SVENSKA. Inledning. Innehåll. Allmän information V-1. Allmän information Tillbehör... 2 Försiktighetsåtgärder... 3 Kontroller och indikatorer...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVENSKA. Inledning. Innehåll. Allmän information V-1. Allmän information Tillbehör... 2 Försiktighetsåtgärder... 3 Kontroller och indikatorer..."

Transkript

1 Inledning Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den visar hur man handhar denna SHARP produkt. Innehåll Sida Sida Allmän information Allmän information Tillbehör Försiktighetsåtgärder Kontroller och indikatorer Förberedelse för användning Systemanslutningar Ljudanslutningar till TV-apparater, DVD-spelare, videobandspelare, etc Nätanslutning Fjärrkontroll Allmän reglering Inställning av klockan (endast Fjärrkontroll) Grundläggande användning Lyssna på uppspelat ljud från DVD-spelare, videobandspelare, etc Avnjuta surround-ljud (ljudläget) Radio Lyssning till radio Utmärkande egenskaper Användning av radiodatasystemet (RDS) Timer och automatisk avstängning (endast Fjärrkontroll) Använda TV:n med fjärrkontrollen Hänvisningar Problemlösningsdiagram Felindikatorer och varning Underhåll Tekniska data V-1

2 Tillbehör Bekräfta att följande tillbehör ingår. AN-GR500H Toppglas Toppglas x 1 Bottenglas x 1 Bottenglas Fjärrkontroll x 1 Justerbart nylonband x 3 Batteri av "AA" storlek (UM/SUM-3, R6, HP-7 eller liknande) x 2 Glasskydd x 4 FM-antenn x 1 Strömsladd AC x 1 Allmän information Varning: Använd inte den medföljande strömsladden till annan utrustning. Det kan resultera i eldsvåda eller elstöt. V-2

3 Allmän information Försiktighetsåtgärder Allmänt Använd enheten på ett fast, jämnt underlag utan vibrationer. Håll apparaten borta från direkt solljus, starka magnetfält, mycket damm, fuktighet och elektroniska/elektriska apparater (hemdatorer, telefax, etc.), som orsakar elektriska störningar. Apparaten får inte utsättas för väta, temperaturer över 60 C eller för mycket låga temperaturer. Om enheten inte fungerar på rätt sätt, koppla ur den och koppla i den igen. Sätt sedan på enheten. Vid åskväder, koppla från enheten för säkerhets skull. Fatta tag i stickkontakten när den ska dras ut ur nätuttaget. Att dra i sladden kan skada den. AC-stickproppen används som frånkopplingsanordning och ska alltid vara klart driftsduglig. Ta inte bort det yttre locket med risk för elektriska stötar. Kontakta närmaste SHARP service center för åtgärder. Luftventilationen får inte hindras genom att täcka lufthålen med föremål såsom tidningar, bordsdukar, gardiner, etc. Inga öppna flamkällor såsom brinnande stearinljus får placeras på enheten. Miljöhänsyn bör beaktas när batterier avlägsnas. Enheten är utformad för användning i måttlig klimatmiljö. Denna enhet bör endast användas vid temperaturer mellan 5 C - 35 C. Eftersom denna enhet är extremt tung, måste flyttning av den alltid göras av minst två personer för att undvika risk för personskada och olyckor. Placera aldrig enheten på en instabil yta eller någon yta som inte kan bära dess vikt. Annars kan enheten falla ner, och det finns då risk för skada och personskada. l Varning: Apparaten får inte användas med annan spänning än den angivna. Att använda apparaten med högre spänning än angiven är farligt och kan orsaka brand eller annan olycka medförande skador. SHARP kan inte påtaga sig något ansvar för skada som orsakats genom användning av fel spänning. Kylfläkt Denna enhet är utrustad med en kylfläkt baktill för förbättrad kylning. Täck inte för öppningen i denna del med några föremål. Kylfläkt Varning: Enheten blir varm under användning. Rör inte de varma områdena på enheten mer än hastigt för att undvika skada. Denna enhet är utrustad med en specialfunktion som skyddar förstärkarkretsen från skador. När den är aktiverad, är ljudväxlaren avstängd. När så är fallet, ställ enheten i standbyläget och sätt sedan på den igen. Volymkontroll Ljudnivån vid en viss volyminställning beror på högtalarnas prestationsförmåga, placering, och flera andra faktorer. Det är tillrådligt att undvika att utsätta sig för höga volymnivåer. Vrid inte upp volymen till full styrka vid påslagning utan lyssna på musik på måttliga nivåer. V-3

4 Kontroller och indikatorer Huvudenhet (frampanel) Huvudenhet (bottenpanel) AN-GR500H Hänvisningssida 1. Till/Beredskapsknapp Knappen Funktion Timerindikator Vänster Fronthögtalare 5. Skärmvisning Bottenglas Höger Fronthögtalare 8. Fjärrsensor Knappen Volym Upp och Ner Toppglas Glasskydd Hänvisningssida 1. Subwoofer Basreflexgång 1 2 Allmän information V-4

5 Kontroller och indikatorer (fortsättning) Huvudenhet (bakpanel) Allmän information V-5 Hänvisningssida 1. Optiska Digitala Ljudingångar , Koaxial Digital Ljudingång Ljudingångar , AC Strömingång Kylfläkt FM 75 Ohm Antennuttag

6 Skärmvisning Allmän information Hänvisningssida 1. Mono till Stereo-indikator Intelligent Volym-indikator Indikator för Naturlig Bas Ljudrymdsindikator Dynamisk PTY-indikator Trafikmeddelande-indikator RDS-indikator Trafikprogram-indikator Dolby Digitalsignalindikator FM stereolägesindikator Hänvisningssida 11. DTS-signalindikator Dolby Virtual Sound-indikator Timerindikator FM-stereomottagningsindikator Dolby Pro Logic II-indikator , Frånslagsindikator V-6

7 Allmän information Kontroller och indikatorer (fortsättning) Fjärrkontroll Hänvisningssida 1. Fjärrkontrollsändare Knappen Display Knappen Rensa Knappen TV-kanalsnummer Knappen Ljudlös Knappen Justera Timer Upp eller Ner , Knappen Förval Upp Inställning Ner-knapp Knappen Naturlig Bas Knappen Ljudrymd Knappen RDS ASPM Knappen Tuner Knappen Dolby Virtuell Högtalare Knappen Ljudläge Knappen Skifta , 22, 24, 28, Knappen Nedtoning Till/Beredskapsknapp Klocka/Timer-knapp Knappen Ledning Knappen Digital Knappen Digital Knappen Digital Knappen Minne 24. Inställning Upp-knapp Knappen Förval Ner Knappen Intelligent Volym Knappen Mono till Stereo Knappen RDS PTY Knappen RDS Display TV-användningsknappar Knappen Volym Upp eller Ner V-7

