast PDF Endast ODTformatet (OpenOffice Writer), t.ex. formulärmallar med hög återgivning GIF, JPEG, PDF, TIFF och andra vanliga bildformat BMP, EMF, GIF, JPEG,PCX,PDF, PNG, TIFF, TXT och andra vanliga format Viktiga filformat (Fullständiga listor finns i dokumentationen från leverantören.) Ingen Ingen Ingen Byteströmning (PDF) Sidtillhandahållande (TIFF/PDF) Sidåtkomst (Se.) Sidtillhandahållande (TIFF/PDF) Internet Explorer och Firefox Endast Internet Explorer Alla webbläsare som stöds i TaskSpace Endast Internet Explorer 6 och 7 Alla webbläsare som stöds i TaskSpace Webbläsare Endast Internet Explorer 6 och 7 Inte tillgänglig Driftsättning på serversidan Driftsättning på klientsidan Driftsättning på klientsidan Driftsättning på serversidan Driftsättning Driftsättning på serversidan Licensserver Ja Nej Nej Nej Nej Nej Webbläsarleverantör Webbplats com 20 Konfigurationshandbok för EMC Documentum TaskSpace version 6.5

21 Översikt över TCM och TaskSpace PDF Annotation Services PAS integrerar gransknings- och kommentarfunktionerna från Adobe i Documentum-plattformen. PDF Annotation Services fungerar tillsammans med Adobe Acrobat och Adobe PDF. Dokumentets integritet och säkerhet upprätthålls under de smidiga kodnings-, gransknings- och godkännandeprocesserna. Documentum Administrator EMC Documentum Administrator är ett kraftfullt, webbaserat verktyg som förenklar underhållet av globalt distribuerade Documentum-driftsättningar. Det webbaserade gränssnittet kan användas med standardwebbläsare, vilket gör det möjligt för systemadministratörer att använda olika skrivbordsplattformar till att utnyttja komponenterna i en distribuerad programmiljö. Process Integrator EMC Documentum Process Integrator används tillsammans med EMC Documentum Process Engine och Content Server till att tillhandahålla en universell integrationstjänst. Resultatet är integration mellan EMC Documentum-process-, innehålls- och databastjänster och externa processer via en tjänsteorienterad arkitektur (SOA). Process Analyzer I EMC Documentum Process Analyzer kan användare på affärsnivå enkelt utforma processer som körs på eller utanför EMC Documentum-plattformen. I det grafiska verktyget kan användare rita upp processer och associera attributinformation för aktiviteter och uppgifter i en process. Affärsaktivitetsövervakare EMC Documentum Business Activity Monitor (BAM) skapar varningar och rapporter för processkörningsdata som hämtas från processmotorn för EMC Documentum. Documentum Business Activity Monitor spårar i realtid definierade KPI:er (Key Performance Indicator), rapporterar om processprestanda och genererar varningar vid tillstånd som faller utanför angivna tröskelvärden. Prestandainformation dirigeras också Konfigurationshandbok för EMC Documentum TaskSpace version

EMC Documentum TaskSpace

EMC Documentum TaskSpace EMC Documentum TaskSpace Version 6.7 Konfigurationshandbok EMC Corporation Bolagets huvudkontor: Hopkinton, MA 01748-9103 1-508-435-1000 www.emc.com EMC anser att informationen i den här publikationen

Läs mer

EMC Documentum TaskSpace

EMC Documentum TaskSpace EMC Documentum TaskSpace Version 6.5 SP 1 Användarhandbok Artikelnummer 300-008-169 A01 EMC Corporation Bolagets huvudkontor: Hopkinton, MA 01748-9103 1-508-435-1000 www.emc.com Copyright 2008 EMC Corporation.

