Örnsbergs Scoutkår Kårstämma 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Örnsbergs Scoutkår Kårstämma 2011"

Transkript

1 Örnsbergs Scoutkår Kårstämmoprotokoll Örnsbergs Scoutkår Kårstämma 2011 Scoutgården Rotundan Hövdingagatan HÄGERSTEN Närvarande Barbro Petersson, Calle Karlsson, Carl Bjelksjö, Cecilia Lundquist, Daniel Stjernlöf, David Schück, Fredrik Schück, Gabriella Bella Martyn (fr.o.m. 9), Henrik Almén, Jessica Nieminen, Jonny Mård, Katarina Mogén Lundberg, Kjell Kroon (t.o.m. 11), Kristian Nyquist, Lars Håkansson, Niclas Hedlund, Peter Gustafsson (gäst), Robert Lasu (fr.o.m. 9) och Seppo Mälkki. 1. Mötets öppnande Mötet öppnas av kårordförande Carl Bjelksjö och speciellt välkommen hälsas vår gäst Peter Gustafsson från Scoutkåren Gustaf Vasa Bredäng (GVB). 2. Val av mötesordförande Styrelsen föreslår Peter Gustafsson (GVB) som mötesordförande. BESLUT: Till mötesordförande väljs Peter Gustafsson (GVB). 3. Justering av röstlängden BESLUT: Röstlängden justeras till de 18 närvarande röstberättigade (se ovan). 4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare samt mötessekreterare BESLUT: Till protokollsjusterare väljs David Schück och Fredrik Schück. BESLUT: Till mötessekreterare väljs Carl Bjelksjö. 5. Fråga om kårstämman behörigen sammankallats BESLUT: Mötet förklarar stämman behörigen sammankallad. 6. Föredragning av kårstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkningen, balansräkningen samtrevisionsberättelsen avseende närmast föregående verksamhetsår Carl Bjelksjö och Kristian Nyquist från styrelsen föredrar dokumenten. Stämman noterar att antal styrelsemöten bör stå med i verksamhetsplanen. 7. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkningen samt om beviljande av ansvarsfrihet åt kårstyrelsens ledamöter för det närmaste verksamhetsåret. BESLUT: Mötet beslutar att faställa balans- och resultaträkning. BESLUT: Mötet beslutar att ge föregående styrelse ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 1 / 3

2 Örnsbergs Scoutkår Kårstämmoprotokoll Beslut i anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen BESLUT: Stämman beslutar att låta 2010 års underskott övergå i 2011 års räkning. 9. Behandling av propositioner och motioner till kårstämman a. Proposition om förändring av kårstämman och ändring av mandatperiod för styrelsen BESLUT: Kårstämman antar kårstyrelsens proposition med följande förtydliganden: Att mandatperiodern för styrelsen och revisorerna i fortsättningen är kalenderår. b. Motion om inköp av projektor till Kåren BESLUT: Kårstämman beslutar att köpa in en projektor enligt styrelsens motförslag, dvs den ska kosta max kr samt att vi inte köper in något takfäste och att styrelsen beslutar om lämplig förvaring och regler för användning av projektorn. 10. Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan samt budget för det närmast följande verksamhetsåret BESLUT: Stämman beslutar att medlemsavgiften förblir oförändrad för kommande verksamhetsperiod. Carl Bjelksjö föredrar verksamhetsplanen. BESLUT: Stämman beslutar att anta verksamhetsplanen. Kristian Nyquist föredrar budgeten. BESLUT: Stämman beslutar att anta budget för 2011 och Val av kårordförande och vice kårordförande Robert Lasu föredrar valberedningens förslag. BESLUT: Stämman beslutar enhälligt att välja Carl Bjelksjö till kårordförande för 2011 och BESLUT: Stämman beslutar enhälligt att välja Calle Karlsson och Robert Lasu till vice kårordförande för 2011 och Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen Robert Lasu föredrar valberedningens förslag och Carl Bjelksjö nominerar även Henrik Almén som ledamot. BESLUT: Stämman beslutar enhälligt att välja följande ledamöter för 2011 och Kristian Nyquist (kassör) Bella Martyn (sekreterare) David Schück (ledamot) Andreas Jonasson (ledamot) Henrik Almén (ledamot) 2 / 3

3 Örnsbergs Scoutkår Kårstämmoprotokoll Val av revisorer och revisorssuppleanter Robert Lasu föredrar valberedningens förslag, under stämman uppmärksammas att vi saknar suppleanter. Daniel Stjernlöf och Lars Håkansson anmäler att de ställer upp. BESLUT: Stämman beslutar enhälligt att välja Kjell Kroon och Seppo Mälkki till revisorer för 2011 och BESLUT: Stämman beslutar enhälligt att välja Daniel Stjernlöf och Lars Håkansson till revisorssuppleanter för 2011 och Val av scoutkårens delegater till distriktsstämman för tiden intill nästa möte med kårstämman samt av samma antal suppleanter för dessa BESLUT: Stämman beslutar att delegera till kårstyrelsen att välja delegater till distriktsstämman samt suppleanter för dessa. BESLUT: Stämman beslutar enhälligt att välja Fredrik Schück till ordinarie delegat och Henrik Almén till suppleant till extra distriktsstämman på onsdag 25 maj utöver de delegeter som kårstyrelsen redan sedan tidigare har valt med kårstämmans mandat. 15. Val av scoutkårens ledare och funktionärer BESLUT: Stämman beslutar enhälligt att välja ledare och funktionärer i enlighet med valberedningens förslag (se bilaga). 16. Utnämningar och utmärkelser Bella Martyn och Robert Lasu ledarutnämns och tilldelas ledarmärket, Cecilia Lundquist ny i Kåren men scoutledare sedan gammalt tilldelas Svenska Scoutrådets förtjänstmärke i brons för fem års ledargärning av Carl Bjelksjö. 17. Övriga frågor a. Åsiktsyttring från Kåren angående Kjesäter folkhögskolas framtid. Mötet höll en kort diskussion om hanteringen av Kjesäter. BESLUT: Att våra delegater ska rösta enligt bästa förmåga utifrån det uppgifter som finns att tillgå på onsdagens extra distriktsstämma (E-DST). 18. Mötets avslutande Mötet avslutas. Peter Gustafsson Mötesordförande Carl Bjelksjö Mötessekreterare David Schück Justerare Fredrik Schück Justerare 3 / 3

4 Örnsbergs Scoutkår Kårstämma 2011

5 Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande 3. Justering av röstlängden 4. Val av två protokolljusterare 5. Fråga om kårstämman behörigen sammankallats 6. Föredragning av kårstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkningen, balansräkningen samtrevisionsberättelsen avseende närmast föregående verksamhetsår 7. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkningen samt om beviljande av ansvarsfrihet åt kårstyrelsens ledamöter för det närmaste verksamhetsåret. 8. Beslut i anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 9. Behandling av propositioner och motioner till kårstämman a. Proposition om förändring av kårstämman och ändring av mandatperiod för styrelsen b. Motion om inköp av projektor till Kåren 10. Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan samt budget för det närmast följande verksamhetsåret 11. Val av kårordförande och vice kårordförande 12. Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen 13. Val av revisorer och revisorssuppleanter 14. Val av scoutkårens delegater till distriktsstämman för tiden intill nästa möte med kårstämman samt av samma antal suppleanter för dessa 15. Val av scoutkårens ledare och funktionärer 16. Utnämningar och utmärkelser 17. Övriga frågor a. Åsiktsyttring från Kåren angående Kjesäter folkhögskolas framtid. 18. Mötets avslutande

6 Verksamhetsberättelse för Örnsbergs Scoutkår Verksamhetsåret 2010

7 Innehållsförteckning Summering av året från styrelsen Avdelningarna Tallkotten/Stacken Nybyggarna Skogsluffarna Valparna Rekrytering Utnämningar och uppvaktanden Nya ledare Förtjänstmärken Kår- och ledarsammankomster Kårhelger Våra lokaler Ådalen Rotundan Utbildningar Ledarutbildningar Läger Ekonomisk redogörelse

8 Summering av året från styrelsen På Kårstämman 2010 valdes Carl Bjelksjö - Kårordförande Calle Karlsson - Vice Kårordförande/teknisk Robert Lasu - Vice Kårordförande/service Kristian Nyquist - Kårkassör Tomas Ekeberg - Kårsekreterare Bella Martyn - Ledamot Jonny Mård - Ledamot David Schück - Ledamot (Utmanare) Under planeringshelgen i januari hölls en extra kårstämma med för att ändra medlemsavgiften då förbundets sänkning möjliggjorde en höjningen av kåravgiften utan höjning för den enskilde medlemmen. Under året har styrelsen haft protokollförda möten och stämningen har varit god. Avdelningarna Tallkotten/Stacken Våren Under vårterminen har det varit ca 10 aktiva ledare och 25 scouter på två avdelningarna stacken och tallkottten. Termines tema var djungel. Även en uppsakatad övernattningar har genomförts. Hösten Under Hösten har det varit 30 aktiva scouter och 8 ledare på två avdcelingar stacken och tallkotten, terminens tema var jorden runt. En övernattning har genomförst på Ådalen. Nybyggarna Våren Nybyggarna har under våren 2010 haft 12 scouter fördelade på 2 patruller, samt en ledarpatrull med 6 ledare. Temat var Wild Scouts, och vi använde material och inspiration från Organisation, matlagning, spårning, surrning, knopar varvades med lekar och tävlingar. Ett speciellt inslag var att vi bjöd in föräldrar och syskon att delta i ett tävlingsmöte som kombinerades med ett traditionellt föräldramöte, vilket var klart uppskattat. Självklart deltog vi på Scouternas dag/björnklon, som detta år genomfördes i Hagaparken. Med tanke på att hela avdelningen var förstaåringar, så ställdes den traditionella Kanothajken in. 8 upptäckarscouter följde med på Miniscoutläger på Vässarö tillsammans med Örnsbergs spårar-avdelningar. Vi hade återigen fantastisk tur med väder och en massa roliga programpunkter.

