EMC Documentum TaskSpace

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EMC Documentum TaskSpace"

Transkript

1 EMC Documentum TaskSpace Version 6.5 Konfigurationshandbok Artikelnummer A01 EMC Corporation Bolagets huvudkontor: Hopkinton, MA

2 Copyright EMC Corporation. Med ensamrätt. Publicerat i juli 2008 EMC anser att informationen i den här publikationen överensstämde när den publicerades. Informationen kan ändras utan föregående meddelande. INFORMATION I DEN HÄR PUBLIKATIONEN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. EMC CORPORATION LÄMNAR INGA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER AVSEENDE INFORMATIONEN I DEN HÄR PUBLIKATIONEN, OCH AVSÄGER SIG SÄRSKILT UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER GÄLLANDE SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE. Användning, kopiering och distribuering av EMC-program som beskrivs i den här publiceringen kräver en gällande programvarulicens. Uppdaterade listor av EMC-produktnamn finns i EMC Corporation Trademarks på EMC.com. Alla andra varumärken som används här tillhör sina respektive ägare.

3 Innehållsförteckning Förord Kapitel 1 Översikt över TCM och TaskSpace Vad är TCM? Vad är TaskSpace? Documentums TCM-lösningsuppsättning TaskSpace Forms Builder Process Builder Process Engine Innehållsserver Utvecklingsplattformar Composer DAB/DAI (Documentum Application Builder och Application Installer) Document Image Services Visningsprogram PDF Annotation Services Documentum Administrator Process Integrator Process Analyzer Affärsaktivitetsövervakare ACS/BOCS EMC Documentum TCM-arkitektur Skapa ett TaskSpace-program Återanvända program TaskSpace- och TCM-dokumentation Kapitel 2 Komma igång Introduktion till TaskSpace-konfiguration Översikt över TaskSpace-konfigurationen En kort beskrivning av ett exempelprogram Översikt över konfigurationen av en uppgiftslistflik Synlighet för element på uppgiftslistfliken Översikt över mappflikskonfiguration Översikt över sökflikskonfiguration Översikt över konfiguration av processinitiering Översikt över hur du konfigurerar direktassociationer mellan aktiviteter och mallar Översikt över hur du konfigurerar associationen mellan en aktivitet och ett paket och mellan ett paket och en mall Översikt över konfiguration av kontrollpaneler Översikt över konfiguration av uppgiftsvy Översikt över konfiguration av mappvy Översikt över konfiguration av dokumentvy Konfigurationshandbok för EMC Documentum TaskSpace version 6.5 3

4 Innehållsförteckning Översikt över PDF-noteringar Översikt över formulärmallar med hög återgivning Starta användargränssnittet Skapa ett program Ändra ett program Förbereda databasen Objekttyper Objekt Användare, grupper och roller Processmallar Mallar/komponenter Instrumentpaneler Filformat Kapitel 3 Förbereda Forms Builder-mallar TaskSpace-komponenter Kapitel 4 Förbereda användare, grupper och roller Förbereda användare Söka efter en användare Skapa eller redigera en användare Användaregenskaper Importera användare Indatafil för att skapa nya användare Importera användare i TaskSpace Ändra hemdatabas för en användare Visa de grupper och roller som en användare tillhör Ändranamnpåenanvändare Återanvisa objekt som ägs av en användare Ta bort en användare Förbereda grupper Söka efter en grupp Visa användarna i en grupp Skapa eller redigera en grupp Behörigheter för att skapa eller ändra grupper Gruppegenskaper Lägga till eller ta bort medlemmar av en grupp Återanvisa en användares poster till en annan grupp Ta bort en grupp Förbereda roller Söka efter en roll Skapa eller redigera en roll Rollegenskaper Lägga till medlemmar av en roll eller ta bort medlemmar från en roll Återanvisa en rolls poster till en annan roll Ta bort en roll Kapitel 5 Förbereda behörighetsgrupper Översikt över behörigheter Objektbehörigheter Mappsäkerhet Standardaliasuppsättningar Hur åtkomst till ett objekt utvärderas Konfigurationshandbok för EMC Documentum TaskSpace version 6.5

