SIMRISHAMN. Fritidsguide Tel:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SIMRISHAMN. Fritidsguide 2008-2009. Tel: 0417-305 85"

Transkript

1 SIMRISHAMN Fritidsguide Tel: Lantmannavägen 46, Onslunda Södra Industrilokalen, infart Ringvägen

2 TRÄ FÄRG KÖK BADRUM TRÄDGÅRD VÄXTER DJURTILLBEHÖR LANTBRUK En av Skånes mest välsorterade bygg- och växtbutiker! Du får tips och goda råd från vår kunniga personal! KIVIK TOMMARP TOMELILLA SIMRISHAMN YSTAD HAMMENHÖG Järnvägsgatan 14, Tommarp. Tel Vardag 7-17 Lördag 9-13.

3 Utgiven i samarbete med: Kultur- och fritidsförvaltningen Simirishamns kommun Besöksadress: Järnvägsgatan 2 Simirishamn Hemsida: Tel: , Fax: Projektansvarig: Elisabeth Wikenhed Omslagsbild: Elisabeth Wikenhed Övriga bilder: Elisabeth Wikenhed kommun har sammanställt och ansvarar för text- och bildmaterial i kommundelen i denna publikation som distribueras till samtliga hushåll inom kommun. Eftertryck av text och bilder med angivande av källan kan medges av redaktionen. ETT STORT TACK TILL ALLA DE FÖRETAG SOM GENOM SIN ANNONSERING GJORT DET MÖJLIGT ATT GE UT DENNA GUIDE TILL KOMMUNENS INVÅNARE! Producerad av: Box Borås Lundbygatan 4, Borås Hemsida: Tel: Fax: Ansvarig utgivare: Alexander Eriksen Kundtjänst: Annonsförsäljning: Anna Alfredsson Tryck & produktion: Sjuhärads, Borås, 2008 Tel Miljö och kvalitetssystem ISO ISO Upplaga: ca ex. Distributionsansvarig: Posten Denna guide är tryckt med vegetabiliska färger på ett miljövänligt returpapper som inte är klorblekt. Utgivaren ikläder sig ingen ersättnings skyldighet på grund av möjligen förekommande uteslutning, oriktighet eller ofullständighet i guiden. Simrishamn en plats för livet I din hand håller du nu årets upplaga av Simrishamn Fritidsguide, en förteckning över alla de 426 föreningar som finns registrerade i kommunens föreningsregister. 426 föreningar i en kommun med invånare, det är imponerande! När man sedan tänker bredden av aktiviteter som ryms bakom denna siffra blir man ännu mer imponerad. Här finns naturligtvis allehanda sporter som t ex golf, fotboll, karate och ridning men också biodling, bridge, foto, konst, teater, kulturhistoria, trädgård, natur, musik, vin och mycket mer. Och inte minst studieförbund med en mängd olika kurser. Alla vet att vi mår bra av att träffa andra människor och av att röra på oss. I föreningslivet kan vi kombinera detta på ett lustfyllt sätt. Vad kan man mer begära? En del föreningar lever en ganska anonym tillvaro medan andra märks betydligt mer. Men en sak har de alla gemensamt, de vill gärna ha nya medlemmar. Så vänta inte tills höstmörkret fallit eller det blir dags att sätta upp ett nytt nyårslöfte, sätt dig genast ner och låt dig inspireras. En helt ny värld kanske öppnas för dig. Vill du veta mer om föreningslivet i Simrishamn? Finns inte din förening med i förteckningen? Kontakta då oss på Kultur- och fritidsförvaltningen. Vi finns i Kulturhuset Valfisken, Järnvägsgatan 2 i Simrishamn. Telefonnumret hit är eller På vår hemsida, kan du läsa mer om föreningslivet under Kultur & Fritid. Där finns också föreningsregistret med länkar till föreningarnas egna hemsidor. Gunilla Janlert Kultur- och fritidschef 3

4 STARTA EN FÖRENING! Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen bildar ni en provisorisk styrelse, en interimstyrelse, som får till uppgift att förbereda nästkommande sammanträde. Vid detta möte, årsmötet, bör interimstyrelsen presenterat följande förslag: förslag till stadgar (regler) för föreningen. Stadgarna är viktiga eftersom de talar om hur föreningen ska arbeta. (Stora föreningar brukar vara med i ett riksförbund. I sådant fall kan man använda sig av respektive förbunds normalstadgar men då får du säkerligen också all övrig hjälp från något distrikt eller annan förening i just den organisationen). förslag till styrelse och förslag till verksamhetsplan STADGAR Stadgarna kan innehålla följande: Föreningens namn Syftet med föreningen Vilken målsättning och vilka uppgifter föreningen ska ha. Styrelsen Hur många ordinarie ledamöter och ersättare styrelsen ska bestå av (i en liten förening kan det vara lagom med cirka 5 ordinarie ledamöter: ordförande, kassör, sekreterare och två övriga ledamöter). Ersättare kan räcka med 2-3 (ersättare ska vara med på mötet ifall ordinarie ledamot inte kan vara med). Medlemsskap Vem som får bli medlem i föreningen. Orsaker till att man kan bli utesluten. Medlems rättigheter och skyldigheter. Möten Man ska ha ett årsmöte varje år. Det som bestäms ska skrivas ned och två personer jämte den som är sekreterare ska skriva under (justera) protokollet. Följande saker ska tas upp på årsmötet: 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Val av ordförande att leda årsmötet 3. Val av sekreterare att skriva årsmötets protokoll 4. Val av två justeringsmän 5. Godkännande av mötets utlysande (om kallelsen har gått ut till medlemmarna på det sätt som stadgarna föreskriver) 6. Styrelsens verksamhetsberättelse 7. Styrelsens ekonomiska berättelse 8. Revisorernas berättelse 9. Ansvarsfrihet för styrelsen 10. Val av ordförande till styrelsen 11. Val av övriga ordinarie ledamöter till styrelsen (Om styrelsen inom sig ska utse de skilda posterna, konstituera sig själv annars kan årsmötet även välja t ex vice ordförande, sekreterare, kassör etc.) 12. Val av ersättare (suppleanter) till styrelsen 13. Val av två revisorer och ersättare för dessa 14. Val av valberedning 15. Hur stor medlemsavgiften ska vara för nästkommande år Firmatecknare Firmatecknare är de personer som i föreningens namn får skriva under olika slags ekonomiska uppgörelser och ekonomiska handlingar (t ex postgiro, bankgiro, bankböcker). Det vanligaste är att ordföranden tillsammans med någon annan, t ex kassören får i uppdrag att göra detta (de får teckna föreningens firma ). Stadgeändringar Hur man kan ändra föreningens stadgar. (Till exempel att två medlemsmöten efter varandra måste fatta samma beslut för att kunna ändra stadgarna). Det är en bra metod för att förhindra både kupper och kanske ogenomtänkta beslut. Upplösning Under vilka förutsättningar ska föreningen upplösas och vad man ska göra med de pengar som eventuellt blir över. Det är också en viktig punkt många föreningar läggs i dag ned efter ett tag, när eldsjälarna försvinner. 4

