dec 2013 Vintern är här - Norra Värmland är redo Stort intresse för glädjespridaren Ambassadörer i vård och omsorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "dec 2013 Vintern är här - Norra Värmland är redo Stort intresse för glädjespridaren Ambassadörer i vård och omsorg"

Transkript

1 Nr 4 dec 2013 Information från Torsby kommun Vintern är här - Norra Värmland är redo Stort intresse för glädjespridaren Ambassadörer i vård och omsorg Eleverna rekommenderar Stjerneskolan NR TORSBY NU 1

2 Innehåll HÅKAN LAACK TACKAR FÖR SIG... 2 STORT INTRESSE FÖR GLÄDJESPRIDAREN.4 AMBASSADÖRER I KOMMUNENS TJÄNST... 5 NYA SERVICELÖSNINGAR OCH PLATS- UTVECKLING... 6 TORSBY TESTAR TILLGÄNGLIGHET... 8 FRISKA TAG I KLARÄLVDALEN 1 ÅR... 9 ELDA RÄTT GODA RÅD OM JULENS LJUS FRITIDSGÅRDEN EKEBY INVIGD FULL FART I SKIDTUNNELN OCH SPORTCENTER VINTERN ÄR HÄR NORRA VÄRMLAND ÄR REDO NÄRINGSLIVSDAG FÖR SKOLAN BREDBANDSLÄGET STJERNESKOLAN DITT SJÄLVKLARA GYMNASIEVAL ANNORLUNDA SOMMARJOBB STJERNESKOLAN MILJÖ-ROLLSPELAR PÅVERKA EU RÖSTA I EU-VALET BIBLIOTEKET UNDER LUPPEN internetcafé på stjärnan invigt FASTIGHETSÄGARE MÄT RADON MILJÖALMANACKAN I BREVLÅDAN EKONOMIN TRYGGHETSBOENDE I STÖLLET PROJEKT PÅ G INOM SOCIAL- FÖRVALTNINGEN NYANSTÄLLD IFO-CHEF värmländsk mjölk i tanken Skolmatseleln KONSUMENT: TIPS INFÖR JULHANDELN ÖPPETTIDER I JUL OCH NYÅR KORSORD FONDER ATT SÖKA UR FÖRENINGEN TORSBY KNIV- OCH HANT- VERKSFÖRENINGen PRESENTERAR SIG Torsby kommuns informationstidning TORSBY NU. Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby Postadress: Torsby kommun, 1. Strategi- och näringslivsavdelningen, Torsby Telefon: (växel) Telefax: E-post: Webbplats: Ansvarig utgivare och redaktör: Annette Lauritzen Karlsson, Layout och illustrationer: Birgitta Brorson, , Foto omslag: Birgitta Brorson Motiv omslag: Sjuttonåriga Snurre med husse Jerker Brorson myser tillsammans av att vintern är i antågande. Utgivning: Fyra nummer 2013 Upplaga: 8400 ex. Tryckeri: Tryckeri Knappen, Karlstad. Miljömärkt trycksak, licensnummer TORSBY NU NR FSC-märkt Mixed Sources Torsby Nu finns även som taltidning och på Några intryck under mina tolv år vid Torsby kommun Med nedslag i ett antal frågor som enligt mig gjort skillnad från då till nu. Besöksnäringen går som tåget och övrig näring investerar. Vi är bland dem som har den lägsta arbetslösheten i länet. Den del av befolkningen som är i arbetsför ålder jobbar hårt. Vi exporterar färdigutbildade ungdomar och vi tar hand om förhållandevis fler äldre. Sammantaget innebär det att vi gräver bra där vi står, jobbar hårt med att tillvarata de möjligheter som finns på vår plats och bidrar i hög utsträckning till det svenska samhällsbygget. Det innebär att när vi avkräver vår berättigade andel av kakan, inte ställer oss med mössan i hand, även om det så förväntas. Jag har många gånger fått frågan om varför jag kan tänka mig ta pengar från kärnverksamhet och lägga på helt andra saker som fritidsprojekt, kultur, infrastruktur och näringslivsfrämjande åtgärder. Eller en skidtunnel. Torsby kommuns fullmäktige har haft modet att prioritera en del av budgeten till den här typen av åtgärder för att attrahera medborgare och näringsliv, för annars har vi inte några människor kvar i den här kommunen som behöver vare sig skola eller omsorg. Under ett antal år har det vi kallar Torsbyandan byggts upp. Torsby Infocenter fortsatte med badhuset och kröntes sedan med att ro skidtunnelprojektet i hamn. Företag, näringslivsutveckling och arbetstillfällen har en benägenhet att finnas där det finns bra infrastruktur och kommunikationer. Under de tolv år jag varit med har det hänt en hel del på det området i vår kommun. Här några exempel. Två Europavägar E16 och E45 har kommit tillstånd. En ny omlastningsterminal och säkring av Fryksdalsbanan har skett. Den 21 oktober 2005 invigdes en ny flygplats. Ny väg och bro till Branäs och ny väg till Hovfjället. När det gäller bredband är vi nu hänvisade till de besked som vi får av staten som i dag förlitar sig på de kommersiella krafterna. Vi blir i det här läget i stor utsträckning satta på pottkanten. Vi har under åren jobbat med några gröna initiativ inte minst med det absolut nödvändiga nämligen att komma ned i fossilbränsleanvändningen. Det tydligaste sättet vi tagit tag i den frågan på är genom det jätteprojekt som berört alla våra fastigheter, det så kallade EPCprojektet, där vi slängt ut alla återstående oljepannor, tilläggsisolerat osv. Vidare så har bygget av omlastningterminalen minskat antalet timmerbilar söderut, med minst 3000 transporter årligen. Ett antal samhällsfunktioner har möjliggjorts under åren. Biblioteksfrågan är numera löst vid Stjerneskolan. Fridhem har fått ny båthamn och utvecklingsområde. Inova park med Note som fördubblat anställningstalen. Resan för LRF media som började med några anställda är i dag över 40. Polisen som numera är etablerade i Nordvärmland med nya lokaler. Östmarksbygden som gått emot strömmen och byggt ny mack och affär mitt i urbaniseringens Sverige.

3 Nordvärmlands livs en unik satsning där fotbollsföreningen Nordvärmlands FF tillsammans med lokala eldsjälar upprätthåller servicen i Ambjörby. Gatumiljö i Torsby med den inledande kritiken och det lyckade resultatet, gatumiljön skulle vara till för alla. Kedjereaktionen lokalt i Torsby i samband med Konsums nya butik. Mejeristen med den långa startsträckan och det goda resultatet. Totalrenovering av Frykenskolan. Nya GA-hallen. Samverkanskontor, Konsum och bank i Sysslebäck. Flera intressenter har vågat fortsätta att satsa i Sysslebäck. Tidigt engagerade sig Torsby kommun tillsammans med de stora turistaktörerna i vår kommun och drev på i processen för ett Visit Värmland. I dag har besöksnäringen i Torsby en omsättning på ca 700 miljoner kronor och vi har i dag över en miljon övernattningar per år. Besöksnäringen genererar ca 500 arbetstillfällen och de ökar. Vi har fått uppleva en enastående utveckling i Branäsberget. Idag med motsvarande ett Torsby samhälle räknat i sängar. Valberget med skidtunneln ett sportcentrum i världsklass för friluftsaktiviteter och boende. Långberget med de bästa möjligheterna för vidsträckta naturupplevelser och friluftsaktiviteter. Rallycrossen i Höljes har utvecklats oerhört och publikrekord har satts med jämna mellanrum, nu senast med närmare besökande. Idag skapas många arbetstillfällen inom handeln, vi kommer på fjärde plats i länet vad gäller omsättning. Det senaste som nu händer är att Långflon investerar stort. Vi har idag ett mycket gott samarbete med Värmlands Museum kring finnkulturen i Nordvärmland. Kommunen har som strategi att stimulera etablering av stora event, för att sätta Torsby på kartan. Vi fick chansen att ansvara för och anordna junior-vm i skidskytte Filmen Rallybrudar spelades som bekant in i Torsby med omnejd. Vi har i ett antal projekt jobbat med att bli bättre på att ta emot våra besökare. Skolans område har påverkats i stor omfattning av befolkningsminskning. I Torsby kommuns upptagningsområde hade det lagts ned 50 skolor under 50 år. Vi har tagit beslut om tio skolors nedläggning, under den tid som jag tjänstgjort som kommunalråd. Det finns inga svårare ställningstagande för en lokalpolitiker än dessa. Under många år har omsorgsförvaltningen kämpat med ekonomin, har det varit mer regel än undantag att pengarna inte räckt när året var slut. Nu ser det bättre ut. I samband med strävanden att komma tillrätta med ekonomin har nedläggning av äldreboenden diskuterats. På samma sätt som att det finns starka känslor kring byskolor berör även de lokala äldreboendena. Stabil ekonomi med positiva resultat är en förutsättning för att man ska kunna utveckla en verksamhet. Den som kan uppvisa en välskött ekonomi, förtjänar ett gott rykte. Torsby kommun har under de senaste tolv åren uppvisat ekonomiskt positiva resultat, även om det krävt en del jobbiga kortsiktiga konsekvenser. Torsby har gjort en resa som inte alla känner till, utan den gamla bilden av en problemkommun sitter till viss del kvar i vår omvärld och i oss själva. Vi har gått från arbetslöshetstal runt 15 % i slutet av 1990-talet till att i dag ha en av Värmlands lägsta runt 6 % som också ligger under rikssnittet. Våra företag investerar och tror på framtiden. Det kommunala bostadsbolaget har i dag 99 % uthyrt, medan vissa kommuner i länet river för att få bort överskottet. Under de här åren tycker jag att en märkbar positiv förändring har skett. Fler tar idag ett litet steg framåt, genom att flytta från lägenhet till hus, sätta barn till världen eller anställa en person till i det lilla företaget. Man tycker att Torsby är en ganska bra plats att leva och bo på. Min känsla är, att det idag är fler som törs och vill lite mer och att man har bättre självtillit än tidigare. Var stolta, ta fajten och fortsätt stärka självkänslan. Jag vill med det här tacka för ert förtroende, ett gott samarbete och tacka för mig. Foto: Annette Lauritzen Karlsson NR TORSBY NU 3

