Jakt- Fiske- och Forskningsplan 2010/2011.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jakt- Fiske- och Forskningsplan 2010/2011."

Transkript

1 Jakt- Fiske- och Forskningsplan 2010/ Årsberättelse Bilaga 1 2. Forskningsplan Bilaga 2 3. Jakt- fiske och avskjutningsplan Bilaga 3 4. Statistik över avskjutning Bilaga 4 5. Prel. Jaktdagar Bilaga 5 6. Bestämmelser för lösta fiskekort Bilaga 6 7. Inkomna motioner (inga inkomna ) Bilaga 7 1

2 ÅRSBERÄTTELSE Bilaga 1 Föreningen har under verksamhetsåret haft 85 medlemmar. Fördelat på jägare 38 (varav 1 passiva), jägare/fiskare 21 (varav 1 passiv) och fiskare 26, samt 2 prao (Jägare) och en tillfällig (jägare). Under året har hundkurser genomförts på Revingehed och i Ystad. Föreningen har tillsammans med Sydskånes Jaktvårdkrets genomfört jaktfältskjutning på Kabusa skjutfält. Jaktskytteträning har genomförts. Skyddsjakt på kråka har genomförts. Styrelsen sedan förra årsmötet haft 7 styrelsemöten. 2

3 Bilaga 1 Årsberättelse Klass- 1 jakten på Revingehed under 2009/10 Dovvilt har visat sig sporadiskt och tre hjortar har fällts. Kronvilt uppträder regelbundet under hösten i östra delen av fältet. Begränsningen av taggantalet gjorde att inget djur fälldes. Vildsvinstillgången har varit mycket god, vilket avspeglas i avskjutnings-siffrorna. Totalt har 25 grisar fällts. (6 galtar, 2 suggor och 17 st årsungar/fjolingar, intill ). Antalet anmälda till Hälges vänner var 38 st. Mellan st deltog i oktoberjakten (3 dagar). Jakten i januari tillsammans med Silvåkrajägarna lockade 40 jägare och 15 hundar. Tack vare snö och gynnsam isläggning kunde jakten genomföras med gott resultat ( 9 fällda grisar och en räv). Hittills har genomförts 59 vaknätter, men huvuddelen av grisarna är skjutna på drevjakt. Viltvårdande åtgärder har genomförts under de två arbetsmötena i juli/augusti med 31 deltagare. Övningsskjutning på grisfigurer har genomförts av 33 st. Ett omfattande arbete med spänger och nya stigar i Ekologiska har slutförts, samt röjning av stigar i Silvåkrakärret och Blanks. Tornskötselplanen skall utgöra ett instrument för uppföljning och skötsel av våra många jakttorn. Efterföljsamheten har varit bättre i år. En del medlemmar åker dock fortfarande snålskjuts på andras arbetslust. Tre nya torn har byggts. Åtelautomater (majs) har med vissa uppehåll hållits igång på 5 platser. Dessutom har utfodring med betor och åteltunnor kompletterat åtlingen på ytterligare platser. Två foderplatser finns inom fältet. (Kulissbyn och Gideons dunge). Här får ingen jakt på gris ske, utan avsikten är att bjuda grisarna mat och lugn för att förmå dem att stanna inom vårt område. Ansvaret för utfodringen åvilar medlemmarna i Hälges Vänner. Utfodringen sker med foderautomater (majs) och betor. Bifogar statistik på hittills ( ) nedlagda vildsvin (finns på hemsidan). Av sammanställningen framgår att vi fällt 153 svin sedan 1999 och att 6 st trafikdödats under samma period. Den könsmässiga fördelningen är 99 han- och 54 honkön. Av de fällda djuren är 120 årsungar/fjolingar, 12 vuxna suggor och 21 vuxna galtar. Det innebär att över 80 % av avskjutningen ligger på årsungar och fjolingar. Medelvikterna på de hittills skjutna djuren: Galt 92 kg, Sugga 78 kg, Årsunge 43 kg. Licenser: För jaktåret kommer nedanstående licenser begäras. Älg 4 djur, varav 2 årskalvar samt 3 kronvilt. Alla handlingar som rör klass-1 jakten finns utlagda på hemsidan. 3

4 Årsberättelse fiske 2009/2010 Bilaga 1 Flodkräfta 10 medlemmar har fiskat flodkräftor. Resultat SJÖTORP SJÖTORP och KVINNEVAD ÅR Hannar Honor Summa Vikt St/kg Hannar Honor Summa Vikt St/kg ,0 13, ,3 21, ,1 25, ,4 25, ,1 27, ,5 30, ,4 28, ,7 45, ,7 26, ,3 25, ,8 26, , Därutöver har 437 småkräftor (8,2 kg) fångats. TVEDÖRA KVINNEVAD Su ÅR Hannar Honor Summa Vikt St/kg Hannar Honor Summa Vikt St/kg kg ,7 26, , ,45 21, ,3 22,4 49, ,6 22, ,45 22,7 50, ,5 23, ,3 27,3 41, ,4 20, ,8 26,7 58, ,8 40, ,5 21,6 39, ,3 34,9 37, ,3 48, ,3 21,4 Rapporteringen har fungerat bra. Fiskesektionen signalkräfta 1999 fångst 1843 st Vikt 64,55 kg = 28,55 st / kg 2000 fångst 1551 st Vikt 64,5 kg = 24,05 st / kg 2001 fångst 1608 st Vikt 75,9 kg = st / kg 2002 fångst 1376 st Vikt 71,8 kg = 19,16 st / kg 2003 fångst 1586 st Vikt 69,5 kg = 22,82 st / kg 2004 fångst 1346 st Vikt 65,9 kg = 20,42 st / kg 2005 fångst 1795 st Vikt 75,1 kg = 23,9 st / kg 2006 fångst 1347 st Vikt 51,6 kg = 26,1 st / kg 2007 fångst 1221 st Vikt 60,8 kg = 20,08 st / kg 2008 fångst 1033 st Vikt 44,7 kg = 23,1 st / kg 2009 fångst 1382 st Vikt 55,4 kg = 24,9 st / kg 4

5 Därutöver har 2555 st småkräftor fångats. Vikt 48,0 kg = 53,0 st / kg. Rapporteringen har fungerat bra. Kävlingeån och Klingavälsån signalkräfta 2002 fångst 74 st vikt 4,6 kg = 16,2 st / kg 2003 fångst 36 st vikt 2,8 kg = 12,8 st / kg 2004 fångst 9 st vikt 0,9 kg = 10,0 st / kg 2005 fångst 23 st vikt 2,2 kg = 10,4 st / kg 2006 fångst 16 st vikt 1,5 kg = 10,7 st / kg 2007 fångst 138 st vikt 11,2 kg = 12,3 st / kg 2008 fångst 231 st vikt 11,9 kg = 19,4 st / kg 2009 fångst 83 st vikt 4,1 kg = 20,2 st / kg Tvedöra Signalkräfta 2006 fångst 61 st vikt 2,9 kg = 21,0 st / kg 2007 fångst 537 st vikt 27,5 kg = 19,5 st / kg 2008 Fångst 491 st vikt 22,4 kg = 21,9 st / kg 2009 fångst 1466 st vikt 55,4 = 25,5 st / kg Därutöver har 1017 små signalkräftor fångats, vikt 23,5 kg. (43,0 st / kg) Byån signalkräfta 2002 fångst 20 st vikt 1,2 kg = 16,5 st / kg 2003 fångst 14 st vikt 0.9 kg = 15,5 st / kg 2004 ingen rapport 2005 ingen rapport 2006 ingen rapport 2007 ingen rapport 2008 ingen rapport 2009 ingen rapport Totalt kräftor Under året har det totalt fångats 7392 st kräftor vikt 213,8 kg. Detta är nytt rekord. Fisketävling Krankesjön Vädret var perfekt men gäddorna var tröga och huggen få. Det fångades endast 39,4 kg gädda och största gäddan vägde endast 4,8 kg. 128 personer hade anmält sig till tävlingen och 108 satsade på störst gädda. Lages försäljning av sillflundra var uppskattad och det var varmt och skönt runt grillbordet. Sillflundrorna gick åt och det var många besökare från Revingeby och Harlösa. 5

6 Övriga fiskeresultat Revingehed Södra Skåningarnas Vilt och Fiskevårdsförening Plats Gädda st/kg Abborre st/kg Vitfisk st/kg Ål st/kg Regnbågslax st/kg Krankesjön 26/87,3 573,2 Byån Tvedöra grustag 2/2,5 Kävlingeån Fiskekort Det har varit ett stort intresse för familjefiskekorten. 72 grundfiskekort är sålda, varav 46 där Tvedöra ingår och 5 där kräftor ingår. Lage Nilsson har tilldelats fiskekort och får medföra gäster. Vildsvinsskador Vildsvinen har bökat upp ordentligt vid våra märgelgravar S Ellagård. Päronet har under hösten försetts med viltstaket och klarat sig undan ytterligare skador. Krankesjön Under våren fanns det mycket död gädda i Krankesjön. Revinge Bysamfällighet samfällt fiske Gerhard Kosel och Bernt Jacobsson har deltagit i samfällighetens årliga sammanträde. Utplantering av regnbågslax Fiskevårdaren har sökt tillstånd hos Länsstyrelsen för utplantering av regnbågslax i Tvedöradammen och Skrivaremöllan. Ansökan blev beviljad och 100 kg regnbågslax är utsatta 27 april i Tvedöra och 40 kg i Skrivaremöllan. Sandbrytning i Tvedöra Sandbrytningen i Tvedöra kommer att återupptas om 3-4 år. Brytningen kommer att ske med hjälp av slängskopa. Mink Inga minkar är fångade eller skjutna vid våra fiskevatten. Utbildning i fisketillsyn Peter Tillberg har anmält att han är villig att gå utbildningen Fisketillsynsmän. Tjuvfiske Tjuvfiskare har påträffats en gång under året i Tvedöra. I Tvedöra har skyltar Fiske förbjudet satts upp. Jackor till tillsynsmän Under året har jackor till tillsynsmännen köpts in. Forskning 10 personer ur Limologiska avdelningen i Lund har fått fiskekort för vetenskaplig undersökning angående fiskens årliga vandringar i Krankesjön med tillflöden. 6

7 Båtplatsen Ordningen på båtplatsen har under året varit någorlunda. Det är ett par båtar som inte har varit upplagda på anvisad plats. Skrivaremöllan Under året har gallret i inloppet byts ut. Kabusaån Det är tunnsått med deltagare ur vår förening, dock bättre än Samarbetet är bra mellan våra föreningar. Skönadal har ur fiskevårdssynpunkt väl inarbetade rutiner. Detta är till gagn även för vår förening. Av Skönadals fiskerapporter framgår det att mycket fisk återsättes, detta innebär att verksamheten bygger på rekreation och inte rovfiske. Fiskevårdaren Revingehed deltog den 6sep i elfiske i Kabusaån, vilket uppskattades av Skönadalsföreningen. Det fanns mycket smolt i åsystemet. 19 av våra medlemmar har fiskat under året. I den summan ingår en del gäster (66 spötimmar). Två öringar har tillvaratagits om vardera 2,8 kg och 2,0 kg. 7

