Kallelse till Äldreomsorgsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till Äldreomsorgsnämnden"

Transkript

1 ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Äldreomsorgsnämnden Tid Torsdag den 29 augusti 2013, klockan 17:00 Plats Plenum, Gymnasietorget 1, plan 5 Ärenden Diarienummer 1 Val av justerare 2 Godkännande av föredragningslistan 3 Information Verksamheten på Vårbacka Plaza. Anne-Marie Svensson, VD, och Jonas Lundqvist, affärsområdeschef/aleris, Britt-Marie Karlén, förvaltningschef m.fl Ekonomisk redovisning. Ann-Charlotte Hallgren, ekonomichef Redovisning av sjukfrånvaro inom äldreomsorgen i egen regi. Ann-Christine Hansson, tf. verksamhetschef Antal väntande till särskilda boenden. Susanne Malmsten, koordinator 4 Måltidsmiljö en kartläggning på särskilt boende i egen regi AN-2013/ Äldreombudsmannens kvartalsrapport jan-mars 2013 AN-2013/

2 ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 2 (2) 6 Planprogram för Låset 1 mfl. remissvar Remisshandlingar: AN-2013/ Detaljplan för Klockarbacken 7 Sjödalen remissvar Remisshandlingar: AN-2013/ Programsamråd, detaljplan Utsälje 1:48 med flera remissvar Remisshandlingar: AN-2013/ Revidering av samverkansöverenskommelse för vuxna med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning mellan Psykiatri Sydväst och Huddinge kommun AN-2013/ Äldreomsorgnämndens rapport till kommunfullmäktige angående antal beslut om bistånd som inte har verkställts till och med till och med 30 juni 2013 AN-2013/ Delgivningar 12 Anmälan om delegationsbeslut 13 Övriga frågor Reflektioner från äldreomsorgsnämndens träff med hemtjänstens utförare den 29 maj Marie Fors (S) och Ulf Langlet (V) ställer fråga om möjlighet att diskutera erfarenheter från denna dag. Bordlagt ÄN Huddinge den 12 augusti 2013 Eva Carlsson-Paulsén Ordförande Lars Axelsson Sekreterare

3 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA AN-2013/ (3) HANDLÄGGARE Kerstin Segerberg Äldreomsorgsnämnden Måltidsmiljö - en kartläggning på särskilt boende i egen regi Förslag till beslut Äldreomsorgsnämnden tar del av rapporten Måltidsmiljö en kartläggning på särskilt boende i egen regi. Sammanfattning Ett projekt gällande måltidsmiljön har genomförts på särskilt boende i egen regi inom äldreomsorgen. Projektet startade i maj 2012 och avslutades under februari För att kartlägga måltidsmiljön inom särskilt boende genomfördes under hösten 2012 två strukturerade måltidsobservationer på nio enheter. Detta resulterade i totalt 68 måltidsobservationer. Av rapportens resultat framgår att många enheter har en god måltidsmiljö med väl fungerande rutiner och arbetssätt. Det finns dock flera gemensamma förbättringsområden att arbeta vidare med. I rapportens analys framgår att de flesta förbättringsområden som har upptäckts går att åtgärda med enkla medel. Åtgärder för att utveckla dessa förbättringsområden har beslutats och är under genomförande. Genom projektet har det även utarbetats ett förslag till gemensam rutin för omsorgsmåltid samt en uppdatering gällande måltidsmiljön till kommunens Riktlinjer för mat och måltider. Beskrivning av ärendet Ett projekt gällande måltidsmiljön har genomförts på särskilt boende i egen regi inom äldreomsorgen. Projektet som utgick från modellen FAMM (The Five Aspect Meal Model) startade i maj 2012 och avslutades i februari De uppsatta projektmålen anses vara uppfyllda. Projektets syfte och mål: Kartlägga måltidsmiljön inom särskilt boende. Ta fram förslag till åtgärder för respektive enhet och avdelning. POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen HUDDINGE BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1, plan 5 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

4 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA AN-2013/ (3) Identifiera gemensamma förbättringsområden när det gäller måltidsmiljön. Ta fram en gemensam rutin för omsorgsmåltid, den tidigare så kallade pedagogiska måltiden. Under hösten 2012 har det genomförts två strukturerade måltidsobservationer på varje avdelning på nio enheter inom särskilt boende i äldreomsorgen. Totalt har 68 observationer genomförts och det är i huvudsak lunchmåltider som har observerats, men även en del middagsmål inkluderades. Vid de strukturerade måltidsobservationerna användes en mall (bilaga 1) vilken baserar sig på FAMM, en modell bestående av fem aspekter utifrån måltidsmiljön. Dessa aspekter utgörs av rummet, mötet, produkten, styrsystemet och stämningen. Det är de mindre bra exemplen från observationerna som diskuteras i rapportens resultat. I rapportens analys framgår dock att de flesta brister som har upptäckts går att åtgärda med enkla medel. De många väl fungerande rutinerna och arbetssättet som framkommit vid måltidsobservationerna lyfts fram i Rekommendationer för en god måltidsmiljö (bilaga 2). Alla enhetschefer har fått både muntlig och skriftlig återkoppling efter att samtliga observationer på deras respektive enheter har varit genomförda. En uppdatering gällande måltidsmiljö (bilaga 3) till Riktlinjer för mat och måltider har utarbetats samt ett förslag till en gemensam rutin för omsorgsmåltid (bilaga 4). Åtgärder för att utveckla identifierade förbättringsområden har beslutats och är under genomförande (bilaga 5). Verksamheten avser att arbeta efter Rekommendationer för en god måltidsmiljö och utifrån Nestors skrift Matlust i ord och bild. Förvaltningens synpunkter Projektet har visat att måltidsmiljön inom särskilt boende är bra, men också att det finns ett antal förbättringsområden som bör åtgärdas. Verksamhetens utvecklingsarbete har påbörjats under våren och pågår för närvarande. Metoden strukturerad måltidsobservation kommer att ingå i äldreomsorgens egenkontrollarbete.

5 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA AN-2013/ (3) Britt-Marie Karlén Förvaltningschef Ann-Christine Hansson Tf Verksamhetschef Bilagor Projektrapporten Måltidsmiljö- En kartläggning på särskilt boende i egen regi med bilagor: 1. Mall för strukturerad måltidsobservation. 2. Rekommendation för en god måltidsmiljö. 3. Måltidsmiljö till Riktlinjer för mat och måltider. 4. Rutin för omsorgsmåltid. 5. Mall för övergripande åtgärdsplan måltidsmiljö. 6. Mall för enhetens åtgärdsplan måltidsmiljö.

6 MuMs-projektet Bilaga 1 STRUKTURERAD MÅLTIDSOBSERVATION Ankomst matsal (klockan): Typ av avdelning: Omvårdnad Demens Blandat Typ av måltid: Lunch Middag Maträtt: Varmrätt: (Huvudkomponent: kött, fisk, färs, korv. Bikomponent: potatis, ris, pasta, kokta grönsaker) Tillbehör: Dryck: Efterrätt: (Råa grönsaker, färsk frukt etc.) (Lättöl, bordsvatten, mjölk m.m.) Ritning av matsalen: (P: Personal, G: Gäst) R U M M E T Rummet: Beskriv rummet: - Miljö (institution, hemlik etc.) - Väggar/tavlor - Ljus (belysning i rummet; dagsljus, bords-, vägg-, fönster-, takbelysning, lysrör etc.) - Rekvisita/dekorationer/blommor - Formen på rummet - Färger - Matsalens placering i förhållande till störande moment - Porslinet - Anpassade möbler för funktion 1

7 MuMs-projektet Bilaga 1 Dukning Rent/Ordning Rent/avtorkat på borden innan måltiden börjar* * mat/dryck börjar serveras Inte alls I ganska låg grad I ganska hög grad I mycket hög grad Undanplockat på borden/inget på borden som inte tillhör måltiden (arbetsmaterial, pärmar, böcker, tidningar, social aktivitet odyl.) Inte alls I ganska låg grad I ganska hög grad I mycket hög grad R U M M E T Förekomst av tillbehör innan måltid* Vackert/trevligt * mat/dryck börjar serveras Ja Nej Beskrivning (om ja-svar) Bestick Vid varje sittplats? Ja Nej Glas Vid varje sittplats? Ja Nej Tallrik Vid varje sittplats? Ja Nej Servett Servettställ? Ja Nej Kaffekopp Sockerskål Duk/löpare På varje bord? Ja Nej Salt På varje bord? Ja Nej Kryddor På varje bord? Ja Nej Bordstabletter Vid varje sittplats? Ja Nej Stearinljus/värmeljus Tända? Ja Nej Blommor Vissna? Ja Nej Bordsdekoration På varje bord? Ja Nej Bröd Smörgåsfett Kanna med dryck Helhetsintrycket av dukningen (rent/ordning/vackert/trevligt) Inte alls trevligt Inte särskilt trevligt Ganska trevligt Mycket trevligt Kommentar: (anpassad dukning efter gästerna, festdukning/vardagsdukning) 2

8 MuMs-projektet Bilaga 1 Tid för måltiden Dryck börjar serveras: Klockan: Mat börjar serveras Klockan: Maten Lockande/aptitlig Ja Nej På tallrik ( à la carte ) Från karott (ställs på bordet) Från serveringsfat (gäst tar själv) På tallriken Varje komponent för sig: Ja Nej Färg: (komplettera varandra, kontraster) Doft: (doft av mat) Ingen doft Svag doft Måttlig doft Mycket doft Helhetsintrycket av produkten (se aptitlig ut, dofta gott) Inte alls trevligt Inte särskilt trevligt Ganska trevligt Mycket trevligt P R O D U K T E N Komponenter som serveras/erbjuds Dryck (lättöl, bordsvatten och mjölk m.m.) Ja Nej Huvudkomponent (t ex kött, fisk, färs, korv) Ja Nej Bikomponent (t ex potatis, ris, pasta) Ja Nej Bröd och matfett Ja Nej Kokta grönsaker Ja Nej Råa grönsaker eller färsk frukt Ja Nej Efterrätt Ja Nej Erbjudande om dryck Gäst får välja mellan olika måltidsdryck Erbjudande om mer dryck Servering av dryck utan tillfrågan Inte alls I mycket hög grad I ganska låg grad I ganska hög grad I ganska hög grad I ganska låg grad I mycket hög grad Inte alls Beskrivning/presentation av dryck vid servering* * Vid servering av dryck utan tillfrågan Inte alls I ganska låg grad I ganska hög grad I mycket hög grad Erbjudande om mat Inte alls I ganska Erbjudande om mer mat Erbjudanden om annan mat Erbjudande om bröd/smörgås Erbjudande om mer dessert Ej aktuellt låg grad I ganska hög grad I mycket hög grad Erbjudande om önskemål Helhetsintrycket av serveringen/erbjudandet (grad av service) Inte alls trevligt Inte särskilt trevligt Ganska trevligt Mycket trevligt 3

9 MuMs-projektet Bilaga 1 Kommentar: P R O D U K T E N 4

10 MuMs-projektet Bilaga 1 Gäst får maten beskriven Inte alls I ganska låg grad I ganska hög grad I mycket hög grad Personal presenterar varmrätt Personal presenterar efterrätt Ej aktuellt Sociala kontakter Samtal mellan två eller fler personer Inte alls I ganska låg grad I ganska hög grad I mycket hög grad Mellan personal gäst (P G) Mellan gäst personal (G P) Mellan gäst gäst (G G) Mellan personal personal (P P) I mycket hög grad I ganska hög grad I ganska låg grad Inte alls Helhetsintrycket av mötet Inte alls trevligt Inte särskilt trevligt Ganska trevligt Mycket trevligt Kommentar: M Ö T E T 5