8 TEMPERED Systemanslutningar Installera glaset och glasskyddet 1. Fäst glasskyddet vid toppglas i varje hörn. Se till så att "TEMPERED"-etiketten på glasets ovansida är riktad uppåt. SETT OVANIFRÅN Steg 1 Steg 2 TEMPERED "TEMPERED"-etiketten SETT UNDERIFRÅN Steg 1 Steg 2 2. Placera toppglas på hållarnas ovansida. Se till att glasskydden passar in i hållarnas hål. "TEMPERED"-etiketten Hållarnas hål där glasskyddet skall passas in TEMPERED TEMPERED Toppglas 3. Placera bottenglaset ovanpå subwooferfacket. Se till så att "TEMPERED"-etiketten på glasets ovansida är riktad uppåt. Anmärkningar: Det är tillrådligt att det övre glas bärs av 2 personer. Det övre glasets sida med etikett på, måste vara riktat uppåt. Metallinramningen får inte avlägsnas för säkerhetens skull. Den maximala belastningen för det övre glas på enheten är 100 kg. Glasen är gjorda av förstärkt glas, men om du tappar spetsiga föremål på dem eller slår emot ytan hårt kan de gå sönder. Topp- och bottenglas är inte fastsatta på enheten. Var alltid försiktig vid transport, annars kan dessa delar falla ner och det finns då risk för skada och personskada. Glasskydd AN-GR500H Förberedelse för användning Subwooferfack Bottenglas "TEMPERED"- etiketten V-8

9 Förberedelse för användning Systemanslutningar (fortsättning) Anslutning av antenn Medföljande FM-antenn: Anslut FM-antennledningen till FM 75 OHMSkontakten och rikta FM-antennledningen mot den starkast mottagna signalen. Anmärkning: Ställa antennen på enheten eller nära nätströmsladden kan orsaka upptagning av störningar. Ställ antennen på avstånd från enheten för bättre mottagning. Yttre-FM-antenn Använd en utomhus-fm-antenn om du vill ha bättre mottagning. Rådfråga din återförsäljare. Yttre-FM-antenn FM antenn 75 ohm koaxial kable Anmärkning: Om en utomhus-fm-antenn används, koppla ur den medföljande FM-antennkabeln. Placering av TV eller annan utrustning 1. Se till så att utrustningen är placerad på ett väl ventilerat ställe och att det är minst 10 cm fritt utrymme längs sidorna och baktill om utrustningen. 2. Placering av TV, DVD-spelare och annan utrustning. Använd glidstoppande TVkudde för att förhindra fall. TV Videodel DVD-spelare Glidstoppande kuddar Sätt glidstoppande kuddar (4 st) under TV:n. (ej inkluderade bland tillbehören) Varning: Innan du flyttar på TV:n, se till att de glidstoppande kuddarna under har tagits bort. Detta för att förhindra att det övre glas faller eftersom det kan sitta fast i TV:n under flytten. V-9

10 Ljudanslutningar till TV-apparater, DVD-spelare, videobandspelare, etc. Varning: Stäng av all annan utrustning innan du kopplar anslutningarna. Bilden nedan visar flödet av ljud- och videosignaler. Ansluta en TV, etc. Anslut till en TV med en optisk digital ljudkabel eller en ljudkabel. TV Till ljudingångsuttag AN-GR500H TV Ljudsignal Videosignal DVD-spelare Videobandspelare Digitala tunern, etc. Anmärkningar: Se användarmanualen för den utrustning som ska anslutas. Sätt i kontakterna helt för att undvika suddiga bilder eller störljud. Optisk digital ljudkabel (tillgänglig i handeln) Huvudenhet Ljudsignal Till OPTISKingångsuttag Till optisk digitalljudsutgångsuttag Ljudkabel (tillgänglig i handeln) Ljudsignal Till LINEingångsuttag Förberedelse för användning V-10

11 Ljudanslutningar till TV-apparater, DVD-spelare, videobandspelare, etc. (fortsättning) Ansluta en DVD-spelare, etc. Anslut till en DVD-spelare med en optisk digital ljudkabel eller en ljudkabel. DVD-spelare Till ljudingångsuttag Ansluta en videobandspelare, etc. Anslut videobandspelaren med en ljudkabel. Videobandspelare Till ljudingångsuttag Förberedelse för användning Till TV:n (video) Optisk digital ljudkabel (tillgänglig i handeln) Huvudenhet Ljudsignal Till OPTICAL ingångsuttag Till optisk digitalljudsutgångsuttag Ljudkabel (tillgänglig i handeln) Ljudsignal Till LINEingångsuttag Till TV:n (video) Huvudenhet Ljudkabel (tillgänglig i handeln) Till LINEingångsuttag Ljudsignal V-11 Anmärkning: Anslut DVD-videokabeln direkt till TV:n (se användarmanualen för DVD-spelaren). Anmärkning: Anslut videobandspelare-videokabeln direkt till TV:n (se användarmanualen för videobandspelare).

12 Ansluta en digitala tunern, etc. Anslut till den digitala tunern, etc. med en optisk digital ljudkabel eller en koaxial digital ljudkabel. Nätanslutning Ansluta strömsladden Efter att du kontrollerat så att alla anslutningar gjorts korrekt, anslut AC strömsladden till AC strömingången, och sedan till vägguttaget. AN-GR500H Till TV:n (video) Optisk digital ljudkabel (tillgänglig i handeln) Huvudenhet Ljudsignal Till OPTICALingångsuttag Tomadas de saída áudio para óptica digital Ljudsignal Till koaxial digital ljudutgång Koaxial digitalljudkabel (tillgänglig i handeln) Till COAXIALingångsuttag Vägguttaget (Växelström V ~ 50 Hz) Anmärkningar: Använd aldrig någon annan strömsladd än den medföljande. Annars, kan ett tekniskt fel uppstå eller en olycka inträffa. Dra ut stickkontakten ur vägguttaget om apparaten inte ska användas under längre tid. För slå på strömmen Tryck ON/STAND-BY-knappen. Om strömmen inte sätts på, kolla ifall strömsladden är riktigt isatt. Förberedelse för användning Anmärkning: Då du ansluter med en optisk digital kabel, ställ in den digitala utgången på den digitala tunern till PCM. Se användarmanualen för digitala tunern. För att ställa enheten i standbyläge: Tryck ner knappen ON/STAND-BY igen. Anmärkning: Efter att enheten gått in i standbyläget, vänta några sekunder innan du sätter på den igen. V-12