5 FÖRENINGSREGISTER DJURFÖRENINGAR Cimbria Hundkappklubb Lennart Johnsson Tfn dag Tfn kväll Mobil delta.telenordia.se Katastrofhj.F.Fåglar o Vi Bo Olsson Tfn dag Tfn kväll Biodlarfören. Hans Gustafsson Tfn dag Tfn kväll Brukshundklubb Tfn dag Fiskev.O.Sp. Ulf Gradin Tfn kväll Mobil simrishamn.mail.telia.com Ystad- Kaninav.F Lennart Svensson Tfn kväll Ystad-Österlen Avd. av Sv Duvavelsfören. Ossian Siegmund Tfn kväll Akvarieförening Henning Persson Tfn kväll Brevduveklubb Tommy Persson Tfn kväll Fjäderfäklubb Bo Larsson Tfn kväll Mobil ELEV- OCH SKOL - ORGANISATIONER Borrby skolas Föräldraförening Marie-Charlotte Nilsson Tfn dag Tfn kväll Mobil Hammenhögs skolas föräldraförening Jan Neuhauser Tfn dag Föräldraför. Offensiv på S:t Olofs Magnus Larsson Tfn kväll Mobil Hem och skola Korsavad Bengt Jörnland Tfn dag Tfn kväll Mobil Simrislundssskolans Föräldraförening Susanne Hallberg Tfn kväll Gärsnäs Föräldraförening Lotta Persson Tfn kväll Föräldraföreningen Skillinge skola Cheryl Roos Tfn kväll Föräldraför. Ö.Vemmerlövs Skola Susanne Nilsson Tfn kväll Piratenskolans Föräldraförening Anna Idman-Willadsen Tfn kväll Mobil Sophiaskolans Föräldraforum Tfn dag / Föräldraför.för Musikskolan i S-hamn John Sonesson Tfn kväll / FACKLIGA ORGANISATIONER Byggnad avd 4, sek 19 Håkan Lundqvist Tfn dag Tfn kväll Mobil Borrby-Ö.Hoby LRF-avdelning o kommungr Henrik Brinte Tfn kväll Mobil LO-Facken i Simrishamn Tfn kväll Lantbrukarnas Lokalavdelning i Rörum Anders Johnsson Tfn dag/kväll IF.Metallklubben Plastal AB Tfn dag S:T Olofs LRF Avd Roland Larsson Tfn kväll Kommuntj.mf Ulla Andersson Tfn dag Tfn kväll Fax Mobil Lärarförbundets Lok.avd i Simrishamn Tfn kväll / lararforbundet.se Havsfiskares förening Olle Viberg Tfn dag Mobil Seko Post Syd Klubb Tfn dag

6 Svenska kommunalarb. förb. May-Christin Frenell Tfn dag S:a Mellby LRF Bertil Andersson Tfn kväll Ravlunda Vitaby LRF avd. Lennart Svensson Tfn kväll Hantverkskv. Marie-Louise Olsson Tfn kväll Svensk Handel Österlen Thomas Dahl Tfn dag Tfn kväll Fax Mobil Tommarpsbygdens LRF-avdelning Ronny Hammar Tfn kväll Fax Mobil Sif Syd Tfn dag FÖRSVARS- ORGANISATIONER Civilförsvarsförening Hanna-Karin Persson Tfn dag Tfn kväll Mobil Armélottakår Mona Burman Tfn kväll Mobil Branteviks Unglottaavd. Eva Marie Nilsson Tfn dag Tfn kväll Försvarsutbildarna Ystad Tfn dag Fax Glimmungehus Hemvärnsför. Stig Hansson Tfn kväll Hammenhögs Lottakår Marie Sjödahl Tfn dag Tfn kväll Rav.-Simrish.Kv.Bilkår Britta Andersson Tfn dag Tfn kväll Järrestads Hemvärnskompani Sten Håkansson Tfn kväll Marinlottakår Inga Persson Tfn dag Albo Hemvärnsförening Örjan Svensson Tfn kväll HJÄLP- ORGANISATIONER Borrby Rödakorskrets Britt-Marie Å Jönsson Tfn dag Brösarp-Ravlunda Rödakors Ing-Britt Bengtsson Tfn dag/kväll Gyllebo Rödakorskrets Marianne Nilsson Tfn kväll Kiviks Rödakorskrets Kerstin Nilsson Tfn kväll Rödakorskrets Aina Nordahl Tfn kväll Sällsk.Livbojen Simrish. Gun Nilsson Tfn kväll Röda Korset Tommarpskretsen Karin Svensson Tfn kväll Ö.Hoby-Skillinge 1:Majblk Kerstin Green-Thulin Tfn kväll Sjöräddningssällskapet Tfn dag Stiby Rödakorskrets Britt Larsson Mobil HANDIKAPP- FÖRENINGAR DHR To-Sj-Si-avdelning Tfn dag Fax Hjärt- och Lungsjukas förening Österlen Tfn dag Hörselskadades Riksf Lokalf Österlen Tfn dag Fax NHR Österlen Allaktivitetshuset, Gärsnäs Tfn dag Fax Riksförb.för Mag-och Tarmsjuka Tfn dag Fax Reumatikerföreningen Österlen Tfn kväll Fax Srf Sydöstra Skåne Signe Jacobsson Tfn kväll Astma-Allergiföreningen Österlen Ingela Andersson Tfn kväll Diabetesfören. Gert Andersson Tfn dag/kväll Mobil Österlenföreningen av Fub Beat Seen Tfn kväll Ö-lens lok.avd.av Sv.Ps Roland Borg Tfn kväll För. för Blodsjuka i S Sv. Södra Sjukvårdsregionen Pia Sundberg Tfn kväll Tandvårdsskade - förbundet i L-län Tfn dag