9 Hösten Nybyggarna har under hösten 2010 haft 17 scouter fördelade på 3 patruller, samt en ledarpatrull med 5 ledare. Temat var Disney, och våra möten under terminen återspeglade en film från Disney med mötestema från filmen. Vi har orienterat, kastat livlina, lärt oss om återvinning, tagit kniv och eldbevis, lärt oss använda kniv på ett säkert sätt, lärt oss om eld och även lärt oss olika knopar och haft organisationsmöten. I oktober var vi med och tävlade på Scouternas höstdag som ägde rum i Hellasgården, där vi fick 1a, 2a och 3e pris i olika klasser, samt ett 1a pris i livlinekastning. I samband med Scouternas höstdag hade vi övernattning vid Fräkenbotten och vi har även vandrat runt sjön Gömmaren. Vi har också medverkat i kårens julmarknad och tillverkat saker till försäljning. Vi har haft ett föräldramöte där föräldrarna fått vara med sina barn och tävlat mot varandra. Till avslutningen delade vi ut boken "upptäckten" till scouterna och boken "ledaren" till ledarpatrullen. Som avslutning byggde vi japanska ljuslyktor som vi försökte få att lyfta från marken. Skogsluffarna Under året så har vi haft simmöte, testat våra sinnen, testat annorlunda matlagning, prövat våra värderingar genom s.k. "FN övningar", övat scoutteknik, bowlat, brandövning, haft filmkväll, cykelhajk, övernattning och grillat. Vi har även tävlat på scouternas dag. Valparna Valparna är Örnsbergs Scoutkårs utmanarscoutlag med medelmmar i årsåldern. Den huvudsakliga verksamheten bedrivs under skolterminerna på söndagar mellan klockan 19:00 och 21:00. Våren Under hösten har Valparna haft 11 scouter samt tre ledare Calle Karlsson (AL), Carl Bjelksjö, Johan Lindgren och Andreas Jonasson. Hösten Under hösten har Valparna haft 8 scouter samt tre ledare Carl Bjelksjö (AL), Daniel Stjernlöf och Andreas Jonasson. Rekrytering Under året började två nya ledare varav en vid årskiftet 2011 fortfarande var medlem.

10 Utnämningar och uppvaktanden Nya ledare Johan Lindgren Jonny Mård Förtjänstmärken Svenska Scoutrådets förtjänsttecken i brons (5 år) Alvin Mattsson Kjellqvist Charlotte Hessulf (ej utdelat) Svenska Scoutförbundets stora förtjänstmärke i guld Katarina Mogén Lundberg Kår- och ledarsammankomster Ledaravslutning 9 juni samlades åtta deltagare för god mat och sjukamp på Gröna Lund en trevlig avslutning i enkla former. Höstens ledaravslutning var bowling 17/12 med eferföljande middag för 16 deltagare. Båda avslutningarna Kårhelger I januari genomfördes planeringsdag i Mälarhöjdens scoutgård Kåken med god uppslutning I augusti var vi i vanlig ordning på vår stuga Ådalen Våra lokaler Ådalen Under året har Ådalen används totallt 64 dygn med totalt 24 stycken olika grupper som har använt Ådalen utöver detta har scoutkåren haft egna arbetshelger på Ådalen. Under året har renoveringen av taket slutförts och det har även monterats snörasskydd på taket vid ingången till fastigheten. Ett arbete för att under 2011 börja bytta ut fönster och ytterdörr i köket påbörjats genom att söka bidrag av S:t Göranskommittén.

11 Rotundan Under majmånad drabbades vi av flera inbrott och fall av skadegörelse på Rotundan som en följd av det satsade vi på stora förbättringar av säkerheten i form av upprustat larm och låssystem med nyckelbrickor. Under året tog Carl B över nyckelansvaret och bokningsansvaret från Barbro. Vi vill rikta ett särskilt tack till Barbro för hennes fina insatser i Rotundan under året. Utbildningar Ledarutbildningar Ledarutbildning SCOUT Johan Lindgren Jonny Mård Ledarutbildning PATRULL (PL-kurs) Henrik Almén Felicia Johansson Luther Anna Hacksell Lindberg Läger Nybyggarna och spårare på vässarö under miniscout Juni med 17 scouter och 13 ledare. Scouter och ledare hade roligt med segling, hinderbana, samarbetsglänta, trapperspår och naturligtvis lägerbål. Äventyrarna och utmanarna åkte till Storbritannien för ett brittiskt läger vid namn Red Rose. Därefter åkte alla Örnsbergare upp till Edingburgh för att turista i några dagar. Vi var 7 ledare och 24 scouter. Ekonomisk redogörelse Kåren har under 2010 gjort ett negativt resultat på kr det att jämföra med det budgeterade resultatet på kr för Detta negativa result är på grund av kåren har invensterat i ett lås system på Rotundan. Det har även kostat meri el för Ådalen under året och även underhållet av Ådalen har ökat mot budget. För att kompensera för dessa ökade kostnader har kårstyrelsden höjt kostnaden för externa grupper att hyra Ådalen från och med

12 Örnsbergs Scoutkår Verksamhetsuppställd resultaträkning Budget 2010 Budgetavvikelse Avdelningsverksamhet mm Statligt aktivitetsbidrag Kommunalt aktivitetsbidrag , , , ,00 967,00 Övriga kommunala bidrag 8 980, Övriga intäkter verksamhet 1 518, ,09 Avdelningskostnad spårare -874, , ,72 Avdelningskostnad upptäckare , ,00 Avdelningskostnad äventyrare Avdelningskostnad utmanare Avdelningskostnad rover , , Gemensamma avd kostnader Tävlingsavgifter Kostnad Årsdag - S:t Georg - Avslutning , , , , , ,30 Ledarvård , , ,90 Rekrytering Övriga verksamhetskostnader Summa 5 005, , ,82 Lägerverksamhet Lägeravgifter Lägerbidrag Bidrag lägermaterial , , , ,00 Lägerkostnader Lägermaterial , , , , , ,00 Summa 2 998,09 640, ,09 Tävlingsverksamhet (arrangörskap) Startintäkter Sponsorintäkter Medverkandekostnader Summa 3 964,00 Försäljning Intäkter Kostnader , Summa , Basaren Intäkter Kostnader , , , , , ,06 Summa , , ,56 Rotundan Hyresintäkter Lokalkostnadsbidrag Telefon Städning ,00-450, , , ,00 349,50 Reparation-underhåll Övriga kostnader Avsatt till reparationsfond , , ,00 Summa , , ,50 Föråd Hyresintäkter 7 00 Hyra , Övriga kostnader -578,00-129,00 Summa , , ,00 Sida 1 av 4

13 Budget 2010 Budgetavvikelse Ådalen Hyresintäkter Bidrag S:t Göransk Arrendekostnader -343, ,00 El Sopor mm , , , , ,00-889,80 Förbrukningsinventarier Reparation och underhåll Övriga kostnader , , , , , ,00 Summa , , ,80 Medlemsavgifter Intäkter , ,00 Medlemsavgift SSF -532,00-532,00 Medlemsavgift SSD Summa , ,00 Administration Övriga intäkter 803,51 803,51 Kontorsmateriel , , ,00 Internet , Porto Försäkringar , Övriga Kostnader , , ,75 Summa , ,76 Ledarkostnader Utbildningsbidrag Fika KS, ledarsamlingar mm Utbildningskostnader Gåvor och uppvaktning , , , ,00-632, , ,00 Förtjänstmärken , ,00 Övriga kostnader Summa , , ,65 Finansiellt Ränteintäkter 385,17 22, ,17 Påminelseavgifter Summa 385,17 22, ,17 Årets resultat , , ,33 Sida 2 av 4

