dec 2013 Vintern är här - Norra Värmland är redo Stort intresse för glädjespridaren Ambassadörer i vård och omsorg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "dec 2013 Vintern är här - Norra Värmland är redo Stort intresse för glädjespridaren Ambassadörer i vård och omsorg"

Transkript

1 Nr 4 dec 2013 Information från Torsby kommun Vintern är här - Norra Värmland är redo Stort intresse för glädjespridaren Ambassadörer i vård och omsorg Eleverna rekommenderar Stjerneskolan NR TORSBY NU 1

2 Innehåll HÅKAN LAACK TACKAR FÖR SIG... 2 STORT INTRESSE FÖR GLÄDJESPRIDAREN.4 AMBASSADÖRER I KOMMUNENS TJÄNST... 5 NYA SERVICELÖSNINGAR OCH PLATS- UTVECKLING... 6 TORSBY TESTAR TILLGÄNGLIGHET... 8 FRISKA TAG I KLARÄLVDALEN 1 ÅR... 9 ELDA RÄTT GODA RÅD OM JULENS LJUS FRITIDSGÅRDEN EKEBY INVIGD FULL FART I SKIDTUNNELN OCH SPORTCENTER VINTERN ÄR HÄR NORRA VÄRMLAND ÄR REDO NÄRINGSLIVSDAG FÖR SKOLAN BREDBANDSLÄGET STJERNESKOLAN DITT SJÄLVKLARA GYMNASIEVAL ANNORLUNDA SOMMARJOBB STJERNESKOLAN MILJÖ-ROLLSPELAR PÅVERKA EU RÖSTA I EU-VALET BIBLIOTEKET UNDER LUPPEN internetcafé på stjärnan invigt FASTIGHETSÄGARE MÄT RADON MILJÖALMANACKAN I BREVLÅDAN EKONOMIN TRYGGHETSBOENDE I STÖLLET PROJEKT PÅ G INOM SOCIAL- FÖRVALTNINGEN NYANSTÄLLD IFO-CHEF värmländsk mjölk i tanken Skolmatseleln KONSUMENT: TIPS INFÖR JULHANDELN ÖPPETTIDER I JUL OCH NYÅR KORSORD FONDER ATT SÖKA UR FÖRENINGEN TORSBY KNIV- OCH HANT- VERKSFÖRENINGen PRESENTERAR SIG Torsby kommuns informationstidning TORSBY NU. Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby Postadress: Torsby kommun, 1. Strategi- och näringslivsavdelningen, Torsby Telefon: (växel) Telefax: E-post: Webbplats: Ansvarig utgivare och redaktör: Annette Lauritzen Karlsson, Layout och illustrationer: Birgitta Brorson, , Foto omslag: Birgitta Brorson Motiv omslag: Sjuttonåriga Snurre med husse Jerker Brorson myser tillsammans av att vintern är i antågande. Utgivning: Fyra nummer 2013 Upplaga: 8400 ex. Tryckeri: Tryckeri Knappen, Karlstad. Miljömärkt trycksak, licensnummer TORSBY NU NR FSC-märkt Mixed Sources Torsby Nu finns även som taltidning och på Några intryck under mina tolv år vid Torsby kommun Med nedslag i ett antal frågor som enligt mig gjort skillnad från då till nu. Besöksnäringen går som tåget och övrig näring investerar. Vi är bland dem som har den lägsta arbetslösheten i länet. Den del av befolkningen som är i arbetsför ålder jobbar hårt. Vi exporterar färdigutbildade ungdomar och vi tar hand om förhållandevis fler äldre. Sammantaget innebär det att vi gräver bra där vi står, jobbar hårt med att tillvarata de möjligheter som finns på vår plats och bidrar i hög utsträckning till det svenska samhällsbygget. Det innebär att när vi avkräver vår berättigade andel av kakan, inte ställer oss med mössan i hand, även om det så förväntas. Jag har många gånger fått frågan om varför jag kan tänka mig ta pengar från kärnverksamhet och lägga på helt andra saker som fritidsprojekt, kultur, infrastruktur och näringslivsfrämjande åtgärder. Eller en skidtunnel. Torsby kommuns fullmäktige har haft modet att prioritera en del av budgeten till den här typen av åtgärder för att attrahera medborgare och näringsliv, för annars har vi inte några människor kvar i den här kommunen som behöver vare sig skola eller omsorg. Under ett antal år har det vi kallar Torsbyandan byggts upp. Torsby Infocenter fortsatte med badhuset och kröntes sedan med att ro skidtunnelprojektet i hamn. Företag, näringslivsutveckling och arbetstillfällen har en benägenhet att finnas där det finns bra infrastruktur och kommunikationer. Under de tolv år jag varit med har det hänt en hel del på det området i vår kommun. Här några exempel. Två Europavägar E16 och E45 har kommit tillstånd. En ny omlastningsterminal och säkring av