SVENSKA. Inledning. Innehåll. Allmän information V-1. Allmän information Tillbehör... 2 Försiktighetsåtgärder... 3 Kontroller och indikatorer...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVENSKA. Inledning. Innehåll. Allmän information V-1. Allmän information Tillbehör... 2 Försiktighetsåtgärder... 3 Kontroller och indikatorer..."

Transkript

1 Inledning Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den visar hur man handhar denna SHARP produkt. Innehåll Sida Sida Allmän information Allmän information Tillbehör Försiktighetsåtgärder Kontroller och indikatorer Förberedelse för användning Systemanslutningar Ljudanslutningar till TV-apparater, DVD-spelare, videobandspelare, etc Nätanslutning Fjärrkontroll Allmän reglering Inställning av klockan (endast Fjärrkontroll) Grundläggande användning Lyssna på uppspelat ljud från DVD-spelare, videobandspelare, etc Avnjuta surround-ljud (ljudläget) Radio Lyssning till radio Utmärkande egenskaper Användning av radiodatasystemet (RDS) Timer och automatisk avstängning (endast Fjärrkontroll) Använda TV:n med fjärrkontrollen Hänvisningar Problemlösningsdiagram Felindikatorer och varning Underhåll Tekniska data V-1

2 Tillbehör Bekräfta att följande tillbehör ingår. AN-GR500H Toppglas Toppglas x 1 Bottenglas x 1 Bottenglas Fjärrkontroll x 1 Justerbart nylonband x 3 Batteri av "AA" storlek (UM/SUM-3, R6, HP-7 eller liknande) x 2 Glasskydd x 4 FM-antenn x 1 Strömsladd AC x 1 Allmän information Varning: Använd inte den medföljande strömsladden till annan utrustning. Det kan resultera i eldsvåda eller elstöt. V-2

3 Allmän information Försiktighetsåtgärder Allmänt Använd enheten på ett fast, jämnt underlag utan vibrationer. Håll apparaten borta från direkt solljus, starka magnetfält, mycket damm, fuktighet och elektroniska/elektriska apparater (hemdatorer, telefax, etc.), som orsakar elektriska störningar. Apparaten får inte utsättas för väta, temperaturer över 60 C eller för mycket låga temperaturer. Om enheten inte fungerar på rätt sätt, koppla ur den och koppla i den igen. Sätt sedan på enheten. Vid åskväder, koppla från enheten för säkerhets skull. Fatta tag i stickkontakten när den ska dras ut ur nätuttaget. Att dra i sladden kan skada den. AC-stickproppen används som frånkopplingsanordning och ska alltid vara klart driftsduglig. Ta inte bort det yttre locket med risk för elektriska stötar. Kontakta närmaste SHARP service center för åtgärder. Luftventilationen får inte hindras genom att täcka lufthålen med föremål såsom tidningar, bordsdukar, gardiner, etc. Inga öppna flamkällor såsom brinnande stearinljus får placeras på enheten. Miljöhänsyn bör beaktas när batterier avlägsnas. Enheten är utformad för användning i måttlig klimatmiljö. Denna enhet bör endast användas vid temperaturer mellan 5 C - 35 C. Eftersom denna enhet är extremt tung, måste flyttning av den alltid göras av minst två personer för att undvika risk för personskada och olyckor. Placera aldrig enheten på en instabil yta eller någon yta som inte kan bära dess vikt. Annars kan enheten falla ner, och det finns då risk för skada och personskada. l Varning: Apparaten får inte användas med annan spänning än den angivna. Att använda apparaten med högre spänning än angiven är farligt och kan orsaka brand eller annan olycka medförande skador. SHARP kan inte påtaga sig något ansvar för skada som orsakats genom användning av fel spänning. Kylfläkt Denna enhet är utrustad med en kylfläkt baktill för förbättrad kylning. Täck inte för öppningen i denna del med några föremål. Kylfläkt Varning: Enheten blir varm under användning. Rör inte de varma områdena på enheten mer än hastigt för att undvika skada. Denna enhet är utrustad med en specialfunktion som skyddar förstärkarkretsen från skador. När den är aktiverad, är ljudväxlaren avstängd. När så är fallet, ställ enheten i standbyläget och sätt sedan på den igen. Volymkontroll Ljudnivån vid en viss volyminställning beror på högtalarnas prestationsförmåga, placering, och flera andra faktorer. Det är tillrådligt att undvika att utsätta sig för höga volymnivåer. Vrid inte upp volymen till full styrka vid påslagning utan lyssna på musik på måttliga nivåer. V-3

4 Kontroller och indikatorer Huvudenhet (frampanel) Huvudenhet (bottenpanel) AN-GR500H Hänvisningssida 1. Till/Beredskapsknapp Knappen Funktion Timerindikator Vänster Fronthögtalare 5. Skärmvisning Bottenglas Höger Fronthögtalare 8. Fjärrsensor Knappen Volym Upp och Ner Toppglas Glasskydd Hänvisningssida 1. Subwoofer Basreflexgång 1 2 Allmän information V-4

5 Kontroller och indikatorer (fortsättning) Huvudenhet (bakpanel) Allmän information V-5 Hänvisningssida 1. Optiska Digitala Ljudingångar , Koaxial Digital Ljudingång Ljudingångar , AC Strömingång Kylfläkt FM 75 Ohm Antennuttag

