LOKAL UTVECKLINGSPLAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LOKAL UTVECKLINGSPLAN"

Transkript

1 LOKAL UTVECKLINGSPLAN D E T T A Ä R E N L O K A L U T V E C K L I N G S P L A N F Ö R V Å R T F U N K T I O N - E L L A O M R Å D E K R I N G N O R R A R Å S V A L E N G U L D S M E D S H Y T T A N, S T O R Å O C H S T R I P A S O M Ä R E N T I L L G Å N G S O M B Å D E V I S I O N O C H V E R K L I G H E T I I D Y L L E N B E R G S L A G E N O C H D E S S F R A M T I D S T R O... VÄLKOMMEN TILL VÅR BYGD I BERGSLAGEN! Ni kan höra av Er till oss på eller 1

2 Guldsmedshyttan under 1000 år. Norra Råsvalen I väglöst land följde man vattendragen. Till våra trakter kom man via Mälaren och Arbogaån. Redan på Vikingatiden fanns det en stor bosättning vid Råsvalslund i Guldsmedshyttan. Gustav Vasa skulle inte ha blivit Sveriges kung utan stöd från bergsmännen. Det var ingen tillfällighet, att han vid mogen ålder köpte Guldsmedshyttan år Från kungsgården skulle Bergslagen styras och vid Danshytteån anlade han sin kronohytta. Den utvecklades till vasakungarnas vapenfabrik och var en mönsteranläggning för de mindre hyttorna i trakten. Runt den milslånga sjön Råsvalen fanns allt som krävdes för att framställa järn av god kvalitet. Kronohyttan tog huvuddelen av sin malm från Stripas rika fyndigheter. I de oändliga skogarna kolades milor och träkol kördes fram på vinterföret. I Limnäs och Larsbo fanns kalksten och Danshytteåns stadiga flöde drev blåsbälgen till masugnen. Samma vatten blev drivkraften till den första fungerande gruvkonsten i landet. Det var en ung vallon, Mikael Henriksson Ernst, som år 1611 lyckades med konststycket att länspumpa den vattensjuka gruvan i Stripa. Hans nya idéer ruskade om de gamla bergsmännen. Femtio år senare fulländades mekaniken vid dåtidens gruvor och hyttor av den geniale Christoffer Polhem, men det var i Stripa det började. Förutsättningarna för folket vid Råsvalen syntes utan gränser, men efter ett par mansåldrar av rovdrift tog skogen slut. Utan timmer till gruvdriften och kolmilorna bröts utvecklingen. Skogslösa slog ut både gruvor och hyttor och Guldsmedshyttan förlorade sin ledande roll. Medan skogen växte till igen bidade bergsmännen sin tid. Nya malmkroppar hittades. Under talets första hälft gjorde malmletaren Erik Elzwik sitt livs fynd vid den gamla silvergruvan i Guldsmedshyttan. Han byggde ett silververk, som under lång tid var näst störst i landet. Vid sekelskiftet och under 1900-talets första hälft ropade Europa efter järn och Guldsmedshyttan blev åter en järnproducent av betydelse. Malmbrytningen i Stripa och omkringliggande gruvor gick för fullt och bygden blomstrade. Men historien fortsätter sin berg- och dalbana, i dag är gruvorna nedlagda. Stripa gruva är museum men i Guldsmedshyttan smälter man fortfarande järn. Gjuteriet vid Råsvalens strand framställer inga vapen längre. I dag tillverkar man gjutgods, som lyfter vingarna i miljövänliga vindkraftverk. Ni kan höra av Er till oss på eller 2

3 Angående integration. Norra Råsvalen I vårt område bor det många nysvenskar. Det är asylsökande med eller utan familjer, och kommunplacerade invandrare. Främst bor de i Guldsmedshyttan, Storå och Stråssa och vi ser dem ofta ute promenerande. För att försöka underlätta under väntetiden här, finns två olika aktiviteter i området för dem. Det är dels en ungdomsverksamhet på folkets Hus och Träffpunkten för både unga och gamla i fd Postens lokaler bredvid pizzerian i Storå. Vad jag vet fungerar dessa aktiviteter bra men vi behöver ändå göra en översyn av vad vad vi vill/önskar och definierar som integration. Var helst nya svenskar kommer till vårt land, lider så gott som alla av en stor brist. Det är bristen på svenska kontakter. Med detta menas inte myndighetsutövare utan oss andra. Vi som bor runt omkring, nära men ändå ganska långt i från. Vi tittar på varandra, hälsar kanske men sen blir det inte så mycket mer. Önskvärt vore att vi vanliga medmänniskor skulle våga ta en kontakt med någon nysvensk. Det behövs inga stora underverk eller prestationer, kanske bara bjuda hem någon på en kopp kaffe, ta på sig att vara kontaktfamilj för en asylsökande tex. Någon kanske skulle kunna vara behjälplig att tyda brev från myndighet eller varför inte ta med sig en eller ett par nysvenskar till sin förening..(fotboll, fiske, bordtennis...mfl) När man talar om integration bör man fundera på vad ordet egentligen betyder. Integration är att blandas o ch att träffas på något så när lika villkor. Vi måste titta på likheter och inte poängtera bara skillnaderna mellan oss och dem. Insidorna är lika hur än utsidan ser ut. Vi som bor på landet riskerar att tappa samhällsfunktioner p g a av vikande befolkningsunderlag. Med en bra integration för de nya svenskarna, kan förhoppningsvis våra affärer, skolor och vårdinrättningar mm kunna bibehållas. Det är önskvärt att vi kan se våra nya medborgare som en resurs iställer för en belastning. Vi behöver varandra och vi vill inte tappa fler invånare. Låt oss som bor i Storå-Guldsmedshytte-området bli ett område med en väl fungerande integration. Ni kan höra av Er till oss på eller 3

4 LOKAL UTVECKLINGSPLAN D E T T A Ä R E N L O K A L U T V E C K L I N G S P L A N F Ö R V Å R T F U N K T I O N - E L L A O M R Å D E K R I N G N O R R A R Å S V A L E N G U L D S M E D S H Y T T A N, S T O R Å O C H S T R I P A S O M Ä R E N T I L L G Å N G S O M B Å D E V I S I O N O C H V E R K L I G H E T I I D Y L L E N B E R G S L A G E N O C H D E S S F R A M T I D S T R O... Visionsplan - för området kring norra Råsvalen ******** Vitavägen ***** Historisk vandringsled med teater ***** Hemsida för hela bygden där allt finnes med **** Ny brygga vid båt rampen *** Viken området, strövområde, husvagnsuppställning och teater *** Utveckling av Silvergruvan *** Riv gamla dagis och bygg en park eller något annat *** Skaffa betande kommunala får som håller bygden öppen ** Skogsspår på vintertid såväl som på sommaren ** Utveckling av Folkets Hus, all aktivitetshus ** Camping ** Migrationsfrågor samt café * Vindskydd vid Ringkällan * Långfärdsskridskor med bana på sjön och med inriktning mot. besöksnäringen * Resturang på Råsvallen * Turistbåt * Storå badplats * Skapa en verksamhet runt berättandet som upplevelse Karlssons Kulturhus i Stripa Danshytteån, Fiske, Öring Kulturbryggeri Hammarbackens Hembygdsförening Linda Pirka Harsberget Rensa upp ån Återvinningsstationen Ni kan höra av Er till oss på eller 4

5 Råsvalsleden eller som den heter i folkmun - Vita Vägen. Vita vägen är en gammal järnvägsbank som är iordninggjord till gång och cykelväg, vintertid även skidåkning. Den går ifrån Guldsmedshytte bruk numera Vestas och ner till Storå en sträcka på 2,4 km. Den natursköna leden löper utmed sjön Råsvalen och förbinder de båda orterna Guldsmedshyttan och Storå. Vita vägen tjänar som cykel och gångväg för elever från Hagabackens skola som har viss undervisning i Storåskolan. Pensionärer i Storå som ska besöka sina anhörigas gravar på kyrkogården i Guldsmedshyttan kan med fördel dra sina rullatorer eller bli körda i rullstol på Vita vägen. Promenadgrupper från väntjänsten, som gör en stor insats för att de gamla på ålderdomshemmet ska kunna komma ut, använder vägen flitigt. Fördelen för både skolbarnen och pensionärerna, samt övriga givetvis, är att de slipper korsa den starkt trafikerade riksväg 50. I övrigt är alla åldersgrupper flitiga användare av vägen för att ta sig fram och tillbaka till arbetsplatser, promenader i allmänhet och sportande i synnerhet etc. På vita vägen finns även en liten stig som förbindelse ner till badplatsen vid vattenskidkubben i Guldsmedshyttan. Denna är tyvärr inte tillgänglig för personer som inte är vid full vigör. Varken rullatorer, rullstolar, barnvagnar eller folk som på något vis har svårt att gå kan utnyttja stigen. Vi vill genom den här ansökan för landsbygdsutveckling utöka användningsområdet av Vita vägen genom använda befintliga stolpar längs vägen och sätta upp belysning så att den känns tryggare för alla under den mörka delen av dygnet året runt. Vi vill även se att man ökar tillgängligheten för alla att smidigt ta sig ner till stranden genom att en ordentlig förbindelse mellan Vita vägen och stranden. Nere vid vattnet, i bortre delen av stranden, finns en gjuten ramp för att båtar lätt ska kunna läggas i och tas upp. Tidigare har här funnits en brygga. Den vill vi återställa. Ni kan höra av Er till oss på eller 5

