SVENSKA. Inledning. Innehåll. Allmän information V-1. Allmän information Tillbehör... 2 Försiktighetsåtgärder... 3 Kontroller och indikatorer...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVENSKA. Inledning. Innehåll. Allmän information V-1. Allmän information Tillbehör... 2 Försiktighetsåtgärder... 3 Kontroller och indikatorer..."

Transkript

1 Inledning Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den visar hur man handhar denna SHARP produkt. Innehåll Sida Sida Allmän information Allmän information Tillbehör Försiktighetsåtgärder Kontroller och indikatorer Förberedelse för användning Systemanslutningar Ljudanslutningar till TV-apparater, DVD-spelare, videobandspelare, etc Nätanslutning Fjärrkontroll Allmän reglering Inställning av klockan (endast Fjärrkontroll) Grundläggande användning Lyssna på uppspelat ljud från DVD-spelare, videobandspelare, etc Avnjuta surround-ljud (ljudläget) Radio Lyssning till radio Utmärkande egenskaper Användning av radiodatasystemet (RDS) Timer och automatisk avstängning (endast Fjärrkontroll) Använda TV:n med fjärrkontrollen Hänvisningar Problemlösningsdiagram Felindikatorer och varning Underhåll Tekniska data V-1

2 Tillbehör Bekräfta att följande tillbehör ingår. AN-GR500H Toppglas Toppglas x 1 Bottenglas x 1 Bottenglas Fjärrkontroll x 1 Justerbart nylonband x 3 Batteri av "AA" storlek (UM/SUM-3, R6, HP-7 eller liknande) x 2 Glasskydd x 4 FM-antenn x 1 Strömsladd AC x 1 Allmän information Varning: Använd inte den medföljande strömsladden till annan utrustning. Det kan resultera i eldsvåda eller elstöt. V-2

3 Allmän information Försiktighetsåtgärder Allmänt Använd enheten på ett fast, jämnt underlag utan vibrationer. Håll apparaten borta från direkt solljus, starka magnetfält, mycket damm, fuktighet och elektroniska/elektriska apparater (hemdatorer, telefax, etc.), som orsakar elektriska störningar. Apparaten får inte utsättas för väta, temperaturer över 60 C eller för mycket låga temperaturer. Om enheten inte fungerar på rätt sätt, koppla ur den och koppla i den igen. Sätt sedan på enheten. Vid åskväder, koppla från enheten för säkerhets skull. Fatta tag i stickkontakten när den ska dras ut ur nätuttaget. Att dra i sladden kan skada den. AC-stickproppen används som frånkopplingsanordning och ska alltid vara klart driftsduglig. Ta inte bort det yttre locket med risk för elektriska stötar. Kontakta närmaste SHARP service center för åtgärder. Luftventilationen får inte hindras genom att täcka lufthålen med föremål såsom tidningar, bordsdukar, gardiner, etc. Inga öppna flamkällor såsom brinnande stearinljus får placeras på enheten. Miljöhänsyn bör beaktas när batterier avlägsnas. Enheten är utformad för användning i måttlig klimatmiljö. Denna enhet bör endast användas vid temperaturer mellan 5 C - 35 C. Eftersom denna enhet är extremt tung, måste flyttning av den alltid göras av minst två personer för att undvika risk för personskada och olyckor. Placera aldrig enheten på en instabil yta eller någon yta som inte kan bära dess vikt. Annars kan enheten falla ner, och det finns då risk för skada och personskada. l Varning: Apparaten får inte användas med annan spänning än den angivna. Att använda apparaten med högre spänning än angiven är farligt och kan orsaka brand eller annan olycka medförande skador. SHARP kan inte påtaga sig något ansvar för skada som orsakats genom användning av fel spänning. Kylfläkt Denna enhet är utrustad med en kylfläkt baktill för förbättrad kylning. Täck inte för öppningen i denna del med några föremål. Kylfläkt Varning: Enheten blir varm under användning. Rör inte de varma områdena på enheten mer än hastigt för att undvika skada. Denna enhet är utrustad med en specialfunktion som skyddar förstärkarkretsen från skador. När den är aktiverad, är ljudväxlaren avstängd. När så är fallet, ställ enheten i standbyläget och sätt sedan på den igen. Volymkontroll Ljudnivån vid en viss volyminställning beror på högtalarnas prestationsförmåga, placering, och flera andra faktorer. Det är tillrådligt att undvika att utsätta sig för höga volymnivåer. Vrid inte upp volymen till full styrka vid påslagning utan lyssna på musik på måttliga nivåer. V-3

4 Kontroller och indikatorer Huvudenhet (frampanel) Huvudenhet (bottenpanel) AN-GR500H Hänvisningssida 1. Till/Beredskapsknapp Knappen Funktion Timerindikator Vänster Fronthögtalare 5. Skärmvisning Bottenglas Höger Fronthögtalare 8. Fjärrsensor Knappen Volym Upp och Ner Toppglas Glasskydd Hänvisningssida 1. Subwoofer Basreflexgång 1 2 Allmän information V-4

5 Kontroller och indikatorer (fortsättning) Huvudenhet (bakpanel) Allmän information V-5 Hänvisningssida 1. Optiska Digitala Ljudingångar , Koaxial Digital Ljudingång Ljudingångar , AC Strömingång Kylfläkt FM 75 Ohm Antennuttag

6 Skärmvisning Allmän information Hänvisningssida 1. Mono till Stereo-indikator Intelligent Volym-indikator Indikator för Naturlig Bas Ljudrymdsindikator Dynamisk PTY-indikator Trafikmeddelande-indikator RDS-indikator Trafikprogram-indikator Dolby Digitalsignalindikator FM stereolägesindikator Hänvisningssida 11. DTS-signalindikator Dolby Virtual Sound-indikator Timerindikator FM-stereomottagningsindikator Dolby Pro Logic II-indikator , Frånslagsindikator V-6

7 Allmän information Kontroller och indikatorer (fortsättning) Fjärrkontroll Hänvisningssida 1. Fjärrkontrollsändare Knappen Display Knappen Rensa Knappen TV-kanalsnummer Knappen Ljudlös Knappen Justera Timer Upp eller Ner , Knappen Förval Upp Inställning Ner-knapp Knappen Naturlig Bas Knappen Ljudrymd Knappen RDS ASPM Knappen Tuner Knappen Dolby Virtuell Högtalare Knappen Ljudläge Knappen Skifta , 22, 24, 28, Knappen Nedtoning Till/Beredskapsknapp Klocka/Timer-knapp Knappen Ledning Knappen Digital Knappen Digital Knappen Digital Knappen Minne 24. Inställning Upp-knapp Knappen Förval Ner Knappen Intelligent Volym Knappen Mono till Stereo Knappen RDS PTY Knappen RDS Display TV-användningsknappar Knappen Volym Upp eller Ner V-7