8 Bilaga 2 FORSKNINGSVERKSAMHET och FORSKNINGSRESULTAT Forskningsverksamhet som berör jaktutövningen Ingen forskningsverksamhet kommer under året att bedrivs så att särskilda hänsyn måste tas eller restriktioner införas för jaktutövningen. Pågående forskning På fältet kommer huvudsakligen följande forskning att bedrivas under Ekologi och morfologisk evolution hos vattengråsuggan (Asellus aquaticus) Vi studerar morfologi, genflöde, populationsstrukturr, och artbildningsprocesser hos den vattenlevande gråsuggan Asellus aquaticus, i Krankesjön. Denna art har på mycket kort tid (20 generationer) invaderat ett nytt habitat i Krankesjön (kransalger) från sitt ursprungshabitat i vassen längs stränderna. På denna korta tid har det skett mikroevolutionära förändringar i bl. a. kroppsfärg, kroppsstorlek och parningsbeteenden, och de olika populationerna är nu också sexuellt isolerade från varandra. Medverkande i projektet är Erik Svensson och Fabrice Eroukhmanoff. Kontaktperson: Erik Svensson, , Studier av fåglars orientering och navigation Under vår (mars-maj) och höstflyttningen (augusti-november) studerar vi flyttfåglars kompasser vid Stensoffa fältstation. Vi utför beteendeexperiment med avsikt att ta reda på hur magnetkompassen fungerar, samt hur olika kompasser kalibreras i förhållande till varandra under flyttningen. De arter vi är intresserade av är framförallt nattsträckande småfåglar, och därmed genomförs experimenten utomhus, främst under kvällstid och förmiddag. Under dagtid sker även beteendestudier främst inomhus vid Stensoffastationen. Medverkande i projektet är: Jannika Boström, Keith Larson, Johanna Grönroos, Nils Müller, Christoffer Sjöholm och Miriam Liedwogel. Kontaktpersoner: Susanne Åkesson, och Rachel Muheim Starars häckningsbiologi Under 2010 kommer vi att fortsätta våra undersökningar av starens häckningsbiologi. Undersökningarna sker i kolonier och solitära holkar som finns spridda på Revingefältet. Vi bedriver bl.a. en långtidsstudie där vi undersöker hur starar påverkas av den pågående klimatförändringen. Vi studerar också hur starar utnyttjar landskapet för födosök under häckningen. Dessutom genomförs en del studentarbeten om stararnas beteende. Studierna innebär regelbundna besök vid holkarna för att ringmärka, observera färgmärkta starar samt kontrollera häckningsresultat. Detta sker sporadiskt under vårvintern, men framförallt under perioden 15 april 15 juni Kontaktperson: Henrik Smith,

9 Mesar "Mesprojektet" på Revingefältet kommer under 2010 att bedrivas som ett häckningsprojekt. Detta betyder att holkarna besöks regelbundet från cirka 15 april till 10 juni. 1. Energibudget för småfåglar under häckningen. Projektet syftar till att undersöka hur holkhäckande fåglar väljer att använda sin energi. Kommer de t.ex. att investera mycket i reproduktion då blir det lite över till att överleva till nästa säsong eller satsar de mer energi på att själv överleva och mindre på reproduktion. Andra frågor att undersöka är hur dessa övervägningar påverkas av födotillgång och ålder. Jan-Åke Nilsson och Johan Nilsson Kontaktperson: Jan-Åke Nilsson, tel: , Utrustning: Holkar spridda i skogsdungar över hela Revingefältet. 2. Immun respons och sjukdomar hos mesar. Mesföräldrar kan hjälpa sina ungar genom att producera antikroppar i ägget. Detta kommer att studeras hos blåmes där föräldrarna vaccineras innan äggläggningen och immun responsen mot detta vaccin sedan mäts på deras ungar. Vidare kommer vi att undersöka förekomsten av fågelmalaria hos olika mesarter när de häckar. Blodprovstagning kommer att ske i holkbeståndet under häckning (april-juni) för att bestämma immunrespons och för att undersöka förekomsten av fågelmalaria. Jan-Åke Nilsson, Andreas Nord, Sandra Chiriac, Dennis Hasselquist Kontaktperson: Jan-Åke Nilsson, tel: , Utrustning: Holkar 3. Reglering av kroppstemperatur hos mesar under vintern. Mesar har normalt en kroppstemperatur som ligger runt 42 C. Under vinternätter, när energi behöver sparas, har det dock visat sig att sovande fåglar sänker sin kroppstemperatur 5-7 C. Detta projekt går ut på att undersöka under vilka omständigheter fåglarna sänker sin kroppstemperatur och vilka eventuella kostnader som är förknippade med detta. För detta projekt kommer vi att arbeta med holkarna på Revingefältet nattetid när mesarna sover i holkarna. Jan-Åke Nilsson, Andreas Nord Kontaktperson: Jan-Åke Nilsson, tel: ,

10 Fiskforskning i Krankesjön I Krankesjön med till-/frånlopp bedrivs omfattande ekologiska forskningsprojekt på fisk och deras effekter på sjöekosystemet. Frågorna rör vilka effekter rovfisk (framför allt gädda) har på mörtartade fiskars bestånd, samt vilka effekter de omfattande säsongsbundna förflyttningar mörtartade fiskar företar mellan sjön och tillflödena har på sjöns ekologi. Forskningen innefattar omfattande märkning av fisk; tex är ca 3000 mörtfiskar och ca 1000 gäddor märkta. Märkning sker dels med mikrochips (liknande de man märker hundar och boskap med) och dels med radiosändare. Mikrochips och radiosändare är inopererade i fiskarnas bukhåla. Radiomärkta fiskar har en synlig wire-antenn som sticker ut genom kroppssidan, medan mikrochipsen inte syns förrän fisken öppnas. Avlyssningsstationer för mikrochipsmärkta fiskar är uppställda i Ålabäcken, Länsmansbäcken och Silvåkrabäcken. Radiomärkta fiskar spåras manuellt med radiomottagare från båt eller till fots. Återfunna märken är vetenskapligt mycket värdefulla för projekten och skickas vänligen med den fångade fiskens längd, vikt och fångstdatum till adress nedan. Vi fortsätter våra studier av Krankesjön. Vi kommer dels att köra löpande provtagning i sjön (vattenkemi, plankton, fisk, fågel...) och dels fortsätta med migrationsstudierna. Vi undersöker när, hur och varför en stor del av cypriniderna, framför allt mört, lämnar sjön under vintern och vad det har för påverkan på sjön. Under hösten märker vi upp ca 800 mörtar med PIT-tags och dessutom märks en del abborre och gädda. Vandringen av dessa följs med fasta avläsningsstationer i Ålabäcken, Silvåkrabäcken och Länsmansbäcken - det är den enda utrustning vi har på fältet. Kontaktpersoner: Christer Brönmark , Anders Nilsson Fästingburna sjukdomar hos smågnagare Under 2010 kommer vi att fortsätta våra studier av Borrelia och andra fästingburna bakterier hos smågnagare. Flera av dessa bakterier är patogena även för människor och syftet med projektet är att utröna vilka smågnagare som sprider vilka sorters bakterier, samt vilka faktorer som påverkar vilka bakterier som finns i ett visst område.vi kommer att fånga smågnagare (fr a skogssork och större skogsmus) och ta blod- och vävnadsprover (hud från öra) för att undersöka förekomsten av olika patogener hos olika smågnagararter. Fångsten kommer framförallt att ske under maj-september och huvudsakligen vid Silvåkrakärret, Lavelund, och i området runt Kalvs mosse-fönesjön-bökebjärsmossen, men även på några andra lokaler. Fångsten sker med levandefällor av typ "ugglan" (alltså fällor med fallucka) som betas på kvällen och vittjas på morgonen. Kontaktperson: Lars Råberg , Rapportering Ingen särskild uppgiftsinlämning gäller förutom att fynd av fåglar, fiskar eller andra djur med någon form av märkning önskas rapporterade till Linus Svensson. OBS! Se även märkning av fisk ovan. Linus Svensson 10

11 Jakt-, Fiske- och Avskjutningsplan Bilaga 3 Utöver i forskningsplanen angivna fredningar gäller följande: Gås är fredad inom en zon 300 m väster Klingavälsån (gamla åfåran). Vidare gäller: - att inom Stensoffaområdet kan alla arter fredas eller fredning upphävas genom forskningsledaren när den vetenskapliga verksamheten så fordrar. - att all jakt på sjöfågel på Krankesjön är förbjuden. - att med forskningsledarens och för tillämpliga arter även naturvårdsverkets tillstånd får inom hela området för vetenskapligt ändamål insamling ske även av de enligt jakttidskungörelsen eller jaktplanen fredade arterna. Härvid skall en föreningsmedlem närvara eller av styrelsen utfärdat skriftligt tillstånd medföras. Insamling skall om det gäller jaktbart vilt utföras av föreningens medlemmar. - fasanjakt bedrives företrädesvis före Avskjutning enligt resp viltvårdare, hönor dock företrädelsevis före att försäljning av fångad fisk och skjutet vilt är förbjudet. - att hundar som behandlats med fästingmedel ej får vistas i våra vatten första veckan efter behandling. Enskilda medlemmar uppmanas att hjälpa andra hundägare, utanför föreningen att också efterleva dessa regler. Jaktbestämmelser Mom 1. Enskild jakt Aktiv och tillfällig medlem äger rätt att inom tilldelat viltvårdsområde bedriva jakt på vilt enligt jakttabellen. Undantag: - Fasan och hare - Rådjur, råkor enligt viltvårdarens direktiv. - Älg, hjort och vildsvin enligt årsmötesbeslut. - Kaninjakt får bedrivas inom hela arrendeområdet Jakt på räv, gås och kråka tillåten inom hela arrendeområdet. - Övrig enskild jakt på annat viltvårdsområde får ske först efter tillstånd från detta områdets viltvårdare. Mom 2. Gäster vid enskild jakt Vid enskild jakt äger medlem rätt att medföra högst 2 gäster vid varje jakttillfälle. Gäst deltager i jakten på medlems ansvar och under direkt överinseende av denne. Mom 3. Gemensam jakt - Gemensam jakt anordnas inom varje viltvårdsområde med deltagande av områdets medlemmar och ev. kortjägare enligt Bilaga 5. - Ansvarig jaktledare är vid gemensam jakt viltvårdaren, bitr. viltvårdare eller annan av viltvårdaren utsedd områdesmedlem. - Gemensamma jaktdagar bestämmer resp. viltvårdare vad som skall jagas. Viltvårdaren bestämmer även, beroende på vilttillgången, minskning av antalet jaktdagar eller antalet vilt. - Samling sker vid Ellagård kl Efter kl Samling Ystad vid Fredriksbergsgård, tider enligt ovan. 11

12 Mom 4. Gäster vid gemensam jakt (vildsvinsjakt enl best vildsvinsjakt) Då medlem medför gäst skall viltvårdaren informeras om detta senast en vecka före avsett jakttillfälle. - Gäster enligt viltvårdarens bestämmelser. - Familjemedlem som medföljer medlem för uppsiktsjakt räknas ej som gäst. - Inga gäster vid licensjakt. Mom 5. Kortjägare. - Max 4 kortjägare/jakttillfälle. Fördelning till område genom kontaktmannens försorg. Jakt endast vid gemensamma jakter - Kortavgift 500:- härtill kommer av styrelsen fastställd prislista fällt vilt. - Vilt enligt viltvårdaren är tillåtet att nedlägga. Mom 6. Mom 6:1 Jakt på älg och kronvilt Jakten samordnas av på årsmötet utsedd ansvarig i samverkan med viltvårdarna. Deltagare i jakten skall senast anmäla sitt intresse för att delta i kommande jakt efter älg och kronvilt. För deltagande krävs förutom anmälan senast 06-01: - skytteträning - samt att följa de regler som för varje år fastställs i Bestämmelser för älg och kronviltsjakten på Revingehed. - Älg och kronvilt får även fällas under ordinarie gemensamma jakter, enligt viltvårdarens anvisningar. Mom 6:2 Jakt på vildsvin och dovvilt Jakt på vildsvin Jakttid enligt jakttabell: Hela året 1/7 30/6 Vuxna djur fredade 16/2 15/4. Kultingförande sugga är alltid fredad. Rätt att deltaga: För att deltaga gäller att medlem följer 4 jaktmedlems skyldighet i föreningens stadgar samt genomför årlig skjutträning med klass 1-vapen. Om skjutträningen genomförs i annan regi än föreningens skall medlem styrka detta. Denna verksamhet sammanställs av viltvårdare som vidarebefordrar informationen till viltvårdaren för Klass 1-jakten. Anmälan om deltagande skall senast 1/5 årligen vara inkommen till respektive viltvårdare. Avskjutning: 2 vildsvin per medlem som uppfyller kraven får fällas på vaktjakt över hela fältet eller på de gemensamma drevjakterna. Medlem ansvarar för att inbjuden gäst uppfyller kraven för att få skjuta vildsvin och att godkänt vapen används. Max 5 st galtar över 75 kg får fällas under ett jaktår. Tilldelning kan av styrelsen ändras under pågående jaktår. 12