6 Det har fler fördelar. Dels utgör den en nödvändighet vid iläggning och upptagning av båtar men en brygga skulle även innebära att Turistbåten Råsvalen kan lägga till. Det innebär i sin tur att det kan komma turister från när och fjärran till Guldsmedshyttan Storå sjövägen för att besöka våra attraktioner, Stripa besöksområde, utgrävningarna i Råsvalslund m.m. Den förra bryggan var försedd med bänkar och var ett mysigt ställe för en pic-nic, bl a för personer som inte kan sätta sig ner på stranden. Det är viktigt med tillgängligheten för allas trevnad i bygden. Området Viken i Guldsmedshyttan. Viken kallades kallades det tättbyggda området i sluttningen mot sjön Råsvalen, där Guldsmedshytte Bruk byggde arbetarbostäder i början av 1900-talet. När bruket gick för fullt bodde ca. 500 personer på en tämligen liten yta. Husen stod tätt och trängdes med vedbodar och utedass. Alla kände alla och det kryllade av barn. På 60-talet revs nästan hela området snabbt och okänsligt. Nu har träd och buskar tagit över. Varje sommar kommer gamla vikenbor tillbaka för att visa sina egna barn och barnbarn var de en gång har lekt. Men de möter bara en snårig "vildmark". Det är inget stort arbete att röja de gamla stigarna i området men det behövs även skyltar där husen stått. Ni kan höra av Er till oss på eller 6

7 Ett färdigställt strövområde i "Gamla Viken" skulle kunna nytjas av Hagabackens skola och varför inte av museét. En guidad tur med eventuellt teaterinslag skulle bli en attraktion, med Råsvalen och Harsberget som kuliss. Badet med med en naturlig scen finns redan på plats. Plogad isbana på sjön Råsvalen. På bara ett tiotal år har långskridskoåkning fått en rent explosiv utveckling i Sverige. För ett par generationer tillbaka var skridskor ett bekvämt sätt att färdas i vårt sjörika land. I dag har långlopp på skridskor vuxit och bara i Bergslagen finns många tävlingar att välja på. Råsvalen är en utmärkt sjö att åka skridskor på. Det är säker is, få inlopp, lätt att markera riskabla ställen och en lagom stor sjö (en mil lång). En plogad bana på sjöns naturis skulle kosta en struntsumma i förhållande till det utbyte, som vi kommuninnevånare skulle få. En fyrhjuling med enkel plogutrustning kan hyras in vid behov. Skridskoturism på Råsvalen skulle ha en positiv effekt för hela kommunen. Ni kan höra av Er till oss på eller 7

8 GVSK Verksamheten GVSK är medlem i Svenska Vattenskid- och Wakebordförbundet. Föreningen sköter badplatsen vid Sågviken i Guldsmedshyttan/Storå. Föreningen har en trevlig klubbstuga med servering under sommaren. Det finns också en bra dragbåt för vattenskid och wakeboardåkning. Vi har också kanoter, segelbåtar, vindsurfingbrädor vilka du som medlem har tillgång till utan kostnad. Medlemmar har också ett mycket förmånligt pris på vattenskid/wakeboard - åkning. Det finns också en trevlig badstrand med bryggor. Det gångna året Under det gångna året har vi förnyat utrustning och införskaffat 2 st kajaker samt åkring till båten. Första delen av sommaren utnyttjades båt och anläggning flitigt av våra medlemmar. Vi hade också många besökare under denna period med god försäljning i vår kafeteria. Senare delen av sommaren hade vi sämre väder med mindre aktiviteter som följd. Vi hade ungdomar som sommarjobbade hos oss under 6 veckor. Dem skötte servering och fräschade upp vår anläggning under sommaren. Ni kan höra av Er till oss på eller 8

9 Medlemmar Föreningen har i stor sett samma antal medlemmar som tidigare. Vi har 42 familjemedlemmar. 25 vuxna och 3 ungdomar. Totalt är det ca 200 medlemmar. Föreningens Ekonomi Föreningen har en efter det gångna året en fortsatt god ekonomi. Kommande Verksamhetsår Det kommande verksamhetsåret planerar vi för att kunna starta simskola och vattenskidskola, för att förhoppningsvis locka fler medlemmar till föreningen. Vi kommer också att medverka i ett projekt med Lindesbergs kommun för att förbättra och utveckla föreningen. Ni kan höra av Er till oss på eller 9

10 Förbättringar Föreningen har tre förbättringsprojekt som vi skulle vilja genomföra under det kommande verksamhetsåret. Förbättra tillgängligheten Detta innebär att vi från Vita-vägen bereder en gångväg ner till vår anläggning. På detta sätt gör vi vägen ner till vår anläggning säkrare och handikappvänlig. Det finns idag en befintlig gångstig som man kan förbättra. Ni kan höra av Er till oss på eller 10

11 Snygga upp vår anläggning Vi har behov av att snygga upp vår anläggning med; Sand till badplats Renovering av bryggor Cementringar (2st) till grillplats Förbättring av parkeringsplats med möjlighet till uppställning av husvagn. Start av simskola Vi ämnar under sommaren starta simskola under 2 veckor Ni kan höra av Er till oss på eller 11

12 Storådalens skidklubb Storådalens skidklubb är en idrottsklubb, som startade 1964, då några medlemmar dåvarande flersektionsföreningarna Stråssa IF och Guldsmedshytte SK beslöt att bilda en skidklubb. Från början var det också en ren skidförening, men bara efter några år började man komplettera skidåkningen med orientering under barmarksperioden. Tyvärr har nästan alla orienteringsintresserade antingen avflyttat eller avlidit. Därför har de kvarvarande med detta intresse gått med i grannklubbar, som specialiserat sig på orientering. Istället har Storådalens SK blivit en i Örebro län välkänd löparklubb. Detta hände 1988 då SSK gick med i friidrottsförbundet och startade med löpning av olika slag. Dessutom gjorde många snöfattiga vintrar att det var lättare att ta sig fram utan skidor på fötterna. En vinter var vi dock så lyckligt lottade att vi var den enda klubben i hela Örebro län, som hade tillgång till snö och var därför inblandad i samtliga DM-tävlingar,, som avgjordes i Stråssaområdet. SSK har dock genom åren haft flera duktiga skidåkare både i Vasaloppsspåren och andra skidspår. Just nu är det fråga om spårdragning för motionärer. SSK har genom åren också servat skolorna i trakten med skidspår (de vintrar det varit tillräckligt med snö). SSK värnar också om motion och friluftsliv. Ett exempel på detta är intresset för FAR (fysisk aktivitet på recept) och anordnadet av hälsobingoverksamheten med utgångspunkt från Dalstugan (Storådalens SK:s klubbstuga) i anslutning till elljusspåret, idrottsplatsen och ishallen. Vi stödjer definitivt förslaget om elljus längs Råsvalsleden (Vita vägen i folkmun). Även ordentlig röjning längs hela leden. Vi ser gärna en uppsnyggning av hela det attraktiva friluftsområdet som förknippar Storå och Guldsmedshyttan. Vi förordar också iordningställande av stigar mellan de olika förnämliga turistattraktionerna vi har: Råsvalslundsområdet, Stripa gruva, Silvergruvan mm. Ni kan höra av Er till oss på eller 12

13 Guldsmedshyttans folkets hus förening Guldsmedshyttans folkets hus förening vill få våra lokaler att utnyttjas mer av både privatpersoner, företag och föreningar och efter frågan på lokaler av vår storlek finns men det finns saker som inte är bra med våra lokaler bla. akustiken i vår stora lokal är under all kritik samtidigt behövs det göras en hel del för hänga med i utvecklingen i samhället som att förbättra ljud och ljus anläggningar. Skulle man t.ex. sänka taket i stora salen för att få bättre akustik så skulle man också göra en stor miljövinst genom att spara energi. Guldsmedshyttans folkets hus förening har funnits i bygden i över hundra år och är fortfarande aktiv Ni kan höra av Er till oss på eller 13