5 Innehållsförteckning Söka efter en behörighetsgrupp Skapa eller ändra behörighetsgrupper Skapa en behörighetsgrupp Ange en användares grundläggande och utökad objektbehörigheter Visa eller ändra behörighetsgrupper Visa eller ändra en behörighetsgrupp Lägga till användare i behörighetsgrupper Ta bort användare från behörighetsgrupper Ändra behörigheter som tilldelats en användare Egenskaper för behörighetsgrupp Ta bort en behörighetsgrupp Kapitel 6 Förbereda arbetsköer Arbetskö översikt Arbetsköroller Konfigurera en ny arbetskö Konfigurera matchning av arbetstilldelning Konfigurera kunskapsprofiler i processmallen Ange matchningsfiler för arbetstilldelning Arbetsköprinciper Uppgiftsprioritet Ange dynamisk prioritet och tidsbestämningsinformation för uppgifter Skapaellerändraenköprincip Ta bort en köprincip Ange en kökategori Definiera en arbetskö Lägga till matchningsfilter för arbetstilldelning i en arbetskö Definiera åsidosättningsprinciper för arbetskö Hantera arbetsköbehandlare Lägga till en användare eller grupp i en arbetskö Ta bort en användare eller grupp från en arbetskö Lägga till kunskaper i behandlarprofiler för arbetstilldelning Uppdatera behandlarprofilen i en arbetskö Övervaka arbetsköer Tilldela och återanvisa en uppgift i arbetskön till en viss användare Befriaenanvändarefrånenuppgiftiarbetskön Göra uppehåll för en uppgift i en arbetskö Avbryta uppehåll för en uppgift i en arbetskö Låta behandlare välja uppgifter i kön Skapa affärskalendrar Skapa en kalender Redigera en kalender Ta bort en kalender Kapitel 7 Konfigurera TaskSpace-komponenter Introduktion till konfiguration av komponenter Lägga till komponenter Visa komponentegenskaper Ta bort komponenter Konfigurationshandbok för EMC Documentum TaskSpace version 6.5 5

6 Innehållsförteckning Kapitel 8 Konfigurerar åtgärder Introduktion till konfigurerbara åtgärder Skapa en konfigurerbar ågärd Åtgärdsegenskaper Skapa ett nytt dokument Skapa ett nytt formulär Skapa en ny mapp Skapa ett nytt kabinett Skapa ett nytt Hi-Fi-formulär Starta en ny process Starta den angivna processen med valda objekt Dialogrutan för TaskSpace-val Standarddialogrutan för WDK-import TaskSpace-import Grundläggande åtgärder Redigera en konfigurerbar åtgärd Radera en konfigurerbar åtgärd Tilldela konfigurerbara åtgärder Kapitel 9 Konfigurera menyer Introduktion till hur du konfigurerar en meny Grundläggande menyegenskaper Skapa en meny Redigera en meny Radera en meny Kapitel 10 Konfigurera dialogrutor för import Introduktion till hur du konfigurerar en importör Lägga till en metadatamall för TaskSpace-import Skapar en importör Lägga till en importör Redigera en importör Ta bort en importör Radera en importör Skapa en konfigurerbar åtgärd för TaskSpace-import Kapitel 11 Konfigurera dialogrutor för val Introduktion till hur du konfigurerar en selektor Skapa en selektor Skapa en importpositionerare Skapa en sökpositionerare Redigera en selektor Lägga till ytterligare en positionerare Redigera en positionerare Radera en positionerare Lägga till en selektor Ta bort en selektor Radera en selektor Skapa en konfigurerbar åtgärd för valdialogrutan Konfigurationshandbok för EMC Documentum TaskSpace version 6.5

7 Innehållsförteckning Kapitel 12 Konfigurera processer Introduktion till konfiguration av processer Lägga till processer Ta bort processer Kapitel 13 Konfigurera kontrollpaneler Introduktion till konfiguration av kontrollpaneler Skapa en ny kontrollpanel Lägga till befintliga kontrollpaneler Redigera en kontrollpanel Ta bort kontrollpaneler Ta bort kontrollpaneler Kapitel 14 Administerera affärsprocesser Introduktion till processhantering Hitta processmallar Visa sökresultat för processmallens egenskaper Hantera processmallar Hantera processparametrar Visa processinstanser Administrera processinstanser Skapa en anpassad sökflik för processinstanser Använda standardsöksidan för processinstanser Utföra administrativa funktioner för en instans Administrera uppgifter Kapitel 15 Konfigurera flikar Introduktion till konfiguration av flikar Skapa en ny flik Skapa en sökflik Skapa en uppgiftslisteflik Skapa en mappflik Skapa en flik för allmänna formulär Skapa en kontrollpanelflik Skapa en processinstanslistflik Skapa en flik av en annan typ Redigera en flik Ta bort flikar Kapitel 16 Konfigurera roller Introduktion till konfiguration av roller Skapa en ny roll Tilldela flikar till en roll Konfigurera global sökning för en roll Tilldela poster till en roll Tilldela menyer till en roll Lägga till en befintlig roll Redigera en roll Redigera flikinställningarna för en roll Redigera inställningarna för global sökning för en roll Redigera komponentinställningarna för en roll Konfigurationshandbok för EMC Documentum TaskSpace version 6.5 7