14 Örnsbergs Scoutkår Resultaträkning Intäkter Lägerintäkter Verksamhetsintäkter , Bidrag Hyresintäkter Försäljningsintäkter , , Basarintäkter , ,50 Medlemsavgifter Övriga intäkter ,00 803, Summa Intäkter , ,60 Kostnader Avdelnings/verksamhetskostnader Inköpskostnader, försäljning Basarkostnader , , , , ,00 Lokal/stugkostnader Administrativa kostnader Medlemsavgifter , ,10 532, , ,82 Ledarkostnader/utbildning Summa kostnader , , ,27 Resultat före finansiellt , ,33 Finansiella intäkter 385,17 22,73 Resultat efter finansiellt Förändring av fonder , , Årets resultat , ,06 Sida 3 av 4

15 Örnsbergs Scoutkår Balansräkning Tillgångar Förskottsbetalda kostnader/fordringar Likvida medel Lägerfonden Summa tillgångar , , , , , , , ,92 Skulder och eget kapital Stugfonder Lägerfonden Lokalfonden , , Valparnas kassa Balanserade resultat (tidigare års resultat) , ,98 Årets resultat Summa fonder och eget kapital , , , ,92 Kortfristiga skulder Förskottsbetalda intäkter Summa skulder och eget kapital , , , ,92 Sida 4 av 4

16 Verksamhetsplan På kårstämman (KST) antar vi tillsammans i Kåren en verksamhetsplan som vi vill gemensamt jobba för tillsammans det närmsta året. Kårstyrelsen (KS) är ytterst ansvarig för att våra mål uppnås och ge avdelningarna samt respektive arbetsgrupp de medel de behöver för att nå sina respektiva delmål. REKRYTERING / MEDLEMSANTAL Kåren ska bibehålla det medlemsantal vi har nu och inte understiga 110 medlemmar helst bör vi öka till över 150 medlemmar. På sikt är cirka 200 medlemmar önskvärt. Spårarscouter (åk 2-3) Tallkotten och Stacken Minst 40 aktiva spårare och minst 8 ledare under hösten och våren (2011) uppdelat på två avdelningar. Upptäckarscouter (åk 4-5) Nybyggarna Minst 20 aktiva upptäckare och minst 4 ledare under hösten och våren (2011) på en avdelning. Äventyrarscouter (åk 6-8) Skogsluffarna Minst 15 aktiva äventyrare och minst 4 ledare under hösten och våren (2011) på en avdelning. Utmanarscouter (åk 9 3:e ring) Valparna Minst 8 aktiva utmanare och minst två ledare under hösten och våren (2011) i ett lag. För att uppnå dessa mål ska styrelsen arbeta för att rekrytera två nya ledare under året och att tillsammans med avdelningarna genomföra en rekryteringssatsning i början av höstterminen för att rekrytera scouter till avdelningarna. LEDARVÅRD Under året arangerar styrelsen en gemensam ledarvårdsaktivet och avdelningarna har möjlighet att använda sig av 100 kr per ledare för en egen ledarvårdande aktivitet. UTBILDNING OCH LEDARSKAP Styrelsen ska arbeta för att uppmuntra och inspirera medlemmmar att gå ledarskapsutbildningar. Styrelsen ska aktivt ta in inspiratörer och arrangera träffar i Kåren där man diskuterar olika ämnen.

17 Proposition Förändring av Kårstämma och mandatperiod Bakgrund I dagsläget tillträdet kårstyrelsen i samband med kårstämman som hålls i maj. Det är inte en optimal situation då vi i praktiken saknar budget för årets första fem månader. Vidare har vi ingen möjlighet att diskutera distrikts-, eller förbundsstämmoärenden på kårstämman. Valberedningen har traditionellt även berett frågan om ledar- och funktionärsbehovet vilket gör att deras arbetsbörda under våren har varit väldigt stor. Vi föreslår därför att kårstämman i fortsättningen hålls under hösten synkat med distrikts-, eller förbundsstämman så dessa frågor kan behandlas. Ledare och funktionärer bör även i fortsättningen tillträda under hösten så därför föreslår vi att vi fortsätter med det. Vi yrkar att kårstämman beslutar att: Att ordinarie kårstämma från och med 2012 hålls på hösten synkat med distrikts- och förbundsstämmor. Att mandatperioderna i fortsättning är kalenderår Att mandatperioden för den styrelse som väljs idag är till och med 31 december Att ledare och funktionärer även fortsättningsvis tillträder vid utnämning vanligtvis med höstterminernas början.

18 Motion Inköpa projektorfäste och projektor Sammanfattning Nu när vi fått en ny jättefin projektorduk krävs det att en projektor inköpes tillsammans med fäste. Bakgrund Ett hinder för användningen av projektorduken är att vi i kåren inte har en projektor. Därför skall vi enligt vårat förslag inköpa en ny projektor. Ett hinder däremot är att en uppmonterad projektor är väldigt stöldbegärlig, vi föreslår därför att ett projektorfäste som man enkelt kan koppla in och ut ur projektorn inköpes. Då kan projektorn ligga förvarad i ett låst förråd medans man sedan vid användning enkelt kan montera upp den i takfästet. Annars föreslår vi en försäkring. Lösning Alltså, vi yrkar för att kåren skall inköpa; En projektor av duglig kvalité Ett fäste till projektorn Tillbehörande sladdar m.m. En eventuell försäkring. Behandling Vi (undertecknade) ser helst inköpandet av en projektor sköts av styrelsen. Förslag Förslag på projektorer är: Förslag på projektorfästen:

19 Motionärer Henrik Almén (Medlems nr ) Fredrik Schück (Medlems nr ) Stödjande Karl Furehed (Medlems nr ) Calle Karlsson (Medlems nr ) Jasper Sinn Andersson (Medlems nr ) Ruben Lif (Medlems nr ) Moa Volny (Medlems nr ) Simon Odhammar (Medlems nr ) Kårstyrelsens kommentar KS tycker att det är ett bra förslag som ligger i linje med de diskussioner vi har haft tidigare angående inköp av en projektor. En projektor kommer kunna underlätta olika typer av möten t ex föräldramöten då vi kan visa powerpointpresentationer på ett enkelt sätt, det kommer också underlätta bildvisningar efter läger eller filmkvällar på loven. Däremot tror vi att ett takfäste inte är den bästa lösningen. Projektorn kan inte sitta uppe hela tiden pga stöldrisken och risken att tappa projektorn blir stor om den ska skruvas upp och ner vid varje användning. KS föreslår att Kårstämman bifaller motionen med följande ändringar Att KS köper in en lämplig projektor för max kr Att vi inte köper in ett takfäste Att KS beslutar om lämplig förvaring och regler för användning

20 Örnsbergs Scoutkår Verksamhetsuppställd budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Avdelningsverksamhet mm Statligt aktivitetsbidrag Kommunalt aktivitetsbidrag Övriga kommunala bidrag , , , , , ,00 Övriga intäkter verksamhet 1 518,09 15,58 15,58 Avdelningskostnad spårare -874, Avdelningskostnad upptäckare Avdelningskostnad äventyrare Avdelningskostnad utmanare Avdelningskostnad rover , Gemensamma avd kostnader Tävlingsavgifter Kostnad Årsdag - S:t Georg - Avslutning , , Ledarvård Rekrytering , Övriga verksamhetskostnader Summa 5 005, , ,58 Lägerverksamhet Lägeravgifter Lägerbidrag Bidrag lägermaterial , , Lägerkostnader Lägermaterial , , Summa 2 998,09 Försäljning Intäkter Kostnader Summa Basaren Intäkter Kostnader , , Summa , Rotundan Hyresintäkter Lokalkostnadsbidrag Telefon Städning ,00-450, Reparation-underhåll Övriga kostnader Avsatt till reparationsfond , Summa , Föråd Hyresintäkter Hyra , Övriga kostnader Summa , Sida 1 av 2

21 Budget 2011 Budget 2012 Ådalen Hyresintäkter Bidrag S:t Göransk Arrendekostnader -343, El Sopor mm Förbrukningsinventarier , , Reparation och underhåll Övriga kostnader , , Summa , Medlemsavgifter Intäkter Medlemsavgift SSF ,00-532, , ,00 Medlemsavgift SSD Summa , , ,00 Administration Övriga intäkter 803,51 273,00 273,00 Kontorsmateriel Internet Porto , , ,00-20 Försäkringar , ,00 Övriga Kostnader , Summa , , ,00 Ledarkostnader Utbildningsbidrag Fika KS, ledarsamlingar mm Utbildningskostnader Gåvor och uppvaktning , , Förtjänstmärken Övriga kostnader , Summa , Finansiellt Ränteintäkter 385, Påminelseavgifter Summa 385, Årets resultat , , ,58 Sida 2 av 2