7 Strokeföreningen Ystad med Omnejd Kerstin Olsson Tfn dag/kväll Intresseför för Schitzofreni (IFS) Ann-Britt Andersson Tfn kväll Rtp-Sydöstra Skåne Elna Ekman Tfn kväll Etc Roma Lövall Tfn kväll Attention i Sydöstra Skåne Celiakiföreningen på Österlen Eva Andersson Tfn dag/kväll Fax Mobil Föreningen Autism Per Bengtsson Tfn kväll Psoriasisförbundet lokalavd. Nils-Göran Hansson Tfn dag Tfn kväll Mobil IDROTTS- FÖRENINGAR Kiviks Innebandyklubb Oliver Göransson Tfn dag Tfn kväll Baskemölla IF Tfn dag Mobil Baskebullarna Bouleförening Valdemar Kuuttanen Tfn dag Mobil symposion.nu Floorball Club Cimrishamn Toni Larsson Tfn kväll Mobil Branteviks Bouleklubb Lena Haglund Tfn kväll Mobil BTK Ajax Kjell Lundbeck Tfn kväll Borrby IF Anita Assarsson Tfn kväll Fax Mobil Glimminge Budokan och Kulturförening Takao Momiyama Tfn dag Tfn kväll Mobil Innebandyklubb Margareta Silverberg Tfn kväll Mobil Branteviks IF Lars-Inge Börjesson Tfn dag IP Tfn kväll Mobil Cimbria Bowlingklubb Kent Andersson Tfn kväll Cimbrishaman MCK Black Roses Tfn kväll Club of American Cars Österlen Benny Tedemyr Tfn dag Tfn kväll Fax Mobil Albo Ridklubb Cathrine Kronvall Tfn dag Tfn kväll Mobil Fria IF Helen Berg-Ahlström Tfn dag Gislövsdals IK Tfn kväll Gröstorps IF/Österlen Mats Andersson Tfn dag Tfn kväll IP Mobil Gyllebo IF Kay Hallgren Tfn kväll Mobil Gärsnäs AIS Tfn dag Fax Hammenhögs IF Tfn dag Fax Mobil hammenhogsif.se Gymnastikföreningen Kniip Annette Olsson IFK Simrishamn Tfn dag Fax IKH Österlen Ann-Marie Nilsson Tfn kväll delta.telenordia.se Jonebergsskolan IF Tfn dag Fax utb.simrishamn.se Järrestads FF Anders Sassersson Tfn kväll Mobil Kiviks AIF Tfn dag IP Fax Kiviks Båtklubb Anita Johnsson Tfn kväll Knäbäckshus.-Rörums - strand Tennisklubb Joakim Nergelius Tfn kväll Korsavads Bowlingklubb Tommy Dahlberg Tfn kväll Ravi IF Catarina Johansson Tfn dag Tfn kväll RO 3 Skolidrottsförening Tfn dag Korsavadsskolans Skolidrottsförening Tfn dag / Rörums Sportklubb Tfn dag / S:T Olofs Gymnastikklubb Hélen Lindroth S:T Olofs IF Tommy Persson Tfn dag Tfn kväll Fax Mobil Simris BTK Nils-Erik Eriksson Tfn kväll AIF Gert-Åke Ivarsson Tfn dag Tfn kväll