11 MuMs-projektet Bilaga 1 Lugn och ro under måltiden I mycket hög grad (Väldigt störande) I ganska hög grad (Störande) I ganska låg grad (Något störande) Inte alls (Ej störande) Spring (personal) Spring (gäst) Spring (besökare) Ej aktuellt Högt tal (personal) Högt tal (gäst) Högt tal (besökare) Ej aktuellt Skrammel/plock från kök S T Ä M N I N G E N Diskmaskin stör Annat: Ljudnivå från: TV Radio/musik Telefon ringer Avstängd Avstängd Helhetsintrycket av stämningen (präglas av lugn & ro, trivsamhet) Mycket hög (Väldigt störande) I mycket hög grad Inte alls trivsamt Hög (Störande) I ganska hög grad Inte särskilt trivsamt Ganska låg (Något störande) I ganska låg grad Ganska trivsamt Låg (Ej störande) Inte alls Mycket trivsamt Stämningen (måltiden som helhet) Beskrivning av helhetsintrycket från måltiden - atmosfären/känsla - service - sinnen 6

12 MuMs-projektet Bilaga 1 Stöd vid måltiden Inte alls I ganska låg grad I vilken omfattning får gäst det stöd och den hjälp för att kunna äta sin måltid (äthjälpmedel, matning, pedagogisk måltid, påputtning, personen som hjälper etc.) Antal personal i förhållande till gäster: I ganska hög grad I mycket hög grad Antal personer som matas: Antal personer som matar: Personen som matar: (Beskrivning) Kommentar: (Tillräcklig tid måste avsättas för hjälp att äta) S T Ö D O C H Gäst får väl tilltagen tid att äta Inte alls I ganska låg grad I ganska hög grad I mycket hög grad T I D I vilken omfattning ges varje gäst den tid den behöver under måltiden I vilken omfattning har gästerna ätit klart innan måltiden avslutas (avdukning, diskning) Kommentar: Tid för måltiden Avslut för måltid: (sista gästen har ätit klart) Avdukning: (porslin börjar plockas undan) Avslut observation: Klockan: Klockan: Klockan: 7

13 MuMs-projektet Bilaga 1 Helger uppmärksammas Fråga personal: Brukar ni göra på något annat sätt på helgerna? - Annan dukning? - Förrätt? - Efterrätt? - Alkohol? - Variation i matsedel/meny? - Miljö? - Högtider, andra festligheter (julafton, påskafton,midsommar, födelsedagar etc.)? 8

14 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Bilaga 2 DATUM DIARIENUMMER 29 januari 2013 AN-2013/76 SIDA 1 (6) Projektledare Sara Tylner, Dietist Utvecklingsenheten Social- och äldreomsorgsförvaltningen Handläggare/kontaktperson Kerstin Segerberg, Utvecklingsledare Utvecklingsenheten Social-och äldreomsorgsförvaltningen Rekommendationer för en god måltidsmiljö Det är många faktorer som bidrar till upplevelsen av måltiden. Den har en stor social betydelse och innebär möjlighet till gemenskap och ett positivt avbrott i tillvaron. En del av faktorerna som påverkar måltiden är individuella men många är lika för flera/alla. En trivsam måltidsmiljö gör att intaget av mat hos individen ökar så miljön höjer inte bara livskvalitén utan kan även vara viktig för att förebygga undernäring. Här följer en lista på flera av de faktorer som påverkar måltiden positivt: Att äta tillsammans med andra Att äta tillsammans med bekanta personer Att få välja sitt sällskap vid måltiden Att få möjligheten att avstå sällskap vid måltiden Att ha samma personal närvarande vid hela måltiden Interaktion/samtal mellan personal och boende Att få maten muntligt och gärna detaljrikt presenterad Att få möjlighet att välja mat Att få möjlighet att ta mat själv och påverka portionsstorleken Tillåt måltiden att ta tid och servera en rätt i taget Hemlik miljö Harmonisk och funktionell inredning Varma färger i rummet Bra belysning gärna varmt ljus Textilier för att dämpa ljud Vacker dukning Kontraster i färger Lugn och ro: TV, radio och helst telefon ska vara avstängda Lugn musik kan upplevas positivt Starkare kryddning Doft av mat Matens temperatur varm mat Maten stämmer överens med förväntningarna Maten är anpassad till individens preferenser och behov POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen Äldreomsorg Utvecklingsenheten Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1, plan 6 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

15 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Bilaga 2 DATUM DIARIENUMMER 29 januari 2013 AN-2013/76 SIDA 2 (6) Med planering och ganska enkla medel kan måltidsmiljön förändras till det bättre. Många matsalar/avdelningar har en god måltidsmiljö men det finns alltid något som kan förbättras. Förslag på övergripande åtgärder Se över rummet, hur ser det ut? Väggar, möbler, belysning, gardiner, tavlor, blommor? Hur är borden placerade? Duk och blomma på borden? Bordet ser mer inbjudande ut med en duk eller löpare och gärna en blomma eller annan bordsdekoration. Kryddgrönt kan vara trevligt och bidrar även med både doft och smak. På en demensavdelning är det inte lämpligt med en blomma i kruka som innehåller jord. Där är snittblommor i vas alternativt en vacker tygblomma eller annan bordsdekoration att föredra. Om det finns boende som plockar med duk och blommor så kanske man måste avstå från det under en period. Testa gärna igen och överväg att bara ha duk och blomma på ena bordet om det bara fungerar där. Diskutera i personalgruppen angående bordsplaceringen. Vad fungerar i gruppen som bor på avdelningen? Fråga de boende hur och var de vill sitta. Porslin, bestick och glas ska vara enhetliga och hela. Det finns både tallrikar, glas och bestick som är anpassade för äldre eller vid vissa funktionsnedsättningar använd dessa vid behov och tag hjälp av arbetsterapeuten om det är svårt att få till en god fysisk måltidsmiljö runt en specifik boende. Karotter som används bör vara lätta att hantera men samtidigt tåliga eftersom de diskas ofta. Att använda karotter är möjligt på alla avdelningar, även de med demensinriktning, det är bara en fråga om hur.

16 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Bilaga 2 DATUM DIARIENUMMER 29 januari 2013 AN-2013/76 SIDA 3 (6) Alla boende kan till exempel inte ta maten själva eller i vissa fall måste man ställa bort karotterna direkt efter servering men alla vinner på att få vara mer eller mindre delaktiga när maten läggs upp. Vid synnedsättning, demenssjukdom eller för att få maten att se mer aptitlig och lockande ut kan man arbeta med färger och kontraster. Servera till exempel ljus mat på starkt färgade tallrikar och mörk mat på vita tallrikar. Den röda färgen drar extra lätt till sig uppmärksamheten, använd t.ex. sylt, gelé eller tomater för att locka fram aptiten. Ibland behöver de boende spillskydd för att rädda kläderna från fläckar. Vanligast är engångsvarianten i plast som tejpas eller knyts fast. På några avdelningar har man tvättbara spillskydd i tyg eller vanliga förkläden som fungerar väldigt bra då de även täcker en stor del av knät. Låt måltiden ta tid, minst en timme. Undvik att ta raster eller byta personal under denna timme för att stämningen ska bli så lugn som möjligt och för att undvika att det missas vem som har fått vad, hur mycket de boende har ätit med mera. Matvagnen med kantiner måste få vara på avdelningen i minst en timme (gärna en och en halv) innan den skickas tillbaka till köket. Diskutera med respektive kök på enheten och kom överens om rutiner som fungerar för alla med fokus på de boendes behov. Fler kantiner kanske behöver köpas in till köken om det är brist på dessa som gör att det är bråttom att få tillbaka matvagnarna till köken. Det är viktigt att korrekt information om maten kommer från köket. Eventuella ändringar i matsedeln bör rapporteras så snart som möjligt från köket till avdelningarna. Förutom matsedel med rätternas namn bör det finnas en beskrivning av vad det är: t.ex. vad rätten innehåller och vad som passar till. En aktuell matsedel ska finnas på varje avdelning och dagens måltider ska presenteras för de boende både muntligt och skriftligt på en tavla.

17 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Bilaga 2 DATUM DIARIENUMMER 29 januari 2013 AN-2013/76 SIDA 4 (6) Att personalen talar med de boende om vilken mat som kommer att serveras under dagen bidrar till att bygga upp både förväntningar och aptit. Vid servering är det av yttersta vikt att maten beskrivs för den boende. Särskilt viktigt är det vid flytande- eller timbalkost då den boende inte kan se vad det är och på så vis är extra beroende av en beskrivning. Detta förutsätter att det finns information på kantinerna från köket. De boende som fått välja mat i tvårättsystemet bör få en påminnelselista med vilka rätter som hon/han har valt under kommande period. Innan måltiden Förvärm karotter och gärna även tallrikar, i ugnen på C i 30 minuter, så att maten inte kallnar för fort när den flyttas över från kantinerna. OBS! mat som ska vara kall läggs på kalla uppläggningsfat eller i kalla karotter. Fördela arbetsuppgifter inom personalgruppen innan måltiden. Vem gör vad? Servering, matning med mera. Plocka fram allt som behövs innan måltiden för att minimera spring och störande ljud medan de boende äter. Finns det dryck och tillbehör på avdelningen? Plocka fram skålar/assietter och bestick till efterrätten. Brygg kaffe och häll upp i en förvärmd termos (dvs. som varit fylld med kokhett vatten). Förbered genom att ta fram koppar och fat, sockerskål och eventuellt en liten kaka till kaffet. Hur ser borden ut innan måltiden? Ta bort allt som inte hör till måltiden som tidningar mm. Torka av borden och duka fram tallrikar, bestick, glas, servetter, salt och peppar och andra lämpliga tillbehör. Kan någon av de boende hjälpa till? Duka annorlunda på helgen: gärna med en annan servis eller andra glas om det finns, duk och festligare servetter.

18 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Bilaga 2 DATUM DIARIENUMMER 29 januari 2013 AN-2013/76 SIDA 5 (6) Stäng av TV och radio. Spela eventuellt lugn musik om det uppskattas av de boende. Kör inte diskmaskinen eller andra saker som låter, sätt om möjligt telefoner på ljudlöst. Under måltiden Lägg upp maten i karotterna. Låt de boende ta själva, servera de boende som inte kan ta själva ur karotterna på bordet eller ur karotterna som står på en liten vagn som körs runt bordet. Det är viktigt att alla får möjlighet att vara delaktiga när maten läggs upp på just deras tallrik. Erbjud påfyllning av mera mat till de som vill ha. Servera en rätt i taget. Duka inte av huvudrätten förrän alla vid bordet har ätit klart och det blir trevligare om alla vid bordet serveras efterrätten samtidigt. Ibland kan man behöva servera någon boende efterrätten direkt när huvudrätten är uppäten för att hon/han ska sitta kvar vid bordet. Se detta som ett undantag och försök att hålla på regeln att alla andra serveras samtidigt. Låt de boende välja dryck. Ett standardutbud som bör finnas på alla avdelningar är: mjölk, måltidsdryck (med exempelvis lingon- eller äppelsmak), mineralvatten, lättöl och vatten. Vid särskilda tillfällen kan utbudet även innehålla vin (med/utan alkohol), öl, nubbe/snaps, jul-/påskmust med mera. Den/de som matar bör sitta stilla hela måltiden. Det är viktigt med matarens sittställning så särskilda matningsstolar ska finnas på varje avdelning. Det är bra om personalen sätter sig ner vid bordet så fort det inte finns något annat som behöver göras, dvs. servering eller hjälpa de boende. Att personal står och väntar upplevs som mycket stressande för boende och ger en negativ upplevelse av måltiden.