4 Mycket stort intresse för Vår annons efter en Glädjespridare har rönt ett enormt intresse. I radio och skrivna media men inte minst bland alla de 220 sökande. Personer från hela landet har hört av sig. Den personen är jag! utropar flera efter att ha läst annonsen. Så nu återstår arbetet med att finna den pärla vi söker bland alla dessa sökanden. I läsande stund pågår intervjuer med ett drygt 10-tal sökande i en första omgång. Alla som kallas till intervju genomgår en vanlig intervju samt att de ska ge sin egen bild av vad just han eller hon vill med arbetet att ge de äldre en bättre livssituation ett lyckligare liv om man så vill. Vi söker ju en person som i någon mening företräder de äldres behov och ser till att resurser, personer, organisationer m.fl. kan förverkliga de önskemål och drömmar som finns. Vi tror att vi har goda förutsättningar att finna den personen som kan lyfta de äldres behov till den nivå där den hör hemma och få saker att hända och utvecklas. Senast i april/maj 2014 är Valbergsgården och Stöllet och kommunens övriga äldre redo att möta sin nya glädjespridare tillika de äldres ambassadör. Sven-Åke Pettersson koordinator för Valbergsgårdens byggprojekt Illustration: Birgitta Brorson 4 TORSBY NU NR

5 Vi gillar våra jobb inom vård och omsorg i Torsby kommun. Prata med oss så får du veta mer, säger Torsby kommuns allra första yrkesambassadörer. De är sju erfarna personer som arbetar inom äldreomsorgen och LSS-verksamheten (handikappomsorgen). De tjänstgjorde i sitt uppdrag som yrkesambassadörer för första gången under Öppet hus på Stjerneskolan i Torsby den 16 november. Där fanns de att träffa i montern för vård- och omsorgsprogrammet. Yrkesambassadörer är en ny satsning som kommunen gör för att bättre kunna presentera olika yrken som finns inom kommunen. För att kunna bedriva en bra verksamhet behövs personal med rätt kompetens. Ett sätt att nå personer som kan vara lämpliga och intresserade av att utbilda sig till kommunala yrken är att använda sig av yrkesambassadörer. Uppdraget är ett frivilligt åtagande som de själva har sökt till. Ambassadörskapet innebär bl.a. att personalen finns med vid olika mässor och öppet hus. Det finns många jobb Det är ca 520 personer som arbetar som undersköterskor eller vårdbiträden och 330 som vårdare/vårdarinnor, skötare, boendestödjare, personliga assistenter, behandlingsassistenter, ledsagare eller avlösare. Vill du jobba hos oss? Socialförvaltningen är en stor verksamhet och behöver många vikarier när ordinarie personal har semester eller är borta av annan anledning. Det finns t.ex. alltid behov av kontaktpersoner och ledsagare. På finns de tjänster vi annonserar ut. Där finner du också en anmälningsblankett för dig som vill jobba extra. Vill du veta mer? Vill du veta mer om hur det är att arbeta inom vård och omsorg i Torsby kommun? Ta då kontakt med någon av yrkesambassadörerna eller någon av områdescheferna. Annette Lauritzen Karlsson informationsstrateg Foto: Annette Lauritzen Karlsson Ambassadörerna Boendestödjare Linda Rydberg, Knutens gruppboende, Undersköterska Anna Andersson, hemtjänsten Vitsand och brandman i Vitsands räddningskår, Undersköterska Jessica Engström, Dalbygården Sysslebäck, Undersköterska Lina Rimnäs Hemtjänsten Norra Klarälvdalen, Undersköterska Maria Nilsson, hemtjänsten Vitsand, Vårdarinna Ingela Ranström, Virveln och dagcenter, Boendestödjare Anders Rattfelt, Knutens gruppboende, Områdeschefer Särskilt boende: Katarina Axelsson, tfn , Hemtjänst: Margaretha Persson, tfn , Omsorg om funktionshindrade (LSS och psykiatri): Karin Melberg, tfn , och Åsa Axelsson, , Jobba med oss i vård och omsorg Vi gillar våra jobb inom vård och omsorg i Torsby kommun. Prata med oss så får du veta mer! Från vänster boendestödjare Linda Rydberg, undersköterskorna Anna Andersson, Jessica Engström, Lina Rimnäs NR TORSBY NU 5 och Maria Nilsson, vårdarinna Ingela Ranström och boendestödjare Anders Rattfelt

6 Pilotprojekt för nya servicelösningar Torsby är tillsammans med Sunne, Eda och tio andra kommuner runt om i Sverige, utvalda av Tillväxtverket att ingå i satsningen pilotkommuner för serviceutveckling. Projektet har nu avverkat drygt halva projekttiden. Vad har hänt så här långt? Tillväxtverkets satsning har som mål att öka servicen på landsbygden då tillgång till kommersiell och offentlig service är grundläggande för en kommuns attraktivitet och för näringslivets utveckling. Alla pilotkommuner har olika sätt att arbeta för att öka servicen och i Torsby har vi valt att lägga mest fokus på lanthandeln. Lanthandeln fungerar redan idag, förutom som butik, ofta även som ett nav i bygden och tillhandahåller mycket kringservice. Vi har också, jämfört med andra kommuner, relativt många lanthandlare kvar och att arbeta för att stärka de servicepunkter som redan idag fungerar känns därför som en bättre idé än att skapa nya. Vad har vi gjort så här långt? Vi började med att besöka samtliga butiker och jobbade därefter utifrån de synpunkter som vi fick fram. Vi har sedan besökt butikerna upprepade gånger i olika ärenden. Soptunnor för turister Ett önskemål från samtliga butiker var soptunnor. Under sommartid blev butikens soptunnor snabbt överfyllda och var skulle de då göra av sina egna sopor? Kommunen har nu, i anslutning till lanthandeln, placerat ut tunnor enbart avsedda för färdsopor på 12 platser i kommunen. Lanthandeln har ansvar för att det är rent och snyggt och kommunen står för tunnor och tömning var 14 dag. Allt har fungerat utmärkt och tunnorna kommer nu att få stå kvar även efter försökstiden. Turistinformation i butik Kommunens besöksnäringsstrateg har tagit fram ett snyggt broschyrställ som anpassats för lanthandelsbutikerna i Torsby. Turistbyrån fyller på material och det finns även planer på kortare turistutbildning för butikspersonalen. Lanthandel Projektet har bidragit till ett lyckat ägarskifte för en lanthandelsbutik samt hjälpt till vid planering inför investeringar i två butiker. Allmänna toaletter och husbilsservice I anslutning till lanthandeln i Östmark, Ambjörby, Bograngen och Höljes ställer kommunen iordning allmänna toaletter och på de tre första orterna kommer det även att finnas latrintömningsmöjligheter för husbilar. I Värnas har kommunen redan tidigare byggt en offentlig toalett bredvid Värmlandsporten och Mack 45. Övrigt Vi jobbar för närvarande på att ta fram en informationssida på där butikerna finns inritade på en karta och där man lätt kan se vilken service som erbjuds utöver ordinarie butikssortiment, t.ex. apotek, fiskekort, bussgods och post m.m. Biblioteket har planer på att komplettera bokbussens service genom att ställa ut en låda för återlämning av biblioteksböcker i vissa butiker. Kunddator kommer att placeras ut i de fyra butiker som sagt att det finns behov av en sådan i bygden. 6 TORSBY NU NR