Läs mer

EMC Documentum TaskSpace

EMC Documentum TaskSpace EMC Documentum TaskSpace Version 6.7 Användarhandbok EMC Corporation Corporate Headquarters: Hopkinton, MA 01748 9103 1 508 435 1000 www.emc.com EMC anser att informationen i den här publikationen var

Läs mer

Novell Vibe Add-In 1.0.1

Novell Vibe Add-In 1.0.1 Novell Vibe Add-In 1.0.1 1 juli 2013 Novell Snabbintroduktion Med Novell Vibe Add-In för Microsoft Office kan du arbeta med dokument på Vibe-webbplatsen utan att lämna Microsoft Office. Du kan enkelt bläddra

Läs mer

Snabbstart för Novell Vibe Mobile

Snabbstart för Novell Vibe Mobile Snabbstart för Novell Vibe Mobile Mars 2015 Komma igång Mobil tillgång till Novell Vibe-webbplatsen kan inaktiveras av din Vibe-administratör. Om du inte kan använda Vibemobilgränssnittet enligt beskrivningen

Läs mer

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok Molnplattform Version 1.0 Användarhandbok September 2017 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Ändringshistorik...3 Översikt... 4 Komma igång...5 Systemkrav... 5 Öppna molnplattformen...5 Öppna Print Management-webbportalen...

Läs mer

Förteckning över ikoner i programmet Aliro IP-passerkontroll utan komplikationer

Förteckning över ikoner i programmet Aliro IP-passerkontroll utan komplikationer Förteckning över ikoner i programmet Aliro IP-passerkontroll utan komplikationer Ikonförteckningen för Aliro är en omfattande lista över alla ikoner som används i programmet. Den har tagits fram för att

Läs mer

Förteckning över ikoner i programmet

Förteckning över ikoner i programmet Förteckning över ikoner i programmet Ikonförteckningen för Aliro är en omfattande lista över alla ikoner som används i programmet. Den har tagits fram för att hjälpa dig att enkelt identifiera ikoner och

Läs mer

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe Novell Vibe 4.0 Mars 2015 Snabbstart När du börjar använda Novell Vibe kanske du vill börja med att skapa en personlig arbetsyta och en teamarbetsyta. Det här dokumentet innehåller information om hur du

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen Kontrollera systemkraven. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller de systemkrav som är specificerade. Vid installering av Engineering

Läs mer

EMC Documentum My Documentum for Microsoft Outlook

EMC Documentum My Documentum for Microsoft Outlook EMC Documentum My Documentum for Microsoft Outlook Version 6.6 Användarhandbok EMC Corporation Företagshögkvarter: Hopkinton, MA 01748-9103 1-508-435-1000 www.emc.com EMC anser att informationen i den

Läs mer

Axalon Office Connector

Axalon Office Connector Axalon Office Connector Produkten åtgärdar Brister i integrationen mellan Office och SharePoint. Använda samma dokumentmallar i Office som i SharePoint. Att finna lagringsplats för dokument bland SharePoints

Läs mer

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Version 1.0 Introduktion Skapa ett MSPA-konto Aktivera Office 365 i Telia Business Apps Verifiera företagets domännamn Lägg till användare

Läs mer

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internettjänster

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internettjänster Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Med ensamrätt. Opublicerade rättigheter förbehålls enligt upphovsrättslagstiftningen i USA. Innehållet i denna publikation får inte reproduceras i någon

Läs mer

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2 2009-08-20 Manual för Typo3 version 4.2 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.1.1

Läs mer

Användarmanual. Meetings 1.5

Användarmanual. Meetings 1.5 Användarmanual Meetings 1.5 Revisionsnummer: 1 Dokumentnamn: FormPipe Meetings 1.5 - Användarmanual ipad Datum: 2013-12-05 Formpipe Software AB. All rights reserved. 2 (23) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Rev Oct Användarguide Smartsign 9

Rev Oct Användarguide Smartsign 9 Rev Oct 2013 Användarguide Smartsign 9 Innehållsförteckning Inledning... 4 Arkitektur... 5 Smartsign Player... 5 Smartsign Server... 5 Smartsign Publisher Web... 5 Smartsign Media Server... 5 Smartsign

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen På Aucotecs hemsiad www.aucotec.com kan du kontrollera de aktuella systemkraven för Engineering Base. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller

Läs mer

LEX INSTRUKTION LEX LDAP

LEX INSTRUKTION LEX LDAP LEX INSTRUKTION LEX LDAP Innehållsförteckning LEX INSTRUKTION LEX LDAP... 1 1 INLEDNING... 1 2 INSTALLATION... 2 3 LEXLDAPSERVICE - KLIENTEN... 3 3.1 HUVUDFÖNSTER... 3 3.2 INSTÄLLNINGAR... 4 3.2.1 Lex...