19 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Bilaga 2 DATUM DIARIENUMMER 29 januari 2013 AN-2013/76 SIDA 6 (6) Det är även personalens uppgift att vid behov hjälpa till med samtalet kring bordet en viktig trivselfaktor! All diskning, sköljning av disk, laddning av diskmaskinen, undan plockning, städning med mera i köket måste vänta tills alla boende har ätit klart. Hur tyst man än försöker att göra det så är det omöjligt att helt undvika störande ljud. Besök på avdelningen under måltiden, minst en timme, bör undvikas. Det gäller alla: chefer, samordnare, sjuksköterskor, paramedicinsk personal, kökspersonal, vårdpersonal från andra avdelningar och anhöriga. Om besöket är brådskande och inte kan vänta bör det genomföras så diskret som möjligt. Efter måltiden Duka av och torka av bordet. Diska kantiner och porslin. Se till att matvagnen kommer åter till köket. Litteraturtips: Riktlinjer för mat och måltider inom äldreomsorgen i Huddinge kommun 2009, finns på Insidan. Matlust i ord och bild, Nestor FoU-center 2012 (se även andra publikationer om mat och måltider på Geriatrisk Nutrition, Gerd Faxén Irving, Brita Karlström och Elisabet Rothenberg. Studentlitteratur Varför vill Asta inte äta? Måltidssituationer i demensvård. Gun Aremyr, Liber 2000.

20 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Bilaga 3 DATUM DIARIENUMMER 29 januari 2013 AN-2013/76 SIDA 1 (1) HANDLÄGGARE Sara Tylner, Dietist Denna text ska ersätta sidan 5 i Riktlinjer för mat och måltider inom äldreomsorgen i Huddinge kommun AN-2009/115 Måltidsmiljö Det är många faktorer som bidrar till upplevelsen av måltiden. Den har en stor social betydelse och innebär möjlighet till gemenskap och ett positivt avbrott i tillvaron. En del av faktorerna som påverkar måltiden är individuella men många är lika för flera/alla. En trivsam måltidsmiljö gör att intaget av mat hos individen ökar så miljön höjer inte bara livskvalitén utan kan även vara viktig för att förebygga undernäring. De faktorer som påverkar matintaget positivt är bland annat sällskap: att äta tillsammans med andra, att äta tillsammans med bekanta personer, att få välja sitt sällskap vid måltiden eller att få möjligheten att avstå sällskap vid måltiden. Även interaktion/samtal mellan personal och boende, att få maten muntligt och gärna detaljrikt presenterad, att få möjlighet att välja mat, att få möjlighet att ta mat själv och påverka portionsstorleken är viktigt. Tillåt måltiden att ta tid och servera en rätt i taget. En hemlik miljö med harmonisk och funktionell inredning i varma färger ökar även aptiten. Bra belysning gärna med varmt ljus och en vacker dukning med färger som är starka kontraster till varandra. Textilier som gardiner, mattor och dukar dämpar ljud och gör att rummet får ett ner ombonat intryck. Det är extra viktigt med lugn och ro vid måltiden. TV, radio och helst även telefonen ska vara avstängda. Lugn musik kan upplevas som ett positivt inslag i måltidsmiljön. När det gäller maten så är det viktigt att det som hamnar på tallriken stämmer överens med förväntningarna. För en god måltidsupplevelse är det även viktigt att maten är anpassas efter individens preferenser och behov. Matens temperatur, att den varma maten är varm är också avgörande för upplevelsen. Doft av mat ökar aptiten och lusten att äta. Då möjligheten att känna smak ofta förändras bland äldre personer är det viktigt att med starkare kryddning. Med planering och enkla medel kan måltidsmiljön förändras till det bättre. Många matsalar/avdelningar har en god måltidsmiljö men det finns alltid något som kan förbättras. För förslag på åtgärder se Rekommendation för en god måltidsmiljö. POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen Äldreomsorg Utvecklingsenheten Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1, plan 6 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

21 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Verksamhetsrutin - äldreomsorg SIDA 1 (3) Ansvarig/upprättad av Sara Tylner, Dietist Beslutad av Upprättad Reviderad Ann-Christine Hansson, tf. Verksamhetschef Rutin för omsorgsmåltid inom Äldreomsorgen Inledning Under hösten 2012 genomförs ett projekt med syfte att kartlägga måltidsmiljön inom särskilt boende. Metoden som används är måltidsobservationer med FAMM, The Five Aspects Meal Model, som grund. Oro vid måltiden, särskilt bland boende med demenssjukdom, och att de boende har svårt att förstå att de ska äta när personalen inte gör det är två exempel på problem som har framkommit i projektet. Ett sätt att arbeta med och förebygga dessa problem är att personalen sitter ned och äter tillsammans med de boende. Tidigare kallades personalens deltagande vid boendes måltid för pedagogisk måltid. Men syftet är inte att lära den boende ett korrekt bordsskick utan att med personalens närvaro uppnå helt andra effekter. Benämningen ändras därför till omsorgsmåltid då syftet med måltiderna bl.a. är att ge en god omsorg. Syfte och mål Att genom personalens närvaro vid måltiden ge de boende trygghet. Att aktivt arbeta för en god måltidssituation för alla boende. Ansvar Enhetschefen beslutar, efter diskussion på APT, om möjligheten till omsorgsmåltid ska användas på respektive enhet. Det gäller exempelvis med vilken frekvens, vilka måltider det ska gälla och vilka boende som är aktuella för insatsen. Omfattningen av omsorgsmåltid ska utvärderas och omprövas av enhetschefen minst en gång per år.

22 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Verksamhetsrutin - äldreomsorg SIDA 2 (3) Arbetssätt Grundprincipen för omsorgsmåltider är att personalen äter tillsammans med de boende: vid samma tid, vid samma bord och samma mat. Personalens uppgift är att göra måltiden till en trivsam och rofylld stund med samtal och gemenskap. Personalen tar hand om de boende, skapar och ger social stimulans genom samvaro och uppmuntrar till konversation under måltiden. Genom att aktivt delta vid måltiden kan personalen snabbt uppmärksamma förändringar i de boendes matintag och tidigt fånga upp ätproblem vilket förebygger undernäring hos individen. Personalen kan lätt anpassa stödet individuellt och uppmuntra eller påminna den boende om att själv försöka äta. Ett rehabiliterande arbetssätt för att de boende ska behålla sina funktioner så länge som möjligt. Vem får? Boende med demensdiagnos. Inom äldreomsorgen endast är de som arbetar med personer med demenssjukdom som undantas från beskattning av kostförmån (proposition 1987/88:52 s. 62). Möjligheten att skattefritt genomföra omsorgsmåltider gäller endast enheter/avdelningar med demensinriktning alternativt vid individuellt stöd till boende med demensdiagnos på andra avdelningar. Enhetschef ansvarar för att en lista upprättas över vilka i personalen som har ätit omsorgsmåltid. Dessa har då också har rätt till skattefri måltid. Listan upprättas varje månad inför inrapportering i lönesystemet. Vem ger? Omsorgspersonal och/eller sjuksköterska. När? I huvudsak vid lunch- och/eller middagsmåltiden men även vid behov vid frukost, mellanmål och kvällsmål. Hur? Utöver det antalet matportioner som beställs till de boende ska det beställas en extra portion per anställd som ska delta vid omsorgsmåltiden. Den anställde får en komplett måltid med alla tillbehör och eftersom den intas på arbetstid dras endast 19 kr per måltid på lönen (ordinarie pris för en personalmåltid är 39 kr). Rast tas före eller efter måltiden. Priserna avser Uppgift om aktuella priser finns på Insidan.

23 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Verksamhetsrutin - äldreomsorg SIDA 3 (3) Det är viktigt att fördelningen av uppgifter under måltiden är klar inom arbetsgruppen innan den startar. Vem äter med de boende, vem matar, vem lägger upp mat och serverar? Det är inte tillåtet att personal äter av den mat som är avsedd för de boende. Inte heller om det blir mat över, då den ska kastas efter måltidens slut.

24 SOCIAL-OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Bilaga 5 Övergripande åtgärdsplan måltidsmiljö SIDA 1 (2) DATUM DIARIENUMMER 27 juni 2013 AN-2013/76 HANDLÄGGARE Kerstin Segerberg FAMM Förbättringsområden Åtgärd Tidsplan Se Rekommendation för en god måltidsmiljö, innehållande förslag till åtgärder Rummet Tapeter och målning, inredning, ljudnivåer Produkten Servering (muntlig presentation av mat ) Matsedlar (saknas på avdelningar) Tvårätterssystem (hantering) Fördelning av måltider över dygn (se Riktlinjer för mat och måltider) Styrsystem Livsmedelshygien (följsamhet i rutiner, kall- och varmhållning av mat, temperaturmätning, personlig hygien, hantering rent och smutsigt) Hantering personal - matlådor, boendes mat (rutiner) Schemaläggning, bemanning under måltid (raster, spring, oro, uppföljning av boendes måltidsintag) Arbetsfördelning (planering av arbetsuppgifter under måltid) Kunskaper (bra mat för äldre, koster och konsistenser, livsmedelshygien) Matsedel (Innehållsmässig utveckling) Kantiner (information från kök till avdelning om förändringar i matsedel, stress med disk för att hinna) Beställningar förrådsvaror (rutiner) POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen Huddinge kommun Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1, plan 5 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

25 SOCIAL-OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Bilaga 6 Åtgärdsplan måltidsmiljö SIDA 2 (2) DATUM DIARIENUMMER 27 juni 2013 AN-2013/76 Aktivitet (projektrapport) Mötet Stämningen Förbättringsområden Åtgärd Tidsplan Matvagnar (rutiner, samverkan mellan kök, avdelning och vaktmästeri) Måltidsmiljö, arbetsmiljö (oljud från matvagnar, kantiner som diskas under måltid, stress i hantering av matvagnar) Kommunikationssvårigheter (missförstånd boende-personal, språkförbistringar) Kunskaper (Bemötande inför den boende vid måltid, omsorg och servicekänsla) Sektion/verksamhet Ansvarig chef Datum

26 SOCIAL-OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Bilaga 6 Enhetens åtgärdsplan måltidsmiljö SIDA 1 (1) HANDLÄGGARE Kerstin Segerberg The Five Aspect Meal Model (FAMM) rummet: ljus, ljud, rekvisita, färg och form. mötet: mellan människor, gäst och personal. produkten: mat och dryck, njutning och fest. stämningen: atmosfär, sinnen, service och känsla. styrsystemet: ekonomi, hygien och koncept. FAMM Förbättringsområden Åtgärd Tidsplan Se Rekommendation för god måltidsmiljö, innehållande förslag till åtgärder Rummet Produkten Mötet Stämningen Styrsystemet Enhet Ansvarig chef Datum POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen Huddinge kommun Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1, plan 5 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