8 Innehållsförteckning Redigera menyinställningar för en roll Ta bort roller Felsökning av rollbeteende Kapitel 17 Konfigurera användargränssnittet Konfigurera logotyper Avbilda filformat till visningsprogram Bilaga A Hantera program Visa listan med överordnade program Hantera ett TaskSpace-program på en utvecklingsplattform Hålla databasen och ett Composer-projekt synkroniserade Använda ett program i en annan miljö Använda Composer för att migrera ett TaskSpace-program Använda DAB/DAI för att migrera ett TaskSpace-program Bilaga B Skapa en ny fliktyp Lägga till en fliktypsdefinition Lokalisera den nya fliktypen Utveckla en klass för den nya fliktypen Utveckla ett konfigurationsgränssnitt för den nya fliktypen XForm WDK-komponent Utveckla anpassade komponenter för den nya fliktypen Bilaga C Använda en kontrollpanelflik Bilaga D Administrera BAM-servern Introduktion till hantering av BAM-server Starta och stoppa BAM-servern Alternativ för att konfigurera BAM-dataöverföring Hantera historisk data Uppdatera BAM:s datadefinitioner Bilaga E Anteckningar Ordlista Konfigurationshandbok för EMC Documentum TaskSpace version 6.5

9 Innehållsförteckning Bildlista Figur 1. EMC Documentum-förbättringar för TCM Figur 2. EMC Documentum TCM-arkitektur Figur 3. Byggprocessen i TaskSpace Figur 4. Programutformning i TaskSpace Figur 5. Översta raden i ett exempelprogram Figur 6. Exempel på uppgiftslistflik Figur 7. Exempel på mappflik Figur 8. Exempel på sökflik Figur 9. Exempel på initieringsprocessvy Figur 10. Exempel på standarduppgiftsvyn Figur 11. Exempel på en uppgiftsvy med dokumentvy Figur 12. Exempel på mappvy Figur 13. Exempel på dokumentvy Figur 14. Egenskapssida för behörighetsgrupp: Fliken Info Figur 15. Egenskapssida för behörighetsgrupp: Fliken Behörigheter Figur 16. Sidan Lägga till roll, fliken Tilldela flikar Figur 17. Sidan Lägg till roll, fliken Global sökning Figur 18. Sidan Lägga till roller, fliken Komponentavbildningar Figur 19. Sidan Lägg till roll, fliken Menyer Figur 20. Sidan Redigera roll, fliken Flikar Figur 21. Sidan Redigera roll, fliken Global sökning Figur 22. Sidan Redigera roll, fliken Komponenter Konfigurationshandbok för EMC Documentum TaskSpace version 6.5 9

10 Innehållsförteckning Tabelllista Tabell 1. Välja visningsprogram Tabell 2. Närliggande dokumentation Tabell 3. Funktioner i exempelprogrammets översta rad Tabell 4. Krav på varje element på en uppgiftslistflik Tabell 5. Jämförelse av konfigurationsmetoder för processinitiering Tabell 6. URL-variablerna i TaskSpace Tabell 7. Placering av varje komponent i TaskSpace-användargränssnittet Tabell 8. Användaregenskaper Tabell 9. Standardvärden för nya användare Tabell 10. Behörigheter för att skapa eller ändra grupper Tabell 11. Behörigheter för att skapa eller ändra grupper Tabell 12. Gruppegenskaper Tabell 13. Rollegenskaper Tabell 14. Grundläggande behörighet Tabell 15. Utökade behörigheter Tabell 16. Behörigheter som krävs vid mappsäkerhet Tabell 17. Grundläggande behörighet Tabell 18. Utökade behörigheter Tabell 19. Infosida Tabell 20. Sidan Behörigheter Tabell 21. Användarroller för arbetsköer Tabell 22. Grundläggande åtgärdsegenskaper Tabell 23. Grundläggande åtgärdsegenskaper Tabell 24. Fält för processmallens egenskaper Tabell 25. Sökfält för processinstanser Tabell 26. Resultatlistan för processinstansegenskaper Tabell 27. Knappar på sidan Processinstanser Tabell 28. Uppgiftsegenskaper Tabell 29. Administrativa åtgärder Tabell 30. Paneler på en mappflik Tabell 31. Visningsprogram Tabell 32. Utvecklingsplattformar Tabell 33. Värden i typelementet Konfigurationshandbok för EMC Documentum TaskSpace version 6.5

11 Förord I den här handboken beskrivs hur du konfigurerar och administrerar EMC Documentum TaskSpace. Målgrupp Informationen i handboken är riktad till programutvecklare och administratörer som konfigurerar och administrerar TaskSpace. Handboken förutsätter att du har viss vana vid grundläggande Documentum-funktioner, till exempel konfiguration och underhåll av databasen och objekttypsutformning. En lista med närliggande dokumentation finns i TaskSpace- och TCM-dokumentation, sida 25. Versionshistorik Följande ändringar har gjorts i det här dokumentet. Versionshistorik Ändringsdatum Juli 2008 Beskrivning Inledande publicering Konfigurationshandbok för EMC Documentum TaskSpace version

