Föreningarna den svenska modellen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreningarna den svenska modellen"

Transkript

1 fritidsguide 2014/2015

2 Utgiven i samarbete med: 2 Kommun Kultur- och fritidsavdelningen Tel: Fax Hemsida: Omslagsbild: shutterstock.com kommun har sammanställt och ansvarar för text- och bildmaterial i kommundelen i denna publikation som distribueras till samtliga hushåll inom kommunen. Eftertryck av text och bilder med angivande av källan kan medges av redaktionen. ETT STORT TACK TILL ALLA DE FÖRETAG SOM GENOM SIN ANNONSERING GJORT DET MÖJLIGT ATT GE UT DENNA GUIDE TILL KOMMUNENS INVÅNARE! Producerad av: Box Borås Lundbygatan 4, Borås Tel: Fax: Kundtjänst: Annonsförsäljning: Ann-Britt Ehrencrona Tryck & produktion: Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB, Borås, 2014 Tel Miljö och kvalitetssystem ISO ISO Upplaga: ca ex. Distributionsansvarig: SDR/Posten Denna guide är tryckt enligt svanen-kriterierna på ett miljögodkänt papper. Utgivaren ikläder sig ingen ersättnings skyldighet på grund av möjligen förekommande uteslutning, oriktighet eller ofullständighet i guiden. Föreningarna den svenska modellen Föreningarna är en omistlig del av vår välfärd. Tag vara på denna möjlighet! När det stundom talas om den svenska modellen så är det omöjligt att förbise föreningsväsendet. Som inget annat land har Sverige haft förmågan att starta och driva föreningar för alla upptänkliga syften och mål. Om vi i hela landet har över hundratusen föreningar så tycks även den minsta kommun ha åtminstone ett par hundra. Eller rättare sagt det är nog så att föreningsutbudet inte varierar så värst mycket mellan kommunerna. Vad som skiljer åt är mest antalet medlemmar och möjligen att den större kommunen har fler föreningar av samma slag än en mindre. Men glöden och engagemanget är desamma både från ledare och medlemmar! Idrottsrörelsen är naturligtvis störst både sett till antalet medlemmar och antalet föreningar. Tänk dessutom på alla sektioner och avdelningar som brukar finnas med mängder av frivilliga ledare och instruktörer. Besöker du Riksidrottsförbundets hemsida, finner du massor av information om just idrottsrörelsens verksamhet. Ibland kan det tyckas att det stora intresset för idrott nästan överskuggar de övriga föreningarna. För vi har mängder av andra fritidsföreningar för schackspelare, trädgårdsentusiaster likväl som modellplansbyggare det är bara att välja. Till det kommer sociala föreningar vilka gör oerhörda insatser för att förbättra livskvalitet och se till så att inte utsatta grupper glöms bort. Här finns också de religiösa föreningarna och de politiska. Till detta kommer den svenska modellens uppsjö av intresseorganisationer med sina lokala underorganisationer. Pensionärer är organiserade likväl som skogsägare. Fackföreningsrörelsen är heller inte att förglömma. Sverige är föreningarnas land! Visserligen är deras verksamhet oftast och till en del subventionerade av samhället. Men den avgörande delen av intäkterna står föreningarna för själva genom medlemsavgifter, arrangemang, lotterier liksom stöd från enskilda och företag. Men det behövs inte bara materiella resurser för att driva en förening, det behövs också ledare. Kanske kan denna guide ge dig inspiration till medlemskap och engagemang i någon av föreningarna på din ort. Som du ser av registret har du mängder att välja på! Margareta Vestman Grundström Tf förvaltningschef Barn och utbildning

3 Kulturskolan Att spela eller sjunga är bra för inlärning och studier, det visar aktuell forskning. Tanken om estetiska lärprocesser grundar sig i Utvecklingspsykologin. Genom att utveckla sin kreativitet och fantasi får man bättre självförtroende och fungerar bättre i grupp, man lär sig även att ta ansvar. Därför är barns musicerande, både enskilt och tillsammans i grupp så viktig. Det finns alltså ett samband mellan kreativitet, fantasi och kunskapsinhämtning. Att musicera ger bland annat bättre förståelse för språkets rytm. deras specialområden men, oavsett vilken konstform man väljer får eleven en stimulerande och utvecklande hobby. Där vi har möjlighet ger vi även undervisning i körsång och ensemble/orkesterspel. Vi finns även på facebook: KulturskolanStromsundsKommun I kommun kan alla elever från årskurs 3 upp till gymnasieskolans år 3 anmäla sig till kulturskolan. I årskurs 2 får alla möjlighet att delta i Musiklek en förberedande undervisning utan avgift och anmälan. Och vi planerar även att, fr.o.m., hösterminen 2014 ha verksamhet i förskolan. Från och med höstterminen 2014 kan vi förutom sång och instrument även erbjuda dans som konstform. Undervisningen är avgiftsfri, men instrument och noter bekostas av eleven. På våra respektive områden erbjuder vi den instrumentundervisning som lärarna kan ge, på grund av 3

4 Bibliotek I kommunen finns ett huvudbibliotek i samt biblioteksfilialer i Backe, Gäddede, Hammerdal och Hoting. Tre dagar i veckan åker Bokbilen runt i kommunen för att distribuera böcker till både enskilda låntagare och kommunal verksamhet. Vill Du ha besök av Bokbilen? Kontakta då Centralbiblioteket. På biblioteket finns möjlighet till avkoppling, stimulans och kunskap. Förutom ett brett utbud av fack- och skönlitteratur finns dagstidningar, tidskrifter, CD-böcker och filmer för hemlån. Via bibliotekets hemsida finns möjlighet till nedladdning av olika typer av elektronisk media. Via hemsidan finns även information om öppettider, personal, kontaktuppgifter och annat. Biblioteken används även som utställningslokal och samlingslokal för olika typer av träffar och sammankomster. Är Du intresserad av att använda biblioteket till en träff eller en utställning, kontakta Centralbiblioteket. Det finns även möjlighet för föreningar, skolor, förskolor etc. att boka tid för besök på biblioteken även utanför ordinarie öppethållande. Vid frågor kontakta Centralbiblioteket ( ) eller besök 4

5 FÖRENINGSREGISTER strömsund.kommunguide.se Föreningsregistret är taget från kommunens hemsida Ändringar inkomna efter det finns alltså inte med. Vi vill att alla föreningar som har ändringar att uppdatera i föreningsregistret meddelar detta till Tf förvaltningschef Margareta Grundström, , Djur, naturoch friluftsliv Görviks 4Hl Kp Leif Jonsson Görvik 2440 Tfn Ryttarsällskap Kp Kristina Hembjer Hantverkargatan 9 Tfn Lokala Kennelklubb Kp Gun-Britt Eriksson Hallviken 240 Tfn SPHK Nedre Norra Distriktet Kp Caroline H Jönsson Kyrktåsjö 750 Tfn Brukshundklubb Kp Kerstin Näsmark Amaliagatan 51 Tfn Mobil Ridklubb Kp Camilla Hulkki Bergevägen Tfn Mobil Vattudalens Naturskyddsförening Kp Pieter Fürst Amaliagatan 22 C Tfn Mobil Elev- och fackliga organisationer Hjalmar Strömerskolans IF Kp Linda Mårtensson Box 520, Tfn Ströms Skolors IF Kp Vakant Box Tfn LO-facken, Kp Storgatan Tfn Fiske- och fiskevårdsområdesföreningar Dundertrollarna Kp Evert Janeheim Murarvägen 14 Tfn Frostvikens sportfiskeklubb Kp Arnold Westberg Jormlien Tfn Mobil FK Ulriksforsarna Kp Susanna Karlsson Alstigen Tfn Mobil Sportfiskeklubb Kp Reidar Näslund Färjstället 205 Lojsinit Sportfiske Kp Harry Jonsson Strandgatan 29 Tfn Ströms Sportfiskeklubb Kp Fredric Andersson Ängsgatan 15 Tfn Utrikesfiskarna Kp Arnold Eriksson Lorås 245 Tfn Fiskevårdsområdesföreningar Ankarvattnet-Lejarens KFO SCA Skog/Arne Book Lagmansgatan Tfn Bellvik-Rörströms FVOF Kp Maj-Britt Eriksson Rörström 200 Tfn Björkvattnets FVOF Kp Jarl Ingerhed Näldensvägen Nälden Tfn Bonäsets-Risnäsets- Äspnäs SAMFF Kp Curt Bardosson Målarvägen 11 Tfn Byvattnets KFO Leif Nilsson Postgatan Bräcke Tfn (Sportringen) Mobil Dragans FVOF Kp Stig Karlsson Östringen 31 Tfn Mobil Dunnervattnets SAMFF Kp Lars Salomonsson Bredkälen 6430 Tfn Ede-Grenås FVOF Kp Kurt Morin Säfsel 260 Tfn Mobil Faxebygdens FVOF Kp Ellinor Jönsson Stamsele Tfn Fjällsjö FVOF Kp Roland Nordin Gamla Vägen 9 Tfn Flåsjöns FVOF Kp Mona Asservall Alanäset Tfn Mobil Frostviken Norra sameby Länsstyrelsen i Jämtlands län Östersund Tfn Fågelbergets FVOF Kp Per-Enar Åberg Biblioteksgatan 29 C Östersund Tfn Mobil Gussvattnet-Storvattnet FVOF Kp Mårten Jonsson Gussvattnet 265 Tfn Gåxsjö-Storåns FVOF Kp Per-Jan Persson Gåxsjö 670 Tfn Gäddede FVOF Kp Jan-Peter Albertsson Björkvattenvägen 12 Tfn Görviks FVOF Kp Staffan Jonsson Görvik 815 Tfn FVOF Kp Sven Lyrén Västra Hoting 550 Tfn Håkafot-Häggnäset FVOF Kp Knut Klefbom Risselåsvägen 39 Tfn , Mobil