8 TEMPERED Systemanslutningar Installera glaset och glasskyddet 1. Fäst glasskyddet vid toppglas i varje hörn. Se till så att "TEMPERED"-etiketten på glasets ovansida är riktad uppåt. SETT OVANIFRÅN Steg 1 Steg 2 TEMPERED "TEMPERED"-etiketten SETT UNDERIFRÅN Steg 1 Steg 2 2. Placera toppglas på hållarnas ovansida. Se till att glasskydden passar in i hållarnas hål. "TEMPERED"-etiketten Hållarnas hål där glasskyddet skall passas in TEMPERED TEMPERED Toppglas 3. Placera bottenglaset ovanpå subwooferfacket. Se till så att "TEMPERED"-etiketten på glasets ovansida är riktad uppåt. Anmärkningar: Det är tillrådligt att det övre glas bärs av 2 personer. Det övre glasets sida med etikett på, måste vara riktat uppåt. Metallinramningen får inte avlägsnas för säkerhetens skull. Den maximala belastningen för det övre glas på enheten är 100 kg. Glasen är gjorda av förstärkt glas, men om du tappar spetsiga föremål på dem eller slår emot ytan hårt kan de gå sönder. Topp- och bottenglas är inte fastsatta på enheten. Var alltid försiktig vid transport, annars kan dessa delar falla ner och det finns då risk för skada och personskada. Glasskydd AN-GR500H Förberedelse för användning Subwooferfack Bottenglas "TEMPERED"- etiketten V-8

9 Förberedelse för användning Systemanslutningar (fortsättning) Anslutning av antenn Medföljande FM-antenn: Anslut FM-antennledningen till FM 75 OHMSkontakten och rikta FM-antennledningen mot den starkast mottagna signalen. Anmärkning: Ställa antennen på enheten eller nära nätströmsladden kan orsaka upptagning av störningar. Ställ antennen på avstånd från enheten för bättre mottagning. Yttre-FM-antenn Använd en utomhus-fm-antenn om du vill ha bättre mottagning. Rådfråga din återförsäljare. Yttre-FM-antenn FM antenn 75 ohm koaxial kable Anmärkning: Om en utomhus-fm-antenn används, koppla ur den medföljande FM-antennkabeln. Placering av TV eller annan utrustning 1. Se till så att utrustningen är placerad på ett väl ventilerat ställe och att det är minst 10 cm fritt utrymme längs sidorna och baktill om utrustningen. 2. Placering av TV, DVD-spelare och annan utrustning. Använd glidstoppande TVkudde för att förhindra fall. TV Videodel DVD-spelare Glidstoppande kuddar Sätt glidstoppande kuddar (4 st) under TV:n. (ej inkluderade bland tillbehören) Varning: Innan du flyttar på TV:n, se till att de glidstoppande kuddarna under har tagits bort. Detta för att förhindra att det övre glas faller eftersom det kan sitta fast i TV:n under flytten. V-9

10 Ljudanslutningar till TV-apparater, DVD-spelare, videobandspelare, etc. Varning: Stäng av all annan utrustning innan du kopplar anslutningarna. Bilden nedan visar flödet av ljud- och videosignaler. Ansluta en TV, etc. Anslut till en TV med en optisk digital ljudkabel eller en ljudkabel. TV Till ljudingångsuttag AN-GR500H TV Ljudsignal Videosignal DVD-spelare Videobandspelare Digitala tunern, etc. Anmärkningar: Se användarmanualen för den utrustning som ska anslutas. Sätt i kontakterna helt för att undvika suddiga bilder eller störljud. Optisk digital ljudkabel (tillgänglig i handeln) Huvudenhet Ljudsignal Till OPTISKingångsuttag Till optisk digitalljudsutgångsuttag Ljudkabel (tillgänglig i handeln) Ljudsignal Till LINEingångsuttag Förberedelse för användning V-10

11 Ljudanslutningar till TV-apparater, DVD-spelare, videobandspelare, etc. (fortsättning) Ansluta en DVD-spelare, etc. Anslut till en DVD-spelare med en optisk digital ljudkabel eller en ljudkabel. DVD-spelare Till ljudingångsuttag Ansluta en videobandspelare, etc. Anslut videobandspelaren med en ljudkabel. Videobandspelare Till ljudingångsuttag Förberedelse för användning Till TV:n (video) Optisk digital ljudkabel (tillgänglig i handeln) Huvudenhet Ljudsignal Till OPTICAL ingångsuttag Till optisk digitalljudsutgångsuttag Ljudkabel (tillgänglig i handeln) Ljudsignal Till LINEingångsuttag Till TV:n (video) Huvudenhet Ljudkabel (tillgänglig i handeln) Till LINEingångsuttag Ljudsignal V-11 Anmärkning: Anslut DVD-videokabeln direkt till TV:n (se användarmanualen för DVD-spelaren). Anmärkning: Anslut videobandspelare-videokabeln direkt till TV:n (se användarmanualen för videobandspelare).

12 Ansluta en digitala tunern, etc. Anslut till den digitala tunern, etc. med en optisk digital ljudkabel eller en koaxial digital ljudkabel. Nätanslutning Ansluta strömsladden Efter att du kontrollerat så att alla anslutningar gjorts korrekt, anslut AC strömsladden till AC strömingången, och sedan till vägguttaget. AN-GR500H Till TV:n (video) Optisk digital ljudkabel (tillgänglig i handeln) Huvudenhet Ljudsignal Till OPTICALingångsuttag Tomadas de saída áudio para óptica digital Ljudsignal Till koaxial digital ljudutgång Koaxial digitalljudkabel (tillgänglig i handeln) Till COAXIALingångsuttag Vägguttaget (Växelström V ~ 50 Hz) Anmärkningar: Använd aldrig någon annan strömsladd än den medföljande. Annars, kan ett tekniskt fel uppstå eller en olycka inträffa. Dra ut stickkontakten ur vägguttaget om apparaten inte ska användas under längre tid. För slå på strömmen Tryck ON/STAND-BY-knappen. Om strömmen inte sätts på, kolla ifall strömsladden är riktigt isatt. Förberedelse för användning Anmärkning: Då du ansluter med en optisk digital kabel, ställ in den digitala utgången på den digitala tunern till PCM. Se användarmanualen för digitala tunern. För att ställa enheten i standbyläge: Tryck ner knappen ON/STAND-BY igen. Anmärkning: Efter att enheten gått in i standbyläget, vänta några sekunder innan du sätter på den igen. V-12