22 Valberedningens förslag Kårstyrelsen KO Carl Bjelksjö vko Calle Karlsson vko Robert Lasu Kassör Kristian Nyquist Sekreterare Bella Martyn Ledamot David Schück Ledamot Andreas Jonasson Bidragsombud (Bomb) Lars Håkansson Julmarknadskommitté Bella Martyn Barbro Petersson Jessica Martyn Katarin Mogén Lundberg Materialförvaltare Per Sahlin Medlemsregister Calle Karlsson Rekryteringsgrupp Erik Nahkala (sammankallande) Carro Otterstadh Agnes Wahlberg Petra Otterstadh David Schück Revisorer Kjell Kroon Seppo Mälkki Rotundan Barbro Petersson (gårdsfogde) Carl Bjelksjö (bokning/nyckelpiga) Tävlingsledare Daniel Stjernlöf Kårutbildningsledare (KUL) Alvin Mattsson Kjellqvist Valberedningen Carro Otterstadh Agnes Wahlberg Jonny Mård Webbansvarig Carl Bjelksjö Ådalen Niclas Hedlund (stugfogde) Erik Wikander (stugfogde) Kristian Nyquist (bokning) Tallkotten Alvin Mattsson Kjellqvist (AL) David Schück Jessica Nieminen Mikael "Tito" Hallenberg Kalle Furehed Stacken Robert Lasu (AL) Erik Karlsson Carro Otterstadh Ville Mattsson Kjellqvist Nybyggarna Bella Martyn (AL) Agnes Wahlberg Henrik Almén Per Sahlin Skogsluffarna (väljer AL internt) Andreas Jonasson Björn Melin Calle Karlsson Cecilia Lunquist Jonny Mård Valparna Carl Bjelksjö (AL) Daniel Stjernlöf (val)

23 Kommande händelser 25 maj Extra distriktsstämma (DST) 29 maj Temakväll: Krishanteringsplan pass 2 11 juni Ledaravslutning: Grillkväll juni Kårläger med Västertorp: Tintin (långa perioden) 19 juni Extra förbundsstämma (FST) juni Kårläger med Västertorp: Tintin (korta perioden) 1-10 juli A fond lagom: Valparnas frankrikeresa 26 juli 7 augusti World Scout Jamboree augusti Höstkickoff: Planeringshelg på Ådalen september Scouternas natt september Förbundsstämma 29 januari Snåriga skäggen

Örnsbergs Scoutkår. Styrelsemöte 7 oktober 2012, kl 17.00. Rotundan. 1. Utvärdering och bidragsansökning för sommarlägret 1719 skall skrivas färdigt.

Örnsbergs Scoutkår. Styrelsemöte 7 oktober 2012, kl 17.00. Rotundan. 1. Utvärdering och bidragsansökning för sommarlägret 1719 skall skrivas färdigt. Örnsbergs Scoutkår Styrelsemöte 7 oktober 2012, kl 17.00 Rotundan Sammanfattning av beslut 1. Utvärdering och bidragsansökning för sommarlägret 1719 skall skrivas färdigt. 2. En lista över saker som bör

Läs mer

Örnsbergs Scoutkår. Styrelsemöte 4 oktober 2011 kl 19.00. Störtloppsvägen 17, Hägersten

Örnsbergs Scoutkår. Styrelsemöte 4 oktober 2011 kl 19.00. Störtloppsvägen 17, Hägersten Örnsbergs Scoutkår Styrelsemöte 4 oktober 2011 kl 19.00 Störtloppsvägen 17, Hägersten Sammanfattning av beslut 1. Punkten Skrivelser tas bort som fast fråga från dagordningen i fortsättningen. 2. Styrelsen

Läs mer

Örnsbergs Scoutkår. Styrelsemöte 5 september 2011 kl 19.00. Gösta Ekmans väg 31, Hägersten

Örnsbergs Scoutkår. Styrelsemöte 5 september 2011 kl 19.00. Gösta Ekmans väg 31, Hägersten Örnsbergs Scoutkår Styrelsemöte 5 september 2011 kl 19.00 Gösta Ekmans väg 31, Hägersten Sammanfattning av beslut 1. En lista med förslag på renovering utvändigt på Rotundan skickas till Idrottsförvaltningen.

Läs mer

Protokoll från Kallhälls Scoutkårs Kårstämma 2014

Protokoll från Kallhälls Scoutkårs Kårstämma 2014 Protokoll från Kallhälls Scoutkårs Kårstämma 2014 Datum: 2014-10-05 Tid: 13:00 Plats: Slammertorp, Kallhäll Närvarande: Torbjörn Persson Jenny Persson Felicia Persson Emilia Persson Jakob Maleus Cederäng

Läs mer

VERKSAMHETSREDOGÖRELSE FÖR TIDEN 2008-07-01 2009-06-30

VERKSAMHETSREDOGÖRELSE FÖR TIDEN 2008-07-01 2009-06-30 Vårby Gårds scoutkår ansluten till Svenska Scoutförbundet VERKSAMHETSREDOGÖRELSE FÖR TIDEN 2008-07-01 2009-06-30 Styrelse Ordförande: Paula Nilsson Vice ordförande: Jenny Sundberg Sekreterare: Roger Aronsson

Läs mer

Örnsbergs Scoutkår. Styrelsemöte 18 mars, kl 17.00. Rotundan. 2. Styrelsen skall kontakta Västertorps scoutkår för att få ekonomisk hjälp för lägret

Örnsbergs Scoutkår. Styrelsemöte 18 mars, kl 17.00. Rotundan. 2. Styrelsen skall kontakta Västertorps scoutkår för att få ekonomisk hjälp för lägret Örnsbergs Scoutkår Styrelsemöte 18 mars, kl 17.00 Rotundan Sammanfattning av beslut 1. Våravslutningen skall planeras av styrelsen. 2. Styrelsen skall kontakta Västertorps scoutkår för att få ekonomisk

Läs mer

Örnsbergs Scoutkår. Styrelsemöte 12 feb, kl 17.00. Rotundan. 1. Styrelsen skall ta kontakt med Västertorps scoutkår angående kostnader kring

Örnsbergs Scoutkår. Styrelsemöte 12 feb, kl 17.00. Rotundan. 1. Styrelsen skall ta kontakt med Västertorps scoutkår angående kostnader kring Örnsbergs Scoutkår Styrelsemöte 12 feb, kl 17.00 Rotundan Sammanfattning av beslut 1. Styrelsen skall ta kontakt med Västertorps scoutkår angående kostnader kring sommarlägret Tintin, obetalda lägeravgifter

Läs mer

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Verksamhetsåret 2014 Kallelse till årsmöte 2015 Härmed kallas alla medlemmar i MK Gotlands Terräng Gäng till årsmöte Söndag den 8 Mars ca kl 15.00 Plats:

Läs mer

Kårstyrelsens sammanträde nr 407

Kårstyrelsens sammanträde nr 407 1 Datum Justerat datum Protokoll 2014-05-25 2014-06-24 Kårstyrelsens sammanträde nr 407 Datum: 2014-05-04 Tid: 18:30 Plats: Lokalen Bredängsvägen Närvarande: Åsa Jonsson, Simon Ström, Peter Gustafsson,

Läs mer

Örnsbergs Scoutkår. Styrelsemöte 3 feb, kl 16.00. Rotundan. Västertorps kårordförande Gillis skall kontaktas angående skulden för Tintinlägret

Örnsbergs Scoutkår. Styrelsemöte 3 feb, kl 16.00. Rotundan. Västertorps kårordförande Gillis skall kontaktas angående skulden för Tintinlägret Örnsbergs Scoutkår Styrelsemöte 3 feb, kl 16.00 Rotundan Sammanfattning av beslut Västertorps kårordförande Gillis skall kontaktas angående skulden för Tintinlägret 2011. Styrelsen beslutar att skjuta

Läs mer

Kårer med Utmanarverksamhet har utöver ovan en extra delegat på distriktstämman. Minst en av de kårers delegater ska vara under 18 år.

Kårer med Utmanarverksamhet har utöver ovan en extra delegat på distriktstämman. Minst en av de kårers delegater ska vara under 18 år. Södra Skånes scoutdistrikts Stadgar antagna av distriktsstämman 2013-10-13 bygger på Scouternas stadgar antagna 2012-11-25 med tillägg för utmanarscouters extra mandat i 5 2:a stycket. 1 Distriktsindelning

Läs mer

Örnsbergs Scoutkår. Styrelsemöte 18 nov, kl 16.00. Rotundan. 1. Styrelsen beslutar att stryka punkten Sommarläger 1719 från ärendebevakningen.

