Kreditbeståndet 2014, 3:e kvartalet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kreditbeståndet 2014, 3:e kvartalet"

Transkript

1 Finansiering och försäkring 2014 Kreditbeståndet 2014, 3:e kvartalet Övriga finansiella företag, försäkringsföretag och offentlig sektor Kreditbeståndet 92 miljarder euro i slutet av september 2014 Det totala beståndet av krediter som inhemska övriga finansiella företag, försäkringsföretag och den offentliga sektorn beviljade uppgick till 92 miljarder euro i slutet av september Under kvartalet beviljade inhemska företag nya krediter för totalt 2 miljarder euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kreditbeståndet. Utlåning efter kredittagarsektor i slutet av 3:e kvartalet 2014, procent Kreditgivarsektor: Övriga finansiella företag, försäkringsföretag och offentlig sektor Kreditbeståndet totalt utgjordes av utlåningsbeståndet på 27 miljarder i euro och andra valutor, av masskuldebrev till ett nominellt värde av nästan 59 miljarder euro och av penningmarknadspapper på 6 miljarder euro. Övriga finansiella företags andel av alla nya krediter var nästan 84 procent. Helsingfors Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.

2 Av kreditgivarna beviljade övriga finansiella företag krediter för företagsverksamheten för 4 miljarder euro När det gäller inhemska kreditgivare beviljade övriga finansiella företag, exkl. försäkringsföretag och offentlig sektor, för företagsverksamhet, företag och näringsidkarhushåll krediter för totalt 4 miljarder euro. Den största andelen på nästan 46 procent hänförde sig till primärproduktionen och industrin stod för en andel på nästan 26 procent. Hushållens kreditbestånd 2 miljarder euro Kreditbeståndet som de inhemska kreditgivarna, dvs. övriga finansiella företag exkl. försäkringsföretag och offentlig sektor, beviljade hushållen var 2 miljarder euro i slutet av september, varav konsumtionskrediternas andel var 94 procent. Totalt nya minilån beviljades under kvartalet Under tredje kvartalet 2014 beviljades hushållen nya minilån, s.k. snabblån, för nästan 39 miljoner euro, totalt stycken. Under kvartalet beviljades nästan 41 procent färre nya lån i euro än under motsvarande kvartal året innan, jämfört med föregående kvartal beviljades 10 procent färre nya lån. Ett minilån uppgick i genomsnitt till 384 euro under tredje kvartalet och återbetalningstiden var i genomsnitt 84 dagar. De kunder som tog minilån under juli september betalade sammanlagt 6 miljoner euro i olika avgifter för lånen, vilket var 49 procent mindre än året innan. Under kvartalet var avgifterna för minilånen nästan 16 procent av de beviljade nya krediterna. Under tredje kvartalet år 2014 omfattade statistiken 48 företag som beviljade minilån. Förändringarna i minilånen är en följd av lagändringen som trädde i kraft där ett räntetak på 51 procent sattes för minilån. Till följd av detta lade en del av de företag som beviljar minilån ned sin verksamhet och en del förnyade sitt tjänsteutbud till att omfatta flexkrediter. 2

3 Innehåll Tabeller Tabellbilagor Tabellbilaga 1. Kreditbestånd efter finansobjekt åren , miljoner euro...4 Tabellbilaga 2. Krediter till hushållen som beviljats av övriga finansinstitut efter användningsändamål åren , miljoner euro...4 Tabellbilaga 3. Nyckeltal för snabblåneföretag åren , miljoner euro...5 Figurer Figurbilagor Figurbilaga 1. Utlåning efter kredittagarsektor i slutet av 3:e kvartalet 2014, procent...6 Figurbilaga 2. Övriga finansinstituts kreditgivning till företagsverksamhet, procent...6 Figurbilaga 3. Snabblåneföretagens nya krediter och kreditbestånd åren

4 Tabellbilagor Tabellbilaga 1. Kreditbestånd efter finansobjekt åren , miljoner euro 2012/Q1 2012/Q2 2012/Q3 2012/Q4 2013/Q1 2013/Q2 2013/Q3 2013/Q4 2014/Q1 2) 2014/Q2 2) 2014/Q3 2) Utlåningsbeståndet, Ny utlåning, totalt totalt ) Beståndet av masskuldebrev, totalt 1) Inkl. övriga finansiella företag, försäkringsföretag och offentlig sektor Beståndet av penningmarknadsinstrument, totalt ) På grund av sektorindelningen 2012 är uppgifterna för år 2014 inte helt jämförbara med uppgifterna för tidigare år 3).. uppgift inte tillgänglig Kreditbeståndet, totalt 1) Tabellbilaga 2. Krediter till hushållen som beviljats av övriga finansinstitut efter användningsändamål åren , miljoner euro Beståndet av konsumtionskrediter Annat användningssyfte, beståndet Utlåning/Upplåning totalt, bestånd 1) 2014/Q3 2) 2014/Q2 2) 2014/Q1 2) 2013/Q4 2013/Q3 2013/Q2 2013/Q1 2012/Q4 2012/Q ) Inkl. övriga finansinstitut, företag som beviljar minilån och pantlåneinrättningar ) På grund av sektorindelningen 2012 är uppgifterna för år 2014 inte helt jämförbara med uppgifterna för tidigare år /Q /Q

5 Tabellbilaga 3. Nyckeltal för snabblåneföretag åren , miljoner euro 2014/Q3 2014/Q2 2014/Q1 2013/Q4 2013/Q3 2013/Q2 2013/Q1 2012/Q4 2012/Q3 2012/Q2 2012/Q1 Nya beviljade krediter, euro Kostnader som hänför sig till nya krediter, euro Kostnader/nya krediter, % 16,0 10,7 13,6 16,0 18,7 18,9 21,3 23,0 21,7 23,5 24,2 Genomsnittlig återbetalningstid för nya krediter, dagar Kreditbeståndet, euro Antalet nya krediter Genomsnittligt lånebelopp för nya krediter, euro

6 Figurbilagor Figurbilaga 1. Utlåning efter kredittagarsektor i slutet av 3:e kvartalet 2014, procent Kreditgivarsektor: Övriga finansiella företag, försäkringsföretag och offentlig sektor Figurbilaga 2. Övriga finansinstituts kreditgivning till företagsverksamhet, procent 6

7 Figurbilaga 3. Snabblåneföretagens nya krediter och kreditbestånd åren

8 Finansiering och försäkring 2014 Förfrågningar Kerttu Helin Elina Somervuori Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds Källa: Kreditbeståndet, Statistikcentralen Kommunikation och informationstjänst, Statistikcentralen tel Beställning av publikationer, Edita Publishing Oy tel ISSN = Finlands officiella statistik ISSN (pdf)