12 Förord 12 Konfigurationshandbok för EMC Documentum TaskSpace version 6.5

13 Översikt över TCM och TaskSpace Kapitel 1 I det här kapitlet presenteras TCM (Transactional Content Management) och TaskSpace i följande avsnitt: Vad är TCM?, sida 13 Vad är TaskSpace?, sida 14 Documentums TCM-lösningsuppsättning, sida 15 Skapa ett TaskSpace-program, sida 23 TaskSpace- och TCM-dokumentation, sida 25 Vad är TCM? TCM är en översiktsterm som beskriver hanteringen av innehåll som har tagits emot eller genererats som en del av en process. Transaktionsinnehåll har ofta sitt ursprung utanför organisationen och är drivkraften för interna bakomliggande transaktioner. Fakturahantering, uppläggning av lån och försäkringsärenden är exempel på transaktionsinnehåll. Genom att använda TCM i affärsverksamheten kan företag och organisationer förenkla sina processer och på så vis öka de anställdas produktivitet och därmed också lönsamheten. EMC Documentum har skapat en TCM-lösning som omfattar alla aspekter av informationshantering. I följande bild visas EMC Documentums syn på TCM. Det finns ett stabilt användargränssnitt som förenklar TCM-processer. I användargränssnittet finns även alternativ som styr gränssnittsfunktionerna så att det passar varje enskild plats. Du har också åtkomst till många olika inmatnings- och integreringsalternativ som du hanterar och får åtkomst till med EMC Documentum-databasen. Konfigurationshandbok för EMC Documentum TaskSpace version

14 Översikt över TCM och TaskSpace Figur 1. EMC Documentum-förbättringar för TCM Vad är TaskSpace? IEMCDocumentum TaskSpace finns ett användargränssnitt som är optimerat för uppgiftsbearbetning och dokumenthämtning. Användargränssnittet, som du kan konfigurera efter behov, har förbättrats med en integrerad vy samt åtkomst till EMC Documentum-databasen och till tjänster för innehållshantering via vanliga webbläsare. TaskSpace är tillsammans med de andra programmen i Documentum Process-serien och Documentum-databasen en komplett lösning för hantering av TCM-program för stora volymer. Förutom de centrala innehållshanteringsfunktionerna i TaskSpace kan du även konfigurera, utforma och skapa användargränssnitt. Kärnan i TaskSpace är möjligheten 14 Konfigurationshandbok för EMC Documentum TaskSpace version 6.5

15 Översikt över TCM och TaskSpace för organisationer att snabbt skapa och distribuera TCM-program som är anpassade efter särskilda behov men som även ser ut och fungerar som internt utvecklade program. Några funktioner i TaskSpace: Funktioner för layout för och att skapa formulär med hjälp av EMC Documentum Forms Builder: Det här verktyget är baserat på komponentramverket EMC Documentum Web Development Kit och innehåller funktioner för att utforma användargränssnitt där kunskapsarbetare kan hantera arbetsytor och affärsprocesser samt hämta dokument. Administration: Administratörer kan hantera TaskSpace-komponenter, anpassa roller för användare samt tilldela program och använda säkerhet för dokument och mappar. Integrering med Business Process Management: EMC Documentum Process-programpaketet innehåller funktioner för att definiera, utföra, övervaka och optimera affärsprocesser oavsett organisation, system och program. Dokumentvisning: Användarna kan visa dokument och bilder i ett dokumentvisningsprogram, t.ex. Adobe Acrobat Reader, Documentum PDF Annotation Services (PAS), Daeja ViewOne Pro, IGC Brava! och High Fidelity Forms. Användarna kan kommentera dokument och andra bilder i PAS, Daeja ViewOneProochIGCBrava!. Kommentar: Om du vill använda ett dokumentvisningsprogram i TaskSpace måste du ha Document Image Services. Informationshämtning: Data och dokument kan extraheras för att få åtkomst till och bearbeta kundbegäran. Information kan hämtas med hjälp av metadatasökfunktioner eller genom att söka i mappar och kategorier i databasen. Documentums TCM-lösningsuppsättning Hela Documentums TCM-lösningen kan användas som ett paket. Lösningen innehåller ett antal basprodukter samt ett flertal tillvalsprodukter och uppfyller kraven på en komplett företagsplattform för bildbehandling. Basprodukterna: TaskSpace, sida 16 Forms Builder, sida 16 Process Builder, sida 17 Process Engine, sida 17 Innehållsserver, sida 17 Utvecklingsplattformar, sida 18 Tillvalsprodukterna som kan användas som en del av TCM-lösningen: Document Image Services, sida 18 Konfigurationshandbok för EMC Documentum TaskSpace version