6 Skärmvisning Allmän information Hänvisningssida 1. Mono till Stereo-indikator Intelligent Volym-indikator Indikator för Naturlig Bas Ljudrymdsindikator Dynamisk PTY-indikator Trafikmeddelande-indikator RDS-indikator Trafikprogram-indikator Dolby Digitalsignalindikator FM stereolägesindikator Hänvisningssida 11. DTS-signalindikator Dolby Virtual Sound-indikator Timerindikator FM-stereomottagningsindikator Dolby Pro Logic II-indikator , Frånslagsindikator V-6

7 Allmän information Kontroller och indikatorer (fortsättning) Fjärrkontroll Hänvisningssida 1. Fjärrkontrollsändare Knappen Display Knappen Rensa Knappen TV-kanalsnummer Knappen Ljudlös Knappen Justera Timer Upp eller Ner , Knappen Förval Upp Inställning Ner-knapp Knappen Naturlig Bas Knappen Ljudrymd Knappen RDS ASPM Knappen Tuner Knappen Dolby Virtuell Högtalare Knappen Ljudläge Knappen Skifta , 22, 24, 28, Knappen Nedtoning Till/Beredskapsknapp Klocka/Timer-knapp Knappen Ledning Knappen Digital Knappen Digital Knappen Digital Knappen Minne 24. Inställning Upp-knapp Knappen Förval Ner Knappen Intelligent Volym Knappen Mono till Stereo Knappen RDS PTY Knappen RDS Display TV-användningsknappar Knappen Volym Upp eller Ner V-7

8 TEMPERED Systemanslutningar Installera glaset och glasskyddet 1. Fäst glasskyddet vid toppglas i varje hörn. Se till så att "TEMPERED"-etiketten på glasets ovansida är riktad uppåt. SETT OVANIFRÅN Steg 1 Steg 2 TEMPERED "TEMPERED"-etiketten SETT UNDERIFRÅN Steg 1 Steg 2 2. Placera toppglas på hållarnas ovansida. Se till att glasskydden passar in i hållarnas hål. "TEMPERED"-etiketten Hållarnas hål där glasskyddet skall passas in TEMPERED TEMPERED Toppglas 3. Placera bottenglaset ovanpå subwooferfacket. Se till så att "TEMPERED"-etiketten på glasets ovansida är riktad uppåt. Anmärkningar: Det är tillrådligt att det övre glas bärs av 2 personer. Det övre glasets sida med etikett på, måste vara riktat uppåt. Metallinramningen får inte avlägsnas för säkerhetens skull. Den maximala belastningen för det övre glas på enheten är 100 kg. Glasen är gjorda av förstärkt glas, men om du tappar spetsiga föremål på dem eller slår emot ytan hårt kan de gå sönder. Topp- och bottenglas är inte fastsatta på enheten. Var alltid försiktig vid transport, annars kan dessa delar falla ner och det finns då risk för skada och personskada. Glasskydd AN-GR500H Förberedelse för användning Subwooferfack Bottenglas "TEMPERED"- etiketten V-8

9 Förberedelse för användning Systemanslutningar (fortsättning) Anslutning av antenn Medföljande FM-antenn: Anslut FM-antennledningen till FM 75 OHMSkontakten och rikta FM-antennledningen mot den starkast mottagna signalen. Anmärkning: Ställa antennen på enheten eller nära nätströmsladden kan orsaka upptagning av störningar. Ställ antennen på avstånd från enheten för bättre mottagning. Yttre-FM-antenn Använd en utomhus-fm-antenn om du vill ha bättre mottagning. Rådfråga din återförsäljare. Yttre-FM-antenn FM antenn 75 ohm koaxial kable Anmärkning: Om en utomhus-fm-antenn används, koppla ur den medföljande FM-antennkabeln. Placering av TV eller annan utrustning 1. Se till så att utrustningen är placerad på ett väl ventilerat ställe och att det är minst 10 cm fritt utrymme längs sidorna och baktill om utrustningen. 2. Placering av TV, DVD-spelare och annan utrustning. Använd glidstoppande TVkudde för att förhindra fall. TV Videodel DVD-spelare Glidstoppande kuddar Sätt glidstoppande kuddar (4 st) under TV:n. (ej inkluderade bland tillbehören) Varning: Innan du flyttar på TV:n, se till att de glidstoppande kuddarna under har tagits bort. Detta för att förhindra att det övre glas faller eftersom det kan sitta fast i TV:n under flytten. V-9

10 Ljudanslutningar till TV-apparater, DVD-spelare, videobandspelare, etc. Varning: Stäng av all annan utrustning innan du kopplar anslutningarna. Bilden nedan visar flödet av ljud- och videosignaler. Ansluta en TV, etc. Anslut till en TV med en optisk digital ljudkabel eller en ljudkabel. TV Till ljudingångsuttag AN-GR500H TV Ljudsignal Videosignal DVD-spelare Videobandspelare Digitala tunern, etc. Anmärkningar: Se användarmanualen för den utrustning som ska anslutas. Sätt i kontakterna helt för att undvika suddiga bilder eller störljud. Optisk digital ljudkabel (tillgänglig i handeln) Huvudenhet Ljudsignal Till OPTISKingångsuttag Till optisk digitalljudsutgångsuttag Ljudkabel (tillgänglig i handeln) Ljudsignal Till LINEingångsuttag Förberedelse för användning V-10