8 Atletklubb Thomas Hansson Tfn kväll Mobil Budoklubb Egon Håkansson Tfn dag/kväll Mobil Godt. IK Tommy Andersson Tfn kväll Mobil Gymnastikförening Anse Eldh Tfn kväll Karateklubb Dag Lind Tfn dag Mobil Korpen Motionsidrottsförb. Abdelilah Cammah Tfn dag/kväll / Mobil Motorklubb Tfn kväll Mobil Orienteringsklubb Ove Nordahl Tfn kväll Mobil Stiby Golfklubb Sten Persson Tfn dag Mobil Segelsällskap Tfn dag Tfn kväll Fax / Tennisklubb Bengt Sjöstrand Tfn kväll Skillinge Bordtennisklubb Sten Andersson Tfn dag Skillinge Båtklubb Sven Carlsson Tfn dag/kväll Skillinge IF Sten Andersson, Kiosk & Mack Tfn dag Mobil Skillinge Motionsklubb Berit Lindberg Tfn kväll Tobisviks Miniatyrgolfklubb Jan Davidsson Tfn kväll Mobil Tommarps Idrottsförening Lennart Lundin Tfn kväll Simrislundsskolan Skolidrottsförening Tfn dag simrishamn.se Badmintonklubb Olle Månsson Tfn kväll Mobil Golfklubb Tfn dag Fax IK Tfn kväll Mobil KFUM Österlen Basket Benny Hedlund Tfn kväll Mobil Ridklubb Tfn kväll Fax Österlen Sim Tfn dag Fax Slalomklubb Tore Hansson Tfn kväll Friluftsfrämj. Kivik/Vitaby Lokalavd. Åsa Brandt Tfn kväll Lokalavd Friluftsfrämjandet Ann Jacobsson Tfn dag Skolidrottsförening Wilfried Hilprecht Tfn kväll Friskis och Svettis Lottie Malm Tfn dag gym Wheel Legs Chopper Club Roland Nilsson Tfn kväll Asiatiska o Kultur IF Jannik Johansson Tfn kväll Mobil Boulefören. Sillboularna Laila Kindberg Tfn dag/kväll Fax Mobil Bågskytteklubben Gladsax Magnus Jönsson Tfn kväll Bouleklubben Kivik Sven Fredriksson Tfn kväll Bosna-Simrishamn Mustafa Suljovic Tfn dag/kväll Innebandyklubb Roland Bäckman Tfn kväll Mobil KULTUR- FÖRENINGAR Albo Folkdanslag Lars-Erik Thorelli Tfn kväll Mobil Albo Härads Hembygdsförening Ingrid Liliedahl Tfn dag/kväll Fax / Mobil

9 Skillinge Sjöfartsminnesförening Bengt Svenow Tfn dag/kväll Konstnärsgruppen Cimbria Walter Huber Tfn dag/kväll Borrby Gammaldansförening Klas-Göran Johansson Tfn kväll Borrby-Skillinge Konstförening Kerstin Wedekull Tfn kväll Suzukiförening Lena Kästel Tfn kväll Kulturföreningen Tjörnedala Ann-Margret Clarén Tfn kväll Föreningen för Fornminnes och Hembygdsvård Museum Tfn dag Gislöfs Smidesmuseum & Byagille Per-Erik Holmgren Tfn kväll Bollerupgruppen Bernd Rentzing Tfn kväll Föreningen Ö Vemmerlövs Mölla Sune Olofsson Tfn kväll Kulturföreningen Skeppet Gittan Jönsson Tfn kväll Mobil Stödföreningen Vrakekans Vänner Bodil Andersson Tfn kväll Hammenhögs Konstförening Bo Billsträm Tfn kväll Hembygdskretsen Thumatorp Sigvard Svensson Tfn kväll Upplysningsföreningen Henrik Stridh Tfn dag Tfn kväll Mobil Kulturföreningen i Öre - sundsregionen Österlen Eva Lundius Tfn kväll Mobil Kulturhistoriska rosor Madeleine Hellström Tfn kväll Rörums Backafestival Kulturförening Lisa Kjellsson Tfn dag Grönekulle Gård Tfn kväll Österlenmusikalen Bo Olsson Tfn kväll Sverige-Guinea Conakry Kulturförening Staffan Olzon Tfn kväll Mobil Filmstudio Arne Bengtsson Tfn kväll Mobil By-Night Louise Waite Tfn kväll Mobil Musikkår Anna Krantz Tfn dag Tfn kväll Ars & Modus Amit Sen Tfn kväll Mobil Internationella Föreningen Stella Toni Mladenovski Tfn kväll Riksteaterförening Lisbeth Hagerman Tfn kväll Kulturföreningen Havtorn Ninni Henriksson Tfn kväll Havängs Museiförening Gunnar Persson Tfn kväll Museiföreningen Skånska Järnvägar Tfn dag Svenska Flaggans dag - kommitté Hammenhög Ann-Margreth Malmkvist Tfn kväll Sällskapet Pro Musica Ulla Henriksson Tfn dag/kväll Mobil Teater Fenix Dafvid Hermansson Tfn kväll Mobil Tommarps Gammeldansförening Hans Hernedahl Tfn dag Tfn kväll Mobil Östra Tommarps Föreläsningsförening Karl-Erik Persson Tfn dag/kväll För. för fornminnes- & hembygdsvård Anita Grosshög Tfn kväll DanceFun Ida Persson Tfn dag Tfn kväll Mobil Folkdansgille Ann-Margret Malmqvist Tfn kväll telia.com Fotoklubb Carina Spogardh Tfn dag Tfn kväll Squaredansförening Sickan Hallgren Tfn kväll Östra Skånes Konstnärsgille Tjörnedalagården Tfn dag Fax Föreningen Gamla Cimrishamn Margareta Larsson Tfn dag/kväll Konstförening Edward Diab Tfn dag Tfn kväll Mobil Musikföreningen RIFF Simrishamn Torbjörn Öberg Tfn dag Mobil S:t Olofs Kulturförening Lena Helmesjö Tfn dag/kväll lena Spelboken Per Mårtensson Tfn kväll Baskemölla Hembygdsförening Greger Håkansson Tfn dag/kväll Gösta Werner-Sällskapet Leif H. Hjärre Tfn dag Cirkusakademien Österlen Camilla Lindqvist Tfn dag Mobil Jazz på Österlen Bo Bistedt Tfn kväll Föreningen Kul Gunilla Ehrnborn Tfn kväll / Mobil Viks Musikfestival Mark Sonesson Tfn dag Tfn kväll Mobil Kulturföreningen Bernadotte på Kivik Leif Månsson Tfn dag Mobil