Läs mer

Användarmanual Allmän REQS 7

Användarmanual Allmän REQS 7 1 Användarmanual Allmän REQS 7 2 Innehållsförteckning: Inloggning... 3 Allmänt... 4 Bokmärken statistik... 5 Fastighetsinformation... 6 Uppdragsöversikt... 7 Listläge filtrera/sortera... 8 Listläge skriv

Läs mer

Sharpdesk Sharpdesk Dokumenthanteringslösning

Sharpdesk Sharpdesk Dokumenthanteringslösning Sharpdesk Sharpdesk Dokumenthanteringslösning Fungerande affärsinformation Hantera arbetsflödet Att hämta, organisera och dela affärsinformation Sharpdesk är ett av branschens mest populära dokumenthanteringssystem.

Läs mer

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23 DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Systemkrav 3 2 Logga in 4 3 Översikt 5 4 Verktygsfält och funktioner 6 4.1 Översikt gränssnitt

Läs mer

Novell Filr 1.2 skrivbordsprogram för Mac snabbstart

Novell Filr 1.2 skrivbordsprogram för Mac snabbstart Novell Filr 1.2 skrivbordsprogram för Mac snabbstart April 2015 Snabbstart Med Novell Filr får du enkelt åtkomst till alla dina filer och mappar från skrivbordet, webbläsaren eller en mobil enhet. Dessutom

Läs mer

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1 Användarhandbok Trio Visit Web Trio Enterprise 4.1 COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including but

Läs mer

Pyramid Print och Watcher - Installationsanvisning

Pyramid Print och Watcher - Installationsanvisning Pyramid Print och Watcher - Installationsanvisning Gäller Pyramid Business Studio version 3.42A och PBS Webb Version 1.0 - (141014) Installationshandbok för moduler i Pyramid Business Studio för användning

Läs mer

Adobe Acrobat 7.0. Få jobbet gjort med kraftfulla intelligenta dokument

Adobe Acrobat 7.0. Få jobbet gjort med kraftfulla intelligenta dokument Adobe Acrobat 7.0 Få jobbet gjort med kraftfulla intelligenta dokument Adobe Acrobat 7.0 Professional Adobe Acrobat 7.0 Standard Adobe Acrobat Elements Adobe Acrobat 7.0 Programmen i Adobe Acrobat-familjen

Läs mer

Användarhandledning Plancenter Klient version 2011

Användarhandledning Plancenter Klient version 2011 Användarhandledning Plancenter Klient version 2011 Senast reviderad 2012-01-16 Utgivare pcskog AB Copyright 2012 pcskog AB Innehållsförteckning...2 1 Välkommen...2 2 pcskog Plancenter 2.1 Plancenter Klient...

Läs mer

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering Snabbguide Denna snabbguide hjälper dig att installera och komma igång med Readiris TM 15. För detaljerad information om Readiris TM alla funktioner, läs hjälpfilen som medföljer programvaran, eller de

Läs mer

Program för skrivarhantering

Program för skrivarhantering Program för skrivarhantering Det här avsnittet omfattar: "Använda programvaran CentreWare" på sidan 3-10 "Använda funktioner för skrivarhantering" på sidan 3-12 Använda programvaran CentreWare CentreWare

Läs mer

EMC Documentum Documentum Archive Services for SharePoint

EMC Documentum Documentum Archive Services for SharePoint EMC Documentum Documentum Archive Services for SharePoint Version 5.3 SP5 Installations- och administrationshandbok Artikelnr 300-005-754-A01 EMC Corporation Företagshögkvarter: Hopkinton, MA 01748-9103

Läs mer

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09 1 Användarmanual - OVK 2 Inloggning... 3 Allmänt... 4 Öppna protokoll... 6 Fylla i protokoll... 7 Skriva ut protokoll... 16 Returnera protokoll... 17 Uppföljning anmärkningar/åtgärder... 17 3 Inloggning

Läs mer

Bruksanvisning. Applikationsplats

Bruksanvisning. Applikationsplats Bruksanvisning Applikationsplats INNEHÅLL Hur handboken ska läsas...2 Symboler i handboken...2 Friskrivningsklausul... 3 Anmärkningar...3 Vad du kan göra på applikationsplatsen... 4 Innan du öppnar applikationsplatsen...