13 Fjärrkontroll Batteriinstallation 1 Öppna batterilocket. 2 Sätt i de medföljande batterierna enligt den indikerade riktningen i batterifacket. När batterierna läggs i eller tas ur, skjut dom mot batterikontakterna. 3 Stäng locket. Anmärkningar för användning: Byt batterierna om användningsavståndet minskar eller om användningen blir ojämn. Köp 2 batterier i storleken "AA" (UM/ SUM-3, R6, HP-7 eller liknande). Rengör regelbundet sändaren på fjärrkontrollen och sensorn på enheten med en mjuk trasa. Om enhetens sensor utsätts för starkt ljus kan dess funktion störas. Ändra belysningen eller riktningen på enheten. Håll fjärrkontrollen borta från fukt, värme, stötar och vibrationer. Förberedelse för användning Observera för batterier: Byt ut båda batterierna mot nya på en gång. Blanda inte gamla och nya batterier. Ta ur batterierna om enheten inte ska användas under en längre tid. Detta förhindrar skador på grund av batteriläckage. Varning: Använd inte återuppladdningsbara batterier (nickel-kadmiumbatteri, etc.). Att sätta i batterierna åt fel håll kan orsaka funktionsfel. Batterierna (förpackade batterier eller installerade batterier) får inte utsättas för stark värme som solsken, eld elller liknande. Borttagning av batterier: Öppna batterilocket och ta bort batterierna. Test av fjärrkontrollen Rikta fjärrkontrollen rakt mot fjärrsensorn på enheten. Fjärrkontrollens användningsområde visas nedan: Tryck på ON/STAND-BY-knappen. Sätts strömmen på? Nu kan du njuta av systemet. Fjärrsenso 0,2 m - 6 m V-13

14 Allmän reglering AN-GR500H Anmärkningar: Ljudlösfunktionen stängs av då antingen knappen volym, VS, Ljudläge eller Audistry trycks ner. Då enheten stängs av och sätts på igen, stängs det ljudlösa läget av. Volymkontroll Användning av huvudenheten: Tryck ner knappen VOL + för att höja volymen och knappen VOL - för att sänka den. Användning av fjärrkontrollen: Tryck ner knappen VOL + för att höja volymen och knappen VOL - för att sänka den. Ljudlös Volymen stängs tillfälligt av då du trycker på knappen MUTE på fjärrkontrollen. Tryck en gång till för att få tillbaka volymen Subwoofer-nivåkontroll Subwoofernivån kan justeras. För att öka nivån, håll ner knappen SHIFT och tryck ner knappen SUBWOOFER LEVEL +. För att minska nivån, håll ner knappen SHIFT och tryck ner knappen SUBWOOFER LEVEL -. Anmärkning: Då ljudet från subwoofern frövrängs, öka subwoofernivån. För att ändra displayens ljusstyrka (2 nivåer) Du kan ändra displayens ljusstyrka genom att trycka på knappen DIMMER. Displaykontroll Klockan kan visas under lägena ström Av/På. Visa klocka: Tryck på knappen DISPLAY och tidsdisplayen visas i ungefär 5 sekunder. För att avbryta, tryck en gång till på knappen DISPLAY Anmärkning: Om klockan inte ställts in tidigare, visas "ADJUST" en stund. Förberedelse för användning V-14

15 Förberedelse för användning V-15 Inställning av klockan (endast Fjärrkontroll) Genom att ställa in enheten till korrekt tid, kan du inte bara använda den som klocka utan även till timerupspelning. I detta exempel är klockan satt enligt 24-timmars (0:00) -systemet. 1 Tryck sedan på knappen CLOCK / TIMER. Inom 5 sekunder, trycker du på knappen TIMER ADJUST eller för att välja ADJUST" och tryck sedan på knappen MEMORY. 2 Tryck på knappen TIMER ADJUST eller för att välja 24- timmars eller 12-timmars display och tryck sedan på knappen MEMORY. 0:00" 24-timmars-visning visas. (0:00-23:59) AM 12:00" 12-timmars-visning visas. (AM 12:00 - PM 11:59) AM 0:00" 12-timmars-visning visas. (AM 0:00 - PM 11:59) Observera att detta endast kan ställas in då enheten först installeras eller då den återställts (se sid. 33). 3 Tryck på knappen TIMER ADJUST eller för att justera timme och tryck sedan på knappen MEMORY. Tryck på knappen TIMER ADJUST eller en gång för att ställa fram tiden 1 timme. Håll den nere för att gå framåt kontinuerligt. Då 12-timmars-display väljs, ändras "AM" automatiskt till "PM". 4 Tryck på knappen TIMER ADJUST eller ör att justera minuterna och tryck sedan ner knappen MEMORY. Tryck på knappen TIMER ADJUST eller en gång för att ställa fram tiden 1 minut. Håll den nere för att gå framåt kontinuerligt. Timmen går inte fram även om minuterna går fram från "59" till "00". Klockan startar från "0" sekund (sekunder visas inte). Tiden försvinner efter ca 5 sekunder. För att bekräfta tidsdisplayen: Tryck på knappen DISPLAY. Tidsdisplayen visas i ungefär 5 sekunder. Anmärkning: "ADJUST" eller tiden blinkar då knappen DISPLAY trycks ner då strömmen återställs efter ett strömavbrott eller efter att enheten kopplats ur. För att ställa in klockan igen: Utför "Inställning av klockan" från steg 1. Om "ADJUST" inte blinkar i steg 1, hoppas steg 2 (för val av 24-timmars eller 12-timmars visning) över. För att ändra 24-timmars eller 12-timmars-visning: 1 Rensa allt det programmerade innehållet. [Se "Rensa hela minnet (återställa)" på sid. 33 för närmare detaljer]. 2 Utför "Inställning av klockan" från begynnande.

