LOKAL UTVECKLINGSPLAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LOKAL UTVECKLINGSPLAN"

Transkript

1 LOKAL UTVECKLINGSPLAN D E T T A Ä R E N L O K A L U T V E C K L I N G S P L A N F Ö R V Å R T F U N K T I O N - E L L A O M R Å D E K R I N G N O R R A R Å S V A L E N G U L D S M E D S H Y T T A N, S T O R Å O C H S T R I P A S O M Ä R E N T I L L G Å N G S O M B Å D E V I S I O N O C H V E R K L I G H E T I I D Y L L E N B E R G S L A G E N O C H D E S S F R A M T I D S T R O... VÄLKOMMEN TILL VÅR BYGD I BERGSLAGEN! Ni kan höra av Er till oss på eller 1

2 Guldsmedshyttan under 1000 år. Norra Råsvalen I väglöst land följde man vattendragen. Till våra trakter kom man via Mälaren och Arbogaån. Redan på Vikingatiden fanns det en stor bosättning vid Råsvalslund i Guldsmedshyttan. Gustav Vasa skulle inte ha blivit Sveriges kung utan stöd från bergsmännen. Det var ingen tillfällighet, att han vid mogen ålder köpte Guldsmedshyttan år Från kungsgården skulle Bergslagen styras och vid Danshytteån anlade han sin kronohytta. Den utvecklades till vasakungarnas vapenfabrik och var en mönsteranläggning för de mindre hyttorna i trakten. Runt den milslånga sjön Råsvalen fanns allt som krävdes för att framställa järn av god kvalitet. Kronohyttan tog huvuddelen av sin malm från Stripas rika fyndigheter. I de oändliga skogarna kolades milor och träkol kördes fram på vinterföret. I Limnäs och Larsbo fanns kalksten och Danshytteåns stadiga flöde drev blåsbälgen till masugnen. Samma vatten blev drivkraften till den första fungerande gruvkonsten i landet. Det var en ung vallon, Mikael Henriksson Ernst, som år 1611 lyckades med konststycket att länspumpa den vattensjuka gruvan i Stripa. Hans nya idéer ruskade om de gamla bergsmännen. Femtio år senare fulländades mekaniken vid dåtidens gruvor och hyttor av den geniale Christoffer Polhem, men det var i Stripa det började. Förutsättningarna för folket vid Råsvalen syntes utan gränser, men efter ett par mansåldrar av rovdrift tog skogen slut. Utan timmer till gruvdriften och kolmilorna bröts utvecklingen. Skogslösa slog ut både gruvor och hyttor och Guldsmedshyttan förlorade sin ledande roll. Medan skogen växte till igen bidade bergsmännen sin tid. Nya malmkroppar hittades. Under talets första hälft gjorde malmletaren Erik Elzwik sitt livs fynd vid den gamla silvergruvan i Guldsmedshyttan. Han byggde ett silververk, som under lång tid var näst störst i landet. Vid sekelskiftet och under 1900-talets första hälft ropade Europa efter järn och Guldsmedshyttan blev åter en järnproducent av betydelse. Malmbrytningen i Stripa och omkringliggande gruvor gick för fullt och bygden blomstrade. Men historien fortsätter sin berg- och dalbana, i dag är gruvorna nedlagda. Stripa gruva är museum men i Guldsmedshyttan smälter man fortfarande järn. Gjuteriet vid Råsvalens strand framställer inga vapen längre. I dag tillverkar man gjutgods, som lyfter vingarna i miljövänliga vindkraftverk. Ni kan höra av Er till oss på eller 2