10 Föreningen Transparente Blanche Mats Åkerberg Tfn kväll Mobil Himlabacken Ideell föreningen Tfn kväll Kulturvännerna på Österlen Lena Weibull Tfn kväll Fax Festivalteatern Dafvid Hermansson Fax Mobil Skillinge Teaters Vänner Gunilla Aastrup-Persson Tfn kväll Cimbria Häst & Kultur Isa Andersson Tfn kväll Konstforum Öst Bo Billström Tfn kväll Österlen Gospel Mats Gustafsson Tfn kväll Scen Österlen Föreningen Frukost - möten i Simrishamn Margareta Nahm Mobil Tommarpsrevyn Lars Persson Mobil Museum & Arkiv på Kivik Piratenskolan Tfn kväll Fax Österlen Lyser Emma Karp Lundström Tfn kväll Mobil Kulturum Tfn dag Tfn kväll Vallby Konsertförening Kristina Hansson Tfn kväll Mobil Himlatoner Bo Grevinger Tfn kväll Borrby Biografförening Bengt Persson Tfn kväll Mobil / Kulturföreningen Mandelmanns Trädgårdar Lisbeth Hagerman Tfn kväll Tango på Österlen Ludwig Hallberg Tfn kväll Mobil Mandeiska Kulturföreningen Firas Abdulsada Tfn kväll Mobil NYKTERHETS- ORGANISATIONER Lokalför 741 Simris - hamn av IOGT-NTO Karl-Åke Forss Tfn dag ortens MHF-avd Aage Kilsand Tfn kväll PENSIONÄRS- FÖRENINGAR Borrby Pensionärsförening Barbro Pettersson Tfn kväll Mobil bredband.net Pensionärernas Bridgekl. Ann-Britt Troedsson Tfn kväll Hammenhögs Pensionärsförening John Johansson Tfn dag Kiviks Pensionärsförening Hans-Ingvar Hansson Tfn kväll SPF Pilevallen Borrby Åke Nilbrink Tfn kväll Pensionärsfören. SPF Sumaros Birger Norrman Tfn dag/kväll / S:T Olofs Pensionärsförening Gertud Knast Tfn kväll Pensionärsförening Conrad Söderholm Tfn kväll PRO Ö. Tommarp-Gärsnäs Göran Göransson Tfn dag Tfn kväll telia.com Vitaby Pensionärsförening Erik Lundqvist Tfn kväll Mobil Ö.Hoby-Skillinge Pens.för Elisabeth Lundgren Tfn kväll hotmail.com POLITISKA FÖRENINGAR Borrby-Ö Hoby- Hammenhögs Socialdem.förening Kjell Karlsson Tfn kväll

11 Kiviksortens Centeravdelning Anders Turesson Tfn kväll Mobil Gärsnäs Ö Vemmerlöv Soc.dem. förening Karl-Erik Olsson Tfn dag Folkpartiet- Liberalerna Bertil Rudberg Tfn kväll Mobil Hammenhögs Centerkvinnor Inger Andersson Tfn dag Skåne Läns Sjukvårdsparti Egon Carlsson Tfn kväll Österlenpartiet Simrishamn Cecilia Edman Tfn dag Miljöpartiet De Gröna Siv Bildtsén Tfn kväll Moderata Samlingspartiet Kivik Alf-Göran Andersson Tfn kväll Arbetarkommun Tfn kväll Centerns Kommunkrets i Simrishamn Mats Carlsson Tfn dag Tfn kväll Mobil Sankt Olofs Centerkvinnor Ingela Nilsson Tfn kväll S Mellby-Vitaby Centerkvinnor Ing-Britt Bengtsson Tfn kväll Simrishamn-Tommarps Centerkvinnor Ann Andersson Tfn kväll Fax Vänsterpartiet Simrishamn Tfn dag Kristdemokraterna i Simrishamn Ingela Bröndel Tfn dag/kväll / Mobil kristdemokraterna.se Syndikalistiska Ungdomsförbundet Zachary Jago Tfn kväll Ny Demokrati på Österlen Ebbe Sjögren Tfn kväll Sydöstra Skånes Centerpartiavdeln Per Mårtensson Tfn kväll Mobil Moderata Samlingsparti Edward Diab Tfn kväll Borrby Moderaterna Per-Eric Persson Tfn kväll Mobil Ung Vänster i Simrishamn Truls Persson Tfn kväll RELIGÖSA FÖRENINGAR Vitaby Kyrkliga Arbetskrets Edith Fridh Tfn dag Elimförsamlingen Tfn dag EXP Fax Hammenhögs Kyrkliga Syförening Tfn dag Fax Pingstförsamlingen i Borrby Birgit Mårtensson Tfn kväll Kyrkl. arb.för Ebba Andersson Tfn kväll S-hamnsbygd. Frikyrkoförs Tfn dag Lekmannakåren i Kiviks församling Lena Holmgren Tfn kväll Skillinge Kapellstift. arb. förening Tfn kväll förs. av Jehovas Vittnen Bo Nilsson Tfn kväll Mobil SAMLINGSLOKAL- FÖRENINGAR Andelsföreningen Thumavallen Hans Månsson Tfn kväll Gladsax Lekplatsförening Anita Johansson Tfn dag Tfn kväll Mobil Stiftelsen Borrby HV.Gård Nicklas Arwidson Tfn dag/kväll Mobil / Stiftelsen Gislövs Stjärna Sigvard Svensson Tfn kväll Social - demokratiska förening Lennart Månsson Tfn kväll Albo Socialdemokratiska förening Lars Norlander Tfn kväll SSU Röda Lanternan Roger Nilsson Tfn kväll