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

SNABBGUIDE NOKIA PC SUITE 4.81 FÖR NOKIA 6310i

SNABBGUIDE NOKIA PC SUITE 4.81 FÖR NOKIA 6310i SNABBGUIDE NOKIA PC SUITE 4.81 FÖR NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Med ensamrätt. Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. SÅ HÄR INSTALLERAR DU PC SUITE...2 4. KOMMA IGÅNG...2

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar Hogia Webbrapporter INNEHÅLLSFÖRTECKNING Systemkrav version 2011.XX 3 Installation av IIS för Windows Server 2003 5 Installation av IIS för Windows Server 2008 8 Nyinstallation

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Infobank kvickguide. Kom i gång med Infobank. Logga in till Infobank. Installationsguiden

Infobank kvickguide. Kom i gång med Infobank. Logga in till Infobank. Installationsguiden Infobank kvickguide Kom i gång med Infobank Välkommen till SKL Kommentus webbaserad tjänst Infobank Arbetsrätten. Denna snabbguide ger dig en kort introduktion som användare av Infobank, så att du snabbt

Läs mer

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB WebViewer Manual för administratör 2 Manual WebViewer Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Introduktion... 3 2 Inställningar... 4 2.1 Uppdatera licensinformation... 4 2.2 Inmatning av användaruppgifter...

Läs mer

Roller i Liferay och Axiell Arena

Roller i Liferay och Axiell Arena Axiell Arena Roller i Liferay och Axiell Arena Introduktion I Axiell Arena finns det i praktiken två olika behörighetssystem ett för Liferayadministration och ett för administration av funktionaliteten

Läs mer

Axalon Process Navigator SP Användarhandledning

Axalon Process Navigator SP Användarhandledning Axalon Process Navigator SP Användarhandledning Axalon Process Navigator SP 2013, senast reviderad: den 11 juni 2014 Innehåll Innehåll... 2 Om denna användarhandledning... 3 Syfte... 3 Vem är denna handledning

Läs mer

Huvudfönstret för GroupWise

Huvudfönstret för GroupWise Huvudfönstret för Det mesta arbetet i utförs i huvudfönster. Huvudfönstrets olika delar beskrivs nedan. HUVUDMENY visas längst upp i och innehåller menypunkter: Arkiv, Redigera, Visa, Åtgärder, Verktyg,

Läs mer

Användarhandledning Plancenter Admin version 2011

Användarhandledning Plancenter Admin version 2011 Användarhandledning Plancenter Admin version 2011 Senast reviderad 2012-01-16 Utgivare pcskog AB Copyright 2012 pcskog AB Innehållsförteckning...2 1 Välkommen...2 2 pcskog Plancenter 2.1 Plancenter Admin...

Läs mer

Kopplingen mellan GEOSECMA och EDP

Kopplingen mellan GEOSECMA och EDP Produkt: GEOSECMA for ArcGIS Modul: Partner Skapad för Version: 10.1 Uppdaterad: 2013-08-13 Kopplingen mellan GEOSECMA och EDP Denna dokumentation beskriver hur man konfigurerar samt använder kopplingen

Läs mer

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2)

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 1 Instruktioner Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 2. Logga in (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 4. Skapa/redigera sidor (SIDA 3) 41. Lägg till ny sida (SIDA 3) 42. Avancerat (SIDA 4) 5. Texteditor (SIDA

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar Hogia Webbrapporter INNEHÅLLSFÖRTECKNING Systemkrav version 2013.x 3 Installation av IIS för Windows Server 2008 5 Nyinstallation av Hogia Webbrapporter 8 Installation och inloggning