3 Angående integration. Norra Råsvalen I vårt område bor det många nysvenskar. Det är asylsökande med eller utan familjer, och kommunplacerade invandrare. Främst bor de i Guldsmedshyttan, Storå och Stråssa och vi ser dem ofta ute promenerande. För att försöka underlätta under väntetiden här, finns två olika aktiviteter i området för dem. Det är dels en ungdomsverksamhet på folkets Hus och Träffpunkten för både unga och gamla i fd Postens lokaler bredvid pizzerian i Storå. Vad jag vet fungerar dessa aktiviteter bra men vi behöver ändå göra en översyn av vad vad vi vill/önskar och definierar som integration. Var helst nya svenskar kommer till vårt land, lider så gott som alla av en stor brist. Det är bristen på svenska kontakter. Med detta menas inte myndighetsutövare utan oss andra. Vi som bor runt omkring, nära men ändå ganska långt i från. Vi tittar på varandra, hälsar kanske men sen blir det inte så mycket mer. Önskvärt vore att vi vanliga medmänniskor skulle våga ta en kontakt med någon nysvensk. Det behövs inga stora underverk eller prestationer, kanske bara bjuda hem någon på en kopp kaffe, ta på sig att vara kontaktfamilj för en asylsökande tex. Någon kanske skulle kunna vara behjälplig att tyda brev från myndighet eller varför inte ta med sig en eller ett par nysvenskar till sin förening..(fotboll, fiske, bordtennis...mfl) När man talar om integration bör man fundera på vad ordet egentligen betyder. Integration är att blandas o ch att träffas på något så när lika villkor. Vi måste titta på likheter och inte poängtera bara skillnaderna mellan oss och dem. Insidorna är lika hur än utsidan ser ut. Vi som bor på landet riskerar att tappa samhällsfunktioner p g a av vikande befolkningsunderlag. Med en bra integration för de nya svenskarna, kan förhoppningsvis våra affärer, skolor och vårdinrättningar mm kunna bibehållas. Det är önskvärt att vi kan se våra nya medborgare som en resurs iställer för en belastning. Vi behöver varandra och vi vill inte tappa fler invånare. Låt oss som bor i Storå-Guldsmedshytte-området bli ett område med en väl fungerande integration. Ni kan höra av Er till oss på eller 3

4 LOKAL UTVECKLINGSPLAN D E T T A Ä R E N L O K A L U T V E C K L I N G S P L A N F Ö R V Å R T F U N K T I O N - E L L A O M R Å D E K R I N G N O R R A R Å S V A L E N G U L D S M E D S H Y T T A N, S T O R Å O C H S T R I P A S O M Ä R E N T I L L G Å N G S O M B Å D E V I S I O N O C H V E R K L I G H E T I I D Y L L E N B E R G S L A G E N O C H D E S S F R A M T I D S T R O... Visionsplan - för området kring norra Råsvalen ******** Vitavägen ***** Historisk vandringsled med teater ***** Hemsida för hela bygden där allt finnes med **** Ny brygga vid båt rampen *** Viken området, strövområde, husvagnsuppställning och teater *** Utveckling av Silvergruvan *** Riv gamla dagis och bygg en park eller något annat *** Skaffa betande kommunala får som håller bygden öppen ** Skogsspår på vintertid såväl som på sommaren ** Utveckling av Folkets Hus, all aktivitetshus ** Camping ** Migrationsfrågor samt café * Vindskydd vid Ringkällan * Långfärdsskridskor med bana på sjön och med inriktning mot. besöksnäringen * Resturang på Råsvallen * Turistbåt * Storå badplats * Skapa en verksamhet runt berättandet som upplevelse Karlssons Kulturhus i Stripa Danshytteån, Fiske, Öring Kulturbryggeri Hammarbackens Hembygdsförening Linda Pirka Harsberget Rensa upp ån Återvinningsstationen Ni kan höra av Er till oss på eller 4