Örnsbergs Scoutkår. Styrelsemöte 18 nov, kl 16.00. Rotundan. 1. Styrelsen beslutar att stryka punkten Sommarläger 1719 från ärendebevakningen. Örnsbergs Scoutkår Styrelsemöte 18 nov, kl 16.00 Rotundan Sammanfattning av beslut 1. Styrelsen beslutar att stryka punkten Sommarläger 1719 från ärendebevakningen. 2. Styrelsen beslutar att ta bort garantin

Läs mer

Örnsbergs Scoutkår. Styrelsemöte 21 april, kl 13.00. Rotundan

Örnsbergs Scoutkår. Styrelsemöte 21 april, kl 13.00. Rotundan Örnsbergs Scoutkår Styrelsemöte 21 april, kl 13.00 Rotundan Sammanfattning av beslut Styrelsen beslutar att ta kontakt med geldenärerna till de skulder som finns till kåren. Det överskott som finns från

Läs mer

Kårstyrelsens sammanträde nr 372

Kårstyrelsens sammanträde nr 372 1 Protokoll Kårstyrelsens sammanträde nr 372 Datum: 2010-05-01 Tid: 18.30 Plats: Rehnsgatan Närvarande: Robin Engström, Peter Gustafsson, Lars-Olof Sandberg (Pliiiggis), Kjell Lindberg (Limpan), Carl Hamberg,

Läs mer

Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01

Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01 Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01 INNEHÅLL sida Kallelse och dagordning 2 Verksamhetsberättelser 2013 4 Resultaträkning 2013 6 Balansräkning 2013 7 Förslag verksamhetsplaner 2014 8 Budgetförslag

Läs mer

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015 SRRS lokalavdelning Västra

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015 SRRS lokalavdelning Västra SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015 SRRS lokalavdelning Västra INNEHÅLL 1. DAGORDNING... 3 2. VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 4 2.1. Förtroendevalda... 4 2.2. Fullmäktigedeligater...

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSSTÄMMA

KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSSTÄMMA KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSSTÄMMA för Södra Glasmästarens Samfällighetsförening. Tid: Klockan 19:00 tisdagen den 12 april 2016 Plats: Korgmakargatan 40 DAGORDNING 1 Val av ordförande för stämman 2 Val

Läs mer

VERKSAMHETSREDOGÖRELSE FÖR TIDEN 2009-07-01 2010-06-30

VERKSAMHETSREDOGÖRELSE FÖR TIDEN 2009-07-01 2010-06-30 Vårby Gårds scoutkår ansluten till Svenska Scoutförbundet VERKSAMHETSREDOGÖRELSE FÖR TIDEN 2009-07-01 2010-06-30 Styrelse Ordförande: Robin Wallén Vice ordförande: Jenny Sundberg Sekreterare: Roger Aronsson

Läs mer

Välkomna till. Årsmöte 2016. Lindåsskolans matsal. Onsdag 23 mars 18.30

Välkomna till. Årsmöte 2016. Lindåsskolans matsal. Onsdag 23 mars 18.30 Välkomna till Årsmöte 2016 Lindåsskolans matsal Onsdag 23 mars 18.30 Kallelse Styrelsen för Anläggningssamfälligheten Östra Lindås kallar härmed medlemmarna till årsmöte 2016. Mötet kommer att hållas i

Läs mer

Stenkumla bygdegårdsförening. Årsmöteshandlingar 2011

Stenkumla bygdegårdsförening. Årsmöteshandlingar 2011 Stenkumla bygdegårdsförening Årsmöteshandlingar 2011 Stenkumla Bygdegårdsförening Årsmöte onsdagen den 9 februari 2011, kl 19:00 Föredragningslista. 1. Årsmötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer: ordförande

Läs mer

Kallelse till årsstämma i FREJA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Kallelse till årsstämma i FREJA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till årsstämma i FREJA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Härmed kallas samtliga medlemmar till ordinarie stämma söndagen den 8 mars 2009 kl. 16.00 på Stenåsavägen 36 Dagordning 1. Stämman öppnas 2. Stämmans

Läs mer

Svenska Leonbergerklubben

Svenska Leonbergerklubben PROTOKOLL FÖRT VID SVENSKA LEONBERGERKLUBBENS ÅRSMÖTE 2013-03-09 ALVIKS MEDBORGARHUS, STOCKHOLM Mötets öppnande Ordförande Pamela Abrahamsson förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 1. Justering

Läs mer

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 Art: Årsmöte Umeå Golfklubb Tid: 2015-03-13, kl. 1800 Plats: Tegs Församlingsgård 1 Mötets öppnande Ordförande i Umeå Golfklubb, Ted Samuelsson, förklarade mötet öppnat och hälsade

Läs mer

1. Mötets öppnande Distriktsordförande Marcus Hjortsberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Distriktsordförande Marcus Hjortsberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Marcus Hjortsberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Kårstyrelsens sammanträde nr 386

Kårstyrelsens sammanträde nr 386 1 Datum Justerat datum Protokoll 2012-08-18 2012-09-02 Kårstyrelsens sammanträde nr 386 Datum: 2012-08-13 Tid: 18:30 Plats: Lokalen Rehnsgatan 16 Närvarande: Åsa Jonsson, Alexander Vanderwert-Gebert, Agnieszka

Läs mer

Charlie Fältman tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Charlie Fältman tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Mats Edbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

HSB:s Brf. Flyttfågeln Årsstämmoprotokoll

HSB:s Brf. Flyttfågeln Årsstämmoprotokoll HSB:s Brf. Flyttfågeln Årsstämmoprotokoll 2008-04-21 1. Årsstämmans öppnande Allan Risberg förklarade årsstämman öppnad, kl. 19:30. 2. Val av ordförande vid stämman Lars Öberg valdes att leda årsstämman.

Läs mer

Styrelsen i Barkarby Allé Samfällighetsförening

Styrelsen i Barkarby Allé Samfällighetsförening 1(1) 2012-04-05 Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012 för Tid och plats: Torsdagen den 19 april, kl. 19:30 i Församlingslokalen Järfälla Kyrka. Dagordning 1. Val av ordförande för stämman 2. Val

Läs mer

Kallelse Ordinarie föreningsstämma

Kallelse Ordinarie föreningsstämma HSB: s Bostadsrättsförening Mälaren Kallelse Ordinarie föreningsstämma Torsdagen den 14 februari 2008 Reimers Udde, Träfflokalen 1 trappa ned, Vindragarvägen 16 Klockan 18:30 1 HSB: s Bostadsrättsförening

Läs mer

Mötets öppnande. Distriktets ordförande Peter Jakob hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

Mötets öppnande. Distriktets ordförande Peter Jakob hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötets öppnande. Distriktets ordförande Peter Jakob hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Fastställande av röstlängd. Efter genomförd närvarokontroll fastställde årsmötet

Läs mer

Ordinarie Årsmöte (Stämma) onsdagen den 26 mars 2014

Ordinarie Årsmöte (Stämma) onsdagen den 26 mars 2014 Sida 1 (5) Ordinarie Årsmöte (Stämma) onsdagen den 26 mars 2014 Närvarande var fastigheterna 5, 7, 11, 15, 21, 22, 24, 31, 36, 37, 38, 42, 45, 48, 50, 54, 56, 57, 60, 62, 64, 65, 70, 72, 76, 78, 86, 93,

Läs mer

Protokoll fört vid Springerklubbens ordinarie fullmäktigemöte 2006-03-25

Protokoll fört vid Springerklubbens ordinarie fullmäktigemöte 2006-03-25 Protokoll fört vid Springerklubbens ordinarie fullmäktigemöte 2006-03-25 1 Mötets öppnande Krister Söderstam hälsade fullmäktige delegaterna och övriga medlemmar välkomna och riktade ett särskilt välkommen

Läs mer

FÖRENKLAT ÅRSBOKSLUT 150501-160430

FÖRENKLAT ÅRSBOKSLUT 150501-160430 F ö r v a l t n i n g s b e r ä t t e l s e N I B F Å r s m ö t e 2 0 1 6 Sida 1 2016-05-17 FÖRENKLAT ÅRSBOKSLUT 150501-160430 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE F ö r v a l t n i n g s b e r ä t t e l s e N I B F

Läs mer

DAGORDNING FÖR FLISERYDS SPORTFISKEKLUBBS ÅRSMÖTE DEN 11 mars 2016

DAGORDNING FÖR FLISERYDS SPORTFISKEKLUBBS ÅRSMÖTE DEN 11 mars 2016 2015 DAGORDNING FÖR FLISERYDS SPORTFISKEKLUBBS ÅRSMÖTE DEN 11 mars 2016 1 Mötets öppnande. 2 Fastställande av dagordning. 3 Val av protokollsjusterare tillika rösträknare. 4 Frågan om mötets behöriga utlysande.