27 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA AN-2013/ (5) HANDLÄGGARE Christina Almqvist Äldreomsorgsnämnden Äldreombudsmannens kvartalsrapport för januari till mars 2013 Förslag till beslut Äldreomsorgsnämnden tar del av äldreombudsmannens kvartalsrapport. Sammanfattning Äldreombudsmannens uppdrag är att ge råd och stöd, ta emot synpunkter och informera personer som är 65 år eller äldre samt deras närstående. Äldreombudsmannen har tystnadsplikt och hjälper till med kontakter och med att vidarebefordra synpunkter. Under första kvartalet 2013 har det inkommit 40 nya ärenden till äldreombudsmannen, vilket är färre ärenden än samma period i fjol (47). Det var ungefär lika många klagomålsärenden (21) som informationsärenden (19). Beskrivning av ärendet Äldreombudsmannens uppdrag är att ge råd och stöd, ta emot synpunkter och informera personer som är 65 år eller äldre samt deras närstående. Äldreombudsmannen har tystnadsplikt och hjälper till med kontakter och med att vidarebefordra synpunkter. I uppdraget ingår att redovisa arbetet och erfarenheterna i kvartalsrapporter och en årsrapport till äldreomsorgsnämnden och kommunstyrelsen. Under första kvartalet 2013 har det inkommit 40 nya ärenden till äldreombudsmannen, vilket är färre ärenden än samma period i fjol (47). Det var ungefär lika många klagomålsärenden (21) som informationsärenden (19). Det var fler anhöriga (32) än äldre (8) som kontaktade äldreombudsmannen. Det är personer från hela kommunen som kontaktar äldreombudsmannen. Under det fjärde kvartalet var de flesta hemmahörande i kommundelarna Segeltorp, Sjödalen och Skogås. Äldreombudsmannens rapport innehåller ett antal rubriker som beskriver synpunkter på hemtjänst i ordinärt boende, äldreboenden, biståndshandläggning, övriga synpunkter och information. POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen HUDDINGE BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1, plan 5 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

28 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA AN-2013/ (5) Äldreboenden Synpunkter har inkommit från en god man att lokalerna är fräscha och det är nära till naturen, men att det saknas hemkänsla. En anhörig har framfört att den äldres inflytande och information till den äldre är bristfällig. Detta då den äldre saknade genomförandeplan och information om vem som var kontaktansvarig. Den äldre hade inte heller fått något ankomstsamtal. Samma anhörige påpekade även att den äldre har fråntagits sin rätt att sätta upp tavlor som den önskar, då Huge fastigheter inte tillåter spikhål i väggen utan att tavellister ska användas. Vidare framförde den anhörige att det var kallt i den äldres lägenhet, och att ingen åtgärdat det trots att synpunkter framförts under två månader. Det har framkommit från en anhörig att en äldre boende i dubbelrum, har delat rum med en avliden i drygt fem timmar. Den äldre fick erbjudande om att flytta till annat rum, men avböjde då hon inte kände någon oro inför sjukdomstillstånd och dödsfall. Vid lunchen uppmanades den äldre av personalen att äta i matsalen, men serverades måltiden i dubbelrummet där den avlidna låg. Efter händelsen har den äldre blivit orolig och fått mardrömmar. Den anhöriga menar att det är viktigt att det finns möjlighet till enskilt utrymme för äldre i livets slutskede. En anhörig har framfört att det är angeläget att anhöriga eller god man till boende på demensboende får möjlighet att delta när en genomförandeplan ska upprättas och får information om medicinska förändringar. Av ett privat äldreboendes kvalitetsgarantier framkommer bland annat att den äldre väljer själv vilka aktiviteter som önskas deltaga i. Vidare framkommer att om den äldre önskar komma ut i naturen eller till kulturella aktiviteter så kan det privata äldreboendet hjälpa till med detta. Anhöriga har framfört att utevistelse innebar att få sitta på altanen och att den äldre hade fått betala cirka 350 kronor per timme för ledsagning. Enligt social- och äldreomsorgsförvaltningen ska äldreboendets ledsagning vara gratis. Biståndshandläggning Flera synpunkter har inkommit kring att bistånds- och avgiftsbeslut behöver bli tydligare, då de nu är svåra att förstå. Det har framförts önskemål om ökad tillgänglighet hos biståndskansliet. En person har försökt komma i kontakt under cirka en månad och en annan person i cirka två veckor för att ansöka om akut hjälp till en äldre som varken kunde handla eller laga mat.

29 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA AN-2013/ (5) Vidare har framförts att 30 minuter är för kort tid för att hinna duscha och att promenera. Den anhöriga menade att för en äldre person tar det förutom duschen och promenaden, även tid med på- och avklädning. Enligt biståndskansliet är det behovet som styr det bistånd som personen får. Det har framkommit synpunkter från flera anhöriga och en närstående om att det upplevdes som byråkrati och svårt att få den ledsagning som behövdes för den äldre till olika aktiviteter. Det behövdes flera möten och diskussioner för att få till en ansökan som stämde med önskemålen. Ett exempel var en kvinna boende i ett ordinärt boende med ett kulturellt intresse, men fick tills vidare prioritera läkare och andra nödvändiga besök. Det för att ledsagningsinsatsen inte räckte till. Det var även svårt att få ledsagning under hela läkarbesöket, eftersom det enbart beviljades till och från besöket. Vidare framkom att under själva mottagningen har landstingets personal ansvaret för den äldre. Enligt Huddinge kommuns författningssamling beviljas ledsagning endast till personer som bor i ordinärt boende. Men en äldre som bor på ett äldreboende kan ansöka om ledsagning och en bedömning görs utifrån behovet. Enligt anhöriga har de hade fått strida för att få ledsagning till rehabiliteringen, vilket gav positiv effekt och resulterade i att den äldre fick bättre fysik och balans. De anhöriga hade även fått hjälpa den äldre att överklaga avslag på ansökan om ledsagning. Hemtjänstföretag som avslutar sin verksamhet En anhörig har framfört att äldre var oroliga när de fått information om att ett hemtjänstföretag skulle upphöra med sin verksamhet i Huddinge. Den anhörige undrade vad företaget hade för skyldigheter mot sina drygt 100 kunder och hur kommunen kan säkerställa att de äldre får de insatser de beviljade. Enligt avtal har hemtjänstföretag tre månaders uppsägningstid, men i överenskommelse med företaget blev uppsägningstiden knappt två månader. Detta innebar att samtliga kunder hade en och en halv månad på sig att välja ny hemtjänstutförare. Social- och äldreomsorgsförvaltningen informerade samtliga kunder såväl muntligt och skriftligt samt följde upp att samtliga gjort sitt val inom utsatt tid. Hemtjänstföretag i Huddinge kan inte neka nya kunder, förutsatt att de inte är begränsade av ett kapacitetstak. Övriga synpunkter Under kvartalet inkom synpunkter från en närstående om problematik som uppstår i samband när en äldre person har en begynnande demens utan diagnos. Den äldre fick hjälp av hemtjänsten, men den äldre missade läkartider, var försvunnen en dag på grund av orienteringssvårigheter och hade obetalda fakturor. Den närstående har även påtalat behovet av en god

30 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA AN-2013/ (5) man till biståndskansliet och fick information om att det är frivilligt att ansöka om en god man. En döv äldre nekades i ett par år av sin gode man inköp av en möbel, tv och att ansöka om att få flytta till ett äldreboende för döva personer. Den äldre kände sig isolerad och teckenspråket började falla i glömska, eftersom den äldre sällan kunde kommunicera med andra. Efter kontakt med överförmyndarnämnden anlitades en ny god man, som hjälpte den äldre enligt önskemålen. En äldre med privat hemtjänst hade behov av mera hjälp vid måltid. Istället för att kontaktpersonen informerade om detta till närmsta chef, fick närstående uppdraget att kontakta biståndskansliet. Den äldre uppmuntrades att tillsvidare använda trygghetslarmet så att hemtjänstföretaget fick betalt för sina insatser. En närstående har framfört att vid byte av privat hemtjänst ville företaget veta orsak och situationen upplevdes hotfull. En äldre som önskar byta ett hemtjänstföretag kan kontakta biståndskansliet och behöver inte berätta om orsaken. Återkommande synpunkter har inkommit om att ett privat hemtjänstföretag upprättade genomförandeplaner på kontoret och den äldre uppmanades att skriva under på en gång. En genomförandeplan ska upprättas tillsammans med den äldre och en anställd. Den äldre ska även kunna läsa igenom genomförandeplanen i lugn och ro innan underskrift. Information En hel del frågor har inkommit från äldre och anhöriga. Frågor som besvarats har rört trygghetslarm, försörjningsstöd och rätten att ta del av dokumentation. Vidare har äldreombudsmannen fått frågor om god man och förvaltare. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen har tagit del av rapporten som inkom till förvaltningen den 24 juni De verksamheter som fått klagomål eller synpunkter har besvarat dessa och vidtagit åtgärder för att komma tillrätta med dem. Där det inkommit anonyma klagomål eller synpunkter kan förvaltningen eller de privata utförarna inte vidta åtgärder.

31 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA AN-2013/ (5) Britt-Marie Karlén Förvaltningschef Christina Almqvist Utvecklingsledare Bilagor Äldreombudsmannens rapport Beslutet delges Äldreombudsmannen

32 KS-2013/645 Äldreombudsmannens kvartalsrapport januari till mars 2013 HANDLÄGGARE Berith Ramstedt Kommunstyrelsens kansli Huddinge

33 Sammanfattning... 3 Verksamheten under första kvartalet Kontakter med äldre och anhöriga... 3 Framförda synpunkter... 3 Delade rum med avliden i drygt fem timmar... 3 Svårtolkade beslut, duschbehov och muntligt avslag... 4 Äldreboende... 4 Oro när ett hemtjänstföretag avslutar sin verksamhet i Huddinge kommun... 5 Frivilligt att anlita en god man... 5 Ansökan om servicelägenhet för döv efter byte av en god man... 5 Använd trygghetslarmet för att få betalt för obeviljade insatser... 5 Ledsagning från ett privat äldreboende till rehabilitering... 6 Ledsagning - ordinärt boende... 6 Övriga synpunkter... 7 Informationsärenden... 8 Förvaltares uppdrag och god man... 8 Kostnad för en god man... 8 Försörjningsstöd... 8 Trygghetslarm... 8 Läsa journal... 8 Äldreombudsmannens reflektioner... 9