12 St. Skillinge Scoutstuga Mona Karlsson Tfn kväll Stiftelsen Borrby Scoutgård Lars Larsson Tfn dag/kväll Mobil SCOUTKÅRER Borrby Scoutkår Gert Andersson Tfn dag Mobil Gärsnäs Scoutkår Carina Thulin Tfn kväll Mobil Kiviks Scoutkår Gulll-Britt Hjelm Tfn kväll Möllekåren Kjell Jacobsson Tfn kväll S:T Olofs Scoutkår Ann-Helen Ivarsson Tfn kväll Scoutkår Ann-Christin Andersson Tfn dag Tfn kväll Skillinge Scoutkår Brita Lindblom Tfn dag/kväll Tommarps Scoutkår Martin Bendtsen Tfn dag STUDIEFÖRBUND ABF Österlen Kerstin Persson Tfn dag Studieförbundet Bilda Tfn dag Fax Folkuniversitetet Tfn kväll Medborgarskolan Tfn dag medborgarskolan.se NBV Henrik Jern Tfn dag Mobil Sensus Skåne/Blekinge Tfn dag SISU Idrottsutbildarna Skåne Tfn dag Studiefrämjandet SydOst Tfn dag studieframjandet.se Sv Studieförbundet Vuxenskolan Tfn dag Tfn kväll SKYTTE- FÖRENINGAR Hammenhögs Pistolskytteklubb Sven Håkansson Tfn dag/kväll S:t Olofs Skytteförening Åke Nelin Tfn kväll Jaktskytteklubb Lars-Inge Schön Tfn kväll Mobil polisens IF/SK Tommy Lundvall Tfn kväll Jaktskytteklubb Sven Jacobsson Tfn kväll Skytteförening Jan-Erik Eriksson Tfn dag Tfn kväll Pistolklubb Ingrid Järnefelt Tfn kväll Mobil ÖVRIGA FÖRENINGAR Företagarna i Albo Kristina Nilsson Tfn kväll Bastubadarföreningen Harld Wall Tfn kväll Skillinge Företagareförening Berit Åkesson Tfn dag/kväll Mobil Borrby Byalag Åke Rosenqvist Tfn kväll Borrby Bydelägare Tore Olsson Tfn kväll Borrby V. Vägsamfällighet Hans-Åke Persson Tfn kväll Mobil Gärsnäs Byalag Leif Jeppsson Tfn kväll Branteviks Norra Hamnlag Artur Ekman Tfn kväll Branteviks Samhällsförening Anthony Johnson Tfn dag Terapicentrum Madeleine Bergström Tfn kväll Mobil hotmail.com Cimbrishamns Handelsförening Kjerstin Sjöstedt Tfn kväll Ejlertslunds Vägsamfäll. Jan-Erik Jönsson Tfn kväll Folkkamp. mot Kärnkraft Kärnvapen Ola Jönsson Tfn kväll Österlen Yoga Åsa Nyström Tfn kväll Föräldrakooperativet Solbacken Tfn dag Fören.Pablo Neruda Jorge Gonzalez Tfn kväll Föreningen Munskänkarna Eva Frölich Tfn dag/kväll Fax Mobil Gjuterigårdens Samfällighetsförening Marianne Arvidsson Tfn kväll Mobil Gyllebosjö Samfällighetsförening Gert-Åke Andersson Tfn kväll Nätverket Qlara i Simrishamn Lena Johnson Tfn kväll Ålabod-revet Otto Persson Tfn kväll Rörums Byalag Gerd Almedal Tfn kväll Hammenhögsbygdens Byalag Jan Pettersson Tfn kväll Hammenhögs Rotaryklubb Anders Jeppsson Tfn kväll Föreningen Gamla Rörum Dafvid Hermansson Fax Mobil Hamnabro Koloniförening Bo Månsson Tfn kväll Mobil Slowriders MCK Anders Lind Tfn dag Tfn kväll Mobil Amnesty International, Grupp 145 Karin Edström Tfn dag/kväll Havängs Fritidsby Eva Jansson Mobil Holmåkravägen Vagsamfällighet Bo-Walde Jönsson Tfn dag Tfn kväll Häradsvägen Vägsamfällighet, Vik Hans Gustavsson Tfn dag Tfn kväll Östre Hoby Intresseförening Jesper Hall Tfn kväll

13 Jungfruns Samfällighetsförening Karin Hultén Tfn dag Mobil Karlby Gårds Vägsamfällighet Arne Grahm Tfn kväll Kv Bankens Samfällighetsförening Britta Deiving Tfn kväll Trädgårdssällskap Inger Lundmark Tfn dag Tfn kväll Fax Mobil Lions Club Dag Eklöf Tfn dag/kväll Mobil Villaägarna Nordösta Skåne-Österlen Anders Hellström Tfn kväll Villaföreningen Nyhimmaren 2004 Benny Grönberg Tfn kväll Ravlunda Sockens Byalag Berit Andersson Tfn kväll Bridgeklubb Rolf Andersson Tfn kväll Mobil Fältbiologer Aron Edman Tfn kväll Inner Wheel Aastup-Persson Gunilla Tfn dag/kväll Tjörnedala Trädgårdsförening Eva Fristedt Tfn kväll Tilia Miriam Hyrkäs Tfn kväll Mobil Rotaryklubb Bo Sjöström Tfn kväll Föreningen Skillinge Leje Stig Söderberg Tfn kväll Mobil Trolling Göran Möllerstedt Mobil Bostadsrättsföreningen Havsörnen Kjell Nordahl Tfn kväll Mobil Södergårda Vägsamf.het Esbjörn Jacobsson Tfn kväll Mobil Trädgårdsföreningen Norra Koloniområdet Tfn kväll Tumathorps S:t Knuts Gille Anna Krantz Tfn dag Tfn kväll Thumavallens Damklubb Eva Bendtsen Tfn kväll Tågarps Vägsamfällighet Ingrid Nilsson Tfn kväll Vemmerlöv-Fredriksb. Dikn.förening Kaj Ingemansson Tfn kväll Vitebro Vägsamfällig - hetsförening Jörgen Kämpe Tfn kväll Idé- och Uppfinnarförening György Popovics Tfn kväll Simris Byalag Helene Törnblom Tfn kväll Naturvårdsförening Johan Niss Tfn kväll ÖS. Privatraför. Prillen Arne Nilsson Tfn kväll Schackvänner Eero Nieminen Tfn kväll Sändaramatörer Anders Håkansson Tfn dag Tfn kväll Viks Fiskeläges Vägförening Olle Månsson Tfn kväll Sandby Åldermansgille Rudolf Jönsson Tfn dag Släkt-och folklivsforskarförening Greta Jönsson Tfn kväll S:t Olofs sockens Byalag Leif Gulldén Tfn dag/kväll Mobil Modellklubben Tre Aviatörer Arne Ask Tfn kväll Mobil Ravlunda Yoga Marta Cicionesi Tfn kväll Östra Vemmerlövs Byalag Susanne Nilsson Tfn kväll Mobil Ravlunda Bysamfällighet Bengt O. Bengtsson Tfn kväll Vitemölla Lejeförening Leif Malmströmer Tfn dag/kväll Fax Gärsnäs Räddningsvärn Nils-Ingnar Schön Tfn kväll Sv. Aktiesp.Riksf. Avd.123 Österlen Johnny Cedergren Tfn kväll Hyresgästföreningen Region södra Skåne Tfn dag hyresgastforeningen.se Hälsofrämjande Egon Mårtensson Tfn kväll Byalaget på Kivik Alf-Göran andersson Tfn kväll Mobil byalaget pa 13