16 Lyssna på uppspelat ljud från DVD-spelare, videobandspelare, etc. 3 Välj källa som ska spelas upp. Användning av fjärrkontrollen: För att välja en digital källa, tryck på motsvarande knapp. Tryck på knappen LINE upprepade gånger för att välja insignalen LINE. AN-GR500H 1 Sätt på den anslutna utrustningen. 2 Tryck ON/STAND-BY knappen och slå på strömmen. Användning av huvudenheten: Tryck på knappen FUNCTION upprepade gånger för att välja källa. FM Mono DIGITAL 1 DIGITAL 2 DIGITAL 3 FM ST LINE 3 LINE 2 LINE 1 4 Tryck på knappen spela upp på den anslutna utrustningen. 5 Justera volymnivån med VOLUME-kontrollen (se sid. 14). 6 Avnjut surroundljud eller olika ljudalternativ (se sidorna 17-21). 7 Efter användning: Tryck ON/STAND-BY knappen för att gå till beredskapsläget. Anmärkning: Minska volymnivån med VOLUME-kontrollen innan du sätter enheten i standbyläget. Grundläggande användning V-16

17 Avnjuta surround-ljud (ljudläget) Förvalsljudlägen och ljudbild Grundläggande användning Du kan avnjuta normala stereoljud. Avnjut ett brett ljudfält som 5.1 kanaler såväl som förstärkta kraftfulla basljud. Lämpligt för filmer, etc. Lätt att lyssna på basljud som berättarröst (även på låg volym) tack vare välkontrollerade basljud. Lämpligt för nyheter, etc. Berättarröst kommer ut från mitten; du kan höra skålljud och känna atmosfären i en teater med ett brett ljudfält som 5.1 kanaler. Lämpligt för sportsändningar som baseboll och fotboll. Ord är lätta att höra och höga ljud är kontrollerade; även på låg volym kan du avnjuta ett brett ljudfält, som 5.1 kanaler. Lämpligt för att lyssna på ljud från filmer på låg volym. Anmärkningar: Subwoofer-ljudnivåer för förvalsljudlägen är inställda till de rekommenderade nivåerna. Du kan justera en subwoofer-ljudnivå för varje förvalsljudläge (se sid. 14). Återfå de ursprungliga inställningarna genom att återställa (se sid. 33). V-17

18 Förvalsljudläge Välj något av de 5 förvalslägena som redan är inställda till de bästa ljudkvalitetsnivåerna. Välj ett önskat ljudläge genom att trycka ner knapparna SOUND MODE. Förvalsljudläge Skärmvisning STANDARD CINEMA NEWS SPORT NIGHT Grundläggande användning V-18

19 Grundläggande användning Avnjuta surround-ljud (ljudläget) (fortsättning) Virtuell Dolbyhögtalare (DVS) ljudläge Den Virtuella Dolbyhögtalaren (DVS) skapar ett virtuellt surroundljud jämförbart med 5.1-kanalersljudet ur 2.1-kanalershögtalaren. Då du ställer in DVS till "PÅ" för 2-kanalers stereosignaler, ger Dolby Pro Logic (se sid. 21) virtuella ljudeffekter genom signalerna konverterade till 5.1 kanaler. Tryck på knappen VS. Den Virtuella Dolbyhögtalar-indikatorn tänds. Tryck ner knappen VS igen för att återgå til "OFF". Anmärkningar: Ursprungsinställningen för DVS är läget "ON". Då du ställer in läget DVS till "ON", lämnas förvalsljudläget och Audistry (läget SOUND SPACE, läget MONO TO STEREO). (Läget NATURAL BASS och läget INTELLIGENT VOLUME lämnas inte.) Monosignaler genererar inte surroundeffekter. DVS-ljudeffekten kan inte fås beroende på signaltyp (Dolby Virtual Speaker-indikatorn blinkar). I så fall, ställ in läget DVS till "AV". ON OFF Den Virtuella Dolbyhögtalaren skapar multikanalsliknande ljudeffekter. Jämfört med läget bio, är basljudnivån lite minskad. Den Dolby Pro Logic -indikatorn tänds också om 2-kanalers ljudsignaler hittas. Den Virtuella Dolbyhögtalaren är inaktiverad. V-19

20 Audistry-ljudläge Avnjut en mängd ljud genom vardera eller någon kombination av de 4 lägena. Tryck på knappen för det önskade läget. Tryck ner den igen för att lämna. SOUND SPACE (Ljuduppsättningsexpansion) De 4 högtalarna skapar spatiösa stereoljud. (SOUND SPACEindikatorn tänds.) NATURAL BASS (Basljudsexpansion) Systemets lågfrekvens-egenskaper ger de bästa basljuden. INTELLIGENT VOLUME (Toppbegränsare och expander) Lämpliga lyssnarvänliga volymer ges; volymen sänks vid höga ljud, och höjs vid låga ljud. MONO TO STEREO (Mono Stereo-konvertering) Du kan avnjuta monoljudkällor med en stereo-lik effekt. (NATURAL BASSindikatorn tänds.) (INTELLIGENT VOLUMEindikatorn tänds.) (MONO TO STEREOindikatorn tänds.) Anmärkningar: Om du ställer in varje läge i Audistry till "ON", lämnas förvalsljudläget. Om du ställer in läget SOUND SPACE eller MONO TO STEREO till "ON", lämnas även DVS-inställningen. (Den lämnas inte även om NATURAL BASS eller INTELLIGENT VOLUME ställs in till "ON".) Läget SOUND SPACE eller MONO TO STEREO kanske inte aktiveras beroende på den ingående signaltypen. Om SOUND SPACE eller MONO TO STEREO-indikatorn blinkar, kan inte effekten av dessa lägen fås. Grundläggande användning V-20

21 Avnjuta surround-ljud (ljudläget) (fortsättning) Denna produkt innehåller avkodare som stöder Dolby Digital-systemet och DTS-system. DTS (Digital Theatre Systems) Ett av de digitala ljudsystemen för biosalongsanvändning. Då ljudkvaliteten förstärks, kan du avnjuta den realistiska ljudeffekten i hemmabiosystemet. Tänds då DTS-signal upptäcks. Grundläggande användning Dolby Digital Ett av de digitala ljudsystemen för biosalongsanvändning. Du kan även avnjuta den stereofoniska effekten i hemmabiosystemet. Dolby Pro Logic Tänds då Dolby Digital-signal upptäcks. Systemet utvidgar 2-kanals stereoljud till ett större och spatiösare ljud. Då du ställer in Dolby Virtual-högtalare till "PA", aktiveras Dolby Pro Logic och du kan avnjuta stereoljudseffekten. Du kan avnjuta olika ljud med förvalsljudsläget, Dolby Virtual Speaker (DVS), Audistry, etc. (se sidorna ) Tänds då Dolby Pro Logic aktiveras. V-21