Läs mer

ÅRSMÖTE FÖR KALIX SKOTERKLUBB 2003-02-16. 1. Mötets öppnande Ulf Strömbäck hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

ÅRSMÖTE FÖR KALIX SKOTERKLUBB 2003-02-16. 1. Mötets öppnande Ulf Strömbäck hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. ÅRSMÖTE FÖR KALIX SKOTERKLUBB 2003-02-16 1. Mötets öppnande Ulf Strömbäck hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängd Röstberättigade vid årsmötet var närvarande medlemmar

Läs mer

S ÖRA V ÄSTRA S AMFÄLLIGHETSFÖRENING

S ÖRA V ÄSTRA S AMFÄLLIGHETSFÖRENING 1. Stämmans öppnande Styrelseordföranden Sara Johansson öppnade mötet klockan 19:05. 2. Val av ordförande att leda stämmans förhandlingar Sara förslog Fredrik Drotte som ordförande, och han valdes omgående

Läs mer

Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 23 mars 2015 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Lidingö

Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 23 mars 2015 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Lidingö 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 23 mars 2015 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Lidingö Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 3.

Läs mer

Nyhetsbrev april 2016. Nyhetsbrev april 2016 [1]

Nyhetsbrev april 2016. Nyhetsbrev april 2016 [1] Nyhetsbrev april 2016 Nyhetsbrev april 2016 [1] ORDFÖRANDE HAR ORDET HÖSTEN 2016 Även om vi har en härlig vår och sommar framför oss så blickar vi redan framåt för att utveckla verksamheten. Till hösten

Läs mer

Styrelsens svar på två inkomna motioner samt en proposition till Extra årsmöte den 27:e november 2014

Styrelsens svar på två inkomna motioner samt en proposition till Extra årsmöte den 27:e november 2014 Kallelse till Extra Årsmöte i Sävedalens AIK 2014-11-27 kl 19.00 Mötet hålls i SAIK-stugan Kåsjön där kaffe och bulle serverades innan öppnandet. Extra möte är utlyst för att behandla de motioner som inkom

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Gunnar Langneström hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Gunnar Langneström hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Gunnar Langneström hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet

Läs mer

Välkommen till villaägareföreningen Kedjans årsmöte 2015

Välkommen till villaägareföreningen Kedjans årsmöte 2015 13 FÖRENINGSINFORMATION MARS 2015n Till alla medlemmar i Kedjan! Välkommen till villaägareföreningen Kedjans årsmöte 2015 INFORMATIONSBLAD Varmt välkommen till villaägareföreningen Kedjans årsmöte, onsdagen

Läs mer

Protokoll för ordinarie årsmöte 2015 i Utby Egnahemsförening Göteborgs Bangolfsklubb, 2015-03-29

Protokoll för ordinarie årsmöte 2015 i Utby Egnahemsförening Göteborgs Bangolfsklubb, 2015-03-29 Protokoll för ordinarie årsmöte 2015 i Utby Egnahemsförening Göteborgs Bangolfsklubb, 2015-03-29 1. Mötets öppnande Agneta Tjust, ordförande, hälsar de närvarande varmt välkomna Ordförande inleder med

Läs mer

Årsredovisning Söralids Vägförening

Årsredovisning Söralids Vägförening Årsredovisning Söralids Vägförening 2(9) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Balansräkning... 5 Resultaträkning... 6 Notförteckning... 7 Revisionsberättelse... 9 3(9) Förvaltningsberättelse

Läs mer

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 Plats: Vrigstads värdshus, Vrigstad Tid: 2015-03-14 kl 10.30-14.00 Närvarande: Från 27 lokalklubbar 47 delegater, 3 övriga, 6 distriktsfunktionärer och 2 personer från valberedningen.

Läs mer

PROGRAM- FÖRKLARING och STADGAR

PROGRAM- FÖRKLARING och STADGAR PROGRAM- FÖRKLARING och STADGAR för Förbundet Aktiv Ungdom Programförklaring sida 2 Föreningar sida 3 Distrikt sida 7 Förbund sida 11 Antagna på Aktiv Ungdoms förbundsstämma 2012 i Örebro Gäller fr.o.m.

Läs mer

Viksäters samfällighetsförening

Viksäters samfällighetsförening Viksäters samfällighetsförening Vi i styrelsen vill hälsa nya medlemmar inflyttade under 2007 välkomna och till samtliga medlemmar vill vi lämna aktuell information. Vi bifogar kontaktuppgifter för Viksäters

Läs mer

Årsredovisning. för. Brf Smålänningen

Årsredovisning. för. Brf Smålänningen Årsredovisning för Brf Smålänningen Räkenskapsåret 2010 Brf Smålänningen 1(11) Styrelsen för Brf Smålänningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Dagordning årsstämma 2011 1. Upprättande

Läs mer

Hållbar utveckling genom återanvändning av insamlade gåvor. Genom detta arbete bidrar Emmaus Björkå till att hushålla med jordens resurser.

Hållbar utveckling genom återanvändning av insamlade gåvor. Genom detta arbete bidrar Emmaus Björkå till att hushålla med jordens resurser. 1 Föreningen Emmaus Björkå Föreningens namn är Föreningen Emmaus Björkå. Emmaus Björkå är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar på socialistisk grund. Föreningen Emmaus Björkå

Läs mer

Protokoll fört vid distriktsstämma på Segra gymnasiet i Östra Ljungby den 11/10-14

Protokoll fört vid distriktsstämma på Segra gymnasiet i Östra Ljungby den 11/10-14 Protokoll fört vid distriktsstämma på Segra gymnasiet i Östra Ljungby den 11/10-14 1 Distriktsstämman öppnas av kårordförande Kenneth Andersson 2 Val av ordförande och vice ordförande vid stämman DST beslutar

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordförande Johanna hälsade de närvarande varmt välkomna. Ordförande förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Ordförande Johanna hälsade de närvarande varmt välkomna. Ordförande förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Ordförande Johanna hälsade de närvarande varmt välkomna. Ordförande förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till

Läs mer

Regionråd 2015 TID & PLATS PROGRAM NOMINERINGAR HANDLINGAR

Regionråd 2015 TID & PLATS PROGRAM NOMINERINGAR HANDLINGAR Regionråd 2015 TID & PLATS PROGRAM NOMINERINGAR HANDLINGAR Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till...4, 6 Program...5 Val av regionstyrelse...7 Val av ombud...8 Valberedningen...9

Läs mer

Starta en förening. Vill du anmäla din förening till föreningsregistret?

Starta en förening. Vill du anmäla din förening till föreningsregistret? Starta en förening Sverige har ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. En grupp människor kan bilda en förening utan tillstånd från myndigheterna. Föreningen måste

Läs mer

Munskänkarnas sektion Birger Jarl, Stockholm

Munskänkarnas sektion Birger Jarl, Stockholm Munskänkarnas sektion Birger Jarl, Stockholm Rapport för verksamhetsperioden 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll Verksamhetsberättelse..2 Resultat- och balansräkning.4 Revisionsberättelse.5 Stadgar..6

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013-11-26

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013-11-26 ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013-11-26 Närvarolista: nostrad, Mattias Jernberg danlii, Daniel Liikamaa farsan, Tobias Lundquist firetech, Joakim Andersson glyph, Fredrik Andersson kongo, Fredrik Ahlberg ao, Andreas

Läs mer

Föreningen REKRYTERINGSGRUPPEN DALARNA STADGAR. Faställda av 1996 årsmöte

Föreningen REKRYTERINGSGRUPPEN DALARNA STADGAR. Faställda av 1996 årsmöte Föreningen REKRYTERINGSGRUPPEN DALARNA STADGAR Faställda av 1996 årsmöte Stadgar för Föreningen Rekryteringsgruppen Dalarna Dessa stadgar har antagits av föreningens årsmöte 1996. 1 Namn Föreningens namn

Läs mer

Kl. 10.10 Introduktion av påverkanstorget. Kl. 10.30 Påverkanstorget öppnar. Kl. 12.00 Lunch med aktiviteter. Kl. 13.00 Förhandlingarna återupptas

Kl. 10.10 Introduktion av påverkanstorget. Kl. 10.30 Påverkanstorget öppnar. Kl. 12.00 Lunch med aktiviteter. Kl. 13.00 Förhandlingarna återupptas Inbjudan Styrelsen för Hallands Scoutdistrikt inbjuder till distriktsstämma 2013. Kallelsen har skickats ut tidigare via epost 2013-08-11 Plats: Parkskolans aula, Engelbrektsgatan 6-8, 312 31 Laholm Tid:

Läs mer

Protokoll fört vid distriktets årsmöte DM - 9 april 2011 på Plantan i Landskrona

Protokoll fört vid distriktets årsmöte DM - 9 april 2011 på Plantan i Landskrona Skånes scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Protokoll fört vid distriktets årsmöte DM - 9 april 2011 på Plantan i Landskrona 1 Mötets öppnande Distriktsordföranden, DO, Carl Berggren hälsade

Läs mer

HSBs Bostadsrättsförening Bågen nr 223 i Stockholm

HSBs Bostadsrättsförening Bågen nr 223 i Stockholm HSBs Bostadsrättsförening Bågen nr 223 i Stockholm PROTOKOLL Fört vid ordinarie FÖRENINGSSTÄMMA i HSBs Bostadsrättsförening Bågen Nr 223 i Stockholm onsdagen den 19 maj 2010 i Swedenborgssalen, Nürnberghuset,

Läs mer

Handlingar. Mälarscouternas kårstämma 2013. Mälarscouterna Karsviks Hage malarscouterna.se 08-872460. 168 55 Bromma

Handlingar. Mälarscouternas kårstämma 2013. Mälarscouterna Karsviks Hage malarscouterna.se 08-872460. 168 55 Bromma Handlingar Mälarscouternas kårstämma 2013 Innehållsförteckning Förslag till dagordning... 3 Motioner... 4 Motion 1, AL och Ledarutbildningen Scout... 4 Motion 2, Låset i Östergården... 4 Valberedningens

Läs mer

Årsmöte i Hällnäs Samhällsnämnd

Årsmöte i Hällnäs Samhällsnämnd 2009-05-05 Årsmöte i Hällnäs Samhällsnämnd Närvarande: Annika Näckdal, Matti Pessa, Roland Fredriksson, Fredrik Gustavsson, Moa Hedstig, Kristina Karlsson, Anneli Öhman, Maybritt Eriksson, Kristina Axelsson,

Läs mer

för räkenskapsåret 2008

för räkenskapsåret 2008 ÅRSREDOVISNING BRF SLOTTSTERRASSEN I VÄRMDÖ Org nr 769600-1242 för räkenskapsåret 2008 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas den 5 maj 2009 Brf Slottsterrassen i Värmdö kallar till

Läs mer

Tvetens Samfällighetsförening. Tvetens Samfällighetsförening. Tvetens Samfällighetsförening

Tvetens Samfällighetsförening. Tvetens Samfällighetsförening. Tvetens Samfällighetsförening Protokoll Föreningsstämma 2015 Protokoll fört vid s ordinarie årsstämma. Tid: tisdagen den 26 maj. 18-19,30. Plats: Trankärrsgården, Kungälv. Omfattning 1-22 1 Öppnande Ordförande, Lars Erik Olofsson,

Läs mer

Krister Sörhede, Gunnar Thunberg, Ted Rosén, Börje Hansson, Mikael Persson, Lars Åkesson

Krister Sörhede, Gunnar Thunberg, Ted Rosén, Börje Hansson, Mikael Persson, Lars Åkesson Protokoll fört vid styrelsemöte med Skånska Sångarförbundet söndagen den 7 mars 2004 kl 9.30 på Örestrand Höganäs Närvarande: Krister Sörhede, Gunnar Thunberg, Ted Rosén, Börje Hansson, Mikael Persson,

Läs mer

Hikari Aikidoklubb. Årsredovisning. Verksamhetsår 2013

Hikari Aikidoklubb. Årsredovisning. Verksamhetsår 2013 Årsredovisning Verksamhetsår 2013 Innehåll Verksamhetsberättelse 2013... 4 Styrelse och förtroendevalda... 4 Relationer och representationer... 4 Information och rekrytering... 4 Avgifter... 4 Medlemmar...

Läs mer

Årsmöte 2015 för DalNet Ek. förening, Org.nr 769625-8685 Torsdagen 23 april 2015 kl. 19:00 Grinstads församlingshem

Årsmöte 2015 för DalNet Ek. förening, Org.nr 769625-8685 Torsdagen 23 april 2015 kl. 19:00 Grinstads församlingshem Årsmöte 2015 för DalNet Ek. förening, Org.nr 769625-8685 Torsdagen 23 april 2015 kl. 19:00 Grinstads församlingshem 1 Mötets öppnande Roland Andersson öppnar mötet. 2. Val av ordförande och sekreterare

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Naturvetaren 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 1999

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Naturvetaren 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 1999 Organisationsnummer 769600-1176 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Naturvetaren 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 1999 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Naturvetaren

Läs mer

Nr 1 2016 MCV Arvika klubbtidning

Nr 1 2016 MCV Arvika klubbtidning Nr 1 2016 MCV Arvika klubbtidning MOTORCYKELVETERANERS STYRELSE 2015 Ordförande: Vice ordförande: Kassör: Sekreterare: Ledamot: Ledamot: Ledamot: Styrelsesuppleant: Styrelsesuppleant: Arrangörsgrupp: Revisiorer:

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Reningsborg

Stadgar för den ideella föreningen Reningsborg Stadgar för den ideella föreningen Reningsborg 1. Föreningens firma Föreningens firma är Reningsborg. 2. Föreningens ändamål och verksamhet Föreningen är en hjälporganisation på kristen grund och är organiserad

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2015 Dagordning för årsmötet den 16 februari 2016 1 Mötets öppnande 2 Parentation 3 Godkännande av dagordning 4 Nya medlemmar hälsas välkomna 5 Val av ordförande för

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Sveriges Vägledarförening 2012-03-17

Protokoll fört vid årsmöte med Sveriges Vägledarförening 2012-03-17 Protokoll fört vid årsmöte med Sveriges Vägledarförening 2012-03-17 Närvarande: 11 medlemmar, 2 från Vägledarens redaktion, 8 styrelsemedlemmar, samt 25 giltiga fullmakter. 1 Ordningsfrågor 1.1 Mötets

Läs mer

Stagar för Kyllaj Hamnförening

Stagar för Kyllaj Hamnförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är Kyllaj Hamnförening. 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte på Gotland. 3 Föreningens ändamål Föreningen är en allmännyttig, tillika religiöst och politiskt obunden,

Läs mer

Föreningens ändamål är att arbeta med djur, natur och hållbarhet i harmoni med människan, med Tender Loving Caring som värdegrund.

Föreningens ändamål är att arbeta med djur, natur och hållbarhet i harmoni med människan, med Tender Loving Caring som värdegrund. STADGAR Stadgar för Tender Loving Caring ideell förening. Antagna vid årsmöte 1 augusti 2015. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Tender Loving Caring ideell förening. Förkortas TLC. 2 - Föreningens

Läs mer

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening -

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening - SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur föreningskunskap - att bilda förening - Innehållsförteckning Ideell förening, vad är det? 3 Hur många medlemmar måste man vara? 3 Vad krävs för att bilda en förening?

Läs mer

Björnö tomtägareförening 802419-2885. VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE Stämmokallelsen sändes 2011 02 01. Styrelsenwww.ingaro.com

Björnö tomtägareförening 802419-2885. VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE Stämmokallelsen sändes 2011 02 01. Styrelsenwww.ingaro.com VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE Stämmokallelsen sändes 2011 02 01. Dag 2011 03 01 Tid 18.30, registrering från 18.00 Plats Brunns skola, matsalen Förslag till dagordning 1) Årsmötet öppnas av styrelsens ordförande

Läs mer

Extra årsmötesprotokoll för Mölndals kammarkör (organisationsnummer 852000 6332)

Extra årsmötesprotokoll för Mölndals kammarkör (organisationsnummer 852000 6332) Extra årsmötesprotokoll för Mölndals kammarkör (organisationsnummer 852000 6332) Datum 2013 03 25 kl 18.00 19.00 (Aktuellt gällande stadgar från 2005 11 14) Plats Stensjökyrkan, Gunnebogatan 18, MÖLNDAL

Läs mer

Stadgar för. Reumatikerförbundet. Antagna av förbundsstämman 2014-05-31--06-01. Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker.

Stadgar för. Reumatikerförbundet. Antagna av förbundsstämman 2014-05-31--06-01. Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker. Stadgar för Reumatikerförbundet Antagna av förbundsstämman 2014-05-31--06-01 Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta. Reumatikerförbundet Org.nr 802002-7838 Box

Läs mer

Stadgar för Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland

Stadgar för Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland ÅF Stadgar Slutgiltigt förslag 2012-04-03 ORG.docx Stadgar för Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland 1. Föreningens firma och ändamål 1.1 Föreningens firma är Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland

Läs mer

Protokoll fört vid SS Frams årsmöte 2013-11-21, SSRS Lokal i Långedrag.