13 Fjärrkontroll Batteriinstallation 1 Öppna batterilocket. 2 Sätt i de medföljande batterierna enligt den indikerade riktningen i batterifacket. När batterierna läggs i eller tas ur, skjut dom mot batterikontakterna. 3 Stäng locket. Anmärkningar för användning: Byt batterierna om användningsavståndet minskar eller om användningen blir ojämn. Köp 2 batterier i storleken "AA" (UM/ SUM-3, R6, HP-7 eller liknande). Rengör regelbundet sändaren på fjärrkontrollen och sensorn på enheten med en mjuk trasa. Om enhetens sensor utsätts för starkt ljus kan dess funktion störas. Ändra belysningen eller riktningen på enheten. Håll fjärrkontrollen borta från fukt, värme, stötar och vibrationer. Förberedelse för användning Observera för batterier: Byt ut båda batterierna mot nya på en gång. Blanda inte gamla och nya batterier. Ta ur batterierna om enheten inte ska användas under en längre tid. Detta förhindrar skador på grund av batteriläckage. Varning: Använd inte återuppladdningsbara batterier (nickel-kadmiumbatteri, etc.). Att sätta i batterierna åt fel håll kan orsaka funktionsfel. Batterierna (förpackade batterier eller installerade batterier) får inte utsättas för stark värme som solsken, eld elller liknande. Borttagning av batterier: Öppna batterilocket och ta bort batterierna. Test av fjärrkontrollen Rikta fjärrkontrollen rakt mot fjärrsensorn på enheten. Fjärrkontrollens användningsområde visas nedan: Tryck på ON/STAND-BY-knappen. Sätts strömmen på? Nu kan du njuta av systemet. Fjärrsenso 0,2 m - 6 m V-13

14 Allmän reglering AN-GR500H Anmärkningar: Ljudlösfunktionen stängs av då antingen knappen volym, VS, Ljudläge eller Audistry trycks ner. Då enheten stängs av och sätts på igen, stängs det ljudlösa läget av. Volymkontroll Användning av huvudenheten: Tryck ner knappen VOL + för att höja volymen och knappen VOL - för att sänka den. Användning av fjärrkontrollen: Tryck ner knappen VOL + för att höja volymen och knappen VOL - för att sänka den. Ljudlös Volymen stängs tillfälligt av då du trycker på knappen MUTE på fjärrkontrollen. Tryck en gång till för att få tillbaka volymen Subwoofer-nivåkontroll Subwoofernivån kan justeras. För att öka nivån, håll ner knappen SHIFT och tryck ner knappen SUBWOOFER LEVEL +. För att minska nivån, håll ner knappen SHIFT och tryck ner knappen SUBWOOFER LEVEL -. Anmärkning: Då ljudet från subwoofern frövrängs, öka subwoofernivån. För att ändra displayens ljusstyrka (2 nivåer) Du kan ändra displayens ljusstyrka genom att trycka på knappen DIMMER. Displaykontroll Klockan kan visas under lägena ström Av/På. Visa klocka: Tryck på knappen DISPLAY och tidsdisplayen visas i ungefär 5 sekunder. För att avbryta, tryck en gång till på knappen DISPLAY Anmärkning: Om klockan inte ställts in tidigare, visas "ADJUST" en stund. Förberedelse för användning V-14

15 Förberedelse för användning V-15 Inställning av klockan (endast Fjärrkontroll) Genom att ställa in enheten till korrekt tid, kan du inte bara använda den som klocka utan även till timerupspelning. I detta exempel är klockan satt enligt 24-timmars (0:00) -systemet. 1 Tryck sedan på knappen CLOCK / TIMER. Inom 5 sekunder, trycker du på knappen TIMER ADJUST eller för att välja ADJUST" och tryck sedan på knappen MEMORY. 2 Tryck på knappen TIMER ADJUST eller för att välja 24- timmars eller 12-timmars display och tryck sedan på knappen MEMORY. 0:00" 24-timmars-visning visas. (0:00-23:59) AM 12:00" 12-timmars-visning visas. (AM 12:00 - PM 11:59) AM 0:00" 12-timmars-visning visas. (AM 0:00 - PM 11:59) Observera att detta endast kan ställas in då enheten först installeras eller då den återställts (se sid. 33). 3 Tryck på knappen TIMER ADJUST eller för att justera timme och tryck sedan på knappen MEMORY. Tryck på knappen TIMER ADJUST eller en gång för att ställa fram tiden 1 timme. Håll den nere för att gå framåt kontinuerligt. Då 12-timmars-display väljs, ändras "AM" automatiskt till "PM". 4 Tryck på knappen TIMER ADJUST eller ör att justera minuterna och tryck sedan ner knappen MEMORY. Tryck på knappen TIMER ADJUST eller en gång för att ställa fram tiden 1 minut. Håll den nere för att gå framåt kontinuerligt. Timmen går inte fram även om minuterna går fram från "59" till "00". Klockan startar från "0" sekund (sekunder visas inte). Tiden försvinner efter ca 5 sekunder. För att bekräfta tidsdisplayen: Tryck på knappen DISPLAY. Tidsdisplayen visas i ungefär 5 sekunder. Anmärkning: "ADJUST" eller tiden blinkar då knappen DISPLAY trycks ner då strömmen återställs efter ett strömavbrott eller efter att enheten kopplats ur. För att ställa in klockan igen: Utför "Inställning av klockan" från steg 1. Om "ADJUST" inte blinkar i steg 1, hoppas steg 2 (för val av 24-timmars eller 12-timmars visning) över. För att ändra 24-timmars eller 12-timmars-visning: 1 Rensa allt det programmerade innehållet. [Se "Rensa hela minnet (återställa)" på sid. 33 för närmare detaljer]. 2 Utför "Inställning av klockan" från begynnande.

16 Lyssna på uppspelat ljud från DVD-spelare, videobandspelare, etc. 3 Välj källa som ska spelas upp. Användning av fjärrkontrollen: För att välja en digital källa, tryck på motsvarande knapp. Tryck på knappen LINE upprepade gånger för att välja insignalen LINE. AN-GR500H 1 Sätt på den anslutna utrustningen. 2 Tryck ON/STAND-BY knappen och slå på strömmen. Användning av huvudenheten: Tryck på knappen FUNCTION upprepade gånger för att välja källa. FM Mono DIGITAL 1 DIGITAL 2 DIGITAL 3 FM ST LINE 3 LINE 2 LINE 1 4 Tryck på knappen spela upp på den anslutna utrustningen. 5 Justera volymnivån med VOLUME-kontrollen (se sid. 14). 6 Avnjut surroundljud eller olika ljudalternativ (se sidorna 17-21). 7 Efter användning: Tryck ON/STAND-BY knappen för att gå till beredskapsläget. Anmärkning: Minska volymnivån med VOLUME-kontrollen innan du sätter enheten i standbyläget. Grundläggande användning V-16

17 Avnjuta surround-ljud (ljudläget) Förvalsljudlägen och ljudbild Grundläggande användning Du kan avnjuta normala stereoljud. Avnjut ett brett ljudfält som 5.1 kanaler såväl som förstärkta kraftfulla basljud. Lämpligt för filmer, etc. Lätt att lyssna på basljud som berättarröst (även på låg volym) tack vare välkontrollerade basljud. Lämpligt för nyheter, etc. Berättarröst kommer ut från mitten; du kan höra skålljud och känna atmosfären i en teater med ett brett ljudfält som 5.1 kanaler. Lämpligt för sportsändningar som baseboll och fotboll. Ord är lätta att höra och höga ljud är kontrollerade; även på låg volym kan du avnjuta ett brett ljudfält, som 5.1 kanaler. Lämpligt för att lyssna på ljud från filmer på låg volym. Anmärkningar: Subwoofer-ljudnivåer för förvalsljudlägen är inställda till de rekommenderade nivåerna. Du kan justera en subwoofer-ljudnivå för varje förvalsljudläge (se sid. 14). Återfå de ursprungliga inställningarna genom att återställa (se sid. 33). V-17