16 Översikt över TCM och TaskSpace Visningsprogram, sida 19 PDF Annotation Services, sida 21 Documentum Administrator, sida 21 Process Integrator, sida 21 Process Analyzer, sida 21 Affärsaktivitetsövervakare, sida 21 ACS/BOCS, sida 22 Arkitekturen för Documentums TCM-lösning beskrivs i EMC Documentum TCM-arkitektur, sida 22. TaskSpace Med TaskSpace förenklas arbetet för uppgiftsbehandlaren tack vare det enkla användargränssnittet med inbyggda bildfunktioner. TaskSpace är utformat för användare som arbetar med flera olika uppgifter och som måste hitta dokument och mappar i mycket stora databaser. Mer om TaskSpace: I TaskSpace finns ett enkelt, skalbart användargränssnitt som är utformat för uppgiftsbearbetning och dokumenthämtning. TaskSpace har ett integrerat dokumentvisningsprogram med anteckningar. TaskSpace kan användas för hantering av arbetsköer. TaskSpace kan användas tillsammans med Forms Builder, där programutvecklare snabbt och enkelt kan skapa anpassade program. TaskSpace fungerar som ett alternativ till WebTop för processorienterade program. Forms Builder Documentum Forms Builder är ett interaktivt verktyg som du använder till att skapa och ändra formulärbaserade mallar och lagra dem i databasen. Med hjälp av Forms Builder kan du skapa gränssnittsmallar för sökning, visning av dokument och mappar, processinitiering, uppgiftslistor och uppgifter. Forms Builder används också för grundläggande formulär i programmen i Documentum Process-serien och för funktioner som layoutverktyget för TaskSpace. En mall anger de dataposter och användargränssnittselement som är associerade med formuläret, standarddatavärden, hur användarinmatning ska valideras och vilket informationsformat som ska användas vid överföringen till det program som används till att visa formulär. När en mall har installerats i en databas kan en administratör använda TaskSpace till att få åtkomst till mallen och skapa förekomster baserade på mallen. Förekomsterna är därefter 16 Konfigurationshandbok för EMC Documentum TaskSpace version 6.5

17 Översikt över TCM och TaskSpace tillgängliga för slutanvändare, så att de kan visa och ändra information i databasen med hjälpa TaskSpace. Följande funktioner kan användas till att skapa olika formulär: Användbarhet: Skapa nya eller ändra befintliga mallar genom att dra och släppa olika kontroller. Layout och stil: Du har stor kontroll över mallens layout med designrutor. Du kan ange teckensnitt, färg, bakgrund och andra formatparametrar samt lägga till logotyper eller andra grafiska bilder. Tabbordning/snabbtangenter: Skapa formulär som användarna kan förflytta sig i utan att använda musen. Förekomstlås: Förhindra användare från att utföra ändringar som kan skapa en konflikt när flera användare arbetar med samma formulärdata. Process Builder Med hjälp av Process Builder kan du skapa processmallar. Processmallar används till att fånga definitionen av en affärsprocess, vilket gör det möjligt för användare att utföra processen upprepade gånger. Affärsanalytiker kan även utforma processen iterativt med utvecklaren (som använder Process Builder) i Process Analyzer. Individuella processer som genereras från en processmall kallas för arbetsytan. En arbetsyta formaliserar en affärsprocess, till exempel ett försäkringsanspråk. När affärsprocessen har formaliserats i en processmall kan användare använda mallen upprepade gånger för att utföra affärsprocessen. Processmallar är avgränsade från respektive körtidsförekomst, vilket innebär att flera arbetsytan som baseras på samma mall kan köras samtidigt. Med TaskSpace kan användare starta arbetsytan som en del av uppgiftsbearbetningaktiviteter och arbeta med uppgifter som tilldelas av arbetsytorna. Process Engine Process Engine kör, dirigerar och hanterar affärsprocesser. Programmet utvärderar automatiskt affärsregler och tilldelar uppgifter till rätt system, grupp eller medarbetare vid rätt tidpunkt. Användare samverkar med Process Engine via en uppsättning gränssnitt som styr och anger sammanhang för uppgifter, arbetslistor, upptrappning och meddelanden. Innehållsserver Content Server innehåller centrala innehållshanteringsfunktioner och fungerar som bas för andra EMC Documentum-innehållshanteringsprodukter och utökande tjänster. Konfigurationshandbok för EMC Documentum TaskSpace version