Protokoll fört vid SS Frams årsmöte 2013-11-21, SSRS Lokal i Långedrag. Protokoll fört vid SS Frams årsmöte 2013-11-21, SSRS Lokal i Långedrag. 1. Årsmötets öppnande. Lennart Börjesson öppnade mötet som hyste 71 stycken medlemmar 2. Parentationer. inga 3. Fastställande om

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2016-01-15

Årsmöte Trollhättesektionen 2016-01-15 Årsmöte 2016-01-15 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 15 januari 2016 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av två justeringsmän att

Läs mer

Närvarande: 12 representerade föreningar enligt närvarolista. 17 IFKare deltog i mötet

Närvarande: 12 representerade föreningar enligt närvarolista. 17 IFKare deltog i mötet IFK Centralstyrelse Protokoll fört vid representantskapsmötet för Idrottsföreningen Kamraterna Lördagen den 16 mars 2013 i Odd Fellowhuset VästraTrädgårdsgatan 11A Stockholm. Närvarande: 12 representerade

Läs mer

Protokoll fört vid Umeå Disc Golf Clubs årsmöte 2008-04-13. 1. Årsmötet öppnades. 2. Röstlängd fastställdes till 10st

Protokoll fört vid Umeå Disc Golf Clubs årsmöte 2008-04-13. 1. Årsmötet öppnades. 2. Röstlängd fastställdes till 10st Protokoll fört vid Umeå Disc Golf Clubs årsmöte 2008-04-13 1. Årsmötet öppnades 2. Röstlängd fastställdes till 10st 3. Till ordförande för mötet valdes Fredrik Nordfelth och till sekreterare Jenny Eriksson.

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Envikens Båtklubb

Kallelse till årsmöte för Envikens Båtklubb Kallelse till årsmöte för Envikens Båtklubb Lördagen 24 oktober 2015 kl 10:00 i klubbhuset, hamnplanen. Därefter båtresa med Viking Line från Kapellskär tor Mariehamn. Även Du som av någon anledning inte

Läs mer

Stadgar Forum Vänersborg

Stadgar Forum Vänersborg Stadgar Forum Vänersborg 1 Föreningens firma Föreningens firma är Forum Vänersborgs Stad ekonomiska förening. Föreningens namn är Forum Vänersborg. 2 Ändamål, vision och verksamhet Föreningen har till

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE

KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE LÖRDAGEN DEN 18 JUNI 2011 KL 15.00 Föregås av miniseminarium 12.00: Myter, missförstånd och sanningar kring Aspergers syndrom med företrädare för OA och psykiatern Andreas Fries,

Läs mer

Protokoll fört vid kårstyrelsemötet den 18 december 2006 på Tea

Protokoll fört vid kårstyrelsemötet den 18 december 2006 på Tea Protokoll fört vid kårstyrelsemötet den 18 december 2006 på Tea Närvarande: Jessica Andersson, Stefan Gustafsson, Anne Norstedt och Paula Starbäck. 1. Mötets öppnande Kårordförande Anne Norstedt börjar

Läs mer

ÅRSMÖTE FÖRENINGEN LYCKSELE BUGG & SWING

ÅRSMÖTE FÖRENINGEN LYCKSELE BUGG & SWING ÅRSMÖTE FÖRENINGEN LYCKSELE BUGG & SWING Tid: Söndagen den 24 februari 2002 Plats: Beslutande: MB Samtliga närvarande Karolina Filipsson Sekreterare Lars Roslund Årsmötets ordförande Åsa Karlsson Bernt

Läs mer

LKK Medlemsmötesprotokoll 2011-11-14. 5 Val av mötesordförande och mötessekreterare

LKK Medlemsmötesprotokoll 2011-11-14. 5 Val av mötesordförande och mötessekreterare LKK Medlemsmötesprotokoll 2011-11-14 Plats: Hangaren Tid: 2011-11-14, kl 19:00 1 Mötet öppnas Ordförande förklarar mötet öppnat. 2 Fastställande av röstlängd Röstlängden fastställdes. Samtliga personer

Läs mer

Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011

Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011 Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011 Datum: 2011-02-13 Plats: Rårödsstugan Närvarande: Alexander Roselius Amanda Lyons Andreas Rubenson Anja Wadén Annica Lindgren Annika Svensson Aron

Läs mer

Felanmälan av Portkodsystem eller beställning av extra brickor kontakta styrelsen.

Felanmälan av Portkodsystem eller beställning av extra brickor kontakta styrelsen. ÅRSREDOVISNING 2015 Felanmälan Felanmälan eller frågor om hyresavier görs alltid hos HSB Stockholms Servicecenter. Via webben görs antingen felanmälan på föreningens hemsida flik Felanmälan, eller på HSB:s

Läs mer

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS STUDENTKÅRS STADGA 2012 ÅRS LYDELSE

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS STUDENTKÅRS STADGA 2012 ÅRS LYDELSE GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS S STADGA 2012 ÅRS LYDELSE Innehållsförteckning 1 Sammansättning och ändamål 1 2 Medlemskap 1 3 Verksamhetsår 2 4 Organisation 2 5 Årsmöte 2 6 Valberedning 4 7 Styrelse

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012 1 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HJÄRNSKADEFÖRBUNDET HJÄRNKRAFT ÖREBRO LÄN 2012 Länsföreningen avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2012 Styrelsen Styrelsen har

Läs mer

Märkestavla Upptäckare Termin: 1

Märkestavla Upptäckare Termin: 1 Termin: 1 Vägen Andra repmärket Andra repmärket är en fortsättning på det första repmärket. Genom att jobba med aktiviteter kopplade övar du dig i att lösa problem och hur du kan få nytta av rep till olika

Läs mer

KÅRHANDBOK BANKERYDS SCOUTKÅR

KÅRHANDBOK BANKERYDS SCOUTKÅR KÅRHANDBOK BANKERYDS SCOUTKÅR Beslutad 2015-11-22 1 Medlemskap i kåren 1.1 Vem kan bli medlem? Medlemskap i scoutkåren beviljas av kårens styrelse för den som åtar sig att följa de regler, stadgar och

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Dreverklubbens stämma i Sätra Brunn, Sala den 19 juni 2010

Protokoll fört vid Svenska Dreverklubbens stämma i Sätra Brunn, Sala den 19 juni 2010 Protokoll fört vid Svenska Dreverklubbens stämma i Sätra Brunn, Sala den 19 juni 2010 1 Stämmans öppnande Klubbens ordförande Christoffer Schildt hälsar delegater och övriga deltagare välkomna och förklarar

Läs mer

ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2007-02-17 Kl 13.00. Quality Hotel, Luleå

ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2007-02-17 Kl 13.00. Quality Hotel, Luleå ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL 2007-02-17 Kl 13.00. Quality Hotel, Luleå 1 Årsmötets öppnande Övre Norra Bilsportförbundets ordförande Kenneth Bergquist

Läs mer

Dagordning för årsmöte

Dagordning för årsmöte Dagordning för årsmöte Den 14:e April 2013 Kl 18.00 Plats: Folkets hus, lokal Embla 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet 2. Årsmöteskallelse 3. Fastställande av dagordningen 4. Val av ordförande

Läs mer

Bottenvikens Båtförbund - Båtföreningarnas regionala organisation - - Medlem i Svenska Båtunionen -

Bottenvikens Båtförbund - Båtföreningarnas regionala organisation - - Medlem i Svenska Båtunionen - 11 Datum: 20 mars 2010 Plats: Hotell Laponia, Arvidsjaur PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2010 Beslutande: Anders Andersson, Piteå BK Jan Bergdahl, Piteå BK Per Berglund, Piteå BK Daniel Bergman, Piteå BK Hans Eriksson,

Läs mer

3 Till justerare tillika rösträknare valdes Peter Andersson och Eva Shennan.

3 Till justerare tillika rösträknare valdes Peter Andersson och Eva Shennan. Protokoll fört vid Gnejsens samfällighetsförenings ordinarie föreningsstämma 140409 kl. 19.00 i Carlskyrkan l Till ordförande för stämman valdes Einar Lestander. 2 Till sekreterare valdes Sverker Brodin

Läs mer

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB Plats: Falkenberg Strandbad Tid: 2015-11-30 klockan 18.30 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR HÖSTMÖTET 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga om mötet har utlysts på rätt

Läs mer

Stadgar v 2.0. Antagna av Årsmötena 2014-05- 03 och 2015-05- 10. Stadgegruppen av Föreningen Munskänkarna

Stadgar v 2.0. Antagna av Årsmötena 2014-05- 03 och 2015-05- 10. Stadgegruppen av Föreningen Munskänkarna Stadgar v 2.0 Antagna av Årsmötena 2014-05- 03 och 2015-05- 10 Stadgegruppen av Föreningen Munskänkarna STADGEGRUPPEN Lena Ståhl, ordförande Stadgegruppen Ylva Sundkvist, föreningens ordförande Esbjörn

Läs mer