18 Förvalsljudläge Välj något av de 5 förvalslägena som redan är inställda till de bästa ljudkvalitetsnivåerna. Välj ett önskat ljudläge genom att trycka ner knapparna SOUND MODE. Förvalsljudläge Skärmvisning STANDARD CINEMA NEWS SPORT NIGHT Grundläggande användning V-18

19 Grundläggande användning Avnjuta surround-ljud (ljudläget) (fortsättning) Virtuell Dolbyhögtalare (DVS) ljudläge Den Virtuella Dolbyhögtalaren (DVS) skapar ett virtuellt surroundljud jämförbart med 5.1-kanalersljudet ur 2.1-kanalershögtalaren. Då du ställer in DVS till "PÅ" för 2-kanalers stereosignaler, ger Dolby Pro Logic (se sid. 21) virtuella ljudeffekter genom signalerna konverterade till 5.1 kanaler. Tryck på knappen VS. Den Virtuella Dolbyhögtalar-indikatorn tänds. Tryck ner knappen VS igen för att återgå til "OFF". Anmärkningar: Ursprungsinställningen för DVS är läget "ON". Då du ställer in läget DVS till "ON", lämnas förvalsljudläget och Audistry (läget SOUND SPACE, läget MONO TO STEREO). (Läget NATURAL BASS och läget INTELLIGENT VOLUME lämnas inte.) Monosignaler genererar inte surroundeffekter. DVS-ljudeffekten kan inte fås beroende på signaltyp (Dolby Virtual Speaker-indikatorn blinkar). I så fall, ställ in läget DVS till "AV". ON OFF Den Virtuella Dolbyhögtalaren skapar multikanalsliknande ljudeffekter. Jämfört med läget bio, är basljudnivån lite minskad. Den Dolby Pro Logic -indikatorn tänds också om 2-kanalers ljudsignaler hittas. Den Virtuella Dolbyhögtalaren är inaktiverad. V-19

20 Audistry-ljudläge Avnjut en mängd ljud genom vardera eller någon kombination av de 4 lägena. Tryck på knappen för det önskade läget. Tryck ner den igen för att lämna. SOUND SPACE (Ljuduppsättningsexpansion) De 4 högtalarna skapar spatiösa stereoljud. (SOUND SPACEindikatorn tänds.) NATURAL BASS (Basljudsexpansion) Systemets lågfrekvens-egenskaper ger de bästa basljuden. INTELLIGENT VOLUME (Toppbegränsare och expander) Lämpliga lyssnarvänliga volymer ges; volymen sänks vid höga ljud, och höjs vid låga ljud. MONO TO STEREO (Mono Stereo-konvertering) Du kan avnjuta monoljudkällor med en stereo-lik effekt. (NATURAL BASSindikatorn tänds.) (INTELLIGENT VOLUMEindikatorn tänds.) (MONO TO STEREOindikatorn tänds.) Anmärkningar: Om du ställer in varje läge i Audistry till "ON", lämnas förvalsljudläget. Om du ställer in läget SOUND SPACE eller MONO TO STEREO till "ON", lämnas även DVS-inställningen. (Den lämnas inte även om NATURAL BASS eller INTELLIGENT VOLUME ställs in till "ON".) Läget SOUND SPACE eller MONO TO STEREO kanske inte aktiveras beroende på den ingående signaltypen. Om SOUND SPACE eller MONO TO STEREO-indikatorn blinkar, kan inte effekten av dessa lägen fås. Grundläggande användning V-20

21 Avnjuta surround-ljud (ljudläget) (fortsättning) Denna produkt innehåller avkodare som stöder Dolby Digital-systemet och DTS-system. DTS (Digital Theatre Systems) Ett av de digitala ljudsystemen för biosalongsanvändning. Då ljudkvaliteten förstärks, kan du avnjuta den realistiska ljudeffekten i hemmabiosystemet. Tänds då DTS-signal upptäcks. Grundläggande användning Dolby Digital Ett av de digitala ljudsystemen för biosalongsanvändning. Du kan även avnjuta den stereofoniska effekten i hemmabiosystemet. Dolby Pro Logic Tänds då Dolby Digital-signal upptäcks. Systemet utvidgar 2-kanals stereoljud till ett större och spatiösare ljud. Då du ställer in Dolby Virtual-högtalare till "PA", aktiveras Dolby Pro Logic och du kan avnjuta stereoljudseffekten. Du kan avnjuta olika ljud med förvalsljudsläget, Dolby Virtual Speaker (DVS), Audistry, etc. (se sidorna ) Tänds då Dolby Pro Logic aktiveras. V-21

22 Lyssning till radio 3 Tryck på knappen (TUNING eller ) på fjärrkontrollen för att ställa in den önskade stationen. Manuell stationsinställning: Tryck på knappen (TUNING) flera gånger om så behövs för ställa in önskad station. Automatisk stationsinställning: Då knappen (TUNING) trycks in längre än 0,5 sekunder börjar sökning automatiskt och kanalväljaren stannar vid först mottagbara sändningsstation. AN-GR500H Anmärkningar: Vid radiostörningar stannar sökinställning automatiskt. Sökinställning hoppar över svaga signalstationer. För avbryta sökinställning, tryck på knappen TUNING igen. Frekvensen visas först och sedan tänds RDS-indikatorn när en RDS (Radio Data System) -station ställs in. Slutligen syns stationsnamnet. Automatisk stationsinställning kan göras för RDS-stationer "ASPM", se sid. 25. Radio Anmärkning: Denna produkt kan motta FM stereo/fm Mono sändningar. Stationsinställning 1 Tryck ON/STAND-BY knappen och slå på strömmen. 2 Tryck på knappen TUNER på fjärrkontrollen eller knappen FUNCTION upprepade gånger på huvudenheten för att välja funktionen tuner. För att motta en FM-stereosändning: Tryck på knappen TUNER för att välja läget stereo och "ST"- indikatorn visas då. " " syns vid FM-sändning i stereo. Om FM-mottagningen är svag, tryck TUNER-knappen så att "ST"- indikatorn slocknar. Mottagningen ändras till mono och ljudet blir klarare. FM-stereomottagningsindikator FM stereolägesindikator V-22

23 Listening to the radio (fortsättning) Memorering av station Du kan lagra upp till 40 stationer på FM-bandet och du kan sedan få fram dem med en knapptryckning. (Förvalsinställning) 1 Gör stegen 1-3 i "Stationsinställning" på sidan Tryck på knappen MEMORY för att gå till läget för sparande av förvalsinställning. Stationssnabbval Tryck på knappen PRESET ( eller ) i mindre än 0,5 sekunder för att välja önskad station. Radera hela förvalsminnet 1 Håll ner knappen CLEAR i 4 sekunder eller mer. 2 Medan "CLEAR" blinkar, tryck på knappen MEMORY. 3 Inom 5 sekunder, trycker du på PRESET ( eller )- knappen för att välja kanalnummer. Programmera stationerna i minnet i ordningsföljd från förvalskanal 1. Radio 4 Inom 5 sekunder, trycker du på MEMORY-knappen för memorera stationen i minnet. Om "MEMORY"- och förvalsnummerindikatorerna försvinner innan stationen memoriserats, upprepa proceduren från steg 2. 5 Repetera stegen 1-4 för ställa in andra stationer eller ändra förinställd station. När en ny station sparas, raderas stationen som tidigare hade sparats i det kanalnumret. Anmärkning: Hjälpfunktionen skyddar memorerade stationer i några timmer vid strömavbrott eller när strömsladden kopplas från. V-23