7 Vi tittar också på hur en sådan dator på ett bra och säkert sätt kan användas för att öka servicen på orten och stärka butiken. Länsstyrelsen stöttar pilotkommunerna genom att bjuda in till samarbetsmöten. På ett av dessa möten bjöd Länsstyrelsen in en föreläsare som arbetat med att starta ett BID i Floda utanför Göteborg. Vi tyckte att det verkade så intressant att vi beslöt att gå vidare och se om detta kunde vara något för våra kommuner. Vi har haft inledande informationsmöten om BID och har gjort en förstudieansökan till Region Värmland. Lokal platsutveckling (BID) BID (Bussiness Improvement District) eller platsutveckling är en utvecklingsmodell för stads- och landsbygdsområden. Arbetssättet är redan väl beprövat och framgångsrikt i Europa och USA och nu ökar intresset snabbt även i Sverige. Modellen innebär ett nära och organiserat samarbete mellan offentliga och privata aktörer för att utveckla en plats/ort/stadsdel. BID kompletterar den befintliga servicen och skapar mervärde. Nu vill vi undersöka om det också är en bra utvecklingsmodell för Torsby. Vi tror BID-metoden kan vara ett effektivt sätt att tillsammans skapa ännu attraktivare kommuner - både för centrum och för landsbygdsområden. Pilotprojektet för nya servicelösningar i Torsby (SERVITO) bjöd därför in till ett informationsmöte och därefter ordnade pilotprojektet i Sunne möte nummer två i Gräsmark. Deltagarna visade stort intresse och det fanns representanter från både offentlig, privat- och ideell verksamhet. Men att starta ett BID är ett långsiktigt arbete och vi behöver hitta finansiering. Torsby har därför tillsammans med Sunne, Eda och Filipstad lämnat in en ansökan om förstudiemedel från Region Värmland. Om vi beviljas medel kommer man i förstudien att arbeta med aktiviteter för att lära mer om BID, förankringsarbete i respektive kommun och målet är att vi hösten 2014 ska söka medel från Regionalfonden (EU) för att då på allvar kunna starta upp BID-arbetet. Det har redan startats BID-liknande aktiviteter i området. I Gräsmark sker arbetet i ett LEADER-projekt och i Torsby har Torsby Utveckling AB (Tuab) och miljö- och byggkontoret bjudit in till informations- och dialogmöten om främst utveckling och planarbete i Torsby centrum och området runt Herrgårdsområdet och Björkholmen. Vill du veta mer om BID? Kontakta Anna-Lena Carlsson, företagsrådgivare Tuab Elisabet Olsson EU-strateg och projektledare Nya Servicelösningar SERVITO Foto: Elisabet Olsson Rent och snyggt. Ingemar Nordström, kulturchef och Hans Nilsson, näringslivsstrateg inspekterar nöjt soptunnan utanför Finnskogens Ostaffär. Mats Olsson, besöksnäringsstrateg, ser till att broschyrhyllan hos Nordvärmlands Livs är påfylld. Besök hos servicenavet i Sillerud för att studera ny IT-plattform för servicelösningar. Monica de Roos Nieuwkamp, Vitsandsboa, passar på att titta lite extra i lanthandelsbutiken. NR TORSBY NU 7

8 Foto: Tommy Hagström Torsby testar ny inventeringsmetod 2014 kommer skolorna att granskas hårdare för att se hur bra de fungerar för personer med olika funktionsnedsättningar. Både Skolinspektionen och Arbetsmiljöverket kommer att göra kontroller. Stefan Johansson från Funka Nu, fritidspedagog Åke Gustavsson från Holmesskolan och tillgänglighetssamordnare Gunilla Montán Halvardsson inventerar. Men hur tar man reda på vilka brister som kan finnas? Torsby är med i ett nätverk av 40 kommuner. Det drivs av tillgänglighetsföretaget Funka Nu. I slutet av oktober testade personal från Funka Nu ett inventeringsmaterial som tagits fram. Tanken är att personalen på skolan själva ska kunna identifiera problem. Torsby är en av testkommunerna. När vi provade materialet här har vi tillsammans med skolpersonalen sett flera förbättringsmöjligheter, säger Stefan Johansson på Funka Nu. Torsby kommuns tillgänlighetssamordnare Gunilla Montán Halvardsson, fritidspedagog Åke Gustavsson och flera andra från skolan var med och bistod vid inventeringen. Skolan ska få resultaten från inventeringen för att sedan själva kunna gå vidare med vad som behöver åtgärdas på kort och lång. Vill du veta mer om inventeringsmaterialet? Kontakta Stefan Johansson på Funka Nu Gäller det resultaten från inventeringen av Holmesskolan, kontakta Pär Bergqvist Vill du veta mer om tillgänglighetsfrågor i övrigt? Ring Gunilla Montán Halvardsson, Funka Nu startades som ett projekt inom handikapprörelsen och är idag ett företag som är specialiserat på hur man skapar tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar. Företaget utför uppdrag åt många kommuner, landsting och myndigheter kring sådant som gör samhället mer tillgängligt för den som har någon form av funktionsnedsättning. Torsby är med i ett nätverk där cirka 40 kommuner samarbetar. I år har ett temaområde varit skolan. Funka Nu har tittat på de olika program och plattformar skolorna använder och nu pågår att arbete med att inventera skolbyggnader och undersöka hur bra skolorna är på att ge stöd åt elever med särskilda behov. 8 TORSBY NU NR

9 Håkan Laack inviger den nya beteshagen till fanfar från en näverlur. Foto: Frida Henriksson Arbetet i full gång med att ventilera nya FRISKA idéer. Nya FRISKA tag i Värnäs Projekt FRI Sikt - Klarälven ett år Fri Sikt Klarälven, FRISK har nu pågått i ett år och det firades med invigning av både en nyröjd beteshage och en nygjord naturstig vid Värnäskorset i Stöllet. Ett sjuttiotal personer hade mött upp, det var både kommunala tjänstemän och ortsbefolkning, som enskilda, byalag och företagare. Torsbys kommunalråd, Håkan Laack och Jan Bohlin från Hagfors kommun klippte banden. Flera invigningstal hölls, allt från projektets idékläckare, Udda skog, till förstudie och igångsättande. En uppfriskande promenad med guide genomfördes efter naturstigen, följt av en lunch med lokalt producerad mat, serverat av Spishyllan. En hel del har hänt under året Åhörarna fick en summering av vad som skett så långt i projektet. Flertalet utsiktsområden har röjts med hjälp av röjarlag från Torsbys arbetsmarknadsavdelning. Tre nya beteshagar har också skapats, fler är på gång. Det har också bildats en förening, Friskt Bete i Klarälvdalen för en lokal konsumtion av lokalt producerad mat. En förening som i sin tur har genomfört en rad aktiviteter i samarbete med FRISK, bl.a. ett kosläpp i Edebäck. Närmast på tur att arbeta med för projektet, blir på temat bioenergi, en resurs som Klarälvdalen hyser mycket av. FRISKa framtidsplaner Den viktigaste delen av dagen förlöpte under eftermiddagen då deltagarna fick vara med och ta fram planer för projektet FRISKs fortsatta arbete, utvecklingen av Värnäs och Klarälvdalen som helhet. Många spännande inlägg kom från deltagarna av fortsatt utveckling av Klarälvdalen: Djurhotell, leasingdjur, kolonilotter, uthyrning av potatisfåror och jordkällare samt möjligheter att kunna beställa lokalt producerade matlådor och mer skogsmat. Många idéer om turismens utveckling, cykelleder, vandringsleder, upplevelsepaket, säterliv, skyltning från älven m.m. Även idéer om jakt och framför allt fiskets utvecklingsmöjligheter med bl.a. gemensamma fiskekort. En bygd fylld av engagemang Sammanfattningsvis kan man säga att Klarälvdalen är en bygd fylld av engagerade ideella krafter, som trots försvunna arbetstillfällen, hyser en framtidstro. Att som projektledare för FRISK ges möjlighet att stötta dessa är mycket stimulerande. Det finns potentialer för en framtid i bygden och många nya frön har börjat gro för nya spår i den utvecklingen. Nya FRISKA tag är på väg i Klarälvdalen! Olov Henriksson projektledare för FRISK NR TORSBY NU 9

10 i dina eldstäder! Under en varm höst eldar vi inte särskilt effektivt och vid dålig förbränning bildas det mycket sot och tjära i skorstenen. Är det kallt ute finns risken att vi eldar hårdare än vad skorsten och eldstad klarar. Då kan strålningsvärmen antända väggarna eller taket ovanför eldstaden. Temperaturen i skorstenen är vid normal eldning högst 350 grader men vid för hård eldning kan den överstiga 600 grader. Om du ser en eldkvast ur skorstenen och hör ett dovt muller, stäng alla luckor på eldstaden och ring 112 för då är det soteld. Lägg askan i en plåthink Det kan finnas glödrester kvar i askan i flera dygn. Askan ska läggas i en plåthink med tätt lock och stå på ett obrännbart material i några dagar innan den töms i till exempel komposten. Vi har sett bränder som börjat med att askan lagts i en plasthink eller papperskasse. Vi har också sett resterna av hus som brunnit ner efter att man ställt ut en askhink på verandans trägolv. Elda på rätt sätt Använd torr ved i lämplig storlek Starta snabbt. Använd finkluvenved för att få en bra glödbädd Elden ska brinna, inte pyra Kontrollera röken. Den ska vara genomskinlig, inte svart Om en soteld uppstår Stäng alla luckor Ring 112 Fakta i Sverige Hälften av alla villabränder är eldstadsrelaterade Cirka soteldar inträffar varje år Cirka 500 bränder är eldstadsrelaterade på annat sätt Text: Pär Maltesson Vill du veta mer får du gärna höra av dig till oss på räddningstjänsten Räddningschef Pär Maltesson Titta även på kommunens webbplats Tfn: vidarekopplad till mobil Under fliken Invånare E-post: och underrubriken Trygghet och säkerhet Stf. räddningschef Stefan Olsson finner du info om t.ex. brandvarnare och Tfn: vidarekopplad till mobil brandsläckare. E-post: 10 TORSBY NU NR