14 Hemsida Guldsmedshyttan med omnejd skulle vara betjänt av en hemsida där sevärdheter, företag, föreningar och aktualiteter presenteras. Givetvis har vissa föreningar och företag egna hemsidor, men även de skulle kunna dra nytta av att besökare länkas vidare från den gemensamma sidan. Vidare skulle en evenemangskalender vara bra ur marknadsföringssynpunkt, för föreningar och andra aktörer. Kommunala får Stora delar av det svenska inlandet befinner sig i olika stadier av igenväxning, och bygden runt Guldsmedshyttan är inget undantag. Detta faktum inverkar menligt på vår bygds attraktionskraft. Likväl som få vill bosätta sig på ett kalhygge är inte heller sly och busk speciellt attraktionshöjande. Periodvis genomförs röjningsarbeten för att förbättra situationen, men det är en ojämn kamp som förs, där naturen ofta vinner. Ett antal kommunala får kunde vara till stor hjälp för att motverka igenväxningen. Extensiv djurhållning reducerar negativa miljöeffekter och kan ge intäkter vid bland annat försäljning av livdjur och slaktdjur. Denna verksamhet skulle även kunna innebära arbetstillfällen för skolungdomar eller deltidssysselsättning för andra intresserade. Skid och vandringsspår Likt en friluftslivets pulsåder ringlar bergslagsleden genom delar av Lindesbergs kommun. Tyvärr nyttjas den inte i någon större omfattning, framförallt inte vintertid. Genom att inrätta påfarter från Guldsmedshyttan och även slingor med leden som utgångspunkt, kan attraktionskraften förbättras. En avstickare till Hammarbacken skulle ge Hammarbackens hembygdsförening draghjälp där friluftsidkare kunde köpa kaffe, våfflor eller älgsoppa i föreningens lokal. Vintertid bör man kunna preparera spåren med skoter och därmed underlätta skidåkningen. Ur ett lokalt perspektiv underlättas friluftsaktiviteter för alla i området. Därtill kan en dylik satsning ge draghjälp till andra aktiviteter. Ett brett utbud medför troligtvis att fler turister finner Guldsmedshyttan som ett semesteralternativ. Ni kan höra av Er till oss på eller 14

15 Kronohyttan ek. förening Norra Råsvalen Stripa skola som är beläget strax söder om Stripa gruva drivs av Kronohyttan ek. förening. I fastigheten inryms bland annat föräldrakooperativet Kokillen, en förskola som existerat i snart 20 år. I skolan finns även lokaler för musikverksamhet där en folkmusikgrupp och några rockgrupper repeterar. Gymnastiksalen används flitigt under vinterhalvåret till allehanda aktiviteter. Arabic och Sumba är exempel där alla åldrar som önskar fysisk aktivitet, kan deltaga. Vidare genomförs diverse kulturarrangemang där framförallt musik har en central roll. Irländsk, Grekisk, och Kletzmermusik har framförts, samt svensk folkmusik, jazz och rock. Kronohyttan deltar även under Vinterspår där konstnärer och hantverkare ställer ut sina alster. Föreningen vill rusta fastigheten och har genomfört ett antal förbättringar men rådande ekonomi sätter hinder för mer genomgripande åtgärder. Dessutom finns en strävan att vitalisera kulturlivet i Guldsmedshyttan. Rastplats vid Vita Vägen. Vita Vägen är ett projekt, bland andra, som utvecklingsgruppen vill satsa på. Redan nu finns det här och där bänkar att sitta på för att avnjuta vyn över Råsvalen. Ett tillskott till detta kan vara några bänkar och en iordninggjord grillplats vid den lilla vik, som ligger mycket nära leden. Eventuellt byggs också ett vindskydd. Ringakälla, är ett ord som många har hört, men kanske inte vet så mycket om. Liten källa, kan man kanske översätta det till. Källan finns fortfarande och ger en jämn ström av vatten. Den ligger c:a 50 m från sjön. Fiskaren Ola, som bodde i närheten, sumpade mört i densamma. Han tyckte det var praktiskt. Tyvärr sinade den till en del efter brunnsborrningar i närheten. Att bada vid Ringakällan, som en del fortfarande gör, är inte att bada i själva källan, utan i sjön. Just där finns en naturlig sandstrand och en liten skyddad vik. Dit söker sig många redan nu för en liten paus, både vinter som sommar. Råsvalslund, den gamla boplatsen, ligger mycket nära. Man kan förstå att det var inbjudande att anlägga en boplats här. Söderläge, närhet till sjön och flera friska källådror. Det var länge sedan. Men det hände saker vid Ringakälla senare också. Nu är inägan igenvuxen, men på 50-talet stod här Snoddas och sjöng Hadderian hadera... för en 1000-hövdad publik. Så nog är det kulturmark alltid. Detta komplement till Vita Vägen kommer säkert att tacksamt tas emot av förskola m.fl. som redan idag stannar till där vid sina utflykter. Ni kan höra av Er till oss på eller 15

16 Gång och cykelbana Norra Råsvalen Det är egentligen väldigt konstigt att detta inte har kommit till stånd ännu. Men, det ska väl först hända en svår olycka,för att det uppenbara ska bli tydligt. När skolan har aktiviteter vid idrottshallen, och även vid andra tillfällen på dygnet, så är det krångligt att ta sig till och från idrottshallen. De flesta går lugnt och sansat vita vägen och vidare via eljuspåret till idrottsplatsen. Men ibland kommer cyklar och mopeder fram på samma vägar eller via riksväg 50,eller via Folkets Hus och över riksväg 50. Att det kan uppstå farliga situationer vid RV50 och vid passerandet av RV50 förstår nog alla, men resten då? Ja det är ju inte bara sommartid som ungdomarna går stigarna. På vintern tar man samma stigar. Alltså elljusspåret! Storådalen SK gör skidspår som trampas sönder eller körs sönder av mopeder. Kan man inte ta sig fram där, så blir det RV50. Förslag; Bygg en gång och cykelbana längs RV50,söder om denna. Den bör gå från viadukten till norra infarten vid idrottsplatsen. Ingen längre sträcka, men den underlättar för elever och personal på skolan och även för de som underhåller mindre vägar med sina maskiner. Ni kan höra av Er till oss på eller 16

17 Karlssons Kulturhus i Stripa Kommentar Norra Råsvalen Bra för alla i närområdet samt för turistnäringen med ett levande besökscentrum i byn. Danshytteån Kommentar Viktigt för såväl lokalbefolkning som turister.. Ringakällan Kommentar Sevärdhet i området. Märks ut med skyltar Historisk vandringsled Kommentar Sevärdhet i området. Märks ut med skyltar Utveckling av Silvergruvan Kommentar Modernisera skyltsystemet. Ordna berättarkvällar som utannonseras ordentligt. Folkets Hus Kommentar Göras mer attraktivt och tidsenligt inomhus, sänk tak och gör om rumsfördelningen. Marknadsförs bättre för uthyrning. Alternativt gör om huset till lägenheter. Vi i folkets hus styrelsen Vill att folkets hus ska vara en naturlig samlingsplats för alla invånare i bygden och då skulle det kunna bli ett perfekt ställe för integration,om unga, gamla, invandrare, mm träffas här visionen är att kanske starta ett IT cafe,ungdomsdisko, mm men att skapa en ungdoms grupp så att ideerna vad vi ska göra kommer från dom vad dom vill ska finnas i huset. Camping.. Kommentar Viktig för turistnäringen. Redan nu är det stor efterfrågan från husvagnsägare på övernattningsmöjligheter. Plats finns. El och vatten måste dras dit. Ni kan höra av Er till oss på eller 17

18 Kulturbryggeriet Kommentar Alltid trevligt med all bredd som går att få på aktiviteter. Lokal? Hammarbackens Hembygdsförening Kommentar Ännu ej lyckats få kontakt med dem./lb Linde Pirka Kommentar Fisket är en stor del för många i bygden och det är ett välbesökt utflyktsmål att ta sig till Smedsjön för laxfiske. Vid sjön finns även en liten naturcampingplats som används flitigt. Ni kan höra av Er till oss på eller 18