Fryksdalsbanan har skett. Den 21 oktober 2005 invigdes en ny flygplats. Ny väg och bro till Branäs och ny väg till Hovfjället. När det gäller bredband är vi nu hänvisade till de besked som vi får av staten som i dag förlitar sig på de kommersiella krafterna. Vi blir i det här läget i stor utsträckning satta på pottkanten. Vi har under åren jobbat med några gröna initiativ inte minst med det absolut nödvändiga nämligen att komma ned i fossilbränsleanvändningen. Det tydligaste sättet vi tagit tag i den frågan på är genom det jätteprojekt som berört alla våra fastigheter, det så kallade EPCprojektet, där vi slängt ut alla återstående oljepannor, tilläggsisolerat osv. Vidare så har bygget av omlastningterminalen minskat antalet timmerbilar söderut, med minst 3000 transporter årligen. Ett antal samhällsfunktioner har möjliggjorts under åren. Biblioteksfrågan är numera löst vid Stjerneskolan. Fridhem har fått ny båthamn och utvecklingsområde. Inova park med Note som fördubblat anställningstalen. Resan för LRF media som började med några anställda är i dag över 40. Polisen som numera är etablerade i Nordvärmland med nya lokaler. Östmarksbygden som gått emot strömmen och byggt ny mack och affär mitt i urbaniseringens Sverige.

3 Nordvärmlands livs en unik satsning där fotbollsföreningen Nordvärmlands FF tillsammans med lokala eldsjälar upprätthåller servicen i Ambjörby. Gatumiljö i Torsby med den inledande kritiken och det lyckade resultatet, gatumiljön skulle vara till för alla. Kedjereaktionen lokalt i Torsby i samband med Konsums nya butik. Mejeristen med den långa startsträckan och det goda resultatet. Totalrenovering av Frykenskolan. Nya GA-hallen. Samverkanskontor, Konsum och bank i Sysslebäck. Flera intressenter har vågat fortsätta att satsa i Sysslebäck. Tidigt engagerade sig Torsby kommun tillsammans med de stora turistaktörerna i vår kommun och drev på i processen för ett Visit Värmland. I dag har besöksnäringen i Torsby en omsättning på ca 700 miljoner kronor och vi har i dag över en miljon övernattningar per år. Besöksnäringen genererar ca 500 arbetstillfällen och de ökar. Vi har fått uppleva en enastående utveckling i Branäsberget. Idag med motsvarande ett Torsby samhälle räknat i sängar. Valberget med skidtunneln ett sportcentrum i världsklass för friluftsaktiviteter och boende. Långberget med de bästa möjligheterna för vidsträckta naturupplevelser och friluftsaktiviteter. Rallycrossen i Höljes har utvecklats oerhört och publikrekord har satts med jämna mellanrum, nu senast med närmare besökande. Idag skapas många arbetstillfällen inom handeln, vi kommer på fjärde plats i länet vad gäller omsättning. Det senaste som nu händer är att Långflon investerar stort. Vi har idag ett mycket gott samarbete med Värmlands Museum kring finnkulturen i Nordvärmland. Kommunen har som strategi att stimulera etablering av stora event, för att sätta Torsby på kartan. Vi fick chansen att ansvara för och anordna junior-vm i skidskytte Filmen Rallybrudar spelades som bekant in i Torsby med omnejd. Vi har i ett antal projekt jobbat med att bli bättre på att ta emot våra besökare. Skolans område har påverkats i stor omfattning av befolkningsminskning. I Torsby kommuns upptagningsområde hade det lagts ned 50 skolor under 50 år. Vi har tagit beslut om tio skolors nedläggning, under den tid som jag tjänstgjort som kommunalråd. Det finns inga svårare ställningstagande för en lokalpolitiker än dessa. Under många år har omsorgsförvaltningen kämpat med ekonomin, har det varit mer regel än undantag att pengarna inte räckt när året var slut. Nu ser det bättre ut. I samband med strävanden att komma tillrätta med ekonomin har nedläggning av äldreboenden diskuterats. På samma sätt som att det finns starka känslor kring byskolor berör även de