18 Översikt över TCM och TaskSpace Utvecklingsplattformar Merparten av det arbete som krävs för att hantera ett TaskSpace-program görs i TaskSpace. Vissa hanteringsuppgifter måste dock utföras på en utvecklingsplattform. Documentum Composer, Documentum Application Builder och Application Installer (DAB/DAI)stödsförnärvarande.NärsåärmöjligtbörTaskSpace-programhanterasi Composer och inte i DAB/DAI. Composer EMC Documentum Composer är en utvecklingsplattform för sammansättning, konfiguration och driftsättning av EMC Documentum-program. Composer baseras på Eclipse Integrated Development Environment och tillhandahåller en enhetlig miljö där element i EMC Documentum-program som arbetsytemallar, livscykeldefinitioner, säkerhetsinställningar, aspekter och objekttyper kan skapas och underhållas. DAB/DAI (Documentum Application Builder och Application Installer) DAB/DAI är en utvecklingsplattform för sammansättning, konfiguration och driftsättning av EMC Documentum-program. Bland tillgängliga programelement finns arbetsytemallar, livscykeldefinitioner, säkerhetsinställningar, aspekter och objekttyper. Document Image Services Document Image Services innehåller funktioner för bildorienterade dokument och hanterar flera olika visningsprogram. Funktioner: Sidtillhandahållande: Förbättrar prestandan genom att en sida i taget returneras i TIFF- eller PDF-format. På så sätt kan kompatibla visningsprogram visa första sidan samtidigt som resten av dokumentet hämtas. (Det går inte att använda sidtillhandahållande för säkra PDF-filer.) Document Image Services är integrerat med ACS (Accelerated Content Services) och BOCS (Branch Office Caching Services), vilket ger snabb åtkomst till ofta använda dokument. Information om sidåtkomstterminologi finns i driftsättningshandboken för Documentum TaskSpace. Anteckningar: Görattdetgårattsparaanteckningsfiler tillsammans med dokument ivissavisningsprogram. (Endast PAS, Daeja ViewOne Pro eller IGC Brava! har stöd för anteckningar.) 18 Konfigurationshandbok för EMC Documentum TaskSpace version 6.5

19 Översikt över TCM och TaskSpace Certifikat: Kräver Documentum 6.0 eller senare. Använda med TaskSpace: Kan användas till att integrera och konfigurera ett eller flera visningsprogram med TaskSpace. Använda oberoende av TaskSpace: Kan användas fristående till att integrera visningsprogram i ett WDK-baserat program med minimal konfiguration och programmering. Visningsprogram Du kan integrera visningsprogram i dokumentmallar som har skapats i Forms Builder och på så sätt enklare visa dokument och dokumentinformation från TaskSpace. Kommentar: Om du vill använda ett dokumentvisningsprogram i TaskSpace måste du ha Document Image Services. De följande tabellerna innehåller detaljerad information om varje visningsprogram. Konfigurationshandbok för EMC Documentum TaskSpace version

20 Översikt över TCM och TaskSpace Tabell 1. Välja visningsprogram Webbläsare Documentum PAS Adobe Reader Formulär med hög återgivning IGC Brava! Daeja ViewOne Pro Körtid ActiveX-kontroll Java-applet ActiveX-kontroll ActiveX-kontroll ActiveX-kontroll Inte tillgänglig Alla språk som stöds av webbläsaren Se www. openoffice.org Alla språk som stöds i TaskSpace Alla språk som stöds i TaskSpace Alla språk som stöds i TaskSpace Lokalisering För närvarande franska, tyska och japanska Anteckningar Stöds Stöds Stöds Stöds inte Stöds inte Stöds inte GIF, JPEG, PDF, PNG för Firefox och Internet Explorer. Internet Explorer stödjer även MS Office-format. Endast PDF Endast PDF Endast ODTformatet (OpenOffice Writer), t.ex. formulärmallar med hög återgivning GIF, JPEG, PDF, TIFF och andra vanliga bildformat BMP, EMF, GIF, JPEG,PCX,PDF, PNG, TIFF, TXT och andra vanliga format Viktiga filformat (Fullständiga listor finns i dokumentationen från leverantören.) Ingen Ingen Ingen Byteströmning (PDF) Sidtillhandahållande (TIFF/PDF) Sidåtkomst (Se.) Sidtillhandahållande (TIFF/PDF) Internet Explorer och Firefox Endast Internet Explorer Alla webbläsare som stöds i TaskSpace Endast Internet Explorer 6 och 7 Alla webbläsare som stöds i TaskSpace Webbläsare Endast Internet Explorer 6 och 7 Inte tillgänglig Driftsättning på serversidan Driftsättning på klientsidan Driftsättning på klientsidan Driftsättning på serversidan Driftsättning Driftsättning på serversidan Licensserver Ja Nej Nej Nej Nej Nej Webbläsarleverantör Webbplats com 20 Konfigurationshandbok för EMC Documentum TaskSpace version 6.5