22 Lyssning till radio 3 Tryck på knappen (TUNING eller ) på fjärrkontrollen för att ställa in den önskade stationen. Manuell stationsinställning: Tryck på knappen (TUNING) flera gånger om så behövs för ställa in önskad station. Automatisk stationsinställning: Då knappen (TUNING) trycks in längre än 0,5 sekunder börjar sökning automatiskt och kanalväljaren stannar vid först mottagbara sändningsstation. AN-GR500H Anmärkningar: Vid radiostörningar stannar sökinställning automatiskt. Sökinställning hoppar över svaga signalstationer. För avbryta sökinställning, tryck på knappen TUNING igen. Frekvensen visas först och sedan tänds RDS-indikatorn när en RDS (Radio Data System) -station ställs in. Slutligen syns stationsnamnet. Automatisk stationsinställning kan göras för RDS-stationer "ASPM", se sid. 25. Radio Anmärkning: Denna produkt kan motta FM stereo/fm Mono sändningar. Stationsinställning 1 Tryck ON/STAND-BY knappen och slå på strömmen. 2 Tryck på knappen TUNER på fjärrkontrollen eller knappen FUNCTION upprepade gånger på huvudenheten för att välja funktionen tuner. För att motta en FM-stereosändning: Tryck på knappen TUNER för att välja läget stereo och "ST"- indikatorn visas då. " " syns vid FM-sändning i stereo. Om FM-mottagningen är svag, tryck TUNER-knappen så att "ST"- indikatorn slocknar. Mottagningen ändras till mono och ljudet blir klarare. FM-stereomottagningsindikator FM stereolägesindikator V-22

23 Listening to the radio (fortsättning) Memorering av station Du kan lagra upp till 40 stationer på FM-bandet och du kan sedan få fram dem med en knapptryckning. (Förvalsinställning) 1 Gör stegen 1-3 i "Stationsinställning" på sidan Tryck på knappen MEMORY för att gå till läget för sparande av förvalsinställning. Stationssnabbval Tryck på knappen PRESET ( eller ) i mindre än 0,5 sekunder för att välja önskad station. Radera hela förvalsminnet 1 Håll ner knappen CLEAR i 4 sekunder eller mer. 2 Medan "CLEAR" blinkar, tryck på knappen MEMORY. 3 Inom 5 sekunder, trycker du på PRESET ( eller )- knappen för att välja kanalnummer. Programmera stationerna i minnet i ordningsföljd från förvalskanal 1. Radio 4 Inom 5 sekunder, trycker du på MEMORY-knappen för memorera stationen i minnet. Om "MEMORY"- och förvalsnummerindikatorerna försvinner innan stationen memoriserats, upprepa proceduren från steg 2. 5 Repetera stegen 1-4 för ställa in andra stationer eller ändra förinställd station. När en ny station sparas, raderas stationen som tidigare hade sparats i det kanalnumret. Anmärkning: Hjälpfunktionen skyddar memorerade stationer i några timmer vid strömavbrott eller när strömsladden kopplas från. V-23

24 Användning av radiodatasystemet (RDS) RDS är en sändningsservice som ett växande antal FM stationer erbjuder. Dessa FM-stationer sänder ytterligare signaler tillsammans med vanliga programsignaler. De sänder stationsnamnen och information om programtypen som sport, musik, etc. När RDS station ställts in visas "RDS" och stationsnamnet. "TP" (Trafikprogram) visas på displayen då den mottagna sändningen har trafikinformation, och "TA" (Trafikmeddelande) visas då trafikinformation sänds. "PTYI" (Dynamisk PTY-indikator) visas medan den Dynamiska PTYstationen mottas. Du kan kontrollera RDS med på fjärrkontrollen enbart. Information given genom RDS Tryck på knappen RDS DISPLAY. Displayen ändras enligt följande varje gång de trycks ner. Stationsnamn (PS) Frekvensegenskaper Då du ställer in en station som inte är en RDS-station eller en RDSstation som sänder ut svaga signaler, ändras displayen i följande ordning: NO PS FM MHz Programtyp (PTY) Radiotext (RT) NO PTY NO RT AN-GR500H Utmärkande egenskaper V-24

25 Utmärkande egenskaper V-25 Användning av radiodatasystemet (fortsättning) Användning av automatiska stationsprogramminnet (ASPM) I ASPM-läget söker kanalväljaren automatiskt upp nya RDSstationer. Upp till 40 stationer kan lagras. Om du redan har lagrat några stationer i minnet blir antalet nya stationer som kan memoreras mindre. 1 Tryck på TUNER-knappen för välja FM-stereobandet. 2 Tryck och håll sedan nere knappen RDS ASPM i minst 3 sekunder. 1 Efter att "ASPM" har blinkat i ungefär 4 sekunder, startar sökningen (87,50-108,00 MHz). 2 När en RDS-station sökts upp syns "RDS" en kort stund och stationen lagras i minnet. 3 Efter sökningen, visas det lagrade antalet stationer i minnet i 4 sekunder och därefter visas "END" i 4 sekunder. För att stoppa ASPM-användningen innan den är slutförd: Tryck ner knappen RDS ASPM under sökningen efter stationer. Stationer redan lagrade i minnet kvarstår där. Anmärkningar: Om samma station sänder på olika frekvenser lagras den starkaste frekvensen i minnet. Varje station med samma frekvens som den i minnet lagrade, lagras inte. Om 40 stationer redan har lagrats i minnet avbryts sökningen. Om du vill göra om ASPM, radera det förinställda minnet. Om ingen station är lagrad i minnet, visas "END" i ungefär 4 sekunde. Om RDS-signalerna är svaga lagras inte stationsnamnen i minnet. För att radera allt innehåll i förvalsminnet: 1 Håll ner knappen CLEAR i 4 sekunder eller mer. 2 Inom 10 sekunder, tryck på MEMORY-knappen. Efter att du utfört detta, raderas all förvalsminnesinformation. För att lagra ett stationsnamn igen om fel namn lagrades i minnet: Det kan vara omöjligt att lagra stationsnamn med ASPM-funktionen om det förekommer mycket störljud eller om signalen är för svag. I så fall, gör enligt följande. 1 Tryck sedan på ( eller ) för att kontrollera om namnen är korrekta. 2 Om du hittar ett felaktigt namn medan du tar emot stationen, vänta tills det korrekta namnet visas och tryck sedan ner knappen MEMORY. 3 Inom 5 sekunder trycker du på knappen MEMORY medan förvalskanalnumret blinkar. Det nya stationsnamnet har lagrats i minnet korrekt. Anmärkningar: Samma stationsnamn kan lagras i olika kanaler. Inom vissa områden eller under vissa tider är stationsnamnen tillfälligtvis olika.