lokala äldreboendena. Stabil ekonomi med positiva resultat är en förutsättning för att man ska kunna utveckla en verksamhet. Den som kan uppvisa en välskött ekonomi, förtjänar ett gott rykte. Torsby kommun har under de senaste tolv åren uppvisat ekonomiskt positiva resultat, även om det krävt en del jobbiga kortsiktiga konsekvenser. Torsby har gjort en resa som inte alla känner till, utan den gamla bilden av en problemkommun sitter till viss del kvar i vår omvärld och i oss själva. Vi har gått från arbetslöshetstal runt 15 % i slutet av 1990-talet till att i dag ha en av Värmlands lägsta runt 6 % som också ligger under rikssnittet. Våra företag investerar och tror på framtiden. Det kommunala bostadsbolaget har i dag 99 % uthyrt, medan vissa kommuner i länet river för att få bort överskottet. Under de här åren tycker jag att en märkbar positiv förändring har skett. Fler tar idag ett litet steg framåt, genom att flytta från lägenhet till hus, sätta barn till världen eller anställa en person till i det lilla företaget. Man tycker att Torsby är en ganska bra plats att leva och bo på. Min känsla är, att det idag är fler som törs och vill lite mer och att man har bättre självtillit än tidigare. Var stolta, ta fajten och fortsätt stärka självkänslan. Jag vill med det här tacka för ert förtroende, ett gott samarbete och tacka för mig. Foto: Annette Lauritzen Karlsson NR TORSBY NU 3

4 Mycket stort intresse för Vår annons efter en Glädjespridare har rönt ett enormt intresse. I radio och skrivna media men inte minst bland alla de 220 sökande. Personer från hela landet har hört av sig. Den personen är jag! utropar flera efter att ha läst annonsen. Så nu återstår arbetet med att finna den pärla vi söker bland alla dessa sökanden. I läsande stund pågår intervjuer med ett drygt 10-tal sökande i en första omgång. Alla som kallas till intervju genomgår en vanlig intervju samt att de ska ge sin egen bild av vad just han eller hon vill med arbetet att ge de äldre en bättre livssituation ett lyckligare liv om man så vill. Vi söker ju en person som i någon mening företräder de äldres behov och ser till att resurser, personer, organisationer m.fl. kan förverkliga de önskemål och drömmar som finns. Vi tror att vi har goda förutsättningar att finna den personen som kan lyfta de äldres behov till den nivå där den hör hemma och få saker att hända och utvecklas. Senast i april/maj 2014 är Valbergsgården och Stöllet och kommunens övriga äldre redo att möta sin nya glädjespridare tillika de äldres ambassadör. Sven-Åke Pettersson koordinator för Valbergsgårdens byggprojekt Illustration: Birgitta Brorson 4 TORSBY NU NR

5 Vi gillar våra jobb inom vård och omsorg i Torsby kommun. Prata med oss så får du veta mer, säger Torsby kommuns allra första yrkesambassadörer. De är sju erfarna personer som arbetar inom äldreomsorgen och LSS-verksamheten (handikappomsorgen). De tjänstgjorde i sitt uppdrag som yrkesambassadörer för första gången under Öppet hus på Stjerneskolan i Torsby den 16 november. Där fanns de att träffa i montern för vård- och omsorgsprogrammet. Yrkesambassadörer är en ny satsning som kommunen gör för att bättre kunna presentera olika yrken som finns inom kommunen. För att kunna bedriva en bra verksamhet behövs personal med rätt kompetens. Ett sätt att nå personer som kan vara lämpliga och intresserade av att utbilda sig till kommunala yrken är att använda sig av yrkesambassadörer. Uppdraget är ett frivilligt åtagande som de själva har sökt till. Ambassadörskapet innebär bl.a. att personalen finns med vid olika mässor och öppet hus. Det finns många jobb Det är ca 520 personer som arbetar som undersköterskor eller vårdbiträden och 330 som vårdare/vårdarinnor, skötare, boendestödjare, personliga assistenter, behandlingsassistenter, ledsagare