11 Goda råd om julens alla ljus Jul är ljusens stora högtid. Ca 70 % av alla bränder under december beror på levande ljus. Här kommer några enkla råd om ljusförnuft i juletid. Om det skulle börja brinna - Ring alltid 112 Lämna inte levande ljus obevakade En god regel är att den som tänt ljusen också ska släcka dem. Lämna aldrig barn ensamma med levande ljus eller tomtebloss. Använd ljusstakar av obrännbart material som keramik eller metall. Se till att ljuset står fritt och stadigt både på underlaget och i ljusstaken. Tänk på var du ställer ljusstaken den ska stå fritt och inte i närheten av något brännbart. Ljuset kan fladdra till av vind- eller elementdrag och antända t.ex. gardiner i närheten. Ingen mossa i ljusstaken. Byt ut den mot dekorationer som inte är brännbara, t.ex. vackra stenar. Ställ inga ljus på tv:n. Stearin kan droppa ner och antändas med en snabb och kraftig brand som följd. Kolla även dina elektriska belysningar. All belysning utomhus måste vara avsedd för utomhusbruk. När en sladd måste skarvas ska skarvsladden vara så kort som möjligt och ligga väl skyddad. Det fastmonterade uttaget ska sitta utomhus och vara försett med jordfelsbrytare. Sladdar och ledningarna till t.ex. ljusslingor får inte vara dragna så att de kan bli skadade eller klämda. Inomhusbelysningen, t.ex. ljusstakar och julgransbelysning, ska släckas med strömbrytare eller genom att dra ut sladden ur vägguttaget. Ett alternativ också är att koppla till en timer. Vrid aldrig på lamporna för att släcka! Risken för glappkontakt är då stor vilket kan medföra att en ljusbåge bildas som lätt antänder brännbart materiel, t.ex. textilier och julgransdekorationer. Kolla batteriet i era brandvarnare byt gärna till nya. NR TORSBY NU 11

12 Kommunalrådet Håkan Laack klipper nätet och inviger nya fritidsgården. Det blev en mycket stor uppslutning när fritidsgården vid Ekeby hade sitt formella öppnande den 22 november. Foto: Morgan Bäckvall I närvaro av massor av barn och ungdomar, representanter för massmedia, anställda på fritidsavdelningen och andra klippte Håkan Laack bandet i form av ett bordtennisnät, som förklarade att fritidsgården Ekeby är öppnad. Fritidsgårdsverksamheten i centrala Torsby har sedan 2004 varit integrerad med biografen Stjärnan, men har under hösten flyttat till helt nyrenoverade lokaler på Ekeby, förr det gamla läroverket i Torsby. Först att ta till orda var fritidschefen Kicki Velander, som berättade om den resa fritidsgårdsverksamheten har gjort och om hur verksamheten för fritidsgårdarna ser ut i hela kommunen. När det var dags att klippa bandet, som skulle förklara fritidsgården för invigd var det kommunalrådet Håkan Laack som greppade saxen. Till hjälp hade han två unga fritidsgårdsbesökare som höll upp ett bordtennisnät. Detta klipptes itu och invigningen var klar. Under resten av dagen fortsatte man med öppet hus fram till stängning och det var en välbesökt kväll, som sedemera tog sitt slut. Nu kan vi bara fortsätta att hälsa såväl nya som gamla besökare välkomna till fritidsgården. I lokalerna finns en helt nybyggd cafeteria som under dagtid delas med Frykenskolan och där fritidsledarna övertar verksamheten på kvällen. På fritidsgården Ekeby finns, för att bara räkna upp något, en aktivitetslokal med två bordtennisbord, ett helt nyrenoverad biljardbord med internationella spelmått, besöksdatorer, en wifi-uppkoppling, som gör att besökare med egna datorer, surfplattor och mobiltelefoner kan surfa på internet, tv-spelskonsoller och sällskapsspel. Fritidsgården är öppen onsdag-fredag kl , lördag Välkommen att delta i våra aktiviteter! Morgan Bäckvall fritidsledare TORSBY NU NR

13 Foto: Per Eriksson Torsby Ski Tunnel Den mycket milda hösten har gett skidtunneln en gynnsam säsong. Novemberlägret blev snabbt fullbokat och trycket på skidinstruktioner har varit högt. Lägren får höga betyg och våra flitiga instruktörer får mycket beröm av gästerna. Snö är ett levande material som kräver fingertoppskänsla för att den ska hålla säsongen ut i skidtunneln. Hanteringen har justerats under årens lopp och i år har snön hållit riktigt bra kvalitet, kanske rentav den bästa hittills, trots hög beläggning. Julklappstips Har du svårt att hitta bra julklappar? Då tipsar vi om att ge bort, eller önska dig själv, ett presentkort i Torsby Ski Tunnel. Torsby Sportcenter Det byggs vidare på Torsby Sportcenter. Slalombacken fick i fjol en ny knapplift och ny belysning. Nu jämnas marken till i den översta delen för att vi i framtiden ska kunna utöka backen mot toppen av Valberget. Grillplatsen i anslutning till nerfarten har gjorts om till två och vindskyddet har vänts så att besökarna bättre kan se åkarna i backen. Ett avgränsat pulkaområde iordningställs i anslutning till grillplatsen. Motionsspåren har setts över och nya skyltar har satts upp utmed banorna. Bark har lagts ut och en del omdragningar av spåren är gjorda för att de inte ska ligga där det är som blötast. Även Björnslingan har reparerats och täckts med bark så den hålls torr och fin. Foto: Linda Danielsson Linda Danielsson Torsby Ski Tunnel - Torsby Sportcenter Tel NR TORSBY NU 13

14 Snön lyser vit på taken, de milslånga skidspåren är välpreparerade och skidåkarna susar nedför pisterna. Vintersäsongen är här och skidanläggningarna i norra Värmland är redo. Branäs Branäs välkomnar gästerna till en anläggning som fick rubriker redan i september. Var det någon som missade den gigantiska sprängningen? När tio ton dynamit användes för att spränga bort ton från berget. Vi breddade en befintlig nedfart där det var en smal passage förut, förklarar platschefen Olof Ljungberg. Bokningarna har börjat tio procent bättre än förra året och gästerna kommer att märka av flera nyheter. Ski Lodgen vid centrumhuset är fullt utbyggd och har 55 lägenheter samt även en bastu. En ny efterlängtad skiduthyrning har öppnat uppe på berget, där större delen av boendet finns. Den har samma utbud som skiduthyrningen nere i dalen. Allt fler gäster som bokar boende bokar samtidigt utrustningen som körs ut till stugorna. I vinter erbjuds mera kvällsåkning, både på längden och tvären. Med belysning i Nordsjön och Västsjöbacken blir det enklare för de som bor i Orren och Aspen att ge sig ut. Nytt är även att längdskidåkarna kan glädja sig åt kvällsåk- ning, nu finns det nämligen 1,5 km längdspår med belysning. För Branäs är barnfamiljerna viktigast. Satsningen fortsätter med ett nytt Björnide på ca 300 kvm, närmare bestämt hela övervåningen på centrumhuset. Där huserar Björnbusarna som tar hand om barnen och ordnar med massor av aktiviteter. Branäs har vunnit Stora Barnsemesterpriset sju år i rad, blir det ett åttonde? Absolut, vi siktar på det, säger Olof Ljungberg. Hovfjället Hovfjället fyller 50 år denna säsong. Det ska firas, men hur är inte klart ännu. Det kommer att synas i alla fall, lovar vd Karl-Eric Westerberg, som själv tillbringat större delen av sitt liv på denna anläggning. Närmare bestämt sedan Han minns hur han fick klippa i repliften och trampa backarna med skidor. För övrigt kommer fjolårets provisoriska skicrossbana att flyttas från Vargstupet till Lofallet. Den blev en dundersuccé. Nu flyttas banan så att den blir både längre och permanent. Idrottsgymnasiet i Torsby har en skicrossutbildning vars elever brukar träna i Hovfjället och i vinter kommer en större tävling att anordnas där. Restaurangen på Hovfjället kommer åter igen att drivas av Abbe och Kristina. Runt omkring restaurangbyggnaden ligger de 17 nybyggda stugorna, Hovfjällstoppens stugby, en lyckad satsning, enligt Karl-Erik. Förra säsongen var dess beläggning på dryga 83 procent och planer finns på ytterligare stugor framöver. Långbergets Sporthotell Långbergets Sporthotell känner på sig att det blir en toppensäsong. Bokningarna kommer tidigt och bokningsläget ligger procent bättre jämfört med samma tid förra året. Gästerna bokar tidigare, de är målmedvetna och vet vad de vill ha. Ett samtal och allt är klart. Det är många återkommande gäster, konstaterar Annica Jonsson. Många Vasaloppsåkare laddar i Långberget, antingen på egen hand eller som deltagare på de populära Vasaloppslägren. Sju läger anordnas 14 TORSBY NU NR