21 Översikt över TCM och TaskSpace PDF Annotation Services PAS integrerar gransknings- och kommentarfunktionerna från Adobe i Documentum-plattformen. PDF Annotation Services fungerar tillsammans med Adobe Acrobat och Adobe PDF. Dokumentets integritet och säkerhet upprätthålls under de smidiga kodnings-, gransknings- och godkännandeprocesserna. Documentum Administrator EMC Documentum Administrator är ett kraftfullt, webbaserat verktyg som förenklar underhållet av globalt distribuerade Documentum-driftsättningar. Det webbaserade gränssnittet kan användas med standardwebbläsare, vilket gör det möjligt för systemadministratörer att använda olika skrivbordsplattformar till att utnyttja komponenterna i en distribuerad programmiljö. Process Integrator EMC Documentum Process Integrator används tillsammans med EMC Documentum Process Engine och Content Server till att tillhandahålla en universell integrationstjänst. Resultatet är integration mellan EMC Documentum-process-, innehålls- och databastjänster och externa processer via en tjänsteorienterad arkitektur (SOA). Process Analyzer I EMC Documentum Process Analyzer kan användare på affärsnivå enkelt utforma processer som körs på eller utanför EMC Documentum-plattformen. I det grafiska verktyget kan användare rita upp processer och associera attributinformation för aktiviteter och uppgifter i en process. Affärsaktivitetsövervakare EMC Documentum Business Activity Monitor (BAM) skapar varningar och rapporter för processkörningsdata som hämtas från processmotorn för EMC Documentum. Documentum Business Activity Monitor spårar i realtid definierade KPI:er (Key Performance Indicator), rapporterar om processprestanda och genererar varningar vid tillstånd som faller utanför angivna tröskelvärden. Prestandainformation dirigeras också Konfigurationshandbok för EMC Documentum TaskSpace version

EMC Documentum Web Publisher

EMC Documentum Web Publisher EMC Documentum Web Publisher Version 6.5 Användarhandbok Artikelnummer 300-006-614 A01 EMC Corporation Bolagets huvudkontor: Hopkinton, MA 01748-9103 1-508-435-1000 www.emc.com Copyright 1994 2008 EMC

Läs mer

FileMaker 13. WebDirect Handbok

FileMaker 13. WebDirect Handbok FileMaker 13 WebDirect Handbok 2014 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker, Inc.

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning OM DEN HÄR DOKUMENTATIONEN 6 FÅ ÅTKOMST TILL HJÄLPSYSTEMET I EPISERVER 6 FÖRVÄNTAD KUNSKAP 6 REFERENSER 6 ONLINEANVÄNDARNÄTVERK PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELANDE

Läs mer

FileMaker Server 12. Anpassad webbpublicering med PHP

FileMaker Server 12. Anpassad webbpublicering med PHP FileMaker Server 12 Anpassad webbpublicering med PHP 2007-2012 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken

Läs mer

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering FileMaker 9 Handbok för Direkt webbpublicering 2004-2007 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker är ett varumärke som tillhör

Läs mer

Paketera och distribuera dina program

Paketera och distribuera dina program Paketera och distribuera dina program Användarguide, Summer 15 @salesforcedocs Copyright 2000 2015 salesforce.com, inc. Med ensamrätt. Salesforce, ett är registrerat varumärke tillhörande salesforce.com,

Läs mer

CA Clarity PPM. Grundläggande funktioner - Användarhandbok. Utgåva 14.1.00

CA Clarity PPM. Grundläggande funktioner - Användarhandbok. Utgåva 14.1.00 CA Clarity PPM Grundläggande funktioner - Användarhandbok Utgåva 14.1.00 Denna dokumentation, som inkluderar ett inbäddat hjälpsystem samt elektroniskt publicerat material, (kallas härefter för Dokumentationen

Läs mer

FileMaker 14. Guide för WebDirect

FileMaker 14. Guide för WebDirect FileMaker 14 Guide för WebDirect 2015 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

FileMaker Server 13. Startbok

FileMaker Server 13. Startbok FileMaker Server 13 Startbok 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

EPiServer 7.5 CMS. Användarhandbok för redaktörer

EPiServer 7.5 CMS. Användarhandbok för redaktörer EPiServer 7.5 CMS Användarhandbok för redaktörer Användarhandbok för redaktörer EPiServer 7.5 CMS Utgåva A, 2013 Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Introduktion 5 Om den