6 Jormvattnets FVOF Kp Bengt Blom Jormvattnet 485 Tfn Järilvattnet FVOF Kp Alf Hansson Gullvivevägen Tfn Kvarnbergsvattnets FVOF Kp Yngve Johansson Storgatan 32 Tfn Kycklingvattnet KFOSCA Skog/Peter Karlström Fack 71 Tfn Leipikvattnets KFO SCA Skog/Peter Karlström Fack 71 Tfn Lidsjöbergs FVOF Kp Jan-Erik Eriksson Gärdviken Lidsjöberg Tfn Lilla Blåsjöns FVOF Kp Stig Engström Vilohemsgatan 1 Tfn Malmsjöns FVOF Kp Esbjörn Toresson Genvägen 2 Tfn Ohredahke sameby Länsstyrelsen i Jämtlands län Östersund Tfn Rattevare sameby Länsstyrelsen i Jämtlands län Östersund Tfn Ringvattnets FVOF Kp Bo Pettersson Ringvattnet Tfn Risede FVOF Kp Dawe Svensson Risede 270, Lidsjöberg Tfn Rossöns FVOF Kp Pecka Andersson Tjärnvägen 13 Tfn Russfjärdens FVOF Kp Lars-Bertil Engström Tännviken Tfn , Rörströmsälvens FVOF Kp Steiner Mårtensson Bölen 397, Tfn Sjougdälvens KFO SCA Skog/Arne Book Lagmansgatan 29 Tfn Solberg-Vikens FVOF Kp Åke Dahlöw Gravasund 150 Tfn Stora Blåsjöns SAMFF Kp Jim Sjölund Stora Blåsjön 925 Tfn Storsjoutens skattefiske SCA Skog/Arne Book Lagmansgatan 29 Tfn Svaninge fritidsområde Holmens Skog AB Näsviken Tfn Torsfjärdens KFO SCA Skog AB/Arne Book Lagmansgatan 29 Tfn Tåsjö FVOF Kp Tor-Egon Wedin Mon 160 Tfn Mobil Vängelälvens FVOF Kp Bo Gustavsson Tjärnnäset 305 Tfn Mobil Yxskaftkälens FVOF Kp Kalle Lindberg Yxskaftkälen 570 Tfn Öns FVOF Kp Curt Jonsson Box Tfn Öjarns put and take Kp Sören Håkansson Montörvägen 14 Tfn Östra Fiskåvattnet Holmens Skog AB Näsviken Tfn Övre Vattudalens FVOF Kp Arne Salomonsson Ängsgatan 51 H Tfn Mobil Övre Öjåns FVOF Kp Henry Åkerström Tullingsås 335 Tfn

7 Frivilliga Hjälp och stödorganisationer Amnesty International Kp Helena Lindstrand Myrgatan 7 A Tfn Backe rödakorskrets Kp Maj-Britt Frölander Läkarvägen 12, Tfn Mobil Backe rödakorskrets Mötesplats Kupan Stationsvägen 1 Tfn Bodums rödakorskrets Mötesplats Kupan Backevägen 10, Tfn Bodums rödakorskrets Kp Per Åke Bölander Hällnäsvägen 8 Tfn Lottakår Kp Elisabeth Björn Skolgatan 5 Tfn Rädda Barnens lokalavd Hammerdal Kp Ingrid Kallberg Svartviksgatan 17 Tfn Ström- Kvinnliga Bilkår Kp Anita Löfgren Åsgatan 3, Tfn eller FN-förening Kp Jan-Ola Bergkvist Grelsgårdsvägen 6 Tfn Ströms rödakorskrets Storgatan 10 Tel Föreningar för funktionsnedsatta DHR avdelningen Amaliagatan 2 A Tfn Diabetesföreningen i Amaliagatan 2 A Tfn Hjärt- och Lungsjukas förening Amaliagatan 2 A Tfn Hörselskadades förening i Amaliagatan 2 A Tfn Lokalföreningen av FUB i Kp Ann-Sofie Andersson Miltallberget 275 Tfn Mobil RSMH Fjällsjö Kontaktp.Tore Hansson Lasarettsvägen 21 Tfn Handikappidrottsförening Kp Gunhild Ragnvaldsson Ripstigen 19 Tel eller Reumatikerförening c/o Blom Stationsvägen 52 Mobil Synskadades förening SRF Amaliagatan 2 A Tfn Hobbyföreningar Backe Bridgeklubb Kp Örjan Sjödin Gamla Vägen 22 Tfn Blåsjöns Väv o Slöjdförening Kp Gunnel Fredriksson Pl 3650 Tfn Cold Game Kp Viktor Sehlin Esterbergsgatan 4 Tfn Mobil Fjällsjögårdens Dartclub Kp Martin Holmberg Gamla vägen 29 Tfn Mobil Fjällsjö Vävstugeförening Kp Ulla Jacobsson Stationsvägen 9 Tfn FRO V:a Ångermanland avd 225 Kp Sven Eliasson Pl 421 Tfn Vävstuga Kp Gerd Sjödin Kallbacksgränd 1 C Paintballklubb Kp Mikael Mattson Storgatan 33 Tfn Munskänkarna Kp Heidi Sundelin Buskholm 200 Tfn Schack 88 Hammerdal Kp Bo Wiik Kyrkgatan 15 D Tfn Mobil Bridgeklubb Kp Jan Ohlson Björkvägen Tfn Mobil Vävstugeförening Kp Rose-Marie Löfvenberg Bergevägen Tfn Mobil Trädgårdsförening Kp Lena Hallstensson Hökstigen 18 Tfn Yxkastarklubben Tveeggarna Kp Leif Hansson Storgatan 24 A Tfn Mobil Jakt- och skytteföreningar Alanäsets Skytteförening Kp Alvar Knutsson Alanäset Tfn Backe Jaktskytteklubb Kp Bo Eriksson Lasarettsvägen 17 Tfn Mobil Backe Pistolskytteklubb Kp Lars Ericsson Sunnansjö 125 Tfn Mobil Blåsjöns Jaktskytteförening Kp Thure Persson Pl 3565 Tfn Fjällsjö Skytteförening Kp Mats Byström Skogsvägen 9 Tfn Frostvikens Skytteklubb Kp Kjell Wikström Norgevägen 8 Tfn Mobil Hallvikens Jaktskytteklubb Kp John-Hugo Jonsson Blåsippevägen Tfn Mobil Jaktskytteklubb Kp Bengt-Åke Eriksson (ordförande) Tallstigen 3 Tfn Skytteförening Kp Per-Jan Persson Gåxsjö 4682 Tfn

8 USKF Kp Lars-Pähr Mårtensson Fyrås Hammerdal Tfn Mobil Jaktskytteklubb Kp Björn Östlund Valågatan 10 Tfn Pistolskytteklubb Kp Morgan Björn Skolgatan 13 Tfn Skytteförening Kp Nils Nilsson Ringvägen 12 Tfn Jormvattnets Skytteförening Kp Lars-Bertil Persson Jormvattnet 3228 Tfn Norråkers Jaktskytteklubb Kp Hans-Erik Westerlund Sarvägen 20 Tfn Stamsele Jaktskytteklubb Kp Johan Andersson Risselåsvägen 42 A Tfn Ströms Jaktskytteklubb Kp Fredrik Redelöv Strömsvägen 4 E STRÖMSUND Tfn Skyttegille Kp Roland Sandberg Aspvägen Tfn Pistolskytteklubb Kp Harry Svensson Tullingsås 408 Tfn Mobil Kulturella föreningar Afghanska Föreningen i Kp Wahid Abdul Kallbäcksgränd 1A Tfn Backe Publikförening/ Kulturknuten Kp Märta-Greta Orell Strandvägen 10 Tfn Erik-Olof-Älg sällskapet Kp Sven-Gunnar Edström Strandvägen 14 Tfn Eventure Kp Johan Norrman Tullingsås 520 Tfn Fjällsjö Konstförening Kp Maj-Britt Fröhlander Läkarvägen 12 Tfn Flata Musikförening Kp Robin Andersson Östringen 12 Tfn Flåsjöjäntan Kp Lena Näsström Ringvattnet Tfn Frostviken - Hotagen Sameförening Kp Mikael Jonasson Stora Blåsjön 965 Tfn Frostvikens Musik och Kultur Kp Madeleine Aaraas Storgatan 19 Tfn Gåxsjö Kyrkokör Kp Anna Svensson Gåxsjö 122 Tfn Gäddede Sångkör Kp Gunnel Fredriksson Stora Blåsjön 3650 Tfn Konstförening Kp Anita Olofsson Ede 232 Tfn Musikförening Kp Timo Hautamäki Storgatan 57 Sångförening Kp Annika Norlén Andersson Ededevägen 23 Tfn Mobil Hedenvindsällskapet Kp Jonny Persson Nagasjöhöjden 31 Musikförening Kp Sven-Gösta Näslund Rosenvägen 3 Publikförening Kp Aina Berg Järnvägsg. 22 B Tfn Kultur i Norråker Kp Gudrun Andreasson Abborholmsberget 1048 Tfn Kulturarenan Kp Emelie Dufvenberg Vallgatan 11 c Kulturföreningen Kruset Kp Åsa Fredriksson Hallviken 6237 B Tfn LJUS Kulturförening Kp Abdulla Lyso Vallgatan 11A Tfn Hillsands Kulturförening Kp Gunnar Larshow c/o Hillsands kulturgård Hillsand Tfn Motionsdansens Vänner Kp Aina Berg Järnvägsgatan 22 B Tfn Musiktörerna Kp Stefan Sjödin Kyrkvägen 28 Tfn Norrbygillet Kp Per-Ingvar Wennberg Box 46 Tfn Northern Lights Kp Pär Sundberg Uttergatan Tfn Riksteatern Kp Christer Holm Jonsgård Tfn Skägg kulturförening Kp Kenny Sjödin Genvägen 6 Tfn Stral Dancers Kp Ingegerd Kahnberg Länsmansgatan 27 Tfn Strömdraget Kp Carl-Erik Johansson Fyrås 300 Tfn Ströms Konstklubb Kontaktp. Leif Myrén Esterbergsgatan Tfn Ströms Kyrkokör Kp Erika Magnusson Brattbäcken 365 Tfn Mobil Strömslaget Kp Lars Edin Amaliagatan 48 Tfn Filmstudio Kp Greger Rönnqvist Grelsgårdsvägen 12 Tfn Konstforum Kp Runar Englund Amaliagatan 40 Tfn Mobil Musikförening i tiden Kp Jon Henric Andersson Tfn Sönnasjökör n Kp Einar Larsson Fyrås 1410 Tåsjö Kyrkokör Kp Margareta Dahlén Bolin Kyrktåsjö 5616 Tfn

9 Vattudalens kulturbåtar Kp Margareta Byström Strand Tfn Mobil Utrikesringen Kp Eiron Persson Grenås 3555 Tfn Vattugalarna Kp Kurt Ericsson Gärdinsvägen Tfn Voernese Sameby Kp Thomas Kroik Box Borgafjäll Tfn Mobil Kyrkliga föreningar EFS Hammerdal Kp Kärstin Wiik Strandvägen 5 Tfn EFS Missionsförening i Församlingslokal Lagmansgatan 8 Tfn Mobil Filadelfiaförsamlingen Kp Peter Wilhelmsson Länsmansgatan 8 Tfn Kretsen av EFS Kp Kärstin Wiik Strandvägen 5 Tfn Småkyrkostiftelse Kp Elisabeth Björn Lillgatan 12, Tfn Sion Församling Norråker Kp Jan-Erik Larsson Mariebergsvägen Gammelstad Tfn Smyrnaförsamlingen Hoting Kp Ebbe Johansson Flyn 130 Tfn Mobil Motor- och skoterklubbar Alanäs Kp Leif Liinasaari Alanäset Tfn Mobil Cruising Kp Lars Lindberg Byvägen 8 Tfn Mobil Fjällsjö Motorförening Kp Mikael Häggståhl Hotingvägen Rossön Tfn Fjällsjö Kp Roger Eriksson Gamla vägen 10 Tfn Mobil Frostvikens Kp Roger Hellgren Forsvägen 6 Tfn Mobil Gränslös Motorklubb Kp Joakim Hallgren Görvik 745 Tfn Mobil Guess Who MC Kp Per-Olof Finn Harbäcken 245 Tfn Havsnäsbygdens Kp Simon Högberg Björnstigen Tfn

10 Kp Jörgen Jonsson Ringvägen 20 Tfn Mobil Bil och Mc Klubb Mosquitos Kp Laila Östlundh Västra Hoting 280 Tfn Lidsjöbergs Kp Eva Jonsson Öhnvägen 370 Tfn Mobil Lugnets Båtklubb Kp Roger Allberg Ösundet 180 Tfn Mobil Lövberga Kp Christer Norlén Lövberga Tfn Mixed Iron s MC Kp Robert Abrahamsson Lasarettsvägen 33 Tfn MK Nord-Jämten Kp Ingvar Emilsson Hökstigen 19 Tfn Mårdsjö Kp Yngve Österlund Mårdsjö 175 Tfn Norråkers Kp Roland Thellbro Skolvägen 2 Tfn Mobil Ringvattnets Kp Roland Svensson Ringvattnet Tfn Rossöns Snöskoterklubb Kp Roland Gustavsson Kyrkvägen 1 Tfn Skoterburen Ungdom i Kp Petter Blom Blåkullavägen Tfn Mobil Motorcyklister Kp Bengt Lindberg Stornäsudden 205 Besöksadress: MC-stugan, Harbäcken Tfn Motorklubb Kp Lars-Erik Olsén Blåsippevägen Tfn Mobil Kp Jerker Olausson Målarvägen 3 Tfn Mobil Tåsjö Kp Magnus Bergström Kyrktåsjö, Backvägen 4 Tfn Mobil Utrikes Kp Leif Hjelm Hammarvägen 2 Tfn Vattudalens Båtklubb Kp Ulf Olofsson Blåkullavägen Tfn Åskälens Motorklubb Kp Ulf Fransson Ängevägen 8 Tfn Åsens Båtklubb Kp Benny Ramsell Åkergränd Hammerdal Tfn Mobil Älghallens Kp Daniel Norrman Älghallen Tfn Övre Flåsjöbygdens Kp Daniel Strandh Lillviken Tfn Mobil Nykterhetsföreningar IOGT-NTO Norrskenet 655 Kp Gunnel Backlund Ängsgatan 51 B Tfn IOGT-NTO 4984 Klippan Kp Agneta Johansson Sund 212 Tfn Mobil Junis Hammerdal Kp Eiron Persson Grenås 410, Tfn Mobil Logen 387 Strålen Hammerdal Kp Gunnel Bergvall Bye 305, Tfn kretsen av IOGT-NTO Kp Gunnel Backlund Ängsgatan 51 B Tfn Sällskapet Länkarna Kp Mariette Edler Myrgatan 1A Tfn Stjärnan UNF Kp Anna Mårtensson Rörström 3060 Tfn Pensionärsföreningar PRO Bodum Kp Jan Hansson Hotingvägen 83 Tfn Mobil PRO Fjällsjö Kp Karin Johansson Strandvägen 2A, Tfn PRO Frostviken Kp Ros-Mari Karlsson Framnäs 155 Tfn PRO Hammerdal Kp Elvine Jönsson Lorås 212 Tfn PRO Havsnäs Kp Gun Sundqvist Havsnäs Tfn PRO Hoting Kp Yvonne Hahn Lövik 415 Tfn Mobil PRO Kp Inger Gidlöf Hökstigen 15 Tfn PRO Norråker Kp Elsa Tharaldsson Harrsjön Lidsjöberg Tfn SPF Utrikes Kp Ingrid Hemmingsson Görvik 740 Tfn SPF Vattudalen Kp Bruno Svensson Skogsstigen Tfn Mobil Politiska föreningar Brattbäckens Centerkvinnor Kp Lotta Lindström Lövvik 580 Tfn Centerns kommunkrets Storgatan 4 Tfn Fjällsjö-Bodums Socialdem. förening Kp Birgitta Guldbrandsson Vängel 205 Tfn Mobil Flåsjöbygdens Socialdem. förening Kp Karin Näsmark Rörnäset Tfn Folkpartiets lokalavd i Kp Ingemar Fogelström Aspvägen Tfn

11 Frostvikens Centeravdelning Kp Mårten Jonsson Gussvattnet 2550 Tfn Frostvikens Socialdem. förening Kp Ardis Lindman Björkvattnet Gäddede Socialdem. förening Kp Sven Vigren Sikås Mittbyvägen 145 Tfn Mobil Socialdem. förening Kp Sture Persson Köpmannagatan 19 Tfn Mobil Kristdemokraterna Kp Bengt Olofsson Risseås Tfn Mobil Miljöpartiet Kp Anders Fabricius Ulriksfors Tfn Moderaterna i Jämtlands län, föreningen Kp Björn Stranne Görvik 2420 Tfn , Mobil Moderaterna i Z-län, kretsen Kp Jan-Olof Andersson Trångmon Lidsjöberg Tfn Mobil Norråkers Socialdem. förening Kp Lars Andréasson Abborholmberget 245 Tfn Mobil Rättvis Demokrati Kp Göran Edman Holmsund Tfn Mobil arbetarekommun Kp Evan Roos Box Tfn Socialdem. förening Kp Anette Bergqvist Bergevägen Tfn Mobil S-kvinnor Kp Lena Johansson Lövberga Tfn Unga Örnar Tåsjödalen Kp Rickard Artiles Rörström 510 Tfn Vänsterpartiet kommun Kp Leif Johansson Box Tfn Samlingslokal-, hembygds- och byföreningar Alanäsets Byförening Kp Leif Liinasaari Alanäset Tfn Mobil Alavattnets Byförening Kp Mona Wikström Alavattnet Tfn Björksjönäs-Stornäset bygdegårdsförening Kp Ulla Ivarsson Brocksjö 1710 Tfn Björkvattnets Byaförening Kp Sune Lindman Björkvattnet 1425 Tfn Blåsjöns Folkets Hus Kp Inger Långström Blåsjön Tfn Blåsjöns Framtid Kp Anita Moe Ankarvattnet 125 Tfn Blåsjöns Samfällighetsförening Kp Lilly Grenholm St Blåsjön 925 Tfn Bodums Kp Bertil Höglund Öhnvägen 5, Tfn Mobil Bodums Kp Lennart Sundelin Buskholm 200 Tfn Bonäset, Risnäset, Äspnäs Samfällighetsförening Kp Curt Bardosson Målarvägen 11 Tfn Mobil Brattbäckens Samhällsförening Kp Birgitta Olofsson Brattbäcken 770 Tfn Bredkälens Byförening Kp Anne-Christine Östman Bredkälen 215 Tfn Mobil Byggnadsföreningen Jormstugan Kp Morgan Olsson Blåsjöfallet 230 Tfn Mobil Byggnadsföreningen Saga Kp Åke Castberg Brogatan 10, Tfn Bygdens Framtid Hoting Stationsgatan 1, Tfn Ede Ungdoms- och Kp Rolf Skoglund Fyrsjön 325 Tfn Mobil Faxebygdens Byalag Kp Laritha Gustavsson Täxan Tfn Mobil Fjällsjö Hembygsförening Kp Stefan Abrahamsson Borgsväg 4 Tfn Flåsjöbygdens Intresseförening Kp Bengt Lindberg Stornäsudden 205 Tfn Frostvikens Byastuga Kp Hans-Erik Eliasson Vågen 205 Tfn Mobil Frostvikens Kp Yngve Johansson Storgatan 32 Tfn Fyrås Ungdoms- och Fritidsförening Kp Lars-Pähr Mårtensson Fyrås 1606 Tfn Mobil Föreningen Forntid Hoting Kp Ann-Sofie Andersson Box 3 Tfn Grenås Kp Sten Sundström Grenås 3580 Tfn Grundsjö Byförening Kp Allan Falk Grundsjö 355, Tfn Gåxsjö Kp Gun Persson Gåxsjö 527 Tfn Görviks Kp Gertrud Olsson Görvik 610 Tfn Mobil

12 Byggnadsförening upa Medborgarhusets förening Kp Susanne Söderman Dragsåsvägen 7 Tfn Hallvikens Byalag Kp Jan-Gunnar Eliasson Hallviken 385 Tfn Kp GunBritt Jonsson Görvik 815 Tfn Fax Harrsjöns Byalag Kp Kjell Holmgren Hallviken Tfn Mobil Havsnäs Bygdeförening Kp Erik Jönsson Havsnäs Tfn Heimlöuta Kp Alf Redelöv Renålandet Tfn Mobil Hillsands Byalag Kp Kaj Naurin Hillsand Tfn Folketshusförening Parkgatan 8 Tfn Fax Kp Allan Nilsson Rossöv 46, Tfn Samhällsförening Kp Karl-Henrik Hedberg Järnvägsgatan 19 Tfn Mobil Håkafots Byaförening Kp Bengt Wiklander Håkafot 2242 Tfn Håxås-Skarpås Byalag Kp Svante Fjellström Håxås 1167 Tfn Jansjö Byförening Kp Nils-Bengt Nilsson Skogsvägen 8 Tfn Mobil Kakuåsens Kp Irene Andersson Jönsson Kakuåsen 250 Tfn Kvarnbergsvattnetts Bygdegårdsför. Kp Yngve Johansson Storgatan 32 Tfn Kilen o Helgeåkilens Kp Anette Hemmingsson Kilen 105 Tfn Kyrktåsjö Samhällsförening Olausgården Kyrktåsjö 5676 Tfn Lidsjöbergs Kp Gertrud Blomberg Gärdnäs Lidsjöberg Tfn Lillvikens Kp Roger Strandh Lillviken Tfn Mobil Lorås Ungdoms o bygdegårdsförening Kp Annica Persson Lorås 1750 Tfn Mobil Lövberga Byalag Kp Lars-Åke Knutsson Lövberga Tfn Lövberga Kp Leif Thorpemo Lövberga Tfn Lövviks Folketshusförening Kp Ove Nordin Lövvik 555 Tfn Mobil Mårdsjö Kp Ingeborg Rolandsson Mårdsjö 145 Tfn Ringvattnets Kp Lena Näsström Ringvattnet Tfn Rossöns Folkets Husförening Kp Ann-Britt Jonsson vägen 23 Tfn Mobil Rossöns Samhälls och Företagarförening RSFF Kp Sven-Örjan Anderstig Backevägen 10 Mobil Rudsjö Folketshusförening Kp Benny Frost Rudsjö Tfn Rörströms Kp Karin Björn Rörström 325 Tfn Silsjönäs Byalag o Byutvecklingsgrupp Kp Ovar Nilsson Silsjönäs 1, Tfn Silsjönäs Kp Inger Kraft Etzler Silsjönäs 305 Tfn Sikåsparken Kp Sven Vigren Sikås Amerikavägen 200 Tfn Sikås Byförening Kp Örjan Österud Sikås Norra byvägen 180 Tfn Siljeåsens Byaförening Kp Bernt Eriksson Siljeåsen Tfn Skansnäsets Folketshusförening Kp Reidar Lindman Skansnäset 275 Tfn Mobil Strands Byförening Kp Frida Jonasson Strand Tfn Stora Blåsjöns Byamän Kp Lilly Grenholm St Blåsjön 925 Tfn Ströms Hembygdsgården 1003 Tfn Folketshusförening Box 4, Tfn Svaningens Kp Hasse Rönnqvist Svaningen Tfn Söredsta Medborgarhusförening Kp Per Hedström Söredsta 275 Tfn Team Kyrkbolandet Kp Åsa Åkerlund Starevägen Kramfors Tfn Tjärnmyrbergets Bygdeförening Kp Rickard Hamberg Pl 1563 Tjärnmyrberget 305 Tfn Tullingsås Byförening Kp Maud Persson Tullingsås 550 Tfn Mobil Tåsjö Kyrktåsjö 205 Tfn

13 Tåsjö Samhällsförening Kp Allan Bohlin Mon 135 Tfn Ulriksfors Idrottsoch Byförening Kp Sven-Erik Persson Ulriksfors Tfn Utvecklingsgruppen Fjällsjö Framtid Kp Britt-Marie Norrman Torgvägen 1A Tfn Vågdalens Kp Karl-Erik Bergström Vågdalen Tfn Mobil Yxskaftkälens Kp Hans Selander Yxskaftkälen 360 Tfn Mobil Äspnäs Kp Jörgen Espwall Äspnäs Tfn Öhns Byalag Kp Rolf Rubensson Öhn 5383, Tfn Öjarns Byförening Kp Sören Håkansson Montörvägen 14 Tfn Östra Havsnäs Byförening Kp Bengt Lindberg Svartnäsudden 205 Tfn Övre Flåsjöbygdens Kp Henry Terning Gubbhögen Tfn Övre Tåsjödalens Framtidsförening Kp Per-Ingvar Wennberg Borgavägen 2 Tfn Sport-, motions- och idrottsföreningar Backe IF Box 81, Tfn Curlingklubben Wirgo Kp Ernst Nilsson Grelsgårdsvägen 21 Tfn Fjällsjö Alpina Kp Jan Wernersson Stationsvägen 52, Tfn Mobil Frostvikens fotbollsförening Kp Peter Åberg Brogatan 13, Tfn Mobil Frostvikens dykarklubb Kp Björn Skjärvik Björkvattenv. 10 A Tfn Fyrås FUFF Kp Pähr-Jan Mårtensson Fyrås 1606 Tfn Gåxsjö IF Kp Anna Svensson Gåxsjö 122 Tfn Mobil Gäddede Sportklubb Brogatan 13 Tfn Gäddede Lindy Hop Dancers Kp Arnold Westberg Sagavägen 10 Tfn Hallvikens IF Kp Lars-Bertil Engström Blåsippevägen Tfn IF Häradsvägen 29 Tfn Disc Golf Club Kp Håkan Wikström vägen 2455 Tfn Dykarklubb Kp Kjell-Ivar Karlsson Tåsjöedet 1131 Tfn IF Idrottsgatan 34, Tfn Fax Tennisklubb Kp Jonas Eriksson Bäckstigen 1 Tfn

14 IBK Kp Monika Engström Smedvägen 3 Tfn Mobil IFK Kyrktåsjö Kp Richard Persson Viken 375 Tfn Mobil IFK Ramselevägen 29 Tfn Jormvattnets IF Kp Nisse Rolandsson Jormvattnet 735 Tfn Kakuåsens Idrottförening Kp Iréne Andersson Kakuåsen 4716 Tfn Norråkers IF Kp Sara Nilsson Norrby 625 Tfn Mobil Raftsjöhöjdens Sportklubb Kp Elisabeth Lundström Raftsjöhöjden 4923 Tfn Rossöns Golfklubb Näset 170 Tfn Rossöns IF vägen 23 Tfn Sikås Idrotts- och fritidsförening Kp Örjan Österud Sikås 4242 Tfn Slagörnbergets klätterklubb Kp Tomas Edström Strand Tfn Strömbrytarna Kp Jens Backlund Gärdinsvägen Tfn Bordtennisklubb Kp Sture Rhodin Ulriksfors 514 Tfn Fridykarförening Kp Conny Forne Storgatan 20 c Tfn Golfklubb Kp Fredrik Jonsson Box 224, Tfn Gymnastikförening Kp Ingrid Backlund Konvaljstigen Tfn Kyokusinkarate klubb Kp Magnus Nilsén Tullingsås 6193 Tfn Mobil Kampsport Kp Conny Forne Storgatan 20 c Tfn Tennisklubb Kp Barbro Jonsson Norra Strandvägen 22 Tfn Tåsjö IF Kp Birger Westerlund Tåsjö 520, Tfn Mobil Tåsjödalens IK Kp Richard Persson Viken 375, Tfn Mobil Utrikes Skidklubb Kp Åsa Pålsson Böle 235 Tfn Mobil Vattudalens Långdistansklubb Kp Jörgen Eriksson Stamsele Tfn Mobil Vängelsby Idrotts- och byförening Kp Barbro Guldbrandsson Vängel 380 Tfn Mobil Yxskaftkälens IF Kp Mikael Eriksson Yxskaftkälen 160 Tfn Studieförbund ABF Z, lokalkontor Storg 10 Tfn Ibn Rushd Studieförbund Kp Maha Alhaddad Centralgatan Sundsvall Tfn Medborgarskolan Storgatan Östersund Tfn NBV Mittsverige i Kp Kjerstin Berggren Kyrkgatan Östersund Tfn SISU Idrottsutbildarna Kp Susanne Olsson Box Östersund Tfn Studieförbundet Bilda Mittsverige Trädgårdsgatan 38 B Sundsvall Tfn Studiefrämjandet i Storgatan 14 Tfn Studieförbundet Vuxenskolan Storgatan 4, Tfn Turistföreningar Frostviksfjäll Storgatan 40 Tfn Turistförening Kp Wille Edwardsson Häradsvägen 46 Tfn/fax Övriga föreningar Förbundet för familjerådgivning i Jämtlands län Filialmottagning finns i Tidsbest o förfrågn. Tfn Fax Föreningen Häradsvägen i Kommun Kp Åsa Fredriksson Hallviken 6237 B Tfn Föreningen Grannsamverkan Kp Tomas Edin Sanatorievägen 7 Tfn Mobil Och vägen framåt Kp Maria Richardsson Bredgårdsgatan 8 A Tfn Hyresgästförening Kp Kjell Karlsson Storgatan 22 Tfn Köpmannaförening Kp Helen Jönsson Vattudalstorget 8 Tfn

15 BAGERIER Jämtlands Tunnbrödsbageri AB Kvarng. 3, HAMMERDAL BEGRAVNINGSBYRÅER Begravningsbyrå Skogsstigen 9, STRÖMSUND Fax Dygnet runt jour BILAR Ivars Bil i Hoting AB Västra Hoting 450, HOTING BILREPARATIONER Ängsgatans Bilservice AB Ängsg. 27, STRÖMSUND BYGGNADSARBETEN Tandsbyns Bygg AB Säfsel 260, HAMMERDAL Mobil BYGGVAROR Lösvirkeshus i AB Ramselev. 40, STRÖMSUND BÄRGNING OCH CONTAINER Bilbärgning AB Lövberga 635, STRÖMSUND Mobil Bärgning dygnet runt CATERING Turbogrisen Bränngården Öhn, STRÖMSUND FOLKHÄLSORÅDET Folkhälsorådet Box 500, STRÖMSUND Se även vår annons GLASMÄSTERIER Fridells Glas Strömsv. 53, STRÖMSUND GODS OCH PAKET Bussgods Järnvägsg., STRÖMSUND Fax HYRMASKINER Maskinkonsulten i AB Järnvägsg. 33, STRÖMSUND LIVSMEDEL ICA SIKÅS Bua Hammerdal, HAMMERDAL Även byggvaror Riktnr 0670 om inget annat anges Jormboden Jormvattnet 830, GÄDDEDE Öppet: mån-fre 10-17, lör MÅLAREMÄSTARE Sundin Måleri Fyrås 830, HAMMERDAL MÖBLER ORMBODEN Wiks Möbler Edev. 9, HAMMERDAL SKORSTENSSKYDD Jämtlands Skorstensprodukter Risselåsv. 8, STRÖMSUND SLAKTERIER Turbogrisen Bränngården Öhn, STRÖMSUND STUDIEFÖRBUND Studiefrämjandet i Sventeg. 3, STRÖMSUND Studieförbundet Vuxenskolan Storg. 4, STRÖMSUND TRAV HOTINGTRAVET Storg. 30, HOTING % för 0 kr. Vi är en ideell förening som står för 70% av sjöräddningen i Sverige utan en krona från staten. Bli medlem på sjöräddning.se eller ring

16 Vi erbjuder god medicinsk kompetens och bra förutsättningar för Dig och din Hälsa ODR Total till hushåll Vill du hyra lägenhet i Kommun? Vi finns på alla större orter! Ta kontakt med oss! Landstingsdriven Primärvård i kommun Backe Hälsocentral Tfn Hälsocentral Tfn Storgatan 19, Tel : Professionell telefonpassning -låter Dig göra bra affärer! kommun Folkhälsorådet Hälsa som tillväxtfaktor Det rika förenings- och kultur livet i vår kommun är en viktig förutsättning för en god hälsa. Tillsammans kan vi alla arbeta för ett minskat bruk av alkohol och tobak samt öka förutsättningarna för att våra barn och ungdomar ska växa upp under trygga och goda villkor. Att stödja olika former av fysisk aktivitet som är tillgängliga för alla samt uppmuntra till goda matvanor bidrar också till flickors och pojkars hälsosamma utveckling. Genom att erbjuda utvecklande fritidsaktiviteter och se till att föreningsledare är goda förebilder för våra unga medverkar Ni till en bra uppväxt. Här gör föreningslivet tillsammans med föräldrar och andra en värdefull insats. Tillsammans skapar vi ett gott liv i kommun. Folkhälsorådet Gudrun Hansson Tel nr Drogförebyggande samordnare Berit Holter Tel nr

Strömsund. fritidsguide 2007/2008. France. -By night. Strömsunds kommun Energirådgivningen. Vill du minska din energianvändning?

Strömsund. fritidsguide 2007/2008. France. -By night. Strömsunds kommun Energirådgivningen. Vill du minska din energianvändning? fritidsguide 2007/2008 Strömsund Professionell telefonpassning låter Dig göra bra affärer! För mer information: 033-700 71 00 info@diatel.se www.diatel.se Vill du minska din energianvändning? Tfn. 0670-161

Läs mer

Summa invånare Restförda 0 Totalt i kommunen SERVICEORT Inom orten Omlandsdel TOTALT

Summa invånare Restförda 0 Totalt i kommunen SERVICEORT Inom orten Omlandsdel TOTALT 2011-12-31 SERVICEORT Inom orten Omlandsdel TOTALT Kod Antal invånare Kod Antal invånare Ort med omland STRÖMSUND 110 3 744 111-119 1 389 5 133 Havsnäs 160 77 161-162 156 233 Gubbhögen 170 34 171-172 155

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H 181 246 180 182 242 193 1224 2 Arvidsson Lars-Erik Köping

Läs mer

DOROTEA KOMMUN. Föreningsregister

DOROTEA KOMMUN. Föreningsregister DOROTEA KOMMUN Föreningsregister 2(19) Uppdaterad 2015-06-23 Innehållsförteckning Fiskevårdsområden/föreningar... 3-4 Handikapporganisationer... 5 Idrottsföreningar... 6-7 Intresse- och Byaföreningar...

Läs mer

SLUTRESULTAT Efter Omgång 5

SLUTRESULTAT Efter Omgång 5 SLUTRESULTAT Efter Omgång 5 Rang Lag M V O F Poäng Diff Lagmedlemmar 1 Enköping PRO 7 5 5 0 0 10 30 Wengström Sören; Rundström Maud; Lönnholm Tommy 2 Trögd SPF 3 5 4 1 0 9 35 Sture Pettersson; Gun Pettersson;

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m 87 André Brännström 10.83 2007 72 Anders Öström 10.85 1992 63 Lennarth Johnsson 10.85 1988 91 Adam Andersson 11.00 2007 67 Johan Karlberg 11.03 1986 94 David

Läs mer

Vårslaget. Datum: 2014-05-31. Rond:

Vårslaget. Datum: 2014-05-31. Rond: Datum 2014-05-31 Klass A-klassen Rond 1 Placering Namn Spelhcp Resultat Särskiljning 1 Karin Orav 12,8 64.2 1 Karin Orav Örnsköldsviks Golfklubb Puttom 64.2 1 Helena Hägg Örnsköldsviks Golfklubb Puttom

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11:

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11: C-Vapen Klass Vintercuppen 009 Bo Löfroth 795 Per Sundén 795 Robert Wikström 760 Jens Jarblad 7 5 Greger Berglin 7 6 Andreas Lampa 7 7 Dariusz Rymnszka 7 8 Mattias Nordsvan 70 9 Kenneth Johansson 696 0

Läs mer

DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista

DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista Herrar -37 Klubb Damer -37 Klubb RES RES 1 Östen Andersson Piteå 1158 1 Laila

Läs mer

Uttaxeringslängd 2011 Förfallodag

Uttaxeringslängd 2011 Förfallodag acks Vägsamfällighet 1 Cecilia Pierrou 1 600 0,91 1:19 546 kr 20 kr 566 kr 2 Aina Sundin 1 1800 0,91 1:111 1 638 kr 20 kr 1 658 kr 3 Erene Sundberg 1 1800 0,91 1:126 1 638 kr 20 kr 1 658 kr 4 Vanja & Chrisitna

Läs mer

Missiv D2 3 D1 3 VY 4 VÄ 4 J

Missiv D2 3 D1 3 VY 4 VÄ 4 J Missiv VÅRMÖNSTRINGEN 2016, MISSIV Deltagande föreningar Starter Härnösands PSK 14 Kramfors PSK 18 Nätra SKG 38 Sollefteå PSK 10 Sundsvalls PK 38 Sundsvalls SSK 27 Ånge PK 20 Örnsköldsviks PK 41 I21/T3

Läs mer

Sturköskolan-Ryd-Uttorp VA-förening Teckningslista för intresse: XXXXX=Initiativtagare & engagerade

Sturköskolan-Ryd-Uttorp VA-förening Teckningslista för intresse: XXXXX=Initiativtagare & engagerade Nr Namn Telnr 1 Telnr 2 Adress Sturkö E-postadress Fastighet Adress2 Postnr Postadress 2 1 Peter Mostberg 0455-424 82 Campingen camping@sturkocamping.com Vice ordförande 2 Göran Mostberg 0455-424 82 Campingen

Läs mer

Resultatlista Plac Lag Poäng Diff Lagmedlemmar

Resultatlista Plac Lag Poäng Diff Lagmedlemmar 1 17 10 37 Ingemar Johansson MARIESTAD Tage Axelsson MARIESTAD Birgitta Cardell MARIESTAD 2 2 10 25 Håkan Ödlund MARIESTAD Lars Marino MARIESTAD Berit Andersson MARIESTAD 3 5 8 26 Olle Johansson SKÖVDE

Läs mer

22 Gunnar Lilja Hässleholm Tommy Karlsson Staffanstorp Hans Hägg

22 Gunnar Lilja Hässleholm Tommy Karlsson Staffanstorp Hans Hägg Klippans Pensionärs Bowling redovisar här resultatet från vår Hösttävling, som pågick under tiden 1 oktober till den 3 december 2015 och totalt 10 omgångar. Klass A omfattar spelare med snitt från 155

Läs mer

Plats Klass Namn Klubb S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Total 1 1 Leif Hedlund ÖPB Bernth Andersson Köping

Plats Klass Namn Klubb S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Total 1 1 Leif Hedlund ÖPB Bernth Andersson Köping Resultatlista 2016 1 1 Leif Hedlund ÖPB 212 193 175 199 209 179 1167 2 1 Bernth Andersson Köping 215 180 184 189 212 166 1146 3 1 Roos Sandberg Fagersta 154 201 191 146 152 166 1010 4 1 Sten Andersson

Läs mer

Gäddede fastighetsadresser sekundär zon

Gäddede fastighetsadresser sekundär zon Fastighet Namn GatuAdress PostAdr FROSTVIKENS-SANDNÄSET 1:5 HAGLUND, LEIF ERIK LENNART VOLONTÄRVÄGEN 2 83433 BRUNFLO FROSTVIKENS-SANDNÄSET 1:5 HAGLUND, PIA MADELENE VOLONTÄRVÄGEN 2 83433 BRUNFLO JORM 1:294

Läs mer

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 1 av 7 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 030-01-002 Björkliden 44 Björkliden 44 Lundberg Birgitta 100 2000-05-01 030-01-003 Björkliden

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 3 oktober 2015 Vara-Bjertorp Golfklubb

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 3 oktober 2015 Vara-Bjertorp Golfklubb 12:00 1 - U Larsson / S Gustavsson 19,8 6,3 Gul LARSSON, Ulf A 9,4 12 Gul GUSTAVSSON, Stefan A 10,4 13 - M Nilsson / F Andersson 8,3 2,8 Gul NILSSON, Mats A 2,8 4 Gul ANDERSSON, Fredrik A 5,5 7 12:10 1

Läs mer

STARTLISTA FÖRMIDDAG den 5 juli 2014 Enköpings GK

STARTLISTA FÖRMIDDAG den 5 juli 2014 Enköpings GK 07:00 01 - L Hillerstig / U Lindblom 32,7 Gul HILLERSTIG, Lars Enköpings Golfklubb 670504-041 8,1 Gul LINDBLOM, Urban Enköpings Golfklubb 481121-012 24,6 - K Johansson / A Wåhlstedt 31,6 Röd JOHANSSON,

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

OG GOLFEN 2014 Klass A

OG GOLFEN 2014 Klass A OG GOLFEN 2014 Klass A Lidköping Breviken Lundsbrunn Mariestad Hökensås Vara SkövdeEkarnas Falköping Töreboda LäcköKnistad Spelare Klubb 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Poäng 1 Bengt Ryberg Mariestads GK 14

Läs mer

NSM 2010 Östersund Precision

NSM 2010 Östersund Precision NSM 2010 Östersund Precision 2010-06-18 Bana B NSM 2010 Östersund 2010-06-18 1 Kjell Eriksson Porjus SKF 336 475 S S 2 Hans Jonsson Kramfors PSK 332 473 S S 3 Tomas Backlund Vännäs PSK 331 472 S S e.sskj.

Läs mer

F I S K E. S T R Ö M S U N D S K O M M U N utom fjällen

F I S K E. S T R Ö M S U N D S K O M M U N utom fjällen F I S K E S T R Ö M S U N D S K O M M U N utom fjällen Gå lite vid sidan av allfarvägarna och du kommer att upptäcka det sköna i Strömsunds kommun. vi erbjuder något annat än turistfällor med köer här

Läs mer

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. 1 Hansson / Hansson 19 1 klass -8 64 HANSSON, Mattias Forsgårdens Golfklubb 1 klass HANSSON, Axel Forsgårdens Golfklubb 1 klass 2 Stahl / Hegge 13 1 klass -6 66 HEGGE, Gunnar Forsgårdens Golfklubb 1 klass

Läs mer

Sidan uppdaterades

Sidan uppdaterades x Andersson Bengt 84294 Sveg Andersson Håkan 84233 Sveg ANDERSSON JAN 84294 SVEG Andersson Lina 84294 SVEG x ANDERSSON MIKAEL 84294 SVEG x x AXELSSON DAN 84292 SVEG Bengtson Yasmine 842 33 Sveg x x Bergström

Läs mer

Njurunda Micke Bylund 070-6868328 micke-bylund@hotmail.se uppdaterad Sollefteå Birgitta Sondell 0620-23067 granpricken@hotmail.

Njurunda Micke Bylund 070-6868328 micke-bylund@hotmail.se uppdaterad Sollefteå Birgitta Sondell 0620-23067 granpricken@hotmail. uppdatering av Mentalfunktionärer SBK Mellannorrlandsdistrikt nov 2011. G Crona,mentalansvarig. Funktion Klubb Namn Telefon Mobil Mail Uppdateringar Mentaltest Domare Härnösand Gunnel Crona 0611-600 43

Läs mer

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Hagberg / Törnqvist 1-klass -7,8 64,2 HAGBERG, Ove Forsgårdens 1-klass TÖRNQVIST, Magnus Forsgårdens 1-klass 2 Andersson / Olsson 1-klass -7,2 64,8 ANDERSSON, Birgitta I Forsgårdens 1-klass OLSSON, Dennis

Läs mer

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015 Debiteringslängd för 2015 Totalt utdebiteras 838 656,00 kr vilket fördelar sig på medlemmarna enligt nedan. Utdebiterat belopp erläggs genom insättning på föreningens plusgirokonto: 681213-5 Påminnelseavgift

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

TIERP 1:1 (12) Fastighetsadresser Järnvägsesplanaden 12, Järnvägsesplanaden 12, 815 38 Tierp. Ladvägen 16, Ladvägen 16, 815 35 Tierp Tierp, Tierp

TIERP 1:1 (12) Fastighetsadresser Järnvägsesplanaden 12, Järnvägsesplanaden 12, 815 38 Tierp. Ladvägen 16, Ladvägen 16, 815 35 Tierp Tierp, Tierp 2015-03-04 FASTIGHETSFÖRTECKNING TIERP 1:1 (12) Järnvägsesplanaden 2, Järnvägsesplanaden 2, Järnvägsesplanaden 12, Järnvägsesplanaden 12, Ladvägen 16, Ladvägen 16, 815 35 Tierp Andelar i samfällighet Svanby

Läs mer

Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26.

Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26. Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26. Vapengrupp A 1 Lars Hagman Hedemora Pk 66666656 37 47/21 n7 S 2 Mikael Eriksson Bålsta Sks 56656666 49 46/20 n9 S 3 Per-Olov Andersson

Läs mer

Långsele vuxen slutresultat

Långsele vuxen slutresultat Långsele vuxen slutresultat Vuxen Placering Efternamn Förnamn Ort Vikt i gr Minsta fisk 1 Båtsman Kjell-Åke Långsele 5300 2 Axelsson Martin Lycksele 1012 3 Wännström Staffan Lycksele 883 4 Sigefelt Lena

Läs mer

Volvo World Golf Challenge

Volvo World Golf Challenge Datum 2013-07-06 Starttid Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 1 1 U Engfors Holmbom/Å Bergström 39 Dam Åsa Bergström Örnsköldsviks Golfklubb Puttom 19,6 Röd 19 Ulrika Engfors Örnsköldsviks

Läs mer

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Hallberg 1959 Sune Linde 1984 Mats Hallberg 1960 Sune

Läs mer

PIF:s Vinterfestival Luleå 2015 Skidskytte

PIF:s Vinterfestival Luleå 2015 Skidskytte PIF:s Vinterfestival Luleå 2015 Skidskytte Sträcka Namn Klubb Tid Placering Lag 17 35:50 1 1 Mikael Jiremyr Falköping PIF 2 Mikael Jiremyr Falköping PIF 3 Ing-Marie Öst-Påhlsson Göteborg PIF 4 Christian

Läs mer

Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album. Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109

Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album. Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109 Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109 Sol-Britt Gustavsson Fogeryd 1 år 2 Leif o Sol-Britt Gustavsson Fogeryd Ingrid o Sol-Britt Gustavsson Fogeryd 3

Läs mer

F J Ä L L F I S K E S T R Ö M S U N D S K O M M U N

F J Ä L L F I S K E S T R Ö M S U N D S K O M M U N F J Ä L L F I S K E S T R Ö M S U N D S K O M M U N Gå lite vid sidan av allfarvägarna och du kommer att upptäcka det sköna i Strömsunds kommun. vi erbjuder något annat än turistfällor med köer här hittar

Läs mer

Efter omgång 3. Datum

Efter omgång 3. Datum 0 1 306 Thomas Gurell 14535 0 2 68 Christer Karlsson 13598 0 3 161 Kjell Johansson 13404 0 4 316 Tomas Heghammar 13248 0 5 173 Kjell Persson 13234 0 6 1 Agneta Persson 13208 0 7 239 Mathias Ernest 13043

Läs mer

Efter omgång 5. Datum

Efter omgång 5. Datum 0 1 161 Kjell Johansson 16559 0 2 306 Thomas Gurell 16016 0 3 68 Christer Karlsson 15149 0 4 316 Tomas Heghammar 14753 0 5 239 Mathias Ernest 14657 0 6 71 Christer Karlsson 14238 0 7 1 Agneta Persson 14220

Läs mer

SPELLISTA, (Preliminär 1) FÖRBUNDSMÄSTERSKAP 2015 BOWLING

SPELLISTA, (Preliminär 1) FÖRBUNDSMÄSTERSKAP 2015 BOWLING 6 oktober, starttid kl.10.00 Fritzon Astor SPF Tjörn H1 Runevik Kenneth SPF Vartofta H1 Svensson Gunnar SPF Vartofta H3 Ruben Dovrén H2 Jouko Lehtiranta SPF Elin H1 35 st deltagare 6 oktober, starttid

Läs mer

Matrikel över förtroendevalda

Matrikel över förtroendevalda Matrikel 205-208 över förtroendevalda INNEHÅLLSFÖRTECKNING m.m.... s valutskott... 6 Kommunrevisionen... 8 Nämnder och styrelser Barn-, kultur- och utbildningsnämnden... 9 Barn-, kultur- och utbildningsnämndens

Läs mer

Hannäs SockenFörening

Hannäs SockenFörening Register över givare Hannäs Sockenförening är en ideell förening, som bildades år 2002. Syftet är att med ekonomiska medel främja utvecklingen i Hannäs Socken. Genom erhållna arv och gåvor skapas ett kapital,

Läs mer

RESULTATLISTA ÖPPEN KLASS

RESULTATLISTA ÖPPEN KLASS RESULTATLISTA ÖPPEN KLASS Namn: Ort Klubb Åsarna Mårdsund Krokom Häggenås Hallviken Yxskaftkälen Östersund Summa totalt: 1 Emil Martinsson Hallviken JSK 1 2 1 1 1 6 2 David Sandelin Näset 2 2 1 2 2 9 3

Läs mer

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10)

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10) Sid 1(10) År Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot 1921 Ivar Persson Bertil Nordlander Otto Persson Conrad Hultberg Erik Lutterman Folke Linnman Albert Nilsson 1922 Ivar Persson Bertil

Läs mer

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Namn Abrahamsson Hans 29057 Abrahamsson Lars 31134 Agerström Bengt 97273 Ahlberg Lars-Erik 85078 Ahlström Björn 42992 Ahrens Kristina

Läs mer

IND. RESULTAT VÅRMÖNSTRINGEN 2008

IND. RESULTAT VÅRMÖNSTRINGEN 2008 1 Johnny Schödin Sundsvalls SSK A 3 284 S 2 Örjan Jansson Härnösands PSK A 3 281 S 3 Lennart Selander Örnsköldsviks PK A 3 279 S 4 Jan Danielsson Härnösands PSK A 3 277 S 5 Ulf Strindlund Kramfors PSK

Läs mer

Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014.

Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014. Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014. Plac Herrar Lag Poäng Pris 1 Kjell-Åke Johansson Åstorp 1303 1 000 kr 2 Jan Thylander Kirseberg, Malmö 1265 600 kr 3 Bo Björklund Kirseberg, Malmö 1237 400

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 1 2 3 4 5 6 1. Åke Johansson Rök 2. Eivor Karlsson Rök 3. Ulla Kall Stora Krokek 4. Gösta Kall Stora Krokek 5. Siv Karlsson Getingaryd 6. Yngve Karlsson Getingaryd

Läs mer

Startlista Björkstubbematchen Sida

Startlista Björkstubbematchen Sida Startlista Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda S1 30489 Bo Tyvik SKK Västergötland 18:00 29011 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 18:02 11003 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 18:04 37375 Arne

Läs mer

den 3 juli 2015 Dialecten RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

den 3 juli 2015 Dialecten RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Åkesson / Åkesson 1-klass -11 61 ÅKESSON, Runo Sjögärde Golfklubb 1-klass 76 ÅKESSON, Jesper Sjögärde Golfklubb 1-klass 62 2 Hansson / Fransson 1-klass -10 62 S9 HANSSON, Peter Forsgårdens 1-klass 59

Läs mer

Odd Fellows Riksgolf 2006

Odd Fellows Riksgolf 2006 Startlista, singel Odd Fellows Riksgolf 006 Datum 006-07- Bana Starttid Hål Startordning Förnamn Efternamn Nr Klubb HCP Tee S-HCP Klass 090 Gerd Holmström 9 Köpings GK 6+ Röd Gunnel Andersson 5 Botkyrka

Läs mer

Bondemilen 2010 RESULTATLISTA

Bondemilen 2010 RESULTATLISTA Bondemilen 2010 RESULTATLISTA Startnr Klass Namn Ort Sluttid 6 M Samuelsson, Johan Falun 00:36:07 152 M Karlsson, Henric Tranemo 00:40:47 65 K Kristiansson, Frida Borås 00:43:14 121 M Algebäck, Markus

Läs mer

Fastighet Omr Andel Namn GatuAdress PostAdr BERGET 1:7 5 1/1 HEDBERG, KURT HENRY BERGEVÄGEN 26 83393 STRÖMSUND BERGET 1:10 2 1/1 SVANÖ AB BERGET 1:12

Fastighet Omr Andel Namn GatuAdress PostAdr BERGET 1:7 5 1/1 HEDBERG, KURT HENRY BERGEVÄGEN 26 83393 STRÖMSUND BERGET 1:10 2 1/1 SVANÖ AB BERGET 1:12 Fastighet Omr Andel Namn GatuAdress PostAdr BERGET 1:7 5 1/1 HEDBERG, KURT HENRY BERGEVÄGEN 26 83393 STRÖMSUND BERGET 1:10 2 1/1 SVANÖ AB BERGET 1:12 2 1/1 SVANÖ AB BREDGÅRD 5:2 2 1/2 JAKOBSSON, LARS MAGNUS

Läs mer

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1 A-klass Sida 1 Elisabet Johansson Kävlinge Golfklubb 35 Michael Stjärnfeldt Lunds Akademiska Golfklubb 35 Markus Pregart Kävlinge Golfklubb 27 Björn Lindberg Kävlinge Golfklubb 25 Niklas Petersson Eslövs

Läs mer

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 1 av 5 2011-06-10 21:35 Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 Bricka Namn Klubb Start H75 (6) 262949 Sven-Erik Lundgren Umeå OK 12:20:00 262236 Ivan Norsten

Läs mer

Startlista, singel: EriM 2007

Startlista, singel: EriM 2007 07:30 1 1 Joakim Gyllin 131 Viff Golfsektion i Lund +0,1 Vit 0 H 2 Lars Ekstam 12 Ericsson IK 6,8 Vit 0 H 3 Martin Trygg 218 Göteborg / Mölndal 7,6 Vit 0 H 07:30 2 1 Patrik Millsjö 190 Göteborg / Mölndal

Läs mer

Startlista DM Lång Norrbotten Sida

Startlista DM Lång Norrbotten Sida Startlista DM Lång Norrbotten Sida 2 H21 11270 meter 7 anmälda 1 434 131548 Mats Luspa IFK Kiruna 12:00 435 488189 Anders Bennitz OK Renen 12:03 436 80943 Peter Westin Vittjärvs IK 12:06 437 73813 Erik

Läs mer

Förtjänstecken utdelade till personer som utfört mångårit osjälviskt arbete för Tösse IF

Förtjänstecken utdelade till personer som utfört mångårit osjälviskt arbete för Tösse IF Förtjänstecken utdelade till personer som utfört mångårit osjälviskt arbete för Tösse IF Svenska Fotbollförbundets Förtjänstmedalj i Guld Åke Nilsson År 2003 Svenska Fotbollförbundets Förtjänstecken i

Läs mer

Bilfälten

Bilfälten Resultat i A-vapen Klass 1 1 Fredrik Bergström Härnösands PSK 6/3 4/2 2/2 6/3 6/5 3/3 6/2 6/1 39/21 6 Brons 2 Markus Lindström Umeå PK 6/1 4/1 4/3 5/3 4/3 5/3 2/1 4/1 34/16 3 3 Christer Gustavsson Kramfors

Läs mer

Medlemsmatrikel Föreningen KA2 Muldivision Intressenter.

Medlemsmatrikel Föreningen KA2 Muldivision Intressenter. KA2 MULDIVISION 2007-02-01 INTRESSENTER Senaste uppdatering : 2010-10-13 Medlemsmatrikel Föreningen KA2 Muldivision Intressenter. Pos Yrke Grad Person.Nr Förnamn Efternamn Adress Post.Nr Ort Tel.Nr Mob.Nr

Läs mer

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Klass F Elit Särskj 1 Petter Eriksson Moälven/Modo 6 6 6 5 6 0 6 6 1 36 6 6 + 5 2 Rolf Modig Övertorneå 6 6 6 2 6 1 6 6 4 36 7 6 + 3 3 Leif Sandberg Kalix

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

2003-10-25. 152 skyttar från 34 klubbar gjorde 256 individuella starter och 5 lagstarter

2003-10-25. 152 skyttar från 34 klubbar gjorde 256 individuella starter och 5 lagstarter 152 skyttar från 34 klubbar gjorde 256 individuella starter och 5 lagstarter Medelresultat: Vpgrp : Tot 1 2 3 A : 42 ( 4 20 18) B : 8 ( 0 4 4) C : 94 ( 20 40 34) R : 65 ( 10 29 26) DAM : 17 ( 6 8 3) VET

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Korta Banan, m (71)

Korta Banan, m (71) Klubbmatchen /, IK Hakarpspojkarna, 0-0-0 Sida Korta Banan, 0 m () Torild Bornetun.0. Bo Turesson. +.0. Anna-Karin Argus-Johansson. +..0 Berndt Tenlid. +.. Kjell Holmqvist. +.0. Rolf Gabrielsson. +.. Sven-Olof

Läs mer

SAMRÅDSFÖRTECKNING. Detaljplan för Hamre 3:5 m.fl, DATORHALLAR, Sollefteå kommun INOM PLANOMRÅDET. Hamre 3:5 Sollefteå kommun, SOLLEFTEÅ

SAMRÅDSFÖRTECKNING. Detaljplan för Hamre 3:5 m.fl, DATORHALLAR, Sollefteå kommun INOM PLANOMRÅDET. Hamre 3:5 Sollefteå kommun, SOLLEFTEÅ Detaljplan för Hamre 3:5 m.fl, DATORHALLAR, Sollefteå kommun SAMRÅDSFÖRTECKNING INOM PLANOMRÅDET Hamre 3:5 Sollefteå kommun, 881 80 SOLLEFTEÅ Hamre 3:61 E.ON Elnät Sverige Aktiebolag, 205 09 MALMÖ Hamre

Läs mer

Örebroträffen startlista fält OBS! Vi ser gärna att Ni har jämna pengar vid anmälan, inga 500 kr sedlar Tack.

Örebroträffen startlista fält OBS! Vi ser gärna att Ni har jämna pengar vid anmälan, inga 500 kr sedlar Tack. Patr Namn Klass Förening Starttid 9 Andreas Johansson C2 Eskilstuna Handeldvapenförening 09:04 25 Andreas Johansson B2 Eskilstuna Handeldvapenförening 11:12 39 Andreas Johansson A2 Eskilstuna Handeldvapenförening

Läs mer

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015 Startlista, par/lag Kuriren Cup Final 205 Datum 205-06-4, 0800 Bana Eskilstuna GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 0800 080 080 0820 M Eliasson/T Landin 7,5 A X Tony Landin Torshälla

Läs mer

Startlista Örnsköldsviks PK's Bilfält 2011-03-20 Patrullvis

Startlista Örnsköldsviks PK's Bilfält 2011-03-20 Patrullvis Patrull 1 Uppropstid 06:30 1 K-G Johansson Örnsköldsviks PK C-vapen Öppen 2 Tord Olsson Örnsköldsviks PK C-vapen Öppen 3 Lennart Selander Örnsköldsviks PK C-vapen Öppen 4 Fredrik Johansson Örnsköldsviks

Läs mer

Vintercuppen 2016 deltävling

Vintercuppen 2016 deltävling C-Vapen Klass Vintercuppen 06 deltävling 06-0-06 Tomas Pekkala 44 47 45 46 49 46 77 Silver Rolf Strömberg 46 46 4 4 40 44 6 Brons Ronnie Larsson 40 44 45 7 46 46 58 4 Sjöberg Magnus 40 45 4 46 4 40 57

Läs mer

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda 1 Arne Svahn SKK Västergötland 43:47 2 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 44:03 3 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 47:05 4 Gustav

Läs mer

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster:

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster: Joakim ÖDIK P 49-50 år 1964 Övre raden från vänster: Lennart Adrian, Claes Lind, Jan Andersson, Roger Axelsson, Lennart Tobiasson, Torgny Tengvert, Björn Ullman trän. Nedre raden från vänster: Roger Andersson,

Läs mer

Efter omgång 9. Datum

Efter omgång 9. Datum 0 1 59 Birgitta Pihlgren 24542 0 2 103 Eva Magnusson 23105 0 3 247 Lotta Traav 22153 0 3 329 Thomas Söderlund 20981 0 5 215 Lennart Axelsson 20899 0 6 86 Daniel Lidström 18783 0 7 88 Daniel Solvander 18031

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-01-21 Blad 1 (19)

Sammanträdesdatum 2015-01-21 Blad 1 (19) Barn-, kultur- och utbildningsnämnden 2015-01-21 Blad 1 (19) Plats och tid Folkets Hus Strömsund, sammanträdesrum Grelsgård kl 8.30-14.00 Beslutande Lena Johansson (s), ordförande Ragnar Lif (c) Maud Fortuna

Läs mer

Namnet på kontaktpersonen kan förekomma 5 gånger och det innebär att laget består av 5 personer, 2 gånger då består laget av 2 personer osv

Namnet på kontaktpersonen kan förekomma 5 gånger och det innebär att laget består av 5 personer, 2 gånger då består laget av 2 personer osv Tåssåsen Namnet på kontaktpersonen kan förekomma 5 gånger och det innebär att laget består av 5 personer, 2 gånger då består laget av 2 personer osv Resultat av lottningen namn1 1 Lena Svedevall 2 Lars

Läs mer

Arvika Kedjan 2013 2013-07-13 Resultat Klass E

Arvika Kedjan 2013 2013-07-13 Resultat Klass E Arvika Kedjan 2013 2013-07-13 Resultat Klass E Plac Namn Klubb L K S Omg 1 Omg 2 Totalt 1 Elin Åhlin Bälgvikens Skf (D) 50 49 47 146 94 240 2 Fredrik Thyberg Edsbjörke Skf (VÄ) 49 46 45 140 96 236 3 Linda

Läs mer

Yxerns fvo, delägareförteckning Baserat på förteckning från fiskevårdsplanen och av styrelsen kända senare förändringar

Yxerns fvo, delägareförteckning Baserat på förteckning från fiskevårdsplanen och av styrelsen kända senare förändringar Yxerns fvo, delägareförteckning Baserat på förteckning från fiskevårdsplanen och av styrelsen kända senare förändringar Summa 103 fastigheter med 148 ägare. Fastighet Ägare Adress Postadress Tel.nr Nr

Läs mer

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström Unipeg Golf 7 2015-06-23 Gunnar Andersson Viksbergs GK 15 2015-06-17 Marcus

Läs mer

Ulf Fjällström. Randi Hansson. Anders Jonsson. Maria Klingborg. Brynolf Nilsson. Lars Petersson. Hans-Erik Prång. Torvald Skoglund

Ulf Fjällström. Randi Hansson. Anders Jonsson. Maria Klingborg. Brynolf Nilsson. Lars Petersson. Hans-Erik Prång. Torvald Skoglund VILHELMINA ARBETAREKOMMUNS REPRESENTANTSKAP 2007 (t o m årsmötet 2008) Dalasjö/Bäsksele s-förening Jan Erik Jonsson Bengt Bergsten Dalasjö 22 Dalasjö 37 Tel 310 85 Tel 310 00 Bengt Eriksson Margareta Wistemar

Läs mer

Resultatlista Plac Lag Poäng Diff Lagmedlemmar

Resultatlista Plac Lag Poäng Diff Lagmedlemmar 1 6 10 37 Anita Claesson SKÖVDE Rolf Claesson SKÖVDE Clas Berg SKÖVDE 2 14 8 39 Dorothy Johansson SKÖVDE Leif Johansson SKÖVDE Peter Wallin SKÖVDE 3 27 8 36 Ulla Andersson SKÖVDE Kurt Andersson SKÖVDE

Läs mer

Tarstaborgsrundan 2008, Resultat

Tarstaborgsrundan 2008, Resultat Tarstaborgsrundan 2008, Resultat 9-km, samtliga 1 Jakob Olars 84 Kumla SF Friidrott 33,05 2 Johan Röjler 81 Sk Winner 33,47 3 Stefan Olars 84 Kumla SF Friidrott 34,18 4 Ulf Hallmén 68 Hagaby GoIF 35,13

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya 08:00 1 - Ström / Ström 34,5 17 56 STRÖM, Arne Golfklubb 8,6 9 48 STRÖM, Margareta Golfklubb 25,9 30 - Liden / Liden 27,6 14 56 LIDEN, Sven-Erik Golfklubb 7,1 7 48 LIDEN, Eva Golfklubb 20,5 24 08:08 1

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Scramble B-klass (2012) Klass Placering B-klassen Namn Rond 1 Spelform Scramble, Slagtävling Spel.kat. Klubb CBA S-HCP Datum 2012-08-26 Resultat Särskiljning 1 Fredrik Bencker 7,9 56.1 Christine Nordström

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

M90 Höjdhopp 1 Axel Magnusson -21 IFK Lund 0,98. M90 Diskuskastning 1 Axel Magnusson -21 IFK Lund 14,59

M90 Höjdhopp 1 Axel Magnusson -21 IFK Lund 0,98. M90 Diskuskastning 1 Axel Magnusson -21 IFK Lund 14,59 Resultatlista DM och VDM i Eslöv den 31 augusti 2011 Plats Ekevalla IP Tävlingsledning: Alger Westring och Gert-Åke Hansson Väder: mest uppehåll endast en kort tid med lätt regn, ringa vindar Temp: ca

Läs mer

RESULTAT KRISTIANSTADSKRETSENS FÄLT NR 1 30 januari 2005 VINSLÖV

RESULTAT KRISTIANSTADSKRETSENS FÄLT NR 1 30 januari 2005 VINSLÖV RESULTAT KRISTIANSTADSKRETSENS FÄLT NR 1 30 januari 2005 VINSLÖV C-vapen Klass 1 = etra insats 10:- 1 David Hecktor Hässleholms Psk 42/28 12p 140:- 2 Björn Elgtberg Lönsboda Psk 42/28 7p 80:- 3 Mats Borgström

Läs mer

Tjuvskytten Gideå Pistol

Tjuvskytten Gideå Pistol KRETS MÄSTERSKAP Fältskytte Revolver Klass 1 Arne Selander 3 Örnsköldsviks Pistolklubb 59 Guld 2 Patrik Hägglund 3 Örnsköldsviks Pistolklubb 57 Silver 3 Per-Erik Eriksson 3 Kramfors Pistolskytteklubb 54

Läs mer

Odd Fellows Riksgolf 2006

Odd Fellows Riksgolf 2006 Odd Fellows Riksgolf 006 Datum 006-07-0 Bana Starttid Hål Startordning Förnamn Efternamn Nr Klubb HCP Tee S-HCP Klass 090 Gerd Holmström 9 Köpings GK 6+ Röd 9 Inger Englund Avesta GK 5,0 Röd 7 Aina Blom

Läs mer

Ark1. Rally DM 2017 Övre Norra Bilsportförbundet

Ark1. Rally DM 2017 Övre Norra Bilsportförbundet Rally DM 2017 Övre Norra Bilsportförbundet Ark1 DM 4 WD 1 2 3 4 5 6 7 8 Totalt 1 Markku Kärkkäinen Urban Lindgren Vännäs MK Toyota Celica 17 17 2 J-O Renberg Jan Stenberg Piteå MS Mitsubishi 15 0 15 2

Läs mer

Resultat Lista för tävlingen Landbys cup

Resultat Lista för tävlingen Landbys cup Klass: Dam 1 Anette Bergman 183 1 4 4 2 Emma Hannebo 183 1 4 3 3 Erica Jansson 182 1 2 3 4 Anna Tängmark 179 1 3 4 5 Marie martinsson 175 2 0 4 6 Birgitté Andersson 174 0 4 3 7 Hanna Wärn 173 0 1 4 8 Pernilla

Läs mer

Resultatlista efter omgång 5

Resultatlista efter omgång 5 Resultatlista efter omgång 5 Plac Lag Lagmedlemmar 1 20 Leif Jakobsson STRÄ Lillemor Elihn STRÄ 2 66 Bo Lagerfalk ÄRLA Sixten Johansson ÄRLA 3 2 May Söderqvist HÄLL Stig Nygren HÄLL 4 78 Rene Lillelund

Läs mer

Valnämnden 2004-04-27

Valnämnden 2004-04-27 Ärendelista Valnämnden 2004-04-27 Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, rum Bergåsen, tisdag den 27 april 2004 kl. 10:00 Ärenden 1 Justering 2 Utseende av valförrättare Europaparlamentsval

Läs mer

Lottningsföljd Mittådalens

Lottningsföljd Mittådalens 1 / 8 Datum 2014-08-07 Lottningsföljd Mittådalens 2014-2015 Lottningsföljden anger i vilken turordning som personerna kommer att erbjudas jakt. Namnen i listan kan förekomma upp till fem gånger och det

Läs mer

Efter omgång 3. Datum

Efter omgång 3. Datum 0 1 164 Kjell Persson 5516 0 2 111 Henrik Adolfsson 5032 0 3 104 Gunnar Ljungberg 4957 0 4 120 Inger Johanson 4924 0 5 181 Lars Daborn 4832 0 6 11 Anders Berg 4773 0 7 265 Robert Markenfelt 4722 0 8 208

Läs mer