24 Användning av radiodatasystemet (RDS) RDS är en sändningsservice som ett växande antal FM stationer erbjuder. Dessa FM-stationer sänder ytterligare signaler tillsammans med vanliga programsignaler. De sänder stationsnamnen och information om programtypen som sport, musik, etc. När RDS station ställts in visas "RDS" och stationsnamnet. "TP" (Trafikprogram) visas på displayen då den mottagna sändningen har trafikinformation, och "TA" (Trafikmeddelande) visas då trafikinformation sänds. "PTYI" (Dynamisk PTY-indikator) visas medan den Dynamiska PTYstationen mottas. Du kan kontrollera RDS med på fjärrkontrollen enbart. Information given genom RDS Tryck på knappen RDS DISPLAY. Displayen ändras enligt följande varje gång de trycks ner. Stationsnamn (PS) Frekvensegenskaper Då du ställer in en station som inte är en RDS-station eller en RDSstation som sänder ut svaga signaler, ändras displayen i följande ordning: NO PS FM MHz Programtyp (PTY) Radiotext (RT) NO PTY NO RT AN-GR500H Utmärkande egenskaper V-24

25 Utmärkande egenskaper V-25 Användning av radiodatasystemet (fortsättning) Användning av automatiska stationsprogramminnet (ASPM) I ASPM-läget söker kanalväljaren automatiskt upp nya RDSstationer. Upp till 40 stationer kan lagras. Om du redan har lagrat några stationer i minnet blir antalet nya stationer som kan memoreras mindre. 1 Tryck på TUNER-knappen för välja FM-stereobandet. 2 Tryck och håll sedan nere knappen RDS ASPM i minst 3 sekunder. 1 Efter att "ASPM" har blinkat i ungefär 4 sekunder, startar sökningen (87,50-108,00 MHz). 2 När en RDS-station sökts upp syns "RDS" en kort stund och stationen lagras i minnet. 3 Efter sökningen, visas det lagrade antalet stationer i minnet i 4 sekunder och därefter visas "END" i 4 sekunder. För att stoppa ASPM-användningen innan den är slutförd: Tryck ner knappen RDS ASPM under sökningen efter stationer. Stationer redan lagrade i minnet kvarstår där. Anmärkningar: Om samma station sänder på olika frekvenser lagras den starkaste frekvensen i minnet. Varje station med samma frekvens som den i minnet lagrade, lagras inte. Om 40 stationer redan har lagrats i minnet avbryts sökningen. Om du vill göra om ASPM, radera det förinställda minnet. Om ingen station är lagrad i minnet, visas "END" i ungefär 4 sekunde. Om RDS-signalerna är svaga lagras inte stationsnamnen i minnet. För att radera allt innehåll i förvalsminnet: 1 Håll ner knappen CLEAR i 4 sekunder eller mer. 2 Inom 10 sekunder, tryck på MEMORY-knappen. Efter att du utfört detta, raderas all förvalsminnesinformation. För att lagra ett stationsnamn igen om fel namn lagrades i minnet: Det kan vara omöjligt att lagra stationsnamn med ASPM-funktionen om det förekommer mycket störljud eller om signalen är för svag. I så fall, gör enligt följande. 1 Tryck sedan på ( eller ) för att kontrollera om namnen är korrekta. 2 Om du hittar ett felaktigt namn medan du tar emot stationen, vänta tills det korrekta namnet visas och tryck sedan ner knappen MEMORY. 3 Inom 5 sekunder trycker du på knappen MEMORY medan förvalskanalnumret blinkar. Det nya stationsnamnet har lagrats i minnet korrekt. Anmärkningar: Samma stationsnamn kan lagras i olika kanaler. Inom vissa områden eller under vissa tider är stationsnamnen tillfälligtvis olika.

2 3 4 4 5 1 1 6 6-7 7-8 (2-2 1 (1-2 1 8 9 10 10 V-1

2 3 4 4 5 1 1 6 6-7 7-8 (2-2 1 (1-2 1 8 9 10 10 V-1 CP-SW1000H Allmän information V-1 Inledning Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den visar hur man handhar denna SHARP produkt.

Läs mer

CEC-FUNKTION ANSLUTNING ANSLUTNINGSMETOD

CEC-FUNKTION ANSLUTNING ANSLUTNINGSMETOD HT-SL50 Soundbar-hemmabiosystem bestående av Soundbar och Subwoofer. Inledning Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den visar

Läs mer

SVENSKA V-1. Inledning. Innehåll. Tillbehör. Allmän information. Allmän information Försiktighetsåtgärder...2 Reglage och indikatorer...

SVENSKA V-1. Inledning. Innehåll. Tillbehör. Allmän information. Allmän information Försiktighetsåtgärder...2 Reglage och indikatorer... Inledning Innehåll Allmän information Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den visar hur man handhar denna SHARP produkt. Tillbehör

Läs mer

Din manual SHARP DK-V2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3830165

Din manual SHARP DK-V2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3830165 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP DK- V2. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning Sensorstyrd klockradio med CD Svensk bruksanvisning 1. Passiv infraröd sensor 2. Driftindikator 3. CD/Radio- indikator 4. Specialfunktionsreglage 5. Klockinställningsknapp 6. Förlyssningsknapp 7. Alarm

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

SVENSKA. HT-SL70 och HT-SL75 Soundbar-hemmabiosystem bestående av Soundbar och Subwoofer.