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

EPiServer 7.5 CMS. Användarhandbok för administratörer

EPiServer 7.5 CMS. Användarhandbok för administratörer EPiServer 7.5 CMS Användarhandbok för administratörer Användarhandbok för administratörer EPiServer 7.5 CMS Utgåva A, 2013 Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Introduktion

Läs mer

MapInfo Manager. Version 1.2. Användarhandbok

MapInfo Manager. Version 1.2. Användarhandbok MapInfo Manager Version 1.2 Användarhandbok Information i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande och utgör inget åtagande från säljaren eller dess representanter. Ingen del av detta dokument

Läs mer

OLAP Användarhandbok för kalkylarkstillägget

OLAP Användarhandbok för kalkylarkstillägget IBM DB2 OLAP Server och Starter Kit OLAP Användarhandbok för kalkylarkstillägget i Excel Version 7 SC14-0068-00 IBM DB2 OLAP Server och Starter Kit OLAP Användarhandbok för kalkylarkstillägget i Excel

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

FileMaker Server 14. FileMaker Server - Hjälp

FileMaker Server 14. FileMaker Server - Hjälp FileMaker Server 14 FileMaker Server - Hjälp 2007-2015 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken

Läs mer

FileMaker Server 13. FileMaker Server - Hjälp

FileMaker Server 13. FileMaker Server - Hjälp FileMaker Server 13 FileMaker Server - Hjälp 2010 2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som

Läs mer

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen Använda Hjälp Använda Hjälp Innehåll Index Bakåt 1 Använda Hjälp Använda direkthjälpen Programvaran Adobe Acrobat Reader 5.1 innehåller fullständig dokumentation i ett lättillgängligt PDF-baserat hjälpsystem.

Läs mer

Smartcloud Docs. Version 1.0.5

Smartcloud Docs. Version 1.0.5 Smartcloud Docs Version 1.0.5 ii Smartcloud Docs Innehåll Hanterade webbläsare........ 3 Hjälpmedelsfunktioner för SmartCloud Docs................ 5 Ordlista............... 7 A.................. 7 B..................

Läs mer

Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director

Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director Första publicering: 29 maj 2012 Granskad: 16 augusti 2012 Denna guide är avsedd för användare som väljer självbetjäning av innehåll

Läs mer

Snabbguiden innehåller skärmbilder som skapats i Windows XP. Det kan hända att de ser annorlunda ut i andra operativsystem.

Snabbguiden innehåller skärmbilder som skapats i Windows XP. Det kan hända att de ser annorlunda ut i andra operativsystem. 2 Snabbguiden innehåller skärmbilder som skapats i Windows XP. Det kan hända att de ser annorlunda ut i andra operativsystem. Varför är PDF-filer så populära? PDF (Portable Document Format) har utvecklats

Läs mer

Vad kan man göra med PDF Professional?

Vad kan man göra med PDF Professional? Snabbguide Varför är PDF-filer så populära? PDF (Portable Document Format) har utvecklats till standard när dokument ska utbytas mellan olika plattformar och datormiljöer. Det finns över 200 miljoner PDF-dokument

Läs mer

IBM Personal Computer. Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram

IBM Personal Computer. Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Personal Computer Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Personal Computer Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Anm.

Läs mer

Installationshandbok. McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0 programvara

Installationshandbok. McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0 programvara Installationshandbok McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0 programvara COPYRIGHT Copyright 2013 McAfee, Inc. Kopiera inte utan tillstånd. VARUMÄRKEN McAfee, McAfee logotypen, McAfee Active Protection, McAfee

Läs mer

Användarmanual. FormPipe W3D3 2012R1 2012-04-30

Användarmanual. FormPipe W3D3 2012R1 2012-04-30 Användarmanual FormPipe W3D3 2012R1 2012-04-30 Innehållsförteckning Inledning... 1 Allmänna avsnitt... 3 Allmänna avsnitt... 3 Komma igång... 3 Komma igång... 3 Navigera i systemet... 3 Personlig startsida...

Läs mer

Nitha Manual. Nitha Manual...1. 1 Inledning och läsanvisning...3. 2 Att arbeta i Nitha...4

Nitha Manual. Nitha Manual...1. 1 Inledning och läsanvisning...3. 2 Att arbeta i Nitha...4 Nitha Manual Innehållsförteckning Nitha Manual...1 1 Inledning och läsanvisning...3 2 Att arbeta i Nitha...4 3 Funktioner i Nitha...7 3.1 Logga in i Nitha... 7 3.2 Avsluta arbetet i Nitha... 7 3.3 Ändra

Läs mer

ABBYY FineReader 12 Anvandarmanual

ABBYY FineReader 12 Anvandarmanual ABBYY FineReader 12 Anvandarmanual 2013 ABBYY Production LLC. Med ensamrätt. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande och innebär inget åtagande från ABBYY. Den programvara

Läs mer