34 Sammanfattning Under första kvartalet 2013 handlades 40 nya ärenden. Det var ungefär lika många klagomåls- som informationsärenden. Kontakter med äldreombudsmannen togs framför allt av anhöriga. Bland informationsärendena var det olika frågor däribland om hur man kan få hjälp i hemmet, om bostadsanpassningsbidrag, samt skillnaden mellan en god man och förvaltare. Under kvartalet framfördes synpunkter bland annat om att en äldre hade delat rum med en avliden i flera timmar, svårtolkade biståndsbeslut, önskemål om mer tid för dusch och promenader och svårigheter att få ledsagning till aktiviteter. Vidare framfördes frågor när ett väletablerat hemtjänstföretag avslutade sin verksamhet i kommunen. Verksamheten under första kvartalet 2013 Första kvartalet 2013 handlades 40 nya ärenden, vilket var 7 färre ärenden jämfört med samma period i fjol (47). Utöver de nya ärendena pågick 4 ärenden från tidigare kvartal. Det var ungefär lika många klagomålsärenden (21) som informationsärenden (19). Klagomålsärendena var fler jämfört med samma period i fjol. Under kvartalet var det många fler anhöriga (32) än äldre (8) som hörde av sig. Kontakter med äldre och anhöriga Personer har hört av sig från hela kommunen, framför allt kommundelarna Segeltorp, Sjödalen och Skogås. Det har även ringt personer från andra kommuner. Några som hörde av sig för första gången hade fått information om verksamheten genom växeln, Internet och landstingets kurator. De flesta som hörde av sig under kvartalet kände redan till äldreombudsmannen sedan tidigare. Förutom kontakter via telefonen och e-post har äldreombudsmannen personliga kontakter med de äldre. Under första kvartalet gjordes två hembesök och åtta personer kom på kontorsbesök. Framförda synpunkter Under kvartalet framfördes synpunkter om bland annat bistånd, äldreboenden och hemtjänst. Några av de som hörde av sig fick råd och stöd vid avslagsbeslut och inför anmälan. Det förekom även detta kvartal att äldre och anhöriga av olika orsaker önskade vara anonyma eller att synpunkter inte skulle lämnades vidare till social- och äldreomsorgsförvaltningen. Delade rum med avliden i drygt fem timmar Under kvartalet framkom från en anhörig att en äldre kvinna som bodde i ett dubbelrum på ett äldreboende, hade delat rum med en avliden i drygt fem timmar. Den anhörige menade att det varken var värdigt för den avlidna eller kvinnan. Vid lunch uppmanades kvinnan att äta i matsalen, men på grund av svårigheter att sitta serverades måltiden på dubbelrummet fastän den avlidna låg kvar. Kvinnan avböjde erbjudandet att flyttas eftersom hon inte kände någon oro inför sjukdomstillstånd eller dödsfall. Men efter upplevelsen har kvinnan blivit orolig och fått mardrömmar. Någon personal från boendet har inte pratat med kvinnan 3

35 om händelsen. Den anhörige menade att det är viktigt att det finns utrymme att flytta en försämrad och att kunna förvara en avliden frånskild från en medboende. Enligt social- och äldreomsorgsförvaltningen ska alltid viss tid förflyta mellan dödsfall och transport av den avlidne. Den avlidne ska förvaras enskilt tills transport kommer, vilket anställda hade försökt ordna. Social- och äldreomsorgsförvaltningen har vidtagit rutiner och åtgärder för att förhindra liknande händelser. Enligt rutinerna ska i första hand den försämrade personen flytta, men saknas ett enkelrum ska den medboende flyttas. En tjänstgörande sjuksköterska ska även ha ett uppföljande samtal med den boende som måste flytta. Äldreboendet strävar alltid efter att bemöta boenden, avlidna och anhöriga med största värdighet och respekt. Svårtolkade beslut, duschbehov och muntligt avslag Flera synpunkter inkom under kvartalet om beslut om bistånd. Återkommande synpunkter även detta kvartal var att avgiftsbeslut och biståndsbeslut var svårtolkade. Vidare framfördes att med ett tydligare beslut kan den äldre enklare jämföra vilka insatser som är beviljade och vilka som utförs enligt genomförandeplanen. Det framfördes också önskemål om ökad tillgänglighet hos biståndskansliet. Den ena personen hade försökt komma i kontakt under cirka en månad och den andra personen i cirka två veckor för akut hjälp till en äldre som varken kunde handla eller laga mat. Det framkom även önskemål om att biståndshandläggare ska ta emot muntlig ansökan istället för en skriftlig. Vidare framfördes bland annat att 30 minuter är för kort tid för att hinna duscha och att promenera. Den närstående menade att för en äldre person tar det tid med inte enbart själva duschen eller promenaden utan även på- och avklädning. Enligt biståndskansliet är det behovet som styr det bistånd som personen får. Ytterligare en synpunkt framfördes av en närstående om att ansökan för att få mer hjälp vid måltider av hemtjänsten avslogs muntligt fastän den äldre var diabetiker och hade behov av mellanmål. Den äldre hade även kraftigt nedsatt syn, vilket försvårade vid matsituation. Den närstående skulle hjälpa till med en skriftlig ansökan och begära ett skriftligt beslut, för att kunna överklaga. Äldreboende Under kvartalet framfördes synpunkter från en god man om ett äldreboende. Lokalerna är fräscha och det är nära till naturen, men det saknades hemkänsla. I äldreboendets entré välkomnades anhöriga av en tavla om Värdegrund. Detta är något som per automatik ska finnas i arbetet och att chefer kontinuerligt diskuterar detta med anställda på arbetsplatsen menade den gode mannen. Denna tavla ger inte de äldre något estetiskt. Vidare framfördes önskemål om att få ringa direkt till läkaren, men rutinen är att ledningen först måste kontaktas. Det tog en vecka att få kontakt med läkaren. Den anhörige framförde även brist på äldres inflytande och information. Den äldre saknade en genomförandeplan, information om vem som var kontaktperson och anslag om aktiviteter och måltider. Istället för ett ankomstsamtal fick den gode mannen fylla i en blankett för att beskriva den äldres liv och intressen. Vidare tas rätten bort från den äldre att fritt kunna bona om med tavlor, eftersom Huge Fastigheter AB inte tillåter spikhål. Tavlor ska sättas upp på tavellister, men det är 4

36 inom en fast ram. Synpunkter hade framförts under två månader att det var kallt i den äldres lägenhet utan resultat. Eftersom inte någon åtgärdade detta, installerade den gode mannen ett extra element. Vidare framfördes att det är särskilt angeläget på en demensavdelning att anhöriga eller en god man kallas när en genomförandeplan upprättas eller vid medicinska förändringar. Önskemål om att få information om exempelvis kontaktperson och skriftliga förändringar per post. Den anhörige framförde synpunkterna till social- och äldreomsorgsförvaltningen och åtgärder vidtogs. Oro när ett hemtjänstföretag avslutar sin verksamhet i Huddinge kommun En närstående hörde av sig under kvartalet och framförde att flera äldre var oroliga när de hade fått information om att HSB hemtjänst, som varit etablerade i cirka 10 år i Huddinge kommun, skulle upphöra med verksamheten. Huddinge kommun blev den sjätte verksamheten där HSB avvecklade hemtjänsten. Den närstående undrade vad hemtjänstföretaget HSB hade för skyldighet gentemot sina cirka 120 kunder i Huddinge kommun. Andra frågor var om vad kommunen hade för beredskap i en sådan situation, om uppsägningstiden var rimlig, hur kommunen kan säkerställa att de äldre fick sina insatser vid uppsägning och om ett privat hemtjänstföretag kunde neka en äldre sina tjänster om många väljer just deras företag. Enligt social- och äldreomsorgsförvaltningen har samtliga hemtjänstföretag 6 månaders uppsägningstid, men kommunen och HSB hade kommit överens om cirka 1,5 månaders uppsägning. Social- och äldreomsorgsförvaltningen informerade HSBs kunder både muntligt och skriftligt, samt gav information om kundval. Mindre företag kan neka nya kunder, eftersom de har begränsat med anställda. Frivilligt att anlita en god man Under kvartalet inkom synpunkter från en närstående om problematik som uppstår i samband när en äldre person har en begynnande demens utan diagnos. Den äldre fick hjälp av hemtjänsten, men den äldre missade läkartider, var försvunnen en dag på grund av orienteringssvårigheter och hade obetalda fakturor. Den närstående har även påtalat behovet av en god man till biståndskansliet och fick information om att det är frivilligt att ansöka om en god man. Ansökan om servicelägenhet för döv efter byte av en god man En döv äldre nekades i cirka ett par år av sin gode man inköp av en möbel, tv och att ansöka om att få flytta till ett äldreboende för döva personer. Den äldre kände sig isolerad och teckenspråket började falla i glömska, eftersom den äldre sällan kunde kommunicera med andra. Efter kontakt med överförmyndarnämnden anlitades en ny god man, som hjälpte den äldre enligt önskemålen. Använd trygghetslarmet för att få betalt för obeviljade insatser En äldre med privat hemtjänst hade behov av mera hjälp vid måltid. Istället för att kontaktpersonen informerade om detta till närmsta chef, fick närstående uppdraget att kontakta biståndskansliet. Den äldre uppmuntrades att tillsvidare använda trygghetslarmet så att hemtjänstföretaget fick betalt för sina insatser. 5

Måltidsmiljö - en kartläggning på särskilt boende i egen regi

Måltidsmiljö - en kartläggning på särskilt boende i egen regi SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 2013-07-01 AN-2013/76.739 1 (3) HANDLÄGGARE Kerstin Segerberg 08-535 312 50 kerstin.segerberg@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Måltidsmiljö

Läs mer

Äldreombudsmannens kvartalsrapport januari till mars 2013

Äldreombudsmannens kvartalsrapport januari till mars 2013 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 24 juni 2013 KS-2013/645.739 1 (2) HANDLÄGGARE Berith Ramstedt 08-535 302 22 berith.ramstedt@huddinge.se Kommunstyrelsen Äldreombudsmannens

Läs mer

Äldreombudsmannens årsrapport 2015

Äldreombudsmannens årsrapport 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2016-03-29 AN-2016/139.739 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Äldreombudsmannens

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom egen regi

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom egen regi TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-08-21 AN-2013/60.730 1 (3) HANDLÄGGARE Werner, Anna 08-535 312 03 Anna.Werner@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom egen regi

Läs mer

Äldreombudsmannens rapport - oktober till december 2015

Äldreombudsmannens rapport - oktober till december 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2016-01-20 AN-2016/59.739 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Äldreombudsmannens

Läs mer

Äldreombudsmannens kvartalsrapport för januari till mars 2013

Äldreombudsmannens kvartalsrapport för januari till mars 2013 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-07-25 AN-2013/370.739 1 (5) HANDLÄGGARE Christina Almqvist 08-535 312 76 christina.almqvist2@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Alla ska vi dö Men man ska inte behöva svälta ihjäl!