13 Fällavgifter: 0-20 kg 150:-, kg 300:-, 75+ kg 600:- - opassad vikt För svin under 20 kg som skjuts eller tas av hundar under drevjakt erläggs en avgift om 150:-Djuret tillfaller skytten men räknas ej av från tilldelat kvot. För alla spendragna suggor samt suggor över 80 kg utgår en straffavgift på 1000:-. Kött från vildsvin bör alltid trikinundersökas. Vid påvisad trikinförekomst utgår ingen fällavgift. Föreningens foderplatser: På dessa får ingen vaktjakt efter vildsvin ske. Åtelplatser enligt tornplanen och utfodring enligt respektive viltvårdare. Egna åtlar får endast anläggas efter överenskommelse med viltvårdare och på dessa får inte föreningens foder användas. Under perioden 15/8-30/9 får jakt endast ske inom eget pyrchområde eller efter överenskommelse på annans område för att inte störa råbocksjakten. Listor med pyrchområdena skall finnas på Ella gård genom respektive viltvårdares försorg. Fällt djur (skytt, plats, tid, kön, ålder, opassad vikt, vem som tilldelats viltet mm) antecknas omgående på anslagstavlan i Ellagård som information till övriga jägare. Bokning av jakt i mörker från åteltorn skall ske på lista på Ella gård/ websida. Bokning får ske tidigast en dag före jakttillfället. Nästa bokning får ske när det första jakttillfället har passerats. Samma åteltorn får bokas högst två dagar i sträck. Hundträning/jakt på egen hand med hund får endast ske efter samråd med viltvårdare. Gemensamma vildsvinsjakter på hela fältet: Vildsvin jagas gemensamt vid några tillfällen under säsongen enligt styrelsebeslut. Vidare genomföres gemensam vildsvinsjakt i januari varvid fältet skall bokas för jakt. Gäster till dessa gemensamma vildsvinsjakter inbjuds via styrelsen, främst för att tillgodose hundbehovet. Samverkan med Silvåkrajägarna kan ske vid den gemensamma jakten i januari. Anmäl för att deltaga på januarijakten senast 31/12 årligen till viltvårdare som vidarebefordrar detta till viltvårdaren för Hälges vänner. - Det är tillåtet att under enskild åteljakt på vildsvin bjuda in gäst, som därvid skall jaga från samma torn som ordinarie medlem och skjuta på dennes kvot. Jakt på dovvilt Jakttid enligt jakttabell Rätt att deltaga (samma som för vildsvin): Avskjutning: 1 dovvilt per medlem som uppfyllt kraven får fällas på vaktjakt över hela fältet eller på de gemensamma drevjakterna. Medlem ansvarar för att inbjuden gäst uppfyller kraven för att få skjuta klass 1-vilt. Arbetsbeskrivning för samordnare licensjakt Söka licenser för älg och kronvilt samt administrera återrapportering till Länsstyrelsen. Arrangera föreningens gemensamma jakter efter klass 1-jakter. Sammanställa tornskötselplan efter att viltvårdarna lämnat underlag. Aktualisera jaktområdets kartunderlag. Utarbetar bestämmelser för övningsskjutning klass 1. Sammanställa årsberättelse för älg och kronviltsjakten. Föra statistik för allt klass 1 vilt som fälls på fältet. 13

14 Avskjutningsstatistik för de senaste 5 säsongerna Bilaga 4 Art 2009/ / / / /2006 F Totalt Revinge Totalt Revinge Totalt Revinge Totalt Revinge Totalt Revinge Rådjur Hare Kanin Rödräv Grävling Iller Mink Fasan Andfåglar Gräsand Kricka Bläsand Knipa Gäss Sädgås Grågås Kanadagås Bläsgås Ringduva Morkulla Kråka Råka Skata Kaja Nötskrika T Älg T Mård Dovhjort T Kronhjort Vildsvin Förekomst 1 Låg 2 Normal 3 God T Tillfällig 14

15 Diagram visande avskjutningen av vissa utvalda arter under de senaste 10 jaktsäsongerna. Notera att jaktsäsongen på vildsvin ännu pågår för innevarande säsong. 15

16 Bilaga 5 Jaktdagar 2010/2011 Lördag Söndag Lördag Lördag Vildsvinsjakt/gemensam småviltsjakt med jaktfest Lördag Söndag Lördag Torsdag Lördag Söndag Lördag Hjort och vildsvinsjakt 13-15/10 Vildsvinsjakt 8/ Jaktdagar 2011/2012 Lördag Söndag Lördag Söndag Lördag Söndag Söndag Fredag Hjort och vildsvinsjakt 12-14/10 Vildsvinsjakt 7/

17 Fiskebestämmelser Bilaga 6 Medlem äger rätt att bedriva sportfiske med handredskap i vatten enl stadgarna. Bestämmelser kräftfiske Kvinnevad och Sjötorpsdammen Flodkräftorna i Sjötorpdammen är små och alldeles för många. Även i år skall vi ta bort alla kräftor vi fångar som är mindre än sju centimeter. I Kvinnevad skall inte småkräftor tas bort. Kräftfisket förpliktar även till bevakning före, under och efter fiskeperioden. Fiskevårdaren tilldelar kräftfiskarna fisketid och bevakningstider. Anmälan Anmälan till kräftfiske insändes till Alf Bohman senast Utsänd blankett skall användas. Anmälan skall innehålla fiskedag samt eventuella perioder då inte bevakning kan ske på grund av semesterresa och motsvarande. Fiskeanmälan är personlig och kan inte överlåtas. Skötsel av flodkräftvatten Anmälda till flodkräftfisket kommer att kallas till arbetskväll för skötsel av vattnen. De som inte deltager är inte berättigade att fiska kräftor. Fisketider 08-04, 08-06, 08-07, 08-11, 08-13, 08-14, 08-18, 08-20, 08-21, 08-25, 08-27, 08-28, 09-01, 09-03, 09-04, 09-08, 09-10, 09-11, 09-15, och Fiskeplatser Dammarna vid Kvinnevad, Sjötorpsdammen 500 m NÖ Fredrikslund och 50 m från vägen Revingeby - Tvedöra. Burar och fiskeredskap I foderrummet på Ellagård finns kräftburar för utlåning. Burarna får endast användas i Kvinnevad och Sjötorpsdammen. Ur kräftpestsynpunkt får inga redskap användas som varit i kontakt med annat vatten där möjlig smitta kan finnas. Redskap får inte användas som varit i kontakt med vatten där signalkräfta finns. Som betesfisk får endast användas fisk som kommer från saltvatten. Det skall vara minst en vecka mellan fiske av signalkräfta och flodkräfta när medlem fiskar i föreningens vatten. Fångst Max 2 kg stora kräftor, samt de småkräftor Du får upp i Sjötorp som är under 7 cm. Vågar 1 våg finns i slaktrummet på Ellagård. Samlingsplats Ellagård kl 1800 där fiskeplatser, burar och vågar fördelas. Kod till hänglåset Ellagård är Burar och vågar skall återlämnas direkt efter fisket. 17

18 Fiskerapport Rapportering skall ske direkt efter fisket på särskild blankett som är utlagd i foderrummet på Ellagård. Rapporten skall innehålla datum, medlemmarnas namn, antal fångade stora och små kräftor samt vikten. Bevakning Kräftvattnen skall bevakas från vecka 30 t o m 35. Medlem som får förhinder svarar själv för ersättare genom byte. Bevakningen omfattar kväll från mörkrets inbrott och bör fortgå till minst kl Kontrollen skall även omfatta Tvedöradammen eftersom risken för tjuvfiske är stor där. Signalkräftfiske i Tvedöradammen, Kävlingeån, Klingavälsån och Byån Är fritt. Rapportering sker vid fiskeårets slut. Fiskeredskap skall vara märkta med ägarens namn. Vid signalkräftfiske i Tvedöradammen skall småkräftor under 7 cm krossas och slängas tillbaka i dammen eller medföras hem till mat. Detta för att förbättra tillväxten på kräftorna i dammen. Bestämmelser för fiske i Krankesjön I Krankesjön äger medlem dessutom rätt att: Utsätta långrev med högst 100 krokar. Utsätta 10 saxar eller ståndkrokar. Fiska med två stycken enkel eller dubbelryssjor med vardera max 20 m armlängd. Fiska med nät, maxlängd 60 m. Dessa redskap skall vittjas dagligen. Samtliga redskap skall vara tydligt märkta och försedda med ägarens namn. Redskap i vattenytan skall ha röd märkning i yttre delen och vit märkning närmast land. Övriga redskap vit märkning.rapportering sker vid fiskeårets slut. Kod till låset på bommen vid båtplatsen är Bestämmelser för vår båtplats vid Krankesjön Alla båtar skall vara märkta med ägarens initialer på båda sidorna. Bokstäverna skall vara cirka 25 cm höga så att man med kikare från tornet lätt kan se vilka som är ute och fiskar och eventuellt tjuvfiske. Vill Du lägga båt på båtplatsen måste Du ta kontakt med Peter Jepson för att komma överens om uppläggningsplats. På båtplatsen finns en båttrailer fastlåst i ett träd. Koden till låset är samma som till bom-men. Trailer kan användas när Du lägger i och tar upp båten. Båtarna skall vara upplagda så att de inte hindrar andra att sätta i båt från trailer eller övriga båtar att komma ut. Tillsynsman för båtplatsen är Peter Jepson Hammarlunda 134, Harlösa, tel , mail Fisketillsyn Vi måste alla hjälpas åt för att försvåra tjuvfiske. När Du kommer till ett fiskevatten och det står någon där och fiskar, gå fram till personen och visa upp ditt medlemskort och naturligtvis om någon kommer fram till dig gör Du det samma. Saknas fisketillstånd så tala om att det måste man ha och tar inte personen rättelse så kontakta någon av fisketillsynsmännen. 18