SVENSKA. HT-SL70 och HT-SL75 Soundbar-hemmabiosystem bestående av Soundbar och Subwoofer. och HT-SL75 Soundbar-hemmabiosystem bestående av Soundbar och. Inledning Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den visar hur

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Din manual SHARP CD-E200H http://sv.yourpdfguides.com/dref/3874959

Din manual SHARP CD-E200H http://sv.yourpdfguides.com/dref/3874959 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP CD- E200H. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 A B C D E F G H I J K L M Display FM/LV band AM band / AM/PM klocka RDS station Klocksymbol Fast: RDS klockvisning Blink: Manuell klockvisning RDS trafik information Minnesradering

Läs mer

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7 AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A Bruksanvisning S PR-D7 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången -

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - A WORLD OF LISTENING DPR-2 FM RDS/DAB Digital Radio - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - Innehåll Knappar & exteriör 1 Återställa radion 8 Batteridrift 2 Hörlursuttag 8

Läs mer

Din manual SHARP XL-HP700H http://sv.yourpdfguides.com/dref/3874786

Din manual SHARP XL-HP700H http://sv.yourpdfguides.com/dref/3874786 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP XL- HP700H. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Hur man använder radion

Hur man använder radion Hur man använder radion Egenskaper för mottagning av FM Vanligtvis har FM mycket bättre ljudkvalitet än AM. FM och FM-stereo kan dock stöta på karakteristiska mottagningsproblem som inte finns vid mottagning

Läs mer

Din manual SHARP CD-XP200H http://sv.yourpdfguides.com/dref/3874995

Din manual SHARP CD-XP200H http://sv.yourpdfguides.com/dref/3874995 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP CD- XP200H. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 2 Kontrollernas placering Teleskopantenn Display Minnespositioner 6-10 4 Display knapp Stereo/Mono/Alarm knapp Bandväljare/Tidsinställning Ström på/av (ON/OFF) 8 Belysning

Läs mer

Din manual SHARP XL-UH2000H http://sv.yourpdfguides.com/dref/3874820

Din manual SHARP XL-UH2000H http://sv.yourpdfguides.com/dref/3874820 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP XL- UH2000H. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare snabbstartsguide Tack för att du har valt den här JBL -produkten! Den strömförsörjda soundbar-högtalaren JBL Cinema SB100 är ett komplett, integrerat ljudsystem

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

SVENSKA. Inledning. Tillbehör INNEHÅLL. Försiktighetsåtgärder. Utmärkande egenskaper Anslutning av annan utrustning... 9

SVENSKA. Inledning. Tillbehör INNEHÅLL. Försiktighetsåtgärder. Utmärkande egenskaper Anslutning av annan utrustning... 9 MUTE SVENSKA Inledning Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den visar hur man handhar denna SHARP produkt. Tillbehör Följande

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A Bruksanvisning S RCR-5 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

SVENSKA. XL-DAB701 mikro komponent system bestående av XL-DAB701 (huvudenhet) och CP-LS701H (högtalarsystem).

SVENSKA. XL-DAB701 mikro komponent system bestående av XL-DAB701 (huvudenhet) och CP-LS701H (högtalarsystem). SVENSKA XL-DAB701 mikro komponent system bestående av XL-DAB701 (huvudenhet) och CP-LS701H (högtalarsystem). Inledning Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för

Läs mer

SVENSKA MIKRO KOMPONENT SYSTEM BRUKSANVISNING. Tillbehör. Volymkontroll. Speciell anmärkning 92LMUH12H012RR 12F R MW 1

SVENSKA MIKRO KOMPONENT SYSTEM BRUKSANVISNING. Tillbehör. Volymkontroll. Speciell anmärkning 92LMUH12H012RR 12F R MW 1 MODELL XL-UH12H MIKRO KOMPONENT SYSTEM SVENSKA BRUKSANVISNING Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den visar hur man handhar

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter VARNING! För att minimera risken för kortslutning, brand etc. bör du aldrig göra följande: 1. Ta aldrig bort höljet på apparaten. 2. Utsätt inte apparaten för

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Kontrollernas Placering 1 Kontrollernas Placering 1. CD lucka 2. LCD display 3. Open / Close (öppna/stäng CD-luckan) 4. Bakåt / Sök / Tuning Ned knapp 5. Framåt / Sök / Tuning Upp

Läs mer

CMX 118 Digital klockradio

CMX 118 Digital klockradio CMX 118 Digital klockradio Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa

Läs mer

DT-F1. Svensk bruksanvisning

DT-F1. Svensk bruksanvisning DT-F1 Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kontroller Av och på knappen (Strömbrytare) Minnesknapp samt val av frekvensområde till Snabbvalsknapparna Snabbvalsknapp stegvis byte av

Läs mer

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka Bruksanvisning GBi9000 Läs igenom bruksanvisningen noga och spara den för senare behov. KNAPPAR OCH REGLAGE 1. BASKONTROLL 2. CD-LUCKA 3. CD-LÅSREGLAGE

Läs mer

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning Viktig säkerhetsinformation - läs noga och spara för framtida referens. För att minska risken för brand eller el-shock, utsätt

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400 INSTRUKTIONSMANUAL 1 2 7 8 9 TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO 34 5 6 MODELL: IPT-400 10 11 12 13 14 15 16 Vänligen läs följande instruktioner innan du börjar använda din enhet.

Läs mer

SVENSKA V-1. Inledning. Speciell anmärkning. Tillbehör INNEHÅLL. Radio Lyssning till radio... 14

SVENSKA V-1. Inledning. Speciell anmärkning. Tillbehör INNEHÅLL. Radio Lyssning till radio... 14 XL-DH330PH Mikro komponent system bestående av XL-DH330PH (huvudenhet) och CP-DH330PH (högtalarsystem). XL-DH360PH Mikro komponent system bestående av XL-DH360PH (huvudenhet) och CP-DH360PH (högtalarsystem).

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

SVENSKA CD/USB RDS. Adaptrar för iphone x 3 Fjärrkontroll x 1 Batteri av AA storlek (UM/SUM-3, R6, HP-7 eller liknande) x 1

SVENSKA CD/USB RDS. Adaptrar för iphone x 3 Fjärrkontroll x 1 Batteri av AA storlek (UM/SUM-3, R6, HP-7 eller liknande) x 1 CD/USB XL-HF201PH(S) Hi Fi komponent system bestående av XL-HF201PH(S) (huvudenhet) och CP-HF200H (högtalarsystem). XL-HF201PH(BK) HI FI komponent system bestående av XL-HF201PH(BK) (huvudenhet) och CP-HF200H

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

Svensk bruksanvisning K-200. FM / AM / AUX-In Digital Klockradio 3A81TT

Svensk bruksanvisning K-200. FM / AM / AUX-In Digital Klockradio 3A81TT K-200 Svensk bruksanvisning S FM / AM / AUX-In Digital Klockradio 3A81TT1500000 Innehållsregister Säkerhetsföreskrifter... 2 Introduktion... 2 Kontroller och anslutningar... 3-6 Displayens symboler...

Läs mer

DT-210 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-210 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-210 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kontrollernas placering Stereo/Mono/Högtalaromkopplare Minnesprogrammering Frekvenssökning Hörlursuttag Volymkontroll Ström AV/PÅ Display

Läs mer

Swedish DENVER CRP-716

Swedish DENVER CRP-716 DENVER CRP-716 Swedish FUNKTIONER OCH KONTROLL 1. SKÄRM 2. SKÄRM AUTO AV 3. VOLYM UPP/ALARM 2 PÅ / AVINSTÄLLNING 4.