19 Restaurang Råshallen Kommentar Ett ypperligt läge utmed riksväg 50, väl tilltagen parkeringsplats som även ger yrkestrafikanter med stora lastbilar möjlighet att rasta. Bra för turister med ytterligare ett matställe utmed vägen. För att detta ska vara möjligt behöver befintligt kök och restaurangdel byggas om och göras mer attraktivt och modernt. Förbättra utemiljön runt parkeringen, plantera häck mot riksvägen, alternativt sätt upp staket. Gör en ordentlig uteplats. De här åtgärderna bidrar också till att trevnaden blir större för de fotbolls och ishockeylag som gästar hallen. Kanske man kan tänka sig att det även kan göra så att de små övernattninsstugorna som ligger bakom Råshallen kan hyras ut och därmed ge föreningen lite intäkter även där. Ny brygga Kommentar En ny brygga behövs för att möjliggöra iläggning samt upptagningen av båtarna på den befintliga gjutna plattan. Ny brygga är en förutsättning för att Turistbåten överhuvudtaget ska kunna lägga till i Guldsmedshyttan. Turister samt boende i närområdet ges möjlighet att ta båten och stanna till för att bada, ha pic-nic i det gröna och besöka sevärdheterna runt omkring. Ev. Kombinerar man båtresan med buss för retur till Lindesberg Ni kan höra av Er till oss på eller 19

20 Storå badplats Kommentar Öka tillgängligheten genom att göra vägen ordentligt farbar. Slå ner vass Omklädningshytter, papperskorgar samt sätta dit bord med fasta bänkar. Harsberget Vacker utsiktsplats Kommentar Göra en ordentlig utsiktsplats genom att röja stigen och plana ut. Sätt dit bord med fasta bänkar och papperskorgar. Sätt upp skyltar! Ni kan höra av Er till oss på eller 20

21 Rensa ån Kommentar Viktigt för båttrafiken och allas trevnad. Café för utlandsfödda/asylsökande Kommentar En viktig mötesplats med en verksamhet som gör stor nytta för att hjälpa de asylsökande i närområdet att integreras i samhället Riv gamla dagis Kommentar Gör om till äldreboende som behöver viss tillsyn eller varför inte låta Centrumträffen, invandrarcafe t få större lokaler. Det är välbesökt och de är i nuläget väldigt trångbodda. Skapa en verksamhet runt berättande som upplevelse Kommentar Detta tycker vi kan ingå som en del av Stripa besökscentrum. Där kan presumtiva berättare anmäla sitt intresse och område. Man kan sedan boka dem vid behov t ex före besök vid Silvergruvan, Råsvalslundsutgrävningarna, Ringakällan osv. Viken i Guldsmedshyttan Kanske det här är en alldeles vansinnig idé. Men du säger ju att vi ska ta upp det vi funderar över. För 5-6 år sedan var jag med i Guldsmedshyttan på offensiven och då diskuterade vi detta. Då ryktades att kommunen var villig att ge bort tomter i Viken området. Den plats som Alf Mossberg pratar mycket om. Området ligger vacker på sluttningen mot sjön Råssvalen. Där fanns fram till slutet av 50 talet 33 hyreshus med 4-5 lägenheter i varje i området. Någon gång på 60-talet revs alla husen, Till saken tror du att detta är något att ta upp i gruppen och så småningom med Linde kommun? Vore ett sätt att vända trenden och att få folk att bygga i byarna utanför Lindesberg. Där man kunde spräcka trenden med att många flyttar från landsbygden. Ett måste, skulle dock vara att detta enbart vara åretruntbostäder inga fritidshus. Ni kan höra av Er till oss på eller 21

22 STRIPA GRUVA en kulturmötesplats Norra Råsvalen Byggnadsminnesförklarad och under pågående restaurering ligger den där mitt i vårt samhälle, som den gjort sedan urminnes tider.för inte så länge sen, var Stripa gruva tillsammans med Guldsmedshytte bruk, den huvudsakliga arbetsplatsen för bygdens folk. Efter nedläggningen följde några år med skiftande verksamheter. Nu blir det åter igen liv och rörelse på gruvområdet. Lindesbergs museum är på plats som första hyresgäst, och förhoppningsvis fylls övriga lokaler och verkstäder så småningom med verksamheter av olika slag. Kulturen kan här få en fin arena. Tänk er bara Teater på gruvbacken, konstutställning i smedjan, musikcafe i matsalen, hemvändardagar och happenings. Listan kan göras lång på möjliga evenemang och verksamheter, till glädje och mervärde för oss lokalt, turister, och besökare. Resurserna finns ju redan; ett rikt föreningsliv, idérikedom, spännande berättelser, kunskaper, entusiasm, och lusten att mötas och helt enkelt tala med varandra. Tillsammans skulle vi kunna skapa en spännande kulturmötesplats, som kompletterar den spännande miljö, som Stripa gruva redan utgör. Foto: Kajsa Karlsson Ni kan höra av Er till oss på eller 22

23 LOKAL UTVECKLINGSPLAN D E T T A Ä R E N L O K A L U T V E C K L I N G S P L A N F Ö R V Å R T F U N K T I O N - E L L A O M R Å D E S T R I P A S O M Ä R E N T I L L G Å N G S O M B Å D E V I S I O N O C H V E R K L I G H E T I I D Y L L E N B E R G S L A G E N O C H D E S S F R A M T I D S T R O... Lokal handlingsplan för Stripa Planen är framtagen av en grupp bestående av representanter för ortens föreningsliv, företag och andra intressegrupper. Gruppen har en bra sammansättning vad det gäller ålder och fördelning mellan könen. Arbetet har föregåtts av ett antal möten och diskussioner. Positiva kontakter har bland annat tagits med företag på orten, Lindesbergs kommun, Linde bergslags församling, Leader Bergslagen och Länsstyrelsen. Under december 2011 hölls också ett välbesökt och positivt informationsmöte för allmänheten i Stripa. Ni kan höra av Er till oss på eller 23

24 Stripa i dag Stripa ligger i ett naturskönt område där kulturlandskapet präglas av berg, sjöar och dalgångar som bjuder på vackra vyer. Stripa gruva ligger centralt i Bergslagen med nära anslutning till Riksväg 50 i Guldsmedshyttan, 1,5 mil norr om Lindesberg och ca 6 mil söder om Grängesberg. Stripa gruva är sedan 2006 ett byggnadsminne och den är nu den enda bevarade kompletta järnmalmsgruvan i sitt slag. Området kring byggnadsminnet omfattar 70 hektar. Brytningen lades ned 1977 och då hade gruvan ett djup av ca 450 meter. Större delen av anläggningen övertogs av Stripa Mineral AB som ägnade sig år krossning och anrikning av externa återvinningsprodukter. Underjordsdelen köptes av Stripa Mine AB som upplät gruvrummet för forskning och experiment angående framtida förvaring av utbränt kärnbränsle. Sedan 2007 ägs gruvanläggningen av ett kommunalt bolag, Stripa Kultur och Utveckling AB (Skuab) i Lindesberg. Stripaprojektets genomförande hade inte varit möjligt utan starkt engagemang från privatpersoner, föreningar, företag, stat och kommun. Ett särskilt tack riktas till dessa aktörer. Ni kan höra av Er till oss på eller 24

Storå. Stor å stark. Genom orten rinner Storån som en del av Arbogaåns vattensystem från Norra och Södra Hörken norr om Kopparberg, till Arboga.

Storå. Stor å stark. Genom orten rinner Storån som en del av Arbogaåns vattensystem från Norra och Södra Hörken norr om Kopparberg, till Arboga. LOKAL UTVECKLINGSPLAN D E T T A Ä R E N L O K A L U T V E C K L I N G S P L A N F Ö R V Å R T F U N K T I O N - E L L A O M R Å D E S T O R Å... Lokal handlingsplan för Storå Storå är en tätort i Storådalen

Läs mer

LOKAL UTVECKLINGSPLAN

LOKAL UTVECKLINGSPLAN LOKAL UTVECKLINGSPLAN D E T T A Ä R E N L O K A L U T V E C K L I N G S P L A N F Ö R V Å R T F U N K T I O N - E L L A O M R Å D E V E D E V Å G S O M Ä R I D Y L L E N I B E R G S L A G E N M E D N Ä

Läs mer

Föreningsbidrag 2010 Enligt beslut i kultur- och fritidsnämnden 2010-05-20

Föreningsbidrag 2010 Enligt beslut i kultur- och fritidsnämnden 2010-05-20 Förenings -05-20 Idrottsföreningar Aspa Gusselby Skytteförening 7 000 Fellingsbro AIK 5 000 Fellingsbro GOIF 30 000 Fellingsbro Gymnastikförening 5 000 Frövi Fellingsbro Ryttarförening 150 000 Frövi Gymnastikförening

Läs mer

Förstudie Utbyggnad av Gotlands Hesselby Jernväg, GHJ

Förstudie Utbyggnad av Gotlands Hesselby Jernväg, GHJ Förstudie Utbyggnad av Gotlands Hesselby Jernväg, GHJ Målen är att: Skapa en bild av vilka kostnader en utbyggnad av järnvägen Eken Tule Roma skulle innebära. Finna en bra placering för den tänkta stationen