5 Råsvalsleden eller som den heter i folkmun - Vita Vägen. Vita vägen är en gammal järnvägsbank som är iordninggjord till gång och cykelväg, vintertid även skidåkning. Den går ifrån Guldsmedshytte bruk numera Vestas och ner till Storå en sträcka på 2,4 km. Den natursköna leden löper utmed sjön Råsvalen och förbinder de båda orterna Guldsmedshyttan och Storå. Vita vägen tjänar som cykel och gångväg för elever från Hagabackens skola som har viss undervisning i Storåskolan. Pensionärer i Storå som ska besöka sina anhörigas gravar på kyrkogården i Guldsmedshyttan kan med fördel dra sina rullatorer eller bli körda i rullstol på Vita vägen. Promenadgrupper från väntjänsten, som gör en stor insats för att de gamla på ålderdomshemmet ska kunna komma ut, använder vägen flitigt. Fördelen för både skolbarnen och pensionärerna, samt övriga givetvis, är att de slipper korsa den starkt trafikerade riksväg 50. I övrigt är alla åldersgrupper flitiga användare av vägen för att ta sig fram och tillbaka till arbetsplatser, promenader i allmänhet och sportande i synnerhet etc. På vita vägen finns även en liten stig som förbindelse ner till badplatsen vid vattenskidkubben i Guldsmedshyttan. Denna är tyvärr inte tillgänglig för personer som inte är vid full vigör. Varken rullatorer, rullstolar, barnvagnar eller folk som på något vis har svårt att gå kan utnyttja stigen. Vi vill genom den här ansökan för landsbygdsutveckling utöka användningsområdet av Vita vägen genom använda befintliga stolpar längs vägen och sätta upp belysning så att den känns tryggare för alla under den mörka delen av dygnet året runt. Vi vill även se att man ökar tillgängligheten för alla att smidigt ta sig ner till stranden genom att en ordentlig förbindelse mellan Vita vägen och stranden. Nere vid vattnet, i bortre delen av stranden, finns en gjuten ramp för att båtar lätt ska kunna läggas i och tas upp. Tidigare har här funnits en brygga. Den vill vi återställa. Ni kan höra av Er till oss på eller 5

6 Det har fler fördelar. Dels utgör den en nödvändighet vid iläggning och upptagning av båtar men en brygga skulle även innebära att Turistbåten Råsvalen kan lägga till. Det innebär i sin tur att det kan komma turister från när och fjärran till Guldsmedshyttan Storå sjövägen för att besöka våra attraktioner, Stripa besöksområde, utgrävningarna i Råsvalslund m.m. Den förra bryggan var försedd med bänkar och var ett mysigt ställe för en pic-nic, bl a för personer som inte kan sätta sig ner på stranden. Det är viktigt med tillgängligheten för allas trevnad i bygden. Området Viken i Guldsmedshyttan. Viken kallades kallades det tättbyggda området i sluttningen mot sjön Råsvalen, där Guldsmedshytte Bruk byggde arbetarbostäder i början av 1900-talet. När bruket gick för fullt bodde ca. 500 personer på en tämligen liten yta. Husen stod tätt och trängdes med vedbodar och utedass. Alla kände alla och det kryllade av barn. På 60-talet revs nästan hela området snabbt och okänsligt. Nu har träd och buskar tagit över. Varje sommar kommer gamla vikenbor tillbaka för att visa sina egna barn och barnbarn var de en gång har lekt. Men de möter bara en snårig "vildmark". Det är inget stort arbete att röja de gamla stigarna i området men det behövs även skyltar där husen stått. Ni kan höra av Er till oss på eller 6

7 Ett färdigställt strövområde i "Gamla Viken" skulle kunna nytjas av Hagabackens skola och varför inte av museét. En guidad tur med eventuellt teaterinslag skulle bli en attraktion, med Råsvalen och Harsberget som kuliss. Badet med med en naturlig scen finns redan på plats. Plogad isbana på sjön Råsvalen. På bara ett tiotal år har långskridskoåkning fått en rent explosiv utveckling i Sverige. För ett par generationer tillbaka var skridskor ett bekvämt sätt att färdas i vårt sjörika land. I dag har långlopp på skridskor vuxit och bara i Bergslagen finns många tävlingar att välja på. Råsvalen är en utmärkt sjö att åka skridskor på. Det är säker is, få inlopp, lätt att markera riskabla ställen och en lagom stor sjö (en mil lång). En plogad bana på sjöns naturis skulle kosta en struntsumma i förhållande till det utbyte, som vi kommuninnevånare skulle få. En fyrhjuling med enkel plogutrustning kan hyras in vid behov. Skridskoturism på Råsvalen skulle ha en positiv effekt för hela kommunen. Ni kan höra av Er till oss på eller 7