15 Foto: Hovfjället Foto: Per Eriksson Foto: Långberget från 9 januari till första helgen i februari. Ett annat populärt läger innehåller kombinationen yoga och skidåkning, också dessa är bra bokade. Två sådana blir det i vinter. Sommartid är det yoga och vandring som står på schemat. På Långberget finns 63 km längdspår och tack vare den nya pistmaskinen från förra året blir spåren ännu bättre preparerade. Mattila Mattila i Röjdåfors med snö- och köldgaranti från 1 december till sista april. Har 120 km preparerade spår och det stora evenemanget heter Mattila Ski Marathon. Den 2 februari 2014 körs det för 32:a gången. Alla förberedelser är klara inför snöns ankomst. Det har jobbats ytterligare med underlaget och nya skyltar har satts upp efter spåren, speciellt ut mot norska gränsen. Marathonbanan förlängs in i Norge och totalt blir det en runda på fyra mil, den är populär, säger Kurt Eide, Mattila. Vid två ställen i Norge kan man alltså komma in på Mattilas spårsystem: Lövhaugen och Rotbergssjön. På kan man följa hur spåren prepareras genom pistmaskinens GPS. Annars ser Kurt Eide fram emot den nya stugbyn i Mattila, Mattilamäki, som ska byggas i sydsluttningen mot Svarttjärn. 21 stugor med byggstart till våren och de flesta klara till nästa vinter. Det finns intressenter, och en av stugorna ska förstås Kurt Eide själv bo i. Vill du veta mer om allt du kan göra i vinter, hör av dig till oss på turistbyrån! Torsby: , Sysslebäck: , Maria Ivansson turistbyråassistent NR TORSBY NU 15

16 En näringslivsdag för skolan Vad ska jag bli när jag blir stor? I början av oktober anordnades en näringslivsdag för kommunens högstadie- och gymnasieelever under rubriken Vad ska jag bli när jag blir stor? Syftet med dagen var att lyfta fram det lokala näringslivet och framtida jobbmöjligheter i kommunen. Dagen bestod av föreläsning av Stefan Skoglund på Universe Imagine, företagsmässa och företagsbesök för eleverna i årskurs nio. Även intresserad allmänhet och föräldrar var välkomna att besöka mässan i Stjernehallen. Det blev stundtals mycket trångt i mässhallen och 34 lokala företag och organisationer ställde ut. Eleverna i årskurs 9 står snart inför valet av gymnasieprogram och trenden de senaste åren har varit att allt färre väljer de praktiska programmen, till fördel för de mer teoretiska, studieförberedande programmen. Samtidigt behöver det lokala näringslivet arbetskraft med rätt kompetens. Näringslivsdagen arrangerades i samverkan mellan Frykenskolan, Kvistbergsskolan, Stjerneskolan, Torsby kommuns näringslivsfunktion och näringslivsbolaget Torsby Utveckling AB. Målet med den här dagen var att fler elever ska få kännedom om vilka företag, branscher och arbetsmöjligheter som finns lokalt. Ann-Katrin Järåsen, rektor Idag ser tillverkningsindustrin helt annorlunda ut än vad den gjorde förr, därför ville vi visa eleverna den högteknologiska miljö som dagens industriföretag erbjuder. Hans Nilsson, näringslivstrateg Torsby kommun. Den här dagen blev mycket lyckad och vi vill gärna vara med och anordna en liknande dag även nästa år. Anna Öhgren Bodén vd Torsby Utveckling AB Anna Öhgren Bodén vd Torsby Utveckling AB Foto: Anna Öhgren Bodén 16 TORSBY NU NR

17 Bredbandsläget Med tryckluft blåser Anders Björklund från Fiberentreprenad i Karlstad AB in fiber till Torsby Bostäder. Foto: Cecilia Sjödén Det grävs och grävs för bredband I Sysslebäck och Torsby grävs det ned fiber för fullt. Det är Torsby Bostäders fastigheter och Torsby kommuns fastigheter i Sysslebäck som nu ansluts till fiber på löpande band. Alstigen och Aspen är först att bli anslutna och sedan följer övriga Torsby Bostäders fastigheter efter en fastställd tidsplan fram till sommaren För att inkoppling av respektive fastighet ska kunna göras enligt tidsplanen måste entreprenören som gräver ned kanalisation hela tiden ligga före. Även om det grävs i ditt område nu så kan det alltså dröja innan du får fiber in till lägenheten. Alla Torsby Bostäders lägenheter ska vara anslutna till fibernät sommaren Som hyresgäst behöver du inte göra någonting, alla kommer att få information om hur det går till när anslutning ska göras av respektive område. Torsby Bostäders lägenheter kommer att få ett grundutbud med 21 TV-kanaler som ingår i hyran, varav tre kanaler är norska. Vill du ha flera kanaler beställer du det själv från Telia. Bredband och telefon via fiber beställer du också själv från Telia, du kan teckna abonnemang på bredband med hastighet upp till 100 Mbit/s. Anslutningen av Torsby Bostäders fastigheter är ett separat projekt. Som villaägare kan du alltså inte hoppa på tåget i farten och få en fiberanslutning när det grävs i ditt område. Är du hyresgäst hos Torsby Bostäder kan du vända dig till Conny Josefsson med frågor om tidsplan och installation, tfn På Telia är Lennart Hallgren kontaktperson, tfn Cecilia Sjödén bredbandssamordnare NR TORSBY NU 17

18 Stjerneskolan i Torsby ditt självklara gymnasieval Vi valde Stjerneskolan Bygg- och anläggningsprogrammet 1. Jag blev rekommenderad av flera snickare att söka till Stjerneskolan i Torsby eftersom jag vill bli snickare. Jag trivs jättebra här, vi har bra lärare och en fin bygglokal. Vi får arbetskläder under utbildningen och en låda med verktyg när vi går ut efter tre år. //Jimmie Larsson, Sunne, BA13 2. Jag vill arbeta med kroppen och se ett resultat av mitt arbete. Intresset av att bygga och snickra har jag haft länge, jag är uppväxt med det. Under vår praktik får vi kontakt med många arbetsgivare så jag tror att det är ganska lätt att få jobb som snickare efter utbildningen. //Filip Carlsson, Sysslebäck, BA13 Fordons- och transportprogrammet 3. Jag visste tidigt att jag ville arbeta med motorer och mitt val av program och gymnasieskola var självklart. På folkracebanan föddes min dröm att bli tävlingsmekaniker. //Ole-Marius Granerud, Norge, FT12 4. Jag är intresserad av att meka så jag tog reda på möjligheten till arbete inom branschen. Duktiga bilmekaniker är det stor efterfrågan på, blev svaret. Några bilmekaniker jag känner tipsade mig om utbildningen här på Stjerneskolan. Det här är intressant och roligt. //Jafar Muradi, Sunne, FT12 Ekonomiprogrammet 5. Jag valde ekonomiprogrammet för att jag vill jobba på bank eller med ekonomi i något företag. Dessutom får jag en bra grundutbildning om jag vill plugga vidare. //Jennifer Forsmark, Avesta, EK12 6. Det kändes som det bredaste programmet. Skolan har ett gott rykte om kunniga och engagerade lärare med erfarenhet från näringslivet. //Oscar Fridsäll, Landsbro, EK12 Gymnasiesärskolan 7. När jag vaknar på morgonen är jag pigg och längtar till skolan. Jag gillar att grovarbeta och ser fram emot att få ta motorsågskort. Skolan är som en arbetsplats, jag trivs och känner mig trygg. //Linnéa Jonsson, Torsby, GySär. 8. Det är kul att lära sig mer om matlagning och bakning. Jag använder gärna starka kryddor från den turkiska matkulturen. //Ersen Yeser, Torsby, GySär. Handels- och administrationsprogrammet 9. När jag gick i nian och skulle söka till gymnasiet tänkte jag så här: Jag gillar service och att träffa människor, jag ville lära mig om hur man startar och driver företag och jag vill kunna arbeta direkt efter gymnasiet. //Linnea Hedström, Sunne, HA TORSBY NU NR

19 För mer info Olle Vikström, studie- och yrkesvägledare sista ANSÖKNINGSDAG 6 feb 2014 kl Industritekniska programmet 10. Mitt val avgjordes i första hand av att jag ville komma åt svetsinriktningen som finns här på Stjerneskolan. Det är ett stort plus att jag får min svetslicens direkt efter utbildningen. //Viktor Eriksson, Sunne, IN12 Naturvetenskapsprogrammet 11. Programmet öppnar många dörrar för framtiden. Jag kände att det här är det program jag får ut det allra mesta av. Vi läser fördjupad kemi och fysik och det här är det enda programmet som har biologi på schemat. //Annika Nilsson, Torsby, NA Jag känner mig stolt över att gå natur här på Stjerneskolan. Vi lär oss på ett bra och roligt sätt och lärarna vill verkligen ge oss en bra grund att stå på. Ordet svårt finns inte för en naturvetare. //Amin Karimi, Torsby, NA12 Samhällsvetenskapsprogrammet 13. Ett brett och allmänbildande program. Jag gillar speciellt när vi har rollspel då vi lär oss genom att debattera om olika saker. Jag ska läsa vidare direkt efter gymnasiet och siktar på att bli åklagare. //Emelie Bergstedt, Torsby, SA Högskolebehörigheten och möjligheten att läsa inriktningen media var avgörande för mig. Det är toppen att kunna bo kvar hemma under gymnasietiden. Min plan är att jobba nåt år innan jag läser vidare till psykolog på universitetet. //Johanna Persson Spintig, Torsby, SA12 Teknikprogrammet 15. Jag gillar att göra ritningar och att tänka till kring hela processen, från ett företags behov av en komponent till en färdig produkt. Jag har hört mycket bra om Stjerneskolan så valet av skola var självklart. //Ida Ekåsen, Ambjörby, TE Jag bestämde mig för teknikprogrammet på Stjerneskolan eftersom jag vill fördjupa mig tekniskt inom konstruktion, utveckla mina ritkunskaper och samtidigt gå idrottsgymnasiets inrikting längdskidåkning. Jag trivs jättebra! //Nico Larsson, Bengtsfors, TE12 Vård- och omsorgsprogrammet 17. Det känns roligt och viktigt att hjälpa människor och det är intressant att få lära sig om olika sjukdomar. Programmet här på Stjerneskolan är certifierat, så när vi är klara får vi ett diplom och kan visa att vi gått en kvalitetsutbildning. //Elin Nilsson, Sunne, VO Vi människor kommer alltid att behöva omvårdnad under olika skeenden i livet, så efterfrågan på arbetskraft kommer nog att hålla i sig, tror jag. Ett brett program som öppnar många dörrar för arbeten inom vården. //Linnea Gustafsson, Sunne, VO13 Text och foto: Ulrika Andersson NR TORSBY NU