Läs mer

Ansökan bygdemedel 2016

Ansökan bygdemedel 2016 Ansökan bygdemedel 2016 Förbättringsåtgärder på Rännöbadet och Uvbergets elljusspår. Projektledare Björn Walther, 070-577 73 66 bjorn@familjenwalther.se www.matforsskidklubb.se Bakgrund Matfors Skidklubb

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Lindesbergs kommun

Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Lindesbergs kommun Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Lindesbergs kommun Antagna av Kommunfullmäktige i Lindesberg 2009-xx-xx Bostäder av god kvalitet viktigt för invånarnas välfärd Boendet är grundläggande såväl för

Läs mer

En åtta genom byn. Bild 2. Swedbank. Bild 1. Fjäråsvägen. Bild 3. Tvärdalsvägen Bild 4. OK Rävenstugan Bild 5. En av våra Fänagator

En åtta genom byn. Bild 2. Swedbank. Bild 1. Fjäråsvägen. Bild 3. Tvärdalsvägen Bild 4. OK Rävenstugan Bild 5. En av våra Fänagator En åtta genom byn Sätilas centrum, i den meningen att det är mitt i byn, är vägskälet där Fjäråsvägen kommer upp från Storåns dalgång, och ansluter till vägen som antingen bär till Björlanda och Göteborg,

Läs mer

Kungariket expanderar. sjönära boende i vacker natur

Kungariket expanderar. sjönära boende i vacker natur Kungariket expanderar Bygg nytt i Skillinge sjönära boende i vacker natur Nu expanderar Kungariket - byggstart i Skillinge Fortfarande litet och genuint Nu är området Skillingeudd redo att börja bebyggas

Läs mer

Lokal Utvecklingsplan för Rydsnäs, Ydre kommun 2010

Lokal Utvecklingsplan för Rydsnäs, Ydre kommun 2010 Lokal Utvecklingsplan för Rydsnäs, Ydre kommun 2010 Antagen av invånarna i Rydsnäs 2010-11-03. Ansvarig förtroendevald politiker: Anders Andersson Handläggare: Lennart Jonsson Arbetsmetod Planen har tagits

Läs mer

Minnesanteckningar dialogmöte ÖP Lindesbergs kommun, Fellingsbro

Minnesanteckningar dialogmöte ÖP Lindesbergs kommun, Fellingsbro Minnesanteckningar dialogmöte ÖP Lindesbergs kommun, Fellingsbro 2017-11-08 Den 8/11 hölls den femte medborgardialogen av fem för Lindesbergs kommuns nya översiktsplan. Detta är vad deltagarna i Fellingsbro

Läs mer

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande Blanketter för publikundersökning fanns att hämta på Bella Gästis och att ladda ned från hemsidan. 138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande (under perioden 9 juli 30 september hämtades ca. 4600

Läs mer

VÄSTRA SILJAN SAMRÅDSHANDLING

VÄSTRA SILJAN SAMRÅDSHANDLING LIS Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg till översiktsplan för Mora kommun F3. VÄSTRA SILJAN SAMRÅDSHANDLING 144 Arbetsgrupp Tommy Ek, Stadsarkitekt/förvaltningschef Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Röster från kvinnor 40-49 år

Röster från kvinnor 40-49 år OP 2010 Röster från kvinnor 40-49 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Ta tillbaka hundskatten så vi slipper gå i hundskit i stadsparken och på trottoarerna. Då

Läs mer

Vänersborg - lokala värden

Vänersborg - lokala värden Vänersborg - lokala värden Inledning Vi är två ungdomar som under fyra veckor har sommarjobbat för Vänersborgs kommun med Agenda 21 och folkhälsa. Som projektarbete har vi genom en enkätundersökning valt

Läs mer

En central bygd. www.klubben.se/strassaby/ Välkommen till Stråssa!

En central bygd. www.klubben.se/strassaby/ Välkommen till Stråssa! LOKAL UTVECKLINGSPLAN D E T T A Ä R E N L O K A L U T V E C K L I N G S P L A N F Ö R V Å R T F U N K T I O N - E L L A O M R Å D E S T R Å S S A E N C E N T R A L B Y G D. Välkommen till Stråssa! 1 Välkommen

Läs mer

OP 2010. Röster från kvinnor 70 år och uppåt

OP 2010. Röster från kvinnor 70 år och uppåt OP 2010 Röster från kvinnor 70 år och uppåt 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Bilar som inte måste köra runt i stan, Storgatan har på helgerna och onsdagar racerbanan

Läs mer

Lokal plan för Hudene

Lokal plan för Hudene Lokal plan för Innehållsförteckning 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av...3 4 Vad är det bästa med?...4 5 Slogan för...4 6 Trender...5 7 Naturområden...5

Läs mer

Färdplan Gräfsnäs slottsruin & park

Färdplan Gräfsnäs slottsruin & park Färdplan Gräfsnäs slottsruin & park 2009-2011 Bakgrund I Gräfsnäsparken finns ett pågående arbete att utveckla parkens attraktionskraft. Det organiseras i den så kallade Gräfsnäsgruppen som består av representanter

Läs mer

Framtidens lokalt ledda utveckling mo te i Arkelstorp den 23 oktober 2014

Framtidens lokalt ledda utveckling mo te i Arkelstorp den 23 oktober 2014 Framtidens lokalt ledda utveckling mo te i Arkelstorp den 23 oktober 2014 För att kunna bilda ett utvecklingsområde för Lokalt ledd utveckling med leadermetoden och få medel till framtida projekt skrivs

Läs mer

MEDBORGARDIALOG - DOKUMENTATION GENOMFÖRD

MEDBORGARDIALOG - DOKUMENTATION GENOMFÖRD MEDBORGARDIALOG - DOKUMENTATION GENOMFÖRD 2016-06-22 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att ta fram detaljplan för Brunnsjöliden, viss angränsande mark samt hela det norra strandområdet

Läs mer

Lokal plan för DALSTORP

Lokal plan för DALSTORP Lokal plan för DALSTORP www.dalstorp.se Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Dalstorp...4 5 Slogan för Dalstorp...4 6 Trender

Läs mer

Sammanställning. Resultat av workshop genomförd

Sammanställning. Resultat av workshop genomförd Sammanställning Resultat av workshop genomförd 2014-10-22 Förslag gällande utveckling av Sjötorp som besöksort Förslag poäng Övernattning Utökade bäddplatser 0 Total summa 0 Kulturmiljö Bevara den genuina

Läs mer

Lokal Utvecklings Plan (LUP)

Lokal Utvecklings Plan (LUP) Projekt LISA Leader Småland Sydost Lokal Utvecklings Plan (LUP) Lokal Utvecklingsgrupp: Lenhovda med omnejd Kommun: Uppvidinge Reviderad 2010-11-10 Bjud in till stormöte i byn/tätorten/socknen och börja

Läs mer

Sammanställning av statistik och kommentarer från medborgarna

Sammanställning av statistik och kommentarer från medborgarna Sammanställning av statistik och kommentarer från medborgarna 1. Statistik 1.1 Statistik över förslagslämnare Figur 1. Åldersfördelning av total andel förslag (196 st) Figur 2. Fördelningen på bostadsområde

Läs mer

Sammanställning av synpunkter inkomna vid vandring i Lenhovda 2013 04 02

Sammanställning av synpunkter inkomna vid vandring i Lenhovda 2013 04 02 2013-04-03 Synpunkter Lenhovda Sammanställning av synpunkter inkomna vid vandring i Lenhovda 2013 04 02 TILLGÄNGLIGHET Trottoarerna i centrum är inte tillgänglighetsanpassade vilket gör det svårt för äldre

Läs mer

Remissvar Upphörande av underhåll på järnvägssträckan Snyten Kärrgruvan, bandel 334 i Norbergs kommun, Västmanlands län (TRV 2013/66625).