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning Sensorstyrd klockradio med CD Svensk bruksanvisning 1. Passiv infraröd sensor 2. Driftindikator 3. CD/Radio- indikator 4. Specialfunktionsreglage 5. Klockinställningsknapp 6. Förlyssningsknapp 7. Alarm

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Din manual SHARP CD-XP200H http://sv.yourpdfguides.com/dref/3874995

Din manual SHARP CD-XP200H http://sv.yourpdfguides.com/dref/3874995 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP CD- XP200H. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SHARP XL-UH2000H http://sv.yourpdfguides.com/dref/3874820

Din manual SHARP XL-UH2000H http://sv.yourpdfguides.com/dref/3874820 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP XL- UH2000H. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången -

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - A WORLD OF LISTENING DPR-2 FM RDS/DAB Digital Radio - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - Innehåll Knappar & exteriör 1 Återställa radion 8 Batteridrift 2 Hörlursuttag 8

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

SVENSKA MIKRO KOMPONENT SYSTEM BRUKSANVISNING. Tillbehör. Volymkontroll. Speciell anmärkning 92LMUH12H012RR 12F R MW 1

SVENSKA MIKRO KOMPONENT SYSTEM BRUKSANVISNING. Tillbehör. Volymkontroll. Speciell anmärkning 92LMUH12H012RR 12F R MW 1 MODELL XL-UH12H MIKRO KOMPONENT SYSTEM SVENSKA BRUKSANVISNING Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den visar hur man handhar

Läs mer

SVENSKA V-1. Inledning. Speciell anmärkning. Tillbehör INNEHÅLL. Radio Lyssning till radio... 14

SVENSKA V-1. Inledning. Speciell anmärkning. Tillbehör INNEHÅLL. Radio Lyssning till radio... 14 XL-DH330PH Mikro komponent system bestående av XL-DH330PH (huvudenhet) och CP-DH330PH (högtalarsystem). XL-DH360PH Mikro komponent system bestående av XL-DH360PH (huvudenhet) och CP-DH360PH (högtalarsystem).

Läs mer

SVENSKA CD/USB RDS. Adaptrar för iphone x 3 Fjärrkontroll x 1 Batteri av AA storlek (UM/SUM-3, R6, HP-7 eller liknande) x 1

SVENSKA CD/USB RDS. Adaptrar för iphone x 3 Fjärrkontroll x 1 Batteri av AA storlek (UM/SUM-3, R6, HP-7 eller liknande) x 1 CD/USB XL-HF201PH(S) Hi Fi komponent system bestående av XL-HF201PH(S) (huvudenhet) och CP-HF200H (högtalarsystem). XL-HF201PH(BK) HI FI komponent system bestående av XL-HF201PH(BK) (huvudenhet) och CP-HF200H

Läs mer

DT-F1. Svensk bruksanvisning

DT-F1. Svensk bruksanvisning DT-F1 Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kontroller Av och på knappen (Strömbrytare) Minnesknapp samt val av frekvensområde till Snabbvalsknapparna Snabbvalsknapp stegvis byte av

Läs mer

SVENSKA. XL-MP15H mikro komponent system bestående av XL-MP15H (huvudenhet) och CP-MP15H (högtalarsystem).

SVENSKA. XL-MP15H mikro komponent system bestående av XL-MP15H (huvudenhet) och CP-MP15H (högtalarsystem). Inledning SVENSKA H mikro komponent system bestående av H (huvudenhet) och CP-MP15H (högtalarsystem). Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta

Läs mer

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 Sonic Boom SB200ss Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm Bruksanvisning Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 1 Innehåll Översikt 3 Test av larm funktion 4 Inställning av väckningstid 4 Ställa

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL R2 USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL USUARIO MANUAL DO UTILIZADOR Innehåll 02INNEHÅLL 03INFORMATION

Läs mer

SVENSKA. Sida Allmän information. Sida

SVENSKA. Sida Allmän information. Sida SVENSKA Introduktion Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den visar hur man handhar denna SHARP produkt. Speciell anmärkning

Läs mer

SVENSKA. XL-LS703BH mikro komponent system bestående av XL-LS703BH (huvudenhet) och CP-LS703H (högtalarsystem).

SVENSKA. XL-LS703BH mikro komponent system bestående av XL-LS703BH (huvudenhet) och CP-LS703H (högtalarsystem). SVENSKA XL-LS703BH mikro komponent system bestående av XL-LS703BH (huvudenhet) och CP-LS703H (högtalarsystem). Inledning Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för

Läs mer

BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT

BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT 1 AUX ingång. Denna CD-radio har AUX ingång på baksidan av apparaten. Det går att ansluta tex en bärbar MP3-spelare eller DVD-spelare till

Läs mer

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Varning Risk för elektrisk chock. Öppna ej skivspelaren! För att minska risken för elektrisk chock bör du aldrig öppna enheten. Ta ej bort det främre

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

Roadstar - STEREOKLOCKRADIO FÖR KÖKET MED CD-SPELARE, DUBBELLARM OCH FJÄRRKONTROLL Bruksanvisning Artikelnummer 341813

Roadstar - STEREOKLOCKRADIO FÖR KÖKET MED CD-SPELARE, DUBBELLARM OCH FJÄRRKONTROLL Bruksanvisning Artikelnummer 341813 Roadstar - STEREOKLOCKRADIO FÖR KÖKET MED CD-SPELARE, DUBBELLARM OCH FJÄRRKONTROLL Bruksanvisning Artikelnummer 341813 CLR-2970KCDRC Din nya radio/cd-spelare tillverkades och sattes ihop under Roadstars

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö BRUKSANVISNING 1. Introduktion Bäste kund, vi tackar dig för att valt en AKG produkt. För att få ut det mesta ur ditt nya trådlösa hörlurssystem ber vi dig att noggrant läsa igenom denna bruksanvisning

Läs mer

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

ANVÄNDARINSTRUKTIONER ANVÄNDARINSTRUKTIONER Bluetooth-klockradio MODELL: DENVER CRB-818 Den blinkande blixten och pilhuvudet inom triangeln är ett varningstecken för "farlig spänning" inuti produkten. VARNING: För att minska

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC WR-1 Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC! SHOCK DO NOT OPEN DENNA BLIXTSYMBOL Ä R EN VARNINGS- SYMBOL

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer

SVENSKA V-1. Introduktion. Speciell anmärkning. Tillbehör INNEHÅLL. Förberedelse för användning Systemanslutningar... 4 Fjärrkontroll...