11 Ljudanslutningar till TV-apparater, DVD-spelare, videobandspelare, etc. (fortsättning) Ansluta en DVD-spelare, etc. Anslut till en DVD-spelare med en optisk digital ljudkabel eller en ljudkabel. DVD-spelare Till ljudingångsuttag Ansluta en videobandspelare, etc. Anslut videobandspelaren med en ljudkabel. Videobandspelare Till ljudingångsuttag Förberedelse för användning Till TV:n (video) Optisk digital ljudkabel (tillgänglig i handeln) Huvudenhet Ljudsignal Till OPTICAL ingångsuttag Till optisk digitalljudsutgångsuttag Ljudkabel (tillgänglig i handeln) Ljudsignal Till LINEingångsuttag Till TV:n (video) Huvudenhet Ljudkabel (tillgänglig i handeln) Till LINEingångsuttag Ljudsignal V-11 Anmärkning: Anslut DVD-videokabeln direkt till TV:n (se användarmanualen för DVD-spelaren). Anmärkning: Anslut videobandspelare-videokabeln direkt till TV:n (se användarmanualen för videobandspelare).

12 Ansluta en digitala tunern, etc. Anslut till den digitala tunern, etc. med en optisk digital ljudkabel eller en koaxial digital ljudkabel. Nätanslutning Ansluta strömsladden Efter att du kontrollerat så att alla anslutningar gjorts korrekt, anslut AC strömsladden till AC strömingången, och sedan till vägguttaget. AN-GR500H Till TV:n (video) Optisk digital ljudkabel (tillgänglig i handeln) Huvudenhet Ljudsignal Till OPTICALingångsuttag Tomadas de saída áudio para óptica digital Ljudsignal Till koaxial digital ljudutgång Koaxial digitalljudkabel (tillgänglig i handeln) Till COAXIALingångsuttag Vägguttaget (Växelström V ~ 50 Hz) Anmärkningar: Använd aldrig någon annan strömsladd än den medföljande. Annars, kan ett tekniskt fel uppstå eller en olycka inträffa. Dra ut stickkontakten ur vägguttaget om apparaten inte ska användas under längre tid. För slå på strömmen Tryck ON/STAND-BY-knappen. Om strömmen inte sätts på, kolla ifall strömsladden är riktigt isatt. Förberedelse för användning Anmärkning: Då du ansluter med en optisk digital kabel, ställ in den digitala utgången på den digitala tunern till PCM. Se användarmanualen för digitala tunern. För att ställa enheten i standbyläge: Tryck ner knappen ON/STAND-BY igen. Anmärkning: Efter att enheten gått in i standbyläget, vänta några sekunder innan du sätter på den igen. V-12

13 Fjärrkontroll Batteriinstallation 1 Öppna batterilocket. 2 Sätt i de medföljande batterierna enligt den indikerade riktningen i batterifacket. När batterierna läggs i eller tas ur, skjut dom mot batterikontakterna. 3 Stäng locket. Anmärkningar för användning: Byt batterierna om användningsavståndet minskar eller om användningen blir ojämn. Köp 2 batterier i storleken "AA" (UM/ SUM-3, R6, HP-7 eller liknande). Rengör regelbundet sändaren på fjärrkontrollen och sensorn på enheten med en mjuk trasa. Om enhetens sensor utsätts för starkt ljus kan dess funktion störas. Ändra belysningen eller riktningen på enheten. Håll fjärrkontrollen borta från fukt, värme, stötar och vibrationer. Förberedelse för användning Observera för batterier: Byt ut båda batterierna mot nya på en gång. Blanda inte gamla och nya batterier. Ta ur batterierna om enheten inte ska användas under en längre tid. Detta förhindrar skador på grund av batteriläckage. Varning: Använd inte återuppladdningsbara batterier (nickel-kadmiumbatteri, etc.). Att sätta i batterierna åt fel håll kan orsaka funktionsfel. Batterierna (förpackade batterier eller installerade batterier) får inte utsättas för stark värme som solsken, eld elller liknande. Borttagning av batterier: Öppna batterilocket och ta bort batterierna. Test av fjärrkontrollen Rikta fjärrkontrollen rakt mot fjärrsensorn på enheten. Fjärrkontrollens användningsområde visas nedan: Tryck på ON/STAND-BY-knappen. Sätts strömmen på? Nu kan du njuta av systemet. Fjärrsenso 0,2 m - 6 m V-13