Remissvar Upphörande av underhåll på järnvägssträckan Snyten Kärrgruvan, bandel 334 i Norbergs kommun, Västmanlands län (TRV 2013/66625). 1(5) Trafikverket Ärendemottagningen Fredrik Brokvist, Söp Box 810 78128 Borlänge Remissvar Upphörande av underhåll på järnvägssträckan Snyten Kärrgruvan, bandel 334 i Norbergs kommun, Västmanlands län

Läs mer

First Camp Luleå OBJEKTSBESKRIVNING. www.bocamp.se FOTO: MIKAEL PILSTRAND

First Camp Luleå OBJEKTSBESKRIVNING. www.bocamp.se FOTO: MIKAEL PILSTRAND First Camp Luleå OBJEKTSBESKRIVNING FOTO: MIKAEL PILSTRAND www.bocamp.se Välkommen till Luleå och Norrbotten I Luleå möts naturen, historien, kulturen och sporten. På vintern lyser snön upp staden och

Läs mer

Slutrapport för projekt Båtmöjlighet i Rämenbygden

Slutrapport för projekt Båtmöjlighet i Rämenbygden Leader Falun-Borlänge Slutrapport för projekt Båtmöjlighet i Rämenbygden 1. STÖDMOTTAGARE Sökande: Rämshyttans bygdegårdsförening Postadress: Rämshyttan 364, 781 99 Idkerberget Organisationsnummer: 802433-3570

Läs mer

Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg

Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg Bilaga Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg. I vilken by bor du? Antal Procent 5. Stora Skedvi 93 00,00% 2. Kön Antal Procent. Kvinna 5 55,43% 2. Man 4 44,57% Totalt

Läs mer

Ansökan om dragning av vattenslang över allmänning

Ansökan om dragning av vattenslang över allmänning Stockholm 2013-03-18 Ansökan om dragning av vattenslang över allmänning Vår befintliga brunn har saltvatteninträngning och otillräcklig kapacitet. I samband med att vi och alla andra fastighetsägare nu

Läs mer

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad Ortsutvecklingsmöte NÖDINGE 20141016 Nödinge Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad SAMMANSTÄLLNING 2 1. Vad ska Nödinge erbjuda dig om 10 respektive 25 år? Hyresrätter nära pendelstation och

Läs mer

Det bästa av Småland i fickformat

Det bästa av Småland i fickformat Nu har vi gett Dig en liten uppfattning om hur vi har det i Bottnaryd. Hoppas det inspirerar till ett besök antingen som turist eller som ny Bottnarydsbo vi kommer att göra allt för att Du ska trivas!

Läs mer

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Representanter från partierna var: Sjöbopartiet: Roger Karlsson och Carina Jönsson Moderaterna: Kent-Ivan Andersson (ordförande

Läs mer

Djuprämmen uppfyller alla de idylliska förväntningar man kan ha på en anläggning och är en underbar plats att få njuta av den svenska naturen.

Djuprämmen uppfyller alla de idylliska förväntningar man kan ha på en anläggning och är en underbar plats att få njuta av den svenska naturen. DJUPRÄMMEN Med utsikten över vattnet och den orörda naturen som böljar på andra sidan sjön kommer ett lugn som är svårt att hitta i storstadens rus och möjligheter till lek och avslappning är oändliga

Läs mer

Lokal plan för Petaredbackens byalag

Lokal plan för Petaredbackens byalag Lokal plan för Petaredbackens byalag Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Petaredbacken...3 4 Vad är det bästa med Petaredbacken?...4

Läs mer

Grytåsa rullande kullar och betade backar

Grytåsa rullande kullar och betade backar VANDRINGSLEDER 1(11) Örkelljunga kommun turism@orkelljunga.se Hitta till Grytåsa parkeringar med gps: Grytåsa centrum: N 56 15.335 E 013 13.648 X: 1340249 Y: 6239380 Flinka sjö: N 56 15.320 E 013 15.283

Läs mer

Dialogmöte för Bergaskogen samt del av Runby- och Lövstaskogen.

Dialogmöte för Bergaskogen samt del av Runby- och Lövstaskogen. Dialogmöte för Bergaskogen samt del av Runby- och Lövstaskogen Varför dialogmöte? En detaljplan håller på att upprättas på kommunens mark i skogsområdena Bergaskogen, del av Runbyskogen och del av Lövstaskogen.

Läs mer

HÄLLEFORS KOMMUN. Hällefors Grythyttan Loka

HÄLLEFORS KOMMUN. Hällefors Grythyttan Loka HÄLLEFORS KOMMUN Hällefors Grythyttan Loka Hällefors kommun Hällefors kommun har ett fantastiskt läge i natursköna Bergslagen. Centralt belägen mellan storstad och landsbygd, omkring 3 timmar ifrån Stockholm,

Läs mer

Skidåkning i Tomasboda

Skidåkning i Tomasboda Skidåkning i Tomasboda Sammanställning av räknare vintern 2010-2011 på skidspåren i Kilsbergen Thomas Eriksson Aira natur- och kulturinformation Frösvidal 542 70592 Örebro T 019-611 56 00 F 070-317 52

Läs mer

Östgötadagarna 2014 6-7 Sept Mem Sjövillan

Östgötadagarna 2014 6-7 Sept Mem Sjövillan Östgötadagarna 2014 6-7 Sept Mem Sjövillan Så var det dags igen för Östgötadagarna. Vikbolandet satsar för fullt för att ta emot alla intresserade, hungriga och köpsugna. Som vanligt tror jag att det blev

Läs mer

Grupp 1. Gruppuppgift bygg framtiden - idéer och visioner! Norrliden Strand i Kalmar Workshop 2 2008-10- 23. en centrumkärna längs Norrlidsvägen

Grupp 1. Gruppuppgift bygg framtiden - idéer och visioner! Norrliden Strand i Kalmar Workshop 2 2008-10- 23. en centrumkärna längs Norrlidsvägen synligt vatten genom området (blå linjer i östvästlig respektive nordsydlig riktning) knyta ihop vägsystemen med en slingrande bilväg förbi dämmet, utformad så att den inte blir en smitväg. knutpunkt i

Läs mer

FJÄLLNORA 5 6 0 8 3 014 7 un 2 m om ppsala k roduktion: U un P m om ppsala k ch U atarra o urin B era B na V sidan: A ram Foto f

FJÄLLNORA 5 6 0 8 3 014 7 un 2 m om ppsala k roduktion: U un P m om ppsala k ch U atarra o urin B era B na V sidan: A ram Foto f FJÄLLNORA VÄLKOMNA till fjällnora! Fjällnora är ett mångsidigt naturområde som erbjuder spännande aktiviteter såväl som stillsamma utflykter året om! Naturen Naturen kring Fjällnora utgörs främst av blandskog

Läs mer

Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning. Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30

Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning. Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30 Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30 2 INNEHÅLL Sid Inledning 4 Kulturen skapar mervärden 5 Kultur- o konstcentrum

Läs mer

Framtid Oskarström - Idélista

Framtid Oskarström - Idélista Framtid Oskarström - Idélista Målbild Oskarström- Bästa livsplatsen Oskarström är en ort för alla från barn och unga till äldre. Här finns ett attraktivt boende, närhet till Halmstad och en skola där alla

Läs mer

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610 gunilla svensson arkitektkontor ab karl XII gatan 8a 222 20 lund tel: +46 46 15 07 40 www.gunillasvensson.se FÖRSLAG NYTT RIDHUS TROLLEBERG Förslaget innebär en alternativ

Läs mer

VALLKÄRRA STATIONSBY TAR FORM

VALLKÄRRA STATIONSBY TAR FORM VALLKÄRRA STATIONSBY TAR FORM I arbetet med Vallkärra Stationsby är det viktigt att finna områdets gränser och därmed dess form. Nedan följer en diskussion kring hur Vallkärra Stationsby bör växa. En av

Läs mer

Välkommen till Norrboda

Välkommen till Norrboda Välkommen till Norrboda Enköping 4.5 mil Livgardet fem minuter bort Bro Norrboda Brunna LIVGARDET 3,7 kilometer Kungsängen Pendelstation 3,6 kilometer Arlanda 3 mil Mälaren Stäket Kalhäll 2 NORRBODA Stockholms

Läs mer

ÄVENTYRSVANDRING 2014. Vandring 12/2014: 15 augusti. Från Mops till Skata. 31 deltagare. 15 km.

ÄVENTYRSVANDRING 2014. Vandring 12/2014: 15 augusti. Från Mops till Skata. 31 deltagare. 15 km. Årets långa sommarvandring med gästvandrare av båda könen gick från Simremarken till Skateholm. Vi började med att parkera de 8 bilarna vid Skateholms camping, hållplats Cedervägen. Vi var i väldigt god

Läs mer

Spår i marken. av gruvans drift i Sala tätort

Spår i marken. av gruvans drift i Sala tätort Spår i marken av gruvans drift i Sala tätort En informationsfolder om vad den historiska gruvbrytningen lämnat efter sig i vår närmiljö och vad vi bör och måste tänka på att göra för att minimera skadlig

Läs mer

Lokal Utvecklingsplan

Lokal Utvecklingsplan Lokal Utvecklingsplan Enåkers-bygden Heby kommun, Uppsala län Januari 2009 Det kommer att krävas mycket arbete och ta lång tid, men det är en stor utmaning för oss alla som bor i bygden. Och arbetet har

Läs mer

DOKUMENTATION KOMMUNDELSDIALOG I LANDVETTER

DOKUMENTATION KOMMUNDELSDIALOG I LANDVETTER 1 (5) DOKUMENTATION KOMMUNDELSDIALOG I LANDVETTER Vad tycker du är viktigt för utvecklingen i Landvetter? Positivt och viktigt att det ska bli en idrottshall. Det är viktigt med polisiär närvaro för att