Alla ska vi dö Men man ska inte behöva svälta ihjäl! Alla ska vi dö Men man ska inte behöva svälta ihjäl! Anders Rhodin Gävle 2015-04-29 kommun 2 Gävle 2015-04-29 kommun 3 Gävle kommun 2015-04-29 5 Varför är maten betydelsefull? Fysiologiskt kroppsligt

Läs mer

Äldreomsorgens årsberättelse om lex Sarah 2012, egen regi

Äldreomsorgens årsberättelse om lex Sarah 2012, egen regi SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) HANDLÄGGARE Pernilla Jensen 08-535 312 04 pernilla.jensen@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgens årsberättelse om lex Sarah 2012, egen

Läs mer

Riktlinjer för kost och nutrition. vid särskilt boende

Riktlinjer för kost och nutrition. vid särskilt boende 2007-08-22 VÅRD OCH OMSORG Riktlinjer för kost och nutrition vid särskilt boende 2(9) Bakgrund Kosten har stor betydelse för välbefinnandet. Ett fullvärdigt kostintag är en grundläggande förutsättning

Läs mer

Riktlinje och handlingsplan för kost- och nutritionsbehandling

Riktlinje och handlingsplan för kost- och nutritionsbehandling Handläggare Ingela Sunneskär Medicinskt ansvarig sjuksköterska 033-231341 ingela.sunneskar@bollebygd.se Riktlinje Fastställd av omsorgsnämnden 2009-03-26 30 1 (11) Riktlinje och handlingsplan för kost-

Läs mer

Team 4 Team 5 Team 6

Team 4 Team 5 Team 6 Bilaga 4. Presentation av teamens utvecklingsarbete under lärandeseminarium A. Identifierade förbättringsområden B. Vad ville teamen uppnå? C. Vad gjordes samt fortsättning Team 1 A. Det finns ett glapp

Läs mer

Fleximat - härlagad måltidsglädje

Fleximat - härlagad måltidsglädje Fleximat - härlagad måltidsglädje Måltidsupplevelse med patienten i fokus Måltiden är mer än bara mat, speciellt på sjukhus. Hos oss ska måltiden vara dagens höjdpunkt. Därför utgår vårt nya måltidssystem

Läs mer

Riktlinjer för mat- måltider- och nutrition inom äldreomsorgen i Uppsala kommun

Riktlinjer för mat- måltider- och nutrition inom äldreomsorgen i Uppsala kommun ÄLDREFÖRVALTNINGEN Riktlinjer för mat- måltider- och nutrition inom äldreomsorgen i Uppsala kommun An tagna av äldrenämnden 2010-11-25, reviderad 2016-04-27 Postadress: Uppsala kommun, äldreförvaltningen,

Läs mer

Riktlinje 2015-01-22. Diarienummer: VON 2015/0061-3 739. Riktlinjen har antagits av vård- och omsorgsnämnden 2015-01-22

Riktlinje 2015-01-22. Diarienummer: VON 2015/0061-3 739. Riktlinjen har antagits av vård- och omsorgsnämnden 2015-01-22 Riktlinje 2015-01-22 Mat och måltider Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsspecifika riktlinje för mat och måltider, bilaga till Riktlinje för Norrköpings kommuns kostverksamhet Diarienummer: VON 2015/0061-3

Läs mer

Förskolans mat Verksamhetsplan för köket 2015-2016 2015-09-17

Förskolans mat Verksamhetsplan för köket 2015-2016 2015-09-17 Förskolans mat Verksamhetsplan för köket 2015-2016 2015-09-17 Innehåll Förskolans visioner och arbete runt måltiderna... 3 Bra principer för maten... 4 Ekologiska råvaror... 4 Sockerpolicy... 4 Saltpolicy...

Läs mer

Uppföljande stadsdelsförvaltning: Namn på vård- och omsorgsboende: Inriktning: Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef: Hemsida: Adress: Telefon:

Uppföljande stadsdelsförvaltning: Namn på vård- och omsorgsboende: Inriktning: Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef: Hemsida: Adress: Telefon: Page 1 of 11 Uppföljande stadsdelsförvaltning: Namn på vård- och omsorgsboende: Inriktning: Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef: Hemsida: Adress: Telefon: Page 2 of 11 Verksamhetens regiform: Kommunal regi

Läs mer

BPSD VARDAGA, GABRIELS GÅRD

BPSD VARDAGA, GABRIELS GÅRD BPSD VARDAGA, GABRIELS GÅRD Målsättning Det är viktigt för oss att ha en tydlig målsättning, eftersom att det kan vara svårt att få ihop till när hela gruppen är närvarande. Vi känner att vi ville börja

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Innehållsförteckning Inledning 2 Syfte 2 Grundläggande utgångspunkter för rätten till bistånd 2 Dokumentation

Läs mer

Mmm! Mmm! Måltiden som helhet. Måltiden som helhet. Maten Mötet Miljön

Mmm! Mmm! Måltiden som helhet. Måltiden som helhet. Maten Mötet Miljön mecs.se Mmm! Maten Mötet Miljön Maten inom vård och omsorg ska vara god, näringsrik och inbjudande. Den här broschyren syftar till att ge inspiration och kunskap om måltiden i sin helhet. Tillsammans kan

Läs mer

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Farsta vård- och omsorgsboende. Inriktning (går inte att redigera): Sjukhem

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Farsta vård- och omsorgsboende. Inriktning (går inte att redigera): Sjukhem Page 1 of 11 Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Farsta vård- och omsorgsboende Inriktning (går inte att redigera): Sjukhem Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera):

Läs mer

Behov av finskt särskilt boende i Huddinge kommun

Behov av finskt särskilt boende i Huddinge kommun 2013-03-05 AN-2012/830.732 1 (7) HANDLÄGGARE Eva Lindqvist 08-535 378 88 eva.lindqvist.2@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Behov av finskt särskilt boende i Huddinge kommun Förslag till beslut Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Välkommen till Lärkans Förskola!

Välkommen till Lärkans Förskola! Tomelilla kommun Barn och Utbildning LÄRKANS FÖRSKOLA Välkommen till Lärkans Förskola! Skomakaregatan 10 273 36 Tomelilla 0417-181 65 150710 På Lärkans Förskola lär och utvecklas vi tillsammans Vår verksamhet

Läs mer

Linden omsorg AB, Rubinen vård- och omsorgsboende- verksamhetsuppföljning den 25 maj 2008

Linden omsorg AB, Rubinen vård- och omsorgsboende- verksamhetsuppföljning den 25 maj 2008 HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORGSAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 29 SEPTEMBER 2008 SID 1 (12) Handläggare: Barbro Trygg Telefon: 08-508 05 413 Dnr 602-438-2008 Sammanträde 28 oktober 2008

Läs mer

Riktlinjer för måltider i förskola, skola och fritidsverksamhet 2016-01-19 3

Riktlinjer för måltider i förskola, skola och fritidsverksamhet 2016-01-19 3 Riktlinjer för måltider i förskola, skola och fritidsverksamhet 2016-01-19 3 Syfte Att ange den nivå för måltidskvalitet som ska gälla för all verksamhet inom bildningsförvaltningen i Hammarö kommun. Att

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Sunderby sjukhus Avd 41 PAVA Syfte med deltagandet i Genombrott Att varje enskild palliativ patient är välinformerad och har så optimal näringstillförsel och måltidsmiljö som möjligt med hänsyn

Läs mer

Riktlinje. Dagverksamhet och daglig verksamhet enligt SoL. Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt Socialtjänstlagen 2014-10-16

Riktlinje. Dagverksamhet och daglig verksamhet enligt SoL. Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt Socialtjänstlagen 2014-10-16 Riktlinje 2014-10-16 Dagverksamhet och daglig verksamhet enligt SoL Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt Socialtjänstlagen Diarienummer: VON 2014/0264 Riktlinjen har antagits av vård-

Läs mer

Uppföljning av särskilt boende LSS

Uppföljning av särskilt boende LSS SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-28 SN-2014/1110.722 1 (7) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning av särskilt boende LSS Förslag till

Läs mer

Schemalagd lunch. Intervju med Ann-Christin Pinola, rektor på Gustav Adolfsskolan i Alingsås 9 mars 2012

Schemalagd lunch. Intervju med Ann-Christin Pinola, rektor på Gustav Adolfsskolan i Alingsås 9 mars 2012 Schemalagd lunch Intervju med Ann-Christin Pinola, rektor på Gustav Adolfsskolan i Alingsås 9 mars 2012 Hur länge har du varit rektor på skolan? Ca 12 år. Hur många elever och vilka årskurser har ni på

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen 1(13) Innehållsförteckning Inledning... 3 Målgrupp... 3 Grundläggande värderingar... 3 Inriktning... 3 Lagstiftning... 4 Socialtjänstlagen... 4 Rätt

Läs mer

Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad

Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad Äldre Direkt Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad Telefon: 08-80 65 65 E-postadress: aldredirekt.service@stockholm.se Stockholms Trygghetsjour Om du har ett akut behov av vård och omsorg. Telefon

Läs mer

BILAGA TILL RUTIN DOKUMENTATION SOL & LSS

BILAGA TILL RUTIN DOKUMENTATION SOL & LSS 1 (7) TYP AV DOKUMENT: BILAGA TILL RUTIN DOKUMENTATION SOL OCH LSS BESLUTAD AV: UPPDRAGSCHEF ANTAGEN: 19 JANUARI 2016 ANSVARIG: KVALITETSSAMORDNARE REVIDERAS: ÅRLIGEN SENAST REVIDERAD: 18 MAJ 2016 BILAGA

Läs mer

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för hemtjänst

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för hemtjänst Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun Lokala samverkansrutiner för hemtjänst Samverkansrutiner: Sammanhållen vård och omsorg samt anhörigstöd vid demenssjukdom Nationella

Läs mer

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS 2014-12-09 Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS Uppföljningen avser: Ångbåtens serviceboende Adress: Ångbåtsvägen 10 C Utförare: Produktion Omsorg Verksamhetschef: Elisabeth Bisaillon,

Läs mer

Kostpolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-13, 104

Kostpolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-13, 104 Kostpolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-13, 104 Kostpolicy för Bjuvs kommun Inledning Maten är ett av livets stora glädjeämnen. Den ska engagera alla sinnen och vara en höjdpunkt på dagen värd

Läs mer

Långsiktiga förbättringar kräver organisatoriska förändringar

Långsiktiga förbättringar kräver organisatoriska förändringar Av: Martina Svensson 2011-06-22 Långsiktiga förbättringar kräver organisatoriska förändringar En studie kring mat och måltidssituationen på Skånes särskilda boenden Sammanfattning Skånes Livsmedelsakademi

Läs mer

Uppföljning av ramavtal om enstaka platser samt stadens vård- och omsorgsboende för äldre

Uppföljning av ramavtal om enstaka platser samt stadens vård- och omsorgsboende för äldre Uppföljning av ramavtal om enstaka platser samt stadens vård- och omsorgsboende för äldre Basuppgifter Vård- och omsorgsboende: Ägare/Entreprenör: Inriktning: Tillstånd från länsstyrelsen: Adress: Verksamhetschef/enhetschef:

Läs mer

Typ av Antal svar Svarsfrekvens, % enkät Borås Stad Demens 249 53 Borås Stad Somatisk 229 50

Typ av Antal svar Svarsfrekvens, % enkät Borås Stad Demens 249 53 Borås Stad Somatisk 229 50 Analys och åtgärdsplan för brukarundersökningar 2011 Nämnd Stadsdelsnämnd Öster Verksamhet Äldreomsorgen - vård- och omsorgsboende Svarsfrekvens Inom vård- och omsorgsboende, Stadsdelsförvaltning (SDF)

Läs mer

Manual till Genomförandeplan

Manual till Genomförandeplan Manual till Genomförandeplan SoL särskilt boende SoL korttidsplats äldre Jenny Järf Utredare, avdelningen ledning- och verksamhetsstöd 05-2015 2015-04-24 1 (11) Innehåll 1. BESKRIVNING AV GENOMFÖRANDEPLANENS

Läs mer

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Social- och omsorgskontoret Riktlinjer för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Inga-Lena Palmgren utredare Stab Telefon (direkt):

Läs mer

K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen

K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen Omvårdnad Gävle 2 0 0 6 K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen Innehållsförteckning Vad är en kvalitetsdeklaration? 3 1. Biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen (SoL) 1.1

Läs mer

Brismarksgården. Information till den enskilde och anhöriga

Brismarksgården. Information till den enskilde och anhöriga Brismarksgården särskilt boende Information till den enskilde och anhöriga Varmt välkommen till Brismarksgården I denna broschyr har vi samlat information till dig som flyttar till oss samt till dina anhöriga.