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 14.0 samt anvisningar till IT-ansvarig eller IT-tekniker Installation på Terminal Server: En korrekt installation i Terminal

Läs mer

Många företag och myndigheter sköter sina betalningar till Plusoch

Många företag och myndigheter sköter sina betalningar till Plusoch 70 80 60 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 40 20 30 Manual 2 Installation Många företag och myndigheter sköter sina betalningar till Plusoch Bankgirot

Läs mer

Handbok för Nero ImageDrive

Handbok för Nero ImageDrive Handbok för Nero ImageDrive Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero ImageDrive och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Introduktion. Inloggning. Vad är Office 365? Vilka är fördelarna? Du kan logga in från vilken enhet som helst via länken portal.office.

Introduktion. Inloggning. Vad är Office 365? Vilka är fördelarna? Du kan logga in från vilken enhet som helst via länken portal.office. Denna lathund ger dig en allmän introduktion till Office 365 för att få förståelse för tjänsten. Innehållet uppdateras löpande. I slutet av lathunden finner du övningar för att komma igång. Praktiska övningar

Läs mer

Introduktion. Pacsoft Online 2015-01-30

Introduktion. Pacsoft Online 2015-01-30 Introduktion Pacsoft Online 2015-01-30 2 Innehåll 1 Introduktion till Pacsoft Onlines användargränssnitt... 3 1.1 Grundläggande navigering... 3 1.2 Sökning efter information... 4 1.3 Inmatning av uppgifter...

Läs mer

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm Användarhandbok (testsite http://www.pahlm.com/dynapahlm/ Förord DynaPahlm är levererat tillsammans med din webbplats från KM-Företagsutveckling. DynaPahlm är ett Content Management System (CMS), fritt

Läs mer

PBS Webb. Pyramid Business Studio, version 3.42A. Version 1.2 - (141106)

PBS Webb. Pyramid Business Studio, version 3.42A. Version 1.2 - (141106) Pyramid Business Studio, version 3.42A Version 1.2 - (141106) Handbok för i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.42A. För senare förändringar

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Arbetsrum

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Arbetsrum Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund Arbetsrum 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Arbetsrum 4 Skapa arbetsrum, steg 1 4 Skapa arbetsrumslista 4 Olika typer av arbetsrum 6 Skapa arbetsrum, steg 2 6 Lägg in

Läs mer

Installationsguide fo r CRM-certifikat

Installationsguide fo r CRM-certifikat Installationsguide fo r CRM-certifikat För att säkerställa en säker inloggning till CRM Finance webb så behöver alla kunder installera ett kund-unikt klientcertifikat innan man kan försöka logga in i systemet.

Läs mer

Sun Fire TM E2900 Komma igång

Sun Fire TM E2900 Komma igång Sun Fire TM E2900 Komma igång Få tillgång till Sun Fire E2900-dokumentationsfiler Fullständig dokumentation för Sun Fire E2900-system finns på dokumentations-cd-skivan. 1. Sätt in dokumentations-cd-skivan

Läs mer

Användarmanual CallPad

Användarmanual CallPad Användarmanual CallPad Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering eller informationslagring,

Läs mer

Migrera till PowerPoint 2010

Migrera till PowerPoint 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Det här avsnittet omfattar: "Förberedelser" på sidan 3-15 "Snabbinstallation från cd-skiva" på sidan 3-15 "Andra installationssätt" på sidan 3-16 "Felsökning

Läs mer

SkanRead hjälp. SkanRead 2.0. Elevdata AB

SkanRead hjälp. SkanRead 2.0. Elevdata AB SkanRead hjälp SkanRead 2.0 Elevdata AB SkanRead hjälp: SkanRead 2.0 Elevdata AB Copyright 2011 Elevdata AB Innehållsförteckning Inledning... v 1. Så här gör du!... 1 2. SkanRead i CD-ORD och programmenyn...