20 Ebba Furst, Henric Sjölin, Alexander Lind, Tove Tyberg, Malin Berglund och Mariatereze Karlsson hade i uppdrag att motivmåla en av väggarna i nya danslokalen i Ekeby på Frykenskolan under sommaren Våren 2013 bestämdes det att kulturskolans danslokal på Stjerneskolan slulle flyttas till Ekeby på Frykenskolan. Den nya danslokalen som har varit Frykenskolans datasal innan behövde rustas upp, golvet skulle bytas och väggarna målas. Kulturskolans danspedagog Jenny Boström ville att det skulle hända något mer i rummet, hon önskade ett motiv på en av de stora enfärgade väggarna i lokalen. Jenny pratade om sin idé med kulturskolans ledare Michael Åkerlund som var positiv till idén och tipsade henne att ta kontakt med Frykenskolans bildlärare. Detta ledde till att det skapades ett annorlunda sommarjobb för elever i år 8 och 9 i Torsby kommun. Jobbet söktes på vanligt sätt bland övriga sommarjobb och gick ut på att utifrån temat dans motivmåla en vägg i nya danslokalen. Under sommarlovets tre första veckor genomförde sex elever från Frykenskolan projektet på i stort sett egen hand. De började med att leta lämpliga dansmotiv på internet, tavlor och i böcker. När de samlat på sig bilder av olika sorts danser målade de av bilderna på overheadplast, förstorade upp bilderna med hjälp av overheadapparater och komponerade helhetsbilden direkt på väggen i den nya danslokalen. När vi valde bilder tog vi också hänsyn till upphovsrätten. Det är högt i taket i danslokalen så det krävdes stegar i varierande storlekar. Efter att ha skissat bilderna direkt på väggen så målades motivet. Dansande människor nära i bild är målade i vackra färger och de som befinner sig längre bak i bilden är målade som siluetter. Ungdomarna klarade uppdraget helt själva och gjorde ett gediget jobb. De målade och målade i tre veckor och stundvis var de ganska trötta på det intensiva målandet men ungdomarna klagade aldrig utan fullföljde projektet. Jenny Boström och Michael Åkerlund blev mycket nöjda med resultatet. Maria Norbäck lärare , Tove Thyberg Foto: Maria Norbäck 20 TORSBY NU NR

Dialogmöte. Älghult 2014 06 03

Dialogmöte. Älghult 2014 06 03 2014-06-24 Dialogmöte Älghult 2014 06 03 1. Välkomna Presentation av deltagare: PO Ekelund, kommunchef Magda Gyllenfjell, ny projektledare Annie Öhman, planerare/utvecklare Anders Svensson, ekonomi och

Läs mer

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 Sunne kan bättre! Vi Moderater i Sunne kommun är beredda att ta ansvar och leda kommunen efter valet 2014. Vi vill bidra till att alla i högre grad ska kunna

Läs mer

Materialet framtaget i Projekt Mitt val.

Materialet framtaget i Projekt Mitt val. För mer demokrati 2 Materialet framtaget i Projekt Mitt val. Ett projekt i samverkan med FUB och Riks-Klippan med stöd från Allmänna Arvsfonden och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Projektledare:

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 24 september 2010 Så röstade Sverige Det har varit val i Sverige. Det var ett spännande val som innebär att mycket kan förändras i Sverige. Moderaterna blir starkare, socialdemokraterna

Läs mer

Dialogmöte. Åseda 2014 06 04

Dialogmöte. Åseda 2014 06 04 2014-06-24 Dialogmöte Åseda 2014 06 04 1. Välkomna Presentation av deltagare: PO Ekelund, kommunchef Magda Gyllenfjell, ny projektledare Annie Öhman, planerare/utvecklare Lars Gunnar Serell, ansvarig för

Läs mer

Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara. lärling?

Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara. lärling? Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara lärling? Gymnasievalet För vissa är valet lätt, för andra är det svårare Men en sak är säker det finns något för alla. Valet

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

VI VALDE VADSBOGYMNASIET!

VI VALDE VADSBOGYMNASIET! VI VALDE VADSBOGYMNASIET! Mariestad 2 Hej! Just nu går du kanske och funderar på ditt gymnasieval. Ett val som är självklart för en del och inte lika självklart för andra. Vi vill att du med den här foldern

Läs mer

BID som samverkansform

BID som samverkansform BID som samverkansform Vad är BID? Internationell tillämpning Erfarenheter i Sverige Metod Drivkrafter Medborgardialog Hur går utvecklingen vidare i Sverige? Business Improvement District Skottland Innerstaden

Läs mer

Dialogmöte. Lenhovda 2014 05 26

Dialogmöte. Lenhovda 2014 05 26 2014-06-24 Dialogmöte Lenhovda 2014 05 26 1. Välkomna Presentation av deltagare: PO Ekelund, kommunchef Magda Gyllenfjell, ny projektledare Annie Öhman, planerare/utvecklare Jimmi Olsson, näringslivsutvecklare

Läs mer

Val till Europaparlamentet 2009

Val till Europaparlamentet 2009 Lättläst information Val till Europaparlamentet 2009 Så här röstar du Innehåll Vad är EU?... 3 Valet i Sverige... 3 Vem får rösta?... 4 Vem röstar du på?... 5 Så här röstar du... 6 Du kan rösta före valet...

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

Sveriges riksdag på lättläst svenska

Sveriges riksdag på lättläst svenska Sveriges riksdag på lättläst svenska Bilderna på omslaget finns också inne i broschyren. Där kan du läsa vad de föreställer. Sveriges riksdag på lättläst svenska Innehåll Sveriges riksdag och demokratin...3

Läs mer

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät PROCESSBESKRIVNING BYALAG Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät Bredband i hela Sverige Målet för bredbandspolitiken är att Sverige ska ha bredband i världsklass. För att kunna realisera

Läs mer

Fiber till Himmeta- Bro!

Fiber till Himmeta- Bro! Fiber till Himmeta- Bro! Det har blivit dags att dra ut fiber till Himmeta-Bro. I den här broschyren kan du läsa mer om vilka möjligheter som en snabb och stabil uppkoppling innebär för dig och för vår

Läs mer

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem.

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem. av 5 1 NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS Vårt första nyhetsbrev Jag hoppas att ni alla vet vid detta laget vad era ungdomar håller på med här i skolan efter lektionstid. Annars är det kanske tid att ni

Läs mer

Valet i fickformat. Europaparlamentet 2009

Valet i fickformat. Europaparlamentet 2009 Valet i fickformat Europaparlamentet 2009 Valet i fick format Europaparlamentet 2009 1 Val till Europaparlamentet 7 juni 4 Rösta på parti och person använd valsedeln rätt! 6 De som har rösträtt får röstkort

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

NYHETSBREV December 2015

NYHETSBREV December 2015 NYHETSBREV December 2015 Föreningens Ordförande har ordet Ännu ett år har nu passerat i vår unga förening. Ett år som det hänt mycket spännande i och som kännetecknats av många projekt som har färdigställts.

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Kommunkontoret Torsby

Kommunkontoret Torsby VALNÄMNDEN Tid och plats Onsdag 21 april 2010 kl. 18.00-19.45 Kommunkontoret Torsby Beslutande Rune Mattsson (S) ordförande Marianne Ohlsson (S) Anne-Marie Sjöberg (S) Tommy Persson (M) Kristina Berglund

Läs mer

* Aktör= besöksmål, restaurang, hotell, förening, hembygdsgård, butik, café, evenemang, aktivitet mm

* Aktör= besöksmål, restaurang, hotell, förening, hembygdsgård, butik, café, evenemang, aktivitet mm Vad är Upplev Lundaland? Under Kristi himmelfärd den 13-16 maj arrangeras Upplev Lundaland. Arrangemanget vänder sig till alla besökare och invånare som bor i Lundaland ( Kävlinge, Staffanstorp, Lund,

Läs mer

Bostäder och framtidens Väsby

Bostäder och framtidens Väsby Väsbymoderaten Tidning från Moderaterna i Upplands Väsby, #1, 2014 Ansvarig utgivare: Christer Derger Bostäder och framtidens Väsby I vårt Väsby ska alla ha möjlighet att förverkliga drömmen vi vill bygga

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET ÅK 9

INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET ÅK 9 ATT VÄLJA INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET ÅK 9 Nu står du som går i nian inför ett stort och viktigt val som du behöver tänka igenom ordentligt. Du ska välja gymnasieprogram! Varje dag gör du olika val

Läs mer

Rapport Kompetenta familjer Feriepraktik sommaren 2013

Rapport Kompetenta familjer Feriepraktik sommaren 2013 Rapport Kompetenta familjer Feriepraktik sommaren 2013 Alamir Samir Elvira Fernandez Elin Lindberg Bakgrund Att forska är att skaffa sig djupare kunskaper om ett ämne, kan vara vad som helst. Föräldrastöd