Läs mer

Kost & restaurang seniorenkät 2015

Kost & restaurang seniorenkät 2015 Jag är A kvinna 113 46,3% B man 126 51,6% C vill inte uppge 5 2,0% Respondenter 244 Vilken restaurang äter du på? A Björngården 21 8,6% B Karl-Johangårdarna 37 15,2% C Leopold 28 11,5% D Porfyren 39 16,0%

Läs mer

Kostpolicy. Lessebo kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2015-10-26 68

Kostpolicy. Lessebo kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2015-10-26 68 Kostpolicy Lessebo kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-10-26 68 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte... 3 3. Vision... 3 4. Kommunens övergripande policy/riktlinjer är:... 3 5. Inriktningsmål/områden...

Läs mer

Äldreboende. Information till dig som snart ska flytta in

Äldreboende. Information till dig som snart ska flytta in Äldreboende Information till dig som snart ska flytta in Skellefteå kommuns äldreboende är till för dig som behöver socialt stöd, omsorg och vård och av olika skäl inte längre kan bo kvar hemma. Att flytta

Läs mer

Handledning. Sinnenas äventyr. Lektion 3. Måltiden mer än att bara bli mätt

Handledning. Sinnenas äventyr. Lektion 3. Måltiden mer än att bara bli mätt Handledning Lektion 3 Måltiden mer än att bara bli mätt Måltidsupp- levelsen Måltidsupplevelsen Sätt måltiden i fokus och låt eleverna fundera över vilka olika delar som bygger upp en positiv måltidsupplevelse.

Läs mer

Särskilt boende för äldre i Strängnäs kommun. Från ansökan till inflyttning Gäller från och med 2012-04-17

Särskilt boende för äldre i Strängnäs kommun. Från ansökan till inflyttning Gäller från och med 2012-04-17 Särskilt boende för äldre i Strängnäs kommun Från ansökan till inflyttning Gäller från och med 2012-04-17 2 / Särskilt boende för äldre i Strängnäs kommun Innehållsförteckning Förord 3 Hur ansöker jag

Läs mer

KOSTPOLICY RIKTLINJER

KOSTPOLICY RIKTLINJER KOSTPOLICY RIKTLINJER INLEDNING Syfte med riktlinjerna Riktlinjerna är ett komplement till Kostpolicyn och syftar till att säkerställa en hög och jämn nivå i hela Kost skolas verksamhet. Vidare är syftet

Läs mer

Förslag till KOSTPOLITISKT PROGRAM

Förslag till KOSTPOLITISKT PROGRAM Diarinr: 2012:284 Kostenheten Kostchef Gunilla Larsson 2012-07-11 Förslag till KOSTPOLITISKT PROGRAM - Mat i förskola, skola och äldreomsorg C:\Users\crne\AppData\Local\Temp\evoat.tmp\kostpolitiskt program

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010-2011

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010-2011 Öppna förskolan Familjecentralen Noltorps enhet ALINGSÅS Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se 1. Förutsättningar Beskrivning

Läs mer

ÄLDREOMSORGEN Vård och omsorg i Ängelholms kommun

ÄLDREOMSORGEN Vård och omsorg i Ängelholms kommun ÄLDREOMSORGEN Vård och omsorg i Ängelholms kommun Äldreomsorgen i Ängelholm I Ängelholms kommun är vi cirka 700 medarbetare som jobbar med att ge stöd genom kommuens vård- och omsorgstjänster. För att

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Saltsjöbadens Sjukhus. Inriktning:Korttidsvård. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista.

Vård- och omsorgsboende: Saltsjöbadens Sjukhus. Inriktning:Korttidsvård. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista. Vård- och omsorgsboende: Saltsjöbadens Sjukhus Inriktning:Korttidsvård Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista Avtalspart/Nämnd: Saltsjöbadens Sjukhus AB Verksamhetschef: Susanne Sjöberg Adress:

Läs mer

Motion "Lansera en laga-mat-garanti inom hemtjänsten"

Motion Lansera en laga-mat-garanti inom hemtjänsten 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-10-14 Social- och omsorgskontoret Äldreomsorgsnämnden Motion "Lansera en laga-mat-garanti inom hemtjänsten" Dnr: ÄON 15/058 Sammanfattning av ärendet Folkpartiets fullmäktigegrupp

Läs mer

MÅLTIDSPOLICY för Bräcke kommun

MÅLTIDSPOLICY för Bräcke kommun 2012-04-11 Beslutad av kommunfullmäktige 6/2012 MÅLTIDSPOLICY för Bräcke kommun Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-11, 6 2 Måltidspolicy för förskola, skola och äldreomsorg i Bräcke kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Förskolan Mullvaden. Humlans Verksamhetsmål 2013

Förskolan Mullvaden. Humlans Verksamhetsmål 2013 Förskolan Mullvaden Humlans Verksamhetsmål 2013 Innehållsförteckning 1. personalgrupp och barngrupp 2. lpfö 98 och förhållningssätt 3. Humlans dagliga rutiner: in och överskolning 4. lämning och hämtning

Läs mer

Måltidsverksamheten vid Karlbergsskolan Åk 1-3

Måltidsverksamheten vid Karlbergsskolan Åk 1-3 Arbetsmaterial 1/8 Måltidsverksamheten vid Karlbergsskolan Åk 1-3... 2 Uppdrag... 2 Nulägesbeskrivning... 2 Karlbergsskolans kök... 2 Personal/köksarbete... 3 Transport av mat... 3 Servering... 4 Arbetstid

Läs mer

SOCIALPSYKIATRI - INFORMATION HAGFORS KOMMUN

SOCIALPSYKIATRI - INFORMATION HAGFORS KOMMUN SOCIALPSYKIATRI - INFORMATION HAGFORS KOMMUN INSATSER INOM SOCIALPSYKIATRI Inom socialpsykiatri i Hagfors kommun finns insatserna boendestöd, boende, daglig sysselsättning samt kontaktperson. För att göra

Läs mer

Sammanträde med Instans

Sammanträde med Instans Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Instans Tid: mötesdatum, kl 00 Plats: plats Information och överläggningar Ajournering av mötet för gruppvisa överläggningar Ärendelista Val av justerare och tid

Läs mer

Uppföljning Attendo familjerådgivning

Uppföljning Attendo familjerådgivning SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-04-04 SN-2012/1093.183 1 (3) HANDLÄGGARE Hellman, Therese 08-535 378 80 therese.hellman@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning

Läs mer

Del 2 Produktbladen Om att laga mat utomhus

Del 2 Produktbladen Om att laga mat utomhus Del 2 Produktbladen Om att laga mat utomhus Foto: Per Nilsson, Profox 7 Produktbladen I produktbladen finns olika verksamheter beskrivna. Du kan kopiera, plasta in dem och ha med dem som checklistor när

Läs mer

Välkommen till avdelning 69 Information till patient och närstående

Välkommen till avdelning 69 Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Information till patient och närstående Informationen ska vara en vägledning för dig under din vårdtid hos oss. Är det något du undrar över - tveka inte att fråga personalen!

Läs mer

Äldreombudsmannens kvartalsrapport

Äldreombudsmannens kvartalsrapport KS-2013/645 Äldreombudsmannens kvartalsrapport januari till mars 2013 HANDLÄGGARE Berith Ramstedt Kommunstyrelsens kansli 141 85 Huddinge 08-535 302 22 berith.ramstedt@huddinge.se www.huddinge.se Sammanfattning...

Läs mer

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Rinkeby Äldreboende. Inriktning (går inte att redigera): Gruppboende

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Rinkeby Äldreboende. Inriktning (går inte att redigera): Gruppboende Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Rinkeby Äldreboende Inriktning (går inte att redigera): Gruppboende Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Rinkeby-Kista Avtalspart/Nämnd:

Läs mer

Omsorgsförvaltningen Valfrihet i hemtjänsten i Ljusdals Kommun

Omsorgsförvaltningen Valfrihet i hemtjänsten i Ljusdals Kommun Omsorgsförvaltningen Valfrihet i hemtjänsten i Ljusdals Kommun Valfrihet i hemtjänst I Ljusdals kommun tillämpas sedan maj 2010 lagen om valfrihet LOV. Valfrihetssystemet innebär att du som är beviljad

Läs mer

KOSTPOLICY FÖR FÖRSKOLOR, FAMILJEDAGHEM, FRITIDSHEM OCH SKOLOR I SÖLVESBORGS KOMMUN

KOSTPOLICY FÖR FÖRSKOLOR, FAMILJEDAGHEM, FRITIDSHEM OCH SKOLOR I SÖLVESBORGS KOMMUN Bun 103/2009 KOSTPOLICY FÖR FÖRSKOLOR, FAMILJEDAGHEM, FRITIDSHEM OCH SKOLOR I SÖLVESBORGS KOMMUN Sölvesborg som hälsokommun arbetar för att alla ska ha god hälsa och kunna vistas i en stimulerande miljö.

Läs mer

Beställarenheten Anders Carlsson. Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun

Beställarenheten Anders Carlsson. Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun 20081118 Beställarenheten Anders Carlsson Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun 1 1 INLEDNING...3 1.1 SYFTE...3 1.2 AVGRÄNSNING...3 2 GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER OCH PRINCIPER...3

Läs mer

Förändring av ersättning till utförare av särskilt boende

Förändring av ersättning till utförare av särskilt boende SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2 september 2014 AN-2014/183.184 1 (5) HANDLÄGGARE Ulrika Torseke Ström 08-535 312 30 Ulrika.TorsekeStrom@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Förändring av ersättning

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Brukarundersökning 2014

Tjänsteskrivelse. Brukarundersökning 2014 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (2) Datum 2015-01-07 Vår referens Emil Svensson Utvecklingssekreterare emil.svensson@malmo.se Tjänsteskrivelse Brukarundersökning 2014 SOFS-2015-21 Sammanfattning

Läs mer

Måltidspolicy 1. Måltidspolicy. Kostenheten Barn och utbildningsförvaltningen Uddevalla kommun

Måltidspolicy 1. Måltidspolicy. Kostenheten Barn och utbildningsförvaltningen Uddevalla kommun Måltidspolicy 1 Måltidspolicy Kostenheten Barn och utbildningsförvaltningen Uddevalla kommun 12 juni 2014 Måltidspolicy 2 Innehållsförteckning sid Inledning 3 Syfte med måltidspolicyn 3 Måltidskvalitet

Läs mer

Äldrenämnden. Avtalsuppföljning vid Liljeforstorg vård- och omsorgsboende. att med beaktandet av resultatet lägga rapporten till handlingarna.