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan skriftligt

Läs mer

Användarmanual FormPipe Meetings. FormPipe Meetings 1.3 2012-09-11

Användarmanual FormPipe Meetings. FormPipe Meetings 1.3 2012-09-11 Användarmanual FormPipe Meetings FormPipe Meetings 1.3 2012-09-11 Revision number: 6 ID number: 10023309 Date: 2012-09-132012-09-11 Innehåll Innehåll... 3 Inledning... 4 Förkrav... 5 Installation... 5

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Manual - Storegate Team med synk

Manual - Storegate Team med synk Manual - Storegate Team med synk Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och synkronisera filer med högsta säkerhet inom

Läs mer

EMC Documentum My Documentum for Microsoft Outlook

EMC Documentum My Documentum for Microsoft Outlook EMC Documentum My Documentum for Microsoft Outlook Version 6.7.1 Användarhandbok EMC Corporation Företagshögkvarter: Hopkinton, MA 01748-9103 1-508-435-1000 www.emc.com EMC anser att informationen i den

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

Sharp Remote Device Manager Bruksanvisning

Sharp Remote Device Manager Bruksanvisning Sharp Remote Device Manager Bruksanvisning Den här handboken beskriver hur du använder Sharp Remote Device Manager (SRDM). INLEDNING... 2 SHARP REMOTE DEVICE MANAGER (SRDM)... 3 GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING

Läs mer

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA VIDA ON WEB

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA VIDA ON WEB VIDA ON WEB INNEHÅLL 1 INTRODUKTION... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation från DVD-skivan med VIDA... 4 2.2 Installation från webbplatsen Workshop Support Guide eller Dealer Development Platform...

Läs mer

Webforum. Nya funktioner i version 14.4. Senast uppdaterad: 2014-12-02

Webforum. Nya funktioner i version 14.4. Senast uppdaterad: 2014-12-02 Webforum Nya funktioner i version 14.4 Senast uppdaterad: 2014-12-02 Innehåll Om detta dokument... 3 Översikt... 4 Generellt och administration... 5 Dokument... 5 Seriell gransknings- och godkännandeflöde...

Läs mer

EMC Documentum Web Publisher

EMC Documentum Web Publisher EMC Documentum Web Publisher Version 6 SP1 Användarhandbok P/N 300 005 955 A01 EMC Corporation Företagshögkvarter: Hopkinton, MA 01748-9103 1-508-435-1000 www.emc.com Copyright Copyright 1994 2007 EMC

Läs mer

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab SELLOUT Version 2.5 av eyescream information ab Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis mångfaldigas! Sigurdsgatan 6 721 30 VÄSTERÅS 021-14 62 00 Artikelnummer: 5XXX PA9

Läs mer

IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015

IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015 IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015 Office datautbildningar Innehåll Anmälan, avbokning och garanti... 3 IT-kurser våren 2015... 4 Microsoft Word grund... 5 Microsoft PowerPoint... 5 SharePoint 2013

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

Filimport till Norstedts Byrå

Filimport till Norstedts Byrå Filimport till Norstedts Byrå Det är viktigt att du följer dessa anvisningar noga för att överföringen av filer till Norstedts Byrå ska bli korrekt. Tänk på att starta tidigt på dagen då det kan ta lång

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Användarhandledning för koppling av dokument

Användarhandledning för koppling av dokument nvändarhandledning Modul: lla vser: Koppla dokument i 3L 2006 1[11] nvändarhandledning för koppling av dokument Olika typer av dokument kan kopplas till poster i en 3L-databas. Exempelvis kan en eller

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Datatal Flexi Presentity

Datatal Flexi Presentity Datatal Flexi Presentity En snabbguide för Presentity Innehållsförteckning 1. Login 2 2. Hänvisa 3 2.1 Att sätta hänvisningar 3 2.2 Snabbknappar 4 2.3 Windows gadget 4 3. Meddelande 5 4. Status 6 4.1 Exempel

Läs mer

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640 Installation av CW KeyDesign/DoorDesign Detta program görs och underhålls av C/W CadWare AB. CW KeyDesign/Doordesign säljs alltid med underhållsavtal med telefonsupport samt programuppdateringar på websidan:

Läs mer

Kom iga ng med kollektorn

Kom iga ng med kollektorn Produkt: GEOSECMA for ArcGIS Modul: Övrigt Skapad för Version: 10.3 Skapad: 2017-03-21 Uppdaterad: Kom iga ng med kollektorn Använd din surfplatta för att hämta och uppdatera information samtidigt som

Läs mer

Forms and Favorites. Version 5.2. Administratörshandbok

Forms and Favorites. Version 5.2. Administratörshandbok Forms and Favorites Version 5.2 Administratörshandbok Augusti 2017 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Ändringshistorik...3 Översikt... 4 Konfigurera programmet... 5 Öppna den inbyggda webbservern...5

Läs mer

LibNet 2.1 onlinetjänst

LibNet 2.1 onlinetjänst LibNet 2.1 onlinetjänst Användarguide Innehållsförteckning 1. Generell information... 3 1.1. Tekniska krav... 4 2. Kunduppgifter... 5 2.1. Användarprofiler... 6 2.1.1. Ändra en befintlig användarprofil...

Läs mer

Referenshantering med Zotero Introduktion

Referenshantering med Zotero Introduktion Referenshantering med Zotero Introduktion Innehåll Om Zotero Att tänka på Installation Organisera ditt bibliotek Importera referenser Lägg in referenser manuellt Redigera referenser Etiketter (taggar)

Läs mer

Capture Pro Software. Komma igång. A-61640_sv

Capture Pro Software. Komma igång. A-61640_sv Capture Pro Software Komma igång A-61640_sv Komma igång med Kodak Capture Pro Software och Capture Pro Limited Edition Installera programvaran: Kodak Capture Pro Software och Network Edition... 1 Installera

Läs mer

Nyheter i. Solen Administration 6.6

Nyheter i. Solen Administration 6.6 Nyheter i Solen Administration 6.6 Solen Administration Nyheter och förbättringar Office oberoende. Vi använder SolenReportGenerator (SRG) för alla rapporter. Om Office finns installerat kan den fortfarande

Läs mer

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03 Sharpdesk V3.3 Installationsguide Version 3.3.03 Upphovsrätt 2000-2009 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet,

Läs mer

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer

Innehåll. Installationsguide

Innehåll. Installationsguide Innehåll Innehåll... 2 Förberedelser... 3 Rättigheter... 3 Installera programmen... 3 Konfiguration av databas... 5 Installera databasserver... 5 Konfigurera en databas på en befintlig databasserver...

Läs mer

Migrera till Access 2010

Migrera till Access 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft Access 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

EMC Documentum Web Publisher

EMC Documentum Web Publisher EMC Documentum Web Publisher Version 6.5 Användarhandbok Artikelnummer 300-006-614 A01 EMC Corporation Bolagets huvudkontor: Hopkinton, MA 01748-9103 1-508-435-1000 www.emc.com Copyright 1994 2008 EMC

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1 Innehåll Introduktion... 2 Före installation... 2 Beroenden... 2 Syftet med programmet... 2 Installation av IIS... 2 Windows Server 2008... 2 Windows Server 2012... 6 Installation av webbapplikationen

Läs mer

SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM

SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM Varumärkesinformation SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logotypen och alla SMART-slogans är varumärken eller registrerade varumärken

Läs mer

FileMaker Server 11. Handboken Uppdatera plugin-program

FileMaker Server 11. Handboken Uppdatera plugin-program FileMaker Server 11 Handboken Uppdatera plugin-program 2010, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och filmappslogotypen

Läs mer

Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station

Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station Konfigurationshandbok A-61732_sv 7J4367 Kodak Scan Station Pro 550 Administration Innehåll Skillnader... 1 Installation... 2 Skapa

Läs mer

Wireless Image Utility användarguide

Wireless Image Utility användarguide För Wireless Image Utility ver. 1,1 Androidapplikation för NEC-projektorer Wireless Image Utility användarguide NEC's Image Innehåll 1. Beskrivning av Wireless Image Utility... 2 1-1. Funktioner... 2 1-2.

Läs mer