19 Bestämmelser för fiske i Tvedöra inplanterad fisk a. Högst 2 fiskar får landas inom varje 14 dagars period. Perioden startar måndag kl 0000 i jämn vecka. b. Mete är förbjudet. c. Fiskedagbok skall föras. Rapport skall insändas före till fiskevårdaren. Rapporten skall innehålla: namn, datum, antal fiskar och vikt. Kontaktman fiske i Kabusaån och Nybroån Bertil Pålsson (fiskevårdare Ystad) är kontaktman för fisket i Kabusaån och Nybroån. Har Du frågor eller synpunkter på fisket så hör av dig till honom tfn hem Bertil Pålsson är också vår kontakt mot Skönadals sportfiskeförening och Ystadortens Fiskevårds- och Sportfiskeförening. Bestämmelser för Kabusaån Skötseln av vattnet sker i samarbete med Skönadals sportfiskeförening. 10 fiskerätter är upplåtna på kronans område till Skönadals sportfiskeförening och 5 till Ystadortens Fiskevårds- och Sportfiskeförening. Vid fiske skall igenkänningsarmbindel ovillkorligen bäras. Armbindel hämtas i rapporteringsrummet och återlämnas direkt efter fisket. Laxfiske är tillåtet om inte länsstyrelsen utfärdar andra bestämmelser. Fisk av laxtyp skall ovillkorligen återsättas i vattnet om den inte håller av länsstyrelsen angivet minimimått. All övrig fisk får inte återsättas. Allt mete är förbjudet fr o m laxfredningstidpunkten Rapportering skall ske direkt efter fisket i Värmestugan N säkerhetstornet Kabusa. Ingång V gaveln. Rapporteringsrummet är även lämpligt att använda för fika och vila. Av rapporten skall framgå: Namn, datum, antal fiskar, sort, vikt, längd, spötimmar (inkl gäster). Även då ingen fisk har fångats skall rapportering ske. I rapporteringsrummet finns rapporteringsblankett, våg, måttband och penna. Kod till låset är Bestämmelser för fiske i Nybroån a) De fiskerätter - dagsfiskekort som föreningen enligt avtal med Ystadortens Fiskevårds- och Sportfiskeförening disponerar i Nybroån inom Kronans område samt de fiskerätter (dagsfiskekort) som föreningen disponerar genom avtal med Skönadals sportfiskeförening utanför Kronans område förvaltas av Bertil Pålsson. b) Medlem som önskar utnyttja fiskerätten anmäler detta till Bertil Pålsson som fördelar fiskerättskorten som dagskort. c) Medlem skall efter avslutat dagsfiske återlämna fiskerättskortet till Bertil Pålsson samt anmäla antal fångade fiskar. d) För fisket gäller särskilda fiskebestämmelser vilka meddelas (tillhandahålls) av Bertil Pålsson. e) Bertil Pålsson för förteckning över utnyttjandet av korten (medlem, dag, fångad fisk). f) Bertil Pålsson svarar för särskild rapportering till Y.F.S enligt dess bestämmelser för fisket. Kopia av denna rapport skall tillställas fiskevårdaren R och sekreteraren i Södra Skåningarnas vilt- och fiskevårdsförening. g) Ystadorens fiskevårds och sportfiskeförening har numera tre fiskerätter i Kabusaån i utbyte. 19

20 Bestämmelser för fiske i vatten som endast disponeras av kategori Fiskare Överenskommes inom kategori Fiskare. Gäster Vid fiskeutövning får medlem medtaga familjemedlemmar samt högst två gäster som skall åtfölja medlemmen. Vid fiske där viss kvot är fastställd fiskar familjemedlemmar och gäster på medlems kvot. Fiskesektionens medlemmars fiskekort samt jägares medlemskort får utnyttjas av familjemedlem utan att medlem medföljer. Familjemedlemmar får inte medföra gäster. Som familjemedlem räknas: make, maka, sambo, och hemmaboende barn. Rapportering Rapport avseende fiske, som inte är rapporterat enl ovan insändes till fiskevårdaren senast Bestämmelser Fiskekort Regleras i PM som fastställs av årsmötet. Cirka 70 fiskekort får säljas. Prioritering 1. Försvarsanställda. 2. Avgången personal som varit anställd vid garnisonen minst 5 år. 3. Inom övningsfältet boende civil personal. 4. Utanför övningsfältet närboende civil personal. Kabusaån ingår inte i fiskekortet. Olika alternativ fiskekort: G = grundkort omfattar kronans sida av Kävlingeån och Klingavälsån. Kävlingeån från västra kanten av Revingeby och till Ålabäcken ingår inte i vårt fiske. Del av Krankesjön, torvgraven Silvåkra kärret, dammarna norr Ekologiska stationen inom grön cirkel, Ålabäcken, Byån från Krankesjön till Silvåkra kärret. Pris 300:- T = Tvedöra grustag. Grundkortet kan kompletteras med Tvedöra grustag inplanterad regnbågslax. Pris 200:- K = Kräftfiske: Grundkortet kan kompletteras med signalkräftfiske i Kävlingeån och Klingavälsån. Max 3 kg kräftor får fångas. Pris 200:- Fisketillsynsmän Kuno Böös, Granelundsv 1, Eslöv, Tel , , Mail Peter Persson, Kyrkov23, S Sandby, Tei , Mail Peter Jepson, Hammarlunda 134, Harlösa,Tel Mail Stefan Mitkiewicz, Ljungv 12, Sandby, Tel , Mail Peter Frodin, Byavägen 18, Torna Hällestad, Tel Mail 20

21 Bilaga 6 Bestämmelser fiskekort (familjekort). Grundkort = G samt Tvedöra grustag = T och kräftfiske Kävlingeån och Klingavälsån = K ingår. Allmänna bestämmelser 1. Fiskekortet gäller för de familjemedlemmar som är angivna på fiskekortet. Fiskekortet skall vid fiske medföras och på begäran uppvisas. 2. Där särskild kvot är bestämd, gäller det sammantaget för hela familjen. 3. Fiske får endast bedrivas i nedanstående vatten. 4. Fiske får endast bedrivas med handredskap. Mete får bedrivas med högst 3 krok (begränsningar enligt punkt 11). 5. Fiskare skall rätta sig efter de inskränkningar med anledning av forskning, inplantering eller dylikt som meddelas. 6. Vid förseelser mot bestämmelserna anses fiskekort med fiskerätt förverkad. Inbetald avgift återbetalas ej. 7. Kod till låset på bommen vid båtplatsen är Koden skall hållas hemlig. Bommen skall hållas låst och får bara öppnas vid in och utpassering. 8. Båtmotorer får inte användas på Krankesjön. 9. Vill Du lägga upp båt på vår båtplats så meddela fiskevårdaren. 10. Fiskedagbok skall föras. Rapport skall insändas till fiskevårdaren Bernt Jacobsson, Hasselg 9, Veberöd före Rapporten skall innehålla: namn, datum, fiskeplats, sort, antal och vikt. 11. Tilläggsbest Tvedöra grustag inplanterad fisk a. Högst 2 fiskar får landas inom varje 14 dagars period. Perioden startar måndag kl 0000 i jämn vecka. b. Mete är förbjudet. c. Fiskedagbok skall föras. Rapport skall insändas före till fiskevårdaren. Adress enl p 10 ovan. Rapporten skall innehålla: namn, datum, antal fiskar och vikt. 12. Signalkräftfiske Kävlingeån och Klingavälsån d. Fångstredskap skall vara tydligt märkta med fiskarens namn. e. Fångstredskapen skall vitjas dagligen. f. Högst 3 kilo kräftor får fångas / år. g. Fiskedagbok skall föras. Rapport skall insändas till fiskevårdaren. före Adress enl p 10 ovan. Rapporten skall innehålla: namn, datum, fiskeplats, antal kräftor och vikt. Tillåtna vatten Kronans sida av Kävlingeån och Klingavälsån. Kävlingeån från västra kanten av Revingeby och till Ålabäcken ingår inte i vårt fiske. Del av Krankesjön, torvgraven Silvåkra kärret, dammarna norr Ekologiska stationen inom grön cirkel, Ålabäcken, Byån från Krankesjön till Silvåkra kärret, Tvedöra grustag ( begränsningar enl punkt 11) Angående gränser se karta på omstående sida. Kronans område inom blå streckad gränslinje. Undantagna vatten Alla övriga vatten inom garnisonens område är förbjudna för fiskekortslösare 21

22 Bestämmelser fiskekort (familjekort). Grundkort = G samt kräftfiske Kävlingeån och Klingavälsån = K ingår. Allmänna bestämmelser 1. Fiskekortet gäller för de familjemedlemmar som är angivna på fiskekortet. Fiskekortet skall vid fiske medföras och på begäran uppvisas. 2. Där särskild kvot är bestämd, gäller det sammantaget för hela familjen. 3. Fiske får endast bedrivas i nedanstående vatten. 4. Fiske får endast bedrivas med handredskap. Mete får bedrivas med högst 3 krok. 5. Fiskare skall rätta sig efter de inskränkningar med anledning av forskning, inplantering eller dylikt som meddelas. 6. Vid förseelser mot bestämmelserna anses fiskekort med fiskerätt förverkad. Inbetald avgift återbetalas ej. 7. Kod till låset på bommen vid båtplatsen är Koden skall hållas hemlig. Bommen skall hållas låst och får bara öppnas vid in och utpassering. 8. Båtmotorer får inte användas på Krankesjön. 9. Vill Du lägga upp båt på vår båtplats så meddela fiskevårdaren. 10. Fiskedagbok skall föras. Rapport skall insändas till fiskevårdaren Bernt Jacobsson, Hasselg 9, före Rapporten skall innehålla: namn, datum, fiskeplats, sort, antal och vikt. 11. Signalkräftfiske Kävlingeån och Klingavälsån d. Fångstredskap skall vara tydligt märkta med fiskarens namn. e. Fångstredskapen skall vitjas dagligen. f. Högst 3 kilo kräftor får fångas / år. g. Fiskedagbok skall föras. Rapport skall insändas till fiskevårdaren före Adress enl p 10 ovan. Rapporten skall innehålla: namn, datum, fiskeplats, antal kräftor och vikt. Tillåtna vatten Kronans sida av Kävlingeån och Klingavälsån. Kävlingeån från västra kanten av Revingeby och till Ålabäcken ingår inte i vårt fiske. Del av Krankesjön, torvgraven Silvåkra kärret, dammarna norr Ekologiska stationen inom grön cirkel, Ålabäcken, Byån från Krankesjön till Silvåkra kärret..angående gränser se karta på omstående sida. Kronans område inom blå streckad gränslinje. Undantagna vatten Alla övriga vatten inom garnisonens område är förbjudna för fiskekortslösare 22

23 Bestämmelser fiskekort (familjekort). Grundkort = G samt Tvedöra grustag = T ingår. Allmänna bestämmelser 1. Fiskekortet gäller för de familjemedlemmar som är angivna på fiskekortet. Fiskekortet skall vid fiske medföras och på begäran uppvisas. 2. Där särskild kvot är bestämd, gäller det sammantaget för hela familjen. 3. Fiske får endast bedrivas i nedanstående vatten. 4. Fiske får endast bedrivas med handredskap. Mete får bedrivas med högst 3 krok (begränsningar enligt punkt 12). 5. I alla vatten är kräftfiske förbjudet. 6. Fiskare skall rätta sig efter de inskränkningar med anledning av forskning, inplantering eller dylikt som meddelas. 7. Vid förseelser mot bestämmelserna anses fiskekort med fiskerätt förverkad. Inbetald avgift återbetalas ej. 8. Kod till låset på bommen vid båtplatsen är Koden skall hållas hemlig. Bommen skall hållas låst och får bara öppnas vid in och utpassering. 9. Båtmotorer får inte användas på Krankesjön. 10. Vill Du lägga upp båt på vår båtplats så meddela fiskevårdaren. 11. Fiskedagbok skall föras. Rapport skall insändas till fiskevårdaren Bernt Jacobsson, Hasselg 9, Veberöd före Rapporten skall innehålla: namn, datum, fiskeplats, sort, antal och vikt. 12. Tilläggsbest Tvedöra grustag inplanterad fisk a. Högst 2 fiskar får landas inom varje 14 dagars period. Perioden startar måndag kl 0000 i jämn vecka. b. Mete är förbjudet. c. Fiskedagbok skall föras. Rapport skall insändas före till fiskevårdaren. Adress enl p 11 ovan. Rapporten skall innehålla: namn, datum, antal fiskar och vikt. Tillåtna vatten Kronans sida av Kävlingeån och Klingavälsån. Kävlingeån från västra kanten av Revingeby och till Ålabäcken ingår inte i vårt fiske. Del av Krankesjön, torvgraven Silvåkra kärret, dammarna norr Ekologiska stationen inom grön cirkel, Ålabäcken, Byån från Krankesjön till Silvåkra kärret, Tvedöra grustag ( begränsningar enl punkt 12) Angående gränser se karta på omstående sida. Kronans område inom blå streckad gränslinje. Undantagna vatten Alla övriga vatten inom garnisonens område är förbjudna för fiskekortslösare 23