8 GVSK Verksamheten GVSK är medlem i Svenska Vattenskid- och Wakebordförbundet. Föreningen sköter badplatsen vid Sågviken i Guldsmedshyttan/Storå. Föreningen har en trevlig klubbstuga med servering under sommaren. Det finns också en bra dragbåt för vattenskid och wakeboardåkning. Vi har också kanoter, segelbåtar, vindsurfingbrädor vilka du som medlem har tillgång till utan kostnad. Medlemmar har också ett mycket förmånligt pris på vattenskid/wakeboard - åkning. Det finns också en trevlig badstrand med bryggor. Det gångna året Under det gångna året har vi förnyat utrustning och införskaffat 2 st kajaker samt åkring till båten. Första delen av sommaren utnyttjades båt och anläggning flitigt av våra medlemmar. Vi hade också många besökare under denna period med god försäljning i vår kafeteria. Senare delen av sommaren hade vi sämre väder med mindre aktiviteter som följd. Vi hade ungdomar som sommarjobbade hos oss under 6 veckor. Dem skötte servering och fräschade upp vår anläggning under sommaren. Ni kan höra av Er till oss på eller 8

9 Medlemmar Föreningen har i stor sett samma antal medlemmar som tidigare. Vi har 42 familjemedlemmar. 25 vuxna och 3 ungdomar. Totalt är det ca 200 medlemmar. Föreningens Ekonomi Föreningen har en efter det gångna året en fortsatt god ekonomi. Kommande Verksamhetsår Det kommande verksamhetsåret planerar vi för att kunna starta simskola och vattenskidskola, för att förhoppningsvis locka fler medlemmar till föreningen. Vi kommer också att medverka i ett projekt med Lindesbergs kommun för att förbättra och utveckla föreningen. Ni kan höra av Er till oss på eller 9

10 Förbättringar Föreningen har tre förbättringsprojekt som vi skulle vilja genomföra under det kommande verksamhetsåret. Förbättra tillgängligheten Detta innebär att vi från Vita-vägen bereder en gångväg ner till vår anläggning. På detta sätt gör vi vägen ner till vår anläggning säkrare och handikappvänlig. Det finns idag en befintlig gångstig som man kan förbättra. Ni kan höra av Er till oss på eller 10

11 Snygga upp vår anläggning Vi har behov av att snygga upp vår anläggning med; Sand till badplats Renovering av bryggor Cementringar (2st) till grillplats Förbättring av parkeringsplats med möjlighet till uppställning av husvagn. Start av simskola Vi ämnar under sommaren starta simskola under 2 veckor Ni kan höra av Er till oss på eller 11

12 Storådalens skidklubb Storådalens skidklubb är en idrottsklubb, som startade 1964, då några medlemmar dåvarande flersektionsföreningarna Stråssa IF och Guldsmedshytte SK beslöt att bilda en skidklubb. Från början var det också en ren skidförening, men bara efter några år började man komplettera skidåkningen med orientering under barmarksperioden. Tyvärr har nästan alla orienteringsintresserade antingen avflyttat eller avlidit. Därför har de kvarvarande med detta intresse gått med i grannklubbar, som specialiserat sig på orientering. Istället har Storådalens SK blivit en i Örebro län välkänd löparklubb. Detta hände 1988 då SSK gick med i friidrottsförbundet och startade med löpning av olika slag. Dessutom gjorde många snöfattiga vintrar att det var lättare att ta sig fram utan skidor på fötterna. En vinter var vi dock så lyckligt lottade att vi var den enda klubben i hela Örebro län, som hade tillgång till snö och var därför inblandad i samtliga DM-tävlingar,, som avgjordes i Stråssaområdet. SSK har dock genom åren haft flera duktiga skidåkare både i Vasaloppsspåren och andra skidspår. Just nu är det fråga om spårdragning för motionärer. SSK har genom åren också servat skolorna i trakten med skidspår (de vintrar det varit tillräckligt med snö). SSK värnar också om motion och friluftsliv. Ett exempel på detta är intresset för FAR (fysisk aktivitet på recept) och anordnadet av hälsobingoverksamheten med utgångspunkt från Dalstugan (Storådalens SK:s klubbstuga) i anslutning till elljusspåret, idrottsplatsen och ishallen. Vi stödjer definitivt förslaget om elljus längs Råsvalsleden (Vita vägen i folkmun). Även ordentlig röjning längs hela leden. Vi ser gärna en uppsnyggning av hela det attraktiva friluftsområdet som förknippar Storå och Guldsmedshyttan. Vi förordar också iordningställande av stigar mellan de olika förnämliga turistattraktionerna vi har: Råsvalslundsområdet, Stripa gruva, Silvergruvan mm. Ni kan höra av Er till oss på eller 12