eller avlösare. Vill du jobba hos oss? Socialförvaltningen är en stor verksamhet och behöver många vikarier när ordinarie personal har semester eller är borta av annan anledning. Det finns t.ex. alltid behov av kontaktpersoner och ledsagare. På finns de tjänster vi annonserar ut. Där finner du också en anmälningsblankett för dig som vill jobba extra. Vill du veta mer? Vill du veta mer om hur det är att arbeta inom vård och omsorg i Torsby kommun? Ta då kontakt med någon av yrkesambassadörerna eller någon av områdescheferna. Annette Lauritzen Karlsson informationsstrateg Foto: Annette Lauritzen Karlsson Ambassadörerna Boendestödjare Linda Rydberg, Knutens gruppboende, Undersköterska Anna Andersson, hemtjänsten Vitsand och brandman i Vitsands räddningskår, Undersköterska Jessica Engström, Dalbygården Sysslebäck, Undersköterska Lina Rimnäs Hemtjänsten Norra Klarälvdalen, Undersköterska Maria Nilsson, hemtjänsten Vitsand, Vårdarinna Ingela Ranström, Virveln och dagcenter, Boendestödjare Anders Rattfelt, Knutens gruppboende, Områdeschefer Särskilt boende: Katarina Axelsson, tfn , Hemtjänst: Margaretha Persson, tfn , Omsorg om funktionshindrade (LSS och psykiatri): Karin Melberg, tfn , och Åsa Axelsson, , Jobba med oss i vård och omsorg Vi gillar våra jobb inom vård och omsorg i Torsby kommun. Prata med oss så får du veta mer! Från vänster boendestödjare Linda Rydberg, undersköterskorna Anna Andersson, Jessica Engström, Lina Rimnäs NR TORSBY NU 5 och Maria Nilsson, vårdarinna Ingela Ranström och boendestödjare Anders Rattfelt

6 Pilotprojekt för nya servicelösningar Torsby är tillsammans med Sunne, Eda och tio andra kommuner runt om i Sverige, utvalda av Tillväxtverket att ingå i satsningen pilotkommuner för serviceutveckling. Projektet har nu avverkat drygt halva projekttiden. Vad har hänt så här långt? Tillväxtverkets satsning har som mål att öka servicen på landsbygden då tillgång till kommersiell och offentlig service är grundläggande för en kommuns attraktivitet och för näringslivets utveckling. Alla pilotkommuner har olika sätt att arbeta för att öka servicen och i Torsby har vi valt att lägga mest fokus på lanthandeln. Lanthandeln fungerar redan idag, förutom som butik, ofta även som ett nav i bygden och tillhandahåller mycket kringservice. Vi har också, jämfört med andra kommuner, relativt många lanthandlare kvar och att arbeta för att stärka de servicepunkter som redan idag fungerar känns därför som en bättre idé än att skapa nya. Vad har vi gjort så här långt? Vi började med att besöka samtliga butiker och jobbade därefter utifrån de synpunkter som vi fick fram. Vi har sedan besökt butikerna upprepade gånger i olika ärenden. Soptunnor för turister Ett önskemål från samtliga butiker var soptunnor. Under sommartid blev butikens soptunnor snabbt överfyllda och var skulle de då göra av sina egna sopor? Kommunen har nu, i anslutning till lanthandeln, placerat ut tunnor enbart avsedda för färdsopor på 12 platser i kommunen. Lanthandeln har ansvar för att det är rent och snyggt och kommunen står för tunnor och tömning var 14 dag. Allt har fungerat utmärkt och tunnorna kommer nu att få stå kvar även efter försökstiden. Turistinformation i butik Kommunens besöksnäringsstrateg har tagit fram ett snyggt broschyrställ som anpassats för lanthandelsbutikerna i Torsby. Turistbyrån fyller på material och det finns även planer på kortare turistutbildning för butikspersonalen. Lanthandel Projektet har bidragit till ett lyckat ägarskifte för en lanthandelsbutik samt hjälpt till vid planering inför investeringar i två butiker. Allmänna toaletter och husbilsservice I anslutning till lanthandeln i Östmark, Ambjörby, Bograngen och Höljes ställer kommunen iordning allmänna toaletter och på de tre första orterna kommer