Läs mer

Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog

Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog Är du man eller kvinna? Man 26 46,4 Kvinna 30 53,6 Din ålder? 30 år eller yngre 1 1,8 31 50 18 32,1 51 65 23 41,1 66 år eller äldre 14 25 Vilka av följande möjligheter

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ Boka monter och vinn 5.000 kr presentkort på s Sportcenter WOW! Har ni tänkt på hur bra vi är? En fantastiskt företagsam kommun, både historiskt och nu. Framtiden ser med andra ord ljus ut, för visst ska

Läs mer

Vasaloppet öppet spår 23 februari 2009. Det har länge funnits en önskan hos mig att åka Vasaloppet. Jag hade bestämt att jag skulle göra det, det år

Vasaloppet öppet spår 23 februari 2009. Det har länge funnits en önskan hos mig att åka Vasaloppet. Jag hade bestämt att jag skulle göra det, det år Vasaloppet öppet spår 23 februari 2009. Det har länge funnits en önskan hos mig att åka Vasaloppet. Jag hade bestämt att jag skulle göra det, det år jag fyllde 50. Men tiden går så fort och det blev aldrig

Läs mer

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1 Elevuppgifter till Spöket i trädgården Frågor Kap. 1 1. Varför vaknade Maja mitt i natten? 2. Berätta om när du vaknade mitt i natten. Varför vaknade du? Vad tänkte du? Vad gjorde du? Kap 2 1. Varför valde

Läs mer

Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken

Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken Augusti 2006 Lillsjöparken sluter sig som en grön ring kring Lillsjön i Ulvsunda. Den är en omistlig del i Lillsjöns rekreationsområde och måste bevaras för framtiden.

Läs mer

Strategiska gruppen Falerum

Strategiska gruppen Falerum Datum Sida 1(5) 2015-03-31 Strategiska gruppen Falerum Anteckningar från mötet 24/3 2015 på Café Nyfiket. Närvarande. Från Åtvidabergs Kommun: Johan Gustafsson Raymond van der Heijden Från Falerum: Christer

Läs mer

Utveckla dina FÖRMÅGOR

Utveckla dina FÖRMÅGOR Utveckla dina FÖRMÅGOR Utveckla dina FÖRMÅGOR I framtiden semestrar vi på månen, bor i hus som producerar energi och åker i förarlösa bilar. Kanske har vi flera yrken samtidigt och lever dubbelt så länge?

Läs mer

VILL DU borja jobba direkt OCH ANDA TA STUDENTEN? Lärlingsutbildningen på Vipan halva tiden på en arbetsplats

VILL DU borja jobba direkt OCH ANDA TA STUDENTEN? Lärlingsutbildningen på Vipan halva tiden på en arbetsplats VILL DU borja jobba direkt OCH ANDA TA STUDENTEN? Lärlingsutbildningen på Vipan halva tiden på en arbetsplats PA larlings utbildningen far du: ta ett vuxenansvar värdefull arbetslivserfarenhet praktisk

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

SVENSKA. Solna stad. en introduktion

SVENSKA. Solna stad. en introduktion SVENSKA Solna stad en introduktion 1 Så styrs Solna De förtroendevalda i staden har stor frihet att besluta hur Solna ska styras inom ramen för lagar och förordningar. Den politiska visionen är att Solna

Läs mer

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap }

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap } { ledarskap } STRESS ÄR ETT VAL! SLUTA SÄTTA PLÅSTER PÅ DINA SYMPTOM NÄR DU ÄR STRESSAD. LÖS PROBLEMEN VID KÄLLAN ISTÄLLET OCH FUNDERA ÖVER VILKA VAL DU GÖR SOM CHEF. E n undersökning visar att 70 procent

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild!

Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild! jubileum Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild! Bröderna Perssons Specialsnickeri i Bromölla är ett av Sveriges ledande specialsnickerier. Efter 30 års verksamhet är vi idag 23 medarbetare

Läs mer

Kärrsmossen-Koppsäng-Prästgården Fiberområde. VÄLKOMNA till information och möte för bildande av KKP Fiber Ekonomisk förening 2015-09-20

Kärrsmossen-Koppsäng-Prästgården Fiberområde. VÄLKOMNA till information och möte för bildande av KKP Fiber Ekonomisk förening 2015-09-20 Kärrsmossen-Koppsäng-Prästgården Fiberområde VÄLKOMNA till information och möte för bildande av KKP Fiber Ekonomisk förening 2015-09-20 Bakgrund KKP Fiber Henrik Samuelsson, initiativtagare Får tilldelat

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Restaurang- och livsmedelsprogrammet VIRGINSKA

Restaurang- och livsmedelsprogrammet VIRGINSKA Restaurang- och livsmedelsprogrammet VIRGINSKA Restaurang- och livsmedelsbranschen växer hela tiden och efterfrågan på utbildad arbetskraft ökar. Är du intresserad av nya trender inom mat & dryck? Har

Läs mer

EU-Valet 2009. Hur går valet till?

EU-Valet 2009. Hur går valet till? EU-Valet 2009 Hur mycket vet du egentligen om Europaparlamentet och om röstningen som sker den 7 juni? Vad är en talesman, och vad gör ledamöterna för någonting? Vad innebär att Sverige skall bli ordförande

Läs mer

Minnesanteckningar för demokratiberedningen

Minnesanteckningar för demokratiberedningen Minnesanteckningar 1 (5) Datum: 2015-10-26 Grupp: Tid och plats: Deltagare: Frånvarande: Demokratiberedningen Sammanträdesrum Skiren kommunhuset, kl. 13.00-14.45 Ordförande: Berit Martinsson Ledamöter:

Läs mer

Maj 2015 Nyhetsblad med aktuell information till dig som arbetar i Frösunda.

Maj 2015 Nyhetsblad med aktuell information till dig som arbetar i Frösunda. > VD har ordet: Martins film har betydelse för oss > Frösunda-assistenter Årets pusselbit > Månadens profil: Karin Stålhandske > Tävla och vinn i Frösundas sommarquiz Maj 2015 Nyhetsblad med aktuell information

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet. Det kan ha varit ett LAN, ett musikarrangemang, en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske skött ett

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013 FEBRUARI 2013 Kvar i Östersund den 23 februari 2013 Har nu hunnit vara hemma några dagar efter VM som var en stor upplevelse för min del, tiden hemma har bestått till största delen av vila och återhämtning

Läs mer

Bjuder på några bilder av de vuxna också.

Bjuder på några bilder av de vuxna också. Efter en busstur till havsnära Löderups strandbad startade dagen på bästa sätt nämligen med fika! Det är nog aldrig fel med fika om du frågar ungdomarna i. Efter fikastunden var det sedan dags att få sig

Läs mer

Service- och landsbygdsutvecklingsplan för Borgholms kommun 2014-2018

Service- och landsbygdsutvecklingsplan för Borgholms kommun 2014-2018 Antagen KF 2014-05-26 105 1(5) Service- och landsbygdsutvecklingsplan för Borgholms kommun 2014-2018 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 Syfte 2 1.2 Avgränsning 2 2 Begrepp 2 3 Mål 3 4 Boende och fritid

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Beslutande Övriga deltagare Tisdag 16 september 2014 kl. 13:00-15-30 Sammanträdesrummet, kommunhuset Torsby Ann-Katrin Järåsen (S), ordförande Rune Mattsson

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning PROTOKOLL 2014-09-15 09-24 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2014-09-14 Kommun: MUNKFORS Plats: Dnr: 201-6183-2014 Rösträkningen och fördelningen av mandaten har skett

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-01-26 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Missionskyrkan, Åsenhöga kl 19.00-21.00 Beslutande Övriga deltagande LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Mikael Palmgren

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR VÄLKOMNA TILL DET ROLIGASTE VI VET! Vi jobbar i en fantastiskt rolig och spännande bransch och vi kan varje år räkna in många nya medlemmar. Restauranger och

Läs mer

Kvalitet i korthet. Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Växjö - Älmhult. I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting

Kvalitet i korthet. Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Växjö - Älmhult. I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting Kvalitet i korthet Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Växjö - Älmhult I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting En jämförelse mellan sex kommuner i Kronobergs län 2010 Kvalitet i korthet

Läs mer

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling!

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! > VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! SEPTEMBER 2014 Månadsutskick med aktuell information till dig som arbetar i Frösunda.

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

Lokal plan för Petaredbackens byalag

Lokal plan för Petaredbackens byalag Lokal plan för Petaredbackens byalag Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Petaredbacken...3 4 Vad är det bästa med Petaredbacken?...4

Läs mer

Motor og spill. Torsby och Sunne

Motor og spill. Torsby och Sunne Motor og spill Torsby och Sunne KUL TÄVLING FÖR KONFERENSEN, FAMILJEN O KOMPISARNA Adventure Challange, 3-, 4-, eller 5-kamp med vildmarksbad i badtunna Tävling Det traditionella 3, 4 eller 5-kampspelet

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

DIN SÄKERHET ÄR VIKTIG! www.rtog.se. Räddningstjänsten Östra Götaland

DIN SÄKERHET ÄR VIKTIG! www.rtog.se. Räddningstjänsten Östra Götaland DIN SÄKERHET ÄR VIKTIG! www.rtog.se Räddningstjänsten Östra Götaland DITT AGERANDE KAN VARA AVGÖRANDE Vi inom räddningstjänsten jobbar för att alla ska ha det så tryggt och säkert som möjligt. I din vardag

Läs mer

Landsbygdsforum 2016 Kukkolaforsen 12 november 2016

Landsbygdsforum 2016 Kukkolaforsen 12 november 2016 Workshop: Nya tankar för Haparandas landsbygd Frågeställning: Vad är vi stolta över? Så här gick det till: Deltagarna delades in 7 olika grupper och fick till uppgift att fundera över vad vi är stolta

Läs mer

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre.