14 Bostadsrättsföreningen Utkiken Dagny Jeppsson Tfn kväll Skånska Akademien för Historiskt och Kulturellt Arkaiserade Tfn kväll Kakilambe - Väst afrik an - ska Vänföreningen Ulla Friberg Tfn kväll Borrby Bridgeklubb Maj-Britt Mårtensson Tfn kväll Österlenlamm Ann-Kristin Ekelöf Tfn kväll Bostadsrättsföreningen Filip Per-Åke Malmgren Tfn kväll Södra Koloniföreningen Tommy Nilsson Tfn kväll Tommarpsåns Fiske - vårdsområdesförening Göran Bengtsson Tfn dag Tfn kväll Mälarhusens Villaägarförening Ludvig Ohlsson Tfn kväll Brottsofferförening Elsa Lingebrant Tfn kväll Bostadsrättsför. Skepparen 2 Ingvar Wihlborg Tfn kväll Nej till EU - Österlen Mårten Landgren Tfn kväll KGL Gustaf II Adolf Sällskapet Dafvid Hermansson Fax Mobil Rörums frivilliga Brandkår Dafvid Hermansson Fax Mobil Ö Skånes förenade friv. Husarreg. Dafvid Hermansson Fax Mobil Fören.'Partrederiet Klara-Marie' Tfn dag Österlendart Patrik Hansson Mobil Fören. Kiviks-Esperöds Arboretet Tfn dag Tfn kväll Mobil Ålens Samfällighetsförening Jan Ivarsson Tfn kväll Kiviks Bastuförening Gunne Arnesson Lövgren Tfn kväll Föreningen Jakten Varvet Tfn kväll Fax Simrishamn-Palanga Vänortsförening Sven-Ove Pettersson Tfn dag/kväll Ideella Föreningen 'Vår Skuta' Greger Håkansson Tfn kväll Stf Nordöstra Skånekretsen. Siv Jeppsson Mobil Attac Österlen Jörgen Hellgren Tfn kväll Klammersbäcks Vårdförening Lars Edman Tfn kväll Ravlunda-Tostaröd Vägsamfällighet Anders Bengtsson Tfn kväll Branteviks Trädgårdssällskap Bernt Håkansson Tfn kväll Lillebäcksvägens Samfällighetsförening Lena Rothman Tfn dag Tfn kväll Raskarums Yxgäng Birger Nilsson Tfn kväll Båtägarföreningen Jan Carlsson Tfn dag/kväll Grevlunda Samfällighetsförening Gunnar Henriksson Tfn kväll Mobil Nattugglorna Peter Andersson Tfn kväll Mobil Ölets Vänner Ulf Svensson Tfn kväll Byalaget Södra Mellby Kyrkby Inga-Lill Högberg Tfn dag/kväll Vitaby-Grevlunda Byalag Leif Friberg Tfn dag/kväll ÖVRIGA UNGDOMS- FÖRENINGAR Spawn Jakob Davidsson Tfn kväll Mobil Albo Hird Simon Lundqvist Tfn kväll / Mobil Sillastans Spelargille Filip Carlsson Tfn kväll Mobil Hammenhögs Unglottaavdelning Anne-Li Roshagen Tfn kväll ortens MHF-ungdomsklubb Ann-Margret Svensson Tfn dag/kväll Mobil Fritidsgården Borrby-Skillinge Ann Jacobsson Tfn kväll Mobil jordbruk. ungförening Uno Kristiansson Tfn dag Tfn kväll Fax Mobil Fritidsgården i Gärsnäs Eva Nilsson Tfn kväll

15 15

16 Hela Sveriges rese- och turistmål är endast ett klick bort I Turistguiden finns allt du behöver veta om ditt resmål! Information om vald kommun presenteras på ett lättillgängligt och behändigt sätt. Här finns utförliga beskrivningar av besöksmål för hela familjen. Allt om lokala museum och sevärdheter. Tips om olika former av familjeaktiviteter, badplatser, naturområden och parker mm. Besöksmålen presenteras med kontaktuppgifter och information om vart du kan vända dig för mer information. Du kan ladda ner aktuella kartor för just ditt resmål. Du finner en ständigt uppdaterad och aktuell väderprognos. Allt är lätt att ladda ner och skriva ut. R 16