13 Guldsmedshyttans folkets hus förening Guldsmedshyttans folkets hus förening vill få våra lokaler att utnyttjas mer av både privatpersoner, företag och föreningar och efter frågan på lokaler av vår storlek finns men det finns saker som inte är bra med våra lokaler bla. akustiken i vår stora lokal är under all kritik samtidigt behövs det göras en hel del för hänga med i utvecklingen i samhället som att förbättra ljud och ljus anläggningar. Skulle man t.ex. sänka taket i stora salen för att få bättre akustik så skulle man också göra en stor miljövinst genom att spara energi. Guldsmedshyttans folkets hus förening har funnits i bygden i över hundra år och är fortfarande aktiv Ni kan höra av Er till oss på eller 13

14 Hemsida Guldsmedshyttan med omnejd skulle vara betjänt av en hemsida där sevärdheter, företag, föreningar och aktualiteter presenteras. Givetvis har vissa föreningar och företag egna hemsidor, men även de skulle kunna dra nytta av att besökare länkas vidare från den gemensamma sidan. Vidare skulle en evenemangskalender vara bra ur marknadsföringssynpunkt, för föreningar och andra aktörer. Kommunala får Stora delar av det svenska inlandet befinner sig i olika stadier av igenväxning, och bygden runt Guldsmedshyttan är inget undantag. Detta faktum inverkar menligt på vår bygds attraktionskraft. Likväl som få vill bosätta sig på ett kalhygge är inte heller sly och busk speciellt attraktionshöjande. Periodvis genomförs röjningsarbeten för att förbättra situationen, men det är en ojämn kamp som förs, där naturen ofta vinner. Ett antal kommunala får kunde vara till stor hjälp för att motverka igenväxningen. Extensiv djurhållning reducerar negativa miljöeffekter och kan ge intäkter vid bland annat försäljning av livdjur och slaktdjur. Denna verksamhet skulle även kunna innebära arbetstillfällen för skolungdomar eller deltidssysselsättning för andra intresserade. Skid och vandringsspår Likt en friluftslivets pulsåder ringlar bergslagsleden genom delar av Lindesbergs kommun. Tyvärr nyttjas den inte i någon större omfattning, framförallt inte vintertid. Genom att inrätta påfarter från Guldsmedshyttan och även slingor med leden som utgångspunkt, kan attraktionskraften förbättras. En avstickare till Hammarbacken skulle ge Hammarbackens hembygdsförening draghjälp där friluftsidkare kunde köpa kaffe, våfflor eller älgsoppa i föreningens lokal. Vintertid bör man kunna preparera spåren med skoter och därmed underlätta skidåkningen. Ur ett lokalt perspektiv underlättas friluftsaktiviteter för alla i området. Därtill kan en dylik satsning ge draghjälp till andra aktiviteter. Ett brett utbud medför troligtvis att fler turister finner Guldsmedshyttan som ett semesteralternativ. Ni kan höra av Er till oss på eller 14

15 Kronohyttan ek. förening Norra Råsvalen Stripa skola som är beläget strax söder om Stripa gruva drivs av Kronohyttan ek. förening. I fastigheten inryms bland annat föräldrakooperativet Kokillen, en förskola som existerat i snart 20 år. I skolan finns även lokaler för musikverksamhet där en folkmusikgrupp och några rockgrupper repeterar. Gymnastiksalen används flitigt under vinterhalvåret till allehanda aktiviteter. Arabic och Sumba är exempel där alla åldrar som önskar fysisk aktivitet, kan deltaga. Vidare genomförs diverse kulturarrangemang där framförallt musik har en central roll. Irländsk, Grekisk, och Kletzmermusik har framförts, samt svensk folkmusik, jazz och rock. Kronohyttan deltar även under Vinterspår där konstnärer och hantverkare ställer ut sina alster. Föreningen vill rusta fastigheten och har genomfört ett antal förbättringar men rådande ekonomi sätter hinder för mer genomgripande åtgärder. Dessutom finns en strävan att vitalisera kulturlivet i Guldsmedshyttan. Rastplats vid Vita Vägen. Vita Vägen är ett projekt, bland andra, som utvecklingsgruppen vill satsa på. Redan nu finns det här och där bänkar att sitta på för att avnjuta vyn över Råsvalen. Ett tillskott till detta kan vara några bänkar och en iordninggjord grillplats vid den lilla vik, som ligger mycket nära leden. Eventuellt byggs också ett vindskydd. Ringakälla, är ett ord som många har hört, men kanske inte vet så mycket om. Liten källa, kan man kanske översätta det till. Källan finns fortfarande och ger en jämn ström av vatten. Den ligger c:a 50 m från sjön. Fiskaren Ola, som bodde i närheten, sumpade mört i densamma. Han tyckte det var praktiskt. Tyvärr sinade den till en del efter brunnsborrningar i närheten. Att bada vid Ringakällan, som en del fortfarande gör, är inte att bada i själva källan, utan i sjön. Just där finns en naturlig sandstrand och en liten skyddad vik. Dit söker sig många redan nu för en liten paus, både vinter som sommar. Råsvalslund, den gamla boplatsen, ligger mycket nära. Man kan förstå att det var inbjudande att anlägga en boplats här. Söderläge, närhet till sjön och flera friska källådror. Det var länge sedan. Men det hände saker vid Ringakälla senare också. Nu är inägan igenvuxen, men på 50-talet stod här Snoddas och sjöng Hadderian hadera... för en 1000-hövdad publik. Så nog är det kulturmark alltid. Detta komplement till Vita Vägen kommer säkert att tacksamt tas emot av förskola m.fl. som redan idag stannar till där vid sina utflykter. Ni kan höra av Er till oss på eller 15

16 Gång och cykelbana Norra Råsvalen Det är egentligen väldigt konstigt att detta inte har kommit till stånd ännu. Men, det ska väl först hända en svår olycka,för att det uppenbara ska bli tydligt. När skolan har aktiviteter vid idrottshallen, och även vid andra tillfällen på dygnet, så är det krångligt att ta sig till och från idrottshallen. De flesta går lugnt och sansat vita vägen och vidare via eljuspåret till idrottsplatsen. Men ibland kommer cyklar och mopeder fram på samma vägar eller via riksväg 50,eller via Folkets Hus och över riksväg 50. Att det kan uppstå farliga situationer vid RV50 och vid passerandet av RV50 förstår nog alla, men resten då? Ja det är ju inte bara sommartid som ungdomarna går stigarna. På vintern tar man samma stigar. Alltså elljusspåret! Storådalen SK gör skidspår som trampas sönder eller körs sönder av mopeder. Kan man inte ta sig fram där, så blir det RV50. Förslag; Bygg en gång och cykelbana längs RV50,söder om denna. Den bör gå från viadukten till norra infarten vid idrottsplatsen. Ingen längre sträcka, men den underlättar för elever och personal på skolan och även för de som underhåller mindre vägar med sina maskiner. Ni kan höra av Er till oss på eller 16

17 Karlssons Kulturhus i Stripa Kommentar Norra Råsvalen Bra för alla i närområdet samt för turistnäringen med ett levande besökscentrum i byn. Danshytteån Kommentar Viktigt för såväl lokalbefolkning som turister.. Ringakällan Kommentar Sevärdhet i området. Märks ut med skyltar Historisk vandringsled Kommentar Sevärdhet i området. Märks ut med skyltar Utveckling av Silvergruvan Kommentar Modernisera skyltsystemet. Ordna berättarkvällar som utannonseras ordentligt. Folkets Hus Kommentar Göras mer attraktivt och tidsenligt inomhus, sänk tak och gör om rumsfördelningen. Marknadsförs bättre för uthyrning. Alternativt gör om huset till lägenheter. Vi i folkets hus styrelsen Vill att folkets hus ska vara en naturlig samlingsplats för alla invånare i bygden och då skulle det kunna bli ett perfekt ställe för integration,om unga, gamla, invandrare, mm träffas här visionen är att kanske starta ett IT cafe,ungdomsdisko, mm men att skapa en ungdoms grupp så att ideerna vad vi ska göra kommer från dom vad dom vill ska finnas i huset. Camping.. Kommentar Viktig för turistnäringen. Redan nu är det stor efterfrågan från husvagnsägare på övernattningsmöjligheter. Plats finns. El och vatten måste dras dit. Ni kan höra av Er till oss på eller 17

18 Kulturbryggeriet Kommentar Alltid trevligt med all bredd som går att få på aktiviteter. Lokal? Hammarbackens Hembygdsförening Kommentar Ännu ej lyckats få kontakt med dem./lb Linde Pirka Kommentar Fisket är en stor del för många i bygden och det är ett välbesökt utflyktsmål att ta sig till Smedsjön för laxfiske. Vid sjön finns även en liten naturcampingplats som används flitigt. Ni kan höra av Er till oss på eller 18

19 Restaurang Råshallen Kommentar Ett ypperligt läge utmed riksväg 50, väl tilltagen parkeringsplats som även ger yrkestrafikanter med stora lastbilar möjlighet att rasta. Bra för turister med ytterligare ett matställe utmed vägen. För att detta ska vara möjligt behöver befintligt kök och restaurangdel byggas om och göras mer attraktivt och modernt. Förbättra utemiljön runt parkeringen, plantera häck mot riksvägen, alternativt sätt upp staket. Gör en ordentlig uteplats. De här åtgärderna bidrar också till att trevnaden blir större för de fotbolls och ishockeylag som gästar hallen. Kanske man kan tänka sig att det även kan göra så att de små övernattninsstugorna som ligger bakom Råshallen kan hyras ut och därmed ge föreningen lite intäkter även där. Ny brygga Kommentar En ny brygga behövs för att möjliggöra iläggning samt upptagningen av båtarna på den befintliga gjutna plattan. Ny brygga är en förutsättning för att Turistbåten överhuvudtaget ska kunna lägga till i Guldsmedshyttan. Turister samt boende i närområdet ges möjlighet att ta båten och stanna till för att bada, ha pic-nic i det gröna och besöka sevärdheterna runt omkring. Ev. Kombinerar man båtresan med buss för retur till Lindesberg Ni kan höra av Er till oss på eller 19

20 Storå badplats Kommentar Öka tillgängligheten genom att göra vägen ordentligt farbar. Slå ner vass Omklädningshytter, papperskorgar samt sätta dit bord med fasta bänkar. Harsberget Vacker utsiktsplats Kommentar Göra en ordentlig utsiktsplats genom att röja stigen och plana ut. Sätt dit bord med fasta bänkar och papperskorgar. Sätt upp skyltar! Ni kan höra av Er till oss på eller 20

21 Rensa ån Kommentar Viktigt för båttrafiken och allas trevnad. Café för utlandsfödda/asylsökande Kommentar En viktig mötesplats med en verksamhet som gör stor nytta för att hjälpa de asylsökande i närområdet att integreras i samhället Riv gamla dagis Kommentar Gör om till äldreboende som behöver viss tillsyn eller varför inte låta Centrumträffen, invandrarcafe t få större lokaler. Det är välbesökt och de är i nuläget väldigt trångbodda. Skapa en verksamhet runt berättande som upplevelse Kommentar Detta tycker vi kan ingå som en del av Stripa besökscentrum. Där kan presumtiva berättare anmäla sitt intresse och område. Man kan sedan boka dem vid behov t ex före besök vid Silvergruvan, Råsvalslundsutgrävningarna, Ringakällan osv. Viken i Guldsmedshyttan Kanske det här är en alldeles vansinnig idé. Men du säger ju att vi ska ta upp det vi funderar över. För 5-6 år sedan var jag med i Guldsmedshyttan på offensiven och då diskuterade vi detta. Då ryktades att kommunen var villig att ge bort tomter i Viken området. Den plats som Alf Mossberg pratar mycket om. Området ligger vacker på sluttningen mot sjön Råssvalen. Där fanns fram till slutet av 50 talet 33 hyreshus med 4-5 lägenheter i varje i området. Någon gång på 60-talet revs alla husen, Till saken tror du att detta är något att ta upp i gruppen och så småningom med Linde kommun? Vore ett sätt att vända trenden och att få folk att bygga i byarna utanför Lindesberg. Där man kunde spräcka trenden med att många flyttar från landsbygden. Ett måste, skulle dock vara att detta enbart vara åretruntbostäder inga fritidshus. Ni kan höra av Er till oss på eller 21