24 Bestämmelser fiskekort (familjekort). Grundkort = G Tvedöra grustag ingår inte Allmänna bestämmelser 1. Fiskekortet gäller för de familjemedlemmar som är angivna på fiskekortet. Fiskekortet skall vid fiske medföras och på begäran uppvisas. 2. Där särskild kvot är bestämd, gäller det sammantaget för hela familjen. 3. Fiske får endast bedrivas i nedanstående vatten. 4. Fiske får endast bedrivas med handredskap. Mete får bedrivas med högst 3 krok. 5. I alla vatten är kräftfiske förbjudet. 6. Fiskare skall rätta sig efter de inskränkningar med anledning av forskning, inplantering eller dylikt som meddelas. 7. Vid förseelser mot bestämmelserna anses fiskekort med fiskerätt förverkad. Inbetald avgift återbetalas ej. 8. Kod till låset på bommen vid båtplatsen är Koden skall hållas hemlig. Bommen skall hållas låst och får bara öppnas vid in och utpassering. 9. Båtmotorer får inte användas på Krankesjön. 10. Vill Du lägga upp båt på vår båtplats så meddela fiskevårdaren. 11. Fiskedagbok skall föras. Rapport skall insändas till fiskevårdaren Bernt Jacobsson, Hasselg 9, Veberöd före Rapporten skall innehålla: namn, datum, fiskeplats, sort, antal och vikt. Tillåtna vatten Kronans sida av Kävlingeån och Klingavälsån. Kävlingeån från västra kanten av Revingeby och till Ålabäcken ingår inte i vårt fiske. Del av Krankesjön, torvgraven Silvåkra kärret, dammarna norr Ekologiska stationen inom grön cirkel, Ålabäcken, Byån från Krankesjön till Silvåkra kärret. Angående gränser se karta på omstående sida. Kronans område inom blå streckad gränslinje. Undantagna vatten Alla övriga vatten inom garnisonens område är förbjudna för fiskekortslösare. 24

25 Fisketävling Krankesjön 2010 Tid: kl Samlingsplats: Båtar: Båtmotorer: Gäster Klädsel: Säkerhet: Förtäring: Tävling: Väder: Båtplatsen. Tag med egen båt. OBS Tävlingsledningen har inga båtar till utlåning. Får inte användas. Gäller även eldrivna (Länsstyrelsens beslut). Du får inte bjuda med fler gäster än Du har plats för i din båt (båtar). Stövlar och varm och oöm klädsel. Samtliga deltagare skall bära flytväst. Var och en deltager på egen risk. Flytvästen skall vara påtagen när Du betalar tävlingsavgiften. Använd en säker båt fisket. Vid samlingsplatsen finns ett grillbord där Du kan köpa grovt bröd med sillflundra, läsk och öl. Störst gädda. Mete och agn är inte tillåtet. Om Du vill återsätta din stora gädda så medföra lämpligt nät och ro in till land så att vi kan väga fisken innan den återfår friheten. Om det blåser eller regnar kraftigt kommer tävlingen att ställas in. Välkomna önskar Olle, Bernt och Lage Anmälningsblankett Sändes till: Olle Berg, Åkerv 6, S Sandby. Tfn , e-postadress Senast 19 april. Jag kommer och tar med...familjemedlemmar / gäster.... Namn och tfn Gästernas förnamn och efternamn

26 Anmälan deltagande i älg och kronviltsjakten på Revingehed, Hälges Vänner Varje jägare skall aktivt anmäla sitt intresse av att delta i jakten. 1. Anmälan skall ske senast och kan ske med e-post eller brev till Leif Edenheim eller genom att överlämna nedanstående anmälan på årsmötet. 2. Övningsskjutningen (på vildsvinsfigurer) kommer att genomföras: , kl 1700, skjutledare ur Revinge , kl 1700,skjutledare ur Stensoffan , kl 1700,skjutledare ur Tvet Skjutningen kan genomföras både med studsare och hagelbössa/slugs. Plats: Rälsmålbanan Revingehed. 3. Preliminära bestämmelser för jakten sänds ut under juni månad till de som anmält sig. Utnyttja möjligheten att komma med synpunkter och förslag under sommaren, så att dessa kan diskuteras under arbetsdagarna. / Leif Anmälan: Namn. Område Övrig information.. 26

SÖDRA SKÅNINGARNAS VILT & FISKEVÅRDSFÖRENING

SÖDRA SKÅNINGARNAS VILT & FISKEVÅRDSFÖRENING SÖDRASKÅNINGARNASVILT&FISKEVÅRDSFÖRENING Ärende: Styrelsemöte Plats: Vemmenhögssalen,FörläggningsbyggnadFB1 Tid: 2009 02 0917.00 Närvarande: UlfOttosson,ThomasOhlsson,PatrikEkstrand,Bernt Jacobsson,DennisOhlsson,IngvarNilsson,LinusSvensson,Leif

Läs mer

Bestämmelser för älg- hjort- och vildsvinsjakten på REVINGEHED 2007/08

Bestämmelser för älg- hjort- och vildsvinsjakten på REVINGEHED 2007/08 SÖDRA SKÅNINGARNAS VILT- 2007-10-19 Sid1(8) Bestämmelser för älg- hjort- och vildsvinsjakten på REVINGEHED 2007/08 A Licensbestämmelser Älg Jakttid: 2007-10-08 2007-12-16, varvid vuxet djur endast får

Läs mer

Jakt-, Fiske- och Avskjutningsplan Bilaga 3

Jakt-, Fiske- och Avskjutningsplan Bilaga 3 Jakt-, Fiske- och Avskjutningsplan Bilaga 3 Vid jakt på föreningens marker gäller även: - att inom Stensoffaområdet kan alla arter fredas eller fredning upphävas genom forskningsledaren när den vetenskapliga

Läs mer

Protokoll ordinarie älg/kronviltmöte Årsmöte.

Protokoll ordinarie älg/kronviltmöte Årsmöte. Protokoll ordinarie älg/kronviltmöte Årsmöte. Roland Svensson hälsar alla mycket välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Val av ordförande och sekreterare. Mötet föreslog och valde Jan Elmeklo som ordförande

Läs mer

Bestämmelser för älg- hjort- och vildsvinsjakten på REVINGEHED 2008/09

Bestämmelser för älg- hjort- och vildsvinsjakten på REVINGEHED 2008/09 SÖDRA SKÅNINGARNAS VILT- 2008-09-03 Sid1(8) Bestämmelser för älg- hjort- och vildsvinsjakten på REVINGEHED 2008/09 A Medlemskap i Hälges Vänner (Avser perioden 2008-09-01 t o m 2009-08-31) Rätt att deltaga

Läs mer

Vildsvin Några sanningar

Vildsvin Några sanningar Några sanningar De föder 2-3 kullar/år Varje sugga föder minst 8 kultingar Man kan skjuta hur många som helst, de blir ändå bara fler Vill Du ha bort grisarna, skjut suggan först De äter potatis precis

Läs mer

Utdrag ur Skötselplan för Kosterhavets nationalpark Förslag Remissversion 2009-03-17

Utdrag ur Skötselplan för Kosterhavets nationalpark Förslag Remissversion 2009-03-17 Utdrag ur Skötselplan för Kosterhavets nationalpark Förslag Remissversion 2009-03-17 Observera att det i övriga delar av remissen kan finnas förslag som indirekt påverkar jakten läs in dig via länk i kallelsen

Läs mer

Jakt. Bilaga 1. Grundkriterier:

Jakt. Bilaga 1. Grundkriterier: Jakt Ekologiskt och etiskt väl genomförd jaktturism är att klokt använda en naturresurs, viltet, och ge det ett ökat ekonomiskt värde i konkurrensen med annan markanvändning och andra aktörers krav. Kan

Läs mer

Årsmöte UNDERSVIKS VILTVÅRDSOMRÅDE. Hagaborg 2015 03 25

Årsmöte UNDERSVIKS VILTVÅRDSOMRÅDE. Hagaborg 2015 03 25 Årsmöte UNDERSVIKS VILTVÅRDSOMRÅDE Hagaborg 2015 03 25 UVVO ordf. Thomas Bergkvist hälsade 20 (29) mötesdeltagare välkomna. Mötet öppnades och dagordningen godkändes. 1. Val av ordförande för stämman.

Läs mer

JAKTREGLER. Stöde Södra Viltvårdsområde

JAKTREGLER. Stöde Södra Viltvårdsområde JAKTREGLER Stöde Södra Viltvårdsområde STÖDE SÖDRA VILTVÅRDSOMRÅDE Allmänna regler för jakt på älg, antagna på ordinarie årsstämma 2011 Jakten bedrivs uppdelad på samma områden som föregående år Jägare

Läs mer

NÄSTORPSBLADET. Information till medlemmarna i Nästorps samfällighet

NÄSTORPSBLADET. Information till medlemmarna i Nästorps samfällighet NÄSTORPSBLADET 2016 Information till medlemmarna i Nästorps samfällighet Viktiga datum Lördag den 23 april: Vårens arbetsdag Lördagen den 23 april är det dags för vårens arbetsdag. Samling kl. 10.00 vid

Läs mer

Årsstämma Sikfors VVO 2007

Årsstämma Sikfors VVO 2007 Datum: 2007-05-06 Närvarande: Alex Dalkvist Tid: 14:00 Ture Dalkvist Plats: Jaktkojan, Borgfors Erland Johansson Nicklas Jonsson Mats Lindberg Erik Lundström Jan Löfgren Ulf Löfgren Torsten Nyström Fredrik

Läs mer

Styrelseprotokoll för Säters FVOF Datum 2007-04-11 Tid Protokoll nr. 10 2007:1 Plats Säters Stadshotell

Styrelseprotokoll för Säters FVOF Datum 2007-04-11 Tid Protokoll nr. 10 2007:1 Plats Säters Stadshotell Styrelseprotokoll för Säters FVOF Datum 2007-04-11 Protokoll nr. 10 2007:1 Plats Säters Stadshotell Jörgen Wikström Sven Andersson, adjungerad Ordf. öppnar mötet. Dagordningen godkänns av mötet. Inför

Läs mer

Fiskeregler för Rämshyttans fiskevårdsområde

Fiskeregler för Rämshyttans fiskevårdsområde Fiskeregler för Rämshyttans fiskevårdsområde Fastställda vid föreningens ordinarie årsstämma år 2010. I tillämpliga delar gäller Fiskelagstiftningen. Reviderade vid föreningens ordinarie årsstämma 2011,

Läs mer

Bestämmelser för FISKE inom Gotlands län ------------------------- FRÅN OCH MED 1 JANUARI 2006

Bestämmelser för FISKE inom Gotlands län ------------------------- FRÅN OCH MED 1 JANUARI 2006 Länsstyrelsen på Gotland har uppdrag av regeringen att arbeta för att det på ett långsiktigt och hållbart sätt genomförs en ansvarsfull hushållning av fiskresurserna så att de ger en god och långsiktig

Läs mer

SPORTFISKE I LJUNGANDALEN

SPORTFISKE I LJUNGANDALEN SPORTFISKE I LJUNGANDALEN Om du söker ett varierat fiske i otillgängliga vildmarksvatten, med sina åar, tjärnar och insjöar eller lättåtkomliga lugna vatten belägna vid allfarvägarna. Då har du kommit

Läs mer

Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:18

Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:18 Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:18 Våren kom av sig och med det kom åter kylan. Vist har vi vackert väder men attan vad kallt det är på nätterna. I sig är detta bra för vårt fiske men vi behöver

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter lo; beslutade den 2 december 2010. Utkom från trycket

Läs mer

Inbjudan går till Älgjaktsområdena som ingår i Älgabäckens Älgskötselområde.