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN SAMRÅDSMÖTE FÖR PROGRAM TILL. Tid: Tisdagen den 12 oktober 2010 kl. 18:00-19:15

MINNESANTECKNINGAR FRÅN SAMRÅDSMÖTE FÖR PROGRAM TILL. Tid: Tisdagen den 12 oktober 2010 kl. 18:00-19:15 2010-10-14 MINNESANTECKNINGAR FRÅN SAMRÅDSMÖTE FÖR PROGRAM TILL DETALJPLAN FÖR GÅRÖ 1:69 (ÅVC) I GNOSJÖ TÄTORT Plats: Kommunhuset, Sessionssalen Tid: Tisdagen den 12 oktober 2010 kl. 18:00-19:15 Närvarande:

Läs mer

Det här är Trekanten. Sofie Nyström 13 2013-09-27

Det här är Trekanten. Sofie Nyström 13 2013-09-27 Handläggare Datum Sofie Nyström 13 2013-09-27 Det här är Trekanten Trekanten ligger mellan Kalmar och Nybro och det är ungefär 15 kilometer till båda städerna. Namnet Trekanten kommer från den trekantsyta

Läs mer

OP 2010. Röster från män 70 år-

OP 2010. Röster från män 70 år- OP 2010 Röster från män 70 år- 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Cykelbana efter Järbovägen. Av- och påfart Rv80- Järbovägen. Fler poliser. Det är en enorm förstörelse

Läs mer

Medborgardialog ÖP-boden

Medborgardialog ÖP-boden Medborgardialog ÖP-boden Sammanfattning av svar från alla orter 2016-07-26 Nordanstig Naturligtvis Här förverkligar du dina livsdrömmar Den viktigaste frågan när det gäller kommunikationer är att Satsa

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénum

lidingö Lokalfakta Dalénum lidingö Lokalfakta Dalénum Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1912-1970 Lediga lokaler: ca 100 m 2 till 4 000 m 2 Tillträdesdatum: Kontakter: Enligt överenskommelse JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

Framlyftande av naturområden till Edward Wibecks minne

Framlyftande av naturområden till Edward Wibecks minne Rapport LONA-projekt Framlyftande av naturområden till Edward Wibecks minne - förslag på områden och åtgärder för dessa LUNDSBO BOKSKOG Skötselplan En skötselplan för bokskogen och del av omgivande mark

Läs mer

Socialdemokraternas vision för Hjärup

Socialdemokraternas vision för Hjärup Socialdemokraternas vision för Hjärup 1 Pierre Sjöström, kandidat till fullmäktige och uppdraget som kommunstyrelsens ordförande Hjärup är den tätort som växer mest i vår kommun. Expansionen innebär utmaningar,

Läs mer

Ljustern en tillgång

Ljustern en tillgång Ljustern en tillgång Projektet har lett till fler besökare och ökad användning av området. Foto: Jonas Lindgren Projektägare: Södra Dalarnas Utveckling, ekonomisk förening Projektledare: Sofie Jutner Kommun:

Läs mer

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Kommunal administration Kommunens verksamhet måste effektiviseras. Särskilt administrationen! Man ska undvika dyra politikerresor. För mycket arbete med

Läs mer

Nominering av Skrekarhyttans Hyttgrupp till Nora kommuns kulturpris

Nominering av Skrekarhyttans Hyttgrupp till Nora kommuns kulturpris Nominering av Skrekarhyttans Hyttgrupp till Nora kommuns kulturpris Härmed vill vi nominera Skrekarhyttans Hyttgrupp till Nora kommuns kulturpris. Gruppen är en arbetsgrupp inom Vikers Hembygdsföreningen

Läs mer

Visioner och möjligheter

Visioner och möjligheter Visioner och möjligheter I området där Folkets hem finns idag, skapas en liten park och en grön parkering. Cykelbanan från öster kopplas ihop med parkeringen och den allé som leder ner till Ovanåker Kulturum.

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013. Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40. Västerlanda bygdegård.

MINNESANTECKNINGAR. Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013. Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40. Västerlanda bygdegård. MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013 Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40 Plats Västerlanda bygdegård Moderator Maria Wramsten Willmar Medverkande från kommunen Antal besökare

Läs mer

ÖDEBORG DIALOGMÖTE BOENDE. Nedtecknat av Ann Palmnäs från lappar skrivna av Ödeborgsborna. Minus

ÖDEBORG DIALOGMÖTE BOENDE. Nedtecknat av Ann Palmnäs från lappar skrivna av Ödeborgsborna. Minus ÖDEBORG DIALOGMÖTE Nedtecknat av Ann Palmnäs från lappar skrivna av Ödeborgsborna BOENDE Antal Kommentarer, önskemål, förslag För lite bostäder, för få lägenheter, varför byggs inte nytt? Avsaknad av byggnation,

Läs mer

Välkommen till Bengtsfors vid Dalslands Kanal

Välkommen till Bengtsfors vid Dalslands Kanal Välkommen till Bengtsfors vid Dalslands Kanal Saker vi är EXTRA stolta över... I vår kommun präglas landskapet av spricksjöar och vidsträckta skogar. Sjöarna används extra flitigt i samband med Dalsland

Läs mer

Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass

Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass Lilla Bommen 1, våning 13, 285 kvm Lilla Bommen 1, våning 13, Lilla Bommen-Gullbergsvass Ledig yta Typ: kontor 285 m 2 Antal arbetsplatser: 15 19 Tillträde:

Läs mer

Kristinehamn En plats att längta till. Lättläst

Kristinehamn En plats att längta till. Lättläst Kristinehamn En plats att längta till. Lättläst 3 Välkommen till Kristinehamn Konstnären Pablo Picasso valde att ställa sin 15 meter höga skulptur Jacqueline i Kristinehamn. Han ville att skulpturen skulle

Läs mer

Projekt Mötesplats Bredgården att långsiktigt skapa en mötesplats på landsbygden

Projekt Mötesplats Bredgården att långsiktigt skapa en mötesplats på landsbygden 1 SLUTRAPPORT Projekt Mötesplats Bredgården att långsiktigt skapa en mötesplats på landsbygden Dnr LNM-2010-42 Mötesplats Bredgården Stödmottagare Bred Föreningsgård Ekonomisk Förening Kontaktpersoner:

Läs mer

Det finns också mer att se hos andra hembygdsföreningar i Skåne.

Det finns också mer att se hos andra hembygdsföreningar i Skåne. Det Det finns finns också också mer mer att att se se hos hos andra andra hembygdsföreningar hembygdsföreningar i i Skåne. Skåne. Det finns också mer att se hos andra hembygdsföreningar i Skåne. Broby

Läs mer

SVARTÅN FRÅN SÄBYSJÖN TILL SOMMEN

SVARTÅN FRÅN SÄBYSJÖN TILL SOMMEN SVARTÅN FRÅN SÄBYSJÖN TILL SOMMEN EN BILDBERÄTTELSE OM SVARTÅN FRÅN SÄBYSJÖN TILL SJÖN SOMMEN EIJE FASTH Kapitel 1 Från Säbysjön till Vriggebo En bildberättelse om Svartån från Säbysjön till sjön Sommen

Läs mer

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes www.satilabygg.se Arvet efter Albert i Högelid I början av 1900-talet började den företagsamme Albert Andersson tillverka olika typer av möbler. Då var efterfrågan på möbler stor i det expansiva Göteborg

Läs mer

Grönbo En ort att räkna med Välkommen till Grönbo!

Grönbo En ort att räkna med Välkommen till Grönbo! LOKAL UTVECKLINGSPLAN D E T T A Ä R E N L O K A L U T V E C K L I N G S P L A N F Ö R G R Ö N B O S B Y G D E N S O M Ä R E N O R T A T T R Ä K N A M E D. Välkommen till Grönbo! 1 Välkomna till Grönbo

Läs mer

Anteckningar under Framtidsträff nr 4 den 26 augusti 2012 kl. 15.00. Uppföljning av vad som genomförts sedan den 20 maj 2012

Anteckningar under Framtidsträff nr 4 den 26 augusti 2012 kl. 15.00. Uppföljning av vad som genomförts sedan den 20 maj 2012 Anteckningar under Framtidsträff nr 4 den 26 augusti 2012 kl. 15.00 Uppföljning av vad som genomförts sedan den 20 maj 2012 Vad som är genomfört Rastplats i anslutning till Lauker. Sture har ritat förslag

Läs mer

Stormöte 2013-03-06. Ulf Hansson ordförande i Intresseföreningen hälsade välkomna och berättade om projekt som redan var igångsatta.