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. SAMMANHÅLLNING Vi ser fram emot att se er växa både som grupp och individ. ENTUSIASM Tillsammans skapar vi minnesvärda

Läs mer

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet Projektet Varumärket Grästorp Bakgrund s verksamhetsmål för 2013 är att förbättra profileringen av Grästorp. För att skapa förutsättningar för en framgångsrik marknadsföring krävs att alla som finns och

Läs mer

Bergslagens digitala agenda!

Bergslagens digitala agenda! FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Varför är det viktigt att ditt barn läser?

Varför är det viktigt att ditt barn läser? LUST ATT LÄSA Många av oss föräldrar drar en lättnadens suck när barnen lärt sig läsa och vill börja läsa själva. Och visst är det en milstolpe att fira, men även efter detta har du möjlighet att uppleva

Läs mer

Projekt Bygdens Marknad

Projekt Bygdens Marknad Projekt Bygdens Marknad Ett litet bildspel om vad vi åstadkommit hittills. Första träffen 4 mars - Bygdens Vecka 20-25 augusti 2012. Monika Hulthe Projektet har 12 delmål 1. Att få ihop en grupp producenter

Läs mer

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning resultat testgruppen Medverkande 63 personer Fråga 1: Känner du till att politikerna satt och ringde? Ja:

Läs mer

Tranbärets månadsbrev november

Tranbärets månadsbrev november 2013-12-04 Tranbärets månadsbrev november Snart kommer han med skägget! Det ligger längtan och förväntan i luften. Vi myser, pysslar och firar jul här på förskolan. Julen är också en tid att rå om varandra

Läs mer

Viktiga debattutmaningar som handlar om skillnad i politiken och skillnad för Norrbotten.

Viktiga debattutmaningar som handlar om skillnad i politiken och skillnad för Norrbotten. 2 (11) Socialdemokraternas riksdagsledamöter avslutar en intensiv vår med en debattrunda med regeringen om utbildning och jobb. Under våren har riksdagsledamöterna gjort ett tjugotal besök i Norrbotten

Läs mer

Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla. Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017

Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla. Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017 Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017 1 JÄRFÄLLA så här används dina skattepengar 2016 2017 Du kan läsa mer om kommunens politik på jarfalla.se/politik.

Läs mer

Att få ordning och ork för sin ekonomi

Att få ordning och ork för sin ekonomi Att få ordning och ork för sin ekonomi Vi har samlat några tips och idèer för att få bättre ordning och ork för viktiga papper och räkningar. På slutet finns det plats för att sammanfatta hur just du vill

Läs mer

21-23 mars 2014 på Kistamässan i Stockholm

21-23 mars 2014 på Kistamässan i Stockholm För Älvräddarna har det i många år varit en självklarhet att träffa nya och gamla medlemmar i vår monter på Sportfiskemässan. 2014 års Sportfiskemässa utgör inget undantag, vi känner oss säkra på att den

Läs mer

Klimatklivet - stöd till lokala klimatinvesteringar!

Klimatklivet - stöd till lokala klimatinvesteringar! Nyheter från din kommun Det här är Mariestads kommuns nyhetsbrev för näringslivet, här kan du läsa om vad som händer i kommunen och näringslivet. Har du nyheter som du vill lyfta i det här forumet tar

Läs mer

MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014

MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014 1 (8) MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014 WORKSHOP Vilka möjligheter finns för unga på landsbygd? Grupp 1 1. Trygghet och stark gemenskap 2. Föreningar aktiva starka grupper 3. Företagandet

Läs mer

Redigering och disposition av texter med hjälp av dator. Olika funktioner för språkbehandling i digitala medier. (SV åk 7 9)

Redigering och disposition av texter med hjälp av dator. Olika funktioner för språkbehandling i digitala medier. (SV åk 7 9) LINA STOLTZ SIDAN 1 Lärarmaterial Vad handlar boken om? Sam, Sams mamma och hans lillasystrar Nour och Asma har flytt från kriget i Syrien till Sverige. Nu sitter de på bussen på väg norrut. Det är mörkt

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET. Bokleffe i Älvdalen

ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET. Bokleffe i Älvdalen ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET Bokleffe i Älvdalen 1 Det är såklart viktigt att alla människor läser, inte bara unga män. Men denna kategori ligger extra risigt till när det gäller läsning. 2 3 Bokleffe

Läs mer

Ljustern en tillgång

Ljustern en tillgång Ljustern en tillgång Projektet har lett till fler besökare och ökad användning av området. Foto: Jonas Lindgren Projektägare: Södra Dalarnas Utveckling, ekonomisk förening Projektledare: Sofie Jutner Kommun:

Läs mer

Bredbandsfiber Hardemo, plan 2013-14

Bredbandsfiber Hardemo, plan 2013-14 1(5) Bredbandsfiber Hardemo, plan 2013-14 Hardemoutveckling möte kl 18.00 i Hardemo Bygdegård Närvarande: Ca 25-30 personer från vägsamfälligheter och enskilda fastigheter, se lista i bilaga sid 5 av L-G

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips Så här gör du för att vuxna ska lyssna på dig Läs våra tips Vuxna kan lära sig mycket av oss. Vi tänker på ett annat sätt och vet grejer som de inte tänkt på. Det här är en tipsbok Du träffar många vuxna

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Norsjö kommunblad april 2013

Norsjö kommunblad april 2013 Norsjö kommunblad april 2013 Norsjödagen på Berättarfestivalen Onsdag den 24 april är Norsjö med på Berättarfestivalen i Skellefteå. Norsjö har ett eget program hela dagen på Nordanås caféscen. För att

Läs mer

Torsby och den företagsamma förvaltningen

Torsby och den företagsamma förvaltningen Torsby och den företagsamma förvaltningen Anna Öhgren Bodén VD Torsby Utveckling AB Torbjörn Almroth Miljö- och byggchef/stadsarkitekt Torsby kommun torsby.se Året var 2007 Under tidig vår började några

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 14.20-16.40 Beslutande: Jonas Ahlström (M), ordförande Elisabet Stålarm (M) Patrik Ragnar (M) Suzanne Johansson

Läs mer

Forshaga en framtidskommun! Valprogram Tillsammans bygger vi framtiden!

Forshaga en framtidskommun! Valprogram Tillsammans bygger vi framtiden! Forshaga en framtidskommun! Valprogram 2010-2014 Tillsammans bygger vi framtiden! Låt barnen ta plats! De flesta barn växer upp i familjer där det finns resurser och sociala nätverk. Familjer är olika

Läs mer

Anette Sernlo, (s) ordförande Kent Carlsson, (s) 2:e vice ordförande. Marie Greger, Tekniska förvaltningen

Anette Sernlo, (s) ordförande Kent Carlsson, (s) 2:e vice ordförande. Marie Greger, Tekniska förvaltningen 2007-04-24 1(4) Tid 19.00 21.30 Plats Närvarande Presidium: Skepplanda Bibliotek Anette Sernlo, (s) ordförande Kent Carlsson, (s) 2:e vice ordförande Sekreterare: Inbjudna: Antal övriga mötesdeltagare:

Läs mer

Mitt Jobb svenska som andraspråk

Mitt Jobb svenska som andraspråk Sara elektriker AV-nummer 41511tv 2 Programvinjett /Sara är i en lägenhet, hon spikar, borrar och monterar./ SARA elektriker. Jag är utbildad starkströmselektriker. Jag har ju alltid gillat mycket tekniska

Läs mer

ARBETSGÅNG BYALAG. Sammanställd av Cecilia Sjödén

ARBETSGÅNG BYALAG. Sammanställd av Cecilia Sjödén ARBETSGÅNG BYALAG Sammanställd av Cecilia Sjödén Tips för att komma igång Prata med folk! Kontakta kommunen! Bilda förening! Värva medlemmar! Sök projektstöd! Fiberföreningen hur gör man? Bestäm område,

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär?

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär? Premiären i Motocross SM går i Vissefjärda! SM i motocross kommer i år gå på 6 olika banor i olika delar av Sverige. Premiären i år kommer att gå på crossbanan Rövaredalen som ligger i Vissefjärda, en

Läs mer

Är jag redo för arbete?

Är jag redo för arbete? Är jag redo för arbete? En guide som skapats inom programmet Step by Step- ett ungdoms initiativ under Ung och Aktiv i Europa programmet Januari- September 2013 Vad innebär det att praktisera Jag lär mig

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Sporthallen i Malmberget

Sporthallen i Malmberget Sporthallen i Malmberget Maria Holmström 1 Innehållsförteckningen Inledning. Syfte. Bakgrund. Mål. Min vision. Bilder på Sporthallen. Sid:3 Sid:3 Sid:4 Sid:5-6 Sid:7 Sid:8-9 2 Indelning Den här rapporten

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer