Föreningarna den svenska modellen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreningarna den svenska modellen"

Transkript

1 fritidsguide 2014/2015

2 Utgiven i samarbete med: 2 Kommun Kultur- och fritidsavdelningen Tel: Fax Hemsida: Omslagsbild: shutterstock.com kommun har sammanställt och ansvarar för text- och bildmaterial i kommundelen i denna publikation som distribueras till samtliga hushåll inom kommunen. Eftertryck av text och bilder med angivande av källan kan medges av redaktionen. ETT STORT TACK TILL ALLA DE FÖRETAG SOM GENOM SIN ANNONSERING GJORT DET MÖJLIGT ATT GE UT DENNA GUIDE TILL KOMMUNENS INVÅNARE! Producerad av: Box Borås Lundbygatan 4, Borås Tel: Fax: Kundtjänst: Annonsförsäljning: Ann-Britt Ehrencrona Tryck & produktion: Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB, Borås, 2014 Tel Miljö och kvalitetssystem ISO ISO Upplaga: ca ex. Distributionsansvarig: SDR/Posten Denna guide är tryckt enligt svanen-kriterierna på ett miljögodkänt papper. Utgivaren ikläder sig ingen ersättnings skyldighet på grund av möjligen förekommande uteslutning, oriktighet eller ofullständighet i guiden. Föreningarna den svenska modellen Föreningarna är en omistlig del av vår välfärd. Tag vara på denna möjlighet! När det stundom talas om den svenska modellen så är det omöjligt att förbise föreningsväsendet. Som inget annat land har Sverige haft förmågan att starta och driva föreningar för alla upptänkliga syften och mål. Om vi i hela landet har över hundratusen föreningar så tycks även den minsta kommun ha åtminstone ett par hundra. Eller rättare sagt det är nog så att föreningsutbudet inte varierar så värst mycket mellan kommunerna. Vad som skiljer åt är mest antalet medlemmar och möjligen att den större kommunen har fler föreningar av samma slag än en mindre. Men glöden och engagemanget är desamma både från ledare och medlemmar! Idrottsrörelsen är naturligtvis störst både sett till antalet medlemmar och antalet föreningar. Tänk dessutom på alla sektioner och avdelningar som brukar finnas med mängder av frivilliga ledare och instruktörer. Besöker du Riksidrottsförbundets hemsida, finner du massor av information om just idrottsrörelsens verksamhet. Ibland kan det tyckas att det stora intresset för idrott nästan överskuggar de övriga föreningarna. För vi har mängder av andra fritidsföreningar för schackspelare, trädgårdsentusiaster likväl som modellplansbyggare det är bara att välja. Till det kommer sociala föreningar vilka gör oerhörda insatser för att förbättra livskvalitet och se till så att inte utsatta grupper glöms bort. Här finns också de religiösa föreningarna och de politiska. Till detta kommer den svenska modellens uppsjö av intresseorganisationer med sina lokala underorganisationer. Pensionärer är organiserade likväl som skogsägare. Fackföreningsrörelsen är heller inte att förglömma. Sverige är föreningarnas land! Visserligen är deras verksamhet oftast och till en del subventionerade av samhället. Men den avgörande delen av intäkterna står föreningarna för själva genom medlemsavgifter, arrangemang, lotterier liksom stöd från enskilda och företag. Men det behövs inte bara materiella resurser för att driva en förening, det behövs också ledare. Kanske kan denna guide ge dig inspiration till medlemskap och engagemang i någon av föreningarna på din ort. Som du ser av registret har du mängder att välja på! Margareta Vestman Grundström Tf förvaltningschef Barn och utbildning

3 Kulturskolan Att spela eller sjunga är bra för inlärning och studier, det visar aktuell forskning. Tanken om estetiska lärprocesser grundar sig i Utvecklingspsykologin. Genom att utveckla sin kreativitet och fantasi får man bättre självförtroende och fungerar bättre i grupp, man lär sig även att ta ansvar. Därför är barns musicerande, både enskilt och tillsammans i grupp så viktig. Det finns alltså ett samband mellan kreativitet, fantasi och kunskapsinhämtning. Att musicera ger bland annat bättre förståelse för språkets rytm. deras specialområden men, oavsett vilken konstform man väljer får eleven en stimulerande och utvecklande hobby. Där vi har möjlighet ger vi även undervisning i körsång och ensemble/orkesterspel. Vi finns även på facebook: KulturskolanStromsundsKommun I kommun kan alla elever från årskurs 3 upp till gymnasieskolans år 3 anmäla sig till kulturskolan. I årskurs 2 får alla möjlighet att delta i Musiklek en förberedande undervisning utan avgift och anmälan. Och vi planerar även att, fr.o.m., hösterminen 2014 ha verksamhet i förskolan. Från och med höstterminen 2014 kan vi förutom sång och instrument även erbjuda dans som konstform. Undervisningen är avgiftsfri, men instrument och noter bekostas av eleven. På våra respektive områden erbjuder vi den instrumentundervisning som lärarna kan ge, på grund av 3

4 Bibliotek I kommunen finns ett huvudbibliotek i samt biblioteksfilialer i Backe, Gäddede, Hammerdal och Hoting. Tre dagar i veckan åker Bokbilen runt i kommunen för att distribuera böcker till både enskilda låntagare och kommunal verksamhet. Vill Du ha besök av Bokbilen? Kontakta då Centralbiblioteket. På biblioteket finns möjlighet till avkoppling, stimulans och kunskap. Förutom ett brett utbud av fack- och skönlitteratur finns dagstidningar, tidskrifter, CD-böcker och filmer för hemlån. Via bibliotekets hemsida finns möjlighet till nedladdning av olika typer av elektronisk media. Via hemsidan finns även information om öppettider, personal, kontaktuppgifter och annat. Biblioteken används även som utställningslokal och samlingslokal för olika typer av träffar och sammankomster. Är Du intresserad av att använda biblioteket till en träff eller en utställning, kontakta Centralbiblioteket. Det finns även möjlighet för föreningar, skolor, förskolor etc. att boka tid för besök på biblioteken även utanför ordinarie öppethållande. Vid frågor kontakta Centralbiblioteket ( ) eller besök 4

5 FÖRENINGSREGISTER strömsund.kommunguide.se Föreningsregistret är taget från kommunens hemsida Ändringar inkomna efter det finns alltså inte med. Vi vill att alla föreningar som har ändringar att uppdatera i föreningsregistret meddelar detta till Tf förvaltningschef Margareta Grundström, , Djur, naturoch friluftsliv Görviks 4Hl Kp Leif Jonsson Görvik 2440 Tfn Ryttarsällskap Kp Kristina Hembjer Hantverkargatan 9 Tfn Lokala Kennelklubb Kp Gun-Britt Eriksson Hallviken 240 Tfn SPHK Nedre Norra Distriktet Kp Caroline H Jönsson Kyrktåsjö 750 Tfn Brukshundklubb Kp Kerstin Näsmark Amaliagatan 51 Tfn Mobil Ridklubb Kp Camilla Hulkki Bergevägen Tfn Mobil Vattudalens Naturskyddsförening Kp Pieter Fürst Amaliagatan 22 C Tfn Mobil Elev- och fackliga organisationer Hjalmar Strömerskolans IF Kp Linda Mårtensson Box 520, Tfn Ströms Skolors IF Kp Vakant Box Tfn LO-facken, Kp Storgatan Tfn Fiske- och fiskevårdsområdesföreningar Dundertrollarna Kp Evert Janeheim Murarvägen 14 Tfn Frostvikens sportfiskeklubb Kp Arnold Westberg Jormlien Tfn Mobil FK Ulriksforsarna Kp Susanna Karlsson Alstigen Tfn Mobil Sportfiskeklubb Kp Reidar Näslund Färjstället 205 Lojsinit Sportfiske Kp Harry Jonsson Strandgatan 29 Tfn Ströms Sportfiskeklubb Kp Fredric Andersson Ängsgatan 15 Tfn Utrikesfiskarna Kp Arnold Eriksson Lorås 245 Tfn Fiskevårdsområdesföreningar Ankarvattnet-Lejarens KFO SCA Skog/Arne Book Lagmansgatan Tfn Bellvik-Rörströms FVOF Kp Maj-Britt Eriksson Rörström 200 Tfn Björkvattnets FVOF Kp Jarl Ingerhed Näldensvägen Nälden Tfn Bonäsets-Risnäsets- Äspnäs SAMFF Kp Curt Bardosson Målarvägen 11 Tfn Byvattnets KFO Leif Nilsson Postgatan Bräcke Tfn (Sportringen) Mobil Dragans FVOF Kp Stig Karlsson Östringen 31 Tfn Mobil Dunnervattnets SAMFF Kp Lars Salomonsson Bredkälen 6430 Tfn Ede-Grenås FVOF Kp Kurt Morin Säfsel 260 Tfn Mobil Faxebygdens FVOF Kp Ellinor Jönsson Stamsele Tfn Fjällsjö FVOF Kp Roland Nordin Gamla Vägen 9 Tfn Flåsjöns FVOF Kp Mona Asservall Alanäset Tfn Mobil Frostviken Norra sameby Länsstyrelsen i Jämtlands län Östersund Tfn Fågelbergets FVOF Kp Per-Enar Åberg Biblioteksgatan 29 C Östersund Tfn Mobil Gussvattnet-Storvattnet FVOF Kp Mårten Jonsson Gussvattnet 265 Tfn Gåxsjö-Storåns FVOF Kp Per-Jan Persson Gåxsjö 670 Tfn Gäddede FVOF Kp Jan-Peter Albertsson Björkvattenvägen 12 Tfn Görviks FVOF Kp Staffan Jonsson Görvik 815 Tfn FVOF Kp Sven Lyrén Västra Hoting 550 Tfn Håkafot-Häggnäset FVOF Kp Knut Klefbom Risselåsvägen 39 Tfn , Mobil

6 Jormvattnets FVOF Kp Bengt Blom Jormvattnet 485 Tfn Järilvattnet FVOF Kp Alf Hansson Gullvivevägen Tfn Kvarnbergsvattnets FVOF Kp Yngve Johansson Storgatan 32 Tfn Kycklingvattnet KFOSCA Skog/Peter Karlström Fack 71 Tfn Leipikvattnets KFO SCA Skog/Peter Karlström Fack 71 Tfn Lidsjöbergs FVOF Kp Jan-Erik Eriksson Gärdviken Lidsjöberg Tfn Lilla Blåsjöns FVOF Kp Stig Engström Vilohemsgatan 1 Tfn Malmsjöns FVOF Kp Esbjörn Toresson Genvägen 2 Tfn Ohredahke sameby Länsstyrelsen i Jämtlands län Östersund Tfn Rattevare sameby Länsstyrelsen i Jämtlands län Östersund Tfn Ringvattnets FVOF Kp Bo Pettersson Ringvattnet Tfn Risede FVOF Kp Dawe Svensson Risede 270, Lidsjöberg Tfn Rossöns FVOF Kp Pecka Andersson Tjärnvägen 13 Tfn Russfjärdens FVOF Kp Lars-Bertil Engström Tännviken Tfn , Rörströmsälvens FVOF Kp Steiner Mårtensson Bölen 397, Tfn Sjougdälvens KFO SCA Skog/Arne Book Lagmansgatan 29 Tfn Solberg-Vikens FVOF Kp Åke Dahlöw Gravasund 150 Tfn Stora Blåsjöns SAMFF Kp Jim Sjölund Stora Blåsjön 925 Tfn Storsjoutens skattefiske SCA Skog/Arne Book Lagmansgatan 29 Tfn Svaninge fritidsområde Holmens Skog AB Näsviken Tfn Torsfjärdens KFO SCA Skog AB/Arne Book Lagmansgatan 29 Tfn Tåsjö FVOF Kp Tor-Egon Wedin Mon 160 Tfn Mobil Vängelälvens FVOF Kp Bo Gustavsson Tjärnnäset 305 Tfn Mobil Yxskaftkälens FVOF Kp Kalle Lindberg Yxskaftkälen 570 Tfn Öns FVOF Kp Curt Jonsson Box Tfn Öjarns put and take Kp Sören Håkansson Montörvägen 14 Tfn Östra Fiskåvattnet Holmens Skog AB Näsviken Tfn Övre Vattudalens FVOF Kp Arne Salomonsson Ängsgatan 51 H Tfn Mobil Övre Öjåns FVOF Kp Henry Åkerström Tullingsås 335 Tfn

7 Frivilliga Hjälp och stödorganisationer Amnesty International Kp Helena Lindstrand Myrgatan 7 A Tfn Backe rödakorskrets Kp Maj-Britt Frölander Läkarvägen 12, Tfn Mobil Backe rödakorskrets Mötesplats Kupan Stationsvägen 1 Tfn Bodums rödakorskrets Mötesplats Kupan Backevägen 10, Tfn Bodums rödakorskrets Kp Per Åke Bölander Hällnäsvägen 8 Tfn Lottakår Kp Elisabeth Björn Skolgatan 5 Tfn Rädda Barnens lokalavd Hammerdal Kp Ingrid Kallberg Svartviksgatan 17 Tfn Ström- Kvinnliga Bilkår Kp Anita Löfgren Åsgatan 3, Tfn eller FN-förening Kp Jan-Ola Bergkvist Grelsgårdsvägen 6 Tfn Ströms rödakorskrets Storgatan 10 Tel Föreningar för funktionsnedsatta DHR avdelningen Amaliagatan 2 A Tfn Diabetesföreningen i Amaliagatan 2 A Tfn Hjärt- och Lungsjukas förening Amaliagatan 2 A Tfn Hörselskadades förening i Amaliagatan 2 A Tfn Lokalföreningen av FUB i Kp Ann-Sofie Andersson Miltallberget 275 Tfn Mobil RSMH Fjällsjö Kontaktp.Tore Hansson Lasarettsvägen 21 Tfn Handikappidrottsförening Kp Gunhild Ragnvaldsson Ripstigen 19 Tel eller Reumatikerförening c/o Blom Stationsvägen 52 Mobil Synskadades förening SRF Amaliagatan 2 A Tfn Hobbyföreningar Backe Bridgeklubb Kp Örjan Sjödin Gamla Vägen 22 Tfn Blåsjöns Väv o Slöjdförening Kp Gunnel Fredriksson Pl 3650 Tfn Cold Game Kp Viktor Sehlin Esterbergsgatan 4 Tfn Mobil Fjällsjögårdens Dartclub Kp Martin Holmberg Gamla vägen 29 Tfn Mobil Fjällsjö Vävstugeförening Kp Ulla Jacobsson Stationsvägen 9 Tfn FRO V:a Ångermanland avd 225 Kp Sven Eliasson Pl 421 Tfn Vävstuga Kp Gerd Sjödin Kallbacksgränd 1 C Paintballklubb Kp Mikael Mattson Storgatan 33 Tfn Munskänkarna Kp Heidi Sundelin Buskholm 200 Tfn Schack 88 Hammerdal Kp Bo Wiik Kyrkgatan 15 D Tfn Mobil Bridgeklubb Kp Jan Ohlson Björkvägen Tfn Mobil Vävstugeförening Kp Rose-Marie Löfvenberg Bergevägen Tfn Mobil Trädgårdsförening Kp Lena Hallstensson Hökstigen 18 Tfn Yxkastarklubben Tveeggarna Kp Leif Hansson Storgatan 24 A Tfn Mobil Jakt- och skytteföreningar Alanäsets Skytteförening Kp Alvar Knutsson Alanäset Tfn Backe Jaktskytteklubb Kp Bo Eriksson Lasarettsvägen 17 Tfn Mobil Backe Pistolskytteklubb Kp Lars Ericsson Sunnansjö 125 Tfn Mobil Blåsjöns Jaktskytteförening Kp Thure Persson Pl 3565 Tfn Fjällsjö Skytteförening Kp Mats Byström Skogsvägen 9 Tfn Frostvikens Skytteklubb Kp Kjell Wikström Norgevägen 8 Tfn Mobil Hallvikens Jaktskytteklubb Kp John-Hugo Jonsson Blåsippevägen Tfn Mobil Jaktskytteklubb Kp Bengt-Åke Eriksson (ordförande) Tallstigen 3 Tfn Skytteförening Kp Per-Jan Persson Gåxsjö 4682 Tfn

8 USKF Kp Lars-Pähr Mårtensson Fyrås Hammerdal Tfn Mobil Jaktskytteklubb Kp Björn Östlund Valågatan 10 Tfn Pistolskytteklubb Kp Morgan Björn Skolgatan 13 Tfn Skytteförening Kp Nils Nilsson Ringvägen 12 Tfn Jormvattnets Skytteförening Kp Lars-Bertil Persson Jormvattnet 3228 Tfn Norråkers Jaktskytteklubb Kp Hans-Erik Westerlund Sarvägen 20 Tfn Stamsele Jaktskytteklubb Kp Johan Andersson Risselåsvägen 42 A Tfn Ströms Jaktskytteklubb Kp Fredrik Redelöv Strömsvägen 4 E STRÖMSUND Tfn Skyttegille Kp Roland Sandberg Aspvägen Tfn Pistolskytteklubb Kp Harry Svensson Tullingsås 408 Tfn Mobil Kulturella föreningar Afghanska Föreningen i Kp Wahid Abdul Kallbäcksgränd 1A Tfn Backe Publikförening/ Kulturknuten Kp Märta-Greta Orell Strandvägen 10 Tfn Erik-Olof-Älg sällskapet Kp Sven-Gunnar Edström Strandvägen 14 Tfn Eventure Kp Johan Norrman Tullingsås 520 Tfn Fjällsjö Konstförening Kp Maj-Britt Fröhlander Läkarvägen 12 Tfn Flata Musikförening Kp Robin Andersson Östringen 12 Tfn Flåsjöjäntan Kp Lena Näsström Ringvattnet Tfn Frostviken - Hotagen Sameförening Kp Mikael Jonasson Stora Blåsjön 965 Tfn Frostvikens Musik och Kultur Kp Madeleine Aaraas Storgatan 19 Tfn Gåxsjö Kyrkokör Kp Anna Svensson Gåxsjö 122 Tfn Gäddede Sångkör Kp Gunnel Fredriksson Stora Blåsjön 3650 Tfn Konstförening Kp Anita Olofsson Ede 232 Tfn Musikförening Kp Timo Hautamäki Storgatan 57 Sångförening Kp Annika Norlén Andersson Ededevägen 23 Tfn Mobil Hedenvindsällskapet Kp Jonny Persson Nagasjöhöjden 31 Musikförening Kp Sven-Gösta Näslund Rosenvägen 3 Publikförening Kp Aina Berg Järnvägsg. 22 B Tfn Kultur i Norråker Kp Gudrun Andreasson Abborholmsberget 1048 Tfn Kulturarenan Kp Emelie Dufvenberg Vallgatan 11 c Kulturföreningen Kruset Kp Åsa Fredriksson Hallviken 6237 B Tfn LJUS Kulturförening Kp Abdulla Lyso Vallgatan 11A Tfn Hillsands Kulturförening Kp Gunnar Larshow c/o Hillsands kulturgård Hillsand Tfn Motionsdansens Vänner Kp Aina Berg Järnvägsgatan 22 B Tfn Musiktörerna Kp Stefan Sjödin Kyrkvägen 28 Tfn Norrbygillet Kp Per-Ingvar Wennberg Box 46 Tfn Northern Lights Kp Pär Sundberg Uttergatan Tfn Riksteatern Kp Christer Holm Jonsgård Tfn Skägg kulturförening Kp Kenny Sjödin Genvägen 6 Tfn Stral Dancers Kp Ingegerd Kahnberg Länsmansgatan 27 Tfn Strömdraget Kp Carl-Erik Johansson Fyrås 300 Tfn Ströms Konstklubb Kontaktp. Leif Myrén Esterbergsgatan Tfn Ströms Kyrkokör Kp Erika Magnusson Brattbäcken 365 Tfn Mobil Strömslaget Kp Lars Edin Amaliagatan 48 Tfn Filmstudio Kp Greger Rönnqvist Grelsgårdsvägen 12 Tfn Konstforum Kp Runar Englund Amaliagatan 40 Tfn Mobil Musikförening i tiden Kp Jon Henric Andersson Tfn Sönnasjökör n Kp Einar Larsson Fyrås 1410 Tåsjö Kyrkokör Kp Margareta Dahlén Bolin Kyrktåsjö 5616 Tfn

9 Vattudalens kulturbåtar Kp Margareta Byström Strand Tfn Mobil Utrikesringen Kp Eiron Persson Grenås 3555 Tfn Vattugalarna Kp Kurt Ericsson Gärdinsvägen Tfn Voernese Sameby Kp Thomas Kroik Box Borgafjäll Tfn Mobil Kyrkliga föreningar EFS Hammerdal Kp Kärstin Wiik Strandvägen 5 Tfn EFS Missionsförening i Församlingslokal Lagmansgatan 8 Tfn Mobil Filadelfiaförsamlingen Kp Peter Wilhelmsson Länsmansgatan 8 Tfn Kretsen av EFS Kp Kärstin Wiik Strandvägen 5 Tfn Småkyrkostiftelse Kp Elisabeth Björn Lillgatan 12, Tfn Sion Församling Norråker Kp Jan-Erik Larsson Mariebergsvägen Gammelstad Tfn Smyrnaförsamlingen Hoting Kp Ebbe Johansson Flyn 130 Tfn Mobil Motor- och skoterklubbar Alanäs Kp Leif Liinasaari Alanäset Tfn Mobil Cruising Kp Lars Lindberg Byvägen 8 Tfn Mobil Fjällsjö Motorförening Kp Mikael Häggståhl Hotingvägen Rossön Tfn Fjällsjö Kp Roger Eriksson Gamla vägen 10 Tfn Mobil Frostvikens Kp Roger Hellgren Forsvägen 6 Tfn Mobil Gränslös Motorklubb Kp Joakim Hallgren Görvik 745 Tfn Mobil Guess Who MC Kp Per-Olof Finn Harbäcken 245 Tfn Havsnäsbygdens Kp Simon Högberg Björnstigen Tfn

10 Kp Jörgen Jonsson Ringvägen 20 Tfn Mobil Bil och Mc Klubb Mosquitos Kp Laila Östlundh Västra Hoting 280 Tfn Lidsjöbergs Kp Eva Jonsson Öhnvägen 370 Tfn Mobil Lugnets Båtklubb Kp Roger Allberg Ösundet 180 Tfn Mobil Lövberga Kp Christer Norlén Lövberga Tfn Mixed Iron s MC Kp Robert Abrahamsson Lasarettsvägen 33 Tfn MK Nord-Jämten Kp Ingvar Emilsson Hökstigen 19 Tfn Mårdsjö Kp Yngve Österlund Mårdsjö 175 Tfn Norråkers Kp Roland Thellbro Skolvägen 2 Tfn Mobil Ringvattnets Kp Roland Svensson Ringvattnet Tfn Rossöns Snöskoterklubb Kp Roland Gustavsson Kyrkvägen 1 Tfn Skoterburen Ungdom i Kp Petter Blom Blåkullavägen Tfn Mobil Motorcyklister Kp Bengt Lindberg Stornäsudden 205 Besöksadress: MC-stugan, Harbäcken Tfn Motorklubb Kp Lars-Erik Olsén Blåsippevägen Tfn Mobil Kp Jerker Olausson Målarvägen 3 Tfn Mobil Tåsjö Kp Magnus Bergström Kyrktåsjö, Backvägen 4 Tfn Mobil Utrikes Kp Leif Hjelm Hammarvägen 2 Tfn Vattudalens Båtklubb Kp Ulf Olofsson Blåkullavägen Tfn Åskälens Motorklubb Kp Ulf Fransson Ängevägen 8 Tfn Åsens Båtklubb Kp Benny Ramsell Åkergränd Hammerdal Tfn Mobil Älghallens Kp Daniel Norrman Älghallen Tfn Övre Flåsjöbygdens Kp Daniel Strandh Lillviken Tfn Mobil Nykterhetsföreningar IOGT-NTO Norrskenet 655 Kp Gunnel Backlund Ängsgatan 51 B Tfn IOGT-NTO 4984 Klippan Kp Agneta Johansson Sund 212 Tfn Mobil Junis Hammerdal Kp Eiron Persson Grenås 410, Tfn Mobil Logen 387 Strålen Hammerdal Kp Gunnel Bergvall Bye 305, Tfn kretsen av IOGT-NTO Kp Gunnel Backlund Ängsgatan 51 B Tfn Sällskapet Länkarna Kp Mariette Edler Myrgatan 1A Tfn Stjärnan UNF Kp Anna Mårtensson Rörström 3060 Tfn Pensionärsföreningar PRO Bodum Kp Jan Hansson Hotingvägen 83 Tfn Mobil PRO Fjällsjö Kp Karin Johansson Strandvägen 2A, Tfn PRO Frostviken Kp Ros-Mari Karlsson Framnäs 155 Tfn PRO Hammerdal Kp Elvine Jönsson Lorås 212 Tfn PRO Havsnäs Kp Gun Sundqvist Havsnäs Tfn PRO Hoting Kp Yvonne Hahn Lövik 415 Tfn Mobil PRO Kp Inger Gidlöf Hökstigen 15 Tfn PRO Norråker Kp Elsa Tharaldsson Harrsjön Lidsjöberg Tfn SPF Utrikes Kp Ingrid Hemmingsson Görvik 740 Tfn SPF Vattudalen Kp Bruno Svensson Skogsstigen Tfn Mobil Politiska föreningar Brattbäckens Centerkvinnor Kp Lotta Lindström Lövvik 580 Tfn Centerns kommunkrets Storgatan 4 Tfn Fjällsjö-Bodums Socialdem. förening Kp Birgitta Guldbrandsson Vängel 205 Tfn Mobil Flåsjöbygdens Socialdem. förening Kp Karin Näsmark Rörnäset Tfn Folkpartiets lokalavd i Kp Ingemar Fogelström Aspvägen Tfn

11 Frostvikens Centeravdelning Kp Mårten Jonsson Gussvattnet 2550 Tfn Frostvikens Socialdem. förening Kp Ardis Lindman Björkvattnet Gäddede Socialdem. förening Kp Sven Vigren Sikås Mittbyvägen 145 Tfn Mobil Socialdem. förening Kp Sture Persson Köpmannagatan 19 Tfn Mobil Kristdemokraterna Kp Bengt Olofsson Risseås Tfn Mobil Miljöpartiet Kp Anders Fabricius Ulriksfors Tfn Moderaterna i Jämtlands län, föreningen Kp Björn Stranne Görvik 2420 Tfn , Mobil Moderaterna i Z-län, kretsen Kp Jan-Olof Andersson Trångmon Lidsjöberg Tfn Mobil Norråkers Socialdem. förening Kp Lars Andréasson Abborholmberget 245 Tfn Mobil Rättvis Demokrati Kp Göran Edman Holmsund Tfn Mobil arbetarekommun Kp Evan Roos Box Tfn Socialdem. förening Kp Anette Bergqvist Bergevägen Tfn Mobil S-kvinnor Kp Lena Johansson Lövberga Tfn Unga Örnar Tåsjödalen Kp Rickard Artiles Rörström 510 Tfn Vänsterpartiet kommun Kp Leif Johansson Box Tfn Samlingslokal-, hembygds- och byföreningar Alanäsets Byförening Kp Leif Liinasaari Alanäset Tfn Mobil Alavattnets Byförening Kp Mona Wikström Alavattnet Tfn Björksjönäs-Stornäset bygdegårdsförening Kp Ulla Ivarsson Brocksjö 1710 Tfn Björkvattnets Byaförening Kp Sune Lindman Björkvattnet 1425 Tfn Blåsjöns Folkets Hus Kp Inger Långström Blåsjön Tfn Blåsjöns Framtid Kp Anita Moe Ankarvattnet 125 Tfn Blåsjöns Samfällighetsförening Kp Lilly Grenholm St Blåsjön 925 Tfn Bodums Kp Bertil Höglund Öhnvägen 5, Tfn Mobil Bodums Kp Lennart Sundelin Buskholm 200 Tfn Bonäset, Risnäset, Äspnäs Samfällighetsförening Kp Curt Bardosson Målarvägen 11 Tfn Mobil Brattbäckens Samhällsförening Kp Birgitta Olofsson Brattbäcken 770 Tfn Bredkälens Byförening Kp Anne-Christine Östman Bredkälen 215 Tfn Mobil Byggnadsföreningen Jormstugan Kp Morgan Olsson Blåsjöfallet 230 Tfn Mobil Byggnadsföreningen Saga Kp Åke Castberg Brogatan 10, Tfn Bygdens Framtid Hoting Stationsgatan 1, Tfn Ede Ungdoms- och Kp Rolf Skoglund Fyrsjön 325 Tfn Mobil Faxebygdens Byalag Kp Laritha Gustavsson Täxan Tfn Mobil Fjällsjö Hembygsförening Kp Stefan Abrahamsson Borgsväg 4 Tfn Flåsjöbygdens Intresseförening Kp Bengt Lindberg Stornäsudden 205 Tfn Frostvikens Byastuga Kp Hans-Erik Eliasson Vågen 205 Tfn Mobil Frostvikens Kp Yngve Johansson Storgatan 32 Tfn Fyrås Ungdoms- och Fritidsförening Kp Lars-Pähr Mårtensson Fyrås 1606 Tfn Mobil Föreningen Forntid Hoting Kp Ann-Sofie Andersson Box 3 Tfn Grenås Kp Sten Sundström Grenås 3580 Tfn Grundsjö Byförening Kp Allan Falk Grundsjö 355, Tfn Gåxsjö Kp Gun Persson Gåxsjö 527 Tfn Görviks Kp Gertrud Olsson Görvik 610 Tfn Mobil

12 Byggnadsförening upa Medborgarhusets förening Kp Susanne Söderman Dragsåsvägen 7 Tfn Hallvikens Byalag Kp Jan-Gunnar Eliasson Hallviken 385 Tfn Kp GunBritt Jonsson Görvik 815 Tfn Fax Harrsjöns Byalag Kp Kjell Holmgren Hallviken Tfn Mobil Havsnäs Bygdeförening Kp Erik Jönsson Havsnäs Tfn Heimlöuta Kp Alf Redelöv Renålandet Tfn Mobil Hillsands Byalag Kp Kaj Naurin Hillsand Tfn Folketshusförening Parkgatan 8 Tfn Fax Kp Allan Nilsson Rossöv 46, Tfn Samhällsförening Kp Karl-Henrik Hedberg Järnvägsgatan 19 Tfn Mobil Håkafots Byaförening Kp Bengt Wiklander Håkafot 2242 Tfn Håxås-Skarpås Byalag Kp Svante Fjellström Håxås 1167 Tfn Jansjö Byförening Kp Nils-Bengt Nilsson Skogsvägen 8 Tfn Mobil Kakuåsens Kp Irene Andersson Jönsson Kakuåsen 250 Tfn Kvarnbergsvattnetts Bygdegårdsför. Kp Yngve Johansson Storgatan 32 Tfn Kilen o Helgeåkilens Kp Anette Hemmingsson Kilen 105 Tfn Kyrktåsjö Samhällsförening Olausgården Kyrktåsjö 5676 Tfn Lidsjöbergs Kp Gertrud Blomberg Gärdnäs Lidsjöberg Tfn Lillvikens Kp Roger Strandh Lillviken Tfn Mobil Lorås Ungdoms o bygdegårdsförening Kp Annica Persson Lorås 1750 Tfn Mobil Lövberga Byalag Kp Lars-Åke Knutsson Lövberga Tfn Lövberga Kp Leif Thorpemo Lövberga Tfn Lövviks Folketshusförening Kp Ove Nordin Lövvik 555 Tfn Mobil Mårdsjö Kp Ingeborg Rolandsson Mårdsjö 145 Tfn Ringvattnets Kp Lena Näsström Ringvattnet Tfn Rossöns Folkets Husförening Kp Ann-Britt Jonsson vägen 23 Tfn Mobil Rossöns Samhälls och Företagarförening RSFF Kp Sven-Örjan Anderstig Backevägen 10 Mobil Rudsjö Folketshusförening Kp Benny Frost Rudsjö Tfn Rörströms Kp Karin Björn Rörström 325 Tfn Silsjönäs Byalag o Byutvecklingsgrupp Kp Ovar Nilsson Silsjönäs 1, Tfn Silsjönäs Kp Inger Kraft Etzler Silsjönäs 305 Tfn Sikåsparken Kp Sven Vigren Sikås Amerikavägen 200 Tfn Sikås Byförening Kp Örjan Österud Sikås Norra byvägen 180 Tfn Siljeåsens Byaförening Kp Bernt Eriksson Siljeåsen Tfn Skansnäsets Folketshusförening Kp Reidar Lindman Skansnäset 275 Tfn Mobil Strands Byförening Kp Frida Jonasson Strand Tfn Stora Blåsjöns Byamän Kp Lilly Grenholm St Blåsjön 925 Tfn Ströms Hembygdsgården 1003 Tfn Folketshusförening Box 4, Tfn Svaningens Kp Hasse Rönnqvist Svaningen Tfn Söredsta Medborgarhusförening Kp Per Hedström Söredsta 275 Tfn Team Kyrkbolandet Kp Åsa Åkerlund Starevägen Kramfors Tfn Tjärnmyrbergets Bygdeförening Kp Rickard Hamberg Pl 1563 Tjärnmyrberget 305 Tfn Tullingsås Byförening Kp Maud Persson Tullingsås 550 Tfn Mobil Tåsjö Kyrktåsjö 205 Tfn

13 Tåsjö Samhällsförening Kp Allan Bohlin Mon 135 Tfn Ulriksfors Idrottsoch Byförening Kp Sven-Erik Persson Ulriksfors Tfn Utvecklingsgruppen Fjällsjö Framtid Kp Britt-Marie Norrman Torgvägen 1A Tfn Vågdalens Kp Karl-Erik Bergström Vågdalen Tfn Mobil Yxskaftkälens Kp Hans Selander Yxskaftkälen 360 Tfn Mobil Äspnäs Kp Jörgen Espwall Äspnäs Tfn Öhns Byalag Kp Rolf Rubensson Öhn 5383, Tfn Öjarns Byförening Kp Sören Håkansson Montörvägen 14 Tfn Östra Havsnäs Byförening Kp Bengt Lindberg Svartnäsudden 205 Tfn Övre Flåsjöbygdens Kp Henry Terning Gubbhögen Tfn Övre Tåsjödalens Framtidsförening Kp Per-Ingvar Wennberg Borgavägen 2 Tfn Sport-, motions- och idrottsföreningar Backe IF Box 81, Tfn Curlingklubben Wirgo Kp Ernst Nilsson Grelsgårdsvägen 21 Tfn Fjällsjö Alpina Kp Jan Wernersson Stationsvägen 52, Tfn Mobil Frostvikens fotbollsförening Kp Peter Åberg Brogatan 13, Tfn Mobil Frostvikens dykarklubb Kp Björn Skjärvik Björkvattenv. 10 A Tfn Fyrås FUFF Kp Pähr-Jan Mårtensson Fyrås 1606 Tfn Gåxsjö IF Kp Anna Svensson Gåxsjö 122 Tfn Mobil Gäddede Sportklubb Brogatan 13 Tfn Gäddede Lindy Hop Dancers Kp Arnold Westberg Sagavägen 10 Tfn Hallvikens IF Kp Lars-Bertil Engström Blåsippevägen Tfn IF Häradsvägen 29 Tfn Disc Golf Club Kp Håkan Wikström vägen 2455 Tfn Dykarklubb Kp Kjell-Ivar Karlsson Tåsjöedet 1131 Tfn IF Idrottsgatan 34, Tfn Fax Tennisklubb Kp Jonas Eriksson Bäckstigen 1 Tfn

14 IBK Kp Monika Engström Smedvägen 3 Tfn Mobil IFK Kyrktåsjö Kp Richard Persson Viken 375 Tfn Mobil IFK Ramselevägen 29 Tfn Jormvattnets IF Kp Nisse Rolandsson Jormvattnet 735 Tfn Kakuåsens Idrottförening Kp Iréne Andersson Kakuåsen 4716 Tfn Norråkers IF Kp Sara Nilsson Norrby 625 Tfn Mobil Raftsjöhöjdens Sportklubb Kp Elisabeth Lundström Raftsjöhöjden 4923 Tfn Rossöns Golfklubb Näset 170 Tfn Rossöns IF vägen 23 Tfn Sikås Idrotts- och fritidsförening Kp Örjan Österud Sikås 4242 Tfn Slagörnbergets klätterklubb Kp Tomas Edström Strand Tfn Strömbrytarna Kp Jens Backlund Gärdinsvägen Tfn Bordtennisklubb Kp Sture Rhodin Ulriksfors 514 Tfn Fridykarförening Kp Conny Forne Storgatan 20 c Tfn Golfklubb Kp Fredrik Jonsson Box 224, Tfn Gymnastikförening Kp Ingrid Backlund Konvaljstigen Tfn Kyokusinkarate klubb Kp Magnus Nilsén Tullingsås 6193 Tfn Mobil Kampsport Kp Conny Forne Storgatan 20 c Tfn Tennisklubb Kp Barbro Jonsson Norra Strandvägen 22 Tfn Tåsjö IF Kp Birger Westerlund Tåsjö 520, Tfn Mobil Tåsjödalens IK Kp Richard Persson Viken 375, Tfn Mobil Utrikes Skidklubb Kp Åsa Pålsson Böle 235 Tfn Mobil Vattudalens Långdistansklubb Kp Jörgen Eriksson Stamsele Tfn Mobil Vängelsby Idrotts- och byförening Kp Barbro Guldbrandsson Vängel 380 Tfn Mobil Yxskaftkälens IF Kp Mikael Eriksson Yxskaftkälen 160 Tfn Studieförbund ABF Z, lokalkontor Storg 10 Tfn Ibn Rushd Studieförbund Kp Maha Alhaddad Centralgatan Sundsvall Tfn Medborgarskolan Storgatan Östersund Tfn NBV Mittsverige i Kp Kjerstin Berggren Kyrkgatan Östersund Tfn SISU Idrottsutbildarna Kp Susanne Olsson Box Östersund Tfn Studieförbundet Bilda Mittsverige Trädgårdsgatan 38 B Sundsvall Tfn Studiefrämjandet i Storgatan 14 Tfn Studieförbundet Vuxenskolan Storgatan 4, Tfn Turistföreningar Frostviksfjäll Storgatan 40 Tfn Turistförening Kp Wille Edwardsson Häradsvägen 46 Tfn/fax Övriga föreningar Förbundet för familjerådgivning i Jämtlands län Filialmottagning finns i Tidsbest o förfrågn. Tfn Fax Föreningen Häradsvägen i Kommun Kp Åsa Fredriksson Hallviken 6237 B Tfn Föreningen Grannsamverkan Kp Tomas Edin Sanatorievägen 7 Tfn Mobil Och vägen framåt Kp Maria Richardsson Bredgårdsgatan 8 A Tfn Hyresgästförening Kp Kjell Karlsson Storgatan 22 Tfn Köpmannaförening Kp Helen Jönsson Vattudalstorget 8 Tfn

15 BAGERIER Jämtlands Tunnbrödsbageri AB Kvarng. 3, HAMMERDAL BEGRAVNINGSBYRÅER Begravningsbyrå Skogsstigen 9, STRÖMSUND Fax Dygnet runt jour BILAR Ivars Bil i Hoting AB Västra Hoting 450, HOTING BILREPARATIONER Ängsgatans Bilservice AB Ängsg. 27, STRÖMSUND BYGGNADSARBETEN Tandsbyns Bygg AB Säfsel 260, HAMMERDAL Mobil BYGGVAROR Lösvirkeshus i AB Ramselev. 40, STRÖMSUND BÄRGNING OCH CONTAINER Bilbärgning AB Lövberga 635, STRÖMSUND Mobil Bärgning dygnet runt CATERING Turbogrisen Bränngården Öhn, STRÖMSUND FOLKHÄLSORÅDET Folkhälsorådet Box 500, STRÖMSUND Se även vår annons GLASMÄSTERIER Fridells Glas Strömsv. 53, STRÖMSUND GODS OCH PAKET Bussgods Järnvägsg., STRÖMSUND Fax HYRMASKINER Maskinkonsulten i AB Järnvägsg. 33, STRÖMSUND LIVSMEDEL ICA SIKÅS Bua Hammerdal, HAMMERDAL Även byggvaror Riktnr 0670 om inget annat anges Jormboden Jormvattnet 830, GÄDDEDE Öppet: mån-fre 10-17, lör MÅLAREMÄSTARE Sundin Måleri Fyrås 830, HAMMERDAL MÖBLER ORMBODEN Wiks Möbler Edev. 9, HAMMERDAL SKORSTENSSKYDD Jämtlands Skorstensprodukter Risselåsv. 8, STRÖMSUND SLAKTERIER Turbogrisen Bränngården Öhn, STRÖMSUND STUDIEFÖRBUND Studiefrämjandet i Sventeg. 3, STRÖMSUND Studieförbundet Vuxenskolan Storg. 4, STRÖMSUND TRAV HOTINGTRAVET Storg. 30, HOTING % för 0 kr. Vi är en ideell förening som står för 70% av sjöräddningen i Sverige utan en krona från staten. Bli medlem på sjöräddning.se eller ring

16 Vi erbjuder god medicinsk kompetens och bra förutsättningar för Dig och din Hälsa ODR Total till hushåll Vill du hyra lägenhet i Kommun? Vi finns på alla större orter! Ta kontakt med oss! Landstingsdriven Primärvård i kommun Backe Hälsocentral Tfn Hälsocentral Tfn Storgatan 19, Tel : Professionell telefonpassning -låter Dig göra bra affärer! kommun Folkhälsorådet Hälsa som tillväxtfaktor Det rika förenings- och kultur livet i vår kommun är en viktig förutsättning för en god hälsa. Tillsammans kan vi alla arbeta för ett minskat bruk av alkohol och tobak samt öka förutsättningarna för att våra barn och ungdomar ska växa upp under trygga och goda villkor. Att stödja olika former av fysisk aktivitet som är tillgängliga för alla samt uppmuntra till goda matvanor bidrar också till flickors och pojkars hälsosamma utveckling. Genom att erbjuda utvecklande fritidsaktiviteter och se till att föreningsledare är goda förebilder för våra unga medverkar Ni till en bra uppväxt. Här gör föreningslivet tillsammans med föräldrar och andra en värdefull insats. Tillsammans skapar vi ett gott liv i kommun. Folkhälsorådet Gudrun Hansson Tel nr Drogförebyggande samordnare Berit Holter Tel nr