SVENSKA V-1. Introduktion. Speciell anmärkning. Tillbehör INNEHÅLL. Förberedelse för användning Systemanslutningar... 4 Fjärrkontroll... Introduktion SVENSKA Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den visar hur man handhar denna SHARP produkt. Speciell anmärkning

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550 Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 NOVAZZANO (SWITZERLAND) www.roadstar.com

Läs mer

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO Svensk Instruktionsmanual 1. Läs noggrant igenom dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner för framtida bruk. 3. Följ alla instruktioner och installera

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor.

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Innehåll och funktioner Funktioner KAMERA: 1. Antenn 2.

Läs mer

Handbok. Arbetsplatsradio Art.nr. 4162007

Handbok. Arbetsplatsradio Art.nr. 4162007 Handbok Arbetsplatsradio Art.nr. 4162007 SÄKERHET VARNING! UNDVIK BRAND OCH RISKEN FÖR ELEKTRISK STÖT GENOM ATT INTE UTSÄTTA DEN HÄR RADION FÖR REGN ELLER FUKT. DENNA PILFÖRSEDDA BLIXT I EN VARNINGSTRIANGEL

Läs mer

Bruksanvisning för mottagare kärnkraftslarm

Bruksanvisning för mottagare kärnkraftslarm Bruksanvisning för mottagare kärnkraftslarm Detta är en mottagare som är framtagen för att varna om det inträffat en händelse i kärnkraftverket. Mottagaren kan ta emot tre olika nivåer av larm, som skiljer

Läs mer

KENWOOD HM-537WM KOMPAKT HIFI-SYSTEM

KENWOOD HM-537WM KOMPAKT HIFI-SYSTEM KENWOOD HM-537WM KOMPAKT HIFI-SYSTEM Svensk bruksanvisning Sid-hänvisningarna avser medföljande originalbruksanvisning Med denna anläggning kan du spela CD och CD-R/RW. Det betyder att du också kan lyssna

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

BT2. www.argonaudio.com

BT2. www.argonaudio.com Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning IPD-4100 ipod Speaker Dock m. FM radio Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Läs mer

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103 S-100 Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner Bruksanvisning Art nr 110103 1 Innehåll Introduktion...3 Översikt...3 Knappar och funktioner...3 Strömkälla...4 Från vägguttaget...5 Användning...6 Vitt

Läs mer

VIKTIGT. VARNING För att minska risken för eldsvåda bör ingen öppen låga (exempelvis ett tänt stearinljus) placeras ovanpå apparaten.

VIKTIGT. VARNING För att minska risken för eldsvåda bör ingen öppen låga (exempelvis ett tänt stearinljus) placeras ovanpå apparaten. Tack för ditt val av denna Pioneer-produkt. Läs noggrant igenom denna bruksanvisning, så att du lär dig att använda apparaten på rätt sätt. Förvara därefter bruksanvisningen på lämplig plats. Blixtsymbolen

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning.

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning. ANVÄNDARMANUAL Användarinstruktioner TACK FÖR ATT DU VALT SENNHEISER! EGENSKAPER IS 380 infrarött stereosystem, bestående av TI 380 infraröd sändare och HDI 380 infraröd hörlursmottagare är utvecklad för

Läs mer

KENWOOD KRF-V6090D/5090D Audio Video Surround Receiver

KENWOOD KRF-V6090D/5090D Audio Video Surround Receiver KENWOOD KRF-V6090D/5090D Audio Video Surround Receiver Svensk bruksanvisning Sidhänvisningarna avser den medföljande bruksanvisningen på engelska Innehåll De olika komponenterna 5 Fjärrkontrollen 6 Inkoppling

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 1 GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 Bruksanvisning * Om innehållet i den övre delen av displayen växlar läge kontinuerligt se "Autodisplay-funktion". M för att växla läge. L för

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

BeoSound 9000. Handbok

BeoSound 9000. Handbok BeoSound 9000 Handbok BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth Rev.nr 140120 Bruksanvisning Radio med Bluetooth Stereons funktioner Stereons funktioner Ström På/Av Starta stereon genom att trycka på någon av stereons knappar. Stäng av genom att trycka på POWER (1).

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar inuti, dessa

Läs mer

SVENSKA. XL-HF401PH Hi Fi komponent system bestående av XL-HF401PH (huvudenhet) och CP-HF401H (högtalarsystem).

SVENSKA. XL-HF401PH Hi Fi komponent system bestående av XL-HF401PH (huvudenhet) och CP-HF401H (högtalarsystem). CD/USB NETWORK XL-HF401PH Hi Fi komponent system bestående av XL-HF401PH (huvudenhet) och CP-HF401H (högtalarsystem). Introduktion Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant

Läs mer

Sound Bar HT-ST3. Användarinstruktioner

Sound Bar HT-ST3. Användarinstruktioner Sound Bar HT-ST3 Användarinstruktioner SE Innehållsförteckning Installation Innehållet i förpackningen 3 Installation 4 Ansluta högtalaren och subwoofern 5 Anslutning 6 Starta systemet 8 Grundläggande

Läs mer

Instruktion Diasonic LED D60BS. Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS.

Instruktion Diasonic LED D60BS. Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS. CRI Över 90 Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS. Energibesparande 10W LED Bländfri design Livslängd 40.000 timmar Paketet innehåller följande: A. Lampa inkl. LED B. Vokymkontroll knapp C. Lampfot

Läs mer

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2 POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM Svensk Instruktions Manual AVIN R2 Läs igenom hela denna manual innan du påbörjar användning. Spara manualen för framtida bruk. När du läst igenom detta material, önskar

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro Bruksanvisning CD spelare CD.7 1 Introduktion Vi gratulerar till Ditt val av denna Audio Pro produkt. CD spelaren är tillverkad för att tillgodose högt ställda krav på ljudåtergivning, kvalité, design

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Hemmabiosystem. Snabbstartguide HT-XT1

Hemmabiosystem. Snabbstartguide HT-XT1 Hemmabiosystem Snabbstartguide HT-XT1 Innehållsförteckning Installation 1 Innehållet i förpackningen 3 2 Installera 4 3 Ansluta 6 4 Starta systemet 8 5 Lyssna på ljud 9 Grundläggande funktioner Använda

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Modell: TK-004 37 TANGENTER MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISKT KEYBOARD

ANVÄNDARMANUAL. Modell: TK-004 37 TANGENTER MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISKT KEYBOARD Modell: TK-004 37 TANGENTER MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISKT KEYBOARD ANVÄNDARMANUAL 37 tangenter 8 timbre/ 8 rytmer / 4 percussion 8 volyminställningar 32-level tempo kontroll Spela in / spela

Läs mer

Falck 5700 Kari StyrBox ver.3

Falck 5700 Kari StyrBox ver.3 Bruksanvisning Falck 5700 Kari StyrBox ver.3 Art.nr.: 538 002 Falck 5700 Kari StyrBox är ett hjälpmedel till personer som har behov att brytarstyra elektriska, batteridrivna eller IR-styrda apparater.