Stormöte 2013-03-06. Ulf Hansson ordförande i Intresseföreningen hälsade välkomna och berättade om projekt som redan var igångsatta. Stormöte 2013-03-06 Syftet med mötet var att träffas för att prata om Åsljungas framtid. Hur få vi det mer lockande att bo och leva i Åsljunga? Uppslutningen blev mycket stor. Tydligt var att byborna ville

Läs mer

Kultur- och fritidskontoret anser att frågan därmed är besvarad.

Kultur- och fritidskontoret anser att frågan därmed är besvarad. 1 (2) 2010-10-13 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Stefan Sundblad 08-523 021 18 stefan.sundblad@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Vård av Runstenar Dnr 10/71 Sammanfattning

Läs mer

VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM

VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM Ydre kommun Ydre är en av Sveriges minsta kommuner med en befolkning på ca 4000 personer, vilket samtidigt kanske är den

Läs mer

Sammanställning Ortsutveckling Hälleforsnäs

Sammanställning Ortsutveckling Hälleforsnäs Sammanställning Ortsutveckling Hälleforsnäs Stormöte den 6/4 på Bruksskolan Boende Information Fritid Natur och miljö - Trafik och kommunikationer Turism och marknadsföring Yngre och äldre Färgerna representerar

Läs mer

GRUMS Kommun i Värmland

GRUMS Kommun i Värmland GRUMS Kommun i Värmland www.grums.se ATT BO I GRUMS Grums är centralt beläget mellan städerna Stockholm, Göteborg och Oslo. Här finns också knutpunkten mellan de båda Europavägarna E 18 och E 45. Vår kommun

Läs mer

FRIPARKEN. Framtidens mötesplats i Fristad Borås Norra Centrum

FRIPARKEN. Framtidens mötesplats i Fristad Borås Norra Centrum FRIPARKEN Framtidens mötesplats i Fristad Borås Norra Centrum LITE FAKTA OM FRISTAD I Fristadbygden bor det 9860 personer 2357 av invånarna är barn och ungdomar Cirka 24 % är barn och ungdomar LITE MER

Läs mer

ETF:s enkät 2011 översikt

ETF:s enkät 2011 översikt ETF:s enkät 11 översikt 1. Anordna Midsommarfirande 2. Anordna Simskola 3. Anordna Valborgseld: 4. Anordna Höstfest/ Kräftskiva: 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6. Anordna gemensamma arbetsdagar:

Läs mer

Sammanställning av genomförda eller pågående åtgärder

Sammanställning av genomförda eller pågående åtgärder 1 (7) Sammanställning av genomförda eller pågående åtgärder Plats Problem 1. Generellt Fastighetsägare sköter inte sina uppgifter tillexempel klipper ner sina häckar till rätt längd, blir svårt att se

Läs mer

Våra vandringsleder. Vi på Grums turistbyrå finns i en timrad stuga vid Nyängen där E 18 möter E 45

Våra vandringsleder. Vi på Grums turistbyrå finns i en timrad stuga vid Nyängen där E 18 möter E 45 Vi på Grums turistbyrå finns i en timrad stuga vid Nyängen där E 18 möter E 45 Tel: 0555-104 50, 0555-420 50 (biblioteket) Fax: 0555-102 30 E-post: turism@grums.se Våra vandringsleder Silverleden, Värmskog

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Gustav Thane, renovering och anpassning av smedja Journalnummer:

Läs mer

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Sandviken Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Disposition presentation 9/4 2014 Metod 2 Varumärkesmodell 4 Associationer till Sandviken 7 Sevärdheter/attraktioner 11 Kännedom om Sandviken 14 Identitet

Läs mer

MEDBORGARFÖRSLAG - Nytt skidspår i Råda

MEDBORGARFÖRSLAG - Nytt skidspår i Råda Sida 1 av 7 MEDBORGARFÖRSLAG - Nytt skidspår i Råda Syfte Att ha ett väl fungerande skidspår för träningar, tävlingar, vasaloppsträning och motionsåkning som kan användas även snöfattiga vintrar. Förslaget

Läs mer

Lokal Utvecklingsplan för Hestra, Ydre kommun 2010

Lokal Utvecklingsplan för Hestra, Ydre kommun 2010 Lokal Utvecklingsplan för Hestra, Ydre kommun 2010 Antagen av invånarna i Hestra 2010-09-28 Ansvarig förtroendevald politiker: Mikael Stenquist Handläggare: Martin Berry Arbetsmetod Detta är den första

Läs mer

Glesbygd mitt i smeten vill se mer

Glesbygd mitt i smeten vill se mer Sida 1 av 9 ÄNGELHOLM 9 juli 2016 08:00 Glesbygd mitt i smeten vill se mer grönska Trots att det varit en motig start bakas det nu för fullt på byns enda bageri. Och några av ortens eldsjälar vill se en

Läs mer

Medborgarmöte för Centralskolans tomt, kv Neptunue, Svedala tätort, Svedala kommun

Medborgarmöte för Centralskolans tomt, kv Neptunue, Svedala tätort, Svedala kommun 2012-11-29 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte för Centralskolans tomt, kv Neptunue, Svedala tätort, Svedala kommun Plats och tid: Naverlönnsalen, Kommunhuset, Svedala kl.19:00-21:00 Närvarande: Åhörare:

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

Friska fläktar i Lungsjön

Friska fläktar i Lungsjön Friska fläktar i Lungsjön Maria och Jürg Hug flyttade från schweiziska Bern till Lungsjön i Ångermanland i somras. Varför? Se själv, säger Jürg, slår ut med armarna och blickar ut över sjön och de solstänkta

Läs mer

Cykelställen i Vaxholm

Cykelställen i Vaxholm Cykelställen i Vaxholm Vaxholms turistbyrå Vaxön 1.Start: Västerhamnen Följ kajen från Västerhamnen till rondellen, vid Söderhamnsplan tag höger och följ Strandgatan mot Kastellet. 2. Kastellet År 1548

Läs mer

Detaljerat program för media vid Kungaparets besök i Värmlands län den 22 augusti 2013

Detaljerat program för media vid Kungaparets besök i Värmlands län den 22 augusti 2013 PRESS-PM Datum 2013-06-26 Sida 1(4) Kommunikationschef Ann-Charlotte Carlqvist Detaljerat program för media vid Kungaparets besök i Värmlands län den 22 augusti 2013 I samband med Konung Carl XVI Gustavs

Läs mer

Infrastruktur. Befintligt vägnät SKALA 1:50 000

Infrastruktur. Befintligt vägnät SKALA 1:50 000 Befintligt vägnät SKALA 1:50 000 0m 1000m 2000m 3000m 43 Infrastruktur Vägnätet Att ha tillgång till bil är nästan en förutsättning för att kunna leva i Säve stationssamhälle idag eftersom bussen inte

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Natur- och kulturvärden i Holmöskärgården en resurs för framtida utveckling

Natur- och kulturvärden i Holmöskärgården en resurs för framtida utveckling Natur- och kulturvärden i Holmöskärgården en resurs för framtida utveckling 2012-05-15 Ulf Holmgren Kulturmiljöer på Holmöarna Holmö by Bykärnan på Holmön med slingrande byväg, rödfärgade enkelstugor,

Läs mer

Välkommen till Brf Tomteberget, Lerum

Välkommen till Brf Tomteberget, Lerum Välkommen till Brf Tomteberget, Lerum Nyproduktion bostadsrätter På populära Tomteberget i Lerum kommer att uppföras ett nytt bostadsprojekt. Totalt byggs tre stadsvillor med 33 bostadsrättslägenheter

Läs mer

Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö

Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö Journalnummer: 2008-5618 Projektägare: Karlskrona kommun Näringslivsenheten 2011-09-28 1. Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö Journalnummer:

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I BJÖRKFORS DEN 6 OKTOBER 2008.

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I BJÖRKFORS DEN 6 OKTOBER 2008. MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I BJÖRKFORS DEN 6 OKTOBER 2008. Datum: 2008-10-06 Tid: 19.00 21.00 Plats: Allhuset Deltagare: 44 personer. Kommunalrådet Anders Ljung hälsar välkommen till kvällens

Läs mer

Vi skapar Skandinaviens mest attraktiva stadskärna. Vill du vara med?

Vi skapar Skandinaviens mest attraktiva stadskärna. Vill du vara med? Vi skapar Skandinaviens mest attraktiva stadskärna. Vill du vara med? Målet är att göra Jönköping till Skandinaviens mest attraktiva stadskärna i sin storlek. Ganska kaxigt, tycker kanske en del. Men faktum

Läs mer

Möts och umgås. Äter och fikar

Möts och umgås. Äter och fikar Bilaga 3 Sammanställning av webbenkätens fritext (6 oktober - 1 november). Tolka sammanställningen: De olika färgerna representerar kategorier som innehåller olika aktiviteter. Varje aktivitet beskrivs

Läs mer