Äldrenämnden. Avtalsuppföljning vid Liljeforstorg vård- och omsorgsboende. att med beaktandet av resultatet lägga rapporten till handlingarna. 2uppalki ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Lena Söderman 2015-10-28 ALN-2015-0199.30 Äldrenämnden Avtalsuppföljning vid Liljeforstorg vård- och omsorgsboende Förslag till beslut Äldrenämnden

Läs mer

Lokal värdighetsgaranti för äldreomsorgen i Nykvarn

Lokal värdighetsgaranti för äldreomsorgen i Nykvarn Lokal värdighetsgaranti för äldreomsorgen i Nykvarn Inledning Den nationella värdegrunden och dess innehåll ligger till grund för värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Nykvarns kommun. Enligt regeringens

Läs mer

för äldre i Karlskrona

för äldre i Karlskrona Anhörigstöd för äldre i Karlskrona Design och layout Marie-Louise Bescher Denna broschyr är framtagen av äldreförvaltningen 2010-09-14. Tryckeri: Karlskrona kommun, Psilander Grafiska Denna broschyr ger

Läs mer

Riktlinjer för bistånd inom Äldreomsorgen

Riktlinjer för bistånd inom Äldreomsorgen Datum 2007-05-01 1 (9) Fastställda av KS 2005-12-05 287 Reviderade av ÄON 2006-11-07 Dnr ÄON 06/236-730 Reviderade av ÄON 2007-01-18 Dnr ÄON 06-259-750 Socialförvaltningen Bernt Lundqvist Riktlinjer för

Läs mer

Alla barn har rätt till en bostad! svar på motion väckt av Birgitta Ljung (MP), Marianne Broman (MP) och Åke Wickberg (MP)

Alla barn har rätt till en bostad! svar på motion väckt av Birgitta Ljung (MP), Marianne Broman (MP) och Åke Wickberg (MP) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 SN-2015/1136.280 1 (3) HANDLÄGGARE Anna-Karin Sandén, Anna-Karin.Sanden@huddinge.se 08-535 377 04 Socialnämnden Alla barn har rätt till en bostad! svar

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden 2012-03-20 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse Sidan 1 av 3 Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Till dig med Måltidsservice

Till dig med Måltidsservice Till dig med Måltidsservice Vård och omsorg Malmö stad Vad är Måltidsservice? Kommunstyrelsen har beslutat att alla Malmös stadsdelar ska erbjuda Måltidservice för att du ska få större möjlighet att välja

Läs mer

Sammanställning av uppföljning kring åtgärder och fokusområden på Flottiljen den 16 februari 2015.

Sammanställning av uppföljning kring åtgärder och fokusområden på Flottiljen den 16 februari 2015. Sammanställning av uppföljning kring åtgärder och fokusområden på Flottiljen den 16 februari 2015. Närvarande: Elisabeth Forssén, verksamhetschef, Eva Eriksson, samordnare och undersköterska, Inger Brandell,

Läs mer

Matglädje. för både elever och seniorer

Matglädje. för både elever och seniorer Matglädje för både elever och seniorer Rapport från Folkpartiet i Skellefteå, augusti 2010 1 Matglädje i skola och omsorg! Måltiden har en central betydelse i våra liv. Näringsrik mat som smakar bra ger

Läs mer

du kan så långt det är möjligt påverka när och hur du får hjälp och stöd. din omsorg planeras och genomförs tillsammans med dig.

du kan så långt det är möjligt påverka när och hur du får hjälp och stöd. din omsorg planeras och genomförs tillsammans med dig. Nils Åbergs gata 2A Äldreboendet på Nils Åbergs gata 2 A är beläget i stadsdelen Kneippen syd, med närhet till Himmelstalundsområdet och Folkets park. Huset består av 66 lägenheter för särskilt boende,

Läs mer

Utvecklingsplan för kost och nutrition

Utvecklingsplan för kost och nutrition ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORGEN SID 1 (7) 2011-06-28 BILAGA 2 DNR 2011-451-2.1.1 Utvecklingsplan för kost och nutrition Bakgrund Mat och måltidssituation har stor betydelse för äldres hälsa

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 168, Allmänpsykiatrisk slutenvård PIVA, Landstinget i Värmland Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus

Läs mer

SÄRSKILT BOENDE VÅRD OCH OMSORG

SÄRSKILT BOENDE VÅRD OCH OMSORG SÄRSKILT BOENDE VÅRD OCH OMSORG VÄLKOMMEN TILL SÄRSKILT BOENDE Den enskilde kan ansöka om särskilt boende när behovet av vård och omsorg är omfattande och den enskilde inte klarar av att bo kvar i ordinärt

Läs mer

Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa Tel: 0156-520 00 Fax: 0156-520 17 E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se

Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa Tel: 0156-520 00 Fax: 0156-520 17 E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se Förskola; Tallbacken Avdelning; Nyckelpigan Välkomna till förskolan Tallbacken Nyckelpigan. Vi som arbetar här är engagerade pedagoger som brinner för barns lust och nyfikenhet till sitt eget lärande i

Läs mer

Utdelade enkäter 110 st Inkomna enkätsvar 62 st. 40% Jag svarade själv på enkäten Jag har fått hjälp att fylla i enkäten 60%

Utdelade enkäter 110 st Inkomna enkätsvar 62 st. 40% Jag svarade själv på enkäten Jag har fått hjälp att fylla i enkäten 60% Utdelade enkäter 110 st Inkomna enkätsvar 62 st 40% Jag svarade själv på enkäten Jag har fått hjälp att fylla i enkäten 60% Jag äter maten från kommunens matdistribution 5% 48% 27% 1 ggr/v 2-3 ggr/v 4-5

Läs mer

Tjänsteskrivelse Remiss Kostpolicy

Tjänsteskrivelse Remiss Kostpolicy VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2014-09-08 DNR BUN 2014.366 ELISABETH JOHANSSON SID 1/1 KANSLICHEF ELISABETH.JOHANSSON@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Remiss Kostpolicy

Läs mer

Rapport 2015-04-25. Laga-matgaranti

Rapport 2015-04-25. Laga-matgaranti Rapport 2015-04-25 Laga-matgaranti Laga-mat-garanti Alla människor är olika, också när vi blir äldre. Varje människa ska bli bemött utifrån den hon är, och inte utifrån sitt födelseår. Att öka äldres självbestämmande

Läs mer

Beskrivning av arbetsätt och upplevd erfarenhet från ett demensboende som infört arbetsmetoden praktisk professionell planering (PPP)

Beskrivning av arbetsätt och upplevd erfarenhet från ett demensboende som infört arbetsmetoden praktisk professionell planering (PPP) Beskrivning av arbetsätt och upplevd erfarenhet från ett demensboende som infört arbetsmetoden praktisk professionell planering (PPP) Praktisk professionell planering (PPP) Bakgrundsfakta: Erfarenheterna

Läs mer

NKI - Särskilt boende 2012

NKI - Särskilt boende 2012 NKI Särskilt boende (boende) 2012 1(7) NKI - Särskilt boende 2012 Enkät till boende 1.1 Nöjd Kund Index Tabell 1.1 Färgformatering i tabellen: Genomsnitt mellan svarsalt 1 & 2 RÖD Genomsnitt mellan svarsalt

Läs mer

Analys av utgångsläget

Analys av utgångsläget Analys av utgångsläget Nu har ni mätt nattfastan på era kunder och det är dags att analysera och reflektera över resultatet. Vi rekommenderar att ni gör en handlingsplan för er enhet och vid behov även

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Dianagården - demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress:

Vård- och omsorgsboende: Dianagården - demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Vård- och omsorgsboende: Dianagården - demens Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm Avtalspart/Nämnd: Östermalms Sdn Verksamhetschef/enhetschef: Carina Stenbaek Adress: Artemisgatan 2, 115 52 Stockholm

Läs mer

Lära och utvecklas tillsammans!

Lära och utvecklas tillsammans! Lära och utvecklas tillsammans! Studiematerial Vård-sfi - förberedande kurs för Omvårdnadsprogrammet Annika Brogren och Monica Ehn Kompetensutveckling för sfi-lärare Lärarhögskolan i Stockholm Myndigheten

Läs mer

Mål- och riktlinjer för kostverksamheten i Östhammars kommun

Mål- och riktlinjer för kostverksamheten i Östhammars kommun Antagen av KS 2012-05-22 Datum Dnr Sid 2011-09-15 2011TN034 1 (7) Tekniska förvaltningen Tekniska kontoret Måltidsenheten Annelie Wallén Mål- och riktlinjer för kostverksamheten i Östhammars kommun 2012-2016

Läs mer

Hemvården. Kävlinge kommun. e kommun

Hemvården. Kävlinge kommun. e kommun Hemvården Kävlinge kommun e kommun Hemvården - stöd och hjälp när du behöver det Hemvården vänder sig till dig som till följd av ålder, funktionshinder eller sjukdom har svårt att klara din vardag på egen

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Safirens äldreboende - Demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby. Avtalspart/Nämnd:

Vård- och omsorgsboende: Safirens äldreboende - Demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby. Avtalspart/Nämnd: Vård- och omsorgsboende: Safirens äldreboende - Demens Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby Avtalspart/Nämnd: Frösunda LSS AB Verksamhetschef/enhetschef: Linda Wetterberg Adress: Viksjöplan

Läs mer

Kvalitetsberättelse för vårdgivare

Kvalitetsberättelse för vårdgivare Kvalitetsberättelse för vårdgivare År 2013 Upprättad 2013-01-31 BRITT-MARIE KARLSSON KVALITETSUTVECKLARE 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Mål /strategier 2013 4 Organisatoriskt ansvar för kvalitetssäkringsarbetet

Läs mer

Produktionssystem Beskrivning Fördelar Nackdelar Traditionell. nylagad mat (smak, doft osv.).

Produktionssystem Beskrivning Fördelar Nackdelar Traditionell. nylagad mat (smak, doft osv.). 1 (10) Landstingsstyrelsens förvaltning Beskrivning av olika mathanteringssystem (produktion, distribution och servering) a) Produktionssystem Produktionssystem Beskrivning Fördelar Nackdelar Traditionell

Läs mer

Verksamhetens innehåll

Verksamhetens innehåll Verksamhetens innehåll Vi vill att dagen ska starta så bra som möjligt och därför lägger vi stor vikt vid det positiva mötet varje morgon. En stund där barnet i lugn och ro startar sin dag på förskolan

Läs mer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till avdelning 125 Öron-, Näs- och Halssjukvård Information till patient och närstående

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till avdelning 125 Öron-, Näs- och Halssjukvård Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till avdelning 125 Öron-, Näs- och Halssjukvård Information till patient och närstående Informationen ska vara en vägledning för dig under din vårdtid hos oss.

Läs mer

Mat och Måltider Oxelösunds kommun Policy avseende kvalitet för måltider vid förskola, skola, vård och omsorg

Mat och Måltider Oxelösunds kommun Policy avseende kvalitet för måltider vid förskola, skola, vård och omsorg Mat och Måltider Oxelösunds kommun Policy avseende kvalitet för måltider vid förskola, skola, vård och omsorg Dokumenttyp Policy Fastställd av Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Kommunstyrelseförvaltningen

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2015 Medihead

Kvalitetsberättelse 2015 Medihead Kvalitetsberättelse 2015 Medihead Inledning och verksamhetsbeskrivning: Medihead ett privat hemtjänst och assistansföretag, med mångkulturell inriktning (främst till persisk-, arabisk- och kurdisk- talande

Läs mer

Uppdrag till Estrids gård, särskilt boende för äldre SN-2015/214

Uppdrag till Estrids gård, särskilt boende för äldre SN-2015/214 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mary Nilsson Datum SN-2015/214 Socialchef 2015-06-25 Socialnämnden Uppdrag till Estrids gård, särskilt boende för äldre SN-2015/214 Förslag till beslut

Läs mer