det även att finnas latrintömningsmöjligheter för husbilar. I Värnas har kommunen redan tidigare byggt en offentlig toalett bredvid Värmlandsporten och Mack 45. Övrigt Vi jobbar för närvarande på att ta fram en informationssida på där butikerna finns inritade på en karta och där man lätt kan se vilken service som erbjuds utöver ordinarie butikssortiment, t.ex. apotek, fiskekort, bussgods och post m.m. Biblioteket har planer på att komplettera bokbussens service genom att ställa ut en låda för återlämning av biblioteksböcker i vissa butiker. Kunddator kommer att placeras ut i de fyra butiker som sagt att det finns behov av en sådan i bygden. 6 TORSBY NU NR

7 Vi tittar också på hur en sådan dator på ett bra och säkert sätt kan användas för att öka servicen på orten och stärka butiken. Länsstyrelsen stöttar pilotkommunerna genom att bjuda in till samarbetsmöten. På ett av dessa möten bjöd Länsstyrelsen in en föreläsare som arbetat med att starta ett BID i Floda utanför Göteborg. Vi tyckte att det verkade så intressant att vi beslöt att gå vidare och se om detta kunde vara något för våra kommuner. Vi har haft inledande informationsmöten om BID och har gjort en förstudieansökan till Region Värmland. Lokal platsutveckling (BID) BID (Bussiness Improvement District) eller platsutveckling är en utvecklingsmodell för stads- och landsbygdsområden. Arbetssättet är redan väl beprövat och framgångsrikt i Europa och USA och nu ökar intresset snabbt även i Sverige. Modellen innebär ett nära och organiserat samarbete mellan offentliga och privata aktörer för att utveckla en plats/ort/stadsdel. BID kompletterar den befintliga servicen och skapar mervärde. Nu vill vi undersöka om det också är en bra utvecklingsmodell för Torsby. Vi tror BID-metoden kan vara ett effektivt sätt att tillsammans skapa ännu attraktivare kommuner - både för centrum och för landsbygdsområden. Pilotprojektet för nya servicelösningar i Torsby (SERVITO) bjöd därför in till ett informationsmöte och därefter ordnade pilotprojektet i Sunne möte nummer två i Gräsmark. Deltagarna visade stort intresse och det fanns representanter från både offentlig, privat- och ideell verksamhet. Men att starta ett BID är ett långsiktigt arbete och vi behöver hitta finansiering. Torsby har därför tillsammans med Sunne, Eda och Filipstad lämnat in en ansökan om förstudiemedel från Region Värmland. Om vi beviljas medel kommer man i förstudien att arbeta med aktiviteter för att lära mer om BID, förankringsarbete i respektive kommun och målet är att vi hösten 2014 ska söka medel från Regionalfonden (EU) för att då på allvar kunna starta upp BID-arbetet. Det har redan startats BID-liknande aktiviteter i området. I Gräsmark sker arbetet i ett LEADER-projekt och i Torsby har Torsby Utveckling AB (Tuab) och miljö- och byggkontoret bjudit in till informations- och dialogmöten om främst utveckling och planarbete i Torsby centrum och området runt Herrgårdsområdet och Björkholmen. Vill du veta mer om BID? Kontakta Anna-Lena Carlsson, företagsrådgivare Tuab Elisabet Olsson EU-strateg och projektledare Nya Servicelösningar SERVITO Foto: Elisabet Olsson Rent och snyggt. Ingemar Nordström, kulturchef och Hans Nilsson, näringslivsstrateg inspekterar nöjt soptunnan utanför Finnskogens Ostaffär. Mats Olsson, besöksnäringsstrateg, ser till att broschyrhyllan hos Nordvärmlands Livs är påfylld. Besök hos servicenavet i Sillerud för att studera ny IT-plattform för servicelösningar. Monica de Roos Nieuwkamp, Vitsandsboa, passar på att titta lite extra i lanthandelsbutiken. NR TORSBY NU 7