22 STRIPA GRUVA en kulturmötesplats Norra Råsvalen Byggnadsminnesförklarad och under pågående restaurering ligger den där mitt i vårt samhälle, som den gjort sedan urminnes tider.för inte så länge sen, var Stripa gruva tillsammans med Guldsmedshytte bruk, den huvudsakliga arbetsplatsen för bygdens folk. Efter nedläggningen följde några år med skiftande verksamheter. Nu blir det åter igen liv och rörelse på gruvområdet. Lindesbergs museum är på plats som första hyresgäst, och förhoppningsvis fylls övriga lokaler och verkstäder så småningom med verksamheter av olika slag. Kulturen kan här få en fin arena. Tänk er bara Teater på gruvbacken, konstutställning i smedjan, musikcafe i matsalen, hemvändardagar och happenings. Listan kan göras lång på möjliga evenemang och verksamheter, till glädje och mervärde för oss lokalt, turister, och besökare. Resurserna finns ju redan; ett rikt föreningsliv, idérikedom, spännande berättelser, kunskaper, entusiasm, och lusten att mötas och helt enkelt tala med varandra. Tillsammans skulle vi kunna skapa en spännande kulturmötesplats, som kompletterar den spännande miljö, som Stripa gruva redan utgör. Foto: Kajsa Karlsson Ni kan höra av Er till oss på eller 22

23 LOKAL UTVECKLINGSPLAN D E T T A Ä R E N L O K A L U T V E C K L I N G S P L A N F Ö R V Å R T F U N K T I O N - E L L A O M R Å D E S T R I P A S O M Ä R E N T I L L G Å N G S O M B Å D E V I S I O N O C H V E R K L I G H E T I I D Y L L E N B E R G S L A G E N O C H D E S S F R A M T I D S T R O... Lokal handlingsplan för Stripa Planen är framtagen av en grupp bestående av representanter för ortens föreningsliv, företag och andra intressegrupper. Gruppen har en bra sammansättning vad det gäller ålder och fördelning mellan könen. Arbetet har föregåtts av ett antal möten och diskussioner. Positiva kontakter har bland annat tagits med företag på orten, Lindesbergs kommun, Linde bergslags församling, Leader Bergslagen och Länsstyrelsen. Under december 2011 hölls också ett välbesökt och positivt informationsmöte för allmänheten i Stripa. Ni kan höra av Er till oss på eller 23

24 Stripa i dag Stripa ligger i ett naturskönt område där kulturlandskapet präglas av berg, sjöar och dalgångar som bjuder på vackra vyer. Stripa gruva ligger centralt i Bergslagen med nära anslutning till Riksväg 50 i Guldsmedshyttan, 1,5 mil norr om Lindesberg och ca 6 mil söder om Grängesberg. Stripa gruva är sedan 2006 ett byggnadsminne och den är nu den enda bevarade kompletta järnmalmsgruvan i sitt slag. Området kring byggnadsminnet omfattar 70 hektar. Brytningen lades ned 1977 och då hade gruvan ett djup av ca 450 meter. Större delen av anläggningen övertogs av Stripa Mineral AB som ägnade sig år krossning och anrikning av externa återvinningsprodukter. Underjordsdelen köptes av Stripa Mine AB som upplät gruvrummet för forskning och experiment angående framtida förvaring av utbränt kärnbränsle. Sedan 2007 ägs gruvanläggningen av ett kommunalt bolag, Stripa Kultur och Utveckling AB (Skuab) i Lindesberg. Stripaprojektets genomförande hade inte varit möjligt utan starkt engagemang från privatpersoner, föreningar, företag, stat och kommun. Ett särskilt tack riktas till dessa aktörer. Ni kan höra av Er till oss på eller 24