Inbjudan går till Älgjaktsområdena som ingår i Älgabäckens Älgskötselområde. Inbjudan går till Älgjaktsområdena som ingår i Älgabäckens Älgskötselområde. Måndagen den 28 feb 2011. Avstämningsmöte. Plats: Älgabäcksryds Missionshus kl. 19.00 (öppnar kl. 18.30) Föreläsning av Anders

Läs mer

Fiskeregler för Rämshyttans fiskevårdsområde

Fiskeregler för Rämshyttans fiskevårdsområde Fiskeregler för Rämshyttans fiskevårdsområde Fastställda vid föreningens ordinarie årsstämma år 2010. I tillämpliga delar gäller Fiskelagstiftningen. Reviderade vid föreningens ordinarie årsstämma 2011,

Läs mer

Beslut om skyddsjakt efter gråsäl i Södermanlands, Gotlands, Kalmar och Blekinge län. Detta beslut ska gälla även om det överklagas.

Beslut om skyddsjakt efter gråsäl i Södermanlands, Gotlands, Kalmar och Blekinge län. Detta beslut ska gälla även om det överklagas. 1(10) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Mahrs, Petter Tel: 010-698 12 41 petter.mahrs@naturvardsverket.se BESLUT 2015-09-01 Ärendenr: NV-05065-15 Beslut om skyddsjakt efter gråsäl i Södermanlands,

Läs mer

Ordinarie årsstämma Tallträsk-Öravans Viltvårdsområde 2010-03-23.

Ordinarie årsstämma Tallträsk-Öravans Viltvårdsområde 2010-03-23. 4 Ordinarie årsstämma Tallträsk-Öravans Viltvårdsområde 2010-03-23. 1. Till att leda dagens förhandlingar valdes Ulf E Nilsson. Som sekreterare för mötet valdes Mats-Erik Ågrahn och till justeringsmän

Läs mer

Bestämmelser för FISKE. inom Gotlands län

Bestämmelser för FISKE. inom Gotlands län Bestämmelser för FISKE inom Gotlands län Fiske på Gotland Den som fiskar måste också känna till de bestämmelser som gäller. För att underlätta för dig som fritidsfiskare har vi i denna folder gjort en

Läs mer

1 Älgskötselområdets namn ska vara älgskötselområde.

1 Älgskötselområdets namn ska vara älgskötselområde. Stadgar/Bestämmelser för. ÄLGSKÖTSELOMRÅDE Antagna den och gällande för de fastigheter eller del av fastighet som genom Avtal om samgående i älgskötselområde anslutit sina fastigheter till För det fall

Läs mer

Enheten för resurstillträde 2011-03-18 13-1356-11 Handläggare Ert Datum Er beteckning Martin Rydgren 031-743 04 32 Enligt sändlista

Enheten för resurstillträde 2011-03-18 13-1356-11 Handläggare Ert Datum Er beteckning Martin Rydgren 031-743 04 32 Enligt sändlista REMISS Sida 1(9) Datum Beteckning Enheten för resurstillträde 2011-03-18 13-1356-11 Handläggare Ert Datum Er beteckning Martin Rydgren 031-743 04 32 Enligt sändlista Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36)

Läs mer

Hjortdjursskador på skog

Hjortdjursskador på skog Riktlinjer för bidrag för ersättande av Hjortdjursskador på skog samt bidrag för förebyggande åtgärder Fastställda den 3.5.2016 ÅLR 2016/3225 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 2. Hjortdjursskador på

Läs mer

STADGAR FÖR ÄLGSKÖTSELOMRÅDE

STADGAR FÖR ÄLGSKÖTSELOMRÅDE Svenska Jägareförbundet Mall 2012 1 STADGAR FÖR.. ÄLGSKÖTSELOMRÅDE Antagna den.och gäller för de jakträttshavare som genom avtal om samgående i älgskötselområde anslutit sina älgjaktområden till älgskötselområdet

Läs mer

Jakten som upplevelse och kulturarv av Håkan Strotz

Jakten som upplevelse och kulturarv av Håkan Strotz Avsnitt ur Ekoturismskolan publicerad den 23 oktober 2008 Jakten som upplevelse och kulturarv av Håkan Strotz Vad krävs för en lyckad kommersiell jakt? En jaktarrangör bör sträva efter att omsätta så mycket

Läs mer

Fiskeregler i Vänern. Allmänt vatten Allt vatten som inte är enskilt.

Fiskeregler i Vänern. Allmänt vatten Allt vatten som inte är enskilt. Fiskeregler i Vänern November 2012 Vi hoppas att din fisketur på Vänern blir trevlig och spännande. I sam band med ditt besök på Vänern finns det ett antal regler som måste följas. Syftet med reglerna

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Skogsbruksbyrån II, N4a

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Skogsbruksbyrån II, N4a PROTOKOLL Nummer 4 3.5.2016 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Skogsbruksbyrån II, N4a Beslutande Föredragande Justerat Vicelantråd Camilla Gunell Jaktförvaltare

Läs mer

SÖDRA SKÅNINGARNAS VILT & FISKEVÅRDSFÖRENING

SÖDRA SKÅNINGARNAS VILT & FISKEVÅRDSFÖRENING SÖDRA SKÅNINGARNAS VILT & FISKEVÅRDSFÖRENING Ärende: Styrelsemöte Plats: NBC-banan (CBRN) Tid: 2008-01-08, 17.00 Närvarande: Ulf Ottosson, Thomas Ohlsson, Linus Svensson, Dennis Ohlsson, Anders Holstein,

Läs mer

KÄLLUNDAGRISENS LIV SUGGOR PÅ SEMESTER SMÅGRISARNA FÖDS SUGGAN & GALTEN SUGGOR & SMÅGRISAR UPPFÖDNING AV SLAKTGRISAR MOBILE ORGANIC PIGGERY

KÄLLUNDAGRISENS LIV SUGGOR PÅ SEMESTER SMÅGRISARNA FÖDS SUGGAN & GALTEN SUGGOR & SMÅGRISAR UPPFÖDNING AV SLAKTGRISAR MOBILE ORGANIC PIGGERY I den här utställningen får du veta hur grisuppfödningen går till på Källunda Gård och hur vi arbetar för att grisarna ska ha det bra samtidigt som de kommer till nytta i jordbruket. På den här sidan ser

Läs mer

Skyddsjakt på varg i Forshyttan, Filipstads kommun, Värmlands län. Beslutet gäller under tiden från och med den 20 juni till och med den 31 juli 2012.

Skyddsjakt på varg i Forshyttan, Filipstads kommun, Värmlands län. Beslutet gäller under tiden från och med den 20 juni till och med den 31 juli 2012. 2012-06-19 9 218-3983-2012 1(5) Djurskydd & Vilt Lars Furuholm Skyddsjakt på varg i Forshyttan, Filipstads kommun, Värmlands län Beslut Länsstyrelsen i Värmlands län beslutar att ge tillstånd till skyddsjakt

Läs mer

Älgobs Ett verktyg i älgförvaltningen - vilka faktorer styr resultatet och hur kan dessa påverkas. Folke Fagerlund

Älgobs Ett verktyg i älgförvaltningen - vilka faktorer styr resultatet och hur kan dessa påverkas. Folke Fagerlund Älgobs Ett verktyg i älgförvaltningen - vilka faktorer styr resultatet och hur kan dessa påverkas Folke Fagerlund 60000 Mantimmar obs 2014 ej slutredovisat 50000 I snitt i länet ligger ca 85 % av mantimmarna

Läs mer

Fiskeregler i havet i Västra Götalands län

Fiskeregler i havet i Västra Götalands län 2007-03-21 Fiskeregler i havet i Västra Götalands län Här följer ett urval av de fiskeregler som gäller för fiske i havet i Västra Götalands län. Observera att det gäller särskilda regler för fisket i

Läs mer

BESLUT 2013-04-25 Ärendenr: NV-02072-13. Beslut om skyddsjakt efter knubbsäl 2013

BESLUT 2013-04-25 Ärendenr: NV-02072-13. Beslut om skyddsjakt efter knubbsäl 2013 1(10) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Göte Hamplin Tel: 010-698 13 16 Gote.Hamplin @naturvardsverket.se BESLUT 2013-04-25 Ärendenr: NV-02072-13 Beslut om skyddsjakt efter knubbsäl 2013 Beslut Naturvårdsverket

Läs mer

FÅGELINVENTERING AV LUSMYREN-LUSBÄCKENLUSBERGET SAMT ÅKERMARK 2009

FÅGELINVENTERING AV LUSMYREN-LUSBÄCKENLUSBERGET SAMT ÅKERMARK 2009 FÅGELINVENTERING AV LUSMYREN-LUSBÄCKENLUSBERGET SAMT ÅKERMARK 2009 Foto Lars-Erik Nilsson Genomfört och sammanställt av Tunabygdens Fågelklubb Inledning och bakgrund Tunabygdens fågelklubb har på uppdrag

Läs mer

Bestämmelser vid fiske inom Västernorrlands län

Bestämmelser vid fiske inom Västernorrlands län Bestämmelser vid fiske inom Västernorrlands län (Uppdaterad: 2009-05-28) Vi som jobbar med fiskefrågor på länsstyrelsen kontaktas ofta av olika personer som vill få upplysningar om vilka bestämmelser som

Läs mer

Ersättningar, regler och typfall

Ersättningar, regler och typfall Ersättningar, regler och typfall Sammanställning enligt Rikspolisstyrelsens och Naturvårdsverkets föreskrifter www.viltolycka.se Ansvarig utgivare: Nationella viltolycksrådet D nr: POA-226-7276/12 Produktion:

Läs mer

Protokoll fört vid kårstyrelsemötet den 18 december 2006 på Tea

Protokoll fört vid kårstyrelsemötet den 18 december 2006 på Tea Protokoll fört vid kårstyrelsemötet den 18 december 2006 på Tea Närvarande: Jessica Andersson, Stefan Gustafsson, Anne Norstedt och Paula Starbäck. 1. Mötets öppnande Kårordförande Anne Norstedt börjar

Läs mer

Fört vid styrelsemöte med Kullens Pistolskytteklubb 2012-12-05

Fört vid styrelsemöte med Kullens Pistolskytteklubb 2012-12-05 KULLENSPK Protokoll Fört vid styrelsemöte med Kullens Pistolskytteklubb 2012-12-05 Plats: Klubbstugan, Tjörröd Ordförande: Vice, Bengt Pettersson Sekreterare: Adjugerad Johan Persson Närvarande ledarmöter:

Läs mer

ALLMÄNT OM MSO. Sökmetoderna delas in i aktiva och passiva.

ALLMÄNT OM MSO. Sökmetoderna delas in i aktiva och passiva. Borta? MSO Några korta instruktioner i hur man använder olika metoder i efterforskning av försvunna personer enligt MSO-metoden. Avsikten är att de skall kunna användas som hjälpmedel vid egen träning

Läs mer

ANSÖKAN SÄLLSKAPSDJUR - tillstånd enligt 16 djurskyddslagen (1988:534)

ANSÖKAN SÄLLSKAPSDJUR - tillstånd enligt 16 djurskyddslagen (1988:534) Malmö stad Miljönämnden ANSÖKAN SÄLLSKAPSDJUR - tillstånd enligt 16 djurskyddslagen (1988:534) Ansökan om tillstånd för att yrkesmässigt eller i större omfattning hålla, föda upp, sälja eller ta emot sällskapsdjur

Läs mer

Kommittén utgörs av följande personer:

Kommittén utgörs av följande personer: 1 Sven Svensson Kometvägen 17, 10 tr 183 48 Täby Tel. 08-755 74 19 DANDERYDS VILTVÅRDSKOMMITTÉ VERKSAMHETSRAPPORT 2015 01 01-2015 12 31 Telefonnumret (journumret) till kommittén är: 0760644593 Kommittén

Läs mer

Protokoll vid Årsmöte i Långserums älgskötselområde 2014-04-29 I Svenarums församlingshem

Protokoll vid Årsmöte i Långserums älgskötselområde 2014-04-29 I Svenarums församlingshem Protokoll vid Årsmöte i Långserums älgskötselområde 2014-04-29 I Svenarums församlingshem Närvarande: Henrik Rommedahl, Långserum/Brunseryd Alf Johansson, Tohult Johannes Eckerström, Långserum Kjell Stork,

Läs mer

Fiskevårdsplan för Kiasjön m.fl. sjöars FVOF

Fiskevårdsplan för Kiasjön m.fl. sjöars FVOF KRÄFTBESTÅNDET Kräftor i Kiasjöns m.fl. sjöars FVO Bild 21-22. Flodkräfta från Halland (t.v.) 2009 och signalkräfta från Uvasjön (Alsterån, Fröseke) 2011 (t.h.). Observera skillnaderna i färg och klornas

Läs mer

Beslut om skyddsjakt efter gråsäl inom Skåne län. Detta beslut ska gälla även om det överklagas.