8 Foto: Tommy Hagström Torsby testar ny inventeringsmetod 2014 kommer skolorna att granskas hårdare för att se hur bra de fungerar för personer med olika funktionsnedsättningar. Både Skolinspektionen och Arbetsmiljöverket kommer att göra kontroller. Stefan Johansson från Funka Nu, fritidspedagog Åke Gustavsson från Holmesskolan och tillgänglighetssamordnare Gunilla Montán Halvardsson inventerar. Men hur tar man reda på vilka brister som kan finnas? Torsby är med i ett nätverk av 40 kommuner. Det drivs av tillgänglighetsföretaget Funka Nu. I slutet av oktober testade personal från Funka Nu ett inventeringsmaterial som tagits fram. Tanken är att personalen på skolan själva ska kunna identifiera problem. Torsby är en av testkommunerna. När vi provade materialet här har vi tillsammans med skolpersonalen sett flera förbättringsmöjligheter, säger Stefan Johansson på Funka Nu. Torsby kommuns tillgänlighetssamordnare Gunilla Montán Halvardsson, fritidspedagog Åke Gustavsson och flera andra från skolan var med och bistod vid inventeringen. Skolan ska få resultaten från inventeringen för att sedan själva kunna gå vidare med vad som behöver åtgärdas på kort och lång. Vill du veta mer om inventeringsmaterialet? Kontakta Stefan Johansson på Funka Nu Gäller det resultaten från inventeringen av Holmesskolan, kontakta Pär Bergqvist Vill du veta mer om tillgänglighetsfrågor i övrigt? Ring Gunilla Montán Halvardsson, Funka Nu startades som ett projekt inom handikapprörelsen och är idag ett företag som är specialiserat på hur man skapar tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar. Företaget utför uppdrag åt många kommuner, landsting och myndigheter kring sådant som gör samhället mer tillgängligt för den som har någon form av funktionsnedsättning. Torsby är med i ett nätverk där cirka 40 kommuner samarbetar. I år har ett temaområde varit skolan. Funka Nu har tittat på de olika program och plattformar skolorna använder och nu pågår att arbete med att inventera skolbyggnader och undersöka hur bra skolorna är på att ge stöd åt elever med särskilda behov. 8 TORSBY NU NR

9 Håkan Laack inviger den nya beteshagen till fanfar från en näverlur. Foto: Frida Henriksson Arbetet i full gång med att ventilera nya FRISKA idéer. Nya FRISKA tag i Värnäs Projekt FRI Sikt - Klarälven ett år Fri Sikt Klarälven, FRISK har nu pågått i ett år och det firades med invigning av både en nyröjd beteshage och en nygjord naturstig vid Värnäskorset i Stöllet. Ett sjuttiotal personer hade mött upp, det var både kommunala tjänstemän och ortsbefolkning, som enskilda, byalag och företagare. Torsbys kommunalråd, Håkan Laack och Jan Bohlin från Hagfors kommun klippte banden. Flera invigningstal hölls, allt från projektets idékläckare, Udda skog, till förstudie och igångsättande. En uppfriskande promenad med guide genomfördes efter naturstigen, följt av en lunch med lokalt producerad mat, serverat av Spishyllan. En hel del har hänt under året Åhörarna fick en summering av vad som skett så långt i projektet. Flertalet utsiktsområden har röjts med hjälp av röjarlag från Torsbys arbetsmarknadsavdelning. Tre nya beteshagar har också skapats, fler är på gång. Det har också bildats en förening, Friskt Bete i Klarälvdalen för en lokal konsumtion av lokalt producerad mat. En förening som i sin tur har genomfört en rad aktiviteter i samarbete med FRISK, bl.a. ett kosläpp i Edebäck. Närmast på tur att arbeta med för projektet, blir på temat bioenergi, en resurs som Klarälvdalen hyser mycket av. FRISKa framtidsplaner Den viktigaste delen av dagen förlöpte under eftermiddagen då deltagarna fick vara med och ta fram planer för projektet FRISKs fortsatta arbete, utvecklingen av Värnäs och Klarälvdalen som helhet. Många spännande inlägg kom från deltagarna av fortsatt utveckling av Klarälvdalen: Djurhotell, leasingdjur, kolonilotter, uthyrning av potatisfåror och jordkällare samt möjligheter att kunna beställa lokalt producerade matlådor och mer skogsmat. Många idéer om turismens utveckling, cykelleder, vandringsleder, upplevelsepaket, säterliv, skyltning från älven m.m. Även idéer om jakt och framför allt fiskets utvecklingsmöjligheter med bl.a. gemensamma fiskekort. En bygd fylld av engagemang Sammanfattningsvis kan man säga att Klarälvdalen är en bygd fylld av engagerade ideella krafter, som trots försvunna arbetstillfällen, hyser en framtidstro. Att som projektledare för FRISK ges möjlighet att stötta dessa är mycket stimulerande. Det finns potentialer för en framtid i bygden och många nya frön har börjat gro för nya spår i den utvecklingen. Nya FRISKA tag är på väg i Klarälvdalen! Olov Henriksson projektledare för FRISK NR TORSBY NU 9

10 i dina eldstäder! Under en varm höst eldar vi inte särskilt effektivt och vid dålig förbränning bildas det mycket sot och tjära i skorstenen. Är det kallt ute finns risken att vi eldar hårdare än vad skorsten och eldstad klarar. Då kan strålningsvärmen antända väggarna eller taket ovanför eldstaden. Temperaturen i skorstenen är vid normal eldning högst 350 grader men vid för hård eldning kan den överstiga 600 grader. Om du ser en eldkvast ur skorstenen och hör ett dovt muller, stäng alla luckor på eldstaden och ring 112 för då är det soteld. Lägg askan i en plåthink Det kan finnas glödrester kvar i askan i flera dygn. Askan ska läggas i en plåthink med tätt lock och stå på ett obrännbart material i några dagar innan den töms i till exempel komposten. Vi har sett bränder som börjat med att askan lagts i en plasthink eller papperskasse. Vi har också sett resterna av hus som brunnit ner efter att man ställt ut en askhink på verandans trägolv. Elda på rätt sätt Använd torr ved i lämplig storlek Starta snabbt. Använd finkluvenved för att få en bra glödbädd Elden ska brinna, inte pyra Kontrollera röken. Den ska vara genomskinlig, inte svart Om en soteld uppstår Stäng alla luckor Ring 112 Fakta i Sverige Hälften av alla villabränder är eldstadsrelaterade Cirka soteldar inträffar varje år Cirka 500 bränder är eldstadsrelaterade på annat sätt Text: Pär Maltesson Vill du veta mer får du gärna höra av dig till oss på räddningstjänsten Räddningschef Pär Maltesson Titta även på kommunens webbplats Tfn: vidarekopplad till mobil Under fliken Invånare E-post: och underrubriken Trygghet och säkerhet Stf. räddningschef Stefan Olsson finner du info om t.ex. brandvarnare och Tfn: vidarekopplad till mobil brandsläckare. E-post: 10 TORSBY NU NR

11 Goda råd om julens alla ljus Jul är ljusens stora högtid. Ca 70 % av alla bränder under december beror på levande ljus. Här kommer några enkla råd om ljusförnuft i juletid. Om det skulle börja brinna - Ring alltid 112 Lämna inte levande ljus obevakade En god regel är att den som tänt ljusen också ska släcka dem. Lämna aldrig barn ensamma med levande ljus eller tomtebloss. Använd ljusstakar av obrännbart material som keramik eller metall. Se till att ljuset står fritt och stadigt både på underlaget och i ljusstaken. Tänk på var du ställer ljusstaken den ska stå fritt och inte i närheten av något brännbart. Ljuset kan fladdra till av vind- eller elementdrag och antända t.ex. gardiner i närheten. Ingen mossa i ljusstaken. Byt ut den mot dekorationer som inte är brännbara, t.ex. vackra stenar. Ställ inga ljus på tv:n. Stearin kan droppa ner och antändas med en snabb och kraftig brand som följd. Kolla även dina elektriska belysningar. All belysning utomhus måste vara avsedd för utomhusbruk. När en sladd måste skarvas ska skarvsladden vara så kort som möjligt och ligga väl skyddad. Det fastmonterade uttaget ska sitta utomhus och vara försett med jordfelsbrytare. Sladdar och ledningarna till t.ex. ljusslingor får inte vara dragna så att de kan bli skadade eller klämda. Inomhusbelysningen, t.ex. ljusstakar och julgransbelysning, ska släckas med strömbrytare eller genom att dra ut sladden ur vägguttaget. Ett alternativ också är att koppla till en timer. Vrid aldrig på lamporna för att släcka! Risken för glappkontakt är då stor vilket kan medföra att en ljusbåge bildas som lätt antänder brännbart materiel, t.ex. textilier och julgransdekorationer. Kolla batteriet i era brandvarnare byt gärna till nya. NR TORSBY NU 11