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning 2016 05 Viktig säkerhets information 1. Läs igenom detta noggrant 2. Spara denna instruktionsbok 3. Uppmärksamma alla varningar 4. Följ instruktionerna 5. Använd inte din WR15BT nära

Läs mer

Batteri installation. Notera

Batteri installation. Notera DT-120/DT-180 Kontroller POWER/BAND knapp LCD display DBB/ STEP knapp Mono/Stereo knapp Volym knapp Tuning hjul / Inställning av Tid Lås knapp Batterifack Remhållare Hörlursuttag Memory knapp Display

Läs mer

KENWOOD VRS-5100 AUDIO VIDEO SURROUND RECEIVER

KENWOOD VRS-5100 AUDIO VIDEO SURROUND RECEIVER 1 Bruksanvisning KENWOOD VRS-5100 AUDIO VIDEO SURROUND RECEIVER Sidnummren hänvisar till den Engelska bruksanvisningen Sid. 6 FUNKTIONER Huvudenheten LISTEN MODE = Indikatorer för olika lyssningsinställningar

Läs mer

Bruksanvisning DAB One

Bruksanvisning DAB One Bruksanvisning DAB One Var snäll läs igenom denna bruksanvisning, innan ni börjar använda er DAB One. Grattis till ditt val av DAB/FM mottagare. Vi hoppas att du kommer att ha många trevliga stunder framför

Läs mer

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Svensk bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

BRUKSANVISNING DSS kanals HEMTEATER med Aktiv subwoofer

BRUKSANVISNING DSS kanals HEMTEATER med Aktiv subwoofer BRUKSANVISNING DSS-510 5.1 kanals HEMTEATER med Aktiv subwoofer SÄKERHETSINFORMATION VARNING RISK FÖR ELEKTRISK STÖT ÖPPNA INTE Blixten med ett pilhuvud I en rätvinklad triangel är till för att varna användaren

Läs mer

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL R2 USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL USUARIO MANUAL DO UTILIZADOR Innehåll 02INNEHÅLL 03INFORMATION

Läs mer

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 Sonic Boom SB200ss Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm Bruksanvisning Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 1 Innehåll Översikt 3 Test av larm funktion 4 Inställning av väckningstid 4 Ställa

Läs mer

SVENSKA. XL-MP15H mikro komponent system bestående av XL-MP15H (huvudenhet) och CP-MP15H (högtalarsystem).

SVENSKA. XL-MP15H mikro komponent system bestående av XL-MP15H (huvudenhet) och CP-MP15H (högtalarsystem). Inledning SVENSKA H mikro komponent system bestående av H (huvudenhet) och CP-MP15H (högtalarsystem). Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta

Läs mer

SVENSK MANUAL DOCKNING MED. För mer information, Läs igenom följande instruktioner innan du använder din enhet.

SVENSK MANUAL DOCKNING MED. För mer information,  Läs igenom följande instruktioner innan du använder din enhet. SVENSK MANUAL MED DOCKNING Läs igenom följande instruktioner innan du använder din enhet. Tillverkare av denna enhet följer en princip om ständig förbättring och har inget ansvar för ändringar som görs

Läs mer

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 Bruksanvisning Aquatic Radio Uppstart Sätt i fjärrkontrollens batteri Skruva av det vattentäta locket på fjärrkontrollens baksida och sätt i batteriet. (CR-2430) Skruva tillbaka locket. Slå

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning

FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning S 381Q413-A Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 2 Kontrollernas placering... 3-4 Batteridrift (Alkaliska)... 5 Batteridrift (Laddningsbara)...5-6 Nätdrift...6

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Huvudenhet / Högtalare / Bashögtalare För att få ut bästa möjliga användning och underhållning av Din ljudanläggning, lägg ett par minuter på att läsa denna bruksanvisning. Du kommer

Läs mer

MP-100. Bruksanvisning

MP-100. Bruksanvisning MP-100 Bruksanvisning INNEHÅLL Uppackning av Merit MP-100 --------------------------------------- 3 Batteriinstallation ------------------------------------------------------ 4 Nedladdning av musik ------------------------separat

Läs mer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q SV SVENSKA 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 SVENSKA SVENSKA 05-13 4 SVENSKA SÄKERHET OCH INSTALLATION 7 Den

Läs mer

Din manual SHARP QT-UH5H http://sv.yourpdfguides.com/dref/4175951

Din manual SHARP QT-UH5H http://sv.yourpdfguides.com/dref/4175951 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP QT- UH5H. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

SVENSKA. Egenskaper. Inledning. Tillbehör. Innehåll. Allmän information V-1

SVENSKA. Egenskaper. Inledning. Tillbehör. Innehåll. Allmän information V-1 Inledning Egenskaper Tack att du köpte den SHARP produkten. Läs denna manual noga för att uppnå produktens optimala prestanda. Denna användarmanual ska visa dig hur du använder produkten. Tillbehör Bekräfta

Läs mer

Introduktion knappar SWEDISH VOL- NÄSTA. Volym ned. Upp/Framåt menyn. Ner/Bakåt menyn. Autosöka information. i 3 sekunder) och kontrollera programmet

Introduktion knappar SWEDISH VOL- NÄSTA. Volym ned. Upp/Framåt menyn. Ner/Bakåt menyn. Autosöka information. i 3 sekunder) och kontrollera programmet 29 Introduktion knappar DAB/FM Omkopplingsläge DAB/FM ENTER Ange systemmenyn (tryck på ENTER i 3 sekunder) och välj funktion INFO Kontrollera programvaruversionen (tryck på INFO i 3 sekunder) och kontrollera

Läs mer

Flerkanalig AV-mottagare. Börja här Det här är din snabbstartguide

Flerkanalig AV-mottagare. Börja här Det här är din snabbstartguide Flerkanalig AV-mottagare STR-DN1020 Börja här Det här är din snabbstartguide 1 Installera högtalarna 2 Ansluta TV:n och andra enheter 3 Andra anslutningar 4 Välja högtalare och optimera 5 Uppspelning Det

Läs mer

KENWOOD R-K701 COMPACT HIFI-SYSTEM

KENWOOD R-K701 COMPACT HIFI-SYSTEM KENWOOD R-K701 COMPACT HIFI-SYSTEM Svensk bruksanvisning Sid-hänvisningarna gäller den engelska bruksanvisningen Innehåll Anslutningar 6 Kontroller och indikatorer 9 Fjärrkontrollen 12 Ställa in klockan

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

Bruksanvisning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-40

Bruksanvisning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-40 Bruksanvisning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics SWE-1 VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

DENVER CRL-310 SWEDISH FUNKTION OCH KONTROLLER

DENVER CRL-310 SWEDISH FUNKTION OCH KONTROLLER DENVER CRL-310 SWEDISH FUNKTION OCH KONTROLLER 1. LAMPSKÄRM 2. DISPLAY 3. LJUS PÅ-AV 4. STÄLLA IN LJUSSTYRKAN TILL LÅG 5. STÄLLA IN LJUSSTYRKAN TILL HÖG 6. STÄMNINGSBELYSNING PÅN AV / VAL AV STÄMNINGSBELYSNING

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Varning Risk för elektrisk chock. Öppna ej skivspelaren! För att minska risken för elektrisk chock bör du aldrig öppna enheten. Ta ej bort det främre

Läs mer

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC WR-1 Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC! SHOCK DO NOT OPEN DENNA BLIXTSYMBOL Ä R EN VARNINGS- SYMBOL

Läs mer

BeoSound 9000. Handbok

BeoSound 9000. Handbok BeoSound 9000 Handbok BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken

Läs mer

SVENSKA. XL-LS703BH mikro komponent system bestående av XL-LS703BH (huvudenhet) och CP-LS703H (högtalarsystem).

SVENSKA. XL-LS703BH mikro komponent system bestående av XL-LS703BH (huvudenhet) och CP-LS703H (högtalarsystem). SVENSKA XL-LS703BH mikro komponent system bestående av XL-LS703BH (huvudenhet) och CP-LS703H (högtalarsystem). Inledning Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för

Läs mer

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

ANVÄNDARINSTRUKTIONER ANVÄNDARINSTRUKTIONER Bluetooth-klockradio MODELL: DENVER CRB-818 Den blinkande blixten och pilhuvudet inom triangeln är ett varningstecken för "farlig spänning" inuti produkten. VARNING: För att minska

Läs mer

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö BRUKSANVISNING 1. Introduktion Bäste kund, vi tackar dig för att valt en AKG produkt. För att få ut det mesta ur ditt nya trådlösa hörlurssystem ber vi dig att noggrant läsa igenom denna bruksanvisning

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden Elektronisk timer SE 1 aktuell tid/normalläge (manuellt) 2 minus (-) 3 plus (+) När apparaten har anslutits till elnätet visas siffrorna 0 00 i displayen. Tryck på knapp 1. Du ställer in aktuell tid genom

Läs mer

SVENSKA V-1. Inledning. Innehåll. Tillbehör. Allmän information. Allmän information Försiktighetsåtgärder...2 Reglage och indikatorer...

SVENSKA V-1. Inledning. Innehåll. Tillbehör. Allmän information. Allmän information Försiktighetsåtgärder...2 Reglage och indikatorer... Inledning Innehåll Allmän information Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den visar hur man handhar denna SHARP produkt. Tillbehör

Läs mer

SWEwww.facebook.com/denverelectronics

SWEwww.facebook.com/denverelectronics ROCK POP EQ CLAS RDM BILJUD SWEwww.facebook.com/denverelectronics BILENS MP3-SPELARE MED RADIO-USB/SD/MMC-MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2 19

Läs mer

A WORLD OF LISTENING. VARNING! Fö r att undvika brand eller kortslutning får denna apparat ej utsättas fö r fukt!

A WORLD OF LISTENING. VARNING! Fö r att undvika brand eller kortslutning får denna apparat ej utsättas fö r fukt! DDR-3 FM RDS/DAB digital radio A WORLD OF LISTENING BLIXTSYMBOLEN MARKERAR ATT DENNA APPARAT Ä R STRÖ MFÖ RANDE OCH FÅ R INTE Ö PPNAS AV KONSUMENT VARNING! Fö r att undvika brand eller kortslutning får

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör)

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom

Läs mer

Roadstar - STEREOKLOCKRADIO FÖR KÖKET MED CD-SPELARE, DUBBELLARM OCH FJÄRRKONTROLL Bruksanvisning Artikelnummer 341813

Roadstar - STEREOKLOCKRADIO FÖR KÖKET MED CD-SPELARE, DUBBELLARM OCH FJÄRRKONTROLL Bruksanvisning Artikelnummer 341813 Roadstar - STEREOKLOCKRADIO FÖR KÖKET MED CD-SPELARE, DUBBELLARM OCH FJÄRRKONTROLL Bruksanvisning Artikelnummer 341813 CLR-2970KCDRC Din nya radio/cd-spelare tillverkades och sattes ihop under Roadstars

Läs mer

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning.

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning. ANVÄNDARMANUAL Användarinstruktioner TACK FÖR ATT DU VALT SENNHEISER! EGENSKAPER IS 380 infrarött stereosystem, bestående av TI 380 infraröd sändare och HDI 380 infraröd hörlursmottagare är utvecklad för

Läs mer

SVENSKA. Sida Allmän information. Sida

SVENSKA. Sida Allmän information. Sida SVENSKA Introduktion Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den visar hur man handhar denna SHARP produkt. Speciell anmärkning

Läs mer

SVENSKA. HT-SB602 Sound Bar hemmabiosystem som består av HT-SB602 (soundbarsystem) och CP-SW602 (aktivt subwoofersystem).

SVENSKA. HT-SB602 Sound Bar hemmabiosystem som består av HT-SB602 (soundbarsystem) och CP-SW602 (aktivt subwoofersystem). SVENSKA HT-SB602 Sound Bar hemmabiosystem som består av HT-SB602 (soundbarsystem) och CP-SW602 (aktivt subwoofersystem). Inledning Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant

Läs mer

Bruksanvisning Fördelar med Vision II Plus

Bruksanvisning Fördelar med Vision II Plus Bruksanvisning Fördelar med Vision II Plus Dubbla Bevattningsprogram med: - Tre starttider per dag - 1 minut till 9 timmars bevattningstid Batteri backup uppladdningsbart Ni-MH Automatisk pumpstart Säsongs

Läs mer

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC WR-2 Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC! SHOCK DO NOT OPEN DENNA BLIXTSYMBOL Ä R EN VARNINGS- SYMBOL

Läs mer

BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT

BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT 1 AUX ingång. Denna CD-radio har AUX ingång på baksidan av apparaten. Det går att ansluta tex en bärbar MP3-spelare eller DVD-spelare till

Läs mer

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550 Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 NOVAZZANO (SWITZERLAND) www.roadstar.com

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103 S-100 Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner Bruksanvisning Art nr 110103 1 Innehåll Introduktion...3 Översikt...3 Knappar och funktioner...3 Strömkälla...4 Från vägguttaget...5 Användning...6 Vitt

Läs mer

MCU-5301 LÄS DENNA BRUKSANVISNING HELT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN OCH BEHÅLL DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK.

MCU-5301 LÄS DENNA BRUKSANVISNING HELT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN OCH BEHÅLL DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK. MCU-5301 LÄS DENNA BRUKSANVISNING HELT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN OCH BEHÅLL DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK. KONTROLLER 1. TUNINGKONTROLL 2. BANDVÄLJARE (AM/FM/FM-stereo) 3. FUNKTIONSVÄLJARE (AUX/RADIO/CD/LARM)

Läs mer

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat Bruksanvisning Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll 3.Generell karaktäristik och funktioner...(9) 4.Anslutning...(10) 1) Anslutning till strömkälla

Läs mer

ProTravel PT 633. Svensk bruksanvisning

ProTravel PT 633. Svensk bruksanvisning ProTravel PT 633 Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Kontrollernas placering DC IN 4.5 V ST. MO. VOLUME LC-DISPLAY RECALL LIGHT TIME ZONE TIME ZONE

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Scott CPX 90 Projektions klockradio Dubbla alarmtider. Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr S-100 Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner Bruksanvisning Art nr 110103 1 Innehåll Introduktion...3 Översikt...3 Knappar och funktioner...3 Strömkälla...4 Från vägguttaget...5 Användning...6 Vitt

Läs mer

Svenskbruksanvisning

Svenskbruksanvisning 2009 02 02 Svenskbruksanvisning Viktigt! Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar

Läs mer