Beslut om skyddsjakt efter gråsäl inom Skåne län. Detta beslut ska gälla även om det överklagas. 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Mahrs, Petter Tel: 010-698 12 41 petter.mahrs@naturvardsverket.se BESLUT 2015-08-28 Ärendenr: NV-05065-15 Beslut om skyddsjakt efter gråsäl inom Skåne län Beslut

Läs mer

Biomanipuleringsprojektet i Vallentunasjön. Verksamhetsåren 2010-2013

Biomanipuleringsprojektet i Vallentunasjön. Verksamhetsåren 2010-2013 Biomanipuleringsprojektet i Vallentunasjön Verksamhetsåren 2010-2013 Upprättat av: Björn Tengelin Kvalitetsgranskning Anna Malmlund Structor Mars 2014 1 1 Kort projektbeskrivning och historik Föreliggande

Läs mer

Information juni 2004

Information juni 2004 2004-06-08 Östgöta Kräftprojekt Information juni 2004 701 45 Örebro, Sweden 1 Information från Östgöta Kräftprojekt Östgöta Kräftprojekt har under våren fortsatt enligt plan. Vi har svarat på frågor inför

Läs mer

JULMARKNAD i Jakriborg

JULMARKNAD i Jakriborg JULMARKNAD i Jakriborg Äntligen är planeringen igång inför den traditionella och populära julmarknaden i Jakriborg den medeltida Hansastaden, som ligger i Hjärup utanför Lund. Marknaden har under sina

Läs mer

REMISS Sida 1(5) Avd. för resursförvaltning 2009-01-14 13-176-09 Handläggare Ert Datum Er beteckning Martin Rydgren 031-7430432

REMISS Sida 1(5) Avd. för resursförvaltning 2009-01-14 13-176-09 Handläggare Ert Datum Er beteckning Martin Rydgren 031-7430432 REMISS Sida 1(5) Datum Beteckning Avd. för resursförvaltning 2009-01-14 13-176-09 Handläggare Ert Datum Er beteckning Martin Rydgren 031-7430432 Enligt sändlista Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:37)

Läs mer

Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:16

Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:16 Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:16 OBS Fångstrapport skall sändas in inom 48 tim till klubbens På förekommen anledning måste jag åter påminna om att vikten av att sända in fångstrapport till klubben.

Läs mer

Stadgar för Torsby Båtklubb

Stadgar för Torsby Båtklubb Torsby Båtklubb bildades 1957 och har sitt verksamhetsområde i Övre Fryken i Värmland. Stadgarna ändrades och reviderades år 2003. 1 Föreningens ändamål o säte 1.1 Ändamål Torsby Båtklubb är en allmännyttig

Läs mer

Årsstämma Sikfors VVO 2006

Årsstämma Sikfors VVO 2006 Datum: 2006-05-21 Närvarande: Alex Dalkvist Tid: 13:00 Ture Dalkvist Plats: Jaktkojan, Borgfors Urban Hellström Roland Eriksson Erland Johansson Niclas Jonsson Mats Lindberg Erik Lundström Allan Löfgren

Läs mer

Julinfo från Brf Järnåldern

Julinfo från Brf Järnåldern Årsavgift Julinfo från Brf Järnåldern Styrelsen har beslutat att det inte blir någon höjning av årsavgiften vid årsskiftet 2013-2014. Utedagar 2014 Klipp ner och packa ihop så mycket som möjligt. Förpacka

Läs mer

Ansökan om skyddsjakt efter björn i Mala sameby

Ansökan om skyddsjakt efter björn i Mala sameby Västerbotten Datum 2012-05-07 Ärendebeteckning 218-3758-2012 Arkivbeteckning 1(8) Mala Sameby Börje Stenlund Släppträsk 11 930 70 MALA Ansökan om skyddsjakt efter björn i Mala sameby Länsstyrelsen beslutar

Läs mer

Ka r t o r & An v i s n i n g a r

Ka r t o r & An v i s n i n g a r SPORTFISKEKORTETS Ka r t o r & An v i s n i n g a r 2010 Sportfiskarna Stockholm Innehållsförteckning Kräftfisket 3 T.D.A. Kortet 3 Allmänna bestämmelser 4 Put-&-Take fiske 5 Att tänka på 31 Sjöar i Sportfiskekortet

Läs mer

Stadgar för Östra Nedsjöns Fiskevårdsområdesförening

Stadgar för Östra Nedsjöns Fiskevårdsområdesförening Stadgar för Östra Nedsjöns Fiskevårdsområdesförening 1 NAMN Föreningens namn är Östra Nedsjöns fiskevårdsområdesförening. 2 OMFATTNING Föreningen förvaltar fisket i Östra Nedsjöns fiskevårdsområde i Bollebygds

Läs mer

Fel! Objekt kan inte skapas genom redigering av fältkoder.

Fel! Objekt kan inte skapas genom redigering av fältkoder. Fel! Objekt kan inte skapas genom redigering av fältkoder. Fiskevårdsplan. Verksamhetsplan för Volgsjöns fiskevårdsområdesförening. Sida 1 Innehållsförteckning Flik 1 Sida 2 Sida 3 Inledning med kort efterföljande

Läs mer

MANUAL FÖR SKAPANDE AV ÄLGSKÖTSELPLAN

MANUAL FÖR SKAPANDE AV ÄLGSKÖTSELPLAN MANUAL FÖR SKAPANDE AV ÄLGSKÖTSELPLAN Denna manual ska hjälpa Er när ni fyller i mallen för upprättande av älgskötselplan. Det nya materialet ska användas från och med januari 2012. Manualen kommer punkt

Läs mer

Tranvårarna 2000-2012 i sammanfattad form (bygger på kortrapporter från hemsidan (fr a Karin M) kompletterat av Hans Cronert)

Tranvårarna 2000-2012 i sammanfattad form (bygger på kortrapporter från hemsidan (fr a Karin M) kompletterat av Hans Cronert) 1 Tranvårarna 2000-2012 i sammanfattad form (bygger på kortrapporter från hemsidan (fr a Karin M) kompletterat av Hans Cronert) 2000 Under våren 2000 sågs rikligt med tranor i Vattenriket från mitten av

Läs mer

Styrelseprotokoll för Säters FVOF Datum 2010-03-17 Tid 18:00 Protokoll nr. 19 2010:1 Plats Säters Stadshotell

Styrelseprotokoll för Säters FVOF Datum 2010-03-17 Tid 18:00 Protokoll nr. 19 2010:1 Plats Säters Stadshotell Styrelseprotokoll för Säters FVOF Datum 2010-03-17 Tid 18:00 Protokoll nr. 19 2010:1 Plats Säters Stadshotell Närvarande Anders Norman Åke Berg Tore Fahlholm Sven Andersson, adjungerad 1 2 3 4 5 6 Ordförande

Läs mer

Gode mannens och förvaltarens uppdrag

Gode mannens och förvaltarens uppdrag Gode mannens och förvaltarens uppdrag Ditt uppdrag som god man eller förvaltare Som god man eller förvaltare företräder du en person som behöver hjälp med att sköta sina ekonomiska, juridiska och personliga

Läs mer

Årsmöte den 11 februari 2010 Eds Sockenstuga

Årsmöte den 11 februari 2010 Eds Sockenstuga Grums Jaktvårdskrets Årsmöte den 11 februari 2010 Eds Sockenstuga Grums Jaktvårdskrets Dagordning årsmöte den 11 februari 2010 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av årsmötesfunktionärer

Läs mer

ANALYS AV DAGSLÄGET BAKGRUND

ANALYS AV DAGSLÄGET BAKGRUND 1 ANALYS AV DAGSLÄGET Sport- och turistfisket har en stor betydelse för den åländska turistnäringen. Fisket är en av de viktigaste säsongsförlängarna då fisket är som bäst andra tider på året än sommarmånaderna.

Läs mer

Styrelseprotokoll för Säters FVOF Datum 2013-02-14 Tid 16:00 Protokoll nr. 31 2013:1 Plats Annas Café

Styrelseprotokoll för Säters FVOF Datum 2013-02-14 Tid 16:00 Protokoll nr. 31 2013:1 Plats Annas Café Styrelseprotokoll för Säters FVOF Datum 2013-02-14 Tid 16:00 Protokoll nr. 31 2013:1 Plats Annas Café Närvarande Anders Norman Åke Berg Johan Landin, suppleant 1 2 3 4 5 6 7 Ordförande Ulf öppnar mötet.

Läs mer

Viksäters samfällighetsförening

Viksäters samfällighetsförening Viksäters samfällighetsförening Vi i styrelsen vill hälsa nya medlemmar inflyttade under 2007 välkomna och till samtliga medlemmar vill vi lämna aktuell information. Vi bifogar kontaktuppgifter för Viksäters

Läs mer

Fladdermusaktiviteter i Sverige 2011 HALLAND JÖNKÖPING

Fladdermusaktiviteter i Sverige 2011 HALLAND JÖNKÖPING Fladdermusaktiviteter i Sverige 2011 HALLAND Torsdag 21 juli 22.00 Naturum Getterön, Naturskyddsföreningen Varberg Fladdermuskväll i Fageråkra. Vid Stenbron över Viskan norr om Veddige. Helen Björklund

Läs mer

Insamling av prover från och uppgifter om fällda knubbsälar

Insamling av prover från och uppgifter om fällda knubbsälar NRM 2009 Bilaga 2A Insamling av prover från och uppgifter om fällda knubbsälar Prover och uppgifter från knubbsälar som skjutits vid skyddsjakten eller med enskilda tillstånd kommer att användas vid studier

Läs mer

Frågor och svar angående vildsvin

Frågor och svar angående vildsvin Frågor och svar angående vildsvin Finns det vildsvin på Göteborgs Stads marker? Svar: Ja, det gör det. Hur många finns det? Svar: Det är svårt att uppskatta men vi tror att det finns runt 75 stycken. Var

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BOSTADSFÖRENINGEN BERGGÅRDEN

VÄLKOMMEN TILL BOSTADSFÖRENINGEN BERGGÅRDEN VÄLKOMMEN TILL BOSTADSFÖRENINGEN BERGGÅRDEN Du bor i en av Sundbybergs äldsta bostadsföreningar. Den bildades redan 1920 och fungerar fortfarande som en ekonomisk förening, det vill säga vi bestämmer själva

Läs mer

Nya Zeeland Den äkta Kiwi lifestyle upplevelsen Spray Point Station, Marlborough

Nya Zeeland Den äkta Kiwi lifestyle upplevelsen Spray Point Station, Marlborough Nya Zeeland Den äkta Kiwi lifestyle upplevelsen Spray Point Station, Marlborough Nya Zeeland är var jägares paradis. En värld av mycket olika jaktformer, samlat på ett ställe, omgiven av en storslagen

Läs mer

www.sjobo.nu/karupsnygard

www.sjobo.nu/karupsnygard www.sjobo.nu/karupsnygard Årgång 31 KARUPSBLADET nr 1 2011 Information från Samfällighetsförening för Fritidsanläggningar Sommar igen!! Härligt!! Det är ju nu man uppskattar att bo i naturen eller hur?