17 R Branschregister Riktnr 0414 om inget annat anges Nedan finner du ett branschregister för dem av kommunens företag som medverkar i guiden. AVLOPP Avlopps Akuten Tygelsjö 172, TYGELSJÖ Se även vår annons BANKER - HYPOTEK Nordea Lillevångsg. 18, SIMRISHAMN BILAR Rolf och Roger i Simris Simrisbyg. 21, SIMRISHAMN Fax BILSERVICE Bilservice HB Rörbecksg. 5, SIMRISHAMN Fax Se även vår annons BORSTAR ML Borstteknik AB Lantmannav. 46, ONSLUNDA Se även vår annons BOSTÄDER Bostäder AB Bruksg. 1, Box 123, SIMRISHAMN Se även vår annons BYGG JHL Bygg & Gardencenter Järnvägsg. 14, TOMMARP Se även vår annons BYGGMÄSTARE Har Du tummen mitt i handen? Affes Snickerier Villag. 17, HAMMENHÖG Tfn Lars Nilssons Bygg & Renoveringsfirma Smedjev. 26, SIMRISHAMN Tfn Mobiltfn Utför allt inom bygg & renovering, offert lämnas CAMPING Anlita en professionell hantverkare! När reste du bort senast? Fritid Österlen AB Backg. 50, SIMRISHAMN Tfn , Fax Se även vår annons ENERGIBOLAG Kraft Försäljnings AB Testg. 3, SIMRISHAMN Tfn ENERGIRÅDGIVNING Samhällsbyggnadsförvaltningen Plan & Bygglovsavdelningen Björkegrändska gården, Storg. 22, SIMRISHAMN Tfn Edward Diab Energi & klimatrådgivare HUSENTREPRENÖRER Skånska Miljöhus AB Vallby byv , STAFFANSTORP Tfn HUSVAGNAR & HUSBILAR Tomelilla Husvagnar Nyg. 37, TOMELILLA KAMINER Sandgrens Spisar Köpmang. 3, BORRBY Tfn Mobiltfn Mobiltfn Se även vår annons KYRKOR, SAMFUND Svenska Kyrkan i Simrishamn Allg. 7, Box 12, SIMRISHAMN Tfn Se även vår annons 17

18 Riktnr 0414 om inget annat anges MÅLAREMÄSTARE Har Du tummen mitt i handen? Anlita en professionell hantverkare! Simons Måleri AB & Glasmästeri Fabriksg. 30, SIMRISHAMN Fax Se även vår annons RESTAURANGER Röken AB Småbåtshamnen, SIMRISHAMN Mobiltfn TELEFONPASSNING Professionell telefonpassning låter Dig göra bra affärer! För mer information: DiaTel Tfn Se även vår annons TRÄDGÅRDSCENTRUM Ystad Plantskola AB Abrahamsfält, YSTAD Öppet: Vard 9-18,lör 9-16, sön Sommartid: Vard 9-18, lör 9-15, sön UTBILDNING Vill du bli upplyst? VETERINÄRER Veterinärspraktik Lantmannag. 12, TOMMARP Tfn Mottagning finns även i Kivik VÄRMEPUMPAR, -VÄXLARE Energipartner Österlen AB Wranérsg. 10, SIMRISHAMN Tfn Professionell telefonpassning låter Dig göra bra affärer! För mer information:

19 Den svanenmärkta kaminen från SOMMARTORPET finns hos oss. 6 varianter från 9 900:- Miljö Sandgrens Spisar Köpmansg. 3 i Borrby & Energi Telefon Elinstallationer och värmepumpar för alla fastigheter Energi- och klimatrådgivning för dig som bor i Kommun Det går att minska energiförbrukningen! Våra mål -att verka för en effektivare energianvändning -att skapa förutsättningar för miljöriktiga energilösningar -att främja användning av förnybar energi Vilket värmesystem är lämpligast? Många fastighetsägare är osäkra på vilket värmesystem de ska välja. Bergvärme, jordvärme, solvärme, fjärrvärme, pellets eldning, vedeldning eller endast tilläggsisolering? Många vill minska sitt el- och oljeberoende och behöver tips på hur de ska gå till väga. Avtala tid hos energi- och klimatrådgivaren, så får du hjälp med hur du ska göra. Kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare för kostnadsfri rådgivning! Edward Diab finns för att hjälpa Dig att spara energi och särskilt för Dig som har en eluppvärmd fastighet. Vi arbetar med -energi- och klimatrådgivning till allmänheten, småföretag och lokala organisationer -energieffektivisering och energihushållning -miljöriktiga lösningar -sunda hus -samhällspåverkan Ring eller skriv till: Edward Diab, Plan- och bygglovsavdelningen Samhällsbyggnadsförvaltningen, Simrishamn Telefon , Fax E-post Besöksadress Björkegrenska gården, Storgatan 22

20 Information om gudstjänster, musikprogram, öppettider och övrig verksamhet finns att hämta på turistbyrån, vår expedition och i våra kyrkor. Besöksadress: Allgatan 7 Tel Din SAAB verkstad på Österlen SIMRISHAMNS BILSERVICE Rörbecksgatan 5 Tel HJÄRTAT AV ÖSTERLEN På Österlen får begreppet livskvalitet en mer vidgad betydelse än på många andra platser. Ring oss redan idag! Bostäder AB Tel: Box 123, , Simrishamn Mail: Simons Måleri AB Vi utför allt inom måleri och Glas inomhus- & utomhusmålningar, reparationsmålningar & tapetsering Kontakta oss för mer information Simons Måleri Simon Lind Glas Fax Hammenhög 992, Hammenhög Nygatan 37, Tomelilla Vi har fritidsfordonet och tillbehören som passar er