14 Allmän reglering AN-GR500H Anmärkningar: Ljudlösfunktionen stängs av då antingen knappen volym, VS, Ljudläge eller Audistry trycks ner. Då enheten stängs av och sätts på igen, stängs det ljudlösa läget av. Volymkontroll Användning av huvudenheten: Tryck ner knappen VOL + för att höja volymen och knappen VOL - för att sänka den. Användning av fjärrkontrollen: Tryck ner knappen VOL + för att höja volymen och knappen VOL - för att sänka den. Ljudlös Volymen stängs tillfälligt av då du trycker på knappen MUTE på fjärrkontrollen. Tryck en gång till för att få tillbaka volymen Subwoofer-nivåkontroll Subwoofernivån kan justeras. För att öka nivån, håll ner knappen SHIFT och tryck ner knappen SUBWOOFER LEVEL +. För att minska nivån, håll ner knappen SHIFT och tryck ner knappen SUBWOOFER LEVEL -. Anmärkning: Då ljudet från subwoofern frövrängs, öka subwoofernivån. För att ändra displayens ljusstyrka (2 nivåer) Du kan ändra displayens ljusstyrka genom att trycka på knappen DIMMER. Displaykontroll Klockan kan visas under lägena ström Av/På. Visa klocka: Tryck på knappen DISPLAY och tidsdisplayen visas i ungefär 5 sekunder. För att avbryta, tryck en gång till på knappen DISPLAY Anmärkning: Om klockan inte ställts in tidigare, visas "ADJUST" en stund. Förberedelse för användning V-14

15 Förberedelse för användning V-15 Inställning av klockan (endast Fjärrkontroll) Genom att ställa in enheten till korrekt tid, kan du inte bara använda den som klocka utan även till timerupspelning. I detta exempel är klockan satt enligt 24-timmars (0:00) -systemet. 1 Tryck sedan på knappen CLOCK / TIMER. Inom 5 sekunder, trycker du på knappen TIMER ADJUST eller för att välja ADJUST" och tryck sedan på knappen MEMORY. 2 Tryck på knappen TIMER ADJUST eller för att välja 24- timmars eller 12-timmars display och tryck sedan på knappen MEMORY. 0:00" 24-timmars-visning visas. (0:00-23:59) AM 12:00" 12-timmars-visning visas. (AM 12:00 - PM 11:59) AM 0:00" 12-timmars-visning visas. (AM 0:00 - PM 11:59) Observera att detta endast kan ställas in då enheten först installeras eller då den återställts (se sid. 33). 3 Tryck på knappen TIMER ADJUST eller för att justera timme och tryck sedan på knappen MEMORY. Tryck på knappen TIMER ADJUST eller en gång för att ställa fram tiden 1 timme. Håll den nere för att gå framåt kontinuerligt. Då 12-timmars-display väljs, ändras "AM" automatiskt till "PM". 4 Tryck på knappen TIMER ADJUST eller ör att justera minuterna och tryck sedan ner knappen MEMORY. Tryck på knappen TIMER ADJUST eller en gång för att ställa fram tiden 1 minut. Håll den nere för att gå framåt kontinuerligt. Timmen går inte fram även om minuterna går fram från "59" till "00". Klockan startar från "0" sekund (sekunder visas inte). Tiden försvinner efter ca 5 sekunder. För att bekräfta tidsdisplayen: Tryck på knappen DISPLAY. Tidsdisplayen visas i ungefär 5 sekunder. Anmärkning: "ADJUST" eller tiden blinkar då knappen DISPLAY trycks ner då strömmen återställs efter ett strömavbrott eller efter att enheten kopplats ur. För att ställa in klockan igen: Utför "Inställning av klockan" från steg 1. Om "ADJUST" inte blinkar i steg 1, hoppas steg 2 (för val av 24-timmars eller 12-timmars visning) över. För att ändra 24-timmars eller 12-timmars-visning: 1 Rensa allt det programmerade innehållet. [Se "Rensa hela minnet (återställa)" på sid. 33 för närmare detaljer]. 2 Utför "Inställning av klockan" från begynnande.

16 Lyssna på uppspelat ljud från DVD-spelare, videobandspelare, etc. 3 Välj källa som ska spelas upp. Användning av fjärrkontrollen: För att välja en digital källa, tryck på motsvarande knapp. Tryck på knappen LINE upprepade gånger för att välja insignalen LINE. AN-GR500H 1 Sätt på den anslutna utrustningen. 2 Tryck ON/STAND-BY knappen och slå på strömmen. Användning av huvudenheten: Tryck på knappen FUNCTION upprepade gånger för att välja källa. FM Mono DIGITAL 1 DIGITAL 2 DIGITAL 3 FM ST LINE 3 LINE 2 LINE 1 4 Tryck på knappen spela upp på den anslutna utrustningen. 5 Justera volymnivån med VOLUME-kontrollen (se sid. 14). 6 Avnjut surroundljud eller olika ljudalternativ (se sidorna 17-21). 7 Efter användning: Tryck ON/STAND-BY knappen för att gå till beredskapsläget. Anmärkning: Minska volymnivån med VOLUME-kontrollen innan du sätter enheten i standbyläget. Grundläggande användning V-16