Läs mer

Årsstämma Sikfors VVO 2008

Årsstämma Sikfors VVO 2008 Datum: 2008-05-21 Närvarande: Alex Dalkvist Tid: 19:00 Ture Dalkvist Plats: Jaktkojan, Borgfors Urban Hellström Erland Johansson Mats Lindberg Allan Löfgren Jan Löfgren Stefan Löfgren Ulf Löfgren Reinhold

Läs mer

Att anordna en rallylydnadstävling. Planera i god tid

Att anordna en rallylydnadstävling. Planera i god tid Att anordna en rallylydnadstävling Planera i god tid Tänk på att vara ute i god tid med planeringen av tävlingen. Är det en officiell rallylydnadstävling som klubben ska arrangera, så ska ansökan göras

Läs mer

Munskänkarna i Nyköping inbjuder/kallar till MINIVINMÄSSA OCH ÅRSMÖTE Blommenhof Hotell 15 Februari 2013

Munskänkarna i Nyköping inbjuder/kallar till MINIVINMÄSSA OCH ÅRSMÖTE Blommenhof Hotell 15 Februari 2013 Munskänkarna i Nyköping inbjuder/kallar till MINIVINMÄSSA OCH ÅRSMÖTE Blommenhof Hotell 15 Februari 2013 Årsmötet inleder MiniVinmässan med start 1830. Insläpp med fördrink före 1830. Se särskild kallelse

Läs mer

PÅ UPPDRAG AV STIFTELSEN SKOLSKYTTEFRÄMJANDET INBJUDER SÖDERMANLANDS UNGDOMSSKYTTEFÖRBUND TILL

PÅ UPPDRAG AV STIFTELSEN SKOLSKYTTEFRÄMJANDET INBJUDER SÖDERMANLANDS UNGDOMSSKYTTEFÖRBUND TILL PÅ UPPDRAG AV STIFTELSEN SKOLSKYTTEFRÄMJANDET INBJUDER SÖDERMANLANDS UNGDOMSSKYTTEFÖRBUND TILL Södermanlands U-skfb SVENSKT MÄSTERSKAP I SKYTTE FÖR SKOLUNGDOM 26-27 SEPTEMBER 2009 Tävlingen omfattar Lördag

Läs mer

Välkommen till LJS! Medlemsbrev Mars 2010 1 ( 5)

Välkommen till LJS! Medlemsbrev Mars 2010 1 ( 5) Medlemsbrev Mars 2010 Välkommen till LJS! Vintern har haft sitt fasta grepp om Roxen i flera månader, men nu har isen äntligen rämnat och seglingssäsongen 2010 närmar sig. Vi hälsar alla seglare välkomna

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om bidrag och ersättningar för viltskador enligt 11 och 12 viltskadeförordningen (2001:724); NFS 2008:16

Läs mer

StjärnfalletOktober 14

StjärnfalletOktober 14 StjärnfalletOktober 14 Medlemsblad för Blå Stjärnan i Älvsborg Djurskötardag Kaninhoppningstävling Informationsdag om husdjur Agilityträningen startar Matresa Westernträning Medlemsträffar i hästsektionen

Läs mer

KÅRHANDBOK BANKERYDS SCOUTKÅR

KÅRHANDBOK BANKERYDS SCOUTKÅR KÅRHANDBOK BANKERYDS SCOUTKÅR Beslutad 2015-11-22 1 Medlemskap i kåren 1.1 Vem kan bli medlem? Medlemskap i scoutkåren beviljas av kårens styrelse för den som åtar sig att följa de regler, stadgar och

Läs mer

1 Klubbens hamn står under överinseende av hamnkapten och ordföranden, vars anvisningar ska följas.

1 Klubbens hamn står under överinseende av hamnkapten och ordföranden, vars anvisningar ska följas. Ordningsregler Ängsholmens båtsällskap INFORMATION Skall fastställas på årsstämman 2012. Avseende kösystemet så har tidigare kölistor inventerats och överförs i det nya systemet med bibehållen plats. Samma

Läs mer

Viltrapportering 2011/2012

Viltrapportering 2011/2012 Viltrapportering 2011/2012 Viltrapportering 2012/2013 Jägareförbundet Blekinge Jägareförbundet Jönköping Jesper Nilsson Thomas Ohlsson Svenska Jägareförbundets viltövervakning Avskjutningsstatistiken har

Läs mer

Allt du behöver veta om slam

Allt du behöver veta om slam Allt du behöver veta om slam Gäller från 1 februari 2016 2016-04-27 Vi ber om ursäkt för att vi inte börjat tidigare! Ända sedan 1970-talet har det varit kommunernas skyldighet att ta hand om slam från

Läs mer

1. Vägarna omfattar även diken, vändplatser, trummor under vägen samt allmänna parkeringsplatser

1. Vägarna omfattar även diken, vändplatser, trummor under vägen samt allmänna parkeringsplatser TRIVSELREGLER I HAMNVIKEN I denna handling sammanfattas vilken verksamhet Hamnvikens samfällighetsförening bedriver och de Trivselregler som föreningens medlemmar har att följa. För de som har tilldelats

Läs mer

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND PROTOKOLL fört vid sammanträde med styrelsen för Göta älvs vattenvårdsförbund Tid: Fredagen den 26 september 2014, kl. 13:00 Plats: Göteborgsregionens kommunalförbund (GR),

Läs mer

VÄLKOMMEN SOM NY ORIENTERARE I LIDKÖPINGS VSK

VÄLKOMMEN SOM NY ORIENTERARE I LIDKÖPINGS VSK VÄLKOMMEN SOM NY ORIENTERARE I LIDKÖPINGS VSK TRÄNING Vi har orienteringsträning för olika åldrar och nivåer onsdagar under hösten och våren. Samlingsplats för träningen växlar. Vi springer i olika områden

Läs mer

Kronviltprojektet i Kolmården

Kronviltprojektet i Kolmården Kronviltprojektet i Kolmården Lägesrapport 2008 Grimsö Forskningsstation Institutionen för ekologi, SLU 730 91 Riddarhyttan E-post: Anders.Jarnemo@ekol.slu.se Telefon: 070-5733274 Kronviltprojektet i Kolmården

Läs mer

PROTOKOLL fört vid ordinarie årsstämma med Karups Nygårds Samfällighetsförening för Fritidsanläggningar (inkl Avlopp 2, GA 3) 2016-03-27

PROTOKOLL fört vid ordinarie årsstämma med Karups Nygårds Samfällighetsförening för Fritidsanläggningar (inkl Avlopp 2, GA 3) 2016-03-27 PROTOKOLL fört vid ordinarie årsstämma med Karups Nygårds Samfällighetsförening för Fritidsanläggningar (inkl Avlopp 2, GA 3) 2016-03-27 Plats: Klingavälsgården, Karup 1. FÖRENINGSSTÄMMANS ÖPPNANDE Ordföranden

Läs mer

Riktlinjer för ungdomsverksamhet inom Västerås Friidrottsklubb

Riktlinjer för ungdomsverksamhet inom Västerås Friidrottsklubb 2007-02-05 1 Inledning Riktlinjer för ungdomsverksamhet inom Västerås Friidrottsklubb 1.1 Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva ungdomsverksamheten inom VFK samt tydliggöra erbjudanden och förväntningar.

Läs mer

Kompendium för DM-tävlingar i Mormyska, Pimpel och Mete samt för Distriktstävlingsledarens uppgifter och ansvar.

Kompendium för DM-tävlingar i Mormyska, Pimpel och Mete samt för Distriktstävlingsledarens uppgifter och ansvar. Sida 1 Kompendium för DM-tävlingar i Mormyska, Pimpel och Mete samt för Distriktstävlingsledarens uppgifter och ansvar. Detta kompendium är endast avsett som hjälpmedel för arrangörer av DM-tävlingar samt

Läs mer

PRAO åk 8 vecka 13 och 15 2012 Vecka 14 är Påsklov och eleverna är också lediga annandag Påsk vecka 15!

PRAO åk 8 vecka 13 och 15 2012 Vecka 14 är Påsklov och eleverna är också lediga annandag Påsk vecka 15! BSF Lunds stad Tunaskolan Ann-Helén Oldenby studie- och yrkesvägledare 046 35 76 81, ann-helen.oldenby@lund.se PRAO åk 8 vecka 13 och 15 2012 Vecka 14 är Påsklov och eleverna är också lediga annandag Påsk

Läs mer

Välkommen till Eneby Båtklubb

Välkommen till Eneby Båtklubb Välkommen till Eneby Båtklubb Klubbens marina ligger i norra ändan av Stavbofjärden drygt 20 km om söder Södertälje. Eneby Båtklubb och bildades 1978 har ca 230 medlemmar. Eneby Båtklubb är anslutet till

Läs mer

Torshälla SFK i Sörmlandsdistriktet och Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund

Torshälla SFK i Sörmlandsdistriktet och Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund Torshälla SFK i Sörmlandsdistriktet och Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund inbjuder till 2016 års SM i mormyska den 5-6 mars Tävlingarna kommer att hållas på Väsbyviken, Mälaren i Torshälla. Program

Läs mer

SOMMAR I VIARP 2015. Jump Camp 27-29 juli 300 kr + beroende på tränare Dressage Camp 28-30 juli 300 kr + beroende på tränare

SOMMAR I VIARP 2015. Jump Camp 27-29 juli 300 kr + beroende på tränare Dressage Camp 28-30 juli 300 kr + beroende på tränare Hej alla hästvänner! SOMMAR I VIARP 2015 Nu är det dags att anmäla sig till sommarens olika kurser och läger. I år har vi något för alla så fortsätt läsa och skynda er att anmäla på bifogad blankett till

Läs mer

Tvärvillkor. - så undviker du vanliga fel

Tvärvillkor. - så undviker du vanliga fel Tvärvillkor - så undviker du vanliga fel Felfri kontroll dröm eller verklighet? För din skull har vi samlat felaktigheter som vi hittar vid kontroll av tvärvillkor i den här broschyren. Läs texten och

Läs mer

Viltet som resurs minnesanteckningar Skogsdagen 4 december 2010. Introduktion P-O Högstedt, moderator och lärare i Hållbart familjeskogsbruk, Lnu

Viltet som resurs minnesanteckningar Skogsdagen 4 december 2010. Introduktion P-O Högstedt, moderator och lärare i Hållbart familjeskogsbruk, Lnu Institutionen för teknik Avdelningen för Skog och trä Viltet som resurs minnesanteckningar Skogsdagen 4 december 2010 Introduktion P-O Högstedt, moderator och lärare i Hållbart familjeskogsbruk, Lnu Jakten

Läs mer

Förekommer rikligt i vissa vatten och finns i

Förekommer rikligt i vissa vatten och finns i Välkommen att fiska i destination Funäsdalen Här finns hundratals upplåtna vatten i ett område med en mängd sjöar, tjärnar och åar. Vi är ett spännande gränsområde där skog möter fjäll, vilket innebär

Läs mer

Information om nya älgjaktsförslaget och varg

Information om nya älgjaktsförslaget och varg Information om nya älgjaktsförslaget och varg Sv. Jägarförbundet genomför ett antal presentationer av förslaget om nya älgjaktsregler samt aktuella vargfrågor. I vårt område har information genomförts

Läs mer

Stadgar för VIGGBYHOLMS BÅTKLUBB

Stadgar för VIGGBYHOLMS BÅTKLUBB Stadgar för STADGAR GÄLLANDE FÖR - ANTAGNA 1983 - REVIDERADE 1989, 1990, 1995, 1996, 1997, 1998, 2005, 2011-05-19/CN. 1. NAMN OCH HEMORT Viggbyholms båtklubb bildades den 31 augusti 1947 under namnet Stora

Läs mer