12 Kommunalrådet Håkan Laack klipper nätet och inviger nya fritidsgården. Det blev en mycket stor uppslutning när fritidsgården vid Ekeby hade sitt formella öppnande den 22 november. Foto: Morgan Bäckvall I närvaro av massor av barn och ungdomar, representanter för massmedia, anställda på fritidsavdelningen och andra klippte Håkan Laack bandet i form av ett bordtennisnät, som förklarade att fritidsgården Ekeby är öppnad. Fritidsgårdsverksamheten i centrala Torsby har sedan 2004 varit integrerad med biografen Stjärnan, men har under hösten flyttat till helt nyrenoverade lokaler på Ekeby, förr det gamla läroverket i Torsby. Först att ta till orda var fritidschefen Kicki Velander, som berättade om den resa fritidsgårdsverksamheten har gjort och om hur verksamheten för fritidsgårdarna ser ut i hela kommunen. När det var dags att klippa bandet, som skulle förklara fritidsgården för invigd var det kommunalrådet Håkan Laack som greppade saxen. Till hjälp hade han två unga fritidsgårdsbesökare som höll upp ett bordtennisnät. Detta klipptes itu och invigningen var klar. Under resten av dagen fortsatte man med öppet hus fram till stängning och det var en välbesökt kväll, som sedemera tog sitt slut. Nu kan vi bara fortsätta att hälsa såväl nya som gamla besökare välkomna till fritidsgården. I lokalerna finns en helt nybyggd cafeteria som under dagtid delas med Frykenskolan och där fritidsledarna övertar verksamheten på kvällen. På fritidsgården Ekeby finns, för att bara räkna upp något, en aktivitetslokal med två bordtennisbord, ett helt nyrenoverad biljardbord med internationella spelmått, besöksdatorer, en wifi-uppkoppling, som gör att besökare med egna datorer, surfplattor och mobiltelefoner kan surfa på internet, tv-spelskonsoller och sällskapsspel. Fritidsgården är öppen onsdag-fredag kl , lördag Välkommen att delta i våra aktiviteter! Morgan Bäckvall fritidsledare TORSBY NU NR

13 Foto: Per Eriksson Torsby Ski Tunnel Den mycket milda hösten har gett skidtunneln en gynnsam säsong. Novemberlägret blev snabbt fullbokat och trycket på skidinstruktioner har varit högt. Lägren får höga betyg och våra flitiga instruktörer får mycket beröm av gästerna. Snö är ett levande material som kräver fingertoppskänsla för att den ska hålla säsongen ut i skidtunneln. Hanteringen har justerats under årens lopp och i år har snön hållit riktigt bra kvalitet, kanske rentav den bästa hittills, trots hög beläggning. Julklappstips Har du svårt att hitta bra julklappar? Då tipsar vi om att ge bort, eller önska dig själv, ett presentkort i Torsby Ski Tunnel. Torsby Sportcenter Det byggs vidare på Torsby Sportcenter. Slalombacken fick i fjol en ny knapplift och ny belysning. Nu jämnas marken till i den översta delen för att vi i framtiden ska kunna utöka backen mot toppen av Valberget. Grillplatsen i anslutning till nerfarten har gjorts om till två och vindskyddet har vänts så att besökarna bättre kan se åkarna i backen. Ett avgränsat pulkaområde iordningställs i anslutning till grillplatsen. Motionsspåren har setts över och nya skyltar har satts upp utmed banorna. Bark har lagts ut och en del omdragningar av spåren är gjorda för att de inte ska ligga där det är som blötast. Även Björnslingan har reparerats och täckts med bark så den hålls torr och fin. Foto: Linda Danielsson Linda Danielsson Torsby Ski Tunnel - Torsby Sportcenter Tel NR TORSBY NU 13