17 Avnjuta surround-ljud (ljudläget) Förvalsljudlägen och ljudbild Grundläggande användning Du kan avnjuta normala stereoljud. Avnjut ett brett ljudfält som 5.1 kanaler såväl som förstärkta kraftfulla basljud. Lämpligt för filmer, etc. Lätt att lyssna på basljud som berättarröst (även på låg volym) tack vare välkontrollerade basljud. Lämpligt för nyheter, etc. Berättarröst kommer ut från mitten; du kan höra skålljud och känna atmosfären i en teater med ett brett ljudfält som 5.1 kanaler. Lämpligt för sportsändningar som baseboll och fotboll. Ord är lätta att höra och höga ljud är kontrollerade; även på låg volym kan du avnjuta ett brett ljudfält, som 5.1 kanaler. Lämpligt för att lyssna på ljud från filmer på låg volym. Anmärkningar: Subwoofer-ljudnivåer för förvalsljudlägen är inställda till de rekommenderade nivåerna. Du kan justera en subwoofer-ljudnivå för varje förvalsljudläge (se sid. 14). Återfå de ursprungliga inställningarna genom att återställa (se sid. 33). V-17

18 Förvalsljudläge Välj något av de 5 förvalslägena som redan är inställda till de bästa ljudkvalitetsnivåerna. Välj ett önskat ljudläge genom att trycka ner knapparna SOUND MODE. Förvalsljudläge Skärmvisning STANDARD CINEMA NEWS SPORT NIGHT Grundläggande användning V-18

19 Grundläggande användning Avnjuta surround-ljud (ljudläget) (fortsättning) Virtuell Dolbyhögtalare (DVS) ljudläge Den Virtuella Dolbyhögtalaren (DVS) skapar ett virtuellt surroundljud jämförbart med 5.1-kanalersljudet ur 2.1-kanalershögtalaren. Då du ställer in DVS till "PÅ" för 2-kanalers stereosignaler, ger Dolby Pro Logic (se sid. 21) virtuella ljudeffekter genom signalerna konverterade till 5.1 kanaler. Tryck på knappen VS. Den Virtuella Dolbyhögtalar-indikatorn tänds. Tryck ner knappen VS igen för att återgå til "OFF". Anmärkningar: Ursprungsinställningen för DVS är läget "ON". Då du ställer in läget DVS till "ON", lämnas förvalsljudläget och Audistry (läget SOUND SPACE, läget MONO TO STEREO). (Läget NATURAL BASS och läget INTELLIGENT VOLUME lämnas inte.) Monosignaler genererar inte surroundeffekter. DVS-ljudeffekten kan inte fås beroende på signaltyp (Dolby Virtual Speaker-indikatorn blinkar). I så fall, ställ in läget DVS till "AV". ON OFF Den Virtuella Dolbyhögtalaren skapar multikanalsliknande ljudeffekter. Jämfört med läget bio, är basljudnivån lite minskad. Den Dolby Pro Logic -indikatorn tänds också om 2-kanalers ljudsignaler hittas. Den Virtuella Dolbyhögtalaren är inaktiverad. V-19

20 Audistry-ljudläge Avnjut en mängd ljud genom vardera eller någon kombination av de 4 lägena. Tryck på knappen för det önskade läget. Tryck ner den igen för att lämna. SOUND SPACE (Ljuduppsättningsexpansion) De 4 högtalarna skapar spatiösa stereoljud. (SOUND SPACEindikatorn tänds.) NATURAL BASS (Basljudsexpansion) Systemets lågfrekvens-egenskaper ger de bästa basljuden. INTELLIGENT VOLUME (Toppbegränsare och expander) Lämpliga lyssnarvänliga volymer ges; volymen sänks vid höga ljud, och höjs vid låga ljud. MONO TO STEREO (Mono Stereo-konvertering) Du kan avnjuta monoljudkällor med en stereo-lik effekt. (NATURAL BASSindikatorn tänds.) (INTELLIGENT VOLUMEindikatorn tänds.) (MONO TO STEREOindikatorn tänds.) Anmärkningar: Om du ställer in varje läge i Audistry till "ON", lämnas förvalsljudläget. Om du ställer in läget SOUND SPACE eller MONO TO STEREO till "ON", lämnas även DVS-inställningen. (Den lämnas inte även om NATURAL BASS eller INTELLIGENT VOLUME ställs in till "ON".) Läget SOUND SPACE eller MONO TO STEREO kanske inte aktiveras beroende på den ingående signaltypen. Om SOUND SPACE eller MONO TO STEREO-indikatorn blinkar, kan inte effekten av dessa lägen fås. Grundläggande användning V-20

21 Avnjuta surround-ljud (ljudläget) (fortsättning) Denna produkt innehåller avkodare som stöder Dolby Digital-systemet och DTS-system. DTS (Digital Theatre Systems) Ett av de digitala ljudsystemen för biosalongsanvändning. Då ljudkvaliteten förstärks, kan du avnjuta den realistiska ljudeffekten i hemmabiosystemet. Tänds då DTS-signal upptäcks. Grundläggande användning Dolby Digital Ett av de digitala ljudsystemen för biosalongsanvändning. Du kan även avnjuta den stereofoniska effekten i hemmabiosystemet. Dolby Pro Logic Tänds då Dolby Digital-signal upptäcks. Systemet utvidgar 2-kanals stereoljud till ett större och spatiösare ljud. Då du ställer in Dolby Virtual-högtalare till "PA", aktiveras Dolby Pro Logic och du kan avnjuta stereoljudseffekten. Du kan avnjuta olika ljud med förvalsljudsläget, Dolby Virtual Speaker (DVS), Audistry, etc. (se sidorna ) Tänds då Dolby Pro Logic aktiveras. V-21

22 Lyssning till radio 3 Tryck på knappen (TUNING eller ) på fjärrkontrollen för att ställa in den önskade stationen. Manuell stationsinställning: Tryck på knappen (TUNING) flera gånger om så behövs för ställa in önskad station. Automatisk stationsinställning: Då knappen (TUNING) trycks in längre än 0,5 sekunder börjar sökning automatiskt och kanalväljaren stannar vid först mottagbara sändningsstation. AN-GR500H Anmärkningar: Vid radiostörningar stannar sökinställning automatiskt. Sökinställning hoppar över svaga signalstationer. För avbryta sökinställning, tryck på knappen TUNING igen. Frekvensen visas först och sedan tänds RDS-indikatorn när en RDS (Radio Data System) -station ställs in. Slutligen syns stationsnamnet. Automatisk stationsinställning kan göras för RDS-stationer "ASPM", se sid. 25. Radio Anmärkning: Denna produkt kan motta FM stereo/fm Mono sändningar. Stationsinställning 1 Tryck ON/STAND-BY knappen och slå på strömmen. 2 Tryck på knappen TUNER på fjärrkontrollen eller knappen FUNCTION upprepade gånger på huvudenheten för att välja funktionen tuner. För att motta en FM-stereosändning: Tryck på knappen TUNER för att välja läget stereo och "ST"- indikatorn visas då. " " syns vid FM-sändning i stereo. Om FM-mottagningen är svag, tryck TUNER-knappen så att "ST"- indikatorn slocknar. Mottagningen ändras till mono och ljudet blir klarare. FM-stereomottagningsindikator FM stereolägesindikator V-22

23 Listening to the radio (fortsättning) Memorering av station Du kan lagra upp till 40 stationer på FM-bandet och du kan sedan få fram dem med en knapptryckning. (Förvalsinställning) 1 Gör stegen 1-3 i "Stationsinställning" på sidan Tryck på knappen MEMORY för att gå till läget för sparande av förvalsinställning. Stationssnabbval Tryck på knappen PRESET ( eller ) i mindre än 0,5 sekunder för att välja önskad station. Radera hela förvalsminnet 1 Håll ner knappen CLEAR i 4 sekunder eller mer. 2 Medan "CLEAR" blinkar, tryck på knappen MEMORY. 3 Inom 5 sekunder, trycker du på PRESET ( eller )- knappen för att välja kanalnummer. Programmera stationerna i minnet i ordningsföljd från förvalskanal 1. Radio 4 Inom 5 sekunder, trycker du på MEMORY-knappen för memorera stationen i minnet. Om "MEMORY"- och förvalsnummerindikatorerna försvinner innan stationen memoriserats, upprepa proceduren från steg 2. 5 Repetera stegen 1-4 för ställa in andra stationer eller ändra förinställd station. När en ny station sparas, raderas stationen som tidigare hade sparats i det kanalnumret. Anmärkning: Hjälpfunktionen skyddar memorerade stationer i några timmer vid strömavbrott eller när strömsladden kopplas från. V-23

24 Användning av radiodatasystemet (RDS) RDS är en sändningsservice som ett växande antal FM stationer erbjuder. Dessa FM-stationer sänder ytterligare signaler tillsammans med vanliga programsignaler. De sänder stationsnamnen och information om programtypen som sport, musik, etc. När RDS station ställts in visas "RDS" och stationsnamnet. "TP" (Trafikprogram) visas på displayen då den mottagna sändningen har trafikinformation, och "TA" (Trafikmeddelande) visas då trafikinformation sänds. "PTYI" (Dynamisk PTY-indikator) visas medan den Dynamiska PTYstationen mottas. Du kan kontrollera RDS med på fjärrkontrollen enbart. Information given genom RDS Tryck på knappen RDS DISPLAY. Displayen ändras enligt följande varje gång de trycks ner. Stationsnamn (PS) Frekvensegenskaper Då du ställer in en station som inte är en RDS-station eller en RDSstation som sänder ut svaga signaler, ändras displayen i följande ordning: NO PS FM MHz Programtyp (PTY) Radiotext (RT) NO PTY NO RT AN-GR500H Utmärkande egenskaper V-24

25 Utmärkande egenskaper V-25 Användning av radiodatasystemet (fortsättning) Användning av automatiska stationsprogramminnet (ASPM) I ASPM-läget söker kanalväljaren automatiskt upp nya RDSstationer. Upp till 40 stationer kan lagras. Om du redan har lagrat några stationer i minnet blir antalet nya stationer som kan memoreras mindre. 1 Tryck på TUNER-knappen för välja FM-stereobandet. 2 Tryck och håll sedan nere knappen RDS ASPM i minst 3 sekunder. 1 Efter att "ASPM" har blinkat i ungefär 4 sekunder, startar sökningen (87,50-108,00 MHz). 2 När en RDS-station sökts upp syns "RDS" en kort stund och stationen lagras i minnet. 3 Efter sökningen, visas det lagrade antalet stationer i minnet i 4 sekunder och därefter visas "END" i 4 sekunder. För att stoppa ASPM-användningen innan den är slutförd: Tryck ner knappen RDS ASPM under sökningen efter stationer. Stationer redan lagrade i minnet kvarstår där. Anmärkningar: Om samma station sänder på olika frekvenser lagras den starkaste frekvensen i minnet. Varje station med samma frekvens som den i minnet lagrade, lagras inte. Om 40 stationer redan har lagrats i minnet avbryts sökningen. Om du vill göra om ASPM, radera det förinställda minnet. Om ingen station är lagrad i minnet, visas "END" i ungefär 4 sekunde. Om RDS-signalerna är svaga lagras inte stationsnamnen i minnet. För att radera allt innehåll i förvalsminnet: 1 Håll ner knappen CLEAR i 4 sekunder eller mer. 2 Inom 10 sekunder, tryck på MEMORY-knappen. Efter att du utfört detta, raderas all förvalsminnesinformation. För att lagra ett stationsnamn igen om fel namn lagrades i minnet: Det kan vara omöjligt att lagra stationsnamn med ASPM-funktionen om det förekommer mycket störljud eller om signalen är för svag. I så fall, gör enligt följande. 1 Tryck sedan på ( eller ) för att kontrollera om namnen är korrekta. 2 Om du hittar ett felaktigt namn medan du tar emot stationen, vänta tills det korrekta namnet visas och tryck sedan ner knappen MEMORY. 3 Inom 5 sekunder trycker du på knappen MEMORY medan förvalskanalnumret blinkar. Det nya stationsnamnet har lagrats i minnet korrekt. Anmärkningar: Samma stationsnamn kan lagras i olika kanaler. Inom vissa områden eller under vissa tider är stationsnamnen tillfälligtvis olika.

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Innehåll 1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER...166 Hantering av CD-Skivor...167 2. KONTROLLER...5 3. TERMINOLOGI...168 Knapparnas Namn och Vad de Används till...168 Indikeringar på Displayen...170 LCD-Skärmen (Flytande

Läs mer

DAB2+ Bästa kund. Grattis till din nya Argon DAB2+

DAB2+ Bästa kund. Grattis till din nya Argon DAB2+ Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

TX-NR626. Innehåll. Bruksanvisning AV-RECEIVER. Säkerhetsinformation och inledning...2. Innehållsförteckning...5. Anslutningar...

TX-NR626. Innehåll. Bruksanvisning AV-RECEIVER. Säkerhetsinformation och inledning...2. Innehållsförteckning...5. Anslutningar... Innehåll AV-RECEIVER TX-NR66 Säkerhetsinformation och inledning... Innehållsförteckning...5 Anslutningar... Påslagning & grundläggande funktioner...0 Bruksanvisning Uppspelning...8 Avancerad användning...47

Läs mer

Blu-ray Disc -/DVDhemmabiosystem

Blu-ray Disc -/DVDhemmabiosystem 4-456-335-11(1) (SE) Blu-ray Disc -/DVDhemmabiosystem Användarinstruktioner BDV-N9100W/BDV-N9100WL/BDV-N8100W BDV-N7100W/BDV-N7100WL VARNING Installera inte enheten i ett inneslutet utrymme som en bokhylla

Läs mer

EX-Z1050 Instruktionshäfte

EX-Z1050 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z1050 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Bästa Parabolägare Du har valt en mottagare som representerar det senaste inom teknologi och design - samt den enda mottagare på marknaden som er utvecklad och designad i Danmark. Vi hoppas att

Läs mer

BeoVision 10. Handbok

BeoVision 10. Handbok BeoVision 10 Handbok Innehåll Menyöversikt, 3 Här visas en översikt över alla skärmmenyer. Navigera i menyer, 4 Så här använder du de olika fjärrkontrollerna för menynavigering. Första inställningen, 5

Läs mer

OMNI 10 OMNI 20 ADAPT

OMNI 10 OMNI 20 ADAPT OMNI 10 OMNI 20 ADAPT SV/ BRUKSANVISNING INNEHÅLL Introduktion 1 Medföljande tillbehör 2 Viktig säkerhetsinformation 3 Ovansida och knappreglage 5 Undersida och knappreglage 6 Ovan-, undersida och knappreglage

Läs mer

Sonos PLAYBAR. Produktguide

Sonos PLAYBAR. Produktguide Sonos PLAYBAR Produktguide DETTA DOKUMENT INNEHÅLLER INFORMATION SOM KAN ÄNDRAS UTAN MEDDELANDE. Ingen del av denna publikation får återges eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniska

Läs mer

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Innehåll Säkerhet 3 Komma i gång 4 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 4 Ladda din högtalare

Läs mer

SW7187. Bruksanvisning bärbar dator

SW7187. Bruksanvisning bärbar dator SW7187 Bruksanvisning bärbar dator Mars 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Kapitel 1: Presentation av Notebook PC Om den här användarmanualen... 6 Anmärkningar om den här manualen... 6

Läs mer

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok SV IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Innehåll Innan du använder enheten Introduktion...3 Viktig säkerhetsinformation...4 1. Översikt...6 2. Förberedelse...10

Läs mer

HANDHAVANDE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm

HANDHAVANDE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm HANDHAVANDE PowerMaster-10 G2 Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm www.visonic.com PowerMaster-10/30 G2 Användarmanual Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 Förord... 3 Översikt... 3 Systemets funktioner...

Läs mer

Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här handboken innehåller allt du behöver veta för att installera Apple TV och använda den.

Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här handboken innehåller allt du behöver veta för att installera Apple TV och använda den. Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här handboken innehåller allt du behöver veta för att installera Apple TV och använda den. Innehåll Kapitel 1: Anslut. 7 Vad som ingår 8 Apple TV i översikt 10 Det

Läs mer

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 SV IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Användarhandledning Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 Läs noggrant igenom användarhandledningen innan du använder produkten. Användarhandledningen ska sparas på ett

Läs mer

Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra.

Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra. Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra. Inbyggd isight-kamera Videochatta med upp till tre vänner samtidigt, var i världen de än råkar vara. www.apple.com/se/macbookair Mac Hjälp

Läs mer

Lenovo G700/G710 Användarhandbok

Lenovo G700/G710 Användarhandbok Lenovo G700/G710 Användarhandbok Läs säkerhetsinformationen och viktiga tips i medföljande handböcker innan datorn används. Obs! Läs Lenovos Handbok för säkerhet och allmän information innan produkten

Läs mer

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models OWNERS INSTRUCTION GUIDE Freeway and Classic Legend Models Innehåll Sida 1 Sida 2 Sida 3 Sida 4 Sida 5 Sida 6 Sida 7 Sida 8 Sida 9 Sida 11 Sida 12 Monteringsanvisningar för Freeway. Lär känna din Freeway.

Läs mer

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe och Acrobat-logotypen är varumärken

Läs mer

Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här guiden innehåller allt du behöver veta för att komma igång.

Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här guiden innehåller allt du behöver veta för att komma igång. Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här guiden innehåller allt du behöver veta för att komma igång. Innehåll. 1. Anslut 7 Vad som ingår 8 Vad du behöver 10 Apple TV i översikt 12 Installera Apple TV

Läs mer

FINEPIX F600EXR. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering

FINEPIX F600EXR. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering BL01479-F00 SV DIGITAL CAMERA FINEPIX F600EXR Användarhandbok Tack för att du har köpt denna produkt. Denna bruksanvisning beskriver hur du använder din FUJIFILM digitalkamera och den medföljande programvaran.

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260 SV Bruksanvisning Tvättmaskin TT 1260 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 4 Beskrivning av kontrollpanelen 4 Programöversikt 5 Förbrukningsvärden 6 Tillvalsfunktioner

Läs mer

Bruksanvisning Inteo serien. IN-9 Bakom-örat hörapparat

Bruksanvisning Inteo serien. IN-9 Bakom-örat hörapparat Bruksanvisning Inteo serien IN-9 Bakom-örat hörapparat Din hörapparat, öroninsats och tillbehör, ser kanske inte exakt likadant ut som i denna bruksanvisning. Vidare förbehåller vi oss rätten att göra

Läs mer

Så här installerar och använder du CAD11 och CAD15 digitala monoförstärkare

Så här installerar och använder du CAD11 och CAD15 digitala monoförstärkare Innehåll Så här installerar och använder du CAD11 och CAD15 digitala monoförstärkare Välkommen! Tack för att du köpt DLS Performance series bilförstärkare. Bruksanvisningen ger dig tips om hur du gör en

Läs mer

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn.

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Bäste kund, Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Innan du använder ugnen, läs noggrant igenom denna guide som innehåller grundläggande information för riktig och säker

Läs mer

PowerMaster-10. Användarmanual. Fullt övervakade trådlösa larmsystem

PowerMaster-10. Användarmanual. Fullt övervakade trådlösa larmsystem PowerMaster-10 Användarmanual Fullt övervakade trådlösa larmsystem PowerMaster-10 Användarguide Innehållsförteckning 1. Introduktion...2 Förord...2 Översikt...2 Systemegenskaper...2 Användare och koder...3

Läs mer

FGC 211. Installations- och användarhandbok

FGC 211. Installations- och användarhandbok FGC 211 Installations- och användarhandbok Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läs detta först... 3... 3 Inledning...3 Säkerhetsföreskrifter för ägare/driftsansvarig... 3 Garanti... 3 Symboler som

Läs mer

Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok

Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok Läs igenom innan du fortsätter Säkerhetsföreskrifter Läs noggrant igenom säkerhetsföreskrifterna för att garantera rätt användning av din mobiltelefon. Även om den

Läs mer

1. Använda denna bruksanvisning

1. Använda denna bruksanvisning 1. Använda denna bruksanvisning Sektionsrubrik Ett nummer och en rubrik finns för varje sektion. Avsnittsrubrik Varje avsnitt har en rubrik. Åtgärdsnamn Varje åtgärd har ett namn. Åtgärd Beskriver åtgärden

Läs mer

VAD ÄR ELEKTROMAGNETISKA FÄLT?

VAD ÄR ELEKTROMAGNETISKA FÄLT? VAD ÄR ELEKTROMAGNETISKA FÄLT? Definitioner och källor Naturliga källor Mänskligt framställda källor Grundläggande fakta om våglängd och frekvens Elektromagnetiska fält vid låga frekvenser Elektromagnetiska

Läs mer