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska Grand 7 DVB-T TV Användarmanual Svenska Innehåll 1. VÄLKOMMEN TILL GRAND 7 DVB-T TV...2 1.1 Introduktion...2 1.2 Egenskaper...3 1.3 Förpackningens innehåll...3 1.4 Anslutningar och reglage...4 2. KOM IGÅNG...5

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

CINEMA SB400 powered soundbar speaker

CINEMA SB400 powered soundbar speaker CINEMA SB400 powered soundbar speaker snabbstartsguide Tack för att du har valt den här JBL -produkten! JBL Cinema SB400 aktivt soundbarhögtalarsystem är ett komplett, integrerat ljudsystem som skapar

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

Easi-Listener. Garanti & Support. Teknisk Support

Easi-Listener. Garanti & Support. Teknisk Support Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Easi-Listener eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES

FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KARAKTERISTISKA EGENSKAPER 1 SPECIFIKATIONER OCH FREKVENSER 2 GRUNDLÄGGANDE KNAPPANVÄNDNING

Läs mer

Lenco WPR-060. (USB/SD spelare med RADIO & KLOCKA) Svensk Bruksanvisning

Lenco WPR-060. (USB/SD spelare med RADIO & KLOCKA) Svensk Bruksanvisning Lenco WPR-060 Vattentät Musikspelare (USB/SD spelare med RADIO & KLOCKA) Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

Läs mer

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer STRONG SRT ANT 12 DVB-T antennen. Denna antenn är speciellt designad till användning för mottagning av digital

Läs mer

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Den här bilagan är avsedd att ge en kortfattad överblick över de vanligaste funktionerna i Sensus Infotainment och hjälpa dig att

Läs mer

SunRize Alarm Clock 390482

SunRize Alarm Clock 390482 SunRize Alarm Clock 390482 1 Användarmanual Contents 1. Kort introduktion av klockans funktioner. 3 2. LCD-displayen.... 3 3. Så här byter du Halogenlampan..... 4 4. Handhavande......4 4.1 Uppstartsläge.........4

Läs mer

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC SV INNEHÅLL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 INSTALLATION OCH

Läs mer

Bruksanvisning Maxcom KXT-709

Bruksanvisning Maxcom KXT-709 Bruksanvisning Maxcom KXT-709 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning med kalender Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

MAXELL MXSP-BT03BLUETOOTH TRÅDLÖS HÖGTALARE

MAXELL MXSP-BT03BLUETOOTH TRÅDLÖS HÖGTALARE MAXELL MXSP-BT03BLUETOOTH TRÅDLÖS HÖGTALARE BRUKSANVISNING VÄNLIGEN LÄS HELA HELA BRUKSANVISNINGEN INNAN DU BÖRJAR ANVVÄNDA DENNA ENHET OCH SPARA DENNA MANUAL FÖR FRAMTIDA REFERENS. PRODUKTENS FUNKTIONER

Läs mer

PORTABEL STEREO MW/FM/FM-STEREO RADIO-RECORDER MED CD/CD-R/CD- RW/MP3 SPELARE, USB PORT OCH MMC/SD KORTLÄSARE, MED ANTI- SHOCK FUNKTION.

PORTABEL STEREO MW/FM/FM-STEREO RADIO-RECORDER MED CD/CD-R/CD- RW/MP3 SPELARE, USB PORT OCH MMC/SD KORTLÄSARE, MED ANTI- SHOCK FUNKTION. PORTABEL STEREO MW/FM/FM-STEREO RADIO-RECORDER MED CD/CD-R/CD- RW/MP3 SPELARE, USB PORT OCH MMC/SD KORTLÄSARE, MED ANTI- SHOCK FUNKTION. RCR-4650USMP Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management

Läs mer

Före du använder din pedometer

Före du använder din pedometer Instruktionsmanual Före du använder din pedometer Varning Undvik att ha pedometern i direkt solljus, - Undvik slag eller hög tryck mot LCD-displayen, - Använd inte vätskor för att rengöra pedometern, -

Läs mer

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer Strong SRT ANT 15 DVB-T antenn. Denna antenn har speciellt designats till användning för att mottaga jordiska

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot USER GUIDE www.tts-shopping.com Bee-Bot är en prisbelönt programmerbar golvrobot med en enkel, barnvänlig layout som är en perfekt utgångspunkt

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

ATS-505. Svensk Bruksanvisning

ATS-505. Svensk Bruksanvisning ATS-505 Svensk Bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Kontrollernas Placering POWER / SLEEP Strömbrytare-På/av och insomningsfunktion Display, växlar mellan radiofrkvensvisning

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3 Innehållsförteckning Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3 Identifiering av delarna...3 Anslutningar...4 Anslut en extern ljudenhet... 4 Sätt på strömmen...

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA Blackstar KTL-2002C MANUAL SVENSKA Teknikmagasinet Sweden AB, Box 637, 175 27 Järfälla - Tel: 08-4451030 Delar & Komponenter 1. Linje uttag 2. Finns ej på den Europeiska modellen 3. Uttag för 9V Adapter

Läs mer

Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102

Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102 Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102 BRUKSANVISNING INNEHÅLL Produktöversikt...2 Vy framsida...2 Vy baksida...2 Sensor...3 Att komma igång...3 Installation av huvudenhet...3 Installation

Läs mer

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card SC016 Sweex 7.1 external USB sound card Introduktion Utsätt inte Sweex 7.1 externa USB ljudkort för extrema temperaturer. Placera inte produkten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd

Läs mer

BV220. Bruksanvisning

BV220. Bruksanvisning BV220 Bruksanvisning VIGIL BV220 Vigil 2 BV220 är fysiskt kompatibel med den befintliga serien, men med 220W uteffekt. Det är en klass D-förstärkare och har därmed 80% verkningsgrad. Sådana switchade slutsteg

Läs mer

Radio. Odense AR 28. Bruksanvisning. FM-T 1-5 ARI lo-m

Radio. Odense AR 28. Bruksanvisning. FM-T 1-5 ARI lo-m Radio Odense AR 28 CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL Bruksanvisning VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m 1 2 CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI

Läs mer